∆ΗΜΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις θρησκευτικές
εκδηλώσεις προς τιµήν του πολιούχου της πόλης µας
«ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου 2015
Ώρα : 18:00 Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός.
Ώρα : 19:00 Λιτάνευση Ιεράς
Εικόνας Αγίου
Νικολάου.

Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου 2015
Ώρα : 07:15

Θεία Λειτουργία.