You are on page 1of 3

‫המחלקה למדע המדינה – המגמה לתקשורת‬

‫מי מוביל את מי‪ :‬דעת קהל ותקשורת – ‪71-466-01‬‬


‫ד"ר אורית גלילי‪-‬צוקר‬

‫קורס בחירה סמסטריאלי )‪ 2‬ש"ס( לתואר מ‪.‬א‪.‬‬


‫סמסטר ב תש"ע‬

‫שעת קבלה‪ :‬יום ב' ‪) 19.45-20.30‬ניתן גם בתיאום טלפוני או באמצעות המייל(‬


‫חדר‪ :‬בניין ‪) 109‬חדר אחרון בסוף המסדרון(‬
‫כתובת מייל‪oritga@mail.biu.ac.il :‬‬
‫טל‪0505543577 :‬‬

‫מטרות הקורס‬
‫משולש היחסים שבין עיתונאים‪ ,‬פוליטיקאים והציבור הינו טעון ובעשורים האחרונים הוא משמש יעד לציפיות של כל‬
‫אחת מצלעות המשולש הזה‪ ,‬כמו גם למאוויים ולמתקפות‪ .‬הקורס יציג ‪ -‬תוך דיון עם הסטודנטים ‪ -‬את ההיבטים‬
‫החיוביים והחיוביים פחות ביחסי זירת הפוליטיקה התקשורתית מזווית הראייה של הציבור כצרכני מדיה‪.‬‬

‫מבנה ונושאים‪:‬‬
‫נקודת המוצא היא שבאמצעות מגוון של מושגים תיאורטיים שפותחו במסגרת תיאוריות של קביעת סדר יום ומסגור‬
‫ושיווק פוליטי‪ ,‬יציע הקורס כלי ניתוח ביקורתיים לבחינתם של מוקדי העוצמה במשטרים דמוקרטיים במטרה לאתגר‬
‫את הדיון בנושאים המצויים על סדר היום הישראלי והבינלאומי‪.‬‬

‫השיטה‪:‬‬
‫הקורס יתנהל בשיטה של סדנה – כלומר עבודה יצירתית ומשותפת של המרצה והסטודנטים תוך היצמדות לנושאים‬
‫האקטואליים של זירות התקשורת והפוליטיקה בדמוקרטיות מערביות ובישראל‪ .‬השיח התקשורתי יהיה אחד ממוקדי‬
‫הסדנה כדי להבין באמצעותו את התמורות המתמידות בעיצוב פניה של המציאות המשתקפת מאמצעי התקשורת‪.‬‬

‫חובות הסטודנטים וחישוב הציון‪:‬‬


‫נוכחות חובה במפגשים על פי תקנון האוניברסיטה‬
‫תרגיל של ‪ 2-4‬עמודים שיציג ניתוח טקסט עיתונאי על פי מושגים תיאורטיים שנלמדו בקורס‪ 40% :‬מהציון‬
‫מבחן בסוף הסמסטר‪ %60 :‬מהציון‬

‫פירוט מפגשי הקורס וביבליוגרפיה‬


‫העמודים הרלוונטיים לקריאה בספרים יימסרו בתחילת השנה‬

‫שיעור ‪ :1-2‬תופעת ה"תקשורתיזציה" ‪ ( (mediatiasion‬של הפוליטיקה‬


‫גלילי‪-‬צוקר א‪ .(2008) .‬פוליטיקה תקשורתית בת זמננו )חלק א(‪ :‬אזרחות מקוונת בעידן של מדיה ‪ ,on-line‬עמ' ‪53-‬‬
‫‪ ,116‬הוצאת רמות שליד אוניברסיטת תל אביב‪ :‬רמת אביב‬
‫‪ 070.44932‬גלי‪.‬פו )‪(1155394‬‬

‫‪Callaghan, K. and Schnell F. (Eds) (2005) Framing American politics. Pittsburgh : University of‬‬
‫‪Pittsburgh Press.‬‬
‫)‪320.973014 FRA (1136582‬‬

‫‪Johnson-Cartee, K. S. (2005). News narratives and new framing: constructing political reality.‬‬
‫‪lanham; Ravman and Littilefiled Publishers‬‬
‫)‪302.23 JOH-CAR (1157819‬‬

‫שיעור ‪ : 3-4‬גישות אידיאולוגיות בעבודת העיתונאי‬


‫גלילי‪-‬צוקר א‪ .(2008) .‬פוליטיקה תקשורתית בת זמננו )חלק א(‪ :‬אזרחות מקוונת בעידן של מדיה ‪ ,on-line‬עמ'‬
‫‪ ,145-166 ;17-52‬הוצאת רמות שליד אוניברסיטת תל אביב‪ :‬רמת אביב‬
‫‪ 070.44932‬גלי‪.‬פו )‪(1155394‬‬

‫‪1‬‬ ‫ד"ר גלילי‪-‬צוקר אורית ‪ /‬מי מוביל את מי‪ :‬דעת קהל ותקשורת – ‪71-466-01‬‬
Tileagă, C. (2008). What is a "revolution"?: National commemoration, collective memory and
managing authenticity in the representation of a political event. Discourse & Society, vol. 19, no. 3,
pp. 359-382.
‫כתב עת אלקטרוני‬
http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?
sessid=uunvle8q66ie4pasrvdql8cq97&server=csaweb106v.csa.com&check=c47446c94ec96bedb1
7209af6bb0c1ec&db=sagecom-set-c&key=0957-
9265%2F10.1177_0957926508088965&mode=pdf

‫ אובייקטיוויות למול ניו ג'ורנליזם‬: 65- ‫שיעור‬


Stuart, A. (2004). News culture. Maidenhead, Berkshire, England : Open University Press.
(497935) ALL ‫שמור מדעי המדינה לפי‬

Kristensen, N.N. and Ørsten, M. (2007). Danish media at war: The Danish media coverage of the
invasion of Iraq in 2003. Journalism, vol. 8, no. 3, pp. 323-343.
‫כתב עת אלקטרוני‬
http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?
sessid=8a4enauh1qe92oljvbdfb04q65&server=csaweb108v.csa.com&check=70e97f843ab548007
5e0d3054199a81c&db=sagecom-set-c&key=1464-
8849%2F10.1177_1464884907076458&mode=pdf

‫ עיתונות צהובה למול עיתונות איכותית‬:7 ‫שיעור‬


Bennett, L.; Lawrence, R. G. and Livingston, S. (2007) When the press fails : political power and
the news media from Iraq to Katrina. Chicago : University of Chicago Press.
(BEN (1138405 ‫שמור מדעי המדינה לפי‬

‫ חדשות שליליות והשפעתן‬:8-9 ‫שיעור‬


Jones, D. A. (2004). Why americans don’t trust the media: a preliminary analysis. The Harvard
International Journal of Press/Politics, 9, 2, 60-75.
‫כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני‬
http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?
sessid=3j3nigv0mb0lp7tn8b1nf47uq3&server=csaweb114v.csa.com&check=f4410a9c1a2203fe83
049af0d45b7441&db=sagecom-set-c&key=1081-180X
%2F10.1177_1081180X04263461&mode=pdf

‫ הפוליטיקאים והמדיה החדשה‬:10-11 ‫שיעור‬


Tjernström, V. (2008). Nordic newspapers on the EU: European political journalism after `non' and
`nee'. Journalism, vol. 9, no. 4, pp. 516-536
‫כתב עת אלקטרוני‬
http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?
sessid=h3n82c4r65a90luq62f3oo4ts3&server=csaweb112v.csa.com&check=cffea773a870d55852
598d8b5c459f4b&db=sagecom-set-c&key=1464-
8849%2F10.1177_1464884908091297&mode=pdf

‫ מה זה "סיקור על" וכיצד נקבע סדר היום הציבורי‬:12-13 ‫שיעור‬


Gross, K. and Brewer, P. R. (2007). Sore losers: news frames, policy debates, and emotions. The
Harvard International Journal Of Press/politics, vol. 12, no. 1, pp. 122-133.
‫כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני‬
http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?
sessid=t79rf22qsj56ei81sn3eaqr483&server=csaweb115v.csa.com&check=6fdea212bb9cfca7c24
ef9ae5e770173&db=sagecom-set-c&key=1081-180X
%2F10.1177_1081180X06297231&mode=pdf

Martin, V. B. (2008). Attending the news: A grounded theory about a daily regimen
Journalism, vol. 9, no. 1, pp. 76-94.
‫כתב עת אלקטרוני‬

2 71-466-01 – ‫ דעת קהל ותקשורת‬:‫ מי מוביל את מי‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬


http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?
sessid=h3n82c4r65a90luq62f3oo4ts3&server=csaweb112v.csa.com&check=3505e44084bb306ec
1478dee638ef3fb&db=sagecom-set-c&key=1464-
8849%2F10.1177_1464884907084341&mode=pdf

De Vreese, C. H. and Elenbaas, M. (2008). Media in the game of politics: effects of strategic
metacoverage on political cynicism. The International Journal Of Press/politics, vol. 13, no. 3, pp.
285-309.
http://hij.sagepub.com/cgi/reprint/13/3/285
GOOGLE ‫מופיע ב‬

3 71-466-01 – ‫ דעת קהל ותקשורת‬:‫ מי מוביל את מי‬/ ‫צוקר אורית‬-‫ד"ר גלילי‬

Rate