Ημέρες

της Μεγ. Εβδομάδας (1)
Η Εκκλησία θυμάται
Ακολουθίες
Κυριακή των Βαΐων, βράδυ:
Ακολουθία του Νυμφίου
Μεγάλη Δευτέρα , βράδυ:
Ακολουθία του Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη , βράδυ:
Ακολουθία του Νυμφίου
Μεγάλη Τετάρτη ,απόγευμα:
Ακολουθία του Αγ. Ευχελαίου
Βράδυ :Ακολουθία του Νιπτήρος

Τον πάγκαλον Ιωσήφ και την
ξηρανθείσαν συκήν

Την παραβολή των δέκα παρθένων

Την αλείψασαν με μύρο τον Κύριο
Τον Ιερόν Νιπτήρα , τον Μυστικόν
Δείπνον , την Υπερφυά προσευχήν και
την Προδοσίαν.

Μεγάλη Πέμπτη , βράδυ:
Τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά Πάθη
Ακολουθία των Αγ. και Αχράντων Παθών (*)του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
(1)
ημών Ιησού Χριστού
Μεγάλη Παρασκευή , πρωί :
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του
Εσπερινού

Την Σταύρωσιν (*) (*)και την
Αποκαθήλωσιν

Την θεόσωμον Ταφήν και την εις Άδου
Κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών
Βράδυ : Ακολουθία του Επιταφίου
Ιησού Χριστού
*Όλες οι ακολουθίες που τελούνται τα βράδυα της Μεγάλης
Εβδομάδας αναφέρονται στα γεγονότα που τιμούμε την επόμενη
μέρα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful