PENGURUSAN MESYUARAT

AGENDA MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT

• Agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kecil merupakan aliran perjalanan mesyuarat yang telah dirancang sebelum sesuatu mesyuarat diadakan. • Ianya merupakan satu rangka protokol mesyuarat. • Antara agenda yang perlu dimasukkan setiap kali mesyuarat AJK adalah:
Ucapan pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara-perkara berbangkit Laporan daripada Ketua Biro atau Pengerusi Jawatankuasa Kecil  Hal-Hal lain    

2.1 Kata-kata aluan Pengerusi 2.2 Pengesahan Minit Mesyuarat lalu 2.3 Perkara berbangkit 2.4 Laporan Pengurusan Kurikulum 2.5 Pengurusan HEM 2.6 Pengurusan Kokurikulum 2.7 Pengurusan Kewangan 2.8 Hal-hal lain

2.1 Kata-kata aluan Pengerusi 2.2 Ucapan Tetamu Kehormat dan Perasmian Mesyuarat Agong 2.3 Pengesahan Minit Mesyuarat lalu 2.4 Perkara berbangkit 2.5 Membentang Laporan Kewangan 2.6 Pemilihan AJK baru dan Auditor 2.7 Ucapan Penangguhan 2.8 Hal-hal lain (Pengumuman nama AJK baru)

Bagi memastikan sesuatu mesyuarat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif pihak-pihak yang bertanggungjawab mestilah menetapkan perkara berikut: • Membincangkan butiran-butiran mesyuarat yang bakal diadakan seperti tujuan dan siapakah yang terlibat • Mendapatkan tarikh mesyuarat - ditetapkan oleh pengerusi & setiausaha • Menyediakan agenda dan laporan - tanggungjawab setiausaha • Arahan untuk mengadakan mesyuarat - tanggungjawab pihak atasan seperti pengerusi persatuan atau guru penasihat • Mengedarkan surat jemputan

• Membuat tempahan keperluan – setiausaha dan ahli jawatankuasa terlibat membuat tempahan meja, makanan, atau minuman untuk ahli mesyuarat • Memastikan keperluan - segala keperluan untuk ahli seperti laporan mesyuarat lepas, buku catatan atau pen dipastikan ada untuk setiap ahli • Laporan akhir – setiausaha menyediakan laporan dan disimpan sebagai rekod.

Dapatkan tarikh mesyuarat

Sediakan agenda dan laporan

Arahan untuk Mengadakan mesyuarat

Mula

Mengedarkan surat jemputan

Laporan akhir

Memastikan keperluan

Membuat tempahan keperluan

BIBLIOGRAFI
Dr. Tam Yeow Kwai. (2010). Pengurusan Kokurikulum. Selangor Kumpulan: Budiman Sdn. Bhd