You are on page 1of 19

NORMA MELAYU

PSIKOLOGI MELAYU
BAB 6 : ETIKA KERJA
MOHAMAD ALIFF HAZIQ BIN NASRUDIN
JEC140004
DR KIM KEUM-HYUN

Pengenalan

Satu perbincangan
Masyarakat Melayu

mengenai

etika

kerja

dalam

kalangan

Membincangkan tentang definisi konsep

Perbezaan etika Protestan dan etika kerja Jepun.

Etika masyarakat Melayu dikaji menggunakan analisis peribahasa

Definisi

Etika merujuk kepada prinsip perlakuan, menekankan yang mana


yang baik atau yang buruk.

Etika kerja merupakan satu sistem amalan kerja.

Ia boleh mengenal pasti amalan yang baik yang boleh memberi


manfaat dan kesejahteraan kepada sesuatu masyarakat.

Etika Kerja Protestan

Menekankan beberapa aspek utama seperti keindividuan,


ascetism dan kerajinan (Wollack, Goodale, Wijting dan Smith,
1971).

Aspek intrinsik

Aspek ekstrinsik

Aspek Intrinsik

adalah aspek etika protestan yang paling diterima ramai. Ia


merupakan kerja merupakan ganjaran sendiri.

Seorang pekerja yang tinggi dalam etika Protestan lebih suka


bekerja daripada tidak bekerja, berasa terlibat dalam kerjanya
dan memperoleh kepuasan daripada kerja (Wollback, et al.
1971).

Kebanggan dalam kerja.

Keterlibatan dalam kerja.

Keutamaan aktiviti

Aspek ekstrinsik

Dimensi ekstrinsik

Sikap terhadap pendapatan.

Status sosial pekerjaan

Sikap terhadap pendapatan

Nilai yang diletakkan oleh individu tentang mendapatkan wang dalam pekerjaan itu.

Status sosial

Kesan pekerjaan itu terhadap statusnya dalam kalangan kawan, keluarga dan rakan
sekerja

Dimensi lain yang penting yang tidak termasuk dalam dimensi


intrinsik dan ekstrinsik ialah :

Kemajuan diri

Keinginan untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik dan standard


kehidupan yang lebih baik.

Tanggungjawab terhadap pekerjaan

Pemahaman tentang tanggungjawab seseorang mesti bekerja dan


menyara kehidupannya dan tidak bergantung kepada orang lain.

Etika kerja protestan melambangkan etika kerja Barat. Etika kerja


inilah yang dikatakan oleh Weber (1985) telah membangkitkan
ekonomi Barat dan seterusnya menjadikan negara Barat sebagai
negara maju.

Etika Kerja Jepun

Menurut Kuribayasyi (1982) orang Jepun mempunyai etika kerja


yang lebih kuat daripada Barat

Bagi orang Jepun kerja dan pekerjaan merupakan bahagian


penting dalam pembentukan watak seseorang.

Bekerja adalah satu ibadat dan bukan hanya semata-mata


mengeluarkan peluh.

Konsep kerja

Mewawasyi

Maksud mewawasyi ialah meletakkan asas

Dakyo

Maksud dakyo ialah toalak ansur

Kedua-dua konsep ini amat penting dalam etika kerja jepun. Ia


merupakan alat terpenting dalam memupuk kerjasama dan
peningkatan produktiviti dan kualiti kerja kumpulan

Ciri mental

Tiga ciri mental dalam etika kerja Jepun

Ninjo (bertimbang rasa dan berperikemanusiaan)

Ciri bertanggungjawab kepada masyarakat

On (membalas budi)

Amae pergantungan yang aktif anak kepada ibu bapa. Amalan


yang penting yang memainkan peranan penting dalam hubungan
antara orang atasan dengan orang bawahan dan sesame rakan
sekerja.

Perbezaan etika kerja protestan


dan jepun

Etika kerja protestan lebih mementingkan keindividuan.

Mereka lebih individualistik


mencapai sasaran sendiri.

Etika kerja Jepun pula lebih mementingkan kerja berpasukan dan


syarikat.

Etika
Jepun
mementingkan
kerjasama,
tolak
ansur,
bertanggungjawab kepada masyarakat, bertimbang rasa dan
membalas budi

dalam

berkerja

kerana

mahu

Etika Kerja dan Masyarakat


Melayu
Pendapat penulis-penulis yang pernah menulis tentang etika kerja orang

Melayu

Orang Melayu malas bekerja (Cortesao 1944; Raffles 1935; Wheeler 1928.)

Orang Melayu kurang berorientasikan pencapaian, malas dan tidak suka bekerja
keras jika dibandingkan dengan orang Cina (Ness,1967).

Orang Melayu suka memiliki tanah supaya dapat hidup selesa dan tidak bekerja
kuat (Swift,1965).

Orang Melayu mementingkan kehidupan yang senang. Ini kerana orang Melayu
sebagai kaum bumiputera tidak mempunyai sebarang tekanan hidup. Oleh itu,
tidak nampak mengapa mereka perlu bekerja keras di lombong timah atau kebun
getah. (Djamour, 1959)

Walaupun orang Melayu sedar akan kelebihan orang Cina dalam perniagaan,
mereka tidak berasa tertarik untuk mengikuti cara kerja mereka, kerana cara
kerja orang Cina sangat berlainan dan asing daripada cara kerja orang Melayu
(Wilson, 1967)

Etika Kerja Masa Dahulu


- Analisis peribahasa

Biar lambat asalkan selamat

Menekankan supaya berhati-hati dalam membuat sebarang pekerjaan

Keselamatan lebih diutamakan berbanding masa, nyawa dan kesihatan


lebih penting.

Tidak lari gunung dikejar

Orang Melayu dinasihatkan supaya tidak tergopoh gapah dalam


membuat sebarang pekerjaan

Hangat-hangat tahi ayam

Alang-alang berdakwat, biarlah hitam

Membuat sesuatu jangan membuat dengan tidak bersungguh-sungguh.

Etika Kerja Masa Dahulu


- Analisis peribahasa

Kerja beragak-agak tidak menjadi, kerja beransur-ansur tidak bertahan

Menunjukkan orang Melayu menegah untuk buat kerja bertangguh-tangguh

Diam-diam ubu berisi, diam penggali berkarat.

Hanya orang yang bersungguh-sungguh sahaja yang akan Berjaya

Resmi padi, semakin berisi semakin tunduk

Ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya

Orang walaupun sudah Berjaya tetapi apabila bergaul dengan orang


bawahan tidak akan mencemarkan statusnya.

Jangan ikut resmi lalang, semakin tua semakin tegak

Diminta untuk tidak sombong apabila diri semakin kehadapan.

Etika Kerja Masa Dahulu


- Analisis peribahasa

Baru bertatih hendak berjalan, langsung tersembam.

Etika kerja yang terburu-buru dan sikap tamak tidak digalakkan dan diamalkan oleh
setiap ahli masyarakat. Etika kerja ini hanya akan merugikan individu itu sendiri.

Selera bagai tajim tulang seperti kanji

Menanti nasi tersaji di mulut

Peribahasa yang menegur sikap malas seseorang. Sikap ini selalu ditemui dalam
masyarakat Melayu

Semalap-malap punting api di dapur, ditiup angina lagikan menyala

punting api menggambarkan kemiskinan orang Melayu dalam semua aspek.


Tetapi masyarakat Melayu dapat dibangunkan melalui pembaharuan sikap.
Pembaharuan sikap itu dapat diliihat melalui frasa ditiup angin lagikan menyala.

Etika Kerja Masa Dahulu


- Analisis peribahasa
Peribahasa banyak memberi peringatan seperti berhati-hati dalam membuat
keputusan.

Berjimat sebelum habis, beringat sebelum kena

Terdorong kaki, badan binasa

Terdorong lidah, emas padahnya

Telah dijual, maka dibeli

Sepuluh kali diukur, sekali dikerat

Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran

Dengar cakap enggang makan buah beluluk, dengar cakap orang terus masuk
lubuk

Berjalan pelihara kaki, bercakap pelihara lidah

Etika Kerja Masa Dahulu


- Analisis peribahasa
Orang Melayu juga diberi nasihat supaya membuat kerja dengan sendiri seperti:

Percaya pada anak buta mata sebelah, percaya pada orang lain buta keduaduanya

Mengikut teladan yang baik :

Mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang

Peribahasa yang menekankan keperluan peraturan dalam kerja

Berbilang dari esa mengaji dari alif

Umpama sirih menyalar dulu, kemudian melilit dan barulah memanjat ke pucuk
junjung

Sembahyang diberi waktu, janji diberi berketika

Kalau panjang diberi beruas, kalua pendek diberi berbuku

Etika Kerja Masa Dahulu


- Analisis peribahasa
Buat kerja cepat dan sempurna tergambar dalam beberapa peribahasa :

Bagai lalat cari puru, yang dulu mendapat, yang kemudian ketinggalan

Siapa cepat berbuah dulu, siapa kemudian putih mata

Seperti lipas kudung

Kesimpulan

Pernyataan tentang orang Melayu sebagai pemalas oleh para


sarjana Barat serupa seperti yang didapati daripada analisis
peribahasa ini. Masyarakat Melayu agak sentiasa berhati-hati
membuat sesuatu kerana banyak peribahasa yang memberi
ingatan supaya berhati-hati membuat sesuatu.

Masyarakat Melayu juga mungkin memahami peraturan kerana


banyak peribahasa yang memerikan peraturan.

Masyarakat Melayu kurang tinggi dari segi etika proestan banyak


mempunyai ciri etika kerja yang negatif.