You are on page 1of 9

Freuds teori om

utveckling

{

De fem faserna
Sexualdriften påverkar oss redan från födseln
Den starkaste kraften i vår utveckling
Libido – sexualenergi, lustkänsla
Erogena zoner – olika områden på kroppen
som är viktiga i varje utvecklingsfasMunnen
Amma, suga, skrika, smaka och undersöka
Barnet tillfredsställer sin lustkänsla framför allt
med munnen
Detet (behoven) dominerar personligheten,
barnet styrs av lustprincipen

Den orala fasen 0 - 1,5 år

Den fysiska utvecklingen leder till att fokus
flyttas till ändtarmsöppningen, barnet
upptäcker att det kan kissa och bajsa – det ger
en känsla av makt – tillfredsställer
lustprincipen

Den anala fasen 1,5 - 3 årFalliska/oidipala fasen
Könsorganen (obs – ej vuxensexualitet)
Barnet riktar sin första kärlek till föräldern av
motsatt kön – rivalitet – konflikt – lösning:
identifiera sig med föräldern av samma kön
Oidipuskomplex: störd utveckling leder till
konflikt

Genitala fasen 3-6 år

Under denna period är barnets libido vilande,
latent
Det händer dock mycket med jaget och
överjagets utveckling
Här finns inte så många konflikter att lösa

Latensen 7-12 år


Adolescensen
Här utvecklas en vuxensexualitet,
könsidentitet, frigörelse från föräldrarna

Den genitala fasen 13-19
år

Störningar i utvecklingsfaserna leder till ångest
och psykiska problem
Många störningar har alltså sitt ursprung i
barndomen - omedvetet
Neuroser - störningar
Sublimering - omvandling
Trauma – intensiv skada på själen
Ångest – uppstår när man tränger undan
traumatiska minnen o upplevelser
Tvångshandlingar – tvångsmässigt beteende som
man kontrollerar sin ångest med (man kopplar
ångesten till något annat än traumat)
Fobier – överdriven rädsla för något – liknande
tvångshandlingar – ex fobi för spindlar – det kan
jag undvika