You are on page 1of 4

‫המחלקה למדע המדינה‬

‫המגמה לתקשורת‬

‫‪71-215-01‬‬ ‫סוגיות נבחרות בתקשורת‪ ,‬חברה ותרבות‬


‫ד"ר אורית גלילי‪-‬צוקר‬

‫קורס בחירה סמסטריאלי )‪ 2‬ש"ס( לתואר מ‪.‬א‪.‬‬


‫סמסטר א תש"ע‬

‫שעת קבלה‪ :‬יום ב ‪)19.45-20.30‬ניתן גם בתיאום טלפוני או באמצעות המייל((‬


‫חדר‪ :‬בניין ‪) 109‬חדר אחרון בסוף המסדרון(‬
‫כתובת מייל‪oritga@mail.biu.ac.il :‬‬
‫טל‪0505543577 :‬‬

‫מטרות הקורס‬
‫הקורס יהווה מסגרת לדיון ביקורתי בעיקרו על יחסי הגומלין שבין תקשורת המונים‪ ,‬חברה ותרבות‪ .‬במסגרת זו יוצעו כלים‬
‫תיאורטיים ומעשיים לבחינת הדפוסים המשתנים שבמסגרתם מתעצבים היחסים שבין התקשורת ‪ -‬על היבטיה‬
‫הטכנולוגיים והתרבותיים ‪ -‬לבין החברה‪ .‬עמדת המוצא של הקורס היא שלתקשורת יכולת השפעה על תפיסות הציבור‬
‫בכל מה שנוגע למציאות ואף מעבר לגבולותיה האמיתיים של אותה מציאות‪ .‬עמדת מוצא נוספת היא ששלהי המאה ה‪20-‬‬
‫ותחילת המאה ה‪ 21-‬מאופיינים בתחושה של אי ודאות בתחומים מרכזיים של החיים‪ :‬פוליטיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬כלכליים‬
‫ותרבותיים‪ ,‬ולכן יתמקד הקורס בחקירתו של השיח התקשורתי כדי להבין באמצעותו את התמורות המתמידות בעיצוב‬
‫פניה של המציאות‪.‬‬

‫מבנה ונושאים‬
‫הקורס יציג את המתודות השונות במחקר החברתי – מפוזיטיביזם ועד להתמקדות בפוסט מודרניות העכשווית אשר‬
‫עיסוקה הוא בהגדרת הספקנות המתעוררת לגבי תבניות הידע או הנרטיבים הגדולים שבעבר הציעו את הדרכים כדי‬
‫להבין את העולם‪ .‬הקורס יחשוף בפני הסטודנטים מגוון של מסגרות חשיבה אנאליטיות אשר ישמשו ככלים להתמודדות‬
‫עם הביקורת על התקשורת הפוסט מודרנית אשר מוכרת תמונות‪ ,‬דימויים‪ ,‬צלילים ומלים‪ .‬זו תקשורת היוצרת אפקטים‬
‫מהממים ומתעניינת פחות ביצירת משמעות‪ .‬אך למרות כל זאת היא עדיין מתפקדת בעוצמה כמייצרת נרטיבים בכל‬
‫התחומים המשפיעים על הלוך הרוח של התקופה שבה אנו חיים‪.‬‬

‫שיטה‬
‫הרצאות פרונטליות של המרצה וגם של הסטודנטים בליווי מצגות כדי להציג את התיאוריות ואת ההמשגה הרלוונטית‬
‫לתכני הקורס‪ .‬כל שיעור יכלול דיון ער בכיתה על התרחשויות תרבותיות שיש להן זיקה לתופעות חברתיות ותקשורתיות‬
‫בזירות הישראלית האמריקאית והאירופית‪ .‬מטבע הדברים הקורס מתאים לסטודנטים שהם צרכני תקשורת ומעורים‬
‫בנושאים האקטואליים שמעלים כלי התקשורת‪.‬‬

‫חובות הסטודנטים‬
‫‪ .1‬נוכחות חובה במפגשים על פי תקנון האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .2‬מבחן בסוף הסמסטר על החומר הנלמד בכיתה ועל פריטי הביבליוגרפיה‪ .‬המבחן יבדוק בקיאות ויכולת יישום על‬
‫דוגמאות מהתחום התרבותי‪-‬תקשורתי‪ ,‬או הסוציולוגי‪-‬פוליטי והתרבותי‪.‬‬

‫חישוב הציון‬
‫מבחן בסוף הסמסטר ‪ 100 -‬אחוז מהציון‬

‫פירוט מפגשי הקורס וביבליוגרפיה‬


‫כל הפריטים חובה‪ .‬העמודים הרלוונטיים לקריאה בספרים יימסרו בתחילת השנה‬

‫שיעור מס' ‪ :1‬הגישות השונות לתהליך עשיית החדשות‬


‫‪Stuart, A. (2004). News culture. Maidenhead. Berkshire, England : Open University Press.‬‬
‫שמור מדעי המדינה לפי ‪( ALL (000497935‬‬

‫‪1‬‬ ‫ד"ר גלילי‪-‬צוקר אורית ‪ /‬סוגיות נבחרות בתקשורת‪ ,‬חברה ותרבות ‪71-215-01‬‬
‫ האזרח כצרכן‬:2 ‫שיעור‬
Howard, P. N. (2006). New media campaigns and the managed citizen. Cambridge; New York
Cambridge University Press.
324.730973 HOW n (1122898)
Mindich, D.T.Z. (2005). Tuned out: why Americans under 40 don't follow the news. New York: Oxford
University Press.
302.23083 MIN (1163609)

‫ מציאות ובדיון‬- ‫ ייצוג תקשורתי‬:3-4 ‫שיעורים‬


Johnson-Cartee, K. S. (2005). News narratives and new framing: constructing political reality. lanham;
Ravman and Littilefiled Publishers.
302.23 JOH-CAR (1157819)

‫ עיצוב הזיכרון החברתי‬:5-6 ‫שיעורים‬


Leavy, P. (2007). Iconic events: media, politics, and power in retelling history. Lanham,
MD : Lexington Books.
302.230973 LEA (1163606)

Mccormack, T. (2006). As time goes by...The Annals Of The American Academy Of Political And
Social Science, vol. 608, no. 1, pp. 179-192.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ זהות כתרבות‬:7-8 ‫שיעורים‬


Boli, J. and Elliott, M. A. (2008). Facade diversity: the individualization of cultural difference.
International Sociology, vol. 23, no. 4, pp. 540-560.
‫כתב עת אלקטרוני‬

Strömbäck, J.; Shehata, Ad. and Dimitrova, D.V. (2008). Framing the Mohammad cartoons issue: A
cross-cultural comparison of Swedish and US press. Global Media And Communication, vol. 4, no. 2,
pp. 117-138.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ הגלובלי והלוקלי בתרבות המדיה‬:9-10 ‫שיעורים‬


‫( רמת‬17-52 '‫ )עמ‬,‫ אזרחות מקוונת בעידן של מדיה און ליין‬:(‫( פוליטיקה תקשורתית בת זמננו )חלק א‬2008) .‫ א‬,‫גלילי‬
.‫ אוניברסיטת תל אביב‬,‫ רמות‬:‫אביב‬
(1155394) ‫פו‬.‫ גלי‬070.44932

Scammel, M. (2007). Political brands and consumer citizens: The rebranding of Tony Blair. Annals,
AAPSS, Vol. 611, pp. 176-192.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫ העולם המתווך של אי מציאות‬:11 ‫שיעור‬


‫( רמת‬85-144 '‫ )עמ‬,‫ אזרחות מקוונת בעידן של מדיה און ליין‬:(‫( פוליטיקה תקשורתית בת זמננו )חלק א‬2008) .‫ א‬,‫גלילי‬
.‫ אוניברסיטת תל אביב‬,‫ רמות‬:‫אביב‬
(1155394) ‫פו‬.‫ גלי‬070.44932

Coleman, S. (2008). The depiction of politicians and politics in British soaps. Television & New Media,
vol. 9, no. 3, pp. 197-219.
‫כתב עת אלקטרוני‬

2 71-215-01 ‫ חברה ותרבות‬,‫ סוגיות נבחרות בתקשורת‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬


‫ שפת הפרסום ותעשיית הדימויים‬:12-13 ‫שיעורים‬
Brader. T. (2006). Campaigning for hearts and minds : how emotional appeals in political ads work.
Chicago : University of Chicago Press.
324.73 BRA (1163611)
Martin, V. B. (2008). Attending the news: A grounded theory about a daily regimen.
Journalism, vol. 9, no. 1, pp. 76-94.
‫כתב עת אלקטרוני‬

Bovens, M. and Wille, A. (2008). Deciphering the Dutch drop: ten explanations for decreasing political
trust in The Netherlands. International Review Of Administrative Sciences, vol. 74, no. 2, pp. 283-305.
‫כתב עת אלקטרוני‬

‫פריטי הקריאה‬
Thompson, J B (2005) The New Visibility, Theory, Culture and Society, 22, 6, 31-51
‫כתב עת אלקטרוני‬

Van Cuilenburg, J; Mcquail, D(2003) Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communication
Policy Paradigm, European Journal of Communication, 18, 2, 181-207
‫כתב עת אלקטרוני‬

Jones, D, A (2004) Why Americans Don’t Trust the Media: A Preliminary Analysis, The Harvard
International Journal of Press/Politics, 9, 2, 60-75
‫כתב עת אלקטרוני‬

Dahlgren, P (2005) The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and
Deliberation, Political Communication, 22, 2, 147-162
‫כתב עת אלקטרוני‬

Coleman S (2005) The Lonely Citizen: Indirect Representation in an Age of Networks, Political
Communication, 22, 2, 197-214
‫כתב עת אלקטרוני‬

Benson R (2004) Bringing the Sociology of Media Back In, Political Communication, 21, 3, 275-292
‫כתב עת אלקטרוני‬

Moy P; Xenos M A; Hess V K (2005) Communication and Citizenship: Mapping the Political Effects of
Infotainment, Mass Communication and Society, 8, 2, 111-131
001126751) ‫)תדפיס‬

Brewer P R; Gross K (2005) Values, Framing and Citizens’ Thoughts and Policy Issues: Effects on
Content and Quantity, Political Psychology, 26, 6, 929-948
‫כתב עת אלקטרוני‬

Prior M (2005) News Vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political
Knowledge and Turnout, American Journal of Political Science, 49, 3, 577-592
‫כתב עת אלקטרוני‬

Joslyn M R (2003) Framing the Lewinsky Affair: Third Person Judgments by Scandal Frame, Political
Psychology, 24, 4, 829-844
‫כתב עת אלקטרוני‬

Mosco V; Foster D (2001) Cyberspace and the End of Politics, Journal of Communication Inquiry, 25,
3, 218-236

3 71-215-01 ‫ חברה ותרבות‬,‫ סוגיות נבחרות בתקשורת‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬


‫כתב עת אלקטרוני‬

Kerbel, M R and Bloom J D (2005) Blog for America and Civic Involvement, The Harvard International
Journal of Press/Politics, 10, 4, 3-27
‫כתב עת אלקטרוני‬

Carey J W (2005) Historical Pragmatism and the Internet, New Media and Society, 7, 4, 443-455
‫כתב עת אלקטרוני‬

Kleinnijenhuis J; Van Hoof A M J; Oegema D (2006) Negative News and the Sleeper Effect of Distrust,
The Harvard International Journal of Press/Politics, 11, 2, 41-63
‫כתב עת אלקטרוני‬

De Vreese C H; Boomgaarden H G (2006) Media Message Flows and Interpersonal Communication:


The Conditional Nature of Effects on Public Opinion, Communication Research, 33, 1, 19-37
‫כתב עת אלקטרוני‬

Downey J; Koening T (2006) Is There a European Public Sphere? The Berlusconi-Schulz Case,
European Journal of Communication, 21, 2, 165-187
‫כתב עת אלקטרוני‬

Mazzoleni G (1995) Towards a Videocracy? Italian Political Communication at a Turning Point,


European Journal of Communication, 10, 3, 291-319
‫כתב עת אלקטרוני‬

Schudson M (2002) The News Media as Political Institutions, Annual Review of Political Science, 5,
249-269
‫כתב עת אלקטרוני‬

Hutcheson J; Domke D; Billeaudeaux, A; Garland, P (2004) US National Identity, Political Elites and a
Patriotic Press Following 9/11, Political Communication, 21, 1, 27-50
‫כתב עת אלקטרוני‬

Mclennan, G (2005) The New American Cultural Sociology: An Appraisal, Theory, Culture and
Society, 22, 6, 1-18
‫כתב עת אלקטרוני‬

Atton C (2006) Far-Right Media on the Internet: Culture, Discourse and Power, New Media and
Society, 8, 4, 573-587
‫כתב עת אלקטרוני‬

Boyer D; Hannerz, U (2006) Introduction: Worlds of Journalism, Ethnography, 7, 5-17


‫כתב עת אלקטרוני‬

Besley, J C (2006) The Role of Entertainment Television and its Interactions With
Individual Values in Explaining Political Participation, The Harvard International Journal of
Press/Politics, 11, 2, 41-63
‫כתב עת אלקטרוני‬

Rojecki, A (2005) Media Discourse on Globalization and Terror, Political Communication, 22, 1, 63-81
‫כתב עת אלקטרוני‬

4 71-215-01 ‫ חברה ותרבות‬,‫ סוגיות נבחרות בתקשורת‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬

Rate