Introducere în Psihologie

V. Omul concret despre obiectul psihologiei

1.

2. 3. 4.

5.

Aspectul psihic propus ca obiect de studiu. studiu. Reprezentan i, promotori. promotori. Concepte propuse. Metoda utilizat . propuse. Metoda Contribu ii. Limite teoretice/metodologice. ii. Limite teoretice/metodologice. Încercari de redresare, reînnoire - curentele reî neo... neo... Aprecierea personal cu privire la for a explicativ a perspectivei propuse.

1.1. Aspectul psihic propus ca obiect de studiu  

Omul concret, unitar, în integralitatea existen ei sale este statuat ca obiect al psihologiei de c tre psihologia umanist . Denumit i Åa treia for în psihologieµ (al turi de behaviorism i psihanaliz ), psihologia umanist se caracterizeaz prin focalizarea aten iei pe experien a persoanei ca fenomen primar, pe experien ele umane unice (dragoste, ur , speran ) cu semnifica iile lor personale, pe activitatea personal în care sunt implicate procese, func ii i capacit i psihice indisociabile de concretul existen ei persoanei în lume, în mediul s u.

1.2. Reprezentan i, promotori Reprezentan 

Orientarea a fost ini iat în 1950, prin Maslow i C.Rogers, în America i exprim nevoia resim it de psihologi de a reintegra într-un tot ceea ce colile anterioare au disociat în existen con tient sau incon tient , manifest sau latent etc, respectiv OMUL. Nevoia de reinterpretare holist a omului, de afirmare a unicit ii sale, transpare din toate conceptele lansate de psihologii umani ti.

C.Rogers (1902-1987) 

Pentru C.Rogers, obiectul psihologiei este Sinele unic i individual al omului. Acesta face ca omul s nu fie un sclav sau o ma in ci o persoan capabil s se construiasc , s devin , pân la deplina autorealizare. Omul nu este o fiin dirijabil din exterior ci o fiin proactiv care î i alege liber propiile c i de valorificare a propiului poten ial.

A. Maslow(1908-1970) 

Un alt umanist, Maslow prin concepte precum piramida trebuin elor umane, metamotiva ie uman , autoactualizare ofer o viziune asupra omului care limiteaz conceperea acestuia în termeni mecanici ti.

G.W.Allport (1897-1967) 

G.W.Allport, tot din perspectiv umanist afirm c psihologia nu trebuie s studieze un om artifical ci omul real compus din structuri unice i concrete.

2.2. Metoda utilizat Metoda 

Adep ii psihologiei umaniste recurg la o metodologie bazat pe în elegerea i interpretarea semnifica iilor subiective ale comportamentelor, a scopurilor i motivelor ac iunilor umane.

Contribu ii 

Psihologia umanist propune i o nou finalitate a psihologiei: facilitarea maturiz rii psihice i sociale a oamenilor prin schimb ri la nivelul societ ii (societatea Eu-psihic ) Eu-