Fișă de lucru

Citește și transcrie propozițiile:
Nicu e mare marinar.
Aurica are mere mari.
Mia are icre acre.
America e mare.
Eu iau un ac.
Cami mai are mere.

Temă

1. Citește și transcrie propozițiile:
Nicu nu e mare marinar.
Aurica nu are mere mari.
Mia nu are icre acre.
America nu e mare.
Eu nu iau un ac.
Cami nu mai are mere.