niCOLETA COATU

STRUCTURI MAGICE TRADIŢIONALE

4LU
ALL

STRUCTURI MAGICE TRADIŢIONALE Nicoleta Coatu Copyright © 1998 by BIC ALL s.r.i. ISBN: 9 7 3 - 5 7 1 - 2 3 2 - 6 Toate drepturile acestei ediţii rezervate Editurii BIC ALL s.r Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată fără permisiunea scrisă a Editurii BIC ALL s.r.l. Drepturile de distribuţie asupra acestei ediţii în străinătate aparţin editurii Copyright © 1998 by BIC ALL s.r.l. AII rights reserved. The distribution of this book outside România is prohibited without the written permission of BIC ALL s.r.l.

Editura BIC ALL Bucureşti Bd. Timişoara nr. 58, sector 6 Cod 76548 Tel: 413 1850,413 1158,413 4321,413 0720 Fax: 413 0540

Departamentul difuzare - tel: 413 1612, 413 0329 Redactor: August in Frăţilă Coperta: Daniel Munteanu

rilCOLETA COATU

STRUCTURI MAGICE TRADIŢIONALE

tZMf/

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PETRJEDULFU* Bala Mar*

•47K

Cuprins Notă asupra ediţiei SECŢIUNEA I Capitolul 1 Sincretism cultural magie-mit-religie 1 Capitolul 2 ( Structura de comunicare, funcţionalitatea şi sincretismul limbajelor 16 Capitolul 3 Rol şi comportament 33 Capitolul 4 Structuri poetice-magice 46 Capitolul 5 Intertextualitate: text magic - text religios 76 Capitolul 6 Semnificaţii ale numelui în textele poetice-magice... 92 Capitolul 7 Coordonate spaţiale 101 Capitolul 8 Coordonate temporale 116 Capitolul 9 Semantismul numărului şi al culorii 123 SECŢIUNEA A II-A I Structuri poetice-magice Structuri enumerative-regresive
Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de spăriet" apucat" bubă" gâlci" bubă" bubă" gâlci"

ix

151 151
151 152 153 154 154 155 155

vi Structuri imprecative
Descântec "de deochi" Descântec "de deochi" Descântec "de deochi" Descântec "de izdat"

Structuri magice 157
157 158 159 160

Structuri imperativ-enumerative
Descântec "de ceas rău cu spăriet" Descântec "de deochi" Descântec "de gălbănare" Descântec "de izdat" Descântec "de izdat" Descântec "de bubă" Descântec "de ceas rău" Descântec "de soare săc" Descântec "de bubă" Descântec "de ceas rău" Descântec "de bubă" Descântec "de deochi" Descântec "de izdat" Descântec "de izdat" Descântec "din de soare" Descântec "de muma pădurii" ("de spurc") Descântec "de mâncărime" Descântec "de păr" Descântec "de babiţi" Descântec "de soare sec" Descântec "de uimă" Descântec "de moimă" Descântec "din de soare" Descântec "de cuţit" Descântec "de muma pădurii" Descântec "la piciorul amorţit" Descântec "de dalac" Descântec "de aplecate" Descântec "de răguşeală"

161
162 163 165 165 166 167 168 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 188 190 191 191 192 194 195 195 196 197

Structuri contrastante-imperativ-enumerative
Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de rânză" vătămătură" izdat" izdat" brâncă"

198
198 199 200 201 202

Structuri contrastante
Descântec "de apucat" Descântec "de apucat" Descântec "pentru durere". Descântec "de puşchea" Descântec "de şarpe"

... 203
203 204 204 205 205

Nicoleta Coatu
Descântec "din de soare" Descântec "de pfânsori" Descântec "de guşă" 205 206 207

Vii

Structuri dialogice
Descântec "de gâlci" Descântec "de puşchea" Descântec'de viermi"

208
208 209 209

Structuri incifrate
Descântec "de turbă" Descântec "de turbă" Descântec "de turbă" Descântec "de muşcătură de şarpe" Descântec "de muşcătură de şarpe"

211
211 212 212 212 212

Structuri oximoronice
Descântec "de pocitură" Descântec "de trânji"

213
213 214

Structuri comparative
Descântec "de deochi" Descântec "de cârtiţă" Descântec "de deochi" Descântec "de bubă" Descântec "de brâncă" ("orbalţ") Descântec "de gâtei" Descântec "de deochi"

215
215 216 216 217 217 218 . .218

Structuri narative
Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de Descântec "de guşă" gâfci" bube dulci" bubă" bube dulci" bube dulci" cârtiţă" ("bube mari") boală" (tifos)" speriat" spăimântă" Dânsele"...

220
220 221 222 222 223 223 224 225 226 227 ....228

Structuri narative - exemplare

Descântec "de spăimânt" Descântec "de durere de cap" Descântec "din vânturi" Descântec "de iele" ("de Hele Sfinte") Descântec "de apucat" Descântec "de pretit"

231 234 236 239 246 ....248

231

viii

Structuri magice 250 251
251 252 253 255 256 257 259 261 262 263 265 267

Combinatoria structurilor poetice magice Structuri imperativ - enumerativ +narative
Descântec "de spăimânt" Descântec "de apucat" Descântec "de soare săc" Descântec "de deochi" Descântec "de deochi" Descântec "de deochi" Descântec "de ceas rău" Descântec "de blândă" Descântec "de albeaţă" Descântec "de beşică" Descântec "de junghi" Descântec "de apucat"

Structuri comparative + imperativ enumerative/enumerative
Descântec "de deochi" Descântec "de muma pădurii"

268
268 269

Structuri imperativ/enumerative + oximoronice + narative
Descântec "de obrintit" Descântec "de beşica cea rea" Descântec "de şarpe"

271
271 271 275

Rugăciune "de deochi" Rugăciune pentru sănătate Rugăciune-descântec "de năjit"

II. Structuri religioase - magice

276

276 278 280

Cuvânt de încheiere Bibliografie selectivă

281 282

Nicoleta Coatu

IX

NOTA ASUPRA EDIŢIEI
Cartea pe care o oferim cititorilor este o încercare de interpretare a unui fenomen etnocultural puţin studiat, urmărind un anumit tip de mentalitate comunitară - rurală care a produs şi a perpetuat un complex de strategii culturale - simbolice, fixate printr-un cod specific. Proiectul este mai amplu şi punctează intenţia noastră de a organiza hermeneutica Structurilor magice tradiţionale în trei volume : I. "Structuri magice - terapeutice" - II "Structuri magice - erotice" - III "Structuri magice şi logica contradictoriului - faceri şi desfaceri". Cartea de faţă, reprezentând primul volum al acestui triptic, propune o analiză a fenomenului descântatului cu finalitate terapeutică, urmărind motivaţiile intrinseci şi configurarea particulară a limbajelor simbolice, cu articulaţiile lor sincretice, într-o gândire fundamentată pe cauzalitate magică. în unitatea de concepţie a cărţii, modelul teoretic din prima secţiune, dezvoltat pe parcursul a nouă capitole, este ilustrat în secţiunea a doua, într-un model de ordonare a textelor poetice- magice. Modul de organizare a descântecelor, din secţiunea secundă, care exemplifică mecanismele de generare a strategiilor discursive, se integrează unei viziuni complexe ce urmăreşte relaţia cu unitatea ansamblului. Pentru a sugera relaţia limbajelor : verbal - poetic, gestual - ritual şi obiectual - ritual, textele de descântec sunt însoţite de informaţii despre practica rituală, cu instrumentarul specific, aşa cum sunt consemnate în documentele de arhivă şi în publicaţiile din care au fost selectate. Corpusul din secţiunea a doua a lucrării cuprinde materiale din aproape toate zonele ţării, prezente în publicaţii (cu deosebire : Simion Florea - Marian, "Descântece poporane române" ,1886 şi Artur Gorovei, "Descântecele românilor", 1931 ) şi înregistrate în anchete efectuate între anii 1958 - 1980 ( existente în Fondul Arhivei Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu", din Bucureşti). Aceste precizări sugerează anumite cadre de timp şi de spaţiu necesare pentru circumscrierea obiectului nostru de studiu.

X

Structuri magice

Fidelitatea faţă de documentul etnologic justifică prezenţa unor informaţii ale autorilor menţionaţi, despre subiecţii investigaţi, locul de provenienţă a unor variante, ş.a.. Am introdus în notele de subsol ale cărţii unele explicaţii ale autorilor, de la detalieri ale simptomatologiei bolilor, în viziune populară, la comentarii lingvistice, relevante pentru atitudinea acestora faţă de descântatul tradiţional, pentru intenţia de a facilita actul de receptare a textelor tipărite, dar şi de a sublinia importanţa lingvistică a fenomenului. In Introducere (p. XV) la "Descântece poporane române" , Simion Florea - Marian notează cu convingere că descântecele, farmecele şi urăjile sunt unul din izvoarele cele mai importante şi preţioase pentru istoria şi limba poporului nostru, motivând cel din urmă aspect semnalat prin descoperirea unei mulţimi de cuvinte, de forme de cuvinte, de termeni tehnici şi de arhaisme, pe care în vorba de toate zilele nu le mai putem întâlni şi dacă le şi întâlnim, apoi numai foarte rar. Criteriul autenticităţii, fundamental în elaborarea unei lucrări etnologice, în coordonate ştiinţifice, impune respectarea textului, de la structură până la lexem, păstrarea terminologiei populare specifice şi a unor particularităţi dialectale relevante nu numai pentru culoarea locală a limbii descântecelor , ci şi pentru aspectele prozodice particulare. Dar având în vedere dificultăţile de receptare a textelor de descântec, de către cititori, am renunţat la rigoarea ştiinţifică a transcrierii fonetice a textelor din Fondul Arhivei I.E.F., eliminând semnele diacritice. Totodată am considerat necesară adecvarea textelor selectate din publicaţiile mai vechi, la normele ortografice în vigoare. La sfârşitul textelor din Fondul Arhivei I.E.F. sunt menţionate datele documentului etnologic : numărul de înregistrare ; numele, prenumele, vârsta şi locul de origine ale subiectului investigat ; numele şi prenumele cercetătorului; locul şi data anchetei etnologice. Dacă am reuşit să contribuim la stimularea gândirii ştiinţifice, prin dialogul pe care îl propunem specialiştilor, şi să oferim în general, tuturor cititorilor o imagine coerentă şi adevărată în înţelegerea structurilor magice-tradiţionale, înseamnă că menirea cărţii s-a împlinit. Înseamnă că putem spera într-o creştere a interesului cognitiv şi a receptivităţii cititorilor faţă de fenomenele etnoculturale, într-o asumare corectă a valorilor spirituale, printr-o înstrăinare de speculaţii aberante, comerciale şi de atitudini false, anticulturale.

Capitolul 1
••

SINCRETISM CULTURAL MAGIE-MIT-RELIGIE
Unii specialişti în ştiinţa medicală apreciază că "secolul nostru scientist manifestă un interes aproape nostalgic pentru le sage sauvage, aşa cum moraliştii secolului al XVIII-lea demonstrează admiraţia lor înduioşată pentru le bon sauvage."(1) Dar mai presus de valoarea medicală structurile rituale - magice reprezintă forme de cultură şi de societate, un laborator complex, relevant pentru teoria cunoaşterii şi filozofia culturii. într-o perspectivă antropologică, structurile simbolicemagice conferă accesul la spiritualitate, fiinţarea în universal şi deschiderea spre general, spre înţelegerea metafizică a lumii. Omul - creator al ansamblului ritual se situează permanent în centrul universului, iar sistemul cultural odată creat şi re-creat în timp, în perspectivă evolutivă, aparţine cadrului existenţial uman. Transferul imaginar-simbolic plasează subiectul uman înăuntrul structurilor magice şi invers, modelele rezidă în memoria culturală a omului, cei doi poli ai relaţiei beneficiind reciproc, ca într-o simbioză, fiecare de forţa celuilalt. Sinte­ zele simbolice magice reflectă un imens efort de cunoaştere, având o incontestabilă valoare gnoseologică; "căci nu este oare cunoaştere găsirea elementelor de unitate ale vieţii şi ale cosmosului? Nu se găseşte aici o voinţă de a face lumea, de-a o unifica magic, viu,

2

Structuri magice

omeneşte? Nu se află oare aici originile idealismului magic, în această încercare de a face lumea pentru a o înţelege şi stăpâni?"(2) Rezultate dintr-o concepţie unitară asupra cosmosului, axată pe o intuiţie care cuprinde totul, structurile magice mobilizează psihismul uman în totalitatea lui, proiectează fiinţa pe dimensiunea cosmică, în spaţiu şi timp, în osmoza sacru-profan. Prin diversitatea conţinuturilor organizate în ansamblul ritual-magic, creatorul anonim se raportează Ia natură, la spaţiul imediat vital şi mai larg, la spaţiul cosmic. "Discipline pe care noi le numim botanica, zoologia, mineralogia şi astronomia nu erau pentru ţăran numai ştiinţe de specialitate, ci un fel de discipline cosmice şi până la un punct chiar osmotice , între om şi univers."(3) Gândirea magică are un prestigiu de vechime arhaică, raportată la istoria spiritului omenesc, dar, dincolo de determinarea diacronică, ea se impune - după remarca făcută de Lucian Blaga - ca o permanenţă a structurii umane, căci "primordialitatea ei nu înseamnă deloc inactualitate şi perimare."(4) Structurile magice se substituie figurativ unei soluţii cerute de o întrebare şi de satisfacerea unei necesităţi pragmatice, aceea de redresare a fiinţei umane al cărei echilibru este intermitent afectat de diferite stări maladive. "Experienţa medicală a omului a fost de la începutul acestuia pe lume şi ea continuă experienţa animală. (...) Instinctul aminteşte de timpul când omul şi natura formau un tot, având oarecum o economie comună sau funcţii comune. Medicina populară a pornit din acest stadiu. Ea pune o problemă mare de gnoseologie şi chiar de cosmologie poate insolubilă,dar care îmbogăţeşte gândirea. "(5) Trecând de la antropos la ethnos, sistemul descântatului atestând o mare vechime culturală şi o evoluţie neîntreruptă în macrosistemul culturii tradiţionale-româneşti, este expresia unui sincretism cultural complex, realizat în timp, în diacronia fenomenului, între structurile magice şi elemente mitice aparţinând stratului arhaic precreştin şi elemente proprii stratului religios creştin. Structurile magice-tradiţionale se fundamentează pe o viziune ontologică arhaică, dualist-antagonică, pe opoziţia originară şi ireductibilă dintre principiul universal pozitiv şi cel negativ. "în psihologia primitivă şi mai apoi populară, ca şi în religiozitatea corespunză-

jsjicoleta Coatu

3

toare, în speţă în mitologie şi religie, dualismul a constituit bipolaritatea oricărei cugetări mitice referitoare la viaţă - moarte, lumină - întuneric, bun -rău, plăcut neplăcut, sănătate - boală, adevăr - minciună, spirit materie."(6) Dualismul de tip antitetic, care semnifică o modalitate contrastantă - sintetică de a percepe rea­ litatea, reflectă structura contradictorie a fenomenelor, într-un articol consacrat dualismului, J. Goetz precizează că dualismul pune la obârşia lumii lupta dintre un principiu al binelui şi unul al răului, existând prin ele însele, întreaga fiinţare scindându-se şi subordonându-se unuia sau celuilalt. (7) Strâns legate de reprezentările arhaice, precreştine, şi mai târziu de cele religios-creştine, structurile magice tradiţionale se circumscriu acestei viziuni unitare, contradictorii, de interpretare a lumii ca totalitate şi a omului ca parte a entităţii universale. Modelul imaginar binar-contrastant s-a dovedit deosebit de apropiat de mentalitatea omenirii arhaice, căci "toate popoarele din lume şi din timpurile cele mai vechi, despre care ştiinţa de astăzi are urme, au crezut şi cred în existenţa unui geniu al răului (...) în veşnică luptă cu un geniu al binelui".(8) Componentă a macrosistemului universal, fiinţa umană se implică în mecanismul confruntării celor două principii, ciclul existenţial uman fiind periodic perturbat şi reechilibrat prin jocul contrariilor. în acesta viziune dominată de sentimentul unei vaste solidarităţi univer­ sale, starea de om sănătos corespunde unei normalităţi raportate la ordinea cosmică; la antipod, boala este efectul manifestării principiului negativ asupra individului, al prejudicierii fizice şi psihice a acestuia. Fiinţa umană şi fiinţarea se află la confluenţa contrariilor: viaţă-moarte, bine-rău, boală-sănătate. Dualismul struc­ tural al omului, in proiecţie cosmică, reflectă sinteza opuşilor, tensiunea generată de coexistenţa feţelor sale, diurnă şi nocturnă. Procesul de restructurare, de refacere fizică şi psihică a individului se realizează cultural - la nivelul mentalităţii tradiţionale magice-mitico-religioase prin sistemul tradiţional al descântatului terapeuticpsihoterapeutic ca factor mediator. Medierea este susţinută de forţe sacre benefice, aparţinând sistemului mitic de reprezentări precreştine (Soarele, Apa, Luna corespunzător stratului cultural arhaic), şi mai târziu, creştine (cu predilecţie, Dumnezeu şi Maica Domnului).

4

Structuri magice

Prin medicaţie empirică, prin procedee şi tehnici fundamentate pe principii magice, şi prin rugăciuni, oamenii şi-au afirmat voinţa şi dorinţa de fiinţare în ordine şi armonie, prin raportarea la echilibrul universal. Descântatul condensează experienţa totală a omului (religioasă, socială, psihică), integrând fiinţa umană într-o evoluţie globală, cosmică, într-o unitate a fizicului şi a meta-fizicului. Ansamblul simbolic alcătuieşte o punte, reunind registre separate: natură şi cultură, materie şi spirit, acţionând ca "o forţă centripetă, stabilind cu precizie un centru de relaţii, la care se referă multiplul şi în cadrul căruia îşi află unitatea"(9). El se impune ca un factor de echilibru, de compensare a tendinţelor disociative, centrifuge. 5

Principiul negativ, indispensabil ordinii şi dinamicii universale, reprezintă, în relaţie cu omul, sinteza forţelor care dezintegrează personalitatea, determinând-o să regreseze spre divizare, dezordine, disoluţie, pe plan fizic, moral, metafizic. Constanta malefică se concretizează în variabile specifice, de la o cultură tradiţională la alta. Factorul cauzal al maladiilor are o paletă largă de reprezentări în sistemul culturii tradiţionale româneşti, pendulând între cele două registre, sacru şi profan, între nivelul realului concret, biologic, şi cel al meta-realităţii mitico-religioase. Textele de descântec şi setul de informaţii adiacente constituie mărturii elocvente ale concepţiei populare tradiţionale româneşti privind factorul generator al bolii şi aspectul îmbolnăvirii. Reprezentarea în textul rriagic a forţei generatoare a bolii, în diferite moduri, asociază variate procedee retorice de înlăturare a acţiunii ei malefice. Mentalitatea tradiţională românească atribuie frecvent producerea efectului maladiv unei forţe mitice: Ielele provoacă boala "de Dânsele"/"De iele"; Soarele ca reprezentare malignă, opusă ipostazei sacre, benefice, este factorul generator al bolii "de soare sec". încercând o generalizare pe care tradiţia descântatului românesc nu pare să o confirme, Artur Gorovei consem-

]VicoIeta Coatu

5

nează că "după credinţa poporului, toate boalele de care poate să fie atins un om sau un animal provin numai de la diavolul sau de la alte duhuri necurate."O0) în viziunea comunitară, tradiţională "boala pătrunde în toate părţile corpului, adică Diavolul se poate aciua în cele mai ascunse ascunzători ale unei fiinţe" (ll)Să considerăm mai degrabă această relaţie cauză -» efect/ Diavol ->boală ca o dominantă a sintezelor mentale româneşti, atenuând caracterul exclusivist al observaţiilor Iui A. Gorovei. Studiind mentalitatea populară şi modul de manifes­ tare a descântatului în primele decenii ale secolului XX, autorul "Descântecelor românilor" notează că în anumite boli, relaţia Diavolului cu omul era nemijlocită: "lucrează direct diavolul sau duhul necurat, când copilul suferă de boala copiilor sau adultul suferă de Iele. In asemenea cazuri, nici un organ nu prezintă vreo anomalie, prin nici un semn exterior nu se presupune boala şi cu toate acestea, la timpul cuvenit, ea se manifestează cu toată furia."(12) în alte situaţii, acţiunea negativă asupra fiinţei umane sau asupra animalului este mediată în diferite moduri: prin alimente ("în mod indirect lucrează diavolul când omul capătă o boală din mâncare ori din băutură nepotrivită, ca la friguri")(13) sau prin intervenţia unui animal ("tot în mod indirect lucrează diavolul când, de pildă, trimite în calea omului un şarpe ori o nevăstuica în calea animalului, ca să-1 muşte.")(14) Relaţia mediată dintre forţa răului şi fiinţa umană îşi găseşte expresia şi în unele formulări stereotipate, de tipul "a căuta pe dracul", însemnând " a mânca şi a bea lucruri nepriincioase ori a sta neîmbrăcat bine în frig".(15) în unele situaţii, determinate de accentuarea stării de conştiinţă pragmatică, • motivaţia bolii este plasată exclusiv în planul realului concret, al reprezentării profane, fără implicarea diavolului, prin raportare la unele aspecte strict fiziologice (maladiile sunt provocate de: "frig", "mâncare neplăcută", "vin", "apă rea")sau la manifestări excesive fizice şi psihice ("lăcomie scârboa­ să", "plâns", "râs", "oboseală"). Fenomenul descântatului tradiţional atestă şi cazul provocării unei stări maladive prin actul intenţional negativ al unei fiinţe umane, susţinut prin forţa magică a cuvântului. Acţiunea verbală malignă ca blestem, factor perturbator intenţionat orientat împotriva unei persoane, priveşte trei nivele de relaţii:

6

Structuri magice

- de rudenie, diferenţiate astfel: "blestem de tată, de mamă, de frate, de soră" "de cumnată" "de naşă" "de moaşă" - de vecinătate: "blestem de vecină" - relaţii cu o persoană marcată de o lipsă, care-i atribuie o notă de insolit şi o devianţă, cu conotaţii negative: "blestem de fată mare fără cosiţă în cap"(16) în derularea ciclului vital uman, în dinamica universală a confruntării contrariilor, starea temporară de anormalitate, de abatere de la ordinea şi integritatea la scară umană, prin îmbolnăvire, este uneori generată de însuşi principiul sacru benefic, în reprezentări pre­ creştine şi religios-creştine. Structurile poetice magice proiectează cu necesitate, conform cerinţei funcţionale, dubla ipostază a forţei sacre, uzitând de procedeul antitezei, prin care se relaţionează actul de prejudiciere cu actul de refacere a bolnavului, prin acţiunea în rol a aceleiaşi forţe divine. Ipostazierea antinomică a hierofaniei şi manifestarea în act după model opozitiv reflectă un mod de aplicare a legii magice a contrastului legate de modelul ambivalent al reprezentării sacre. Imagine hierofanică păgână, "soarele" este dublu semantizat, în proiecţie simbolică mitică, fiind valorizat pozitiv, ca forţă invocată în sprijinul fiinţei umane, dar şi negativ, ca o kratofanie capabilă să perturbe uneori echilibrul existenţial uman, provocând starea maladivă denumită popular "de soare sec"(insolaţie). Descântecul "de soare sec" prelucrează această structură arhetipală ambivalenţă, punând în relaţie "soarele" ca forţă cosmică pozitivă, cu opusul său, în scopul vindecării bolnavului: "Ieşi, soare sec, Că te ajunge cel viu." (17) Adresarea imperativă pentru înlăturarea manifestării negative se relaţionează cu microstructura argumentativă, cu valoare de invocare indirectă a astrului hierofanizat, benefic, în favoarea persoanei. Contrastul care evidenţiază aspectul ambivalent al reprezentării, marcat prin epitetele

Nicoleta Coatu

7

"sec"/() v s - "viu"/(+) (în alte variante: "sec"/(-) vs. "cel cu picio\ire"(+), exprimă antiteza viaţă- moarte . , biele, kratofanii ambivalenţe, agresează fiinţa umană irr plicându-se şi în actul remedierii, fiind invocate în expresie eufemizantă, pentru captarea bunăvoinţei: "Voi, fetelor lui Şandru, Voi, cuconiţelor, Domniţelor, Voi, împărăteselor, Voi, preoteselor Şi jupâneselor, Aveţi milă şi-1 iertaţi."(18) Patternul care oferă imaginea ambivalenţei reprezentării mitice precreştine ( a "soarelui", a "ielelor care au puterea de a vindeca pentru că tot ele aduc boala")(19) este preluat şi aplicat cu note specifice şi forţelor sacre religios-creştine, Dumnezeu şi Maica Precista: "De-o fi boală De la Dumnezeu Să-şi aducă aminte De Cutare, Boala să i-o ia, Leacul să i-1 dea. Bolişte de-o fi De la Maica Precista Să-şi aducă aminte De Cutare, Boala să i-o ia, Leacul să i-1 dea." (2o)

Modelul mitic al bi-unităţii divine, adaptat şi resemnificat în contexte populare de influenţă religios creştină, dezvăluie o coincidentia oppositorum, în structura profundă a divinităţii care îşi păstrează esenţa benefică, intervenind uneori şi în sensul dezechilibrării, de obicei cu motivaţie justiţiară, pentru a restabili, în cele din urmă, echilibrul temporar zdruncinat.

Entitatea umană ca microcosm apartenent macrocosmosului, supusă intermitent unui proces de destructurare, prin impactul cu o forţă care acţionează în sens negativ, este de fiecare dată restructurată, prin intervenţia unei forţe cosmice benefice, şi readusă la starea de ordine şi armonie individuală şi implicit

1

8

Structuri magice

universală. Dezechilibrarea temporară a fiinţei umane prin actul îmbolnăvirii se circumscrie scenariului devenirii ciclice macrocosmice, distrugerii periodice a universului, "prefaţă a unui nou univers şi a unei noi umanităţi regenerate"(21) Pentru că orice ciclu macrocosmic începe în chip absolut - într-o viziune mitico-religioasă - scenariul general prevăzând haosul urmat întotodeauna de o nouă creaţie a cosmosului, reechilibrarea fiinţei umane ca parte componentă a universului nu este reductibilă la o simplă revenire la starea de normalitate, ci înseamnă reconstrucţie, refacere totală, prin reiterarea modelelor arhetipale. Urmărind devenirea structurilor magice tradiţionale, se remarcă perpetuarea unor conţinuturi arhaice-mitice, privind cu predilecţie cultul astral şi cultul apei. Textele poetice-magice şi acţiunile rituale resemnifică prototipuri­ le simbolice mitice, raportându-se în forme şi modalităţi variate la aceste modele arhetipale. Sintezele simbolice relaţionează reprezentarea astrului nocturn şi ciclurile lunare cu ciclul existenţei umane, pentru că omul arhaic a perceput intuitiv legea variaţiei periodice a astrului care creşte-descreşte-dispare-reapare, asimilând dinamica lunii cu dinamica vieţii sale şi cu năzuinţa de regenerare. Luna, simbol arhaic plurivalent, de obârşie mitică, este resemnificat într-o varietate de contexte poetice ale culturii orale (descântece, legende, basme, balade, texte lirice rituale şi nerituale), fiind prelucrat şi adecvat funcţionalităţii specifice fiecărui context integrator. Tradiţia legendară relevă pe lângă procese de antropomorfizare a astrului nocturn, prin proiecţia umanului în astral, mecanisme analogice ale dinamicii lunare şi destinului uman, ale fazelor lunii şi etapelor evolutive ale omului. "Luna e om; la început mititel ca şi copilul şi apoi tot creşte, aripile îi cresc împrejur, până ce vin una şi e rotund": creşterea astrului, trecerea spre lună plină solicită la nivelul procesului imaginativ o conlucrare a proiecţiei antropomorfe cu cea zoomorfă, care evidenţiază sensul simbolic ascensional. în continuare, astrul "începe iară a îmbătrâni şi a se face tot mai mic": faza de descreştere a lunii este prezentată analogic cu îmbătrânirea omului. "Aripile i se taie până ce rămâne ca degetul şi se naşte din nou"(22): proiecţia zoomorfă a astrului-pasăre se anulează, dispariţia lunii fiind urmată de o renaştere, cu

ISficoleta Coatu

9

sugestia echivalenţei care marchează dezideratul uman al morţii şi regenerării. Printr-o relaţie analogică magică, extinsă de la imaginea lunii pline /"crai nou" la imaginea proiectată a integrităţii umane,fizice şi psihice, semantismul simbolic al astrului este actualizat şi vitalizat cu fiecare performare a unei formule invocatorii prin care se solicită starea de echilibru vital: "Crai nou, crai nou, Sănătos m-ai găsit, Sănătos să mă laşi" 23) Invocaţia adresată lunii pline semnifică omologarea simbolică-magică a renovării cosmice cu restaurarea deplină a fiinţei umane şi cu permanentizarea stării de integritate fizică şi psihică. Aceeaşi formulă implică şi invocarea forţei sacre a Soarelui, protector al omului, solicitat să vegheze asupra sănătăţii acestuia: "Sfinte soare, Sănătos m-ai găsit, Sănătos mă lasă" (24) Mecanismul mental al omologării dinamicii lunare cu destinul existenţei umane are o aplicaţie particulară în incantaţiile terapeutice, care valorizează pozitiv, în beneficiul omului, evoluţia lunii legate de legea variaţiei periodice de la faza de lună nouă la cea de lună plină. Segmentul de descântec "de gâlci" selectat spre exemplificare, atestă o formă de organizare textuală pe principiul contrastului dintre progresia astrului nocturn şi regresia maladiei: "Luna s-o pus Umflătura din guşă s-o dus; Luna s-o înălţat, II Gâlcile or secat; Luna o crescut, III Gâlcile s-or pierdut; Luna creşte cât pădurea, IV Umflătura scade ca untura." (25) I Creşterea lunii nu priveşte numai aspectul concret, fizic al proporţiilor, ci cu mult mai mult, semnifică o progresie energetică, cu consecinţe simbolice-magice, în sensul

10

Structuri magice

vindecării. Devenirea lunii, marcată prin formele verbale: "s-o pus" — > s-o înălţat" —-> "o crescut" — > "o creşte cât pădurea" semnifică progresia forţei pozitive a astrului, în raport cu cerinţa reechilibrării individului. Un argument relevant în susţinerea acestor conotaţii îl oferă credinţa populară în luna nouă ca simbol al belşugului. Luna în creştere devine patroana bunăstării, a sporirii acesteia, ceea ce explică - de pildă - obiceiul existent în aria culturală românească, de a arăta banii din buzunar, lunii noi. (26) Structura de paralelism opozitiv cu patru termeni (I -IIIII-IV) a variantei-text prezentate are o configurare binară, fiecare termen fiind alcătuit din 2 versuri care reflectă contrastul dintre starea astrului în creştere şi diminuarea bolii. Acest raport cauză-efect realizat prin contrast, are ca finalitate îndepărtarea treptată a răului până la disparţia lui definitivă. în unele situaţii fazele lunare, relaţionate cu timpul ritual al performării descântecului semnifică printr-o echivalenţă semantică eliminarea treptată a stării maladive: "M. Molociu descântă de ceas rău în trei zile de sec: luni, miercuri şi vineri, după ce începe a se pişcă luna şi până ce se sfârşeşte adică de când începe luna a scădea." (27) Timpul ritual marcat prin conotaţiile cifrei 3, raportate la norma tradiţională care selectează zilele "de sec" ale duratei săptămânale, interacţionează cu ritmica lunară, care semnalează descreşterea astrului, sugerând prin analogie diminuarea stării maladive "de ceas rău" şi implicit vindecarea persoanei. Simbolul arhaic-mitic al astrului nocturn este implicat şi în sinteze care atestă legătura lună-apă-vegetaţie, constituite pe baza unor relaţii "observate înainte de descoperirea agriculturii" (28). în numeroase mitologii, din diferite spaţii culturale, în întruchipările hierofanice ale vegetaţiei şi fecundităţii se descifrează atribute şi funcţii lunare. După cum, în variate culturi tradiţionale, din China, Suedia, Polinezia, Melanezia - conform enumerării făcute de M.Eliade - există credinţa că ierburile cresc în lună (29), în folclorul românesc flora medicală se află sub protecţia directă a lunii, iar plantele cu eficacitate maximă în intervenţiile etnoiatrice sunt cele care cresc şi rodesc sub lumina lunii. In complexul magic ritual-ceremonial, ritualul culesului presupune un timp consacrat: miezul nopţii. Tot o concepţie de esenţă mitică justifică imaginea

^icoleta Coatu

11

apelor comandate de lună, fie prin determinarea mareelor de ritmurile lunare, fie prin echivalenţa dintre conotaţiile germinative acvatice şi semantismul regenerator al astrului nocturn. Această din urmă relaţie semantică se descifrează în unele ritualuri magice care implică apelul la forţa terapeutică a "apei neîncepute", întărită prin calitatea kratofanică a lunii de a anihila manifestarea răului: "Strachina cu apă neîncepută se pune pe o fereastră dinspre partea de unde răsare luna pe cer, şi se aşteaptă aşa până vine luna în dreptul ferestrei şi în direcţia strachinei. Când a ajuns de se vede bine luna în apă şi în fundul strachinei, atunci începe a descânta." (30) Invocarea soarelui hierofanizat în sensul vindecării şi protecţiei omului în faţa forţelor maligne umane şi cosmice, consemnată de tradiţia românească de descântec, se impune ca un patternîn culturile care atestă elemente arhaice de cult solar. Chaldeenii venerau Soarele, închinându-i imnuri şi solicitându-i sprijinul în sens benefic: 'Tu, care risipeşti minciunile, care nimiceşti influenţa rea a vrăjitorilor, a visurilor, a arătărilor rele; tu, care desfaci uneltirile rele; tu care duci la pierzanie oamenii şi ţările care se dau la farmece, am închis înaintea ta , în grămezi de grâne, imaginile duhurilor necurate. Tu, care vindeci faţa, susţine-mi mâna, susţine-o, doamne, lumină a Universului, Soare!" (31) Indienii în descântecele lor îl invocau pe Agni, zeul focului divin pe pământ şi al soarelui pe cer. "De a venit o pasăre neagră în zbor şi a lăsat să cadă ceva peste mine, de toate acestea să mă scape apa, de nenorocire şi nevoi. Dacă pasărea ta, Nirrti, cea neagră, a atins ceva pe aici, Agni, zeul vetrei mele, de această nenorocire să mă apere."(32) Exorcismele romanilor îl invocă deseori pe Apollo, pentru calitatea sa de vindecător, în timp ce fiul său Asclepios este considerat zeul medicilor şi al artei medicale. în vindecarea tumorilor cu bulion alb, "dat de o fată goală", bolnavului, se rostea formula:"Apollo, nu îngădui ca o boală stânsă în acest fel, de către o fată goală, să se mai poată întinde." (33) Tradiţia românească a descântatului a conservat prin resemnificare şi unele elemente mitice aparţinând cultului acvatic. Apa constituie substanţa primordială în care iau naştere formele şi se reîntorc, când se saturează, pentru a se regenera. Simbolul cultural acvatic se asociază aşadar, procesualităţii ciclice ontice, naştere-viaţă-moarte-

1

12

Structuri magice

renaştere. înapoia tuturor genezelor mitice -din pământ din apă, din plantă, din piatră- se conturează constani ideea fundamentală că "viaţa se află concentrată într-o anumită substanţă cosmică, din care derivă, prin descendenţă directă sau participare simbolică, toate formele vii."(34) Mediul primordial acvatic indică potenţialitate genetică, căci apa este "matricea universală în care subzistă toate latenţele şi prosperă toţi germenii."(35) Contactul cu apa, realizat în sens practicritual, şi verbal-poetic, prin actul invocării magice implica întotdeauna regenerare, pentru că disoluţia e urmată de o nouă naştere. "Simbol cosmogonic, receptacol al tuturor germenilor, apa devine substanţa prin excelenţă magică şi medicinală, ea vindecă, întinereşte, asigură viaţa veşnică. Prototipul este apa vie." (36) Unele practici sincretizate cu discursurile magice , reliefează prestigiul elementului neptunian -mitic, atestând persistenţa cultului, în atitudinile de închinare la apă, în invocaţiile adresate acesteia şi în săvârşirea actelor de ofrandă adusă hierofaniei acvatice, în scop terapeutic: "în Bucovina descântătoarea, înainte de a începe a descânta "de Dânsele", se duce la un râu curgător, cu o bucăţică de pâine, cu un drobşor de sare şi cu o cofiţă sau oală nouă în mâna dreaptă. Ajungând la râu, bate într-un loc pe mal, în contra curgerii apei trei metanii, aruncă din pâine şi din sare ceva în undele apei, apoi cu cofiţa sau oala ia un pic din apa ce-a curs peste pâinea şi sarea aruncată. Pe când bate ea acele trei metanii, zice următoarele cuvinte: Apă curgătoare, Eu te sorocesc Tot cu pane şi cu sare, Să lecuieşti pe cutare Din cap până în picioare, Cu leac, Cu sănătate şi veac."(37) "Apa neîncepută", frecvent utilizată în practicile rituale terapeutice, concentrează în sine valenţele germinative, purificatoare şi regeneratoare ale apei primordiale. "Actele magice repetă cosmogonia, căci ele sunt proiectate în timpul mitic al creării lumilor şi nu sunt decât repetarea gesturilor efectuate atunci, ab origine." (38) Descântatul tradiţional-românesc atestă reminiscenţe ale cultului

Nic0

I e t a Coatu

13

i. Dgi", atât în planul praxisului ritual (prin utilizarea "apei neîncepute"), cât şi în cel al poesisului magic. Terapia nopulară apelează la forţa sacră a "apei", încercând refacerea bolnavului prin contactul cu substanţa primor­ dială, care are calitatea de a absoarbe răul datorită puterii sale de asimilare şi dezintegrare a formelor, dar şi de a regenera fiinţa umană. * Relaţia magie-religie în fenomenul descântatului cu finalitate terapeutică se defineşte ca o constantă universa­ lă, care aplicată diferit de la o cultură la alta, conferă o notă de specificitate etnică. In procesul de sincretizare culturală, elementele de mentalitate şi reprezentare religios-creştine marchează esenţial evoluţia structurilor magice, tradiţionale româneşti. Limbajele simbolice ale ansamblului descântatului transfigurează momentul vindecării, fixând actele arhetipale exemplare ale Creaţiei şi Naşterii divine, legate de prototipul triadic: Dumnezeu, Maica Precista, Isus CristosI Structurile magice reliefează refacerea definitivă a sănătăţfr'persoanei şi rolurile divine (Dumnezeu, Maica Precista), decisive în actul vindecării, nuanţând funcţio­ nalitatea raportării sistemului tradiţional al descântatului la modelele arhetipale. Restaurarea sănătăţii prin textele poetice-magice şi prin practica rituală implică o reactuali­ zare a antropogenezei, în contextul mai larg al creaţiei universale/T^epetarea simbolică a actului divin al zămislirii omului, marchează trecerea de la starea de haos echiva­ lentă îmbolnăvirii, la starea de re-naştere, de re­ structurare, prin purificare totală, şi semnifică triumful forţelor cosmice benefice asupra celor malefice. Numai printr-o astfel de regenerare exemplară, prin refacerea modelelor, omul îşi poate relua locul în structura existenţială terestră circumscrisă macrostructurii universale. Refacerea arhetipurilor trădează dorinţa de a realiza o formă ideală în însăşi condiţia existenţei umane, "de a trăi permanent graţie repetării gesturilor arhetipale, în eternitate."(39) Legat de perspectiva generală a considerării actului de îmbolnăvire şi de vindecare a omului în relaţie cu dinamica universală a unităţii contrariilor şi cu reiterarea

1
14 Structuri magice

actelor originare, structurile arhetipale restaurează timpul calitativ - religios al evenimentelor arhetipale, al Creaţiei sacre a omului de către Dumnezeu şi al Naşterii Fiului din Fecioara Mamă. Structurile magice sincretizate cu conţinuturi arhaicemitice şi religios-creştine, pe traseul evoluţiei lor în macrocotextul culturii tradiţionale româneşti, exemplifică într-o manieră particulară problematica ontologiei posibilului, în sistemul lumilor posibile. Respectând o logică de organizare specifică, deter­ minată de factorul mentalitate, textele poetice-magice în relaţie cu complexul actelor rituale (pe care le considerăm texte rituale) construiesc o diversitate de lumi posibile: - cu prototip în lumea reală- concretă a comunităţii/ in­ dividului §i - cu prototip în meta-realitate, în existenţa şi lumea exemplară, a modelelor arhetipale. Ontologia lumilor posibile ale textelor magice îşi are sursa în explorarea realului într-o perspectivă episte­ mologică caracterizată prin analogii şi relaţii cauzale imprimate de legi fundamentale magice şi de principii religioase. Lumile posibile ale universului magic reprezintă un construct spiritual necesar, care satisface sociocultural cerinţa funcţională în contextul terapiei/psihoterapiei populare. în perspectivă etnologică, sistemul lumilor posibile magice trebuie înţeles şi interpretat numai în raport cu mentalitatea comunitară care 1-a generat, dintr-o necesitate funcţională existenţială, în contextul interrelaţiei triadice: om-natură-cultură.

Nic0

I e t a Coatu Note

15

1 Gh. Brătescu, "Limitele empirismului în medicina populară", în "Aspecte istorice ale medicinii în mediul rural", p. 53 2 M Eliade, "Rolul simbolului şi al folclorului în cunoaşterea filozofică", în "Antologie de filozofie românească", voi. V, p. 163 3 V. Băncilă, "Ideea de sănătate şi medicină populară la ţăranul român de ieri", în "Aspecte istorice ale medicinii în mediul rural", p. 47 4 L.Blaga, Despre gândirea magică, p. 124 5 V. Băncilă, op. cit., p. 48 6 R.Vulcănescu, Mitologie română, p. 231 7 J.Goetz, Religionwissenschaftliches Worterbuch, Freiburg, f.a. 8 A. Gorovei, Descântecele românilor, p.7 9 J.Chevalier , A.Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, I, p.42 10 A. Gorovei, op. cit., p. 105 11 Idem, p. 108 12 Idem, p. 105 13Ibidem 14 Idem, p. 106 15 Ibidem 16 Idem, p. 115 17 Idem, p. 106 18 Idem, p. 130 19 Idem, p. 129 20 Idem, p. 241 21 M.Eliade, Tratat de istorie a religiilor, p. 371 22 E.Niculiţă - Voronca, Datini şi credinţe, p. 27 23 Ibidem 24 A.Gorovei, op. cit., p. 132 25 Idem, p. 326 26 I.Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, p. 95 27 S.FIorea Marian, Descântece poporane române, p. 77 28 M.Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, p. 161 29 Ibidem 30 S.Florea-Marian, op. cit., p. 410 31 F. Lenormand, La magie chez Ies chaldeens et Ies origines accadiennnes, p. 164 32 A.Gorovei, op. cit., p. 123 33 Idem, p. 39 34 M.Eliade, Tratat de istorie a religiilor, p. 187 35 Idem, p. 188 36 Idem, p. 187 37 S.Florea-Marian, op. cit., p. 91 38 M.Eliade, op. cit., p. 188 39 Idem, p. 371

Capitolul 2

STRUCTURA DE COMUNICARE, FUNCŢIONALITATEA Şl SINCRETISMUL LIMBAJELOR
Abordând sistemul de semne (text poetic- descântec şi text poietic - actul ritual) ca factor de mediere, în vederea refacerii echilibrului vital, se impune ca o cerinţă teoretică şi metodologică studiul ansamblului sincretic în relaţie cu structura de comunicare, pornind de la ideea că orice act folcloric ca fapt de cultură propune un schimb, definindu-se ca un act de comunicare. Structura de comunicare proprie sistemului cultural al descântatului ca obiect de schimb presupune transmiterea şi receptarea mesajelor cu funcţionalitatea lor, într-un cadru interdiscursiv care implică prezenţa instanţelor comunicative (practicianul şi receptorul), într-un context situaţional caracteristic, în con­ formitate cu codul propriu, factor de constrângere esenţial în construirea mesajelor, în performare şi în decodare, într-o situaţie comunicativă specifică, determinată de actul îmbolnăvirii, comunicarea mesajelor culturale-magice se produce atunci când codurile şi repertoriile celor doi poli ai comunicării, practicianul şi receptorul uman, sunt comune. Precizăm că este vorba de un cod şi un repertoriu bine stabilit, consolidat prin tradiţie.(1) Contactul cultural între cele două instanţe comu­ nicative, emiţătorul şi receptorul, este condiţionat de cooperarea limbajelor specifice. Intenţia comunicativă,

jSficoleta Coatu

17

-are pune în relaţie locutorul şj interlocutorul reflectă finalitatea structurilor magice. Mentalitatea colectivă dirijată de legitatea magică este factorul determinant care asigură comunicarea şi viabilitatea structurilor magice. Prin disocierea polului receptării, se conturează trei aspecte şi niveluri comunicative, în raport cu polul emiterii, al performării mesajelor: 1.comunicarea dintre practician/E şi receptorul umarv' Ru; 2.comunicarea dintre practician şi receptorul negativ, reprezentat de factorul suprauman malefic - care provoacă efectul maladiv/ R(-); 3.comunicarea dintre practician şi receptorul sacru/ R(+), factorul benefic decisiv în împlinirea scopului terapeutic al sistemului cultural al descântatului. în logica scenariului ritual al descântatului cu finalitate terapeutică şi psihoterapeutică, acţiunea de anulare a efectului negativ al bolii obligă practicianul la apelul către o forţă benefică sacră, de rang superior, care are menirea de a susţine intervenţia rituală umană, asigurând - în mentalitatea tradiţională - reuşita fenomenului magic. Raportate la cele trei niveluri de comunicare, descântecele şi activităţile practice rituale se definesc ca strategii orientate în scop terapeutic. Ele se impun ca forme de argumentare cu funcţionalitate retorică, de convingere a receptorului uman (nivelul 1 de comuni­ care), de persuadare a factorului malign, în sensul înde­ părtării de trupul uman (nivelul 2 de comunicare) şi de captatio benevolentiae în relaţia cu factorul benefic suprem, care asigură refacerea totală a persoanei bolnave (nivelul 3 de comunicare). Deschiderea unei perspective semiotice asupra sistemului cultural magic al descântatului, în dinamică comunicaţională, presupune considerarea actului emiterii ca fiind realizat de un performer/E(emiţător) cu rol de practician, nemijlocit, imediat, prezent, la nivelul structurii de suprafaţă, în relaţie cu seria amorfă a strămoşilor, şi anume grupul de E'- emiţători absenţi- precedenţi, la nivelul structurii de adâncime. (2) O variantă care implică relaţia dintre un text magic şi un complex de acte rituale, comunicată de un emiţător direct, se impune ca o creaţie individuală, marcată de personalitatea practicianului respectiv, şi totodată colectivă, prin raportarea la (n)

18

Structuri magice

variante anterioare, care aparţin grupului emiţătorilor de profunzime. In mod asemănător, la polul decodării, actul de receptare care solicită prezenţa unui interlocutor imediat (persoana concretă care este descântată), asociază, pe verticala tradiţiei, seria receptorilor precedenţi, la nivelul structurii de adâncime. Descântecele şi practicile rituale sunt utilizate în contextul unei experienţe directe, individuale, în relaţie cu o situaţie concretă, particulară, de îmbolnăvire; mesajele transmit în actul de performare, prin experienţa individuală şi prin comportamentul practicianului, rezultatele unei experienţe comunitare şi ale unui comportament socio-cultural, fixate în timp, prin consens colectiv, prin forţa de autoritate a tradiţiei. într-un studiu anterior observam că "un construct poate fi numit text numai dacă procesul de generare a acestuia este permis de normă, de sistemul de reguli. Textualitatea reprezintă un mod de prezentare şi de acceptare a unei configuraţii de semne, aparţinând unui cod."(3). în studiul ansamblului sincretic al descântatului, considerăm text atât descântecul - textul poetic, cât şi actul ritual - textul poietic. Coerenţa e concepută ca funcţie de gradul de conformitate a modului în care este construit textul (poetic şi practic-ritual) şi a modului în care este aşteptată construcţia lui. O succesiune coerentă este aceea care nu frustrează expectaţia receptorului, sau, altfel spus, sunt coerente acele alăturări care sunt conforme cu aşteptările. Acest înţeles dat termenului de coerenţă e s t e de natură pragmatică, fiind bazat pe relaţia dintre performer şi sistemul de norme (cod). Operând cu definiţia textualităţii în termeni pragmatici, înţelegem acceptarea ca text a unei configuraţii de semne (descântecul/ actul ritual) ca realizare a unei intenţii de comunicare, în conformitate cu norma, cu conceptul de permisivitate.(4) Expectaţia implică atitudinea unui receptor (Ru) aflat într-o situaţie de comunicare, în sensul că o anumită configuraţie de semne (text magic de descântec şi complex de acte rituale) este aşteptată sau nu; receptorul uman se aşteaptă ca, odată începută comunicarea mesajului, cu o anumită intenţie comunicativă şi cu finalitatea proiectată, acesta să fie realizat într-un anumit mod, în conformitate cu codul. Expectaţia şi permisivitatea nu elimină, ci dimpotrivă, presupun inovaţia şi producerea de variante, aspect confirmat de tradiţie. Se consemnează şi cazuri de

Nicoleta Coatu

19

• ovaţie respinsă, care atestă disconformitatea cu eX pectaţia şi cu codul. Fenomenul tradiţional magic al descântatului are viabilitate în contextul socio-cultural comunitar în funcţie de efectul de rezonanţă asupra conştiinţei individuale şi colective. Individul/comunitatea apelează la structurile simbolice magice tradiţionale dacă acestea satisfac cerinţele funcţionale. Abordând descântatul sub aspect diacronic, se impune observaţia că în zonele în care se produce mutaţia esenţială de la comportamentul de insider individual/colectiv (implicând situarea în interiorul sistemului, participarea la sacru, procesul de identificare cu structurile magice) la comportamentul de outsider (presupunând plasarea în afara ansamblului magic şi distanţarea de fenomen, printr-o raportare pozitivistă) au loc procese involutive, în grade şi modalităţi diferite. Schimbările de mentalitate generează tensiuni pregnante, disfuncţii şi perturbări în interiorul sistemului tradiţional magic, provocând, în cele din urmă, în unele medii folclorice, însuşi procesul de disoluţie. Funcţia utilitară terapeutică-psihoterapeutică a lim­ bajelor simbolice-magice care compun ansamblul tradiţional al descântatului "de boală", cooperează cu funcţia magică. Funcţia magică a limbajelor simbolice rezidă în credinţa într-o forţă deosebită, pe care o au obiectele şi fiinţele, într-o "energie substanţială"(5), relaţionată de gândirea populară cu o eficacitate proiectată în sensul vindecării. Punând problema în termeni ontologici, "pentru o conştiinţă participativă eficace, care percepe existenţa suprasensibilului ca pe un factor operant, ceea ce fiinţează în mod complet posedă calitativ"(6), "o substanţă sau o putere foarte misterioasă în sine, înzes­ trată cu însuşiri de neconceput în chip raţional".(7) Preocupat de specificitatea mentalităţii umane magice, Lucian Blaga situează forţa magică în "orizontul misterului", ca o "semi-revelare stereotipă a misterelor cosmice", susţinând opinia că ideea magicului, mai mult trăită decât gândită, trebuie privită "în sine şi pentru sine, ca un produs singular şi cu totul sui-generis al minţii umane."(8) Părerea autorului este că "despre o sarcină magică suntem autorizaţi să vorbim aproximativ ca despre o sarcină electrică, cu toate că sarcina magică nu se supune aceloraşi legi ca sarcina electrică."(9) încercând să surprindă calitatea particulară a substanţei magice, L.

20

Structuri magice

Blaga consideră că "sarcina magică în stare pură, adică nederanjată de alţi factori, nu este propriu-zis fizică şi nici propriu-zis psihică, dar se amestecă numai cu fizicul şi psihicul, în sensul că atât obiectele fizice, cât şi cele psihice pot să fie purtătoare de sarcini magice."(10) întregul sistem cultural al descântatului e fundamentat pe un complex de legi magice - sesizate pentru prima dată de şcoala antropologică engleză - care stau la baza asocierii sau reprezentărilor. Principiul similia similibus curantur (asemănătorul este vindecat prin asemănător) introduce regula analogiei dintre doi termeni puşi în relaţie, cu aplicaţie atât în planul praxisului ritual cât şi în cel al poesisului, în ansamblul descântatului. Structurile magice pun în valoare şi legea contrastului, prin care negativul acţionând asupra negativului, produce efectul benefic dorit. Principiul contiguităţii, obiectivat in diferite forme, în contextul practicii rituale şi al textului magic, de descântec, relevă identificarea părţii cu întregul. Prin aplicarea cauzalităţii magice la regula pars pro toto Cparte pentru întreg), efectul de refacere a întregului se obţine prin acţiunea asupra uneyx»mponente. Cjnjabordarea din unghi etnologic a comportamentului cultural magic, contribuţiile teoretice ale lui Gheorghe Pavelescu oferă sugestii importante pentru studierea mecanismului de producere a structurilor magice. Autorul sesizează diferenţe esenţiale între magia difuză, raportată la un complex de credinţe şi obiceiuri, care schiţează o perspectivă magică - generală asupra lumii, implicând adeziunea întregii comunităţi folclorice, şi magia privilegiată, care constituie individualizarea forţei magice şi presupune manifestarea rolului particular al practicianului, cu autoritate faţă de grupul social apartenent.( 11) în timp ce prin magia difuză are loc o transmisie nedirijată, naturală, producându-se o contaminare neintenţionată a obiectelor, prin magia privilegiată se realizează un translatio magic care nu se produce automat, ci prin intervenţia unei persoane implicate în fenomen, care are - pentru mentalitatea magică colectivă - capacitatea de a dirija "forţa magică." Rolul practicianului, codificat de tradiţie, se manifestă corespunzător unui proiect, unor strategii de asemenea codificate, şi este determinat de factorul intenţionalitate, raportat la funcţionalitatea activităţii magice desfăşurate.

