You are on page 1of 30

Kmiai ktsek

A nemesgzok kivtelvel az elemek nem fordulnak el elemi llapotban (atomosan). A


nemesgzoknak olyan elektonrendszerk van, hogy az a szmukra a legstabilabb llapot. Az atomok,
elemek az energiaminimumra trekednek, ezrt ktseket hoznak ltre egymssal.
A tbbi elem atomja egymssal v. ms elemek atomjaival molekulkat, halmazokat hoznak ltre. Az
atomok s molekulk kzt kialakult kapcsolat: kmiai kts.
1. Elsdleges kmiai ktsek: - A kiindulsi atomok elektron szerkezete megvltozik.
- A ktsi energia: 100-800 KJ/mol
- ersebbek, megvltoztatjk az atom szerkezett, az
elektronszerkezetet talaktjk (pl.: leads, felvtel v. kzs elektronfelvtel)
- meghatrozzk az anyag kmiai tulajdonsgt
1 mol: 6*1023 db rszecske, az anyagmennyisg mrtkegysge
Ktsi energia: Ez az energia szabadul fel, mikor az atomok kmiai ktssel sszekapcsoldnak. s
ezt az energit kell befektetni az adott kmiai kts felszabadtshoz.
Fajti: - ionos
- kovalens
- fmes
- kztk lv tmenetek ( legtbb esetben x %-ban ionos, x % -ban kovalens)
2. Msodlagos kmiai ktsek:

- Gyenge elektrosztatikus vonzerk


- Kisebb ktsi energia: 0,8-40 KJ/mol
* van der Wals- fle ktsek
* hidrogn kts (hidrognhd kts)/ersebb/

Az elsdleges kmiai ktsek a kmiai tulajdonsgokra lesznek hatssal, a msodlagos kmiai ktsek
pedig a fizikai tulajdonsgokra.
IONKTS
Ion: + vagy tltssel rendelkez atomok vagy atomcsoportok. Ha e- ad le + tlts ion lesz!
Az atomok semlegesek (e-=p+), magbl s elektronburokbl llnak. n o semleges tlts!
Csak kmiailag eltr jelleg elemek kztt jhet ltre. (per.r.-ben tvol vannak egymstl)
Pl.: NaCl (Na fm Cl nem fm) fmek nemfmek kztt.
1. fcsoport: alkli fmek
<<< biztos ionos kts (7. fcsoport tagjaival)
2. fcsoport: alkli fldfmek <<< biztos ionos kts (7. fcsoport tagjaival)

7. fcsoport: Halogn elemek: F, Cl, Br, I (negatv jelleg nemfmek)


(8. fcsoport: nemesgzok)
A fcsoportok szma megegyezik a kls elektron hj elektronjainak szmval.
Ionos kts pozitv s negatv tlts ionok kztt jhet ltre. Az ionok pozitv v. negatv tltssel
rendelkez atomok v. atomcsoportok.
Kationok: Na+, Ca2+, NH4+
Anionok: Cl-, NO3-, SO42Mirt jnnek ltre az ionok ?
Az elem rendszma a benne tallhat protonok szmt jelli. Pl.: Na 11, Cl17
A Na atommagjban 11 db proton tallhat. (Az atom semleges), ebbl kvetkezen az atommag krl
11 db elektron tallhat.
Na11

K
1s2

L
2s2
2p6

M
3s1

elektronhjak, a K az atommaghoz legkzelebb es hj


elektronplyk s a rajtuk mozg e- -k darabszma

Az elektronok darabszma.(11db)

Ha a legkls elektronhjon 8 darab elektron lenne, akkor elrhetn az atom a nemesgzoknl is


fennll stabil llapotot. A legkls elektront kne leadnia, hogy stabil llapotba kerljn.(atomonknt
1-et, iononknt 6x1023-on db-ot)
Cl17

K
1s2

L
2s2
2p6

M
3s2
3p5

elektronhjak, a K az atommaghoz legkzelebb es hj


elektronplyk s a rajtuk mozg e- -k darabszma
Az elektronok darabszma.(17db)

Ha fel tudna venni mg egye elektront a kls elektronhjba, akkor elrn a nemesgzok stabil
llapott.
Mindkt esetben a stabil elektronszerkezet elrse a cl
Ionizcis energia:
Az az energia, amit be kell fektetni egy elektron leszaktshoz. Lehet
elsdleges, 2. os, 3. os (energialeszakts fggvnye! Klnbz mrtkek!)
Elektronaffinits:
Az az energia, ami felszabadul v. befektetnk egy elektron felvtelekor.
Az els elektron felvtele ltalban energia felszabadulssal jr. Ez biztostja az ionizcis energit. A
msodik, harmadik elektron felvtelhez mr energia befektets kell.
sszetett ionok: Pl.: HN4+, SO42- stb. Nemcsak
egyfle atombl llnak.
Az atomok kztt mr kovalens kts van.
p+-ok s e- szma nem egyezik meg.
Az ionvegyletek ionrcsokat hoznak ltre. A
kristlyrcsokban pozitv s negatv tlts ionok
vannak.
A NaCl kockarcsos elrendezs, de ezen kvl
sokfle rcsszerkezet ltezik pl.: tetraderes,
oktaderesstb.A Coulomb-fle vonzerk miatt
vonzzk egymst a klnfle ionok s a taszterk
egyenslya hatrozza meg a kristlyrcsot.
A pozitv ionok tmrje kisebb, mint a semleges
atomok, a negatv ionok tmrje nagyobb a
semleges atomoknl. Nem tudja olyan ersen tartani a tvolsgot + s kztt!
Az ionkristlyok trszerkezete az ionrdiuszok viszonytl is fgg.
pl.: oktader
Ionrdiusz: a gmbnek tekintett ion sugara. Akrcsak a szabad atomnak, az ionnak sincs pontosan
meghatrozhat fellete. Az ionok sugart a kristlyszerkezet alapjn hatrozzk meg (ionkristly).
K O VALE N S K T S
Az sszekapcsold atomok kzs elektronprokat hoznak ltre a stabil szerkezet rdekben. s ezek
tartjk ssze az atomok alkotta molekult. Pl.: H 2, O2, HCl stb. Gyakran atomos atomok
kapcsoldnak, vagy kzel vannak a peridusos rendszerben.
Rendszm: protonok szma
H1

K
1s1

elektronhjak, a K az atommaghoz legkzelebb es hj


elektronplyk s a rajtuk mozg e- -k darabszma

Az elektronok darabszma.(1db)

Mindkt H atom az egy elektronjt beviszi a ktsbe s ezltal elrik a


nemesgz stabil elektronszerkezett.

He

Tovbbi pldk:

Pauling-elv:
1.
2.
3.
4.

Egyetlen atomban sem lehet 2 olyan elektron, amelynek kvantumszma megegyezik.

f kvantumszm
mellk kvantum: s, p, d, f
mgneses kvantumszm
spin kvantumszm

Mind a 4 kvantumszm nem egyezhet meg !s ez egsz molekulkra is rvnyes. Min. a spin-nek
klnbznie kell!
Datv kts (koordincis kts)
Olyan fajta kovalens kts, ahol az egyik atom szolgltatja a ktelektronprt (akceptor, donor) Pl.:
NH3+H+ NH4+
Ha kialakult mr nem tudjuk, hogy melyik volt a datv kts.

A kts ltrejttnek
mikntjt jelenti a datv
kts. Ez a komplex
vegyletekre jellemz.

Homolzis: gy szakad
fel
A:B, hogy osztoznak. A:B=A+B
Kolligci: A+B=A:B
Koordinci: A:+B=A:B
Heterolzis: A:B=A:-+B+
Ha kt azonos atom kapcsoldik ssze, akkor a kts apolris, de ha kt olyan atom kapcsoldik
ssze, amelyeknek az elektronegativitsa klnbzik, akkor abbl polris molekula keletkezik.
Kt hidrogn atom esetn azonos mrtkben vonzzk a ktelektronokat. Egybeesik a pozitv s a
negatv tltsek slypontja. Ezrt a kts apolris.
A pirossal bekeretezett ktelektronpr inkbb a Cl atom krl fog
mozogni a molekuln bell. (Az elektron nlkli hidrogn pedig
gyakorlatilag egy proton, ami pozitv tlts.) gy a molekuln bell
plusok alakulnak ki. A molekula apolris ebben az esetben. Vagy ms
nven diplus molekula. Errl neveztk el a ktst diplus ktsnek.
Pauling szerint az elektronegativits az az er, amellyel az atom a
ktsben lv elektronokat maga fel kpes vonzani.
Hibridizci: Promci az a folyamat, mikor egy elektron egy nla magasabb szint elektronplyra
lp. Ekkor trtnik hibridizci, ami az elektron plyk keveredst jelenti.

C6

K
1s2

L
2s2
2p2

elektronhjak, a K az atommaghoz legkzelebb es hj


elektronplyk s a rajtuk mozg e- -k darabszma

Az elektronok darabszma.(6db)

A metnmolekulban (CH4) az elektronok tetraderesen fognak elhelyezkedni 10928 a ktsszg. A


molekulban az atomok a legkedvezbb ktsszg rdekben trben helyezkednek el. A nem kt
elektronprok sokkal nagyobb helyet kvetelnek maguknak a trben, mint a kt elektronprok. A
metn nem olddik vzben, mert polros csak polrosban!

Egy plda erre a benzol C6H6


A sznatomokhoz tartozik egy-egy
nem kt elektron, ezek az
elektronok delokalizlt elektron
szextettet alkotnak egytt. j
molekulaplyra llnak s egyarnt
tartoznak mind a 6 sznatomhoz.
A molekula olyan reakciba megy
bele, ami
megrzi
ezt az
elektronszerkezetet. A benzolra
rvnyes
a
legtkletesebb
delokalizci.
A kr alak a del. elektr. plya,
nincs helyhez ktve.
Kedvez energiallapot=> nehz reakciba vinni!
Din molekulk: kt 2-s kts: vltakozik az 1-es s 2-es
FMES KTS
A fmek gy stabilizldnak. Fmrcsot hoznak ltre, ahol a rcspontokban pozitv ionok vannak. A
rcspontokban lv pozitv ionok kztt szabad elektronok sokasga van. Ezrt j elektromos vezetk
a fmek. Ezen kvl j hvezetk s jl megmunklhatak is. ( ram: elektronok ramlsa)
A kts felttele, hogy a kls hjon lv elektronok szma kisebb v. legfeljebb egyenl legyen a
kls plya fkvantum szmval.
Fmion lead egy et, 2+ tlt. kation lesz
Pl.: Mg 2. fcsoport 2. oszlop: ez fm
C nem fm
Az EN rtkek alapjn megtlhet az atomok kzti kts jellege:
-

idelis kovalens kts (apolris):


EN=0
polris kovalens kts:
EN<2
ionos kts
EN>2

M S O D LAG O S K T S E K
Van der Waals-fle kts:inkbb molekulk kztt
3 hatsa van:

1. orientcis hats
2. indukcis hats
3. diszperzis hats

Orientcis hats:

Diplus molekulk kztt jn ltre.


A plusok a velk ellenttes plusok
fel fordulnak.

Indukcis hats:

Egy diplus molekula kpes egy


kicsit eltolni a polaritst az apolris
molekulnak.

Diszperzis hats:

A pozitv s negatv tltsek


slypontja pillanatnyilag nem esik egybe s ltrejn egy gyenge kts.

H-kts:
Ez a legersebb msodlagos kts. A vegyletekben kttt hidrogn atom magjnak, a protonnak
jelents a polarizl kpessge. Nagy elektronegativits atommaggal val kovalens kts esetn nem
csak molekuln bell ltest kapcsolatot, hanem egy msik molekula Pl.: F, O, N atomjaival is.
H2O molekulk:
Jellemz tulajdonsguk:

+4C-on
van
srsgmaximum.

A jg trfogata hls esetn


nvekszik.
Magas a forrspontja s a
prolgshje.
Itt azt lthatjuk, hogy a vzmolekulk kztt hidrognkts
ltest kapcsolatot. Az oxign atom krli tr negatvabb,
mert az oxignnek van mg egy nem kt elektronprja s ez
vonzza a viszonylag pozitv hidrognt.
A hangyasavnl (H2CO2) a molekulkat 2 hidrognkts tartja ssze. Ezrt dupla akkora a
forrspontja, mint amit a molekula tmeg alapjn vrnnk.
Fehrjknl, poliszacharidoknl, zsroknl stb. is ilyen ktsek alakulnak ki. Nagy molekulknl
nem csak intermolekulrisan (molekulk kztt), hanem intramolekulrisan (molekuln bell) is
kialakulhat a hidrognkts.
Anyagi rendszerek
Rendszer: klvilgbl elhatrolt rsz, az sszes tbbi a krnyezet. Mindig az adott vizsglat dnti el,
mi legyen.
Halmazllapotuk szerint:Szilrd,Folykony,Lgnem (Gz),Plazma

Homogn rendszerek:

Sem szabad szemmel, se mikroszkppal elklnthet hatrfelletet


nem ltni. Pl.: leveg, csapvz. Egyfzis rendszer.

Heterogn rendszerek:

Szabad szemmel, vagy mikroszkppal fzisok klnthetk el. Pl.:


olaj-vz. Egy azon anyag eltr halmazllapot fzisa.
Egy komponens
Tiszta anyag, elem, (vegylet)

HOMOGN

Kett v. tbb komponens


Elegyek, (oldatok)

HETEROGN

Tiszta
anyag
klnbz
halmazllapotban. Pl.: jg, vz, keverkek
vzgz
Kolloid rendszerek: tmenet a homogn s heterogn rendszerek kztt
Diszperglt rszecskk mrete (legalbb a tr egyik irnyban)1-500 nm (1nm = 10 -9m) tartomnyba
esik Szubmikroszkpikus rendszerek
Molekulris tartomnyban mr nem rtelmezhet fellet. 1cm=6cm 2, 1 mm lh. kocka fellete 60cm2,
1nm-re darabolva 6000m2! Ez alatt elveszti rtelmt, nincs fellet, atomi mretek vannak.
Fajlagos fellet: egysgnyi trfogat anyag fellete
Csoportosts:diszperz rendszerek: halmazllapot szerint csop. diszperzis kzeg (amibe oszlatom) s
diszperglt rsz (amit)
Diszperzis
kzeg
GZ

FOLYADK

Diszperglt
anyag
Gz
Folyadk
Szilrd
Gz
Folyadk
Szilrd
Gz

SZILRD

Folyadk
Szilrd

1 nm alatti mrettartomny:
1-500 nm kztt:
500 nm fltt:
0.1 mm fltt.

Elnevezs

Plda

kolloid kd (aeroszol)
kolloid fst (aeroszol)
kolloid hab
Emulzoid (emulzi)
Szuszpenzoid
(szuszpenzi)
kolloid hab
folyadkzrvny
(xeroszol)
szilrd zrvny (krioszol)

lgkri kd, ssav


dohnyfst, szllpor
tejsznhab
vz,olaj keverke
fmkolloid (Ag, Au,
Cu)
horzsak (forrk)
folyadk
tartalm
kzet
rubinveg

amikroszkopikus, molekulris mrettartomny


szubmikroszkopikus, kolloid tartomny
heterogn, mikroszkopikus tartomny
Emberi szem felbont kpessge

Kolloidok ellltsa
- Makroszkopikus rszek diszperglsa (aprtsa). A nagyobb mret szemcsket kolloid
mretv aprtjuk.
- Alakvltoztats, diformls. Lemezszer, szlszer rendszerek.
- Amikroszkopikus rszek kondenzlsa.
- rismolekulk szintetizlsa.
A diszpergls mdszerei:

- Mechanikai: kolloid malom


- Elektromos: elektromos v fnyben porlaszts

pl.:fehrje
koogulci

disszolci
Homogn

(kondenzls)
tmrts,
aggregls

Kolloid

Heterogn

diszpergls(aprts)
difformls:
laminris
fibrillris

Kolloidok tulajdonsgai
Nagy fajlagos fellet. A fajlagos fellet elrheti a maximumot is.
Optikai tulajdonsg:

Tyndall-jelensg (Pl.: porszemek a napfnyes levegben). A Zsigmondy-fle


ultramikroszkp (szubmikroszkp) a kolloid rendszert oldalrl vilgtja meg.
s ezltal a rendszeren keresztl szrt fnyt kapunk.

leptse, szrse:

lepteni, ultracentrifugval lehet. Szrni pedig specilis kolloidszrvel


lehet. Ez egy nagyon finoman porzus porcelnszr, viszont szv v.
nyomer szksges hozz.
A dialzis egy diffzisebessg klnbsgen alapul tisztts.

Elektromos tulajdonsgok:

Stabilits:

A nagy fajlagos felletkn tltssel rendelkez rszecskket ktnek


meg, ez az elektroforzis. A kolloid rszecskk tltse gy attl fgg,
hogy milyen tltssel rendelkez rszecskt ktttek meg a
felletkn. A kataforzis, a katd fel vndorls esete. Az
anaforzis, pedig az and fel vndorlsa a rszecskknek.
Izoelektromos pont:
(itt lehet a legknnyebben kicsapni a
fehrjerszecskt) Az a pH rtk, amelynl a
kolloid
rszecske
sem
negatv
tltsfelesleggel, sem pozitv tltsfelesleggel
nem rendelkezik. Ezrt egyenram hatsra
sem az and, sem a katd fel nem vndorol.
Azaz elektroforzist nem mutat.
Minden kolloidnak van egy r jellemz pH rtke s egy ehhez
tartoz izoelektromos pontja.

Aggregl hatsok:

- nehzsgi er
- adhzi
Tmrls ellen:
- kevers
- szolvt burok (oldszerburok)
Hidrt burok: kolloid rendszer krl ersebb az els burok, majd egyre lazbb
- rszecskk elektromos taszt hatsa
A kt hats sszessgtl fgg a koagulls (szolok regedse),
ilyenkor kicsapdik az oldat, a kolloid rszecskk sszellnak.
Pl.: fehrjk reverzibilis, v. irreverzibilis kicsapdsa.
Reverzibilis: fehrje + knnyfm
Irreverzibilis: fehrje + nehzfm, fehrjk melegtse
A vdkolloidok a kevsb stabil rendszereket tudjk stabilizlni. Vdburkot hoznak ltre. Ilyenek
pl.: az emulgel szerek is az lelmiszeriparban. Pl.: arany hidroszol + kevs fehrje stabilabb lesz.
Glek, kocsonyk:
tmenetet kpeznek a diszperz s a diform rendszerek kztt.
Pl.: A szem vegteste 99.8%-ban vz.
risi mennyisg vizet kpesek megtartani, viszonylag alaktartak, melegts hatsra szol
llapotv alakulnak.
glszol talakuls PEPTIZCI
Oldatok, oldatkoncentrcik, hg oldatok trvnyei
Elegy: egynl tbb komponens homogn rendszerek.
Lehet: -gz
-folykony

-szilrd
Oldat: ha az elem egyik komponense (oldszer) lnyegesen nagyobb mennyisgben van jelen, mint a
tbbi.
50%+50%=elegy, 60+40=elegy, 80+20=oldat
Idelis elegy: hatreset, mely fel kzeltenek -ha a komponensek eredeti tulajdonsgaikat
megtartjk=> additiv tulajdonsgok a %-os sszettel alapjn szmolhatk. pl.: srsg
A trfogat nem additv!!!(sszeadhat)
-ha elegyts kzben nem trtnik energetikai
vltozs (se felmelegeds, se lehls)
relis elegy: a komponensek elkeveredsekor dilatci(elmozduls) vagy kontrakci(sszehzds)
lp fel
Koncentrci: sszettel
megadsa:
a., szzalkos: 1. tmegszzalk m/m %=oldat/oldott anyag
nem oldszerre!!!
100mg oldatban, hny g az oldott anyag? 15 m/m %=>100g-ban 15 g oldott anyag van
2. trfogatszzalk v/v%=100cm3 oldatban, hny cm3 az oldott anyag
3. vegyesszzalk m/v%= 100 cm3 oldatban, hny g az oldott anyag
4. molszzalk n/n%=100 mol oldatban, hny mol oldott anyag van
b., koncentrci g/l: 1 l oldatban, hny g oldott anyag van
c., molarits mlos oldat (anyagmennyisg koncentrci vagy mol/dm 3
koncentrci) 1 dm3 oldat, hny mol oldott anyagot tartalmaz
d., roault koncentrci, molalits: oldszerre vonatkozik, 1000g oldszerre es oldott
anyag moljainak szma
e., moltrt: 1 mol oldatban, hny mol az oldott anyag /moltrtx100=mol%/
f., higts: koncentrci reciproka
Gzok olddsa folyadkokban
prolgshoz hasonl, de vele ellenttes irny folyamat
dinamikus egyensly teltsi koncentrci fgg:
- anyag minsgtl
- hmrsklettl
- nyomstl
Henry Dalton trvny:
- a gzok adott oldszerben val oldhatsga, adott hmrskleten a
gz nyomsnak arnyval
c( koncentrci)=k(arnyossgi tnyez)p(nyoms) k anyagi minsgtl fgg
-a gzok oldhatsga a hmrsklet nvekedsvel cskken
Folyadkok olddsa folyadkban
korltlan elegyeds pl: etilalkohol-vz
nem elegythet korltlanul pl: ter-vz
mindig van kevereds csak elenysz!!
Szilrd anyagok olddsa folyadkban
Felleten indul el, az oldszer molekulk hatsra. Bell egy dinamikus egyensly ( amennyi
kiszakad, annyi vissza is jut)
Teltett oldat: amelyben adott hmrskleten mr tbb oldott anyag nem kpes olddni.
Koncentrcija fgg az anyagi minsgtl, hmrsklettl, nyomstl
Oldds sebessge: nagy sebessg folyamat pillanatszer, de lelassul# a hatrrteg gyorsan
teltdik, majd a diffzi sebessgtl fgg a tovbbiakban.
Nvelhetjk:
- keverssel
-oldand anyag fellett pl: paritssal(anyag ketts termszete)
nveljkTlteltett oldat: A teltett oldatnl tmnyebb oldatokat, ezek az oldatok nagyon instabilak,
s kis mechanikai hatsra (rzs, az edny falnak megdrzslse), mr elindul a kristlyosods.Az
oldds mindig a szilrd anyag s oldat felletn jtszdik le.
Megoszlsi egyensly.: valamely anyagot egyidejleg oldunk kt egymssal rintkez, de nem
elegyed oldszerben pl.: jd kloroformban s vzben (a kloroform s a vz egymssal nem elegyedik)
c1(jod+cloroform)/c2(jd koncentrcija vzben)= L (megoszlsi hnyados)
L rtke a komponensnek anyagi minsgtl s a hmrsklettl fgg
pl: jd+kloroform+vz=> L=130 ( a kloroformban 100-szor nagyobb a koncentrcija,
szobahmrskleten, lgkri nyomson)

Az extrahls (kivons), egyes alkotrszek eltvoltsa oldatokbl, elegyekbl, keverkekbl olyan


oldszerrel, amely csak a kvnt anyagokat oldja.
A hidratci a szolvatci egy specilis esete, az a folyamat, amelyben a szabad ionokbl vagy
molekulkbl hidrtburokkal krlvett ionok, illetve molekulk jnnek ltre. A hidratci sorn a
hidratld rszecske kr vzmolekulkbl ll burok pl.
Hasonl molekulk olddsa
polris-polris
apolros anyag- apolros oldszerben
vz: a leggyakrabban alkalmazott polros oldszer
ionkristlyok olddsa vzben: hidratci. annl ersebb, minl nagyobb az ion tltse, s minl
kisebb a mrete
Kovalens kts diplus molekulk olddsa vzben: HCl diplus molekulaionokra disszocilH+
+Cl- H3O+ ionok
elektrolitos disszocici: sk, savak, bzisok, vzben oldva ionjaikra esnek szt.
tmeneti fmek ionjai: vzmolekulkkal komplex formban kapcsoldnak pl: [Cu(H 2O)4]2+
Hidratcih vagy hidratcis energia: ami a hidratcit ksri. nknt vgbemen folyamat
energiafelszabaduls
Ha a hidratcis h nagyobb, mint a rcsenergia h szabadul fel (oldsh)
Ha egy folyamat h termel, azaz exoterm akkor az eljele negatv. Helnyel+ a rendszer energija
ntt.
Ha a hidratcis h kisebb mint a rcsenergia az oldds h felvtellel jr (lehls) (+oldsh)
+ oldsh esetn az oldhatsg a hmrsklet emelsvel n
- oldsh esetn az oldhatsg a hmrsklet emelsvel cskken
Le Chatelier Braun elv: minden rendszerben olyan vltozsok kvetkeznek be, amik a kls hatsokat
cskkentik.
Hg oldat: az az oldat, ahol egy oldott molekulra legalbb 100 oldszer molekula jut. A ml trt 0,
01. fagyspontjuk alacsonyabb, forrspontjuk magasabb, mint a tiszta oldszer
Raoult: a fagyspont cskkens s a forrspont emelkeds az oldott anyag anyagi minsgtl
fggetlen, csak a koncentrcitl fgg s azzal arnyos. p/p= n/noaz oldat relatv
gznyomscskkense egyenl az oldott anyag mljai, s az oldszer mljai szmnak hnyadosval.
Ozmzis: ha klnbz koncentrcij oldatokat fligtereszt hatrfellet vlaszt el egymstl. Ez a
fligtereszt hrtya a kisebb oldott molekulkat tereszti, a nagyobb molekulkat nem.
Ozmzisnyoms:
xV=RxT V: hgts, 1 molnyi anyagot tartalmaz oldattrfogat
n mlra: xv=m/MxRxT
n: ml szm, m: oldott anyag tmege, M:molris tmeg, v: n mlnyi
anyagot tartalmaz hgts
Szerepe az l szervezetben:sejtfal-flig tereszt hrtya
Izotnis oldat Pl: 0,9%-os NaClfiziolgis soldat
Desztillt vz is hallos lehet nagy mennyisgben
Hipertnis oldat:nagy az ozmzis nyomsa
Hipotnis oldat: alacsonyabb az ozmzis nyomsa, mint az izotnisnak
Termokmia
A reakcik hvltozsval foglalkozik.
Kmiai folyamatok energetikja: mindig energiavltozs van, termokmia- henergia.
A reakcih megmutatja, hogy mekkora a hvltozs a reakci sorn, ha valamennyi anyagbl annyi
ml fogy el, illetve keletkezik, mint amekkora az egytthatja a reakciegyenletben.
Mrtkegysge: kJ/mol
Endoterm reakci
a vizsglt rendszer energiatartalma n
a krnyezetbl energit vesz fl
a reakcih eljele pozitv (+)
Exoterm reakci

a vizsglt rendszer energiatartalma cskken


a krnyezetnek energit ad t a rendszer
a reakcih rtke negatv (-)

Termokmiai egyenlet

C + O2 = CO2 (kmiai egyenlet)


C(sz) + O2(g) = CO2 (g) H = ? (termokmiai egyenlet)
2 H2(g) + O2(g) = 2 H2O(g/f) H(g/f) = ? (termokmiai egyenlet)
Alkalmazott jellsek:
s, sz: szilrd l/f: folyadk g: gz
aq: vizes oldat

Hess-ttel: termokmia fttele: a reakcih csak a kiindul s a vgllapottl fgg, a rszfolyamatok


szmtl, sorrendjtl, idejtl fggetlen. Mindezek latal meg tudjuk hatrozni az lelmiszerek
tprtkt. A keletkezett anyagok kpzdshinek sszegbl levonjuk a kiindulsi anyagok
kpzdshinek sszegt.
Kpzdsh
Egy vegylet kpzdshje az a hmennyisg, amely akkor szabadul fel vagy
nyeldik el,
ha a vegylet 1 molja elemeibl kpzdik, standard llapotban. Jele: kH
Mrtkegysge: kJ/mol
A kpzdsh defincijbl kvetkezik, hogy a stabilis llapot elemek (pl. a szilrd jd, az
oxigngz, a folykony brm) kpzdshje 0 kJ/mol!
AB+CD=AD+CB Q=(h3+h4)-(h1+h2), CO+O2=CO2+Q, Q=h CO2- hC, hCO=hCO2-Q, hO2=0, mert az
elemek kpzdshje nulla.
Hvltozsok tpusai
1. Fzistalakulsi hk:
olvadsh = fagysh (endoterm/exoterm)
prolgsh = kondenzcish (endoterm/exoterm)
szublimcish = kondenzcish (endoterm/exoterm)
Ho(vz) = 6,00 kJ/mol, Hp(vz) = 40,59 kJ/mol
2. Mdosulatvltozsi hk:
C(grafit) C(gymnt) Hm = 1,9 kJ/mol
3. Oldsh:
Az a hmennyisg, ami akkor szabadul fel vagy nyeldik el, ha 1 mol anyagot vgtelen nagy trfogat
oldszerben oldunk.
Lehet: exoterm vagy endoterm
Oka: oldsh = (rcsenergia) + (szolvatcish) = (+ + )
pl. Na2SO4 + nH2O 2Na+(aq) + SO42-(aq) H = 1,98 kJ/mol
Na2SO410H2O + nH2O 2Na+ (aq) + SO42- (aq) H = +78,7 kJ/mol
4. Reakcihk:
- kzmbstsi h:
ers sav + ers bzis: (H+ + OH H2O) (Hvz =
57,3 kJ/mol)
gyenge sav + ers bzis: H1 = Hvz Hd (HA H+ + A ,
Hd)
- gsh: ltalban exoterm, gs felttelei: ghet anyag, gst tpll kzeg,
gyulladsi hmrsklet
endoterm kpzdshj vegyletek gse, pl. CS2 + 2 NO = CO2 + 2 S + N2
CS2 + 6 NO = CO2 + 2 SO2 + 3
N2
Reakch kiszmtsa: halmazllapot, hvltozs kell hozz.
Ktsi energia
Az az energia amely akkor szabadul fel vagy nyeldik el, amikor gzhalmazllapot atomokbl 1 mol
gzhalmazllapot molekula kpzdik.
H(g) + H(g) H2(g) H = Ek = 435,3 kJ/mol
A metn ktsi energija:(tlagos ktsi energia)
C(g) + 4 H(g) CH4(g) H = 1665 kJ/mol

Ek(CH) = 1165/4 = 416, 25 kJ/mol


I. fttel Energiamegmarads trvnye A termodinamika els fttele mennyisgi sszefggst
llapt meg a mechanikai munka, a cserlt h s a bels energia vltozsa kztt. Egy nyugv s zrt
termodinamikai rendszer bels energijt, amennyiben annak belsejben nem zajlik le fzisttalakuls
vagy kmiai reakci, ktflekppen lehet megvltoztatni: munkavgzssel s hkzlssel. A rendszer
U bels energijnak megvltozsa teht a vele kzlt Q hmennyisg s a rajta vgzett W
(brmilyen) munka sszege:
II. ttele: termikus energia csak korltozott mrtkben alakthat t ms energiafajtv. Tarts
munkavgzs csak akkor keletkezik, ha hmrskletklnbsg ll fenn.
Energik:
1. helyzeti- potencilis,
2. mozgsi- kinetikus,
3. forgsi- rotcis,
4. rugalmas.
Bels energik:
1. termikus: hmozgs energija a molekulk halad, forg, rezg mozgsbl.
2. nullapont energia.
Energia tlagos eloszlsa a Maxwell- Boltman fle eloszls: rszecskkhez adott hmrskleten egy
tlagos energia rendlehet. Exoterm:-, endoterm: +. Bels energia nhet hkzlssel vagy
munkavgzssel. Bels energia vltozs=felvett h+kls erk munkja: U=Q+L. a bels energia
nagysgt a rendszer llapota szabja meg. U=U2- U1, krfolyamatokban U=0. a bels energia
abszolt rtke nem, csak a vltozsa llapthat meg. Standard llapotban a kmiai elemek bels
energija nulla. Vegyletek bels energija=szabad elemekbl val kpzds reakcihje.
Trfogati munka: nyitott ednyben trfogatvltozs, a folyamattl elvlaszthatatlan. H=H2- H1,
H=U+PV, H=entalpia
Entalpia=lland nyomson mrt kpzdsh.
III. fttel Nernst megfogalmazsa szerint az abszolt tiszta kristlyos anyagok entrpija nulla
kelvin hmrskleten zrus. Olyan abszolt tiszta kristlyos anyag, amelyre a Nernst megfogalmazsa
rvnyes lenne, a termszetben nem fordul el, idelis fogalom, teht nulla entrpij anyag nem
ltezhet. Az entrpia hatrrtkt a harmadik fttel pontostott megfogalmazsa a kvetkezkppen
rgzti: a termodinamikai rendszerek entrpija vges pozitv rtk fele, az entrpia hmrsklet
szerinti derivltja pedig a zr fele tart, amikor a rendszer hmrsklete az abszolt nulla rtk fele
kzelt. Nernst posztultumt ksbb egy jabb megfogalmazsban hozta nyilvnossgra, mely szerint
az abszolt nulla hmrsklet tetszlegesen megkzelthet, de nem rhet el. E kijelents a harmadik
fttel elbbi megfogalmazsnak kvetkezmnye: mivel az abszolt nullhoz kzeli hmrskleten
az anyagok fajhje nagyon kicsi, igen kis hmennyisg a hmrsklet jelents megvltozshoz vezet.
Brmilyen mdon is valstjuk meg a htst, a lehtend test valamilyen fok visszamelegedse
elkerlhetetlen. A folyamat megismtlsvel a hmrsklet tovbb cskkenthet, teht vgs soron az
abszolt nulla hmrsklet elvileg tetszleges pontossggal aszimptotikusan megkzelthet, de nem
rhet el.
Sav-bzis rendszerek
I. Arrhenius ttele sav-bzis rendszerekre (1887)
Kizrlag vizes oldatokra alkalmazhat. Azok az anyagok, amelyek vizes oldatban H + ion (H3O+)
tallhat, azok a savak. A bzisok pedig azok az anyagok, amelyek vizes oldatban OH - ionok vannak.
Savaknl:
Bzisoknl:

H+ + A- (A-: savmaradk anion)


B+ + OH- (B+: bzismaradk kation)

HA
BOH

HCl
H2SO4
H3PO4
H2CO3
CH3COOH

H+ + Cl
2H+ + SO42
3H+ + PO43+
2H + CO32
H+ + CH3COO-

NaOH

Savak pl.:

Bzisok Pl.:
Na+ + OH-

Ca(OH)2
NH4OH

Ca2+ + 2OH+
NH4 + OH-

Ers sav, gyenge sav:


A disszocici mrtktl fgg a sav erssge.
Ers savak:
Teljes mrtkben disszocilnak vizes oldatban.
Gyenge savak: Rszben disszocilnak vizes oldatban
Pl.: H2SO4 (knsav) vizes oldatban csak 2H+, SO42- ionok tallhatk
Ugyanez igaz az ers bzisokra is. A gyenge savak, bzisok csak rszben kpesek disszocilni.
Kzmbsts:
Savbl s bzisbl vz s s keletkezik.
Elektrolitos disszocici:
Sk, savak, bzisok vzben oldva ionjaikra esnek szt. A vgeredmny
egy elektrolit oldat tele ionokkal, ami az elektromossgot vezeti.
Pl.:
NaOH +HCl = NaCl + H2O
Na+ + OH+ + H+ + Cl- = Na+ Cl- + H2O
II. Brnsted-Lowry elmlet (Brnsted-elmlet 1923)
Brmilyen kzegben (nem csak vizes) alkalmazhat. Protolitikus elmlet, a sav-bzis folyamatok a
protonokhoz kthetk.
Savak:
Bzisok:

Proton leadsra kpesek.


Proton felvtelre kpesek.

A gyakorlatban ez a proton legtbbszr a H+


Sav

Bzis + H+

Pl.:
HNO3 + H2O =
sav1
bzis2

NO3- + H3O+
bzis 1
sav2

sav1 bzis1
HClO4 + HNO3 =
Sav1
bzis2

H2NO4+ + ClO4sav2
bzis1

Egy vegyletrl sem llthat hogy sav, v. bzis. Az adott reakciban derl ki, hogy az anyag savknt,
vagy bzisknt viselkedik. A Brnsted-elmlet viszonylagos. Mindig ketts sav-bzis rendszerek
jnnek ltre.
Nemcsak molekulk, hanem ionok(+-) is lehetnek savak s bzisok.
Az oldszer-molekulk ndiszocicija is sav-bzis folyamat.
NH3 + NH3 = NH4+ + NH2H2O + H2O = H3O+ + OHbzis1 sav2 sav1 bzis2
Ezrt lehetsges, hogy a teljesen tiszttott vz is kpes az elektromos vezetsre.
A vz amfoter, ez azt jelenti, hogy savknt s bzisknt is tud viselkedni.
III. Lewis-fle elmlet
Mg szlesebb krben alkalmazhat
savak: elektronpr hinyos vegyletek-kpesek elektronprokat befogadni
bzisok: kpesek elektron prokat tadni
NH3+H+NH4+ hrom kovalens s egy aktv ktssel jn ltre
koordinatv kts ltrejtte sav-bzis reakci
Cu2++4NH3=Cu(NH3)42+
A kttt nitrognt tartalmaz szerves vegyletek pl: aminsavak biokmiai talakulsa is sav-bzis
reakci
Savak csoportostsa: 1. hidrid tpus: HCl, HF (nem tartalmaz O).

2. oxosavak: HsSO4 knsav, H2SO3knessav, HNO3foszforsav,


H3PO4saltromsav. Savas hidrid: savak vzvesztesggel alakulnak t
H2SO3SO2+H2O. Vannak olyan savak amelyek fokozatosan kpesek vizet
leadni.
3. tiosavak: az oxignt a kn helyettesti pl.: H 2CO3H2CSO2
sznsavmonotiosznsav
Savak rtke: hny diszocilhat hidrognt tartalmaz, 1 rtk: HNO 3, CH3COOH(ecetsav), 2rtk:
H2SO4, a karbonsavak annyi rtkek, ahny karboxilcsoport van bennk.
Bzisok csoportostsa: 1. oxobzisok: NH4OH.
2. tiobzis: KSH
Sk csoportostsa:

savakbl s bzisokblvz s s
1. szablyos: csak savmaradk s bzismaradk ionbl, NA 2SO4, KCl. 2.
savany sk: a sban hidrognion is marad, NaH 2PO4(ntrium-dihidrognfoszft) lgos kmhats
3. bzisos: bzisokra jellemz hidroxilion is.
4. vegyes sk: tbbfle bzis s savmaradk, KNaSO 4.
5 ketts sk/timsk: kristlyvizes sk, ha oldjuk, akkor sztesik a kristly.
6. komplex sk: rztetramin szulft[Cu(NH3)4]SO4

Redoxfolyamatok: oxidcis s redukcis folyamatok.


Oxidci: oxignnel val egyesls, oxignfelvtel, hidrognleads: alkoholbl aldehid keletkezik,
elektronleads, oxidcis szm nvekeds.
Oxidcis szm: azt fejezi ki, hogy a krdses atom egy vegylet ltrejttekor hny e- t adott t ms
atomoknak, illetve hny e- t vett t ms atomoktl.
Redukci: oxign leads, hidrogn felvtel, elektronfelvtel, oxidcis szm cskkens.
Szablyok: semleges molekuln bell az oxidcis szmok sszege nulla, ionok esetn
megegyezik az ion tltsvel. Elemek oxidcis szma nulla. A hidrogn 1, de a hibridekben -1.
CaH2- +2,-1. Az oxign -2, kivtel a peroxidok: H2O2: -1. alkli fmek: +1, alkli fldfmek+2.
Kiszmtsa: H2SO4(+1)(+6)(-2)
Diszproporci: ugyanaz az elem rszben oxidldik, rszben redukldik. C l2+H2O= HCl+HOCl.
Szinproporci: kt klnbz oxidcis szmbl egy kzs oxidcis rtk keletkezik.
Daniell- fle galvnelem:- Zn/ZnSO4//CuSO4/Cu+ lnyege, h az e- t vezeti, amg a Zn el nem fogy. O
maghoz vonzza a cinkionokat, a rzionok magukhoz vonzzk a szulftionokat, elektront vesznek t a
fmtl. A fm s oldat egytt az elektrd. Az elektronok a cinkrl tjutnak a rzre. Rz kivls,
cinkolds. Rz- redukci, cink- oxidci.
Elektrdpotencil: Nemst kplet:E=Eo(norml potencia)+R(egyetemes gzllap.)T(hm. K-ben/
z(elektr.szm vllt.)F(lland) az egsz szorozva lnc(logaritm. koncentrci), ha t=25C o sstandard
potencil: p=105 Pa, norml hidrogn elektrd potenciljt 0, redoxpotencil rtkek segtsgvel egy
redox folyamat irnyt meg tudjuk hatrozni: a pozitvabb standardpotencil rendszer a nla
negatvabbat oxidlni kpes.
Reakcikinetika
A reakcik sebessgvel foglalkozik. A reakcisebessg arnyos a klnbz anyagok idegysg alatt
bekvetkez koncentrcivltozsval. Az adott reakci sebessgt az anyagi minsgen kvl a
kvetkez tnyezk befolysoljk:
a) KoncentrciA reagl anyagok koncentrcijnak nvekedsvel n az sszes tkzsszm, gy a
hasznos tkzsek szma ltalban ugyanilyen mrtkben megnvekedik. Egy reakci sokszor tbb
elemi lpsbl tevdik ssze. Minden egyes elemi reakcilps sebessge fgg az aktivlt komplexum
ltrejtthez szksges anyagok koncentrcijnak a sztchiometriai szm abszolt rtknek
megfelel hatvnyon vett szorzatval.
Plda:
CO + NO2

CO2 + NO

v = k[CO][NO2]
v

reakcisebessg

k
arnyossgi tnyez: reakcisebessgi egytthat
[az adott anyag mol/dm3-ben kifejezett pillanatnyi koncentrcija]
(A reakcisebessg s a reakciegyenletben szerepl sztchiometriai szmok kztt nincs mindig
ilyen szoros sszefggs).
b) HmrskletA reakcisebessg mindig n a hmrsklet emelsvel. Magasabb hmrskleten
ugyanis nagyobb a reagl anyagok energija, nagyobb hmozgsuk sebessge, gy tbbszr tkznek
(tbb az sszes tkzs) s a nagyobb tlagos energia miatt arnyban is tbb az aktivlsi energia
rtkt meghalad energij tkzs.
c) KataliztorokOlyan anyagok, amelyek a kmiai reakcik sebessgt gy nvelik, hogy - br a
reakciban termszetesen rszt vesznek - vgl vltozatlan llapotban maradnak vissza. A
kataliztorok olyan reakciutat nyitnak meg, amelynek az aktivlsi energija kisebb, s gy nhet a
hasznos tkzsek arnya az sszes tkzshez kpest. Az aktivlsi energia cskkentsnek
mechanizmusa reakcitpusonknt s kataliztoronknt ms s ms.
Reakcisebessg: A koncentrci idbeli vltozsa, jele: v, mrtkegysge: mol/dm3s
Nulladrend reakcik: a reakcisebessg lland, fggetlen a koncentrcitl
Elsrend: a reakcisebessg a koncentrci els hatvnytl fgg
Msodrend: a reakcisebessg a koncentrci msodik hatvnytl fgg
Kataliztor:Areakcisebessgetnvelimikzbenareakcibannemfogyel
Homogn katalzis: A kataliztor ugyanolyan fzis mint a reakcielegy. Pl.: sav/lg katalizlt
szterhidrolzis (gygyszerbomls)
Heterogn katalzis: A kataliztor ms fzis, mint a reakci elegy. Pl.: vegyipar (NH 3 (Fe), H2SO4
(V2O5) gyrts)
Irreverzibilis reakcik: Egyirnyban teljesen lejtszd reakcik. Pl.: NaOH+HClNaCl+H2O
Reverzibilis reakcik: Mindkt irny reakci egyszerre megy a dinamikus egyenslyig.
Megfordthat kmiai reakcik:A megfordthat kmiai reakcik esetn a kiindulsi anyagokbl
kpzd termkek visszaalakulnak a kiindulsi anyagokk. Elvileg minden kmiai reakci
megfordthat. A kiindulsi anyagok sszekeversnek pillanatban az talakuls (odaalakuls, v1)
sebessge maximlis, a visszaalakuls (v2) nulla, mivel mg 0 a termkek koncentrcija. A folyamat
sorn az talakuls sebessge cskken (mivel cskken a kiindulsi anyagok koncentrcija!), a
visszaalakuls pedig n (mivel a termkek koncentrcija n!) mindaddig, amg a kt sebessg
egyenlv nem vlik! (ls. bra)

Ekkor n. dinamikus egyensly alakul ki, melyben a kt ellenttes, egyenl sebessg folyamat tartja
fenn a ltszlagos vltozatlansgot! Az egyenslyi llapotot jellemzi az EGYENSLYI LLAND,
mely adott hmrskleten jellemz egy reakcira.
Az EGYENSLY TRVNYE (tmeghats trvnye) szerint a termkek egyenslyi
koncentrcijnak megfelel hatvnyon vett szorzatbl s a kiindulsi anyagok egyenslyi
koncentrcijnak megfelel hatvnyon vett szorzatbl kpzett trt rtke adott hmrskleten
lland.

egyenslyi lland; [mol/dm3]e

egyenslyi koncentrcik

Az egyenslyi llapot megzavarhat. Ezt a Le Chatelier-elv alapjn jellemezhetjk.


Le

Chatelier-elv

("a

legkisebb

knyszer

elve"):

LeChatelier elv: Kls knyszer hatsra egy dinamikus egyenslyi rendszerben olyan folyamatok
mennek vgbe, amelyek igyekeznek ezt a hatst cskkenteni. Plda: N 2+3H2 2NH3
A

KONCENTRCI

VLTOZSNAK

HATSA

A kiindulsi anyagok koncentrcijnak nvelse vagy a termkek elvezetse az talakuls irnyba


val eltoldst hozza ltre. A kiindulsi anyagok koncentrcijnak cskkentse s/vagy a termkek
koncentrcijnak
nvelse
a
visszaalakuls
fel
tolja
el
az
egyenslyt.

HMRSKLETVLTOZS

HATSA

A Le Chatelier-elv alapjn a hmrsklet emelse az endoterm, a hmrsklet cskkentse az


exoterm irnyba tolja el az egyenslyt! A hmrsklet vltoztatsakor megvltozik az
egyenslyi lland, mivel a hmrsklet nem egyforma mrtkben vltoztatja meg az oda- s
visszaalakuls
reakcisebessgt
(azaz
a
reakcisebessgi
egytthatkat).
Fontos megjegyezni, hogy a reakcikinetiknl lert sszefggsek itt is rvnyesek, vagyis a
hmrsklet emelse minden reakcit gyorst, csak az endoterm reakcik sebessgt nagyobb
mrtkben! A hts ugyangy minden reakcit lasst, csak az exoterm reakcikat kisebb
mrtkben!

NYOMSVLTOZS

HATSA

A nyoms csak akkor befolysolja az egyenslyi llapotot, ha a folyamat - lland nyomson trfogatvltozssal jr. Ez gzok esetn az egyenletben szerepl sztchiometriaiszmvltozssal (a molekulk szmnak vltozsval) arnyos. A nyoms nvelse a Le Chatelier-

elv rtelmben (az "sszehzds") a sztchiometriaiszm-cskkens irnyba tolja el az


egyenslyt. (A nyoms nvelsvel a jeget megolvaszthatjuk, mivel a jg olvadsa
trfogatcskkenssel
jr.)

KATALIZTOROK HATSA AZ EGYENSLYRA

A kataliztor mindkt irnyban cskkenti az aktivlsi energit, ezrt az egyensly gyorsabban alakul
ki, de az egyenslyi koncentrciviszonyokat a kataliztorok nem befolysoljk.
Bevezets a kmiai egyenslyok fogalmba
A kmiai egyenletek felrsakor felttelezzk, hogy a reakcik 'teljesen' vgbemennek, teht minden
kiindulsi anyag termkk alakul t. A kiindulsi anyagok egy rsze azonban tbbnyire megtallhat a
termkek mellett.
A rendszerben jelenlev anyagok mennyisgnek meghatrozshoz szksg van a kmiai egyensly
vizsglatra. A kmiai egyensly szerepet jtszik abban, hogy a teskannban vagy az erm
kaznjban mennyi gz fejldik, mennyi oxignt tud szlltani a vr hemoglobinja, hogyan lehet
optimalizlni egy vegyi zemben az ellltott termk mennyisgt.
Az illkony folyadkok folyadk-gz egyenslya s az oldhat sk s-oldat egyenslya dinamikus
egyensly. Ha egy illkony folyadk zrt ednyben van, a folyadk prolgsi sebessge megegyezik a
gz kondenzldsi sebessgvel. A folyadk fltt egyenslyi gznyoms alakul ki. A teltett
oldatban a kicsapds sebessge azonos az oldds sebessgvel. A egyenslyt r 'zavar' hatst a Le
Chatelier-elv alapjn jsolhatjuk meg.
Az egyenslyi rendszerek nhny jellemzje
1. A rendszerekben reverzibilis vltozs jtszdik le. (Erre az egyenletben ketts nyillal, az
albbiakban a <=> jellel utalunk.)
2. Az egyenslyban lev rendszer 'zrt': egyetlen anyag sem lphet be vagy hagyhatja el a rendszert.
3. A egyensly dinamikus. gy tnik, mintha semmi sem trtnne, mert kt ellenttes vltozs azonos
sebessggel jtszdik le:
4. A fels s az als nyl irnyban zajl reakci sebessge megegyezik.
Az egyenslyi lland
Adott hmrskleten minden kmiai egyenslyra rvnyes, hogy ha a reakciegyenlet jobb oldaln
feltntetett vegyletek koncentrciit - az egyenletben szerepl, megfelel egytthatk hatvnyra
emelve - sszeszorozzuk, s az egyenlet bal oldaln szerepl vegyletek koncentrciibl ugyangy
kpzett szorzattal elosztjuk, a kapott hnyados lland. Ezt az llandt nevezzk egyenslyi
llandnak (K).

KMIAI EGYENSLYOK
Elektromos vezets
Elektromos ram: kls elektromos tr hatsra szabad elektronok vagy ionok egyirny
mozgsa.
Vezetkpessg fgg a rszecskk szmtl s mozgkonysgtl.
Elektrolitok azok a folyadkok amelyek az elektromos ramot vezetik.
Elektromos vezets (nem kmiai vltozs!)
elsrend vezetk - elektron vezets (pl. fmek)
msodrend vezetk - ionvezets (pl. oldatok, olvadkok)
Folyadkok
oldatok (hidratlt, szolvatlt ionok, ionvegyletek, savak, bzisok)

olvadkok (ellenttes tlts ionok)

Fmek, nem fmek s vegyleteik, komplex vegyletek


A fmek s a flfmek mellett a nemfmek kpezik a kmiai elemek hrom nagy csoportjnak
egyikt, amely csoportok meghatroz tulajdonsgai az ionizci s a kmiai kts. Ezek a
tulajdonsgok a nemfmek magas szint elektronegatv jellegzetessgvel llnak sszefggsben,
vagyis, hogy sokkal nagyobb ervel szereznek vegyrtkelektront ms atomokbl, mint ahogy azokat
tadnk.
A nemfmek kz tartoznak a halognek, a nemesgzok s a kvetkez elemek, rendszmuk alapjn
sorballtva ket (nemfmek kmiai sorozata):

Hidrogn (H)
Szn (C)
Nitrogn (N)
Oxign (O)
Foszfor (P)
Kn (S)
Szeln (Se)

A nemfmek ltalban a peridusos rendszer jobb fels rszben helyezkednek el. Kivtel a hidrogn,
amelynek helye a bal fels sarok, az alklifmek csoport els tagja, de szinte minden krlmnyek
kztt nemfmknt viselkedik. Az elektromos vezet fmekkel ellenttben a nemfmek szigetelknt
vagy flvezetknt viselkedhetnek. A nemfmek ionos ktst alkothatnak fmekkel, amelyben
elektront nyernek, vagy ms nemfmekkel kovalens kts alakulhat ki. A nemfmek oxidjai savas
vegyhatsak.
Jelenleg tizennyolc nemfmet ismernk, szemben a tbb, mint 80 fmmel, mgis a Fld jelents
rszben nemfmekbl pl fel, klnsen a kls rtegei. Az l szervezetek gyakorlatilag kizrlag
nemfmekbl llnak. A nemfmek nagy rsze (gy a hidrogn, a nitrogn, az oxign, a fluor, a klr, a
brm, s a jd) ktatomos, mg a tbbi tbbatomos molekulkbl pl fel.
A hidrogn s vegyletei
A hidrogn a legkisebb legegyszerbb atom. Az atommagjban lv egyetlen proton krl az 1s alhj
egyetlen elektronja tallhat. A hidrogn szntelen, szagtalan gz. Srsge az sszes gz kzl a
legkisebb. Olvadspontja, forrspontja rendkvl alacsony. Diffzisebessge, hvezet-kpessge
nagy, vzben, polris oldszerekben, csekly mrtkben olddik.
Vegyletei kzetekben, szerves anyagokban, nagy mennyisgben tallhat. A hidrogn molekula
ktsi energija nagy. Ezrt a hidrogn gz kevsb reakcikpes. A hidrogn s az oxign gz 2: 1
trfogatarny elegyt durrangznak nevezzk. A hidrogn gse sorn vz keletkezik. A hidrogn
halognekkel is reakciba lp. Klrral megvilgts hatsra hidrogn-kloridot kpez H2+Cl2 = 2HCl.
A hidrognek klnbz elemekkel alkotott ketts vegyletei a hidridek. Az ionrcsos hidrideket
alkli fmek s alklifldfmek kpeznek. Kovalens kts hidrideket nem fmes elemek alkotnak a
hidrognnel (CH4, NH3, H2O).
A halognek s vegyletei
A halognek atomjanak vegyrtkhj szerkezete : Ns2np5. A halogneknek kevs izotpjuk van: a
fluor s a jd gynevezett, tiszta elemek, azaz egyfle tmegszm atomokbl llnak. A halognek
elemi llapotban ktatomos molekult alkotnak: F2, Cl2, Br2, I2. Az apolris ktatomos molekulk
kztt folyadk, ill. szilrd llapotban gyenge msod rend ktsek hatnak, melyek erssge a
molekulk mretnek nvekedsvel n. Ennek eredmnyeknt a halognelemek olvads-s
forrspontja is emelkedik. A halognek kellemetlen, szrs szag anyagok, sznk vltoz. A
halognek a legreakcikpesebb elemek kz tartoznak.

Fluor
(F2)
A fluor zldessrga, mrgez gz. Elektron negativitsa az sszes elem kztt a legnagyobb, emiatt a
legreakcikpesebb halogn elem. A fluor minden elemtl elektront von el , ezrt a legerlyesebb
oxidl hats anyag. A legtbb fmmel knnyen reakciba lp. Nagy reakci kpessge miatt elemi
llapotban nem tallhat termszetben , csak svnyaiban fordul el.
Klr
(Cl2)
A klr srgs zld szn, szrs szag, mrgez gz. Vzben olddik. A legtbb elemmel kzvetlenl
egyesl. A klrgz vzben olddik, vizes oldata a klros vz. Az oldott klr molekulk egy rsze
reakciba lp a vzzel hidrogn-klorid s hipoklrsav kpzdik H2O+CL2 = HCL+HOCL. A klr a
hidrognnel egyeslve hidrogn-kloridot kpez. A nagyipari ssavgyrts ezen a reakcin alapul:
H2+CL2 = 2HCL.
Brm
(Br2)
A brm vrsbarna szn, gyorsan prolg folyadk. Az egyetlen cseppfolys nemesfmes elem. Gze
kellemetlen, szrs szag s ersen mrgez. Brre cseppenve nehezen gygyul sebet okoz. Vzben
s szerves oldszerekben olddik. Vizes oldata a brmos vz oxidl hats: H2O+Br2 = HOBr.
Kevsb reakcikpes, gyengbb oxidl hats s hidrognnel is csak magasabb hmrskleten
egyesl.
Jd
(I2)
Az elemi jd ktatomos molekuli szrke, fmfny kristlyokat alkotnak. Melegtve szublimldik,
s lila szn gzz alakul. Vzben alig olddik. A jd oxigntartalm oldszerekben pl: alkoholban,
terben vrsbarna sznnel, oxignmentes oldszerekben pl: szn-etrakloridban vagy benzolban lila,
illetve vrs sznnel olddik. Kmiailag a jd a halognek kztt a legkevsb aktv elem. Reakcii
lassak, pl: hidrognnel csak magas hmrskleten egyesl.
Hidrogn-klorid
(HCL)
A hidrogn-klorid szntelen, szrs szag, vzben igen jl oldd gz. A HCL-gz 83 C-on
cseppfolysthat. A hidrogn-klorid vizes oldata a ssav. Ssavban a fmek egy rsze pl: cink, vas
magnzium jl olddik, hidrogngz kpzdse kzben. A rzre, ezstre a ssav hatstalan. A
hidrogn-kloridot az iparban elemeibl lltjk el szintzissel: H2+Cl2 = 2HCl. A folyamat sorn
jelents mennyisg h fejldik.
Az oxigncsoport nemfmes elemei s vegyletei
Az atomjaik vegyrtkhj-szerkezete ns2p4. Az oxign s kn kifejezetten nemfmek A szelnnek s
tellrnak fmes s nemfmes tulajdonsg mdosulatai vannak, a polnium viszont fmes elem.
Oxign
(O2)
Az oxign atomjai ktatomos apolris molekulkat alkotnak. A molekulban az atomok ketts ktssel
kapcsoldnak. Az oxign szntelen, szagtalan gz. Vzben kismrtkben olddik. Ez a leveg
legfontosabb alkotrsze (O2). Az oxign a fldn a legnagyobb mennyisgben elfordul elem.
Tiszta oxign nyerhet a vz elektrolzisvel is: 2H2O = O2+4H +4e (andfolyamat).
Vz
(H2O)
A tiszta vz szntelen, szagtalan, zetlen folyadk. A termszetben lgnem, folyadk s szilrd
llapotban is elfordul. A vz diplusmolekulbl ll vegylet. A vz jellegzetes tulajdonsgai:
olvads s forrspontja lnyegesen magasabb, srsge nagyobb, mint a hidrogn vegyletek. Vz
srsge +4C-on a legnagyobb, fagyskor 0 C-on srsge cskken, trfogata megn. A vz a
leggyakoribb polris oldszer, oldja a savakat, bzisokat s a skat.
Kn
(S)
A kn srga szn anyag. Molekularcsos kristlyt nyolcatomos (S8) molekulk alkotjk, amelyekben
a knatomokat kovalens ktsek kapcsoljk ssze. A kn olvads pontja viszonylag alacsony,
kemnysge kicsi. A kn vzben oldhatatlan, apolris oldszerben olddik. Szilrd halmazllapot
mrgez anyag. Reakciba lp fmekkel (szulfidokat kpez) Fe+S = FeS s nem fmekkel is (S+O2 =
SAO2). Kpes ktszeres negatv ion kpzsre, ez az un. Szulfidion.

Kndioxid
(So2)
A kndioxid szntelen, szrs szag mrgez gz, a savas eskrt felels, nvnyekre kros, vizek
kmhatst savass teszi. Hasznljk ferttlentknt. Ipari szennyezanyagknt kerl a lgtrbe.
Knsav
(H2SO4)
A knsav szntelen, szrs szag, mar hats folyadk. Vizes oldata ersen savas kmhats. Oldja a
negatv standard potencil fmeket hidrogngz fejldse kzben. (H2So4+CA = CASO4+H2). A
tmny knsav nhny fmet passzivizl (Fe). Ellltsa elemi knbl trtnik.(S+O2 =SO2).
A nitrogncsoport nemfmes elemei s vegyletei
Nitrogn s foszfor, iont nem kpeznek. Kovalens kts molekulkat hoznak ltre. Biolgiailag
rendkvl jelents elemek, ugyanis a nitrogn pteleme a nukleinsavaknak s fehrjknek. A foszfor
50%-ban a nukleinsavakban illetve a csontok felptsben, mint szervetlen vegylet van jelen.
Krforgsban vannak a termszetben. A nvnyek szmra rendkvl fontosak, a talaj nitrogn s
foszfor tartalmt trgyzssal folyamatosan ptolni kell.
Nitrogn
A nitrogn ktatomos molekult alkot, benne hromszoros ktssel. A nitrogn a leveg 70-80%-t
alkotja. Szntelen, szagtalan, alacsony forrspont gz, vzben alig olddik. A nitrogn nem
reakcikpes, n. inert gz. Megfelel krlmnyek kztt az oxignnel reakciba lp.(N2+O2 =
2NO). Megfelel krlmnyek kztt a hidrognnel is reakciba lp, ammnia kpzse kzben.
(N2+3H2 2NH3) A leveg cseppfolystsval lltjk el. Ammnia s saltromsav ellltsra
hasznljk.
Ammnia
(NH3)
Az ammnia a termszetben nem fordul el. Szntelen, szrs szag, mrgez gz, vzben jl olddik,
vzzel ammnium-hidroxidot kpez.(NH3+H2O NH4OH). Proton megktsre kpes, teht bzis.
Savakkal reakciba lp s kpzs kzben (NH3+HCl = NH4Cl). Ellltsa szintzissel trtnik:
elemeibl lltjk el (N2+3H2 2NH3), exoterm folyamat. Saltromsav gyrtsra illetve
mtrgyzsra hasznljk.
Saltromsav
(HNO3)
A saltromsav szntelen szrsszag folyadk. Fny hatsra bomlik. Vizes oldata ersen savas
knhats ugyanis a vznek protont ad t. A tmny saltromsav oldat 68%-os. Bzisokkal st kpez.
A hg saltromsav csak a negatv standard potencij fmeket oldja fel. A tmny saltromsav oldja a
pozitv standard potencij fmeket is. Mtrgya, robbanszer s festkek ellltsra hasznljk.
A szncsoport nemfmes elemei s vegyletei
Az elemi szn ktfle mdosulatban fordul el a termszetben: gymnt s grafit formjban. Az
elemi mdosulatok kristlyrcsa klnbz: gymnt atomrcs, a grafit gynevezett rteg rcsos,
amely mutatja az atomrcs, a fmrcs s a molekularcs tulajdonsgait is.
Gymnt
A gymnt atomrcs szerkezet, ttetsz, nagy a fnytr kpessge, a legkemnyebb termszetes
anyag, oldhatatlan, magas az olvadspontja, j szigetel. Megtallhat: Dl-Afrika, Ausztrlia.
Grafit
A grafit rtegrcs szerkezet, nagy mennyisgben tallhat a termszetben, szrke szn, puha, a
rtegekben lv ers ktsek miatt magas olvadspont. Jl vezeti az elektromos ramot. Elfordul:
Csehorszg, Nmetorszg, Oroszorszg.
svnyi
szenek
Nagyobb mennyisgben a szn svnyi szenek formjban fordul el, ez nem elemi szn, elhalt
llnyekbl kpzdtt. Legkisebb szntartalm: tzeg, lignit, barna s fekete kszn.

Szn-dioxid
(CO2)
A szn-dioxid szntelen, szagtalan gz. A levegnl nagyobb srsg, az gst nem tpllja, kis
koncentrciban nem mrgez, nagyobb mennyisgben bellegezve a vr pH-t cskkenti. Nagy
nyomson cseppfolysthat, aclpalackban hozzk forgalomba. Prolgs kzben ersen lehl
gynevezett szrazjgg alakul. Vzben olddik, vizes oldata a sznsav. Szntartalm anyagok
elgetsnl keletkezik. Laboratriumi ellltsa mszk s ssav reakcijval trtnik. Szmos ipari
eljrs alapanyaga.
Szn-monoxid
(Co)
A szn-monoxid szntelen, szagtalan igen mrgez gz, vzben csak kevss olddik, meggyjtva
szn-dioxidd g el. Az iparban szn-dioxidnak sznnel trtn redukcijval lltjk el.
Laboratriumi ellltsa, hangyasavbl trtnik. Szmos ipari szintzis alapanyaga, a fmiparban
reduklszerknt hasznljk.
A fmek a peridusos rendszerben a br-asztcium vonaltl balra tallhatak, kivve a hidrognt.
j hvezetk, j ramvezetk (ennek oka a delokalizlt elektronrendszer), valamint egyesek a
hangot is jl vezetik;
jl tvzhetk, jl megmunklhatk;
oxidldnak, oxidjaik (s hidroxidjaik) bzisok.
nincs fizikai oldszerk, kmiailag tbbnyire savakban olddnak.

Aszerint, hogy mivel tvzzk ket, megklnbztetnk sznes-, nemes-, illetve


feketefmeket. Sznesfmek a rz s tvz anyagai (Sn, Ag, Zn, Pb, Cd stb.). A feketefmek
a vas s tvzanyagai (Mn, V, Co, Cr, Ni stb.). A nemesfmek egyik csoportjba az arany s
az ezst tartozik (az arany s az ezst tvzete az elektrum), a msikba pedig az n.
platinacsoport elemei (a Pt mellett az Os, Ir, Pd, Rh, Ru). A lantanidk vagy ms nven
ritkafldfmek a peridusos rendszer 5770. rendszm tagjai; geokmiailag hozzjuk
szmtjk a rendszer 39. elemt, az ittriumot is.

Gyakran beszlnk knny-, illetve nehzfmekrl is; ezek meghatrozsa azonban nem
egyrtelm: egyesek srsgk alapjn klntik el ket, msok az alumniumot s
tvzfmeit (pldul Ti) tekintik knnyfmeknek s a vasnl nagyobb rendszm elemeket
nehzfmeknek.(Srsgk szerinti megklnbztetsnl az 5 g/cm-nl kisebb srsgek a
knnyfmek, az ennl nagyobb srsgek a nehzfmek) Leggyakoribb knnyfm az
alumnium.

Megmunklhatsguk szles skln vltozik: van kssel vghat, de van a gymnthoz


hasonl kemnysg is. (Ezt rszben a fmrcs tpusa befolysolja: a d-mez fmeinl a le
nem zrt alsbb alhjakon lv elektronok ers kovalens jelleg ktseket hozhatnak ltre,
ezrt ezek a fmek tbbnyire kemnyek. Ezek a ktsek az olvadspontra s a srsgre is
hatssal vannak)

Olvadspontjuk alapjn is megklnbztethetjk ket amely szintn igen nagy mrtkben


eltrhet, pldul a higanya kznsges krlmnyek kztt cseppfolys, a volfrm
olvadspontja viszont az atomrcsos anyagokhoz hasonlan magas.

Sznk ltalban szrke, felletk csillog. Ennek oka a delokalizlt elektronrendszer, amely knnyen
gerjeszthet, s erre a lthat fny brmely hullmhossz sugara kpes, gy a fmrcs minden
hullmhossz fnyt elnyel, ugyanakkor minden rvetd fnysugr egy rszt vissza is veri, ezrt a
fmek szrkk s csillog felletek.
tvzetek
Szilrd oldat tpus tvzet: az tvzetet alkot atomok kzel azonos mretek, ezrt az
sszetevk vletlenszeren helyezkednek el a kristlyrcsban.Pldul ilyen tpus az arany s
az ezst alkotta helyettestsi tvzet.

Rcskzi (intersticilis) tvzet: az egyik alkotrsz atomjai sokkal kisebbek, s ezek elfrnek
a nagymret atomok alkotta kristly rcskzeiben. Pl.: platinban vagy palldiumban oldott
hidrogn.

Vegylettpus tvzetek: homogn, fmek kzti vegyletek amelyeknek ltalban


meghatrozott sszettelk s forrspontjuk van.

Eutetikus tvzetek: az alkotrszek meghatrozott sszettel elegykristlyt alkotnak. Akkor


jn ltre ha kt fm olvadt llapotban olddik egymsban, azonban szilrd llapotban nem
elegyednek egymssal, s gy egy heterogn rendszer jn ltre. Az tvzet klnlegessge,
hogy olvadspontja mindkt komponensnl alacsonyabb. Pl.: forrasztn

Ntrium: Kssel vghat, puha fm. Ezstszrke, fmfny, azonban a levegn pillanatok alatt
elveszti a fnyt, mert rgtn oxidldik, ezrt petrleum alatt kell trolni. Konyhas egyik
alkoteleme. Ha vzbe dobunk egy ntriumdarabkt, akkor az hevesen reagl a vzzel, futkos a
felsznn, a fejld hidrogn miatt. Kmhatsa semleges. Vizes oldatt infzikban hasznljk. Csak
vegyleteiben fordul el. Ntrium-hidroxid, NaOH: Vzmegkt hats, tablettk formjban.
Megkti a szn-dioxidot. Lgos kmhats, mar anyag. Olddsa felmelegedssel jr, exoterm
folyamat. Szda, Na2CO3: 10 mlnyi vzzel kristlyosodik, lgos kmhats. veggyrtsra s
vzlgytsra hasznljk. Klcium: Fmfny, vilgosszrke knnyfm. Vegyletei a
magnziumvegyletekkel egytt kzetalkotk. A fldkreg 5. Leggyakoribb eleme. A levegn fnyt
s sznt hamar elveszti. Elemi llapotban nem fordul el. Klcium-karbont, CaCO3: Tbbfle
vltozata van. Pldul mrvny, mszk, vzk, krta. Kristlyos vltozata a kalcit, az aragonit s a
mrvny. Fehr szn, szilrd anyag. Vzben oldhatatlan, ssavban szn-dioxid fejldse kzben
olddik. A mszk az ptipar egyik legfontosabb anyaga. Belle kszl az getett msz, oltott msz.
A mszk 1000 fok krli hmrskleten elbomlik, klcium-oxid lesz belle. Az getett msz a vzzel
hevesen reagl. Ez a folyamat a mszolts, klcium-hidroxid, oltott msz keletkezik. Ezzel a
folyamattal vatosan kell bnni, mivel az exoterm reakci kvetkeztben a keletkez oltott msz
felforrsodhat, kifrccsenhet. Az oltott msz maran lgos, fehrjeroncsol anyag. A msztej, s a
meszes vz is megkti a szn-dioxidot, s fehr csapadk, klcium-karbont vlik ki belle.
Alumnium: Ezstfehr szn, kis srsg knnyfm. J ramvezet, az ezst s a rz utn a
legjobban vezeti az ramot.. fellett tmr, vd oxidrteg vdi, amely szorosan tapad a fm
fellethez, s elzrja a fmet az oxigntl, gy megakadlyozza a korrzit. Amfoter.
Alumniumgyrts: Az alumnium rce a bauxit. rc: Olyan fmvegylet, amellyel a fmet
gazdasgosan el lehet lltani. A bauxit fknt alumnium-oxidot s vrs vas(III)-oxidot tartalmaz. A
gyrts sorn elszr kinyerik a timfldet, vagyis a tiszta alumnium-oxidot, majd a timfldbl lltjk
el az alumniumot. A alumnium-oxid amfoter vegylet, ezrt a vas-oxid melll ntrium-hidroxiddal
kioldhat. Az oldatbl higts hatsra alumnium-hidroxid csapadk vlik ki, amelybl izztssal
tiszta timfldet lltanak el. BAUXIT (NaOH olds)oldott alumniumvegylet
(Higts)Alumnium-hidroxid csapadk (szrs, izzts)Al2O3 timfld. A timfldbl a tiszta
alumniumot elektromos rammal, elektrolzissel nyerik ki. Az elektrolzist olvadkban vgzik. Az
olvadkban a timfld ionjaira vlik szt. Az olvadkba elektromos ramot vezetnek, s az
elektrdokon az ionok semlegestdnek. A negatv tlts katdon az alumniumionok
semlegestdnek, az andon pedig az oxidionok. Az elektrolzis eredmnyeknt fmalumnium
keletkezik, valamint oxign, amely az and grafitanyagt folyamatosan szn-monoxidd vagy szndioxidd geti el. Az elektrolizl kd aljn az sszegyl alumniumot idnknt lecsapoljk, az
elhasznld grafit andot pedig folyamatosan ptoljk. Vas: A vas tiszta elemi llapotban
szrksfehr, csillog, nehezen megmunklhat, rugalmas fm. Srsge 7,8 g/cm 3, nehzfmek kz
sorolhat. Az elektromos ramot, a ht kzepesen vezeti, de van egy klnleges tulajdonsga, hogy
mgnesezhet. A vason kvl mg a kobalt, a nikkel is mgnesezhet. A hrom fm tvzetbl
kszlnek a rdmgnesek. Ktfle vasion ltezik. Fe2+: Akkor alakul ki, ha a vas a ssavval reakciba
lp. Zld szn. Ha klrt vesz fel, akkor vrsesbarna szn Fe3+ keletkezik. A vas a lng
hmrskletn hevesen egyesl az oxignnel, s vas(III)-oxid keletkezik. Szobahmrskleten a vas
nem vltozik. A leveg nedvessgtartalma miatt azonban a vastrgyak hamar megrozsdsodnak.
ntttvas: Hasznlati trgyak kszlnek belle, 3-4%-os szn tvzet. Rugalmatlan, merev, trkeny
az ntttvas, kis teherbrs. Aclgyrtsra hasznljk. *Acl: vas-szn tvzet, szntartalma 1,7%-nl

kevesebb. Rugalmas, kemny, nagy szaktszilrdsg anyag. Alkalmas hidak, gpek, szerszmok,
kzlekedsi eszkzk ksztsre. Vasgyrts: A vasgyrts kmiai lnyege a vas-oxid fmvass
trtn redukcija. A vasrcbl a nyersvasat nagyolvasztkban lltjk el. A nagyolvasztt a koksz
segtsgvel felftik 1500 C-ra. Az gs sorn keletkez szn-dioxid az izz sznrtegen thaladva
szn-monoxidd redukldik. A vas reduklsban a koksz, s a kohban keletkez szn-monoxid is
rszt vesz. A vas olvadt llapotban a koh aljn gylik ssze, ahonnan idnknt lecsapoljk. A kohba
a vasrcen kvl salakkpz anyagot, tbbnyire mszkvet is adagolnak. A vasrc ugyanis medd
kzetet is tartalmaz, amelyet el kell vlasztani a vas-oxidtl. A salakkpz anyag s a vasrc medd
kzete salakk olvad ssze. Lecsorog a salak a koh aljba, s a megolvadt vas felett elzrja a vasat az
oxigntl, ezltal megvdi a visszaalakulstl. Nemesfm: Krnyezeti hatsoknak ellenll fmek a
nemesfmek. Korrzillak. Nem reakcikpesek. Nemesfm az arany, ezst, platina. Sznesfmek:
A fmek mindegyikt sznesfmnek nevezzk, kivtel a vas, s annak tvzetei. Nehzfmek: Minden
olyan fmet nehzfmnek neveznk, melynek a srsge 5 g / cm 3 -nl tbb. Arany: Egyik
legismertebb nemesfm, az ezst s a platina mellett. Fmek kirlynak is nevezik, a legnemesebb
fm. Egyedl a kirlyvzben oldhat, amely a ssav-saltromsav 3:1 arny keverke. Platint is oldja.
Ersen oxidl hats sav. Az arany a jl megmunklhat fmek kz tartozik. kszereket, rtkes
dsztrgyakat is gyrtanak belle. *Aranyfst: 0,5 mm vastagsg aranyflia. *Kart: Az arany
mennyisgt jelzi. A legnemesebb arany 24 kartos. Pl. ha az arany 14 kartok, akkor az azt jelenti,
hogy 24 grammbl 14 gramm a sznarany. Tmegt unciban mrik. Egy ml arany = 31,5 uncia.
Ezst: Az ezst az egyik legismertebb nemesfm, az arany s a platina mellett. Viszonylag ritka elem.
Jl megmunklhat, kitnen vezeti az elektromos ramot, de az ra miatt nem alkalmazzk
ramvezetsre. Az oxignnel nem lp reakciba. Azonban ha a leveg bizonyos mennyisg knhidrognt tartalmaz, akkor az ezsttrgyak fellete megfeketedik, ezst szulfid bevonat keletkezik
rajtuk, a szulfid ionok hatsra. (Ag + H2S Ag2S) Tmny savakban olddik, a vzzel nem reagl.
*Ezst-Nitrt (AgNO3) : Ferttlentsre, vztiszttsra hasznljk, baktriuml hats. Rz: A rz
elemi llapotban vrses szn, flnemes fm. Viszonylag jl megmunklhat. ptkezseken is
hasznljk. Az elektrotechnikban fontos szerepe van. Az ezst utn a legjobban vezeti az elektromos
ramot. tvzeteibl dszeket, szobrokat ksztenek. *Rzpatina: Kkeszld szn rzvegylet, amely
a rztrgyakon alakul ki, a krnyezeti hatsok, pl. oxign, nedvessg hatsra. Ahol sok rzkupols
templom, emlkm tallhat, ott gyakran nevezik a vrost patinsnak. A rz vegyletei mrgezek, a
fehrjket kicsapjk. *Rzglic (CuSO 4) : Kk szn, vzmegkt, szrt hats. Hnytatszer is.
Szl permetezsre hasznljk. *Cu2+(aq): vzburok. Ha a rziont feloldjuk vzben, akkor egy
vzburok keletkezik az ionok krl. A vzmentes rzionok fehr sznek. ha elveszti a vzben oldott
rzion a vzburkt. *Bordl: CuSO 4+Ca(OH)2 vegylete. Savas teleket nem ajnlatos rzednyben
trolni, mert a savas kaja feloldhatja a rzedny ionjait, s azok mrgezek a szervezetbe jutva, mert
roncsoljk a fehrjket. *Bronz: A rz egyik legfontosabb tvzete.(rz + n) Elssorban szobrokat
ksztenek belle. *Srgarz: A rz msik legfontosabb tvzete a bronzon kvl. (rz + cink) 28-35%
cinket tartalmaz. Dsztsre hasznljk elssorban a srgarezet. Higany: A higanyt msnven
ezstvznek is hvjk. Leggyakoribb elfordulsa a hagyomnyos hmrkben. Ha a higany kifolyik,
akkor knporral ajnlatos beszrni, mert az megvja az emberi szervezetet a mrgezstl. *Amalgm:
A higanynak ms fmekkel alkotott tvzett nevezik amalgmnak. Fogtmsre hasznljk. n:
Legrgebben ismert fmek kz tartozik. Rz + n = bronz. *Sztaniolpapr: nbl kszlt, az
aluflihoz hasonl csomagolpapr. Az nnak tbbfle kristlyszerkezete van. lom: Nehzfm, de
ugyanakkor annyira puha, hogy rni lehet vele. Akkumultorok gyrtsra hasznljk elssorban.
Vzvezetkek gyrtsra is hasznltk. Knnyen alakthat. Sznsavas vzben olddik, ezrt mr nem
annyira hasznljk vzvezetkcsvek gyrtsra, mert az emberi szervezetbe jutva vegyletei slyos
mrgezst okozhatnak. Jelents tvzfm. Cink: A cink rgi magyar neve horgany. Az
elektrotechnikban ramtermelsre hasznljk. A rzzel egytt srgarezet alkot. Cinkkel bevont
vaslemez a horganyzott bdog (ereszcsatornkon) Cink + Ssav = hidrogn.
A kmiban komplexnek hvjuk azon vegyleteket, ionokat, amelyekben koordinatv ktssel
ligandumok kapcsoldnak a kzppontban lv atomhoz, ionhoz. A komplexkmia a kmia egyik
igen sokat kutatott, s nagy jelentsggel br ga, szervetlen, analitikai kmiai, s biokmiai
vonatkozsokkal. A komplex vegyletek egyik osztlyozsi mdja elektromos tltsk alapjn
trtnik. A komplexek tltst a ligandumok s a kzponti fmion tltsnek algebrai sszege adja
meg. A komplex tltse egyenl a kls szfra ionjainak tltsvel, ellenttes eljellel. Ennek
megfelelen lteznek:

Kationkomplexek (pozitv tltsek) pl: [Pt(NH 3)6]4+, [Co(NH3)6]3+


Anionkomplexek (negatv tltsek) pl: [PtCl6]2-, [Fe(CN)6]4Semleges komplexek (nincs tltsk) pl: [Pt(NH 3)2Cl4]0, [CrCl3(H2O)3]0
Kation-anionkomplexek (komplex kationnak komplex anionnal alkotott vegyletei) pl:
[Co(NH3)6][Co(CN)6]

A kettnl tbb atombl ll molekulkban rendszerint egy kzponti atom (centrlis, akceptor) krl
tbb azonos vagy tbb-kevsb hasonl elektronhj-szerkezet atom, atomcsoport vagy kisebb
molekula, gynevezett ligandum (perifrilis, donor) helyezkedik el. A kzponti atomot krlvev
ligandumok szma a koordincis szm.
Szerves kmia
Res vitalis elmlet: csak l szervezet tud szerves anyagot ellltani. Whler dnttte meg 1820- as
vekben. Ma a C vegyletek tartoznak a szerves kmihoz.
Izomerek: azonos sszegkplet, de eltr tulajdonsg.
Konstitcis izomerek szma: azonos az sszegkplet, de eltr a szerkezeti kplet
pl.:C10H22 75 klnbz molekula rajzolhat fel.
Sznvegyletek szerkezeti alapelvei:
a szn szrves vegyletekben 4 vegyrtk
a szn 4 vegyrtke egymssal teljesen egyenrtk
a sznatomok egymssal hossz lncokk, st gyrket alkotnak
a szn 4 vegyrtke tetraderes trorientcij
rendszma
Szerves vegyletek csoportostsa:
a. klasszikus alapvz szerint: -nylt lnc
-zrt lnc:
-izociklikusos: aliciklikusos s aroms
-heterociklusos
b. funkcis csoportok szerint:
funkcis csoport: a molekula azon kis rszlete atomja vagy atomcsoportja, amely a molekula
tulajdonsgait jellemzen meghatrozza s ltalban a kmiai reakcikban is ez a csoport vesz rszt.
pl.: - OH (hidroxil), -NO2(nitrocsoport), -NH2(aminocsoport), -COOH (karboxil)
CH2O formaldehid
CH4O metilalkohol
C2H6Oetilalkohol, dimetilter
dimetilter:
-gylkony
-fmntriummal nem reagl
etilalkohol:
-fmntriummal reagl
Alkoholok:

1. alifs: nylt lnc, teltett.


2. cikloalifs: gyrs s teltett,
3. olefinalkoholok: teltetlen, ketts kts is van. Mindhrom jell. Funkcis csoportja
az OH- hidroxilcsoport- ez hatrozza meg a molekula tulajdonsgait fknt, s a kmiai
reakcikban is lt. ez vesz rszt. Lehet pl. halognelem, Cl, F, vagy OH, vagy COOH
(karboxilcsop) vagy aminocsop. (NH2)
Csoportosts.
1. Oh csoporthoz kapcsold CH csop szerint: teltett, teltetlen, nylt lnc. Gyrs. Nylt lnc
teltett: etilalkohol, nylt lnc teltetlen: allilalkohol, teltett: ciklohexanol. Enol: olyan
alkohol ahol az OH csoport, ketts ktsben lv C- hez kapcs. Szerves vegyletben a C
mindig 4 vegyrtk.
2. 2. rendsg szerinti csop.: egy alkohol annyiad rend, ahnyad rend C-atomhoz kapcsoldik
benne a hidroxilcsop. C atom annyiad rend, ahny C atomhoz kapcs. Primer, szekunder,
tercier
3. rtksg szerint: az Oh csoport szmt jelenti
Nevezktan: racionlis nevek: nemzetkzi, tudomnyos. Trivilis nevek: nem kvet szablyt. Alkohol
nevezktan: a molekula nevben szerepel az alkohol sz.
CH3- OH: alk. Nevezktan: metil- alkohol, tud. os: metanol, Trivilsi nv: faszesz.
C2H5- OH: etil- alkohol, etanol, borszesz

Egyrtk alkoholok: termszetben mind szabad mind kttt llapotban, pl. kttt: szter:
gymlcskben.
Ellltsuk: 1. parafinok oxidcijval: parafin: nylt lnc, teltett sznhidrogn, pl. metn, etn,
propn. Rszleges oxidci ez. sznhidrognt oxidlva alkoholt kapok, majd oxvegylet, majd
karbonsav majd CO2, H2O. gy llthatk el a zsralkoholok.
2. olefinek vzaddicijval: olefin: ketts ktst tartalmaz teltetlen sznhidrogn,
valamely atom vagy atomcsoport helyre msik lp: szubsztitci. Eliminci: egy nagyobb
molekulbl egy kisebb kiszakad. Polimerizci: sok azonos molekula maradk nlkl
egyesl.
3. alkil- halogenidek hidrolzisvel: vzzel val reakci.
4. oxovegyletek redukcija: aldehidbl elsrend polimer alkohol keletkezik,
ketonbl msodrend, H felvtel.
5. karbonsavak vagy karbonsavszterek redukcija.
6. szterek hidrolzise
Alkoholok fizikai tulajdonsgai: msodlagos ktsek hatrozzk meg, homolg sort alkotnak:
hasonl szerkezet vegyletek olyan sorozata, amely nvekv C-atomszm szerint kvetik egymst,
csak egy metilncsoportban klnbznek, fizikai tulajd. A C atomszm nvekedsvel vltoznak,
kmiai tulajdonsgaik hasonlak, olvads s fagyspont a C atomszm nvekedsvel egyre n.
pl.:metn, etn. Msodrend ktsek: H- ktsek. Kis C tartalom- jl olddnak vzben, molekula
alakja- jellegzetes szag.
Kmiai reakcik: viszonylag knnyen, semleges kmhatsak, de minimlis rtkben az OH
csoportrl leszakadhat a H.
1. alkoholtkpzs fmekkel: CH3ONa- Na- metoxid,
2. szterkpzs: egy alkoholbl s egy savbl szter s vz keletkezik. Ha a sav szervetlen- szervetlen
savszter, ha karbonsavval- karbonsavszter.
3. alkoholok oxidcija: oxovegyletekk s karbonsavakk, ehhez Ag, Cu, Pt, palldium felletikataliztor s magas T kell.
4. oxidlszerekkel val oxidci, pl.: HNO3, a) primer alkohol- aldehid- karbonsav (azonos C
atomszm) b) szekunder alkohol- keton- karbonsav (lncszakads trtnik) c) tercier alkohol- ketonkarbonsav (2lncszakads)
Alkoholok hidroxilcsoportjnak elimincija: vz kiszakadsa kzben trtnik, ktflekpp:
kiszakadhat egy alkoholmolekulbl= intramolekulris s teltetlen olifin keletkezik. Kiszakadhat kt
alkoholmolekulbl= intermolekulris, ter kpzdik.
CH3OH- metil- alkohol, metanol, j oldszer, ellltsa:
1. szintzisgzbl: CO2+2 H2O.
2. metn parcilis, rszleges oxidcija.
3. fa szraz leprlsval- faszesz.
Az terek olyan szerves vegyletek, melyek molekuliban tallhat olyan oxignatom, mely kt
sznatomot (sznhidrogncsoportot) kt ssze. A kznapi nyelvben ternek nevezzk a dietil-tert.
A nylt lnc terek lehetnek szimmetrikusak vagy vegyesek aszerint, hogy az oxignatomhoz
kapcsold kt csoport azonos vagy klnbz. Az terek elnevezse az oxignatomhoz kapcsold
sznhidrogncsoportok nevbl s az ter szbl tevdik ssze. A kt sznhidrogncsoport nevt abcrendben kell felsorolni az "-ter" sz eltt (pl. dimetil-ter, etil-vinil-ter... stb.).
Az oxignatom tetraderes vegyrtkelektronpr elrendezdsvel jl beleillik a sznlncba, nem
befolysolja jelentsen alakjt. Az terekben lv C-O ktsek polrisak, s emiatt az egsz molekula
kismrtkben polris (diplusos).A kisebb sznatomszm terek folyadkok (kivve a dimetil-tert,
amely gz halmazllapot). A nagyobb sznatomszmak (17-18-tl) kristlyosak. Forrspontjuk
lnyegesen alacsonyabb a megfelel alkoholoknl, amelyekkel konstitcis izomerek. Ennek az az
oka, hogy az termolekulk nem tudnak hidrognktst ltesteni egymssal. Fizikai tulajdonsgaik
ezrt inkbb a sznhidrognekhez hasonlak. Az termolekulk kztt ugyanis a diszperzis
klcsnhatsok mellett csak nagyon gyenge diplus-diplus klcsnhats lp fel.
Az terek az alkoholok fontos szrmazkai. Az alkoholokbl vzelvonssal terek nyerhetk,
vzelvonszerknt savat (knsavat, foszforsavat) alkalmaznak. Az etil-alkohol tmny knsav hatsra
kb. 130 Celsius-fokra melegtve vz kilpse kzben dietil-terr alakul.

Magasabb hmrskleten (krlbell 160 C) azonban nem ter, hanem etn lesz a termk. Ez azt
bizonytja, hogy a knsav s az etil-alkohol a hmrsklettl fggen klnbz mdon reagl
egymssal. Az alkoholokbl vzelvonssal csak szimmetrikus tereket clszer ellltani.
Sznhidrtok
CxH2Oy gyakran x=y
Minden sznhidrt molekula, nem rhat fel ilyen sszegkplettel. pl.: polihidroxi-oxovegyletek
Csoportosts
I.
Egyszer sznhidrtok: monoszacharidok Nem lehet kisebb egysgekre bontani
II.
sszetett sznhidrtok: kisebb egysgekre, monoszacharidokra bonthatk
a. oligoszacharid: nhny monoszacharidra bonthatk (kb. 2-10)
b. poliszacharidok: sok monosz. bonthatk (10<)
-homo: csupa azonos monoszacharidbl llnak
-hetero: nem azonosokbl llnak
Monoszacharidok:csoportostsa
1. oxocsoport szerint:
aldz: (z) jelli, hogy cukorrl van sz. Lnc vgi oxocsoportot tartalmaznak, mint az
aldehidek.
ketz: lnckzi oxocsoportot tartalmaznak
2. sznatom szma szerint: triz, tetrz, pentz, hexz stb.
Optikai izomria jellemz rjuk. Fogalma: trizomria egyik fajtja: a trizomerek csak
trszerkezetben klnbznek. Trizomria: cisztransz izomria: ketts kts sznatomokhoz ms
atomok kapcsoldnak

Ketts kts= 1 s 1 kts


Arago 1811: optikai aktivits
Mi az oka, ha egy molekula aszimmetrikus? Mikor kirlis a sznatom?
Az optikai izomria (vagy ms nven konfigurcis izomria, vagy enantomria) az izomria, azon
bell a sztereoizomria egyik fajtja. Aszimmetrikus, kirlis molekulk esetn lp fel. Az ilyen
molekulk egyms optikai izomerjei. Lteznek olyan vegyletek, amelyeknek a termszetben kt
olyan vltozata, izomerje fordul el, amelyek egyms tkrkpei. A termszeti folyamatokban ezek az
izomerek egyenl arnyban keletkeznek Optikailag aktvak (ltalban) az olyan vegyletek, amelyek
molekuli nem hozhatk fedsbe a tkrkpkkel, gy viszonyulnak egymshoz, mint a jobb kz a bal
kzhez. Az ilyen molekulk aszimmetrikusak. Az ilyen aszimmetrikus molekulkbl ll vegyleteket
kirlis vegyleteknek nevezzk. Egy sznatom akkor kiralitscentrum, ha ngy klnbz atom vagy
atomcsoport kapcsoldik hozz.Az olyan sznatomok neve, amihez ngy klnbz csoport
kapcsoldik, aszimmetrikus vagy aszimmetris sznatom.
jobbra forgat +d, balra forgat -l jellel jelzik
D,L: relatv konfigurcijt jellemzi a molekulnak
Tkrkpi pr rendellenessget okozott=> ezrt szt kellett szedni
pl:
H-C=O
H-C=O
/
/
H-C-OH
HO-C-H
/
/
CH2OH
CH2OH
D(sorozatbelisg) glicerinaldehid L glicerinaldehid
A termszet ltalban csak az egyiket hozza ltre.
Lehet D sorozatbeli s d+ jobbra forgat, D s l- balra forgat.
R s S: a molekula korszer vizsglatval ezt hasznljk.
*: aszimmetrikus irny c atom

H-C=O
/
H-*C-OH
/
CH2OH
D-glicerinaldehid

H-1C=O-H
/
H-2C*-OH
/
OH-3C*-H
/
H-4C*-OH
/
H-5C*-OH
/
H-6CH2OH
D-glkz
Az oxocsoporttl legtvolabb es kirlis C atom elrendezst kell hasonltani, a D glicerinaldehid
kirlis sznatomjnak elrendezdshez. (az oxtl legtvolabb es kirlis)
Sznhidrtok fizikai tulajdonsgai:
- a monoszacharidok lltalban szilrd, kristlyos, fehr des z, vzben jl olddnak
- mutarotci:vlltoztatja az anyag a forgatkpessgt.
pl.: glkzoldat+ecetsavkristlyos glkz
Op: 146Co []D(389nm ltal.)=+112,2o
glkzoldat+etilalkoholkristlyos glkz
Op: 150 Co []D=+18,7o
[]D=52,7o
Olvadspont: mindig ua, ez alapjn az anyagot mindig be lehet azonostani.
TOLLENS!
O=1C-H
H-C-OH------- H-C-OH---------/
/
!
/
!
H-2C-OH
H-C-OH
!
H-C-OH
!
/
/
!
/
!
HO-3C-H
HO-C-H
O HO-C-H
O
/
/
!
/
!
H-4C-OH
H-C-OH
! H-C-OH
!
/
/
!
/
!
H-5C-OH
H-C---------------- H-C---------------/
/
/
6CH2OH
CH2OH
CH2OH
- D-glkz
-D-glkz
cikloflavertl!
(kemnyt, ha tbb kapcs.)
(cellulz, ha tbb kapcs.)
alfa s bta jelzi, hogy jobbra vagy balra ll.
Hawort fle bra: Trspont: C atom, szmok az atomok szmt jelentik.

Mivel gyrt a lkot ez a helyes bra. Lehet szk s kd alkat. ltalban szk, mert kedvezbb.
Monoszacharidok tralkata:
e: ekvatorilis
a: axilis
L-D-glkz(1.5) Az egyes s ts sznatomnl zrdik ssze.

Monoszacharidok kmiai tulajdonsgai:


- reakcikpes vegyletek
1. Redukci: polialkohol ( cukoralkohol)

2. Oxidcialdonsav
cukorsav
Fehling fle r., ezsttkr prba: eredetileg aldehidek kimutatsra szolgl (karcsonyfadsz)

3. Izomerizci:- lgok hatsra


aldzndiol formaepimer aldz
izomer ketz
4. szter kpzds: alkoholbl s savbl=> szter s vz
Sav: szerves, szervetlen
szerves + alkohol=szerves sav szervetlen+alkohol=szervetlen sav
pl.. H3PO4-al(foszforsav)nukleinsav enzimek sznhidrt szint lebonts
5. Glikozidok kpzdse: az OH csoport hidrognje helyett CH csoport vagy
szubsztitult CH csoport van (teljes acetl kts)
6. Glikozil-aminok v. N glkozidok kpzdse

Oligoszacharidok: csoportostsa:
1. nem redukl ( nem adjk az ezsttkrprbt) pl: szacharz/rpac. v. ndcukor/
2. redukl
1: szacharz:
2: pl: maltz(maltacukor9

Poliszacharidok: sok monoszacharidbl llnak,


1. tartalktpanyagok pl: kemnyt (gabonamagvak)csupa D- glkzok
kapcsoldnak ssze
Spirlis alak, el nem gaz glkzegysgekbl pl fel, amilzbl, s elgaz lnc amilopektinbl
ll. Kmiai kplete (C6H10O5)n, ahol n egy magas szm.
pl.: glikogn: elgaz C lnc, csak kevesebb gyakorisggal.
2. vzanyagok pl.: cellulz((C6H10O5)n nvnyek vzanyaga) csupa -D- glkz
erjes bonts
pl.: xlinok, kitin (bogarak)
gyapot. tiszta cellulz /mselyem/ + rzoxi-ammnia
Aminosavak, peptidek, fehrjk
amino-karbonsavakaminosavak
fehrjt felkpt aminosavak (proteinogn)
olyan szerves vegyletek, amelyek molekuljban aminocsoport (-NH 2) s karboxilcsoport (-COOH)
egyarnt elfordul.

Az -aminosavak kiemelked jelentsgek az lvilg szmra, mivel a fehrjemolekulk


(proteinek) ptkvei. (Az -aminosavak kzs szerkezeti jellemvonsa, hogy molekulikban egy
aminocsoport s egy karboxilcsoport kapcsoldik ugyanahhoz a sznatomhoz.)

L konfigurcij -aminosav
Elllts:
peptidek, fehrjk hidrolzise ( savas, lgos, enzimatikus)
szintzissel: halognezett vegyletek ( olcs, knnyen elllthat)
Fizikai tulajdonsg: szilrd,kristlyos, vzben jl olddnak, magas az olvadspontjuk.
Az aminosavak ikerionos szerkezetek, azaz nem egyszer aminocsoportot s karboxilcsoportot
tartalmaznak, hanem pozitv tlts ammnium- s negatv tlts karboxiltcsoportot, a savas
karboxilcsoport s a bzikus aminocsoport klcsnhatsa kvetkeztben. Teht molekuln bell van
anion s kation.
Izoelektromos pont: az a pH rtk, amelynl az aminosav molekula sem pozitv sem negatv
tltsfelesleggel nem rendelkezik egyenram hatsra, sem a katd, sem az and fel nem vndorol,
azaz elektoforzist nem mutat.
Ha tlt. a katd fel vndorol katoforzis, ha a + and fel anaforzis. A kett egytt az
elektoforzis.
Amfoter jelleg: Savakkal vagy lgokkal is kpesek reaglni, st kpeznek.
ers savak
Trszerkezet: glicin kivtelvelaminutris(optikai izomerek) C-atom
szinte kivtel nlkl L- sorozatbeliek
-

Kmiai reakcik: Karboxil csoport reakcii: - szteresthetk,


alakthatk,stb..
- dekarboxilezhetk

sav-amidokk,

sav-kloridokk

Aminocsoport reakcii: alkilezhet,acilezhet, arilezhet stb.


oxidcis szerek hatsradezominlds
Peptidek: aminosavak sszekapcsoldsa, peptid, ms nven sav-amid ktssel
Lnyege: 2 gy kapcsoldik ssze, hogy az egyik aminosav molekula karboxilcsoportja reagl a
msikkal
oligopeptidek(-10) n<10
poli n=10-100
makro n>100
Ellltsa: aminosavakat kell sszekapcsolni
1. vdett aminosav szrmazk ellltsa
2. peptidkts ltrehozsa
3. vdcsoport eltvoltsa
N- terminlis aminosav: lnc eleji szabad NH 2 csop.
C- terminlis aminosav: lncvgi szabad- COOH csop.

Fehrjk: polipeptidek
specifikus hatr, szerkezet anyagok
szerkezetk jellemz az ket elllt llnyre
protein: elsnek lenni
Fizikai tul.: klnbz az oldhatsguk
pl.: tojsfehrje vzben olddik
alkohol v. semmibe
fehrje oldatok: kolloid rendszerek, koagullhatk: - reverzibilis
- irreverzibilis kicsaps
denaturldott fehrje
Szerkezete:
1. primer struktra: aminosav-szekvencia
2. szekunder struktra (msodlagos szerk.)
-redztt sk vagy lemezes (-lemezek) fibillis feh., hidrognkts
-hlix vagy alfa-hlix szerkezet globulris fehrjk, hidrognktsek
3. tercier szerkezet: globulris: polipeptid lnc egsznek az alakja; fibrilris:
polipeptidlnc egymshoz val illeszkedse
4. kvaterner str.: alegysgek esetn pl.: hemoglobin
A fehrjk tpusai
1.) Konformci szerint

FIBRILLLIS FEHRJK, melyeknek tercier struktrjra az jellemz, hogy a


molekulknak csaknem teljes hosszban egyfle szekunder szerkezeti elem van jelen, gy a
hajat -hlix, mg a selymet b-red szerkezeti elemek ptik fel.

GLOBULRIS FEHRJK, amelyek harmadlagos szerkezetre random (rendezetlen)


szakaszok is jellemzk, mg ms szakaszok -redztt vagy -hlix struktrt vesznek fel.
Ilyenek az immunglobulinok, a hemoglobin, az albuminok. Molekulik nagyjbl gmb
alakak.

2.) Vegyi sszettelk szerint

Egyszer fehrjk (proteinek), amelyek csak aminosavakra hidrolizlhatk.

sszetett fehrjk (proteidek), amelyek aminosavakon kvl ms, szerves vagy szervetlen,
n. nem fehrjerszt is tartalmaznak. Ilyen a hemoglobinban a hem, ami vastartalm
porfirinvzas vegylet; a tejben a kazein, ami foszftcsoportot tartalmaz. A nv utal a nem
fehrje rsz milyensgre: lipoproteid (a nem fehrje rsz lipid), glkoproteid (a nem fehrje
rsz sznhidrt) stb.

3.) Funkci szerint

Struktrfehrjk, az llnyek szerkezett meghatroz fehrjk (szaru).


Enzimek, vagyis biokataliztorok.
A sejtek kommunikcijban fontos fehrjk (hormonok, receptormolekulk).
Transzportmolekulk.
A mozgsban jelents fehrjk (aktin, miozin, mikrotubulosok fehrji).
Immunfehrjk (immunglobulinok).
(Energiahordozk)

Nem megfelel krlmnyek kztt a termszetes lnckonformci megsznhet, ennek okai:

az ionkoncentrci megvltozsa
pH-vltozs (a tltssel rendelkez csoportok tltse megsznhet, az oldallncok ennek
kvetkeztben elmozdulhatnak egymstl, s ms oldallncok kztt jhetnek ltre ktsek)

hmrskletvltozs (a hmozgs hatsra elbb a gyengbb, majd magasabb hmrskleten


akr a kovalens diszulfidhidak is felszakadhatnak)
sugrzsok, amelyek kpesek a kovalensktsek felszaktsra.

Kvetkezmnyei:

Denaturlds: az eredeti funkci megsznse.


Koagulci: a kolloid llapot megsznse (kicsapds).
Mind a denaturci mind a koagulci lehet megfordthat - reverzibilis -, vagy
visszafordthatatlan - irreverzibilis -.

Fehrjeeredet aminosavak:
Nuklein savak: nukleotid egysgekbl llhidrolzissel sztesnek
nitrogn tartalm bzis
cukor(ribz/dezoxiribz)
foszforsav H3PO4
bl ll!
Purin bzisok: kt gyr szekapcsoldsbl: purimidin (6 kt Na-al) iminazol (5 egy Na-al)
Purin bzisok: adein, guanin
Imidazol bzisok: citozil, uracil, timin
Polinukleotidok: DNS(dezoxi-ribo-nukleinsav),RNS
1. elemi ptanyag a nukleotid
2. foszft-szter ktsek kapcsoldnak
3. polimer elgazst nem tartalmaz
RNS}
DNS}adenin (A) guanin(G) citozin (C)
DNS: timin T
RNS: uraccil U
DNS szerkezete: paprkomotogrfia
rntgen-szerkezet vizsglat
sszettelk egy fajon bell llandfajspecifikus
A=T}
G=C}mennyisgk azonos
RNS szerkezete: csak rszlegesen rendezett
r-RNS- riboszmlis RNS
t-RNS- transzfer RNS aminosavat szllt a fehrjeszintzis helyre, 60 fle van belle, aminosav
specifikusok
m-RNS messenger v. hrviv RNS rvid let
Nuklezok nukleinsavak bontsra
ribonuklezok RNS specifikusak
dezoxiribo-nuklezok DNS-re specifikusak

Az ATP molekulban nagy bels energiatartalom a ktsek energiamegktsre kpesek.


NAD: nikotinsav-amid-adenin-dinukleotid
NADP: nikotinsav-amid-adenin-dinukleotid foszft
FAD: flavin-adenin-dinukleotid