You are on page 1of 384

BRK ILDIK, BDIG MTYS, EGRESI KATALIN, FEKETE BALZS,

H. SZILGYI ISTVN, GYRFI TAMS, JAKAB A N D R S , KNCZL MIKLS,


PAKSY M T , PTERI ZOLTN, RIG A N E T T , SZAB MIKLS,
SZIGETI PTER, TAKCS PTER, TATTAY SZILRD

LLAMELMLET

M O D E R N

ELZMNYEI

LLAM

ELMLETNEK

TRTNETI ALAPVONALAI

S Z E N T ISTVN TARSULAT
az Apostoli S z e n t s z k K n y v k i a d j a
Budapest 2009

A K T E T SZERZI

I. rsz
Bevezet: Takcs Pter
1. fejezet: Takcs Pter s
Knczl Mikls
2. fejezet: PaksyMt, Tattay
Szilrd s Takcs Pter
II. rsz
Bevezet: Takcs Pter
3. fejezet: Takcs Pter s
Pteri Zoltn

4. fejezet: Rig Anett s Jakab


Andrs
5. fejezet: Takcs Pter
6. fejezet: Egresi Katalin s
Paksy Mt
7. fejezet: BdigMtys
III. rsz
Bevezet: Takcs Pter
8. fejezet: Takcs Pter

9. fejezet: Takcs Pter


10. fejezet: Szab Mikls,
Szigeti Pter s Takcs
Pter
11. fejezet: Takcs Pter
12. fejezet: brk Ildik, Bdig
Mtys, Fekete Balzs,
Gyrfi Tams, H.
Szilgyi Istvn, Szigeti
Pter s Takcs Pter

Az EGYES SZERZK LTAL RT FEJEZETEK

Abrk Ildik 12,2,2,1-3


[trsszerzknt]
Bdig Mtys 7; 12,1,1,1-3

Jakab Andrs 4,3; 4,5,1; 4,5,2


[trsszerzknt]; 4,5,3;
4,5,4 [trsszerzknt];
4,6,1-6

Egresi Katalin 6,1,2-3; 6,1,5;

Knczl Mikls 1,5

6,2,2

Fekete Balzs 12,2,3

PaksyMt 2,1; 2,4; 2,7-8;


6,1,1; 6,1,4; 6,2,1,1-4;
6,2,3,1^4

Gyrfi Tams 12,1,2,1-7

Pteri Zoltn 3,2

H. Szilgyi Istvn 12,2,2,1-3.


[trsszerzknt]

Rig Anett 4,1-2; 4,4; 4,5,2


[trsszerzknt]; 4,5,4

[trsszerzknt]; 4,6,7;
4,7
Szab Mikls 10,3,1-6
Szigeti Pter 10,4,3; 12,3,2
Takcs Pter I. Bevezet;
1,1-Ai 2,5; 2,9; II.
Bevezet; 3,1; 5; III.
Bevezet; 8; 9;
10,1,1-3; 10,2,1-2; 11;
12,0,1; 12,2,1; 12,3,1
Tattay Szilrd 2,2-3; 2,6

KZREMKDK

A szerkesztsben s a kiads elksztsben kzremkdtt: Knczl Mikls s Paksy Mt. A latin


s grg nyelv idzetek szvegnek gondozsban segtsget nyjtott Lukcsi Tams (grg) s
Knczl-Kiss Erzsbet (latin).
A 2007-ben megjelent els kiads vltozatlan utnnyomsa
A szerzk s a szerkeszt, 2007
ISBN 978 963 361 895 0
Szent Istvn Tarsulat
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 1.
Felels kiad: Dr. Rzsa Huba alelnk
Felels kiadvezet: Farkas Olivr igazgat
Nyomta s kttte: AKAPRINT Nyomdaipari Kft.
Felels vezet: Freier Lszl
lordelte: Knczl Mikls

Tartalomj egyzk
ELS RSZ
AZ LLAM ELMLETNEK ANTIK S KZPKORI ELZMNYEI

Bevezet: Az elmlet- s eszmetrtnet tanulmnyozsnak mdszerrl

1. Eszmny s valsg a politikban. Az kori grg llamblcselet vzlata


1.1. A grg politikai gondolkods ltalnos jellege
1.2. A kezdetek
1.3. Platn politikai blcselete
1.4. Arisztotelsz politikai
filozfija
1.5. A rmai kor llamblcselete

14
14
17
22
31
41

2. Hit, rtelem, kzj. A keresztny politikai blcselet fbb jellemzi


2.1. Hit s rtelem
2.2. Szent goston a kt vrosrl"
2.3. Regnum s sacerdotium
2.4. Johannes Salisbury elmlete
2.5. Aquini Szent Tams jog- s llamblcselete
2.6. Marsilius s Ockham elmletei
2.7. A reformci s az ellenreformci llamelmlete
2.8. Keresztny politikai gondolkods a XIX-XX. szzadban
2.9. A kzj

53
54
55
59
60
62
79
81
92
104

MSODIK RSZ
A MODERN LLAM ELMLETNEK TRTNETI ALAPVONALAI

110

Bevezet: A modern llam

110

3. Pragmatizmus s utpizmus a politikban. A renesznsz kor


politikai gondolkodsa
3.1. Politika s erklcs Machiavelli elmletben
3.2. A renesznsz utpik

129
129
136

4. Fggetlensg, fhatalom, llam. A szuverenits elmletei


4.1. A szuverenits fogalma
4.2. A szuverenits klasszikus elmletei
4.3. A szuverenits-fogalom a nemzeti alkotmnyjogokban
4.4. A szuverenits fogalmnak httrbe szorulsa
4.5. A szuverenits alkonya
4.6. Az Eurpai Uni s a tagllamok szuverenitsa
4.7. A jv nyitott krdsei

144
144
145
149
154
156
158
162

5. llam, megllapods, jogszersg. A trsadalmi szerzds elmletei


5.1. Alapfogalmak
5.2. A klasszikus szerzdselmletek elzmnyei
5.3. A klasszikus szerzdselmletek
5.4. A szerzdselmletek kritiki
5.5. A megjult kontraktualizmus

164
164
166
170
189
191

6. sz s trtnelem. A felvilgosods kornak az llamra vonatkoz tanai


6.1. A felvilgosods kpviseli az llamrl
6.2. A nmet racionalizmus llamblcselete

192
192
199

7. Konszenzus, rszvtel, tbbsg


Az llam s a demokrcia viszonynak elmletei
7.1. Bevezet
7.2. Demokrcia az korban s az jkorban
7.3. Klasszikus jkori demokrcia-elmletek
7.4. Kortrs demokrcia-elmletek
7.5. A rszvteli elv s az llami mkds
7.6. A tbbsgi elv s a morlis tagsg

210
210
211
214
220
222
225

HARMADIK RSZ
A XIX-XX. SZZAD URALKOD ESZMI S HATSUK AZ LLAMRA

Bevezet: Az uralkod eszmk"

229
229

8. A liberalizmus s a liberlis llam eszmje


8.1. A liberalizmus ltalnos jellemzi s irnyzatai
8.2. A liberlis llameszmnyek
8.3. Brlat s mltats

240
241
255
267

9. A konzervativizmus s a konzervatv llameszmny


9.1. A konzervativizmus jellemzi s vltozatai
9.2. A konzervatv llameszmny
9.3. Brlat s mltats

271
272
278
286

10. A szocializmus s a szocialista-kommunista llameszme


10.1. A szocializmus ltalnos jellemzi
10.2. A szocializmus irnyzatai
10.3. A szocialista llam

290
291
305
318

11. A nacionalizmus s a nemzetllam eszmje


11.1. A nacionalizmus ltalnos jellemzi
11.2. Nemzet-fogalmak s nemzet-felfogsok
11.3. A nemzetllam

328
328
331
336

12.Modern, alternatv, posztmodern. Kortrs gondolkodk nzetei


llamrl s politikrl
12.1. A politikai filozfia jabb irnyai
12.2. Az alternatv politikai mozgalmak elmletei
12.3. Posztmodern elmletek
Rvidtsek jegyzke

350
351
365
377
387

Els rsz
Az llam elmletnek antik s
kzpkori elzmnyei
Bevezet: Az elmlet- s eszmetrtnet
tanulmnyozsnak mdszerrl
Az llamtan, mint ksbb megindokoljuk, a modern llam elmlete. Egy ilyen elmlet kifejtse eltt azonban - igazodva a tudomny s a tudomnyos ismereteket kzvett tanknyvi
hagyomnyokhoz is - clszernek tnik legalbb vzlatosan ttekinteni azt a trtnetileg keletkezett gondolati alapanyagot", amelyre az llamtan mveli tmaszkodtak s tmaszkodnak
ma is, amellyel alkalmasint vitatkoztak s vitatkoznak, s amelyet bizonyos vonatkozsban
folytattak, mg msokban meghaladtak.
Clok s mdszerek Az elmleti ismeretek trtnetileg keletkezett gondolati alapanyagnak" ttekintsekor, mint minden tudomnyterleten, az llamtan tern is tudatosan
kell viszonyulnunk a megismers cljaihoz, s tisztban kell lennnk azokkal a lehetsges
mdszerek kel, amelyekkel a kvnt clok elrhetk.
Ami a clokat illeti, az itt kvetkez elmlettrtneti" ttekints - az ilyen vonatkozsban ltalnosan elfogadott tudomnyos, kulturlis s oktatsi megfontolsok rvnyestse mellett - elssorban arra trekszik, hogy a trtnetileg felhalmozott ismeretanyag
sajtos struktrj vzlata rvn elksztse a modern llam elmlett. Ennek rdekben valamilyen rtelemben a jelen rszv kell tennie a mlt szellemi valsgnak egy-egy darabjt.
Ez azt is jelenti, hogy nem az elmletek s eszmk valsgos" trtnett rekonstruljuk itt,
hanem a lehetsges ismeretek krbl kivlasztjuk a trgyunk szempontjbl relevns elemeket, s azokat - mint a mlt megrzsre rdemes rszeit - kapcsolatba hozzuk a modern
llammal s annak elmleteivel.
A kvetend mdszereket az elemzs cljn tl elssorban az elmletek trtnetnek
rekonstrukcis lehetsgeirl alkotott felfogsunk hatrozza meg. Milyen lehetsgek kzl
vlaszthatunk?
Az egyes elmletek trtnett nhnyan csupn idbeli egymsutnisgknt fogjk fel,
s felteszik, hogy a ksbb szletett elmletek - pusztn azrt, mert megalkotjuk pthetett eldei nzeteire, tvehette azok helyes elemeit s kiiktathatta hibikat - szksgkppen
fejlettebbek vagy tkletesebbek a korbbiaknl. Filozfiatrtnetben pldul Georg W. F.
Hegel (1770-1831) azt sugallta, hogy mivel mindig a jelen helyzetnkbl nylik a legjobb
rlts a mlt eszmire (mertper defmitionem a jelen" a legmagasabb fejldsi fok), a ksb7

bi elmlet - feltve, hogy megalkotja nem kvet el hibt - fejlettebb a korbbinl. Ezzel
persze egy kicsit mr nmagban is gyanss tette e felfogst, hisz lnyegben azt lltotta, hogy az filozfija tartalmilag meghaladta Immnuel Kantt (1724-1804). Ez azonban
vitathat, miknt a mgtte rejl elmlettrtneti llspont is.
A helyzet persze ennl bonyolultabb. A tuds trtneti kiplsnek lineris mdja, illetleg felplsnek kumulatv struktrja ugyanis a termszettudomnyokra valban jellemz. A tudomnyok e terletn f szably szerint kijelenthet, hogy Antoine Lavoisier (1743
1794) kmija jval fejlettebb, mint a Paracelsus (1493-1541), Carl F. Gauss (1777-1855)
pedig tbbet tudott, egyebek mellett, az optika bizonyos krdseirl, mint Isaac Newton
(1643-1727). A f szably all persze a termszettudomnyokban is szmos kivtel akad:
a kopernikuszi fordulat", a Bolyai-fle geometria vagy Einstein relativitselmlete azt jelentette, hogy egy-egy tuds ttri az ismeretek mr kiplt rendszert, s mindent ellrl
kezdve egy addig ismeretlen szemllet alapjn j rendszert alapoz meg vagy pt fel.
A trsadalomtudomnyok - gy az llamtudomnyok is - ezzel szemben f szably szerint nem linerisan fejldnek s nem kumulatv mdon ptkeznek, hanem inkbb n. paradigmkba szervezdnek. E kifejezs (grg eredetije szerint:
- melyet a muvszettrtnetben E. H. Gombrich (1909-2001), a tudomnytrtnetben pedig Thomas S.
Kuhn (1922-1996) vezetett be (m amit itt az vktl nmileg eltr rtelemben hasznlok)
- arra utal, hogy minden korszakban ltezik egy vagy nhny olyan viszonylag szilrd fogalmi hl s gondolkodsi md, amelynek keretben a tudskzssg megragadja, vgiggondolja s
megvitatja a klnbz jelensgeket. Amikor egy-egy paradigma uralkodv vlik, az adott
tudomny mveli ennek alapjn keresik, s ebbe a gondolati keretbe ptik be az jonnan
megismert tnyeket. Az j elmleti eredmnyek egy-egy ilyen fogalmi hlt s gondolkodsi mdot gazdagtanak, s ennek keretben bvtik a valsgrl alkotott tudsunkat. Egy
id utn azonban elkerlhetetlenl kiderl, hogy a valsg nem teljesen olyan, ahogyan azt
a krdses paradigma keretben lertk. Ilyenkor j, a korbbival nem sszeegyeztethet paradigmkat dolgoznak ki, s ezekben rzkelik, elemzik, illetve trgyaljk meg a jelensgeket.
Az llamtan tern ilyen gondolkodsi keretet s fogalmi hlt jelentenek - egyebek mellett
- a szuverenits, a trsadalmi szerzds, az llamrezon vagy a demokrcia elmletei.
Fontos krds az is, hogy egy elmletet mennyire tekintsnk azon krlmnyek ltal
meghatrozottnak, amelyek kztt szletett, s hogy e meghatrozottsg" valjban mit is
jelent. Termszetesen minden tudomnyos elmlet trsadalmi termk s a ltrejttekor jellegzetes korviszonyok nyomait viseli magn. m ennek mrtke s mdja igencsak klnbz lehet. A trsadalomtrtneti mdszer hvei szerint az egyes mveket elssorban a megalkotsuk idejn fennll s azok szerzire hatst gyakorl gazdasgi, politikai, erklcsi, jogi
viszonyokra tekintettel kell vizsglnunk s megrtennk, mert ezekhez kpest minden ms
tnyez msodlagos. A szellemtrtnet hvei ezzel szemben az egyes korszakokban felhalmozott tudst, vagy az adott idben, illetleg helyen hat kulturlis hagyomnyokat lltjk
eltrbe. Ezzel azt hangslyozzk, hogy a vizsglt gondolatrendszer vagy m szempontjbl
ez a meghatroz. Ha az elbbi mdszer materialista trtnelemszemllettel trsul, akkor
annak hve valsznleg azt mondja: az llamelmletnek nincs is nll, vagyis a gazdasgi,
trsadalmi s politikai viszonyoktl fggetlen trtnete. Ha viszont a szellemtrtneti mdszert viszik tl egy bizonyos ponton, akkor az egyes elmletek s eszmk rk" volthoz
jutunk.
Sajtos vlfaja e felfogsnak az az elgondols - amit a filozfiatrtnet vonatkozsban a
nmet Nicolai Hartmann (1882-1950) fogalmazott meg plasztikusan -, hogy az egyes tudomnyoknak, illetleg az azok keretben szletett elmleteknek tulajdonkppen nincs is tr-

tne te, hanem csak problmi vannak. A problmk teht llandak (kilezetten fogalmazva:
minden tudomnynak megvannak a maga rk krdsei), csupn a vlaszok klnbzk.
Eszerint minden nagy gondolkod ugyanazokat a krdseket jrja krl (az llamelmlet
tern ilyen pldul a hatalom s a jog viszonya", engedelmessg s engedetlensg", az
llamforma" problmja s gy tovbb), de eltr vlaszokat ad rjuk. Ez az elgondols ha eltlozzk (vagyis teljesen megfeledkeznek az elmletek trsadalmi krnyezetrl) - ktsgtelenl groteszk eredmnyekhez vezethet, m kvetelmnyeit mrtktartan alkalmazva
nem teljesen elvetend.
Platn (427-347), Hobbes (1588-1679) s Montesquieu (1689-1755) sorai eszerint gy
is olvashatk, mintha nem, vagy nem kizrlag kortrsaiknak rtk volna mveiket, hanem
- az rk krdseket" trgyalva - eldeiknek s utdaiknak, teht szmunkra is. Legyen
brmily meglep: aki tudomnyos elmleteket alkot, az rszben kortrsainak r, rszben pedig - szndktl olykor fggetlenl - az rkkvalsgnak is, melynek szerencsnk okn
nhny vtizeden t mi is rszesei vagyunk. Az persze mindig vitathat, hogy egy-egy alkots vajon livre de circonstance (a trtnelmi pillanat hatsa alatt szletett, alkalmi jelleg
m), vagy van benne valami idtlen s ezrt rk; m az biztos, hogy a komoly tudomnyos
mveknek mindig van valami idtlen rvnyessge is. Ennek szmos kvetkezmnye van.
Az egyik az, hogy ezt elfogadva Platn, Hobbes s Montesquieu mvei gy is olvashatk,
mintha egymssal s velnk beszlgetnnek.
Ktsgtelen, hogy ha a trtnetileg felhalmozott ismereteket e nem par excellence trtneti mdon kezeljk, annak az a veszlye, hogy knnyen a prezentizmus nven eltlt s
mltn eltlhet eljrshoz jutunk. Ez abban ll, hogy a mltbl csak azt emeljk ki, ami
bennnket itt s most rdekel. Ezen eljrs kpviseli a klnbz fogalmak mai tartalmt
- abban a hiszemben, hogy elmlettrtnetet mvelnek - visszavettik a mltba, amivel az
imnt emltett virtulis beszlgetst" erszakos nyelvi s gondolati terrorr teszik.
Ennek azonban elejt vehetjk azzal, ha mind sajt, nagyon is korhoz kttt pozcinkat,
mind pedig az idtlen rvnyessggel (is) br elmlettrtneti anyagot sub specie aeternitatis
[az rkkvalsg nzpontjbl] prbljuk megtlni. Ennek lehetsgt a XX. szzad egyik
legjelentsebb gondolkodja, az amerikai John Rawls (1921-2002) - ms vonatkozsban gy fejezte ki: az ltala ajnlott perspektva s mdszer kpess tesz arra, hogy prtadanul
tlkezznk, mg olyan szemlyekknt is, akik nem kortrsai egymsnak, hanem klnbz
nemzedkekhez tartoznak. Ha ennek a helyzetnek a nzpontjbl ltjuk a helynket a trsadalomban, akkor sub specie aeternitatis ltunk: nem csupn az sszes trsadalmi nzpontbl, de minden idk valamennyi nzpontjbl ltjuk az ember helyzett. Az rkkvalsg
perspektvja nem tlvilgi perspektva, s nem is egy transzcendens lny nzpontja; inkbb
a gondolkods s rzs olyan formja a trsadalmi vilgon bell, amit sszeren gondolkod
szemlyek tehetnek magukv. S ha ezt megtettk, akkor mindenkinek a nzpontjt egyesteni tudjk, brmelyik nemzedkhez tartoznak is, s olyan szablyoz elvekhez kpesek
eljutni, amelyeket mindenki magv tehet sajt lete szmra, a sajt nzpontja alapjn."
E felttelezs nhny tovbbi megszorts elfogadsa esetn sszeegyeztethet a manapsg igen befolysos hermeneutikai mdszerrel is. A hermeneutika ugyanis - mint a megrts" tudomnya (mely mdszertanilag tbb valamely szvegnek az egyszer megismerst
clz rtelmezsnl") - eleven kapcsolatba hozza a mlt s a jelen horizontjt. Ezt egyebek
mellett gy teszi, hogy az alkalmazs" s a konkretizls" (vagy ahogy az irnyzat kpviseli mondjk: az applikatv megrts) rvn folyamatosan kapcsolatba hoz hrom tnyezt: a
szveg alkotjt, magt a szveget s annak rtelmezjt. A hermeneutika jeles kpviselje,
a nmet Hans-Georg Gadamer (1900-2002) ezt gy magyarzta: A jelen horizontja valjban szntelenl alakul. ... A jelen horizontja teht egyltaln nem alakul ki a mlt nlkl.
9

Magban vve ugyangy nem ltezik, mint a trtneti horizontok, melyekre szert kellene
tennnk. A megrts inkbb mindig az ilyen lltlag magukban vve ltez horizontok sszeolvadsa. ... az j s a rgi [a hagyomnyban, s gy a szellemi hagyomnyban is] egyre-msra
eleven rvnyessgg olvad ssze, egyltaln anlkl, hogy az egyik s a msik kifejezetten
elklnlne egymstl."
Ha ez gy van, akkor tovbbi krdseket vet fel az, hogy a megismersi s megrtsi folyamatban miknt viszonyuljunk ahhoz a szveghez (textushoz), amelyekben a figyelmnkre
ma is rdemes elmletek fennmaradtak, illetleg amelyek a gondolatokat kzvettik.
A trsadalomtrtneti s a mrskelt szellemtrtneti megkzelts tulajdonkppen kontextualista mdszer, vagyis olyan, ami az egyes mveket s elmleteket keletkezsk krnyezetben - pldul az adott korszakban zajl hatalmi harcok vagy intellektulis vitk kzegben - vizsglja. Ezzel szemben nhny szakember a textualista eljrs hve, s azt hangslyozza, hogy a rgi gondolatok s eszmk elemzinek elssorban a fennmaradt szvegekre kell
figyelnik: teht nem a trsadalmi vagy szellemi krlmnyek, hanem a szveg alapjn kell
feltrnunk az elmletek tartalmt. A textualizmus hvei elssorban a rgi elmletek gondolati anyagnak rekonstrukcijra trekednek, s - mikzben sajt mdszerk alapjn arra ritkn
vlaszolnak, hogy mirt ezt, s nem azt az elmletet elemzik - egyfajta optimista realizmussal azt lltjk, hogy az gy feltrt jelents mindig megbzhat s minden korban tanulsgos
lehet.
A szvegekre figyel textualizmus s az azok keletkezsi krnyezett vagy hatsait kzppontba llt kontextualizmus kritikjt (s bizonyos fokig azonban egyben sajtos tvzett
is) jelenti az a - cambridge-i eszmetrtneti iskola tagjai ltal kpviselt - gondolat, miszerint
a nagy szvegek" (pldul Platn llama vagy Hobbes Leviatnja) csupn a jghegyek vz
feletti rszei: olyan elmleti vagy gyakorlati vitk llnak mgttk, amelyeknek egykor maguk is rszei voltak. E mdszertan szerint elssorban a szerzk szndkaira kell figyelnnk
- ezrt intencionalizmusnak is nevezik -, s a fennmaradt mveket elemezve azt kell megtudnunk, hogy szerzik mit is akartak a sajt koruknak mondani. Az iskola egyik f kpviselje,
Quentin Skinner (sz.: 1940), ezt gy fejezi ki: a szvegek megrtse egyarnt felttelezi
szndkolt jelentsk megragadst, illetve azt is, hogy szerzik e jelents milyen rtelmezsre szmtottak. Ebbl az kvetkezik, hogy egy szveg megrtshez a megrtsre irnyul
szndkot is, valamint ama szndkot is meg kell rteni, hogy e szndk is megrtend,
amit a szvegnek magnak is mint szndkolt kommunikcis aktusnak legalbbis meg kell
testestenie. A lnyegi krds teht, mellyel egy adott szveg tanulmnyozsakor szembekerlnk, az, hogy szerzje, amikor az adott korban az ltala megclzott kznsgnek megrta
szvegt, akkor az adott megnyilvnulson keresztl mit szndkozhatott kzlni". Az intencionalista mdszertan szerves kiegsztse az a felttelezs, hogy az egyes elmletek nem
helyesek vagy tvesek (s ezrt azokat nem az igazsg kritriumai alapjn kell megtlni), hanem egy meghatrozott korszakban zajl kzleti diskurzus rszei.
E mdszertan lehetsgt elismerve s trtnettudomnyi jelentsgt egy pillanatra
sem megkrdjelezve lehetetlen elhallgatni, hogy ha az intencionalizmus kvetelmnyt magra az eszmetrtnszre is alkalmazzuk (megkrdezve pldul: mi az a szndk, amit t az
elemzett elmlet vagy irnyzat kivlasztsakor vezette), akkor klns s fontos eredmnyre
jutunk. Nevezetesen annak kijelentshez, hogy a trtneti krdsfelvetst mindig a jelenkor
szksgletei hatrozzk meg.
E mdszertannak tovbb szerves rsze az a felttelezs - amit a cambridge-i iskola tagjai
egybknt az oxfordi trtnsz-filozfustl, Robin G. Collingwoodtl (1889-1943) vettek t
-, hogy nemcsak rk igazsgok" nincsenek, de rk problmk" sem lteznek. Collingwood ezt, Platn llamt s Hobbes Leviatnjt sszevetve, gy magyarzza: a politikaelm10

let trtnete nem egy s ugyanazon krdsre adott klnbz vlaszok trtnete, hanem egy
olyan problma trtnete, amely tbb-kevsb folyamatos vltozsban van, s amelynek megoldsa ezzel prhuzamosan vltozott". Ez ktsgtelenl megfontoland gondolat, de csak
addig, amg nem visszk el addig az elfogadhatatlan szlssgig, hogy mivel mindig minden vltozik, a vltozs sorn semmilyen llandsgot nem tallhatunk. A helyzet inkbb az,
hogy a folyamatos vltozsban gyakran tallunk lland elemeket is, amelyek kezelhetk az intencionalizmus szges ellenttt jelent - rk krdsek" ltt llt, dialgusra pl s
sub specie aeternitatis nzpontot keres, fentebb emltett elgondols alapjn.
Lnyegesen klnbzik ezektl afogalomtrtne elemzs, mely a jelents fogalmak (pldul llam", jog", hatalom", stb.) trtneti vltozsait kveti nyomon, textualista, kontextualista s egyb mdszereket alkalmazva. A pontos fogalomtrtnet igen j ellenszere a
tudomny terletn mra mr httrbe szorult doktrnk mtosznak, mely - mint az esszencialista eszmetrtnet velejrja - azt jelenti, hogy az rtelmez a rgi mvekbl valamilyen
azoktl teljesen elvonatkoztathat s knnyen kzlhet zenetet (tant) olvas ki, vagy inkbb : llt el, s e lnyeginek" tekintett zeneteket s tanokat idrendbe helyezi. E mdszer
kveti, pldnak okrt, valamikor azt hittk, hogy Arisztotelsz (384-322) s Tocqueville
(1805-1859) ugyanarrl a demokrcirl beszlt.
A trtnetileg felhalmozott elmleti ismeretekhez val viszonyunkat - az elemzs cljn
s az elmletek valsgos" trtnetrl alkotott elgondolsunk ltal befolysolt mdszereken tl - szmos ms szempont is befolysolja. Ezek kzl csak nhnyat emltek.
Az egyik az, hogy valamennyi jelents llamelmlet s politikai filozfia mlyn megtallhat szerzjnek az ember termszetrl alkotott felfogsa is. Aki az llamrl s a politikrl gondolkodik, az ezt az emberi termszetrl alkotott kp, teht egyfajta filozfiai
antropolgia elterben teszi. Az egyes elmletek mlyn ezrt mindig ott a vlasz arra, hogy
az illet szerz szerint milyen az emberi termszet-, erklcsileg j-e vagy romlott, kzssgi-e
vagy inkbb egyni jelleg, szelvekre fogkony vagy szenvedlyes s gy tovbb. Nicol Machivelli (1469-1527) llam- s politikaelmletnek rejtlyeit kutatva pldul lehetetlen nem
szrevenni, hogy szmos ttele abbl a felttelezsbl kvetkezett, mely szerint az emberek
magatartsa csak kt affektusuk", nevezetesen, az rdek s a flelem rvn befolysolhat.
Machivelli szmos kortrsa ezzel szemben az emberi termszetet eredenden jnak s nzetlennek tekintette, s ezen az alapon fejtett ki utpikat. A filozfiai antropolginak s az
etiknak e szoksos krdsei s az ezekre adott vlaszok persze sokfle formban, rendszerint
klnbz kzvettseken keresztl befolysoljk az llam elmlett, s ezrt nem mindig
hatrozzk meg kzvetlenl az arrl alkotott elkpzelseket. E tekintetben ltalban csak
annyit mondhatunk, hogy azok a gondolkodk, akik szerint az emberi termszet alapjban
vve nz, romlott vagy erklcsi szempontbl kifogsolhat, igen gyakran az ers llamhatalom, a knyszer s az erszak hvei, s alkalmasint szrnyllamokrl alkotnak vzit. Meg
kell azonban jegyezni, hogy - ms okok miatt - olyanok is elkpzeltek szrnyllamokat, akik
kedvez sznekben festettk le az emberi termszetet.
Egy tovbbi krds, hogy mit gondoljunk valamely jelents gondolkod szemlyes sorsnak
s az ltala alkotott elmletnek a viszonyrl. E krds szmos tovbbi problmt rejt magban.
Mindenekeltt azt, hogy a politikai gondolkodk olykor szrakuszai kalandokat" tesznek
(e kifejezse arra utal, hogy Platn egy szrakuszai zsarnok, II. Dionsziosz udvarban akarta
kipteni idelis llamt), vagyis valamely hatalom kzelbe kerlve s annak elnyeit lvezve
meg akarjk valstani elkpzelseiket. Elfordul az is, hogy gy vlik, egy-egy politikai mozgalom trtnetileg az elveiket juttatja rvnyre s ezrt szoros kapcsolatba lpnek vele. Ez
az ambci - mely a XX. szzad nagy gondolkodi (Lukcs Gyrgy [1885-1971], Martin
11

Heidegger [1889-1976], Carl Schmitt [1888-1985]) s a totalitrius mozgalmak, illetleg a


totlis llamok viszonya kapcsn vetett fel slyos krdseket - azzal a problmval szembest,
hogy a m elemzse, fleg pedig rtkelse sorn milyen szerepet tulajdontsunk az alkot
szemlyisgnek, habitusnak vagy erklcsi karakterrnek. Vajon igaz-e az az arisztotelszi
eredet gondolat, hogy helyes elmletet" csak erklcsi rtelemben vett j emberek" alkothatnak? S megfordtva: vajon a tudomnyos rtelemben vett zseni" csak j ember lehete? A szrakuszai kaland" ellenkezje - nevezetesen az az eset, amikor egy tudomnyos
rdekldssel is rendelkez politikus-llamfrfi (mint pldul Etvs Jzsef [1813-1871]) a
politikai plyjrl visszavonulva alkot tudomnyos mveket - csak rszben vet fel hasonl
krdseket. Az ilyen esetekben inkbb arra figyelnk, hogy az illet r miknt hasznostja,
ha egyltaln, a gyakorlati letben szerzett tapasztalatait, vagy konzisztens-e korbbi tevkenysge s ksbb kifejtett elmlete.
Egy msik, ezzel sszefgg krds az, hogy mivel a politika s az llam tudsait gyakran
ldzik (Szkratszt [470-399] hallra tltk, Platnt [427-347] eladtk rabszolgnak, Hobbest [1588-1679] fel akartk akasztani, Marx [1818-1883] emigrciba knyszerlt, Kelsennek [1881-1973] Eurpbl egy msik kontinensre kellett meneklnie, s a pldkat lehetne
sorolni), vajon az ldztets hatsra nem rejtik-e a sorok kz valdi nzeteiket. Ha gy lenne - amint azt az egyik jelents eszmetrtnsz, Leo Strauss (1899-1973) lltotta - akkor az
n. eretnek gondolkodk mveit a sorok kztt olvasva" kellene rtelmeznnk, s az ltaluk
lertakbl szinte mindig - ahogy mondani szoktk -gykt kellene vonnunk". Szmomra
gy tnik, hogy - normlis idket felttelezve - ez mg akkor is tlz, mdszertanilag pedig
tisztzatlan llspont, ha a napi-politikai kzdelmek, s ezek rszeknt az esetleges ldztets
alkalmasint ktsgkvl rajta hagyjk nyomukat az elmleteken.
A tuds szemlyes lete, pontosabban ennek rszeknt: a gyakorlati viszonyokkal kapcsolatos trekvsei s a tudomnyos elmlet viszonyval fgg ssze az a krds is, hogy az
llam valamely elmlete lehet-e rtkmentes (ti. a trgynak a tuds rtkelktelezettsgeitl
fggetlen lersa), s ha igen, vajon - a tudomnyossg kvetelmnyeinek teljeslshez annak kell-e lennie. E bonyolult s fontos problmra msutt trek vissza.
Vgl arra utalok, hogy amikor szmba vesszk az llamtan mveli ltal hasznostott,
trtnetileg keletkezett gondolati alapanyagot", akkor klnbsget kell tennnk a politikra s az llamra vonatkoz elmletek, az ezzel kapcsolatos eszmk, valamint -, hogy egy
manapsg gyakran hasznlt fogalmat is ide vonjak - a politikai gondolkods trtnete kztt.
Bizonyos rtelemben mindhrom elmleti" ismeret, vagy legalbbis tartalmaz ilyen elemeket, m eltr mdon szervezdnek, klnbz trvnyszersgeik vannak, s ms s ms
kritriumoknak kell eleget tennik. Taln elg itt annyit megjegyezni, hogy az itt kvetkez
elemzsek kzppontjban - a szksges s e ktet egyes rszeiben eltr mrtk eszmeilletve gondolkods-trtneti kitekintsek mellett - elssorban az elmletek llnak.
Trtneti s jelenkori A fentiekben szmos problmt felvetettem, de nhny kivtellel
- szndkosan - nem zrtam le. A felvetett krdsekre a ktet ksbbi helyein tallja meg a
vlaszt az Olvas. Nha tbb vlaszt is tall; mskor pedig csak bizonytalan tkeressekkel
tallkozik, minthogy azok egyikt-msikt nem, vagy csak hozzvetlegesen lehet megoldani. A biztos csak az, hogy az albbiakban a trtnelmileg felhalmozdott ismeretanyag
egy sajtos szerkezet vzlatt nyjtjuk, amivel a jelen rszv tesszk a mlt szellemi valsgnak nhny darabjt. Ezzel a nmet filozfus, Martin Heidegger ltal megfogalmazott
elvet rvnyestjk: ami trtnelmi, az lnyegi"; kiegsztve kt fontos szemponttal. Egyrszt azzal, hogy mindabbl, ami valsgosan" megtrtnt, az elmlettrtnet esetben is
vlasztanunk kell. Msrszt azzal, hogy a szelekci htterben az az intellektulis felels12

sget hangslyoz elv ll, amely szerint az elmlet kpviseli szavaikkal cselekszenek: amit
kimondanak vagy lernak, az befolysolja msok gondolkodst, s gy tetteit, teht hozzjrul
annak a rendnek a fennmaradshoz vagy megvltoztatshoz, amelyben lnek. gy felfogva
az elmlet nagyon is gyakorlati jelensg, az elmlettrtnet pedig - tehetjk taln hozz - a
jelennek szl dolog.

13

Eszmny s valsg a politikban


Az kori grg llamblcselet vzlata
FORRSOK: Arisztotelsz: Politika, Az athni llam, Nikomakhoszi etika, Rtorika;
Marcus Aurelius: Elmlkedsek; Cicero: Az llam, De legibus, De officiis; Platn:
llam, Az llamfrfi, Trvnyek-, valamint az in, a szofista s a sztoikus filozfusok tredkei.

Amint a vilg keletkezse is az ismeretlensg homlyba vsz, gy azt sem tudjuk pontosan
megmondani, hogy a politikai gondolkods trtnete mikor kezddtt.1 Hisz a grg civilizci mr csaknem fl vezredes mltra tekinthetett vissza, amikor a polisszal [jtXi<;-szal,
vagyis a vrosllammal] kapcsolatos krdsek viszonylag rendszeres trgyalsa megkezddtt.
E krdsek vizsglatt valsznleg az egymstl jelents mrtkben fggetlen poliszok intzmnyeinek sokflesge s gyakori vltozsa sztnzte. A sz szorosabb rtelmben vett
politikai blcselet, a grg kultra egszbl tpllkoz elzmnyeket felhasznlva, Athnben szletett, s hossz ideig az athni kultrval llt kapcsolatban.

1.1. A grg politikai gondolkods ltalnos jellege


A klasszikus grg politikai gondolkods mind tartalmi, mind mdszertani rtelemben szmos vonatkozsban klnbztt a maitl.
1.1.1. Erklcs s politika A politikai krdsekrl val gondolkods mdjt, szerkezett
s stlust" illeten a leglnyegesebb klnbsg az, hogy a grgk szmra az erklcsnek
kzvetlenl politikai, a politiknak pedig kzvetlenl erklcsi jelentsge volt. A politikai s az
etikai szempontok szmukra szerves egysgben lteztek - ami mg akkor is kijelenthet, ha
tudjuk, hogy a politika" s az erklcs" jelentse lnyegesen klnbztt attl, amit ma e
fogalmakon rtnk.
Az jkori eurpai fejlds viszonyai kztt kialakult modern llamtudomnyok ezzel
szemben - helyesen vagy helytelenl - e kt nzpont bizonyos fok elvlasztsra trekednek. A kznapi gondolkods termszetesen sokszor ma is erklcsi szempontok alapjn
tli meg az llami s politikai krdseket; m - ha nem is egynteten, de - ltalnosan
1

E gondolat Szerb Antal (1901-1945) nagyszer mvnek, A vilgirodalom trtnetnek egyik ismert fordulatra utal. A homroszi eposzok trgyalsnak kezdetn Szerb Antal gy fogalmazott: Amint a vilg
egy csodval, a vilgteremtssel kezddik, hasonlkpp az irodalomtrtnet els tnye is egy csoda (s
egyben egy vilg teremtse)." Ha az irodalom trtnetben ez gy is van, illetleg gy is rtelmezhet, a
politikai gondolkods trtnett illeten a dolog pont fordtva ll.

14

elfogadott, hogy a politikai s az llami jelensgek alakulst e szfrk sajtos bels viszonyai, struktri s trvnyszersgei hatrozzk meg, s a tudomnynak ezek feltrsra kell
trekednie. E felttelezs az kori gondolkodktl meglehetsen tvol llt.
Platnnl pldul az llamrend egyik eszmei alapja az igazsgossg volt, melyet kzssgszervez erklcsi fogalomknt kezelt. Ugyangy, Arisztotelsz szmra a vagyon nagysga
erklcsi s politikai jelentsggel brt: a kzepes vagyon szerinte kzpton jr, teht mrtktart ernyekhez vezet, a polgrok mrtktart ernyei pedig mrskelt s stabil alkotmnyt eredmnyeznek. A kzposztly uralma gy az szemben egyszerre volt erklcsi s
politikai krds.
1.1.2. Kis ltszm polgrsg, politikai kzvetlensg A grgk politikai lete kzvetlen jelleg, msknt fogalmazva: kzvett mechanizmusok nlkli volt, ami a gondolkodsra is kihatott. A kzvetlensg rszint azt jelentette, hogy a szemlyes elem a mainl jval
nagyobb szerepet kapott a politikai letben. A vrosllamok tbbsgben csupn nhny szz
vagy nhny ezer polgr lakott, szemben a modern llamok sok millis npessgvel. A kis vrosllamok polgrsga (melyek az sszes, kb. 700-750 grg polisz 40%-t tettk ki) - amint
azt Nmeth Gyrgy elemzseibl tudjuk - 400 f alatt volt. A jellegzetes grg poliszoknak
5-7.000 teljes jog polgruk volt; gy mai fogalmainkkal ezeket akry/wllamoknak is nevezhetnnk. Termszetesen voltak kivtelek is (Sprta, Korinthosz s Athn, mely utbbinak
a VI. szzadban pldul 25.000, 431-ben pedig 40.000 polgra volt, teht mai fogalmaink
szerint is vrosnak tekinthetk), s az utkor a fennmaradt forrsok szkssge miatt inkbb
ezek trtnett ismeri.
A politikai kzssg mrete sokak szemben annak fogalmi jellemzje volt: Arisztotelsz
pldul azt mondta, hogy amint egy kt stadion hosszsg haj nem haj, gy fogalmilag
egy szz ezer lakos telepls sem lehet vrosllam. Platn szerint egy idelis vrosllamnak
1.000 polgrra van, amit egy ksi mvben, hogy a ltszm tetszlegesen oszthat legyen
- az els ht szm szorzata ( 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 ) szerint - 5040-re mdostott. E szemllet
egyik kvetkezmnye, hogy a grgk, noha jl ismertk, rszletesen tbbnyire nem elemeztk (vagy ha igen, nem a sajt viszonyaikra kialaktott fogalmi rendszerben rtk le) a sok
millis llekszm keleti birodalmak llami berendezkedst.
1.1.3. Kzgyek s magngyek A viszonylag kis npessg s a szemlyes kapcsolatok
fontossga nem tette szksgess, hogy az egyes csoportok szksgleteit, rdekeit s nzeteit
sajtos intzmnyek s mechanizmusok (pldul nyilvnossg, rdekkpviselet) kzvettsk a
tbbiek, illetleg a kzssg egszt kpvisel llam" fel. E mechanizmusok hinya msfell nem csupn a vrosllamok llekszmval magyarzhat. Szerepe volt ebben annak is,
hogy a modern eurpai trsadalmak ltrejttt megelzen nem ltezett a mai rtelemben
vett, az llamtl elklnlt magn trsadalom. Az egyes letszfrk (gazdasg, kereskedelem,
valls, llam, jog) nem differencildtak s nem hatroldtak el egymstl sajtos funkcik szerint. Ezrt kzvettsekre sem volt szksg kzttk.
Az llamtl fggetlen magnszfra hinyban a grgk krben az egyn sem fggetlenedhetett a politikai kzssgtl a ma ismert mrtkben. Az egyni szabadsgot a kzssgi
lettl fggetlenl lvez, kizrlag magngyeivel (pldul kereskedelemmel vagy vagyonnak gyaraptsval) foglalkoz s a politiktl esetleg teljesen visszavonul polgr eszmnye ismeretlen volt szmukra. A kzgyek egyszersmind magngyek, a magngyek pedig
kzgyek is voltak. A magnlet s a kzlet nyilvnvalan csak tendencia-jelleggel, s elssorban a demokrcikban, illetleg azok virgz korszakaiban fondott ssze ltvnyosan.
Valamilyen formban s szinten azonban feltehetleg a grg let lland jellemzje volt. A
15

polgr mg Arisztotelsznl is csak a polisz keretben lehetett j, erklcss s boldog, s rhny szofistt kivve mindenki gy vlte, hogy a kzssg java, a kzj az egyni j felttele.
1.1.4. Igazsgossg s egyenlsg A grg llamblcseleti gondolkods tbb fontos
tartalmi krdsben is klnbztt a minktl. A korszak uralkod - s az llami jelensgek
megtlst befolysol - eszmje az igazsgossg
volt. A legtbb jelents gondolkod gy vlte, hogy a politikai kzssgnek elssorban igazsgosnak kell lennie; az rdekek
rvnyestse, a konfliktusok megoldsa vagy az egyni szabadsg valamilyen mrtk biztostsa csak ezutn kvetkezik. Az igazsgossg tartalmt s termszett termszetesen mr
ekkor is mindenki mshogy fogta fel; abban azonban ltalnos egyetrts uralkodott, hogy
az llamrendnek ezt az eszmnyt kell megvalstani, mert a kzssg tagjai csak gy lehetnek
boldogok. Ez az eszmny llt Prtagorasz polisz-mtosznak, Platn eszmnyi llamnak s
Arisztotelsz alkotmnytannak kzppontjban. Az igazsgossg problmakre csak a hellenisztikus korban szorult httrbe, amikor is a j uralkod" jellemzirl adott lersok
vettk t helyt.
A nagy gondolkodk eleinte abban is egyetrtettek, hogy a polisz rendjnek az egyenltlensgre. kell plnie. Az egyenltlensget gyakran az emberek kztti termszeti klnbzsggel indokoltk. Ha ugyanis az emberek a termszettl fogva sok szempontbl klnbzek, akkor felttelezseik szerint indokolt, hogy trsadalmilag is egyenltlenek legyenek. S vajon a klnbz s egyenltlen embereket a politikban s a trvnyek eltt mirt
kellene egyenlsteni ? Nagy volt az egyetrts abban is, hogy az egyenltlensgre pl intzmnyi politikai rendnek valamilyen mrtkben hierarchikusnak kell lennie, mely elismeri
s kifejezsre juttatja az emberi kpessgek s teljestmnyek klnbzsgt. Termszetesen mindig felbukkantak egalitrius gondolkodk, akik megkrdjelezve e konszenzust, az
emberi lnyek kzs jellemzibl (egyformasgbl), s gy egyenlsgbl indultak ki. Lassanknt elterjedt, st Athn virgkornak idejn (vagyis a ksbbi eurpai gondolkodsra
roppant nagy hats gyakorl korszakban) az athni kzgondolkodsban egy ideig uralkodnak is szmtott az a gondolat, mely szerint az a helyes s igazsgos, ha emberek kztt az
llami-politikai viszonyok tern is kialakul - ahogy Arisztotelsz fogalmazott - valamifle
egyenlsg". Amint majd ltni fogjuk az arisztotelszi llamforma-tan az ezzel kapcsolatos
vitk szintzist is jelentette.
Mindezek fnyben nem meglep, hogy az llamblcselet filozfiai alapjait megteremt
grg gondolkodk kzl kevesen akadtak olyanok, akikre azt mondannk, hogy a demokrcia hvei - mr amennyiben azt az fogalmaik szerint rtelmezzk. A demokrcit sokan
kifejezetten rossz llamformnak tartottk. A nagy gondolkodk mveinek fnyben Periklsz (495-429) demokrcit dicsr hres sznoklata felsznes ideolgia. A blcselet szmos
kpviselje ezzel szemben gy ltta, hogy a demokrcia nz, szlssges, ingatag s jogszertlensgekhez vezet. A grgk persze a grg demokrcirl beszltek, mely lnyegesen
klnbztt a moderntl; pldul abban, hogy nem ismerte a kpviseleti intzmnyeket,
melyek megfkezhetik a kzvetlen demokrcia gyakorlatbl gyakran elbukkan szlssges tendencikat.
1.1.5. Ciklikus trtnelem-felfogs A grgk szmra tovbb idegen volt a lineris
trtnelemfelfogs, s egyltaln nem volt vilgtrtnelem-Xuztak. Szmukra csak a grg
vilg ltezett, melynek kezdetei a mtoszok homlyba vesztek, s amelynek felttelezseik
szerint nem kellett szembenzni nyitott trtnelmi alternatvk kai. Idkpk - miknt a termszeti npek ltalban - ciklikus jelleg volt, ami tbbek kztt arra a felttelezsre pl,

16

hogy ha a vilg dolgaiban van is keletkezs, fejlds s pusztuls, az elmlt dolgok helyn
minden ugyangy ellrl kezddik majd.
1.1.6. Tudomny s valls Vgl, a grgk - szemben az kori keleti hagyomnnyal
- meglehetsen szekularizlt" fogalmi keretben vizsgltk az llami jelensgeket, s ez feltehetleg vallsuk jellegvel s az egyhz hinyval fggtt ssze. A szekularizlt jelleg itt
azt jelenti, hogy tteleik igazolsra nem fordultak vallsi meggyzdsekhez; a mtoszok
pedig legfeljebb narratv keretet jelentettek a racionlis okfejtsek szmra. A politikai eszmket rtelmi ton igyekeztek igazolni vagy cfolni. Mindent meg lehetett, st meg kellett
vitatni, amint az Szkratsz kapcsn kzismert. Ebbl a szempontbl nem vletlen, hogy a
klasszikus grg politikai blcselet - nem minden elzmny nlkl ugyan, de - valjban a
szofistkkal s Szkratsszel kezddtt.
1.2.

A kezdetek

1.2.1. Mtoszok, kltemnyek, kzleti vitk A trsadalmi rend magyarzata sorn miknt a trtnelmi fejlds kezdetn ll n. termszeti npek" esetben ez megszokott a grgk is a vilgmindensg
ltaluk felttelezett rendjbl indultak ki.
Hogy vszzadokon t mit gondolhattak e rendrl, azt ma mr csak a fennmaradt malkotsokbl - gy mindenekeltt Homrosz (750 krl) eposzaibl s Hsziodosz (700 krl)
kltemnyeibl - rekonstrulhatjuk. Homrosz Iliszbl, pldnak okrt, megtudhatjuk:
az emberi trsadalmak rendjnek normit - mint a mindenre kiterjed vgzetbl kiolvasott
tmutatsokat, melyeknek mg a halhatatlan istenek is al vannak vetve - a trvny" megtestestje, Themisz
istenn kzvettette az emberek fel. Hsziodosz Munkk s
napok cm kltemnybl pedig arrl rteslhetnk, hogy a jogos s jogtalan megklnbztetsnek kpessgt Themisz lnya,
az igazsgossg istennje hozta le az
Olmposz hegyrl az emberek kz. S tette ezt azrt, hogy az rtelmes lnyek - szemben
az rtelemmel nem br ltezk rendjvel, ahol is az er(szak)
| parancsai rvnyeslnek - ennek szablyai szerint, bks mdon rendezzk viszonyaikat, mert ez felel meg az
emberi termszetnek.
A kozmikus rend s a trsadalmi rend sszefggsei trulnak fel a korai termszetfilozfusok - gy a miltoszi Thalsz (kb. 624-546), Anaximandrosz (610-546) s Anaximensz
(kb. 585-528), a dl-itliai poliszokban tevkenyked Pthagorasz (kb. VI. sz. krl) s tantvnyai, valamint az epheszoszi Hrakleitosz (kb. 535-475) - rsaibl. A kozmosz rendjben
k mr valamilyen arkht (s-alapot, rendez elvet) kerestek, melyet alkalmasint az emberek
viszonyaira is vonatkoztattak. Anaximandrosz pldul az egyetlen rnk maradt fragmentumban gy vlte (s nhny mai elemz e gondolatot tartja a termszetjogi" gondolkods
kezdetnek), hogy a ltezk szksgkppen abban [az elemben] pusztulnak el, amelybl
keletkeztek, mert szmot adnak az idk sorn egyms ellen elkvetett jogtalansgaikrl s
megbnhdnek rettk" (fr. 1).
Hrakleitosz - a dialektikus gondolkods els kpviselje - a kozmosz s az emberi trsadalmak rendjben a vltozsok egymsutnjt vette szre: Ugyanazokba a folyamokba
lpnk s mgsem ugyanazokba lpnk, vagyunk is meg nem is vagyunk" - rta rejtlyesen
; folytonos harc, hbor], vagyis az
(fr.49a). Ennek htterben szerinte a polemosz
ellenttek sszetkzse ll. Szztizenht fennmaradt fragmentumnak egyikben gy fogalmazott: a hbor mindenek atyja s mindenek kirlya. s egyeseket istenekk tett, msokat
emberekk, egyeseket rabszolgkk tett, msokat szabadokk . . . Az istennek szp minden

17

s j s jogos, emberek gondoljk ezt jogtalannak, amazt meg jogosnak."

A politikai krdsek elmlyltebb elemzshez - a demokrcia s a politikai etika krdseirl is rtekez abdrai Dmokritosz (460-370), valamint az anyagitl klnbz szellemi
valsg gondolatt megfogalmaz Anaxagorasz (500-428 krl) munkssgn tl - nagyban
hozzjrultak az egyre inkbb Athn kzlethez ktd kzleti vitk. Ezekrl a politikai
szerepet is vllal Szoln (640P-559) kltemnyeibl, a hres drmark - gy Aiszkhlosz
(525-456), Szophoklsz (496-406), Euripidsz (480/84-406) - s a politikai irnyultsg
komdia-szerzk - Kratinosz (520-423), Eupolisz (446-411) s Arisztophansz (450?385?)
-, valamint a trtnetrk - Hrodotosz (484-425) s Thukdidsz (460-396), ksbb Xenophn (430-354) - munkibl tudunk.
Szoln - aki egyszerre volt a ht grg blcs" egyike s Athn egyik alkotmnynak
(594) megfogalmazja, teht szerencssen egyestette (mai kifejezssel lve) a tuds s politikus vonsait) - a prtviszlyok ltal megosztott vrosllam bkjnek s kiegyenslyozott
rendjnek, [eunomia] megteremtsre trekedett, amit a klnbz csoportoknak, s elssorban az azokat addig nlklz tmegnek" (npnek) adott jogok biztostsval rt el. Egyik
kltemnyben erre gy emlkezett: Adtam a npnek, amennyi megilleti, annyi hatalmat, I
Nem csorbtva becst, meg se tetzve nagyon. I Akik elbb lltak volt kincsben avagy hatalomban, I Gondom volt, ne legyen srelem rte a br. I Ott lltam, s nagy ers vrtemmel
vdtem a kt flt: I Gyztes jogtalanul ez se, amaz se legyen" (fr. 5).2
Egy msik versben azt hangslyozta, hogy a kiegyenslyozott rend, illetleg a trsadalmi bke az igazsgossg [dike] s az er'(szak) [bi] sszekapcsoldst ignyli. Ez azt jelenti
- amint arra a mai hazai szakirodalmunkban Pteri Zoltn felhvta a figyelmet -, hogy az
er a korai mtoszokban tkrzd felfogssal szemben nem ellentte, hanem kiegsztje
a diknek. Ahhoz, hogy az igazsgossg a trsadalomban rvnyeslhessen, erszak alkalmazsra is szksg van... Az igazsgossgot megtestest jog nem nlklzheti a knyszertst". Taln rdemes megjegyezni, hogy e gondolattal Szoln megellegezte az eurpai
kultrtrtnet nagy alakja, a janzenista Blaise Pascal (1623-1662) mly beltst, aki egyik
hres aforizmjban gy fogalmazott: Az igazsgossg er nlkl tehetetlen; az er igazsgossg nlkl zsarnoki. Az igazsgot egyesteni kell ezrt az ervel, hogy ami igazsgos, az
ers, s ami ers, az igazsgos legyen".
Ugyancsak az irodalmi alkotsokbl tudjuk, hogy az athni kzgondolkodsban lnk
vitk trgya volt a hatalom s a jog konfliktusa. Ez - mai fogalmaink szerint - a termszetjog s jogi pozitivizmus konfliktusaknt jelent meg, melynek legismertebb megfogalmazst Szophoklsz Antigonjben talljuk. Miutn a hatalom kpviselje, Kren nem engedte
meg, hogy Antigon eltemesse halott testvrt, az a termszetjogra utalva ezt mondta neki:
Olyan hatalmas soha nem lehet szavad, I hogy brmi fldi rendelettel elsprd I az istenek ratlan, szent trvnyeit. I Azok nem mtl: mindrktl llanak, I s senki sincs, ki
flfedhetn keltket" (453-457).
Ez arra utal, hogy sokan mr a grgk kztt is gy tekintettek a termszetjogra, mint
ami korltozhatja az llamhatalmat. A msik oldal, a hatalom s a hatalmi szemllettel gyakran egytt jr jogi pozitivizmus szempontjait e vitban Kren fogalmazta meg. gy rvelt:
Kit lre lltott a kz: kvesse azt, I s ne krdje, hogy mi jogszer, mi jogtalan. [...] I
Fejetlensgnl nincs a fldn vsz nagyobb: I ez dlja szt az llamot; ez pusztt el I csa2

Csengeri Jnos fordtsa.

18

ldokat; ez bont meg p hadrendeket I a harcmezn. De engedelmes rzlet I megmenti a


fegyelmezett np lett" (666-667 s 672-676).3
Euripidsztl - egyebek mellett - azt tudhatjuk meg, hogy az athni gondolkodsban
eszmje. A Phoinikiai nk ben Iomiknt vlt uralkodv az egyenlsg
kaszt gy oktatja fit: Becslnd szebb, fiam I az Egyenlsget, mely szntelen sszekt
I bartokat s orszgokat meg npeket. I Egyenlsg az emberek trvnye lett: I az erssel
szembeszll a gynge szntelen, I s dht naponta sztja ellensgesen. I Egyenlsg rendezte emberek kztt I a mrtket s a slyt s a szmrtkeket; I s a fnytelen-vak jjel s
a napvilg I egykpp befutjk vszakos krvket, I s nem kl, egymst legyzve, bennk
gyllet" (538-545).4
E pldkat szinte vg nlkl lehetne sorolni; az llam s a politika elmleti krdseit
trgyal munkban azonban a kezdetek kezdetnek" rzkeltetsre taln ennyi is elg.
1.2.2. A szkratszi fordulat A politikai rend racionlis s rendszeres vizsglata a grg
blcselet n. szkratszi fordulatval kezddtt. E kifejezs arra utal, hogy a gondolkodk
tbbsgnek figyelme a termszet fell az ember vilga, vagyis a trsadalom krdsei fel fordult. Legfontosabb feladatuknak annak vizsglatt tartottk, hogy az emberek egymshoz
val viszonyban - az emberi trsadalom s az emberi termszet alapjn vizsglva azt - mi a
j s a helyes. Ioniai eldeikkel szemben gy vltk, hogy ez a kozmikus vilgrendrl alkotott elkpzelsektl fggetlenl is megvlaszolhat. E vltozs rszben mr a szofistkknt
ismert filozfusok krben megkezddtt, elssorban azonban Szkratsz tevkenysghez
kthet.
1.2.3. A szofistk A szofistk - gy mindenekeltt az abdrai Prtagorasz (486/80411/10) s a leontinoi Gorgiasz (485/83-380/75), valamint Thraszmakhosz (481-411),
Hippiasz (?-490k), Antiphn (480-411k), Kritiasz (460k-403k) s Lkophrn (IV sz. vge
- III. sz. kzepe) - klnbz vrosllamokbl szrmaz, de tbbnyire Athnben tevkenyked vndortantk voltak. Fizetsg fejben brkit megtantottak arra, hogy miknt rjen el
sikereket a trsadalmi let valamely terletein. Mveik csak tredkesen maradtak fenn, s a
nhny rnk maradt mondatbl s a kortrsak gyakran elfogult feljegyzseibl a vrosllamra vonatkoz nzeteik nehezen rekonstrulhatk. Annyi azonban bizonyosnak mondhat,
hogy br nem alkottak egysges iskolt, nzeteiknek mgis volt nhny kzs eleme.
gy mindenekeltt az erklcsi relativizmus hvei voltak: az emberi intzmnyek s szoksok sokflesgbl arra kvetkeztettek, hogy az erklcsi jnak nincsenek egyetemesen rvnyes formi. A trsadalomra s az erklcsre vonatkoz tteleiket a phszisz-nomosz kategrii keretben fejtettk ki, melyek alapjn sajtos termszetjogi elmleteket is alkottak s
az rk s vgzetszer
klnbz jogblcseleti tteleket fogalmaztak meg.
pedig mindazt, ami az emberek kztti megtermszeti trvnyt jelentette, a nomosz
egyezs s konvenci termke volt, teht tudatosan megalkotott, vltoztathat s viszonylagos. A vrosllam intzmnyeit s trvnyeit az utbbiba soroltk. Ennek alapjn tbben azt
vallottk, hogy az llami intzmnyek s a trvnyek nem lehetnek felttlenl helyesek vagy
helytelenek.
Kortrsaik - s kzttk Platn (aki mveiben lesen brlta ket) - gy lttk, hogy
az effle tteleknek a vrosllam lete szempontjbl destruktv kvetkezmnyei lehetnek.
'Mszly Dezs fordtsa.
Csilla fordtsa.

4 Krpty

19

Ha ugyanis minden relatv, akkor elmletileg nem alapozhat meg, gyakorlatilag pedig nem
vrhat el a trvnyek irnti tisztelet s a fennll hatalom irnti engedelmessg.
Prtagorasz e szempontbl kivtelnek tekinthet. Hres ttele - mindennek mrtke
az ember...
(rr. 1) - lehetove teszi ugyan a relativista ertelmezest, a varosllam eredetvel kapcsolatos elkpzelse, n. polisz-mtosza azonban arra utalt, hogy elfogadott
bizonyos felttlen rtkeket.
E Platnnl fennmaradt mtosz (Prot. 320c-322d) lnyege a kvetkez. Miutn az istenek megteremtettk az llnyeket, Zeusz dntse alapjn Promtheusznak s Epimtheusznak kellett elosztani kzttk a klnbz kpessgeket. A balga Epimtheusz azonban
mindent elosztott az llatok kztt, s amikor az emberekhez rt, mr nem volt semmije.
Promtheusz - ltva, hogy a tbbi llnynek mindene megvan, ami csak kell, csupn az
ember meztelen, sarutlan, takartlan s vdtelen" - megprblta helyrehozni testvre hibjt. m csak a meglhetshez szksges kpessgeket" (a Hphaisztosztl ellopott tzet
s az Athntl ellopott mestersgbeli tudst) tudta az embereknek adni; a kzssgalkot
kpessget" azonban nem. Ez ugyanis Zeusz birtokban volt, s Promtheusznak nem adatott
meg, hogy j szndk tolvaj mdjra az palotjba is behatolhasson.
A kzssgalkot kpessg nlkl azonban az emberek llandan jogtalansgokat kvettek el egyms ellen, s nem tudtak vrost, azaz llamot" alaptani. Vgl aztn Zeusz
megsajnlta az embereket, s elkldte kzjk Hermszt, hogy honostsa meg krkben a
A ravasz Hermesz persze megkerdezte, hogy miknt ossza el e kpessegeket az emberek
kztt: csupn egyeseknek adjon-e belle, ahogyan a klnbz mestersgek is megoszlanak kzttk (pldul az orvosi mestersghez csak nhnyan rtenek, de k sokakat meg
tudnak gygytani), vagy mindenkinek juttasson belle? Prtagorasz szerint Zeusz arra utastotta Hermszt, hogy a tisztessgrzsbl s az igazsgrzsbl mindenkinek adjon, mert
nem jhetnek ltre [vros] llamok, ha - miknt a tbbi mestersg esetben - csak kevesen
rszeslnek bellk"
(322d). Prtagorasz teht, aki tvolrl sem volt egalitrius gondolkod, gy vlte,
hogy az emberek csak akkor lhetnek llami letet, ha bizonyos rtkeket mindenki elfogad s
egyes lelki kpessgek mindenkiben megtallhatk.
A msik vgletet Antiphn kpviselte, aki minden hagyomnyos eszmnyt s korltot lerombolhatnak tekintett. Ha tank eltt cseleksznk - tantotta - az llam trvnyei alapjn

llami trvnyek ltal elrt dolgok ellenttben llnak a termszettel, hisz megszabjk a szemnek, hogy mit kell s mit nem szabad ltnia; a flnek, hogy mit kell s mit nem szabad halla-

Az llami trvnyek eszerint bklyk, mg a termszeti trvnyek a szabadsg megtestesti.


Taln mondani sem kell, hogy a szabadsgon Antiphn a trsadalmi korltok teljes hinyt
rtette.
Hasonlan vlekedett a platni dialgusokbl elnk lp Kalliklsz is (aki nagy valsznsg szerint nem trtneti szemly, hanem olyan irodalmi alak, amelyben alkotja kora egy
vagy tbb gondolkodjnak nzeteit srtette ssze). Akalliklszi okfejts szerint a termszet
azt mutatja jogosnak, hogy a derekabbnak tbbje legyen, mint a hitvnyabbnak"

20

hatalmasabb uralkodjk a gyngbben s v legyen mindenbl a nagyobb rsz"


(Gorg. 483d). gy aki a termeszet alapjan jar el, az mint mondja - sztszaktja, elkerli vagy lbbal tapossa az llami trvnyeket (482e-492c).
A szofistk nzeteinek egy msik kzs eleme az a felttelezs volt, hogy a politikai kmestersegj
pessegek tanthatok. Az allami eletben val rszvtit egyfajta tekhnenek
mestersgnek,
vagy
mg
inkbb
mvszet(pldul a meggyzs s a befolysols
nek) tekintettk, mely szinte brmilyen clra irnyulhat. A clokat, vagyis az llami letben
kvetend eszmnyeket nem kvntk meghatrozni, ami sokak szemben komoly hibnak
tnt, hiszen az llami kzssg erklcsi egysgnek megkrdjelezst jelentette.
1.2.4. Szkratsz E krdsben lesen szemben llt velk Szkratsz (470k-399), aki mindennl elbbre valnak tekintette ezt az erklcsi egysgt. Az jabb szakirodalomban nhnyan gy tartjk, hogy Szkratsz is szofista volt (br nem pnzrt tantott, s tvolt llt tle
az erklcsi relativizmus is). Ezzel szemben megalapozottabbnak tnik az a rgebbi nzet,
amely szerint a szofistk s Szkratsz elmletei kztt les hatrvonal hzhat.
Szkratsz csak szban, klnbz emberekkel folyatatott beszlgetsek sorn fejtette
ki tanait, gy azokat csak msok feljegyzseibl (Xenophn Memorabilijbl s Platn korai
dialgusaibl) ismerjk. Elmlete s szemlyes sorsa azonban szerves egysget alkotott, s gy
az utbbibl kvetkeztethetnk az elbbire is.
Szkratsz szerint a politikt nem tekhnknt [mestersgknt], hanem az abban rejl
eszmnyi-erklcsi elemre tekintettel kell tantani. Amit a tantnak kzvettenie kell, az a
politikai erny. A tuds ugyanis bizonyos dolgoknak, pldul a helyes cselekvs elveinek a beltsa. Ezzel fggtt ssze etikai racionalizmusa, amely szerint az emberek azrt kvetnek el
msokkal szemben igazsgtalansgokat, mert nem tudjk, hogy mi az igazsgos. Ha teht
valaki megmondan nekik, hogy mi a helyes, akkor beltnk azt, s annak alapjn jrnnak
el. E felttelezst manapsg kevesen osztjk.
A politikai krdseket illeten Szkratsz nem volt sem egalitrius, sem demokrata. Az
llam vezets re pldul - hangslyozta Platn elmlett megellegezve - csak azok alkalmasak, akik a lehet legnagyobb blcsessggel rendelkeznek; s valsznleg feltette, hogy a blcsessg nem oszlik meg egyenlen az emberek kztt: a legtbb ember nem kpes mrlegelni a szavazsra feltett krdseket. lltlag vetette fel elszr azt a ksbbi politikai gondolkodsban oly gyakran trgyalt problmt, hogy a demokratikus dnts nem felttlenl
szakszer. Ez aztn klns kvetkezmnyekhez vezet - hangslyozta - hisz amg az egyes
mestersgek gyakorlitl (pldul az orvostl s az ptsztl) megfelel szakmai jrtassgot
kvetelnek, addig a politikai vezetknek nem kell ilyen szakismeretekkel rendelkeznik.
Szkratsz nem csatlakozott semmilyen politikai mozgalomhoz; ezrt aztn a demokratknak tlsgosan arisztokratikus volt, az arisztokratknak tlsgosan demokrata, s - ahogy
az ilyenkor lenni szokott - mindkt oldalnak gyans. Br - nhny kivtelt leszmtva nem vett rszt a napi politikai harcokban, gondolatai mgis szles krben elterjedtek. Paradox mdon nemcsak az erklcss politika megtestesti kerltek ki tantvnyai kzl, hanem
zsarnokok is. A hatalomba visszatr demokratk vgl perbe fogtk s koholt vdak alapjn
hallra tltk. Br az tlet vgrehajtsa eltt elmeneklhetett volna Athnbl s gy megmenthette volna lett, ezt - amint arrl Platn mveibl (gy Szkratsz vdbeszdbl s a
Kritnbl) rteslhetnk -, nem tette meg. Dntse a trvnyeknek val engedelmessgi ktelezettsg pldzata, melynek klnbz sszefggseit a jogfilozfiai irodalomban mindmig
lnken trgyaljk.

21

1.3. Platn politikai blcselete


Az els tfog s teljes egszben rnk hagyomnyozdott politikai filozfit Platn (427k347k) fejtette ki az athni demokrcia vlsga idejn. Blcseleti rendszere vszzadokon t
inspirlta a filozfusokat (mr az korban, majd a renesznsz idejn klnbz jplatonikus iskolk szlettek); nagy hatst gyakorolt Szent goston (354430) elmletre, s kiss
elragadtatott mdon azt szoktk mondani, hogy az eurpai filozfiai hagyomny nem ms,
mint Platnhoz rt lbjegyzetek sora".
Ami politikai filozfijt illeti, Platn nem a valsgosan ltez vrosllamokat elemezte,
hanem az ltala helyesnek tartott eszmnyi llamot rta le. Az errl alkotott elkpzelsnek
termszetesen szmos gyakorlati megfontols is rsze volt. A helyes llam fbb jellemzit
ler elmlete - mely elssorban az llam, Az llamfrfi s a Trvnyek cm mveibl ismerhet meg - rszben filozfiai elfeltevsein alapult, rszben pedig sajt kornak viszonyaival
llt kapcsolatban.
1.3.1. A legjobb" s a leghelyesebb" Aki az llam krdseivel foglalkozik, annak Platn szerint a lehet legjobb llamot kell lernia, ami egyltaln elgondolhat. Vagyis azt az
eszmnyt, amely a valsgos llamok szmra mintaknt szolglhat; m, hogy valban minta lesz-e, az az elmlet szempontjbl nem br jelentsggel. Az elmlet szempontjbl hangslyozta (br e krdshez olykor ambivalens mdon viszonyult) - tulajdonkppen az
sem fontos, hogy a helyes llam eszmnye megvalsthat legyen.
F ttele, hogy a lehet legjobb az, ami (elmletileg) a leghelyesebb. Az eszmnyi llam
gy csak gondolatban ltezik", rta egy helyen, vagy ahogy a manapsg divatos kifejezssel
mondannk: affle gondolatksrlet. Az elmletet s a gyakorlatot termszetesen Platn sem
vlaszthatta szt teljes mrtkben, s taln nem is akarta megtenni azt. Hisz mint letnek
rnk maradt trtnetbl tudjuk, maga is ksrletet tett eszmnye megvalstsra, s kudarct
beltva ksi mveiben - gy a Trvnyekben - jelentsen mdostotta nzeteit.
Tovbb: amikor azt hangslyozta, hogy a legjobb a leghelyesebb, akkor ehhez hozztette : a fontos az, hogy helyessgt knytelenek legynk magunkra nzve elismerni, ennek
minden kvetkezmnyvel egytt. A gyakorlat szempontjt teht nem zrta ki teljesen az elmleti vizsgldsbl. Az igazsgossg s a legjobb llam elemzsekor ugyanis - mint mond-

1.3.2. Az eszmnyi llam kontextusa A lehet legjobb llam megrtshez figyelembe


kell vennnk Platn filozfiai-etikai elfeltevseit s azt a kort (az V szzad vge s a IV
szzad els fele), amelyben lt.
E kor az egykor virgz athni vrosllam vlsgnak kezdete volt. A vlsg termszetesen mr akkor sem korltozdott pusztn a gazdasgi folyamatokra, hanem a kzssgi
lt politikai feltteleinek megingst is jelentette. Ezt olyan jelensgek tettk nyilvnvalv,
mint a peloponnszoszi hbor (431-404), a harminc zsarnok uralma (404403), majd azok
demokratk ltali megbuktatsa (403), a politikai perek s gy tovbb. Mindezzel a hagyomnyos erklcsk megbomlsa, vagyis egyfajta erklcsi vlsg jrt egytt. Az egyik legalaposabb Platn-kommentr szerzje, az angol A. E. Taylor (1869-1945) ezt gy magyarzza:
a helyes llamberendezkedsre vonatkoz politikai termszet krds [Platn elmletben]
bevallottan nem sajt jogn merlt fel, hanem azrt, mert egy llam vagy egy politikai prt viselkedsben az emberi ernyek s gyarlsgok nagyobb betkkel rva jelennek meg...".
llamelmlete ezrt gy is rtelmezhet, mint a politikai s erklcsi vlsgra adott vlasz.
22

Mint ilyen, termszetesen ksn rkezett, hiszen - ahogy azt Hegel megjegyezte - Minerva
baglya csak az est belltval kezdi meg rptt. Vagyis: a gyakorlati krdsekben a blcsessg
sokszor csak utlagos, s a vlsgokra reflektl elmletek rendszerint nem kpesek feltartztatni azokat a folyamatokat, amelyek keretei kztt megszletnek.
Platn idealizmusa nem egyszeren ismeretelmleti jelleg volt, hanem politikai s etikai
is. Minden valsznsg szerint azt felttelezte, hogy a trsadalmi valsgban tapasztalhat
romlott erklcskkel s a rosszul mkd llammal szemben egy eszmei-eszmnyi vilgban
(az ideak vilgban) megtallhatk a tiszta s romlatlan llami s erklcsi formk. A politikailag s erklcsileg helyes teht elmletileg megismerhet s a polgrok szmra felmutathat.
Idealizmust egyebek mellett az etikai racionalizmus egsztette ki. Szkratsz tantvnyaknt ugyanis is felttelezte, hogy a rossz oka a j nem ismerse. Ha teht a polgroknak
valaki megmondan, hogy mi a j, s milyen az erklcss magatarts, akkor annak helyessgt beltva k aszerint jrnak majd el. Radsul az etikai racionalizmus Platnnl sajtos
moralista, st (Hegel kifejezsvel lve itt is) rossz moralista" belltdssal trsult, mely
Szkratszre mg nem volt jellemz. Azt ltva ugyanis, hogy a polgrok mgsem hajlanak
arra, ami az erklcsileg helyes s j, a moralistk egy rsze (ti. a rossz moralistk") knnyen
a hatalomhoz fordulnak segtsgrt, melynek eszkzei - felttelezseik szerint - lehetv
teszik msoknak a jra" val rknyszertst. A platni llamelmlet mgtt ez az attitd
tbb, mint ktezer v tvolbl is felismerhet.
S vgl, Platn ltta kornak azon tendenciit, amelyek keretben az egyn egyre jobban
fggetlenedik a kzssgtl. Ezt azonban ellenezte, mert gy vlte, hogy a nagyobb egyni
szabadsg - tbbek kztt az egyni rdekek eltrbe kerlsvel - alssa s felbomlasztja az
llami kzssg lett. Emberfelfogsa az individulis antropolgibl indult ki, mely szerint
az ember emberi jellemzi az egyni sajtossgokbl - s nem valamilyen kzssgi tevkenysgbl vagy jellegbl - ismerhetk meg. Az emberek abban hasonltanak egymsra, hogy
mindenkit egyforma vgyak vezrelnek; ti. a tudsvgy, a hatalomvgy s a birtoklsvgy. E
vgyak azonban klnbz mrtkben tallhatk meg bennk: egyesek lelkt a tudsvgy,
msokt a hatalomvgy, ismt msokt pedig az anyagi javak birtoklsnak vgya uralja. Az
ilyen emberek krben csak akkor jhet ltre politikai kzssg (vrosllam), ha e vgyak
- miknt az eszmnyi llamban - a kzssg szempontjainak alrendelten s koordinltan,
szksg esetn megfkezve rvnyeslhetnek. Az idelis llamrl alkotott elmlete gy az
emberrl mint egynrl alkotott elkpzelsre pl ugyan, de gy, hogy biztostkot teremtsen az azzal egytt jr bomlaszt tendencikkal szemben. Mikzben teht fogalmazta
meg elszr az individulis emberkpet, rejtett mdon kollektivista volt: gy vlte, hogy meg
kell akadlyozni az egyn fggetlenn vlsnak folyamatt.
1.3.3. Az eszmnyi llam Az eszmnyi llamrl alkotott platni kp vzlatosan a kvetkezkppen foglalhat ssze. Az eszmnyi llam clja, hogy biztostsa az emberek szmra
a boldog s ernyes letet. A boldogsg lnyege egyfajta bels harmnia. Az ember akkor
boldog, ha lelknek elemei sajt bens termszetk szerint rvnyeslhetnek, vele szletett
kpessgei pedig kellkppen megvalsulhatnak. Az ilyen ember erklcss lehet, az erklcs
pedig llandsgot s egysget biztost lnynek. E boldogsg csak olyan llamban kpzelhet
el, amely lehetv teszi, hogy mindenki abba a helyzetbe kerljn, amely megfelel vgyainak, kpessgeinek s ernyeinek. Mivel az emberi llek bens szerkezete hierarchikus, a
boldog letet biztost llamban az emberek klnbz kpessgekkel, lelki hajlamokkal s
ernyekkel rendelkez csoportjait is egyms al- s fl kell rendelni. Az ilyen llamnak tovbb egysgesnek s stabilnak kell lennie, mert csak gy biztosthatja az erklcsi teljessget.

23

Az llam feladata e teljessg megteremtse, s nem - miknt azt manapsg sokan gondoljk az egynek rdekeinek rvnyestse vagy a kzttk lv konfliktusokat kezelse.
Platn idelis llamnak teht kt f jellemzje volt. Egyrszt abban az emberek klnbz feladatokat ellt, ms s ms mdon ernyes, illetve eltr lelki kpessgekkel
rendelkez csoportjai meglehetsen hierarchikusan tagozdnak. Msrszt egysget teremt
mkdsi elveket kvetnek. Az llami egysget Platnnl - szemben Arisztotelsz majdani
elkpzelsvel - nem intzmnyek, hanem elvek teremtik meg.
Az idelis llam az emberek hrom rtegbl pl fel: a blcsek vezetik, az ltaluk felismert helyes elveket a gyakorlatban az rk rvnyestik, a kzssg egszt pedig az anyagi
javakat elllt munklkodk tartjk fenn. Az els kt rteg kztti hatrvonalak kiss elmosdottak, az azonban ktsgtelen, hogy amg az elbbiek lnyegben szemlld termszetek, az idek vilgt vizsgljk, s az ott megltott helyes formkat kzvettik a kzssg
fel, addig az utbbiak termszete a gyakorlati cselekvsre s a blcsek ltal kzvettett helyes eszmk rvnyestsre irnyul. A blcsek - vagyis a legkivlbb szellemi kpessgekkel
rendelkez s legernyesebb emberek - feladata az, hogy trvnyeket adjanak az egsz kzssgnek. A blcsek teht trvnyadk. Csak k hozhatnak trvnyeket, hisz csak k kpesek
megragadni az rk s vltozatlan ltezket (az idekat). Az rk - akik kivl fizikai kpessgekkel rendelkeznek - az llam ltt fenyeget kls s bels veszlyeket hrtjk el. E kt
rteg alkotja az idelis llam vezet csoportjt. A legals rteget a fldmvesek s a kzmvesek csoportja jelenti. Ezek feladata a trsadalom egsze szmra szksges javak ellltsa.
Az eszmnyi llam e tagozdst az emberi llek sajtos bels szerkezete egszti ki.
Pontosabban: az llamban s az egyni llekben ugyanazon lelki formk figyelhetk meg, s
az elbbi hierarchijt az utbbi szerkezete is igazolja. A blcsek (filozfusok) meghatroz kpessge a gondolkods, lelki hajlamuk az rtelem. Az indulat lelki hajlamval br rk
meghatroz kpessge az akarat. A munklkodk pedig, akiknek f hajlama vgyakozs, az
rzkisg kpessgvel rendelkeznek.
E lelki szerkezethez sajtos - s az egyes csoportok szerint klnbz - ernyek trsulnak.
Az erny ebben az rtelemben a jellegzetes lelki hajlam kell mrtk s irny rvnyestse. A filozfusok akkor ernyesek, ha blcsek, az rk akkor, ha btrak, a fldmves s a
kzmves csoportok pedig akkor, ha az rzki rmk lvezetben mrtktartak. A jzan
nmrsklet ugyanis rendezett teszi a vgyakat s bizonyos nuralmat jelent a gynyrk
felett. Az llam s az egyn negyedik ernye az igazsgossg, ami megteremti annak erklcsi
egysgt. Az igazsgos llamban - hangzik a platni meghatrozs - mindenki a maga dolgt
vgzi, s nem csupn egyetlen rteg boldog, hanem az egsz kzssg.
A kz gynek a kzssg rdekei szerinti irnytst azonban komolyan veszlyeztetheti, hogy ha az llam irnyti - kivlsguk s szellemi kpessgeik dacra - elnyben
rszestik sajt javukat: ha koldusok s magnvagyonra hes emberek lepik el a kzgyeket
- olvashatjuk az llamban -, akik azt hiszik, hogy onnan kell az htott jt elrabolniuk" [e

vezet rtegek krben meg kell szntetni a magntulajdont s a csaldi ktelkeket. A blcsek
s az rk kztt - sugalljk az egyes szveghelyek - vagyon-, n- s gyermekkzssget
kell kialaktani. Ezzel szemben a kzmvesek s fldmvesek krben fennmaradhat a magntulajdon s csaldi ktelk, s k - a vezetk ltal kijellt kereteken bell, illetleg a
jzan nmrsklet ernye ltal megszabott mdon - trekedhetnek sajt javukra is. A magntulajdon megszntetsre irnyul gondolat alapja az a felttelezs, mely szerint annak
hinyban semmi sem trti majd el a vezetket attl, hogy kizrlag a kzrdeket tartsk
szem eltt. A modern kori Platn-szakirodalomban ezt gyakran a vezet rtegek fogyaszt24

si kommunizmusaknt" rtk le, hiszen az als rtegek ltal megtermelt javakat kzsen lik
fel.
Az gy felpl llam Platn szerint sajtos elvek szerint mkdik. Mivel az a legnagyobb

a vezetknek - elszr is - meg kell akadlyozni a bels viszlyokat s felgyeletet kell gyakorolniuk mindazok felett, akik befolysolhatjk msok gondolkodst. Elssorban a mvszek
korltozhatk, bizonyos eszmket pedig - olvashatjuk - el kell nmtani", nehogy gonossz
tegyk az ifjakat (392a). Msodszor, a vezetknek llamrdekbl - vagyis az alrendeltek
rdekben - joguk van a megtvesztsre, st olykor kegyes csalssal s egyb fortlyokkal
kell lnik (389b-d s 459d). Harmadszor, a helyes llamban az letet kollektv elvek szerint
szervezik meg: a munklkodk krben az elljrk kijellse alapjn ktik a hzassgokat (mintegy prostva gy a legkivlbb frfiakat s nket, st megszabva szexulis letk
gyakorisgt is). A frfiak, az asszonyok s a gyermekek nem lhetnek egytt, s a gyermekeket az llami hatsgok ltal irnytott kisdedvkban, vagyis vodkban helyezik el. A
frfiak s nk kztt ugyanakkor Platn szerint nincs alapvet klnbsg, hisz a termszet
mindkt nemben egyformn osztja el a kpessgeket (454a-460c). Negyedszer, a vezetk
krben Platn nagy hangslyt fektet a nevelsre.-, javaslata szerint az rk kifejezetten katonai nevelst kapnak, a blcseket pedig elmleti megismers fortlyaira kpzik ki, pldul a
tudomnyok s dialektika oktatsval. Vgl, a nevels a kivlasztsra pl, s egyes emberek
tkerlhetnek az egyik csoportbl a msikba: ha az rk kztt csenevsz gyermek szletik,
ezt a tbbi polgr kz, ha pedig emezek kztt kivl, ezt az rk kz kell besorolni". Ez
az is jelenti, hogy az eszmnyi llam hierarchikus, de nem kasztjelleg.
E mkdsi elvek alapjn sokan gy rtelmezik Platn eszmnyi llamt, mint a modern
totalitrius llamok elkpt.
1.3.4. llam s eszmnyi llam Mi a mlyebb s mai jelentsge Platn nzeteinek?
Mirt tekinthetk e klns -s e leegyszerstett formban kiss naivnak tn - gondolatok
az eurpai llamblcseleti gondolkods alapjait dnten meghatroz elmleti rendszernek?
Vajon valban a modern kommunizmus s totalitarizmus elkpt kell-e tanokban ltnunk
vagy valami mst?
A tisztnlts rdekben elszr is azt hangslyozom, hogy az llam cm mben Platn
tulajdonkppen tbb llamrl is beszlt. Gvertek teht, alaptsunk kpzeletben egy llamot"
dialgus rsztvevi elszr azt a lehetsget mrlegelik, hogy a politikai kzssg alapulhate pusztn az anyagi szksgleteken. llam akkor keletkezik - vetik fel elszr ha az egyes
emberek mr nem tudjk elltni magukat, hanem segtsgre, vagyis msok munkjra van
szksgk. A klnbz szksgleteket kielgt javak elllti gy egy vrosba telepednek

gy kialakul llam a szksgletek kielgtse rdekben vgzett tevkenysgeket - vagyis a


munkamegoszts rvn elklnl emberek csoportjait - sszekapcsol rend lesz. Ltrejttt s mkdst az egyes tevkenysgek sszehangolsval, illetve az annak hatkonysgval
kapcsolatos megfontolsok - teht hasznossgi szempontok - vezrlik.

25

(figyelemmel a diszn" sz mellkjelentsre) sertsllam" terminussal adott vissza - Platn gondolatvilgban egyrszt arra utal, hogy nincs benne semmi emberi, hisz ilyen trsulst
az egyttmkdsre s nagy szervezettsg kialaktsra kpes llatok (mhek, hangyk) is kpesek ltrehozni. Msrszt az ilyen rendben l emberek kizrlag a sajt cljaihit tartank
szem eltt, s legfeljebb knyszerteszkzk alkalmazsval lehetne fenntartani egyttmkdsket. E knyszert eszkzk - pldul a trvnyi szankcik - azonban sosem hatkonyak: a kzssg tbbsgt nem lehet knyszerteni. Knyszerteni csak a kisebbsget lehet,
amennyiben a tbbsg nknt engedelmeskedik.
A szksgletekre alaptott politikai kzssg legfbb problmja azonban valjban nem
ez, hanem az, hogy a szksgletek mindig bvl jellege s az azzal egytt jr viszlykollapotba] kerl - s felbomlik. Ez azrt van gy, mert az ilyen llamban nincs semmi, ami
a trsadalmi, politikai s erklcsi egyensly megbomlsa esetn kpes lenne az sszhangot
helyrelltani. Ideig-rig sszetarthatjk ugyan az rdekek s a knyszert eszkzk, hoszsztvon azonban mindig felbomlik.
Platn teht - amint azt a magyar szakirodalomban Somogyi Zoltn kimutatta - gy vlte, hogy pusztn a szksgletek re (s ami mai fogalmi rendszernkben ezzel szorosan sz- szefgg: az rdekek re) nem lehet politikai kzssget alaptani. A vlsgba kerlt vrosllamot
csakis valami szksgleteken tli eszkzzel lehet meggygytani", s megbomlott egyenslyt csakis a helyes kzssgi rend eszmnye alapjn lehet helyrelltani.
gy jutnak el a dialgus rsztvevi az eszmnyi llamhoz. Ahhoz teht, hogy egy politikai
kzssg a szervezett llati ltnl s a puszta szksgletek kielgtsre irnyul tevkenysgeket sszekapcsol rendnl tbb legyen, s hogy a mindig felboml sszhangot helyre
lehessen benne lltani, Platn szerint valamilyen eszmnyre kell alapozni azt. Egy eszmny
nlkli llam ezek szerint olyan, mint a disznk polisza, vagy - Szent goston (354-430)
gondolatt is megellegezve itt - csupn egy magnum latrocinium" [kiterjedt mret rablbanda] (Civ. D. IV,4).
Mivel a sztaszisz Platnnl egy eredetileg ltezett harmnia megbomlst jelentette,
ezrt ezen eszmnynek alkalmasnak kell lennie a harmonikus egysg helyrelltsra s fenntartsra is. A harmniban adva van a rszek kztti sszhangot biztost arny, ami az igazsgossg jellemzje is. Ezrt termszetes, hogy a politikai kzssg alapjul szolgl eszmny
az igazsgossg lesz.
1.3.5. llam, igazsgossg, trvnyek Az igazsgossgrl alkotott elmlett Platn a
szofistk, mindenekeltt Thraszmakhosz llspontjval szemben fejtette ki.
Thraszmakhosz - aki Platn mveibl a legdestruktvabb szofistaknt lp elnk - gy
vlte, hogy az igazsgos dolog az, ami az ersebb rdekt szolglja" (338c). Ezt azzal a ttelvel tmszatotta al, hogy mindegyik kormnyzat a maga rdeknek megfelelen alkot
trvnyeket": az llam vezeti a trvnyalkots rvn a maguk rdekt nyilvntjk ki igazsgosnak, s aki ettl el mer trni, azt - mint trvnyszegt s vtkest - megbntetik" (338d).
A hatalmi szemllet s a haszonelvsg e sajtos keveredse nla abban az llspontban sszegzdtt, hogy mindenfle llamformban egyazon dolgot tekintenek igazsgos dolognak: az
uralkod kormny rdekt" (339a).
Ezzel szemben Platn, aki az igazsgossgot rszben emberi ernyknt, rszben a kzssgi let szervez eszmjeknt rta le, az utbbi vonatkozsban azt hangslyozta: az igazsgossg azt jelenti, hogy mindenki a maga munkjt vgezze, s ne rtsa magt sokfle
dologba" (433a-b). Az idelis llamban - mint rta - minden egyes szemlyt arra az egy

26

a termszetek benne lv hrom csoportjnak mindegyike a maga munkjt vgzi" (435b).


Aki teht a kormnyzs kpessgvel rendelkezik, az kormnyozzon, aki parancsolni tud,
az parancsoljon, akiben pedig kereskedi, fldmves vagy kzmves kpessgek vannak tlslyban, az kereskedjen vagy fizikai munkt vgezzen. Az gy felfogott igazsgossg az llam
harmnijt - s ezltal rendjt s egysgt - hivatott biztostani.
Klns, hogy Platn e felfogst - mely tlsgosan is az idelis llamrl alkotott elmlethez igazodott (s ezrt eszmetrtnetileg nem gyakorolt nagy hatst) - sosem vltoztatta meg, mikzben a joggal s a trvnyekkel kapcsolatos nzeteit gyakran mdostotta.
Az llamban mg gy vlte, hogy a helyes rend elveit s szablyait nem felttlenl kell trvnyknyvekben rgzteni, s az llamot a legkivlbb emberek szabad beltssal is kormnyozhatjk. Az llamfrfiban - ahol megfogalmazta a joggal kapcsolatos idegenkedsnek
konkrt okt is (a trvny sohasem lehet kpes r, hogy magban foglalja azt, ami a legjobb
s legigazsgosabb minden [egyes] esetre vonatkozan"; Polit. 294a-b) - nmi kiegsztssel
mg fenntartotta ezt az llspontot: a trvnyhozs a kirlyi tevkenysg krbe tartozik.
A legjobb azonban nem az, ha a trvnyek uralkodnak, hanem az, ha [egy] beltssal rendelkez, kirlysgra termett frfi uralkodik" (294a). A Trvnyekben, melyet lete vgn rt
(s ezrt nemcsak elmleti ismereteinek, de lete szemyes tapasztalatainak is hangot adott
benne), ezzel szemben azt olvashatjuk, hogy a legszebb vezet" a trvny (Nom. 645a), s
ahol a trvny a vezetk knynek van alvetve s rvnytelen, ott ksz a romls az llam
szmra; ahol azonban a trvny az r a vezetk fltt, s a vezetk az szolgi, ott a jlt,
fennmarads s minden j remlhet" (715d).
1.3.6. Valsg - elmlet - utpia Platnnl a vrosllam az emberi termszet jellege
miatt nem kpes megtartani formjt. Az ember ugyanis - miknt a szofistknl, nla is egyn, az nz egyn pedig rzki szabadsgra vgyik s birtokolni akar. Az ilyen ember puszta egyedisg, az egyedisgen pedig - legalbbis szerinte - nem alapulhat semmifle rend. A
disznk polisza" azrt kerl mindig lzas llapotba, mert az egyedisgen alapul: az nmagnak teret keres birtoklsvgy felbortja az egsz egyes rszei kztt eredetileg ltez termszetes harmnit. Az gy kialakul vlsg bizonyos fokig olyan, mint az anarchia
ahol a cselekvst a szubjektv akarat, az nkny vezeti.
A rendezettsg ezzel szemben arnyossgot, s ezzel a rszeknek az egszhez val rendelst felttelezi. Ilyen rendet csakis valamilyen mestersges intzkedssel" - vagyis trvnyadssal - lehet kialaktani, mely valamilyen objektv s ltalnos eszmt tesz az egyttls
alapjv. Ez az eszme normatv erej, s mint ilyen az rtelem szabadsgt testesti meg, hisz
azt - mint szksgszert - fel kell ismerni s rvnyre kell juttatni.
Platn mrmost gy ltta, hogy az arkhnok nem kpesek felismerni az ilyen eszmnyeket, hisz k csak a polisz eredeti, termszet-adta rendjt ismerik; a sztratitszek pedig nem
tudjk rvnyesteni azokat, mert csak a kls tmadsoktl vdik a vrosllamot. Ahhoz,
hogy az llam szilrd legyen, az arkhnoknak filozfuss
kell lennik, akik kpesek tltni az idek birodalmba. Az ilyen archn nomothetsz
trvnyad] lesz, aki nem csak ismeri a jt s tudja a helye set, de helyzete rvnltalnos trvnyknt el is rhatja, illetleg a sztratitszbl phlaxsz
lett alrendeltjei
tjn rvnyestheti is azt.
Amg vagy a filozfusok nem veszik t a kirlyi hatalmat az llamokban - fogalmazott -,
vagy pedig a jelenlegi, gynevezett kirlyok s uralkodk nem fognak becsletesen s komo27

lyan filozoflni, s amg az llamhatalom nem esik egybe a filozfival . . . , em


addig
lehetn
nyugta a bajoktl az llamnak, st, azt hiszem ltalban az emberi nemnek sem"

zetik. Korunkban nhny elmlettrtneti kziknyv szerzje gy rtelmezi e gondolatot,


hogy Platn szerint a szakrtelem kpviselinek a trsadalom s az llam vezetse tern kitntetett szerepet kell kapnia. Ez ktsgtelen, mbr a filozfusok uralmnak ennl mlyebb
okai is vannak.
Platn ugyanis gy vlte, hogy az embert meg lehet tantani a helyes s a j rend szablyaira, s - az etikai racionalizmus alapjn - azt hitte, hogy ha tudja, majd teszi is a jt.
Ahhoz, hogy j legyen, meg kell ismertetni vele a j s a helyes elveit. Pldul gy, hogy
blcs tantkat rendelnek fljk. E lehetsg mgtt azonban ott a krds: vajon a tantk
honnan tudjk e szablyokat ? Hisz k is az adott kzssgben lnek, s ha a kzssg romlott,
minden bizonnyal a tantk is azok. Ezrt a tantk fl is tantkat kell helyezni, s nekik is
meg kell mondani, hogy mi a j s a helyes. Persze ha ezek is az adott kzssgben lnek,
a helyzet mit sem vltozik. Nyilvnval, hogy e logikt nem lehet a vgtelensgig folytatni,
vagyis fel kell tenni, hogy a hierarchia ln olyan tantk" llnak, akik blcsessgk rvn
ismerik a jt s a helyeset, s akiket nem kell msoknak tantani. Ezrt kell teht az llam
ln olyan vezetknek llni, akik elmleti kpessgeik rvn kpesek tltni a helyes formk,
az idek birodalmba. Az lland vlsg eszerint csak akkor kerlhet el, ha a vezetk mint
filozfusok a tkletes ltezk vilgban megpillantjk a jt, mint trvnyadk elrjk annak
kvetst, s mint rk rvnyestik azt.
Az eszmnyi llamban a trvnyad az idelisat, vagyis a helyeset rja el trvnyknt. Az
idelis azonban e fogalmi rendszerben valdi ltez" (szemben a valsgos let rnykvilgval). A trvnyhoz gy nem valamilyen sosem voltat alkot, mely nlkle nem valsulna
meg. Csupn formt ad az anyagnak (az egynekbl ptkez trsadalomnak). Az eszmnyi
- immr meggygyult" s a vlsg ltal nem fenyegetett - polisz ezrt forma
egysge. A tartalom s forma egysgtl eltren ez az egysg nem
egyszeren lt-egysg, hanem a valamilyen clra tekintettel ltrehozand cl-egysg.
E gondolkodsmd - a XX. szzad egyik legeredetibb, de fenntartsok nlkl ritkn
fogadhat gondolkodjnak, Kari Poppernek (1902-1994) a nylt" s zrt" trsadalmakrl
szl kzismert elemzsei nyomn - sokakat arra a politikai utpizmusra emlkeztet, amely
az elmlt kt vszzadban lte fnykort. A modern utpizmus tartalmi rtelemben termszetesen egyedi jelensg, s Platn ppgy nem tekinthet utpistnak, ahogy (a magntulajdonnal kapcsolatos nzetei miatt) s-kommunistnak" sem. Az llam cm mve azonban
egy bizonyos rtelemben mgiscsak utpia. Nevezetesen abban, hogy kimutathat benne
az utpikus gondolkodsmd szerkezete. E gondolkodsmd hvei ltalban gy vlik, hogy
a helyes rend elvei valahol mr kszen llnak, s a gondolkodknak csak fel kell ismerni, a
tudomnyos politika" kpviselinek pedig csupn rvnyre kell juttatni azokat. Nhnyan
mg manapsg is azt hiszik, hogy azoknak kell megszabni a helyes llamrend alapelveit, akik
a blcsek kvt birtokolva tltnak az idek - a politikailag helyes - birodalmba.
A szerkezeti prhuzam persze csak rszleges, s a ktfle utpizmus kztt szmos klnbsg is ltezik. Ilyen pldul az, hogy amg Platnnl az idek vilga idtlen jelleg (mlt, jelen
s jv nlkli), addig a modern utpikus gondolkodk a helyes birodalmt a jvbe helyezik
s politikai mozgalmakat szerveznek annak megvalstsra.
28

Platn eszmnyi llamnak tovbbi jellemzje, hogy mkdse az egsz kzssg, nem pedig az egyn rdekeit szolglja. Az egyn, ha nem blcs, egy ilyen rendszerben soha nincs
olyan helyzetben, hogy tlssa az egsz ignyeit, s ha kpes is volna erre, nz volta miatt
akkor sem lenne tekintettel arra. E fogalmi rendben teljesen termszetes az is, hogy a pusztn egyni, s esetleg a kzssgivel szemben is rvnyre juttathat boldogsghoz val jog
gondolata meg sem jelenik. Ha ugyanis mindenkinek joga lenne az egyni boldogsghoz,
Az eszmnyi llam clja ezrt nem az egyn vagy az egyes rteg, hanem az allam mint egesz
boldogsga.
1.3.7. Politikai szabadsg s az llamformk Platn gy ltta, hogy az egyni akarat
vagy az egyni erny csak akkor lesz sszhangban a kzssgivel, ha az llamot hierarchikusan szervezik meg s a vezetk krben megszntetik a magntulajdont. Az eszmnyi vrosllam lnyege szerint nem lehet demokratikus, hiszen az rtelem s a tuds sem az.
Mint az korban oly sokan, Platn is megklnbztetett helyes s hibs llamform-

llamnak rendszerint - ti. klnbz mveiben e krdsrl nmileg eltren nyilatkozott kt formja van: a kirlysg s az arisztokrcia. Ha a vezetk kztt egy kiemelked frfi
akad, akkor az elbbi, ha pedig tbb, akkor az utbbi a helyes llamforma (445d). A hibs,
vagy elkorcsosult" llamformk azok, amelyek valamilyen okbl lehetetlenn teszik az eszmny megvalsulst. Ilyen llam a timokrcia, az oligarchia, a demokrcia s a trannisz.
Timokrcia akkor jn ltre, ha az rk nem engedik rvnyeslni a blcseket; oligarchia pedig akkor, ha a hatalom gazdagok kezbe kerl. A demokrciban a szegny szabadok jutnak
hatalomra, a trannisz esetben pedig egy zsarnok uralkodik. Ezek az llamok teht felptskben (uralmi hierarchijukat illeten) is eltrnek az eszmnyitl (544-564).
Ilyen vagy ehhez hasonl llamformkat termszetesen msok is megklnbztettek,
tbbek kztt pldul Hrodotosz, s a platni llamforma-tannak tipolgiai szempontbl
nincs klnsebb (jelenkori) jelentsge. E tekintetben szinte semmilyen hatst nem gyakorolt a ksbbi llamtudomnyokra. Az llamformk kztti tmenetekrl adott lerst ezzel
szemben - noha nem az eszmnyi llammal llt sszefggsben, hanem tapasztalati megfigyelseken alapul - ma is sokan tanulsgosnak tartjk.
Az egyes llamformk kztti tmeneteket Platn trvnyszer folyamatok knt mutatta
be. Pldul: a gazdagok oligarchikus uralma esetn eluralkodik az embereken a vagyonszerzs vgya, a meggazdagodott vezetk azonban elkorcsosulnak" s kihvjk maguk ellen a
szegnyek gyllett. Ezek fellzadnak ellenk, meglik s szmzik ket, s demokrcit
ltrehozva egyenlen osztjk el a hivatalokat. A tlzott egyenlsg s a fktelen szabadsg
kvetkeztben azonban k is vgyaik rabjai lesznek, s megsznik krkben az egysg s
esztelensgket, hatalomra tesz szert s egyeduralmat vezet be kzttk. Az ingatag s fktelen demokrcia teht elbb-utbb elkerlhetetlenl zsarnoksgg vlik. A dolgok e logikjt
egyesek mg manapsg is rvnyesnek tartjk, s a nagyhang prtvezrekben knnyen olyan
dmaggoszt ltnak, aki szlssges diktatrt kvn bevezetni.
A XX. szzad totlis diktatrihoz vezet folyamatoknak persze ez csak szegnyes magyarzata lehet. Az azonban ma is igaz, hogy sajt elvnek tlzott rvnyestse minden rendszert veszlybe sodorhat. Platn szerint pldul a demokrcit a szabadsg tlhajtsa bomlasztja fel, melyben a j lnyegt ltja. A tlsgos szabadsg - rta - minden valsznsg
szerint tlsgos szolgasgg fajul, az egyn letben ppgy, mint az llamban"
29

De mi is ez a tlsgos szabadsg" s tlsgos szolgasg"? A politikai szabadsgnak


Platn rendszerben kt fajtja is megjelenik, noha azok nem egyenrangak. Az egyik az
rzki szabadsg, mely lnyege szerint egyni jelleg: azt jelenti, hogy semmi sem korltozza
az egyni magatartst, s az ember - ahogy mondani szoktk - akkor szabad, ha azt tehet,
amit akar". Tbb szofista e korlt-nlklisggel azonostotta a politikai szabadsgot. A msik
az sz-szabadsg, mely elvileg az egsz kzssget, vagyis az llamot illeti, noha a kzssgen
bell megszemlyestdik: csakis a filozfusok lhetnek vele. Hisz Platn llamban csak az
szabad, aki tlt az idek birodalmba (vagy egy ksbbi fogalmi rendszerben: a szksgszersgek" vilgba), ott megpillantja a jt (felismeri a szksgszert") s megvalstja, illetve a neki alrendeltekkel megvalsttatja azt. Ez a szabadsg - B. Spinoza (1632-1677), G.
W. F. Hegel (1770-1831), majd K. Marx (1818-1883), pontosabban F. Engels kifejezsvel
- a szksgszersg felismerse s az aszerinti cselekvs. Ilyen rtelemben a blcsek szabadnak
tnnek, hiszen a megpillantott forma [eidosz, vagyis idea] szerint alaktjk a kezkben lv
anyagot, vagyis a trsadalmat.
Platn teht kt szabadsg-fogalmat is hasznl; m az rendszerben szemly szerint
valjban senki sem szabad. A banauszoszok s a dmiurgoszok, vagyis a munklkodk azrt
nem, mert a szmukra meghagyott rzki szabadsg a jzan mrtktarts ernye rvn mindig megfkezett, egyni trekvseik pedig politikailag brmikor korltozhatk. Aphlaxok,
vagyis az rk azrt nem, mert blcsessg hjn csak hihetik, de biztosan nem tudhatjk,
hogy a valdi jt rzik. A nomothetszek, vagyis a trvnyadk pedig azrt nem, mert k csak
felismerik" a szksgszert, azaz megismerik a jt, de nem maguk alkotjk meg. Ok csak
tadjk s trvnyknt elrjk, amit az idek vilgban megpillantottak. Az ilyen trvnyad nem autonm; szemlyes szabadsga csak korltok kztt rvnyeslhet. Ennek az a
kvetkezmnye, hogy magrt a trvnyrt nem felels, hisz felels csak az lehet, aki szabad
elhatrozsa alapjn cselekedett.
Az eszmnyi polisz szerkezetnek ilyen rtelmezse taln megvilgtja azt a Platn-irodalomban oly gyakran trgyalt krdst, hogy a politikai rend nem-demokratikus volta Platnnl
mirt jr egytt az llamhatalom - hasznlva itt Kari Popper fogalmt - totlis jellegvel.
Egy nem-demokratikus rend mg nem szksgkppen totalitrius. S ha az eszmnyi poliszban a kett mgiscsak sszekapcsoldik, akkor ennek az szre alapozott szabadsg az oka.
Az sz ugyanis mindig hajlik arra, hogy trgyat keressen magnak (hisz ha nem lenne matrija, gy feleslegess vlna), s trgyt - jelen esetben a trsadalmat - gy gondolja el,
mint ami nem kpes formt adni nmagnak. E formt ezrt ttelezni kell szmra. A metafizikai racionalizmus fogalmi rendjben ugyanakkor e forma - mint valamifle lnyeg - eleve
adott, mely felismersre vr. A filozfusok, hitk szerint, nem teremtik, hanem csak felismerik s rvnyre juttatjk az rtkeket. Ezrt van az, hogy sem k, sem mai utdaik nem
rzik magukat felelsnek azrt, amit azt idek vilgban megpillantottak s a trsadalom fel
kzvettettek.
A racionalizmusban msfell mindig adott az a lehetsg is, hogy az sz nem csupn
megformlja az anyagot, hanem teremti is. Az llam akkor lehet boldog - rta Platn -, ha

30

(501b-c). E gondolattal Platn annak a modern korban majd jra teret kapo szemleletnek
adott elsknt hangot, amely szerint - ahogy Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fogalmazott - ha az ember j trvnyeket akar adni a vilgnak, akkor a rgieket el kell getnie", vagy
- ahogy a dlyfsen racionalista Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) lltlag mondta - ha
a tnyek nem felelnek meg az elmletileg helyesnek, akkor annl rosszabb a tnyeknek". Ti.
azrt rossz nekik, mert meg kell - s meg fogjk - ket vltoztatni.
1.4. A r i s z t o t e l s z p o l i t i k a i f i l o z f i j a
Amikor a vatikni palota egyik stanzjnak faln Raffaello (1483-1520) gy festette meg az
Athni iskolt, hogy Platn az g fel, Arisztotelsz pedig a fldre mutat, akkor a renesznsz
mvszek rafinlt lnyegltsval s egyszersmind zsenilis egyszersggel ragadta meg e kt
szellemris viszonyt. Amg ugyanis Platn a legjobbat kereste, addig Arisztotelsz - br
nem volt rzketlen az idelis irnt sem - elssorban azt, ami megvalsthat. Mai fogalmaink szerint egyikk utpikus, msikuk realisztikus elmletet alkotott. Br a kezdeteknl mint fentebb jeleztem - a mai viszonyoktl minden klnbztt, az llamrl s a politikrl
val gondolkods e kt, ma is jellemz lehetsge mr ekkor megjelent.
Az llam els rendszeres s teljes, mai rtelemben is tudomnyosnak tekintett elmlett
Arisztotelsz (384-322) alkotta meg. letmve csak tredkesen maradt fenn. Miutn mveit grgbl, illetleg - mert nhny csak gy maradt fenn - az arab fordtsokbl latin
nyelvre ltettk (politikai fmvt pldul a XIII. szzadban) roppant hatst gyakorolt az
eurpai politikai gondolkodsra. Hatsa kimutathat Aquini Szent Tams (1224/26-1274)
elmletn; s az n. arisztotelinus filozfiai httr sok kortrs politikai s jogfilozfa mgtt is elevenen hat. Korunkban pldul nhnyan az arisztotelszi megfontolsok alapjn
javasoljk orvosolni a liberlis demokrcik egyes problmit is. letmvnek legjobb elemzseit mg ma is a nmet Werner Jaeger (1888-1961) s az angol Sir Dvid Ross (18871971) 1920-as vekben szletett mvei jelentik. Az elbbiek Platntl val eltvolodsban
s fejldstrtnetben, az utbbiak bels szerkezetben mutatjk be gondolatrenszert.
Arisztotelsz politika- s llamelmleti nzetei elssorban a Politika cm mvbl ismerhetk meg, mely tredkesen maradt fenn (vagy taln mr eredetileg sem volt befejezett), s
eredeti szerkezeti felptse a szakirodalmi vitk tanulsga szerint csak nehezen rekonstrulhat. Politikai fejtegetseket tartalmaz az egybknt etikai krdseket vizsgl Nikomakhoszi
etika, valamint a sokig elveszettnek hitt, 1890-ben azonban egy egyiptomi papiruszon megtallt Athni llam is. Alkalmi jogelmleti rvelsek tallhatk Rtorikjban s egyb etikai
mveiben (Eudmoszi etika, Nagy etika) is.
1.4.1. A politikai krdsek elemzsnek mdszere Arisztotelsz szerint a tudomnyok vagy elmleti, vagy gyakorlati, vagy alkot jellegek. A fizika pldul elmleti, az orvostudomny pedig alkot jelleg. A kt legfontosabb gyakorlati tudomny az etika s az
annak bizonyos rtelemben rszt jelent politika (vagyis llamtudomny). E kett alkotja az

31

szolglja, hanem a legfbb j fel vezet utat kvnja megmutatni. Az etika az egyn, az
llamtudomny a polisz szmra jelli ki a legfbb jhoz - vagyis a boldogsghoz - vezet
utat. S mivel a kz java szerinte is megelzi az egyni jt, ezrt llamtudomny a legfbb s

Arisztotelsz gy vlte, hogy a valsgos politikai viszonyok elemzse megelzi a lehet legjobb llam krdseit. A szakirodalomban ezrt gyakran empirikus jellegnek nevezik
szemlletmdjt, ami bizonyos rtelemben igaz is. Jl pldzza ezt, hogy lltlag szztvennyolc vrosllam alkotmnyt rta le s hasonltotta ssze. Amint az kzismert, e mvei
kzl csak egy - az Athni llam - maradt rnk. Az empirikus mdszert mindazonltal Arisztotelsz csak rszlegesnek tekintette. Hisz a tapasztalatilag megfigyelhet tnyeken alapul
ismeret csak a dolgok ltrl (a hogyanrl) ad felvilgostst. A dolgok oka (vagyis mirtje)
szerinte is csupn rtelmi megismers rvn kzelthet meg, mely azok lnyegt trja fel.
Az rtelem tovbb nla nemcsak szenvedleges" (kls ismerettrgyakat befogad), hanem
cselekv, azaz tevkeny is. A megismers sorn e tevkeny rtelem ad formt a tapasztalatnak,
a cselekvs sorn pedig ez szabja meg a cselekedetek irnyt.
E mdszer tette lehetv, hogy az elmlet s gyakorlat kz Arisztotelsz ne hzzon
merev hatrvonalat. Az elmlet dolga ugyanis nla nem csak a tnylegesen ltez (a vari)
vagy a csupn elmletileg helyes (a kell) lersa, hanem annak megllaptsa is, hogy a helyes megvalsthat-e. Ma is tanulsgos mdszertani alapelve szerint az idelis benne rejlik a
relisban, mint annak lehetsge. A ltez ugyanis - kvetkeztethetnk filozfiai fmvben, a
Metafizikban olvasottakbl - magban hordja annak lehetsgt, hogy miv lehet: a ltezt
nemcsak micsodnak vagy milyennek vagy mekkornak szoktk mondani - rta -, hanem

kvetse a realizmus els megfogalmazshoz vezetett.


Nem kizrt, tovbb, hogy Arisztotelszt egy sajtos belltds is segtette e realista
mdszertan kialaktsban. Nevezetesen a kulturlis rtkrelativizmus lehetsgnek bizonyos hatrok kztti elismerse. Termszetesen tvol llt a szofistktl (akik a mindenre kiterjed erklcsi relativizmust kpviseltk), de nem is volt olyan moralista (mint Platn), aki
csak a felttlen igazsgokban hitt, s akit meggyzdse mindig megakadlyozott annak elismersben, hogy bizonyos dolgok - az emberi termszet jellege vagy az adott krlmnyek
miatt - mg akkor is lehetetlenek, ha elmletileg esetleg helyesnek tnnek. A moralistk
szmra csak a van s a kell ltezik, s a kells mindig felttlen jelleg. Aki ezzel szemben
komolyan szmol a ltezvel (pldul az emberek sokflesgvel) s tartalmi rtelemben viszonylagosnak tartja a jt, az a van s a kell kztt szreveszi a lehetsgest is. Nem a legjobbat
keresi, hanem azt a jt, ami megvalsthat.
S vgl, Arisztotelsz mrtktartsa kiterjedt a tudomnyos vizsgldsok esetn megkvnt egzaktsg mrtkre is. A tkletes vrosllam s a helyes erklcs jellemzit szerinte
az elmletek csak fo vonalaikban kpesek megllaptani. Az effle dolgok ugyanis - az emberek s az emberi viszonyok sokflesge miatt - nem teszik lehetv a teljes szabatossgot.
A szp cselekedetek s az igazsgos cselekedetek, melyekkel az llamtudomny foglalko-

tosan megvlaszolni. Arisztotelsz ta tudjuk, hogy a politikai s erklcsi krdsekben be


kell rnnk azzal, hogy csak nagyjban, krvonalaiban mutassunk r az igazsgra s ... levont

32

hibja, mely kiigaztsra vr. Hisz vgl is - olvashatjuk a Nikomakhoszi etika egyik nagyon
blcs megllaptsaknt - a tanult embert az jellemzi, hogy minden krdsben csak oly fo-

1.4.2. Platn s Arisztotelsz Arisztotelsz hsz ven t ltogatta Platn Akadmijt


(vagyis az Akadmosz hrosz ligetben szervezett beszlgetseit), s e hossz id mindkettjk gondolkodsn nyomot hagyott. Nem kizrt, hogy ksi mveiben Platn a tantvny
hatsra mdostotta tanait; a vltoztatsok irnybl s e mvek tematikjbl legalbbis
erre kvetkeztethetnk. Msfell Arisztotelsz elmletben is kimutathat Platn egyes nzeteinek nyoma, noha a klnbsgeknek - minl ksbbi egy-egy mve, annl - lesebbek a
kontrjai. Werner Jaeger szerint Arisztotelsz szellemi fejldse mg a Politikaban is kimutathat, amelynek klnbz idszakokban keletkezett rtegeiben" folymatosan gyenglt
Platn hatsa.
Ennek ellenre a kt godolkod nzetei szmos ponton egybecsengenek. gy Arisztoterendelni a kzssgnek. Az llamilag szervezett kzssg Arisztotelsznl nem rendelkezik
olyan teljhatalommal az egyn felett, mint Platn eszmnyi llamban, de azrt viszonyukat
illeten sem hagy ktsgeket. Tovbb: is kifejtette a szerinte legjobb (teht idelis) llammal kapcsolatos elkpzelseit, s azok keretben - egyebek mellett - gy vlte, hogy az
llamnak felgyelnie kell a polgrok csaldi lett s a fiatalok nevelst, s cenzrt gyakorolhat a mvszek felett. Az effle elkpzelsek mgtt az esetben is az llt, hogy a v-

gl: miknt Platn, Arisztotelsz is nagy hangslyt fektetett a sztaszisz [lzas llapot], vagyis
a politikai viszlykods elkerlsre; s is gy vlte, hogy az llam clja a polgrok ernyes
s boldog letnek biztostsa.
Amg azonban Platn elssorban elvekrl s eszmnyekrl beszlt, addig Arisztotelsz
gy ltta, hogy az llamban az emberek klnbz intzmnyek keretei kztt tevkenykednek, s ezek jellik ki mozgsterket. ltalban vve mindig szrevette azokat a korltoz
feltteleket, amelyek kztt az elvek rvnyeslhetnek, illetve az eszmnyek megvalsthatk. A politikai krdsek kapcsn sohasem hitte, hogy valami pusztn elmletileg, vagyis a
gyakorlattl fggetlenl helyes lehet. Radsul gy vlte, hogy a blcsessg, vagyis a filozfia
nem tartozik a gyakorlati politikai let szksgletei kz. A filozfust mint elemzt, s nem
mint a helyes politikai irny megszabjt tartotta nagyra.
Realista szemlletnek egyik aspektusa a gazdasgi folyamatok elemzse volt. A Politika
nagy slyt fektetett a pnzgyi s kereskedelmi krdsek vizsglatra, s ksbb ennek nyomn vlt ltalnoss, hogy az llami jelensgeket az etika-politika-konomika egymssal sszefgg szempontjai szerint kell megkzelteni. A gazdlkodssal s az emberi termszettel
kapcsolatos megfigyelsei alapjn klnsen lesen tmadta Platn kommunisztikus elkpzelst. Az emberek ugyanis szerinte a legkevsb trdnek azzal, aminek a legtbb gazdja
van: a magval mindenki a legjobban trdik, a kzssel mr kevsb, vagy csak amennyire
t illeti, s mert gy gondoljk, hogy gyis trdik vele valaki ms, inkbb elfeledkeznek r-

33

fggs a kommunisztikus utpik kapcsan a ksbbi vszzadok gondolkodsban klns


jelentsgre emelkedett.
1.4.3. A vrosllam termszetszer - az ember: zon politikon Arisztotelsz politikai
filozfijnak egszt az a gondolat hatotta t, hogy minden vrosllam a termszet szerint
galmazshoz vezetett.
Elszr is, vlemnye szerint a vrosllam organikus mdon keletkezett: nem alaptottk,
s nem is valamifle szerzdssel hoztk ltre, hanem folyamatos, szerves fejlds eredmnyeknt jtt ltre. A frfiaknak s a nknek a faj fenntartst clz trsulsbl, illetleg az
uraknak s a szolgknak az utbbiak biztonsgt szolgl szvetsgbl elszr a hznp jtt
ltre, majd ezekbl alakult ki a szksgletek teljesebb kielgtst elmozdt falu. Az let
teljess ttele vgett aztn az egymssal trsul falvak ltrehoztk a vrosllamot (1252b).
Msodszor, a trsadalmi hierarchit nla elssorban a termszeti kpessgeknek az emberek
kztti egyenltlen megoszlsa alapozta meg. Egyesek azrt szolgk s msok azrt urak,
mert klnbzek a termszet ltal adott kpessgeik. A rabszolgasgot az emberi termszet alapjn igazolhat jogszer intzmnynek tekintette. Br rsai nhny helyn mrskli
e ttelt (s mint szemlyes lettrtnetbl tudjuk, sajt rabszolgival kifejezetten embersgesen bnt), mgis szilrdan meg volt gyzdve arrl, hogy egyesek a termszettl fogva"
[phszei] szolgk, mert nem rendelkeznek bizonyos szbeli kpessgekkel (1252a-b), s gy
szolgai ltk az rdekeiket mozdtja el (1253b-1255b).
Harmadszor, Arisztotelsz szerint az emberek emberi jellemzi csakis a kzssgi-vros-

graknt lhet j letet. Az ember politikai llatknt, val jellemzse egyrszt arra utal, hogy
llamalkot lte az emberi termszetbl kvetkezik. Az llatoknak s az isteneknek nincs
szksge vrosllamokra, mg az ember esetben bizonyos kpessgek csakis e keretek kztt bontakozhatnak ki. E fogalom msrszt gy is rtelmezhet, hogy Arisztotelsz szerint
az emberek trsadalmi egyttmkdsnek szksgkppen politikai formt kell ltenie.
Arisztotelsz termszet-fogalma ugyanakkor lnyegesen klnbztt a ma megszokottl. Szerinte az egsz termszetet a clszersg elve hatja t, s ez a vrosllamra is ll. Az
egyik legmegbzhatbb Arisztolsz-elemz, Sir Dvid Ross e gondolat kvetkezmnyeit gy
magyarzza: Arisztotelsz igen j szolglatot tett a politikai gondolkodsnak azzal, hogy
hangslyozta: az llam nem mer konvenci [emberi megllapods] alapjn ltezik, hanem
az emberi termszetben gykerezik; hogy a legvalsgosabb rtelemben vett termszeti nem
az eredetben, hanem az emberi let vgs cljban tallhat, amely fel trekszik; hogy a
civilizci nem hanyatls a felttelezett nemes vadember lethez kpest; hogy az llam nem
mestersges korltozsa a szabadsgnak, hanem elnyersnek eszkze".
Ha a vgs cl minden jelensg szmra a termszetes llapot, melybe ltrejttnek befejezsvel jut el, s ha a vrosllam termszetszer, akkor ez kt dolgot jelent. Egyrszt azt,
hogy ezt az llapotot az ember a vrosllami keretek kztt ri el, msrszt pedig azt, hogy
34

ha a polgrok mindent megtalalnak a varosallamban, ami a jo elethez szksges, es e javakat


csakis ott talljk meg. Mivel pedig e minden" Arisztotelsz meggyzdse szerint nemcsak, st nem is elssorban az anyagi s szellemi javakat jelenti, hanem a j erklcsket is,
ezrt a j let az ernyes let. gy az nmagnak elgsges llam nem csupn gazdasgi s politikai rtelemben fggetlen, ahogy azt ma gondolnnk, hanem erklcsi rtelemben boldog.
Pontosabban: az ilyen llam meg tudja valstani cljt, mely Arisztotelsz szerint elssorban
az, hogy biztostsa a polgrok szmra a boldog letet (1252b). m ezt Platn vlemnytl
eltren nem mestersges intzkedssel", hanem termszetes fejlds rvn rheti el.
Ezrt a termszetszersg Arisztotelsznl, negyedszer, meghatrozza a trsadalmi egyttls legalapvetbb normit is s a jogok sajtos felfogshoz vezet. Az llami letben
megnyilvnul igazsgossg - hangslyozta a Nikomakhoszi etikban - rszben a trvnyeken

pedig - teszi hozz az n. Nagy etikban - nhny a termszettol a val . A termszetjog


gondolatt mr korbban is ismertk (pldul a szofistk), Arisztotelsz elmlete azonban
e tekintetben is roppant jszer volt. Nemcsak tartalma (ti. a termszetjogi s az emberi
erklcs kvetkezetes sszekapcsolsa) miatt, de azrt is, mert a termszetjogot nem tekintette teljesen vltozatlannak. Mint mondta: minlunk, embereknl" (EN 1134b) bizonyos
rtelemben a termszettl fogva ltez dolgoknak is rszk van a vltozsban.
1.4.4. llam, igazsgossg, trvny Arisztotelsznek az igazsgossg mibenltrl s
a politikai kzssgen belli szereprl kifejtett, ma is tanulsgos elmlete, br nem Platn vagy a szofistk ellenben fogalmazta meg, egyszerre tette s teszi lehetv az ezzel
kapcsolatos platni elgondolsok hibavalsgnak s a szofista l-okoskodsok blcseleti
szegnyessgnek beltst.
Az igazsgossg fogalmn bell Arisztotelsz megklnbztette az ltalnos s rszleges,
ez utbbin bell pedig az oszt s a kiigazt igazsgossgot (melyeket ksbb, az Aquini
Szent Tams ltal tvett s ltala tovbbgondolt formjukban mutat be e ktet), az llami
letben megnyilvnul igazsgossgot pedig tbb ponton is a trvny-fogalomhoz kttte:
igazsgossgrl csak ott lehet sz - rta a Nikomakhoszi etikban, ahol trvny szablyozza
a polgrok egymshoz val viszonyt" (1134b).
Elmletnek htterben a jog egyik fontos politikai funkcijnak - a hatalomgyakorls
trvnyek ltali korltozsnak. - felismerse ll. Amikor azt a krdst elemezte, hogy a vrosllamot egy vagy tbb szemly vezesse-e szabad beltsa szerint, vagy annak rendjt a
trvnyek hatrozzk meg, akkor - bizonyos felttelek meglte esetn (pldul ha a polgrok egymssal egyenlk) s a dolgok termszetbl kvetkez megszortsok (v. 1287b)
mellett - egyrtelmen az utbbi mellett foglalt llst. Mivel az egyenjog emberek nem
tartjk termszetesnek - rta -, hogy egyetlen ember legyen az egsz polgrsgnak az ura";
mivel a politikai vezetk sok mindent tesznek valakinek a krra vagy valakinek a kedvrt" ; s mivel a rend lnyegben azonos a trvnnyel, ezrt inkbb a trvnyt kell vezetnkl
kzl, st ugyanezen elv alapjn, mg ha jobbnak tartjuk is, hogy legyenek vezet frfiaink,
ezeket inkbb csak a trvny reinek s a trvny szolginak kell tekinteni" (Pol. 1287 a).
35

Az jkori Arisztotelsz-kommentrok szerint a joguralom, illetleg a jogllamisg els


megfogalmazsa ez, mely a trvny uralkodjk, ne az ember" elvt az rdekekkel s az
emberi termszetben rejl hajlamokkal, illetleg a jog racionlis jellegvel igazolta. S valban, Arisztotelsz a Politikaban gy fogalmazott: Aki teht azt kvnja, hogy a trvny legyen
a vezet, az szerintem azt kvnja, hogy egyedl az isten s az sz kormnyozzk az llamot;
aki pedig az embert kvnja vezetl, az az llatot is hozzjuk veszi, mert a vgy ilyen, s
az indulat megrontja mg a kivl frfiakat is, ha vezetk. Szval a trvny olyan, mint a
tban ugyanezt sokkal lnyegre trbb mdon fejezte ki: nem engedhetnk soha embert
uralkodni, hanem csak az sszersget, mert az ember mindig magnak kedvez, s knnyen
knyrr vlik" (EN 1134a-b).
Arisztotelsz persze tisztban volt azzal is, hogy amikor a trvny nem kpes [a helyes
magatarts] pontos meghatrozs[]ra", ott a vezetk a dnts joga" (1287 b), s hogy ahol
ltalnossga miatt tkletlen vagy hzagos (1137 b), ott a mltnyossg [tuexeioc, epieikeia]
rvn ki kell igaztani.
Ami mrmost az az llami letben megnyilvnul igazsgossgot illeti, gy vlte, hogy
annak egyik rsze termszetszer", mg a msik trvnyen alapul" (1134 b). Az elbbinek, mint rta, mindentt egyforma az rvnyessge", azaz nem attl fgg, hogy az emberek jnak ltjk-e vagy sem, az utbbi pedig az - s ezrt a Nikomakhoszi etika modern
kiadsaiban a fordtk ezt nha konvencionlisnak" (teht hallgatlagos megllapodson,
gy bizonyos mrtkig akaraton s tarts kvetettsgen alapulnak nevezik) -, amelynek
esetben esetileg teljesen kzmbs, hogy mikppen megy vgbe, de ha az emberek mr
trvnyerre emeltk, akkor mr nem mindegy" (uo.). E ponton Arisztotelsz kt fontos
s finom distinkcit tett, de nem fejtette ki rszletesen, hogy azokon mit rtett. Az egyik,
hogy ami termszetszer, az nem mindig, illetve nem mindenben vltozatlan. Ezen - amint
nhny mai kommenttor rmutat - taln azt rthette, hogy amit egy kezdetleges trsadalomban az emberek termszetesnek" tartanak, az a civilizci elrehaladtval s az erklcsi
rzk megvltozsval srtheti a ksbbi korok igazsgossg-rzst. m ha gy van, akkor
nehezen (pontosabban csak a civilizci egysges s esetleg egyirny fejldst felttelezve)
mondhat, hogy ennek mindentt egyforma az rvnyessge". A msik, hogy a trvnyen
alapul (vagy ahogy itt-ott fogalmaz: az emberi megllapodson s a hasznossg szempontjn", illetleg emberi akaraton" alapul; 1135ab) igazsgos dolgok olyanok, mint a mrtkek, teht nem mindentt egyformk. m ha ilyenek, vetdhet fel, akkor mi az a magasabb
mrce, amelyek alapjn ezek megtlhetk? Ktsgtelen, hogy e kt distinkci jellegt, fleg
pedig kvetkezmnyeit illeten Arisztotelsz, ha nem is homlyosan, de kiss rejtlyesen s
lakonikusan fogalmazott.
Ugyangy: nyitva hagyta az igazsgtalan trvnyhez val lehetsges viszonyuls krdst
is. Azt elismerte, hogy az emberek ltal alkotott trvny lehet igazsgtalan, st azt is vallotta,
hogy az elnyoms bizonyos formi alvalk s igazsgtalanok", m arrl a fennmaradt szvegek tansga szerint nem mondott semmit, hogy a polgroknak, a hivatalos szemlyeknek
vagy a brknak vgre kell-e hajtaniuk az ilyen trvnyeket.
1.4.5. Az llamformk rendszere Arisztotelsz politikai gondolkodsnak kzponti
krdse az llamformk - vagy ahogy nevezte: az alkotmnyok" - sszehasonltsa, rendszerezse s igazolhatsgnak vizsglata. llamformatana vszzadokon t meghatrozta az
llamok tipolgijt. Ha eltekintnk nhny kivteltl - gy Polbiosz (200-120/118), Cicero (106-43), vagy Aquini Szent Tams (1224/26-1274) elmlettl -, akkor mondhatjuk

36

azt is, hogy Arisztotelsz utn csak a XVI-XVII. szzad gondolkodi vezettek be lnyegesen
j szempontokat.
Az alkotmny Arisztotelsznl a vrosllam rendje, tekintettel a klnbz hivatalokra

kialakul alkotmnyok az llam szerkezeti felptsrl - a mai rtelemben vett llamformkrl - adnak felvilgostst.
Az alkotmnyok (llamformk) tipizlsa sorn Arisztotelsz kt szempontot vett figyelembe. Egyrszt azt, hogy hnyan rszesednek a fhatalombl: egyvalaki, nhnyan vagy sokan. Msrszt azt, hogy a vezet hivatalok betlti milyen rdekeket kvnnak elmozdtani-, a
kzssgt-e vagy sajtjukt. Az elbbi alapjn helyes, az utbbiak alapjn hibs (vagy ahogy
a magyar fordt, Szab Mikls tall kifejezse mondja: elkorcsosult") llamok jnnek
ltre. E ketts szempontrendszer alapjn hrom helyes s hrom hibs llamformt klnbztetett meg, melyek fogalmilag egyms prjai. Helyes a kirlysg, az arisztokrcia s a
politeia, hibs a zsarnoksg, az oligarchia s demokrcia. A vltozatos grg politikai gyakorlat alapjn Arisztotelsz ezeknek szmos tovbbi alfajt is megklnbztette.
A kirlysg [baszileia] f jellemzje az, hogy abban egyvalaki uralkodik, mghozz az, aki-

az egsz kzssg javt kvnja elmozdtani. A zsarnoksg [trannisz] szintn egyeduralom,


de a zsarnok csak a sajt magnrdekt tartja szem eltt.
Az arisztokrcia a kirlysghoz hasonl elveket kvet, hiszen a hatalomban s a jogokban
val rszeseds lehetsgt ez is az erny szerint biztostja, de nem egyvalakinek, hanem
az ernyek tern a legkivlbbaknak. Mivel abban a legernyesebb polgrok kis csoportja
uralkodik, nyilvnval, hogy k is a kzrdeket tartjk szem eltt. Ezzel szemben az oligarchia
a leggazdagabb polgrok uralma, akik sajt kln rdekket helyezik eltrbe. Cljuk sajt
gazdagsguk nvelse, teht a legtbbet maguknak juttatjk az llami javakbl.
A politeia (mai kifejezssel taln gy is mondhatnnk: alkotmnyos kormnyzat) a kzepes
vagyonnal rendelkez sokasg uralma, akik a kz rdekben kormnyoznak. A demokrcia
abban klnbzik a politeitl, hogy abban a tbbsgben lv szabad szegnyek uralkodnak,
akik a sajt javukat elbbre valnak tartjk a kz javnl.
Az egyes alkotmnyoknak sajtos elveik is vannak (az kirlysgnak s az arisztokrcinak
pldul az erny, az oligarchinak a vagyonszerzs, a politeinak s a demokrcinak a szabadsg), s sajtos mdon mkdnek. Ezrt a Politikban Arisztotelsz gyakran gy beszlt
az alkotmnyokrl, mint amelyek tbb-kevsb" demokratikusak vagy inkbb" oligarchikusak, mint arisztokratikusak, s gy tovbb. Msfell azt hangslyozta, hogy mivel minden
vertelen, fldmves s iparos csoportokbl; 1289b), sokfle vezet tisztsg ltezik s azok
klnbz mdokon tlthetk be (pldul vlasztssal, sorsolssal, szletsi eljog alapjn),
ezrt szksgkppen annyi llamformnak kell lennie, ahnyfle rendszer az alkotrszek jelentsge s klnbzsge szerint lehetsges (1290a). Mindazonltal is felttelezte, hogy
az alkotrszekre" s az eloszthat hivatalokra tekintettel egy bizonyos llamformt tkletesnek - vagyis a legjobbnak - tekinthetnk.
37
37

1.4.6. Az llamformk igazolhatsga Az alkotmnyok kapcsn Arisztotelsz f krdse az volt, hogy az egyes llamformk vajon igazolhatk-e. Ezt rendszerint arra tekintettel vizsglta, hogy eleget tesznek-e az igazsgossg kvetelmnyeinek. Vajon igazsgos
llamforma-e a demokrcia? Esetleg a kirlysg igazsgosabb? Az-e a helyes, ha mindenki rszesedik a hatalombl, vagy az a jobb, ha a kzgyekben annak van nagyobb szava, aki
valamihez jobban rt, tisztessgesebb, vagy tbb adt fizet?
A szakirodalomban Arisztotelsz ilyen jelleg rdekldst tbben az llamok stabilitsa
irni fokozott figyelemmel s kiss konzervatv belltdsval hozzk sszefggsbe. Ezt j
okkal teszik, hisz az egyes alkotmnyok igazolhatsgt mint elmleti problmt tulajdonkppen azzal a gyakorlati krdssel kttte ssze, hogy a vrosllam politikai lete milyen
felttelek esetn kiegyenslyozott. Teht Platnhoz hasonlan t is az rdekelte, hogy mikor
kerlhet el a sztaszisz, vagy a gyakorlat nyelvn fogalmazva: mikn akadlyozhatok meg
a forradalmak. Vlaszai azonban messze tlmutatnak e krdsen, s az ltala felfedezett elvi
sszefggsek mai is tanulsgosak.
E trgy elemzsei a kvetkez elfeltevsekre pltek. A bels zavargsoknak szmos
oka lehet (gy pldul egyesek tlzott hatalma, a flelem, a versengs s gy tovbb), ezek
kzl azonban kett klnleges figyelmet rdemel. A viszlykods ugyanis vagy a nyeresgrt (a nagyobb vagyonrt) vagy a kztiszteletrt (a politikai befolysrt) folyik, mbr
inkbb negatv, semmint pozitv rtelemben: az emberek nem azrt tlekednek egymssal,
hogy azokat maguknak megszerezzk, hanem azrt, mert ltjk, hogy msok - hol jogosan,

forradalmak f oka teht az llami berendezkeds igazsgtalansga s egyenltlensge.


Arisztotelsz szmra e kt fogalom voltakppen sszefggtt, hiszen - amint a Politikban rta (1282b; v. 1280a, 1283b, amihez ld. mg EN 1129a) - azt mindenki elismeri,
abban, hogy mifle - tehetjk hozz -, az emberek nem szoktak egyetrteni. Ezrt ugyanazt a berendezkedst egyesek igazsgosnak, mg msok igazsgtalannak tartjk, s ez gyakran
azrt van gy, mert msknt fogjk fel az egyenlsget.

mondjuk egyenlnek, ha mindenki egy egysgnyivel rszesl az elosztand javakbl (jelen


esetben a hatalombl), mert szma szerint" egynek szmt. Teht pldul mindenkinek egy
szavazata van. Ez a szm szerinti egyenlsg. Egyenl lehet azonban az eloszts akkor is,
amikor az, aki valamilyen szempontbl msoknl tbb" (kivlbb, ernyesebb, vagy tbbet
ad a kzssgnek), tbbet kap az elosztand javakbl is. Az rtkesebb vagy a valamilyen
szempontbl rdemesebb embert ennek alapjn tbb illeti, mint a kevsb rtkeset vagy
a kevesebb rdemmel rendelkezt. Aki pldul a tbbinl ernyesebb, az kapjon nagyobb
rszt a kzhatalombl is. Ezt sokan egyenltlensgnek nevezik (mert egyesek tbbet kapnak
msoknl), bizonyos rtelemben azonban ez is egyenlsg - ti. rtk, illetleg rdem szerinti
egyenlsg - hisz az kap tbbet, aki tbb, illetleg tbbet ad.
A hatalombl val rszeseds megtlse sorn a modern egalitrius trsadalmak kzfelfogsa lnyegben a szm szerinti egyenlsgre pl (ez tkrzdik a vlasztjog egyenlsgben), s az rtk szerintit csak nhny terleten fogadja el. Az ernyek politikai jelentsgvel kapcsolatos rvels manapsg klnsnek hat, a grg gondolkodsban azonban
termszetes volt. Az arisztokrcia pldul gy igazolhat: az llami kzssg az ernyes
cselekedetek polsra ll fenn, nem pedig a puszta egyttls kedvrt. Ezrt aztn, aki a
38

legtbbel jrul hozz az ilyen kzssghez, annak a vrosllamban is nagyobb rsze van, mint
azoknak, mint akik szabadsguk vagy szrmazsuk szerint egyenlk vagy tekintlyesebbek;

legfeljebb a szakrtelemmel kapcsolatban fogadjk el az effle logikt: aki msoknl jobban


rt bizonyos krdsekhez - mondjk nhnyan az kapjon nagyobb szt a szakszersggel
sszefgg politikai dntsek meghozatala sorn.
Arisztotelsz f ttele az volt, hogy az emberek a valsgban egyes vonatkozsokban - gy
az ernyeiket vagy a vagyonukat illeten - egyenltlenek, mg ms szempontbl - pldul a
szabadsgukat illeten - egyenlk egymssal; a politikai rvels sorn azonban nem klntik
el az egyenlsg, illetve az egyenltlensg klnbz oldalait. Az egyenlsg e bizonytalan tartalmi meghatrozottsga miatt a politikai letben mindig az trtnik - olvashatjuk a
Politika egyik legblcsebb gondolatknt -, hogy az emberek egyik rsze, abban a hiszemben, hogy a msikkal egyenl [holott csak egy vagy nmely vonatkozsban az], mindenben
[pldul a hatalomban s a jogban is] egyenlen akar rszesedni". Az emberek msik, ezzel
ellenttesen okoskod rsze ezzel szemben nem tartja magt egyenlnek msokkal [pldul az ernyben, a tudsban vagy a vagyonban, s ezrt] egyre tbb elnyt igyekszik szerezni"

hatalomban s a jogban is a szmra kedvez egyenltlensget kveteli (1301a).


A fenti hat llamforma tbbsge e szempontbl kt f csoportba oszthat. Az egyik a
demokrcia, mely tulajdonkppen az emberek egyenlsgt viszi t a hivatalok elosztsra.
Az ezzel ellenttes rendszerek (melyek f tpusa az oligarchia, de ide sorolhat a kirlysg s
az arisztokrcia is) az emberek egyenltlensgbl indulnak ki, s ezt teszik az llami let
alapjv. E tekintetben az arisztokrcia s az oligarchia kztt nincs lnyeges klnbsg. Br
az oligarchia az arisztokrcia elfajulsa" (hiszen amg az elbbiben az ernyt, addig az utbbiban a gazdagsgot tekintik kiindulpontnak), mgis van kzs elemk, mert a hatalomban
rszeseds lehetsgt mindkett valamilyen rdem (az erny vagy a vagyon) szerint juttatja.
Ezzel szemben a demokrcia pldul gy keletkezett - olvashatjuk -, hogy az egy bizonyos
szempontbl egyenlket ltalban egyenlnek vettk (azrt, mert valamennyien egyformn
szabadok, azt gondoljk, hogy mostmr minden tekintetben egyenlk); az oligarchia pedig
abbl, hogy azokat, akik csak egyvalemely szempontbl nem egyenlk, ltalban is egyenltleneknek tartjk (mivel vagyoni szempontbl egyenltlenek, ltalban vve is olyanoknak

Az alkotmnyok igazolhatsga tekintetben a krds gy az, hogy a valamely (de csak


egy, vagy nhny szempontbl ltez) egyenlsgbl jogos-e a politikai hatalomban val
egyenlsgre kvetkeztetni. Ha igen, akkor a demokrcia a helyes llamforma. S megfordtva: a valamilyen, de csak egyfle egyenltlensgbl jogos-e arra kvetkeztetni, hogy a hatalomban is egyenltlenl kell rszesedni. Ha igen, akkor a nem-demokratikus llamformk a
helyesek.
Az llamformknak az igazsgossg s az egyenlsg alapjn val vizsglata azonban azt
mutatja, hogy a demokratikus alkotmny a szm szerinti egyenlsgre alapozott igazsgossg
39

fnyben igazsgos ugyan, az rdem szerinti egyenlsgre pl esetben azonban igazsgtalan. S ugyangy: a nem-demokratikus alkotmny az rdem szerinti egyenlsg elvt kvet
igazsgossg-felfogs szerint igazsgos, de a szm szerinti egyenlsg elvre pl felfogsban igazsgtalan. Az egyes alkotmnyok mellett ppgy lehet rvelni, mint ahogy ellenk;
s az rvek rendszerint semlegestik egymst. Az alkotmnyok e kt f tpusnak igazolsa
teht aporit [mr-mr megoldhatatlan elmleti nehzsget] jelent. Ami azonban az elmletben csupn aporia, az a gyakorlatban az egymssal szembenll felek sosem szn harct
jelenti. Hiszen ha az egyes prtok nem a maguk elkpzelsei szerint rszesednek az l-

1.4.7. Demokrcia s politeia - a vegyes alkotmny gondolata Az a kt llamforma,


amit Arisztotelsz a legjobbnak, illetleg a legrosszabbnak nevez (ti. a politeia s a trannisz) a kt f tpus kz esik. Mindkett a kt szls megolds elveit vegyti, noha ellenttes
vgeredmnnyel.
A trannisz a kt f tpus hibs oldalait kapcsolja ssze. A zsarnoksgban az oligarchibl
szrmazik, hogy a gazdagsgot tekinti a legfbb clnak ... valamint, hogy a npben egyltaln nem bzik meg ... viszont a demokrcibl szrmazik az, hogy lland harcban ll az

teht egyenlsg, hisz a polgrok a zsarnoksgban annyiban egyenlk egymssal, hogy szinte
semmik, vagyis - amint Rousseau mondan - szinte nullk s a sok nulla egyenl egymssal.
S van benne egyenltlensg is, hisz a zsarnok nem egyenl a tbbiekkel.
A politeia is e kt f tpus sajtossgait vegyti, de nem azok hibs, hanem elnys oldalait.
A politeiban lnyegben a kzposztly uralkodik, de gy, hogy uralma (akarata ellenre is)
rvnyre juttatja mind a nla szegnyebbek, mind a nla gazdagabbak rdekeit. A politeia
azrt jobb a demokrcinl, mert ez utbbiban a tbbsgben lv, de vagyontalan polgrok
knnyen arra hajlanak, hogy elvegyk a gazdagok javait s megsrtsk jogaikat. S azrt jobb
az oligarchinl, mert ebben meg a tl gazdagok semmizik ki a szegnyeket. A politeit ezzel
szemben az jellemzi, hogy abban a kzposztly megprblja sszeegyeztetni s rvnyesteni
mindkt szls csoport rdekeit. A demokrcia s az oligarchia nmagukban egyoldal elveinek vegytsvel - ami egyben azt is jelenti: mrsklsvel - a kzposztly a politikai s
erklcsi rtelemben vett kzparnyost kvnja megvalstani. A vezet tisztsgek odatlse s az intzmnyek mkdse rvn olyan rendszert pt ki, amely elkerli a politikai
vgleteket.

lnbztetse teht tulajdoni alapon trtnik s egy kivteltl eltekintve (ti. hogy a vagyon
kzepes, de mgis elgsges" legyen) relatv jelleg. A politeia ugyanakkor nem egyszeren
a kzposztly vrosllama, hanem olyan politikai kzssg, amely a kzposztlyra tmaszkodik (1295b). Arisztotelsz nem azt lltotta, hogy a kzposztly az egsz lakossg rdekeit figyelembe veszi. Miknt a tbbi csoport, ez is a maga rdekeit kpviseli. Uralma rvn
40

vegyes kormnyzat, vegyes alkotmny] els megfogalmazsa ez, mely az llamtani gondolkods ksbbi trtnetben - pldul Polbiosznl, Cicernl s Aquini Szt. Tamsnl oly nagy jelentsg lesz.
A kt f tpus elveit azrt kell vegyteni, mert azok nmagukban csupn vgletek. A kt
vglet (a vagyonra alaptott politikai hatalom oligarchikus elve s a vagyon-nlkli tmegek
szabadsgra alaptott demokratikus elv) a politeiban klcsnsen megfkezi egymst, s
ezrt mondhat, hogy Arisztotelsz politikai gondolkodsban a politeia tlttte be a kzp,
a kzvett s a mrtk szerept. A politeia gy kzparnyos", nem pedig - mint sokan vlik
- kzpt. Ilyen rend Arisztotelsz szerint nem jhet ltre ott, ahol csupn kt vgletesen
szembenll trsadalmi csoport ltezik. Az ilyen esetben ugyanis a mrleg nyelve hol az
egyik, hol a msik oldalra billenne ki. A kzposztly viszont anlkl akadlyozza meg az
ellenkez vgletek rvnyeslst, hogy felszmoln e vgleteket (vagyis azok hordozit).
Mint lttuk, Platn gy stabilizlta eszmnyi llama politikai viszonyait, hogy a fhatalmat gyakorl filozfusoknak s rknek rendelte al az ltala krosnak tlt vgletek trsadalmi megtestestit. Ezzel szemben Arisztotelsz gy vlte, hogy ha a demokrcia s az
oligarchia elve helyesen van sszeegyeztetve, akkor - mint minden kzparnyos esetben -

hogy Arisztotelsz clja az emberek kztti klnbsgeknek a pohtikaban lehetseges hatarok


kztti szintetizlsa volt. E szintzis felttele nla a kzposztly uralma, eredmnye pedig
a politeia.
Paradox persze, hogy az oligarchinak s a demokrcinak mind a trannisz, mind a politeia a szerkezetileg hasonl oldalait vegyti: mindkt esetben van dntbr" (az egyikben
a kzposztly, a msikban a trannosz) s a politikai cselekvs f elve mindkt esetben az
rdek, mely az egyikben egyetlen szemly, a msikban a kzssg javt tartja szem eltt.
Az utbbi nyilvnvalan szilrd llami berendezkedshez vezet. E megkzeltsben a vegyes
kormnyzat nem elvi, hanem gyakorlati okok miatt tekinthet a legjobbnak. Vagyis nem azrt,
mert mind a szm szerinti, mind az rtk szerinti egyenlsgre tekintettel van (hiszen gy azt
is mondhatnnk, hogy mindkt szempontra csak rszben van tekintettel), hanem azrt, mert
ebben a legkevesebb a forrongs. Br az egyes korokhoz ktd s sajtos felttelek kztt megfogalmazott llamelmleti tteleket sosem szabad a ksbbi trtnelmi fejldsre
kivetteni, mgis elgondolkodtat, hogy a trtnelmi tapasztalat igazolni ltszik Arisztotelsz ttelt. E tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a kzposztly hatalmn alapul llami
berendezkedsek rendszerint kiegyenslyozottak s szilrdak.

1.5. A rmai kor llamblcselete


A tma szoksos megnevezst - rmai llamblcselet" - illeten az els krds az, vajon
mennyiben s miben rmai", a msik pedig, hogy mennyiben blcseleti" jelleg az ennek
keretben trgyalhat irodalom. Ha ugyanis csak a rmai szerzk ltal latin nyelven rt, kimondottan politikafilozfiai szakmunkkat trgyalnnk, akkor Cicero De re publicjn kvl
legfljebb nhny tredkesen fennmaradt mrl beszlhetnnk. A szoks szerint s ntudatlanul rmainak", mi tbb, llamblcseletinek" tekintett mvek kre s mfaja (sznok-

41

latok, epigrammk, eposzok, trtnetri munkk) azonban ennl jval szlesebb s vltozatosabb. A rmaisg" fogalmnak msik rtelmezse viszont - amely szerint a keleti csszrsg s a keresztny Rma gondolkodi is ide tartoznak - tlsgosan is kitgtan az idbeli
s trgyi hatrokat. Ennek alapjn az albbiakban a rmai trtnelem kezdeteitl a Marcus
Aurelius korig terjed korszakot mutatjuk be, tekintettel a kortrs grg nyelv rsokra is.
1.5.1. Kezdetek A rmai trtnelem kezdeteire, a kirlyok korra mr a korai trtnetrk is gy tekintettek, mint olyan trtnetek sorra, amelyek a mlt kdbe vesznek. A
kztrsasgi korszak rinak szemben a kirlysg vge (vagyis az etruszk uralkodk elzse) jelentette az nll llamisg kezdett, a kirlysg intzmnye pedig inkbb elrettent,
semmint kvetend pldaknt jelent meg.
A korai kztrsasg politikai gondolkodsnak f problmja - amennyire ez a forrsokbl rekonstrulhat - a patrciusok s a plebejusok nemegyszer nylt konfrontciig lesed
rdekellentte, illetve ennek az egysges llamberendezkeds keretei kzt tartsa volt. E
problma egyik els megfogalmazst ltja a kutats a Menenius Agrippa (cos. 503) nevhez fzd trtnetben, mely az egyes trsadalmi csoportokat az emberi testhez hasonlan
egysges egszet alkot llam klnllsukban is sszetartoz rszeiknt mutatja be: Valamikor rges-rgen - olvashatjuk Liviusnl (Kr.e. 59-Kr.u. 17) -, amikor az ember teste
mg, nem gy, mint manapsg, nem forrott eggy, hanem valamennyi testrsznek megvolt a
maga vlemnye, a maga szava, mltatlankodni kezdett valahny, hogy v a gond, a munka
s a fradsg, amivel mindent megszerez a gyomornak, az pedig ott kzpen mit sem tesz,
csak lvezi a gynyrsgeket, amiket a tbbi nyjt neki; sszeeskdtek ht, hogy a kz nem
viszi az telt a szjhoz, a szj nem fogadja el, amit adnak neki, a fogak pedig nem rgjk
meg. Haragjukban hsggel akarvn megzabolzni a gyomrot, azzal egytt az egsz testet
teljes sorvadsra juttattk a tagok. Ekkor rtettk csak meg, hogy a gyomor sem jelentktelen szolglatot teljest, s legalbb annyira tpllja a tbbi tagot, mint amennyire t tplljk,
visszaadvn a test valamennyi rsznek azt, amibl lnk ersdnk, s egyarnt osztja el az
ereken keresztl a megemsztett tel termkt, a vrt." (2,32)
A patrciusok s a plebejusok szembenllsnak termkeknt tekinthet szmos llami s
jogi intzmny megjelensre is. A rmai llam gy kialakul szervezett a ksbbi hdtsokban elrt sikereket magyarz szerzk egysgesen a bels stabilits biztostknak, ezltal
pedig a klpolitikai sikerek zlognak tekintettk. A pun hbork vgvel terjeszkedsnek
indul rmai llam valban meglepen konzervatvan rizte mind intzmnyi felptst,
mind pedig az ahhoz kapcsold politikai eszmket.
1.5.2. A hellenisztikus grg filozfia llamblcselete A Karthago ismtelt legyzse (202) utn nagyhatalomm vl Rma klpolitikai kapcsolatainak meglnklsvel a
hellenisztikus kori grg filozfia hatsai is megjelentek a rmai gondolkodsban, br az
Arisztotelsz utni irnyzatok - epikureizmus, sztoicizmus, cinizmus stb. - eltr mrtkben hatottak az llamblcseletre. Ezek az iskolk ugyanis, szemben a platni Akadmia s a
peripatetikus filozfia tfog rdekldsvel, mr nem kvntak minden lehetsges krdssel foglalkozni: gondolkodsuk ezrt kzelebb ll a mai rtelemben vett filozfihoz", azon
bell is az erklcsfilozfihoz.
A hellenisztikus kor fejlemnyeinek is tulajdonthat, hogy az j irnyzatok szmra az
egyik f problma a (polisz keretei kzt rtelmezett) politikai rszvtel krdse volt. A II.
Philipposz (382-336) ltal az egsz grgsgre kiterjesztett, majd Nagy Sndor (356-323)
alatt vilgbirodalomm ntt makedn llam alapjaiban krdjelezte meg a mr korbban
is vlsgokkal kszkd vrosllamok politikai rendszernek mkdst. Ezen a birodalom
42

sztesse sem vltoztatott. A polisz tbb nem jelentette a politikai kzssg, a kzssgi
dntshozs kizrlagos kereteit, s a dntshozsban val rszvtel lehetsgei is alapvet
vltozson mentek keresztl. A filozfus eltt az ernyes polgr helyett mr csak a blcs tancsad, esetleg a j uralkod szerepe llt nyitva, s ez sokakat kibrndtott.
E vltozsokbl legkvetkezetesebben a knikus (cinikus) s az epikureus irnyzat kpviseli vontk le a konzekvencikat. Az elbbiek nem csupn a szken rtelmezett politikai
letbl, hanem ltalban a trsadalmi konvencikon alapul normk vilgbl is ki akartak
vonulni. Az utbbiak (Epikurosz kveti) - ha nem is utastottk el a cinikusokhoz hasonl hatrozottsggal a politikai letben val rszvtelt - a nyugtalansggal s lelki megrzkdtatsokkal jr kzleti tevkenysggel szemben a visszahzd, a magnlet rmeire
sszpontost letformt rszestettk elnyben.
A cinikus filozfia ltrejtte a szinpi Diogensz (412/403k-324/321k) nevhez ktdik, br elzmnyknt megemlthet Szkratsz egyik tantvnya, Antiszthensz (445k-365)
is, akinek rsai ktsgkvl hatssal voltak Diogenszre. A hagyomny letvitelben ignytelennek, viselkedsben szemrmetlennek, vlemny-nyilvntsaiban pedig agresszvnek
festi le Diogenszi. E hrom tulajdonsgra vezethet vissza a kutya" [kn] nv, amelybl az iskola elnevezse is eredt. Iskolrl" vagy filozfirl" persze csak fenntartsokkal
beszlhetnk, hiszen a cinikusok fknt letmdjukkal fejeztk ki nzeteiket, s egyfajta letblcsessgre trekedtek. Mindazonltal Diogensznek tbb mve is ismert volt az korban,
kztk egy Politeia [llam] cm, melyeknek - ms cinikus szerzk (pldul Kratsz; 360280k) rsaival egytt - nem elhanyagolhat visszhangjuk is tmadt ms irnyzatok kpviseli krben. A korai cinikusok munkibl egy sem maradt fenn, gy tantsuk - nhny tredket leszmtva - csak ksbbi szerzk ltal nekik tulajdontott, szellemessggel vgzd
trtnetek [khreia], valamint blcs mondsaik gyjtemnyei [doxogrfia] alapjn rekonstrulhat.
A szmos antik irnyzat ltal hirdetett termszetes let" programjt a cinikusok a civilizci kereteinek s korltainak teljes elutastsval kvntk megvalstani. Diogensz Politeia)ja pusztn cmben kapcsoldott az idelis llamrl korbban folytatott diskurzushoz,
clja sokkal inkbb annak megkrdjelezse volt, semmint folytatsa vagy kiegsztse. Az
llam mint az egyttls szervezett formja nem tartozik a termszethez, ezrt a j lethez
semmi szksg sincs r. A cinikusok termszetesen elvetettk a politikai uralom klnfle
formit (trannisz, kirlysg, stb.), m ez nem jelentette azt, hogy tmogattk a demokrcit. A cinikus szabadsgfogalom nem a politikai, hanem a politiktl val szabadsgot foglalta
magban. Az ernyes let szabadsgn - hangslyoztk - az esetleg megtapasztalt elnyoms
sem ejt csorbt: a j let a trsadalmi viszonyoktl fggetlenl mindenki szmra elrhet.
Ezzel a cinikus filozfia zrjelbe tett mindenfajta politikai kzssget, hiszen a blcs ember
minden blcs emberrel (teht potencilisan brkivel) kzssget alkothat, fggetlenl attl,
hogy ppen hol s milyen krlmnyek kzt l.
Az epikureus irnyzat nvadja, a szamoszi Epikurosz (341-271) harmincngy ves korban telepedett le Athnban, ahol hzban s kertjben (ez utbbirl kaptk az epikureusok a
Kert filozfusai" elnevezst), bartai krben tlttte idejt, tvol a kzlet viharaitl. Ez a
barti kzssg - a kor viszonyaihoz kpest szokatlan mdon - nk s rabszolgk szmra is
nyitott volt. Br az epikureusokat - akrcsak a cinikusokat - inkbb gyakorlatban, mint elmletben rdekelte a j let, Epikurosz rsai kzponti szerepet jtszottak a gondolkodsukban.
A nagyszm munkbl az antik filozfia kori trtnetrja, Diogensz Laertiosz (Kr.u.
III. sz. els fele) hrom levelet s egy - Alapelvek [Kiiriai doxai] cmen emlegetett - aforizmagyjtemnyt rztt meg. Ezen kvl mg egy hasonl doxogrfia s szmos papirusztredk
maradt fenn tle (rajtuk Epikurosz fmve, A termszetrl cm rs egyes rszleteivel).
43

Epikurosz tapasztalati megalapozson nyugv erklcsfilozfijnak kzppontjban az


lvezet [hdon] fogalma llt. A j let szerinte nem egyb, mint az lvezettel teli let. Ez alapvet eltrst jelent Platn vagy Arisztotelsz tantshoz kpest, akik klnbsget tettek j
s rossz lvezetek kzt, s az erny [aret] fontossgt hangslyoztk a boldogsg szempontjbl. Msfell azonban Epikurosz lvezet-tana klnbztt a Szkratsz tantvnyai kz
tartoz krni Arisztipposz (435-355k) hedonizmustl is: ez utbbi ugyanis a fjdalom
hinyt nem sorolta az lvezetek kz, tovbb a testi lvezetet a lelkieknl felsbbrendnek
tartotta, mg Epikurosz szerint a termszetes llapot, mely nlklzi a fjdalmat, nmagban lvezetes, az evsbl, ivsbl, szerelmi gynyrbl stb. szrmaz testi lvezet pedig nem
nmagban rtkes, hanem csak azrt, mert megszntet valamely hinyrzetet.
Az epikureusok legfbb kifogsa a politikai rszvtellel szemben az volt, hogy az effle
tevkenysg jellegnl fogva magban hordozza a lelki egyensly elvesztsnek a kockzatt. Ez
azonban nem jelentette a trsadalmi szablyok elvetst. Epikurosz az emberi kzssgek kialakulsa kapcsn egyfajta trsulsi sztnrl beszlt, melynek alapvet clja a puszta ltezsre
leselked veszlyek egyttes ervel trtn elhrtsa. A sikeres vdekezs eredmnyekppen kialakul biztonsgrzet persze az sztn meggyenglshez vezet - hangslyozta -,
amit j esetben egy tudatos trsuls vlt fel, melynek sorn a vezet szerep a blcseknek
jut. A tudatosan ltrehozott kzssg letben a jog s a trvnyek a flelmektl val megszabadulst segtik el. A trsadalmi egyttls teht nem jobb hjn", knyszerbl alakul ki,
hanem azrt, mert az ember termszetnl fogva ignyli a nyugalmat [ataraxia] s a biztonsgot. A joghoz trsul knyszer pusztn arra szolgl, hogy a termszetknek megfelel letet
fel nem ismer embereket a sajt s msok nyugalmnak megrzsre szortsa.
A fentiektl gykeresen eltr nzeteket vallottak a sztoikus filozfusok. Br az irnyzat
korai kpviselire nagy hatssal voltak a cinikus tantsok, krdsfelvetseik pedig sok esetben tfedst mutatnak az epikureusokval, a problmkra adott vlaszaikban mgis lnyeges
klnbsgek mutatkoznak az elbbiekhez kpest. Taln a legfontosabb ilyen klnbsg a politikai rszvtellel kapcsolatos, ezt ugyanis a sztoikusok az alapvet ktelessgek kz soroltk.
A sztoikus iskola megalaptja, a kitioni Znn (334-262k) nem rendelkezvn polgrjoggal, az athni agora egyik nyilvnos pletben, az n. tarka csarnokban [sztoa poikil] kezdett
tantani 300 krl. Egyarnt foglalkozott termszet- s erklcsfilozfival, s rdekldtt a
dialektikai (logikai) problmk irnt. A korai sztoa msik kt vezet egynisge Znn tantvnya, Kleanthsz (301-232k) s az iskola msodik megalaptjaknt szmon tartott Khriiszipposz (280-207k) volt. A fennmaradt tredkek alapjn csak igen nehezen klnthetek
el az egyes sztoikusok ltal kpviselt gondolatok, az mindenesetre megllapthat, hogy az
utkor szmra Khrszipposz volt a par excellence sztoikus filozfus, a rmai llamblcselet
szempontjbl pedig a kzps s a ksi sztoa tantsai jtszottak jelents szerepet.
Znn Politeia cm munkja mr cmvel is a Platn s Diogensz nevhez fzd hagyomnyhoz kapcsoldott, de - ksbbi forrsok tansga szerint - tartalmilag is szmos
rokon vonsa volt azokkal. A Znn tanait rt tmadsok kapcsn Diogensz Laertiosz a m
nhny - a kortrsak kzl sokak szmra alighanem botrnyosan hangz - lltst emelte
ki. Ezek szerint a filozfus tagadta, hogy a nevelsnek ltalban brmi haszna volna, s azt tantotta, hogy csak a j (a blcs) emberek kpesek arra, hogy brmifle kzssget alkossanak
egymssal. Ennek folyomnya, hogy a nem blcs emberek nemhogy a politikai kzssgnek nem lehetnek a tagjai, de mg rokoni vagy barti kapcsolat sem ltezhet kztk. Znn
vitatott elkpzelsi kz tartozott mg a nkzssg, frfiak s nk azonos ruhaviselete (ltalban pedig a test elfedsnek szksgtelen volta), tovbb az, hogy flslegesnek mondta a
templomok, trvnyszkek s tornacsarnokok ptst s fenntartst, valamint a pnz hasznlatt. A nevels s a kzssg krdsei Platn llamban is kzponti helyet foglaltak el.
44

Amg azonban Platn mindkt terleten szigor szablyokat javasolt, Znn nzetei jval
radiklisabbak voltak: szerinte sem a trsadalmi csoportokat, sem a nevelst nem rdemes
rszletes elrsokkal szablyozni. Az egyetlen dolog, amire szksg van, hogy az egyn minl elbbre jusson az erklcsi tkletesedsben - kvetkezskppen ez az egyetlen dolog,
amire a nevelsnek irnyulnia kell. Az erklcsi rtkek kiemelt szerepe magyarzza a szexualitssal kapcsolatos trsadalmi normk elvetst is, ez utbbiak betartsa vagy be nem
tartsa ugyanis - hasonlan egy sor ms viselkedsi szablyhoz - teljessggel kzmbs az
erny szempontjbl. Az ernyes emberek kzt azonban klns jelentsggel br a szemlyes vonzalom - szerelem, bartsg -, st, voltakppen ez a politikai kzssgen belli
egyetrts alapja is: Znn ezrt fogalmazott gy, hogy Ersz az az isten, aki a polisz javt
szolglja" (Athn. 13, 12).
A sztoikus etikai tants ersen tmaszkodott a logika s a termszetfilozfia beltsaira: a sztoikusok nemegyszer azok gymlcseknt" beszltek rla. J s rossz mrcjeknt a
sztoikusok szmra - hasonlan a cinikusokhoz vagy az epikureusokhoz - a termszet szolglt. A sztoikus termszetfogalom - szemben a cinikusokval - egyetemessge mellett igen
sszetett volt: minden ltez fejldsnek s viselkedsnek sszhangban kell lennie a Termszettel, a Termszeten bell viszont megklnbztethet a ltezk minden fajtjnak sajtos termszett. ppen ezrt - a cinikusok pldjnl maradva -, ami helyes s hasznos
egy kutya esetben (teht megfelel a kutya sajtos termszetnek, ezltal pedig az egyetemes
Termszetnek), az nem felttlenl van sszhangban az ember termszetvel. A Termszet
mkdst a mindentt jelenlv rtelem [logosz] irnytja. Az ember rtelme teszi lehetv azt, hogy a termszetnknek megfelel s az azzal ellenttes dolgok kztt klnbsget
tegynk, gy az sztnktl tovbblpve mindenkor tudatosan vlasszuk a helyes cselekedeteket.
Az emberi termszetnek megfelel cselekedetek a fentiek alapjn ktelessgknt jelennek
meg az ember szmra. Ebbl kt fontos dolog kvetkezik. Egyrszt, hogy a ktelessgek valamennyi emberre egyformn vonatkoznak, hiszen az emberi termszet egysges. ppen ezrt
szrmazsi, vagyoni, vagy nemi klnbsgeknek ebbl a szempontbl nincsen jelentsgk.
A msik kvetkezmny, hogy az emberi magatarts alapvet szablyai a termszettl fogva adottak s az rtelem segtsgvel mindenki - legalbbis az rtelemmel brk - szmra
flismerhetk.
1.5.3. Grg hatsok a rmai gondolkodsban. Polbiosz A grg politikai gondolkods komolyabb hatsval Rmban a II. szzad els vtizedeitl szmolhatunk. A msodik
pun hbor (218-202) befejezst kveten e korszak legfontosabb esemnyei kz tartozik,
a Karthagval szvetsges makedn llam ellen indtott hadjrat (200-196), mely a grg
vrosok felszabadtsval" rt vget. A grg kultrval mr Dl-Itliban s Szicliban
megismerkedett rmai arisztokratk nagy rsze fogkonynak mutatkozott a hellenisztikus
mveltsg befogadsra. A hagyomny a grgbart gondolkodsmdot az idsebb Scipio
Africanus (236-183) alakjhoz kapcsolja, mg az idegenbl jtt eszmk elutastst az idsebb Marcus Porcius Cathoz (234-149) kti. Hogy e megkzelts mennyire egyoldal, azt
jl mutatja Cato Kezdetek [Origines] cm munkja, a grgs mveltsg egyik legkorbbi latin nyelv termke. Amennyire a fennmaradt tredkekbl megllapthat, a m Rma s az
itliai vrosok korai trtnelmt dolgozta fel, rszletesen bemutatva Rma addigi hborit
s hatalmnak gyarapodst.
A kortrs grg filozfia irnyzatai kzl a legnagyobb hatst a sztoikusok gyakoroltk
a rmai llamblcseletre. E hats kzvettsben kiemelked szerepet jtszott az ifjabb Scipio Africanus (185-129) szemlye krl kialakult rtelmisgi kr \grex Scipionis], ahol rmai
45

arisztokratk hallgattk s vitattk meg egy-egy grg gondolkod eladsait. Scipio szkebb barti krhez tartozott tbbek kztt a kzps Sztoa egyik legjelesebb kpviselje, a
rhodoszi Panaitiosz (185/180-110/108), aki rmai tartzkodst kveten Athnba hazatrve az iskola vezetje lett. Allamblcseletben a hagyomnyos sztoikus tanok kiegszltek a
kortrs trtnetr, Polbiosz nhny alapvet megllaptsval.
A megalopoliszi Polbiosz (203-120k) a makedn hborkat kveten, szmos honfitrsval egytt tszknt kerlt Rmba, ahol mveltsgvel hamarosan kivvta az arisztokrata
rtelmisg elismerst. Trtnetrknt az ekkor kzelebbrl is megismert vilgbirodalom,
Rma llt rdekldse kzppontjban. Eredetileg negyven knyvbl ll, rszben fennmaradt munkja Rma trtnett dolgozta fel, az els pun hbortl egszen Karthago lerombolsig. A Polbioszt foglalkoztat kzponti krds az volt, hogy mikppen sikerlhetett
ennek a - grg szemmel - jelentktelen barbr vrosnak ilyen rvid id alatt uralma al
hajtania a Fldkzi-tenger partvidknek tekintlyes rszt. A vlaszt a klpolitikt tekintve
a rmaiak viselkedsben tallta meg, a sikeres klpolitika alapjul viszont szerinte a stabil
s kiegyenslyozott rmai llamberendezkeds szolglt.
Az llamformk krforgsnak [anakklszisz] mr Platnnl is megjelen elkpzelsbl
kiindulva gy vlte, hogy az llam stabilitsnak zloga az Arisztotelsz ltal is javasolt kevert
llamforma [mikt politeia]. Rma esetben a kirlysgra jellemz egyeduralmat a consulok,
az arisztokrcit a senatus, a demokratikus elvet pedig a npgyls kpviseli - jelentette ki.
Polbiosz ltalnos rvnnyel gy gondolta, hogy az llnyekhez hasonlan az llamoknak
is megvan a maguk letciklusa, gy a felemelkedst s a cscspontot elkerlhetetlenl kveti
a hanyatls. Br a trtneti munkjban bemutatott idszakban a hanyatls Karthagra jellemz, Rma hatalma pedig emelkedben - hangslyozta -, az nem lehet ktsges, hogy az
utbbi sem kerlheti el sorst.
1.5.4. Cicero A sz szoros rtelmben vett rmai llamblcselet legnagyobb alakja ktsgkvl a jeles sznok s llamfrfi, Marcus Tullius Cicero (106-43). Mvei egyrszt kzvettettk a grg filozfia klnbz irnyzatainak tantsait a rmai kznsg szmra (nem
elhanyagolhat teljestmnye a latin nyelv terminolgia kidolgozsa volt), msrszt pedig
sajtosan rmai megkzeltssel vizsgljk a mr sokak ltal trgyalt krdseket, sz- szekapcsolva a politika elmlett a gyakorlatban felmerl aktulis problmkkal.
Cicero Rmn kvl, az italiai Arpinumban szletett, egy lovagrend - jmd, de magistraturx. mg nem viselt - csald sarjaknt. Csaldja vagyoni helyzetnek megfelelen kivl nevelsben rszeslt: Rmban L. Licinius Crassustl (140-91) tanult retorikt, majd Q.
Mucius Scaevola Augurtl (159-88) s ennek unokatestvrtl, Q. Mucius Scaevola Pontifextl (megh. 82) jogot. Ugyancsak Rmban tallkozott a sztoikus Diodotosszal (megh.
60k), valamint a Larisszai Philnnal (159/8-84/3), aki azidtjt az Akadmit vezette. Ksbb (79-77) grg tanulmnyutat tett, melynek sorn Rhodoszon s Athnban rtorikai s
filozfiai eladsokat hallgatott.
Hazatrve gyvdi plyra lpett, majd hamarosan elnyerte a quaestori tisztsget, ezzel megkezdve a hivatali rangltrt [cursus honorum]. A lehet legfiatalabb korban, negyvenhrom vesen vlasztottk a 63. v consulzv. Ezzel a belpolitikai csatrozsok egyik fszerepljv lpett el: killt a fldreformok ellen s verte le a Sergius Catilina ltal vezetett sszeeskvst. Br az sszeeskvkkel szemben a senatus s a lovagok egysgesnek mutatkoztak, a Caesar, Pompeius s Crassus informlis megllapodsn alapul els triumvirtus korszaknak zavaros viszonyai kzepette Cicero politikai ellenfeleinek sikerlt elrnik,
hogy nhny sszeeskv trvnytelen kivgeztetse miatt 58-ban szmzzk t. Az esemnyek hatsra Cicero egyfell kibrndult a szentori arisztokrcia kpviselibl, akik - v46

lemnye szerint - megakadlyozhattk volna szmzetst, msfell pedig az egyik triumvir,


Pompeius lektelezettjnek rezte magt, mert szerinte az kzbenjrsnak ksznhette,
hogy a kvetkez vben hazatrhetett.
A 49-ben kitrt polgrhborban Cicero Pompeius prtjt fogta, mindazonltal igyekezett kzvetteni a szembenll felek kzt. 48-ban, Pompeius hallt kveten visszatrhetett
ugyan Rmba, de a szabad kztrsasg [libera res publica] rendjnek helyrelltsa egyre
remnytelenebbnek ltszott szmra. 44-ben, Caesar meggyilkolsa utn mg megprblt
visszatrni a kzletbe: a Marcus Antonius ellenben elmondott beszdeivel [Philippicae]
buzdtotta ellenllsra a kztrsasg hveit. Mindezzel azonban nem tudta megakadlyozni, hogy Antonius s Octavianus tvegyk a hatalmat, st, maga is ldozatul esett a 43-ban
vgrehajtott politikai leszmolsnak.
Filozfiai nzeteit tekintve Cicero az Akadmia kvetjnek vallotta magt. Nagy hatssal voltak r ugyanakkor a sztoikus tantsok is: tbb helytt is hangot adott nzetnek, mely
szerint a kt irnyzat voltakppen szmos ponton ugyanazt mondja, s a kztk foly vita csak
a megfogalmazs klnbsgeibl ered. Ez az eklekticizmus politikai gondolkodsban is megmutatkozott, a klnbz szerzkre visszavezethet gondolatokat azonban egysges keretbe
foglalta a valamennyi munkjban felismerhet cl: a rmai hagyomnyok letben tartsa
s jragondolsa a kor kihvsaihoz kpest. Az llammal kapcsolatos elgondolsai elssorban
hrom, sszefgg trilgit alkot mvbl - A sznokrl [De oratore], Az llamrl [De re
publica], A ktelessgekrl [De Officiis] -, valamint A trvnyekrl [De legibus] cm munkjbl
ismerhetk meg.
1.5.4.1. A j llam s a j polgr Ahogy az antik llamblcseletben ltalban, Cicernl is kt krds llt a vizsglds kzppontjban: a j llam s a j polgr krdse.
Az elbbit az llami berendezkeds, vagyis az llamformk fell, mg az utbbit a nevels
szempontjbl kzeltette meg. Ami az llamformkat illeti, azokat Polbioszhoz hasonlan
trtneti - vagy inkbb kvzi-trtnelmi - kontextusban mutatta be, pldkkal is altmasztva.
Az llam eszerint az emberekben termszettl fogva meglv trsulsi sztn termke,
fenntartshoz pedig tervszer kormnyzsra van szksg. A kormnyzs lehet egyetlen ember (a kirly), kivlasztottak egy csoportja (a legjobbak), vagy az egsz np kezben. Ezek a
tiszta llamformk azonban legfeljebb csak elviselhetek, egyik sem tekinthet tkletesnek.
Egyrszt mindhromnak megvan a maga fogyatkossga, msrszt pedig magukban hordozzk az elfajuls veszlyt. A kirlysg s a legjobbak uralma esetn a kzssg valamely rsze
nem vehet rszt az llam irnytsban, mrpedig az llam az (egsz) np gye [res populi],
A np uralma ezzel szemben egyenlsget eredmnyez, emiatt pedig nem rvnyeslhetnek
a polgrok mltsgnak klnbz fokozatai". Az igazi veszlyt azonban az jelenti, hogy
mindhrom llamforma zsarnoksgba torkollhat, ha a kormnyzst kzben tart szemly
vagy csoport nem alkalmas feladatnak elltsra. A zsarnoksgnak hatalmi trendezds vet
vget, s gy kezdett veszi az llamformk krforgsa, mely csak akkor juthat nyugvpontra, ha kialakul egy negyedik fajta, mely az elsknt emltett hrombl egyenl mrtkben
keverve keletkezik" (Rep. 1, 45, 69).
Az llamformk krforgsnak s a kevert llamformnak az elmlete - ahogy fentebb
is lttuk - mr a rmai gondolkodsban sem szmtott jdonsgnak. Sokkal radiklisabb,
s bizonyos szempontbl meglepbb is, az emberek termszettl val egyenlsgnek s az
egyenl politikai rszvtel ignynek a megjelense. Ez az elkpzels gykeresen eltrt Platn
s Arisztotelsz nzeteitl, s valsznleg a sztoikusok tantsra vezethet vissza. Meglepnek pedig azrt nevezhet, mert Cicero politikai plyafutsa sorn meglehets hatrozott47

sggal lpett fel a npprtiak [populares] kvetetseivel szemben s mindvgig gyanakodva


figyelte bizonyos llamfrfiak, gy klnsen Caesar azon trekvseit, hogy a senatus megkerlsvel, a npgylsek tjn alkossanak nekik megfelel jogszablyokat.
Az ellentmonds azonban csak ltszlagos. Az egyenl rszvteli jog nem jelent egyenl rszesedst a tisztsgekben s a hozzjuk kapcsold dntshozsban: ezt ppen a kevert
llamforma intzmnyei garantljk. Ez az llamforma azrt tekinthet a legjobbnak, mert
megfelel mrtkben vegyti a tiszta llamformk sajtos ernyeit (,,...a kirlyok szeretetkkel, az optimatk megfontoltsgukkal, a npek szabadsgukkal nyernek meg bennnket" olvashatjuk a De re publicban; 1, 35, 55), ugyanakkor megakadlyozza, hogy egy szemly
vagy csoport erklcsi fogyatkossga az egsz llam rendjt megingassa. Ezt az egymst ellenslyoz intzmnyek teszik lehetv, melyek mindegyike ms-ms elvet juttat rvnyre.
Rma konkrt pldjn szemlltetve: a consulok a kirlyi hatalmat kpviselik, s ha szksges, kpesek hatrozott kzzel irnytani az llamot (nehz nem szrevennnk a prhuzamot
Cicero consuli tevkenysgvel); a senatus tagjai a kivlasztottak blcsessgvel rendelkeznek
az llam gyei fell, rdemben megvitatva a fontos krdseket; a npgylsek pedig mindenki szmra biztostjk a hatalomgyakorls - mgoly korltozott - lehetsgt, s ezltal
a szabadsg biztostkul szolglnak. A hrom hatalmi centrum megfelelen kpes egyms
ellenrzsre, hiszen a consulok rendelkeznek a vgrehajt hatalommal" [imprium] - tisztsgknek radsul idbeli korltja is van -, a senatust megilleti a tancsads [consilium] sok
krdsben valsgos dntshozatalt jelent joga, a np pedig a magistratusok vlasztsval s
a trvnyek elfogadsval gyakorolhatja hatalmt s biztosthatja szabadsgt [liberts].
Cicero a - Polbiosz ltal is ismertetett - klcsns hatalomkorltozssal legalbbis azonos
jelentsget tulajdont az llam polgrai kzti egyetrtsnek. Ez az egyetrts mindenkppen
ki kell, hogy terjedjen a politikai elit", azaz a senatori s a lovagi rend tagjaira [consensus
ordinum], de j esetben valamennyi ernyes polgr kztt fennll [consensus bonorum omnium],
gy megvalstva imprium, consilium s liberts egysgt.
A legjobban kialaktott llamszervezet sem garantlhatja azonban a kzgyek helyes intzst, hogyha a politikban rsztvevk nem rendelkeznek az ehhez szksges ernyekkel.
Ebbl kt dolog is kvetkezik. Egyfell a blcs s ernyes polgrnak ktelessge rszt venni a
politikai letben, hiszen ha nem gy tesz, azzal az erklcstelenek s hitvnyak kezbe adja az
llam irnytst. A msik tanulsg, hogy a kzleti szerepvllalsra tudatosan kszlni kell.
Platnnal is vitatkozva gy fogalmazott: A magam rszrl, ha igaz is lenne az, miszerint a
blcs a sajt akaratbl nem szokott leereszkedni a kzgyek intzshez, amikor azonban
a krlmnyek erre rknyszertenk, vgl is nem zrkzik el ettl a feladattl, mgis gy
vlem, hogy a blcs szmra a kzgyek tudomnya nem elhanyagoland, mivel mindazokra az ismeretekre j elre szert kell tennie, amelyekrl nem tudja, hogy nem lesz-e egyszer
szksge alkalmazsukra" (Rep. 1, 6, 11.).
Cicero e clkitzsnek megfelelen a nevels krdseire is kitrt mveiben. A kzleti
plyra kszl polgroknak az llam mkdsvel kapcsolatos elmleti ismereteken kvl
mg szmos tren kell jrtasaknak - ha nem is szakrtknek - lennik. Mindezek kzl kiemelkedik a sznoklattan, mely a meggyzs kpessgt fejlesztve jrul hozz ahhoz, hogy
a j llamfrfi egyrszt rtelmesen rszt vehessen a senatus tancskozsain s ott vlemnyt hatkonyan kpviselhesse, msrszt pedig hogy a blcs megfontols eredmnyekppen
meghozott dntst a nppel is kpes legyen elfogadtatni - megteremtve ezltal a consensust.
Az egyetrts azonban mg mindig csak a stabilits formai biztostkai kz tartozik.
Tartalmi szempontbl csak az ernyek szolglhatjk az llam - s ezltal a polgrok - javt.
Cicero az ernyek kzl klns figyelmet fordt a politikai kzssggel kapcsolatosakra.
A haza dvnek [salus rei publicae] minden ms kapcsolatnl tbbet kell jelentenie polgrai
48

szmra: mg az egyazon test tagjaihoz hasonltott polgrtrsakkal szembeni erszakos fellpst is igazolja - lltotta -, ha azok a kzssg ellen trnek. Ezrt a zsarnok meglse
helyes cselekedetnek szmt (Off. 3, 6, 32).
Az ember trsas termszetbl kvetkezik, hogy az igazsgossgot [iustitia] valamennyi
erny kzt a legfbb hely illeti meg, hiszen ez tartja ssze a kzssget. Az igazsgossghoz
Cicero szerint szorosan kapcsoldik a nagylelksg [beneficentia, liberalitas] ernye, a kett voltakppen egyazon elv kt rsze: Az igazsgossg elsrend feladata - fogalmazott -,
hogy senki se rtson a msiknak, feltve, ha nem jogtalansg gerjesztette haragra; tovbb,
hogy a kztulajdont mint kzst hasznljuk, a magntulajdont mint sajtunkat" [Sed iustitiae
primum munus est, ut ne cui quis noceat nisi lacessatus iniuria, deinde ut communibus pro commu-

nibus utatur, privatis ut suis.] (Off. 1, 7, 20). A nagylelksg a msik javnak aktv szolglata,
gyakorlsa sorn gyelni kell az igazsgossg srelmnek elkerlsre: Elszr is gyelni
kell, hogy jtkonysgunkkal krt ne okozzunk sem azoknak, akiknek jt akarunk tenni, sem
msoknak; msodszor, hogy jtkonysgunk meg ne haladja anyagi lehetsgeinket; vgl
mindenkinek rdeme szerint kell adnunk" (Off. 1, 14, 42).
Az igazsgossg mr tvezet a termszetjog krdshez. Cicero termszetjogi elmlete - melyet elssorban a De legibus lapjain fejtett ki - llamszervezsi elveihez hasonlan
ersen ktdtt a rmai llamhoz, pontosabban annak Cicero ltal felvzolt kphez. A termszetjog tartalma az emberi rtelem segtsgvel, magbl a termszetbl ismerhet meg,
fggetlenl a trtneti kontextustl: aki ugyanis termszettl fogva rendelkezik rtelemmel, annak szmra a helyes rtelem [recta ratio] is adott, teht a trvny is" (Leg. 1, 12,33).
A rmai jogot viszont - ahogy a rmai llamot - a trtnelem sorn az egymst kvet sk
[maiores] sora alaktotta, gy nem sok vltoztatni val van rajta (Leg. 3,5,12).
1.5.4.2. A sztoikus termszetjog s Cicero Br Cicero magt Platn kvetjnek
vallotta, a termszetjogrl alkotott elkpzelsei ers sztoikus hatst tkrznek. Ez persze
nem meglep, ha felidzzk azt a gyakran ismtelt kijelentst, hogy gondolatainkban
egyetrtnk [ti. a sztoikusok s az Akadmia hvei], csak szavaink kzdenek" (Fin. 3, 10). A
termszetjoggal kapcsolatos gondolatok tbbhelytt is megjelennek Cicero mveiben, legrszletesebb kifejtsk azonban A trvnyekrl [De legibus] szl dialgusban tallhat.
A sztoikus termszetjogtan alapjt termszetfilozfijukban kell keresnnk. Szmukra a
termszet" egyfell a szokssal" vagy megllapodssal" szemben a mindent tfog isteni
rend ltal irnytott, az emberek szmra eleve adott vilgot jelenti, msfell - ezen a vilgon
bell - az emberi termszetet. Ahogy Khrszipposz Az istenekrl [Peri then] rt knyvnek
egy tredkben szerepel: nem tallni az igazsgossgnak [dikaioszn] ms forrst, sem
eredett, csak ami Zeustl s a kzs termszetbl [ek tsz koinszphszesz] szrmazik: ezrt
ht minden ilyesflnek onnan kell erednie, hogyha helyesen akarunk beszlni a j s rossz
dolgokrl" (Plut. Stoic. Rep. 1035c). A termszettl fogva ltez igazsgossgot az ember a
mindenkiben meglv helyes rtelem [orthosz logosz] rvn kpes flismerni, hiszen az szksgszeren sszhangban van a termszettel, a termszetet irnyt logosszal. Minthogy pedig az isteni rtelem irnytja a termszetet, az embert is irnytja az rtelme, amennyiben
megmutatja, hogy mi az, amit meg kell tennie, s mi az, amitl tartzkodnia kell. A helyes
rtelemmel felismert termszeti rend ezrt ktelessgek formjban jelenik meg az ember
szmra, ezltal pedig alapjul szolglhat a jognak is. Khrszipposz mindezt a kvetkezkppen foglalja ssz & A jrl [Peri tu kalu] szl rsban: Az igazsgos [to dikaion] termszettl
[phszei], nem pedig megllapods alapjn [theszei] az, hasonlan a trvnyhez [nomosz] s a
helyes rtelemhez [orthosz logosz]" (Diog. Laert. 7, 128).

49

Cicero A trvnyekrl rt munkjban maga is egyetrtleg idzi fel a sztoikusoknak az


igazsgossgrl szl tantst: ...gy gondoltk - nem tudom, helyesen-e -, hogy a trvnybl [a lege] kell kiindulnunk, amennyiben - az meghatrozsuk szerint - a trvny
a termszetben ltez legfbb rtelem [ratio summa], mely megparancsolja, amit meg kell
tenni, az ellenkezjt pedig tiltja. Ugyanezen rtelem, ha megerstst nyer s kifejldik az
emberi elmben, a trvny. Ezrt azt tartjk, hogy a trvny a gyakorlati sz [prudentia], s
azzal a kpessggel rendelkezik, hogy megparancsolja, hogy helyesen cselekedjnk s megtiltja, hogy vtkezznk. gy vlik, hogy ez a dolog grg nevt, a nomoszt, arrl kapta, hogy
mindenkinek megadjuk [gr. nem] a magt - a mi szavunk [ti. a lex] pedig szerintem a
vlasztsbl [a legendo] ered. Ok ugyanis a mltnyossg, mi viszont a vlaszts kpessgt
tulajdontjk a trvnynek, s vgs soron mindkett jellemz is r. Ha pedig ez gy van nekem gy ltszik, hogy lnyegben igen - akkor a jog eredete a trvnybl vezethet le.
Ez ugyanis egy termszetes kpessg [vis naturae], az okos [prudens] ember esze s rtelme,
a jogot s jogtalansgot meghatroz szably [iuris atque iniuriae regula] (Leg. 1, 18-19)."
Trvny s erklcs parancsai kztt teht nem lehet ellentmonds, hiszen mindkett
ugyanazt az sszersget tkrzi. A trvny fogalmn bell meg kell azonban klnbztetnnk az emberek ltal megalkotott trvnyt [lex bumana] s az - elbb ismertetett - termszeti trvnyt [lex naturalis], Ami az emberi trvnyeket illeti, azokat Cicero csak azrt illeti a
trvny" nvvel, mert a kzbeszdben ez a megszokott: ezeket az emberi akarat hozza ltre,
gy - szemben az rkk ltez, teht vltozatlan s ltalnos rvny termszeti trvnnyel
- npenknt klnbzhetnek s idben is vltozhatnak. Mindebbl persze az kvetkezik,
hogy semmi sem garantlja az igazsgossggal s a termszeti trvnnyel val sszhangjukat. Az emberalkotta jog szablyainak a kvetse nem felttlenl jelent helyes cselekvst:
ennek mrcje ugyanis csak a termszeti trvny lehet, melyet ha valaki figyelmen kvl
hagy, az igazsgtalan, akr le van rva [ti. a trvny] akr nincs" (Leg. 1,15, 52). Az (emberi)
trvny nem kpes helyess tenni a helytelen cselekedetet, ezrt az a felttelezs is abszurd,
hogy a jogtalansgot jogg alakthatn a np tetszse vagy az uralkod szava. Az igazsgtalan
emberi rendelkezsek teht nem mltak a trvny" nvre, a (termszeti) trvny azonban
nem fggeszthet fel s nem semmisthet meg" [neque tolli neque abrogari potest] (Leg. 2,
6, 13-14).
Br Cicero termszetjogrl vallott elkpzelsei legnagyobbrszt visszavezethetek korbbi sztoikus szerzk tantsra, nem llthat, hogy kritika nlkl pusztn megismtli azokat.
Ezen tlmenen is nagy jelentsgk van azonban a tmval foglalkoz rsainak: egyrszt
azrt, mert ezekben a szvegeken maradt fenn szmunkra az antikvits legrszletesebben
kidolgozott termszetjogi elmlete, ami sok tekintetben napjainkig meghatrozza a termszetjogrl, illetve jog s erklcs viszonyrl folytatott diskurzust; msfell pedig azrt, mert
Cicero a jog krdseit mindig kora politikai letre vonatkoztatva trgyalja, vilgoss tve
ezltal llam s jog, tovbb elmlet s gyakorlat sszefggseit.
1.5.5. A csszrkor: Seneca, Epikttosz s Marcus Aurelius Ahogy az let annyi ms
terletn, a kztrsasg talakulsa, a principatus kiplse a rmai politikai gondolkods
trtnetben is alapvet fordulatot jelentett. Jllehet az jfajta hatalomgyakorls bevezeti,
Caesar s Octavianus mind az intzmnyek, mind pedig a hivatalos ideolgia tekintetben
messzemenen igyekeztek megrizni a kztrsasgi formkat, mr a kezdeteknl megfigyelhet volt a megvltozott diskurzus nhny alapvet jellegzetessge. Ezek kzl a legfontosabb termszetesen az egyszemlyi vezets, az egyeduralom elmleti igazolsa.
A rmai politikban - szemben a grggel - az (l) uralkodk szemlynek kultusza,
istenknt val tisztelete csak viszonylag ksn jelent meg. Az egyeduralom legfontosabb
50

legitimcis rve a princeps kiemelked ernyein alapult. Ilyenformn a csszrkor llamblcseletben is httrbe szorult az llam felptsnek vagy az llamformknak a trgyalsa, a
kzponti krdst pedig az ernyek jelentettk: mr nem elssorban a j polgrral, hanem a
j uralkodval, illetve annak alattvalival sszefggsben.
Az uralkodi ernyek egyik legels rmai trgyalsa - ezltal a latin nyelv kirlytkr
mfajnak a megteremtse - az ifjabb L. Annaeus Seneca (Kr.e. 4k-65) nevhez fzdik. Seneca elkel hispaniai csaldbl szrmazott, s nagynnje kapcsolatainak ksznheten kerlt Rmba. Az uralkodi csaldon belli intrikk kvetkeztben elszr - Caligula idejn
nem sokkal kerlve el a hallos tletet - szmzetsbe knyszerlt, majd a hatalmi helyzet
vltozsval 49-ben hazatrhetett, s felkrtk, hogy legyen az ifj Nero nevelje. A sztoikus
filozfit kvet Seneca igyekezett sajt elveit az ifj uralkodval is elfogadtatni - kezdetben gy tnt, sikerrel. Nero uralkodsnak els t ve [quinquennium Neronis] alatt kivvta
a kortrsak legtbbjnek elismerst. Ezt kveten azonban egyre erszakosabban gyakorolta hatalmt, ifjkori tancsadi, kztk Seneca pedig egyre inkbb httrbe szorultak. Az
uralkod ellen szervezett egyik sszeeskvs kapcsn Seneca is gyanba keveredett, s Nero
ezttal nem bocstott meg egykori neveljnek: parancsra Seneca 65-ben ngyilkos lett.
A nagylelksgrl (De Clementia) rt, Nrhoz cmzett mvben Seneca a dicsret eszkzvel igyekszik elfogadtatni tantvnyval a sztoikus erklcsfilozfia nhny alapelvt. Ami
az uralkod s az alattvalk viszonyt illeti, azt szerinte a hatalom korltlan volta jellemzi:
az uralkod az istenek hatalmt kpviseli az emberek fltt (1, 21, 22), gy irnytva az llamot [respublica], ahogyan a logosz irnytja a vilgot (1, 5, 4). Ebbl azonban ktelessgek is
kvetkeznek. A trannosz s a kirly hagyomnyos szembelltsnak alapjul Seneca nem a
platni trvnyes/trvnytelen uralkods ellenttt teszi meg, hanem az ernyessget.
Az uralkodi ernyek kzl szerinte kiemelt fontossggal br a nagylelksg [clementia]. A
mr Caesar s Octavianus ltal a principatus-ideolgia rszv tett kifejezsnek nincs pontos
grg megfelelje, rokonsgot mutat azonban a sztoikusok emberszeretetre [philanthrpia]
utal fogalmval. Az uralkod nagylelksge pldaknt szolgl alattvali szmra, gy ernyvel kzvetve a tbbi ember ernyt gyaraptja - ez ktelessge is, ami nem a trvnybl
vagy brmifle emberi knyszerbl, hanem a mindensg rendjbl kvetkezik. A nagylelksg hozzjrul az emberek kzti ktelkek megersdshez, ezltal pedig elmozdtja az
ember trsas termszetnek megfelel egyttlst. Az uralkod, helyzetbl addan, mindenki msnl inkbb kpes s kteles teht a nagylelksg gyakorlsra, az llam ellensgeivel szemben ppgy, mint a bnsket sjt bntetsek kiszabsakor.
A sztoikus tants, br alapveten nem ellenezte az egyeduralmat, knnyen vlhatott az
uralkod elleni kritika alapjv. A rmai arisztokrcia esetben ez egy gynevezett sztoikus
ellenzk" kialakulshoz vezetett: a senatus sztoikus elveket vall tagjai tbb genercin keresztl kzdttek az nknyes hatalomgyakorls ellen. Nero (54-68) a csoport tbb tagjt
(Barca Soranus, Thrasea Paetus) kivgeztette, amirt nyltan kritizltk uralmt, de nem volt
sokkal elnzbb Vespasianus (69-79) sem, akinek dinasztikus trekvsei talltak brlatra a
sztoikusok" rszrl. A leghatrozottabb fellps Domitianus (81-96) nevhez fzdik, aki
93-ban az ellenzk ht tagjt llttatta brsg el (kzlk hrmat kivgeztetett, a tbbieket
pedig szmzte), majd - Vespasianus pldjt kvetve - kitiltotta a filozfusokat Rmbl s
Italibl.
A Domitianus-fle interdictum kvetkeztben hagyta el Rmt tbbek kztt Epikttosz
(55-135), a rabszolgbl lett sztoikus filozfus is, aki lete htralev rszt Nikopoliszban
tlttte, iskolt alaptva ott. Epikttosz maga semmit sem rt, eladsait azonban egyik tantvnya lejegyezte. A trtnetrknt is ismert Arrhianosz. Epikttosz tantsa a gyakorlati
etikra sszpontostott, hrom lpsben sszegezve az ernyes let gyakorlatt. Az els l51

ps a vgyak vizsglata: az embernek meg kell bizonyosodnia arrl, hogy csak az erklcsileg
jra trekszik, a rosszat pedig kerli. A msodik lps az emberi kapcsolatok vizsglata: a
helyes let folyamn a trsas (csaldi, politikai, stb.) kapcsolatokban is mindig az ernyek
elssgt kell szem eltt tartani minden cselekedetben. A harmadik lps nem ms, mint
az erklcsi tuds tkletestse, rendszernek megrtse s megvalstsa. Mindez az egyni
s trsadalmi erklcsi fejldsen bell nyeri el rtelmt: a sztoikus tants mindkettre az
elsajtts" [oikeiszisz] kifejezst hasznlta. Az egyni oikeiszisz rvn az ember felismeri
bizonyos elnys javak (mint az egszsg vagy gazdagsg) erklcsileg indifferens jellegt,
valamint azt, hogy kizrlag az erny, az erklcsi j br jelentsggel a j let szempontjbl.
A trsas oikeiszisz az ember trsas termszetnek a felismerst, a msok s magunk javnak
elmozdtst jelenti. Az erklcsi fejlds eredmnyekppen az eleinte csak sztnsen, konvencionlis kapcsolatokban (pl. a csaldon bell, gyermekek s szlk kztt) megnyilvnul
jindulat kiterjed az emberisg egszre, hiszen a blcs tudatban van annak a kzssgnek,
amely minden emberi lnyt magban foglal. A helyes cselekedetek [ta kathkonta] egyszerre
felelnek meg az ember sajtos (konvencionlis) szerepeinek s (kozmikus tvlatokban rtelmezett) ember-voltnak. Ebbl kvetkezik az is, hogy a trsadalmi szerepvllals korltozsa
az erny gyakorlsnak is gtja: az ernyes ember szmra ez elfogadhatatlan.
Ennek egyik pldja Epikttosznl a sztoikus ellenzk egyik tagja, a Vespasianus ltal kivgeztetett Helvidius Priscus, aki inkbb a hallt vlasztotta, mint a princeps ltal parancsolt
hallgatst: Mikor Vespasianus megzente neki - olvashatjuk az rtekezsek ben -, hogy ne
vegyen rszt a senatus lsn, gy vlaszolt: Hatalmadban ll megfosztani senatori rangomtl, de ameddig az vagyok, ott kell lennem. - Akkor, ha mr ott leszel, legalbb hallgass. Ne krdezd a vlemnyem, s n hallgatok. - De ht meg kell krdeznem. - Nekem pedig
ktelessgem megmondani, hogy mit tartok helyesnek. - Ha megteszed, kivgeztetlek. Mondtam n valaha, hogy halhatatlan vagyok? Te megteszed, ami rajtad ll, s n is, ami
rajtam. A te dolgod, hogy meglj, az enym, hogy flelem nlkl haljak meg; a te dolgod,
hogy elzz, az enym, hogy bnat nlkl tvozzam" (1, 2, 19-21).
Az Epikttosz utni genercihoz tartozik a rmai sztoikusok taln legismertebb kpviselje, Marcus Aurelius (121-180), aki a j csszrok" egyikeknt is berta magt Rma
trtnelmbe. Br grg nyelven rt Elmlkedseiben [Ta eisz heauton] egyrtelmen szmot
ad filozfiai nzeteirl, mig vitatott, hogy elveit mennyire kvetkezetesen valstotta meg
uralkodsa sorn. Az Elmlkedsek ben a megszokott sztoikus gondolatok (a koszmopolisz, a termszetjog, az emberisg ktelke) a szerz krlmnyeire: rmaisgra s vezet szerepre
vonatkoztatva jelennek meg: Mindenkinek pedig az a hasznos, ami alkatnak s termszetnek megfelel. Az n termszetem az rtelmes s kzssgi letre szletett lny. Vrosom
s hazm, mint Antoninusnak: Rma, mint embernek: a vilg. Teht csak az a j nekem, ami
ezeknek a kzssgeknek hasznos. Ami az egyessel trtnik, az az egsznek is hasznos" (6,
44 sk).
Marcus Aurelius gondolatmenete jl mutatja, hogy a sztoikus llamblcselet kapcsn
csak ritkn beszlhetnk a hagyomnyos antik trsadalmi-politikai elkpzelsek revzijrl
(br erre is van plda - gondolhatunk itt a nk szerepvel kapcsolatos sztoikus tanokra). Az
irnyzat kpviselit inkbb az a trekvs jellemzi, hogy elveiket a szmukra adott krnyezetben valstsk meg a lehet legtkletesebben.

52

Hit, rtelem, kzj


A keresztny politikai blcselet fbb jellemzi
FORRSOK: goston: De civitate Dei [Isten vrosrl], A szabad akaratrl; Dante Alighieri: Az egyeduralom-, Klvin Jnos: Tants a keresztny vallsra-, Luther
Mrton vilgi felssgrl-, Padovai Marsilius: Defensor pacis; William Ockham:
Dialgus inter magistrum et discipulum... ; Jacques Maritain: Man and the State;
Johannes Salisbury: Policraticus-, Francisco Surez: Tractatus de Legibus ac Deo
Legislatore; Aquini Tams: De regimine principum, Summa contra gentiles, Summa theologiae [A teolgia foglalata]; valamint XIII. Le, XI. Pius s ms ppk
encikliki.
Br a keresztnysg nem blcselet, hanem isteni kinyilatkoztatsra hivatkoz valls, megjelense mgis nagy jelentsgv, korszakalkotv lett a blcselet trtnetben" - fogalmazott Kecsks Pl (1895-1976) a filozfiatrtnet vonatkozsban. Megllaptsa a politikai
filozfira is ll - egy lnyeges kiegsztssel. Nevezetesen: mikzben a valls s filozfia
kapcsolata termszetes s magtl rtetd (legalbbis abban az rtelemben, hogy minden
jelents valls alapjn kidolgoznak valamilyen filozfiai rendszert), addig a valls s a politikaifilozfia kapcsolata sajtos trtneti okok hatsnak - jelen esetben az eurpai politikai s
llamfejlds sajtossgainak, valamint a vallsi megalapozottsg gondolkods keresztny
egyhz (ksbb egyhzak) ltal is befolysolt vltozsainak - a kvetkezmnye.
A keresztny hit legfontosabb doktrinlis forrsnak, a Szentrsnak ugyanis, br tallhatk benne politikai vonatkozsban is rtelmezhet ttelek, nmagban vve nincs politikai
filozfija, s ezrt nem meglep, ha a II. szzad egyik ismert egyhzatyja, Tertullianus (160202) mg gy nyilatkozott: semmi sem idegenebb szmomra, mint az llam" [Mihi nihil
magis alienum est quam respublica]. Az egyhzatyk s kortrsaik nem fejtettek ki rendszeres
llamelmletet, s mg Szent goston (354-430) De civitate Dei cm mve is inkbb trtnetfilozfia vagy trtnetteolgia, mely csak az utkor szemszgbl illeszkedik egy sajtos
politikai filozfiai hagyomnyba.
A sz szoros rtelmben vett keresztny politikai blcselet csak a XII-XIII. szzadban,
lnyegben Johannes Salisbury (kb. 1115/20-1180) s Aquini Szent Tams (1224/26-1274)
fellpsvel szletett meg s bontakozott ki gazdagon. Az ezutn kvetkez vszzadokban
- ugyancsak trtneti, politikai s vallstrtneti okokbl - a keresztny politikai filozfia
sosem sznt meg vagy hanyatlott le; br hatsa a szekularizci kvetkeztben az elmlt
kt-hromszz vben ktsgtelenl meggyenglt. Az ltalnos szekularizcis folyamatok
ellenre sokak szmra ma is elfogadott, hogy az llam s a politika krdseit blcseleti
szinten csak a keresztny hit ttelei alapjn tgondolt formban lehet s rdemes vizsglni.
53

2.1. Hit s rtelem


A valls egyszerre gyakorlat, tanrendszer s intzmny. Mint gyakorlat vagy "lmny" - Karl
Rahner (1904-1984) megfogalmazst idzve - az rtelemad alaphoz (jelen esetben Istenhez) fzd egzisztencilis ktds ltal meghatrozott ltmd. Mint tanrendszer, e ktds
komplex s koherens rtelmezse, mely magban foglalhat lersokat s elrsokat is. S
vgl mint intzmny, egyhz (hitkzsg, felekezet), mert a valls gyakorlsa szinte kivtel
nlkl kzssgi tevkenysg, mely intzmnyesl. A keresztny filozfia - mely retelemszeren szlesebb horizontot fog t a gyakorlatknt, tanknt vagy intzmnyknt felfogott
keresztnysg filozfijnl - a hit gyakorlsba gyazd s az rk igazsgokkal (hitttelekkel) harmonizl gondolatok rendszere, amit hv filozfusok fejtenek ki, s amelynek
vgs formjt valamely keresztny egyhz mint intzmny elfogadja. A keresztny politikai filozfia a - gyakran keresztnyekbl s nem keresztnyekbl ll - politikai kzssg
ltl felvetett krdsekre reflektl, hv filozfusok ltal kidolgozott nzetrendszer, amely
sszhangban ll a valls alapelveivel s harmonizl valamely keresztny egyhz felfogsval.
A legtbb keresztny politikai filozfia - amint azt a francia Jacques Maritain (18821973) hangslyozta - valjban az ltalnos filozfia rsznek tekintett morlfilozfia egyik
ga, sajtos antropolgiai alapokkal. A filozfiai antropolgit az embernek az rtelemad
alaphoz (Istenhez) fzd viszonya hatrozza meg, nevezetesen az, hogy - amint azt a Szentrs is kiemeli, s amint a keresztny egyhzak lland, br hangslyaikban s kvetkeztseiben eltr tantsai rszletesen kifejtik - Isten sajt kpmsra teremtette az embert (I Mzes
1, 26), rtelemmel s szabad akarattal ruhzva fel t. Ebbl a politikai kzssg berendezsre vonatkozan fontos kvetkeztsek vonhatak le.
Ez annak ellenre is gy van, hogy a Szentrsnak nincs llamelmlete, abbl nem fejthet ki sem valamifle politikai" vagy felszabadtsi" teolgia, s zenete - ahogy a XX.
szzadi nmet jogfilozfus, Helmut Coing (1912-2000) fogalmazott - nem jogpolitikai reformprogram". A keresztnysg mint valls szmra a politikai kzssg jellemzinek vagy
az llam jogi berendezkedsnek krdsei szinte teljesen rdektelenek, hiszen elssorban az
ember Istenhez fzd viszonyrl van mondanivalja.
Msfell viszont a keresztny hit, s az abbl kisarjad politikai filozfia gyakorlati jelleg
is, vagyis egy olyan gyakorlatra irnyul, amely az ember morlis cselekvsben s nrendelkezsben teljesedik ki. A cselekvs a jra irnyul, amit az rtelem - mikzben az emberi
akarat rosszra hajlik - felismer. A kersztnyek hite szerint a bns akarat lte miatt van szksg az isteni kegyelemre s megvltsra.
A keresztny politikai filozfia kt legfontosabb pillre a hit s az rtelem. A hit (valls)
s az rtelem (filozfia) viszonyt illeten tbb llspont is ltezik.
Lehetsges pldul (a), hogy valaki azt lltja, miknt a XX. szzadi neopozitivistk tettk, hogy valls s filozfia teljesen fggetlen egymstl, mert a vallsi (s ms metafizikainak
nevezett) kijelentsek s fogalmak sem nem hamisak, sem nem igazak, hanem - a tudomny
szemszgbl nzve - egyszeren rtelmetlenek. Ez persze - szl az ellenvets - a vallsi
kijelentsekben foglalt erklcsi tartalomra is vonatkozik, s azzal a kvetkezmnnyel jrhat,
hogy az rtelem ltal alkotott pusztt dolgok (mint pldul az atombombk vagy gzkamrk) erklcsi kritikja is lehetetlen. Msok (b) azt lltottk, hogy a valls s filozfia kztt
ellentmonds feszl. Ennek az ellentmondsnak a feloldsa vagy a hit primtusnak hirdetsvel (Pl apostol szavaival: a vilg blcsessge balgasg"; 1 Kor 1, 20), vagy a filozfia
elsbbsgnek ttelezsvel lehetsges. Ez utbbiban olykor, br nem szksgszeren benne
van a nietzschei gondolat is: Isten halott". Ismt msok szerint (c) a hit s filozfia egysge t alkothat, s alkot is. E gondolat kt irnyban fejthet ki. Az egyik a credo ut intelligam
54

[hiszem, hogy rtsem] llspontja, melyet goston gy fogalmazott: azrt hisznk, hogy
tudjunk, s nem azrt tudunk, hogy higgynk" [Credimus, ut cognoscamus, non cognoscimus, ut
credamus]; ami annyit jelent, hogy a filozfit az emberi elmt megvilgost hit teszi lehetv. A msik lehetsg az, hogy - Immnuel Kant (1724-1804) nyomn - a hitet a puszta sz
hatrai" kz szortjuk; azaz a vallsbl az ember csak annyit tart meg", amennyi abbl az
emberi rtelem szmra felfoghat. Bizonyos rtelemben ezt vallotta Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) is, aki szerint lehetsges egy olyan tisztn polgri hitvalls" [uneprofession de foi
purement civile] is, amelynek a szablyairl a szuvern dnt, s amely arra szolgl, hogy letben tartsa a j polgri s h alattvali lthez elengedhetetlen trsiassg rzetet [sentiment de
sociabilit]. S vgl (d), ltezik egy olyan hatrozott llspont is, mely szerint valls s filozfia
egymst felttelezik. Aquini Szent Tams szerint pldul az isteni kegyelem eleve felttelezi
a termszetet [gratia supponit naturam], pontosabban: Minthogy ugyanis a kegyelem nem
lerontja a termszetet, hanem tkletesti azt, szksges, hogy a termszetes rtelem a hit
szolglja legyen, miknt az akarat termszetes hajlama is a szeretet szolglja" [Cum enim
gratia non tollat naturam, sed perficiat, oportet quod naturalis ratio subserviat fidei; sicut et naturalis inclinatio voluntatis obsequitur caritati] (ST I q. 1. a 8, ad 2). Ez azt jelenti, hogy Isten
ltezsnek felttelezse egyttal az emberi rtelem ltezsnek felttelezse is.
A hit s az rtelem viszonyt illeten az elmlt vszzadok sorn a keresztny politikai
filozfusok vgl is tlalban vagy Szent goston, vagy Aquini Szent Tams megfontolsai
mellett kteleztk el magukat.
A kt irnyzat kztti leglnyegesebb klnbsg az emberi rtelem felfogsban rejlik.
Amg goston szerint a bnbeess megtrte az ember sszersgt s morlis erejt, addig
Tams harmnit ttelezett fel a termszetes sszersg s az isteni megvltsi akarat kztt.
goston gy ltta, hogy a tuds: hisg (amint mondta: boldogtalan az az ember, aki tudja
mindezeket, de tged mgsem ismer" [infelix ... homo qui scit illa omnia, te autem nescitj),
kvetkezskppen az ember arra tmaszkodva nem tallja meg a helyes utat. Ez csak az isteni kegyelem s akarat segtsgvel lehetsges: Add meg, amit parancsolsz, s parancsold,
amit akarsz" - fogalmazott egyik imdsgban. Tams ezzel szemben gy vlte: az ember
elbe mehet" Istennek s termszetes rtelme rvn felismerheti azt a rendet, ami a teremt blcsessget tkrzi. Mindkt elgondols mlyn feltrhatk az kori grg gykerek
(az gostoni Platn blcselethez, a tamsi Arisztotelsz filozfijhoz ktdik), s e szemlletmdok vszzadokkal rszletes kimunklsuk utn is hatnak: br nincs kzttk les
hatrvonal, de a reformci kpviseli inkbb az elbbi, a katolicizmus kpviseli inkbb az
utbbi fel hajlanak.

2.2. Szent goston a kt vrosrl"


Amikor a nyugati gtok kifosztottk Rmt (410), sokan az lltottk: a Rmai Birodalom
meggyenglsnek oka az llamvallss tett keresztnysg s a pogny istenek elhagysa volt.
Ebben a trtnelmi helyzetben kezdte rni - az akkor mr komoly irodalmi, teolgiai s
egyhzszervez mltra visszatekint - goston a De civitate Dei [Isten vrosrl] cm mvt,
melyben azt kvnta bizonytani, hogy a Rmai Birodalom sszeomlsa s a keresztnysg
kztt nincs semmilyen sszefggs.
Szent goston [eredeti nevn Aurelius Augustinus] (354-430) a legnagyobb hats egyhzatya, aki hossz vszzadokra meghatrozta a keresztny nyugat szellemi arculatt. Eletrl, pontosabban annak els harminc esztendejrl s megtrsnek krlmnyeirl maga
szmol be a Vallomsok cm mvben, amit sokan a vilgirodalom egyik remekmvnek

55

tartanak. E munka nem pusztn bnvalloms, nletrajz vagy napl; inkbb teolgiai megjegyzsekkel tsztt visszatekints, Istenhez rt szemlyes levl", mfajt tekintve laudes,
azaz Isten nagysgnak dicsrete.
Mind e mvre, mind egyb munkira - gy elssorban a Szabad akaratrl cm rsra
- hivatkoztak, s mai is hivatkoznak katolikusok s protenstnsok (a reformtorok krbl
klnsen Lutherre tettek nagy hatst). Gondolatai a mai napig megriztk aktualitsukat,
amit jl jelez, hogy intellektulisan rzkeny gondolatvilga a XX. szzadban - msok mellett
- Hannah Arendtet (1906-1975) s Kari Jasperst (1883-1969) is foglalkoztatta.
A politikai fmvnek tekinthet De civitate Dei megrsn goston 14 ven t (413
427) dolgozott. A terjedelmes m mintegy els fele (I-X. knyv) tisztn polemikus jelleg.
A pogny vdakra ad vlaszt, rmutatva: a rmai birodalmat nem a keresztny etika, hanem
sajt bels hanyatlsa sta al. goston megfosztotta Rma eszmnyt a rrakdott vallsos
tartalomtl s trtnelmi sorst az egyhz s az isteni vilgterv szempontjbl kzmbsnek
tlte meg. A m msodik fele trtnetteolgiai jelleg: e fejezetekben (XI-XXII. knyv)
a szerz eszkatolgiai-dvtrtneti keretek kztt trgyalja az egyhz, trsadalom s llam
krdseit.
goston trtnelemfilozfijnak alapja az antik ciklikus szemllet elvetse s a trtnelemnek a - Biblia tantsa alapjn - lineris, egyenes vonal folyamatknt val lersa. A
trtnelemnek - hangslyozta - kezdete s fejldsi irnya (clja) van. E cl nem ms, mint
az embernek (a trtnelemfeletti) Istennel val tallkozsa.
Mint latin egyhzatya gy vlte, hogy az emberisg trtnett dnten kt lnyeges esemny hatrozta meg. Az egyik az ember bnbeesse, amely magban foglalja a bn megjelenst
a vilgban s kvetkezskppen Isten bartsgnak elvesztst; a msik Krisztus megtesteslse,
aki az emberek bneirt hallval vezekelt, s megalaptotta az egyhzat mint az dvzls
eszkzt.
2.2.1. A kt vros: civitas Dei s civitas terrena goston szerint az evilgi ltet a trtnelem kt vgpontja, a teremts s az utols tlet kztti kt vros" (vagy - a latin sz
fordtstl is fggen - kt llam) szembenllsa hatrozza meg. Az egyik a civitas Dei vagy
civitas coelestis [Isten vrosa, mennyei vros], a msik a civitas terrena vagy civitas diaboli [fldi
vros, stni vros]. E gondolat, ebben az ltalnos megfogalmazsban, nem volt ismeretlen
korbban sem: a modell eszmetrtnetileg a sztoikus filozfiban gykerezik, rzdik rajta
a manicheus eretneksggel szemben folytatott polmia hatsa, az egyhzatyk kzl pedig
mr Origensz (185/6-254/5) is megklnbztette az ecclesia Deit [Isten egyhzt] s a civitas
mundit [vilgi vrost]. E mben jszer volt azonban az, hogy goston a vilg trtnelmt
egy hatalmas vziban kt vrosra", a kt vrost pedig az emberek kt csoportjra - bszkkre
s alzatosakra, istenflkre s istentelenekre, az dvzlsre kivlasztottakra s krhozatra
rendeltekre - vezette vissza. A kt vros polgrai kztt - akik nemcsak klnbznek, de
szemben is llnak egymssal - a hatrvonalat szeretetk trgya rajzolja fel: A kt vrost ktfajta szeretet hozta ltre, a fldit tudniillik az Istent megvet nszeretet, a mennyeit ellenben
az nmagt megvet istenszeretet" [Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet
amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque ad contemptum su] (Civ. D.
XIV28).
Az igazak vrosa szereti s elmozdtja a kzjt, s e j gymlcsztetsben l az egymst
segt kzssg, a kzssgben az egysg, egysgben pedig a boldogsg (Civ. D. XIX. 13,1).
A kzj szeretete egyszerre jelenti mindenki kzs javnak, Istennek, valamint magunknak s

56

embertrsainknak a szeretett. Az ezzel szembenll nrdek szeretet viszont viszlyt szt


s rendezetlensghez vezet.
A civitas Dei s a civitas terrena mindazonltal csak eszkatolgiai szempontbl br klnll identitssal. Noha rtkrendjk lesen szemben ll egymssal s senki sem lehet egyszerre
mindkett polgra, a fldi trtnelem sorn elvlaszthatatlanul sszefondnak, s csak a vgtletkor vlnak majd el tisztn. A klnfle emberi kzssgekben mindkt vros laki egyarnt jelen vannak, ppgy, ahogy a bibliai pldabeszd (v. Mt 13,25) bzjt s konkolyt
sem lehet az arats eltt egymstl elvlasztani. Ez all nem csupn a rmai birodalom vagy
brmely ms llam nem kivtel, de az - goston ltal olykor az Isten vrosval azonostott,
mskor attl klnbzknt lert - egyhz sem.
2.2.2. Az llam Az egyhzatyk, gy Szent goston felfogsa szerint az llam egyltaln nem termszetszer kpzdmny (miknt az arisztotelszi, vagy ksbb a tomista politikai
filozfiban). Azrt nem az, mert szerinte az emberek az rtatlansg llapotban olyan szabad, egyenl s trsas, ugyanakkor nem politikai lnyek voltak, akik az sszes javak kzs
hasznlatt lveztk; a bnbeess kvetkezmnyeknt azonban - mely elhomlyostotta az
ember eredeti termszett - az emberi trsadalmakon az erszak, a viszlykods s az egyenltlensg lett rr. gy jtt ltre az ember ember feletti uralmt megvalst kormnyzat
(valamint a magntulajdon s a rabszolgasg), mint az eredend bn Isten ltal szentestett
kvetkezmnye, s egyben orvossga.
goston az llam fogalmnak meghatrozsakor Cicero (106-43) meghatrozsbl indult ki, aki szerint a res publica a sokasg olyan csoportosulsa, amelyet jogi megllapods
s a kzhaszon kapcsol ssze [coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus]
(Rep. 1,25,39). Mindehhez ugyanakkor hozztette, hogy a rmai kztrsasg sohasem volt
igazi res publica, hiszen hinyzott belle Isten szeretete, kvetkezskpp ott valdi igazsgossg sem ltezhetett. Cicero jogfogalmt az igazsgossggal, pontosabban annak keresztny
s transzcendens felfogsval azonostva ugyanis gy vlte, hogy igazsgossg hinyban valjban nem is beszlhetnk llamrl. Erre utal kzismert ttele: Mi msok lennnek az
llamok igazsgossg nlkl, mint hatalmas rablbandk ?" [Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia ?] (Civ. D. IV, 4).
E gondolat gy is rtelmezhet - amint a magyar kzgondolkodsban azt Bib Istvn
(1911-1979) hangslyozta -, hogy goston fogalmazta meg elszr azt a kvetelmnyt, miszerint az llamnak mindig morlis igazolsra van szksge. Mivel az llamhatalom a bn kvetkezmnye, csakis akkor igazolhat, ha clja a bnbeess kvetkezmnyeinek cskkentse,
vagy ltalban vve valamilyen erklcsileg helyes cl megvalstsa. Bib e ttele azonban
nmi pontostsra szorul: goston ugyanis vgl arra a kvetkeztetsre jutott, hogy az Isten
s a Stn vrosnak polgrait egyarnt befogad fldi llam szmra a valdi igazsgossg
eleve elrhetetlen idel; ez egyedl a civitas coelestisben valsulhat meg.
Az llamrl adott vgs meghatrozsbl ezrt kihagyta az igazsgossgot mint kritriumot. Ez utbbi szerint az llam az rtelmes sokasg olyan gylekezete, amelyet a szeretett
dolgokban val kzs egyetrts kt ssze" [coetus multitudinis rationalis rerum quas diligit
concordi communione sociatus] (Civ. D. XIX, 24). Ez a minimalista" definci a kt vros szembelltsra utal vissza, s azt felttelezi, hogy a szeretett dolgok" tekintetben ltezik olyan
kzs nevez, nevezetesen a fldi bke" kzvett rtkei, amelyben a civitas Dei s a civitas
terrena laki meg tudnak egyezni.
E gondolat azt jelzi: goston egyrtelmen szaktott azzal a klasszikus, kori elkpzelssel, amely szerint az llam feladata a j, vagyis az ernyes let elmozdtsa. A vilgi llamnak
s jognak szerinte be kell rnie ennl sokkal szernyebb clkitzsekkel: a bn legalbb rsz57

leges visszaszortsval, valamint a bke s a biztonsg megteremtsvel (Civ. D. XIX, 17 s


XXII,22). Az llami funkcik gy elmlete szerint a kvetkez hrom hivatalra" szklnek
le: parancsolni, gondoskodni, tancsolni" (Civ. D. XIX, 14). A bke - nevezetes megfogalmazsban - a rend nyugalma-, a vros bkje, amire a vilg vrosa is kpes eljutni, a polgrok
mindenkor rendezett egyttrtse a parancsokban s engedelmessgben.
Az utkorra nagy hatst gyakorolt igazsgos hborval kapcsolatos elmlete is. Ennek
lnyege rviden gy foglalhat ssze, hogy a hbor bizonyos felttelek fennllsa esetn
igazolhat, az abban val rszvtel pedig akr keresztnyi ktelessg is lehet. gostonnak a
hbor termszetrl s igazolhatsgrl adott magyarzata sok hasonlsgot mutatott az
llamra vonatkoz elkpzelseivel. Eszerint a hbor nem ms, mint szksges rossz: rossz,
mert a bn kvetkezmnye, viszont szksg lehet r a rend fenntartsa s a gonosz emberi
hajlamok megzabolzsa rdekben. St a hborban voltakppen nem is maga a hbor
a rossz, hanem az azzal rendszerint egyttjr kegyetlenkeds, brutalits s hatalomszomj.
Meghatrozsa szerint az igazsgos hbork jogtalansgokat torolnak meg" [iusta bella ulciscuntur iniurias] (Hept. VI, 10). E definci alapjn viszonylag kevs hbor igazolhat: egy
igazsgos hbornak vagy vdekez jellegnek kell lennie, vagy pedig slyos jogtalansgot
kell orvosolnia. goston tovbb azt is kikttte - kizrand a magnbossz lehetsgt -,
hogy az igazsgos hborrl kizrlag egy elismert, legitim kzhatalom hatrozhat.
2.2.3. A termszetjog goston gondolati rendszerben a termszetnek viszonylag alrendelt szerep jutott. ltalban hajlott arra, hogy a termszetes rendet a termszetfelettiben
oldja fel, az emberi termszetben pedig - a bnbeess tanbl kiindulva - elssorban a romlottsgot s a tkletlensget ltta. Ez a szemllet lesen szemben llt azzal a ksbbi tamsi
nzettel, miszerint a kegyelem nem rontja le a termszetet, hanem tkletesti azt" [gratia
non tollit naturam, sed perficit] (STI. q. 1. a 8).
Ennek ellenre goston rszletes termszetjogi elmletet dolgozott ki, megalapozva ezzel a - szisztematikusabb kifejtst majd a skolasztika virgkorban kap - keresztny termszetjogi tanokat. A keresztnysg a termszetjog eszmjt az antikvitstl rklte, s ahhoz mivel a grgk a termszetet rktl fogva lteznek gondoltk el - leginkbb a szemlyes
s transzcendens, a vilgot teremt Isten uralmnak gondolatval jrult hozz.
Az rk trvny [lex aeterna] sztoikus-ciceri fogalmt goston ennek megfelelen az isteni blcsessggel s akarattal azonostotta: az rk trvny az isteni rtelem vagy Isten
akarata, mely megparancsolja a termszetes rend fenntartst s tiltja annak megzavarst"
[lex aeterna est ratio divina vei voluntas Dei ordinem naturalem conservari iubens, perturbari vetans] - olvashat a Contra Faustumban (XXII, 27). Az rk trvny egyetemesen rvnyes,
megvltoztathatatlan s mindenki engedelmessggel tartozik neki. E meghatrozsbl az is
kitnik, hogy goston a lex aeternt - felvltva - hol az isteni sszel, hol pedig az isteni
akarattal azonostotta, amiket nem klnbztetett meg igazn egymstl.
E terminolgiai kvetkezetlensgbl fakadan elmletnek egyarnt lehetsges racionalista s voluntarista [akaratelv] olvasata. A racionalista rtelmezs mellett szl az a tny, hogy
az rk trvnyt leggyakrabban legfelsbb rtelemknt" [summa ratio] rta le, valamint az
a hatrozott llsfoglalsa is, miszerint j s rossz megtlse fggetlen az akarattl, mg az
isteni akarattl is. A hzassgtrs pldul nem azrt rossz, mert Isten tiltja, hanem Isten
azrt tiltja, mert rossz - rta A szabad akaratrl cm mvben (Lib. arb. 1,6; 1,3). E krds jelentsge a XIV szzadban, a nominalista termszetjogi elmletek megjelensvel vlt
nyilvnvalv.
Szemben az t ihlet sztoikus felfogssal, goston egyrtelmen elvlasztotta Istent a
teremtett vilgtl s az rk trvnyt a termszeti trvnytl [lex naturalis]. A termszeti
58

trvny az ember szvbe rott egyetemes trvny. A bnbeess eltti eredeti termszetbl
megmaradt rtelem kpess teszi az embert a j s a rossz megklnbztetsre s - mg ha
korltozott mrtkben is - az rk trvny felismersre. A termszeti trvny ily mdon
gy viszonyul az rk trvnyhez, mint egy pecstgyr tkletlen viaszlenyomata maghoz
a gyrhz (Trin. XIV, 15). Az gostoni trvny-hierarchia legals fokn az emberi trvny
[lex humanis] vagy idleges trvny [lex temporalis] helyezkedik el, melynek mindig meg kell
felelnie az rk (s a termszeti trvny) elrsainak. Ezt a fldi uralkod hozza a kzj s
az igazsgossg szempontjait szem eltt tartva.
Ebbl ered hres gondolata az emberi trvny rvnyessgvel, illetleg rvnytelensgvel kapcsolatban: lex iniusta non est lex [az a trvny, amely nem igazsgos, nem trvny]
(Lib. arb. I, 5). A szksgszeren tkletlen s vltozkony emberi trvnynek emellett,
mint lttuk, alapvet clja az emberi bn s gyarlsg megfkezse; mr amennyire erre
egyltaln kpes.
2.3.

Regnum

sacerdotium

A regnum (illetleg imprium) s a sacerdotium viszonynak krdse a kzpkori politika alapvet, jra s jra visszatr elmleti s gyakorlati problmja volt. A regnum kzvetlenl a
kirlyok, az imprium pedig a nmet-rmai csszr uralmra utalt, m e szavak jelentse jelentse a hossz vszzadokon t gyakran mdosult, s vgs soron - intzmnyesltsgtl
fggetlenl - a vilgi hatalmat jellte. Ugyangy: a sacerdotium kzvetlenl a papi hivatalt
jellte, de vonatkozott az egyhz hatalmra s a lelkek feletti hatalomra is.
2.3.1. A kt kard elmlete A kt hatalom viszonyrl val gondolkodst hossz ideig
meghatrozta I. Gelasius ppa (492-496) I. Anastasius csszrnak rt levelben (494) megfogalmazott - viszonylag korai - llsfoglalsa: Mert hiszen kt dolog van, ... ami ezt a
vilgot kormnyozza: a pspkk megszentelt tekintlye s a kirlyi hatalom" [Duo quippe
sunt, ... quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas],
E formula egyarnt kizrta a cezaropapizmus s a hierokrcia lehetsgt, s egy olyan dualista koncepcit krvonalazott, amely szerint a maga terletn mind az egyhzi, mind a vilgi
hatalom nll s fggetlen a msiktl. Gelasius azt is hangslyozta, hogy a kt hatalomnak
prhuzamosan, a klcsnsen tmogats s tisztelet jegyben kell mkdnie. Vallsi krdsekben ennlfogva a csszr van alvetve a spiritulis hatalomnak, mg vilgi gyekben az
egyhziak engedelmeskednek neki. E gondolat a Karoling-korban - bizonyos vltozsokkal
- a kt kard elmlete knt vlt ismertt.
VII. Gergely ppa (1073-1085) alapveten mdostotta Gelasius dualista tant. A ppai
monarchia s az egyhz szabadsga eszmibl kiindulva ugyanis kihagyta a gelasiusi formulbl az arra val utalst, hogy a csszr vagy kirly csak vallsi gyekben az egyhzi hatalom
alvetettje, s gy abbl a vilgi hatalom ltalnos alrendeltsgt vezette le. Ezzel sszefggsben jogot formlt arra, hogy a ppai hivatal csszrokat tehessen le s a vilgi uralkodk
alattvalit feloldozhassa hsgeskjk all. Az n. invesztitraharcban Gergely ellenfeleknt
fellp IV Henrik nmet-rmai csszr (1056-1106) ezzel szemben a hatalmak dualitsnak
s egyttmkdsnek - eredeti - gelasiusi elvre s a vilgi hatalom autonmijra hivatkozott.
A ppasg vilgi hatalmi trekvseit mg ennl is erteljesebben igazolta a keresztes hbork idszakban Clairvaux-i Szent Bernt ciszterci apt (1090-1153). Bernttl szrmazik
a kt kard-elmlet klasszikuss vlt megfogalmazsa, mely az utols vacsora Lukcs evang59

liumban szerepl lersnak (v. Lukcs 22,38) allegorikus rtelmezse nyomn terjedt el
a kzpkorban. Eszerint mind az egyhzi hatalmat jelkpez spiritulis", mind a vilgi hatalmat szimbolizl materilis" kard az egyhzat illeti: az elbbit az egyhznak, az utbbit
pedig az egyhz rdekben s ad nutum sacerdotis [a pap rendelkezse szerint] kell kihzni.
Bernt hirdette meg a ppai plenitudo potestatis [teljhatalom] tant is, m annak s ltalban a hierokratikus nzetrendszer legteljesebb s legerteljesebb hangvtel megfogalmazst - a IV Szp Flp francia kirllyal konfliktusba kerl - VIII. Bonifc ppa (1294-1303)
adta az Unam sanctam kezdet bulljban (1302). A ppasg felttlen primtust hirdet
dokumentum szerint a vilgi hatalom a spiritulis hatalomtl szrmazik, azt a sacerdotium
akarata szerint kell gyakorolni, s a ppa mint Krisztus fldi helytartja tlkezik felette.
A IV Flp s VIII. Bonifc kztt kibontakoz vita kontextusban keletkezett Prizsi
Jnos dominiknus teolgus (kb. 1240-1306) De regia potestate et papali [A kirlyi s ppai
hatalomrl] (1303) cm, kifejezetten a vilgi s egyhzi hatalom viszonyt vizsgl elmleti
rtekezse is. Szerzje arisztotelinus rvelsre (a kzj gondolata, az llam termszetes eredete, az ember politikai s trsas lnyknt val felfogsa) tmaszkodva vdelmezte a vilgi
hatalom nllsgt s fggetlensgt. Msik f rvt az emberi termszet ketts jellegre
vonatkoz bibliai tantsbl mertette: minthogy az ember kt nll rszbl - testbl s
llekbl - ll, ezek irnytsa is kt, a sajt terletn legfbb hatalomra tartozik. Az egyhz ezrt nem rendelkezik vilgi hatalommal, s a kirlyok sem ppai kzvettssel, hanem
kzvetlenl Istentl kapjk hatalmukat.
2.3.2. Dante elmlete A hagyomnyos dualista elkpzelseket eleventette fel a hres
klt, a Firenzbl a ppaprti guelfek s a csszrprti ghibellinek konfliktusa miatt szmzetsbe knyszerlt Dante Alighieri (1265-1321) is. Amg azonban Prizsi Jnos alapveten
a partikulris kirlysgok nllsgi trekvseit tmasztotta al, addig Dante a nmet-rmai
csszrsg univerzlis hatalmi ignyeit alapozta meg elmletileg. Az egyeduralom [Monarchia]
(1309-1313) cm mvben sokrt - filozfiai, trtneti s teolgiai - rvelssel igyekezett igazolni a vilgi egyeduralom szksgessgt. Filozfiai rvei kzl elssorban a vilgot
that clszersg arisztotelszi elve s a csakis az emberi nem egsze ltal kollektve megvalsthat intellectus possibilis [potencilis rtelem] kpessgnek averroista fogalma, illetve
az egyetemes bke eszmje rdemel emltst. A kt univerzalisztikus hatalom, a ppasg s a
csszrsg viszonyt illeten Dante azok prhuzamossgt hangslyozta: a kzvetlenl Istentl ered, s gy az egyhztl nem fgg csszri hatalom clja a fldi boldogsg elmozdtsa,
a spiritulis hatalom pedig - mely csak vgs soron, a hit szfrjban lvez elsbbsget a
vilgi hatalommal szemben - az rk let boldogsgnak elsegtse (Mon. III, 15.).
2.4. J o h a n n e s Salisbury elmlete
A nyugati szellem mr tl volt a patrisztika korszakn, de mg nem ismerte Arisztotelsz
mveit (mert azokat csak ksbb fordtottk latinra), amikor a XII. szzad legtekintlyesebb
angol humanista gondolkodja, Johannes Salisbury [John of Salisbury, azaz a Salisburybl
valjohn, vagy ahogy egykor nlunk mondtk: Salisbury Jnos] (kb. 1115/20-1180) megrta
a Policraticust, e blcs s hasznos kirlytkrt, mely egyszerre volt a talpnyal udvaronc-let
vitriolos hang kritikja s didaktikus politikaelmleti munka. Salisbury rajongott a klasszikus szerzk, elssorban Cicero munki irnt. Mveltsgt s logikai kpessgeit olyan mesterek keze alatt mlythette el, mint Pierre Ablard (kb. 1100-1164). Noha sohasem tanulta
intzmnyi keretek kztt, mgis mestere volt a rmai jognak s a knonjognak. Vrbeli
60

- br nem mindig sikeres - diplomata volt, aki elbb a canterbury-i rsek, majd a ksbb
mrtrhallt halt Beckett Tams (1118-1170) mellett dolgozott titkrknt. Bejratos volt a
kirlyi s a ppai udvarba is, ami termszetesen nem akadlyozza meg abban, hogy ne kritizlja mindkettt egyforma hvvel.
2.4.1. Organikus trsadalomkp Rszben olvasmnyainak (pl. Rm. 12, 5; antik trtnetrk s egyhzatyk rsai), rszben az autonm s plurlis kzssgek (falvak, vrosok,
birtokok) integrcija rvn kialakul trsadalmi-politikai krnyezet ltvnynak hatsra
Salisbury az llami-politikai rendet az l szervezethez hasonltotta.
A Policraticusbzn a szervanalgia egy pozitv s egy negatv vltozatval is tallkozunk.
Mindkt vltozatban kzs az, hogy a lers szerint a politikai test rszei egymstl hierarchikusan gy fggenek, mint egy emberi test szervei. Amg azonban a pozitv vltozatban az
egszsges fej az Isten kpmsnak tekintend uralkod ra, addig a negatvban a beteg fej a
luciferi gonoszsg fldi megfeleljre, a zsarnok ra utal (Policr. VIII, 17).
A pozitv vltozatban az egszsges testet ural llek a papsgot szimbolizlja. Ok llnak
a hierarchia cscsn, miknt a llek is az egsz test vezetje. A fejedelem az llamban a fej
helyt tlti be, egyedl Istennek van alvetve s azoknak, akik t kpviselik a fldn", vagyis
a papsgnak. A szentus a szv, ahonnan minden j s rossz tevkenysg kezdemnyezse kiindul". A brk s a provincik elljrinak tisztjei a szemnek, a flnek s a nyelvnek felelnek
meg. A hivatalnokok s a katonk a kezek, a gazdasgi tisztviselk s a magnvagyonok kezeli a gyomor s ms bels szervek hasonmsai, a parasztok s fldmvesek pedig a lbak
(Policr. V,2).
A negatv vltozat - mint emltettk - a megbetegedett politikai test modellje. A legslyosabb eset, ha maga a fej beteg", vagyis, ha a fejedelem zsarnokk vlik. Az ugyanis az egsz
llamtestet megfertzi. Az eretnek s szentsgtr papok a lleknek, a gonosz tancsadk
s az igazsgtalan szentus a szvnek, az embertelen katonk a fegyvert ragad karoknak, s
az isteni parancsok s llami intzmnyek ellen lzadoz alattvalk pedig a lbaknak (Policr.
VIII, 17) felelnek meg.
Salisbury gy vlte: a betegsgknt felfogott zsarnoksgnak elejt lehet venni, ha a fejedelem, mint orvos, megprblja idejekorn meggygytani a megbetegedett testrszt. Az uralkodt egybknt ltalban is felelssg terheli azrt, hogy az egymstl klcsnsen fgg
szervek kztti knyes egyenslyt fenntartsa. Ha az orvossg mr nem segt, rdemes a beteg szervtl mielbb megszabadulni: a test egsznek egszsgt szem eltt tart fejedelem
teht akr kegyetlen tetteket is vghez vihet. Mgis, a legfontosabb a megelzs-, annak elkerlsre, hogy az llamtest betegsgt maga a fej (azaz a zsarnok uralkod) okozza, a legjobb,
ha az uralkod arra trekszik, hogy mvelt legyen s a jog tjrl ne trjen le. Ebben van
segtsgre a termszetes rtelemmel felismerhet termszetjog vagy mltnyossg.
2.4.2. Mltnyossg s pozitv jog Egy neves magyar jogtuds, Horvth Barna (18961973) a Policraticust mltn nevezte a joguralmi elmlet praeludiumnak" . Abban ugyanis az
ll: a zsarnoktl a fejedelem abban klnbzik, hogy amg ez a trvnyek szerint uralkodik
[quod hic legi obtemperat (Policr. IV, 1)], addig az a jogtalansg llapott idzi el azzal, hogy
eltrli a trvnyt [leges evacuet (Policr. VIII, 17)] s szolgasgba veti [devocet in servitutem (uo)]
a npet.
A fejedelem maga a megtesteslt jog, amennyiben tekintlye a jogtl fgg; s a termszet elrsait kveti - tantotta Cicero nyomn Salisbury -, hogy az egszsges fej" tlett
hozhassa meg. Az uralkod az isteni mltnyossg szolgjaknt tartja fenn az igazsgossgot,
61

hogy miknt, ebben lelkiismerete szabadon dnt. maga teht mentes ugyan a jog elrsaitl [legibus solutus], m ez nem jelenti, hogy szmra a jogtalan tettek megengedettek lennnek, hanem csak azt, hogy dntst nem a bntetstl val flelem, hanem az igazsgossg
irnti szeretet, a termszetjog korltozza.
A mltnyossg [aequitas], vagyis a termszetjog biztostja a dolgok sszhangjt, prtatlanul megadva mindenkinek azt, ami neki jr. Ezt a trvny teszi kzz. A kzgyekben tantotta ugyanis Salisbury - az uralkod akarata a trvny erejvel rendelkezik (v. Dig.
1,4,1), m a trvny ktelez ereje nem az uralkod akartbl ered, hanem abbl, hogy a
mltnyossg s a kzj ksztette meghozatalra (Policr. IV,2).
2.4.3. A zsarnokls krdse A szakirodalomban Salisburyre sokan gy tekintenek, mint
a (ksbbi) kzpkori zsarnoklsre buzdt doktrnk - pldul Jean Petit (1360-1411) vagy
Jean Boucher (1548-1644) elmletei - szellemi atyjra, hiszen nemcsak, hogy megengedettnek
[licitum (Policr. III, 15)], de kifejezetten mltnyosnak, s igazsgosnak [aequum et iustum (uo.)]
tartotta, hogy a zsarnokot eltegyk lb all.
Valjban nla a zsarnok erszakos lettele mg inkbb elmleti lehetsg volt. Salisbury
ugyanis eleve kizrta annak a lehetsgt, hogy olyasvalaki lje meg a zsarnokot, akit ahhoz
hbri esk kt (Policr. VIII,20). Ehelyett inkbb Isten blcsessgre bzta ennek az tletnek meghozatalt; akaratra pedig annak vagy sajt kezvel vagy az emberek kezein keresztl
trtn vgrehajtst (Policr. VIII,21). Mvben Salisbury szmtalan pldval szemlltetette: a trtnelem - s az abban mkd isteni kegyelem - mindig is arra tantott, hogy a
zsarnokok sosem gyban, prnk kzt" fejezik be fldi plyafutsukat. Azok krben, akik a
zsarnokk vlt uralkodt lettl s hatalmtl megfoszthatjk, az alattvalk s Isten mellett
(vagy inkbb kztt") az egyhzi hatalom is megtallhat. Hiszen ha az egyhz jogosult arra,
hogy fejedelmi mltsggal ruhzzon fel valakit - lltotta Salisbury -, akkor az is hatalmban ll, hogy vget vessen a trannikuss lett vilgi uralomnak.
Ezt az igazolhat jogosultsgot viszont korltozza, hogy Salisbury a zsarnok fogalmt nem
szkti le a vilgi uralkodra. Mg az egyhzi rend tagjai kztt is akadhat zsarnok (st ezek
veszlyesebbek - jegyezte meg), s ha... a vilgi zsarnoknak az isteni s emberi jog szerint
egyarnt el kell pusztulnia, ki hihetn, hogy a papsgban a zsarnokot szeretni s tisztelni
kell?" [Sz... tirannus secularis iure divino et hominoperimitur, quis tirannum in sacerdotio diligendum censeat aut colendum ?] (Policr. VIII, 17). Mindezek alapjn Salisbury elmlett nem a
zsarnokgyilkossg dicstseknt, hanem a leend zsarnoknak szl figyelmeztetseknt kell
rtelmezni.
2.5.

Aquini Szent Tams jog- s llamblcselete

A XII. s a XIII. szzad Eurpa szellemi jjledsnek korszaka volt. Ennek htterben
egyebek mellett az llt, hogy a X-XE. szzadtl kezdden megvltoztak az llami keretek
s mdosultak a mindennapi let felttelei is. Mindezt a gondolkods s az letrzsek mdosulsa kvette, s az emberi szellem a tudomnyok s a mvszetek tern olyan alkotsokat
hozott ltre, melyek ma is mltak figyelmnkre. Az ptszek gtikus katedrlisokat kezdtek emelni, a mvszek miniatrkat festettek, a tudsok pedig - korbban ismeretlen mfajok (pldul disputatik s summk) keretben - sszegeztk, trtkeltk s megjtottk a
kora-kzpkori hagyomnyt.
A tudomnyok tern e megjulsnak hrom fontos, egymshoz szoros szlakkal ktd
intzmnyi kzpontja volt. Mindenekeltt a tudsokat s tantvnyaikat kzs intzmny62

ben egyest [universitas magistrorum et scholarium] egyetemek, valamint az ahhoz hasonl


studium general\t. Krkbl a filozfia, a teolgia, az llamtudomny, illetleg a jogtudomny tern a bolognai (alaptva: 1088), a prizsi (1150 krl) s az oxfordi (1167) universitas
jrt len. Msodszor, az erklcsi let megreformlsa mellett a hit s a tuds j viszonyt
keres koldulrendek, krkben is elssorban a domonkosok (1216) s a ferencesek [minoritk] (1223), melyek nagy gondot fordtottak tagjaik tudomnyos kpzsre s az egyetemi
oktatsban is jelents szerepet jtszottak. S vgl, a rmai jogi hagyomnyokat a knonjog
s a kzs eurpai jog kialaktsa sorn fontos szerephez juttat jogtudomnyi iskolk, gy
a glossztorok, majd a dekretistk s a legistk klnbz csoportjai, melyek tevkenysge
nagyban hozzjrult a hatalom jogi korltozsra irnyul trekvsek sikerhez.
E korszak vilgszemllett is a keresztny isteneszme hatrozta meg, mely szerint a vilg a szemlyes Isten alkotsa, akinek gondviselse kiterjed annak mkdsre is. A korbbi
vszzadokhoz kpest azonban trtelmezdtt a hit s tuds viszonya. A keresztny gondolkodk ltalnos meggyzdse ellenre - hogy ti. a hit igazsga s az sz igazsga nem
llhat egymssal ellenttben - az egyhzatyk rsaiban az rtelem legfeljebb a hit igazsgt
igazol szerepre korltozdott. A XII-XIII. szzadban viszont - vagyis a ktfle ismeretkr
alanyi s trgyi felttelei klnbzsgnek fokozatos tudatosulsa utn - az rtelmi megismers hittel szembeni nllsodsa s a ktfle ismeret harmonikus viszonynak keresse
vlt ltalnoss. Ebben a vltozsban szerepe volt Arisztotelsz jra-felfedezsnek s mvei
latin nyelvre trtnt lefordtsnak is (melynek intzmnyi httert egybknt az els llami
egyetem, a npolyi universitas biztostotta).
A platni-gostoni hagyomny tmeneteleg httrbe szorult. j, skolasztikusnak nevezett tudomnyos mdszerek terjedtek el, a gondolatok kifejtsnek mdjt illeten pedig
ltalnos ignny vlt a rendszeralkots. E tekintetben a legjelentsebb elmletet Aquini
Szent Tams (1224/26-1274) fejtette ki.
Tams munkssgnak slypontja a filozfia s a teolgia terletre esett, ahol is a korabeli iskolk szintzist teremtette meg. Elmlete mindazonltal korszakos jelentsg volt
az llam elmlete s a jogblcselet szempontjbl is. Az albbiakban az llamra s a jogra vonatkoz tanait tekintem t fontosabb mvei alapjn. Ez irny gondolatai mindenekeltt a
Summa contra gentiles [A teolgia sszegzse a pognyok ellen (1259-64)], a De regimine principum

[A fejedelmek hatalmrl (1265 krl)] s a Summa theologiae [A teolgia foglalata (1266-73)]


cm mveibl ismerhetk meg (mely utbbi esetben tmnk szempontjbl klnsen a
Prma Secundae 90-97. s Secunda Secundae 57-122. krdsei fontosak). Elmletnek rszletes elemzshez hasznos tovbb Arisztotelsz Nikomakhoszi etikdhoz s Politikjhoz rott
(1267-1273 kztt; az utbbi befejezetlen) kommentrnak ismerte is.
Aquini Szent Tams az llamot a keresztny vilgszemllet alapjn s az ltala kialaktott filozfiai rendszer keretei kztt elemezte. Elmletnek kidolgozsa sorn ptett ugyan
az egyhzatyk, mindenekeltt Szent goston tanaira, szmos krdsben azonban el is trt
azoktl. llamblcselete trtneti szempontbl teljesen eredeti s nll, a modern keresztny politikai filozfia keretben mindmig meghatroz rendszernek tekinthet.
2.5.1. Az llam ltalnos jellege Az llam Tams szerint a mindensg rsze, melyet Isten alkotott s kormnyoz. Lnyegt illeten teht az llamhatalom isteni eredet, s clja
az, hogy megfelel feltteleket teremtsen az emberi let szmra. A mindensgnek sajtos
rendje van, s e rendet trvnyek biztostjk, melyek nem egyszeren Isten akaratt, hanem
rtelmt tkrzik. E trvnyek legtfogbbika a mindensg egszre vonatkozik, egyb - az
elbbivel szorosan sszefgg - fajti pedig elssorban az ember kzssgi letre vonatko-

63

zan hatroznak meg szablyokat. A kzssgi let rendezettsgt a trvnyek egy sajtos,
az llamhatalom ltal megfogalmazott s rvnyestett fajtja teremti meg.
E lnyege szerint isteni eredet intzmny ugyanakkor Tams elmletben jellegt illeten termszetszer. Termszetszersge abban ll, hogy az emberi termszethez igazodik. Az
emberi termszet legfontosabb jellemzi a trsas jelleg, az rtelmes mivolt s a jra val
trekvs.
Az ember - vallotta Tams Arisztotelsszel egyetrtve - trsas lny, trsas termszete
azonban - az arisztotelszi elmlet hangslyainak nmi mdostsval - elssorban rtelmes
voltn alapul. Ez az rtelem annyiban termszetszer, amennyiben kzvetlen oka egy termszetszer sszefggs: a termszet klnbz kpessgekkel ruhzza fel az emberi lnyeket,
akik rtelmk rvn felismerik, hogy egyenknt klnbz kpessgeik msok ltali kiegsztsre szorulnak, s csak msokkal egyttmkdve - trsadalmi egyttlsben - kpesek
elteremteni a szmukra szksges javakat. A termszetszersg ilyen rtelemben a gondvisels megnyilvnulsa. Az llam ilyen jellegrl alkotott elkpzels radiklis szaktst jelent
Szent goston elmletvel, aki az llam ltezst a bnbeesssel kapcsolta ssze.
Az ember tovbb clokat kitz s kvet lny: cselekedetei valamilyenkor a irnyulnak.
A j nem ms, mint az ember klnbz vgyainak kielgtse. Ezek az emberi vgyak Tams
szerint hierarchikusan szervezdnek, m soruk nem lehet vgtelen. Ha az emberi vgyak s
trekvsek hierarchikusak, akkor az ember ltal kvetett jk krben is ltezik egy legfbb
j, mely lete cljnak tekinthet. Az letclt Tams a keresztny felfogsnak megfelelen
Istenben jellte meg, aki gy nem csupn teremt, de egyben az ember - s ltalban vve
a mindensg - vgs clja is. Kvetett cljai rvn az ember tkletesedni kvn, s e tkleteseds a vgs clra tekintettel abban a trekvsben ll, hogy - mint minden ltez Istenhez vljk hasonlatoss [omnia ad assimilationem Dei tendunt] (STI. q. 103. a 4). A jra
val trekvs rvn az ember erklcsi lny is, hisz - mint rtelmes lny - szabadon hatrozza
meg sajt letcljt.
Mindezek alapjn az llam, harmadszor, a klnbz kpessgekkel rendelkez, az rtelmes termszet adottsga rvn egymsra tall s clokat kvet erklcsi lnyek kzssge.
Ebbl Tams szmra az kvetkezett, hogy az llamnak segtenie kell az egyes embereket
cljuk elrsben, mindenekeltt az erklcsi tkletesedsben. Az llam feladata azon ltfelttelek biztostsa, amelyek az azt alkot egynek cljt, s gy jltt szolgljk. E felttelek
sszessge egy sajtos rtelemben kzjnak tekinthet, s ezrt Tams szerint az llam tevkenysgnek a kzjra kell irnyulnia.
Cljaik elrse irnyul trekvseikben az embereket persze szmos intzmny segti, s
az llam ezeknek csupn egyike. A sajt nemben azonban klnleges, amit Tams azzal is
kifejezsre juttatott, hogy a termszetes kzssgek kzl az llam nyjthatja a legtbbet
azon clok elrse sorn, amelyek fel az emberek trekednek. E clok (erklcsi tkleteseds, lelki jlt, Isten megismerse s lvezete) elrsnek ugyanakkor az llam csupn
szksges, de nem elgsges eszkze. Az llam ugyanis - melynek konkrt alakzatait a klnbz szveghelyeken Tams olykor polisknt s civitasknt, gyakrabban pedig provinciaknt s
regnumknt (kirlysgknt) jellte meg - nem szolglhat egyfell kizrlag transzcendentlis
clokat, msfell pedig nem terjedhet ki valamennyi kor minden embernek egyttmkdsre. Az llam ennek alapjn az egyhzzal szemben viszonylag nll, hisz az egyhzi s a
vilgi hatalom rszben eltr clokat mozdt el az emberek klnbz krben.
A sacerdotium s a regnum viszonyt illeten ugyanakkor Tams a ppasg mrskelt hvnek volt tekinthet. Egyfell gy vlte, hogy a sacerdotium magasabb rend hatalom a regnumnl (Reg. I, 14), msfell viszont e kt hatalom viszonyt mg a gelasiusi hagyomny ke-

64

retben rtelmezte. Az egyhz szakrlis elsbbsgt jogi felssgknt rtelmez XIII. szzadi
knonjogszok trekvsei Tams llamrl alkotott elmlett nem befolysoltk lnyegesen.
Vgl, ha a trsadalmi let rendje egy tfogbb rend rsze, melyet trvnyek alaktanak
ki, akkor az llam tevkenysgnek is az e trvnyekben megszabott rendhez kell igazodnia. Ezrt Tams azt hangslyozta, hogy a kormnyzati tevkenysg alapja a jog. Az ember
annyiban kteles engedelmeskedni az llamhatalomnak, amennyiben az jogszeren mkdik: a zsarnoki hatalommal szemben az alattvalknak bizonyos felttelek esetn fel lehet,
illetleg fel kell lpnie. Az llam teht trvnyek rendje ltal kialaktott joghoz kttt intzmny, melyet az igazsgossg eszmje hat t.
2.5.2. Az igazsgossg Aquini Szent Tams az igazsgossgot - szmos ponton Arisztotelsz tanait kvetve, sok helytt azonban azokat kiegsztve, mdostva s tovbbgondolva
- olyan ernyknt fogta fel, amely a kzssg, s gy az llam helyes rendje fel mutat, a helyes
jogrend kialaktsa szempontjbl pedig nlklzhetetlen. Egyebek mellett az igazsgossg
eszmje biztostja elmletben azt, hogy az llam s az erklcs, illetleg a jog s az erklcs
kztt ne emelkedhessenek ttrhetetlen falak.
Az igazsgossg a keresztny gondolkodsban mindig fontos szerepet jtszott, s jtszik
ma is. Rszint az ember msokkal kapcsolatos magatartst szablyoz ernyek egyike; rszint pedig a tkletessgre trekv let rsze, s ebben az rtelemben a llek jsgnak s
tisztasgnak megnyilvnulsa. Ennek ellenre sem az egyhzatyk, sem az ernyek s bnk
egyes krdseit elemz ksbbi gondolkodk - pldul Sevillai Izidor [ms nven Isidorus
Hispasiensis] (556k-636), Szt. Viktor-i Hug (1090/97-1141), Petrus Lombardus (1095k1160) - nem elemeztk azt szisztematikusan. Az els rendszeres s tfog, szemlleti alapelveit illeten mindmig befolysos keresztny igazsgossg-elmletet Aquini Szent Tams
alkotta meg.
2.5.2.1. Az ernyek rendszere s az igazsgossg Tams elmletben az igazsgossg elssorban erny, mely az emberi cselekedetekkel ll sszefggsben. E cselekedeteknek kls s bels mozgat okai vannak. A kls okok termszetfeletti princpiumok, a belsk
pedig emberi kpessgek (rtelem, akarat, vgyakozs) s tkletest kszsgek, amelyek
vagy jk vagy rosszak. Az elbbi esetben ezek ernyek, az utbbi esetben bnk.
A emberi akarat szabadsgra tekintettel Tams gy vlte, hogy a magatartsoknak kt
kls mozgat rugja lehet: Az a kls elv, amely a rossz fel hajlik, a gonosz,... az a kls
elv pedig, amely a j fel indt, Isten, aki trvnyvel tant, kegyelmvel pedig segt minket"
[Princpium autem exterius ad malum inclinans est Diabolus, .. .princpium autem exterius movens
ad bonum est Deus, qui et nos instruitper legem, et iuvatper gratiam\ (STIII. q. 90). Isten teht
gy indtja az embert a j cselekedetekre, hogy kzben megrzi akaratnak szabadsgt.
Az ernyek sszessgn bell Tams mindenekeltt aszerint tett klnbsget, hogy azok
kihez val viszonyban szablyozzk az emberi magatartst. Az ember termszetfeletti lnyhez - Istenhez - fzd viszonyval kapcsolatos cselekedeteire a teolgiai ernyek (hit, remny,
szeretet) vonatkoznak, az embertrsaikkal kapcsolatos cselekedeteit pedig az rtelmi s az erklcsi ernyek szablyozzk. Ez utbbiak megklnbztetse azon az arisztotelszi eredet
beltson alapul, hogy a j cselekedetek az ember mely kpessgn (rtelem, akarat, rzki
vgy) alapulnak.
Az rtelmi ernyek krbe tartozik az alapelveket felfog rtelmessg [intellectus], az alapelvekbl helyes kvetkeztetsekre jut tudomny [scienti], az e kvetkeztetseket elrendez
blcsessg [sapientia], az emberi cselekedeteket az elbbiekkel sszhangba hoz erklcsi okossg
[prudentia], valamint az ember fizikai-alkot tevkenysgt - gyakran malkotsok ltreho65

zsa fel - irnyt gyessg [ars]. Ezek az ernyek az embert az igaz megismersre sztnzik
s az igazzal sszefgg helyes cselekvs fel vezetik.
Az erklcsi ernyek olyan kszsgek, amelyek a kpessgek szintjn az akarattal s az
rzki vgykpessggel llnak sszefggsben, s amelyek a vgs clhoz vezet eszkzkkel
kapcsolatban irnytjk az embert a helyes cselekvs fel.
Az erklcsi ernyeket Tams - a Cicert kvet Ambrosiusnak (Szent Ambrusnak; 340397) a De officiis ministrorumban kifejtett elgondolst alapul vve - ngy f ernyre vezette
vissza. Ezek az n. kardinlis, vagy ms nven sarkalatos ernyek. gy vlte, hogy ezek a legfbb erklcsi rtkekkel llnak kapcsolatban s felttelei a tbbi ernynek. Ilyen sarkalatos
erny az erklcsi okossg [prudentia], mely egyfell rtelmi erny, msfell (trgya szerint)
azonban erklcsi erny, mert az emberi cselekedeteket a vgs cl fel irnytja: lehetv
teszi az e cllal kapcsolatos helyes s helytelen magatarts felismerst, illetve megszabja elrsnek helyes mrtkt. Ilyen tovbb a lelki erssg [fortitudo], mely arra sztnz, hogy
a cl fel val trekvs sorn az ember ne htrljon meg a nehzsgek ell; a mrtkletessg [temperantia], mely mrskli s szablyozza azokat a szenvedlyeket, amelyek eltrtik a
helyes cltl az embert; valamint az igazsgossg [iustitia].
Az igazsgossg az ernyek rendszernek rsze, m nem egyszeren egy a sok erny kztt. Klnleges helyzett rszint az biztostja, hogy tartalmilag a jogossal ll kapcsolatban:
azt kveteli, hogy az ember mindenkinek megadja azt, ami jogosan megilleti. Alanyi szempontbl az igazsgossg az akarattal fgg ssze, szemben pldul az erklcsi okossggal, melynek
fenntart alanya az rtelem, vagy a mrtkletessggel, ami e tekintetben a vgykpessggel
ll szoros sszefggsben. Az egyes rtelmi ernyeknek klnbzik a trgya is: mindegyikk
az emberi kapcsolatokat rendezi ugyan (szemben a teolgiai ernyekkel, melyek kzvetlenl
Istenre irnyulnak), de amg az erklcsi okossg trgyilag a gyakorlati igazsgra vonatkozik,
a lelki erssg s a mrtkletessg pedig az emberi szenvedlyekre, addig az igazsgossg
trgya a jog. Az igazsgossg rvn ismerjk fel msok jogait, s ez sztnz arra, hogy ne
srtsk meg azokat. Az igazsgossg klnleges erny annyiban is, hogy msra irnyul s a
msik ember jogt mozdtja el. A tbbi erny az ember sajt javt mozdtja el - legalbbis annyiban, hogy a msokkal kapcsolatos viszonyban t magt ersti meg s teszi cljai
elrsre alkalmass. Aki viszont igazsgos, az mindig a msik javt akarja: nmagunkkal
szemben nem lehetnk sem igazsgosak, sem igazsgtalanok.
rdemes itt megjegyezni, hogy Tams szerint vannak olyan msra irnyul ernyes cselekedetek, amelyek ltalnossgban megfelelnek ugyan az igazsgossg kritriumainak, valamilyen hinyossguk miatt azonban mgsem sorolhatk annak fogalmi krbe. Vagy nem
azt adjk, ami a msikat megilleti, vagy nem gy adjk, ahogy az azt megilleti. Az elbbiek
nem tesznek eleget a jogossg kvetelmnyeinek, mert kevesebbet adnak, mint amennyi a
msiknak jr, az utbbiak pedig a kiegyenlts kvetelmnyt srtik meg, mert amit adnak,
azt nem az igazsgossgra jellemz mdon adjk. Az elbbiek krbe tartozik mindenekeltt
a vallsossg [religio], melynek keretben az ember Istennek is megprblja megadni, ami neki
jr, m nem kpes annyit adni, amennyi megilletn. Ide sorolhat tovbb a szlk s a haza
irnti ragaszkod szeretet \pietas], valamint az ernyes emberek s a mltsgban kiemelked
elljrk irnti tisztelet [obseruantia], amelyek esetn az ember ugyancsak nem kpes annyit
adni, amennyi jrna. Az utbbira plda a bla [gratia] vagy a bkezsg [liberalitas] s a bartsgossg [ajfabilitas], de ide sorolhat a megtorls [vindicatio] is, amelynek keretben arnyos
bntetsben rszestik a bnst, vagyis megkapja, ami jr neki (teht azt kapja, ami jr), m
nem felttlenl gy, ahogyan jrna.
S vgl, Tams szerint ez a msra irnyul akarat az igazsgossg esetben fogalmilag
lland jelleg. Amg a tbbi erny tansthat alkalmilag is (pldul egyszer llhatatosak

66

s mrskletesek vagyunk, mg mskor nem), addig az igazsgos embert az jellemzi, hogy


mindig s mindenben a msik javt kvnja elmozdtani.
Az igazsgossg e jellemzk alapjn (llandjelleg, msra irnyul akarat, mely msok jogainak elismersben ll) olyan erny, amelynek kvetelmnyeit nehz teljesteni. Figyelemmel
az emberi termszet jellemzire, akr az is kijelenthet, hogy sok esetben az ember nem akar
igazsgos lenni: a sajt javt szeretn elmozdtani s nem a mst. Ezrt ez az erny csak
akkor igazn hatkony" - mutatott r Tams (egybknt itt is Arisztotelsz nyomn, aki e
tekintetben a bartsg jelentsgt emelte ki) - ha kiegszti egy szubjektv-lelki tnyez: a
szeretet. A szeretet fogalmilag nem rsze az igazsgossgnak mint ernynek, gyakorlsnak
azonban nlklzhetetlen elfelttele: ez alaktja ki azt a kszsget, amely lehetv teszi,
hogy akkor is a msik javt tartsuk szem eltt, amikor egybknt a sajtunk elmozdtsra
trekednnk.
2.5.2.2. Az igazsgossg fogalma Mindezek alapjn Tams a kvetkezkppen hatrozta meg e sajtos ernyt: az igazsgossg az a kszsg, amellyel valaki lland s szntelen akarattal megadja mindenkinek azt, amihez joga van" [iustitia est habitus secundum quem
aliquis constanti et perpetua voluntate ius sunm unicuique tribuit] (STIIII. q. 58. a 1) Ms helyen azt mondta: az igazsgossg olyan erny, amely azt kveteli, hogy mindenkinek add
meg a magt s tartzkodj a jogtalansgtl" [unicuique quodsuum est conservare, et ab iniuriis
abstinere] (SCGIII,129).
Az igazsgossg teht a jogossal ll kapcsolatban. Azt azonban, hogy konkrtan kinek
mihez van joga, pusztn az igazsgossg nem mondja meg. Pontosabban: azzal mondja meg,
hogy egy olyan rend fel mutat, amelyben meg van hatrozva, hogy mi jogos s mi jogtalan.
E rendre vonatkoztathat az igazsgossg fogalma is, m annak alapjul valami msnak kell
szolglnia. E helyes rendet a trvnyek alaktjk ki s a trvnyek rvnyesti - tbbek
kztt az llamhatalom - teremtik meg.
2.5.2.3. Az igazsgossg fajti Az igazsgossg mint erny a helyes rend bels jellemzivel ll kapcsolatban, teht ebben az rtelemben kzssgi ltet felttelez. Az ltala
szolglt j a msik ember java, s mint ilyen vagy a kzssg javnak rsze, vagy nll egyni j. Az igazsgossg ltal elrt ktelezettsg ennek alapjn irnyulhat a kzssg egszre
s annak valamely tagra. E szempont alapjn Tams egyetemes s rszleges igazsgossgot
klnbztetett meg. Az elbbi a kzjra irnyul, s az egynnek a kzssg irnti ktelezettsgeit szablyozza. Az utbbi az egyni jt mozdtja el, s szablyozhatja a kzssgnek
a tagok irnti (oszt igazsgossg), illetleg a tagok egyms irnti ktelezettsgeit (klcsns
igazsgossg).
Ha az igazsgossg trgyt (vagyis az azltal szolglt j jellegt) tekintjk a feloszts alapjnak - miknt azt Tams tette - akkor annak kt f fajtja van: a kzjra irnyul egyetemes
s a magn jra irnyul rszleges, mely utbbi (az alanyok klnbzsge szerint) oszt vagy
klcsns jelleg. Ha viszont annak alanyt vesszk alapul - miknt egyes neotomista szerzk,
pldul a nmet Joseph Pieper (1904-1989) vagy a magyar Horvth Sndor tettk a XX.
szzadban -, akkor az igazsgossgnak hrom egyenrang fajtja lesz: az egyetemes, az oszt
s a klcsns. E vltozs nyilvnvalan sszefggsben ll a modern katolikus trsadalom- s
llamtan tteleivel. E krdseket itt nem rszletezve megjegyzem, hogy a szocilis igazsgossg sok tekintetben Tams oszt igazsgossgrl kifejtett elkpzelsn alapul, s gy tekinthet, mint az ltala megfogalmazott alapeszmnek a modern trsadalom viszonyai kztt val
alkalmazsa.

67

Az egyetemes igazsgossg [iustitia universalis] a kzj fel irnytja az egyes embert s


azt szabja meg, hogy az egyn mivel tartozik a kzssgnek, vagyis ami a kzssgnek j.
Az egyn ugyanis olyan viszonyban ll a kzssggel, mint a rsz az egsszel. Nyilvnval,
hogy akik valamely kzssghez tartoznak, gy viszonyulnak a kzssghez, mint rszek az
egszhez. A rsz pedig, amint van, az egsz, ezrt a rsznek minden javt az egsz javra kell
irnytania" [Manifestum est autem quod omnes qui sub communitate aliqua continentur comparantur ad communitatem sicut partes ad totum. Pars autem id quod est totius est, unde et quodlibet
bonum partis est ordinabile in bonum totius] - olvashat A teolgia foglalatban (STII-II. q. 58.
a 5). Az egyetemes jelz kt dologra utal. Egyrszt arra, hogy az igazsgossg e fajtja minden ms ernyt hatkrbe von: brmely [ms] ernyben rejl j, akr nmaghoz, akr
ms egynekhez val viszonyban is vezrelje az embert, viszonythat a kzjhoz, melyet
az igazsgossg szablyoz" [bonum cuiuslibet virtutis, sive ordinantis aliquem hominem ad seipsum sive ordinantis ipsum ad aliquas aliaspersonas singulares, est referibile ad bonum commune, ad
quod ordinat iustitia] (uo). Msrszt arra, hogy az egyn kzssg irnti ktelezettsgei esetben Tams szerint nincs szksg a mrtket szablyoz elvre. E ktelezettsgeket formailag
rendszerint trvnyek rjk el, ezrt Tams az igazsgossg e fajtjt alkalmasint trvnyi
igazsgossgnak [iustitia leglis] is nevezte.
A rszleges igazsgossg [iustitia particularis] a kzssg tagjainak egyni javval ll kapcsolatban. Egyik formja, az oszt igazsgossg [iustitia distributiv] azt szablyozza, hogy a
kzssgi javakat s terheket miknt s milyen mrtkben kell elosztani a kzssg egyes
tagjai kztt. Az oszt igazsgossg teht egyfell azt hatrozza meg, hogy mivel tartozik a
kzssg - s ennek rszeknt a kzhatalom megtestestje, az llam - az egynnek, msfell
pedig azt (s ez az elbbi viszony msik oldala), hogy az egyn milyen mrtkben s milyen
elv alapjn rszesedhet a kzjbl. Amg az egyn kzssg irnti ktelezettsgnek nincs
mrtke s szablyoz elve, addig az oszt igazsgossgnak, azaz a kzssg javaibl s terheibl val rszesedsnek igen. A kzssg anyagi s erklcsi javaibl, a kztisztsgekbl s a
kztiszteletbl, a hivatalokbl s az ezekkel kapcsolatos eljogokbl Tams szerint az egyneknek az arnyossg alapjn kell rszeslnik. Ugyancsak az arnyossg szabja meg, hogy
milyen mrtkben viseljk az egyes egynek a kzssg fenntartsval jr terheket, vagyis
hogy a kzssg miknt ossza el a fennmaradsval kapcsolatos erklcsi s jogi ktelezettsgeket. Vgl, az igazsgossg e fajtja a meghatroz abban a tekintetben is, hogy a kzssg
kpviseljnek miknt kell kiosztania (kiszabnia) a bntetseket.
E krdsekben a mrtket nem az egyenlsg (pontosabban: az arisztotelszi rtelemben
vett szm szerinti egyenlsg") szabja meg, hanem az arnyossg (mely egybknt Arisztotelsz rdem szerinti egyenlsgre" emlkeztet, noha rvnyessgi kre annl jval szlesebb). Az arnyossg azt kveteli, hogy aki tbbet ad a kzssgnek, az tbbet is kapjon annak
javaibl, s hogy a kzhatalom a kivlknak s az rdemesebbeknek tbbet juttasson, mint a
kevsb kivlnak s az rdemtelennek.
De mi az - tehetjk fel a krdst -, aminek alapjn az rdem s a kivlsg megtlhet ? Hisz sokfle rdem s kivlsg ltezik, s ami az egyik szempontbl annak tnik, az egy
msik szempontbl nem felttlenl az. gy tnhet teht, hogy az rdemek ltalunk fontosnak tekintett fajtja alapjn klnbz eredmnyekhez juthatunk. E tekintetben Tams
kt szempontot hangslyozott. Egyrszt azt, hogy ilyen krdseket az elosztani kvnt javak jellege szerint, az adott viszonyokhoz igazod mdon kell megtlni. gy pldul tanri
mltsghoz azoknak kell jutnia, akik kell tudssal rendelkeznek (az esetkben teht a
tuds az rdem), fejedelmi mltsghoz pedig azoknak, akik megfelel uralkodi kpessgekkel rendelkeznek s arra jogcmk van (esetkben teht nem a tuds a legfbb rdem).
Msrszt azt, hogy az arnyossgnak van egy termszet ltal megszabott szablyoz elve,

68

mely a legtbb krdsben kell irnymutatst ad. Eszerint helyes az, ha a jobb kpessgekkel
rendelkezknek a kzssgen belli helyzete is jobb, amennyiben kpessgeiket a kzssg rdekben hasznljk fel. Az egyn trsadalmi helyzett s az elosztand javakbl val
rszesedst lnyegben kpessgeiknek kell meghatroznia.
A rszleges igazsgossg [iustitia particularis] msik formja, a klcsns igazsgossg
[iustitia commutativa] azt szablyozza, hogy miknt viszonyuljanak egymshoz a kzssg
tagjai, vagyis azt rja el amivel az egyes emberek egymsnak tartoznak. Az igazsgossg e
fajtja az egyni jt mozdtja el, miknt az oszt igazsgossg is, m ez utbbitl eltren
f elve nem az arnyossg, hanem az emberek egyenlsge s szemlyk mltsga.. Az igazsgossg e tekintetben (modern kifejezssel lve) az egynek magnviszonyaira vonatkozik,
noha a magn- s a kzssgi viszonyok kz Tams elmlete ktsgtelenl nem hz les
hatrokat, s a klcsns igazsgossg nhny elrsa kzleti" jelleg. Ezek az elrsok
tbbnyire tilalmak rvn - negatvan - meghatrozottak (egy rszket pldul a Tzparancsolat utols hat tilalma szabja meg), s az egyetemes s az oszt igazsgossg parancsaival
szemben nem azt rjk el, hogy tgy jt", hanem azt, hogy ne rts". Amg az elbbiek
alapjn az ernyes magatartshoz valamit adni kell, addig a klcsns igazsgossg szerinti
cselekedet tbbnyire, br tvolrl sem kizrlagosan olyan, ami nem vesz el.
2.5.2.4. A klcsns igazsgossg elrsai A klcsns igazsgossgnak rszint
msok javait, rszint msok szemlyt illeten kell rvnyeslnie. Egyik f kvetelmnye
msok tulajdonanak tisztelete. Mivel a kls dolgok Tams szerint a hasznlat szempontjbl
az egyes egynek hatalma alatt lnak (azaz magntulajdonban vannak), ezrt azok erszakos
vagy titkos eltulajdontsa, vagyis a rabls s a lops igazsgtalansgot jelentenek. A klcsns igazsgossgnak kell szablyoznia az adsvtelt is. A magnforgalomban ezrt nem
szabad valamit a dolog rtknl drgbban adni vagy olcsbban venni, a kereskedelmi forgalomban pedig csak mrskelt haszonra szabad trekedni. A klcsns igazsgossg alapjn
igazolta Tams a kamatszeds tilalmt is.
A klcsns igazsgossgnak a msok szemlyvel kapcsolatos elrsai kt clt kvnnak
elmozdtani. Egyfell az emberi mltsgot vdik, msfell a bntetseket jellik ki. Az utbbi vonatkozsban Tams szvegei arra utalnak, hogy a bnzk esetn az emberi szemly
vdelmnl fontosabbnak tekintette azt az elvet, amely szerint a bnnek nem szabad kell
bntets nlkl maradnia.
gy az igazsgossg rja el, hogy nem szabad a msik embert meggyalzni, rgalmazni,
kignyolni vagy megtkozni (ST11-11. q. 72-75). Ide tartoznak az igazsgszolgltatssal kapcsolatos tilalmak s elrsok is: tilos mst hamisan vdolni, a tannak nem szabad hamisan
tanskodnia, a vdlottnak pedig, ha elkvette a bnt, nem szabad tagadnia (ST IIII. q. 6870). Az gyvdnek sem tanccsal sem kpviselettel nem szabad igazsgtalan gyet szolglnia
(ST IIII. q. 71), a brnak pedig igazsgos tletet kell hoznia (ST ELII. q. 67).
Az ember szemlye s mltsga azonban - a manapsg ltalnos felfogssal ellenttben Tams szmra nem volt felttlen rtk; legalbbis akkor, ha az illet slyos bnt kvetett el.
Br msok lett - hangslyozta - nem szabad nknyesen kioltani, ez azonban nem jelenti
azt, hogy nvdelembl ne lehetne meglni azt, aki az ember letre tr (ST II-II. q. 64),
vagy hogy a bnzket ne lehetne kivgezni. Ha az ember valamelyik vgtagja veszlyt jelent
szervezete egsznek egszsgre nzve - ismtelte az korban mr kzkelet rvet (ST IIII. q. 64. a 2) - akkor ezt le kell vgni. Minthogy a bnz veszlyt jelent a kzssgre nzve,
ezrt - jogszeren meghozott tlet alapjn - kivgezhet. Ugyanilyen alapon a bnzk
esetn megengedhetnek tarotta a testi fenytst, a megktzst, a bebrtnzst s a test
megcsonktst is (ST II-II. q. 65).

69

Az utbbi gondolat rtkelst illeten csak annyit mondhatunk: br Tams elmlete


ltalban vve az idtlen lnyegek vilgra irnyul s oda sok esetben sikerl is eljutnia, az
tagadhatatlan, hogy a klcsns igazsgossg egyes krdseinek trgyalsakor is kornak
gyermeke. gy felfogva a tamsi elmletbl egy ltalnosabb kvetkeztets is levonhat: nevezetesen az, hogy az igazsgossg ltalnos elmletei mindig magukba olvasztjk annak a
trsadalomnak az uralkod erklcsi kzmeggyzdst, amelyben megalkotjk azokat.
2.5.2.5. Igazsgossg s jog Az igazsgossg fogalma teht felttelezi a jogos" fogalmt, s ezzel egy helyes rend lehetsge fel mutat. E helyes rend az emberi kzssgek
esetn a jogon alapul, a jog alapjt pedig a trvnyek teremtik meg. Az emberi kzssg
szempontjbl ugyanakkor a helyes rend nem pusztn lehetsg, hanem erklcsi szksgszersg. Ez leginkbb a trvnyek jellegrl s azok viszonyrl alkotott elmlete alapjn
lthat. Most ezekre trek t.
2.5.3. A vilg mint a sokflesg egysge. Rend s trvny Tams gondolkodsnak
egyik jellemzje az ellenttek kiegyenltse s az egymstl klnbz jelensgek harmonikus egssz val sszeolvasztsa. Ezek egyike a vilg sokflesge s egysge. A teremtett vilg
sokszn - hangslyozta -, s a trsadalomban egyesl emberek is sokflk. Ez elssorban az
isteni gondvisels eredmnye, aminek kvetkeztben az emberi ltezshez szksges javakat
csak olyan szemlyek tudjk ellltani, akik klnbz clokat kvetve ms s ms dolgokkal foglalatoskodnak; msodsorban termszeti okokbl kvetkezik, melyek elrik, hogy az
egyes emberek klnbz feladatokhoz s a vltozatos letmdokhoz igazod eltr kpessgekkel s hajlamokkal szletnek" (Quodl. VII. 17). E sokflesg azonban mgis egysget
kpez.
A vilg azrt egysges, mert egy teremtje s clja van, s teremtje gy alkotta meg, hogy
az rendje rvnyesljn benne. A sokflesg egysgt teht a rend rvnyeslse biztostja. Ha
a teremtett lnyek krbl kivonjuk a rendet - rta egy helytt (SCG 111.69) -, akkor a
legjobbat vonjuk el tlk, amellyel rendelkezhetnek. Hisz az egyni ltezk nmagukban
jk ugyan, trsulva azonban a mindensg rendje rvn jutnak el a legfbb jhoz".
A rend az egsz egyes rszeinek rendezst felttelezi, a rendezs pedig kt dolgot jelent.
Egyfell a rszek clra irnytst, msfell viszonyaik kijellst.
A rszek - mutat r Tams - egy kzs cl fel val trekvsk rvn alkotnak egszet. A
vilg, s benne az emberi trsadalom az isteni blcsessg rvn rtelmesen elrendezett. Gondolatrendszernek kzppontjban e tekintetben a cleszme ll: a vilg felptsnek elve nem
a kauzalits (oksg), hanem a clra val trekvs, vagyis a finalits. A ltezk kzvetlen clja
a tkleteseds, lnyegk kiteljesedse. Az ember esetben - aki rtelme rvn felismerheti,
szabad akarata rvn pedig vlaszthatja a jt - e trekvs egy vgs cl felismershez vezet:
az ember arra trekszik, hogy lehetsg szerint Istenhez vljk hasonlatoss: ultimusfinis est
Deo assimilari.
A rszek tovbb bizonyos vonatkozsban egyms al- s flrendeltek, ms vonatkozsban pedig mellrendeltek lehetnek. Az elbbi tekintetben Tams azt hangslyozta, hogy az
egszben (a vilgmindensgben s az annak rszt kpez emberi trsadalomban is) vannak termszetknl fogva alacsonyabb rend, illetve termszetknl fogva magasabb rend
ltezk, s az elbbiek ez utbbiakrt lteznek. Ennek alapjn a trsadalomban hierarchia rvnyesl, m szerepet kap a mellrendeltsg is: az emberek egyms al s fl rendeldnek
ugyan, de minden rtelmes teremtmny egyenlen al van rendelve Istennek. Az emberi
vilg rendje gy egy tfogbb rend rsze, melynek vannak sajtos - csak r jellemz - vonsai is.

70

A rend konkrt formjt Tams elmletben trvnyek teremtik meg. A klnbz trvnyek - igazodva a ltezk rendjhez - hierarchikusan elrendezettek, s vgs soron az isteni
rtelem klnbz jelleg s klnbz mdon kifejezd megnyilvnulsai.
2.5.3.1. A trvnyek fajti A fentiekkel is sszefggsben Tams gy vlte, hogy a
teremtett vilg rendjt ngy fajta trvny biztostja: az rk trvny, a termszeti trvny,
az isteni trvny s az emberi trvny.
Az rk trvny [lex aeterna] a mindensg kormnyzsnak terve", vagyis az isteni blcsessgben rktl fogva meglv vilgterv. Isten az rk trvnnyel szablyozza a teremtett
vilgot. E trvny a rend olyan tkletes eszmjre utal, amellyel Isten mr a teremts eltt
rendelkezett, s a teremts utn minden ltezt ennek vetett al. E trvny vltozatlan s
megvltoztathatatlan, amit az ember szmra a kinyilatkoztats tesz nyilvnvalv. Az rk
trvny a gondviselssel is szoros kapcsolatban ll: Isten ugyanis gy kormnyozza a vilgot,
hogy e rend rvnyeslse rvn minden elrje vgs cljt. A gondvisels teht rtelmezhet az rk trvny rvnyeslseknt is.
Az rk trvnyt a maga teljessgben csak Isten ismerheti. Az ember e trvnyrl csak
rszleges tudst szerezhet, rtelme rvn azonban annak kisugrzst mindenkppen szreveszi. E kisugrzs egyik formja az rk trvnybl ered termszeti trvny.
A termszeti trvny [lex naturalis] az rk trvnynek a termszet - az ember vonatkozsban az emberi termszet - kzvettsvel val kifejezdse s az emberi llekben val rszleges s tkletlen tkrzdse. A termszeti trvny rvn az rtelmes lnyek rszesednek
az rk trvnybl. Rszesedsk lnyegileg abban ll, hogy felismerik s megklnbztetik
a jt s a rosszat. A termszeti trvny alapjn az ember a jt clknt, a rosszat pedig kerlendknt hatrozza meg. Ezzel sszefggsben a trvny azokat a clokat jelli ki, amelyekre
az ember termszeti hajlamai irnyulnak.
E hajlamok Tams szerint az ember hrom f jellemzjvel llnak sszefggsben. Az
ember rszint szubsztancia, rszint llny, rszint rtelmes lny. (a) Miknt minden szubsztancia, az ember is arra trekszik, hogy ltben fennmaradjon; ez az nfenntarts hajlama,
mely az let megrzsre val trekvsben fejezdik ki, a termszetjog szintjn pedig az
emberi let vdelmvel kapcsolatos szablyokhoz vezet, (b) Mint minden llny, az ember
is arra trekszik, hogy fenntartsa fajt-, ezzel a trekvsvel kapcsolatos az utdok nemzsre
s azok felnevelsre irnyul hajlama, melybl a termszetjogban ugyancsak sajtos - a frfiak s a nk, illetve a szlk s a gyermekek kapcsolatt rendez - szablyok kvetkeznek.
(c) S vgl, az ember mint rtelmes lny arra trekszik, hogy rtelmes termszetnek megfelel'
mdon ljen-, ez a sajtosan emberi hajlam fejezdik ki abban, hogy trekszik a trsas letre s
az igazsg - Isten - megismersre. E hajlamnak a termszetjogban ugyancsak megvannak
a maga normatv kvetkezmnyei. Mivel a termszeti trvny az ember termszeti hajlamain alapul, azrt vltozatlan, megvltoztathatatlan s egyetemes, vagyis minden npnl s
minden emberben megtallhat.
A termszeti trvny nem szablyokat tartalmaz, hanem egy ltalnos elvet. Tams gy
vlte, hogy az emberi cselekvs szmra van egy nyilvnval, a lelkiismerettel rendelkez
emberi lny szmra minden nehzsg nlkl felismerhet elv, amely a klnbz helyzetekben felttlenl ktelez tlethez vezet. A termszeti trvny ltalnos elve: bonum faciendum, malum vitandum [a jt meg kell tenni, a rosszat kerlni kell]. Ezen erklcsi alapelv
- Isten rk trvnynek rtelmnkkel val kzlse - alapjn a konkrt esetekre vonatkoz
szablyokat az ember mr maga is meg tudja llaptani.
Az ltalnos elvnek a kzssgi let terletre vonatkoz kzelebbi meghatrozst Tams maga is megadta. Szerinte a termszeti trvny kzssgi letre vonatkoz rendelkez-

71

sei, vagyis a termszetjog szablyai ugyancsak egy alapelvre vezethetk vissza, mely - mint
lttuk - az igazsgossg parancsa. Eszerint: add meg mindenkinek a magt s ne bntsd
a mst" (ST I-II. q. 95. a 2 s SCGIII. 129). A kzssgi let konkrt normi ebbl az alapelvbl levezethetk. E gondolat messzire vezethet kvetkezmnye az, hogy a termszeti
trvnynek, illetve a termszetjognak az ltalnos alapelve mindig vltozatlan, a kzelebbrl
meghatrozott szablyai azonban a sajtos krlmnyekhez igazodnak, teht vltozhatnak.
Pldul: a lettbe helyezett dolgot a termszetjog alapelveibl kvetkez szably szerint a
tulajdonos krsre ki kell adni; ha azonban egy dhng rlt kri vissza a lettbe helyezett fegyvert, akkor - mivel a kz biztonsgt elnyben kell rszesteni a tulajdonos egyni
szempontjval szemben - a lettet nem szabad kiadni.
Mivel a termszeti trvnybl ered kvetkeztetseket illeten az ember tvedhet, ezrt
a termszettrvny legfontosabb kvetelmnyeit - kiegsztve azokat egyb (az ember termszetfltti cljnak elrsvel kapcsolatos) elrsokkal - Isten a Szentrsban kzvetlenl
is kinyilatkoztatta. E szablyok egyttest nevezte Tams isteni trvnynek (lex divina). Amg
a termszeti trvny ltalnos elvbl levont szablyok rvnyessge feltteles, addig az isteni trvny elrsai felttlenek. Az isteni trvny egy sajtos rtelemben kiegszti az emberi
trvnyeket is. Erre egyrszt azrt van szksg, mert az emberi trvnyek esetleg ellentmondsosak, s gy az azok alapjn hozott tletek bizonytalanok lehetnek. Az ilyen esetekben a
felttlenl ktelez isteni trvny segthet rtelmezni az emberi trvnyeket. E kiegszts
msrszt azrt szksges, mert az emberi trvny elssorban a kls cselekvst szablyozza
maradktalanul, s ezrt nem kpes minden bnt megbntetni. Az ilyen esetekben az isteni
trvny gondoskodik arrl, hogy a bn ne maradjon bntets nlkl.
A termszeti trvny az ember kzssgi letnek szablyozst illeten kt szempontbl is fogyatkos. Egyrszt csak egy ltalnos elvet tartalmaz, msrszt pedig az ember j
akaratra pt. Az ember azonban szabad akarattal rendelkezik, s lehetsge van arra, hogy a
rosszat vlassza. Ezrt szksg van egy olyan trvnyre is, amely kzelebbrl meghatrozza
a kvetend magatartsok mintit, s ha szksges, akkor a knyszer eszkzvel is a helyes cl
fel irnytsa az embert. Ezt a feladatot Tams rendszerben az emberi trvny [lex humana]
ltja el.
Az emberi trvnyt az emberi trvnyhoz alkotja meg a termszeti trvny, illetleg a
termszetjog alapjn. A trvnyalkots sorn az emberi trvnyhoz nem egyszeren a sajt
akaratt nti normatv formba, hanem mintegy levezeti rendelkezseit a magasabb szint
trvnybl. Ennek sorn hromflekppen jrhat el. Rendelkezst a termszetjogi normbl (a) egyszer kvetkeztets [per modum conclusionis], (b) annak kzelebbi meghatrozsa
[permodum determinationis], vagy (c) kiegsztse [per modum additionis] rvn vezeti le.
A termszetjog kiegsztsnek lehetsge arra utal, hogy Tams szerint e jog nem rendelkezik minden krdsrl, amely az emberi kzssgben fontos lehet. A "kls dolgokat,
vagyis a klnbz anyagi javakat illeten pldul a termszetjog nem mondja meg, hogy
azok lehetnek-e magntulajdonban. A Szentrsbl az olvashat ki, hogy e dolgok lnyegk
szerint" nem llhatnak az ember hatalma alatt, amibl sokan - a javakat kzsen hasznl
skeresztnyek s az e gyakorlatot elmleti ttelekk forml egyhzatyk; pldul Alexandriai Kelemen (150k-215k), Cyprianus (210k-158) s Basilius (329-379) - arra kvetkeztettek, hogy magntulajdonuk is kizrt. Tams ezzel szemben gy vlte, hogy - figyelemmel a
dolgok bels termszetre s az emberi termszetre - a hasznlat szempontjbl" megengedhet a klnbz javak kln birtoklsa, kvetkezskppen magntulajdona is. Amikor
teht a hasznossg szempontjaira figyel emberi rtelem felosztja a kzs javakat, akkor nem
a termszeti trvnnyel ellenttes mdon jr el (azaz nem vltoztatja meg azt), hanem csupn
hozzad valamit a termszetjoghoz.

72

A kzelebbi meghatrozs [determinatio] nem pusztn egy ltalnos elv konkretizcija",


hanem adott krlmnyek kztti megvalstsa"; modern kifejezssel: implementcija. Az
ltalnosan helyes elv ugyanis sok esetben tbbfle lehetsget biztost, s ezek kzl a trvnyhozknak kell kivlasztaniuk, hogy adott esetben az emberi trvnyek vilgban mi legyen a jogos. E vlaszts - mint Tams elmletnek egyik mai elemzje, John Finnis (sz.:
1940) rmutatott - olyan hatalmi dnts, amelynek sszhangban kell llnia az sszersg kvetelmnyeivel, s termszetesen a mr megalkotott trvnyek ltalnosig/ elveivel. Az szszersg nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt a trvnyi rendelkezst alkotta volna meg,
mint a trvnyhoz, hanem azt, hogy a trvnyhozi hatalom helyes gyakorlsval kapcsolatban mrlegelt szempontjai alapjn helyes vagy egy lehetsgesen helyes megoldsknt
fogadn el. A determinatio ilyen rtelmezse magyarzatot nyjt Tamsnak az emberi trvny rvnyessgvel kapcsolatos llspontjra is. Hisz egyfell azt vallotta, hogy minden
emberek ltal lefektetett trvnynek csak annyiban van trvnyi jellege, amennyiben a termszetjogbl van levezetve" [unde omnis lex humanitus posita intantum habt de ratione legis,
inquantum a lege naturae derivatur] (STI-II. q. 95. a 2). Msfell azonban - Szent gostonnal ellenttben - sehol sem lltotta, hogy lex iniusta non est lex [az igazsgtalan trvny nem
trvny].
Csupn azt mondta, egy helytt, hogy az igazsgtalan trvny inkbb erszak, mint
trvny" [magis sunt violentiae quam legis] (ST III. q. 96. a 4), illetleg msutt, hogy nem
trvny, hanem a trvny elfajulsa" [non lex sed legis corruptio] (ST III. q. 95. a 2). A trvny
elfajulsa azonban az rvnyessg szempontjbl mg trvny, teht nem jelenthet ki rla
felttlenl, hogy nem rendelkezik (az emberi trvnyekre jellemz) ktelez ervel. E finom
distinkcik a jogszertlenl mkd kzhatalom elemzse kapcsn lesznek nyilvnvalak.
Ennek bemutatsa eltt azonban clszer rtkelni itt a tamsi trvny-felfogst.
2.5.3.2. Trvny s rtelem; termszetjog s llam A trvnyek fajtirl, s klnsen a termszeti trvnyrl kifejtett tamsi elmlet mig szlan meghatrozta a katolikus
jog- s llamblcseletet. gy tnik, hogy ebben a kvetkez tnyezk jtszottak szerepet.
(a) Egy ilyen elmlet jelentsge mindenekeltt abban ll, hogy a trsadalom normatv
rendjnek alapjait illeten is egyenslyt kvnt teremteni sz s rzlet, illetleg rtelem s hit
kztt. A termszeti trvnyt egyfell gy fogta fel, mint a hit s az rtelem vgs egysgre
alapozott normarendszer rszt; annak rvnyeslst illeten viszont az rtelemnek juttatott
kitntetett szerepet. Ez a keresztny jogfelfogs blcseleti alapjait
illeten dnt fordulatot jelentett. A vallsos vilgszemlletbe gyazott jogfelfogsok
esetn ugyanis a normarendszer rvnyessgnek megalapozhatsga klnleges nehzsgeket vet fel.
Az a normarendszer, amelyet pusztn a hitre ptenek, knnyen bizonytalann s kiszmthatatlann vlhat. Ez azrt van gy, mert a hitben meglv szent rzlet" - amint
az pldul a XX. szzad vallsi fundamentalizmusaiban lthat - arra hajlik, hogy a konkrt
helyzettl fggen klnbz elveket tekintsen helyesnek, vagy ugyanazon elvek rvnyessgt klnbz felttelek mellett ismerje el. Ez azonban szlssges esetben megszntetheti
az ltalnosan rvnyes normk irnti ignyt. Az a normarendszer viszont, amelyet pusztn
az emberi rtelemre alapoznak, a vallsos vilgszemllet alapjn csak rszleges rvnyessg lehet. Ennek htterben rszben az ll, hogy az emberi rtelem esetleges, bizonytalan
s korltozott, rszben pedig az, hogy az ember nem kizrlag rtelmes lny, hanem olyan,
akit - az rtelem mellett - szenvedlyek, rzelmek, hitek s vgyak is vezetnek. Ha az ember
kizrlagos jellemzje az rtelem volna, akkor a termszetjog gy is meghatrozhat lenne - amint nhny vszzaddal ksbb Hug Grotius (1583-1645) fogalmazott -, mint az

73

sz parancsa", mely azt mutatja meg, hogy valamely cselekedet sszhangban ll-e az rtelmes
termszettel. Amennyiben az rtelmes termszet" kifejezs az ember termszetre utal, gy
elkerlhetetlen lesz az rtelem metafizikai kiterjesztse: ez lesz a hit trgya s a szent rzlet
forrsa; amint az a francia felvilgosods kilezett jelszava (az sz az Isten, mely minket
vezet") alapjn nyilvnval.
Tamsnak a trvnyekrl alkotott elkpzelsben e ktfle elv - az sz s a hit - egytt
kapott helyet. A termszetjog eszmje, mely a sztoikusok ta a racionalista hagyomnyt rizte, Tamsnl egy olyan vilgrend gondolathoz trsult, melynek egysge a hit rvn foghat
fel. A termszeti trvny - mely az rtelmes lnyek rszesedse az rk trvnybl" (ST
III. q. 91. a 2) - nyilvnvalv teszi, hogy az igaznak, a helyesnek s a jnak egy elve van,
az rk trvny pedig gondoskodik errl. A gondolatrendszer egsznek szintjn teht a
hit s az sz igazsga sszeolvad. Az azonban Tams szerint nem szksgszer, hogy ez a
trsadalmi kzssgben l egyes ember szintjn is megtrtnjen. A helyes cselekvs elvt
ugyanis - hangslyozta - a termszettl fogva minden eszes lny felismerheti (teht a ms
valls vagy a hitetlen is), s a hit s az rtelem vgs egysgn nyugv normarendszer azok
szempontjbl is rvnyes kvetkeztetsek alapja lehet, akik nem hitk, hanem lelkiismeretk
s rtelmk rvn viszonyulnak ahhoz. A termszeti trvny s a termszetjog f elve gy
mindenki szmra kzs, legyen az hv vagy hitetlen, keresztny vagy pogny.
(b) E megolds llamtani szempontbl is fontos kvetkezmnyekkel jr. A kormnyzatnak ugyanis a termszeti trvny s a termszetjog alapjn kell megalkotnia az emberi
trvnyeket, mai kifejezssel: a pozitv jogot. Az uralkodk teht nem sajt akaratukat ntik
trvnyi formba, hanem a termszeti trvnyt igaztjk a konkrt krlmnyekhez. Ezrt a
Tams elmletbl elnk tn termszetjog nem gyengti meg a pogny uralkodk hatalma
alatt ll keresztny alattvalk engedelmessgi ktelezettsgt. Az alattvalk nem lzadhatnak fel uruk ellen pusztn azrt, mert az hitetlen. Tovbbmenve: amg az eretneksg bnbe
esett vagy a hitt elveszt keresztny uralkodt az egyhz eltvolthatja (vagyis alattvalit felmentheti az engedelmessgi ktelezettsg all azon az alapon, hogy meghamistjk az
dvzls alapjt jelent igazsgot), addig a hitetlen fejedelmet, pusztn hitetlensge okn,
nem mozdthatja el. E mrskelt - az llam viszonylagos autonmijra alapozott - llspont egy fl vszzaddal ksbb Egidius Colonna [Romanus] (1246-1316) s msok rszrl
heves tmadsok trgya lesz.
(c) Tams a trvnyt gy hatrozta meg, mint ami az rtelem rendelkezse a kzj
rdekben, melyet az fogalmaz meg, aki a kzssg gondjt viseli, s amelyet kihirdetnek"
[ratimis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis babt, promulgata] (ST III. q. 90. a 4). Az rtelemnek a trvny fogalmban jtszott kiemelked szerepe kt tovbbi
szempontbl is meghatroz. Az egyik teolgiai-etikai, a msik jogblcseleti jelleg.
Mint lttuk, az rk trvny nem ms, mint az isteni rtelem, mely cljhoz rendel minden trtnst. Az isteni trvny az isteni rtelem kzvetlen, az emberi trvny pedig annak
- az ntudattal rendelkez, rtelmes erklcsi lnyekre vonatkoz - termszeti trvny ltal
kzvettett megnyilvnulsa. E ngyfle trvny teht gy is felfoghat, mint az rtelem ngy
formja, mely a valsg klnbz'szintjein jelenik meg. gy rtelmezve a termszeti trvnynek egy sajtos teolgiai-etikai funkcija is van: az rtelmes lnyek azrt rszesednek ms
lnyeknl nagyobb mrtkben az isteni gondviselsben, mert dntseik rvn annak rszv
tehetik magukat. Megismerhetik azokat a cljaikat, amelyek elrsre termszetknl fogva
trekednek, s ltket irnythatjk is ezek fel. E cloknak meghatrozott hierarchija van,
s ezrt az rtelmes lnyek az nfenntartstl mint legalacsonyabb cltl a trsadalomban
val leten keresztl eljuthatnak Isten megismersig. A termszeti trvnybl levont szablyoknak ebben az a szerepe, hogy klnbz elrsokkal s tilalmakkal e cl fel vezessk

74

az embert. Mivel ilyen clt nem lehet a knyszert, vagyis az emberi joggal elrni, erre csak
a termszeti trvny alkalmas.
(d) A trvny s az rtelem sszefggsnek jogblcseleti jelentsge a skolasztikus gondolkods ksbbi korszakban vlt nyilvnvalv. A nominalizmus s a voluntarizmus trnyersvel prhuzamosan ugyanis megjelentek azok az eszmk, amelyek a jogot az rtelem helyett inkbb az akarathoz, a termszetjogot pedig az isteni akarathoz ktttk. Az isteni
vilgkormnyzat szablyait - hangslyozta pldul a ferences Duns Scotus (1266/74-1308)
- az isteni akarat, s nem az isteni blcsessg alaktja ki." A termszeti trvny eszerint Isten
akaratn nyugszik. Ez az akarat az Oxfordban tant skt szerzetes szerint nem nknyes
ugyan, de teljesen szabad: ami j, az azrt j mert Isten akarta (s nem megfordtva: azrt
akarta Isten, mert j). E gondolatot radikalizlta az ugyancsak ferences William Ockham
(1285/1300-1349), aki szerint az emberi rtelem a sajt fogalmaiban semmit sem kpes felfogni az isteni vilgkormnyzsbl. Isten tiltja a gyilkossgot s a hzassgtrst, egy napon
azonban akr azt is elhatrozhatn - tantotta Ockham -, hogy mindennek az ellenkezjt
parancsolja meg. Ha teht a jog Isten akaratn nyugszik, akkor azt brmikor megvltoztathatja.
A skolasztika e kt nagy irnyzatnak jogelmleti vitja a termszetjogi elmletek klaszszikus dilemmjt jelzi: a termszetjog rvnyessgt jelents mrtkben megersti ugyan, ha
egy fensbb lny akaratbl szrmazik, m ez egyszersmind meg is gyengti az abban foglalt
rtkek objektv jellegt. A tomizmus s a szkotizmus e jogblcseleti vitjnak alapja a termszetjog klnleges helyzetnek megalapozsval kapcsolatos: az egyik elkpzels szerint
a termszetjog azrt ll a pozitv jog felett, mert az isteni rtelmet kzvetti az ember fel, a
msik szerint pedig azrt, mert az isteni akaratbl szrmazik. E konfliktust nhny vszzad
mltn a jezsuita Francisco Surez (1548-1617) oldotta fel. A renesznsz skolasztika kpviselje e tekintetben azt hangslyozta, hogy a termszetjog tartalma sszer, s mint ilyen az
isteni rtelemhez ktdik, ktelez ereje pedig azon alapul, hogy Isten akarta.
(e) S vgl, a trvnyek rendszerrl adott tamsi elmlet komoly szerepet jtszik a jogszer llamhatalom helynek s tevkenysge hatrainak kijellsben is. Mint utaltam r,
Tams nagy jelentsget tulajdontott annak a tnynek, hogy az emberi kzssgek rendje
- melyet ltalban vve az rk trvny, a termszeti trvny s az isteni trvny, konkrt
formjban pedig az emberi trvny alakt ki - egy tfogbb vilgrend rsze. E vilgrend
nem csupn az alattval engedelmessgi ktelezettsgt alapozza meg, de kijelli az uralkod
tevkenysgnek krvonalait is. Ennek alapjn az az uralkod, aki jogtalanul szerezte vagy
mltatlan mdon gyakorolja hatalmt, nem egyszeren az emberi trvnyek rendjt srti
meg, hanem a vilg rendje ellen lzad, melyet Isten alkotott s tart mkdsben. A trvnyek
rendszere gy az llamhatalom gyakorlsnak korltait alapozza meg.
2.5.4. A hatalom lnyege s konkrt megvalsulsa A hatalom alapjaival kapcsolatos
vizsgldsok sorn mindig kt szempontot kell - egyszerre s egyttesen - figyelembe vennnk. Egyrszt azt, hogy a nagyobb mret trsadalmi kzssgek rendje csak akkor biztosthat, ha az emberek al-flrendeltsgvel rendszerint egytt jr spontn engedelmessget
felvltja egy olyan rend, amelynek szablyait akr knyszert bntetsek rvn is rvnyestik.
Ebben az rtelemben az llamhatalom alapja az, hogy kielgti a trsadalmi let gyakorlati
szksgleteit: megfogalmazza a kzssg mint egsz akaratt, koordinlja az egynek magatartst, rendezi a kzssg tagjai kztt kialakul konfliktusokat s gy tovbb. Msrszt,
az llam lte azt jelenti, hogy az egyik ember knyszert ern alapul hatalmat gyakorol a
msik felett. Az ember ms emberek feletti knyszert hatalma azonban kvethet nz clokat, lthet kegyetlen formkat s alkalmazhat brutlis eszkzket is. Az llamhatalom ezrt

75

- mint Platntl s Szent gostontl tudjuk - csak akkor klnbzik a nyers erszaktl, ha
lteznek olyan ltalnosan elfogadott rtkek, amelyek kijellik cljait, s olyan elvek, trvnyek, illetleg intzmnyi megoldsok, amelyek szablyozzk s korltozzk tevkenysgt.
Ezen rtkek elfogadsnak alapja Tams szerint az, hogy a hatalom forrsa Isten, helyes
gyakorlsnak mintja pedig Istennek a mindensg feletti hatalma. Br az llamhatalom ltezse az emberi trvnyen alapul, eredett illeten isteni intzmny. E megllapts megfelel
Szent Pl (?67) elvnek: omnis potestas a Deo [minden hatalom Istentl szrmazik] (Rm.
13,1).
Ezt az ltalnos elvet azonban Tamsnak ssze kellett egyeztetnie azzal a tapasztalati
tnnyel, hogy az llamhatalmat nem mindig szerzik meg jogszer mdon s nem mindig
gyakoroljk igazsgosan. Krdses lehet ezrt, hogy honnan szrmazik a jogtalanul szerzett
s az igazsgtalanul gyakorolt hatalom. Ha ez is Istentl szrmazik, akkor Istentl valami rossz
ered, ami lehetetlen; ha viszont az ilyen hatalom nem Istentl ered, akkor nem rvnyes a
Szentrsban rgztett apostoli elv, ami - a keresztny felfogs szerint - ugyancsak lehetetlen.
E problmnak egy msik aspektusa az alattvalk engedelmessgi ktelezettsgvel kapcsolatos. Szent Pl szerint ugyanis: omnis anima subdita sit potestatibus sublimioribus [minden
llek al van (legyen) vetve a magasabb hatalmaknak] (Rm. 13,1), ezrt engedelmeskedni
kell nekik. Szent Pl azonban nem tette hozz, hogy ez csak addig van gy, amg e felsbb
hatalmak jk, kmletesek s igazsgosak. Felvethet ezrt a krds: alattvalknak vajon engedelmeskednik kell-e a rossz, a kmletlen s igazsgtalan hatalmak parancsainak? Ha
igen, gy ez megneheztheti a trvnyekben megszabott rend rvnyeslst, vgs soron
akadlyokat grdthet a gondvisels rvnyeslse el; ha viszont nem, az megkrdjelezi az
apostoli elv rvnyessgt.
E krdsekre Tams azzal vlaszolt (II Sent. 44,1-2), hogy megklnbztette a hatalom
lnyegn, vagyis a hatalmat nmagban vve, s annak konkrt megvalsulst, azaz megszerzsnek s gyakorlsnak mdjt. Lnyegt illeten - lltotta - a hatalom j, hiszen a kzssg
rendjnek kialaktsa s fenntartsa szempontjbl nlklzhetetlen. A hatalom kapcsolja
ssze az uralkodt az alattvalval, s ez teszi lehetv a rendezett trsadalmi letet. Ebben az
rtelemben minden hatalom Istentl ered. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten kzvetlenl meghatrozta volna azok krt, akik egy llamban uralkodhatnak s akiktl a hatalomhoz
val jogukat nyerik, vagy azt az llamformt, amelynek keretei kztt uralmukat gyakorolhatjk. E krdsek szablyozsa az emberi trvnyek hatlya al tartozik. Amg a hatalom
lnyege szerint nem lehet rossz, addig konkrt megvalsulsa sorn az emberek hibkat kvethetnek el. Megszerzsnek mdjt illeten a hatalom akkor rossz, ha (a) az uralkod mltatlan arra, vagy (b) nincs jogcme ahhoz, vagyis nem jogszer mdon (pldul simonia, esetleg
erszak rvn) szerezte meg.
A rosszul megszerzett vagy rosszul gyakorolt hatalom Tams szerint kihat az alattvalk
engedelmessgi ktelezettsgre is. E tekintetben ngy lehetsggel kell szmolni, (a) Ha az
uralkod mlt tisztre s ahhoz jogcme is van, akkor hatalma lnyegileg, s kls formjt
tekintve is isteni eredet, teht az alattvalk engedelmessggel tartoznak neki. Az engedelmessget illeten ez a vgeredmny akkor is, ha (b) az uralkod nem mlt ugyan a hatalomra, de megfelel jogcmmel rendelkezik, pldul rkls rvn szerezte. Arrl az esetrl,
amikor (c) az uralkodnak nem volt jogcme a hatalomhoz, de kpessgei s ernyei rvn
bebizonytotta arra val alkalmassgt, Tams azt mondta, hogy a rosszul szerzett hatalom
is trvnyess vlhat, ha az alattvalk abban megegyeztek vagy egy megadott hatsg utlag
jvhagyja azt. S vgl, ha (d) az uralkod mltatlan tisztre, melyet jogtalanul szerzett, akkor az, alattvalk nem. ktelesek neki engedelmeskedni, st joguk van arra is, hogy elzzk
a bitorlt. Hasznlatnak mdjt illeten a hatalom akkor rossz, ha (a) az uralkod tbbet
76

kvn, mint amennyi az igazsgossg alapjn jogosan megilleti, pldul trvnytelen adt vet
ki, vagy ha (b) rendelkezse ellenttben ll az isteni trvnyben meghatrozott legalapvetbb
erklcsi kvetelmnyekkel. Az els esetben az alattvalk az uralkod ezen rendelkezsnek
nem ktelesek engedelmeskedni (noha nem kell engedetlensget tanstaniuk), a msodik
esetben pedig nem kell engedelmeskednik, st ktelesek ellenllni.
Az alattvali engedelmessg ltalnos alapja teht a hatalom ltalban vett isteni eredete
s konkrt megvalsulsnak helyes mdja; jogcme s igazsgos trvnyei. Az igazsgtalan
trvnyeknek a lelkiismeret alapjn nem kell engedelmeskedni.
Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen ltalnos szably all Tams kivtelt tett. Az
igazsgtalan trvnyek a lelkiismeret szne eltt nem kteleznek - rta -, kivve taln azt
az esetet, amikor a bomlaszt pldt [.scandalum; botrny] vagy a polgri rend felbomlst
[turbatio; zavargs] kell elkerlni". Ezek elkerlse vgett ugyanis - tette hozz - az embernek engednie kell a jogbl" (ST III. q. 96. a 6). A scandalum s a turbatio elkerlse teht
kivteles esetekben megalapozhatja az engedelmessget is. Emiatt Tamst olykor konzervatv belltottsg gondolkodnak tartjk, aki a bke s a nyugalom rdekben hajland volt
a kompromisszumokra is. Br e megllapts le vitathat, az ktsgtelen, hogy az engedetlensg nla fogalmilag nem jelentett egyben lzadst [seditio] is. Radsul e kivteles esetrl
sz sem lehet - fogalmazta meg a kivtel kivtelt -, ha a trvny olyasmit kvetel, amit
sosem lett volna szabad megkvetelnie, mert tiltja az isteni trvny. Az engedelmessg s
engedetlensg e krdsei akkor kerlnek rnyaltabb megvilgtsba, ha figyelembe vesszk
Tamsnak az llamformkrl s a zsarnoksgrl, illetleg a zsarnokkal val szembeszeglsrl (korabeli nyelven fogalmazva: a zsarnokgyilkossg lehetsgrl) kifejtett elmlett.
2.5.5. Az llamformk Tams llamforma-tana rszben Arisztotelsz's Cicero, rszben
goston hatst tkrzi, szmos vonatkozsban azonban nll elmlet.
Arisztotelsztl ered az llamformknak az uralkodk szma (egy szemly, nhny szemly vagy a sokasg), s ltaluk kvetett j (kzj - egyni j) szerinti megklnbztetse.
Ezen az alapon Tams is hat llami szerkezetet klnbztetett meg; a politeit azonban melyet olykor politinak, olykor timokrcinak nevezett - egyes szveghelyeken az arisztotelszitl eltr mdon fogta fel. Az kori szerzkhz hasonlan - Arosztotelsz Politikjhoz rott kommentrjaiban - o is gy vlte tovbb, hogy az egyes llamformkat az a cl
klnbzteti meg egymstl, amelynek elrsre trekednek: az oligarchit a vagyonszerzs mozgatja, a kirlysgot az erny jellemzi, a politit s a demokrcit pedig a szabadsg,
vagyis az nkormnyzat irnti vgy hatja t (In Pol. 111,6 s IV,2). goston elmlete annyiban hatott r, hogy a legjobb llamforma [optima civitas] krdsnek mrlegelsekor nagy
szerepet juttatott a krlmnyeknek. Az llam formjnak - erstette meg goston nzett
(Lib. arb. 1,6) - igazodnia kell a np erklcsi termszethez-, ha a npben megvan a mrsklet, a
felelssg s a kzj irnti elktelezettsg rzse, akkor megengedhet, hogy maga vlassza
meg elljrit; ha azonban olyannyira megromlanak erklcsei, hogy eladja szavazatait, akkor
az a helyes, ha nhnyak uralma alatt ll (ST IH. q. 97. a 1).
ltalban vve azonban Tams gy vlte, hogy a legjobb llamforma elmletileg a kirlysg, gyakorlatilag pedig az n. vegyes kormnyzat. A ktfle llsfoglalst a szakirodalomban
gyakran nem az elmleti s gyakorlati szempont klnbsgnek, hanem Tams szellemi fejldsnek vagy az egyes mvek politikai kontextusban, ill. cljban rejl klnbsgeknek
tulajdontjk. Hogy melyik llspont helyes, azt valsznleg csak e specilis tma kutati
tudnk megmondani.
Az azonban biztos, hogy gy vlte: egy ember uralma azrt jobb, mint tbbek, mert a
kormnyzat legfbb clja a bke s az egysg megteremtse. Az llam egysgt egy szemly
77

valsznbben (SCG IV, 76), illetve hatkonyabban (Reg. 17) teremti meg, mint a tbb. A
sokasg" uralma e szempontbl szba sem jhet, hisz az emberek tbbsgt inkbb az rzki vgyak vezrlik, semmint az rtelem (ST I-II. q. 71. a 2), s az emberi lnyek tbbsgbl
hinyzik az erklcsi kivlsg (ST I-II. q. 96. a 2). A kirlysg esetben az uralkod testi s
szellemi kivlsga, valamint ernyei - ismtelte az arisztotelszi rvet - messze fellmljk az alattvalkt (In Eth. VIII, 10 s In Ppl. 1,10). A krlmnyek azonban - hangslyozta
Arisztotelsztl nmileg eltren - nem mindig kedveznek a kirlysgnak. Ha az emberek
azt ltjk, hogy a kzj egy ember hatalma alatt ll, akkor nemigen trdnek vele (Reg. 1,31).
Radsul, ha egy szemly uralkodik, akkor a kivlak neheztelhetnek azrt, mert nekik nincs
rszk a hatalomban, s ez knnyen szthzshoz vezet (In Pol. 111,8). Olykor a tapasztalat
azt mutatja hasznosnak, ha sokfle kzfunkci ltezik, s azok rvn sok ember rszt vehet a
kzgyek intzsben (ST IIII. q. 83. a 2). S vgl, a kirlysg esetn mindig fennll annak
a veszlye, hogy az uralkod visszal hatalmval s zsarnokk vlik. Mindezek alapjn Tams
arra a kvetkeztetsre jutott, hogy az elmletileg legjobbnak tn megolds a gyakorlatban nem
mindig bizonyul megvalsthatnak vagy kvnatosnak. A gyakorlat azt kvnja, hogy a kirly
hatalmt korltozzk, az elkelk s kivlk hatalmi trekvseit kielgtsk, s ezzel magt a
hatalmat mrskeljk (Reg. 11,17-20). Ez gy rhet el, ha az egyes alkotmnyok elnys
megoldsait vegytik egymssal, kros elemeiket pedig megprbljk elkerlni. Ez a vegyes
kormnyzat, a rgimn mixtum, amelyben mindenki rszesl a kormnyzsbl - mbr ez
nem jelenti azt, hogy mindenki egyformn rszesedik abbl. A vegyes kormnyzat (ST I-II.
q. 105. a 1) esetn az llam ln egyetlen szemly ll, akit bizonyos esetekben ernyei s
rdemei alapjn a np vlasztott, a fhatalmat azonban az - esetleg ugyancsak vlasztott kivlkkal egytt gyakorolja. E megoldssal Tams az Arisztotelsz elmletben filozfiailag megalapozott, majd Polbiosz (VI,4 skk.) s Cicero (Rep. 1,29,45) ltal konkrtabban
is kifejtett elkpzelst mlytette el. A vegyes kormnyzatban az uralkod hatalmt korltozza a np ltal vlasztott tancskoz testlet. A vegyes kormnyzat ezrt egyben temperata
potestast, mrskelt hatalmat is jelent. Az ilyen kormnyzat nagy elnye az, hogy kpes megakadlyozni a zsarnoksgot, melyet a legrosszabb llamformnak tekintett.
2.5.6. Zsarnoksg, engedelmessg s ellenlls Fentebb emltettem: Tams szerint az
alattvalknak fel lehet, bizonyos esetekben pedig fel kell lpnik a zsarnokkal szemben. Am
ezzel nmileg leszktette annak az apostoli elvnek az rvnyt, amely szerint a cseldek
teljes flelemmel engedelmeskedjenek uruknak; [s] nem csak a jknak s a kmleteseknek,
de a szvteleneknek is" (lPt. 2,18.).
Az utkor ltal gyakran angyali Doktornak" nevezett filozfus ezirny nzetei meglehetsen bonyolultak s rnyaltak. ltalban gy vlte, hogy az alattvalknak jogban ll
vdekezni a zsarnokkal szemben. gy pldul, ha egy npnek joga van megvlasztani a kirlyt, akkor el is zheti, amennyiben az visszalt hatalmval. Ha az lethossziglan megvlasztott uralkod zsarnokk vlik, ezzel megsrti az alattvalkkal kttt szerzdst s elzhet
(Reg. 1,47). Ha az uralkodt egy magasabb hatsg emelte hivatalba, akkor ennek joga s
ktelessge t elmozdtani. Lehetsges azonban az is, hogy a zsarnok elleni fellpshez az
emberi jog semmilyen eszkzt nem biztost. Ilyenkor az alattvalk csak Istenhez fordulhatnak, aki - ha akarja, azaz rdemesnek tartja az alattvalkat segtsgre - megvltoztathatja
a zsarnok szvt vagy elmozdthatja t. Ez arra utal, hogy Tams elfogadta azt az - isteni
gondvisels kifrkszhetetlensgvel sszefigg - gondolatot, amely szerint az igazsgtalan
uralom esetleg az alattvalk megbntetst clozza. E gondolat msfell azzal fggtt ssze,

78

hogy a zsarnok elleni jogtalan fellps - gy a lzads vagy a zsarnokls - lehetsgt nem
ismerte el.
A zsarnokls megengedhetsgnek krdsben egybknt - szemben Johannes Salisbury (1115 ?1178) Policraticusval - igen mrtktartan fogalmazott. Amikor Petrus Lombardusnak (1095k-l 160) A szentencik ngy knyve cm (a kor egyetemi oktatsban egybknt szles krben hasznlt) mvhez fztt kommentrokat, akkor ahhoz a helyhez, ahol
Lombardus Cicernak Caesar gyilkosaival szembeni megrt szavait magyarzza, Tams a
kvetkez megjegyzst tette: Cicero olyan esetrl beszl, amikor valaki - vagy az alattvalk
akarata ellenre, vagy beleegyezsket kierszakolva - erszakkal szerzi meg a hatalmat, s
nem lehet magasabb hatalomhoz fordulni, amely tlkezne a bitorl felett. Aki ilyen krlmnyek kztt hazja felszabadtsa vgett megli a zsarnokot, az dicsretet s elismerst
arat" (II Sent. 2,2,2,5). A kimrt megfogalmazs jl mutatja Tams finom distinkciit: nem
azt lltja, hogy a zsarnok gyilkosa dicsretet rdemel, hanem azt, hogy dicsretet arat-, nem
mondja, hogy az emberi s az isteni jog alapjn mlt az elismersre, de rezteti, hogy az
emberek krben rendszerint mgis elismersben lesz rsze.
A zsarnoki hatalom s az alattvali engedelmessg kapcsn teht Tams nzetei abban
a ttelben sszegezhetk, hogy az ellenlls bizonyos felttelek esetn megengedhet, m a
jogtalan hatalommal szemben is csak jogszer mdon szabad fellpni.

2.6. Marsilius s Ockham elmletei


A kzpkori gondolkods - ma gy mondannk - mainstream elmletvel szemben nhny
gondolkod alternatv llspontot kpviselt. Kzlk kt elmletre utalunk.
2.6.1. Padovai Marsilius A kzpkor taln legradiklisabb politikai gondolkodja Padovai [Pduai] Marsilius (kb. 1275/80-1342/43) ferencesrendi szerzetes, a prizsi egyetem
tanra s egy ideig rektora. A Defensorpacis [A bke vdelmezje (1324)] cm mve apolitikai
averroizmus gyngyszeme. A politikai averroizmus az arisztotelszi blcseletet sz szerint"
- vagyis az arab kommenttorok (elssorban Averros, ms nven Ibn Rushd; 1126-1198)
szellemben, teht a keresztny teolgia szempontjaitl fggetlenl - rtelmez n. latin
averroizmus filozfiai tteleinek a politika nyelvre val tltetse.
A politikai averroizmus Marsilius ltal kpviselt vltozatnak magvt a politika s a teolgia teljes elvlasztsa, s ennek eredmnyekppen a politikai krdsek szekularizlt, racionlis
keretben trtn trgyalsa kpezte. Marsilius politikai filozfijnak egy tovbbi jellegzetes
vonsa az Arisztotelsztl rklt - s kortrsaira olyannyira jellemz - teleologikus (clelv)
szemllet elvetse. Az erklcsi s vallsi cl-okokrl (mint pldul az ernyes let elmozdtsa) az elmletben a hat-okokra, vagyis a politikai intzmnyekre s az llam fenntartsra
helyezdtt t a hangsly.
Marsilius gykeresen trtelmezte a bke kzpkori eszmnyt is: a bke szerinte az llam j elrendezettsge". E bkefogalom szekularizlt, ugyanis nem tlvilgi, hanem csupn
fldi elegend letre" [vita sufficiens] utal, tovbb funkcionlis, hiszen az llam rszei kztti funkcionlis sszhangra pl. Az llam hat alkotrsze - vagyis a mezgazdasgi s a
kzmves dolgozk, a katonk, a kereskedk, a papok s a kormnyzat - kzl elmletben
a papsg [pars sacerdotialis] csak az egyik alkotrszt jelentette. Marsilius teht - a kzpkorban egyedlll mdon - az egyhzat nem egyszeren a vilgi hatalom al rendelte, mint
azt a szakirodalomban nhnyan lltjk, hanem az llamba integrlta (DP 1,2,3; 1,5,1). Az
adott korban radiklis volt az a gondolata is, hogy a jogot nem az igazsgossgra s a kz-

79

jra, hanem a knyszerre s a np akaratra mint hatokra vezette vissza. A np akaratt s


az llam egysgt szerinte - a polgrok egsz testlett [universitas civium], illetve annak
legjelentsebb rszt \pars valentior] magban foglal - legislator humnus [emberi trvnyhoz] fejezi ki (DP 1,12,3). E gondolatok szmos vonatkozsban megellegeztk Rousseau
npszuverenits-elmlett.
2.6.2. William Ockham A XIV szzadi skolasztika msik meghatroz radiklis" politikai gondolkodja az ugyancsak ferences rendi oxfordi filozfus s teolgus, William Ockham (kb. 1280/85-1349).
Ockham az Aquini Szent Tams ltal is kpviselt realista filozfiai hagyomnnyal vitz
n. nominalista irnyzat egyik legjelentsebb kpviselje volt. A nominalizmus tantsa szerint minden ltez egyedi; az univerzlk [ltalnos fogalmak] csupn mestersgek jelek, az
emberi rtelem alkotsai, nem pedig - amint azt a realistk lltottk - tlnk fggetlenl
ltez valsgok.
Br ismertsgt elssorban logikai trakttusainak ksznhette (ilyen pldul a Summa
totius logicae cm mve), a kzpkori gondolkods hrhedten kzismert alakjv mgis inkbb annak a vitnak az eredmnyeknt lett, amit a szegnysgrl, valamint a ppai s vilgi hatalom viszonyrl folytatott XXII. Jnos ppval (1316-1334) s szentszki utdaival.
Teolgiai nzetei miatt ngy vre fogsgba kerlt, ahonnan megszktt, s ezrt az egyhz
kikzstette (1328). E viszontagsgok ugyanakkor alkalmat knltak szmra arra is, hogy
kifejtse jog- s politikai filozfiai nzeteit.
Ockham politikrl s llamrl vallott nzeteinek alapja az ltala kidolgozott - az adott
korban kifejezetten jszer - voluntarista termszetjogi tan volt. Ebben nem az isteni blcsessget, hanem az isteni akaratot lltotta kzppontba. Rendtrsa, Duns Scotus (kb. 12651308) tanait radiklizlva azt lltotta, hogy az erklcsi s jogi rend teljes mrtkben Isten
nknyes akaratn nyugszik. gy pldul Isten most ugyan tiltja a hzassgtrst s a lopst,
egy napon azonban akr azt is elhatrozhatn, hogy mindennek az ellenkezjt parancsolja
meg (Sent. 11,19). Lnyegt tekintve e megkzelts nem llt messze attl, amit a ksbbi
jogi pozitivista irnyzathoz sorolt szerzk - pldul Thomas Hobbes (1588-1679) - vallottak.
Ockham legfigyelemremltbb - a XII. szzadi knonjogi szvegekig visszavezethet
- jogelmleti jtsa mindazonltal a ius fogalmnak trtkelse volt. Ius alatt nem valami
objektve helyeset rtett (mint Aquini Szent Tams), hanem azt szubjektivista mdon, alanyi
jogknt, konkrtabban potestas Htaknt [jogszer hatalomknt] hatrozta meg.
Politikaelmletben kt termszetes jognak szentelt kitntetett figyelmet: a tulajdonszerzshez val jognak [potestas appropriandi] s a kormnyzat megvlasztsa jognak [ius
institutendi rectores]. Szerinte mindkt jogot a bnbeess hvta letre, hiszen az rtatlansg
llapotban a szabad, egyenl, s a fldi javakat kzsen birtokl embereknek nem volt szksgk sem tulajdonra, sem kormnyzatra. Elmletben a termszetes jogok a politikai hatalomnak nem csupn legitimcis alapjt kpezik, hanem folyamatos korltjt is jelentik: az
uralkodnak tiszteletben kell tartania s vdelmeznie kell alattvali jogait, mindenekeltt
tulajdonjogt (I Dial. 4,8-9; Brev. 7-8). Ezt leszmtva - hangslyozta - a vilgi kormnyzat
szinte kizrlag negatv funkcik - a bn megelzse s megbntetse - elltsra szortkozik.

80

2.7. A reformci s az ellenreformci llamelmlete


2.7.1. A reformci A reformci (hitjts) klnbz kpviseli nem filozfusnak, s
nem is politikusnak, hanem teolgusnak - ahogy k mondtk: az Ige tanulmnyozjnak tartottk magukat. Am az egyhz megreformlst clozva - tl azon, hogy gyakran olyan
helyzetbe kerltek, ahol politikusknt is meg kellett nyilatkozniuk - akarva-akaratlanul sajtos teolgiai llspontokat fejtettek ki, melyek sokszor politikai filozfiai tartalmak s jelentsgek is voltak. A reformci egyik klnleges vonsa, st paradoxona gy az, hogy a
mozgalom, noha eredetileg a valls politiktl val elfordulst clozta, kvetkezmnye ppensggel a politikro7 val keresztny gondolkods radiklis tformlsa lett.
A reformcis mozgalom megindulst gyakran az egyhzon belli viszonyokkal (bcscdulk rustsa, az egyhzi vezetk fnyzse stb.) vagy vezetinek sajtos szemlyisgvel
indokoljk. A lutheri forradalom" ezzel szemben nem magyarzhat kizrlag sem ezekkel, sem a rmai kria zllttsgvel", sem a nmet fejedelmek politikai trekvseivel, sem a
Fuggerek s msok ltal uralt pnzgyi vilg vlsgval. A reformci olyan szetett vallsi,
kulturlis, gazdasgi s politikai jelensg, amelynek okai is sszetettek s szertegazak. Ezek
krben mindenekeltt - amint azt Max Weber (18641920) A protestns etika s a kapitalizmus szelleme cm mvben is hangslyozta - egy j gazdasgi rend, valamint egy Johann
Gutenberg (1394/1400-1468) nevvel szimbolizlhat j kulturlis rend s egy Kolombusz
Kristf (1451-1506) nevvel fmjelezhet j vilgrend formldsa jtszotta a legnagyobb
szerepet.
A trtnelemknyvek gyakori utalsa (ti. a lutheri kvetelseknek a wittenbergi templomkapura trtnt kifggesztse; 1517. oktber 31) ellenre a reformcis mozgalom lassan,
szinte sztrevtlenl indult. Emblematikus rtelemben azt Luther Mrton (1483-1546) s
Klvin Jnos (1509-1564) kezdemnyezte. A nmetsgt gyakran hangslyoz Luther gostonrendi remete volt, tanul, pap (1507), majd tanr a wittenbergi egyetemen. Teolgiai
kpzettsge meglehetsen szerny; egyetlen tfog teolgiai munkt sem rt, politikai tantst - ahogy jellemeztk: sznes, lnk, impulzv, nagyon olvasmnyos" - rtekezseibl,
szentbeszdeibl, olykor himnuszaibl kell kiolvasni. Klvin mindennek ellenkezjvel jellemezhet: szleskr jogi s teolgiai tanulmnyokat folytatott, hihetetlenl mvelt volt, s
nemcsak a skolasztikusok mveit ismerte (s ostorozta), de otthonosan mozgott a humanista
irodalomban is. A reformci teolgiai summzataknt" szmon tartott Tants a keresztny
vallsra [rviden: Institutio] (1536) cm munkjt latinul rta, s a z - a reformcis mozgalom
rszeknt - igen hamar szmos nemzeti nyelven is megjelent.
2.7.2. Filozfiai-teolgiai httr Luther s Klvin - legyen sz teolgirl vagy politikrl - minden esetben a Szentrsbl prbltk megmagyarzni, illetleg levezetni nzeteiket. A reformci t solaja - sola gratia, solafide, solus Christus, sola scriptura s soli Deo glria
- kzl ugyanis a sola scriptura [csakis a Szentrs rvn] azt rja el, hogy a teolgia, s kvetkezskpp az abbl levezeti politikai filozfia igazsgnak egyetlen lettemnyese az s jszvetsg szent szvegeiben kifejezsre jut isteni kinyilatkoztats. gy vltk, a Szentrs rtelme vilgos s minden rtelmes ember szmra nyilvnval. Ezen az alapon Klvin a
korbbi rtelmezsi hagyomnyt kialakt katolikus szerzket azzal vdolta, hogy gy idznek az egyhzatyktl mintha csak az volna a szndkuk, hogy az aranybl kivlogassk a
szemetet", s a Biblit gy kezelik, mintha az egy mark viasz volna, amelyet knyk-kedvk
szerint mintzhatnak meg". A Szentrs kizrlagossgt hirdet sola scriptura elve alapjn
az rtelem s akarat Szent goston nyomn rtelmezett viszonyt radikalizltk. Luther mr
1517-ben elvetette az egsz kzpkori hagyomnyt, rtve ez alatt elssorban a termszetes
81

rtelem ltal uralt akaratot hangslyoz tomista szintzist: hamis dolog azt lltani - rta
hogy az akarat termszetnl fogva kpes arra, hogy megfeleljen a helyes elrsoknak".
A reformtorok azon ttelkkel lptek leginkbb tl az gostoni tradcin, hogy azt lltottk: sola fide [egyedl a hit] - azaz nem tetteink vagy a szentek rdemei ltal kivvott engedelmessg - rvn dvzlhetnk. A hit pedig sola gratia [Isten kegyelmi ajndka], nem
pedig olyasmi, amit az ember maga teremthet. A hit azt jelenti, hogy br az embernek el kell
ismernie, Isten teljesen jogosan" tln t rk krhozatra, Krisztus rvn [solus Christus] akire az esend hv ember thrtja bneit - megigazulhatunk, noha nmagban ez az aktus dvzlsnknek mindssze szksges, de nem elgsges felttele. Ez egyedl az isteni
kegyelem nknyes" ajndka. Az dvzls szempontjbl teht evilgi tetteink kzmbsek, s Klvin predesztincirl [eleve elrendelsrl] szl elmlete szerint mr szletsnk
eltt eldlt, hogy hallunk utn dvssgre vagy krhozatra jutunk.
Msfell Luher s Klvin gy vltk: a bn teljesen megrontotta az embert. E ttelbl termszetesen nem az kvetkezik, hogy az ember ne cselekedhetne jt, hanem mindssze az,
hogy amit rendszerint jnak neveznk, az isteni mrcvel mrve sznalmasan kevs. Minden emberi tett magn hordozza az emberi romlottsg s gonoszsg jegyt, s amennyiben
esetenknt sikerl jt is tennnk, az sem neknk, bns embereknek tudhat be, hanem
Istennek ksznhet.
Abbl a ttelbl, hogy az emberi rtktlettel megmrt cselekedetek az isteni mrcvel mrve slytalanok, nem kvetkezik az, hogy ne lennnek erklcsi normk. Ilyen normk
mrcsak azrt is lteznek, mert a hv ember tudja, hogy csak hite rvn dvzlhet, s ebbl az embertrsai irnti, rdek nlkli (az dvzls szempontjbl jelentsggel nem br)
tevkeny szeretet tana kvetkezik: Nem igaz tetteink rvn lesznk igaz emberek - fogalmazott Klvin -, hanem pp azrt cseleksznk igaz mdon, mert igaz emberek vagyunk". E
gondolatok sajtos mdon visszhangoznak majd Kant erklcsfilozfijban is.
2.7.3. A kt birodalom Az gostonrendet elhagy L u t h e r t vilgi felssgrl (152 3) cm
munkjban eleventette fel a kt birodalom elmlett. A hagyomnyos felfogs szerint Isten kt kirlysgn keresztl uralkodik a vilgon: az egyik Jzus, a msik a vilgi kirlysg.
Az elbbi egyetlen clja a lelkek" kormnyzsa, utbbi e rpke let cljaira" szolgl. Kvetkezskpp az egyhz, melyet Luther a hvek lthatatlan kzssgeknt" hatrozott meg,
semmifle vilgi hatalommal nem rendelkezhet. A papsgnak teht nincs kivteles sttusza,
nem ltezik knonjog, lehetetlen az egyhzi brskods is - az erszakalkalmazs minden tekintetben a vilgi hatalmat illeti meg. A sacerdotium s a regnum kzpkori vitjt gy Luther
a vilgi hatalom javra dnttte el.
Az ember ugyanakkor - amint azt s Klvin egyarnt tantottk - egyidejleg tartozik a
fldhz s ghez, a mulandhoz s rkkvalhoz, egyszerre alanya a vilgi trvnyeknek s
befogadja az rkkval Evangliumnak, s ppannyira szabad a llek birodalmban, mint
amennyire korltok kz van szortva a fldi vilgban. Amg a muland vilgban az rtelem, a
hagyomny, a mlt nagy alakjainak tisztelete tantja arra, hogy miknt cselekedjen, a llek birodalmban ezt Isten igjbl tudhatja meg. A kt birodalom hatrainak megvonsa a teolgia
feladata.
A kt birodalom megklnbztetse - ms kzpkori elmletektl eltren - mgsem
jelentette az egyhzi s a vilgi hatalom elvlasztst. Br eltr hangslyokkal, de mind Luther, mind Klvin az egyhz s az llam klcsns fggst hangslyozta. Az egyhz s az llam
olyanok - mondtk -, mint Hippokratsz ikrei [szimi ikrek]: ha az egyik beteg, a msik is
megbetegszik, s csak ketten egyszerre lehetnek egszsgesek. Vagyis sajt tevkenysgben
mindkettnek segtsget jelent a msik lte s tmogatsa. A polgri rendre szksg van az
82

egyhz jlthez." - rta pldul Klvin, s vice versa: semmifle kormnyzsi formt nem
lehet msknt eredemnyesen megvalstani, csak gy, ha az istenflelem polsa elsrend
benne".
Az elvlaszts politikai filozfiai jelentsge az, hogy a hitjtk leszgeztk: a politika
teljes mrtkben a mulandsg, a bukott vilg szfrjba tartozik. Am rgvest hozzfztk: e
bukott vilgnak politikai intzmnyekre van szksge, hiszen Isten hozta ltre, Isten akaratt
fejezi ki, hatalommal pedig maga az Isten (s nem a ppa) ruhzza fel. E tzis a ppaellenes
teoretikusok - gy Padovai Marsilius s William of Ockham - nzeteinek tovbbvitelt jelentette ; azzal a lnyeges klnbsggel, hogy sem Luther, sem Klvin nem jutott el a npfensg
elvnek hangslyozsig. Az llam szmukra elssorban a bnnek emel gtat" s a vtkek
ellenszert" jelenti. Azrt ltezik, hogy letnket az emberi trsadalmhoz ill magatartsra
segtse, trsas viszonyainkat a polgri igazsgossgnak megfelelen szablyozza, kiengeszteljen benneteket egymssal, s az egyetemes bkt s nyugalmat elmozdtsa" (Inst. VI, 311).
2.7.4. Termszetjog s emberi trvny A reformtorok - a kt birodalom tannnal is
sszefggsben - gy vltk: az llami trvnyek ktdnek ugyan a termszettrvnyhez,
m abbl nem vezethetk le.
A vilgi hatalom nem ltezhet a kzlet ktelkei", azaz trvnyek nlkl; a trvny
nma felsbbsg, a felsbbsg pedig eleven trvny" - fogalmazott Klvin (Inst. VI, 309). A
termszettrvny szerepe az, hogy kijellje azokat a hatrokat, amelyeken bell az llamfrfi
- figyelemmel a krlmnyekre s a politikai szksgletekre - szabadon mozoghat. A cl
teht a megfelel (a krlmnyekhez s a szksgletekhez igazod) trvny megalkotsa,
ami nem ellenttes az isteni trvnnyel. Klvin szerint minden npnek [a] szabadsgra van
bzva olyan trvnyeket fllltani, amilyeneket magra nzve dvsnek tart, feltve, hogy
mgis a szeretetnek amaz rk trvnyhez igazodnak s gy, ha formjukat illetleg mg
annyira eltrnek is egymstl, az rtelmk mgis egy s ugyanaz." (Inst. VI, 311).
A termszeti vagy erklcsi trvny kt egyszer ttelt foglal magban: szeresd Istent s
minden embertrsadat (Inst. VI, 310). Luther s Klvin egyarnt gy vltk, hogy e termszeti trvny vgs soron azonos az isteni trvnnyel. Ez utbbi rkkval, vltozhatatlan
s abszolt, az emberi cselekedet legmagasabbrend abszolt mrcje, amit tmren a Tzparancsolat fogalal ssze, s rszletesen Szentrs ms helyei fejtenek ki. A trvny funkcija,
hogy tkrknt szolgljon, azaz megmutassa az embernek, hogy miknt is fest a maga
romlottsgban s bnssgben; s hogy eltrtse a bnsket a gonosztl.
2.7.5. Politika s elhivatottsg A kt birodalomban betlttt tagsg az ember szmra kt hivats gyakorlsnak lehetsgt teremti meg. Egyrszt Isten eltt minden ember
egyenl, gy ha rdemei rvn nem is, de a kegyelem folytn az rkkval orszg polgrv
vlhat. A fldi birodalomban ugyanakkor az egyenlsg helybe a rang lp, a rang klnfle hivatsokhoz ktdik, a hivats pedig nem egyb, mint az embertrs szolglatba lltott
ktelezettsgek nyalbja. A hivatsok halmozhatok, mivel azok kiosztsuk" Istennek tudhat
be, aki arra csbtja az embert, hogy ftylaknt" vagy larcaknt az szeretetnek eszkze
legyen.
A hivatsok (mai kifejezssel: trsadalmi szerepek s pozcik) teht nmagukban jk,
m az emberek visszalhetnek s vissza is lnek velk. Pldul nem tesznek eleget ktelezettsgeiknek, vagy azokat nem a megfelel mdon teljestik. Pldul a br, aki csaldapa
is, hzi fenyt jogkrben nyilvnvalan nem jrhat el olyan szigorsggal, mint amikor
gyilkosok felett mond tletet. Mutatis mutandis igaz ez az llamfrfira is, akinek hivatsa
kzvetlenl Istentl ered: is Isten ftyla" vagy larca, a tbbi szerephez kpest azzal a
83

sajtossggal, hogy - mint Isten fldi helytartja - klnleges tiszteletet is rdemel. Elhivatottsgn keresztl radsul Isten olyan cselekedetek megttelre is rveheti, hogy bizonyos
esetekben az erszak s a knyszer eszkzeivel olyan tetteket vigyen vgbe, amelyek ellenkeznek a szeretet-paranccsal vagy a Szentrs szablyaival. A kardot forgat gyilkos kz fogalmazott Luther - nem az ember keze tbb, hanem Isten, aki akaszt, knoz, lefejez,
gyilkol s harcol. Ezek mind az tettei s tletei".
E riasztnak tn lerst a hitjtk termszetesen megfelen rnyaltk. Egyfell azzal,
hogy nem lltottk, hogy a magn- s kzerklcs egymstl fggetlen lenne. Az llamfrfi
ezrt magnemberknt egyltaln nincs felmentve a tkletessgre trekvs szigor szablya
all, s nem kaphat korltlan felhatalmazst hivatali cselekedeteire vonatkozan sem. Mindkt szerepkrben arra kell trekednie, hogy kifejezze Isten szeretett s igazsgossgt.
Msfell azt hangslyoztk: az llamfrfinak tudnia kell, hogy tekintlyt mindssze klcsnkapta" Istentl. Ms szavakkal, az termszete is ugyanolyan romlott s buksra tlt,
mint minden ms ember, gy a hivatsa-gyakorls sorn lland ksrtsnek van kitve, s
hajlamos arra is, hogy megfeledkezzk Istentl val fggsrl. A zsarnokk vlt uralkod
evilgi bntetse kifejezdhet a trtnelemben kirajzold isteni tletben, amikor lzads tr
ki (mely ugyan megengedhetetlen, m a grbe betkkel is egyenesen r Isten a lzadk rvn beteljestheti akaratt), de kifejezdhet abban is, hogy Isten ms npeket vagy uralkodkat
emel fel (fggetlenl attl, hogy azok szemltomst hsegesek voltak-e hozz vagy sem).
S a zsarnokot tovbb megfkezheti a hs [vir heroicus] is - mint az szvetsgbl ismert
Dvid, aki elpuszttotta Glitot -, aki e megbzst kzvetlenl Istentl kapja. Neki nem
kell alvetnie magt azon trvnyeknek, amelyek a kznpre vonatkoznak, mert rendkvli
adottsgokkal rendelkezik. Ez nem jelenti azt, hogy az termszete ne lenne romlott: a
legtbb hs, miutn teljestette feladatt, rendszerint csfosan elbukik. E nzetet Luther
vallotta, aki a politikra is gy tekintett, mint egy kpnyeg tolds-foldsra, amely adott
pillanatban oly elnytt vlhat, hogy szksges annak - a hsnek ksznhet - teljes cserje.
Vele szemben Klvin a megjtst a politika szerves rsznek tekintette, gy nem gondolta,
hogy egy isteni vargnak kellene rkeznie, aki azt lecserli.
2.7.6. Engedelmessg, engedetlensg, ellenlls A politikai-llami hatalom parancsai
irnti engedelmessg kapcsn a Szentrsban - egyebek mellett - a kvetkez kt ttel ll. Pl
apostol a Rmaikhoz rt levelben elrja, hogy mindenki vesse al magt a flttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az Istentl, ami van, azt Isten rendelte. Ezrt aki a hatsggal
szembeszll, Isten rendelsnek szegl ellene" (Rm. 13,1-2). Ezzel szemben Pter s az
apostolok gy feleltek a ftancsnak: Inkbb kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek." (ApCsel. 5,29). Luther s Klvin az e kiindulpontok kztt felvetd problmkat
az esetkrk elhatrolsval oldottk meg.
Mivel az llam alapveten isteni legitimcival rendelkezik, engedetlensgre s ellenllsra f szably szerint nincs lehetsg, noha az ember semmi esetre sem vlhat cinkosv a
zsarnoknak. Ez azt jelenti, hogy a politikai kzssgben megjelen igazsgtalansgot - ami
isteni bntetsknt foghat fel, hiszen az istentelen kirlyban az r haragja nyilvnul meg"
(Inst. VI, 319) - zoksz nlkl kell elviselni. Az ltalnos engedelmessgi ktelezettsg all
azonban kt kivtel lehetsges. Az egyik az, amikor az rsnak az egyedi helyzetre val alkalmazsa segtsgvel az isteni s a termszetjog alapjn feltrhat a megsrlt igazsg. A
msik az, amikor a vilgi hatalmak tllpik sajt hatskrket, arra trekedve, hogy az Ignek ellentmond hitbli s szertartsbli szablyokat alkossanak, megsrtve ezzel az ember
lelkiismerett s hitt. Ezekben az esetekben az engedetlensg nemcsak megengedett, ha-

84

nem kifejezetten ktelez is, hiszen az uralkod letpi" azt a ftylat vagy larcot, amit Isten
adomnyozott neki.
Az erszakos ellenlls ennek ellenre sohasem igazolhat. Az engedetlensg s az ellenlls
kztti lnyeges klnbsg ugyanis az, hogy amg az elbbire a fenti kritriumoknak megfelel egyedi utastsok kai szemben kerlhet sor, addig az utbbi (melynek konkrt formja lzads, erszakkal val fenyegets s gy tovbb) magnak a tekintlynek, a megszntetst tzi
ki clul. Ez elfogadhatatlan, hiszen Isten akarata ellen irnyul. Ha keresztnyt folytonosan
arra knyszertik, hogy az Igvel ellenttesen cselekedjen, s ldzik, ha az effle parancsokat
megszegn, hrom dolgot tehet. Lehetsge van arra, hogy ms orszgba kltzzn, hiszen
ha valamelyik vrosban majd ldznek titeket, menekljetek a msikba . . . " (Mt 10,23). Ha
erre nincs md (nem ajnlatos vagy kivitelezhetetlen), akkor marad a trs, egyszerre elutastva a jogtalan parancsnak trtn engedelmessget s az Istennek val engedetlensget. S
vgl Luther s Klvin - enyhtve hatrozott llspontjukon - egy rendkvli esetben elismertk az ellenlls lehetsgt is. Nevezetesen azt mondtk, hogy, ha a birodalmi pozitv
jog lehetv teszi, a vlasztfejedelmek trvnyesen llhatnak ellent a csszrnak.
2.7.7. A monarchomachok Luther s Klvin alapveten az engedelmessgre helyeztk
a hangslyt. Klvin pldul az Institcikban gy fogalmazott: nem lehet a hivatalnokoknak anlkl ellenllni, hogy ezzel Istennel ne szeglnnk szembe" [on nepeutpas rsister aux
magistrats sans rsister a Dieu]. Luther eleinte - gy az Ermahnung zum Frieden (1525) cm
rsban - megrtst tanstott az evangliumi szabadsgot" zszlra tz nmet parasztsg
kvetelsei irnt, m amikor azok uraikra tmadtak, arra szltotta fel a fejedelmeket, hogy a
lzadsban rszt vevket mint veszett kutykat" irtsk ki. A XVI. szzadra azonban a reformci mozgalmn bell is megjelentek a radiklis megoldsokat srget hangok, s a reformtorok soraiban is eltren vlaszoltk meg azt a krdst, hogy mely esetekben lehetsges
az ellenlls, a fegyveres felkels vagy ltalban, melyek a zsarnok uralkod lettelnek jogos
mdjai. E tekintetben a regradiklisabb tanokat az - alapveten livre de circonstance-kat (alkalmi iratokat) r, teht tfog llamelmletet nem kidolgoz - monarchomachok fejtettk
ki. A kifejezst (melynek eredeti jelentse: aki az uralkodval megkzd") egy, e mozgalomrl szl Prizsban kiadott knyv rja hasznlta 1600-ban. A monarchomachia legjelentsebb
kpviseli Frangois Hotman, Thodore de Bze s George Buchanan voltak.
Francois Hotman (1524-1590) Francogallia cm mvben jogtrtneti rvekkel lve azt
mutatta be, hogy a francia trtnelemben mindig a rendek gyakoroltk a hatalmat, s k vlasztottk a kirlyt is. A np szuverenitsa teht mindig kpviselet tjn fejezdtt ki. Ebbl
addan az ellenlls joga az si jogra - a francia szoksjogra - nylik vissza. Hotman megoldsa nagyon kzel llt Klvinhoz, aki vgs soron megengedte, hogy ne a np, hanem a
vlasztfejedelmek gyakoroljk az ellenllsi jogot.
A hugenottk lemszrlsnak (v. Szent Bertalan jszakja; 1572) kontextusban dolgozta ki elmlett Thodore de Bze [vagy ahogy egykor a magyar szakirodalomban neveztk: Bza Tdor] (1519-1605) is. Amg kortrsa, Jean Bodin (1529/31-1596) a Szent
Bertalan jszakja ltal felvetett krdsekre az abszolt hatalom tannak kidolgozsval reaglt, addig Bze rvelsnek kzppontjban a szerzdselmlet gondolata ll. Egy olyan
egyenltlen szerzdsrl beszlt, amelynek nyomn a np beleegyezik, hogy engedelmeskedik a teljhatalm uralkodnak, feltve, hogy az isteni s emberi trvnyekkel sszhangban
kormnyoz. E keretek kztt az llam clja nem ms, mint a trsadalom tagjainak java. A
szerzdsben rgztik a kormnyzs feltteleit is. Ha a kirly megszegi a szerzdst, a np
vagy a magisztrtusok megfoszthatjk attl a hatalomtl, amivel k ruhztk fel, de amely

85

vgs soron isteni jogon alapul. A zsarnoksg elleni lzads teht nemcsak, hogy lehetsges,
hanem isteni jogra hivatkozva igazolhat.
A skt szrmazs George Buchanan (1506-1582) f mvnek - De jure regni apud scotus
dialgus (1579) - elsdleges clja az volt, hogy cfolja Stuart Mria (1561-1587) trnignyt.
Arra a krdsre, hogy Szabad-e a zsarnokot bntetlenl meglni?", Buchanan a kvetkezkppen felelt: a kirllyal szemben ugyanaz a jog illeti meg a sokasgot, mint ami a kirlyt
az egyes emberekkel szemben \jusques idem in eos habere multitudinem, quod illi in singulos e
multitudine habent] (DJRS 34). O is gy vlte, hogy klcsns egyezsg ltezik a kirly s
az alattvalk kztt (DJRS 38). Ehhez viszont hozztette, hogy aki elsnek szegi meg az
egyezsget, az tbb abbl mr nem szrmaztathat jogokat. Ha az egyezsget a kirly szegi
meg, akkor kzellensgg vlik, feltve ha tevkenysgvel a trsadalmat is felbomlasztja. Ha
pedig zsarnok, akkor egyben kzellensg is, s ezrt az ellene folytatott hbor igazsgos.
A kzellensget ugyanis brkinek jogban ll elpuszttani. Ez all kivtelt jelent, ha a kirly
hajland tlszk el llni. A kirly tekintlye ugyanis a trvnybl ered [lex facit regem],
amely magnak a trsulsnak is az alapja. A trvny hatalmasabb a kirlynl, a np pedig hatalmasabb a trvnynl; kvetkezskppen az tletet a np mondhatja ki (DJRS 34). Ez mr
csak azrt is gy van - hangslyozta -, mert ha a np ltal megnyilvnul tbbsg trvnyt
hozhat s hivatalokat alkothat, akkor ebbl az is kvetkezik, hogy joga van a trvnykezsre
is. Egybknt is: a bri hivats is a trvnybl ered, s a br rangja nem rt a trvny tekintlynek. Egy ilyen perben teht a kirly - akinek a tekintlye [autoritsa] a trvnybl ered
- vgs soron sajt magt tli el.
2.7.8. Egyhzszervezsi elvek Az egyhzszervezsi elveknek rszben teolgiai, rszben
politikai, rszben pedig jogi pedigrjk" van. Ezek a struktrakpz s hatskrket meghatroz elvek ugyanis elvlaszthatatlanok bizonyos teolgiai nzetektl (ilyen pldul a
lthat" s lthatatlan" egyhz elvlasztsa vagy sszekapcsolsa), s olyan pontostsokra szorulnak, amit egyfell az adott egyhz sajt bels normarendszere (felekezeti egyhzjog),
msfell pedig a vilgi hatalom hatroz meg (az jabb idkben az n. llami egyhzjog keretben). A technikk s igazolsok rendkvl eltrek, a tendencia viszont az - br ez all
lteznek fontos kivtelek -, hogy a keresztny flekezetek mint intzmnyek megprblnak
levlni az llamhatalomrl.
Az albbiakban elszr a katolikus, majd a protestns egyhzszervezsi modellek fbb
elveit ismertetetem.
A katolikus [katholikosz, egyetemes] jelz arra is utal, hogy ez az egyhz nem terleti alapon
szervezdik, hiszen a vallsalapt is avgett rkezett e vilgra, hogy elvegye e vilg bneit".
Az egyhztagokat Krisztushvknek vagy - egyszerbben - keresztnyeknek nevezik. A hagyomny szerint mr az skeresztnyek egyhza [ekklszi] is hierarchikusan szervezett volt.
Az skeresztnyek ugyanis elismertk Szent Pter tbbi apostollal szembeni elsbbsgt, hiszen egyedl volt az, aki a hatalmt kzvetlenl a vallsalapttl, Jzus Krisztustl kapta:
n is mondom neked: Pter vagy, erre a sziklra [ti. Pter = szikla] ptem egyhzamat...
Neked adom a mennyek orszga kulcsait. Amit megktsz a fldn, a mennyben is meg lesz
ktve, s amit feloldasz a fldn, a mennyben is fel lesz oldva" (Mt 16,18-19).
A hierarchikus struktra a II. szzadra mr vilgosan kiplt. E korai egyhzban is elklnltek egymstl a megkeresztelt laikusok [laikoszk, vagyis a nphez tartozk], valamint
a megkeresztelt s felszentelt klerikusok [klrosz, vagyis a kivlasztottak]. Utbbiak kzl vlasztjk a pspkt [az episzkoposzt]. A pspkk szentels kzrttellel trtnik, ezzel is jelezve, hogy azt a hatalmat, amit gyakorolnak, az apostolokra s a vallsalaptra vezetik vissza
[successio apostolica]. A pspksgek kpezik egyhzi hierarchia legfontosabb elemt.
86

A ppa valjban egy a pspkk kzl, de primus inter pares [els az egyenlk kztt].
Mivel az els ppa, Szent Pter (3 3-67) Rma pspke volt, akit ott is temettk el, e vros
lett a katolikus egyhz kzpontja. A ppa nem uralkodik" az egyhz felett, hanem Isten
vicariusa [helytartja]. Tisztsgt ugyan vlaszts tjn nyeri el, de legitimcija" a teolgia
szerint nem innen fakad. A ppasg azonban az idk folyamn nll hatalmi tnyez is
lett, s a vilgi hatalmakkal olykor rendkvl kilezett kzdelmet folytatott. A mra kicsiny
mretre zsugorodott egyhzi llam terlete s javainak rendezsre az 1929-ben kttt
laterni konkordtumban kerlt sor.
Br Luthernek eredetileg nem llt szndkban az, hogy a hierarchikus egyhzszervezetet megbolygassa, a varratlan knts" (v. Jn 19,23-24) s sztszakadt reformci vgl katolikus egyhz kebeln kvli - egyhzszervezeti jtsokat is hozott.
Luther s hvei, az evanglikusok (evanglium-kvetk) az skeresztnyek gyakorlathoz
kvntak visszatrni. Az egyetemes papsg elvt meghirdetve eltrltk a laikusok s klerikusok kztti klnbsget s elutastottk a ppa fennhatsgt is. A monarchira emlkeztet
katolikus egyhzszervezettel szemben e felfogs - ltalban - az egyhzi npszuverenits elvt lltotta a kzppontba, amit a reformtorok a vilgi (vagyis nem klerikus") s vlaszts
tjn hivatalba lp vezetk fellltsa rvn prbltak megvalstani.
Mivel Luther maga nem dolgozott ki egyhzszervezsi elveket, ennek megfelelen e feladat kvetire hrult. gy az evanglikus egyhzak vilgszerte vltozatos szervezeti formkat
ltenek.
Klvin predesztinci-elmlete befolysolta az egyhzszervezsi elveket is. A predesztinltak alkotjk a lthatatlan egyhzat. A lthat egyhz ezzel szemben a hvk kzssge; azok
is, akiket Isten az dvssgre rendelt, s azok is, akiket nem. Szemben a katolikusokkal, akik
gy gondoljk, hogy egyhzuk una et sancta [egy s szent], vagyis abban lthat s lthatatlan egyhz egyszerre van jelen, a klvinistk az egyhzat - legalbbis bizonyos rtelemben profn, evilgi intzmnynek tekintik.
A reformci mozgalma eltrbe lltotta az egyhzkzssg fogalmt, ami a klvini egyhzszervezsi elemletben nll, egsz s befejezett (lthat) egyhznak szmt, fggetlenl
annak nagysgtl. Az egyhzkzsgek struktrjt, egyebek mellett az egyhzkormnyzatba
val vlaszts mechanizmust is a Genfi egyhzalkotmny (1541) tartalmazza. Eszerint elvlik
egymstl a lelkszi s a presbiteri tisztsg: az elbbi hitleti funkcikat gyakorol; az utbbi
pedig az egyhzkormnyzsba bekapcsold kztiszteletnek rvend, vlasztott vilgi tisztvisel. Amennyiben tiszta vlasztsos rendszerrl van sz, az egyhzkzsg a vilgi hatalmat
majdnem tkletesen kizrhatja; a trtneti krlmnyek azonban ltalban gy alakultak,
hogy a genfi plda egyedlll maradt.
2.7.9. llami s egyhzi hatalom, llamegyhzak s a ius reformandi Azzal, hogy a
reformtorok szaktottak a ppasggal, az llami s az egyhzi hatalom viszonynak j perspektvi nyltak meg. Az egyhzszervezetbl val kiszakads kzvetlenl azt jelentette, hogy
- fleg miutn az augsburgi vallsbke (1555) rgztette a cuius regio, eius religio [aki a fld,
az a valls] elvt - a rmai katolikus pspkknek megsznt az egyhzmegyjk terletn l protestnsok feletti joghatsga. Az llamhatalom szemszgbl nzve az elszakads
rszleges emancipcit is jelentett: az llam nll erklcsi fogalomm vlt, noha maguk
a reformtorok mg nem gondoltk azt, hogy ne lenne vallsi intzmny. Az gy kialakult
j helyzetet Ernst Troetsch a kvetkezkppen mutatja be: A protestantizmus megszabadtotta minden rend s rang jogi s hierarchikus ktttsgtl az llamot; azt hirdette,
hogy az llamot tekintsk Isten kzvetlen szolglatnak". Amg az elmlet hezitlt, a hatalom cselekedett: a vilgi uralkodk - az abszolt szuverenits elmleteivel igazolva ki87

terjesztett hatalmukat - legtbbszr bekebeleztk a korbban a katolikusok joghatsga al


tartoz terleteket s sokszor egyszeren elfoglaltk a megresedett" egyhzvezeti helyeket. Br nem mindenhol, de sok helytt kialakultak az llamegyhzak. Az egyhzszervezetre
vonatkoz egysges elmlet hinyban, az uralkodk trnyerse nem tkztt klnsebb
elmleti akadlyokba. gy azutn a Hobbes hres mvnek cmlapjra kerlt hres fametszeten Leviatn egyik kezben kardot, a msikban pedig pspki botot tart. S ezen sokan mr
nem tkztek meg. St, az egy s oszthatatlan vilgi hatalmat kifejezetten a vallsi trelem
garancijnak tekintettk.
Ksbb a luthernus tudsok az llam s az egyhz viszonynak ngyfle rendezsi technikja kztt tesznek klnbsget. Az episcoplis rendszerben a vilgi fhatalom birtokosa
egyttal summs episcopus [teljes hatskr pspk] is. E rendszerben - amely Anglira s
Svdorszgra, valamint az erdlyi szsz evanglikus egyhzra jellemz (ill. volt jellemz) a vilgi fhatalmat illeti meg az egyhz felett gyakorolt joghatsg is. Az llamegyhz egy
msik igazolsi formja a territorilis elv, amely szerint az llam felgyeleti jogot gyakorol a terletn ltez sszes termszetes s jogi szemly felett, idertve az egyhzakat is.
E felfogst tmasztja al a mr emltett a cuius regio, eius relegio elve is, melynek kvetkezmnyt Hug Grotius (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679) s Benedictus Spinoza
(1632-1677) abban lttk, hogy az abszolt uralkod gyakorol minden egyhzzal kapcsolatos funkcit. A consistorilis rendszerben viszont az uralkod megrzi vilgi szemlyisgt,
de a legfbb egyhzi jogostvnyok gyakorlsra (vagy csak a tancsadi tevkenysg elvgzsre) ltrehoz egy consistoriumox. [testletet]. A konzisztrium az evanglikus egyhzban
teolgusokbl s jogszokbl, hzassgi s fegyelmi gyekben pedig az egyhzkormnyzat
kpviselibl ll. Br jellegzetes szervezeti megoldsrl van sz - ami pldul az porosz
egyhzban is ismert volt -, olyan benyomst kelt, mintha az egyhz llami intzmny lenne,
hiszen a konzisztrium tlsgosan kzel ll" a vilgi hatalomhoz. Ezrt a nmet jogtudomny ltal kidolgozott societas-elv vagy kollegilis rendszer aximja inkbb az, hogy maga az
egyhz a hvek akaratbl ltrejtt kzssg. Az llam az egynek szabad trsulsa - lltjk
az e modellt kidolgoz gondolkodk -, s az egyhzak e trsasgon bell helyezhetek el. E
felett az llam felgyeleti jogot gyakorol. Ebben az esetben a jogkrk kett vlnak, mint egy
egyesletnl: a bels egyhzi jogostvnyok az egyhzat mint nll testletet illetik, a kls
jogostvnyokat pedig a vilgi uralkod mint szuvern birtokolja. E felfogs - melyet Smuel
Pufendorf (1632-1694) s Georg Ludwig Boehmer illesztettek elmleteikbe - az egyhzat
az llam analgijaknt gondolja el, melynek kvetkeztben a figyelem knnyen elsikkad a
sajtos vallsi jelleg felett.
Maga a refromci nem lezrt folyamat, a hvek s vezetk a reformlst szakadatlan
vgzik [ecclesia reformata semper reformand]. Az egyhzszervezet, a ritul s a dogmarendszer megreformlshoz" val jogot ius refromandinak nevezzk. Ha e jogot a vilgi hatalom
s az egyhzak kztti hatrvonalak kijllsre vonatkoz felsgjogknt fogjuk fel, gy azt a
jelenlegi jogrendszerek ltalban az alkotmnyban, valamint az llami egyhzjog keretben
rendezik.
E jognak hrom aspektusa van. Az els az egyhz-, illetve vallsvlaszts, valamint a dogmatikai krdsekben [ius in sacrum] val dntsekre vonatkozik. Kzenfekv, hogy az egyhzak sajt tagjaik vonakozsban e jogosultsgokat korltozzk: pldul a rmai katolikus
egyhz, melyet a megkeresztelt sajt akaratbl (teolgiai rtelemben) nem hagyhat el, gy
a szabad felekezet- s vallsvlaszts jogt az egyhztagok vonatkozsban nem ismeri el, s
knonjog ltal szankcionlt bncselekmnynek tartja. A reformtus egyhzjog szerint a dogmaalkots - ms szval a hitttelek meghatrozsnak joga - az egyhztagok sszessgt, s
annak kpviseletben a nemzeti zsinatot illeti meg. A vilgi hatalmak rgebben ritkn tar88

tottk tiszteletben a valls s egyhz szabad megvlasztsnak jogt: rendszerint kerltk a


dogmatikai krdsekben val llsfoglalst, de gyakori volt az egyhzi intzmnyrendszert
rint felsgjog [ius circa sacra] llam rszrl trtn fenntartsa. Msodszor, a ius reformandi
a felekezetek sttusznak meghatrozsra vonatkoz llami jogostvny. A linzi bke (1647)
pldul elrta, hogy az egyes egyhzak vlasszanak meg bizonyos elljrkat. Ujabb hazai
szakirodalmunkban Rcz Lajos e jogkr szablyozsnak kt szlssges pldjt emlti. Az
egyik vglet - melyet az Egyeslt llamok alkotmnynak els kiegsztse testest meg teljes mrtkben kizrja az ilyen rtelemben vett ius reformandi gyakorlst. Eszerint nemcsak az llami vallsalapts [establishment clause] tilos, hanem brmilyen jogi akadly lltsa
a valls szabad gyakorlsa el [free exercise clause]. Ennek tkletes ellentte az Ecclesia Anglicana Egyeslt Kirlysgban honos eszmnye. Az angol llamegyhzban ugyanis az uralkodt
s a parlamentet egyttesen illeti meg a ius reformandi gyakorlsa. S vgl, a ius reformandi
krbe tartozik az egyhzi vagyon llami szablyozsa is, gy a felekezetek javainak llamostsa [saecularisatio], illetve az adhat kedvezmnyek kre. A katolikus egyhz esetben ezt az
llam s a Vatikn ltal kttt nemzetkzi szerzdsek, konkordtumok rendezik.
2.7.10. Az ellenreformci Az augsburgi bktl (1555) a vesztfliai bkig (1648) terjed korszak szoksos, br nem egszen tall elnevezse az ellenreformci. A protestnss
lett orszgok lakosainak a katolikus egyhzba trtn erszakos visszatrtse ugyanis csupn
az egyik, s mg csak nem is a legfbb vonsa e kornak. Tmeges rekatolizlsra csak Franciaorszgban s az osztrk Habsburgok uralma alatt ll terleteken kerl sor. Itliban, az
aranykort l Spanyolorszgban s Nmetalfldn, valamint a fejldsnek cscspontjra jut Erzsbet-kori Angliban ilyen rtelemben nem lehet ellenreformcirl beszlni. A
kort inkbb a vallsi trelmetlensg s a vallsi hbork, a katolikus egyhzat pedig a szakts
utni bels megjhodsra tett erfesztsek jellemeztk.
E korban j szntrrel gazdagodott a jog- s llamblcselet is: az egysgesl Spanyolorszg lpsrl-lpsre olyan nagyhatalomm vlt, amely uralma al hajtotta a nemrgiben
felfedezett tengerentli terletek jelents rszt. A prosperl gazdasg elnyei az egyetemi intzmnyrendszerben is reztettk hatsukat: a szellemi kzpontknt szmon tartott
salamancai egyetemen pldul ezidtjt mr tbb, mint hatezer dik tanult. Az intellektulis
elit olyan doktrnt dolgozott ki, amelyekkel a nagyhatalmi ignyeket is igazolni lehetett, s
vitiknak (pldul a rabszolgasg igazolhatsgval kapcsolatban) hossz tv kvetkezmnyei is voltak A spanyol t" Eurpa ms trsgeihez kpest annyiban sajtos, amennyiben
- szemben pldul az itliai vrosllamokban mvelt politikai filozfival - jellegzetesen keresztny s univerzalisztikus jelleg volt. Az itliai Nicol Machiavelli (1469-1527) pragmatikus, vagyis a hatkonysgra s sikeressgre pt elmletvel szemben a spanyol gondolkodk - megrizve az arisztotelszi hagyomnyokat - tovbbra is a paedetikus [az ernyes
letre trtn nevelst clul tz] morlfilozfia teoretikusai maradtak. Kzenfekv volt az
is, hogy a nemzetkzi jog, a ius gentium elmletei is itt nyerjk el els megfogalmazsukat, hiszen a kzpkori vilgrend s a felemelked - nemzetllami jelleget lt - birodalom kztti
hasadkot a valls nmagban mr nem tudta kitlteni.
E msodik skolasztiknak" is nevezett szintetizl irnyzat lnyegesen klnbztt a reformci eltt virgz skolasztiktl. Megvltozott az egyetemi tananyag": Petrus Lombardus helyett Aquini Szent Tams Summja lett az a corpus, amit a professzorok tanulmnyoztak, rtelmeztek s kommentltak. Salamancban Francisco de Vitoria (1483/1492-1546) j
oktatsi mdszert honostott meg, amely szmos tekintetben megellegzte napjaink egyetemi gyakorlatt is. Szemben a korbbi szbelisggel, a zsfolt eladtermekben megtartott
relectii [nagyeladsai] diktlssal vettk kezdetket, az Eurpa minden tjrl odasereglett
89

hallgatk pedig jegyzeteltk azt. Ily mdon az ismeretek sokkal pontosabb vltak s szlesebb krben elterjedtek. Az egyetemen az rtelmezs s kommentls a renesznsz humanizmus szellemben, meglehetsen szabadon trtnt. A filozfusok e tevkenysgt tbb
mr nem az argumentum ex auctoritate [a szerz tekintlyre utal rv] irnytotta, hanem az
sszersg s rendszerszersg. Trekvsk arra irnyult, hogy - a hangslyok thelyezsvel s egyes tziseik elvetse rvn - harmonizljk a korbbi skolasztika kt f iskoljnak
tekintett modern felfogst" [via moderna], vagyis az ockhamizmust s a rgi felfogst" [via
antiqud\, vagyis a tomizmust. A szintzis megalkotsakor knnyedn idztek brkitl - scotistktl, tomistktl, ockhamistktl - hiszen gy vltk: schola non affectat [az iskola nem
befolysol].
A legtbb professzor a jezsuita rend [Societas Jesu, Jzus Tarsasga (SJ)] tagja volt. E
rendet, mely az ellenreformci egyik intzmnyes kerett adta, a becsvgy nemes katonaemberbl az alcalai, salamancai s prizsi egyetemeket megjrt hittuds, Loyolai Szent
Ignc (1491-1556) alaptotta. A hrom szoksos szerzetesi fogadalom (tisztasg, szegnysg, engedelmessg) mellett a jezsuitk negyedikknt vllaljk a ppnak val felttlen engedelmeskedst. E specilis elktelezettsg nyilvn hatssal volt az e rend soraiba tartoz
blcselk gondolkodsra. rsaiknak egykor hrmas gyakorlati clja volt: a militns protestantizmussal - gy pldul a monarchomachok tanaival - szembeni fellps, az jonnan
szlet szuvern llamok egyms kztti viszonynak rendezse, valamint a ppa egyetemes
jogkatsgriak igazolsa. Ma a rend tagjai inkbb szocilis tevkenysgkkel, valamint ms
keresztny felekezetekkel s vallsokkal folytatott prbeszdekkel jrulnak hozz az egyetemes kzjhoz.
2.7.11. Francisco Surez A legnagyobb tekintlyre a Francesco de Vitoria (1483/1492
1546) ltal alaptott n. salamancai iskola kpviseli tettek szert. Az iskola tagjai - Domingo de Soto (1495-1560), Fernandes Vsques de Menchaca (1512-1569), Louis de Molina
(1535-1600), Jan de Mariana (1536-1624) s Gbriel Vasques (1549/51-1604) - krbl
a doctor eximiusnak [kb. kimagasl, egyedlll, jeles tant, aki az sszes eddigi egyhzatya
ernyt egyesti] is nevezett Franciso Surez (1548-1617) fejtette ki a legteljesebb s legbefolysosabb elmletet.
A jogsz Surez lett a harmnia, elmletnek utlett viszont a megosztottsg jellemezte. Szmos egyetemen (Coimbra, Salamanca Rma) tantott, egy jezsuita misszi tagjaknt jrt Knban, s eklektikus (a teolgitl, a logikn t az igazsgos hbor tanig terjed)
letmvet hagyott htra: mveinek sszkiadsa (eddig) 23 ktet. Ezek tanulmnyozsra mr
a XVII. szzadi spanyol egyetemeken Surez-osztlyok" alakultak, melyeket aztn betiltottak. Ez annak a jele, hogy a felemelked szuvern hatalmak veszlyesnek tltk tanait. S
valban: a prizsi Parlament betiltotta mveit, Londonban pedig - minthogy az isteni jogon
uralkod kirly helyett a np konszenzust tekintette az igazsgos politikai rend alapjnak kirlyi parancsra nyilvnosan elgettk a De defensione fidei catholiae [A katolikus hit vdelmben] cm munkjt.
Az ellenreformtorokban, gy Surezben is, sokan a modern alkotmnyos rend elmletnek megalapozit tisztelik. A brit eszmetrtnsz, Quentin Skinner (sz.: 1940) szerint viszont e nzet mindssze annyiban igazolhat, amennyiben rsaikat kronolgiai rtelemben
visszafel" (vagyis a modernek" fell) olvassuk. Az alkotmnyossg ksbbi teoretikusai
tnyleg szmos tzist tvettek tlk; John Locke (1632-1704) pldul elfogadta, hogy az
emberi trvnyeknek sszhangban kell llniuk az sz trvnyeknt" s az isteni akarat kifejezdsnek felfogott termszetjoggal. Ugyanakkor az is igaz, hogy az ellenreformtorok
rsait - amint Skinner bizonytja - mgis inkbb az abszolutista perspektva jellemzi.
90

Arisztotelsz nyomn Surez azt tantotta, hogy az ember trsas lny, akinek az egyttls a termszetbl fakad [hominem esse animal sociale, et naturaliter rectaque appetere in communitate vivere] (LDLIII, 1,3) Ugyanakkor hozztette: klnbsget kell tenni a termszetes
emberi sokasg, vagyis a sok ember, valamint a meghatrozott politikai clt ttelez kzs
megegyezs alapjn egybegylt sokasg kztt (LDL 1,165). Az elbbi mindssze a hatalom
lehetsgvel rendelkezik, nem rejlik benne a trvny megalkotsnak kpessge s nincs
szksge uralkodra. Nem gy a politikai trsadalomban. Amikor a kzssg beleegyezst
adja, hogy egy valdi politikai trsadalom jjjn ltre, a tagok - az uralkod trnra emelsnek aktusa rvn - egy j hatalmat, az imprium hatalmt teremtik meg. Ez viszont nem az
emberi termszetbl fakad, s csak akkor jelenik meg, amikor a tkletes trsasgot [societas
perfecta] megalkotjk. A tagok szabad dntse teht mint hat-ok alaktja ki az llamot. A
dnts explicit deklarciknt fogalmazdik meg s kt rszbl tevdik ssze: rszint egy erklcsi aktusbl, melynek keretben megegyeznek abban, hogy egytt kvnnak lni, rszint
pedig egy alvetsi aktusbl, melyben elfogadjk, hogy egy autorits (Sureznl ez minden
esetben egy uralkod) utastsa szerint lnek majd.
Surez - miknt az ellenreformci gondolkodi ltalban - teht az uralkodi abszolutizmus talajn llt. tvette pldul Aquini Szent Tamsnak az uralkod korltozhatadansgrl [legibus solutus] szl ttelt is. Ockham kvetinek npfelsg-elmletvel szemben
azt lltotta - egybknt Sassoferati Bartolus-szal (1314-1357) vitzva -, hogy az uralkodi
hatalom eredete nem delegls vagy jogtruhzs, hanem a hatalom elidegentse., melynek
nyomn az teljes mrtkben tszll az uralkodra. E szerint a szabad npnek az uralkodt
trnra emel aktusa nemcsak az eredeti szuverenits tszllst, hanem annak - sajt szemszgkbl nzve - hatlyon kvl helyezst" is jelenti.
Surez szerint - s ennyiben llspontja kifejezetten ortodox volt Padovai Marsilius s
William Ockham nzeteihez kpest - a ppnak mint spiritulis hatalomnak legalbb kzvetve, evilgi hatalma is van. A spiritulis hatalom kezben ugyanis a vilgi hatalommal szemben
nem csak az interdiktum szolglhat fegyverknt, hanem lhet az evilgi bntetsek eszkzvel
is, st akr odig is elmehet, hogy elmozdtsa a kirlyt trnjrl s felmentse az alattvalkat
hsgeskjk all.
Az abszolutista perspektvt kiegyenslyozza a spanyol teolgus ellenllsi elmlete. Az
n. lpor-sszeeskvs" utn - az angol parlamentet lltlag megprbltk felrobbantani
(1605) - 1 . Jakab (1603-1625) szigor hsgesk ttelre ktelezte katolikus hit alattvalit:
Surez a De defensio fidei catholica [A katolikus hit vdelmben] cm munkjban a hsgesk
ellen foglalt llst. A krds az volt, hogy az eretnekk vlt kirlynak tett hsgesk vajon
ktelezi-e az alattvalt.
Surez elmletnek kzppontjba e vonatkozsban a szubjektv jogok tana, klnskppen az lethez val jogot kerlt. Azt lltotta, hogy e jogrl nem lehet lemondani, hiszen ha
a kzssg el is idegentette szuverenitst, az nfenntartshoz val joga [iussuum conservare]
mg megmarad. Vagyis szerinte az ellenllshoz val jog az nvdelem szubjektv (egyni)
jognak prja, s e jog megilleti a kzssget is, trvnyess tve a fejedelemmel val szembeszeglst, st, vgs soron, letnek kioltst is: s amennyire szksges az emberi trsulsok
megrzse, ahogyan azt az emberi termszet kvnja, e felhatalmazs (ti. az nfenntarts joga) a termszetjogbl mint szksges felhatalmazottsg szrmazik" [et cum sit necessarius ad
conservationem bumana societatis, quarn ipsa humana natura appetit, etiam hoc titulo est ex iure
naturalitalem potestatem exigente] (Def. 111,1,7).
Miknt Szent Tams, Surez is a zsarnoksg kt tpusa kztt tett klnbsget: tyrannus
quod titulum, vagyis cm szerinti zsarnok az, aki nmagt teszi kirlly, a tyrannus a regimine viszont trvnyes r, m zsarnoki mdon kormnyoz. Az ellenllsi jog korltjt s az
91

uralkod lettelnek" kivteles lehetsgt ugyanakkor csak a kzssg klns veszlyeztetettsge teremti meg. gy ha az uralkod nem visel agresszv hbort a kzssg tagjaival
szemben, s a kzssg lete nem forog igazn veszlyben, hanem csak ms, kevsb rtalmas
mdon okoz krt, a kzssgnek jmboran trnie kell.
Arra krdsre, hogy ki gyakorolhatja a lettel jogt ktfle vlasz adhat. Surez - egyes
radiklisan npprti kortrsaival szemben - azt hangslyozta, hogy erre csak a kzssg egszt kpvisel testlet jogosult. A tyrannus quod titulum azonban - ha msknt nem lehet a
zsarnoktl megszabadulni - brki ltal meglhet (Def. VI,4,7).
Surez tevkenysge a nemzetkzi jog tudomnya szempontjbl is kiemelked volt. E
tekintetben formba nttte, szintetizlta s elmlytette a salamancai iskola tagjai ltal kifejtett tantst.
Az llamok - feltve, hogy politikai kormnyzattal, igazsgszolgltat s knyszert hatalommal rendelkeznek (LDL 1,6,19) - nmagukban tkletes trsasgok [societas perfecta]
ugyan, de lteznie kell egy ezeket fellel egyetemes vagy egyetlen kzssgnek" [una respublica], mely az egyetemes kzj biztostsra vllalkoz erklcsi s politikai egysg. E cl
elrst leginkbb a termszetjog szolglja, gy az tekinthet a nemzetkzi jog vgs forrsnak. A termszetjog - Surez via antiquat s a via modernat szintetizl defincija szerint
- ktelez ereje az isteni akaratra vezethet vissza, tartalma pedig termszetes rtelemmel
ismerhet fel. A termszetjog parancsait felismer termszetes rtelem mellett fontos szerephez jut - hangslyozta - a kzssget alkot llamok egybecseng akaratbl eredeztehet gyakorlatnak, a nemzetkzi szoksjognak is. Ezzel Surez a ius gentiumot bizonyos
rtelemben mris fggetlentette a termszetjogtl, lehetv tve ezzel a nemzetkzi jog
mint diszciplna tgondolt kidolgozst, amit ksbb a msodik skolasztika gondolkoditl
sokat mert Hug Grotius (1583-1645) vgzett el.
Ebben az elmleti keretben fejtette ki Surez az igazsgos hbor [ius ad belli] tant is.
Egy hbor csak akkor igazsgos, ha azt legitim hatalom indtja, igazsgos okbl, a hadi
cselekmnyek pedig megfelelek s arnyosak. S mg ilyen hbor is csak akkor indthat,
ha az adott llamot srelem ri vagy azt az rtatlanok vdelme indokolja. Az nvdelem
abban az esetben igazolhat hbors cselekmnyt, ha van esly a sikerre s a tovbbi vronts
elkerlsre. Megelz csaps pedig kizrlag a tmadsra kszl zsarnokra mrhet.

2.8. Keresztny politikai gondolkods a XIX-XX. szzadban


A XIX-XX. a keresztny politikai gondolkods rszint intzmnyi keretek kztt, nevezetesen a katolikus egyhz trsadalmi tantsban, rszint apolitikai gyakorlatban, vagyis klnfle
keresztny rtkekre hivatkoz szocilis mozgalmak s prtok programjaiban, rszint pedig
nll filozfiai elmletek alakjaiban lt tovbb.
Minthogy a vallsos vilgnzet s a trsadalmi berendezkedsre vonatkoz megltsok
metszetbl kiboml gondolatrendszerek nemcsak a katolikus hithez kapcsoldnak, ezrt
ha a katolikus mellett a keresztny" jelzvel ms felekezetekre (egyhzra) is utalunk, vagy
figyelmnket a keresztnysg mellett ms vallsokra is kiterjesztjk, ennl gazdagabb kp
trul elnk.
S mg a katolikusokat illeten is elmondhat, hogy - a kor viharos esemnyei s az eltr trtnelmi-ideolgiai hagyomnyok miatt - az intzmnyi, a gyakorlati-politikai s a
filozfiai aspektus nem volt mindig harmonikus. Igaz ugyan, hogy a keresztny rtkekre
hivatkoz politikai mozgalmak leggyakrabban a katolikus egyhz trsadalmi tantsbl me-

92

rtettek (pldul Nmetorszgban), m sokszor - rszben (gy a Benelux-llamokban) vagy


egszen (elssorban Latin-Amerikban) - el is trtek attl.
Ugyanez a helyzet a keresztny rtkekre ilyen vagy olyan formban hivatkoz gondolkodkkal is. Az Aquini Szent Tams rksgre is pt John Finnis (sz.: 1940) jogfilozfiai munkssga pldul harmonikusan illeszkedik a katolikus egyhz trsadalmi tantshoz,
m nem felttlenl egyezik meg azzal, amit a kzp- s kelet-eurpai keresztnydemokrata
gondolkodk vallanak. A kortrs konzervatv politikai retorika viszont annak ellenre is elszeretettel hivatkozik a magt katolikusnak nevez Carl Schmittre (1888-1985), hogy annak
szinte egyetlen olyan tzise sem volt, amit a katolikus egyhz elfogadott volna.
2.8.1. A katolikus egyhz trsadalmi tantsa A XIX. szzad msodik felben a katolikus egyhz felismerte, hogy a tmasz nlkl maradt tmegeket a nyomaszt trsadalmigazdasgi helyzet vdtelenn tette a klnbz vallsellenes, politikailag szlssges mozgalmakkal szemben; hogy e helyzet kialakulsban a kapitalista gazdasgi rend jtszotta a
legfbb szerepet; s hogy az rtelem s hit sszhangjt csak akkor kpes tovbb rizni, ha
rtall egy olyan filozfia rendszerre, amely kpes kzvetteni a modern trsadalom gyakorlata
s a teolgia kztt. gy fedezte fel jra s kanonizlta" Aquini Szent Tams tanait, s ezekre ptette r azt a tanrendszert - bevett elnevezse szerint: az egyhz trsadalmi tantst
-, amely a vilg dolgaira s az abban l ember helyesnek tartott magatartsra vonatkoz
llsfoglalsokat rgzti.
2.8.1.1. Elzmnyek Az egyhzi tanrendszer tbb vonatkozsban is azokbl az elmletekbl ntt ki, amelyek a XIX. szzadi katolikus szocilis mozgalmak teoretikus megalapozst jelentettk.
Ilyen volt pldul Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877) mainzi pspk ltal letre hvott mozgalom, mely a szocilis reform gondolattl a modern - a karitatv
tevkenysgen tl a szakszervezetek keresztny alapon trtn megszervezst is clul tz,
az rdekvdelmet a termszetjog alapjn igazol - szocilpolitika kifejtshez jutott el. Ketteler - aki egyarnt elutastotta liberalizmust s az uralkodi abszolutizmust, s akit egyesek
(nyilvn igazsgtalanul) katolikus kommunistnak" titulltak, XIII. Le ppa (1878-1903)
azonban nagy eldjnek" nevezett - gy vlte, hogy mivel a tke nincs tekintettel az rdekvdelem jogra, a szocilis krds megoldsa vgett az llamnak be kell beavatkoznia a
gazdasgi viszonyokba. A nmet Adolf Kolping (1813-1865) a legkiszolgltatottabb rteg,
az ipari tanul ifjsg helyzetn egy mozgalom (az n. katolikus legnyegyletek) megszervezsvel kvnt segteni; Franciaorszgban pedig a Sorbonne professzora, Antoine-Frdric
Ozanam (1813-1853) az egyetemi ifjsg szmra szervezett egyesleteket.
Franciaorszgban egybknt a L'Avenir cm folyirat kr csoportosul liberlis gondolkodk - Flicit de Lammenais (1782-1854) vezetsvel (aki 1834-ben elhagyta az egyhzat) - az egyhz fltt gymkod llam ellen kzdttek, felemelve szavukat az oktats
szabadsgrt s a szabad vlemny-nyilvntsrt is. A volterinus kznsg eltt tartott
n. notre-dame-i konferencia-beszdeivel sokat tett a francia egyhz jjszletsrt a domonkos szerzetess lett Jean-Baptiste-Henri Dominique Lacordaire (1802-1861) is.
Angliban - a katolikusok 1829-es emancipcijt kveten kibontakozott clergymanekbl ll oxfordi mozgalom ln - John Henry Newmann (1801-1890) az n. disztributizmus tanait fejtegette, melyekben (a jval ksbb, 1926-ban megalakult Distributist League
megfogalmazsa szerint) kt cl kapott klns hangslyt. Az egyik a tulajdonvdelem, ami
az elnyom rezsimekkel szemben garantlja az egynek s csaldok fggetlensgt, a msik a
tke helyesebb elosztsa a termelsi eszkzk magnkzben tartsa mellett, mely az egyetlen
93

lehetsges mdja, a magntulajdon vdelmnek. Az oxfordi mozgalom szocilis s erklcsi


felfogsa harmadik utas" volt, vagyis egyarnt elutastottk a liberalizmust s szocializmust.
Magyarorszgon az evangliumi szocializmus egyik legbefolysosabb elmlett Prohszka Ottokr (1858-1927) fejtette ki. Prohszka - akit kortrsai kzl sokan kritizltak, Ady
Endre (1877-1919) pedig kignyolt, s akinek mvei kzl nhny egyhzi indexre kerlt egyszerre kvnta elmozdtani a keresztnysg megjulst, a lojlis kirlyhsget s a np
szksgleteinek orvoslst. Mikzben lesen eltlte a kommunista tanokat, azt is hangslyozta, hogy az egyhznak bele kell nnie" a demokrciba. A politikai vitkban (a ppai
lobog szne miatt) olykor srgknak" nevezett keresztnyszocialistk fldbirtokreformot
s szocilis trvnyhozst srgettek. Szellemi vezetjk Giesswein Sndor (1856-1923), a
megbkls s az antiszemitizmus elleni harc egyik szszlja volt
2.8.1.2. A tants jellege, forrsai s fejldse A katolikus egyhz trsadalmi tantsa a ppai krlevelekbl (enciklikk) ismerhet meg, de fontos forrsai a II. vatikni zsinat
n. konstitcii is. Az enciklikk cmzettjei els sorban a laikus egyhztagok, s jabban pedig
minden jakarat ember". Trgyuk rendszerint valamilyen aktulis krds: a Rerum Novarum (1891) az osztlyharc elutastsval, a Quadragesimo Anno (1931) a trsadalmi csoportok
diktatrkkal szembeni vdelmvel, a Pacem in terris (1963) pedig fleg a bke s az emberi
jogok vdelmvel foglalkozik. Cljuk az, hogy cmzettjeik maradand elvek fnyben" alkossanak objektv tletet" a trsadalmi valsgrl, s a krlmnyek adta lehetsgekhez
kpest a lehet legjobb konkrt intzkedst" tegyk meg az igazsgtalansgok elkerlse s
a szksges politikai, gazdasgi s kulturlis vltozsok elsegtse rdekben".
Az egyhz trsadalmi tantsban sszefoglalt tanok tartalma filozfiailag s etikailag tgondolt. Azokon keresztl azonban az egyz nem tvedhetetlen jelleggel szlal meg. E tanrendszert azzal a szndkkal fogalmazzk meg ugyan, hogy a cmzettek pozitvan fogadjk
s engedelmeskedjenek az abban foglaltaknak. Ezekhez az egyhztagok azonban nem felttlenl kell teljesen vgrvnyesen viszonyulniuk. Vagyis nincs kizrva egyfell a vltozsok,
msfell a fenntartsok megttelnek a lehetsge, s teolgiai rveket hasznlva - a botrny
elkerlsvel - a cmzettek vitba is bocstkozhatnak azokkal.
E tanrendszer megalkoti egyfell hangslyoztk a tudomnyok autonmijt s a trsadalomtudomnyokkal val prbeszd fontossgt, msfell viszont felhvtk a figyelmet
arra is, hogy a tudomnyos vvmnyok ppgy alkalmasak az emberisg legmagasabbrend
rtkeinek elpuszttsra, mint azok szolglatra.
A tants fejldst kt szakaszra szoks felosztani. Az els a Rerum Novarumtl (1891tl) XII. Pius ppa (1876-1958) hallig tart, az n. zsinat utni" (II. vatikni zsinat 19621965) msodik szakaszt pedig XXIII. Jnos (1881-1963) ppv vlasztstl (1958) datljk.
Mg elbb a termszetjogi rvels volt a jellemz, utbb inkbb a kzj fogalmnak rszletes
kibontsa, a felttlen szolidarits, az emberi mltsg s az emberi jogok tiszteletnek hangslyozsa kerlt a tants kzppontjba, prhuzamosan a tamsi keretekbl val kilpssel.
2.8.1.3. Perszonalizmus, trsadalmi igazsgossg, szubszidiarits A tants koherencijt a fontosabb alapfogalmaiban s alapelveiben rejl erklcsi mag adja. Az alapfogalmak kzl a legfontosabbak (a) a szemly fogalma, s ennek rvn a szemlykzpontsg
(perszonalizmus) koncepcija, (b) a trsadalmi igazsgossg, (c) a szolidarits s a (d) kzj
eszmi, valamint (e) a szubszidiarits elve. Napjaink megnyilatkozsaira is figyelemmel ezek
kiegsztendk az egyetemes bke s az kumenikus, s vallsok kztti dialgus fogalmaival.

94

A szemly fogalma az individualizmus s a kollektivizmus egyarnt szlssgesnek tlt


felfogsa kztt kvn egyenslyt teremteni. A Gaudium et Spes (1965) szerint a szemly
tkletesedse s a trsadalom fejldse klcsnsen fgg egymstl" (GS 25).
E koncepcira a perszonalizmus filozfiai irnyzata, klnsen annak Jacques Maritain
(1882-1973) ltal kidolgozott vltozata hatott. A perszonalizmus kzponti lltsa az, hogy
a szemly felttlen, abszolt rtket kpvisel: [m]inden trsadalmi intzmnynek a szemly
az alapja, alanya s clja" (GS 25). A szemlyt ennlfogva semmilyen magasabbrendnek
vlt rtk oltrn, gy a trsadalom javrt sem szabad felldozni, hiszen a termszet arra
tant - hangslyozta a Mater et Magistra (1961) -, hogy az egyn elbbre val, mint a polgri
trsuls, olyannyira, hogy a polgri trsulsnak egyenesen az egynre, mint vgs cljra kell
irnyulnia" (MM 109).
A szemlyisg nrtknek az alapja - mutatott r a Pacem in Terris (1963) - az, hogy
minden ember rendelkezik a szemlyisg tulajdonsgval; azaz rtelemmel s szabad akarattal van termszete felruhzva" (PT 9). Az ember eszes mivoltbl fakad az emberi mltsg alapjaknt felfogott szabadsg (RH 17), gy a szemly sorsa nmaga dntsn mlik", s
cselekedeteinek urv vlik." (PSzE 1,107). A szabadsg e felfogsban nem valaminek a hinyra, magnrdekre, harcra vagy uralomra irnyul, hanem - a vlaszts kpessgn s kls
knyszer hinyn tl - a j cselekvshez val jogot jelenti. Akkor hiteles, ha az igazsggal
tisztessges viszonyban ll", s az erklcsi felelssg rzetn alapul.
A szemly - XXIII. Jnos (1958-1936) Mater et Magistra (1961) kezdet enciklikja szerint -egyszerre individuum s zon politikon, azaz lnyegnl fogva trsas lny" (MM 219),
hiszen - amint a Gaudium et Spes (1965) fogalmaz - termszete szerint tkletesen rszorul
a trsadalom letre", minthogy msokkal val kapcsolat nlkl sem meg nem lhet, sem
kpessgeit ki nem fejlesztheti." (GS 25,12). A szemly fogalmbl szinte termszetszeren
addott, hogy az egyhz trsadalmi tantsa - legalbbis a ksbbi enciklikkban (s ebben
nem kis szerepe volt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatnak megszvegezsben kzremkd Jacques Maritain befolysnak) - hangslyozza a szemlyeket megillet jogok
szerept. Az emberi jogok egyhzi Magna Chartjnak tekintett Pacem in terris (1963) enciklika kapcsolatokat keres azon vilgi jogi dokumentumokkal, amelyek egyetemes jelleggel
deklarltk e jogokat.
A XIII. Le ltal kiadott Rerum Novarum (1891) a szocilis krdseket az oszt igazsgossg [iustitia distributiva] alapjn javasolta megoldani, a XI. Pius (1922-1958) ltal kiadott
Quadragesimo Anno (1931) szerint viszont az llami s trsadalmi intzmnyeket a trsadalmi igazsgossgnak" [iustitia socialis] kell thatnia. Az igazsgossg e formja annyiban lp
tl - az egybknt Aquini Szent Tams tanaiban kifejtett - oszt igazsgossg elrsain, amennyiben az eloszts szigort a mltnyossgra s a szemly jogaira tekintettel javasolja
enyhteni. Az oszt igazsgossg alapjn ugyanis nem lehetne pldul igazolni a mindenkire
kiterjed trsadalombiztosts szksgessgt.
A trsadalmi igazsgossg eszmjt az egyhzi tantsba XI. Pius vezette be. A Quadragesimo Anno kezdet enciklika szerint a gazdasgi-trsadalmi fejldssel prhuzamos gazdagodsbl gy kell rszesteni az egyes embereket s csoportokat, hogy ne szenvedjen htrnyt a XIII. Le rtelmezsben tekintett kzrdek, ms szval, hogy a trsadalom egsznek java, a kzj srtetlen maradjon. A trsadalmi igazsgossgnak s jogszersgnek ez
a trvnye tiltja, hogy az egyik osztly [a gazdagok osztlya vagy a munksosztly] elzrja a
msikat a termels nvekmnybl val rszesedstl. ... Mindenkinek meg kell teht kapnia
a javakbl az t megillet rszt, el kell rni, hogy a megtermelt javak elosztsa a kzj, vagyis
a trsadalmi igazsgossg szablyainak megfelelen lljon helyre s azokhoz igazodjk" (QA
57-58).
95

A Gaudium et Spes (1965) kezdet zsinati konstitci a trsadalmi igazsgossgot a javak egyetemes rendeltetsnek elvvel kapcsolta ssze: Isten minden ember s minden np
hasznlatra sznta a fldet mindazzal egyetemben, ami hozztartozik. A teremtett javaknak
mltnyos arnyban kell teht eljutniuk mindenkihez, a szeretettl elvlaszthatatlan igazsgossg szablyai szerint. Brmilyen legyen is a klnfle s vltozkony krlmnyek szerint
s az egyes npek jogrendjnek megfelelen a tulajdon formja, a javak egyetemes rendeltetsre mindig gyelni kell" (GS 69).
A trsadalmi igazsgossg krdse szorosan sszefgg a magntulajdon igazolhatsgval. A Rerum Novarum (1891) a magntulajdont a termszetjogra vezette vissza. A magntulajdonhozval jog szerint termszet adta jog, az ember termszetben gykerez adottsg".
A Quadragesimo Anno (1931) viszont a magntulajdon ketts jellegt, nevezetesen egyni s
kzssgi rendeltetst, az egynre s a kzjra irnyul termszett emelte ki. Amg a munks s csaldja tisztes meglhetst szolgl javak esetben a tulajdon magn jellegt, addig
a nagy magnvagyon s a nagyvllalatok esetben a kzssgi jelleget s a tulajdonnal jr
erklcsi ktelessgeket hangslyozta (QA 45-48), s ebben az rtelemben nevezte a tulajdont
ksbb II. Jnos Pl ppa (1978-2005) a Sollicitudo Rei Socialis (1987) kezdet encikikjban
klcsnnek" vagy trsadalmi zlognak" (SRS 42). Ezzel sszhangban ll a magntulajdonnak a kzj rdekben trtn korltozsa is (QA 49), amit megerst VI. Pl ppa (1963
1978) 1967-ben kiadott, Populorum Progressio kezdet enciklikja is: a magntulajdon senki
szmra sem kpez abszolt s felttel nlkli jogot. Senkinek sem szabad a maga kizrlagos hasznlatra fenntartania szksgleteit meghalad javakat akkor, amikor a tbbiek mg
a szksges ltminimummal sem rendelkeznek" (PP 23).
A magntulajdonhoz val termszetes jogbl viszont - fogalmazott a Mater et Magistra
(1961) - nem kvetkezik, hogy az llam s ms kzssgi intzmnyek ne birtokolhatnnak
jogszeren termeleszkzket, klnsen, ha ezek birtoklsval olyan mrtk hatalom jr,
ami magnembernek a kz srelme nlkl nem engedhet t" (MM 116-117). Az egyhzi
tants a kztulajdon fogalmt tgan rtelmezi: kztulajdonba vtelrl ugyanis - hangslyozza II. Jnos Pl Laborem Exercense (1981) - csak akkor lehet beszlni, ha biztostva van a
trsadalom alanyisga, vagyis ha a trsadalom minden egyes tagja sajt munkja alapjn teljes
joggal trstulajdonosnak" tekintheti magt annak a nagy munkahelynek a megalkotsban,
amelyben maga is a tbbiekkel egytt dolgozik" (LE 68). E tulajdonforma esetben is az a
leglnyegesebb, hogy rvnyesljn a perszonalizmus elve, ti. hogy az ember megrizhesse
annak tudatt, hogy a sajtjban" dolgozik" (LE 71).
A szubszidiaritst a Quadragesimo Anno tette az egyhz tantsnak egyik alapelvv. Az
elv teolgiai alapja az emberi mltsg-, a trsadalomnak segteni kell ugyan tagjait, hogy emberhez mlt letet lhessenek, m e segtsg nem lphet tl egy bizonyos hatrt. A tmogatott szemlyeket s kzssgeket teht a trsadalmon bell nllsg illeti meg. Az elv azt
mondja ki, hogy amit az egyes egynek sajt erejkbl s kpessgeik rvn meg tudnak
valstani, azt a hatskrkbl kivenni s a kzssgre bzni tilos; ppen gy mindazt, amit
egy kisebb s alacsonyabb szinten szervezdtt kzssg kpes vgrehajtani s elltni, egy
nagyobb s magasabb szinten szervezdtt trsulsra thrtani jogszertlensg s egyttal
slyos bn, a trsadalom helyes rendjnek felforgatsa, mivel minden trsadalmi tevkenysg lnyegnl s bennerejl erejnl fogva segteni - szubszidilni - kteles a trsadalmi
egsz egyes rszeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat" (QA
79).
Ez az elv ksbb az Eurpai Uni jognak egyik alapelve lett, igaz mdosult jelentssel.
Az Eurpai Kzssgekrl szl szerzds szvege szerint a kizrlagos hatskrbe tartoz krdsek kivtelvel a Kzssg a szubszidiarits elvnek figyelembevtelvel csak akkor
96

jr el, ha a javasolt intzkeds clkitzseit - azok terjedelme s hatsa miatt - a tagllamok


nem tudjk kielgten megvalstani, s ezrt a kvnt eredmnyt a kzssg aktusa hozhatja ltre." Ez azt jelenti, hogy az Uniban a dntseket a polgrokhoz a lehet legkzelebbi
szinten hozzk." Megjegyzend persze, hogy mg a szubszidiarits elvre tekintettel sincs
visszat azon jogalkotsi hatskrk tekintetben, amelyeket az Uni mr megkapott. Fontos kiegsztse az elvnek az is, hogy a szubszidiarits elve alapjn az Uni csak akkor tesz
lpseket, ha s amennyiben a javasolt lpsek cljai nem rhetk el elgsges mrtkben a
tagllamok ltal.
2.8.2. Modern keresztny politikai mozgalmak A keresztnyek, akik egyszerre egyhztagok s a kzj mellett elktelezet polgrok is, szmos mdon s formban vesznek rszt
a modern politikai letben: gy vannak kzttk konzervatvok, liberlisok s szocialistk is.
A XX. szzad msodik felben azonban kt mozgalom - az eurpai keresztnydemokrcia s
a latin-amerikai felszabadtsi teolgia - klns figyelmet rdemel a politikai s trsadalmi
hatsok miatt.
A keresztnydemokrcia szellemi forrsai hasonlak a katolikus egyhz trsadalmi tantshoz: perszonalizmus, konzervativizmus, forradalom-kritika s gy tovbb. Eszmetrtneti rtelemben a keresztnydemokratk a XIX. szzad kt, polarizlt keresztny politikai
irnyzata - nevezetesen a trn s oltr szvetsgt kvn, Louis Gbriel Ambroise de Bonald (1754-1840) elmlete ltal fmjelzett tradicionalistk vagy ultramontnok, illetleg az e
szvetsget hatrozottan elutast, Charles Montalambert-rel (1810-1870) egytt szabad
llamban szabad egyhzat" kvetel liberlisok - kztti tkeress XX. szzadi folytati. A
keresztnydemokrcia a keresztnyszocializmust kvette (s ebben az rtelemben az egyhzszervezettl elklnl laikus mozgalomknt az evangliumi rtkekkel sszhangban ll
politikt kvnt, ill. kvn megvalstani), prtpolitikai rtelemben pedig a II. vilghbor
utn jelent meg (azon orszgokban, ahol a hagyomnyos konzervatv prtok tl kzel sodrdtak az autokrata s totatitrius rezsimekhez, s velk egytt buktak el).
A keresztnydemokratk vilgnzetileg elktelezettknt vesznek rszt a politikai letben
(a liberlisokkal szemben teht nem semlegesek), de elismerik az evilgi politikai szfra autonmijt s tiszteletben tartjk a modern trsadalmak plurlis jellegt. Sok konzervatvtl
eltren gy vlik, hogy a vallsi meggyzds e mozgalomnak nem kiegsztje, hanem a
lnyege. A demokrcit a legjobb" llamformnak tekintik, m csak annyiban, amennyiben
az - Maritain megfogalmazst idzve - kifejezi az evangliumi lnyeget".
Br a keresztnydemokrcia sokfle irnyban halad (prtpolitikai vonatkozsban tbbnyire jobboldali) mozgalom, kpviseli a kvetkez elveket, eszmnyeket s programclokat
illeten rendszerint egyetrtenek, (a) Az llam mindenhatsgba vetett hit elvetse, s ennek
keretben a szuverenits-dogma mellzse, a centralizci, kivltkpp pedig a totalitrius llam brlata. Ezek helyett a keresztnydemokratk - ellenttben az egykori tradcionalistkkal - a szubszidiarits elvt valljk, s a regionalizmust, a fderalizmust s a civil szervezdsen
alapul plurlis llamot tmogatjk. A szocilis-jlti llam intervencis gazdasgpolitikjval szemben a keresztnydemokratk a szabad piac hvei, de azt is lltjk, hogy a szabad
piac - s vele egytt a liberalizmus, valamint a globalizci - csak gy s abban a mrtkben
fogadhat el, amennyiben s ameddig az emberi szemlyt szolglja, (b) A trsadalmi keretek kztt l szemly mint kzssgi lny embertrsai irnti felelssgnek hangslyozsa.
A kzssg egsznek java elrbb val ugyan az egyni jnl - lltjk -, de gy vlik, hogy
a kzj lettemnyese nem az llam, hanem a trsadalom, (c) A termszetjog ltal igazolhat
- az emberi mltsgra alapozott (s ebben az rtelemben az ember Isten-kpisgre visszavezetett) - emberi jogok szerepnek elismerse, annak szem eltt tartsval, hogy bizonyos
97

tpus ktelessgek bizonyos tpus jogokkal szemben elsbbsget lveznek, (d) A lojalits
[hsg] s az autorits [tekintly] kzponti szerepnek hangslyozsa a trsadalom felptsben, ami azt is jelenti, hogy az llamra szerintk csak annyiban van szksg, amennyiben
ezt a clt megvalstja, (e) Az Eurpa-eszme melletti elktelezettsg, vagyis annak hangslyozsa, hogy Eurpa nem pusztn egy kontinens, hanem a grg filozfibl, a rmai jogbl
s a keresztnysgbl forrsoz spiritulis egysg.
Az n. felszabadtsi teolgia Dl-Amerikban alakult ki az 1970-es vektl kezdden,
sok szempontbl az amerikai kontinens e rszt jellemz trsadalmi s poltikai viszonyokkal
is sszefggsben. Dl-Amerikban ugyanis - ahol a trsadalmi klnbsgek felhbortan
nagyok - az 1970-es vektl kezdden sokan gy reztk, hogy a politikai semlegessget
hirdet helyi egyhz, mikzben tmogatta a modernizcis trekvseket, valjban a politikai elit uralmnak megrzst segtette. Ilyen krlmnyek kztt a katolikus papsg egy
rsze radikalizldott s a lehet leggyorsabban - politikai eszkzkkel, keresztny-marxista
tanokat kidolgozva, gyakran rendhagy Biblia-magyarzaton alapul igazolssal - kvnt vltozst elrni a szocilis viszonyok tern. A felszabadtsi teolgia kpviseli - olykor (pldul
a brazliai favellkban) erszakmentes eszkzkkel, mskor (pldul a kolumbiai erdkben)
a gerillaharcba val bekapcsoldstl sem visszariadva - a szegnysg azonnali s teljes felszmolst tzik ki clul. Vagyis fldi megvltst" kvetelnek, amivel - miknt msok mellett
Joseph Ratzinger (sz.: 1927) [XVI. Benedek ppa] fogalmazott - a megvlts feladatt Isten
helyett az ember kezbe kvnjk adni.
2.8.3. Jacques Markain politikai filozfija A XX. szzad egyik legtfogbb s a katolikus politikai gyakorlatra is nagy hatst gyakorl elmlett a francia konzervatv-liberlis
gondolkod, az egyik legismertebb konvertitaknt [megtrknt] szmon tartott Jacques Markain (1882-1973) fejtette ki.
letmvnek els, n. eurpai" korszakban szletett mveiben Aquini Szent Tams
tanai alapjn szllt vitba a modernekkel". Brlta pldul Henri Bergson (1859-1941) filozfijt, s vitatta a nyugati civilizci hanyatlst hirdet n. vlsgirodalom" kpviselinek - gy Oswald Spenglernek (1880-1936), Martin Heideggernek (1889-1976) s Nyikolaj Bergyajevnek (1874-1948) - a tanait. Msfell a tlzott racionalizmussal szemben megksrelte helyrelltani az sz s hit harmonikus viszonyt. Egy ideig a radiklis katolikus
mozgalom, az Action Franqaise [Francia akci] mellett ktelezte el magt, ksbb azonban
nacionalizmusa, demokrcia-ellenessge s ppai eltlse (1926) miatt eltvolodott attl. E
korszakban szletett politikai filozfiai fmve, a Humanisme intgral [a magyar s angol
kiads cme szerint: az Igazi humanizmus] (1936), melyben egyszerre utastja el az individualista liberalizmus s a kollektivista kommunizmus antropolgijt. Gondolkodsra ekkor
mg a tradicionalizmusra jellemz korporativista trsadalom-felfogs nyomta r a blyegt.
letmvnek msodik korszakban, mely az Amerikai Egyeslt llamokban rott mveiben
teljesedett ki, figyelme - a kulturlis krnyezet s a II. vilghbor utni helyzet kvetkeztben - a termszetjog s az emberi jogok problmi fel fordult. Rszt vett az emberi jogok
egyetemes nyilatkozatt megszvegez konferencia munkjban, s ekkor rt mveiben - gy
a Man andthe State ben [Az ember s az llam] (1951) s a Keresztnysg s demokrciban (1952)
- az llam, a szemly s az emberi jogok sszefggseit elemezte. Br elmletnek nagy hatsa volt (gy ihlette a II. vatikni zsinat utni ppai enciklikk perszonalizmust), maga
Maritain megrettent" az j, zsinati szellemisgtl. letmvnek harmadik korszakban melyet a Garronne-iparaszt [Lepaysan de la Garronne] cm mve jelez - elutastotta a zsinati
reformokat s visszatrt az ortodoxnak mondhat tomista llsponthoz.

98

2.8.3.1. A konkrt trtnelmi idel" Maritain politikai filozfija egy teolgiai


megalapozottsg trtnelemfilozfia keretbe illeszkedik. Ennek kulcsfogalma a konkrt
trtnelmi idel [idal historique concret], ami - mint fogalmazott - egy sajtos civilizcitpust krvonalaz tvlati kp, ami fel egy bizonyos trtnelmi korszak tart" [une image
prospective signifiant le type particulier, le type spcifique de civilisation auquel tend un certain ge
historique] (Ih. 128.).
Az idel a lnyeg s a ltez szintzise: a ltezv alakthat idelis lnyeg. Az idel nem tiszta utpia (lnyeg) s nem tiszta ideolgia (ltez): az utpia megragadja ugyan a lnyeget, de
mgsem vesz tudomst a ltezrl, az ideolgia pedig a ltezre irnyul ugyan, de megfeledkezik a lnyegrl. A politikai tkly abszolt maximjnak megfogalmazsra trekv utpia
vgs soron ugyanis nem tbb egy trtnelmi kontextustl megfosztott fikcinl: ilyen a
platni llam-koncepci, ahol a blcsek rvn az rtelem abszolutizmusa" s a morlfeletti
morl" [supra-morale] uralkodik. A konkrt trtneti idel" koncepcija azt hangslyozza,
hogy a felelssgtudattal s szabad akarattal rendelkez emberek cselekedetei nlkl a lnyeg
nem alakthat ltezv. Ez az idel ugyanakkor nem ideolgia, hiszen nem a trtnetileg ltez - pldul a trtnelem vagy az osztlyhelyzet (amint az az ideozfusok", mint pldul
G. W. F. Hegel (1770-1831) vagy K. Marx (1818-1883) tantottk) - hatrozza meg a lnyeget. A lnyeget ugyanis Maritain szerint az rtelemmel rendelkez, szabadon cselekv
emberi szemly hordozza, ismeri fel s valstja meg (Ih. 131). Pldaknt a harmonikus organizmusknt ltez grg poliszt s a kzpkori plurlis rendet emlti. Korunk konkrt
trtnelmi ideljnak - az Igazi humanizmus cm munkjban - az j keresztny trsadalom
[nouvelle chrtient] eszmjt tekinti. Ez - szemben a kzpkorral, ahol minden emberi a
szakrlis jegyben ltezett" (Ih. 24) - mindssze lnyegt tekintve keresztny. Ez az evangliumi ihlets, demokratikus, tolerns profn keresztnysg [chrtient profn] fogja t,
vagyis integrlja a modern pluralista s multikultrlis trsadalmat. Egy ksbbi munkjban
Maritain gy gondolta, hogy az gy lert lnyeg vagy idel megvalstshoz a legkzelebb a
modern amerikai trsadalom jutott el.
2.8.3.2. Kzssgek s trsulsok Az Egyeslt llamok nemcsak profn keresztnysge, hanem felptse miatt is modell volt az ids, s az eurpai pozitivista llamtudomnytl s szuverenits-dogmtl elfordul gondolkod szmra. Az amerikai trsadalom hangslyozta - nem kzssg, hanem igazi trsuls: nem abszolutizlja sem a nemzetet, sem
az llamot, sem pedig a nemzetllamot.
Pluralizmusa szerint az emberi egyttlsi formk vltozatosak, de abban a trsulsok
[socits] felsbbrendek a kzssgekhez [communauts] kpest. A kzssg ugyanis kzvetlenebbl ktdik a biolgiai rendknt felfogott termszethez, az egyedhez (egynhez), az sztnkhz, a leszrmazshoz, bizonyos trtneti krlmnyek s keretek rklshez, mint a
trsuls. A trsuls inkbb az rtelemhez, a szellemi s spiritulis emberhez (szemlyhez;) kapcsoldik. A kzssg s trsadalom szembelltst ugyanakkor Maritain nem radikalizlja mint Ferdinnd Tonnies elmlete (1855-1936) -, mert a trsulst is a termszetes emberi rtelem ltal felismert ignyknt fogja fel. gy pldul a politikai kzssg [communaut
politique] s politikai trsadalom [socit politique] fogalmait szinonimaknt hasznlta, jelezve
ezzel azt, hogy a termszetes jelleg mg ezekben az sszetett egyttlsi formkban is fennmarad. Hasonl a helyzet a politikai test [corps politique] fogalmval, amely trsuls ugyan, de
organikus jelleg, vagyis bizonyos rtelemben termszetes kzssg.
Maritain ugyanakkor gy vlte, hogy a kt egyttlsi forma lnyege eltr egymstl. A
kzssgben egy tny (pldul a szlets) megelzi a trsulsra irnyul rtelmi felismerst s
annak az akarat ltal trtn megvalstst. A kzssgi rzetek, a tudatalatti, a kzs szok99

sok s pszicholgiai struktrk ettl a felismerstl s megvalststl fggetlenl lteznek.


A trsulsban mindig ltezik egy feladat vagy cl (pldul kzj) amelynek megvalstsra az
emberi intellektus s akarat mkdsbe lp, s dntst hoz, vagy legalbbis egy erre vonatkoz megegyezst alakt ki. gy a trsulsban a perdnt jelentsg az emberi racionalits.
Trsgi, etnikai vagy nyelvi csoportok ezrt kzssgek, egy vllalat, egy tuds-trsasg vagy
a blyeggyjtk egyeslete, egy szakszervezet vagy a politikai test viszont trsuls. A kett
kztt persze vannak finom tmenetek is: egy trzs vagy egy kln kzssg ugyan, de ez nem
zrja ki, hogy egy ksbbi politikai trsadalom tptalaja legyen.
A kzssget az sztnk, a trsadalmi krlmnyek, a trtneti rksg hatrozza meg.
A trsulst az rtelem s az erny uralja. A kzssgben az emberi kapcsolatok helyzetekbl
s krlmnyekbl addnak, s a kollektv pszich" az egyn szemlyes ntudata" fl kerekedik. A trsulsban viszont a szemlyes ntudat mindig megrzi elsbbsgt, ezrt a trsadalmi csoportot a szemly formlja (s nem fordtva, mint a kzssgben), s az egyttls
krlmnyeit a kezdemnyezsek, az tletek s azok megvalstsra vonatkoz dntsek hatrozzk meg. A szabadsg ll az els helyen mg az olyan termszetes trsulsi formkban
is, mint a csald vagy a politikai trsadalom, s msfell, mg egy olyan fejlett kzssgben is,
mint egy kereskedelmi kzssg, a termszet kszn vissza. A kzssgben a trsadalmi nyoms erszak formjban jelenik meg, a trsulsban pedig ugyanez a kzs clra vonatkoz
elgondolsra irnyul jogot s ms racionlis rendelkezseket tmasztja al, s azt felttelezi,
hogy a szemly szabad dntsbl (szabadsgbl) addan engedelmeskedik (MS 2-4).
2.8.3.3. Nemzet, nemzetllam, politikai test" A nemzet [nation] - hangslyozta
Maritain - a legfontosabb, legsszetettebb s leginkbb tkletes kzssg, a kzssgek
kzssge", m nem trsuls. Br a nemzet nem is rassz, mgis megriz valamit a biolgiai
rendhez val ktds tnybl, amennyiben e kzssg legtbbszr szlets s leszrmazs
tnyn alapul. A nemzet ugyanakkor erklcsi kategria is. A szlets, leszrmazs s kzs
trtnelem tnyeihez civilizcis jellegzetessgek - csaldi tradcik, kulturlis rksg, jogi
s trsadalmi mintk, eltletek, ignyek, remnyek - kapcsoldnak. Egy etnikai kzssgnek
mindssze a kzs eredetre s trtnelemre utal rzet-minti vannak.
Az etnikai kzssg akkor alakul t nemzett, ha a kzs eredet s trtnete tnynek felismerse ntudatra breszti a csoportot, a kzssg tagjait (MS 5). A kzssg lettrtnete
sorn a tnyek tudata olyannyira rgzl, hogy a kzssg tudatalatti pszichjnek rszv vlik (pldul npdalok, balladk s mtoszok formjban). A nemzet is egy ntudatra bredt
kzssg, s maga az aktus, az ntudatra breds nmagban termszetes jelensg. A nacionalizmus viszont - hanglyozza Maritain - ezt korcsostja el, a nemzetllam pedig ennek az
elkorcsosult felfogsnak a kifejezdse.
A nemzet teht tbb, mint etnikai kzssg, de kevesebb, mint politikai test, s mg kevsb azonosthat az llammal. A nemzetnek ugyanis van fldje, de nincs illetkessgi terlete;
van nyelve, de az egyes csoportok nyelvnek nem kell megegyeznie a nemzeti nyelvvel; vannak intzmnyei, de ezek inkbb a szemlytl, csaldtl vagy politikai kzssgtl fggenek,
semmint a nemzettl; vannak jogai, m ezek valjban a szemlynek a nemzeti rksg rtkei megvalstsban val rszvtelhez fzd jogai; van trtnet hivatsa, m ez inkbb
a szemly azon hivatsa, hogy a trtneti lehetsgeivel ljen. S a nemzet, mint minden ms
kzssg, acephalos, azaz nincs feje" vagy kormnyz autoritsa; nincs trvnyhozsa, csak
szoksai; szenvedlyei s lmai vannak, m nem ismeri a kzjt; ismeri a szolidaritst s a
hsget, de nem fedezte fel mg a politikai bartsgot.
Maritain szerint a legfontosabb s legmagasabb rend trsulsi forma a teljes bels s
kls autonmival rendelkez politikai test vagy politikai trsadalom. Ez a konkrt s egszen
100

emberi jra, a kzjra irnyul. Ebben a trsulsi formban az sztnktl vgleg megszabadul rtelem a racionlis rend megvalstsra trekszik. Olyan csontokkal s hssal,
sztnkkel, szenvedlyekkel" (MS 10) br organikus test ez, amely alrendeldik a racionlis dntseknek. A politikai test ltnek felttele az igazsgossg, letet pedig a bartsg
lehel bel. A teljes ember, vagyis a szemly ennek lesz rszv, s sszes kzssgi s egyni tevkenysge magnak a politikai testnek mint egsznek a kvetkezmnye. A politikai
testben nem a tiszta" rtelem mestersges konstrukcija uralkodik, hanem az erklcsi s
intellektulis sztnkbl tpllkoz gyakorlati blcsessg. A politikai test felleli a csaldot, a gazdasgi, kulturlis, nevel-vallsi let kzssgeit, a nemzeti kzssgeket s azokat
a kzssgeket is (pldul az emigrnsokt), amelyek a nemzetet alkotjk. A rszleges autonmival rendelkez trsulsi formk, ppgy, mint a szoksjog s a csoportokra vonatkoz
szablyok mind-mind hozzjrulnak a politikai trsadalom dinamizmushoz. Az autorits
ebben a testben alulrl, a nptl szrmazik, s nem pedig fellrl ltesl. A np teht - fogalmaz a Keresztnysg s demokrcia cm mvben - nem nemzet: nem csoporttermk", nem
a szemlyisgtl megfosztott egyetlen fizikai masszv egybeolvasztott emberanyag" (Kd.
24).
A hatalom s parancs tnyen, az autorits s jog a termszetjogon (igazsgossgon) alapul. Minden egyes rszhez sajtos s rszleges autorits tartozik, amelynek cscsn az llami
autorits ll. A jlt s a jogrend lnyeges rszeit kpezik a politikai test kzjavnak, s ez
kzj tgabb s gazdagabb az egsznek s rszeinek sszestett javainl. Az egynek a kzjrt cselekszenek, s e kzj visszahramlik a politikai testet alkot szemlyekre. A kzj teht
a sokasg jltt jelenti: a biztos pnzgyi rendet, az ers hadsereget, az igazsgos trvnyek rendjt, a j szoksokat s a politikai trsadalom rendjt kialakt blcs intzmnyeket,
a diadalmas trtneti emlkeket s l hagyomnyokat, amelyek rvn a polgri tudat, a
politikai ernyek, a jog s szabadsgrzet, a materilis s spiritulis gazdagsg szociolgiai
integrcija lehetv vlik.
2.8.3.4. llam, szuverenits, autonmia Az llam s a politikai test viszonya a rsz
s egsz viszonyhoz hasonl. Az llam nem tbb s nem kevesebb, mint a kzj megvalstsa vgett ltestett, a politikai testben a legmagasabb szinten elhelyezked, de attl el nem
vl jl szakosodott rsz. Erklcsi s neveli funkcija is van, amit kiegsztenek a kzssgben rejl sztnk s hagyomnyok. Az els llam az antik polisz volt. Itt valsult meg az
emberek rendezett egyttlsnek biztostsa mellett az erklcsi kzssg is.
A politikai test rszeknt felfogott llam - hangslyozta Maritain - az emberi szemly
szolglatban ll: az llam ltnek az rtelme nem egyb, mint az, hogy segtse az embereket a jogok megszerzsben s valban emberhez mlt letet biztostson nekik, valamint a
nemzet ellenrzse alatt ll legfbb vgrehajt s szablyoz szerv legyen, melynek clja a
kzj, annyiban amennyiben az a kzssget megilleti" (Kd. 12; 21). Az llam hatalma biztostja a rendet (mivel kzssg is), tekintlye pedig a termszetjoggal igazolhat (ti. trsulsi
forma), amibl az igazgatshoz s parancsolshoz val jog levezethet. Az llam ugyanakkor
nem szuvern, minthogy az egyedli szuvern Isten, aki elklnlten uralkodik azon vilg
felett, amely az alkotsa. Egyetlen emberi intzmny sem vindiklhatja magnak azt a jogot, hogy Isten helybe lpjen, s ha a politikai test rszeknt felfogott llam nem szuvern,
akkor a szuverenits-elmletek sem meggyzek.
Maritain pluralista politikai filozfija - hasonlan a keresztnydemokrata vagy az ahhoz
kzel ll gondolkodk felfogshoz - teht erteljesen elveti a felvilgosods filozfijban
gykerez, de egyes modern llamtani s nemzetkzi jogi irodalomban is tovbb l abszolutista szuverenits-dogmt: egyetlen elmlet sem szlt annyi ellenttes llspontot s
101

okozott olyan ktsgbeejt zrzavart a XIX. szzadi jogszok s politikatudsok krben fogalmazott -, mint a szuverenits elmlete". A szuverenits tantl teht meg kell szabadulni" (Szf. 615;633).
F rve az, hogy a szuverenits teolgiai fogalom, gy e jelzt helyesen egyedl Isten rdemli ki. A modern llam-fogalmat kidolgoz vagy azt megellegz olyan teoretikusok, mint
Jean Bodin, e teolgiai fogalmat a politikai filozfia terletre vittk t. Ha a szuvern fejedelem valban Isten kpmsa", ahogyan azt Bodin tantotta, akkor egyedl csak Istennek van
alvetve, kvetkezskpp a politikai kzssgtl elklnlve, a fltt ll. A szuverenits ebben
az rtelemben elklnlten s transzcendensen legfbb hatalmat jelent, ami fellrl uralkodik,
de nem a cscson, hanem a cscs felett, a politikai test, mint egsz fltt [par dessus tous les
subjects] (Szf. 619-620). Amint Isten sem adsunk semmivel, Bodin szuvernje is feleltlen s
abszolt, azaz hatalmnak terjedelmt s tartalmt tekintve is korltlan s korltozhatatlan.
Maritain az elklnlst a szuverenits lnyegi elemnek tekintette. Ehhez azonban hozztette, hogy bizonyos mrtk elklnlsre, egzisztencilis sttuszra" minden uralmi pozciban szksg van (gy egy egyetemen a rektornak s dknnak pldul kln hivatala, a
tanszkvezetnek pedig sajt szobja van), mert ez teszi lehetv teszi a kormnyzs jognak
gyakorlst. A szuvern szmra az elklnls azonban transzcendens s - mint fogalmaz
- lnyegi minsg. Ez csak akkor gyakorolhat, ha a np teljesen s vgrvnyesen lemond
nkormnyzshoz val jogrl. A bodini, hobbesi s rousseaui elmletekben ezrt a hatalom
- hasonlan a szuvern szemlyhez - monadikus s oszthatatlan lesz, s e hatalom egyedl a
szuvernben sszpontosul.
Mindennek igazolshoz - vetette fel - e rgi elmletek rossz jogi analgikat hasznltk
fel. Ilyen volt a tulajdon elidegentsnek jogintzmnye. Azt ugyan helyesen feltteleztk,
hogy a np nkormnyzshoz val joga termszetes jog, s hogy a fejedelem a nptl kapja
hatalmt, m ehhez helytelenl azt is hozztettk, hogy a np e hatalmat mint valami dolgot
- tulajdon-truhzs, ajndkozs vagy adomnyozs formjban - vgrvnyesen tadta a
szuvernnek. A szuverenits rgi elmletei teht a javakbl (az anyagi hatalombl) indulnak
ki, s a szuvernt tulajdonosknt rtk le. Am a tulajdonjog abszolt szerkezet: az anyagi
javakat egyedl tulajdonosknt lehet birtokolni, s egy dolog egyszerre csak egyvalaki tulajdona
lehet. Mrcsak ezrt is kapcsoldik ssze szksgszeren a szuverenits s az abszolutizmus
- mutatott r.
A klasszikus szuverenits-dogmt a nemzetkzi jog lte nmagban is megkrdjelezi. A
nemzetkzi jog ugyanis nemzetkzi kzssget felttelez, m ha az llam szuvern, akkor rvelt Maritain - nem ismerhet el maga felett semmifle fensbb hatalmat, s ha kvetkezetes
lenne, nem is csatlakozhatna ilyen kzssghez. Ez a problma egyik oldala. A msik az,
hogy az emltett doktrnk a hatalom s a jogfogalmt azonostjk, holott a kormnyzs a np
- s nem olyan kzssgi formcik, mint a nemzet, kln vagy osztly - termszetes jogbl,
nem pedig a hatalommal rendelkezs tnybl vezethet le.
Valjban a vezetk s vezetettek egy egsz, a politikai test rszei, ezrt nem klnlhetnek el annyira, mint amennyire Isten s a teremtett vilg, s ezrt a vezetk nem is uralkodhatnak az alvetettek felett gy, mint Isten. Minthogy egyetlen emberi intzmnynek sincs
termszetbl fakad joga arra, hogy kormnyozzon, e jogosultsg idleges s feltteles: addig ll fenn, amg e rsz (a vezetk), a tbbiek (vezetettek) rdekben, azaz a kzjt szem eltt
tartva gyakorolja a hatalmat. A np kormnyzsra vonatkoz joga is mindssze rszesls, hiszen vgs soron egyedl Istent illeti meg a parancsolshoz val jog. Az nkormnyzshoz
val alapvet jogt gyakorl np pedig eleve korltozsokkal adja t a kormnyzshoz val
jogot a vezetknek, a fldi helytartknak" [vicarius]. Az llam vagy kormnyzat teht fldi

102

helytart", s ezrt npnek tartoznak felelssggel, hiszen a kormnyzssal a np bzta meg


vlaszts tjn.
Maritain a szuverenits fogalmt az autonmia koncepcijval helyettestette. gy vlte,
hogy egyedl a politikai testnek van teljes autonmihoz joga. A teljes autonminak kt
oldala van: a teljes bels (magra a politikai testre vonatkoztatott) autonmia s a teljes kls
(a tbbi politikai testre vonatkoztatott) autonmia. A bels autonmia egyrszt azt jelenti,
hogy a politikai test relatve legnagyobb (azaz brmely rsznl nagyobb) fggetlensggel kormnyozza magt, mgpedig gy, hogy egyetlen rsze se tudjon a kormnyzs jogt bitorolva az
egsz helybe lpni. Msrszt pedig azt, hogy relatve legfbb (azaz brmely rsznl nagyobb)
hatalommal kormnyozza magt, mgpedig gy, hogy egyetlen rsze se tudja az egsz helybe lpve megsrteni a kormnyzati szervek hatalmt, amelyek ltal az egsz kormnyozza
magt. A politikai test teljes kls autonmijbl fakad az, hogy relatve legfbb fggetlensget
lvez a nemzetkzi kzssggel szemben, vagyis a nemzetkzi kzssgnek nincs sem joga,
sem hatalma ahhoz, hogy fggetlensgt korltozza. Ebbl az kvetkezik, hogy egy politikai
test felett sem ll olyan fldi hatalom, amelynek kteles lenne engedelmeskedni (amg be
nem lp egy magasabb rend, tgabb politikai kzssgbe).
A politikai testnek, mint tkletes s nll trsulsi formnak a teljes autonmihoz val
joga a termszetbl ered. E jog termszetes s elidegenthetetlen ugyan, m ha a kzssg
arra a felismersre jut, hogy tbb mr nem tkletes s nll kzssg, beleegyezst adhatja egy tgabb politikai kzssghez (pldul egy konfdercihoz vagy fdercihoz) val
csatlakozshoz. Ekkor mr csak egy korltozott autonmit riz meg.
Az llam, mint fentebb jeleztk, mindssze rsze a politikai testnek. Ebbl kvetkezik,
hogy sem az egsszel szembeni legfbb fggetlensggel, sem az egsz feletti legfbb hatalommal, sem pedig a legfels fggetlensghez s hatalomhoz val sajt joggal nem rendelkezik. Rendelkezik ugyan legfbb fggetlensggel, m e jog llam ltali gyakorlsa mindvgig
a politikai test ellenrzse alatt marad. Az llam a nemzetkzi kzssgben is csak a politikai
test kpviseletben s ellenrzse alatt gyakorolhatja legfbb fggetlensghez val jogt, ami
csak relatve s visszavonhatan legfbb.
A npnek termszetes s elidegenthetetlen joga van a teljes autonmihoz, azaz az egsz
brmely rsznek tekintetben fennll relatve legfbb fggetlensghez s hatalomhoz. Am a
np nem szuvern: fggetlensge s hatalma nem abszolt mdon s transzcendensen legfbb, hiszen egyszeren kptelensg lenne gy elgondolni a npet, mint aki nmagtl
elklnlten s nmaga fll kormnyozza magt" - fogalmazott (Szf. 627). A vilgi hatsgokkal szemben feleltlen ugyan, de abban az rtelemben nem, hogy ksbb fizet meg
sajt hibirt.
2.8.3.5. Termszetjog s emberi jogok Taln nem tlzs azt lltani, hogy az emberi jogok modern keresztny vltozatt Maritain tallta fel", s jelents rszben neki ksznhet, hogy a jogok nyelvn" val beszd lassanknt elfogadott vlt a keresztny gondolkodk
krben is. Maritain sikeresen harmonizlta a klasszikus" termszetjog-tant s a termszetes jogok gondolatt, amennyiben az objektv termszeti trvny s az egyneket megillet
termszetes jog kztti kapcsot az emberi szemly fogalmban tallta meg.
Az emberi szemlynek - fogalmazott - jogai vannak, mr azltal, hogy szemly, ... aki
magnak s tetteinek ura... Az emberi szemly mltsga kifejezs semmitmond, ha
nem azt jelenti, hogy a termszettrvny alapjn az emberi szemlynek joga van arra, hogy
tiszteljk, hogy jogalany, jogok birtokosa" (Szj. 43). Msfell viszont - konzervatv liberalizmusra jellemzen s az elmlet teolgiai megalapozottsgbl addan - Maritain azt is
hangslyozza, hogy a jog eszmjben alapvet s elsdleges a ktelezettsg eleme. A jog
103

szigor rtelemben vve debitum legalt (STIII, q. 90, a. 4.) azaz trvnyes ktelezettsget
[,Vobligation legale] foglal magban, amit a trsadalmi autorits [l'autorit soriale] hirdet ki." Ez
sszhangban ll a termszetjog els, a j megttelt elr parancsval is [bonum faciendum,
malum evitendum], amelynek ktelez ereje az rk trvnyben val rszesedsbl fakad
(MS 96).
Az emberi jogok felttlensgt ersen gyengtette az a sajtos s szles krben elutastott gondolat, amely szerint klnbsg van egy jog birtoklsa s annak gyakorlsa kztt.
Maritain e vonatkozsban gy vlte, hogy bizonyos esetekben a jog ltezik s birtokolhat
ugyan, m a kzjt szem eltt tart autorits elrst kvetve mgsem gyakorolhat. gy a
gyilkos lethez val jogt tovbbra is birtokolja, m a brsg hallos tlete - amennyiben
az sszhangban ll a termszetjoggal, s nem tveszti szem ell a kzjt - e jog gyakorlsnak lehetsgtl jogosan fosztja meg a gyilkost (v. MS 101-103). Az emberi jogokrl val
gondolkods f tendencija keretben ezzel szemben msok azt hangslyoztk, hogy a jog
birtoklsa s gyakorlsa egymstl nem vlaszthat el. A jogosultsgok deklarlsa ugyanis
semmit sem r, ha a hatalom nem teszi lehetv annak szleskr gyakorlst.
Maritain az emberi jogok forrsnak termszetjogot s a npek jogt [droit des gens, ius
gentium] tekintette. Azt tantotta - kvetve a tomista termszetjog-tan llspontjt -, hogy a
ius gentium a termszeti trvny s a pozitv trvny kztt helyezkedik el, s az emberi civilizci kzs jogaknt [the common law of the civilization] hatrozhat meg. Annak tartalma az
elbbibl vezethet le, s elrsait az utbbi pontostja. Amg a pontos elrsokat tartalmaz, nagyon is ltez pozitv trvny kontingensen illeszkedik a termszettrvnyhez, addig a
virtulisan" az egsz erklcsi rendet magban foglal termszettrvny rk, vltozatlan s
megvltozhatatlan; megismerse (kihirdethetetlensge miatt) azonban mindssze a termszetes hajlamok [inclination naturelle] s - racionlis-konceptulis, ill. deduktv-szillogisztikus
- levezets rvn trtnik. E trvny megismerse - tantotta - az emberisg civilizcis
fejldsvel vltozik s kiteljesedik. A termszettrvny ontolgiai eleme teht arra utal,
ahogyan a dolgok rendeltetsk szerint mkdnek (az idk kezdettl annak vgig), a gnszeolgiai [ismeretelmleti] elem pedig arra, hogy e trvnyszersgek miknt ismerhetek
meg (trtneti korokban eltren). Maritain szerint a jogforrsok - termszetjog, npek joga, pozitv jog - kztt dinamikus kapcsolat van: az erklcsi ismereteknek ksznheten az
egyik tartalma tramlik" a msikba. Az emberi jogok gy kzvetlenl a termszettrvnyre vezethetek vissza, s az erklcsi-civilizcis ismeretek szles krben ismertt vlsval a
nemzetkzi pozitv" jogban is kifejezst nyernek, deklarcik s alkotmnyok formjba
ltznek.
2.9.

A kzj

E ktet I. rsznek vgn rdemes rviden ttekinteni azt az eszmt, nevezetesen a kzj
eszmjt, amely egyfell eleven kapcsolatot teremt a grg s rmai, a kzpkori s modern
keresztny, valamint az jkori eurpai gondolkods kztt. Egy ilyen ttekints mdot ad
annak a hangslybeli vltozsnak, mr-mr trsvonalnak az rzkeltetsre is, amely a kzj
felfogsa kapcsn az eurpai gondolkodsban az jkor hajnaln bekvetkezett.
2.9.1. A kzj fogalma A kzj [bonum commune] eszmjnek alapja az a gondolat, hogy
az emberek trsulsa s egyttmkdse szksgkppen ltrehozza ajavak egy sajtos csoportjt, ami dnt mdon befolysolja kapcsolataik rendjt is.

104

A rgiek" gy vltk, hogy az e javakrl alkotott elkpzels valamifle clknt mr a


kzssg vls eltt megfogalmazdik. Arisztotelsz pldul gy gondolta, hogy minden
kzssg nyilvn valami kzj megvalstsra alakult (mert hiszen az emberek mindent a
jnak ltsz cl rdekben tesznek" (1252a). A modern - XVII. szzad utni - gondolkodk
tbbsge ezzel szemben gy vlte, hogy e javak az emberek spontn egyttmkdse sorn
jnnek ltre, amelyben - Adam Smith (1723-1790) hres megfogalmazsa szerint - egyfajta
lthatatlan kz" hangolja ssze az egyni j elrsre irnyul trekvseket. A kzrdek
tudata - lltotta pldul Dvid Hume (1711-1776) - csak azutn kapcsoldik ssze a kz
javt clz szablyoknak megfelel viselkedssel, miutn mestersges megegyezs" jtt ltre
a szablyok rgztst illeten (2nd Tr. 111,22).
Akrhogy is legyen, abban mind a rgiek", mind a modernek" egyetrtenek, hogy ha
e javak ltrejttek, parancsol mdon befolysoljk a kzssgi let legalapvetbb krdseit.
Az gy kialakult helyzetre vonatkozan lltotta Cicero, igaz ms sszefggsben, de ahhoz
igazod mdon, hogy salus publica suprema lex esto (Leg. III, 3 8). Termszetesen brmely trsulsnak lehet valami kzs java; a kzj fogalma azonban az emberek legtfogbb politikai
trsulshoz, az llamhoz, s az annak rendjt kialakt foghoz ktdik. E vonatkozsban szmos krdsben meghatroz jelentsg lehet. A klasszikus gondolkodk kzl Arisztotelsz
szerint dnt szerepe van pldul az llam formjt illeten, Aquini Szent Tams szerint
pedig a trvnyek megfogalmazsa sorn.
Miknt hatrozhat meg az llami kzssgben egyeslt embereknek ez a kzs java?
Melyek azok a javak, amelyekre a fogalom utal?
A kzj fogalma legltalnosabb rtelemben azokra a javakra utal, amelyek az egynek
szmra indokoltt - s egyni trekvseik szempontjbl engedmnyek ttelre s ldozatok
meghozatalra is rdemess - teszik a msokkal val tarts egyttmkdst. Ebben az rtelemben a kzj az emberek cljaival, illetve azok elrsnek mdjval ll kapcsolatban. Mikzben az emberek elssorban sajt cljaikat kvetik, beltjk, hogy csak msokkal trsulva s
egyttmkdve rhetik el azokat. Ezen egyttmkds rdekben azonban el kell fogadniuk
bizonyos feltteleket.
A kzj ezrt, elszr is (a), azokat a feltteleket jelenti, amelyek lehetv teszik a msokkal val egyttmkdst. Ilyen felttel egyebek mellett a kzssg bkje s rendje, valamint
a rend felbontsra irnyul bels trekvsekkel s kls tmadsokkal szembeni vdelme.
Hisz mindenki szmra j, vagyis kzs j az, ha rendezett, kiszmthat s biztonsgos krlmnyek kztt trekedhet cljai fel. E felttelek biztostsban az llamnak s a jognak
kitntetett szerepe van, m azokat tvolrl sem az llam vagy a jog hozza ltre. Valamely
kzssg bkjt s tarts rendjt az erklcsk s a szoksok, a csald s a politikhoz csak
kzvetve kapcsold trsadalmi intzmnyek alaktjk ki; s az llam ehhez csupn knyszert hatalmt adja. Mr ebben az rtelemben is igaz, hogy az llam - mint defensor pacis csupn rzi a kzjt, s nem maga teremti meg.
A kzj fogalma azonban tbbet jelent a puszta rendezettsgnl; utal (b) a kvnatos rend
bizonyos jellemzire is. Ebben az rtelemben a kzssgi egyttls sorn megfogalmazd
s rszben megvalsul rtkeket jelenti, amelyek mr meghatrozott mdon szablyozzk
az emberek kapcsolatait. Ezek az rtkek nem egyszeren a rendezettsg megteremtst clozzk, hanem egy sajtos rend fel mutatnak. A rend - mint tentebb jeleztk - rendezst
felttelez, ez pedig az egsz egyes rszei kztti viszonyok kialaktst s a rszek valamilyen
clra irnytst kvnja meg. A kzj fogalma teht, msodszor, arra is utal, hogy a kzssg
tagjai osztoznak bizonyos rtkekben, melyek egy meghatrozott cl fel irnytjk trekvseiket. Az e fogalomban sszevont rtkeknek kt f jellemzje van.

105

Egyrszt, utalnak ugyan a kvnatos rend legfbb jellemzire, m annak csak krvonalait jellik ki. Nem mondjk meg, hogy konkrtan mi legyen egy meghatrozott trvny
taralma vagy egy adott llamban kinek kell uralkodnia. Arra azonban alkalmasak, hogy bizonyos berendezkedseket mint helyteleneket kizrjanak a megvalstandk kzl. Vagyis
gyakran - negatv mdon - csak azt hatrozzk meg, ami sszeegyeztethetetlen a kzssg javval. Ha pedig pozitv elrsokat tartalmaznak, azokat hozzvetleges mdon fogalmazzk
meg. E hozzvetlegessg nem valami hiba, hanem a dolog termszetbl kvetkezik (v.
Arisztotelsz, EN 1094b).
Msrszt, az ilyen rtkek csupn megkzelthetk, m teljesen sosem elrhetk vagy kimerthetk. Ezrt a tarts egyttmkdssel kapcsolatban a tbb-kevsb mindenki ltal
osztott eszmnyek skjn is megfogalmazdnak. Az ilyen eszmnyek tartalma koronknt vltozik ugyan, mgis van nhny idtlen" elemk. Ilyen korszakokon tvel eszmny pldul az llamhatalom jogszersge. Hisz mindenki szmra kzs jt jelent az, ha az llami
kzssgben a jog uralkodik, vagy a hatalom gyakorli nem srtik meg a termszetes jog
parancsait.
S vgl (c), a kzssgi egyttmkds sorn ltrejnnek olyan szellemi, erklcsi s anyagi
javak is, melyek ugyancsak kzjnak - mai kifejezssel: kzjavaknak - tekinthetk. Ilyen pldul a kzssg mint egsz mveltsge, erklcseinek szilrdsga vagy anyagi javainak kell
bsge.
Az effle javak egyik jellemzje az, hogy oszthatatlanok-, azrt s addig rszei a kzjnak,
mert s ameddig mindenki szmra elrhetk. Miutn ltrejttek, csakis az egyttmkds
sajtos elveit szem eltt tart rendben tarthatk fenn. E javakat sem az llam teremti meg,
de fenntartsuk s mindenki szmra val hozzfrhetsgk biztostsa llami feladatnak
tekinthet.
Az ilyen javakat tovbb az jellemzi, hogy a hasznlat" sorn nem fogynak el\ kimerthetetlenl sokan s kimerthetetlenl sokfle mdon rszesedhetnek bellk. Mai pldkkal
lve ebben az rtelemben tekinthet kzs jnak egy szp s tiszta vros, melyben minden
lakja rmmel l; egy gbe nyl torny katedrlis, melyben a hv tallkozik Istennel,
a hit nlkli pedig lelki bkt s megnyugvst tall; vagy egy tolerns trsadalom, amelyben senkinek sem kell attl tartani, hogy htrny ri nzetei miatt. E javak a hasznlat sorn
nem csupn nem fogynak el, de pusztn hasznlatuk s mindenki ltal val hasznlhatsguk
rvn ltezhetnek kzs javakknt.
2.9.2. Kzj s egyni j Miknt viszonyul egymshoz a kzj s az egyni j? A rgiek" e tekintetben kt szempontot hangslyoznak. Az egyik az, s ezt a modernek" is elfogdtk, hogy a kzj elvlaszthatatlan az egyn szempontjaitl, hisz az egyni j elrsnek
nlklzhetetlen felttele. Teht elkpzelhetetlen a kzj olyan fogalma, amely az egyni jval ellenttben llna. Taln ebben az rtelemben mondta Cicero a maga felletes mdjn,
hogy az emberisg kzs java s az egyes emberek java egy s ugyanaz" (Off. 111,6,26). A
msik, hogy e feltttel teljeslse nem jelenti azt, hogy a kzj minden egyes esetben biztostan az egyni j elrst. Innen ered az az ltalnosan elfogadott rgi elv, amely szerint
konfliktus esetn az elbbit kell elnyben rszesteni. m ehhez kifejezetten vagy hallgatlagosan - azt is hozzrtettk, hogy elsbbsgnek alapja nem egy lehetsges konfliktus, s
elsdlegessge nem csupn s nem is elssorban konfliktusok esetn nyilvnval. Elsbbsge inkbb azon alapul, hogy a kzj mindenki szmra j, ezrt mindenkinek oka van nagyra
tartani. Mint mindenki ltal okkal becslend, fontosabb az egyni jnl, ezrt elmozdtsa
az egyn szempontjbl erklcsi ktelessgek alapjaknt is megfogalmazhat.

106

Abban a krdsben azonban, hogy miknt vlhat a kzj elmozdtsa erklcsi ktelessgg, a rgi s a modern szerzk llspontja lnyegesen klnbzik.
A modernek" azt hangslyozzk, hogy ha mindenki korltozsok nlkl trekedhetne
sajt java elrsre, akkor - tl azon, hogy a kzj ltre sem jnne - bizonyra akadnnak
olyanok, akik anlkl akarnk lvezni a kzs javak elnyeit, hogy vllalnk a ltrehozsuk
rdekben szksges terheket. A kzj rvnyeslse eszerint az egyni magatartsok klcsns
korltozst kveteli, s az ezzel egytt jr szablyokhoz, valamint az ezt biztost intzmnyekhez s szankcikhoz ksbb erklcsi rzsek trsulnak. A magatartsok klcsns
korltozsnak rendje gy lassanknt erklcsi rendd vlik. A kzj elmozdtsa ebben az
rtelemben az egyes emberektl nem kvn sokat; legfeljebb csak" annyit kell tennik, hogy
nem lnek, nem hazudnak, nem lopnak s megfizetik adssgaikat. gy felfogva a kzj nem
kvetel felttlenl hsiessget vagy nfelldozst; azok is elmozdthatjk, akik egyszeren
csak" betartjk az egyttmkds legalapvetbb - gyakran az erklcsssg s az igazsgossg eszmjhez trstott - szablyait. Egyebek mellett erre a lehetsgre utalt Immnuel
Kant, amikor azt mondta, hogy az igazsgos trsadalmi rend s llam megalaptsnak problmja mg egy rdgkbl ll nemzet szmra is megoldhat.
A rgiek" ezzel szemben gy vltk, hogy a kzj valami ltalnosabb j [bonum universal\ rsze, mely mr nmagban is rdemes arra, hogy az ember ldozatokat hozzon rte.
Ez az ltalnos j a trsadalmi - vagyis a trsulssal egytt jr - j [bonum in communi] teljes s vgs formja. Mint ilyen, a vilgban rszleg megjelen, m attl elklnlt j [bonum
separatum], mely minden j sszegzse. Ez a j nyer politikai jelentst a kzjban [bonum commune], s ez jelenik meg a j jogszi fogalmban [respublica] is. Az ltalnos j - Arisztotelsz
Metafizikjra, utalva (v. XII, 10) - minden ltezs s tevkenysg vgs oka, mely a vilgban csak rszleg van jelen, m teljesen valsgos: ipsum bonum subsistens. Nyilvnval, hogy
Aquini Szent Tams e ponton Arisztotelszt kvette. Az felfogsuk szerint a j emberi
cselekedetek rvn val megvalstsa csak tudatos trekvs - az elre kijellt ktelessgek
teljestsnek - eredmnye lehet. Ezrt aki gy trekszik a jra, az egy kicsit szent, hs, vagy
legalbbis kivl. Kivlsga nem csupn kpessgein alapul, hanem azon, hogy tisztban
van ktelessgeivel s hajland ldozatot hozni msokrt.
De vajon milyen mrtkben kell megtennie ezt? Msknt fogalmazva: a kzssggel
szembeni ktelessgeinek van-e valamilyen kijellhet hatra ? A rgiek" s a modernek"
felfogsa ebben is klnbzik.
A rgiek" - gy Arisztotelsz s Aquini Szent Tams - nem fltek kimondani: az ember ktelessge, hogy akr egyni javnak felldozsa rvn is elmozdtsa a kz javt. Mint
fentebb idztem: Nyilvnval, hogy akik valamely kzssghez tartoznak, gy viszonyulnak a kzssghez, mint rszek az egszhez. A rsz pedig, amint van, az egsz - fogalmazott
Tams -, ezrt a rsznek minden javt az egsz javra kell irnytania" [Manifestum est autem
quod omnes qui sub communitate aliqua continentur comparantur ad communitatem sicut partes ad
totum. Pars autem id quod est totius est, unde et quodlibet bonum partis est ordinabile in bonum
totius.] (ST IIII. q. 58. a 5). Az egynnek - ha nem is felttlenl, de - korltozs nlkl
kell alrendeldnie a kzssgnek, amelynek rsze s amely elismeri t. Vagyis annak a kzssgnek, amelynek llami formja jogszer s amelynek trvnyei a kzjt mozdtjk el.
Tams szerint az ilyen kzssgrt az egynnek akr lett s javait is fel kell ldoznia. Erre
utal legalbbis az, hogy - mint lttuk - az egyetemes igazsgossgnak nla nincs mrtke s
szablyoz elve, szemben az oszt igazsgossggal, mely az arnyossg alapjn mr, vagy a
klcsns igazsgossggal, amelynek terletn az egyenlsg s az egyes ember mltsga a
mrtk.

107

A modernek" felfogsa e ponton megint csak eltr a rgiek elkpzelstl: az egyni


jt k is alrendelik a kzjnak, m az alrendeltsg feltteleit illeten szigorbban fogalmaznak, s azokat az egyn vilghoz - alkalmasint rdekeihez, gyakrabban (s helyesebben)
azonban jogaihoz - ktik. John Locke (1632-1704) szerint pldul az egyni jnak vannak
olyan elemei, amelyek semmilyen krlmnyek kztt nem ldozhatok fel a kzssg javnak, nevezetesen a termszetes jogok, melyek mg az llamhatalom szmra is korltokat
jelentenek. Legvgs hatrait tekintve - lltotta (2nd Tr. 135) - a trvnyhozk hatalma a
kzjra korltozdik a trsadalomban".
Az egyni jogok a kzj megkerlhetetlen feltteleknt val megfogalmazdsa arra
utalt, hogy az jkor kezdetn felvetdtt s ltalnosan elfogadott vlt egy klns gondolat. Nevezetesen az, hogy addhatnak olyan helyzetek, amikor az egynt a sajt kzssgvel s annak jogszer formt lt llamrendjvel szemben kell megvdeni. E gondolat kt
aximn alapult. Egyrszt azon, hogy a kzssg rendje - llami berendezkedse s joga szabadon alakthat, msrszt pedig azon, hogy a kzj megfogalmazja tvedhet, st viszszalhet helyzetvel: a kzj nevben vagy arra hivatkozva esetleg sajt egyni javt kvnja
elmozdtani.
2.9.3. Kzj, kzakarat, kzrdek A rgiek" elmletben ez a veszly - ebben a formban - nem jelent meg. Azt elfogadtk, hogy a hatalom gyakorlja esetleg tved vagy nz
clokat kvet, de eszkbe sem jutott, hogy ez az eset brmilyen formban kapcsolatban llhat
a kzj fogalmval. ppen ellenkezleg: az ilyesmit a kzj ellenre val dolognak tekintettk, s ezt azrt tehettk, mert a kzj fogalmt nem hoztk kapcsolatba sem az akarattal, sem
az rdekek kel. A kzssg rendjt, llami berendezkedst s jogt nem tekintettk szabadon
alakthatnak. A kzj szmukra inkbb egy magasabb rtelem rendjvel fggtt ssze.
Arisztotelsz nem tett ugyan mindig klnbsget kzrdek [koinon szmpheron] s kzj
[koinon agathon] kztt, mgis nyilvnvalan tudta, hogy a j az rdekeknl magasabb rend
dolog. Cicero gy fogalmazott, hogy az emberisg kzs javnak rzje s vdje" a termszeti trvny, melyet kzismert mdon egy magasabb - szemlyhez nem kttt - rtelmes
rendhez kttt. Tamsnl pedig - amint a trvny ltla adott meghatrozsbl (STI-II. q.
90. a 4.) lthattuk - az emberi kzssg sszer rendje rszben emberi alkots ugyan, valjban azonban egy tfog vilgrend rsze, melyet egy magasabb - ltala a szemlyes Istenhez
kttt - rtelem alkotott s kormnyoz.
A modern gondolkodsban ezzel szemben a kzj rszben a kzakarat, rszben a kzrdek
fggvnyv vlt. A dnt fordulatot e tekintetben Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) s
Jeremy Bentham (1748-1832) elmletei fmjelzik.
Rousseau szerint a trvnyek megalkotsban - hogy mindenkire egyformn vonatkozhassanak - mindenkinek rszt kell vennie. A kzssg tagjnak azonban nem akrhogyan,
hanem egy meghatrozott elv szem eltt tartsval kell szavaznia a trvnyrl: arra kell trekednie, hogy a megalkotott trvny az valdi rdekt mozdtsa el, teht valdi akaratt
fejezze ki. Errl szerinte a kz akarata, vagyis az ltalnos akarat [volont gnrale] gondoskodik. Az ltalnos akarat annak a biztostka, hogy az egyni s kzssgi rdekeknek a
trvnyekben val kifejezse sorn a kzssg ne tvedhessen. Ezrt az ltalnos akarat nem
a tbbsgi akarat, de nem is egyszeren mindenki akarata, hanem az llam valamennyi tagjnak az lland, a kzrdeket kifejez s a szabadsgot megvalst akarata. Bizonyos fokig s
bizonyos felttelekkel a np akarata. A np" azonban, amint az kztudott, nem mindig tartja
tiszteletben az t alkot egyesek legalapvetbb jogait. Az egyni jogok eszmjbl kiindul
elmlet gy sajt ellenttv vltozott, s a kzj eszmje azta sem szabadult ki a kzakarat drmai hangon szlva - hallos" lelsbl.
108

Bentham elmlete, a haszonelvsg ltszlag bksebb mdon vezetett ugyanehhez az


eredmnyhez. Ennek alapjn mindent a kzssg haszna - vagy ahogy Bentham a Helvetiustl (1715-1771) klcsnztt fordulattal fogalmazott: the greatest happiness of the greatest
number [a lehet legnagyobb szm lehet legnagyobb boldogsga] - alapjn kell megtlni.
Az llamformk, a trvnyek s az egyes llami intzkedsek legfbb mrcje az, hogy menynyire mozdtjk el a kz rdekt. Ha a kzssg mint egsz valamivel jobban jr, akkor azok
jnak tekinthetk. E gondolkodsmd hvt azonban nem rdekli, hogy a kzs j miknt
oszlik meg a kzssg egyes tagjai kztt. Ezrt az sszessg rdekre tekintettel knnyen
szem ell tveszti, hogy annak java esetleg csak egyesek jogainak srelmvel volt elmozdthat. A kzrdek oltrn gy felldozhatv vlik az egyni j, st bizonyos felttelek esetn,
annak jogokban megjelen formja is. Ha a kzssg rdekei azt kvnjk, a haszonelvsg
hve hajland elfogadni akr a legalapvetbb egyni jogok korltozst is. Ezrt valban kijelenthet, hogy e gondolkodsmd kpviseli - ahogyan egy mai jogfilozfus fogalmaz nem veszik komolyan a[z egyni] jogokat", mert csak az egsszel trdnek.
A kzakaratra s a kzrdekre alapozott szemllet az elmlt ktszz vben szmos gondolati ramlat alapja lett s szinte uralkodv vlt. A lehet legklnbzbb - mrskelt
s radiklis, jobb- s baloldali, emberi s embertelen - terik hangosan hirdettk, hogy a
kz java az, amit a kzssg akar, vagy ami az sszessgnek rdekben ll. Termszetesen
megvltozott a kzj rtelmezsnek trsadalmi s szellemi kzege is: kialakultak a modern
tmegtrsadalmak, elterjedtek az egymssal verseng uralkod eszmk" s ltrejttek a jlti llamok. A kzj egyre szorosabban sszefondott az e trsadalmakat igazgat s annak
minimlis jltrl gondoskod llam eszmjvel. Szinte ltalnoss vlt a gondolat, hogy az
llamnak nem pusztn rizni vagy elmozdtani kell a kzjt, hanem akaratknt megfogalmazni
s kzs rdekknt rvnyesteni.
Ezzel elfelejtdtt az a gondolat, hogy a kzj nem olyasmi, amit egy adott pillanatban
valaki hatalmi szval megfogalmazhatna s msokkal normatv mdon kzlhetne, vagyis
szmukra elrhatna.
A kzjval kapcsolatban termszetesen rtelmes diskurzust folytathatunk, s ennek sorn
elmondhatjuk, hogy egy adott helyzetben szerintnk miben ll. Ilyenkor (a) a trsadalmi bke
adott krlmnyek kztti feltteleire, (b) a jogszer s igazsgos rend adott krlmnyek kztti krvonalaira vagy (c) a kzjavak fenntartsnak az adott krlmnyek kztt szerintnk
leghelyesebb mdjra utalunk.
Aki a kzjrl komolyan s megfontoltan beszl, az nem feltteleket szab, nem parancsol,
de mg csak praktikus tancsokat sem ad gyakorl llamfrfiaknak, hanem arra trekszik,
hogy e hrom fontos krdsben megprblja megtallni az rtelem rendje ltal sugallt - m
taln csak megkzelthet s vgrvnyesen sosem elrhet - helyes megoldsokat. Ezrt van
az, hogy e diskurzus sorn senki sincs olyan pozciban, melyben llspontja kizrlagos rvnyessgre tarthatna ignyt. Az itt trgyalt kt s fl vezred elmlet- s eszmetrtnetnek
egyik legfontosabb tanulsga gy minden bizonnyal az, hogy az llamhatalom nem birtokosa,
megfogalmazja vagy garancija, hanem re, s lehetsgeihez kpest elmozdtja a kzjnak.
Az uralkodk - vagy ahogy mai kifejezssel mondjuk: az llamfrfiak s politikusok - hatalmnak alapja e tekintetben legfeljebb az, hogy msoknl tbb lehetsgk van elmozdtani
azt.

109

Msodik rsz
A modern llam elmletnek
trtneti alapvonalai
Bevezet: A modern llam
A modern llam keletkezse, fleg pedig a kzhatalom korbbi formihoz val viszonya egy
kultrtrtneti prhuzammal rzkeltethet szemlletesen.
1600. oktber 6-n klnleges esemnyre kerlt sor a firenzei Pitti palotban: bemutattk Jacopo Peri (1561-1633) mvt, az Euridikt. A zenetrtnet szerint ez volt az els
sznpadon is eladott opera. Peri a Cameratnak nevezett zenei iskola egyik tagja volt, akiket egybknt az ismertebb szerzk krbl Claudio Monteverdi (1567-1643) is kvetett. E
mvszek a renesznsz szellemben, amikor is mindenki az antik kultrban ltta a kiindulpontot, a grg drmt kvntk jjleszteni. m valamilyen klns ok miatt - tvesen
- azt hittk, hogy az kori grg sznjtszs zens sznhz" volt, amit a deklamls s a szlhangra rt recitativo uralt. Mikzben teht gy vltk, hogy egy rgi sznhzi gyakorlatot
eleventenek fel, tulajdonkppen vletlenl" feltalltk az opert.
A modern llam - br nem tudjuk hnapra s napra" megmondani, hogy mikor is keletkezett - ehhez hasonlan formldott a XV-XVI. szzadban, s lttt alakot az azt kvet
ktszz v folyamn. Fontos klnbsg persze, hogy a kzhatalom ezen j formjnak kialakulsa emberek tz- s szzezreinek, st milliinak mve volt: olyan politikusok, mint
Cosimo s Lorenzo Medici, olyan uralkodk, mint angliai Erzsbet s a Napkirly, olyan
bankrok, mint a Fuggerek, olyan miniszterek, mint Richelieu, Mazarin s Colbert, s olyan
trtnelmi nvtelensgben maradt emberek, mint a condottierk, a parasztfelkelk, a levelierek, prdiktorok, kalzok, konkvisztdorok, amerikai telepesek s gy tovbb. Kzlk
sokan, klnsen kezdetben, gy vltk, hogy csak a rgit eleventik fel, a bibliai parancsokat teljestik vagy az vszzados hagyomnyokat folytatjk. Ekzben azonban - szndkaiktl fggetlenl, teht tulajdonkppen vletlenl" - egy egszen j dolgot hoztak ltre: az
llamot.
Polisz, regnum, status Az jkori Eurpa llama s az intzmnyeslt kzhatalom korbbi forminak viszonyt illeten az llamtani szakirodalomban kt jellegzetes, br ritkn
tkztetett llspont ltezik.
Az egyik szerint a modern llam a kzhatalom korbban kialakult, ugyancsak llamnak
tekinthet forminak trtnelmi folytatsa az jkori eurpai trsad?lomfejlds viszonyai kztt. Ezen llspont kpviseli gy vlik, hogy az els llamok tbb ezer vvel ezeltt az

110

kori Kzel-Keleten, zsia bizonyos trsgeiben, illetleg a Mediterrn vilgban jttek ltre, s a trtnelmi fejlds ksbbi korszakaiban - a hbrisg idejn, majd az jkorban is - a
mindenkor adott felttelek kztt folyamatosan talakultak. gy felfogva az llam az emberek
egyttlsnek a trtnelmi fejlds csaknem egszt vgigksr formja.
A msik llspont szerint a kzhatalom llamnak nevezhet formja az jkori eurpai
fejlds sajtossga, amely e kontinens klnbz rgiiban nmileg eltr mdon a XVXVII. szzad folyamn alakult ki. E nzet hvei gy ltjk, hogy az jkor elejn Eurpban
ltrejtt, s trtnelmi lptkkel nzve ma is ltez llam (melyet az eurpai nyelvekben a latin status szbl kpzett fnevekkel jellnk) lnyegesen klnbztt, illetleg klnbzik a
Kzel-Kelet archaikus vroskirlysgtl, az egyiptomi, zsiai vagy dl-amerikai despotikus
birodalmaktl, az kori grg poliszoktl, a poliszbl vilgbirodalomm vlt egykori Rmtl, valamint a kzpkori hbri-rendi regnumoktl (kirlysgoktl). A klnbsgek ezen
llspont kpviseli szerint oly nagyok, hogy az llam" szt, mr ha ez nyelvileg lehetsges volna, az intzmnyeslt kzhatalom jkori fejlds sorn ltrejtt formjra kell(enne)
fenntartanunk, a korbbi jelensgeket pedig az eredeti kifejezsekkel - polisz, imprium, regnum, stb. - lenne clszer megjellni.
A szakirodalomban az els llspont mondhat tbbsginek. Ezt kpviselte a XIX. szzad
szinte minden gondolkodja, ezen az alapon klnbztette meg a trtneti llamtpusokat
Georg Jellinek, a XX. szzad folyamn pedig ezen az llsponton volt - egyebek kztt Flix Ermacora s az llamtan szmos ms mvelje. A kortrs szakirodalomban ezen az
alapon ll Romn Herzognak az si llamok" krdseit elemz munkja. E trtnetileg
tg llamfogalomra pl koncepcit vallottk s valljk sajtjuknak a marxista szerzk is.
Hazai szakirodalmunkban pldi ennek alapjn fejtette ki - rszben Kari Marx trtnelemfilozfijra, rszben Friedrich Engels e hagyomnyon bell mg ma is klasszikusnak szmt
munkjra ptve - Szilgyi Pter az llamkeletkezs hrom trtneti tjval" kapcsolatos
elmlett.
Abbl persze, hogy valamely nzet tbbsgi, mg nem kvetkezik, hogy helyes vagy
problmamentes. Az ilyen llamfelfogs keretei kztt pldul az llamisg lnyegi jellemzit gy kell megadni, hogy azok egyarnt vonatkozzanak III. Ramszesz fra Egyiptomjra,
Periklsz Athnjre, II. Richrd Anglijra, Lorenzo Medici Firenzjre, a jacksoni Egyeslt llamokra, a sztlini Szovjetunra s De Gaulle Franciaorszgra is. Am ha ezt tesszk,
e jellemzk roppant ltalnosak s elvontak, mr-mr semmitmondak lesznek. Pldul csak
annyit mondhatunk, hogy az llam hatalmi jelleg intzmny, mely bizonyos rdekek rvnyestse mellett a klnbz emberi csoportok kzs gyeit is szervezi. Ezt az eljrst kvetve
radsul olyan perspektvt fogadunk el, amelybl szinte alig lthatk a modern llam (vagy
ahogy a msik llspont kpviseli fogalmaznak: az llam) legsajtosabb vonsai, mindenekeltt a joghoz val viszonya.
A msodik llspontot kevesebben tmogatjk, de krkben az llamtani hagyomny mlyen gondolkod s megbzhat kpviseli is megtallhatk. Egyikk, Max Weber pldul
gy fogalmazott, hogy mivel az llam teljes kibontakozsa mindenkppen a modern idkre
jellemz, az llam fogalmt ajnlatos az llam modern tpusval sszhangban... definilni".
Carl Schmitt mg ennl is tovbb menve azt hangslyozta, hogy az llam egy trtneti korszakhoz ktd, konkrt fogalom". Monografikus ignyessggel ezt az llspontot a
szakirodalomban Herbert Krger (sz.: 1905) fejtette ki.
E trtnetileg szk llamfogalomra pl koncepciknak - mikzben lehetv teszik a
modern llam jellemzinek tartalmasabb lerst - azzal a problmval kell szembenznik,
hogy a nagyon ltalnos s trtnetileg kzenfekv jellemzket (pldul a hatalmi jelleget)
alulrtkelik.
111

A magam rszrl gy vlem, hogy mindkt llspont csakis egy sajtos mdszertani
eljrssal kiegsztve tarthat, ami a trtnetileg tgabb fogalomra pl nzetet a szkebbre
plhz, ez utbbit pedig az elbbihez kzelti. Vagyis a helyes llspont - mint oly sok
esetben, itt is - valahol kzpen tallhat; noha ebbl nem kvetkezik, hogy kzpton jr. E
mdszertani eljrs a modern filozfia, s elssorban Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ltal
csaldi hasonlsgnak \family-resemblance] nevezett jelensgnek az llamokra val alkalmazsa.
Egy halmaz klnbz elemei tbbflekppen hasonlthatnak egymsra. A hasonlsg
szokvnyos felfogsa szerint egy (pldnak okrt) ngy elemet tartalmaz halmazban az a, b,
c s d elemek akkor hasonlk, ha mindegyikk rendelkezik valamely q, vagy q s p, esetleg
q, p s t minsggel. A fenti problmakrben ezt tkrzi az a megkzelts, amely minden
llamot hatalmi jelleg intzmnynek tekint, mely bizonyos emberi csoportok kzs gyeit
is szervezi. Egy halmaz elemei azonban - miknt egy csaldban a testvrek1 - gy is hasonlthatnak egymsra, hogy - pldnak okrt - kt tagjt (a s b) valamely t minsg jellemzi,
kt tagja (b s c) kztt egy p minsg jelent hasonlsgot, ismt msik kt tag (c s d) pedig
egy q minsgben osztozik. A kzhatalom klnbz formira vonatkoztatva ez azt jelenti,
hogy Periklsz Athnjt s Lorenzo Medici Firenzjt valamely t vons kapcsolja ssze; az
utbbiban s II. Richrd Anglijban valamely q minsg lesz kzs, a szban forg angol
kirlysg s a jacksoni Amerika pedig egy p egy jellemz alapjn hasonlt egymshoz.
Bonyoltja persze a helyzetet, hogy ha a hasonlsg e fogalmt a kzhatalom trtnelmileg
ltezett formira alkalmazzuk, az e kzvett nzetet a fentebb kisebbsginek nevezett llspont fel kzeltheti. Vagyis nem kizrt, hogy az llamnak nevezett halmaz egyes elemei (ti.
a fbb trtneti llamtpusok) kzl kett-kett mindig hasonlt egymsra egy-egy vonatkozsban, de - a halmazt egy trtnelmi idskon is elhelyezve - annak elsknt s utolsknt
ltrejtt elemei (pldul III. Ramszesz Egyiptoma s De Gaulle Franciaorszga) mr nem.
St az is lehetsges, hogy annak idben egymst kvet elemeit (gy a kzpkori regnumot s
az jkori llamot:) sszehasonltva inkbb klnbzsgeket, semmint hasonlsgot tallunk.
Mint oly sok krdsben, e tekintetben is a trtnelmi folyamatok legalbb vzlatos ttekintse a legjobb tancsad.
A modern llam keletkezse A modern llam a feudlis abszolutizmus korszakban keletkezett. Szletsnek jegyeit a ksbbi trtnelmi fejlds Eurpa egyes rszein elhalvnytotta, illetve teljesen eltntette, mg mshol felerstette.
Az abszolutizmus - amint azt a kzelmltban a magyar Szcs Jen (1928-1988) s az
angol-amerikai Perry Anderson (sz.: 1938) elmletei (egymstl fggetlenl) meggyzen
bebizonytottk - a feudlis trsadalom vlsgra adott vlasz volt.
Mint egyetlen trsadalom, a feudlis trsadalom sem volt mentes a kisebb-nagyobb vlsgoktl s a vlsgkezelsnek" mr ekkor is sokfle mdja volt. A vlsg falupusztulsokat,
a vrosi gazdasgok idleges hanyatlst, politikai anarchit, s gyakran npessgcskkenst
jelentett. Ezek egyik jellegzetes megoldsa a terhek egy rsznek a paraszti rtegekre val thrtsa volt, ami persze gyakori parasztfelkelsekhez, ezek kvetkezmnyeknt pedig
Nyugaton a jobbgyi ktttsgek fellazulshoz, Kzp- s Kelet-Eurpban a msodik
1

A family-resemblance [csaldi hasonlsg] kifejezsben - melyet ms formban lnc-hasonlatknt is ismernk - a csaldi jelz (L. Wittgenstein nyomn szabadon pldlzva) azt jelenti, hogy - pldul - Feriknek s Teriknek a szeme hasonlt egymsra, de arcuk ms vonsai nem, Teriknek s Katiknak
ugyanolyan szja van, de msban nem hasonltanak, Katiknak s Sanyiknak pedig szinte egyforma az
orruk, de szemk s szjuk mr klnbzik. Teht a ngy gyermek arcn nincs egy olyan vons, amelyik mindegyikkben kzs lenne, de ha rjuk nznk, mgiscsak az lesz a benyomsunk, hogy nagyon
hasonltanak egymsra.

112

jobbgysghoz" vezetett. A vlsgbl mskor a lovagi banditizmus" (szzves hbor, Rzsk hborja) grt kiutat.
Trtneti mrcvel mrve azonban a leghatkonyabb vlsgkezelsi stratgia a gazdasgi
tr kitgtsa volt. Ez eleinte csupn azt jelentette, hogy a fejlettebb nyugati vrosgazdasg
a sajt infrastruktrjv" alaktotta t a kzp-eurpai trsget, ksbb azonban azt, hogy
Eurpa kt szls rgija - vagyis a Nyugat- s Kelet-Eurpa - gazdasgi s politikai expanziiba kezdett.2 A fldrajzi felfedezseket kveten Nyugat-Eurpa a gyarmatostssal maghoz kapcsolta Amerikt s Afrika, illetve zsia egyes rszeit; Kelet-Eurpa (gyakorlatilag
Oroszorszg) pedig az orosz fldek gyjtgetse" rvn egy hatalmas zsiai trsggel egsztette ki a kontinens keleti felt. Kzp-Eurpnak nem llt mdjban az ilyen kitrs",
ez azonban nem a fldrajzi krlmnyekkel, hanem - Szcs Jen szerint - inkbb azzal volt
magyarzhat, hogy ez a rgi ebben a korban mr a nyugati gazdasg (rszben nyugatias,
rszben keleties jegyeket mutat, s Kelet-Eurpval is rintkez) perifrija volt.
A vlsgok megoldsnak az expanzis mdja mindentt politikai eszkzket ignyelt,
s megteremtette az abszolt monarchik feltteleit: a gazdasgilag s uralmi feltteleiben
meggyenglt hagyomnyos nemessget, a megersdtt vrosi polgrsgot, a msodik jobbgysg" garantlst az llamtl vr, s ezrt annak meghdol kzp-kelet-eurpai nemessget, valamint a gazdasgi fejlds aktv tnyeziv vl llami gpezetet. A vlsgok kezelse teht - rszben a trsadalom klnbz rtegeinek jvhagysval - mindentt llami
feladatt vlt. E feladat megoldshoz azonban az llamoknak a korbbi eurpai fejldshez
mrten abszolutisztikusnak nevezhet eszkzket kellett ignybe vennik.
A feudlis abszolutizmus llami eszkzrendszernek legfontosabb eleme egy - a korbbiakhoz mrten - hatalmasra duzzasztott hivatali appartus volt, mely szakkpzett, fizetett,
az uralkodtl fgg, s gyakran jogi vgzettsg tisztsgviselkbl llt. Ekkor szletett a
modern rtelemben vett brokrcia. Az alkalmazson, fizetsen, nyugdjon, ellptetsen,
szakszer kpzsen s munkamegosztson, szilrd hatskrn, aktaszersgen, hierarchikus
al- s flrendeltsgen nyugv brokratikus hivatali appartus - fogalmazott Max Weber egyrtelm mrcje volt az llam ... modernizlsnak". Ez az appartus kezdte meg a trsadalom s a gazdasg mai rtelemben vett igazgatst", vagyis a trsadalmi viszonyok tudatos
alaktst s szervezst, illetve a trsadalmak kzpontilag meghatrozott clok elrse rdekben val mozgstst".
Ennek egyik elfelttele egy meghatrozott terlet politikai egysgnek megteremtse
volt. Ez azt jelentette, hogy a trsadalom klnbz rszeiben mintegy sztfoly" (ti. az
llami funkcikat a hbri hierarchia klnbz pontjaira sztoszt), s ezrt jelentsebb
igazgatsi szervekkel sem rendelkez regnum helybe egy orszgos kzpontbl kiptett, viszonylag egysges s hierarchikus llamszervezet lpett. E szervezet kpes volt arra, hogy
kzpontostsa a korbban decentralizlt igazgatst, jogalkotst, tlkezst, adztatst s erszak-alkalmazst.
A kipl j llami eszkzrendszer nlklzhetetlen rsze volt a korbbinl jval nagyobb mret, fizetett s kizrlag a hadviselsre szakosodott lland hadsereg, valamint az
j intzmnyi formkat kap, mind politikai slyban, mind szmarnyban nvekv rendrsg. Ekkor szlettek a hivatsos, gyakran titkosan mkd diplomciai szervezetek, valamint
az informci-szerzs mai szemmel nzve kezdetlegesnek mondhat formi is.
2

E folyamat mintegy ngy vszzadon t tartott (s legintenzvebb szakaszai Nyugat-Eurpban az abszolt llam utni korszakra estek). E hossz idre mrcsak azrt is szksg volt, mert a gyarmatostshoz
elszr meg kellett ismerni a vilgot. Az eurpai ember 1600 krl a Fld szrazfldi terleteinek 32%t (a tengereket is szmtsba vve 49%-t), 1800-ban pedig 60%-t (a tengereket is ide vve 83%-t)
ismerte.

113

A centralizlt llam tevkenysge az orszgonknt szervezd trsadalmak - ksbb a


szletben lv modern nemzetek - egszre kiterjedt, s gy joggal nevezhet terleti llamnak majd (a Nyugat-Eurpai viszonyok kztt) nemzetllamnak.
Az egyre inkbb szakosod llami hivatali appartus egyik legfbb terlete a gazdasgi igazgats intzmnyrendszere lett, idertve a gazdasgi eredmnyek politikai elsajttsnak llami szervezett, az adztatst s az n. adigazgatst is. A modern llam - mint
Rudolf Goldscheid (1870-1931) s a kzgazdasgtan bcsi iskolja (tekintettel a ksbbi
fejlemnyekre is) elszerettel hangslyozta - adztat llam". Sikeresen adztatni persze
csak egy fejld gazdasgot lehet, vagyis ahhoz, hogy adztasson, az llamnak - korbban
ismeretlen mrtkben - gondoskodnia kellett a gazdasg fejlesztsrl is. S valban: az abszolutizmusokkal egy korbban ismeretlen llami funkci szletett, a gazdasg irnytsa.
Az uralkodk persze korbban is szablyoztak egyes gazdasgi krdseket (pldul megreformltk a pnzrendszert, vmokat vetettek ki, vagy j mrtkrendszert honostottak meg
s gy tovbb), de csak az abszolt monarchik idejn lett ltalnosan elfogadott, hogy egy
trsadalom gazdasgt - ksbbi kifejezssel: a nemzetgazdasgot - politikai eszkzkkel is
lehet kezelni. Az abszolt monarchik teremtettk meg a mai rtelemben vett gazdasgpolitikt. A modern llam els jelents gazdasgpolitikai rendszere a merkantilizmus volt, melynek klnbz eszkzei (pldul a korbban csak bevteli forrsknt kezelt vmokbl kialaktott vdvm-rendszer, valamint a kereskedelmi mrleg" intzmnye) a gazdasg egszt
tmogattk, illetve vdtk ms nemzeti gazdasgokkal szemben. A merkantilizmus jszersge volt az is, hogy trtnelmileg elszr fogalmazta meg azt az elvet, mely szerint az llami
gazdasg forrsa a npessg adzereje.
Mivel az llam valami olyasmit kvnt irnytani, ami nem volt az v (ti. tulajdonjogi
szempontbl nem domniuma volt, de fltte impriumxa tett szert), ezrt termszetes, hogy
tevkenysgnek egyik legfontosabb eleme a szablyalkots lett. Az jkori eurpai llam jogalkot (a ksbbi fejldsre is tekintettel: trvnyhoz") llam lett, mely a loklis jelleg,
rendkvl vltozatos hbri jogot orszgosan egysges jogrendszerrel vltotta fel.
A feudlis abszolutizmus llamnak kiplse az eszmk skjn gy is rtelmezhet, hogy
az llamhatalom birtokosai sikeresen elvitattk a klnbz helyi hatalmaktl az erszakalkalmazs jogt. Ennek rvn az immr egysges s centralizlt llamok - mint Max Webertl tudjuk - szert tettek a fizikai erszak legitim alkalmazsnak monopliumra. Ugyancsak ebben a korszakban lett a politikai gyakorlat nlklzhetetlen rszv az az elv, hogy az
llam valamely szerve (pldul a fejedelem vagy a parlament), ksbb pedig az llam mint
olyan, az adott terleten ltez egyb hatalmak felett ll, vagyis a fhatalom" birtokosa
(szuvern). Ezzel prhuzamosan - sszefggsben Eurpa vallsi megosztottsgnak megjelensvel, valamint azzal az ignnyel, hogy az llam teremtse meg az egymssal hborz
felekezetek hvei kztti bkt - fokozatosan elvlt egymstl a politikai-llami tevkenysg
s a vallsi let (szekularizci), ami az egyhzak politikai hatalmnak httrbe szorulsval
jrt.
E gyakorlati s eszmei-ideolgiai folyamatok keretben teht (s az abszolt llam" kifejezs erre is utal) a kzhatalom j formja - hogy eleget tehessen azon elvrsoknak, amelyeket a gazdasgi s a trsadalmi let klnbz terletein tmasztottak vele szemben egy egysges intzmnyrendszerben vonta ssze a korbban a trsadalom klnbz pontjain
gyakorolt politikai funkcikat. A kzhatalom e formjt ezrt egyes elmleti irnyzatok kpviseli (pldul G. W. E Hegel s K. Marx) ksbb politikai llamnak" is neveztk, egyebek
mellett azt is hangslyozva ezzel, hogy az llam maga al rendelte a trsadalmat.
m ez Eurpa egyes rszein nem ugyanolyan mdon s mrtkben valsult meg, s klnbz ideig llt fenn. A feudlis abszolutizmus llamainak tbb-kevsb hasonl eszkzrend114

szere s a fbb tendencik azonossga ellenre ugyanis mr ekkor lnyegesen klnbztt


Eurpa nyugati, keleti, kzps, mediterrn s szaki rgija. A leglesebb regionlis klnbsgek - rszben Nyugat- s Kelet-Eurpa mr korbban is eltr fejldsvel, rszben pedig
az abszolutizmus kornak trtneti krlmnyeivel sszefggsben - a nyugati s a keleti
llamfejlds kztt mutathatk ki. Melyek ezek?
A nyugati abszolutizmusok, elszr is, viszonylag rvid ideig (tven-szztven vig) lltak fenn, mg a keleti (gyakorlatilag az orosz) abszolutizmus mintegy ngy s fl vszzadon
keresztl tartott. Msodszor, amg az elbbiek a nemessget rszben az llamappartus rszv tettk (pldul hivatalvsrls vagy adbrlet rvn), rszben pedig biztostottk szmra, hogy polgri tevkenysget vlasszon, azaz kereskedjen, addig az utbbiban a nemesi
osztly minden rdekeltsg nlkl, mintegy automatikusan hivatalnok vagy katona, vagyis
szolgl nemes" volt. A nyugati abszolutizmus teht az llam al rendelte", a keleti pedig
mintegy llamostotta" a trsadalmat. Tovbb, amg a nyugati gazdasgi protekcionizmus,
legalbbis rszben, a magnszfrt (a polgri magntulajdonosok vilgt) erstette, addig
a keleti - mivel ott a vrosgazdasg s a kereskedelem fejletlensge miatt nem, vagy alig
volt modern magntulajdon - kizrlag az llamot. Fontos klnbsg az is, hogy a szellemiideolgiai letben Nyugaton a trsadalom vilgostotta fel" nmagt, illetve az uralkodkat; Keleten ezzel szemben az uralkodk kvntk felvilgostani alattvalikat (felvilgosult
abszolutizmus"). Vgl, amg az egyes nyugati abszolt llamok terletileg viszonylag kis
mretek maradtak, s gyarmataik nem vltak sajt llami-kzjogi rendszerk rszv, addig
a keleti egy hatalmas politikai-kzjogi, s nem utols sorban katonai egysg (sajtos rtelemben vett birodalom) lett.
E lnyegesen klnbz sajtossgok ugyanakkor nem homlyostjk el, hogy e kt trtnelmi plyavnek voltak kzs jellemzi is. A hasonl eszkzkn tl elssorban az, hogy
llamilag irnytott s tmogatott expanzival oldottk meg a trsadalmi-gazdasgi problmkat.
Az Eurpa e kt jellegzetes rgija kztti terletek llami viszonyai rszben klnbztek fentiektl, rszben pedig vegytettk a nyugati s keleti vonsokat. Az egyik jellegzetes
trtnelmi plya Lengyelorszg volt, amely - nem vve tudomsul a kor f tendenciit nem lpett a politikai hatalom koncentrlsnak tjra, s ezrt a nagyhatalmak egyszeren
letrltk a trkprl (azaz felosztottk). A jellegzetesen keleties" hatalmi struktrkat kipt porosz abszolutizmus ezzel szemben katonai-brokratikus szervezettsgre trekedett,
m mg gy is elg hajlkony volt ahhoz, hogy a XIX. szzadban megvalstsa a Nyugathoz
val felzrkzshoz szksges reformokat. Fejldsnek s nagyhatalomm vlsnak krlmnyei persze sok mindent elrevettettek XX. szzadi trtnelmbl is. Egy harmadik
trtnelmi vltozat a Habsburg Birodalom volt, amely meglehetsen egyedi mdon, a rendisg s az abszolutizmus kztti kompromisszumra plt: formailag keleties" jelleg volt
(birodalom), de sosem valstotta meg a teljes centralizcit (amit a magyar rendisg ereje
is jelez). Tovbbi fontos jellemzje, hogy nem formlta modern nemzetekk npeit, s nem
hozott ltre nemzetllamot.
A feudlis abszolutizmus llami rendjnek kiplse s annak mkdse teht Eurpa
klnbz trtnelmi rgiiban klnbz mdon s eltr mrtkben, illetve jelleggel valsult meg, s ez a ksbbi fejldsre is kihatott. A nyugati fejlds sajtossgait befolysol
tnyezk egyik legfontosabbika az volt, hogy ott - nem minden elzmny nlkl, de javarszt
a szban forg korszakban - kifejldtt a polgri trsadalom, mely sikeresen megszabadult az
llam abszolutisztikus elemeitl s az llamot polgri llamm tette.

115

Polgri trsadalom - polgri llam A polgri trsadalom trtnetileg a kzpkori vrosi


trsadalmakbl keletkezett; a trtneti gykerek ellenre azonban a trsadalom szervezdsnek jellegzetesen modern formja volt, mely a gazdlkods kapitalista rendszern alapult.
A polgri trsadalom kifejezst tbbfle rtelemben is hasznljuk. Gyakran a gazdasgi viszonyokhoz kzvetlenl ktd letszfrk krt rtjk alatta, mskor pedig gy rtelmezzk (civil trsadalom), mint ami a trsadalom minden nem-politikai viszonyt s letszfrjt
is magba foglalja, vagy azokra a jelensgekre utal, amelyek kvl esnek a kzlet s a kzhatalom krn (magnszfra). Olykor ezzel a kifejezssel jelljk a szociolgiai rtelemben vett
trsadalmi szerkezetet (pldul az ellenttes rdek osztlyok s rtegek viszonyt), a trsadalom politikamentes intzmnyeit (gy az egyesletek, a kzssgi clokrt is tevkenyked
n. non-profit szervezetek vilgt), vagy a politizlssal nem foglalkoz magnemberek krt. Gyakran e fogalommal hatrozzuk meg a magnjelleg szabadsgok vilgt, s azokat a
hatrokat, amelyek az llami-politikai tevkenysg vgpontjt, illetve korltait jelentik.
Akrhogy is fogjuk fel, a polgri trsadalom alapja - s ezt mr egyik legels elemzje,
a skt Adam Ferguson is szrevette - a polgri magntulajdon. Ennek legfbb jellemzje amint azt Georg F. W. Hegel jogfilozfija s Kari Marxnak (a marxizmussal kapcsolatos
polmik ellenre is szles krben elfogadott) trsadalom- s trtnelemfilozfija hangslyozta -, hogy mentes a politikai elfelttelektl-, nem felttelezi a tulajdonosnak valamely
politikai kzssghez (pldul egy poliszhoz vagy valamely rendhez) val tartozst. Ebbl
kvetkezik, hogy e tulajdonosnak - szemben az antik n. ketts, vagy a kzpkori hbri
tulajdonnal - tulajdona mkdtetshez vagy lvezethez nem kell kzvetlenl politikai tevkenysget folytatnia. E tulajdon a piacgazdasgra pl rendben szabadon rtkesthet s
- a piaci rend jellegtl is fggen - rtket teremt. E tulajdon lehet igen vltozatos formt
lt tketulajdon, lehet munkaer-tulajdon, de megjelenhet a gazdasgilag rtkesthet javak ms formban (pldul tudsknt vagy forgalomkpes informciknt) is.
Az jkor eltti trsadalmak kzvetlenl politikai jellegek voltak: a vagyon nagysga s
jellege, a szlets (a csald), a munka mdja (a foglalkozs), a kpzettsg s a trsadalmi
sttusz mintegy kijelltk az egynnek az llami s politikai renden belli helyzett s msokhoz val politikai viszonyt. A tks rutermels trhdtsa, a piacgazdasg uralkodv
vlsa s a modern nagyvrosi lt megszntettk a vagyoni, csaldi, foglalkozsi s az ehhez
hasonl klnbsgek politikailag, illetleg kzjogilag meghatroz jellegt, s az e terleten
ltez egyenltlensgeket politikamentes - a sz mai rtelmben vett trsadalmi" - klnbsgekk tettk. Az ilyen trsadalom mr magntrsadalom volt, hiszen az egyes trsadalmi
(vagyoni, foglalkozsbeli, szletsi, stb.) egyenltlensgeknek nem volt kzvetlenl politikai
jellege s politikailag meghatroz szerepe. Az eleinte mg llamilag tmogatott magntulajdon a nyugati fejldsben nllv vlt, s megersdve mr nem volt szksge az llami
gymkodsra (mely, mint minden segtsg, a msik oldalon korltozst is jelentett).
E helyzet politikai s jogi kvetkezmnyeit a polgri forradalmak vontk le, megteremtve a polgri llamot s a modern jogot. A polgri llam - vagyis a polgri magntulajdonon
alapul gazdlkods politikai kereteit s jogi feltteleit biztost llam - egyik jellegzetes vonsa az, hogy abban, mivel a politikai hatalom s a gazdasgi uralom gyakorlinak szemlyi
kre elvlt egymstl, a kzhatalom gyakorlsa nll tevkenysgg vlt. A XIX. szzadban
megjelentek a kizrlag politikval foglalkozk - a politiknak s a politikki lk - korban
ismeretlen csoportjai: a politikusok s az llamfrfiak.
Ez rszben azzal fggtt ssze, hogy a piacgazdasg szemlytelen uralmi rendszerknt mkdik, melynek fenntartshoz nincs szksg szemlyes uralomra. A tketulajdon s a funkcionlisan ahhoz tartoz tulajdoni formk ugyanis szemlyes s politikai erszak nlkl is
mkdnek. Msfell a trsadalmi integrci piacon kvli (politikai") terletein j, tfog
116

s sajtos szaktudst ignyl feladatokat kellett, illetleg kell megoldani. E feladatok krbe
olyan dolgok tartoznak, mint pldul az rdekkpviselet, a trvnyalkots, vagy a sz modern rtelmben vett kormnyzs. A piaci rendben, s ennek kvetkeztben trsadalmilag"
uralkod osztlyok s rtegek e korban mr nem vettek rszt felttlenl a politikai hatalom
gyakorlsban; a hatalmat gyakorl csoportok pedig rendszerint nem folytattak kzvetlenl
magngazdasgi tevkenysget.
Mivel a trsadalmi klnbsgek politikailag meghatroz jellege megsznt, s a szekularizci kvetkeztben a valls tmegmrtekben elvesztette vilgnzet-forml szerept, a
modern korban alternatv eszmk (uralkod eszmk") s az azokbl kpzd ideolgik befolysoljk a politikai gondolkodst. A modern trsadalom viszonyai kztt ezen eszmk, br
uralkodnak", mgis szabadon vlaszthatk - annyiban legalbbis, hogy egy adott trsadalmi
helyzet mr nem jelli ki az egyn szmra a politikai gondolkods szksgszer tjait. Ezrt
lehetsges, ha nem is tipikus, a konzervatv munks, a liberlis arisztokrata vagy a szocialista
tks vllalkoz.
A modern trsadalmak szervezdsnek egyik kzponti elve a magnjelleg s a kzssgi - vagyis a polgri" s az llampolgri" - ltformk s tevkenysgek korbban ismeretlen mrtk elvlasztsa lett. E folyamat gy is lerhat, mint az egyes trsadalmi szfrk
(gazdasg, politika, kultra, jog) elklnlse. Ezek kzl a legjelentsebb a trsadalom" s
a politika", illetve a trsadalom s az llam viszonylagos elklnlse.
A trsadalmi let magnjelleg s politikai szfri ugyanakkor nem csupn elvltak egymstl, hanem sajtos kzvettmmechanizmusok rvn ssze is kapcsoldtak egymssal. E mechanizmusok kzl a legfontosabb a politikai nyilvnossg intzmny- s eszkzrendszere (gy
mindenekeltt a sajt s a kzvlemny), a trsadalmi rdekeket politikai akaratt forml
politikai prtok rendszere, valamint az rdekrvnyests egyb szervezetei (szakszervezetek,
egyesletek, szakmai rdekkpviseletek). A polgri trsadalom rdekrendszere e kzvett
mechanizmusok rvn jut el az llami dntsi centrumokba (pldul a parlamentbe), hogy
ott trvnyknt" vagy kormnyzati dntsknt" nyerjen megfogalmazst. E kzvett mechanizmus egyik sajtos funkcija az, hogy a trsadalom segtsgkkel dntseik igazolsra
s trsadalmi elfogadtatsra knyszertheti az llami szerveket. E korban ugyanis ltalnosan elfogadott vlt, hogy az llami rendnek legitimnek (a trsadalom politikailag relevns
rsze ltal elfogadottnak, illetleg elfogadsra mltnak), az azokban szlet dntseknek
pedig jogszereknek (leglisaknak) kell lennik.
A polgri llam kiplsvel prhuzamosan szletett meg a modern jog is. A modern jog
egyik f jellemzje, hogy szablyai ltalnosak (egy adott jogkzssg minden tagjra kiterjeszthetek) s a lehetsgekhez kpest formalizltak, s ezrt - a jogalkalmazs ehhez igazod voltt felttelezve - lehetv teszik az egyes cselekedetek jogi kvetkezmnyeinek elre
jelezhetsgt. A formlis elveken alapul szablyokat tartalmaz jogrendszer tbbnyire kiszmthatan mkdik. E kiszmthat jelleg nyilvnvalan a gazdlkods jszer mdjval
ll kapcsolatban: A kapitalizmusnak egy gp pontossgval mkd s pontosan kiszmthat jogrendszerre van szksge - jegyezte meg Max Weber -, amelyben nincs szerepk
ritulis-vallsi s mgikus meggondolsoknak. A modern llamnak vgl is gy sikerlt ltrehoznia az ilyen jogrendszert, hogy hatalmnak rvnyestse rdekben szvetsgre lpett
a jogszokkal".
A trsadalom s az llam, a magnlet s a kzlet, a polgr s az llampolgr elvlsa
a jog terletn a magnjog s a kzjog kztti hatrozott vlasztvonal kialakulsval jrt. A
modern (kontinentlis) jogban ezrt nem vletlenl eleventettk fel e kt jogterlet rmai
jogi megklnbztetst, s az rutermels viszonyaira szabott egyb rmai jogi intzmnyeket.
117

A modern jog tovbb - ugyancsak a gazdasgi s trsadalmi okoknl fogva - minden korbbinl teljesebb mrtkben kiterjesztette a jogegyenlsget. Ezen rszben bizonyos alapvet
anyagi jogosultsgokban val egyenlsget (vagyis egyenjogsgot), rszben pedig az llami
szervek rszrehajls-mentes eljrst (vagyis trvny eltti egyenlsget) jelentett. Az egyenjogsg kiterjesztse az elmlt vszzadokban fokozatosan trtnt. Elszr a magnjog terletre tartoz jogok (pldul a tulajdonosi jogok) egyenlsgt ismertk el, amit a negatv" politikai szabadsgjogokban val egyenlsg megteremtse kvetett (ilyen volt pldul
a szls- s sajtszabadsg jogi elismerse). Csak a XIX. szzad folyamn vlt elfogadott,
hogy a jogegyenlsget a kzlet s a kzhatalom befolysolsnak terletre is ki kell terjeszteni, vagyis a polgrok kztt a pozitv", rszvteli jelleg jogokat (gy a vlasztjogot)
is egyenlen kell elosztani.
A jogegyenlsgnek a politikai let terletre val kiterjesztse, vagyis az ltalnos s
egyenl vlasztjognak - a modern demokrcia eszminek elterjedsvel egytt jr - bevezetse, valamint a trsadalomfejlds j fejlemnyei (gy mindenekeltt a nagyvrosi tmegtrsadalmak kialakulsa, majd a kzposztly kibvlse) jelents mrtkben talaktottk
a nyugati polgri trsadalmak llami s politikai lett. A XIX. szzad vgn sok nyugateurpai orszgban egy sajtos s fokozatos rendszervlts" zajlott le, melynek hatsa mig
rezhet. Ekkor szlettek a mai rtelemben vett politikai rendszerek, melyeknek a kzhatalmi
jogostvnyokkal rendelkez llam csupn az egyik - br ktsgkvl a legfontosabb - eleme.
Kzp- s Kelet-Eurpban a polgri trsadalom - tbbek kztt a korbbi trtnelmi sajtossgok (a vrosfejlds elmaradottsga, msodik jobbgysg" stb.) s a trtnelmi
fziskssbl is kvetkez perifriahelyzet miatt - nem a nyugati mdon fejldtt. Annak
ellenre sem, hogy a nyugati mintkat prblta kvetni. A kapitalizlds s a piacgazdasg
kialakulsa nem csupn megksett", hanem sajtos, kizrlag e rgikra jellemz trvnyszersgek szerint ment vgbe.
A polgrosods viszonylag gyorsan, de tagolatlanul (a trsadalmi struktra nem minden
elemre kihatan) s a hagyomnyos rtkek szempontjbl rombol mdon zajlott le. Ennek ellenre nem szmolta fel maradktalanul a rgi politikai rendszerek minden elemt.
E rgiban nem tntek el teljesen a korbbi trsadalmi s gazdasgi szerkezetek, s a tks
fejlds (ahelyett, hogy annak helybe lpett volna) beleplt a feudlis gazdasgi s trsadalmi rendbe. A legtbb orszgban egy ketts trsadalmi struktra alakult ki: a politikai-llami
szfrt monopolizlni igyekv hagyomnyos uralkod osztlyok mellett megjelentek a rszben hozzjuk alkalmazkod polgri csoportok; a lakossg dnt tbbsgt kitev parasztsg
mellett pedig megszletett a nagyvrosi munkssg. Az urak s kendek" e sajtos vilgt e
trsgben szinte mindentt nemzetisgi ellenttek hatottk t.
E klns fejlds htterben az llt, hogy trsadalmi mretekben nem vlt ltalnoss
a politikai elfelttelektl mentes polgri magntulajdon, s nem alakult ki a gazdasgtl elvlasztott politikai szfra. Az egyes trsadalmi csoportok trtneti eljogainak fennmaradsa
megakadlyozta az autonm, polgri trsadalmi lt kibontakozst, s e rgiban tovbbra
is jellemz maradt a politikai-hatalmi szfra korbban is meglv - ahogy mondani szoktk - tlslyos jellege": a jelents vltozsok rendszerint nem trsadalmi, hanem llami
kezdemnyezsre indultak meg. Ez azrt trtnt gy, mert e rgiban az llamok maguk
prbltk meg modernizlni trsadalmukat. Amg a nyugati trsadalmak s gazdasgi rendszerek sajt erejkbl, a maguk vlasztotta ton s szerves mdon jtottk meg nmagukat
(autonm mdon modernizldtak), addig Kzp-Eurpban a trsadalmat mintegy fellrl" (gyakran autokratikus, a XX. szzadban pedig totalitrius eszkzkkel) igaztottk a kor
kvetelmnyeihez.

118

A modern llam fbb trtnelmi tpusai A modern llam - a mgtte ll gazdasgi


s trsadalmi fejlds vilgtrtneti perspektvjbl szemllve - polgri llam. Ez az llam
- az imnt jelzett s az ezt kvet trtnelmi tendencik keretei kztt - a XIX. szzadi
Nyugat-Eurpban liberlis, a XX. szzadiban elszr n. intervencis, majd szocilis-jlti llamknt formldott meg, Kzp- s Kelet-Eurpban pedig elbb modernizl llam volt,
mely ksbb tbb helytt (a polgri jelleget rszben vagy egszben tagad) totlis llamm
vltozott.
(a) A liberlis, az intervencis s a szocilis-jlti llam A liberlis llamok megszntettk a polgri trsadalom magnjelleg letszfri feletti abszolutisztikus llami ellenrzst s klnbz politikai s jogi formkban elismertk az egyni szabadsgot. ltalban
azt az-elszr a nmet Wilhelm von Humboldt (1767-1835) ltal megfogalmazott, jabban
pedig az amerikai Rbert Nozick (1938-2002) ltal hangslyozott - elvet kvettk, hogy az
llam ne legyen eszkzknt felhasznlhat a magnszfra problminak megoldsra. Ez az
elv - mely a gyakorlatban persze sosem volt teljesen megvalsthat - azt jelentette, hogy
az llam a lehet legnagyobb mrtkben vonuljon ki" a gazdasgbl s a magnjellegnek
tartott trsadalmi szfrkbl. A kz- s a magnszfra - s ezzel egytt: politika s gazdasg,
trsadalom s llam, polgr s llampolgr" - a modern viszonyok kztt csaknem mindig
meglv elklntst a lehet legteljesebben a liberlis llamok valstottk meg. A gazdlkods llami irnytsa helyett a liberlis llamok nemzetgazdasgi szinten a szabad piaci
verseny llspontjra helyezkedtek, a nemzetkzi gazdasgi kapcsolatokban pedig (legalbbis
azon orszgokban, amelyek szmra ez kedvez volt) a merkantilizmust a szabad kereskedelem elvvel vltottk fel, br ktsgtelen, hogy azokat szinte sehol sem vittk vgig kvetkezetesen.
A liberlis laissez fair, laissez passer [hagyjtok csinlni, hagyjtok menni] szellemben
szabadon hagyott, vagyis az llam ltal nem befolysolt tks piacgazdasg a XIX. szzad
folyamn a termelkenysg minden korbbit fellml nvekedshez vezetett. A gazdasgi rend trvnyszersgei azonban idrl-idre komoly gazdasgi vlsgokat eredmnyeztek, s elmlytve a trsadalmi egyenltlensgeket szocilis feszltsgeket idztek el. Erre
a helyzetre a modern llamok egyfell a magngazdasg viszonyainak egyre tbb krdsre kiterjed szablyozsval, vagyis az azokba val llami beavatkozssal, msfell (nmileg
ksbb s az llami beavatkozs ltal lehetv tve) a trsadalmi egyenltlensgek politikai
kiegyenltsvel reagltak. Az llami beavatkozs - ismert szakkifejezssel: az intervenci a nyugati orszgokban a XIX. szzad vgn jelent meg (egyik legkorbbi elemzst Soml Bdog (1873-1920) nyjtotta 1902-ben), az els vilghbor idejn vlt kiterjedtt s az
1930-as vektl llandsult.
Az llamok az intervencival rszben stabilizltk a ciklikus vlsgoktl szenved gazdasgot, rszben cskkentettk a trsadalmi s politikai konfliktusforrsokat, rszben pedig
(az 1950-es vektl) biztostottk az llam szocilpolitikai tevkenysgnek feltteleit. Az
intervencis llamok gy a XX. szzad msodik felre szocilis-jlti llamm vltak.
A gazdasgi stabilizls legfontosabb mdja a piaci verseny llami szablyozsa s befolysolsa volt. A piac befolysolsa sorn a modern llamok olyan eszkzkkel ltek, illetve
lnek ma is, mint az llami hitelpolitika (vagyis a kamatlbak alaktsa), az inflcis politika, a szubvencik s dotcik rendszere, az llami vllalatok mkdtetse s a konjunktrapolitika (azaz a bizonyos termkek irnt mestersges kereslet kialaktsa). A trsadalmi egyenltlensgek kiegyenltsnek s a konfliktusforrsok cskkentsnek llami eszkzei ugyancsak vltozatosak: olyan eszkzk tartoznak ide, mint a foglalkoztatspolitika, a trsadalmi
struktra tudatos alaktsa, a krnyezetvdelem s gy tovbb. A modern llamok ezen esz119

kzk rvn kpess vltak arra, hogy a trtnelem sllyesztjbe kldjenek egsz trsadalmi rtegeket (pldul az egyik orszgban a hagyomnyos nagyipar dolgozit, a msikban a
sznbnyszokat) s elsegtsk j trsadalmi csoportok ltrejttt. A msodik vilghbor
utni korszakban ezen eszkzk krbe tartozik a szocilpolitika is, amelynek legfontosabb
terlete a trsadalombiztosts rendszere lett (nyugdj- s az egszsg-biztosts, llamilag
fenntartott egszsggyi intzmnyek, szocilis juttatsok).
Az llami beavatkozst folytat rendszerekben elhalvnyodott a magn- s kzszfra, a
gazdasg s politika, a trsadalom s llam, a polgr s llampolgr liberlis korban megszokott elvlasztottsga. Az llamok a korbban magnszfra ltal megoldott, vagy csak rszben
megoldott feladatokat vllaltak fel (gy kiterjedt oktatsi, szocilis s egszsggyi intzmnyeket tartanak fenn), a magnszfra krbe tartoz intzmnyek (pldul a magnbankok
s a nagy magnvllalatok) pedig gyakran kzfunkcikat lttak el s hatsgi jelleg jogostvnyokat kapnak. A magn- s kzszfra a XX. szzad folyamn, s klnsen annak msodik
felben - amint azt Jrgen Habermas sszefoglal elemzseibl megismerhetjk - sajtos
mdon egybefondott.
A jogfejldsben e tendencia a magnjog tpolitizldsban" s a kzjog privatizldsban", valamint az azok kztti n. vegyes szakjogok (pldul a liberlis korban kizrlag magnjellegnek tekintett munkaszerzdsek szablyozst ma mr kzjogias elemekkel,
gy a kollektv szerzds vagy a sztrjkjog szablyozsval vegyt munkajog) kialakulsban
nyilvnul meg. A magnjog politizldst s a kzjog privatizldst bizonytja, hogy az
intervencis politikt folytat llam nem bzza teljes mrtkben a magnfelekre, hogy mi\yen szerzdseket ktnek, hanem olykor szerzdsktsi ktelezettsget llapt meg, vagy
szerzdsi tilalmakat rendel el. E folyamat elrehaladtt jl jelzi, hogy manapsg nhnyan
mg a bntets-vgrehajtst (a brtnk zemeltetst") is magnvllalkozsok kvnjk
bzni, mrpedig ez jellegzetesen kzfunkci.
A trsadalmi let e kt terletnek sszefondsa azonban nem valamifle refeudalizci" (ahogy azt korbban Jrgen Habermas vlte, ksbb visszavonva e tzist), mert az
llami beavatkozs sorn a kormnyok nem srtik meg a krdses terletek sajtos trvnyszersgeit: a gazdasgot a gazdasgi racionalits alapjn, a kulturlis szfrt az ott uralkod
racionalitsok alapjn igyekeznek szablyozni s befolysolni. Msrszt, az llam gazdasgi
s trsadalmi terletekre val beavatkozsa nem jelentette a trsadalom s az llam kztti
hatrvonalaknak (a totalitrius rendszerekbl ismert) eltnst sem.
A gazdasg llami szablyozsa - azon tl, hogy fogyaszti trsadalmakat hozott ltre
(vagyis olyanokat, amelyekben a gazdasgi fejlds motorjv a fogyaszts nvekedse vlt)
- hossz tvon lehetv tette, hogy az llam a magngazdasgban keletkezett nemzeti ssztermk egy igen nagy rszt, br sosem a nagyobbik hnyadt, elvonja, s az ltala helyesnek
tartott szempontok szerint jlagosan elossza. A megtermelt javak egy rsznek llami kltsgvetsi eszkzkkel megvalstott - jraelosztsa (redisztribcija) a mai llamok egyik
legszembetnbb jellemzje. Hogy a modern llam adztat llam", az valjban a XX.
szzad msodik felnek perspektvkjbl lthat: az n. fejlett orszgokban 1967-ben a
nemzeti ssztermk - tlagosan - 26%-t, 1997-ben pedig - ugyancsak tlagosan - 37%-t
vontk el s osztottk jra az llamok.
Az jraeloszts sorn az llamok a XX. szzad els felben csak gazdasgi (ti. a hatkonysgot s vlsgmentes gazdlkodst szolgl), kivtelesen pedig politikai (a hbors idkben
a hadvisels szksgleteihez igazod) szempontokra figyeltek, a szzad derektl azonban
ezek mellett a szocilisakra is. Az gy ltrejv szocilis-jlti llamok - azok krptlsra
trekedve, akiket a piaci trvnyszersget miatt htrny rt (pldul elvesztettk a munkjukat, vagyonukat vagy egszsgket) - biztostkokat kvnnak nyjtani a piacgazdasg
120

bizonytalansgai s szocilis kockzata" ellen. Kzlk egyesek - amint azt nemzetkzi vonatkozsban Gosta Esping-Andersen s msok, a hazai szakirodalomban pedig Szamuely
Lszl elemzseibl tudjuk - arra trekednek, hogy a rszorult polgraik szmra biztostsk a minimlis szinten val meglhetst, msok ezen tl a npessg lehet legteljesebb
foglalkoztatst prbljk elrni, s ennek rdekben munkahelyteremt gazdasgpolitikt
folytatnak, s akadnak olyanok is, amelyek eslyegyenlsget kvnnak teremteni, s llampolgri jogon s a kzposztly szmra is nyjtanak bizonyos szolgltatsokat. Ezek az llamok
(nhny kivtellel), szemben a klasszikus liberlis llammal, elismerik a szocilis jogok bizonyos, br orszgonknt vltoz krt. Br a szocilis-jlti llam nhny vtizeddel ezeltt
mkdsi vlsgba jutott, klasszikus korszakban kialakult intzmnyei s struktri lnyegben mindmig vltozatlanok. Ez azrt van gy, mert a keretei kztt lezajlott vltozsok a mkdsre vonatkoz kritikk ellenre is - irreverzibilisnek tnnek.
A jlti llamok alapjt mindentt a magntulajdonon alapul piacgazdasg kpezi. Ezt
mg a szocilis szempontok rvnyestse vgett is csak olyan mrtkben korltozzk, hogy
alapvet jellemzi (magnjellege, piacszer mkdse) ne szenvedjenek csorbt. A jlti llamok lnyegesen nem alaktottk t a polgri llam korbban kialakult llamjogi szerkezett;
csupn kiegsztettk intzmnyrendszert: ltrehoztk a trsadalombiztostst mint llami
intzmnyt. A mkdsbeli vltozsokat - gy az llami centralizci nvelst, a parlament
melletti korporcis dntsi mechanizmusok trhdtst s gy tovbb - alapjban vve a
liberlis korban kialakult intzmnyrendszer s az azt kiegszt polgri demokrcia modelljn bell valstottk meg.
(b) A modernizl llam A XIX. szzad folyamn Eurpa kzps, keleti, s dlidlkeleti rgiiban a polgri trsadalom nem fggetlenedett az llamhatalomtl s nem vlt
autonmm. A Nyugattal szembeni elmaradottsgot - mely idrl-idre egyfajta lemaradottsg-pszichzisban" s az Eurphoz val felzrkzs" valamilyen doktrnjban is kifejezsre jutott - rendszerint politikai ton, az llam segtsgvel prbltk megszntetni. A
polgri fejlds ezrt nem az autokratikus vonsait megrz llam ellenben hat magnszfrt erstette, hanem magt az llamot. E trsadalmak ekkor is a mintakvet modernizci
tjn fejldtek, s e modernizcis folyamatban - miknt korbban is - kitntetett szerep jutott az llamnak.
A modernizl llam a szakirodalomban ritkn hasznlt kifejezs. Arra utal, hogy az llam a Nyugattal szembeni elmaradottsg felszmolsa rdekben a polgri fejlds aktv
elmozdtja, s a trsadalom megjulsnak nlklzhetetlen tnyezje. Az llam ilyen szerepvllalsnak e rgikban, gy Magyarorszgon is, szmos sajtossga s kvetkezmnye
volt.
Mivel a modernizci egyik tnyezje az llam volt, ezrt a trsadalom leglnyegesebb
viszonyait fellrl hatroztk meg. E rgiban gyakran gy valsultak meg a legalapvetbb
politikai vltozsok, hogy elszr elfojtottk az azok meghonostsra irnyul reformmozgalmakat s levertk az azokat megvalstani kvn forradalmakat, majd pedig - bizonyos
id elteltvel - kzpontilag" bevezettk a kvetelt vltozsokat, vagy azok egy rszt. Nha
ezt a forradalom fellrl" elvvel magyarztk, mely mgtt a legtbb esetben egy kudarcba
fulladt vagy levert forradalom kesersge llt.
A gazdasgi modernizci politikai sztnzsvel rendszerint egytt jrt a magngazdasg llami tmogatsa, ezzel pedig a gazdasgi fejlds meghatrozott (nem ritkn militarista) irnyba val terelsnek lehetsge is. Az llamilag sztnztt magngazdasg a felsznen
kapitalisztikusan mkdtt, a gazdasgi folyamatokat azonban - a klasszikus kapitalizmus lnyegvel ellenttesen - alapveten az llam hatrozta meg. Ennek kvetkeztben e rgik
121

gazdasgi rendszere - azt ifj. Leopold Lajos mltatlanul elhanyagolt tanulmnynak cmvel
lerva - olyan sznlelt kapitalizmus volt, amelyben a gazdasgi trvnyeknl mindig fontosabbak voltak a politikai dntsek. Egy sznlelt kapitalizmusban" vannak ugyan vllalkozk, de
e vllalkozk a tzsdei hreknl fontosabbnak tartjk a kormnykrkbl kiszivrg informcikat s az llam ltal biztostott gazdasgi lehetsgeket, legyen az vastfejleszts vagy
autsztrda-pts.
A trsadalom s a gazdasg fellrl val modernizlsa gyakran autokratikus llami eszkzket ignyelt. Ezek ignybevtelt egy feudlis maradvnyokat rz politikai kultrban
semmilyen er nem tudta megakadlyozni, s a hatalmi elit gyakran etatisztikus trekvseinek
az llammal szemben klnbz elvrsokkal (pldul az llami tmogatsok s megrendelsek irnti ignnyel) fellp csoportok nem tudtak hatrt szabni. Azok a trekvsek, amelyek
a magnjelleg problmk megoldsi eszkzl kvntk felhasznlni az llamot, gyakran
pp a trsadalom krbl indultak ki. A polgri trsadalom eri - ahelyett, hogy korltoztk
volna a kzhatalmat - az llam segtsgt krtk problmik megoldshoz. A problmk
rszleges megoldsa fejben viszont az llamok korltoztk a polgri trsadalombl kiindul mozgalmakat, nem ismertek el egyes szabadsgjogokat, s csak rszben valstottk meg a
polgri jogegyenlsget.
A rszben vagy csak korltozottan elismert szabadsgjogok miatt nem fejldtt ki a nyugatihoz hasonl mrtkben a polgri kritikai nyilvnossg intzmnyrendszere (pldul a
szabad sajt), ennek hinyban pedig a trsadalom nem mindig s nem mindenben tudta az
llamot dntsei megindokolsra s igazolsra (legitimlsra) knyszerteni. A politikai
kultrban a demokratikus szabadsgjogok kvetelse s intzmnyesedse helyett inkbb
a politikai gyekben val rszt nem vtel" s a bele nem szls" gyakorlata honosodott
meg. A trsadalmi rdekkonfliktusokat e rgikban nem a fejlds szksgszer, s az llami
intzmnyrendszer keretben megoldand jelensgnek, hanem a trsadalmi fejlds nem
kvnatos mellktermkeinek tekintettk.
A mintk kvetsnek szndka az llami intzmnyrendszerre is kiterjedt: az llamok
mintegy nmagukat is modernizltk: nyugati intzmnyeket s eljrsi formkat, illetve politikai technikkat vettek t. Az llamhatalmi gakat elvlasztottk, meghonostottk a parlamentarizmust, s elvlasztottk az llamot s az egyhzakat is. Az intzmnyeket s eljrsokat ugyanakkor nem egyszeren tvettk, hanem a helyi krlmnyekhez igaztottk,
aminek kvetkeztben a nyugati" intzmnyek sok esetben keleties" mdon mkdtek. A
parlamentarizmussal s a tbbprtrendszerrel pldul sok helyen nem jrt egytt a politikai
vltgazdlkods"; az egybknt is korltozott politikai szabadsgjogokat pedig gyakran a
korszak vgn sem egsztette ki az ltalnos s titkos vlasztjog.
Amg a nyugati fejldsben a liberlis korszakot" az llami beavatkozs, majd a szocilisjlti llam kvette, addig e korszakok egymsra kvetkezse a kzp- s kelet-eurpai fejldsben nem mutathat ki. Mivel a kapitalista gazdasg ltrejttben az llam igen nagy
szerepet vllalt, ezrt e trsgben az llamfejldsnek a sz szoros rtelmben vett liberlis
s intervencis korszakai nem klnthetk el. A bismarcki Nmetorszgban rsze volt ennek az is, hogy a trsadalmi problmk megoldshoz nyjtott llami segtsg" (pro forma
megelzve a nyugat-eurpai jlti intzmnyeket) trsadalombiztostsi rendszer kiptshez vezetett - nyilvnvalan azrt, hogy az uralkod elit megvja a fennll hatalmi szerkezetet a forradalmi tmadsoktl. A szocilis intzmnyek ugyanakkor csupn formailag
hasonltottak a ksbb kialaktott nyugatiakra, s a gazdasgba val beavatkozs techniki is
sokkal kezdetlegesebbek, a gazdasgi trvnyszersgeket kevsb tisztelk voltak.
Mindez a dolog termszetben rejl ellentmondsra vilgt r: az llamilag vezrelt modernizcis folyamat a nyugati mintk tvtelre irnyult, a XX. szzad elejre elllt tr122

sadalmi s politikai vgeredmny azonban - mivel a nyugati fejldssel ellenttben llami


eszkzkkel valstottk meg - lnyegesen eltrt a megvalstani kvnt modelltl.
(c) A totlis llam Ilyen elzmnyek utn alakult ki e rgikban a XX. szzad els
felben az llami rend egy j, addig teljesen ismeretlen formja: totlis llam. Ez nem egyszeren az autokratikus llami gyakorlat mennyisgileg" felfokozott formja, vagy egy ers
s hatrozott diktatra volt, hanem minsgileg j jelensg.
A totlis llamok - melyek trtnelmileg tiszta" tpusai a hitleri Nmetorszg s a sztlini Szovjetuni voltak (de amelyek kz Mussolini Olaszorszga, Franco Spanyolorszga,
Szlasi, majd Rkosi Magyarorszga is tartozott) -az elkpzelhet legteljesebb mrtkben
felszmoltk a trsadalom s llam, s ezzel egytt: a politika s gazdasg, a kzszfra s privtszfra kztti hatrvonalakat, s a hagyomnyos rtelemben vett magnszfrt a lehet
legszkebb terletre, gyakorlatilag a csaldi viszonyok kz szortottk vissza. Ennek elrse rdekben az llamhatalmat monopolisztikusan birtokl politikai csoport ellenrzse al
vonta a trsadalmi let szinte minden terlett; gy a gazdasgot, a kultrt, az oktatst, a
vallsi letet, az informciramlst, st mg a magnrintkezs vilgt is.
Ezt egy olyan llami-politikai struktra tette lehetv, amely - miutn annak kiptse
sorn (klnbz tisztogatsokkal, koncepcis perekkel s ms mdokon) fizikailag megsemmistettk ellenzit - megakadlyozta az llamhatalmat birtoklkkal szemben hatkony
ellenllsra kpes erk kialakulst. A totlis llam legfontosabb strukturlis jellemzi amint azt a modern szakirodalomban C. J. Friedrich, H. Arendt (1906-1975), S. Neumann,
G. Leibholz s msok hangslyoztk - az egyprtrendszer, a titkosrendrsg klnleges szerepe, az llam s az uralkod prt kztti hatskri hatrok elmosdsa, kzpontilag ellenrztt tmegkommunikci s az llamostott rdekkpviseletek. Ezek a polgri demokrcikban kialakult intzmnyek ltszlagos fenntartsa, de mkdsk mdostsa (pldul
a parlament slynak a minimlisra cskkentse, az llamhatalmi gak elvlasztsa helyett
azok egysgnek rvnyestse) mellett alakultak ki.
Ezek az llamok, fggetlenl attl, hogy megszntettk-e a termels eszkzeinek magntulajdont, kzponti direktvk alapjn mkd tervgazdasgi rendszereket (kritikai kifejezssel lve: parancsgazdasgot") ptettek ki, melyekben az llam, a piaci viszonyok lehet legteljesebb httrbe szortsval elvonta a megtermelt javak jelents rszt s politikai
szempontokat (sokszor a hadsereg rdekeit) szem eltt tartva osztotta el. Minthogy a totalitarizmus Nyugat-Eurphoz kpest fejletlennek mondhat gazdasgi viszonyok kztt
alakult ki, a totlis llamok is modernizl llamok voltak, melyek - gyakran emberi letekben" is kifejezd nagy ldozatok rvn - kialaktottk a szban forg orszgok modern
ipart s gazdasgi infrastruktrjt, fejlesztettk technolgijt, s (ott, ahol az ismert trtnelmi krlmnyek miatt nem omlottak ssze) ksi korszakukban szocilis reformokat
is megvalstottak. Egyik bels ellentmondsuk az volt, hogy a gazdasgi nvekedst sok
esetben vgl is csak katonai expanzival tudtk fenntartani.
Sajtos politikai vonsaik (karizmatikus vezetk, az elitprtok szerepe, totlis ideolgik) llamszerkezeti megoldsaik (az llamhatalmi gak egysge, a titkos s nyilvnos llami
szervek klnleges viszonya s gy tovbb), valamint a joghoz val ellentmondsos viszonyuk
mellett egyik f vonsuk az volt, a kezdetben csak tmenetinek tartott llami erszakot llandstottk, ami az llami hatalomgyakorlst a totalitarizmus deleljn - mely az 1930-as
vekre tehet - kifejezetten terrorisztikus jellegv tette. Egyes elemzk - pldul Hannah
Arendt - ezrt ezen llamok lnyegi jellemzjt a trsadalom elleni totlis terrorban lttk,
mely millik elpuszttsra s ms millik megflemltsre irnyult.

123

Az n. ksi totalitarizmus idejn (az 1960-as vektl) a hatalomgyakorls terrorisztikus


jellege megsznt; s br a rendszer fennmaradst veszlyeztet politikai szabadsgjogokat
s a magntulajdonhoz val jogot tovbbra sem ismertk el, az emberi letek milliit nem
puszttottk el. Tbb kzp-eurpai orszgban a trsadalom nem-politizl rtegei szmra
gy megteremtdtt a jogbiztonsg egy minimlis szintje s elismerst nyert nhny nempolitikai jelleg szabadsgjog is (Magyarorszgon pldul az utazsi szabadsg). A munkhoz val jog" gyakorlati megvalstsval (vagyis a szinte teljes foglalkoztatssal), szles
trsadalmi rtegek letsznvonalnak emelsvel s a szocilpolitikai juttatsok egy bizonyos
krnek biztostsval az alapjban vve bolsevik politikai rend, br kommunisztikus vonsai (nagy politikai hierarchia, az elit ltal irnytott llami tulajdon gazdasg) tovbbra is
megmaradtak, szocialista sznezetet nyert.
A politikai hatalom tovbb tbb orszgban fokozatosan teret engedett egy minimlis s elssorban gazdasgilag rtelmezett - magnszfrnak, melybe gyakorlatilag nem avatkozott be, noha a beavatkozs lehetsgt fenntartotta magnak. Lengyelorszgban e lehetsg
1981-ben szksgllapot formjban aktualizldott. Magyarorszgon ezzel szemben a trsadalom s a hatalmi elit kztt egy olyan negatv konszenzus jtt ltre, amelyben a politikai
gyekbe val bele nem szlsrt a kzposztlyos gazdagods lehetsge jrt. A kzpontilag irnytott parancsgazdasgban tbb orszgban is megjelentek a piacgazdasg elemei, s
teret kapott az egyni gazdasgi rdek is. Az llami redisztribci mrtke cskkent, noha
a nemzeti ssztermknek a korszak utols veiben is csak mintegy 40%-t osztottk el piaci ton. A gazdasg s trsadalom irnytsban - amint azt hazai szakirodalmunkban egy
mra sajnos szinte teljesen elfelejtett tanulmnyban Cs. Kiss Lajos s Fehr Jzsef kimutatta
- teret kapott a szakrt brokrcia, melynek dntseit mr nem csak politikai megfontolsok, hanem szakmai szempontok is vezreltk. A rendszert azonban - annak strukturlis
korltai miatt - ez sem tudta hatkonyan mkdtetni. Pldul nem volt kpes az 1970-es
vekben zajl informci-technolgiai forradalom eredmnyeinek adaptlsra. A szakrtk
szerepnek nvekedse mgtt az llt, hogy a hatalmi elit a korbbinl ritkbban s kisebb
mrtkben alkalmazta trsadalomirnyts kzvetlen, akkortjt kzi-vezrlsnek" nevezett
eszkzeit (pldul a kzvetlen utastsokat), s cljait normk rvn kvnta elrni. Ez a trsadalmi let bizonyos szablyossgainak kialakulsval s - Vclav Havel kifejezsvel lve - a
hatalmi rend rutinizldsval" jrt egytt.
A monopolisztikus hatalomgyakorls keretei kztt - amint azt az elsk egyikekeknt
nlunk Gombr Csaba szrevette - klnbz (m gyakran nem nyilvnos) politikai alternatvkat kpvisel erk jelentek meg. Az alternatv erk sikert persze a szovjet rdekek
ltal is befolysolt hatalmi logika dnttte el. Miknt korbban, e rendszerekben ekkor sem
ltezett leglis politikai ellenzk, s Lengyelorszgot kivve a hatalommal szembeni szmottev trsadalmi ellenlls sem, az uralkod prton bell azonban klnbz (Moszkva-bart,
Nyugat-orientlt, szocildemokrata, npies s technokrata) ramlatok kaptak helyet. Bizonyos trsadalmi s politikai rdekek megfogalmazi (pldul a nagyipari munksok vagy a
termelszvetkezeti dolgozk kpviseli), ha nem krdjeleztk meg a trsadalmi rend alapjait, eredmnyesen alkudozhattak a hatalmi elittel.
sszessgben e ks-totlis llamokat az jellemezte, hogy megtartottk a korbbi korszakban kialakult llami s politikai struktra leglnyegesebb elemeit, de - nagyobbrszt a
korbban lezajlott politikai lzadsok s forradalmak hatsra, rszben pedig a szovjet befolys nmi enyhlst kihasznlva - vltozsokat vezetek be azok mkdsi mechanizmusban. E vltozsok f irnyt olykor gy rjk le, mint a totlis rendszereken belli kisebb
vagy nagyobb mrtk liberalizldst", mely nem veszlyeztette a rendszer alapjait.

124

(d) A totlis llam utni helyzet AII. vilghbort tllt totlis llamok klnbz
krlmnyek kztt s mdon szntek meg: Spanyolorszgban a Franco hallval s az azt
kvet trsadalmi kiegyezssel, Kzp- s Kelet-Eurpban pedig a Szovjetuni gazdasgi
megrendlsvel, majd politikai sszeomlsval sszefggsben; br ez utbbit megelzen. Miutn a kzp- s kelet-eurpai llamok nagy rsze - a technolgiai megjulsra val
kptelensg, az elit hatalomvd trekvsei s a nemzetkzi pnzgyi rendszer sajtossgai
kvetkeztben - jelents mrtkben eladsodott; a trsadalmak rszben gazdasgi, rszben
politikai elgedetlensgbl kvetkez ellenllsa megnvekedett; s e rendszerek fenntartsa a sztbomls llapotba kerlt Szovjetuni szmra tl kltsgess vlt, a mltai cscstallkozn (1989) megpecsteldtt az n. jaltai rendszer sorsa is: a kt vilghatalom vezeti
megllapodtak Nmetorszg egyeslsnek lehetsgrl. 1989/90-ben e trsg minden llamban jelents trtnelmi fordulat kvetkezett be (Lengyelorszgban bnt sztrjkok s
rendkvli llapot kzepette, Romniban vres forradalom rvn, az NDK-ban a berlini
fal leomlsval s a kt nmet llam egyestsvel, Csehszlovkiban a vzgykkal ksrt
tntetsek brsonyos forradalma" sorn, Magyarorszgon pedig a szablyozott jogllami
tmenetet" kialakt politikai trgyalssorozat eredmnyeknt), mely a totlis llam vgt
jelentette.
Az ezt kvet idszakban a szban forg - gyakran poszt-totalitriusnak nevezett - llamok elkteleztk magukat a nyugati tpus polgri demokrcia valamilyen formja mellett,
s meghonostottk a piacgazdasg egyes elemeit. ltalnoss vlt a tbbprtrendszer, s kialakultak a politikai prtok kztti vltgazdasg felttelei, melyekkel a legtbb orszgban
lnek is. A demokratikus intzmnyi rendszer mgtt ugyanakkor sok orszgban tovbbltek s ma is hatnak az autokratikus uralmi trekvsek, s a pluralizmus is csak formlis
rtelemben plt ki. Mikzben a szabadsgjogok ltalban rvnyeslnek, egyes esetekben
az j uralkod elitek is megprbljk megsrteni azokat. Az llamszervezetbe beptettk
az alkotmny- s jogvdelmi intzmnyeket (alkotmnybrsg, ombudsman). Az llami tulajdon slya a privatizcinak nevezett folyamatok eredmnyeknt jelentsen cskkent, a
gazdasg rekonstrukcijban - sszefggsben a globalizcival is - pedig szmottevv vlt
a nyugati tke szerepe. Az llamok azonban tovbbra is modernizci jelents tnyezi maradtak, s az adztats tovbbra is lehetv teszi, hogy jra elosszk a trsadalmilag megtermelt javak nagy rszt. A gazdlkods jellege s az llamnak a modernizciban jtszott
szerepe ezen orszgok gazdasgnak szemlljt sok esetben ma is a sznlelt kapitalizmusra"
emlkezteti.
E trsg llami letnek legltvnyosabb fejlemnye egyes rgi llamok sztesse. A megoldatlan nemzetisgi problmk ugyanis j ert adtak a nacionalizmusnak, mely a trsg
dlkeleti peremn tbb ves hborhoz vezetett. Az itt l npek nrendelkezsi jognak
rvnyestseknt a korbban fderatv keretbe knyszertett llamok nllv vltak, s j korbban sosem ltezett - llamok szlettek (Szlovnia, Szlovkia, Macednia s gy tovbb).
A Szovjetuni sztesse (mely ugyancsak a rgi llamok fggetlenedshez s j llamok
ltrejtthez vezetett; Fehr-Oroszorszg, Ukrajna, Moldvia stb.), valamint Oroszorszg
nagyhatalmi szerepnek jelents cskkense kihatott a vilgpolitika alakulsra is.
Az 1990-es fordulat ta eltelt id rvidsge s a fent jelzett ellentmondsos tendencik
miatt tovbbra is nyitott krds, hogy ezen orszgok trsadalmi s llami-politikai rendszerei vglegesen a nyugati polgri demokrcik tjra lpnek-e, vagy sajt trtneti rksgk
maradvnyaibl egy jfajta, autokratikus elemekkel vegytett llamrendet ptenek ki. Jelenleg gy tnik, hogy Kzp- s Kelet-Eurpa orszgai e tekintetben nem lesznek egysgesek.
Az eurpai integrci keretei kztt egyesek vrhatan nmileg nyugatosodnak" majd, mg
msok a kelet-eurpai trsgre jellemz vonsaikat erstik fel. A trtnelem azonban val125

sznleg tovbb l velk, s kzp-eurpai - Nyugat s Kelet kztti tmeneti


kelet-eurpai jellegk sokig megmarad.

illetleg

A modern llam fogalmi tpusai Fogalmi szinten a polgri llam egyik korszaka - tekintettel a XIX szzad vgn Nyugat-Eurpban megindult trsadalmi s politikai vltozsokra
(mindenekeltt a vlasztjog ltalnoss vlsra s a politikai rendszerek demokratizldsra) lerhat polgri demokrciaknt is. E kifejezs - egyttesen utalva a magntulajdonon
alapul gazdasgi rendre s az llam bizonyos (br konkrtan nem meghatrozott) politikai
formjra - azt jelzi, hogy az ilyen llam elismeri az alapvet politikai jogokat, biztostja az
llami letben val rszvtel lehetsgt s a politikai vltgazdasgot (a verseng tbbprtrendszert). Az gy felfogott polgri demokrcit olykor - annak a totlis llammal szembelltott mkdsmdjt jelezve - liberlis, olykor pedig - az llam alkotmnyban szablyozott
mkdsmdjra utalva - alkotmnyos demokrcinak is nevezik.
Egy msik fogalomrendszerben a modern llam egy meghatrozott korszaka, vagy inkbb fejldsi tendencija megjellhet jogllamknt is - akr abban a formlis rtelemben,
hogy tevkenysgnek alapja a jog, akr abban a tartalmi vonatkozsban, hogy meghatrozott eszmnyeket kvn megvalstani (melyeket bizonyos felttelek esetn valamilyen mrtkben megkzelt, br sosem r el teljesen). A jogllamisg fogalmban sszefoglalt eszmnyekre tekintettel a modern llam egyes formi lerhatk alkotmnyos llamknt, szocilis
jogllamknt s szmos hasonl mdon is.
A polgri llam kifejezs egy meghatrozott elmleti rendszer, a marxizmus s az azltal befolysolt irnyzatok fogalomrendszerben - egy osztly rdekeinek llami eszkzkkel
val rvnyestsre utalva - tks llamot jelent, szembelltva a tks fejldst megelz
n. pre-kapitalista, illetleg a marxizmus szerint az azt kvet szocialista" llammal. Az gy
felfogott polgri llam a marxizmus kpviseli szerint vagy kzvetlenl szolglja a tketulajdonnal rendelkezk rdekeit (a Kommunista Kiltvny kifejezsvel nem ms, mint a tksek
intzbizottsga"), vagy a tks gazdlkods jogi s politikai feltteleit biztostja, amivel azok
rdekeinek kedvez, akik az adott viszonyok kztt kedvezbb helyzetben vannak (pldul
tke-, s nem munkaer-tulajdonnal rendelkeznek, jobb piaci rtkeslsi eslyt gr, korszerbb tudssal brnak, s gy tovbb). Az elbbi esetben lnyege szerint (osztly)diktatra,
az utbbiban politikai formjt illeten akr demokratikus is lehet.
Rszben trtneti jellemzket, rszben fogalmi elemeket vegyt a modern llamnak, vagy
egy meghatrozott korszaknak nemzetllamknt val megjellse, melyben azt hangslyozdik, hogy az eurpai llamfejlds szempontjbl a nemzet, akrhogy is fogjuk fel e fogalmat, konstitutv tnyez.
Az llam sz eredete s jelentstrtnete A fentiek alapjn gy tnik, hogy a modern
llam - nhny ltalnos kzs vons ellenre - inkbb klnbzik az intzmnyeslt kzhatalom azt megelz formjtl, a kzpkori regnumtl, semmint hasonlt azokhoz. Ezt az
llam sz etimolgija s hasznlatnak trtnete - ha nem is bizonytja, de - jl szemllteti.
Az llam sz mai jelentse ugyanis, trtnelmi lptkkel mrve, viszonylag jkelet.
A grgk a polisz szval jelltk meg sajt politikai kzssgeiket (melybl a politika
szavunk szrmazik), ami egyszerre utalt a vrosra, a szabad polgrok kzssgre s egysgre, az ltaluk kialaktott kzs hatalom szerkezetre, gyakorlsra vagy befolysolsra, s
mindemellett erklcsi jelentse is volt. Az grg szt egy XIX. szzadi fordt (valsznleg az llam trtnelmi szerepvel kapcsolatos, imnt emltett tbbsgi" llspont hatsra)
vrosllamknt ltette t nmet nyelvre, amivel - szmos bonyodalmat okozva - azt sugallta,
hogy a polisz (modern rtelemben vve is) llamnak tekinthet.
126

A polisz latin megfelelje az kori Rmban eredetileg a civitas [kzsg, vros, polgrsg,
np] volt, amely az elbbieken tlmenen sajtos jogi jelentssel is rendelkezett, amennyiben a cvis [polgr] a szemly jogi llapotra is utalt. A rmaiak ezen kvl kt msik kifejezst
is hasznltak sajt kzhatalmi rendszerk megjellsre. Ha konkrtan akartk megnevezni azt, akkor a populus romanus, illetve a senatus populusque romanus kifejezsekkel ltek. A
civitashoz nmileg hasonl, teht elvontabb rtelemben hasznltk tovbb a res publica kifejezst is, mely eleinte a kz dolgaira - a kz javra, cljaira, rdekre, vagyonra, gyeire s
viszonyaira - vonatkozott, ksbb pedig a politikai intzmnyekre is.
A status sz ugyanakkor az kori latin nyelvhasznlatban sosem jelentett llamot, s ha a
rmaiak letk egyes politikai vonatkozsainak megjellsre hasznltk is azt, akkor - fleg
klnbz sszettelekben (pldul status civilis) - a politikai kzssg valamilyen llapotra, esetleg formjra, illetve szerkezetre utaltak vele. Magra az llamra azonban mr csak
azrt sem, mert az ezen sz ltal ma jelzett fogalom tl absztrakt volt a konkrtumok irnt
fogkony rmaiak szmra.
A kzpkori latin nyelvhasznlatban a status sznak tbb jelentse volt, mely olykor orszgonknt is vltozott. Rendszerint s legltalnosabban az uralom formjt jelltk vele;
szemben a kormnyzs konkrt mdjra utal regimennel s gubernaculummal, illetleg annak ltalban vett hatalmi jellegt kifejez elvont potentiaval. A status ebben az - uralom
formjra utal - rtelemben jelezte az uralkod helyzett, illetve llapott is; pldul amikor klnbz sszettelekben (status regalis, stb.) a fejedelmi hivatal, bevtel vagy mltsg megjellsre hasznltk. A status egyes szkapcsolatokban (pldul status coronae, status
regn) valamely orszg ltalban vett politikai viszonyait, msokban (pldul status principis)
pedig az uralkod helyzett jellte. A kzpkor folyamn egybknt a hatalmi viszonyok
megjellsre a regnum s az imprium szavak olyan nemzeti megfelelit is hasznltk, mint
a Reich, a rgne, a reign, a regno s az empire.
A llam szt - amint azt a rgebbi szakirodalomban Georg Jellinek, az jabban pedig
Wolfgang Mager, Quentin Skinner s msok hangslyoztk - mai jelentssel csak az jkor
elejn kezdtk hasznlni. Ez annak ellenre is gy van, hogy a sz a legtbb eurpai nyelvben
a latin statusbl, pontosabban annak bizonyos jelentseibl [llapot, helyzet, krlmny] ered.
Az llamot jell szavak - gy az angol state, a francia tat, a spanyol estado, az olasz stato
vagy a nmet der Staat - az eurpai nyelvekben eredetileg a dolgok bizonyos llapotn utaltak
(vagyis arra, amit az angol state of affairs vagy a nmet der Zustand sugall). Ilyen jelentssel
br a magyar nyelv llam szava is, melynek korbbi formja az lladalom volt.
Az jkor elejn a dnt vltozs az olasz szhasznlatban kvetkezett be, sszefggsben
azzal, hogy Itliban alakultak ki a modern llam els, sok vonatkozsban mg kezdetleges
formi. Sokak szerint Machiavelli volt az els, aki mr kifejezetten mai rtelemben hasznlta
e szt. Az llam [lo stato] Machiavelli szhasznlatban - amint azt hazai szakirodalmunkban Paczolay Pter kimutatta - hrom dolgot jellt: egyrszt a fejedelem vagy egy szkebb
csoport ltal gyakorolt politikai hatalmat (a hatalom gyakorljnak szemlyt, fensgt, szervezett s tevkenysgt), msrszt a hatalmi tevkenysg trgyt, vagyis azt a terletet s
npessget, amely fltt a hatalmat gyakoroltk, harmadrszt pedig a kormnyzst s a kormnyzati formt.
A statusbl szrmaz eurpai szavaknak a dolgok llapotra utal jelentshez a XVIXIX. szzad kztt - br eleinte ritkn hasznltk (Jean Bodin pldul alkalmasint mg a
latin res publicval, Thomas Hobbes pedig az angol commonwealth-szel is utaltak trgyukra)
- szmos ms gondolat is trsult. gy mindenekeltt a hatalmi al-flrendeltsg (szemben
a politikval, ami az jkor hajnaln egy ideig mg rizte az eredeti kori grg, az emberek mellrendeltsgre is utal gondolati tartalmat, s csak a XIX. szzadban vltozott meg).
127

Egyre hangslyosabb vlt, hogy az llam sz a kzssg hatalmi eszkzkkel trtn irnytsra, illetve az annak sorn felttlenl figyelembe veend szempontokra s rdekekre
(gy pldul a raison d'tat-ra) is utal.
Egy msik jelentsbvls abban llt, hogy a szval egye gyakrabban egy intzmnyre
kezdtek rmutatni, aminek kvetkeztben a fogalom fokozatosan elszemlytelenedett (pldul amikor a szuverenits gondolatt trstottk hozz) s absztrakt jelentsre tett szert. Az
intzmnyre utal jelents - nyilvnvalan a modern llamok tnyleges gyakorlatra (pldul a modern jogalkots kialakulsra) reaglva - lehetv tette a tgabb kzssg intzmnyi
rendjre utal szablyoknak, gy a jognak az llam fogalmhoz valkzeltst is. Lassanknt
pldul ltalnosan elfogadott vlt, hogy aki a fhatalmat birtokolja, annak mdja s - meghatrozott felttelek teljeslse esetn - joga van az adott kzssgben bizonyos krdseket
eldnteni, illetleg trvnyekkel szablyozni. A XVIII-XIX. szzadban felersdtt az a mr
korbban is ltez szhasznlat, amely - a szemlyes ktelkek rendjt hangslyoz kori s
kzpkori szemllettel ellenttben - a terlet fogalmval kapcsolta ssze az llamisg eszmjt (ld. pldul a das Land, terre, urasg-orszg szavakat s azok klnbz sszettelekben
val hasznlatt: orszggyls s gy tovbb). Az llam s a fhatalom, illetleg a jogalkot fhatalom, valamint az llam s a terlet fogalmainak ilyen sszekapcsoldsa tovbb erstette
a jelensg modern jellegt.
Az jkor folyamn az llam szhoz ktd jelentsek bizonyos elemei termszetesen
mdosultak is: az alattvalkbl" pldul llamnp, majd npessg, illetleg llampolgrsg,
vagyis az llampolgrok kzssge lett (melyre manapsg - az amerikai szhasznlat hatsra - tfogbban: politikai kzssgknt utalnak); a modern nemzetllamok megjelensvel
pedig hangslyoss vlt a np s az ltala lakott terlet kapcsolata. Az abszolt monarchik
ta gyakran arra hajlunk, hogy az llamot sajtos intzmnyrendszerknt, hatalmi s jogi gpezetknt" (mkdsnek szociolgiai jellemzi alapjn esetleg uralmi zemknt"), kls
megjelense alapjn pedig elssorban viszonylagos llandsggal br szervezetknt lssuk.
E szempontokat s hangslyokat az llam fogalmi meghatrozsra tett elmleti ksrletek
hol felerstik, hol meggyengtik.
E jelentsbeli vltozsok ellenre azonban a szhasznlat trtnete alighanem azok nzett igazolja, akik szerint az llam szval csak a kzhatalom jkori formjt szabadna megjellni, az azt megelz korszakokra vonatkozan pedig meg kellene tartani az eredeti elnevezseket: polisz, civitas, respublica, status regni, imprium. Ez azt jelenti, hogy az llam - ahogyan
ma ismerjk - nem az emberek egyttlsnek a trtnelmi fejlds csaknem egszt vgigksr formja, hanem - megrizve a kzhatalom korbbi forminak nhny jellemzjt az jkori eurpai fejlds teremtmnye. Fogalmazhatunk persze gy is, hogy a klnbz
emberi kzssgek kzs hatalma, vagyis a kzhatalom megszervezdsnek mdjt s formit illeten az jkor kezdetn olyan vltozsok trtntek, amelyek a modern llamot annak
korbbi formitl lnyegesen klnbz jelensgg tettk.

128

Pragmatizmus s utpizmus a politikban


A renesznsz kor politikai gondolkodsa
Francis Bacon: j Atlantisz-, Giovanni Botero: Della regione di stato;
Thomaso Campanella: Napvros; Francesco Guicciardini: Dialogo delreggimento\ Niccol Machivelli: A fejedelem, Beszlgetsek Titus Livius els tz knyvrl-,
Morus Tams: Utpia-, Luccai Ptolemaiosz: De regimineprincipum.
FORRSOK:

A renesznsz eredetileg s szkebb rtelemben az itliai mvszet egyik korszakt, nevezetesen a quattrocentot s a cinquecentot (XV-XVI. szzad) jellte. E szval az antik mvszet
jjszletsre, pontosabban arra utaltak, hogy e kor festinek s szobrszainak az kori
mesterekkel szemben nem kell szgyenkeznik, mert ugyanolyan kivlak, mint azok. A kifejezs [v. rinascita] a fest Giorgio Vasaritl (1511-1574) szrmazik, m csak jval ksbb,
a trtnsz Jacob Burckhard (1818-1897) rsai nyomn terjedt el ltalnosan, az olasz sz
[rinascimento] francia megfelelje [renaissance] alapjn. Miutn elterjedt, az eurpai kultra
egyik nagy s szlesebb rtelemben vett korszakra is utaltak vele, belertve abba a XIV
szzadban szlet humanizmust, megklnbztetve regionlis vltozatait (olasz, francia s
szaki renesznsz), s alkalmasint (pldul renesznsz ppkrl beszlve) politikai tartalm
jelzknt is hasznlva. Br a sz sokjelentsv vlt, mai tartalmnak egyik leghatrozottabb eleme a modern eurpai kultra s trtnelem els korszaknak megjellse. Ez utbbi
vonatkozsban utal a modern llam els formjra s annak elmletre is. Maga Burckhard
pldul a renesznsz legnagyobb teljestmnynek egy jfajta llam ltrejttt tekintette. Az
albbiakban a renesznsz politikai gondolkods kt - egymst klns mdon kiegszt s
ellenslyoz - jellemzjt mutatjuk be: a realizmus ignybl megszletett pragmatizmust
s az eszmnyi politika irnt ignybl kibontakoz utpizmust.
3.1.

Politika s erklcs Machiavelli e l m l e t b e n

Az llam s az uralom minden fajtja, mely valaha is hatalmban tartotta az embereket kztrsasg vagy egyeduralom volt, s ma is az." [Tutti gli stati, tutti e' dominii ebe hanno avuto e
hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche oprincipati.] - E szikr s ltszlag

semmitmond, valjban azonban nagyon is komoly kvetkezmnyekhez vezet mondattal


kezddik a modern politika- s llamtudomny els jelents alkotsa, A fejedelem. E rvid
knyvecske, melyet egy bels szmzetsbe knyszerlt firenzei politikus, Niccol Machiavelli (1469-1527) rt 1513-ban, els nyomtatott kiadsa (1532) utn rgtn heves tmadsok
trgya lett, s az rtelmezsvel kapcsolatos szenvedlyes vitk ma is tartanak.

129

Voltak, akik gy vltk, hogy e mvet nem is ember, hanem maga az rdg rta. A katolikus egyhz a mvet indexre tette, s az elmlt szzadokban tbben arra reztek ksztetst,
hogy az llamrl s a politikrl vallott nzeteiket Antimachiavelli cmen tegyk kzz. A
legismertebb ezek kzl a porosz Nagy Frigyes ifjkori munkja (Voltaire tdolgozsban
1740; eredeti szveggel 1848), mely az erklcss politika" alapelveit kvnta megfogalmazni. Hitelbl persze sokat levon, hogy miutn a szerz trnra lpett, maga is a brlt elveket
alkalmazta, st lltlag machiavellistbb volt Machiavellinl.
Msok ezzel szemben egyenesen gniusznak tekintettk t, mert - amint a nmet filozfus, G. W. F. Hegel fogalmazott - megrtette s kifejezsre juttatta kornak f tendenciit.
A vitk egyik oka. A fejedelem megkzeltsmdjnak jszersge volt, nevezetesen az, hogy
Machiavelli - Francis Bacon kzismert megjegyzst idzve - arrl rt, amit az emberek
tesznek, s nem arrl, amit tennik kellene". A vitk hevessgt jelzi, hogy szerzjnek neve alapjn az utkor - okkal vagy ok nlkl - egy sajtos, nem ppen dicsrend politikai
gyakorlatot (machiavellizmus) jellt meg.
Akrhogy is legyen, azt mindenki elismeri, hogy Machiavelli az llamrl s a politikrl
val gondolkods j korszakt nyitotta meg.
3.1.1. Elmletnek ltalnos jellege Klnbz mveiben - melyek kzl trgyunk
szempontjbl legfontosabb A fejedelem [Ilprincipe] s a Beszlgetsek Titus Livius els tz knyvrl [Discorsi sopra la prma deca di Tito Livio] - Machiavelli egy ers llam kpt rajzolta meg,
amely szerinte kpes volna az korban szttagolt Itlia egyestsre. Eszmnye az az llamfrfi volt, aki tudatosan tr cljai megvalstsa fel: j llamot alapt s sajt elkpzelsei
szerint alaktja ki kzssge rendjt.
A szakirodalomban gyakran szembelltjk e kt mvet, s gy vlik, hogy szerzjk azokkal klnbz clokat kvnt elmozdtani. Ktsgtelen, hogy a kt m tmi s hangslyai
nmileg eltrnek egymstl. A fejedelemben az egyeduralom, a Beszlgetsekben a kztrsasgi berendezkedst vizsglja. Az elbbiben az aktv s teremt politikust mutatja be, aki clja
elrse rdekben minden hatalmat nmagban egyest, hogy valami olyasmit hozzon ltre,
ami azeltt nem ltezett. Az utbbiban inkbb arra helyezi a hangslyt, hogy miknt lehet a mr megszerzett hatalmat megszilrdtani. Az egyikbl az olvashat ki, hogy a politika
vilgban gyakran csak erklcstelen s erszakos eszkzkkel lehet elrni a clt, mg a msikbl az, hogy a hatalom megszilrdtsa sorn az erszak lehetsge mellett a jog szerepe
is meghatroz, br a uralkodi hatrozottsg s erly itt sem nlklzhet.
E szembellts persze tlz, hisz Machiavelli mindkt mvben ugyanazokat az eszmket fejtegeti. Melyek ezek?
Machiavelli (a) mindkt mvben azt lltotta, hogy a politika autonm [ntrvny, sajt trvnyszersgekkel rendelkez] vilg, melynek olyan szablyai vannak, amelyek nem
vezethetk le a trsadalmi let ms terletein vagy viszonyrendszereiben kialakult szablyoktl. Msodszor (b), Machiavelli gy vlte, hogy a politikai s llami hatalomhoz fogalmilag
hozztartozik az erszak, ha mshogy nem, ht legalbbis az erszakkal val fenyegets, teht az erszak lehetsge formjban, (c) Vgl, mindkt mvben azt hangslyozta, hogy a
politikai cselekvs mrcje a hasznossg, s ezrt a politika s erklcs elvlaszthat.
E tanok a XVI. szzadban forradalmian jnak szmtottak s a szkimond megfogalmazs miatt sokakat megdbbentettek. Msfell az is igaz, hogy - klnsen a politika s
az erklcs viszonyban - Machiavelli csak kimondta, ami a kor levegjben amgy is benne
volt. Itliban ugyanis a szellemi virgzs, a mvszetek s az zls kifinomultsga olyan politikai erklccsel prosult, amelyben a gyilkossg s a kegyetlensg, a csals s a sznlels, az
nzs s a nyers rdekrvnyests nem szmtott kivtelesnek.
130

Machiavelli elmlett sajtos kettssgek jellemzik. Ezek kzl itt csak hromra utalunk.
Elszr is arra (a), hogy mikzben les szemmel szrevette kornak f tendenciit, gy pldul a nemzetllamok ppen megindult formldst, bizonyos fejlemnyekrl egyszeren
nem vett tudomst: a reformci korban lve nem ltta pldul a valls politikai szerept,
ami j tpus konfliktusokhoz s hborkhoz vezetett. Msodszor (b): mikzben az llam ahogy mondani szoktk - realista" elemzst nyjtotta, vagyis azt rta le, amit az emberek
tesznek, s nem azt, amit az egyetemesen rvnyes erklcsi eszmnyek vagy termszetjogi
elvek alapjn tennik kellene, a politikai uralmat egyszersmind idealizlt mdon brzolta.
Ez azt jelenti, hogy az ltala megrajzolt fejedelem sehol s soha nem ltezett. S vgl (c),
mikzben a politika mr-mr termszetes rszeknt rta le az nzst, az elvetemltsget, a
csalrdsgot s az erszakot, ezt gy tette, hogy fogalmazsmdja azt is elrulja: maga
kell tvolsgot tart ezektl.
Machiavelli teht ellentmondsos gondolkod volt. Az egsz ember olyan - rta rla
az angol esszista, T. B. Macaulay -, akr egy rejtly: ssze nem ill tulajdonsgok, nzs
s nagylelksg, kegyetlensg s jindulat, elvetemlt gonoszsg s romantikus hsiessg
groteszk halmaza." Mint lttuk, az utkor ennek megfelelen rtkelte mveit.
Manapsg ltalban gy vlik, hogy volt az, aki megteremtette az llam s a politika
modern tudomnyt. Ktsgtelen, hogy volt az els, aki a modern tudomnyokra jellemz
mdon - trvnyszersgeket keresve, trgyt autonmnak tekintve, s trgyszersgre trekedve - vizsglta a politikai letet. Machiavelli tudomnyossgnak" sznvonala azonban
sok szempontbl vitathat. Mdszert empirikusnak nevezik, m valjban pldzatokat sorol, s azokbl von le kvetkeztetseket. A trgyszer megkzelts alapjn tett megllaptsai
gyakran elfogult s rszrehajl megjegyzsekkel keverednek, s az ltala felfedezett n. trvnyszersgek (pldul: aki msokat naggy tesz, az elpuszttja nmagt) pusztn a cselekv
ember szmra megfogalmazott maximk.
Machiavellit rendszerint a politikai realizmus megfogalmazjnak tekintik. E minsts
egyfell megalapozott, msfell azonban vitathat. Hisz nem egyszeren a megvalsthat
eszmnyt" vagy egy eszmny megvalsthatsgnak lehetsgeit keres realista gondolkod volt (abban az rtelemben, ahogy azt Arisztotelsz esetn lttuk), hanem annak a pragmatizmusnak a megfogalmazja, amely elfogadja a politikai gyakorlat mindennapi knyszereit
s a siker rdekben hajland felldozni az (erklcsi) eszmnyeket. Machiavelli azt sugallta,
hogy ha a politikusnak vlasztania kell a siker s (az erklcsi fogalmakban meghatrozhat)
eszmny kztt, akkor a hasznossgi szempontokat mrlegelve a sikert kell vlasztania. Ebben
az rtelemben elmlete legfeljebb a politikusi realizmus" megfogalmazsnak tekinthet.
3.1.2. A politika mint mestersg Machiavelli az llamhatalom megszerzst s gyakorlst, azaz a politizlst egyfajta mestersgnek tekintette s - a szofistkhoz hasonlan pusztn technikai elemeiben is tanthatnak tartotta. Azt lltotta, hogy, hogy a sikerre vgy
fejedelemnek (mai kifejezssel: az llamfrfinak s a politikusnak) clja elrse rdekben
meghatrozott eszkzket meghatrozott mdon kell alkalmaznia. Mint a mesterembernek,
a politikusnak is sajtos fogsokat" kell megtanulnia: pldul a felismert erviszonyoknak
megfelel stratgit s taktikt kell kidolgoznia, ki kell vlasztania a cselekvs helyes idpontjt, s vgl alkalmaznia kell a clravezet eszkzket. E szempontbl A fejedelem jellegzetes
tancsad m, mely a kzpkori kirlytkrk hagyomnyt kveti. Annyiban azonban eltrt
e hagyomnytl, hogy az eszkzket fggetlenthetnek tekintette a cloktl s az azokkal
kapcsolatban ll erklcsi eszmnyektl.
Tancsokat persze csak az adhat, aki - mind elmleti, mind gyakorlati szempontbl ismeri azt a trgyat, amellyel kapcsolatban vlemny alkot. Machiavelli tancsai" gy az l131

lamhatalom megszerzsvel s gyakorlsval kapcsolatos elmleti megllaptsokknt is felfoghatk. Megllaptsai rszben szleskr olvasmnyain, rszben sajt lettapasztalatain
alapultak: egy ideig a 170.000 polgrt magban foglal fggetlen vrosllam, Firenze Msodik Kancellrijnak titkra (mai fogalmaink szerint affle belgyminiszter), majd pedig
a Tizek Tancsnak titkra volt. Olykor azonban lehetetlen nem szrevenni, hogy a szemlyes ambci vezette tollt: a kztrsasg buksa utn ugyanis szeretett volna visszakerlni a
Medicik kegybe, hogy jra llami hivatalt kapjon.
A politika mint mestersg f szablya Machiavelli szerint az, hogy semmilyen eszkz nem
elvetend, ha az a cl elrse szempontjbl szksgesnek mutatkozik. Elmletileg fogalmazva ez azt is jelenti, hogy a politika vilgban az eszkzket nem erklcsi termszetk szerint
kell megtlni, hanem - a politikusi realizmus" szellemben - aszerint, hogy mennyiben
segtik el a cl elrst. Ez az az zenet, amit immr tszz ve minden politikus kiolvas
letmvbl.
3.1.3. Az uralom eszkzei Az uralkods mindenekeltt a hatalom termszetnek ismerett ttelezi fel. A politikai hatalomnak Machiavelli szerint kt pillre van: az erszak s
a konszenzus. Az egyik helyen gy fogalmazott: Ktfle mdszer van a kzdelemben: az
egyik a trvnyekkel, a msik az erszakkal. Emberi tulajdonsg az egyik, llati sajtsg a
msik. Mivel azonban az egyikkel nmelykor nem boldogulsz, a msikhoz kell folyamodnod
... [s] az egyik a msik nlkl nem lehet tarts". Ms helyen azt fejtegette, hogy a fejedelemnek biztos alapokra kell ptenie" uralmt, s a legbiztosabb alapot a j trvnyek s
a j hadsereg" jelentik. A konszenzusra pl - ami e fogalomrendszerben azt is jelenti:
a trvnyek rvn megvalsul - hatalomgyakorls persze szmra msodlagos jelentsg volt, amit csak rszben indokolnak az itliai kzllapotok. Machiavelli elssorban az er
rvn val politizls eszkztrt rta le. Meggyzdse volt ugyanis, hogy - amint azt Savonarolval szemben oly lesen megfogalmazta - a fegyveres prftk mindannyian gyztek,
a fegyvertelenek pedig elbuktak".
Ugyanakkor azonban gy vlte, hogy a hatalmat megszerz uralkod csak tmenetileg
tmaszkodhat az erszakra. Tvolrl sem osztotta teht azt az elvet (melyet nhny vszzaddal ksbb Talleyrand fogalmazott meg aforizma-szeren), hogy szuronyokkal mindent
meg lehet csinlni, csak rjuk lni nem". Machiavelli szerint vannak jl s rosszul alkalmazott kegyetlensgek. ,Jl alkalmazott kegyetlensgnek nevezik azt - ha a rosszrl egyltaln
jt mondani lehet -, amire hirtelen, a krlmnyek knyszertsre kerl sor, s amit nem
kitartan alkalmaznak, idvel pedig a lehet legnagyobb mrtkben az alattvalk rdekeire
fordtjk. Rosszul alkalmazott pedig az, amit eleinte alig vesznk szre, s idvel ahelyett,
hogy megsznnk, ersdik".
Az erszak vagy annak lehetsge az alattvalk rszrl flelemmel jr, ami alshatja az
uralmat. Machiavelli nem tartott e veszlytl. Szeressk-e inkbb az alattvalk az uralkodt
vagy fljenek tle?" - tette fel Cicero krdst. Amg Cicero szerint a tarts hatalmat csak a
szeretet kpes biztostani, addig Machiavelli gy ltta: az egyik is, a msik szksges lenne,
de mivel nehz e kt dolgot sszekapcsolni, biztonsgosabb, ha tartanak tle, mintha szeretik". A szeretet ugyanis a hla ktelke tartja fenn, mely az rdek s a haszon sztnzse
miatt knnyen elszakad, a flelmet ezzel szemben a bntetstl val rettegs lteti, ami a
hlnl ersebb kapcsolatot teremt. Ehhez persze megint hozztette: a fejedelemnek arra
kell trekednie, hogy a szeretet hinya ne vljon gyllett, amit azzal rhet el, ha a nem
nyl alattvali vagyonhoz s asszonyaihoz.
A vezet llami tisztviselk hsgt ezzel szemben nem flelem, hanem a fggsg rzse
rvn ltta biztosthatnak. Az hsgk gy biztosthat, ha kedveznek nekik: a fejedelem
132

- rta - jutalmazza, tegye gazdagg s elktelezett [minisztert]; adjon neki kitntetseket s megbzatsokat, hogy lthassa, nem lhet nlkle; legyen elg tisztessge, hogy tbb
tisztessgre ne htozzk; legyen elg gazdagsga, hogy tbb gazdagsgra ne htozzk; s
legyen elg megbzatsa, hogy fljen a vltozsoktl".
A fejedelem tovbb alkalmazzon tancsadkat, javasolta, akik szabadon nyilatkozhatnak
az igazsgrl. E blcs szemlyek" nem valamifle racionlis politika elsegti, hanem ketts clt szolglnak: egyfell megakadlyozzk, hogy a fejedelem hzelgk hljba kerljn,
msfell annak elkerlst szolgljk, hogy brki a szembe mondhasson brmit. Hisz ha
brmely alattval megmondhatn neki a gyakran kellemetlen igazsgot, az alsn tekintlyt, ha meg ezt senki nem tehetn meg, akkor tjkozatlan marad a tnyleges llapotokat
illeten.
A hatalomgyakorls sorn az uralkodnak Machiavelli szerint az oroszln s a rka tulajdonsgait kell egyesteni. Az kori eredet (s majd a XX. szzadi olasz politikatudomnyban
is visszatr) hasonlat feleleventsvel arra utalt, hogy a politikusnak ravaszsggal kell egyestenie az ert s btorsgot. Az oroszln tulajdonsgai ahhoz kellenek, hogy megszerezze a
hatalmat, a rk meg ahhoz, meg tudja tartani.
A hatalom megszerzse vagy megtartsa rdekben a fejedelemnek - mondta nyersen
s egyenesen Machiavelli - gyakran sznlelnie kell, s meg kell szegnie adott szavt. A blcs
uralkod teht ne legyen sztart, ha ez a magatartsa krra vlik". Arra kell trekednie,
hogy knyrletesnek tartsk", m a hatalom szempontjbl az mr msodlagos, hogy valban az-e. Az ernyes tulajdonsgok ltszata teht mindig hasznos, azok valsgos meglte
azonban esetleg krt okoz. A fejedelem ezrt amikor msok ltjk, legyen csupa knyrletessg, csupa becsletessg, csupa feddhetetlensg, csupa embersg, csupa vallsossg",
m llekben kszljn fel arra, hogy ezek ellenkezje szerint cselekedjen. Amint az egyik
elemzje rmutatott, a kirlytkrk hagyomnyos krdse - miknt legyen erklcss a fejedelem" -, Machiavellinl a mikor legyen erklcss a fejedelem, s mikor ne" krdsv
alakult t.
A fejedelemnek jutalmazni s bntetni kell msokat, m tvolrl sem mindegy, hogy ezt
miknt teszi. Az gyes fejedelem szerinte msokra bzza a kellemetlen dolgokat, pldul a
bntetsek kiszabst, a kegyet azonban szemlyesen gyakorolja. A jl s rosszul gyakorolt
kegyetlenkedsekkel sszefggsben tancsolta azt is, hogy a srelmeket mind egyszerre
kell elkvetni, mert gy kevsb rzik ket, s kevsb bntanak; a kedvezsket pedig aprnknt kell adagolni, hogy jobban reztessk hatsukat".
Nem feledkezhetnk meg ugyanakkor arrl sem, hogy az ilyen s ehhez hasonl eszkzket Machiavelli tbb helyen gy rta le, mint amelyek alkalmazsa nem a fejedelem s a
np, hanem a fejedelem s a politizlok kzssge (mai fogalmaink szerint: a politikai elit)
krben kvnatos. Machiavellinek ugyanis, kzposztlybeli szrmazsa ellenre is plebejus
rtkrendje volt, s gy vlte, hogy a leghasznosabb erdtmny az, ha a np szeret", s a
np cljait szolglni becsletesebb, mint az elkelkt". Ezrt elmlete alapjn a modern
zsarnokok s dikttorok gyakorlata nem igazolhat, s mg csak nem is magyarzhat.
3.1.4. Politika s emberi termszet" Machiavelli megllaptsai s tancsai flelmetesek. Az ern s erszakon alapul politika vilgba engednek bepillantst, s a trtnelmi
tapasztalat sok esetben igazolja t. m a trtnelem arra is pldkat szolgltat, hogy a hatalmat bks s jogszer eszkzkkel szereztk meg, s erklcss mdon gyakoroltk. Vagyis
nem szksgszer, hogy a hatalom ilyen legyen s az alattvalkat csak ilyen mdszerekkel
lehessen kormnyozni.

133

Machiavelli elkpzelsei kt aximval llnak kapcsolatban. Egyrszt azzal, hogy az emberi termszet rossz, msrszt pedig azzal, hogy az erszak s a csalrdsg a politiknak a cloktl
fggetlenl alkalmazhat eszkze.
Mr tbbszr hangslyoztam, hogy az llam s a politika minden jelents elmlete szorosan sszefgg azzal az elkpzelssel, amit szerzje az ember termszetrl kialaktott. Machiavelli meglehetsen stt kpet festett az emberrl. Az emberek szerinte nyomorultak",
ostobk", hltlanok, ingatagok s sznlelk", s cljuk kizrlag a dicssg s a gazdagsg"
megszerzse. ltalban vve gy vlte, hogy az emberi magatars kt legfontosabb sztnzje az rdek s a flelem. m ha az emberek ilyenek, akkor csak gy irnythatk, ha az
uralkod e jellemzikre tekintettel hozza meg dntseit. Mivel az emberek - jegyezte meg
egy helyen - az aprbb srelmeket megbosszuljk, a slyosakat azonban nem tudjk, ezrt
vagy meg kell vsrolni vagy el kell puszttani ket.
Az emberi termszetet" Machiavelli nem pusztn egyni jellemzkknt rtelmezte. Az
kori gondolati hagyomnyt kvetve s felerstve gy vlte, hogy az egyes kzssgek erklcsei befolysoljk az llami let bizonyos vonatkozsait. Ha az a kzssg - a np vagy
az urak, brmelyik legyen is - amelyikre hatalmad fenntartshoz szksged van, romlott,
annak a jellemt kell kvetned, hogy eleget tehess neki" - rta. Ennek alapjn gy tnhet,
hogy a fejedelem knytelen elfogadni bizonyos szksgszersgeket. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy (fleg a Beszlgetsek ben) nagy hangslyt helyezett arra a krdsre is, hogy
a trvnyek s ms eszkzk rvn miknt alakthat egy np jelleme.
3.1.5. Virti s fortuna A sikeres fejedelemnek (mai fogalmi rendszernkben: politikusnak, llamfrfinak) nemcsak meghatrozott eszkzket kell alkalmaznia, hanem sajtos tulajdonsgokkal is rendelkeznie kell. Ezek kzl a legfontosabb az a kpessg, hogy felismerje a
cselekvs helyes idejt s mdjt. E kpessg ltalnosabban a szerencse megragadhatsgval s
a krlmnyekhez val alkalmazkodssal fgg ssze, amit Machiavelli a politikai cselekvs
szempontjbl rendkvl fontosnak tekintett.
A szerencse a kzpkori keresztny gondolkodsban a sors knyrtelen s kifrkszhetetlen hatalmt jelentette, mely vak, befolysolhatatlan s szeszlyes. Ezrt nem is rdemes
kegyeit keresni, hisz kiszmthatatlan, hogy kinek kedvez s kinek nem. A renesznsz gondolkodk ezzel szemben - az koriakhoz hasonlan - gy vltk, hogy Fortuna befolysolhat s nem rzketlen az emberi kivlsgok irnt. A szerencse - rta Machiavelli - [csak]
felerszben ura tetteinknek", vagyis ott mutatja meg hatalmt, ahol nem ll vele szemben
tgondolt er". Amennyiben vak s szeszlyes, csak rszben ura tetteinknek, amennyiben
pedig uralkodik felettnk, gy befolysolhat s kegyei elnyerhetk. De hogyan vehet r
Fortuna arra, hogy felnk fordtsa tekintett? Annak szem eltt tartsval, hogy istenwo,
ezrt az er s a frfiassg vonzert gyakorol r, s a frfias btorsgot megjutalmazza.
E frfias btorsg sajtos vitzsg s erny, melynek egyes elemeit Machiavelli a virtu
fogalmban foglalta ssze. E fogalom az kori s a ksbbi szerzknl az uralkodk azon tulajdonsgt jelentette, hogy kpesek erklcss clokat megfogalmazni s hatrozott mdon
elrni azokat. Machiavellinl viszont nem a jellemmel, hanem az akarattal llt sszefggsben : egyrszt a politikai cselekvst sztnz s irnyt tetterre, msrszt pedig a krlmnyekhez val alkalmazkods kpessgre utalt. Aki virtussal rendelkezik, az felismeri az idk
vltozst, s a vltoz krlmnyekhez tudja igaztani magatarst.
A virt s fortuna gy szorosan sszefgg egymssal: az boldogul, aki eljrsban az
idk vltozst kveti, ellenben aki az idvel nem tud lpst tartani, szerencstlen". A virtu
teszi kpess a politikust arra, hogy ne vljon fortuna jtkszerv. A virtu egyes esetekben

134

erklcss cselekvst kvetel, mg msokban ppen az ellenkezjt, vagyis a hagyomnyos


erklcsi elveknek egy magasabb cl rdekben val megszegst.
E klnleges, az uralkodkra jellemz kpessg birtokban - hangslyozta Machiavelli
- a fejedelem hajland s kpes mindent megtenni - legyen az erklcss vagy erklcstelen,
trvnyes vagy trvnytelen -, amit az llam nagysga megkvetel. A virtu teht az llam
dicssge rdekben val cselekvsre utal, s jelentsge a klnleges pillanatokban mutatkozik
meg. A blcs ember - olvashatjuk - sohasem tehet szemrehnyst annak, aki egy kirlysg
megszervezse, az llam ltrehozsa rdekben rendkvli eszkzkhz folyamodik. gy van
rendjn, hogy ha az, amit tesz, vdolja is, tettnek eredmnye felmentse a vd all, s ha az
eredmny j ..., sohasem marad el a megbocsts". A virt teht sszefggsben ll a cl s
eszkz, s ennek rvn a politika s az erklcs problmival is.
3.1.6. Cl s eszkz viszonya a politikban Amint az edigiekbl is lthat, Machiavelli
meglehetsen ellentmondsos s sokflekppen rtelmezhet elmletet alkotott. Az rtelmezsi lehetsgeket meghatroz egyik legfontosabb krds, hogy miknt fogta fel a cl
s eszkz viszonyt. Pontosabban fogalmazva: amikor az erszakot a politika cloktl fggetlenl alkalmazhat eszkznek tekintette, vajon teljesen feladta-e a politika s az erklcs
hagyomnyos megkzeltst s a politika erklcsi alap megkzeltst? E problma abban
a kiss bizarr - m elmletnek egszt illeten mgis jogosult - krdsben sszegezhet,
hogy vajon Machiavelli machiavellista volt-e.
Az e krdsre adhat vlasz rszben attl fgg, hogy mit rtnk machiavellizmuson.
E kifejezssel tbbfle dologra utalhatunk. Egyrszt jellhetjk vele a kizrlag hasznossgi megfontolsok ltal vezrelt s a siker rdekben brmilyen - erszakos s csalrd - eszkzt
felhasznlnak tekint gyakorlatot. Ebben az rtelemben kijelenthet, hogy a machiavellizmus elmletei alapjait Machiavelli dolgozta ki. Msrszt - s az elbbinl szlesebb krben
vallott felfogs alapjn - azonban a machiavellizmus azt a belltdst, illetleg az arra pl elmletet s gyakorlatot jelenti, amely szerint a cl szentesti az eszkzt". Eszerint az
erklcss clok igazoljk az erklcstelen eszkzk alkalmazst is. gy felfogva Machiavelli elmlete nem tekinthet machiavellistnak, ugyanis sehol sem lltotta azt, hogy a j cl erklcsi
rtelemben igazolja az erklcsileg rossz eszkzket. Ennek alapjn azt sem mondta, hogy a
helyes cl erklcsi rtelemben felmentst adhat a fejedelem (politikus) szmra az erklcsileg
helytelen eszkzk alkalmazsa esetn.
A cl szentesti az eszkzt" gondolata mveiben sehol olvashat. Egyik szveghelye
persze flrertsekre adhat okot. Azt rta: Az emberek cselekedeteiben, de klnsen a
fejedelemben a vgclt kell tekinteni. Gyzzn teht a fejedelem, s tartsa fenn hatalmt,
s eszkzeit tiszteletre mltnak fogjk tlni, s mindenki csak dicsrni fogja; mert a tmeg
csak a ltszat s az eredmnyek utn megy ...". A gondos figyelem azonban szre veszi:
Machiavelli nem azt lltja, hogy az erklcstelen eszkzk tiszteletre mltk", hanem azt,
hogy - siker esetn - a fejedelem eszkzeit (erklcsseket s erklcsteleneket egyarnt) az
emberek tiszteletre mltnak fogjk tlni". Nem azt mondja, hogy dicsrendk, hanem
azt, hogy dicsrni fogjk.
Amikor tovbb erklcsileg eltlhet eszkzk alkalmazst tancsolta, szinte minden
esetben meglehetsen tvolsgtart mdon fogalmazott. A jl alkalmazott kegyetlensgrl
beszlve pldul nem felejtette el hozztenni: ha a rosszrl egyltaln jt lehet mondani".
Ms helyen azt rta, hogy orszgnak megtartsa rdekben a fejdelem gyakorta knyszerl
rossznak lenni", teht azt is meg kell tanulni, miknt lehet gonosz, s e tudomnyt szksghez kpest kell felhasznlnia vagy mellznie". Ahol a haza sorsrl" van sz - hangslyozta
- ott nem szabad mricsklni, mi igazsgos s mi igazsgtalan, mi irgalmas s mi kegyetlen
135

cselekedet, mi dicsretes s mi gyalzatos tett, hanem minden meggondolst flretve, azt a


megoldst kell vlasztani, amely megmenti a hazt, s megrzi a szabadsgot".
A cl s az eszkz, illetleg a politika s az erklcs vonatkozsban teht Machiavelli
lnyegben t sszefggst hangslyozott: Azt (a), hogy egy eszkz erklcsi eltlhetosge nem
vltoztat politikai termszetn (melyet a cl szempontjbl vett sikeressge szab meg). Teht a
fejedelemnek (politikusnak), ha sikeres kvn lenni, a cl fggvnyben kell megvlasztania
az eszkzket. Msodszor azt (b), hogy a politikus sikere esetn valamely eszkz erklcsi eltlhetosge nem befolysolja lnyegesen a politikusnak vagy politikjnak a polgrok rszrl
val megtlst. Tovbb azt (c), hogy a politikusnak a siker rdekben erklcstelen eszkzket
is alkalmaznia kell. Negyedszer azt (d), hogy az ilyen eszkzk alkalmazsa csak szksghez
kpest", vagyis a krlmnyek knyszereire tekintettel trtnhet. S vgl azt (e), hogy amikor
egy politikus erklcsileg helytelen eszkzket alkalmaz, akkor tudnia kell, hogy rosszat tesz,
vagyis tisztban kell lennie azzal, hogy az ltala alkalmazott eszkzk erklcsi rtelemben
kifogsolhatk.
E megllaptsok termszetesen szmos szempontbl vitathatk. A brlatokat azonban mindaddig rvnytelentik a politikai realizmus s politikusi pragmatizmus szempontjai,
amg elfogadhatnak tartjuk Machiavelli megkzeltst: az eszkzket a cl fell kell vizsglni.
gy eljrva azonban annak a gondolatnak a foglyai maradunk, hogy bizonyos clok elrse bizonyos felttelek kztt meghatrozott eszkzket kvn. A cl s eszkz viszonyban
azonban - amint arra kt vszzad mltn Dvid Hume rmutatott - fordtott mdon is
eljrhatunk. E megkzeltsben arra az eredmnyre jutunk, hogy bizonyos fajta eszkzk kel
csak bizonyos fajta clok mozdthatk el. Ezrt a cl s eszkz viszonynak megtlsekor
nem szabad szem ell tvesztennk azt az elvet sem, amely azt mondja ki, hogy aki eszkzt
vlaszt, az clt is vlaszt magnak".

3.2. A renesznsz utpik


Az utpik1 keletkezse szorosan sszefgg az emberisgnek a tkletesedsre irnyul rk
vgyval. Ez a vgy mind az ember kpessgeinek minl teljesebb kifejtst, mind az emberi
egyttls legjobb, legtkletesebb forminak megteremtst magban foglalta, s kezdetben
azzal a remnnyel prosult, hogy egy ilyen idelis" egyni s trsadalmi rend vagy llapot el
is rhet, meg is valsthat. Az els ilyen rnk maradt irodalmi m, az llam szerzje, Platn pldul ismtelten megksrelte az ltala megfogalmazott idelnak a valsgba trtn
tltetst. Abban a remnyben utazott el Szicliba, hogy ehhez egykori tantvnya, Din,
a szrakuszai uralkod [trannosz] tmogatst veheti ignybe. Ksrletnek kudarca - mint
ismeretes - t magt az regkori mveire jellemz fradt rezigncihoz, ksbbi utdait
pedig mindinkbb ahhoz a felismershez vezette, hogy az emberisg elrehaladsa meghatrozott trsadalmi felttelekhez kttt, amelyek tbbnyire csak lassan, lpsrl lpsre
teszik lehetv a valsgnak egy elkpzelt idelhoz trtn hozzidomtst vagy legalbbis
kzeltst.
Ez a felismers mindenesetre csak lassan vert gykeret. gy az e krbe sorolhat els kzpkori mveket, az n. npi utpikat a vgyak szinte meseszer lersa jellemezte (mzeskalcs-hzik, slt malac, kolbszbl font kerts stb.), ami termszetesen legfeljebb vgyakozs teremtette dlibbknt rtelmezhet. Taln az egyik legjellemzbb pldja az ilyen
mveknek a Cokaygne orszga cm hossz, csaknem ktszz soros kzpkori vers, amely a
'Az utpia a grg u fosztkpzbl s a toposz (hely) szbl kpzett fogalom. Leggyakoribb magyar fordtsa Seholse" vagy Sehol-sziget".

136

XIV szzadbeli Angliban szletett, s valsgos fldi denkertet mutat be az rk ifjsg, a


bsg s a bkessg szigetnek formjban. Hasonl mvek azonban ms npek irodalmban
is keletkeztek (ld. pl. a Jnos pap orszgrl elterjedt kzpkori beszmolkat, amelyeknek a
magyar irodalomban is volt visszhangja).
Az jkori utpik ltrejtte a humanizmus s a renesznsz eszminek elterjedshez kapcsolhat, amely Itlibl kiindulva fokozatosan ment vgbe Eurpa szinte minden orszgban. Ez a folyamat a rgi feudlis rend felbomlst s az j, kapitalista trsadalom kialakulst ksrte, s nem volt mentes tragikus, st vres esemnyektl. (Gondoljunk pldul
a parasztoknak az n. eredeti tkefelhalmozs kapcsn fldjeikrl trtn elzsre vagy
a gyakran vallsi kntsben jelentkez s vallsos jelszavakat hangoztat npi mozgalmakra.) Az j rend megszletshez fzd visszssgok, a gyakran sszertlen s embertelen
fejlemnyek okszeren vezettek egy sszer, igazsgos s emberhez mlt trsadalmi berendezkeds utni vgyakozs klnbz megnyilvnulsaihoz. Az n. renesznsz utpik
is gy rtelmezhetk, mint e vgyak j, sajtos megjelensi formi. Valamennyik jellemz
vonsa a humanista mondanival, vagyis annak az ignynek a hol szrnyalbb, kltibb, hol
szrazabb, inkbb technikai jelleg megfogalmazsa, hogy az ember minl szabadabban s
teljesebben kifejthesse kpessgeit egy erre lehetsget biztost idelis" trsadalmi berendezkeds keretben. Erre tbbnyire egy tvoli, az ismert vilgrszektl a vgtelen tengerek
ltal elvlasztott sziget knl lehetsg az utpik szerzi szmra. Ez a magyarzata az ltaluk brzolt trsadalmi berendezkeds statikus" voltnak, vltozatlan, ksz", lezrt" vagy
tkletes" jellegnek, mely nincs alvetve sem kls zavar tnyezk hatsnak, sem pedig
trti vltozsoknak. Egy ilyen sszer s igazsgos rendhez viszonytva mg lesebb tnik
ki a fennll trsadalmi viszonyok sszertlensge s igazsgtalansga; ennek az ellenttnek rendszerint kilezett formban trtn brzolsa szinte minden renesznsz utpira
jellemz. Klnbsgek kzttk e tren legfeljebb csak abban mutatkoznak, hogy a valsggal egy eleve elrhetetlen, remnytelenl megvalsthatatlan lomkpet lltanak-e szembe,
vagy pedig olyan idelis" valsgot brzolnak, amelynek egyes sszetevi a trtneti fejlds sorn elbb-utbb tudomnyos rvekkel is altmasztott programokban is megfogalmazdtak s sikeresen meg is valsultak. A renesznsz utpik eredete mind az elnevezst,
mind irodalmi formt illeten Morus Utpijra vezethet vissza.
3.2.1. Morus Tams Utpija Sir Thomas More (1478-1535), Anglinak 1529-tl els
vilgi (teht nem az egyhzi rendhez tartoz) s ugyanakkor nem fri szrmazs Lordkancellrja, a renesznsz s a humanizmus eszminek egyik legmarknsabb kpviselje, a nagytekintly humanista filozfus, Rotterdami Erasmus (1466/67-1536) bartja, aki hossz,
kzleti tisztsgekben is bvelked jogszi plyafuts utn lelkiismereti meggyzdsnek
s katolikus hitnek vrtanja lett, s akit ezrt az Egyhz szentjei kz iktatott (1935). Minthogy mint a kirly, de elssorban Isten h szolgja" [the King's good servant but God'sfirst]
nem volt hajland letenni a trnrklst VIII. Henrik s Anna Boleyn ivadkai szmra biztost - s vgs soron a rmai egyhzzal val szaktshoz vezet - trvny (1534) ltal elrt
s a kirly minden alattvaljtl megkvetelt eskt, mint felsgsrtt hallra tltk s kivgeztk. letmvnek egyes mltati ennek alapjn a lelkiismereti szabadsg bajnokt ltjk
benne, msok - az angol parlament alshznak Mederjeknt 1523. prilis 15-n a kirlyhoz
intzett petcijra hivatkozva - a parlamenti szlsszabadsg egyik els meghirdetjnek tekintik, abban azonban mindenki egyetrt, hogy neve az utkor szmra elssorban Utpija
rvn vlt emlkezetess.
Az Utpia, teljes cmn: A legtkletesebb llamformrl s az j [onnan felfedezett] Utpia
szigetrl [De optimo reipublicae statu deque nova insula Utpia] (1516) szl, nem kevsb d137

vs, mint amilyen mulattat valdi aranyknyvecske", formailag egy barti trsasgnak kt
rszletben lefolytatott beszlgetse, voltakppen azonban Morus nzeteinek tbb-kevsb
rendszeres kifejtse, egyrszt a korabeli angol trsadalom intzmnyeivel, msrszt egy kpzeletbeli sziget idealizlt berendezkedsvel kapcsolatban. E nzeteket Morus az eszmecsere
egyik rsztvevjnek - valjban falakjnak -, egy Raphael Hythlodaeusnak2 nevezett sokat prblt, vilgltott utaznak a szjba adja, aki gy lendletes sznoklat [declamatio] formjban szmos, Anglia politikai s jogi rendjtl lesen elt, a hagyomnyokkal merben
ellenttes kvetelmnyt fogalmazhat meg. E kvetelmnyek az rtelem s az erklcs sszefondsa jegyben a trsadalom megjavtsra irnyulnak, hogy megjavthassuk velk vrosaink, npeink, nemzeteink, orszgaink tves intzmnyeit, [... ] mert hatfej Scyllt, ragadoz
hrpikat s hasonl irdatlan szrnyetegeket taln mindenhol lehet tallni, de egszsgesen s
blcsen kormnyzott polgrokat vajmi kevss". Morus itt azoknak az kori eredet hagyomnyoknak a folytatja, amelyek a kzssg rdekben folytatott tevkenysget lltjk az
emberi let kzppontjba: [...] akkor leszel mlt nemes s valban filozfus lelkedhez,
ha mg sajt knyelmed rovsra is a kzgy szolglatra adod tehetsgedet s szorgalmadat".
Van olyan llspont, amely szerint az Utpia bizonyos rtelemben annak a gondolatmenetnek a folytatsa vagy inkbb ellenttelezse", amelyet Rotterdami Erasmus - akit kortrsai a keresztny respublika l lelkiismeretnek neveztek - fogalmazott meg A balgasg
dicsrete [Moriae Encomium, nmetl: Das Lob der Torheit] (1509) cm, Morusnak ajnlott
hres szatrjban. Ez a m, amelyet szerzje rvid nhny nap alatt ppen Morus londoni
hzban nttt rsos formba, a kor balgasgait", az esztelen hborskodsokat s lzadsokat, valamint az ezek kvetkeztben elharapdzott zrzavart s erklcsi zllttsget teszi
nevetsgess, nem kmlve a hagyomnyos egyhzi s vilgi intzmnyeket, st a legmagasabb tisztsgek viselit sem. A mben a Balgasg [Stultitia] mint Minervnak, a blcsessg istennjnek ellentte beszl, vagy inkbb: sznokol, s a vilg gy jelenik meg, mint az
egyetemes balgasg sznpada, a balgasg pedig mint az a nlklzhetetlen tnyez, amely az
emberi letet s trsadalmat lehetv teszi. Morus Utpijban a balgasg rendjvel az szszersg, az igazsgossg s a humnum rendjt lltja szembe: szenvedlyesen s gnyosan
brlja a hazjban, de msutt is uralkod kzllapotokat, feltrja azok ltrejttnek okait, s
felvzolja egy velk alapveten ellenttes trsadalmi berendezkeds kpt.
Maga az Utpia - egy kt rszbl ll beszlgets folyamatt kvetve - kt knyvbl tevdik ssze; ezek azonban egymsnak nemcsak kiegszti, hanem jellegket tekintve ellenttei
is. Az els knyv lnyegben a fennll trsadalmi viszonyok mint a valsg knyrtelen brlata. Morus itt fogalmazza meg a hborkra s hdtsokra, az uralkodk harcsolsra,
a magntulajdonra, a szntfldek legelv vltoztatsra, a fldmvel lakossg ezzel jr
tmeges elszegnyedsre, az elterjedt, de szksgszeren bekvetkezett tolvajlsra, a tolvajokkal szemben foganatostott drki intzkedsekre,3 s ltalban az emberi trvnyekre,
valamint azoknak az isteni trvnyekhez val viszonyra vonatkoz nzeteit. Brlatt abban
sszegzi, hogy a fejedelmek tbbnyire szvesebben foglalatoskodnak hbors dolgokkal,
mint a bke nemes mvvel [... ] s sokkal inkbb arra van gondjuk, hogy hogyan szerezzenek maguknak jogosan vagy jogtalanul birodalmakat, mint hogy helyesen kormnyozzk
azt, amit megszereztek".

Hythlodaeus - a grg htlosz s daiosz szavakbl sszetevd n. beszl nv"; a m magyar fordtsaiban Fecseg", Csupatz" formban szerepel.
3
Gondoljuk meg, hogy egy korabeli krnika szerint csupn VIII. Henrik uralkodsa alatt 72 ezer nagy s
kis tolvaj"-t tltek hallra.

138

Mindezzel szemben az Utpia msodik knyvben megfogalmazdik az eszmnykp,


egy legalbbis szokatlannak vagy kptelennek tn trsadalmi berendezkeds kpe. m ha
mindazt elvetjk, mint szokatlant s kptelent, amit az emberek felfordult erklcsei idegenszernek tntetnek fel szmukra, akkor a keresztny hvk eltt is majd mindent titokban
kellene tartani Krisztus tantsbl", hiszen mivel az emberek nem akarnak Krisztus fegyelmre hajlani, tantsait mint valami lomvonalzt az emberi szoksokhoz idomtottk, hogy
gy valahogy sszetallkozzk a kett".
Miben sszegezhetk most mr az Utpia eszmnyi rendjnek f vonsai?
Ami a trsadalmi berendezkedst illeti, az a magntulajdon elutastsra pl. Morus szcsvn, Raphael Hythlodaeuson keresztl - a magntulajdonra vezeti vissza az jkori trsadalmakat jellemz egyenltlensget s az ebbl fakad igazsgtalansgokat. Mint leszgezi,
aligha lehet valaha is igazsgos s boldog lete a kznek ott, ahol a vagyon magnkezekben
van, ahol mindenki mindent pnzzel mr [... ] Egyetlen t vezet a kzjavra, ha kimondjk
a vagyonegyenlsget [... ] Szilrd meggyzdsem, hogy a vagyont mltnyos s igazsgos
rendben sztosztani, vagy akr boldogan lni a fldi javakkal csak a magnvagyon eltrlsvel lehet." Ebbl az is kvetkezik, hogy egy ilyen trsadalmi egyttls nemcsak a legjobb,
hanem az egyetlen is, amely joggal ignyelheti a maga szmra a kzssg" nevet. Mg
ugyanis msutt a kzjrl sznokolnak, de mindig a magnrdekkel trdnek, itt, ahol nincs
magntulajdon, komolyan munkljk a kzjt [... ] Mert itt a javakat nem osztjk el hamis
mrtkkel, itt nincs szegny s koldus, s mivel itt senkinek nincs semmije, ezrt mindenki
gazdag".
A szksgletek kielgtst Utpiban a kzsen megtermelt javak kzssgi elosztsa
biztostja. A trsadalom minden tagjnak vlasztott munka-, illetve szakterletn dolgoznia
kell, emellett azonban mindenkinek ktvenknti vltsokkal rszt kell vennie a mezgazdasgi termelsben is, ami a vrosi s a falusi lakossg szablyos idkznknt vgbemen
cserldsvel jr, egyttal a vros s a falu kztti hagyomnyos ellentt eltnst eredmnyezi. Az ltalnos munkaktelezettsg all mentessget csak azok lveznek, akiknek a np
titkos szavazssal lland szabadsgot engedlyez, hogy a tudomnnyal foglalkozzanak (ld.
Platn elkpzelst a blcsek szereprl az idelis llamban); aki viszont ezzel a bizalommal
visszal, elveszti kivltsgait.
Az ellltott termkek is kzsek; sztosztsuk az egyni, illetve csaldi szksgletek
szerint, ingyenesen trtnik. Ilyen krlmnyek kztt a pnz mint rtkmr s csereeszkz is flslegess vlik; aranybl s ezstbl, amelyeknek csak az emberi ostobasg tulajdont rtket, csupn a htkznapi hasznlatra sznt ednyek kszlnek. Kzssgi gynek
szmt a gyermekek nevelse s oktatsa is; a tanulsnak azonban az let minden szakaszban megklnbztetett jelentsget tulajdontanak, s a trsadalom tagjai szabadidejket is
fknt erre fordtjk. Az ismeretek elssorban gyakorlati clokat szolglnak (pl. az idjrs
elrejelzse, a tengeri ramlatok vagy az gitestek mozgsnak szablyszersgei stb.).
Az Utpia politikai berendezkedse a csaldi s nemzetsgi kapcsolatok rendszerre pl.
Az llam csaldokbl ll, ezeket a legregebb csaldtag irnytja. Hogy az llam tl ne npesedjk, vagy elnpteleneds ne kvetkezzk be, a csaldtagok szma szablyozva van: egy
csaldban sem lehet tznl kevesebb s tizenhatnl tbb felserdlt gyermek, mg a serdletlenek szmt illeten nincs ktelez elrs. E szablyok megtartst az biztostja, hogy a
tlnpesedett csaldokbl a tbbletet tirnytjk a kevesebb tagbl ll csaldokba. Minden
harminc csald venknt elljrt [syphograntus] vlaszt; ezek gondoskodnak a kzs munkk, ellts s tkezsek megszervezsrl, valamint arrl, hogy a trsadalom egyetlen tagja
se tdenkedjk. Minden tz elljr (s csaldja) ln - ugyancsak egy vre vlasztott - nemzetsgf [traniborus] ll; ezek alkotjk a tancsot [senatus]. A kzssg ln ll fejedelmet a
139

syphograntusok vlasztjk titkos szavazssal; ez a tisztsg letfogytiglanra szl, hacsak a fejedelem a zsarnoksg gyanjba nem esik. A zsarnoksg lehetsgnek kikszblst clozza
az a - ma meglehetsen szokatlannak tn - tilalom is, hogy kzgyek megvitatsra csak a
tancsban kerlhet sor; azon kvl ez fbenjr vtsget kpez.
A trvnyek szma csekly; csak azrt hozzk ket, hogy bellk mindenki megismerje
ktelessgeit. Az letviszonyok egyszer s knnyen ttekinthet voltbl kvetkezen Utpia laki mltnytalannak tartjk, hogy azokat tbb trvnnyel szablyozzk, mint amennyit
el lehet olvasni, vagy zavarosabbal, hogysem valaki is meg tudn rteni". A legegyszerbb
trvnymagyarzatot tartjk a legmltnyosabbnak, mert az mindenki szmra rthet s
nyilvnval, gy mindenki doctor iuris lehet. Az gyvdeket, akik ravaszul vezetik az gyeket s fortlyosan magyarzzk a trvnyeket, egyltaln nem trik meg Utpiban. A vits
gyeket az eset krlmnyeinek gondos mrlegelse utn a tancs brlja el, s a bntetseket
is ezen az alapon szabjk ki. Trvny ltal csak a hzassgtrs mint a trsadalom alapintzmnyt, a csaldot veszlyeztet cselekedet bntetse van szablyozva (szolgasgra vets,
ismtlds esetn pedig hall), a tbbi jogsrtst a brk - a tett slyossgt maguk mrlegelve - beltsuk szerint bntetik.
Az Utpit az utkor tbbflekppen tlte meg. Egyesek csak res fecsegst vagy mer
fantazmagrit ltnak benne, esetleg szerzje trflkozsnak tekintik, msok viszont ppen Morus tvolsgtartst hangslyozzk a Raphael Hythlodaeus szjba adott, irracionlis
elemekben bvelked trsadalom-, llam- s jogkoncepcival szemben. A filozfiai megkzelts szmra az Utpia a valsg s az eszmnyek kztti, szinte thidalhatatlan ellentt
klti megfogalmazst jelenti, amelynek lnyegt legtallbban a m utols mondata fejezi
ki: sok minden tallhat az Utpia llamban, aminek megvalsulst a mi llamainkban inkbb csak kvnom, mintsem remlem" [permulta esse in Utopiensum respublica, quae in nostrs
civitatibus optarim verius quam sperarim].
3.2.2. Campanella Napvrosa. Tommaso Campanella (1568-1639) dl-itliai dominiknus szerzetes, akit nyugtalan termszete s igazsgkeres szenvedlye ismtelt sszetkzsekbe sodort mind az egyhzi, mind a vilgi hatalom kpviselivel, s aki merszen felvilgosult nzeteirt lete sorn tbbszr is slyos ldztetst s bebrtnztetst szenvedett. Sokirny rdekldse a legklnbzbb tudomnyterletekre terjedt ki, rsai kztt
a filozfiai, teolgiai s etikai trgyak mellett matematikai, fizikai, asztronmiai, tovbb
trtneti, gazdasgi s politikai mvek is szerepelnek; nevt azonban az utkor szmra elssorban utpisztikus mve, a Napvros rizte meg. Az eredetileg olasz nyelven, a npolyi
brtnben kszlt mvet [La Cittdel Sole] letfogytiglani rabsgra tlt szerzje utbb maga
fordtotta latinra (1613), majd fogsga feltteleinek enyhlst kveten sikerlt klfldre
juttatnia. Ez a latin nyelv szveg jelent meg a Campanella klnbz rsait tartalmaz
gyjtemnyes kiadvny IV rszeknt elszr a Majna-menti Frankfurtban, majd utbb szmos ms orszgban s nyelven is.
A Napvros [latin cme alapjn: Civitas Solis] a morusi Utpit kvetve formailag dialgus,
amelynek egyik rszvevje mint Kolumbus genovai hajsa" beszli el egy tvoli dl-tengeri
szigeten szerzett tapasztalatait a csupn nhny kzbeszlsra szortkoz Ispotlyos"-nak,
vagyis a mltai lovagrend tagjnak. A cmvlaszts a szerz filozfiai meggyzdst tkrzi: ahogyan az ltala nagyra becslt itliai materialista filozfus, Bernardino Telesio (1508
1588) szembelltja egymssal az g, illetve a fld rendjt meghatroz alapelveket (a Meleg" s Hideg" formjban), gy ll a Napvros gondolatmenetnek kzppontjban a meleget sugrz Nap, mint az egysg, a harmnia s az sszersg isteni eredet rendjnek
kifejezje. Az emberi egyttls cljaknt Campanella az egsz vilgot tfog harmnia biz140

tostst, vagyis a fldi, emberi folyamatok s az gi rend kztti sszhang megteremtst


jelli meg, s e cl megvalstsnak eszkzt magban az emberben ltja.
Akrcsak Morus, gy Campanella is a magntulajdonban fedezi fel minden vilgi rossz
forrst, ugyanis ez nzst, nszeretetet szl, mert hogy gyermekeit gazdagg tegye, mltsgra emelje, vagy rksget hagyhasson rjuk, mindenki, aki nem fl s hatalmas, a kz
ragadozjv lesz, akinek pedig nincs hatalma, az zsugoriv, rmnykodv s kpmutatv
vlik". A Napvros a magntulajdon megszntetsvel a bajok gykert irtja ki: az emberek termszetes egyenlsgt egy olyan trsadalmi egyttls keretben valstja meg, ahol
minden kzs, a munka, a javak birtoklsa, az tkezs, a nevels, a szrakozs, st a platni
llamidelt kvetve - a n is. Az let s a kzssg fenntartsnak alapja a munka, teht mindenkinek dolgoznia kell, a javakbl szksgleteihez kpest mindenki szabadon rszesedik,
de a tisztviselk gyelnek arra, hogy ennl tbbet senki se kaphasson. Pnzt ennek megfelelen a Napvrosban csak a kveteik szmra vernek, hogy azok azt klfldn lelemre
cserlhessk be. A kzssg mindenkit gazdagg s szegnny tesz: gazdagg, mert mindenk megvan, szegnny, mert nem vlnak a dolgok szolgiv, hanem minden dolog ket
szolglja".
A trsadalom vezetst - ugyancsak a platni modell alapjn - a blcsek ltjk el. Hatrozatot a Nagy Tancsban hoznak, amelynek minden, hsz vet betlttt frfi s n tagja.
A Napvros legfbb vezetje a fpapi funkcikat is ellt, minden tudomnyban s mvszetben jrtas Nap vagy Metafizikus, akit munkjban hrom, egymssal egyenrang tisztsgvisel, a Pon [a latin potentia-. hatalom], a Sin [a latin sapientia: blcsessg] s a Mor [a
latin amor: szeretet, szerelem] tmogat. Ezek az sszes mestersgek vezeti: a Hatalom a
hadsereg, a Blcsessg a tudomnyok, a Szerelem az lelmezs, nemzs, ruhzkods
s nevels. Mindhrmuknak hrom-hrom alantasa van, s azok mindegyike al is hrom
tovbbi segt van rendelve. A tisztviselk a np akarata szerint vltjk egymst, a ngy legfbb vezet szemlye azonban csak akkor vltozik, ha nknt tengedik helyket maguknl
alkalmasabbnak tartott utdoknak. A tudsnak, a tudomnyokban s a mestersgekben val
jrtassgnak teht kzponti jelentsge van, ezt elssorban a Naptl, de a tbbi tisztsgviseltl is megkvetelik. Arra az ellenvetsre, hogy aki ennyi tudomnnyal foglalkozik, nem
tud kormnyozni, Campanella - Kolumbus genovai hajs"-nak szjval - gy vlaszol,
hogy nagyon is bizonyosak vagyunk mi abban, hogy egy ilyen tuds ember tud kormnyozni, bizonyosabbak, mint ti, akik felmagasztaljtok a tudatlanokat, alkalmasnak tartvn ket
a kormnyzsra csak azrt, mert rnak szlettek, vagy mert a hatalmasok prtjai segtettk
ket uralomra".
A trsas egyttlsben a Napvros laki a termszet trvnyt kvetik. Igen kevs az
rott trvnyk, ezek rztblra vsve a templom bejratnl vannak felfggesztve. Tekintve, hogy sem rabls, sem gyilkossg, sem vrfertzs, sem hzassgtrs - amellyel mi vdolhatjuk egymst - ott nincs, az szemkben a hltlansg, rosszindulat s a hazugsg a
legnagyobb bn; ez utbbitl jobban irtznak, mint a dgvsztl; akiket ezekben bnsnek
tallnak, bntetsl megfosztjk a kzs tkezstl, vagy kizrjk a nkkel val rintkezsbl, vagy nmely tisztsgekbl annyi idre, amennyire a br helyesnek ltja megjavtsuk
cljbl". Az igazsgszolgltatst az egyes mestersgek vezeti ltjk el, a kiszabott bntets enyhtsrt a hrom f tisztsgviselhz, kegyelemrt a Naphoz lehet fellebbezni. Az
tletet oly mdon hozzk, hogy az eltlt maga is elfogadja azt, s mindaddig vitznak vele,
mg el nem ismeri, hogy megrdemli a bntetst. Amikor azonban Isten, a szabadsg vagy a
tisztsgviselk elleni bntettrl van sz, knyrlet nlkl vgrehajtjk a hallos tletet.
Mindebbl egy szigoran centralizlt, hierarchikus rendben l trsadalom kpe bontakozik ki, amelyben az letnek szinte minden vonatkozst a tudomny nevben fellp
141

kzhatalom szablyozza. Az egyttls alapeszmje a kzssg szeretete [amor communitaamely arra hivatott, hogy az egynek nz termszetes hajlamait ellenslyozza. Ez az
ellenslyozs azonban - gy tnik - tlsgosan is jl sikerlt: a Napllamban megvalsul
rend, noha az emberek egyenlsgnek hirdetsvel a feltrekv polgrsg politikai s jogi
clkitzseit idzi fel, mgis jval tlmutat a polgri humanizmus eszmin s mind a ksbbi
kommunisztikus trekvsek, mind az jkori autokratikus llamok elfutraknt is felfoghat.
3.2.3. Francis Bacon j Atlantisza Francis Bacon (1561-1626) szemlyisge s munkssga sokkal sszetettebb, hogysem egyedl utpisztikus mve, az j Atlantisz alapjn lehetne megtlni.
Plyafutsa a nagyra tr angol jogsz emelkedst, majd bukst pldzza. Ez a plya
a kirlyi kegy elnyersrt folytatott, eszkzkben kevss vlogat, esetenknt ppen nem
etikus ksrletekkel kezddik: Bacon dicstelen szerepet jtszik egykori bartja s jtevje,
Rbert Devereux, Essex grfjnak, I. Erzsbet kirlyn korbbi kegyencnek felsgrulsi
perben. Plyja az I. (Stuart) Jakab kirly megkoronzsakor (1603) elnyert nemessggel,
majd az ezutn nem sokkal kapott kirlyi tancsosi kinevezssel (1604), teht viszonylag ksn kap lendletet, ettl kezdve azonban meredeken emelkedik a fllamgyszi (1613),
majd fpecstri (1617) tisztsgen t a lord-kancellri szkig (1618); a kirly egyidejleg
Verulam brjv, nem sokkal ksbb pedig (1621) Saint-Albans rgrfjv nevezi ki. Mg
ugyanebben az vben a Parlament megvesztegets vdjval eljrst indt ellene, ezt 28 esetben bizonytottnak veszi, s Bacont pnzbntetsre s llsvesztsre tli. Ezutn mr nem
vesz rszt a politikai letben, s a tudomnyos munklkodsnak szenteli idejt, az utkor
nagy szerencsjre.
Bacon ugyanis mint tuds, az emberisg nagy ttri kz tartozik, akiknek rnk maradt mvei mindmig irnymutatak a modern, pozitivista" tudomnyossg szmra. Ezek
a mvek rendkvl ambicizus clkitzs szolglatban szlettek, amennyiben az arisztotelszi s skolasztikus alapokon nyugv tudomnyos gondolkodsmd meghaladsra irnyultak, s azt egy j filozfival akarjk felvltani. Erre utal f mvnek cmvlasztsa is [Nvum
Orgnum] (1620), az Arisztotelsz logikai rsait sszefoglal m [Organon] cmre trtn
flrerthetetlen utalssal. E nagyra tr tervek megvalstst clozta A tudomny mltsgrl s elrehaladsrl [De dignitate et augmentis scientiarum\ (162 3), valamint A tudomny nagy
megjtsrl [Magna Instauration Scientiarum] szl, letben ki nem adott, csak tredkesen fennmaradt mve is, amely tulajdonkppen egsz tudomnyos mondanivaljt lett volna
hivatva sszegezni. A m gy els rszben a korabeli tudomny egsz terletre kiterjedve
kvnt arrl tfog s rszletes ismeretanyagot nyjtani, ezt kveten kerlt volna sor egy
trtneti s mdszertani ttekintsre, vgl pedig szintzisknt Bacon sajt tudomnyfilozfiai rendszernek kifejtsre.
Bacon a tudomny feladatt abban ltta, hogy szaktva az arisztotelszi s skolasztikus
hagyomnyok sterilitsval", hozzjruljon az ember uralmnak biztostshoz a termszet
felett. Ennek eszkze a tudomnyos megismers: a termszetet csak gy gyzhetjk le, ha
megismerjk, mert a tudatlansg (nem-tuds) lerontja cselekedeteink hatkonysgt. A valsg megismershez pedig szerinte kt t vezet. Az egyik a legltalnosabb ttelekbl s
azok megdnthetetlennek tekintett valsgbl kiindulva jut el az alsbb szint ttelekhez
s kvetkeztetsekhez (ez az Arisztotelsz s a skolasztikusok ltal is alkalmazott mdszer);
a msik ton az rzkek ltal nyjtott benyomsokbl kiindulva pl fel lpcszetesen az
emberi ismeretek rendszere, a cscson a legltalnosabb ttelekkel (ez a helyes, m szinte teljesen jratlan t). Maga Bacon egyrtelmen az utbbi lehetsget vlasztja, teht a
ksbbi pozitivista tudomnyossg szmra oly nagy jelentsg indukcis mdszer szere142

pt emeli ki a tudomnyos megismersben. Az indukci mint a tapasztalat s a racionalits


sszekapcsolsa tulajdonkppen a termszet rendjt tkrzi: a termszet ugyanis csak e rend
fokrl-fokra trtn megismerse tjn, annak engedelmeskedve gyzhet le s llthat az
ember szolglatba [natura enim non nisi parendo vincitur].
Bacon tredkesen rnk maradt, 1623-ban rott, de csak halla utn (1627) publiklt
utpisztikus mve, az j Atlantisz [Nova Atlantis] is e tudomnyos-mdszertani alaplls termke. Maga az elnevezs Platn elbeszlsre utal a tengerbe sllyedt legends szigetrl,
Atlantiszrl. Bacon hse is egy szigetre vetdtt tengersz, aki trsaival egytt a szigetlakk vendgszeretett lvezi s a Bensalem nev sziget trtnett s berendezkedst rja le.
Ez a rend a hagyomnyos" hierarchit s rtkrendet tkrzi: vannak benne szegnyek s
gazdagok, szolgk s vezetk, als s fels rtegek, a keresztny valls elfogadsa pedig a
trsadalomban ls elfelttele. Bacon e mvben sem titkolja ms rsaiban is megjelen
antidemokratikus felfogst; szerinte a trsadalmi egyenltlensg fenntartsa mg az ltala
idealizlt trsadalmi modellben is kvnatos. Meggyzdse, hogy sohasem szabad a np kezbe fegyvert adni, vagy olyasvalamire vllalkozni, ami tpllja az elgedetlensget; ugyanis
nem szabad sszeeskvseket vagy lzadsokat igazolni, mert ez minden felsbbsg megdntshez vezet. Tancsot is ad a vezetk szmra: minden bels nehzsg ellen biztos eszkz
az, ha az ellenszegls s elgedetlensg szmra egy kis levegt biztostunk.
Uj-Adantisz szigett is egy elit vezeti; ez azonban - s ez Bacon elbb ismertetett tudomnyos meggyzdsbl fakad - nem szletsi vagy vagyoni, hanem szellemi arisztokrcia,
egy Salamon hzanak" nevezett tuds trsasg. Ez voltakppen egy olyan kutatkzpontot
jelent, ahol igen szleskr, a termszeti jelensgekre s folyamatokra, az llat- s nvnyvilgra, az egszsges letvitelre s a gygytsra, a kzmvessgre, a gpek s kzlekedsi
eszkzk ellltsra vonatkoz kutatsok folynak. (Klnsen rdekes pl. az a megjegyzse
Baconnek, hogy j Atlantisz laki vz alatt kzleked hajk ptsvel is foglalkoznak.)
Mindez meggyzen bizonytja, hogy Bacon nem trsadalmi, hanem tudomnyos utpit rt. Szmra az ember kiteljesedse", kpessgeinek szabad kifejtse csak a tudomny
segtsgvel valsthat meg.

143

Fggetlensg, fhatalom, llam


A szuverenits elmletei
FORRSOK: Jean Bodin: Az llamrl; Thomas Hobbes: Leviatn; Hug Grotius:
A hbor s bke jogrl; Jean-Jacques Rousseau: A trsadalmi szerzdsrl; Georg
Jellinek: Allgemeine Staatslehre; Hans Kelsen: A szuverenits fogalmnak vltozsa; C. Schmitt: Politikai teolgia.

4.1. A szuverenits fogalma


4.1.1. A fogalom jellege A szuverenits az llamelmlet egyik legvitatottabb s legtbb
jelentssel felruhzott fogalma. Az jkor hajnaln egytt ringott blcsje a modern llamval, a nemzetkzi jogval s az jkor egyb trsadalmi mozgalmaival, s mindez arra predesztinlta, hogy mind a politikatudomny, mind a jogtudomny, st a szociolgia is magnak
kvetelje. A jelensg radsul a trtnelem hagyatka: vszzadok zomnca bortja be, amelyet ha mestersgesen eltvoltunk rla, megsemmistjk magt a fogalmat".
E tudomnyterleteken ugyanakkor nincs megegyezs a fogalmat illeten. Akik pldul
jogi jelensgnek tartjk, azok nem tudnak megegyezni abban, hogy vizsglata & jogblcselet vagy
a tteles jog, s utbbi esetben az llamon belli vagy a nemzetkzi jog krbe tartozik-e. A szuverenits krdsnek trgyalsa tovbb az elmlet s a gyakorlat hatrn fekszik, s a fogalom
feldolgozsa tbb jogi s nem jogi jelleg tudomnyg eredmnyeinek szintetizlsa tjn
lehetsges.
Mindegyik felfogsban rejlik valami igazsg. A szuverenits mint llami tulajdonsg ktsgkvl trgya az llam tudomnynak, a politiknak, de mivel az llam jogi, a jog pedig
trsadalmi kpzdmny, az sem vitathat, hogy minden politikai krds egyttal jogi s trsadalomtudomnyi problma is. S miutn llam, jog s trsadalom egyarnt idben vltoz
s trben klnbz jelensgek, a szuverenits trtnetisge sem tagadhat. A szuverenits
teht mindezen tudomnyok krbe beletartozik, a krds csak az lehet, hogy melyikben milyen szerepet jtszik. Ha a szuverenits fogalmi egysge alapjn llunk, azt mondhatjuk, hogy
nincs szociolgiai, politikai s jogi szuverenits, hanem csak egy szuverenits van, amelyet
a szociolgus trsadalomtudomnyi, a politikus politikai, a jogsz pedig jogi szemvegen t
nz, anlkl, hogy ez eltntetn a fogalmi egysget. A jogirodalomban tallhat vits felfogsok ellenre szuverenitson legltalnosabban az llamhatalom legfels voltt, fhatalmi
jellegt rtik befel", s az llam fggetlensgt kifel".
Az llami szuverenits mellett fejedelmi, np-, nemzeti s parlamenti szuverenitsrl is
szoks beszlni, amit nhnyan azrt helytelentenek, mert szerintk nem klnbz alanyok szuverenitsrl, hanem ugyanazon szuvern alanynak, az llamnak a kpviseletrl
144

van sz. Ennek a nzetnek (llamszuverenits) a kpviseli azt lltjk, hogy a szuverenits
fogalma fggetlen minden llam- s kormnyformtl, vagyis az llam klnbz kpviseleti mdjaitl.
A szuverenits a XVI-XVII. szzad ta kibontakoz, terletileg rgzlt eurpai monarchikus, majd nemzetiv vl llamok, kivltkppen a nagyhatalmak jellemzje, egy szzadokig fennll, jellegzetesen jkori nemzetkzi viszonyrendszer alapeleme. A vallshborkat
lezr vesztfliai bke (1648) jelkpezi azt a korszakhatrt, amelytl kezdve a modern llam
jelen van Eurpa trtnetben, s amelyhez kpest minden llam" szval jelzett kori s
kzpkori politikai keret minsgileg ms kpzdmny.
4.1.2. Elmleti elzmnyek Br a szuverenits szorosan kapcsoldik a modern llam
megjelenshez, az kori s kzpkori gondolkodsban mr felfedezhetnk bizonyos elmleti elzmnyeket.
Az kort illeten a legtbben Arisztotelszre (384-320) utalnak. Arisztotelsz szerint
az autarkeia az llamnak az az ismertetjegye, amely azt minden ms emberi kzssgtl
megklnbzteti. Ez az antik fogalom azonban semmifle kapcsolatban nem ll a szuverenitssal. Az nmagban vett elegendsg" azt jelenti, hogy az llamnak termszete szerint
nincs szksge egy msik, t kiegszt kzssgre; ennek azonban nem mond ellent, hogy ha
tnylegesen fggsgi viszonyban ll egy vagy tbb kzssggel. Az llam szempontjbl az
a lnyeges, hogy ezektl a flrendelt llamoktl fggetlenl is kpes legyen nllan ltezni. Arisztotelsz kizrlag az idelis llam szmra kvetelte meg a tnyleges (s nem csupn
potencilis) kls fggetlensget, s ez szmra nem azt jelentette, hogy az llam a legmagasabb hatalom, hanem inkbb arra az llapotra utalt, hogy az llam az sszes szksglett
egyedl ki tudja elgteni.
Mintegy msfl ezer vvel ksbb Pduai Marsilius (1280-1328) meglep hatrozottsggal s erllyel lpett fel a ppa vilgi uralma ellen s - amint mondani szoktk - nyltan
hirdette a npszuverenits" tant. A Defensor pacis c. mvben azonban Marsilius inkbb a
nphatalom, semmint a np ltal gyakorolt szuverenits tant fejtette ki. Hasonlan rtkelhet Johann Althusius (1557-1638) elmlete is, aki gy vlte, hogy az llamhatalom birtokosa
nem a fejedelem vagy a frangak egy csoportja, hanem az egsz np. A npnek ez az uralmi joga oszthatatlan, truhzhatatlan s elvlhetetlen, az uralkod csak a np megbzottja
lesz. Althusius, aki a szuverenits klasszikus fogalmnak szletse idejn alkotott, a korporativizmus, a megegyezs, a szerzds fogalmainak sszefggsben gondolkodott, s szerinte
a fderlis, megegyezses formban kipthet szuverenits nem jelenti azt, hogy a szerzd felek mindegyiknek ne maradnnak elidegenthetetlen jogai. Az abszolutizmusokat
altmaszt szuverenits-elmletek megjelensekor Althusius elmlete a feleds homlyba
merlt.

4.2. A szuverenits klasszikus elmletei


4.2.1. Abszolt s relatv elmletek A szuverenits problmjval foglalkoz szerzk
egy rsze a szuverenitst fogalmilag abszoltnak tartja. Ez nem azt jelenti, hogy az llam
hatalma szerintk a vilgon mindenre kiterjed s azt semmi nem korltozza. Az abszolt
elmletek megegyeznek abban, hogy az llamot bizonyos irnyban mindenhatnak tartjk,
abban azonban mr eltrnek, hogy mi ez az irny. Nem tekinthet logikai ellentmondsnak,
hogy bizonyos korltozsokat az abszolt elmletek is elismernek, mivel az abszoltum a relatvumnak nem kontradiktrius, hanem csak kontrrius ellentte. Amint a matematikban
145

sem lehet vges testeknek tekinteni aiokat, amelyek csak bvzmyos irnyban vgtelenek, gy
a jogsz sem tekintheti relatvnak azt a hatalmat, ami csak bizonyos irnyban abszolt. Az
abszolt elmletek magva teht az llami mindenhatsg, amit pozitv rtelemben hatalomknt, negatv rtelemben pedig szabadsgknt fognak fel.
A hatalomknt felfogott szuverenits-elmletek egyik csoportja (ide sorolhat pldul Bodin, Grotius s Hobbes elmlete is) szerint a szuvern hatalmat egyb hatalmaktl annak
legfbb volta hatrolja el (summa et suprema potestas). Ha megfigyeljk a szuverenitsra vonatkoz klasszikus mvek szletsnek krlmnyeit, akkor azt lthatjuk, hogy amikor Jean
Bodin paprra vetette sorait, akkor Franciaorszgban vallshbor volt, Thomas Hobbes az
angol polgrhbor idejn rta a Leviatnt, s Hug Grotius is egyhzi frakciviszlyok krlmnyei kztt fogalmazta meg a nemzetkzi jog morlis alapelveit. A legfbb hatalomrl
szl rtekezsek megrst leginkbb a rend, a nyugalom s a bels bke irnti vgy motivlta : az llam - fogalmazott Hobbes - akkora hatalommal s ervel rendelkezik, hogy
... mindenki akaratt a bels bkre s a kls ellensggel szembeni klcsns sszetartsra
irnythatja. Ebben rejlik az llam lnyege...".
Az n. relatv szuverenitselmletek azt hangslyoztk, hogy a szuverenits-fogalom kezdetben ugyan abszolt volt ugyan, m azok az letviszonyok, amelyek alapjn ennek elmlete
kifejldtt, megvltoztak, s gy a szuverenitsnak ez a rgi fogalma anakronisztikuss vlt s
t kell rtelmezni. Egy msik irnyzat szerint ez a fogalom mr kialakulsakor is relatv volt,
hiszen a szuvern hatalomnak mindig voltak fizikai, szociolgiai, etikai s logikai korltai.
A relatv szuverenits ppgy kifejezhet negatve s pozitve, mint az abszolt. Elbbi rtelemben a nemzetkzi jogtl fgg szabadsgot, utbbi rtelemben a nemzetkzi jogtl
fgg hatalmat jelent.
4.2.2. Jean Bodin A szuverenits atyja", Jean Bodin (1530-1597) 1576-ban jelentette
meg nagy sszefoglal munkjt Six livres de la Rpublique [Hat knyv a kztrsasgrl] cmen,
mely magyarul Az llam cmmel jelent meg. Ebben Bodin - aki tbbek szerint mr nem
a polisz s nem is a birodalom, hanem a nemzeti llam keretei kztt gondolkodott - a
szuverenits problmjt elssorban a francia kirlysg szemszgbl tlte meg.
4.2.2.1. A szuverenits mint az llam fogalmi jegye A m els fejezetnek els
mondata gy definilta trgyt: Az llam tbb csaldnak s az kzs gyeiknek a jogszer
kormnyzata szuvern hatalommal." A hat knyv aztn ezt az egyetlen mondatot rtelmezi
s magyarzza. Az llam fogalmba mindenekeltt a jogszer kormnyzat tartozik bele, nlkle az emberi kzssg banditk gylekezete volna. Bodin a csald szerept is hangslyozza
az llam struktrjban, eszmnykpe a pun hbork eltti rmai csald volt, ln a mindenhat csaldfvel. A szuverenits fogalmt a kirlyi hatalom tehetetlensgt s a francia
llam felbomlst tanst Szent Bertalan ji vrengzs (1572. augusztus 23.), majd az azt
kvet polgrhbork kvetkeztben trstotta az llamhoz. A szuverenits elmletnek kidolgozsval Bodin al kvnta tmasztani, hogy a francia kirly szuvern, teht egyenrang
a nmet-rmai csszrral s a ppval.
Bodin szerint a szuverenits egy llam lland s abszolt hatalma." lland, azaz a
meghatrozott idre szl hatalom nem lehet a szuverenits alapja. Az abszolt hatalom pedig azt jelenti, hogy a szuverenits birtokosa fel van mentve a trvnyek hatalma all: az
uralkod felsgjoga s abszolt hatalma - fogalmazott - elssorban abban ll, hogy trvnyt
r el az alattvalk sszessgnek s beleegyezsk nlkl." Az uralkodt nem ktik eldeinek trvnyei, mg kevsb azok a trvnyek s rendeletek, amelyeket maga hozott.
A szuverenitst nem korltozza semmi; sem hatalomban, sem idben, sem hatskrben. Az
146

uralkodnak kiktsekkel s felttelekkel adott szuverenits tulajdonkppen sem nem szuverenits, sem nem abszolt hatalom, hacsak az uralkodv emelskor megszabott felttelekrl
nem szlnak isteni vagy termszeti trvnyek.
A szuverenits legfontosabb s leglnyegesebb ismrve, hogy egy s oszthatatlan. Bodin a
szuvern uralkodval szembeni ellenllsi jogot egyrtelmen elvetette, mivel a kirly Isten
kpmsa, s a kirly elleni lzads vagy engedetlensg Isten elleni cselekedet.
A kpzeletbeli s vgyott abszolt uralkodnak Bodin hrom korltot lltott. (1) Az isteni s termszeti trvnyeknek a fld sszes uralkodja al van vetve - lltotta. Ennek rsze,
hogy a szuvern uralkodt ppgy ktelezik a jogszer eskvel vagy esk nlkl (megvlasztsa eltt, illetve ms uralkodknak) tett gretei s az ltala kttt szerzdsek, mintha
magnszemly volna. (2) Nem tekintheti semmisnek - hangslyozta tovbb - a kirlysg
alaptrvnyeit, pldul a szli rksdsi trvnyt, mivel ezek a koronhoz tartoznak s
sszefondnak vele. Ha mgsem gy cselekedne, akkor utdja mindig rvnytelentheti a kirlysg alaptrvnyeit srt rendelkezseket. (3) Vgl gy vlte, a kirlynak tiszteletben kell
tartania a magntulajdont. Bodin szerint a magntulajdon isteni s termszeti trvny.
Bodin szerint a szuverenits legfbb ismertetjegyei a kvetkezk: a trvnyhozs joga,
hborindts s bkekts joga, a legfbb hivatalnokok kinevezsnek joga, legfbb brskods joga, megkegyelmezs joga, a hdolat fogadsnak joga, pnzvers joga, adk s vmok kiszabsa, tengeri jogok, slyok s mrtkegysgek megllaptsnak joga. Hallos bnt
kvet el az, aki a szuvern uralkodnak fenntartott jogokat bitorolja.
Az llamformk kzl Bodin hrmat klnbztetett meg, annak alapjn, hogy egy adott
llamban kit illet meg a fhatalom. Az arisztokrcia az llamnak olyan formja, amelyben
az llampolgrok kisebb rsze parancsol szuvern hatalma rvn a tbbsgnek egyttesen
s minden llampolgrnak kln-kln. A demokrciban az llampolgrok tbbsge parancsol egyttesen a kisebb rsznek. A kt llamformban kzs, hogy a szuvern hatalom
birtokosai csak egy rsz s nem az egsz np nevben gyakoroljk hatalmukat a tbbi fltt.
A monarchia Bodin szerint dicssgesebb a fenti kt llamformnl, mert kiterjed mindenkire egyttesen s kln-kln. Bodin tbbszr is rmutatott: Franciaorszgban egyedl s
kizrlag a kirly szuvern.
Egsz rendszere ugyankkor nmileg ellentmondsos; az ellentmonds abban rejlik, hogy
br hangslyozza a szuverenits egy s oszthatatlan voltt, valamint, hogy a szuvern uralkod fltt nincs senki, mgis megkti a kirly kezt, amikor azt mondja: az rdekeltek
beleegyezse nlkl nem vethet ki adt. Adt csak abban az esetben lehet kivetni, ha az
egyn vdelme s biztonsga a kz fennmaradstl fgg, azaz ultima ratioknt, kizrlag
hbor idejn. Hangslyozza, hogy bkben az ilyen pnzgyi tranzakcit klcsn formjban tancsos bevezetni. A rendek 1576-ban ppen Bodin beszdnek hatsra tagadtk meg
a kirlytl azt a pnzt, amelyet a protestnsok ellen krt.
A kutatk vitatkoznak arrl, hogy Az llamban hov esik a hangsly: a trvnyeket tetszse szerint kibocst s eltrl kirlyra, vagy a szuvern hatalmat korltoz elemekre. Brmelyik oldalt is rszestik elnyben, abban mindenki egyetrt, hogy Az llam az abszolutizmus els nagy, szisztematikus alkotsa. Bodin magyarzta meg elszr rszletekbe menen
a kirlyi szuverenits szksgessgt s nlklzhetetlensgt.
4.2.2.2. Bodin utni kora-jkori elmletek: Grotius, Hobbes s Spinoza A hbor s bke jogrl cm mvben Hug Grotius (1583-1645) abbl indult ki, hogy az embereket trsulsi sztn (appetitus societatis) jellemzi s nem aszocilis lnyek. A harminc ves
hbor idejn nem kis btorsg kellett annak meghirdetshez, hogy a hbor ellenkezik
az emberi termszettel, s ha mr elkerlhetetlen, akkor az emberi termszetnek megfelel
147

mdon, a humanits s mltnyossg elvei szerint kell viselni. Grotius a korabeli politikai
viszonyok hatsra - klnsen azrt, mert munkja XIII. Lajos szolglatban s udvarban
kszlt, s mert szemly szerint is ellensge volt a holland kztrsasgnak - a kirlyi szuverenits jogi megalapozsnak nagy alkotst, a szuverenits elveinek sszefoglalst rta meg,
amely egyttal tmenet jelentett az llamszuverenits gondolatkrbe. A szuverenits jogi
szemlletnek kidolgozsban azonban ezen tlmen rdemei is vannak. Azt a hatalmat
nevezik legfbbnek - rta -, amelynek cselekedetei nincsenek ms jognak gy alrendelve, hogy ms emberi akarat dntse azokat hatlytalanthassa." A legfbb hatalom ltalnos
alanya az llam, sajtos alanya egy vagy tbb szemly, az egyes nemzetek trvnyeitl s
szoksaitl fggen - hangslyozta. A legfbb hatalom kteles megtartani a termszetjog,
az isteni jog s a nemzetkzi jog elrsait, amelyek minden kirlyra nzve ktelezek. A
szuverenits mint jogi fogalom elssorban Grotius munkssgban kerlt kidolgozsra.
Thomas Hobbes (1588-1679) Leviatnja nem az uralkod abszolt hatalmnak hirdetsvel vlt botrnykv, hanem azzal, hogy a szuverenits korltlan voltt nem valamilyen
magasabbrend" metafizikai vagy teolgiai elvbl, hanem magbl a szerzdsbl vezette le. Benedictus [Baruch] Spinoza (1632-1677) politikai rtekezsei - melyekben tbbek
kztt a trsadalmi egyttls trvnyeinek kialaktst s erklcsi elfelttelt trgyalta hatottak Rousseaura.
4.2.3. Jean-Jacques Rousseau s a npszuverenits elmlete A npszuverenits elmlete Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) A trsadalmi szerzdsrl, avagy a politikai jog elvei cm mvben olvashat. A francia gondolkod az llam ltrejttt egy olyan trsadalmi
szerzdssel magyarzza, amely nem ms, mint az egsz alakulat s valamennyi tagja kztti
trvnyes, igazsgos, hasznos s szilrd megllapods. Az elmlet jelentsgt jl mutatja, hogy nemcsak Eurpa forradalmi mozgalmaiban reztette hatst, hanem tanait az els
amerikai alkotmnyoz nemzetgyls is becikkelyezte. A fhatalom - hangslyozta Rousseau - nem ms, mint az ltalnos akarat gyakorlsa, s ennlfogva elidegenthetetlen; a npet
mint kollektv lnyt nem kpviselheti ms, csak nmaga." Szerinte minden polgrnak kizrlag a sajt nevben szabad vlemnyt nyilvntania, az llamon bell pedig nem szabad
kisebb trsulsoknak ltrejnnik, mert ezek eltorztank az ltalnos akaratot. A fhatalom
a rszt alkot egynekbl ll, ezrt nem is lehet az vkkel ellenttes rdeke. Amikor az
emberek trsulsra lpnek egymssal - fejtegette -, az egyes szerzd felek klns szemlye valamilyen morlis s kzssgi testletnek adja t a helyt. Aki nem hajland kvetni a
kz hatrozatait, azt az egsz alakulat fogja arra knyszerteni, hogy szabad legyen (azaz aki
szembeszegl az ltalnos akarat parancsolataival, az nem lehet szabad, mivel szabadsgt
csupn a morlis kzssg tagjaknt nyerte el).
A fhatalom oszthatatlan, hiszen az ltalnos akarat az egsz npet kpviseli, valamint
trgya szerint sem oszthat fel (a hatalommegoszts elvetse). Az ltalnos akarat mindig
az igazsg prtjn van s mindig a kz hasznra trekszik; s br lehet, hogy a trsadalmi
szerzdssel minden egyes ember csak azt a rszt idegenti el kpessgeibl, vagyonbl,
szabadsgbl, amelyiknek hasznlata fontos a kzssg szmra - azonban egyedl a fhatalom dntheti el, hogy mi fontos a kzssg szmra. A fhatalom csakis a trvnyek tjn
cselekszik. Mivel a trvny nem egyb az ltalnos akarat kinyilvntsnl, vilgos, hogy a
trvnyhoz hatalom tern a npet nem lehet kpviselni, de lehet s szksges kpviselni a
vgrehajt hatalom tern, ahol csupn csak alkalmazzk a trvnyt. A kormnyzat - amelynek tagjaira a np a kormnyzs tisztt truhzza - az alattvalk s a fhatalom kz iktatott
kzvett testlet, amelynek az a dolga, hogy biztostsa a kett klcsns megfelelst: vgrehajtsa a trvnyeket s fenntartsa mind a polgri, mind a politikai szabadsgot.
148

4.2.3.1. A npszuverenits tannak brlata Rousseau npszuverenits-elmletnek egyik els kritikusa Benjmin Constant (1767-1830), svjci szlets francia liberlis
gondolkod volt. A rgiek s a modernek szabadsgrl cm rsban brlta Rousseau s a jakobinusok archaizl szabadsgeszmnyt, A npszuverenitsrl szl cikke pedig a korltlan
hatalom veszlyeire figyelmeztetett. A negatv szabadsg" koncepcijnak kidolgozjaknt
az individuum llamtl val szabadsgra helyezte a hangslyt a klasszikus kzvetlen demokrcia pozitv szabadsgval szemben. Elmlete alapjn az is vilgos, hogy az korban azrt
nem foglalkoztak a szuverenits fogalmval, mert nem volt olyan egyb hatalom, amely vitatta volna az antik llam ltt.

4.3. A szuverenits-fogalom a nemzeti alkotmnyjogokban


4.3.1. A szuverenits mint csodafegyver" A szuverenits trsadalmi funkcijnak
megrtshez azt a trtnelmi kontextust kell megvizsglni, amelyben a fogalom megszletett. A fogalom a XVI-XVII. szzadi Nyugat-Eurpbl szrmazik. A vallshborkkal jr
anarchikus idszakok, az ppen kialakulban lv kapitalizmus ignye a szablyok elrelthatsgra s a jogbiztonsgra, valamint a monarchia abszolutisztikus tendencii kapcsn kivltott konfliktusok (polgrhbork) mind-mind egy olyan j elmletet ignyeltek, amely
kpes egyrtelm megoldst knlni az llamon belli hatalmi vitk krdseire. A j doktrna
kialakulsnak msik fontos oka a szekularizci volt. A szekularizci kvetkezmnyeknt a
monarchia korbbi isteni legitimcija elfogadhatatlann vlt. Ezrt a korszaknak egy j krdssel kellett szembenznie: mirt kell az embereknek kvetnik az uralkod ltal alkotott
jogot?". S e krdsre egy j vlasz szletett: azrt mert az uralkod szuvern". Azaz lnyegben felcserltk Istent s az isteni termszetjogot a szuverenits szekularizlt elmletvel.
S mivel az anarchikus helyzetben egyrtelm megoldsra volt szksg, az uralkodi szuverenitst Bodin s Hobbes mindent vagy semmit" alapon fogtk fel, azaz vagy korltlanknt vagy nemltezknt. E tan szerint teht egy terleti egysg felett csak egy vgs s
korltlan dntsi kzpont gyakorolhat hatalmat, ezt pedig nem lehet megkrdjelezni sem a
terleten bellrl (bels vagy alkotmnyjogi aspektus), sem pedig azon kvlrl (kls vagy
nemzetkzi jogi aspektus).
A kvetkez vszzadokban a fogalom krli vitk jelents rsze arrl folyt, hogy miknt
lehet ezt a korltlan s zaboltlan fogalmat megszeldteni, amely ugyan a vallshbork idejben szksges volt a bke s a rend helyrelltshoz, de amely abszolutisztikus tendencii
miatt ksbb a bke s a szabadsg j fenyegetsve vlt. A fogalom ugyanis a mindent vagy
semmit" jellegnl fogva egyfajta abszolt hatskrre utalt, amelyet mindenkppen birtokolni kell, klnben az ellensg fogja megszerezni s felhasznlni. Fogalmazhatnnk gy
is: vagy rendelkezel vele, vagy meghalsz. Ha gy tetszik, Bodin s Hobbes feltallta a csodafegyvert, a kvetkez szzadokban pedig filozfusok, politikusok s jogszok egsz sora azon
dolgozott, hogy hov rejtsk azt, nehogy rossz kezekbe kerljn.
Most azt mutatjuk be, hogy az egyes alkotmnyjogi rendszerek miknt szeldtettk meg
az eredetileg radiklis szuverenits-fogalom bels aspektust klnfle kompromisszumos
stratgik segtsgvel.
4.3.2. Anglia Annak krdse, hogy ki rendelkezik korltlan szuverenitssal, vres konfliktusok s polgrhbork kialakulsval fenyegetett vagy azokhoz vezetett tbb eurpai orszgban is. Angliban e hossz kzdelem jelents epizdja volt a polgrhbor (1642-1648).

149

A megoldst vgl a King-in-Parliament (jelenleg: Queen-in-Parliament) kompromisszumos


formuljban talltk meg a dicssges forradalom (1688-1689) idejn.
A gyakran hasznlt parlamentris szuverenits \parliamentary sovereignty] kifejezs nem teljesen pontos, mivel a legmagasabb szint jogalkoti hatalom nem a parlament (azaz a Lordok
Hza s a Kzrendek Hza), hanem a King-in-Parliament hatskrbe tartozik a trvnyek
ktelez kirlyi szentestse miatt, noha az uralkod az elmlt hrom vszzad sorn egyetlen trvnytl sem tagadta meg a szentestst. Ha azonban a parlamentet, mint egy hrom
rszbl ll egysget hatrozzuk meg (az uralkod, a House of Commons s a House of Lords
egyttese), akkor el lehet fogadni a parlamentris szuverenits" kifejezst.
Ahogyan Blackstone megfogalmazta, valamennyi llamban ltezik egy abszolt, legfbb
hatalom, amely a trvnyhozs jogt birtokolja, s amely, a mi orszgunk alkotmnya szerint
hatalommal ruhzza fel a Kirlyt, a Lordokat s a Kzrendeket". A King-in-Parliament
ltali jogalkots ktflekppen is rtelmezhet: egyrszt gy, hogy a jogalkoti hatalmat az
uralkod gyakorolja, aki diszkrcijval lve csak az alattvalk beleegyezsvel gyakorolja
ezt a jogot, mind annak eszmjvel, hogy ez a tekintly az egsz kzssget illeti.
A szuverenitst, ami az angol felfogs szerint a legfbb jogalkoti hatalmat jelenti, az si
ellensgek (a kirly s a parlament) kzs gondjra bztk. Nevezzk ezt a kzs rizet stratgijnak. A King-in-Parliament minden korltozs nlkl alkothat jogot, mivel itt nem ltezik
a kontinentlis rtelemben felfogott alkotmny. E doktrna teht a szuverenitst mg mindig
oszthatatlanknt s korltlanknt fogja fel, de mr nem egyetlen szemlynek tulajdontja.
4.3.3. Franciaorszg Franciaorszgban Bodin uralkodi szuverenitsrl alkotott elmlete a Rousseau ltal kpviselt npszuverenits [souverainet populaire] j kihvsval kerlt
szembe. E konfliktus - mely abban llt, vajon az uralkod vagy a np a szuvern - (egyb
tnyezk mellett) a francia forradalomhoz (1789) vezetett. Rousseau szuverenits-elmletnek szerkezete tulajdonkppen nagyon hasonltott Bodin felfogsra - azt leszmtva, hogy
Rousseau a szuverenitst az ltalnos akarat [volont gnrale] gyakorlsaknt fogta fel, nem
pedig az uralkod akaratnak megvalstsaknt. A szuverenits azonban tovbbra is oszthatatlan s abmolt maradt, csak ppen ms birtokolta: a np.
A konfliktust azonban, az angol megoldssal ellenttben, nem az uralkod s a np kzs
rizetbe adsval oldottk meg, hanem gy, hogy egy olyan elvont spiritulis alanyt teremtettek, amely kpes ezt a veszlyes fegyvert kzben tartani: a nemzetet. gy szletett meg
a nemzeti szuverenits [souverainet nationale] gondolata a 1789-ben a francia forradalom
kezdetn. Ez az igen elvont fogalom kompromisszumot ksrelt meg ltrehozni a npszuverenits s az uralkod szuverenits kztt annak rdekben, (1) hogy elkerlje az ltalnos
vlasztjog deklarlst (ami egybknt a npszuverenitsbl kvetkezne), (2) hogy elkerlje
az uralkodi abszolutizmust valamint, (3) hogy megelzze az llam sztesst azltal, hogy
a szuverenits oszthatatlansgt tovbbra is hangslyozza. Sieyes, e fogalom szlatyja mind
az Emberi s Polgri Jogok Nyilatkozatnak (1789) megfogalmazsban, mind az alkotmnyos
kirlysg alkotmnynak megszvegezsben (1791) rszt vett, s a nemzeti szuverenits"
gondolata gy mindkt dokumentumba bekerlt.
Az Emberi s Polgri Jogok Nyilatkozatnak 3. cikkelye szerint Minden szuverenits
lnyege szerint a nemzetet illeti. Sem testlet, sem egyn nem gyakorolhat semmilyen hatalmat, amely kifejezetten nem ebbl ered." Franciaorszg els rott, 1791-ben elfogadott
alkotmnynak 1. s 2. cikke gy fogalmazott: A szuverenits egy, oszthatatlan, elidegenthetetlen s eltrlhetetlen. A szuverenits a nemzetet illeti, s sem az emberek egy csoportja,
sem egyetlen szemly nem ignyelheti annak gyakorlst. A nemzet, amelytl minden hatalom ered, csak kzvetve gyakorolhatja a szuverenitst." Mivel a nemzet nem egyszeren
150

az llampolgrok egyszer szmbeli sszessge, hanem egy spiritulis entits, e felfogsban


szksgszeren benne rejlett a kpviselet elve, ellenttben a kzvetlen demokrcit hangslyoz npszuverenitssal. Ezt a megoldst misztifikl megoldsnak nevezhetjk.
A francia alkotmnyelmlet mai formulja azonban egy tovbbi kompromisszum mentn
kristlyosodott ki: a nemzeti szuverenits kompromisszumon alapul formulja s a npszuverenits kztti jabb kompromisszum alapjn. A tiszta npszuverenitst a npszavazs intzmnyvel I. s III. Napleon idejben trtnt gyakori visszalsek kompromittltk, mg a tiszta nemzeti szuverenits legitimcis szempontbl bizonyult elgtelennek. E
kompromisszumok kompromisszuma" az tdik Kztrsasg alkotmnynak 3. cikkben
tallhat, a kvetkez formban: A nemzeti szuverenits a npet illeti..." (Ugyanez a formula mr megjelent a Negyedik Kztrsasg 1946-os alkotmnynak 3. cikkelyben). E felfogs egyesti a kpviseleti elven alapul nemzeti szuverenitst s a kzvetlen demokrcia
elvn nyugv, alapveten republiknus npszuverenitst. Ez a megkzelts egyszerre tette
lehetv egyrszrl a terlet oszthatatlansgnak, a szuverenits elidegenthetetlensgnek,
a parlament vagy llamf ltali kpviseletnek (nemzeti szuverenits), de msrszrl az ltalnos szavazati jognak, a npszavazsnak s a kztrsasgi llamformnak (npszuverenits)
az elfogadst is.
Megolddott teht az a krds, hogy ki birtokolja a szuverenitst. A szuverenits korltjaira vonatkoz krds azonban egszen 1985-ig megvlaszolatlan maradt a francia alkotmnyjogban. Az Alkotmnytancs [Conseil Constitutionnel] 1985-s Uj-Kalednirl szl dntse
ismerte el elszr a szuverenits korltjait: Az egyszer mr megszavazott trvny... az ltalnos akarat kifejezse, azonban ennek tiszteletben kell tartania az alkotmnyt." (Dcision
85-197 DC 23 aot 1985). Ez megfelel a kontinentlis Eurpa alkotmnyos hagyomnynak,
amelynek egyik kzponti gondolata az, hogy a szuvern vadllatot" az alkotmny segtsgvel le kell lncolni. A szuverenits teht csak az alkotmny keretei kztt hasznlhat fel.
E felfogst lelncolsi stratginak nevezhetjk. A szuverenits tartalmt jradefiniltuk-, az
eredetileg korltlan"-t jelent fogalom korltozott" vlt teht.
4.3.4. Nmetorszg A XIX. szzadi Nmetorszg egy msik utat vlasztott. A szuverenitst nem egy spiritulis entitsra ruhztk t, amint az a francia nemzet" esetben trtnt,
hanem inkbb egy elvont, jogi szemlyisggel rendelkez intzmnyre; nevezetesen az llamra [Staatssouvernitat]. Hegel nyomn az llam koncepcijt arra hasznltk, hogy semlegestse az uralkodi szuverenits s a npszuverenits kztti konfliktust. Mind az uralkod,
mind a np puszta llamszerw vlt. Ezt a felfogst intzmnyest stratginak nevezhetjk.
Ez a megolds vezetett a nmet alkotmnyjog-tudomny azon jellegzetessghez, amely
szerint nem a szuverenits, hanem inkbb az llamisg a kzponti fogalom. A jogalkots
mgtt ll francia ltalnos akarat" helyet a nmet elmlet az llami akarat" fogalmt
hasznlta [Staatswillenspositivismus]. Azt a krdst, hogy mi legitimlja az llami jogalkotst,
igen klnleges mdon vlaszoltk meg, nevezetesen az llamclok tanval" [Staatszwecklehre]. Ez az elmlet azt magyarzta, hogy az llamnak mint olyannak mirt s mire van joga
a kzj rdekben. A npszuverenits megjelensvel a Staatszwecklehre felett eljrt az id s
haszontalann vlt, azonban az llam-kzpont elmleti keret maradt.
A szuverenits fogalma semlegestdtt, senki sem tudta azt az llamon belli hatalmi
vitk ultima ratojaknt operacionalizlni, azaz nem tudtk konkrt esetekben felhasznlni. A
csodafegyvert gy hossz vtizedre sikeresen elstk.
Elszr a weimari alkotmny sta ki, hogy a npre ruhzza. Az 1. cikk (2) bekezdse szerint Az llamhatalom a nptl ered." A vlasz nem vratott sokig magra: a hres-hrhedt
alkotmnyelmleti szerz, Carl Schmitt, azt lltotta ugyanis, hogy szuvern az, aki a ki151

vteles llapotrl dnt", azaz a birodalmi elnk [Reichsprasident]. gy a szuverenitsra ismt


egy szemly formlt ignyt s egszen 1945-ig egy szemly rendelkezett vele. Az j nmet alaptrvny (1949) komoly korltokkal ugyan (mivel a kt tartomny kztti j hatr
krdsnek kivtelvel lnyegben megtiltotta a szvetsgi szint npszavazst), de jra trvnybe iktatta a weimari alkotmny npszuverenitsrl rendelkez klauzuljt (a Grundgesetz
20. cikke szerint Minden hatalom a nptl ered"). A npszuverenits fogalma ilyen mdon
absztrakt (s kiresedett) formulv vlt, amely csupn a parlament legitimcijt biztostja. A szuverenitst teht visszakapta ugyan a np, de az alkotmnyozk megtiltottk neki,
hogy hasznlja azt. A csodafegyvert egy jl rztt szfbe rejtettk (amelynek legfbb re a
Szvetsgi Alkotmnybrsg [Bundesverfassungsgericht]), hogy hasznlata sorn a tulajdonos
ne veszlyeztethesse se magt, se msokat. Csak a tulajdonos ltal kivlasztott megbzott, a
parlament, hasznlhatja azt, s ezt is csak a Bundesverfassungsgericht szigor felgyelete alatt
tehetik. E megkzeltst a (felgyelt) megbzotti stratginak nevezhetjk.
Tbben azonban attl fltek, hogy a tulajdonos egy nap majd visszakri jl rztt tulajdont a bankbl, s ebben senki sem fogja tudni t megakadlyozni. Ezrt a legjobb megoldsnak a np szuverenitstl val megfosztsa tnt, mivel gy rkre biztostani tudnnk
az alkotmnyos rtkeket. De kinek kellene akkor birtokolnia ezt a kincset ? A vlasz a megfoszts cljbl kvetkezett: amennyiben meg akarjuk vdeni az alkotmnyt, akkor magra az alkotmnyra kell truhzni a szuverenitst. Ennek kvetkezmnyeknt megszletett a
legelvontabb, leginkbb kiresedett s legtermszetellenesebb formula Peter Hberle elmletben : az alkotmny-szuverenits. Az alkotmny tbb nem az mr a lnc, amely megkti
a szuvernt, hanem nmaga vlt szuvernn, gy a szuvernt sajt lncaival helyettestettk.
Ezt a megoldst nevezhetjk felcserl stratginak.
4.3.5. Ausztria A nmet stlus tlkompliklt formulk helyett az osztrk alkotmnyjogi
doktrna egyszeren megszabadult ettl a fogalomtl. Ez azrt volt egyltaln lehetsges,
mert az osztrk alkotmny egyltaln nem emlti a fogalmat. E megkzelts az Ausztriban mg mindig nagy befolyssal rendelkez alkotmny- s nemzetkzi jogsz, Hans Kelsen munkssgra vezethet vissza, aki egybknt egyike volt a szvetsgi alkotmny (1920)
megszvegezinek. Kelsen tiszta jogtanban egy szociolgiai, politikai s erklcsi elemektl
mentes jogelmletet prblt kidolgozni, valamint a szuverenits hagyomnyos elmletvel
is felvette a harcot. Korbbi rsaiban is eltklten kritizlta a szuverenits hagyomnyos
felfogst, amelyet a jogi s szociolgiai rvek zavaros keverknek, azaz a tnyekbl [Sein] a jogra [Sollen] val kvetkeztetsnek tartott (azzal a tipikus rvvel, hogy a hatkony
hatalombl kvetkezik a parancsols joga). Ez llspontja szerint logikai hiba.
Kelsen gy rvelt, hogy amennyiben nem keverjk a Seint s a Sollent az rvelsnkben,
akkor a szuverenitsnak kt lehetsges rtelmezse marad. (1) A szuverenitst meghatrozhatjuk, mint tnybeli, azaz szociolgiai szuverenitst. Ekkor azonban szembe kell nznnk
a valsggal, hogy tnyszeren teljes fggetlensg egyszeren nem ltezik. (2) Ennek alternatvjaknt, ha a szuverenitst jogi szempontbl kvnjuk meghatrozni, akkor kt tovbbi
megolds kpzelhet el. (2/1) A szuverenits felfoghat az llami hatskrk egy listjaknt,
amely azonban nknyes s igazolhatatlan, vagy (2/2) a jogrend egy jellemzjeknt. Kelsen az utbbi llspont mellett foglalt llst Eszerint a szuverenits a jogrend egy vonsa,
nevezetesen annak (msbl val) le nem vezethetsge. Azaz egy jogrend akkor szuvern,
ha rvnyessge nem vezethet vissza egy msik jogrendre, hanem kzvetlenl a hipotetikus
alapnormbl ered. Ezrt, elfogadva Kelsen elmletnek tovbbi tteleit (gy a monizmust s
a nemzetkzi jogrend primtusnak gondolatt), az llam, ill. ebben a felfogsban a jogrend
nem lehet szuvern, mivel a nemzetkzi jogbl levezethet. Kizrlag csak a nemzetkzi
152

jog tekintet szuvernnek. Az elbbi bonyolult elmleti megfontolsok eredmnyeknt a


szuverenits kifejezst sikeresen szmztk az osztrk alkotmnyjog terletrl.
Ksbb Kelsen a szuverenits fogalmt gy rtelmezte, mint a nemzetkzi jog kzvetlensget. Ez azt jelenti, hogy csak az jogrend szuvern, amelynek rvnyessge kzvetlenl
a nemzetkzi jogbl kvetkezik. Ilyen rtelemben egy llam szuvernnek tekinthet - ellenttben a fderlis llamok nem szuvern tagllamaival. Azonban Kelsen ezen gondolatai
akkor szlettek, amikor mr az Egyeslt llamokban lt, s ezt az osztrk alkotmnyjogtudomny mr nem fogadta be. A klnfle problmkat az osztrk alkotmnyjogszok e
fogalom nlkl prbltk meg megoldani, pldul npszuverenits" helyett demokrcirl", fggetlensg" helyett Ausztria nemzetkzi helyzetrl", a szuverenits vdelmezse"
helyett pedig a szvetsgi alkotmny alapvet elveinek fenntartsrl" beszlnek. Lthat,
hogy Ausztria nem a bonyolult fogalmi formulk (nmet) tjt vlasztotta, hanem inkbb
kizrta a szuverenits fogalmt az ilyen termszet rvelsekbl. A csodafegyvert nem csak
elrejtettk, hanem meg is semmistettk. Ezt a folyamatot nevezhetjk leszerelsi stratginak.
4.3.6. Magyarorszg Magyarorszgon a szuverenits krdse hossz ideig nem merlt
fel alkotmnyjogi problmaknt. A magyar alkotmnyelmlet a XVI. szzad kezdetn megfogalmazott Szent Korona-tan vakcinjval oltotta be magt a szuverenits problmival szemben. Ez az elmlet a kzpkori organikus llamelmletek s a korona-elmletek sajtos keverke volt. E felfogs szerint a kirly s a rendek a Korona tagjai, s nem maga a kirly
rendelkezik hatalommal, hanem az a Szent Korona, amellyel megkoronztk. A koront
azrt tekintettk szentnek, mert Szent Istvn koronjnak tartottk. gy a korona az isteni
legitimci objektivlt formjv vlt, amely (a jogrend s a politikai let szekularizcija
ellenre) egszen msodik vilghbor vgig fennmaradt. A szuverenits szekularizlt elmlete egyszeren sszeegyeztethetetlen volt ezzel az elmlettel.
A kirlysg terlete a Szent Korona tulajdona, a kirly pedig csak megbzott, aki a hatalmat a korona nevben gyakorolja. Ebben a formban ez mr teht egy kompromisszum
volt a rendek s a kirly kztt. E misztikus elmlet mg a demokratizlst is megengedte,
ugyanis nem csak a rendek, hanem akr az llampolgrok is a Szent Korona tagjai" lehettek. E kompromisszumos stratgia hasonlt a nemzeti szuverenits fogalmn alapul francia
misztifikl stratgira; a konfliktusokat ugyanis fogalmilag kizrta annak alapjn, hogy a
rivlis feleket egy misztikus entitsban egyestette.
A msodik vilghbor vgn a kirlysg megsznt s Magyarorszg kztrsasg, majd
npkztrsasg lett. Ez utbbi keretben a dolgoz np" szuverenitst hangslyoztk. A
szocializmus vtizedei sorn nem volt szksg olyan alkotmnyjogi elmletre, amely valamifle kompromisszumra trekedett volna, mivel egyrszt a diktatrk ltalban nem szeretik
a kompromisszumokat (mgha egyes esetekben sor is kerlt tnyszeren kompromisszumktsre), msrszt az alkotmny csupn ltszatalkotmny volt. A jogllami tmenet megtlttte tartalommal a npszuverenits addig csupn hangoztatott eszmjt, mivel lehetv
tette a npszavazst. Azonban gy tnt, hogy ez a hatskr magt az alkotmnyos rendszert
veszlyezteti, amikor 1999-ben egy parlamenten kvli csoport npszavazst kezdemnyezett az Alkotmny kiegsztsrl. Az emberek taln ntudatlanul, kizrlag rzelmeik s
szenvedlyeik ltal vezetve a kvetkezmnyek slynak mrlegelse nlkl szavazhatnak gondolhattk az Alkotmnybrsg tagjai, amikor behztk a kzifket", s egyhanglag
alkotmnyellenesnek nyilvntottak minden olyan npszavazsi kezdemnyezst, amely az
alkotmny megvltoztatsra irnyul, annak alapjn, hogy a npszavazs a parlament mellett csupn szubszidirius formja a npszuverenits gyakorlsnak. Ennek a felfogsnak az
153

Alkotmnyban nem volt semmilyen kifejezett alapja (v. 25/1999. (VII. 7.) AB hat.). Az
egyik alkotmnybr (Kilnyi Gza) szavaival lve, az AB dntse azt eredmnyezte, hogy a
npszavazs mra csupn ezst pityke a nemzet hmzett dolmnyn". Magyarorszg a csodafegyvert vitrinbe tette, amelyet bszkn lehet mutogatni, de amelyet jobb, ha senki nem
hasznl. Valjban, ez a magyar megolds elg kzel ll a nmet megbzotti stratgihoz.
Ha rendszerezni szeretnnk a szuverenitst semlegest stratgikat, akkor ngy eltr
tpust klnbztethetnk meg. A legegyszerbb ezek kztt a szuverenits klnfle testletek kzs rizetre bzsa (a kirly s a parlament Angliban). A leggyakrabban hasznlt
megolds egy olyan, nem-vals szuverenits-hordoz entits letre hvsa, amelynek rszei
a szuverenitst ignyl felek, mint pldul az llam (els nmet megolds), a nemzet (Franciaorszg), a korona (els magyar megolds) vagy az alkotmny (harmadik nmet megolds).
A harmadik megolds rintetlenl hagyja a szuverenitst, azonban megtiltja annak hasznlatt (msodik nmet s msodik magyar megolds). A legradiklisabb elkpzels magt a
fogalmat trli el (Ausztria). S vgl, a legjogsziasabb megolds a fogalom jradefinilsa,
amint azt az alkotmny rvn val lelncols stratgijval (azaz korltlanbl korltozott
val definilssal) Franciaorszgban tettk.

4.4. A szuverenits fogalmnak httrbe szorulsa


4.4.1. Az abszolt llami szuverenits tagadsa Az abszolt elmletek msik gt azok
kpviselik, akik nem fogadjk el, hogy az abszolt llami szuverenits is lehet bizonyos irnyokban relatv: olyan llami szuverenitst tartanak elfogadhatnak, amely minden irnyban abszolt. S mivel ilyen szuverenits nem tallhat, ezrt az llami szuverenits tagadiv
lesznek. Az idetartoz elmletek valjban nem a szuverenits ltt s lehetsgt tagadjk,
tmadsuk le inkbb a szuverenits termszetes alanyaknt felfogott llam ellen irnyul.
Rendszerint azrt tagadjk az llami szuverenitst, mert valami ms jelensget tartanak legfbbnek; ez a jelensg vagy rvnnyel vagy lttel br, vagy normarend vagy tny. A fent
mr lert jogszuverenits kpviseli (Kelsen, Hberle) gy a jogrendet tartjk szuvernnek.
Hans Kelsen szerint a szuverenits egy normarend legfbbsgt jelenti, amely rvnyessgt
nem vezeti le ms normarendbl, hanem azt tovbb le nem vezethetnek, logikai kezdetnek
kell feltteleznnk. gy csak a msbl le nem vezethet, vagyis ms rend rszt nem alkot
jogrend a szuvern, amely nemcsak al-, de mellrendelve sem lehet ms rendnek. llami
szuverenitsrl csak az llami jog primtusnak kpviseli beszlhetnek, a nemzetkzi jog
primtusnak hvei viszont szksgkppen tagadjk azt.
A jogszuverenits elmlete a legfbb entitst a normk vilgban kereste, a vilgszuverenits elmlete ezzel szemben ezt a tnyek vilgban kvnja megadni. Ez az elmlet a
nemzetkzi jogkzssg mgtt ll legersebb trsadalmi hatalom egysgbl indulnak ki,
amellyel szemben mg a leghatalmasabb llam ereje is eltrpl. A legfbb lnyt teht magban az emberisgben vagy legalbbis annak llamoknl hatalmasabb szervezetben (ENSZ)
ltja megtestestve.
Az n. egynszuverenits hvei (gy pl. Harold J. Laski) viszont azt kpviselik, hogy minden
er forrsa azokbl a trsadalmi csoportokbl ered, amelyeken az egysges hatalom felpl,
s ezrt szuvernnek nemcsak a nemzetkzi, hanem az llami hatalom sem tekinthet. A pluralizmus kpviseli szerint az llam primus interpares a trsadalom tbbi csoportjai kztt;
csoportosult erknek pluralisztikus elrendezdse ltezik, amelyek kztt az llam csak egy
(esetleg nem is a legfbb) a sok kzl.

154

4.4.2. A szuverenits abszolt tagadsa Bizonyos elmletek a szuverenits fogalmt


minden vonatkozsban alkalmazhatatlannak tartjk. Az ilyen tagads egyik alapjaknt az
szolgl, hogy a fogalom alkalmazsa a nemzetkzi jogban abszolte nlklzhet s csak zavarokat okoz, mivel egyetlen llam sincs, amely teljesen fggetlen volna. A fogalom hasznli
valjban mr az uralmat s a cselekvsi szabadsgot rtik szuverenitson. A szuverenitsfogalom szerintk minden kr nlkl kikszblhet a jogbl. Br nagy szerepet jtszott
a trtnelem folyamn, de jelentsgt teljesen elvesztette. Hasonlan rvelnek azok, akik
szerint a szuverenits nem jogi, hanem kizrlag politikai fogalom. Nagy szerepe volt a modern llamfogalom kialakulsa idejn, ma azonban ahelyett, hogy megknnyten a politikai
krdsek megoldst, csak zavarokat okoz a benne rejl abszolutisztikus elemek kvetkeztben. Sokkal helyesebbnek tartank, ha az ennek mindenben megfelel, de tlzsait nem
kvet tekintly" (autorits) kifejezst alkalmaznnk helyette. A szuverenits-fogalom legradiklisabb tagadi a fogalmat annyira sem mltatjk, hogy tagadjk; egyszeren ms fogalmakkal (pl. fggetlensg) igyekeznek kifejezni azt a jelensget, amit msok szuverenitsnak
neveznek.
4.4.3. Szuverenits s jogllamisg A szuverenits hagyomnyos fogalma az ltalnos
vlekeds szerint ellenttes-kizr viszonyban ll a klasszikus rtelemben vett jogllamisggal. A szuverenits hagyomnyos felfogsa ugyanis felttelezi, hogy az llami-poltikai hatalom hierarchikusan szervezdik, a jogrendszer bels szerkezete pedig mintegy kveti ezt.
Eszerint a hierarchiban felfel haladva van egy pont, nevezetesen a legfbb hatalom", amelyen a rendszer logikja szerint nem lehet tllpni. E hatalom a jog forrsa is, s ezek szerint
jogi eszkzkkel nem korltozhat, st jogilag felelssgre sem vonhat. A. jogilag korltozott szuvern eszerint fogalmi ellentmonds. A joguralom s jogllam elmletei viszont azt
lltjk, hogy e legfbb hatalom nem lokalizlhat" valamely szervben vagy szemlyben, s
a jog az llami hatalom minden kpviseljre vonatkozik. E tanok egyik legfontosabb ttele
ppen az, hogy mg a legfbb jogalkot szerv sem tehet akrmit a trvnyek tartalmv,
hiszen azt is korltozza a jog.
A szuverenits s jogllamisg kapcsolata azonban ennl differenciltabb megkzeltst
ignyel. A modern szuvern llam megszletst kveten a modern jogot a (napjainkban
mr fellazulni ltsz) hierarchikus felptettsg jellemezte, ami a jogforrsi hierarchiban fejezdtt ki. A jogforrsi hierarchia alapjn az esetleges normakollzikat kiszmthatan s
biztos mdon fel lehetett oldani, emiatt a hierarchikus felptettsget a jogbiztonsg s jogllamisg nlklzhetetlen elemnek szmtott, klnsen a kontinentlis jogrendszerekben.
Gyakran megfeledkeznek a szuverenitsnak a jogbiztonsg elmozdtsban jtszott szereprl azok, akik a fogalmat pusztn az llami fggetlensggel s nllssggal (korltozhatadansggal) azonostjk, s ekknt lltjk szembe a jogllamisggal.
Szuvern az, aki a kivteles llapotrl [Ausnahmezustand] dnt" - lltja Carl Schmitt
(1888-1985) a Politikai teolgia cm mvben, ahol a rendkvli intzkedst ignyl kivteles llapotokra alapozta a jogllamisg kritikjt. A kivteles llapot nem azonos az anarchia
llapotval, kivteles volta a jogrend normativitshoz kpest jelent kivtelt. A kivteles llapotban az llam felfggeszti a jogot sajt fennmaradsa rdekben. Ebben az elmletben
a szuverenits jogi rtelmezst az teszi lehetv, hogy mind a felfggesztend normarend,
mind pedig az erre irnyul dntsre val feljogosts a jog keretei kztt helyezkedik el - a
dnts tartalma azonban a jog ltal mr nem szablyozott, nem a normatartalombl kvetkezik. gy jl lthat, hogy a tartalmi dnts tisztn hatalmi-politikai dnts, amely vilgosan
elvlik a jogi normtl. Carl Schmitt szmra a szuverenits a jogrend normativitsnak felfggesztsben nyilvnul meg. A kivteles llapot kvl esik a jog elsbbsge hatskrn, s a
155

jogon tli trsadalmi s politikai tnyezk jog feletti primtust bizonytjk. A kivtel megersti a szablyt, mert felmutatja azokat a terleteket s helyzeteket, ahol a jogllamisg
kritriumrendszere nem rvnyesl.

4.5. A szuverenits alkonya


4.5.1. A kls" aspektussal szembeni kihvsok A vesztfliai rendszernek, melybl a
szuverenits eszmje szletett, a belgyekbe trtn beavatkozs tilalma volt a legfontosabb
alapelve. Ez a ppra is vonatkozott, s gy egyben a nemzetkzi kapcsolatok szekularizcijt
is jelentette. Az adott korszakban ez tnt a legjobb megoldsnak a nemzetkzi bke s a
stabilits biztostsa szempontjbl - ugyanazon okokbl, amelyek miatt Bodin, Hobbes s
Pufendorf elmlete a bels anarchia megoldsra jnak tnt.
Az n. vesztfliai paradigma" a kvetkezkkel jellemezhet. A vilg olyan szuvern llamokbl ll, amelyek semmilyen felettk ll hatalmat nem ismernek el. A jogalkots folyamata, a vitk megoldsa s a vgrehajts legnagyobb rszt az egyes llamok kezben van.
Jogi szempontbl minden llam egyenl, a jogi szablyok nincsenek tekintettel a hatalmi viszonyok egyenltlensgeire. A nemzetkzi jog az egyms mellett ls minimlis szablyainak
kialaktsra trekszik; az llamok kztt kialaktand tarts kapcsolatok ugyan cl, azonban
csak addig a mrtkig, amennyire ez a llamok politika clkitzseinek elrst szolglja. A
hatrokon tnyl jogsrtsek azok magngynek" szmtnak, akik rintettek az gyben;
az llamok kztt fennll nzeteltrsek vgs soron (a Briand-Kellogg paktumig [1928],
mely megszntette a nemzetkzi jogban a jus ad hlium-ot, s ami ksbb nemzetkzi szoksjogg vlt) fegyveres ton kerlnek megoldsra. Lnyegben semmilyen jogi bkly nem
ltezik annak megakadlyozsra, hogy valamely llam az er alkalmazshoz folyamodjon;
a nemzetkzi jogi elrsok csak minimlis szint vdelmet biztostnak. A kollektv priorits
az llami szabadsg esetleges korltozsainak minimalizlsa.
A nemzetkzi jogi szuverenits pontos defincija, vagy annak tesztje, hogy vajon egy
terleti egysg szuvern-e, mindig is vitatott volt. Elvileg megoldst jelentene a szuvern
jogok (vagy hatskrk) felsorolsa, mint pl. (1) jog a nemzetkzi kapcsolatokban val rszvtelre s nemzetkzi szerzdsek megktsre, (2) jog sajt fizeteszkzhz, (3) jog hadsereg s rendrsg fenntartshoz, (4) ms llamok beavatkozsnak tilalma, (5) KompetenzKompetenz1 (s ennek klnleges eredeti formja a pouvoir constituant). m az a krds, hogy
miknt lehet megllaptani azt, hogy mely jogok tekinthetk szuvern jognak, s melyek nem,
sosem kerlt megvlaszolsra.
Ezrt az elbbi lista esetleg nem teljes, vagy ppen ellenkezleg: tl tg. A szuverenitst mint olyat egyetlen nemzetkzi szerzds sem hatrozta mg meg (taln pp azrt,
mert ez lehetetlen). Az ENSZ alapokmny 2. cikk (1) bekezdse is pusztn csak elfelttelezi a szuvern fogalmt: A szervezet valamennyi tag szuvern egyenlsgnek elvn alapul." A szuvern egyenlsg" fogalma ugyancsak nem olyan egyrtelm, ahogyan azt az
ENSZ alapokmny megfogalmazja szerette volna ltni. Az egyenlsg" kittel vlheten
kt alapvet jog tekintetben jelent egyenlsget: egyrszt minden ms llam kizrsa, azaz
az llami autonmia s fggetlensg vdelme (terleti srthetetlensg, par in parern non habt
iurisdictionem [immunits]), msrszt pedig az llamok egyenlsge a nemzetkzi kzssgben, azaz az ENSZ-ben (termszetesen tekintetbe vve az ezen egyenlsg alli fontos kivtelt a Biztonsgi Tancsban, ahol a nagyhatalmak - s csak k - vtjoggal brnak). De mit
jelenthet valjban a szuverenits"? ttekintve az ENSZ alapokmny elkszt anyagait
' A hatskrk megllaptsra vonatkoz hatskr.

156

[travauxprparatoires], vilgoss vlik, hogy a szuverenits" egyszeren az egyik llamnak a


msik llam feletti jogi felsbbrendsgnek kizrst jelenti. Azaz a szuverenits egyszeren
egyenlsget jelent az elbbiekben emltett kt szuvern" jogosultsg gyakorlsban.
4.5.2. Globalizci Azonban az els szuvern jog teljes elfogadsa az j kihvsok, gy
klnsen a globalizci fnyben nem lehet kielgt. A globalizci krnyezeti, gazdasgi s bngyi vetletei egyrtelmv teszik, hogy napjainkban egy olyan jfajta, az llamok
kztt fennll, klcsns fggsggel (interdependencival) kell szembenzni, amely hatrokon tnyl veszlyeket is jelent. Ezrt lassan elfogadott vlik, hogy ugyanolyan okok
miatt - biztonsg s stabilits -, amelyek miatt Bodin s Hobbes egykor e fogalmat kitallta", a hagyomnyos szuverenits fogalmt meg kell nyirblni". Tbb llamkzi egyttmkdsre van szksg, st esetenknt az llami akarat ersebb nemzetkzi jog al rendelsre
is. Stephan Hbe kifejezst idzve a nyitott llamisg" [offene Staatlichkeit] korba rnk.
Sokan azt lltjk, hogy a szuvern nemzetllamok kora lejrt, mr nem alkalmazhatak
megfelelen az j politikai-jogi jelensgek magyarz egysgeiknt. Thomas Hobbes gy
fogalmazott, hogy non veritas, sed autoritas farit legem [a tekintly, nem pedig az igazsg alkot a trvnyeket]. De hol talljuk ma a hatalmat s annak jogt? A nemzetllam s joga
egyre kevsb alkalmas az j szablyozsi szksgletek kielgtsre, ezrt mindenkppen
elmleti tisztzst ignyel a nemzetllam jvjnek, a transznacionlis jogrendnek s politikai berendezkedsnek a krdse. A modern llam s jog egyre nehezebben tart lpst
azzal a jelensggel, hogy bizonyos tevkenysgek s trsadalmi viszonyok mr globlis szinten jelentkeznek. Mindezek mgtt az a lnyeges tendencia hzdik meg, hogy olyan j
tevkenysgformk vltak tmegess, amelyek j rdekviszonyokat s trsadalmi struktrkat hvnak letre. A globalizlds szorosan sszekapcsoldik az informcis trsadalommal,
ahol arnyaiban megntt a kzvetlenl nem megfigyelhet s nem ellenrizhet szellemi
munka szerepe. Az internet s a gyorsan fejld adattviteli technikk megjelensvel megsznt az informci trbeli ktttsge. Mivel a pnzgyi rendszerek alkalmazzk e modern
technikkat, mr nincsenek kifejezetten az llam terlethez ktve. A modern jog terleti hatlya teht bizonyos rtelemben relativizldott. A modern jogrendszerek hierarchikus
felptettsge - ami a jogforrsi hierarchiban fejezdtt ki, s az esetleges normakollzik
miatt a jogbiztonsg s a jogllamisg nlklzhetetlen elemeknt tartottk szmon - fellazulni ltszik.
4.5.3. A nemzetkzi eregyensly felbomlsa jabb kihvst jelentett a vesztfliai paradigmval szemben, hogy a Szovjetuni eltnse utn a Nyugat kpes volt rknyszerteni
a vilg jelents rszre a sajt morlis elkpzelseit (emberi jogok, demokrcia). Ez a jelensg a szuverenits olyan lnyegi rszeinek lertkeldshez vezetett, mint az immunits
(Pinochet-gy) s a beavatkozs tilalma (Jugoszlvia NATO-bombzsa ENSZ felhatalmazs nlkl). Ez annak flelmt bresztheti fel sokakban, hogy ez az j felfogs taln a XVI. s
XVII. szzadi vallshborkhoz hasonl hborkhoz vezethet. E flelmek az n. terror elleni hborkban (Irak, Afganisztn) elhangz rvek s retorika lttn akr megalapozottnak is
tnhetnek.
4.5.4. Eurpai integrci A hagyomnyos nemzetkzi szuverenits szempontjbl j
kihvst jelent az eurpai integrci is. Az Eurpai Uni tagllamai kapcsn nem tl hihet
tovbbra is a hagyomnyos szuverenits-felfogs mellett kardoskodni, mivel az EK joga jl
lthatan s jelents mrtkben beavatkozik a tagllamok bels viszonyaiba, s e jog eredeti

157

(s nem deleglt) hatalomnak tartja nmagt. Az Eurpai Kzssgek Brsga ezt vilgosan
leszgezte a Costa v. ENEL gyben: az alapt szerzdsekbl ered jog fggetlen jogforrs,
azt klnleges s eredeti termszete miatt nem rhatjk fell a tagllami jog semmifle rendelkezsei anlkl, hogy ne fosztank meg azt Kzssgi jogi termszettl s anlkl, hogy a
Kzssgkor/' alapjt ne krdjeleznk meg". Az EK jog teht kzvetlenl alkalmazand s a
nemzeti jogrend felett ll, belertve az alkotmnyokat is (a kzssgi jog szupremcija). Ez a
felfogs elfelttelezi az Eurpai Uni szuverenitst, mgha az Eurpai Kzssgek Brsga a Van Gend en Loos gyben csak visszafogottan vonta le ezt a kvetkeztetst, megllaptva,
hogy a Kzssg egy j jogrendet alkot", melynek rdekben a tagllamok korltoztk
szuvern jogaikat". A szupremcia s a kzvetlen hatly elfogadsval teht egy j szuvern
szletett.
Az Eurpai Uni rszben szupranacionlis, rszben hagyomnyos kormnykzi egyttmkdsi formkat lel fel. Egy szupranacionlis nemzetkzi szervezet ltalban az egyes
tagllamoktl fggetlenl eljr intzmnyekkel rendelkezik; a tagllamok a tbbsgi elv
alapjn hozzk meg dntseiket; az egyes llamok szmra tbbnyire tilos a szervezet ltal
hozott jogi dntsekhez fenntartsokat vagy korltozsokat fzni; a szervezet jogi aktusait
nemzetkzi szinten hajtja vgre; s lehetv teszi az egyneknek, hogy jogaikat a nemzeti
vagy nemzetkzi brsgok eltt rvnyestsk. Ez nyilvnvalan a nemzeti szuverenitssal szembeni komoly kihvst jelent. Egy kormnykzi szervezet ezzel szemben ltalban az
egyes tagllamok kztti kooperci elmozdtst tzi ki cljul, az llamok sajt rdekeiket
kpviselik a dntsek sorn, amelyeket legtbbszr egyhanglag hoznak meg. A tagllamok
kivonhatjk magukat az egyes dntsek hatlya all, s rendszerint nem ltezik valdi knyszert mechanizmus; a rendszer knyszer helyett sokkal inkbb az egyttmkdsen alapul.
Az EU tagllamai teht a szuverenitst tekintve teht komoly s explicit jogi kihvssal
nznek szembe. rdemes ezrt ttekinteni a tagllamok erre adott vlaszait.

4.6. Az Eurpai Uni s a tagllamok szuverenitsa


4.6.1. A konfliktus A tagllamok meghatroz alkotmnyelmletei egyszeren nem
vesznek tudomst a nemzeti szuverenits eurpai" kihvsairl, s azzal hitegetik magukat,
hogy (szinte) semmi sem vltozott. Elg itt a dogmatikailag leginkbb kidolgozott nmet
alkotmnyjogra utalni: a nmet Szvetsgi Alkotmnybrsg dntsek sorozatban (Solange I, Solange II, Maastricht, Bananenmarktordnung) hangslyozta, hogy 1. a tagllamok maradnak a szerzdsek urai" [Herren der Vertrage] s 2. a nmet Szvetsgi Alkotmnybrsg tovbbra is rendelkezik az EU aktusainak fellvizsglati jogval (klnsen azoknak a
Grundgesetz ltal garantlt alapjogokkal val sszhangjnak tekintetben), m 3. ezt a jogt
nem fogja gyakorolni, mivel az alapjogok vdelme az Eurpai Uniban ltalban vve magas
szint. Ezek az rvek az Eurpai Uniban is fennmarad tagllami szuverenitson (nmet
fogalmak szerint: llamisgon") alapulnak. Ez az alaplls, kisebb-nagyobb eltrsekkel,
jellemz a francia, az angol, az osztrk s a magyar alkotmnyjogszokra is.
Vajon mirt van ez gy? Azrt, mert a szuverenits krdse nem semleges, tudomnyos
problma. A szuverenits jelents mrtkben tpolitizlt fogalom, egy politikailag igen rzkeny terlet. Senki sem akarja feladni a szuverenitst egy msik entits javra (anlkl,
hogy elsdlegesen ezen j entits rsznek rezn magt), mivel a szuverenits az identitshoz kapcsoldik. ,Mi vagyunk szuvernek", ill. az az llam szuvern, amelyben mi lnk.
Szmos kritika rte mr a szuverenitst mind ler, mind (morlis-) normatv szempontbl,
st jabbak is megjelentek, amelyek az llam poliarchikus", tbb-centrum bels strukt-

158

rjra hivatkoznak, de egyik sem meggyz azok szmra, akiket megrintett a szuverenits
identits-teremt szelleme.
Az eurpai integrci azonban, ahogy az mr tbbszr megtrtnt a szuverenits trtnetben, valamifle kompromisszumot ignyel. A jogszok szempontjbl olyan fogalmielmleti megoldsok s rvelsi stratgik kidolgozsa szksges, amelyek egyszerre biztostjk azt, hogy a nemzeti szuverenits ne veszlyeztesse az eurpai integrcit, valamint
azt is, hogy tagllamokat ne frusztrlja szuverenitsuk elvesztse. Ezek kzl az albbiakban
nhnyat villantunk fel.
4.6.2. Osztott szuverenits? Vajon a nemzeti alkotmnyjogokban alkalmazott (fentebb
ttekintett) kompromisszumokat alkalmazhatjuk-e e problma megoldsra ? A brit megolds azoknak a rivlisoknak adn a szuverenitst, akik nllan is ignyt formlnak r. Esetnkben ez hasonl elmlet lehetne, mint az Egyeslt llamokban a James Madison (17511836) ltal kidolgozott osztott szuverenits [shared or divided sovereignty] elmlete. Az Egyeslt llamok szletse idejn az j entitst valami sui generis jelensgknt fogtk fel, csakgy,
ahogy napjainkban az Eurpai Unit. Az osztott (vagy kzs) szuverenits szmunkra a szuverenits Brsszel" s a tagllamok kzs szuverenitst jelenten.
Ennek az elmletnek azonban stt trtnete van. Egy kortrs elemz, Dvid Livingstone pldul a kvetkezre mutat r. Napjaink vitja az Eurpai Unirl a fderalistk s
anti-fderalistk 1787 s 1789 kztt lezajlott vitjra hasonlt, ahol az utbbiak attl fltek,
hogy az alkotmny masszv nacionalizmusban rne vget, mg az elbbiek arrl biztostottk
ket, hogy ez sosem trtnhet meg. Remljk, hogy ez nem fajul olyan klcsns vdaskodss a kt fl kztt, mint amikor a dliek azt mondtk, hogy az alkotmny nem egy
megszilrdult rend, mg az szaki uni prtiak azt bizonygatnk, hogy az mindig is az volt.
De elfordulhat. Mi mr hallottuk a baloldaliaktl, hogy az Eurpai Uni az emberi jogok
megvalstsnak eszkze, s ezrt az Unira truhzott hatskrket nem lehet visszakrni.
Pontosan ez volt Lincoln elmlete is. Hacsak nem nznk szembe a krdssel s gondoljuk t alaposan a kilps jogt, knnyen elkpzelhet, hogy Eurpa megismtli az Egyeslt
llamok melankolikus trtnelmt."
Az osztott szuverenits elmlete, mely nem ad kifejezett vlaszt a kilps krdsre, nem
tekinthet stabil kompromisszumos megoldsnak. Amellett is rvelhetnk, hogy a kilps
mr most is lehetsges a nemzetkzi kzjog ltalnos szablyai szerint, teht a krds nem
tnik megoldhatatlannak. A nagyobb problma azonban inkbb az, hogy a tagllamok alkotmnyos retorikja nem akarja elfogadni, hogy a szuverenits megoszthat brkivel.
4.6.3. A szuverenits j hordozja? Ms elmleti tkeressek lnyege az, hogy a szuverenits j hordozjt" [alanyt] talljk meg (vagy talljk ki).
Ezen az ton jrva s a francia utat kvetve azonban valami olyan megfoghatatlan fogalomrl kellene beszlnnk, mint az eurpai nemzet. A problma ebben az esetben az,
hogy a np avajon az eurpai npet jelenti-e vagy a tagllamok lakossgt. Az elbbi nem frne
ssze a nemzeti npszuverenitsokkal, s ezrt elfogadhatatlan a tagllamok szempontjbl.
Az utbbi lnyegben a tagllami szuverenits jrafogalmazsa lenne.
Az els nmet megolds egy bonyolult s elvont, szuverenitst hordoz intzmny kidolgozst jelenten. Itt ismt felhasznlhatjuk az Egyeslt llamok trtnelmt arra, hogy
tisztzzuk ezt az analgit. A szuverenits ltal felvetett problmk elmleti megoldsainak
egyike abban llt, hogy szuverenitst az llamok kormnyinak hromnegyedt egyest testletre ruhztk t (alkotmnymdost hatalom). Az Eurpai Uniban ez azt jelenten, hogy

159

azt lltjuk: a szuverenitst a tagllamok testletileg egyttesen birtokoljk (alapszerzdsmdost hatalom). A tagllamok e testlet tagjaiknt megtartank szuverenitsukat s azt
kzsen gyakorolnk a tbbi tagllammal. Ellenttben az osztott szuverenits eszmjvel, e
koncepci szerint az Eurpai Uni nmagban nem vlna szuvernn. Ez az elmlet (melyet
mg senki sem javasolt) egyike a tagllamok szempontjbl elkpzelhet megoldsoknak, de
nem az egyetlen. Az azonban nagyon ktsges, hogy ez a megolds sszhangban ll-e az
EK jog nmeghatrozsval, ami gy tekint erre a jogra, mint az EU terletn minden ms
jogrend fltt llra (szupremcia) s autonmra. Ez a megolds ugyanis inkbb a tagllamok szuverenitsnak a tbbi tagllam szuverenitsval val kompromisszumt jelenti, nem
pedig a tagllami szuverenits s az eurpai integrci kompromisszumt. tfogalmazva e
kompromisszumos formula taln egy olyan (fiktv) testletet jelenthetne, amely egyesti a
tagllamok kormnyait s az Eurpai Unit. Ez azonban gyakorlatilag azonos a megosztott
szuverenitssal, amelyet a fentiekben mr elvetettnk.
A harmadik nmet megolds szerint az alapt szerzdsekre lehetne ruhzni a szuverenitst. Ez azonban nem csupn intuitve nehezen elfogadhat, hanem azt is megkveteli,
hogy a tagllamok adjk fel szuverenitsukat. Ezrt ezt az analgia e tekintetben nem fogadhat el.
A trtnelmi magyar megolds szerint ltre lehetne hozni egy olyan kzssget, (azon
misztikus gondolat nlkl persze, hogy azt egy koronban" objektivlnnk) amelynek rsze
mindenki, aki eredeti hatalmat ignyel. Ez a megolds az Eurpai np", a brit King-inParliament", a francia nemzet s np", a magyar s nmet tagllami lakossg" s gy tovbb, kusza kzssgt jelenten, amely egytt lenne az eurpai szuverenits hordozja. De
az osztott szuverenits elmletvel szemben a rszesek itt nem birtokolnk a szuverenits
egyetlen kis darabkjt sem; csak a kzssg egsze a hordozn azt teljessgben. Mg ha ez
a kusza, posztmodern hangulat" elmlet esetleg csbt is demokratikus nzpontbl, mivel rdekes kombincija a klnfle nemzetek npszuverenitsainak, mgis el kell utastani,
mert azt ignyeln, hogy a tagllamok adjk fel szuverenitsukat az j entits javra.
4.6.4. M. A. D. Egy sajtos semlegest stratgia" a szuverenits rintetlenl hagysa, de hasznlatnak teljes tiltsa" cmkt viselhetn (a msodik nmet s msodik magyar
megolds mintjra). Ez azt jelenten, hogy a szuverenits rve tabuv vlik, kivve a retorikai clokat. A tagllamok mg mindig szuvernek, taln az Eurpai Uni is szuvern (vagy
taln nem), de nem hasznljuk fel a szuverenits rvt a konkrt konfliktusok megoldsa sorn. Mindkt oldalnak megvan a maga csodafegyvere, de egyik sem meri hasznlni, mivel a
kvetkezmnyek belthatatlanok.
A kortrs Joseph Weiler metaforjt felhasznlva ezt a megoldst hideghbors stratginak nevezhetjk: a hideghbor paradox egyttlsi garancija a hrhedt MAD [Mutual
Assured Destruction] logikt kvette: a klcsnsen biztos rombols logikjt." Weiler gy
folytatja: Egy [nemzeti alkotmnybrsg] ... csak fenyegethet egy kzssgi norma alkotmnyellenesnek nyilvntsval, de azt nem teheti meg, mert ennek kvetkezmnyei belthatatlanok lennnek." Egy ilyen alkotmnyellenessg deklarlsa minden esetben a nemzeti
szuverenitsra hivatkozna (legalbbis implicit mdon).
A problma ezzel kapcsolatban az, hogy szksgnk lenne egy olyan rszletes hatskri
szablyozsra, amelyet mindkt oldal elfogad, s amely az sszes lehetsges konfliktusra vlaszt ad. Ilyen szablyozs azonban nem ltezik, s az Eurpai Kzssgek Brsga s a nemzeti alkotmnybrsgok nyilvnvalan rszben eltr hatskri szablyozsokkal dolgoznak,
gy a feszlt lgkrben minden pillanatban fennll annak veszlye, hogy (jogi) hbor tr ki;
a kt oldal csak a flelem miatt nem hasznlja fegyvereit.
160

4.6.5. A poszt-szuverenits" kora A problma megoldsakor prblkozhatunk az osztrk (fogalmat kiiktat) analgival is. Ez azt jelenten, hogy egyszeren megszabadulunk a
fogalomtl. Ezen az ton halad a skt Neil MacCormick a Questioning Sovereignty (1999) cm munkjban. Ebben a szerz amellett rvel, hogy mr elrtk a poszt-szuverenits kort:
a szuverenits mint olyan felett egyszeren eljrt az id. Vlemnye szerint a szuverenits
olyan mint a szzessg, valami, amit elvesztnk anlkl, hogy kapnnk helyette valami
mst", s nem kell szomornak lennnk emiatt. Azt javasolja teht, hogy egyszeren ne vegynk tudomst rla s tntessk el. Az EU jog s a nemzeti jog kztti konfliktust eszerint
a nemzetkzi jog alapjn lehetne eldnteni anlkl, hogy hivatkoznnk erre a fogalomra. E
felfogs egyrtelm problmja az, hogy a nemzeti alkotmnyjogszoktl azt vrja, teljesen
adjk fel a nemzeti szuverenits gondolatt. Ez azonban e sorok rja szerint sosem fog megtrtnni, mivel a krds - annak tpolitizlt s az identitshoz ersen kapcsold termszete
miatt - a racionlis eszmecserk vilgn kvl vetdik fel.
4.6.6. jradefinils Vgl meg kell vizsglni a fogalom jradefinilsnak lehetsgt
is. A tagllami szuverenitst pldul az Eurpai Uniban gy lehetne meghatrozni, mint a
kilps jogt. Ez azt jelenti (elfelttelezve a kilps jognak ltezst), hogy a tagllamok
mg mindig szuvernek, m amg az EU-nak nevezett jtkot jtsszk, addig kvetnik kell
a jtk szablyait. A kilps joga ltezik, de az ellenlls semmilyen ms tja sem jogszer,
s el kell fogadni az EU jog elsdlegessgt (belertve nemzeti alkotmnyokkal szembeni
elsdlegessget is). A nemzeti alkotmnybrsgok ugyanakkor nem szndkoznak elfogadni
ezt a kompromisszumot, ezrt egy olyan kidolgozottabb megoldsra van szksg, amely nem
kvnja meg EU jog nemzeti alkotmnyok feletti szupremcijnak kifejezett elfogadst
sem.
Pontosan erre hasznlhat az a megkzelts, amelyet Neil Walker dolgozott ki a Late
Sovereignty in the European Union cm rsban. llspontja szerint nem tudunk megszabadulni a szuverenits fogalmtl, hiszen az rsze az alkotmnyok szvegnek, s mindenki
(jogszok s politikusok) hasznlja azt. Az elmleti jogszok feladata ezrt az, hogy a fogalomnakmegfelel jelentst adjanak. Walker defincija szerint a szuverenits nem ms, mint
a kizrlagos, legfbb hatalom ignye". Ha a szuverenitst csak ignynek tartjuk, akkor anlkl semlegestettk, hogy feladtuk volna. E megolds a Sollen-fogalmat (a legfbb jogalkots
joga) egy Sein-fogalomm (egy testlet vagy valaki, aki ppen ignyli ezt a jogot) alaktja t.
Ha egy testlet szuvern, akkor ez nem azt jelenti, hogy rendelkezik a kizrlagos legfbb
hatalommal", hanem csak azt, hogy gy vli: van ilyen hatalma. gy - a fenti maetafort
hasznlva s bvtve - a fegyver leslszert festkpatronra cserltk: a szuverenits krdse
tbb nem a hatalomrl szl, hanem csak arrl, ki hiszi azt, hogy rendelkezik a hatalommal.
Az esetleg gy is elll konfliktusok elkerlsnek krdst Miguel Poiares Maduro ltal
kidolgozott ellenpontozsos jog" [contrapunctual law] elmlete alapjn vlaszolhatjuk meg.
Az ellenpontozs a klnfle dallamok kztti sszhang megteremtsnek zenei mdszere.
Maduro szerint hasonl mdon lehet harmnit teremteni kt ellenttes alkotmnyos narratva kztt. A kt narratva (nemzeti szuverenits v. eurpai integrci) klcsnsen kizrja
egymst, m bizonyos szablyokat betartva konfliktusaik elkerlhetk. E szablyok a kvetkezk: (1) el kell ismerni ms jogrendek ltezst, s legalbb annak a lehetsgt, hogy eltr
nzpontbl tekinthetnk ugyanarra a normra (pluralizmus); (2) vertiklis s horizontlis
diskurzus annak rdekben, hogy a rendszer kvetkezetesen mkdjn (konzisztencia); s
(3) csak olyan rvek hasznlhatk, amit a tbbi fl is hasznlhat (univerzalizlhatsg). Ezek
azok a szablyok, amelyeket a szuverneknek lncknt kell viselnik az eurpai integrciban
- hasonlan a nemzeti alkotmnyokhoz, amelyek azt hatrozzk meg, hogy a szuverenits
161

miknt hasznlhat a bels, llami viszonyokban. m ez a megolds csak a konfliktusok megelzsre, s nem a mr ltez konfliktusok megoldsra alkalmas.
4.6.7. Primtus vagy pluralizmus ? Hierarchia s funkcionalizmus A kzismert Costa v. ENEL gy ta az Eurpai Brsg llspontja az, hogy a kzssg j jogrendet alkot,
mely nincs a tagllamok trvnyei al rendelve, s nem is pusztn a nemzetkzi jog egyik
alrendszere. A kzssgi jog s a tagllami jog viszonyban a kzssgi jog elsbbsgnek
ttelt az alapt szerzdsek kifejezetten nem rgztik, az Eurpai Brsg azonban gyakorlatnak kezdetn mr a kzssgi jog elsbbsge mellett foglalt llst, s ezt a ttelt a
tagllamok sem krdjeleztk meg.
A bels llami jog s a nemzetkzi jog viszonynak dualista felfogsa esetn merl fel a
primtus krdse: sszetkzsk esetn melyik rendszer lvez elsbbsget. A kzssgi jog
elsbbsgt egyrszt a kzssgi jog autonmija alapjn, msrszt a tagllami alkotmnyokban tallhat, az integrcis szervezetek ltrehozsra irnyul alkotmnyos felhatalmazsok
alapjn magyarzzk. A jelenlegi helyzetet olyan rendszerek differencildsaknt lehet lerni, amelyek tfedik egymst s klcsnhatsba is lphetnek egymssal, a normk vagy azok
rtelmezsnek lehetsges konfliktusai pedig intzmnyi intzkedsekkel oldhatk meg.
A kzssgi jog s a tagllamok jogrendszerei viszonynak elemzse szempontjbl a legmegfelelbb mdszer az n. pluralista-interaktv, s nem a hierarchikus. A kt jog klnbz,
de egymsra hat rendszer, s az elklnlt rendszereknek megfelel rvnyessgi kritriumokon belli hierarchikus rvnyessgi viszonyok nem eredmnyezik az egyik rendszer valamilyen univerzlis felsbbsgt a msik fltt. Pluralista alapon szemllve a kzssgi jogot
s a tagllami jogrendszereket, megllapthat, hogy a rendszerek eltr rvnyessgi alappal
rendelkeznek s rszben fggetlenek egymstl, de egymst rszben t is fedik, s egymssal
klcsnhatsban llnak. Az ilyen pluralista koncepci elfogadsa egytt jr annak az elismersvel, hogy nem minden jogi problma oldhat meg jogi ton. Ennek az az oka, hogy elvileg
tbb lehetsges jogi megolds is ltezik. Knnyen elkpzelhet, hogy az Eurpai Brsg
gy rtelmezi a kzssgi jogot, hogy a tagllami brsg joghatsga al tartoz szemlyre
nzve ktelezen megllaptja valamely jog vagy ktelezettsg ltezst, mikzben a tagllami brsg a tagllami alkotmnyra tekintettel tagadja e jog vagy ktelessg rvnyessgt.
Logikai szempontbl a problma azrt nem zavar, mert a vlaszok eltr rendszerek nzpontjbl szlettek. A gyakorlatban termszetesen zavarokat okozhat, ha a jogalanyok nem
tudjk eldnteni, hogy melyik rendszert tiszteljk magatartsukkal. Az ilyen problmkat
lehetleg kell krltekints mellett, politikai s jogi elrelts segtsgvel el kell kerlni,
ha azonban mindezek ellenre mgis felmerlnek, akkor valamifle politikai megoldsra van
szksg. Mindez egyltaln nem meglep, st meglehetsen magtl rtetdnek ltszik.
Az unis jog teht a szablyozs fontos terletein a nemzeti jog fltt ll, de nem minden
terleten - vagyis a hierarchia elve egytt rvnyesl a funkcionlis elvvel. Hosszabb tvon
azonban mg nem mondhat meg biztosan, hogy vajon tartsnak bizonyul-e a funkcionalits
elve, vagy inkbb helyrell - mr az EU szintjn - az egyrtelm hierarchikus felptettsg.
4.7.

A jv nyitott krdsei

Az Eurpai Uni bvtsvel s egyb szervezeti krdsekkel kapcsolatban felmerl problmk megtrgyalsra sszehvtk az Eurpa jvjrl trgyal Konventet. A Konvent azt
javasolta, hogy egyszerstsk a klnbz alapszerzdseket, amelyeket egyetlen alkotmnyos dokumentum vltana fel. Az EU Alkotmny tervezetnek elksztsrt felels munka162

csoportban rszt vettek az EU intzmnyek, a tagllamok, a csatlakoz llamok, valamint a


nemzeti parlamentek kpviseli.
Az alkotmny elfogadsa az EU szempontjbl a szupranacionlis jelleg ersdst mozdtotta volna el. Az elkszlt szveg tartalmazza pldul az unis jog elsdlegessgnek ttelt, melyet eddig csak az Eurpai Kzssgek Brsgnak tletei tartalmaztak kifejezetten. Aligha meglep, hogy meglehetsen nehz feladatnak bizonyult annak a dokumentumnak az elksztse, amely az Uni politikai, jogi s gazdasgi szerkezett a jvre vonatkoz
tervekkel s ambcikkal egytt kvnta rgzteni. J plda a klnbz llspontok tkzsre, hogy Lengyelorszg s Olaszorszg sokig ragaszkodott a keresztnysgre trtn
utals megjelenshez az alkotmnyban, Franciaorszg pedig kifejezetten ellenezte ezt a javaslatot. Nagyon nehezen szletett megegyezs a szavazatok bvts utni megoszlsnak
trgyban, s az EU kltsgvets krdsben is. Minden nehzsg ellenre az alkotmnytervezet szvege elkszlt s a huszont tagllam kpviseli al is rtk, a hatlyba lpshez
azonban szksg van minden tagllam - referendum tjn vagy parlamenti szavazs ltal
trtn - ratifikcijra.
Az eurpai alkotmny jvje egyelre ktsges: miutn nhny tagllamban npszavazson elutastottk, a krds trgyalst hatrozatlan idre felfggesztettk. Nagyon valszn,
hogy a globalizci nem fog megtorpanni az EU kapuinl, ezrt globlis szinten a hierarchia
helyett a funkcionlis elv (azaz a hatskrk trgykrk szerinti elklnlsnek) ersdse
vrhat. Ebben az esetben a normakollzik eldntsben megn a jogalkalmazk autonmija, a jog fejldse fokozatosan kicsszik az llami politika ellenrzse all, s megkrdjelezdik a modern jog llami jellege. A globalizci felbomlasztja a vesztfliai bkerendszer
kvetkeztben kialakult vilgrendet, amely a territorilis nemzetllamok szuvern egyenlsge, a be nem avatkozs, a nemzetkzi jog ktelez ereje elveire plt, s amely egszen a
XX. szzad vgig kitartott.
A globalizcis folyamatokkal sszefggsben az llam s a jog fejldsi tendencija kapcsn sokak szerint vget rt a szuvern llamok kora. A nem-szuvern llam azonban tovbbra is fontos politikai-jogi egysg marad, amely sajtos viszonyban ll a klnbz kormnykzi s szupranacionlis - nemzetkzi szervezetekkel. Ez a viszony jogilag meghatrozott s a funkcionalits elvre pl.

163

llam, megllapods, jogszersg


A trsadalmi szerzds elmletei
FORRSOK: John Locke: rtekezs a polgri kormnyzat igazi eredetrl, hatskrrl s cljrl (1689); Thomas Hobbes: Leviatn, avagy az egyhzi s a vilgi llam
anyaga, formja s hatalma (1651); Jean-Jacques Rousseau: A trsadalmi szerzdsrl avagy a politikai jog elvei (1762); Benedictus Spinoza: Politikai tanulmny
(1670).
5.1.

Alapfogalmak

5.1.1. A szerzdselmleti paradigma A trsadalmi szerzds [social contract, contrat social, Gesellschaftsvertrag] elmletei azzal a krdssel llnak kapcsolatban, hogy az llam valamely rendje milyen felttelek mellett tekinthet jogszernek, s ezrt elismersre rdemesnek.
Alapjuk az a gondolat, hogy a jogszerknt elismerhet kzhatalom a polgrok megegyezsnek eredmnye. Msknt fogalmazva: egy llam hatalma akkor legitim (elismersre mlt), ha az annak alvetettek nknt beleegyeztek fennllsba. Ezek az elmletek teht normatv jellegek: nem azt rjk le, hogy trgyuk milyen a valsgban, hanem azt, hogy bizonyos elfeltevseket elfogadva - milyennek kellene lennie.
A klasszikus szerzdselmletek rendszerint a kvetkez krdsekre keresnek vlaszt.
(a) Honnan ered a polgri trsadalom s az llam? Az llam eredete ezekben az elmletekben nem trtneti, hanem analitikus krds, mely a mindenkori jelenre vonatkozik, s
gyakran gy vetdik fel: vajon mi kszteti az embereket arra, hogy ltrehozzk s fenntartsk
az llamot, illetve annak egy adott formjt.
(b) Milyen felttelek mellett tekinthet az llam, illetleg annak valamely formja jogszernek? A kiindulpont termszetesen az, hogy az az llam jogszer, amely valamilyen
megllapodsbl (trsadalmi szerzdsbl) szletik. Am az indokolsra szorul, hogy a trsadalmi szerzds mirt s miknt teszi jogszerv az llamhatalmat.
(c) Kik jogosultak arra, hogy kzhatalmat gyakoroljanak, s mit tehetnek meg feladatuk
elltsa rdekben? Azaz: hol hzdnak a jogszer llamhatalom hatrai?
(d) Milyen jogokkal rendelkeznek az alattvalk az llamhatalommal szemben? Vajon felttel nlkl ktelesek-e engedelmeskedni? Ha nem, akkor melyek azok a felttelek, amelyek
fennllsa esetn ellenllhatnak az llam - jogi formt is lt - rendelkezseinek?
(e) S vgl, ezen elmletek vlaszt kvnnak adni arra is, hogy ha az emberek valamilyen
rtelemben egyenlk egymssal - ahogyan azt ekkor sokan feltteleztk -, akkor a kzhatalom miknt rendelheti mgis maga al ket? Vagyis a lnyegben egyenl emberek mirt
fogadjk el a politikai alrendeltsget? Ugyangy: ha az emberek szabadok - ahogyan azt
164

ezen elemletek megszletse idejn ugyancsak sokan feltteleztk -, akkor mirt igazodnak
nkntesen egy olyan llami rendhez, ami termszetes szabadsguk korltozsnak tekinthet, hisz ktelezettsgeket s terheket r rjuk?
E krdsekre a szerzdselmletek egy sajtos gondolati smt kvetve vlaszolnak. Eszerint a termszeti llapotban l embereket valami arra kszteti, hogy egymssal megllapodva olyan polgri politikai llapotot, vagyis llamot s jogrendet hozzanak ltre, ami
a szerzdsben meghatrozott felttelek betartsa esetn kielgt keretet biztost egyttlsk szmra A szerzdselmleti paradigma fogalmi hljban teht a termszeti llapot,
az ennek elhagysra ksztet motvumok, a trsadalmi szerzds, a polgri politikai s jogi llapot, valamint a termszetjog jtssza a legfontosabb szerepet.
A termszeti llapot nem a trsadalom trtnetileg els, vagy valamifle sllapota. Br
egy-egy gondolkod alkalmilag tett ugyan ilyen kijelentseket is, s pldlzva az (eurpai
kultra szmra akkor felfedezett) primitv npek letre hivatkozott, a termszeti llapot
fogalma mgis inkbb egy analitikus rtelemben vett llam-eltti, illetve trsadalom-eltti
llapotknt rtelmezhet. Ezt az rtelmezst az tmasztja al, hogy ezekben az elmletekben
az ember nem zon politikon" vagy trsadalmi lny". Ezrt e gondolkodsmd kpviseli
a termszeti llapot vizsglva lnyegben arra krdeznek r, hogy melyek az emberi termszet
fbb jellemzi a trsadalmi s a politikai ltezstl fggetlenl. A termszeti llapot lersa
teht arra a krdsre ad vlaszt, hogy milyenek lennnek az emberek llam, kormnyzat s
jog nlkl. Ennek kifejtse ezrt egy ltalnos - a konkrt trsadalmi felttelektl fggetlen, s
ezrt idtlen - emberkp felvzolsa is. Ebben az emberkpben minden szerz szerint olyan
bels ellenttek feszlnek, amelyek a termszeti llapot elhagysra ksztetik az embereket.
A termszeti llapot elhagysra, s a polgri politikai llapot - az llam - megteremtsre s elfogadsra sztnz motvumok az egyes szerzknl klnbznek ugyan, m valamennyien gy vlik, hogy (ellenttben a korbbi elmletekkel) azok hangslyozottan egyni
jellegek: pldul az egyni vgyak s rdekek, az nszeretet vagy a flelem. A trsadalmi
szerzds megktsre teht az emberi termszet egyni jellemzi sztnzi az embereket,
az emberi termszet kzssgileg is rtelmezhet vonsai (gy az ltalban vett rtelem),
legfeljebb irnyt mutat, de kzvetlenl nem sztnz. S mivel az embert termszete szerint ezek az elmletek is tkletlen lnyknt gondoljk el, e motvumok egyben az emberi
termszet orvoslst ignyl hinyossgai is.
A trsadalmi szerzds az az akarati aktuson alapul emberi megllapods (konvenci),
amely ltrehozza a polgri trsadalmat s annak politikai formjt. A szerzds fogalma
ezekben az elmletekben rszben az egyneknek mint szerzd feleknek" a kzssggel
szembeni elsdlegessgt jelzi, rszben pedig arra utal, hogy a trsadalmi s politikai rend a korbbi felttelezsekkel szemben - megllapods alapjn mdosthat. Az emberek eszerint
eltrhetnek a rend valamely formjtl, s jat hozhatnak ltre.
A szerzds - mint a trsadalmi s llami letre alkalmazott jogi konstrukci - formailag
szmtalan lehetsget knl.
A szerzd felek krnek szempontjbl gy (a) lehetsges, hogy azt a trsadalom tagjai
ktik egymssal, s ebbl emelkedik ki a kzhatalom; de az is lehet, hogy a trsadalom mint
egsz llapodik meg egy mr ltez hatalommal, mely a szerzds rvn szuvernn vlik.
A szerzds tovbb (b) lehet kifejezett vagy hallgatlagos. Az utbbi azt jelenti, hogy
valamilyen rutal magatarts, pldul az ad befizetse, valamilyen tulajdon bks birtoklsa vagy a kzhatalom ltal nyjtott vdelem elfogadsa a szerzds megktst jelenti.
Idbelisgt illeten (c) e szerzdst vagy egyszer s mindenkorra ktik, vagy az egykori
szerzd felek leszrmazottai mindig jra szerzdnek.

165

Az egyes elmletek a trsadalmi szerzds jellegt (d) tekintve is klnbz llspontot


kpviselnek. gy az egyik azt hangslyozza, hogy a szerzds rvn a felek a trsadalomban
egyeslnek", de politikailag egyenrangak maradnak [pactum unionis-, egyeslsi szerzds];
a msik azt, hogy a felek mintegy alvetik" nmagukat az ltaluk megalkotott vagy elfogadott hatalomnak [pactum subiectionis; alvetsi szerzds]; a harmadik pedig alkalmazhatja a
kett kombincijt is.
Egyes szerzk olykor megklnbztetnek (e) trsulsi s uralmi (kormnyzati) szerzdst
is: az elbbiben - mint eredeti szerzdsben - elszr magt a trsadalmisgot hozzk ltre,
az utbbiban pedig egy meghatrozott uralkodt vagy kormnyzatot ruhznak fel hatalommal. A szerkezeti elemek e klnbsgei mgtt az egyes elmletek kztti tartalmi eltrsek
llnak.
Minden elmletben kzs azonban az, hogy a szerzds - az analgia ellenre - nem
jogi, hanem trsadalmi szerzds. Trsadalmi, mert trsadalmi llapotot - polgri trsadalmat, vagyis jogilag szablyozott rendet - hoz ltre, s ez ezen elmletek szerint msknt nem
keletkezhet.

5.2. A klasszikus szerzdselmletek elzmnyei


Az llami jelensgeknek az emberek kztti megegyezst" alapul vev megkzeltse az
eurpai gondolkods lland ksrjelensge. Vagyis: br a szerzdselmleti paradigma kifejezetten a modern llam elmleti rtelmezsre szolgl, e fogalmi rend egyes elemei mr az
korban megszlettek, s a mgtte hat szemllet a kzpkorban is hatott.
5.2.1. Antik tredkek A trsadalmi szerzds" szempontjbl is rtelmezhet gondolatokat elszr a szofista filozfusok fogalmaztak meg, akik - a vrosllam trvnyeit a
nomosz fogalma al sorolva - lehetv tettk annak felttezst, hogy az ember alkotta trvnyek a polgrok kztti megegyezs, vagyis valamifle szerzds eredmnyei. Hippiasznak
az ratlan, mindentt ktelez rvny termszetjog s a polgrok megegyezsbl szrmaz pozitv jog kettssgre vonatkoz megjegyzseit nhny eszmetrtnsz - taln tlz
mdon - a szerzdselmletek els formjaknt rtelmezi. Ms trtnszek Arisztotelszre
hivatkoznak, aki azt rja, hogy sok grg szerint a trvny szerzds volt, s mint Lkophrn,
a szofista mondja, mintegy kezes az egyms kztti jogra" (Pol. 1280b). Ktsgtelen, hogy
a szofista blcseletben akad nhny kontraktulis elem, tanaik azonban mgsem tekinthetk
szerzdselmleteknek. Az egyes trsadalmi intzmnyek mgtti megegyezs gondolatn
kvl ugyanis a szerzdselmletek szmos alapeleme hinyzik: pldul a pre-politikai ember
kpe (vagyis a trsadalom-elttisg" gondolata) s a legitimits akaratelv megkzeltse.
Tredkesen fennmaradt szvegeikbl radsul az sem vilgos, hogy lttak-e klnbsget a
szerzds s a megegyezs elemt is tartalmaz konvenci kztt.
A kontraktulis hagyomny nhny eleme mindazonltal valban a szofistknl szletett meg, amit egyfell Cicero, msfell Seneca fejlesztett tovbb. Mindketten a civilizlt
politikai trsadalomhoz vezet t fontossgt emeltk ki; br ktsgtelen, hogy e folyamat
kezdpontjt inkbb egy primitv, s nem kifejezetten pre-szocilis llapotban lttk. E klnbsg azrt lnyeges, i&ert amg az utbbit a trsadalmi szerzds (az emberi termszetbl kvetkez valamilyen hinyossg vagy hiba knyszere kvetkeztben) egyetlen aktussal
alaktja t trsadalmi llapott, addig (az emberi termszetrl semmit sem mond) primitv llapot rendszerint evolci rvn vlik civilizltt. Hasonl a helyzet a rmai jogszok
nzetei esetben is, akik sok olyan fogalmat s jogintzmnyt fejlesztettek ki, amelyek a k166

sbbi fejlds tkrben szerzdselmleti jellegnek minsthetk. Ilyen volt pldul a lex
regia koncepcija, mely szerint az emberek mintegy delegljk" az uralkodnak a hatalmat.
Vannak elmlettrtnszek, akik Szent goston egyes megllaptsait is a szerzdselmleti hagyomny rsznek tekintik, mert a politikrl s a jogrl val gondolkodst rszben
az akarat elvre ptette, s mert a bnbeesst az ember eredeti llapott ltrehoz aktusnak
tekintette. Ktsgtelen, hogy a pre-szocilis emberi llapot (erklcsi rtelemben vett) hinyossgai az elmletben jelentek meg elszr gy, mint orvoslst ignyl hibk, s az llam goston szerint rszlegesen orvosolhatja e nyomorsgos llapotot. Mindennek ellenre
goston nem alkotott a sz modern rtelmben vett szerzdselmletet, hisz a keresztny
vilgfelfogs keretei kztt nem egyesthette az akaratelvet s a megegyezs gondolatt.
5.2.2. Kzpkori elzmnyek A szerzdselmleti gondolkods fogalmi rendszere a
kzpkor folyamn szkkent szrba, ami azzal fggtt ssze, hogy e korszak trsadalmi viszonyai sok vonatkozsban tnylegesen kontraktulis jellegek voltak. A nyugati hbrisg
egyik szervez intzmnyt ugyanis az uralkodtl gyakran a legalsbb trsadalmi helyzetben lv alattvalig terjed egyedi szerzdsek rendszere jelentette. E rendszernek az uralkod
is rsze volt, s a kifejlett feudlis rendben elvileg mindenkit valamilyen szerzds kthetett
a trsadalmi hierarchiban alatta, illetve fltte llhoz. A feudlis jog szerint a flrendelt
is szerzdsszegv vlhatott, ha elmulasztotta ktelessgeinek teljestst, ami - a diffidatio
[kb. bizalmatlansg, bizalom-megvons] jogintzmnyn keresztl - hbrest mentestette
vllalt ktelezettsgei all. Az emberi kapcsolatok e szerzdses jellege a hierarchia cscsain
is rvnyes volt, amibl kt fontos kvetkezmny szrmazott. Az egyik az uralkod elismersnek feltteles jellege. Nevezetesen az, hogy az uralkod hatalmt akkor tekintettk
jogszernek, ha eleget tett vllalt ktelezettsgeinek, s betartotta az orszg szoksaira s trvnyeire vonatkoz greteit. A msik a szerzds politikai kiterjeszthetsge: az a lehetsg
hogy egyni szerzdsek az uralkod s a np viszonyban nyerjenek rtelmezst. Ilyen krlmnyek kztt nem vletlen, hogy a szerzdses szemllet - ha nem is volt uralkod
paradigma - mindvgig befolysolta a korszak politikai gondolkodst. A kzpkori kontraktualizmus egy msik - idben nmileg ksbb hat - forrsa a rmai jogi hagyomny
jjledse, s ezzel a lex regidnak a XII. szzadban indul gyors trnyerse volt.
Az els jelents szerz, aki a kzpkor folyamn hangot adott a szerzdselmleti gondolatnak, Lauterbachi Manegod vot. Egy 1080 kr idkbl szrmaz szvegben ezt rta:
Senki sem teheti nmagt kirlly vagy csszrr; ilyenknt a np emel nmaga fl egy
embert azrt, hogy helyes elvek szerint kormnyozza ket, megadja mindenkinek a magt, vdelmezze a jt, elpuszttsa a gonoszt s mindenki szmra igazsgot szolgltasson. Ha
azonban megsrti a szerzdst, amely szerint megvlasztottk ... akkor a np jogosan s
sszeren feloldatik ama ktelezettsge all, hogy kvesse t." A zsarnokk vlt uralkod
teht azrt mozdthat el, mert az uralkod s a np kztt szerzds ltezik. Manegold
rvei igen nagy befolysra tettek szert. Mg a XII. szzad folyamn is hasonl okfejtsek
szlettek: amikor a kirlyt beiktatjk - rta egy rtekezs mra elfeledett szerzje -, akkor
hallgatlagos szerzdsre lp a nppel". Lnyegben mg Aquini Szent Tams is hasonl
keretben gondolkozott, amikor a zsarnok elleni fellps lehetsgrl beszlt, noha elmletnek alapjai nyilvnvalan nem kontraktulis jellegek.
A kzpkori hagyomnyokon bell elmleti szempontbl egy admonti apt, Volkersdorfi Engelbert (1250k1331) eszmi voltak jszerek. A tamsi ltalnos emberkpet a kontraktulis nzponttal egyestve Engelbert azt hangslyozta, hogy egyes emberek msoknak
val politikai alrendeldse az emberisg olyan - a bkt s az igazsgot szolgl - llapota, ami termszetes" ugyan, de mgis akarati elhatrozsbl szrmazik. Az llamhatalom
167

alapja teht nla mr egyfajta pactum subiectionis, melyet az emberek azrt ktttek meg az
uralkodval, hogy az vezesse s vdje ket. Engelbert elmletnek egyb rszletei a korbbi
hagyomnyt folytattk (kiemelve pldul, hogy egy szabad np megvlaszthatja uralkodjt;
hogy a hatalommal visszal uralkod elmozdthat s gy tovbb), m elmlete egy szempontbl mgis j korszakot nyitott. volt az els, aki - annak ellenre, hogy trakttusai
a ppasg s a csszrsg harcnak kontextusban szlettek - nem egy meghatrozott uralkod uralmi jogra figyelt, hanem a politikai hatalom ltalban vett alapjait kttte ssze a
szerzdssel mint intzmnnyel. Ezzel az eredeti szerzds" eszmjt fogalmazta meg.
A kzpkor e kt nagy szerzdselmleti koncepcija termszetesen nem rtelmezhet
a korszak hatalmi krdseitl fggetlenl. Manegold csupn a vilgi, s nem a spiritulis hatalom szerzdses jellegt hangslyozta. Clja tbbek kztt annak kimutatsa volt, hogy a
ppai uralommal ellenttben a szerzdsre alapozott csszri hatalom trkeny s tmadhat. Engelbert ezzel szemben - tbb mint kt vszzaddal Manegold utn - inkbb egy
egyetemes vilgi hatalom elnyeit emelte ki. Ez rvilgt a szerzdses elmletek egyik - a
ksbbiekben mg fontoss vl - sajtossgra is: e gondolatok bels szerkezete knnyen
mdosthat, s azok knnyen felhasznlhatk ideolgiai" clokra is. A tnylegesen ltez
llamok igazolsa szempontjbl, vagyis ideolgiai formjukban ezek az elmletek ktarcak, de legalbbis ktlek: valamely politikai rend elnyei ppgy bizonythatk velk, mint
htrnyai.
5.2.3. A renesznsz, a reformci s az ellenreformci kora A kzpkori elmletek
kzs vonsa, hogy azokban az uralkod a nppel llt szerzdses viszonyban, a np" pedig
mg meglehetsen differencilatlan fogalom volt. A szerzdselmleteket az jjled rmai
jogi hagyomny tette alkalmass arra, hogy a np homlyos fogalma mg hatolva a szerzds
fogalmt az egynek, eszmjhez ksse. A rmai jogi s a keresztny rksget a renesznsz
korban a humanista jogsz, Mario Salamonio (1450k-1532) egyestette, akinek De Princpatu
cm mve (1511/13) - amint azt a modern szakirodalomban J. W. Gough hangslyozta,
Q. Skinner pedig vitatta - a radiklis szerzdselmlet els pldja. Salamonio szerint a
fejedelem csupn ftisztvisel", s ezrt nem llhat a trvnyek felett; a jog inter cives jelleg
(vagyis polgrok kztti) intzmny; az llam polgri trsuls (civilis societas), amit a szabad
polgrok szerzdse hoz ltre; a szerzd felek pedig nem a np s az uralkod", hanem az
egynek s az llam.
A szerzdselmletek trtnetnek egyik legjelentsebb llomsa a reformci korszakra esett. Ez nem csupn azzal magyarzhat, hogy ezek az elmletek harci fegyverknt"
voltak felhasznlhatk a vallsi vitkban, hanem azzal is, hogy a protestantizmus gondolatvilga termkenyten hatott a korbbi elmletekre. A kevsb jelents, npszerst vagy
pamflet-jelleg mvek szerzi mellett a firenzei szlets, de Angliban tevkenyked klvinista Pier Martin Vermigli (1499-1562), a skt George Buchanan (1506-1582), valamint a hres hugenotta trakttus, a Vindiciae Contra Tyrannos lltlagos szerzje, Philippe
Duplessis-Mornay (1549-1623) munkssgt kell kiemelni. Duplessis-Mornay az uralkod
s a np kztti szerzdsre vonatkoz, immr hagyomnyos tteleket a klvinizmus tanaival vegytette. Az uralkod ktelessgei nla az isteni elrendels rszei, a szerzds pedig
Isten akaratnak kifejezdse. Ez azt jelentette, hogy a szerzd felek kztt maga Isten is
megjelent. A zsarnokkal szembeni ellenlls lehetsge mellett Duplessis-Mornay a korbbi elmleteknl hangslyosabb formban fogalmazta meg a szerzdsbl szrmaz alattvali ktelezettsgeket is. Ennek kiegsztseknt gy vlte, hogy az igazsgtalan uralommal
szemben nem mindenkinek kell ellenllni: a magnszemlyektl - minthogy nem rendel-

168

keznek kzssgi elhivatottsggal" - nem vrhat el az ellenlls; a hivatalnoknak viszont,


ha fennllnak felttelei, ez a ktelessge.
A reformci trsadalomra, llamra s jogra vonatkoz tanait megfogalmaz klasszikus
elmletek krbl kettnek - br a kontraktualizmus nem lnyegi elemk, hanem inkbb
fogalmi keretk - a szerzdselmleti paradigma szempontjbl is klnleges jelentsge
volt.
Az egyiket a klvinista jogsz s teolgus, Johannes Althusius [eredetileg: Althaus] (15571638) fejtette ki. Fmvt - Politica Methodice Digesta [A politika rendszeres elemzse] (1603/10)
- az a mdszertan tette jelentss, amely egyesteni tudta egyfell az arisztotelszi eredet
gondolatokat a klvinista tanokkal, msfell pedig a kzpkori korporcis thoszt a biblikus
ttelekkel. Althusius szerint a politika a trsuls tudomnya. Az emberek klnbz mdokon trsulnak egymssal, s e trsulsi mdokat - csald, kollgium vagy ch, vros, provincia
s birodalom - az egyni vonzdsok s a szerzdsek tartjk ssze. Az egyn s az llam kztt - hangslyozta - szmos nll szerzds ltezik. Az egynt e szerzdsek ktik a nagy
egszhez, vagyis a trsadalomhoz, s ezek kapcsoljk ssze a magntrsulsokat (a csaldot
s kollgiumot) a kzssgi trsulsokkal. Az oszthatatlan szuverenits Althusius szerint az
llamkzssgben tallhat, amit a np korporatv kzssgeiknt rt le. A Politica Methodice
Digestban a politikai gondolkods szmos kzpkorias elve - gy a gazdasg, trsadalom s
politika hatrok nlklisge; az egynnek egy sszetett szervezetrendszerben val feloldsa,
a korporativizmus - szinte szrevehetetlenl keveredett a modern gondolkodsra jellemz
elmleti ttelekkel. gy pldul a hatalom alkotmnyos korltainak elvvel, a parlamentarizmus gondolatval, a magntrsulsok kz-trsulsokkal szembeni elsdlegessgvel s a
(korporcis gondolat miatt elmosdott tartalm) nphatalom tanval.
Szerzdselmlete ugyangy vegytett klnbz elemeket. A rgi ttelek (pldul azt,
hogy ha az uralkod nem teljesti vllalt ktelezettsgeit, akkor klnleges helyzett elvesztve magnemberr vlik s elmozdthat) Althusius jellegzetesen klvinista tanokkal egsztette ki: Isten nla is szerzd fl volt, s az ellenlls szerinte sem az egyn joga, hanem a
np kpviselinek ktelezettsge. A tanok e sajtos kombincijt elmletben szmos egyedi vons tette teljess, melyek kzl a legfontosabb ketts szerzds", vagyis az n. eredeti
(trsulsi) s az uralmi (kormnyzati) szerzds megklnbztetse.
A reformci eszmerendszernek msik, a kontraktualizmus szempontjbl is jelents
elmlett Hug Grotius [eredetileg: Huigh de Groot] (1583-1645) fejtette ki. Roppant
gazdag letmvbl az utkorra A hbor s bke jogrl [Dejure belli ac pacis (1625)] cm
munkja gyakorolta a legnagyobb hatst, melyben a modern racionlis termszetjog egyik
legtfogbb elmlett fejtette ki s a nemzetkzi jog eszmjt alapozta meg. Ennek egyik
alapgondolata, hogy a termszetjog szlanyja maga az emberi termszet, amely mg akkor
is trsas letre sztnzne, ha semmiben nem szenvednnk hinyt; a bels tteles jog szlanyja pedig a megegyezsbl fakad ktelezettsg, mely viszont a termszetjogbl merti
erejt" (JBP Prol. 15). Az ember Grotius szerint termszete szerint trsas sztnnel - vagyis
embertrsaival val nem akrmilyen, hanem nyugodt s rtelmnek megfelel mdon rendezett egyttlsre irnyul vggyal" [appetitus societatis, id est communitatis non qualiscunque
sed tranquillae & pro sui intellectus modo ordinate] (JBP Prol. 6) - rendelkezik, ami msokkal
val trsulsra indtja.
A reformcinak a szerzdselmletekre gyakorolt hatsa rszben abban llt, hogy felerstette a keresztny filozfia nhny elvt (pldul a politika erklcsi megerstsnek a
szksgessgt), s elfogadtatta azt a gondolatot, hogy az llami intzmnyek puszta kivlsga nmagban nem teszi azokat jogszerv. Vagyis az llami intzmnyek legitimitshoz
az alattvalk aktv hozzjrulsa is szksges. E gondolatot azonban egyre inkbb elfogadtk
169

az ellenreformci kpviseli is. A jezsuita Francisco Surez (1548-1617) llamfilozfija


ugyancsak az akarat-elv s a legitimits-problma fontossgt hangslyozta, s megerstette a zsarnokk vlt uralkodval szembeni ellenlls jogt is. A katolikus elmleti hagyomnyban mindazonltal a szerzdselmletek mindig trkenyek s srlkenyek maradtak
- amint azt az ellenreformci tipikus elmletei pldzzk. Ezek legjelentsebbikt az Itliban mkd spanyol jezsuita, Gbriel Vsquez (1549-1604) fejtette ki. Elmletben az
gostoni elemek (pldul: az ember a termszettl fogva szabad lenne a politikai s jogi ktelezettsgektl, de a bnbeess kvetkeztben szksges llami hatalom al helyezkednie),
az Althusiustl tvett ketts szerzds" ttelvel keveredtek. Salamoniohoz s Althusiushoz
hasonlan Vsquez is meggyengtette az uralkodi hatalom erejt s slyt. De amg az elbbieknl ez azrt trtnt, hogy helyet adjon az egynek jognak, addig a spanyol szerzetesnl
valsnleg azrt, hogy az elmleti rendszeren bell megersthetv vljon a ppai uralom.

5.3. A klasszikus szerzdselmletek


A szerzdselmleti paradigma a XVII. szzadra ltalnosan elfogadott vlt. Ekkor szlettek a klasszikus elmletek - gy Thomas Hobbes, Benedictus Spinoz, John Locke- s
(valamivel ksbb) Jean-Jacques Rousseau- -, amelyek tartalmilag klnbz, st olykor
egymsnak lnyegesen ellentmond eszmei irnyzatokhoz sorolhatk ugyan, m a kzs
gondolati szerkezet s mdszer alapjn (amit a szakirodalomban kontraktualizmusnak neveznek) sszetartoznak.
5.3.1. A klasszikus elmletek jellemzi Az egyes szerzk eltr tartalmi megoldsai
ellenre a trsadalmi szerzds klasszikus elmleteinek szmos kzs jellemzje van. gy a
trsadalmi llapotot - szemben a termszetivel - gy rjk le, mint ami az azt ltrehozk rszrl tudatosan akart llapot, melynek mkdst sszer elvek vezrlik. Mint akart s sszer llapot, mindenkire nzve elnys. Az llam - amennyiben jogszer, teht az alvetettek
egyetrtsn alapul - ugyangy akart, sszer s elnys. Nem isteni, hanem emberi akaratra
alapozott, s nem termszeti (termszetes) jelleg, hanem mestersges kpzdmny. Egy adott
llami s jogi rend eszerint azrt legitim, mert kzvetve vagy kzvetlenl a szerzdsben
kifejezett konszenzuson nyugszik. Az llamformk vagy az al- s flrendeltsgi viszonyok
elmletenknt vltozhatnak, s vltoznak is, az akaratok szabadon megtrgyalt (kialkudott")
szerzdses sszetallkozsa s egyezse - vagyis a konszenzus gondolata - valamennyi elmletben megtallhat.
A klasszikus szerzdselmletek teht jellegzetesen (a) racionalista elmletek. Az rtelem
minden szerznl kitntetett szerepet jtszik, s ha nem is ez teremti meg az emberi viszonyok rendjt, mgis rszese e teremtsnek. A trtnelem, a szoksok s az emberi let nemsszer sszetevi ezekben az elmletekben httrbe szorulnak, hogy egy sszer, idtlen s
gondolatilag megalkotott rendnek adjanak helyet. Ezek az elmletek tovbb (b) voluntarista
jellegek, vagyis a trsadalmat s a politikai hatalmat az emberi akarattl teszik fggv. Az
llam hatalma azrt s attl jogszer, mert az annak alvetettek akarjk azt. gy adva van
a konszenzus lehetsge is, amit az egyes szerzk klnbz mrtkben s jelleggel tesznek rendszerk rszv. A trsadalmi szerzds klasszikus elmletei a XIX-XX. szzadi n.
konszenzulis (a konfliktusok helyett a konszenzusok szerept s jelentsgt hangslyoz)
trsadalom- s llamelmletek elzmnyeinek tekinthetk. S vgl (c), a szerzdselmletek
tbbsgt jellemzi az individualizmus is, legalbbis annyiban, hogy a legtbb elmletben kimutathat egy sajtos egyn-elv emberfelfogs. Eszerint a trsadalmisgot nem valamilyen

170

kzssgi elem teremti meg, hanem az, hogy minden ember azonos vagy hasonl jellemzkkel (pldul azonos vagy hasonl vgyakkal, hasonl szenvedlyekkel, illetleg a megkzeltleg egyenl szellemi kpessgekkel) rendelkezik. Az embert nem valamilyen kzssgi
tevkenysg teszi trsadalmi lnny, hanem olyan trsadalmi, llami s jogi felttelek megteremtse, amelyek kztt ezek az egyni jellemzk akaratlagos s sszer mdon egymshoz
kapcsolhatk. Az individualizmus abban is kifejezsre jut, hogy ezekben az elmletekben
az egyn az llam anyaga s konstruktre is. A polgri politikai llapot, vagyis az llam s
jogkzssg azrt jtt ltre, hogy megteremtse az egyn biztonsgt. Az egyn ezrt ebben
vonatkozsban is elsdleges a kzssggel szemben.
5.3.2. Thomas Hobbes s a politikai individualizmus Thomas Hobbes (1588-1679)
az jkori eurpai politikai filozfia egyik legjelentsebb s legellentmondsosabb alakja:
gondolatrendszere a modern polgri trsadalom kvetkezetes, elfeltevseiben azonban
megkrdjelezhet elmlete. llamelmlete - melyet elssorban a legnagyobb hatst kivlt
Leviatn, avagy az egyhzi s a vilgi llam anyaga, formja s hatalma (1651), illetleg az eleinte csak kziratban terjedt Elements ofLaw [A termszeti s a politikai jog elemei] (1640) cm
mveibl, valamint filozfiai trilgijnak a polgrrl [De Civ] (1642) s az emberrl [De
homine] (1658) szl rszeibl ismerhetnk - egyszerre idtlen s korhoz kttt. Egyes ttelei brmilyen llamforma vdelmre s brlatra alkalmasak, s maga Hobbes sem zrkzott
el attl, hogy zaklatott letplyjnak fordulpontjain (lete megmentse vgett) gy rtelmezze azokat. Mly megltsai azonban mindig tlemeltk gondolatrendszert a politikai
aktualitsokon.
E mly beltsokban bvelked elmlet tartalma egyrtelmen sszefgg alkotjnak
letviszonyaival is. Hobbes olyan korban lt, amikor mg lthatta Anglia felemelkedst
(a Tudor-virgkort), s nem lehet kizrni, hogy ebbl tpllkozott az ers hatalom irnti vonzalma. Megrte e virgz hatalom vlsgt (a Stuartok kort), s gyors szthullst
is (a forradalmat s a polgrhbort), ami ugyancsak az ers hatalom varzst ersthette
benne. Hossz lete sorn meglehetsen sokig llt msok szolglatban, s a szakirodalomban tbben ennek tulajdontjk, hogy elmletben rendkvl nagy szerepet kapott az al- s
flrendeltsg eszmje, valamint a flelem. Ugyanakkor egy j korszak kezdetn lt, mely
megkrdjelezte a korbbi rtkeket, s megvltoztatta a trsadalmi s politikai rend alapjait.
E korszak - a modern polgri kor - vonsai ugyancsak hatottak r, s ez mindenekeltt az
emberrl alkotott felfogsn lthat.
5.3.2.1. Az ember Mint minden llamelmlet mlyn, Hobbes llamrl alkotott elmlete mlyn is egy sajtos emberkp hzdik meg. Ezt, elszr is, az jellemzi, hogy szerinte
az emberi termszet legsajtosabb vonsaival az egyn, s nem a kzssg rendelkezik. Vagyis
a kzssgi lt nem tartozik hozz az emberi termszet lnyeghez. Az ember termszetnl
fogva nem trsas lny, s nem is zon politikon, hanem egyn (individuum). Az egynt, msodszor, szerinte klnbz vgyak vezrlik. Ilyen a birtoklsvgy, a hatalomvgy, a tudsvgy,
valamint az nbecsls, illetve a msok ltali megbecsltsg vgya. Az egyn ember-voltt
e mindenkiben meglv vgyak teremti meg. Am a vgyak - hangslyozta oly hresen a
Leviatnban (Lev. 13) - sosem csillapthatok: ha az ember az egyik vgyt kielgtette, rgtn ott a msik, mely tovbb hajtja t. Ha megsznnek a vgyak, megsznik az emberi lt.
Hobbes szerint tovbb, harmadszor, az ember vgs soron mindent az nfenntarts rdekben tesz (mindenki arra trekszik, hogy fennmaradjon), ami emberfelfogst fogalmilag
az nrdekhez s az rdekrvnyestshez kti. A Grotius ltal hangslyozott trsulsi vgynak
(vagyis a termszetes szocabilitsnak) ebben az elmletben nyoma sincs.
171

sszefgg mindezzel az is, hogy az ember trsadalmi letviszonyaira szabott vgs clt
vagy abszolt jt Hobbes szerint nem lehet meghatrozni (Lev. 11). A vgs cl vagy az emberi j - ellenttben Platn, Arisztotelsz s Aquini Szent Tams nzeteivel - nem hatrozhat meg sem egy teljes kzssgi erklcsi eszmnyknt, sem annak rszeknt. Az eszmnyi
clllapot az egynre szabva meghatrozhat ugyan, de nem rhet el (hisz a vgyak sosem
csillapthatok: ha az ember megszerzett valamit, rgtn j dolgok utn kap), a kzssgre
tekintettel azonban mg csak nem is definilhat, mert a konkrt cl a kzssg minden tagja
szmra ms s ms.
A modern trasadalmak ezen alapvet - mind etikai, mind politikai-llami szempontbl meghatroz - sszefggst Hobbes gy fejezte ki: minden ember azt nevezi 70'nak,
ami tetszsre van s lvezetet szerez neki, s rossznak, ami nemtetszst vltja ki: olyannyira,
hogy amint minden ember eltr a msiktl alkatban, gy klnbzik a j s a rossz kztti
szoksos megklnbztets tekintetben is. De semmi sincs... ami egyszeren csak nmagbanj" [Every man ... calleth that which pleaseth, and is delightful to himself, good; and that evil
which displeaseth him: insomuch that while every man differethfrom each other in constitution, they
dijfer als one from from another concerning the common distinction of good and evil. Nor is there
any such thing as ... the simply good] (Elem. 1,7,3).
Am ha gy van, ebbl egy filozfus vagy az erklcsi relativizmus lehetsgre kvetkeztet,
vagy azt lltja - miknt Hobbes tette, aki Ren Descartes (1596-1650) s Pierre Gassendi
(1592-1655) kortrsaknt olyan szellemi atmoszfrban lt, amelyben egy j vilg abszolt
bizonyossgait kerestk -, hogy a kzssgben csupn azon keretek megteremtse tekinthet
clnak, amelyek kztt az egynek kielgthetik a jrl s rosszrl alkotott sajt elkpzelseiket (vagyis vgyaikat). E keretek - mint Hobbes mr az jkor elejn szrevette - a modern
polgri trsadalom ltfelttelei.
5.3.2.2. Szerzds s llam Hobbes egyik aximja az volt, hogy aki msok felett
uralkodik, az az ehhez val jogot ktflekppen szerezheti meg: vagy erszak rvn (pldul ha valaki hbor tjn leigzza ellensgeit, s akaratnak elismerse fejben megkmli
letket"), vagy megllapodssal (Lev. 17). Az utbbira az llam institcija esetn kerl sor.
Institult llamrl teht akkor beszlhetnk, ha egy emberi sokasgban mindenki mindenkivel megllapods tjn megegyezik abban, hogy a tbbsg mindannyiuk megszemlyestsnek, azaz kpviseletnek jogt brkire vagy brmilyen gylekezetre ruhzza t; hogy
mindannyian, akr r szavaztak, akr ellene, a szemly vagy gylekezet minden cselekedett
ppoly jogszernek tekintik, mintha sajt cselekedetk volna..." (Lev. 18). De miknt lehetsges az, hogy a vgyaik ltal vezrelt s kizrlag sajt rdekeiket kvet emberek ilyen
megllapodst kssenek egymssal ? Hogyan jut el az ember -, aki termszettl fogva szereti
a szabadsgot s a msok feletti uralmat" (Lev. 17) - oda, hogy ilyen nkorltoz intzkedst
vezessen be ?
A termszeti llapotban - hangslyozta Hobbes - az emberek egyenlk s szabadok.
Egyenlk, mert termszeti adottsgaik s kpessgeik csaknem azonosak, s mindenkit az nfenntarts sztne vezrel. Ebben az llapotban mindenkinek joga van mindenre, amit meg
tud szerezni magnak. A termszetes jog s a hatalom ezrt szinonim fogalmak. Ha viszont
mindenkinek joga van mindenre, akkor mindenkinek egyenl joga van arra, s mindenkinek szabadsgban is ll, hogy nfenntartsa rdekben sajt hatalmval gy ljen, ahogy
tud: mindent megtegyen, amit a cl rdekben alkalmasnak tall. Az embert itt nem korltozza mg az igazsgossg sem, hiszen ahol nincs polgri jog - olvashatjuk a Leviatnban
- ott nincs sem igazsgossg, sem igazsgtalansg. A termszeti llapotban ezrt mindenki
mindent megtehet, ami nfenntartshoz szksges. Az nz embert legfeljebb a termszeti
172

trvny (mai fogalmaink szerint: egy legfbb erklcsi elv) korltozhatn. E trvny azonban nem rvnyesl, mert az nrdek ltal vezetett emberek minduntalan megsrtik, s nincs
olyan kzhatalom, amely kpes lenne rvnyesteni.
Az llam nlkli termszeti llapot teht az lland ellensgeskeds s hborskods llapota : itt - hangzik a hres formula - mindenki hbort folytat mindenki ellen" [bellum
omnium contra omnes], s ember embernek farkasa" [homo homini lupus est]. Ez az llapot
azonban nem tarthat fenn, mert ilyen viszonyok kztt - fogalmazott Hobbs - az emberi
let magnyos, szegnyes, llatias s rvid". Az emberek azonban rtelmes lnyek, akik beltjk, hogy szenvedlyeik s rdekeik kielgtst az szolglja leginkbb, ha megllapodnak
egymssal.
Ez abban ll, hogy az rtelem szavra hallgatva gretet tesznek a termszeti trvny betartsra. E trvny - melyre egyes szveghelyeken az rtelem elrsaknt, msokon a Szentrs egyik trvnyeknt [v. quod tibifieri non vis, alteri ne feceris] is hivatkozik - azt mondja
ki, hogy azt tedd msokkal, amit magadnak kvnsz" [doing to others, as wee would be done to\
(Lev. 17). E trvny a fent jelzett viszonyok kztt azt kveteli, hogy trekedjnk a bkre
s rizzk azt meg" [to seek Peace andfollow it], ha pedig erre nincs remny, minden rendelkezsre ll eszkzzel megvdhetjk nmagunkat" [by all means we can, to defend our selves]
(Lev. 14). Ebbl szmos ms trvny is kvetkezik. Pldul mindenki mondjon le a mindenre vonatkoz jogrl (termszetes szabadsgrl), feltve, hogy a tbbiek is gy tesznek",
hogy mindenki ismerje el embertrsait termszettl fogva vele egyenlnek" s gy tovbb.
A trsadalmi szerzds azonban nem llhat pusztn e trvnyek elfogadsban, hisz az
emberek (vgyaik, rdekeik s szenvedlyeik miatt) nem tartank be: mert nincs olyan dolog - fogalmazott (Lev. 14.) - amit az emberek knnyebben megszegnnek, mint a szavukat".
Vagyis a bks egyttls alaptrvnyeinek betartshoz knyszert eszkzre - llamhatalomra - van szksg: a megllapodsok kard nlkl puszta szavak" [Covenants, without the
Sword, are but Words] (Lev. 17). E hatalom szksges voltt az emberek rtelmi ton ismerik
fel, de a termszeti llapot kvetkezmnyeitl val flelem miatt fogadjk el. E kzhatalom
parancsainak - a pozitv jognak - a betartst ugyancsak az biztostja, hogy az emberek flnek
az azok megsrtse esetn kiszabhat bntetsektl. Az gy institult kzhatalom feladata az,
hogy kordban tartsa, a bntetstl val flelem eszkzvel megllapodsai teljestsre s
... [a] termszeti trvnyek betartsra knyszertse" az embereket [keep them in awe, and tye
them byfeare ofpunishment to the performance of of their Covenats and observation of... Laws of
Nature] (uo).
A trsadalmi szerzds teht a jogszer kzhatalom megegyezssel val ltrehozsa.
Ilyen kzhatalmat csakis azon a mdon lehet ltrehozni - sszegezte elmlete lnyegt
-, hogy minden hatalmat s ert egyetlen szemlyre vagy egyetlen olyan gylekezetre ruhzunk t, amely akaratunkat sztbbsggel egyetlen akaratt alaktja, ... [s] rruhzzuk azt a
jogot, hogy kormnyozzon. [Ezt] az egyetlen szemlly egyeslt sokasgot llamnak, latinul
dvitasnak nevezzk. s gy szletik meg az a nagy leviatn,1 vagy hogy tiszteletteljesebben
fejezzem ki magamat, az a haland isten, amelynek - a halhatatlan Isten fennhatsga alatt
- bknket s oltalmunkat ksznhetjk" [This is done, the Multitude so united in one Person,
is called a Common-wealth, in latin civitas. This is the Generation of that great Leviathan or
rather (to speak more reverently) of that Mortall God, to which -we owe under the Immortal God,
our peace and defence] (Lev. 17).

A kifejezs a Szentrsra, azon bell pedig Jb knyvre, utal, ahol is Isten Leviatnt, e flelmet nem
ismer" szrnyalakot a ggsk kirlynak" nevezte.

173

E szerzdsben az emberek lemondanak termszetes szabadsgukrl s alvetik magukat


az ltaluk megalkotott hatalomnak. Ezt azrt teszik, hogy az biztostsa szmukra a bkt. A
szerzdskts nkntes (hisz elfogadsnak alapja az nszeretet, illetve a termszeti llapot kvetkezmnyeitl val flelem), maga a szerzds pedig visszavonhatatlan. A szerzdst mindenki kti mindenkivel, de nem a kzhatalom gyakorljval (a szuvernnel). Mivel a
kzhatalom gyakorlja nem szerzd fl, ezrt a szerzds - ellenttben ms elmletekkel
- nem az eredeti jogok truhzst jelenti, hanem az alattvalk rszrl trtn joglemondsban ll. Az uralkod nem jogokat kap, hanem termszeti llapotban marad, s ha nem gy
jrna el, ahogy azt vrjk, rszrl szerzdsszegsrl nem beszlhetnk" (Lev. 18). Az ilyen
szerzds nem egyeslsi, hanem alvetsi jelleg. Ezt Hobbes gy gondolta el, hogy abban
mindenki ktelezi magt arra, hogy a kzhatalom ltal elrt magatartst tanstja, azaz engedelmeskedik a pozitv jognak. Az alvets csaknem teljes, mert a felek minden jogukrl
lemondanak, egyet kivve: ti. a sajt letk megvdsrt val jogot. Ezrt az engedelmessgi
ktelezettsg is csaknem teljes, s a szerzds csak egy esetben bomlik fel (m ekkor elkerlhetetlenl felbomlik): ha az llam nem tudja megvdeni polgrainak lett.
A szerzdssel ltrehozott hatalom alanya a szuvern. A szuvernnek - aki nem szerzd
fl s nincs alvetve a polgri trvnyeknek,, (Lev. 26) - megmaradnak a termszetes jogai,
teht abszolt hatalommal br. S mivel a cl az sszessg bkje s vdelme, s akinek joga
van a clra, annak joga van az eszkzre is ... ezrt joga van arra is, hogy a bke s biztonsg
rdekben ... mindent megtegyen, amit szksgesnek tart" [and because the End ...is the
Peace and Defence of them all; and whosoever has the right to the End, has right to the Means;
and to do whatsoever he shall think necessary to be done ... for the preserving of Peace and Defence]

(Lev. 18). A szuvern joga a trvnyhozs, az igazsgszolgltats, a hatsgok meghatrozsa


s a tisztsgviselk kivlasztsa, st - ha az a bke rdekben szksges - jogban ll betiltani a veszlyes tanokat, s korltozhatja a gylekezsi s a szls szabadsgot is. A szuvern
hatalma azrt abszolt - hangslyozta Hobbes -, mert ha nem lenne az, akkor nem tudn
teljesteni ktelessgt, a bks egyttls biztostst: egyebek kztt a lzadsok elfojtst,
a trvnyessg biztostst s a kzterhek egyenl elosztst.
Az alattvalk - akik, vagy akiknek sei a trsadalmi szerzdst megktttk - ktelesek
a szuvern hatalom parancsainak engedelmeskedni; s egyet kivve (ti. azt, amely megsrten az nvdelemhez val jogot) minden parancsnak engedelmeskednik kell. Ezen elmlet
szerint teht az llam polgrai a szerzdssel lemondtak az ellenllsi jogrl is. Aki azonban
a szuvern parancsainak engedelmeskedik - rvelt az elmlet megalkotja e logika mellett
-, az valjban nmagnak engedelmeskedik, hisz maga tette azt szuvernn, vagy (demokrcia esetn) rszese a szuverenitsnak. Az engedelmessgi ktelezettsg csak akkor sznik
meg, ha a szuvern nem teljesti ktelessgt (a bke biztostst), vagyis nem tudja megvdeni alattvalit. Az alattvalnak ugyanakkor mindent jogban ll megtenni, amit a szuvern
rendelkezse (a tteles pozitv jog) megenged, nem tilt, vagy amirl nem rendelkezik.
A szuverenits alanya Hobbes szerint lehet egy szemly (ekkor az llam formja monarchia), lehet testlet (ez arisztokrcia), de lehet a szerzdsktk sszessge is (demokrcia).
Br Hobbes megfogalmazott nhny - az korban mr kzhelyszer - rvet a monarchia
mellett (s ezrt tekintik elmlett a felsznesebb elemzsek az abszolt monarchia igazolsnak), ltalban gy vlte, hogy a hatalom formjnak, annak lnyeghez kpest, nincs
klnsebb jelentsge. gy rt: a hatalomnak, ha kell vdelmet tud nyjtani, minden formja azonos" [whereas the Power in all formes, if they be perfect enough to protect them] (Lev.
18).

174

5.3.2.3. A modern polgri llam Mi a mlyebb jelentsge a trsadalmi szerzds


ilyen rtelmezsnek? Mirt tbb az, mint brmely korbbi teria, s mirt mondhat, hogy
a Hobbes a modern polgri llam elmlett alkotta meg?
A Leviatn rtelmezst illeten a modern szakirodalomban szmos felfogs verseng
egymssal. Az egyik szerint - melyet Carl Schmitt (1888-1985) fogalmazott meg hatrozottan - Hobbes az abszolt, mi tbb, a totlis llam elmleti elfutra. Egy ezzel ellenttes rtelmezs szerint - melyet msok mellett Leo Strauss (1899-1973) is sugalmazott Hobbes a liberlis politikai filozfia els jelents alakja, s ha a szabadsg irnt elktelezett elvek a rendszer felsznn nem is jelennek meg mindig, annak mlyn megtallhatk.
Egy harmadik, s taln a legmeggyzbb felfogs szerint - melyet Michael Oakeshott (19011990) dolgozott ki - Hobbes olyan elmletet alkotott, amelynek kzppontjban az egyn
ll, az llam jellegt pedig az emberi termszet hatrozza meg. Ebben a felfogsban Hobbes
a modern politikai individualizmus kpviselje.
Hobbes a modern gondolkods trtnetben elsknt gyakorlatilag arra mutatott r,
hogy a polgri trsadalom nem ms, mint olyan felttelrendszer, amelynek az egynek adnak
tartalmat. A trsadalom nem az egynek valamilyen kzs cljnak a kielgtsre jtt ltre,
hiszen ilyen kzs cl - a trsadalmi bke fenntartsn mint negatv clon tl - nem ltezik.
A trsadalmi szerzdssel ltrehozott rendben az alattval kteles ugyan kvetni a jogot,
de a magnszfra - a bkt biztost korltozsoktl eltekintve - szabad (Lev. 24). A szuvern csak a trsadalmi bke rdekben korltozhatja a polgrokat, a bkt nem veszlyeztet
tevkenysgekbe azonban nem avatkozhat be.
Hobbes szerint tovbb a polgri trsadalomban lvezett szabadsg nem kevesebb a termszetes llapot szabadsgnl. A termszetes szabadsg ktes siker szabadossg, mely az
let minden terletre kiterjed, amit meg tud magnak hdtani. A termszetes szabadsg
ltal nyjtott lvezet azonban bizonytalan. A trsadalmi llapotban - vagyis a polgri jogkzssgben - lvezett polgri szabadsg ezzel szemben az engedelmessgi ktelezettsg rvn
megfkezett" ugyan, de biztonsgos szabadsg. Az ilyen szabadsg nagy elnye - mondta ki
Hobbes azt az elvet, amit ksbb Montesquieu fejtett ki - a biztonsgban ll: a polgri szabadsg addig llhat fenn, amg tisztelik annak felttelt, a trsadalmi bkt.
A szakirodalomban olvashat Hobbes-rtelmezsek klnbsgei rszben az elmlet azon
ttelvel fggnek ssze, miszerint a polgri szabadsg felttelt, a trsadalmi bkt a szuvern teremti meg. Ahhoz azonban, hogy ezt eredmnyesen tehesse, a szuverenitsnak teljesnek
kell lennie. A gondolatrendszer e pontjn azt ltjuk, hogy a trsadalmi bkt Hobbes a teljes
s pusztt hadillapot ellentteknt fogalmazza meg, s ezzel alkalmat knl a szabadsgnak
a politikai nyugalomknt s mozdulatlansgknt is rtelmezhet bke rdekben val korltozsra. gy felfogva a bke a trsadalmi konfliktus-nlklisg csendje, aminek megsrtst a
csaknem teljes (teht abszolt) hatalommal br szuvern brmikor megbntetheti. Ez azrt
van gy, mert az abszolt szuverenits - az annak fogalmbl Hobbes-nl elvileg kizrt fkek s ellenslyok" nlkl - brmikor nknyess vlhat. Hobbes ugyan megjegyezte, hogy
a szuvernt kti a termszeti trvny, elmletben azonban nem nyjtott garancit, arra, hogy
aki uralkodik, az valban be fogja tartani a termszeti trvnyeket. Nem mondta ki sehol,
hogy a trsadalmi bke rdekben nem lehet brmilyen mdon s brmilyen mrtkben korltozni a polgrok tevkenysgt. E ponton elmlete valban az abszolt llam igazolsnak
tekinthet, legyen brmilyen is a formja.
Az llam korltlan hatalmnak ez az elmlett egybknt logikai kvetkezetessggel felpt gondolkod azrt nem szabott hatrt, mert a hadillapotot s a trsadalmi bkt vagylagos viszonyban kpzelte el. Az emberek szerinte vagy teljes hadillapotban (a mindenki

175

hborja mindenki ellen" viszonyai kztt) vagy teljes bkben (konfliktus nlkli viszonyok
kztt) lnek.
Mdszertanilag ez arra az eljrsra vezethet vissza, ami az egynt kzvetlenl - vagyis a trsadalmi bkt az llam eltt", illetleg az llam nlkl is megteremteni kpes intzmnyek (gy a szoksok, az erklcsk s a csald) szerepnek rtkelse nlkl - nlkl
kapcsolja az llamhoz. Ezt az elmleti hibt ksbb Locke orvosolta. A trsadalmi bkt
megteremteni kpes nem-llami mechanizmusok - az egyik elemz kifejezsvel: a trsadalmi bke-szigetek" - nlkl az imnt vzolt jellemzkkel br emberek valban vagy a
teljes hadillapot (anarchia), vagy a teljes konfliktus-nlklisg (abszolt hatalom) llapotban vannak.
E mdszertan ma is tanulsgos lehet: hisz akik elfogadjk Hobbes kiindulpontjait (a vgyak szerepe, az ember embernek farkasa" s gy tovbb), azok ma is annak a gondolatnak
az elfogadsra hajlanak, hogy az emberi nzst csakis az ers hatalom kpes megfkezni.
Minl nzbbnek tartja valaki az embert, annl ersebb hatalommal vli csak megfkezhetnek. Ezzel persze osztoznia kell abban a pesszimizmusban is, ami Hobbes elmletnek mlyn meghzdik. gy ltta ugyanis, hogy a politikai szabadsgnak (vagyis a magnszfrn
tli szabadsgnak) az emberi termszetben legyzhetetlen akadlyai vannak. Ms szavakkal:
a magnemberek politikai szabadsgra pl llami rend - vagy amint a ksbbi liberlisok
mondtk: a politikai szabadsg gpezete" - szerinte az emberi termszet jellege miatt nem
teremthet meg.
A gondosabb figyelem azonban azt is szreveszi, hogy a politikai intzmnyek cljt
Hobbes meglehetsen korltozottan fogta fel, s ebben az rtelemben ez az elmlet nem
sztnzhetett senkit egy abszolt llam kiptsre. A politikai intzmnyek clja ugyanis
szerinte csupn az, hogy orvoslst - s nem az, hogy megvltst - nyjtsanak az emberi termszetbl kvetkez hinyokra. Ezt azrt gondolta gy, mert gy vlte, hogy az emberi termszetet nem lehet megvltoztatni, csupn - a megfelel trsadalmi s llami felttelrendszer
megteremtse rvn - annak kvetkezmnyeit lehet mrskelni. Ebben a vonatkozsban feltve, hogy az utpik az emberi termszet megvltoztathatsgt lltjk, s gy egyfajta
megvltst" hirdetnek - Hobbes elmlete egyrtelmen utpia-ellenes.
Ezzel sszefggsben mondta ki Hobbes azt a modern gondolkods szinte egsz trtnetn vgigvonul (m ltalnosnak korntsem tekinthet) elvet, mely szerint a polgri
viszonyok kztt a politikai cselekvsben nem kvethet, s a jogi szablyozs trgyv sem
tehet egy tartalmi rtelemben felfogott abszolt j , pldul valamilyen kzs eszmny vagy
az erklcsi j valamely konkrt felfogsa. A trsadalmi bke ennek alapjn olyan negatv cl,
amelynek felttelei kztt mindenki maga vlaszthatja meg sajt letnek cljait. Az emberi
termszet ebben a felfogsban olyan, hogy a magnclok kvetse termszetes, mg a kzs
clok nem, hiszen a trsadalmi bke fenntartst kivve nincsenek is ilyen kzs clok. Az
llamhatalomnak - sugallta Hobbes elmlete - ezt az emberi termszetet kell alapul vennie, s csak negatv funkcikat szabad felvllalnia. Az egyni s a kzs rdek viszonyban
teht Hobbes - mr, illetve mg - egy olyan llami rendet rszestett elnyben, amelyben
az egynnek nem kell felldoznia magt a kzssg politikai kpviselje, az llam ltal megfogalmazott pozitv clokrt. Az egyn joga teht e rendben megelzi a kzssg jogt. St,
Hobbes tbbet is mondott ennl: a vgs kicsengsben abszolutisztikus irnyban is rtelmezhet (m j okok alapjn nem felttlenl gy rtelmezend) elmletben egy olyan elvet
is megalapozott, ami ksbb a liberlis elmletekben kapott nagy teret. Nevezetesen: ha az
llami rendnek nincs az egynekre rknyszerthet s tlk ldozatot kvetel kzs clja,
akkor ebbl az is kvetkezik, hogy mindenki csak azzal segtheti el msok boldogulst, ha
nem avatkozik be az letkbe.
176

Ezen az alapon Hobbes a trsadalom s az llam olyan modelljt mutatta fel, amelyben
kizrt, hogy az emberi clok hierarchikus szemlletnek brmilyen politikai vagy jogi kvetkezmnye legyen, ami valban a modern politikai individualizmus kifejezdse. Az ltala
lert trsadalmi szerzds ugyanis olyan polgri kzssget hoz ltre, amelyben az llami s a
jogi rend alapja csupn az emberi clok minimuma - az nfenntarts - lehet. Mivel ezen tl
mindenki ms s ms clokat kvet, e kiindulpont egyben vgpont is. Vagyis e minimlis
cl, pontosabban: az azzal sszefgg biztonsg szerinte egy jogrend szmra elgsges alap.
E minimlis clokat tovbb Hobbes gy jellemezte, mint amelyek mindenki szmra egyarnt fontosak. Ez megknnytette szmra azt, hogy az egynek kztti termszetes egyenlsget polgri - azaz jogi - egyenlsggnt gondolja tovbb. A polgri egyenlsg Hobbes
szmra azt jelentette, hogy a jogrend mindenkit egyformn szemlyknt jelent meg a szuvern eltt. A vagyonukat, ernyeiket, tudsukat vagy egyb rdemeiket illeten klnbz
- s ezrt egyenltlen - emberek gy az llamban azonos minsget kapnak s egyenl mdon kezelhetk. St, csakis gy kezelhetk egyenlen, hisz a klnbz javak megszerzsre
irnyul trekvseik sorn nem hivatkozhatnak rdemeikre vagy kivlsgaikra.
S vgl, egy olyan llamban (mr ha persze ltezhetne ilyen), amely Hobbes elveit kvetn, a fhatalom tevkenysge nem terjedne ki a klnbz anyagi javak jraelosztsra.
Ez azrt van gy, mert elmletben a szuvern nincs olyan helyzetben, amelyben brmit is
eloszthatna vagy jraoszthatna msok kztt. Ezt rszben azrt nem tehetn, mert feladata
csupn alattvalinak vdelme (nem pedig anyagi jltk, boldogulsuk vagy ernyess vlsuk biztostsa), rszben pedig azrt nem, mert a fhatalom gyakorljnak Hobbes szerint Michael Oakeshott kifejezsvel lve itt - nincs semmije, amit el tudna osztani". Ami felett
ugyanis kzhatalmi jogostvnyai rvn rendelkezik, az nem az v.
5.3.3. Benedictus Spinoza s a demokrcia Benedictus [eredetileg: Baruch] Spinoza
(1632-1677) elssorban erklcsfilozfus volt, tevkenysge azonban a klasszikus s modern
blcseleti tudomnyok szinte minden terletre kiterjedt, Teolgiai-politikai tanulmnyban
(1670) s Politikai tanulmnyban (1677) pedig egy sajtos llamfilozfit is kifejtett.
Spinoza s Hobbes szerzdselmletnek - filozfijuk lnyegi klnbsgei ellenre szmos kzs eleme van. Hobbeshoz hasonlan Spinoza is szaktott az ember trsadalmi termszetre s az emberi clok hierarchikus rendszerre vonatkoz gondolati hagyomnnyal.
Az ember szmra is elssorban egyn, s a polgri trsadalom felttelei kztt trsul egyneknek az nfenntartst kivve szerinte sincsenek kzs cljai. Elmletk mindazonltal lnyeges pontokon el is tr egymstl. Hobbes szerint az embert elssorban vgyai sztnzik,
melyek sosem csillapthatok. Spinoza ezzel szemben termszetnk legfontosabb jellemzjt
az olyan termszetes szenvedlyekben jellte meg, mint pldul a szeretet, gyllet, harag,
irigysg, knyrletessg vagy dicssgvgy (Tract. 1,4). Az ezek ltal sztnztt emberek
a termszeti llapot viszonyai kztt szerinte nem lland hborskodsban ltek, ahogy
azt Hobbes gondolta, hanem lland bizonytalansgban. E bizonytalan helyzetben azonban
minden emberben benne volt a magra maradottsgtl val flelem": A magra maradottsgban ugyanis - mint rta - senkinek sincs elg ereje nmaga megvdshez s letszksgleteinek megszerzshez". Ezrt mindenki olyan llapotban szeretne lni, ami e bizonytalansgot megsznteti. Ezt szerinte is csak az llam kpes megteremteni. Az llam ernye:
a biztonsg" - olvashat a Politikai tanulmnyban (Tract. 1,6). Ugyanakkor azonban Spinoza
szerint az emberek - mivel az indulatokat egyedl az rtelem kpes megfkezni - csak akkor
kpesek ltrehozni az llamot, ha az sz parancsait kvetik.
Spinoza elmletnek egyik jellemz vonsa az rtelem, a hatalom, a jog s a szabadsg kztt elgondolt sajtos viszony. A termszet szerint mindenkinek az ll a jogban, s egyben
177

szabadsgban - hangslyozta (Tract. 11,4) -, ami hatalmban van. A klcsns bizonytalansg miatt azonban ez a jog s hatalom nem mindig rvnyesthet. Ezrt az emberek az rtelem ltal vezettetve - klcsnsen mrsklik sajt jogaikat s hatalmukat. Ezt azrt
teszik, hogy kiterjeszthessk (a relisan megvalsthat) szabadsgukat.
E gondolat csupn nhny axima elzetes elfogadsa esetn igazolhat. Az egyik az
rtelem s a szabadsg egymst felttelez viszonya. Ez az sz-szabadsg ttele: Az embert
annyiban nevezem ltalban szabadnak - rta -, amennyiben az sztl vezetteti magt" [adeo
hominem eatenus liberum omnino voco, quatenus ratione ducitur] (Tract. II, 11). Ezt azrt gondolta gy, mert szerinte valamely cselekvs szksgszer jellege s a cselekv szabadsga nem
egyms ellenttei, hanem egyms felttelei: a szabadsg... nem megsznteti, hanem felttelezi a cselekvs szksgszersgt" [liberts... agendi necessitatem non tollit, sed ponit] (uo).
Az gy felfogott szabadsg ugyanakkor nem is valamilyen negatv viszony (pldul a korltok
hinya vagy valamilyen vdettsg), hanem az emberi aktivits irnyba mutat lehetsg. E
lehetsg elssorban kzssgi keretekben valsthat meg.
A msik axima az, hogy lehetsges olyan rend, amelyben az egynek kzssgg val
egyeslse kiterjeszti (kibvti) kzs szabadsgukat, s az egyn kiveheti rszt a kzssgiv vlt szabadsgbl. Ennek alapjn Spinoza azt hangslyozta, hogy az llamhatalomnak
idelis esetben demokratikus mdon kell mkdnie. Hobbesnl a szuvern legfontosabb feladata a trsadalmi bke biztostsa, s ennek rdekben korltozhatja az egyni szabadsgot.
Spinoza ezzel szemben gy ltta, hogy a szuvern a szabadsg megvalstsnak legfontosabb
szerve. A kzssgi szabadsgbl az egyn szerinte gy rszesedhet, ha szelveket kvet:
minl inkbb az sz vezetse alatt ll az ember, azaz minl szabadabb, annl llhatatosabban fogja megtartani az llam trvnyeit, s vgrehajtani ama legfbb hatalom parancsait,
amelynek alattvalja" (Tract. 111,6).
Egy ilyen elvet elfogad elmlet azonban csak akkor tudja elkerlni az abszolt llamhatalom vonzst, ha felteszi, hogy a hatalomnak vannak korltai. Spinoza e korltokat kt
irnyban jellte ki. Az egyik a gyakorlati sszersg. Az llam bizonyos clokra azrt nem
trekedhet, mert azok megvalsthatatlanok: aminek megttelre nem lehet senkit jutalmakkal vagy fenyegetsekkel rbrni, az nem tartozik az llam jogkrhez" (Tract. 111,8). A
msik, mely a kora-jkor egyik legradiklisabb gondolata, a tbbsgi elv olyan elgondolsa,
hogy az nem csak az llam institulskor jtszik szerepet, mint Hobbesnl, hanem mkdse
sorn is: Az llam joghoz a legkevsb sem tartozhatik az - hangslyozta -, ami felhbortja a tbbsget" (Tract. 111,9). Spinoza e kt aximbl szrmaz kvetkezmnyek egyikt
sem kvnta a msiknak felldozni, s arra trekedett, hogy a szuverenitst egy olyan fogalmi
keretben rgztse, amelyben az llamhatalom teljes, m nem tevkenykedhet nknyesen.
A hatalmi jogok szempontjbl teljes, m tevkenysgben korltozott llam - amint
azt a XIX-XX. szzadi demokrcia-elmletek kapcsn tudjuk - sajtos intzmnyi s eljrsi rendet, s esetleg sajtos llamformt felttelez. Egy ilyen intzmnyi rendet azonban
Spinoznak sem sikerlt doktrinlisan kidolgoznia. Elmleti rendszer helyett vgl is egy
- egybknt vitathatatlanul rvnyes, br blcseleti szempontbl nem klnsebben mly
- gyakorlati sszefggsre utalt: Mivel az llam jogt a sokasg kzs hatalma hatrozza
meg, ezrt bizonyos, hogy az llam hatalma s joga abban a mrtkben kisebbedik, amilyen
mrtkben maga ad okot r, hogy sokan sszeeskdjenek ellene" (uo).
Az llamforma krdsben elmlete hasonlkppen tredkes maradt. Csupn azt llaptotta meg, hogy a demokrcia olyan llamforma, amely biztostani kpes az egyn rszesedst a kzssg rvn kiterjesztett szabadsgbl. Demokrcirl vallott nzeteit azonban
az utkor nem ismerheti, mert mve korai halla miatt befejezetlen maradt. A sors e kegyetlensge azrt is sajnlatos, mert gy sosem tudhatjuk meg, hogy vajon neki - msokkal
178

ellenttben - sikerlt-e elgondolnia egy olyan demokratikus szuverenits-formt, ami gy


biztostan az llamm egyeslt egynek kollektv szabadsgt s teljes hatalmt, hogy kizrja a kzssg kpviseljnek esetleg zsarnoki trekvseit.
5.3.4. John Locke liberlis szerzdselmlete John Locke (1632-1704) eszmi rszben ugyanabbl a talajbl, ti. a XVII. szzadi Anglia viszonyaibl nttek ki, mint Hobbes
gondolatai. ltalnos filozfijnak, trsadalom-szemlletnek s emberkpnek eltr jellege miatt azonban Hobbestl lnyegesen klnbz szerzdselmletet fejtett ki. Ebben
- egyni plyjnak alakulsn tl - minden bizonnyal szerepe volt annak is, hogy letnek meghatroz trtnelmi esemnye az angol forradalom sikere volt. E forradalomban Hobbes-szal ellenttben - mr a dicssges" s sikeres elemeket lthatta; noha elmlete
tvolrl sem rtkelhet csupn gy, mint annak igazolsa.
Mint minden nagy elmletben, Locke-ban is keverednek azok az aktulpolitikai" elemek, amelyekkel kornak vitihoz kvnt hozzszlni, s azok az rkkvalsg" szmra
kifejtett tanok, amelyek bizonyos mrtkben kortl s idtl fggetlenek. Ezrt llamtani
szempontbl legfontosabbnak tekinthet mveit - az eredetileg a szerz nevnek feltntetse nlkl megjelent Kt rtekezs a kormnyzatrl (1689) cm munkt (melybl szerzdselmlett a msodik rtekezsben [rtekezs a polgri kormnyzat igazi eredetrl, hatskrrl
s cljrl] fejti ki) s az n. tolerancia-levelet {Levl a vallsi trelemrl (1689)] - gy is olvashatjuk, mint a modern polgri llam normatv igny elemzst. gy felfogva e mvek
gondolati ereje az elmlt ktszz vben semmit sem kopott. Locke ugyanis nem csupn a
hobbesi rendszer hibit orvosolta, hanem attl lnyegesen klnbz eszmei alapokon ll
rendszer alkotott: elmlete a modern liberalizmus els elmleti megfogalmazsa volt.
5.3.4.1. Szerzds, llam, termszetes jogok A termszeti llapot Locke elmletben is az emberek kztti egyenlsg s a szabadsg vilgaknt jelent meg (2nd Tr. 4-6), m
azt - Hobbes tanaival szemben - szerinte nem a mindenki harca mindenki ellen" jellemezte. Ezt azrt gondolta gy, mert gy ltta, hogy az emberek bks egyttlst nemcsak egy
ers llamhatalom kpes megteremteni, hanem az egyneket sszefog olyan intzmnyek
is, mint amilyen a csald, a hagyomny, a szoks s az erklcs. A termszeti llapot ezrt elvileg bks llapot is lehet, hiszen ott a termszeti trvny rvnyesl. E trvny azt mondja ki,
hogy senki sem krosthat meg egy msik embert letben, szabadsgban vagy javaiban. Ez
azt is jelenti, hogy Locke szerint az egyneknek lteznek (az azok rvnyestsre vonatkoz
hatalmuktl fggetlen) termszetes jogk: jog az lethez, jog a szabadsghoz, jog a tulajdonhoz.
A termszeti llapotban gy ltezik magntulajdon is (mellyel kapcsolatban egybknt egy
sajtos tulajdon-elmletet is kifejtett).
A termszeti llapot komoly hinyossga ugyanakkor szerinte az, hogy a trvny nem
kzismert s nem egyrtelmen lefektetett, s az ilyen viszonyok kztt l ember - az nszeretet miatt - rszrehajl: nem kpes a trvnyt prtatlanul rtelmezni s betartani. Ilyen
krlmnyek kztt a termszeti llapot brmikor hadillapott vlhat, s gyakran azz is
vlik, mely az ellensgeskeds s a pusztts llapota" (2nd Tr. 16). Ezt elkerlend Locke
szerint az emberek abban llapodnak meg, hogy prtatlan brt (ezen Locke azt rti: trvnyhoz szervet, ill. az azltal kijellt elljrkat) emelnek maguk fl, s ltrehozzk a polgri
politikai s jogi kzssget: az llamot.
A trsadalmi szerzds megktse ezen elmlet szerint abban ll, hogy az emberek feladjk a termszeti llapotban lvezett szabadsguk egy rszt, s - immr az llam ltal alkotott
- polgri trvnyek irnytsa al helyezve magukat polgri trsadalomm egyeslnek: akik
egy testlett egyesltek, akiknek van kzs, elfogadott trvnyk s igazsgszolgltatsuk,
179

amelyhez fordulhatnak, s amelynek van hatalma ahhoz, hogy eldntse a kztk eladd
vitkat, s megbntesse a vtkeseket, azok polgri trsadalomban vannak egymssal" [Those
who are united into one body, and have a common established laiv and judicature to appeal to, with
authority to decide controversies between thern and punisb offenders, are in civil society one with
other] (2nd Tr. 87).
E szerzds nem puszta alvetsi, hanem egyeslsi s alvetsi jelleg. Bizonyos termszetes jogokat ugyanis a szerzdk nem adnak fel (teht a termszetjog az llam viszonyai
kztt is hatlyban marad), s a szerzdst csak azzal a felttellel tekintik rvnyesnek, hogy
a feleket vezrl cl megvalsul. E cl nem ms, mint hogy a szerzd felek megvdjk
letlet, szabadsgukat s vagyonukat, amit kzs elnevezssel tulajdonnak nevezek" [unit for
he mutual preservation of their lives liberties and estates, which I call by the generl name property] (2nd Tr. 123). Ugyanezt msknt fogalmazva azt lltotta: az a nagy s f cl teht,
amirt az emberek llamokk egyeslnek, s kormnyzatnak vetik al magukat, a tulajdonuk
megvdse" [The great and chief end therefore, of men uniting into commonwealths, and putting
themselves under government, is the preservation of their property] (2nd Tr. 124). Az letnek, a szabadsgnak s a tulajdonnak a termszeti llapot viszonyainl hatkonyabb vdelmt Locke
a kzj megvalstsnak tekintette. A kzj - az egyn letnek, javainak s szabadsgnak
biztonsga - gy az egyni javakkal kerlt szoros sszefggsben, s azokra tekintet nlkl el
sem kpzelhet.
A trsadalmi bkt s biztonsgot azonban Locke - Hobbes-szal ellenttben - nem valami res s mozdulatlan rendezettsgknt (konfliktus-nlklisgknt) gondolta el, hanem
a termszetes javak biztonsgos lvezett garantl rendknt. E meggyzds tette lehetv szmra azt, hogy sohase tvessze szem ell a trsadalmi bkt fenntart szuvernnel
szembeni politikai biztostkok fontossgt. A szerzd felek nla is alvetik ugyan magukat
ltaluk alkotott kzhatalomnak; ez az alvets azonban nem felttlen (mert nem terjed ki a
termszetes jogok feletti rendelkezsre), s ezrt a szuvern hatalma sem lehet abszolt.
5.3.4.2. A kormnyzat - megbzs A trsadalmi szerzds megkti polgri politikai kzssget hoznak ltre s megalkotjk az ennek mkdshez szksges gpezetet: a
kormnyzatot. A kormnyzat megalkotsa Locke szerint nem joglemonds, hanem bizonyos
jogok truhzsa, azaz megbzs. E gondolattal Locke az llamblcselet j fejezett nyitotta
meg, hisz e ttelbl tbb fontos, ma is ltalnosan elfogadott elv kvetkezik.
Elszr is az, hogy a magntulajdonosok felett gyakorolt kzhatalom nem (lehet) abszolt
hatalom. A megbzsos jelleg azt jelenti, hogy a kzhatalomnak olyan feladatokat kell megvalstania, amelyek egynileg nem biztosthatk hatkonyan. E feladatok kzl a legfontosabb a szabadsg, az let, a tulajdon vdelme. Az egynek azrt trsulnak, hogy megvdjk e
hrom jogot, s ezek vdelmvel bzzk meg a kormnyzatot.
A megbzs bizalmon alapul, a bizalom pedig a megbzott rszrl szolglatot felttelez.
A kzhatalomnak teht megbzit - a polgri trsadalomban egyeslt egyneket - kell szolglnia. Ebbl az is kvetkezik (s e lehetsg Hobbes elmletben fel sem vetdtt), hogy a
megbzk kezben ksbb is megmarad a legfbb hatalom, aminek birtokban a kzhatalom
gyakorlja elmozdthat, ha a bel vetett bizalommal ellenttesen cselekszik: az emberek
kezben ... megmarad az a legfbb hatalom, hogy elmozdtsk vagy megvltoztassk a trvnyhoz szervet, ha gy talljk, hogy a belje vetett bizalommal ellenttesen cselekszik"
[there remains ... in the people the sureme power to remove or altr the legislative, when theyfind
te legislative act contrary to the trust reposed in them] (2nd Tr. 149). A megbzs teht visszavonhat.

180

A kzhatalom megbzs-jellege, msodszor, azt jelenti, hogy az llam hatalmnak vannak


korltai. Melyek ezek? E hatalom - hangslyozta Locke, miknt Spinoza is - nem lehet
nknyes. gy nem rendelkezhet nknyesen a polgrok letvel s vagyonval" [it is not, nor can
possibly be, absolutly arbitrary over the lives andfortunes of the people] (2nd Tr. 135). A tulajdon, a
szabadsg s az let egybknt Locke szerint sztvlaszthatatlanul sszefgg egymssal, hisz
aki el akarja venni az egyiket valakitl, arrl felttelezhet, hogy a msik kettt sem kmli
meg.
A tulajdon felttlensgnek alapjn egybknt a kor egyik nagy krdse, az adzs is j
megvilgtsba kerl: mivel az ad a tulajdon egy rsznek elvtele", ezrt az adztats nem
lehet nknyes. Az adztats akkor nem nknyes, ha a tulajdonos ahhoz kzvetlenl vagy
kpviseli tjn hozzjrul. E tekintetben gy fogalmazott: a legfbb hatalom senkitl sem
veheti el beleegyezse nlkl tulajdonnak semmilyen rszt" [the supreme power cannot take
from any man part of his property without his own consent] (2nd Tr. 138). Az amerikai gyarmatokon egy vszzaddal ksbb hangoztatott nincs adzs kpviselet nlkl" elv gy vgs
soron Locke elmletbl kvetkezett, ha ebben a formban nem is fogalmazta meg.
Tovbbi korltot jelent, hogy a trvnyhoz hatalomnak kihirdetett, lland trvnyek
alapjn s felhatalmazott, ismert brk tjn kell igasgot szolgltatnia (2nd Tr. 136), valamint, hogy nem adhatja t msnak a trvnyhoz hatalmat "(2nd Tr. 141). sszessgben
Locke azt hangslyozta, hogy legvgs hatrait tekintve a trvnyhozk hatalma a kzjra
korltozdik a trsadalomban" [their power in the utmost bounds of it is limited to the public
good ofthe society] (2nd Tr. 135).
Abbl, hogy a kormnyzat megbzs, harmadszor, az a mindmig rvnyes ttel is levezethet, hogy sajt beleegyezse nlkl senki sem vethet kzhatalom al. A beleegyezs kinyilvntsa (a szerzds megktse) termszetesen igen vltozatos formkban trtnhet, s
Locke gy gondolta, hogy nem csupn a kifejezett akaratnyilvnts tekinthet beleegyezsnek, hanem egy fennll hatalom elfogadst jelz rutal magatarts" is. Ilyen lehet
pldul a kivetett ad befizetse vagy az llam ltal teremtett kzbiztonsg lvezete is.
5.3.4.3. Tbbsg s szabadsg Az llamhatalomnak val alvetettsg s az egyni
beleegyezs sszekapcsolsa - kt vszzad tvlatbl olvasva Locke rtekezst - felvetheti
a demokrcia mint tbbsgi uralom krdst is. A trsadalmi szerzds tana persze nmagban nem demokratikus" elmlet, hiszen lehetsges, hogy az egyni akaratok csak az llam eredeti ltrehozsakor tallkoznak ssze, annak mkdse sorn azonban mr nem (mint
Hobbes elmlete esetn), vagy legalbbis nem felttlenl. Spinoza s Locke elmletei ugyanakkor arra utalnak, hogy az llam ltrehozi - Spinoznl mint a hatalom gyakorli, Lockenl pedig mint annak megbzi - a kormnyzat mkdst is befolysuk alatt tarthatjk. Ezt
biztostja a tbbsgi elv is, mely szerint a szerzdssel ltrehozott llamban a tbbsg a jog,
hogy cselekedjk s ktelezze a tbbieket". Azt a krdst azonban, hogy a kormnyzatnak
mirt a tbbsg, s nem a mindenki akaratt kell figyelembe vennie, csak Rousseau vetette fel.
A trsadalmi szerzds fogalmi kerete Locke esetben szmos liberlis elv s llami intzmny megfogalmazsra is alkalmat adott. Ezeket azzal alapozta meg, hogy a polgri
trsadalmat is pusztn az egyni clok kvetst lehetv tev felttelrendszernek s keretnek tekintette. Hobbestl eltren azonban gy vlte, hogy ez csak akkor lehetsges, ha
lteznek olyan biztostkok is, amelyek azt garantljk, hogy az llamhatalom gyakorli ne
vonhassk el alattvaliktl szabadsgukat. ltalban vve gy gondolta, hogy az llamnak,
ahhoz, hogy megvdje nmagt a magnszfra esetleges bomlaszt tendenciival szemben,
sosem kell olyan hatalommal rendelkeznie, amellyel kpes lenne elnyomni ltrehozit.

181

E ttele az emberrl alkotott felfogsval fggtt ssze: szerinte az emberi termszetben lv rossz nem olyan mrtk, hogy megfelel trsadalmi, llami s jogi megoldsokkal
ne lenne orvosolhat. Az emberi vilgot viszonylagos optimizmussal szemllve nem lltotta, hogy az embereknek vagy a pusztt termszeti llapotban vagy egy abszolt uralkod
hatalmnak alvetetten kellene lnik. Inkbb e kt szls vglet kztti lehetsget kereste. Elmletnek mig szl zenete abban a ttelben sszegezhet, mely szerint az emberi
termszetben nincs akadlya annak, hogy az llami rendjt a szabadsg kvetelmnyeinek
megfelelen alaktsk ki.
5.3.5. Jean-Jacques Rousseau a trsadalmi szerzdsrl Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) fellpse nem csupn az ltalnos trsadalomelmlet s az llamblcselet trtnetben jelentett fordulpontot, hanem a szerzdselmletekben is. Ahogy a modernits
elemzse kapcsn nem tlzs Hobbes eltti" s Hobbes utni" elmletekrl beszlni, gy
szmos szempontbl megklnbztethet a Rousseau eltti" s Rousseau utni" korszak
is. A XVIII. szzad e nagy francia gondolkodja olyan klnleges - s bizonyos rtelemben
szlssges - rendszert alkotott, amely ksbb egymssal meglehetsen ellenttes elmleti
trekvsek kiindulpontjv vlt.
Elmletn sokak szerint nem csupn kornak viszonyai hagytak nyomot, hanem kalandos
letplyja, st klns lelki alkata is. Ez utbbi meghatroz szerept illeten meglehetsen nehz kiegyenslyozott vlemnyt formlni. Az ktsgtelen, hogy a szellemi mveltsg
szmos terlett, a filozfit, zent, irodalmat s botanikt autodidakta mdon (nkpzssel) rohamozta meg", s elmletnek nhny ttele a naiv zsenik" kiss kusza, m mly
beltsokrl tanskod megllaptsaira emlkeztet. Az ugyanakkor vitathat, hogy e megllaptsok elssorban zaklatott letvel vagy rendkvl rzkeny, nhny vlemny szerint
mr-mr paranois szemlyisgvel llnnak sszefggsben. Rousseau ugyanis, brmilyen
problms volt szemlyisge, szmos valdi s fontos ellentmondst fedezett fel a modern
polgri trsadalomban s annak llami formjban. lettapasztalatai klnbz orszgok klnbz trsadalmi osztlyaibl szrmaztak, s hrnevet, sikert s kudarcokat vegytettek az
elszigeteltsg s a sikeresnek kifejezetten nem mondhat trsasgi let lmnyeivel. Gondolkodsmdjt a mindennel elgedetlen lzads haragja s a trsadalmi harmnia utni vgy
ppgy befolysolta, mint azok a mdszertani elvek, melyeket - hol kvetkezetesen, hol kvetkezetlenl - alkalmazott.
5.3.5.1. Trtnelem, llam, trsadalmi szerzds A legitim kormnyzatot Rousseau is az azt ltrehozk megegyezsre alapozta, a trsadalmi szerzds htterben azonban
nla egy evolcis jelleg trtnelem-koncepci s civilizci-felfogs ll. Ezt rszletesen fleg
korai rsaiban - gy a tudomnyokrl s a mvszetekrl, valamint az emberek kztti egyenltlensg eredetrl s alapjairl szl rtekezstiben (1750, 1755) - fejtette ki, de az ezzel kapcsolatos elgondolsai thatottk egsz letmvt, s gy rett llamelmleti mvt, a Trsadalmi
szerzdsrl avagy a politikai jog elvei (1762) cm rst is. Az emberi civilizci fejldsrl
alkotott elkpzelse kvetkeztben a trsadalmi szerzds gondolatnak Rousseau trtnelemfilozfiai rtelmezst adott.
Az emberi trsadalom ugyanis szerinte egy primitv, llati jelleg, de az ember termszetes
jsgnak lehetsgt felvillant termszeti llapotbl emelkedett ki. Ellenttben
Hobbes, Spinoza s Locke felttelezseivel, ez a legteljesebb bke llapota volt. Az emberek
az ilyen llapotban Rousseau szerint is szabadok (fizikailag fggetlenek) s egyenlk voltak,
mivel azonban egymstl elszigetelten ltek, nfenntartsi trekvseik nem tkztek msok
ugyanilyen trekvseibe.
182

E bke-llapot gy a boldogsg korszaka, amit Rousseau - fleg ksi mveiben - nem a


trtnelem elkpeknt, hanem inkbb elvont jvbeli lehetsgeknt szemllt.
E mozdulatlan s stabil rendbl - ahol az emberek tudatlanul s boldogan ltek - a
tkleteseds kpessge, valamint (egyes rsok szerint) a termszeti katasztrfk, illetve
(msokban) a szksgletek fejldse kimozdtotta az embert. Ezzel megkezddtt az ember trsadalmi, illetve erklcsi fejldse. A trsadalmisg fel vezet folyamatot megindt
tnyezk vltozatossga s bizonytalan meghatrozsa arra utal, hogy Rousseau elutastotta Grotiusnak az ember termszetes szociabilitsra vonatkoz ttelt, de elvetette Hobbes
azon elkpzelst is, amely szerint az ember mint egyn rdekvezrelt lny. Egy harmadik
lehetsgre mindazonltal nem mutatott r hatrozottan.
Pusztn azt lltotta, hogy a trsadalmisg legels, rvid s idillikus idszakt (a patriarchk kort) az ember expanzv termszete - a mestersgek feltallsa, a felfedezsek, a fld
felosztsa - miatt felvltotta az egyenltlensg s az ebbl szksgkppen elll hadillapot.
Ekkor az ersebbek eltiportk vagy szolgasgba vetettk a gyengbbeket. Az ersek azutn a
gyengk flrevezetsvel trvnyess" tettk e helyzetet, s az ltaluk ltrehozott hatalom
birtokban vglegesen megszilrdtottk a magntulajdont, az azzal szksgkppen egytt
jr egyenltlensget, valamint a szabadsg hinyt.
gy aztn az a helyzet llt el - kezdi Rousseau a Trsadalmi szerzdst a klasszikus irodalom egyik legcsattansabb s leghatsosabb feltsvel hogy az ember szabadnak szletett
s mgis mindentt lncokat visel" [Vhomme est n libre, et partout il est dans lesfers] (Contr.
1,1).
A termszetes", vagyis a j ember a trtnelmi talakuls folyamn verseng, nz s
msoknak szndkosan rtani kpes trsadalmi lnny vlt. Rousseau gondolati dinamizmusa azonban nem llt meg itt: amint az eredeti j llapot sem llandsult, gy a rossz sem
stagnlhat - lltotta. Mivel az elnyoms folyton nvekszik, az elnyomottak pedig azt sem
tudjk, hol a hatr s milyen trvnyes eszkzeik vannak arra, hogy meglltsk helyzetk
romlst", ezrt az alvetettsget megteremt s fenntart trvnyes hatalom szksgszeren nknyuralomm vlik. Ezzel a termszetes embert megront trtnelmi fejlds elri
vgs pontjt, ami egy vonatkozsban - nevezetesen abban, hogy itt jbl egyenl lesz
minden ember, mert valamennyien a semmivel lesznek egyenlv" - a kiindul helyzetre
emlkeztet.
A trsadalmi szerzds - ahogy azt Rousseau elgondolja - mintegy keresztlmetszi a
trtnelemnek e koncepcijt, vagy mondhatjuk gy is: vzijt. A szerzds clja ugyanis az,
hogy megakadlyozza a trtnelem ilyen elrehaladst, s alternatvt lltson szembe azzal.
A termszeti llapotba lehetetlen visszatrni, hisz a trsadalom-nlkli ember egyni termszetben nincs olyan normatv elem, amit a civilizcis folyamattal szembe lehetne lltani.
Normatv mrct azonban e baljs mlt trsadalmi fejlds sem adhat, hisz rossz irnyba
halad. gy aztn csak egy lehetsg marad: a trsadalmisg j, ntrvny elvek alapjn megalkotott eszmnyt kell szembeszegezni a trtnelem imnt vzolt folyamatval.
Rousseau trsadalmi szerzdsrl alkotott elmlete nem ms, mint ennek az eszmnynek
a szellemi kidolgozsa, illetve - valsgos folyamatknt felfogva azt - annak a kimunkldsa.
A trsadalmi szerzds mind elmletileg, mind pedig gyakorlatilag alternatvt jelent a rossz
irnyba halad civilizcis folyamattal szemben.
Ennek gondolati elfelttele az nknyuralom ellenttt jelent trvnyes hatalom fogalmnak egyrtelm meghatrozsa. Mivel a trtnelem tanulsga szerint - mint rta - az
er nem szl jogot, s csakis a trvnyes hatalomnak tartozunk engedelmessggel" [force ne
fait pas droit, et qu'on n'est oblig d'obir qu'aux puissances lgitimes] (Contr. 1,3), ebbl az is
kvetkezik, hogy az emberek kztti trvnyes hatalom nem alapulhat mson, mint meg183

llapodson" (Contr. 1,4). Egy msik absztrakcis szinten ez azt jelenti, hogy az imnt jelzett alternatva vgett a trsuls azon formjt kell megtallni, amely a kz erejvel vdi
s oltalmazza minden, tagjnak szemlyt s vagyont, s amelyben, br az egyn egyesl a
tbbiekkel, vltozatlanul csak nmagnak engedelmeskedik s ppoly szabad marad, mint
azeltt volt" [qui dfende et protge de toute la force commune la personne et les biens de chaque
associ, et par laquelle chacun s'unissant a tous rbisse pourtant qu'a lui-mme et reste aussi libre
qu'auparavant] (Contr. 1,6).
Ezek utn a trsadalmi szerzds megktse abban ll - rta -, hogy minden szemly,
valamennyi kpessgvel egytt az ltalnos akarat legfbb irnytsa alatt egyesl s mindenkit
testletileg az sszessg elklnthetetlen rszv fogadunk" [chacun de nous met en commun sa
personne et toute sa puissance sous la suprme direction de la volont gnrale; et nous recevons en corps chaque membre comme parti indivisible du tout] (Contr. 1,6). Egy ilyen pactum
unionisban [egyeslsi szerzdsben] a trsuls tagjai lemondanak minden jogukrl a kzssg
javra s ltrehozzk a szuvern hatalmat. Minden jogrl azrt kell lemondani - hangzik
Rousseau rve -, mert ha az egynek megriznnek valamit a jogaikbl akkor, nem lvn
kzs fhatalom ... mindenki a maga brja volna" (uo). A szuvern azonban - ellenttben a
korbbi szerzdselmletekkel - nem kls hatalom, hanem a valamennyi egyn egyeslsbl szrmaz kollektv szemly" [moi commune; kzs n], vagyis maga a np. Rousseau
llamelmletben a np gy jelent meg, mint az emberi rtkek elsdleges hordozja, a trsadalmi s politikai let forrsa s mrcje.
A termszeti llapotbl a polgri llapotba vezet tmenet nem ms, mint az egyes emberek msoknak val alvets vagy alrendels nlkli egyeslse. Egy ilyen folyamat azonban
(Rousseau kifejezsvel) alaposan megvltoztatja az embert", s ezrt az egyeslst ksr politikai szocializcis folyamat vgeredmnyeknt az erklcss polgrban a szuvern hatalom
bensleg van - pontosabban: lesz - jelen. A szerzdssel az ember a termszeti llapot fggetlensge s a trtnelmileg ltezett trsadalmak rablncai helyett polgri szabadsgra tesz
szert; vagyis megszerzi azt a szabadsgot, hogy trvnyt adjon nmagnak. Szabadd akkor
vlunk - hangzik a gyakran idzett ttel -, ha nem termszeti hajlamainknak s vgyainknak,
hanem a magunk alkotta trvnyeknek engedelmeskednk" [l'obissance a la loi qu'om s'est
prescrite est libert] (Contr. 1,8). E trvnyek Rousseau-nl is az sz trvnyei (teht sszer
trvnyek) s a szabadsg nla is - miknt Spinoznl - kzssgi jelleg.
5.3.5.2. Az ltalnos akarat s a npszuverenits A trsadalmi szerzdssel ltrehozott llamban Rousseau szerint kt ltalnos elvnek kell rvnyeslnie. Az egyik, hogy
minden polgrnak al kell vetnie magt a trvnynek; a msik, hogy az egyes polgroknak
nem szabad msoktl fggv vlniuk, azaz polgri rtelemben szabadoknak kell lennik.
E kvetelmnyek csak kt felttel egyttes teljeslse esetn valsthatk meg. Egyrszt
akkor, ha minden embert egyenlknt kezelnek, vagyis a trvnyek mindenkire egyformn
vonatkoznak; msrszt s ezzel egytt akkor, ha a trvnyek megalkotsban mindenki rszt
vehet (s rszt is vesz). Ebbl szmra az a gondolat kvetkezett, hogy az llami kzssgben
csak a np gyakorolhatja a fhatalmat. A fhatalombl teht mindenkinek rszesednie kell.
A npszuverenits gondolatval Rousseau a hagyomnyos rtelemben vett demokrcia
eszmjt rtelmezte jj, mert azt sugallta, hogy e felttelek teljeslse esetn a kzssg
minden tagja szmra biztostott annak a lehetsge, hogy az sszes trvnyrl szavazzon.
Szavaznia azonban nem akrhogyan, hanem egy meghatrozott elv szem eltt tartsval kell:
arra kell trekednie, hogy a megalkotott trvny az valdi rdekt s valdi szabadsgt
mozdtsa el. Errl az ltalnos akarat [volont gnrale] gondoskodik.

184

Rousseau llamrl alkotott elmletnek kzppontjban az ltalnos akarat fogalma ll.


Az ezzel kapcsolatos elkpzelse mgtt tbb megfontols llt. Rszint az, hogy az egyes ember nem mindig ltja helyesen a maga sajt valdi rdekt. Az ember - vetette fel a modern
politikai gondolkods egyik legtbbet vitatott krdst - mindig a maga javt akarja ugyan,
de nem mindig ltja, hogy mi az" [on veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours]
(Contr. 11,3). Azaz: tudatlansga vagy nmaga irnti elfogultsga okn nem tudja, hogy mi
is az igazi rdeke. Elfordulhat tovbb az is, hogy a magnrdek egszen mst mond a
polgrnak, mint a kzrdek (Contr. II, 6). A rvid tvon megszerezhet egyni elnyk miatt
az emberek gyakran szre sem veszik, hogy a kzs rdek hossztvon az magnrdekket
mozdtja el. E kt felttelezst elfogadva szksg van teht egy olyan - az eddig felptett gondolatrendszeren kvli - kls biztostkra, ami arrl gyzi meg az egynt, hogy a
trvny sszer lesz s a szabadsgot szolglja; hogy annak engedelmeskedve az ember valban szabadd vlik; s hogy a kzrdeket szolglva tulajdonkppen a sajt rdekt mozdtja
el. Ezt a polgri szabadsgnak irnyt ad, s ha szksges, azt akr korltok kz is szort
ltalnos akarat biztostja.
Az ltalnos akarat a trsadalomm egyeslt emberi kzssg rdekeinek kifejezje s
biztostka. Ez a - Rousseau-i szvegekben meglehetsen sokrtelmen s bizonytalanul
meghatrozott - akarat egyrszt azt biztostja, hogy az egyni s kzssgi rdekeknek a
trvnyekben val kifejezse sorn a kzssg ne tvedhessen, ti. hogy a kifejezett kzakarat ne
trhessen el a kzrdektl. Rousseau ezzel arra lehetsgre utalt, hogy a kzssg tagjai nem
csupn egynileg, de tbbsgkben s sszessgkben is tvedhetnek. A kzssg egszt
rint krdsekben azonban mindenkinek le kell mondania a tveds jogrl. Az ltalnos
akarat msrszt a kzrdeknek a magnrdekkel szembeni rvnyeslst biztostja. Vagyis
annak a garancija, hogy semmilyen magnrdek ne kerlhessen a kzrdek helyre.
E kt krlmnyre tekintettel Rousseau gy vlte, hogy az ltalnos akarat alapjn az
egyn knyszerthet is: aki nem hajland kvetni az ltalnos akaratot - rta -, azt az egsz
alakulat fogja engedelmessgre knyszerteni, ms szval knyszerteni fogjk, hogy szabad
legyen" [que quiconque refusera d'obir a la volont gnrale y sera contraint par tout le corps: ce
qui ne signifie autre chose sinon qu'on leforcera d'tre libre] (Contr. 1,7).
E flelmetes gondolat alapja egy ketts fogalmi elhatrols. Egyrszt az ltalnos akarat
nem tbbsgi akarat: az akarat - fogalmazott - nem annyira a szavazatok szmtl, mint
mint inkbb a szavazkat egyest kzs rdektl vlik ltalnoss" [la volont est moins le
nombre des voix que Pintrt commun qui les unit] (Contr. 11,4). Msrszt az ltalnos akarat
nem egyszeren minden egyes polgr akarata [volont de tous\. Az ltalnos akarat az llam
valamennyi tagjnak lland, a kzrdeket kifejez s a szabadsgot megvalst akarata (Contr.
IV,2). Bizonyos fokig s bizonyos felttelekkel a np akarata. Az ltalnos akarat ebben az
rtelmezsben - mint rta - mindig a kz hasznra trekszik" (Contr. 11,2), s ezrt olyan
politikai berendezkedst kell ltrehozni, amelyben ez az akarat mindig hangot kaphat. Ennek
egyik eleme az, hogy az llamban vagy ne ltesljenek kisebb trsulsok", vagy ha mr
lteznek, gy szmukat szaportani kell s egyenlv kell tenni ket (Contr. 11,3).
Az ltalnos akarattal kapcsolatban kifejtett rousseau-i rvels a demokrcia igazolsnak
tekinthet. Arra mutat r, hogy a np mint a fhatalom gyakorlja jogosan gyakorol hatalmat: alapja van arra, hogy trvnyt hozzon, s a neki alvetettek ktelesek e trvnyeknek
engedelmeskedni. Aki ugyanis ilyen krlmnyek kztt engedelmeskedik, az nmagnak
engedelmeskedik. Az ilyen llamhatalom nem a fizikai ern vagy a knyszertsen, illetve a
knyszerts lehetsgn alapul, hanem a polgrok engedelmessgi ktelezettsgn. E ktelezettsg alapja az, hogy minden egyes polgrnak rsze van a hatalomban (a trvnyek
megalkotsban).
185

E logika a demokrcirl alkotott modern vlekeds alapja lett. Manapsg gy tartjk:


a demokrcia nagy elnye, hogy az llami dntsekben (elvileg legalbbis) mindenkinek az
rdekei, vlemnye, jogai megjelenhetnek. Egy demokratikus llam polgrai teht gy vlhetik: e dntsek a mi dntseink, azokban a mi akaratunk fejezdik ki. Ezen az elvi szinten
a demokrcia valban mindenki uralma. Kzismert, hogy az elvi lehetsg a gyakorlatban
csak szmos ponton mdosult - korltozott - formban valsulhat meg.
E korltozott jelleg Rousseau elvek szintjn mozg elmletben is megjelent. Elfordulhat ugyanis - lltotta -, hogy az ltalnos akarat nem vilgosodik meg" a np eltt. Hisz
a np ugyan mindig jt akar, de nem mindig ltja nmagtl, hogy mi a j", vagy csals
ldozatv vlik". Ezrt szksg van egy trvnyhozra is. Ez Rousseau elkpzelt eszmnyi llamban nem a fhatalom kpviselje, hanem pusztn a trvnyek megfogalmazja. A
trvnyhozs ugyanis a szuvern np joga, s a fhatalom gyakorlsa csak kzvetlen nprszvtellel valsulhat meg: a npnek magnak kell eldntenie, hogy az elje terjesztett akarat
megfelel-e az ltalnos akaratnak. gy ll el az a klns helyzet, hogy Rousseau-nl a trvnyhoz szerv nem rendelkezik valdi trvnyhozi hatalommal. Ez ktsgkvl meglep
gondolat, de Rousseau kiss homlyos s szmos fogalmi ellentmondssal terhelt rendszerbe beilleszthet.
5.3.5.3. Politikai kzvetlensg s totlis" uralom A trvnyhozssal kapcsolatos fogalmi bizonytalansgnak s tisztzatlansgnak az az oka, hogy a helyes politikai viszonyokat Rousseau csak gy tudta elkpzelni, ha a np kzvetlenl gyakorolja a hatalmat.
A fhatalom szerinte csak kzvetlenl gyakorolhat: mihelyst a np kpviselket vlaszt,
tbb nem szabad" (Contr. III, 15). Ez azt jelenti, hogy minden kzvetts - legyen az delegls vagy reprezentci - csorbtja vagy eltorztja az eredeti rdekeket. A politikai kpviselet
- ahogy fogalmazott - agyafrt intzmnyeivel" (Contr. IV, 1) szemben azt hangslyozta,
hogy csak az trvny, amit a np jvhagy. A fhatalmat [vagyis a npet] - hangzik az aforizmv lett gondolat - nem lehet kpviselni" [la souverainet ne peut tre reprsente'e] (Contr.
111,15).
E felfogs mgtt rszben a klasszikus republikanizmus egyes ttelei llnak. gy az, amely
szerint az llamrend stabilitst a politikai kzssg kzssgi szelleme" s ernye garantlja, s a polgroknak nem ersznykkel, hanem szemlykkel s szemlyesen kifejezsre
juttatott ernyeikkel kell az llam szolglatra sietnik. A jl kormnyzott kzsgben mindenki siet a gylsbe" [dans une cit bien conduite chacun vole aux assembles] (Contr. III, 15) lltotta Rousseau. Tette ezt egy olyan korban, amikor egyre tbben azt tekintettk a jl kormnyzottsg ismertetjelnek, hogy a polgroknak, ha nem akarnak, nem kell gylsekbe
jrniuk.
A rgi republikanizmus alapelve az is, hogy a politikai rend stabilitshoz az llamnak
kicsinynek kell maradnia: a vilg legboldogabb npnek krben - olvashatjuk a Trsadalmi
szerzdsben (Contr. IV, 1), taln a svjci viszonyok eszmnyiestseknt - egy tlgyfa alatt
egybegylt parasztok intzik az llamgyeket" [le plus heureux peuple du monde des troupes
de paysans rgler les ajfaires de l'Etat] (Contr. IV, 1). Amikor e sorokat lerta, vagyis a modern
nemzetllamok formldsnak idejn, Eurpa nagyobb llamaiban az egyes npek mr nem
csupn tlgyfk alatt, de a nagyvrosokban sem frtek el.
A republikanizmussal s a sok vonatkozsban modernits eltti rtkrenddel fgg ssze
az a gondolat, amely szerint a szabadsg megvalsulsa mindig valamilyen ltalnos politikai aktivitst felttelez. A szabadsg lland odafigyelst s gondoskodst ignyel. Az a
np, amely csupn" megvlasztja kpviselit s ezutn magnszfrja vilgba vonul vissza
(mint pldul szerinte az angol), a vlaszts utn valjban nem szabad (Contr. 111,15). Az
186

llamtl val szabadsg modern felfogsval szemben Rousseau - az antik grg (elssorban
a sprtai) vrosllamot s a kztrsasgi Rmt vlasztva eszmnyeknt - az llamban val
szabadsg prtjn llt. Ezzel persze nem egyszeren csak egy rgi felfogst rztt meg, de
egy eljvendt is megellegezett.
A szabadsg megvalstsa rdekben lland politizlsra ksztetett - tpolitizlt" trsadalomban termszetesnek tnik, hogy a fhatalmat nem csupn elidegenteni nem lehet, de megosztani sem. A kzvetlenl gyakorolt s ezrt lehetsgei szerint a demokrcia
grett hordoz fhatalom azonban ekknt nemcsak teljes, de abszolt is lesz. Az ilyen hatalom brmikor knyszertheti a trsuls igazi rdekt" fel nem ismer tagjait valamilyen
eszmny nevben s lltlag az sajt szabadsguk rdekben. A szabadsg rendje ezrt
Rousseau elmletben - egy XX. szzadi elemz, Jacob L. Talmon (1916-1980) megfogalmazst idzve - sajtosan totlis rendszerr vlt.
Hogyan? Rousseau logikja" e tekintetben a kvetkez. A trsadalmi szerzds cljnak
elrshez - vagyis a szabadsgot s az egyenlsget biztost trsadalmi rend megalapozshoz - arra van szksg, hogy eredeti, termszetes" szabadsgnak (s ezzel egytt letnek: kpessgeinek, erinek s vagyonnak) egy rszt mindenki a kzssg rendelkezsre
bocsssa. Ezt azrt kell megtennie, hogy rszeslhessen a trsadalmisg ltal biztostott szabadsgbl, kpessgekbl, erkbl s vagyonbl. Abban a krdsben azonban, hogy ki mit
ad t a kzssgnek s mit nem, szerinte nem az egynnek kell dntenie. Az ilyen krdsekben az egyni rtelem nem mrvad, az egyni rdek pedig egyenesen flrevezet. Egyedl
a fhatalom dntheti el - hangslyozta -, hogy mi fontos a kz szmra" [que le souverain
seul est juge de cette importance] (Contr. 11,4).
gy aztn arra a vgeredmnyre jutott, hogy az llam eszmnyi rendszerben minden
polgrnak tkletesen fggetlennek kell lennie minden ms polgrtl s a vgskig fggenie
kell a kzsgtl" [chaque citoyen sit dans une parfaite indpendance de tous les autres, et dans
une excessive dpendance de la Cit] (Contr. 11,12). Ezzel a modern totalitarizmus magvait
vetette el, hisz az ltala lert trsadalmi szerzds rvn olyan llapotok jnnek ltre, amiben
a polgrok szabadsgt az llam ereje biztostja". A Rousseau-i polgri szabadsg gy -,
tl azon, hogy nem szabadelv - nem egyszeren az llamim lvezett (koncepcionlisan
egybknt antik) szabadsg, hanem csakis az llam rvn megvalsthat szabadsg.
Ezzel - mint annyi minden Rousseau rendszerben - a szabadsg eszmje is a visszjra
fordult. Az llam rvn ugyanis a kzssg tagjainak a kzrdekkel nem felttlenl egybees
magnrdekeit nem lehet rvnyesteni. Az a rend, amiben a kzrdektl klnbz (attl eltr vagy egyes vonatkozsaiban annak ellentmond) magnrdek nem rvnyesthet,
mr nem polgri rend. Az ilyen rendszerben a magnrdeket - s mindazt, ami azzal egytt
jr: a magnerklcsket, a magnvlemnyt s a magnszfra fggetlensgt - fel kell ldozni egy kzssg llamilag kifejezett rdeknek, erklcsnek vagy vlemnynek. Az ilyen
llami rendet - amennyiben knyszerrel valstjk meg - XX. szzadi kifejezssel totlis politikai rendnek nevezzk.
De vajon a trsadalmi szerzdst megkt egynek ilyen rendben akarnak-e lni? Rousseau-nak e tekintetben nem voltak ktsgei: tudta, hogy mindez az emberi termszet ellenre
val. Lehetsges azonban - tehette fel (s e felttelezst a civilizcirl alkotott elkpzelse
is erstette) -, hogy a hiba nem az rendszerben, hanem az emberi termszetben van.
Teht nem az elmletet, hanem az emberi termszetet kell megvltoztatni.
E vltoztats elfelttele a korbban kialakult elpuszttsa; fggetlenl attl, hogy az
miknt jtt ltre: A trvnyhoz munkjt - rta - nem az teszi nehzz amit alkotni kell,
hanem az, amit le kell rombolnia" [ce qui rendpnible l'ouvrage de la lgislation est moins ce qu Hl
faut tablir que ce qu'ilfaut dtruire] (Contr. II, 10).
187

Arrl, hogy pontosan miknt is fest egy ilyen romokra ptett vilg, mr maga Rousseau is hatrozott elkpzelssel brt: Aki van olyan btor, hogy egy np megszervezsre
vllalkozik, annak elegend tehetsget kell reznie magban, hogy gyszlvn magt az emberi termszetet is talaktsa: az egynt... egy nagyobb sszessg rszv kell tennie ... s az
embereket meg kell fosztania tulajdon eriktl s olyan ervel kell felruhznia ket, amely
idegen tlk, s amelyet nem tudnak msok segtsge nlkl hasznlni" (Contr. 1,7). Br
e gondolat ktsgtelenl sokflekppen rtelmezhet, mgis tagadhatatlan, hogy az elmlt
ktszz v trtnelmi fejlemnyei nem a legjobb sznben tntetik fel.
5.3.5.4. A Rousseau-i paradoxon Kijelenthet persze az is, hogy, hogy Rousseau
ellentmondsos s a modern trtnelemrl mg mit sem sejt gondolkod volt. E kijelents
mrtktartst az letm ugyancsak ellentmondsos utlete is indokolhatja. Mint ennek
egyik elemzje megjegyezte: a XIX. szzadban egyszerre tartottk t a francia forradalom
apostolnak s a romantikus szellemi mozgalom megindtjnak, a XX. szzadban pedig ugyancsak egyszerre - a npszuverenitsra pl demokrcia-elmletek megalapozjnak s
a totalitarizmus elfutrnak.
Az letm ilyen utlete rszben azzal magyarzhat, hogy elmletben sszeegyeztethetetlen dolgokat prblt sszeegyeztetni. Tagadta s brlta a XVII. szzadra kialakult trsadalmi llapotokat, de nem fogadta el a (valban trtnelmi) fejlds gondolatt sem. gy
vlte, hogy a valban trtnelmi fejlds rossz irnyba halad. A szabadsg irnti vgy hajtotta,
de nem ismerte el, hogy a szabadsg nem a korltoktl val mentessg irnti vgybl szrmazik. gy ltta, hogy e vgy egy mindenoldal - a mestersges" korltokat lerombol aktivits rvn elgthet ki. Ekzben megfeledkezett arrl, hogy ami mestersges, az bizonyos rtelemben s mrtkben trtneti s hagyomny-szer, teht trsadalmi is, s aki az
elbbit lerombolja, az ledntheti az utbbi alapjait is.
Rousseau sosem ismerte el, hogy a termszetes ember nem j, hanem primitv, s ezrt
a vissza a termszethez!" jelszava, amit sokat hangslyozott, akr azt is jelentheti, hogy
vissza a primitvhez!".
Szerzdselmletben hasonl ellentmondsok feszlnek. Az egyn szabadsgbl indult ki, s olyan rendszert hozott ltre, amely lerombolhatja mind az individualitst, mind
a szabadsgot. Felfedezte a npet s j jelentst adott a demokrcinak, hogy aztn az ltala
felptett eszmnyi politikai rendet ellene fordthassa. Elmlett sszer alapokra ptette
ugyan, de nem-racionlis irnyba fejlesztette tovbb, nagy szerepet adva pldul a np rzletnek.
Ezek az ellentmondsok mdszertanilag kzs trl fakadnak. Ez - a Rousseau-i paradoxon - e gondolkodnak a modernitshoz val tisztzatlan viszonya. Rousseau ugyanis
egyfell ltta s sok vonatkozsban elfogadta a modern trsadalmak lnyegileg j szervez
elveit s alaprtkeit; gy az egynisg szerept, a szabadsg s az egyenlsg fontossgt,
vagy az llamnak az egyes emberek szolglatba lltst. Msfell azonban kritikusan viszonyult e modernitshoz. E modern vilggal szemben alternatvt kvnt megfogalmazni,
mert gy gondolta, hogy a tmegtrsadalmak civilizcis fejldse ltal megkvnt rat (az
egyes emberek egyms al- s flrendeltsgt, a npi rzlet msodlagos szerepre val korltozdst, a politikai akarat kpviselk rvn val, teht esetleg torztott kifejezst) az
embernek taln nem kell megfizetnie.
Szerzdselmleti szempontbl mvben a legnagyobb ellentmonds egybknt az, hogy
a kifejtett tanok a szerzds-fogalommal nem alapozhatok meg. A szerzds megktsekor
kvetett cl ugyanis az ltalnos akarat korltlansga miatt nem valsthat meg. Az ltalnosakarat mind a szerzd felek, mind a szerzdssel ltrehozott trsadalom szempontjbl
188

klsdleges. Ez az akarat nem a szerzd felek akarata s nem is a szerzdsbl szrmazik.


E rendszeren kvli, de az egsz gondolati ptmnyt ural eszme lthez s mkdshez
nincs szksg trsadalmi szerzdsre. Radsul, a szerzdses konstrukciba val felvtele
a trsadalmi szerzds elmleti hagyomnyban kimunklt tartalom ellenben hat. Vagyis a Rousseau-i rtelemben vett ltalnos akarat eszmjnek elfogadsa esetn a trsadalmi
krdseket nem kell s nem is lehet kontraktulis keretek kztt vgiggondolni.
5.3.6. Immnuel Kant Racionlis szerzds-elmlete A XVIII. szzad derekn gy
tnt, hogy a szerzdses gondolkodsmd Rousseau-val eljutott arra a pontra, amelyre bels logikjnl fogva egyltaln eljuthatott s a szerzdselmleti paradigma kimerlt. Immnuel Kant (1724-1804) azonban egy vonatkozsban mg meg tudta azt jtani. Kantra
nem csupn a szerzdselmletek XVIII. szzadi kritiki hatottak (pldul Hume brlata),
hanem maga az egsz elmleti hagyomny is: Hobbes emberkpe, Locke liberalizmusa s
Rousseau eszmnyiest alapllsa. Ezt az rksget azonban csak fenntartsokkal fogadta
el: Hobbes ellen kritikai rtekezst rt, Locke whig-liberalizmust radikalizlta, Rousseau
radikalizmust pedig megfkezte.
Kant a trsadalmi szerzdst - mint az sz eszmjt - nem csupn gy fogta fel, mint
az llam megtlsnek ltalnos mrcjt, hanem gy, mint az egyes intzmnyek helyessgnek megtlsekor is alkalmazand regulatv eszmnyt. Amg a korbbi rendszerekben
a szerzds olyan funkcit tlt be, mint a prizsi mterrd, amihez a hosszsgmrs klnbz eszkzei viszonythatok, addig az vben az inkbb irnythz hasonlthat, ami
minden egyes esetben megmutatja a kvetend utat.
Kant nem csupn arra keresett vlaszt, hogy a szerzds mint tiszta szfogalom alapjn
az llampolgrok mihez adhatjk hozzjrulsukat, hanem arra is, hogy idelis emberi lnyekknt elgondolva ket, az egyes esetekben mihez kell(ene) hozzjrulniuk. Ezt rszben
azrt tette, mert - a szerzd feleket eszmnyi erklcsi lnyekknt felfogva s az erklcst
az szszerbl levezetve - az nrdeket kizrta a szerzd felek motivcii kzl. Szerinte
szerzds olyan kzs cl rdekben szlethet, amelyben a felek valamennyien osztoznak.
Az nrdek azonban eltrten az egynt az ilyen kzs cltl. Az erklcss lnyt - a moralits kanti rtelmt alapul vve - nem befolysolja az rdek s ezrt lehet msokkal kzs
clja. Egy ilyen felfogsban az a krds, hogy az ember mihez adhatja hozzjrulst, azonos azzal, amely arra vr vlaszt, hogy - mint teljessggel morlis lnynek - mihez kell(ene)
hozzjrulnia.
Ez a megkzeltsmd azonban a szerzdselmletek hagyomnya szempontjbl felvet
egy ltalnos problmt is. Egy erklcsileg j lny ugyanis csak erklcsileg j intzmnyekhez jrul hozz - m azokhoz hozz kell jrulnia. Az egyes intzmnyek erklcsi helyessge
melletti rvek azonban gy nem az egynre irnytottak, hanem magra az intzmnyre. Azaz: kzvetlenl - az egyn akaratra, st magra a szerzdsre val hivatkozs nlkl is - felhasznlhatk az adott intzmny helyessgnek bizonytsra. A szerzds gy kiiktathatv
vlik a gondolati rendszerbl. S ez nem csupn arra ad magyarzatot, hogy a kanti politikai
filozfiban a szerzdselmleti paradigma mirt oly alrendelt jelentsg, hanem arra is,
hogy a kontraktulis hagyomny ebben a formban Kant utn mirt nem volt folytathat.

5.4. A szerzdselmletek kritiki


A trsadalmi szerzds elmleteivel szemben megfogalmazott ellenvetsek krben megklnbztethetnk n. trtneti, empirikus, koncepcionlis s logikai jelleg rveket.
189

A trtneti ellenrvek kidolgozi a fenti elmleteket ler elmletekknt fogtk fel, s


azt hangslyoztk, hogy az llamfejlds kezdetn soha sehol nem ktttek ilyen szerzdst.
Az empirikus rvek arra mutattak r, hogy a szerzdselmletek normatv jellegek, s ezrt
nem kpesek megmagyarzni vagy lerni az llam ltrejttnek s mkdsnek tnyleges
sszefggseit. A koncepcionlis rvek keretben azt emeltk ki, hogy a szerzdselmletek
kpviseli helytelen kiindulponto(ka)t vlasztottak; pldul a szerzdst kt egyn nem kpzelhet el trsadalom, llam s jog nlkl. S vgl a logikai rvek hvei azt mondtk: ha el
is fogadjuk a szerzdselmletek aximit, azokbl akkor is msfajta kvetkeztetseket kellene
levonnunk.
A trsadalmi szerzds elmletnek egyik legismertebb brlja az a James Stuart (15661625) volt, aki ksbb I. Jakab nven angol kirly lett (s akit egybknt ifj korban George
Buchanan, a szerzdselmletek egyik jelents kpviselje nevelt). Jakab azt hangslyozta
hogy ha a trvnyhozs a szuvern joga, akkor egy ilyen uralkodt nem lehet a pozitv jog
alapjn, brsgi ton felelssgre vonni. A jogalkot ugyanis brmikor mdosthatja a jogot,
s gy elkerlheti a jogi ton trtn felelssgre vonst. E brlat alapja az a (Hobbes elmletben is megtallhat) gondolat, hogy a szuvern a pozitv jog fltt ll. E megfontols
azonban meglehetsen ktl dolog. Kvetkezhet belle egyrszt az, hogy a szuvernt nem
lehet jogi eszkzkkel felelssgre vonni. Msfell azonban az is kijelenthet, hogy aki a jog
fltt ll, az a jogon kvl ll. Aki pedig a jogon kvl ll, az nem lvezi annak vdelmt s
akr trvnyen kvli eszkzkkel is elmozdthat. A sors keser irnija, hogy I. Jakab fia,
I. Kroly esetben ezt az elvet az angol np 1649-ben rvnyre is juttatta.
A szerzdselmletek legtfogbb brlatt, a skt Dvid Hume (1711-1776) fogalmazta meg. Hume rszben az korra mr szoksoss vlt ellenrveket foglalta ssze. gy azt
hangslyozta, hogy a szerzds trtnetileg nem ltezett; ha ltezett is, nincs nyoma sem
a tnyek vilgban, sem az emberi lelkekben; az lltlagos termszeti llapotban az ember
nem rendelkezne a szerzdshez szksges szellemi kpessgekkel s gy tovbb. Ezeken tl
azonban Hume igen megalapozott j szempontokat is kifejtett.
Tbbek kztt arra mutatott r, hogy a szerzds nem csupn szerzdses akaratot felttelez, de vlasztsi lehetsgeket is. A szerzdshez az szksges, hogy a szerzd felek
eldnthessk, hozz kvnnak-e jrulni egy adott llam fennllshoz. A trsadalom dnt
tbbsge azonban letkrlmnyei miatt nem rendelkezik ilyen vlasztsi lehetsgekkel.
Hume szerint, tovbb, a szerzds azrt nem lehet a trsadalmi s az llami lt alapja, mert a szerzdskts mr maga is trsadalmi jelleg tevkenysg. A szerzdsktshez
olyan szablyok szksgesek (pldul az, amely szerint az greteket be kell tartani), amelyeket csakis a mr ltez trsadalmi gyakorlat kpes kialaktani s amelyek csak egy ltez
jogrend keretben rvnyesthetk.
S vgl, Hume felvetette azt az rvet is, amely szerint abbl, hogy minden ltez kormnyzati renszer eredetnl erszakot, vrt s mocskot tallunk, mg nem kvetkezik, hogy
egyetlen kormnyzat sem jogszer. Szerinte ugyanis egy kormnyzat jogszerknt val elismerse nem, vagy nem kizrlag racionlis krds: ha egy llami berendezkeds sokig
fennll, akkor az emberek - brhogy is keletkezett - a megszoks rvn jogszernek fogjk
tartani. Ha ugyanis az emberek hossz idn t egy adott rendhez igaztjk magatartsukat,
akkor ahhoz egy bizonyos id utn a jogszersg kpzete trsul. A szoks teht szerinte
legitimits-teremt er.
Hume gondolatait folytatva s kiegsztve Edmund Brke (1729-1797) ugyancsak a szoks s a hagyomny trsadalomszervez erejt szegezte szembe a szerzd felek pillanatnyi
s ml akaratval. Ha a trsadalom szerzds - hangslyozta -, akkor az sok-sok nemzedk szvetsge. Egy ilyen szvetsg esetn a jelenben mindig ott l a mlt, s ezrt egyetlen
190

egynnek vagy nemzedknek sem ll mdjban az, hogy a mlt ktttsgeitl megszabadulva akrmit akarjon.
A szerzds-elmletek n. absztrakt individualizmust brlta Georg W. F. Hegel (17701831) is, noha jelentsen eltr szempontokat emelt ki. Szerinte ezek az elmletek gy
tekintenek az llamra, mint az egynek magntulajdonra s a cljaikat megvalst eszkzre. Ezzel szemben tagadjk annak a magntrsadalomnl rtkesebb jellegt. Hasonl alapon brlta a szerzdselmleteket azok egyik legjelentsebb szakkutatja, Ott von Gierke
(1841-1921) is. gy vlte, hogy ezek az elmletek (mai kifejezssel lve) a mdszertani individualizmust kvetik; az ilyen mdszer alapjn azonban nem rthet meg az egynektl
fggetlen, organikus mdon szervezd trsadalmi s llami lt.
Kritikai szempontbl tltk meg a kontraktualizmust a klnbz marxista elmletek is.
E brlatok krben gyakori volt az a gondolat, hogy a szerzdselmletek csupn egy formld j trsadalom elmleti kifejezdsei; pldul a mindenki hborja mindenki ellen"
nem ms, mint a kapitalista vllalkozk konkurencia-harcnak megfogalmazdsa. Egyes
XX. szzadi szerzk - gy az angol C. B. Macpherson (1911-1987) - Hobbes s Locke elmletben egy birtokls-elv piaci trsadalom kpt lttk. Msok - mint pldul az orosz E. B.
Pasukanisz (1891-1938?) - szerint viszont a szerzdselmletek nem a tks piacgazdasg
tkrkpei", hanem torztott gondolati formi: ezek az elmletek fggetlen individuumknt mutatjk be az ezernyi fggsgi szllal sszekapcsolt egyneket, s ezzel ideolgiailag
leplezik a formld tks trsadalmak valsgt.
A modern elmlettrtneti irodalomban fogalmazdott meg az a szociolgiai rv, mely
szerint ezek az elmletek tvesen, st flrevezeten rjk le az llamhatalom tnyleges mkdst. A szerzdselmletek szerint a szuvern hatalom ltrejtthez a termszeti szabadsgrl s a termszetes jogokrl val rszleges vagy teljes lemondsra van szksg. Ez egyszeri aktus, ami azonban nem elg ahhoz, hogy egy hatalmi rend folyamatosan mkdjk.
A hatalom folyamatos mkdshez az annak alrendeltek folyamatos joglemondsa", st
cselekv tmogatsa kell. A cselekv tmogats ugyanakkor ltrehozza a hatalom gpezett;
ami viszont, ha egyszer mr ltrejtt, joglemonds nlkl is mkdik. A hatalom keletkezst illeten teht a szerzdselmletek fogalmi appartusa nem elgsges, annak mkdst
illeten pedig felesleges.
A szerzdselmleti gondolkods - rszben a brlatok hatsra is - a XLX. szzadra teljesen httrbe szorult. A kontraktualizmus nhny alapeszmje azonban - gy a kzhatalomnak az alvetettek megegyezsre val visszavezetse - pp a XIX. szzadi n. konszenzuselmletekben nyert teret. Ezek az elmletek (a klnbz csoportok kztti rdekellenttek
feloldhatatlansgt s a trsadalmi-politikai harc fontossgt kiemel n. konfliktus-elmletekkel szemben) azt hangslyoztk, hogy lehetsgesek olyan politikai s llami formk, gy pldul a demokrcia, amelyben az rdekellenttek ellenre is kialakthat a trsadalmi s a
politikai sszhang. A szerzdselmleti rksg hossz ideig ezekben az elmletekben rzdtt meg.

5.5. A megjult kontraktualizmus


Hossz, csaknem kt vszzados szendergs utn a szerzdselmleti gondolkodsmd a
XX. szzad harmadik harmadban jra teret nyert. E visszatrs sorn nem egyszeren leporoltk", hanem megjtottk e hagyomnyt. A modern kontraktualizmus legjelentsebb
kpviseli James Buchanan (sz.: 1919), Dvid Gauthier (sz.: 1932), Rbert Nozick (19382002), Gregory Kavka (1947-1994), Carole Pateman (sz.: 1940) s John Rawls (1921-2002).

191

6
A

Esz s trtnelem
A felvilgosods kornak az llamra vonatkoz tanai
FORRSOK: Adam Ferguson: Essay on the History of Civil Society [Tanulmny a polgri trsadalom trtnetrl]; Johann G. Fichte: A termszetjogalapvonalai, A tkletes llam, Beszdek a nmet nemzethez; Dvid Hume: Esszk, rtekezs az emberi
termszetrl, Tanulmny az emberi rtelemrl; G. W. F. Hegel: A jogfilozfia alapvonalai, A szellem fenomenolgija; Immnuel Kant: Az erklcsk metafizikja, Az
rk bke; Lord Kames: Historical Law Tracts; Charles-Louis Montesquieu: A
trvnyek szellemrl; Jean-Jacques Rousseau: Trsadalmi szerzds; Adam Smith:
Vizsglds a nemzetek jltnek termszetrl s okairl; Voltaire: Filozfiai levelek;
Republiknus gondolatok egy vroskztrsasg tagjnak tollbl
6.0.1. Ratio s traditio E fejezet nem a felvilgosods llamelmlett" mutatja be, hanem kt, a felvilgosods vszzadban szletett llamelmleti paradigmt villant fel, melyek
mgtt meglehetsen klnbz, st egymssal szemben ll tudomnyos mdszertanok
llnak. Az egyik az sz s az rtelem hveinek gondolkodsmdja, a msik pedig azok, akik a
trtnelmi hagyomny szerepe mellett trnek lndzst. Az elbbiek gy vltk s vlik ma is,
hogy a tiszta rtelembl posztultumok vezethetk le, melyek trtl s idtl fggetlenek;
utbbiak pedig - egyik kpviseljk megfogalmazst hasznlva: az sapink nyitotta csapson jrva" - gy, hogy minden ltez azrt s azltal valsgos s sszer, mert a mltbl
szrmazik. Egyszer lenne az elbbi megkzelts kpviselit normatv, az utbbiakt szociolgiai szjrsnak nevezni, m a helyes rend elveinek megfogalmazsa mindkt irnyzatban
megtallhat. Egy msik megklnbztets szerint az elbbiek a deduktv mdszer alapjn
rendezik gondolataikat, utbbiak szmra viszont tudsuk alapjt az indukci kpezi. A tiszta
sz teoretikusai tovbb - mondjk - objektv tudsra trekedtek, de azt nem igen sikerlt elrnik; a trtneti megkzeltst vlasztk elmleteiben viszont, a szerzk szndka ellenre
is, egyfajta relativizmus lappang.

6.1. A felvilgosods kpviseli az llamrl


6.1.1. A francia felvilgosods A hagyomny szerint a francia felvilgosods 1715 (XIV
Lajos halla) s 1789 (a forradalom kitrse) kz esik. Br e korszakolst nem vitatjk,
rdemes megjegyezni, hogy a szban forg idszakot valjban az sz msodik genercijt
jelent pbilosophe-ok hatroztk meg. Szerepk az volt, hogy a XVII. szzadi racionalista
filozfia eredmnyeit s a tudomnyos empirizmus eszkztrt a lehet legszlesebb krben
192

alkalmazzk. A filozofls szmukra nem mer spekulcit jelentett; gy tartottk, hogy a


filozfia alapjn cselekedni kell.
A francia felvilgosods hrom csoportjnak jellegzetes s meghatroz alakja az ldzttek Don Quijote-ja", Voltaire, az egykori tartomnyi br, Montesquieu, valamint a genfi
polgr, Rousseau volt. A politika s az llam vonatkozsban egyikk a rojalizmus, msikuk a
parlamentarizmus, mg a harmadik a republikanizmus francia irnyzatnak kpviselje. Az els
kt irny szmra - br nem ugyanazokat a gondolkodkat s intzmnyeket tartottk szem
eltt - a minta az angol kormnyzati rendszer volt. Montesquieu a theese nobiliaire fogalmazta jra: Franciaorszg rgi alkotmnya szerint a kirly mindssze egyfajta primus interpares,
aki al van vetve a nemes elljrk vagy parlement-ok ltal meghatrozott trvnyeknek s
az egyhz ltal tolmcsolt isteni parancsoknak. Voltaire viszont a szintn rgi theese royale-ba
kapaszkodott: a kirly a trvny szerzje, s mint ilyen, mindenki ms felett llva feladata
az, hogy az egsz kirlysg javra uralkodjon. E gondolat sajtos rtelemben a felvilgosult
despotizmus" igazolsra is felhasznlhat volt. A harmadik irnyzat, a theese republicaine, az
1770-es vekben az amerikai forradalom sikernek ksznheten kerlt eltrbe.
6.1.2. Az enciklopdistk. Voltaire A francia abszolt monarchival szembenll filozfiai nzetekben a XVIII. szzad kzeptl egy olyan - jogszer, erklcss, igazsgos s
civilizlt - trsadalom vgya fogalmazdott meg, amely az sz elvei mentn szervezdik.
A trsadalom megreformlsnak kzs eredje az enciklopdistk tevkenysgben lttt testet. Az 1754-ben tjra indul Enciklopdia a korszak tudomnyos eredmnyeinek
sszegzst jelentette. Egyik kpviselje, Helvtius (1715-1771) a kznevels s a felvilgosult trvnyhozs szksgessge mellett rvelt, amit azzal tmasztott al, hogy az ember
jellemt a rossz trvnyek s intzmnyek helytelen irnyban mozdtjk el. Az emberi termszetnek az igazsgos trsadalom s a kzj eszmje feleltethet meg, ez azonban csak az
sszer trvnyek mellett rvnyeslhet. Az egyhzat s a cenzrt kritizl Denis Diderot
(1713-1784) intzmnye gondolatai sok tekintetben egybecsengtek a francia felvilgosods
egyik legnagyobb politikafilozfusnak s trsadalomkritikusnak, Voltaire-nek a trekvseivel.
Voltaire (1694-1778) az angliai szmzetsben rott Filozfiai levelek s a ksbb keletkezett Metafizikai rtekezs cm rsaiban egy olyan optimista emberkpet fejtett ki, ami
nagy hatst gyakorolt a trsadalmi egyttlsrl s a kormnyzatrl alkotott nzeteire is. Az
embert - Pascal pesszimista s komor emberkpvel vitatkozva - olyan sszetett lnyknt
brzolta, aki cselekedetei s rtelme rvn valstja meg nmagt, s ezltal vlik a termszet
legmagasabb rend llnyv. Az rtelem irnytja a cselekedeteket, a cselekvs kpessge
pedig biztostja a szabadsgot. Az ember ugyanakkor szksgszeren trsas lny is. A kzssgi kapcsolatok keletkezsnek okait kutat Voltaire hress vlt mondata: Hogy a vilg
olyan legyen amilyen manapsg, ehhez elegend volt egy frfinak beleszeretnie egy nbe."
A trsadalmi lt alapja azonban nem pusztn az egyn szksgleteinek msok trsasga ltal
trtn kielgtse, hanem egy olyan rtelmes egoizmus, amely egyfell magban foglalja a
ltfenntarts sztnt, msfell a msik ember irnti jindulatot.
A helyes kormnyformrl vallott nzetei tekintetben pldartk az 1762-ben megjelent Republiknus gondolatok egy vroskztrsasg tagjnak tollbl cm rsa, amely egyttal Rousseau Trsadalmi szerzdse cm mvnek kritikja. Voltaire szmos ponton tmadta kortrsa szerzds-koncepcijt, valamint az egalitarinus kztrsasgrl vallott nzeteit.
Ebben az rsban szllt szembe Montesquieu/! trvnyek szellemrl rott mvvel is. A kztrsasg kormnyformjt tmogat voltaire-i m rvilgt arra, hogy az 1760-as vek francia
felvilgosodsa kzel sem volt egysges. Az rett Voltaire egyszerre kerlt szembe, a korszak
193

kt kiemelked alakjnak filozfiai nzeteivel, mikzben nmaga korbbi a felvilgosult abszolutizmus tmogat njt is elutastja.
A vita, s ezen keresztl a Voltaire - Rousseau - Montesquieu trisz" nzetklnbsgnek alapja a kormnyforma krdse volt. Voltaire nem rtett egyet a felvilgosods eszmerendszerben szvesen hangoztatott azon nzettel, hogy a trsadalmi fejlds motorja a
racionlis s morlis emberek sokasgnak egyttlsvel valsthat meg. Sokkal inkbb az
ember szenvedlyei fell kzeltette meg a krdst, s Hobbes s Spinoza nyomdokain haladva
azt lltotta, hogy az embereknek szenvedlyeik miatt van szksge kormnyzatra. A trsadalmi let alapjt biztost brvgy s hatalomvgy a kzssgi letben olyan mrtkben van
jelen, hogy e nlkl nem ltezhet semmilyen trsadalmi konstrukci. Csakhogy a szenvedlyek eluralkodsa nyomn kialakul helytelen magatarts despotizmust eredmnyezhet. Ha
egyvalaki vagy nhny szemly a hatalmba kert egy emberi kzssget, ez szemltomst
azrt trtnik, mert a kzssg sem elg btor, sem elg lelemnyes nem volt ahhoz, hogy
magamagt kormnyozza."
Az nknyesen kormnyzott embereket marhacsordnak" titull szerz tbb esetben
a kztrsasg mint kormnyforma mellett rvelt: Tkletes kormnyzat sohasem ltezett,
mert az emberek szenvedlyeik rabjai, ha szenvedlyeik nem volnnak, kormnyzatra sem
lenne szksg. Valamennyi kzl a kztrsasgi kormnyzat a legtrhetbb, ez ktsgtelen,
mert a kztrsasgi kormnyzat alatt jutnak az emberek a legkzelebb a termszetes egyenlsg llapothoz." A hatalmi gak sztvlasztsa mellett rvelt, msfell a kzssg ltal
alkotott trvnyekben jellte meg a mindenkori polgri kormnyzat alapjt. Rousseau-val
szemben azonban - rszben az angol politikai rendszer tanulmnyozsa miatt - a kpviseleti demokrcit rszestette elnyben. Ironikus gnnyal illette a trsadalmi szerzds francia
kpviseljnek azon lltst, hogy az angol np szabadsga megsznik azltal, hogy kpviselket kld a brit alshzba, s kldttei tjn hoz trvnyeket. Meglehetsen klnsnek
tetszik, hogy A trsadalmi szerzds rja btorkodik kijelenteni, miszerint az egsz angol npnek llandan parlamentet kell lnie, s mihelyt e np joga arra szortkozik, hogy kldttek
tjn kpviseltesse magt a parlamentben, vge a szabadsgnak. Azt akarja-e a szerz, hogy
hrommilli polgr gyljn ssze a Westminsterben leadni szavazatt? Hogyan jelenjenek
meg Svdorszg parasztjai a parlamentben, ha nem kpviselik tjn?"
Ugyancsak Rousseau nzeteivel szemben hangslyozta a magnlet szabadsgnak meghatroz voltt, a sajt- s vallsszabadsg fontossgt. Szembeszllt kortrsnak azon elgondolsval, hogy a kzssg rdekben a luxuscikkek fogyasztst trvny korltozhassa.
Voltaire gy vlte, hogy a trsadalmi fejlds alapja a magnfogyaszts, amely szksgszeren magban hordozza az egyes rtegek kztti egyenltlensget, annak ellenre, hogy a kztrsasg kormnyformja kpes ezeket a klnbsgeket cskkenteni. Azt azonban nem tudta
elkpzelni, hogy az egyenlsg eszmje mentn trvnyek ltal korltozzk az egyn magnszfrjt. lesen brlta a francia igazsgszolgltats rendszert, amelyben a partikularizmust
ltta a legfbb problmnak. A tartomnyi szint trvnyszkek ltal hozott tletekben nem
jut rvnyre az igazsgossg ltalnos eszmje. Az egysges jogalkalmazs alapjt, Voltaire
szilrd, az sz alapjn hozott, vilgos trvnyek alkotstl tette fggv.
Msik plyatrst, Montesquieu-t Voltaire az arisztokratikus republikanizmus eszmje
miatt brlta. A trvnyek szellemnek szerzjt tbb esetben pontatlansggal vdolta, azt
lltotta, hogy az egyes trtnelmi korszakokbl hozott pldi nem fedik a valsgot. Ugyanakkor rdemnek tartotta, hogy a tolerancia fontossgnak hangslyozsval a fiatalabb genercik szellemi fejldst szolglja.
Montesquieu nzeteit egybknt az enciklopdistk egyik meghatroz alakja Condorcet is vitatta. Szerinte a trvnyeket nem az egyes np sajtossgainak megfelelen kell meg194

alkotni, hanem a vilg valamennyi npe szmra. Nem hitt abban, hogy az adott orszg
mrete, ghajlata vagy lakossgnak szma szerepet jtszhat a trvnyek megalkotsban.
Franciaorszg szmra egy amerikai tpus alkotmny megalkotst tartotta clravezetnek,
s tmogatta a kztrsasg kormnyformjnak bevezetst. Az enciklopdistk msik ga,
Holbach br s Diderot Montesuieu mvt megfelel garancinak tartotta az nknyuralommal szemben.
6.1.3. Montesquieu A felvilgosods kpviseli krbl a modern politikai gondolkodsra, Rousseau mellett, Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) gyakorolta a
legnagyobb hatst. A trvnyek szellemrl cm mvben (1748) jszer gondolkodsmdot
s politikafilozfiai szempontbl j kategrikat vezetett be. Montesquieu-t elssorban nem
a hatalom eredete, hanem annak termszete rdekelte.
Vizsgldsnak kzppontjban a kormnyzat mibenlte llt, amelyet a trsadalmi krnyezet s a fizikai - termszeti kzeg keretei kztt trgyalt. Monumentlis mvben a politikai rendszer s a trsadalmi szerkezet klcsnhatsnak taglalsval rmutatott arra, hogy
a politika vilga nem egymstl elszigetelt, klnll s statikus jelensgek halmaza, hanem
dinamikus, trvnyszersgekkel rendelkez komplex egsz.
Montesquieu elemzsnek kiindulpontja a trvnyek meghatrozsa volt: A trvnyek
a legtgabb rtelemben vve, azok a szksgszer viszonylatok, amelyek a dolgok termszetbl kvetkeznek" - fogalmazott. Ahogy a termszeti vilg bizonyos trvnyek szerint
mkdik, gy a trsadalmi egyttls is trvnyeken keresztl ragadhat meg. Montesquieu
tagadta, hogy az ember alkotta vilg a vak vgzet alapjn mkdik, m a trsadalomra jellemz trvnyeket nem tallta olyan tkletesnek mint a fizikai vilgt. Hobbes filozfiai
nzeteivel vitatkozva azonban arra a kvetkeztetsre jutott, hogy az ember termszeti llapotban nem hadillapotban l a msik emberrel, hanem a bke s a jmborsg jellemzi.
Ebben a vonatkozsban nem rtett egyet Voltaire elgondolsval sem, mert - a hatalom s
brvgy eszmjt tl sszetettnek tartva - gy vlte, hogy a szervezett trsadalmi keretek nlkl l ember els s termszetes rzete a gyngesg tudata, valamint az ezzel karltve jr
szksgletek rzse. A tteles trvnyeket a trsadalomban l ember alkotja, azltal, hogy a
kzssgi ltben megsznik a gyengesge, s ezltal veszi kezdett az emberek kztti harc.
A harc teht nem a termszeti llapot, hanem a trsadalmi lt velejrja.
Ugyanakkor Montesquieu klnbsget tett a harc kt fajtja kztt, amely a jog felosztottsgt is reprezentlja. Az egyiket egy adott trsadalom vvja egy msikkal szemben, mg a
msikat a trsadalom tagja kztti konfliktusok jelentik, s ez abbl ered, hogy az emberek a
kzssgi lttel jr elnyket nmaguk szmra kvnjk fordtani. Ezen az alapon tett klnbsget a nemzetkzi, a politikai s a polgri jog kztt. A nemzetkzi jog tteles trvnyei
a nemzetek egymshoz val viszonyt, a politikai jog a vezetk s vezetettek egymshoz val
viszonyt, a polgri jog az llampolgrok egyms kztti viszonyt szablyozzk. A politikai
trvnyek a kormnyzat ltrehozsnak alapjait, a polgri trvnyek a kormnyzat mkdst biztostjk.
Montesquieu a polgri jogon bell taglalta a kormnyforma krdst. Szerinte a trvnyeknek sszhangban kell lennik a kormnyzat termszetvel s vezrelvvel. A trvnyek,
br az emberi tveds s korltoltsg miatt nem olyan tkletesek, mint a termszeti vilg
trvnyszersgei, mgis tkrzik az adott llam ghajlati s fldrajzi viszonyait, npsrsgt, szoksait, hagyomnyait s vallst, a trvnyhoz akaratt. Szmra az a kormnyzat a
legtkletesebb, amely sszhangban van a np termszetvel.
Az egyes kormnyzati formkat n. vezrelvek mentn hatrolta el. A kztrsasg, a monarchia s az nknyuralom klnbsgt abban ltta, hogy ki gyakorolja a hatalmat, s ebben
195

a hatalomgyakorlsban milyen elvek tkrzdnek vissza. A kztrsasgban egyfell a np egsze (demokrcia), msfell a np egy rsze (arisztokrcia) birtokban van a fhatalom. Els
esetben az erny, msodik esetben a mrsklet elve hzdik meg a hatalomgyakorls mgtt.
A monarchiban egyetlen szemly kormnyoz, akinek hatalomgyakorlsa mgtt a becslet
tallhat. Az nknyuralom olyan egyetlen ember ltal gyakorolt hatalom, amely a flelem
elvre pl. Az egyes kormnyformk ugyanakkor nem statikus, merev kategrik; Montesquieu szerint a monarchia knnyen despotizmusba fordulhat.
Pldakpnek a korabeli Anglit tartotta, mivel abban ltta a mrskelt kormnyzs megvalstst. Ezt a vlemnyt arra alapozta, hogy a hatalmi gak sztvlasztsa s a politikai
szabadsg megvalsulsa ebben az orszgban a legtkletesebb. Montesquieu szerint az adott ,
kormnyforma nmagban sehol sem biztosthatja a trvnyek uralmt s az emberek szabadsgt. Ez csak akkor valsulhat meg, ha az egyes hatalmi gak mkdst a msik hatalmi
g ellenslyozza s a tteles trvnyek egyttal biztostjk az llampolgrok szabadsgt.
Ahogy a trvnyeket, gy a szabadsg fogalmt is differencilta, s ezzel messze megelzte
kort: Azoktl a trvnyektl, amelyek az alkotmnnyal kapcsolatban hozzk ltre a politikai szabadsgot, megklnbztetem azokat, amelyek a szabadsgot az llampolgr szmra
biztostjk." Montesquieu ktfle szabadsgrl beszlt. Az egyik az alkotmnyban megvalsul szabadsg, s ezen bell helyezhet el a hatalmi gak egymshoz val viszonya. Ezt
a korabeli Eurpa mg nem ismerte, rott alkotmnnyal ekkor mg egyetlen orszg sem
rendelkezett. A XVIII. szzadban az si trvnyek s az vszzadok folyamn felgylemlett
szoksok kpeztk az egyes llamok alkotmnyt. Montesquieu mve hatalmas lpst tett
a rgi rend alkotmnyai fell az egysges elvek szerint szerkesztett alaptrvnyek fel. Az
llamban, vagyis olyan trsadalomban, amelynek trvnyei vannak, a szabadsg csak abban
llhat, hogy az ember megtehesse azt, amit akarnia kell, s ne lehessen arra knyszerteni,
hogy olyat tegyen, amit nem szabad akarnia. Jl elmnkbe kell vsni, hogy mi a fggetlensg
s mi a szabadsg. A szabadsg az a jog, hogy mindenki megteheti az amit a trvnyek megengednek, s ha valamely llampolgr megtehetn azt, amit a trvnyek tiltanak, nem lenne
tbb szabad, mert erre msoknak is meglenne ugyanaz a lehetsge." A szabadsg msik
fajtja, az llampolgrok szabadsga a biztonsg fogalma fell kzelthet meg. Ez utbbi
mr nem kizrlag az alaptrvnyek (alkotmny) rendelkezsei biztostjk, hanem az adott
nemzet erklcse, szoksai s az ltala alkotott pldk egyarnt szolglhatjk. Montesquieu
szerint az llampolgr biztonsga a bntettrvnyknyvek jsgbl" ered. Ebben a vonatkozsban is rendkvl korszerek nzetei, hiszen a modern bntetjog alapelveinek - a
nullum crimen sine lege s a nulla poena sine lege elveknek - a megfogalmazsa mellett a tettarnyos bntetst szorgalmazta, illetve tiltakozott az ellen a kzpkori igazsgszolgltats
ellen, amely alapjn valakit egyetlen tan vallomsa alapjn is el lehetett tlni.
6.1.4. A skt felvilgosods A felvilgosods perifrijt" jelent Skciban a blcselet
horizontjt is a halads gondolata hatrozta meg. Klns kontraszt, hogy amg Franciaorszgban katasztroflis gazdasgi helyzet lendtette elre a filozoflst", addig Skciban ksznheten Anglia s Skcia 1707-es unijnak, ahol a kereskedelem szabadsgrt cserbe a sktok lemondanak az nll parlamentjkrl - a vagyonosods s anyagi gyarapods
vezetett az intellektulis let kivirgzshoz.
A skt felvilgosods legfbb jellemzje a mrskeltsg: legtbb kpviselje - gy pldul Dvid Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, Francis Hutcheson, Lord Kames, Thomas
Reid, William Robertson, Sir James Stuart, s John Millar - gy vlte, hogy az sz s a
trtnelem nem szemben llnak, hanem kiegsztik egymst. Ennek kvetkezmnye a kompromisszumokon alapul konstitucionalizmus, a kartlis alkotmny ltal sugallt tabula rasck.
196

elfogadhatatlansga, a common law organikus s sszer fejldse s az llamrdek kiknyszertst erst merkantilista gazdasgpolitika.
Miknt Angliban, az autonmia eszmje Skciban sem pusztn a gazdasgi tevkenysg vilgt jellemezte, hanem az erklcst is: a skt erklcsfilozfusok is gy vltk, vannak
bizonyos erklcsi krdsek, ahol az egynnek magnak kell meghoznia a dntst, s ebbe a
folyamatba az llamhatalomnak nem lehet, s nem is szabad beavatkoznia. A vallsi trelem
gondolata e szemszgbl nzve is kiemelked jelentsg. A sajt trvnyeinek engedelmesked, nszablyoz" gazdasg eszmje - ahogyan azt klasszikus formban Adam Smith
A nemzetek gazdagsga cm munkjban (1776) megfogalmazta - ktsgess tette az olyan,
antik s a kzpkori filozfibl megmaradt fogalmakat, mint pldul a kzj.
A skt gondolkodk elutastottk a racionalizmus Descartes neve ltal fmjelzett tjait,
s ennek kvetkeztben a racionalista termszetjogot s az emberi jogok francia terijt is.
Gondolataikat ltalban vve a fejlds eszmje uralta. Az erny s rdek sztvlsa pldul Adam Fergusonnl trtneti perspektvba helyezdtt s a polgri trsadalom eszmjnek alapja lett. Az Essay on the History of Civil Society [Tanulmny a polgri trsadalom
trtnetrl; 1767] cm munkjban Ferguson a trsadalmi munkamegosztst tekinti mrfldknek. Ez szerinte csak az gynevezett csiszolt, polgri trsadalmakban jelent meg; ott
ahol elvlt egymstl a katonai feladatok elltsa s a termels, s az erszak monopliuma
egyetlen intzmnyben sszpontosult. Ugyanakkor azonban elvrsknt fogalmazta meg,
hogy az llam tbbet tegyen a polgr szemlynek s tulajdonnak puszta vdelmnl. A
munkamegoszts ugyanis menthetetlenl a kzssgi ktelkek fellazulsval jr, s a csiszolt
kereskedllamban ezrt fontos, hogy az egyn aktvan kzremkdjn a kzerklcs fenntartsban.
6.1.5. Dvid Hume s Adam Smith A skt felvilgosods kt legjelentsebb kpviselje
Dvid Hume (1711-1776) s Adam Smith (1723-1790) volt.
Dvid Hume Essziben a politika tudomnynak megalapozst srgette. gy vlte, hogy
az egyes kormnyformk kztt nem tehetnk klnbsget, a politika vilga ugyanakkor lehetv teszi, hogy ltalnos igazsgokat fogalmazzunk meg. Valamennyi kormnyzat alapja
a kzrdekrl, a hatalomhoz val jogrl s a tulajdonhoz val jogrl alkotott vlemny. Ezek
a kormnyzat eredeti elvei. rdekrl alkotott vlemny alatt fknt annak a megrtsre
gondolok, hogy a kormnyzat ltalban vve hasznos az embereknek, tovbb arra a meggyzdsre, hogy az ppen fennll kormnyzat legalbb annyira hasznos, mint brmely
msik, amelyet fel lehetne lltani." Ugyanakkor Hume elismert szmos ms, n. msodlagos elvet, mint az nrdek, a flelem vagy a vonzalom is, m ezeket csak a kormnyzat
mkdst nyomatkost vagy azt mdost jellemvonsknt tartja szmon.
A kormnyzat eredett az ember szksgszeren trsas mivoltban jellte meg. A politikai trsuls a kzssgi egyttls olyan magas foka, amely biztostja az igazsgossgot, s
ezen keresztl a bkt s a rendet. Az ember termszeti llapotban nem kpes az igazsgos
s igazsgtalan, a jogos s jogtalan, a vtkes s nem vtkes megklnbztetsre. Ebbl kiindulva szerzdik ms emberekkel, ltrehozva a kormnyzatot, amely egyben a trsadalmi
rend hatkony mkdst szolglja. A kormnyzat teht biztonsgot ad az embernek s hasznos a trsadalom minden tagja szmra. Ugyanakkor azltal, hogy a kzssgben emberek
egy rsze gyakorolja a hatalmat, a trsadalom tbbsge szmra a politikai trsuls engedelmessget kvetel. Nem ismerte el azonban a hatalom isteni eredett. gy lte tovbb, hogy
az uralkod zsarnoksga esetn megsznik az alattvalk engedelmessgnek ktelessge.
Kortrsaihoz hasonlan a skt filozfus is llst foglalt a hatalom s a szabadsg egymshoz val viszonynak krdsben. Mint szkeptikus filozfus, Hume vilgosan ltta, hogy
197

a kormnyzat oldaln jelen lv hatalom a kormnyzottak szabadsgnak korltozsval jr


egytt: A hatalom s a szabadsg minden kormnyzatban nyltan vagy rejtetten br, de llandan harcban ll, s e kzdelemben egyikk sem kerekedhet fell teljesen. A szabadsg
tetemes rszt a kormnyzatban fel kell ldozni, de azrt az azt korltoz hatalmat egyetlen
alkotmnyban sem teszik teljess s korltlann, s taln nem is szabad azz tenni." Hume a
hatalom s szabadsg dilemmjnak feloldst, a kormnyzati erk megosztsban fedezte
fel. Az uralkodval szemben a parlament szksgessgt s fggetlensgt szorgalmazta, illetve a trvnyhozs ltal alkotott ltalnos, elzetesen kihirdetett, s mindenkire egyformn
ktelez trvnyek mentn trtn kormnyzst tmogatta. Ezt egyben a polgri trsadalom
tkletessgnek nevezte. Ugyanakkor nagyon jl tudta, hogy a hatalom az emberi termszet
sajtja, knnyen az emberi llek szenvedlyv vlhat, m ez nlklzhetetlen a trsadalom
ltezshez. A kormnyzat kpes arra, hogy orvosolja a szenvedlyeiknek megfelelen cselekv emberek hibit, rvezetve ket arra, hogy valdi rdekeiknek megfelelen jrjanak el.
A kormnyzat eredetnek s mibenltnek vizsglata mellett Hume a politikafilozfiai
gondolkodsban els zben trgyalta a prtok szerept. Nzetei azonban nemcsak szkeptikusak e tekintetben, hanem rendkvl negatvak. A szerz a politikai prtokat a trvnyekkel
ellenttes hats, ellensgeskedsekre szt s kormnyzatot felforgat jellemvonsokkal illette. Klnbsget tett a szemlyi prtok s a valdi (az rdek-, az elv-, s a vonzalom vagy
lojalits alap) prtok kztt. Az elbbiek a szemlyes bartsg s ellenttek alapjn jnnek
ltre, az rdekprtok az egyes trsadalmi rtegek rdekeinek megfelelen, az utbbiak, pedig
elvont s spekulatv elveket jelentenek meg. A pesszimista kp ellenre az n. rdekprtokat
tartotta a legjobban sikerlt politikai szervezeteknek, mivel azok ltalban a trsadalom kt
klnbz rtegnek a nemeseknek s a npnek az rdekeit jelentik meg.
A skt felvilgosods msik reprezentns alakja Adam Smith az erklcsfilozfiban s az
etikai nzetein alapul politikai gazdasgtanban alkotott kiemelked jelentsg mveket.
Az erklcsi rzelmek elmlete cm munkjban Smith a XVIII. szzad egyik meghatroz
dilemmjra kereste a vlaszt. Mi szolglja jobban a trsadalom fejldst: az egyni haszonszerzs vagy a msok irnti felelssg vllalsa? A feltett krdsre adott vlasz, mr a felvilgosods egyik vitjban, mely Shaftesbury s Mandeville kztt zajlott, eltr llspontokat
eredmnyezett. Shaftesbury az etikai elvek nmagukbl trtn megalapozst vallotta. Az
erklcsileg j gykerei a megronthatatlan emberi termszetben lelhetek fel, az erklcsisg
nem egyb, mint az emberben rejl termszeti hajlamok kifejlesztse. Ami erklcsileg j,
azt kzvetlenl rezzk, mintegy biztonsgot s nbizalmat adva az embernek. Mandeville
ezzel szemben a Mhek mesje cm mvben az etikai elvek relativizmusa mellett rvelt, s azt
lltotta, hogy az egyni rdekek megvalstsa egyben a kzssg javt szolglhatja. Hress
vlt fabuljban azt a ttelt fogalmazza meg, hogy amikor a trsadalomban mindenki morlis
akar lenni, msok rdekt s boldogulst tartja szem eltt, abbl szegnysg s nyomorsg
szrmazik.
Adam Smith Shaftesbury nyomdokain haladva az emberi termszet alapjnak a szimptit s a kzssgi rzst teszi meg. A kzgazdsz a tks gazdasg korabeli llapott tanulmnyozva arra a kvetkeztetsre jutott, hogy az egyni haszonszerzs s a msok irnti
felelssg szmos esetben szembe kerl egymssal. Nhny vvel ksbb a Vizsglds a
nemzetek gazdagsgnak okairl s termszetrl" cm mvben az nszablyoz piac s a
gazdasgi nvekeds elmletnek megalapozja volt. Smith arra mutatott r, hogy a gazdasg mozgatrugja, a trsadalmi munkamegoszts fejldse. A szabadpiaci felttelek mentn
mkd tks gazdasgban egy un. lthatatlan kz gondoskodik az rdekek kiegyenltsrl.
Ez nem ms, mint a kereslet s knlat trvnyszersge. Az llam feladata csupn a tulajdon
vdelme, a vllalkozs szabadsgnak biztostsa s a jog rvnyre juttatsa.
198

6.2. A nmet racionalizmus llamblcselete


Neknk ugyanazt kell fellrl megcsinlnunk, amit a francik alulrl vittek vghez" mondta lltlag a porosz reformmozgalom egyik vezetje az uralkodnak. E sokat idzett
mondat a nmet felvilgosods szinte minden jellemzjt kifejezi: utal megksett s fellrl
irnytott" voltra, s jelzi a francia inspircit s a radikalizmustl val flelmet is. A nmet
racionalista gondolkods, s azon bell is elssorban a klasszikus nmet filozfia" llamblcseleti szempontbl gy tekinthet, mint a polgri trsadalom feltteleit megteremt llam
lehetsgnek vgiggondolsa.
6.2.1. Immnuel Kant A nmet filozfia legeredetibb s taln legnagyobb hats alakja,
Immnuel Kant (1724-1804) volt. Filozfiai trgy, n. kritikai mvei -A tiszta sz kritikja,
A gyakorlati sz kritikja s Az tler kritikja - mellett sokak szerint eltrplnek" politikai s jogfilozfiai gondolatai. E ltszat azonban csalka: politikai s jogfilozfija - amit
egyebek mellett az n. Gemeinschpruchban1 (1793), Az rk bkben (1795) s Az erklcsk metafizikjban (1797) stb. fejtett ki - etikjnak a rszei, ez utbbi pedig szerves rsze filozfiai
rendszernek.
6.2.1.1. A kanti etika alapjai Kant etikja teht ismeretelmletn alapul. Mint filozfust, Kantot mindenekeltt a megismers felttelei rdekeltk. Nem azt vizsglta, hogy
miknt zajlik a megismers, hanem azt, hogy az egyltaln hogyan lehetsges, vagyis azt,
hogy annak milyen transzcendentlis2' felttelei vannak.
A filozfusnak, aki nem tuds, a fizikai vilg mkdst ler rendszert adottsgnak kell
tekintenie, s az a feladata, hogy feltrja ismereteink feltteleit. E felttelek egy rsze - lltotta -apriori [tapasztalat eltti]. Ilyen pldul az rzkels kt legfontosabb felttele, a tr
s az id, valamint az rzki tapasztalat rendezsre szolgl kategrik (pl. az oksg) nagy
rsze. E gondolat a kvetkezt jelenti: nem tudjuk, hogy a vilg trben s idben ltezik, de
mi csak gy tudjuk rzkelni, stb.
Az erklcsi tuds - szemben az elmleti jellegvel - gyakorlati. Targya nem az, ami van,
hanem az, aminek lennie kell, ms szval: amit s ahogyan cselekedni kell. Idevg tapasztalatunk szmra a tnyek legfeljebb kiindulpontot kpeznek, de a dntst mgsem igazolhatjk. (Br vannak, akik hazudnak, hazudni mgsem szabad - vagyis a hazugsg tnye nem
rontja le a parancs rvnyessgt).
Ha ilyesfajta erklcs ismeret lehetsges, akkor a morlfilozfia terletn a filozfus eltt
hasonl feladat ll, mint a termszettudomnyok esetben. Elmletet kell alkotni, s az elmlet megalkotshoz pedig keresni kell egy kiindulpontot - olyat, mint amilyen a tny" a
termszet vilgban - s innen kell visszamenni azokhoz a felttelekhez, amelyek mellett
megrthet, hogy mit is tesznk. Nevezetesen: meg kell keresni azokat az a priori elveket,
amelyek lehetv teszik az erklcsi ismeretet, s amelyek mellett bizonyos emberi cselekedetek erklcsinek nevezhetek.
gy Kant szerint bizonyos esetekben az erklcsi ktelessg tudatban cseleksznk. Ehhez
kpest elklnthetk azon cselekedetek kre, amelyeket a ktelessggel sszhangban visznk
1

E mvre a magyar szakirodalomban, valamilyen mig ismeretlen okbl, tvesen, A kzhelyrl cmmel
szoktak utalni. Az rs pontos s teljes (radsul szellemi izgalmakat gr) cme a kvetkez: Ama kznsgesen hasznlt szlsrl, hogy ez taln igaz az elmletben, m a gyakorlatban mit sem r.
2
A transzcendens valamilyen tapasztalaton tli jelensgre, pldul Istenre utal, a transzcendentlis pedig az
rzkeink tjn zajl ismertszerzs elfelttelre. Transzcendentlisnak nevezek minden olyan ismeretet
- fogalmazott Kant -, mely nem magukkal a trgyakkal foglalatoskodik, hanem a trgyakra irnyul
megismersnk mdjval."

199

vgbe, s azok, amelyeket pusztn s kizrlag a ktelessg miatt teljestnk. A keresked,


aki nem csapja be vsrlit, taln azrt enged teret idevg ktelessgeinek, mert megszokta
vagy mert gy vli, hossz tvon gy jobban megy az zlet. A megszoksbl ered vagy
az rdekek realizlsa vgett tanstott magatarts - hangslyozta Kant - tiszteletre mlt
ugyan, de erklcsi rtke nincsen. Csak azok a tetteink erklcsi cselekedetek", amelyeket
nmagrt a ktelessgrt visznk vghez. gy pldul ha valaki azrt nem vet nkezvel vget
letnek, mert letsztne ebben megakadlyozza, nem cselekszik erklcssen, m ha azrt
ll el ugyanettl a cselekedettl, mert az letben maradst ktelessgnek tekint, erklcssen
cselekszik.
K a n t gy ltta, nem azt kell meghatrozni, mit is jelentenek nmagukban az olyan fogalmak, mint a j", a mltnyos" vagy igazsgos". A krds szmra inkbb az volt, hogy
miknt hatrozhat meg olyan formban a cselekvst irnyt s az emberi rtkeket ltrehoz akarat, hogy az minden tovbbi minsts nlkl s brmilyen krlmnyek kzt,
nmagban j. A j akarat eszmje ugyanis valami fldi dolog: emberi konstrukci. (Olyan
ez, mint amikor Shakespeare azt mondja: nincs a vilgon se j, se rossz, a gondolkodsunk
teszi azz.")
A cselekvshez ktd eszkzk s clok tbbnyire csak valamihez kpest jk. Pldul a
gazdagsg vagy okossg csak bizonyos felttelek meglte esetn j, hiszen a gazdagsg rdekben el lehet kvetni rosszat is, a sikeres pedig nem egyszer okosak is. S ugyangy vagyunk
a tettekkel is: egy mtt nmagban nem j tett, csak a gygyuls szemszgbl tekintve. A
jakarat jsga teht nmagban az akaratban van: ha a krlmnyek megakadlyoznak abban, hogy az akaratomat teljestsem, attl mg az akarat jsga megmarad. Ez azt is jelenti:
az akarat nmagban vett jsgt nem az eszkzben, a tett hatsban vagy annak megvalsulsban, hanem valami msban kell keresni.
Ez a ms" a kanti etikban a ktelessg. Az egyedl a ktelessget szem eltt tart cselekvst trvnytiszteletnek is nevezhetjk. A trvny fogalmhoz, a termszet birodalmban
ppgy, mint az erklcsben, elszr is hozztartozik annak egyetemes jellege. Az egyetemessg azt jelenti, hogy alla nincsen kivtel. m amg a fizikai dolgok tudattalanul s szksgszeren engedelmeskednek" a fizikai trvnynek (az eldobott k, akarja vagy nem", le fog
esni), az sszer lnyek - s csak k egyedl - kpesek arra, hogy a trvny eszmjnek megfelelen cselekedjenek. A kanti etikt egyetemessge teszi formliss; az erklcsi ktelessg
ugyanis ppolyan ltalnos, mint az azzal analg termszeti trvny, ha pedig ltalnos, akkor majdnem gy formalizlhat az elbbi, mint az utbbi.
A cselekvs erklcsi rtke teht fggetlen a cselekv szndktl vagy tettnek hatstl. Kizrlag a trvnytisztelethez vezet cselekvsi maximtl fgg. A maxima az egyni
akarat elve, vagyis az az elv, amit a cselekv szem eltt tart, amikor a dntst meghozza. Az
elv viszont nem az egyni akaratban, hanem a tiszta gyakorlati szben gykerezik. Ez az alapvet objektv erklcsi trvny, amit minden ember mint tisztn racionlis erklcsi cselekv
kvetne, ha ezen elv szerint cselekedne. A maxima lehet empirikus-tartalmi avagy a prioriformlis. Az els a vgyott clhoz vagy eredmnyhez ktdik, az a priori-formlis viszont
kizrlag az egyetemes trvnynek val engedelmeskeds. Ez esetben teht az egyni akarat
szubjektv elve egyttal az egyetemes erklcsi elvnek val engedelmeskeds is, gy az erklcsi
rtkkel rendelkez cselekvs egyetemes azon oknl fogva, hogy a cselekvst meghatroz
(szubjektv) maxima egyttal egyetemes trvny is.
Ebbl ered a kategorikus imperatvusz eszmje. A ktelessg elve ugyanis elrja: cselekedj gy, hogy akaratod maximja mindenkor egyttal ltalnos trvnyhozs elvnek is
szmthasson." Egy imperatvusz (parancs) akkor hipotetikus, ha a megparancsolt cselekedet
valamilyen meghatrozott clra tekintettel vagy valamilyen felttelek kztt j. Ilyenkor a
200

cselekvst nem nmagrt a ktelessgrt viszik vgbe, hanem azrt, mert az valamilyen cl
megvalst eszkz.
Kant gy vlte: az emberi tkleteseds irnti igny (gy az arisztotelszi boldogsg"
eszmje) a parancs hipotetikus jellegbl addan nem lehet az erklcsisg legfbb elve. A
tisztn a priori s formlis jelleg kategorikus imperatvusz ezzel szemben felttel nlkl adja
parancsba, hogy a cselekvs egyni maximja sszhangban lljon az egyetemes trvnnyel.
Ha nem csak a cselekvt magt, hanem - a trsas letre tekintettel - annak a msik
szemlyre vonatkoz aspektust is megvizsgljuk, abbl az kvetkezik - feltve, hogy a msik
is racionlis lny -, hogy az erklcsileg helyes cselekvsi maxima a msikat nem tekintheti az
elrni kvnt clhoz vezet eszkznek. Ebbl kvetkezik, hogy a msikra gy kell tekinteni,
mint nmagunkra, vagyis mint nmagban vett clra, avagy, megint ms kifejezssel, mint
akinek mltsga van.
Az erklcsi trvnyhozs sajtos jegye, hogy autonm. Ezen Kant azt rti, hogy a racionlis cselekvk akaratra visszavezethet. A beteronm trvnyhozs ezzel ellenttben nem a
sajt, hanem ahhoz kpest kls akaratra pt. A gyakorlati sz ltal megkvetelt, autonm
mdon szletett dnts szerzje csak racionlis lny lehet; ha teht hajlamaink, rdekeink,
vgyaink, neveltetsnk s az abbl fakad eltleteink s szoksaink irnytanak bennnket,
a parancsok heteronmnak szmtanak.
Az emberi egyttls tert ural gyakorlati sznek hrom a priori [tapasztalattl fggetlen, azt megelz], a szabadsg eszmjbl levezethet elve van, amit semmilyen llami
berendezkeds nem mellzhet: az egyn mint a trsadalom tagja szabad, mint alattval a
trvny eltt egyenl', s mint polgr fggetlen.
A racionlis lnyek mint nclok az sszer akarat vagy gyakorlati sz mint erklcsi trvnyhozs rvn jutunk el a clok birodalmnak [ein Reich der Zwecke] metaforjhoz. A clok
birodalma nem ms, mint a racionlis lnyek rendezett egyeslse a kzs trvnyek alatt. A
racionlis lnyeknek gy kell cselekedni, mintha k lennnek a clok birodalmnak a tagjai.
Ez a birodalom idel, de normatv eszmny: megvalsthat a maximkon keresztl; feltve,
ha maximk megfelelnek a kategorikus imperatvusznak. A szemly, teht aki autonm mdon dnt s cselekszik, nem az rzki, hanem az rtelmi vilg polgra, tudniillik fggetlenn
tudja magt tenni nemcsak ms, hanem sajt vgyaitl s rdekeitl is, hogy a ktelessgrt
cselekedjen. A clok birodalma ezrt nem ms, mint az autonm szemlyek kzssge.
Minden maxima s trvny, minden erklcsi rtkmr ltezsnek elfelttele a szabadsg fogalma. Nem bizonythat, hogy az ember szabad lny, de nem bizonythat ennek
ellentte sem - csak annyit tudunk, hogy fizikai szksgszersg nem lehet a kategorikus
imperatvusz felttele, hiszen abbl a heteronmia ttele kvetkezne. A kategorikus imperatvusz szerint minden racionlis lnynek bizonyos mdon kell cselekednie. A racionlis
vagy autonm lny dnthet arrl, hogy mit tegyen; ez a ktelessg gondolatnak az alapja,
melyet, a kategorikus imperatvusszal sszhangban, nmagrt teljestnk. A szabadsg teht azon normatv llts felttele, hogy az embert racionlis lnynek kell tekinteni, akinek
e cselekvse nemcsak a fizikai trvnyekkel magyarzhat. Ez azt is jelenti: az erklcsi tudsunk rszt kpez olyan emberi konstrukcik, mint az rtk, erklcs, ktelezettsg vagy
a fegyen-formjban megfogalmazott imperatvusz, csak ama felttel mellett gondolhatok el,
ha azt lltjuk, hogy az egyn szabadon vlaszthat a trvnytisztelet s az azzal ellenkez
magatarts tanstsa kztt.
S msfell, az autonmia ttelbl az is kvetkezik, hogy az egyetemes trvnyeket csak
erklcsi lnyek alkothatjk meg maguk szmra. Ezek a gyakorlati sz vagy a racionlis lny
akarati aktusai, amelyek megint csak akkor gondolhatok el, ha az egyn szabad. A szabadsg
ugyanakkor nem fikci, hanem gyakorlati szksgszersg. Ez a gyakorlati szksgszersg
201

knyszert bennnket arra, hogy elfogadjuk: lnynk nemcsak az rzkeink ltal felismerhet, az okozatisg trvnye ltal uralt termszeti vilghoz tartozik. Ebben az esetben knyszeren el kellene fogadni a heteronmia gondolatt; azt a gondolatot, hogy valjban mi is,
mint egymsra hordott hasbfk" kizrlag a kauzalits vilghoz tartozunk. Ha gy lenne,
ez azt jelenten, hogy az erklcs lehetetlen vllalkozs. E felfogs azonban ellentmond annak
a kiindulpontnak, amit a kezdet kezdetn kialaktottunk. Lteznie kell teht a moralitsnak:
megalkothat egy olyan vilg, ahol tetteinket, amelyeket racionlis s szabad lnyekknt visznk vghez, s azokat pedig az ltalunk meghozott trvnyek teszik rtelmess.
6.2.1.2. Politika, legalits, moralits A Kant eltti politikai blcselet kt, egymssal
szembefut tradcijnak egyike elvlasztotta egymstl az erklcst s a politikt. E Machiavellivel kezdd hagyomny rszesei gy vltk, hogy a politika szfrjban hasznlt eszkzk s clok erklcsi mrcvel nem mrhetek. Ezzel szemben a felvilgosods termszetjogi
tanaiban az fogalmazdott meg, hogy a politikai tletek azt megelz erklcsi elvekbl levezethetek. Kant arra trekedett, hogy mindkt nzetrendszertl kell tvolsgra kerljn.
Az els, legalbbis ebben a sarktott megfogalmazsban, ellenttes lett volna mindazzal, amit
etikjban kifejtett; a msodik pedig szmra - fknt kornak trsadalmi-politikai krnyezetben - a paternalista hatalom kialakulsnak veszlyt idzte fel. A doktrni a korltlan
hatalmat erklcsileg igazoltk: pldul az erklcsi szempontbl helytelennek tartott cselekvssel szembeni tolerancit felvilgosult s abszolt uralkod olyan kegynek tntethette fel,
ami sajt jindulattl fgg. Mg teht a paternalizmus az angol felvilgosodsban a tolerancia problmjaknt gy merlt fel, hogy a kzerklcs miknt egyeztethet ssze az egyni
vagy kisebbsgi letformkkal (vagy ahogyan ma mondank: a kritikai erklccsel"), addig
nmet viszonyok kztt a krds az volt: miknt kerlhet el, hogy a trelem ne az uralkod
jsgtl fgg, legitimci-erst ajndk" legyen.
A Kant ltal vlasztott harmadik t a szabadsg fogalmval magyarzhat. Amg az erklcsfilozfiban az akarat szabadsga teszi a cselekvst, s az a tett erklcsisge szempontjbl a szabad akarat bels felttel, addig a politiknak a kls szabadsg feltteleit kell biztostani. Az erklcs terletn a tett fggetlen annak cljtl, gy a boldogsgtl is, a politikai
szfrban viszont abbl kell kiindulni, hogy a jogalkot hatalomnak tiszteletben kell tartani
az egyni vgyak s boldogsgok" soksznsgt.
Ebbl kvetkezik, hogy a politika kzvetlen clja nem lehet a" boldogsg kzvetlen
meghatrozsa (ez ugyanis paternalizmushoz vezetne), hiszen eleve nem is ltezik olyan
egyetemes cl, ami mindenkit boldogg tenne. A politika feladata teht az, hogy tegye lehetv a polgrok szabadsgt, vagyis azt, hogy sajt akaratuk szerint valstsk meg egyni
vgyaikat. A politika ugyanakkor a jogba gyazott, a jogot pedig el lehet s kell is vlasztani
az erklcstl.
Mint lttuk, a sztvlaszts egyik felttele, hogy az erklcsi cselekvs - vagy a moralits
- bels indtkbl, a ktelessgrzetbl fakad. A jog - a legalits - esetben azonban a kls
indtk, a knyszer is szerepet jtszhat. Az a parancs, hogy greteinket meg kell tartani, erklcsi, m a pacta sunt seruanda [a szerzdseket teljesteni kell] imperatvusza jogi, hiszen ki
is knyszerthet. (E tzis ugyanakkor nem zrja ki, hogy a jogi ktelessgre egyttal erklcsi
ktelessgknt is tekintsnk. Pldul gyermeknk iskolztatst minden tovbbi megfontolstl fggetlen erklcsi ktelezettsgnek tartjuk, noha bizonyos formban s felttelekkel
azt a jog is elrja.) E konstrukci egy msik korrolriuma, hogy az erklcsi cselekvsek az
autonm egynek magnszfrjhoz ktdnek, mg a jogalkots a nyilvnossg terlett jelentik.

202

A politikt viszont annyiban a jog fogsgba helyezi Kant, amennyiben a politikai problmkat jogi kategrikban vizsglja. Elmlete termszetjogi eredetre utal, hogy politikai
cljnak az igazsgossgot tartja. Az llam clja csak az alkotmny, a trvnyek s a rend
biztostsa, s annak lehetv ttele az alattvalk szmra, hogy mindenki szabadon keresse a
maga boldogulst, a kpessgeinek s szerencsjnek megfelel trsadalmi pozci elrst.
Ebben csak a tbbi llamtag szabadsga korltozza. Az igazsgos trsadalomban pedig a polgri jogok egyenlen illetnek meg mindenkit, s a polgri erny abban ll, hogy msoknak e
jogait tiszteletben tartja.
6.2.1.3. llam s engedelmessg Az llam - hangslyozta Kant - az emberek trvny alapjn trtn egyeslse. Ebbl, illetleg a kanti etika fentebb jelzett kiindulpontjaibl kvetkezik, hogy az llamnak egyszerre kt kvetelmnynek kell eleget tennie: (a) a
trvnyek betartsa mellett biztostania kell a maximlis egyni szabadsgot, s (b) biztostania
kell a trvnyek kiknyszertsre alkalmas ellenllhatatlan hatalmat is. E ketts cl elrsre
Kant szerint leginkbb a republiknus llam a legalkalmasabb. Az ilyen llam szabadsggal
s trvnnyel" kombinlt erszak". E rend kialaktsa - fogalmazott - az emberisg vilgtrtnelmi feladata.
Az egynek szabadsgval fgg ssze, hogy az llampolgrok csak azoknak a trvnyeknek engedelmeskednek, melyeknek meghozatalhoz beleegyezsket adtk vagy megkrdezsk esetn megadtk volna. Az utbbi fordulat Kant azon felttelezsvel fgg ssze, hogy
minden llamforma kzelthet trvnyeinek szellemvel a republikanizmushoz. Szerinte republiknus az az llam is, ahol a np ugyan nem szl bele a trvnyek meghozatalba, de
azok tartalma olyan, hogy megkrdezse esetn beleegyezett volna. E felttelezsbl vezeti
le a fhatalomnak azt a korltjt, hogy nem hatrozhat el olyasmit, amit maga a np sem
hatrozhatna el.
A gyakorlati sz elvei alapjn berendezett llamban minden egyn szabad s egyenl. Az
egyenlsg ugyanakkor nem jelenti a jogi helyzetek egyformasgot. A trvnyek ltrehozsban val rszvtel szempontjbl az egynek jogi helyzete klnbz is lehet: egyesek
kzlk aktv (a szavazati joggal br), mg msok passzv (szavazati joggal nem rendelkez)
llampolgrok. E ma meglepnek tn megklnbztets mgtt az ll, hogy Kant gy vlte: a trvnyek az egsz nptl szrmaznak ugyan, de van, aki kptelen eldnteni azt, hogy
mi a jogos s mi a jogtalan. Az aktv llampolgrsghoz kell beltsi kpessg szksges,
ezzel pedig a felntt frfiak kzl is csak azok rendelkeznek, akik a maguk urai: valamilyen
tulajdonnal" rendelkeznek, amibl kpesek eltartani magukat. E tulajdon szerinte lehet mvszi s tudomnyos kszsg is, amit msok megfizetnek. A lnyeg az, hogy az aktv polgr ne
msok kegybl ljen. A szolgk s brmunksok ezen az alapon - br emberi mivoltukban
szabadok s msokkal egyenlk - nem lehetnek aktv polgrok (nem lehet szavazati joguk),
hisz nem rendelkeznek az llampolgri minsghez szksges nllsggal.
A trvnyeknek val engedelmeskeds (ms kifejezssel: a jogkvet magatarts) a kanti
politikai blcselet szerint vgs soron - de nem kzvetlenl - erklcsi ktelezettsg. A beleegyezs elve szerint senkit sem lehet knyszerteni arra, hogy olyan trvnynek engedelmeskedjen, amelyhez nem adta beleegyezst. A felkels s forradalom ugyanakkor az ember
eredeti bnbeesshez hasonlt, radsul a forradalom csupn j eltletek przra fzi"
a gondolattalan tmeget". Az llam trvnyhoz fejvel szemben teht - fogalmazott nincs helye jogszer ellenllsnak, jogllapot csak gy lehetsges, ha ltalnos trvnyhoz
akaratnak mindenki alveti magt."
Az emberisg intellektulis s morlis fejldse, a felvilgosods vgbemehet az abszolutista kormnyzat alatt is. A np ilyenkor lassanknt alkalmass vlik a szabad gondolkodsra
203

s cselekvsre, s ez hat a kormnyzs alaptteleire. A np fejldse s a jobb llam fel halads nem alulrl", forradalmi ton, hanem fellrl", idrl-idre ismtld reformok rvn
mehet vgbe. E folyamat elsegtsre az llamnak kell kiptenie a nevels rendszert, s sajt magt idrl-idre reformok rvn az egyre tkletesed np ignyeihez kell igaztania.
Kant a bks evolci hve volt.
6.2.1.4. Az rk bke Az rk bke eszmje s a nemzetkzi kzjog ltezsnek igazolsa eszmetrtneti szemszgbl nzve igen hossz mltra nylik vissza, a konkrt rk
bke"-tervezetek ksztse azonban a felvilgosods gondolkodira volt jellemz.
Kant szerint az llamok gy lnek" egyms mellett, mint az egynek a termszeti llapotban. Ezrt ha vget kvnnak vetni a hborskodsnak, akkor hozzjuk hasonl mdon,
vagyis egy megnemtmadsi szerzds megktse rvn tehetik ezt meg. Az, hogy az llamok elktelezdjenek a nemzetkzi bke mellett, ugyangy a gyakorlati sz parancsa, mint
az llam s a jogrend ltrehozsa. Az llamok kztti viszonylatban a cl a vilgpolgri llapot
kialaktsa, ami egy npszvetsg vagy az llamokat tmrt szvetsgi llam megalaptsa
rvn lehetsges. Ez a npszvetsg nem szlhat bele az egyes orszgok belgyeibe, de kls
tmadsok ellen megvdi azokat.
Eszerint teht a bke a jogszer llapot megfelelje, a morlis s gyakorlati sz nem
alapozhat meg semmilyen hbort.
6.2.2. Johann Gottlieb Fichte Kant kortrsa Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) llamfelfogsa szmos ponton eltrt a felvilgosods alapgondolataitl. A termszetjog alapvonalai cm mvben az llamot s a trsadalmat kettvlaszt szerz azt lltotta, hogy az
llam, mint knyszerszervezet, szemben az nkntes s szabad trsulsknt felfogott trsadalommal, nem pusztn a trsadalmi szerzdsbl kinv intzmny, hanem a termszeti jog
rsze. gy kell megszervezni, hogy biztostsa a trsadalom s benne az egyn boldogulst.
Az llam nem ncl, hanem eszkz a szabad egynek gazdasgi s kulturlis fejldshez.
Ennek elfelttele a npszuverenits eszmjnek rvnyre jutsa, a kpviseleti ton vlasztott trvnyhozssal. A XVIII-XIX. szzad forduljn jszeren tnt az llam funkcijval
kapcsolatos megltsa, amennyiben srgette a gazdasgi letbe trtn beavatkozst. Azt lltotta, hogy az llamnak kell biztostania a meglhetshez szksges tulajdont, a szocilis
problmk kezelse ugyanis csak hatalmi eszkzkkel trtnhet meg. Az nszablyoz tks
gazdasg kptelen a trsadalom tagjainak gazdasgi boldogulst elsegteni.
Az 1804-ben keletkezett A zrt kereskedelmi llam cm mve egy lpssel mg ennl
is tovbb ment. A felvilgosods zszlajra tztt polgri, illetve politikai szabadsgjogok
mellett Fichte a munkhoz s a tulajdonhoz val jog elismerst is srgette. Olyan racionlis
jvbeni llamot vzolt fel, amelyben hrom rteget klntett el: a kereskedk, mvszek
s termelk rendjt, s egy zrt gazdasgi nelltsra trekv rendszert tartott szksgesnek. Mve egy tervgazdasg megvalstsban gondolkodott, ahol a szabad kereskedelemnek
nincs helye. Egyetlen vonatkozsban ismerte el a kereskedelem ltjogosultsgt: amennyiben az adott llam nem kpes polgrai szmra a szksges anyagi javak ellltsra, gy
klkereskedelem tjn beszerezheti, m ezt is csak szigor llami monopliumknt ismerte
el.
A szzadforduln zajlott az llamelmlethez tgabb rtelemben kapcsold patriotizmus
vagy kozmopolitizmus vita, amelyben a nmet filozfus is llst foglalt. A vita aktualitst
a nmet fejedelemsgek ellen folytatott napleoni hbor szolgltatta. A Herder nevhez
kthet s a XIX. szzad els felben kibontakoz nemzeti romantika irnyzata azt lltotta,
hogy a kzssgi lnyknt ttelezett egyn elssorban a nemzet rsze, s csak ezen keresztl
204

csatlakozik az emberisghez. Az egyn sajt nemzeti kultrjn keresztl szerzi meg identitst. A kozmopolitizmus az emberisg egyetemes eszmjnek elsbbsgt vallotta. Fichte
Beszdek a nmet nemzethez cm mvben a nmet np nemzeti ntudatnak erstst fogalmazta meg, magban hordozva ezzel a kultur-nacionalizmus eszmjt. Nzete szerint a
np lnyege a npdalokban, a nyelvben s a trtnelemi hagyomnyokban megmutatkoz
npllek, amelynek fejlesztsn minden hazafinak munklkodnia kell.
6.2.3. Georg W. F. Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1830) a nmet idealista filozfia legjelentsebb alakja, s e vonatkozsban Platn ksei rkse. Az idek nyugodt
kozmosza helyett azonban - Platnnal szemben - a szellemet a vilg mozgsnak tekintette, a lelket pedig az nmegvalsts folyamatban kpzelte el. Spekulatv metafizikjt akkor
dolgozta ki, amikor a trtneti megkzelts Nmetorszgban a deleljre rt.
Tanai letben gyszlvn a hivatalos porosz llamfilozfit" jelentettk. Ugyanez a
tanrendszer egy fl emberltvel halla utn egyesek szmra izgalmas s kvetend, msok
szmra a homlyos s rthetetlen volt, melyet gnnyal s megvetssel illettek. Utbbiakra
tekintettel, kiss tlz mdon mondhatnnk azt is: lete s utlete gy viszonyul egymshoz, mint tzis az antitzishez.
Akrhogy is legyen, a szlssgessg ma is a Hegel-szakirodalom vdjegye. Egyes szerzk gondolatait a totalitarizmus irnyba tett lpsekknt rtelmezik, msok viszont fontos
llomsnak tartjk a polgri trsadalom eszmjnek fejldsben. A dekonstrukcionista radiklisok rsaiban Hegel ppgy hivatkozsi alap, mint a konzervatvoknl; s mikzben a
kelet-eurpai marxistk meg prbltk a feje tetejrl a talpra lltani", a kzssgelv
amerikai filozfusok is gyakran hivatkoztak r.
A rokon- s ellenszenvek egyik forrsa alighanem az, hogy Hegel nem a tnyekre fkuszl pozitivizmus, hanem a szellem vilgt kutat metafizika mellett ktelezte el magt.
Olyan gondolkod volt, aki szmra a tapasztalati valsg csak ltszat, mely mgtt valamilyen lnyeg tallhat. Am a ltszat" is fontos, hiszen a trtnelemben az sszer uralkodik; az
sszer valsgos lesz, a valsg pedig sszer.
A filozfia szerinte ott kezddik, ahol a mlt a jelenbe torkollva vget r. Mint mondta:
Minerva baglya az est belltval kezdi meg rptt. Am ebbl nem kvetkezik, hogy a filozfusnak passzvnak kellene lennie. Hegel ltalban dicsretesnek tartotta azt a trekvst, hogy
a valsgot a gondolkodsnak megfelelen talaktsk. gy vlte: ez az ember legmagasabb
eljoga, az igazsg megvalstsnak egyetlen tja. De amikor ez a ksrlet ltben fenyegette azt a trsadalmat, amely ezt az ember eljogaknt magasztalta, mindennl fontosabbnak
tartotta az adott rend fenntartst - brmilyen krlmnyek kztt.
6.2.3.1. Dialektika s az llam organikus felptse Hegel a tudomnyt logiknak, a logikt pedig metafiziknak s ismeretelmletnek tekintette. A vilgban megvalsul
sszersg s az azt kvet gondolkods kiteljesedse, a dialektika mdszertana szerint hrom lpsben megy vgbe: egy tzis s egy antitzis szembelltsa utn (ahol az antitzis a
tzis tagadsa) a szintzis az elbbi kettt tkzteti s azoknak az elemeit magba emeli".
A trisz elemei nem kzvetlenl egyms mellett llnak, hanem egymst indukljk, tudniillik minden fogalom mr elfelttelezi a maga ellenttt. A tzis gy tcsap az antitzisbe.
A szintzis a megszntetve-megrzs" [aufheben] mozzanata: anlkl emeli fel magba az
elbbiek elemit, hogy megszntetn azokat.
A dialektika ott ll Hegel minden llamra s jogra vonatkoz megllaptsnak htterben. A modern llam pldul szmra a grg polisz s a liberlis trsadalom szintzise;
annak jogrendszere pedig a megvalsult szabadsg birodalma".
205

A szabadsg megvalsulsa a trtnelmen t zajlik; a legalits, a moralits s az erklcsisg hrmas fokozatn keresztl. A legalits az absztrakt-formlis jog szintje, ahol az egyn
szemlynek tudja magt, ami jog nyelvn a jogkpessget jelenti. A jog ltal vdett tulajdon
intzmnye az ember szabad akaratnak trgyakra val kiterjesztsbl addik, a szerzds pedig a tulajdon cseribl. A moralits fokn az erklcsi szemlyisg vagy mltsg nyer
elismerst: mindenkinek joga van, hogy lelkiismereti szabadsgval ljen; hogy csak akkor
rje bntets, ha megvan a beltsi kpessge. Az erklcsisgre pedig az jellemz, hogy az
egyn sajt cljai s az egyetemes clok szintzisbe kerlnek; vagyis az egyn sajt cljainak
kvetsn tl egyttal ltalnos rtkeket is megvalst.
A trisz kimondatlanul is Kantot brlja: nem elvlasztja a legalitst s a moralitst, hanem ppensggel egy magasabb absztraktsgi fokon szintetizlja azokat. A szintzis, vagyis
az erklcsisg, ismt csak hrom lpcsben - a csald, a polgri trsadalom s az llam szintjein - vlik valsgg.
A csald, a polgri trsadalom s az llam mint hrom alapvet intzmny s viszonyrendszer behlzzk az egyn lett. Az ezeket egymshoz fz kapcsolat dialektikus; a szintzisben a meghaladott" intzmnyek megszntetve-megrizve" jelennek meg. Az llam
bels szervezete gy organikus jelleget lt. S vgl, maguk a szintzisnek tekintett llamok a
trtnelem sajtos dinamikjban sodrdva sorakoznak egyms utn.
6.2.3.2. Csald, polgri trsadalom s llam A legkisebb egysg (szubsztancia) a
csald, melynek alapja a partikulris altruizmus (klns nfelldozs), ms szval a szeretet. A csald lnyege szerint azt kveteli, hogy a csaldtag hajland legyen sajt rdekeinek
legyrsre, pldul a gyermek nevelsre vagy az ids szlk gondozsra. A trsadalom erklcse ktelessgnek tekinti ezt az altruista magatarts, ezzel is erstve az annak gyakorlsra vonatkoz hajlandsgot. Az altruizmus azonban partikulris marad, vagyis egy szigoran
krlhatrolt szemlyi krre korltozdik. Erre utal az is, hogy a csaldnak, mint egysgnek, tulajdona lehet. A csald egysge azonban magban hordja sajt tagadst is, hiszen
tagjai racionlis lettervvel rendelkez egynek; a gyermekek elbb-utbb felntt vlnak,
s az a tbb-kevsb differencilatlan egysg, amit csaldnak hvunk, felbomlik.
A csald tzist megtagad univerzlis egoizmus (egyetemes nzs) a polgri trsadalomra jellemz. Ez az antitzis, ahol az individuumok kztti viszonyokat az nrdek hatrozza
meg. Az nrdek rvnyestsnek maximalizlsa rdekben az egyn csak gy tekint ms
rdekre, mint sajt nrdekt mint clt megvalst eszkzre. Ebben a viszonyrendszerben
teht mindenki azrt dolgozik, hogy sajt szksglett kielgtse s a msik szksglete is
csak annyiban szmit, amennyiben annak kielgtse rvn a sajt szksglet is kielgthet.
Ha ebben a szfrban ltezik valamifle egysg, akkor az a munkamegosztsbl szrmazik
(Hegelt e tekintetben a skt Ferguson inspirlta) s a gazdasgi szervezetekben, koopercikban lt testet.
A polgri trsadalom f vonsa a tulajdon s a szemlyes szabadsg vdelme s biztostsa", vgclja pedig az egyn rdeke". A polgri trsadalomban a szemly tulajdonosknt
jelenik meg; a tulajdon pedig a szemly msok szmra val ltnek objektivcija [trgyiasulsa]. A tulajdon teht az elszigetelt egyn termszetbl fakad s egyedl a szabad szubjektum hatalmnl fogva ltezik. De egyttal tl is mutat rajta s elvezet az egynnek ms,
szintn elszigetelt egynekkel val viszonyaihoz. Ennek jogi intzmnye a magnjogi szerzds. A polgri trsadalom, minthogy az egoizmuson alapul, magban hordja sajt vgt is.
A rend sszeomlsnak elkerlse vgett a kzrdek kpviselett egy autonm instancira kell
bzni. Ez azt jelenti, hogy az llam autoritst az egymssal verseng trsadalmi csoportok
kzdtere fl kell emelni. A gazdasgi fejlds mr nmagban is megkveteli bizonyos
206

intzmnyek fellltst, pldul a rendrsgt vagy az igazsgszolgltatst, hiszen ezeket


maguk a gazdasg szerepli ignylik.
A csald s a polgri trsadalom (mint tzis s antitzis) dialektikjt gy az univerzlis
altruizmus (egyetemes nzs) gondolatn alapul llam (szintzis) haladja meg. A meghalads", nem a csaldi vagy a gazdasgi szfra eltrlst jelenti: az llam annyiban a csaldra
pt, amennyiben nyilvnvalv teszi, hogy annak mkdse lehetetlen az altruizmus bizonyos formi, pldul szolidarits nlkl. A polgri trsadalomtl klcsnzi viszont az ltalnossgot: az llampolgr ugyanis ltalnos szemly, aki szrmazstl, foglalkozstl vagy
vallstl fggetlenl mindenkiben azonos.
Hegel, mint konzervatv gondolkod, elvetette azt a forradalmi felfogst, ami az llamot
a kzakarat s kzmegegyezs egyszer termkknek tartotta. De konzervativizmusa ellenre nem osztotta azt az ortodox felfogst sem, ami azt a fejedelmi hatalommal azonostotta.
Az a hegeli gondolat, hogy az llam nem a racionlis nzssel, hanem bizonyos mrtk nfelldozssal igazolhat, nyilvnvalan szemben ll az llam ltezst s a politikai ktelezettsget
az nrdekkel igazol (pldul a hobbes-i vagy locke-i) felfogsokkal. A szerzdsen alapul
szksgllam" szerinte ppgy szthullana, mint (llam nlkl) az nrdeken alapul polgri trsadalom. S valban: nem sszertlen rkrdezni, hogy az nrdek miknt is lehetne
alapja pldul az ltalnos hadktelezettsgnek?
Azt llam, mint szintzis, az nmagban vett erklcsi egsz, az ntudtra bredt erklcsi
lnyeg". Funkcija s tartalma teht az egyests. Az llamban az egyn - Hegel megfogalmazst kvetve - ltalnos letet lhet", kielglseit, cselekedeteit s letmdjt a kzrdek szablyozza. Olyan rendet teremt, amelynek fennmaradsa, a polgri trsadalommal
ellenttben nem fgg az egyni szksgletek s teljestmnyek vak jtktl. A szksgletek rendszere" az let tudatos alaktsv vlik, melyet az embernek a kz rdekben hozott
autonm dntsei ellenriznek. Az llam ezrt nevezhet a szabadsg megtesteslsnek".
E keretek kztt a trsadalom funkcija az, hogy kzvettsen az llam s az individuumok
kztt. Hegel szmra a megjtott rendi, alkotmnyos llam az rtelem s a szabadsg megtestestje. A rendek feladata nem a klnrdek kpviselete, hanem az llami funkcik megerstse.
Hegel llamelmlete szintetikus: a protestns teolgia sszefzi egymssal a rousseau-i
republikanizmust s a platni abszolutizmust. Jellegzetes plda erre a jnai filozfus azon tzise, amely szerint az objektv szellem ltal megalakult racionlis llamban vannak jogosultsgaink, amit az egyetemes s sszer akarat ltest, ktelezettsgeinket viszont az organikus
felpts llamban betlttt helyzetnk hatrozza meg. Az llam organikus jellemzsekor
Hegel a kzvettk szerept hangslyozta: az egyn konkrtsga s az llam absztraktsga kztt a rendek hivatsa az, hogy kzvettsen. Ami valsgos, az sszer" - rta egyik f
mvben, A jogfilozfia alapvonalaiban: a porosz felvilgosult, racionlis-brokratikus monarchiban a kzvett, a nemessg befolysa rvnyesl, hiszen a rendi orszggyls ktkamars parlamentjben az alshz mellett ott talljuk ennek a trsadalmi osztlynak a befolyst
erst felshzat. Az organikus felfogsbl illetve a trsadalmi szfrk egymsba oltsbl
fakadt, hogy Hegel radiklisan szembeszllt a magn- s kzszfra elvlasztsval, de az ellenttek hangslyozsa miatt egyttal azt az antik felfogst is trtelmezte, ami a politikai
kzssg szfri kztt egyfajta termszetes" harmnit felttelezett.
6.2.3.3. r s szolga." Az llam a vilgtrtnelem sznpadn Hegel llam-felfogsa - Kantval szemben - polemikus s konfliktusokra pt. A termszeti llapotra jellemz
ellenttek szerinte nemcsak, hogy llandsulnak a polgri llapotban is, hanem a trsadalmi
kapcsolat lnyegi jegyeiv is vlnak. Ezek feloldsra s semlegestsre az llam hivatott.
207

Az llam szletse s a ltnek igazolsa szerinte egy alapvet ellenttbl, az elismersrt


foly let-hallharcbl fakad. Az egyn annyiban s akkor bred sajt szabadsgnak tudatra, amennyiben s amikor t mint szabad embert egy msik egyn ilyenknt elismeri. A
konfliktus abbl fakad, hogy ekzben az elismersrt kzd egyn nem kvnja elismerni a
msikat ilyenknt, teht szabad emberi lnyknt. Akadnak, akik az elismersrt akr termszetes lnynket vagy letnket is kockra tennk, m akadnak olyanok is, akik a halltl val
flelem miatt inkbb lemondanak az elismersrl. A kzdelembl vagy elismertknt, teht
rknt, vagy alvetettknt, azaz szolgaknt kerlnek ki. Az eredend helyzet ezrt az ember
kztti egyenltlensg.
Az r gyzelmvel nem r nyugvpontra a konfliktus, st, ppen ellenkezleg, a dialektika ekkor jn csak igazn jtkba. Az r ugyanis arra knyszerti a szolgt, hogy az
javra dolgozzon, mikzben - szabadon, hi mdon s dologtalanul - jabb elismersekrt hborkba indul. A szolga, httrbe szortva sajt szksgleteit s ignyeit, ekzben ura
szksglet-kielgtsrt munklkodik. Ktsgtelen, hogy a szolga nem elgtheti ki vgyait,
de urval szembeni helyzeti elnye msfell, hogy nem veszti el kapcsolatt a dolgokkal, s
azok megmunklsa rvn formlja a klvilgot s nnmagt is. sztneitl megszabadul,
s gondolkodni kezd. A technikai fejlds, a gondolkods, mvszet - mind-mind a szolga
keze-nyomt" viseli magn. (rdekes megfigyelni ebben a konstrukciban, hogy Hegel miknt fordul szembe a korbbi tradcival, amely a filozofls jogt olyanoknak tartotta fent,
akiknek az lete egzisztencilisan biztostott!)
A tevkenysgbl s a gondolkodsbl kialakul feszltsg miatt a szolga egyre inkbb
kielgletlen marad; ppannyira, mint az elismersrt kzd r. A konfliktus teht llandv
vlik, az llam feladata ebbl addan, hogy feloldja vagy legalbbis tomptsa azt.
Az elismersrt vvott kzdelem metaforja Hegel munkiban kiegszl az llamoknak a
vilgtrtnelem sznpadn val feltnsvel. A npek szerinte llamm alakulsukkor lpnek
a vilgtrtnelem sznpadra, ahol az egyre inkbb kibontakoz szabadsg megvalsulsnak sznterv vlnak. A trtnelmet a npszellemek alaktjk, pontosabban az azt kifejez
hroszok (hsk), akik a tudattalan npet a trsadalmi letre s a szabadsgra vezetik.
Visszatekintve a vilgtrtnelemre a fejlds hrom nagy fejldsi stdiumon t vndorolt a kiteljeslsig, s e hrom korszakot hrom llamforma is jellemzi: a keleti despotizmust az
kori demokrcia vltotta fel, amely a mai [XIX. szzadi] arisztokrcia ltal fenntartott alkotmnyos monarchiban cscsosodik ki. Az llamformk vltakozsa lass s szrevehetetlen: a
vlsgos idszakot jellemz felbomls, majd pedig az azt kvet jjszlets aktusaiban megy
vgbe. A keleti vilgban a despotizmus uralkodott, a szellem - amint fogalmazott - nem volt
a szabadsg tudatban. Az egyedli, aki sajt szabadsgnak tudatban volt, a despota; rajta
kvl mindenki ms rab volt. A grg-rmainak is nevezett klasszikus korszakban a szellem
mr rszlegesen a szabadsg tudatnak llapotba lpett. A grgknl nhny kivl elme
mr kifejlesztette ezt a tudatot, gy a szellem szabadsga Periklsz korban jelent meg az
emberi trtnelemben. De ez a szabadsg csak rszleges volt, hiszen csak nhny ember volt
szabad: a grg vrosllamban pldul nem ltezett ltalnos vlasztjog. A vgs lloms a
germn vilg - ami Hegel szmra a modern vilgot jelentette, vagyis a reformcit s forradalmat tl Anglit s Franciaorszgot is - ahol a szellem megismeri nmagt s szabadd
lesz. Ebben a stdiumban a szabadsg mr mindenki szmra szletssel add jogosultsg;
ezt tantja az egyetemes rvnyessgre ignyt tart Evanglium is.
6.2.3.4. llam s hbor Hegel szerint nemzetek feletti erklcsi trvny nem ltezik (moralits ugyanis csak az llamban lehetsges), ezrt az llamok lland konfliktusban
s harcban llnak egymssal, s minden trtnelmi korszakban van egy vezet llam, amely208

ben testet lt a vilgszellem. Az llamok kzti hborkban is a vilgszellem kifejezdst


kell ltni. Az rk bke" lehetetlen - hangslyozta
s intzmnyrendszerre nincs szksg, hiszen arra van a trtnelem, ami nem ms, mint a vilg brsga. St, ahhoz, hogy az
llam meghatrozza sajt magt, tulajdonkppen ellensgre van szksge, gy nem az rk
bke", hanem a hbor az, ami a nemzetkzi viszonyokra rnyomja blyegt. Az llam absztrakt fogalom, amelynek realitsa vgl is a polgraiban van. E vonatkozsban a szintzist az
egynek ltal megvvott hbor jeent. A hbork gy szksgszerek, elkerlhetetlenek, st
hasznosak is: a np llami egysgg szervezdik s az llamrt val nfelldoz magatarts is gyakorolhat. Az egyneknek a polgri trsadalomban a klcsns elismersrt vvott
let-hall kzdelme a szuvern llamok kztt a hborban tallja meg prjt. A hbor
nem valamifle baj" vagy vletlen, hanem erklcsi mozzanat", mert ez valstja meg az
rdekeknek azt az egyestst, melyre a polgri trsadalom nmagtl nem kpes.

209

Konszenzus, rszvtel, tbbsg


Az llam s a demokrcia viszonynak elmletei
FORRSOK: Platn: llam; Arisztotelsz: Politika; Jean-Jacques Rousseau: A trsadalmi szerzdsrl; Immnuel Kant: Az rk bkrl; Alexander Hamilton James Madison - John Jay: A fderalista; Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrcia ; Joseph Alois Schumpeter: Capitalism, Socialism, andDemocracy, Rbert
A. Dahl: A Preface to Democratic Theory; Jrgen Habermas: Faktizitat und Geltung\ Giovanni Sartori: Demokrcia.

7.1. Bevezet
7.1.1. A problma A modern llam egyik meghatroz jellemvonsa, hogy szoros kapcsolatba kerlt az intzmnyek demokratikus elvek alapjn val megszervezsnek elmletvel s gyakorlatval. Fokozatosan kzmegegyezs trgya lett (legalbbis a nyugati tpus
trsadalmakban), hogy az llami tevkenysg, klnsen pedig az llami intzmnyek ltal
alkalmazott knyszer csak a demokrcia rvn legitimlhat. Ez a kzmegegyezsre azonban nem knnyti meg a dolgunkat, ha elmletileg megalapozott mdon akarunk szmot
adni llam s demokrcia kapcsolatrl.
Ebbl a szempontbl az egyik problma a demokrcia fogalmnak elburjnzott hasznlata. A kifejezsnek klnbz jelentsrtegei vannak, radsul bizonyos hasznlatai elszakadnak a politikai intzmnyek problematikjtl (olyan szsszetteleket kpeznek vele, mint
gazdasgi demokrcia", trsadalmi demokrcia", zemi demokrcia", iskolai demokrcia"). Ez persze nem a legslyosabb problma, vgs soron csak annak leszgezsre ksztet
bennnket, hogy itt s most a demokrcia fogalmt igyeksznk a politikai filozfiai elemzs
hatrai kztt tartani. Sokkal nagyobb gondot okoz, hogy a demokrcit bizonyos vonatkozsokban tl alapvetnek tekintik. Gyakran olyan fogalomknt hasznljk, mint amely
minden elismersre mlt politikai rtket fellel. Ezzel pedig elhomlyostjk a demokrcia elvei s a tbbi politikai elv kztti kapcsolatokat. Vigyznunk kell majd, nehogy ebbe a
hibba essnk az elemzs sorn.
Annl is inkbb, mert van mg ennl is nagyobb gondunk. A demokrcia olyan fogalom,
amely vezredek ta jelen van a politikai gondolkodsban (sokkal rgebben, mint az llam"
fogalma). Az idk folyamn komoly jelentsvltozsokon ment t, s a hozz kapcsold rtkmeggyzdsek is tbbszr megvltoztak. Ma a demokrcit szles krben belertik a jl
berendezett llam fogalmba, holott korbban tbbnyire az egyik eklatnsan rossz berendezkedst rtettk alatta. Az is jellemz volt egy bizonyos korszakban, hogy a demokrcit
210

olyan berendezkedsnek gondoltk, amely nem minden llam, hanem csak specilis helyzet
kis llamok egy csoportja szmra lehet megfelel. A fogalomhoz kapcsold politikai filozfiai tartalmak kztt bizonyos rendet teremthetnk azzal, hogy leszgezzk, mi a demokrcinak kifejezetten azt az rtelmt keressk, amely a mai llamok intzmnyeire gyakorol
mlyrehat befolyst. m mgsem hagyhatjuk teljesen figyelmen kvl a rgebbi eredet
demokrcia-koncepcikat, mert azok tbb vonatkozsban ma is hatssal vannak a demokrcirl foly elmleti s gyakorlati diskurzusra. Szerepet jtszanak pldul olyan flrertsek
trhdtsban, amelyekkel mindenkppen foglalkoznunk kell majd.
Ha mgis valamilyen analitikai vezrfonalat keresnk az elemzsnkhz, akkor leszgezhetjk, hogy a demokrcia szorosan kapcsoldik ahhoz a gondolathoz, hogy minden embernek egyenl joga van rszt venni a kzgyek intzsben, hogy intzmnyesteni kell a
politikai intzmnyekben a nprszvtel lehetsgt. Ezt a gondolatot a tovbbiakban rszvteli elvknt" fogjuk emlegetni. Demokratikus berendezkedsrl els megkzeltsben akkor rdemes beszlni, ha rvnyesl a rszvteli jogok egyenlsge.
Az, hogy a rszvteli elv rvnyestsre szksge van az llamnak (illetve a politikai kzssgnek), tbbflekppen is indokolhat. (Ezen a szinten bontakoznak ki azok az les ellenttek az elmletek kztt, amelyek megneheztik szmunkra a demokrcia fogalmi problmjnak kezelst.) Lehet amellett rvelni, hogy a demokrcia biztostja, hogy az llami
gyakorlat a kollektv blcsessg ldsa mellett mkdhessen. Amellett is lehet rvelni, hogy
a rszvtel intzmnyestse biztostja a lehetsget, hogy megtalljuk a leginkbb rtermett embereket, akik a kzgyeket a lehet legjobban intzik. A demokratikus intzmnyi
megoldsok trhdtsa azonban csak kzvetve ktdik az ilyesfle igazol rvekhez. Sokkal nagyobb jelentsge van annak, ahogy megvltozott a politikai autorits alapjairl val
gondolkods. Az egyik legfontosabb feladatunk az lesz, hogy feltrjuk ezt a folyamatot, hogy
megmutassuk, hogyan eredmnyezi egy olyan politikai filozfiai gondolkods kibontakozst, amely szakt az antik politikai gondolkods szemlleti alapjaival. Aztn ebbe a folyamatba
gyazhatjuk a modern demokrcia jellemzst.

7.2. Demokrcia az korban s az jkorban


Mint fentebb jeleztk, ennek az elemzsnek a szempontjbl nagy jelentsge van az kori
s az jkori demokrcia kztti klnbsgnek. rdemes teht ezt a klnbsget megvilgtani, mieltt trgyals al vennnk a demokrcirl val modern gondolkodst meghatroz
elmleti konstrukcikat. Ez mr csak azrt is elkerlhetetlen, mert, amint azt ltni fogjuk, a
demokrcia fogalma nem egszen ugyanazt a szerepet tlti be az antik s a modern politikai
filozfiban.
7.2.1. kori alapok Kzismert, hogy a demokrcia fogalma a grg politikai gondolkodsban alakult ki. A grgk krben 500 krl egy sajtos politikai eszmny jelent meg: az
iszonomia. Az iszonomia, modern kifejezssel lve, az llampolgri jogegyenlsg rendjeknt
foghat fel. Azon a gondolaton alapul, hogy nemcsak az elkelknek (az arisztokratknak)
van joga a kzgyekben val rszvtelre, illetve a politikai pozcik elnyersre, hanem minden polgrnak. Azoknak, akik az iszonomia eszmnyt elfogadtk, szksgk volt egy olyan
alkotmnyformra is, amelyben a politikai egyenlsg megvalsul. Ehhez kt meghatroz
alkotmnytechnikai megoldst alkalmaztak: egyrszt npi ellenrzs al vontk a kztisztviselk mkdst (a npbl verbuvlt trvnyszk rvn), msrszt jelentsen kiterjesztettk
a npgyls hatskreit. Az gy kialaktott alkotmnyforma kapta a dmokratia nevet.
211

Az iszonomia (ezen keresztl pedig a demokrcia) politikai filozfiai megtlsrl kilezett vitk zajlottak a grg gondolkodk kztt. Egyesek szmra (pldul Euripidsz,
Dmoszthensz, Thukdidsz) ez az eszmny s ez az alkotmnyos rendszer kpezte a jl
berendezett llam [eunomia] paradigmjt. Msok szmra azonban inkbb a jl mkd
arisztokrcia vagy kirlysg volt az eunomia, az iszonomia a rossz berendezkeds [dsznomia]
j s veszlyes formja volt. Hamar kialakult a grg politikai filozfinak az a hagyomnya,
amely helytelen vagy korcs alkotmnyformaknt vetette el a demokrcit. Ezt az llspontot
foglalta el a kt legnagyobb grg politikai filozfus, Platn s (bizonyos megszortsokkal)
Arisztotelsz is.
Az antik politikai filozfiai hagyomnyban vgl is ez utbbi meggyzds jutott uralomra. Ebben nyilvnvalan meghatroz szerepet jtszott a demokrcia (klnsen az athni demokrcia) ltvnyos gyakorlati kudarca az antik Grgorszgban. Az athni plda azt
mutatta, hogy a demokrcia llandstja a poliszon belli les politikai feszltsgeket. Nem
hagy helyet a kzprtegek politikai rvnyeslsnek, s nem tud szilrd trvnyes rendet
megalapozni, mivel a npgylsben eluralkod populizmus lezlleszti a kzletet. (Megszokott teszi pldul a politikai rivlisok nylt ldzst - akr koholt vdak alapjn s slyos
eljrsi szablysrtsek mellett indtott perek formjban is.)
Hossz idre dominnss vlt az a nyelvhasznlat, amely demokrcin azt a berendezkedst rti, amelyet a npgyls trvnyes korltok nlkli hatalomgyakorlsa jellemez, s
amelyben az bizonyul dntnek a politikai csoportosulsok kztti vitkban, hogy a vagyontalan szabadok politikailag retlen tmegbl ki tud tbbet a maga oldalra lltani. Jellemz, hogy a rmaiak, a fogalomhoz ktd negatv kpzetek miatt, kifejezetten tartzkodtak
attl, hogy sajt kztrsasgi berendezkedsket demokrciaknt rjk le. A rmai idkben
a korbbinl is mlyebb gykeret vert az a nzet, hogy a demokrcit cscselkuralomknt
kell felfogni (s eltlni).
7.2.2. Az jkori demokrcia Vajon mi idzte el azt a fordulatot, aminek kvetkeztben elfordultunk a demokrcit eltl klasszikus hagyomnytl, aminek kvetkeztben a
demokrcia egyre inkbb pozitv rtktartalommal teltdtt szmunkra? A fordulat valjban egy hosszabb folyamat sorn kvetkezett be, amely a XVIII. szzadban kezddtt,
s csak a XX. szzadban zrult le. A klasszikus politikai filozfiai hagyomny erejt mutatja, hogy a demokrcit kormnyformaknt tbbnyire mg a XVIII. szzadban is elvetettk.
Mg a demokrcia-elmlet egyik klasszikusnak tartott Rousseau is, aki a demokrciban
olyan berendezkedst ltott, amely nem lehet j, hiszen ott ugyanazok alkotjk a trvnyeket, mint akik vgrehajtjk azokat. Kant is amellett rvelt, hogy a demokrcia szksgkppen
knyuralmi (despotikus) berendezkeds. De mg a XX. szzad elejn is lnken lt az az elkpzels, hogy a demokrcia azon a veszlyes tveszmn alapul, hogy a fecsegsbl valahogy
halads lesz.
Mi trtnt? A vltozsnak nyilvnvalan sok sszetevje van, m van egy olyan dimenzija, amely a politikai filozfiai elemzs eszkzeivel igen jl megragadhat. Az jkori szerzdselmletek kibontakozsa (a XVII. szzadban) egyebek kzt azt is jelezte, hogy jelents
mdosuls kvetkezett be a politikai filozfia tematikjban. A kzppontba kerlt egy olyan
problma, amely az antik politikai filozfusokat lnyegesen kevsb rdekelte. Arrl van sz,
hogy hogyan lehet igazolssal elltni a politikai autorits gyakorlst az emberi kzssgekben. Az jkorban az emberek minden korbbinl mlyebben ltk meg, hogy a rendet,
amelynek keretei kz rendezdik az letk, k maguk teremtik a sajt cselekvskkel. A
tradicionlis, rklt hierarchik, amelyek (szemlyes vlasztsaira tekintet nlkl) kijellik
az ember helyt a vilgban, elvesztettk megkrdjelezhetetlen pozcijukat. gy tnt, ha
212

az embereknek szksgk van olyan rendre, amely politikai kzssgg szervezi ket, azt
maguknak kell megtallniuk. A politikai filozfia egyik alapvet feladata az lett, hogy trja fel ennek a politikai intzmnyeket teremt cselekvsnek az elveit, ms szval trja fel a
politikai intzmnyek normatv alapjait.
Ezek a megfontolsok kapcsoldnak ssze egy olyan politikai elvben, amely a modern
politikai gondolkods egyik jellegzetes mozzanata lett (br jelents elzmnyei voltak az antik s a kzpkori gondolkodsban is). Ha az embereknek maguknak kell megteremtenik a
nekik megfelel politikai rendet, akkor nyilvnvalnak ltszik, hogy kzlk senkinek nincs
termszetes" joga az uralkodsra. Eredenden mindenki maga rendelkezik a joggal, hogy
a sajt dolgait vezesse, s ha az emberek kzssget alkotnak, akkor eredetileg a kzssg
a jog, hogy nmagt kormnyozza. A politikai autorits gyakorlsra vonatkoz felhatalmazsok csakis azoktl eredeztethetek, akik fltt ezt az autoritst majd gyakorolni fogjk: a
politikai kzssg tagjaitl (a nptl"). Ennek az elvnek van szles krben ismert neve: a
npszuverenits. Mivel azonban a npszuverenits fogalma sokszor flrevezet kpzetekhez
kapcsoldik, inkbb az nkormnyzs elve" megnevezst fogjuk hasznlni r.
De mi kze van ennek a demokratikus eszmnyek rehabilitlshoz? Nos az, hogy sokan
jutottak arra a meggyzdsre, hogy az nkormnyzs elve res szlam marad, ha a politikai
kzssgben nem rvnyesl valamilyen mdon a rszvteli elv. Ha a politikai intzmnyek
valban egy szuvern, nkormnyz kzssget reprezentlnak, akkor kellenek dntsek,
amelyeket a politikai kzssg tagjainak effektv rszvtelvel hoznak meg. Csak gy lehet
megfelel sszhangot teremteni az intzmnyek autoritsignye s az nkormnyzs elve
kztt.
Innen eredeztethet a modern demokrcinak az a jellemz sajtossga, hogy szorosan sszekapcsoldik a politikai autorits igazolsi krdseivel. Sokan valljk (pldul Jrgen
Habermas), hogy a demokrcia nem szervezettpusok, hanem a legitimits elve alapjn klnbzik a tbbi uralmi tpustl. rdemes leszgezni, hogy ebbl a szempontbl a demokrcirl val gondolkods modern formi marknsan klnbznek az antik mintktl. Az
kori politikai filozfiban a demokrcia problematikjt tbbnyire nem a politikai autorits alapjait rint krdezs kontextusban vetettk fel. Inkbb arra sszpontostottak, hogy
milyen trsadalmi csoportok rdekei hatrozzk meg a politikai intzmnyek mkdst.
Ennek megfelelen gy ragadtk meg a demokrcit, mint amelyben a vagyontalan szabadok (vagy az ltaluk kedvelt vezetk) a hatalom. A grgktl egybknt is idegen lett
volna az az elkpzels, amely a demokrcit az nkormnyzs elvvel kapcsolja ssze. Mg
Athnban sem az a gondolat volt a demokrcia megvalstsnak hajtereje, hogy a npben
kell keresni az intzmnyek autoritsnak forrst. A legfontosabb intzmnyek messze a
demokrcia eltti idkre nyltak vissza, tekintlyk pedig mlyen sszefondott az sktl
rklt rend tiszteletvel. A np jogait kiterjeszt trvnyeket gy alkottk meg, hogy inkbb megtartottk s megreformltk, mintsem alapjaiktl jjptettk az intzmnyeket.
Az intzmnyek a npakarattl" fggetlenl is lteztek, a VI-V. szzad folyamn csak a np
ellenrzse al vontk ket.
m ha ez gy van, akkor azt is elmondhatjuk, hogy modern demokrcinak az a sajtossga, hogy sszekapcsoldik benne az nkormnyzati s a rszvteli elv, lnyegesen szilrdabb
alapokra helyezi a demokratikus idelokat, mint az antik modellek brmelyike. Jl ltszik ez
az sszefggs, ha pldul arra figyelnk, hogyan jelenik meg a modern demokrcia sszefggsben az egyenlsg gondolata. Ha nincsenek megkrdjelezhetetlen hierarchik, ha
az emberi vilg rendjt maguk az emberek hozzk ltre, akkor, legalbbis a kiindulpontnl,
nem lvezhetnek elsbbsget senki szempontjai, rdekei, ernyei. Szval egy ilyen kzsen teremtett rend csakis az erklcsi egyenlsgen (a morlis egalitarizmuson) alapulhat. Az
213

nkormnyzs elve ersen ktdik teht az egyenlsg gondolathoz, mrpedig az a demokratikus eljrsok egyik lnyegi mozzanata is. A politikai rszvteli jogok egyenl elosztst a
modern llamokban javarszt az nkormnyzs elve ltja el mgttes igazolssal.
Ezen a ponton rdemes reflektlni a demokrcia-elmlet egy viszonylag j fejlemnyre.
Tbben is feltettk a krdst, nem lehetsges-e, hogy nem kell ekkora jelentsget tulajdontani a rszvteli elv rvnyeslsnek. Nmelyek klns jelentsget tulajdontanak annak
a tnynek, hogy a demokratikus politikai gyakorlatok egytt jrnak bizonyos attitdk elterjedsvel a trsadalomban. Az ilyen gyakorlatok szerencss esetben sajtos azonosulst
vltanak ki az emberekbl. Megjelenik az az rzs a polgrok krben, hogy a politikai intzmnyek az intzmnyeik, amelyeket olyan emberek vezetnek, akik kzlk valk, akik
megrtik ket, s akiknek a vezetst j szvvel elfogadhatjk. Mrmost ez az rzlet, amely
az intzmnyekkel vagy az azokat irnyt szemlyekkel val azonosuls irnyban hat, megjelenhet olyan politikai rendszerekben is, ahol a rszvteli elvet igazbl nem rvnyestik.
Megjelenhet pldul olyan totalitrius rendszerekben, ahol a tmegek mozgstsnak nagy
szerepe van ugyan a politikai gyakorlatban, de a politikai kezdemnyezst kisajttja magnak egy egyszemlyi vezets alatt ll totalitrius mozgalom (teht pldul a nci s a
bolsevik tpus politikai rendszerekben). Nem lehet, hogy mr akkor is joggal hasznlhatjuk a demokrcia fogalmt egy berendezkedsre, ha ez a jellegzetesen demokratikus rzlet
jelen van? Nem lehet, hogy beszlhetnk totalitrius demokrcirl (mint Jacob Talmon)?
Vagy nem lehet, hogy vgrehajthatjuk a demokrcia s a nyilvnos deliberci (pontosabban
a szles kr rszvteli jogok mellett lefolytatott nyilvnos vitk alapjn ll kormnyzs)
megklnbztetst (ahogy Carl Schmitt prblta) ?
A demokrcia azok kz a fogalmak kz tartozik, amelyet mr eddig is vltozatos mdokon terjesztettek ki mindenfle sszefggsekre, s termszetesen senki nem ignyelheti
magnak a jogot, hogy az ilyen jelentsvltozatok megformlst megtiltsa msoknak. Az
emltett konstrukci, amit egyesek rzleti demokrcinak" is neveznek, az ilyen kiterjesztsek kz tartozik. Am azt rdemes leszgezni, hogy ez a kiterjeszts fogalmi zrzavaron
kvl mst aligha eredmnyezhet. Azzal ugyanis, hogy a rszvteli elv rvnyeslst kikapcsolja a demokrcia fogalmi felttelei kzl, ppen azt a mozzanatot hagyja veszendbe
menni, amely a demokratikus eszmnyek s a demokratikus trekvsek kzppontjban ll.
(Azt a mozzanatot, amelyre tekintettel magt a fogalmat is megkonstrultk.) Ennek kvetkezmnyeknt elhomlyosodnak azok a konstitutv elvek, amelyek meghatrozzk a demokrcirl val kznapi s tudomnyos diskurzus grammatikjt. Ez pedig magt a jelensgre
vonatkoz megrtsnket sodorja veszlybe. Jl mutatja ezt az a tny, hogy az rzleti demokrcia konstrukcijt alkalmazni lehet zsarnoki rendszerek bizonyos fajtira is (mondjuk
n. vezrdemokrciaknt"), holott a demokrcia fogalmnak polemikus le javarszt ppen
a zsarnoki rendszerek ellen irnyul. Ha ilyen mdon tgtjuk ki a demokrcia alkalmazsi krt, akkor milyen informcitartalma lesz annak, hogy valakit demokratnak, egy berendezkedst pedig demokratikusnak neveznk? Mivel itt igyeksznk elkerlni a fogalom ilyesfle
lertkeldst, ebben az elemzsben ragaszkodunk ahhoz, hogy demokrcia ott van, ahol
rvnyesl a rszvteli elv.

7.3. Klasszikus jkori demokrcia-elmletek


Ez az ttekints egyfajta vezrfonalat ad ahhoz, hogy a modern demokrcia-koncepcik kialakulsnak folyamatt jellemezzk. A modern politikai filozfiban elszr az nkormnyzs elve hdtott teret, aztn rgzlt az a meggyzds, hogy az nkormnyzs elve melletti

214

elktelezettsgnek ssze kell kapcsoldnia a rszvteli elv melletti elktelezettsggel is. Az


gy ltrejtt intzmnyelmleti konstrukci, s az annak alapjn megvalsul politikai formcik nyertk el a XIX.- szzadban a demokrcia nevet.
7.3.1. Rousseau Az nkormnyzs elve az jkori politikai filozfia korai szakaszban, a
klasszikus szerzdselmletek keretben nyerte el ma is jl ismert formjt. Ebbl a szempontbl vitathatatlanul Jean-Jacques Rousseau munkssga bizonyult a legjelentsebbnek.
Az llami rendet megalapoz politikai kapcsolatokat a tbbi szerzdselmlet is az emberek
cselekvseibl eredeztette, Rousseau azonban annak a krdsnek is nagy figyelmet szentelt,
hogy a kzssgnek egy bizonyos formt kell ltenie ahhoz, hogy politikai intzmnyeket
teremtsen. (Mieltt teht megvizsglnnk azt a cselekedetet, amellyel egy np kirlyt vlaszt magnak, j volna elszr azt a cselekedetet megvizsglni, amely ltal npp vlik. Mert
ez a cselekedet okvetlenl megelzi a msikat, s gy ez kpezi a trsadalom valsgos alapjt.") Az nkormnyzs elve csak olyan emberek tmegben rvnyesthet, akik kztt a
politikai moralits ktelkeit megteremt kapcsolatok jnnek ltre. Csak az ilyen np lehet
szuvern, csak ez teremthet autoritatv intzmnyeket. Ebbe a kzssgbe az emberek klnleges mdon plnek be": termszettl adott jogaikat a kzssg gondjaira bzzk. Az
ilyen kzssg sajtos egysget teremt a tagjai kztt: a tagok klns akaratmegnyilvnulsaibl gynevezett ltalnos akarat" jn ltre. A kzssg tagjai, minden kpessgkkel
egytt, ennek az ltalnos akaratnak a legfbb irnytsa alatt egyeslnek, s mindenkit az
sszessg elklnthetetlen rszv fogadnak. Ez az ltalnos akarat szab irnyt a politikai
folyamatoknak: trvnyeket alkot s politikai intzmnyeket teremt.
Rousseau elmletnek nagy ernye, hogy klasszikus elemzst ad arrl a politikai filozfiai problmrl, amire sokan ma is az nkormnyzs elvvel prblnak vlaszolni. Van
azonban kt gyengesge is, amit kritikusai hamar felfedeztek. Az egyik a koncepci intzmnyelmleti kiforratlansga. Rousseau nem tudott szabadulni attl a gondolattl, hogy
az ltala elgondolt kzssgi szuverenitsnak valamifle ltalnos politikai aktivitsban kell
megnyilvnulnia, hogy az ltala elgondolt kzssgben mindenki rendszeresen kzremkdik a kzgyek eldntsben. Ez azonban egy nagyobb terlet llamban gyakorlatilag nem
valsthat meg. Sokszor gy tnik, Rousseau egy olyan, kis ltszm kzssg szmra knl
politikai megoldsokat, amelynek tagjai estnknt, egy tlgyfa kr gylve is megbeszlhetik kzs dolgaikat. A nagyobb llamoknak valami msra van szksgk. Ezrt szmukra
Rousseau kormnyformaknt a vlasztott arisztokrcit ajnlotta. Ez viszont ignyelte volna bizonyos alkotmnyos konstrukcik kidolgozst, amelyek biztostjk, hogy a vlasztott
arisztokrcia valban a szuvern (a np) rdekben cselekszik majd. Rousseau azonban nem
adott meggyz vlaszokat az ilyen intzmnyelmleti krdsekre. A msik problma az,
hogy Rousseau elmlete nem tudta elfogadhat mdon megjelenteni azokat a morlis kapcsolatokat, amelyek az embereket politikai kzssgg szervezik. Mint jeleztk fentebb, azt a
megoldst vlasztotta, hogy a kzssg tagjainak a cselekvsbl egy sajtos szemlyisggel,
st mentlis kpessgekkel (ltalnos akarattal") felruhzott kollektvumot" (szuvernknt
felfogott npet) konstrult. De ht hogyan lehetnek egy npnek mentlis kpessgei, hogyan
lehet akarata? Rousseau vgs soron megoldatlanul hagyta azt a fontos problmt, hogy
problematikus metafizikai konstrukcik nlkl tltsk meg tartalommal az nkormnyzs
elvt.
7.3.2. Amerikai demokrcia-elmletek Az a folyamat, amelynek sorn megszletett az
Amerikai Egyeslt llamok alkotmnya, egyebek kzt a demokrcia-elmlet szempontjbl
is kiemelked jelentsggel br. Itt ugyanis azok az eszmnyek, amelyek meghatrozzk a
215

Az alapt atyk" szmra mr magtl rtetd volt az, amit itt az nkormnyzs elveknt emltnk. Amikor azt lltottk, hogy a csak egy szigoran" kztrsasgi (republiknus) berendezkedst fogadnak el, akkor olyan kormnyzatra gondoltak, amely a fhatalmat a
nptl eredezteti. Ugyanakkor mindenkppen elejt akartk venni annak, hogy ez valamifle populisztikus hatalomgyakorlshoz vezessen. Mint minden hatalomrl, a np hatalmrl
is azt gondoltk, hogy nem lehet korltozatlan, klnben zsarnoksgg fajulna. Az rintett korszakban, teht a XVIII. szzad vgn, mg igen sok hve volt a vegyes kormnyzat
eszmjnek, ami itt a legkzenfekvbb megoldst knlja. Ekkor arrl van sz, hogy a klnbz trsadalmi osztlyokat gy korltozzuk, hogy mintegy politikai fegyvereket adunk a
kezkbe egyms ellen: az intzmnyek egyik csoportjt az egyik, a msik csoportjt a msik
trsadalmi osztly gondjaira bzzuk. (Pldul a npgyls a np, a szentus az arisztokratk.) Az olyan amerikai teoretikusok azonban, mint Madison, hamar megrtettk, hogy ez
a megolds nem fr ssze az nkormnyzs elvvel. Az jonnan kialakul kztrsasgban
minden intzmnynek a np rdekt kellett szolglnia. De hogyan kpesek egymst ellenslyozni olyan intzmnyek, amelyek egyarnt a np ellenrzse alatt llnak? Az amerikaiak
szmra a megoldst nem ms, mint a kpviselet eszmje szolgltatta. A kpviselet rendszer
teszi lehetv, hogy olyan mdon finomtsuk a demokrcia gyakorlatt, hogy ezzel kizrjuk
a zsarnoksgot. A kpviseleti rendszerben ugyanis a np lemond arrl, hogy rdekeit kzvetlenl rvnyestse. A kpviselk, mivel egy nagyobb terlet lakosait kpviselik, akiknek igen
szertegaz rdekeik vannak, nincsenek kiszolgltatva szk rszrdekeknek. A kpviselk tancskozsai sorn a vetlked csoportok rdekei mr rszben semlegestve merlnek fel. (A
klikkrdekek ekkor nem rvnyeslhetnek kzvetlenl, mrpedig a npi kormnyzatot ppen a klikkrdekek uralomra jutsa tasztan zsarnoksgba.) Az persze ktsges lehet, hogy a
kpviseleti rendszer tnyleg biztos ellenszere klikkesedsi tendenciknak, az azonban biztos,
hogy az amerikaiak ltal elgondolt fderlis kztrsasg valban erre kapott.
7.3.3. Kant s Constant A demokrcirl val elmleti gondolkods formldsban
nagy szerepet jtszott Immanul Kant is. Az politikai filozfija sok vonatkozsban kifejezetten Rousseau nyomdokain jrt. Kant maga is egyfajta szerzdselmletre alapozta politikai filozfiai nzeteit, teht is ezen az alapon fogadta el az nkormnyzs elvt. Ugyanakkor az amerikai teoretikusokhoz kzeltett abban, hogy a kpviseleti rendszert tekintette
a despotikus berendezkeds valdi alternatvjnak. Azt lltotta, hogy ahol nincs kpviselet, ott zsarnoksg van. Kant sszessgben kpviseleti rendszerrel elltott kztrsasg hve
volt. (Ez igen jelents eltrs Rousseau-hoz kpest, aki nagyon bizalmatlan volt a kpviselet
eszmjvel szemben.)
A modern demokrcia-elmlet szempontjbl nem elhanyagolhat Benjmin Constant
hozzjrulsa sem, aki, egszen ms szempontok alapjn ugyan, de ugyancsak amellett rvelt, hogy a modern emberek szmra csak a kpviseleti rendszer biztosthatja a szksges
216

szabadsgot. Mivel a modernek szmra a szabadsg rtkei a magnszfrban rejlenek, nem


vrhat el tlk a folyamatos politikai aktivits: akkor jrnak el helyesen, ha kpviselkre
bzzk kormnyzat munkjt, akiken idrl idre szmon krik, hogyan teszik a dolgukat.
Az emltett szerzk munkssga nyomn az elmleti irodalomban a modern demokrcia mr
a XIX. szzad els felben elnyerte paradigmatikus formjt; mghozz olyan rendszerknt,
amelyben lehetsg van a politikai rszvtelre, de amelyben a kormnyzatot s az llampolgrokat egy kpviseleti mechanizmus kapcsolja ssze. Ennek a modellnek a kifejezdse
egyebek kzt a parlamentarizmus eszmje.
7.3.4. A nyelvhasznlat tformldsa Mint jeleztk, a demokrcival kapcsolatban a
politikai filozfiai llspontok trendezdse a XVIII. szzadban kezddtt el. A nyelvhasznlat tformldsa ezt csak lassan, a XLXs XX. szzadban kvette. Ez az tformlds
a legkorbban taln Franciaorszgban ment vgbe. A nprszvtel hveit a XVIII. szzad
nagyobb rszben mg tbbnyire republiknusoknak neveztk, m a forradalom idejn j
helyzet llt el. A forradalmi idszak vgre szles krben elterjedt az a nzet, hogy a politikban alapveten az arisztokrcia s a demokrcia hvei llnak egymssal szemben. (Tocqueville szmra mr ez jelentette a kiindulpontot az 1820-as vekben.) Amerikban az alapt
atyk mg nem szvesen hasznltk az ltaluk elgondolt alkotmnyos rendszer megragadsra a demokrcia szt (Thomas Jefferson jelenti a figyelemremlt kivtelt). Szmukra a
demokrcia mg inkbb radiklis egalitarizmust" jelentett, illetve olyasfle berendezkedst,
amit ma kzvetlen demokrcinak neveznnk. Csupa olyasmit, amit k nem akartak megvalstani. Ezrt az amerikaiak is szvesebben beszltek kztrsasgrl. A fordulat az 1820-as
vekben vlt rzkelhetv. Elszr Andrew Jackson elnk politikai programja (a jacksoni
demokrcia"), ksbb a Demokrata Prt megalakulsa jelezte a fogalomhasznlat talakulst. Nmetorszgban a vltozsrt eleinte fleg Kant kveti tettek erfesztseket a XIX.
szzad els felben, akik (pldul Friedrich Schlegel s Joseph Grres) azt szorgalmaztk,
hogy a Kant ltal elgondolt kpviseleti kztrsasgot nevezzk demokrcinak. gy vltk,
hogy amit Kant a republiknus berendezkedsrl mondott, az valjban az igazi demokrcit
jelenti. A XIX. szzadban teht a kztrsasg, illetve a kztrsasgi berendezkeds fogalmt
fokozatosan mindentt a demokrcia fogalma vltotta fel. (gy kapta meg a kztrsasg mai,
rendkvl leszktett jelentst. A legtbben nem is rtenek rajta tbbet, mint olyan llamot,
amelyben nincs monarcha.)
7.3.5. Tocqueville Azok a klasszikus elmletek, amelyek formt adtak a modern demokratikus eszmnyeknek, az intzmnyek igazolsi problmibl indultak ki. A XIX. szzad
folyamn azonban kialakult egy egszen ms jelleg megkzelts. Ez inkbb azokat a politikai szociolgiai tnyeket veszi alapul, amelyek a demokratikus intzmnyek mkdsvel
vagy a demokratikus mozgalmak tevkenysgvel fggenek ssze. gy is fel lehet fogni ezeket az elmleteket, mint amelyek azt veszik vizsglat al, hogy milyen trsadalmi hatsa van
a rszvteli elv rvnyeslsnek.
Ennek az elmlettpusnak ktsgkvl Alexis de Tocqueville az atyja, aki az 1830-as vek
elejn hossz utazst tett az Amerikai Egyeslt llamokban, s igen sokoldal elemzseket kzlt ottani tapasztalatairl. Tocqueville problematikja egszen ms volt, mint azok
a szerzk, akik azon gondolkodtak, hogyan lehet kipteni egy mkdkpes demokratikus
rendszert. Elssorban egy trtnelmi folyamatot dolgozott fel, amely inkbb a trsadalomban, mint a politikai rendszerben megy vgbe, m persze kihatssal van a politikai intzmnyekre is. Arrl van sz, hogy mg a kzpkor folyamn megkezddtt annak a hierarchikus
felpts trsadalomnak a felbomlsa, amelyet az uralkod az arisztokrcira tmaszkodva
217

irnytott. A helyt fokozatosan tvette egy egyenlsgelv trsadalom. Tocqueville alapveten erre a trsadalomra gondolt, amikor demokrcirl beszlt. Egybirnt a demokratikus
trsadalom fel vezet folyamatot nem tekintette sem egyrtelmen jnak, sem egyrtelmen rossznak. gy ltta, egytt jrnak vele fjdalmas vesztesgek, de jelents nyeresgek is.
A trsadalom veszt a ragyogsbl, kevesebb lesz a dicssg, a kifinomult zls s a valdi
mvszet, m tbb lesz a trsadalomban a klcsns bizalom s ltalnosabb vlik a jlt.
Ha Tocqueville nem is volt biztos a folyamat rtkessgben, abban annl inkbb biztos volt,
hogy a folyamat megllthatatlan. Abban is biztos volt, hogy a demokratikus s az arisztokratikus hatalmi szerkezetek kztt nem lehet kompromisszumot ktni: a vegyes kormnyzat
brnd.
Tocqueville nagy figyelmet szentelt azoknak az intzmnyes megoldsoknak, amelyeket a zsarnoksg elleni biztostkknt ptettek be a demokratikus alkotmnyba. Klnsen
pozitv volt a vlemnye a npnek juttatott politikai jogokrl. Ugyanakkor ktelyei voltak
azzal kapcsolatban, hogy ezek elegendnek bizonyulhatnak ahhoz, hogy semlegestsk a demokratikus trsadalomra leselked legnagyobb veszlyt: a tbbsg zsarnoksgt. Tocqueville ugyanis biztos volt abban, a demokrcia lnyeghez tartozik a tbbsg abszolt hatalma.
Mrpedig ha ez gy van, akkor a demokrciban a tbbsg akaratval szemben nem lehet
hatkonyan rvnyesteni semmilyen jogi biztostkot. A tbbsggel szemben nincs kihez
fordulni: a kzvlemnyt a tbbsg alaktja, a trvnyhoz a tbbsget kpviseli, a vgrehajt hatalom a tbbsg passzv eszkze, a hader nem ms, mint a felfegyverzett tbbsg.
Ha teret engednk a rszvteli elvnek, akkor veszedelmesen megnveljk a tbbsg politikai
folyamatokra gyakorolt befolyst. A demokratikus trsadalom teht kizrja ugyan azt a rgi fajta zsarnoksgot, amely az uralkodk s az arisztokratk nknybl csrzott ki idrl
idre, de mind vdtelenebb vlik a zsarnoksg egy j formjval, a tbbsg zsarnoksgval
szemben.
Tocqueville nagy hatst gyakorolt a ksbbi demokrcia-elmletekre. A tbbsg zsarnoksgnak problmjt az krdsfeltevse mentn vettk elemzs al msok is (gy pldul John Stuart Mill). Abban is komoly szerepe van, hogy sokan magtl rtetdnek veszik,
hogy a tbbsgi dnts mindenhatsgt hirdet koncepci a demokrcia lnyegt fejezi ki.
Ugyanakkor elmletnek nyilvnval gyengesgei is vannak. A legnyilvnvalbb az, hogy
Tocqueville rzketlen volt a demokratikus (illetve republiknus szellemisg) kzvlemny
bels tagoltsga irnt. (Holott ezt eltte msok, pldul az amerikai teoretikusok, mr elgg vilgosan lttk.) Az igaz, hogy nagyon nagy gondok szrmazhatnak abbl, ha egy jobbra osztatlan tbbsg kerl szembe egy jobbra osztatlan kisebbsggel, amely gy kptelen
brmilyen rdekt rvnyesteni. Ez azonban vals krlmnyek kztt alig-alig fordul el.
Inkbb az a helyzet, hogy a demokratikus kzssg tagjai azon veszik szre magukat, hogy
az egyik krdsben a tbbsghez, a msik krdsben a kisebbsghez tartoznak. Bizonyos
rdekeik rvnyeslnek, msok pedig nem. Szinte senki nincs mindig a nyertesek, vagy mindig a vesztesek kztt. gy viszont aligha rezheti brki is, hogy a tbbsg zsarnoksgnak
ldozatul esett.
7.3.6. Elitelmletek Tocqueville elemzsnek gyengesgei taln arra figyelmeztetnek
bennnket, hogy amikor a rszvteli elv trsadalmi hatsairl van sz, tbb realitsuk van
azoknak az elmleteknek, amelyek nem a tbbsg uralmra (s annak hatsaira) koncentrlnak, hanem azoknak a trsadalmi csoportoknak a szerepre, amelyek irnyt szerepet
tltenek be a demokratikus trsadalomban. Pontosan ez ll az elitelmletek kzppontjban,
amelyek szerzi (Pareto, Mosca, Michels) gy tartottk, minden trsadalomban kialakulnak
elitcsoportok, amelyek meghatroz befolysra tesznek szert a trsadalom tbbi rszvel
218

szemben. Ez a demokrciban sem lehet msknt: a demokratikus intzmnyek sem llhatnak ellent az oligarchizlds trvnynek. Az ilyen elmletek kpviseli szmra ennek
bizonytka volt, hogy a demokratikus kzvlemnybl szervezd politikai prtok idvel
maguk is centralizlt szervezetekk alakulnak, vezetikbl pedig kialakul egy klnll csoportosuls : a politikai elit. Ez az elit hajlamos az sszefondsra a trsadalom egyb elitcsoportjaival (mindenek eltt a gazdasgi elittel). A politikai folyamatokat pedig vgs soron
ennek a tbb vagy kevsb komplex trsadalmi elitnek a bels tendencii hatrozzk meg.
A rszvteli elv intzmnyeslse teht nem hoz alapvet fordulatot a politikban; taln vltoztat valamit a politika technikin, de ez is csak egy oligarchit emel a trsadalom tbbi
tagja fl.
Az elitelmletek ltalban szemben llnak a demokrcia eszmjvel. Gyakran vlnak ihlet forrsaiv az olyan nzeteknek, amelyek a demokrcit hazug ideolgiaknt utastjk el.
Am bizonyos elfeltevseiket azok is bepthetik koncepcijukba, akik a demokrcia mellett rvelnek. Ez utbbiak rendszerint azt felttelezik, hogy a rszvteli elv intzmnyestse
mg akkor is komoly s pozitv vltozsokat idz el, ha valban csak egy kisebbsgnek juttat
szmottev politikai befolyst. Az elit ugyanis, ppgy mint brmelyik trsadalmi csoport,
bellrl tagolt: tagjait (egyebek kzt) rdekellenttek fordtjk szembe egymssal. Ha pedig
az elit tagolt, akkor klnbz csoportjai knytelenek versenyt folytatni a trsadalom feletti
befolysrt. A demokrcia ekkor felfoghat olyan mechanizmusknt, amely sajtos mdon
intzmnyesti ezt a versengst, s mivel a folyamatba (szavazpolgrknt) a tmeget" is
bevonja, arra knyszerti az elitcsoportokat, hogy tekintettel legyenek az egyszer emberek
rdekeire is (hiszen csak az tmogatsukkal kerekedhetnek a rivlis elitcsoportok fl).
7.3.7. Pluralizmus-elmletek Az egyik elmleti hagyomny, amely sszefggsbe hozhat ezekkel a megfontolsokkal, az n. pluralizmus-elmletekben testesl meg. Ezek a XX.
szzad els felben alakultak ki. Legfontosabb kpviseljk minden bizonnyal Harold Laski
volt. A pluralizmus-elmletek gy kzeltik meg a trsadalmat, mint amelyben az rdekek
kifejezse s rvnyestse csoportok, illetve trsulsok kzvettsvel megy vgbe. Az llam
csupn az egyik az ilyen trsulsok kzl, s nem lvez elsbbsget a tbbi trsulssal szemben. A klnbz csoportok, illetve trsulsok hatalmi centrumok sokasgt alaktjk ki, az
llami politika pedig az ilyen hatalmi centrumok kztti kompromisszumokbl alakul ki. Ez
az elkpzels gy hozhat kapcsolatba az elitelmletekkel, hogy kpviseli abbl indulnak ki,
hogy a klnbz csoportoknak, illetve trsulsoknak mindig van egy aktv, vezetsre kpes
elitje. A csoport rdekeinek rvnyestsrt folytatott kzdelmet ez az elit vvja meg.
A msodik vilghbor utn a pluralizmus elmlete vltozsokon ment t (kialakult a
neopluralizmus), s szorosabban sszefondott a demokrcia-elmlet tematikjval. Ezt a
folyamatot jelzi a pluralista demokrcia" koncepcijnak kialakulsa az olyan szerzknl,
mint Ernst Fraenkel. A neopluralizmus mr nem felttelezi, hogy az llam csupn az egyik
trsuls a sok kzl, hiszen ez, a partikulris csoportokkal szemben, az egsz np" szervezett kpezi. Ugyanakkor itt is nagy hangsly kerl arra, hogy a demokrcit gy brzoljuk,
hogy se a teljes konszenzus, se az ltalnos rvny kzs j utpikus eszmnyeire nem tmaszkodunk. Fraenkelnl a pluralista demokrcia a kzjt a csoportrdekek llamon belli
kiegyenltsvel igyekszik elrni.
A pluralizmus szemlleti alapjaira pl demokrcia-elmletek kzl a legjelentsebb
Rbert Dahl nevhez kthet. Dahl szmra kivltkppen fontos volt az a tny, hogy a demokratikus politikai rendszerben (az egyenl rszvteli jogok ellenre) igen egyenltlenl
oszlik meg a politikai aktivits. Politikai szociolgiai tny, hogy a politikai folyamatokra vgs soron a npessg alig nhny szzalknak van dnt befolysa. Dahl azonban ebbl nem
219

arra kvetkeztetett, hogy a demokrcia homlokzata mgtt valjban egy oligarchikus berendezkeds sejlik fel elttnk. Ha arra nem is lehet kpes a demokrcia, hogy a politikai
befolys egyenlsgt garantlja, arra nagyon is kpes lehet, hogy megakadlyozza valamelyik trsadalmi csoport hegemn helyzetbe kerlst. Azltal, hogy a demokrcia minden
csoport szmra biztostja a megjelenst a politikai kzdtren, s eljrsokat biztost az rdekek s a kzttk fennll konfliktusok kezelsre, olyan helyzetet teremt, amelyben a
politikai befolys vgl is mindig tbb csoport kztt oszlik meg. Van egy kifejezs, amely
mg a demokrcinl is pontosabban fejezi ki ennek a mechanizmusnak a jellegzetessgeit:
a poliarchia", vagyis a sokcsoportos uralom.
Dahl nyomdokain jr egy msik fontos kortrs teoretikus, Giovanni Sartori is, aki a demokrcit olyan rendszerknt fogja fel, amely intzmnyesti a csoportok kztti versengst,
s gy tbb csoportnak ad eslyt a hatalombl val rszesedsre. Sartori nagy hangslyt fektet
arra a tnyezre, hogy a demokrcia a verseng csoportok kztt egyfajta rtkszempont
szelekcit hajt vgre: a versengsbl a jobbak kerlnek ki gyztesen. Ezrt a demokrcit
szelektv poliarchiaknt" ragadja meg.

7.4. Kortrs demokrcia-elmletek


Dahl s Sartori pldja is jelzi, hogy az jabb demokrcia-elmletekben igen ers a trekvs, hogy sszhangot teremtsenek a legitimcis problmk kezelse s a demokratikus politikai gyakorlat valsga kztt. Akr azon az ron is, hogy lemondanak a XVIII. szzadi
teoretikusok megkzeltsmdjrl. Ilyen vagy olyan rtelemben ez szinte minden kortrs
demokrcia-elmleten rezhet.
7.4.1. A kzssgi dntsek elmlete Ezt a tendencit rzkelteti egy olyan megkzelts is, amely sok tekintetben rokonthat Dahl koncepcijval: a kzssgi dntsek
elmlete". Itt tulajdonkppen arrl van sz, hogy azokat a kzgazdasgtani elemzsi mdszereket, amelyeket mr sikerrel alkalmaztak a piaci mechanizmusok feltrsakor, a politika
s a demokratikus folyamatok kutatsnl is igyekeznek kamatoztatni. Ennek a megkzeltsmdnak a krvonalai felbukkantak mr Joseph Alois Schumpeternl is (akinek az elkpzelseit nha piaci demokrcia-elmletknt is emlegetik), a kzssgi dntsek elmlete azonban inkbb Kenneth Arrow, Anthony Downs s James Buchanan munkssga nyomn lttt
formt (hogy aztn napjaink egyik legbefolysosabb, mert igen sok kvetre tall, irnyzata
legyen a politikatudomnyban). Ezek a szerzk mind abbl indulnak ki, hogy a politikai cselekvs elmlett nem lehet arra alapozni, hogy felttelezzk valamifle ltalnos, mindenki
ltal elismert s kvetett kzj eszmjt. A politika mechanizmusok is a sajt preferenciik
racionlis megvalstsra trekv emberek cselekvseibl jnnek ltre. Ez termszetesen a
demokrcia esetben sem lehet msknt.
A kzssgi dntsek elmlete szerint a trsadalomnak a magnpiac mellett szksge van
politikai piacra is; spedig azrt, mert vannak olyan javak (kzjavak"), amelyek a magnpiac
tjn nem llthatak el s nem oszthatak el hatkonyan. (Elssorban azokrl a javakrl
van sz, amelyek lvezetbl senkit nem lehet kizrni, mint pldul a honvdelem vagy a
kzbiztonsg.) Ha szksg van politikai piacra, akkor szksg van olyan mechanizmusra is,
amely a kzjavakkal kapcsolatos preferencikat feltrja s rvnyesti. Az ilyen mechanizmusok egyike a demokrcia, amely egy aggreglt dntshozatali eljrs, a szavazs rvn
valstja meg a preferencik kollektv kifejezst.

220

jl pldzza ezt a megkzeltst a jogelmletbl is ismert Richrd Posner llspontja,


amely gy brzolja a demokratikus vlasztsi folyamatot, mint amelynek kimenetelt a szervezett csoportok gazdasgi logikt kvet alkudozsai hatrozzk meg. A politikusok pnzt
s szavazatokat kapnak, cserbe az ket tmogat csoportok rdekeit szolgl politikai programokat valstanak meg. Ez a koncepci nem felttelezi, hogy a politikban brmifle kzssgi rzs vagy magasabb rend elktelezettsg vezeti az embereket, ugyanakkor mgis
gy lttatja a demokratikus eljrsokat, amint amelyek rtket kpviselnek, hiszen minden
preferencit szmtsba vesznek, azaz a maguk mdjn hozzjrulnak az igazsgossg megvalsulshoz.
7.4.2. Pierre Manent Ugyancsak a demokrcia j fogalmi keretben val megragadsra
tett ksrletet Pierre Manent, amikor a demokrcit az elklnlsek szervezeti rendjeknt" brzolta. A demokrcia szerinte megklnbztetseket s sztvlasztsokat hoz ltre
ott, ahol ms rendszerek nem; pontosabban megersti s megsokszorozza azokat az elklnlseket, amelyeket a civilizci fejldse hozott ltre. A premodern trsadalmak mg
az egysgre s az egyetrtsre helyeztk a hangslyt. Szinte csak a kormnyzottak s kormnyzk elklnlst ismertk el nyltan, de a kormnyzk feladata is az egysg biztostsa
volt - a parancs s az annak val engedelmessg mechanizmusa rvn. (Ez all mg az antik
demokrcia sem kivtel, mert ott brki bekerlhetett ugyan a kormnyzk kz, de a kormnyzknak ugyancsak az egysget kellett biztostaniuk.) A politika modern rendszere viszont ppen azrt jtt ltre, hogy felszmolja vagy megkerlje ezt a parancs-engedelmessg
viszonyt. Ennek jellegzetes megnyilvnulsa a kpviseleti rendszer, amelyben elvileg csak
gy parancsolhatnak az embernek, ha erre valamikppen felhatalmazst adott.
De vajon mi az rtelme annak, hogy a modern vilgban lemondunk az egysg biztostsrl? Az, hogy a parancsviszony effle relativizldsa mrskl hatst gyakorol minden
hatalomra, az embereket pedig egyfajta fggetlensggel ajndkozza meg. Koncentrlhatjk
erfesztseket a nem politikai tevkenysgekre (merthogy a modernek szmra az letet elssorban a gazdasg s a kultra szfri kpezik.) Manent perspektvja jelentsen kibvti a
modern demokrcia politikai filozfiai problematikjt. Nem pusztn a rszvteli elvet kell
tekintetbe vennnk, mert nemcsak a politikai rszvtel jrul hozz az elklnlsek rendszernek kiplshez. Az elklnlsek rendszere valjban hat terleten pl ki, s gy
egymst erst mechanizmusok sokasgt teremti meg. Ezeket mind meg kell rizni, mert
ezek segtsgvel definilhat a szabadsg a modern vilg rtelmben. A hat terlet a kvetkez : a szakmk sztvlasztsa (a szakmai autonmik rendszere), a hatalmi gak elvlasztsa,
az egyhz s az llam elvlasztsa, a civil trsadalom s az llam elvlasztsa, a kpviseltek
s a kpviselk klnbsge, a tnyek s az rtkek megklnbztetse (vagy mskppen a
tudomny s az let megklnbztetse).
7.4.3. Jrgen Habermas Az j szemllet demokrcia-elmletek kzl minden bizonynyal Jrgen Habermas koncepcija a legfontosabb. Egyebek kzt azrt, mert egy egsz trsadalomelmlet alapozza meg. Habermasnl a trsadalom szerkezeti adottsgait a rendszer"
s az letvilg" struktri kztti klnbsg hatrozza meg. A rendszer egyrszt a kzigazgats rendszereknt (llam"), msrszt gazdasgi rendszerknt pl ki. (A gazdasgi rendszert ebben az elmletben az rdekvezrelt piaci tevkenysg tartja mozgsban.) A rendszer
mindkt esetben az n. stratgiai (nrdekek ltal vezrelt) cselekvs terepe, amelynek hatsra az emberek kztti kapcsolatok az elidegeneds ldozatul eshetnek. A rendszert teht
valamilyen rtelemben fken kell tartani, hogy az rtkhordoz emberi kapcsolatok (illetve az azokat ltrehoz kommunikatv cselekvs) megmaradhassanak. Az ilyen rtkhordoz
221

emberi kapcsolatok rajzoldnak ki az letvilg struktriban. Ide tartozik egyrszt az intim


szfra, msrszt a civil trsadalom.
Habermasnl a demokrcia-elmlet szempontjbl a civil trsadalom jtszik meghatroz szerepet. Nla ez azokat a nem kormnyzati s nem gazdasgi kapcsolatokat, valamint
nkntes trsulsokat leli fel, amelyek a nyilvnos szfra kommunikcis struktrit lehorgonyozzk az letvilg trsadalmi komponensben". A civil trsadalom teht az olyan struktrk sszefoglal neve, amelyek a nyilvnos szfrban zajl kommunikci folyamatban
alakulnak ki. Jelentsgt pedig az adja, hogy a benne zajl, klcsns megrtsre irnyul, szolidaritst teremt diskurzus kpes ltrehozni az gynevezett kommunikatv hatalmat,
amelynek akr ahhoz is ereje lehet, hogy (az letvilg vdelmben) korltozza a kzigazgatsi s a gazdasgi rendszert. Mrmost a demokrcia ebbl a szempontbl gy foghat fel,
mint olyan rendszer, amelyben a civil trsadalom (illetve annak kommunikatv hatalma) ellenrzst szerez a kzigazgatsi rendszer felett. Habermas a parlamentet a civil trsadalom
intzmnyeknt ragadja meg, amely dntseit a klnbz trsadalmi csoportok kztti erszakmentes diskurzus folyamathoz igazodva hozza meg. A civil trsadalom gy olyan szocilis teret hoz ltre, amelyben a polgr tevkeny kzremkdse ellenerknt rvnyeslhet
a nyilvnossgot s az intim szfrt torzt igazgatsi s gazdasgi hatalommal szemben.
Azzal, hogy a parlament a kezbe kaparintja a trvnyhozst, lehetsget kap arra, hogy a
kzigazgatsi rendszer mkdst a civil trsadalom ignyeinek megfelelen programozza.
St, akr a gazdasgi rendszert is szablyok kz szorthatja.

7.5. A rszvteli elv s az llami mkds


Miutn valamelyest kpet alkottunk a demokrcia krli elmleti vitkrl, mindenkppen
foglalkoznunk kell azokkal a krdsekkel, amelyek a demokrcia s az llami mkds viszonyt rintik. Milyen sajtos formt lt a demokrcia, ha egy modern llam intzmnyeire
vonatkoztatjk?
7.5.1. Rszvtel s legitimci Lttuk fentebb, hogy a rszvteli elv trhdtsa mlyen sszefgg a politikai legitimci krdseivel. Azrt van szksg az llami intzmnyek
demokratizlsra, mert az llamot alkot politikai intzmnyek csak gy legitimlhatak.
ppen ezrt fontos krds szmunkra, milyen mdon kell az llami letben teret nyitni a
rszvteli elv rvnyeslsnek. Vajon azt kell-e mondanunk, hogy minl tbb rszvtel,
annl tbb legitimits"?
Nos, a vlasz az, hogy a modern demokrcia nem merl ki a nprszvtelt felttelez
dntsi mechanizmusok trhdtsban. Tbb politikai elv s intzmnyelmleti megfontols is szerepet jtszik a modern demokrcia arculatnak megformlsban. Amikor a rszvteli elvnek az llami az llami mechanizmusokban val rvnyeslsrl gondolkodunk,
figyelembe kell vennnk, hogy a demokratikus eljrsoknak a politikai autorits gyakorlshoz kell hozzjrulniuk. rtelmetlen, ezltal pedig igazolhatatlan lenne a demokrcia rvnyestse, ha ezzel lehetetlenn tennnk a kompetens llami dntsek megszletst s
hatkony vgrehajtst.
rdemes elszr arra rkrdezni, milyen mdokon valsulhat meg egyltaln a politikai
rszvtel. Bizonyos rtelemben rszvteli jogosultsgnak tekinthet, ha az rintettek a kzgyek menetrl szabadon vlemnyt nyilvnthatnak, vagyis ksrletet tehetnek a politikai
intzmnyek befolysolsra. Ez a rszvtel leggyengbb formja. Valamivel ersebb ennl
az indtvnyozsi jog, amikor is az rintettek olyan panasszal vagy indtvnnyal fordulhat-

222

nak a politikai intzmnyekhez, amelyeket azok ktelesek megfontolni. (Ez a helyzet a npi
kezdemnyezsnl.) A rszvtel ennl is ersebb mdozatai azok, amelyek esetben az rintettekre mr dntsi jogokat ruhznak. Ennek kt vltozata is elkpzelhet: a szavazati jog
valamilyen tbbsgi dntsi eljrsban s a vtjog (amikor csak gy jhet ltre a dnts,
hogy egyetlen rintett sem ellenzi).
A fentiekbl vilgoss vlhatott, hogy a demokratikus rszvtel egy ktirny igazolsi problmt vet fel. Egyrszt a rszvteli elvnek elg erteljesen kell rvnyeslnie ahhoz,
hogy rdemi legitimcis potencilja legyen, ugyanakkor nem szabad olyan formkat ltenie, amelyek felszmoljk a kompetens s hatkony llami mkds feltteleit. Ebbl a
szempontbl azt mondhatjuk, hogy a vlemnynyilvnts szabadsga s az indtvnyozsi
jog a rszvtel tl gyenge forminak mutatkoznak, vagyis tl kevs a legitimcis potenciljuk. A vtjognak termszetesen a lehet legnagyobb a legitimcis potencilja (hiszen csak
olyan dntsek megszletst teszi lehetv, amelyeket utlag senki sem kifogsolhat), m
ha minden rintettre kiterjesztik, kirvan intzmnyellenesnek" bizonyul. Nem csak azt
eredmnyezheti, hogy a szksges dntsek nem szletnek meg idben, de akr azt is, hogy
nem szletnek meg egyltaln. gy teht a tbbsgi eljrs keretben birtokolt szavazati jog
az, amely a leginkbb alkalmas a demokratikus autorits megjelentsre.
Krdses lehet azonban az is, hogy az ilyen rtelemben vett demokratikus autoritst hogyan csatornzzuk be a politikai intzmnyek mkdsbe. Milyen jelleg dntsek meghozatalban, s milyen eljrsokat kvetve alkalmazzuk a tbbsgi dntst? rdemes itt Rbert
Dahlra hivatkozni, aki, erre a krdsre vlaszolva, a demokratikus autorits ngy varicijt
dolgozta fel. (1) Az els a bizottsgi demokrcia", ahol is az rintettek kzs gyeiket egytt
intzik, a dntsek mellett a dntshez vezet vitafolyamatnak is mindannyian a rsztveviv
vlnak. (2) A msodik a referendumos demokrcia", amely az elbbi vltozatnl annyiban
korltozottabb, hogy a rsztvevk nem folytatnak nylt kimenetel vitt, hanem egy szkebb csoport (pldul egy bizottsg) ltal elksztett krdsekrl dntenek. (3) A harmadik
vltozat a kpviseleti demokrcia", amikor a bizottsgi demokrcia mechanizmusai rvnyeslnek, de nem az sszes rintett, hanem csak kpviselik rszvtelvel. (4) A negyedik
vltozat az truhzott hatalom", amikor az rintettek (valamilyen demokratikus eljrssal)
autoritatv felhatalmazst adnak egyes szemlyeknek, akik gy jogkrk hatrai kztt a sajt
beltsuk szerint dnthetnek. (Azrt fontos megklnbztetni a kpviseleti demokrcit az
truhzott hatalomtl, mert a kpviselk szemlykben nem rendelkeznek autoritssal. Csak
testletknt hoznak brkire nzve is ktelez dntseket.)
Az llami mkds sajtos felttelei kztt a jelzett varicik klnbz szerepet jtszanak. A bizottsgi demokrcia legfeljebb egy falusi vagy kisvrosi kzssgben lehet mkdkpes. Egy modern llamban egyetlen kormnyzati dnts sem szlethet meg valamifle
npgylsen. A referendumos demokrcia is tl nehzkes eljrsi modell ahhoz, hogy az
llami dntsek szles krre, a politikai autorits mindennapos gyakorlsra ki lehessen
terjeszteni. gy az emltett varicik kzl a kpviseleti demokrcia (pldul parlamenti s
nkormnyzati kpviselk vlasztsa rvn) s az truhzott hatalom (pldul a kzvetlen
elnkvlaszts folyamatban) kpes a leginkbb sszhangba kerlni az llami mkds gyakorlati feltteleivel.
7.5.2. Kzvetett s kzvetlen demokrcia E megfontolsokat egyebek kzt azrt rdemes komolyan fontolra venni, mert sszefgg egy rgi intzmnyelmleti vitval, amely
a demokrcia krl folyik. A bizottsgi s a referendumos demokrcia tekinthet a kzvetlen demokrcia" megvalsulsnak is. Ehhez kpes a kpviseleti demokrcia s az truhzott
hatalom a kzvetett demokrcia" formi. Mrmost sokan gondoljk, hogy a demokrcit a
223

maga teljessgben csak a kzvetlen demokrcia valstja meg. A kzvetett demokrcia intzmnyeinek kiptse csak valamilyen fogyatkos vagy gyengtett rtelemben nevezhet
demokratikusnak.
Ez a nzet azonban, a fentebb is jelzett szempontok miatt, aligha tarthat. Az llami let
vonatkozsban a kzvetlen demokrcit csak akkor tekinthetjk felttlenl rtkesebbnek
a kzvetettnl, ha teljesen figyelmen kvl hagyjuk azt a krdst, hogy milyen sajtos jellegzetessgei s mkdsi felttelei vannak azoknak az intzmnyeknek, amelyeket demokratizlni akarunk. Ahogy azt a kzvetett (kpviseleti) s a kzvetlen demokrcia kztti viszonyt
elemezve Ernst-Wolfgang Bckenfrde megfogalmazta, a demokrcia mint (llamformafogalom) nem fogalmazhat meg a kzvetlen demokrcia rtelmben. A demokratikus llamformnak is kpesnek kell lennie r, hogy valamilyen rtelemben akarategysgestst
hajtson vgre a kzssgben. Ez pedig nem kpzelhet el msknt, mint vezet s nllan cselekv kpviseleti szervek kialaktsval. Ezek nlkl egyetlen llami-politikai kzssg
sem jhet ltre, illetve maradhat fenn.
7.5.3. A populisztikus demokrcia s a joguralom problmja Van mg egy problma, amelyrl ugyancsak ebben az sszefggsben rdemes beszlni. Lttuk fentebb, hogy az
antik demokrcia a relevns politikai filozfiai irodalomban gy rgzlt, mint a tbbsg trvnyek ltal nem korltozott uralma. Ez a gondolat mig rzkelhet hatst gyakorol a demokrcirl val elmleti gondolkodsra. Ennek nyomn gondoljk sokan, hogy van valami
eredend feszltsg a demokrcia s a joguralom kztt. Ha a politikai autorits gyakorlst
jogi korltok kz szortjk, akkor azzal magt a demokrcit is korltozzk, hiszen elejt
veszik annak, hogy a tbbsgi akarat akadlytalanul rvnyeslhessen. Ennek a gondolatnak a legvilgosabb megfogalmazja Alexis de Tocqueville volt, aki szerint a demokratikus
kormnyzatok lnyeghez tartozik, hogy a tbbsg uralma ezekben abszolt".
Ha elfogadjuk ezt a megkzeltst, akkor sajtos mdon kell felfognunk a modern alkotmnyos demokrcikat, amelyekben a tbbsg csak gy rvnyestheti az akaratt, hogy
ekzben az (alkotmnyos vdelmet lvez) alapvet jogokat tiszteletben kell tartania. Az
ilyen llamokban megeshet, hogy a tbbsgi akarat megtrik valamelyik alkotmnyvd intzmny ellenllsn. Ha a demokrcit a korltozatlan tbbsgi uralommal azonostjuk,
akkor ezek a rendszerek gy tnnek fel, mint amelyek egyfajta bktlen kompromisszumot
teremtenek kt ellenttes szervezelv (demokrcia s joguralom) kztt.
Azt a koncepcit, amely a demokrcia kzppontjba a korltozatlan tbbsgi uralom
eszmjt lltja, gyakran (s joggal) nevezik populisztikus demokrcinak". A populisztikus
demokrcihoz ktd kpzetek igen elterjedtek, m a relevns elmleti irodalomban inkbb
a demokrcia szkeptikus elemzi (mint Tocqueville) vagy kifejezett ellensgei vonultatjk fel
(mint Schleiermacher), hogy aztn les kritikt gyakorolhassanak felette. Tbben is kimutattk mr (pldul Giovanni Sartori), hogy a legfontosabb elmleti szerzk kzl azok, akik
ersen hisznek abban, hogy a demokratikus elvek a j kormnyzs elvei kz tartoznak, soha
nem kpviseltk a populisztikus demokrcia koncepcijt. Ezen nincs is okunk meglepdni.
Ha a demokrcit a joguralommal szembelltva gondoltk volna el, a demokratk szmra
elvesztette volna politikai rtke jelents rszt. A demokratikus eszmk terjedse ugyanis
mindig szorosan sszekapcsoldott a zsarnoksg elutastsval. A zsarnoksg pedig ppensggel olyan berendezkedst jell, amelyben az uralmon levk trvnyek ltal nem korltozott hatalmat gyakorolnak. Ha teht a demokrcia a sokasg trvnyek ltal nem korltozott
uralmt jelenten, akkor nem lenne igazi polemikus le a zsarnoksggal szemben. Ezrt a
modern demokrcik arculatt forml elmletekben szinte mindig megjelenik az a mot-

224

vum, hogy a joguralom rvnyeslse a legitim politikai berendezkeds minimlis igazolsi


felttelei kz tartozik.
Nem ritka, hogy a politikai demokrcia mibenltvel foglalkoz elmletek a demokrcia
s a joguralom kztti szoros sszefggst gy hangslyozzk ki, hogy klnleges szerepet
tulajdontanak a trvnyalkots folyamatnak. A rszvteli elvet sok modern elmlet (pldul Habermas vagy Kis Jnos elmlete) alapveten arra az eljrsra vonatkoztatja, amelynek
sorn megszletnek a trvnyek, illetve kivlasztsra kerlnek azok, akik megalkotjk a trvnyeket. gy ragadjk meg a demokrcit, mint a trvnyek ltrehozsra irnyul eljrsi
felttelek egyttest. A demokratikus elvek eszerint arra vonatkoznak, hogy milyen ton
kell a rendszer szablyainak keletkeznik, talakulniuk, illetve megsznnik ahhoz, hogy
ktelez rvnyeslsket senki ne srelmezhesse. Ekkor a demokrcia nem tekinthet a
joguralommal ellenttes eszmnynek, ppensggel az egyik modellt knlja arra, hogy szilrd trvnyes rendet hozzunk ltre, amelyben a trvnyek megfelel politikai legitimitssal
rendelkeznek.
rdemes mg egy sszefggsben megvizsglni demokrcia populisztikus koncepcijt.
Arra is tbben felfigyeltek (pldul Giovanni Sartori), hogy a populisztikus felfogs knnyen
vezethet a demokrcival kapcsolatos elmleti tisztnlts elvesztshez. Egyarnt lehet a
forrsa egyfajta elhibzott idealizmusnak s egy rosszul felfogott realizmusnak. Minthogy a
ltez demokrcikban a politikai gyakorlat mindenhol korltozza, illetve kzvetett teszi
a rszvteli elv rvnyeslst, az, aki a demokrcia kiteljesedst a mind akadlytalanabb rvnyesl nphatalomban ltja, akr arra a kvetkeztetsre is juthat, hogy a ltez
gyakorlat elgtelen, s egy teljesebb, tkletesebb demokrcia ideljt kell szembelltani
vele, amelyhez a gyakorlatnak ktelessge lenne kzelteni. Az ilyesfajta politikai idealizmus
azonban nem kpes kellkppen komolyan venni az intzmnyes politikai autorits hatkony
mkdsnek gyakorlati feltteleit. Kptelen elfogadhat intzmnyelmletet trstani politikai eszmnyihez. Msok gy reaglnak a populisztikus koncepci s a tnyleges politikai
gyakorlat kztti eltrsre, hogy megprblnak megszabadulni minden idealizl felttelezstl, vagyis a legmesszebb menen rvnyesteni igyekeznek a demokratikus gyakorlat
realista szemllett. Ez pedig akr arra a kvetkeztetsre is vezetheti ket, hogy a demokrcia pusztn egy hazug ideolgia, amelynek leple alatt egy oligarchikus rendszer valsga
rejtzik. Voltakppen mindkt esetben elvsz a lehetsg, hogy rt mdon viszonyuljunk a
demokrcihoz, mert az ilyesfajta idealistk s realistk szem ell tvesztik azokat a politikai
problmkat, amelyekre a modern demokrcik intzmnyes megoldsokat knlnak.

7.6. A tbbsgi elv s a morlis tagsg


Lttuk, hogy a tbbsgi elven hozott dnts kpes a legjobban megjelenteni a demokratikus
autoritst az llami letben. A tbbsgi elv azonban szmos komoly politikai filozfiai problmt vet fel. rdemes ezek nmelyikt tgondolni. A legfontosabb krds az, hogy hogyan
alapozhatjuk meg a tbbsgi dnts ltalnos ktelez erejt. A tbbsgi elv alkalmazsnak
magtl rtetd kvetkezmnye, hogy vannak vesztesek, akik llspontjukkal kisebbsgben
maradnak. Ekkor az illet kisebbsget egy olyan dntssel kteleznek, amelyet az kifejezetten ellenzett. Hogyan fordulhat el, hogy ktelezettsgek forrsv vlik valaki szmra egy
dnts, amelyet ellenzett, amely ellen a szavazatval is killt?
rdemes azokbl a vlaszlehetsgekbl kiindulni, amelyeket Sartori dolgozott fel. Az
els az, hogy a tbbsgi dnts mltnyos eljrsi feltteleket biztost. Egyenl szavazati joggal rendelkezik mindenki, s ha minden szavazatnak egyenl a slya, akkor a tbbsg szava

225

slyosabb a kisebbsgnl. A msodik lehetsg az, ha azt mondjuk, nincs nrtke a tbbsgi elvnek, de nincs nla jobb s mkdkpesebb eljrs, ha kollektv dntseket kell hoznunk. A harmadik megkzelts szerint (amelyet maga Sartori is a magv tesz) a tbbsgi
elvet az sszer szelektls legitimlja. A nyilvnos szfrban a posztokat a legrtermettebbeknek kell elfoglalniuk, m senki nem mondhatja meg magrl, hogy a legalkalmasabb,
ezt csak msok mondhatjk meg rla. A tbbsgi dntsnl a szelekcit a politikai kzssg tagjai vgzik el. Kis Jnos nyomn hozztehetnk ehhez egy negyedik megkzeltst is.
Eszerint a tbbsgi dntst az tmasztja al, hogy kpes megvdeni a politikai egyenlsget,
amennyiben azzal, hogy a trvnyhozk kivlasztshoz az egyenlsget tiszteletben tart
eljrst knl, megakadlyozza, hogy a trvnyhozk elklnlt csoportt (egyfajta oligarchiv) vljanak.
Az emltett rvek mindegyiknek van valamennyi igazolereje, de meglehet, hogy egyik
sem elgg komplex ahhoz, hogy a tbbsgi elv igazolsi problmit megfelelen kezelje.
Erre taln tbb eslye van annak a megkzeltsnek, amit egyebek kzt Ronald Dworkinnl
lelhetnk fel. Ez a felfogs abbl indul ki, hogy a tbbsgi dntsnek termszetesen nincs
ktelez ereje, ha tallomra kivlogatott emberek szavaznak valamilyen krdsrl. Egszen
ms azonban a helyzet, ha olyan emberek dntsrl van sz, akikkel az rintettek felelssgi
viszonyban llnak, vagyis ha a dntshozatal egy olyan kzssgben megy vgbe, amelybe a
tagok etikai rtelemben bepltek". Ekkor ugyanis a dnts sorn alulmaradt kisebbsgnek
is komoly oka van r, hogy a dntst ktelez rvnynek fogadja el. Azok ugyanis, akik
etikai rtelemben bepltek a kzssgbe, legalbb olyan fontosnak tartjk, hogy a kzssg
rdekben ll dntsek idben megszlessenek, s hogy ltrejjjn a kzssg intzmnyeiben a cselekvsek szksges egysge, mint azt, hogy a sajt llspontjuk diadalmaskodjon.
Ha az etikai bepls (vagy mskppen a morlis tagsg) problmjnak valban ilyen
komoly jelentsge van, akkor ebbl nhny igen fontos kvetkezmny addik. Mindenek
eltt az, hogy a tbbsgi elv alapjn hozott dntsek csak addig tarthatnak szmot autoritsra, amg mindenkivel szemben (teht a dnts ellen szavaz kisebbsggel szemben is)
tiszteletben tartjk a klcsns felelssg normit. Ezt gy is meg lehetne fogalmazni, hogy
a kollektv dntsek autoritsignye csak addig maradhat igazolt, amg olyan eljrsban s
olyan tartalommal szletnek meg, amely biztostja, hogy a politikai kzssg sszes tagjt
morlis tagknt kezeljk.
Ugyancsak kvetkezik ebbl, hogy a demokratikus berendezkeds nem mkdhet olyan
biztostkok nlkl, amelyek igyekeznek elejt venni annak, hogy brkivel szemben is megsrtsk a morlis tagsg feltteleit. Slyos legitimcis problmkat vet fel ugyanis, ha egyesek azzal szembeslnek, hogy a hatalmon levk rendre ellene dntenek, ha k valahogy
mindig a vesztesek oldaln ktnek ki. Ugyangy az is, ha egyesek olyan ktelez dntsekkel szembeslnek, amelyek identitsuk valamilyen alapvet mozzanata ellen irnyulnak. (Ez
trtnik azzal, akinek az adott kzssgben megtiltjk vallsa gyakorlst.) Ha ez a helyz
ll el, az rintettek oldalrl felbomlanak a morlis tagsg ktelkei. A politikai dntsek
velk szemben elvesztik autoritatv rvnyket, tekintet nlkl arra, mekkora tbbsg ll
mgttk. Azokat a biztostkokat, amelyek ennek elejt vehetik, Rbert Dahl kt kategria
segtsgvel ragadja meg: az egyik a klcsns garancik rendszere", a msik az autonm
dntsek lehetsge". A klcsns garancik biztostanak bennnket arrl, hogy bizonyos
krben a tbbsgi akarat sem srtheti az rdekeinket. Errl van sz, ha bizonyos dntseket
csak olyan (minstett") tbbsggel lehet meghozni, amely biztostja a relevns kisebbsg
hatkony rdekkpviselett. Az autonm dntsek lehetsge pedig azt jelenti, hogy meghatrozott krdseket kivonunk a nyilvnos dntsek krbl, ezekben bizonyos hatrok

226

kztt mindenki maga dnt, a maga nevben. (Errl van sz, ha a kzssg tagjainak van
alapjogokkal krlbstyzott magnszfrjuk.)
7.6.1. Demokrcia s a szegmentlt trsadalmak A morlis tagsg krdse egy tovbbi, nem kevsb lnyeges problmval is sszefggsben ll. Gyakran flmerl a krds,
hogy a modern, nyugati tpus llamok demokratikus rendszerei vajon minden politikai kzssg szmra megfelel modellt knlnak-e. Most, hogy mr sz volt rla, hogy a demokratikus autorits csak az olyan kzssgben mkdkpes, amelybe a tagok specilis mdon
pltek be", ezzel kapcsolatban komoly ktelyeink tmadhatnak. Vannak ugyanis olyan orszgok, amelyek trsadalma tlzottan is szegmentlt ahhoz, hogy az ilyen jelleg morlis
tagsg kialakulhasson benne. Bizonyos orszgokban a politikai cselekvst egymst klcsnsen kizr (vallsi, etnikai, stb.) identitsformk hatrozzk meg. Persze ekkor is lehetsges,
hogy a kzssgek stratgiai alkukkal alaktsanak ki valamilyen egyttmkdsi rendszert,
m a demokratikus autorits aligha szilrdulhat meg, mert az egyik csoport ltal megszerzett
pozcikat a tbbi csoport tagjai gy fogjk kezelni, mint amelyek egy tlk idegen hatalmat
intzmnyestenek flttk. Ekkor nem sok jelentsge van annak, hogy az adott pozcit
trtnetesen a tbbsgi elven alapul eljrs keretben szereztk meg. Minden bizonnyal
ezeket a nehzsgeket pldzza az olyan orszgok politikai lete, mint a polgrhbor ltal
sztdlt Libanon s Bosznia-Hercegovina, vagy a baathista rezsim lerombolsa utn formld Irak. A demokratikus autorits felttelezi az identitsformk olyan trendezdst,
amely mellett azt a tnyt, hogy egy msik csoport tagjai szereztek politikai pozcikat, az
rintettek nem lik meg identitsuk lertkelseknt vagy megtmadsaknt.
7.6.2. Demokrcia s a nemzetkzi rend Ugyanennek a problmnak a msik oldala az a krds, hogy kiterjeszthet-e a demokratikus autorits nemzetek feletti intzmnyes
mechanizmusokra. Az ilyen trekvsekre ugyan nincs sok plda, de a kevs plda egyike
Magyarorszgot is a legkzvetlenebbl rinti. Az Eurpai Uni olyan egyttmkdsi formkat teremt a tagllamok kztt, amelyek mlyen rintik a polgrok mindennapi lett.
Joggal merl fel az a problma, hogy ilyen krlmnyek kztt az unis intzmnyek tevkenysgt hogyan lehet legitimlni. Amikor erre tereldik a sz, gyakran elhangzik, hogy
az Eurpai Uni demokratikus deficittel kszkdik, amit taln azzal lehet felszmolni, hogy
megerstjk azt az intzmnyt, amely kzvetlenl az unis polgrokat reprezentlja: az Eurpai Parlamentet. Ltni kell azonban, hogy a krds nem pusztn az, biztostunk-e effektv rszvteli lehetsgeket az rintettek npeknek (felhatalmazzuk-e ket, hogy vlasszanak
kpviselket egy szles hatskrkkel felruhzott Eurpai Parlamentbe). Az is krds, hogy
ltezhet-e a jelenlegi helyzetben demokratikus autorits az Eurpai Uni szintjn. Kszek-e
a mai eurpaiak nemcsak egy kzs civilizci rkseiknt, hanem honfitrsakknt is tekinteni egymsra? Ha nem, akkor a parlament hatskreinek bvtsvel knnyen az imnt
elemzett szituci rajzoldhat ki elttnk, ahol azt, ha ms orszgokbl val tisztsgviselknek kell engedelmeskedni, az emberek akkor is a tlk idegen akaratnak val alvetettsgknt lik meg, ha azt az Eurpai Parlament szentestette. Amg nem kvetkezik be a politikai
identitsformk megfelel trendezdse, alighanem nlklzhetetlen marad az a ketts legitimcis rendszer", ami az Eurpai Uniban hossz ideje mkdik. Bizonyos dntseket
az eurpai kpviselk hoznak meg, m a legfontosabb krdsek a nemzeti kormnyzatok
(bels demokratikus eljrsokkal legitimlt) vezeti kztt dlnek el.

227

7.6.3. Demokrcia s nacionalizmus Ugyancsak itt rdemes felvetni azt a problmt,


hogy a demokratikus autorits hogyan viszonyul a nacionalizmushoz. Ha arrl van sz, hogy
demokratikus autorits csak egy bizonyos formj kzssgben alakul ki, akkor tbben felvethetik, hogy az egyetlen fajta kzssg, amely megfelel a kvetelmnyeknek, a nemzeti
kzssg lesz. Annak tagjai ugyanis, ppen mert nacionalista rzelmek ftik ket, erklcsi
felelssget reznek egymsrt. Taln a nacionalizmus az a tmegrzelem, amely egyedl
kpes biztostani, hogy az emberek gy pljenek be a politikai kzssgbe, ahogy azt az
nkormnyzs elve felttelezi.
Nyilvnvalan ehhez hasonl megfontolsok vezettk Bib Istvnt, amikor azt lltotta,
szoros kapcsolat ll fenn a nacionalizmus s a demokrcia kztt. (Merthogy szerinte a nacionalizmus, hacsak nem torzul el valamilyen mdon, szksgkppen demokratikus tmegrzelem.) Bib helyesen ltta, hogy a demokrcia elfelttelez egy bizonyosfajta kzssgi
sszetartozst. Azt is jl ltta, hogy ennek a kzssgi tudatnak harmonizlnia kell a demokratikus egyenlsggel. Mg azt is elfogadhatjuk, hogy Eurpban a nacionalizmus sok helyen
jelents mrtkben hozzjrult a demokratikus politikai attitdk szleskr elterjedshez.
Ettl azonban mg nem lesz igaz, hogy a demokrcia nem lehet meg nacionalizmus nlkl.
St, inkbb gy tnik, a nacionalizmus bizonyos esetekben kifejezetten akadlyv vlik annak, hogy megvalsuljon a demokratikus kzssgbe val etikai bepls. Ez a helyzet ll
el, amikor ugyanazon az llamon bell tbb etnikai nacionalizmus tkzik ssze, s ezek
kzl legfeljebb az egyik hdthatja meg a politikai intzmnyeket.

228

Harmadik rsz
A XIX-XX. szzad uralkod eszmi
s hatsuk az llamra
Bevezet: Az uralkod eszmk"
Msfl vszzaddal ezeltt jelent meg a magyar llamtudomny egyik legjelentsebb mve, A XIX. szzad uralkod eszminek befolysa az lladalomra. Ennek szerzje, Etvs Jzsef
(1813-1871) azt vizsglta, hogy milyen hatst gyakorolt, illetleg gyakorolni hrom eszme
- szabadsg, egyenlsg s nemzetisg - az llam fejldsre.
Etvs Uralkod eszminek mai jelentsge Mivel e ktet harmadik rsznek cme rszben a kifejtett alapgondolat bizonyos mrtk egyezse, rszben e nagy gondolkod emlke eltti tisztelgs okn - Etvs immr klasszikus mvnek cmt parafrazlja, taln nem
felesleges vzlatosan jelezni, hogy az itt kifejtett elmlet miknt is viszonyul az elgondolsaihoz. Br e tekintetben csak a teljes szveg nyjthat vgleges eligaztst, e klasszikus mhz
val viszonyban utalsszeren megjegyezem a kvetkezket.
Elszr is, az itt kvetkez fejezetek alapgondolata az, s ez ktsgtelenl megegyezik
Etvs elkpzelsvel, hogy az eurpai trtnelmi fejlds egy meghatrozott korszakban
nhny eszme dnten befolysolta, illetleg befolysolja az llamok intzmnyi szerkezett
s tevkenysgt. Fontos klnbsg persze, hogy amg Etvs uralkod eszmkrl beszlt,
addig az itt kvetkez elemzs komplex eszmerendszerek termszett s hatsait mutatja be,
s amg az rdekldsnek kzppontjban elssorban az llam llt, addig e fejezetek tekintettel az elmlt szztven v ez irny vltozsaira - az llami jelensgek mellett azok
krnyezetvel, vagyis a szlesebb rtelemben vett politikai folyamatokkal s intzmnyekkel
is foglalkoznak.
Msodszor, Etvssel egyezen gy vlem, hogy az eszmk, illetleg eszmerendszerek
sajtos bels, gondolati-logikai struktrval rendelkeznek, ami elmleti elemzs trgyv tehet. Am amg az Uralkod eszmk szerzje -, aki nem mindig volt kvetkezetes a fogalom"
[Begriff] s eszme" [Idee], illetleg az uralkod" s vezreszme" [herrschende Idee, leitende
Idee] kztti klnbsgttel sorn, vgl is - az elvont fogalmak s az egyes eszmerendszerek alaprtkeinek mesteri analzist nyjtotta, kln figyelmet fordtva ellentteikre s
tkzseikre, addig az albbiak - az llamra gyakorolt hats vizsglata mellett - az uralkod
eszmerendszerek, fleg pedig az azok keretei kztt kifejtett elmletek mgtt meghzd
szemlletmdokra, rtkrendszerekre s antropolgikra, valamint az elmletek alkotinak,
illetleg kvetinek gondolkodsmdjra koncentrlnak. Ezrt e fejezetekek nem Etvs

229

vizsgldsait kvnjk folytatni vagy kiegszteni abban az rtelemben, hogy az nyomdokain haladva vennk szmba az elmlt szztven v fejlemnyeit.
Harmadszor, mikzben az eszmk llamokra gyakorolt hatsnak htterben ll tnyezt, az eszmk s rdekek kapcsolatt Etvshz hasonlan gondolom el, gy vlem, hogy
az ltala elemzett eszmk" kre sajnlatosan rszleges. S ez taln azrt van gy, mert Etvs
- liberalizmusnak s a Habsburg-birodalommal, illetleg az eurpai hatalmi egyensllyal
kapcsolatos nzeteinek inkonzisztencija okn - nem szmolt bizonyos rdekekkel. A XIX.
szzad kzepn - a francia forradalom mg eleven intellektulis befolysa, valamint az elbukott magyar forradalom liberlis gondolkodst megrendt s talakt politikai hatsa alatt
- nem gondolt arra (pedig a Habsburg politika fejlemnyeit ltva igazn gondolhatott volna),
hogy a modern korban a trsadalmi rend" s a politikai llandsg" eszmi is uralkodv
vlhatnak. E tekintetben koncepcijt Asbth Jnos (1815-1911) gondolatval kell kiegsztennk, aki az Etvssel vitatkoz akadmiai szkfoglal eladsban, a Korunk uralkod
eszmiben (1895) gy vlte, hogy a XIX. szzad valjban a konzervativizmus vszzada.
Ezzel fgg ssze, hogy Etvstl eltren az elemzs kiindulpontjn nem gondolom,
s annak vgkvetkeztetseknt sem lltom, hogy valamelyik eszmt vagy eszmerendszert
kitntetett figyelemben kellene rszestennk, mert az a tbbinl nagyobb" hatst gyakorolt
az llamokra. E vizsglds f krdse inkbb az, hogy az eszmk rendszerei mirt s miknt
befolysoltk - s befolysoljk ma is - az llamokat.
sszessgben teht azt hangslyozom: az itt olvashat elemzs alapgondolatt Etvs
mve inspirlta, m az albbi ngy fejezet - cljt, rszben trgyt, fleg pedig mdszert
illeten - nem az ltala kijellt ton halad.
Az eltrsek taxatv felsorolsa s a szerz Etvshz val ambivalens viszonynak nfeltr tisztzsa helyett taln elgsges lesz kt sarokpont rgztse. Egyfell Etvs Jzsef
Uralkod eszmit, hibi ellenre is, a magyar llamtudomnyi gondolkods egyik legjelentsebb teljestmnynek tekintem, mely ma is mlt figyelmnkre, s melynek meggyzdsem
szerint nem csak elmlettrtneti rtke van. Ezzel persze, msfell, tvolrl sem lltom,
hogy e nagy vllalkozst szztven v mltn folytatni kellene vagy lehetne. S ha esetleg folytathat is volna, kpessgeim s ismereteim korltai okn biztosan meg sem prblkoznk
vele. Csupn annyit lltok - s a fenti cm ezt kvnja sugallni -, hogy az uralkod eszmerendszerek elemzse sorn j okkal kapcsoldhatunk a hazai tudomnyossg hagyomnyaihoz.
Az uralkod eszmk" jellege Az elmlt kt vszzad sorn nhny eszmerendszer dnten meghatrozta az emberek llamhoz val viszonyt, s ennek rvn a modern llamok
felptst s mkdst. Befolysuk azon alapult, s ma is azon alapul, hogy sszegzik s srtett formban kifejezik a modern trsadalmak mkdsnek bizonyos jellegzetes - rszben
valsgos, rszben kontingens - szervezelveit, s azokat egy rtkrend kzponti elemv teszik.
Abban az rtelemben uralkodnak", hogy sokak - a mai tmegtrsadalmakban: millik szmra gondolkodsi s cselekvsi mintkat jelentenek, amit azrt tehetnek, mert szles krben
elfogadott s felvllalhat rtkeket kzvettenek az egynek fel. Mint ilyenek, nem csupn
a trsadalom s az llam rtelmezsnek lehetsges modelljeit nyjtjk (amivel gyakran megknnytik az egynek szmra azt is, hogy azonostsk sajt nzeteiket, s gy valamely politikai
kzssggel azonosuljanak), hanem sajtos - a mindennapi s a tudomnyos gondolkodsban
egyarnt jelenlv - nzpontok s szemlletmdok lehetsgt is. Ezrt tudomnyos elmletek
alapjaiv is vlhatnak.
Az uralkod eszmk s az azok ltal befolysolt gondolatrendszerek termszetesen nem
csupn kifejezik, kzvettik vagy visszatkrzik" a trsadalmi valsgban gykerez rtkrendet, hanem alaktjk is. A krjk plt elmletek hozzjrulnak vilgunk megrtshez,
230

az azokbl kiindul cselekvsi programok pedig - legyen sz akr kormnyprogramokrl,


akr egyni tervekrl - annak megvltoztatshoz. Az ilyen eszmk befolysoljk vgyainkat,
letterveinket s cselekedeteinket is - olykor kzvetlenl, pldul hitszer meggyzdsek
formiban, olykor pedig erklcsi s politikai eszmnyek kzvettsvel. Sok esetben a trsadalmi cselekvs legfbb mozgati, az rdekek is csupn ezek fnyben tnnek rvnyestsre
mltnak. Az rdekek ugyanis gyakran az eszmk leple al vonulnak, ahol - Etvs Jzsef
plasztikus megfogalmazst idzve - rvnyeslsk sorn nem kell pironkodniuk. m az
eszmk ennl jval tbbet jelentenek: ha a trtnelmi vltozsok motvumait s energiit az
anyagi, szellemi s erklcsi rdekek is adjk, haladsunk irnyt mindig eszmink hatrozzk meg".
Az albbiakban ngy fbb eszmerendszert elemznk - a liberalizmust, a konzervativizmust, a szocializmust s a nacionalizmust s ezeknek az llamra s a politikra vonatkoz
tanait tekintjk t. gy vljk, hogy ezek alapjn a modern eurpai llamra vonatkoz gondolkods elmlt kt vszzadnak - s az abban kifejezd reflexi rvn a modern eurpai
llamfejlds egy korszaknak - sok, br korntsem valamennyi, jellemzje lerhat.
De miknt lehet sszeegyeztetni - vetdhet fel mr most a krds - az uralkod eszmkkel szksgkppen egytt jr rtkelktelezettsget s a tudomnyos objektivitst? Hogyan
lehetnek tudomnyosak az uralkod eszmkre tekintettel kifejtett llam- s politikaelmletek, ha ezek az eszmerendszerek alaktjk is a trsadalmi valsgot? Ezzel sszefggsben
kt tnyezt hangslyozok.
Egyrszt a valsgot megvilgt lers s az azt alakt akarat (amit olykor, de pontatlanul a tudomny s politika, tudomny s rtkels, tudomny s ideolgia, akadmiai
tudomnyossg s publicisztika, stb. fogalmaiban is megklnbztetnk) ezen eszmerendszerek hveinek krben is viszonylag jl elhatrolhat. Ki mondhatn komolyan, pldul,
hogy Edmund Brke (1729-1797) francia forradalommal kapcsolatos reflexii, Kari Marx
(1818-1883) gazdasgi elemzsei, John Stuart Mill (1806-1873) kpviseleti kormnyzatrl
kifejtett gondolatai vagy Ernest Renan (1823-1892) nemzet-fogalommal kapcsolatos megfontolsai ne tennnek eleget a tudomnyossg korukban elvrhat kvetelmnyeinek, s ne
mondannak valami olyasmit trgyukrl, amely annak tudomnyos elemzst gazdagtotta? S hogy XX. szzadi szerzket is emltsek, Friedrich Meinecke (1862-1954) nemzettipolgijnak, Carl Schmitt (1888-1985) liberalizmus-kritikjnak, Lukcs Gyrgy (18851971) trsadalom-ontolgijnak, Charles Anthony Crossland (1918-1977) szocializmusfogalmnak, Friedrich Hayek (1899-1992) szabadsg-konstrukcijnak vagy John Rawls
(1921-2002) igazsgossg-elmletnek tudomnyos rtkei ugyangy s mg akkor is elvitathatatlanok, ha vitatottsguk egyik oka alkalmasint szerzik valamilyen eszmerendszer
melletti elktelezettsge. A tudomny s a (gyakorlati) politika klnbsge minsgi, a tudomny s a (politikai) ideolgia klnbsge pedig - az uralkod eszmk vonatkozsban
- elssorban funkcionlis problma. Csak kevesen tagadjk, hogy rendelkeznk olyan kritriumokkal, amelyek alapjn egy gondolat hovatartozsa valamely kontextusban megtlhet. Ettl fggetlen az a krds, hogy Brke, Marx, Mill, vagy Renan, illetleg Meinecke,
Schmitt, Lukcs, Crossland, Hayek vagy Rawls (imnt jelzett trgy) elmleteibl kivont
s - egy cselekvsi programba val bepthetsg rdekben - kellkppen leegyszerstett
gondolati tartalmak, szndkukkal egyezen vagy attl fggetlenl, elsegtettk-e bizonyos
rdekek, clok s gyakorlati trekvsek megvalsulst is.
Msrszt azt lltom, hogy az egyes uralkod eszmk keretei kztt kifejtett tudomnyos
elmletek bizonyos mrtkig rszlegesek, amennyiben a vizsglt jelensgeknek, esetnkben az
llamnak csupn az e szemlletmdok alapjn megismerhet jellemzit sszegzik s ltalnostjk. E gondolat alapja egy olyan - tematikus s terjedelmi okok miatt itt nem kifejthet
231

- tudomnyfelfogs, amely szerint a (trsadalom- s llam)tudomnyok egy rsze, illetve


bizonyos terletei a mindennapi gondolkodsban jelenlv szemlletmdokat s szemlleti
formkat teoretizljk. m abbl, hogy az uralkod eszmk keretei kztt kifejtett elmletek nem teljesek, mg nem kvetkezik, hogy tudomnytalanok lennnek. Hisz a rszlegessg
- a tudomnyossg szintjn legalbbis (szemben az ideolgikkal) - mg nem rszrehajls,
amennyiben az elmlet kpviselje eleget tesz bizonyos mdszertani kvetelmnyeknek s
gondolkodsa, illetleg rvelse abban az rtelemben is nyitott, hogy elfogadja a tudomnyos diskurzus szoksos feltteleit.
Elmlettrtneti tvlatban e rszlegessg csupn azzal jr, hogy az ezen eszmerendszerek keretei kztt szletett elmletek sszessgkben - egyttesen s egymsra reflektlva kpesek megragadni trgyuk lnyegi vonsait. Az egyttes s reflektlt" megkzeltsmd
termszetesen nem szintetikus sszevegytsket jelenti (ami teoretikusan lehetetlen, mert rszletes kifejts esetn - eklektikus s inkonzisztens vgeredmnyhez vezet), hanem szinoptikus kezelsmdjuk lehetsre utal. Azt javaslom teht, hogy nzzk egybe" a XIX. s XX.
szzad uralkod eszmerendszereit s az azok kztt szletett llamelmleteket, mert gy rthetv vlik a modern llam szmos - br ktsgkvl nem minden - jellemzje. Az gy nyert
ismeretek vlemnyem szerint jl kiegsztik ms, az uralkodnak nem nevezhet szellemi
hagyomnyok keretei kztt szletett elmletek lltsait.
Az egyes eszmerendszerek rtkei s az azok ltal befolysolt szemlletmdok termszetesen nemcsak a tudomnyos elemzs szintjn jelennek meg, de kifejezdhetnek szmos ms
mdon is: egyni belltdsaknt, a mindennapi cselekvsnek irnyt ad vagy azt igazol
elvek rszeknt, mvszeti eszmnyek knt s gy tovbb. gy mondhatjuk pldul azt, hogy
egy szl konzervatv elkpzelsek szerint neveli gyermekt, egy egyetemi oktat liberlisan
vizsgztat, vagy hogy egy festmny szocialista jelleg malkots. Tvolrl sem biztos azonban, hogy valamely mvszeti eszmny irnti elktelezettsg vagy a mindennapi viselkedsben jellemz attitdk megnyilvnulsa egy adott eszmerendszer vagy az a mgtti rtkek
elfogadst is jelenti, vagy hogy az elbbiekbl messzemen kvetkeztetseket vonhatnnk
le konkrt szemlyek llamhoz val gyakorlati viszonyra. St, figyelemmel a politikai nzetek kznapi gondolkodson belli szoksos inkonzisztencijra, nagyon is lehetsges, hogy
egy vlaszts sorn a konzervatv szl a nemzeti prt jelltjre szavaz, mikzben a liberlis
tanr konzervatv prtot tmogat, a szocialista eszmnyeket kzvett regny olvasja pedig
liberlis klubokba jr.
Az uralkod eszmk intzmnyeslse Az uralkod eszmk az llami s a politikai
let klnbz terletein reztetik - ismt Etvs hasonlatval lve: olykor szrevtlenl
pl korallszigetek, olykor dhng vulknok mdjra - hatsukat. Mondhatnnk gy is,
de immr Etvs elemzseitl teljesen eltrve, hogy klnbz mdokon intzmnyeslnek,
ami egy msfajta fogalmi rendszerben azt is jelenti: az emberi kapcsolatok sajtos terletein
s vltozatos formkban trgyiasulnak (objektivldnak).
A szban forg eszmerendszerek intzmnyeslsnek vagy trgyiasulsnak megtlsem szerint ngy jellegzetes terlete van, amit vizsglatuk sorn is szem eltt kell tartanunk.
Elemezhetjk gy (a) az azokra pl, illetleg az azok ltal irnytott trsadalmi s politikai gyakorlatot-, pldul azt, hogy miknt mkdik egy liberlis llam, vagy milyen politikt
folytat egy konzervatv prt. Vizsglhatjuk (b) a keretkben szletett, tudomnyos ignnyel
megfogalmazott elmleteke.t; pldul egy konzervatv politikai filozfit vagy egy szocialista llamelmletet. Tanulmnyozhatjuk (c) ezen eszmk ideolgiai elemeit; gy az osztlyharc
lezdsre vonatkoz kommunista elkpzelst vagy a vezrelv demokrcia tant. S vgl,
figyelmnket irnythatjuk (d) az egyes eszmerendszerek ltal befolysolt cselekvsi prog232

ramokra is; pldul arra, hogy egy adott helyzetben mit tartalmaz egy nacionalista kormnyprogram, vagy egy liberlis prt miknt tervezi tszervezni a kzigazgatst.
Az albbiakban elssorban a tudomnyos elmleteket alapul vve vizsglom az uralkod eszmket, de kiemelt figyelmet fordtok az elmletek megalkotinak, s ltalban ezen eszmerendszerek hveinek gondolkodsmdjra is. Ezen eszmk intzmnyeslsnek egyb formira - vagyis a politikai gyakorlatra, ideolgikra s programokra, illetleg az azokkal sszefgg viselkedsi mintkra vagy attitdkre - csak akkor trek ki, rendszerint rintlegesen, ha az elmletekkel szorosabb kapcsolatban llnak. Elssorban nem azzal foglalkozok
teht, hogy a gyakorlatban miknt tevkenykednek a liberlis prtok, milyenek a konzervatv kormnyprogramok, mit tesznek a szocialista politikusok, vagy hogyan ptenek ki egy
nemzetllamot, hanem azzal, hogy mi jellemzi az egyes eszmerendszerek llamra s politikra vonatkoz elmleteit. Ehhez termszetesen elemezni kell magukat az eszmerendszereket
is, s helyenknt ki kell trni a tmnk szempontjbl msodlagosnak tn elkpzelsekre
is. A gondolkodsmd, illetleg a gondolkodsi stlus szem eltt tartsa miatt az elemzs
rszben tudsszociolgiai jelleg, amennyiben a gondolkodst mint trsadalmilag meghatrozott s sajtos szitucikban zajl tevkenysget vizsglja (gyakran a fogalmak elemzse rvn). A tudsszociolgia - mint Mannheim Kroly (1893-1947) rta - arra trekszik, hogy
a gondolkodst ama trtnelmi trsadalmi helyzet sszefggsben ragadja meg, amelybl
az egynileg differencilt gondolkods csak igen fokozatosan emelhet ki." E nagy magyar
tuds kiss rdes megfogalmazsa szerint ez azt is jelenti, hogy nem az emberek gondolkodnak nmagukban, nem izollt egynek mvelik a gondolkodst, hanem meghatrozott
csoportokban l emberek, akik sajtos gondolkodsi stlusukat oly mdon alaktottk ki,
hogy vgtelen szekvenciban reagltak bizonyos tipikus, kzs pozcijukra jellemz helyzetekre." Az egyn ugyanis pusztn rszt vesz annak tovbbgondolsban, amit msok eltte
mr gondoltak"; megrklt helyzetben olyan gondolkodsi modellek kztt tallja magt, amelyek megfelelnek e helyzetnek, s arra trekszik, hogy az rkltt reaglsi mdokat
tovbbfejlessze vagy msokat lltson helykbe, s gy megfelel mdon boldogulhasson a
helyzet vltozsaibl s mdosulsaibl add j kvetelmnyekkel".
Tartalmi s mdszertani megszortsok A XIX. s XX. szzad trtnetnek szmos
fejlemnyt meghatroz ngy uralkod eszmerendszernek s ezek llamra vonatkoz elmleteinek elemzse sorn - az ilyenkor joggal elvrhat szoksos mdszertani kvetelmnyek
mellett - az albbi (rszben tartalmi, rszben mdszertani) szempontokra voltam, illetleg
voltunk tekintettel.
A) Elszr is az uralkod eszmerendszereket - a Max Weber-i (1864-1920) rtelemben
vett - ideltpusokknt fogtuk fel. Vagyis olyan nzpontot vlasztottunk, amely lehetv
teszi a liberlis, konzervatv, szocialista s nacionalista gondolkods tiszta forminak" elemzst. Ilyen tiszta formk a valsgban termszetesen nem lteznek, s mg az elmletek
valsgban" sincsenek. Miknt a trsadalmi-politikai gyakorlat vilgban, gy a konkrt
elmletek tern is az eszmknek tbbnyire valamilyen kombincijval tallkozunk. Vagyis liberalizmusrl s konzervativizmusrl, szocializmusrl s nacionalizmusrl beszlek, ill.
beszlnk, noha tudjuk, s az olvas szmra is tudatostjuk, hogy egy konkrtabb elemzs
sorn csak ezek vltozataival, pldul liberlis konzervativizmussal, nemzeti szocializmussal
vagy szocilis liberalizmussal tallkozhatunk.
Az ideltpusokra koncentrl elemzs egy szoksos - s sok szempontbl egybknt jogos - ellenvets szerint knnyen elhanyagolja a konkrt trtneti tnyeket; esetnkben azokat a gazdasgi, trsadalmi, politikai, szellemi folyamatokat (ipari forradalom, urbanizci,
felvilgosods, francia s orosz politikai forradalom, modern tudomnyok fejldse, stb.),
233

amelyek ezen eszmerendszereket letre hvtk s ltetik. Az ezzel kapcsolatos elmleti problmknak az itt kvetkez fejezetek tbbsgben azzal a megoldssal kvntam elejt venni,
hogy a trsadalmi, gazdasgi, politikai s szellemtrtneti vltozsokat nem a tudomnyos
elmletek s gondolkodsmdok eltt" mutatom be (amivel esetleg azt is sugallnm, hogy
az elbbiek az utbbiaknak mechanikus rtelemben vett okai"), hanem az elmletekben s
a gondolkodsban szeretnm felmutatni. Meggyzdsem szerint ugyanis a gondolkodsi
stlus, a fogalmi rendszer, a gondolati felpts s a normatv kvetkezmnyek rvn az egyes
elmletekben, s mg az n. idtlennek" mondott nagy elmletekben is mindig felcsillan
(ezrt azokban megmutathat) az a szlesebb rtelemben vett trsadalmi krnyezet, amelyben azok megszlettek. Ezt nha gy is mondjk, hogy az elmlet - szljon tematikusan
brmirl, legyen utpikus vagy normatv s gy tovbb - mindig tkrzi" - igaz: a tkr
ltal olykor homlyosan vagy eltorztva - megalkotjnak trsadalmi viszonyait s trtnelmi helyzett. Amint a kzismert pelda szerint Morus Tams (1485-1535) Utpija, is szinte
mindent elrul annak a kornak a viszonyairl, amelyben szerzje lt, gy Brke, Marx, Mill
vagy Renan, illetleg Meinecke, Schmitt, Lukcs, Crossland, Hayek vagy Rawls elmletbl
is felfejthetk, s azokban dokumentlhatk azok a konkrt viszonyok, amelyekre e gondolkodk reagltak.
B) Msodszor azt hangslyozom, hogy ezen eszmerendszerek llamra vonatkoztatott jelzi (liberlis, konzervatv, szocialista vagy nemzeti) elssorban azok f vonsaira s az llami
tevkenysg legfontosabb tendenciira utalnak. A modern llam termszetesen lerhat s
jellemezhet ms kategrik alapjn, s ettl eltr fogalmi szinten is, pldul jogllamknt,
demokratikus llamknt vagy kztrsasgknt. Amikor azt javaslom, az uralkod eszmkre
tekintettel (is) elemezzk, ezzel csupn annyit lltok, hogy ezek az eszmk, illetleg az azok
kr szervezdtt elmletek, programok s az azok ltal vezrelt politikai gyakorlatok dnt
mdon befolysoltk s befolysoljk mkdst. Nem lltom ugyanakkor, hogy az uralkod eszmkre tekintettel lv megkzelts alapjn a modern llam minden sszefggse
feltrhat. Az llam s a jog valsgos kapcsolata pldul - mikzben az uralkod eszmkre
figyel vizsglat sok mindent megmutat a jogllam-koncepcikat illeten - ms fogalmi keretben hatkonyabban elemezhet. Az uralkod eszmk keretei kztt kidolgozott politikais llamelmletek alapjn azonban ennek ellenre is fontos s jellegzetes sszefggsek mutathatk ki, hiszen a modern llam tnyleges felplsn s valsgos mkdsn, msok
mellett, ezen eszmk hvei hagytk rajta a kezk nyomt
Itt kell felvetni azt a krdst, vajon az elmlt kt vszzad folyamatai az eszmerendszerek
vonatkozsban lerhatk-e egysges szerkezetben, ha figyelembe vesszk, hogy a modern
llamnak a XX. szzadban kialakult kt j tpusa (a totlis s a szocilis llam) kzl az egyik
(a totlis llam) ltszlag megszaktotta az eurpai hagyomnyokat, amennyiben - Hannah
Arendt (1906-1975) kifejezsvel lve - a trtnelem horizontjnak lezrsra" trekedett.
Ezt elfogadva tbben arra hajlanak, hogy az eszmk vonatkozsban is dnt klnbsget
lssanak a XIX. s a XX. szzad kztt. Isaiah Berlin (1909-1997) pldul - a XX. szzadi helyzetet a racionalizmus hanyatlsval s a politikai krdsekhez val viszonyulsnak j
formjnak kialakulsval jellemezve - a gyakorlati llamlet vltozst az eszmk skjn is
perdntnek tekintette. gy fogalmazott: a trtnelemben elszr most [ti. a XX. szzadban] gy fogtk fel a dolgot, hogy a krdsekkel [... ] val foglalkozs leghatkonyabb mdja
nem az sz [... ] eszkzeinek alkalmazsa, hanem az, hogy megszntetik magukat a krdseket." S mikzben gy vlte, hogy a XIX. s XX. szzadot nem vlasztja el olyan robbans,
mint amilyen a francia forradalom volt, amely mind a mai napig a legnagyobb trtnelmi
vzvlaszt", mgis azt lltotta: tveds a fasizmust s a kommunizmust lnyegben csak
egy korbbi vlsg radiklisabb s erszakosabb megnyilvnulsi forminak, egy mr rgta
234

szlelhet harc tetpontjainak tekintetni." A vltozs lnyege szerinte az, hogy a polgri civilizci humanista pszicholgijval lesen szemben ll j tnyezk", mindenekeltt pedig
a tudattalan s irracionlis hatsok [... ] tlslyra jutottak az sz erivel szemben".
A magam rszrl az uralkod eszmk vonatkozsban nem osztom ezt az llspontot.
gy ltom, hogy mikzben a gyakorlati llamfejlds s tmegidolgik szintjn a XX. szzad valban jelents vltozsokat hozott (miknt az eurpai trtnelem minden korbbi vszzada), az elmletek s a poltikai programok terletn, illetleg az uralkod eszmk sszessge vonatkozsban ez nem igazolja, hogy j korszakrl beszljnk Hisz a kommunizmus
vgl is a szocialista eszmk egyik j formja volt, a fasizmus pedig a rgi nacionalizmus
egyik lehetsges folytatsa. A nem-tudatos s nem-racionlis tnyezk a XIX. szzadi gondolkodst is tjrtk, s a fasizmus s a kommunizmus irracionlis politikja mgtt, tnjn
brmily dmoninak is szellemk az eurpai humanizmus s a felvilgosods modern kpviseli szmra, tudatos folyamatok is lltak. A XX. szzad vonatkozsban teht ltalban
vve helyesebb az eszmk metamorfzisrl, s kt eszmerendszer - a szocializmus s a nacionalizmus - skizmjrl beszlni.
gy felfogva ktellyel fogadhat e nagy humanista gondolkodnak az eszmk XX. szzadi
szerepvel kapcsolatos megllaptsa is. A mltban ugyanis - rta Berlin 1949-ben - eszmk
csaptak ssze egymssal, mg a mi korunkra nem annyira az egyik eszmerendszer harca jellemz a msik ellen, hanem a nvekv ellensgessg hullma minden eszmvel mint eszmvel szemben." Ha figyelembe vesszk az uralkod eszmerendszerek komplex termszetett,
Berlin diagnzisa csak a szimptmk vonatkozsban helyes, az okokat illeten aligha.
Ktsgtelen ugyanis, hogy a XX. szzad vgn s korunkban egyre tbben idegenkednek az eszmei harcoktl. Pldul azt mondjk, a felvetd problmkat szakmai alapon"
kell megoldani. Am a technikai problmk irnti rzkenysg, a krdsek szakmai alap"
kezelse vagy a kifejezetten politikai gyek gymond szakpolitikai" megoldsa mgtt mindig kimutathat bizonyos eszmk irnti elktelezettsg. A szakmainak mondott megoldsok
igen gyakran meghatrozott rtkrendszerek kztti llsfoglalsok fggvnyei. A XX. szzad vgi, illetve a jelenlegi helyzet ezrt sokkal inkbb az eszmerendszerek megvltozott viszonyval magyarzhat. Amg ugyanis a francia forradalom idejn - ahogy Edmund Brke
fogalmazott - valami j lpett a vilgba: a felfegyverzett gondolat", s az eszmk hvei mintegy msfl vszzadon keresztl valban vres harcokat (is) folytattak egymssal, addig az
elmlt tven vben - elssorban, br nem kizrlagosan a XX. szzadi totalitrius politikai
mozgalmak tapasztalatainak feldolgozsval sszefggsben - az eszmk hvei mrskletre
knyszerlnek, ami harcukat viszonylag szablyozott konfliktusos versengss teszi.
C) Harmadszor arra utalok, hogy az itt trgyalt eszmeramlatok krt nem nknyesen llaptottam meg. Gyakran mondjk ugyanis, hogy e krt szlesebben vagy szkebben
kellene meghatrozni. A modern korban termszetesen sok ms befolysos rtk- s gondolatrendszer is ltezik, melyek ugyancsak izmusokk" szervezdnek s sajtos irnyzatokknt is elgondolhatok (pluralizmus, anarchizmus, demokratizmus, brokratizmus, republikanizmus, kommunitarizmus s gy tovbb). Nhnyan ezrt felvetik, hogy ezek egy rszt
(pldul a demokratizmust vagy a republikanizmust) az itt trgyalt ngy eszmerendszer mell kellene sorolnunk. Msok ezzel szemben azt hangslyozzk, hogy a XIX-XX. szzad llamfejldse szempontjbl valjban csak hrom eszmerendszer jtszott dnt szerepet: a
nacionalizmust nem soroljk ide, mert - fleg a tudomnyos elmletek szempontbl - nem
tekintik egyenrangnak" a msik hrommal.
Az ezzel kapcsolatos vitkat nem rszletezve itt csupn annyit jegyzek meg, hogy amikor
az uralkod eszmk" krt kivlasztottam, akkor hrom kritrium egyttes alkalmazhatsgra voltam tekintettel.
235

Azokat az eszmket tekintem uralkodknak", amelyek (a) egyszerre jelennek meg sajtos
rtkrendknt, szemlletmdknt, az egyn politikai identifikcijt is lehetv tv trsadalomrtelmezsi modellknt, valamint gondolkodsi s cselekvsi mintaknt, amelyek (b) nem
nlklzik az eszmk politikai intzmnyeslse imnt emltett ngy formjnak - gyakorlat,
elmlet, ideolgia, program - valamelyik elemt, s amelyek (c) az elmlt kt vszzadban
jelents mrtkben rnyomtk blyegket a modern llam fejldsre, vagyis tnyleges hatst
gyakoroltak.
Nyilvnval, hogy egyfell a politikai prtmozgalmak, msfell az -izmusokknt", vagyis egyfajta szellemi tradciknt (is) szervezd elmletek palettja sokkal sznesebb az uralkod eszmk krnl. Ennek szmos oka van. Mindenekeltt az, hogy az egyes prtok igen
gyakran kombinljk s egymshoz csiszoljk az uralkod eszmket, s sszevegytik azokat
ms, a fenti rtelemben uralkodnak nem nevezhet eszmnyekkel, igen gyakran a demokrcival. Tovbb: az eszmk s a prtmozgalmak skjn mozg szemllet azrt vezet klnbz eredmnyre, mert egy adott uralkod eszme gyakorlati megvalstsra tbb politikai
prt is trekedhet, s rendszerint trekszik is. Mikzben pldul az elmlt hat-ht vtized
folyamn az eurpai politikai rendszerekben a liberlis prtok viszonylag szerny sikereket
rtek el a parlamenti vlasztsokon, addig a liberalizmus ez id alatt is a politikai gondolkods egyik legbefolysosabb formja volt, ami a lehet legklnbzbb - nemzeti, konzervatv, szocildemokrata, keresztny - prtok tevkenysge rvn dnt mdon befolysolta az
llamok mkdst. S ugyanez megfordtva is igaz lehet: a keresztnydemokrcia az eurpai politikai kultra egyik befolysos mozgalma, m az eszmk skjn mgsem uralkodik",
hisz lnyegben kt uralkod eszmt (konzervativizmus, liberalizmus) kombinl s trst ms
szempontokkal.
Taln mondani sem kell, hisz annyira magtl rtetdik, hogy a politikai mozgalmak s
prtok elnevezse nemcsak az ltaluk folytatott gyakorlat megtlse, hanem az eszmk rvnyeslse szempontjbl sem perdnt. Sokszor elfordul, hogy a szocilis eszmnyek megvalstsra egy adott helyen s idben a liberlis mozgalmak tesznek ksrletet s viszont;
vagy a konzervatv hagyomny egy liberlis gazdasgpolitikt folytat keresztnydemokrata
prt rvn nyer teret. Mindezt ugyanolyan magtl rtetdnek kell tekinteni (br gyakran
nem knny elfogadni), mint azt a kzismert tnyt, hogy az nmagukat demokratnak"
nevez prtok, politikusok s llamfrfiak kzl sokan nem a demokrcia eszmjnek megvalstsrt fradoznak.
A szellemi tradciknt megszervezd elmletek palettja megtlsem szerint kt f ok
miatt szlesebb az uralkod eszmk keretei kztt kialakult hagyomnynl, illetleg tr el
attl. Rszben azrt, mert az utbbiak mgtti rtkrendszerek magukba tudtk olvasztani
az elbbieket meghatroz rtkeket is, rszben pedig azrt, mert egyfell a politikai clok, msfell a tudomnyok axiolgiai pozcii mindig gazdagabbak a modern trsadalmak
adottsgaihoz s lehetsgeihez igazod - ezrt uralkodni kpes" - eszmerendszereknl. Az
elbbi sszefggst a modern demokrcia esete pldzza, melyet valamilyen formban (br
vltoz mrtkben) szinte minden uralkod eszme abszorbelt; az utbbit pedig a republiknus hagyomny, ami (egy nemzeti kultrt leszmtva) vgl is ezrt nem vlt politikai
gyakorlatot s ideolgit meghatroz tnyezv az elmlt vszzadok folyamn. S br a
jvre vonatkozan sosem tehetnk magabiztos kijelentseket, annyi taln valsznsthet,
hogy az intellektulis rtelemben divatos mai kommunitarizmus (kzssgelvsg) is ebben
a sorsban osztozik.
Ide kvnkozik az a rszben mr rintett problmra utal megjegyzs is, hogy az uralkod eszmk nem egyszeren politikai ideolgik, legfeljebb ideolgiaknt is megjelenhetnek,
mg pontosabban: vannak ideolgiai kvetkezmnyeik. Ezrt agglyosnak mondhat, ha va236

lamely korszakot - a szakirodalomban rendszerint a XIX. szzadot - az ideolgik kornak"


nevezik, s ezzel az uralkod eszmket tulajdonkppen degradljk. Az uralkod eszmk az
ideolgiknl sokkal soksznbb s sszetettebb jelensgek (hisz a fentebb emltett sszetevkbl llnak), s azokat sosem lehet egy propagandagpezettel hatkonyan terjeszteni.
Fontosabb ennl azonban az, hogy e kt jelensg termszete s funkcija teljesen klnbzik egymstl. Hiszen az ideolgik - Michael Oakeshott (1901-1990) kifejezsvel lve vgs soron a politikai gyakorlat mostohagyermekei", mg az eszmk (kiss biceg mdon
kiegsztve itt e hasonlatot) sok esetben e gyakorlat sei", melyek - miknt a gnek a leszrmazottak esetn -, ha teljesen nem is determinljk, de kedvez kls krlmnyek esetn
dnt mdon befolysoljk annak fbb fejldsi irnyait.
D) A negyedik tartalmi s mdszertani megfontolst annak lland szem eltt tartsa
jelentette, hogy az uralkod eszmk alapjn kifejtett elmletek elssorban a modern eurpai
s a trtneti fejldsket illeten azok ltal befolysolt (pldul az szak-amerikai, ausztrl)
llamok megrtshez jrulnak hozz. A mai llamok ms fajti esetn ezeknek az elmleteknek csak korltozott magyarz erejk van. Egyes latin-amerikai llamok politikai letben
a mi uralkod eszminknl nagyobb szerepet jtszottak, ill. jtszanak bizonyos vallsi elkpzelsek, pldul a politikai katolicizmus egyes formi vagy az n. felszabadtsi teolgia, a
tvol-keletiekben pedig a hagyomnyok s a helyi szoksok. Az arab vilg llamainak mkdse a fenti ngy eszmerendszer alapjn mg akkor sem magyarzhat meg, ha vezetikre
vonatkozan a konzervatv", liberlis", szocialista" vagy nacionalista" jelz a szemlyes
attitdk szintjn esetleg informatv lehet. Ugyanez ll az afrikai llamfejldsre is, melyre
a gyarmati rendszer felbomlsval sszefggsben olykor - m tvesen - a nacionalizmus
fogalmi rendszert szoktk kiterjeszteni. Igaz ugyan, hogy a trzsi vagy vallsi hagyomnyok
keretei kztt modernizld trsadalmakban az etnikai sszetartozsnak fontos szerepe lehet, m az eurpai rtelemben vett nemzetllam egyes megoldsai ezekben az orszgokban
ugyanolyan importcikkek, mint a Coca-Cola vagy az arab sejkek Rolls-Royce-ai.
A most vizsgland tudomnyos gondolkodsmdok s elmletek alapjt kpez eszmk
rvnyessge teht loklis, amennyiben mind axiolgiai szempontbl, mind intellektulisan az elmlt hrom-ngy vszzad modern" eurpai kultrjhoz ktdnek. Ami loklis,
az persze - elvileg - mindig kiterjeszthet; akr valsgos politikai cselekvs rvn (amit
vilgpolitikai sszefggsben expanzinak, imperializmusnak, kolonializmusnak, gazdasgikulturlis tekintetben manapsg globalizcinak stb. neveznk), akr gondolatilag, amikor
is a trtnelmi idhz s helyhez ktttet egyetemes rvnynek tntetjk fel (univerzalizmus). m abbl, hogy az elmlt vszzadokban az eurpai fejlds - szerencsnkre s egyben
szerencstlensgnkre - gazdasgilag s politikailag expanzv volt, mg akkor sem kvetkezik bizonyos rtkek egyetemes rvnynek felttelezse, ha valamely elmleti rendszer,
pldul egy kantinus etika keretben j okunk lehet az ltalunk helyesnek tartott rtkek
(gy az emberi mltsg) egyetemesen rvnyesnek tn bizonytottsga mellett rvelni. A
lokalits e megkzeltsben nem megszntethetetlen, de csupn argumentatv mdon terjeszthet ki.
E) S vgl, tdszr, az uralkod eszmk s az azok keretben kialakul gondolatrendszerek nem rhatk le teljesen egysges tematikai rendben. Vagyis elemzsk sorn csak rszben alkalmazhatjuk ugyanazt a fogalmi keretet, s csak rszben jellemezhetjk azokat ugyanolyan szerkezetben. Ha pldul valamelyik rendszerben, miknt a konzervativizmusban s a
nacionalizmusban az rtkek sttusza klnbzik a liberalizmus s a szocializmus rtkfelfogstl, akkor azok rtkrendszert nem lehet gy trgyalni, mint ez utbbiakt. Ugyangy:
ha a nacionalizmus jellegt attl fggen tljk meg, hogy mit rtnk nemzeten, akkor a
nemzet fogalma kln elemzst kvn, mikzben a szocializmus vagy a liberalizmus esetben
237

az osztly vagy az egyn fogalmi sokflesgre nem kell hasonl mdon kitrni. Az elemzs tematikai klnbsgei termszetesen kisebb mdszertani eltrsekkel is jrnak, mert bizonyos korltok kztt - elfogadom azt a rgi kvetelmnyt, hogy a vizsglat mdszert
lehetsg szerint a vizsglt trgy jelleghez kell igaztani.
Egy ltalnos szempontnak mindazonltal mindegyik eszmerendszer elemzse esetn
megprbltam, illetleg megprbltunk eleget tenni. Nevezetesen annak, hogy az effle
krdseket sine ira et studio [harag s elfogultsg nlkl] kell megkzelteni. E kvetelmny
- melyet a politikai krdsek vizsglata esetn a legfontosabb elvnek tekintnk - nem rtkmentessget vagy semlegessget jelent, hanem az elfogulatlansg szndkbl kinv trgyilagossgot, s a trgyilagossggal egytt jr prtatlansgot. A trgyilagossg egyebek mellett
azt jelenti, hogy kell krltekintssel gondoljuk t az uralkod eszmk kpviselinek rveit,
tegyk mrlegre azok slyt, s ha tlnk, trekedjnk arra, hogy tletnk sszer alapja egy
minden Olvas szmra elfogadhat, de legalbbis megrthet ltalnos elv legyen.
Ktsgtelen, hogy ezt nem mindig knny megvalstani, s ennek nemcsak tudomnymdszertani, de egyni lelki okai is vannak. Hisz az uralkod eszmk hvei a XIX. s a XX.
szzad folyamn nemcsak ptettek, de rtottak s romboltak is, s bizonyos vonatkozsokban
szinte valamennyien szemlyesen is rintettek vagyunk.
A szabad piac, melyet a liberalizmus egyes teoretikusai ajnlanak, bizonyos rgi gazdasgpolitikkban gyermekmunkhoz, brrabszolgasghoz, koldulshoz s ms manchesteri
betegsgekhez" vezetett, az jakban pedig gyakran munkahelyek elvesztsvel s a kzssgi
erfesztsek rvn ltrehozott kulturlis rtkek pusztulsval jr. A reakcis konzervatvok,
akik rgen elnyomtk a nemzeti szabadsgtrekvseket s brmi ron fenn kvntk tartani
a sokak szmra nyomorsgot s megalztatst jelent egyenltlensgeket, hatalomra jutva
olykor ma is arrogns mdon visszavonjk a haladst szolgl reformokat. A kommunista s
nemzetiszocialista koncentrcis tborokban emberek milliit alztk meg s puszttottk el,
hogy a nacionalistk ltal kezdemnyezett, lltlag nemzeti rdekeket rvnyest hbork
szrnysgeit mr ne is emltsk. De mg a jlti llamra, s az azt ltrehoz szocildemokrcira is sokan panaszkodhatnak azrt, mert adpolitikja a tbbet teljestktl, s ezrt az
tlagosnl nagyobb jvedelmektl arnyosan tbbet von el.
S mivel a szenveds a lelkekben gyakran gyllethez s ellensgessghez vezet, a htrnyos megklnbztets rzse pedig nem ritkn ellenrzseket s gyanakvst kelt, a XIX.
s a XX. szzad trtnelmi fejlemnyei utn a sine ira et studio belltds kvetelmnynek
nehz eleget tenni. Ennek ellenre, minthogy gylletre csak gyllet, gyanakvsra csak gyanakvs lehet a reakci mgiscsak trekednnk kell r - s nem csupn a gyakorlati-politikai
nyugalom, de a gondolati kiegyenslyozottsg rdekben is. E kiegyenslyozottsgot nem
az uralkod eszmk tartalmi vonatkozsban rtem (amint azt pldul Etvs Jzsefnek az
eszmk kztt trtnelmi tvlatban rvnyesl egyensly-tana, vagy ms vonatkozsban
Kemny Zsigmond (1814-1875) n. slyegyen-gondolata sugallta), hanem a szemlletmdot illeten.
Kszsgesen elismerem, st tudatosan vallom, hogy az elfogulatlansg vgeredmnye gy
egyfajta kzpt lesz. Aki kzpton jr, annak persze tudnia s vllalnia kell, hogy sokan
(nevezetesen az elfogultak, a politikailag felhevltek, a rajongk, a fanatikusok s a gyllkdk) igen knnyen langyosnak" tartjk, s - a bibliai fordulattal lve - kikpik. Abban a
sorsban kell osztozniuk, amire csaknem kt s fl vszzaddal ezeltt Dvid Hume (17111776) panaszkodott, s amit msfl vszzada a mi Etvsnk is srelmezett: Nhnyan azrt
gyllnek - rta egyik levelben Hume -, mert nem vagyok tory, nhnyan azrt, mert nem
vagyok whig, nhnyan, mert nem vagyok keresztny, s mind, mivel skt vagyok." Etvs
pedig 1851-ben gy fogalmazott ,,[a] legutbbi vekben szokss vlt srral doblni mind238

azokat, akik mrskelt nzetek mellett emelnek szt. A legszlssgesebb prtok egyeslnek
az azokkal szemben rzett gylletben, akik kzttk llnak... ".
Az esetleges ellensgessg s gyanakvs ellenre is ket szeretnm kvetni. Meggyzdsem ugyanis, hogy akik kzptt llnak, azok tbbet ltnak. Tbbet ltnak, mert - megint
Mannheimre utalva, de kzismert fordulatt tudatosan mdostva - szabadon mozoghatnak" a klnbz llspontok kztt.
E szabad mozgs felttele egy ketts belltds: az elismers s a ktely. Az albbiakban teht arra trekszem, hogy egyszerre juttassam kifejezsre mind a ngy uralkod eszme
politikai rtktartalma, valamint mrskelt gyakorlati megvalstik s ignyes elmleti kpviselik teljestmnye irnti nagyrabecslsemet, illetleg az azokkal szembeni ktelyeimet.
E ktely - szndkom szerint - mrskelt, s ezrt nem a tudat hisga" (ami - ahogy Georg
W. F. Hegel a rgi szkeptikusokat brlva megjegyezte - abbl a felttelezsbl ered, hogy az
sz mindent kpes kikezdeni), hanem az rtelem vatossga, vagy taln helyesebb gy mondani : krltekint gondossga. S erre a gondossgra igen nagy szksg van, hiszen az uralkod
eszmk llamra gyakorolt hatsait vizsglva mi ugyan a tudomny vilgban vagyunk, de
szavainknak - szndkunkkal egyezen vagy azzal (miknt jelen esetben) pp ellenkezleg
- a politika tern is hatsa lehet; ha mst nem is, ht az Olvas politikai meggyzdst s
komfortrzst rtve itt a politika e tern".

239

8
A liberalizmus s a liberlis llam eszmje
Jeremy Bentham: A Fragment on Government, An Introduction to the
Principles ofMorals and Legislation\ H. Benjmin de R. Constant: Principles de politique applicapbles a tous les gouvernements, A rgiek s a modernek szabadsgnak
sszevetse-, Friedrich Ch. Dahlmann: Die Politik aufden Grund und das Mafi der
gegebenen Zustnde zurckgefhrt; Etvs Jzsef: A XIX. szzad uralkod eszmi s
hatsuk az lladalomra (1851-54); Walter Eucken: Grundlagen der Nationalkonomie; Thomas Hill Green: Lectures on the Principles ofPolitical Obligation; Friedrich August von Hayek: t a szolgasghoz; The Constitution ofLibery, Law, Liberty,
Legislation; Leonard T. Hobhouse: Liberalizmus-, Wilhelm von Humboldt: Ideen
zu einem Versuch die Grenze der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen; Bertand de
Jouvenel: Du pouvoir; John Maynard Keynes: A foglalkoztats, a kamat s a pnz
ltalnos elmlete; Kis Jnos: Az llam semlegessge; Walter Lippmann: Essays in
the Public Philosophy [Philosophia publica]; John Locke: rtekezs a polgri kormnyzat igazi eredrl, hatskrrl s cljrl, Levl a vallsi trelemrl; John Stuart
Mill: A szabadsgrl, Elmlkedsek a kpviseleti kormnyzatrl-, Charles-Louis de
[Secondat] Montesquieu: A trvnyek szellemrl-, Rbert Nozick: Anarchy, State, Utpia; Kari von Rotteck s Kari Theodor Welcker: Staatslexikon; Rbert von
Mohi: Az llamtudomnyok encyklopaedija, A jogi llam-, Alfrd Mller-Armack:
Wirtschaftslenkung und Markwirtschaft-, Kari Richrd Popper: A nylt trsadalom
s ellenfelei; John Rawls: Az igazsgossg elmlete, Political Liberalism-, Wilhelm
Rpke: Die Gesellschaftskriese der Gegenwart, CivitasHumana-, Alexander Rstow:
Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus\ Adam Smith: Vizsglds a nemzetek jltnek termszetrl s okairl-, Alexis de Tocqueville: A demokrcia Amerikban, A
rgi rend s a forradalom

FORRSOK:

Az emberi szabadsg kvnatos volta vezredek ta meghatroz eleme a trsadalmi cselekvsnek: az kortl napjainkig millik remnykedtek megvalsthatsgban, s mikzben
a zsarnokok vagy flelemmel vagy megvetssel tekintettek r, tz- s szzezrek nagyra becsltk s harcoltak rte, st igen sokan letket is felldoztk elmozdtsa rdekben. A
szabadsg eszmjre pl politikai mozgalom s szellemi ramlat - a liberalizmus - azonban
csak jkor egy meghatrozott korszakban alakult ki.
A XVII. szzad msodik felben mr liberlisnak minsthet modern llamelmleteket alkottak, a kvetkez vszzadban pedig az angol whigek a szabadelvsgre pl prtot szerveztek. A francia forradalom, egyebek mellett, a libert eszmjt tzte zszlajra, s
a XIX. szzadban a liberalizmus az eurpai politikai kultra befolysos ramlata, NyugatEurpban meghatroz tnyezje lett. Maga a kifejezs egybknt, egy sajtos trtnelmi
240

esetlegessg okn, spanyol eredet; ti. a LosLiberales nev progresszv prt 1810-es fellpse
nyomn terjedt el szlesebb krben.
Br az elmletek gazdagsga s egy j tpus llamot kipt politikai gyakorlat sikere
okn a XIX. szzadot szoks a liberalizmus vszzadnak" tekinteni, a szabadelvsg klnbz mdokon a XX. szzadi gondolkodst s llamfejldst is dnt mdon befolysolta.

8.1. A liberalizmus ltalnos jellemzi s irnyzatai


A liberalizmus mint az llamra vonatkoz elmleteket is inspirl eszmerendszer a vilgrtelmezs s a trsadalomszemllet sajtos mdja, az emberfelfogs jellege, az rtkrend s az
ennek alapjn kifejtett elmletek tanrendszere alapjn klnbzik a konzervativizmustl, a
szocializmustl s a nacionalizmustl.
8.1.1. A liberlis gondolkodsmd s a liberlis elmletek A liberalizmus az elmlt
hromszz vben rendkvl vltozatos formkban jelent meg s folyamatosan mdosult,
ezrt az ide soroland elmleteket nem knny azonostani. Az elmlt ht-nyolc vtizedben
radsul szinte valamennyi eszmerendszer titatdott vele, aminek kvetkeztben a liberalizmus - mint Kenneth B. Minogue (sz.: 1930) megjegyezte - olyan szleskr intellektulis
kompromisszum [lett], amely a modern nyugati belltds szinte valamennyi irnyad vlekedst magban foglalja". Az irnyzat szabatosnak tn meghatrozsa helyett ezrt elszr
inkbb a liberlis gondolkodst jellemz fbb sajtossgokat vzolom s az eszmerendszer
keretben szletett elmletek fontosabb tartalmi elemeire utalok.
A liberalizmust mint a trsadalom, az llam s a jog rendjvel kapcsolatos sajtos gondolkodsmdot - John Gray inspirl szrevteleibl kiindulva (br nem minden ttelt
elfogadva) - mindenekeltt az univerzalizmus jellemzi. A legtbb liberlis ugyanis azzal a
kimondott vagy kimondatlan antropolgiai felttelezssel l, hogy az emberi termszetet,
konkrtabban: az llami s a jogi rendnek az emberi termszettel sszefgg vonsait tekintve a trtnelmi s a konkrt trsadalmi hatsok msodlagos jelentsgek annak egyetemes rvny sajtossgaihoz kpest. Az eszmerendszer kzppontjban tovbb az egyn ll,
s ezrt a liberlis gondolkodst egyfajta individualizmus jellemzi, melynek keretben sokan
gy vlik, hogy az egyn a lehet legtbb esetben elsbbsget lvez, illetve kell lveznie a
klnbz kzssgekkel szemben. Vgl, az emberi termszetet s a trsadalmi intzmnyeket, gy az llamot s a jogot illeten a liberlis gondolkodk tbbsge meliorista [jobbt]
felttelezsekkel l: gy gondoljk, hogy a trsadalmi, az llami s a jogi rend nagyobb hibi
kikszblhetk, az egyes intzmnyek fejleszthetk, s ha tkletess nem is, de a mindenkor adottnl jobb tehetk.
A gondolkods mdjt vagy stlust" illeten teht a liberalizmus az ilyen vagy az ehhez
hasonl ltalnos jellemzk rvn hatrolhat el azoktl az eszmei s elmleti rendszerektl,
amelyeket a nylt vagy a rejtett kollektivizmus hat t (konzervativizmus, szocializmus, nacionalizmus); amelyek a trsadalmi intzmnyeket a szkepticizmus (konzervativizmus) vagy a
perfekcionizmus (kommunista szocializmus) fnyben szemllik; illetleg amelyek trtnetileg, kulturlisan vagy fldrajzilag loklis rvnyessg ttelek megfogalmazsra hajlanak
(konzervativizmus, nacionalizmus).
Ha az uralkod eszmk keretben szletett elmleteket nem kidolgozik gondolkodsmdja, hanem az eszmerendszer rtktartalma alapjn jellemezzk, gy a liberalizmus leggyakrabban olyan elmletnek, eszmerendszernek, belltdsnak vagy elktelezettsgnek tnik, amelynek kzppontjban az egyni szabadsg ignye ll. A liberlis gondolkodk egyb
241

elveinek, rtkeinek vagy elmleti tteleinek tartalmt s sttuszt azoknak az egyni szabadsghoz val viszonya hatrozza meg. Ebbl a szempontbl a liberlis trsadalom- s llamelmlet archetpust John Stuart Mill teremtette meg, s valsznleg azrt tekintik t - egyes
szocialisztikus elkpzelsei vagy a nemzeti elv alkalmi hangslyozsa ellenre is - mg ma
is a legjelentsebb liberlis teoretikusnak, mert elmletnek alaphangjt a szabadsg irnti
mly s hatrozott elktelezettsge adta meg. Nhny mai gondolkod (pldul a jogfilozfus Ronald Dworkin; sz.: 1931) szerint a liberalizmus f hangslya nem, vagy nem pusztn,
s nem is elssorban a szabadsgon, hanem az egyenlsg egy sajtos, elvont megalapozsn
van, mely az egyes emberi lnyek ltnek azonos rvnysgt lltja. A magam rszrl mint ksbb kifejtem - nem osztom ezt az llspontot, s az egyenlsg rtkt, ill. eszmjt
a kt-hromszz ves liberlis tradcin bell a szabadsghoz kpest mg akkor is msodlagosnak tekintem, ha ktsgtelen, hogy az utbbi vtizedekben ezen a ponton ramlanak a
liberalizmusba azok az eszmk s rtkek, amelyek kpesek megjtani azt.
Megint ms felfogsok trtnelmileg kzeltik meg a liberalizmust. Pldul a polgri trsadalom szellemi formjnak tekintik, s az ahhoz val kritikai vagy igenl viszonyt a polgri
ltforma - gyakran egyszeren csak a kapitalizmus" fogalmval jellemzett gazdlkodsi s
tulajdoni rendszer - megtlstl teszik fggv. E megkzelts csak annyiban problematikus, hogy mind a ngy uralkod eszme a modern polgri trsadalomhoz, s gy a gazdlkods
kapitalista mdjhoz ktdik. Nmileg ellentmondanak ennek azok a nzetek, amelyek szerint a liberalizmus nem a polgri rend, hanem ltalban vve a modern (vagy jkori) trsadalom meghatroz szellemi formja. E nzetek hvei a liberalizmus vetlytrsait - elssorban
a konzervativizmust, bizonyos kontextusban a szocializmust, s alkalmilag a nacionalizmust is
- gyakran a modernits eltti rtkrend kifejezdsnek tekintik: azt mondjk (persze igazsgtalanul), hogy amg ez utbbiakban van valami atavisztikus", primordilis" s trzsi",
addig a liberalizmus kifejezetten egyn-elv s modern". S vgl egy ugyancsak trtnelmi
asszocicikat lehetv tv elgondols szerint a liberalizmus az emanciplt emberi lt elveire
pl trsadalmi s llami rend megvalstsrt fellp mozgalmak intellektulis alkoteleme. Egy ilyen felfogs persze megfeledkezni ltszik arrl, hogy kt msik eszmerendszer is
emancipatorikus mozgalomknt lpett fel, br kpviseli eltr mdon fogtk fel az emanciplt emberi lt" elveit s trtnelmi sikerk is eltrt a liberalizmustl.
Szuggesztvek azok a megkzeltsek, amelyek - beltva a meghatrozs lehetetlensgt
- egy-egy vezrelvvel vagy valamilyen expresszv fordulattal fejezik ki a liberalizmus jellemzit, illetve lnyegt.
Ilyen az a - pldul Rbert Nozick (1938-2002) ltal kifejtett - nzet, mely szerint a liberalizmus f kvetelmnye, hogy az egyn sorsa ne legyen sszektve az llamval, s az utbbi
az elbbi vonatkozsban ne lehessen meghatroz. Ne az llam hatrozza meg, hogy az ember miknt keresse meg a kenyert, milyen elvek szerint nevelje gyermekt, hov utazhasson
s hov ne, reggelenknt (a kormnyok ltal bevezetett nyri idszmts" idejn) mikor
keljen fel, vagy - egy ltszlag jelentktelen, m szimbolikus jelentsge miatt gyakran felvetett krdsre utalva -, hogy a sajt autjban lve s a sajt lett kockztatva bekapcsolja-e
vagy sem a biztonsgi vt. Az effle felvetsek rszben a modern llam ltal teremtett n.
knyszerhelyzetek elleni intellektulis demonstrcik, amelyek - mivel e knyszerhelyzeteket sokszor az egynnel kapcsolatos llami gondoskods (ms szhasznlatban: az llami
paternalizmus) alaktotta ki - a msik hrom eszmerendszer llamra vonatkoz elkpzelsei
ellenben fogalmazdnak meg.
Egy msik, a trtnelem legagresszvebb eszminek formldsa idejn szletett megfogalmazs szerint - melyet a liberlisnak egyltaln nem tekinthet Ortega y Gasset-nek
(1883-1955) ksznhetnk - a liberalizmus a nagylelksg doktrnja". Annak alapjn u242

gyanis a gyztes tbbsg elismeri a kisebbsg jogt a ltezshez, midn kijelenti, hogy megfr s bks formban egytt l az ellenfllel, st a gyenge, vagy a legyztt ellenfllel is.
Rszben ehhez kapcsoldik egy harmadik, rendszerint a liberlis ideolgikban hangslyozott gondolat, miszerint a liberalizmus egy humnus s emberi vilg megvalstsa rdekben a bks egyttls kvetelmnyeit fogalmazza meg; pldul tolerancit, msok jogainak elismerst s elveinek tisztelett, stb. Ehhez - kritikailag vagy elismerleg, de nmi
szkepticizmussal - alkalmasint azt is hozzteszik, hogy e nemes kvetelmnyek kvetkezmnyei ldsosak ugyan, m azokat - figyelemmel az emberi termszetre is (ti. pldul arra,
hogy lltlag mindenki szvesebben lenne intolerns) - nehz teljesteni.
A gondolkodsmd s az irnyzat szabatos meghatrozsval sszefgg nehzsgek mgtt az ll, hogy a liberalizmus az elmletek elmlt hrom, s a gyakorlati mozgalom elmlt
kt vszzadban olyan sszetett, sokszn s vltozatos jelensgg vlt, amelynek kapcsn
felvethet a krds: vajon egysges gondolati hagyomnynak kell-e tekintennk? A liberalizmus - mondjk sokan - szellemisgben pluralista jelleg, s ezrt a sokfle ramlat jl
megfr egymssal. E nzet azonban csak addig nem vet fel nehzsgeket, amg szem ell
tvesztjk, hogy hossz trtnete sorn a liberlis gondolkods nemcsak rintkezett a konzervativizmussal, a nacionalizmussal s a szocializmussal, de nhny esetben ssze is olvadt
velk. Am ha gy van, akkor j tudnunk, hogy ez a hrom msik eszmerendszer vgl is mit
vett t a liberlisoktl, vagyis hogy mi az, ami a kzs liberlis rksgbe tartozik.
8.1.2. A liberlis elmletek fbb irnyzatai Az egyes eszmerendszerek fbb irnyzatai
termszetesen szmos szempont alapjn rendszerezhetk, ezrt jelzem, hogy az albbiakban
az elmletek trtneti fejldst elssorban elmleti alapvetsket szem eltt tartva vzolom.
A klasszikus liberlis llam- s politikaelmletek krbe sorolhatk mindenekeltt azok,
amelyek a szabadsg elvt termszetjogi keretekben fogalmaztk meg. Ezek krben az egyik
legkidolgozottabb rendszert John Locke (1632-1704) fejtette ki, aki (egy eredetileg nevnek
megjellse nlkl kzztett rtekezsben) egyebek kztt azt hangslyozta, hogy az embernekvannak termszetes - s ezrt elidegenthetetlen jogai (jog az lethez, a szabadsghoz
s a tulajdonhoz), hogy a kormnyzs megbzson" alapul, s hogy mg a legfbb llami hatalomnak, a trvnyhozsnak is vannak - jogi fogalmakban meghatrozhat - korltai.
Egy msik elmleti irnyzatban a szabad rend ignyt nem jogi, illetleg termszetjogi,
hanem gazdasgi megfontolsokkal alapoztk meg: a szabad versengsen alapul gazdasgi
rend eszerint hatkonyabb az llami irnytson alapul gazdasgi rendnl. A legismertebb
ezek kzl Adam Smith gazdasgtana (melynek filozfiai alapja az a gondolat, hogy bizonyos intzmnyek s helyzetek az egyni cselekedetek nem szndkolt kvetkezmnyeiknt
jnnek ltre), ami sok gondolkodra mg a XX. szzadban is sztnzen hatott. Gazdasgi irnyultsg volt, de valjban mlyebb gazdasgelmleti megalapozs nlkli felfogsnak
tekinthet az n. manchesteri liberalizmus is, melyre Richrd Cobden (1804-1865) munkssga nyjthat - a modern trsadalmak n. manchesteri betegsgei (pldul a kolduls vagy a
hajlktalansg) okn sokak szmra elrettent - pldt. Ez tulajdonkppen a korltok nlkli
szabad verseny tana, amit egyesek gazdasgi liberalizmusnak" neveznek.
Az angol n. whig-liberalizmus szmos, tfog trsadalom- s llamletet nem kifejt,
sajt gyakorlati cselekvst azonban szilrd elvekkel megalapoz kpviselje az emberi szabadsgot egy lpsrl-lpsre halad trtneti folyamat sorn tekintette megvalsthatnak.
Lnyegesen klnbztt ettl az utilitarista filozfiban megalapozott ramlat, mely leghatrozottabban (a lehet legnagyobb szm lehet legnagyobb boldogsga" jelszavval) a
politikai s jogi reformokrt skra szll Jeremy Bentham (1748-1832) elmletben jelent
meg. A ma is kvetkre tall utilitarizmus liberlis voltt nhnyan azon az alapon vitatjk,
243

hogy az ilyen gondolkodk a lehet legnagyobb szm", vagyis a tbbsg valamilyen rdeknek elmozdtsa vgett alkalmasint hajlandak az egyni jogok korltozsra, vagyis nem
veszik komolyan az alapvet jogokat. Jl szemlltetik e kettssget Benthamnek a XIX. szzadi angol trsadalmi reformok, gy a bntetjog s brtnrendszer reformja kapcsn (pldul hres Panopticon-tervben) kifejtett gondolatai, melyek lnyegben az n. konstruktivista
racionalizmus elrettent pldi.
Mintegy ellenpontja volt ennek Immnuel Kant (1724-1804) elmlete, mely a szabad
rend szksgszersgt az emberi sz ltal posztullt normatv elvek s az ezekre alapozott
jogok rvnyessgre alapozta, magt e rendet pedig - mai fogalommal - a jogllamisg
keretei kztt tartotta megvalsthatnak. Kant liberalizmusnak az a mig szl zenete,
hogy a szabadsg s az egyenlsg eszmi vgs soron sszefggenek, s mindkettt az emberi
mltsg felttlen rtke alapozza meg. A XIX. szzad ms nmet gondolkodi, pldul
Kari Theodor Welcker (1790-1869) vagy Rbert von Mohi (1799-1875) a nemzeti elv s a
szabadsg rtkeit prbltk sszhangba hozni.
Az Amerikai Egyeslt llamok alapt atyi" kzl tbben, mindenekeltt James Madison (1751-1836), ugyancsak osztottk a liberalizmus rtkeit, s a gyakorlati politika s a
publicisztika irnyba hajl tevkenysgknek ktsgtelenl volt elmleti hozadka is; pldul az alkotmnyossg garanciinak tovbbfejlesztse [pl. checks and balances] s a jognak
alvetett kormnyzat j intzmnyeinek kidolgozsa.
Br az utilitarizmus valban nem a legszilrdabb alap a liberlis eszmk szmra, mgis
ktsgtelen, hogy a mindmig legjelentsebb liberlis elmlet megalkotja, John Stuart Mill
annak keretei kztt gondolkodott. Sokan a klasszikus s az j liberalizmus kztti hatron
helyezik el t; mveinek azonban van egy bizonyos idtlen jellege", melyek mdszere s
zenete sok liberlis gondolkodt mai is inspirl.
A XIX. szzadban nhnyan konzervatv nzetekkel trstottk a liberlis eszmket. gy
szletett a klasszikus rtelemben vett liberlis konzervativizmus, ill. a konzervatv liberalizmus melyet elmleti formban pldul Alexis de Tocqueville (1805-1859) kpviselt. Msok
ezzel szemben nem tartottk lehetsgesnek, hogy az egyni szabadsg vdelmt biztost
intzmnyek megvalsthatsgt illeten kompromisszumokat kssenek. Az llspontjukat az utkor libertrianizmusnak nevezte el, melynek szenvedlyes kpviselje Benjmin
Constant (1767-1830) volt.
A XIX. szzad msodik felben - a nyugati trsadalmak megvltozott viszonyaira adott
vlaszknt - szletett a modern, vagy az akkori elnevezs szerint: j liberalizmus, mely a
klasszikus elmletek bizonyos tteleit (pldul az egyn felttlen elsbbsgnek elvt) feladta, msokat pedig jrafogalmazott. Azt lltotta pldul, hogy a liberlis politikai s jogfilozfiban tlhangslyoztk a jogok szerept s megfeledkeztek a ktelessgekrl. Jellegbl
kvetkezen ennek az ramlatnak egy sajtos irnyzata progresszvnek nevezte magt; ide
sorolhat pldul Thomas Hill Green (1836-1882) elmlete. Az j liberalizmus egy msik
irnyzata a szocilis liberalizmus volt, melynek kpviseli - pldul Leonard T. Hobhouse
(1864-1929) - azt vallottk, hogy a szabadelv eszmnyeket a szocilis elvekkel sszeegyeztet kell, illetleg csak azokkal egytt rdemes megvalstani. Ez az ramlat a XX. szzadban

244

A msodik vilghbor utni korszakban a klasszikus liberalizmus sok elve s eszmnye


jra elterjedt; az ezt kpvisel gondolkodkat a megjult klasszikus liberalizmus kpviselinek tekintjk. E kifejezs tbbfle ramlatra utal; leghangslyosabb vltozata az a liberlkonzervatv" eszmerendszer, amely szerint a liberalizmust meg kell tiszttani az idkzben
azokhoz trsult szocilis-szocialista eszmktl s a nyugati trsadalomfejlds szabadelv
hagyomnyait, mindenekeltt pedig a szabad piaci versengst kell jjleszteni. E felfogst
legkvetkezetesebben Friedrich A. Hayek (1899-1992) kpviselte.
A szocilis elktelezettsg liberalizmusnak mindazonltal a XX. szzad msodik felben
is voltak jelents elmleteket kifejt kpviseli. Ide tartozik mindenekeltt John Rawls, aki
azt kutatta, hogy egy igazsgos trsadalomban miknt rvnyeslhetnek a szabadsg s az
egyenlsg elvei.
Az elmlt fl vszzad sorn egybknt ignyesen feljtottk a termszetes jogokra pl rveket is (Rbert Nozick elmletben pldul ez a libertrianizmushoz vezetett), Ronald
Dworkin munkssghoz ktdve pedig megjelent egy erklcsi jogokra pl rvels.
Lthat teht, hogy a trtneti tendencikat s az elmleti alapokat illeten a liberalizmus meglehetsen sokszn ramlat. Ugyanez mondhat el nemzeti vltozatairl is, melyekre csak rviden utalok.
Az angol elmleteket elssorban a protestantizmus s az azzal egyesl tolerancia, valamint a trtneti jogokra pl szabadsgfelfogs jellemezte. A francia liberlisok ezzel szemben gyakran antikleriklisok voltak s elvont elvekbl ptettk fel elmleteiket, illetve ilyen
elveket prbltak megvalstani. Az amerikai szerzk - ellenttben az angol tradcival - a
szabadsgot gyakrabban fogtk fel termszetjogi alapon, s a tbbieknl mindig gyanakvbb
szemmel figyeltk az llamot. A nmet liberalizmus ezzel szemben a nemzeti eszmnyekkel
teltdtt s gyakran engedmnyeket tett az llamhatalomnak. E nemzeti vonsokat ugyanakkor nem szabad abszolutizlni: az angol liberalizmusnak is volt absztrakt elvekbl kiindul
kpviselje, a francia szabadelvsg idnknt trtneti szemllettel trsult, s nhny nmet
liberlis is el tudta kerlni, hogy a nemzeti eszme tl nagy befolyst gyakoroljon elmletre.
8.1.3. A liberlis gondolkods alapjai: blcseleti elfeltevsek A modern politikai
s llamelmletekben kifejezd rtkek, illetve az azok kr szervezd eszmeramlatok
blcseleti elfeltevseit az jkor hajnaln szlet szellemi folyamatok teremtettk meg. A
liberalizmus esetben ezek kzl kettnek, a racionalizmusnak s az individualizmusnak volt
kitntetett szerepe.
8.1.3.1. Racionalizmus Az emberi gondolkods mindig azzal az ignnyel lpett fel,
hogy vezesse az embert, s hozzsegtse a vilg feletti uralmnak kiterjesztshez. A XVII.
szzadban kibontakoz racionalizmus azonban ezt az ignyt mintegy jogg formlta, s azt
sugallta, hogy a vilg feletti uralom kiterjesztsnek a felttele a dolgok valdi rendjnek,
vagyis az igazsgnak" az ismerete. Az igazsg eszerint egyetemes rvny. E gondolathoz
arra volt szksg, hogy elklntsk a dolgok valdi" s ltszat-rendjt, s megklnbztessk a lnyeget s a jelensgeket.
Ezzel elvlasztottk az objektv s szubjektv vilgot, s az embert kiemeltk a hagyomnyos vilg-egszbl. Amikor az ember gondolatilag levlt az univerzumrl (szubjektum lett1),
megnylt annak a lehetsge is, hogy azt kvlrl - mint trgyat (azaz trgyilagosan) - ismerje
meg, s ismeretei birtokban hatalma al vonja. Ez a szubjektum az rtelem rendjv tette s
az sz kritriumnak vetette al a vilgot. Ezzel az sznek hatalmat adott a valsg felett.
E folyamatban teremtdtt meg a tny s rtk megklnbztetsnek lehetsge is. Ha
az igazsg kiemelhet az adott vilg egszbl s a megfelel mdszerrel az ember szmra
245

felmutathat, akkor az rtkeket sem ott (az adott vilgban") kell keresni. Ott ugyanis mint mondjk - csak tnyek vannak, melyek nem felttlenl rtkesek (teht megvltoztatandk). A tnyek radsul nem tudjk megmondani, hogy mit kell tennnk vagy miknt kell
lnnk. Az ilyen krdsekre azok az rtkek vlaszolnak, amiket az ember maga alkot meg
sajt magnak. Az ember e felfogsban nemcsak szellemileg, de erklcsileg is autonm lny
lehet.
Az ember azonban gy nem csupn az sz kritriumnak veti al a valsgot, de azt is
elhatrozhatja, hogy gondolkodsnak megfelelen talaktja azt. Nem gondolatait igaztja
hozz a ltez rendhez, hanem e rendet formlja meg gondolatai szerint: a trsadalmat s az
llamot szelvek szerint rendezi be.
E ponton - amint arra Friedrich A. Hayek felhvta figyelmnket - az eurpai racionalizmus tjai elvltak Az egyik ramlat az elbbi utat folytatva azt lltotta, hogy trsadalom
s az llam kizrlag szelvek alapjn is berendezhet. Az emberi rtelem kpes arra, hogy
elmletileg megfogalmazza a helyes rend fbb elveit s - mint tervet - megvalstsa azokat.
Az ember mint eszes lny kpes erre, s mint autonm lnynek ez jogban is ll. Ez a racionalizmus gy a tnyek kmletlen" - elbb elmleti, majd gyakorlati - kritikjval jrt, s
azt sugallta, hogy ha a tnyek nem felelnek meg az elmletileg helyesnek, akkor meg kell
vltoztatni azokat.
A racionalizmus mrskelt ramlata nem mondott le ugyan az rtelem vezrl szereprl, de sosem szrnyalt olyan magasan, hogy ne ltta volna annak korltait. E mrskelt
felfogs szerint az igazsg rszben vagy egszben a tapasztalatbl szrmazik, s a tapasztalatnak ellentmond elv nem lehet helyes. Ezen az alapon csupn a valsg kritikjra (de
nem kmletlen kritikjra") van jogunk, az autonmia pedig csupn a valsgnak a mltbeli tapasztalattal sszeegyeztethet szelvek szerinti alaktsra (de nem felforgatsra) nyjt
erklcsi fedezetet.
A racionalizmus a modern trsadalmi s politikai eszmeramlatok dnt tbbsgre hatott. Jelen volt, illetve jelen van a liberlis s a szocialista gondolkodsban, megtallhat
a trsadalmi szerzds elmleteiben s a termszetjogi koncepcikban is. Az egyes eszmeramlatok kztt azonban nem csupn az vezet klnbsgekhez, hogy racionalistk-e vagy
sem, hanem az is, hogy annak melyik vltozatt fogadjk el.
8.1.3.2. Individualizmus A vilg-egszrl gondolatilag levlasztott embert szubjektumnak. nevezzk, az nllsg lehetsgvel tnylegesen l szemlyt pedig autonm individuumnak. Az individualizmus [egyn-elvsg] azokat az elmleteket s gondolatrendszereket jellemzi, amelyek szerint az egyn - valamilyen rtelemben - elsdleges a kzssggel
szemben. Egy ilyen nzet persze sohasem alakthat olyan ontolgiai elvv, amely szerint
az egyn valsgosabb", mint kzssge, s metazikai ttell sem (hogy ti. az elbbi megelzi" az utbbit), de ebben az ltalnos rtelemben kiterjedt - s kiterjeszthet - fogalmi
tartomnya van.
Erklcsi rtelemben (etikai individualizmus) nem ms, mint az a gondolat, mely szerint
brminek csak a konkrt szemlyek vonatkozsban lehet erklcsi minsge, s a kollektv
trsadalmi kpzdmnyeknek (osztly, haza, stb.) nincs az egynektl fggetlen erklcsi sttusza. E kpzdmnyeket ezrt nem illethetik meg erklcsi jogok, illetve az irnyukban elgondolhat erklcsi ktelezettsgek (pldul a haza esetleg nfelldozssal is jr vdelme)
csak az egyni jogok fggvnyben rtelmezhetk.
A jogelmleti rtelmezs szerint ebbl az is kvetkezik, hogy az egyneket attl fggetlenl is megilletnek bizonyos jogok, hogy valamely erklcsi vagy konkrtan meghatrozott,

246

s trnetileg kialakult jogkzssghez tartoznnak. Ez az elv rendszerint a termszetjogi,


jabban az emberi jogi koncepcik rsze.
A tudomnyos megismers tern az n. mdszertani individualizmus a totalits-elmletek
s a holizmus ellentte: a vilg megismerse sorn eszerint csak az egynekhez, illetleg
egyedi ltezkhz kthet entitsokbl indulhatunk ki, s a rjuk jellemz vonsokat nem
vihetjk t az ltaluk alkotott kollektv kpzdmnyekre mint egszre. Pldul: mivel cselekedni csak konkrt szemlyek tudnak, csak nekik lehet akaratuk (az llamakarat vagy az
osztlyakarat fogalma teht fikci). Ugyangy: az llamrdek, a osztlyrdek vagy a nemzeti
rdek legfeljebb az egyni rdek fggvnyben rtelmezhet.
A politikai individualizmus f ttele az, hogy az llam legfontosabb funkcija azon felttelek biztostsa, amelyek kztt az egynek megvalsthatjk cljaikat. Ehhez nhnyan
hozzteszik, hogy a trsadalmisg" nem nll ltez (ti. egynekbl ll, s valamely trsadalom vagy nemzet akkor mvelt, ha az azt alkot egynek mveltek; akkor gazdag, ha tagjai
gazdagok, s gy tovbb). Politikai szempontbl ugyanakkor a liberlis gondolkodk nem
azt lltjk, hogy az egyn mint rsz mindig megelzi a kzssget, a nemzetet vagy a trsadalmat mint egszt, hanem azt, hogy vannak olyan egynhez kthet rdekek vagy jogok,
amelyek mg a kzssg rdekeivel s esetleges jogaival szemben is vdelmet rdemelnek.
Az individualizmus sznak a magyar nyelvben kiss pejoratv mellkjelentse van (pldul amikor a kzssg rovsra trtn rdekrvnyestsre vagy az egoizmusra utalnak vele).
rdemes ezrt - Steven Lukes (sz.: 1941) elemzsei nyomn - megjegyezni, hogy e kifejezs
jelentstartomnya s rzelmi asszocicis vilga nemzetileg vltozik. A francia, s a klns
mdon ehhez hasonlt magyar felfogsokban az individualizmus" gyakran a fennll, az
egynt maga al szort kzssgi rend elleni lzadshoz kapcsoldik, s a kritikkban ezrt
gy jelenik meg, mint a trsadalmi rendellenessgek forrsa vagy az anarchia tptalaja. A
nmet kultrban az individualizmus" fleg individualitst - egyedisget s originalitst jell; gyakran a romantikus mvsz kphez is trstott nmegvalstsra utal; s nem zrja
ki, hogy az egyn felolddjon egy organikus kzssgben. Az angol elmletekben e fogalom
fleg a szemlyes fggetlensg gondolatt hordozza, ami a kzssgnek s a kzhatalomnak
az egyni vilgba val beavatkozsa minimumval jr, s a kzssgi lettl val visszavonuls garantlt lehetsgt jelenti. S vgl, az amerikai fogalomhasznlatban az egyni szabadsgot jelli, hangslyosan belertve abba a szabad vllalkozs korltlan lehetsgt is. A
liberlis individualizmus leggyakrabban az angol s az amerikai jelentst veszi t.
Az individualizmus tovbb azt is jelenti, hogy az egyn nem kteles alvetni magt a
tnyek" uralmnak: az rtkek" vlaszthatk s e vlasztsrt az egyn felelssggel tartozik. Az ember tovbb a termszettl fogva rdekvezrelt s rdekrvnyest lny, s hogy
az rtelmes nzs" a politikai rend alapjv tehet. A liberlis individualizmus gy az emberi
lt a-szocilis jellegre helyezi a hangslyt, amit tbb elmlet az egyn erklcsi autonmijval alapoz meg.
8.1.4. A liberlis ember- s trsadalom-felfogs A liberlis vilgszemllet szerint az
ember racionlis lny. Racionlis abban az rtelemben, hogy szelveket alkot s szelveket
kvet. Ez azt is jelenti: autonm lny, aki - amint azt pldul Immnuel Kant (egybknt
Rousseau egyes gondolatait elfogadva) oly meggyzen kifejtette - trvnyt ad nmagnak.
S aki trvnyt ad magnak, az kpes tllpni ltnek trtneti meghatrozottsgn, azaz
a mltbl szrmaz korltokon. Vagyis aki trvnyt ad magnak, az uralhatja a jelent s a
jvt. A jelen szortsbl val elmozdulst a liberlis szemlletben az rdekek sztnzik.
Eszerint az ember rdekvezrelt lny: cselekvsnek kiindulpontja a trsadalmi helyzetben
adott szksglet, az erre pl rdek s az ehhez trsul clkpzet. Az emberi cselekvs egyik
247

legfontosabb motvuma az nszeretet", ami - brhogy is rtelmezzk - az egyni helyzetet


kvnja kedvezbb tenni. A cselekvs sorn azonban az ember nmagt valstja meg s
sajt szunnyad kpessgeit bontakoztatja ki.
Ez az emberkp dnten befolysolja a liberalizmus intzmny-elmlett is. Eszerint az
intzmnyek akkor mkdnek helyesen, ha nem kvnjk meg, hogy hatkonysguk nvelse vgett az emberek (akik vgtre is nem angyalok, s tbbsgk mg csak nem is szent)
felldozzk sajt rdekeiket. Egy j llamhoz - ha intzmnyes szerkezete helyesen van kialaktva - nem felttlenl kellenek kivl, ernyes vagy a kzs clok rdekben nmagukat
felldoz llampolgrok. Kant hres megjegyzse - miszerint az llamalkots feladvnya...
mg az rdgk npe szmra is megoldhat, feltve hogy rtelemmel brnak" - ezek alapjn
gy is rtelmezhet, hogy a liberlis llami-politikai intzmnyrendszer esetn az llamrend
helyes mkdshez mg a kizrlag a sajt rdekeiket kvet (m emiatt persze rdgnek
mg nem tekinthet) emberek is hozzjrulhatnak.
A racionlis s rdekvezrelt ember ugyanakkor mindig individuum, egyn. Ez az egyn
vltozatos - s mindig mestersges" (trsadalmilag s bizonyos fokig tudatosan alkotott) formkban kapcsoldik a kzssgekhez. Egy atomisztikus trsadalomkp elvileg lehetsges
ellentmondsait a liberlis gondolkodsban az zrja ki, hogy az egyn szemlleti horizontjn
s autonmia-hatrn a msik ember nem csupn megfr", hanem - pldul Kantnl s a
kantinus elmletekben - clknt vagy - a haszonelv gondolkodsban - eszkzknt hozz
is tartozik ahhoz. Az egyn vilgnak bels sztnzsei ugyanis megteremtik a trsuls ltalapjt is - noha az egyes felfogsokban igencsak eltr mdon. A klnbz elkpzelsek
szerint az egyn nem egyszeren a kzssg passzv s determinlt tagja", s az embereknek
csak az az egyttese tekinthet kzssgnek, amely szabad egynekbl ptkezik", vagyis az
nkntes elhatrozson alapul (mely persze lehet hallgatlagos is).
Ha az ember rdekvezrelt s sszeren cselekv lny, akkor modlis lny is: lehetsgei ltnek rszei. S amint az egyni lthelyzet is lehetsgeket foglal magban (pldul
kedvezbb tehet), gy a trsadalom is a lehetsgek vilga, vagyis alakthat. A szoksok, a
mltbeli beidegzdsek s a hagyomnyok vilga (vagyis a mlt halott keze", ahogy egy
amerikai gondolkod nevezte) a liberlis szmra nem flelmetes ellenfl, mert a mltnak a
jelen felett nincs abszolt hatalma: egy sszer, vagy egy mindig sszerbb vl vilgban a
mlt szortsbl ki lehet szabadulni.
A liberlis idszemlletben a mlt gy httrbe szorul, s az idnek mintegy kt dimenzija
lesz: a jelen s a jv. Eszmei tekintetben a hangsly a jvn van, funkcionlis szempontbl
azonban - az jnak a rgibe val beoltsra vonatkoz lehetsgek keressvel - a jelenre
helyezdik. Ez all csupn a konzervatv liberalizmus s a liberlis konzervativizmus jelent
kivtelt (idertve a megjult klasszikus liberalizmust is), mely a mltat rz normk, hitek
s eszmnyek fel fordul, mert gy vli, hogy hossz tvon a szabadsg rendje sem tarthat
fenn a hagyomnyok s a hagyomnyos rtkek nlkl.
A jelenben rejl lehetsgek keresse els megkzeltsben mindig elmleti krds, s
elssorban ezrt tekinthet a liberlis gondolkods - ramlatonknt s korszakonknt eltr
jelleggel ugyan, de rendszerint - intellektulis jellegnek. Az intellektualizmusbl olykor a
dolgok adott rendjre val kritikai rkrdezs s a fennllval szembeni szkepszis kvetkezik,
mskor pedig az, hogy a lehetsgesbl" knnyen s szinte szrevtlenl lesz kell" vagy
szksgszer".
Valsznleg ezrt van az, hogy a liberlis hagyomnyban jval tbb kifejezetten normatv (a helyes rend" krdseit teoretizl) elmlet szletett, mint a msik hrom eszmerendszerben. Az intellektualizmussal fgg ssze az is, hogy a liberlis gondolkodkat gyakran
jellemzi az jat tapogatzva keres", a problmk megoldst prba-szerencse (pontosab248

ban: prba-hiba [trial and error]) mdszerrel kutat szemllet. Az intellektualizmus legltvnyosabb - s a liberalizmus-kritikk szoksos cltbljaknt szolgl - kvetkezmnye mindazonltal a trsadalmi-politikai let krdseinek elemzsre s megtrgyalsra vonatkoz,
m a dntseket ezzel olykor elodz vitatkoz kedv, ami az llami intzmnyekre vonatkoz
javaslatok s programok skjn is kifejezdsre jut.
A liberalizmus szerint az emberi ltben nem valamilyen elvont potencia (pldul valamilyen emberi lnyeg) rejlik, hanem a mindenkori jelenleginl jobb rend lehetsge. Ez egyes
elmletekben antropolgiai ttelekhez vezet (pldul az emberi termszet javthatsghoz),
msokban erklcsi kvetkezmnyei vannak, s megint msokban a trsadalmi-politikai berendezkedsre vonatkozik. Eszerint elgondolhat - miknt W. Humboldt (1767-1835) fogalmazott - valamennyi lehetsges vilg legjobbika", vagy J. Bentham kifejezst idzve, egy
olyan trsadalom, amely az azt alkot egynek lehet legnagyobb szmnak" biztostja a
boldogsgot, illetleg a boldoguls lehetsgt. Amennyiben a liberalizmus utpia - miknt
pldul Kari Mannheim lltotta -, gy egy sz ltal kormnyzott vilg utpija. Az utpia
fogalmt msknt rtelmez felfogs e vonatkozsban inkbb azt hangslyozza, hogy egy
teljesen sszer trsadalmi s llami rend a liberlis felttelezs szerint sosem valsthat
ugyan meg, de legalbb megkzelthet s az ahhoz vezet t jrhat.
A tkletes emberi rend megkzeltse kapcsn a liberlis gondolkodsmd a pacifiklt
trsadalmi egyttmkds eljrsait rszesti elnyben. Ebbl nemcsak az erszakmentes
trsadalom-technikk s viszonyulsi formk - nevels, mvelds, tolerancia - irnti rzkenysg kvetkezik, hanem az is, hogy a liberalizmus igen knnyen trsul a bks trsadalmi
lt klnbz eszmivel (demokrcia, humanizmus). A liberalizmus e vonst gyakran kritikailag kezelik s azt mondjk, hogy e bke felszni: csak a politikai formkra terjed ki,
rintetlenl hagyva az e formk mgtti gazdasgi uralmat s az rdekharcok ltal tsztt
trsadalmi viszonyokat.
E kritikai szempont a liberlis trsadalom-felfogs egyik legjellegzetesebb vonsval, a
(polgri) trsadalom s llam, illetleg a magnlet s kzlet, a polgr s llampolgr hatrozott - br elmletenknt vltoz mdon megindokolt s rtelmezett, illetleg vltozatos garancikkal krlbstyzott - elvlasztottsgval (fogalmi elvlasztsval-elvlaszthatsgval)
figg ssze. Ez az elvlasztottsg a jlti llamok kialakulsa utn szmos liberlis elmletben
az llami tevkenysg korltaira vonatkoz normatv posztultum lett, amit elssorban ldsos kvetkezmnyei (pldul az egyni autonmia rtkei, a magnszfra vdettsge, vagy az
llami befolystl mentes gazdasgi rend lltlagos hatkonysga, stb.) igazolnak.
A trsadalom jelenbeli llapota s az sz ltal kormnyzott bks civilizci kztti folyamatban a dolgok nem egyszeren vltoznak, hanem fejldnek. A fejldst a liberlis gondolkodk is sokflekppen kpzelik el (egyesek pldul spontn, msok irnytott mdon),
az emberi kpessgeket mind jobban kibontakoztat - egyni, trsadalmi, erklcsi, politikai
vagy ms jelleg - progresszi gondolata azonban rendszerint minden felfogsban optimista
hittel trsul.
8.1.5. A liberlis rtkrend Az egyes eszmerendszerek rtkrendjnek eltrsei nem
csupn, s nem is elssorban az azokban felsorakoztatott rtkek krnek klnbsgbl kvetkeznek, hiszen sok rtk - szabadsg", egyenlsg", igazsgossg" - minden ramlatban megtallhat. Az rtkrendszerek klnbsgt kt krlmny magyarzza. Egyrszt az
egyes rtkek tartalmnak klnbsge: mst jelent a szabadsg" a liberlisok s a konzervatvok szmra, s mst rt az egyenlsgen" a szocialista s a nacionalista gondolkod. Msrszt: az egyes rtkek tartalmt jelentsen befolysolja az a helyzet, amit az rtkrendszeren
bell elfoglal. Ebbl a szempontbl minden rtkrendnek van egy olyan alaprtke, amely
249

meghatrozza a tbbi tartalmt s slyt, s kialaktja az egyes rtkek egymshoz val viszonyt. Egy msik kontextusban az ilyen alaprtkeket nevezte Etvs Jzsef uralkod eszmknek.
8.1.5.1. Szabadsg A liberalizmus legalapvetbb rtke a szabadsg. A liberlis szmra a szabadsg - jegyezte meg Lord Acton (1834-1902) - nem eszkz egy magasabb
politikai cl elrshez, hanem maga a legfbb politikai cl." A szabadsggal sszefggsben rendszerint a kvetkez krdsek vethetk fel: kinek, milyen jelleg, illetve mire val
szabadsga az.
A liberlisok szemben a szabadsg elssorban az egyn, s nem a kzssg szabadsgt
jelenti. Az jabb kori llamok fladatt - fogalmazott Etvs Jzsef - mindenekeltt az
egyni szabadsg biztostsban kell keresnnk".
Ez az egyni szabadsg nem valaminek a megttelre vonatkozik, hanem valamitl val
mentessget jelent. Ebben az rtelemben negatv jelleg. Az egyn elssorban akkor szabad,
ha kvlrl" - a kzhatalom, a kzvlemny, a tbbsgi akarat oldalrl - nem knyszertik
valamire, nem korltozzk valamely tevkenysgben s nem avatkoznak be magnjelleg
viszonyaiba. Az gy felfogott szabadsg - amint azt kivl sszefoglal elemzsben Isaiah
Berlin kimutatta - olyan szfrt teremt, ami mentes msok, s gy az llam, a kzhatalom, stb.
beavatkozstl, nknytl, szeszlytl vagy korltoz ellenrzstl.
E negatv hangsllyal felfogott szabadsg az elmlt kt vszzad hagyomnyban gy
jelent meg, mint valami kls s korltoz akaratnak, rendszerint az llami tevkenysgnek a
hinya. A legtbb rsz-szabadsg s szabadsgjog nem ms, mint az llami akarat hinya az
let egyes terletein; a sajtszabadsg pldul a cenzra hinya, az ipari vagy kereskedelmi
szabadsg az llami gazdasgi beavatkozs hinya s gy tovbb. A kzvetlenl nem ilyen
szerkezet rsz-szabadsgok s szabadsgjogok (pldul a gylekezs, a valls vagy az egyesletalapts szabadsga) is tfordthatk ebbe a logikba. Ha pedig a szabadsgjogok - amint
a negatv" felfogs egyik kortrs kritikai elemzje, Joel Feinberg (1926-2004) rmutatott
- arra is utalnak, hogy alanyaiknak pozitve mit lehet megtennik, akkor egy ilyen felfogs
alapjn arra a meglehetsen egyszer kvetkeztetsre kell jutnunk, hogy azok a magnszfra bkje s biztonsga, a magnrdek rvnyestse s bizonyos egyni rdekek felttlen
vdelme krl forognak.
Benjmin Constant szerint az gy rtelmezett szabadsg modern szabadsg. A rgiek" fejtegette egy hres, a rgiek" s a modernek" szabadsgfelfogst sszehasonlt eladsban, rgiek alatt rtve pldul az kori grgket - a kollektv dntshozatalban val kzvetlen rszvtelt tekintettk a szabadsg lnyegi elvnek. gy vltk, hogy az ember akkor szabad, ha gyakorolhatja jogait a kzs gyek intzsben, hallathatja szavt a trvnyhozsban
s beleszlhat az tlkezsbe. A rgiek" azonban ennek fejben hajlandak voltak alvetni magukat a kzssg modern szemmel gyakran tolakod hatalmnak. A modern" ember
ezzel szemben nem az llamira kvn szabad lenni, hanem az llami befolystl val mentessgre vgyik. Szuverenitst csak alkalmilag (pldul egy vlasztskor) akarja gyakorolni hangslyozta Constant egy kzismert rousseau-i ttel kritikjaknt) -, s szabadsgnak igazi
tere a magnemberi fggetlensg. Az ilyen szabadsg - tehetjk hozz - polgri szabadsg;
mert a polgr az, aki - miutn idrl-idre ltrehozta" az llamot (vagyis szavazott) - a
vdett magnszfrba visszavonulva kvnja lvezni lete nllsgt.
A szabadsg gy kt plus viszony. Egyik oldaln a magnember ll, a msikon pedig
mindaz, ami korltozhatja t: az llam magnszfrt veszlyeztet gazdasgirnyt tevkenysge; az individualitst (a kzvlemny terrorja rvn vagy msknt) felszmol tbbsgi zsarnoksg; a magnviszonyokban kialakult elosztsi arnyokat fellvizsglni szndko250

z szocialista gyakorlat; a magnautonmira lecsapni kszl s mindenrl gondoskodni


kvn brokrcia, s gy tovbb. E kt plus szabadsgfelfogs egyik sajtossga az, hogy
alaphangslya a vdelem. E vdelem legfontosabb eszkzeit az llami intzmnyek s az alapvet jogokat biztost alkotmnyos megoldsok jelentik, s egyebek mellett ez az axiolgiai
sszefggs magyarzza a liberlis intzmnyelmlet gazdagsgt.
8.1.5.2. Tolerancia Mivel a msok beavatkozstl mentes magnemberi fggetlensg terletei nem hatrolhatk el pontosan s az egyni szabadsg e garantlt terei nem szigetelhetk el egymstl, ezrt a szabadsg elvt szksgkppen egszti ki a tolerancia. Amg
a szabadsg elvben az lni, addig a toleranciban az lni hagyni hangslyozdik. Amg az
elbbi a msok beavatkozstl val mentessg ignyt fogalmazza meg, addig az utbbi a
msok letbe val be nem avatkozs elvt fejezi ki.
A tolerancia eszmje eredetileg vallsi trelemknt jelent meg a XVII. szzadban (indokoltsgt msok mellett John Locke fejtette ki meggyz ervel), s egy hossz trtnelmi
folyamat eredmnyeknt, lnyegben a XX. szzadban - sszefggsben az n. pluralista elmletek megjelensvel is - lett a trsadalmi let tbb terletre is kiterjed-kiterjeszthet
politikai-erklcsi elv. Alapjaknt leggyakrabban a trsadalom pluralista felfogsa, illetleg a
modern trsadalmak rtkpluralizmusa szolgl. Eszerint a modern trsadalom viszonyai kztt az egynek s a lthelyzetek klnbzsgbl az letmdok - s ezek mgtt a nzetek, a vlemnyek, preferencik s rtkek - klnbzsge kvetkezik. E klnbzsg
(illetleg egyes felfogsok szerint az annak htterben ll egyni autonmia) az sszersg bizonyos hatrai kztt olyan rtk, amit a politikai s llami intzmnyeknek fenn kell
tartaniuk.
A tolerancia teht rtk-pluralizmust felttelez, s ezzel azt is, hogy a teljes erklcsi tkletessg elrhetetlen (imperfekcionizmus). Ez azt jelenti, hogy brmilyen rtket is tesz valaki
erklcsi elvei - s gy letformja - alapjv, mindig lesznek olyan rtkek, amelyek csak
ms, az vvel sszeegyeztethetetlen letformkban valsthatk meg. A tolerns szemllet elmleti felttele tovbb az, hogy egyes erklcsi rtkek az rtkek valamely abszolt s
szemlytelen kritriuma alapjn nem rangsorolhatk, vagyis azonos rvnyek.
Ez komoly filozfiai problmt vet fel, nevezetesen a tolerancia s a kzmbssg elhatrolhatsgt. Amg a liberalizmus kritikusai a fenti sszefggs msodik elemre (nem
rangsorolhatk") helyezik a hangslyt, s ebbl - vitathat mdon - arra kvetkeztetnek,
hogy a tolerancia teljes rtkrelativizmushoz, s ezzel kzmbssghez vezet; addig hvei sosem felejtik el hozztenni, hogy ez az rtkek valamely abszolt s szemlytelen kritriuma
alapjn" van gy, az azonos rvnysg pedig nem terjed ki minden, illetleg brmely rtkre.
A liberlis gondolkodk egy n. viszonylagos rtkrelativizmus keretben teht lnyegben azt lltjk, hogy a modern trsadalomban vannak olyan rtkek, amelyek azonos rvnyek, s ezrt msokkal egyenrangak. Annl a krdsnl azonban, hogy konkrtan melyek
ezek, s milyen szles a krk, fontosabbnak tartjk azt, hogy miben ll jellegk. A modern elmletek - gyakran a kanti filozfia hatsa alatt - e tekintetben tbbnyire azt hangslyozzk, s
ezzel egyben az egyenlsg eszmjt is igazoljk, hogy ezek az rtkek az ember szemly mivoltval llnak sszefggsben. A tolerancia kvetelmnyben gy az az igny fogalmazdik
meg, hogy azokban a helyzetekben, amikor az ember szemly-mivolta (pldul vallsi s politikai meggyzdse, vagy az jabb elgondolsok szerint ezeken tl szexulis preferencii")
forog kockn, mindenkivel egyenlen kell bnni.
A tolerancia mindig erfesztst s nfegyelmet ignyel: aki eltri a msik vtl eltr
rtkeken s clokon alapul magatartst, az annak az erklcsi vagy politikai elveivel nem
rt egyet, s esetleg arra hajlana, hogy ne ismerje el helyesknt azokat, vagyis ne legyen
251

tolerns. Ezrt a tolerancia a kompetitv (verseng) rtkpluralizmus talajn szletik. A nemkompetitv rtkpluralizmus nem tolerancihoz, hanem kzmbssghez vezet.
Ezrt a Tolerlni kell-e az intolernst?" jelleg krdseket, vagyis pldul azt a problmt, hogy helyes-e azonos feltteleket biztostani azoknak, aki a tolerancia llami s politikai
feltteleinek lerombolsra trekszenek (gy a terroristknak, a leend dikttoroknak, stb.),
a liberlisok nem szksgszeren vlaszoljk meg igennel. Ehelyett inkbb azokat a feltteleket keresik s fogalmazzk meg (ilyen volt pldul mr John Stuart Mill hres srelem-elve
is, s ilyenek annak modern kiegsztsei), amelyek meglte esetn a kzssg - illetleg annak kpviselje, az llam; s esetleg jogi knyszerrel is - igazolhat mdon korltozhatja
az egynt. A tolerancival sszefggsben a jelenkori liberalizmus-elmletek egyik legfontosabb s legvitatottabb krdse, melyre albb mg visszatrek, az llam semlegessgnek
lehetsge vagy lehetetlensge.
8.1.5.3. Egyenlsg Az egyenlsg" klnbz felfogsai kzl a liberlis elmletek azt veszik alapul, ami a szemlyes lt azonos-rvnysgt hangslyozza. Eszerint az
emberi lnyek egyenl erklcsi rtk kel brnak. Az jabb alkotmnyjogi elmletek - filozfiai
alapjukat illeten Kant elmletig visszavezetheten - ezt az rtket tartalmilag az egyn
emberi mltsgban jellik meg. Ha mindenki egyenl mltsg szemly, akkor mindenki kpes arra, hogy megrtsen bizonyos erklcsi elveket, s ezek alapjn nll letclokat
fogalmazzon meg s kvessen. Ebbl a normatv elmletek szintjn nemcsak az nll cselekvs trsadalmi s politikai felttelei megteremtsnek kvetelmnye kvetkezik, hanem az
is, hogy minden egynnel msokkal egyenlen kell bnni. De mit jelent az, hogy egyenlen" ?
Az egyenlsg elvnek szmos jelentse van, s ezek kzl nhny mr a klasszikus liberalizmusban megjelent, msokat a modern liberalizmus fejtett ki, ismt msokat pedig egyfell a szocialista elmletek hatsra, msfell a modern keresztny tanokra adott vlaszul
- a szocilliberalizmus fogalmazott meg.
Az egyenlsg eszmje a klasszikus liberalizmusban mindenekeltt jogegyenlsgknt jelent meg. Az emberek trsadalmi helyzete, gazdasgi ereje, mveltsge vagy kpessgei klnbz - lltottk -, s e helyzetek (a szocialistk kvetelseivel szemben) trsadalmi vagy
politikai diszfunkcik nlkl tartalmi rtelemben nem egyenlsthetk, de ltezik egy olyan
ltalnos mrce, nevezetesen a jog, amely mindenkit ugyanazon szempontok szerint brl el.
A jogegyenlsg egyik alapjelentse gy a trvny eltti egyenlsg lett (amelynek alapjn
mindenki magatartst ugyanazon jogi szablyok alapjn kell megtlni), a msik pedig a
jogokban val egyenlsg (miszerint bizonyos jogokkal mindenkinek rendelkeznie kell).
Az egyenlsg elve fejezdtt ki abban az elvont, s elvontsga miatt sokat brlt gondolatban is, mely szerint egy szabad trsadalom mindenki szmra egyenl lehetsgeket biztost,
akrmilyen is legyen a trsadalmi helyzete. Ebbl alakult ki a lehetsgek egyenlsgnek fogalma, ami rtelmezhet formlis jogi kvetelmnyknt (pldul: a trvnyek biztostsk, hogy
bizonyos hivatali llsok betltsekor mindenki egyenl eslyekkel rendelkezzk, aki eleget tesz az elrt feltteleknek), politikai vonatkozsban (ezen alapul a XX. szzadi amerikai
politolgiai irodalomban megfogalmazott demokratikus elitizmus" elmlete), s gazdasgiszocilis tartalommal is (eslyegyenlsg).
Az eslyegyenlsg a XIX. szzad msodik felben, s fleg a XX. szzad folyamn lett a liberlis hagyomny rsze, s a szocilliberalizmusban ez nyitotta meg a gondolkodst a materilis egyenlsg - gy a trsadalmi egyenlsg - szempontjai eltt. Az n. megjult klasszikus
liberalizmusban (pldul F. Hayek s R. Nozick elmletben) ugyanakkor az eslyegyenlsg
elvt sok brlat is rte. A brlat egyebek mellett a kvetkez megfontolson alapult: ahhoz,
hogy az eredetileg eslytelenek, pldul a trsadalmilag elesettek szmra valdi lehetsge252

ket biztostsanak, az eslyesektl s a gyakorlatilag sikeresektl kell klnbz eszkzket


elvenni s az elbbiek rszre tcsoportostani. m ez azt jelenti, hogy a sikereseket az eslyegyenlsg megteremtse vgett mintegy megbntetik". A szocilliberlis szerzk - pldul
John Rawls - ezzel szemben arra mutatnak r, hogy a sikereseknek mind erklcsi, mind politikai okokbl meg kell fizetni azt az rat, amit egy szabad vagy/s mltnyosan igazsgos
trsadalmi rend kiegyenslyozott mkdse kvetel.
8.1.5.4. Igazsgossg A legjellegzetesebb liberlis igazsgossg-elmletek - szemben a szocialista elmletekre jellemz eloszt (vagy inkbb: jraeloszt) felfogssal - klcsns szerkezetek s negatv jellegek. Az gy elfogott igazsgossg olyan intzmnyrendszert
alapoz meg, amely - mindenekeltt a tulajdon vdelme rdekben - lehetetlenn teszi, vagy
legalbbis mrskli a megtermelt javak llami eszkzkkel zajl jraelosztst.
A klcsns igazsgossg elvt persze - nhny szlssges kivteltl eltekintve - egyetlen liberlis szerz sem vitte el az elvileg lehetsges kvetkezmnyig: a javak llam ltali
jraelosztsnak teljes kizrsig. A manchasteri liberalizmus hveit s egy-egy libertrinus
filozfust leszmtva mindannyian elismertk s ma is elismerik, hogy bizonyos feladatokat
kzssgileg, s gy az llam ltal kzpontostott javakbl kell megoldani. Adam Smith pldul azt hangslyozta, hogy az oktats rszben llami feladat, amit adjvedelmekbl kell
finanszrozni. A szocilis liberalizmus hvei a klcsns s negatv igazsgossg elvi vgkvetkeztetst a trsadalmi eslyegyenlsget megteremteni kpes elvek s - a jlti llamok
ltal megvalstott - intzmnyek (pldul trsadalombiztosts) kidolgozsval enyhtik.
A klcsns igazsgossg elve gy elssorban az llami jraeloszts mrtknek minimlis
szinten tartsra vagy cskkentsre szolgl. Jellegzetes s sokat vitatott pldja ennek az adpolitika. A jvedelemadk tern a klcsns igazsgossg elvnek a proporcionlis ad felelne
meg, a progresszv pedig ezen az alapon kifejezetten igazsgtalannak tnik, mert a nagyobb
jvedelembl - ahogy R. Nozick rvel - pusztn azrt, mert az nagyobb, tbbet von el, s
ezzel a tbbet teljestt tulajdonkppen arra knyszerti, hogy rabszolgaknt" msok szmra dolgozzon. Ezzel szemben - elfogadva azt az elvet, hogy a progresszv jvedelemad
rendszere egy modern trsadalomban megszntethetetlen s pozitv clokat szolgl (pldul
hozzjrul a trsadalmi igazsgossg" elmozdtshoz) - a liberalizmus legtbb mai hve
csupn a progresszivits mrtknek cskkentst javasolja.
A klcsnssg s az (jra)oszts elvei kzti ezen oszcilll gondolati mozgst a mltnyossgknt felfogott igazsgossg" elgondolsa teszi lehetv, melyet teoretikus ignnyel
a XX. szzad egyik legjelentsebb elmlett megalkot John Rawls fejtett ki.
8.1.5.5. Egyb rtkek A liberlis rtkrendnek a fentieken tl szmos egyb eleme
is van, mint pldul a progresszi, a tudomny fontossga s a magnszfra felttlen vdelme (a
privacy). Az elmlt vtizedek joggyakorlatban ez utbbi - pldul a szemlyes adatoknak az
llammal, jabban pedig a nagy gazdasgi magnszervezetekkel szembeni vdelme kapcsn
- klnsen nagy fontossgra tett szert.
8.1.6. A liberlis llam A liberlis llam" kifejezst tbbfle rtelemben is hasznljuk.
Rszben a modern polgri llam egyik trtneti tpust jelljk vele; azt a amely a lehet
legteljesebben vitte vgig az llam s a trsadalom elvlasztst, s ennek keretben a lehet
legkisebb mrtkben avatkozott a privtszfrba, idertve a magntulajdonon alapul gazdasgot is. Ebben az llamban pltek ki az egyni szabadsgot biztost modern llami intzmnyek alapjai s szlettek meg a legfontosabb alkotmnyos garancik. A nyugat-eurpai
fejldsben a liberlis llam a XIX. szzadban lte virgkort, a XX. szzadban azonban 253

sszefggsben azzal is, hogy nem tudta megoldani a kapitalista gazdasgi rend problmit
- folyamatosan tadta helyt a jlti llamnak.
A liberlis llam" kifejezssel ugyanakkor utalhatunk az llami tevkenysg egy jellegzetes tendencidra is, mely tbb modern llamtpusban, st a jlti llamon bell is rvnyesl.
Ebben az rtelemben e kifejezs azokat a trekvseket jelzi, amelyek mrskelni kvnjk a
jlti llammal egytt jr intervenci s redisztribci mrtkt, s a szocilis problmk
megoldst inkbb a gazdasgi fejldsre s a trsadalmi nszervezdssel ltrejtt intzmnyekre bznk. Az gy felfogott liberlis llam tevkenysge sorn kiemelt figyelmet fordt
az egyni jogokra, s arra is trekszik, hogy a magnszfrhoz ktd egyni autonmik klnsen ott, ahol az rtkpluralizmus krdsei vetdnek fel - mg az llami knyszerhelyzetek" viszonyai kztt is megrzdjenek. (Az llami knyszerhelyzet" fogalma arra
utal, hogy jlti llamok szocilis intzmnyhlzata ltal nyjtott szolgltatsok ignybevtele sokak szmra megkerlhetetlen. A modern jlti llamok viszonyai kztt emberek
millii, rendszerint anyagi okokbl, nem trhetnek ki az llami szolgltatsok ignybevtele
ell: llami iskolkba kell jratniuk gyermekeiket, llami krhzakban kell gygytatnia magukat s gy tovbb.) Az ezzel jr vilgnzeti s rtkkonfliktusok vonatkozsban a liberlis
lam bizonyos terleteken s bizonyos fajta semlegessgre trekszik.
Vgl, a kifejezs jelentheti a liberlis elvekkel leginkbb sszeegyeztethet eszmnyi llamrendet (minimlis llam, korltozott llam, semleges llam), mely mrceknt szolglhat
az egyes llamok vagy llami intzmnyek s intzkedsek megtlse sorn.
8.1.6.1. Az llam s a politikai tevkenysg liberlis felfogsa A liberlis felfogs a politikai tevkenysget (s ennyiben a trsadalmi szerzds elmleti hagyomnyt rzi)
alkot tevkenysgnek tartja, s az llamot s a politikai rendet e tevkenysg ltal megalkotottnak tekinti. Az llam s a politikai intzmnyrendszer e megkzeltsben nem termszetes
(termszettl adott vagy termszetszeren fejld), hanem trsadalmilag alkotott, teht az
emberek ltal tbb-kevesebb tudatossggal alakthat.
A liberlis gondolkodsban a trsadalmi s llami rend a konfliktusok s konszenzusok hullmzsnak eredmnyeknt elll egyensly. A korai liberlis szerzk - pldul Adam Smith
- szerint ezt az egyensly llamon kvli terleteken, elssorban a szabad piac gazdasgi
rendjben jn ltre. A politikai tevkenysg ezek szerint nem ms, mint ennek a lthatatlan
kz" ltal ltrehozott gazdasgi egyenslynak az llami intzmnyrendszerbe val beemelse", ahol azutn az automatizmusknt mkdik. Az rett liberalizmus kpviseli - gy pldul
mr John Stuart Mill - ezzel szemben rjttek arra, az llam eltti" polgri trsadalomban
nem mkdnek ilyen egyenslyt teremt mechanizmusok s automatizmusok. Az emberek
kztti rdekellentteket ezek szerint csakis egy erre a clra ltrehozott llami intzmnyrendszer (parlament, nkormnyzat, joguralom, nyilvnossg) - vagyis a szabadsg gpezete
- kpes kiegyenlteni. Ez az intzmnyrendszer a centrifuglis politikai erk meggyengtsvel trsadalmi kohzit teremt s az egymssal szemben hat rdektrekvsek ellenre is
konszenzusokhoz vezet.
A liberlis gondolkodst teht az llam intzmny-orientlt szemllete jellemzi (ellenttben
a konzervatvok mkds-orientlt, illetleg a szocialistk s a nacionalistk hatalmi szemlletvel). A politizlst" s az llami tevkenysget e gondolkodk nem hatalmi tevkenysgnek s nem is a msok feletti szemlyes uralom gyakorlsnak tekintik. Sokkal inkbb a
konfliktusok s konszenzusok egyenslyt, illetve a trsadalmi egyttmkdst megteremt
intzmnyi rend mkdtetst ltjk benne. A szemlytelen gazdasgi uralom formit (pldul
a piacgazdasgi rendszert) e gondolkodsban gy egsztik ki a szemlytelen politikai uralom eszkzeivel (gy tbbek kztt a joguralom, illetleg a jogllamisg elvvel), hogy a
254

kett kztt nincs felttlenl szemlyes kapcsolat. Akiknek gazdasgi hatalmuk van, azok a
politika s az llam vilgban nem uralkodnak, s megfordtva: a politikai uralom, illetleg az
llamhatalom nem felttelezi, hogy annak gyakorlja a magngazdasg terletn is jelents
pozcikkal rendelkezzen.
Az llam szerepnek megtlsbl tovbb az is kvetkezik, hogy a politikbl kiiktatdnak az osztlyszempontok: a politikai uralom itt nem osztlyuralom s a trvnyhozs
nem osztlytrvnyhozs. Elvileg brki uralkodhat, ha kpes arra, hogy az szelvekre pl intzmnyrendszert mkdtesse. Egy liberlis szmra - hangslyozta mr B. Constant,
majd msfl vszzad mltn F. Hayek - nem az a fontos, hogy ki uralkodik, hanem az, hogy
minl kevesebb hatalom legyen a kezben.
A politikai rend szemlyektl val fggsgneks az osztlyszempontok jelentsgnek
httrbe szortsval a liberlis llamelmletekben elhanyagoldik a hatalom erszak-oldala,
s a liberalizmus a bks trsadalmi- s politikai technikk (pldul a joguralom) elmleteknt
jelenik meg. Az llam s a bks politikai technikk sszekapcsolst olyan szemlleti elvek
teszik lehetv, mint a trsadalom s az llam, illetleg az llami s a gazdasgi rend fogalmi
elvlaszthatsga, s olyan attitdk segtik, mint a trsadalom s az ember javthatsgba
vetett hit, az optimizmus s a progresszi.
A liberlis szemlletnek a pacifiklt politikai megoldsokkal s eljrsokkal kialaktott viszonyt csupn a tbbsgi demokrcia problmja zavarta meg. Az llami intzmnyrendszer
ugyanis csak akkor alkalmas a konfliktusok konszenzusokk val talaktsra, ha tkrzi a
trsadalom rdekszerkezett. Az rdekek teljes kr reprezentcija azonban felveti azt a
lehetsget, hogy egy szmszer tbbsgben lv csoport a liberlis intzmnyrendszeren
keresztl rje el cljait. E problmra (a demokrcia mint a tbbsg zsarnoksga) a liberlis
gondolkodk azzal vlaszoltak, hogy bizonyos egyni rdekeket, illetve jogokat kiemeltek
a tbbiek kzl, s azt hangslyoztk, hogy ezek felett a tbbsgnek sincs hatalma. gy jelent meg az alkotmnyos alapjogok gondolata, illetleg a demokrcia mint a kisebbsg vdelme
koncepcija.
S vgl, a liberlis politika-szemllet lnyeges eleme az tmenetisg gondolata. Ez azzal
fgg ssze, hogy az igazsgnak s a politikailag helyesnek ebben a gondolkodsban nincs abszolt lettemnyese. Vagyis nem ltezik olyan trsadalmi csoport (miknt pldul a marxizmusban a proletaritus vagy a nacionalizmusban a nemzet), amely trtnelmi sttusza vagy helyzete okn a blcsek kvvel rendelkezne . msoknl eleve jobban ismerhetn a trtnelmi
igazsgokat. Ezrt az igazsgot (a politikailag helyeset) egy diszkusszv igazsg-keressben
kell megtallni. Az pp most" uralkod erviszonyok, helyzetek s eszkzk gy csupn egy
hossz folyamat llomsai, melyek a jvben mdosulnak, vltoznak vagy megsznnek.

8.2. A liberlis llameszmnyek


Hossz trtnete sorn a liberlis gondolkodsban a helyes llamrendet illeten hrom jellegzetes elkpzels alakult ki. Ezek elvi alapja klnbz, amennyiben az egyik az llam
funkciit (az llami tevkenysg f irnyait), a msik az llami tevkenysg kiterjedtsgt, a
harmadik pedig annak politikai jellegt veszi alapul.
8.2.1. Minimlis llam A helyesen berendezett s eszmnyi mdon mkd liberlis llam nhny gondolkod szerint minimlis llam. E nzet elmleti kpviseli - pldul W.
Humboldt, H. Spencer (1820-1903), R. Nozick, akik e tekintetben a liberlis hagyomnyon
bell egybknt kisebbsgben vannak - azt hangslyozzk, hogy az llamnak lnyegben
255

csak egy, negatvnak nevezett funkcija van: az llampolgrokat megillet szabadsgjogok vdelme. Az llami tevkenysg f terlete gy a tulajdon s jogvdelem trvnyi feltteleinek
kialaktsa (jogalkots), az gy kialaktott jogrend szerinti jogalkalmazs, valamint az ezzel
sszefgg n. httrfeladat elltsa, nevezetesen a kzbiztonsg megteremtse. Egy minimlis llamnak eszerint mg a kzrend biztostsa tern sincsenek feladatai, hiszen a kzrend mibenlte - szemben a kzbiztonsggal - pozitv jelleg rtktletek fggvnye. Ezt
az llamkoncepcit olykor - kiss pejoratv (a szocialista Ferdinnd Lassalle-tl (1825-1864)
szrmaz) s nmileg flrevezet kifejezssel - jjelir llamnak" is nevezik.
A minimlis llam nem irnytja s nem is befolysolja a magnszemlyek gazdasgi tevkenysgt, nem prblja megakadlyozni vagy ellenslyozni az ennek eredmnyeknt elll
vlsgokat s nem folytat szocilpolitikai tevkenysget: nem tart fenn egyetemeket, krhzakat, nem mkdtet trsadalombiztostsi rendszert s gy tovbb. F elve a laissez fair,
laissez passer, le monde va de lui-mme [engedjetek szabad folyst a dolgoknak, a vilg megy
magtl is]. m ha a vilg megy magtl is", akkor mirt van szksg llamra? E koncepci
hveinek vlasza: azrt, hogy megvdje az egyneket egymstl, illetve kzssgeiket a kls
tmadstl. A polgrok sszessgt kpvisel llam e felfogs alapjn csak akkor avatkozhat
be az egynek magnjelleg viszonyaiba, ha ezzel megakadlyozza, hogy srelmet okozzanak
msoknak, vagy a jog nyelvn fogalmazva: ha tllpik a jog korltait.
A tnylegesen ltezett llamok termszetesen sosem voltak minimlis vagy jjelir-llamok,
s az llami funkcik lehet legszkebb krre val visszaszortsa mint eszmny tulajdonkppen ellenttes a modern eurpai llamok fejldsnek f tendencijval. Hisz mg a XIX.
szzadi liberlis llamok is ellttak bizonyos pozitv feladatokat (munksvdelmi trvnyek
alkotsa, ktelez alapfok oktats megszervezse, stb.), a XX. szzadban pedig az llam egyre szlesebb krben avatkozott be a gazdasgi folyamatokba (folytatott intervencis politikt), a jlti llamok kialakulsa utn szocilis szempontokat is rvnyestve. Akkor ht mire
szolgl egy ilyen llameszmny? S mirt van az, hogy miutn - mind a liberlis tradcin
bell (pldul a szabad piacgazdasg eszmjvel trstva), mind pedig azon kvl - sztereotpiv egyszersdtt s a liberalizmus-kritikk kedvenc clpontja lett, megfontolt gondolkodk alkalmasint mgis ezt tekintik az eszmnyi politikai llapotnak? A vlasz egyszer:
a minimlis llam koncepcija a valsgos llamfejldsi folyamatok s gazdasgirnytsi
megoldsok elvont (olykor naiv, olykor elmletileg ignyesen megalapozott) brlata. Az ignyesebb elmletek az llami funkcik problmjt ugyanis legitimcis krdsknt fogjk fel,
s tmadlag azt lltjk, hogy a jlti llam n. pozitv funkcii, fleg pedig az ezzel egytt
jr jraeloszt politikk az egyni szabadsghoz trsul magntulajdon felttlensgnek jogi
elismerse esetn nem igazolhatk kvetkezetesen.
8.2.2. Korltozott llam A minimlis llamnl jval elterjedtebb s megalapozottabb
az a felfogs, amely szerint a liberlis llam legfontosabb ismrve nem az, hogy csak negatv funkcii vannak, hanem az, hogy tevkenysge korltozott. E nzet kpviseli - pldul
Adam Smith, John Stuart Mill, Friedrich Hayek - szerint az llamnak a fenti negatv funkci
mellett pozitv feladatokat is el kell, vagy el lehet ltnia, de csupn alkotmnyos ton s alkotmnyos eszkzkkel mkdhet, s tevkenysge csak az alkotmnyban meghatrozott terletekre terjeszthet ki. Ehhez gyakran hozzteszik, hogy az ilyen llam trvnyes rendben
mkdik, teht jogllam. A jogllamisg eszmje ebben az sszefggsben arra utal, hogy az
llam nem trekedhet brmire (azaz nem kvethet bizonyos clokat), s amire trekszik, azt
csak a jog ltal megszabott keretek kztt rheti el.
Az llam korltozottsgnak gondolata kizrja, hogy korltokat lltsanak a magnkezdemnyezs el, vagy az n. llami beavatkozs rvn fkezzk a magngazdasg fejldst.
256

A gazdasgi folyamatok politikai eszkzkkel megvalstott koordincijt azonban e kvetelmny egyltaln nem teszi lehetetlenn. St, a korltozott llam folytathat gazdasgpolitikai
(gazdasgszablyoz s gazdasglnkt) tevkenysget is, amg ezt olyan mdon teszi, hogy
azzal, illetleg feltteleinek megteremtsvel nem srti meg a magnszfra hatrait.
A korltozott llam teht lehet szolgltat, s gy szolgl" llam is, s ezrt elvileg s eltekintve itt nhny gondolkod (pldul Hayek, Milton Friedmann [sz.: 1912]) egyb
elfeltevseitl - sszeegyeztethet a jlti llami trekvsekkel is, noha alaptevkenysge
ennek is negatv jelleg. E koncepciban azonban a hangsly nem a tevkenysg negatv
jellegn van, hanem annak korltozottsgn.
Milyen intzmnyek kpesek biztostani, hogy az llami tevkenysg el korltokat lltsanak? E tekintetben fontos klnbsg van a rgi s modern liberalizmus elkpzelsei
kztt. A XVII-XIX. szzadi elmletek ugyanis a korltozott mkdst egyrszt az llami
intzmnyrendszer sajtos szervezeti megoldsai rvn (pldul az llamhatalmi gak megosztsval) kvntk megvalstani, msrszt az egyni szabadsgjogod vdelmre, s ezzel a
kzhatalmi tevkenysg trvnyessgre helyeztk a hangslyt. A XX. szzadi elmletek
a mdszert illeten egyrszt a korbbi intzmnyi garancik megszilrdtsra, alkotmnyos
szintre emelsre s jakkal (pl. alkotmnybrsg, ombudsman) val kiegsztsre trekedtek, msrszt pedig - a jlti llam vlsga idejn - azt hangslyoztk, hogy elssorban az
llam gazdasgi tevkenysgt kell korltozni. Vgl, az utbbi idben megjelent az a gondolat, hogy az llam tevkenysge - igazodva a modern pluralista trsadalom rtkvilghoz
- vilgnzeti elvek" alapjn, a semlegessg eszmje alapjn korltozand.
A gazdasgi megalapozottsg elmletek kpviseli gy lttk, hogy a trsadalom llamtl val fggetlensgt elssorban az llami jraeloszt politika fenyegeti. Erre tekintettel
elssorban a kormnyzat pnzgyi politikja el kvntak alkotmnyos korltokat lltani. A
progresszv jvedelemad helyett pldul a gazdasgi tevkenysget sztnz n. proporcionlis adztatst, de legalbbis a progresszi mrtknek cskkentst javasoltk; a gazdasgi visszaess megakadlyozsra az llamhztarts egyenslynak kvetelmnyt lltottk
fel; valamint az llam pnzkibocst, s ezzel inflci-gerjeszt s llamadssgokhoz vezet
tevkenysgt prbltk korltozni. Egy radiklis elkpzels szerint, melyet az ids Hayek
vetett fel, pldul akr mg az is megkrdjelezhet, hogy az llam rendelkezzk a pnzkibocsts jogval. Elvileg ugyanis elkpzelhet - hangzik e felvets - hogy a pnz kibocstssal
sszefgg feladatokat a magnszfra is kpes megoldani. Akik ismerik a modern monopliumok termszett, egy ilyen tletet ktellyel fogadnak. Msfell viszont az is igaz, hogy a
legjabb eurpai llamfejldsben egyes llamok bizonyos nemzetkzi integrcis szervek
javra lemondanak a pnzkibocstsi monopoliumrl.
A jogi megalapozottsg elmletek kpviseli szerint a korltozott llam lnyegben alkotmnyos llam, mely a trvnyek trvnye" ltal kti meg nmagt. E helyzetet olykor
Jon Elster (sz.: 1940) plasztikus - eredetileg a racionlis dntsek termszett szemlltet
- metaforjval szoktk jellemezni, mely szerint az nmagt alkotmnyos keretekhez kt
trsadalom (a tovbbfejlesztett vltozatokban: az nmagt alkotmnyos keretekhez kt llam) Odsszeuszhoz hasonlthat, aki az rbochoz kttette magt, hogy ellent tudjon llni a
szirnek csbt neknek. Az gy felfogott alkotmnyossg lnyegben bizonyos fajta llami dntsek meghozatalnak megneheztse (ktszintv ttele, eljrsi felttelekhez ktse,
stb.), vagy elvi kizrsa (pldul bizonyos emberi jogok felttlensgnek elismerse, vagy az
n. rk" klauzulk rvn).
Az alkotmnyos llam teht lnyegben nmagt korltozza. Az nkorltozs eszmje
a legtbb elmletben diszkreditlja a szuverenits, de legalbbis az llami szuverenits fogalmt, s megnehezti a jogi pozitivizmus keretei kztti rvelst. A fhatalom" s az nmagt
257

korltoz hatalom" fogalmai ugyanis egymsnak ellentmondanak. Ha az llamot szuvernknt gondoljuk el, vagy a jogpozitivistkhoz hasonlan gy vljk, hogy teljes mrtkben
birtokolja a jogrvnyests monopliumt, akkor - amint arra Anthony de Jasay [eredetileg
Jszay Antal] (sz.: 1925) rmutatott - ezzel azt is fel kell(ene) tteleznnk, hogy brmikor ki
tudja oldozni magt a ktelkbl. Ez azonban - miknt Odsszeusz esetben - lehetetlen.
Az nmagt korltoz llam ezrt - a szuverenits helyett - inkbb a jogllamisg, a joguralom
s az alkotmnyossg fogalmaiban hatrozza meg nmagt.
A korltozott llam - amennyiben nem az intzmnyi szempontokat, hanem a hatalmi dimenzit tekintjk - mrskelt llamnak is nevezhet, melynek ellentte a klnbz
trtneti formkban megjelen nknyuralom. A mrskelt llam hvei gy tekintenek az
llamhatalomra, mint egy megszeldtend Leviatnra vagy egy hziastand vadllatra. E
domesztikci vagy az nknyuralomra jellemz szeszlyes s kiszmthatatlan hatalomgyakorls kiiktatst jelenti (mely lehet intzmnyi megoldsok krdse, s gy fogalmilag az nkorltozs gondolathoz vezet vissza), vagy az llam hatalmi erejnek cskkentst kveteli.
Ez utbbi esetben a mrskelt llam azrt szeld", mert nem sszpontost minden hatalmat
nmagban s az autonm trsadalmi szfrk mkdst is lehetv teszi.
Sokak szerint a liberalizmust az emberi let vgs rtkeinek krdseivel kapcsolatban
agnosztikus belltds jellemzi. Amennyiben e vgs krdsek" vilgnzeti jellegek, gy
az agnoszticizmus valban jellemz a liberalizmusra, m kpviseli azt - mint a semlegessg
felttelt - pozitvan rtkelik. Pldul azt mondjk, hogy az Odsszeusz-metafora flrevezet, mert azt sugallja: az alkotmnyos llamnak a j s rossz, illetleg a helyes s helytelen
kztt kell vlasztania (s a liberlis llam azrt korltozza nmagt, hogy ne vlaszthassa a
rosszat s a helytelent). Egy rtkeit s vilgnzett illeten pluralista trsadalomban azonban a valsgban sokszor olyan alternatvk llnak a dntshoz eltt, amelyek esetn tbbfle
j kztt kell vlasztani, de az egyes alternatvk helyes volta - mivel rtkek, hitek, meggyzdsek llnak mgttk - nem bizonythat racionlis mdon. Az ilyen esetekben ha eltekintnk itt a tbbsg preferenciinak szereptl (s gy a liberalizmus s a demokrcia sszefggseitl) - az llam korltozottsga azt jelenti, hogy tartzkodik bizonyos fajta
dntsek meghozataltl. A korltozott llam eszmnynek egyik vonatkozsa gy az llam
semlegessge.
8.2.3. Semleges llam Az a gondolat, hogy egy eszmnyi llamnak bizonyos vonatkozsokban semleges mdon kell tevkenykednie, csak az elmlt kt-hrom vtized llamelmletben s politikai filozfijban fogalmazdott meg hatrozottan. A semlegessg eszmjvel
kapcsolatban ll kvetelmnyek, s az ezekkel sszefgg elmleti megfontolsok ugyanakkor vszzadok ta jelen vannak a liberlis gondolati hagyomnyban.
Locke a vallsi tolerancia fontossgt hangslyozta, Montesquieu (1689-1755) a bri hatom fggetlensgrl beszlt (mindenekeltt azrt, hogy az gyek elbrlsakor a br prtatlan lehessen), Constant pedig egy pouvoir neutre, intermdiaire et rgulateurr kvnta kiegszteni a montesquieu-i llamhatalmi gakat. Bizonyos rtelemben e hagyomnyt folytatta a
rgi liberalizmus egyes kpviselinek (pldul a manchasteri" gondolkodknak vagy a szocildarwinizmus ideolgijt elfogad Herbert Spencernek) azon kvetelmnye is, hogy az
llam ne avatkozzon be a gazdasgi folyamatokba, illetleg az ezekkel sszefgg trsadalmi
viszonyokba, mert azzal a gazdasgi fejlds szempontjbl krokat okoz: megzavarja az e
terleten is rvnyesl termszetes szelekcit". A XIX. szzad vgi ideolgikban e gondolatokkal sszefggsben alakult ki az llam mint dntbr" elkpzels, mely szerint az llamnak a trsadalmi rdekharcok fltt kell llnia, s affle prtatlan frumknt kell igazsgot
szolgltatni a klnbz szocilis csoportok, pldul a munkaadk s munkavllalk viti258

ban. A XX. szzadban - amikor is az llam gazdasgi folyamatokba val egyre intenzvebb
beavatkozsa visszavonhatatlan s elmletileg megkerlhetetlen tnny vlt, s e folyamat rszeknt az llami tulajdonban lv gazdlkod szervezetek slya megntt - a liberlisok az
llami s a magntulajdon kztti szektor-semlegessget kveteltek, melynek elvileg rsze volt
(s gyakorlatilag is rsze lett) az az igny is, hogy ha az llam valamilyen trsadalmi csoportot
vagy tevkenysget tmogat, akkor egyenlen tmogassa a verseng feleket.
A politikai pluralizmus - rszben liberlis sztnzseket kvet, rszben ms forrsokbl tpllkoz - elmleteinek kialakulsa, majd befolysnak nvekedse, valamint a politikai prtok alkotmnyjogi helyzetnek rgztse utn (vagyis a XX. szzad msodik felben)
a figyelem a prtsemlegessg problmira sszpontosult. Ennek keretben vetdtek fel - elssorban nmet viszonyok kztt - az n. parlamenti kszb alkotmnyossgnak, valamint a
prtok llami tmogathatsgnak s az llami tmogats mltnyos elosztsnak krdsei. A
leglesebb vitkat az alkotmnyellenes, illetleg a trtnelmi tapasztalat ltal igazoltan szlssgesnek tekinthet prtok mkdsnek megtilthatsga, fleg pedig tagjaik kzszolglatbl val kizrhatsga (Berufsverbot) vettette fel.
Mindez