You are on page 1of 3

Department of Education

Pampanga High School


City of San Fernando, (P)

Ika-16 ng Oktubre, 2015


Sa Mga Kinauukulan:
Nais ko pong ipabatid sa karamihan ang malungkot na balita na isa sa mga
mag-aaral ng Pampanga High School mula sa Grade 10 pangkat Jericho ay
maagang namaalam. Sapagkat siya po ay binawian ng buhay ng dahil sa isang
aksidente noong ika-14 ng Oktubre, 2015kaya bilang tagapayo niya sampu ng
kaniyang mga kamag-aral, kami po ay kumakatok sa inyong puso ng konting
tulong para sa kaniyang burol at libing.
Ang anumang inyong makayanan ay taus-pusong pasasalamatan namin lalo
na ng kaniyang pamilya. Maraming Salamat Po!

Gumagalang
G. Chandi T. Santos
Tagapayo/Guro sa Filipino

Howell M. Sanchez
Administrative officer IV

Sinang-ayunan ni :
Fe Rosalinda R. Caylao
Principal IV

Department of Education

Pampanga High School


City of San Fernando, (P)

Ika-16 ng Oktubre, 2015


Sa Mga Kinauukulan:
Nais ko pong ipabatid sa karamihan ang malungkot na balita na isa sa mga
mag-aaral ng Pampanga High School mula sa Grade 10 pangkat Jericho ay
maagang namaalam. Sapagkat siya po ay binawian ng buhay ng dahil sa isang
aksidente noong ika-14 ng Oktubre, 2015kaya bilang tagapayo niya sampu ng
kaniyang mga kamag-aral, kami po ay kumakatok sa inyong puso ng konting
tulong para sa kaniyang burol at libing.
Ang anumang inyong makayanan ay taus-pusong pasasalamatan namin lalo
na ng kaniyang pamilya. Maraming Salamat Po!

Gumagalang
G. Chandi T. Santos
Tagapayo/Guro sa Filipino

Howell M. Sanchez
Administrative officer IV

Department of Education
Pampanga High School
City of San Fernando, (P)

Ika-16 ng Oktubre, 2015


Sa Mga Kinauukulan:
Nais ko pong ipabatid sa karamihan ang malungkot na balita na isa sa mga
mag-aaral ng Pampanga High School mula sa Grade 10 pangkat Jericho ay
maagang namaalam. Sapagkat siya po ay binawian ng buhay ng dahil sa isang
aksidente noong ika-14 ng Oktubre, 2015kaya bilang tagapayo niya sampu ng
kaniyang mga kamag-aral, kami po ay kumakatok sa inyong puso ng konting
tulong para sa kaniyang burol at libing.
Ang anumang inyong makayanan ay taus-pusong pasasalamatan namin lalo
na ng kaniyang pamilya. Maraming Salamat Po!

Gumagalang
G. Chandi T. Santos
Tagapayo/Guro sa Filipino