You are on page 1of 1

una carta oblidada sota la taula

una carta en el seu moment no entregada


un record que perdura i no soblida
i resurxeix al rellegir la carta anomenada

era dun estiu ple democions


un miler de records en van aflorar
de sobte a la radio va sonar certa cano
que hem va fer recordar i emocionar

un paisatge indescriptible
una posta de sol increible
unes tardes inolvidables
feien de aquells dies irrepetibles

una carta oblidada sota la taula


estar enamorat per primera vegada
sentopeix el cap sestoba el cort amb una paraula
aixo se li en diu estar enamorada