KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU PPISMP SEMESTER 2 ALAM SEKITAR MANUSIA

Dapat memenuhi keperluan dan kehendak pegguna

DEFINISI PERDAGANGAN

mengagihkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir

a) SEJARAH PERKEMBANGAN KEGIATAN PERDAGANGAN

Dimulakan oleh tradisi Maritim

Melaka menjadi pusat perdagangan di Tanah Melayu

Parameswara

JENIS-JENIS PERDAGANGAN

JENIS-JENIS PERDAGANGAN

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

PERDAGANGAN ANTARABANGSA

Eksport Barangan Utama Januari 2009 & 2010

Sumber:http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.article.Article_73b99316c0a81573-10311031-48915481

Import Barangan Utama Januari 2009 & 2010

Sumber: http://www.miti.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.article.Article_73bbf8fcc0a81573-10311031-bf35aba5

TABURAN PERDAGANGAN

Taburan pelabuhan di Semenanjung Malaysia

CIRI-CIRI PERDAGANGAN

PERNIAGAAN DALAM NEGERI Perniagaan yang berlaku dalam satu negeri tersebut.

PERNIAGAAN ANTARABANGSA Perniagaan yang dijalankan melangkaui sempadan negara dan antara dua negara atau lebih. Undang-undang yang berlainan dan dokumentasi perniagaan yang rumit.

Tertakluk pada undang-undang perniagaan yang sama dan dokumen perniagaan yang mudah. Sistem timbangan dan sukatan yang sama. Penggunaan mata wang yang sama. Faktor-faktor pengeluaran bebas bergerak. Keluaran mengikut keperluan tempatan

Sistem sukatan berlainan. Mata wang berlainan. Terdapat pelbagai sekatan untuk faktorfaktor pengeluaran bergerak. Keluaran mengikut keperluan permintaan semasa dunia

d) FAKTOR- FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KEGIATAN PERDAGANGAN

Peningkatan sumber bahan mentah Teknologi semakin canggih Hubungan diplomatik dengan negara lain Peningkatan skala pengeluaran Bantuan kewangan daripada pihak bank dan kerajaan

Permintaan pengguna

e) KEPENTINGAN KEGIATAN PERDAGANGAN

KEPENTINGAN PERDAGANGAN
PENGGUNA
‡ Memenuhi keperluan dan kehendak ‡ Mempunyai pelbagai pilihan barangan ‡ Meningkatkan taraf hidup

PENGELUAR

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Meluaskan pasaran Meningkatkan keuntungan Mendapat sumber bahan mentah Mendapat kepakaran dan teknologi Meningkatkan ekonomi negara Mengurangkan pengangguran Meningkatkan pertukaran asing Masalah kekurangan bahan mentah dan kepakaran dapat diatasi

NEGARA

f) MASALAH-MASALAH DAN LANGKAH-LANGKAH MENGATASI

MASALAHMASALAH PERDAGANGAN Persaingan antara negara pengeluar Perbezaan matawang

Masalah komunikasi

Dasar kerajaan

Keadaan politik Kesukaran mendapat maklumat pasaran

Risiko kerosakan produk

LANG AHLANG AH MENGATASI
Cam ur tangan langsung kerajaan Promosi secara besarbesaran

Pembangunan dan Penyelidikan

Peruntukan modal yang besar

Membuat kajian terlebih dahulu Menda atkan bantuan kerajaan

erjasama antara negara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.