-

C 0.,0 .. ,0-0-000 0 O~O 00 0000000 Q 0 000 0 o o 00 o ')'

.;

"

;~ ./

,"

+-' .1,

",'j

': -. I ~,;,! 1.

",

I.' ~_." ..

'"

.W: t

,. ,~

"

I··t

r' ~

.~ -

, .--_. - *.

'"",\ •• 1

:,1:.' \ ....

....... .......... ~~- ............

fo ~~~I~P.~:-

. ~ .. ", I i I

. ~

-~~~~~~~~~-~--~---~---------------~

-------- I.--~---.·-. -----"~ . .;._.,._~-~

.. ,',

'.'

.J

. ~ ILl ....

-,r--irri ~.......i......t

-_ ....

;;..»

-:~~~vi~~

..... ----~ ........ .............. _ ...... I-or ..............

;:;:;;»»>

. __ ~ __ .,,-_,,,,,,,,,,,,,,,,~ __ ,,,,,,"'_ __ _. .. -.. .,._ •. ..r "' -, ••• ---- •• ---- --

, ,

.::.. _ ••• ~. "',. ',' •• I

- - - - - - - - - - - -

------ .....

. .

!'

, .,

.. 'i . ';I

l:!

...

!:
:r:
M
n
>-
Z
-
~
~ (.Il
s ~ iz
~
tI) n
i ~ m
'"
§ ~
r-
til tTl
~
0-1.
trl
~
Z
""
Io!':I
~
0
CIl
~
.. -~---~-~---~--------~-----------~-,

..

> ..

;.;

..0 00

....

.... ....

- - ~ - - - - - -

!i"

~ .. ~ ..

:1 .• ~:!.

J::. ~

n 8-=

~. ~ .

...

m

~,,~ ..

~ . e:'

~ . 8" .

__ 4 .....

.. . ~ ."~ .': t·" .... ,

.' :".,

.,,_., J ~ . .'.~, >;1 : :, F.~·~;;·;·
., ~\ ~:: ~._,:.~::.
b . ,~ ,. ,.', ,
Ul
a: trl
Ul
S 2 "rJ
12
0 t:l ~
~ 0
C/l Fd ~
f: "tj
~ ~ a
t!!1
~
....
<:
0
til -~~~~-~~--~--~~-------------------

-I ·c

.~

:J e

o o n .. OCD 3 .. a"Q. 0:: l'II

~'Q' o-

::I

,,' ,,"\

.' .

. !' .:

.: ":"'<~f:"'»:'~":;<;:'

..: . '\" \ . ~ ' ..

.' .\'

-~~-~~-~-----~-------------------- .

)

. ,

o u .. &l

o

rqr

-u

,,3

8 u

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - ~ - - - -

_" h~.~! v.'· ... 1

'IL'. _ ~.7el

.,

_'_', ' 'J

®.~

(

-~---~~------~----------------~-~-

c:
-o
....
'I)
a
E III'
0 ..
u ~
I: ...
:2 ..
1,1 c
0 ' ..
-~ ..
0
'."" ~
«
8. fl
:;I
E e
4)
;.: N
e Qo
('oi ..
8-
s
'll
G) .....
a. 4j
0
~ s
.... ,I.!
..,
I: ~
~g
~ '"
::J ..
.0 £
E
0
v I
~
0 <.l
Q.
E Ii:
... <II
;..:;
: . 1"7*

... 4_: A M!""".i(I.!JJ\¥t.9" .. ,(

: .':' .' ~ . .

.: ~ ;~ ';

-:

--;:"".'

~ -} "

WhtYf·= .

• ,\'. J"

r ,

• )5 :wsd1

9

o ~ o <II

"

'",':.-:- '7:1' -- ....... -

,"

- - ~ ....

• l' i :: I" \

, . .

Yj;&\;·t'$·e3tWWlA'£1ti;HH We': ':'S"_' ',' .. ;' j •. ;;.~:, t,'W)#'e,. 5 ,..,. ~'rtr,,,'r "" .. ''':~!' 'I

n III .... III n

; ::I,

UI

-

£'

UI

Ii'

- ....

--~-~~-----~--------r-------------·

l5 o. El

· t_ I ••. 4k1 A"'*Siiii*F' 44. ;Wi 14*)#44'* , ;a.pw I .• 9

..,. -

". ......... .po ...

. . ~ , .. "

_. I _

___. -- ....... -I' ......

- .._. .....

_'_'--_

!",

r~IG. 1,1, - Secclen longitudinal 'il~I, motor, ,Fl~t 305 ~(Diesel lisero).

- . ":':'.' ';1"','::

•• ".11-

FIG., 12 - $ecci(\n, transversal p(U' cl cillndro del mo,,',: ';>',',: ,tor ~05 (Diesel Iillero).

. ;,~. ," .. s', :.

...

, ... fI.IP. ..,1*4. n I

.J$1 '.1 ".4& ..........

- - - ~ ~ ' _
_ . - - - -
- - - - -
~ .: .' I,'
t , . ~ ~,
ft~~gtt~ g- " •. 'll t .. '" oli e; IY
0
- .~. ~ §, It .'8 g ~ 2 ~
i» R Q )::. ~ e, I: Q- ~ ,. ~~; " ~ -~ - ... ~~
~ ct'.§. (t Co <= 'fQ g e--
g'g~?i'p. e:tt10 '~., ~
o, 0. 8 n!:'J, I'll Il
S "''''g;'o- p 0 r.. ~ -g ~. --- Pl ...... [;
g ~"'?o.",. 0 - t) (00'" fQ~a
g_Otn°g R ~ 00 __ J-i2!!.n 0
1 1lI 3 fQ"'e!:i'!l 5'~ ;
Ii" It ~ 11 e go 2· ~ iji'
"'1 .. :::J 85 . 'e~0i'8
S' :s tnUQ !!. a It ~ gCi
~ "'01/11:3 "P.
]cr:;lilElt;?" s -'0 a o' It 0 '" It Co (3
o· 0-
~ e ~ 0 a rl I. ~. I' '6:[~iIH I
!3 ... III P
'(1)9§cQ- ? 'jj II
g--o ... o:a ;§. ;;I,., II t;j III ~ ~
<: ...., ~ a i j; I"> ~ o·
. 8s8'g-Op. ~ 5 1lI C o \! g r"~
g. -::l oj) Btl! .~!"-~g t'"
8'iR o.g R Q, "'~i';-~
a'ft'-tt1R , g i" 0:,0 111 III - a g
a ~. -~ ft .g, o :::J eo' n i3;i! s !iI'
111 a.~ -
,~~ 111 ;' g ~ s t ~ a'-8 ~ £
.0: ;" ;:to go g: 8, g: r- 6",
;0" '& i ... Po I'd _ 0 ~ ''I::
"'Q"i 5:111• 5 c 5' 6' P" 1!9. " 'go . III ,~
'-<SIS ~i3 i' ... 0" n hi" ... 0.. ~
Q - ... 0
rr: I!. 3: O. Q- S g IDQI~ <:: Prf <e.S'S :I:'
Q It do ::J i:l
It' • :::J 8 ....... P. 111 (II ,
°8°0-111;1 0: n>ftI o-Sglll
~ ;:""0 a10,i:j°n[ ~
g; p.:;In{l> ::I ~
.1=1 (II Co ~ ~ ::J [J'" 0
(II ~ 1/1 i ,., III ~, ~,g ~ ~ ~ !ii' ~ ~
g ;''''c:r11l ~ 0:2- It Q-Jo.o e
<-:::g :::J _ ~ j3' Q III 'i cr e..j;! ~
-= p' e III :; '" c..Q 6' III ~ ;; ~ if [ ~.
= -E.B crill R' e. (D~ 0 ~
s' III III g. ii' 'd l'IJ :\' '0 11 ~[i;'9 r;
i 0
~ fa ~ t-g B: ~ ii"
8 ~. 6. ~';'8'~" 'g ~§
~h~n 8 ~ 0 F. e,~ ~. ~'I ;J t-
° 8. , ~ ~ .~ .
~ 8''0 8 g 'd oj
5 ~. tt[~ee. a
~~~~g; Q -

-

-~--~~---~~--~-~------~-----------"

E

blI

.;x:

3'

-I~

11 o ";:;.g

... ...

,$( ;

,J I

I (';;'j "[ tdSh 'II' [.

-- _. -- ~

J.,. ;,

"

.....

- - "&.,,1 __

.- - -- ........ -' _. -

- -

- -

.... ....

I

;wI""

~ III

t'" O.

'"

.:.:~.>.>

:~,

.j, \

je

• "'" I •• \
, .. : :
'"an 0::: ~ X'1 ~j' .::!I g.::I:['§t5ii'~sa
.. -'~ .: " ! E. ~ . "'So
cg ~ II 11 11' (t '0 c:: III '0
CI~ ~ ~ ~ ~ § (t t-' .~ ~ ft a g
" fiJ' 3il oaa~ Q.~,.Q'CI:=I ~'1;l ~2':=2ln"S n t%i II> '" ttl trl ~ !:l.'S g tTl
~'3 !r> III Cl :g S"a- s oo::e-~' . a
~s.r::!:l5l<:at-<(l2:s.: g~ s.g: It! s ltgCl&
SO - 2.;;!n5:~ ~. Co (l Co 0. B :;j g - e. III !,"p.§", iSS",P:
--~ 2'[!a°'a ;1 0 III .. 5' (l' ~ ~ '1:1 II> : S' a :3? '" ;;! 0 ... Po 0' F til a ~. Ii' ~!3 ~ @
~;g c. '!9. _~ - g'l9.
Iii' ~'S 9 I" f.i t=:I (11 ........... 'Vi g !." :i'" i=I P ~ .. g_ I>l ~ trl I>l 3 (ts (t(t.
17 ~! [0 ::l ~ 0" c. 0 j;j' 0 :3 3 II> ~ e:a n . ~ Ro' :;j ":it "8: . 'dS:::l"Cf:;l-Pg
~~g ;1~: _. - 00 g r.-. ~""1 a ~ n I-) {tI e-r; fiJ s· r::; a g' c: [ !..~ ~ ~ III
i g ~[.~ Q!.'li'~" ,~o .. p'.a911>~ '8 n. ~o~r:' 9 Ii' f;j:l.S'I:I~
~'< I:: ~ ii>. ." r-o [... -~ e, g ~ g ~ '1 ~. 'tllllO~ ~
. iji (Z'"t:: e g:=l II 0. ~ 1:1. ~ 3 _. 3 g'o. E -8"-Il"" ""a,CI'I;:j
gO~~ oa~R"o fr a ~ g 3: ~ .g g 0 ~ x I . ~ ;0'001:
... ~ a~::""S~ • 11> • f) I!. S ~ n' I!. jf"" er ~.
'd;"'~ . i~": Po t: - Ill" III I>l"
II> .. ...:EI '~~;:H.' _Po.Q\i' e::SlaoCl ~ :=
~s~~ )II~j,'liO!t. :I 0 g 'j'tl 0 r'I t ~ ... 2. g cr ~ 0: g ~. ral:~g n Q!ifg:~!l6:e.~(ij III
~~$a g n ~'8 s o :S • ..._ Si ... ~ '8 (t' 3 ~. :=. 5: ijq :;j Q. I!IgfJ'8 ~. 111'-, S-I:I~ ~ ~
:3 X r'I _. :l~' ~ = ~ . ~ p o 0 '"1 C •. ~
il !:l,~ III § 3 ~'II> s- f) 'p...:: ~
!t!f!~o~\'rrjO l!.l'Iog:g~ 0- S. c. n. ~ IIt1 ~, !J. IJ o 0 - = t=l
'~~o. < 5: Q.~ n l <;j
a - 0 a S.o ll'tl s r n ; ;- [ o fiJ (V ~, t=l5ig'~NcnOn '"
J'~ ~ III -e 8'''' "'1.._O~.. fill".. A 3 ih~l'Io n [~§f!.~~ig
::1.'8 o : ~ a iii" ~ § a.!t'8 :g li" .. ~ ~ e.g. ~ a, A~ - .g ...
l':= 'i'< I" 1:1. (>I == I
~ ::-: g:lti'l'r- ~gg--~gOir~~g~~~ < ::!:I ... u • s.. 5. .... t!lCl P",.
li& ~ II> ~ e-(>It=LQ. II> .g O. M- a s 'g :i: §
'21-[ fJ8.~~""::I I>l l'Io <II g: 11 ~ ~~ .~
1i" § E: ~ n' R" ~ 5 go ~ 0 a, a' E. - 2' s' g:.c ;. n~a~-~o-
.t=L S !!OS B'~= ;l;
~n"i ;r1J~ .Cl 1!9 -. n '" I=!l m' Cl _, ~ 3 II> . I>l 1:1 4:' :(t. g
0[") i;i Cl' i!? 6' " .; 1:1. ~ n g l'Io l'Io x .... '2 ..:: . ::l.
~ a :=I s"g~::tll' -EL
a- li> ~ Cl e,!. cr"~ '< A ~ ~ s: ~ g ~ E s ~ ~ ~~ -. e n
~l& 8 g: ::5. i:2 ~[ ~ .j1 ~ I]' S· if ~ 8- ,.
~ -. It 9 a .!, -= == '" -e II ,0 1:1. III o,~, II> = 'ii;' g III 9 c 0'. 0"s - s. 'd
11>0 _~ Q .. ,E !:Mt=L'Q" r-oo.g'! '" ':loS,
.a 1"0 10>0 g 00' .', BC) ;. .~ ~ .~ 8:i" .' e.. ~~g.~t:Sa~g-~
!l!. P~ .» !:>. ° II w .', ,~., . .:I.
i~~ J!I;:III'~ '§ ~ ~ t;' "' .. "q ... t~J~'K:'~ "'op.5"~Plo .... PI
rJii"'::;;tn~ ~ .: a ~ . ~·ti.;~· f; '" 'i ; 1
_. f1t,,_~ (I' II I'll "':. VI, v.. ,........ '-', ... ·2 '_. It:' n g., '. "l .~ .. ; .. ', " '. [~~.;:t;!'<a(1) ~.
'85;; &...t ... :;:: • p ~~ Q ~ ~ ; g' ~ ~ Tti 8: I:' . .... '.
! )II '" .' 'S ~.'~ ~ :.: . ~DLt-..:: g !;i
-2..g "d ~ ~.rn g !!.~ n ......
lil ~ ~ -'::r: 0: a ~ !.'l ~'n~"" ~ "<
D _, ~ 0 !! ~ .... !l 0: 5 5"-~ ~.~;;l
[~[ Co I' '2' ",' 8" P rt a ~ ~ !:!>s &' l'Io ~ \l'I1 0 0- ~, [ Sl - e. ~. s 9 ~
!~~ e- F;2~rl'llg~ !l.°g- ... f>3 ~ 11 = :;j ... _g.O~,o it' 5'
ii"~ t \ ~ II' '" g 6 n n Q; 1 ~;a ~.
0 °a'<~~.P.-f 'B
~ ir'" III] r;;.:;j a let. :l. ~ 5' Ii" ~ it!" 8' ~ g ~
£8'" ~ ... ,g ,-8'e .~ ~ cr"1I>'&'g 9 s o ~ ~l ~ '"IS '<~"'o:
g- ~-I;i" . ¥~~~~ 111 B ~'( r"l g: l1;I .!r =- ~ k1 • 0' l'Io :0::: ft !}\i:.l~J!~I:.>~Iir.;;j c:
.:II r-" .. ~ • ......01» .• $liI ~ I>l !II
.. -:,:. .',' ..
. . ~.
~ I" , - ~,..... .. _r--- ~ ~_ .. __ ~ - - - __ .-.. _ -. .- _ .-.. ._ .-. _ ~ ........ .-. _ .-. _ .-. .-.

.... N

6 + S + s:

.' .

+

~I::

·11

7 <5

+ e +

~Ibj)

~ N

t -s ~

+

N I

~

~ + e II

.... I

6 + -s

~~~~ ... .4q))pt~~"'!.#if;f*;,f;;.~i, i'~$JM"~~~%W;'k;;P+p¥($4f*'¥ .~ .41 .,1 a

- •••• .' ' ' ',' I I,' ~ • ~, •• I ~ ••••••

....;: ...

..;

....

--- ..... ---

.- - --

_. ..._. - - -.

tt~ W8' !:la8!:=:-~ a-
m g 'Q (;' ~ _ ~, P,< CI " ;-~. au g .-
.': g ~~ Nf;i'~~J, t: ., .. S o-a. l'"
::l
j:; 0: i3 ~~ . 8"!'CJ .O'\:~"'p+ ~ .~" . .\.~. ":;" '.1 '.~. .: '1 •• "1 ":1 ~ i:I 9 a ~ ?'
eOoc o CI.. _\ ~ '<""". 8' . ~ . ~ •• < 1-;:':, .-' ~ _ n fi,l
t=n ~ ~ ~ ~'n ~ ,0. ~. ~ .. ~ -, ooc 8 ;1&i'n E!!
Q. !'b ~,~ ii' .;J n-""a- 1"< ,.j'
] n- ~ ~~§~~DS~C ~ .. ". !ii' '" -
.... 'C S. &i' ["O~~() i
0. ~!'b III
~8.?'tj :=l. ~ 8" III "CI 8-·9 n ~ ,< nP ... §' ~ c
~ _ "1 ~.~ 0- m
~ I: ID e. ··.,Po Ii>' ~' S1/~ 0' :: • :; '2. 3 o· '"
e: S (I !a, .. [,.Il)":;1 .j:L..~ -"y. . ..... -I
f:I. ~. ~ 0 n flI .'1:: ~ .0/.': .. .,..... ...... ~ r 0 C
~ go g- ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ]' ~ :: .. • :::- 0 n.S 0. ~ I;t
s '" ~ 0- ~. 111 :::
~ 1.0 Il· ~ ~ ~ .... r~·
a ~ ~ ~{r~ .. ~n[l]~fl 1 "TJ cft~·g-g ~ ~
'tj 'tj 11'1
a 3,e: n ."Ci 0' ~~ [~,. t: f} ,",:g ,~ S-W'-.'" :<I:
n '0 .... § 111 ft8 e:- tTl
~. .!ii' C • ",.e!... ~ - IQ
lr is, ~ . ri" 1"1 ..... , (It,&J •. j..J, - , !-" o -, v: n _ 0 II) ;..
~ ~ n ~ 0, Ill ...... n ~.!O ~ ~ "1 P 0 0 ~ '"'
r- o e: foI ? ~ ~ F c: ;' (l !. 6: 5 n 1-1 ::a ~ ~ ~
10'2.8- !'b I foI 0 ~, ~ !l 't;;I
11 p II n .... j§. ~. ;J~.~' ~ (11 III
~ .. ..: Ii' t:~<0-
'l;l • '"d a. ~ ""::il n - 0 . Ii" . !:l S ~~. ~ foI ~
~ -0 ... r+ ...,(J'>n:;;l.Q,p: I' 3 .... ~.: ,~, 0 111
Po. j:J "1 ~ ~ 0 n - C ~w " "9
:0: n no g" ~:J. 'tI 11 ,1(1.. ~ 0' .~ ,j . .~ ~ '" .,: . Q.l1Io' I'" "l §
'1:1 n !!.. [ t· III ~ c.. 0 [\ '0., 0 -. .' '. ~a;,ti' g
a a .. .. I.
Itl-a ~' ~ $ lil g 5' 2. ~ B" ;' : ~-t ~S:~Ch ~=-. m
0; Q, ~ 9 "1.... !. III t=!> e ~ :II 8 Ii' ~ [ ~, ~
p 0, n oc '< It:'!'b E, ~ . !;; F .: , =
-. o _ n n
:::l . !.. ~. '<t (] .... III 0. 0 (l 9
-.;; o.!r -e _. l: N ~ s· f3' 0 n r- -= ::J ~'~ 0 n >-
~ .... E'l 0. • 0:; s' s· Po Do 'd III E
'" !!,- c.,ClQ. llg- Sf!! I ~'§ ",0 ROo
.... I=!I ~ ."-- 1 g ~ n 111 ~
n o ' a ~ .c'" 0;1 ;o;t!
° ;! s, ~;?<'g;- ~il OIll!'bS~§'
CI !IJ> S
c:rg- >i :~I
~ m· n a £5;c'< :r .... ('j c ~,
~ III i[c~ g-n. .: ~
~'4 Y'
~ . Ir § I n E;;j N o. Q. ' n ~ ~ 0..8
o I'll '" n
~ ~ a ap.. Cl;oll e:c _'" 5: ~ n
j; !!!'< £: ~ ~ ~
@" 2 § 'Cl1lQ.~"S' 5'il ' !!. S' '-< ~ g
~ ~ 'E. !!. S 'g;:: . Ill.!;'"
§ ~ - ~ 0. fl ~ -.
is, III
~ ;' ~E'm ~'Q sa ~a'Clbl3
;; [II n "'" -
':' n , III ":,,.5: ?-;:'.~ a:!'b~~'8
o ~ t ~ , .~

."

', ..... : •• 'r

..

~ r

" ... ,...

",

; ~,~~: .

•. . J,

,- 'r'

- --_._ .. ------'--,~

~_ .. __ ..... • .... _'I"II .... r- __ .. ~ ........ "'·lI'r'-.,"~ .... -: ..

. : '

en

.. '

II '--..

to

'?

I

-

N

I

~

. .- _ _---_ - -----~.

N ~_~------..-r-,

.;.)

....

Sl

v· u

e

c.,

....

-,

,....

(I)

i

"i1 5

...

i

'\,LI'

cY

.~

II

~I~

i-< II

~

i-II ~

., h

~

II o

\ ..
', ..
\
, r-.- •... - ... _ ................ K ~

1\
, .\
~
-\ ...

~

.. ..

- - - - - - - - -

p

o

- .....

('] e CI III

;-

CI· ...

. "

~

II ~ .'"'1

I.

....:. ~.

Ii. "l!

I !: 5.

"II!

+ $

I :S

II ~

0' .~:

"0 J-,'

8.

.' ~~.

1m

0'

]

III

>0

',',.

:':

.

.i

! .€ II C'

II

;_fM;;M¥St44H1;~:;;:*,!i\\d4f;:!'S~g;;q4g J!L,p.c '.O;,.I1· ...... u #jEl."'Al': 44244 .• ;6 ••.• 0 ~ 4.1, .. aIsL~ ••• . .~ iF ;;
_, .... ', .:' _' ", • • 1"),," I • • • ,~. • ' ,'1· , . " I '.. \ • ~. • • • .,', • ' • ", ,"
, ;
'. ~ :=. a e' 5 11 $ ~ ~:;: ::! ~ .g' ..!!. ~ 'e ,s, ,2 f ,r[..!!..~ i E ~
C) '10., +-I .... ..... rJ) ~ tl" IlIlB ..I<:
.. l I'll .u ~ a r-. '" 0 - ::! a E .. U ....
'a R S!\! 'u b,. .. '" o~ h~~~ oelllu~"ij'j; I'll
~ 5 e -i'E :; "0 ","·5·~ 1l ~ lJ c..&"1;II'IIU'1;l'~ o
e"<t ,.
~ ~ E R. B - 8 § .g .~ ~. :: . m ~~ ~ !;l E::: 'iU j:I, 5 u'~ .!S .g ·a a
'< ~!! .~. <:! tI ~ . ~ u
o 'IIII ....... -..~ ~ .§.,§ _.g "''1.1 GJ .... -;;I .. E(J '1.1 tV
~ ,u~.. ~"'~a· ~ e ..., I': .. J;::r B ... III ...
... '0_ gj:l, dJ III U 5 .g .!! '1.1 I::dl 5"_
~ £ ~,g ~ ~ u ~ ~.t! ~ ~ a .; 'li! 'n to 8. '1;1 0 ·z ~~§]!1G3:l~
Kg' ~ e .. ';' u
t . I'll '13 e g - - 100 '8 tI$ Q., .... ~ u .._ III D.o.n II! _ U ... "1;1.:;:
- ] .'" 'g a. a 0 .... • OJ, ..... "1;1 m 8 ... u e . kl .9 ~ III & 0 .:;l .-
!I -. Po'8 >. ~ boO 0 -:-' m ;t m ..... ..,:. .!=: ..- o :0 0
c 8E-glllod 1Ile.> ~!:. E3 ~-: ~ ~ g ~. 'tJEm"C " .. c·~
!:i ~.g «I >. '0:1
B '" 8"1:1 8. ~ -.:I b '"':. ~.' 9 f! I'- VOl E"" .. d· .... ~
oC · ... t 'rl§f3h~ u~~tlc~~m "
~ 5 I
~ ~ '1;1 :g :g ~ II) f:l ~'':I IlIl .L.! .• , ~ "tlu:;::lm E~S..,;gq· ~ -s
5 E e .., .0 _ 'l;I ~ ~ § ee ~ .- !oil
.., =- .. .g:;:8.~
.'" flI e ~ go ~ >. e ~ --~- - .~] II ~ 2..§~ ~ 1 0 "I(
Q ~ . ... ,!l~.l! 6Uta_
~ .g E ~ .s , 1-1 0:;1 =' ,III ... §'Ig t--~ -c .- u -I-
5 . a~~~ '~e~~~ .,8. (1;1 'II C e' <I) 0 '5 .S e ~ ~ ] ~ ~ ·a
7iI': "i ~ V) ~ .~ :5
ll] :i1 ~ <II.~ j' 8. i ~.; 'I~ t=fI
.~ ~ Q'o ·~l N utl.~II)" I
.. ijl-'tll 0 -:Gi. .g F.i ~ m )"13'''' p.t"E<l)U ..9'3~
II 1':.... .a ~ 1 §~eS=].§ is
'!Zl ~ ~ ... 5] ... 'iI'O~ ~ i~ § ~ ¥lbD ;. ::J 0 rJ ~
1::11
II ~~ f"l c::.,. 5 't:I ~ •• m 5 tI s .s ~ e '1:; 11
0-1 a Q.O 5 .;j Iii' ~ -e a ~ !1 .:l ~ )5 "l. "" i=:~~O
ffi :. t- U 0
~ u !'l <l) ._ t-- v~ ::: N ~ .u ... ;.. S !oil - c=fi ~
'"d .:J.2 ~ ~ s go"U ,; ~- ... ~ ~ G x '.~ ._ i3 0 I - .9 ., "'fIY"';.:;;;:! ..... :I a
~ &a - l'I!5' co;J ..... ~ ...... ~ 0'" m III u
III ~ ~ 8 =5 u e t § 'i 0 '1;1 9 Vi X "'<c·~II.l~O
m- ~- "ii ~!;l;'''::'~ u ij fU g. <0 - I'll
~ III 8!1G}. Os :a To: _u 0" ta ~. e bl!E!~ 15:0 "tI 't! ;S u ]::::1-
~§ "~~.g:l.;=j 11 flI~ ~o 00 g, .. S5e ~l;j
&G} N III
-8 .~.§ e ... · § ~ ~ ~ 5' a ~ i 1i - ~ N !'l ~ >. "1:1 QJ
~ s.~ 11 Po_,,~8.e ,:: i !l G} U .., .5:l
"'..... .:I "(;I 0 10. III· ~ it a 6 ~ 'g. a i go
~ ~ ~]'~ . .,:::! ~ e -8 ] :0-- '0;;1 - & s" e ~ ~ Ill)
p;:: '0 p..g"
:s",c::., e]~' to::! tJ~.s.., 's go .. B ; g~. 8. .. ~ -::I 5
- E .5 - III "I U 0" :g 'ii §.!lu:9B~'iJ
~'::!~:ao...., N~e]o!:."'ISc ....... <I,!~o "
e. ~ El J-, ti e: Ei 'tl e::lj:4 !'leG)
... ~;O"G)-8-8s"il·-"e~ ~~[;~ 3 bO:!! 8. a ~~ §.~ d <II: .~ m E ~ .1j
.3.O:SQ;...§~13<§. O~~~ :I:,!l 0001 i).j a ~U~t:
,.; e>--
h 1Il'tl 'sib''O .s .g II) .... S ij '""' ] .... 0
~ a tl ."(;1.8 ~:>- _ III '" - 8!!! e.s u .,.

c.n II P
0
~ u
c
__.. N
,N-i I
I C
.:t -
....... -e

!!.

~: e

1::1 P. o

!:'l s

III

.0

Ii

p.

~ ~

'-l II

f'> •

- - -

- ._.,

.. I'm. ~ .. tI ) : will"

md'~.';#' Ijf' ·'n.: .. ' '

.• •• W •• r1ft**'bFitiiiflt81'M· .', .. ~.~_I1 __ )'lif!:¥e.&;.;

.,
:Yo BOO "i'
- ~" ;'
10 .... fIj '<
"'C ~ 9 ~~ 1"11 E' -t
... B
2 O""!:l 'i g- ft;
~ ;::II g o ~t 9 .fIj g. ~ ~
fJ §."~,
~ S, .. II e- I ~
r e §"P - :I '" I'll I'll
II So I'll a s R I'll
.. ~ .
s s g. I'll ,~ .:~.
"0 + :;r 0 ~
N .. 11 .,g: ~ :f'
g (;I
~ 1!.0§ ;a. !l. CI _. ~ s'
~j fIj .... n' F.
'Y .. l ~.§ .,
I 0' ~ ·9
:p ~'~ ~ ! 3 8 .' ;: 1 :;0: 0
.5 I II) ~ ~ "S ;'
~ ; f ...... 11 "1;1 . ., q
~ ~ t-t .~ 0 i"
0-;< . ~ 5" ~ '"
+ 11 II rn
~ S D. ~ ~ VI ;;2
),. ~ s ~l:ss !!l 8'
.=I ..... ~. g. g ""il~ y; ~ ~'
,.:rl -I ~ ~" ]I s I () .... - :;
. g- fl.I w. It. '='
'S I S g. II ~() PI
.... "Cl II
-o.a - 'Y - c 5: ....
I "-11 11 + Ii" -.;, ;_-ll!l ~I~ ~
I 0 s is: s ). II :;J CI
""0 r n r! !;
I u ... :;:I e- 11 ~ .. :r 0
=:;!' .. :I c
1 ,.., !,.(} 11 ii' i
'E.g iF ;] .... ~S; >-
I .:_,
I ~ '" III II' Iii" ~
.S' a£ n
I II ~ a -to 11 :lo-
I n
"(;j ~. I'll s ;l P II)
1 --
,:;-i '0 = I c· s
N I ;: ;. CI i
.=4 ,~ r; ;i 1/1
......... 'Y . [ii' 1"11
. ,. ;S:g ., ;- :;J
., ;~;, ~., ,.,
, ~ ," ~ ,". I ,0
;5L~ .,1"'· .,',," :=l
: \~(I :,'~'" ' .. < (;I
...
... :.1 '"
, CI
; ....
... .'. :" .~

- fA'< ,-.. ,.-. ,..... ,..... ,-.. - __ r.. -. ;-. _ - _ ,-. - _. _ ,...., _ .. -._ .. _ ... _ .... _ .. _,-" ... __ ._. -. __ .. '

......... - ......... ~ _~ "'...... ...... I, -: ....... .._ _ ~ ...... I...... - - ........ ,- _. - - - - - - .. -. • - - --- ....,.... - ........ ....

r

..

--..

~If;'

II

i'1~

.. ...-...

e I"~

--

II

s I";i"

6.. .5.

II

~I~

II :;.

o

, ," ~

II ,:>'

, ~ ...

, _i··n :_ I

~ .c.

" .

l!,_¥.QMM~~IIBl,';;\Mi@M".~;*~::~;~¥tJ.Xm4;;4!4Hj,_'j'H,~~¥,iH .. i$A'A) .• L,y .. A$,.i4I·.~Np:ci4?Y!*¥IS'"

" .,"',... • , •. ',." .. : ", .':. ;.,"10' , ." " "', '. .,'.'. '," , ". .

.. :. .•. ,

~ .
·a !i . ~
11i e .ti
. ~ ci S Ul .!!~
u ~,D
I,C II .~ .!:!
1· .~ II .~ -g
t!0' U'l N
ot)S v- (oJ If) ~ Ii
$$
:g II "'''S en III
;.. "!. ~~ ..a .5
.. ~ .§ .~
~ ...... .-:1-8
$ - ::: ~ :0 .
5 ~.g ~ ~~
-0: 11 v I,,··- ~ 0 .j £
'':= ~ Q w So
~ E 6 ~ 1$ '"
"Il:I • II cr "'k ...--... ..--..
,Do,
Q 1: T .. ;t'1~ ~ :9 II ~. ;:-1::0 ~I~
§ '"-l Q .!l ~ ..!lI &.
tt N o:c i~
i ~.~ ~ II -8 ._',,=- ~. II --- -
§ II II + e ~ .. 11 II
~I~ :i'1~ 'i] ~ is :> ~ ~I~
101 1 I Q, ~l ~ il.1~
.::I' rS i :;.
i ~ 0 -§:! s .--
_g II ~~ ,N
~ f·Re! ~ $ I :r:
f se :a<
... ~.~ o:c -a II ~ ~ as
I ~ 11 _J'
..a]~ o::cW .B~
S .g 5 5 .
] ~ '0 -8 .5 Il ~ 8-
Col :§ .5:1 .g :a ... 0
'"' j l .S § ~ 8
e ~.o :;-
'C ~Ol ZI j
l ! ~ ~ ..... r:r '" ~il
Q,
~ :a II>! Ii': e
, I
I
I • h

~I~

... -

II

~I,J

I. 1

u .u II

~

II

_. __ -_

..... ..... •

"

, "

,', !,

'1-1

:~

...

",j

,I."j .;

., 0. 0- D

-..,-~-._,. . ._.-

~ II

. ;n

f'I 'I (\'

. ..

II

---~,-,~---, ----.------~~--~____;_c---~-- ........ .;,....-~':"', " ' .

,j' ........ ~;~- . .:.:!.:' ... --- ::..: .'

. - .-.-.~~.:.: .. ,'....._...._,... .......... -.~.....-....,.... .. ,.-. ....... '"

- - ~ ,-.. - ,..., ,-.._,-., - __ - -.-.- ,...,. --.-,-..-.-.----":'==-:;:::-=-=--==-:=I:-~-=--=-=-=-,="--=-~---='

.. _ - _ ..•. - ~- - - _._. ., _- ~.- - -e-r-: ~ ,- .. - - - . .

. ,

"

i

~

+ .;£

I '£ II

~
I ,
. a .. ..--.. .
>1>'
]·e t ....,_....
~.!l ~!~ f: I ~ n
5~ 'f: e. ~ Z I ..
cr.:! II II II II n
~ i>;!~ ~ ~ 1~ 1: -_
]{ Q, i>;1~
t!!.~ ...___.
II
.;:; ~I~
Q.
-
I'l .... -
ullil II 1 II i
,,:.c l 1 0
l'i'iii' !::'. to.
OjU .. .-;: b
U ... ...
ij III n ~ II ;:
.oW :;: sl I
'~i 0:> t J ~ s -.::
~~ ;> f( ,..-
.... I1l.
-'! I u
:~ = i
.. .~ g,
~ ·2 a .g .:' fo~
~ ... O'Q ?or .. ,
.,g i .~ ~ ;g
::1 :§ ._
e .. ... OJ
~
.... ~ j:I. 7

cS

I c5 d

._., ......... ...".... -.-

._ -

---__.

_'-_ ..... _-_., ..

:-;. II

!'> I !'>

. ..

II

. .. ~ =.

I H',.,.

. .i "

,fl ... 1"} II II

~ ~

N

- ...

...

- ~ r- .,-.. ~ ~ .I'""'-_-~_,......_ .-..-.-_-.. .. r-_.-.._-__r._.-_,....,_.- ........ _.-.,_ __ -_- -_-._ -.,_-.,_,

__ ._.''_ •• ,1,. .

o

:~

...

. . .

o

I 0 o

II

,. .

.. " .

t' I~"

a

o I-<

·0 ::.0:

fA

9:

- - - - - - - - -

- - - - - - ~ - - -

..... .. _.

·;.·sti j:h':

~~

- -- -- -

---- _ _.

.J>o
00
."
t.lo
rn
"""'
<;";
I:l
:::
C'l
~
~
e
r-
c
~
§
i:
'0"
-I .,
~
1'1
....
~
!:i
!II
~
~
. .,
..
<':
C
V.
~ ...
II! ..... ._.

,1'"

. ... : .~ (: .';' ", . ~',~ ' .. : \, .

. . '

- ~-~-~~-----~-------~-~------------ -~~-----------------------~---'

- 11"1

g

o

o

:y

u

II

e

:1

...

II rl'

II

"

~ ~

I I

II

-

i.: j" .-t :0

~~'5

I hl~ ~I~

~ 15: ~ > ~'

...__..,_:S II ,II

II II 5 .. ~ rh"" ~ I ~

~l~ ~1~,l ;; II f: >.

~ II

.

-I~

II

II

- ....

......

:5 I :5

II

~ II

;E; I :3

II 11

- ..

0"0

'" ... ... ..

I. L

"~ "'II

~. ..

a

e

31

u

I

11

II

---._.,_-_-..._

.._-_--

- -

- _.

11

...

I

~I'"

~I~

a ~I;i ~1t4

g: I I

~. ... -

5

' .. .... .....

::1"' .. ;.," .

r

"(j e ..

11>. ':;l

....

.,!.

"C iii'

".

'< n

~I

e

!l.

I','·'W

11>-

II ;

II

2, ~.

o

a

~

I f/" •

. ". ",,

-s r'

8

'~

." ....

-I~

I

...

II

...

~ I

u

CI OJ

> ,Ee

1ft - '" ,~

J! ,~ u

I ~ g

110

<'It

Of

1 taal
i! -8 1>'>8
,
: . u ;'l;' ]c=I~
~ 8 :SJ III
~ ;.-. .~ ~ [~
.§ 'U
8 .. £1m!
'iii
~ e 0 ;~ ~
.~ a- 'E -
~. ~ i.: ~ I ...
8 .. 1 nj-8
:s - ..
'j:I, '§ ~I~ - ;;:I~ 5~.g
~ -8 '~ .~ I SO
!:l H ~ ~ul
oc:. s r";1 I .:. u . ..__.. ..•
~ . ...--... t '11 - g,s
~- '~ """ ~ ~ :i: ~I> ~Ii' II
, . '1;1 t>.
~ ... ... t V> ~ ~
~I~ ....-.,. ..- ..- ,I; .i1 II
-s, ~I~ ~I;t i'1" .._. ..._., - ...- .2 .g
s ~ u ~I~ ~I$' u- ~I~
a ....:I .. ~I~ "l 5
~ 11 .,c,:! -- ~.f!]
~ I £ ~ I -.....;__..-_. ~r!: _...
4j ~ ~ II ..__" .g -I~ 1.1 'I.l 8
l!l 11 II hl~ II ~I~ '~ c=: "1:1 8 g
o.i 2 ·~l h h ~I~ 11 I 1 v_ ~
i2 ~ I~· ~ 'ii II 0
:§ II - elH
w ~ ~ ~I~
~ u !I II
u j ;.., ~
0 o • ~ ~
§ ..... ~
III c;I II .g
'" c=: v ~ ~] >:
~ G S'+I i !
:3 ~ e c '.l1 A
.; .. 0
:, !! j 111 Hit
,\ - d ~ '!l ,.
". '0 ~~
:~ S .. ~ .~
.. ro.~ ~
:. 'Do -8 .... '"
--to ~ l1
1£1
:: I -... ........ - -- ._

II

...

I

~I~

-

!;il~

I

... ..._

+

:or I.fl"i

~I~ - I"

-

-

-

......... -- - -- .......

------._

"H"' _

- - -

---- ......... _ .......

i~ '" '< ~ no
(110 :oS CI
'" n
1 ~. [ ~ "0
(II a ;;p -<
F.E D
It c. ~, rl "C ~ 5
~ l 0 a
.. .0- r.>
II n S 11.1 ~[ ;I. ~
'" [
r> 11
- ~, H ;' ..
I g. !.11~ e: s ~I;l ·0 iJ
-- no :1 a' t .~
$1$ .", II II ;;- 0' i
Pi ~
'" .:11~ ,:-11.1:1 ~ ~I;l n § ~ ~
.__.,. ~ 3 ..,
" II ~ ~ 0,
!.. 'El - n
II - - a 5' o,
(II s s '.5 $I~ ~I:-l t"l ~ 0 :;I ~
I' ~I'SI ~I~ II II '0 ~ g: N
.- n .:..
"91.y ._ ..___..... II ;-I ~.~ sj!= 'SI~
.. .. ~ !
- !. !.. c. :.-
n
n sis .- - .- j
I ;91 ~. ;I II $!S $1$ ~Is Ba' II rt 11 S
- !ii' -- ~IZl g ~ ~I~ f'J ~I~ e
- 1/1 .. ~I!:l - -- -- Ji e 0 [
+ - p.. .!. ... 'l' ! [ ~
s!!! !l .! ~
II ~~ C •
"1'i" ~ II . ~I~ g-
:91~ :stl~ N
- -- .....
$1$ .... 5: .-1
". $1$ $IS 0, c. '"
e: S (II .D IS.
- 1 3 - s .~
SiS· .s!:: E.S III
- ii' - --- [ ~
:;j .. '" Il.l 8 't:I
8' !.. .!. "''1:1 ..,
I -- a n no
~ ... !a • D
- g: §' B
- ..,
8 8 CI
·s' '< '"
:;j r;
s: i" '" D
n . til g li
!. . Ii' fi ~ !:3 - - - - - - - - - - - - .-.. - - ,.-. - - --.-._-"".-,-"-._,- .. "-_---_-_-_,....,_..-.. __ -.....-_-_'

_, - __ ..... ,.....::. ..,..._ - '__,.._ - ......._ __ .......... 1._- _ ....... .._ _ ...,..... _ -- , '..... .... ' . - .

.s
~ lit
... G., ,~ :.. ~ _ .......
.. ..,.~l:
:~ C ... ...
.. 'j II NM~
.g .,
0 Q. ....
~ S .tI --~
'9.5 E
0 ... ....
11'- ... .r.! :>-
ut ., ... :~ ...
c ~ (J.~
Va. "U ) 1l~
eE .: ..
~ "1;)0 ~g :'~ !!
.. u U 0. g.!I~
"elo. e
V ~ C ,~ ~ Oel
~O "i) B
-o 2a.
LI,l eo.: ~i~
"" 0 ~~ ..
5 ~ ." . .;:;. '0
- - ... {loS
B~ N '0 '0
~
t! .d. :;,.
5- 0- ig lit
~ .- ~
e " ... S ~
'-.i'! :~
'; ]Jj )-
! ~§ ~!,1
{l.g 8. ::1 r} .~
" ",.
",",'''' IA . ': .. ::r ~i
v"'U .- .. ..
i "_ i"': 01
co.
~u~ :2.~ .~
~i&. ~,
~ ~
c.~
e
8 ]
q I .!.!
.... 0 In U
.. 0 " Ii!'i
R '" :i .... . ."... .: ... ~ fi
.... g
O;l!WJ!1iI OIU8!W,pUII~ !i
lU IL! ..
Ill. s S!

u

'0

o

j

I

). ..lo:

+

.. -.

-

...... -

II F"

._ ...... '_ ., ...............

- ...... -- --- ...... _ .

...... -- - ......

------

....... - ._.. - _.. -- - -

- -

s· .0: .... ft,o n "'G , ~.ij ~ e~ a ~. n. ~ g ~. ~~. s
ar~E;~~t\' ~ n~" l'U[ ~[g ~ ~l tl'
j:I. DR-nil N
~ e: 5' ... 00,;,: ~'''II -il~ ll'i g ,,~o B "'"
Q!:i' ~:::: ~~ w
~~a &S~~ e. "'!. g ~ It .' 'R~ . §' u- \10 ~ 8 i' tt ~
il'1l'2 i"1" 0 Iil'~. g fII .t;.~ to.! 1l't1 ~~
g.' ~B..; .,;,g'-'lioaO~1D m
iell~~ .£1 Ao1 8' 0 B rD' i to.! Ii' s: \10 ~ w
i~ .. ~ .. ' 8" -:g a!!' n 0 ~
!I> .~. e \,u ,0 P _. c
o~iJ!:I'f!o-§ il ~t !l ,,;:,;~.~.:e g. \II - ~ [II ~ l ~ :5
'1 til 0. o· :;;I . 1,11: . r. ~ :~ ~ ~ s- 0- a rD e: 0 I
. ;,[!!.~ Il Ii.o til • • tD ~ 0
o-R'. ;-'Og-!:t,o N~ li"ts ~a
Q e: g ;''t1 ! ~ ~~ I; - n - 8 h m [ ~ il'l e ". P l'
~~'!f8~~;' -.I:'.t:, !"S-!!.a a-lit !!.g' ~g . g
!;!g I"~ c; "0' o~ onP_. 0. 1t c
iJ !l~ai"d .m
IU' .... ~a:fII'tI[~i5-Qa :. ~g §
Ii' e.'1;;c.~ ~ ~e ~ ~ t 5 ~ s: t B ~ ~ g 5:8
('11 ~ ... ~ -f
til _. j:I. ~ !I> 0- _ .. Q I
~n.tD 1:.0:;;1 _ gf'1I\ tD N;:1· ~
I'.J.... ::I g:Sfll ,_81='\IO s a: lP'<i
]S:~ag:~..., ~~ a: . ~ ~ : ::'. • I='e:: S B ~ II 0 Q. ~
a s o:o:.Q g r ... oII!: ts: (h - " "tIIS OJ£! c. ....... i '1 §. ~
·HIl· .... 0 fIIa'fJ i ID
O. I=' I ~ r--- '_~ .' !I> § C.
~ ~ ~ ~ ~;[] ~~. .!»- rD a 0 a, 'Q _ (1f ~ I a >
~ - e.: ~ III s e p.. 8 ::-." !:;
... ~
!.;'o= ~a ~o .[~i ;J{l~ .. a. ~t~
[~i['2 5l;J ~a fr iQS~ ~[5:-' >
...
!I> 0 iJ ~~ rt~S- e-8" So ~ o:~~ ~
. got. g ... ,D !I> N 1='_
g- ~ w t r \10 •• t.~ § ~ ~ Ii ';"I~~~ ;~L; _g_g
lii"g. un 1 tDl" ~s 1.>1 ,<Q ..
?II! -.... .... ~." ;::
"!. ~ ~.o~·· 61 - Inli' 7l ..... !11
so ... fJ ~. ~. B n' §'t1 ;' l:I ~ § :;;I 10': tl
l':ri c.'"'- 61 (1) . t.c §'Q SI g ~ g. e' a~. ~
.... R,o~:3
g.~ tii'lili'!l ~ .'1 Ii' e. Ii'.. ~ . Ii' !i" .R Q, S'

0..

a

0.. Q

-= _'-'-- '~~. ===

-:

o

~

o

....

o

.'-- "- •• _<. f

•. _. __ .• i. __ • -:-:--.: •. , ••. __ _.i___._ -v-' .:"_. __ .:_:_ ~

.'

. -_. - :-.:.:....~.-::-. ----., ..

- ,.... ~ - "...., -- - - - -- ". --.- - -- ,-. - -. - .- .------- ---_.-------_--_.-_,....,. __ ._ ... -_._-_,-.,_

§

u ... u

·6

u

- =0

..!<I

!C II

fJlg

~ '"

6:II

t}.

.~'

~

....

11

~I~

II !: .~ .0

o

o

o

§

o

~ II

...

o

:g

§

- ~

..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ 11

.... UI

...

~

9_

[~ fl.
B'
!" ~1l1!1 i~
, 5R-
n ~.!!. ~'C
~ 0 ~ -5
'l,..-
'< '!j • 0
_.;- is" -I; ."
a, .... ~
g,s ~ g. e!.
~lg ~~ c
III .... Ii; E
;'K::o" ;; 6
Ir~~ -8
~'l:I ~ §
~Ig- ~
R· . 11 11
... .,.. ~ ....
OfOlO ~l';; ~
g,~;r. ~~ i
§l"& n ~ Q
!it n
. ~. t §
1~ Ii" ii
;' ~
0'111 'g
v. n:- ~
... ~ ~
fOI III i
lI: III
.. to! tr
::;";-
e: - go
..
;-0'» l
e.
at ~
iii • V' ========~_~~~----'--' ~ .'_ .. r _

-~~-~~---~------~-----------~-----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,'.

~
-
til
f
.~
Q
U'.I.
2:; ~
:3
§
100(
~ ~
.
til
~
f/'J
§
0 ~ i·~ IL~ ~ 9
0
~. '8~ ~
m ~..cf ~ ~
.,' 110 -.!!E!Q_I=Ioa' ~
.. ~\ . .8. _ 1Il'!:;!-
em·o :g
.~ ,&J 'i ] s 5 '0
y ~,~ B oU
~ oU 8 ~ ~ ".~ "C
'0'" :bo.. on
o· ,,=';;l. ~tie .§
'tl .... -o "E ::II G,I .~ 8
r: ~ 'in Po B t i .9-
;;; ~ ; >. ,'iii I.. i ..
,S _ e- ~ ~~ ~ ~
~ qJ:~ jO$
u ~. "1;;1 0 0 I:l l':!
i ~ e 1 '~ i [ .9.~
~ J ~ § [.! ,~. '0_
(II a.g ~ . ~'§
u :l"'ilG,lr! ~.g
li ~ 'g 0 ._ ] 'tl
0 ~p~p .nl!i
I
i <!I8~·lilh
£. s e S B ~ g e, :;3
-0' :;I (I() ~
.! -8 .~ n O':a II] -
~' III l':I
III 1=10 'ii 0 § ~.§ ~ .~
~J!St! il!e~
'U § 8:~ ~~.-~!~
!1 lIS ,m 'CI ~ III
i Po. l3 8. - .0.5 - ~ .!l
5ci ~°.sd r::l
6t.J~~ ~ ~ .... - - - - - - - - - -

-_...._--_.

P Kg./cm'.

.~ ~ ~. ~ if g;
Hlr.:~5
"<::l g- 0. tt 'ii' [
~ "'" -= g. .
Q,8; ~o
~ ~ft 19~ ~
~ D !
f§5'e.8 ;;
5
. op..aDs::8 0
'1 III '"l U a !i
;;!tj§grg .... ]
g. ii' ~. ~ ~ 5: e
('I liS"h .. ' t""
a: :::I. go 0 g1~. ct
B.o~ e.('I8' (II
0'5:-::::1» ..... E
Iii-!' ~""a
~,1lI UI ~-i'~ ~
0- fit·~' n
?-&55:[['
~ig.~]§' m
oBiS ... III )0-
'"1 • 0 0 r;
·gf~la~ m
~
. Iii 1"
~ ft~8 t' s
_;'. D!!.. (/0
_ ~I ~
III a 1=1 a,
~&"~ g.1
8 ~ n a, I:l ~
OJ ~ S ii' III
!!oft:" R-!t: - .

.:,i

· ... 1 ..

e~·g.;- go 5 'i 'g, a i ~ :; ~rrr~ ~;: ;;! tz=a'i~
~. :l a CI II) ~ ~. tr~ ~ [[ ~ ~~ '[~.
5:'tl 3 8 ~ ° 8: a ~. (J Co ~ ..... N t
~'-i" g-~o_ .. f ~. ~ s S'
CI~g~~ g~8.a~o.t:;: '=' ~i
$j §« ilP~ r ~e9~;
2"'" a 8 li'~i[;J'S~ ° r: ~'I [\I .... !!. "".;;:~~o:ro~.""e"
...... ~ n 0... ..,1. e
3!!. ..... i:l'·~ ~'OR g o'i~ e: A 5: CI ~ s R· I~ 'g s R'~
:ig x·8'a .... ilogCo.~!!. Ci'I_~'< ~flO a- [g. if~.
IlIn6'~S: '8 ~. ... g s: !!.1 a ~ ~:!i: '"« B go !: s. t· I)
EI g ;t &?l';;-CI=:II ~ gi~~ ... gll ~ 9 in g §: 1· n
g' ~l [5 g' ~ ;:. ~ 8 §: g ~ ... Iii' g: ~ §' ~ §
5' ~ '8 §. ~' ;I\Ba.g0!!. .;'1 lig~g·i2;p. ~ ~ e
~ no- «;;SO - S ~ ~ ~
~ A w. ~ C i "i:I f
VI r: ... III a- ID' ..... 0" JD 6:1=1 s s 5~
!!. ~. !!. -= =. S' W ~J ~ e g ~ gt n tl i.~ ~'I ~.
:I~::IAt:lag- Ii:
'S.o n g. f o.!;t n" n p.. D III Cot-i
M-ciRlfI"1 - ...... [IJ 0 c... ... off...... 0 ... Q.' s
fi:'8§ t8.~~~~,r&[ "!'I!!.rt;~ii"!1 0 ,=,000;>0,=,,=,,=,0 .. " ti 0. ~'<
III ~~¥!};j}3i51'e~ ~
1II\15"g~ n f,/I 0 0 ~40 ~ s: g Po ~ i
C :oto I/) n • 0 C ~e.eB' S'~ :t i~ l §~. g
(J ..... i5.§~ ~. ~ ~ 'i=)~' ~ I o'i .. "'Ce go. 0 oa 1-1
JD C - o'i .... C ::3. i (/0
ii';"""'",!!. )."t:I"Cn·~ et2. £"t:I5C1 IlIB '"l 1~ !!.~~~ 0
~. 1lI;- ° S:lIIl"::l. e 0 ''(3 !. go r'~ 11\
II> :1 n (:I."1'g°S'd2R8 j.'l'"1g-n. fta
Pog~a[ ~gfJ~~~Ei~Ci'I lit..... '"Ii ........ "'l f
('I I'b 0 iill:l.~ ::l 9 o-p.~
a.t:i;I""_ IlIS-:;IIE:"D..°§ !il"Snn, ~!J: g:~' j. 1=1 g'
~"~i!g. :=n- III S ID 0: n I!. ... III o~· 1'1;1 !. • c.. (:I. ~
~ ~ ~ P;a"g- ~ :1f.. n p. ....
:I -::l c=I 0 Ill- 'd C D.l("JUI=-~. 8 3 a :3 Pi -
I!. 0: '1j n' ~ ID ::'. t' to· !1 iii" a-~~S ~ ~-. 't sag.a
'tl :;I~9 ~ n lIlI .... ~ 1m ,,:;
C-aQ, '" ~~E'C~-B'g,~ 0.. n. ;;s } OG-= O'OOQO [S 2''Q ~ a
S3:cgn . 9: g: i' S~ r - 3 ~ ;;;;OOtl1~ .8W 1 ~S**~~~1:1
• thfJ II' ~ ~ g ~ 8g. °1 ~ ~i~[
'-<.; C O".a fr~ o~g'1!~
fI_="O a.vS"-gnn~~ :J. ~ S ~ ~ it
..... ~ ..... :I ~~,~ ~ .
n :=I n n C::8~'~-' ~ .-. c t=I:=l
j,'j 8 n'~ :oto ~ .." Ill.'. \II o.:~,~ ~ ," ,' .. " s
oa::1.ID'@ ... • ~. "I :;I 1Il .. g !i:'e:;; 6' e: ,. !!!..
.., • 0 9. tlI ~ '< ~ 9"~. ; " ~ " F.I '. I IJ) ~ .. ,
..,. "~ C" '0 'u

e '5.

.. e

.~ ]

.S! 5

~

'il

~ a

~t

__ .....,....--.-.p :.__-----ll'--_+_ ~ ~

J ~

£

" ,'j

t ":'

I •...•

",

I • • ~' ~!

l··,

(I s.

- - - '~ - - - -
- ~ - - - - - -
- - '_ -
~ - - - - - - -
- -
t: n e:~' !!.~'gO 1\1 01 0 ~ i:.I
il n' CI
. ~ i' f e ~ ... >1 a S' a:' ...
~ ,8' i Ii J ii }"
~ 3. _ n ~"B ' "" '~
1 ~'.o -. ~ ~ [ ill
8ria't;)' 0, '"', ~ ~ D~ e-i'~ ,~ i
i-;,..e ~B~a , j; presloll"s go "d 1 0, III
g.~~;:J~ , !" ~
~[~l ~ ~ QII RP' 9 ~
S'a~af:a 10 g[R'S'i III 0
n 2 o!;'~ =r,~ ~ I
~~~'d~ 8'. ""= ~Hfi
~l ! f.~: ~Eg I!.
a t l""
0.8'0. a [a s ~ 0( j ~ ~ -..= ~' li!
p c 0
N1~S'~ ~l r c: l»SB tI ~
~t ;I HH(
f S§ ... m ;' i [
"'ss- lf :to J
m D.. 0-
~ I!.. C" l\o .. ' s' ~,
~8:! .. 0
illH f Q. 0 1 e
0 5o.nog
c..c..o ~Cla~:
g~~ lII.cr , R' ~ a 8'~ ~
CD -,~.,-, -.:=
i ,~ ~ 6'":. . ':"'/,
11>1- ~!t II> e: .., , ~' J ',." ~
... .:c ,". fi . J
~ ~~. " o·a .. ; ,;'28[{
UH~ -g-
,~ - ~
0: §' ~ It' ~ S' e ~ S'd
~ ;-,- 0
1:1 CI Pip
gaGa. s .r'-..= ~ ('l
§ g,i ~ e: aDl-
~ ~ Ir I) S
!: G ~ ~~l ~Hii
j~~ij i S;-i' . ~::.c I~
, . -: " ;' 'I"'~ :-: " . "."I~'.: ,

,;

",'/

.• iJ·" .~:~

. -v. .....

-------~~-----------__;_-----------'----~~--~.,~." '" '" - -'-,,' ",

>_
0 ~
'U 0"': ci
-e 'U 11
.. .e u
a. c '0 ]
.~ .2
.. "
.8 'U 5. s
0 0 <: 0
..:: ~I ~ 8
~
e~- ~1 u
v v 'i1
" '"
\o,j \o,j I:!
... - -- - _ ....... ..-- .0
"'1 £1.
z 1
...
t:I. .gB'il6.saJ~ u GJ ~ II! :6:geai~sd§
"l;I"CGJ8 S,.co8 a s s v
~~>'l&l;] c_ ~ ~ ~ ~ - ~ .~ ~ i ~ i I El .~ .~
.!I:J '13 '-' } ,S! ..; ~ ~ 0 .~ 0 § S '0
. :i .!.'! ~ ,i1 ~ 5 ~ _ v "':.1:a ~[1Il6S5
.. ~
~ ] 'ii .~~ 8. ~ .J;I8, a .B oS §.s .~ .2 8 ~ ... -8.:;J ~
0(
c I! 5°..e~ !~e~5:;S.i'!]
!;llj~~~.p '0 ::I 3 ~ c u a & ~ - "C ; .~
'g t:
.z o GJ.~ U 1':1
.~ "C:a B ~ 't:l .:!:tiI 8.
~ ~ OIl 5 ~ ~ '~ '" "§d-~ S~a.g >,'0'"
~ 1=10 0 .0 c ;., ~t:l:; Pod t:I "' ... -3 . .., ~.s:.!:!..2
''0 ~;8 Po,a • ..., ~ I! 'v - 0 '0 ~ e '" • ~ ""!=: -g
;I
oo:O~~~_g,-, t:. "il 11 ] E .§ B .g 11 r~ ~ 8 e
G,J:I:l';::=; .1:1 ~: '~v_<U'o8.o.-~ :;
.~ ~ «I U 5.g ~.w; '1:1 r~·9 '" a 1 is a ~ S j
]I -"1:1 1':1 ... !!!'. Po .g C e u :s .s.!l! ~ .
~ .. 5-oij:a.gE OJ
"5. ~'I: il 0 "0 "; - 1'I.tJ ~.!l '0 '1:1 ~
13 l ~a.lj".a:E ~ 0 := s i "0 '0 '0 '8' {! 5:·u -:. :; il ~
~ U '§ m ... ~; ~ g ~ :g .~ 'il ~ -8 ~ -8 'l:I e 8
,I;l CI .~ g 51 - u
.s ~ 5' ~ ~'I: i :lo: I!: 8 u 1'1 ~ m .! ·8 ~ e !l 0
:a ~.g oS .. U ~ ~ _c
~.D
m c ... ~ Q'''C~ ;3'g ] ~~~] ~
~ 5 5 8. '5 .s ' ·8 1 ~ 5 III U 011 e ~ ~
'il'8 p. u 02 V8.~ou"'elll sm'il.o:l
til! 5 ~~.ll~~.g 'Q
2 s ] ei~ vi GJ.'e ~8..8,g~ ~ Oi'o
:a ~.ldln!j '5. ' 0 .ft '':: .S 1/1 e (1'" u t: E
.., :$ a 8 $.g ~ ~ III ~ ," :=: [ -a.~ H
0 ..
:ij $I 8:g ~.~ ~ ~ 8 a u 8 ~ '8
§.c '" '1:1_ 0
'8~~ ~~j~ s 5;'u ~ ~ q:: QJ U
e I s~~· 4j -8El~u~:J~dj;
.! l! H ;l ~ il.ol il "'i ~ p,'o s s e e s =B
------...- -~ ~ ~~iE§jee eu·:I 8.
I) ,
I:'r.:. D. O .. !9 "u'
a ~j ci'g~. -o .; vI~ '"'""~ g.s'Y",:.omltl~5
~ 88.8 '-auf '~a .3,&J u g'" . oS '0 0 0 i IIol Po 8
>-I1iI ~o t1i ~~ B-8.g!~ .g~.s
t: J!.a~.aa;a~ (I.E
a ....... - - -

!!. .

.: ~

... ---,-.--.-".-,.--,-------''''-.-.- ... , .. ----.~.- .. ---.-,., ..... ,.- ...... _--

- ~
f.
~
~
',I
','
;·1
:..
.,
~~~
'P'"
.~~.
','
~
~,'
".
~
.~
~
~.
;',
(:
'.'
','
i:
.. :;
.:;'
':
,:',:
"
,
.',
'.)
:',
:!
,:'
..
~ ~, • ~I

r,:

"

,',

---~--~-----1---·~

-- ....... _----

- -

- . .....,

- -., '-" __ /

::",'.' . "

. , ,.~,'-

• '~. : I,' •

i I

to ~be~d~'itl~ i!:.s,s'215
.U' e frO "0 o = '0-
..... ~ U U ~ ':;; ~
:g - s ,S ~ B ~.o 0:::1 . C
U U u:::I'" E~~S.1i
.. . :a ..!3 S 's, ~ 0. =
1 ° '::1 4.f .8 :::I o ill K
E ..... ~I=I _ Po U iii u.g
08.5'04.14.1 - u-8a:..
- ._,.~ ~ !;;;;l ,G.l ~ j:: I=: ~
II> e ~"~f! ""Oc e .!l ::::l -0 .;:
0. Q" ~ ~ .-
c -8 :9: B ~ ~ ;.... '€I ~ e ~.-
§ .. o.~ a ~
's II) ..!!! ._ ~
..... r!~d' :;~.g- Q.I • to:!.c 0
f f'o§;> m; ..,~ i e i;j
~ '~'i..!!~!1::; m, ..,. O:;s
~ ~ Q.I s.. ;> G.J U i:l-
uc - E:::I ~ CII 5.B 8.;; a
""' ~ QJ tiI,f.... C. _
Of ,!!! "1:1 ~ ~ :l! .9 -8 ~1Q5:; .
~. til ~ 0 ... - - tr-f IJ en
:~ .g .~ ~.8 ~ 8 e d ~5~.!~.
'5£ . B 04.l:;~tl'o ac=l~ 1l.-8
"'0 = '0 "U .~ ,- -0 '0 .~ ,.!!! _ .-
t:e C[!O _ u~ ~ .... 4-1 U 4) -0
I'l '0 ... U 0 :l! :a p.,- ~ ,~ -8 "0 E
,~5o§ .~o. Do § U
= ~aiic.~em:§l~ ~- o!3 c
.~ ~ ~.~ ~ ~.~
[ 'il !;j'~ .:I:S § u u
C)~~i:l-W
~ , 13 G.J 's ~ ~ G -:30.g
.i B M 0 ~ tl ] Q,~ .!'l.5 ['I"J:a.B
.. § e e...:l' u I 0' 'E ~.§ jj .... ~ '~
""' Po -e 11 .g c=I ~ -e QJ 'O~-OO ~
~ e __ .9 "t;l III _!;j;. .~ 0 'l;;l ._ C P-
o Q.I :::I :; 'S d 0 8 .:3 ,.!!! ~~] ~ ~ .s
e 5 u ~ tJ, lot
'" !J ~ -8., ''':::I~(II.
Q. ~ I~'~.' c· - 'v ~ ... t;-r;j ¥t(t -a E! III 4.f
. ii. ..g ij 'O'j;:j e.g:::::1 o <IlS ..... §"'O
;; . 0 ~ I 3 ~~o8 ~p. ·t;.J·u 'i'" 0
- "0' N S .... ·0 e '~O' e ~ ~ 1
V ... . § g'~'; ~ B i:~ Zg': ~" .
£ ,IJ :;:; 'd ..!! r.n ,9 .~ '" & 8 ~ . ~U1){ ~ e'Q. "'I~-

- ..... _._---

- - -- '_ ........ --

._-----

- - -

-- ...... -- - ....

n.: !ra -
. -0 :c:
n'd '" n ;-.- trl
g. ~. s· ~ e 0" e g : !'"
[.~. 0 i ~ g- ~ 'i!2
~ oj i 8: ::f :j
§'. Ii" 1 !; B 8. ~. m
·eo 'S ~",m
sg· 8~'O~it: c
a c
a PoE :r ~ '0 • oS' S
· ~. 0 B ~ E l=l IT o ~ ~t I
Ii ~.. .c. C>l
CI. 0"1 §' fi~ [fI 0 "'"I
1:l~'~111 CI~&l'" tg-
· 111:.0.. I=' ~:r r+ ~. "1:1
· 0.. S·W G '" IP> P. ~ N
lc.Gr; "5'" =.'"
G. ~. ~'g III cI
-it'" $Il a::l III ::I III
; fI,l. If '" t::;a;j ;J 0 ;- ~§ ~
..... : Ei'··e a, a . ~
. ~~. 0 c: . C>l ~ §
" -~"_ I\' t» U. III O. §
:' 0 '0 g-
~ 11'.'1:1 B !:l: e ;:: G e:
"''C~o;ft ~;:hw t ~
n §'~'a t» c ~
8 O. ~Q.wOI»
[ ~ 8'1 c& ~ ~ ~ e ~ >-
i. ~
,0 r ~ it'o G ~. III
5:1i ;~ §'",."18_ ~
I CI -a '1:1 g ~. 0 :.-
"",< R .;,$Il ;' s' § $Il ~ .>'i
ft' ~
"; e. ~ls f :i: S ~
........ ~ p.~ c. -
e:] 0 '" e, g ;:l.'E. '"
· 6' Ii' s ~. ~ ~ ~ '8. B I
0. P S' 'eo III 8' R-
G a ~'g E _
;'. . _. .!!. ~ § ::Ia''tI III I!
!" 0: "1 ~. g:
c ~" 8
a 0-. a'
~ '1:1 'r trl ~:
prlls.olm. £lg.~::l prts olm P Kg, ',tnt
'I1 Ei'~iil!.~
P
~ r-) -0 ~~p.Eg
G: ~ "'I
I ;-- 'O~'1II0o:' ~ ;$.
s ~ a eo III ~ .. n
~ _. g n CI ;1 l-' ~ n
0, ~
;I ::l!!,. ~!i- n Ik ~
a ,,'
.. otl :3 "i III ('I
Q. C::!ii' !II ..... a" (i:' ~
n Il) III _ £ , ~
Ei' .... ~ ~.; r'& l. ~
.. ~
'tl 'I:Ib_;§C:'O t.
ii it> a s 0 5 g ~
o· ~ g..fr.!:! [ r::a.
B II ~
go';, .. cc... 3;
g " ::Ii' rl .' gle:: 0 t=
Pol- 'n ~
';;~O :; 0 if>
1!. II :iI
~ El ~ n e, <II
.~ -a ~ 0 t} ft ...,
0 ." "'''''''·.,sF:: II:'
., ~ ._,< -''0 0 .... m
~ ~ !2. ~ ::l. I'll - en
ii' ~
I" n S _ :I
Wg'o.GIll
po. ::j _. ~ III .... '&
to jot
:I . ~ g..2 CI a::
~ 1l>, ..• I;J'. III t}
er9· ... -c.. , Q
~ .. ' (\'I . n,. ~
g;erfJ,,.,
~ '"l ::t. Q
si i~ ~
;;; • I ~ ~ ~ .• 1

. ': .

. , -" ,' ..

.' ~

• ': I ~... i. t! • .' .

I •

'.' r:

CI
Q.
0
u
.:
~ t ~ ;9 .l3 's. ~ _g H.:j ~.' 0
00 ~
II') ~ .. ~ ~ .... "" _ 1.1 _g
~ ~ l ~ ~ ~ '" ~
8 . ~ ... !i ~ ~:! ~ CI [
~
s o 1Ut'w:i~Q.'1j~- -<
[t oj.::: ~ ~ "t:I a
~oo.;» - '" "
0 .E! '5 'e ...., II} IIJ '1:! .s ';I
-g .• t::a.,::: o'CI'1;l ~ III ...
. ~ ~.2 ... 8.d~~o~ ..
.0 "C:I
.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2: .l':! IIJ ~ !i ~ <.> ~ • ~
'Q ~ ~] ~]-l! 0 ] ~ ~
~ "Cl
I'.Q ::l 'ot' ... ~ -e .ft S
... ~ g N ._ ~. II a ...
0 - ~
ill ~ "0' 0 - Ilo:=:' c .g
Q .~ :g .... ,/;J 0. ~
11 ~ u ~ 0 u 0 0. .~
I :;. ,.g :q"O :I ~ 11 ~ 1> ::0-
f! - VI c.. VI 'u ~ '1;l
§ !:t ~g- .l:!:g a, ,S
.!: ,.... ,Il) N _ ~ 0
+ e 0 g~E!u ]
_ 0 ..g :g .l'.s CI ~ t;>' f.
Q -3 .... - ...
..... !! .111 '\:l '=I a v • a.1 :=:.-;,£ ' §
gj ;:I II}
~'o;j II 11 5. d ;>'~;-"~ "~. " oS
0-1 ~ III ._. ~ a C ,.Q.!' 0 .2:- ... "m .. I
; ~ ~
"'I:I,g bo -flu ~ e~ ;'..9-"; ~
>,(\1 ... a m :;j u 1=1 II)
Iil !=: u S IIJ a ,VI ~ l'Q [) '0 u 13
§ ·I~ :.0 §"'§8C1f!1IJ_~'" fl' v ~
>
l). 0 ~~o.]]~~~&~
~ 0
.&l!:! IIJ >, :g 2 E e!'_ ~ .g 0 U
III . II ~~-.g;:1IJp..5 "tI I
~ 'D
~"O ~ . iI u.g d·gQ oi;o-, i...J! .: '4
G!
-'U -g' >. Iil .. tl -0. U " ' 'CI 'j!, U ~. u oj
-8. d ~~, "0 .'~ ~ I:rllJl ., 0:;; Ii:
Gl
0 U $!
IIJ I) U >"U'lO~ ;:Ip.:g
..... !3 U) c.. -t;'g !-o'~e <;
u.= '" ~ _ ~ ~ ~ 0 £ .9
5 II
- 0 o ~....., 5 ............ ._ ./~. '"c
IIJ- -'\J,~"" f.){)
-c J~tf,£'t1fl\~'~'~J\n·.;.1-r':)N1;~f,~~~~·~~~~J\':'~:~1T~?T;~~~~~~#.~r-;;rr~~~~·~,~~J~~2~ro~;.rr;ff!"1tttl'4t""',·-: ?9. ·t. ',,:: ;»;'~ .• '~~~

,~. r ::',,~,',~}'~,3\A~' '~'I.:t,~'" ,;':r:,~~~~~' ~.: .. ,,:~,:', '" :",:" ':. ~'''''':'' :" " -: ;"',:' :"','i:, '~',~ ".; ~' ,: ': ,~:,: :) .. :.':':: ~ t ~ ;" ~~ ; <:: . .'~. ,",>.' .'_' ,,"" ~ : t~,,=:,( ;::::\ ~.I~'· ~.,!'~ :' ... . .... ,.,., ::.", ,1.',:..' ~',~·i ~ : .. :' :',' ".", " . .";'.", ., '.~"."'" .l ... , • .' . ' ' . .".. ..

:,'!,

\ .)

.~

- ........ - --- --

- -- -- --

- -- - -- -

"!j

g,

o ~ .. ...

- --

,', I' , .i

I.

.'

;~ ::

::~

"

..

';:;

eX

...... :;! I o--~_"9::J: ~

o-- ...... ..q.A 'of' Iii

; l~ U "'"' o ....

j;;; ', ..

tI 0- ...... -0 "; cD .

,.

i".:

:\

,

................... ___" ........

------ ........

' ...... -- - --- "'- -- .....

)

.~~

:[ o--"_-o

e

() o-- ..... -<J

..

r;:' o n

C

:> o

'1.1

..,.

1-

.~

n .\t: '~.

~.. . .. 'i:: r ,.!.", '., .. .: .',' .. .. ' .: :\, ':>,:;:"::: ~/,;\v,~;i.'::>:;:::{:(:::'i"::;:': ",:>.'·,,;,1:i,;·;~;'i;~:;':!;')'';:·:~:'~;;;;;i.>;".:<. ,,'.,:,:.:- ... :;;:" :

• :~".~ .. LI, l'j(o:;' ~; ... ~ ~::~ ~~. '.~.~ .. '.~: . ; .... :':. Ir.?t.'''i~:_ >"; ·I • .:-:,~·~:~ :'I1·.~~.1..:;;;!l~~[:/~.~r..~ 'r~Jf.±~Vi:,.;,~~~t~p~t~;,~~'ti~~~~~~~wt;i~··;I::~ij.tt:l$X~~~~J,.!J.~~ff~:;~:.; ~l·~IL,;;~~':r-....:l;~:it.~~~,.;~ j~,y.:~:{~~~~:: .,'

g~~ !] ~ ~ =
ft~"d~
tl ~
aQ{Jl [; ~ ~
~ i ~
III ... g '1 :3 ~,
!5" ri' III ~ 0
~R! 1/1 e 2. 5
... tl. III t'!i
Ii· a t ~ g. fs- ~
~ i' tr Ii' ~ o· 0
!i- S III Kl S;l '"'
1=1°-., ·c e. 2' ...... ~
~&£ III !")
8'R ~~ E
;- .... 'r
a~':-" if'S !Jl ~ !"'
0-
g.~ ~ II>:OC!: m
e.co", §
~ a°.:ao
~ .. ;t fl
fr._.. .. ~!Sgg;.~
p.~~ ,-.on~ a
~ ~ g ,e
:T; ~ CI c. lS
S:S ~~~~ ;:;
. g~ n ~ i
,Ill ~ S ~. 3'
I(!- g:S'~. ~
, e :
g !i- I'll 9 ~ :t
\" 0 g
(IJ~'"
!i-~ C Ii' III
~ J;r ,~ e-
, fit .... 2e'd
w i ~ r~
~ .
::I, • ;l ~
<» III . ':.'

~: .' ,.". ',.' " ..

."

--.---.--~-~-------~-~.--.:....--~~---"-.-".,.

-_._-j""""""""" .......... _-..----' .. -_._--_

· ,.

I

1 "

l

I

, , ,

~
~
1=:'
-<
:or.
~
...J
-0:
~
,~
,~
§
loll
" Q
» a
"
~:
'.
~: z
loll
~
"
~, 0
~
...
:a -- --- --- .....

..~

............ _" ...... -- -- ..... - --

--- - ..._~ -- -

'-----

N ~ dll Ocl':lnO IC.P.R. MQlotl

... -. __ . --- ... -- ... _--- -~--

~~~~~--~------~------

i

"

~ ~ .

" " "

~

"

------

. ._ .. _

- - _ ...... ,....."

- .-.

11'1
~
. !:I
t
=.
II}
-e
~ ~
;..,
.:II
~ 8.
~
~ ~
J,.I u
"Q
!::
'0
]
-d
~ -3'
': 9
:.
:. ~
~ '0
" >
':
;' ..0
:;
::. :;.:
"
"
:~
':
"
"
:'
"
~ ; I' I \ -. ,';1,.

'., :'!"I'

" ~",,, '.1 ...

.::: 0 .1=: 1':1 r! ~ ~.::.
rl'i ~:;.aaB~
'I:: "0" - 1':1 ~ .~ ~
~ .~ ~l8.jI,J:ga
e "0 0
......... o u,g
_.£ t: .:!:!ij>-.
Ilo.. l'ol .!:t - .s § 9 0
< ;. I.).~ "0"
'" ::I § i~~~§
0 III
e.; ~1lJ:l"OI!}O'l
bQ~ o-o~t:"08
c=:: .2 R f='O -;.~
II} III ~a ~~
I=: II').
~ "" ii: cQ § ~n4 e
'I;j e -
.... el'l~-~g,
~ 25 ~:a I ~.gBBEl",
j ... ~"C .=lB
~ .~ ~I~ ~ ~ [.l! ~ i
'r'S ~ u _ ~ !;I
II - m ~.2~-;;I8
q :a 8 II ~ 0 ,II< c=:: 0
- 1'::6:;8u
._ ~ 0<:
... o t:l
i: ~ "0 !,},-aj! ~
~ ~
rS • a
~ ~ ... ~ :9 0
~ ~ ~ .... II.) - u "'Q
>, 5 'T;I Ii. 5'~'5 '"
ii:~ 5
~ 'II .'I:j o!. - I=l
'U - 1':I~\Q.g28 OJ
::I - p., ~ + .... .:l
"tJ ~-= C O'l -c::l"O" Q} .n
{I ~ '0 IIJ-;i Q}13'!lO
~ .~ ~>.i'!e.!!!-Oii
.- u
1'1"" ~
!:: - " ;;I' 'IJ
~ S e 'i~~~_'IJ
. f· .... Q.u-
,::I 0 rS .- U
'IJ u:;:u.cEl]'tl
j'8.!! .!S r.Q e, 3 .~ ,...,
~ !-. 5-8' § .~ ~ § ~
u 0
11.1:1..
,',,,
" ,',

.,

:' , ~

~ "

"

~.

';

',' " -,

i~~

.,'

""- ..... -- -.. ...._ ....

-------

...... _----_ .........

-- ._. ,,_ -

Ell

§

.. Q

-~g ... a s e v ~
III III 0 ~ III
:'"' ~ ;. '" 2': g '" w. 'tI t'lI
o _ .°g-,,=S:g8- ~
i as:=:: ' ;'ll c.. '2. 'tI ~
s: ..... O.tl R'~ III !til 1$
PocS ~1I.10
'e· ~1 "I ~
o.n. Po ...
o 0 &1 0 'S. 3' g
~
"!)!=i' '-<1"''8- n
o ~ • 0 w
;r ~ :=;. <'11 '2 c.. a :l, n
Q" I:l ,R ~ ~ 0
1't[!!.i'I"'"'Si'l(j".o '<
- '0 c:: 8 a;' Ii "tI
ZOR~t:ltt· 0.
0'[ is _~. !,; o <'II 8' 0
c.
• O! 0 ~ ::;,.-3§ R ~
.,
~Q ;'A'~R n 3 n
... 111'::I~flO~ fI.l
c;J . 'g It _, 8 '< 0'
::l:l ''<e.O-R S
III R n '"' -'0 9 ~ S
::I.°:;:::II.1RRr+"l;)
~ '" Po - - 3 I:l _'- S
~.RaO ~o'g
o n Ii! ~. R ;"
::::~g8'-;;II" 8-
;'85:nR,g'1:,I
~ 8 g'S !.!.~'() ~
S ~ ~ _ 8 -o ~ ~.
~ .. o .... H ....... fih;--t:;I.
p. g:~~'"1gg;fI]
.. 11.1 ,"8 ~ 'B ~. 0' "tI 0 ~
'g "i s=>. 2 '" III R
(aR"_ iJ:;)~
R _. _.,Q go R
lrSc.':""'c- Ei'd
"d <' z ,R £ e: t>l $II
a 0' ~ 0 9 I=I.'~ !l j;3
o ~ a 3 a ~, ~ ~
"g 0 n' 0 ~ §. §: ~
0' III 't:I _ :;:I
., tl 'ii Sl ~ It e: It:;' ;
" , ,
" I; ., ~<
~:i .
; -! " "
" .<

.)

"

:~

;,

"

~:

.,

.'

~ :

------ ......... _

-- -- _..... -- - .......

-_._- __

- - - - - - ~ ~ ._ - ~

! i-r~ n;~Rf~~t t B~~ 18 Sf ~~ ~
~11;w!~l·I;I[i.i~~;'ll~ ~
~~ [ .. ~-- "d
~~ ( ''R [., [ i' ~ ~ Iii" e if n n!!. ~ It" if t
~i: itlJ a' ta [i ~!l'CI f't;I- ffi':':(f:l S"~ 'Tl -e [!
. ~8 }Ua'ia;!~lC JI~i.t~i:~ ~5 ~ jt
s·!!·a. §. 5:;1 ~ 3. .0-
~ c, .~ 11 2' If iO 0'g 1:5
;;t §il-~·Il"gr IIt"t·, tg· ~~ill" 1 0
r '< OlD -9 ·cr Cl I
'< 't:I a' ~e: ~ !!.-
8 § g. [ i ~ 8 I)~ ~ ~. ~ po '2 t! 2 co !!
~f e:~~~ a i g,
Ill",,, "':or- ,::., 0 ..... c:T0I'~- 7~ is
9 .... i . III It n ~ a 5' i' ~ ~.' Co §: e 0. tl 6- !.::l. : ~ ro>W -() :::J
lit'w [2 8~ ~_ ~ ~i~n (~~ ~~ ~ ~ § 1 : g.- lAo 0 [
ff o ,
.... 1'"'1 !i'-'" I) R";;' i = .... s ~ 0 f 9 e, ~ ~~ 0:[ ~.Oot
~ -. g~
l~ ,.. -z ., . 'l'O ",a' o· \'i'p. S
~ ~ ~ 01 ~ i t!! ~ ~ f:' i.. l ~ DO ~. g .. ~; III n ft S'Q !g- t ~
: IIJ: t~ o:t
a ~~ Ii ~t=J'I>o a-'I; ~ ~ '" = : B -~ B .;:
0'" ,..!l..' .
fl[- Il". ··!!.i~§D~~5"~18 .~ .. ~a -: = '0. EI .... eE a ~
; : IT -s'& g>
z~n ~aE- ~ ID ~ U1 ;-S' 'ROo ;
t!.ao ".~o~·l~~ s21i ~ §"L g~ ColO;;!" C'"
~); ):l. dI 0''':' aI!- l::: ~
:,-" §' p. ~. - CJII • a - [0" n o:~ g,5' a' a [0 III
0'-: VQ '- Jl: [-_=- I:t
g8' . t~n~na~~ia~ ~'" 6~1 1~ .:;:: "'II if1 a'
0: _.n
!=Li:l. (II ;'
~~ 5e:.1:'~€"§ii· '1;1 y:-o -~g: rJlt go: It ... a.
tl 1D0. a~3~0""''' os .. l'3.0 .. [g
~a5~o~'t:I~-t=Jt~~i$ n"t [9 ;i~.R'R'i a.~ 'R [ iii
~~ 5 a _. a 0" - ~ 2: g n' ~ ~ - ~. !!olD ~ II> 0 Po'
l~!t!l~!~l~!:~~ ~ij Ii 0." III 0
~ R'~i; .'1;;1 n ~ en;;!
~~ ·lg 'Q ,
'" tl ~
lilt;ati~~I~~'Jt~f is a:\H~~~ .0' '"
0
~2: CoIq 1-..1 g~ a 0.. en'l'l
o· f;;lao-·'91:!::!'::t·5'-~ l2 (l .•• ~ ~ •• 0 -: t:I
~ .... tt ~. ? ..
~IJ = J B~O~ ,.ID- o~~ ... ~S'
!II ~ '" .~ . t:: H ... .. "' ... a~ ,', .. .i.oI•
j;l :l ~ o"g 5 -'j;-~~ r·' t:: a'~ s·l:
'8 g. c..': ~ s .. ~ .. ~ii: ~:t '0' ~ '!'.. § $\' §. ii' Ul~
.. _ ID .. ~. f5 -s- II':' ag."''d't:ln=:-s 'd ::. It 't:I
.. -
[~ o~-~!p~~a=a"'- ( ;sa t~ !:l -
tO~"'olDol~D'fg ~~- -. 'l;l~ Q
g.CI. ~~~p~~~¥~ . s ~~~ Ps iii
. .. u .. o III ..

" GI

~ .. III Yo

..

. ~

.~

~ 08

g~~'ll- ~

~'j:jj''''''-= ,j 11 ~

~ i

.... c

-

"
:.
.. ~
','
;.~
" S
~:
, -
':
';:
"
"
,
"
;:J' "

,!

"

o ...... -~!!!!II!~ ... 'V II

S

"

" I. " -.

· ......... _ - - .......

-----_..._

...... ---...,...--

- - -

'1 T~BLA IV •. CaractensUclU de 10' combustibles ·Uquld.ol

- I
Poder TemperBtura Tellslc)n CBlorde P(lder euorUico A1l:e TouilIi. Pe<lIO
.. antl4elo"nanl~ de d~i;lil.clc)n de vapor vaporlza· Inferior te6rtco aad espl:Cillco .
S:160.mm HIl: .,'f! 'C .clon. , ~ decoJnb Il'lt:ol.lca 0. 15'C
, ,~,I .... :., a'C
Combustible ' . : ~I.:
~-
CB/kr ,\. CB"I . ;
N.O, 'C rnm HJ CB/kr: kll/ll:r: Call kllldm'
10•45 . I~ ~
Carburante de IIvlacion ...... 1110+115 (M. M.) 75+200 -'15 10400 I 7650 IS.s -MIlO 0.700+0.745
(ll.eld) 1
Combu~lJblu plll"1l tUl'lxlIno-, 150+300 - 10300 I 8100 - - 0..739 ... 0,825
C;:~:B~'~~'~"~~"~~~~:~~'~';"I - -
j ~~W~u".~...... .. ~I" (R, M, 0,70 (vcr.)
Supcrcarburanle I 30..205 0,85 (In v, ) ,;..75 10400 7650 1S,5 -0.890 0,705+0,770
(ReId)
(CUNA. NC 623.(1) ......... \92 min (ll.. M.)
Benzol puro - 100 80 28 95 9600 8400 13 0,923 0.875
I
Alcohol ctmco 100 '" ............ - tOO 18,3 12.7 no 6550 S200 9 0,919 O.19S
AI~ohol metillee too ~ ......... ;. II)) 64,7 ~9 278 4500 l6O!j 6, 0,932 O,79~
r~I~61c:os para III IIlIrleulturtl
(CUNA NC 627-01) .... - ......• J2 min (M. M.) 150+300 - - 10000 8200 14 0,92(1 0,790+0,8JS
C .. ~ e H (CUNA !>Ie 630.(11) ''". N.C. 47 mIn 200+l10 - - IOZOiJ 8SOO 14 I O.9JO O.I~O't"0,890
P~lr61cClS pi!!SIldO~ ••• -- ___ .111111 - - - - 9800 8700 14 0..930 0,890 -,,",,"---

I

E

- o

vo

. m_- . ~-.~." .... ~_._._.-_."- ,,----, '"_-

- ,....,
J
~
~
§
','
~~
'~
~
I'·
t~
:;:
'i:
':.
','
"
'·r
~,
,~.
'.~
~~
I ~.
,','
"
'.~
;::
;~~
(
",
:!~
"
}
" ,...... ,.,....... I""'- I"'" _ ~ I"'" __ -.. _ .. -_,_-,_-_-,_-_.-.,_-_ - ..... ,-.. _, .. .-.._-, __ , _ ...... -. ___

'I ' ,

....

>

9

~

t::

~ -< u

. ,',:" ,':', ,,:,q~7;1?:;:;'7:'?1":?~~~;~:,!';,'- ·~\'\':"/~2\'P\~~i{!~~;;~:::'~:,;G\?~\'h;;,~!:'.t;"':/:,;;~~,>~(;~~:J/\~'~0«01].;?":::;':~i:,,'::;;;:"",;,,:,:·":',7;::T::~?7~:;i;'·'~' -"'''''''''---'~', ,....:; :f~;:'~07

.j.

','

t

.~

Ee~ § @ ~;t

I I I I I I I

-8 '6

';':

Q,

E

o u

~ .. ~

.',," ~

-

't_.

.. '"

, I

--- ...... ' .....

- ......... --- ._ - .......

................. ------

...... -_ - --

- ~ - --

N

;::0 ++ fill? n t

=.? ~ ..

~ ... ' ............... ...,......_ __ -~ ..... -.

: .. .' ". .'. . ... ~.. . -

.. .. '111" .... 't- L·' I~' ".I~ :' ~ • I.

·',

~,

~:

"

Il

" "

:' 'r

'.

II:

-

-

-

, -

~

II

-I~

',': 'r,19( '",1 ,,"', .~.

. "' ..

. ~; .' : ~

. : I .~ f.

.~;;~I,: ;': ':~~ -, ' ," I J'

.' .

,','",

............. _

.- ............... ~----

- ...... --~-- ......

- - ............

...

-

to.!

~~~,'~., .. """.' '. ' :. .', •. ";,..' ,~'!" :. /".
. f . s· ~! ;.!
. '1 ':.~~. :,I~: ~ ~~ ..
.. .. ;
I
I ~ •.
~ g~ ~ '8 ~'" ~ ~ !~. <. SIii':i:f(tiIN C'e!!'a
1;' n ro'
=- §~ "'i" i g:~ fig .=~ ~h~i"" P'~~"~
C'f :-l .:
~ ~ n n J ~.g. '1 i~~R
S ~ ~ . a 1 a" ~ (t ~. . g '0 ti f .
til' ~~ ... O:"'~ (",.go
Q~glll& 2 a. . i' 1:1. ~. &. p" ~ • ~ cr . '"0 iJ -
'g0'-~ ,1=1 B ;'C".~ g-goll ~.,.Cl at=:
., ~!' e- E. it1l" ~ t !; it '<' e I!. s::t· Ii Ii· . Irit
g_M§e.ti! ~ ... ~flI 5:fi§~g.B ~.~8" ~
a" I» 1=1 n [~ 1,D CoO
~ n e Qg',Q '<~ '"CI
e!.'"(l n '0 ~ it q it ~. 8 ... g.~:·Qg8;i;r ~[e.
9°e8~9 0
III
6'g ~.g- a· ~ 9 g o > ~D1.o~g8~ g;ii g
Dl 1"1 § 0 '"I [II Pol.nciCi CV e:'d[~ t 5: '"8 i Q g ,.,.. S a" oS ';;l. :I. E
5. "t 1'1 e. -
0 6"~ ::'~;; ?"t ~ _ ~ i"I tJ' ~ 5,' [ t'l
, .o ... a" g ~
a,<8:cal'i' -..: e-*e: !1 ~~oS!ig; 8"'<0
n I» D. n q9' ... .. !:I~fr'O;!:I~·· 1»1:
a: s 9 a 8·.2 ~ =:g' 0 - ::t. - 0. CI !;: til
"I o ~ 1lI:1_ 1=1 I:j
oa"llngli a- g ~. ~ i' -'81 gn- ~ aptn (!l
I» I"!....... '::l ~o. ,iJg.~g~ ~5:g
-(Jl'le!).~ '" ;:!.e:g.!1 ~ on
:;>!!.- I)~ It E
a OO.c.f! 'O~;·~;;ffi;,- ~I=I
~ ~ ~ g [~ n o III i . (J g '"1 = 0. .. S. ~ go g 8
0: 8'~8't.1 ,D ~. _. s
I" ~. 1'1 ;I Ii iii"!J Ii' §" 1 Ii' ';;l n 2. 0
g.'O 0 - CI. §p.~~ 6:i ~,a.II1I».~' .... 0 ~
-~a c m
0 ' . I» a od III ~ 'g • a !!- §. ~. e
;iS~.2 3 g. (J O.
It 'g . ~ ~. B. ~. ., 8'.9 §. e ~
1'01 :f §' ~8"
f a I» s lil (1. " ., ~~. . a g a '" g' gog
-.::r-"", Q o n ~ ,.,
~ (J ? n 3 ~. I) 0 ! 0:(: g- ,0 !:i !: I) j;, jD t=l n
~ g: ~ ~ ~J ;-~. ';;l ~',< (J 1'1 g t\.!!. !- tl tl
~~. t=l e '" R "" s
• P. III ., ~ ~. [g III !!.~S' R~.,"< i~
r.I n.< .!" o t:I ~ n ~" ~ ~. ~ i e 8: ~ 'i . ~
lit :3 :II Q.. ~ 85g:~
~~ (J
t:I consumo o~p,c:Ui!:o gr/CV /h l:I . ...
_ .. ~ g .... !!. ~ Ii" ~ . '8 Ii" 1»' ~ g: ~ i ~. ~ 9 g -
a 1.0.1 ..... r-_,.....___-,-.-,....-..-.~--....-__,..-.._----_,..,..._.---~_--_.-_-_-_---_-.. - .. _-.._ -_.-.._-_--.,_

,

'I

..t:

:'j ;.

;-:

, ..

11'1 - ...

__.-- ........ "+-r .... '._ ...... _

-----_,._,.--

~ - - - - - - - -

-._.._..---

- --

. i

I "
!
[il
~
~
c
G
i
~
t
'.
-,
r
,
~i
~,
"
~
~
~ .. " ...• .. ." 1'1' .

·..i>:i .: :, .~·.;'l :r .,.:, ! '~i \

. . I I ~.~

~~---------------

.;.,1.,::

i. I,.

\' 'I·

.. ,

...

. ~ ~

1"'1.

i .. ;" ~ :.

,~.,.,~ ,it :: .. 1~·' . . '~';~ .'.

.' ..

4//1.:)116 0rqll""qwo;, .p O:IIII:'Iod"so OllJnSl,lo:>

,

.J. ; .. l . ,'f f'.,: .!

; ,

.;' "'"

, .......

~ ."

." I;> o"c

. "; _~ '"E .~ ... 'J

..0

c'Wl/'!5)1 D"'!I:."IV"IIOI DIPQW 1191S0Jd

o

"

...

" ,.

- ...... _ --- .......... __

........ -- ..... - - -

-- - - ........ -' -

-------- .....

------,

.g ~ ;' l e;~~~ < ,~l~~§,~2 ig~1
jooj
... "tj :f8 g - 15' R Do 9: g ~ e- ~ o"g ~ [ ':i " ... r:>. ,.:"
f.l ~, ~ ~ ~ III ... ?:"'M"ig,a~' a~g~ n
14!:9·C e:O~!3 .
~. pi a, §,] 0·'S' !!.~ ~ '< ~ s· a 0 Po g ~ ~ 0 o. It '2 ~
1/1 ~:;II"c.'1n.o~ .. Iii S' .0 d ~!! !; tl III g
g. '< Co ~ Po o· 0 Iii III a: t J g "i 0 M ~ :;I ~ n S
~ 'gO 0l:lgo §O ~ g. ~ ~, § a 11 sol 2· i !!. ii'
'1 '8 ~ Iii.~ - 0: ~r [ t":I _. C;3 - n ~ 1"+, ~.~. R Ii' .
l!. ,t)~ ;:11.g &[~~g ~ ~ !t edl r g :;I tl e tr ~ ';;'.~ , '='
"1::1 i S' n go g' s g' "d' 8 . ttl
Iii~CoBAOj;!~~' -' ~ '~ . 8: nI ~.:: Sl. ~ 0 ~.. .
!O:. " .
- ~ ;-.. 8' go 0. ;r' ~- ~' . ~ .~~
8' nil> III !l 0,0 . ~~~e!!.9-~'-<[ .&~
Q,1 ~ ~ ,.., e. ~ ....... to
... !:l ... '1 ... S' Q. II ~ ~ ~ ~. Ii" [ ~' ~ 8 ~ Ii SO IP ~ '8
'" 5 g, :!. p\ 5 B § 'C a : ,::;?: ~. III ~ 'g S" I" 2 ... o
~n o"g..... • 1=1 ~
~I~ 0> 1;11 ~ a ",' ~ IIJ t3 II II ' '§ o· tl. -5' ... 0 e. .. e= 'g Ii a (':J1oo! '1;l
!£ = 5 0 • 0, ~ .~
~g:~~!!.:=: SO!. ~:ot; e: 0 a [ '~'" d'S' tn~
... Ib I;j Iii '1 n ... .• iii' Ii' ~. g,&J N' a III g ~. ii 5
, ~. ;. g ~ ~ ~. a e, [ IIJ' 1+ ~(')
0. ~ rr:!. ~ !. [ It ~ ... 'C g, ~~
'< 8 s' I!. Ei ;. 0 fr i.1 g- 1 z:.: ~, g~' - 0 a. : .. 0 ~ '"I <:
to e. ....
!!. '"1 01>.1 Eico· ... Po ....
• 0:;1 - • g .. 2' 0 ~ 'g '8 1.1: = to' p.:!!.
~ !!. ~ s:l g ~ a g !J D. n S ~ ... '"1'- a '2 e. Ib c. r;~
c~ ~~fi"~~ ~. ... ... ~!!. . 9 ... ct - nI ,_l o~
.!. !III~ !!.'1, Ia .... "Sl s ~'~ e: s·
"0 ~- 'C g 0. g . -. ~ Po! I!. ' II' a
0 g '!:I' n a III,,· -(J~I1~ 0 "1" ...
~ ~~ [S-!.< 'C ;;:~. "1 .!l. (II al" ' a':i
It." fa~6-ia;; ~'8 (1 ~ S 1]:';"3- [8 ' -,
t11.
.. il . P- ,._ ~ "Zp · . ~
• I;" .. ql& e !:I n' '" • "I' .'
s 2' I!. • 'd go,l! so Ii a· go ~'~ 0' 5' ~ g: § ','
'g aB: I: i-'~~[ &. a e' ~ g. .~. ~ 1 ~ '8 ~ . t/'J
'1 ;! ~ ~,~l~g
~ ': , w, n s s c M ~ '"I S
t;I g ~, . .
e. a .~' 8' -5' :;to ;- ~ '; " "~~, ~gp.. po;"
&' : ,;:i: !?:. !l t;-, xa: 0 [~ [ ? :.' '-,I
" ·:1; ~, ., ~ ~

"-~\:':'·"·····"·"<·'~~f~~~~~~~ t;

:: I.

I.

.,

======-===;0;;,;,:..:==========---'" . ""=':'= __ ::-. ~_~--~-~--

, ..• '_-----..,... ... ...,.....__....' ............ -,- __ ' ....... ..........-..-."1

:~;

'.'

: :~

.' ' . . " i.

~~ :

.... N

-

..:
tl
~ t:"
e 10..
s ~
~
! N
0 II
...t i
:;.
s
"'!
U
O:i
,2:
...
]
U
r:I
'g
u
&.
.l!
>. e

.~

Cl

'1

:. . ~

.. ,

'I·

i I ~ •

- '- ---

--,._-- ....... -._

- - -- - --

- - - - - - - - - -

:S'~li e.1t~ R'tl.l 'C ~rHIHif·: ... g ~ E! -
0 t.i
!. ~ 0. ~ a ~ :3 I: II" ~ IE '"1 I~~~w!~ .,..
tr 5'
g-o.l'o"Cl [ ... ~n'g!lO'('II n a s n_-'<s ~
• ::,.I'ogtl. Sl 1~~1'o3 0 ~,.Q 0 a; ';0: Yll'o -'Ii! ~ D ~'i g'd 0: s
n"- .... ~ ~n. :;! Jf. ~ ~ ~ 2: Co L<l e: ~ i' 5' 5 g ~ n g
o'S~&.e:o~g .0.08 .... ~ a e ~. n ~. g.~ ~ g. n
. ~; ~ ~ if ~ S III e: '"1' 8- e N. ~ ... S'od ~ ~ a 0 S 9. ~ 8 ;' ~
.... 2' ~ n 0. 1 !t 6 8. R' ~ g ..:
n 5- !.W.P a~n e:p.' !il I Iii ~ § ~. ~ Co
§Os c:I§:~::llllIIg_o pi' ~ Iii"'- -~~ it 'S n g ~
:I--<n S" ~C"'1ll '"1 §' n 'Iii' ~ n 0
t ..... I» 0 "C S sBslii'::t
g ~ ~"-=! g n 5 ~s:a of !l. ?: R" tb~~!?!;!:~.fP§ ;- !:l
J;:g't:lc'e-'Se.. m
~'<~!-!!. ig~~N9'8 ~ I iii"' a~· e" &ft ... i' n. ~ r+- ;;!:
• o.Iil1ll8 - Co II = I g-ao-'o $I ~~ifO s s E
~ n III~' ,n::l,.o ~ 1: - , E=I~ e: :: ~ ~. BIii',o",,&,,~ i f. n8 i' e· III
....' 0 ~ i I'll ~ "d III ,8 2, 0, ~ .... Ii -'''8 - .., ....
-IP(; . ~_a!'llg.1P II II g r g '18 'R ~ tj
il ~ . ~1ll~:1 ... ~ I'll a· ... s: Z'R.~ll~ m
II ~ a-
S' ~ . ~ ~ ~ II r'"
_ "l s ~ .; ~,g .-.. ~ Q
~ g' ~ ~ , 0.1 ~ Q ~ ~ .. , ~ ~ ~ gl '80S' . rt ~I~ ~i(g~jl,,,
.-.. 1 1 <: .... '< p.'< e- ... . ~.
"" .. a I.n 01 ~.~
~ 0 (i; , 1=1 C7' CI. ii' g,~ ·asn2 i
~, ~ Do. 0 III g r; n ~ '5 0 ~ ~ ?= do ~ :dl n :s. II>
III "Cl III CI::J III I , p: . I o ~ n 8 ~ '8 8d;:r
1l1t g. CI. ~ - 0. iti 0' EI 8' ._.. ~ ~. -: ..... ;.S» 8-lfg~3 s- 51
~. n III n - c: ~ I III .c=t;. 8 R' ~. ::J, i
C\ Iii' p.ji~. n.o t:::« . ~ I» g'~" 0. 0 :0-
1»;::1 a&"'C .... ~a ~ -= ;C ;" C"I::I I» III :15"'-'g~ e !:;
~ !:! n
g ~ III ~ & 0 w n ~. ~ III III ~ 'g n &. I» jj.l III '5 ~
~io ~~[*!!.~n F. '8 "1::1 c . :::: .' s· ... - g
('II go 'i s· ] '" 0. C'] - 9
@J"'p. 8'O.'ntlo°' r;~_~[e. n C III ? ~ ~
- ~n fII ::l-~ ~ t~,o S. i
~~. ;r a e: ~ ~ ~ !fI ~ ~. a ~
10.;;111 (lie. 8'1:1 iii' ii B Iii il III I'll ~. Ii 0' 8
n ~ ~ ~ Do. ~. ~ '1 ; s' n S III ~ ~ ~. 'd !oO .~
9 c:r 'g la' 0 §.I'II
fi" if '0. n 0 -Ii"!fI o ..... ~
~"I::I g g R ~ r, r;J' ·n .
a8~~ ~2[ ;-=8 ... ~!l-
I» iJ. _. fol n n 0
e a.~1ll n!.,8 ~'a: g- &~ '~'.'d . ~. ii n III ~ .
9 ...... :111 on 8'00 0.. , :~. ... CI ,0
~ CI. C ~.'(l .. ~'
9,IPIi" !,-g-$l (Jll'lt ·~j;l!lz:i·S I ;.~ !!.. ~ Ii
_. ~. It .•
,
.~ . : .' .
. . ..• ->, ;.;., ." ,e·;.;' :;,:, .;',.:", :-,;":::, ,,;U:.&",,<,'.>,~:;~,", <, ... !:~.:. ,:" ... ;. ,:,,".,::\:' X~'~': ",,~;:';.i..i:> ,~:..: . .... .. . .. .
. """1.',. " ,,". ·.··;,,;:·',!;:j0~·.'!')r;\~k)lki3l~~~a@aM)~~~~%~>i"'., .
______.!... . .. Vi':;:' '

1

,

, , I

••.•. j .. _._ •• , .-. __ • __ .• •• __ •••.• -._ •• _. . ••• _, •• _ ... -.-_ •• -._ ..... ~ ••• ~...,.--..---

--~~----------------~-------------

....:.. -,........:::... - -',',. = ~ - ..... ...,...,... .._ - ~ I""':"":' .::"_ ,::",,: ~ ,= _~ ~. = _~. ..:-... -:. - ---: ---. ..... - ..... ....... ....... ._

., ,',

..

)

~

s 6. .s

.s ...

!.I 'Q

... ~~~.C> "' .... $::1~j:J .r::! r::! ~

+++'r'ttt~,++ ~'i' 0 "\ "1. . E ~ ~ 'oO..o~ ~=~~~ :!; ~ E

V\ "1.

"M _ CJ ~to ONO'I""""'" 'fIIIIIIIl r-I ............. _ ' ............

t' "1' i' + t ~, + ,~ l' 'i-

~!J-1KJ g~ ~t;h~D'I.'"

~

-

'1', i

r-" '" C .. .! S
u '1;j '1.1 blI
"C ~ e ::r:: u ti
b ~ :;j u '1;j :;j
~ O~ ~'C!
. 0 ~ ... ._ 6
n g,- e 'B u
c.._ m e e III
1.1- 0
'ii >. ~ :i 'i-:
flIlr-> '1:1 '"
~ e .- ;.., 'H 0
~"d
-'tl!::u - <II
B :§ 'j; i}, II,,> '"
§ > :::l
:i e 'u .g .... ~'f
-0 '1.1 - ::t
~ .... "ii "'til.
o,Q rJ aI .::: B III .:5"ii
II 1: '1.1 S G '::'U
:::l .c -0
.!3.g~:!l ~I" ._ '"
§ § ~
,... ~ '0 c Cl .......
til I- ~ e II UJtE
x ~ &,s '; F u
§ :i o"U
5 ~.g - ~ u'O
ti' _ ·g·~.9 .~
~ ~ .; ·n
e N 1 -e -e ,!:! e ~
II 8.n21 ::I ...
'; _ .... Q.I 0 ~ <'$
B I=' ~.s fli U
'1.1 - ... 3 ~
o-~.!
0 c,ij 8' c .~ .;
i:
,,!:! '1.1 e u 8-
E '8 ~ 8 . .m ~
:a .~ ~ ~ "d
~ ~ Q
c ~J! 5':§ '" ~
~ U U 'u -'t)
"ii iii u (1[- ~ N
U
'" ,;: u e
:--. '; ::;1'1;1 .: "I,'" ,:",

Ii .

.... .. .",

I

II

- ..... - -- '- .....

- - - ._,' -- "IH"'"

_. _. - - - -- --

"'-'"' - - - - ._. - -

----~- ....

~111izocI61'1 de los colorl(ls

lnt(oduc:ld(l' ~/~ ,-' , ...!!

o <5 .~'- IS . ~:~ S' ~ ~ g: ~8

~ 0
~ Ie
a .:: -
(l a .
.. t-
- ;; Q. c..
• Q.
~ no o·
r- IO 111 i- - n
.::. ::: ::1 • 0:
~. (l ttl ~
f.-- i'" "i CII ~
.. a
0.
go • ' I

.. : .. r

=====~~----------~~--~-~ .. ~ .... ~---~.".~~.~-.~ .. ~-~.-~-~.",,~~~--~~--~~~~~~----~~~~~~===

- .-.--.-----~.-

..
~~
"
"
~
~
~
:;
~
!~
"
,;
:',
'i
~
~
~
.'
;1
~
~
;' ;:"',
~
"
~~
.'
~
!.
)'
~J
"
~~
"
(.
,::
~!
~~
.',
"
~
:~
)'
~
:.~
'I
1
:~~
,.:
~.:
,',
,)
;$
,.
:.:
':'1
I':
:~:
::;
;~
;~
"
_I
.::
,:;
~;i
:~~
',i
.:,
~~
;~~
".
r.:
';-;
11:
/
') 00 1""1

-

... : .

, .

o ,-'--'-"'T""""""T-r--r---,-T""""""T'"---'O

~

e:
-0
'0
0
r-" Gi f-- C)
.: .go. Q.
'0 .:: 8
'0 -:-- ~ f- f- ~
,2
~ -8. C) ! '~' ;
.~ I- .......: 'tI
0 .. :
:::> 0
m I-OJ
o- r--
\ o

+-H-+--I-++-+--1--l §

. ',. ,:c ",

.;

8. E .!

ii
.~
~
..
s
~.
c:
~
~
8
'@
~
tI
~
jQ
I'
Iii
g
'"
, .
. , I', t
E
.!
N
oS
_g'
1!
11
.~
0
S
~
s
to
~
:1
B
~
....! !;; III
• '0 I
('I ·0
0 :8
:0
J g
'" ~ .... ~ .. '

................. ._. -- _" -- -

--_'---_._

- - - - ~ - - - -

-- -- _. - - -- '~ .~

- _.

\4(t -(0 j:L. 'g 8 e § s R'~.;i '8 !: ~ S ~ i. Ii ~ ,g:.§ !l1 E ~ a: [ E, ~ ~ s .-
Bp'~~"'~ .., = ~ I S:~., ". ~ §' :3, ~ . "8' -'~ B < 8 ; ~ n [ g. ~
~ I;' ~. a t;', s.? g ~~'S m~.p.:·'fI' ~ I .:. g:~\r~;" .~. S'. ~ l'8 ~,§: 0 a ~ !i"
g '< 1'1 111 " t""
n _ '" ... ... ... '0 "I 0. ., ~< P t"l. '''I ~ 1~11111~~.I·gll-~
lJ(t;~IIIl~ o,tJ 0 ~ 0: o'<~ IX' . a a . ~ , g
~ CI n ~,' ~ .... ~ °
\40 ·111 a iilro,J,;;'o"1' jig:
e-l!.~a.tltl s::: a :;I 0' g .... n' 0, "d . • A gil:! CI ~: '1 ~ 0' ° ~ ... 0' ~
o ° '< - Ei e: !l Ii" g, Ii" 2 ; :;I ~ ffij' s ~ ~ a n ~ a g.g n a ° ~ ~ III ~ f ~ III
'(l n, "1 & '0 g 0' <II . . 8 ~ n ,..,
'< ~. ;. ~ ~ 5:, ~ g: 0' 2" '8 ~ ~ ~ S~' -I
§!1e!.CIJ$'" g'~ ~,c ,~' ~ 9 i § ~ 'S g 8 ~ Il ~ ~flI-~ _o- S
g ,0 ; R' ~ [ ~. III l!. ~, ;"I n a; ~ ... S' ill ;i '< ;.l c
~';o! g p ~ !i:~r -",iP 0,;" ,. ~ ;r '0 8~ S~ig·§~"'!?e:~tl ~
n ~ ~ ~ e [ 8 ° ~ ,0' - ~ ~ ;:I, 8 g;; S,s tw a Co;; s ~ ~ fU ';-0:
ft e, Q."7 . S PnQ"1'O~· 80:8' :::I'(lt'l'l~ :;I
III ~ 111 o p, o a g l's' tl a·· CIo" ~ ~ [ n ~
~'~ ..... 0. aZ~~5Iaro ,<o~- I~
~ af;;'~ ''ia'onof'iiPo~(1)A~ l:l ... o. SJ ......., _. ...... _ UJ· I'd ~ _ ~ 0 (I) ~. t"'
(.;) Ii"ffi~C"~~Po!!l:"5: tl ... f g cS~ne.lD!»fI>ro,J98!E.·~· ~ I:j
c:'... ~');'l §~il~!t ~l!.gSI=' i§ ~
Q i':' e: I!. .._ II aa~~ IS"'~-l" ~~~R
~ _ IP." c.. lI1 0.~·8:~9 '2~,ga ~~ Ii~ ~
'<... , :::r 8'i""n~a,Q'<n s 0.
'" et- A n ~,r.> ~ j: :;;.
SJ~tI~' " to- em '< ::j (l 'tI i a ~ ° 2" e e: ~ ~p !!. ~~ s::: CIo~Il'. i
e l118"a!> to.:j 1118tl1 e: g"C'" "1 ~ f 8 ~ p. f 8: '1 ;' S g P ~': : S' ~, .
~g~~8-~ ftl r.> :3 i ~ n 'I"J O. ~ i3 ~. !l.
cnt::l p.'aa~ ..:IJS ~ .. o !!.i = ~'~_Cl!!.~
"'I ......... ~ t-; Q 'tI1 tt(:Ji
!!, C' ~'o ~ ~ ::1- :;I 'g IS"" n ~~E~l~I~~iao.~~a.
"C Iii' a !. t.o e: ~:::!:I8:<,- ~'g~ a Ill!. '2 "_,, ~
'C S, g ~ a. ft' CI ;- 'g ~ t:i ~ :3 ~, !»' c: ' :::r .... r;
aPD.o.:;- ~ Po : 0. 06' , ~ 1>1 0;; §" ~ ~ :::1, (1)
n.,'R'" e:: go n'" n' 'g e: a "1 - ! n: $ !!. S' § ~ a n' - '< a, i ~ 0: ~ <ti '8 ~
.tt"glll ...... I) 2.~ CIoe: e,trg 'n e: tI
n ~Q~~ 8'" ~~!!,fr a~"1~.,
9 ~ 1>1 n~. tin Q,,0'B -' go tI Uo'" Q,(\>.!!,o
:J. -.. -. ~ ~s:-e. ~8' n~ n:6; °&01 op~'tI ~ s~~Wo·
~-§:t.,. OQt: :;ll).~! tI ~
° 0.1:1. "C n '0 ;'o.~ ti cl Ii' s it=:.. g" W 11 !ii' '< Po S ~ 0"' ~' g
~. g ::: Q A : ~~~~ o~S';5:1] il !'t KtI ~ ; .... '0 a. 'ZoQ.
~ ClO- , g-ligg. 'tIJ0J;:
!; II tI. ~ ~ a ;- ] c ~. e, ~ ? i3 'tI B g~. g iT ~ @: g. g ~ ~ [ ~~:
i'ii' i .~ 1 n' ~ go !. c; =.: fl· n [ e. f
~ 0, - 'I: ~ n a or. a·~ii l Ups ~Hd:
n a . ~ !l ° 0. 0. §~::: t::n
E p. !. Po P. . g s, e ~ [ ~~ '0 ~I:l c: A
g':S 9 g: ~ A~ l!.!l~.8'., 0 § ,go 0 9~' , ~ g ~ § I!. ~ ;" . , . ,
. ." ,.,
frog ~ ~ ll. ~1 ~ '~tl~~~:;'i[
~ !} W~' ~ ~ ~ s e il --08" I)
PO 0. 0 ~_li' P-R-~~g ii't:l""
a~artlQ'''o I ~ i -1 CI. '" 9
t i}", ff a 1 8 "< ,ftllQ (J g a. If g
o "1 ~ ~ _ :;I ~! 0 G ~~P'[~t
;ic. 9,<1IIP. ! 0. ~~ o.g w,P-fII 8.
[III (II ~. R C I'!I e: B,1=l n -8.t9 ("
t'J t..l 9 ~. tI if ~~ ...... 0 ....... c;:I ~ j-Io~ ~
08-0:'" 0. ~,- '" 9 '" ",..,~. '0
~~'iD':l3C1o~ ~ A.e: t;. •. ~.!» ......
-. Po ':'. '" ~f,g a f; ~.~ E '
IllS n~nA o ~.... ·l'-.· . " , ·0,
"'°01). 0 ~;~ , J: P~i!
'g § t:I .. ~, n
~ <II ... 11
rf a, ~ 'g .a' ~ M !. e ~ "= R' [ '~;;,. ~ r
~Q~g;~g' I> ..c811f \II: c: ",!:: ... - II
0 Ii g~; 8.~:5[~~~ l'o'
~§R'o[~a ...
po if:3~ ~[-'" iiI\II:[Ji!. --
• 0)" n ...
~.g~~g~8 -
~ !r '! ft R 6:~ ~ !!.~ § i +
CIo 0 P00:;l -.)1;:
8"1'15:°°'" I \4ajiJ [p~asli"1ii8'
nOll- ;'rt.tia: c: III -.~. S
p ~ c;::' ~ "" III Q ~gN ~g.9 ,o~g~ -
(t 1>1 -, i 0. ° !» ~ao aD1-"";J
='g 0 e:: n, ?' ~ ~ .. n~g~~~~
e!.0ji; SUQ~
~'< . p. ~ 1;'8 n R''pISo~ li"g
'?"'Cl-g R'<<II "I :::I :;I . Ii '" ~ ., - . .,
'" ° :;r (I> e:,J;I :::'~'''' n"8''-<
0.,,,, lt8l!! '" III c: ..,. a' ~. 0 :,,_ )I
g. I;! (1) e.ft' _. 0. g g I:),
:t5;" :;jill - s- . n 8. n' .. ;"
ll~~ ~l!.~ " • ~ "-~ iii iI ~. J'SO"
= ::l '" ' -= I=l" a _. ~
g !!! 3: Ii'~. :3 '" Il' ;~,£'" "'1
.- OQ UIi 0 ~ j;I. 0'< =' 'fl 'I!. ,
:~s (ga~ u: I'!I 1:I";i8 E:1S 10:
8 '0 ~g~f:' =
° ,2 -a ~ ~ ~ 5~~J~5;, ~
§'. g 0: CIo
:;j • (I> III .. ~ , "

'--' ,-.--~.

r«, ~~.- --.-~-.-"~--,-----,_------------------------,......,- --:- ---_ i=----=-=-=~

... ,~:'; .

~" ,.

'.'

~~.

~:

:1 ~~

::~

~~~

.'.

':~

','

,l ""~~~~~~~!~~~""'S'V""('~j'J',~~~

~!

I:' ::~ ;r~: ,.' :"1'

;~j

.,'

.t;L

.',

~I'

I;'

-',

",i

II h

....

x

x

+

..__;::_...

II o

+

....... tID

'S ~ ~

: II II ~ 0 0

e

-

- - - - - - - - - -

-.. - -- - --

- -

======::;:;=======-==_="_ -:.=_=_""--~~ '."'"' __ ' ~"' . __ m __ • __ ,...'~.

" ,', -',

~\ .

..

~ ~ .~,
; ,.
(J', ~ II;! ~ • .:. ;.., ~ ~ :!I • ~ iIJ C .!L!\i 5 i u l'l ~
.... ~-U~QJ 'C
... Q.I .- 'u J:: ~ e III II IUtr-t._ .!!J.o:::rn Q.I
:.~:::.:~ 0:: .. .s u~t:'9 :I e
.:: :2 dl8., .... Us;< e,
... ,~ I) ~ 2:l,.!2'~ s :I' u u II ii t
.~ (l~!!:5': ~ E v o ~ 0 -e
~-E "'0 (II t!J -;; . E ~
-e -e fi .~ :G I- M ~UI"'d ~ -8~~g~ .g .!=I
S ~ ~ . ~ ~ .!! e,., 1// rn. ~;:I !="·S S ~ ~ '0 dI
'II~- u
o.O~r!e o~'8 15 B .~ ,t;l .5 . A III U Cl: -8 l:[- ~
(;II)'E! S s e s s «
e ~ El _ So .!;!!i! ;>o"iu.!;€l '41 B ~'§ B ,..I: .-
r;! _ 0 U IJ C,- ..., o ~.
Co .:.... iIJ III I- u.~~ R N u] ~~ 0 J20v ... ~ ~
1IJ •• :g"O_s I
.. !;(dI~:a ~i-g 8- I ~ I.. ~ j!c~~u
~ / .~ @ c: ~ ~',C u s
;~~~~B ..:!:: 00111 IIJ u tJ' .: 'il . ...,
ti dVV41 8 - :I'~ • ~ -0 ... e
.m c:I -8
(II 's ;..,- IIJ'; I , I I • .~ § ~'8 o 1'13 5 ~
u §
Z ov ~~",c:lp, J--' ... jj .. (>I'IJ: s ~ s -e e.,::I U s
'Sl "Ov.J uiIJ;,u ~I u o u· .... UtI-!
IIJ !.1 0 :6' .. (,) .s .IIJ ~ g e 'r;! d
u M;..~"CS::IIl"O ~ ...
;;j ~{ ~:.= (Ij IIJ
Co ... t!~l..c ~ ~u5 OVIV!:i-g.t; Do ;g
Ill' IV~~8.I..!!!'i .£~u~'iiI Jl .. lflu !!'IIIJ
u "il
iil. "'. 00.0 ::3 c .c"";jO'u ... .2~"(l-~s 8
..!otu~oO~ '0 ._ C' ~ ~ "C
Lo. j v~'\ 'u 8. ~ u .~ .g tA l3 li! r~ ~ ....
III ~o';;;Ee"i .. ~ 'il
.:.: o- i;; I!! 4J.:1 0 ~ ';:; ... ,.",. Q) -~ :§
.. ~.a~."g o"O§~~~
::'i :g S ~ q) e'~ 0 2 ~ ... u .:.i,-
1;;.2 e s -'1:1 til':! [ e
-I..Br:-~; :.;:,:> I • IV II) ::I'_ ::I (Ij ,.I;l .2 ii
o IIJ d.I ._, '~ ~ ~ & a I ~ ~ :g ~ e ~ ,~ ~
~ Po _'U~.o V .... _ - t::
I 01" I.. U U ~. ... ... = CI
. 'il.~ :a c 0 _eg d ;"':IIJ ov '-"q)~CII u P
II'l d IIJ U ov II: ~:21=:8oS v E=::ltl- I='
S~:I_htlC;; .,.!! .~ !l iIJ iii' @ 'C ~ ;g - tJ' !
t..O'«I<I~'" gO :g E ." - r;! - <II !II u ·tl ~ = .£
~ l~ ~.e·; § d- ~ II'l ~ C "0 "" ._ -g dI
l! III C ~ .s ..8 .- ~ ... t!I tf If! !II
.'~ e ~ -g u "'d ~ u ..!!
E .'I:;::J u 'u
.~ ~:a.! E 15 •• d u= .. ] .~ ,~ ~ e 5 50'1 ~ K ~ u
a"d",d D. ..... ~ ~ ~ ~ iLl 8 ;§ ,! ~ .IS' '0
o._ u :!!-c:.'I oS !II
lij~p,~ol': <:> (Ij"~-U $0 "'!! -e !)
§ 'C ::!! ~.~ a q ~ -.0 .... ~ g. I=: ,_ 'iiI lIj t.. ~ ;., 2 ~ - ...
'':;: tl:l S u u ci 0 ~~ •• ~8..!Jl.o'E.!!cS ~ .s ~
; e Co_ :;
U ~-8 ~5!-8 b. 0"1° ilp O!)U'P!l0 0'" OVOV e
t'e ~ ;.;~. ,!';i s V) =- ~ •• ,., ': ""11 •• 1:';~;::'~·-':.'~~~-\-:~ -. ""'{~"-~:' .: :'-""'-' -;\'".-,.,.... -~. ·~.T-"-"'·-:' .~"

:.,: ~

I'

..... - __. '....... --- --

------.-'-~

- -- -r- '_ ....

un
s~ ~ Q: 'tI JJ'J!.
a ;J n ::I ~
...
~~o. !"
a -=,::
::I. Po ~ ~
In8'<
o ~5 a
\10 'i fr
'Sil!!.1lo
., Ii" III ..::: 15
e.\IO ~'8 ...
3 ~ ::I
• .0 ~ _
; 'tI ~
. tl g. [ g:
f8"f Ii'
5~ ~.
EI ~. I't
§- I· e. §
g,< a ~
!-S r a
Q
iIO 'a a
~e.~ .....
101:" (
tl ;: l"
g-lI'trl ::I
g. .... ~
0';,8:
\10 ~ -- -- ........ - .... -- --

-- -- ._... -

....--- _ __._

Co",licienle de 'rOMmlsi6n cire-pcrsdes ,k·Col./m,l h. C

~ s s ~ §

,
~
'.\
f\
, '\
1\
'. .\
" ,.
,
'. ,
, 1\
\ r.J'l Vl
~ e
1 -g
3.-
ri' ~.
8' C>..
"'
E. ~ ~
l:- i
II ..
i' Ii"
... ... ti
~ Dj ~ I- ..
n-
Il i
.. -
::;; .. ij
.
g I
... ...
UI §
II
c
~ ,
~H II
e
...
....
~ I,

eo!. ~ ~ .. ~ ~
It ~ II~~~
-.0
.. ~ It
i t::: is: [
.= a ;-; ~
II S ,0
~J II ..... :1: j:I. E
8, go );5: It
)1;0 l1li .: - f'l
"e:'8 . :._ I~: I §" .: ll I t4 :'EI,' ~
,.' ~':;'
'~ ~'iT~ .' :i::l:" .&
• It
'" :, ;:l .....
"': ;i 0,
~ - . ~ !io 0, ~
(r',
C'.: s; .._,.
It ~ ,,0" !J' ... :0-'
::n
O. "' ~ II
"'"
~ "1:1 II ...
.._ 2l
toi' II ; ...
Ii' I :I ~In
P., ....... ~.
.... n ..
.... ",' . I.:, . ....
:-. ,qq :r
deflecrorei III
'--'n
I I
I
I I f!
-~
I I
I I
-
I ;F'-'-
. I;u "'. '"

l .

~--'--- ... -"'- ..... --.... . ... _ ...

I

~

"

;J

, ,

.... ....

-

;

-,

'~'

I',.

\ I .~ \ .,

'~~-'~"~.'-.~'~' --~~~-~'~<"~'~~--~-C--~----------------

~ I~.-'. '." " ."

.:.:.~ :1, ~

' .. .. . ~

~

-

., ,'.

V)~

.101 r---'1

~I~

I j;,

0'

!:: " L..--I

II . eti

!-o <l

II ..

o .~ .g

...

II

CI

............... --- '- ............

- -

........ - ...... - ..... --

,'I, :

...... - - ...... - -

- - -

~1!'~ ~'g ~ ii2' \"{~ftSgi.g ~~g ~g;~.
p ~~ ~~b~IIIr'lS":ln,ro.>n!!."I:I~!;:I~~ C') f;J"
~8'~~ ~ ~. ~ ~ 0" 5' III [;;t. C g Cli'1:l '"R 9: ~ 0. ~ '- .....
f ~ '"1~ 'Cl1II1II'<It.lo. .(1) -(I)~ ~. t'
la?Q.ll g III (I) . ~ o:~, g- ::!" (I) -. ~ ~ gio. i 0 e',- Q.. rn
;tAr ne~~~RC'W 1::. C ;r e: n-
~ _., I=' "'lJ'" ~~ ~ ~
~ ~ til !j'e SQ.' -' ~. .. 'g e: ,0 !II ~ C
hF ~. g s ~ ~ s g' i ~. g. ~:"1 g ~ Ii lli ~'. !!. o ...
[.11 Ie "' III ~ 0 '1n n ~ l[
~~ ~ 1 8 j; Q ~."[ ~ III fl' ~ [ [. os p ] ~ ~ Iii' n ~B
~ g. It (I) g P. a Ii" n 2 "" ' 't:I "1 J;: c.. ~. 0 g ~,
1Il- 0 ' ~ " ff; ~ .~ :) "'<' ;:J g \'I> ~Lg ?~ ~ g II g' _ . ;- '<
_I=l A ~ . n<III"l g ~·C g;'o.t}.-"'~ @:W"':;'-;'R ~c.;- '" t:I go .~
III CI ., .. ,;'. .: ~"n;'- .; ar>: I , . g s ':i~ 2S·· . .; ::·~·~ig!;~ri.;·! '. 1'1.' f.!!. - ~ ~
~l B 8 . c· ~
o· E: i' ' I=' '" it" ~" e:: fl .:;l ;...;'·,Il ~. i' ~. f» 'i ';' . n
f' 'g ~ I'l'QQ S' 1Il.~g.·I~' ~ p. o B iJ::1, CI t1 n
::t'" ); 0 ;>0
=' . B 1. a s 8- ~ = g § ., l~ ~. S R- E l ~ g. ~ R- i
Il.1 Cl r 'II S'l g.
i=' _ ..... ~ ":c,o ;::I III Ji)"P! III 00. ~ 0
~;§'~ 8: '< n§~~~s '1:1~~ 8n-~~ 0<;
f':I P. '(I n n;;' n a' 0- ::1 n - 0 ....
.., g~l f -. ('} n ;;;. III rm ~ g. . no". . CI g ":I t-'
~ .0..... ... ~ .:' ..... ~, ...... 9
g o· . 0, (II = g CI 8 :-- 0, '-': ;- a 0 ~. § § ~
n a ~
bT~ C! g- ::I '" fr s ;I I=' ~ n Q = el. Iii . m 9 '< (JQ • ~
o ..,;JIII'g . on "'''';Jog ", () ~
- o· ...
.... 001 Ill'" . ~ 2..] ~ . .:-" n I!. '. III CI I'l n ~ -e n g [
'1:1 0: ~ f;;t· 3 gW,~" ·tr3~:n':.;:D ~~ \!. ll;:l ? a ....
a F _. .~g II> ;::I _ .~. • ~ .. .0 ... ,. '"I !;I 0 !!l
~. g R' @" ~. Po 1>1 ~. § 'C. ~. 8. CJ' Q ...... It ~
o _. Bo_ a2~CJ" o~~§·o .... g
; i - ~. e: o !;I 8,0. ~ t!! nl'l~~~
0" 0.,1 s g e~lnnga~c §t'r:l16~); j
III 8" ... Q.. .0> C •
o go 0 .~ -e g:- K§t~;il~fU>si -~~
~. ~ g. f!g.( g~~o!i~'r:lg :1II~~~Bt 0
'il'i)" B
~ go I=j ~ ~O- g~~nr:l !::8~gft'c
~ - .0 . n ~. n go'i" F:' ~ • : 8 - Po' - ~ 0
~a 'S &" 9'S ;;11'» o"fii . 5In t=r' .... a--
8~ ii:~::r ifa':all[ ~o~. '"
g "I '"1 ~ l!; 'I:j
;'~~~ ", n.. Cl ... S· ~ ~ & . e, S Gf ~ III III :;:
" -I I Ii Pt ,: !;I R. 1>1 Q", '01 "0' '.". n {1> III 0 t!! ';1 V\
.. I ...... /' ."', ':'1",~~ "'I,j ..... , .. I •
I· , "'-'- -~--

to....

-

.2
"
G.I
'E
0
" 2

'0
c
.2
<=
<It
Q)
=-
~
I;;
E e
0
'ii
c
G.I ~ _. - - - - - -
- - -
- - - - - _.
- - - - --- -
- - - - - -
Ir~f.r: - i m.'<;g; ~~ ~~: t!. ,. . Ed; til::! a'~ -n -
~ ,jO.
" " . .:) ': ;':'"1 ~ a: . i g ~
• . ' ;', 'S. . . . " '··1 . ' ... '1. '. '3 S'
!J.I .~arl,~ ~~I . 's~tl r '. " .:. 't?::-~',""\ ~ I.i .. : i,;··§l~, s,l f· ~
: .. :', '"
s r~ :5 e g' a .. a. ~ S:~ Il li'0
~. '~'~' · • - 9 P 8~'g ~ ~
~a 18 ~ ~ ~ ~ 1: ~.~.a § I"~ 1
~,~, ~ -n 's ::lei ... ,,"
! ;- ~ " ..... :i...... . "I:) 'O0~O'" ::1. e
~~ g.fI. 2 a· '"1g.i:!i"~ ~g- $"1f ~ ; -" ~ & ~
"'I ~ o .. 'ft 9~~ ~a~~~ ... ~ 5' R' ~ g; ~ 1l ~
tl. ~" i R' >t e' - a l ~ a a'.~ a' :Il: til ~ 0 ~. 0' § . .!. §:
• a !l' I/> 11 f;I
5 r ~.;I " 9 ~ r+ ~ ri 1" ~'8 'a fi~!(~q g.
c.. a a ? H if a· -Ii" il f e
e l.'~~ ~ " !!'
r ]Ilmif=t a~ R'r ~ ~ r. o'~ s § r-
~~i~ ~ II' • ii: 'd Ii!
- Q. CL _ 0 ~. g ~ • n. ~ e. ~ 8" ~ 8. e
Q. 1=1 ~ ~. ::l: g. ii' !!. 8 s: ~ ~' if ~ .J! ~ "II g g
:1 00111 ,0" • ~ goo ~ ~'tl
~ a If' ~~. a. ~ so j 0 '" M' ~ '<
1i'.1': 11 a t:' g ... e ~. 'g 9 ~. f . ~
...... "'19 "'" ~ ~ggoa 0. g. og8' ~ 8 I/> § g., .,
po ::1;1 0e-S'!;
g. It El &. " III ~-~ ~ r i ; I i {r
~'Q a 8 I/> ~'1~ ~ll~. g e
n
~'" 0 5'~'B8 ili .... ~ I
&(II5~~ ~ . ,.
" ~~ tI~ I!o' ~ ~ 6' ~ a. ~ g !' ~
~ [ii' ~ t 111 8' 8 8'!!. ";. ft § Ii' . §R8E.li'a g:
" [Ir[~~ ~~- a-Ii .1/I'1t; 0 n ~
~: -r g. B. i:I ~ 5' e. ~ ~ ~ 0
... ':a.
g ~i~g:~· ~ fli'~ .. 0" 1l i E !!. ~ 1>1 . 0
5 II>
- ~I III tr~. . <~!' o~
:!. 2~' i c ... (t fl '15'1ii'
a g:.g 1[ g- :; 0 ~ !II ~ Ii' " [10' t;g~ 2
t '-!)&j ~ 1-.5'{-h o"'p. ~ ~.
ft'81J'8 ~·5· ~ ~ Q n
['g 5':l . ii a c
ij ~ 11: g 3 P'1~ it €rli' .. 9 §~6'~ij~ g -~~--------~-~----~-------------~-

, - .............. - ................. ,'" ,,..,... - ••. _ - - ...................... - - I ......... ~\ ...... - - - - - ...... - - - - .............. -

....
,n
-
.......
::,..
.'4
~
~
~
'" ..
~ 1'1:1
~ C
<C ~
u
::2 ~

:>
...
;..
x :a
'0 .;
~
dJ
..
PI -a

~ ..
0.1 cI
'0
'C
1'1:1
~
~
::i
~ :>
, >- ~
- ~ IA
~ ~ 'a uj ] ¢ tIl J1l
.. • .g 1 • •
~ i ] ,~ j ...
.~ . ~ ..
·E
.. ! ~
> .5 ...
u I
:::l
"
I ...
&
0 :£
'1:1
:M ..... t. ~ '=to
s ~ Co :;.:. ;;;: ~.
.~
'3
~
,
:>
'g ;;i
"0 vi
J i g
1i ~ Ul ~ ,
... .!:
.a .~ rJ llI:\ ;§
.~ '!11
I '.1:1 1
.... i 1 1 1 1
I § a ~
~ u U I.

H

o

.~

. . e

.J:!

"1' "

:.~

1:;: ...

• ~. i' .'.

."

' .. ~ .

... .

o=t.. tl..e II

t

: ..... :. 1 ... i7.J

~~ .. ,

11)0 ...

II •

~

....... _. - ...... -- -- -I

:' .

-~ ............. ~

, " j .

- ._.. ........ J _ '.:~ __ .

, 1.\. I" . ,-

:. ~ : . ,

,I ... ·· ' .

"

" "

.( ".

, ... i ;,'

'~" ,' .. ~: ~ ~~~ ~'. <r·~.:.·. ~ ';'i~ : ... ~; \;~i:~>;~ \.;.~·.'i\ .. ;i'····> ~,,~,,' I::';'~~ ~'~':./,';::~{.;",'~~'\' "':.1" .~;

. .. 1, .' ,,:, ..

- -

- -

S !!.~ ;; -
1I1
80..!'i~1I1 N
o ~ n- O •• ~
8 QQ Fi e.
t: ~ l:l f1
:::I" ·o.CI
~ ~ 1 ~'a.
no. iG]
=-. (If. i.l ~
-<: - Ii' ...
e III III R' ..j
U') LI] 'l:I f,I'\ , c
~ §. @~ ~ ;£ .,
0
§~g'it!! e.
_ 0.. III e
{If' &1!' R
~ f-! ~ ~,
o !l:!. '" ... It e-
~~g.;.c'l:l ~
o '" 0; ~ s:: ~
g. Iii ~ .. &
5' .. Iii' 1'01 ... "
tn~"""·"'S 9
Ii' S· ~ 8 ~ '0
R~a.~~ ~
m
!II
..... , ~ n PI r; :0-
.. n 1r+4 I'JI ct S
I:l!i'~;,!!
~-=,~. ;lei
Ir:r~~~ 2.
.:r-
. I» a'_ ...
~gi"1~ . ...
'1 {"II 1:1 ~
Iii ~, e: ~. ;
g % -, !II 0
fi~~~
. g 0 1>1
t 1=1 t}.
g {"II c:
. ~ .. - .... _- __ " .. _-_-_ .... ,. ---~~--..:......-~--~~--=---~----~ ... -.-.- ...... ,------., ","'" - .. --,- ............... ~ ..

- ""'.'-'? -~ -.~--,.-.. ----.- .. -. - .. -.~I"-' ... ---'1'--"-'----- ~ --.---.--_-._-_ .. -_ -._,'-' __ -

'l I

i

1

,

-----

11
d
s
'C
~ :a
..§
u
Pl -!
IJl
a 51
>' ;::I
~ "'iii
..
~ e
~
;. 0
~ ""
III
§
u
!
]
U
..0
~ ~ ~

l

~~

~

,.:

~i

'.'

.~ -- --. ---- .. -_ , --.,... . ~ , -c .. -·--·.. "~~'.~~"

~.. .

,

~; ,..

\~

"

.,

,.

" .~

.. :':'
j~ ;t~ ~
xU'! II"IS92liil ~ !i ~
~
~ ]
ft Q
"0" d
fl
E i
li 8
"'~ is
i! s t~ 1 II
0
"
e jJ j ~J
"
.;
.s
. . .
..
.
,
-all 1
..s- I I
.J.~
.' ~ .
'1-0 ~ J
J j J -.- ...... ....,.,.. --

" ," '., '~

-- _' - ..._ --

- -

"'4r' __ _. '_

,~: ", ,'~

- - -

- ._

t'l ~ ~ 'F: ~ ~ -
~r: V\
fl. 5" ~
~ !: ,II'
S' g: II) ~'~ f:
!ii'
:1, i ~,t~ g,
Jt.~ m
[ ::l: g-o ~ tj
CIl e:(7'gll: <=:
g- :l a- ~, s
~. ft. ~ .... + 0-
8\l!= g
-
i § 5- Po B, a ~
m
2..i~ z
::l 2 c"lil e
i:1 a g' ~,
1>1 0- r-
- \i'
0, "d::2~ c
t; ~1l'l cI: m
R R ~
as. B.~S:
!: 0 ~ ['"
" - . ~ i:
R. 'B 0 "1 ·0'
S -I
~[~ 0
if :.l
... r.I Dl
'd ~s ~, E
i of'
Ii" ~ ... .. e
g. ;;-srf. ~
>"i
go ... lil' ...
; ~
i ~I~ !il
:;J
nI ~' E,
8 .' '!5'B
. ~ ..
:;I Q~§
§ [ 11,
0 . l!..(1 ~... I,

, .1 <:.':,~~'

. .'

_;, I,~ I,

1 ,- ~ •

- \~ ;!;

.

" -

: j

, ,

/',' ... ~

: ~ . ..

. .'

..... ---~- .-~-- ...• ------.-------~--

- Vi

....

- _ ......

ffi
><
::)
Ii :i
~
0 ~I~
~
g 'OJ-
-
I ;;} ;.:.,
'OJ-
HI II
~ i 5-
~ ...
~ ~
!>: ..c;: ~
0 :q
~ Q}
. N to- ~ .
...I 'OJ-
III II <II
Q
~ fII
I 0
...
B
a
,~ g
(':I.
.. ...
.g r:I
~
~ .--
.. ..;'f~;.!IU:9ili
'UJ/'6~ 110 JOIOW JDd .: ~~:E~~~l ~
-~-'---- g !!I Po. ij. s=I ,a ' . 1
B'G1»]g,' i
..... - ,- - ./ ,; ~&cl'o.B~].!! 't
/ ." ..
----- ~".!-_.;.. II :-8So!l.g~o!I -l,g
. ~ '~~ [ .. ~] ~ ~ 1
.; -!3u .... o8 lC1 ..
'" .. ;~ 5~~ 5~ ~~
, ,~
. -, ~ -8 ~ 5 ': ~ ~ 6 i ] 's
:il::.. :il::-. .1
'"' ~ '3 c 'S '.g S -< :a .5!
-0 !a_ EO; ;J i '0 ~ e'11 E il :fS ~
f'--I,
- ;.:., Q 0 ~3 !l~ ~ 5.2
III N m '0 'i!§.a~§ ~'1~
c
~ II ~ 4) I
5. ~ g ,,!l 8 a~.g ~
... d 5<,2 ~~'~'D'~ tl:8~
0
Po II: :;.~ '§ :; u.~ 0 i ~ a
j E!o..,p.,1..0 ~ p.::1
u 'g :a B ~ ...
... . c ... 0 =.!(II •
N . 'I' ~]~:~a ~~-:~
fII , I:
0 f.C '"' - 5 ~,; ~ 8.] '"'
,"!;I
] • -8 o!I -II tt 4! ~ III 8.
d - ~.~ ; _!l' ,S •
s=I c e c:
.... ''-l'A '),"15 U9 OWIlCUOl III') uv OpU$IOd .5,~ ~ 8 ~ -g 1 -a B
(II
.~
.... j;j 'l;I ';' 8. ..!'i '0 ',;::
.. ,.
.. '., '.' i"

;? "

rn
~
~ "
U :
-<
~z
>< ~S
9 'S-r
;::I ~~
I::
~ ;is
-<
u QIlJ J
05
:i!. ·c
. 41
~ ti
5
~ III
~
U
....;
>4 ,.

,

.'

:-!

:::

" .'

.---- .... -......,.

- - - - - -

.._ . ...,....--- ..... ._.,.

..... - ~

...... ' . ..._

-~~------~-~-~~---~---------------. I

,., '.'

'.:

.,

,', I

, , ,

"""u) .~ .'i ~p,,;

:g ;g

~ '1

- <II

:a -!!

~~

I

.0:

....... - -- ..............

- ..... -- -- _'_

_11-

- - -- - "-

- -

8tR' ~I~~~~ ~g.~ ~ it ~ ~.~
~ r'" '.o'-~H .. ;iliii"mii'll
~n 2P~e. ~ .... ' ... '"':!I _Ill <
t'· · ~B" <o~ O~R"!!.Po
Iii ~ ~ e. §: e: ~ ~ !:~. a SP . VelQcidod medio del 9Q~ 0 Iraves d" 10 v6111ulo "'IS '1 ... R III
• ~ W n B D. ~ S ~ i'I E. & ~. a,~ Rendi"'.lIolumetdco ole a~~t~a
Ita ~'tl'l:l ..... ~ P. ~~ - s ~ t>. IS ~ ;;;! g ;g :3 [.. ~ . 'Ii ·i S
~ ~ ~~ _ C n ~ 0 ~ 0
;,~~r@"o·ll!o~~ 0
: I· OCJlO' ... e
Oll-JJ. O"0RB ~a w. Il 0 ....
,<!!:If llr' ll10tp .:=! ,.., li' d
•• 00.- .. ~ ~ §:~: -~ 1--' !'- rt' ~ s ~
£i" nI • • ttl ~ g: ~' '"1 0 § ~ '? cr1 , iii :3 ft' 1;1
s ~g 00 g,& E' ,i!!
:::I -'-"a3~8' t::3~ a ~ ,. 00 ~
Ei Iii!! a .. el S· 0" ... 8 ';i' ttl § ~. I1i 8
0.. Q '\~ ~ -\ ~. ~,~ ~ e: ~R' ~
~ g ft' 0" ~ '2, to ~ -5. !! 8' a ~ Y' il:~~ ~ .. ~~ ~. 'J!..- fY
-~ ('01'\ 9: ~ ~. "0 a
- - . 8 s' i It ~... a ~ lrt;:§ .~- l ~~
''':\ 0 '"1 III 0 0 n ~
Oc:' :=I
8 ~ a i:'~' s, ttl R- 0 c. (r.j _ ~ .... 'g. !!. 1 B~8.o. R ...:
. 3 §'" ~ ~' ~ Il1 ~.~ ~, ~ \ .. ,. e
! :T 8. i ... ~ ~ ;, ~ g, <l~' .~ " L. n('l CI 0" t=: B ;:!
-,0 , n'i
~!:gO~ .. .,,1ll-3 i g'~ ~ 1'1 !!.g-og_ n
a .g_'"g~8'-~9~~ , &its <'II ~
~ i B - fa a ~. .. o. 0 a. n. g. "411 !!. . c\ ~ . , e -~ n I;j.
e:'d a a-o:g-~R'tl ~§'~ '.' :' ~\ " " _:: ~ ft
'~il~ ~ , !l
§';i~ F~1~5 Q.~ ~,~ <, t'-._l ~:g 0
\ , :I 3 :~ ~ ~ ~ g c::
~ -Ii' III Q. Il1R- fill a g, .. 3.~ m
~. § t:: ~ n ~ ~ [; i: 3'
ap.saS'~ttI· _~IP5''::' Af' 1m ~,:··ii Po _. ~'[ g- s
Q 0' • III iii' III _, ~" III ... ~'Iw'i'l~ .:, .. " G g- o ...
i"ttI[<ia <0 _0, ~ Do Ii" 0 s
~ p ~ ~ III ~.!'! ~ ~ f8 . \~~: .:.:0':", rvr \,j : ~ i:),;:) :l!:
~~ {). a. og-r;~ ...
!l: ~l~"<!l.~·~lg . gl':": ,. .: a a -- " ~ E
a,Q. 1= '" '" -c
o o.jl.~~::: ~ 2~ 00 . g.~ g ~. ~ ~
:o!;
! 8:1 . i &. ; B. Q. ft'~ 8 0. ~ [i'ft ~§ 'tl
g .:- ~ p. .. ~ . ~ C)-Ill I:l' 6:~ ~.
III 8" ~ S·~· ~ ~ ;'.g S 5- ~ - o.~ 1'1" ~ ~ ~ , jj,l
n
j r g. 'tj .: ~ 8 ~. a 0: i a n '" '!.~ 'd li" Il> 0:
11~ ( t;I
§8"c:r -n I=l:l~
, !II • w. 'S a ~, ()' ~ It -
. ? Q ~ ~ .., . g.? ,il ' ~ o III ° <II 8:
;' . ,
~~ ,I I' -
-
i, -l'~ ..., \,1 .,'
~> , I i I,~,',:; "~ \ :, I ., , ,

• :" , :. ~.~;:,:, •• 1

" ~. ~. ;,.:~ .f ~ I
., ~ j:
! ..
~ ~ n i 'ii 0 0 ~ ,J.. ri' III & . i=: .s ,5 t::! ~ tl 0 n ~ .g .... k ~ .-l C ~:, ~J !~J
'0 '3E'OII] - 0 LIj~ c- .... · ~ ..s t,) ,2 ~
.-g 0'- J:: § ~ ~ . ~ t,) :i C" 0 ~ ~ j:I, ILl -8 ~ :;a >, "0
:a .. .0 g ~ '~E 1 U )3. tl ~ 'U ~'S a ·o·~ u ~ ';:1 II: =-- 0- !:l I::l ~ ~. ~1B
c ,&J . 'U, ~ " ::! . (OJ III ~ II] ~ t'I!I
d j:I, . - .- :g 11.1 .- ii a' = t,). !=l - ~ ., ~. r;;;;I -ij .1.) 1!'U
0 -e :: _ ~ 13 g 0 '0::Q (II~.!lI M _ "1:1 ..!2~- s::"Jj
'g'i 5 .~ e ~ 'ia ;.0 I=: C.§" '~~ ~.~ 1..:S.2 c ~ 'ii -8 III ~ ;;I II) o II) ~~ B ~
'O.!I .E! 'U t . 0 s - 0 8 .:;:: (OJ 5 I,l (d -0 I) 0 '" '&, 'O.,'tl 1.1 &. _so!! a
i.i 5' ~ (II > ._; ~ E!., • fi .,;:: - 0..... ., :a ..e.~ ., :a;t e III .9 ~ t1 ~ ,;[
- u~ II] II)_II)O~ ~~~ II) - _ ., BQ
'" .~ o~o t,) 08~o' ~~U -~ u ~ ~ J::J::.o
-81 ~.o~ st'l!lioBl~ ~(Oji>'~"Jj5gte ';: I'll o V (Ij '{t i ILl ~ t~
! '13 ·a:o ·u ~ -
t,)g .. ~~o ~'-B III 1 ~.§
~ ~. 's . o..g III !=l 8 .~ g, d (II' >. >. = c >. >. - 5 11.1 0 ~ ~"il 1~~
:a ~.~ ~ :g ~ 8 c e! n :Q .s :a j aI rl f.'! 8 ~ e ~ u- ~~~ 1::"0 s~
,~ ~ d • 5 ~ 0 8 p, U 11.1., - ; '" :> og 0 .s 'C tl :0 :s~~
e~ le- Mt 2ss ~~ulI)!I.I;;I~ Q, ~~
I::l ~g _ e=lIlj ~~~~~a~tl'"C;lj >o~ 11 .12 ,8 0 <II .- j ~ ili
'il r:I a! .5.9
~ e ~i!=l t~~~t~i E&!JJ~~iJ~§ . s u'"C;l
:9 (Q .~ ~ II) 1,1 'so
:::I 8:a~ 1..- v., UII) &m ~ ~ u :q'~ J ;. e
,;:: u e~ Jo&~n i~.!lI a·vu -~ ., .9 i~'!!
-0 ::t - ;. ~ ~,!;
'1) ~ ,,g. ,,~ j;Est ;:il~ii,".lf:>""Jj~ "CI U ~ II) e oS ~.!!!
] ~ -a,! I=:{l~~ ~~ II)
-g ~ J~8- ~ 1~;··11~. ~
(II 8 rI ~ - ., 0 .g .,:.;
~ :!] ~~ ~.g ~ u e! ~~:a~! ~~~ ~~
38 c.J~ :g~eg :§~ :!l'~ lH
is: C .ti
C"n B ~ -~~ ~~~ r~~~~- o~~ -- j:'l,'- ~ 1':1 .~ ~
=-- Po i U - ... II) & '0 II) -8.8 u.~ ..
~ Ill' .. ~~e !~ "'iU!~~~~i'~JBi~l::l~ .!'! ~CI..5! "'I5M 11.1-
.§,] 0..0· :I~ ~ eo< ~ 'tl aI-O ..s ~ =t,)~t ga.~ .5 ~
s ~ e. ~ e o.f »~ ~.f! 'CI ~.g . 0 e =- v '0 ~. u;;,j :sl~ ~ 100 ,.g • .e 'U ~~j
a-:a '" _ 1.0 0 P,:I (OJ ~ '" (OJ ._ L":I tl Po. 4) >. v J~
1 ;>, 0 '!l ~ ~ 6 a 1.0 - II] :E ~ e ~ .S ." .rg Cj ~ ~.~ ."U =-
"" ~ ·S.! GJ a uro I!U;:'"""=
U .~ ~ Do £ ._ II)'~ r1 ~ e.2 'u .g .~ l;; § II) • ~:g LIj p,LIj "l;:j--II.I II) ~l~'
~'!I • ~ ~ 5 u a S "1:1 ,~ ~ '" '" ~." ~ e ~ 8. e E CI .!! 5 . 8. :; ~'- -8~
~ .., 0.... .~ 'f ...., 0 0 !l .0 II) e ~ a tI S 5 1I)..!l ~ ~ 5-8 ~~~ .. -~ =' .~ 5
1! u ~ ~ -8 .~ I:lo ~ E! a ~ ~ 1·s. 0 ~ 8 c:::a - ~ tl ~~ 0· .... i1' ~ ::s .~ g 5
'tI ~:>II) mlj
:iii e ~ ~ '5 ~ ~ s s CI] § ~ .~ e ~ ef ,~ e ~ ~ .g ~ {l ] oS 2 ~~-- 't"~.l:l 5 lot
1-1 .. r ...... t!S 4) 511 ~~
=-- UJ ,_, ~] c:: ~ ::I, .~ J,! 'U a i €h ~ m ~ e II) tt .!'a -i ~o.,5 .3_g5 8lr
.1~£1 ~'i~~ti 8~ 1~81111'~ • 0 ~ -< £l
>< '" .. !! <II •
~ ..!9 9 j Ilo U 1j ~ a s "2 ~ ..cI ';1 £ ~ I-t ·o.a .!2 0 'u 'I;l 0
. ..., . ._----_'-_ --

...... ..,--_._-

- -

- - -

----_'--

- - ._.. .....

~ .' , •• ;::. \ ~',:1: ', .: I' ,"1, ',.

, . ",i;' , " ,P~,I~~c:io "IeClivo ev. ' ·i _';' ; ,!:

~'" '8 '~ '!;! '" 'l"t,'·'

.~.: :I~'

.~Ij' .~;. :

3

ii' S ~ lS ,C'l

Velocidod Medio del g05 a :'o~t<~ de 10 lIolvtJlo m'S

Pfeslon mlldio .fl;lcti~a·1C9'cml

i . I' 1

, i!. ~

o

PotBm~io electivo C,V;

u: ~.~ 'g

~I I ;,.:"..,~.- ~

U,. i' '.'~:. r:' ~- II

.~' ""8' i' .,

U -:: I~\ I \ \
~, I
.... I II
'\ \\ I: , , I
~, rI'> .... >
: ~{; ~ ~ I
-, ._\ ':-.. .g ~ . .g ;;;;. l:
"~ do a ~ a
Q. '~' :'Qt. ," - -. ;
I ,~.:.,g, ... ?",~ ,~
\ . . " ~- ~o::' S", . .:
~ ~. -.J I,),D'" . ,.
i--- . . ~ ~' ~ t---
._ 1\ ~ ,~l3 o)S 5: ~
'" f\ :)
.
'\ j '\ .
:/ f-----
" 11~ ~;i ,'I
I
\ II IJ
• t=',
- Qo. ID a

',Presl¢n media' " efectiyo·K9!cm~ .. '

.,

'~,:,', T

.'

rn

2

t::l .. o

~r~-----------~------------------~'

~

J

,I

~

::

~

~ ::

"

- ... ][ .ai~
"-l~.§
r:: ,~ Bille
::i J3 !Ii I..
8. ~. ]2
'if lID] Y !::~
·c H
',§ - ,&J .a III 'f! a
' .,g '"1:1 .a CIII Ilo
! "'1:1 ~ L":I .~ e
.a~: '1:: • -"">'
.~ '"d e ;.., 8.SI..
:::l .2 8. <II !!:I"C s-g
.. ~ ;l Il '13 4l Lo 0
. ~ III ,_ CI 'g .g 8. 6
Q. CIII <II ~ • ~
~ -1II't::U0"i! ~u
'g (I.I-£"i)1l- !3 ,~ "C
.. '"1:1 ~ f o~.i'! ~ j ~ .
,1il 0- ....
eS·€Jc=!,aL":l
~ 8 0 ~.~~] ~ ~ 'g
.. _111~ .!!I_
!! '-5- '8. 0 0
... ~ ,~ ~ p. .~ . "C ~ E
8- ;g~ ·~!!8.~~;.-.u
111 t: ! 'ii ~ e'8 i -a
;g
-e ;l ".:l CI" Ilo j ;:
s "g'ii ~ 5,~ {t!.g e
&J
.. ~~~~c=! .g8l.!!U
,~
::! .s "H : u 1 <l!j ~
..
£ -lJ ~ P'l~' f:;
I
,:8 ~$:g-8 .9(;~ 8..8
!i! .s III .g 5 ca S .!!I '0
0-8111 ,~CI §
11" ;"'i[!ibj~'e&l-8 .
~~~:g.g8. ~5 .;;;; ~'6 vi 6
III III I=l U'o'
] d.~ e a ~
? e ~
III '~ ~
III .! rd u 1) ].
Po
GJ ........... "1;1
~ "'" u (1.1
oe!c£""CI
~ i:li:l2~.g
(II (1.1 " ".m C
1,;i ,_ 51 5 u
'1ii .5 ;... ~ ';: go
t ~~PlO"l;l
E!t:~8-
III ~.a [Tq:; 13·
..!!!
~ ""CI§~HU
:qu-a&. •
~ ].$.§ 0 j
:: o (I.Ig:sl a
5 "CI"1;l .0,&
Lo o <II .. ~
0 ~~5~~
Ilo
~ r.J
~ § -60'~
] !:Io '""" .!
<II e _g I.'!
.e! Clt':lc...s
u - -
&. <II >. ~ _ iI.I
-8 ~ .. i ~ .
~ ,:g
.a ~1l ~ j]
~ ..ee t!~
'1Il G) i:l ~ ... III
J1.. l::~'3~>-.
ui CI o.t:"O o·
"-lS-'Cl8
>< 8 e ~ 8 - r-

-

I , Sl.,\
't. , ~'l
'~
\ ~\
1\ o ,
....
E \ \ ~\
I-- E. I'\. \ \.\
R"
I- " '" "I ~,
l- &:: v ;;0(1 '''''" '$ r-:- -
I- I~ .~", :Il-. '0 ~ r--
u'_ ~ 6 of!
"0 '(l,~ ~ ~
t- O§ ,'::!" ,,~, (I
f-- '5 . .g ~ "'Oi\ -c -
e Q" ~ r--
f-- ..,. 2 0' ~ -- ~
k-u ~ \. -0
f--- ~s \.' t> r--
e '0-
. , ~ o

s

...

~:

g

N

Q ...

o ...

---~ .. "",'-""""'--

" ~ "

=a.8B
~ ~ 0
~:; § ..!!J 8
~ .. ~ 5 8 §
rl-8-g ~ ~ u
.,SB ~S'U
"C7 ..
e g.,f! 0- il
Ii 8.::'"'-8 :~ -8 .;;
S~ EC .
,!,!.., ~ ~ >.;:
y~ .. cB
.... .J:'I S-ot)
.,,- ~ .;::: f
'1;1111- ~l·~
.:C'l!
3"r;1lilg
~ 0]- ··3·~ ,~
::u~:a
::::II 1",."., hE~
~~g~
~&J-8 o e ~
~ , x § () .;. .0 'J::
'2tt~ !l»g""
£11>'
~u ~ e ~ <II ~
Oxo 9 j~
,.,0.0
§ £'l A 81~ e
~ I·E ~ E's
U~.~
I n 'Q [~.~ B
~!.J1 ~ '"1:1 ~
~c~ join
-:9
~.., .... o !3 :5 E'3 - o "' g u ~ I'< - ....

tW;I/5";4_ • O",!,::I9jCl 0lpaw U9lSlUd

. ~ '..:. V]

s/w.Orn""I'I" 0lfilP $IMOJ' D ~D5 lOP O!PfilW pOPI:l019f1

~ ~ ~ :;j' !;?

: I /1 10- I, ., , \
II, II .1' -.' \ ,
~I I
~, ,,:r:~
... 1: -, f , " "\ .\
~ ~ . ;:
,g!!:;= .oi ~&, " •
~ '. D ' ~ . ' , \
I .,~ i,f9 &1 i.~
O"i..!: _ t. Pl'J! _ " ~I \
f ' . D.
~.!! l§ :?.lI ·i] ~ r-, \ '\
,:"".( ... 'il" «
:3" - ... v __
l ,..:l.g:';;-6 l ~
"'Cit 'v"'~'u .~ ~ \\
~\ s» z s s j ~
l"£ ~ 12 'i
~'5 "ij ~D ~ '- \
xr r l\ ... ""'::;: ~ [
\ I I
..... ;, ,

<

:.