N

icoIeta Coatu

21

Acţiunea magică intenţională, care face obiectul studiului n0 stru, se concretizează într-un complex de limbaje cu valoare simbolică (verbal-poetic, practic-gestual, mimic, obiectual), relaţionate cu roluri consacrate. Teoria structural-funcţională a folclorului a relevat faptul că produsul folcloric poate avea mai multe funcţii delimitate în raport cu contextele Ia care este raportat. Sincretismul funcţiilor "este în directă legătură cu problema ierarhiei lor şi apoi, în raport cu situaţiile contextuale, cu necesităţile exprimării folclorice, cu opţiunea pentru o funcţie sau alta. Sincretismul de funcţii deschide deci perspectiva pentru determinarea funcţiilor dominante de cele adiacente şi, în dinamica proceselor culturale, pentru schimbările de ierarhie, pentru mutaţiile funcţionale."(12) Sincretismul funcţional evidenţiază cooperarea funcţii­ lor utilitară(terapeutică) şi magică, cu funcţia psihoiogiqă^Viziunea magică asupra lumii asociază o modalitate subiectivă de reprezentare, în care dorinţa motivează afectiv intenţia reciprocă de comunicare, între cei doi poli, practicianul şi bolnavul solicitant. Descântatul terapeuticpsihoterapeutic se substituie figurativ dezideratului uman de refacere a integrităţii fiinţei, în scopul reintegrării acesteia în ordinea şi echilibrul universal. Structurarea discursivă are implicit şi un efect estetic, formulat ca cerinţă funcţională de înşişi membrii comunităţii folclorice: "descântecul trebuie să fie frumos"(13) Motivaţia estetică se referă, cu predilecţie, la cerinţa construirii textului prin respectarea codului tradiţional, a sistemului de norme, la nivelul interpretării mesajelor magice şi în conformitate cu expectaţia destinatarului(persoana bolnavă) şi a grupului comunitar. Valenţele poetice ale descântecelor, intuite de creatorii anonimi şi raportate la funcţionalitate şi la sistemul normelor tradiţionale, sunt remarcate şi de scriitori; în paginile revistei Familia (din noiembrie 1972, p. 13), Paul Anghel nota, citând câteva descântece: "în modelul magic, toate virtuţile limbii române au fost încercate, toate capacităţile fanteziei revărsate, toate posibilităţile imagistice forţate, toate ritmurile îngânate, toate treptele emoţiei, de la sublim la absurd, atinse." Sistemul tradiţional al descântatului ca mediator cultural îşi împlineşte funcţionalitatea terapeutică şi psihoterapeutică pe două coordonate fundamentale:

22

Structuri magice

înlăturarea stării maladive şi restaurarea stării de echilibru fizic şi psihic al persoanei. '"în mentalitatea tradiţională actul de înlăturare a stării maladive proiectează dezideratul totalităţii. Limbajele simbolice care configurează fenomenul descântatului construiesc imaginea totalităţii prin diferite mijloace de expresie, subliniate de fiecare dată, în analizele întreprinse. Justificarea acestei concepţii asupra aspectului vindecării legat de detaşarea răului din organism este ambivalenţă. în sens profan, ea corespunde unei intuiţii populare, pragmatice privind organismul uman (sau animal, în cazul descântatului terapeutic pentru animale) ca entitate sistemică: în consecinţă, vindecarea unei părţi a trupului/ a unei boli se face în contextul mai larg al înlăturării răului general care afectează întregul organism. Relaţionat, prin trecerea în registrul sacru, înţelegerea vindecării ca refacere totală implică deschiderea spre viziunea cosmică, integrală. Numai prin înlăturarea definitivă, ireversibilă a răului, semnificată prin strategiile textuale magice în relaţie cu acţiunile rituale, se poate realiza aspectul funcţional al readucerii organismului la starea de echilibru. Raportat la mentalitatea tradiţională, sistemul cultural al descântatului realizează o sinteză specifică a ambivalenţei sacru-profan, îmbinând valoarea utilitară, terapeutică şi psihoterapeutică, cu valenţele sacre miticoreligioase. Aspectul utilitar vizează elementele concrete de etnoiatrie, remediile empirice şi formele gândirii medicale "originare". Pe lângă importanţa lor istorică-medicală, documentele culturale tradiţionale îmbogăţesc sursa de valorificare ştiinţifică a etnoiatriei. "S-ar părea că pe măsură ce medicina obţine realizări tot mai spectaculare în tehnologia investigaţiei clinice şi a tratamentului, arta lecuirii practicată de strămoşii noştri sau de populaţiile actuale mai mult sau mai puţin arhaice este considerată cu o simpatie crescândă."(14) i Studiul sincretismului de expresie, al cooperării limbajelor verbal-poetic - gestual-mimic - obiectual permite descifrarea relaţiilor complexe dintre componenta poetică (textele de descântec) şi cea practică rituală, în vederea adâncirii semnificaţiilor şi implicaţiilor funcţionale. ir' în relaţie cu limbajul verbal-poetic,care va face obiectul unor analize senarate. comnlexul noietir include actiunilp

Nicoleta Coatu

23

.. a i e derulate după un anumit scenariu, cu un ctrumentar ritual adecvat, asociind o anumită mimică şi stică exprimând comunicarea corporală, corespunzător ui c o d specific. Limbajul obiectual îşi află justificarea în descântatul terapeutic - ca în orice obicei tradiţional numai în relaţie cu limbajul de acte rituale; "numai prin intermediul actului, prin manevrarea dirijată, după reguli consacrate, gest şi obiect elaborat fiind convergent unei funcţii comune. Dacă actul îşi poate afirma relativa lui independenţă, recuzita nu poate intra într-un halou de valori decât prin intermediul manipulării."( 15) ' Raportat la mentalitatea tradiţională determinată de principii magice şi la funcţionalitatea fenomenului, actele, obiectele şi substanţele rituale îşi exercită eficienţa atât în sens utilitar, cât şi în sens simbolic-magic. Caracterul utili­ tar este validat prin intervenţii cu efect real-terapeutic (precum masajele), cu utilizarea unor plante şi substanţe naturale tămăduitoare (alifii; plante : ca frunza de prun, de salcie, de varză, busuiocul, usturoiul, etc), şi a unor obiecte (ca cele folosite în procedeul diatermiei, prin care se tratează predilect "uima" şi durerile de cap provocate de insolaţie/"de soare sec"), cunoscute şi verificate în practica populară, în succesiunea generaţiilor. Selecţia acestora se face în virtutea calităţii lor terapeutice probate în timp, în situaţii concrete, repetate. S-a remarcat "locul privilegiat pe care îl deţine măselariţa (Hyosciamus niger L), universal utilizată în stomatologia populară, încă de la siro-chaldeeni. Folosirea măselariţei se face sub diferite forme, începând de la maceratul de plantă în oţet de vin, pentru spălaturi bucale, şi decoctul de plantă, ţinut în gură, până la fumigaţia emanată de seminţele plantei aruncate pe jar. Fumul inhalat conţine hyosciamină şi scopolamină, alcaloizi cu acţiune parasimpaticolitică şi depresoare a sistemului nervos central."(16) în studiul său asupra terapeuticii real-empirice în stomatologia populară românească, Mircea Dan Chiran face precizarea că "diminuarea sensibilităţii receptorilor are un rezultat salutar în durerea dentară. Rădăcina plantei, uscată şi pisată, se aplică local în acelaşi scop, producând derivaţia circulaţiei sanguine, fenomen care însumându-se cu efectul produs de alcaloizi, diminuează durerea de dinţi." (17) în opinia specialiştilor, "valoarea medicală e atestată de cercetarea ştiinţifică, care a arătat până acum că

24

Structuri magice

aproximativ o treime din "medicamentele" populare sunt justificate"(18). O interesantă ilustrare oferită cititorului de Gheorghe Brătescu, într-un studiu (19) consacrat empiris­ mului în medicina populară, se referă la un procedeu de vindecare comentat de Charles Laugier ("vrednicul organizator sanitar şi adâncul cunoscător al etnoiatriei Olteniei"): "în regiunea de nord a Doljului. în unele localităţi din Mehedinţi şi Gorj, vrăjitori meşteri aplică pe bube sau răni ce nu se vindecă curând un pui mic de găină, tăiat de viu. In regiunea Dunării (Hunia) se aplică o broască spintecată de vie. în Filiaşi şi împrejurimi se preferă pisica; se ia un pisoi, se taie de viu, se scot intestinele şi animalul fiind cald încă, se aplică pe bubă; dacă până a doua zi nu scade edemul inflamator, se toarnă apă fierbinte peste pisoi şi se aplică din nou pentm alte 12 ore. în Beloţ se face acelaşi lucru cu porumbei sau coţpfane vinete, spintecate de vii. Desigur că în toate părţile această operaţiune este însoţită de descântece diferite, de practici diferite. Fondul este însă acelaşi şi, dacă animalele sacrificate diferă după localităţi, toate însă, pentru a fi de leac, trebuie spintecate de vii."(20) Charles Laugier prezintă o explicaţie ştiinţifică a acestui procedeu etnoiatric cu efect tămăduitor: "Toate aceste animale spintecate de vii lasă să se scurgă din ele sângele lor atât de bogat în celule mâncătoare de microbi; şi astfel, norodul practică de mult ceea ce ştiinţa abia acum a ajuns, cu multă trudă, să statornicească, pansamentele cu ser, atât de eficace în plăgile atonice, lipsite de vitalitate."(2i) Deşi face observaţia că "este însă cu totul improbabil ca leucocitele aflate în secreţia sanguinolentă emisă de cadavrul animalului folosit la "pansamentul biologic" să mai exercite o acţiune fagocitară eficace", Gh.Brătescu recunoaşte totuşi că "eficienţa metodei terapeutice populare semnalate de Laugier nu poate fi pusă la îndoială."(22) Şi profesorul Vasile Bologa nota că "medicii de la ţară care au văzut aplicându-se acest procedeu barbar ne-au declarat că au rămas surprinşi de efectul Iui rapid la ulcere care au rezistat la oricare alt tratament ştiinţific."(23); tot profesorul Bologa a opinat că acest "pansament" empiric îşi datorează efectele favorabile unor "stimuli biogeni".(24) Analizând din punct de vedere medical "pansamentul biologic" popular, Gh.Brătescu remarcă menirea acestuia "să transfuzeze organismului omenesc suferind, şi deci sleit de forţă vitală,

isjicoleta Coatu

25

va (jjr, impetuozitatea tânărului animal sacrificat."(25) [ u întotodeauna practicile rituale au o valoare M terapeutică, reală, care să reziste unei validări ştiinţifice. Ansamblul descântatului include şi un grupaj de acte şi obiecte cu rost simbolic-magic. Rămânând în vecinătatea procedeul etnoiatric prezentat anterior, semnalăm - ape­ lând tot la una din sursele citate - aplicarea pe bube şi răni a aceloraşi vietăţi "nu însă cu scop terapeutic, ci "explorator". Astfel, la Banca, în Tutova, când se presu­ punea că este vorba de dalac, "se alipea de bubă" o broască vie, care, dacă murea după aceea, confirma gra­ vitatea prognosticului. De subliniat că, în acest caz, animalul pare-se, nu trebuia să fie în prealabil despicat, ca atunci când se aplica "pansamentul de plasmă" empiric." (26) Practica rituală nu mai poate avea, în acest caz, o explicaţie ştiinţifică, ci numai o semnificaţie cultural-magică, determinată de mecanismul cauzalităţii magice. între textul magic-poetic şi actul ritual se instituie o relaţie de complementaritate .Configuraţia obiectului real căruia îi este propriu un sincretism complex al limbajelor impune relaţionarea studiului poetic (al textului de descântec) cu studiul poietic (al acţiunilor în practica rituală): A SPUNE (poesis ritual-magic) model poetic -A FACE (poiesis ritual) model poietic

| -A SPUNE DESPRE A FACE 1 transpunerea elementului ritual aparţinând modelului poietic în plan textual, în model poetic (27) Cooperarea magică cuvânt-act asigurând eficienţa dorită, la nivelul unei mentalităţi magice, impune aducerea în discuţie a raportului dintre rit şi mit. jRitul ca acţiune comportamentală exemplară a grupuluTuman, creează condiţiile necesare succesului, ajutând omul să se integreze în timpul iniţial al strămoşului sau zeului protector, devenind el însuşi un înfăptuitor, deci un creator."(28) în această accepţie, mitul "apare după ritual şi legat de acesta; el este partea vorbită a ritualului, povestea^ pe care o reeditează ritualul"(29), apelând la model.(30)(Etnologul V.T.Creţu, studiind relaţia dintre mit

26

Structuri magice

1

şi rit, observă că succesiunea rit-mit nu se păstrează întotdeauna întocmai(Kîitul poate include uneori ritualul în propria-i poveste?} "altfel spus, mitul în concretizarea secvenţelor sale, apelează adesea nu la actanţialitatea membrilor comunităţii care doresc să reitereze un eveniment primordial, ci la cea a eroilor prezenţi în schema mitică rostită."(31) Pornind de la analiza câton'a comportamente tribale contemporane, Cl.Levi-Strauss arată că, în majoritatea cazurilor, între mit şi ritual se află un raport de natură dialectică (32), care instituie o relaţie contrapunctică cu sens de întregire semantică a ritualului.(33) Conlucrarea limbajelor în interiorul ansamblului descântatului face ca forţa magică a cuvântului rostit să amplifice puterea atribuită actului şi obiectului ritual, şi invers. între componenta practică rituală şi cea textualpoetică nu se stabileşte un raport mecanic, ci o interrelaţie, care presupune o logică şi o ordine bine determinată, în raport cu finalitatea fenomenului. Modul în care se instituie interrelaţia limbajelor în sistemul sincretic al descântatului prezintă un anumit spectru de variaţie. în majoritatea situaţiilor efectuarea actelor rituale este simultană cu performarea textului) * în descântatul "de plânsori", de pildă, stingerea cărbunilor în apă se produce concomitent cu rostirea descântecului: "Eu stâng pociturile Şi săgetăturile, Stâng toate strigările, Toate diocherile Şi toate căscările, Toate mincicurile, Toate habaticurile; Stâng toţi ochii cei răi Şi gurile cele rele, Să n-aibă ochi a înholba Şi gură a striga Asupra mea. Potolesc, Osândesc, N-aibă grija mea." (34) Semnificaţia actului ritual concret este descifrată de textul poetic magic, creându-se o echivalenţă semantică între cele două componente, praxis şi poesis. Textul

N

icoleta Coatu

27

entează şi acţiunea în rol a practicianului, orientată în °nsul eliminării forţei negative. Prezenţa pronumelui rsonal şi a formelor verbale la persoana I singular: "eu tân0"- "potolesc'7'osândesc" au relevanţă funcţională, însă descântecul realizează mai mult decât verbalizarea şi pxolicitarea actului ritual şi a importanţei rolului acticianului. Ţex(;Ui construieşte o strategie proprie de anihilare a răului, bazată pe utilizarea unor procedee şi tehnici cumulate, care răspund necesităţii de înlăturare definitivă a stării maligne. Imaginea răului ca totalitate se înfăptuieşte prin seria enumerativă: "pociturile""săgetăturile"-"strigările"-"diocherile"-"căscările"-mincicurile" - "habaticurile", în care forma de plural şi repetiţia adjectivelor pronominale, "toţi"/"toate" întăresc ideea de integralitate, prin adecvarea legii magice a totalităţii la cerinţele funcţionale - terapeutice ale textului. Inserierea diferitelor manifestări maladive este urmată de enumera­ rea reprezentărilor factorului producător de boală: "toţi ochii cei răi/ şi gurile rele", cu insistarea asupra aspectului malign care trebuie anulat.
C

Un gest deosebit de relevant în psihoterapia populară, întărit prin comentariul textual poetic, constă în efectuarea semnului crucii, cu conotaţii sacre, religios-creştine. Semnul simbolic al crucii, făcut cu mâna sau cu un obiect ritual, de obicei "cuţit", este marcat pe trupul bolnavului, cu predilecţie pe acea parte a corpului direct afectată ("cu cuţitul face cruce peste burta bolnavului"- în descântatul "de izdat")(35), care trebuie exorcizată în mod special. In unele descâtece, sunt implicaţi centri vitali cu un simbolism cultural complex, ca în cazul descântecului" de deochi": "i se face cruce cu miere în frunte şi la buric". (36) Prin asocierea simbolică a corpului uman (microcosmos) cu universul (macrocosmos), buricul reprezintă un Centru, locul celei mai concentrate energii. "Corespunde ideii centrului pământului, de unde expresia buricul pământului (greceşte: omphalos, în sanscrită: nabhi). De aici şi una din tehnicile de concentrare a budiştilor şi a călugărilor atoniţi ("buricari") - contemplarea Propriului buric." (37). Buricul fiind şi simbolul naşterii (Adam şi Eva nu l-au avut, fiindcă nu s-au născut, ci au fost zidiţi de mâna lui Dumnezeu) (38), el reprezintă o zonă de mare importanţă pentru praxisul ritual cu conotaţii sacre, săvârşit în scopul refacerii exemplare a bolnavului. Nuntea constituie locul concentrării maxime a energiei

28

Structuri magice

Nicoleta Coatu

29

psihice, semantism marcat şi de tradiţia românească alături de alte culturi şi civilizaţii vechi. "Polisemia cuvântului frunte în limba română atestă locul privilegiat aj acestei părţi a capului (în frunte, a fi fruntea, cu fruntea sus, etc.)"(39) Textul magic explicitează acţiunea în rol a performerului în legătură cu sincretismul limbajelor, verbal şi practic subliniind semnificaţia apotropaică şi de purificare: "leu cu grai te depărtai Şi cu crucea te-apărai."(40) Gestul simbolic sacru semnifică raportarea omului bolnai şi a actului vindecării, la arhetip, la imaginea altarului şi a Celui Răstignit, a doua Persoană a Treimii: "I se face cruce cu mâna la buric" rostindu-se descântecul ("de izdat") care conţine versurile de alungare a bolii: "Aicea nu-i loc de tine Ci de cruce şi altar Şi de leac cu sănătate." (41) Raporturi asemănătoare se descifrează şi în unele variante de terapie populară "a bubei": "După Paşti, în trei marţi consecutive, se spală rufe opărindu-se cu apă fierbinte. Când se face aceasta, se bagă degetul cu buba în apă şi se zice: Opăresc bubele Nurufele."(42) în acest context marcat de prescripţii codificate, spălatu rufelor depăşeşte nivelul unei acţiuni profane, dobândinc semnificaţii de practică rituală, orientată într-un anumi1 scop.Mecanismul cauzal magic pune în-relaţie actul ritua al "opăritului rufelor" cu "opăritul .bubelor" şi implici vindecarea lor, prin aplicarea legii analogiei:similia simili bus evocantur/curantur. Efectui terapeutic real, determina de experienţa empirică, este dublat de unul simbolic magic, cu evidente implicaţii de psihoterapie populară Performată concomitent cu actele săvârşite, formut atrage atenţia asupra semnificaţiei acţiunii de "spălare • rufelor", negând aspectul denotativ. Norma performăr indică un timp ritual legat de un reper esenţial în orizonti spiritual al comunitarului tradiţional românesc: "dup; Paşti". Relaţia temporală presupune tripla performare vizând conotaţiile numărului magic 3, cu prescripţi

lectivă a zilei de marţi, raportată la sărbătoarea sacră a învierii. în mod asemănător se relaţionează actul şi obiectul ritua! cu conţinutul textului, într-un descântec "pentru durere", care transpune, comentează şi explicitează semnificaţia Draxisului, reliefând-o şi proiectând vindecarea: "leu nu stâmpăr fiarele Stâmpăr cuţitele, Junghiurile Şi durerile Din mâna cutăruia. Fierul ars se pune în apă. Cu această apă se spală bolnavul. Se spune de 3 ori."(43) Prin contrastul formelor verbale, negativă - afirmativă, textul magic elimină aspectul denotativ al actului stingerii fierului în apă ("ieu nu stâmpăr fiarele"), şi promovează conotaţiile simbolice rituale ale acestuia, în scop terapeutic ("stâmpăr cuţitele..."). Seria enumerativă nominală, plurală, cu forme sinonimice parţiale produce în mecanismele magice ale textului o augmentare a stării maladive, în intenţia surprinderii globale, pentru eliminarea ei definitivă. Optica integrală este susţinută, ca şi în alte variante discursive, prin semantismul numărului 3, simbol al totalităţii. Sincretismul limbajelor este relevat şi de unele structuri magice tradiţionale cu un evident caracter dramatic, configurate ca mici scenete cu implicaţii rituale: In descântatul "de plămădirea inimii", "mama copilului bolnav aşează în pragul uşii albia în care face pâinea şi chiamă copilul. Acesta, dând fuga de după casă, vine la mă-sa, zicând: - Ce ciocăneşti, babo, acolo? Atunci mama, frământând în albie 9 mugurele de Ia 9 feluri de faini ce i le-a dat un om, răspunde: -Ciocănesc, bocănesc, inima lui cutare plămădesc." (44) Cele două statute mamă-copil, în relaţie cu rolurile Practician-bolnav, interacţionează cu actul ritual (frământatul), obiectul(albie) şi substanţa(făina), şi cu semantismul magic al numărului 9, şi conotează simbolic re generarea, în consens cu cerinţa funcţională de restabilire a sănătăţii. Dialogul potenţează semnificaţiile praxisului, sugerând echivalenţa între actul ritual de "plămădire a aluatului" şi

30

Structuri magice

I Nicoleta Coatu

"PBTRB OUlfir
MARAMUREŞ

acţiunea verbală, în expresie metaforică de "plămădire a inimii", în context discursiv ("inima lui cutare \ plămădesc"), prin aplicarea legii magice a analogiei. Construcţia verbală sinonimică, "ciocănesc, bocănesc", în relaţie formală ( privind aspectele de ritm şi rimă) şi semantică, cu grupul verbal "inima plămădesc", corespun­ de actului ritual şi sugerează simbolic ritmica inimii, în scopul refacerii echilibrului cardiac al copilului, într-o variantă de descântat "de friguri", accentul cade pe textul magic care constituie tot o modalitate de autoperformare, bazată pe un monolog structurat dialogic: "Ca să scapi de friguri, când vezi barza întâia oară, singur întrebi şi singur răspunzi: - Barză, barză, ce ai în guşă? - O căpuşă. - Dar în piept? - Lapte fiert. - în picioare? - Două râşchitoare. - în pene? - Frigurile tale. - Să te duci 99 de ani cu ele." (45) Dialogul imaginat, care reprezintă textul, formează un paralelism cu patru termeni, fiecare termen cuprinzând o întrebare şi un răspuns. Primii trei termeni ai

31

dezbracă copilul de hainele în care s-a îmbolnăvit şi se c peste un hotar" rostindu-se formula: Aşa cum se leapădă Haina pe copil, Aşa să se dezbrace Boala de pe iei. întors acasă, copilul trebuie afumat cu cărbuni din vatra focului, ca să se liniştească."(46) Gestul simbolic al eliminării vestimentaţiei explicitat şi reliefat prin performarea verbală, semnifică izolarea persoanei de obiectele de contact care dobândesc semantism negativ, prin contaminare magică; trecerea hainei peste hotar conotează tot în plan simbolic dorinţa de schimbare, în sensul pozitiv al catarsisului. în fapt, efectul de liniştire, de ameţire a copilului este provocat prin gestul "afumării cu cărbuni".

Note

paralelismului au un c a r a c t e r p r e p o n d e r e n t ludic, prin l S.Golopentia - Eretescu, Probleme semiotice în cercetarea folclorului, jocul de cuvinte, în rimă ("guşă - Căpuşă"; "piept - fiert"; în "Revista de etnografie şi folclor", XVI, 2/1971, p. 117 "picioare - râşchitoare"), CU aluzii s e m a n t i c e la î n d e p ă r - 2 N C o a t u > Metaforă şi discurs folcloric, în "Anuar I.E.F.", serie nouă. 1992,

tarea bolii ("fiert"/"râşchitoare"). Segmentul textual
,~ ^ , „o„ „c •„ -i
t

(intrebare:"in pene?'- raspuns:"fngunle tale- enunţ d e c e r c e t ă r f l i n g v i s t i c e l , ^ 5 / ^ p ^ i § îndepărate a bolii: "să te duci 99 de ani cu ele") conturează4 P r e i u ă m şi a d a p t ă m t ' e r m e n u l »pragmatic" din domeniul cercetării

i„n

„f Aa

final!?''7!?
IN Loat

-

u> Consideraţii asupra poeticii oralităţii folclorice, în "Studii si

.

O m o d a l i t a t e de d e t a ş a r e definitivă a bolii de corpul uman, lingvistice. Pragmatica studiază relaţia dintre "semn" şi "vorbitor" - vezi CU s u g e r a r e a distanţării spaţiale şi t e m p o r a l e , prin C n - Morris, "Signs, language and behaviour", New York, 1946. Autorul se m e d i e r e a Simbolică a păsării-zborului şi a n u m ă r u l u i ' e f e r ă la s t u d i u l lingvistic: a/sintactic - studiul relaţiei dintre semne ;b/. . QQ semantic - studiul relaţiei dintre semn şi designatum (obiectul m a g i c yy. desemnat); c/pragmatic -studiul relaţiei dintre semn şi vorbitor. C o o p e r a r e a limbajelor verbal-poetic, gestual, Obiectual Studiile de pragmatică pe care le avem în vedere iau în discuţie vizează şi cazurile mai rare de dublă performare, a unolVtivitatea de construcţie" în relaţie cu conceptele de "coerenţă", variante discursive diferite, în scopul obţinerii efectului e*pectaţie", "permisivitate. "Vezi în special E.VasiIiu, "Introducere în

terapeutic dorit. Pentru anihilarea stării de dezechilibrute°na'textului", 1990. provocat de o sperietură ("de spăimântă"), asupra unui6 S ^ ' , ^ ™ 1 §i p r o f a n u 1 ' p ' 4 0 copil, după performarea variantei de bază şi efectuarea? L.Biaga,' Despre gândirea magică, P. 124 actelor rituale specifice, "dacă nu-i trece", se încearcă 8 idem, p. 169 varianta secundă, în speranţa reechilibrării celui afectat: 'dem, p. 125
11 r.Kr,. , '°lbidem „ ...

32

Structuri magice

12 M.Pop, P.Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, p. 87 13 Gh.Pavelescu, op. cit., p. 101 14 Gh. Brătescu, "Limitele empirismului în medicina populară", j "Aspecte istorice ale medicinii în mediul rural"p. 53 15 Germina Comanici, "Sincretismul limbajelor în modelul de rol ^ obiceiurilor populare", în "Anuarul Institutului de etnografie şi folclor serie nouă, tom 3 ,1992, p. 55 16 Mircea - Dan Chiran, 'Terapeutica real-empirică în stomatologi; populară românească", în "Aspecte ale medicinii în mediul rural", p. 89 17 Ibidem. 18 Vasile Băncilă, "Ideea de sănătate şi medicină populară la ţăranii român de ieri", în "Aspecte ale medicinii în mediul rural", p. 35 19 Gheorghe Brătescu, op. cit., în "Aspecte ale medicinii în mediul rural" p.54 20 Charles Laugier, "Contribuţiuni Ia etnografia medicală a Olteniei", pp 8-9 - apud Gheorghe Brătescu, op. cit., p. 54 21 Ibidem 22 Gheorghe Brătescu, op. cit., pp. 54-55 23 Vasile Bologa, "Valoarea terapeutică a unor practici din medicini sătească", în "Mişcarea medicală română", VI (1933), nr. 1-2, ian.-febr. p. 33 - apud Gh.Brătescu, op. cit. p. 55 24 Vasile Bologa, "înţelepciunea populară şi ştiinţa medicală" îi 'Tribuna",II (1958), nr. 35 din 3o aug. - apud ibidem. 25 Gheorghe Brătescu, op. cit., p. 59 26 Idem, p. 57 27 N.Coatu, op.cit., p. 465 28 V.T.Creţu, Ethosul folcloric-sistem deschis, p. 44 29 R.Wellek, AWarren, Teoria literaturii, p.252 30V.T. Creţu.op. cit.,p. 44 31 Ibidem 32 CI. Levi-Strauss, Antropologie structurală, p. 280 33 V.T.Creţu, op. cit., p. 45 34 Simion Florea Marian, Descântece poporane române, p. 249 35 Text magnetofon nr. 3241II v, Arhiva I.E.F. 36 Text magnetofon nr 3241 He, Arhiva I.E.F. 37 I. Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, p. 26 38 Ibidem 39 Ibidem 40 Text magnetofon nr. 3241 II jj, Arhiva I.E.F. 41 Text magnetofon nr. 3241 II u, Arhiva I.E.F. 42 A. Gorovei, Descântecele românilor, p. 258 43 Text magnetofon nr. 3240II l,m, Arhiva I.E.F. 44 AGorovei, op. cit., p. 171 45 Ibidem 46 Text magnetofon nr. 32391 h, Arhiva I.E.F.

Capitolul 3

ROL Şl COMPORTAMENT
în studiul de faţă ne propunem să analizăm cu predilecţie relaţia de comunicare dintre practician şi receptorul uman, insistând asupra configurării rolurilor specifice în raport cu cei doi poli ai comunicării, şi asupra relaţiei de rol. în datele tradiţionale ale fenomenului descântatului, funcţia socioculturală care guvernează şi asigură specificitatea limbajelor sincretizate se manifestă corelat şi printr-o stabilitate a relaţiei de rol între polul emiterii (practicianul) şi polul receptării (persoana bolnavă = receptor uman). Poziţia persoanei bolnave implică un cumul de roluri corelate în ansamblul sociocultural al descântatului. Starea de bolnav datorată impactului cu o forţă malignă -în viziunea imaginativă tradiţională - determină rolul de solicitant al persoanei, în relaţie cu rolul practicianului specializat. Rolul de solicitant presupune un act intenţional întemeiat obiectiv, prin necesitatea vindecării, şi subiectiv, Prin motivaţiile, reacţiile afective şi volitive care conturează mentalitatea individului. Dar mentalitatea individuală este parte integrantă a mentalităţii colective, aşteptările, motivaţiile, deciziile, aspiraţiile, reacţiile apre­ ciative, criteriile de valorizare şi atitudinile grupului influenţează întotdeauna individul, membru al comunităţii. Fiecare solicitant în parte are criterii proprii, care-i deter­ mină orientarea spre un practician sau altul, dar numai în ac ord cu criteriile asimilate prin socializare, în sfera sa de

34

Structuri magice

^ o l e t a Coatu

*•*••• A > »• D • ' ™ A i i • n , • r,tpa7ă dar şi cea precedentă, care a contribuit K motivaţii şi de expectaţn. Presiunea modelului cu tura . 3 r p§ lrc e c e p t e a / d ' u /. . i„m„„» a • n . i v r i •• ^- •• - ,. i A i- •/ , 1 modelu u. Astfel, schema de rol, ca element t influenţa mentalităţii colective dirijează actul de solicitareeia reahzarea muuci , „„„„,ot;!.. ^ re i •• • A • • r>', , ' » , l a ^ „,,],,; cultura, este o rezultanta de generaţii. (3) f ca selecţie şi decizie. In lumea satelor noastre al natternuiui <-uuui«, o ,. , . o • . , . .... a i p , fontul mode u de rol, se concretizează in multiple f consemna A.Gorovei, refenndu-se a starea tradiţie, Invananiui, m^u . . ' , . , . ... ^„VQ • - • , , • ,„,„ • , .' în contextul situaţional caracteristic, care f fo 5 magice m jurul anului 1930 - sunt oameni care la nevoievariante, m "-" ;mk„i„;^m , - , i u i * ^ - *-» i K / ;niă c a z u r e concrete, diverse, de îmbolnăvire, aleargă la babele recunoscute ca descântătoare, la babereprezinta caz.u. , fi „„ ov K~K• • u .,-"m , ,i„i,,i socialmente constituit, actualizat cu fiecare sau babarese, cum se zice prin multe părţi. (1) Modelul suciam ' .„„ t - 5 „„„„„„îs D• • • »• ,- • . • i r •, •. ot; 0 maladivă, reflecta concepţia colectiva, generala Prin intervenţia practicianului , ca răspuns la sohcitaresituaţie nwiauiv , r* Qr,h;iiKv,,i i •• A • • ,• •„ ,. , J • !, nL hoală ca ruptura produsa periodic in echilibrul şi in relaţie de comunicare cu acesta, solicitantul devinţdespre ovaia v r tIU^H Q I,,I • »« J A f- » i • • •* , -ct^ntei umane circumscrise ordinei universale. Modelul f receptor, aşteptând desfăşurarea întregului scenariu ntuaexistenjei un iau ., ^ , , „ „ , 5 . mn A •• • f.-, j-r. : ' J0 r n i există latent, ca virtualitate in memoria culturala a după prescripţiile codificate. de rol exisia îmc > „„„„,«„„,, î , 5• . ,-.. , • . , .„Jivi7ilnr sociaizati, şi devine manifest prin concretizarea In , logica , .derulam fenomenului, • • • • • • umanindiviziior sucia ^, rolului marchează .trecerea ^ n la nivelul receptorul - „ L ^ ^ de m o i n i 9 , , , . , , i- • , -în variante Studu dobândeşte rolul de beneficiar al intervenţiei practicianului, m vânai ac. JLU 1 . ^ „ „ ^ „ " f / n ai r • Comportamentele de rol diversificate la nivelul celofgenotipic;;, al existenţe, latente, la nivelul fenotipic (4), al două instanţe comunicative, l a polul performării ş i l a ^ p uoi h 3i * * ^ F* m e ^ ^ ^ ^ comunicare presur J receptam, releva doua dimensiuni relaţionate, determi. ,. .. ,. .- i , ; , m i „ i ^ , ^ l f i i ^ A *I L • *• !•.-»•• • A- -A 1/ 1 *• nune manifestarea imediata, directa, lan nivelul structurii de UIieu1 4 nate de raportul caracteristic oralităţii, individual/colectivP ^ ' . . 'ntă De sine în rol si Dimensiunea determinărilor subiective, particulare s u P r ^ a ' u n e P r " i a lanţul amorf'al priveşte structura psihică a f i e c ă r u i individ c a P ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ h l n m n e . Practicianul concreta, atât locutor cat şi interlocutor, fiecare r o r u a ; ' .s „ răsDunde necesităţii coultica corespunzător celor doi poli alăturând un complex d e un m j , ^ ^^ ,,„ r miamrala atitudini, reacţii afective şi volitive. imediate de comunicare, şi implicit rentepreteaza un Variaţiile individuale ale comportamentului de rol s e mesa, colectiv impus pnn autoritatea tradihe s F . v. . ,. . , . .. , . Ro u practicianului este marcat - in viziunea îmagorelaţioneaza cu dimensiunea obiectiva, după criterii , _ . • t 'b t 1 ambivalenţei performerul 1 asimilate prin socializare ş i încorporate î n modelul g e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ d i m e n s i u n e a profană, una K de rol care oferă soluţii codificate. Exercitarea rolurilor K. - ,-, »„„ I,,~»,X*»IÎ^5 Ac™=,-t,.i c . , . . , , . . . . , , , -supraumana, care-i conferă calitatea kratotanica. Aspectul t individuale in conformitate cu sistemul de norme are in_ r . ,. ', .. . . „ „ . „ „ , ^ . , 5 3 ,,t^v;t a t o a ci , . , ,. .. , .. . ......fizic insolit a unor practicieni augmentează autoritatea şi vedere indivizii socializaţi ca membrii ai comunităţii. . , - . .„ m ,,„;t5t;; 4 . . . . , . , , , . . impresia produsa d e aceştia asupra comunităţii. socioculturale istoriceşte determinate. \, \. . . ~ . „ t „ a r , 5 V ;ctar,ta unui . . . t , ... . , ,. ., Mentahtatea imaginara proiectează Qexistenţa unui & n Comportamentul de rol constituie aşadar, rezultanta,, „ „ ^ ^ „ o „_i:tat„ na^ă F , . , . , .. . f . '.. ... 'spaţiu reţea', care acoperă întreaga realitate. Daca r unui acord intre aspectele particulare (variabile psihice K r. \ ' , , „ „ . . - , rot„a» F F . , . . , . . . , , , . - ^practicianul este conştient sau nu de acest spaţiu reţea , individuale) şi aspectele generale, care conturează un„, „ . J . ^^, Q . , „ 5 „s,,,! H» , , • ,t , - • » ,• • A- -A 1 • -i- , daca are cunoştinţa de simpatia care leagă parul de model sociocultural, in interacţiunea individului socializat. * s . . . ^ „ j s n , » mn ciHorptP . . . . ..s , . . ,. . . .individ, acest fapt nu are nici o importanţa , considerate cu comunitatea căreia 11 aparţine. Intr-un studiu etnologic , „ , .- • „t ^„,„5],,; i„mo a din . . . . , . . I . . . ., , , , in eele înse e, aceste practici ne pot dezvălui lumea din articuate."(2) posibilA instituit,•.• *T* 1.colectivitatea prezenta_•ea."(5)ct .untreguldaca selectiv 1, principiilor ,;, *integrează „ ţionadefinit.obiceiurilor,intr-un•in-alşicomportamentului --i ca1 decd°„,_.vm,e,de. factori_ K.decodului, estenucondiţionata r,Ptir>la anumita*se1/-rreaizare,şi•creatorraport-tlor,ansamblu •• ,bine,„-,*„profunzime' reţea",codificaţi. „.- ^,••„,,„:„„. seevidenţiereun asupra.,.rolului.servescpe•un„1 .specificitatea 1^ ;,cu ••in,1rol.•de 1^(.descântece).%.. poietice, .ae\. c,„rV.practicianuluiteoretic3;un interpretul„ ^ .c performanţei concret ,poziţie,..-K-i• J- autoarea « A ™fi unor KI model.-unor „Exercitarea„eficienta l, rolului „ . „.., structurile Ar studiu "rolurile de creează,• 1organizat intr-un1A - un funcţii- , Ao „ contextu•* >caşimodelm -globalitatea,-rde,. determinare .intre ,. , , .careM*SurprinzândJ 1 riobiceiurile •••un mterac-« a ersvicHa .°F 1 c5 , operam ,._ (acţiuni Frituale) ^^^A ,(„un de ca este A .rsocialmente-individului, vehiculând* .populare, rolul„ cacestp n ^ U.Qu5 Fsaasupra /•*•••» ci 1doar.:„, „iH\™pentru ia imbaje . , . a. . « .-Jsistem de valon, cu justeţe la in - ... K •afirmaacţiuniicumul > . • m aspecte, şiv .'.ansamblu Nepropunandu-ner,tio.-f> a "spaţiu . . subordonat .• „ilustrări, „_ poetice ex chiar fie , K practicanţii ^-l^^,,!,,; p'^ntr,, in a )câteva ^„ . acced .- magic, , „ magice. t^ ., , . o ;., . H ,

36

Structuri magice

N

icoletaCoatu

37

Statusul de vârstă ca cerinţă a rolului - în unele yn^ comunitare - are o justificare comportamentală: "descâ, tătoarea trebuie să fie bătrână", "la vârsta când este | adăpostul tuturor ispitelor lumeşti". (6) Calitatea purităţi cu valoare de normă tradiţională, apare subliniată prin i^ multe variabile cu caracter prescriptiv, alături de variabil vârstei. Astfel se remarcă prescripţia unei vestimentai noi, curate în actul performării:"descântătoarea să fj primenită de cămaşă". (7) în situaţiile care nu prevă norma vârstei înaintate, se recomandă compensatorii interdicţia raportului sexual, cu aceeaşi conotaţi calitativă:"dacă nu e la vârsta când e la adăpostul tuturc ispitelor (...), pentru ca descântecul ei să fie de leac, ei trebuie să fie curată, adică neatinsă de bărbat."(8) i acelaşi scop purificator se impune postul, în ziu performării: "în Sângeorgiu-Ardeal, descântătoare; posteşte toată ziua în care are să descânte."(9) Purificare; prin post este augmentată, în unele situaţii, printr-ui complex de gesturi cu conţinut sacru, care oferă astfel - îi mentalitatea colectivă-tradiţională - garanţia eliminări oricărei impurităţi (în sens spiritual), care ar putea afect vindecarea: " descântătoarea posteşte toată ziua aceea îi care are să descânte, iară înainte de-a începe să descânte face cruce, bate vreo câteva mătane şi apoi, punând mân; pe părţile ce le numeşte, descântă."(10) Efectuarea semnului crucii şi al mătăniilor sacralizează spaţiul consacrat ritualului, în care se product comunicarea cu forţa divină, invocată în actul terapeutic magic, pregătind totodată practicianul pentru actu performării, printr-un efect de purificare. Determinată funcţional, norma care fixează condiţie calitativă a îndeplinirii rolului de practician, curăţenia fizică şi morală, corespunde dezideratului regenerării fiinţe umane afectate de boală, prin aplicarea legii magice a analogiei, similia similibus evocantur/curantur. în relaţia de rol dintre solicitant şi practician, prestigiu persoanei care performează descântecul constituie ur factor esenţial. Autoritatea performerului se referă la două aspecte, unul practic, legat de finalitatea concretă terapeutică, în relaţie cu persoana bolnavă, şi altul social privind recunoaşterea calităţii practicianului în comuni­ tatea socioculturală căreia îi aparţine. Viabilitatea sistemului descântatului este asigurată prin prestigiu! dobândit în colectivitate, prin reuşitele acumulate în timp

actician, în prestarea rolului şi prin credinţa în tradiţia sică atât din partea agentului magic cât şi din partea tT 'rnunitâţii folclorice. Proba eficienţei acţiunii în rol nferă practicianului o poziţie deosebită în comunitate şi ntuează î n c r e d e r e a solicitantului şi a grupului apartenent în funcţionalitatea modelului cultural. în prima jumătate a secolului XX, zona Sibiului este deservită de două mari "personalităţi" ale chirurgiei empirice, Ioana Radu din Porceşti (Turnu Roşu) solicitată cu predilecţie de satele de pe valea Oltului până la Făgăraş, şi Oprea Peana, din gura Râului, renumit în Zona Mărginimii Sibiului dar cunoscut şi mai departe, având "pacienţi" chiar din Bucureşti şi Constanţa. (11) Prestigiul dobândit în mediile comunitare de aceşti "ortopezi" populari, cu vocaţie, asigură transmiterea orală a tradiţiei pe filieră familială . Transmiterea presupune şi anumite aptitudini individuale: "astfel fiica Ioanei Radu, Măria Mujat (...) nu a preluat practica empirică a "trasului", care a fost transmisă direct nepoatei sale, Filofteia Costei. Petru Cioran, din Gura Râului, declară că n-a practicat nici el "legatul" decât după moartea tatălui său, când cei interesaţi, aduşi de faima acestuia, l-au rugat să-i ajute. în cazul când este plecat cu oile mai departe de sat, bolnavii apelează şi la Gavrilă Lepindea, care. fiind vecin cu Oprea Peana, a învăţat de la el unele procedee, cu toate că nu are "simţul", adică priceperea lui."(l 2) Documentele de arhivă şi studiile de specialitate cuprind informaţii multiple care atestă orientarea selectivă, preferenţială către practicieni specializaţi, cu reputaţie deosebită. într-un studiu mai vechi (1945) asupra comportamentului magic la românii din Munţii Apuseni, reputatul etnolog Gheorghe Pavelescu notează în acest sens, exemplificând cu câteva nume de descântătoare cunoscute şi recunoscute la acea vreme, de mediile folclorice: "La Măria Bica din Masca vin să le descânte, după propria-i mărturisire, din Ocoliş, Ocolişel, Runc, Filea, etc. Tot aşa, la Lină Chirilă din Sălciua de Sus sau la Anuţa Gherman, din Muntele Săcelului."(13) Conştientizând relaţia cu solicitantul şi prestigiul pe care îl are în comunitatea socioumană, practicianul acţionează Cu intenţionalitate, în sensul reliefării mijloacelor şi tehnicilor retorice de care uzează în actul performării, Pentru sporirea efectului persuasiv asupra persoanei Prejudiciate.

38

Structuri magice

Nicoleta Coatu

39

La nivelul structurii de rol, specializarea raportată \^ statutul de sex are o semnificaţie deosebită. Raportat ^ configurarea arhaică a fenomenului descântatului tera. peutic, specializarea duce la constituirea unui grup de practicieni, în care iniţierea în rol are un caracter închis. Mecanismul de comunicare orală a fenomenului descântatului implică şi situaţia preluării pe filieră familia. lă, fără intenţia transmiterii:"de la bunica lui bărbatu-meu ştiu. Am furat, nu m-a pus ia să-nvăţ."(14) Motivaţia imediată este aceea a necesităţii real-concrete a cunoaşterii practicii rituale tradiţionale, cu deosebire a deochiului, căci: "după ce am făcut fetiţa, mereu, mereu mi să deochia".(15) Deprinderea procedurilor tradiţionale magice prin învăţarea spontană, "prin furt", aparţine în general, mecanismelor oralităţii; uneori însuşi procedeul "furtului" în transmiterea tradiţiei condiţionează funcţio­ nalitatea fenomenului: "L-am furat ieu de la mămica, că numai să fură ca să aibă leac, nu să învaţă. Chiar eu m-ani deochiat şi mămica 1-a zis."(16) Perpetuarea descântatu­ lui este subordonată normei, determinată de un complex de factori, codificaţi, diferenţiaţi zonal şi temporal, în raport cu evoluţia fenomenului. Spre exemplu, o variabilă a normei prevede raportarea la criteriul vârstei corelat evident cu gradul de experienţă: "se prinde descântecul numai de la un om mai mare. Dacă iei un descântec de la unu' mai mic în vârstă, nu se prinde descântecul."(17) în diacronia fenomenului, aura de mister care învăluie persoana cu rol de performer, şi caracterul închis al iniţierii se diminuează, prin slăbirea forţei de constrângere a sistemului de reguli, sub presiunea unor factori externi. Tipărirea descântecelor în detrimentul mecanismului oral de construcţie şi circulaţie a mesajelor contribuie la reducerea dimensiunii sacre a modelului, în favoarea funcţionalităţii practice, profane. Regula specializării în rol a persoanelor de sex feminin a slăbit în timp, astfel încât "mulţi bărbaţi chiar ştiu a descânta şi dovadă este că prin colecţiile tipărite găsim descântece spuse de bărbaţi"(18) Actul de comunicare care implică relaţia de rol dintre practician şi persoana bolnavă (solicitant-receptorbeneficiar) relevă un aspect tranzitiv şi unul reflexiv. Tranzitivitatea comunicării transpune intenţia persua­ sivă a practicianului care încearcă să sensibilizeze receptorul uman. Retorica limbajelor verbal-poetic, gestual, obiectual este orientată prin acţiunea în rol a

erformerului, în funcţie de reacţiile şi expectaţiile destinatarului. Modul în care se desfăşoară practica rituală a descântatului relevând o anumită "sintaxă vizuală" - în termenii lui A. Greimas - se relaţionează cu o "sintaxă auditivă" determinată de o modalitate specifică de rostire a textului magic. (19) Retorica performării, a rostirii şi a executării operaţiilor rituale, se supune constrângerii codului, dar cu aplicarea unui coeficient de libertate care permite inovaţia Ia nivelul stilului individual. în spunerea descântecului, variabilele intonaţionale, variaţiile ritmice, aliteraţiile cu valoare semantică, accentele care reliefează unele segmente de text indică o anumită retorică a interpretării, care evidenţiază elemente normate alături de variaţii individuale, de contribuţii personale ale interpre­ ţilor, fiecare cu capacitatea sa persuasivă, cu talentul său. Exceptând cazurile de impostură, vindecătorii populari recunoscuţi de comunitatea socioumană au "la faculte maîtresse", par în mediile lor, mai ales nişte iniţiaţi şi dăruiţi. întinderea descântecului, repetarea lui (de obicei de 2, 3 ori), uneori determinată de gradul de gravitate a bolii, tonul abordat în interpretare sunt elemente evidente de psihoterapie. Deseori incantaţiile lungi performate o dată cu administrarea leacurilor sunt rostite lent, sugerând realizarea simultană a efectului vindecării, prin calmarea bolnavului cronic; alteori, dimpotrivă, descântecul este abreviat, marcând intervenţia de urgenţă, în cazul unor boli acute. (20) Unele practici şi texte magice apelează insistent la retorica şi terapia religioasă. Descântatul din Munţii Apuseni - aşa cum este consemnat de Gheorghe Pavelescu - abundă în elemente religioase şi seamănă mai degrabă cu un ritual liturgic, ceea ce impune o recitare monotonă, cu voce înceată, cu accentuarea unor segmente de text de invocare a divinităţii, împotriva forţei maligne. In general, fenomenul descântatului cu sincretismul sau specific produce, printr-o diversitate de mijloace şi tehnici retorice, şi un efect psihologic, de sugestionare a individului bolnav, direct implicat în actul comunicării. Relaţia practicianului cu destinatarul uman, în actul comuni cării descântecului presupune un set de variabile, care c °nferă fenomenului complexitate. a/ în unele situaţii, care atestă relaţia nemijlocită a

40

Structuri magice

practicianului cu persoana bolnavă, textul este comunicat inteligibil, facilitând receptarea conţinutului acestuia, înţelegerea textului în receptare are implicaţii în planu] funcţionalităţii, întărind efectul psihoterapeutic. Din perspectiva actului de transmitere orală, perceperea semantică a textului permite învăţarea lui parţială sau integrală, deschizând posibilitatea retransmiterii, în condi­ ţiile impuse de codul tradiţional specific. b/ în alte situaţii, dimpotrivă, textul este comunicat ininteligibil. Motivaţiile acestui mod de performare diferă de la caz la caz şi vizează aspecte diferite: - aspectul secret al practicii magice, prin caracterul închis al iniţierii, acolo unde norma tradiţională mai persis­ tă, justifică transmiterea neinteligibilă a textului; - o altă explicaţie rezidă în intenţia performerului de a spori prin mister, efectul de sugestionare a bolnavului; - statutul destinatarului (copil mic) nu necesită o comunicare semantică. Textul se comunică - se decodează auditiv, prin ritmica discursivă şi prin componenta intonaţională timbrală. Fenomenul cultural - tradiţional atestă şi unele cazuri în care practica descântatului, cu sincretismul limbajelor specifice, se poate face şi în lipsa persoanei bolnave. Spre exemplu, în descântatul "de dalac", textul poetic-magic se performează în relaţie cu componenta practică-rituală în două variante, în funcţie de prezenţa sau absenţa destinatarului (persoana bolnavă): "iei apă neîncepută şi o ramură de tufă şi îi dai să bea şi îi speli rana. Altădată descânţi cu cuţitu' gol. însemnezi pe deasupra, în timp ce spui. Dacă nu ie omul colea, îi descânţi numai apa. Dacă ie acolo, îi descânţi cu cuţitu' pă iel".(21) Reflexivitatea, care vizează comunicarea cu sine se defineşte printr-un mecanism de autosugestie al practicia­ nului, la polul emiterii, şi al bolnavului, la polul receptării. Autosugestia susţine poziţia de insider a celor două instanţe comunicative; atât practicianul cât şi persoana care solicită descântecul în scopul vindecării sale au poziţia de insideri (situaţi în interiorul sistemului culturalmagic), participând activ, afectiv şi volitiv, cu credinţă şi convingere în eficienţa descântatului, la desfăşurarea optimă a fenomenului tradiţional. Tensiunea internă a rolului practicianului rezultă din conjuncţia contrariilor, din necesitatea distanţării în acord cu cerinţa implicării, în performare. Persoana care

jSficoleta Coatu

41

descântă "trăieşte în timpul descântatului ca un actor de teatru, starea specifică de teamă şi speranţă a omului aojC"(22), fiind angajată în această condiţie duală a detaşării şi simultan a plasării în fenomen, proprie mentalităţii magice. Privitor la aspectul psihologic al fenomenului cultural al descântatului terapeutic, se reţine observaţia lui Vasile Băncilă care consideră că sugestia şi credinţa sunt "fenomene pozitiv constatate şi că o întreagă şcoală medicală se bazează pe ele.£Forţele sufleteşti angajate în medicina populară erau prin urmare şi ele tot trei la număr: credinţa, sugestia şi convingerea empirică sau ştiinţifică.,"(23) La credinţă şi sugestie autorul alătură şi alţi factori care veneau în sprijinul medicamentelor: un factor de netăgăduit în vindecarea bolnavului este mediul natural vital la care se adaugă "constituţia mai robustă a omului vechi: natura medicatrix. De cele mai multe ori, în caz de îmbolnăvire, omului din popor nu-i trebuia decât un oarecare ajutor medical, une chiquenaude de oportunita­ te: restul îl făcea zelul organismului."(24) Legat de actul performării mesajelor magice, situaţia tipică şi cu frecvenţă maximă este aceea a rolului specializat feminin; manifestarea în rol a descântătoarei prin utilizarea limbajelor sincretizate reflectă acordul între intenţia comunicativă şi finalitatea activităţii rituale desfăşurate în beneficiul bolnavului. Factorul intenţio­ nalitate determinat de funcţionalitate acţionează în dublu sens, în relaţia de rol. Intenţionalitatea marchează la polul receptării: solicitarea - participarea activă a persoanei bolnave, în timpul derulării fenomenului - credinţa în vindecare, în eficienţa acţiunii practicianului. La polul emiterii, factorul intenţionalitate, determinant în ansamblul tradiţional - cultural, vizează activitatea practicianului care urmăreşte să satisfacă cerinţele şi aşteptările destinatarului. Relaţia de rol semnifică un schimb, o ofertă făcută de practician, prin intermediul limbajelor sincretice, şi un răspuns ca recompensare, din partea receptorului uman. In unele zone folclorice din spaţiul cultural românesc, răsplătirea practicianului este o cerinţă codificată, lipsa sau refuzul recompensei, ca abatere de la normă, având consecinţe negative. Nerespectarea reciprocităţii relaţiei impietează asupra eficienţei ritualului ("nu-i de leac") (25) sau afectează statutul performerului asupra căruia se

42

Structuri magice

poate întoarce efectul negativ al bolii ("se întoarce boala pe descântător")(26). Unele texte de descântec amintesc necesitatea respectării prescripţiei codificate, pentru împlinirea dezideratului vindecării: "leac/şi babei colac" (27). în parametrii tradiţionali ai obiceiului descântatului figura în această relaţie de schimb, ca cerinţă codificată, darul ritual al colacului, simbol cultural cu multiple semnificaţii. Norma ofrandei rituale a colacului se estompează în timp, "când datinile încep a se şterge şi a se pierde pe zi ce trece", menţinându-se doar actul ritual al recompensării, ca o obligaţie faţă de practician ("e datină a li se da câte una - alta din casă, numai să se zică că n-au descântat degeaba.") (28) în evoluţia fenomenului, slăbirea normei tradiţionale justifică aspectul recompensei cu valoare simbolică; anularea cerinţei ofertei este motivată uneori prin relaţia apropiată, de vecinătate, în contextul existenţei comunitare: "Nu se plăteşte nimic, le vecin, cunoscut."(29) Rolul practicianului este individual în majoritatea cazurilor, interpretarea în grup fiind sporadică. Unele cazuri de performare introduc variabila acţiunii în rol, legat de raportul individual/colectiv şi de semantismul simbolic magic al numărului: practica descântatului "de dalac", în anumite zone, necesită o relaţie de echivalenţă a variabilelor:" dacă nu sunt 9 inşi care să-1 descânte, îl descântă unul de 9 ori."(30) Raportul de echivalenţă se stabileşte între numărul de performări şi numărul de performeri, astfel încât rezultanta numerică să fie în ambele situaţii cifra 9: 1 (performer) x 9 (performări) = 9(performeri) x 1 performare O situaţie cu frecvenţă redusă în contextul culturaltradiţional românesc este aceea a practicării descântatului prin mediere, interpretul specializat intrând în relaţie cu o a treia persoană, care preia rolul agentului magic, imediat după ce acesta o iniţiază. O astfel de dublare de rol cu alegerea mediatorului după criterii speciale, codificate se semnalează, de pildă, în "Siliştea Crucii (Dolj), unde, pentru a descânta de spurcat, baba caută un copil sau un bărbat, fată sau femeie, care s-a născut într-o sâmbătă, şi-1 pune să spuie descântecul" (31) într-o altă variantă de comunicare, practicianul specializat este ignorat, bolnavul substituindu-se rolului acestuia. în această variabilă, de autoperformare, persoana bolnavă apelează câteodată la un mediator care

N

icoIeta Coatu

43

te iniţiat. După iniţiere, mediatorul este introdus în ol participând la actul de performare, alături de persoana bolnavă, într-o structură verbală de dialog: "Singur, dar cu ajutorul unei alte persoane, îşi descântă bolnavul care are puşchele. Bolnavul pune pe un mezin să-1 întrebe: - Ce ai pe limbă? Bolnavul răspunde: - O puşchea. Mezinul, scuipând în sec, zice: - Ptiu, acu să peie."(32) Autoperformarea exclude alteori prezenţa unui mediator în practica rituală. Prin suprapunerea rolurilor, ca urmare a substituirii practicianului specializat, prin persoana bolnavă, aceasta din urmă devine performerul mesajului, dar şi receptorul şi beneficiarul acţiunii întreprinse. Sunt situaţii în care autoperformarea textului magic exclude aspectul rostirii descântecului, acesta realizându-se mental, "în gând" (33) Motivaţia predilectă a autoperformării este schimbarea produsă în structura tradiţională de comunicare şi în modelul de rol, sub presiunea factorilor interni şi externi. "Când un număr suficient de persoane rezistă presiunii de conformare cu aşteptările tradiţionale de rol (...), atunci statusurile şi rolurile urmează să se schimbe şi se schimbă efectiv" (34) Tensiunea în relaţia de rol dintre practician şi bolnav / destinatarul uman indică o diminuare a forţei coercitive a normei tradiţionale. Starea conflictuală şi transformările în modelul de rol, relaţionate cu slăbirea caracterului închis al iniţierii şi al specializării, se datorează şi influenţei factorului extern al tiparului. Artur Gorovei menţionează aceste mutaţii ca deosebit de frecvente, încă din primele decenii ale secolului nostru: "în vremile de azi, când descântătoarele au consimţit a iniţia în aceste mistere şi lumea profană, când orice ştiutor de carte poate avea la îndemână colecţii întregi de descântece tipărite, se încumetă a descânta orişicine."(35) Trecând din sfera generalizării, a remarcării tendinţei mvolutive, în cea a particularizării, devine destul de frecventă performarea nespecializată. în descântatul "de deochi", spre exemplu, "mai toate femeile care au copii Ştiu să le descânte de deochi, fără să mai fie nevoie să a lerge la ştiinţa ocultă a babelor."(36) Punerea în circulaţie

44

Structuri magice

jyicoleta Coatu
27 Ibidem 28 S. Florea Marian, Descântece poporane române, p. 71 29 AGorovei, op. cit., p. 88 30 Text magnetofon nr. 3152 g, Arhiva l.E.F. 31 A.Gorovei,op.cit., 90 32 Idem, P33 Idem, p. 89 34 Eliot Liebow, "Tally's Corner: A Study of Negro Street 92 - apud A. Bondrea, "Sociologia culturii", p. 31 34 Artur Gorovei, op. cit. p. 87 35 Ibidem 36 Ibidem

a descântecelor prin publicare are ca efect o reducere a prestigiului rolului de performer specializat, corelată cu schimbarea perspectivei de valorizare. Criteriile încorporate în modelul de rol, care oferă soluţii codificate pentru rezolvarea situaţiilor tipice, nu mai satisfac - în contextul acestor transformări ale tradiţiei - motivaţiile şi aşteptările interlocutorului, care ajunge să se substituie practicianului.

Note
1 Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 87 2 Germina Comanici, op.cit., p. 55 3 Ibidem 4 Termenii "genotipic" §i"fenotipic" sunt folosiţi adecvat apud L.Griinberg "Axiologia şi condiţia umană" 5 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, p. 29 6 Artur Gorovei, op. cit., p. 88 7 Ibidem 8 Ibidem 9 Ibidem 10 S.Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 95 11 Gheorghe Pavelescu, Aspecte ale chirurgiei empirice practicate în satele din jurul Sibiului", în "Aspecte istorice ale medicinei în mediul rural", p. 82 12 Ibidem 13 Gheorghe Pavelescu,"Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni", p. 90 14 Text magnetofon nr 2223 z, Arhiva l.E.F. 15 Ibidem 16 Ibidem 17 Ibidem 18 Artur Gorovei, op. cit., p. 87 19 A. Greimas, "Despre sens. Eseuri semiotice", p. 92 20 M. Bocşe, "Un sat din Munţii Apuseni specializat în medicină populară", în "Aspecte istorice ale medicinei în mediul rural", p. 106 21 Text magnetofon nr.3152 g, Arhiva l.E.F. 22 Gheorge Pavelescu, op. cit., p. 90 23 Vasile Băncilă, "Ideea de sănătate şi medicină populară la ţăranul român de ieri" în "Aspecte istorice ale medicinii în mediul rural", p. 45 24 Ibidem 25 A.Gorovei, op. cit., p 89 26 Ibidem

Njc0

leta Coatu

47

_ . , . . < . Capitolul 4

-

în conexiune cu cadrul comunicativ, cu stabilitatea corelaţiei dintre instanţa producătoare (E) şi instanţa Autonomia relativă a textelor poetice magice în raport receptoare (R), se optează pentru o serie de operaţii cu praxisul ritual face posibilă - metodologic - o abordare discursive şi strategii, care configurează un anumit protoa strategiilor discursive cu finalitate terapeutică/ psihote- c o 1 al desfăşurăm textuale. Intr-o situaţie comunicativă rapeutică specifică se actualizează o structură textuală profundă, într-un set de studii consacrate textualităţii, inter- c o r e I a t al u n e i 'lenţii comunicative ce ghidează textualităţii, poeticii şi retoricii folclorice,(l) conturăm o Producerea textului de suprafaţă şi implică o selecţie şi o viziune teoretică asupra textului oral, pornind de la însăşi o n entare tematica. configurarea obiectului de cercetare, care justifică m capitolul anterior referitor la sincretismul limbajelor necesitatea unei abordări pragmatice, prin corelarea specifice ansamblului descântatului, observam că textului poetic (ca produs şi producere) cu cele două tuncţionahtatea terapeutică / psihoterapeuticâ - magică Vlzeaza d o u a instanţe comunicative, E (emiţătorul) şi R(receptorul) aspecte: anihilarea stării maladive şi ac erea "în succesiunea emiţător-mesaj-receptor, mesajul a K ™ : exemplară a persoanei bolnave. Textele poetlce rolul de a lega extremele. El nu există decât p e n t r i accentuează această disociere funcţională, fiind or aceasta. Izolându-1, ceea ce poate fi la un moment dai §anizate după un model general binar, confirmând asttel rin necesar pentru analiză, nu-i schimbăm rolul. De a cee< P c|Piul ca funcţia creează structura, fie că îl interpretăm de pe poziţia emiţătorului, fie de pe j e t u r i l e poetice-magjce evidenţiază mai multe rate aceea a destinatarului, el stă tot timpul ca un lanţ socio ^ §» care asociază diferite modalităţi şi tehnici etonce cultural între cei doi şi oglindeşte mentalitate^ > subordonate funcţionalităţii. Fiecărei boli îi emiţătorului, psihologia, talentul lui etc. , dar schiţează ^ r e s P u n d e un s e t de variante - text, care atestă în acelaşi timp, chiar dacă mai sumar, mentalitatea r f a n i z a n diferite, adecvate specificului manifestării psihologia, şi cultura destinatarului."© zZ ' v a n a n t e l e i n c l u d u n e l e demente individuali0a Textul poetic magic ca obiect de schimb ce implici <" re, raportate la aspectul particular al fiecărei un cadru interdiscursiv (E şi R), o situaţie de comunicare 'af1™;. Ma > rare sunt situaţiile unor descântece cu o intenţie de comunicare în relaţie cu o anumit m ™ b l l , t a t e generală, "pentru toate bolile", în care expectaţie se situează în coordonatele literarităţii m", ^ ! t a î l I e d o r i c e de anihilare vizează o stare Deschiderea textului dincolo de el însuşi, ca "spaţi d ' a d l v a nediferenţiată, imaginea unui rău general, orientat" (în accepţia lui Jean Burgos)(3) - ca orice te> 6 c o P u l cercetam întreprinse este de a descifra

STRUCTURI POETICE MAGICE saconcretă.

