Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II – Varianta 023
Rezolvaţi următoarea problemă: R1 I1 Consideraţi porţiunea de circuit din figura alăturată, pentru care M se cunosc valorile rezistenţelor celor cinci rezistoare: R1 = 6 Ω, R2 R2 = 3 Ω, R3 = 2 Ω, R4 = R5 = 6 Ω, precum şi intensitatea curentului prin rezistorul de rezistenţă R1, I1 = 1,2 A. Calculaţi: A I2 a. rezistenţa echivalentă RAMB a ramurii superioare (formate din gruparea rezistoarelor R1, R2, şi R3); R4 N b. rezistenţa echivalentă RAB a porţiunii de circuit considerate; c. intensitatea I2 a curentului prin rezistorul de rezistenţă R2; d. tensiunea UMN indicată de un voltmetru ideal (RV → ∞ ) conectat între bornele M şi N.

(15 puncte)
R3 B R5

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

C.2

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu