Konsep pendidikan dari perspektif agama Buddha

Menurut agama Buddha .
‡ Siapakah dia yang digelar guru ‡ Pada zaman purba kala, sebelum agama buddha diajar di rumah Rahib, pendidikan Brahmanic dijalankan di rumah seorang guru. ‡ Kriteria kemasukan:  berasaskan kepada sistem kasta dan dikhaskan untuk djivas(iaitu Barahmanas dan Kshatriyas) sahaja.

Dengan wujudnya agama Buddha..
‡ Rumah rahib atau Sangha(dikawal oleh sekumpulan guru) telah menggantikan rumah guru sebagai tempat untuk belajar ajaran Buddha

Apa syarat kemasukannya? kemasukannya? 
Bukan sahaja terhad kepada rahib dan rahib perempuan sahaja tetapi kepada sesiapa

yang berminat(termasuk mereka yang
bukan menganut Buddha)

Tahukah anda??? anda???

‡ Kaedah penyampaian 
Secara lisan dan tidak berpandukan buku.  Dikehendaki menghafal segala yang terkandung dalam Dhamma(kebenaran) dan Vinaya(disiplin atau peraturan)

Berbanding dengan agama Islam.. 
Mereka membuat penaakulan, berbahas, bertengkar secara konstruktif , seterusnya mengemukakan idea masing-masing..

dibenarkan

Teknik penyampaian yang digunakan!!!

‡ Penggunaan jadual ‡ Ilustrasi ‡ Eksperimen

Apa yang diajar??

‡ Mata pelajaran kerohanian ‡ Rukun-rukun agama lain ‡ Falsafah

Lama-kelamaan ..

rumah rahib seperti Takshila dan Nalanda berkembang pesat sehingga mencapai

status universiti.