_

•mal, dinamizat de forţele imaginarului mito-magic - îl "lasează în parametrii transliterarităţii. Schimbul de forţe nuse şi complementare ce defineşte imaginarul magic oroanizează un spaţiu poetic de un tip particular, în care ge^înscriu reprezentările obiective, asimilate şi modelate de imperativele pulsionale ale subiectului, şi reprezen­ tările subiective, corectate de acomodările subiectului în mediul obiectiv. Acest spaţiu orientat "nu este un spaţiu parcurs de un mesaj, ci un spaţiu plin, el însuşi mesaj; un spaţiu plin de toate traseele ce îl străbat şi de nedespărţit de aceste trasee care definesc scriitura imaginarului. "(4) Discursul magic este o epifanie, posedă un "impuls de acţiune" (apelând la sintagma lui Paul Valery, aplicată textului poetic), care-1 face să treacă dincolo de prezenta

48

Structuri magice

mecanismul generativ al discursului magic şi modul \ care textul poetic-magic satisface cerinţele funcţionale Prezentăm în continuare analiza unor structuri poetice. relevante pentru dublul aspect funcţional, de anulare 5 bolii şi de restabilire totală, evidenţiind o paletă diversă de strategii textuale, de modalităţi poetice şi retori^ subordonate acestei funcţionalităţi. Textele poetice magice ilustrează într-un mod particular problematica atât de complexă şi diversă a ontologiei lumilor posibile, relevând modul în care \ţ construiesc universul propriu într-o dublă referinţă, % raport cu lumea concretă, reală a mediului fizic sociouman comunitar şi în raport cu o meta-realitate consacrată, cu lumea modelelor arhetipale, implicate funcţional în actul terapeutic. *

*

*

Ca toate popoarele vechi, românii conservă în tradiţie incantaţiilor magice descântece cu formule ininteligibile care ilustrează strategia discursivă a comunicări incifrate. Incifrarea magică totală, când acoperă întreagî suprafaţă a textului, sau parţială, când formulele lipsite de sens alternează cu enunţuri coerente ş comprehensibile, potenţează prin misterul degajai efectul de psihoterapie. Artur Gorovei găseşte < explicaţie interesantă, de natură sociologică, privirn importanţa acestei strategii de comunicare în relaţii dintre magician şi comunitate: "adeseori magicianul nt izbutea cu farmecele lui şi oamenii îl învinuiau d< incapacitate, fără să ştie că astfel de insuccesf întâmpinau şi magicienii străini, din locuri ma îndepărtate şi care în ochii lor se bucurau de o stimă ma mare decât magicienii din ţinuturile lor." (5) După curt observă autorul "Descântecelor românilor", "poporii atribuia virtuţi mai mari acestor magicieni străini i 1 formulelor lor magice în limbă străină, neinteligibil pentru ei, misterul sporind încrederea în eficientmagică a cuvântului. Pentru aceasta întâlnim în literatur1 magică a fiecărei naţiuni formule neînţelese, dintre car unele sunt în adevăr compuse într-o limbă străin^ precum sunt cele greceşti, pe când altele imită numai <

jsjicoleta Coatu

49

imbă străină."(6)Unii teoreticieni ai fenomenului magic apreciază că astfel de structuri incifrate au luat naştere în stare de extaz, practicianul considerându-le o manifestare a spiritului care-1 favoriza. în tradiţia românească incifrarea magică este considerată ca o strategie cu maximă eficienţă privind relaţia de rol (prin întărirea încrederii comunităţii în forţa practicanului) şi terapia propriu-zisă, prin aplicarea predilectă la afecţiuni deosebit de grave pentru existen­ ţa umană. Este cazul descântecelor "de muşcătură de şarpe" şi "de turbă" (contra turbării) care sunt - de obicei - de proporţii reduse; brevilocvenţa relevă o concentrare a expresiei verbale cu relief funcţional magic. O variantă ca cea de descântec "de turbă", prezentată mai jos, exemplifică mecanismul de generare a textului prin procedeul compunerii: I "De-a pri prifti, II De-a mano manolea III De-a codi codaşnic."(7) Textul este format din trei componente, în ordinea sintagmatică: I - II - III, fiecare enunţ fiind realizat prin prezentarea grupului sonor de bază şi a termenului rezultat din compunere: I - pri (segment de bază); pri + fti = prifti (segment compus); II- mano(segment de bază); mano + lea = manolea (segment compus); III- cod(i)(segment de bază); cod + aşnic = codaşnic. (segment compus). Cele trei segmente în succesiune produse prin compunere semnalează diferenţierea prin dominanţa vocalică: I - vocala "i"; II - vocala "a"; III - vocala "o". Tot un model structural triadic prezintă şi varianta "de turbă": I - "Primei primici, II - Solomon, III - Hacana dresâna".(8) Componentele I şi III au o configurare binară, în timp ce componenta mediană conţine un singur element,

50

Structuri magice

. c 0 , e t a Coatu

51

asimetrie care creează o variaţie ritmică specifică, | , n care predomină vocala "a", asociază o be orj diferită de ritmica variantei anterioare. Construirea sl ^ j ^ ' p o z i ţ i o n a r e a acestora: "ca" este constant în segmentelor I şi III atestă aplicarea procedeului a ^ i e iniţială, "ra" în poziţie finală şi mediană (cu comutării: grupul "el" (din "primei") este înlocuit cu P u b ! a r e : "rara"), iar "ga" în poziţie iniţială şi finală; ultimul grupul "ici", rezultând "primiciVI, iar grupul "hac" (din p s o n o r alătură silaba "ta", în poziţie finală. Astfel "hacana") e substituit prin "dres", obţinându-se ^ o n S t r u ită, întreaga formulă magică dobândeşte o "dresâna"(III). La nivelul componentei centrale textul r i t m j C ă incantatorie specifică, cu efect persuasiv, produce un efect de ambiguizare semantică: elementul trece de la limbajul magic incifrat la cel Textui din poziţia mediană este fie o rezultantă din adiţia o r g a n j z a t semantic, în care versul "veninul şarpelui să fie silabelor so-lo-mon, fie preluarea în text a înfrânt" exprimă direct intenţia de anulare a maleficului, antroponimului biblic, cu intenţionalitatea susţinerii p r i n p u t e r e a atribuită formei verbale conjunctivintervenţiei benefice, în scopul vindecării. Ca şi în prima irnp erative. Apelul la forţa magică a cuvântului în variantă, textul secund evidenţiază disocierea compo- e x p r esie verbală este potenţat prin grupajul ternar, în nentelor interne, prin dominanţa vocalică: c a r e repetiţia cuvântului "cruce" pune un accent evident I - vocala "i"; în aplicarea terapiei populare tradiţionale. Obiect II - vocala "o"; fundamental în cultul religios creştin, crucea are o III - vocala "a". destinaţie apotropaică şi de anihilare a acţiunii satanice Unele structuri poetice-magice, precum unele c a r e prejudiciază echilibrul uman fizic şi psihic. Numirea descântece "de muşcătură de şarpe", sunt reprezentative e j m textul magic introduce ideea de sacralitate, puritate, pentru modalitatea de cooperare a formulei incifrate cu integritate, iar determinările "în cer"/"pe cer"/"în pământ" un enunţ inteligibil şi coerent. au în vedere înlăturarea stării negative în totalitate, I "Meletică peletică, raportând omul ca microcosmos la sistemul II Pogconopago macrocosmic, prin unificarea registrelor. Semnificaţiile III Cară gana carga cararata; simbolice ale unităţii cer-pământ intersectează conola iile I Cruce în cer, t mitice ale Şarpelui, simbol totalizator aparţinând atat z o n e i II Cruce pe cer, celeste, cât şi celei telurice, subterane. B | III Cruce în pământ, Conotaţiile imaginilor simbolice ale Şarpelui mitic şi C r u c i i în Veninul şarpelui relaţie cu registrele cosmice unificate sugerează Să fie înfrânt." (9) necesitatea refacerii integrale a echilibrului uman, în în mecanismul generativ al textului, organizarea binară, ™ t a t e cu legea magică atotaiităţii. în segmentele A şi B, diferenţiate după opoziţia ^ noninteligibil-inteligibil, se îmbină cu cea ternară, fiecare } dintre cele două componente textuale incluzând câte o . " f r a t e § i a discursiva a comunicam directe cu grupare triadică (I-II-III). Componenta A se structurează ^ n e § a t i v > cele ma. uzitate forme de adresare către în trei segmente reprezentând formula incifrată a ^ l a ' ^ vederea îndepărtam acesteia de trupul uman, textului. Segmentul prim, cu predominanţa vocalei V , ^ < f ? <; a r e a Ş o c i a z a v o c a t l v u l § j imperativul sau se formează prin repetarea aceluiaşi grup sonor, cu S t i v u i cu valoare imperativa.
& P comutarea consoanei iniţiale (m-p); segmentul discursiv c a r ™ j H ^ ^ ^ ^^ ™ u median relevă procedeul compunerii, pornind de la 8 • grupajul sonor de bază, "pog", cu alternata vocalică "Fugi, d e o c h i , "o"/"a" ("pog'Vpag") şi subliniază predilecţia vocalei "o"; Dintre ochi!" segmentul final evidenţiază o construcţie mai amplă, cu Al _ e a silabe repetate ("ca"-"ra"-"ga"), cu variaţia "car". Repetiţia *^ P<; eazala forma de imperativ negativ cu F ai -eeaşi finalitate. De obicei verbul este reluat printr-un confo

52

Structuri magice "Bubă, nu coace, Nu răscoace!"

derivat cu prefix, care introduce un accent retoric:

Acelaşi procedeu al repetării verbului prefixat în intenţia augmentării sensului se întâlneşte şi în formulele dţ conjunctiv cu valoare imperativă: "Să piei, Să răspiei!" Descântecele care conţin strategia comunicării nemijlocite, imperativ-vocative, sporesc efectul persuasiv prin introducerea unor formule care atestă tehnica argumentării; ele cuprind ameninţări adresate bolii, explicitând rolul practicianului implicat într-o serie de acţiuni cu valoare simbolică: "Du-te, depărtează-te, Că de nu te-i depărta Eu cu secera te-oi secera, Cu cuţitu' te-oi spinteca..."(10) Formele verbale imperative (sau de conjunctiv cu valoare imperativă) asociază serii enumerative care detaliază: - atribute ale bolii şi aspecte simptomatologice, îi viziune imaginativă-populară; - componentele organismului din care trebuii înlăturată boala; - locurile în care este expulzat răul, cu intenţii ireversibilităţii. * * * Tradiţia descântatului include şi un ansamblu di discursuri magice imprecatorii (cu deosebire descântec! "de deochi") realizate frecvent în structuri de paralelisn cu număr variabil de termeni: "De -o fi deochiat a. De om, b. Să - i crape călcâiele, Să rămâie de pedeapsă. De-o fi deochiat a. De femeie,

I

tfjcoleta Coatu II b. Să-i crape ţâţele, Să-i moară copiii de foame.

53

De-o fi deochiat a. De fată mare, III b. Să-i cadă cosiţele, Să rămâie de pedeapsă. De-o fi deochiat a. De copil, IV b. Să-i saie ochii, Să rămâie de pedeapsă." (11) Folosind o notaţie convenţională, delimităm cei patru termeni ai paralelismului (I-II-III-IV), fiecare cu câte două componente (a-b). Componenta (a) denumeşte în mod constant factorul malefic virtual şi actul de prejudiciere, în timp ce componenta (b) dezvoltă variabilele imprecatorii, într-un ansamblu discursiv simetric. Cele două registre semantice, ce pot fi considerate două lumi posibile ale lumii textului, se află într-o relaţie condiţională, marcată prin conectorul "de"(dacă), conţinutul blestemului fiind determinat de variabila care indică forţa malignă. Performarea textului se motivează ca acţiune de sancţionare a unei manifestări umane negative şi implicit, de refacere a persoanei afectate. Repetiţia verbală ("o fi deochiat") răspunde cerinţei funcţionale de explicitare a actului negativ, întărind motivaţia imprecaţiei, iar forma verbală "să rămâie de pedeapsă", reluată în trei din cei patru termeni ai paralelismului accentuează semantic valoarea etică a intervenţiei. Urmărind raportul constant/variabil se poate sesiza că variabilitatea are în vedere relaţia dintre elementele celor două componente ale fiecărui termen al paralelismului. Variabilele posibile ale factorului uman negativ ("om" - "femeie" - "fată mare" - "copil") au corespondente verbale individualizatoare, care reflectă adecvarea formulei imprecatorii, pentru eficacitate maximă. In funcţionarea textului magic se impune detalierea conţinutului imprecatoriu, prin adaptarea blestemului la Particularităţile diferitelor ipostaze semnalate. Disocierile operate de text atestă necesitatea funcţională de

54

Structuri magice

circumscriere a cauzei care provoacă dezechilibrul fizic şi psihic. Mecanismul de generare a textului urmăreşte două aspecte cu implicaţii funcţionale: compunerea unei unităţi în diversitate, ca expresie a legii magice a totalităţii, vizând intenţia de eliminare integrală a răului şi de restabilire definitivă a persoanei, şi enumerarea mai multor cauze posibile, pentru aplicarea selectivă a textului la fiecare caz concret. Forma nearticulată a variantelor actanţiale: "om", "femeie", "fată mare", "copil", alături de forma de singular relevă un aspect al indeterminării, într-un plan general care subliniază sensul generic, subcategorial sociouman. Grupurile verbale care creionează conţinutul imprecaţiei, alternează conotaţiile particulare, care satisfac tendinţa de individualizare, cu conotaţiile generale, care sugerează tendinţa de refacere a totalităţii. Forma verbală "să rămâie de pedeapsă" situată la un nivel general, subliniază nevoia de aplicare a sancţiunii în oricare din variantele de prejudiciere posibile ("om"-"fată mare"- "copil"), în timp ce grupurile verbale ("să-i crape călcâiele"/"să-i crape ţâţele"/"să-i moară copiii de foame"/"să-i cadă cosiţele"/"să-i saie ochii") se situează în registrul diferenţierilor. Rostirea unui astfel de text într-o situaţie concretă, la solicitarea unei persoane "deochiate", presupune ca mecanism de funcţionare selectarea din seria de virtualităţi a cauzei particulare, adecvată cazului, şi a formulei imprecatorii, în scopul reechilibrării. Imprecaţia organizată în paralelism, ca modalitate retorică specifică unui grup de variante de descântece "de deochi", se regăseşte sporadic, prin reflex intertextual, şi în alte descântece terapeutice, precum cele "de pocitură", conform exemplului următor: "De te-au pocit a. 99 de bărbaţi stopitori, I Stopitori, pocitori, b. Să le crape pulpele, Să le puste sângele; De te-au pocit a. 99 de femei stopitoare II Stopitoare, pocitoare, Să le crape ţâţele, b. Să le curgă sângele,

Nic

oleta Coatu Să le lingă câinii, Să le vadă vecinii; De te-au pocit a. Pădurile, Să le peie frunzele III Să rămâie ciunge; b Să se ouă ciocârlia, Să-i pice scăfârlia." (12)

55

Structural asemănătoare, cele două texte, "de deochi" şi "de pocitură", prezintă şi unele note diferenţiatoare. Textul secund, construcţie de paralelism cu trei termeni (I-II - III) semnalează - comparativ cu varianta anterioară, "de deochi" - unele asimetrii, cu relevanţă funcţională. Textul "de pocitură" scoate în evidenţă componenta (b), care dezvoltă blestemul cu conţinut adaptat fiecărei ipostaze maligne. Insistenţa formelor verbale de conjunctiv cu valoare imperativă transpune intenţia de anulare a răului, amplificată şi prin efectul de acumulare prin enumerare şi repetiţie. Reprezentarea forţei negative, sub incidenţa principiului magic al totalităţii, vizează extinderea de la registrul uman către cel vegetal şi animal. în sfera umanului, "textul de pocitură" operează distincţia categorială de gen, în forma pluralului, care relevă o altă modalitate de afirmare a totalităţii: "bărbaţiŢfemei" cu acţiunea negativă de "pocitori"/"pocitoare", augmentată prin multiplicarea numerică magică/99. Regimul semantic verbal reflectă intenţia de distrugere a răului, printr-un mecanism de întoarcere a efectului produs, care aplică legea analogiei magice: "au pocit" / "să crape"/ "să puşte"/"să curgăVsă peie"/"să pice" similia similibus evocantur Imprecaţia necesită selecţia termenului "tare", cu maximă expresivitate în retorica magică. Portele capabile să provoace starea de disconfort fizic denumită popular "deochi" conturează un univers întreg, 'ntr-o viziune integratoare, care unifică registrele: • uman: "cei cu ochii albaştri, cei cu ochii verzi, negri, Cu sprâncenele îmbinate, cei fără vedere, oamenii pociţi, Cei cu părul şi barba roşie, copiii întorşi de la ţâţă, copiii

56

Structuri magice

^j c0 leta Coatu

57

rostirea formulei magice: "ochii care m-au blestemat in născuţi cu tichie"; - natural: "animale şi păsări, iarba, câmpul, codru] g fie arşi." (20) /semănătoare variantelor româneşti, unele descân­ izvorul, apa , pădurea, pământul, văile")(13); după unelţ opinii ale membrilor comunităţilor rurale, "pădurea tece de deochi" din tradiţia bulgară au la bază forţa deoache mai rău decât un om" (14); b ] es temului: "dacă a fost deochiat de o femeie, să-i crape sânul; dacă a fost deochiat de bărbat, să-i crape - spaţial: "casa, gardul, drumul"; - astral: soarele şi luna reprezentaţi "ca doi ochi straş­ ochii; dacă de o fată mare, să-i cadă cosiţele." (21) nici care se uită cu invidie la fericirea omului" (15). Când factorul generator al "deochiului" este forţa excesivă a soarelui, formula imprecatorie are rolul de a Textele poetice magice scot în evidenţă diferite neutraliza acţiunea malignă, vizând anihilarea efectului modalităţi de construire a totalităţii cu privire la imaginea de penetraţie a căldurii: maladiei, a factorului malefic care produce boala, a fiinţei umane prejudiciate. "De-o fi deochiat de soare Frecvenţa mare a pronumelor sau a adjectivelor Să nu mai poată arde". (16) pronominale nehotărîte, "tot"/"toată"/"toţi"/"toate", tradu­ sau: ce această strategie discursivă generată de viziunea "De-o fi deochiat de soare, integratoare specifică structurilor magice. Să-i pice razele." (17) Cu predilecţie în situaţia unor maladii grave, textele Literatura vechilor indieni cuprinde numeroase construiesc o imagine a cauzei bolii, printr-un cumul de exemple de imprecaţii a căror forţă persuasivă estefactori maligni, aplicând legea magică a totalităţii, în dirijată de bunăvoinţa şi puterea zeilor. Blestemul este SC0 P terapeutic. Este - printre altele - cazul unor trimis oamenilor prin mediere sacră: "Lui Trta zeii i-audescântece de epilepsie care vizează anularea factorului trimis acest blestem, şi Trta 1-a trimis oamenilor." MijloculP rovocat or al efectului maladiv, prin negarea unei serii de de înlăturare a forţei malefice este patronat de zei: "Când reprezentări general-malefice, selectate din sistemul deci te apucă duhul rău al bolii, binecuvântarea zeilor mitologic , tradiţional-românesc: să-1 gonească de la tine." (18) După această explicitare "Toţi zmeii, care fixează ierarhia rolurilor, intervine formula Toate zmeoaicele, imprecaţiei, într-o structură de paralelism imperfect: "în Nici dracii, fum, în praf, în soare să te faci! în ceaţă piei, în aburi să Nici priculicii, te mistui, duh rău! în spuma apelor să te pierzi!" Nici priculicioanele, Blestemul se încheie cu reamintirea rolurilor, a Nici muronii oamenilor care au intrat în posesia imprecaţiei, a forţei Cu muroanele, mediatoare, Trta, şi deasupra acestora, a zeilor. Nici strigoii "Blestemul este întrebuinţat şi în descântecele altor Cu strigoanele, popoare de astăzi - comentează Artur Gorovei - şi mai cu Nic vârcolacii, seamă de cele de origine slavă sau care au primit Nic halele, civilizaţia de la slavi, ca bulgarii." (19) Selectăm din Nic halintele, multitudinea ilustrărilor făcute de autor, câteva formule Nic vântul, imprecatorii, relevante pentru paralela cu structurile Nic spaimele, Nic balaurii, magice româneşti. Nic şerpii, Tradiţia croată cuprinde variante "de deochi" în care Nic paza codrului, praxisul ritual (se aruncă peste capul bolnavului apa în Nic mama codrului. (22) care s-au descântat cărbunii) este potenţat ca eficienţă,

. <~oatu 59 ^jColeta «Textul infirmă răul integral, în diversitatea formelor $. textul magic exprimă intenţia de eliminare t reprezentare, accentuând imaginea totalităţii malefi Cţ ltr ^ c .|! vă ' ae f e ctului maladiv din întregul trup, în vederea prin folosirea pluralului, reluarea insistentă a conjuncţi^"11' j ^ j integrale a bolnavului. negative, repetarea formelor "toţi"/"toate". Sunt procedeeS^f,teori textul magic construieşte imaginea întregului persuasiv- magice care proiectează dorinţa de înfrâr . re ) a ţionarea seriilor enumerative care creează gere definitivă, ireversibilă a forţei maligne, în v e d e r e ' n I J a t e a din adiţia părţilor, cu enunţurile care afirmă restabilirii stării de sănătate a persoanei afectate. '"mijlocit ideea de totalitate: Cerinţa funcţională terapeutică determină set1 enumerative cuprinzând componente ale corpului i "^Ş 1 D n c mod de configurare a unei entităţi, prin aplicare j "f"! c a P u l u i > . Dm principiului magic al totalităţii şi în consens cu optic z § a r c m nasujul> Din a populară de vindecare a părţii prin raportarea la întreg. ^ a ° r a z u '' "Tu, izdate, spurcate, fectul.maladiv provocat de "din de soare" (insolaţie), Tu să ieşi nlăturat iniţial dm părţile capului, direct afectate, in Cu'durerile icelaşi mod, dinspre interior către exterior, este în Cu junghiurile ontinuare detaşat din organele vitale ale trupului: Cu cuţitele, Din rărunchi, Cu durimile, Din inimă, De la cutare, Din ficat, Din mâini, Din splină, Din picioare, entru ca în versurile finale să fie înlăturat: Din rinichi, Din ficaţi, Din toate mădularele, Din mădulare, Din toate încheieturile." (24) Din bojoci, . A c e s t e s t r u c t u n Din pleoapele ochilor, enumerative atestă şi relevanţa Din auzul urechilor." (23) egimului prepoziţional, semnalând prin repetarea depoziţiei "din", alăturată părţii corporale, sensul de Segmentul de descântec "de izdat" începe printradepărtare a bolii dinspre interior spre exterior. în unele formulă de adresare imperativ-vocativă către factorariante-text, prepoziţia simplă "din" asociază variabilele malign, cu intenţia detaşării acestuia de trupul persoanrepoziţionale compuse, "de după", "de sub", în relaţie prejudiciate ("de la cutare"). Seria enumeraţii componenta repetată, accentuând înlăturarea răului sinonimică ("durerile"-"junghiurile"-"cuţitele"-"durimilein fiecare segment al trupului: reliefează simptomul caracteristic maladiei, utilizare n ca pluralului constituind aici, ca în majoritatea textelor, i Pj e mijloc de reliefare. In sintagmatica textului, ser upacap, enumerativă secundă compune imaginea unită K ^ - ' - « rom su i n i m a trupului uman din mai multe părţi selectate şi grupai - l. ^J încât să satisfacă regula totalităţii magice: componente Unele descântece apelează la aceeaşi procedură "mâini" - "picioare" semnifică segmentele care alcătuie!numerativă, cu schimbarea variabilelor prepoziţionale, corpul; gruparea "rinichi" - "ficaţi" - "mădulare" - "bojo<)r>n modificarea scopului, constând în depistarea bolii: sugerează diversitatea anatomică; iar ultimele do' "Cătaţi-o elemente ale seriei, "pleoapele ochilor"-"auzul urechile în cleştele capului, reprezintă varietatea registrului senzorial uman. Ast In faţa obrazului, 58

Structuri magice

60 în genele ochilor, împrejurul ochilor, în luminile ochilor." (26)

Structuri magiCe

o , e t a Coatu tficc

61

Intenţia de configurare a totalităţii, care satisface Procedeul se regăseşte frecvent şi în alte cult rinta funcţională, terapeutică, se concretizează şi în tradiţionale, în diferite locuri şi epoci. în antichitaţ C cturi p 0 etice fundamentate pe principiul analogiei romană, starea maladivă era îndepărtată prin uzita» formulei enumerative magice, care configura totalitar magice. prin cumulul părţilor corpului, operând astfel scoate» "Cum se potoleşte răului din întregul organism: "din cap,/ din păr,/1 Vântul, limbă,/ de sub limbă,/ din braţe,/ din nări,/ din piept,/( Cum se potoleşte ochi,/ din vine,/ din intestinul mare,/ din intestinul sul Musca cu roiul, re."(27) Vechii creştini întrebuinţau descântece Soarele în cer, formule în care se precizau segmentele corpului din q Oamenii în sat trebuia alungat diavolul perturbator al echilibrului vi _ Şi câinii din lătrat, uman: "ieşi din cap,/din păr,/din limbă,/ din braţe..."(28 Legat de acest aspect al generării textului ma; Aşa să se potolească subordonat funcţionalităţii de vindecare a părţii bolna Junghiurile, prin raportarea la întregul organism, descântei Cuţitele, comentează şi direcţia de eliminare treaptă a răului Usturimile, trupul uman, dinspre interior spre exterior, culminând Răutatea, izolarea definitivă a acestuia într-un spaţiu care să L Greutatea."(30) permită revenirea. Analogia pune în relaţie termenul I, cu care se realizează comparaţia, dezvoltat într-o structură de paralelism imperfect, cu termenul II, care se compară Imaginea totalităţii este în mod frecvent realizată p (introdus prin adverbul corelativ "aşa"), cuprinzând o opoziţie cu cea a individualităţii. Analizele ulterioare serie enumerativă, care evidenţiază tot o organizare releva această modalitate de reliefare a opuşii textuală în paralelism. Cele două structuri poetice semnalând procedeul singularizării aplicat de la caz configurează două totalităţi: termenul I al comparaţiei conturează imaginea unui ansamblu care uneşte caz: - forţei maligne ca entitate detaşată de imaginea globa registrele diferenţiate: cosmic (atmosferic/astral :"vânt"/ "soare") - animal("musca cu roiul"/"câinii") - uman a răului, în scopul eliminării ei; - imaginii persoanei evidenţiate textual, pentru a fi vin­ ("oamenii"); cel de-al doilea termen creionează unitatea bolii cu diversitatea ei simptomatică. Strategia textului decată; - forţei benigne care acţionează în favoarea bolnavului roagic implică relaţionarea celor două entităţi prin textele care comentează rolul Maicii Domnului în te raportul analogic magic şi prin repetiţia verbului - factor pia/psihoterapia populară, apelează - de obicei - unificator: "se potoleşte"-"să se potolească". Legea analogiei magice, similia similibus evocantur/ procedeul singularizării ca formă de contrast, reliefa curantur, stă la baza mecanismului de formare a receptivitatea şi exemplaritatea factorului sacru. structurilor comparative, frecvente în tradiţia poeticăm agică a descântatului. Majoritatea variantelor prezintă 0 asimetrie în raportul dintre cei doi termeni analogici, "Din os te scot în carne, Din carne te scot în piele Şi din piele te bag în pământ." (29)

62

Structuri magice

yicoleta Coatu Norii pe piatră pică Şi piatra crapă, jl Crăpa-i-ar ochii în cap Cui a deochiat." (32) I

63

reliefând termenul prim al comparaţiei, prin amplitudit, şi detaliere. "La o răchită răsărită Este o fată împodobită Cu un ochi de apă Şi unul de foc. I Cum se stânge Focul de apă, II Aşa să se stângă Deocheturile Şi răsmeriturile De laN." (31)

imul termen al comparaţiei construieşte o micro­ structură imaginativ-simbolică, după procedeul contrastului; imaginile converg la cei doi poli antitetici, formând două constelaţii: la pol semantic pozitiv: la pol semantic negativ: "păsărică" "albă"/ "cudalbă" vs. "pe piatră" "sus" "pică" "zburaşi" "crapă" în acest segment de text "de deochi", prima component; a raportului analogic - magic este pregătită de segmentu iniţial de trei versuri care introduce o microstructuri Primul grupaj de imagini dezvoltă semnificaţii înrudite, imaginativă, cuprinzând elementele simbolice esenţiali legate de simbolismul verticalităţii şi al luminozităţii: ale comparaţiei, apa şi focul. Retorica grupurilor verbale pasărea şi zborul, simboluri ascensionale se relaţionează reflectă dinamica internă, magică, în trecerea de Ia ui cu registrul celest, "de sus" şi cu monocromatismul "albă"/"cudalbă", expresie a purităţii. Prin opoziţie, cel termen la celălalt al analogiei: de-al doilea grupaj valorifică simbolurile căderii şi - verbul la indicativ prezent, exprimând o acţiune rea destructurării, punând în relaţie registrul "de jos", teluric lizată şi validată în planul general, al realităţii concrete, îi cu simbolismul catamorf ("pică"), cu rezultanta negativă relaţie cu cele două elemente: "se stânge focul de apă", ("crapă"). Mentalitatea comunitară, sintetică, de esenţă se află în raport analogic cu mito-magică armonizează contrariile, unificând cei doi - verbul repetat, la conjunctiv prezent cu nuanţă impe poli prin imaginea simbolică a "norilor". Primul termen al rativă alăturat formelor de plural care accentuează ima comparaţiei construieşte sensul distructiv explicitat în ginea bolii ca totalitate : "să se stângă deocheturile \ forma verbală "crapă", accentuată tocmai prin poziţia ei răsmeriturile". finală. Prin aplicarea principiului analogic, trecerea de la ui Raportul analogic realizează trecerea la termenul al grup verbal Ia celălalt proiectează transferul magic prii relaţie semantică, cu intenţia eliminării simptomelo doilea, prin repetiţia verbală, evoluţia crapă" -> "crăpa-i-ar" maladive. în logica discursului magic, relaţia analogici indicând transferul magic Ia acţiunea de sancţionare a este susţinută şi prin procedeul contrastului "apă"-"foc" factorului malefic, proiectată imprecatoriu. * * Textul porneşte de la antiteza elementelor care mar * chează o situaţie conflictuală, simbolizând tensiune* Imaginea binară contrastantă "pune Ia îndemâna internă produsă de starea maladivă : "un ochi de apă § unul de foc"; dinamica textuală vizează eliminare? creatorului popular o formulă comodă, pentru a elementului "foc", prin opusul lui, "apă", împlinin' plasticiza realitatea în totalitatea ei. Dar economia de analogic-magic anularea răului, în favoarea persoanei, limbaj, contrar aşteptărilor, dă putinţa unui sondaj a danc, coborârea în profunzime, cu viziunea sigură într-o altă variantă de descântec "de deochi": asupra globalului. In felul acesta simplificarea se "Păsărică albă ' n §emănează cu profunzimea şi ea reprezintă unul din Cudalbă, tarile secrete ale poeziei folclorice de a evita Su în sus zburaşi, Perficialul şi de a câştiga în soliditate."(33)

64

Structuri magice

ic;coleta Coatu "Al meu mereu plânge, Iar al tău nu plânge."

65

Structurile contrastante prezente în forme diferite, ^ toate categoriile folclorice, sunt generate "de un fe| arhaic de a gândi", fiind simultan "o consecinţă a oralităţii, căci de abia în felul acesta opozant faptele se imprimă mai bine în memorie şi dăinuiesc cu mai mulţii tenacitate."(34) Viziunea antagonică asupra existenţei, a dinamicii universale, în general, a fixat realitatea în structuri binare poetice realizând o sinteză de grad maxim, prin reducţia la extreme, cu evitarea explorării nuanţelor. Retorica opoziţiilor aplicată incantaţiilor magice validează legea magică a contrastului în terapia şi psihoterapia populară, în diferite variabile, atât la nivelul structurilor verbale (poetice), cât şi a celot practice -rituale (poietice). Procedeul contrastului îşi află eficienţa într-o diver­ sitate de microstructuri poetice. într-o variantă de descântec de numai două versuri: "Nu descleşt pieptenii, Ci descleşt strânsoarea" (35) opoziţia legată de negarea şi afirmarea conţinutului formei verbale, este realizată printr-un raport adversativ marcat prin conectorul "ci": "nu descleşt" "descleşt" "ci" definind un mod de reliefare a actului intenţional terapeutic. Textualizarea praxisului ritual, ca o mărturie a interacţiunii limbajelor, potenţează forţa magică atribuită actului şi obiectului ritual, descifrându-le semnificaţia şi finalitatea. în unele discursuri magice, contrastul asociază i inversare a termenilor, în scopul terapiei prin forţa cuvântului subordonat principiului magic. "Mama câmpului, Şi tu ai copil Şi eu am copil" Opoziţia exprimată pronominal/"eu-tu", între factorii malefic (Mama câmpului) şi mama copilului bolnav ("d< plânsori" sau de "muma pădurii"), în condiţia similitudini posesiunii/ "am-ai copil", este urmată de o altă perech' contrastantă, care reflectă starea de echilibru în rapoi cu polul malefic şi starea maladivă, în relaţie cu celălai
DOI:

prin actul performării, marcat textual prin timpul ritual: "Din această seară", este proiectată substituirea efectelor opuse, unul prin celălalt, în vederea vindecării dorite: "Al tău să plângă Şi al meu să tacă" (36)

între modalităţile retorice-magice subordonate finalităţii terapeutice/ psihoterapeutice, în contextul incantaţiilor tradiţionale, structurile oximoronice reprezintă o formă particulară de aplicare a legii magice a contrastului. Urmărind în ansamblul culturii orale modul în care se individualizează "formula imposibilului", în diferite categorii folclorice (basm, poezie funebră, poezie nup­ ţială, descântec, poezie lirică nerituală), adecvându-se funcţionalităţii specifice fiecăreia, Nicolae Roşianu observă că "avem de-a face cu un model universal (valabil pentru formula imposibilului din folclorul tuturor popoarelor); concretizările modelului se fac însă în funcţie de rolul pe care o formulă îl are într-un context (gen folcloric) concret."(37) Formulele oximoronice, constând din asocierea a două situaţii antitetice, sunt - în general - de dimensiuni reduse, ca acest segment de text /descântec "de negei": "Când va învia mortul Atunci să învieze şi negeii." (38) Microstructura de paradox oximoronic implică o viziune realistă asupra fenomenului morţii, conform căreia defunctul nu poate fi readus la viaţă; relaţia oximoronică v când va învia mortul"), alătură, în această optică, doi ter meni antonimiei; viaţa şi moartea, creând un enunţ absurd echivalent unei negaţii. Paradoxul oximoronic se c °nstruieşte, în acest caz, într-o formulă temporală, comparativ cu alte situaţii raportate la configurări lrn aginare, spaţiale, în registrul absurdului. Relaţionat cu Jr l 'rnul vers. oximoronic vpr<;nl al Hnilf»pi răctnamă

66

Structuri magice

semantic enunţul afirmativ, în opusul său, operând astfel înlăturarea definitivă a bolii; raportul temporal marcat prin conectorul "când" (primul vers) este întărit prin adverbul corelativ "atunci" (versul secund): "va învia mortul" > "să învieze şi negeii" "când" > "atunci" (afirmaţie - negată > (afirmaţie - negată) prin paradox oximoronic) niciodată > niciodată în diversitatea structurilor oximoronice care probează capacitatea imaginativă populară subordonată funcţiei magice se includ şi variabile de tipul: "Cât o sta un pârcălab în rai I Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta un popă în rai, II Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta o zmeoaică în rai, III Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta un zburător în rai, IV Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta o fermecătoare în rai, V Atâta să stea trânjii la cutare." (39) Varianta de descântec "de trânji" are structura unui paralelism perfect, cu cinci termeni, în interiorul căruia versul secund, repetat la nivelul fiecărui termen, se relaţionează cu câte o variabilă a versului prim, cuprin­ zând o situaţie paradoxală pentru mentalitatea colectivă, tradiţională.lmaginea raiului creştin, sălaşul nemuririi, al depăşirii condiţiei omeneşti şi al regăsirii condiţiei divine, alătură reprezentări incompatibile cu modelul sacru • exemplar. Asocierea paradoxală a variabilelor cu conotaţii negative (selectate din sistemul mitologic românesc, din zona magicului malign şi a comportamentului sociouman deviant) la constanta cu semantism pozitiv generează, prin mecanismul inversării, negarea conţinuturilor şi a relaţiilor, infirmarea raportului temporal şi proiectează consecutiv, eliminarea ideii de boală: nu va sta niciodată popă/pârcălab zmeoaică/zburător fermecătoare - în rai -

N

icoleta Coatu - nu stea - trânjii la cutare -

67 niciodată

Progresia produsă în interiorul structurii oximoronice şi .jefui realizat prin reluarea versului secund, în cadrul fecărui termen al paralelismului, întăresc efectul de vindecare dorit, în planul magiei cuvântului. Linele variante de descântec elimină virtualitatea reîmbolnăvirii, apelând la strategia enunţurilor oximoro­ nice organizate în scurte serii enumerative precum: "până mutu a vorbi, - niciodată mutul nu va vorbi Până surdu a auzi, - niciodată surdul nu va auzi până orbu a vedea. "(40)- niciodată orbul nu va vedea Formula înseriază trei afirmaţii paradoxale, reprezentând prin efectul inversării oximoronice, un cumul de negaţii care potenţează ideea ireversibilităţii bolii, în consens cu dezideratul uman. Unele structuri oximoronice se relaţionează cu construcţii de paralelism care relevă contrastul dintre forme verbale imperative, negative şi afirmative, relaţionate prin conectorul adversativ "ci", şi subordonate scopului unic, de anihilare a răului. "Nu junghia, Nu săbia, Nu ustura, Nu săgeta, Ci sabia ta II Prinde-a junghia Şi a săgeta III Când ursu şi cu lupu în pădure, lângă mure Or şedea şi-or ospăta, Şi-or benchetui şi s-or veseli Când la masă or sta Şi-mpreună-or ospăta, Atunci să săbiezi Şi să junghiezi, Numai atunci Şi nici atunci!" (41) I Şi în alte spaţii culturale, tradiţiile magice °nsemnează existenţa formulelor oximoronice, cu ac eeaşi semnificaţie şi finalitate. Textele magice solicită
c

68

Structuri magice

p o l e i a Coatu Şi cei răi s-au înecat."(44)

69

reîntoarcerea bolii, după acelaşi mecanism paradoxal, oximoronic, care converteşte afirmaţia în negaţie: "Când se vor aduna: "Când se vor întâlni: Luna din cer, Luna din cer, Mortul din groapă Lupul din pădure Şi piatra din mare." Şi piatra din baltă" (segment discursiv dintr-un (segment discursiv dintr-un descântec ucrainian) descântec german) (42)

Dinamica funcţională a textului magic transpune fabulativ trecerea de la o asociere a opuşilor, la o desprindere însoţită de eliminarea elementului malign. în alte variante, cerinţa funcţională terapeutică se realizează în planul ficţiunii textuale, printr-un procedeu de singularizare şi de anulare a răului: "Am tăiat o iapă mare Şi am făcut o masă mare. I Chemat-am toate bubuşoarele, (totalizare) Chemat-am toate zgâncuşoarele. Le-am chemat, le-am ospătat, II Numai bubele dulci nu le-am chemat, (singularizare) III Ele, de ciudă, s-au uscat." (45) (anihilare)

Incantaţiile tradiţionale pun în valoare o varietate de structuri fabulative, axate pe relaţia narativului cu conversaţionalul. Acestea corespund unei strategii discursive de comunicare indirectă a practicianului cu forţa malignă care trebuie anihilată şi cu forţa benignă care trebuie persuadată, în sprijinul acţiunii terapeutice. în unele discursuri magice narativitatea presupune o stare conflictuală, o confruntare a contrariilor:

Imaginea totalităţii exprimate prin formele de plural ("bubuşoarele"-"zgâncuşoarele") şi reliefate prin repetiţia adjectivului pronominal "toate" (în prima secvenţă discursivă), se opune singularizării (realizată la nivelul componentei mediane), intensificate adverbial "A plecat ("numai"). Textul creează contrastul dintre imaginea glo­ I Furca cu brânca bală a răului plasată la polul afirmaţiei şi întărită II La j u d e c a t ă . conotativ, prin repetiţii verbale, şi imaginea particulară a F u r c a veni, bolii, Ia polul negaţiei. Opoziţia produce o stare conflic­ III B r â n c a din trupul lui N. ieşi." (43) tuală rezolvată textual, în segmentul III, prin autodi­ Modelul textual scoate în evidenţă jocul opoziţiilor, în zolvarea elementului negativ. strategia de anihilare a maladiei: 0 strategie asemănătoare se conturează şi într-un - segmentul I comentează epic asocierea opuşilor: prin descântec "de bube dulci", în care soluţia finală a resemnificarea obiectului folosit în practica rituală, autonegării este motivată diferit, în comparaţie cu textul "furca" devine factorul benefic de intervenţie împotriva anterior: celui negativ, reprezentat de boală ("brânca"); "Nouă diaconese, - segmentul II indică fabulativ tensiunea provocată de Nouă preotese, dezechilibrul maladiv, prin confruntarea părţilor antago 1 De dimineaţă s-au sculat, nice, "furca cu brânca"-"la judecată"; Pe feţe s-au spălat - secvenţa III subliniază detaşarea contrariilor Şi la biserică au plecat accentuând desprinderea răului de corpul uman. ' Şi pe bubele dulci nu le-au chemat; Un model înrudit se descifrează în analiza unu! III Ele se supărară descântec "de cei răi": Şi din vârf se plecară, I "A p u r c e s Vodă Cu oastea lui toată Şi cei răi Călare pe un pietroi. II Pietroiul s-a cufundat Şi din rădăcină se secară."(46) bla ipostaziere a actantului imaginat de text ^ Jiaconese"-"preotese") în relaţie cu numărul 9, alături e lr naginea bisericii, de actul spălării rituale ("pe feţe
( u

70

Structuri magice

jVicoIeta Coatu

71

s-au spălat") şi de timpul calitativ benefic al începutul^ zilei ("de dimineaţă") accentuează semnificaţiile purităţj şi sacralităţii, ale renaşterii fiinţei. Contrastul dintre bine şi rău şi izolarea celui din urmă se continuă Cu eliminarea treptată a bolii până la anularea ei, în seriâ regresivă a grupurilor verbale, din componenta textuală finală: "ele se supărară"->"din vârf se plecară"- > "din rădăcină se secară". Alte structuri imaginative, narative - conversaţionale introduc o mediere pozitivă, dirijată de performerul descântecului, prin mimarea unui dialog cu actantul construit de text. Intervenţia actantului mediator este reorientată de practician, în sprijinul persoanei cu sănătatea periclitată, pentru refacerea acesteia. "Au plecat trei fete repede La Fântâna lui Iordan, Cu lopata s-o rănească, Cu grebla s-o grebleze, Cu mătura s-o măture." (47) Obiectele rituale şi acţiunile simbolice de eliminare a impurităţilor, structurate într-un paralelism enumerativ, triadic, comunică indirect cerinţa terapeutică. în unitatea de concepţie a textului magic, triada structurală este întărită prin cifra 3 atribuită actantului mediator, cu sugestia instaurării ordinei şi armoniei fizice şi spirituale. Inutilitatea actului de purificare aplicat unui obiectiv care constituie deja un model de puritate ("Fântâna lui Iordan"), determină - în logica discursului - îndreptarea acţiunii de curăţire într-o altă direcţie, către persoana bolnavă, unde intervenţia îşi probează utilitatea; dialogu practicianului cu actantul mediator benefic indică această direcţionare, corespunzător funcţionalităţii ter* peutice, magice a performării descântecului:

tiunilor şi a obiectelor relevante în operaţia de purificare: "Căci cu lopata-i rânită, Cu grebla-i greblată, Cu mătura-i măturată. "(49) în derularea secvenţelor textuale, contrastul verbal:"nu vă duceţi" - "vă duceţi", punctează necesitatea acţionării asupra bolnavului, în vederea vindecării lui. Microstructura de paralelism enumerativ include imaginea bolii, cu precizarea simptomului specific ("albeaţa" - în descântec "de albeaţă") şi cu adaosul unor aspecte care răspund intenţiei de surprindere globală a răului, pentru înlăturarea lui totală. "Vă duceţi La ochiul cutăruia Cu lopata îi râniţi albeaţa, Cu grebla îi greblaţi roşaţa, Cu măturile îi măturaţi giunghiurile Şi săgeţile Din ochiul cutăruia le luaţi." (50) între descântecele cu conţinut narativ, relevante pentru strategia indirectă de rezolvare terapeutică, magică, cele mai numeroase sunt acelea care explică actul de vindecare, prin acţiunea ireproşabilă a Maicii Domnului. (Un capitol special este consacrat descântecelor pregnant influenţate de cultul marial ortodox, comentând predilect implicarea modelului feminin exemplar, în terapia populară.)

Dacă structurile poetice-magice analizate anterior sunt orientate funcţional cu deosebire în sensul eliminării răului, conturând diferite strategii de "Voi, trei fete repede, îndepărtare a bolii de organismul uman, formulele finale a l e Nu vă duceţi descântecelor sunt astfel concepute pentru a satisfaCe La Fântâna lui Iordan" (48) cerinţa funcţională de redresare totală a individului. în Forma de adresare imperativ-vocativă, negativă, în reiaţi |nod frecvent, microstructura finală are un model binar; e cu imaginea religios- creştină regeneratoare, est( °rrnula cuprinde un segment care exprimă intenţia de susţinută retoric, prin tehnica argumentaţiei, cu reluare ^stabilire a sănătăţii persoanei şi un alt segment care lx ează rolurile şi ierarhia lor în actul de vindecare.

72

Structuri magice

"Să rămâie Sănătos Şi frumos I Şi voios; Să rămâie luminat Ca argintul cel curat, Cum Dumnezeu 1-a lăsat. II De la mine descântecul, De la Dumnezeu darul".(51) Grupul verbal iniţial ("să rămâie sănătos - frumos j voios") explicitează intenţia de refacere a echilibrului fizic şi moral al persoanei, şi calitatea dorită. Repetiţia verbală ("să rămâie ... să rămâie") intensifică semnificaţiile, iar epitetul "luminat" completează seria enumerativă anterioară, a celor trei epitete. Comparaţiile dezvoltă progresiv ideea de purificare, de redobândire a stării de sănătate. în derularea versurilor se produce un efect cumulativ conotativ, de la semnalarea unor atribute proprii omului sănătos ("sănătos-frumos-voios"), la augmentarea ideii de nealterare ("luminat, ca argintul strecurat"), culminând cu refacerea exemplară, prin referirea la modelul arhetipal al genezei prin funcţie di­ vină ("cum Dumnezeu 1-a lăsat"). Componenta secundă a formulei finale, redusă la două versuri, creionează cele două roluri ierarhizate: - rolul sacru, de rang superior, decisiv în împlinirea rostului descântecului; - şi rolul practicianului care acţionează prin forţa numenală a cuvântului rostit ("de la mine descântecul"), subordonat voinţei supreme a lui Dumnezeu, prin funcţia darului divin. Variantele formulei finale evidenţiază, în majoritate, importanţa factorului religios creştin, diferit ipostaziat, în acţiunea intenţională de restabilire a stării de echilibru vital, fizic şi psihic al omului. Interpreţii înşişi afirma cerinţa ca "descântecul să fie cu ruga lui Dumnezeu"(52) Tradiţia românească semnalează şi cazuri d? intensificare a semnificaţiilor formulei consacrate închiderii textului de descântec, prin alte formule introduse în poziţie iniţială sau mediană, cu intenţi' vădită de redresare a persoanei bolnave. Astfel, ( formulă precum: "Amin, amin,

N

jcoleta Coatu De la mine descântecul De la Maica Domnului, leacul",

73

nare la începutul unei variante de descântec, accentuând - prin raportarea la arhetipul sacru conotajiile religios-creştine ale actului reechilibrării umane, care sunt relevate şi de formula finală: "Să rămâie cutare Curat, luminat Ca argintul strecurat, Ca soarele în senin, Ptiu! Amin!"

Din perspectiva modelului de cercetare pe care îl propunem, structurile poetice magice, privite în ansamblu, se pot grupa în două mari categorii: - categoria structurilor simple, monostrategice; - categoria structurilor complexe, pluristrategice, rezultate dintr-o combinatorie cu multiple variabile. Din prima categorie fac parte structurile poetice magice diferenţiate astfel, în urma analizelor întreprinse: - strategia discursivă a comunicării directe cu factorul malefic, în vederea înlăturării bolii din corpul uman şi a refacerii definitive, include: - structuri imperative-enumerative - structuri imprecative (blesteme) - structuri contrastante -structuri enumerative regresive/progresive (numerice) - structuri dialogice -strategia discursivă a comunicării încifrate cuprinde: - structuri încifrate .- strategia discursivă a comunicării mediate, figurativm agice se realizează în: - structuri oximoronice - structuri comparative (analogice) - structuri narative - structuri narative - exemplare, prin referirea specială 'a modelul arhetipal-sacru. Categoria a doua, reprezentată amplu de textele Gagice tradiţionale, marchează o combinatorie diversă; Var iantele de descântec sunt construite combinativ,

74

Structuri magice

iVicoleta Coatu
19 Ibidem
2

îmbinând organic strategii diferite, adecvate finalităţii terapeutice: - structuri imperativ-enumerative + structuri narative - structuri narative + structuri comparative -structuri imperativ-enumerative + structuri comparative - structuri imprecative + structuri narative-exemplare -structuri imperativ-enumerative + structuri oximoronice - structuri narative. Paleta combinatorie este cu mult mai vastă, decupajul prezentat fiind realizat pe baza analizei unui corpus limitat de texte, dar suficient de amplu şi reprezentativ. Modelul rămâne deschis, putând fi extins şi îmbogăţit. .Secţiunea a Ii-a lucrării, care cuprinde corpusul de texte poetice magice şi informaţii referitoare la praxisul ritual ilustrează modelul teoretic, contribuind astfel la conturarea unităţii de concepţie a întregului demers.

0 Idem, P - 1 5 8

2i ibidem 22 L Şăineanu, Studii folclorice, p. 112 „ T e x t magnetofon nr. 3241 I b, Arhiva I.E.F. •M S FIorea-Marian, Descântece poporane române, p. 321
2

5 A.Gorovei, op. cit., p. 166

26 Ibidem 27 Ibidem 28 Idem, p- 169 29 Ibidem 30 Idem, p. 162 31 Idem, pp. 302 - 303 32 Idem, p. 161 33 O.Bârlea, Poetică folclorică, p. 154 34 Idem, p. 20 35 A.Gorovei, op. cit., p. 220 36 Idem, p. 373 37 N.Roşianu, Eseuri despre folclor, p. 139 38 AGorovei, op. cit., p. 366 39 Idem, p. 408 40 N.Roşianu, op. cit., p. 138 41 S.Florea-Marian, op. cit., p. 44 42 N.Roşianu, op. cit., p. 139 43 A.Gorovei, op. cit., p. 175 44 Ibidem 45 Idem, p. 182 46 Ibidem 47 A.Gorovei, op. cit., p. 210 48 Ibidem 49 Ibidem 50 Ibidem
G

Note
1 V. bibliografia selectivă 2 I.Coteanu, Stilistica funcţională a limbii române, p. 65 3 J.Burgos, Pentru o poetică a imaginarului, p. 111 4 Ibidem 5 A.Gorovei, Descântecele românilor, p. 173 6 Ibidem 7 Idem, p. 409 8 Idem, p. 410 9 Idem, p. 173 10 Idem, p. 272 11 Idem.p. 157 12 Ibidem 13 I.A.Candrea, Folclor medical comparat, p. 260 14 Text magnetofon nr. 3240 I i 15 IACandrea, op. cit., p. 260 16 Idem, p. 261 17 Ibidem 18 A.Gorovei, op. cit., p. 166

-Dem.Teodorescu, Poezii populare române, II, p. 65 h- Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munţii

Puseni, p. 101 - relatat de Viorica Cordiş, 78 ani, din Pădureni

N

icoIeta Coatu

77

t de comunicare, implicând cele două instanţe comu­ aC nicative, emiţătorul şi receptorul, cu roluri determinate în contextul comunicării socio-culturale. Relaţia intertextuală dintre conţinuturile tradiţionale-magice şi cele religioscreştine asociază o structură de rol specifică şi aspecte comportamentale intenţionale, regizate de norme codificate. Factorul decisiv-mentalitatea comunitară/ Capitolul 5 individuală determină recunoaşterea compatibilităţii modelelor magic (descântec) şi religios (rugăciune), în raport cu finalitatea terapeutică/psihoterapeutică,' şi corelat, recunoaşterea autorităţii rolului de preot, ca mediator benefic- exemplar între omul bolnav şi I M T P P T F Y T I IÂI I T A T F - T F Y T Dumnezeu, care asigură vindecarea. I I M C K I C A I U A L I I A I t . ICAI } n general, rolul practicianului, Ia polul emiterii, este dubIu POETIC MAGIC - TEXT >P o s t a z i a t > î n relaţie directă cu mecanismul interacţiunii textuale descântec-rugăciune. Subiectul îşi RELIGIOS defineşte identitatea şi îşi afirmă prestigiul social în rol, exprimându-se şi realizându-se prin limbaj. Comunicarea în rol devine acţiune prin limbajul care marchează comportamentul specific. C a n d Mecanismul intertextual produs între textele poetice acţiunea în rolul de performer=practician atestă magice şi textele de esenţă religios-creştină, de tipii Prezenţa preotului, interacţiunea descântec-rugăciune relerugăciune, are o configurare specifică în ansamblu va de O D i c e i > predominanţa textului religios, care se m u n e tradiţional al descântatului, determinată de funcţionalita ' P de altfel, ca text de bază, elementele de tea terapeutică/psihoterapeutică, de structura particulari ^ c â n t e c fiind reduse (în grade diferite, de la caz la caz, e de comunicare şi de relaţia de rol. *.° °Pî l u ne de performare la alta). L a n d rolul Studiul de faţă, consacrat acestui raport intertextual, d de practician aparţine unui performer peci all zat preluare şi transformare a unui text în interiorul unui i _ . (descântător-descântătoare) sau nespecialiP Z î i e de resti i u în text, evidenţiază două aspecte fundamentale: cult/° ° ' P S sistemul de organizare lca d a r cu un - interacţiunea dintre descântec şi rugăciune; . . '. pregnant comportament religios, rac unea textual - un caz special de intertextualitate, determinat d o p ^ * ! ă descântec-rugăciune implică, a c c e n t u a r e a influenţa covârşitoare a cultului marial creştin asup' ^1™° •' componentei religioase sau tn descântatului terapeutic, cu referire predilectă la stru< P° va, reliefarea textului tradiţional de descântec, turile poetice magice narative - exemplare, centrate P t a ( u ] n e r a c î ] u n e a dintre fenomenul tradiţional al descânreprezentarea modelului maternităţii sacre - Maic d U1 ' f u n d amentat pe legile magice, şi conţinuturile de n n a cultică Precista. ortodoxă a fost sesizată încă din studii m a i d vechi, consacrate tradiţiei descântatului. * * ( I 9 3 n a m p l a S a l u c r a r e d e s P r e "Descântecele românilor" * V ) '. A r t u r G °rovei consemnează că "biserica noastră, a tului a ; admis şi ea exorcismele şi le-a introdus în cărîil " Intertextualitatea descântec-rugăciune se relaţionea cu un complex de elemente extratextuale, prin raportai Bog d a r C e p a n d manuscrisul preotului Grigori din Măhaciu, triceic la aceeaşi viziune (comentată în capitolele anterioaf1 bătrân" ca5primulu document reprezentativ pentru acest " Haşdeu apreciază în "Cuvinte din asupra textului ca discurs, ca produs şi producere, într'

r b , s e r 'ceşti."(l)

^T^nleta Coatu 79 pfrcoiei* "Sub influenţa rugăciunilor din cărţile bisericeşti s-au a sincretism cultural este "o rugăciune de scoatere, baz • d u p ă r ă s p â n d i r e a c r e ş tinismului, descântece în dracului", datând din 1500, tradusă in slavoneşt e ^ s e t r e a p t ă rugăciuni către puteri personificate, prin Varianta în limba română, reprodusa in manuscris^ ca ^ recunoscute ca sfinte de către religie."(3) preotului a fost realizată 50 de ani mai târziu. Textul, ^ n 5 p r j n m g ă c i u n e c o o p e r e a z ă cu terapia tradiţionalădimensiuni reduse, scris de însuşi preotul Grigor, 1 o f e r i n d i m a g i n e a u n o r s i n t e z e r e i e v a n t e pentm transpune intenţia de stăvilire a forţei maligne, pu, şi pentru mentalitatea comun i s r n u ] intertextual puterea magică a poruncii verbale asociata adresării n j t a r ă c a r e generează aceste sincretisme culturale, directe, vocative: 0 rugăciune uzitată în tradiţia descântatului (publicată "... oprescu-te, diavole, cu cele două lumini ce au făcut rfe W u r Qorovei ca "descântec de năjit"), atestă interacDomnul: soarele zilei şi lumina nopţii; sa n-aibi puterea a rituală (act-gest-obiect) & cu c o m p o n e n t a practică strica nimica în creştere; oprescu-te, diavole, satan, c u ^ j d e n î i i n d predominanţa elementelor caracteristice heruvimii şi cu serafimii lui Isus Hristos şi cântare plăcuta, [ e m ] u i r e l i g i o s i m a g i n e a biblică a Creatorului (care a zidit ş i c u a l nostru glas , s ă n e f i e d e folos ş i d e ispovedanie 8 „ ^ ş j p ă m â n t u l c u t o a t ă p o d o a b a l o r « ) i p r e z e n t ă î n acum şi pururea şi în vecie de veac, a n m U) textul ( ^ . r u g ă c i u n e , ş j aplicată funcţionalităţii terapeutice şi accentuează contrastul dintre cele doua princip, ipostaza tămăduitorului i h o t e r a p e u t i c e ] circumscrie universale, forţa benefică suprema - Creatorul şi torţa ^ „ d o c t o r u ) s u f l e t e l o r şi al corpurilor". Invocarea malefică - Satan, care s e opune actului creator, urmărind ^ . ^ p r j n ^ ţn spjritul u n e j a d r e s ă r i s m e r j t e destructurarea formelor. Intervenţia de înlăturare a negaţi- d e f i n i n d a t i t u d i n e a s p e c i f i c ă r e ] i g i o s . c r e ş t i n ă i u r m ă r e ş t e vităţii care afectează fiinţa umana este transferata, pra v i n d e c a r e a d e f i n i t i v ă a c r e dinciosului a cărui sănătate a rugăciune, în planul generalului, al conflictului universal fost p e r i c l i t a t ă . între cele două principii active, coexistente, care se opun „ S t ă p a n e a t o t ţ i i t o r u l e j ( .), c e l a c e s j îna]. d Preotul care mediază între om şi divinitate apelează la u» c a r e ce tămăduieşti pe toţi cei ce se roagă şi instrumentar complex. Simbolul lumini, dublu i P o s a z i a t nădăjduiesc întru tine, însuşi, Doamne, Dumnezeule ca lumină diurnă, solară şi ca lumina nocturna selenara c e r c e t e a z ă c u ^ ^ , ( c u t a r e ) întinzandu.j braţu, robu rezultate prin actul creator divin, configurează o totalitate < f â u c e ] ^ ^^ ^ tămădui ,_, t ă m ă d u i t e extremelor, într-o viziune integratoare. Lumina cosmic p e ^ . ^ ^ ^ dansul fa M e c a n i s m u ] unitate a contrariilor, alătur, de imaginea Iu. 1st^ i n t e r t extual al rugăciunii relevă forţa absolută a lui întmchipare a lumin.. spmtuale, ş . d e prezenţele a n g e a D u m n e z e u ^ ^ . ^ înlăturând invocate, cumulează energii benefice orientate ^ ^ m a n i f e s t a r e a forţei maldf.ce generatoare a bolii şi manifestării malefice prin forţa cred.n ei şi a kratofan, restabilind echilibrul existenţial perturbat. Acţiunea în rol a cuvântului. Acţiunea d e eliminare a râului ş . d e restaura. C r e a t o r u l u j g e , * _^ c o n f o r m ^ ^ ^ a ordinii şi a echihbrulu. mtenor nyphca m sens temporal i n d j v i d u ] u . _ c Q m m e d i e r e a tidanului 78 Structuri magice trecerea din prezentul performarn textului ( acum ) care foloseşte limbajul verbal, pentru anularea răului:" lată într-un timp etern, care proiectează dezideratul urf c e . ţ { p o , robu] {e & m e t m nevrednicu soluţionări definitive ("pururea ş. in vecie de veac )• lui Dumnezeu (cutare), ţie, năjite (...). Să ieşi , să te Practica religioasa consemnează aşadar prezenţa u n d e p a r t e z i ^ ^ , ^ ' ^ J ^ ( ^ . . ( V Textul texte - rugăciune, neversificate, care .nteracţ.oneaza > C O r e , e a z ă f o r m u ] ă r i l e ^ d i s c u r s u l u i r e ] ; i o s cu grade ş i modal.taţ, diferite, c u con Unturi ^ ^ unele elemente d e descântec, precum forma nominală descântecelor terapeutice şi acţiuni, ntuale mag.ee, ^ de vocativ relaţională cu forma verbală de conjunctiv cu textul d e bază este m mod constant cel religios. vai0are i m p e r a t i v ă ( „ n ă j i t -n să • r) cu f r e c v e n t ă m a r e Dar fenomenul descântatului romanesc ates. ^ ^ J ^ ^ microstructură poeticăexistenta unor raporturi mtertextuale mai complexe maoică mtl„ t- - • • , • . A cAisiciiia miui mp ru_d integrata in rugăciune priveşte introducerea S 1 diversificate, cu impunerea unuia tipul altuia text text <> s 5 F -s (rugăciune), între descântec şi sau de ca religi

80

Structuri magice

Ni

coleta Coatu

81

numelui persoanei bolnave şi formula enumerativă gjnii de ansamblu a forţei malefice urmează regula părţilor corpului din care trebuie alungată forţa malignă: ' agică a totalităţii, subordonată cerinţei funcţionale de "însuţi Tu, Stăpâne Doamne, goneşte pe astă lucrat, liniinare definitivă a stării de boală şi de refacere deplină diavolească a năjitului, de la robul tău (cutare), din cap, 4 individului. în desfăşurarea textului de "rugăciune de sub cap..."(6) Heochi", detalierea acţiunii negative semnalează un aspect în raportul intertextual este implicat şi limbajul gesturi I relaţiei intertextuale legat de preluarea şi adaptarea obiectual, respectiv anumite acte şi obiecte adecvat acestui procedeu utilizat de descântece: ritualului codificat, care întăresc psihoterapia prin limba "Privirea cea rea, verbal. Stricăciunea "se descântă în mălai de mei şi se pune pe falcă sat Şi deochetura ochilor bărbia suferindului"(7). Celor făcători de rele Un alt exemplu, care indică textul religios j Şi pizmaşilor." predominant, este "rugăciunea de deochi"(analizată ma jos), publicată de G.Dem. Teodorescu în "Poesii populari Varianta reia imaginea forţei negative, accentuând prin române", cu menţiunea: "scoasă după grecie I repetiţia adjectivului pronominal nehotărât,"tot"/"toată", Aghiasmatar mic sau scurtarea de molitvelnic" (Sibiu necesitatea surprinderii integrale a răului, cu aplicarea 1951, p. 171- 172). Textul de "rugăciune de deochi" poten aceleiaşi legi magice a totalităţii ţează rolul Creatorului Suprem şi atitudinea pioasă 1 "Să gonească omului credincios care face apel la forţa cuvântului, numa De la dânsa cu sprijinul lui Dumnezeu. Retorica textului pune î Tot sfatul rău, valoare comportamentul religios şi limbajul specifii Toată otrăvirea acestuia: Şi deochiul "Doamne, Dumnezeul nostru, Făcătorilor de stricăciune împăratul veacurilor, Şi a oamenilor pizmaşi, Ţie ne rugăm Şi de la ochii robului tău." Şi ţie ne cucerim." Formularea enumerativă a cauzelor care ar fi putut Prin ajutorul cerut divinităţii se urmăreşte înlăturare genera răul constituie o altă concretizare a principiului globală a răului provocat - în majoritatea cazuriloi magic al totalităţii, care impune numirea tuturor conform mentalităţii populare, prin manifestare Posibilităţilor, pentru a se selecta din mulţimea seriei, Diavolului. Formele verbale imperative enumeraţi cauza unică raportată la situaţia concretă a persoanei bol "depărtează, înstrăinează, goneşte", corelate cu formul nave. Relaţia disjunctivă întărită prin repetiţia vocativă persuasivă, de captare a bunăvoinţei divin* conectorului ("ori ... sau") explică mecanismul construirii otal prezentată mai sus, conturează intenţia de anihilare >tăţii, prin înserierea variabilelor posibile, în vederea malignităţii, având ca obiect: °Peraţiei selective, de singularizare a cauzei: "Toată lucrarea diavolească, Toată calea Satanei Şi toată vrăjmăşia." Adresarea imperativ-vocativă, menţionată anterior, alăttf de repetiţia ("toată") şi de enumerarea sinonimelor p^ ţiale ("lucrarea diavolească" - "calea Satanei" - vrăjmăşia constituie procedee frecvente şi în structurarea descântecelor tradiţionale. Asemănător, construia "Şi ori din frumuseţe, Sau din putere, Sau din norocire, Sau din pizmă Şi răutate, Sau din deochi 1 s-au întâmplat..."

coleta Coatu 83 Rugăciunea revine la formula de invocare i m p e r a t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vocativă care reliefează şi nuanţează ipostaza divinităţi; în timp ce textele tradiţionale de descântece indică i resemnificând modelul biblic: ' nUmele persoanei care urmează să beneficieze de efectul nefic al practicii descântatului, "rugăciunea de deochi" "însuţi, iubitorule de oameni, parchează insistent prezenţa bolnavului prin repetiţia: Stăpâne, ^ \0\)\\\ tău"/"robului tău", exprimând astfel nu numai întinde mâna ta cea tare cerinţa funcţională de explicitare, pentm eficienţa Şi braţul tău intervenţiei, ci şi relaţia de rol cu divinitatea. Rolul decisiv Cel atotputernic şi înalt restabilirea stării de sănătate revine - ca în toate Şi cercetează descântecele terapeutice - forţei supreme, lui Dumnezeu. Această zidire a Ta." Versul final semnifică postura omului, obiect al Creaţie divine, şi raportarea la modelul arhetipal, exemplar. Dorinţa de alungare a răului, materializată în form verbală de conjunctiv cu valoare imperativă, ("s Apelul la modelul sacru al fecioriei şi maternităţii gonească" "şi de la ochii robului tău") se alătură intenţie aparţinând cultului religios-creştin se diversifică şi se de redresare a persoanei, exprimată succint de text: nuanţează în structurile poetice magice fundamentate pe acţiunea în rol a Maicii Domnului, în actul de reechilibrare "Dăruindu-le izbăvire fizică şi psihică a persoanei bolnave. Un mare număr de Cu mulţumire." descântece cu scop terapeutic, care ilustrează prestigiul Conceptul fundamental de "dar"(prezent în text în form d e o s e b i t al modelului în mentalitatea tradiţionalăverbală gerunzială, "dăruind"), cu relevanţă deosebiicomunitară, atribuie actul de vindecare, Maicii Domnului, pentm doctrina creştin-ortodoxă, alături de termensubiectul care în numele naturii umane răspunde "izbăvire" şi "mulţumire" conturează un domeniu semantichenozei divine, fiind a doua persoană a Dumnezeirii, care propriu viziunii religios-creştine, adecvat funcţionaliţăjvine să îmbrace natura umană, să vorbească prin terapeutice şi psihoterapeutice. Refacerea ca "dar" di%manitate. într-un studiu consacrat legendelor centrate pe este întărită prin reluarea invocărilor verbale imperat.vfigura M a i d i D o m n u l u i "Maică a întregii umanităţi, în sens adresate lui Dumnezeu ş. prin raportarea repetata Ulogic"(8), se comentează că din natura îndumnezeită modelul arhetipal a l Creaţie, i n v.z.une biblica. „decurge ^ . ^ ^ & ^ . ^ ^ ^ a Mariei Dumnezeu pentm oameni şi pentm iertarea greşelilor lor. Asemenea acţiuni de mediere oferă substanţă pentm capitolul miracolelor săvârşite de Maica Domnului: S e c a r e a soţiei mutilate a păgânului Crăciun, tâlharul ast Izbăveşte-1 j" 'gnit pe cruce care este mântuit şi a fost, conform Şi păzeşte-1!" i , e § ! n d e i ' f r a t e d e I a D t e c u I s u s > c o P i i i bolnavi ai tâlharului, 6 Segmentul final al variantei analizate realizează în t e r m e ^ ^ f u n d când Maica Domnului îi scaldă alături de proprii unei rugăciuni, un transfer din planul individual e ^ l s u s - In spiritul aceluiaşi umanitarism sacru, de cazului concret şi al prezentului intervenţiei, în cel gener ^ creştm-ortodoxa, intervine Mana în tămăduirea Ul al asigurării protecţiei persoanei, în viitor: aflat în suferinţă, textele poetice-magice r „c. . , ,4s„o„i fojfmnificand în diferite forme de expresie, modelul Şi întâmplarea rea Ce va să vie Lui asupra!" "Milostiveşte Spre zidirea Ta Şi pre robul Tău

82

Structuri magice

EeSr P r d a n s u l

h

obj

activitate care defineşte rolul practicianului, smcretizarea limbajului verbal cu cel gestual şi d e s c ? U a 1 ' e s t e atribuită - într-un mare număr de antece - actantului feminin divin. Textele poetice mad n d ln

^nJf}

ţ£sr i ?er"a,e 5i rr*e spiri,uaii

84

Structuri magice

, e t a Coatu

85

gice centrate pe autoritatea modelului sacru, operea^, translaţie a întregului mecanism magic de înlăturare bolii şi de refacere a bolnavului, în registrul exemplaritjj arhetipale. în multiple variante ale descântecelor narative exemplare, care refac prototipul, intervenţia benefică Maicii Domnului se realizează prin modalitatea de adrţ sare imperativ-vocativă către forţa malefică generatoare maladiei şi/sau prin îmbinarea narativului cu cq versaţionalul. Măria însăşi înlătură manifestarea malign prin forţa cuvântului:

Ca unul sfânt Cel-alăsat."(10) Rolul sacru invocat acţionează, prin forţa de persuasiune a cuvântului, dominând acţiunea malignă, îndepărtată de fiinţa umană şi dirijată într-un spaţiu fictiv care o preia ireversibil:

"Şi a strigat Maica Precista în gura mare: Voi acolo pociţi, "Voi, nu-I pociţi, Acolo giunghieţi, Nu-1 săgetaţi "- Duceţi-vă, în foc, Acolo săgetaţi."(11) Nu-1 junghieţi, I Să vă ardă, Dar luaţi în apă Giungheturile II Să vă stângă, Şi săgetăturile în cuptoare, Şi le duceţi III Să vă topească!" (9) în Dealul Galariilor, Structura triadică de paralelism (I - II - III) care organizeai Pocitoarea ciutelor. eliminarea răului prin acţiunea simbolică, conjugată focului şi a apei, raportată la formele verbale Structurile magice narative centrate pe acţiunea în rol a succesiune, "să ardă" - "să stângă" - "să topească", esl actantului benefic divin motivează intervenţia sacră prin continuată şi amplificată prin detaşarea bolii de trup apelul disperat al persoanei afectate de impactul cu uman şi plasarea într-un mediu care semnifică distanţări boala: maximă, prin situarea la polul opus (cerul - faţă c "Cutare s-a plâns registrul teluric, al existenţei umane): Şi s-a văietat Cu glas până-n cer "In cer, Şi cu lacrimi până-n pământ." (12) De unde aţi purces." Totodată, prin mecanismul de întoarcere a bolii la sui Hiperbolizarea stării afective a bolnavului interacţionează care a generat-o, textul sugerează drept cauză cu metaforizarea nominală ("glas până-n cer / lacrimi dezechilibrului, factorul suprem justiţiar care urmează Pană-n pământ"), care ilustrează principiul magic al intervină în sensul reechilibrării, prin aplicarea legii mag» totalităţii, semnificând prin unificarea registrelor (teluriccelest, în relaţie cu omul), participarea fiinţei umane la a contrastului. Q'namica universală, la procesele cosmice de înlăturarea răului din corpul uman, în expresie dired destructurare-restructurare. imperativă: r °cedeul singularizării opune atitudinii colective, situate ln "Şi ieşiţi planul obişnuitului şi al nediferenţiatului, rolul ex Din falca lui N. cepţional al factorului sacru:
A

este urmată, în logica textului magic, de ideea refatf Dar nimeni nu-1 auzea vs. Numai Maica Precista fiinţei umane, prin analogie cu modelul arhetipal: Din cer îl auzea" "Şi-1 lăsaţi Desumflat Advi erbul "numai" delimitează şi izolează unitatea modeŞi curat, lulu i H;.,:~. —. • • •

86

Structuri magice

iVico'e*a ^ o a t u
c srn ests

87

singularizarea prototipului sacru, prin retorica repetiţw "nimeni"-"numai"-"Maica Domnului/ea": "Nimeni nu 1-a auzit, Nimeni nu 1-a văzut, Numai Maica Domnului Numai ea că 1-a văzut, Numai ea 1-a auzit"(13) Textul magic circumscrie imaginea Maicii Domnului u u n complex de simboluri, care-i reliefează unicitatea:

osului şi a transformării lui în haos, apelându-se în cop la forţele cerului. Structurile poetice-magice diversifică acţiunea actaniuj sacru, apelând la o varietate de strategii discursive, re satisfac aceeaşi cerinţă funcţională. în unele variante , descântec, actantul sacru îşi asumă rolul practicianului, căruia i se substituie în mod exemplar: "Pe masă de argint 1-a pus, Cu basma de fir I-a şters, Oscioarele i le-a dres..."

Selectând dintre multiplele conotaţii pe acelea adaptate funcţionalităţii magice-terapeutice, textul prezintă "Maica Domnului imaginea "mesei" ca loc simbolic al revificării organismului Dar Maica Precista 1-a auzit, în sens biologic şi spiritual. Semnificaţiile "mesei" sunt Din poarta cerului completate şi nuanţate prin atributul ("de argint") care Din cer particularizează obiectul, simbolizând puritatea. Rapor­ Scară de aur a slobozit tarea la principiul feminin îşi află eficienţa în actul Pe scări d-argint regenerator al vindecării, care reface condiţia arhetipală, a Pe dânsa s-a scoborât, maternităţii caste şi a naşterii divine: "să rămână curat, S-a scoborât..." luminat/ ca argintul strecurat/ ca Maica Sfântă care 1-a înaintea lui N... lăsat." A ieşit..." (14) In alte variante discursive, actantul sacru îndeplineşte "Cerul", investit cu atribute axiologice-metafizia un rol iniţiatic, orientând persoana bolnavă spre locul transcendenţă, superioritate, eternitate, creativitate, I unde se află descântătoarea, care urmează să o vindece: impune ca un simbol al conştiinţei şi al absolutul "Maica Precista aspiraţiilor. Registrul kratofanic celest, al entităţii! De mana dreaptă-1 lua exemplare, distanţat valoric de nivelul teluric, al omulu Şi pe cărare dreaptă-1 îndrepta." devine accesibil în anumite situaţii normate de tradiţii împlinind dezideratul uman, de comunicare cu sacru In regimul contrastului, în contextul reprezentărilor şi într-o perspectivă sofianică, "transcendenţa coboafi (L. Blaga), luând contact cu lumea terestră, pentru a semnificaţiilor religios-creştine, "dreapta" este benefică, direcţia Paradisului, în timp ce reînnoi. Tradiţia românească păstrează credinţa că ! ^prezentând anumite date importante ale anului, semnificând stanga"indică direcţia Infernului. Gestul "luării de mână" regenerare(de Crăciun, de Paşti, de Sfântul Gheorghe) 'nseamnă nu doar un simplu contact, ci un transfer de "cerni se deschide" oamenilor, care dobândesc puteri energie pozitivă, un mod de activizare în scop terapeutic. frumuseţi sporite. Iar coborârea Maicii Domnului "pe sd rumul drept, direct ("cărarea dreaptă") are un sens de aur/de argint",pe pământ, la auzul tânguirilor fiinţei ozitiv, de evoluţie, de afirmare şi regenerare.Intrucât suferinţă, urmăreşte tot o renaştere, reglarea ordinii ntru mentalitatea comunitară magică, mitico-religioasă, echilibrului uman, integrat armoniei universale. "Scatf enimentele capătă valoare reală numai prin raportarea punte simbolică între cer şi pământ, legată de ascensiu' ar netip, versurile sugerează şi aici relaţia cu prototipul. e sau coborâre, apare în momentele critice ale evoluf a dreaptă" se termină în "centrul ceresc", ea îl e lumii, când sunt oficiate ritualurile de stăvilire a degrada mnează pe Hristos care spune el însuşi: Eu sunt calea

88

Structuri magice

(Ioan, 14, 6), sunt împăratul (Ioan, 19, 21); sunt câta adevărul, viaţa (Ioan, 14, 6). Gestul iniţiatic ("Maiţ, Precista... pe cărare dreaptă-1 îndrepta") semnifiq simbolic direcţia unică de reechilibrare a omului, pj refacerea ipostazei exemplare arhetipale. Variantele discursive magice accentuează uneo^ intervenţia factorului divin implicat într-o dublă iniţiere, 5 persoanei bolnave şi a practicianului: "Taci, nu ţipa, Nu te văieta, A zis Maica Precista, Că eu te-oi învăţa, Leacu' ţi l-oi da: Du-te la cutare descântătoarea, Eu oi învăţa-o Descântecul meu Şi al iui Dumnezeu."(15) în viziunea textului ilustrat, descântatul benefic este ridicat la nivelul rolurilor sacre, ale Creatorului § Maternităţii divine, devenind un instrument al transcendenţei în refacerea echilibrului la scară umană, 1 raport cu ordinea şi armonia macrocosmică. Vindecarea nu corespunde stării anterioare impactulii cu boala, ci implică un plus de vigoare şi energie vitala" exprimate textual, printr-un comparativ de superioritate: "Te-o face Mai sănătos De cum ai fost." Formula finală specifică descântecelor terapeutice fixeazi progresiv intenţia de însănătoşire, printr-un cumul di epitete ("curat-luminat"; "spălat"-"strecurat") şi comparai referitoare la imaginea metalelor aur-argint, ca simbolif ale purităţii, culminând cu reprezentarea "Sântei Mării": "Iar tu vei rămânea Curat, luminat, Ca auru' spălat, Ca argintu' stricorat, Ca poala Sântei Mării." De o mare relevanţă semantică şi retorică este epitet' "curată", atribuit frecvent Maicii Domnului ("Matf

Ni

coleta Coatu

89

rată"). întruchipare a castităţii în unitatea desăvârşită a ° nului şi a sufletului înainte şi după naştere, în conjuncţia ••oinităţii §' maternităţii sacre. Variantele care repetă nitetul "curată" în forma superlativă, "preacurată" creează progresie semantică, o intensificare a semnificaţiilor .pDrezentării sacre. Prin mecanismul de raportare la ototipul creştin, fiinţa umană trebuie să-şi redobân­ dească starea de armonie fizică şi spirituală printr-o purificare. Comparaţia cu momentul naşterii: "Ca ceasu-n care s-a născut Nici o vină n-a avut." relaţionează starea iniţială de puritate a omului cu modelul sacru al Măriei, proiectând dorinţa de regenerare totală a persoanei, prin refacerea arhetipului. în majoritatea formulelor finale ale descântecelor, modelul feminin al integrităţii spirituale închide seria enumerativă de epitete şi comparaţii , care produc o gradare semantică corespunzătoare dinamicii progresive a vindecării, creând - în acest crescendo al textului momentul de apogeu, în intenţia refacerii desăvârşite a persoanei: "Să rămâie cutare Curat, luminat Ca aurul strecurat, Ca Maica Sfântă care 1-a dat. In timp ce unele rugăciuni cu destinaţie terapeutică potenţează intervenţia Creatorului Suprem în eliminarea efectului maladiv şi restabilirea echilibrului vital al bolnavului, alte texte adresează rugi de vindecare Maicii Domnului, confirmând rolul covârşitor atribuit de comunitate doctrinei mariale ortodoxe. Cultul religios ceştin-ortodox împlineşte în imaginea Măriei sinteza fecioarei şi a Mamei născătoare de Dumnezeu. "Fecioara •amâne în integritatea ei neatinsă sub lucrarea Sfântului IpJh, dar în acelaşi timp ea odrăsleşte pe Dumnezeu: ecioara naşte. Creştinismul venerează nu simplu fecioria, 1 fecioria care naşte, care rodeşte, pe Fecioaraar nă."(16) Maternitatea divină conjugată cu fecioria în nt 'tatea excepţională a Măriei, configurează prototipul J l untăţii şj a\ plenitudinii. "Fecioara singură poartă în ea

90

Structuri magice

misterul jertfei curate, perfecte; fecioria singură poate fi disponibilitatea totală a sufletului şi a trupului pentru Dumnezeu, pentru adevăr." Iar Isus Hristos, "Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit", ia umanitatea în plenitudinea ei din Maica Sfântă, "primeşte existenţa umană în ea."(17) Aceasta înseamnă că "umanitatea se află în plenitudine în fecioara Măria şi deci în femeie, şi prin ea am răspuns noi toţi."(18) Aceste înţelesuri de doctrină cultică ortodoxă constituie tot atâtea argumente în explicarea rolului deosebit pe care mentalitatea populară i-1 conferă Maicii Domnului, în mecanismul cultural popular de regenerare a omului bolnav. "Ajută-mi, Măria, Maică Sfântă, Ajută-mi, Sfântă Mărie Şi Maică, şi Dumnezeu, Mărie, Maică, ajută-mi." Formulele de invocare a ajutorului Maicii Domnului, precum cea prezentată mai sus, urmăresc prin retorica repetiţiei şi a formelor vocativ-imperative, un efect de captatio benevolentiae din partea fiinţei sacre . Situat în plan secund, într-o ordine ierahică în care se recunoaşte primordialitatea rolului divin, practicianul se subordonează forţei benefice mariale, care posedă atributul sanctităţii ("Sfântă Mărie") şi al maternităţii caste ("Sfântă Maică"). Asocierea imaginii lui Dumnezeu ("Şi Maică, şi Dumnezeu"), în acest complex conotativ, produce un efect de acumulare a semnificaţiilor sacre, cu implicaţii funcţionale. Multitudinea de variante care exprimă într-o formă sau alta rolul sacru al Maicii Domnului în terapeutica tradiţională, evidenţiază ipostaza excepţională a purităţii maternale, ca o confirmare a importanţei cultului marial ortodox în cultura tradiţională românească.

^icoleta Coatu

91

Note

i AGorovei, Descântecele românilor, p. 41 2 Idem, P- 42 3 Idem, p. 47 4 Ibidem 5 Ibidem 6 Ibidem 7 Ibidem 8 Sabina Ispas, "Măria - Maică a Domnului, Maică a întregii umanităţi în sens ontologic", în "Anuar I.E.F.", serie nouă, tom 5, 1994, p. 104 9 A. Gorovei, op. cit., p. 321 10 Ibidem, 11 Idem, p. 264 12 Ibidem 13 Ibidem 14 Ibidem 15 Idem, p. 225 16 Părintele Galeriu, Jertfă şi răscumpărare, p. 131 17 Ibidem 18 Ibidem

tficoleta Coatu

93

Capitolul 6

SEMNIFICAŢII ALE NUMELUI ÎN TEXTELE POETICE-MAGICE
Studiul denominaţiei în structurile poetice magice necesită o tratare diferenţiată, într-o triplă referinţă, cu conotatii variate, răspunzând cerinţei funcţionale de înlăturare a efectului maladiv şi de remediere exemplară. Semnificaţia denominaţiei variază prin referirea la: - factorul suprauman malefic, generator al bolii şi reprezentarea hierofanizată a maladiei; - persoana bolnavă; - practicianul - performer al textului şi al practicii rituale; - factorul suprem benefic, cu rol decisiv în refacerea totală a omului.

Relaţia denominaţiei cu factorul malefic evidenţiază două aspecte definitorii pentru structurile tradiţionale româneşti. Un prim aspect se referă la pronunţarea numelui bolii: de obicei în structurile poetice imperativ-vocative şi î> r seriile enumerative. Raţiuni funcţional-magice determină numirea bolii (reliefată prin efectul retoric al repetiţiei, îţ1 cazuri frecvente), în vederea acţionării prin forţa persuasi'

â a cuvântului, pentru eliminarea simptomelor maladive din trupul uman. Cel de-al doilea aspect se referă la unele situaţii de tabuizare în rostirea numelui spiritului malefic generator derivă dintr-o concepţie arhaică potrivit al bolii. Acestea căreia pronunţarea numelui unei fiinţe maligne este un exorcism care are drept consecinţă prezenţa şi acţiunea negativă a acesteia. Tabuul a fost considerat drept cel mai vechi cod de legi nescrise ale umanităţii, mai vechi chiar decât zeii, anterior oricărei religii. S. Freud tratează pres­ cripţiile tabuistice în relaţie cu ambivalenţa impulsurilor afective, cu tendinţe contrarii, coexistente şi complemen­ tare, pornind de la semnificaţiile termenului tabu. "Nouă comentează S. Freud - semnificaţia termenului tabu ne-a parvenit prin două sensuri opuse. Pe de o parte pentru noi înseamnă sacru, consacrat, iar pe de altă parte, deza­ greabil, periculos, interzis, necurat. Antonimul tabuului este în polineziană cuvântul noa = obişnuit, accesibil oricui. Tabuului i se ataşează, în consecinţă, ceva similar cu ideea de reţinere; şi, evident, tabuul se manifestă esenţialmente în interdicţii şi restricţii."(l) Mentalitatea care instaurează tabuul impune o legătură magică între vorbitor, cuvînt şi obiectul denumit de acesta. Pentru a nu se provoca prin activizarea forţei magice a cuvântului rostit prezenţa cvasifizică a obiectului denumit de cuvânt - ca urmare a cauzalităţii magice - termenul cu conţinut nociv a fost înlocuit, soluţionându-se astfel starea conflictuală dintre necesitatea de comunicare, de numire a obiectului Şi cea de evitare a pronunţării cuvântului. Rezolvarea tensiunii generate de tabuuri rezidă în procese de substituţie antonomazică (anti + onoma = în locul numelui) şi metaforică. In contextul acestor mecanisme Mentale determinate de legităţi magice, numele era socotit o componentă a fiinţei, a personalităţii, pronun­ ţarea lui atrăgând prezenţa şi acţiunea acesteia. Era firesc ca în procesul de substituire a denumirii unui obiect, a ur iei fiinţe reale sau imaginare să fie atrasă şi metafora în Sls temul tabuurilor lingvistice. Căci "omul stăpânit de me ntalitatea magică recurge la metafore din instinct de Woconservare, în interesul securităţii personale şi ective. Pentru mentalitatea magică, metafora nu este §adar o simplă metaforă, ci armă de apărare şi reflex Prev entiv."(2)

94

Structuri magice

jvjjcoletta Coatu Adică Zânele Şi Ielele, Cu săgetături Şi cu întâlnituri, Cu De Dânsele.' (4)

95

Substituţiile tabuistice, antonomazice şi metaforice, produc tensiuni specifice determinate de ambivalenţa impulsurilor afective, de coexistenţa sentimentelor de ostilitate şi veneraţie ale omului faţă de forţele mitice care-1 agresează periodic; veneraţie impusă de calitatea kratofanică a acestora, aversiune cauzată de manifestarea lor malignă. Nevoia de protecţie, dorinţa de neutralizare a manifestării malefice explică intenţiile de captare a bunăvoinţei, de conciliere cu forţele răului, ca în cazul ielelor care provoacă starea maladivă denumită popular "de Iele" sau "de Dânsele". Structurile poetice magice sunt expresia cooperării tabuurilor antonomazice cu eufemis­ mul. "Ielelor care stăpânesc văzduhul şi sunt cumplite nu li se rosteşte numele (în Banat fiecare are un nume deosebit), ci sunt numite Sfintele, Fie-le milă, Zânioarele, Şoimanele, Sfintele de noapte, Dânsele, Frumoasele, Mândrele, Iezmele, Fecioarele, Rusaliile, Milostivele, Miluitele, Măiestrele, Puternicele, Doamnele, Doamnele frumoase, împărătesele văzduhului, Zeiţele (acestea trebuie să fie de obârşie cultă)".(3) Substituţiile generate de tabuul magic au, în ansamblu, o funcţie apotropaică w

I

}n text sunt enumerate patru variabile antonomazice, într-o microstructură de paralelism, care indică o regresie a ambiguităţii figuratului şi a coeficientului de eufemizare. Substitutele eufemistice, "Doamnele"- "Domniţele", sunt corectate printr-o variabilă care menţine ambiguitatea, "Zânele", în pofida intenţiei de explicitare ("adică Zânele"); de aceea se impune o a doua corectare, care anulează ambiguitatea, instaurând un termen tabuistic pe baza unei substituţii pronominale, cu caracter neutral. Denumirea de "Iele" are răspândirea teritorială cea mai mare şi este relaţionată - de Lazăr Şăineanu -cu pronumele personal; aceeaşi raţiune a necutezanţei de a pronunţa numele lor cel ominos explică şi numirea de Dânsele, care se mai dă Ielelor, ca rezultat al etimologiei populare. (5) Substituţiile tabuistice pronominale reprezintă "o numire de tot generală". (6) în cea de-a doua microstructură de paralelism, cu înserierea efectelor negative, are loc o interiorul seriei, termenii se diferenţiază, relevând grade trecere jde la prezentarea directă, reală a simptomelor la ^^ ^ & ^ retorice ş i nivele d e eufemizare variate determinate d e m e n ţ i o n a r e a ^ ^ ^ intenţia de captate b ^ 6 ! ? ^ ^ , ^ ^ - fa D â n s e l e " ) - ™mii doi termeni ("săgetături", "întâlnituri") " â sl" Dne e la 'Vrw^^^^^J^^'^ ** ^ ^ C a i n S U f i d e n t d e r e l e v a n t i ' fiind P^entf § j *" C gradul retoric creşte. D . m i n u t i v u \ ^ ^ j f f ° frumoase s t o m a t o l o g i a altor boli; logica textului terapeutic^ " ., logica m accent în sens eufemistic, iar Doamnele Doamnele" agic implică cel de-al treilea termen, cu referire augmentează persuasiunea, comparativ cu explicită, particulară. Relieful retoric atinge cote maxime în "Miluitele", In sistemul tradiţional-românesc al descântatului, boala "Milostivele", şi progresiv, în forma "Fie-le milă", în cart Iul • d f ° r a t ă P r e P o n derent intervenţiei negative a Diavosubstituţia eufemistică asociază conjuraţia, în intenţia prevenire a efectului de prejuaiciere MU U = i ^ ^ — < 1 lui. Textele de descântec "de Iele" sau "de Danseie selectează variabile din seria antonomazică, reliefând m mult sau mai puţin - în funcţie de alegerea făcu» mecanismul tabuizării eufemistice şi semnificaţia iu formele eufemistice produce uneori Apelul la ambiguizare pe care textul trebuie să o anuleze, pentru răspunde cerinţei funcţionale: "Când au fost în mijloc de cale, de cărare L-au întâlnit Doamnele,

m r mare de expresiunl care sunt tot ÎSr 3S^l*^^5^^S 3t!L patâte n usubăcare e cunoscut stăpânitorul întunericului"
—J.^^î^îrti-Q ccm Ha n p n t r ^ l i 7 a i

(7) După cum s-a putut remarca, în cazul , e l e l o r ^^ - afectivă impune ca rezolvare tabui z a r e a numelui şi implicit eufemizarea, prin v,-u. me canismul răsturnării valorice care asociază o atitudine e disimulare: "unele nume metaforice relevă calităţi Hjnrie opuse celor pe care le au Ielele,(...), iar altele le îm ~ eSC CU a t ' u n l e c e ' e mai înalte din ierarhia umană ( 8 ) P ă r ă t e s e l e ' C r a H e l e • s a u mitologică - Sfintele, Zeiţele" Urrn zP ' w ăiind captarea maximă a bunăvoinţei repre_ arilor sacre mitice. Atitudini contrare veneraţiei în e *Presie eufemistică se constată în cazul tabuizării

96

Structuri magice

antonomazice a Diavolului generator al bolii. "întrucât rostirea numelui adevărat ar fi provocat prezenţa lui atât de odiată, i se spunea la noi în chip curent altfel: Satana, Naiba, Aghiuţă, Nichipercea, Scaraoski, Iuda, Faraon, Sotea, Sarsotea, Ucanel, Ucigaşul, sau mai degrabă, folosind epitete metaforice: Necuratul, Nefârtate, Impieliţatul, Neagu, Bată-1 crucea, Ucigă-1 crucea, Bălosul, Bală spurcată, Dihanie, Tichiuţă, Cel cu şapca roşie, Cel din pietre."(9) Fără a consacra un studiu special seriei antonomazice a Diavolului, se cuvin câteva nuanţări, având în vedere predominanţa acestei reprezentări maligne în legătură cu diversitatea maladiilor, în tradiţia românească a descântatului. Primele observaţii, referi­ toare la termenul Aghiuţă, invocă punctul de vedere deosebit de interesant al lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu, care relaţionează acesta variabilă denominativă cu existenţa unei posibile zeităţi din panteonul dac.(10) Haşdeu consemnează faptul că la albanezi - posteritate directă a tracilor - în cântecele lor cele mai vechi, după dialectul gheghic, Ago (articulat Agoia) are sensul de Dumnezeu; albanezului articulat Agoia i-ar corespunde un prototip românesc, Ague, care stă la baza formei diminutivale, Agui + uţă, contrasă în Aghiuţă. Haşdeu probează ipoteza "prin forma redusă a lui Ague, Que, semnalată la şerbi, cu sensul de element diabolic, şarpe, balaur, drac", ca un împrumut din limba română, întrucât nu se regăseşte în nici unul din dialectele slave.(11) Evoluţia semantică de la sfânt la drac este explicată de Haşdeu astfel:"când un popor îşi schimbă religiunea cea veche pe o alta nouă, zeii de mai nainte scad acum în ierarchie la treapta de sfinţi mărunţei sau chiar devin demoni." în sprijinul acestei observaţii privind un aspect ă diacronie culturală, autorul face câteva paralele menţionând sanscritul deva (=zeu), respins prin cultu zoroastric şi transformat la perşi în daeva (=demon) sa' neo-persicul dev / div, bucharicul daivang (=îndrăci ; fermecat)(12). Haşdeu relaţionează forma româneasc Aghiuţă cu alte două variabile antonomazice ale serie Tichiuţă şi Ghighiuţă, comentând: "cu acelaşi sii1 diminutival feminin, -uţă, Dracul se numeşte une" Tichiuţă, literalmente "petit bonnet", din cauza minunat' tichiuţe, care-1 face nevăzut, (...), iar prin fuziune poporal între Aghiuţă şi Tichiuţă, s-a format apoi nuntf1 Ghighiuţă"(13).

iSicoleta Coatu

97

Acordând un coeficient de credibilitate ipotezei lui o petriceicu-Haşdeu, remarcăm sensul evolutiv al acestor variante antonomazice tabuistice, care au cumulat conotaţii comice, de esenţă ludică, semnificând intenţia de minimalizare. Ca o notă caracteristică a mentalităţii comunitare rurale, româneşti se observă o atitudine dominantă de repulsie, cu accentuate reacţii de ostilitate faţă de imaginea Diavolului. Seria tabuurilor antonomazice include forme cu mare expresivitate şi relevanţă retorică, precum Bală spurcată sau Bălosul, alături de variabile cu valoare imprecativă, care asociază forţa imperativului verbal cu cea a unui obiect sacru, consacrat: "Bată-1 crucea!"/"Ucigă-l crucea!", în scopul anihilării puterii maligne. * * *

Din timpuri arhaice, mentalitatea umană a imaginat o legătură organică, ocultă între persoană şi numele acesteia, atribuind denominaţiei o forţă numenală. întregul complex al descântatului produce, prin însăşi calitatea sa rituală, o izolare a individului, a cazului concret de anormalitate reprezentat de situaţia maladivă, faţă de starea de echilibru a membrilor comunităţii. în acest mecanism general al separării şi singularizării, de esenţă rituală, antroponimul introduce accente semantice şi funcţionale specifice. Relaţia prenumelui cu structurile poetice - magice presupune selectarea textuală în vederea redobândirii sănătăţii, prin apelul la forţa magică a cuvântului rostit. Textul magic numeşte persoana pentru a 0 identifica, distinge şi delimita de celelalte persoane (cu statut de oameni sănătoşi, situaţi în afara cerinţei rituale terapeutice). Puterea de a institui şi legitima existenţa persoanei, Pnn rostirea prenumelui acesteia, în contextul descânte­ cului, în scop terapeutic, reflectă o mentalitate care 'ntreţine simbolul numelui ca substitut total al fiinţei. Prin ez onanţă simbolică se asigură dinamismul şi vitalitatea umelui identificat cu persoana, cu efectul funcţional ont, de refacere definitivă a stării de sănătate: "Să a mână cutare (Ion, Măria, etc.) curat, luminat, ca argintul re curat..." Prezenţa prenumelui în formulele finale ale es cântecelor indică un element de variabilitate, relevând,

98

Structuri magice

Nic

oIeta Coatu "Descântecu-i di la mine Şi leacu di la Dumnezeu."(15)

99

cu fiecare performare a textului, adaptarea acestuia la cazul concret de terapie populară. Acest aspect al denominaţiei pune în valoare funcţia magică referenţial-pragmatică a textului de descântec, în raport cu polul receptării (Ru=receptorul uman), semnalând cerinţa indicării prin nume, a persoanei asupra căreia trebuie orientată acţiunea de vindecare, prin puterea cuvântului, a actului şi a gândului, în confor­ mitate cu intenţia benefică a performerului şi cu sprijinul sacru al forţelor supreme.

Integrarea numelui în textul magic este şi un mod de utorizare a descântecului şi de marcare a autorităţii nracticianului în relaţia cu mediul comunitar folcloric, în oeneral, cu solicitantul (aparţinând acestui mediu), în particular. Dintr-un alt unghi, atribuirea personală a unui descântec, indiferent de declaraţiile practicianului, nu vizează originea textului, ci asumarea variantei în actul de performare.

în tradiţia descântatului românesc sunt semnalate situaţii de menţionare a numelui practicianului în varianta discursivă performată de acesta. Denominaţia evidenţiază un alt aspect al funcţiei magice referenţial-pragmatice a textului de descântec, în raport cu polul performării. Textul introduce numele performerului în relaţie directă cu factorul malefic, accentuând forţa de intervenţie a practicianului în sensul îndepărtării răului din trupul uman. Prezenţa numelui practicianului în textul magic întăreşte acţiunea în rol, augmentând efectul retoric al descântecului: "... ieu Lina Cu limba vă descântai, Cu săcurea vă tăiai Şi de la Măria vă luai."(14) Segmentul discursiv (de descântec "de spurc"sau "muma pădurii") atestă sublinierea denominativă ("ieu Lina") a rolului, relaţionat cu sincretismul limbajelor (cooperarea textului magic rostit/ "cu limba vă descântai' cu praxisul ritual, textualizat/"cu săcurea vă tăiai"), în intenţia detaşării răului din corpul fiinţei bolnave. Numele performerului asociază în textul rostit numele benefi­ ciarului ("Măria"), asupra căruia este dirijată forţa magică a cuvântului şi a actului ritual. Accentuarea denominativă a acţiunii în rol a praC' ticianului se raportează la constanta ierarhiei rolurilor, re­ levată de formula stereotipă ( cu variaţii reduse de la uf1 text la altul):

Prin trecerea din planul umanului în cel al supraumanului, din realitatea concretă în meta-realitate, textul poetic-magic explicitează cu obligativitate interven­ ţia benefică, prin numirea forţei sacre: Dumnezeu, Maica Domnului.Isus Cristos. Denominaţia divină se impune ca un mod de invocare a ajutorului suprem, în asigurarea eficienţei terapeutice, şi un mod de raportare, prin forţa cuvântului, la modelele arhetipale. Cu deosebire formulele finale ale descântecelor relevante pentru aspectul funcţio­ nal al regenerării totale a omului evocă prin nume, rolul decisiv al fiinţelor sacre, marcându-le unicitatea şi statutul de excepţie: "să rămână X (Măria, Ion, Nicolae, etc.) curat, luminat/ ca de Dumnezeu lăsat", "ca de Maica Domnului lăsat" sau "ca de Hristos lăsat" (16)

100

Structuri magice

Note
1 Sigmund Freud, Opere, 1, p. 43 2 Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, p. 40 3 Ovidiu Bîrlea, Poetică folclorică, p. 68 4 Lazăr Şăineanu, Studii folclorice, p.82 5 Idem, p. 128 6 Idem, p. 93 7 Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 106 8 Ovidiu Bîrlea, op. cit., p. 68 9 Idem, p. 67 10 Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, I 11 lbidem 12Ibidem 13 lbidem 14 Text magnetofon nr. 3240II c, Arhiva I.E.F. 15 lbidem 16 Artur Gorovei, op. cit., p. 209

Capitolul 7

COORDONATE SPAŢIALE
Urmărind dimensiunea spaţialităţii ne propunem să relevăm două aspecte esenţiale legate de: 1. configurarea spaţiului ritual în ansamblul sincretic al descântatului (fenomen cu caracter dramatic), şi regimul de norme spaţiale în relaţie cu prescripţii/interdicţii ale timpului şi practicii rituale; 2. reprezentarea în contexte poetice-magice a spaţiului care preia efectul negativ, maladiv, prin detaşarea acestuia de trupul uman. 1. Descântatul se desfăşoară ca un spectacol care implică o reţea de roluri, un complex de acţiuni, gesturi, atitudini, mimică, în relaţie cu un instrumentar specific şi c u o mare diversitate de incantaţii poetice-magice. Exercitarea rolurilor în comunicare orală delimitează un s Paţiu şi un timp, care posedă ca şi celelalte componente a e ' sistemului, o dimensiune profană, prin raportarea la nivelul concret-fizic, şi una sacră, corespunzătoare nivelu| ui meta-fizic. Orice practică rituală transfigurează locul, sacralizându-1, Sln gularizează spaţiul şi-1 izolează de mediul profan. aplicat în scenariul ritual-ceremonial al descântatului, 'Paţiul delimitat de praxisul ritual se transformă într-o ursă de forţă numenală, din care omul ca participant se Părtăşeşte. Locul de efectuare a practicii rituale a esc ântatului semnifică un spaţiu închis şi organizat, cu re Practicianul şi persoana bolnavă întreţin o relaţie de Cr alitate. între spaţiile sacralizate prin însăşi esenţa

102

Structuri magice

ritualului cu scop terapeutic, "casa" reprezintă un spaţiu ^ valoarea simbolică a unui "centru", în care se poat? înfăptui acţiunea de refacere a individului. în viziune^ tradiţională, "casa" constituie un spaţiu ambivalent, profan destinat activităţilor real-concrete şi interrelaţiilor socio! umane familiale, şi simultan, sacru, consacrat fiinţării spirituale, metafizice. Pornind de la reprezentarea arhaică, mitică a "casei" ca dublu al omului, prin mecanismul de omologare a celor două realităţi, habitatul a păstrat în timp o relaţie strânsă cu fiinţa umană, dobândind un caracter emblematic, ca supradeterminare a personalităţii celui care îl posedă. Practica rituală a descântatului adaptează funcţionalităţii specifice, această unitate om-habitat, semnalând situaţii în care actul performarii se extinde de la trupul uman la "casa", care semnifică cu mult mai mult decât un simplu spaţiu de locuit. In descântecul "de ceas rău", complexul de acte rituale săvârşite de practician relevă această legătură organică între om şi spaţiul habital, ambele afectate (prin efectul de dezechilibrare produs de factorul malign al bolii) şi implicate în refacerea ordinii şi armoniei: "Descântătoarea ia o mătură în mână şi, făcându-se a mătura spre spatele celui speriat, începând de la cap spre picioare, ca şi când ar alunga ceasul cel rău, rosteşte cuvintele de mai sus. Iar după ce a rostit o dată descân­ tecul, stupeşte jos. Tot aşa face ea în faţă şi iarăşi la spate, repetând astfel descântecul de 3 ori dupăolaltă. In sfârşit, se face a mătura prin casă şi peste pragul căsii, ca şi cum ar alunga ceasul cel rău din casă, afară."(l) Acţiunea rituală simbolică "a maturatului", cu un obiect tot cu valoare simbolică, "mătura", în intenţia de alungare a maleficului din trupul uman şi din interiorul casei, se desfăşoară prin înlăturarea răului din corpul uman urmând în succesiune, direcţiile de sus - în jos, şi din faţă în spate; în continuare, se efectuează eliminarea di» spaţiul de locuit, dinspre interior spre exterior. Unitatea I continuitatea actelor rituale şi a direcţiilor benefice, d« îndepărtare a factorului perturbator mărturisesc necesf tatea intervenţiei în entitatea spirituală reprezentată & om şi de casă. Unitatea dintre fiinţa umană şi habitat, raportată \ dinamica opozitivă (echilibru-dezechilibru), specific structurilor rituale-magice cu finalitate terapeutică, estf transfigurată simbolic în unele texte de descântec, caff

jsficoleta Coatu

103

ornentează narativ momentul îmbolnăvirii prin "plecade acasă" a persoanei şi agresarea acesteia de către factorul malefic generator al stării maladive. Descântecele selectează câteva simboluri fundamentale, "casa" şi "masa", "drumul", "mijlocul de cale, de cărare." "Casa" şi . m a s a", cu care persoana are o relaţie fizică şi spirituală directă, posedând conotaţia "centrului", relevă participarea ia o realitate profană şi la una transcendentă, la un principiu unificator. Imaginea "casei", în context discursiv conturează un spaţiu interior armonios, integrat ordinii şi echilibrului universal, în consens cu starea iniţială a persoanei, de sănătate şi prosperitate: "S-o sinecat Şi s-o mânecat N., De la casa ei, De la masa ei, Grasă şi frumoasă, Tare şi voioasă..." (2) în lumea imaginară construită de text, părăsirea spaţiului protector al "casei" semnifică simbolic virtualitatea îmbolnăvirii, iar traseul parcurs: "Plecat-a cutare Pe cale, Pe cărare", evidenţiază ceea ce în expresie populară înseamnă "a ieşi înaintea bolii". Faptul are consecinţe indezirabile, prin contactul cu maleficul, produs - de obicei - "la mijloc de cale,/ de cale şi cărare", care semnifică tot "un centru", reprezentând un loc al condensării forţelor opuse: "Iar când a fost La mijloc de cale, buba 1-a întâlnit."(3) In context poetic-fabulativ, deplasarea în spaţiu indică §' situaţia inversă, prin care boala vine în întâmpinarea ^ului. Factorul mali gn testează mediul uman, selectând lr itr-o totalitate, unitatea vulnerabilă. Paralelismul opozitiv » uPează cele două situaţii, a unei mulţimi("toţi") protejate *' lnvulnerabile, faţă de poziţia unui individ lipsit de iritate. Prin procedeul singularizării este detaşat cazul 'cular asupra căruia trebuie orientată intervenţia ntUa lă-magică

104 "A plecat Stătu Cot La toţi a găsit Uşile -ncuiate vs. Ferestrele astupate Focurile-nvelite.

Structuri magice

\icoleta Coatu -

105

Numai la cutare a găsit Uşa deschisă, Fereastra destupată, Focul dezvelit." (4)

Imaginea simbolică a "casei cu ferestrele şi uşile încuiate' semnifică apărarea şi rezistenţa unor organisme în fgţ, bolii, prin contrast cu imaginea "casei cu uşile şi ferestre^ deschise" care conotează disponibilitatea, starea d( receptivitate maladivă. Textul insistă asupra individualităţii decupate di totalitate, accentuând opoziţia: "Şi pe el culcat, Adormit şi arumit." (5) îmbolnăvirea este înfăţişată textual ca un act dt prejudiciere a persoanei de către forţa negativă: "Mâna pe sub prag a băgat L-a strâns şi 1-a apucat." (6)

Un alt spaţiu calitativ al performării, "cimitirul", implic; "perină şi lăicer" — "ţărână într-o legătură". referirea la cultul tradiţional al morţilor şi la aspecte Legătura cu ţărână purtată de bolnav la gât, semnifică comportamentale specifice privind relaţia dintre cele doui componente ale structurii de neam, viii şi strămoşi modalitatea de contact a pământului cu boala şi transferul Exemplificăm cu o variantă "de friguri", care constituie i acesteia în mostra luată de pe mormânt şi abandonată modalitate de autoperformare, într-o configurări după 3 zile, cu intenţia şi convingerea îndepărtării răului din trupul uman, prin plasarea într-un mediu absorbant, dramatică: care oferă siguranţa ireversibilităţii. "De friguri îşi face omul descântec astfel: Numărul magic 3 unifică simbolic numărul de performări ale forrnulei("repetă de 3 ori"), actul ritual ("ia ţărână din Se duce dis - de - dimineaţă la cimitir, în zi de sec, 1' m mormântul unui frate sau a unei rude de aproape, şi zice Z lonnânt cu 3 degete"), timpul ritual ("o poartă la gât 3 le "), realizând un relief semantic necesar pentru eficienţa adresându-se către mort: Proiectată. - Cutare, dă-mi o perină şi un lăicer, că mi-a venit i Complexul de reguli cuprinde prescripţii şi interdicţii mosafir. 1 are relaţionează spaţiul de performare cu acţiunea rituală Apoi ia ţărână din mormânt, cu trei degete, şi tot repe C u timpul specific acesteia. Regimul interdicţiilor reflectă de trei ori. Acea ţărână apoi o pune într-o legătură | ~ L ec anismul general al tabuizării, întotdeauna acelaşi, şi bolnavul o poartă la gât trei zile. Iar în dimineaţa zilei !a tă diferit nrin variatiilp anli^ati^o " i n u m i t i"""™ patra, se duce înapoi la cimitir, tot la mormântul acel* Oâtă diferit, prin variaţiile aplicative. "Anumitenlucruri, Persoane sau zone participă la un regim ontologic total dezleagă legăturica cu ţărână şi lăicerul şi, după ce zice r , 't şi în consecinţă, contactul cu ele produce o ruptură trei ori: - Cutare, na-ţi perina şi lăicerul, că mi s-a dus mosafir '«Vel ontologic ce ar putea fi fatală.Teama în privinţa 1 astfel de rupturi e impusă cu necesitate de diferenţele azvârle ţărâna cu legătura pe mormânt."(7)

cest caz actul de vindecare este mediat de a municarea dintre cei doi poli ontici, viii şi morţii. 0 Precizarea raportului de rudenie, ca normă a desfăşurării • Ml are relevanţă funcţională, prin garanţiile pe care le • ie a oferă o relaţie mai apropiată, familială, în susţinerea Intervenţiei. Contactul spiritual, ritual al bolnavului cu mda moartă are loc într-un spaţiu calitativ (cimitirul), într-un timp cu valenţe sacre; efectuarea practicii într-o zi de sec, în momentul de început al zilei ("dis-de-dimineaţă) relaţionează actul de refacere a echilibrului vital, cu timpul calitativ, benefic, cu conotaţiile purităţii şi noutăţii.'Cele două formule de adresare a persoanei către ruda defunctă, la mormânt, realizate simetric, transpun cele două momente, în plan figurat, contactul cu boala eufemizată ("mosafir"), şi vindecarea." în enunţul metafo­ ric, forma verbală imperativă semnifică actul de solicitare a medierii ("dă-mi"), iar obiectele cerute ("o perină şi un lăicer") au o valoare metaforico-simbolică, în relaţie cu segmentul textual argumentativ, care conotează tot metaforic, îmbolnăvirea: "că mi-a venit un mosafir". în raportul dintre limbajul verbal şi cel practic-ritual, se creează o echivalenţă între obiectele simbolice şi cele rituale textualizate:

6 10

violeta Coatu 107 P*' rs capătă conotaţii negative ca spaţiu lăsat în urmă, cU de regim ontologic dintre condiţia profana şi c^ P simbolic de aspectul bolii care trebuie de legat hierofanică sau kratofanică".(8) Situarea într-o no^ ^ e r n e n e a abandonat. Cea de-a doua direcţie conotată ordine, prin sacralizarea unui ansamblu care pune ]„ a .y jndică simbolic mersul înainte, în scopul terapiei relaţie fiinţe - acţiuni - obiecte - spaţiu - timp, determin P Q r i t e "(j n drum înainte are un sens pozitiv, de evoluţie, crearea unui complex de reguli care trebuie respectate a f i r m a ţie şi creaţie. Un drum înapoi e involuţie, renunţare, pentru asigurarea echilibrului intern al ansamblului, a ^ de u n d e § j c r e dinţa că dacă te întorci din drum nu-ţi funcţionării sistemului cultural, în scopul dorit. ^ merge bine." (11) Descântătoarea care aduce apa Deplasările în spaţiu ale practicianului, în conformit^ ^^ c u v j r t u ţj purificatoare, regeneratoare, trebuie să cu normele impuse de desfăşurarea acţiunii rituale, auCj s c n j m be drumul parcurs la ducere, pe de o parte pentru a efect sacralizarea unor trasee şi a unor obiecte aparţinând nU c o n tamina negativ substanţa destinată practicii acestora. terapeutice, iar pe de altă parte pentru a respecta sensul u în descântatul "de izână", "se leagă o bucată de carnţ c o r e s p U nzător vindecării. grasă de piciorul drept al pacientului şi acesta pleacă 1; {nruciită semantic cu interdicţia întoarcerii pe acelaşi fântână, zicând: drum, prescripţia de "a nu se uita îndărăt", când se ia "apa "Hai izână, hai izână, neîncepută"(12) indică aceeaşi dinamică simbolică u •• 4„3 i^ fântână!" magica, care impune ideea de noutate, de evitare a vechii riai îzana, ia laiuana. . A stan, accentuând opoziţia indarat/(-) vs. inainte/(+). Şi întorcându-se de la fântână, zice: "Refacerea unui traseu fără vreo modificare capătă însuşiri "H ' casă hai acasă demonice şi numenale" de unde provin şi "interdicţiile de a privi în s Hai acasă' carne grasă'"(9) P a t e ( m i t u l lui L o t h s a u a l lui 0 r f e u ) . i a r P e d e altă parte, puterea magică a palindromului (Roma <—-> A Prin circumscrirea în complexul ritual al descântatului Amor) şj abracadabrei, precum şi toate funcţiile 1 distanţa dintre cele două repere, "casa" şi "fântâna apotropaice ale oricărei întorsături în cultura populară dobândeşte caracteristica ambivalenţei, trasând un spaţii (întoarcerea n a i n e l o r p e d o S ) e t c )"(]3) { n u n e | e c a z u r j ] concret, fizic şi simultan un spaţiu calitativ. Formule interdicţia de a privi în urmă se relaţionează şi cu alte discursive corespund celor două momente esenţiale ai cerinţe codificate, precum tabuul comunicării cu alte intervenţiei. ^ Persoane în timpul performării rituale: "în Bucovina, după - Parcurgerea drumului de acasă la fântână, în reiaţi c e s e j a a p a d i n r a U j p e n t r u descântecul "de iele", după ce cu formula de adresare imperativ-vocativă către boala, < descântătoarea şi-a umplut cofiţa cu apă, fără ca s-o fi reliefarea prin repetiţie a factorului negativ, semn* observat cineva, se întoarce spre casă, dar şi acuma fără a anularea efectului maladiv, printr-un act de purificare, vorbi cu cineva sau s-ar uita îndărăt".(14) Acţiunea în rol care simbolismul "apei' este relevant. Produce o ruptură de nivel ontologic, situarea într-un alt rea - siarn ue tLumuiu, u^ n n ^ 5 . . ^semnifică^- ---- registru, în care practicianul (joiiuiMe proiana. mir-un 3 —-^ uc ^cncuu semeni uc "Casa" şi "reîntoarcerea acasă" ^ redoban posedă o forţă care îl persoanei,dedeziderat accentuat tot fizică repetiţie, detaşează de ceilalţi semeni de condiţie profană. într-un prin şi morala t sens, interdicţia de a vorbi impune un aspect rea stării echilibru, de integritate aplicarea principiului simetriei. în acest context semăn ^mportamental uman, specific, prin raportarea la arhetip, sintagma "carne grasă" echivalentă obiectului ritual folo'^ starea primordială, de tăcere, anterioară creaţiei, a t e r e a de la n o r m a i z o l ă adânceşte ideea de refacere a sănătăţii. dre n i în exercitarea rolului într-o intervenţie care implică o deplasare reversib* m ePt consecinţă ineficienta intervenţiei: "nu vorbeşti spaţiu, spre un loc, de obicei "o fântână" sau "un i îj " n e n i o â t ţine ^ „ „ „ s „ * nicât t;,™ descântecul,1 că apoi • . . .de leac"„ (15) nu-i . • _._ i „ „ A„ ^W,r-a\ "o f â n t â n ă " s a u " l i n ? „x r, r-> curat" (10) de unde se aduce "apă neîncepută" pei; c_>°dul prevede şi unele reguli referitoare la modul în efectuarea ritualului, interdicţia "să nu te întorci pe ace persoana săvârşeşte ritualul transportării "apei drum" se corelează cu semantismul simbolic opozitn c e P u t e " u z i t a n d de a n u m i t e obiecte rituale cu note celor două momente ale parcursului, dus-întors : dru11 Structuri magice

108

Structuri magice

^icoleta Coatu

109

particulare, simbolice, prin care se diferenţiază J • ^ai aduci tot luni, o altă ulcea de apă proaspătă. Marţi obiectele de uz profan: sunt "vase astupate", "noi"(l6U Ş a rnai torni peste ea o ulcică din cea din cofă şi pe la r care se aduce apa "cu toarta cofei sau a oalei întoaru ' ântâtori, te duci la pârâu cu o cofiţă, iei apă şi apoi nu te îndărăt"(17), purtând semnificaţiile neînceputului, J -ntorci tot pe unde-ai venit, ci pe de altă parte şi nu separării de exterior, ale purităţii şi purificării în consens <* orbeşti cu nimeni cât ţine descântecul. Vii acasă, torni intenţia de vindecare, de regenerare a organismul, Da într-un ciob, o amesteci cu cea strânsă din bună bolnav. O altă variabilă prevede aducerea apei "de k vreme, de duminică şi de luni."(25) Cumulul ritual prin fântână, cu gura."(18) Gestul transportării apei în g^ combinare, satisfăcând cerinţa de împrospătare a apei, conotează pe de o parte închiderea "apei neînceput eS te întărit conotativ prin semantismul cifrei magice 3, într-un spaţiu protector, pentru a nu se contamina A simbolul ordinii perfecte, al totalităţii structurate şi mediul profan, impur, iar pe de altă parte realizarea unij echilibrate, sporind astfel eficienţa acţiunii de regenerare a contact magic, de esenţă sincretică, între substa» persoanei bolnave. Structura este cu mult mai complexă: utilizată în ritual şi organul destinat performăj implică norma efectuării acţiunii rituale, în condiţii de descântecului. nealterare a purităţii organismului ("pe inima goală"), "Apa neîncepută" solicită un complex de acte ritualt regulile (deja menţionate) de aducere a apei, aşezarea de prescripţii şi interdicţii, de norme specifice temporale; "apei neîncepute" într-un spaţiu care să-i asigure calitatea spaţiale. Locul de unde se obţine este marcat pii numenală şi implicit eficienţa, prin sacralizare. Acestor variabile ("fântână", "izvor") care prezintă garanţia purităţi reguli li se adaugă norma temporală privind momentul "se capătă mai ales din puţuri şi nu din cişmele"(lj începerii acţiunii rituale: "des-demineaţă"/"pe la cântători" "înainte să fi luat cineva din ele".(20) "Apa vie, fântâni /In zorii zilei" (26), care simbolizează "intervalul de timp în reîntineririi, apa vieţii sunt formulele mitice ale aceleia care lumina este încă neprihănită, momentul obârşiei, realităţi metafizice şi religioase; în apă rezidă viaţi când nimic nu este viciat, corupt sau compromis. vigoarea şi eternitatea." (21) în acelaşi sens al vitalităf Dimineaţa este un simbol al purităţii şi totodată al regenerării este implicată simbolic apa izvorului, caj făgăduinţei: e ora vieţii paradisiace, dar şi cea a încrederii dezvăluie permanent forţa sacră care le-a fost atribui în sine, în ceilalţi, în existenţă.(27). în Biblie, cuvântul Cultul apelor, al izvoarelor considerate taumaturgice,: indică momentul privilegiilor divine şi al justiţiei oamenilor. fântânilor termale, al salinelor prezintă o impresionări (Psalmul 101, 8) (28) continuitate. Căci, remarca M.Eliade, nici o revolut Nerespectarea acestor norme prevăzute de codul religioasă nu a putut să-1 suprime; alimentat de devoţiurt propriu sistemului tradiţional al descântatului are ca efect populară, cultul apelor a sfârşit prin a fi tolerat anularea forţei magice a acţiunilor întreprinse în scop creştinism, după persecuţiile infructuoase din Evul Medi terapeutic: ("n-ar mai avea nici o putere") (29) întregul continuitatea cultuală întinzându-se în unele cazuri d complex de acte, gesturi, obiecte rituale, norme de rol, u neolitic până în zilele noastre.(22) ( mp şj spaţiu de performare poartă emblema conotaţiilor Variabilele prescriptive temporale indică alături esenţiale ale purităţii, noului şi neînceputului, reiterând 1 modificarea suitei zilelor necesare în acţiunea rituală ^odelul revenirii la starea originară, în scopul reechilibrării procurare a "apei neîncepute" (de pildă, "marţi, ! l2'ce şi psihice a fiinţei afectate maladiv. Permanent omul 1 sâmbătă"("în Săcui, Dolj)(23) sau "duminică, luni marţi' §' cosmosul, micro şi macrouniversul se regenerează prin Broşteni, Suceava")(24), constanta numerică 3 şi cea c< a oarcerea ' starea nealterată, anterioară începutului. marchează momentul începutului zilei. Periodicitatea 2. Structurile poetice - magice comentează aspectul relaţionează cu ritualul, care se desfăşoară pe parcurst eri al înstrăinării bolii într-un spaţiu construit c j, î»al trei zile: "Duminică dimineaţa, pe inima goală, aduci d ^cursiv, cu embleme specifice care îl fac compatibil şi 1 pârâu ori de la fântână, ori de la şipot (jghiab) o ulcea , rr neabil cu conţinutul malign. Acest spaţiu este apă şi o pui sub icoane. Luni dimineaţa torni peste &, n ceput într-o viziune antinomică, privind opoziţia viaţă/ 3 ulcică de apă din cofă, din cea rămasă de duminică se ' a r t e, bine/rău, fiind situat la pol semantic negativ.

110

Structuri magice

fVic

icoleta Coatu

111

Localizarea factorului malefic prin detaşarea de trupy "unde în găleată apă nu se duce" uman se nuanţează conotativ, în contextul lumilor posibil» "unde topor nu taie/ nu ciocăneşte"; ale descântecelor, într-o multitudine de variabile raportate "unde secure nu pocneşte/ unde nu e urmă de la relaţia particular - general / parte- întreg şi la diversitate secure". registrelor: Dintr-un alt unghi, antiteza dintre spaţiul existenţei - uman; imane echilibrate şi ordonate după legi proprii care-o - animal; circumscriu structurii universale, şi spaţiul atribuit - vegetal; factorului malefic care produce dezechilibrul, starea de - mineral: destructurare, vizează şi sfera sacrului. Mentalitatea tradi­ - terestru şi astral. ţională marchează spaţiul negativ prin lipsa sacralităţii, în Răspunzând cerinţei funcţionale a descântecului teraj opoziţie cu spaţiul fiinţării umane căreia îi este proprie peutic, de detaşare a bolii din corpul uman şi de anihilare participarea la sacru, spiritualizarea prin religie creştină. totală a acesteia, reprezentarea mediului destinat preluării Răul este alungat, prin forţa textului rostit: malignităţii pune în valoare două coordonate - "unde popă nu toacă/ nu face leturghie/ clopot nu fundamentale, care proiectează dezideratul ireversibilităţii trage/ Dumnezeu nu se pomeneşte/ de Hristos nu se maladive: calitatea absorbantă a acestui mediu şi distan­ pomeneşte"; ţarea de universul uman. - "unde biserică nu se face". Analizând trăsăturile caracteristice ale spaţiului maleficului Pomind de la opoziţia religios-creştină a reprezentării în relaţie cu varietatea registrelor menţionate, vom ilustra Raiului/ benefic şi a Iadului/malefic, boala este dirijată spre selectiv, segmente de text, decupate dintr-un corpus polul negativ, distructiv, în scopul anihilării ei: amplu de variante care au făcut obiectul acestei cercetări, -" în Talpa Iadului/ în Gheena Focului nestins". Localizarea bolii în relaţie cu registml uman implica Procedeul contrastului augmentează funcţionalitatea, trei aspecte esenţiale, raportate pe de o parte la contrastul raportând negativitatea spaţiului destinat preluării răului, la vitalitate/nonvitalitate legat de imaginea fiinţării umane ca un spaţiu sacru, de referinţă în actul de reechilibrare, care ordine şi echilibru, opusă destructurării, morţii, iar pe d^ are calitatea purităţii şi exemplarităţii": altă parte la ambivalenţa sacru/ profan. "Du-te Aici îi loc Prin opoziţie cu spaţiul de fiinţare a omului, locii Unde popa nu toacă, De biserică maleficului poartă emblema nonvitalităţii, prin referirea 1< Unde cocoş nu cântă, vs. Şi de altar." (30) C-acolo-i locu' de tine. absenţa unor forme specifice de obiectivare (vizuală/audi tivă) a existenţei, a unor manifestări culturale propti mediului rural: Unele variante textuale construiesc un spaţiu marcat - "unde om pământean nu este"; de prezenţa unui actant ("la fetele zânelor"/"la fete de - "unde om/oameni nu calcă/nu umblă; unde urmă df 'rnpăratyia împăratul") împrumutat din lumea naraţiunii fantastice, care are calitatea de a atrage boala, prin om nu se face/ unde voinic iarba n-a călcat"; c °ntrast cu acţiunea de respingere intenţionată, prin - "unde glas de voinic nu se aude/ nu strigă"; lnter venţia rituală. - "unde voinici nu chiuiesc/unde fată mare nu joacă"; 1 - "unde fată mare nu se piaptănă/ fete mari cosiţe n "Voi, plecăcioase, împletesc/ unde nu se vede viţă de cosiţă". Mâncăcioase, Un alt mod de marcare a contrastului prin referirea Să vă luaţi, acelaşi registru, vizează inexistenţa în spaţiul malign Să vă duceţi unor activităţi cotidiene definitorii pentru comportament La fata lui Raiu-mpărat, sociouman, în comunitatea tradiţională rurală: - "unde casa nu se mătură/ nu se spoieşte"; 9? v-au poruncit Că N. nu vă ştie ospăta, u - "unde masă nu e pusă"; au lăsat Nici adăDa.

112 O vacă grasă Să vă ospăteze vs.

Structuri magice Nici aşterne, Nici culca, Nici hodini." (31)

jflcoleta Coatu

113

Pfjfi conotaţiile negative reliefate prin epitetele alăturate, Heterrninările naturale devin compatibile semantic cu fectul maladiv, în consens cu regula similitudinii magice: . "în pădurea părăsită/deasă"; Raportarea la registrul animal domestic/ sălbatic . 'in codri întunecoşi"; menţine formele verbale negative , în acelaşi regim j . in butuci borţoşi"; opoziţiei vitalitate - nonvitalitate: . "în ciungi scorburoşi"; "unde calul nu nechează"; . "în lemne putregăioase". "unde vaca nu rage/ vitele nu rag"; Textele înseriază de obicei variabilele, amplificând "unde oi nu zbiară"; prin cumul enumerativ spectrul conotativ negativ al "unde bou nu înjugă"; spaţiului în care este expulzat răul, realizând astfel "unde cocoş nu cântă / unde nu e glas de cocoş"; imaginea unui întreg diversificat, prin regula magică a "unde pisică nu miorlăie"; totalităţii. "unde cânii nu latră"; "Fugi, apucate, "unde cucul nu cântă/ unde păsărică nu cârăie". Blestemate, Registrul animal este evidenţiat şi ca un mediu df Du-te, du-te, absorbţie a răului (relevat prin semantismul prepoziţii în păduri, "în"), prin două modalităţi corelate cu cele două nivelu în pustii, ale registrului, domestic şi sălbatic: Unde cocoş nu cântă, - în registrul animal-domestic, spaţiul care preia \ Unde popă nu toacă, închide boala este reprezentat prin sintagmele: Unde pasăre nu ciripeşte, - "în zăcătura vacilor"; Unde fată mare cosiţa nu împleteşte."(32) - "în păşunea oilor"; - "în vătămătura porcilor"; Spaţiul natural menit să preia răul maladiv este - în registrul animal -sălbatic modalitatea de localizai imaginat atât prin semnificaţiile sale negative, întărite a răului, prin sublinierea unei anumite componente corpului indică aplicarea unui procedeu frecvent utilizaţi adjectival, prin determinări cu valoare de epitet, cât şi prin textele de descântec (cu conotaţii specifice de la « calitatea distanţării de mediul vital uman, pe verticala context la altul), semnalând atât relaţia dintre parte sus/jos, prin reprezentarea muntelui/văilor- râpilor": - 'In munţi înalţi"; totalitate, cât şi direcţia de pătrundere dinspre exteri - "în văi adânci/ nelocuite"; spre interior, prin extremităţi ale corpului (se marcheai - "în râpi surpate". astfel sensul opus detaşării răului de trupul uman, câ "Apa", una din variabilele spaţiale frecvent invocate în este dinspre interior spre exterior): artele de descântec, pentru calitatea sa de mediu de - "în coarnele cerbilor"; "•soluţie a formelor este marcată negativ, prin atributul - "în copitele cerbilor"; lrn purităţii ("apa cea tulbure"/ "mările negre"/ "smârcurile - "în ţăpile aricilor"; parilor") sau reliefată prin insolit şi adâncime ("în fundul - "în urechile ciutelor"; Mă "i Roşie"), vastitate şi limită ("în marginea mării"/ "în - "în capetele şerpilor/ în capul lupilor, urşilor". Şi vegetalul este implicat în forme diferite de expresa °adele mărilor"), ca garanţie a capacităţii de absorbţie. odurile prin care textul organizează îndepărtarea bolii Indică spaţiul rezervat maleficului, prin absenţă: ln ^P şi plasarea în mediul apei vizează: - "unde iarbă nu creşte", • trimiterea directă a bolii, cu progresia acţiunilor: sau conturează un mediu care integrează ireversibil boi - "în frunzele pomilor"; "Şi pe apă v-aruncai, - " în copaci lungi"; Şi în pietri vă-ncuiai, - " în rădăcinile brazilor".

114 Şi în apă vă-necai."; (33)

Structuri magice

-înstrăinarea răului în spaţiul acvatic prin mecanis^, substituţiei, asociind dublul semantism al apei, de medy dizolvant al bolii şi de mediu pozitiv, regenerator în rap0» cu persoana care trebuie vindecată: "Ce-i rău în capu' meu Să fie în pârâu; Ce-i în pârâu Să fie în capu' meu." (34) Unele descântece substituie "apa" prin variabil) "pământ": "Tu să te tragi, Să te duci în pământ". (35) Altele reprezintă spaţiul răului prin elementul ambivaleni, "foc", negat ca forţă pozitivă, vitală: " unde foc nu se vede"; " unde foc e neînvelit"; " unde focul nu arde" sau dimpotrivă, afirmat ca forţă distructivă, în consens ci cerinţa funcţională a terapiei cultural-magice: " spre foc", în acelaşi mod se apelează la kratofania solari ambivalenţă, prin infirmarea valenţelor pozitive ae l soarelui: "unde zorile nu se revarsă"; "unde soare nu răsare"; sau prin afirmarea celor negative, în relaţie cu spaţiu unde trebuie trimisă boala: "în scăpătatul soarelui". Principiul magic al totalităţii, care se impune, I general,în multiple forme de expresie, atât la nivelu poesisului cât şi în planul praxisului ritual, justific' asocierea registrelor opuse care semnifică unitate cosmică: "Te trimesei în coadele mărilor, în slăvile cerului."(36)
••

Nic

oleta Coatu

115

Note

S Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 83 9 A Gorovei, Descântecele românilor, p. 238 3 Idem, P - 2 6 4 4 Idem, P- 224 5 Ibidem

8 M.Eliade, Tratat de istorie a religiilor, p. 35 9 A.Gorovei, op. cit., p. 133 10 S.FloreaMarian, op. cit., p. 226 111.Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, p. 55 12 A.Gorovei, op. cit., p. 98 13I.Evseev, op. cit., p. 81 14 S.Florea-Marian, op. cit., p. 91 15 A.Gorovei, op. cit., p. 98 16 Idem, p. 96 17 Idem, p. 98 18 Ibidem 19 Idem, p. 96 20 Idem, p. 98 21M.EIiade, op.cit.p. 187 22 Idem p. 193 23 A.Gorovei, op. cit., p. 98 24 Ibidem 25 Ibidem 26 Ibidem 27 J.Chevalier, A.Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, I, p. 446 28 Ibidem 29 AGorovei, op. cit., p. 97 30 Text magnetofon nr. 3241 Ilg, Arhiva I.E.F. 31 AGorovei, op. cit., p. 216 32 Idem, p. 221 33 Text magnetofon nr 32401 r, Arhiva l.E.F. 34S.F!orea-Marian,op.cit.,p.320 j» Text magnetofon nr. 3241 II ii. Arhiva l.E.F. * Text magnetofon nr. 3265II1, Arhiva l.E.F.

?!d b em m p.89

Capitolul 8

COORDONATE TEMPORALE
Problematica fenomenologiei magice implică şi structura experienţei temporale, care reflectă ambij valenţa: timp profan, concret-fizic şi timp calitativ, situat pe o coordonată "hierofanică", în care "durata în sine dobân deşte nu numai o cadenţă specială, dar şi "vocaţii" diverse "destine contradictorii."(l) Privite în ansamblu, structurile magice sunt determinate de prezenţa unui timp faslj nefast, cu grade de concentraţie numenală, slab/forte. în funcţie de unghiul de abordare, dimensiunea temporală se nuanţează şi se diversifică în forme cu destinaţie şi intensitate variată: 1/ pe coordonata performării textelor poetice-magice? a actelor rituale se conturează imaginea unui timp sacru ritual; 2/ în planul poesisului magic, timpul este implicat f transfigurat: - ca variabilă raportată la situaţia concretă a contactâii unei boli; ! - ca variabilă în expresia unor forme adverbiale sau unor forme verbale cu relevanţă funcţională; 3/ mecanismul general al omologării om-unive' solicită vindecarea, refacerea echilibrului uman-vital, pf" analogie cu ritmurile cosmice, prin reiterarea u< n> prototipuri care reclamă un timp arhetipal. Coordonatele temporale sunt determinate de regirt* ontologic al textelor verbal-poetice (descântece) în reia? cu textele poietice-rituale (acte rituale), care construiesc varietate de lumi posibile cu prototip în lumea rea^ concretă a existenţei socioumane, comunitare, şi simlJ

jnjicoleta Coatu

117

tan cu prototip în meta-realitate, în lumea modelelor sacre. 1/ Prescripţiile codificate privind timpul performării relevă o multitudine de situaţii determinate de variabila zonală, de varietatea tipologică a textelor magice, legate de spectrul bolilor şi de diversitatea motivaţiilor raportate la factorul mentalitate. Codul indică frecvent ca timp favorabil performării, "zilele de post; luni, miercuri şi vineri". Recomandarea temporală, predominantă este reliefată prin conotaţiile "postului", prin care se obţine suprimarea impurităţii, necesară în acţiunea de vindecare, de regenerare a bolnavului. Fiecare variantă-descântec, consacrată unei anumite boli, necesită completarea acestei norme (a zilelor de post) cu câte o cerinţă particulară, care reliefează semantismul purificării: "aşa, descântecele de pocitură se fac în zilele de sec", cu precizarea specifică: "la sfârşitul lunii"; "de bubă" se descântă tot "lunea, miercurea, vinerea", cu menţiunea individualizatoare: 'Insă numai dimineaţa"; iar unele descântece "de bube dulci" asociază constantei temporale norma suplimentară:"pe nespălate".(2) în alte cazuri, regimul temporal prescriptiv-tabuistic se inversează, constanta triadică asociind ca zile de performare recomandate, variabilele "marţi, joi, sâmbătă" (3). Precizarea cerinţei care fixează timpul performării este întărită prin relevarea motivaţiei şi a consecinţei generate de încălcarea interdicţiei: "numai luni nu-i bine să-i descânte, că-i va merge rău toată săptămâna"(4) Timpul calitativ-nefast al componentei iniţiale a duratei săptămânale - în această variabilă - se extinde ca efect negativ asupra tuturor acţiunilor întreprinse în segmentul temporal decupat, printr-un mecanism de contaminare, determinat de cauzalitatea magică. Dependenţa de norma temporală vizează şi situaţii de selectare a unei zile din săptămână în vederea performării descântecului ("descântecul de pază se face numai tnarţea"; "descântecul de spurc, luni sară" sau, într-o altă pliantă, "vineri noaptea"). Variabila temporală decupează 5' o anumită perioadă, marcând fie trecerea de la o zi la alta ("de r â i e se descântă numai marţi spre miercuri şi joi s Pre vineri"), fie un anumit moment ai zilei ("tot lunea, Pan â a nu răsări soarele, se descântă de răul copiilor, de jptriciu, de babiţă, de albeaţă, etc; de babiţă însă trebuie es cântat şi miercuri şi vineri". (5)

118

Structuri magice

Unele precizări, de tipul "se descântă oricând", semnalând o anumită libertate a actului performării în raport cu norma temporală, se justifică diferit, fie prin aspectul îmbolnăvirii, necondiţionat de factorul timp ("se descântă când e bolnav, oricând"; "se descântă în orice zi, în orice ceas ; "se descântă oricând"), fie - dintr-un alt unghi - prin slăbirea normei tradiţionale, în evoluţia fenomenului. Cerinţele temporale codificate implică şi semantismul numerelor în performarea descântecelor în relaţie cu practicile rituale. Performarea repetată a descântecului indică frecvenţa maximă a cifrelor magice 3 şi 9, al căror semantism face obiectul unei abordări separate, într-un capitol dedicat simbolismului numerologic. Timpul calitativ al descântatului prevede şi efectuarea practicilor legate de utilizarea unor obiecte şi substanţe rituale. Spre exemplu, în descântatul "de beşică" obiectul folosit (un petec de pânză de la Paşti) posedă - prin norma prevăzută de cod - o calitate cerută de funcţia rituală, care-i conferă caracter insolit şi unicitate în raport cu echivalentul obiectual profan; asemănător, obiectul utilizat în descântatul "de beşica cea rea" este sacralizat printr-un ritual săvârşit într-un timp calitativ, cel al Paştelui :"o petecuţă cu care se şterg ouăle roşii la Paşti", în care "se pune puţină tămâie şi baligă de vită de la Ziua Crucii." (6) Ritualul prin care se obţin anumite plante din practica descântatului se face într-un timp cu conotaţii sacre, determinat de intenţia de regenerare fizică şi psihică a organismului uman şi animal. în anumite variante "de deochi" este folosit "busuioc de la Bobotează", care întăreşte, prin calitatea sa hierofanică, încrederea practicianului în eficienţa actului ritual:"descântă şi udă apoi cu el şi cu apă rece pe bolnav. îi trece.)(7); sau descântecul "de beşică" prevede utilizarea "unei flori de răsdoagă culeasă în Ziua Crucii". (8) în unele cazuri prescripţia temporală corelează elementul simbolic axat pe cauzalitatea magică cu motivaţia reală determinata intuitiv, legat de experienţa real-concretă: în colectarea plantelor medicinale, în satul Poienii de Jos, din judeţul Bihor, bătrânii respectau tradiţia de a culege plantele doa' 6 în anumite perioade ale zilei, ţinând seama de modificării 1 din metabolismul acestora: "e bine şi cu leac să culeg e înainte de răsăritul soarelui sau după amiazi, când s

jVicoleta Coatu

119

întoarce ziua (la apus), ca să. se întoarcă răul de pe om."(9) 2/Structurile magice sugerează, alteori reliefează timpul calitativ al impactului omului cu forţa malignă care produce efectul îmbolnăvirii. în dobândirea stării maladive denumită popular "de soare sec", timpul nefast asociază imaginea negativă a reprezentării mitice a Soarelui, vizând intervalul contactului direct cu omul. Textul magic disocia­ ză, într-o serie enumerativă, momentele esenţiale, posibile, de producere a efectului de prejudiciere, conturând o imagine globală a factorului negativ, marcat temporal, prin aplicarea principiului magic al totalităţii: "Tu, soare sec, Tu, soare, Din răsărit de soare Soare di la prânz Soare di la amiazi, Soare di la chindie, Soare din apus de soare..." (10) Textele magice reliefează timpul calitativ al răsăritului, relaţionat cu semantismul negativ, al Soarelui mitic, în actul de producere a bolii, nuanţând prin variabilitate, conotaţiile acestui moment al duratei zilei: "din revărsat de zori"/"din cântarea cocoşilor". Structurile temporale sunt organizate textual după un model binar care semnifică fixarea momentului şi a duratei posterioare acestuia, prin utilizarea prepoziţiilor "din ","de la"/ "de după": -"din / de la prânz, nămiazi, scăpătatul soarelui, sfinţit de soare"; -"de după răsărit, prânz, nămiazi". (11) Regimul prepoziţional are o deosebită relevanţă semantică şi funcţională, prin sugerarea abordării răului ca totalitate, în vederea eliminării lui, în conformitate cu Principiul magic menţionat. Semnificaţiile temporale sporesc în complexitate, prin Staţia sincretică dintre poesisul magic şi praxisul ritual. nele texte "de soare sec", asemănătoare variantei din ar e am ilustrat un segment, sunt performate, împreună •u actele şi obiectele rituale folosite în activitatea practică, lr nineaţa, înainte de răsăritul soarelui." (12) Timpul a - «tativ care marchează acţiunea virtual-malignă a

120

Structuri magice

Soarelui, pe una din coordonatele sale de reprezentare mitică ambivalenţă (pozitivă, dar şi negativă) se află, în majoritatea variantelor, în relaţie de corespondenţă cu durata concretă răsărit - apus, implicând contactul direct al omului cu razele solare care produc insolaţia. Sunt consemnate însă şi cazuri în care raportul timp-factor malefic - fiinţă umană prejudiciată depăşeşte această echivalenţă, prelungind durata consacrată contactului concret, nemijlocit, (murgul serii, cină)(13), printr-o extensie semantică cu generalizarea timpului calitativ, nefast. Funcţionalitatea terapeutică şi psihoterapeutică este augmentată şi prin unele forme adverbiale temporale, care marchează intenţia de înlăturare ireversibilă a răului, punctând momentul actului performării: "Şi la Măria Să nu mai vină Nici acu, Nici niciodată."(14) Formulările magice-oximoronice (analizate în capitolul consacrat structurilor poetice - magice) sunt cu deosebire relavante pentru sublinierea ideii de ireversibilitate mala­ divă. Formulări oximoronice de tipul, "Când s-a obrânci Degetul lui Dumnezeu, Atunci să se obrâncească Şi mâna ta" (15) constituie un mod de exprimare a timpului nefast negat total ca posibilitate de revenire maladivă (niciodată), augmentat prin raportarea la modelul exemplar, arhetipal, care reflectă în mod absolut ideea de ordine şi de echilibru. Problema întrebuinţării timpurilor verbale în contextul descântecelor reţine atenţia cu insistenţă, pentru valorificarea lor funcţională. Structurile poetice pun în evidenţă o dimensiune temporală calitativă cu valoare afectiv-volitivă, impusă de finalitatea descântecului §' concretizată în câteva variabile. O variantă temporală cu valenţe intenţional-magice este ilustrată prin forme verbale imperative (afirmative I1 negative) sau conjunctive cu valoare imperativă, apaf

fticoleta Coatu

121

ţinând cu predilecţie strategiei discursive de comunicare mijlocită cu boala, în scopul îndepărtării ei din trupul ne man. Aceste forme verbale concentrează în expresia lor u dinamică forţa magică a cuvântului, accentuând terapia subordonată cauzalităţii magice. Formulele finale ale descântecului uzează frecvent de formele verbale conjunctive cu valoare imperativă ("să rămână curat, luminat") care posedă relevanţă funcţională maximă, proiectând intenţia de refacere a persoanei bolnave; în continuare, prin progresia componentelor nominale("ca Maica Precista" /"ca de Dumnezeu lăsat"), textul magic reliefează necesitatea de regenerare exem­ plară, prin reiterarea modelului arhetipal. Variabila de prezent indicativ, ("rămâne curat, luminat...") utilizată mai rar, introduce o conotaţie particulară, accentuând ideea actualizării efectului terapeutic dorit, în timp ce formele de pefect compus, de asemenea cu frecvenţă redusă, întăresc aspectul împlinirii vindecării: "iar N. a rămas/ curat, luminat..." Textele poetice magice alternează cele trei variabile, dominanta formei verbale de conjunctiv-imperativ fiind rezultatul unui proces selectiv; criteriul de alegere indică preferinţa pentru termenul "tare", resimţit ca forma cu cea mai mare rezonanţă în sens funcţional, prin concentraţia de forţă numenală. Dar dincolo de aceste nuanţări care induc variaţii conotative, cu valoare afectiv-volitivă, cu implicaţii magice, diferenţele se şterg, variabilele temporale fiind supradeterminate de constanta "prezentului etern", care proiectează în atemporal dezideratul regenerării omului, asigurând permanenţa ordinii restabilite. Având în vedere aceste consideraţii, "dacă ne-am putea integra - afirmă Gh. Pavelescu - în modul de gândire magică, alegoria descântecelor încetează de a mai fi propriu-zis o alegorie, e a devine acţiune simbolică, acţiune "ca şi cum" s-ar întâmpla în realitate rezultatul dorit, indiferent dacă Prefigurarea lui se face alegoric în trecut sau pe plan concret, în prezent. Deci numai pentru noi o astfel de re prezentare este alegorică sau metaforică, în timp ce Pentru gândirea magică ea este reală."(16) Sistemul tradiţional al descântatului ca factor cultural Mediator în confruntarea universaliilor bine/rău, adusă la ^ C a r ă umană, se află sub incidenţa prezentului etern. llr npul situat în sfera sacrului revelează supraistoricul,

122

Structuri magice

eternizând fiinţa umană integrată mecanismelor cosmice. 3/Terapia cultural-tradiţională a descântatului capătă semnificaţie şi devine posibilă - pentru mentalitatea comunitară-tradiţională - în măsura în care întregul complex de texte magice şi activităţi rituale face saltul din timpul fizic în timpul sacru al începuturilor, marcând "o ruptură a duratei profane şi o invazie a Marelui Timp"(17)i un transfer din istorie în supraistorie. Fiecare performare a unui descântec relaţionat cu un complex de acte-obiectesubstanţe rituale, raportat la o situaţie concretă, specifică (contactarea unei boli), şi orientat în sensul vindecării, este un act de restaurare a timpului calitativ al activităţilor arhetipale, care poartă emblema eternităţii şi unicităţii.

Note

1 M.Eliade, Tratat de istorie a religiilor, p. 356 2 A.Gorovei, Decântecele românilor, p. 91 3 Text magnetofon nr 3240 I m; text magnetofon nr3240 I i; text magnetofon nr 324111 ee, Arhiva I.E.F. 4 Text magnetofon nr. 32401 i, Arhiva I.E.F. 5 A.Gorovei, op. cit, p. 91 6 S.Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 44 7 Text magnetofon nr. 32391 n, Arhiva I.E.F. 8 S.Florea-Marian, op. cit., p. 43 9 M.Bocşe, "Un sat din Munţii Apuseni, specializat în medicină populară", în "Aspecte istorice ale medicinii în mediul rural", p. 105 10 Text magnetofon nr. 324111 ii 11 A. Gorovei, op. cit., p. 91 12 S.Florea-Marian, op. cit., p. 322 13 A.Gorovei, op. cit, p. 91 14 Text magnetofon nr. 324011 d, Arhiva I.E.F. 15 A.Gorovei, op. cit, p. 367 16 G. Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni, p. 105-106 17M.Eliade,op.cit,p.362

Capitolul 9

SEMANTISMUL NUMĂRULUI Şl AL CULORII
La nivelul mentalităţii imaginare arhaice, "numerele au oferit o bază preferenţială elaborărilor simbolice", relevând prin valoarea lor numenală, "nu numai cantităţi, dar şi idei şi forţe."(l). În perspectiva simbolică mitomagică, fiecare număr îşi are propria personalitate, semantismul particular, armonizând specific fiinţa umană şi fiinţarea cu legile cosmice. într-o privire de ansamblu, fenomenul tradiţional al descântatului evidenţiază simbolismul a două numere de bază, 2 şi 3, relevând perechea par - impar. Integrat concepţiei dualiste care fundamentează sistemul cultural-magic al descântatului cu finalitate terapeutică, numărul 2 aplicat structurilor ansamblului, Ser nnifică opoziţia, incompatibilă sau complementară, ec iprocitatea antagonică sau atractivă, ameninţarea stării de echilibru, dar şi echilibrul realizat; este numărul ^bivalentelor şi al dedublărilor. "Numărul 2 exprimă eci un antagonism care din latent devine manifest, o alitate, (...); o opoziţie care poate fi contrară şi c prripatibilă sau dimpotrivă, dezvăluie, prin dedublare, v 'ziunile interne care o atenuează"(2) ravers est â n d întreaga lume a imaginarului, "numărul 3 ord' ' 3 r e t U H n ° , e n ' un număr fundamental. El exprimă o lrie intelectuală şi spirituală, întru Dumnezeu, în Co ^ 0 s sau în om."(3) Structurile magice tradiţionale

124

Structuri magiCe

apelează frecvent l a triada simbolica, expresia | . . . ....... .. , .. ... . . . . . ....... , i -• magica a totalităţii ca cerinţa funcţionate, in armoniei şi a totalităţii organizate. logea , , K ^ * - , . . . , \. j !, , *• i i • j^rpa m aturani definitive a râului, textele poetice ere n Pornind de la semantismul numerologic primar v«ed . • • , . ... . . , . o , ........ , '' < construiesc pnn efect cumulativ imaginea rtire numere or 0 şi 3, mecanismul multiplicam produrp ifla»' . r . i • 2 - J . •. Le .. , . ?. .. ... , .. , . enumerând cupluri e cu K (o0rală a factorului negativ, re hefare retorica, cu implicaţii funcţionale terapeutic nte»rd ..„ „ ° , . psihoterapeutice; ' a c ţ i u n e maligna asupra omului; - la pol impar, numărul 9 - multiplul numărului 3; j "Să piară, pol par, numărul 4 - multiplul numărului 2. Să râspiară Procedeul magic al multiplicării multiplului creeazj( Muma pădurii progresie semantică şi un efect de intensificare • Cu spurcu cu spurcoaica, persuasiunii subordonate finalităţii descântatului; Cu zmeu cu zmeoaica, - la pol impar, numărul 99 - prin multiplicarea mu| Cu leu cu leoaica, plului 9; la pol par, numărul 44 - prin multiplicare Cu păduroiu cu păduroaica."(4) multiplului 4. Implicarea funcţională a numerelor, sub cele ti. Semantismul numărului 2 se impune şi în structura aspecte: prin semantismul numerelor de bază, pit de comunicare, în actul dublei performări a unor mecanismul multiplicării şi prin combinatoria numerici descântece: de exemplu, în unele variabile ale se realizează pe paliere diferite, cu variaţii de regii descântatului "de Iele "se spune descântecul de 2 ori." conotativ; (5) - palierul textului poetic atestă folosirea numerelor po Praxisul ritual solicită simbolismul cifrei 2 în diferite nind de la concepţie, la structură (macro-microstructura modalităţi de expresie, în raport cu componentele până la imagine; gestuală-obiectuală. în numeroase descântece, simbolul - palierul relaţiei sincretice dintre componentei totalizator al crucii, invocat în scopul refacerii exemplare ansamblului, al cooperării limbajelor caracteristice ofei a persoanei, este realizat prin cooperarea actului ritual şi ilustrări diverse pentru toate trei aspectele menţionate; a obiectului, asociind semantismul numărului 2; "se - palierul structurii de comunicare evidenţia întrebuinţează două cuţite încrucişate".(6) prezenţa simbolismului numerologic de bază ( / 'Efectele de multiplicare, în prezenţa numărului 44, 31 alături de elemente de combinatorie numerică şi« uzează predilect imaginea trupului uman din care variabile de multiplicare în actul de performare. trebuie eliminată boala: "din 44 de încheieturi", "din 44 în ansamblul magic al descântatului, cifra 2 are de oscioare"(7), semnificând necesitatea de intervenţie utilizare complexă, în planuri diferite, dar subordona n" numai asupra părţii direct afectate, ci asupra aceleiaşi cerinţe funcţionale. După cum sa pui "Jegului organism, pentru restabilirea echilibrului total. remarca în studiul consacrat structurilor poetice-magi' . h sistemul cultural-tradiţional al descântatului, şi pe parcursul diferitelor analize, configurarea bina mw>lismul numărului 3 priveşte toate palierele contrastantă se impune frecvent, de Ja organizai' germinate. structurală a entităţii-variantă până la unitatea minima Structura de comunicare atestă situaţia specifică a întrucât binaritatea opozitivă sau nonopozitivă, de la ° ^& performări discursive, care accentuează forţa la caz, a făcut deja obiectul unor observaţii anterioare prsuasivâ a cuvântului magic rostit, intensificând efectul vom rezuma la câteva completări pe care le consider *raPeutic dorit: "de trei ori îi mai cu leac."(8) întrucât necesare pentru relevanţa funcţională a numărului 2. D ^ t , r e a repetată a textului magic asigură - în viziunea în concepţia populară românească, principiul activ ^ p ^ ' a r a " eficienţa mesajului, dacă vindecarea se obţine efect maladiv, de perturbare a echilibrului vital-um p^ prima interpretare, regula triplei performări este este reprezentat ca unitate duaiă, în forma cupl^1 c j a ,! 1 n r , a t a ; "dacă-i trece după ce spune descântecul o a determinat prin opoziţia masculin-feminin. Aplic3 > nu mai e nevoie să-1 repete." (9)

fJicoleta

Coatu

125

126

Structuri magiCe

Nico

0

, e t a Coatu

127

Tripla interpretare a descântecului sincretizat J Mecanismul de generare a textului prezentat se bazează celelalte limbaje, se concretizează în variabile c^ 1 f0iosirea intensivă şi diversificată a cifrei 3, "ca asociază diferite combinaţii privind timpul speA1 mjctură unificatoare, dinamică şi productivă".(14) performării: Textul evidenţiază intenţia de anihilare a factorului - "se descântă în orice zi, în orice oră, când e bolr^ malefic şi a stării maladive, printr-o gradare realizată în descântecul se spune de trei ori şi-i trece"(10) . •' elaţia dintre cele trei componente succesive. această situaţie, rostirea textului, "de trei ori", est( . Primul segment discursiv, expozitiv, fixează în determinată direct de situaţia de comunicat context imaginativ-simbolic 3 elemente unificate ("trei (îmbolnăvirea persoanei) şi de momentul solicitări vjţe de vie") şi disociate (apă-vin-pelin), într-o micro­ descântecului; structură de paralelism enumerativ, cu trei termeni (I - alteori, efectuarea practicii magice raportate || a,b,c) ; conotaţiile numărului 3, se realizează restrictiv, | . In desfăşurarea textului, fragmentul al II-lea conformitate cu limita temporală impusă de normi configurează un alt paralelism triadic (II - a,b,c), care "numai duminica se descântă, în orice oră. Descântecij marchează progresia semantică la nivelul grupurilor se spune de trei ori."(l 1) verbale, de la primul termen, cu conotaţii pozitive ("cine - în majoritatea situaţiilor descântatul fiind dependen o băut apă/s-o săturat"), la termenul secund, cu de prescripţia temporală codificată, cifra performăii semnificaţii ambivalenţe ("care o băut vin/ s-o îmbătat") fixează tocmai norma care trebuie respectată, penta şi în continuare, la ultimul termen, care semnalează o asigurarea eficienţei proiectate. Relaţionând - în anumiţi intensificare a semnificaţiilor negative ("care o băut vin/ cazuri- regula triplei performări săptămânale, în zilelf o crăpat"). stabilite prin cod, cu norma rostirii zilnice, de trei ori,» - Strategia discursivă impune trecerea la componenta intenţionează o întărire a finalităţii terapeutice, prii a IH-a care introduce formula de blestem, fundamentată efectul multiplicării: "se descântă în zile de sec: lunea pe forţa magică a cuvântului "tare", a cărui expresivitate miercurea şi vinerea, de trei ori în fiecare zi."(12) lingvistică şi intenţional - afectivă întăreşte eficienţa. Structurile poetice apelează frecvent la formula triadid Abordând textul din unghi semantic, relaţia dintre prezentă în diferite strategii textuale menite să asigur: componentele cu valoare simbolică: "viţă de vie" - "apă" succesul acţiunii magice întreprinse. Corpusul di yin" - "pelin", are relevanţă în raport cu funcţia magicădescântece include numeroase variante organizate î terapeutică a acestuia. structuri de paralelism cu trei termeni. Un exemplu '• Se pare că în tradiţia paleo-orientală, viţa de vie a fost constituie următorul text "de deochi": |dentificată cu Arborele Vieţii, ea fiind simbolul •mortalităţii, calitate cu care figurează în ornamentica şi "Sunt trei viţe de vie: 'n iconografia diferitelor popoare.(15) Noul Testament a Din una curge apă; •xează conotaţiile sacre simbolice, în viziune religiosb Din una curge vin; re Ştină, prin ipostazierea Mântuitorului, "viţa cea adevă­ c Din una curge pelin. rata", în "cuvântarea de despărţire", din "Evanghelia după W: "Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este Cine o băut apă lucratorul."(16) Mentalitatea legendară românească S-o săturat; §9 viţa de vie, cu origine sacră, de sacrificiul lui Isus, Care o băut vin , n a nd în relaţie simbolică apa-sângele-vinul: "In coastă S-o îmbătat; •a * -u 'nţepat,/ Din coastă i-au curs/ Sânge şi apă./Din Care o băut pelin sân§e Şi apă/ Viţa de vie, - poamă;/ Din poamă - vin,/ , O crăpat. §ele Domnului."(17) Varianta de descântec Să crape ochii j, 2e ntată sugerează - la nivelul structurii de adâncime Cui te-o deochiat."(13) a de refacere a echilibrului fiinţei bolnave, prin

[

128

Structuri magiCe I ^ jColeta Coatu

129

relaţia cu modelul exemplar, sacru, al lui Isus. W textul biblic explicitează, prin cuvintele Mântuitorii? interacţiunea uman - divin: "Rămâneţi întru Mine §j întru voi. Aşa cum mlădiţa nu poate să aducă roadă 4 la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă u veţi rămâne întru Mine. Cel ce rămâne întru Mine şj | întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine * puteţi face nimic."(18) "Apa", unul din cele patru elemente funamentale a| creaţiei universului, în miturile cosmogonice ^ popoarelor lumii, se impune ca un simbol culturj complex, polisemantic. Textul de descântec selecte^ din pluralitatea semnificaţiilor "apei" , acele conotai care-i conferă calitatea de simbol al materiei prime,) stihiei regenerării şi al izvorului vieţii. în acest context poetic-magic, în care conotaţi arhaice interferează sensurile religios-creştine, vini apare cu un semantism ambivalenţ, armonizam contrariile. Sub aspect pozitiv, vinul susţine semnific» ţiile regeneratoare ale apei, ca simbol arhaic 1 imortalităţii, întărit şi îmbogăţit prin sensurile biblice, d simbol al sângelui lui Isus. "Ca orice mare simb cultural, vinul are şi o faţă întunecată; în Vechii Testament se va lega şi de "limba nereţinută", i "pierderea minţii" şi "judecata greşită, etc."(19), orgi dionisiacă fiind de fapt "tărâmul în care Diavolul s întâlneşte cu Dumnezeu, iadul cu raiul, pământul o cerul, morţii cu viii, răul cu binele, urâtul cu frumosu eroarea cu adevărul..."(20) Vinul care provoacă bei ("care o băut vin/ s-o îmbătat") simbolizează rătăciri prin care Creatorul justiţiar, Dumnezeu sancţioneaf oamenii, pentru comportamentele lor deviante. Porni" de la aspectul negativ, variabila "pelin" poate provoc răul ("care o băut pelin/ o crăpat"), invocat ca ee f< pentru pedepsirea celui care produce o stare maladivă Toate aceste elemente analizate contribuie în parte! în ansamblu la împlinirea dezideratului de anulare a b* şi de sancţionare a factorului generator, malign. Nun# 3 întruchipat în triada simbolică semnifică prin ideea» totalitate, intenţia de eliminare integrală şi definitivă răului, iar combinatoria triadică la nivelul textuţ creează prin multiplicitate, un efect cumulativ orienta1' acelaşi scop.

0 variantă "de deochi"(21) foarte apropiată de cea precedentă, menţinând aceeaşi structurare triadică, aduce unele elemente suplimentare care reliefează °egimul conotativ şi finalitatea magică, terapeutică. . Primul segment discursiv ilustrează creşterea forţei je sugestie a textului, prin apelul la energia creatoare supremă şi la imaginea lui Dumnezeu, expresie a unităţii absolute şi a unicităţii. "Lăsat-o Dumnezeu Trei izvoare: a Unul de apă, b Unul de vin, £ Şi unul de pelin." Principiul activ divin, Dumnezeu ca unitrinitate, interacţionează semantic cu imaginea simbolică a triadei şi cu cea a izvorului, care semnifică o formă de purificare, începutul şi originea puterii, manifestarea forţelor vitale. în viziunea "Noului Testament", fiinţa îndumnezeită a lui Cristos este întruchiparea însăşi a purităţii izvorului dătător de viaţă, de plinătate spirituală, în relaţia comunională cu credincioşii: "Dacă-nsetează cineva, să vină la Mine şi să bea! Cel ce crede în mine - precum a zis Scriptura - râuri de apă vie vor curge din inima Iui."(22) Aceste accente semantice create la nivelul variantei ilustrate, conferă relevanţă funcţională maximă, în sensul intenţiei reechilibrării bolnavului, prin implicarea modelului sacru, a exemplarităţii divine. - Aceeaşi logică textuală explică trecerea de la frag­ mentul expozitiv la cel secund, reprezentând tot o struc­ tură de paralelism progresiv, cu trei termeni (a-b-c-), cu ariaţiueduse faţă de descântecul anterior: "Cine bea apă Se adapă; Cine bea vin Se îmbată; Cine bea pelin Crapă de venin."

I! £
ens ur

ţ j >ea textuală produsă de efectul progresiei este uir t ă d e a n a l o § i a care face legătura cu componenta '«mă a textului: "Aşa să crape ochii Cui te-a deochiat. Ochii să-i plesnească

130

Structuri magice

Şi cutare să se tămăduiasca." în dinamica textului magic, raportul dintre forma verbală de indicativ prezent "crapă" ("de venin") şi cea de conjunctiv prezent cu valoare imperativă, "să ciăpe> (-"ochii") transpune voinţa şi intenţia practicianului de j acţiona prin forţa magică a cuvântului, în direcfo înlăturării răului şi a remedierii stării de sănătate 5 persoanei afectate. Efectul acestui mecanism analoga este intensificat prin cumul de procedee retorice precum repetiţia sinonimului verbal "să plesnească", ţ contrastul marcat tot verbal, "să plesnească" - "să se tămăduiasca", între cei doi poli ai conflictului, forţa malignă provocatoare a stării maladive şi bolnavul care trebuie refăcut fizic şi psihic. Numărul magic 9, "triada triadelor" la pitagoreici, regăsit în toate categoriile folclorului românesc, cu conotaţii particulare, de la un context cultural la altul, este folosit în fenomenul descântatului într-o varietate de combinaţii, în performarea unor descântece, în diferite momente ale praxisului ritual şi în strategii textuale diverse. Cifra 9 este măsura gestaţiilor, a căutărilor fructuoase şi simbolizează încununarea eforturilor, desăvârşirea unei creaţii. (23) Unele texte de descântec uzează de repetarea cifrei 9, creând un efect de multiplicare şi de accentuare a semantismului acesteia. Numărul 9, fiind ultimul din seria cifrelor, marchează deopotrivă un sfârşit, cel al stării maladive, şi o refacere, o reechilibrare a bolnavului. "Nouă fete mari, Cu nouă lăutari, Nouă ţăpoaie, Nouă măturoaie, Scuturaţi albeaţa De pe ochiul cutăruia. Să rămână Curat, luminat, Ca de Hristos lăsat."(24) Forţa magică a numărului 9, cu sens regenerate susţine actul de vindecare, de reinstaurare a ordinii" scară umană, prin anularea stării maladive ("scutur* 31 albeaţa"), atribuită unor actanţi şi unui instrument simbolic. Semantismul numerologic este întărit * formula finală care reflectă intenţia de refacere C5'

tfjcoleta Coatu

131

"rnână") progresivă, de la sugestia conotativă a celor nouă epitete ("curat, luminat"), la compararea cu 0(jelul arhetipal eristic, al resurecţiei exemplare. Când numărul magic este aplicat insistent factorului malefic, prin reluare, în serie enumerativă, se urmăreşte onfigurarea răului ca totalitate, în scopul eliminării lui •n[egrale, prin puterea magică a gândului şi a cuvântului spus. Repetiţia lui 9 nu este întâmplătoare în logica textului magic; varianta stabileşte în mod evident o relaţie semantică între cifră şi numărul de reluări ale ei. 3, număr novator cooperează cu multiplul său, 9, "simbol al solidarităţii cosmice şi al mântuirii" (25), reliefând dorinţa de înlăturare ireversibilă a bolii şi de tămăduire totală. Segmentul de descântec de "junghi", prezentat mai jos, marchează relaţia dintre cifra 9 atribuită obiectului ritual comentat textual, şi forma de organizare enumerativă, triadică: "Cuţit alămit De 9 ţigani găsit, De 9 popi cununat De 9 oameni tăiat, Cumpărat din Ţarigrad."(26) Semantismul obiectului (instrument simbolic de detaşare a răului) devine cu mult mai complex, prin corespondenţa magică stabilită între "cuţit" şi "junghi" (în unele texte de descântec "junghiurile" sunt denumite metaforic, "cuţite"), prin raportul analogic care ilustrează aplicarea legii magice similia similibus curantur. caracteristicile atribuite obiectului, în seria enumerativă din varianta citată, şi în alte texte de descântec, relevă aspectul insolit al instrumentului utilizat în actul sacru, ntual- magic, de vindecare. între atributele obiectului, codifi cate de tradiţie, "cuţit de găsit"/"cuţit de furat'Vcuţit s Purcat"/"cuţit alămit" ş.a., "cuţitul cununat"/"de 9 popi Ur iunat" se detaşează prin accentele conotative şi prin , ,'°area sa retorică, în contextul practicii descântatului. e cheamă cununat cuţitul care a stat în brâul mirelui ., . . I n sânul miresei când s-au cununat"(27) Numărul 9, 'rnul dintre numere aparţinând universului care s-a nifestat, deschide faza trasmutaţiilor. El exprimă S'tul unui ciclu, finalul unei curse, închiderea unei

132

Structuri magice

verigi." (28) Semnificând o mutare pe un alt plan, 0| abandonare a unei stări şi implicit o resurecţie, număr™ 9, accentuat prin tripla reluare, interacţionează Cl] imaginea căsătoriei, simbol unificator (al asocierii cew două principii masculin-feminin) şi de trecere de la ^ statut la altul. Utilizat într-o diversitate de practici magice cu scop terapeutic, cuţitul asociază diferite acte cu valoare simbolică, întărite prin semantism numerologic: "în unele locuri, după ce se descântă de junghi cuţitul se înfige în pământ, unde unele descântătoare i ţin cam jumătate de ceas, iar altele îl ţin 3 zile. în acest caz, dacă e ruginit cuţitul, când îl scoate, e semn câ bolnavul nu are leac."(29) Actul înfigerii cuţitului în pământ are o dublă semnificaţie; pe de o parte, marchează momentul înstrăinării răului de corpul uman şi al integrării într-un mediu de absorbţie (pământul), fără posibilitate de revenire, iar pe de altă parte, constituie o modalitate de verificare a vindecării virtuale, După consumarea duratei, cu variaţii stabilite de codul tradiţional, testarea coincide cu interpretarea simbolică' magică a aspectului instrumentului ritual folosit, printr-o relaţie de echivalenţă între prezenţa ruginei, semnificând imposibilitatea de purificare, şi sfârşitul inevitabil al persoanei care nu poate fi vindecată. Cuţitul ruginit ca semn al morţii, reprezentând o constantă în structurile tradiţionale, se regăseşte frecvent şi în contextul basmului, ca mod de comunicare simbolică între fraţi care se despart la răscruce, lăsând în acel loc, printre alte semne, şi un cuţit înfipt în pământ. Alteori acţiunea în rol a practicianului, cu utilizarea acestui obiect ritual are drept consecinţă realizarea unui desen simbolic precum crucea sau cercul; "cuţitul se învârte în jurul locuia unde este boala" ori "se atinge cu el în cruciş" (30) Numărul de performări se relaţionează frecvent $ timpul interpretării descântecului, în variabile corni)1 natorii numerice, ale numărului 3 şi 9. Cele 3 zile ale săptămânii prevăzute de reg^ performării asociază - în unele situaţii - tripla interpreta în 3 momente ale duratei zilei; descântecul "de băşic; cea rea" "se poate descânta în orice zi, dar mai cu seafl1' e bine să se descânte în zile de sec, şi anume li"1 miercuri şi vineri, şi adică în fiecare zi, în 3 răstimp11'

jyjcoleta Coatu

133

«te de 3 ori, adică; demineaţa de 3 ori, Ia amiază-zi de 3 isarade3ori."(31) oriş Alteori numărul de performări raportat la numărul de mităţi de timp implică multiplicarea cifrei 9. Descântecul «de rast" se face "de 9 ori în 9 nopţi" (32). în cazul unei variante "de albeaţă" performate "în 9 zile", "în fiecare zi câte de 9 ori dupăolaltă", descântătoarea îşi exprimă convingerea în obţinerea rezultatului terapeutic dorit, la sfârşitul intervalului: "după a 9-a zi cel bolnav trebuie să fie vindecat. "(33) Nerespectarea normei atrage eşecul intervenţiei: "dacă nu se descântă în fiecare zi câte de 9 ori, una după alta, atunci descântecul nu e de nici o samă, de nici un leac."(34) în praxisul ritual forţa magică a numărului, augmentată prin multiplicare şi/sau procedeul repetiţiei, susţine actele şi instrumentarul magic, întreaga acţiune în rol a practicianului. Unele variabile de practică rituală stabilesc o relaţie de echivalenţă numerică între numărul de obiecte rituale folosite şi numărul de interpretări ale textului de descântec ;"descântătoarea care descântă de durere de cap ia 9 surcele de la trunchi sau tăietor (...) şi rosteşte cuvintele descântecului de 9 ori dupăolaltă, adică de atâtea ori câte surcele sunt."(35) Reluarea textului în actul performării corespunzător numărului obiectelor rituale utilizate are drept consecinţă preluarea progresivă a efectului maladiv de către obiect; ca atare, după rostirea repetată (de 9 ori) a descântecului, "aruncă surcelele într-un loc pe unde nime nu umblă", pentru a se evita contaminarea magică prin contact. într-o variantă de praxis ritual ("de babiţi"), care •mplică numărul în sincretismul limbajelor, se stabileşte 0 relaţie între cifrele 3 şi 9 (multiplu de 3), privind numă­ rul de performări, numărul de obiecte cu valoare rituală, a cţiunea rituală şi durata performării; "ia 9 linguri şi cu v 'ârful fiecărei dintr-însele întinde de 3 ori în ieşia descântată şi picură în altă lingură mai mare tot de a ţatea ori. După aceasta întinde cu melesteul de 3 ori şi Picură iarăşi de trei ori cu lingura de mai 'nainte. Apoi ea , gă fusul, acul şi crenguţa la un loc şi cu acestea n Unde de 9 ori în strachina cu leşie şi tot de atâtea ori în ln Şura de mai nainte.Pe urmă întinde cu cuţitul de 3 ori *' 'araşi picură de 3 ori tot în acea lingură. După ce Parândează toate obiectele, dă de 3 ori dupăolaltă leşia

134

Structuri magice

sau picurii din lingura cea mare, copilului bolnav, ^ băut. în chipul acesta se repetă descântecul de babiţ; câte de 9 ori dupăolaltă, în 9 zile de sec."(36) Acest m0(j de performare asigură - în mentalitatea practicianului §j a comunităţii/individului - vindecarea persoanei bolnave cu condiţia aplicării normelor prevăzute, a respectării combinaţiei numerice relaţionate cu sincretismul limbajelor; "făcând toate acestea trebuie să-i treacă copilului bolnav, trebuie să se vindece."(37) în practica tradiţională de diagnosticare a unei boli relaţia dintre acţiunile şi obiectele rituale este întărită - în unele situaţii - prin eficienţa magică a combinatoriei numerice, cu valoare simbolică: "Se ia o oală în care se fierb lăturile de la vase şi se toarnă într-o strachină; se pune oala cu gura în jos în strachină. Dacă înghite oala, apa, atunci bolnavul e înăduşit. Apoi se ia oala, o goleşte de apă, o acopere cu o cârpă şi o pune: la gură, la mâini, la moalele capului, la buric, la şezut şi la picioare. Face cu fundul oalei 9 semne, apoi cu lingura, fusul şi cu mestecăul de mămăligă mestecă cenuşa şi de acolo dă bolnavului să bea. Oala o fierbe de 3 ori, având 3 fuse, 3 linguri, şi de fiecare dată se serveşte de câte unul."(38) Creatorul anonim stabileşte diferite relaţii de echivalenţă între variante, semnalând substituirea posibilă a unei variante prin alta, cu acelaşi rezultat. Spre exemplu, actul individual întărit prin puterea magică a numărului 3 sau 9 legată de obiectul ritual produce un efect similar celui generat de acţiunea colectivă, prin cumulul performărilor individuale în relaţie cu obiectul: "de deochi se descântă "toţi câţi sunt în casa 3 sau 9 cărbuni" sau bolnavului aruncă fiecare câte un cărbune în apa neîncepută."(39) în unele situaţii, echivalenţa se stabileşte între numărul de performeri / variabile de rol şi numărul de performări ale descântecului:

pjjcoleta Coatu «n Cotârgaşi, de turbă "dacă descântă o singură se descântă de 3 ori, persoană, trebuie să dar să fie 2 bărbaţi sau zică descântecul de şi 1 femeie ori 2 femei 9 ori."(40) şi 1 bărbat" 2 bărbaţi-1 femeie/ 1 femeie-2 bărbaţi f1 3 performeri = 9 x 3 performări

135

I 9 =

1 persoană 1 1 performer x 9 performări

Variabila magică 99, are valoarea unui supranumăr care posedă o forţă numenală sporită, aplicată dezideratului vindecării. Asocierea frecventă a numărului 99, în text, la obiectele de intervenţie magică sau la substanţele cu valoare rituală ("tămâie", "piper") evidenţiază semnificaţia deosebită atribuită de menta­ litatea populară efectului de multiplicare numerică: "eu 99 de ocă de tămâie /oi cumpăra"; "99 de oca de piper /oi lua"; "99 de suliţe", "99 de ţăpoaie", "99 de mături"(41). Combinând efectul retoric-magic al numărului 9 cu cel al numărului 99, unele variante de descântec (42) realizează o progresie în strategia de anihilare a stării maligne. Printr-o selecţie operată imaginativ, actantul fictiv construit de text, în scopul intervenţiei benefice, are 0 valoare kratofanică întărită prin relaţia dintre numerele 9 (raportat la actant) şi 3 (raportat la organizarea enumerativă, discursivă) : "Alesu-s-au 9 fraţi, Din 9 taţi, 9 fârtaţi." Accentuarea funcţională a semantismului cifrei 9 se !"ealizează în continuare, prin seria care introduce cele 3 lri strumente simbolice-magice, necesare actantului: "Cu 9 sapi săpând, Cu 9 cuţite tăind, Cu 9 greble adunând." 'i această combinatorie, intervine şi versul "9 vorbe *°Ptind", semnificând acţiunea maeică verhală care

136

Structuri magice

contribuie la reliefarea regimului conotativ orientat în direcţia vindecării totale a persoanei. Progresia numerică semnifică trecerea de la imaginea actantului benefic şi a obiectelor de intervenţie, în vederea eliminării răului, ia imaginea plurală a componentelor corpului; "Din 99 mădulări Şi din 99 închieturi" Multiplicarea numerologică, asociată repetiţiei şi utilizării formei de plural, conturează imaginea organismului ca întreg, în consens cu necesitatea refacerii integrale. O modalitate caracteristică de acţionare împotriva dezechilibrului maladiv este aceea a enumerării cu efect cumulativ, ca în segmentul de text de mai jos: "Bubă blândă, Bubă rea, Bubă galbenă, Bubă neagră, Bubă vânătă, Bubă românească, Bubă nemţească, Bubă ungurească, Bubă porcească, Bubă căiască, Bubă văcească, Bubă oiască, Bubă de 99 de feluri, Ieşi..." (43) Strategia comunicării directe, în forma de adresare imperativ - vocativă, se bazează pe forţa magică a poruncii verbale ("ieşi") întărită prin repetiţia obsesivă a vocativului ("bubă"), care transpune insistenţa apelului, în scopul îndepărtării bolii. Seria enumerativă subliniază diversificarea în raport cu entitatea, marcând varietatea bolii după culoare, forme de manifestare, provenienţă. Calificativele "blândă"-"rea" creează o pereche de opoziţii, antiteza fiind un mod de realizare a unităţi' contrariilor, ca expresie a cerinţei de conturare a răulu' în totalitate, pentru eliminare integrală. In continuare: varietatea cromatică şi celelalte aspecte diferenţiatoare constituie tot o aplicaţie a regulii magice a totalităţi'1 după cum versul care încheie secvenţa enumeraţii ("bubă de 99 de feluri") răspunde aceleiaşi cerinţe <# 11 r.nnc-tr, ,;VQ c „noi imaoini olobale. Proaresia realizată '

jvficoleta Coatu

137

cadrul seriei enumerative prin cumulul procedeelor menţionate este accentuată prin hiperbolizarea e ] a ţjonată cu efectul multiplicării numerice. Unele structuri poetice-magice construiesc enume­ rarea formelor de manifestare maladivă, care conturează prin adiţie imaginea bolii ca totalitate, în relaţie cu cifra 99 reluată cu fiecare termen al seriei. Finalitatea terapeutică raportează efectul cumulativ creat, la semantismul formei verbale imperative, ca în varianta "de apucat", din care selectăm un segment; "Desfă-1 pe cutare De 99 de apucături, De 99 de întâlnituri, De 99 de aplecaturi, De 99 de deocheturi, De 99 de junghiuri, Strâns cu ceas rău."(44) Structurile magice scot în evidenţă şi două modalităţi opozitive enumerative, care solicită semantismul nume­ ric, în scopul anulării stării maligne: enumerarea pro­ gresivă şi enumerarea regresivă. Enumerarea numerică progresivă, frecventă în textele poetice magice, asociază de obicei - ca în exemplul selectat mai jos - repetiţia formei verbale imperative de alungare a bolii, corelată cu forma de vocativ, prin care textul numeşte factorul negativ ce trebuie anulat: "Crapi, izdate, necurate, o dată, Crapi, izdate, necurate, de două ori, Crapi, izdate, necurate, de trei ori, Crapi, izdate, necurate, de patru ori, Crapi, izdate, necurate, de cinci ori, Crapi, izdate, necurate, de şase ori, Crapi, izdate, necurate, de şapte ori, Crapi, izdate, necurate, de şaptezeci de ori şapte!" (45)
Ver

sul final fixează o limită superioară, unde acţiunea de distrugere a răului, împlinită progresiv, atinge cota Maximă, exprimată numeric printr-un multiplu de şapte. Procedeul enumerării regresive, începe - de obicei Cu cifra 10, ca limită superioară, încheind secvenţa cu Clfr a 0, subliniind astfel detaşarea treptată a bolii din 0r §anism, până la eliminarea ei definitivă:

138 "Brâncă zece, Brâncă nouă, Brâncă opt, Brâncă şapte, Brâncă şase, Brâncă cinci, Brâncă patru, Brâncă trei, Brâncă doi, Brâncă una, Brâncă nici una." (46)

Structuri magice

în unele variante, seria enumerativă regresivă cuprinde numai succesiunea cifrelor, ca în următorul fragment de descântec "de gâlci":"nouă, opt, şapte, şase, cinci, patru, trei, două, una, nici una, ptiu." (47) Interpretarea textului se face simultan cu efectuarea unor gesturi rituale, cu valoare terapeutică:"se descântă frecând locul cu clăbuci de săpun". în sincretismul praxis-poesis se stabileşte un raport de corespondenţă, astfel încât fiecărei cifre îi corespunde un gest complet de frecţionare locală, limbajele cooperând - în intenţia practicianului - la anularea bolii. Efectul regresiei numerice susţinut prin acţiunea cu valoare terapeutică reală, este intensificat şi prin gestul explicitat în finalul secvenţei discursive. în mentalitatea magică, saliva este o secreţie înzestrată cu o putere magică sau suprana­ turală, având un dublu aspect; ea reuneşte sau separă, vindecă sau nimiceşte, alină sau ultragiază.(48) Ambivalenţa salivei ca simbol al creativităţii şi al distrugerii satisface dublul aspect funcţional al descântatului, de detaşare a stării negative şi de refacere a echilibrului. într-o altă formulă combinatorie, numerele înseriate descrescător, sunt grupate binar, în relaţie cu o pereche de opoziţii, repetată, ca în textul de descântec "de descleştat": "10 oase încleştate, 9 oase descleştate; 9 oase încleştate, 8 oase descleştate; 8 oase încleştate 7 oase descleştate; 7 oase încleştate

ptfcoleta Coatu 6 oase descleştate; 6 oase încleştate 5 oase descleştate; 5 oase încleştate 4 oase descleştate; 4 oase încleştate 3 oase descleştate 3 oase încleştate 2 oase descleştate; 2 oase încleştate 1 os descleştat; 1 os încleştat Nimic în trupul cutăruia Nu s-a aciuat."(49)

139

Operaţia de scădere, de la 10 la 0, realizată în succesiunea grupurilor binare care reiau şi întăresc semantic contrastul dintre aspectul negativ al bolii şi cel pozitiv, de vindecare ("încleştat" - "descleştat"), alături de reluarea lexemului care denotează zona din corp afectată ("oase"), contribuie în ansamblu la împlinirea funcţiei terapeutice -magice. * * * Sintezele mentale fundamentate pe legile magice generează două modalităţi esenţiale de utilizare a cromatismului simbolic, în expresie poetică: monocromatismul în relaţie cu principiul magic simpatetic şi policromatismul ca aplicaţie a principiului magic al totalităţii. Unicromatismul simpatetic care vizează trei dominan­ te de culoare: roşu, galben şi alb, pune in relaţie de corespondenţă simptomatologia specifică bolii şi unele componente ale limbajelor simbolice verbal-poetic şi obiectual-ritual, în manifestarea lor sincretică. Aspectul fizic maladiv -"roşaţa" (în terminologie Populară) solicită o intervenţie în planul poietic, al Praxisului ritual, corelat cu planul poesisului, prin Performarea "descântecului de roşaţă": "De roşaţă se descântă pisând usturoi cu muchea Se curii, pe care apoi îl pune într-o cârpă legată cu fir °§u, care se aşează pe partea bolnavă şi se zice: Veni un om Mare, roşu,

140 Luă o secure Mare. roşie, Tăie un copac Mare, roşu. Omul tăia aşchiile, Sărea brânca. Şi cutare Curat rămânea." (50)

Structuri magice

Regula analogiei magice, similia similibus curantur asociază obiectul ritual (marcat cromatic - "cârpa legată cu fir roşu" - utilizat în relaţie cu actul ritual) şi textul magic, care reliefează culoarea, prin procedeul repetiţiei, în complexitatea fenomenului cultural magic, elementele de etnoiatrie cu efect terapeutic real, precum "usturoiul", conlucrează cu elemente simbolice-magice, cu implicaţii psihoterapeutice, în structura de comunicare. în strategia textuală, acţiunile simbolice în succesiune ("veni un om" - "luă o secure" - "tăie un copac" -"omul tăia aşchiile") conotează îndepărtarea progresivă a răului de trupul uman. Prin mecanismul analogic magic aplicat textului poetic, se descifrează sensul figurat-simbolic, explicitându-se progresiv, intenţia de anulare a maladiei ("omul tăia aşchiile/sărea brân­ ca"), urmată de cea de refacere a bolnavului ("şi cutare/ curat rămânea"). Acelaşi model mental dirijat de principiul magiei simpatetice se obiectivează în unele variante de descântec "de gălbinare" care construiesc un univers imaginar uniformizat cromatic, cuprinzând o pluralitate de obiecte: "Văzui case galbene, Cu păreţi galbeni, Cu uşi şi uşori galbeni, Cu fereşti galbene, Cu acoperăminte galbene."(51) în derularea textului magic, din acest ansamblu diversificat se selectează actantui care urmează sa intervină în sensul vindecării. Particularizarea acestuia prin enumerarea unor detalii vestimentare, întăreşte roM factorului terapeutic imaginat de text; repetiţia e monocromatică pune încă un accent acestui reli ' semantic:

pjicoleta Coatu

141

Iar din o casă ca acelea Ieşea o fată galbenă, Cu papuci galbeni, Cu colţuni galbeni, Cu rochiţă galbenă, Cu bariz galben." Evidenţierea conotativă continuă prin prezentarea instrumentarului utilizat într-o acţiune de purificare: Şi în mână Cu un hârleţ galben, Cu o lopată galbenă, Şi o mătură galbenă. Coerenţa semantică a textului raportată la logica subordonată unor legi specifice mecanismului cauzal magic solicită folosirea consecventă, obsesivă a simbo­ lului cromatic unificator. Dialogul care transpune relaţia dintre interpretul descântecului şi "fata galbenă", în universul imaginar al textului, explicitează semnificaţia obiectelor şi a actelor simbolice, de îndepărtare a impurităţilor, relevând intenţia de anihilare a stării maladive: "- Dar tu, fată, Unde te duci? - Mă duc La groapa grâului, Să-1 rânesc De mucegai şi de putregai. - Tu, fata mea, Nu te duce acolo, Ci du-te în spinarea lui cutare Şi râneşte-i gălbănarea Din inimă." (52) Printr-un mecanism analogic se solicită actul de anulare ("răneşte") a bolii ("gălbănarea") dintr-o parte °mponentă a trupului uman ("inimă"), care constituie r §anul central vital. Textul evidenţiază o modalitate de Primare pars pro toto, eliminarea răului "din inimă" Unificând înlăturarea bolii din întregul organism. ^nstrucţia ae dialog pune în valoare formele verbale re c onotează intenţia acţiunii simbolice ("mă duc" - "să

142

Structuri magice

Coatu Vicoleta

143

lăsat", exprimă progresiv şi cumulativ ideea restabilirii rănesc"), anulată prin forma imperativă negativă ("n u . l-a le a individului. ta 10 duce") şi substituită prin acţiunea terapeutică ("ci du-te fn unele cazuri, simbolismul magic simpatetic "şi răneşte"). . e a ză culoarea în afara ocularităţii imaginii, legată de Relaţia magică simpatetică explică şi corespondenţa • 51 hivalenţa semantică cu aspectul fiziologic al bolii. dintre simptomul bolii şi epitetul cromatic "alb" reliefa, e , variantă de descântec "de obrintit", monocrofr 0 discursiv prin procedeul repetiţiei, în unele descântec» atismul simbolic magic "negru" subliniază starea "de albeaţă". Ca şi în situaţiile analizate anterior lă de suferinţă provocată de boală. nera monocromatismul se subordonează aceleiaşi cerinţe "Peste-o mare neagră funcţionale, terapeutice şi psihoterapeutice. Zbiară o oaie neagră; "- Unde te duci, Peste un câmp negru Fată albă, Latră un câine negru; Cu m ă t u r a albă? Dă un cioban negru chiot."(54) - Mă duc Textul ("de obrintit") alcătuieşte o lume care relaţionează La biserica albă. registrul imagistic vizual-spaţial (reprezentat prin cele - Ce să faci două componente simbolice, "marea" şi "câmpul") cu La biserica albă? cel sonor (evidenţiat prin grupurile verbale: "zbiară o - Să mătur oaie", "latră un câine", "dă un cioban chiot"), în relaţie cu - Albeaţa şi săgetăturile."(53) atributul "negru", ca simbol unificator. Varianta este Textul atestă o structură de dialog imaginar între organizată pe contrastul dintre manifestarea sonoră şi descântătoare (prin transpunerea rolului practicianului tăcere, monocromatismul fiind asociat semantic în descântec) şi un actant construit în context poetic zgomotului. în desfăşurarea textului de descântec, magic, ca strategie orientată în scopul restabilirii stării vindecarea dorită este marcată simbolic prin trecerea la de sănătate. Corespondenţa simbolică cu implicaţii polul pozitiv al anulării culorii şi a acţiunilor cu implicaţii funcţionale între factorul de intervenţie ("fata") - obiectul sonore : folosit ("mătura") - locul cu conotaţii sacre "biserica", pe "Tăcu oaia din zbierat, de o parte, şi atributul cromatic "alb" în relaţie cu Câinele din lătrat, simptomul bolii "albeaţa", pe de altă parte, exprimă Ciobanul din chiotit. ideea de înlăturare a impurităţilor, a efectului negaţii Să treacă cutăruia maladiv, şi de purificare, de refacere a persoane Din obrintit."(55) afectate. în forma substantivizată, "albul", textul de descânte' In alte situaţii, funcţionalitatea culorii respectă regula denumeşte metaforic însăşi persoana prejudiciata c°ntrastului magic: negativ în relaţie cu negativ genere transpunând intenţia de reechilibrare prin forţa magică ! ază un efect pozitiv: cuvântului: "Cinci oameni negri, Cu ciubote negre "Iară albul Cu căciuli negre, Va rămânea Cu ochi negri, Curat, luminat, Să vă duceţi Ca Maica Domnului La cutare, Care 1-a lăsat." Să-i luaţi Acest final care asociază lexemul "albul", epitete^ Cei răi..."(56) "curat, luminat" şi comparaţiei "ca Maica Domnului/ ca Segmentul de text decupat dintr-o variantă de

144

Structuri magice

descântec "de cei răi" (denumind în terminologie p 0 D Iară criza de epilepsie) stabileşte o relaţie de corp pondenţă magică între culoarea negru, cu semantjs, r negativ, şi manifestarea maladivă. Anihilarea factormr malefic care produce boala, este realizată prin acţiu^. unui actant imaginar, cu atributul cromatic "neg^ Procedeul multiplicării sugerat de utilizarea pluralul ("cinci oameni"), al individualizării actantului colectiv «j corelat, procedeul repetiţiei cromatice contribuie h reliefarea unei entităţi simbolice, destinate interveni terapeutice. Acelaşi mecanism magic se aplică şi unor variante "de bubă", care închipuie o lume omogenizată cromatic organizată în două secvenţe descriptive, prima detaliind instrumentarul simbolic, iar cea de-a doua imaginea actantului; I > S-a dus Omul negru, Cu boii negri, Cu plugul negru, Cu răsteu negru Cu jugul negru, Cu lopăţica neagră, Boul negru, Pohovnicioara neagră
II

Omul negru, Cu cămaşa neagră, Cu cuşma neagră, Cu jiletca neagră, Cu sumanul negru, Cu ciubota neagră, Cu biciuşca neagră" (57)

Prezentarea conţinuturilor diversificate constituie » modalitate specifică structurilor magice poetice, * singularizare a universului construit. Prin uniformizarea cl cromatică şi repetarea culorii se realizează un efe 1 cumulativ, cu implicaţii funcţional-magice, explicita chiar de text, prin folosirea formei de plural, care # sugestia totalităţii, la capătul enumerărilor prezentai anterior: "S-a pornit cu aceste negre" Aceste procedee conlucrează, în continuare, \ unitatea textului magic, cu contrastul realizat Wl negarea sensului figurat al actului săvîrşit şi w\ afirmarea semnificaţiei terapeutice a acestuia, P^ explicitare. Prin elementul cromatic unificator şi Pj reluarea verbului, cu trecerea de la forma negativă la &' afirmativă, textul marchează anihilarea stării maladive.

^jcoleta Coatu "Şi n-o arat Ogoru negru, Dar o arat Şi o secat Buba neagră."(58)

145

Policromatismul impus de necesitatea conturării unei imagini atotcuprinzătoare a bolii ce trebuie eliminată integral şi ireversibil, se include de obicei într-o structură enumerativa mai amplă care utilizează culoarea cu conotaţii care depăşesc aspectul imediat, al relaţiei cromatice. Imaginea factorului generator al bolii (soarele cu acţiune malefică) realizată ca totalitate cu variabile cromatice, "Tu, Tu, Tu, Tu, Tu, soare soare soare soare soare alb, negru, roşiu, turchez, vişiniu",

este întregită printr-un cumul de epitete cu valoare afectivă, comunicând expresiv reacţia de protest a omului împotriva forţei cosmice maligne: "Tu, soare clocit, Tu soare împuţit, Tu, soare înăcrit..."(59) Enumerarea continuă cu atribute care' transpun metaforic aspecte simptomatologice ale insoiaţiei, în terminologie populară, "de soare sec"; "Tu, soare cu tapă, Tu, soare cu vifor..."(60) Revenind la seria pluricromatică, contrastul alb§i"u, frecvent în textele magice terapeutice, se ,rc umscrie viziunii simbolice integratoare asupra lumii 1 totalitate duală. Componenta solară a macron 'versului caracterizată printr-un dualism intrinsec, este ar cată simbolic prin ambivalenţa cromatică, ^Prezentând unitatea antitetică a forţelor evolutive, u n î e şi regresive, nocturne. 'ntreaga structură enumerativa, care urmează
ne

146

Structuri magice

adresării repetate ("tu, soare"), se relaţionează cu v^ semnificând intenţia de îndepărtare a răului şi ^ restabilire a stării de sănătate. Seria enumerativă care creionează prin cumui cromatic, imaginea bolii ca varietate în entitate, s. încheie frecvent cu un vers ce aplică într-un alt mon principiul magic al totalităţii, menţionând numeric hiperbolic, unitatea diversificată: "Bubă Bubă Bubă Bubă neagră, roşie, vânătă, de 99 de feluri..."(61)

Unele structuri poetice magice surprind raportul parte-întreg, prin relaţionarea monocromatismului simpatetic cu pluricromatismul, determinată de legea magică a configurării răului ca totalitate, în vederea anulării integrale a acestuia. într-o variantă de descântec "de gălbinare", versul iniţial care subliniază cromatismul magic simpatetic, "Gălbinare galbenă" se corelează cu versurile următoare, care ilustrează universul imaginar, configurând totalitatea (boala) în trei moduri: prin extremele "alb"-"negru", prin cumul cromatic şi în final, prin imaginea unui întreg marcat numeric, diferenţiat intern: "Gălbănare Gălbănare Gălbănare Gălbănare albă, neagră, roşie, de 9 feluri..."(62)

Grupajul de versuri care semnalează o strategie de comunicare directă cu boala, se relaţionează cu necesitate cu versurile următoare care semnifică intenţia de anulare a stării maladive, prin formele Verbale de conjunctiv cu valoare imperativă: "De la cutare Să piei, Să răspiei."(63)

pjicoleta Coatu

147

Note

I Chevalier, A.Gheerbrandt, Dicţionar de simboluri, II,p.355 2 Idem, 1, P- 452 3 idem, HI, p. 367 4 Text magnetofon nr. 3240II d, Arhiva I.E.F. 5 Text magnetofon nr. 3240II r, Arhiva I.E.F. 6 A Gorovei, Descântecele românilor, p. 103 7 Idem, p. 254 g Text magnetofon nr. 3187 II y, Arhiva I.E.F. 9 Text magnetofon nr. 32401 k, Arhiva I.E.F. 10 Text magnetofon nr. 3239 Id, Arhiva I.E.F. 1 ] Text magnetofon nr. 3241 II1. Arhiva I.E.F. 12 Text magnetofon nr. 3187 II y, Arhiva I.E.F. 13 A Gorovei, op. cit., p. 306 14 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, p. 188 I5Idem,p.202 16 Noul Testament, p. 178 17 Tudor Pamfile, Sărbătorile de toamnă şi postul Crăciunului, p. 18 18. Noul Testament, p. 178 19 Ivan Evseev, op.cit., p. 202 20 Traian Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească, p.275 21 Artur Gorovei, op.cit., p.161 22 Noul Testament, p. 162 23 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., II, p. 349 24 Artur Gorovei, op. cit., p. 209 25 Rene Allendy, Le symbolisme des nombres, p. 256 26 A Gorovei, op. cit., p. 104 27 Idem, p. 103 28 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., II, p. 352 29 Artur GoroVei,op.cit.,p. 103 30 lbidem 31 S.Florea-Marian, Descântece române, p. 48 32 Text magnetofon nr. 3241 II n, Arhiva I.E.F. 33 S.Florea - Marian, op. cit., p. 9 3 4 lbidem 35 Wem, p. 117 36 Idem, p. 38 37 lbidem 3 A.Gorovei, op. cit., pp. 94-95
39 Wem, p. 102 * l d e m , p. 88 ' jdem, p. 272 ^m,p.269 ; \fm, pp. 253 -254
H|de

«Idem p. 165

Ti,p.223

148

Structuri magice

46 Idem, p. 164 47 Ibidem 48 J.Chevalier, A.Gheerbrandt, op. cit., III, p. 188 49 A.Gorovei, op. cit., p.l 164 50 Idem, p. 177 51 Idem, p. 324 52 Ibidem 53 Idem, p. 210 54 Idem, p. 367 55 Ibidem 56 Idem, p. 276 57 Idem, p. 261 58 Idem, p. 262 59 Idem, p. 385 60 Ibidem 61 Idem, p. 253 62 idem, p. 323 63 Ibidem

r^

STRUCTURI MAGICE Secţiunea a Ii-a

* . .

• • <

, •

"

"

*

"

:

I. STRUCTURI POETICE-MAQICE
STRUCTURI ENUMERATIVE REGRESIVE

Modul de organizare a textelor vizează două aspecte: - enumerarea regresivă numerică, de la 9/10 la 0 şi - regresia efectului bolii prin înserieri comparativecantitative. Formula finală completează această strategie discursivă de anihilare a răului, solicitând regenerarea organismului. Descântec "de spăriet" Cristal milivit* , Cristal botezat, Sabia în brâncă ţ-am dat. Şi-s tare spăriată după Cutare Dân 9 sî faci 8, Dân 8 sî faci 7, Dân 7 sî faci 6, Dân 6 sî faci 5, Dân 5 sî faci 4, Dân 4 sî faci 3, Dân 3 sî faci 2,
nu

ştiu ce-nseamnă"

"1
152 Structuri magiCe Dân 2 sî faci 1, Şî dân 1, nici un. la, Ioane, şî să scoală Gras, mândru, luminat Ca grâul cel curat, Ca argintul cel strecurat. Nimica rău, Doamne; Nu i-o fost nimica rău, Doamne! Şî să fie Cum o fos' în ceasu' cel dintâi. "Iei un pai dă mătură ş-un cuţit. Şî faci tot cruce de­ asupra copilului, când doarme. Cunoşti că-i spăriat, că atunci când doarme, tresare şi să trezeşte imediat. Şî în prezent să dăscântă la copiii mici. Pui când paiu sus, când cuţitu' şi zici descântecul" Text magnetofon nr. 5176 p, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Marioara Maliţa (38 ani); originară din: Vârciorog, judeţul Bihor; culegător. G. Suliţeanu; la: Vârciorog; în: 16.V.1979. Descântec "de apucat" Zece oase încleştate Nouă descleştate; Nouă oase încleştate Opt descleştate; Opt oase încleştate Şapte descleştate; Şapte oase încleştate Şase descleştate; Şase oase încleştate Cinci descleştate; Cinci oase încleştate Patru descleştate Patru oase încleştate; Trei descleştate; Trei oase încleştate

Nic

oIetaCoatu Două descleştate; Două oase încleştate Un os descleştat; Un os încleştat Nimic în trupul Cutăruia Nu s-a aciuat: Nici apucături, Nici încleştaturi, Nici strânsături, Nici deocheturi. Şi Cutare rămase Curat, Luminat Cum maica lui 1-a lăsat.

"Din Stroeşti (Vâlcea)" Aitur Goiovei, Descântecele românilor, p. 222.

Descântec "de bubă" Brâncă din nouă, Brâncă din opt, Brâncă din şapte, Brâncă din şase, Brâncă din cinci, Brâncă din patru, Brâncă din trei, Brâncă din două, Brâncă din una, Brâncă din nici una Brâncă cu junghiuri, Cu înfierbinţeală, Ieşiţi din măsele, Din trup, Cu toate îmflăturile, Cu toate fulgerăturile, Site du în munţi depărtaţi, Că acolo te aşteaptă

154 Cu mese întinse, Cu făclii aprinse. Eu n-am cu ce te ţinea, N-am cu ce te aştepta.

Structuri

"Din judeţul Argeş". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 260. Descântec "de gâlci" Nouă babe, nouă fete, nouă gâlci, Opt babe, opt fete, opt gâlci, Şapte babe, şapte fete, şapte gâlci, Şase babe, şase fete, şase gâlci, Cinci babe, cinci fete, cinci gâlci, Patru babe, patru fete, patru gâlci, Trei babe, trei fete, trei gâlci, Două babe, două fete, două gâlci, Una babă, una fată, una gâlcă. Din una babă, una fată, una gâlcă Să nu rămâie nici cât un fir de mac, în patru despicat, în gunoi lepădat. "Din Moldova". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 325. Descântec "de bubă" Buboiu, buboiu, Mare ca un moşiroiu, Din mare ce eşti Să treci, Să te petreci, Să te faci mic, Pitic, Cât un vârf de mac,

poleia Coatu Cât un fir de ac, ga §i mai mic Că de nu, Iată astă călugăriţă* Te va mânca, Pe nici urmă nu ţi-a rămânea, Nici viţă, Nici povodiţă, Nici sămânţă, Numai vestea Şi povestea C-ai fost Tare prost. • n Milaş (Ardeal)". D i Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 261. Descântec "de bubă" Beşică cât lintea, Beşică cât grăuntea, Beşică cât fasolea, Beşică cât un fir de mac, în patru despicat Să fie la om de leac. "Din Păstrăveni (Neamţ)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 260. Descântec "de gâlci" Gâlca Gâlca Gâlca Gâlca "Insectă" cât cât cât cât măru, para, aluna, bobu',

156 Gâlca cât fasola, Gâlca cât mazerea, Gâlca cât grăunţii', Gâlca cât mălaiu' Gâlca cât păsatu', Gâlca cât un fir de mac uscat în patru despicat Peste mare aruncat Să piară Să răspiară Cum piere spuma de mare Şi rouă de soare Şi stupitu-n cărare. N. să rămâi curat, Curat şi lămurat Cum Dumnezeu 1-a lăsat Cum mă-sa l-o născut Din sâni-i Şi l-o crescut. Amin! Amin!

Structuri ^ % \ic° leta Coatu

157

STRUCTURI IMPRECATIVE

Forţa retorică a blestemului orientat benefic, în scopul anihilării stării maladive şi a restabilirii echilibrului fizic şi psihic, se concretizează în forme verbale-poetice cu grad mare de formalizare, organizate în structuri de paralelism, sau în forme poetice-magice cu o configurare mai liberă. Imprecaţiile în forme stereotipate, structurate în paralelism cu număr variabil de termeni, de la o variantă la alta, au frecvenţa cea mai mare în descântecele "de deochi"; privite în ansamblu, descântecele "de deochi" prezintă un spectru variat configurativ. Descântec "de deochi" Ieşi, deochi, Dântre ochi, Că bate vântu' De răstoarnă pământu'. Păsărică albişoară, De-o fi deochiată Florica, Strigă, strigă să crape! De-o fi deochiată Florica, Strigă, strigă, să pleznească! De-o fi deochiată De fată mare, Să-i cază părul, Să rămână pleşuvă. De-o fi deochiată De-o femeie, Să-i crape tâţili,

"Descântătoarea deosebit că rosteşte în tara descântecul de faţă când voieşte să vindece pe vrea om de gâlci; mai întrebuinţează încă şi următoarei! mijloace şi anume: leagă gâlcii sau gâlcile cu slănină sa cu bostan turcesc de cel alb. Bostanul acesta îl frige r s n întâi în foc şi apoi, luând ciolane de om mort adunat anume spre acest scop şi pisându-le până ce se faci dintr-însele făină, presură bostanul fript cu făină * aceasta şi zice: "cum moare omul şî nu mai învie aşa să moară răul, adică gâlcii şi să nu mai învie cum nu învie mortul!" După aceasta leagă gâlcii." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, P 125-126.

1
158 Structuri tuş Să moară pruncu' de foame! De-o fi deochiată de om, Să-i crape boaşili, Să-i curgă pişatu'! De-o fi deochiată de vânt, Să-i moară calu-n pedeapsă! De-o fi deochiată de codru, Tulpina să-i arză, Frunza să-i cază! Cum nu sade lupu-n sat, Să nu şadă deochiu-n capu Iu' Florica. Să rămâie Curată şi luminată, Ca argintu' strecurat. Ca Dumnezeu şi Maica Precista Ce-a lăsat. "Se spune dacă ie cineva deochiat, să cunoaşte căî ia leşin de la burtă şi nu mai vede cu ochii, într-o clipă. Se ia omu' deochiat şi i se suflă în faţă de trei ori şi p-ormă spui. Faci aşa de trei ori, la rând. La sfârşit iar îi sufli de trei ori şi ai grije să-1 mişti din loc, să nu stea în locu' ăla. Spune, ca să fugă deochiu' de lângă iei." "De la bunica lui bărbatu-meu ştiu. Am furat, nu ma pus ia să învăţ. După ce am făcut fetiţa, mereu, mereu ni să deochia şi ia descânta. Se prinde descantecu' numai de la un om mai mare. Dacă iei un descântec de la unu mai mic în vârstă, nu se prinde descantecu'." Text magnetofon nr. 2223 z, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu" cules de la: Antoneta V. Panait (20 ani); originară dinBătrâni, judeţul Prahova; culegător. G. Suliţeanu; '"j Bucureşti; în: 31 VII 1962. Descântec "de deochi" Fugi, deochi, Dintre ochi! De-o fi deochiat I

NJC

oletaCoatu

159

Di vânt, Să-i crape calu! De-o fi diochiat di om Să-i crape ochii! Di-o fi di muiere, Să-i crape ţâţele, Să-i moară pruncu, Să mire norodu! Să rămâie Curat, luminat, Ca argintu strecurat, Ca maica lui ce 1-a lăsat. "Se descântă de 3 ori în 3 zile; oricând, în zile de post sau de dulce, seara sau dimineaţa. Dai de 3 ori să bea ţuică şi te ungi cu ea pe corp şi pe frunte." Text magnetofon nr. 3187 II e,g, Arhiva I.E.F. "C. Brailoiu"; cules de la: Stanca loanii (76 ani); originară din: Paltin, judeţul Vrancea; culegător: C. Eretescu la: Paltin; în: 26 XII 1966. Descântec "de deochi" De-o fi deochiat de om, Să-i crape călcâiele Să rămâie de pedeapsă; De-o fi deochiat de femeie, Să-i crape ţâţele, Să-i moară copiii de foame; De-o fi deochiat de fată mare Să-i cadă cosiţele, Să rămâie de pedeapsă. De-o fi deochiat de copil Să-i saie ochii, Să rămâie de pedeapsă.
'u*"Gorovei, Descântecele românilor, p. 157.

160 Descântec "de izdat" Fugi, izdate blăstămate, Blăstama-te-ar Dumnezău Cum te-am blăstămat şi ieu, Cu descântecelu meu, Şapte săptămâni în post Douăsprezece luni în an, C-aicea nu-i loc de tine Ci de cruce şi de altar, Şi de leac cu sănătate. Crapi, drace Că n-ai ce-i face!

Structuri magi,

"I se face cruce cu mâna la buric. Când înjură dracul, scuipă în palmă şi se aruncă scuipatul". Text magnetofon nr. 3241 II jj, kk; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Ioana Mârşavu (56 ani); originară din: Leleşti, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; la: Leleşti; în: 10 IV 1967.

STRUCTURI IMPERATIVENUMERATIVE

Textele poetice-magice, relevante pentru strategia de comunicare directă cu factorul malign-maladiv, utilizează formele verbale imperative, afirmative sau negative (ori varianta conjunctivului cu valoare imperativă), în scopul alungării bolii din organismul uman. Formele verbale se află în relaţie directă cu serii enumerative care detaliază, accentuând: - părţile corpului din care trebuie detaşat răul; - caracteristicile bolii şi spectrul simptomatologie; - variabilele spaţiale/mediile care preiau răul izolat de trupul uman; Modalitatea retorică imperativ-enumerativă este întărită, în unele variante discursive prin tehnica argumentării aplicată actelor rituale comentate textual. Toate aceste procedee concură la anihilarea stării de boală, r elaţionându-se cu formula finală, cu variaţii de la un text 'a altul, care proiectează intenţia de refacere totală a Persoanei bolnave.

162

Structuri magic„ De "ceas rău cu spăriet"

Hurduz, Burduz,* Din pocuz, Slobuz" Din negru lăsaţi, Din s p a i m ă c u r m a ţ i ! Voi să nu veniţi Cu ochii boldiţi, Cu dinţii rânjiţi, Cu gura c ă s c a t ă , Cu limba spânzurată, Cu frica nu înfricaţi Cu s p a i m a nu-nspăimântaţi, Cu groază nu îngroziţi Şi cu c e a s rău nu zdrobiţi! Tu, c e a s rău, să ieşi * "Sub cuvintele hurduz, burduz, după spusa descântătoarei se înţeleg nişte fiinţe rele, care nu numai că sperie oameni, ci-i fac să capete şi ceas rău. Aceste două cuvinte se mai află, după cât ştiu eu, încă şi-n următoarea cimilitură: Hurduz, Burduz, Din Ţărigrad adus Şi sub laiţă pus, care însemnează bostanul. Iar în altă formă provin ele şi-n cimilitura ce urmează: Urduc Burduc De barbă îl duc, De barbă îl aduc, şi care înseamnă fedeleşid (vezi: P. Ispirescu, Pilde şi ghicitor Bucureşti, 1880, p. 36)." ** "Ce vor fi însemnând cuvintele pocuz şi slobuz singur nu şt'"' căci nimeni nu mi le-a putut explica. Cred însă că slobuz e" formă schimonosită din slobod, iar pocuz va fi însemnând u" fel de vas, un pahar sau aşa ceva, în care, după crediw8 românilor, vrăjitoarele ţin închise spiritele cele necurate, şi l l l 3 | ales Spiriduşul."

^jColeta Coatu Din creştetu' capului, Din văzu' ochilor, Din auzu' urechilor, Din spârcu nasului, Din poama obrazului! Ieşiţi şi vă duceţi: La curţile Burţului,* Că acolo sunt trei fraţi într-un botez botezaţi, într-un căpătâi culcaţi. Acolo să vă duceţi Cu ochii boldiţi, Cu dinţii rânjiţi, Cu gura căscată, Cu limba spânzurată. Cu frica-i înfricaţi, Cu spaima-i înspăimântaţi, Cu groaza-i îngroziţi, Cu ceas rău îi zdrobiţi. N. să rămâie Curat, Luminat, Ca Dumnezeu ce l-o dat, Ca Maica Precistă ce I-o lăsat.

163

"Acest descântec, dictat de o româncă din orăşelul Bran, mi l-a împărtăşit domnul V. Turturean, preot. Descântătoarea ia o mătură în mână şi, făcându-se a mătura spre spatele celui speriat, începând de la cap spre Picioare, ca şi când ar alunga ceasul cel rău, rosteşte cuvintele de mai sus. Iar după ce a rostit o dată descântecul, stupeşte s J° - Tot aşa face ea în faţă şi iarăşi la spate, repetând astfel descântecul de 3 ori dupăolaltă. în sfârşit se face a mătura n P n casă şi peste pragul căsii, ca şi cum ar alunga ceasul cel ră u din casă, afară."
lr

nion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 81-

fr^'le Burţului trebuie să fie nişte curţi mitologice."

164

Structuri magic Descântec "de deochi" Păsărică albă Şi-n coadă codalbă Nu te mira de Ioana, Că-i deocheată. Duceţi-vă-n hale livezi, Livezi verzi Ş-acolo vă miraţi, Ş-acolo vă diezmiraţi Ş-acolo mese-ntindeţi, Ş-acolo să vă strângeţi. Care gustasă Crăpasă; Care râmnisă Pleznisă. Şi Ioana o rămas Curată, Luminată, Ca auru' străcurată, Ca-n zî bună ce-o născut, Ca maică-sa ce-o făcut-o. Cu somnu' Şi cu Domnu' Şi cu Maica Precista. Leac din gura me Şi din mâna me, Şi din sfânta zi de azi Să-i dai Iu' Ioana.

"Cu mâna sau cu busuiocu în apă, mai potoleşti 2-3 cărbuni sau cu mâna la cap, oricum se descânta Oricine. De 3 ori îi mai cu leac". Text magnetofon nr. 3241, II, i,j, Arhiva I.E.F. "C. BrăiloM cules de la Ana Nicolae Sebinteie (68 ani); originară < " #• Runcu, judeţul Gorj; culegător C. Eretescu; la 9 IV 1967.

j^icoleta Coatu Descântec "de gălbănare' Sântă Mărie Mică, Sântă Mărie Mare, Sântă zi de azi! Să se ieie gălbănarea Şi toată durerea Din crierii capului, Din faţa obrazului, Din cap, De după cap, Din inimă, De sub inimă, Din toate vinele, Din toate oasele, Să s-aşeze în stava mării. Acolo să pice, Acolo să răspice, Ca vântu de mare, Ca rouă de soare. N. să rămâie Curat, luminat, Ca Maica Domnului Ce l-o lăsat." "Descântătoarea descântă în apă pe care o dă apoi celui bolnav de gălbinare, de băut dintr-un pahar de ceară."

165

Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 325-326 ("descântece din Transilvania"). Descântec "de izdat" Tu, izdate blăstămate, Sfântă Vinere t-a bate Cu toiege ferecate, în pământ ai venit, în pământ să te bagi.

166 leu cu grai te depărtai Şi cu crucea te-apărai. Nu mai junghia, Nu mai cuţâta, Nu mai fulgera. Lasă-1 Curat, luminat, Cum Dumnezău 1-a lăsat.

Structuri magiCe

"Se descântă cu cuţitul şi cu mătura. Cu cuţitul face cruce peste burta bolnavului şi cu mătura o aruncă pe apă. Cu tămâie afumă bolnavul. Oricând se spune, de 2 ori." Text magnetofon nr. 3241 II u, v; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Ioana Lătăreţu (65 ani); originară din: Leleşti, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu la: Leleşti; în 9IV1967. Descântec "de izdat" Tu, izdate, Comănate, Nu te-ntinde ca un şarpe, Nu te zgârci ca un şarpe, Nu te zgârci ca o broască, Că io cu crucea te-am închinat, Cu sare te-am sărat, Di la Dumitru Din inimă te-am luat. Cu sare te sărai, Cu cruce te-nchinai, Di la Dumitru Din suflet te depărtai, Te trimesei în coadele mărilor, în slăvile cerului, Unde popă nu ceteşte,

Vjcoleta Coatu

167

Glas de om nu chioteşte, Unde fată mare coada nu-mpleteşte, Unde-i uşa descuiată Şi fereastră destupată. Că Dumitru Pe gură te-a tocat, Pe fund te-a aruncat. "Păi aşa, c-aşa vine. Atât iestă, atât." Text magnetofon nr. 3265 II 1, Arhiva l.E.F. "C. Brăiloiu"; cUles de la: Cimpoieru Ecaterina (64 ani); originară din Nichitoaia, Balş, judeţul Olt; culegător: A. Giurchescu; în: Nichitoaia; la 19 VI 1967. Descântec "de bubă" Tu, buba bubelor, Ciuma ciumelor, Bubă albă, Bubă neagră, Bubă vişinată, Bubă-ntortocată, Bubă orască, Bubă căpuşească, Bubă şerpească, Bubă porcească, Bubă de 99 de feluri de bubă; Bubă domoală, Bubă pripită, Nu fulgera, Nu cuţita, Nu junghia. Pi la Ion Prin toate oscioarele, Prin toate vinişoarele, Prin turtele, Prin măsele, Prin dinţi, Prin gingii.

168

Structuri magjCe Tu să te tragi, Să te duci în munţi părăsiţi Une cocoş n-o cânta Nici voinic n-o fluiera, Nici săcure n-o tăia Şi nici popă n-o toca. Acolo să te piteşti Acolo să te cuibăreşti La rădăcina brazilor, La cetina fagilor. Acolo să te piteşti, Să te cuibăreşti. Şî de Ion să nu mai gândeşti, Că iei în ce ceas o născut Nici o nevoie de bubă iei n-o avut. Descântecu' la mine-i descântat Leacu la Maica Domnului dat.

"Se descântă cu usturoi, cu un fir de mătură într-un pahar de ţuică. Dacă descântă cu usturoi, pisează usturoiu' şi pune pe locul dureros. Dacă descântă cu ţuică, după descântec bolnavul o bea. Firul de mătură îl aruncă pe pârâu, să se ducă boala pe apă. Se spune de 2-3 ori. îi trece." Text magnetofon nr. 3240 II aa, bb Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Ioana Gr. Mârşavu (56 ani); originară din: Leleşti, jud. Gorj; culegător: C. Eretescu, la Leleşti în 10IV 1967. Descântec "de ceas rău" Ceas Ceas Ceas Ceas Ceas Ceas rău rău rău rău rău rău cu pocitură, cu săgetătură, din spaimă, de cu sară, de la miezu nopţii, de cu ziuă,

N

icoleta Coatu Să te duci pe munţi Pe sub munţi, C-acolo-s a tale curţi, C-acolo-s mese-aşternute Şi păhare-mplute Şi scaune aşternute, Pentru tine sunt gătite. Acolo să trăieşti, Acolo să vecuieşti De N. să nu gândeşti Că tu, de nu te vei duce Şi de nu te vei depărta, Eu 99 de ocă de tămâie Oi cumpăra Şi cu ele te-oi afuma, Şi te-oi înspăima, Şi te-oi depărta. 99 de oale cu uncrop Le-oi pune la foc Şi le-oi clocoti Şi te-oi opări. 99 de suliţe oi lua Şi te-oi insuliţa Şi te-oi înspăima Şi te-oi depărta. Cu 99 de ţepoaie* Te-oi înţepoia Şi te-oi speria. Cu 99 de mături de câcădâr** Te-oi zgâria Şi te-oi spăria. Să te duci în marea mare Şi cum s-aşează piatra-n apă Aşa să se aşeze rău',

169

tepoaie sunt un fel de furci mari cu două coarne drepte şi cu °adă foarte lungă, cu care se servesc românii mai ales la c 'âdirea stogurilor. în cele mai multe locuri însă se numeşte ?,Cest soi de furci, furcoaie, sing. furcoiul" Câcădâr, călcăderiu sau trandafir de câmp, lat. Roşa CQ iina L., se-ntrebuinţează la foarte multe leacuri."
c

170 Acolo să trăiască, Acolo să vecuiască, De N. să nu gândească. Să te duci, Să te prăpădeşti, Să te izăreşti Unde cucoş negru nu cântă, Unde câni negri nu bat. N. să rămâie Curat, Curat şi luminat Ca argintu' cel strecurat. Cum e de Dumnezeu lăsat. Du-te! Depărtează-te, Din crierii capului, Din sgârcu nasului, Din faţa obrazului, Din gene, Din sprâncene, Din urechi, De sub urechi, Din piept, De sub piept, Din inimă, De sub inimă, Din toate încheieturele Din toate degeţelele, Din toate ciolanele. Să te duci, Să te prăpădeşti De N. să nu gândeşti! Să te duci Pe pădurea uscată, Pe apa cea tulburată. Că tu, de nu te-i depărta Eu cu secera te-oi secera Cu cuţitu te-oi spinteca Cu lingura te-oi mânca Şi cu grebla te-oi grebla Cu furca te-oi înfurca

Structuri magic

;0 e

| ta Coatu peste gard te-oi arunca. N. să rămâie Curat, Curat şi luminat, Ca argintu' cel curat, De la Dumnezeu lăsat, De mine descântat. Descântecu' de la mine, Leacu' de la Dumnezeu!

171

«Măria Molociu, româncă din Calafindeşti, care mi-a dictat descântecul acesta, mi-a spus că «ceasul rău» se capătă mai cu seamă din spaimă şi din deochiu. Iară ce]a ce a căpătat «ceas rău» se cunoaşte pe aceea că îndată se poceşte şi-1 săgetează prin tot trupul. Toţi aceia cari au «ceas rău» ameţesc de cap şi unde-i apucă, acolo cad fără cunoştinţă de sine, la pământ. Mulţi fac spume la gură, caută foarte urât şi se încoardă, se schimonosesc, de te prind florile când te uiţi Ia dânşii. M. Molociu descântă "de ceas rău" în 3 zile de sec şi anume: luni, miercuri şi vineri, după ce începe a se pişcă luna şi până ce se sfârşeşte, adică de când începe luna a scădea." "Descântătoarea pune mai întâi Posnicioară, lat. Solanum dulcamara L., cu apă neîncepută, să fiarbă la foc. După ce aceasta a fiert bine, scurge zama şi pune într-însa oleacă de miere. Apoi începe a-1 descânta pe ce i bolnav, rostind versurile de mai sus. Iar după ce a sfârşit de descântat dă bolnavului să beie zamă de ţeasta de 3 ori pe zi şi anume: dimineaţa, la amiazăzi şi Se ara, câte un pahar. Când e luna pe sfârşite, atunci ^Pă spusa descântătoarei - poate bolnavul să beie trei Pahare de zamă de-aceasta nu numai în zilele cele de >ec > ci şi-n fiecare zi şi-n cele de frupt. Mai departe, zice descântătoarea că atunci când se es cântă «de ceas rău» e bine a pune şi sineală în ler că (rachiu) şi a da apoi câte un păhărel de holercă e ţeasta celor bolnavi, să beie." ^irnion Florea-Marian, Descântece poporane române,

172

Structuri Descântec "de soare săc" Soare negru, Soare alb, Soare vişiniu, Soare sturungiu, Soare di la prânz, Soare di după prânz, Soare di la amiaz', Soare di după amiaz', Soare di la chindie, Soare di după chindie, Soare de 99 de sori, Tu să nu coci, Să nu răscoci, Pi su' mâna mea să-ntorci, Că ieu cu 9 pietri Te-oi descânta Şi pe tine-n mare te-oi arunca. Tu, soare di la prânz, Di după prânz, Di la chindie, Di după chindie, Nu mai fulgera, Nu mai înjunghia, Lasă pe cutare Curat şî luminat Că-i de Dumnezeu lăsat, Că mama lui cân' 1-a născut Nici o nevoie n-a avut. Tu, soare sec, Io acu pe tine te-nec. Şî voi, izbituri, leu vă ajung cu stropituri. leu ieu 9 pietri din apă Şî de soare te-oi descânta Şî de-aicea-ncolo tu n-oi mai fulgera, Că pietrili cân' s-o-mpărţî Şî la răsărit,

^

^ pjic0 leta Coatu Şî la apus, Şî cum pietrili nu să mai adună Niciodată, una cu alta, Aşa să nu mai ajungă pe Constantin, durerile, Făcăturile. Să iasă din creierii capului, Din zgârciu' nasului, Din faţa obrazului, Că iei nu poate hodini, Nu poate dormi, Nu poate bea, Nu poate cina, Nici cu mine De vorbă nu poate sta. Voi, izbituri, Să feriţi, să vă duceţi, în păduri'nalte, în drumuri încrucişate, Unde săcure nu sună, Unde popă nu slujeşte, Unde fată mare nu să despleteşte, Unde cocoşu' nu cuvântă. Acolo să şedeţi Acolo să hodiniţi, Din capu' lui să vă potoliţi. Să rămână Curat şi luminat, Ca de Dumnezeu lăsat, Cu somnu' Şî cu Domnu' Şî cu Maica Sfântă, Că din mama lui, cân s-a născut, Nici o nevoie n-a avut. 173

descântă cu 9 pietre, se stropeşte cu apă, apoi se lihneşte şi-i trece. Pietrele se pun pe capul bolnavului, Poi se împrăştie în timpul descântecului, în cele 4 zări".
c

" 1

Se

^ xt magnetofon nr. 3239 I j,k. Arhiva I.E.F."C. Brăiloiu"; es de la: Măria Arbagic (68 ani); originară din: Runcu,

174

Structuri magi

judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; la: Runcu; în: 6 1967. Descântec "de bubă" Amin, Descântecu-i di la mine Liacu-i di la Dumnezeu, Să-i fie. Tu, buba bubelor, Tu, bubă, Sora ciumelor, Tu, bubă din vânt Tu, bubă din câmp Tu, bubă din păduri tăiete, Din drumuri încrucişate, Tu, bubă cu spurc, Cu spurcoaica, Cu zmeu cu zmeoaica, Cu leu cu leoaica, Cu paduroiu cu paduroaica, Bubă de 99 de feluri, De 99 de neamuri, Tu, nu-ntinde, Nu cuprinde, Nu-nţâpa, Nu junghia, Nu umfla, Nu gâmfa, Tu, ia-te din vână-n vână Dă-te după a mea mână. Acolo să te-ncui în pietre tari, în lemne mari, în pietre sparte, în lemne uscate Şi aicea la acesta Să nu mai vii Niciodată.

^

. icole taCoatu Că ieu cu limba te descântai, Cu mătura te măturai Şj-n pietre vă-ncuiai, Şi-n apă vă-necai. Amin, Descântecu-i di la mine Şi di la Maica Precistă să fie.
'Ori'când, de 3 ori".

175

Text magnetofon nr. 3240 I z, bb, Arhiva I.E.F. » , Brăiloiu"; cules de la: Lina Nicuiescu (74 ani); C originară din Câmpofeni, jud. Gorj; culegător: C. Eretescu; Ia: Câmpofeni; în: 7 IV 1967. Descântec "de ceas rău" Ceas rău cu-ntâlnitură, Ceas rău cu pocitură, Ceas rău cu trimes, 99 de ceasuri rele, 99 de trimesuri, 99 de frigări, Să ieşi din ficatu' lui Ion Din ficatu' lui, Din bojocii lui, Din maiele lui, Rărunchii lui, Din creierii capului, Faţa obrazului, Pe piele Să le spele. Să rămâie Curat, luminat Ca argintul cel curat, Ca vinul cel strecurat. Leac să-i fie, Leac să dea. Descântecu' de la mine,

176 Leacu' de la Dumnezeu.

Structuri %Q .

Text magnetofon nr. 3074 I n, Arhiva I.E.F."C. Brăi|0ju, cules de la: Boroş Nastasia (64 ani); originară din: Ga]av culegător: C. Eretescu; la: Paltin, judeţul Vrancea; în- h VI 1966. Descântec "de bubă" Bubă albă, Bubă niagră, Bubă vişinie, Bubă piersăcie, Bubă căiască, Bubă văcească, Bubă de 99 de niamuri de bubă. Tu să nu coci, Să nu răscoci, Pe su' mâna me să-ntorci. Să rămână cutare Curat şî luminat, Ca de Dumnezeu lăsat, Că iei din mama lui Cân' 1-a născut, Nici o nevoie n-a avut. Că tu ieşti Buba bubelor, Sora ciumilor; Cu cuţâtu te-oi tăia Şî putere n-oi mai avea. De-aicea-ncolo tăiată vei fi. Că tu ieşti Bubă căiască, Bubă văcească; Tu fulgeri, Tu junghii. Da' ieşi din creierii capului, Din faţa obrazului, Din zgârciul nasului.

r

^ 0 Ieta Coatu Să rămână Constantin Curat, luminat, Ca de Dumnezeu lăsat, Cu somnu şi cu Domnu Şi cu Maica Precista, Că din mama lui, cân' 1-a născut, Iei nici o nevoie n-a avut. Da' tu, acu, Bubă spurcată, Bubă supărată, Nu mai junghia, Nu mai fulgera, Că ieu cu cuţâtu' te-oi tăia Şi-atuncia tu putere nu oi mai avea.

177

"Se descântă oricând, cu apă, ţuică, usturoi, cuţit. Se amestecă cu cuţâtu' în ţuică, apoi ţuica este aruncată peste mărăcini. Se zice că dacă-i plătit, descântecul are leac. Cine ştie?" Text magnetofon nr. 3239 I 1, m; Arhiva I.E.F. "C Brăiloiu"; cules de la: Măria Arbagic (68 ani); originară din: Runcu, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; «.Runcu, la 6 IV 1967. Descântec "de deochi" Fugi, deochi Dintre ochi, Dîn luminile ochilor, Din scăfârliile capului! Să rămâie Florica, Curată, rămurată Ca Maica Precista Ce-o lăsat-o.

178

Structuri

ma

&c>

"L-am furat ieu de la mămica, că numai să fură ca « aibă leac, nu să învaţă. Chiar ieu m-am deochiat • mămica 1-a zis. Am descântat şi ieu pe alţii." "Nu se plăteşte nimic. Ie vecin, cunoscut." Text magnetofon nr. 2223 aa, Arhiva I.E.F."C. Brăiloiu». cules de la: Antoneta I. Panait (20 ani); originară din Bătrâni, judeţul Prahova; culegător: G. Suiiţeanu; fn Bucureşti; la 31 VIII 1962.

Descântec "de izdat"

Fugi, izdate, Blăstămate, Nu cuţâta, Nu fulgera, Nu întinde, Nu cuprinde, Di la inima Iu' Ion Sau din piele. Să mi s-arate, Liacu să i-1 dea Dumnezeu. La Ion să fie liacu Şi di la mine Să fie cuvântu'. Fugi, izdate, Blăstămate, Nu cuţâta, Nu fulgera, Nu întinde, Nu cuprinde, Din capu' Iu' Ion, Din tălpile picioarelor, Din piele, De pe su' piele, Din mâini, Din deşte, Din ochi;

sic

oletaCoatu Di-o fi di la ochi, Di-o fi di la picioare, Di-o fi di la mâini, Mie să mi s-arate, Să-i dea Dumnezeu leac. De la mine liacu Şi la Ion să fie.

179

«Se descântă cu cuţit de găsit. Face cruce cu cuţitul pe om- Se spune de trei ori. îi trece." Xext magnetofon, nr. 3241 I a,b; Arhiva l.E.F. «C. Brăiloiu"; cules de la: Eugenia Iordache (71 ani); originară din: Hobiţa, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; înHobiţa;/a9IV1967. Descântec "de izdat" Fugi, izdate, blăstămate, Fugi, izdate-ntunecate, Fugi şi crapi, Că n-ai ce-i face, Fugi şi-i pieri Şi-i răspieri După descântecu' meu, Cu mila Iu' Dumnezeu Şi cu-a Maicii Precista. Periţi din corpu' Iu' Nicolae Din corpu' lui. Din inima lui, Din ficatu lui, Din piept, Din spate, Din ficat, Şi din oasele Lui Nicolae, Toate. Pieri . Şi răspieri

180 După descântecu meu Cu mila Iui Dumnezeu. Că n-are ce face, Că cu tămâie vă tămâiai, Cu limba vă descântai, Cu cuţâtu că vă tăiai Şi pe apă v-aruncai Şi în petri vă-ncuiai Şi în apă vă-necai. Leac din limba mea Şi din graiu meu Să deie Iu' Nicolae, Dumnezeu.

Structuri magi

.1

"Se descântă cu cuţitul şi cu palmele. Plimbă cuţitu' pe spatele omului, în cruce. Spune pe loc de trei ori. Se spune oricând." Text magnetofon nr.3240 1 r, s, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Lina I.Gr. Niculescu (74 ani); originară din Câmpofeni, judeţul Gorj; culegător, C. Eretescu; la: Câmpofeni; în: 7IV 1967. Descântec "din de soare" Soare roş, Soare galbăn, Soare verde, Soare de 99 feluri, Ieşi din crierii capului, Din sgârciu nasului, Din faţa obrazului, Din rărunchi, Din inimă, Din ficat, Din splină, Din toate mădulările, Din toate încheieturile N. să rămâie

^ ^ leta Coatu Curat, luminat, Ca de Maica Precistă lăsat. "Descântecul acesta, dictat de Măria Guşăilă din Poiorâta, se descântă dimineaţa înainte de răsăritul oarelui şi pe nemâncate. Descântătoarea se duce la un oârâu, ia apă cu mâna după cursul apei şi spălând pe cel bolnav, care se înţelege de la sine că încă trebuie să fie de faţă, pe frunte, rosteşte versurile de mai sus de trei ori laolaltă. Astfel se repetă descântecul acesta în mai multe dimineţi de-a rândul, adică până cel bolnav se vindecă. Dacă nu ieste nici o apă curgătoare în apropiere se-ntrebuinţează şi apă de fântână." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 321-322 ("descântece din Transilvania"). Descântec "de muma pădurii" ("de spurc") Tu, spurc spurcat, Tu, spurc aruncat, Tu, spurc de zână, Tu, spurc de la miezu' nopţî, Tu, spurc al negru, Tu, spurc al domol, Tu, spurc al iute, Tu, spurc de 99 de neamuri, Ieşi din piele, Ieşi de su' piele, Ieşi din carne, Ieşi de su' carne, Ieşi din uasă, Din tuate încheieturle. Nu te întinde, Nu te cuprinde, Nu te coace, Nu te răscoace, îndărăt te-ntoarce, Că Iu' Ion n-ai ce-i face. 181

Vie

0

182 Şi Şi Şi Şi lasă-1 cu somnu, cu Domnu' cu rouă câmpului, cu zîua care a născut.

Structuri magic

Se descântă luni, miercuri, vineri. Descântecul "^ spurc" sau "de muma pădurii" este acelaşi lucru. Se descântă dacă te dor oasele. Se descântă cu untură de porc, cu usturoi; te ungi cu ea şi-ţi trece. Se înţeapă usturoiu cu acul şi cu cuţitul, apoi se amestecă cu untura şi te ungi cu el. Se descântă de trei ori." Text magnetofon nr. 3240 I f, g. Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Măria Coiculescu (Curcă); originară din: Arcani, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu, în Arcani la: 7 IV 1967. Descântec "de mâncărime" Doamne, Maică Sfântă şi Curată, Pleznituri de noapte, Pleznituri de zîuă, Pleznituri de la amiaz', Pleznituri de la chindie, Pleznituri di' asfinţita soarelui, Pleznituri din călătorie, Pleznituri din vie, Pleznituri din pom, Pleznituri din tei, Pleznituri din vişin, Pleznituri din gutâi, Pleznituri din nuc, Pleznituri de 99 de niamuri, Să nu să-ntindă, Să nu să cuprindă, Să nu să cuacă. Să nu să răscuacă, îndărăt să să-ntoarcă, Că Iui Ion n-are ce să-i facă. "Asta este".

^icoletaCoatu

183

m

descântă cu miere de stup şi busuioc.Mierea o ănâncă şi se unge cu ea. Se spune marţi, joi, sâmbătă. nacâ zice după descântec bogdaproste, n-are leac. Dar j e mulţumit, să mulţumească.

Text magnetofon nr. 3240 I 1, m; Arhiva I.E.F. «C Brăiloiu"; cules de la: Măria Coiculescu (Curcă) (67 ani); originară din: Arcani, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; în: Arcani; la 7 IV 1967. Descântec "de păr" 99 de Zori, 99 de lungori, Lungoare mută, Lungoare surdă, Lungoare câinească, Lungoare porcească, Lungoare cu 99 de neamuri, 99 de feluri. Io cân' descânt cu descântat Dumnezeu leacu ţi-o dat. Şi ăi rămânea Curat, luminat, Ca argintul cel curat, Ca vinu cel strecurat. Leac să fie, Leac să dea.
T c

ext magnetofon nr. 3074 I,r, Arhiva I.E.F. "C.Brăiloiu"; ules de la: Boroş Nastasie (67 ani); originară din: Galaţi; culegător: A. Giurchescu; în: Paltin, judeţul Vrancea; la 13 VI1966.

184

Structuri magic Descântec "de babiţi" Ieşiţi, Periţi, Babiţi* mâncăcioase, Babiţi puturoase, Babiţi cu arsură Şi cu băutură, Şi cu pocitură. Babiţi cu-ostineală Şi cu gălbineală, Cu mâncare multă Şi cu trudă multă. Babiţi cu neodihnă, Babiţi cu mult plâns Şi cu foc nestâns. Ieşiţi, Periţi! Din vârvu' capului, Din crierii capului, Din creştetu' capului. Ieşiţi, Periţi! Babiţi seci, Babiţi coapte, Babiţi prin foame, Babiţi prin diochi. Ieşiţi, Periţi! Din inimă, De sub inimă, Din plămâni, De sub plămâni,

* "Babiţile sau borghiţile, sing. babiţă, baghifă şi baighiţă sunt un fel de morb, pe care îl capătă numai copiii, cărora nu le-au crescut încă toţi dinţii. Copiii ce pătimesc de acest morb, spun româncele, că li se umflă pântecele, capătă dureri crâncene de stomac, din care cauză apoi îngălbinesc şi slăbesc aşa de tare, că mulţi şi mor, dacă nu sunt îngrijiţi şi vindecaţi degrabă."

j^jcoleta Coatu Din maţe De sub maţe, Ieşiţi, Periţi Nu vă aşezaţi Nu vă încuibaţi, Nu vă lăcătuiţi! Nu vă tocmiţi, Nu vă lăţiţi, Nu mi-1 săgetaţi, Nu mi-1 înfocaţi, Nu-1 îmbujoraţi! Ci voi vă suciţi Şi vă potopiţi Ca spuma de mare Ca rouă de soare. N. să sară, Să răsară Curat, Luminat Cum Dumnezeu l-o lăsat, Cum Maica sa I-a aflat, Ieşiţi, Periţi! Că de nu-ţi ieşi Şi nu veţi peri, Eu v-oi aduna Şi mi-oi lua Nouă moşnegi, Cu nouă hârleţe, Şi nouă babe, Cu nouă sape Şi pe toate vă tai, Vă hăcuesc" Şi vă pocnesc. Din coşu'lui N. voi lua Şi pe toate v-oi mâna La ţiganu cu gignele*" "Verbul «a hăcui» vine de Ia germ. «haiken
nica, a tăia mărunţel, a bucăţeli."

Ur

186 La linguraru' cu lingurile, La strugariu cu fusele. Acolo că v-oi mâna Ş-acolo v-oi îngropa. N. să rămâie curat, Lamurat , Cum Dumnezeu l-o dat Cum maica sa l-o făcut, Din sănin, în veci amin!

Structuri mctgic

"Descântătoarea care voeşte a vindeca pe copiii ce bolesc de babiţi, ia nouă linguri de lemn, un fus, un cuţit, un ac, un melesteu de mestecat mămăliga, o crenguţă de mătură, de cetină de brad sau şi o crenguţă de mătură de grădină, şi pe toate acestea le leagă cu o aţă, ca să se poată ţine la un loc. După aceasta, ia o ulcică mică, pune într-însa apă curată şi puţin păsat (mălaiu mărunţel), adică cât poate lua între trei degete, şi o pune apoi cu apa şi cu pasatul la foc, să fiarbă. însă ulcica aceea trebuie să fie nouă şi cumpărată cu câţi cruceri a cerut olarul pe dânsa, fără a se târgui când o cumpără, căci târguindu-se se crede că nu e de leac. După ce pune ulcica la foc, ia descântătoarea şi toarnă cu vârfu' cuţitului cenuşă într-însa şî aşa o lasă apoi să fiarbă până ce începe a clocoti apa. începând a clocoti apa, făcânduse dintr-însa, din păsat şî cenuşă un fel de leşie, ia leşia aceea şî o toarnă din ulcică într-o strachină. După ce face covată, sau îl dă altei femei să-1 ţie în braţe, iar ia, adică descântătoarea, pune strachina cu leşia cea fierbinte pe pântecele copilului, care-i îmbrăcat numai într-o cămeşuică; ia apoi legătura cu lingurile şî celelalte obiecte şi lovind cu dânsele în marginea strachinei de pe pântecele copilului şî învârtind strachina, ca să nu se

* "Sub cuvântul «gigne» înţeleg românii din Bucovina un ft' de părete ca de-o şchioapă de lat şi ca de vreo trei până la patru palme de înalt, care îl fac fierarii din lut hleios şi-1 aşează între vatra pe care se încălzesc cărbunii şi între gura foilor, anume ca foii cu care se suflă în cărbuni, să nu se aprindă de căldură". "Lămuraf, provincialism, în loc de lămurit, chiar curat'

r"
>îjc

oleta Coatu

187

irifiâ copilul la pântece, începe a descânta, pronunţând c e t cuvintele mai sus citate. După ce descântă strachina cu leşia, învârtind-o pe „ântecele copilului bolnav, şi lovind-o în margini cu obiectele mai sus înşirate, o pune deoparte. Ia apoi lingurile şi cu vârful fiecărei dintr-însele întinge de 3 ori în jgşia descântată şi picură în altă lingură mai mare tot de atâtea ori. După aceasta întinge cu melesteul de 3 ori şi picură iarăşi de 3 ori cu lingura de mai înainte. Apoi leagă fusul, acul şi crenguţa cea de mătură la un loc şi cu acestea întinge de 9 ori în strachina cu leşie şi tot de atâtea ori în lingura de mai nainte. Pe urmă întinge cu cuţitul de 3 ori şi iarăşi picură de 3 ori tot în acea lingură. După ce părândează toate obiectele, dă de 3 ori dupăolaltă leşia sau picurii din lingura cea mare copilului bolnav, de băut, mai ales pe inima goală, adică pe nemâncate. în chipul acesta se repetă descântecul de babiţi câte de 9 ori dupăolaltă în 9 zile de sec, şi crede descântătoarea că făcând toate acestea trebuie să-i treacă copilului bolnav, trebuie să se vindece. Până aice de la Zamfira Tuniac, româncă şi descântătoare din Covasna. Rucsanda Ienachieviciu, româncă şi descântătoare din Siretin, care încă mi-a dictat acest descântec, pune o ulcică cu apă la foc, toarnă într-însa ca la o mână de păsat şi 9 pietricele de prund, şi când începe a clocoti ulcica o răstoarnă cu apă, cu păsat şi cu pietricele cu tot într-un căuş sau într-o scăfiţă. După ce a făcut aceasta, pune căuşul sau scăfiţa cu cele răsturnate într-însul, pe Pântecele copilului bolnav, şi luând 7 linguri, un cuţit sau un fus începe a descânta cu acestea, făcând cruce cu dânsele pe fundul ulcelei şi repetând descântecul de mai s us, cu puţine abateri, de 3 ori dupăolaltă. După aceasta întinge şi ea cu fiecare lingură cu fusul §i cu cuţitul câte o dată în apa din căuş şi tot de atâtea °fi picură într-o lingură. Apoi dând aceste 9 picături copilului bolnav, de băut, pune iară ulcica cu apa, Păsatul şi pietricelele la foc, să fiarbă. în acest mod, descântă ea în 3 zile de sec câte de 9 0r i pe zi şi anume: a) de 3 ori des-demineaţă până a nu

188

Structuri magic

răsări soarele, b) de 3 ori până încă nu e cruce amiazj v c) de 3 ori până ce nu apucă a apune soarele. Pe lângă descântecul acesta, cum s-a descris pân> aici, mai întrebuinţează româncele încă şi alte mijloace pentru vindecarea babiţilor. Pun adică o cantitate oarecare de păsat, lingurile şi toate celelalte obiecte amintite mai sus, într-o oală cu apă la foc, Iasă să fiarbă toate la un loc, iar după ce fierb scot lingurile, fusul, cuţitul, acul, melesteul şi crenguţa cea de mătură şi cu rămăşiţa scaldă copilul. Sau pun într-o oală cu apă, tămâiţă şi bubovnic, acopăr bine oala, o pun la foc şi aşa o lasă apoi să mocnească vreo câteva ore. După ce a mocnit de ajuns, toarnă apa cu tămâiţă şi bubovnic cu tot într-o "covăţică sau în alt vas şi scaldă copilul bolnav." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 32-39. Descântec "de soare sec" Tuf! sub soare, Din răsărit de suare; Tup! din soare, Din asfinta suarelui; Tup! sub soare Di la amniez. Tu! su soare Di la prânz; Tu! sub suare Di nouăzeci şi nouă. Ieşi din temea capului, Iar din zgârca nasului. Din faţa obrazului, Din turtele, Din măsele, Din inimă, De su' inimă, Din ficaţi,

jyjcoleta Coatu De su' ficaţi. Iar nu te-ntinde, Iar nu te cuprinde. Iar nu te coace, Nu te răscoace, îndărăt te-ntoarce! Fugi sub suare săc, Că te-nec! Cu pietre te descântai, Departe te depărtai, Din temea capului te luai, Departe te aruncai Şi te lăsai Cu somnu', Cu Domnu', Cu rouă din câmp Cu zaua care a născut. (suflă) Ieşi, diochi, Ieşi, râmnitori, Din temea capului, Din zgârciu nasului. Fugi sub suare, Fugi sub suare, Fugi sub suare, Tuf! din răsărit de suare, Tuf! suare di la prânz Tu! su' suare di la amiez, Tu! su'suare din asfinta suarelui Tu! su' suare de 99 de neamuri Ieşi din temea capului, Ieşi din zgârciul nasului, Ieşi din faţa obrazului, Ieşi din turtele, Ieşi din măsele, Ieşi din inimă. Din fuale, De su' fuale. Nu te umfla, Nu te gâmfa, Nu te coace,

190 Nu te răscoace, îndărăt te-ntoarce, Că lui Cutare N-ai ce face.

Structuri magiCe

"Iei trei pietri şi pe măsură ce spui descântecul, arunci pietrele, până rămâne cu una; descântă cu una, apoi o aruncă şi pe aceea. Se descântă la apă. Dacă-i trece după ce spune descântecul o dată, nu mai e nevoi să-1 repete." Text magnetofon nr. 3240 I j, k, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Măria Coiculescu; originară din: Arcani, judeţul Gorj; culegător C. Eretescu; în: Arcani, la: 7 IV 1967. Descântec "de uimă" Bubă albă, Bubă niagră, Bubă vânătă, Bubă de 99 de feluri, Nu-nţăpa, Nu giunghia, Că cu cuţitu te-nhierez Şi cu gura mea te opresc. Din vârf să te pleci, Din rădăcină să saci. "De trei ori se face. Aşa, cu cuţâtu." "Acuma, dacă vrea Dumnezău, îi trace, nu că zace ia de la ia. Iestea-s lucruri băbeşti." "Aşa le spunem cum le-am şî auzât." Text magnetofon nr. 3969 (R.) II i, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Andrei Paraschiva (69 ani); originară din: Tălmăcel, judeţul Sibiu; culegător: Radu Răutu; în: Tălmăcel; la 26 III 1971.

jtfcoleta Coatu Descântec "de moimă" Moimă moimată, Cată de-ndăraptă, Că, de nu-i îndărăpta, Din vârf până-n rădăcină, Tot te fac ţâră şi fărâmă. Cu bani de argint încurgiura-te-oi Şi-napoi îndărăptă-te-oi. "Din Crăceşti (Maramureş)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 361. Descântec "din de soare" Ieşi, soare, Din de soare, Din capu' lui N., Că de nu-i ieşi Cu oala te-oi clocoti, Cu 9 pietri te-oi forcoti,* Cu 9 linguri te-oi sorbi, Cu 9 fuse te-oi toarce, Cu acu' te-oi cârpi, Cu mătura te-oi mătura, în gunoiu' căsii te-oi ţipa. Acolo să piei, Acolo să răspiei Ca rouă de soare, Ca scuipitu-n cale. N. să rămâie Curat, luminat,

191

"Cuvântul «forcoti» e un verb onomatopeic. El înseamnă bietul ce-1 produce apa sau şi altă fluiditate, când se aruncă un °biect înfierbântat într-însa sau când, în timp de fierbere, Mestecată fiind cu un oareşicare alt obiect, începe a se îngroşa; ee x. mămăliga, fasolele, găluştele forcotesc când fierb."

192

Structuri magiCf,

Ca argintu' strecurat, Ca auru' curat, Ca Dumnezeu ce l-o dat, Ca maica dulce Ce l-o scăldat, Ca soarele din ceri. "Sub boala «din soare» sau, după cum se numeşte în alte locuri «soarele ăl mare» înţeleg românii din Transilvania un fel de durere de cap împreunată cu giunghiuri. Când pe cineva îl doare un timp mai îndelungat capul, se zice că e lovit «din de soare». Descântătoarea care voeşte să vindece pe cei ce pătimesc «din de soare», pune o oală cu apă la foc să fiarbă, precum şi 9 pietricele ca să se înfierbânte. După ce s-au înfierbântat pietricelele, le pune într-un vas, toarnă apa din oală peste dânsele, ia apoi un ac, o mătură, 9 fuse şi 9 linguri, care obiecte sunt de mai nainte legate la un loc, şi cu acestea începe a descânta apa din vas. Cu apa astfel descântată spală apoi pe cel bolnav." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 318-319 ("descântece din Transilvania"). Descântec "de cuţit" Tu, cuţât cuţâtat, De 9 fierari lucrat, De 9 popi cununat, De 9 mirese jucat, Nici o slujbă nu ţ-am dat. Miercuri, în răsărit de soare îţ dedei o slujbă mare: Te luam, Te trăgeam De la Mariţa Din deştele picioarelor, Din tălpi, Din pulpe, Din ghenunchi, Din armuri,

^jC0leta Coatu Din şolduri, Din mijloc, Din subţiori, Din umeri, Din creierii capului, Din zgârciu nasului, Din suflet, Din inimă, Din mâini, Din carne, Din vine, Din măduvă, Din oase. Te-am luat Şî te-am tras Şî pe Mariţa A lăsat-o curăţată, Limpezâtă, Ca argintu cel stricorat, Ca Maica Domnului în cer lăsat', Ca poala Sântă Mării. Cuţât din cale, Cuţât din cărare, Cuţât din Sfinte, Cuţât din zalele greşate Nu te-ntinde, N-o cuprinde, N-o junghia, N-o cuţâta, N-o fârşi, N-o ameţi! Ieşi, Că io te tămâiai, Te sărai, Cu crucea Te închinai, De la Mariţa te depărtai Şi te-am trimes La Măgura Mare, Peste nouă hotare,

194

Structuri magi( Te-am trimes Unde sunt mese întinse Şi făclii aprinse, Că Mariţa mesele le-a strâns, Făcliile le-a stâns. Şî plecară toate, Cu crucea închinate, Cu tămâie tămâiate, De la Mariţa din suflet depărtate. Ş-a rămas Luminată, curată, Ca argintu' cel stricorat, Ca Maica Domnului în cer lăsat, Ca poala Sântă Mării.

Text magnetofon nr. 3265 II p, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Cimpoieru Ecaterina (64 ani); originară din: Nichitoaia, Balş, judeţul Olt; cercetător: A. Giurchescu; în Nichitoaia; la 19 VI1967. Descântec "de muma pădurii" Amin, Descântecu-i di la mine Şi leacu di la Dumnezeu, Şi di la Maica Precistă Să-i fie, Că ieu, Lina, Pe tine Urato, Stâlcito, Despletit-o, Colţato, Zimbato, Ieşi Şî pieri După descântecu' meu, Cu mila Iu' Dumnezeu, Că ieu Lina Cu limba vă descântai, Cu săcuria vă tăiai

„icoleta Coatu Şi di la Măria vă luai Şi-n pietre vă încuiai Şi-n apă vă-necai, Cu toate junghiurile, Cu toate cuţâtele, Cu toate durerile, Cu toate sfârşelile. Amin, Descântecu-i di la mine Leacu di la Dumnezeu Şî di la Maica Precistă Să-i fie!

195

Text magnetofon nr. 3240 11 c, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Lina Niculescu (74 ani); originară din Câmpofeni, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; la Câmpofeni; în 7 IV 1967. Descântec "ia piciorul amorţit" Ieşi, furnică, din picior, Că ţ-a murit un fecior, Ieşi, furnică, ieşi! "De trei ori spui. în timp ce spui, freci picioru' cu mâna. De la baba ştiu. Eee... de când ieram mică. Să dăsmorţăşte, numai trebui să spui." Text magnetofon nr. 1453 e, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu; cules de la: Gogoaşe Sofia (12 ani); originară din: Barca (Segarcea), judeţul Dolj; culegător: G. Suliţeanu; în Barca; la 4 VI1958. Descântec "de dalac" Dalac, dalac Du-te-n munţii divanului, în coarnele cerbilor, în urechile ciutelor, în coadele mărilor, în capu' balaurilor, C-acolo te-aşteaptă;

196 Unde popa nu toacă, Cocoşi nu cântă Fată mare nu se piaptănă, Băiat mic nu plânge, Cioban nu chiuie; Unde popa nu ceteşte, Căruţa nu huruieşte, Că acolo te-aşteaptă Cu mesele-ntinse, Cu făclii aprinse, Cu pahare pline Şi cu toate bune. Cutare n-are ce-ţi da, N-are cu ce te ospăta. Să-1 laşi Curat, luminat, Ca argintu strecurat, C-aşa Dumnezeu 1-a lăsat.

Structuri maSk e

"Iei apă neîncepută şi o ramură de tufă şi îi dai să bea şi îi speli rana. Altădată descânţi cu cuţitu' gol. însemnezi pe deasupra, în timp ce spui. Să vindecă dacă ştie că ie dalac. Dacă nu sunt 9 inşi ca să-1 descânte, îl descânţi dumneata de 9 ori." Dacă nu ie omu' colea, îi descânţi numai apa. Dacă ie acolo, îi descânţi cu cuţitu pă iei." Text magnetofon nr. 3152 g, Arhiva l.E.F. "C. Brailoiu"; cules de la: Smaranda Sterian (83 ani); originară din' Gura Teghii, judeţul Buzău; la: Gura Teghii; în 26 Vii 1966. Descântec "de aplecate " Voi plecăcioase, Mâncăcioase, "Plecate, durere de cap, greaţă, greutate la stomac, scârbă, scârbeală, silă."

^ c 0 leta Coatu Să vă luaţi Să vă duceţi La fata lui Raiu împărat, Că v-au poruncit Că au lăsat o vacă grasă, Să vă ospăteze, Că Cutare Nu vă ştie ospăta Nici adăpa, Nici aşterne, Nici culca, Nici hodini. "Dintr-un manuscris din 1809."

197

"Descântecul acesta a fost copiat întocmai şi publicat în revista Ion Creangă, IX, 233, ca fiind cules din Bucu (Ialomiţa), cu deosebire numai că în loc de Raiu împărat este Roş împărat." Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 216-217. Descântec "de răguşeală" Şî tu, Cută, Şî tu, Cută, încalecă pe drăguţă Şî te du în valea neagră, Şî bea apă să-ţi întreacă, Şî ieşi afară la soare Şî crapă ca o cicoare. Aiesta să rămână Curat şi luminat, Ca argintul cel strecurat, Ca Dumnezeu ce l-o dat. in Ieud (Maramureş)" ^tur Gorovei, Descântecele românilor, p. 380.
u

STRUCTURI CONTRASTANTE IMPERATIV - ENUMERATIVE
Strategia de comunicare nemijlocită cu boala, pentru exorcizare, asociază o diversitate de modalităţi retorice corelate: - contrastul formelor verbale imperative; - opoziţia dintre locul/mediul care trebuie să absoarbă ireversibil, răul, şi trupul uman care trebuie refăcut, prin raportare la modele exemplare, sacre; - accentuarea formelor verbale imperative, prin tehnica argumentativă a ameninţării bolii cu efectele intervenţiei practicianului; - scurte serii enumerative (cu detalierea atributelor bolii) relaţionate cu formele verbale imperative. Aceste procedee care cooperează în vederea anulării efectului negativ, maladiv, se corelează cu tehnicile retorice de regenerare exemplară, relevate de partea finală a textului magic, în împlinirea dezideratului proiectat. Descântec "de rânză" Rânză căcăcioasă, Rânză borâcioasă, Rânză de 99 de feluri, Nu întinde, Nu-1 cuprinde, Nu-i da vărsătură, Nu-i da borâtură, Dă-i vlagă la vlagă, Putere la putere,

sic

oleta Coatu

199

Os la os, Să facă mai b u n d e c â t a fost. c e descântă cu o creangă de măr sau de păr. Afumă . 0inavul cu mugurii. Descântecul îl spune de 3 ori." Text magnetofon nr. 3241 II, bb, ce; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Ioana Lătăreţu (65 ani); originară din: Leleşti, judeţul Gorj; culegător. C. Eretescu; în: Leleşti; /a: 10 IV 1967.

Descântec "de vătămătură"

Vătămătură* v ă t ă m a t ă , " Vătămătură marinată,*" Nu n e c h e z a ca caii, Nu rage ca buhaii, Nu te zgârci ca aricii, Nu te zbate ca piticii, Nu piscui ca puii, Nu te mălui la m a l u ' Nu te-nvălui ca valu, Da' te prinde de buric Ca troscotu' de p ă m â n t , Ca răchita dintr-o vară. De N. să nu gândeşti, Să te duci, Să te prăpădeşti în p ă d u r e a c e a uscată, în a p a c e a tulburată, "Sub cuvântul vătămătură înţeleg românii din Bucovina mai î^ulte boli lăuntrice, însă mai cu samă cele de stomac." '"Verbul a vătăma are la românii din Bucovina trei înţelesuri 5' anume: a) a ataca pe cineva cu cuvântul; b) a răni sau a stâlci PŞ cineva; c) a căpăta o boală lăuntrică." "Marinată = tare înfocată, tare amărâtă, prin măraz rău \sânge rău) făcută. Explicaţia descântătoarei. s s marina sau a se marini însemnează a se îmbolnăvi de 'oiriac, mai ales aceia care lucrează în ziua de Marina, 17 iUlie.«

200

Structuri N. să rămâie curată, Curată şi luminată, Cum e de la Dumnezeu lăsată. Ca argintu' cel curat, Ca auru strecurat. De la mine descântecu' De la Dumnezeu leacu'.

" L Molociu, descântătoare din Calafindeşti care mi-a M dictat descântecul acesta, vindecă vătămătură în următorul mod: se duce la o fântână şi aduce apă neîncepută. Toarnă apa adusă într-o oală, în care se află şi o câtime anumită de losnicioară, lat. solanumdul cămara L. şi-o pune apoi la foc ca să fiarbă înăbuşit, După ce fierbe bine, scurge zama într-o strachină sau într-un pahar şi pune într-însa oleacă de miere curată. Ia apoi un cuţit şi dând cu dânsul de 3 ori în cruciş prin zama din strachină, rosteşte cuvintele de mai sus. Iar după ce într-acest mod descântă, zama o dă celui bolnav de vătămătură ca s-o beie. Unele descântătoare însă vindecă pe cei bolnavi de vătămătură prin aceea că, luând unsoare sau untură şi frecându-i cu dânsa la buric, rostesc cuvintele de mai sus." Simion Florea-Marian Descântece poporane române,^. 254-255. Descântec "de izdat" Ieşi, izdate, Blestămate, Că cu crucea Te voi bate. Nu-i loc de tine, îi loc de altar, De altar ferecat. Tu să te duci în văi,

«jjcoleta Coatu în scorovăi, Acolo-i locu' de voi. Faceţi casă, masă, Liagăn de mătasă. Şi pe Ion să-1 lăsaţi, Curat, Luminat, Ca din ciasu ce-a născut, Nici o nevoie n-a avut.

201

"Se descântă în orice zi, în orice oră; când e bolnav. Se descântă cu postelnicul. Se face cruce la burta bolnavului. Descântecul se spune de trei ori şi-i trece. Izdat e boală de stomac, frământături, junghiuri." Text magnetofon nr. 3239 I c,d; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Anica lanăş, (70 ani); originară din: Runcu, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; în: Runcu; la: 6 IV 1967. Descântec "de izdat" Fugi, izdate, blăstămate, Blăstăma-te-ar Dumnezău Cu cuvântu meu, Şase zâle-n săptămână, Patru săptămâni în lună! Du-te une popa nu tocă, Une cocoş nu cântă, C-acolo-i locu' de tine. Aici îi loc de biserică Şi de altar. Du-te la cine-a mătura Cu mătura dezlegată. Acolo să te duci Ş-acolo să rămâi. Şi cutare a rămas Curat, Luminat,

202

Structuri mag}* Ca auru' străcurat, Ca-n zî bună ce-a născut, Ca maică-sa ce l-o făcut. Leac din gura mea Să-i dea Dumnezeu.

"Izdatul e o durere de stomac. Se face cruce cu mâna şi se scuipă. Se descântă când e bolnav, oricând. Trebuie afumat cu tămâie." Text magnetofon nr. 3241 II g,h. Arhiva l.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Ana Nicolae Schinteie (68 ani); originară din: Runcu, judeţul Gorj; culegător C. Eretescu; în Runcu: la 9 IV 1967. Descântec "de brâncă"* Orbalt cu orbalţ, Cu săgetătură, Cu umflătură, Nu umbla, Nu gâmfa. Numai înapoi să te-ntorci, Că nu-i locu' tău aici, Numai locu' sfintei Mării Mare Curată, Spălată, Luminată, Ca Maica Precistă Din cer lăsată. "Din Straja (Timiş)." Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 245.

"Orbalt, foc viu, olbaţ, orbanţ, răceală, roşaţă, vivor."

r
STRUCTURI CONTRASTANTE
Organizarea poetică fundamentată pe procedeul contrastului asociază mai multe variabile subordonate scopului unic de anulare a efectului bolii: - se explicitează prin contrast (nu...ci) semnificaţia actului ritual-simbolic de eliminare a răului; - se realizează textual opoziţia prin afirmarea efectului malefic şi negarea lui; - se construieşte o pereche opozitivă în care starea persoanei bolnave este plasată la pol negativ şi, prin inversare, se proiectează refacerea sănătăţii. Descântec "de apucat" Buba neagră la fereastră Cere pane şi cu lapte; Nu dau pane şi cu lapte, Ci dau strânsul lui cutare. " in Ţăpu (Tecuci)." 'vtur Gorovei, Descântecele românilor, p. 219.
D

204

Structuri magjc Descântec "de apucat"* Nu descleşt pieptenii, Ci descleşt strânsoarea De 99 de închieturele. Să rămână copilul Sănătos, Ca Dumnezeu care 1-a făcut Şî ca maică-sa care 1-a născut.

"Din Păstrăveni (Neamţu)". 'Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 220. Descântec "pentru durere" leu nu stâmpăr fiarele, Stâmpăr cuţâtele, Junghiurile Şi durerile Din mâna cutăruia. "Fierul ars se pune în apă. Cu această apă se spalâ bolnavul. Se spune de trei ori."

Text magnetofon nr. 3240 II 1, m, Arhiva LEI "C. Brăiloiu"; cules de la: Marina Purice (62 ani); originara din: Dobriţa, judeţul Gorj; culegător C. Eretescu; în: Dobriţa; la: 8 IV 1967.

"Apucate, apucătură, băntuială, duh necurat, fărâm fărâmătură, încleştat, întâmpinat, întâmpineală, de sănătf ' strâns, strânsori, strânsul cel mare, tâlnitură, tâmpinătură, tras-

j^icoleta Coatu

205

Descântec "de puşchea" Astă seară stele Şi puşchele Pe vârfu' limbei mele. Mâine seară nici stele Nici puşchele Pe vârfu' limbei mele. «Din Bogdăneşti (Vâlcea)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 379. Descântec "de şarpe" Tu, şarpe, Capu' să te doaie, Limbile să-nmoaie, Deochiat să fii Leac să nu mai ai. Tu, şarpe, Capu' să nu te doaie, Deochiat să nu fii, Leac să ai. 'Aceleaşi descântece se fac şi pentru muşcătură de fParlă şi de nevăstuicâ." "Din Valea Viei (Buzău)". ^tur Gorovei, Descântecele românilor, p. 396. Descântec "din de soare" )oamnă Sântă Mărie, recistă!

3

206 Sântă Maică Ce-i rău, în capu' meu Să fie-n pârâu; Ce-i în pârâu Să fie-n capu' meu!

Structuri magic

"Bolnavul «din de soare» ia 9 surcele de la tăietor şi Se duce cu dânsele înainte de răsăritul soarelui, la un pârâu După ce a ajuns la starea locului, aruncă o surcică în apă şi începe a rosti cuvintele de mai sus, udându-şi ţn acelaşi timp capul. Astfel continuă el până sfârşeşte toate surcelele." Simion Florea-Marian, Descântecele poporane române, p. 320-321 ("descântece din Transilvania"). Descântec "de plânsori" "plâns, muma pădurii, spărietură, somnul copiilor" Mama câmpului! Şi tu ai copil Şi eu am copil. Al meu mereu plânge, Iar al tău nu plânge. Din aceasta seară Al tău să plângă Şi al meu să tacă. "Din Şiret (Bucovina)." Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 373.

ptfcoleta Coatu Descântec "de guşă" Curcubeu, beu Bea de unde-i bea, Bea din guşa mea. Guşa ta cât o ulcică, Guşa mea cât o mărgică. "Din Găineşti (Suceava)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 330.

207

STRUCTURI DIALOGICE
Strategia dialogică răspunde cerinţei funcţionale unice, de anulare a stării de dezechilibru maladiv prin diferite modalităţi de organizare textuală ca întrebarerăspuns: - în unele variante, dialogul fictiv evoluează de la prezentarea unei situaţii sau enumerarea unor situaţii, cu efect cumulativ, la explicitarea finală a anihilării bolii; - logica textului apelează la modalitatea dialogică de construcţie, accentuând imperativul intervenţiei împo­ triva bolii şi aspectul persuasiv al constrângerii. Descântec "de gâlci" - Şopârlă lată, Fost-ai la baltă? - Fost. - Prins-ai peşte? - Prins. - Fiertu-1-ai? - Fiert. - Săratu-1-ai? - Sărat. - Mâncatu-1-ai? - Mâncat. - Dar lui N. n-ai lăsat? - Ptiu, c-am uitat Şi gâlca o secat. "Din Tătăruşi (Suceava)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 327.

yfjcoleta Coatu Descântec "de puşchea" - Am o puşche pe limbă. - Când ai făcut-o? - Amu. - Tpooooa, amu să piară. "Din Vârful-Câmpului (Dorohoiu)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 379. Descântec "de viermi"

209

- Bună dimineaţa, socule! - Sănătate, bună, păcurariule! - Ştii la ce-am venit, socule? - Oi şti, de mi-i spune, păcurariule! - Să te duci la N până-n sară, Să-i scoţi toţi viermii afară, Că tu, de nu-i scoate, Eu mâni dimineaţă la tine-oi veni, Până soarele n-a răsări Ş-oi veni Cu plug roş, Poros; Cu pogăniciu roş, Poros; Cu boi roşi Poroşi; Şi te-oi ara în lungiş Şi-n curmeziş, Şi mai mult floare albă nu-i face, Mici boabe merii nu-i coace! Sănătate bună, socule! - Mergi sănătos, păcurariule!

210

Structuri magiCe

1

"Se crede că descântecul acesta e numai atunci de fol0s când se descântă de un păcurariu sau de o femeie a cărei bărbat a păscut oile cel puţin o dată în viaţa sa. Descântătorul sau descântătoarea se duce înainte de răsăritul soarelui la un soc cu o botă uscată de alun în mână şi cu bota aceea loveşte mereu în soc, cât rosteşte versurile descântecului." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 349-350 ("descântece din Transilvania").

r
STRUCTURI INCIFRATE
Limbajul poetic magic încifrat, cu cele două aspecte caracteristice, de încifrare totală şi parţială (prin cooperarea cu segmente discursive inteligibile) asociază de la caz la caz, în funcţie de opţiunea performerului, formule care semnifică reechilibrarea bolnavului, prin apelul la forţa benefică sacră. Descântec "de turbă" De-a prii prifti De-a mano manolea De-a codi codaşnic. "Din Cotârgaş (Suceava)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 409. Descântec "de turbă" Amin, amin, De la mine descântecul, De la Maica Domnului, Leacul. Primii, piişte, Salimon, samanie Daştina. "Din Dobrogea". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 409.

212

Structuri magica

Descântec "de turbă"

Primei Primici Solomon Hacana Dresâna. Artur Gorovei, Descântecele românilori, p. 410. Descântec "de muşcătură de şarpe" Carate conopate congapate Corban cruce. Cruce-n cer, cruce-n pământ. Hulduc fă-1 în sus, fă-1 în jos de la pământ. Leac să-i fie. Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 173. Descântec "de muşcătură de şarpe" Meletică peletică Pog conopago Cară gana carga cararata. Cruce-n cer, cruce pe cer, cruce pe pământ, Veninul şarpelui să fie înfrânt. Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 173.

STRUCTURI OXIMORONICE
Structurile magice oximoronice reliefează mai mult decât celelalte modalităţi de organizare textuală, aspectul ireversibilităţii stării maladive. Formulele imposibilului implică o raportare la un timp negat, ilustrând intenţia refacerii totale a persoanei. Descântec "de pocitură" "poceală, pocit" Luna-n cer, Lupu-n pădure Şi piatra-n baltă. Aceşti trei fraţi Când se vor întâlni Şi vor vorbi, îşi vor da bună ziua Şi când vor mânca, Şi vor bea la un loc, Atunci să mă doară Pe mine capul. Atunci şi nici atunci. "Din Moldova". ir Gorovei, Descântecele românilor, p. 375.

214

Structuri magiCe Descântec "de trânji" Descântecul meu Şi al lui Dumnezeu. Cât o sta un pârcălab în rai, Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta un popă în rai, Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta o zmeoaică în rai, Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta un zburător în rai Atâta să stea trânjii la cutare; Cât o sta o fermecătoare în rai Atâta să stea trânjii la cutare.

Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 408-409.

STRUCTURI COMPARATIVE
Discursurile poetice magice proiectează intenţia de izolare a răului din trupul persoanei infectate de boală, printr-un mecanism analogic fundamentat pe legitate magică, asociind de la o variantă la alta şi o formulă finală, de regenerare exemplară; unele performări discursive atestă situaţia în care analogia este resimţită ca suficient de eficientă, renunţându-se la segmentul final care reliefează aspectul reechilibrării. Descântec "de deochi" într-un vârf de munte nalt O şerpoaică a fătat. Nouă pui a fătat. Cum a fătat, Aşa a crăpat. Aşa să crape, Să răscrape Toate pociturile, Toate deocheturile, Din crierii capului Din faţa obrazului. 'Din Broşteni (Suceava)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 299.

216

Structuri magiCe Descântec "de cârtiţă" ("bubă, bube mari, şomâlc") Cârtiţă, Partită Genei, Paragei, Cum ceara se topeşte Şi părul se zgârceşte, Aşa să se topească Şi să se zgârcească Rănile lui N. Şi să rămâie Curat Şi luminat, Amin.

"Din Docăneasa". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 271. Descântec "de deochi" La o răchită răsădită, Este-o fată împodobită, Cu un ochi de apă Şi unu de foc: Cel de apă stânge Pe cel de foc. Cum se stânge focul de apă Aşa să se stângă deocheturile Şi răzmeriturile De la Cutare. "Din Buhoci (Bacău)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 302-303.

jyjcoleta Coatu Descântec "de deochi" în răchita rămurată Este o babă supărată C-un ochi de foc Şi c-un ochi de apă. Şi a luat ochiul cel de foc Şi 1-a dat în cel de apă Şi s-a stâns. "Din Pleşeşti (Suceava)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 302. Descântec "de bubă" Beşică albă, Oile dincolo de mare, Ciobanii dincoace de mare. Cum ciobanii o strigat, Oile au stat de zbierat, Aşa să steie umflăturile Junghiurile, Mâncaturile, De la Cutare. "Din Curteşti (Botoşani)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 261. Descântec "de brâncă" ("orbalţ") Oaie laie, Bucălaie, Zboară-n deal Şi ciobanii şueră-n vale. Oaia a gătit de zberat,

217

218 Ciobanii de şuerat Şi orbalţul de săgetat. "Din Preuteşti (Suceava)".

Structuri magiCe

Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 245. Descântec "de gâlci" Pe cea gârlă repede Veni o lebădă Cu totul albastră, Cu puii albaştri, Cu pliscul de fier. Cum ajunseră, cum se risipiră. Cum ajunseră, cum se zdrobiră. Aşa să se risipească Să se zdrobească Gâlcile Cutăruia. Acu-i lună şi cu stele Acu-s gâlcile; Mâine nu-i nici lună, nici stele Nici gâlcile Cutăruia. "Din Costeşti (Tutova)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 327. Descântec "de deochi" Pasăre albă, Codalbă, Sus te suişi Jos plesnişi. Plesnească Ochii râmnitorilor! Plesnească

^jColeta Coatu Ochii deochetorilor! Cine a râmnit A plesnit. Şi a rămas N. Curat, Luminat, Ca argintu stricurat. -Din Dejeşti (Olt)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 303.

219

STRUCTURI NARATIVE
Narativitatea care semnifică o modalitate strategică textuală de eliminare a răului, se diversifică la nivelul variabilităţii discursive: - unele construcţii epice comentează intervenţiile unor actanţi care anulează manifestarea bolii; - alte variante organizează epicul prin procedeul contrastului şi singularizării; - în unele situaţii, narativitatea asociază o adjuvanţă dirijată în sensul anihilării factorului negativ; variantele insistă asupra elementelor de ritual integrate logicii narative-discursive. Descântec "de guşă" Purced guşile Pe cale, Pe cărare. Da' o treţă, O căţea înaintea lor ieşi Şi aşa li prinde, De icre Ii curge; Vinele saca Şi guşile rămân Cât un fir de mac, în patru despicat, Peste mare aruncat. "Din Găineşti (Suceava)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 330.

r

a Coatu

221

Descântec "de gâlci" Gâlcile, Modâlcile, lele-ncălecară pe furcă Şî plecară peste munte. Cu lupii să-ntâlniră, Lupii le mâncară Şi din rădăcini să uscară. Surdu n-auzî, Orbu nu văzu, Mutu nu putu vorbi. Lupii le mâncară, Din rădăcini să uscară. încălecară pă furcă Şî plecară pestă munte. leu le prinsei Şî le-adunai, Şî pe furcă le-ncălecai, Cu oţăt le oţăţii, Cu tămâie le tămâii, Ş-atuncea iele să otrăviră Şî din gâtu' lui Ion săcară, Şî să uscară. Şî rămasă Curat Şî luminat Ca de Dumnezău lăsat, Că-n ciasu de să născu' Nici o nevoie n-a avut. "Gâlcile se pun la copiii mici, la gât. Se descântă cu oţet §i cu făină. Se pune compresă la gât şi se leagă. Dacă nu ajută, se pune compresă cu o felie de slănină sau cu sămânţă de dovleac. Descântă cu furca în amestecul de făină şi oţet. Oricând se spune, o singură dată."

222

Structuri magi,

Text magnetofon, nr. 3241 e, f; Arhiva I.E.F. "C. Brăilohj». cules de la: Măria Arbagic (68 ani); originară din: Runcn judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; în: Runcu; la 9 |y 1967 Descântec "de bube dulci" Bubî dulşe, Nunta-ş faşe. Toate bubele le-am chemat, Numa buba şea dulşe n-am chemat-o. Ie din vârf s-a uscat, Din rădăcină-a secat. Frumos trupu' Iu' cutare Am curăţat. Din hicatu' lui, Din bojocii lui, Din maiele lui, Rărunchii lui, Din creierii capului, Din faţa obrazului. Să rămâie Curat, luminat, Ca argintu cel curat, Ca vinu cel strecurat. Leac să-i fie, Leac să-i de. Text magnetofon nr. 3074 I m, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Boroş Nastasia: originară din Galaţi; culegător: C. Eretescu; în: Paltin, judeţul Vrancea; la: 19 VI1966. Descântec "de bubă" S-au adunat Nouă preotese,

^jcoleta Coatu Nouă judecătorese, Nouă morărese, Din munţii Ganaleilor, Bun prânz au gătit Pe toate bubele le-a chemat, Numai de asta şi-a uitat. Dar ea rău s-a mâniat, Din vârf s-a uscat, Din rădăcină a secat. « i Orlat (Sibiu)". Dn Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 262. Descântec "de bube dulci" Mă sculai Duminică dimineaţa Şi făcui o masă mare; Chemai toate bubele Toate plescăitele, Toate cârtiţele, Toate udmele, Numai buba cea dulce N-o chemai. S-a mâniat Şi s-a uscat Ca baliga-n gura cuptorului. "DinVultcani(Fălciu)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 268. Descântec "de bube dulci" Făcut-a N. (cutarele) Masă mare,

224 Peste mare, De-a trecut hotarele. Acolo el a chemat, A chemat de-au ospătat Bubele Cu udmele, Cu puşchele, Cu scurtele, Zgaibele, Bolfele, Gâlcile, Cu ulcioare Şi buboaie. Dar pe bubele dulci, Ce-s a Samcei ţâţi, N-au chemat. Deci s-au îmflat De mânie au crăpat. Rădăcina le-a secat, Cucuiul li s-a uscat. în trestie le-am băgat, Cu sugel le-am înfundat, în mare le-am aruncat. N. de ele a scăpat, Trupul i-a rămas curat. "Din Moldova."

Structuri magi,

Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 268. Descântec "de cârtiţă" ("bubă, bube mari, şomâlc") Mă sculai Duminică dimineaţă Şi chemai Toate bubuşoarele, Zgâncuşoarele, Numai pe cârtiţe

I
yjcoleta Coatu Nu le-am chemat. Ele s-o-ngâmfat Şi s-o umflat. Eu cu cenuşă le-am presărat, Cu mătura le-am măturat, Peste leac le-am dat. Să rămâie Cutare Curat, Luminat, Ca Maica din cer Ce l-o lăsat. « i Smulţi (Covurlui)". Dn Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 271. Descântec "de boală (tifos)" Mă sculai de dimineaţă Şi ieşii afară Şi văzui pe Nunniţa Cu mătura-n mână Şi cu grebla-n altă mână, Şi o-ntrebai: - Und' te duci, Nunniţă? - Mă duc la câmpul Rusalimului, Să-1 matur de ghinci şi mărăcini. - Rogu-te, Nunniţă, Nu te duce acolo, Ci te du la Cutare Şi-i mătură boala: boala ţigănească, boala porcească, boala ungurească, boala nemţească, Din frică, Din deochi, Din plecate, Din osteneală. 225

226

Structuri Şi-i mătură toată boala Din toate-ncheieturile Şi din toate mădulările Şi să fugă boala dinaintea lui Cum fuge gunoiul dinaintea măturii Şi omul de Rusalii. Şi Cutare să rămâie Curat Şi luminat, Cum Dumnezeu 1-a lăsat.

"Din Urecheşti (Râmnicu Sărat)." Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 235. Descântec "de speriat" A plecat Costică Pe cale, Pe cărare. Când a fost cu iei în cale întâlnitu-s-a Leu cu leoaică, Parleu, parleoaică, Groază, grozoaică, Fior, fioroaică; Fricile l-apucă Grozile l-ogrăzi Şî 1-a-nspăimântat, Şî 1-a-nfiorat. Nu te văieta, Costică Nu te-orăcăi, Că Stanca şti a descânta Cu limba a descânta, Cu mătura a mătura 'n Marea Neagră-1 arunca. Furcile, gropile, spaimile Fiorile, răutăţile Toati, toa' s-o curăţa De la Costică.

^•oleta Coatu Costică să rămâie Curat, luminat Ca argintu strecurat Ca maica lui Ce 1-a lăsat.

227

feXt magnetofon nr. 3187 II b, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu" 4es de la: Stanca loanii (76 ani); originară din: Paltin, tideţul Vrancea; culegător. C. Eretescu; fa: Paltin în: 26 (II1966. Descântec "de spăimântă" Nouă fierăriţă, Nouă ghielăriţă, Nouă muscăliţă Şi cu aripa sătanii, Iele păru-şi despletiră, Dinţii şi-i rânjiră, Iele să uitară Şi pe copil îl speriară. Iele, cân' a auzât Că copilu' s-a spăriat, Atuncea bine le-o părut. Dar atuncea ce-am făcut? M-am dus în pădure Şi-am luat nouă nuiele din gard Şi-acas' am venit, la copil Şi l-am afumat. Nouă fierăriţă, Nouă ghielăriţă Şî cu nouă muscăliţă A pus şeile pe cai Şi pe cai a-ncălecat, Toată ţara a umblat. Când a luat şeile de pe cai A găsât pe muma pădurii Băgată sub şeile cailor. Iei atuncia au luat-o,

228

Structuri magj{

O strâns-o, O cuprins-o. Ia atuncia s-a rugat: - Nu mă zdrobi, Nu mă omorî, C-aduc vlagă la vlagă, Putere la putere, Os la os Şi fac copilu ăsta Mai bun de cum a fost, Că iei din somn s-a spăriat Şi după mine - a plecat. Nu mă omorî, Că bine l-oi face Şi de-aicea-ncolo. Descântecu-i de la mine, Leacu-i de la Dumnezeu Şî de la Maica Sfântă. "Se descântă oricând, atunci când e copilu' bolnav. Dacă nu-i trece după descântec, se dezbracă copilu' de hainele în care s-a îmbolnăvit şi se trec peste un hotar: aşa cum se leapădă haina de pe copil - zici - aşa să se dezbrace boala de pe iei. întors acasă, copilul trebuie afumat cu cărbuni din vatra focului, ca să se liniştească. Descântecul se spune o singură dată. Se descântă cu cărbune." Text magnetofon nr. 3239 I i, h; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Măria Arbagic (68 ani); originară din: Runcu, judeţul Gorj: culegător: C. Eretescu: în: Runcu; la: 6 IV 1967. Descântec "de Dânsele" S-o înecat S-o mânecat Nouă irodiţe, Pe văi, pe costiţe, Pe toate costiţele

coleta Coatu Pe toate mlădiţele, Pe toate costişele Şi pe toate iedele (?) Şi pe toate coastele Descântând de Dânsele. Irodiţa cea mai mare, C-un pahar de-argint în poale, Ce-o făcut lui N. Cum o cântat, Cum i-o descântat, Că ea cu mâna le-o luat Şi le-o pus Cap la cap, Frunte la frunte, Sprâncene la sprâncene, Gene la gene, Ochi la ochi, Nas la nas, Obraz la obraz, Gură la gură, Fălci la fălci, Grumaz la grumaz, Umere la umere, Coate la coate, Palmi la palmi, Nod Ia nod, Degete la degete, Unghii la unghii, Piept la piept, Spate la spate, Coaste la coaste, Pântece la pântece, Mijloc la mijloc, Spinare la spinare, Cruci la cruci, Şolduri la şolduri, Spete la spete, Fluiere la fluiere, Pulpi la pulpi, Glezne la glezne, Căpută la căpută,

230 Tălpi la tălpi, Noduri la noduri, Degete la degete, Unghii la unghii; Şi cum le-o pus, Dânsele s-o dus Cum o descântat; Dânsele o-ncetat.

Structuri niagj

"Acest descântec e cules de la o româncă din Sângeorgiu, în Transilvania. Descântătoarea posteşte toată ziua aceea în care are să descânte. Iară înainte de-a începe a descânta, face cruce, bate vreo câteva mătane, şi-apoi, punând mâna pe părţile ce le numeşte, descântă." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 9598.

STRUCTURI NARATIVE EXEMPLARE
Desfăşurarea textuală narativă care are ca finalitate actul vindecării proiectează intervenţia benefică în planul exemplarităţii, prin raportarea la modelul arhetipal, realizând o intensificare retorică, cu implicaţii funcţionale. Descântec "de spăimânt" A plecat Cutare copil bolnav Pă cale, Pă cărare, Pă soare răsare, Pă drumu' cel mare. S-a-ntâlnit cu ipilepsia în cale: Ipilepsie Din blăsteme bisăriceşti, Ipilepsie Din blăsteme părinteşti. Iei a rămas în dureri, în văietări, în cântări. Nimenea-n lume nu-1 auzî, Maica Domnului-n cer îl auzî, Pe pământ să coborî Şi la cutare bolnav veni.

232

Structuri Taci, dragu meu, Nu te cânta, Nu te văieta, Ci vină tare, în fuga mare La Grigore descântătoriu, Că liac am pus Şi-am încetat Sperietura, Spăimântătura, înfricoşătura, Că Maica Domnului A luat miere de roi Şi busuioc chitat, Pe cel vânt o-ncălecat Şi-o colindat Luncile, satele, Văile, apele, Comunele şi pădurile Şi-ajunse 99 steaguri de noroi, 99 steaguri de strigă, 99 stea' de-ntâlnitori, de mirăton, 99 steaguri de muma pădurii, De ciumă, De holeră, De zmei, de zmeoaice, Ce 1-a speriet Şi 1-a spăimântat Din somn 1-a deşteptat. Maica Domnului Pe toţi dindărăt i-aducea Şi-n cuptor îi băga, Foc la uşă cu 9 cară de lemne le da, Bice de foc îi bătea, Pielea pe iei pleznea, Sângele {uruia. Paharu cu miere sprijinea Şi-i da bolnavului, De se ungea Şi cruce-n frunte-i făcea, Şi la inimă tot aşa.

jVicoleta Coatu Şi pune-ndemn la-ndemn, Şi spor la spor, Şi s-o face bolnavu' cum a fost Iei în zî bună ce-a născut Nici o nevoie n-o avut. Să se potolească înfricoşătura, Spăimântătura, Strâga, Râmna, Zburătoru', Muma pădurii Ce l-o spăriat Şi 1-a spăimântat. Cu ipilepsie 1-a lăsat. Cum să potoleşte Ţara, sară, Vitele-n conacele lor, Păsările pă cuiburile lor, Şi oamenii în paturile lor. Că iei în zî bună, bolnavu, Ce-o născut, Nici o nevoie n-o avut. Să-nvăliască Carnea pe oasele lui, De sănătate, Cum să-nvăleşte Mierea-n stupină Şi busuiocu-n grădină. Doamne, Maică, Sântă Mărie, Leac şi sănătate De epilepsie Să-i fie!
Şi os la os.

233

"Se descântă în miere de stup cu busuiocul şi bolnavul se unge şi mănâncă din ea numai când se culcă. îşi face cruce cu miere în frunte, la inimă şi la burtă. Din miere mănâncă cu un fir de busuioc. Se spune de 3 ori, oricând."

234

Structuri magi,

Text magnetofon nr. 3240 II z, y; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"cules de la Grigore Vlăduţ (63 ani); originar din Dobriţa jud. Gorj; culegător: C. Eretescu; la: Dobriţa; în: 8 IV 1967.

Descântec "de durere de cap"

La stânca de fier O pasăre de fier O scos pui de fier, Cu clobanţ de fier, Cu aripi de fier, Cu toate de fier. Puii o prins a ţipa Şi-a se văicăra Că n-au ce mânca Şi cu ce s-adăpa. Mă-sa a prins a se mişcula Şi-a se văicăra Că n-are cu ce-i hrăni Şi cu ce-i zburătăci. Nime n-o văzut-o, Nime n-o auzit-o, Numai Maica Domnului Din poarta cerului, Numai ea a văzut-o Numai ea a auzit-o Şi-o întrebat-o: - Tu, pasăre de fier, De la stânca de fier, Ce te mişulezi Ce te văicărezi? - Cum nu m-oi mişula Şi cum nu m-oi văicăra Că n-am puii cu ce-i hrăni Şi cu ce-i zburătăci! - Taci, nu te mişcula

jsjicoleta Coatu Nu e văicăra, Că eu sfat ţi-oi da Puii c u m să-i hrăneşti Să-i zburătăceşti. Du-te la N. în fugă Şi din cap i-apucă: Soare s e c ' cu arbalţ Soare sec cu bubă-n cap, Soare sec cu spăriet, Soare sec prin somn, Soare sec prin foame, Soare sec prin ostineală, Soare sec prin scârbă, Cu buzele-1 suge, Cu aripele-1 strânge Şi la pui îl du. Puii-ţi hrăneşte, Şi zburătăceşte, C-acela li-i cina Acela-i hodina; Acela li-i masu, Acela-i popasu. N. să sară, Să răsară Mândru şi curat, Ca Maica Domnului Ce l-o dat.

235

"Acest descântec dictat de-o româncă din orăşelul Boian, mi 1-a comunicat domnul V. Turturean, preot. Descântătoarea care descântă de durere de cap ia 9 surcele de la trunchi, sau tăietor, încinge fiecare surcea

[ "Soare-sec, soare-de-sec sau închisoare, după explicarea descântătoarelor însemnează boala ce o are omul, când îl doare numai jumătate de cap. Această boală se capătă mai ales atunci [Când cineva stă în preajma soarelui, şi acesta îl păleşte cu razele pe capul gol. Cei mai mulţi zic orbalţ în loc de arbalţ. Sub arbalţ din descântecul acesta se înţelege un fel de durere crâncenă care bănuieşte creierii."

236

Structuri magiCe

într-o strachină în care se află apă neîncepută şi picurând apa ce se prinde de surcică pe capul celui bolnav, rosteşte cuvintele descântecului de 9 ori dupăolaltă, adică de atâtea ori câte surcele sunt. iar după ce într-acest chip a descântat şi după ce cu apa ce-a mai rămas 1-a spălat pe cap, aruncă surcelele întrun loc pe unde nime' nu umblă. Cel ce capătă durere de cap poate şi singur să se lecuiască. Ia adică 9 surcele de la lemnariu sau tocătoriu, adică de pe locul unde de regulă se taie lemnele trebuincioase pentru casă şi se duce cu dânsele la o apă curgătoare. După ce a ajuns la starea locului, ia cu fiecare surcică apă peste cap şi la fiecare luare zice: "închisoare-n apă Sănătatea-n cap!" Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 114-117. Descântec "din vânturi" A pleca' George Pe cale, Pe cărare, Pă soare răsare, Pe drumu' cel mare, Pe lunca cea mare, Pe ogoară, Pe podgoară, Pin grădinile cu flori Pi su' pomi roditori. S-a-ntâlni' Cu vânturile Sfintelor în cale: Vânturi calde, Vânturi răcoroasî, Vânturi frumoasî, De la Sfinte suflate. Peste George-a suflat,

j^jcoleta Coatu Vlaga din trup i-a luat. A rămas în dureri, în văietări, în căutări. Nimea-n lume n-auzî Pe pământ să coborî Şi la George veni. -Taci, dragul meu, Nu te cânta, Nu te văeta, Ci cură tare, în fuga mare La Grigore descântătoriu, Că iei o-ncetat Vânturile sfintelor, Că Maica Domnului 0 luat miere de roi Şi busuioc chitat, Pe cal de vânt o-ncălecat Şi-o colindat Luncile, satele, Văile, apele Comunele şi pădurile. Şi-ajunseră Pe Ileana, pe Sânziana Pă Sora Soarelui a mică, Cu vizitii lor, Şi înaintea lor îngenunchie, Şi podelele le sărută. Voi, coconitelor, Voi, jupăniţelor, Voi, când aţi trecut Pestă dealuri, Pestă codri deşi, Pestă pomi roditori, Prin grădinile cu flori. Pestă George aţi suflat Vlaga din trup lui aţi luat. Voi aminte să vă aduceţi Şi să vă-ntrebaţi

238

Structuri magiCe Şi leacu lui în această sticlă cu apă să i-1 daţi, Că iei, când o bea, Şi s-o spăla, Va pune îndemn la îndemn Şi spor la spor, Şi os la os, S-o face George cum a fost. Că George în zi bună ce-a născut Nici o nevoie n-o avut, Că iei a rămas cu somnu' Şî cu Domnu'. Ş-o rămas Curat, luminat, Ca auru' strecurat, Cum Maica Precista L-a lăsat. Că iei în zî bună ce-a născut Nici o nevoie n-o avut. Să-nvălească carnea pe oasele Iui De sănătate, Cum să-nveleşte Mierea în stupină Şi busuiocu-n grădină. Doamne, Maica Sântă Mărie Leac şi sănătate La Maica Domnului să-i fie.

"Se descântă cu busuiocu-n apă. Trebuie să se spele deasupra unui leandru. Trebuie să se culce după descântec." Text magnetofon 3240 II s,t; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Grigore Vlăduţ; originar din: Dobriţa, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; la Dobriţa; în: 8 IV 1967.

r
^jcoleta Coatu Descântec "de Iele" ("de Hele Sfinte") A pleca' Vasile Pe cale, Pe cărare, Pe soare răsare, Pe drumu' cel mare. S-a-ntâlnit cu Sfintele-n cale, Cu Ilona, cu Sânziana Cu Sora Soarelui a mică, Cu vizitiu' lor, Cu cai roşii flăcărind, Cu trăsura ţăcănind, Cu vizetiu' lor mânân'. La pom-ăl mare, rotat, Peste Vasile o dat, De mână dreaptă l-o luat, Sus l-o ridicat, Vlaga din iei o luat. Iei o rămas în dureri, în văietări, în cântări. Nimenea-n lume nu-1 auzî, Maica Domnului în ceri auzî, Pe pământ să coborî Şî la Vasîle veni. - Taci, dragu meu, Nu te căuta, Nu te văieta, Ci cură* tare în fuga mare, La Grigore descântătoriu Că iei leac o pus Ş-o-ncetat Sfintele, Că Maica Domnului O luat miere de roi
"vino!"

Structuri Şî busuioc chitat, Pe cal de vânt o-ncălecat Ş-o colindat Luncile, satele, Văile, apele Comunele şi pădurile Şi-ajunse pe Ileana, Pe Sânziana, Pă Sora Soarelui a mică, Cu vizitiu' lor. Şî-naintea lor îngenunchie, Şî poalele le sărută, Şî frumos le întrebă: - Voi, cuconiţelor, Voi, jupâneselor, Tu, Ileana, Tu, Sânziana, Tu, Sora Soarelui a mică, Cu vizitiu' vostru, Când aţi trecut Pi la pomu-ăl mare, rotat Pi la tăiul Iu' Cazac Cu caii roşii fîecărin', Cu trăsura ţăcănin', Cu vizitiu' lor mânăn', Peste Vasile aţi dat, De mâna dreaptă l-aţi luat Sus l-aţi ridicat, Cu caii l-aţi călcat, Vlaga din iei aţi luat. leu pe voi vă rog Aminte să v-aduceţi, Să vă-ntrebaţi Şî leacu lui, în această sticlă cu apă, Să i-1 daţi, Că iei, în zî bună ce-o născut, Nici o nevoie n-o avut. Iei din apa asta când o bea Şî s-o spăla, Va pune îndemn la îndemn

jflcoleta Coatu Şi spor la spor, Şi os la os; Să face Vasile De cum a fost, Că iei în zî bună ce-o născut, Nici o nevoie n-o avut. Iei a rămas Cu somnu', Şî cu Domnu'. Şî o rămas Curat, luminat, Ca auru' strecurat, Cum Maica Precista 1-a lăsat, De când a fost iei botezat. Să-nvăliască oasele lui de sănătate, Cum să-nvăleşte mierea în stupini Şî busuiocu' în grădină. Doamne, Maică, Sântă Mărie, Leac şi sănătate De la Maica Domnului Şî de la Sfânta zi Să-i fie!

241

"Se descântă cu busuioc în apă. Spune descântecul de 2 ori, apoi se spală la Ioc curat: grădină, flori. Se spune oricând. Sigur, trece. Hele Sfinte sunt nişte fete frumoase care te lasă damblagiu de o parte şi mut." Text magnetofon nr.3240 II p, r. Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; Uiles de la: Grigore Vlăduţ (63 ani); originar din Dobriţa, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; la: Dobriţa; în: 8 IV 1967.

242

Structuri magi, Descântec "de albaţă" Gheorghe o sinecat* Şi-o mânecat " De la casă, De la masă, Pe cale, Pe cărare Gras şi frumos, Rumen şi voios. Dar când o fost La mijloc de cale, De cale şi de cărare L-o tâlnit Vântoasele Şi cu Frumoasele. Din faţă l-o tâlnit, De pământ l-o trântit, Gros negru"" l-o făcut, Cu ţărnă l-o acoperit, Albeţe în ochi i-o băgat, Făr-de vederi l-o lăsat. O prins Gheorghe -a se tângui Şi-a se glăsui, Cu glas mare până-n cer, Cu lacrimi până-n pământ. Nime nu l-o văzut, Nime nu l-o auzit, Numai Maica Domnului Din poarta cerului, Numai ea că 1-a văzut, Numai ea l-o auzit

"A sineca după cum mi-au spus unele descântătoare, însemnează a sili des-de-demineaţă. S-o sinicat = s-o silit, s-o grăbit. După altele însă însemnează a-şi face semnul crucii înainte de pornire sau de lucru." "A mâneca, a se scula des-demineaţă, de unde apoi Ş> proverbul: «cine mânecă mai demineaţă, mai departe ajunge»'" "Gros negru adică prea negru, de tot negru."

pjjcoleta Coatu

f

_

243

^

Şi pe nume l-o strigat Şi aşa l-o întrebat: - Gheorghe, Ce plângi, Ce te tângueşti, Ce te grăbeşti, Cu glas mare până-n cer, Cu lacrimi până-n pământ? - Eu cum nu m-oi tângui Şi cum nu m-oi glăsui Cu glas mare până-n cer, Cu lacrimi până-n pământ, C-am sinecat Ş-am mânecat De la casă, De la masă, Pe cale, Pe cărare, Gras şi frumos, Rumen şi voios. Dar când a fost La mijloc de cale, De cale, de cărare, M-o' tâlnit Vântoasele Şi cu Frumoasele, Din faţă m-o' tâlnit, De pământ m-o trântit, Gros negru m-o făcut, Cu ţărână m-o acoperit, Albaţă-n ochi mi-o băgat, Făr-de vederi m-o lăsat.* - Taci, Gheorghe, Nu mai plânge "Acesta este unicul descântec în care se aminteşte de « drumul lui Adam». în toate celelalte descântece, câte le-am adunat eu până acuma, se aminteşte numai de «drumu lui Traian» sau «Troian». întrebând pe descântătoare ce înseninează «drumu lui Adam» ea mi-a răspuns: "Dumneata îi şti doară mai bine decât mine cine o fost Adam, ce să-ţi mai spun şi eu1"

244

Structuri magi,* Cu lacrimi de sânge! Nu te tângui, Nu te glăsui, Că eu te-oi lecui! Maica Domnului Din poarta cerului Scară de aur o slobozit, Pe dânsa s-o scoborât, înaintea lui Gheorghe-o ieşit, De mâna dreaptă î-o luat, Di pe soare 1-o-nturnat Şi-o pornit, şi-o plecat Pe drumu lui Adam, La fântâna lui Iordan. Şi-o tâînit trei surori a Soarelui, Cu trei mături, Cu trei greble, Cu trei diriticanii," Cu trei mâneci de mătasă albă, Maica Domnului, Cum le-o' tâlnit, Cum le-o zărit, Poala o întins, Calea le-o cuprins Şi le-o întrebat, Şi le-o cuvântat: - Unde mergeţi voi, Trei surori a Soarelui? - Că noi mergem Şi ne ducem La fântâna lui Dumnezeu, S-o curăţim de gozuri Şi de gloduri! - Nu mergeţi

* "Verbul «a diritica» însemnează atâta cât a orândui, a curaţi în casă, ca să fie frumos. Substantivul «diriticanie» însemnează aşadar orânduială, îngrijire, diregere. Ambele aceste cuvinte se uzitează în mai multe comune din Bucovina. Sinonim cu a diritica e verbul a oporni, care în înţeles de a curaţi, a direge, se aude foarte adeseori la românii din Covasna şi Ciuderiu."

r

j^icoleta Coatu Nu vă duceţi Voi, trei surori a Soarelui, La fântâna lui Dumnezeu. E curată, Luminată, Ca de Dumnezeu ce-i dată. Da voi mergeţi şi vă duceţi De curăţiţi albeţele Şi cetele De pe ochii lui Gheorghe. Curăţiţi albaţa albă, Albaţa neagră, Albaţa roşă, Albaţa de 99 de feluri, Albaţa de 99 de chipuri. Cătaţi-o în cleştele capului* , în faţa obazului, în genele ochilor, împrejurul ochilor, în luminile ochilor Curund" , Mai curund, Cu greblele o greblaţi Cu foarfecele forfecaţi, Cu măturile-o măturaţi, Cu unghiile o ciupiţi, Din ochi mi-o fugăriţi Cu mânicele-o ştergeţi, în poale mi-o puneţi, La aria cu-umblătitori o duceţi. Ca-umblătitorii în grabă Mii şi fărâme s-o facă. Peste gardul ţarinei s-o deie Boii în coarne s-o ieie. Boii în coarne c-or lua-o Şi la mare că mi-or duce-o. Acolo să piară,

»

"Partea capului unde se îmbină oasele parietale sau lăturaşe cu osul frunţii, se numeşte de cătră popor «cleştele capului»". "Citrund e provincialism în loc de curând, degrabă."

246 Acolo să răspiară. Gheorghe să rămâie Curat, Şi luminat, Ca argintu' strecurat, Ca soarele-n sănin, în vecii vecilor amin!

Structuri magiCe

"Descântecul acesta se descântă în 9 zile dupăolaltă des-demineaţă până a nu răsări soarele. După a noua zi cel bolnav trebuie să fie vindecat. Se descântă în orişice zi, fie de frupt sau de post, şi în fiecare zi versurile de sus se repetă câte de 9 ori dupăolaltă, adică descântecul se descântă în 9 răstâmpuri. Dacă, după cum mi-a spus descântătoarea, o româncă din târguşorul Cindeiu, care mi 1-a dictat, dacă nu se descântă în fiecare zi câte de 9 ori una după alta, atunci descântecul nu e de nici o samă, de nici un leac. Descântătoarea, când începe a descânta, prinde cu două degete mâneca cămăşii drepte în palmă, iar cu celelalte trei degete ia o crenguţă de mătură şi o păreche de foarfeci şi cu aceste obiecte descântă, dând în cruciş asupra amânduror ochilor. Dacă însă descântătoarea dă numai asupra unui ochi cu obiectele acestea, atunci tot descântecul nu e de nici un leac, căci albeaţa se mută pe celălalt ochi. Mai departe, spune descântătoarea că deşi albeaţa se vindecă în decursul descântării, totuşi trebuie să se împlinească cele 9 zile menite pentru descântare, căci neîmplinindu-se, albeaţa iarăşi se aruncă pe ochi." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 1-9. Descântec "de apucat" S-a sculat Ioana Duminică dimineaţa, S-a pieptănat, S-a spălat,

j^jcoleta Coatu La biserică a plecat, Cu apucatu' s-a-ntâlnit Acas-a venit. Uşa neastupată, Pe coş a intrat Şi-n piept s-o băgat Ş-o ghemuit-o, Ş-o sfârâit-o, Ş-o hârcâit-o. Nime' n-o auzât Numa Maica Sântă Mărie, Din cer a auzât, Pe scară de argint s-o coborât Şi pe Ioana o întrebat-o: - Ce-ai Ioană, Ce te jelăleşti, Ce te grămădeşti? - O, Maică Sântă Mărie, M-am sculat duminică dimineaţă, M-am peptănat, M-am spălat, La biseric-am plecat. Uşa n-am încuiat-o. O intrat pe coş Şi-n piept s-o băgat Şi m-o ghemuit, Şi m-o hârcâit, Şi m-o grămădit. - Taci, Ioană, C-alergai în fuga mare La Ana descântătoare, Că descântă Cu pieptinii di cânepă; Cum descurcă pieptinii cânepa Cânepa din fuior Şi-i alege, Aşa să s-aliagă Apucatu' din pieptu' tău Şi să descurce Şi să-ţi triacă, Că ieu suflu

248 Şi scuipiu Şi-n Marea Neagră-1 înec. (scuipă) Leac din gura me Şi din mâna me Şi din Sfânta zî de azi Să-ţ dea ţie, Ioană!

Structuri mcigiCe

"Se descântă cu pieptene de cânepă şi cu unt dulce. Cu untul se unge pe piept cel bolnav. Numai duminica se descântă, în orice oră. Descântecul se spune de 3 ori. Se unge: pieptul - partea dreaptă, spatele - partea stângă; pieptul - partea stângă, spatele - partea dreaptă. îi trece." Text magnetofon 3241 II k,l, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Ana Nicolae Schinteie (68 ani); originară din: Runcu, judeţul Gorj; culegător, C. Eretescu; în: Runcu; Ia: 9 IV 1967. Descântec "de pretit" Se luară Dumnezeu Cu Sfântul Petru Pe cale, Pe cărare, Pe drumul cel mare. Sosiră la un pod mare Tot de aramă. Dumnezeu şi Sfântu Petru O trecut, Omul pe nume n-o putut. - Treci, omule. - Nu pot, Că pe pod am păşit, Podeaua s-o smintit, Picioru' s-o sclintit. - Descântă. - Că nu ştiu. -Zi:

r

^icoleta Coatu Să se vindece Os cu os, Cum se vindecă Pământul Primăvara, Când îl ară oamenii. Iară omul să rămâie Curat, Ca bunul Dumnezeu Ce l-o dat. foin leud (Maramureş)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 377.

249

COMBINATORIA STRUCTURILOR POETICEMAGICE

Logica unitară de construcţie a textului poetic-magic ca entitate implică şi combinatoria diversă a modalităţilor strategice prezentate, orientate în sensul distrugerii efectului negativ maladiv. Corpusul de texte ilustrează câteva formule combinatorii atestând variabile retorice de îndepărtare a bolii, relaţionate cu formule finale de refacere totală a stării de sănătate.

WCTURI IMPERATIV-ENUMERATIVE + NARATIVE

Descântec "de rast" A plecat Măria Pe cale, Pe cărare, S-a întâlnit Cu rastu-n cale; Rastu' cu răstoaica, Veninu' cu veninoaica, Muma pădurii cu păduroaica. Am dat rastu-n trei Şi-a mai rămas cât un bob de mei; Ş-ăla să piei, Să te răspiei Şi-n burta Măriei Să nu mai fii! Leac din gura mea! .astu' e o durere de burtă. Se pune un semn, o dungă Peste burtă. Acela e rastu' cu răstoaica. Se descântă numai noaptea, la cântatul cocoşilor. De 9 ori se descântă, în 9 nopţi." lext magnetofon nr. 3241 II m, n; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Ana Nicolae Schinteie (68 ani); originară din: Runcu, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; în; Runcu; la: 9 IV 1967.

252

Structuri mQgî

Descântec "de apucat" Strigoaica a găsit Uşa casei deschisă, Fereastra destupată, Focul stâns. în dinţi pe cutare 1-a luat, Sângele i-a sorbit, La pământ 1-a trântit, Cu morţii 1-a socotit. Maica Domnului din cer a auzit, în braţe 1-a luat, Pe masă de argint I-a pus, Cu basma de fir 1-a şters, Oscioarele i le-a dres, Junghiul i 1-a scos, Sănătatea să-1 pătrundă până-n os. Strigoaica, moroaică, Desfă, Cutăruia De orice rău ai pus pe dânsul, Că în piuă te-oi pisa, în moară te-oi măcina, în vânt te-oi arunca. încât norii s-or mira. Desfă-1 pe Cutare De 99 de apucături, De 99 de întâlnituri, De 99 de aplecaturi De 99 de deocheturi, De 99 de junghiuri, Strâns cu ceas rău. Tu, apucatule, Tu, tâlnitule, Colţatule, Urâtule, Grozavule, Negritule, Ieşi, Du-te de la cutare,

<jColeta Coatu

253

Din spatele lui, Din pieptul lui, Spinarea lui, Rinichii lui, Ficatul lui, Inima lui. Din zgârciul nasului, Din faţa obrazului, Că cutare nu vă poate purta, Nu vă poate cina, Adăpa şi plimba. Ieşi, Du-te peste prăpăstii şi munţi, în faţa Craiului împărat, Unde te aşteaptă cu mese-ntinse, Făclii aprinse. Acolo vă este cina, Acolo vă e hodina, Acolo vă potoliţi, Acolo să vă risipiţi. Să rămâie Cutare Curat, luminat Ca argintul cel curat. Eu mă închin cu descântecul, Maica Precista cu leacul. rtur Gorovei, Descântecele românilor, p. 223. Descântec "de soare săc* Pleacă Ion Pe cale, Pe cărare Se-ntâlni Cu soarele săc în cale. Tu,soare săc, Tu, soare, din răsărit de soare, Soare di la prânz,

254

Structuri magiCe Soare di la amiaz', Soare di la chindie, Soare din apus de soare, Nu fulgera, Nu junghia, Nu cuţâta Pi Ia Ion, pin creştetu' capului, Pin faţa obrajilor, Pin bolboruşul ochilor. Tu să te tragi, Să te duci în pământ, Să coci, Să răscoci, Să-ţi faci Casă şi masă Şi leagăn de mătase. Şi Ion să rămână Curat, luminat Ca argintu' strecurat. Că ieu cu limba l-am descântat Şi leacu' Ia Maica Precistă 1-a căpătat. Cu toate jungheturile, Cu toate fulgerăturile, Cu toate arsorile, Cu toate năclăielile Tu, să te tragi, Să te ascunzi în munţ părăsiţi, Une cocoş n-o cânta Nici voinic n-o fluiera, Nici săcure n-o tăia, Şi nici popă n-o toca. Acolo să te piteşti, Să te cuibăreşti Şi de Ion să nu mai gândeşti.

"Se iau 3 pietricele (zgoanţe), cu apă de pârâu. Se aruncă în cele patru zări. Cu apa se spală. Se descântă de 3 ori."

pftcoleta Coatu

255

Text magnetofon nr. 3241 II ii, h; Arhiva I.E.F. "C. Brailoiu"; cules de la Ioana Mârşavu (56 ani); originară din: Leleşti, Ldeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; Ia: Leleşti; în: 10IV 1967. Descântec "de năjit" Au plecat nouă feti Cu nouă sapi Şi nouă flăcăi Cu nouă lopăţele. S-au dus la mărul mari Să-1 sapi, Să-1 dea pă meri. Nu vă duceţi la mărul mari Să-1 săpaţi, Să-1 daţi pi meri, Şi veniţi La urechea Iu George Şi săgetaţi-i năjitu'. Fugi, năjite, Nu te aşeza, Nu ti logodi, Nu ti şirui, Nu ti culca. Du-te Ia balina-n Dunăre, Că balina te ştie A ti bea, A ti ospăta, A ti şirui, A ti culca. Fugi, năjite, Nu ti aşeza, Fugi, că ieu cu baligă te-oi afuma, Rădăcina ţi-oi saca; Cu baligă ti-am afumat, Rădăcina ţi-am săcat. Să rămâie George Curat, luminat, Ca spuma cea di mare,

256 Ca rouă cea di soare, Ca ceasu' cân' s-a născut iei.

Structuri magiCe

"Se descântă în zile de sec: lunea, miercurea şi vinerea de trei ori în fiecare zi. Descântă în baligă, aprinde baliga şi afumă omul. învârte baliga fumegândă, în jurul urechii în timp ce spune descântecul. Nu cere plată." Text magnetofon nr. 3187 II x, y; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"cules de la: Crăciun Ioana (39 ani); originară din Nereju judeţul Vrancea; culegător: C. Eretescu; în: Nereju; Ia: 28 XII 1966. Descântec "de deochi" Plecă Ioana Pe cale, Pe cărare, Se-ntâlni Cu deochiu-n cale, Cu deochiu, Cu râmnitoriu, Cu moroaicele, Cu strigoaicele. Fugiţi, moroi, Fugiţi, strigoi, Fugiţi, moroaice, Fugiţi, strigoaice, Fugiţi din temea capului, Din zgârciu nasului, Din faţa obrazului, Din turtele, Din măsele. Din inimă, De su' inimă, Din ficaţi, De su' ficaţi, Din plămâni Şi din toate-nchieturile.

^ pjicoleta Coatu Nu-1 întinde, Nu-1 cuprinde, Nu-1 coace, Nu-1 răscoace, îndărăt te-ntoarce, Că Ioanii n-ai ce-i face. Şi las-o iar cu somnu Cu Domnu, Cu rouă câmpului, Cu ziua care a născut. "Se descântă cu busuiocu, marţi, joi şi sâmbătă. îl doare capul n-are putere în el. Pădurea deoache mai rău decât un om." Text magnetofon nr. 3240 I h, i; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Măria Coiculescu (Curcă); originară din: jArcani, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; în: Ardeni; la: IIV 1967. Descântec "de deochi" A plecat Lisaveta Pe cale, Pe cărare, Spre soare-răsare, Pe drumu mare S-a-ntâlnit cu 9 moroi în cale, moroi, moroaice, 9 strigoaice. Deochietu-a, deochiet-o Râmnitu-a, râmnit-o, Frigurile-o doborât-o. Să ieşi de deochi Din capul iei, Din inima iei, Din faţa obrazului, Din temele capului! 257

258

Structuri >nagiCe

Să vă duceţi în vârfu' muntelui, în coarnele ciutelor. în coarnele cerbilor, Şi pe Lisaveta s-o lăsaţi Cu somnu' Şi cu Domnu', Şi cu Maica Precista Ce-o născut, Nici o nevoie n-a avut. "Se descântă cu puţin scuipat, în orice zi, de trei ori. Trebuie să se culce puţin." Text magnetofon nr. 3239 I r, s; Arhiva l.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la Elisabeta Gr. Popescu lordache; originară din Runcu, judeţul Gorj; culegător. C. Eretescu; în: Runcu; la: 6 IV 1967. Descântec "de deochi" Plecă Ion Pe cale, Pe cărare. Se-ntâlni cu moroi în cale. Cu moroi, cu moroaice, Cu strigoi, cu strigoaice, Deochetori, deochetoare, Râmnitori, râmnitoare, întâlnitori şi-ntâlnitoare. Ce vă miraţi de Ion? Cât îi de gras, Cât îi de frumos, Cât îi de urât, De leşinat. Duceţi-vă La lină grădină, Că sunt şerpi Cu coade-nnodate,

pcoleta Coatu Cu guri încleştate, Cu capetele tăiete. De iei să vă miraţi, Să vă dezmiraţi, Şi Ion să rămână Curat, luminat, Ca argintu' strecurat, Că în ce ceas bun o născut Nici o nevoie de deochi iei n-o avut. De-o fi deochiet de om, Crape boaşele, Cure pişeţii. De-o fi de fată, Pică-i cosâţa, Să rămână capu' Ca lubeniţa. De-o fi de muiere, Crape-i ţâţele, Să-i cure laptele. Descântecu' l-am descânta' Liacu de Maica Precista-i dat.

259

"Cu miere de stup, cu busuioc şi cu fir roşu se descântă în pahar. După descântec, bolnavul se spală pe frunte, pe burtă. Mierea o mănâncă. I se face cruce cu miere pe frunte şi la buric. Busuiocul trebuie să fie un fir cu trei crangurele. Busuiocul se pune sub cap. Descântecul se spune de trei ori. Numai luni nu-i bine să descânţi, că-i va merge rău toată săptămâna." Text magnetofon nr. 3241II dd, ee; Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la Ioana Gr. Mârşaru (56 ani); originară din Leleşti, judeţul Gorj; culegător. C. Eretescu; în: Leleşti; la 10IV 1967. Descântec "de ceas rău" Pornitu-s-a N. De la casa lui, De la masa lui,

260 Tare ca fierul, Rumen ca bujorul. Şi pe dânsul' tâlnitu-1-o, întâmpinatu-1-o: Ceas rău cu mâncătură Şi cu lipitură, Ceas rău din scârbă, Ceas rău din foame, Din 99 de feliuri, Din 99 de neamuri. Ceas rău, să ieşiţi, Să periţi: Din carne, De sub carne, Din piele, De sub piele: Să ieşiţi, Să periţi: Din faţa obrazului, Din sgârcu' nasului, Din auzu' urechilor, Din vederile ochilor. N. să rămâie Curat, luminat Voi să vă pierdeţi Şi să vă duceţi La Leu împărat, Că acolo vă aşteaptă Cu mesele întinse Cu făclii aprinse Cu pahare pline. Acest om nu vă poate ţine, Nu vă poate cina Nu vă poate purta. Acolo vă duceţi, Acolo şedeţi Acolo periţi, Pe-acest om să-1 părăsiţi, Să-1 curăţiţi Cu runc

Structuri wog/,

r

ificoleta Coatu Şi cu runc." . Că de nu-ţi ieşi Şi de nu-ţi peri Cu acu v-oiu împunge Cu cuţitu' v-oi tăie, Cu sufletu' v-oi sufla, Ş-aici nu-ţi rămânea Şi-aice tot nu-ţi şedea Descântecu' de la mine De la Dumnezeu leacu' Şi mie colacu.

261

•Descântecul acesta mi 1-a dictat Ilinca a lui Mielului Capra, ţigancă din Stupea." "Descântătoarea ia un fir de usturoi de toamnă, un cuţit şi un ac şi cu aceste trei obiecte începe apoi a descânta le cel bolnav «de ceas rău», împungându-1 în spate, de-i ajunge vârful acului şi al cuţitului în carne. Iar după ce a rostit versurile de mai sus unge pe cel bolnav c-o parte de usturoi pe trup, iar cealaltă parte i-o dă ca s-o mănânce. Prin această procedură crede descântătoarea că bolnavul «de ceas rău» în scurt timp trebuie pumaidecât să se vindece." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, 1-68-71. Descântec "de blândă" Plecă Cutare Pe cale, Pe cărare, Se întâlni cu faptul, "Nu ştiu ce va să însemneze cuvântul «runc» şi nici descântătoarea n-a ştiut să mi-1 explice. Ştiu atâta numai că-n Bucovina se află mai multe dealuri, colnice şi munţi care se [numesc de către popor «runc»."

262 Se întâlni cu blânda. - Blândă lipită, Blândă stuvâtă, Pe pielea Cutăruia ivită. Să piei, Să răspiei, Să te înmoi, Să rămâie Cutare Curat, Luminat Ca bobul de grâu curat. "Din Morunglavu (Romanaţi)".

Structuri magi,

Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 234.

Descântec "de albeaţă" A plecat Nouă feti cu nouă mătureli, Nouă flăcăi cu nouă lopăţăli, S-a dus la fântâna Iu' Adam, S-o curăţe Di tină, di rujină, Di lămni, di surşăli. - Nu vă duşeţi La fântâna Iu' Adam, S-o curăţaţi Di tină, di rujină, Di lemni, di surşeli. Veniţi la ochiu' lui Ion, Descântaţi-i de albeaţă Di loghituri, di izghituri, De şiasuri răle. Fuji, albeaţă, Nu te aşeza, Nu ti şinui, Nu ti logodi.

icoleta Coatu Fuji, Du-te la balena-n Dunăre, Balena ştie A te ospăta, A te şinui, A te culca, Da' Ion nu ştie A te ospăta, A te şinui, A te culca. Fuji, leu cu m ă t u r a te-oi mătura, Rădăcina ţi-oi saca, Cu m ă t u r a te-oi mătura, Rădăcina ţi-oi saca. Să r ă m â i e Ion Curat, luminat Ca s p u m a c e a de mare, Ca r o u ă c e a de soare, Ca c e a s u ' c â n 1-a născut iei.

263

V

Text magnetofon nr. 3187 II b, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de Ia: Crăciun Ana (14 ani); originară din: Nereju, judeţul Vrancea; culegător: C. Eretescu; în: Nereju; la 28 XII 1966.

Descântec "de beşică"

Mă luai Pe cale, Pe cărare, Mă-ntâlnii C-o fată mare, Fată înaltă, Gâti naltă* . "Sub «gâti, înaltă» se-nţelege aici cu gâtul înalt. Oamenii ce au gât înalt, lungăreţ, se zice că foarte arareori sau mai niciodată nu capătă gâlci."

264 Beşica-i înfiată, Şi-nfocată Şi-mbujorată. Beşică din sete, Beşică din foame, Beşică din căscare, Beşică din strigare, Beşică din diochiere, Beşică din giunghiere, Nu ustura, Nu săgeta, Nu giunghia, Nu săbia, Nu roşi, Nu albaştri, Ci tu să piei Să răspiei, Ca spuma de mare, Ca rouă de soare Ca stupitu-n cărare. Că tu, de nu m-oi asculta Şî nu-i înceta De-a ustura Şi-a săgeta, Şi-a săbia, Şi-a giunghia, Şi-a roşi Şi-a albaştri, Din giunghiuri te-oi răsturna Şi-n drum de ţară te-oi da, Boii cu coarnele te-or lua, Caii cu copitele te-or sfărma Şi lui N. leac oi da! Descântecu' de la mine Leacu' de la Dumnezeu!

Structuri magiCe

"Descântecul acesta, dictat de-o româncă din Pătrăuţu de pe Suceava, mi 1-a trimis amicul meu, domnul Vasile Turturean, preot. Descântătoarea, înainte de-a începe să descânte de beşică, ia un petec de pânză de la Paşti, pe care au şezut

icoleta Coatu

265

uăle împestrite lângă foc şi cu care s-au şters de ceară upă ce s-au fiert, învăleşte în petecul acesta o floare de •ăsdoagă, culeasă în Ziua crucii şi puţin busuioc, acesta îind ori şi de când cules, apoi prinzând aceste 3 obiecte i afumând cu dânsele băşica, rosteşte cuvintele de mai us. După ce a repetat descântecul de 3 ori dupăolaltă, tinge legăturica cea de floare de răsdoagă, busuioc şi etic, ia cenuşă dintr-însa şi amestecând-o cu stupit nge cu dânsa băşica. Iar după ce a uns-o, o leagă îndată u o năframă sau cu altă învălitoare, ca să nu se ăcească şi obrintească. Descântecul se descântă în una şi aceeaşi zi de 3 ori, dică: demineaţă, la amiazi şi sară. E cu mult mai bine - după cum spune descântătoarea dacă zilele în care se descântă sunt zile de sec. Atunci escântecul e de mai mare folos." imion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 0-43. Descântec "de junghi" Mărg plugari cu plugurile Dă-şi taie ogoarele. Stai, junghiule, nu junghia! Ogoarele le arară Stai, junghiule, nu junghia! Ogoarele le semănară cu cânepă Stai, junghiule, nu junghia! Ogoarele le grăpară, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa a crescut, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să coacă Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa se culeasă . Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să duce la topit

266 Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să topi, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să scoasă din apă, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să zvântă, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să meliţă, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să toarse, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să depănă, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să orzîi, Stai, junghiule, nu junghia! Cânepa să-nveli, Stai, junghiule, nu junghia! Pânza să ţesu, Stai, junghiule, nu junghia! Pânza să curni* , Stai, junghiule, nu junghia! Cămeşa să cosî, Stai, junghiule, nu junghia! Cămeşa să poartă, Stai, junghiule, nu junghia! Cămeşa să spală, Stai, junghiule, nu junghia! Cămeşa să rupsă, Rumpe-te tu, junghiule, Şî nu fi la Petre Niciodat'!

Structuri magi

"Când are omu-împunsături, de reumatism, de aprindere de plămâni, să dăscântă. îţi trebuie să ai un fuior dintr-un mănunchi de cânepă de vară care-a fost uitat în cânepă şi nu s-a dus la topit. Legi bolnavul pă unde-1 doare, cu fuioru-acela. îl freci cu mâinile unse cu unsoare (untură de porc) pe locu' cela şi dup-aia începi să-1 descânţi şi-1 freci în timpu-acela." "a spăla, a curăţa".

wficoletâ Coatu

267

Text magnetofon nr. 5176 n, Arhiva I.E.F."C. Brăiloiu"; mjles de la: Marioara Maliţa (38 ani); originară din: lârciorog, judeţul Bihor; culegător: G. Suliţeaâu; la: Lârciorog; în: 16 V 1979. Descântec "de apucat" A plecat apucatul Din casă în casă, Din masă în masă Şi a găsit pe Cutare Cu uşa descuiată, Cu fereastra destupată. Fugi, apucate, blestemate, Du-te, du-te în păduri, în pustii, Unde cocoş nu cântă, Unde popă nu toacă, Unde pasăre nu ciripeşte, Unde fată mare cosiţa nu-mpleteşte. Acolo să cinueşti, Acolo să văcueşti, Să laşi pe Cutare. *'Din Mogoşoaia (Ilfov)." Krtur Gorovei, Descântecele românilor, p. 220-221. ;

STRUCTURI COMPARATIVE + IMPERATIV-ENUMERATIVE/ ENUMERATIVE
Descântec "de deochi" La o salcie răsărită Văzui o fată mare despletită Cu un ochi de foc Şi cu unu de ploaie Şi cu ochiu cel de ploaie Stânse pe cel de foc. Aşa să se stângă deochiu' La cutare, Din sucatu lui, Din bojocii lui, Din maiele lui, Rărunchii lui, Din creierele capului, Din faţa obrazului. Să rămâie Curat, luminat, Ca argintul cel curat, Ca grâul cel strecurat. Leac să-i fie, Leac să dea. Descântecu' de la mine, Leacu' de la Dumnezeu. Text magnetofon nr. 3074 I k, Arhiva l.E.F. "C. Brăiloiu": cules de la: Boroş Nastasia; originară din Galaţi; culegător: G Eretescu; în: Paltin, judeţul Vrancea; la: 13 VI1966.

coleta Coatu

Descântec "de muma pădurii" Cum piere Şi răspiere Spuma de mare Rouă de soare Aşa să piară, Să răspiară Muma pădurii Cu spurcu, cu spurcoaica, Cu zmeu', cu zmeoaica, Cu leu', cu leoaica, Cu păduroiu, cu păduroaica. Să piară dân zaua de azi, După descântecu' meu, Că ieu, Lina, vă descântai Şi din toate oasele Măriei vă luai Şi-n pietre Vă-ncuiai, Şi-n apă Vă-necai. C-or ieşit pe apă, Apă mare, Doamnă mare, Cum or ieşit pe ia hainele iei De la toate spălătoresele, De la toate bucătăresele. Aşa să rămână Din ziua de azi înainte, După descântecu' meu, Cu mila Iu' Dumnezeu. Toate boalele din corpu' Măriei, Toate durerile, Spurc cu spurcoaica, Zmeu cu zmeoaica, Leu cu leoaica, Păduroiu cu păduroaica, Să vă râsăpiţi din sat în sat, Din vad în vad,

270 în cai de dat, în mâini neumblat. Acolo să le-ncuie în pietre tari Şi-n lemne mari, Şi-n pietre sparte, Şi-n lemne uscate. Şi la Măria să nu mai vină Nici acu, Niciodată.

Structuri magjCe

"Se descântă cu untură de porc negru şi cu săcure, după uşă. Luni sară." Text magnetofon nr. 3240 II d, Arhiva I.E.F. "C. Brăiloiu"; cules de la: Lina Niculescu (74 ani); originară din: Câmpofeni, judeţul Gorj; culegător: C. Eretescu; la Câmpofeni; în: 7 IV 1967.

STRUCTURI IMPERATIVENUMERATIVE + OXIMORONICE + NARATIVE

Descântec "de obrintit"* Mersei Pe cale, Pe cărare, Mă-ntâlni cu Dumnezeu în cale. Şi-şi tăie un băticel; Nu-şi tăie băticelul; Ci-ţi tăie degeţelul. Când s-a obrânci Degetul lui Dumnezeu, Atunci să se obrâncească Şi mâna ta. "Din Voiteg (Banat)". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p.367. Descântec "de beşica cea rea" Purces-a N. Pe cale, Pe cărare, Când o fost "Obrinteală, obrintire. obrintitură, oprinteală, orbalţ, aprindere." obrâncit, oprintit,

272 La miez de cale, De cale şi cărare, L-o întâmpinat Şi l-o a p u c a t : Beş ca nemţească, Beş ca turcească, Beş ca ungurească, Beş ca ţigănească, Beş ca lipovenească, Beş ca armenească, Beş ca tătărească; Beş că albă, Beş că neagră, Beş că albastră, Beş că ghiurghiulie, Beş că narangie* Beş că ghirizie," Beş că verzie, Beş că neverzie Beş că galbenă, Beş că vânătă, Beş că înfiată, Beş că înfocată, Beş că beşicată, Beş că orbalţată,"* Beş că obrintită," Beş că obrăslită," Beş că căţelită,""** Beş că dogorită, Beş că opărită, Beş că cu pocitură, Beş că cu săgetătură,

Structuri

magjCe

"Narangie, galben ca naranzele. Naranze se numesc portocalele (pomeranţele) cele necultivate, sălbatice." '" "Ghiriziu, ie, ceva mai deschis decât liliachiu." "Orbalţată, adică împreună cu orbalţ." ** "Obrintită, adică răcită." "* "Obrăslită, adică beşica ce se face din obrintit. Explicaţia descântătoarei." * •» «Qfiţeijţfi = lăţită, mărită." • »«

jVicoleta Coatu Beşică cu răgnitură, Beşică cu usturime, Beşică cu mâncărime; Beşică cu pocitură de zi Şi cu pocitură de noapte; Beşică prin însetare, Beşică prin nemâncare, Beşică prin căscare, Beşică prin deochiere, Beşică prin giunghiere, Beşică prin săbiere, Beşică prin săgetare, Beşică prin strigare, Beşică prin văietare; Beşică de 9 neamuri, Beşică de 9 feluri, Beşică de 9 chipuri, Beşică de 9 soiuri, Nu giunghia, Nu săbia, Nu ustura, Nu săgeta! Ci sabia ta Prinde-a săbia Şi-a giunghia, Şi-a săgeta, Şi-a ustura. Când ursu Şi cu lupu în pădure, Lângă mure Or şedea Şi-or ospăta, Şi s-or veseli, Şi-or benchetui, Când la o masă or sta Şi-mpreună-or ospăta, Atunci să săbiezi Şi să giunghiezi. Numai atunci Şi nici atunci!

274

Structuri magi, N. să rămâie Curat şi luminat Ca argintu' strecurat Ca Dumnezeu ce l-o dat, Ca maica sa ce l-o născut. Ca Dumnezeu ce l-o ţinut. De la mine descântecu' De la Dumnezeu Sfântu', leacu.

"Descântecul acesta e cules în două exemplare: unul din Calafindeşti, de la Măria Molociu, şi unul din Horodnicul de Jos, trimis de fostul meu conşcolar, domnul Petrea Prelipcean. Măria Molociu pune într-o petecuţă, cu care se şterg ouăle roşii la Paşti, puţină tămâie, busuioc, baligă de vită de la Ziua Crucii, aprinde apoi petica aceasta şi o învârte împrejurul beşicăi celei rele, pe care o afumă, rostind cuvintele de mai sus. Iar după acest descântec leagă băşica cu păpădie pisată. Descântecul se poate descânta în orice zi, dar mai cu seamă e bine să se descânte în zile de sec, şi anume: luni, miercuri şi vineri; şi adică în fiecare zi în 3 răstimpuri câte de 3 ori, adică: dimineaţa de 3 ori, la amiază-zi de 3 ori şi sară de 3 ori. Descântătoarele din Horodnicul de Jos, după ce mi-a scris domnul P. Prelipceanu, nu fac altceva, când descântă de băşica aceasta, decât o afumă cu un "poponeţ" de pânzătură aprins sau cu "un moşcodan". Poponeţ numesc românii din unele sate din Bucovina o petică îndoită şi înmuiată în pucioasă. Acest poponeţ îl întrebuinţează românii pentru afumarea albinelor ca să le ameţească sau să le omoare, când voiesc să rateze sau să ieie mierea stupilor. Ei mai numesc poponeţ orişice alt petic de pânză golomozit şi aprins. Moşcodan se numeşte un fel de strecurătoare de câlţi împletită între rămurelele unei crenguţe, prin care ceara topită se strecoară într-o strachină sau în alt vas ca să se sleiască. Moşcodanul acesta îl mai ung românii şi cu rămăşiţa cerei din vasul topitor, şi-1 aprind în loc de făclie." Simion Florea-Marian, Descântece poporane române, p. 44-48.

rticoleta Coatu

Descântec"de şarpe" Veveriţă pestriţă Nu umfla, Nu bursuca! Atunci umflă, Atunci bursucă Când a face Laur-balaur Cuib în crucea bradului Şi în vârfu molidului. Atunci şi nici atunci. Pfui, pfui, pfui. Descântecu-i al meu, Leacu-i de la Dumnezeu. Din Ieud, Maramureş". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 398.

II STRUCTURI RELIGIOASE - MAGICE

Textele ilustrează implicarea elementelor de cult în terapia/psihoterapia populară şi cooperarea conţinuturilor religioase cu cele magice-tradiţionale, în meca­ nismul intertextual. Variantele prezentate relevă predo­ minanţa elementului religios. Rugăciune "de deochi" "Doamne, Dumnezeul nostru, împăratul veacurilor, Ţie ne rugăm Şi ţie ne cucerim: Depărtează, înstrăinează, Goneşte Toată lucrarea diavolească, Toată calea Satanei Şi toată vrăjmăşia; Privirea cea rea, Stricăciunea Şi deochetura Ochilor Celor Făcători de rele Şi pizmaşilor De la robul tău (cutare); Şi ori din frumuseţe Sau din putere

Nicoleta Coatu Ori din norocire Sau din pizmă Şi răutate Sau din deochi I s-au întâmplat, însuţi, iubitorule de oameni, Stăpâne, întinde mâna ta cea tare Şi braţul tău, Cel atotputernic şi înalt, Şi cercetează Această zidire a ta Şi-i trămite îngeru de pace Stăpânitor Şi păzitor Sufletului Şi trupului, Carele să blesteme Şi să gonească De la dânsa Tot sfatul rău, Toată otrăvirea Şi deochiul Făcătorilor de stricăciune Şi a oamenilor pizmaşi, Şi de la ochii robului tău Dăruindu-se izbăvire Cu mulţumire. Milostiveşte Spre zidirea ta Şi spre robul tău De toată stricăciunea Şi supărarea Ce i s-au făcut Din deochi. lzbăveşte-1 Şi-1 păzeşte Pre dânsul De toată ispita

278 Şi întâmplarea rea Ce va să-i vie Lui asupra!

Structuri magiCe

"Scoasă după grecie în Aghiasmatar sau scurtare de molitvelnic, Sibiu, 1951, p. 171-172". G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, voi. II, p. 45'46. Rugăciune pentru sănătate "Carele voinic fu ca Sfeti Sisin, ce multe oşti birui? întâiu Siritanii, al doilea Turcii, al treilea Tătarii. E dea că-şi feapse (făcuse) rugă, întoarsese sfeti Sisin de răsărit la Raviea, şi vine cătră el îngerul Domnului în vis şi zise lui: Du-te, Sisine, către soru-ta Melintie, că şi-au născut cinci coconi, şi i-au luat dracul şi al şaselea va să i-1 ia, să nu facă vânat aceluia drac; că pentru tine goneşte Domnul pre acel drac. Melintie, sora lui, născu, de făcu stâlp de marmură, şi-1 ferecă cu piroane de fier şi coperit cu plumb şi luă două fete să-i slujească cu hrană într-un an. Şi merse sfeti Sisin cătră stâlp, şi zise: soro Melintie, deschide-mi stâlpul să intru. Ea zise: nu cutez să-ţi deschid, ci mă tem de dracul înşelătorul. El zise: soro Melintie, deschide-mi stâlpul, să intru, că afară mare frig este şi mare vifor: n-am capul unde-mi închina; eu sunt vânătorul aceluia drac: pentru mine goneşte Domnul pre acel drac. Atuncea ea deschise lui stâlpul. Şi intră dracul pituliş ca o grăunţe de mei subt copita calului lui Sisin, şi răpi coconul şi fugi cătră mare. Ea zise: o, fratele meu, cum îţi zisei, aşa fu. Atuncea sfeti Sisin încalecă pe calul lui şi alergă pe urma acelui drac. Calul lui văpăi dihanea; şi avea în mână o suliţă de foc. Şi-1 goni pe la o salcie şi zise: lemnul lui Dumnezeu, salcie, văzuşi dracul fugind şi un cocon ducând? Şi salcia îl fusese văzut şi zise: nu l-am văzut. Şi zise lui: Să fii blăstămat! unde-ţi e rădăcina ta, acolo să-ţi fie vârful tău! Cine va trece pe lângă tine, tu să-i împiedici, iară ei să te blesteme. Şi mai alergă şi văzu

^

j^icoleta Coatu

279

In măslin, stând lângă mare, şi zise sfeti Sisin: lemnul lui Dumnezeu măslin, văzuşi dracul fugind şi un cocon ducând? şi zise măslinul: văzuiu-1 în mare afundându-se. ti zise sfeti Sisin: să fii blagoslovit şi osvetit (sfinţit), lemnul lui Dumnezeu, măslin! şi să fii la toate bisericele ide lumină şi oamenilor de spăsenie. Aşa fu. Şi vine la mare şi-şi aruncă undiţa lui în mare şi scoase dracul la uscat, şi începu a-1 bate cu 802 (82?) de buzdugane de Ier, şi grăi lui: dă-mi şase feciori ai surori-me Melintie. Şi jzise dracul: n-am ce-ţi da, că i-am mâncat. Şi-i zise lui Sisin: borăşte-i, proclete drace! Dracul zise: borăşte-ţi şi pu-i laptele mâni-ta în palmă, cela ce ai supt în tinereţe. Atunci sfeti Sisin el îşi făcu ruga cătră Dumnezeu şi borî laptele mâni-sa în palmă. Atunci şi dracul borî şase feciori ai Melintiei. Şi-i zise lui Sisin: viu Dumnezeu, Domnul nostru al cerului şi al pământului n-am a te lăsa, drace, până nu te vei jura. Şi începu dracul a se jura: să priă pierd de tăria înfricatului scaun, unde ruga aceasta grăise-va şi numele tău pomeni-se-va, acolo dracul să ,nu-l acopere. Viu Dumnezeu, Domnul nostru al cerului şi al pământului! n-am a te lăsa, drace, şi nu te vei jura. Şi începu dracul cu lacrămi a se jura: să mă pierd de tăria înfricatului scaun de braţele înalte şi cinstitul vestmântul |ce acopere cinstitul capul lui, şi de tăria celor 40 de popi celora ce ţin înaltul Ierusalimului şi rugă fac şi ziua şi noaptea. Unde ruga aceasta grăi-se-va şi numele tău pomeni-se-va. Sfântul acela nu socoti pe dracul, nici cătră casa lui Dumnezeu, acieş îl trimise el subt : întunerec, iară cicia slăvim numele Tatălui, sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii veacului adevărat, amin."

Din "Manuscrisul popii Grigori din Măhaciu, 1500" Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 42.

280

Structuri magice

Rugăciune - descântec "de năjit" "Stăpâne a tot ţiitorule, doctorul sufletelor şi al corpurilor, cela ce smereşti şi înalţi, care cerţi şi iarăşi tămăduieşti pe toţi cei ce se roagă şi nădăjduiesc întru tine, însuţi Doamne Dumnezeule, cercetează cu mila ta pe robul (cutare), întinzându-i braţul tău cel plin de doctorie şi de tămăduire, şi-1 tămăduieşte pe dânsul. Ridică-1 din pat şi din boală, ceartă pe Duhul Neputinţei, depărtează de la dânsul durerea şi boala năjitului, porunceşte-i a se duce şi a se depărta în locuri pustii şi neumblate şi a sta acolo până la finele veacului. Teme-te de Dumnezeu, năjite, de cela ce sade pe scaunul de heruvimi şi va să judece toată lumea şi pe tine însuţi. Iată ce-ţi porunceşte prin mine smeritul şi nevrednicul robul lui Dumnezeu (cutare) ţie năjite, rădăcina şi începătura tuturor răutăţilor şi a boalelor, să ieşi, să te depărtezi de la robul Iui Dumnezeu (cutare) şi să te duci în locul Gheenei, unde este întunerecul şi scrâşnirea dinţilor. Aşa, Doamne sfinte a tot puternice, Dumnezeul părinţilor noştri, care ai făcut cerul şi pământul, cu toată podoaba lor, însuţi tu, stăpâne, Doamne, goneşte pe astă lucrare diavolească a năjitului de la robul tău (cutare), din cap, de sub cap..." "Se descântă în mălai de mei şi se pune pe falcă sau bărbia suferindului". Artur Gorovei, Descântecele românilor, p. 47.

UN CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

în acest demers am încercat o interpretare - la modul exploratoriu şi nu dogmatic - a structurilor magice tradiţionale cu funcţionalitate terapeutică/psihoterapeutică, conturând un model de cercetare deschis care, pincolo de relaţia imediată cu obiectul de studiu propus, pă ofere sugestii şi repere teoretico-metodologice pentru abordări viitoare. Ne-am situat pe poziţia teoreticianului care îşi afirmă [judecăţile de valoare pornind de la parametrii specifici [ansamblului cultural - sincretic al descântatului integrat [culturii tradiţionale-orale româneşti, urmărind concor­ danţa dintre obiectul real şi obiectul construit. Solicităm lectorului înţelegerea acestui studiu ca exprimare a unui punct de vedere, fără intenţia exhaus­ tivităţii, care oricum în cercetarea etnologică, în special, rămâne doar proiecţia unui deziderat niciodată atins. Opiniile noastre conturează un răspuns ştiinţific - unul între altele posibile - la o multitudine de întrebări generate de complexitatea obiectului, privind mecanis­ mele de producere a structurilor magice, în acord cu funcţionalitatea terapeutică, şi în relaţie cu mentalitatea comunitară - tradiţională magică - mitico - religioasă. Circumscris unor cerinţe şi orientări moderne, prin deschidere spre interdisciplinaritate, studiul asupra structurilor magice tradiţionale invită cititorul la dialog, la exprimarea acordului sau a dezacordului, acolo unde cel din urmă se impune. Căci dezacordul este - după cum t afirma Roman Jakobson, într-un studiu al său - un mod de a scoate la iveală antinomiile şi tensiunile din domeniul discutat şi de a impune noi cercetări.

282

Structuri magjCe

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
Allendy Rene, Le symbolisme des nombres, Paris, 1948 Analiză şi interpretare, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1972 Antologie de filozofie românească, Editura Minerva Bucureşti, 1988 Beaudrillard, Jean, Le systeme des objects, Paris, Gallimard, 1968 Bîrlea, Ovidiu, Poetica folclorică, Bucureşti, Editura Univers, 1979 Blaga, Lucian, Geneza metaforei şi sensul culturii, Bucureşti, Editura Fundaţiilor, 1937 Despre gândirea magică, Bucureşti, 1941 Bondrea, Aurelian, Sociologia culturii, Bucureşti, Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1993 Burgos, Jean, Pentru o poetică a imaginarului, Bucureşti, 1988 Caillois, Roger, L'Homme et le sacre, Paris, 1939 Călin, Vera, Alegoria şi esenţele, Bucureşti, 1969 Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura "Artemis", voi. I, II, III, 1994; 1995 Coatu Nicoleta, "Intertextualitate la nivelul textului oralfolcloric", în "Studii şi cercetări lingvistice", Bucureşti, Editura Academiei Române, tom XXXVI, nr. 1/1985 "Retorica receptării textului epic oralfolcloric", în "Studii şi cercetări lingvistice", Bucureşti, Editura Academiei Române, tom XXXIX, nr. 1/1988 "Consideraţii teoretice asupra metaforei folclorice", în "Anuarul I.E.F.", serie nouă, Bucureşti, 1990 "Consideraţii asupra poeticii oralităţii folclorice", în "Studii şi cercetări lingvistice", Bucureşti, Editura Academiei Române, tom XLII, nr.5/1992

iicoleta Coatu

283

"Metaforă şi discurs folcloric", în "Anuarul Institutului de etnografie şi folclor C.Brăiloiu", Bucureşti, Editura Academiei Române, tom 3, 1992 "Comunicare şi structuri poetice rituale", în "Studii şi cercetări lingvistice"(serie nouă), Bucureşti, Editura Academiei Române, nr. 4/1992 "Tradiţional Mentality and Romanian Funeral Poetical Structures", în "Semiotics and Mentalities", Wien, ISSS, voi. 6- 3,4, 1994 fcomanici Germina, "Sincretismul limbajelor în modelul de rol al obiceiurilor populare", în "Anuarul Institutului de Etnografie şi folclor "C.Brăiloiu" (serie nouă) Bucureşti, Editura Academiei Române, tom 3, 1992 iCoteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 1973 "Ipoteze pentru o sintaxă a textului", în "Studii şi cercetări lingvistice", XXIX, nr. 2, 1978 Creţu, Vasile, Ethosul folcloric - sistem deschis, Timişoara, 1980 Drogeanu, Paul, "Despre un model poietic al marii treceri", în "Anuarul I.C.E.D.", Bucureşti, Editura Academiei Române, 1985 Ducrot O., Todorov, T., Dictionnaire encydopedique des sciences dulanguage, Paris, Seuil, 1972 Durând, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, 1977 Eliade, Mircea, Tratat de istorie a religiilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992 "Sacrul şi profanul", Bucureşti, Editura Humanitas 1992 "Aspects du mythe", Paris, 1963 Evseev, Ivan, "Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura "Amarcod", Timişoara, 1994 Freud, Sigmund, Opere, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991

284

Structuri magi,

Fochi, Adrian, Estetica oralităţii, Editura Minerva Bucureşti, 1980 Părintele Galeriu, Jertfă şi răscumpărare, Editura Harisma, Bucureşti, 1991 Goetz, Jean, Religionwissenschaftliches Wdrterbuch Freiburg, f.a Golopenţia - Eretescu, Sanda, "Probleme semiotice în cercetarea folclorului", în "Revista de etnografie şi folc­ lor", XVI, nr. 2, 1971 Gorovei, Artur, Descântecele românilor.Studiu de folclor, Bucureşti, Regia M.O Imprimeria Naţională, 1931 Greimas, A., Despre sens. Eseuri semiotice, Bucureşti, Editura Univers, 1975 Grunberg, Ludwig, Axiologia şi condiţia umană, Bucureşti, Editura Politică, 1976 Grupul Dubois, J., Edeline F., Klinkenberg, J.M., Minguet, P., Pire F., Trinon H., Centre d'etudes poetiques, Universite de Liege, Rhitorique generale, Paris, Larousse, 1970 Guiraud, P., La Stylistique, PUF, Paris, 1954 Herseni, Traian, Forme străvechi de cultură poporană românească, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1977 Literatură şi civilizaţie, Editura Univers, Bucureşti, 1976 Herscovits, M.J., Les bases de l'anthropologie culturelle, Payot, Paris,, 1967 Hubert, H. şi Mauss, M., Esquisse dune theorie generale de la magie, Annee sociologique, VII, Alean Paris, 1903 Melanges dhistoire des religions, Paris, 1909 Ionescu, Liliana, "Paralelismul în lirica populară", în "Studii de poetică şi stilistică", Bucureşti, 1966 Jakobson Roman, "La linguistique", în Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humains, Paris, Haga Monton, Unesco, 1970 Jung, Cari, Gustav, Descrierea tipurilor psihologice, Bucureşti, Editura Anima, 1994 Lenormand, F., La magie chez les chaldeens et les origines aceadiennes, Paris, 1874 Leroi Gourhan, Andre, Gestul şi cuvântul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983 Levi-Strauss, Antropologie culturală, Editura Politică, Bucureşti, 1978

•icoleta Coatu

285

INoţiunea de structură în sociologie", în ''Sociologia lanceză contemporană", Editura politică, 1971 jinton, Ralf, The cultural background of personality, New rork Appleton Country, 1945 Marian, Simion-Florea, Descântece poporane române, Suceava, Tipografia Lui R.Eckhardtîn Cernăuţi, 1886 Vrăji, farmece şi desfaceri. Extras din "Analele Academiei Române", Memoriile Secţiunii Literare, Bucureşti, 1893, seria II, tom XV "Sărbătorile la români", Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994 iMăgureanu, Anca, "Intertextualitate şi comunicare", în "Studii şi cercetări lingvistice", Bucureşti, Editura Academiei Române, tom XXXIV, 1985 Merton, R.K., Social Theory and Social Structure, New rcork, The Free Press Mihăilă, Ecaterina, Textul poetic.Perspectivă teoretică şi modele generative, Bucureşti, Editura Eminescu, 1995 Neţ, Mariana, Metalimbajul textului literar, Bucureşti, 1989 Niculiţă-Voronca, Elena, Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică, iMihalcea, 1903 Noul Testament, Bucureşti, Editura Institutului biblic şi de misiune al bisericii ortodoxe române, 1993 Pamfile, Tudor, Boli şi leacuri la oameni, vite şi păsări, ' după datinile şi credinţele poporului român, adunate din I comuna Tepu (Tecuci) volumul XIII din publicaţiile Academiei Române, Din viaţa poporului român, Bucureşti, 1913 Pavelescu, Gheorghe, Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni, Sibiu, 1945 Pârvu, Ilie, Semantica şi logica ştiinţei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974 Poetică şi stilistică. Orientări moderne, Bucureşti, Editura Univers, 1972 Pop, Mihai, "Folclorul în contemporaneitate", în "Revista ; de etnografie şi folclor", tom 16, nr.5, 1971

286

Structuri magice

Pop, Mihai şi Ruxăndoiu, Pavel, Folclor literar românesc Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976 Ricoeur Paul, Metafora vie, Editura Univers, Bucureşti, 1984 Roşianu Nicolae, Eseuri etnologice, Cartea Românească, 1986 Rudolf Otto, Sacrul, Editura Dacia, Cluj, 1992 Sapir, Edwuard, Le language. Introduction a letude de la parole, 1967 Slave, Elena, Metafora în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991 Şăineanu, Lazăr, Studii folclorice, Bucureşti, 1896 Teodorescu, G.Dem., Poesii populare române, Bucureşti, 1885 Vasiliu, Emanuel, Introducere în teoria textului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1990 Vianu, Tudor, Despre stil şi artă literară, Bucureşti, Editura Tineretului, 1965 Vrabie, Gheorghe, Retorica folclorului, Bucureşti, 1978 Din estetica poeziei populare române, Bucureşti, Editura Albatros, 1973 Vultur Smaranda, "Intertextualitatea ca principiu de funcţionare a textului literar", în "Studii şi cercetări lingvistice", Bucureşti, an XXXXVI, nr. 1, 1985 Wald, Henri, Expresivitatea ideilor, Bucureşti, Editura "Cartea Românească", 1986 Wellek, R., Warren, A., Teoria literaturii, Bucureşti, 1967

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful