You are on page 1of 8

Drömtolkning

Enligt Freud

Drömtolkning
• Viktig behandlingsform
• ”Drömmarna är en kungsväg till det omedvetna” –
i drömmen får de omedvetna önskningarna,
tankarna och känslorna sitt utlopp
• I drömmen kan det omedvetna visa sig fast
maskerat

Manifesta drömmen
• De konkreta händelserna
• Det synliga
• Det vi minns

Latenta drömmen
• Det dolda innehållet i drömmen, dess egentliga
betydelse
• Drömarbete: när en latent (dold mening med
drömmen) dröm görs om till en manifest (synlig,
konkret) dröm

Mekanismer som gör om
drömmen:
• Motsats – du drömmer tvärtemot vad du känner
och tänker
• Ex – du drömmer att sambon är otrogen betyder
egentligen att det är du själv som vill vara
otrogen

• Förskjutning – det centrala i drömmen förpassas
till skuggan, sidan av, medan oviktiga
personer/detaljer får huvudrollen
• Ex. du är intresserad av kompisens kille Per men
inser att det strider mot överjaget/samhället att
flirta med honom. I drömmen ser du då dig själv
flirta med en annan kille medan Per tittar på

• Fasta symboler – personer och föremål står för
företeelser i barndomen
• Ex. ett monster står för en otäck fader
• Sexualiteten i centrum! Symboler för manliga
(spetsiga, avlånga föremål) och kvinnliga (runda
föremål) könsorgan
• Förlora hår, tänder – rädsla för kastrering
• Olika rörelser – ex. ridning, klättra upp för stege –
samlag

• Drömmen är sömnens väktare. Maskeringen har
som uppgift att låta oss sova ostört. Drömmarna
blir en säkerhetsventil: för många störande tankar
– som får sitt utlopp i drömmen – skulle annars
driva oss till vansinne
• Drömtydning (1899)