You are on page 1of 16

TREE IZDANJE

ZATITITE
PRIVATNOST NA
FACEBOOKU

VERZIJA 3, 10/ 2015.

Saznajte o opasnostima kojima se izlaete prilikom postavljanja


osobnih podataka i sadraja na najpopularniju drutvenu mreu te
kako podesiti svoj profil na Fejsu tako da uva privatnost

Ovaj dokument je vlasnitvo CARNeta (Nacionalnog CERTa). Namijenjen je za


javnu objavu, njime se moe svatko koristiti, na njega se pozivati, ali samo u
izvornom obliku, bez ikakvih izmjena, uz obavezno navoenje izvora podataka.
Koritenje ovog dokumenta protivno gornjim navodima, povreda je autorskih
prava CARNeta, sukladno Zakonu o autorskim pravima. Poinitelj takve aktivnosti
podlijee kaznenoj odgovornosti koja je regulirana Kaznenim zakonom RH.

UVOD

ovjekova elja za druenjem pronalazi uvijek nove naine interakcije koji, u sprezi s brzim razvojem novih tehnologija, definiraju drutvenost na posve novi nain. Facebook je najpopularnija
drutvena mrea i trenutno broji vie od pola milijarde korisnika.
Autori Facebooka kau da je njihova misija uiniti svijet otvorenijim i povezanijim te su na poetku razvoja mree brigu vodili
iskljuivo o rastu broja korisnika, zanemarivi pritom sigurnosne
aspekte. S rastom mree, njezini korisnici dijele podatke s drugim
stranama, pri emu nisu svjesni da one uope postoje te ne vode
rauna koliko i koje informacije zaista ele podijeliti sa drugima.

ZATITITE PRIVATNOST NA FACEBOOKU

RIZICI
Dio informacija koje postavljamo na svoje profile na Fejsu, zlonamjernici ili kriminalne skupine, mogu zloupotrijebiti. Neke od
moguih zlouporaba su:
4

uzrokovanje tete ugledu osobe


zastraivanje (tzv. cyber-bullying)
ucjenjivanje
prepoznavanje pomou lica (iz fotografija) radi nanoenja fizike boli
kraa potpomognuta informacijama prikupljenih s mree
kraa identiteta
lano predstavljanje
uhoenje (ukljuujui industrijsku pijunau)

Veina zlouporaba cilja na nanoenje financijske tete korisniku


Fejsa, a izvodi se prikupljanjem i/ili obradom povjerljivih podataka. Ti podaci mogu direktno ili indirektno posluiti za krau identiteta. Obino je rije o stjecanju bankovnih podataka (PayPal),
ali i neki drugi podaci mogu posluiti za druge oblike kraa. Tipini podaci koji mogu posluiti za navedenu vrstu zlouporabe
su datum i mjesto roenja preko kojih se moe doi do JMBG-a i
OIB-a te majino djevojako prezime (ili neki drugi podatak koji
je rjeenje sigurnosnog pitanja u sluaju izgubljene lozinke kod
npr. vae elektronike pote). Za krae poput provale u kuu,
kradljivcima mogu posluiti podaci poput kune adrese, ostavljanja statusa o duim putovanjima, godinjim odmorima ili sl.
Openito rizino je na mreu postavljati nau trenutnu lokaciju.
Takoer, pripazite kod objave imena vae djece jer njihova imena zlonamjernicima mogu olakati krau identiteta. esti su sluajevi cyber-bullyinga te je za roditelje vano ne samo da budu
dobro upoznati to njihova djeca rade na Fejsu, nego da budu

i dio mree. Vano je imati na umu da je djeci drutvena mrea mnogo bitniji dio ivota nego roditeljima. Djeca su osjetljiva
i mogu postati metom javnog zadirkivanja, to je za njih bolno
i moe izmaknuti kontroli. Stoga cyber-bullying naalost, moe
imati najtee posljedice, poput samoubojstva.
Poto je Fejs postao i dio nae kulture, ne smijemo zaboraviti ni
na aspekt uzornog ponaanja na mrei. Mnogi su ostali bez posla zbog neprimjerenih fotografija ili komentara o poslu koje je
naalost po njih pronaao njihov ef te ih oito nije lajkao. Ako
zaposlenik objavi na Facebooku neke osjetljive podatke o svojoj
tvrtki, tada je mogue natetiti i njezinom poslovanju i ugledu.
Bilo je i sluajeva nepriznavanja osiguranja jer je osiguravajue
drutvo preko Fejsa saznalo o opasnim hobijima kojima se njezini osiguranici bave.
Poseban problem su i lani profili kojih postoji velik broj. Zlonamjernici mogu otvoriti lani profil neke poznate linosti i dodati
veliki broj prijatelja kojima onda imaju uvid u povjerljive podatke. Ako uspiju oteti neki korisniki raun na Fejsu, mogu se lano
predstaviti prijateljima te od njih pokuati izvui podatke.
ZATITITE PRIVATNOST NA FACEBOOKU

Vrlo je rizino ostavljati bilo kakve kontakt informacije na profilu jer iste mogu zlouporabiti zlonamjerni korisnici ili malver poput trojanskog konja koji je zarazio raunalo nekog od prijatelja.
to se prijatelja tie, vano je paziti koga dodajemo za prijatelja, posebno zbog injenice da naa privatnost ovisi i o njima.
Sadraj koji npr. postavljamo na prijateljev Wall odgovara njegovim postavkama privatnosti, a ne naim! Isti je sluaj i sa aplikacijama koje koristimo te koje esto (iako protivno pravilima
koritenja mree) koriste i predaju nae informacije drugim stranama koji ih koriste za oglaavanje. Kako bismo to kontrolirali,
potrebno je pravilno podesiti nae postavke privatnosti o emu
vie u sljedeem poglavlju.

KAKO PODESITI FEJS


U velikoj mjeri, sami moemo kontrolirati privatnost svojih podataka putem postavki koje koristimo. Pravila privatnosti koje
definira Facebook, odreuju da su ime, prezime i fotografija uz
profil (Profile picture), uvijek javno dostupni. Takoer je zabranjeno treim stranama koristiti prikupljene podatke u neku
njihovu svrhu. Iako su u posljednje vrijeme, uvedena mnoga poboljanja i dodatci namijenjeni ouvanju privatnosti, Facebook
teko moe imati potpunu kontrolu nad svim svojim podacima.
UREIVANJE PROFILA
Za uklanjanje datuma roenja potrebno je kliknuti na gumb Nadopuni informacije na profilu (naslovnoj slici) i pod Kontakt i
osnovne informacije za datum roenja u padajuim izbornicima (na desnoj strani) odabrati Samo ja (prikazano lokotom):

ZATITITE PRIVATNOST NA FACEBOOKU

Na istom mjestu se moe podesiti tko ima uvid u listu naih prijatelja. Inicijalno Fejs ini listu naih prijatelja javno dostupnom
(Public). Kako bi to promijenili, potrebno je otii pod Obitelj
i odnosi (nie). Tamo su navedeni nai prijatelji, a klikom na
gumb s penkalom pa na Uredi privatnost, dolazimo do mjesta
gdje definiramo tko vidi listu naih prijatelelja. Najbolje je odabrati opciju Prijatelji.

Ovdje je jo vano napomenuti da Fejs, na isti nain, nudi kontrolu nad objavom svake pojedine informacije. Stoga preporuujemo ograniavanje objave samo na prijatelje (ili barem na prijatelje od prijatelja) sljedeih informacija:
kontakt informacija
prebivalita
mjesta roenja
informacija o zaposlenju
informacija o kolovanju

POSTAVKE KORISNIKOG RAUNA


Unutar postavki (iz glavnog izbornika), pod karticom Openito
nalazi se popis mrea u koje ste ulanjeni (npr. Croatia, Zagreb
itd.). Mree imaju odreen pristup vaim podacima, tako da je
poeljno ne biti lan niti jedne. Pod karticom Oglasi su postavke
koje odreuju dijele li se podaci o vaim aktivnostima vezanima
uz reklame s prijateljima. Preporuujemo iskljuivanje sljedee

mogunosti, odnosno (nakon klika na gumb Uredi s desne


strane):
pod Ads with my social actions i postaviti Include my
social actions with ads for na Nitko
to se tie opcija vezanih uz aplikacije (kartica Aplikacije), poeljno je zasebno za svaku aplikaciju prouiti koje informacije
izlae drugima. Fejs nudi mogunost promjene postavki pojedinano za svaku aplikaciju, odnosno igru.
POSTAVKE PRIVATNOSTI
Pod karticom Privatnost (takoer u postavkama pod glavnim
izbornikom), dobijemo sljedeu stranicu (slika prikazuje samo
gornji dio):
9

Za prvu postavku Tko moe vidjeti tvoje budue objave?,


bitno je koristiti istu postavku kao na slici, odnosno postavku
Prijatelji. Koritenjem navedene opcije, sve promjene statusa
i sve postavljene fotografije, bit e inicijalno vidljive samo vaim
prijateljima (ukoliko se izriito ne definira drugaije prillikog postavljanja samog sadraja).

ZATITITE PRIVATNOST NA FACEBOOKU

Na istom mjestu (nie) je preporuljivo urediti ostale opcije tako


da budu u skladu sa slikom:

Ovdje je vano jo napomenuti da, kao to je vidljivo, ovakve postavke omoguuju da nam nepoznati ljudi alju poruke i zahtjeve
za prijateljstvom. S time treba biti vrlo oprezan!

10

Pod karticom Postavke vremenske crte i oznaavanja preporuljivo je namjestiti da samo nai prijatelji mogu objavljivati
sadraj na vremenskoj crti profila (opcija na vrhu):

Na istoj stranici (pogledati sliku iznad), takoer je korisno ukljuiti opcije pregledavanja objava i oznaka, koje dovode do toga
da fotografije na kojoj nas prijatelji oznauju, moraju dobiti nau
suglasnost kako bi bile objavljene. U tom sluaju, kad na prijatelj objavi fotografiju na kojoj nas taga (ili nas taga u svojem
statusu), Fejs nas o tome posebno obavijesti.

Pod karticom Aplikacije navedeno je kako aplikacije imaju pristup svim naim informacijama koje smo oznaili da budu javno
dostupne.

11
Ponuene su postavke:
Apps, Websites and Plugins ovdje je mogue potpuno
onemoguiti Facebook platformu, to znai da se Facebook
korisniki raun vie ne moe koristiti za pristup drugim web
stranicama
Apps Others Use preporua se ograniiti koritenje informacija navedenih na str. 6.
Always Play Anonymously omoguuje skrivanje aktivnosti unutar Facebook igara (preporuka ukljuiti)
Old Versions of Facebook for Mobile ovdje je preporuljivo limitirati dostupnost naih informacija za objave putem
starijih mobilnih aplikacija!

ZATITITE PRIVATNOST NA FACEBOOKU

UKLANJANJE OZNAKA S FOTOGRAFIJA


Fejs nudi poseban sustav za uklanjanje oznaka s fotografija na
kojima smo oznaeni. To je nuno ako nas neki od korisnika mree oznai na fotografiji nepoudnog sadraja (ako nas npr. eli
osramotiti, vrijeati itd.), krivotvorini i sl. Ili jednostavno, ukoliko
ne elimo biti oznaeni na nekoj fotografiji koja nam se ne svia.
Za to postoji gumb Prijavi/Ukloni oznaku ispod postavljene
fotografije koja nas oznaava. To, na primjer, izgleda ovako:

12

BRZE POSTAVKE PRIVATNOSTI


Krajem 2014. Facebook je uveo opciju jednostavne provjere postavki privatnosti, tzv. Privacy checkup (Provjera privatnosti)
koja nam na jednostavan nain omoguuje provjeru najvanijih
postavki. Opcija je dostupna putem gumba na glavnoj traci suelja:

13

Prvi korak provjere postavki (slika na sljedeoj stranici) je kontrola s kim sve dijelimo nae objave. U drugom koraku moemo
provjeriti putem kojih sve aplikacija smo prijavljeni na Fejs, vidljivost koritenja aplikacija, a moemo i obrisati aplikacije koje
vie ne elimo koristiti. Trei korak omoguuje provjeru dostupnosti pojedinih informacija s naeg profila poput zaposlenja,
edukacije i grada u kojem trenutno ivimo.

ZATITITE PRIVATNOST NA FACEBOOKU

U istom izborniku (slika iznad) ispod nalaze se dodatne tri opcije:


Tko moe vidjeti moje objave? ovdje je mogue definirati tko vidi budue objave (postove), otii na stranicu na kojoj
imamo uvid u objave (i fotografije) na kojima smo oznaeni
(tagged) ili pogledati kako izgleda na profil dok ga gleda
neka specifina osoba
Tko moe sa mnom kontaktirati? ovdje je mogue postaviti tko nam smije poslati privatnu poruku ili zahtjev za
prijateljstvom
Kako mogu sprijeiti da me netko smeta? omoguuje
da neku osobu blokiramo (onemoguimo joj razgovor s nama
i itanje naih objava)

14

TABLICA USPOREDBE
POSTAVKI
Tablica ispod nudi usporedbu inicijalnih postavki na Fejsu, odnosno onih postavki koje su aktivirane ako nita ne diramo, s
postavkama koje su preporuene u ovoj brouri:

Sadraj

Kome je dostupan
sadraj (inicijalne
postavke)

Kome je
dostupan sadraj
(preporuene
postavke)

Ime i prezime

svi

svi

Slika profila

svi

svi

Roendan

prijatelji od prijatelja nitko (mi)

Poruke na Wall-u

prijatelji od prijatelja prijatelji

Veze

svi

Dodatne informacije
sa profila prijatelji

svi

Sadraj na kojem
smo tagani

svi

prijatelji

Lista prijatelja

svi

prijatelji

kolovanje i posao

svi

prijatelji

Prebivalite i rodno
mjesto

svi

nitko (mi)

Aktivnosti (Like)

svi

prijatelji

prijatelji

ZATITITE PRIVATNOST NA FACEBOOKU

15