You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total

consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

7
6
6
x
x

HOTRREA
privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Periam,
pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.11.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- referatul nregistrat sub nr.9265/19.11.2015 naintat de domnul Avram Ioan-Mircea viceprimarul Comunei Periam, prin care propune emiterea unei hotrri cu privire la stabilirea i
aprobarea unor normative de cheltuieli la nivelul Primriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nr.9266/19.11.2015 ntocmit de doamna FereceanGuler Daciana, inspector I asistent-contabil n cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile art.1 alin.1 i alin.5, art.5 alin.1 1, Anexa nr.2 punctele I.A.2., II.A.3, i II.B i
Anexa 3 punctul I.A.6.6 din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritile administraiei publice i instituiile publice;
- prevederile articolului unic pct.1 i pct.4-5 din Legea nr.258/2015 pentru modificarea i
completarea O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile
administraiei publice i instituiile publice;
- prevederile Legii nr.33/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr.55/2010 privind unele msuri de
reducere a cheltuielilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a, ale art.45 alin.1 i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Pentru anul 2016, se stabilesc i se aprob normative de cheltuieli privind: aciunile de
protocol, dotarea cu autoturisme i consumul de carburani, precum i costurile pentru convorbirile
telefonice la nivelul U.A.T. - Comuna Periam, dup cum urmeaz:
I. Cheltuieli i aciuni de protocol
A. Organizarea de mese oficiale i de cocteiluri de ctre primarul Comunei Periam
1. Organizarea de mese oficiale - limitele valorice pentru mesele oficiale sunt stabilite
pn la suma de: 45 lei / persoan;
1

2. Organizarea de cocteiluri - limitele valorice pentru cocteiluri sunt stabilite pn la


suma de: 12,50 lei / persoan.
B. Invitarea n ar a unor delegaii pe cheltuiala prii romne de ctre primarul Comunei
Periam
1. Cheltuieli zilnice de mas pentru invitai sunt stabilite pn la suma de: 60 lei /
persoan / zi;
2. Alte cheltuieli:
a) Cafea, ap mineral, sucuri sau alte trataii oferite n timpul tratativelor sau
al edinelor, n limita sumei de: 6,50 lei / persoan / zi;
b) Cadouri n limita sumei de: 225 lei / delegaie.
C. Cheltuielile privind aciunile de protocol se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul
local.
II. Dotarea cu autoturisme, utilajele i motouneltele i consumul de carburani
A. Se organizeaz parcul auto al U.A.T. - Comuna Periam, dup cum urmeaz:
dou autoturisme;
o main de pompieri.
Utilaje i motounelte din dotarea U.A.T. - Comuna Periam , dup cum urmeaz: tractoare,
buldoexcavatoare, drujb, motocositoare, generator energie electric, tractorae tuns iarb,
motocultor, main tuns iarba.
B. Se aprob normativul de cheltuieli privind consumul lunar de carburan i pentru
autoturismele, utilajele i motouneltele aflate n dotarea U.A.T. - Comuna Periam, conform
Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
C. Nu se consider depire la consumul de carburant normat pe autoturism/mijloc de
transport/motounelte, consumul care, la nivelul anului, se ncadreaz n limita consumului de
combustibil normat, n raport cu numrul total al autoturismelor/mijloacelor de
transport/motouneltelor aprobat conform Anexei nr.1.
III. Costurile pentru convorbirile telefonice
A Cheltuielile privind convorbirile telefonice - telefonie mobil, telefonie fix i accesul la
internet, se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul local i nu pot depi suma de
5000 lei/lun;
B Pentru deplasrile n strintate se aprob decontarea convorbirilor telefonice efectuate n
sistem Roaming; numrul de minute de convorbiri pentru fiecare persoan se aprob de ctre
ordonatorul principal de credite.
C Cheltuielile privind convorbirile telefonice pot fi majorate de ordonatorul de credite, pentru
organizarea i desfurarea de activiti specifice dac prin acte normative speciale se
prevede aceast posibilitate.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, domnul Avram Ioan-Mircea, viceprimarul Comunei Periam, precum i
doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.
2

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? AVRAM IOAN-MIRCEA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr. 103 din 26.11.2015