':

<=> e-

-

.'

',' . ,

>

.. ,"

", ',I.

p,rn: t:;g/cm.~,;,. ",

U'I '(JfI .... ~, 4Q '0, I', _ ~i::,:

- - - - - - - - -

.~ g. e. a Q. 2 ....
.....
~~a~,(D~ .....
n'l> <at:
0' ~
3I""'o..,,<~
oll)!!. '8
B]~g~g !;l
~ §. §- 8 E g. >"\
~
!:I
g,~' ~'~ @ i E
~
Iii ~ 0 :;j , a- x
~r;s!tt;'e: 1'1
,:
~ ~ ~ 'I> ..
~~ iiii-g r-
~
Q.- • 11)-1
~' B 8 ~ ~. _ §
g' ~.r ;- ~ ~ ...
~~g2(D1 is
Ci
0: S I=l I<l
:;I lol 6" 0, ~ , t:l
Co "'~. ~
(}a _:;l. )..
- e:~rg 0 ~
~a~e:..:: fl'I
:Q
.1=1 n!.,D ·z
e ~fr°E ~
;I .... ... , ~
..... t.:...... t.= ~
§ § 'S' i Q. Ii' [II
o '" ~ ~ II)
r'l -
~ iii- ft. ~ w ;-
_-I :;;1'00..
~ S ~ g 0 ~,
a ; ID;>
no. '"I :;j ::a
a<3:-O'o
" " -r .... Iii' 7' , -
I
Il r \ , 3
0
, 1$ , 1\ !:!.i)
:-..,
oj a..J>. I-- 1--
0, ,
~ a 0,
" .: f't o..=-
6" 00
, l '. t\ L\ :5'."
jD ..
~ .s o
~ =1
1,.\' Il ");l .~~
..
r \ ,3- t-- ~;g I
-~ J I' ,(I< ~3 I
'p ~
f.- or 1
to! .. _J. ,if
l- I- ~ II r' rt'
<"
f- a- l- II IL .J I-- i-
l- e I--
t-- i- t-- j{ / II -- I-
.. ~ '" V I o - ~I

~~'85:!'g. a,g ~ ! a ~ ~ ..
g,::I" ' ~ com
a "DI(}('t g,.. .
n (DCIo~- n~~ Sl 6' ;;~ "r1
anC:::e.r;s lIlt r'l~ _ ~ COn$UIIIO herortc an Kg,
~1:3.0i 0 o '< jD u.
ilHl[ .. =:tI ... e :::
~''g ~~ " OJ: ...
~g • .'\'1 ~
-I $<I ~
'~ i naSQ<> ~
'" ' - :;I' a Q<> § i t
g e~g.g Q .01 ~ s: ~ ~ 0
~ ~H: 0
_ .. s CI
~ ... 9 ~ ~ ~ P g '" '"
~,,<doa'Ot-l .. 'i r-
g ~ ir S' 2 0 t=I' ~ Q ':,-
COnSUMQ especllico .;j 0 ~~, g
$ " ~ ",-"I :;I (t § -
-'~ ,E ~
a,Q .. 0 a 0 0 i6
,~ ;I': o c:I §' a- . co
-e
Iii' a e, ~ III g 8: a .,s .. ."
~ ... ~ - . !l ::I :!lI ~
19.;,fi'~ ;:: :=l ~ .: ~ ~~ .,. a
(]Q li" IJQ §'~
a Il-" < - ... I',f.I n "
n a (} III 9. III '< C n=r !il
w. 1:19. 0- S ~ II ? :.:10
~ I' $<1'1 ~ , ., 0
CI.!:!, n =' 1=1 el 10 -< <=:
illCI. ,u. ... -;I, " ... m
;0 ~'S§ 0- Q 0:;0:
i' a ~~! ~s ;:l o· ~ . ::: .1"1 ~ S-
Ci 8" 0,8' . .. '~I:I- g: ~ 'i·
... e- ..
-::I 9 "'l :I I=l 'E!. Q, 8 . :r.
"< I!.:-~, 0" 0 ..
B~ g,R'rr:!! -.l
~ g "" ' r;
.<
~ I-P' 0 '" ~ ..
a. ail 5' tTl - g '" '~~ I 0<:
tJ oq!D '" if...: 'I> =:=1 8: ... i m
~! l ~ .' ~', r =-. * z;
'!!. ~i '<' I=~ tt " " ~\ 'I ~,' ':-"
I gl·: t III is' ntl1Sog :~ IL:;
:;,. ~ - II .
.[I .0", B "'0 Consumo sp g"leVin
... i 0- ~ 0 5l ····10
0 ::I ~
Ul 2.~ fr 8
.. §"~ ~ ~ 0 ::i
~ 0 ~ g , \H .,

-. ~ ,-... ~ - ~ ,.,.... ,.-.. ,.-.. - ,.-.. ,.-.. ,.-.. - - -.. - ,.-.. - ,.-.. - -_ -, - _-_ - - - - - - ...... -, - '

~
~
~
~
~
~
"
~
"
~ U'l
',' I""
:. _,
~
~
;:
~
I!.l
9
Jio
;s
S
Pl
;!)
0
[I]
!: I
:! ..;.
...
>-
) I>:
I, Q
~ Ii
'~
~ oJ
.: 1<1
Q
:j 0
~
g
~
~
.\
,
':
"
~~
,',
"
~l
\'
i
i
,~
,~
I,
':'
"
~
,~
~
I~
~
,~
I:~
"
r,j
"
,"
.,
:~
,>
~
~I
",
"
'~
~
~
:)
'~
~~ ~
"
(
~
: -. :t:
~i tlII
<, W
.',' !:i
,~
~ ;j <C
.~ I
.,'
"
~~
,',
:~
~)
~ :: 3
:l
~ .: III
,', Q
:~ ..l
;:~ c:!
i:; l;l
~
~~ w
."::: ~
':'1 S
~~~ ~
.; m
~:
;
~'I
"}I
:.~.'; ~
:;, I"-<
',' -t
~.;
':'
"
., ~ , ,

. .. " .. ,'. ,'. , ,

,..0 :il ~ 0 ~ 9
u~ '"
, I l/~ I
f
I I I
i) , II
I f I
~
.. t 1
~ I ' J~
i I/o 1<; l I i1 I
"
" y,~ ~P.. 'I I
'2 'L",
L if 1 " :!l §
c-
" Ii \ I' f. ;' I ..
"~ I L
~ .' f r I
~~ .'
I;:§ ~ V/
0-
'5], '1 I
... ~ ,.L
~i ~V L v j .1 \
' ~~ 1\ II .',

.') .. ,,",,- \ .-

. ",.

"".'1.:,

" '

III

'" I.' \ •

u

o ~ Q

'" ..

...

....... - -- - -' _" _... ......

.....
...
II '0
Ii"
'1:;:- g
8 B
'0 13'
(If 0
~.
s ~ ) ,
"0
a
Q,
o-
~
Ii I
0 ~
3
'Q ~
;;
..
0;
:- -
~
.
.
~~ .... ..
II,)~ '"
m
d
s.
Q
e
m
~
~
r-
eo
I'll
a
.1::
9
~
;)P
~
I'll
~.
:;;::
:.-
'. >-l
~ -e

~+-1I-t--+:';I--+-f-I

o

e£fkod' "rlW 'drs ' jiLT

! h

"

:l2~ !. g ~ s S. ~ . 8 8' ~ [l!. S' If ~ 9 ?< li~rf~1 il~ ~1[~1
;;;' g .....
~ :I Q - ['1 0 '" 0 !: R '" ~ > :=I a' ~' 5' .... 0 f:=l2 l"'" :-l Ie ... I=I~O: ~ .... ",~"O
'[l- c~~3 ~~~~~~~~i ~~g , 0l-r;· ;;tp..:::I°~'C:IS
C!Bg> 0.. ·Co~·'"
C'I ii p ~'!J: '< It ~ - - a . a g !II ~,
j l~;;: 8 ~ ~~§~~~~g~~Co[5ea~9 " fllr·· .. u: g
c: ...... tl III It III ~' !i" .2 Co 't:l • Il.1 !II ~ a ::;''-' ~
-1~~ r ~m·~I~·~" n~~ 2 ~ e. i ~ s . 5:!l ~ Q' B f ~ a [ .g
~ l~ cr <II !!. ... ~ Ii> n, .-j
"'::r ;l .!! . .o ~ s '::t~. ff ~ a- ~ s 8 Sag- a I ~~aS~9c~ ~~~~ ~
~; ~ ~ §"< c- as: n!i'"'
0':;:0 ~Iii e ...... slOl . 0 III go f! - . 0' \g ~. &. ~
: '" III g 5' a tr ~ I e. g: ~ ~ 0' . ~ 0 P- o {; 1>1 g 0 ~ . ~ o' I"'" g- c: e. .
!!",Il~ III 1>I;~g~~ a g E~~=l ~ ·"' ..... ~.o:'g8 .. e:~;(I;: .LT~
il g~ " ~ P. ,~"'I:I ~ .0 c..F ~C'.g:C'Q t;I
'" ~~~P"'8g~[-",~ ~~9g m
[!'~ ~ ... 01 SlOIPP"OOIIl '0, cIS t'"
~
~-~*~;01~~8[IP~III~~ ~ • 0 ~ If g "d ~ - &: If § g:1JQ a g ~
.g ~O III ~ 0 p"C ... c o· p" -= c.. ~
!-iR' I>I"'S -g . a(1j bl(1j 001 III ~ ~ &l' .0 ! ~ ~ 2· i 1;: ~ ~ e, 5
Il.> • ::J ~. ~ C S
~ ~B a (l ~ ~ [ Ii> ~. e- III 2.]:::' 8 g & 5' ~ S ] .... !!.c. It il[ !!. 9 :cI
.,;:. ii 0 :; :;l "'11 ~.... It o~ Ii' o'C[ ~ift~~ 0 ~B~'8 0<
lii - - ~ e ~ 0.' 0.... g~. I» l=J' >1 !:l'
g ~,~ . ~ ~ 0 Iii ~. Il.1 O. ~ e- r ~ .§. ~ I.~' ~ ~ ~! ~ a ~. ! ~ ~ 5
~ 0 III '" S" D,' 8::;l iii 13 Ii" 0 IiJ §
I'D '" ~ !!.~:=I'i5' 0- 3 '0'''
c e: ~ x a ;5 ~, ft ~ g. LO p: ~ ~ s: a g;5g.S"'1iJ .... ·ri«P: ~n°S" e
ii~ l!- s Ii a ~ >1 't:l ~ - -= 0 '" i 0 s e, 0 i i' 0 ~ Iii 1=7' .....
o P. 0 0 Iii' f 8 !: 8 R' i If g: fr 1 go s ~ ;.
~~'[i 'C ~ o.t3 g: e!. ., s a 13 !t. ... 1>1 If ~ ~
r 111- • a. '1110 fr
8P~g. 8~"'!~~~ ao~!n~_ ! i~~tSgClg'C.& "'I~~
0 0~P,,~"8::J1lI ~ :;l",,~"I' 0.. ilCii 'llIo~E!~p"a ~ <'0 r-
""o~ . .0 ~ ~' ("l s::!t. 0 <'II (1j. 0 '< ~ 1"1 iii &. . - 0 0' ~ III iii' In! 0
~~ai S jj iii '1j ft'1 '1 .0. 'tI W g.lII. - a Roo iii g 3' 0: 8.' a C' 8 n Ii' iD· ..... III Z
"'~ 0- III <'II 0-1» . • _... 0 ~ 0
't:l ~ C1' III r;:l ';:I. _' ~ .~. ~. 0: s=:., ~ ~. 1::1 ". :;l.'O {If. III f!l ~. 0. ~ ~ "Il
i ~~ iii' ~ r!' B; ~ ~ iii 'R ~. ~ ! ~ s· it ~g<'~~:;l(.a··. -CJQ r; g- ~ In ~
~;;'lt 8' .... "'iii '&ocr§; j:o>P'~ 0-g
o Ii'l;l 8"' 2' (JI;j' ~ ,<!II... P. ~ !II . e:- !'!. 0 I'~ B 'C:I Q. 1):' 1=1
• S tl ~. ~ 'g' 0 - °1,,' ;;. !)l~ Q' .~ ... iii.· CL . 'S... III _ '1:1 "1
:';!~ Co IiJ 11.1 • ' . • p.;n III .. I» go ~ ilf <, ". ~ ~ ~ l!. .. r ~ "-
III . r;, 0 11 Iii 'g "1 g2' ~ 0 !l«I ......
~ -~ • t3 Po _, "0
8. ~ i s:: 0 g-0 e ... -s -b'~ 0.;", '8 t;j • I» 0 I~' '" ir 8 n ~. I).
'" _ 0 ~ 0 't:l (p'
~II 9~ -~~ g g ."'.~", ~ '" ft' B 8:' :;-. r; g. Q a i 1- a ~.
~~n~~~p' s~2~ii~e~ ij as: I'9EO ll.1"g 8:g'
-I.le s· ~ 'S ca 1=1 0 ':;j ~ 0' ~ !: el 0' ", § ~. ~ ~ ~ ~ Po 1=L 5 :1
ll: .... o I-t r- 0 ~~ ~ g 'S- I .. til (11 i3 . ~ ~ .: ~ . ~ 8 ..... " ~ ~ ~ Ii "1'
. ..
" . "
~
, I', j

.~

8

,..

o ~ 1'1

o .. ,..

! .

,.

", ., .,

.! -

I;:

,"

.. 0 ..,'"

<:) N

o· <:) <:) ..,

o '"

o OJ'

" "

-,

"

::

" .'

.~:

;:.

',I

- - - -
,~ t- ,/ '. !~ 1\ !I ':J .. :
I I I -10
,,1- .. v
If"' ~; 1\ f:lR
IV
"0 ,"/ .2-
I- .~ ! ( I I ~ \ I u_·
!l/ .. g
o .J I I Q2
.. ( Vi \{ I I "':Q
;. I ._ 'U
U I I ~!i!
... 't!
/,11 \I .... I g~
I 0'-
I :EU
/ r (I \ \ /\ T I
~!H"'" ./ I I
- -
e ILl I I I
.:
e: _1
~1" 7 I' Q Q 0
'" '"
N '" "
o ! '"
/
I; ~' ,.,_ ,.. ~
- - I
.!;! .
'- - I ,
".
g / I
'" t.
I i\,_\'" 'J 'f
\
I ~\ r-, V / I.~

.',

-.-----

", ...

. I : •. ,{ :

i~ •

T'ropol!slf!ro ESlroto51eta >4 t ..

It:)

~. '-I : 1 --
,. ~
3 "
\ "t:I ~ ~
~ J ....
~bo a ' ..,
1\ 2" !J7' : ' ~
c~ ..
5-
\ b? - ::0
/ 1 &"
§g: I
J~ (I
I ...
o.
V1 ~ I 5".
n
§i I D
17 Q -, :
n ......
~o Q N
~
do - - ~ .. _ -- - -
- - -
··~ln~~ - ~. ~ r ~ ~ t.~ . ...
0<1
~ .. :e-t; 0
.... 8 i . ] ~~ ft'g c: i
~g.~ '~
!!. :T n,-.i a~~ g,1i'.
p·o 0. '"~ .. ;p 5
S8t=1~ 0- ~
g~~pt .~ , l:! ;i S ~
01110 a
~p..~ ~. ~~it''Q:;g
.' rt "!' ~ "'='s<:r',o8E11r :;
.... ~.g , ~ (;l c ~ S' tri
:) I'~ ..
~ s' ~ so g ,Il"li ~ g :;!:
§- g' Ii" '(I r; 'd [ ;! Iii S" ~
~ .. [I) Itl ° g~[S"Jli:r->i ~
a to! g. J !to, ~I=jC lil
s ~ [t ~ 8 In 111 0 t:I
I» 11I-1l.1» i
.:;: t1' ~ [[ ~ (1 aJ
~. ~ R' . '..t! ~
$' - r li III • g- ~
~. Iii ~ ftH~ ~I'[
~'d 8 i m
~~s H~ i"L:; ~
111 ~.
!;lOop. g
CI 111 P8'~ "'~!
1:1 - 8
;~[
Il UI .... !i'~s:
cr .... ·0 I!,..-Ill ~
ii' ~ o· t < IiiB!i"
~] ~. §~~i~~
111 ... 9 ... gg'iO );,~
III g .... f t=I' ~ e-
o i» 0 Of (;0
[ '< '-< 'Ii' y ;- po '"< ~.
I!.!lft g'C'tl;'iit ,'.

,*d.Ai'i'*t'*ri;;ji/¥d;jMt&=y':'*'~'ddriiW!f;:ldt*iSN*.·;Wiji4iiGij_*¥;;lmiitiMw',,+cii~~r~fibt;k%~::,~.:~~· "tilt' tn' . i' •• strimlr: "IT" ••

. ." . ': . 1/' ., . ' .. ::: -<II>· '."' "'::: "';. '.

" ~i~~~~~~§_~§~§~~=, I B~ I
.' U
1 I I I , , -;;I 0-1.'
~~-pc~w~~~w~=ce~ ~5l
\n",""q.'-.i ""a."=,,,,,,,~:,,,,,,"'..,!
-"_._ .. _- .. _...-
&!11na~!!:1l=~13~~§51cH5g G
i "'!j
a
gOOOOClO=QgOOQOQ If g'
§gS~~~~~!~~§~~~~ a
~Q~~O--~~---~--- &rt~
.~~!~~~§~~~~~~~~~ ...... Il:
Ii, . g
g~a~~~~~~~~~~~~~ a~
JO
gUUM~Mg"~bLI ';:1'::;1:
~ i;l1.nbl b!1.nb: b:1.nl;;( ~. nf~
SIr' .~
~Eir;~H~!1i~~!s~~~~£:! I; ~
a
6'
CQQOQCI~ClO=OCoCl ... =CI tt' ~
~~~s~~~~~~~i~~~~ n-
a_
....... - ....... _ . .......-- ......... _ ............
OCoClOOOOOClClCl=ClOOO:: I ~l~:1
~i~~~~~~~~~~~~5~ ; ~ ... ~Q 1'1 Iii ~, ~ 8
c· 0- 0
L;' :I- lif· ~f.1=J s: 0'
.~ ~ OS, g- a a
g ~_t'b III
ra 8"QIn~
~. !"i "'I ~ ~ :it:: .. §~] ~
0-
CI II II II II n II
~!~ ~ .. ~ 'l:I 'tl 'g '8 Q,,~c'
a a - - ~ fii ~
'"d '"CI ~. Ie. g ~ :I:c:rp. ~
~ n!»O·O-no OQ n' 111
;;t fJ ::l C ~. ~, '< O. 0-
.-+ "... ~ ~ ~ ~
r~ ge 111 111 .,.... tl.!. .... ~
'1]-oji
~'S 1=1 :;l II oa'" 0
'" I'Q
111 ~l}_aQQ :<: ft[~
-<
~ l£.I {II RI .. ~I~ "II
~ " g. g. ~ ;:I. g. [ gfi, :>-
~ ~. ~ D g J; !:)-
<....__ 0
i III Q ~ ,~. ~J ~l ] III 5: rn
0 ~9~c-e-e- ~ ~ a
C" ~. g
.. ; s,: if·g !- e'..
. ~. ; .... ," i !'" ~ 9 ~ ~. III JIl ~. 0- r'I'I
; III s
a II, III .. ' n 111 ::;. ~ r=- ~
_.111 ~:;l 6 111 ...
:::. ~ ::! .' :t, 0.: '8 '?il z
"TI
:.'l ... · s ~ 'S t""
f'> + ;:-:: ~ ~ .. ~ g iJ ~
~ .. .. (}
- ~~ I'ii"S- t<I
V1 i» ~ e ~
--
0 ~
j:!.. ~ ,g~'<
'"
, - _'"CI
.~ ~ .: III i» a
9. : r ~ '0 e.
'" a ? 8' ...
=i! ·CD ~
~
"
~
~
"
,
l
.~
, o"l
i ""
-
::
·


·
ffi
!;
..:I
II,
:t:
...
9:
g
t:J
~
0
~
10-
I
Ii!
Q
.: ~
~
~. ~
:.: I • ~'. I

~

....

ei

X

'i II

I~ I~

---....

:;; I~-

II ~.

N "" -

OJ

Q

.. _ ..... _-...,....

- - - - - - - - -

_.--- .............. -.......,. .....

"

!

II

~ I~ .

o. g:

Po ... o III

" .~i·

~." I

" '.'

I .~;.I;

t·,· ~ t . ~.

II q

,

~

,

~Io

u "'l

II

II U

vi II

~I~

II

!tl~

, • III "C
is -E ~ E 0 :2
._ ... ·1 ~
1- s
..,d( ~] 8. ]
,-q_ III ~
~'O '3 1-.... ,
1:1, lit" -~ E 5.g III .!!!
..:~ ,~ ~
~ §~ '0 -8
... !g~
"~ ~~ ~ !l c
.oc NS] ~ '0 ioi
e Lo '0
m 3 ~ 6 0 c e
u ~
::; ;:.,.' t ~ Cj- I'l, u ~:a I~ a Q.I
UI: ~ '"~- :::l Q.I R
.oc t'1. "'l. ~ ,:.!1l8 c
I ~Z ~ .... ;:!; till il ~ IIJ Q.I :s
~ ~I~ ~ t: ..:: .g ~ ~
Q ri II .t: >..~ ~ 1 =
~'2 II ~ !:: ._ ~
II - ;::} ~ ~ Ifu 1=1 lJ
11 5: ~I~ II F::.. - ;::.. .- f Ii ._
.... ~ CJI~ II x 1"1 ~
S x x -8 Do f::I"8 "Q ~ ~~ lJ Z'4
CJ ....
""" "I. ~ IIJ ()~>. ~ X
X ~-.... .... "
m ,;1 x >Q" II II ~ l-r' II 5. II {Iv' ~ """ Lo or
a '4;J ~ 1·- ~ II ~ ~ ~ o..'! g 0 II ct
I 1~15 "I. 'g 5-8~ II i ~ II
.. \I II II If - :0: ~
alii ..: .. II :i IIJ :; III
:i ;:.,. 0 100 !::~ III .._
§i .. I:: .. .. --.,.. U e, r:l.-o '"' e
Q ..EI: ~ '5 ~ t1 fy 8. c
I E .. II !l '!'i.aii u
\I ~ j .~ 1 ~ .. 0 ~ ~ c
'ji ~ II s u; ~ ~ :g 0 '0
.. 5 5 ;:..1IJ'\l '1:1 v;
::.. .a J ,_ ~ 'a
l ~ a ' ::. 'C
~e i I "~ a ~.g8~ :g
~ , I t..f .8 S~21 .:;
l~ , .s J1j III i
- :I
~ -tI ~ ~ a ~ ~ III
""" ;0., a I "<!,l

~~~ ~""::6

" II" {'.S

I-< IIJ "l

... o Po

>-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful