You are on page 1of 1

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total
consilieri
Consiliul Local: 7
Prezeni: 6
Pentru: 6
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea Planului de aciuni sau de lucrri de interes local pentru anul 2016, aciuni sau
lucrri stabilite n conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea nr.67/2004
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.11.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nr.9233/19.11.2015 ntocmit de doamna Copil PaulaGianina, inspector I principal asistent social n cadrul Primriei Comunei Periam;
- referatul nregistrat sub nr.9234/19.11.2015 prezentat de domnul Avram Ioan Mircea, viceprimar
al Comunei Periam;
- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.a i art.45 alin.l din Legea nr.215/2001
privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se aprob Planul de aciuni sau de lucrri de interes local pentru anul 2016, aciuni sau
lucrri stabilite n conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001, la nivelul Comunei Periam, conform
Anexei nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul viceprimar Avram
Ioan Mircea i doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal asistent social n cadrul Primriei
Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Viceprimarului Comunei Periam;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal - asistent social n cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

AVRAM IOAN-MIRCEA

_______________________________________

Nr.100 din 26.11.2015

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________