You are on page 1of 2

Formaci

Catleg de Cursos

IFCT0310

Administrador/a de Bases de Dades (Certificat


de Professionalitat Nivell 3)
OBJECTIU
Administrar un sistema de bases de dades, interpretant el seu disseny i estructura, i realitzant
l'adaptaci del model als requeriments del sistema gestor de bases de dades (SGBD), aix com
la configuraci i administraci del mateix a nivell fsic i lgic, per tal d'assegurar la integritat,
disponibilitat i confidencialitat de la informaci emmagatzemada.

PERFIL DENTRADA
- Persones preferentment en situaci datur i inscrites en el Servei dOcupaci de Catalunya.
- Formaci requerida: Ttol de batxiller o equivalent a efectes acadmics, prova daccs als
cicles formatius de grau superior o prova daccs a la universitat per a majors de 25 anys.
Es valorar que lalumne tingui una formaci a nivell de Cicles formatius de grau superior
o FPII de las famlies o especialitats d'Administraci de Sistemes informtics o
Desenvolupament de Sistemes informtics, o b Titulaci universitria en Informtica i/o
telecomunicacions, i vulgui especialitzar-se en lAdministraci de Bases de Dades.
Es valorar que lalumne tingui i acrediti experincia professional prvia en el camp de les
telecomunicacions i tecnologies de la informaci i que necessiti disposar dun certificat de
professionalitat per acreditar la seva experincia en ladministraci de bases de dades.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS


- Administrador/a de bases de dades.
- Tcnic/a en Data Mining (mineria de dades)
- Analista orgnic.

CONTINGUTS / TEMPORALITZACI DEL TEMARI


Relaci de mduls formatius:
MF0223_3: Sistemes operatius i aplicacions informtiques.
170 hores
UF1465: Computadors per a bases de dades (60 h)
UF1466: Sistemes d'emmagatzematge. (70 h)
UF1467: Aplicacions microinformtiques i Internet per a consulta i generaci de
documentaci. (40 h)
MF0224_3: Administraci de sistemes gestors de bases de dades.
200 hores
UF1468:
Emmagatzematge
de
la
informaci
i
introducci
a
SGBD.
(50
h)

UF1469: SGBD i installaci. (70 h)


UF1470: Administraci i monitoritzaci dels SGBD instal lats. (80 h)

Cofinancen:

MF0225_3: Gesti de bases de dades.


UF1471: Bases de dades relacionals i modelat de dades (70h)
UF1472: Llenguatges de definici i modificaci de dades SQL. (60h)
UF1473: Salvaguarda i seguretat de les dades. (70h)

200 hores

IFCT0310FCO: Formaci complementria (inserci laboral, sensibilitzaci mediambiental


i igualtat de gnere, prevenci de riscos)
20 hores
MP0313: Mdul de prctiques professionals no laborals

80 hores

DURADA
670 hores (590 hores de formaci teric-prctica i 80 hores de prctiques a empreses)

CALENDARI PREVIST
PER A MS INFORMACI: formacio@barcelonactiva.cat
LLOC REALITZACI: Edifici MediaTIC 1 planta C/ Roc Boronat, 117 (entrada per c/
Sancho dvila) 08018 Barcelona

Cofinancen: