Developed by Hussain Easiest way to learn English as well as urdu A

a: a few: a good many: a little: a lot: a number of: a quarter less than: a quarter more than: aback: abandon: adv. v.t. eyk chañd bahot sey/kul zara sa bahot sa/kaafi/KHaasah baaz/ka'i pauna sawa piichhey ko baaz aana/chhoRna/Daal deyna/KHaak Daalna/ tark karna bey par wahi(f.)/laa ubaali pan(m.)/ wajd(m.) matruuk/ujaaR/wiiraan qata^ e ta^alluq bey wafaa'i/dast bar daari/tyaag bey îzzat karna/hattak karna/tauhiin karna/ utaarna/zaliil karna bey îzzat/hattak/KHwaari/ tauhiin/tazliil/zillat bad Hawaas karna/SHarmiñda karna KHajil/paSHeymaan/SHarm saar jheyñp/KHwaari/paSHeymaani(f.)/ SHarmiñdagi(f.)/zillat(f.) qaabil e taKHfiif ghaTaana/kam karna/KHazaf karna/ taKHfiif karna ghaTna/kam hona/KHazaf hona/ taKHfiif hona ghaTaa'o/ghaaTa/kami/kaTauti kameylah/mazbaH/zabaH KHaanah KHaan qaah

abandon:

n.

abandoned: abandoning: abandonment: abase:

a. n. n. v.t.

abasement:

n.

abash: abashed: abashment:

v.t. a. n.

abatable: abate:

a. v.t.

abate:

v.i.

abatement: abattoir: abbey:

n. n. n.

abbreviate: abbreviated: abbreviation: abdicate:

v.t. a. n. v.t.

KHulaasah karna/muKHtasar karna muKHaffaf eKHteyaar/muKHaffaf/taqsiir chhoR deyna/chhoRna/tark karna/ tyaag deyna dast bar daari/subuk doSHi batan/jauf/kokh/peyT/SHikam batni/SHikmi aGHwa karna/bhagaana aGHwa gum raah/kaj rau dimaaGHi KHalal/gum raahi/inHeraaf/ kaj rawi taeHriis/tarGHiib dast giiri/e^aanat/madad/madad gaari Hemaayati/mo^aawin e jurm ghiñnaana/karaahat karna/nafrat karna chiRh/ghin/karaahat/karaahiyat/nafrat ghinaa'ona/Haqaarati/mutañnaffar Deyra/qayaam/rahina/sukuunat/Thaerna deyr paa/mustaqil/paa'ey daar aehliyat/Haesiyat/leyaaqat/majaal/maqduur/ qaabliyat/qudrat/salaaHat/taaqat adna/buri/kamiinah/KHwaar/faro maayah/ niich/nikammi/past/raziil/zaliil/zillat aameyz dinaayat/kamiingi/zillat alfaaz waapas leyna/iñHeraaf karna/iñkar karna jalta hu'a/roSHan/SHo^lah zan aehl/chust/laa'eq/musta^id/paRha likha/ qaabil/qawi/tawaana qaabliyat sey

abdication: abdomen: abdominal: abduct: abduction: aberrant: aberration:

n. n. a. v.t. n. a. n.

abet: abetment: abettor: abhor: abhorrence: abhorrent: abide: abiding: ability:

v.t. n. n. v.t. n. a. v.i. a. n.

abject:

a.

abjectness: abjure: ablaze: able:

n. v.t. a. a.

ably: abloom: ablution: abnegate:

adv.

a/adv. joban par/pur bahaar/SHaad aab n. n. dhulaa'i/tahaarat/wuzu dast bar daari(f.)/iñkaar(m.)/ nafs kuSHi(f.)/tardiid(f.) iñkaar

abnegation:

n.

abnormal:

a.

GHaer ma^muuli/KHelaaf e ma^muul/maqaam/ mustasna/SHaaz ma^muul sey inHeraaf paehlu ba paehlu baet/daar/guzaarah/mañzil/maskan/Thikaana baatil karna/mauquuf karna/mañsuuKH karna/ rad karna mañsuuKHi/mauquufi/tañsiiKH ghinaa'ona/Haqiir/kariih/la^nati/ makruuh/paapi/qabiiH ghinaana/karaahat karna/nafrat karna deysi baaSHindah/paraachin asqaat karna/Hamal girana/peyT girna asqaat e Hamal ibtidaa'i/naa qis/naa kaaraah/ qabl az waqt baa afraat hona/kasrat sey hona nihaayat âdad/añdaazan/baarah/baarey/dar/jagah/ kam o beySH/muta^alliq/qariib qariib/ taqriiban baa^is/ruu numa/sabab/wujuud ruu numa hona/waaqe^ hona

abnormality: aboard: abode: abolish:

n. adv. n. v.t.

abolition: abominable:

n. a.

abominate: aborigine: abort: abortion: abortive:

v.t. n. v.i. n. a.

abound: abounding: about:

v.i. a. prep.

(bring)about: (come)about: about face: above: above all: abrasion: abreast: abridge: abridgeable: abridged: abridgement: abroad: abrogate: abrogation: abrupt: n. adv. v.t. a. a. n. adv. v.t. a. a. n. prep.

bar âks/muñh pheyri baala/fauq/uupar/meyñ/par/zabar muqaddam ghisa/ghisaa'i SHaanah bah SHaanah kam karna/KHulaasah karna/muKHtasar karna qaabil e KHulaasah muKHtasar eKHtesaar bey Thikaana/GHalti par/pardeys meyñ mañsuuKH karna/mo^attal karna/rad karna mañsuuKHi achaanak/eyka eyki/yak laKHt

abruption: abscess: abscind: abscond:

n. n. v.t. v.i.

TuuT duñbal(m.)/phoRa(m.) kaaT deyna bhaag jaana/faraar hona/ ruu poSH ho jaana bhagoRa/mafruur/ruu poSH faraar/ru poSH âdam e maujuudgi/firaaq/fuqdaaan/ furqat/judaa'i/naaGHah aujhal/GHaa'eb GHaa'eb uz zehen/GHaer mutawajjah/ gum sum GHaa'eb/GHaer Haazir âdam e tawajjohi sey/bey dhyaani sey naag daanah bey nisbat/bey qaed/kaamil/maeHz/ mutlaq/puura/yaqiini

absconder: absconding: absence:

n. a. n.

absent:

a.

absent minded: a.

absentee: absently: absinthe: absolute:

n. adv. n. a.

absolute temperature: n. darjah Haraarat mutlaqah absolute zero: n. absolutely: absoluteness: absolution: absolutist: absolve: adv. n. n. a. v.t. mutlaq sifar bilkul/maeHz/mutlaqaana/nira/qat^an/zaruur kaamliyat/mutlaqiyat/mutlaq ul ânaani barii uz zimmah/GHufraan/mo^aafi/nijaat mutlaq ul ânaani ka Haami aazaad karna/bari karna/faariGH karna/ mo^aaf karna faariGH chuusna/jazb karna/khiiñchna/ piina/peywast karna GHarq/gum/jazb/maeHw/majzuub jaazib dil chasp/pur kaSHiSH Hal/hazm/jazb/rachaawaT/taeHliil baaz aana/bachna/chhoRna/parheyz karna moHtaat/paarsa/parHeyz gaar moHtaati sey/paarsaa'i sey ijtenaab/parheyz

absolved: absorb:

a. v.t.

absorbed: absorbent: absorbing: absorption: abstain: abstemious: abstemiously: abstention:

a. n. a. n. v.i. a. adv. n.

absterge: abstinence: abstinent: abstract: abstracted: abstract: abstraction: abstractly: abstruse: absurd:

v.t. n. a. a. a. v.t. n. adv. a. a.

pochhna/taHaarat karna/saaf karna e^tedaal/îffat/parheyz/taqwa/zohd mo^tadil/paarsa/zaahid baariik/daqiiq/mujarrad/tajriidi/muSHkil mujmal aKHz karna/alag karna/juda karna tajriid mujarradan daqiiq bey huudah/bey ma^ni/bey sar o pa/ GHaer ma^quul/laa ya^ni/laGHw/mohmal/ ojha/waahiyaat/waahi tabaahi bakwaas/phakkaR(m.) bey huudgi/bey ma^nwiyat/laa ya^niyat/ laGHwiyat/waahiyaat afraat/barkat/faraaGHat/faraawaani/ kasrat/reyl peyl/wufuur/zeyaadti bahot sa/Dheyr/faazil/faraawaañ/kasiir/ maala maal/waafir aziiyat deyna/bey îzzat karna/gaali deyna/ saKHt sust kaehna/salwaateyñ sunaana aabru reyzi/bad ûnwaani/bura kaam/ buri Harkat/choT/duSHnaam/gaali/ gaali galoch/salwaat bad lagaam/bad suluuk/bad zabaan/ duruSHt go/duSHnaam taraaz/kalley daraaz/ zabaan daraaz mulHiq karna athaah KHaliij/dozaKH/gaehri khaa'i athaah/dozaKH ki taraH gaehri khaa'i athaahi/gaehri khaa'i waala babuul/kiikar idaarah(m.)/madrasat ul ûluum(m.) kaaju mañzuur karna/qubuul karna/tasliim karna chaal baRhaana/raftaar teyz karna teyz tar sur^at/tasaaro^/teyz raftaari

absurd talk: absurdity:

n. n.

abundance:

n.

abundant:

a.

abuse:

v.t.

abuse:

n.

abusive:

a.

abut: abyss: abysmal: abysmally: acacia: academy: acajou: accede: accelerate: acclerated: acceleration:

v.t. n. a. adv. n. n. n. v.i. v.t. a. n.

accelerator: accent: accentuate: accept:

n. n. v.t. v.t.

âajil lab o laehjah/laehjah/sur/talaffuz zor Daalna maañna/palley baañdhna/pasañd karna/ qubuul karna/raza mañd hona/tasliim karna achchha/man bhaata/pasañdiidah/ qaabil e qubuul maqbuuliyat/pasañd/paziiraa'i/ qubuuliyat/tasliim qubuuliyat mañzuur/musallamah/qubuul paziir daKHl(m.)/dastaras(f.)/guzaarah/ mudaaKHilat(f.)/pahoñch(f.)/rasaa'i(f.)/ rusuuKH(m.) qurbat lawaazimah aafat/Haadisah/ittefaaq/uftaad âarzi/hañgaami/ittefaaqi/waqti ittefaaqan/naa gahaani aafriiñ/daad deyna/e^teraaf karna daad(f.) âadi bañna âadi/KHu gar chaRhaan/faraaz/matla^ baGHal giiri ham aahañg hona/Hemaayat karna/ mowaafiq hona ham aahañg/muwaffiq guñjaa'iSH/jagah/kamrah/khapat/makaan/ meyl milaap/musaaleHat/rehaa'iSH aaSHti paziir/baa nurawwat/leHaaz daar pahoñchaana/rafaaqat deyna/sañg ho leyna/ saath ho leyna saath/saathi piichhey piichhey saath

acceptable:

a.

acceptance:

n.

acceptation: accepted: accepting: access:

n. a. a. n.

accessibility: n. accessories: accident: accidental: accidentally: acclaim: acclamation: acclimitise: acclimatised: acclivity: accolade: accommodate: n. n. a. adv. v.t. n. v.t. a. n. n. v.t.

accommodating: a. accommodation: n.

accomodative: accompany:

a. v.t.

accompaniment: n. accompanying: adv.

accompanying with:

accomplice: accomplish:

n. v.t.

ham gunaah/jurm ka saathi añjaam deyna/mukammal karna/paar utarna/ puura karna/sar karna ada/aehl/añjaam paziir/faazil/ kaamil/maahir/mukammal/sughaR/ tarbiyat yaaftah aehliyat/hunar/itmaam/kaar naamah/ kamaal/mahaarat aaSHti/ittefaaq e raa'ey/itteHaad/ mo^aahedah/paemaan/qubuul/samjhotah ittefaaq gawaarah/mutaabiq/saaz gaar/taeHt ba muujib/ba mutaabiq KHitaab karna KHitaab Hesaab leyna bayaan/giñti/Haesiyat/Hesaab/joR/ kaefiyat/khaata/KHabar/martabah/SHumaar khaatey daar taabe^ eHtesaab/zimmah daar eHtesaab/qaabil e moaKHzah muHaasibi(f.)/muniimi(f.)/ peySHa e Hesaab daari(m.) Hesaab daar(m.)/muHaasib(m.)/muniim(m.) fann e Hesaab daari da^wat deyna/meyzbaani karna hathyaar sey leys karna Dheyr lagaana/jama^ karna/sameyTna faraaham/jama^ SHudah Dheyr bilkul/durusti/khara pan/raasti/ sachchaa'i/saHiiH/Thiik Thiik durust/sach/saHiiH/me^yaar mal^uun da^wah/ilzaam/naaliSH/SHikaayet tohmataanah ilzaam taraaSHi karna/mal^uun karna/

accomplished:

a.

accomplishment: a.

accord:

n.

accordance: according: according to: accost: accost: account: account:

n. a. adv. v.t. n. v.t. n.

account holder: n. accountable: a.

accountability: n. accountancy: n.

accountant: accounting: accourt: accoutrement: accumulate: accumulated: accumulation: accuracy:

n. n. v.t. v.t. v.t. a. n. n.

accurate: accursed: accusation: accusatory: accuse:

a. a. n. a. v.t.

naam lagaana/tohmat lagaana accused: n. mudda^a alaeh(m.)/mudda^a alaeha(f.)/ mulzim(m.) ilzaam taraaSH/mudda^i/naaliSHi âadi hona/KHuugar hona âadi/KHu gar/maa nuus/murawwaj/rawaayati aHsan/ekka/maahir/mumtaaz/numaayaañ/ yakka/yakta âeyb chiiñ/khaTTa/talKH/turSH dard hona/dukhna/chasakna/kasakna dard/dukh/Teys kardni/qaabil e Husuul/qaabil e takmiil Haasil karna/nibaahna/paana/puura karna/ ta^miil karna/tiir maarna Husuul/kaam yaabi/kaar naamah/takmiil teyz/teyz aabi teyz aab/Hamz/turSHah turSHi sey khaTaas eqraar karna/e^teraaf karna/maañna/ qubuul karna/tasliim karna maana hu'a/tasliim SHudah eqraar/e^teraaf/qubuul/rasiid kumak/mo^aawin bulañd tariin maqaam/choTi/raas/ûruuj mohaasa aagaahi/aaSHnaa'i/paehchaan/rasm or raah/ ru SHinaas/SHinaasaa'i/waaqif kaar/waaqfiyat aagaah/aaSHna/KHabar daar/SHinaasa/waaqif aaSHna/SHinaas/muta^arrif eqraar/marzi/mowaafiqat/raza/raza mañdi Haasil karna/paana/paeda karna/ qabzah karna Haasil kardah/taeHsiil SHudah faa'ez jalb(m.)

accuser: accustom: accustomed: ace:

n. v.t. a. n.

acerb: ache: ache: achievable: achieve:

a. v.i. n. n. v.t.

achievement: acid: acid: acidly: acidity: acknowledge:

n. a. n. adv. a. v.t.

acknowledged:

a.

acknowledgement:n. acloyte: acme: acne: acquaintance: n. n. n. n.

acquainted:

a.

acquainted with:a. acquiescence: acquire: n. v.t.

acquired: acquiring: acquiring:

a. a. n.

acquisition: acquittal: acrid: acrimonious: acrimony: acrobat: acrobatics: across: act:

n. n. a. a. n. n. n. prep. v.i.

añdoKHtah/Husuul/wusuul aazaadgi(f.) kaRwa/teyz kaRwa/karaKHt/soz naak/talKH Hiddat/talKHi/teyz mizaaji/tuñd KHuu'i baazi gar/qala baaz/naT baazi gari/kartab aar paar/paar ada kaari karna/âmal/dikhaawa/Harkat/ kheylna/naql karna âmal/fe^l/kaar qaa'em maqaami pur âmal/ta^miil

act: act as: act on: acting: action: activate: active: activity:

n.

n. n. v.t. a. n.

ada kaari/naql/qaa'em maqaam/sawaañg âmal/asar/fe^l/Harkat/kaar rawaa'i mutaHarrik karna âamil/chaaq/chust/faa^eli/phurtiila/teyz âamliyat/chaal/peySH qadmi/ phurti/sar garmi ada kaar/faa^el asli/huu bahu/waaqe^i asli/huu bahu amr e musallam/waaqe^iyat aslan/dar Haqiiqat/waaqe^atan moHarrir(m.)/muñSHi(m.) kaaT/teyzi baariik biini/firaasat/jaulaani/sura^at e idraak/ teyz faeHmi/zakaawat/zehen basiir/Haadah/nokiila/SHadiid/teyz SHiddat key saath/teyzi key saath firaasat/zakaawat aadha is KHaas maqsad key li'ey/waqti kisi key liey/zaati

actor: actual: actual: actuality: actually: acturary: acuity: acumen:

n. a. n. n. adv. n. n. n.

acute: acutely: acuteness: à demi: ad hoc: ad hominem: ad infinitum:

a. adv. n. a.

a/adv. abdi/daa'emi/naa iñteha

ad interim: ad lib: ad nauseum: adage: adamant: (to be)adament: adamantly: adapt: adapt: adaptable: adaptation: add: adv. v.t. v.i. a. n. v.t. adv. adv. n. n.

waqti taur par bila paa bañdi/bar jastah mariizaanah Had tak kahaawat/zarb ul masal aRyal/kaRa/KHud pasañd/ziddi phuul jaana zid sey mowaafiq banaana/munaasib banaana mowaafiq hona munaasib/qaabil e nubaasibat/saaz gar mowaafiqat beySHi karna/ezaafah karna/joRna/ peywañd lagaana maziid izaafah/zamiimah af^i âadatan iste^maal âadi âadi/KHu gar âadat/dhut/îllat/lat/naSHah lat aawar/naSHah aawar beySHi/joR/ezaafah/peywañd lagaana ezaafi/maziid/mustazaad/zimni KHitaab/patah/taqriir KHitaab karna yaad farmaa'i laana/tazkirah karna/zikr laana hunar mañd/kaari gar/maahir laa'eq/puura ektefa/mauzuuniyat kaafi/mauzuuñ chimaTna/chipakna/chipaTna/laaHiq hona/lagna/ lagan/lagaa'o rakhna/paa bañd raehna/ waa bastah hona

added: addendum: adder: addict: addict: addicted: addiction: addictive: addition: additional: address: address: addressing: adduce: adept: adept: adequacy: adequate: adhere:

a. n. n. v.t. n. a. n. a. n. a. n. v.t. n. v.t. n. a. n. n. v.i.

adherence:

n.

girwiidgi/isteqaamat/paa bañdi/ paerawi/ustuwaari/waabastahgi chaspaañ/mulHiq/peywastah/waa bastah Haami/rafiiq/taraf daar paa bañd chipak cheyp/leys/lo^aab chaspañdah/leys daar/lo^aab daar chip chipaahaT(f.)

adherent: adherent: adhering: adhesion: adhesive: adhesive: adhesiveness: adieu: adjacency: adjacent: adjective: adjoin:

a. n. a. n. n. a. n.

intj/n. KHuda Haafiz/supurd e KHuda n. n. n. v.t. itsaal/nazdiiki/qurb muttasil/paas/qariib/qariib qariib sifat ezaafah karna/laga deyna/milaana/ mulHiqah karna baraabar/laaHiq/mulHiqah/muttasillah multawi karna iltawa/waqfah(m.) laaHiqah(m.) durust karna/ham aahañg karna/ mowaafiq banaana faeslah(m.) mo^aawin e askari(m.) madad gaar bañjar/gadla/KHaali bañd o bast karna/iñtezaam karna âmal/Hukuumat/iñtezaamiyah/ nazaamat/nizaam/zabt âmli/iñtezaami naazim/muñtazim/muñsarim/sar baraah qaabil e sataa'iSH/qaabil e ta^riif/ taeHsiin ûmdagi sey amiir ul baeHr imaarat ul baeHriyah girwiidgi/madaH/sataa'iSH/ta^ajjub/ta^riif

adjoining: adjourn: adjournment: adjunct: adjust:

a. v.t. n. n. v.t.

adjustment: adjutant: adjuvant: addle: administer:

n. n. a. a. v.t.

administration: n.

administrative: a. administrator: n. admirable: a.

admirably: admiral: admiralty: admiration:

adv. n. n. n.

admire: admirer: admissible:

v.t. n. a.

ta^ajjub karna/ta^riif karna âaSHiq/maddaaH/sana KHwaan jaa'ez/Halaal/mubaaH/qaabil e qubuul/rawa jaaz'ez pan/qubuul pan baar yaabi/daaKHilah/guzar/eqbaal e jurm/ eqraar/mudaaKHilat/pahoñch/rasaa'i/tasliim daKHl karna/eqraar karna/farz karna/ maañna/mañzuur karna hath yaar Daal deyna daaKHil/musallam/tasliim albattah muqiir/paziir jataana/jhaaRna/kaehna/malaamat karna/ sabaq deyna/sar zaniSH karna îbrat/nasiiHat/pañd/taadiib/tañbiih/sar zaniSH îbrat añgeyz kachchi iiñT uThti jawaani apnaana/eKHteyaar karna/god leyna/ ley paalak banaana/miste^aar leyna ley paalak eKHteyaar/iñteKHaab dil kaSH/farHat za/qaabil e ta^riif ûbuudiyat/parastiSH ta^ziim karna/moHabbat karna parastaar aaraastah karna/sajaana/ziinat deyna maziin/murassa^/zeyba aara/zeyb o ziinat/zeyba aaraa'iSH/banaa'o siñghaar/siñghaar

admissibility: n. admission: n.

admit:

v.t.

admit defeat: admitted: admittedly: admitting: admonish:

n. a. adv. a. v.t.

admonition: admonitory: adobe: adolescence: adopt:

n. a. n. n. v.t.

adopted: adoption: adorable: adoration: adore: adorer: adorn: adorned: adorning: adornment: adrift: adroit: adulate: adulatory: adult:

a. n. n. n. v.t. n. v.t. a. a. n.

a/adv. alag/bey kas/bey Thikaana/bey samt/qaasir n. v.t. a. n. chaalaak/chaabuk dast/chust/fahiim/maahir chaap luusi karna/KHuSH aamdi karna KHuSH aamdana baaliGH/jawaan/pur SHabaab/siyaana

adult franchise:n. adulterate: adulterated: adulteration: adulterer: adulteress: adulterous: adultery: adulteration: advance: advance: advance: advance: v.t. a. n. n. n. a. n. n. a. v.i. v.t. n.

baaliGH raa'ey dahi milaawaT karna milaawaTi/naa qis aameyziSH/khoT/laus/milaawaT faasiq(m.)/faasiqah(f.)/zaani zaaniyah Haraam fisq/Haraam/milaawaT/siyaah kaari/zina aaluudgi(f.)/khoT(f.)/milaawat(f.) peySH daaSHt aagey baRhna aagey karna peySH qadmi/peySHgi haraawal dastah/peySH rau qabl az waqt/taraqqi yaaftah baRhaawa/bar tari/peySH qadmi/taraqqi faa'edah/Husuul/jiit/paehlu faa'edah mañd/mufiid/suud mañd aamad(f.)/zuhuur(m.) ajnabi/GHaer/ittefaaqi/izaafi duSHmanaanah/muKHaalifaanah/raqiibaanah ênaadi(m.)/duSHman(m.)/Hariif(m.)/ madde muqaabil(m.)/muKHaalif(m.)/ raqiib(m.) aafat/duSHman aanah/kaRwa kasiila/muKHaalif/ naa mowaafiq/naa saaz/naa saaz gaar/naqiiz bipta/bad baKHti/falaakat/musiibat/ naHuusat/neysti/SHaamat dhyaan/leHaaz aagaah karna/ittelaa^ deyna/muSHtahir karna muSHtahir êlaan/iSHtehaar muSHtahir(m.) iSHtehaar baazi/kaar o baar e iSHtehaar fikr/hedaayat/iñtibaah/kaha suna/maSHwirah/

advance guard: n. advanced: advancement: advantage: advantageous: advent: adventitious: adversarial: adversary: a. n. n. a. n. a. a. n.

adverse:

a.

adversity:

n.

advert: advertise: advertised:

v.i. v.t. a.

advertisement: n. advertiser: advertising: advice: n. n. n.

nasiiHat/paeGHaam/pañd/pañchaayat/ raa'ey/salaaH/tadbiir advisabile: advisability: advise: a. n. v.t. mauzuuñ/mowaafiq mauzuuniyat/mowaafiqiyat GHaur karna/kaehna/maSHwirah deyna/ sikhaana maSHwirah leyna/salaaH karna' daanistah/samajh buujh kar muSHaawir(m.)/muSHiir(m.)/naasiH(m.)/ pañch(f.)/salaaH kaar(m.) muSHaawrati Hemaayat(f.)/paeru kaari(f.)/wakaalat(f.) wakiil Hemaayat karna/taa'id karna panaah/sar parasti hawa bharna hawaa'i/fezaa'i murtafa^ hawa naward/taiyaar chi tairaaniyaat/îlm e taiyaarah saazi hunar haa'ey zeyba/funuun latiifah ka nazriyah/ jamaaliyaat/zeybaa'i SHinaasi bahot parey/duur KHaliiq/mutaHammil/saliim SHaa'estahgi(f.) baat/beopaar/Haal/jhaRap/kaam kaaj/ kaar o baar/maajra/mo^amalah/waardaat asar Daalana banaawaT/jazbah/lagna/taa'ssur/tasanno^ banaawaT/Dhakosla/naKHrah/namuud/ numaa'iSH/priit/tasanno^/ulfat

advise: advisedly: advisor:

v.i. adv. n.

advisory: advocacy: advocate: advocate: aegis: aerate: aerial: aerie: aeronaut: aeronautics: aesthetics:

a. n. n. v.t. n. v.t. n. a. n. n. n.

afar: affable: affability: affair:

adv. a. n. n.

affect: affect: affectation:

v.t. n. n.

(maternal)affection: n. maamta(f.) affected: affectedly: affection: a. adv. n. maa'el/mutaa'ssir/raaGHib/reya kaar zaahir daar aanah âqiidat/îSHq//chaah(f.)/chaahat(f.) kaefiyat/laag/lagaawaT/lagan/moHabbat/ piit/rujHaan/SHafqat/ulfat/uñs

affectionate:

a.

muSHfiq/narm dil/preymi/raeHm dil/SHafiiq dildaadgi zabaan bañdi ilHaaq karna/mulHiq ho leyna êlaaqa/ilHaaq êlaaqah/laag/naatah/nisbat/qurbat/ rabt/raGHbat e^laan karna/da^wah karna eqraar/tasdiiq/tausiiq asbaati/Haami/iijaabi masbat baañdhna/milaana/natthi karna ezaafah/laaHiqah/zamiimah chaspaañ aafat toRna/aziiyat deyna/dukh deyna/ musiibat deyna/piisna figaar/GHam diidah/Haziiñ/maa'uuf/rañjiidah/ sog waar aafat/alam/dard/Huzn/kasar/KHaraabi/ musiibat/rañj/sadmah/zarar bohtaat/daulat mañdi/faraaGHat/ fara waani/kasrat/sarwat rawaañ/baehta hu'a deyna/maañna/maqduur/ qaabil e bar daaSHt hona hañgaamah/laRaa'i aamna saamna hona/gustaaKHi karna/ hattak karna/tauhiin karna bey îzzat/gustaaKHi/hattak/subki/tauhiin/ zillat jazael(f.) âqiidat mañd/joSHiila/pur joSH pujaari

affectionateness:n. affidavit: affiliate: affiliation: affinity: n. v.t. n. n.

affirm: affirmation: affirmative: affirmative: affix: affix: affixed: afflict:

v.t. n. n. a. v.t. n. a. v.t.

afflicted:

a.

affliction:

n.

affluence:

n.

affluent: afford:

a. v.t.

affray: affront:

n. v.t.

affront:

n.

Afghan Rifle: aficionado: afire: aflame: afloat: afoot: aforesaid:

n. n.

a/adv. aatiSH giraftah/jalta hu'a/sozaañ a/adv. dahekta/damakta/daraKHSHañ/SHo^lah zan a/adv. bey Thikaana/taerta/saelaab zadah a/adv. chalta/paedal a. sabiqah

aforementioned: a. afraid: a.

mazkuurah baala Dara hu'a/hiraasaañ/KHaa'ef/KHauf zadah/ mutazabzab az sar e nau/phir sey afriiqi bil muqaabil/saamney âqab meyñ/ba^d meyñ/piichhey/pichhla ba^d az waqt/pas/piichhey asr maa ba^d pas taab/SHafaq Hayaat e maa bad/Hayaat bad al maut maa Haasil/natiijah do paehr saeh paehr aayañdah/ba^d meyñ/piichhey/phir aayañdah/baaz/do baarah/jawaaban/maziid/ mukarrar/phir/waapas baar baar bar âks/bar KHelaaf/KHelaaf/muqaabil êqiiq za^iif hona âehd/ârsah/âsr/ûmr/daur/sin/zamaanah buzurgi/piiri/za^iifi buzurg/kuhan saal/piir/mo^ammar/ûmr rasiidah ûmr rasiidgi sey mubarrah aaRhat/âamliyat/wasiilah/zarii^ah peySH naamah/yaad daaSHt âamil/faa^el/kaa riñdah/kaar pardaaz/ muKHtaar/numaa'iñdah/peySH kaar/ waastah/wakiil fitnah añgeyz jaasuus ham bastah Dheyr chipkaa'u chipak

afresh: African: afront: after: after: after-effect: afterglow: afterlife: aftermath: afternoon:

adv. a. adv. a. adv. n. n. n. n. n.

(late)afternoon: n. afterwards: again: adv. adv.

again and again: against: agate: age: age: (old)age: aged: ageless: agency: agenda: agent: prep. n. v.i. n. a. a. a. n. n. n.

agent provocateur:n. agglomerate: v.t.

agglomeration: n. agglutinant: a.

agglutination: n.

agglutinative: v.t. aggrandise: v.t.

chipakney waala baRhaana/phaelaana/mubaalGHah karna ta^ziim bad tar karna/GHussah dilana/kam tar karna/ SHadiid tar karna ikaTTha karna/jama^ karna kul/majmuu^i bhiiR/majma^ âdaawat/Hamlah/jaarHiyat/peySH qadmi aamaadah e jaarHiyat/jaar Haanah jaarHiyat sey Hamlah aawar/jaareH aazurdah hona/rañj karna/sataana GHam zadah/jabr diidah/muta'assif/ rañjiidah/rañjuur bhoñchka/daehSHat zadah/dam bah KHud/ haebat zadah/Haerat zadah/hakka bakka/ waeHSHat zadah âajil/chaalaak/chust/phurtiila/subuk chusti/phurtiila pan/phurti/teyzi hal chal karna/hilaana/ iSHte^aal baazi karna bey taab ghabraana iSHte^aal/khalbali/muzaahirah/peych o taab hilaurni/mathaani/SHoriSHi laa adri maa'dah parasti

aggrandisement: n. aggravate: v.t.

aggregate: aggregate: aggregation: aggression: aggressive: aggressively: aggressor: aggrieve: aggrieved:

v.t. a. n. n. a. adv. n. v.t. a.

aghast:

a.

agile: agility: agitate:

a. n. v.t.

agitated:

a.

(to be)agitated:a. agitation: agitator: agnostic: agnosticism: ago: agog: agonic: agonised: agonising: agony: agora: agree: n. n. n. n.

a/adv. guziSHtah/saabiqan a. n. a. a. n. n. v.i. bey qaraar/muSHtaaq bey inHeraaf dukh bhara aziiyat KHeyz/SHadiid dard naak âzaab/aziiyat/jaan kani/karb bazaar/chowk ittefaaq karna/maañna/muttafiq hona/

raazi hona agreeable: agreed: agreeing: agreement: a. a. a. n. gawaara/marGHuub/raas/SHaad aab mañzuur/raazi/muttafiqah muttafiq/qaa'el/raza mañd/saaz gaar âeHd/eyka/ham aahañgi/eqraar naamah/haami/ ittefaaq/itteHaad/meyl/meyl jol/milaap/mo^aahedah/ mufaahmat/mutaabiqat/paemaan/qariinah/qaul/ raza mañdi/raazi naamah/samjhotah/ SHart(f.)/wafaaq(m.)/wa^dah(m.) maraasim(m.) zara^ati/zar^i baaRi(f.)/kaaSHt kaari(f.)/kheyti baaRi(f.)/ zaraa^at(f.) asaami/kaaSHt kaar kap kapi waala buKHaar/maleyria buKHaar aah/haa'ey/afsos/uff aaha/achchha/aKH KHaah aagey/agla/paehley/peySH peySH/saamney dast giiri karna/madad karna chaarah/dast giiri/e^aanat/imdaad/ kumak/madad/sahaara maa taeHt/naa'eb sar peySH biimaar hona/dukhi hone/takliif meyñ hona âliil/biimaar/dukhi/maañdah/rogi aazaar/âlaalat/îllat/marz/SHikaayet niSHaanah lagaana/qasd karna eraadah(m.)/GHaraz(f.)/hadaf(m.)/maa'l(m.)/ maqsad(m.)/matlab(m.)/mudda^a(m.)/ niSHaanah(m.)/niyat(f.)/qasd(m.)/ siidh(f.)/taak(f.) bey maqsad/bey tuka/aTkal pachchhu hawa deyna baad/hawa/laey/pawan hawaa'i baad bar daaSHtah baad giir fezaa'i beyRa(m.)

agreements: agricultural: agriculture:

n. a. n.

agriculturist: n. ague: ah! aha! ahead: aid: aid: n. intj. intj. adv. v.t. n.

aide: aigrette: ail: ailing: ailment: aim: aim:

n. n. v.t. n. n. v.t. n.

aimless: air: air: air: airborne: air duct: air fleet:

a. v.t. n. a. a. n. n.

air force: airless: airliner: airmail: airport: airs:

n. a. n. n. n. n.

fezaa'iyah(f.) bey hawa musaafir bar daar taiyaarah(m.) hawaa'i Daak(f.) hawaa'i aDDah(m.) akaR/choñchla/dimaaGH/lalwah/ naKHrah/naaz baad kaSH(m.)/hawaa daan(m.) hawaa'i feza fezaa'i Hamlah(m.)/hawaa'i Hamlah(m.) chahel qadmi/Hawa KHori hawaa'i/hawa daar baGHli raastah/ qataaroñ key darmiyaan raastah

air shaft: airspace: air-strike: airing: airy: aisle:

n. n. n. n. a. n.

ajar: akin: alack! alacrity: alarm: alarm:

a/adv. adh khula/niim wa a. intj. n. v.t. n. qariib/milta julta Haef aamaadgi/chaalaaki/phurti Daraana/gajar bajaana daGH daGHah/dhaRka/gajar/gaR baR/iñtebaah/ KHadSHah/saehm(m.) bhayaanak/Daraa'ona/hoSH ruba/KHauf naak Daraaney waaley añdaaz sey afsos/haa'ey haa'ey/Haef/waa'ey agar cheh/baa wujuud yeh keh/go keh bayaaz(f.)/muraqqa^(m.) safeydi/zulaal aatiSH giir/daaru/SHaraab kiimiya kalaalan hoSH mañd/chau kañna karna/tañbiih karna aamaadah/bey daar/chaaq/chau kas/ chau kañna/chust/hoSH yaar/taiyaar tañbiih bey daari/chau kañna pan/chau kasi/

alarming: alarmingly: alas! albeit: album: albumen: alcohol: alchemy: ale wife: alert: alert:

a. adv. intj. conj. n. n. n. n. n. v.t. a.

alert: alertness:

n. n.

chusti/phurti alfalfa: alias: alibi: alien: alien: alienation: alight: alighted: alighting: alike: aliment: alimony: alive: all: all at once: all by oneself: all for nothing: all of a sudden: all over again: all right: allay: v.t. n. n. n. n. a. n. v.i. a. a. a. n. n. a. a. barsiim/fisfisah ûrf bahaanah/ûzr e âdam maujuudgi ajnabi/bideysi/GHaer/par deysi GHaer/bey gaanah duuri/GHurbat/kuTTi jaa utarna/niichey aana/niichey utarna waarid âa'ed/naazil âdiil/baraabar/eyk jaesa GHiza/GHizaa'iyat naan nafqah/nafqah jiita jaagta/ziñdah hamah/har/kul/puura/sab/saara/tamaam eyk dam KHud ba KHud KHaam KHwaah achaanak/ittefaaqan az sar e nau achchha/Thiik bujhaana/duur karna/kami karna/ ThañDa karna bayaan(m.)/ilzaam(m.)/takraar(m.) âa'ed karna mubaiyanah taabe^ daari(f.) majaazi majaaz/ramz aaraam/taskiin gali/kuuchah âqiidat/itteHaad/mo^aahedah/naatah/riSHtah ghaRyaal(m.)/nahañg(m.) jugat(f.)

allegation: allege: alleged: allegiance: allegorical: allegory: alleviation: alley: alliance: alligator: allitration:

n. v.t. a. n. a. n. n. n. n. n. n.

allocate: allot: allotment: allow: allowable: allow: allow: allowance:

v.t. v.t. n. v.t. a. v.t. v.i. n.

muqarrar karna/tajwiiz karna/Thaeraana deyna/mu^aiyan karna baañT(f.)/baTwaarah(m.)/taKHsiis(f.) âta karna/ejaazat deyna/qubuul karna jaa'ez/mubaaH/rawa ejaazat deyna/maan leyna maañna guzaarah(m.)/izn(m.)/muSHaahirah(m.)/ raatib(m.) bharat/khoT/laus jhuuTa/kachcha kabaab chiini chaaT deyna/laalach dilaana/lubhaana jaazbiyat/kaSHiSH/laalach dil chasp/dil fareyb/dil kaSH/dil ruba/jaazib iSHaarah/Hawaalah/talmiiH kiichaR aur miTTi ki taeh Haliif banaana/mo^aahedah karna Haliif/rafiiq/zahiir muttaHid jañtri(f.)/roz naam chah(f.)/taqwiim(f.) baadaam KHaeraat(f.)/sadqah(m.) qariib/qariib qariib/taqriiban baKHSHiSH/bhiik/lañgar/sadqah faraaz âlaaHedah/alag taKHliyah(f.) akeyla/faqat/maeHz/mujarrad/tanha saath saath paehlu key saath saath saath paehley

alloy: alloyed: allspice: allure: allurement: alluring: allusion: alluvium: ally: ally: allied: almanac: almond: almoner: almost: alms: aloft: aloof: aloofness: alone: along: alongside: alongwith: already:

n. a. n. v.t. n. a. n. n. v.t. n. a. n. n. n. adv. n. a. a. n. a. adv. adv. n. adv.

also: altar: alter: alterable: alteration:

conj. n. v.t. a. n.

bhi/ham mazbaH/qurbaan gaah badalna/palaTna/tabdiili karna qaabil e tabdiili/qaabil e taGHaiyur chaKH(f.)/kaañT chhaañT/radd o badal/ tabdiili/taGHaiyur chapqaliSH(f.)/Hujjat(f.)/jhak jhak/ kaehna suñna/mujaadilah mubaddal/tabdiil SHudah zaawiyah mutaabaadilah(m.) agar cheh/albattah/Haalañ keh/phir fauq/irtefaa^/uuñchaa'i/uThaan auroñ key liey jiiney waala duusroñkey liye ziñdahgi guzaarna phiTkiri abdan/daa'eman/hamah waqt/hameySHah/hargiz/ mudaam/nit/raat din/roz roz/sada huuñ mulaGH GHam iñzimaam faraaham karna/ikaTTha karna/jama^ karna faraaham/ikaTTha/jama^ kachcha parastaar/SHauqiin(m.) GHaer ustaadaanah/kachcha Haeraan karna Haeraan/mutaHayyir/sara siimah âjab/Haeraani/Haerat/ta^ajjub âjab eylchi/safiir gol/mubham iltibaas gheyra/Halqah/Huduud/pahelaa'o aarzu/hawas(f.)/Hirs(f.)/umañg bulañd nazar/jaah talab/KHwaahiSH mañd

altercation:

n.

altered:

a.

alternate angle:n. although: altitude: altruist: altruism: alum: always: conj. n. n. n. n. adv.

am: amalgam: amalgamation: amass: amassed: amateur: amature: amateurish: amaze: amazed: amazement: amazing: ambassador: ambiguous: ambiguity: ambit: ambition: ambitious:

pr.p. n. n. v.t. a. a. n. n. v.t. a. n. a. n. a. n. n. n. a.

ambrosia: ambush: ameliorate: ameliorate: amelioration: amend: amending: amendment: amenity: amiable: amicable: amidst: amigo: amity: ammonia: ammunition: amnesia: amnesty: amok: among: among: amoral: amorality: amount: amorous: amour: amphibian: ample:

n. n. v.t. v.i. n. v.t. n. n. n. a. a. prep. n. n. n. n. n. n. n. adv. prep. a. n. n. a. n. a. a.

âñbriya ghaat behtar banaana/behtar karna behtar hona behtri tabdiil karna tasarruf durusti/kaañT chhaañT/tabdiili sahuulat KHuub dost aanah biich meyñ/dauraan meyñ dost/yaar bhaa'i chaara(m.)/dosti(f.)/meyl(m.) noSHaadar aslaHah/gola baaruud nisiyaan(m.)/zo^f e Haafizah âaam mo^aafi/dar guzar qaatilaanah diiwaañgi(f.) idhar udhar/jab keh biich/dar miyaan/fi/meyñ GHaer eKHlaaqi GHaer eKHlaaqiyat(f.) qadr/raqam âaSHiq/âaSHiq mizaaj aaSHnaa'i/îSHq/moHabbat/pyaar jal thalaiya bahot sa/fara waañ/kaafi/kasiir/ nehaayat/waafir/wasii^ bah kasrat/bhar puur/faraawaani sey tausii^ baRhaana/tausii^ karna bañd nali(f.)/bañd nalki(f.)

amply:

adv.

amplification: n. amplify: ampoule: v.t. n.

ampulla: amputate: amputation: amputee: amulet: amuse:

n. v.t. n. n. n. v.t.

kuppi(f.)/phukna(m.) kaaT deyna/qalam kar deyna jism sey kaTaa'i añg kaTa(m.)/maqtuu^ gañda/ta^wiiz/Tona/ToTka dhiyaan baTaana/khilaana/KHuSH karna/ phuslaana kheylna jii baehlaana dil lagi/faraH/farHat/saer/SHoGHl/ tamaaSHah eyk/yak GHalat waqtiyat suukhey ki biimaari(f.) misl/tamsiili misaal/mumaasilat/muSHaabehat taeHliil/tajziyah taHliili añdheyra/gaR baR/GHadar/haR boñg/ tawaa'ef ul muluuki la^n/la^nat jad/salaf aabaa'i(f.)/jiddi(f.)/pidri(f.) silsilah e nasb(m.) lañgar âtiiq/dey riinah/paa riinah/paraa chiin/ peySHiin/puraana/qadiim aasaar e qadiimah qadaamat imdaadi/madad gaari aur/phir chuTkula/Hikaayat/naql/qissah do baara/phir sey/muqarrar fariSHtah/saroSH fariSHtah sifat

amuse:

v.i.

amuse oneself: v.t. amusement: n.

an: anachronism: anaemia: analogous: analogy: analysis: analytic:a anarchy:

a. n. n. a. n. n. a. n.

anathema: ancestor: ancestral: ancestry: anchor: ancient:

n. n. n. n. n. a.

ancient relics: n. ancientness: ancillary: and: anecdote: anew: angel: angelic: n. a. conj. n. adv. n. a.

anger:

n.

aag(fig.)/êtaab/garmi/GHussah/ KHafagi/Haraarah/jalaal/jalaapa/KHaSHm/ tun phun/taeSH/ubaal/Ziyaan GHussah dilaana GHussah aana goSHah(m.)/kona(m.)/zaawiyah(m.) GHussey sey bhapra hu'a/KHafa/naa raaz bigaRna/naa raaz ho jaana alam/âzaab/bey chaeni/karb/koft/rañj niil/niil ka pauda DHaDDo/pagloT malaamat chau paayah/Haewaan/jaan war/waeHSHi kalana^aam mazaahir parast baer/buGHz/duSHmani/laag/pur KHaaSH baer/maqsad(m.)/muraad(f.)/niyat(f.) ajwaa'en(f.) ajwaa'en ki SHaraab(f.) gaTTa/taKHna kaRa/paayal moarriKH taariiKH/waqaae^ joRna/mulHiq karna/SHaamil karna laaHiq/muta^alliq fana/naa buud bar baadi/fana/halaakat/neysti/qala^ qama^ musHarrah SHarH SHaareH e^laan karna/sunaana e^laan(m.)/pukaar(f.) chheyRna/pareySHaan karna/tañg karna

anger: anger: angle: angrily: angry:

v.t. v.i. n. adv. a.

(to become)angry:n. anguish: anil: anile: animadversion: animal: animal-like: animist: animosity: animus: anise: anisette: ankle: anklet: annalist: annals: annex: annexed: annihilated: annihilation: annonated: annotation: annotator: announce: announcement: annoy: n. n. n. n. n. adv. a. n. n. n. n. n. n. n. n. v.t. a. a. n. a. n. n. v.t. n. v.t.

annoyance: annoyed: annoying: annulus: anoint: anomalous: anomaly: anon: anonymity: anonymous: another: answer: answer: answerable: ant: antagonism: Antarctic:

n. a. n. n. v.t. a. n. adv. n. a. adv. v.t. n. a. n. n. n.

chheyR(f.)/jhuñ jhulaahaT/naa raazi aazurdah/naa raaz aazaar deh Halqaah chupaRna/marHam lagaana anokha/bey qaa'ehdah/SHaaz âdam e nizaam(m.)/bey qaa'eydgi(f.) âñqariib/fauran bey naami/gum naam baaSHi bey naam/gum naam/naam naa dahiñdah aur/diigar/duusra jawaab deyna jawaab jawaab deh/zimmah daar chiuñTi(f.)/chiuñTa(m.) baer/duSHmani/laag/raqaabat(f.) qutub junuubi baeHr e muñjamid junuubi adaa'i/lagaaya gaya daa'o chiuñTi KHor jañg sey paehley

Antarctic Ocean:n. ante: anteater: ante-bellum: antecedent: antechamber: antenatal: anterior: anthem: anther dust: anthrax: anthropology: anti: antibody: antic: a. n. a. a. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

saabiq DeoRhi(f.)/peySH daalaan(m.) qabl az paedaa'iSH saalif taraanah zar(m.) duñbul/raaj phoRa(m.) iñsaaniyaat? Hariif/muKHaalif taryaaq chah/zidd e jism anokha/bhañD/chaal/daa'oñ/ masKHarah dajjaal/masiiH duSHman

antichrist:

n.

anticipant: anticipate: anticipation: anticlerical: anticlimax: antidotal: antidote: antilogy: antimony: antipathy: antipodal:

a. v.t. n. a. n. a. n. n. n. n. a.

muñtazir ummiid karna/tawaqqo^ karna ummiid(f.) kalisaa'iyat duSHmanaanah pasti/tanazzul tar yaaqi êlaaj/noSH/tar yaaq/toR zid koHl/surmah karaahat/naa pasañdi bar âks/duusri taraf ka/ mutaqaabil âtiiqah SHinaas/paastaani/qadaamati âtiiq/qadiim âtiiq/kohnah/paariinah qadaamat muKHaalifat/tazaad/zid mutazaad SHaaKH e siiñg mutazaad/zidd o naqiiz mutazaadi añdoh/fikr/firaaq/izteraab/GHussah/kaahiSH/ KHaliSH/khaTka/pareySHaani/parwaah bey chaen/bey kal/pareySHaan kisi/ko'i/kuchh ko'i bhi ko'i eyk/ko'i fard/ko'i SHaKHs kuchh/kuchh bhi ba har taur/KHaer kahiiñ/kahiiñ bhi/kisi jagah bhi SHaeh rag

antiquarian: antiquated: antique: antiquity: antithesis: antithetical: antler: antonym: antonymic: anxiety:

a. a. a. n. n. a. n. n. n. n.

anxious: any: anybody: anyone: anything: anyway: anywhere: aorta: apace: apart: apartment:

a. a. pron. pron. adv. adv. adv. n. adv. a. n.

fauran/jaldi jaldi akeyla/alag/âlaaHedah/juda otaaq

apathetic: apathy: ape: ape: apex:

a. n. v.t. n. n.

bey His/patthar dil/sard mehr bey Hisi(f.)/bey parwaa'i(f.) naql karna bañdar choTi(f.) raas(m.) kahaawat(f.)/mas'alah(m.)/zarb ul masal(f.) baliiGH go bey nuur/tariik SHaehwat anñgeyz naql bah kasrat/kaafi KHud sey mutma'in/âmuudiyat ilhaam/kaSHf ilhaami/kaSHfi GHaer mustanad/ja^li/maSHkuuk bey paayah jaza(f.) muñtahaa e kamaal(m.)/auj e ârz hu ba hu naql mo^zirat KHwaah/naadim ûzr karna/mo^aafi maañgna defaa^ karney waala/ûzr KHwaah mo^aafi naamah/ûzr gomRa(m.) mirgi ka mariiz bey Hisi ki Haalat(f.)/mirgi/saktah khaaney sey nafrat ilHaad/irtedaad murtad Hawaari/rasuul nabuuwat(f.)/risaalat(f.) rasuuli

apex of angle: n. aphorism: aphorist: aphotic: aphrodisiac: aping: aplenty: aplomb: apocalypse: apocalyptic: apocryphal: apodal: apodosis: apogee: apograph: apologetic: apologise: apologist: apology: apophysis: apoplectic: apoplexy: apositia: apostasy: apostate: apostle: apostleship: apostolic: n. n. a. a. n. a. n. n. a. n. a. n. n. n. a. v.i. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. a.

apothecary: apotheosis: appal: appal: appalled: appalling: appallingly: appanage: apparatus: apparel: apparel: apparent: apparently: apparition: appeal: appeal: appear:

n. n. v.t. v.i. a. a. adv. n. n. v.t. n. a. adv. n. n. v.t. v.i.

âttaar/dawa faroSH/dawa KHaanah(m.) KHuda gardaani/tajliil(f.)/taqdiis Daraana/dhamkaana/KHauf dilaana faq hona/haebat zadah hona haebat zadah haul naak haul naaki sey waziifah(m.) raKHt(m.)/saamaan(m.)/saaz(m.) kapRey pahenaana/sajaana lebaas(m.)/paeraahan(m.) aaSHkaara/ma^luum/faaSH/waazeH/zaahir zaahira/zaahiran îfriit/baitaal(m.)/bhuut/saayah ârz/chaarah juu'i/daad/dar KHwaast rujuu^ karna aa jaana/dikhaa'i deyna/dikhna/nazar aana/ namu daar hona/nikalna/paRna/phuuTna/ suujhna darSHan/Daul/diidaar/haj/dikhaa'i/Haaziri/ Haesiyat/jalwah gari/namuud/paekar/rañg/SHakl/ ruuyat/suurat/tal^at/waza^/zuhuur aasuudah karna/KHaamoSH karna/ manaana/raazi karna aasuudah/kaam yaab/mutma'in/raazi dil juu'i karney waala/taskiin baKHSH daa^i ism(m.)/naam(m.)/laqab(m.)/wajah tasmiah(f.) joRna/laaHiq karna/muñsalik karna izaafah/laaHiqah/zamiimah

appearance:

n.

appease:

v.t.

appeased: appeaser: appellant: appellation: append: appendage: appended: appendix: appertain: appertaining: appetent:

a. a. n. n. v.t.

a. n. v.i. a. a.

muñsalikah/muta^alliq laaHiqah/zamiimah KHaasiyat hona/milkiyat hona muta^alliq KHwaahaañ/SHaa'eq

appetiser: appetite: applaud:

n. n. v.t.

muSHtahi(m.) bhuuk/chaahat/iSHteha/juu^ daad deyna/pasañda ka izhaar karna/ saraahna/ta^riif karna taali bajaana taali bajaaney waala/ ta^riif karney waala daad/SHaabaaSHi/ta^riif seyb laaDla/raaj dulaara aalah/asbaab/auzaar/wasiilah kaar aamad/maeHmuul/saadiq mauzuuniyat(f.) ârzi deyney waala/saa'el ârzi/dar KHwaast/iste^maal âmli/etlaaqi lagaana/muñtabiq karna/naafiz karna lagna/naafiz hona muqarrar karna/nasb karna/ta^iinaat karna maamuur/muqarrar/muqarrar kardah/ muqarrar SHudah ta^iinaat/taqarrur baañTna/Hissah karna lagaana/naafiz karna saamna karna aehl/laa'eq/mowaafiq/munaasib badal/peywastagi qar o qiimat ka añdaazah/ wuq^at ka añdaazah aañkna/daam lagaana/qiimat tae'ey karna/ taKHiiminah karna taKHmiinah kaar saraahna qadr/SHaabaaSHi qadr daan Darna/GHaur karna/giraftaar karna/

applaud: applauder:

v.i. n.

applause: apple:

n. n.

apple of the eye:n. appliance: applicable: n. a.

applicability: n. applicant: application: applied: apply: apply: appoint: appointed: n. n. a. v.t. v.i. v.t. a.

appointment: apportion: appose: appose: apposite: apposition: appraisal:

n. v.t. v.t. v.t. a. n. n.

appraise:

v.t.

appraiser: appreciate: appreciation: appreciator: apprehend:

n. v.t. n. n. v.t.

ma^ni samajhna apprehended: apprehension: a. n. giraftaar Dar(m.)/giraftaari(f.)/KHaam KHayaali/ KHad SHah(m.)/KHaliSH(f.)/KHatrah(m.)/ wijdaan(m.) cheyla(m.)/SHaagird(m.)/talmiiz(m.) SHaagirdi(f.) ittelaa^ deyna qadr karna/saraahna ruju^ karna/qariib aana/yaad dilaana rasaa'i(f.) sahel qariib qubuuli(m.)/raza aazmaa'iSH/mañzuuri maar leyna/zabt karna durust/laa'eq/munaasib(m.) durusti sey/munaasib taur par durusti/mauzuuniyat/munaasibat mañzuur karna mañzuur karna/pasañd karna/saad karna mañzuur hona/pasañd hona mañzuuri/marzi/pasañd/raza maqbuul/mañzuur/mustaHsan/rawa goyañdah(m.) kachcha añdaazan/ko'i/qariib/taqriiban Hemaayat lawaaHiqiin dhuup seyñkna KHuubaani jharokah(m.)?/taaq(m.) maa'el/musta^id mauzuuniyat(f.)/munaasibat(f.)

apprentice:

n.

apprenticeship: n. apprise: apprize: approach: approach: approachable: approaching: approbation: approof: appropriate: appropriate: v.t. v.t. v.t. n. a. a. n. n. v.t. n.

appropriately: adv. appropriateness:n. appropriation: n. approve: approve: approval: approved: approver: approximate: v.t. v.i. n. a. n. a.

approximately: a. appui: appurtenance: apricate: apricot: apse: apt: aptness: n. n. v.t. n. n. a. n.

apterous: aqua: aqua-fortis: auqarium: aquatic: aqueous: arable: arbiter: arbitrage: arbitrary: arbitrarily: arbitration: arbitrator: arbor: arboreal: arborous: arbour: arc: arcade: arcanum: arch: archaic: arched nisch: archer: archery: architect:

a. n. n. n. a. a. a. n. n. a. adv. n. n. n. a. a. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n.

bey par aab/paani teyz aab machhli ka Hauz aabi/daryaa'i paani daar qaabil e zaraa^at muñsif/saalis saalisi(f.) GHaer muqaiyad/tarañgi Haq naa Haq faeslah/saalisi pañch/saalis daraKHt/peyR SHajri SHajri baaGHiichah qaus riwaaq aksiir/kiimiya gari/raaz DaaT/kamaan/kamar qadiim taaq tiir añdaaz(m.) tiir añdaazi(f.) baani/me^maar êmaariyaati fan e ta^miir chaal baazi sey/dada giiri sey/makkaari sey qutub SHimaali jazbaati/muSHtaaq/pur joSH/ sar garm/SHaa'eq aaz/iSHteyaaq/raGHbat Haraarat

architectural: a. architecture: archly: arctic: ardent: n. adv. n. a.

ardent desire: n. ardour: n.

arduous: are: area: areca-nut: arena: argemone: argue:

a. pr.p. n. n. n. n. v.t.

dusHwaar guzaar/muSHkil haeñ êlaaqah(m.)/Halqah(m.)/raqbah(m.)/wus^at(f.) supaari akhaaRa/maedaan dhatuura(m.) baeHs karna/daliil laana/Hujjat karna/ jhagaRna/mubaaHisah karna/ulajh paRna baeHs/daliil/Hujjat/jaraH bañjar/KHuSHk/yaabis bañjar pan/KHuSHki/yabuusat uuñcha hona/uThna kaSHti hath yaar baañdhna/kamar baañdhna baañh(f.)/baazu(m.)/haath(m.) asleHah(m.) aaraam kursi(f.) musallaH iltiwaa e jañg baazu bañd(m.) baktar/jauSHan(m.)/zirah(f.) zirah baktar chaar aa'inah(m.) baGHal âskar/barri fauj/fauj/laSHkar/sipaah/urdu paRaa'o/urdu jaeSH(m.) kamar bu baas/KHuSH bu/mahek mahekta hu'a/KHuSH bu daar aas paas/gird/ird gird bey daar karna/bhaRkaana/jagaana/uksaana/uThhana bey daar/jaagaa hu'a/muSHta^il

argument: arid: aridity: arise: ark: arm: arm: arm: armchair: armed: armistice: armlet: armour:

n. a. n. v.i. n. v.t. n. n. n. a. n. n. n.

armoured dress: n. armour plate: armpit: army: army camp: army corp: army flank: aroma: aromatic: around: arouse: aroused: n. n. n. n. n. n. n. a. adv. v.t. a.

arrange:

v.t.

aaraastah karna/bañd o bast karna/ iñtezaam karna/lagaana/nazm deyna/ tartiib deyna aaraastah/silsilah waar aaraastagi/bañd o bast/iñtezaam/nazm/ nizaam/qariinah/tadbiir/taiyaari/tartiib mutanazzim bad naam/parley darjey ka saf aara karna/sajaana/tartiib deyna lebaas/saf aaraa'i/sajaawaT/tartiib saf aara baqaaya/maa baaqi giraftaar karna/jaa leyna giraftaari/Heraasat/nazar bañdi/ pakaR giraftaar/nazar bañd giraftaar baaqi aamad aana/pahoñchna/waarid hona mausuul/waarid waarid aeñTh/fir^auniyat/gustaaKHi/mubaaHat/naaziSH/ naSHah/ra^unat/takabbur KHud sar/maGHruur GHuruur sey/takabbur sey bey jaa da^wah karna/ chiiz maar leyna/zabar dasti hathiya leyna/ takkabbur karna naawak/tiir arwi aslaH KHaanaah sañkhiya aatiSH zadagi/aatiSH zani aatiSH zani karney waala fan/Hirfat/hunar/kaari gari/kamaal/kartab/ kasab

arranged: arrangement:

a. n.

arranger: arrant: array: array: arrayed: arrears: arrest: arrest:

n. a. v.t. n. a. n. v.t. n.

arrestee: arrested: arrears: arrival: arrive: arrived: arriving: arrogance:

n. a. n. n. v.i. a. a. n.

arrogant: arrogantly: arrogate:

a. adv. v.t.

arrow: arrowroot: arsenal: arsenic: arson: arsonist: art:

n. n. n. n. n. n. n.

arterial: artery: artful:

a. n. a.

SHiryaani SHiryaan(f.) âiyaar/chaal baaz/fiqreh baaz/ Hiilah saaz/Hirfati/makkaar/siyaana chaalaaki/safaa'i gaañThi ki biimaari/gaaThiya bayaan(m.)/baabat(f.)/chiiz(f.)/maqaalah(m.)/ mazmuun(m.)/SHaae^(m.) saamaan sariiH tarz e guftaar fan/ghaat/Hirfat/tadbiir hunar mañd/peySHah war/san^at kaar banaawaTi/masnuu^i/naqli/ pur tasañno^/saaKHtah masnuu^i taur par banaawaT/tasañno^ top KHaanah dast kaar/kaari gar/hunar mañd/maahir musawwir/san^at gar/san^at kaar fankaar aanah kaari gari bey saaKHtah/siidha aaryaa'i bah taur/jaesa/juuñ/taesa zael meyñ Hatta Hasb e zael/zael meyñ juuñ juuñ jitna Hasb e zael itna bamuujib jald az jald Hasb e zael

artfulness: Arthritis: article:

n. n. n.

articles: articulate: articulation: artifice: artficer: artificial:

n. a. n. n. n. a.

artificially:

adv.

artificiality: n. artillery: artisan: artist: artistic: n. n. n. a.

artistic work: n. artless: Aryan: as: as below: as far as: as follows: as long as: as many as: as mentioned: as much as: as per: as soon as: as under: a. n. adv. adv. adv. adv. adv. adv. adv. adv. adv. adv. adv.

as usual: as well: asafoetida: ascend: ascendancy: ascending: ascension: ascent: ascertain:

adv. adv. n. v.t. n. a. n. n. n.

Hasb e ma^muul maziid bar aan hiiñg chaRhna/uupar chaRhna chaRhaa'i/GHalbah chaRhta hu'a/faraaz/ubharta hu'a chaRhaa'o/raf^at/ûruuj chaRhaa'i/faraaz/ûruuj/uThaan ma^luum karna/mu^iyan karna/saabit karna asbaat/dar yaaft/taeHqiiq/tayaqqun baeraagi/jogi/naasik/zaahid baeraagi mañsuub karna/thopna/toHmat lagaana laa jiñsi raakh/KHaak KHajil/maeHjuub/naadim/paSHeymaan/ SHarm saar/SHarmiñdah KHaakistar(m.) bah kinaar/juda gaanah/yak su kaana phuuni/khus phusi aeHmqa/bey waquuf/DhiiT/gadha/ghaamaR kaehna/maañgna/puuchhna/sawaal karna maañgna

ascertainment: n. ascetic: asceticism: ascribe: asexual: ash: ashamed: a. n. v.t. a. n. a.

ashes: aside: aside:> asinine: ask: ask for: asking: askew: asleep: asp: asparagus: aspect:

n. adv. n. a. v.t.

n. a. a. n. n. n.

sawaal kaj/TeyRha/tirchha GHaafil/soya hu'a af^i maar chob buSHra/ha'iyyat/jañbah/paehlu/rañg/ ruKH/SHakl/tala^at bad naam karna/ehaanat aameyzi karna/ hattak e îzzat karna kaRwaahaT/SHiddat/talKHi/teyzi/turSHi iftira/tauhiin

asperse:

v.t.

asperity: aspersion:

a. n.

aspirant: aspiration: aspire: ass: assail: assailant: assassin: assassinate:

n. n. v.i. n. v.t. n. n. v.t.

aarzu mañd/ummiid waar aarzu/SHauq/tamañna/umañg aarzu rakhna/SHauq hona gadha Hamlah karna Hamlah aawar HaSHiSHiin/qaatil qatl karna qatl DapaTna/dhaawa karna/Hamlah karna/ waar karna chaRhaa'i/DapaT(f.)/dast daraazi/dhaawa(m.)/ Hamlah(m.)/Harbah(m.)/maar dhaaR(f.)/ waar(m.)/yuuriSH(f.) zad o kob(f.) ijte^maa^(m.)/jamii^at/majma^(m.) jama^ añjuman(f.)/bazm(f.)/jhuumar(m.)/ maeHfil(f.)/majma^(m.) haami(f.)/marzi(f.)/qubuuliyat(f.)/ raza mañdi(f.) e^laan karna/kaehna/tasdiiq karna/ zor deyna/zo^m karna e^laan/tasdiiq/zo^m/zor zor bañdi añdaazah lagaana maaliyat(f.)/SHaraH(f.) jaa'edaad/maujuudaat/sar maayah maal(m.) jiddi taur par izhaar karna/tasriiH karna izhaar e jiddi an thak/meHnti/munhamik/saabit qadam/ sa^i karney waala dhuuni baRi dhun sey/ji laga kar deyna kaar kun(m.)/muKHtaar(m.)

assassination: n. assault: v.t.

assault:

n.

assaulting: assemblage: assembled: assembly:

n. n. a. n.

assent:

n.

assert:

v.t.

assertion: assertiveness asses: assessment: asset: assets: asseverate: asseveration: assiduous:

n. n. v.t. n. n. n. v.t. n. a.

assiduousness: n. assiduously: assign: assignee: adv. v.t. n.

assignment: assimilate: assimilative: assist: assistance:

n. v.t. a. v.t. n.

iñtisaab/taeHwiil jazb karna/yak jaan karna haazim/hazm aawar madad karna/mo^aawinat karna/sañbhaalna dast giiri/imdaad/madad(f.)/palla/sahaara/ taa'id/yaawari mo^aawin/madad gaar/naa'eb/zahiir Haliif/ham naSHiin/Hawaari/rafiiq/saajhi/ saathi/SHariik/zahiir SHaamil/SHariik añjuman/iñtrisaab/saajha/soHbat pach meyl dam dilaasah deyna/kam karna/pighlaana kam hona/pighalna farz karna/maañna farzi GHuruur/KHud biini/mafruuzah yaqiin/yaqiin dihaani/zamaanat yaqiin dilaana pas/yaqiinan tayaqqun key saath/zimmah daari sey sitaarah âqab meyñ/piichhey damah(m.)/Habs e dam(m.) Haerat meyñ Daalana mabhuut âjab/ta^ajjub KHeyz achañbha/Haeraani/Haerat/ta^ajjub Haerat zadah Haerat kun gum raah dabaana/paa bañdi lagaana/qabz karna qaabiz jotiSHi/najuumi/sitaarah SHinaas

assistant: associate:

n. n.

associated: association: assorted: assuage: assuage: assume: assumed: assumption: assurance: assure: assuredly: assuringly: asterisk: astern: asthma: astonish: astonished: astonishing: astonishment: astounded: astounding: astray: astrict: astringent: astrologer:

a. n. a. v.t. v.i. v.t. a. a. n. v.t. adv. adv. n. n. n. v.t. a. a. n. a. a. n. v.t. a. n.

astrology: astronaut: astronomy: astute: asunder: asylum:

n. n. n. a. a. n.

jotiSH faza naward/KHala naward(m.) hae'iyat/îlm ul nujuum chaalaak/Zarf âlaaHedah/juda daar ul amaan/panaah/Thikaana paagal KHaanah bar/key/paas/par/sey/samey faariGH aaKHir kaar

(lunatic)asylum:n. at: at ease: at last: at once: atavistic: atheism: atheist: athwart: atmosphere: atom: atomic: adv. a. n. n. a. n. n. a. prep. a.

chaT/fauran jaddi kirdaar ilHaad dahriyah(m.)/mulHid(m.)/muñkir(m.) aaRi/beyñDa feza/hawa/maaHol jauhar/SHammah/zarrah jauhari/zarri jauhari tawaanaa'i wazan e zarri naa mauzuuñ kaffaarah deyna/ham aahañg karna/ mutma'in karna islaaH/kaffaarah/safaa'i bey quuwat/bey sada/bey takiyah/sust âdam e itteka/susti/zo^f kap kapaata hu'a/larazta hu'a aTkaana/joRna/lagaana/natthi karna/ peywast karna/uljhaana juRna juRa/laaHiq/maanuus/muta^alliqah/muñsalikah/ pachchi/puKHtah/SHaamil/waa bastah lagna âqiidat/dil lagi/girwiidgi/laag/lagaa'o/lau/ piit/ta^alluq/yaar aanah/uñs

atomic energy: a. atomic weight: n. atonal: atone: n. v.i.

atonement: atonic: atony: atremble: attach:

n. a. n. a. v.t.

attach: attached:

v.i. a.

(to be)attached: attachment: n.

attack:

v.t.

chhaapa maarna/DapaTna/dhaawa karna/Hamlah karna/ lapakna/pil paRna/TuuT paRna/yuuriSH karna chhaapa/chaRhaa'i/Hamlah(m.)/Harbah(m.)/ waar(m.)/yuuriSH(f.) Husuul karna/pahoñchna faa'ez hunar(m.)/Husuul(m.)/mablaGH(m.) koSHiSH karna/qasd karna koSHiSH/qasd/sa^i Haaziri(f.)/Huzuuri(f.) Haazir Haazir/KHaadim/mulaazim SHanwaa'i dhiyaan/tawajjoh iltifaat/GHaur/nigaah/tawajjoh patla karna dubla hona SHahaadat deyna/tasdiiq karna isbaat(m.)/SHahaadat(f.)/tasdiiq(f.)/tausiiq(f.) lebaas malbuus rawiyyah(m.) rawaiyyaati kaar kun(m.)/muKHtaar(m.)/wakiil(m.) muKHtaar naamah wakaalat Dorey Daalna girwiidah khichna aab o rañg(m.)/jaazbiyat(f.)/kaSHiSH(f.) dil bañd/dil kaSH/Hasiin/jaazib dil kaSHi/Husn jaalib(m.)/jaazib(m.)/kaSHiSH daar(m.) maeHmuul karna

attack:

n.

attain: attaining: attainment: attempt: attempt: attendance:

v.i. a. n. v.t. n. a.

(in)attendance: a. attendant: attending: attention: n. n. n.

(close)attention:n. attenuate: attenuate: attest: attestation: attire: attired: attitude: attitudinal: attorney: v.t. v.i. v.t. n. n. a. n. a. n.

(power of)attorney:n. attorneyship: attract: attracted: n. v.t. a.

(to be)attracted:a. attraction: attractive: n. a.

attractiveness: n. attractor: attribute: n. v.t.

attribute: attrition: attritus: attune:

n. n. n. v.t.

KHaasiyat(f.)/sifat(f.)/wasf(m.) ghissa(m.) farsuudah aawaaz milaana/ham aahañg karna/la'ey milaana/ mutaabiq karna/sur milaana ham aahañg/mutaabiq bey namuunah/bey qaa'edah is key barKHelaaf

attuned: atypical: au contraire: auberge: aubergine: auction: auctioneer: audacious: audaciously: audacity: audibility: audience:

a. a.

n. n. n. n. a. adv. n. n. n.

musaafir KHaanah/saraa'ey baeñgan(m.) niilaam(m.) dallaal(m.)/niilaam karney waala(m.) bey baak/gustaaKH/jasuur gustaaKHi sey/jasaarat sey DhiTaa'i(f.)/gustaaKHi(f.)/jasaarat(f.) samaa^at paziiri(f.)/sunaa'i deyna Haazriin(m.)/Huzuuri(f.)/paziiraa'i(f.)/ saame^(m.)/tamaaSHaa'i(m.) saami^ah(m.) sam^i baRa karna/ezaafah karna/phaelaana/ phulaana ezaafah maziid afzaa'iSH faal go/kaahin/najuumi faal nikaalna/peySH go'i karna/ qayaas karna faal(m.)/SHaguun(m.) humaayuñ chachi/KHaalah/mumaani/phuphi haalah SHafaq farruKH/mubaarak/saaz gaar/sa^iid barkat

audition: auditory: augment:

n. a. v.t.

augment: augmented:

n. a.

augumentation: n. augur: augur: n. v.t.

augury: august: aunt: aura: aurora: auspicious:

n. a. n. n. n. a.

auspiciousness: n.

austere: austerity: autarchy: authentic:

a. n. n. a.

karaKHt/saarim baeraagi/sariim istebdaadiyat(f.)/mutlaq ul ênaani asli/jaa'ez/mustanad/pakka/par waan(m.)/ qaabil e e^tebaar mustanad sadaaqat naamah sadaaqat baani/mu'allif/musañnif musañnifaanah eKHteyaar deyna jaa'ez/majaaz aamiraanah/istebdaadaanah aamiriyat pasañdi/isebdaadiyat daab/eKHteyaar/haath/heykRi/Hukuumat/majaal/ mujtahid/qaabu/qudrat/zor Haakimaanah Haakimaanah/muhaqqiqaanah aap biiti/zaati sawaaneH ûmri mutlaq ul ênaani/SHaKHsi Hukuumat aamir(m.)/Haakim e mutlaq dast KHat KHud kaar kar leyna KHud rau KHud ba KHud KHud kaari aazaad/KHud muKHtaar aazaadi gaaRi KHariif/KHezaañ/pat jhaR KHariifi madad gaar/kumak dast yaab/maujuud barfaani tuufaan

authenticated: a. authentication: n. authenticity: author: authorial: authorise: authorised: n. n. a. v.t. a.

authoritarian: a. authoritarianism:n. authority: n.

authoritative: a. authoritatively:adv. autobiography: n. autocracy: autocrat: autograph: automate: automatic: n. n. n. v.t. a.

automatically: adv. automation: autonomous: autonomy: automobile: autumn: autumnal: auxiliary: available: avalanche: n. a. n. n. n. a. n. a. n.

avarice: avaricious: avatar: avenge: avenger: avenue: aver: average: averse: aversion: avert: aviation: avid: avital: avocation: avoid:

n. a. n. v.t. n. n. v.t. a. a. n. v.t. n. a. a. n. v.t.

aaz/Hirs/laalach/tama^ baKHiil/Hariis/laalchi autaar iñteqaam leyna iñteqaam leyney waala KHayaabaan/rastah tasdiiq karna mutawassit/wast/wasta GHaer muSHtaaq/na talab/naafir karaahat/naa raGHbati baaz rakhna/dafa^ karna/rokna/Tokna hawa baazi(f.) Hariis/muSHtaaq aabaa'i/jaddi maSHGHalah aaj kal karna/chhoRna/jaan bachaana/ kañni kaaTna/katraana/khichna/ nazar churaana/paehlu tihi karna/ panaah maañgna haT jaana parheyz tasdiiq karna/zamaanat deyna e^laan karna/tasdiiq karna/tasliim karna qubuul maSH huur/qubuul SHudah nochna chach zaad/maamuuñ zaad iñtezaar karna bey daar karna/hoSH yaar karna/jagaana bey daar/hoSH yaar/jaaga hu'a jagaana/KHabar daar karna/tawajjoh dilaana bey daari(f.) deyna/faeslah karna ênaam/faeslah

avoid: avoidance: avouch: avow: avowal: avowed: avulse: avuncular: await: awake: awake: awaken: awakening: award: award:

v.i. n. v.t. v.t. n. n. v.t. a. v.t. v.t. a. v.t. n. v.t. n.

aware: awareness: away: awe: awe struck: awe: awesome: awful: awfulness: awhile: awkward: awl: awning: awry: axe: axial: axiom: axis: axle: ay/aye: aye: azure:

a. n. adv. n. a. n. a. a. n. adv. a. n. n. a. n. a. n. n. n. adv. adv. a.

aagaah/baa KHabar/baa SHa^uur/waaqif KHabar(f.)/waaqfiyat(f.) âlaaHedah/alag/duur/parey daab/dab dabah/Dar/dhaak/ro^b/sitwat haebat/waeHSHat zadah haebat/Haerat/KHauf/salaabat pur jalaal/ro^b daar haebat naak/Haerat kun jalaal(m.) zara deyr key li'ey bey Dhab/bhoñDa/SHarmiñdah aar chajja(m.) bal daar/biika/GHalat/muñHarif/TeyRha/ulTa kulHaaRi meHwari farziyah dhura(m.)/meHwar(m.) dhura/meHwar haañ/zaruur hameySHah aasmaani/laajward/niilguuñ

B
babble: baby: babyhood: babyish: Babylon: bachelor: back: back: (come)back: n. n. n. a. n. n. a. n. bachchah boli(f.)/jhak(f.) SHiir KHwaar/tifl bachpan(m.)/tafuulat(f.) bachkaanah/tiflaanah baabul(m.) GHaer SHaadi SHudah/kuñwaara paa'iñ/piichhey/saabiqah/ulTa/waapas piiTh/pichhaaRi/puTh palaT aana

(give)back: (go)back: back out: backbite: v.t.

palTaana palaT jaana phir jaana/phirna baateyñ lagaana/chuGHl KHori karna/ GHiibat goi karna/kaan bharna/neySH zani karna/ zaehr ugalna chuGHl KHor/GHiibat go/neySH zan chuGHl KHori/GHiibat go'i/kaaT phaañs/ neySH zani/zaehriila pan riiRh ki haDDi chhokri ulTa natiijah nikalna paa'iñ baaGH pas mañzar Himaayat âqab/piichha/pichhwaaRa pas maañdah/SHarmiila pas maañdigi(f.) duur uftaad jagah pichhwaaRa suu'ar ka goSHt jaraasiim jarsuumi bad/bigRa/bura/GHaer/KHaraab/muzir/naa qis/ qabiiH/SHariir/siyaah kaar/zabuuñ GHubaar/kaduurat rog(m.) bad qismati/kam baKHti/naHuusat/ phuuTi taqdiir/SHuumi ulTa zamaanah âlaamat/niSHaan/tamGHah bijju/qabar bijju buraa'i chakra deyna/dhoka deyna/moR deyna/ raastah bañd kar deyna/rukaawaT Daalna âajiz

backbiter: backbiting:

n. n.

backbone: backfisch: backfire: backgarden: background: backing: backside: backward: backwardness: backwater: backyard: bacon: bacteria: bacterial: bad:

n. n. v.t. n. n. n. n. a n. n. n. n. n. a. a.

bad blood: bad habit: bad luck:

n. n. n.

bad times: badge: badger: badness: baffle:

n. n. n. n. v.t.

baffled:

a.

baffling: bag: bag: baggage: baggy: bail: bailiff: bailiwick:

a. v.t. n. n. a. n. n. n.

Haeraan kun SHikaar karna jhola/thaela/thaeli(dim.) lawaazim/lawaazimaat/saamaan jhola kafiil/zamaanat naazir âmal daari/daa'erah'e eKHteyaar/ Huduud e Hukuumat/qalamrau chaarah lagaana/daam meyñ laana/ phuslaana/tarGHiib deyna chaarah(m.)/daam(m.)/laalach(f.) moTi baanaat(f.) pakaana naan baa'i rikaab KHaanah? miizaan/taraazu baaqi/paasañg/tawaazun dhaRa karna tawaazun(m.) mutawazan/sañjiidah baam/chhajja(m.)/SHaeh naSHiin(f.) gañja ala bala/bak waas gañj choT/falaakat/musiibat/SHaraarat/uftaad aazurdah dil/muzir/nuqsaan deh/rañjiidah/ takliif deh aag gaañTh SHaeh tiir tawajjoh nah deyna añTa/geyñd/gola/kurrah/piñDa raqs(f.) GHubbaarah(m.)

bait:

v.t.

bait: baize: bake: baker: bakery: balance: balance: balance:

n. n. v.t. n. n. n. n. v.t.

(counter)balance:n. balanced: balcony: bald: balderdash: baldness: bale: baleful: a. n. a. n. n. n. n.

bale: bale: balk: balk: ball: ball: balloon:

n. n. n. v.t. n. n. n.

ballot: balm: balmy:

n. n. a.

iñteKHaabi parchi/qur^ah marHam chikna/mahek daar/roGHni/siital/ taskiin baKHSH kañguura(m.)/kaTehra(m.) baaR(m.)/kañguuri jañgla(m.) SHaraarat chhoTa bachchah baañs dhoka deyna/jhaañsa deyna butta deyney waala/dame deyney waala/fareybi la^nat/qadGHan keyla baaja/paTTi garoh/jattha/Toli paTTi baañdhna paTTi Daaku/Dakaet/luTeyra aziiyat/halaakat/marg/SHar/ zaehr mohlik dhamaaka/zarb piiTna/zarb lagaana chuuRi/kañgan jila watn karna/nikaalna/SHaehr badar karna SHaehr badar jila watni karney waala/ SHaehr badar karney waala ban baas/deys nikaala/jila watni bulbul tarang kinaarah/lab fotah daar/saahu kaar/sarraaf leyn deyn maali madad karna

baluster: balustrade: bam: bambino: bamboo: bamboozle: bamboozler: ban: banana: band: band: bandage: bandage: bandit: bane:

n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n.

baneful: bang: bang: bangle: banish: banished: banisher:

a. n. v.t. n. v.t. a. n.

banishment: banjo: bank: banker: banking: bankroll:

n. n. n. n. n. v.t.

bankrupt: bankcruptcy: banner:

a. a. n.

diwaaliyah/muflis/phakkaR/qurq diwaala(m.)/iflaas(f.)/qurqi(f.) âlam/jhañDa SHaeh surKHi(f.) da^wat/ziyaafat chhoTey qad ka fauji bar gad(m.) âariz hona/bañd karna/muzaaHimat karna/ rokna iñsidaad/mae'y kadah(m.)/mae'y KHaanah(m.)/ muzaaHimat(f.)/salaaKH(f.) añkRi/kaañTa/KHaar/sinaan chheydna/Hajaamat karna bad taehziib/GHaer/jaahil/waeHSHi dariñdahgi/waeHSHat jahaalat(f.)/waeHSHat(f.) bey piir/jaahil/waeHSHi KHaar daar KHaar daar taar Hajjaam/naa'i kalaawañt/SHaa^ir bey hath yaar/bey niyaam/GHariib/ naa kaafi/KHaali/nañga/ûryaañ bey DaaRhi/bey Haya nañgey paa'oñ bah muSHkil/saaf saaf sauda bajra(m.) chhaal(f.)/chhilka(m.)/post(f.) lataaR jau GHallah gudaam/khaliyaan/KHirman/koTha chhaal(f.)/chhilka(m.)/post(f.) baañdh(m.)/puSHtah(m.) piipa

banner headline:n. banquet: bantam: banyan: bar: n. n. n. v.t.

bar:

n.

barb: barb: barbarian: barbarism: barbarity: barbarous: barbed: barbed wire: barber: bard: bare:

n. v.t. a/n. n. n. a. a. n. n. n. a.

bare faced: bare foot: barely: bargaining: barge: bark: barking at: barley: barn: barque: barrage: barrel:

a. a. adv. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

barrel:

v.i.

teyz teyz aagey baRhna naali(f.) baañjh/chaTyal/KHuSHk baañjh pan/KHuSHki aaR/Had/naakah bañdi/rukaawaT âariz/êlaawah pahaaRi/Tiila kalaal mubaadilah(m.) bunyaad/jaR/qaa^edah bunyaad Daalna ghaTiya/kamiinah/kam zarf/KHasiis/ niich/qaa'edah/zaliil mabni bey bunyaad/bey sar o pa/sar nah paer taeh KHaanah kamiinah pan(m.)/KHabaasat(f.) aasaar kuuTna/piiTna zarb maGHruur SHaKHs/paaSHa KHajil/maeHjuub/SHarmiila GHaerat/Haya/Hejaab/KHajaalat/SHarm asl/bunyaadi qaa^ediyat tulsi(f.) bartan/Hauz/taas asaas/baa^is(m.)/bina(f.)/bunyaad(f.)/ daar o madaar(m.)/madaar(m.) dhuup seyñkna Daali(f.)/piTaari(f.)/Tokri(f.) Dalya bhaari aawaaz chaTaa'i

barrel of a gun:n. barren: barrenness: barrier: barring: barrow: bartender: barter: base: base: base: a. n. n. a. n. n. n. n. v.t. a.

based: baseless: basement: baseness: bases: bash: bash: bashaw: bashful: bashfulness: basic: basicity: basil: basin: basis:

a. a. n. n. n. v.t. n. n. n. n. a. n. n. n. n.

bask: basket:

v.i. n.

(small)basket: n. bass: bast: n. n.

bastard: bastard: baste: baste: bat: bat: bat: bat: bat: batch: batch: bate: bath: bathe: bathing: bathroom: baton: batsman: battalion: batten:

n. a. v.t. v.t. n. n. n. v.i. v.t. n. v.t. v.t. n. v.t. n. n. n. n. n. v.i.

Haraam zaadah(m.) Haraami/naqli chhaRi sey piTaa'i karna ghii pheyrna cham gadaR(f.) balla(m.)/DañDa(m.)/laTh(m.) mae noSHi(f.)/rañg ralyaañ(f.) balla maarna aañkheyñ jhapkaana/palak jhapkaana ghaan(f.)/jattha(m.)/por(f.)/thok(m.) gatthi banaana/ikaTTha karna ghaTaana/kam hona/rok deyna GHusl(m.) GHusl karna/nahaana/naehlaana nahaan(m.) GHusl KHaanah(m.) chhaRi/chhoTa sa DañDa balley baaz fauji dastah KHuSH Haal hona/phalna phuulna/ moTa hona guTka(m.)/lakRi ki paTTi(f.) piiTna/teyz teyz maarna/zad o kob karna lapTi(f.)/peyThi(f.) piTaa'i/zad o kob maar kuTaa'i(f.)/maar piiT(f.) Harb(f.)/jañg(f.)/laRaa'i(f.)/ mubaarizah(m.)/razm(f.) maedaan e jañg(m.)/ran(m.) maedaan e jañg(m.)/ran(m.)/ razm gaah(f.) jañgi jahaaz(m.) khilauna chaSHm poSHi/imtenaa^

batten: batter: batter: battering: battery: battle:

n. v.t. n. n. n. n.

battlefield: battleground:

n. n.

battleship: bauble: baulk:

n. n. n.

baulk:

v.t.

chaSHm poSHi karna/ghaas nah Daalna/ rad karna bad chalan âurat bad chalan/bad kaar/faajir(m.)/ faajirah(f.)/GHaer paakiizah/ naa KHaalis/najis dhaaRna eHaatah khaaRi(f.)/KHaliij(f.) teyz paat/teyz patta kuttey ki bhuuñk sañgiin(f.) baazaar(m.) hona saaHil(m.) do^a/tasbiiH ka daana tasbiiH daaney daar kaRi(f.)/kiran(f.)/lakkaR(m.)/laTTha(m.)/ par tau(m.)/SHaeh tiir(m.)/SHu^aa^ choñch/ustaani phali(f.) guwaar phali? bar daaSHt karna/bhugatna/Dhona/ gawaara karna/jheylna/ley jaana/taab laana sabr aana/GHussah piina/khaana/saehna/ suñna gawaara/qaabil e bar daaSHt DaaRhi/riiSH DaaRhi waala Haamil(m.) maeHmuul êlaaqah/bar daaSHt/lagaa'o/Thikaana chau paayah/Haewaan/waeHSHi kalana^aam Haewaaniyat(f.)

bawd: bawdy:

n. a.

bawl: bawn: bay: bay leaf: bay: bayonet: bazaar: be: beach: bead: bead roll: beady: beam:

v.t/i n. n. n. n. n. n. v.i. n. n. n. a. n.

beak: bean:

n. n.

(cluster) bean: n. bear: v.t.

bear:

v.i.

bearable: beard: bearded: bearer: bearing: bearing: beast: beast-like: beastliness:

a. n. a. n. a. n. n. adv. n.

beat:

v.t.

haraana/kuuTna/kuñdi karna/maarna/ piiTna/piTaa'i karna dhaRakna/lapakna farsuudah/ghisa hu'a/maGHluub/piTa hu'a piTna

beat: beaten: (to be)beaten: beating: beatify: beatitude: beau: beautiful:

v.i. a.

n. v.t. a. n. a.

kuñdi/maar/maar piiT/zad o kob/zarb KHuSH karna KHuSHi aaSHiq/baañka dil fareyb/Hasiin/KHuub/KHuub suurat/ pari chehrah/pari paekar/pari ru/pari waSH/ pari zaad/siim tan/suthra(m.)/suthri(f.)/ zeyba

(a)beautiful person:n. laalah ruKH/maah jabiiñ beauty: n. aab taab/aaraa'iSH/ada/bahaar/gori/Husn/ jamaal/KHuub suurti/namak/nikhaar/ raunaq/ziinat/zeyb/zeybaa'iSH aaraa'iSH karna/nikhaarna/ziinat deyna chup karaana/KHaamoSH karaana kiyuñ keh suu'ey ittefaaq aab ju/chaSHmah iSHaarah

beautify: becalm: because: bechance: beck: beck: beckon: become: become: becoming: bed: bed bug: bedchamber: bed-cover: bedding: bedfellow: bedlam: bedridden: bedrock:

v.t. v.t. adv. adv. n. n.

v.t/i. iSHaarey sey bulaana v.i. v.t. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n. bañna/ho jaana/hona ban jaana/munaasib lagna/zeyb deyna munaasib/SHaayaañ/zeyba bistar(m.)/palañg(f.)/seyj(f.) khaTmal KHwaab gaah palañg poSH bisaat/bistar ham bistar paagal KHaanah(m.) saaHab e faraaSH/thaka hu'a bunyaadi usuul

bedroom: bedsheet: bed stead: bedabble: bedaggle: bedarken: bedash: bedaub: bedaze: bedazzle: bedeafen: bedeck: bedecked: bedevil: bedew: bedim: bedizen: bedlam: bedraggle: bedraggle: bedraggled: bedrench: bedrop: beduck: beduin: bedung:

n. n. n. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t. a. v.t. v.t. v.t. v.t. n. v.t. v.i. a. v.t. v.t. v.t. n. v.t.

aaraam gaah(f.)/KHwaab gaah(f.) chaadar chhapar khaT(m.)/masaehri(f.) tar karna kiichaR meyñ ghasiiTna añdheyrey sey Dhakna paani chhiRakna saañna chaka chauñd karna chaka chauñd karna baehra karna aaraastah karna/sajaana aaraastah aziiyat deyna/qaafiyah tañg karna halka sa nam karna añdheyra karna/dhuñdlaana bhaRkiiley kapRey paheñna paagal KHaanah miTTi ya kiichaR meyñ ghasiiTna miTTi ya kiichaR meyñ luthaRna miTTi ya kiichaR meyñ luthRa hu'a bhigona/tar karna girana paani meyñ Dubki maarna baddu gobar meyñ lutheyRna/ khaad Daalna gard sey aTaana baaliSHtiya banaana rañg chaRhaana/rañgna âzlah/gaa'ey ka gosHt buGHz/duSHmani aab ja'u peosi ka duudh

bedust: bedwarf: bedye: beef: beef: beer: beestings:

v.t. v.t. v.t. n. n. n. a.

befall:

v.i.

âariz hona/aa paRna/biitna/naazil hona/ utarna/waarid hona âa'ed jachna/munaasib hona mutaaqbiq phuul chiRakna/murGH zaar banaana chhupaana/dhuñdhlaana añdha karna/bey waquuf banaana/dhoka deyna paehley/peySH/qabl aagey/paehley/peySH tar/qabl/saamney qabl az masiiH

befalling: befit: befitting: beflower: befog: befool: before: before: Before Christ: beforehand: befoul: befuddle: befuddled: beg:

a. v.i. a. v.t. v.t. v.t. prep. adv.

adv. v.t. v.t. a. v.t.

qabl az waqt KHaraab karna bad mast karna mast kya hu'a bhiik maañgna/daaman phaelaana/ dar KHwaast karna/haath paa'oñ jhoRna/ maañgna/sada karna SHuruu^ kiya jañna/janwaana bhik mañga/gada/faqiir/kañgla/ moHtaaj/saa'el(m.)/sawaali(m.) kaasah e gadaa'i mafluuk faqiiraanah darweySHi/gada gari/faqiiri sawaal aaGHaaz karna/lagaana/SHuruu^ karna aaGHaaz hona/chhiRna/lagna/SHuruu^ hona mubtadi(m.) aaGHaaz/daaGH beyl/ibteda/sar/ SHuruu^/uThaan ibtedaa'i/pahel bhaag yahaañ sey bey iimaani karna/daa'o kheylna/dhoka deyna/ jul deyna/gum raah karna/KHud fareybi karna

began: beget: beggar:

pa.t. v.t. n.

beggar's bowl: n. beggarly: beggarly: beggary: begging: begin: begin: beginner: beginning: a. adv. n. n. v.t. v.i. n. n.

beginning: begone! beguile:

a. intj. v.t.

beguiling: beguilement: behalf: behalf: behave: behaviour:

n. n. n. adv. v.i. n.

fareyb deh(f.) baehlaawa/chakma(m.)/fareyb dahi jaanib(f.)/KHaatir(f.) waastey peySH aana Dhañg(m.)/paeraayah(m.)/rawaiyah(m.)/ suluuk(m.)/waza^(m.) sar kaaTna/sar qalam karna sar kaTa Hukm/qaul/wa^dah aaR meyñ/âqab/pas/waa pas piichha(m.)/puTTha(m.) piichey/piichhey piichhey deykhna/GHaur karna eHsaan mañd muSHaahid/tamaaSHaa'i faa'edah/muwaafiqat

behead: beheaded: behest: behind: behind: behind: behold: beholden: beholder: behoof: behoove: being:

v.t. a. n. a. n. adv. n. a. n. n.

v.t/i. munaasib hona/zaruuri hona n. bañdah(m.)/buud(m.)/hasti(f.)/ kaun(m.)/SHaKHs(m.)/wujuud(m.) dhoñdna/KHuub piiTna/udheyR deyna deyr lagaana Dhakna/gheyra Daalna

belabour: belate: belay: belch: belch: beldame: beleaguer: beleaguered: belie: belief:

v.t. v.t. v.t.

v.t/i. Dakaar leyna/Dakaarna n. n. v.t. a. v.t. n. Dakaar buRhya/DhaDDo qabzah karna maqbuuz jhuuTa banaana/jhuTwaana âqiidah(m.)/baawar(m.)/iimaan(m.)/ e^teqaad(m.)/mazhab(m.)/wasuuq(m.)/ yaqiin(m.) e^teqaad karna/maañna/yaqiin karna iimaan rakhna e^teqaad rakhney waala/momin/mo^taqid

believe: believe: believer:

v.t. v.i. n.

believable: believing: belittle: bell:

a. n. v.t. n.

qaabil e e^tebaar âqiidat mañd bey îzzati karna ghañTa(m.)/ghañTi(f./dim.)/jaras(?)/naaquus/ TuñTuni(dim.) kaañsi(f.) gori/naaz niin/Hasiinah suhaana zamaanah adab(m.)/SHaa^erii(f.) laRaaku jañg talabi(f.)/laRaaka pan(m.) hiich karna bey Îzzati sar GHanah

bell metal: belle: belle époque:

n. n. n.

belles-lettres: n. bellicose: bellicosity: belittle: belittling: bellwether: bellow: bellow: bellows: bellowing: belly: belong: belonging: beloved: a. n. v.t. a. n.

v.t/i. chillaana/Dakaar leyna/Dakaarna n. n. n. n. v.i. n. n. Dakaar dhauñkni garaj jauf/kokh/peyT/SHikam/toñd aehliyat rakhna/kisi ka hona/milkiyat hona asaasah/chiiz/lawaazimaat/maal âziiz/dil daar/Habiib/jaan/jaani/ laalah ruKH/maah paarah/ma^SHuuq/ ma^SHuuqah/piitam/pi/piya/priitam/ saajan/saaqi niichey/paa'iñ/taeHt/taley/zeyr muñdarijah zeyl paTka/paTTi/peyTi Hawaas baKHt karna âdaalat jhukaana/lachaakna/TeyRha karna muRna baañk(f.)/KHam(m.)/moR(m.) meyñ/niichey/taley/taeHt/zeyl/zeyr barkat/do^a/karam/salwaat

below:

n.

below mentioned:n. belt: bemuse: bench: bend: bend: bend: beneath: benedictions: n. v.t. n. v.t. v.i. n. adv. n.

benefaction: benefactor: beneficial: beneficence: beneficent: benefit: benefit: benefited: benevolence:

n. n. a. n. a n. v.t. a. n.

âta/eHsaan/ênaayat an daata/ham dard/kaar saaz/moHsin madad gaar/mufiid/suud mañd eHsaan/faez/faezaan faiyaaz faa'edah/faez/rifaah faa'edah uThaana faez yaab âatifat(f.)/eHsaan(m.)/faiyaazi(f.)/ murawwat(f.) bel(f.) jahaalat meyñ giraftaar/SHab zadah/tariik kariim/mehrbaan/raHiim narmi sey/SHafqat sey karam/lutf aaRa(m.)/aaRi(f.)/baañka/KHam daar/maa'el/ muRa/TeyRha(m.)/TeyRhi(f.) aarzu mañd hibah(m.)/miiraas(f.)/tarkah(m.)/waqf(m.)/ wasiyat(f.) sar zaniSH karna GHami(f.)/sadmah(m.) âari/maeHruum mañsab(m.) iltija karna/naak ragaRna/haath paa'oñ joRna iltija gheyra Daalna êlaawah/bah juz/GHaer/maziid bar aañ/sewa nazd êlaawah aziiñ gheyra Daalna/gheyrna/iñHisaar karna/ nirGHah karna maeHsuur KHabt sawaar hona KHabti

Bengal Quince: n. benighted: benign: benignly: benignity: bent: a. a. adv. n. a.

bent on: bequest:

a. n.

berate: bereavement: bereft: berth: beseech: beseeching: beset: beside: beside: besides: besiege:

v.t. n. a. n. v.t. n. v.t. n. adv. adv. v.t.

besieged: besot: besotted:

a. v.t. a.

besmirch: bespectacled: best: bestial: bestir: bestow: bestowed: bet: bet: bete noire: betel:

v.t. a. a. a. v.i. v.t. n. v.t. n. n. n.

naam KHaraab karna chaSHmey waala auwwal/behtariin/KHaer bey tamiiz/Haewaan kulbulaana âta karna/baKHSHna/ênaayat karna/Tikaana âta kardah baazi lagaana/SHart lagaana baazi(f.)/SHart(f.) hauwwa(m.) paan(m.)/tambul tamboli(m.) chhaaliyah(f.)/supaari(f.) âriz hona/girna/paRna GHaddaari karna/raaz faaSH karna daGHa/GHaddari qadam rakhna baat/mañgni/nisbat behtar/beySH tar behtri/durusti/falaaH SHart baazi baen/biich/darmiyaan/maa baen

betel leave seller:n. betel-nut: betide: betray: betrayal: betread: betrothal: better: betterment: betting: between: betwixt: beverage: bevue: bevy: n. v.i. v.t. n. v.t. n. a. n. n. adv.

prep/adv. dar miyaan/maa baen n. n. n. maSHruub GHalti/KHata chiRyoñ ka jhurmuT/ KHawaatiin ka jhurmuT GHam karna/giryah zaari karna/ maatam karna chaukañna raehna aañsu bahaana/ruuna KHuun meyñ luthaRna tawaa'ef banaana bhaTkaana/ghabraana

bewail:

v.t.

beware: beweep: beweltered: bewhore: bewilder:

v.i. v.t. a. v.t. v.t.

bewildered:

v.t.

bhaTka hu'a/ghabraaya/sara siimah/ waeHSHat zadah pareySHaan kun pareySHaani/waeHSHat zadgi jaadu karna/seHr karna masHuur faaSH karna/paT kholna duur/parey duur/parey/waraa bey Had SHaraab noSHi karna/daulat luTaana/ haRap karna do saalah jaanib daari/re^aayat/tañg nazri/yak tarafgi maa'el raal gaddi baadah kaSH/maey parast/SHaraabi iñjiil/kitaab e muqaddas kitaabi do KHaanah do sau saalah jhagaRna/larazna bulaana/daam lagaana/Hukm deyna/ peySH karna daa^wat deyna/farmaana/Hukm deyna daam(m.) daam lagaaney waala(m.) Hukm(m.)/kaha(m.)/kaehna(m.) iñtezaar karna bar daaSHt karna TaTTu(m.) janaazah(m.)/na^SH(f.)/taabuut(m.) do saalah do mu'ña zor sey maarna

bewildering: bewilderment: bewitch: bewitched: bewray: beyond: beyond: bezzel:

n. n. v.t. a. v.t. prep. adv. v.t.

biannual: bias: biased: bib: bibber: Bible: Biblical: bicameral: bicentenary: bicker: bid:

a. n. a. n. n. n. a. a. n. v.i. v.t.

bid: bid: bidder: bidding: bide: bide: bidet: bier: biennial: bifacial: biff:

v.t. n. n. n. v.i. v.t. n. n. a. a. v.t.

bifid: bifold: bifoliate: bifurcate: bifurcate: big: biggest: bigness: bigot: bigoted: bigotry: bike: bilabial: bilateral: bilaterally: bile: bilingual: bilingualism: bilious: bilk: bill: bill: billet-doux: billow: billowy: billy: bimonthly: bin: binary: bind:

a. a. a. a. v.i. a. a. a. n. a. n. n. a. a. adv. n. a. n. a. v.t. n. n. n. n. a. n. a. n. a. v.t.

biich sey phaTa do taeh waala do patti do SHaakhah do SHaakhah hona âziim/baRa/kalaañ/KHatiir/zabar âziim tariin âzmat/baRaa'i/zaKHaamat kaTTar muta^assib âsbiyat bhiR ka chhattah do hoñT waala do jaanibah/do tarfaH do jaanibi sey pitti/safra do zabaan waala do zabaaniyat(f.) safraawi dhoka deyna Hesaab chuuñch(f.) parwaanah e iSHq baRi laehr/hilkora/laehr/tarañg mauj zan saathi do maahi chhoTa sa Dibba do guna/jufti/sanaa'i/taeHtaani baañdhna/bachaana/jakaR deyna/ jakaRna/paa bañd karna in^eqaad/jild saazi jild Dheyr(m.)

binding:

n.

binding(of a book):n. bing: n.

binge: binocle: binocular: biographer: biography: biology: bipartisan:

n. n. n. n. n. n. a.

naa'o noSHi/uchhal kuud duur biin(f.) duur biin(f.) sawaaneH nigaar Hayaat/sawaaneh ûmri/siirat îlm ul Hayaat(m.) du Hazbi du Hazbiyat(f.) zu maeHwari chiRya(f.)/pakheyru(m.)/pañchhi(m.)/ pariñdah(m.)/taa'ir(m.) kaabuk()m./piñjra(m.)/qafas(m.) chiRi maar aaSHiyaañ(m.)/ghoñsala(m.)/jhoñj/ naSHeyman(m.) phaTki janam(m.)/miilaad(f.)/paedaa'iSH(f.)/ wilaadat(f.)/zuhuur(m.)/zaat(f.) janam din/saal girah(f.) ghar/jaa'ey paedaa'iSH/janam bhuumi paedaa'iSHi Haq aadham aadh karna/do Hissey meyñ kaaTna/ taqsiim karna nsfa nisfi(f.)/tañsiif(f.) paarah/phaañk/sikkah/TukRa paraKH chey kutya(f.)/zaliil âurat Daañt kaaTna/kaaT khaana Dasna/kaaTna/phan maarna kaaT galan guziidah kaRwa/talKH kaRwa(m.)/kaRwi(f.) bad mazgi/duruSHti/kaRwa pan/kaRwaahaT/khichaa'o/

bipartisanship: n. bipolar: bird: a. n.

birdcage: bird-catcher: bird's nest:

n. n. n.

bird trap: birth:

n. n.

birthday: birthplace: birthright: bisect:

n. n. n. v.t.

bisection: bit: bits: bitch: bite: bite (snake): bite: biting cold: bitten: bitter:

n. n. n. n. v.t. v.t. n. n. a. a.

bitter tasting: a. bitterness: n.

talKHi bitumen: bi-weekly: bivouac: bizarre: blab: blabber: blab: blabber: black: n. a. n. n. v.i. v.t. v.t. n. a. qiir/raal do haftawi paRaa'o(m.) âjiib/GHaer Haqiiqi bak bak karna GHammaazi karna suujna suujan bhayaanak/gañdah/kaala/makruuh/ mukaddar/najis/siyaah/tiirah/zañi dhauñs/dhoka baazi chor baazaar(m.) chor baazaari kaala îlm kaala karna luchcha/riñd(m.) añdheyra/kaala pan/kaalak/kalauñs/siyaahi aahin gar/lohaar(m.) par masaanah/phukna bakwaas chhaala baat lagaana/ilzaam lagaana/malaamat karna/ zimmah daar Thaeraana gilah/ilzaam/nikohiSH bey gunaah/paak rañg kaaTna/ujlaana ujalna narm/phiika/sapaaT/SHaa'estah dulaarna/chaap luusi karna ada/naaz naaziSH narmi sey

blackmail: black market:

n. n.

black marketing:n. black ritual: blacken: blackguard: blackness: blacksmith: blade: bladder: blah: blain: blame: n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. v.t.

blame: blameless: blanch: blanch: bland: blandish: blandishment: blandishing: blandly:

n. a. v.t. v.i. a. v.t. n. n. adv.

blandness: blandish: blandishment:

n. v.t. n.

KHuSH aKHlaaqi(f.)/narmi(f.) chumkaarna/KHuSH aamad karna/phuslaana banaawaT(f.)/chikni chupRi(f.)/choñchley/ miiThi baateyñ/naaz o ada bey rañg/bey tuka/chau paT/chitta/ghabraaya hu'a/ hakka bakka/KHaali/kora/maHez/saadah/sapaaT hadaf(m.)/safeydi korey pan sey kambal(m.)/kamli(f.) Dhakna/chhupaana/pardah Daalna/rukaawaT Daalna Dakraana/lalkaarna/zor sey chillaana dhaaRna/chiiKHna dhaaR/SHor chaap luusi(f.)/chikni chupRi baat(f.)/ lallo patto(f.) dil bhara/musta^mal bey Hurmati karna/gaali deyna/jhuTlaana/ takziib karna bey adab/bey diin/mulHid dhamaaka(m.)/jhappaR(m.)/jhoñka(m.)/ lapaT(f.)/phuuñk(f.)/thapeyRa(m.) dhamaaka hona dhamaaka karna bakwaas(f.)/chiiKHam dhaar(f.)/SHor(m.)/udham(m.) bey huudah/muñh phaT/pur SHor/waazeH baatoni pan/muft ki bakwaas lahak/lapaT/SHo^lah bhaRak kar jalna e^laan karna/muSHtahir karna chil chilaata chil chilaati dhuup dikhaana/numaa'iSH karna rañg uRaana/ujlaana safeyd ho jaana bey rañg/phiika/sard mohr laq o daq

blank:

a.

blank: blankly: blanket: blanket: blare: blare: blare: blarney:

n. adv. n. v.t. v.i. v.t. n. n.

blasé: blaspheme:

a. v.t.

blasphemer: blast:

n. n.

blast: blast: blatancy: blatant: blather: blaze: blaze: blaze: blazing: blazing sun: blazon: bleach: bleach: bleak:

v.i. v.t. n. a. n. n. v.i. v.t. a. n. v.t. v.t. v.i. a.

bleak and barren:a.

bleakness: blear: bleary eyed: bleat: bleb: blebby: blee: bleed: bleed: bleeding: bleep: blemish:

n. a. a. v.t. n. a. n. v.t. v.i. n. n. v.t.

bey ruKHi(f.)/sard mohri(f.)/wiiraani(f.) Dhab Dhab/dhuñdhla/GHaer numaayaañ chuñdha/GHabi/kam biiñ/kuñd zehen bheyR ki taraH chiiKHna/Dakraana/mamyaana aablah(m.)/chhala(m.) chhaaloñ daar rañgat fasd kholna KHuun baehna fasd/KHuun ka baehna piiñ piiñ aabru bigaaRna/bad naam karna/baTTa lagaana/ lalañk ka Tiika lagana daaGH/khoT/Tiika barbaad hona/piichhey haTna/sukaRna milaana/SHaamil karna milna ghulna//SHaamil hona maKHluut/SHaamil palak ki phaRkan do^a deyna ghaa'o lagaana/piTaa'i karna faez yaab/kaam raan/mubaarak/mutabarrak barkat(f.)/do^a(f.)/GHaniimat(f.)/ ne^mat(f.)/salwaat(f.) aaSHiir baad(f.)/salwaat(f.) muft ki bak bak karna bakwaasi/gappi bey asar karna/dhamaaka karna añdha/bey nuur/kor/naa biina añdha añdha karna chilman añdhi gali paTTi baañdhna

blemish: blench: blend: blend: blended: blepharism: bless: bless: blessed: blessing:

n. v.i. v.t. v.i. a. n. v.t. v.t. a. n.

blessings: blether: blether: blight: blind: stone-blind: blind: blind: blind alley: blindfold:

n. v.t. n. v.t. a. a. v.t. n. n. v.t.

blinding: blindness: blink: blink: blink: blinking: blinkers: bliss: blister: blithe: blithering: blitz: blizzard; bloat: blob: bloc:

a. n. v.i. v.t. n. n. n. n. n. a. n. n. n. v.i. n. n.

añdha dhuñd añdha pan/jahaalat palak jhapakna palak jhapkaana jhapki jhapak añdheyri az Had KHuSHi/saâaadat aablah(m.)/chhilori(f.)/phaphola(m.) dil SHaad/magan/masruur/ziñdah dil bakwaas(f.) yak bah yak hawaa'i Hamlah barfaani tuufaan phuulna/suujna dhabba/qatrah jamaa^atoñ ki añjuman/ mulkoñ ki añjuman kaaGHaz ka raddah(m.)/lakRi ka tukRa(m.)/ muzaaHimat(f.) aaRey aana/gheyrna/rukaawaT Daalna gheyra(m.)/muHaasirah(m.)/naakah bañdi(f.) gheyrna abla/anaaRi/julaaha/kuñdah e naa taraaSH/ullu mard e KHuda(m.) gori rñgat och sunaehrey baal waala KHuun/lahu waeHSHat naak bey dard/bey himmat/murdaar/murdah fasd/lahuu kaari KHuun ki piyaas(f.) diyat(f.)/KHuuñ baha(m.) KHuun ka dabaa'o qatl KHuun aaluud

block:

n.

block: blockade: blockade: block-head: bloke: blond: blood:

v.t. n. v.t. a. n. n. n.

bloodcurdling: n. bloodless: bloodletting: bloodlust: blood money: n. n. n. n.

blood pressure: n. bloodshed: n.

blood stained: a.

blood sucker: bloodthirsty:

a. a.

KHuun KHwaar KHuun aaSHaam/KHuun ka pyaasa/KHuun KHwaar/ zaalim KHuun aaluud/KHuun reyz juu'ey KHuun mo^aaenah KHuun rag(f.)/SHiryaan(f.)/rag(f.) panapna/phuul khilna/rañg laana bahaar/ûñfuwaan hara/hara bhara/seyr aab phuulna GHuñchah/kali/KHoSHah/SHiguufah daaGH/dhabba daaGH lagaana/masKH karna/tauHiin karna jaazib(m.)/siyaahi chuus(m.) khilna/phuuñkna/hawa chalna choT(f.)/ghuuñsa(m.)/lapaT(f.)/phuuñk(f.)/ sadmah(m.)/waar(m.)/zad(f.)/zarb(f.) akaR fuuñ/SHeyKHi KHor phuuñk maarna

bloody: bloodstream: blood test: blood vessel: bloom: bloom: blooming: blossom: blossom: blot: blot:

a. n. n. n. v.i. n. a. v.i. n. n. v.t.

blotting paper: n. blow: blow: v.i. n.

blowhard: blow out: blowpipe: blowzy: bludgeon: bludgeon: blue: blue: bluebottle: blueprint: bluff:

n.

n. a. n. v.t. n. v.t. n. n. a.

phuuñkni/phukni bey saliiqah/bhadda/laal bhabhuuka/mazbuut chhoTi laaThi chob dasti karna/piTaa'i karna aasmaani/niila daulat luTaana/bikheyrna/phaelaana baRi makkhi/niili makkhi bunyaadi KHaakah/puKHtah naqSHah akkhaR/bey murawwat/chaTaan/DhiiT/giidaR bhapki/ ruukha giidaR bhapki deyna/gumraah karna chaTaan(f.)/dhoñs(f.)/giidaR bhapki(f.)/ jhaañsa(m.) niila haT GHalti karna/laGHziSH karna

bluff: bluff:

v.t. n.

bluishness: blunder:

a. v.t.

blunder: blunt: blunt: blunt: blur: blurred: blurt: blush:

n. a. v.t. v.i. n. a. v.t. v.t.

GHalti/KHata/laGHziSH gustaaKH/kuñd kuñd karna kuñd hona dhabba dhuñdhla/GHaer waazeH achaanak bol uThna/kaeh uThna/phaT paRna jheyñpna/khisyaana/lajaana/ SHarmaana aañdhi ka jhoñka(m.)/fuuñ faañ(f.)/ jhakkaR(m.)/udham(m.) bhabhakna/dhoõs jamaana/Hukm chalaana/ jhakkaR chalna/kallah daraazi karna/ tuufaan machna akaR fuuni ajgar/aZdahaa jañgli suu'ar gatta/taKHtah bañd kar deyna/taKHtah lagaana jahaaz par sawaar hona faKHr karna/SHeyKHi maarna baateyñ baghaarna/baR haañkna/Diiñg haañkna/ Diiñgeyñ maarna/laaf zani karna/SHeyKHi baghaarna baR hañkaa'i/Diiñg/laaf/namuud/SHeyKHi baR bola/faaKHir(m.)/faaKHirah(f.)/gappi/ SHeyKHi KHora/turram KHaan KHar dimaaGH faKHriyah baRaa'i/faKHr kaSHti(f.)/naa'o(f.)/safiinah maañjhi añTi kaSHiidah kaari peySH go'i karna/SHaguun deyna añgiya/choli(f.)/chhoTa kapRa/SHaloka(m.) nafs

bluster:

n.

bluster:

v.i.

blustery: boa: boar: board: board: board: boast: boast:

a. n. n. n. v.t. v.t. v.i. v.t.

boast: boaster:

n. n.

boastful: boastfully: boasting: boat: boatman: bobbin: bocage: bode: bodice:

a. adv. n. n. n. n. n. v.t. n.

bodily desire: n.

body:

n.

añdaam/añg/badan(m.)/Diil(m.)/dhaR(m.)/ haekal(m.)/idaarah(m.)/jasaamat(f.)/jism(m.)/ kaaya(f.)/paekar(m.)/piñDa(m.)/qaalib(m.)/ tamiiz(f.)/wujuud(m.) KHaasah bar daar/muHaafiz roñgTa(m.) pahel waan(m.) saa'iñs daan dal dal(f.) Dubona phañsa hu'a dal dali bhutna/bhuut(m.)/hauwwah(m.) haulna/waeH SHat zadah hona khoTa/naqli galaana/joSH deyna/khaulaana/ubaalna khaulna/ubalna duñbal(m.)/phoRa(m.)/ubaal(m.) joSH meyñ aana joSH/ubaal aazaadah rau/dabañg/jari/SHoKH jali aazaadah rawi/himmat/jasaarat/niDar pana/SHoKHi puSHt panaahi karna/taqwiyat deyna chaTKHani(m.) topchi aatiSH baari/bambaari bañd(m.)/bañdhan(m.)/bañdiSH(f.)/ kaaGHaz(m.)/muchalka/qaed(f.)/rabt(f.)/ zamaanat(f.) giraftaari/qaed qaed haaR/haDDi fasaad ki jaR aeHmaq/buddhu

bodyguard: body hair: bodybuilder: boffin: bog: bog: bogged: boggy: bogey: boggle: bogus: boil: boil: boil: boil over: boiling: bold: bold letters: boldness: bolster: bolt: bombardier: bombardment: bond:

n. n. n. n. n. v.t. a. a. n. v.i. a. v.t. v.i. n. v.i. n. a. a. a. n. n. n. n. n.

bondage: bonds: bone:

n. n. n.

bone of contention:n. bonehead: n.

bonemeal: bonny: bony: boo! boob: booby: booby hatch: booby prize: booby trap: book: book binder: book binding: book case: book keeper: book keeping: book mark: bookish: bookishness: bookelet:: bookseller: book worm: boom: boom: boom:

n. a. a. intj. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. v.i. v.i.

haDDi ka chuura faraH/jamiil/KHuub suurat/zeyba dubla patla/kaRyal uff chhochi aeHmaq/buddhu/saadaH lauH pagal KHaanah/tiimaristaan en^aam e tasalli daam e mohlik dast aaweyz/kitaab/saHiifah daftari(m.)/jild saaz jild bañdi(f.)/jild saazi kitaab daan muniim/muñSHi khaatah daari/muniimi niSHaani kitaabi kitaabi pan kitaab chah kitaab beychney waala/kitaaab faroSH kitaabi kiiRa/paRhaaku balli/chob giir garajna jaldi taraqqi karna/teyz chalna/ teyzi sey amiir hona KHuSH Haal baKHSHiSH/eHsaan/ênaayat/ne^mat/toHfah KHurram/masruur deyhaat/jañgal chaaqu ka KHol/peyTi deyhaati/gaa'odi dehqaani/qasbaati gañwaar pan/phuhaR pan aagey dhakeylna

booming: boon: boon: boondocks: boondoggle: boor: boorish: boorishness: boost:

a. n. a. n. n. n. a. n. v.t.

boot: boot: bootie: bootless: bootmaker: boot strap: booty: booze: boozy: bop: bordello: border:

n. n. n. a. n. n. n. n. a. n. n. n.

juuta nafa^/yaaft bachchoñ ka juuta bey faa'edah/bey suud mochi tasmah(m.) luuT(f.)/maal e GHaniimat(m.) SHaraab bad mast/mad hoSH/SHaraabi ghuuña/thappaR chaklah/qaHbah KHaanah HaaSHiyah/kañni/kinaara(m.)/palla/ pallu(m.)/sar Had(f.)/sañjaaf(f.) aknaaf/sar Hadeyñ chheyd(m.)/suuraaKH(m.) barmaana/chheydna/suuraaKH karna uktaa deyney waala uchaaT/uktaaya hu'a ukta jaana/uktaana

borders: bore: bore: bore: bored: (get)bored: boredom: boring: born: borne: borrow: borrowed: bosom: boss: boss: botanical: botany: botch: botch: both:

n. n. v.t. n. a.

n. a. a. pa.p. v.t. a. n. n. v.t. a. n. n. v.t.

uktaahaT(f.) ajiiran paeda/zaa'edah bar daaSHt kardah/uThaaya hu'a maañgna/udhaar leyna musta^aar aaGHoSH(f.)/god(f.)/sadr(m.)/siinah(m.) karta dharta Hukm chalaana/nigraaani karna/ro^b gaañThna nabaati nabaatiyaat daaGH/phoRa ghapla karna

a/pron. donoñ

both sides: bother: bother: botheration: bottle: bottom: bottomless: botulism: bough: boulder: bounce: bounce: bouncer:

n. v.t. n. n. n. n. a. n. n. n. v.t. n. n.

tarfaen khaTkna/zaeHmat karna jhameyla/muft ki jhak jhak/zaeHmat âzaab/rog(m.)/zaeHmat(f.) SHiiSHi paa'iñ/peyñda athaah/bey peyñdah kalamgi(f.)/zaehr naabi(f.) SHaaKH chaTaan(f.) chaukRi bharna chaukRi(f.) Diiñg maarney waala/gappi/ laaf zan/lapaaRiya kuudna/lapakna paa bañd bañdha/paa bañd/waa bastah gheyr/gheyra/Had/sar Had Huduud maeHduud bey Had/bey kiraañ âtiyah/ênaayat/faiyaazi/fazl/karam kariim/saKHi guchchha/gul dastah SHaraab ki KHuSH bu jhukaana jhukna kamaan/qaus añtRi baadiyah(m.)/kaasah(m.)/kaTora(m.)/pyaalah(m.)/ saaGHar(m.) geyñd baaz tiir añdaaz Dibbah/piTaara/sañduuq

bound: bound: bound: boundary: boundaries: bounded: boundless: bounty: bountiful: bouquet: bouquet: bow: bow: bow: bowel: bowl:

v.i. a. n. n. n. a. a. n. a. n. n. v.t. v.i. n. n. n.

bowler: bowman: box:

n. n. n.

boxer: boy: boyhood: bozo: bracelet: braces: brackish: brackishness: brag:

n. n. n. a. n. n. a. n.

ghuuñsey baaz/mukkey baaz bachchah/GHulaam/laRka/naukar/pisar/puut baalaa pan(m.) pagloT kañgan/kaRa kasna khaara/SHor SHoriyyat

v.t/i. Diiñg haañkna/Diiñgeyñ maarna/gap haañkna/ SHeyKHi baghaarna/SHeyKHi maarna n. n. Diiñg/dikhaawaT/gap/jhuuT/namuud/SHeyKHi dikhaawaTi/gappi/jhuuTa/KHud biin/kora/ lafañga/maGHruur/mauji/naKHrey baaz/ naKHriila/SHeyKHi KHora/turram KHaan SHeyKHi(f.) choTi guuñdhna dimaaGH(m.)/maGHz(m.) adbi SHaeh paara/kaar naamah KHaali uz zehen dimaaGH waala/maGHzi/teyz/Thos SHaaKH(f.) daaGH(m.) daaGH deyna daaGH lagna daaGH daar hath yaar laehraana bey Haya/bey SHarm/gustaaKH piital giidaR bhapki/laaf bahaadur/dil aawar/dileyr/jari/jarraar/jiiwaT/ SHeyr/SHujaa^ bahaaduri/dil gurdah(m.)/dileyri/SHujaa^at SHeyr aafriiñ/marHaba/SHaabaaSH fasaad/faziiHati/haatha paa'i/laRaa'i

brag: braggart:

bragging: braid: brain: brainchild: brain-washed: brainy: branch: brand: brand: brand: branded: brandish: brash: brass: bravado: brave:

n. v.t. n. n. a. a. n. n. v.t. v.i. a. v.t. a. n. n. a.

bravery: brave man: Bravo! brawl:

n. n. intj. n.

brawn: brawny: bray: bray: brazier: breach:

n. a. v.i. v.t. n. n.

dam(m.)/mazbuut paTTha(m.) kasrati/mazbuut/warziSHi Dheyñ chuñ Dheyñ chuñ karna kuchalna/kuuTna/piisna añgeyThi darz(f.)/kasar(f.)/KHalal/KHelaaf warzi(f.)/ phuuT(f.)/raKHnah(m.)/SHikast(f.) chapaati/roTi ârz/chau Raa'i/paaT/wus^at phaTna/TuuT jaana/TuuTna phaaRna/phoRna/toRna/TukRey TukRey karna faasilah/phuuT(f.) âlaaHedgi/phaTna/TuuTna SHikast jawaab dey jaana/tajziyah karna faasiKH naaSHtah TuuT mauj SHikan(m.) chhaati(f.)/siinah(m.) chaar aa'inah(m.) dam/nafas/phuuñk/saañs saañs leyna maey noSHi ka imteHaan dam kaSHi/saañs/tanaffus dam bah KHud karney waala saañs ki aawaaz dhaR/puSHt nasl baRhaana/nasl kaSHi/paalna/ paalna posna/paeda karna qaum/nasl/zaat nasl kaSHi karney waala/paalan haar afzaa'iSH/Dhañg baad(f.)/hawa(f.)

bread: breadth: break: break: break: break up: breakage: breakdown: breaker: breakfast: breaking: breakwater: breast: breast plate: breath: breathe:

n. n. v.i. v.t. n. n. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. v.t.

breath-analyser:n. breathing: breathtaking: breathy: breech: breed: n. a. n. n. v.t.

breed: breeder: breeding: breeze:

n. n. n. n.

(gentle)breeze: n. breezily: brevet: brew: brewery: briar: bribe: adv. n. v.t. n. n. v.t.

nasiim(f.) KHuSH gawaari sey/taazgi sey darjah e ifteKHaar deyna bozah banaana/dam deyna/kaSHiid karna/khiiñchna bozah KHaanah/kaSHiid gaah/SHaraab ki bhaTTi kaañTey daar jhaaRi(f.) luqmah deyna/muTThi garm karna/ riSHwat deyna riSHwat/yaaft riSHwat KHori(f.)/riSHwat sitaani(f.) nawaadiraat(f.) iiñT raaj dulhan duulha/nau SHah pul/taaSH ka eyk kheyl înaan(f.)/baag(f.)/jilau(f.)/lagaam(f.)/zamaam(f.) mujmal/muKHtasar/sar sari Hukm naamah/KHulaasah/iKHtisaar jaañgiya baarey/muKHtasaran dastah(m.) Daaku/Dakaet/luTeyra/qazzaaq aab daar/baeza/daraKH SHaañ/chamak daar/ chamakta hu'a/chamkiila/chaTkiila/kuñdan/ nuuraani/raKH SHaañ/roSHan/SHoKH/ujaagar/ ujla(m.)/ujli(f.) chamkaana/jila deyna/khilaana/nikhaarna chamakna/nikharna aab o taab/chamak damak/faroGH/ jila/raunaq/ujla pan damak/faroz/jag magaahaT aab daari/baha/chamak/jot/raunaq/ziya bhaRak daar/chamkiila/roSHan/zehiin roSHan taur par/waazeh taur par gheyra/kinaara/lab

bribe: bribery: bric-a-brac: brick: bricklayer: bride: bridegroom: bridge: bridle: brief: brief: brief: briefly: brigade: brigand: bright:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n. n. adv. n. n. a.

brighten: brighten: brightness:

v.t. v.i. n.

brilliance: brilliancy: brilliant: brilliantly: brim:

n. n. a. adv. n.

brimful: brine: bring: bring forth: bring out: bring over: bring under: bring up: bringing up: brinjal: brinjarry: brink: brioche: brisk: briskly: briskness: Briton: brittle: broad:

a. n. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t. n. n. n. n. n. a. adv. n. n. a. a.

lab reyz khaara paani/samañdar laana/pahoñchwaana nikaalna nikaalna/ujaagar karna laana laana paalna/paalna posna/par wariSH karna GHaur o par daaKHt/par wariSH baeñgan(m.)/bhaañTa(m.) bañjaara kinaara/lab SHiir maal garm/jald/phurtiila/teyz jald/jhapa jhap phurti añgreyz/bartaanwi kaaGHazi/kurkura/naazuk âriiz/chauRa/chauRa chakla/khula/ kuSHaadah/pur faza/wasii^ wus^at naSHriyah(f.) naSHr karna/SHaa'e^ karna/SHohrat deyna phaelaaya hu'a/SHaa'e^ seym(f.) aazaad KHayaal/mutaHammil kim KHwaab(f.) bey zar/kañgla/muflis/qallaaSH KHastah/phaTa/phuuTa/SHikastah/TuuTa uchaaT aaRhati(m.)/dallaal(m.)/waastah(m.) aaRhat(f.)

broadband: broadcast: broadcast: broad bean: broadminded: brocade: broke: broken: broken off: broker: brokerage:

n. v.t. a. n. a. n. a. a. a. n. n.

broker's commission:n. aaRhati(f.)/dastuuri(f.) brook: n. aab ju(f.)

brook: broom:

v.t. n.

bar daaSHt karna jaarob(f.)/jhaaRu(f.) ziiq un nafs aab joSH(m.)/SHorba(m.) chaklah(m.)/koTha(m.)/tawaa'ef ghar(m.) bhaa'i(m.)/ham SHiir(m.) aapas daari(f.)/aKHuuwat/bhaa'i chaarah qaeh qaha(m.)/ThaTha(m.) abru(f.)/jabiiñ(f.) ghuRakna ghuRki(f.) bhuura riichh chuura karna/kuchalna/kuuTna/piiTna choT/sadmah/zaKHm koftah/pichchi kuuchi lagaana kuuchi jhaaRna/rad karna jhaaRi bey raeHm ya kaTTar banaana Haewaaniyat(f.) Haewaan/qassaab Habaab(m.)/phaphola(m.) bakra(m.)/nar hiran(m.)/nar KHar goSH(m.) bak bak karna baalTi/Dol GHuñchah/kalla/kali/SHiguufah kali nikalna/khilna/phuuTna khilta/phuulta aaRi/dost/yaar Tas sey mas hona miizaaniyah(m.)/sasta

Bronchial Asthma:n. broth: brothel: brother: brotherhood: brouhaha: brow: browbeat: browbeating: bruin: bruise: bruise: bruised: brush: brush: brush off: brushwood: brutalise: brutality: brute: bubble: buck: buck: bucket: bud: bud: budding: bud/buddy: budge: budget: buffoon: a. n. n. n. n. n. n. v.t. n. n. v.t. n. a. n. n. v.t. n. v.t. n. n. n. n. v.t. n. n. v.i. pr.p. n. v.i.

masKHarah

buffoonery: bugaboo: bugbear: bugle: build: builder: building: bulk: bulky: bull: bull: bulla: bulldoze: bullet: bulletproof: bully: bully: bullying: bulrush: bulwark: bum: bum:

n. n. n. n. v.t. n. n. n. a. n. n. n. v.t. n. a. v.t. n. n. n. n. v.i. n.

hazal(f.) bhuut pariit/hauwwa hauwwa kuus banaana baani/banaaney waala/me^maar/raaj îmaarat/ta^miir Diil/Dheyr/jasaamat/kasrat/thok/zaKHaamat âziim/jasiim/moTa/zaKHiim saañD/saur fatwa mohar dhamki deyna/dhauñs jamaana goli/kaar tuus goli rok dhauñs jamaana/SHeyr hona daada/DapaT/zaalim DapaT/dhauñs naagar motha(m.) fasiil(f.) mun munaana muft KHorah/nigoRa/nikhaTTu/paliid/ qaabil e nafrat muft KHori karna dhoka deyna/palaT deyna gaR baR/iñtiSHaar bhin bhinaana bhin bhinaata dhachka lagna dhachka lagaana waafir naa ham waar jasuur/maGHruur gaañTh/garoh/guchha/KHoSHah/

bum: bumbaze: bumble: bumble: bumbling: bump: bump: bumper: bumpy: bumptious: bunch:

v.i. n. n. v.t. a. v.i. v.t. a. a. a. n.

piñDa bunch: bundle: v.t. n. guchcha banaana/jama^ karna gaDDi/gaTTha/muTTha/poTli(f.)/pulañda/ puSHtaara(m.) piipey ki Daat ghapla karna bigaRna anaaRi chamak damak/numaa'iSH/zaahir daari dhoka deyna zeyr e zamiin panaah gaah bakwaas/Dhakosla/KHud numaa'i dhakelna/piichhey haTna dhakka jhañDi GHar GHaraana/kuR kuRaana bi bi/KHaatuun baar/bojh/Hamal/palla/puSHtaara(m.)/siql/ siqaalat/takliif/zeyr baari lada hu'a/zeyr baar faariGH bhaari/giraañ/saqiil/wazni daftar/daftari meyz/diiwaan daftar SHaahi/naukar SHaahi/zaabitah parasti zaabitah parast

bung: bungle: bungled: bungler: bunk: bunk: bunker: bunkum: bunt: bunt: bunting: burble: burd: burden:

n. v.t. a. n. n. v.t. n. n. v.i. n. n. v.i. n. n.

burdened: burdenless: burdensome: bureau: bureaucracy: bureaucrat:

a. a. a. n. n. v.t.

bureaucratic formality:n. KHaanah puri burgee: burgeon: burgh: burgundy: burial: buried: n. n. n. a. n. a. do dum waali jhañDi(f.) GHuñchah/kali/SHuguufah qasbah/SHaher arGHwaani kafan dafan/miTTi/tadfiin madfuun dafiinah(m.) ubhaar

buried treasure: n. burl: n.

burlap: burlesque: burliness: burly: burn: burn:

n. n. n. a. v.i. v.t.

TaaT(f.) mazHakah KHey naql Hajam(m.)/jasaamat(f.) dabañg/haTTa kaTTa/moTa/ubhra hu'a daGH lagna/jalna/phukna daaGH deyna/jalaana/patañgey lagaana/ phuuñk deyna jalan jala hu'a jalan/soz/garmi KHazaañchi phaaRna/phoRna bhaRaknakhilna/phaTna/phuuTna dafan karna/gaaRna/KHaak Daalna/miTTi deyna/ supurd e KHaak karna "chhoTa" ghani jhaaRi/pauda masruufiyat sey beopaar/dhañda/kaam/kaar o baar/ KHariid o faroKHt/leyn deyn/paala/ roz gaar/sauda gari/tijaarat baa qaa^edah/baa zaabitah beopaari/kaar o baari/taajir aamaadah hona/lebaah paheñna gaat(f.) chhoTa laRka añgiya(f.)/choli(f.) dhuum/chahel pahel/gaehma gaehmi/hal chal/ khalbali/maara maar sewa albattah/balkeh/GHaer/leykin/magar(conj.)/ par/phir/taa ham Dhaak hadaf makkhan(m.)/maskah(m.) chupaRna

burn: burnt: burning: bursar: burst: burst: bury:

n. pa/t. n. n. v.t. v.i. v.t.

busboy: bush: busily: business:

n. n. adv. n.

businesslike: businessman: busk: bust: buster: bustier: bustle:

a. n. v.t. n. n. n. n.

but: but:

adv. prep.

Butea: butt: butter: butter:

n. n. n. v.t.

butter-milk:

n.

maTTha ghii tiitri/titli kuulha(m.)/suriin(m.) ghuñDi kaaj aaR(m.) chañchal/gudaaz jism/KHuub/pur SHabaab KHariidna/laana/mol leyna KHariidaar KHariid/KHariidaari baa/ba/bi/dar/fi/sey/zarii^ah ittefaaqan ba zarii^ah ba taur

(clarified)butter: n. butterfly: buttock: button: button-hole: buttress: buxom: buy: buyer: buying: by: by accident: by means of: by way of: bygone: bystander: byword: a. n. n. n. n. n. n. n. a. v.t. n. pa.p. prep.

guziSHtah/pichhla tamaaSHaa'i kahaawat/zarb ul missal

C
cab: cabal: n. n. bagghi(f.)/ikka(m.)/taañga(m.) jattha(m.)/saaziSH(f.)/saaziSHi garoh(m.)/ saañTh gaañTh ghuR sawaar(m.) bañd gobhi/karam kalla churaana/maal maarna bagghi waala(m.) koThri(f.) almaari/kaabiinah baRha'i(m.)/tarKHaan(m.) lañgar(m.)/rassi(m.)/taar(m.) paeGHam rasaani karna/ taar muhai'yah karna bhiiR/GHol/hujuum/sarey ka saara/zaKHiirah

caballero: cabbage: cabbage: cabby: cabin: cabinet:

n. n. a. n. n. n.

cabinet maker: n. cable: cable: n. v.t.

caboodle:

n.

caboose: cabotage: cabretta: cabriolet: cab-stand: cacafogo: cache: cachet: cackle:

n. n. n. n. n. n. n. n. v.i.

jahaazi baawarchi KHaanah(m.) saaHili kaSHti raani bheyR khaal(f.) bagghi(f.)/do pahiyah gaaRi gaaRi aDDa/Taeksi aDDa(m.) aag ugalta chor KHaanah(m.)/dafiinah(m.) mohr(f.) bak bak karna/buR buRaana/gap maarna/ kuR kuRaana bak bak(f.)/buR buR(f.)/gap SHap(f.)/ kuR kuR(f.) bakki/gappi buri âadat(f.)/buri lad(f.) GHalat talaffuz(m.) bey sura(m.) bad aawaaz/bey sura bey sura pan(m.)/karaKHt aawaazi(f.) naag phani(m.)/thuuhar(m.) adna/kamiinah/paaji/raziil/SHohda laaSH(f.)/na^SH(f.) kam zor/maryal saa/laaSH jaesa/ Daraa'ona/zard bad ma^aaSH/bey usuula/kamiinah chaa'ey kaa Dibba(m.)/Dibya(f.) haath kaa paala bachhRa piipa(m.) aahañg(m.)/qaafiyah(m.)/zeyr o bam(m.) chhoTa beyTa bhiik maañgna/muft KHori karna muft KHor/pheyri waala/tufaeli ittefaaq(m.)/uftaad(f.) qaesar(m.) qaesari qahwah KHaanah(m.)

cackle:

n.

cackler: cacoethes: cacology: cacophonist: cacophonous: cacophony: cactus: cad: cadaver: cadaverous:

n. n. n. n. a. n. n. a. n. a.

caddish: caddy: cade: cade: cadence: cadet: cadge: cadger: caduac: Caesar: caesarian: café:

a. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. a. n.

cage: cahier: cahoot: cajole: calamity:

n. n. n. v.t. n.

piñjrah/qafas daftar(m.) saajha(m.) phuslaana/war GHalaana aafat/bala/daaGH/GHazab/ Haadisah/kam baKHti/musiibat/paap/ qahr/sadmah/uftaad añdaaza karna/Hesaab lagaana/ jama^ tafriiq karna maeHsuub KHud GHaraz giñti/Hesaab/SHumaar moHtasib(m.) jañtri/taqwiim bachhRa/paaRa mudarraj karna me^yaar/wajaahat aawaaz deyna/bulaana/milney jaana/ pukaarna/sada deyna bulaana/jagaana/yaad karna bulaawa(m.)/da^wat/nida/pukaar(f.)/ talab/yaad aawri/yaad farmaa'i kaehlaana

calculate:

v.t.

calculated: calculating: calculation: calculator: calendar: calf: calibrate: calibre: call:

a. a. n. n. n. n. v.t. n. v.i.

call: call:

v.t. n.

(to be)called: call girl: calligrapher: calligraphy: calling: calliper: callipers: callous: calloused: callously: callow: calm: calmness: n. n. n. n. n. n. a. a. adv. a. n. n.

qaHbah/tawaa'ef KHuSH naweys KHattaati/KHuSH naweysi/kitaabat dhañda(m.)/kaam(m.)/peySHah(m.) saral chaap(m.) kaañTa(m.) bey RaeHm/saKHt/sañg dil/zaalim sañg dil bey raeHmi sey/sañgdily sey bey Daarhi/kora/naa laa'eq aahistah/KHaamoSH/pur sukuun KHaamoSHi/sukuun/taSHaffi

(a)calory: caltrop: calumny: camel: (she)camel: camel driver: camel rider: cameleopard: camelrider: in camera: camerman: cammoca: camp: camp: campaign: campaign: camphor: camphoric: can: canal: canaliculus: canalisation: canalise: canard: cancan: cancel: cancellate: cancellation: cancellous: cancer: candid: candidly: candidacy:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. v.t. v.i. n. n. a.

Haraarah(m.) siñghaaRa SHaaKH saanah/tuufaan uuñT(m.)/uuñTni(f.)/SHutur saañDni saarbaan Shutr sawaar(m.) zarrafah(m.) saañDni sawaar dar pardah âkkaas(m.) kim KHwaab chhaa'oni/KHeymah/paRaa'o/urdu baseyra karna/KHeymah gaaRna/paRaa'o Daalna maedan e jañg meyñ hona jañgi kaar rawaa'i/ma^rkah/muhim kaafuur(f.)/kapuur(m.) kaafuuri

aux.v. sakna n. n. n. v.t. n. n. v.t. a. n. a. n. a. adv. n. naehr(f.)/ruud(f.) baariik suuraaKH naehr saazi naehr saazi karna jhuuTi KHabar(f.) eyk taraH ka naach baatil karna/fasKH karna asfañji/suuraaKH suuraaKH fasKH asfañji/suuraaKH suuraaKH sartaan bey reya/bey saaKHtah/saadah KHaalisaanah/saadiqaanah naam zadi/ummiid waari(f.)

candidate: candidature: candle: candle flame: candelabrum: candlelight: candlestick: candlewick: candescence: candour:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

naam zad/ummiid waar(m.) naam zadi/ummiid waari mom batti/SHama^/siraaj lau chaehl chiraaGH/SHama^ daan SHama^ ki roSHni SHama^ daan batti/fatiila SHadiid Hiddat âdl/bey riyaa'i/eKHlaas/muKHlisi/ raasti/sidq e dil/safaa'i miThaa'i ki goli qañd buRhya key baal kuttey jaesa beyd zani/piTaa'i chaa'ey daan/charroñ ka Dibba gul aKHtar/gul e tasbiiH? bhañg(f.)/gaañja(m.) aadam KHor/ham jiñs KHor aadam KHori aadam KHoraanah choTa sa Dibba(m.) chaalaaki sey top(f.) top chalaana top ka golah top añdaaz/topchi qaanuuni/SHara^i âaqil/zehiin Doñga/Doñgi(dim.) qaanuun(m.)/zaabitah(m.) ârSH/saa'ebaan/SHaamiyaanah KHuSH aahañg

candy: candy sugar: candy fluff: canine: caning: canister: canna: cannabis: cannibal: cannibalism:

n. n. n. a. n. n. n. n. n. n.

cannibalistic: n. cannikin: cannily: cannon: cannon: cannonbal: cannoneer: cannonical: canny: canoe: canon: canopy: canorous: n. adv. n. v.t. n. n. a. n. n. n. n. n.

cant: cant: cant: cant: cantabile: cantaloup: cantankerous: cantation: canted: canteen: cantilever cantillate: cantle: canton: cantonment: canty: canvas: canvass:

v.i. n. a. n. n. n. n. n. a. n. n. v.t. n. n. n. a. n. v.t.

bhiik maañgna/faryaad karna Dhalaan/jhukaa'o/khokhley alfaaz haTTa kaTTa/mazbuut niilaam(m.) aasaan aur laehraati chhoTa KHarbuuzah bad aKHlaaq/bad mizaaj munaajaat/suruud tirchha fauji bartan paayah munaajaat karna goSHah/qaaSH qism chhaa'oni baSH SHaaSH kirmich/pardah e naqqaaSHi baeHs karna/chañdah jama^ karna/jaa'ezah leyna/ raa'ey mañgna tañg darrah bañd karna/rok deyna Topi aehl/laa'eq/musta^id/qaabil/qaadir bas/Haesiyat/qaabiliyat/salaaHiyat/ taaqat/zarf bas/bisaat/Haesiyat/hasti/Hausalah/ pahoñch/peyT/poTa/qudrat/ salaaHiyat(f.)/wus^at(f.)/zarf(m.) raas(m.) daar ul KHilaafah(m.)/daar ul Hukuumat(f.)/ jama^/maaliyat(f.)/paa'ey taKHt(m.)/puuñji(f.)/ raaj dhaani(f.)/raas ul maal(m.)/sar maayah(m.) sar maayah daari(f.) ghuñDi daar/sar waala jizyah(m.) muSHtari ka mañdir

canyon: cap: cap: capable: capability:

n. v.t. n. a. n.

capacity:

n.

cape: capital:

n. n.

capitalism: capitate: capitation: Capitol:

n. a. n. n.

capote: caprice: capricious: captious: captivate: captivating: captive: captivated: captivity: captor: capture: capture: captured: car: carambola: carat: caravan: carbon: carbonised: card: cardamom: cardboard: care:

n. n. a. a. v.t. n. n. a. n. n. v.t. n. a. n. n. n. n. n. pa.t. n. n. n. v.t.

choGHah(m.)/libaadah(m.) mauj/tarañg/waswaas mauji/mutaqallib/tarañgi nuktah chiin rijhaana/SHiiSHe meyñ utaarna dil fareyb/dil ruba/seHar añgeyz asiir/giraftaar/qaedi giraftaar/maeHw asiiri/giraftaari aasir/qaed karney waala giraftaar karna/pakaRna/tasKHiir karna asiiri/giraftaari/Heraasat/pakaR asiir/giraftaar/pakRa hu'a gaaRi(f.) kamrakh qiiraat kaar waan/qaafilah ko'elah(m.) jala hu'a patta/waraq ilaa'echi gatta deykh bhaal karna/fikra karna/ KHayaal karna/KHayaal rakhna/ nigaah rakhna/parwaah karna/puuchhna deykh bhaal/eHteyaat/fikr/Hawaalah/ Heraast/KHabar/KHayaal/khaTka/ moHaafizat(f.)/nigaah/nigraani/ par daaKHt(f.)/parwaah(f.)/tiimar(m.) bey fikr/peyT bhara/waarastah KHabar daar/moHtaat hauley hauley/sañbhal kar bey dhiyaan/bey parwaah/laa ubaali/mast laa ubaali pan maSHGHalah/peySHah

care:

n.

carefree: careful: carefully: careless: carelessness: career:

a. a. adv. a. n. n.

caress:

v.t.

laaD karna/puch kaarna/pyaar karna/ pyaar sey haath pheyrna/saehlaana chumkaar/laaD/pyaar aaSHuftah kheyp(f.)/maal(m.) KHaakah(m.) KHaakah uRaana ghamsaan/KHuuñ reyzi/kuSHt o KHuun jiñsi/nafsaani goSHt KHor goSHt KHor qiiraat/ratti(f.) naa'o noSHi bisaat/farSH/GHaali chah/qaaliin farSH bichhaana gaaRi(f.) kabuutar naamah bar(m.) laaSH/mara jaanwar/murdaar gaajar(f.) Dhona/ley jaana/uThaana uchakna

caress: careworn: cargo: caricature: caricature: carnage: carnal: carnivore: carnivorous: carob: carousing: carpet: carpet: carriage:

n. a. n. n. v.t. n. a. n. a. n. n. n. v.t. n.

carrier pigeon: n. carrion: carrot: carry: carry off: carry out: cart: cartilage: carve: carved: carving: cascade: case: casement: cash: cashier: cask: Cassia: v.t. n. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. v.t.

añjaam deyna gaaRi(f.) kurri(f.) kaaTna/kañdah karna/taraaSHna kañdah/naqSHiin naqSH(m.) chaadar/jharna/SHalaal ghar/Haalat/KHol/sañduuq/suurat dariichah(m.) naqd/paesa/rokaR/zar fotah daar/KHazaañchi chobi piipa moTi daar chiini(f.)/senna

cast:

v.t.

Daalna/dey maarna/Dhaalna/pheyñkna/ qur^ah pheyñkna qur^ah/saañcha Daal deyna

cast: cast away: caste: castle:

n.

n. n.

zaat(f.) qal^ah(m.)

castles in the air: n. KHayaali pulaa'o castrate: castrated: casual: v.t. a. a. aaKHtah karna aaKHtah ey qaa'edah/bey takalluf/GHaer muñtazir/ ittefaaqi ruKHsat e ittefaaqi(f.) bila iraadah/ittefaaqan/naa gaah waaq^eah faqiih(m.)/mujtahid(m.)/mufti(m.) ba zamiiriyat taawiiliyaat(f.) billa(m.)/billi(f.)/gurbah(f.) billi jaesa/gurbah KHu GHazab/saelaab saelaabi/tuGHiyaani zamiin doz murdah KHaanah(m.) fehrist falaKHan/GHuleyl/mañjaniiq uchhaala hu'a motiya bañd aafat(f.)/balaa'ey naa gaahaani(f.) giraftaar/pakaRna/phaañs leyna/ phaañsna/sañbhaalna/uchakna dhoka(m.)/jaal(m.) lapakna dam leyna aa leyna/jaa leyna niSHaani(f.)

casual leave: casually: casualty: casuist: casuistry: casuistics: cat: catty: cataclysm: cataclysmic: catacomb: catalogue: catapult: catapulted: cataract: catastrophe: catch:

n. adv. n. n. n. n. n. a. n. a. n. n. n. a. n. n. v.t.

catch: catch (a ball):

n.

catch one's breath: catch up: catch word: v.t. n.

catchment:

n.

aab giirah(m.)/taas aab giiri elaaqah(m.) kattha(m.) darjah(m.)/qabiil(m.)/qism/qismat(f.)/ sinf(f.)/zael(f.)/zumrah(m.) taañt(f.) zañjiir(f.) ashaal(m.)/safaa'i(f.) chiin(m.) girjah(m.)/kaliisah(m.) maweySHi(m.)/naKHaas(m.) qaaf(m.) koh e qaaf(m.)

catchment area: n. catechu: category: n. n.

catgut: catena: catharisis: Cathay: cathedral: cattle: Caucasia:

n. n. n. n. n. n. n.

Caucasian Mountains: n. (to be)caught: v.i. cauldron: caulker: cause: n. n. n.

pakaR jaana deyg(f.)/hañDa(m.)/kaRhaa'o(m.)/patiila(m.) kaalpatti baa^is(m.)/bahaanah(m.)/îllat(f.)/ muujib(m.)/sabab(m.)/wajah(f.) bey sabab/bey wajah/bila wajah asbaab(m.)/wujuuhaat(f.) khaara/teyz ta^n aameyzaah pul(m.) daaGH lagaana eHteyaat KHabar daar karna chau kañna/moHtaat/zaabit SHaeh sawaar GHaar SHaaKHsaanah nuktah chiin jauf(m.)/peyT/peyTa akaR kar chalna/itra kar chalna kaa'iñ kaa'iñ karna

(without)cause: a. causes: caustic: caustically: causeway: cauterise: caution: caution: cautious: cavalier: cave: cavil: caviller: cavity: cavort: caw: n. a. adv. n. v.t. n. v.t. a. n. n. n. n. n. v.i. v.t.

cawing: cease: cease fire: cease fire: ceaselessly: cedar: ceiling: celebrate: celebrated: celebration: celebrity: celerity: celestial: cell: cellar: cement: censor: censure: censure: census: central: centralise: centre:

n. v.t. v.t. n. adv. n. n. v.t. a. n. n. n. a. n. n. v.t. n. n. v.t. n. a. v.t. n.

kaa'iñ kaa'iñ KHatm karna/rukna jañg bañdi karna jañg bañdi bila rukey/laga taar/mustaqil deodaar(m.)/sidrah(m.) chhat(añdar sey) jaSHn manaana/rachaana naami jaSHn/tehwaar SHohrat faur/SHitaabi(f.) aasmaani/ûlwi goSHah/Hujrah/KHaliyah/koThri sard aab/taeh KHaanah joRna moHtasib(m.) hajw/malaamat/nafriin/nikohiSH/ta^n/zam malaamat karna/Tokna mardum SHumaari(m.) dar miyaani/markazi/wasti markuuz karna biich/gaehwaarah/markaz/nuqtah/wast markaz e siql(m.) markaz gureyz qarn/sadi aadaab pur takalluf rasm(f.)/taqriib(f.) Hatmi/muqarrar/yaqiini SHartiyah/yaqiinan/zaruur yaqiin chiTThi(f.)/sadaaqat naamah/sanad/ subuut/wasiiqah

centre of gravity: n. centrifugal: century: ceremonies: ceremonious: ceremony: certain: certainly: certainty: certificate: a. n. n. a. n. a. adv. n. n.

certified: certify: certitude: chaff: chagrin: chagrined: chain: chain: chain stitch: chained: chair: chairman: chairmanship: chalk: chalk: chalky: challenge

n. v.t. n. n. n. n. v.t. n. n. a. n. n. n. n. v.t. a. v.t.

saabit/sanad yaaftah tausiiq karna/sanad deyna aeqaan/tayaqqun/yaqiin bhuusi/phaTkan GHam(m.)/rañj(m.) GHamgiin/rañjiidah baañdhna/beyRi lagaana/jakaRna laR/laRi/riSHtah/silsilah/zañjiir zañjiirah(m.) musalsal kursi/ôhdah sadar sadaarat khariya/raam khali/tabaaSHiir khariya sey likhna chuuna bhara aagey aana/e^teraaz karna/Hujjat karna/ ilzaam taraaSHi karna/lalkaarna da^wah/lalkaar aewaan(m.)/Hujrah(m.)/kamrah(m.)/ KHilwat gaah(f.) kamrah daar/KHaanah daar peySHaab daan(m.) farraaSH/Haajib girgiT gural(f.) jugaali karna mard e maedaan(m.) jhaag waali SHaraab(m.) khumbi(f.)/saañp chhatri(f.) Hemaayat kaar/mubaariz miir maedaani(f.) baar/ittefaaq/mauqa^ GHaer yaqiini

challenge: chamber:

n. n.

chambered: chamber pot: chamberlain: chameleon: chamois: champ: champ: champagne: champignon: champion: championship: chance: chancy:

a. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. a.

change:

n.

badal/iñqelaab/radd o badal/reyz gaari/ tabdiili/ulTa palTi nit naya mubaddal/tabdiil SHudah taGHaiyuraat chañchal/tasarruf aab naa'ey(f.)/naali(f.)/ruud baar(f.) gaana gaana/zamzamah gaana gaayak/mutrib/naGHmah saaz âdam e iñtezaam/afra tafri/bad nazmi/ haR bong/KHal fiSHaar KHalt malt chaak karna/kaaTna/SHiq karna/taRkaana mard e KHuda(m.) kitaabchah(m.) paadri baab/fasl/zimn chaal chalan/KHu(f.)/kirdaar(m.)/paani(m.)/ rañg Dhañg/sifat(f.)/siirat(f.)/waza^(f.) imtiyaazi KHusuusiyat/numaayaañ bad kirdaar kirdaar nigaari(f.) ko'elah(m.) bharna/Hamlah karna/ilzaam lagaana/ soñpna/wusuul karna/waar karna baaj/da^wah/faryaad/Hawaalah/Heraast/îllat/ ittehaam/naaliSH/ôhdah/waar/zimmah malzuum/pur rath KHaeraat/sawaab dil daari karna/fareyftah karna/ GHulaam banaana(fig.)/khilaana/lubhaana/ par chaana/rañg jamaana/rijhaana/ SHiiSHey meyñ utaarna aab o rañg/ada/jaadu/naqSH/paRhañt/ta^wiiz

changeable: changed: changes: changing: channel: chant: chant: chant: chanter: chaos:

a. a. n. n. n. v.t. n. v.t. n. n.

chaotic: chap: chap: chapbook: chaplain: chapter: character:

a. v.t. n. n. n. n. n.

characteristic: a. characterless: a. characterisation: n. charcoal: charge: n. v.t.

charge:

n.

charged: chariot: charity: charm:

a. n. n. v.t.

charm:

n.

charmed: charming:

a. a.

fareyftah/maeHw dil bañd/dil chasp/dil daar/dil fareyb/ dil kaSH/Hasiin/nukeyla/SHiiriiñ bayaan KHariitah/naqSHah farmaan/sanad bhaga deyna/piichha karna/ta^aaqub karna piichha/ta^aaqub kañdah kaar/naqSH taraaSH daraaz/khaDDDa/KHala/phuuT/raKHnah SHikaari(m.) Dhaañcha(m.)/Dhachchar(m.) âasim/âfiif/paa kiizah/ paarsa/neyk chalan/taahir/Taksaali goSH maali karna/KHaraabi duur karna/ paak karna raah par laga hu'a/sidha hu'a êlaaj karna/lataaRna/saHiiH karna/ siidha karna goSH maali/lataaR aabru/îffat/îsmat/nafaasat baat chiit/bak bak/gap SHap jaa'edaad e mañquulah chahakna/kaa'iñ kaa'iñ karna kachar kachar baatuuni/bhaR bhaRiya/gappi jhakki(m.) baatuuni pan(m.) baatuuni chappal(f.)/gurgaabi(f.)/juuta(m.)/ paa poSH(m.) joSHiila watan parast/naa ma^quul jañgju yaanah watan parasti(f.) jañgju yaanah jañgju yaanah taur par chabaana(tambaaku)

chart: charter: chase: chase: chaser: chasm: chasseur: chassis: chaste:

n. n. v.t. n. n. n. n. n. a.

chasten:

v.t.

chastened: chastise

a. v.t.

chastisement: chastity: chat: chattel: chatter: chatter: chatter box: chatterer: chattiness: chatty: chaussure:

n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. a. n.

chauvin: chauvinism: chauvinistic:

n. n. a.

chauvinistically:adv. chaw: v.t.

cheap:

a.

baazaari/ghaTiya/halka/halka phulka/ kam KHarch/sasta ghaTiya pan sey/kamiingi sey bad diyaanat/bey iimaan/dhokey baaz/ fareybi ghapla karna/daGHa deyna/DañDi maarna/ dhoka deyna/fareyb deyna/Hajaamat banaana/ jul deyna/pagRi utaarna/paTTi paRhaana/ puchaara deyna/ullu banaana fareyb/ghapla jaa'ezah leyna/rokna/Tokna iñsidaad/rok thaam/Tok huñDi chaar KHaanah zich maat deyna/SHaeh deyna haar/maat/SHikast paR taal jaa'ezah âariz/gaal/ruKH/ruKHsaar DhiiT/kalley daraaz/SHoKH dil SHaad/farHaañ/KHurram/masruur/SHaad baSHaaSHat/faraH/farHat/KHañdah peySHaani/ niSHaat/musarrat/tarab tiirah/naa SHaad arzaañ/ghaTiya/naaqis/sasta baañk pan(m.)/ghaTiya pan(m.) rikaab daar(m.) chuñgal dawa saaz/kimiya gar kimiya chaahna/moHabbat karna/nawaazna/ palley baañdhna dulaara(m.)/dulaari(f.)/pyaara(m.)/ pyaari(f.) par daaKHt(f.) ja^fri(f.)

cheaply: cheat:

adv. a.

cheat:

v.t.

cheating: check: check: check: check: check mated: checkmate: checkmate: check up: checking: cheek: cheeky: cheerful: cheerfulness:

n. v.t. n. n. n. a. v.t. n. n. a. n. a. a. n.

cheerless: cheesy: cheesiness: chef: chela: chemist: chemistry: cherish:

a. a. n. n. n. n. n. v.t.

cherished:

a.

cherishing: chervil:

n. n.

chess: chessboard: chessman: chess player: chest:

n. n. n. n. n.

SHat rañj(f.) bisaat(f.) mohrah(m.) SHaatir(m.) chhaati(f.)/peyTi(f.)/sadr(m.)/sañduuq(m.)/ siinah(m.) SHaah baluut(m.) chabaana jugaali pareySHaan karna/piichha karna ta^aqqub(m.) aab taab/waz^/zeyb dhoka deyba dhokey baazi/Hiilah Hawaalah chuuzah(m.) murGHi(f.)/murGHi ka goSHt(m.) chaney(m.) chholey cheychak(f.)/KHasrah(f.) DaañTna/jhiRakna/sunaana/ta^n karna jhiRki/SHikwah ahem/muqaddam/paehla/sadr/sar/ sar daar/sar taaj/saaHab/waali KHusuusan/paehley sar wari baalak(m.)/bachchah(m.)/bachchi(f.)/naa samajh/ pisar/tifl jaapa bachpan/chhuTpan/tifli/tufuuliyat bachkaanah/tiflaanah bey aulaad/baañjh atfaal/aulaad/bachchey/paud KHuñki/sardi/ThañD/ThañDak sard hari mirch/surKH mirch

chestnut: chew:

n. v.i.

chewing of cud: n. chevy/chivy: chivvying: chic: chicane: chicanery: chick: chicken: chickpeas: v.t. n. a. v.t. n. n. n. n.

chickpeas(green): n. chickenpox: chide: chiding: chief: n. v.t. n. n.

chiefly:

adv.

chieftainship: n. child: n.

childbirth: childhood: childish: childless: children: chill: chilly: chilly:

n. n. a. a. n. n. a. n.

chime: chimney: chin: chine: chink: chink: chink: chinky: chintz: chirp: chirping: chisel: chisel: chiseled: chit: chit-chat: citizen:

n. n. n. n. n. n. v.t. a. n. v.t. n. v.t. n. a. n. n. n.

ghanTiyoñn ki aawaaz aatiSH daan(m.)/duud kaSH(m.) ThoRi/ThuDDi riiRh ki haDDi daraaz/SHaq Thanak khañk khanaana daraz daar chhiiñT(f.) chaeh chahaana chaeh chahaahaT(f.) chheyni sey taraaSHna/kaaTna chheyni taraSHiidah chiTThi(f.)/ruq^ah(m.) gap SHap baaSHiñdah(m.)/madani(m.)/parja(f.)/ SHaehri(m.) SHaehri(m.) madaniyat(f.) Thusa ûmdah/pasañdiidah eKHteyaar(m.)/iñteKHaab(m.)/KHaatir(f.)/ marzi(f.)/pasañd(f.)/salaaH(f.) be eKHteyaar bey eKHteyaari(f.) behtriin/chiidah chiidah/chuniidah chauki/taa'efah bhajan bachhah(m.) dam ghoTna/gala dabaana/TeñTwa dabaana dam ghuTna Habsah/iKHtinaaq/iñsidaad gulu bañd(m.) Habs(m.)

citizenry: citizenship: chockfull: choice: choice:

n. n. a. a. n.

choiceless:

a.

choicelessness: n. choisest: choir: choirboy: choke: choke: choke: choker: choking: a. n. n. v.t. v.i. n. n. n.

choky: choler: cholera: choleric: cholesterol: choose:

a. n. n. a. n. v.t.

dam bañd/gulu giir/iKHtinaaqi safrah(m.) haezah(m.) GHusiila/tunak mizaaj/tuñd mizaaj charbi(f.) chhaañTna/chuñna/iñteKHaab karna/ muñtaKHib karna/pasañd karna uRa deyna/kaaTna/qalam karna goSHt ka TuRa chaap(f.)/mohar(f.) fauran/waqt par bhaTiyaar KHaanah TukRey TukRey chhura(m.)/teySHah(m.) bey rabt/mutalaatim/ukhRa ukhRa taa'efi asthaali/ham nawaa'i/saõgat bar guziidah/maqbuul/mumtaaz/muñtaKHib rañg(m.) parchah(m.) parchah naweys baGHleyñ bajaana/bey saaKHtah hañsna dabi dabi hañsi chhak chhak ki aawaaz(f.) aaRi/lañgoTiya girja beyñDa bey Hyaa'i/zabaan daraazi añgaara daar chiini nuqtah/sifar êlaaqah/daa'erah/Halqah/kuñDal/ peyTa/pheyr/pheyra chakkar lagaana/ghuumna

chop: chop: chop: chop-chop: chop house: chopped: chopper: choppy: choral: chorus: chosen: chroma: chronicle: chronicler: chuckle: chuckle: chug: chum: church: churlish: chutzpah: cinder: cinnamon: cipher: circle:

v.t. n. n. adv. n. pa.t. n. a. a. n. a. n. n. n. v.i. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n.

circle:

v.t.

circuit:

n.

aqliim/dauraan/gheyr/gheyra/ golaa'i/Halqah/pheyra GHaer mustaqiim/pheyr daar gol/mudawwar phaelaana phirna gardiSH muHiit gheyr/gird/madaar/muHiit/peyTa KHatnah karna KHatnah(m.) Haal(m.)/Haalat(f.)/ittefaaq(m.) ârzi/ittefaaqi/tafsiili ittefaaqiyat/tafsiil

circuitous: circular: circulate: circulate: circulation:

a. a. v.t. v.i. n.

circumambient: a. circumference: n. circucise: circumcision: circumstance: v.t. n. n.

circumstantial: a.

circumstantiality: adv. circumvent: v.t.

âiyaari karna/gheraa'o Daalna/gird ghuumna/ muHiit karna âiyaari jaulaan gaah(f.) akhaaRa(m.)/jaulaan gaah(f.)/tamaaSHah gaah(f.) gaRhi(f.)/koT(m.)/koTla(m.)/Hisaar(m.)/ qala^ah(m.) Hawaalah(m.)/maquulah(m.)/naziir(m.)/ talabi(f.)/zikr(m.) Hawaalah deyna SHaehri madniyat/SHaehriyat liimuun sat puur/SHaehr aabaa'ey SHaehr zabad SHaehri SHaehriyaat(f.) madani/SHaehri âdaalat e diiwaani KHaanah jañgi

circumvention: n. circus: cirque: citadel: n. n. n.

citation:

n.

cite: citizen: citizenship: citric acid: city: city fathers: civet: civic: civics: civil: civil court: civil war:

v.t. n. n. n. n. n. n. a. n. a. n. n.

civilisation:

n.

tamaddun tamadduni aadmi banaana/iñsaan banaana/ mutammaddan karna aadmi bañna mohazzab/taehziib yaaftah aadaab(m.) aadmiyat(f.)/iltifaat/insaaniyat(f.)/ SHaehriyat(f.)/SHaraafat(f.) da^wah(m.)/mutaalbah(m.)/taqaazah(m.) da^wah karna/mutaalbah karna/taqaazah karna daa^i(m.)/mudda^i(m.) biinaa'i(f.)/Haazirat? chip chipaahaT(f.) chip chipa/lij lija/pich picha aaSHob(m.)/chiñghaaR/faryaad(f.)/ fuGHaañ(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.) giraft(f.)/paTTi(f.)/SHikañjah(m.) SHikañjah(m.) biraadri(f.)/kuñbah(m.)/qabiilah(m.) maKHfi/inhaañ/sar bastah jhanak(f.)/jhañkaar(f.) jhañkaarna/Thun Thunaana khaR khaR(f.)/SHor(m.)/Thun Thun(f.) jhañkaari jhan/jhañkaar/zañjiir ki awaaz(f.) garaj/taal/taali taali piiTna/Thoñkna dikhaawa(m.)/KHud numaa'i(f.)/zaahir daari(f.) Hawaari SHaraab e surKH(f.) musaffa/saaf kardah/tafsiyah SHudah ghii(f.) saraaHat/tauziiH/wazaahat

civilisational: a. civilise: v.t.

civilise: civilised: civilities: civility:

v.i. a. n. n.

claim: claim: claimant: clairvoyance: clamminess: clammy: clamour:

n. v.t. n. n. n. a. n.

clamp: clamper: clan: clandestine: clang: clang: clangour: clangourous: clank: clap: clap: claptrap: claque: claret: clarified:

n. n. n. a. n. v.i. n. a. n. n. v.t. n. n. n. a.

clarified butter: n. clarification: n.

clarify: clarion: clarity: clash: clash: clasp: class:

v.t. n. n. v.i. n. v.t. n.

taSHriiH karna/wazaahat karna kuus/nafiir/narsiñgha/qurna safaa'i(f.)/saraaHat(f.)/wazaaHat(f.) eKHtelaaf karna/guth jaana/laRna eKHtelaaf/jhaRap/laRaa'i/naqiiz/tasaadum chimaTna daf^ah(f.)/darjah(m.)/firqah(m.)/ garoh(m.)/jamaa^at(f.)/martabah(m.)/ qabiil(m.)/tabqah(m.)/zumrah(m.) ham jamaa^at qaabil e tabqah bañdi darjah bañdi(f.) silsilah waar tartiib deyna/zumrah bañdi karna âala darjey ka mustanad khaR khaRaana/khaT khaTaana bakki/jhakki fasl/SHiq chañgul maarna/lapakna/nanochna/ pañjah maarna chañgul(m.)/naaKHun(m.)/ pañjah(m.) gil(f.)/miTTi(f.) jhaaRu deyna/paak karna/paani leyna/phaTakna/ poñchhna/safaa'i karna paak/paakiizah/saaf/suthra(m.)/ suthri(f.)/taahir bey gunaah/mubarra bey gunaahi(f.) KHaali karna buraa'yoñ ka KHaatimah(m.) tañqiiH(lit.) aab daari/safaa'i dhona/paak karna/saaf karna jhaaR poñchh/safaa'i

class fellow: classifiable:

n. a.

classification: n. classified: classify: classic: classical: clatter: clatterer: clause: claw: a. v.t. n. a. v.t. n. n. v.t.

claw:

n.

clay: clean:

n. v.t.

clean:

a.

clean handed: clean hands: clean out: clean-up: cleaning: cleanliness: cleanse: cleansing:

a. n. v.t. n. n. n. v.t. n.

clear:

a.

âyaañ/baeza/baiyyan/hawaeda/khula/khula khula/ ma^luum/moHkam/numaayaañ/paeda/roSHan/ saaf/sariiH/suthra/waazeH/zaahir waazeH karna do Tuuk/waazeH chaley jaana/GHaa'eb ho jaana basiir/saahab e nazar basiirat(f.)/teyz nazri(f.) ejaazat(f.)/tasfiyah(m.) saaf/waazeH/zaahir âlaaHedah karna/chiirna/kaaTna/phaaRna daraaz/SHaq chaak(f.)/daraaz(f.)/phaaR(f.)/phaaT(f.)/ SHaq(f.) baa murawwat/muSHfiq/narm dil/raHiim karam(m.)/narm dili(f.)/narmi(f.)/raeHm(m.) girjey waala(m.)/muHarrir(m.)/muñSHi(m.) daftari paadri(m.) baabu/muHarrir/muñSHi âaqil/chaabuk dast/chaalaak/chust/Harraaf/ hoSH yaar/pakka/paRha likha/pur fan/puraana/ qaabil/SHaatir/siyaana/teyz/zaki chaalaaki/Hikmat/hoSH yaari/kaari gari/ pichaeti/teyzi chaTkna/Tak Tak karna/Takraana muttafiq hona aTakaa'o/chaTak/rok chaT KHani(f.) gaahak(m.)/mowakkil(m.) hawa(f.)/aab o hawa(f.) aqliimi auj(f.)/ûruuj(m.)

(make)clear: clear cut: clear out:

v.t. a. v.t.

clear-sighted: a. clear-sightedness: n. clearance: clearly: cleave: cleaveage: cleft: n. adv. v.t. n. n.

clement: clemency: cleric: clerical: clergyman: clerk: clever:

a. n. n. a. n. n. a.

cleverness:

n.

click: click: click: clicket: client: climate: climatic: climax: climb: climb: climber:

v.i. v.i. n. n. n. n. a. n.

v.t/i. chaRhna/uupar jaana n. n. chaRhaa'i(f.)/taraqqi(f.) chaRhney waala(m.)

clime:

n.

aqliim(f.)/kiSHwar(m.)/watan(m.)/ sar zamiin(f.) chimaTna/chipaTna khankaana jhañkaar/khanak/Thanak ghañTi TanTanaana kaaTna/katarna/qalam karna/qata^ karna gheyrna/qaabu meyñ rakhna baaGH baani qaeñchi(f.) katran chakri(f.)/garoh(m.)/jattha(m.)/Toli(f.) jatthey baaz

cling: clink: clink: clinker: clip: clip: clipper: clipping: clique: cliquish: clitter: clitoris: cloaca: cloak: cloak: clobber: clock: clod:

v.i. v.t. n. v.t. v.t. v.t. n. n. n. a.

v.t/i. khaTar khaTar karna n. n. n. v.i. v.t. n. n. bazar/chhola(m.)/chochola(m.)/paTaka(m.) bad rau/maKHraj(m.)/mori(f.)/naali(f.) âba/choGHah/farGHul/libaadah chaRhna/sawaar hona kuuTna/piiTna/Thukaa'i karna ghaRi(f.)/ghaRyaal(m.)/saa^at(f.) anaaRi/bey adab/Dala(m.)/Dali(f.)/gaa'odi(m.)/ hiich/miTTi kaa maadhu/poch Dheyla maarna bey Daul/kuudan/ujaD khaRaaweyñ(f.)/rukaawaT(m.) chip chipa/gilTi daar gaehra/ghana/guñjaan/kañjuus/KHasiis/ KHufiyah/Dhaka/KHaas/nazdiik/nehaañ/niji/ qariibi/paas/peywastah/tañg/zaati bañd karna/Dhañkna/paaTna aaKHir/bañd gali/Dhañkna Hariis/KHasiis nazdiiki taswiir(f.) bañd/masduud/paTam

clod: clodish: clog: cloggy: close:

v.t. a. n. a. a.

close: close: close-fisted: close-up: closed:

v.t. n. a. n. a.

closely together: adv. paeham closeness: n. nazdiiki(f.)/qurbat(f.)

closest: closet: clot: cloth: clothe: clothe: clothier: clothes: cloud: cloud:

a. n. n. n. v.t. v.i. n. n. n. v.i.

jigri koThri(f.)/Hujrah(m.) bey waquuf(m.)/laKHtah e KHuun(m)/phudki(f.) kapRa(m.)/qumaaSH(m.) kapRey paehnaana paehñna jaamah faroSH(m.)/kapRey waala(m.) kapRey(m.)/lattey/raKHt(m.) abr/baadal/saHaab abr aaluud hona/abr chhaana/baadal aana/ baadal ghirna dhuñdla pan(m.) abr aaluud/dhuñdla/gadla laehsan ki jau(f.)/lauñg(f.) bhaañD/deyhaati(m.)/gaa'odi(m.)/maKHoliya/ masKHarah(m.)/naqqaal akkhaR/bey tartiib/naa hañjaar bey raGHbat karna/muñh pheyrna/ rukaawaT khaRa karna/tanaffur paeda karna/ thakaana âsa(f.)/DañDa(m.)/gurz(m.)/laTh(m.) ikaTTha hona/milna/muttaHid hona phira hu'a paer kuR kuRaana khoj/niSHaan dahi/patah(m.)/suraaGH(m.) bey suraaGH Dala/guttha anaaRi/bhoñDa an gaRh/bhadda/bhoñDa guch chha(m.)/KHoSHah(m.)/majma^(m.) ikaTTha hona ikaTTha karna lapakna/pakaRna/qabzah karna chañgul(m.)/giraft(f.)/haath(m.)/ muTThi(f.)/phañnda(m.)/qabzah(m.) gaaRi(f.)

cloudiness: cloudy: clove: clown:

n. a. n. n.

clownish: cloy:

a. v.t.

club: club: clubfoot: cluck: clue: clueless: clump: clumsy: clunky: cluster: cluster: cluster: clutch: clutch:

n. v.i. n. v.i. n. a. n. a. a. n. v.i. v.t. v.t. n.

coach:

n.

coach: coachman: coal: coalesce coalescing: coalise: coarse: coarsely: coast: coast guard: coax:

v.t. n. n. v.t. n. v.i. a. adv. n. n. v.t.

sikhaana gaaRi baan(m.) ko'elah(m.) zam hona zam zam karna âam/adna/dabiiz/duruSHt/khurdura/moTa bey adabaanah/duruSHti sey kinaarah(m.)/saaHil(m.) saaHili muHaafiz(m.) chumkaarna/paTTi paRhaana/phuslaana/ puchaara deyna chaap luusi karna/dulaarna ham maeHwar laajward kaal saañp/naag murGH âam paaltu tota Hatmi laaD karna gustaaKHi(f.)/KHud biini(f.) silwaT Daalna murgH ki kalGHi(f.) KHaar(m.) kalley daraaz/SHoKH khopra/naaryal joSH(m.)/pakaa'i(f.)/ubaal(m.) muñzij zaabitah naaz karna/phuslaana tadwiin e qawaaniin(f.) tadwiin karna/talKHiis karna âdad

coax: co-axial: cobalt blue: cobra: cock: cockatiel: cocksure: cocker: cockiness: cockle: cockscomb: cocksspur: cocky: coconut: coction: coctive: code: coddle: codification: codify: coefficient:

v.t. a. a. n. n. n. a. v.t. n. v.t. n. n. a. n. n. a. n. v.t. n. v.t. n.

coerce:

v.t.

GHasb karna/majbuur karna/zabar dasti karna/ zor Daalna GHasb/jabr/zabar dasti/zor qahwah KHazaaney ka sañduuq(m.)/piTaarah(m.) na^SH/taabuut/sañduuq bey iimaani karna/dhoka deyna/warGHalaana garaari ka dañdaanah(m.) dañdaaney banaana/aTkaa kar pahiyah rokna zor(m.) mazbuut/qawi/taaqat war qaabil e tafakkur GHaur karna/tafakkur karna GHaur/tafakkur ham asl/ham jiñs/ham reySHah aagaahi(f.)/aagahi(f.)/daaniSH(f.)/ idraak(m.)/ma^rifat(f.) aagaahi(f.)/aagahi(f.)/idraak SHinaasi(f.) baa ham ziñdagi guzaarna/ham KHaanah hona/ KHalwat karna/ miyaañ biiwi key taur par saath raehna ham KHaanah ham KHaangi(f.)/jamaa^(m.) rabt rakhna mutaabiqat(f.)/rabt(m.)/siyaaq o sabaaq(m.) muñtazim/musalsal eyka/ham aahañgi/jamaa'o/rabt chaspiidah/paas paas ittefaaq aur itteHaad sey pabaañdi lagaana/rokna paabañdi(f.) dastah(m.) Hausalah afzaa'i karney waala peych Daalna iñDwa/KHam/kuñDal(m.)/kuñDli(f.)/peych(m.)/ pheyr(m.)

coercion: coffee: coffer: coffin: cog: cog: cog: cogency: cogent: cogitable: cogitate: cogitation: cognate: cognition:

n. n. n. n. v.t. n. v.t. n. a. a. v.i. n. a. n.

cognisance: cohabit:

n. v.i.

cohabitant: cohabitation: cohere: coherence: coherent: cohesion: cohesive: cohesively: cohibit: cohibition: cohort: cohortative: coil: coil:

a. n. v.i. n. a. n. n. adv. v.t. n. n. a. v.t. n.

coil:

n.

hal chal(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/ SHor(m.)/udham(m.) sikkah(m.) banaana/gaRhna/mohar lagaana/sikkah banaana/ taiyaar karna ittefaaq hona/mutaabiqat hona ittefaaq(m.)/meyl(m.)/mowaafiqat(f.)/ mutaabiqat(f.)/tasaaduf(m.) mubaaSHirat(f.) bey dam/KHunuk/sard/sard mehr/ThañDa sardi(f.)/ThañD(f.)/zukaam(m.) bey His/saffaak/sard KHuuni saffaaki(f.) laa ta^alluqi(f.)/sard mehri(f.) sard KHaanah(m.) sard mehri sey KHuñki(f.)/rukhaa'i(f.)/sardi(f.)/ThañD(f.) har taraH ki gobhi(f.) aeñThan(f.) haath baTaana/rafaaqat karna/saath deyna haath baTaa'i/madad(f.)/saath(m.)/SHirkat(f.) ham kaar/mu^aawinat pasañd dast giir/madad gaar/saathi/SHariik e kaar bey himmati(f.)/maat(f.) aagey jhuk jaana/bar baad hona/baeThna/ himmat haarna/maat khaana gareybaan(m.)/tauq(m.) hañsli(f.) milaana7muqaabilah karna mutaabiq/mutawaazi ham âsr(m.)/raqiib(m.) taqaabul(m.) ham mañsab/saathi bachaana/bahm karna/Haasil karna/ikaTTha karna/ jama^ karna/wusuul karna

coin: coin:

n. v.t.

coincide: coincidence:

v.i. n.

coition: cold: cold: cold-blooded:

n. a. n. a.

cold-bloodedness: n. cold shoulder: n. cold storage: coldly: coldness: cole: colic: collaborate: n. adv. n. n. n. v.i.

collaboration: n. collabrationist: n. collborator: collapse: collapse: n. n. v.i.

collar: collarbone: collate: collateral: collateral: collating: colleague: collect:

n. n. v.t. a. n. n. n. v.t.

collected: collecting: collection:

a. n. n.

faraaham/ikaTTha/mujtama^ faraahami jama^(f.)/majmuu^ah(m.)/zaKHiirah(m.)/ wusuul yaabi(f.) majmuu^i taeHsiil daar dars gaah(f.) laRna/Takraana/tasaadum hona khaT(f.)/muD bheyR(f.)/ sadmah(m.)/Takkar(f.) baat chiit(f.)/guftugu(f.) roz marrah mil jaana/saaz baaz hona/saaziSH karna gaTh joR/saaziSH baRi aañt(f.) aabaad kaari aabaad kaar nau aabaadi rañg aameyzi(f.)/rañg baódi(f.) rañg bharna/rañgna rañg rañg daar/rañgiin rañga rañg bey rañg/phiika âziim/jasiim ul qad anaaRi/bachheyRa/naa aamuzdah albeyla/chañchal/khilaaRi/SHoKH albeyley pan sey/SHoKHi sey kabuutar KHaanah(m.) fauji qataar/khamba/laaT/ piil paayah/sutuun GHaflat ki niiñd(f.)/GHaSH(m.) GHaafil kañgha(m.)/kañghi(dim.) baal jhaaRna/kañghi karna

collective:

a.

sub-collector: n. college: collide: collision: n. v.i. n.

colloquy: colloquial: collude: collusion: colon: colonisation: colonist: colony: coloration: colour: colour: coloured: colourful: colourless: colossal: colt: coltish: coltishly: columbary: column:

n. n. v.i. n. n. n. n. n. n. v.t. n. a. a. a. a. n. a. adv. n. n.

coma: comatose: comb: comb:

n. a. n. v.t.

comb of a cock: n. combat: combat: v.i. v.t.

kalGHi kaSH makaSH karna baeHs baazi karna/jañg laRna/ muKHaalifat karna/muqaabilah karna jañg(f.)/laRaa'i(f.)/mubaarizah(m.)/ moHaaribah(m.)/razm(f.) jañgju(m.) laRaa'i par dar paey eyka karna/joRna/iSHtiraak karna/muTTahid karna/ saath milaana juRna/milna muSHtarikah tañziim/waqf(m.) juRa hu'a meyl(m.)/murakkab(m.) tarkiibi dhuup sey jhulsa jala hu'a(m.) jalaana aatiSH paziir/qaabil e iSHte^aal aatiSH paziiri(f.)/iltihaab/iSHte^aal(m.)/ gaR baR(f.)/hañgaamh(m.) aa jaana/aana/chalna/taSHriif laana palaT aana/palaTna/waapas aana palTaana aagey aana/nikalna nikalna

combat:

n.

combatant: combative: combine:

n. a. v.t.

combine: combine: combinate: combination: combinative: combust: combust: combust: combustible: combustion:

v.i n. a. n. a. a. n. v.t. a. n.

come: come back: (give)back: come forth: come out: comedian: comedienne: comedic: comedy: comeliness:

v.i.

n. n. a. n. n.

bhaañD/masKHarah/naaT/naqaal bhaañD/masKHari/naqqaal mazaaHiyah halka phulka/mazaaHiyah dil kaSHi(f.)/Husn/KHuub suurti(f.)/ wajaahat(f.) Hasiin/jamiil/qubuul suurat/zeyba dum daar sitaarah(m.)/jhaaRu(f.) Dhaaras deyna/dil baehlaana/thap thapaana

comely: comet: comfort:

a. n. v.t.

comfort:

n.

aâafiyat/araam/chaen/dilaasa/ faraaGHaat/ne^mat/raaHat/tasalli aaraam deh aaraam(m.)/aasaa'iSH(f.)/aasuudgi(f.)/ raaHat(f.) GHam gusaar/GHam KHwaar araam dilaaney waala/mutma'in karney waala mazaaHiyah zariif anokha/hañsoR/niraala/ThThol aamad/aayañdah/waarid farmaana/Hukm deyna/qayaadat karna farmaan/haath/Hukm/irSHaad/qaabu/qayaadat/qudrat Hukm deyna amiir(m.)/Haakim(m.)/qaa'ed(m.)/ sipah saalaar(m.) Hukm chalaaney waala/musallat aamiraanah/Haakimaanah dastuur e KHuda(m.)/farmaa'iSH(f.)/Hukm(m.) fauji dastah(m.) yaad manaana/zikr karna jaSHn e yaad gaari(m.)/yaad aawri(f.)/ zikr e KHaer(m.) aaGHaaz hona/chhiRna/ibteda hona/SHuruu^ hona aaGHaaz karna/ibteda karna/SHuruu^ karna aaGHaaz/ibteda/mubtida/pahel/sar/SHuruu^ saraahna/sataa'iSH karna mustaHsan sana(f.)/ta^riif(f.)/tausiif(f.) tabsarah(m.) HaaSHiyah/raa'ey zani/SHaraH SHaareH(m.) tijaarat taajiraanah/tijaarti mila jula

comfortable:

a.

comfortableness: n.

comforter: comforting: comic: comic: comical: coming: command: command: commandeer: commander:

a. n. a. n. a. a. v.t. n. v.t. n.

commanding: commandingly: commandment: commando: commemorate:

a. adv. n. n. v.t.

commemoration: n.

commence: commence: commencement: commend: commendable: commendation: comment: commentary: commentator: commerce: commercial: commingled:

v.i. v.t. n. v.t. a. n. n. n. n. n. a. a.

commiserate:

v.t.

ham dardi dikhaana/raeHm karna ham dardi/raeHm naa'eb(m.) aaRhat(f.) karna/murtakib hona supurd murtakib supurdgi(f.)/waabastgi(f.) milaana julaana chiiz/maal/SHaae^ âam/baazaari/chhoTa/ma^muuli/mubtazil/ muSHtarak/muSHtamil/musta^mal/ mutawassit/raa'ej/SHaamil âwaam âql e saliim(f.)/KHirad(f.)/samajh(f.) âami(m.) âwaam/cumhuur âam hal chal/gaehma gaehmi/khalbali/SHor firqah waaraanah baat chiit karna/soHbat karna qaabil e irtebaat aagaah karna/âtaa karna/baKHSHna/ittelaa^ deyna/ jataana/kaehna/KHabar deyna/likhna/ aamad o raft(f.)/muraasilah(m.)/rabt zabt(m.) iSHtiraak(m.)/wasl(m.) e^laamiyah/ablaaGH e rasmi iSHtiraakiyat iSHtiraaki biraadri/ham aahañgi/ittefaaq adla badli karna/leyn deyn karna Thos/ustuwaar Thos pan/ustuwaari HaaSHiyah naSHiin/Hawaari/jaliis/nadiim/ rafiiq/saaHab/saathi/yaawar/yaar

commiseration: n. commissary: commission: commit: committed to: committing: commitment: commix: commodity: common: n. n. v.t. a. a. n. v.t. n. a.

common people: n. common sense: commoner: commonality: commonplace: commotion: communal: commune: communicable: communicate: n. n. n. a. n. a. v.i. a. v.t.

communication: n. communion: communiqué: Communism: Communist: community: commute: compact: compactness: companion: n. n. n. n. n. v.t. a. a. n.

companionable: a. companionship: n. company: comparable: n. a.

qaabil e dosti rafaaqat/soHbat añjuman/bazm/fariiq/soHbat/zimn/zumrah baraabar ki Takkar/ham pallah/ham rutbah/ madd e muqaabil mowaazinah karna/muqaabilah karna taqaabul mumaasilat/muqaabilah/muSHaabehat/ naziir/nisbat bah nisbat darjah(m.)/Dibbah(m.)/KHaanah(m.) gheyr/par kaar gheyrna aSHfaaq/dard/raeHm/SHafaaqat/SHafqat/tars dard mañd/dard naak/KHuda taras/SHafiiq mowaafiq mowaafiqat majbuur karna majbuur majmuu^ah DañD bharna/mo^aawizah deyna êwaz/har jaanah/paa daaSH/talaafi daKHl/qaabiliyat laa'eq/majaaz/qaabil/qaadir muqaabil/raqiib muqaabilah/Takkar taaliif murattab karna/taaliif karna/tartiib deyna murattab mudiir gilah karna/pukaarna/SHikaayet karna naalaañ/SHaaki dohaa'i(f.)/faryaad(f.)/fuGHaañ/gilah(m.)/ naaliSH(f.)/pukaar(f.)/SHikaayet(f.)/ SHikwah(m.)/waaweyla(m.)

compare: comparing: comparison:

v.t. n. n.

comparitively: adv. compartment: compass: compass: compassion: n. n. v.t. n.

compassionate: a. compatible: a.

compatibility: n. compel: compelled: compendium: compensate: compensation: competence: competent: competitor: competition: compilation: compile: compiled: compiler: complain: complaining: complaint: v.t. a. n. v.i. n. n. a. n. n. n. v.t. a. n. v.t. a. n.

complainant:

n.

daad KHwaah/faryaadi(m.)/mudda^i(m.)/ mudda^a alaeh KHaliiq/saliis añjaam ko pahoñchaana/chukaana/KHatm karna/ puura karna akmal/bhar/kaamil/kul/mubliGH/mukammal/ musallam/pakka/puura/pur/saara/tamaam bilkul eKHtetaam/iñsiraam/itmaam/KHatm peychiidah baat rañg ruup(m.)/rañgat(f.) taabe^ daari(f.) muSHkil banaana/uljhaana bariik/muSHkil/peych daar/peychiidah/ pur peych/uljha girah/peych/peychiidgi/nazaakat/uljhan SHariik e jurm KHiraaj e taeHsiin/korniSH/salaam/ta^riif saaziSH baat maan leyna/suñna purzah muttaffiq hona/raas aana êbaarat aaraa'i karna juRaa hu'a/KHaamoSH/milaa hu'a/mutma'in/ sañjiidah iñSHa bañdiSH/êbaarat/iñSHa par daazi/kalaam/ tarkiib/tasniif jamii^at/tamaaniyat murakkab(m.) murakkab gheyrna/samajhna faehm/idraak/samajh/waquuf hamah giir/jaame^ chapTa karna/dabaana chapTa

complaisant: complete:

a. v.t.

complete:

a.

completely: completion: complex: complexion: compliance: complicate: complicated:

a. n. n. n. n. v.t. a.

complication: complicit: compliment: complot: comply: component: comport: compose: composed:

n. n. n. n. v.i. n. v.i. v.t. a.

composing: composition:

n. a.

composure: compound: compounded: comprehend:

n. n. a. v.t.

comprehension: n. comprehensive: a. compress: compressed: v.t. a.

compression: comprise: comprising: compromise: compromise: compulsion: compulsive: compulsorily: compulsory: compunction: computation: computed: comrade:

n. v.t. a. v.t. n. n. a. adv. a. n. n. a. n.

faSHaar muSHtamil hona muSHtamil/SHaamil samjhota karna samjhota jabr/majbuuri/taakiid/zaruurat âadi majbuuran jabri/laazim/laazmi/zaruuri afsos/paSHeymaani Hesaab maeHsuub Habiib/jaliis/rafiiq/saathi laRi(f.)/rabt(m.)/silsilah bañdi(f.)/ tasalsul(m.) aaR karna/chhupaana/Dhaañkna/ Dhaañpna/Dhakna/leypna chhupa/madfuun/nihaañ/ojhal/pinhaañ/ poSHiidah aaR/chori/dafn/KHifah maan leyna/qubuul karna qaa'el akaR(f.)/dimaaGH(m.)/ghamañD(f.)/ KHudi/naaz(m.)/tarañg(f.) maGHruur Haamilah Thaerna/sochna tawajjoh markuuz karna ikaTTha/murtakiz mafhuum/tasawwur fikr/Hamal/KHayaal/tasawwur afsos(m.)/añdeySHah/daKHl(m.)/fikr(f.)/ GHam(m.)/khaTka(m.)/matlab(m.)/parwaah(f.)/ ta^alluq(m.)/taassuf/waastah(m.) deykh bhaal karna

concatenation: n.

conceal:

v.t.

concealed:

a.

concealment: concede: conceding: conceit:

n. v.t. a. n.

conceited: conceive: concentrate: concentrated: concept: conception: concern:

a. v.i. v.t. a. n. n. n.

concern for: concern: concerning: a. prep.

fariiq/muta^lliqah baarey/baabat/ka/li'ey/maarey/ muta^alliq/waastey

concert: concerted: concession: conch: conciliate: concise: conclave: conclude: conclude: concluded: concluding: conclusion:

n. n. n. n. v.t. a. n. v.t. v.i. a. a. n.

ham aahaañgi/maeHfil e saaz o awaaz baaham/ham nawaa âta/paas daari/re^aayat sañkh manaana/raazi karna baliiGH/muKHtasar niji ijtemaa^(m.) faeslah karna/KHatm karna/SHaamil karna natiijah par pahoñchna qaraar/ta'ey aaKHiri âaqibat/aKHiir/añjaam/iñsiraam/KHatm/ maa Haasil/natiijah/paar hazm karna/mañsuubah banaana/taiyaar karna/ tarkiib ghaRna ham rau/mutalaazim mañsuubah/puKHtahgi ittefaaq/itteHaad/saaziSH/yak jehti hujuum sati daaSHtah(f.) qubuul karna qubuul(m.) jhañjhoRna ya sadmah pahoñchaana choT(f.)/dhakka(m.)/sadmah(m.) malaamat karna/mazammat karna/ peySH aab ki dhaar par maarna mazammat(f.)/nafriin(f.) dabna/jhukna/faro tani karna/ iñkisaar karna baa eKHlaaq/jhuka hu'a/muñkasir kiraana gat/Haal/Haal o qaal/Haalat/hae'iyat/ Haqiiqat/kaefiyat/naqSHah/SHaan/SHakl/ SHart/suurat/taraH/taur maSHruut

concoct:

v.t.

concomitant: concotion: concord: concourse: concremation: concubine: concur: concurrence: concuss: concussion: condemn:

a. n. n. n. n. n. v.t. n. v.t. n. v.t.

condemnation: condescend:

n. v.i.

condescending: a. condiments: condition: n. n.

conditional:

a.

condole: condolence: condone: condonable: conducive: conduct: conduct:

v.t. n. v.t. n. a. v.t. n.

maatam pursi karna/ta^ziyat karna âza/maatam pursi/ta^ziyat dar guzar karna/mo^aaf karna qaabil e dar guzar/qaabil e mo^aafi baa^is/kaar aamad/maa'el pahoñchaana chaal/chaal chalan/Dhab/paeraayah(m.)/ rañg Dhañg/rawiSH/siirat/SHeywah raah numa/raah bar aab guzar(f.)/naali(f.)/nae(f.)/nal(m.)/ nalwa(m.)/taar daan(m.) maKHruutah(m.) baat chiit(f.)/qissah(m.)/suKHan(m.) baat chiit hona/guftugu hona baat chiit(f.)/bol chaal(f.)/guftugu(f.)/ qiil qaal(f.) qissah saaz/suKHan taraaz ijza ka milaana/murakkab karna Halwa(m.)/miThaa'i(f.)/murabba(m.)/ SHiiriini(f.) murabbah saazi(f.) Halwaa'i(m.) SHirkat juRna/SHariik bañna SHariik âta karna/deyna mazaakrah(m.) eqraar karna/e^teraaf karna muqir eqbaal/eqbaali bayaan/eqraar ham raaz/KHalwati/pardah daar/raaz daañ baawar(m.)/e^tebaar/e^temaad/itmenaan/ rusuuKH/wasuuq(m.)/yaqiin(m.) bey baak/mutma'in/pur yaqiin/waasiq bheydi/KHufiyah/mastuur/raaz daaraanah/ sirri

conductor: conduit:

n. n.

cone: confab: confabulate:

n. n. v.i.

confabulation: n.

confabulator: confect: confect:

n. v.t. n.

confection: confectioner: confederacy: confederate: confederate: confer: conference: confess: confessing: confession: confidant: confidence:

n. n. n. v.t. n. n. n. v.t. a. n. n. n.

confident: confidential:

a. a.

configuration: n. configure: v.t.

haiyy'at/saaKHt/tarkiib/waza^ banaana/rachaana/ruup deyna/saaKHt deyna/ tarkiib deya aaKHiri Had(f.)/sar Had(f.) bañd karna/Had baañdhba/paabañd karna/ qaed karna/rokna maeHbuus/maeHduud Habs/nazar bañdi/qaed aknaaf baat pakki karna/Haami bharna/pakka karna/ tasdiiq karna pakki/saabit maõzuuri/paemaan/qubuul/tasdiiq/tausiiq masbat/tasdiiqi zabt/zabti jalaana/nazr e aatiSH karna aatiSH zadagi Harb(f.)/jadal(f.)/jhagRa(m.)/laRaa'i(f.)/ muD bheyR(f.)/mujaadilah(m.)/naqiiz(f.) naqiiz joR(m.)/milaap(m.)/sañgam(m.) eyk jaesa karna ham aahañg hona/Hukm maañna mutaabiq Haeraan karna/haraana/palaT deyna dam bah KHud/hakka bakka/GHaltaañ peychaañ/ Haeraan/mabhuut/mutaHayyir/sara siimah haR baRaana/saT paTaana jaa bhiRna/muKHaalifat karna/saamna karna/ saamney aana aamna saamna/muqaabilah/paekaar/saamna muKHaalif dar peySH/taqaabul qaafiyah tañg karna aaSHuftah/figaar/pareySHaan/sara siimah aaSHob/gaR baR/ghabraahaT/gol maal/

confine: confine:

n. v.t.

confined: confinement: confines: confirm:

a. n. n. v.t.

confirmed: confirmation: confirmatory: confiscation: conflagrate:

a. n. a. n. v.t.

conflagration: n. conflict: n.

conflicting: confluence: conform: conform: conformable: confound: confounded:

a. n. v.t. v.i. a. v.t. a.

(to be)confounded: confront: v.t.

confrontation: n. confrontational:a. confronting: confuse: confused: confusion: n. v.t. a. n.

hañgaamah/Haeraani/hiraas/iñtiSHaar confute: confuted: congeal: congeal: congealed: congenial: congenital: v.t. a. v.t. v.i. a. a. a. iñkaar karna/tardiid karna laa jawaab baañdhna/jamaana jamna/jakaR jaana jama^ hu'a ham dard/ham KHu/ham zauq/munaasib aabaa'i/KHalqi/maadar zaadi/mauruusi/ paedaa'iSHi/zaati majma^ ikTTha karna tañg tañgi guch chhey daar/peywastah/yakja mubaarak baad jalwat/maeHfil/majma^ jalsah karna/jama^ hona majlis e numaayñdegaan munaasib gaa'u dum maaR(f.)/piich(f.) piich sey kalaf deyna qiyaasi añdaazah/qiyaas/taKHmiinah/zan aTkal par chalaan/KHayaal dauRaana/qiyaas karna sañgam zawaaji joRna/madGHam karna juRna/madGHam hona juRa/marbuut/muttaHid sarf jaadu karna âamil/baazi gar/jaadu gar/SHo^badah baaz jaadu(m.)

congeries: congest: congested: congestion: conglomerate:

n. v.t. a. n. a.

congratulation: n. congregation: congress: congress: congruous: conical: conjee: conjee: conjectural: conjecture: conjecture: conjuction: conjugal: conjugate: conjugate: conjugate: conjugation: conjur: conjurer: conjuring: n. v.t. n. n. a. n. v.t. a. n. v.t. n. a. v.t. v.i. a. n. v.t. n. n.

con man: connate: connatural: connect: connected:

n. a. a. v.t. a.

bheydi(m.)/raaz daar paeydaa'iSHi ham fitrat/taba^i/zaati baañdhna/joRna/lagaana/milaana bañdha hu'a/juRa hu'a/marbuut/muta^alliqah/ SHaamil/waa bastah/waasil êlaaqah(m.)/iñtisaab/joR(m.)/lagaa'o(m.)/ peywast(m.)/qariinah(f.)/rabt(f.)/ riSHtah(m.)/silsilah(m.)/ siyaaq o sabaaq(m.)/ta^alluq(m.) maraasim joR(m.)/raabitah(m.)/ta^lluq/tasalsul(m.) raabit(m.)/waasil(m.) chaSHm poSHi hona/mili bhagat hona chaSHm poSHi karney waala chaSHm poSHi(f.)/mili bhagat(f.) nuktah ras/qadar daan(m.)/waaqif kaar(m.) nuktah rasi(f.)/parakh(f.)/zauq e saliim(m.) iSHaarah(f.)/mafhuum(m.)/tazmiin(f.) muraadif/ta^biiri/tazmiini mafhuum deyna/ma^ni nikaalna/paehlu nikaalna azdawwaji/ûruusi gaa'o dum/maKHruuti fataH karna/GHaalib aana/jiitna/ jhañDa gaaRna/zafar yaab hona/zeyr karna maGHluub/musaKH KHar giir GHaalib/faateH/jiitney waala/zaafir fataH/jiit/zafar baa tin/iimaan/zamiir baa zamiir/waziifah SHinaas baa zamiiri wey/waziifah SHinaasi sey baa zamiir/durust/ma^quul idraak hona âarif/hoSH mañd/pur eHsaas

connection:

n.

connections:

n.

connectedness: n. connective: connive: conniver: connivance: connoisseur: n. v.i. n. n. n.

connoisseurship:n. connotation: connotative: connote: connubial: conoid: conquer: n. a. v.t. a. a. v.t.

conquered: conquering: conqueror: conquest: conscience:

a. a. n. n. n.

conscientious: a. conscientiously:adv. conscionable: conscious: conscious: a. v.i. a.

consciousness: n. conscript: conscript: conscription: consecrated: consecrative: consecration: n. v.t. n. a. a. n.

eHsaas/gayaan/hoSH beygaar ka sipaahi(m.) bharti karna/laam bañdi karna bharti(f.)/laam bañdi(f.)/laazmi bharti(f.) muqaddas/mutabarrak muqaddas/mutabarrak fida(m.)/fidyah(m.)/nazar(f.)/taqdiis(f.)/ tauqiif(f.) mañtaqi natiijah(m.)/tasalsul(m.) laga taar/muslasal/silsilah waar laga taar/paey dar paey tasalsul(m.) ham ham iztraari ittefaaq e raa'ey/yak jahti maañna/qubuul karna/raza mañd hona eqraar(m.)/ham aahañgi(f.)/mañzuuri(f.)/ ijaazat(f.)/mutaabiqat(f.)/qaul(m.)/qubuul(m.)/ raza(m.) mañzuur/qubuul raza mañd añjaam/Haasil/KHam yaazah/natiijah nataa'ej nataa'ej ka taabe^ laazimi/maa ba^d/maa Haasil/zeyli/zimni pas/piichhey safaa'i qadaamat pasand/saKHt giir jaañchna/fikr karna/GHaur karna/KHayaal karna/ parakhna/sochna sochaa samjha ahem/bey añt/kasiir/KHaasa/SHayaañ KHaasa baa leHaaz/daaniSH mañd/muHtaat/qadar daan âta/añdeySHah/eHteraam/GHaaur/fikr/îzzat/ leHaaz/ta^alluq/nigaah/SHarm/tawajjoh supurd

consecution: consecutive:

n. a.

consecutively: adv. consecutiveness:n. consensual: consensus: consent: consent: a. n. v.i. n.

consented: consenting: consequence: consequences: consequent:

a. a. n. n. a.

consequential: a. consequently: conservancy: conservative: consider: adv. n. a. v.t.

considered: considerable: considerably: considerate:

a. a. adv. a.

consideration: n.

consigned:

a.

consign:

v.t.

aaRhat karna/baKLHSHna/bheyjna/dey deyna/ Hawaaley karna/soñpna mursil alaeyh supurdagi banaa hu'a hona/milna/murakkab hona mazbuuti(f.)/rabt(f.)/Thos pan(m.)/ustuwaari(f.)/ yak rañgi(f.) baa usuul/ham aahañg/ustuuwaar/ yak rañg/yaksaañ Dhaaras deyna/dilaasa deyna/ dil daari karna/GHam GHalat karna/ tasalli deyna/taSHaffi karna dilaasa/dil daari/tasalli/taSHaffi ilHaaq karna/mazbuut karna/ustuwaar karna jamna jamaa'o(m.)/mazbuuti(f.)/Thos pan(m.) mazbuut/mustaeHkam/saKHt ta^ziyat ham aahañgi(f.) Harf e musammat/Harf e saHiiH ham aahañg/mowaafiq/mutaabiq añjuman/jamaa^at/SHirkat aaSHkaara/baiyyan/jali/numaayaañ/ ujaagar/zaahir namuud daam/saaz baaz/saaziSH saaziSHi saaz baaz karna/saaziSH karna nibaah/qaraar/sabaat/subuut dawaami/mustaqil aa'ey din/aaThoñ paehr baraabar/ dam bah dam/laga taar/paeham burj/guchha Daraana Dar/Haeraani qaabiz

consignee: consigning: consist: consistency:

n. n. v.i. n.

consistent:

a.

console:

v.t.

consolation: consolidate: consolidate:

n. v.t. v.i.

consolidation: n. consolidated: consolling: consonance: consonant: consonant: consortium: conspicous: a. n. n. n. a. n. a.

conspicuousness:n. conspiracy: n.

conspiratorial: a. conspire constancy: constant: constantly: v.t. n. a. adv.

constellation: n. consternate: v.t.

consternation: n. constipating: n.

constipation: constituency:

n. n.

iñqibaaz/qabz(m.) iñtiKHaabi Halqah(m.)

constituent assembly:n. majlis e dastuur saaz(f.) constitute: constitution: v.t. n. qaa'em karna aa'in(m.)/banaawaT(f.)/dastuur(m.)/saaKHt(m.) aa'iini/dastuuri/jibilli/KHalqi aa'iini taur par aa'iin pasañdi(f.) bunyaadi/qaanuun saaz/zaruuri asaasi/ta^miir/tarkiibi/waza^i bañdiSH lagaana/daKHl añdaaz hona/ majbuur karna/zabar dasti karna majbuur bañdiSH/dabaa'o/izteraar/majbuuri bhiichna/tañg banaana sukeyRna banaana/ta^miir karna banaawaT/saaKHt/ta^miir/tarkiib natiijah nikaalna/tafsiir karna/tarjumah karna han jiñs/ham zaat/jauhari/maa'ddi puuchhna/salaaH leyna rujuu^ karna/salaaH karna maSHwirah(m.)/musHaawirat(f.)/ pañchaayat(f.)/salaaH(f.) musHaawirati(f.)/pañchaayati(f.)/ salaaHi(f.) haRapna/iste^maal karna/khaana/ nigalna/tabaah karna musta^mil iste^maal karney waala me^raaj par pahoñchaana/mukammal karna âala/iñteha ka/mañjha hu'a/ mukammal khapat(f.)/KHarch(m.) aana jaana/masaas(m.)/rabt(f.)/tamaas qaabil e masaas(m.)/qaabil e rabt(f.)

constitutional: a. constitutionally:adv. constitutionalism:n. constituent: constitutive: constrain: a. a. v.t.

constrained: constraint: constrict: constringe: construct construction: construe:

a. n. v.t. v.t. v.t. n. v.t.

consubstantial: a. consult: consult: consultation: v.t. v.i. n.

consultative:

n.

consume:

v.t.

consumer: consuming: consummate: consummate:

n. n. v.t. a.

consumption: contact: contactable:

n. n. a.

contain: containing: containment: contaminate: contaminated:

v.t. a. n. v.t. a.

aaRey aana/gheyrey meyñ rakhna/rokna muSHtamil gheraa'o KHaraab karna KHaraab/mulawwas chhuut(f.)/laus/saraa'yat(f.)/SHaa'ebah nafrat karna GHaur karna/iraadah karna/sochna dhyaan/soch/tafakkur ehaanat/phiTkaar(f.)/tauhiin paaji/qaabil e malaamat/mubtazil/ochha/ siflah/subuk sar/zaliil ehaanat aameyz/Heqaarat aameyz/zillat aameyz ehaanat aameyzi sey/zillat sey koSHiSH karna/laRaa'i karna/laRna/ muqaabilah karna joR KHulaasah/mazmuun/zarf KHuSH/qaane^/SHaakir/yaksu qaane^ hona faariGH/KHuSH/qaane^/maeHzuuz/raazi/seyr/ seyr chaSHm/yaksu chaen/itmenaan/qanaa^at/seyr/sukuun da^wah(m.)/Hujjat/laRaa'i/nizaa^ ûzr karna/ham sari karna/Hujjat karna/laRna/ muqaabilah karna Hujjat(f.)/jadal(f.)/jhagRa(m.)/kuSHtam kuSHta/ laRaa'i(f.)/muqaabilah(m.)/paekaar(f.) fariiq(m.)/Hariif(m.)/mujaadil(m.)/muqaabil(m.) Hujjat baazi(f.)/jadal(f.)/mubaarizah(m.)/ muqaabilah(m.)/takraar(f.) qariinah/siyaaq o sabaaq joR(m.)/meyl(m.)/qurb(m.)/rabt(m.) baehm/mulHiq/muñsalik/qariib iHitmaal e wuquu^ imkaani/ittefaaqi

contamination: n. contemn: contemplate: v.t. n.

contemplation: n. contempt: contemptible: n. a.

contemptuous:

a.

contemtuously: adv. contend: v.t.

contender: content: content: content: contented:

n. n. a. v.t. a.

contentment: contention: contest:

n. n. v.t.

contest:

n.

contestant:

n.

constestation: n.

context: contiguity: contiguous: contingency: contingent:

n. n. a. n. a.

contingent: contiguous: continence: continual: continually: continue: continued: continuing: continuous:

n. a. n. a. adv. v.t. a. a. a.

dastah juRa hu'a/laaHiq/mila hu'a/mulHiq/muttasil parheyz daa'em/dawaami aksar/baraabar/hameySHah/mudaam jaari raehna/jaari rakhna musalsal jaari jaari/musalsal/mutawaatir/paTa paT/ peywastah/silsilah waar bey takaan/daa'em paey dar paey maroRna maroRa hu'a/masKH naa jaa'ez/mamnuu^ah/qachaaq âehd/âehd naamah/âqd/mo^aahedah/ qaraar/Theyka muKHaffaf jhol/muKHaffaf mustaajir(m.)/Theykey daar(m.) paemaani/qaraar daadi/Theykey daaraanah iKHtelaaf karna/iñkaar karna/rad karna iñkaar/KHelaaf go'i/naqiiz/rad KHelaaf go KHelaaf(m.)/mutazaad(m.) farq muKHaalifat/zid bar âks/KHelaaf muKHaalif/naqiiz/zid bar KHelaaf

continuously: continuum: contort: contorted: contraband: contract:

adv. n. v.t. a. a. n.

contracted: contraction: contractor: contractual: contradict:

a. n. n. a. v.t.

contradiction: n. contradictious: a. contradictory: a. contradistinction:n. contrariness: contrary: contrary: contrary to: contrast: contravene: v.i. v.t. n. a. n.

bar KHelaaf hona daKHl añdaazi karna/muKHaalifat karna daKH añdaazi/taSHdiid chañdah deyna/muhaiya karna

contravention: n. contribute: v.t.

contribution: contrite: contrition: contrivance: contrive

n. a. n. n. v.t.

chañdah(m.)/imdaad(f.)/SHirkat(f.) naadim/paSHeymaan/taa'eb nadaamat(f.)/paSHeymaani(f.)/sachchi tobah(f.) biuñt(f.)/Hikmat(f.)/joR toR(m.) joR toR karna/fikr karna/mañsuubah banaana/ tarkiib laRaana banaawaTi/masnuu^i/naqli joR toR karney waala paa bañdi lagaana/qaabu meyñ rakhna/ saadhna eKHteyaar/iñzibaat/paa bañdi/qaabu/qaed/ tasallut/zabt mutanaaza^ baeHs(f.)/mubaaHisah(m.)/nok jhok(f.)/ qaziyah(m.) choT lagaana/kuuTna/piiTna choT/zaKHm mo^ammah SHifa ikaTTha hona/jama^ hona aaraam/faraaGHat aasaan pan saari ki dukaan bah aasaani âehd naamah/paemaan/rawaayat ijtemaa^/mo'tamar aadaab(m.)/maraasim(m.) rasmi(f.)/rawaayati(f.) alaap(f.)/baat chiit(f.)/guftugu(f.)/ mazaakarah(m.)/soHbat(f.) baatuuni/bol chaal ka/makaalmaati waaqif kaar muqaabil bil âks taeHwiil

contrived: contriver: control:

a. n. v.t.

control:

n.

controversial: a. controversy: n.

contuse: contusion conundrum

v.t. n. n.

convalescence: n. convene: convenience: convenient: v.i. n. a.

convenient-store:n. conveniently: convention: convention: conventions: conventional: conversation: adv. n. n. n. a. n.

conversational: a. conversant: converse: conversely: conversion: n. a. adv. n.

convert: convert: convex: convexity: convey: conveyance: conviction: convince:

n. v.t. a. n. v.t. n. n. v.t.

nau mazhab/nau muriid badalna/taeHwiil karna muHaddab taHaddub pahoñchaana Hamal(m.)/sawaari(f.) subuut/yaqiin manaana/manwaana/qaa'el karna/samjhaana/ yaqiin dilaana kallah toR/yaqiini baa yaqiini sey qaa'el majlisi/yaar baaSH Halqey daar/peych daar qaafilah(m.) daurah paRna/eHtejaaj karna hichki daurah faaKHtey ki aawaaz pakaana baawarchi/KHaan saamaañ paka hu'a/paka pakaaya/pakka baawarchi giir(f.)/pakaa'i(f.) KHunuk/ruukha/sard/ThañDa quli(m.) KHuñki(f.)/taraawat(f.) kaa'iyaañ/siyaah zañji jhaaba(m.)/qaed KHaanah imdaad e baa hami/ta^aawun baa hami ham aahañg karna ham aahañgi/rabt zabt(m.) choTi(f.)/sira(m.) pakaRna

convincing: convincingly: convinced: convival: convoluted: convoy: convulse:

a. adv. a. a. a. n. v.t.

convulsive sobbing:n. convulsion: coo: cook: cook: cooked: cooking: cool: coolie: coolness: coon: coop: co-operation: co-operative: co-ordinate: n. n. v.t. n. a. n. a. n. n. n. n. n. a. n.

co-ordination: n. cop: cop: n. v.t.

coparcenery: cope: cope: cope: cope: coping: copious:

a. n. v.i v.t. n. n. a.

muSHtarak Dhakna/oRhni bar daaSHt karna bil muqaabil hona/do chaar hona âaSHiq/raqiib/saathi katiibah/muñDeyr(f.) bey meqdaar/faraawaañ/kasiir/laa taHaaSHah/ nihaayat/waafir taañbah tuutiya(m.) khopRa(m.)/naar yal(m.) bañd(m.)/bañdhan(m.)/raabit ijmaa^ karna/jufti khaana juRna jimaa^/wasl(m.) harbah/misl/naql/naqSHah/nusKHah charbah utaarna/naql karna/taraH uRaana kitaabat/naql/taqliid kaabuus Haqq e tasniif îSHwah gar/îSHwah saaz SHoKH chaSHm/tañnaaz albeyla pan ada/chaa'o/choñchla/GHamzah/îSHwah/ naaz/naKHrah/SHoKH chaSHmi/SHoKHi SHutur GHamzah Dor(f.)/Dora(m.)/Dori(dim.)/sutli/taar muKHlis/qalbi/yaar baaSH chaa'o(m.)/KHaatir daari/KHuluus(m.)/lutf/ mudaara(m.) dhaniya(m.)/kothmiir(m.) DaaT lagaana DaaT/kaag daanah/makka'i

copper:

n.

copper sulphate:n. copra: copula: copulate: copulate: copulation: copy: copy: copying: copyist: copyright: coquette: coquettish: n. n. v.t. v.i. n. n. v.t. n. n. n. n. a.

coquetishness: n. coquetry: n.

(vulgar)coquetry:n. cord: cordial: cordiality: n. a. n.

coriander: cork: cork: corn:

n. v.t. n. n.

corner: cornet: cornball: cornu: cornucopia: cornucopian: corny: corolla: corollary: corona: coroner: corporation: corporal: corporal:

n. n. n. n. n. a. a. n. n. n. n. n. a. n.

goSHah/jañbah/kañni/kona/nukkaR/zaawiyah(m.) nafiiri(f.) ghisa paTa/farsuudah SHaaKH(f.)/siiñg(f.) SHaaKH e wufuur(f.) waafir anaaj ka/gaTTey daar jaam e gul/taaj e gul natiijah(m.) taaj tabiib e qaanuuni SHirkat(f.) badani/jismaani/jismi/maa'ddi dafa^ daar

corporal punishment:n. jismaani sazaa(f.) corporeal: corps: corpse: corpulence: corpulent: corpulency: corpus: a. n. n. n. a. n. n. jismaani fariiq(m.) laaSHah(m.)/murdah jism(m.)/na^SH(f.) farbihi/jasaamat/moTaapa farbih/jasiim/moTa jasaamat(f.) jasd(m.)/jism(m.)/murdah jism(m.)/tan(m.) binaa'ey jurm(f.) chhiilna ya ghisna marjaan/muuñga durust karna/sañwaarna/siidha karna/ tasHiiH karna/Thiik karna baja/durust/pakka/raast/saabit/saHiiH/ sachcha/Thiik par daaKHt(f.) durusti/islaaH/kaañT chhaañT/taadiib/ saza islaaH kun laag/nisbat laazim o malzuum

corpus delicti: n. corrade: coral: correct: v.t. n. v.t.

correct:

a.

correcting: correction:

n. n.

corrective: correlation: correlative:

n. n. a.

correspond:

v.i.

jawaab milna/mutaabiqat hona/ KHat o kitaabat karna KHat kitaabat(f.)/muraasilat(f.)/ muSHaabehat(f.) muraasilah nigaar/naamah nigaar/raaqim taa'id mo^aiyad/taa'idi/tasdiiqi zañg aaluud karna zañg khaana zañg qaariz/tabaah kun/zañg lagaaney waala/ zich karney waala baTTa lagaana/bigaaRna/KHaraab karna/ riSHwat deyna KHaraab hona faasid/Haraam KHor/KHaraab/riSHwat KHor/ tabaah masKH KHaraab/masKH KHaraabi/KHabaasat/najaasat/riSHwat KHori chhoTa kapRa juluus(m.) chhaal/chhilka/post aañgan/seHn sañg e sañbaadah laaD karna/naaz karna KHala baaz daam(m.)/KHarch(m.)/laagat(f.)/ maaliyat(f.)/qiimat(f.) KHarchah(m.) qaabiz maehñgaa'i giraañ/giraañ baha/maehñga/qiimti lebaas pachok dulaara/paaltu jaanwar

correspondence: n.

correspondent: n. corroborating: n. corroborative: a. corrode: corrode: corrosion: corrosive: v.t. v.i. n. a.

corrupt:

v.t.

corrupt: corrupt:

v.i. a.

corrupted: corrupted: corruption: corset: cortége: cortex: cortile: corundum: cosher: cosmonaut: cost:

a. a. n. n. n. n. n. n. v.t. n. n.

costs: costive: costliness: costly: costume: costus: cosset:

n. a. n. a. n. n. n.

cosset: cot: cottage: cotton: cotton:

v.t. n. n. a. n.

chumkaarna/dulaar dikhaana/laaD karna khaaT/khaTwa deyhi ghar/jhoñpRa suuti kapaas/ruu'i suut sembal ruu'i ham waar karna/jhuuT bulwaana/leyTna/ sikhaana paRaana bistar/taKHt khaañsna khaañsi añjuman(f.)/panchaayat(f.) salaaH deyna salaaH karna fikr(f.)/maSHwirah(m.)/muSHaawirat(f.)/ nasiiHat(f.)/pañd(f.)/raa'ey(f.)/salaaH(f.) muSHiir(m.)/naasiH(m.)/salaaH kaar(m.) giñna/Hesaab lagaana/SHumaar karna an ginat chehrah buSHra/Huliyah/paekar/ru/ suurat/tal^at bil muqaabil raah/kaaT bar KHelaaf/kaaT bil muqaabil(f.)/kaaT(f.) jawaab deyna/kaaT karna/muqaabilah karna bey asar karna/haraana aqdaam e mutaaqaabil/rad(m.) bey asar karney waala(m.) Hamlah e mutaqaabil(m.) mowaaznah(m.) mowaaznah karna do baarah paRtaal karna

cotton thread: n. cotton tree: cotton wool: couch: n. n. v.t.

couch: cough: cough: council: counsel: counsel: counsel:

n. v.i. n. n. v.t. v.i. n.

counsellor: count: countless: countenance:

n. v.t. a. n.

counter: counter: counter: counter: counteract:

adv. a. n. v.t. v.t.

counteraction: n. counteractive: n. counter attack: n. counter balance:n. counter balance:v.t. countercheck: v.t.

counter-claim: n. counter-espionage:n. counter-evidence:n. counter-move: counterfeit: counterfeit: counterfoil: n. v.t. n. n.

da^wah e mutaqaabil zid jaasuusi mutaqaabil SHahaadat kaaT(f.) ja^l saazi karn/naql karna ja^l(m.)/jhuuT(m.)/naql(f.) musañna

counter-intelligence:n. nizaam e zid jaasuusi countermand: countermand: countermarch: v.t. n. n. fasKH karna/laGH karna fasKH/mamnuu^iyat(f.) samt ki tabdiili eqdaam e mutaaqaabil/paar sañg duusri samt meyñ kaan kani karna/ KHufiyah taur sey koSHiSH naa kaam karna Hamlah e mutaqaabil chaadar/ruupoSH âks/jawaab/musañna/ nuqtah e muqaabil naGHmaat ka murakkab ba asar muqaabilah karna dhaRa(m.)/paasañg(m.)/tawaazun(m.) nuqsaan deh jawaabi tajwiiz(f.) jawaabi choT(f.)/jawaabi mukka(m.)/ jawaabi zarb(f.) zidd e iñqilaab KHufiayah iSHaarah(m.) tausiiqi dast KHat karna baraabri karna/joR toR karna/talaafi karna paasañg/wazn e ta^aadul an ginat/bey SHumaar/laa ta^daad giñti/SHumaar daar/diyaar/kiSHwar/mulk/sar zamiin watan baladi

countermeasure: n. countermine: n.

counter-offensive:n. counterpane: counterpart: n. n.

counterpoint: counterpoise: counterpoise:

n. v.t. n.

counterproductive:a. counterproposal: n. counterpunch: n.

counter-revolution:n. countersign: countersign: countervail: n. v.t. n.

counter-weight: n. countless: counting: country: a. n. n.

(native)country:n. country: a.

countryside: couple: couplet: courage:

n. n. n. n.

deyhaati êlaaqah baet/joRa/juft baet/doha/SHe^r bahaaduri/bal buuta/dil/dam/dil gurdah/ Hausalah/himmat/jasaarat/pitta/yaara bahaadur/dabañg/himmat waala/SHeyr paeGHaam bar/paek/qaasid chalan/Dharra/gardiSH/nisaab/raah/raastah/ sabiil/samt dar baar/seHan âdaalat/paa'ey gaah baar gaah/dar baar baa adab/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/SHaa'estah aa'o bhagat(f.)/adab(m.)/iltifaat/aKHlaaq(m.)/ KHuSH aKHlaaqi(f.)/mudaara(m.) dar baari/HaaSHiyah naSHiin/musaaHib/nadiim dar baari/muhazzab/pur waqaar chacha zaad/KHaalah zaad/maamuuñ zaad/ phuuphi zaad najiib/SHaa'estah poSHaak saaz eqraar naamah(m.)/miisaaq(m.)/mo^aahedah(m.) khaaRi(f.)/panaah gaah(e.) chhaana/chhupaana/Daalna/Dhaañkna/Dhaañpna/ Hejaab karna/jhaañpna/uRhaana Dhakna/GHelaaf/KHol/lifaafah chhupa/poSHiidah

courageous: courier: course:

a. n. n.

court: (law)court: (royal)court: courteous: courtesy:

n. n. n. a. n.

courtier: courtly: cousin:

n. a. a.

couth: couturier: covenant: cove: cover:

a. n. n. n. v.t.

cover: covered:

n. a.

covered for flowers:a. gulpoSH covering: covert: covet: covetous: covetousness: coxcomb: cow: n. a. v.t. a. n. n. n. aaR/oT KHufiyah Hirs karna/laalach karna/paa'oñ phaelaana aaz/Hariis/laalchi/taame^ Hirs(f.)/laalach(f.)/tama^(f.) buddhu/dikhaawaTi/saadah lauH gaa'ey(f.)

cow dung: cowpat: cowage: coward: cowardice: cowardly: cower: cowl: coxa: coy: coyness: crab: crab: crabbed: Crab's eyes: crack: crack: crack: crackdown: cracker: crackers: cracking: crackle: crackling: crackpot: cradle: craft: craftiness: crafty:

n. n. n. a. n. a. v.i. n. n. a. n. n. v.t. a. n. v.i. v.t. n. v.t. n. n. a. v.i. a. a/n. n. n. n. a.

gobar opley kawaañch buzdil/Dar pok/naa mard buzdili/haTiya pan/naa mardi naa muraad Dar sey saehm jaana raahib ki Topi kamar(f.)/kuulha(m.) Haya daar/KHajil/SHarmiila Haya/SHarm keykRa/sartaan pañjah maarna/roRa aTkaana aatiSH mizaaj/gaThiila/peych daar ratti(f.) garajna/kaRakna/khilna/SHaq hona phaaRna/taR KHaana/toRna darz(f.)/phuuT(f.)/raKHnah/saañs/SHaq/SHigaaf saKHti karna gap(f.)/gola(m.)/paTaaKHa(m.) paagal/sañki bahot achcha/mumtaaz kaRakna kurkura baaowla/KHabti/paagal/sañki gaehwaarah/khaTola/paalna/piñguuRa fan(m.)/Hirfat(f.)/peySHah(m.)/san^at(f.) chaalaaki âiyaar/chaal baaz/chaalak/dunya saaz/ fiqreh baaz/fitrati/Hirfat/kaa'iyaañ san^at gar/san^at kaar Thosna khacha khach raTTu/thuurney waala

craftsman: cram: crammed: crammer:

n. v.t. a. n.

cramp: crane: cranium: crank: cranky:

n. n. n. n. a.

aeñThan(f.) saaras(m.) kaasah e sar/khopRi KHabt/moR/tarañg/TeyRha pan bad mizaaj/chiR chiRa/KHabti/TeyRha(m.)/ TeyRhi(f.) daraaz/jhiri/rozan/SHaq kaRakna kaRak/kaRaaka/khaT bhadda/khurdura/moTa chhaaba/khokha chaahat karna/iSHtiyaaq karna bey dam/buzdil/haara hu'a/maryal haar sey/haarey hu'ey chaahat/chaaT/iSHteyaaq/iSHteha/pyaas ojh/poTa(m.) kilbilaana/peyT key bal chalna KHabt(m.)/sauda(m.) junuun(m.)/pagal pan(m.)/waeH SHat(f.) Haalat e diwaañgi/KHabt/paagal pan baaura/KHabti/paagal/pagla/pagloT/waeH SHi char charaana/chur muraana char charaahaT/chur muraahaT/saKHt aawaaz malaa'i(f.)/zubdah chikna/malaa'i daar churas(f.)/jhol(m.)/SHikan(f.) paeda karna/taKHliiq karna ma^buus/maKHluuq/paeda aafriiniSH(f.)/fitrat(f.)/iijaad(f.)/ KHilqat(f.)/maKHluuq(f.)/paedaa'iSH(f.) jiddat KHaaliq/muujib/rab/saane^ bañdah tasdiiq

cranny: crash: crash: crass: crate: crave: craven: cravenly: craving: craw: crawl: craze: craziness: craze: crazy: creak: creak: cream: creamy: crease: create: created: creation:

n. v.i. n. a. n. v.t. a. adv. n. n. v.i. n. n. n. a. v.i. n. n. a. n. v.t. a. n.

creativity: creator: creature: credence:

n. n. n. n.

credentials: credibility: credit: creditable: creditor: credulity: credulous: creed: creek: creep: creep in: creeper: cremate: cremation: crescent: crest: crestfallen: crevice: crew: crib: cribbing: cricket: crier: crime: criminal: criminal:

n. n. n. a. n. n. a. n. n. v.t. v.i. n. v.t. n. n. n. a. n. n. n. n. n. n. n. a. n.

SHahaadat e rasmiyah saakh aabru/e^teraaf/naam/qadr/yaqiin mo^tabar/qaabil e ta^riif qarz KHwaah(m.) za^iif ul e^teqaadi za^iif ul e^teqaad iimaan(m.)/keySH(m.)/mazhab(m.) khaaRi(f.) kilbilaana/reyñgna ghusna beyl/latar KHaak karna/murdah jalaana murdah sozi(f.) helaal kalGHi haara hu'a jhiri/raKHnah(m.)/SHaq(f.) âmlah Tokri hawa nikaali(f.)/hawa noSHi(f.) jhiiñgar/sarsar muazzin gunaah/jurm/paap mujrimaanah mujrim/gunaah gaar/paapi/ru siyaah âdaalat e fauj daari qaanuun e fauj daari lañgRa(m.)/moHtaaj(m.) âajiz/ma^zuur boHraan(m.) KHastah/kurkura KHastahgi(f.)

criminal court: n. criminal law: cripple: crippled: crisis: crisp: crispiness: n. a. a. n. a. n.

criss-cross: critic: critical: critical: critically: criticalness: criticise:

a. a. a. a. adv. n. v.t.

aaRi tirchhi naaqid/naqqaad/nuktah chiin mubassiraanah ahem/baariik/boHraani/daqiiq/naazuk dykh bhaal kar/Thiik waqt par naqd o nazar/nazaakat baal ki khaal nikaalna/baat pakaRna/e^teraaz karna/ nuktah chiini karna/tañqiid karna/ uñgli dikhaana e^teraaz/giraft/Harf giiri/pakaR/tañqiid maKHluuq/paaltu jaanwar ghaRyaal/magar machh/nahañg aaRa(m.)/aaRi(f.)/aeñDi baeñDi(f.)/baañka(m.)/ baañki(f.)/beyñDa/kaj/pur peych/TeyRha(m.)/ TeyRhi(f.)/tirchha(m.)/tirchhi(f.)/ulTa(m.)/ ulTi(f.) TeyRha pan fasl/Haasil taey karna chiR chiRa/kaj paa yaab taey SHudah saliib e surKH maKHluut baaz purs(f.)/jaraH(f.) aañkRa(m.)/bhaal(f.)/jañgaasa(m.)/kaañTa/ nok(f.)/peyRu(m.) lalak(f.)/mauj(f.)/tarañg(f.)/umañg(f.) anokha/kaj/mauji/niraala/TeyRha zamiin par baeThna nar kharey ki suujan(f.) kau wa(m.)/zaaGH(m.) añboh/bhiiR/fauj/ghamsaan/ hujuum/jam ghaTa/jalwat/jatha/majma^ bhiiR jama^ hona/majma^ ikaTTha hona khacha khach

criticism: critter: crocodile: crooked:

n. n. n. a.

crookedness: crop: cross: cross: crossable: crossed: (red)cross: cross breed:

n. n. v.t. a. a. a. n. a.

cross examination:n. crotch: n.

crotchet: crotchety: crouch: croup: crow: crowd:

n. a. v.t. n. n. n.

crowd: crowded:

v.t. a.

crown: crude:

n. a.

sar/taaj an ghaR/bad numa/bey hañgam/kachcha/KHaam/ naa taraaSHiidah an ghaR pan aSHqiya/bey raeHm/jallaad/kaafir/saKHt/sañg dil/ waeH SHi/zaalim bey raeHmi/jafa/sitam/zulm qaaruurah/SHiiSHi chuura/reyzah roTi ka chuura chuura chuura karna phus phusa dil kaSH laRki jhol Daalna/maroRi deyna/TeyRha karna jhurri paRna/khiñchna/sukaRna chabaana/chur mur karna chur muraahaT chur muri/mur muri saliibi jañg KHaak meyñ milaana/kuuTna/kuchalna/masalna/ paa maal karna/peylna paa maal/pichchi chhilka(m.)/uupri parat/paapaR/papRi(dim.)/ post/tabaq baesaakhi(f.) chiiKHna/kuukna/pukaarna/rona aawaaz(f.)/chiiKH(f.)/faryaad(f.)/ kilkaari(f.)/pukaar(f.)/SHor(m.) fuGHaañ pukaarna giryaañ giryah/rona piiTna billaur/qalam billaur/qalam koel(f.) aeHmaq/muñh phat/sañki

crudeness: cruel:

n. a.

cruelty: cruet: crumb: bread crumb: crumble: crumbling: crumpet: crumple: crumple: crunch: crunch: crunchy: crusade: crush:

n. n. n. n. v.t. a. n. v.t. v.i. v.t. n. a. a. v.t.

crushed: crust:

a. n.

crutch: cry: cry:

n. v.t. n.

cry of distress:n. cry out: crying: crying: crystal: v.t. a. n. n.

crystal glass: n. cuckoo: cuckoo: n. a.

cuckooland: cuddle: cudgel: cudgel: cudgelling: cull: culm: culmen: culminate: culpable: culpability: culprit: cultivate:

n. v.t. n. v.t. n. v.t. n. n. v.t. a. n. n. v.t.

pagaal KHaanah galey lagaana/lipaTna/siinah lagaana DañDa/laaThi/laTh kuñdi karna/piTaa'i karna' kuñdi/piTaa'i iñtiKHaab karna koe'ley ka chuurah auj auj Haasil karna mujrim/qaabil e jaza qaabiliyat e jaza âasi/KHata kaar/mujrim jotna/kaaSHt karna/ta^alluqaat baRhaana/ ugaana/zaraa^at karna kaaSHt bariik KHayaali/jutaa'i/kaaSHt/kaaSHt kaari/ nafaasat/tamaddun/zaraa^at Haaris(m.)/kaaSHt kaar(m.)/muzaare^(m.) farhañg/SHaa'estahgi/siqaafat/taehziib mohazzab/taehziib yaaftah bad rau/paTi naali ma^e/saath/sey jhaag(m.) leyTa hu'a/takiyah lagaa'ey bojh laadna/bojhal banaana/laddhaR banaana/ rukaawaT Daalna bhaari pan/bojhal pan/rukaawaT aTal/beyDhañga/bhaari/bhadda/kuDhab ikTTha karna/yakja karna ikaTTha SHudah/yakja majmuu^i taur par ziirah âiyaar/baañka/chaalaak/dunya saaz/ fareybi/fitrati/Harraaf/Hirfati/ makkaar/pakka/pur fan/SHaatir

cultivated land:n. cultivation: n.

cultivator: culture: cultured: culvert: cum: cum: cumbent: cumber:

n. n. a. n. prep. n. a. v.t.

cumber: cumbersome: cumulate: cumulative: cumulatively: cumin: cunning:

n. a. n. a. adv. n. a.

cunning fellow: n. cunningness: cup: n. n.

kaa'iyaañ kaaT phaañs/kaa'iyaañ pan baadiah/kaasah/paemaanah/pyaalah/ pyaali/sabu saaqi almaari îSHq ka deota Hirs/laalach/tama^ êlaaji/SHifaa'i moHaafiz(m.)/nigaah baan(m.) rokna/sañbhaalna dahi aaraam/chaarah/daaru/darmaan/êlaaj/ maar/marham/SHifa dawaa'i deyna/êlaaj karna naadir anokha/khoji/muSHtaaq/mutajassis/niraala/ ta^ajjub añgeyz SHauq e taeHqiiq/talaaSH/tajassus bal/KHam/maroR/paTTa/peych GHuñgaryaalah banaana/KHam deyna/kuñDli banaana/ moRna/sukeyRna ghuñgriyaala/laehriya bad mizaaj/Hariis/kañjuus/laalchi bad mizaaji sey/kañjuusi sey chalan/iste^maal/naqd/tarwiij/zar dhaar(m.)/rau(f.)/sael daa'er/Haaliyah/jaari/naafiz/raa'ej nisaab chamRa saaz(m.) saalan khaal ki kamaa'i karna/khurachna/piiTna KHuSH aamadi karna bura bhala kaehna/gaali deyna/kosna bad do^a(f.)/gaali/kosna/la^n/la^nat/ nafriin/phiTkaar(f.)/SHaamat/wabaal(m.)

cup bearer: cupboard: cupid: cupidity: curative: curator: curb: curd: cure:

n. n. n. n. a. n. v.t. n. n.

cure: curio: curious:

v.t. n. a.

curiousity: curl: curl:

n. n. v.t.

curly: curmudgeon: curmudgeonly: currency: current: current: curriculum: currier: curry: curry: curry favour: curse: curse:

a. a. adv. n. n. a. n. n. n. v.t. v.t. v.t. n.

cursed: cursorily: cursory: curtail:

a. adv.. a. v.t.

makruuh/mal^uun/SHaamat ka maara uupar uupar sar sari ghaTaana/kaaTna/kam karna/KHulaasah karna/ muKHtasar karna kaañT chhaañT(f.)/taKHfiif(f.) kaaTa chhaaTa7muKHtasar kaañT chhaañT chaadar/Haajib/Hejaab/ojhal/pardah KHamiidgi/muRaa'i baañk/KHam/moR/peych/peych o KHam baañka/kaj/KHam daar baaliSH(m.)/masnad(m.)/takiyah(m.) aaraam deh chaañd ka kinaarah/nok/raas kuChli/nokiila daañt(m.) thuuk daan(m.) SHariifah(m.)/siita phal(m.) mutawalli/taeHwiili Heraast/Hawaalaat(f.)/Hefaazat/ moHaafizat(f.)/nigaah(F.)/nigah baani/ paas/qaabu/qaed/rakh waali chaal/chalan/dastuur/Haasil/nizaam/ qaa^edah/âadat/raah/rasm/rawaaj/saamaan/ tariiqah/zaabitah karoR giiri(f.)/maeHsuul(m.)/maraasim(m.) naaka gaahak/KHariidaar/muSHtari âadi/ma^muul/muqarrarah/raa'ej/rasmi cheerna/kaaT karna/kaaTna/katarna/ qata^ karna bhattah/chaak/ghaa'o/kaaT/zaKHm Hazf karna/kaaT deyna âlaaHedah jildi bhola/nukeyla/pyaara

curtailment: curtailed: curtailing: curtain: curvature: curve: curved: cushion: cushy: cusp: cuspid: cuspidor:

n. a. n. n. n. n. a. n. a. n. n. n.

custard-apple: n. custodial: custody: a. n.

custom:

n.

customs:

n.

custom's station:n. customer: customary: cut: n. a. v.t.

cut: cut off: cut off: cutaneous: cute:

n. v.t. a. a. a.

cuticle: cutis: cutting: cycle: cymbals: cynic: cynical: cynicism: cynosure:

n. n. n. n. n. a. a. n. n.

jild jild(f.) kaaT/kaTaa'i/qata^/waza^ chakkar(m.)/daur(m.)/gardiSH(f.)/jag(m.) jalaajil(m.) KHuSHk mizaaj/turSH ru/bad KHu bad gumaan/kalbi KHuSHki(f.) kuttey ki dum(f.)/qutbi taarah(m.)

D
dab: dab: dabble: dacapo: dacoit: dad/daddy: v.t. n. v.t. n. n. n. pheyrna/puchaarna/thap thapaana/thopna gaala/phureyri/puchaara/TukRa bhigona/chhiRakna/giila karna/nam karna az sar e nau/takraar Dakaet(m.) abbu/baap kalañg makkhi(f.) daSHnah/KHañjar/peySH qabz/teyGH har din/roz/roz aanah/yaumiyah aab o daanah(m.)/rizq(m.) roziinah(m.) maal(m.) waqt gañwaaney ka âml yuuñ hi deyr lagaana bañd(m.)/meyñD(f.) chapeyT(m.)/KHam yaazah/nuqsaan pahoñchaana/ zarar deyna chakma/DañD/har jaanah/kaaT/kasar/ KHasaarah/nuqsaan/zarar biika/KHaraab/naaqis/SHikastah giila/nam/nam naak/siila giila haT/nami/ratuubat/siilan aalu buKhaarah(m.)

daddy longlegs: n. dagger: daily: daily bread: daily wages: dainties: dalliance: dally: dam: damage: n. a. n. n. n. n. v.i. n. v.t.

damage:

n.

damaged: damp: dampness: damson:

a. a. n. n.

dance: dance: dancer: dancing: dandle: danger:

v.i. n. n. n. v.t. n.

naachna/raqs karna naach/nirat/raqs raqqaas(m.)/raqqaasah(f.) naach/nirat/raqs khilaana añdeySHah/Dar/jokham/KHadSHah/khaTka/ KHatrah/KHauf KHatar naak/KHauf naak/mohlik jhulaana/laTkaana jhuulna/laTakna jhuulta hu'a/laTakata hu'a kudaana KHuSHki(f.) bhiiga/nam chheyla/baañka ziñdah dil dhabbey daar ablaq/chitkabra/dhabbey daar/pach rañga

dangerous: dangle: dangle: dangling: dandle: dandruff: dank: dandy: dapper: dapple: dappled: dare: daresay: daring: daring: dark: darker: pitch dark: darken: darken: darkish: darkness:

n. v.t. v.i. a. v.t. n. a. n. a. a. a.

v.t/i. himmat karna/jasaarat karna/jur'at karna adv. a. n. a. a. n. v.t. v.i. a. n. farz karna/ittefaaq karna bey baak/himmat waala/jasuur/niDar bey baaki/dileyri/DhiTaa'i/jasaarat añdheyra/daejuur/kaala/KHiirah/siyaah/taariik añdheyra tar/taariik tar añdheyra ghup añdheyra karna añdheyra chhaana saañwla(m.)/saañwli(f.) añdheyra/raat/siyaahi/taariiki/ tiirgi/zulmat chahiita/laaDla/laal rafu karna/siina rafu gar

darling: darn: darner: dart:

a. v.t. n.

v.t/i. lapakna

dash: dash: dasheen: dashing: dastard: dastard: date: date: (dried)date: datum: daub: daughter:

v.t. n. n. a. n. a. n. n. n. n. v.t. n.

dhakka deyna/pheyñkna/umiid toRna chuTki bhar/jhapaT/teyz Harkat/zara sa arwi jari/joSHiila/KHuSH baaSH/sar garm buzdil/Darpok/naa mard buzdilaanah/past taariiKH/wa^dah'e mulaaqaat khajuur(f.) chhuhaara(m.) mafruuzah saañna beyTi/biñt/duKHtar/farzañd/ jaa'i/laKHt e jigar/laRki Daraana/dhamkaana/zeyr karna Daraa'ona Daraa kar bey dhaRak/bey KHauf/dabañg/GHaer maGHluub/niDar bey baaki/bey KHaufi/dileyri/niDar pan aahistah aahistah chalna/waqt zaae^ karna iSHraaq hona/pau phaTna iSHraaq/pagaah/seHar/saweyra/ subH/taRka/ujaala din/roz/yaum aaThoñ paehr iSHraaq/taRka/ujaala GHallah mabhuut bad Hawaasi/chaka chauñd/KHiirgi KHiirah aab daar/chaka chauñd karney waali/ KHiirah kun/raKH SHaañ bey His/bey jaan/halaak/ma'iyat/marHuum/ murdah/mutawaffi/sard/SHal/sun siyaah mast Hadd e aaKHir/waqt e muqarrarah

daunt: daunting: dauntingly: dauntless:

v.t. n. adv. a.

dauntlessness: n. dawdle: dawn: dawn: v.i. v.i. n.

day:

n.

day and night: n. day break: day's sale: dazed: dazzle: dazzled: dazzling: n. n. a. n. a. n.

dead:

a.

dead drunk: deadline:

a. n.

deadlock: deadly: deadliest: deadness: dead weight: deaf: deafen: deafening: deafness: deal: deal:

n. a. a. n. n. a. v.t. n. n. v.t. v.i.

jumuud/ta^ttul(m.) jaan leywa/mohlik/qaatil/tabaah kun mohlik tariin maryal pan(m.) bharat bojh(m.) baehra/bey His/bey parwaah baehra karna kaan phaaRta hu'a baehra pan baañTna/taqsiim karna leyn deyn karna/qadam uThaana/ taaSH key pattey baañTna Hissah/sauda beopaari(m.) leyn deyn âziiz/chahiita/giraañ qadr/laaDla/laal/ muSHfiq/pyaarey/qaHet jigri giraani(f.)/maehñgaa'i(f.) giraani/kaal/kam yaabi/kami/KHuSHki/maehñgaa'i/ qaHet(m.)/qillat(f.) ajal(f.)/fana(f.)/faut(f.)/halaakat(f.)/ iñteqaal(f.)/kaal(f.)/marg(f.)/maut(f.)/ qaza(f.)/raeHlat(f.)/wafaat(f.) marg e nagaahañ bistar e marg bey qadar karna/khoTa banaana/past karna bey qadri/khoTa pan/milaawaT/subki/ zillat baeHs/istedlaal/mubaaHesah/munaazrah bigaaRna/lalchaana âiyaaSH âiyaaSHi/fujuur/SHaehwat parasti/ riñdi kam zori/naa tawaañi/naqahat/zo^f kam zor karna/laaGHir karna/ naa tawaañ banaana

deal: dealer: dealings: dear:

n. n. n. a.

dearest: dearness: dearth:

a. n. n.

death:

n.

(sudden)death: n. deathbed: debase: debasement: n. v.t. n.

debate: debauch: debauchee: debauchery:

n. v.t. n. n.

debility: debilitate:

n. v.t.

debilitated: debilitating: debilitation: debonair: debris: debt: debtor: debug: debunk:

a. n. n. n. n. n. n. v.t. v.t.

kam zor/laaGHir/za^iif kam zor banaaney waala/laaGHir karney waala laaGHiri ki kaefiyat(f.) KHuSH aKHlaaq/SHaa'estah malba qarz/qarzah/udhaar madyuun(m.) azaalah karna/muSHkilaat duur karna bey niqaab karna/jhuTlaana/pol kholna/ qala^i kholna bhaañDa phoR bey niqaab/taSHt az baam aaGHaaz e kaar(m.) âSHra(m.)/dahaa'i(f.) giraawaT/zawaal bhaag jaana/chal deyna/GHaa'eb ho jaana gardan maarna/sar kaaTna/sar qalam carna bar baadi/bosiidgi/farsuudgi/ itlaaf/kaahiSH/reyKHt zawaal paziir aañ jahaani/faut SHudah/jañnat nasiib/mara hu'a/ marHuum/murdah/mutawaffi/yaaraan e âdam bahaanah/chaal/daGHa/dhoka/fareyb/ fitrat/ghaat/Hiilah gari/jul/naerañg/peych chaalaak/daGHa baaz/dhoka baaz/fareybi/ Harraaf/Hiilah baaz/makkaar/riya kaar chuuna lagaana/daGHa deyna/dhoka deyna/ jul deyna/kaawa deyna/paTTi paRhaana dhokey baaz(m.)/fareybi(m.)/KHaa'in(m.) fareyb Haya/SHaa'estahgi SHaa'estah âiyaari/chaal/daGHa/Dhakosla/dhoka/fareyb/ ghapla/Hiilah/jhaañsa/makkaari/naerañg/paTTi fareyb kaar/gum raah kun dhoka dahi sey/fareyb kaari sey

debunker: debunked: debut: decade: decadence: decamp: decapitate: decay:

n. a. n. n. n. v.i. v.t. n.

decaying: deceased:

n. a.

deceit:

n.

deceitful:

a.

deceive:

v.t.

deceiver: deceiving: decency: decent: deception:

n. n. n. a. n.

deceptive: deceptively:

a. adv.

decide: decided: decidedly: deciding: decimate: decimation: decision: decisive: decisively: deck: deck: declaiming: declare:

v.t. a. adv. n. v.t. n. n. a. adv. v.t. n. a. v.t.

chukaana/faeslah karna/qaraar/taey karna faesal/taey SHudah albattah jazm(m.) tabaah o barbaad kar deyna tabaahi wa barbaadi âzm/faeslah/qata^i raa'ey do Tuuk/faesla kun/naatiq/qaate^/qat^i Hatman/qa^an/qat^i taur par Dhakna/pahenaana ârSHah/Dhakna mutakallim bayaan deyna/bayaan karna/e^laan karna/ izhaar karna/maSHhuur karna bayaan/e^laan/eqraar/eqraar naamah/izhaar tauziiHi(f.) paehlu tihi karna abtari/Dhalaan/hubuut/inHetaat/kaahiSH/ zawaal âduul/zawaal paziir jhukaa'o(m.)/Dhalwaan(f.) kaSHiid karna/ubaalna nusKHah/tarkiib galaana/saRaana/taeHliil karna inHilaal/saRaañd/tajziyah aaraastah karna/muza'iyan karna/ rachaana/sajaana aaraastah/maziin/saja hu'a aaraa'iSH/aaraastagi/rachaawaT/sajaawaT/ThaaTh/ zeyb o ziinat/zeybaa'iSH/ziinat daam/hilaara/murGH e daam lubhaana/phuslaana ghTaana/kam karna/taKHfiif karna/ thoRa karna ghaTna/kam hona/taKHfiif hona/ thoRa ho jaana

declaration: declaratory: decline: decline:

n. n. v.t. n.

declining: declivity: decoct: decoction: decompose:

n. n. v.t. n. v.t.

decomposition: n. decorate: v.t.

decorated: decoration:

a. n.

decoy: decoy: decrease:

n. v.t. v.t.

decrease:

v.i.

decrease:

n.

ghaaTa/iñHetaat/taKHfiif faeslah/farmaan/Hukm/Hukm naamah fatwa(m.) farmaan(m.) farsuudah/murdah/naa kaarah/SHikastah farsuudah Haali(f.)/KHastah Haali(f.) mazammat karna/zimmah daar Thaeraana iñtisaab karna/ma^nuun karna/mañsuub karna/ nazar karna waqf SHudah

(judicial)decree:n. (religious)decree:n. (royal)decree: n. decrepit: decrepitude: decry: dedicate: a. n. v.t. v.t.

dedicated: dedication: deduct: deduction: deed:

a. n. v.t. n. n.

iñtesaab/nazar/waqf ghaTaana/kaaTna kaTauti(f.)/mujra(m.) âmal/dast aaweyz/fe^l/hibah naamah/ wasiiqah(m.)/kaar e numaayaañ(m.) samajhna chauRa/daqiiq/Duuba hu'a/GHaa'er/gaehra/ gham biir/niicha/pakka/SHoKH/Zarf gaehra baRi Had tak gaehra karna gaehra tar aahu(m.)/GHazaal(m.)/hiran(m.) bigaaRna/masKH karna/miTaana/ uurat bigaaRna Dakaar jaana/GHaban karna/paesey maarna GHaban KHaa'in(m.) bad naam karna/bey îzzat karna/ bohtaan baañdhna/naam dharna/ruswa karna/ SHohrat KHaraab karna aabru reyzi/bad naami/hattak e îzzat/ tauhiin âdam e paerawi/GHaflat/kotaahi baaqi daar/GHaer Haazir/naa dahiñdah/ qusuur waar daañt khaTTey karna/haaraana/haziimat karna/ maat deyna/naa kaam banaana/niicha dikhaana/

deem: deep:

v.i. a.

deep seated: deeply: deepen: deeper: deer: deface:

a. adv. v.t. a. n. v.t.

defalcate: defalcation: defalcator: defame:

v.t. n. n. v.t.

defamation:

n.

default: defaulter:

n. n.

defeat:

v.t.

paa'oñ ukhaaRna/pachaaRna/piiTna/ SHikast deyna/zak deyna/zeyr karna defeat: defeatist: defeated: n. a. a. haar/haziimat/maat/naa kaami/SHikast/zak haziimat pasañd haara hu'a/maGHluub/naa kaam/paspa/ SHikast KHurdah KHaalis karna/mael kaaTna/nithaarna/ paak karna/saaf karna paaki(f.)/safaa'i(f.) âeyb/îllat/kasar/KHaami/KHaraabi/ khoT/nuqs/qabaaHat(f.)/qusuur(m.)/rog/(m.) âeyb daar/kachcha/kam/KHaraab/ khoTa/naa qis GHaddar/mafruur/murtid asqaam aaR/bachaa'o/defaa^/Hemaayat/mudaafe^at/ muHaafizat/safaa'i defaa^i bey bachaa'o/bey kas/nihatta bey kasi sey/nihattey añdaaz meyñ bachaana/Hamlah rokna/Hafaazat karna/ himaayat karna/mudaafe^at karna Haami/muHaafiz/taraf daar muddu^aa âleyh defaa^i/mudaafe^aanah deyr lagaana/laTkaana/multawi karna/ pas e puSHt Daalna leHaaz karna/tasliim karna multawi adab/leHaaz/paas/tasliim muaddib/paas karney waala muaddibaanah/ta^ziimi adab sey/leHaaz sey/paas sey/ta^ziiman iltawa/taaKHiir/Taal maTol iltawa/Taal maTol adhuura pan/farq/ghaaTa/kami/kasar/ KHaami(f.)/kotaahi/qabaaHat(f.)/ qillat/qusuur

defecate:

v.t.

defecation: defect:

n. n.

defective:

a.

defector: defects: defence:

n. n. n.

defence: defenceless:

a. a.

defencelessly: adv. defend: v.t.

defender: defendant: defensive: defer:

n. a. n. v.t.

defer: deferred: deference: deferent: deferential:

v.i. a. n. a. a.

deferentially: adv. deferment: deferral: deficiency: n. n. n.

deficient:

a.

kachcha/kam/KHaam/naa mukammal/naaqis/ naa tamaam/qaasir/qaliil ghaaTa/kami/kasar/KHasaarah/nuqsaan aaludah karna/baTTa lagaana/KHaraab karna/ saañna chhuut(f.) muta^iyyan karna maSHruut Hatmi/KHaas/maeHduud/pakka/pakki/ qata^i/yaqiini qata^an/yaqiinan Had bañdi/ta^riif/tauziiH Hatma/pakka/pakki/naatiq/qata^i/yaqiini hawa nikaalna/pichkaana qillat e zar raah sey haTaana inHeraaf karna bey îsmat karna/phuul toR Daalna pattey toR Daalna jañgal KHatm kaaT Daalna bad ha'iyat karna/bad numa karna/ bad suurat karna bad ha'iyat/bad numa/bad SHakl/bad waza^ bey hañgam/kariih ul mañzar/TeyRha(m.)/ TeyRhi(f.) añdha karna/dhoka deyna/fareyb deyna/Haq maarna mo^aawizah deyna chaalaak/maahir/subuk dast/teyz faehm chaalaaki sey/mahaarat sey chaalaaki(f.)/hoSHyaari(f.)/mahaarat(f.)/ maSHSHaaqi(f.) fana/kaala^dam/murdah/naa paed/saaqit futuur paeda karna lalkaarna/muqaabilah karna pasti(f.)/saflah pan(m.) bigaRna/KHaraab hona/KHastah Haal hona bigRa hu'a/ghaTiya/KHastah Haal/KHwaar/

deficit: defile:

n. v.t.

defilement: define: defined: definite:

n. v.t. a. a.

definitely: definition: definitive: deflate: deflation: deflect: deflect: deflower: defoliate: deforest: deform:

adv. n. a. v.t. n. v.t. v.i. v.t. v.t. v.t. v.t.

deformed:

a.

defraud: defray: deft: deftly: deftness:

v.t. v.t. a. adv. n.

defunct: defuse: defy: degeneracy: degenerate: degenerate:

a. n. v.t. n. v.i. a.

naa KHalaf/niich degeneration: n. bigaaR(m.)/giraawaT(f.)/inHetaat(m.)/ tanazzul(m.) bigaaRna/darjah kam karna/Haqiir karna/ ôhdah ghaTaana/peySHaab ki dhaar par maarna/ saaqit karna/tazliil karna ghaTiya/ochha/past/ruswah kun/sauqiyaanah/ zillat aameyz ghaTiya pan sey/ochhey pan sey/pasti sey/ sauqiyaanah pan sey/zillat aameyzi sey bey îzzati darjah(m.)/martabah(m.)/naubat(f.)/ qadr(f.)/sanad(f.)/siiRhi(f.) chakhna/mazah luuTna siiñg kaaTna jaan chhuRwaana bey iñsaan karna deota banaana/puuja karna farmaana deota/KHuda aazurdah/âajiz/paZ murdah/uchaaT afsos/paZH murdagi jurm ka ilzaam lagaana/SHaa'e^ karna deyr lagaana/laTkaana/multawi karna/ taaKHiir karna/Taalna/Thaeraana deyr hona/multawi hona/Talna/Thaerna aahistagi/ârsah/deyr/deyri/Dhiil/harj/iltiwa/ jhol jhaal/pas o peySH/taaKHiir/Taal maTol/waqfah KHuSH gawaar/laziiz Hawaaley karna/supurd karna mañduub/numaa'endah Hawaaley karna wafd(m.) bar baad karna/Hazf karna/miTaana/ qalam zad karna/qalam pheyrna Hazf(m.)/maeHw muzir/nuqsaan deh/zehriila parakhna/sochna

degrade:

v.t.

degrading:

a.

degradingly:

adv.

degradation: degree:

n. n.

degust: dehorn: dehort: dehumanise: deify: deign: deity: dejected: dejection: delate: delay:

v.t. n. v.t. n. n. v.t. n. a. n. v.t. v.t.

delay: delay:

v.i. n.

delectable: delegate: delegate: delegate: delegation: delete:

a. v.t. n. a. n. v.t.

deletion: deleterious: deliberate:

n. a. v.t.

deliberate: deliberately: deliberation:

a. adv. n.

eraadi âmdan/daanistah/jaaney buujhey tadbiir qasdan/soch samajh kar bariiki/lataafat/lazzat/loch/nazaakat/ne^mat baariik/daqiiq/dhaan paan/gul añdaam/gul badan/ loch daar/naaz niin/naazuk/nafiis/subuk latiif/laziiz/mazey daar/mazey ka Halaawat(f.)/lataafat(f.) buri Harkat/gunaah/KHata paTTi KHuSH karna âeSH/bahaar/farHat/lazzat/lutf maeHzuuz/masruur/SHaad dil chasp/KHuSH gawaar bayaan karna/naqSHah khiiñchna KHaakah(m.)/naqSHah(m.) kam êql/mujrim diiwañgi(f.)/hizyaan(m.)/sarsaam(m.) bey KHud/KHabti/paagal maKHfi/nehaañ/poSHiidah bachchah jañna/nijaat dilaana/supurd karna supurd aazaadgi/bachaa'o/chhuT kaara/KHalaasi/nijaat/ rehaa'i/waarey niyaarey nijaat dahiñdah jaapa/rehaa'i/supurdagi/taeHwiil dehaanwi kinaarah/musallasi kinaarah jo'eñ nikaalna baar Daalna/baehkaana/dhoka deyna/ fareyftah karna/sabz baaGH dikhaana baehka hu'a/fareyftah/gumraah daGHa baaz/dhoka baaz/fareyb kaar saelaab/tuufaan/tuGHiyaani

deliberatively: adv. delicacy: delicate: n. a.

delicious:

a.

deliciousness: n. delict: deligation: delight: delight: delighted: delightful: delineate: delineation: delinquent: delirium: delirious: delitescent: deliver: delivered: deliverance: n. n. v.t. n. a. a. v.t. n. n. n. a. a. v.t. a. n.

deliverer: delivery: delta coast: delouse: delude:

n. n. n. v.t. v.t.

deluded: deluder: deluge:

a. n. n.

delusion:

n.

daGHa(f.)/Dhakosla(m.)/dhoka/ Dhoñg(m.)/GHalti(f.)/maaya(f.) GHalat/pur fareyb

delusional: delve: demand:

a.

v.t/i. khodna v.t. KHwaahiSH karna/maañgna/mutaalbah karna/ tgaqaaza karna chaah/da^wah(m.)/iqteza/KHwaahiSH(f.)/ maañg(f.)/mutaalbah(m.)pukaar(f.)/ sawaal(m.)/talab(f.)/taqaaza(m.) Had bañdi karna/niSHaan lagaana êlaaHedgi(f.)/daaGH beyl(f.) laa'eHah e âmal/mañsuubah bar taa'o karna bar taa'o/Dhañg/rakh rakhaa'o/ suluuk/taur/waza^ bigaaRna/ghaTaana/giraana/niicha karna bey îzzati/pasti paagal karna KHabti/paagal KHabti/majnuuñ/paagal KHabt paney wey/paagal pan sey iñkaar(m.)/tardiid(f.) KHaraabi/zam aadha/adh/niim GHaer fauji banaana faujiyat sey chhuTkaara iñteqaal(m.)/wafaat(f.) wiraasat meyñ deyna niicha karna iste^fa deyna/ruKHsat karna KHaaliq(m./muujib(m.) jumhuuriyat jumhuuri/ûmuumi îlm ul nufuusiyaat bar baad karna/Dhaana/KHaak meyñ milaana/ mismaar karna/paTra kar deyna

demand:

n.

demarcate: demarcation: demarche: demean: demeanour:

v.t. n. n. v.t. n.

demean: demeaning: dement: dement: demented: dementedly: dementi: demerit: demi-: demilitarise:

v.t. n. v.t. a. a. adv. n. n. pref. v.t.

demilitarisation:n. demise: demise: demit: demit: demiurge: democracy: democratic: demography: demolish: n. v.t. n. n. n. n. a. n. v.t.

demolished: demon: demoniac:

a. n. a.

mismaar aaseyb/deow/îfriit/SHaetaan aaseyb zadah/ibliisiyaanah/majnuuñ/ pur taSHaddud aaseybi/bhuut jaesa bhuut pariit banaana bhuut pariit banaaney ka âamal bhuut pariit ka zikr/îlm e arwaaH

demonic: demonise: demonisation: demonology: demonstrate:

a. n. n.

v.t.

bayaan karna/dikhaana/izhaar karna/ muzaahirah karna/numaa'iSH karna qaabil e muzaahirah dikhaa kar masbat istedlaal(m.)/muzaahirah(m.)/subuut(m.) asbaati/mudallil bad chalan banaana/bey himmat karna ôhdah kam karna âwaam(m.)/jumhuur(m.) âaamiyaanah/âwaami/har dil âziiz sukuun deyney waala jhijhakna/taraddud karna jhijhak/hich kichaahaT/SHak/taraddud/waqfah maeHjuub har jaanah gaRha/GHaar niji milkiyat meyñ deyna iñkaar iñkaar/nazaar añdaazi qaabil e iñkaar bad naam karna/kaalik lagaana/siyaah krna kaala bad naam bad naami(f.)/kalañk kaa Tiika(m.) baasi/baaSHiñdah/saakin

demonstrable: demonstrably: demonstrated:

a. adv. a.

demonstration: n. demonstrative: n. demoralise: demote: demos: demotic: demulcent: demur: demur: demure: demurrage: den: v.t. v.t. n. a. a. v.i. n. a. n. n.

denationalise: v.t. denegation: denial: deniable: denigrate: denigrate: denigrated: denigration: denizen: n. n. a. v.t. a. a. n. n.

denominate:

v.t.

kaehlaana/laqab deyna/mausuum karna/ naam rakhna firqah(m.)/laqab(m.)/mazhab(m.)/nau^(f.)/ ûrfiyat(f.)/zaat(f.) iSHaarah karna/niSHaan lagaana añjaam/maa Haasil tardiid karna aeHmaq/ghana/guñjaan/kasiif kasaafat daañta niSHaan lagaana dan daani dañdaan saaz dañdaan saazi nañga karna âari/nañga gaaliyoñ ki bauchhaaR/tafziiH iñkaar karna/palaT jaana/tardiid karna/ ulaTna chaley jaana/kuuch karna/raehlat karna/ raKHt e safar baañdhna/rawaanah hona/widaa^ hona rawaangi(f.) rawaanah firaaq idaarah/mad/maeHkamah/SHo^bah bidaa'i/kuuch/ruKHsat charaa'i karwaana/char jaana ghaas charna munHasir hona qaabil e êtebaar aasra/daar o madaar/inHesaar/ madaar/sahaara/taabe^ daari/waabastahgi maa taeHti(f.)/namak KHwaari(f.) maa taeHt/munHasir/muta^alliq/mutawassil/ namak KHwaar/parja/taabe^ waa bastah

denomination:

n.

denote: denoument: denounce: dense: density: dent: dent: dental: dentist: dentistry: denude: denuded: denunciation: deny:

v.t. n. v.t. a. n. n. v.t. a. n. n. v.t. a. n. v.t.

depart:

v.i.

departure: departed: departing: department: departure: depasture: depasture: depend: dependable: dependence:

n. a. n. n. n. v.t.. v.i. v.i. a. n.

dependency: dependent:

n. a.

depending on:

depict: depilate: depilatory: deplete: depleted: deplore: deploy: deplume: depone: deport: deportation: deport: deportment: depose: deposed: deposit: deposition: depot: deprave: depraved: depravity: depreciate: depreciated: depredate: depredation: deprehend: depressed: depression:

v.t. v.t. a. v.t. a. v.t. v.i. v.t. a. v.t. n. v.t. n. v.t. a. n. n. n. v.t. a. n. v.t. a. v.t. n. v.t. a. n.

SHabaahat deyna baal saaf karna baal saaf karney ki sifat rakney waala ghaTaana/KHaali karna kam/kam taab kaar/KHaali izhaar e GHam karna khulna par nochna amaanat rakhna mulk badar karna/SHahr badar karna jila watni/SHaehr badri bartaa'o karna/peySH aana gat(f.)/KHu(f.)/suluuk(m.) gawaahi deyna/ôHdey sey haTaana ma^zuul amaanat(f.)/tilchhaT(f.)/wadii^at(f.) gawaahi/SHahaadat zaKHiirah gum raah karna

gum raah/kamiinah/tabaah KHabaasat(f.)/najaasat(f.) kam qiimat lagaana pas maañdah luuTna/nigal jaana luuT SHak karna afsurdah/kabiidah/maluul/paZ murdah gaRha/kabiidagi/naSHeyb/pichkaa'o/past/ paZ murdagi maeHruum karna/salb karna maeHruum salb gaehraa'i/ûmuq wafd(m.)

deprive: deprived: depriving: depth: deputation:

v.t. a. a. n. n.

depute: deputising: deputy: deputyship: depurate: deracinate: derail: derail: derange: deranged: derangement: derelict: deride: derision: derisory: derivate: derivation: derivative: deriving: derm: derogate: derogatory: descend:

n. n. n. n. v.t. v.t. v.t. v.i. v.t. a. n. a. v.t. n. a. v.t. n. a. n. n. v.t. n. v.i.

numaa'eñdahgi karna qaa'em maqaam jaa naSHiin/naa'eb/numaa'eñdah niyaabat/numaa'eñdahgi paak karna/tahaarat karna jaR sey ukhaaRna patri sey utaarna patri sey utarna idhar udhar kar deyna KHabti/paagal KHabt(m.) matruuk hañsna/mazaaq uRaana mazaaq ehaanat aameyz aKHz karna maaKHaz maaKHuuz jalb(m.) chamRa/jild zarar rasaani karna zarrar rasaañ Hamlah aawar hona/naazil hona/ niichey utarna niichey ki taraf jaana aal aulaad/KHalaf/parja Dhalwaan hubuut/naazil hubuut/nasl/nazuul/puSHt bayaan karna/wazaaHat karna bayaan/taraH/ta^riif azaala e Hissiyat karna Haq/en^aam

descend: descendant: descending: descending: descent: describe: description: desensitise: desert:

v.t. n. a. n. n. v.t. n. v.t. n.

desert: desert: deserted: deserter: deserve: deserve: deserving: desiccate: desiccate: desiccated: desideratum: design:

v.t. n. a. n. v.t. v.i. a. v.t. v.i a. n. n.

chhoR deyna/chhoRna/tark karna bañjar/bayaabaan/seHra KHaali/KHwaar/suuna/sunsaan raafzi(m.) Haq daar bañna/laa'eq bañna laa'eq hona Haq daar/Haq bah jaanib/mustaHaq/qaabil KHuSHk karna KHuSHk hona KHuSHk aarzu(f.)/iHtiyaaj(f.)/matluub(m.) GHaraz/kaam/maqsad/naqSHah/ qasd/tarH/ThaaTh naam zad naam zad SHudah ism/mañsab/naam/ôHdah/ rutbah/taqarrur naqqaaSH fitrati aarzu karna/chaahna/jii chalna/KHwaahiSH karna/ talab karna aarzu/aas/aaSHa/armaan/chaah/ chaahat/chaa'o/Hasrat/Hausalah/hawas/Hirs/ Hub/huRakna/eraadah/iSHteyaaq/jazbah/ kaam/KHwaahiSH/laaley/laggi/maqsad/marzi/ matlab(m.)/muraad(f.)/parwaah/pyaas/ raGHbat/SHauq/tiSHnagi raGHbat dil kaSH/maeHbuub/marGHuub/pasañdiidah/ pyaara/SHaayaañ dil pasañdi/marGHuubiyat marGHuub KHwaahaañ/raaGHib/mutamañni/SHaa'eq tark karna chauki(f.)/meyz e taeHriir bar baad karna chau paT/laq o daq/suuna/wiiraan KHaraabi/wiiraani

designate: designated: designation:

a. a. n.

designer: designing: desire:

n. a. v.t.

desire:

n.

(strong)desire: n. desirable: a.

desirablity: desired: desirous: desist: desk: desolate: desolate: desolation:

n. a. a. v.i. n. v.t. a. n.

despair: despair: despairing: despatch: despatch:

v.i. n. a. v.t. n.

aas toRna/naa ummiid hona/os paR jaana naa ummiidi/yaas maa yuus kun/naa ummiid bheyjna/rawaanah karna imzaa/KHaatimah(f.)/maktuub(m.)/muraasilah(f.)/ tarsiil(f.) rawaanah kardah bad Haal/naa ummiid laaley/maa yuusi bey jigri sey paliid/paliit/qaabil e nafrat/zabuuñ ghaTiya jaañna/juuti par maarna/ nafrat karna/peySHaab ki dhaar par maarna/ zaliil samajhna baer/buGHz/SHadiid kiinah/SHadiid nafrat baa wujuud/baa wujuud yeh keh/ maziid bar aañ chhiin leyna/GHaarat zani karna/luuT leyna chhiin leyney waala/GHaarat zan/luTeyra dast burd/luuT/mukammal GHaarat gari maa yuus hona/naa ummiid hona hiraasaañ/maa yuus/naa ummiid jaabir/mutlaq ul ânaan/zaalim fir^auniyat/istebdaad muñh sey jhaag nikalna GHaer mustaeHkam karna mañzil/maqsad/qismat taey karna honi/muqaddar/nasiib/qismat/sitaarah/taale^ aawaarah/bey bahrah/bey zar/GHariib/kora/ laa chaar/mafluuk/naa chaar aadha karna/bar baad karna/Dubona/ kaaT karna/KHaak meyñ milaana/ naa kaarah banaana/niist o naa buud karna/ paa maal karna/paTra kar deyna/tabaah karna bar baad/chau paT/maara/paa maal/tabaah/zaae^ GHaarat gar/KHaanah bar añdaaz

despatched: desperate: desperation: desperately: despicable: despise:

a. a. n. adv. a. v.t.

despite: despite:

n. prep.

despoil: despoiler: despoliation: despond: despondent: despot: despotism: despumate: destabilise: destination: destine: destiny: destitute:

v.t. n. n. v.i. a. n. n. v.i. v.t. n. v.t. n. a.

destroy:

v.t.

destroyed: destroyer:

a. n.

destroying: destruction:

n. n.

biiKH kani(f.) bar baadi/fana/GHaarat gari/halaakat/ KHaraabi/nuqsaan/taaKHt o taaraaj/toR phoR/ safaa'i/wiiraani GHaarat gar/mohlik/nuqsaan deh GHaarat gari/nuqsaan dehi bilaa sar paer/jald baaz/ uuT paTaañg bakney waala âlaaHedah karna/alag karna/haTaana âlaaHedah hona âlaaHedah chhuuT/laa ta^alluqi giñna/tafsiil sey bayaan karna bayaan/kachcha chaTTha/juz'yaat/tafsiil mufassal/tafsiili Heraast meyñ leyna/rakh leyna/rokna Heraast faaSH karna/pakaRna/patah chalaana/ paeh chaañna/suraaGH lagaana dar yaaft/iñkeSHaaf/kaSHf/suraaGH rasaani suraaGH rasaañ Heraast/nazar bañdi rukaawaT Daalna/Taañg aRaana pochhna/safaa'i karna bad tar karna inHetaat paziiri inHetaat paziiri âzm karna/faesalah karna/muta^iyyan karna âazim/muta^iyyan/pakka/saabit qadam âzm/faeslah/isteqlaal/jazm/qaraar/ sabaat/tahaiyah âazim âmal e safaa'i az Had nafrat karna makruuh/qaabil e nafrat

destructive:

a.

destructiveness:n. desultory: a.

detach: detach: detached: detachment: detail: detail: detailed: detain: detainment: detect:

v.t. v.i. a. n. v.t. n. a. v.t. n. v.t.

detection: detective: detention: deter: deterge: deteriorate:

n. n. n. v.t. v.t. v.t.

deterioration: v.t. deteriorative: a. determine: determined: v.t. a.

determination: n.

determining: detersion: detest: detestable:

a. v.t. v.t. a.

dethrone: detinue: detonate: detort: detour: detract:

v.t. n. v.t. v.t. n. v.t.

taKHt sey utaarna GHalat Heraasati dhamaaka karna/phaaRna bigaaRna/masKH karna lamba raastah/pheyr daar bad naami karna/ghaTaana/ley leyna/ tawajjoh haTaana tawajjoh haTaaney waala gazañd/nuqsaan(m.)/qabaaHat(f.)/muzrat nuqsaan deh/zarar rasaañ chuura/reyKHt/reyzah kañkriila/reytiila ghuseyRna/piichhey dhakeylna kaañTna chhaañTna/masKH karna/ phuñgi kaaTna suujan ki kami SHaetaan SHaetaani qismat ki palaT? qiimat ghaTaana GHaarat gari karna/taaKHt o taaraaj karna bar baad/GHaarat bar baadi/GHaarat gari/luuT maar/tabaahi par waan chaRhna/taraqqi karna naSHw taraqqi karta hu'a/uchak naSHw o numa/namu/taraqqi bhaTakna/iñHeraaf karna/munHarif hona/ raah sey haTna ilHaad/inHeraaf Hiilah/Hikmat/jatan/joR toR/tadbiir deow/SHaetaan KHabiish/KHatar naak/duSHmanaanah/SHaetaani ba^iid/duur/gum raah/pheyr daar heyra pheyri(f.)/pur fareybi(f.) fikr karna/sochna/tarkiib ghaRna

detractor: detriment: detrimental: detritus: detrital: detrude: detruncate:

n. n. a. n. a. v.t. v.t.

detumescence: deuce: deuced:

n. v.t. v.t.

deus ex machina:n. devalue: devastate: devastated: devastation: develope: developing: developement: deviate: v.t. v.t. a. n. v.i. n. n. v.i.

deviation: device: devil: devilish: devious: deviousness: devise:

n. n. n. a. a. n. v.t.

devised: devoid:

a. a.

saaKHtah par daaKHtah faariGH/KHaali/kora/laa chaar/ ûryaañ aagey baRhaana/supurd karna tafwiiz ma^nuun karna/mañsuub karna/nazar karna nisaar/SHauqiin bañdgi(f.)/zuhd(m.) âabid/âbd/bhagat/jaañ nisaar/ paeru/zaahid bañdagi/fida/taa^at/êbaadat/ ûbuudiyat/waqf chaaT jaana/chaT kar jaana/hazm kar jaana/ nigalna hazm Halqah bah goSH/muttaqi/pakka os/SHab nam siidha/siidhey haath par lap jhap/lapak/mahaarat/saliiqah charb dast/hunar mañd/maahir ziabetis(f.) SHakl KHatar naak/SHaetaani mumaiyyazi imtiyaazi/tafriiiqi taaj taSH KHiis mumtaaz boli/laehjah mañtiqi guftugu/ham kalaami/mukaalmah qutr(m.) almaas(m.)/hiira(m.) dastar KHwaan(m.)/pothRa(m.) dast(m.)/isHaal(m.)

devolve: devolution: devote: devoted: devotedness: devotee:

v.t. n. v.t. a. n. n.

devotion:

n.

devour:

v.t.

devouring: devout: dew: dexter: dexterity: dextrous: diabetes: diagram: diabolic: diacritic: diacritical: diadem: diagnosis: diagnostic: dialect: dialectical: dialogue: diameter: diamond: diaper: diarrhoea:

a. a. n. a. n. a. n. n. v.t. a. a. n. n. a. n. a. n. n. n. n. n.

diary: Diaspora: diatribe: dice: dichotomous: dictate: dictation: dictator: dictatorial: dictatorship: diction: dictionary: dictum: didactic: diddle: die:

n. n. n. n. a. n. n. n. a. n. n. n. n. n. v.t. v.i.

roz naam chah(m.) bikhraa'o(m.)/iñtiSHaar(m.) lan taraani(f.) paañsa/qur^ah do kaaT/do qismi/do SHaaKHah Hukm deyna imla(m.) aamir aamiraanah aamiriyat(f.) îbaarat/iñSHa farhañg/luGHat kaehna/qaul/rawaayat ta^liimi GHaban karna/war GHalaana chal basna/dam nikalna/dam toRna/faut hona/ guzarna/iñteqaal karna/KHaatimah hona/ marna/mar miTna/ruuH nikalna/wafaat paana paañsa/qur^ah/saañcha/Thappa KHoraak(f.)/parheyzi KHoraak(f.) muKHtalif hona/mumaiyaz hona duu'i/farq/eKHtelaaf/heyr pheyr/naa ittefaaqi/ pheyr âlaaHedah/GHaer/juda/muKHtalif duusri taraH sey/juda gaanah/tafriiqi farq karna/mumaiyaz karna baariik/daqiiq/duSHwaar/kaRa/kaThin/muSHkil/ peych daar/peychiidah/pur peych/SHaaq diqqat/duSHwaari/gaañTh/jhameyla/meHnat/ marHalah/musiibat/muSHkil(f.)/paKH/ peych/phañda/rog(m.)/sa^uubat/ SHaaKH saanah/takliif/uljhan/ziiq aaRa waqt GHaer waasiq/maSHkuuk phaelaana/muñtaSHir karna phaelna

die: diet: differ: difference:

n. n. v.i. n.

different: differently:

a. adv.

differentiate: v.t. difficult: a.

difficulty:

n.

difficult moment: diffident: diffuse: diffuse: a. v.t. v.i.

diffuse: diffused: dig: digamy: digest: digestion: digestive: digit: digging: diglot: dignified:

a. a. v.t. v.t. v.t. n. a. v.t. n. n. a.

bikhra/dhuñdhla SHaaKH dar SHaaKH khodna/kureydna duusri SHaadi hazm karna/pachaana haazimah(m.) haazim uñgli kan/khudaa'i do zabaan waala sañjiidah/wajiih âziim âzmat deyna aab(f.)/aabru(f.)/aan(f.)/âzmat(f.)/ dab dabah(m.)/HaSHmat(f.)/Hurmat(f.)/îzzat(f.)/ jaah(m.)/martabah(m.)/qadr(f.)/raf^at(f.)/ sañjiidagi(f.)/SHaan(f.)/SHaraf(m.)/wajaahat(f.) baat sey haTna/gureyz karna gureyz bañd(m.)/KHañdaq(f.)/meyñD(f.) bar baad karna/khañDar banaana bar baad/khañDar phelaana/wus^at deyna phaelna/phuulna Dhiila/kaahil diqqat/dirañg/kaSH makaSH/muSHkil/ pheyr/SHaaKH saanah jaañfiSHaani/meHnat/sar garmi Daak gaaRi an thak/chau kas/meHnti meHnat sey soya(m.) Hal karna/patla karna tuGHiyaani aaj kal karna

(highly)dignified:a. dignify: dignity: v.t. n.

digress: digression: dike: dilapidate: dilapidated: dilate: dilate: dilatory: dilemma:

v.t. n. n. v.t. a. v.t. v.i. a. n.

diligence: diligence: diligent: diligently: dill: dilute: diluvium: dilly dally:

n. n. a. adv. n. v.t. n. v.t.

dim: dim: dimness: dimension: diminish: diminished: diminution: diminutive: din: dine: dine: ding: ding: dining: dingy: dinner: dinner: dinner: dint: dip: dip: dip: diploma:

a. v.t. n. n. v.t. a. n. a. n. v.i. v.t. v.t. v.i. n. v.t. n. v.i. v.t. n. v.t. v.i. n. n.

dhuñdhla/maddham añdheyra karna/maddham karna dhuñdla pan(m.) naap/paemaa'iSH/wus^at Haqiir karna/kam karna kam nuqs/qasr saGHiir lagaa taar SHor khaana/tanaawul karna khilaana/tanaawul karaana dhakka deyna/piiTna/Thoñkna ghañTi bajtey raehna tanaawul bey rañg/mal gija khaana/ziyaafat/zuhraanah khaana khaana khaana khilaana choT(f.) Dubki lagaana/Dubona/GHotah deyna Duubna Dubki/gaehraa'i sanad sanad yaaftah Hikmat(f.) sefaarat kaar sefaarati KHabti/paagal GHazab naak/haebat naak hedaayat karna/mabzuul karna âen/bah raah raast/khula/raast/ saaf/siidha hedaayat/irSHaad/paehlu/patah/ruKH/ samt/su/taak/taraf

diploma holder: n. diplomacy: diplomat: diplomatic: dippy: dire: direct: direct: n. n. a. a. a. v.t. a.

direction:

n.

directionless: a. directive: directly: director: directorate: dirge: dirt: dirty: n. adv. n. n. n. n. n.

bey ruKH/bey samt hedaayat/Hukm/payaam baraah raast/fauran/SHitaab haadi/naazim/muñtazim nazaamat maatam KHwaani dhuul/gañdagi/mael/miTTi gañdah/GHaliiz/maela/naa paak/ najis/paliid/paliit gañdgi/GHalaazat/janaabat/KHabaasat/mael/ naa paaki/najaasat sifli kam zuur karna/laa chaar banaana laa chaar/majbuur/ma^zuur/naa aehl/naa qaabil aañkheyñ khol deyna/tasHiiH karna/Thiik karna bey mael/bila muHabbat bey maeli naa KHuSHi naa KHuSHi an ban/eKHtelaaf/muKHaalifat/naa ittefaaqi naa mañzuur chal deyna/nazar sey GHaa'eb hona/ ojhal hona GHaer Haaziri/gum SHudgi aas toRna/maa yuus karna hiraasaañ/maa yuus/maeHruum/ naa muraad/naa ummiid hiraas/maa yuusi/naa umiidi maa yuus kun naa pasañd karna/rad karna naa pasañd/nazri aafat/halaakat/musiibat/tabaahi halaakat KHeyz/pur aafat/tabaah kun musiibat aameyzi sey iñkaar karna/mukar jaana

dirtiness:

n.

dirty manoeuvre:n. disable: disabled: disabuse: disaffected: disaffection: v.t. a. v.t. a. n.

disagreeableness:n. disagreeing: disagreement: disallowed: disappear: n. n. a. v.i.

disappearance: n. disappoint: disappointed: v.t. a.

disappointment: n. disappointing: n. disapprove: disapproved: disaster: disastrous: disastrously: disavow: v.t. a. n. a. adv. v.t.

disavowal: discard: discarded: discern: discernible: discerning: discernment:

n. v.t. a. v.t. a. a. n.

iñkaar nikaalna/pheyñkna/rad karna dhutkaarah hu'a/rad kardah imteyaaz karna/paehchaañna qaabil e daryaaft/qaabil e faehm biina/daqiiqah ras/nuktah daan/saliiqah mañd firaasat/imteyaaz/îrfaan/nazar/paehchaan/ samajh/tamiiz/waquuf(m.) aazaad karna/chhoRna/nibTaana/ruKHsat karna/ uñDeylna chhuTTi(f.)/nikaas(f.)/rehaa'i(f.)/ruKHsat(f.) aazaadah/faariGH baalak(m.)/cheyla(m.)/Halqah bah goSH(m.)/ Hawaari(m.)/muqallid/muriid(m.)/paeru(m.)/ SHaagird(m.) islaaH karna/saza deyna muriidi(f.)/SHaagirdi(f.) saKHt giir/zaabit nazm/zabt iñkaar karna faaSH karna/izhaar karna/kholna/ zaahir karna aaSHkaara/faaSH/khula/zaahir afSHa/iñkiSHaaf/izhaar bad rañg karna/rañg uRaana bad rañg hona/rañg utarna haraana/haziimat deyna/maar bhagaana/ paa'oN ukhaaRna/ulaT deyna haar(f.)/maa yuusi(f.)/pareySHaani(f.)/ SHikast(f.) bey chaeni(f.)/bey kali(f.)/jhuñ jhulaahaT(f.)/ uljhan(f.) bey aaram karna/bey chaen karna/ bey kal karna/pareySHaan karna/uljhan meyñ Daalna abtari paeda karna/bad nazmi karna/ bey tartiib karna/naa kaam karna baatil kun/ bad Hawaas karney waala alag karna

discharge:

v.t.

discharge: discharged: disciple:

n. a. n.

discipline: discipleship:

v.t. n.

disciplinarian: a. discipline: disclaim: disclose: n. v.t. v.t.

disclosed: disclosure: discolour: discolour: discomfit:

a. n. v.t. v.i. v.t.

discomfiture:

n.

discomfort:

n.

discomfort:

v.t.

disconcert:

v.t.

disconcerting: a.

disconnect:

v.t.

disconnect:

n.

alag pan kaaT naa raaz âlaaHedi/faasilah an ban/bey ittefaaqi/chaKH(f.)/eKHtelaaf(m.)/ fasaad/futuur/khichaa'o/naa ittefaaqi(f.)/ nafaaq/phuuT(f.) naa mauzuuñ/naqiiz kaaTna kaTauti bad dil karna/himmat toRna guftugu/kalaam/maqaalah/nutq dar yaaft karna/faaSH karna/ kaaSHi karna/nikaalna/pakaRna bar aamad/paeda kaaSHif dar yaaft bey e^tebaar aabru baaKHtah moHtaat ghapla eKHteyaar farq karna/juda karna/ paehchaañna/tamiiz karna mumtaaz imteyaaz/imtiyaazi suluuk/tamiiz imteyaazi imteyaazi/muta^lliq bah imteyaaz baeHs karna/Hujjat karna/guftugu karna/ mubaaHisah karna/zikr karna baeHs(f.)/Hujjat(f.)/kaehna suñna(m.)/ mubaaHisah(m.)/muzaakarah(m.) âarizah(m.)/âlaalat(f.)/aazaar(m.)/ biimaari(f.)/îllat(f.)/marz(m.)/rog(m.) âliil/biimaar/mariiz/rogi kaSHti sey utarna/qadam rakhna

disconnection: n. discontent: n.

discontinuity: n. discord: n.

discordant: discount: discount: discourage: discourse: discover:

a. v.t. n. v.t. n. v.t.

discovered: discoverer: discovery: discredit: discredited: discreet: discrepancy: discretion: discriminate:

a. n. n. a. a. a. n. n. v.t.

discriminate:

a.

discrimination: n. discriminately: a. discriminatory: a. discuss: v.t.

discussion:

n.

disease:

n.

diseased: disembark:

a. v.t.

disembowel: disenchant: disenchanted:

v.t. v.t. a.

peyT chiirna seher toRna/tilism rubaa'i karna uchaaT azaalah e seher/tilism rubaa'i rukaawaT duur karna/sar ka bojh utaarna raa'ey dahi sey maeHruum karna faariGH faraaGHat suljhaana sulajhna bad suurat banaana/masKH karna jañgal bar baad karna Haqq e raa'ey dahi chhiiñna bila Haqq e raa'ey bey îzzati karna/bad naami karna/ dhajjiyaañ uRaana/khaR khaRaana/niicha dikhaana/ pagRi uchhaalna/ruswa karna/tauhiin karna/ zaliil karna bey îzzati/falaakat/faziiHat/nañg/ ruswaa'i/tauhiin/zillat aabru baaKHtah/ru siyaah/ruswa ochha/qabiiH/SHarm naak naalaañ sawaañg bharna baeh ruup/Hiilah/sawaañg ghin/karaahat/nafrat/tanaffur bey zaar/naalaañ/uchaaT kariih qaab(f.)/rikaabi(f.)/tabaaq uchaaT bikhra/Zauliidah mu bad diyaanat/bey iimaan/fareybi/ GHaabin/KHaa'in/khoTa bey iimaani/GHaban aabru leyna/pagRi uchhaalna/pagRi utaarna/ zaliil karna

disenchantment: n. disencumber: v.t.

disenfranchise: v.t. disengaged: a.

disengagement: n. disentangle: disentangle: disfigure: disforest: disfranchise: v.t. v.i. v.t. v.t. v.t.

disfranchised: a. disgrace: v.t.

disgrace:

n.

disgraced: disgraceful: disgruntled: disguise: disguise: disgust: disgusted: disgusting: dish: disheartened: dishevelled: dishonest:

a. a. a. v.t. n. n. a. a. n. a. a. a.

dishonesty: dishonour:

n. v.t.

dishonour: dishonoured:

n. a.

bey îzzati/hatak/tauhiin/zillat ruswa bey aabru/bey nañg o naam jaraasiim sey paak karna chaal baaz/dunya saaz purzey purzey karna purzey purzey hona muñtaSHir/purzah purzah iñtizaa^ toRney waala âlaaHedah karna/kaaTna âlaaHedah hona/kaTna âlaaHedah/kaTa hu'a ukhaaRna an mil/bey joR/uuT paTaañg na chaahna/naa pasañd karna naa pasañd alag karna âlaaHedgi/infikaak bey ghar karna/ukhaaRna bey ghar horna/ukhaRna bey ghar/ukhRa bey wafa/GHaddaar/sar kaSH baGHaawat/GHaddaari aazurdah/mukaddar/tiirah/udaas Daraana/dhamkaana/haebat zadah karna/ maa yuus karna haebat/himmat SHikani/Huzn/KHauf Dara/KHauf zadah/faq/maa yuus judaa karna/TukRey TukRey karna Hissey baKHrey/qata^/taqsiim e mulk chhuTTi deyna/nikaalna/ruKHsat karna bar KHwaastgi(f.)/bar kinaari(f.)/chhuTTi(f.)/ ruKHsat(f.)/subuk doSHi(f.)

dishonourable: a. disinfect: disingenous: disintegrate: n. a. v.t.

disintegrtate: v.i. disintegrated: a. disintegration: n. disintegrator: n. disjoin: disjoin: disjoined: disjoint: disjointed: dislike: disliked: dislocate: dislocation: dislodge: dislodge: dislodged: disloyal: disloyalty: dismal: dismay: v.t. v.i. a. v.t. a. v.t. a. v.t. n. v.t. v.i. a. n. n. a. v.t.

dismay: dismayed: dismember:

n. a. v.t.

dismemberment: n. dismiss: dismissal: v.t. n.

dismissed: disobedience: disobedient: disolve: disolve: disolved: disorder:

a. n. a. v.t. v.i. a. n.

bar KHaast naa KHalafi/sar taabi âasi/âaq/naa KHalaf/naa farmaan/sar taab gholna/Hal karna ghulna/Hal hona maeHluul âarizah/añdheyr/futuur/gaR baR(f.)/hañgaamah/ haR boñg/rog(m.)/ulTa palTi GHaer munazzam/ulTa pulTa iñkaar karna/mukar jaana niicha karna GHaiir masaawi/naa bara bar âlaaHedah karna/TukRey TukRey karna bey joR pan/farq/iKHtelaaf GHaer jazbaatiyat ThañDey dil sey bheyjna/maar Daalna/rawaanah karna rawaangi(f.) rawaanah bhagaana/dafa^ karna/duur karna/zaa'el karna GHaer zaruuri/qaabil e istisna baañT/baTwaara/taqsiim dawa KHaanah baaTna/dawaa deyna/taqsiim karna âttar/dawaa saaz KHaslat(f.) bhagaa deyna/bikheyrna/paa'oñ ukhaaRna/ muñtaSHir karna/tittar bittar karna bikharna bar KHaast bikhraa'o/iñtiSHaar/paraagañdgi/ phaelaa'o alag karna dikhaawa/jalwah/namuud/numaa'iSH dikhaana

disorganised: disown: disparage: disparate: dispart: disparity: dispassion:

a. v.t. v.t. a. n. n. n.

dispassionately:adv. dispatch: dispatch: dispatched: dispel: dispensable: dispensation: dispensary: dispense: dispenser: dispension: disperse: v.t. n. a. v.t. a. n. n. v.t. n. n. v.t.

disperse: dispersed: dispersion:

v.i. a. n.

displace: display: display:

v.t. n. v.t.

displease: displeased:

v.t. a.

dil khaTTa karna/naa KHuSH karna/rulaana alag alag/bey zaar/jiz biz/kabiidah/kaSHiidah/ KHafa/naa KHuSH/naa raaz/rañjiidah/ TeyRha(m.)/TeyRhi(f.) naa pasañd êtaab/kabiidagi/KHafagi/naa KHuSHi/naa raazgi KHuSH karna/phuslaana faroKHt aaraastah karna/baañTna/bañd o bast karna/ iñtezaam karna/nazm deyna/nikaalna/ taqsiim karna/tartiib deyna beychna/nibTaana/nikaalna/taey karna paa'oñ ukhaaRna qaabil e nikaasi bañd o bast/faroKHt/nikaasi/tasfiyah bey ghar karna/maeHruum karna/nikaal deyna bey daKHli(f.)/maeHruumi(f.) kirdaar(m.)/mizaaj(m.)/siirat(f.)/ saliiqah(m.)/sariSHt(f.)/tabii^at(f.)/ tiinat(f.)/uftaad(f.) bey qabzah karna/chhiiñna bey aasra/bey ghar bey aahañgi(f.)/naa mauzuuniyat(f.) GHaer mutanaasib bey tanaasub

displeasing: displeasure: disport: disposal: dispose:

n. n. v.i. n. v.t.

dispose of: dispose: disposable: disposal: dispossess:

v.t. v.t. a. n. v.t.

dispossession: n. disposition: n.

dispossess: dipossessed:

v.t. n.

disproportion: n. disproportional: a. disproportionate: a.

disproportionateness:a. âdam e tanaasub(m.)/GHaer mauzuuiyat(f.) disputation: dispute: n. Hujjat(f.)/mujaadilah(m.)

v.t/i. baeHs karna/Hujjat karna/jhagaRna/ mubaaHisah karna/saat paañch karna/ulajh paRna n. baeHs/jhagRa/nizaa^/pur KHaaSH/qaziyah/ qissah/tanaaza^/uljhaa'o mutanaaza^ pareySHaan kun GHaflat karna/nazar añdaaz karna/ putli pheyr leyna/taraH deyna âdam tawajjohi/GHina ruswaa'i(f.)

dispute:

disputed: disquieting: disregard:

a. a. v.t.

disregard: disrepute:

n. n.

disreputable: disrupt:

n. v.i.

aabru baaKHtah/bad naam chiirna/KHalal Daalna/mañqata^ karna/ SHiiraazah bikharna/taeh o baala karna toR phoR/iñtiSHaar/iñtizaa^ iñtiSHaari/KHala añgeyz alag alag/GHaer mutma'in/na KHuSH/uchaaT bey itmenaani/naa gawaari/naa KHuSHi kaaTna/kholna fasaad/phuuT(f.) iKHtilaaf hona/muKHaalif hona iKHtilaaf/naa mowaafiqat iKHtilaaf karney waala GHaer muqallid/muKHaalif/raafzi muKHtalif alalley talalley karna/muñtaSHir karna alalley talalley fasKH/taeHliili(f.) fasKH karna/galaana/gholna/Hal karna/ paani kar deyna/paani paani karna/ pighlaana/taeHliil karna/toRna galna/ghulna/Hal hona/paani paani hona/ pighalna/taeHliil hona bey aahañgi/phuuT(f.)/raKHnah naa saaz mana^ biich/duuri(f.)/faasilah(m.)/farq(m.)/ firaaq(m.)/masaafat(m.)/palla(m.) duur/ba^iid ajiiran phaelaana/phulaana phulaa'i doha(m.) kaSHiid karna/khiiñchna/nikaalna nikalna aab kaar aab kaari

disruption: disruptive: dissatisfied:

n. a. a.

dissatisfaction:n. dissect: dissension: dissent: dissent: dissenting: dissenter: dissimilar: dissipate: dissipation: dissolution: dissolve: v.t. n. v.i. n. a. n. a. v.t. n. n. v.t.

dissolve:

v.i.

dissonance: dissonant: dissuasion: distance:

n. a. n. n.

distant: distasteful: distend: distension: distich: distil: distil: distiller: distillery:

a. a. v.t. n. n. v.t. v.i. n. n.

distilling: distinct:

a. a.

chakaan alag/âlaaHedah/âyaañ/baiyyan/ juda/KHaas/khula khula/mumtaaz/saaf/waazeH farq/imteyaaz/tamiiz imtiyaazi imtiyaaziyat(f.) saaf alag karna/farq karna/tamiiz karna farzaanah/mumtaaz/sar aamad bigaaRna/maroRna/masKH karna/toRna bigaaRa hu'a/biika bigaaR/kaji/taeHriif moRna/pareySHaan karna/pheyrna aaSHuftah/figaar/gum/Haeraan/kabiidah/ pareySHaan bad Hawaasi/baukhlaahaT/bey kali/ghabraaHaT/ kabiidagi/KHabt phakkaR/qurq ghabraaya hu'a/maKHbuut ul Hawaas aafat/bad baKHti/bala/bipta/ghabraahaT/ Haeraani/karb/kulfat/pareySHaani/qurqi/rañj/ uftaad/ziiq alam naak/aziiyat naak/darda naak/takliif deh aazaar rasiidah/diq/kabiidah/paagal/ pareySHaan/SHikastah Haal/tañg aazaar deh/pareySHaan kun baañTna/Hissah karna/taqsiim karna baTna baañT(f.)/baTaa'i(f.)/taqsiim(f.) êlaaqah/Halqah/ta^lluqah/zila^ bharosa nah karna/SHak karna/SHubhah karna bad gumaani/bey e^tbaari/SHak/SHubah bad gumaan/bad zan/bey e^tbaar/SHakki/waehmi bad gumaani sey/SHak sey abtar karna/chheyRna/Haa'el hona/Haraj karna/ KHalal Daalna

distinction: distinctive:

n. a.

distinctiveness:n. distinctly: distinguish: adv. v.t.

distinguished: a. distort: distorted: distortion: distract: distracted: v.t. a. n. v.t. a.

distraction:

n.

distrained: distraught: distress:

a. a. n.

distressful: distressed:

a. a.

distressing: distribute:

n. v.t.

(to be)distributed: distribution: district: distrust: distrust: distrustful: n. n. v.t. n. a.

distrustfully: adv. disturb: v.t.

disturbance:

n.

aaSHob/gaR baR/fasaad/hañgaamah/harj/ khalbali/pareySHaani/SHor SHaraaba/ SHoriSH/ulaT pulaT faatir/Haeraan/par afSHaañ/pur aaSHob muKHil muKHil/pareySHaaan kun/taSHwiiSH naak du'i(f.)/furqat(f.)/jhagRa(m.)/phuuT(f.) jhagRa karna/kaaTna/phuuT Daalna bey ittefaaqi/jhagRa/naa ittefaaqi/phuuT bey rawaaji/GHaer iste^maal/tark/tiyaag chhoR deyna/iste^maal nah karna matruuk chhoRna/tark karna/gaRha khodna gaRha(m.)/khaa'i(f.)/KHañdaq(f.) ghabraana/kap kapaana/larzna hich kichaakar/pareySHaan karna ghabraahaT(f.)/joSH(m.)/kap kapaahaT(f.)/ larziSH(f.) ghabraaya/mutazabzab aezan/mukarrar/waesa hi/wahi chhoTa giit(m.)/Tappa(m.) buqchi(f.) sañduuqchah(m.) peySHaab aawar kasrat e peySHaab(f.) rozaanah/roz ka/yaumiyah baehkna/bhaTakna/gumraah hona/phirna aawargi/baehkaawa/gum raahi/iñHeraaf phaelna/SHaaKHeyñ phuuTna Dubona/GHotah deyna Dubki lagaana/GHotah KHori karna Dubki(f.)/GHotah(m.) Dubki maarney waala/GHawwaas/GHotah KHor kholna/munHarif karna/phaelaana bhaTak jaana/khulna/munHarif hona/

disturbed: disturber: disturbing: disunion: disunite: disunity: disuse: disuse: disused: ditch: ditch: dither: dither: dither:

a. n. a. n. v.t. n. n. v.t. a. v.t. n. v.i. v.t. n.

dithered: ditto: ditty: ditty bag: ditty box: diuretic: diuresis: diurnal: divagate: divagation: divaricate: dive: dive: dive: diver: diverge: diverge:

a. n. n. n. n. a. n. a. v.i. n. v.i. v.t. v.i. n. n. v.t. v.i.

phaelna/phuuTna divergence: divergent: n. a. iñHeraaf/iñtiSHaar/phaelaa'o bhaTakney waala/khulney waala/muñHarif/ muñtaSHir chañd/guu naa guuñ/ka'i/muKHtalif/ rañga rañg muKHtalif karna/tarmiim karna baehlaawa/dil lagi/faraH/farHat/gureyz/jul/ moR/pheyr/taeHwiil/tasliit bhaañt/iKHtelaaf/rañga rañgi dil baehlaana/moRna/paehlu bachaaana/ raastah badalna/ruKH pheyrna ôHdah ghaataana baañTna/Hissah karna/kaaTna/taqsiim karna Hissah(m.)/maqsuum faasil/par kaar(m.) ilaahi

diverse:

a.

diversify: diversion:

v.t. n.

diversity: divert:

n. v.t.

divest: divide: dividend: divider: divine:

v.t. v.t. n. n. n.

divine contemplation:n. muraaqibah(m.) divine light: n. nuur farz(m.) qudrat êbaadat KHuda ki maar baab/baañT/baTwaarah/fasl/iñqisaam/ KHaanah/maeHkamah/SHo^bah/phooT/ tafsiil/taqsiim alag karna/chhoRna/talaaq deyna chhuuT/talaaq faaSH karna/phoRna fauji deygchi(f.) Dag mag/pareySHaan/subuk sar bah pareySHaani ada karna/baja laana/kar deyna/karna mat tarjumaan(m.) mutii^/suddhaR

divine ordinance:n. divine power: n.

divine worship: n. divine wrath: division: n. n.

divorce: divorce: divulge: dixie: dizzy: dizzily: do: don't! dobhash: docile:

v.t. n. v.t. n. a. adv. v.t. intj. n. a.

docility: dock: dockyard: doctor: doctrine:

n. v.t. n. n. n.

suddhaR pan kaañTna/KHulaasah karna godi Hakiim/mo^allij/tabiib âqiidah(m.)/îlm(m.)/masa'alah(m.)/ mazhab(m.) mazhabi dast aaweyz(f.)/kaaGHaz(m.)/nawiSHt(f.)/ sanad(f.)/taeHriir(f.)/wasiiqah(m.) dast aaweyzi/taeHriiri dast aaweyz kaari/Hawaalah nigaari Dagmagaata/Dhiila/larazna/sust aakaas beyl daGHa deyna/dhoka deyna/heyr pheyr karna/ kaTna/katraana/raastah katraana/Taalna chaal baaz/fareybi/Heelah saaz chaal baaz/fareybi/Hiilah saaz hirni/KHar gosH -baaz faa^el/karney waala/karta dharta/murtakib kapRey utaarna/multawil karna/Topi utaarna kutta(m.)/kutya(f.)/marduud/sag/zaliil piichha karna/ta^aaqqub karna Tam Tam kuttey ka paTTa ghamsaan ki laRaa'i/saKHt laRaa'i haTiila/siinah zor/ziddi akal khurra/kaT khana kaT khana pan la^nat bheyjna kutta ghar/kutta KHaanah kutta chaal âqiidah/mazhab/qaul/usuul e âqa'ed aamiraanah/kaTTar mazhabi mazhabi kaTTar pan/mazhabi ta^assub

doctrinal: document:

a. n.

documentary:

a.

documentation: n. dodder: dodder: dodge: v.i. n. v.t.

dodger: dodgy: doe: doer: doer: doff: dog: dog: dog-cart: dog collar: dogfight: dogged: doggish: doggishness: doggone: doghouse: dogtrot: dogma: dogmatic: dogmatism:

n. a. n. suff. n. v.t. n. v.t. n. n. n. a. a. n. v.t. n. n. n. n. n.

do gooder: doing: dolce: doldrums: dole: dole: doleful:

n. a. a. n. n. n. a.

falaaH kaar faa^el sweet bey kaefi/paZH murdagi/udaasi baKHrah/guzaarah/Hissah alam/dard/rañ alam naak/dard naak/GHamgiin/maluul/ rañjiidah/udaas guRiya(f.)/putli(f.) Dheyla/loñda/luqmah/peyRa alam/dard/dukh/GHam/maatam/ rañj/takliif alam naak/darda naak/GHamgiin/udaas ablah/bey waquuf/GHabi aqliim/daaa'erah e iKHteyaar/milk/qalam rau gñbad/qubbah daaKHli/deysi/ghareylu/KHaan daani/ KHaañgi/paaltu KHaanah jañgi(f.) uupar kaa kaam daañta kilkil(f.) SHaagird peySHah(m.) hilaana/paaltu banaana/par chaana maHl e aqaamat/maskan/sukuunat/watan âmal daari(f.)/Hukuumat(f.)/qalamrau(f.)/ raaj(m.)/saltanat(f.) GHalbah/iqtidaar/tasallut GHaalib/Haakim/musallat musallat Haawi hona/Hukuumat karna/numaayaañ hona maGHluub GHalbah(m.)/tasallut(m.) farmaañ bardaar/Haakim/muqtadir Hukuumat chalaana/zabar dasti karna âmal daari/Hukuumatqalam rau/saltanat

doll: dollop: dolour:

n. n. n.

dolourous: dolt: domain: dome: domestic:

a. a. n. n. a.

domestic feud: n. domestic help: n. domestic quarrel:n. domestic servant:n. domesticate: domicile: dominion: v.t. n. n.

dominance: dominant: dominating: dominate: dominated: domination: dominator: domineer: dominion:

n. a. a. v.t. a. n. n. v.t. n.

don: doom: doomsday: donate: donation: donkey: donor: do-nothing: door: door leaf: doorkeeper: doorknob: doorman: door-screen: doorsill: dope: dope: dormant: dormient: dormitory: dormouse: dorsal: dose: dosage: dossal: dossier: dot: dotage: dotard: dote: dotty: double: double:

v.t. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t. a. n. n. n. a. n. n. n. n. n. n. a. v.t. a. a. n.

iKHtiyaar karna/malnuus hona/paheñna fana(f.)/nasiib/qismat roz e HaSHr âtiyah deyna/toHfah deyna baKHSHiSH/chañdah/hadiyah aeHmaq/bey waquuf/gadha(m.)/KHar(m.) baKHSHney waala/deyney waala bey kaar/kaahil/nikaTThu baab(m.)/dar(m.)/dar waazeH(m.)/kiwaaR(f.) palla(m.)/paT(m.) dar baan(m.)/Haajib(m.) darwaazey ki ghuñDi/dastah chauki daar(m.) chiq(f.) dehliiz(f.) afyuun/chaTni/chiknaa'i/teyl charas pilaana/naSHah aawar SHa'ey deyna kaahil/KHwaabiidah/maKHfi/niim jaan/sust KHwaabiidah âaam KHwaab gaah dar muusSH/KHar muuSH âqbi/pichhla/puSHti KHoraak KHoraak/miqdaar qurbaan gaah sawaabiq/zaati kaaGHzaat dhabba/nuqtah/sifar buRhaapa/saThyaapa saThyaayaa hu'a laTTu hona/saThyaana KHaal KHaal/majnuuñ/maKHbuut/saudaa'i do guna/dohra/joRa/mukarrar/musañna dugni/hamzaad

double:

v.t.

do chañd karna/dohra karna/dugna karna/( joRa banaana do naali daGHa/dhok dahi/fareyb kaari/GHaddaari/ namak Haraami daGHaa baazi/fareyb/makkaari/ munaafiqat do ârSHah/do mañzilah zu ma^ni do ruKHa/munaafiq/riya kaar dohra/dohraaya do chañd/do guna/dohra SHak hona/SHubhah hona/waswaas hona SHak karna/SHubhah karna añdeySHah/dubhdha/duu'i/SHak(m.)/ SHubhah(m.)/waswaas(m.) mutazabzab/SHakki maSHkuuk/muSHtabah/muzabzab bey SHak/bila SHubhah/qata^an pich kaari(f.) guñdha hu'a aaTa/raqm/rupiyah paesa bahaadur/dileyr/niDar/SHujaa^ duruSHt/GHamgiin/udaas/ziddi udaasi sey duruSHti/GHamgiini/udaasi/zid faaKHtah(f.)/qumri(f.) kaabuk joR biThaana ra'iis beywah/waarisah bad libaas/bad waza^/gañdi/phuuhaR gaTTi/guchchhi/kiil istri dhan/jaheyz par/ruu'eyñ

double barrelled:a. double cross: n.

double dealing: n.

double decker: n. double entendre: n. double faced: doubled: doubly: doubt: doubt: doubt: a. a. adv. v.i. v.t. n.

doubter: doubtful: doubtless: douche: dough: doughty: dour: dourly: dourness: dove: dove cot: dovetail: dowager: dowdy: dowel: dower: down: down: downcast:

n. a. adv. n. n. a. a. adv. n. n. n. v.t. n. a. n. n. n.

a/adv. niichey/past/taley/zeyr a. bujhaa hu'a/jhukaa hu'a/sar nuguuñ/uchaaT

downfall: downfallen: downgrade: downgrade: downhearted: downhill: downpayment: downplay: downpour: downright: downright: downstairs: downtime: downtown: downtrodden: downward: downwardness: downy: dowry: doxology: doyen: doze: doze: doze off: dozen: dozing: drab: drab: drabness: drab: drabble: draconian:

n. a. n. v.t. a. n. n. v.t. n. adv. a. n. n. n. a. n. n. a. n. n. n. n. v.i. v.i. n. a. n. a. n. n. v.t. a.

bar baadi/tabaahi/tanazzul/zawaal gira hu'a Dhaal martabah ghaTaana maGHmuum/paZ murdah Dhaal/Dhalwaan/naSHeyb/utaar/zawaal peySHgi(f.) aehmiyat kam karna/wuq^at kam karna mausla dhaar baariSH(m.) bil kul/puura/siidha khula khula/saaf nichli mañzil(f.) bey kaar waqt(m.)/waqfah(m.) añdruun e SHahr(m.) mazluum/paa maal/pas maañdah nichla nichli taraf(f.)/pasti(f.) mulaa'em/narm/ruu'aañ daar jaheyz manaajaat(f.) buzurg tar niiñd jhapki leyna/uuñgh jaana/uuñghna jhapki ley leyna/uuñgh jaana dar jan uuñghta hu'a maTiyaala rañg/moTa kapRa bey lutf/bey waquuf/phiika/uchaaT/yaksaañ bey lutfi/phiika pan/uktaahaT/ bad saliiqah/kasbi/phuuhaR/tawaa'ef bhigona/lutheyRna istebdaad aanah/saffaak aanah/saKHt giir/ zaalimaanah

draft:

n.

chiTThi(f.)/huñDi(f.)/KHaakah(m.)/ musawwadah(m.) ghasiiTna/khiiñchna ghasiiTna/khiiñchna chañgaal/ghasiiT/lañgar/ rok/suhaagah lutheyRna gañdi/phuuhaR khiiñch waañ jaal/SHabkah aZdaha bhañbheyri(f.) GHussah war/sawaar khokhla karna/nichoRna/nikaas karna badrau/mori/naala(m.)/naali(dim.) nikaas naali(f.) badrau/pan bahaa'o/nikaas nikaasi naalah(m.) bey taaqat/nichoRa hu'a batKHa/chakwa/nar murGHaabi naaTak/sawaañg/tamsiil chaanak/naa gaagaani/pur asar/tamsiili tamsiil nigaar tamsiil kaari fann e tamsiil kaari(f.) mae KHaanah(m.) pardoñ sey aaraastah karna iñteHaa'i/saKHt/SHadiid chuski(f.)/ghuuñT/jar^ah/noSH daraawaRi(m.) baar bardaari karna/ghasiiTna/Haasil karna/ haTaana/kaSHiid karna/kaSHiSH karna/khiiñchna/ sukeyRna/taswiir banaana/uThaana kami/KHaami/KHaraabi/nuqs mutaHarrik pul/uThwaañ pul kaaRhna/lambaa karna/maa'el karna

drag: drag long: drag:

v.t v.t. n.

draggle: draggletail: dragnet: dragon: dragon fly: dragoon: drain: drain: drain pipe: drainage:

v.t. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n.

drainage channel:n. drained: drake: drama: dramatic: dramatist: n. n. n. a. n.

dramatisation: n. dramaturgy: dramshop: drape: drastic: draught: Dravidian: draw: n. n. v.t. a. n. n. v.t.

drawback: drawbridge: draw out:

n. n. v.t.

draw up: drawing: drawing room: drawl: drawn: drawplate: drawstring: dray: dread:

v.t. n. n. v.t. a. n. n. n. n.

aa leyna/khaRaa kar deyna/saf aara karna kaSHiSH/haath ki bani taswiir/naqqaaSHi gol kamarah(m.) chab chaba kar guftgu karna pareySHaañ Haal/tanaa hu'a/waehSHat zadah jañtri/taar kaSH izaar bañd barf gaaRi/chhakRa/Theyla aaSHob/añdeySHah/Dar/daehSHat/haebat/ KHauf/larzah/saehm(m.) Darna/haebat zadah hona/larzah bar añdaam hona añdeySH naak/haebat naak/KHauf naak/muhiib daehSHat naaki/haebat naaki/KHauf naaki iraadah(m.)/KHwaab(m.)/supna(m.)/roya(m.) KHwaab deykhna KHayaali dunya KHwaabi taariiki/waeHSHat(f.) afsurdah/bey kaef/bey lutf/dil giir/laq o daq/ maluul/tiirah/taariik/udaas durd/gaad/phok SHaraabor paehnaana paheñna lebaas(m.)/paehnaawa(m.) laes/malbuus baehna/qatrah qatrah Tapakna baañTna/Tapkaana bahaa'o/dhaara/muraad(f.) baehna baehta hu'a barmaana barma/qawaa'ed(m.) barma kaari(f.)

dread: dreadful: dreadfulness: dream: dream: dreamland: dreamlike: dreariness: dreary:

v.i. a. n. n. v.t. n. a. n. a.

dreg: drenched: dress: dress: dress: dressed: dribble: dribble: drift: drift: drifting: drill: drill: drilling:

n. a. v.t. v.i. n. a. v.i. v.t. n. v.i. a. v.t. n. n.

drink:

v.i.

chRhaana/chuus leyna/jazb karna/ piina/noSH karna maSHruub(m.)/noSH(f.)/piiney ki chiiz(f.)/ SHaraab(f.)/SHarbat(m.) piiney waala/SHaraabi chuuna/qatrah qatrah girna/rasna/Tapakna SHaraabor Tapakney waala chalaana/haañkna bhaga deyna/haañkna haTaana bak waas karna/bachchey ki raal baehna/ buddhu pan dikhaana chalaa'o buuñdaa baañdi(f.)/phuaar(f.) ThaTHol/zariif bhaañD(m.)/masKHarah(m.) kaTh putli ka kheyl(m.)/masKHarah pan(m.)/ mazaaq(m.) kaahil/sur raal baehna raal baehta/raal Tapakta dil baeThna/Dhalna/jhukna/kumhlaana/ murjhaana/paZ murdah hona paZ murdah giraana/Tapkaana girna/jhaRna/paRna/Tapakna qatrah chhoTa sa qatrah(m.) saaqit chakaan biiT/meyñgni pheyra KHuSHki/qaHet fuzlah(m.)/mael(f.)/phok(f.) añboh/jhuñD/mutaHarrik GHallah

drink:

n.

drinker: drip: dripping: drippy: drive: drive: drive back: drivel:

n. v.i. a. a. v.i. v.t. v.t. v.i.

driving: drizzle: droll: droll: drollery:

n. n. a. n. n.

drone: drool: drooling: droop:

n. v.i. a. v.i.

drooping: drop: drop: drop: droplet: dropped: dropping: dropping: dropping in: drought: dross: drove:

a. v.t. v.i. n. n. a. a. n. n. n. n. n.

drown: drown: drowned: drowsy: drowsiness: drub: drubbing: drudge: drug: druggie: drugs: druggist: drum: drum beat: (large) drum: (small) drum: drum stick: drummer: drunk: (dead) drunk: drunkard: drunken: drunkenness:

v.t. v.i. a. a. n. v.t. n. v.i. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. a. a. n. a. n.

Dubaana/Dubona/GHarq karna Duubna/GHarq hona Duuba/GHarq aab/GHariiq kaahil/KHwaab aaluudah/SHal/sust GHaflat/GHunuudgi/jhapki/KHumaar(m.) kuuTna/maarna/piiTna/piTaa'i karna maar(f.)/marammat(f.)/SHikast(f.) jutna/meHnat karna/muSHaqqat karna daaru/dawa/darmaan/dawaa'i/jaRi buuTi afiimchi/charsi/naSHey baaz muskiraat(m.) âttaar/dawa saaz Dhol/tabal Dhol ki aawaaz Dhol(m.) Dholak(f.)/Dholki(f.) Taap Dholchi/tabal nawaaz madhoSH/maKHmuur/mast siyaah mast aadatan SHaraabi(m.)/mast(m.)/riñd(m.) bad mast/maKHmuur/sar SHaar madhoSHi(f.)/masti(f.)/naSHah(m.)/ riñdi(f.) phareyra KHuSHk karna/poñchhna/sukhaana KHuSHk hona/suukhna KHuSHk/phareyra/ruukha/suukha/yaabis phareyra phareyra KHuSHki(f.)/ruukha pan(m.)/rukhaa'i(f.)/ yabuusat(f.) dohra duu'i

dried: dry: dry: dry: half-dry: half-dried: dryness:

a. v.t. v.i. a. a. a. n.

dual: duality:

a. n.

dub: dubious: duck:

n. a. v.t.

bhadda/bhoñDa/phuuhaR dhuñdhla/maSHkuuk/mubham dubakna/ thoRi deyr key lie'ey paani meyñ sar Dubona dubak jaana/ yak bah yak sar niich karna bataKH naakaarah golah/naqli/ja^li na pasañdi kirpaan(f.)/qaroli(f.) waajib waajib(m.) mujaadilah

duck:

v.i.

duck: dud: dudgeon: dudgeon: due: due amount: duel: dug: dulcimen: dull:

n. n. n. n. a. n. n.

pa.t/p. kañdah n. a. sañtuur bey rañg/bey waquuf/dhuñdla/maañd/naa samajh/ naa SHaad/phiika/sard/sust/uchaaT GHabi bey zabaan/guuñga ghabraaya dam bah KHud Daalna/pheyñkna GHabi gobar uuplah maHbas(m.) Dalaa'o bhigo kar khaana joRa añdha karna/dhoka deyna naql karna huu bahuu naql/musañna musañna daGHal fasal/doGHla pan/do rañgi/jul/munaafiqat

dull headed: dumb: dumbfounded: dumb-struck: dump: dunce: dung: dungcake: dungeon: dunghill: dunk: duo: dupe: duplicate: duplicate: duplicate: duplicity:

a. a. a. a. v.t. a. n. n. n. n. v.t. n. v.t. v.t. a. n. n.

duplictious: durable:

n. a.

jhuuTa/naa muKHlis/uupri deyr paa/mazbuut/paa'ey daar/pakka/ puKHtah/qaa'em paa'ey daari/puKHtagi/qayaam ârsah(m.)/faasilah(m.)/muddat(f.) asna meyñ/dauraan meyñ/darmiyaan majbuuri(f.)/qaed(f.) jhuT puTa(m.)/SHafaq(f.) maTyaala

durability: duration: during: duress: dusk: dusky: dust: dust:

n. n. prep. n. n. a.

v.t/i. jhaaRna n. dhuul/gard(f.)/GHubaar(m.)/ KHaak(f.)/KHaaSHaak(m.) jhaaRan(f.)/saafi(f.) aañdhi(f.) jhaaRan(f.)/saafi(f.) gard aaluud/GHubaar aaluud/KHaaki farmaañ bardaar/farz SHinaas faraa'ez(m.)/maraasim(m.)/waajibaat(m.) neyk baKHt/sa^aadat mañd/taabe^ farz(m.)/fariizah(m.)/Haasil(m.)/jizyah/kaar(m.)/ kaar e mañsabi(m.)/KHidmat(f.)/maeHsuul(m.)/ ôhdah(m.)/waziifah(m.)/zimmah daari(f.) baaliSHtiya(m.)/podna(m.) raehna baasi(m.)/baa SHiñdah(m.)/makiin(m.) ghar/kaaSHaanah/KHaanah/maqaam/ maskan/sukuunat rañgna/rañg chaRhaana rañg(m.) rañg reyz(m.) maut/naza^ bañd(m.)/KHañdaq(f.)/meyñD(f.) muHarrak/mutaHarrak quuwatiyat(f.) ghar/KHaan daan peychiSH

dust cloth: dust storm: duster: dusty: duteous: duties: dutiful: duty:

n. n. n. a. a. n. a. n.

dwarf: dwell: dweller: dwelling:

n. v.t. n. n.

dye: dye: dyer: dying: dyke: dynamic: dynamism: dynasty: dysentery:

v.t. n. n. n. n. a. n. n. n.

E
each: each: eager: eagerness: eagle: ear: earring: earsplitting: early: a. pron. a. n. n. n. n. a. adv. har eyk/kul har eyk garm/muSHtaaq/raaGHib/saa^i SHauq(m.) chiil(f.) goSH(m.)/kaan(m.) baali(f.)/jhumka(m.) karaKHt(aawaaz)/kaan phaaR ibtidaa'i/paehley/qabl taRka/subaH dam Haasil karna/kamaana/paeda karna kamaaya kamaa'u ajr/kamaa'i/paedaa'iSH pur KHuluus/sañjiidah/sar garm arz/dharti/gaeti/gil/KHaak/miTTi/zamiin miTTi ka/zamiini sifaal KHaaki/miTTi kaa bhauñchaal/larzah/zalzalah aaraam/aasaani/chaen/faraaGH/faraaGHat/ na^iim/raaHat/qaraar/sahuulat(f.) aaraam pahoñchaana/takliif duur karna aasaan tar puurab/maSHriq maSHriqi/SHarqi aasaan/halka phulka/muyassar DaaRh garam karna/khaana/tanaawal karna khaayaa hu'a

early morning: n. earn: earned: earner: earning: earnest: earth: earthen: earthen ware: earthly: earthquake: ease: v.t. pa.t. n. n. a. n. a. n. a. n. n.

ease: easier: east: eastern: easy: eat: eaten:

n. a. n. n. a. v.t. a.

eating: eating-house: eaves: eavesdrop: ebb: ebb and flow: ebonised: ebony: ebullition: eccentric: echo: eclipse: eclipsed: ecology: ecological: economic: economical: economically: economics: economy: ecstasy:

n. n. n. v.t. n. n. a. n. n. a. n. n. a. n. a. a. a. adv. n. n. n.

khaana khaana bhaTyaar KHaanah/Dhaaba olti chhup kar suñna jazar(m.) naSHeyb o faraaz(m.) aabnuusi aab nuus(f.) haejaan(m.) anokha/bey markaz/bey sira baaz gaSHt/(f.)/guuñj(f.)/sada(f.) girhan(m.) maañd maaHauliyaat(f.) maaHauliyaati iqtesaadi/ma^aaSHi kam KHarch/iqtesaadi kefaayat sey iqtesaadiyat(f.)/ma^aaSHiyaat(f.) iqtesaad/ma^iiSHat laher(f.)/mauj(f.)/waaraftahgi(f.)/ wajd(m.)/wijdaan(m.) bey KHud/wajd aawar âalam giir/kaliisaa'i/ûmuumi chhaajan? chaTora/khaa'u/peyTu bhañwar/gardaab baaGH e âdan/baehiSHt/firdaus/jañnat popla(m.) alañg(m.)/baaRh(f.)/dhaar(f.)/Had(f.)/ kinaarah(m.)/kor(f.)/lab(m.)/pallu(f.) kinaarah(m.) dhaar daar/teyz haaney key laa'eq/maakuul

ecstatic: ecumenical: eczema: edacious: eddy: Eden: edentate: edge:

a. a. n. a. n. n. a. n.

edging: edgy: edible:

n. a. a.

edibles: edict: edifice: edify: edifier: edit:

n. n. n. v.t. n. v.t.

aaTa daal far maan(m.)/raqam(f.) îmaarat banaana/iimaan pakka karna/ta^miir karna mua^llim e iKHlqaaq(m.) kaañT chhaañT karna/murattab karna/ taaliif karna murattab taaliif nusKHah mudiir(m.) idaariyah idaariyaati kaar kun iñsaan banaana/paRhaana/ta^liim deyna KHwaañdah/paRha likha/ta^liim yaaftah aamoziSH/KHwaañdgi/paRhaa'i/ ta^liim/tarbiyat tadriisi/ta^liimi

edited: editing: edition: editor: editorial: editorialist: educate: educated: education:

a. n. n. n. n. a. v.t. a. n.

educational:

a.

educational institution:n.dars gaah eel: eerie: efface: effaced: effacement: effect: n. a. v.t. a. n. n. baam machhli âjiib o GHariib masKH karna/miTaana masKH fan paziiri âmal/asar/Haasil/natiijah(m.)/phal(m.)/ sabab/taa siir(f.) faa^eli/kaar gar/mua'ssir/pur asar mu'assar añdaaz sey aasaar(m.)/mataa^(f.) kaafi/kaari/natiijah KHeyz aablah paa/halkaan/SHal/thaka hu'a faa'edah mañd kaar guzaari(f.)/musta^idi(f.)/ qaabiliyat(f.) faa^eli/musta^id

effective: effectively: effects: effectual: effette: efficacious: efficiency:

a. n. n. a. a. a. n.

efficient:

a.

efficiently: effigy: effiminate: effloresce:

adv. n. a. v.i.

qaabiliyat sey putla(m.) zañKHa khilna/phuulna phuul ka khilna bahaa'o/rawaani jaari/rawaañ bahaa'o/iKHraaj/rawaani bhaag dauR/jahd/dauR dhuup/jatan/jid/ koSHiSH/maara maar/sa^i/tag o dau/zor aasaan/bey saaKHtah bey GHaerati/DhiTaa'i/diidah dileyri/haT/zid bahaana/KHaarij karna/uñDeylna añDa(m.) baeñgan(m.) safeydi(f.) ana(f.)/KHudi(f.) KHud biin/KHud sar anaaniyat/KHud biini/KHud parasti anaaniyat pasañd/KHud pasañd KHud KHarzaanah/KHud pasañdaanah faKHr/KHudi ana parast/KHud pasañd/KHud sar ana parastaanah/KHud GHarzaanah/KHud pasañdaanah/ KHud saraanah aabru reyz/añguSHt numaañ/faaSH/mumtaaz guzar(m.)/KHuruuj(m.)/kuuch aaTh aaThwaañ paehloñTha(m.)/paehloñThi(f.) yaa îlm e mu^aaSHirat pur takalluf saraaHat karna/wazaahat karna

efflorescence: n. effluence: effluent: efflux: effort: n. a. n. n.

effortless: effrontery: effuse: egg: eggplant: egg white: ego: egocentric: egoism: egoist: egoistic: egotism: egotist: egotistic:

a. n. v.t. n. n. n. n. a. n. n. a. n. n. a.

egregious: egress: eight: eighth: eigne: either: ekistics: elaborate: elaborate:

a. n. n. a. a. conj. n. a. v.t.

elaboration: élan: elapse: elapsed: elastic: elasticity: elation: elbow: elder: eldritch: elect: elected: election:

n. n. v.i. a. a. n. n. n. n. a. v.t. a. n.

saraaHat(f.)/tafsiil(f.)/wazaaHat(f.) halla/josH/umañg/walwalah biitna/guzarna guziSHtah lachak daar lachak(f.) raf^at(f.)/ûruuj(m.) kohni baRa/kalaañ/SHeyKH/ûmar rasiidah anhoni/pur israar chuñna/iñtiKHaab karna/muñtaKHib karna muñtaKHib iñteKHaab/chunaa'o iñtiKHaab e zimni iñtiKHaab e âam iñtiKHaabi iñtiKHaabi batti bijli/kahruba bijli lagaana KHamiirah/ma^juun aab/aab taab/Husn/jamaal/KHuubi/lataafat/ lutf/nazaakat/SHaan/zeyb/zeyb o ziinat Hasiin/rañgiin/teykha(m.)/teykhi(f.) siDol/suthra(m.)/suthri(f.)/waza^daar marsiah ûnsur/rukn ûnsuri bunyaadi/ibtidaa'i/tamhiidi/ûnsuri fiil/haathi(m.)/hathni(f.)/piil piil baan haathi daañt fiil paa/piil paa âali/murtafa^/rafii^

(bye-)elections:n. (general)elections:n. elective: electoral: a. n.

electric light: n. electricity: electrify: electuary: elegance: n. v.t. n. n.

elegant:

a.

elegy: element: elemental: elementary: elephant:

n. n. a. a. n.

elephant keeper:n. elephant's tusk:n. elelphantitis: n. elevated: a.

elevation: eleven: elicit: elicitation: eligible: eliminate: elimination: elixir: eloquence:

n. n. v.t. n. a. v.t. n. n. a.

faraaz/raf^at(f.)/taraqqi/uThaan/uuñchaaa'i gyaarah nikaalna/paeda karna/ubhaarna isteñbaat marGHuub saaqit karna Hazaf/rafa^ aksiir(m.) aatiSH zabaani/balaaGHat/fasaaHat/ goyaa'i/suKHan/talaaqat fasiiH/goya/SHiiriiñ bayaan/ suKHan war/tarraar balaaGHat sey/fasaaHat sey ko'i aur warnah duusri jagah/kahiiñ aur/kisi aur jagah saraaHat saraaHat aañkh bachaaana/bach nikalna/ giraft meyñ nah aana dubla karna/laaGHir karna/naHiif banaana laaGHir/naHiif aazaadi(f.)/Hurriyat(f.) bey taaqat karna/KHassi karna/naa mard banaana KHassi bañdh(m.)/pul(m.) musiibat meyñ daalna/KHijl karna/ SHarmiñdah karna/uljhaana majbuur/SHarmiñdah rog(m.)/SHarmiñdagi(f.) baukhlaa'ey hu'ey/pareySHaani sey sefaarat KHaanah(m.) gaaR deyna/jama deyna gaaRa hu'a/jama hu'a nikhaarna/sajaana/sañwaarna/siñghaarna

eloquent:

a.

eloquently: else: else: elsewhere: elucidate: elucidation: elude:

adv. a. adv. adv. v.t. n. a.

emaciate: emaciated: emancipation: emasculate: emasculated: embankment: embarrass:

v.t. a. n. v.t. n. n. v.t.

embarrassed: embarrassment:

a. n.

embarrassingly: adv. embassy: embed: embedded: embellish: n. v.t. a. v.t.

embellished: embellishing:

a. a.

naqSHi/naqSHiin/saja(m.)/saji(f.) aara aaraastagi churaana/Dakaar jaana/hazm karna/khaana/ KHurd burd karna/pachaana dast burd/hazm/KHiyaanat(f.) naa gawaar karna/kaRwa karna/talKH karna naa gawaar/kaRwa/talKH niSHaan/tuGHra mujassam hona puRya Himmat baRhaana/piiTh Thoñkna aaGHoSH meyñ leyna/chimTaana/chipTna/galey lagna/ lipTaana/paehlu garam karna/siinah lagaana aaGHoSH/ham aaGHoSHi/lipaTna ham aaGHoSH/ham kinaar baGHal giiri(f.) kaaRhna/kaRhaa'i karna kaam daar/kaRha hu'a chikin/goTa kinaari/kaam/kaRhaa'i/ kaSHiidah kaari/nigaar/phuul patti/zar dozi mubtila Hamal(m.)/janiin(m.)/naa puKHtah KHaam/naa puKHtah islaaH/tasHiiH pañna/zumurrud bar aamad hona/nikalna/ubharna/zaahir hona namuud/zahuur hañgaami Haalat hañgaami/naa gahaani reyg maal(m.) qa'ey awaar mohaajir/taarik e watan Hijrat karna/tark e watan karna

embellishment: n. embezzle: v.t.

embezzlement: embitter: embittered: emblem: embody: embodiment: embolden: embrace:

n. v.t. a. n. v.i. n. v.t. v.t.

embrace: embracing: embracement: embroider: embroidered: embroidery:

n. n. n. v.t. a. n.

embroiled in: embryo: embryonic: emendation: emerald: emerge: emergence: emergency: emergent: emery: emetic: emigrant: emigrate:

a. n. a. n. n. v.i. n. n. a. n. a. n. v.i.

emigration: eminence: eminent: emissary: emit:

n. n. a. n. v.t.

hijrat raf^at/SHaan/SHaraf/ûlu/uThaan âali/mumtaaz/sar bulañd/SHariif eylchi/jaasuus/muKHbir aawaaz nikaalna/chhoRna/izhaar karna/ KHaarij karna/nikaalna yaaft eHsaas/jazbah/joSH/laher jazbaati jazbaat añgeyz baad SHaah/SHaahin SHaah jataana/zor deyna taakiid/wazn/zor waasiq/zor daar taakiidan qalam rau/saltanat iste^maal karna/kaam deyna/mulaazmat deyna/ naukri deyna mulaazim/naukar aajir(m.)/maalik(m.) iste^maal/kaam/kaar/kaar o baar/mulaazmat/ naukri/SHoGHl/roz gaar/tasarruf eKHteyaar deyna/taaqat deyna malkah/sultaanah KHaali pan/pol KHaali karna/uñDeylna KHaali/kora/ochha/pola/poñga/suuna/tihi aasaan banaana/majaaz karna/muKHtaar karna/ qaabil karna ada karna/añjaam deyna/bajaawri karna naafiz miina(f.)/taam chiini(f.) miina kaar(m.) âaSHiq/fareyftah/maa'el Deyra Daalna/paRaa'o Daalna/paRna

emolument: emotion: emotional: emotive: emperor: emphasise: emphasis: emphatic: emphatically: empire: employ:

n. n. a. a. n. v.t. n. n. adv. n. v.t.

employee: employer: employment:

n. n. n.

empower: empress: emptiness: empty: empty: enable:

v.t. n. n. v.t. a. v.t.

enact: enacted: enamel: enameller: enamoured: encamp:

n. a. n. n. a. v.t

encampment: encapsulated: enchant: enchanted: enchantment: encircle:

n. a. v.t. a. n. v.t.

KHar gaah(m.)/paRaa'o(m.) GHelaaf chaRha rijhaana fareyftah/masHuur jaadu/seHar kaari/tilism gheyrna/Halqey meyñ leyna/iñHesaar karna/ moHaasirah karna ghira hu'a maeHsuurah gheyrna/iHaatah karna eHaatah/Hisaar madaH(f.)/qasiidah(m.) gheyr leyna/lapeyT leyna/SHaamil karna muHiit muD bheyR(f.)/mulaaqaat(f.)/saamna(m.)/ Takkar(f.) saamna karna Dhaaras deyna/dil rakhna/Hausalah afzaa'i karna/ himmat baRhaana/jii baRhaana/piiTh Thoñkna/ puSHt panaahi karna Dhaaras/Hausalah afzaa'i/Hemaayat/ taa'iid/puSHt panaahi Hausalah afza surKHi deyna qabzah karna dast añdaazi(f.) papRi jamaana/taeh jamaana papRi daar/taeh eaar parat/taeh baar Daalna/qarz daar banaana/ rukaawaT bañna aaKHir karna/añjaam tak pahochaana/ KHatm karna/nabeyRna añaaKHir hona/jaam tak pahoñchna/ KHaatimah hona aaKHir/âaqibat/añjaam/dum/faqat/HaSHr/ KHaatimah/kinaari/kinaarah/maa'l/natiijah/ nihaayat/paar/paayaañ/tamaam

encircled: enclave: enclose: enclosure: encomium: encompass: encompassing: encounter:

a. n. v.t. n. n. v.t. a. n.

encounter: encourage:

v.t. v.t.

encouragement: n.

encouraging: encrimson: encroach: encroachment: encrust: encrusted: encrustation: encumber:

a. v.t. v.t. n. v.t. a. n. n.

end:

v.t.

end:

v.i.

end:

n.

endanger: endear: endeared: endearment: endearingly: ended: endeavour: endeavour: endgame: ending: endless: endlessly: endorse: endorsement: endow: endowment: endurance: endure:

v.t. v.t. a. n. adv. a. n. v.t. n. n. n. adv. v.t. n. v.t. n. n. v.t.

KHatrey meyñ Daalna laaDla banaa/pyaara karna chahiita laaD laaDley pan sey/pyaar sey KHatm jahd/koSHiSH/sa^i kosHiSH karna/sa^i karna aaKHiri ma^rkah(m.) iKHtetaam/iñteha/KHaatimah bey añdaazah/bey Had bila iñteHa hemaayat karnamañzuur karna/tausiiq karna dast KHat(m.)/tausiiq/tazhiir baKHSHna/deyna/jaHeyz deyna waqf bar daaSHt/pitta/sabaat/sabr/taab bar daSHt karna/jheylna/khaana/sabr aana/ saehna/taab laana/zaeHmat uThaana mustaqil mizaaji dikhaana saabit pichkaari(f.)/SHaafah(m.) âduw/baaGHi/baeri/duSHman/GHaniim/Hariif jafa kaSH dam/quuwat/taaqat/zor kam zor banaana kam zor/naa tawaañ hath yaar Daalna gheyrna bhaga deyna/dam lagaana/majbuur karna/ naafiz karna/zabar dasti sey leyna naafiz naafiz karney waala aazadi deyna

endure: enduring: enema: enemy: energetic: energy: enfeeble: enfeebled: enfeoff: enfold: enforce:

v.i. a. n. n. a. n. v.t. a. v.t. v.t. v.t.

enforced: enforcer: enfranchise:

a. n. v.t.

enfree: enfreeze: engage: engaged:

v.t. v.t. v.t. a.

aazaadi deyna barf banaana/jamaana âeHd karna/aTkaana/mañgni karna maSHGHuul/masruuf riSHtah hona jaazbiyat sey âehd/kaam/mañgni/qaraar daad paedah karna/wujuud meyñ laana muhañdis kañdah karna/khodna/naqSHiin karna kañdah/naqSHi/naqSHiin kañdah kaar/naqqaaSH khudaa'i/naqqaaSHi/naqSH maeHw/munhamik haRap karna chiistaan(f.)/paheyli(f.)/ûqdah mubham hedaayat karna âeSH karna/baaGH baaGH hona/chaen karna/chakhna/ lutf uThaana/maeHzuuz hona/mazah luuTna/ mazah paana/mazah uRaana/mazah uThaana/ mazey leyna/ras leyna mazey daar maeHzuuz âeSH/gul chharrey/lutf/mauj/mazah/ rañg/îSHrat/zauq baRhaana/phaelaana mabsuut tausii^ roSHni Daalna/ujaalna/waazeH karna aagahi(f.)/roSHan KHayaali(f.) bharti karna bharti uljhaana ulajhna

(to be)engaged: v.i. engagingly: engagement: engender: engineer: engrave: engraved: engraver: engraving: engrossed: engulf: enigma: enigmatic: enjoin: enjoy: adv. n. v.t. n. v.t. a. n. n. a. v.t. n. a. v.t. v.t.

enjoyable: enjoyed: enjoyment:

a. a. n.

enlarge: enlarged: enlargement: enlighten:

v.t. a. n. v.t.

enlightenment: n. enlist: enlistment: enmesh: enmesh: v.t. n. v.t. v.i.

enmity:

n.

âdaawat/baer/duSHmani/kaaT/kaawiSH/kiinah/ khaT paT/laRaa'i/muKHaalifat/naqiiz/rañjiSH/zid muSHarraf SHiddat baRa/jasiim/zaKHiim bas kaafi KHabar leyna/tajassus karna taalib dar yaaft/justju/muHaasibah/puuchh gachh/ pursiSH/tajassus GHuassey meyñ aana/GHussah dilaana/ laal piila hona KHafa/laal/taa'o meyñ taa'o khaana/taa'o meyñ aana

ennobled: enormity: enormous: enough: enough: enquire: enquirer: enquiry:

a. n. a. intj. a. v.t. n. n.

enrage:

v.t.

enraged: (to be)enraged: enraptured: enrol/enroll: enrol: enroot: ensconce: ensconced: ensign: enslave: enslavement: ensnare:

a.

a. v.t. v.i. v.t. v.t. a. n. v.t. n. v.t.

bey KHud daaKHilah deyna/darj karna daaKHil hona/darj hona jaR lagaana/jaRna chhupaana/Dhaañkna/Dhaañpna chhupa/Dhaka/Dahaañpa/maeHfuuz jhañDa(m.) GHulaam banaana GHulaami daam meyñ laana/paañs leyna/ phaañsna aayañdah

ensuing: entangle: entangle: entangled: v.t. v.i. a.

phaañs leyna/phaañsna/uljhaana lipaTna/phañsna/ulajhna mubtila/peychiidah/phañsa/ SHaaKH dar SHaaKH/uljha/Zauliidah jañjaal/jhameyla/khaT raag/rog(m.) galaana/kam zor banaana samjhotah añdar aana/daaKHil karna/darj karna/ghusna/ paRna/raqam karna

entanglement: entender: entente: enter:

n. v.t. n. v.t.

enter into: entered: enterprise: entertain: entertaining:

v.t. a. n. v.t. a.

ghusna daaKHil/darj himmat da^wat deyna/meyzbaani karna dil chasp/farHat baKHSH faraH/KHaatir daari/ziyaafat garmaana/joSH dilaana jazbah(m.)/joSH KHsroSH/SHauq(m.)/walwalah(m.) joSHiila/sar garm josHiila/pur joSH/pur walwlah garm joSHi sey/walwaley sey

entertainment: n. enthuse: enthusiasm: enthusiast: v.t. n. n.

enthusiasistic: a.

enthusiasistically:adv. entice: enticing: entire: entirely: entitle: entitled: entitlement: entity: entrails: entrance: entrap: v.t. a. a. adv. v.t. a. n. n. n. n. v.t.

chaaT deyna/lubhaana/phuslaana/warGHalaana dil fareyb bhar/kul/musallam/puura/saara ka saara/tamaam bilkul/sara sar/tamaam tar Haq daar banaana/rutbah deyna Haq daar rutbah wujuud aalaa'iSH(f.)/añdruunah/ojhRi(f.) aastaanah/chau khaT/daaKHilah/duKHuul/dar daam meyñ laana/phaañs leyna/ phaañsna/SHikaar karna jaal/phañda phaañsney waala dar KHwaast karna/haath joRna/iltija karna/ paeroñ paRna/peySHaani ragaRna/samaajat karna iltija/samaajat(f.)/tawassul(m.) qal^ah bañdi Hawaaley karna/supurd karna supurd supurdagi iñdiraaj/daKHl/duKHuul guuñdhna/lapeyTna

entrapment: entrapper: entreat:

n. n. v.t.

entreaty: entrenchment: entrust: entrusted: entrusting: entry: entwine:

n. n. v.t. a. n. n. v.t.

entwined: entwist: enumerate: envelope: enviable: enviably: envied: envious: enviously: environs:

a. v.t. v.t. n. a. adv. a. a. adv. n.

guñdha/lipTa bal deyna/baTna giñna/SHumaar karna lifaafah pasañdiidah/qaabil e raSHk pasañdiidgi sey maeHsuud jalney waala/Haasid/raSHk aameyz jalan sey/raSHk sey aknaaf/gird/gird o nawaaH/maa Haul/ nawaaH/qurb o jawaar maa Haul eylchi/numaa'iñdah/qaasid/safiir Hasad karna/KHaar khaana/raSHk karna Daah/Hasad/jalan/raSHk faani/roz marrah/waqti dastaan(f.)/razmiyah(m.) chaTora(m.)/rasya(m.) wabaa'i biimaari(f.)/waba(f.) wabaa'i aafat/waba uupri jild(f.) jugat/nuktah mirgi/sar^ sarii^ Haadisah(m.)/waardaat(f.) risaalah(m.) lauH e mazaar(f.)/qabr ka katbah(m.) jalwah ka giit(m.) KHitaab/laqab/sifat KHulaasah KHulaasah banaana/muKHtasar karna âsr/zamaanah

environment: envoy: envy: envy: ephemeral: epic: epicure: epidemic: epidemic: epidemical: epidemy: epidermis: epigram: epilepsy: epileptic: episode: epistle: epitaph: epithalamium: epithet: epitome: epitomise: epoch:

n. n. v.t. n. a. n. n. a. n. a. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. n. v.t. n.

epoch making: eponymous: époque: equal:

n. n. n. a.

âeHd aafriiñ/âeHd saaz naam dahiñdah âehd/daur/jag/zamaanah âdiil/baraabar/ham joli/ham paayah/ ham pallah/ham rutbah/jawaab/masaawi/ naziir/saani/yaksaañ joRi(f.)/mad(d)e muqaabil(m.) baraabar/utna hi/waesa hi/yksaañ baraabri(f.)/musaawaat/yaksaaniyat(m.) baraabar karna/masaawi karna KHat e istewa KHat e istewaa'i ghoR sawaari tawaazun aaraastah karna HaSHam(m.)/jilau(f.)/ThaaTh(m.) pasaañg/tawaazun dhaRa karna aaraastah/musallaH aaraastah paeraastah lawaazimah/saamaan/saaz âdl/insaaf badal/bara bar/masaawi lagi lipTi/mubham/maSHkuuk/muSHtabah/zu ma^ni gol mol baat karna/Taal jaana jugat baaz(m.)/mubham go(m.) âehd/âsr/daur/qarn/sanh/zamaanah miTa deyna/paamaal karna/ukhaaRana biiKH kani/KHaatimah/ukhaaR miTaana khurachni/miTaaney waala maeHw miTaa'i/naa buudgi khaRa karna/nasb karna/qaa'em karna

equal: equally: equality: equate: equator: equatorial: equestrian: equilibrium: equip: equipage: equipoise: equipoise: equipped:

n. adv. n. v.t. n. a. a. n. v.t. n. n. v.t. a.

(well)equipped: a. equipment: equity: equivalent: equivocal: equivocate: equivocator: era: eradicate: eradication: erase: eraser: erased: erasure: erect: n. n. a. a. v.t. n. n. v.t. n. v.t. n. a. n. v.t.

erect: erected: erection: ermine: erotic: erotica: eroticism: err: errand: errant: errant fool: erratum: erring: erroneous: erroneously: error: ersatz: eructation: erudite: erudition: erupt: eruption: escape:

a. a. n. n. a. n. n. v.i. n. a. n. n. a. a. adv. n. n. n. a. a. v.i. n. n.

chaaq/khaRa/qaa'em khaRa/nasb îmaarat/uThaan sañjaab hawas naak/pur SHaehwat jiñsi adab/jiñsi tawaawiir jiñsi chaahat bhaTakna/chuukna/GHalti karna/KHata karna ârz/kaam bhaTakta/gum gaSHtah/sar kaSH kaaTh ka ullu GHalat naamah(m.) gum raah/sar gardaañ GHalti par/maGHluut GHalti sey/sahwan faro guzaaSHt/gum raahi/GHalti/KHata badal/êwaz Dakaar mutbaHHir îlmiyat(f.)/qaabiliyat(f.) bhaRak uThna KHuruuj(m.) bachaa'o/faraar/faut/gureyz/KHalaasi/ nejaat/rehaa'i bachna/chhuTna/nikal bhaagna waa raastah gureyzaañ faraariyat pasañd khaRi chaTaan(f.)/pahaaRi Dhalaao(m.) pahoñchaana chappal(f.) ja^fri(f.)/TaTTi(f.) KHaas

escape: escaped: escaping: escapist: escarpment: escort: espadrille: espalier: especial:

v.i. a. a. a. n. v.t. n. n. a.

especially: espionage: espouse:

adv. n. v.t.

KHaas taur par jaasuusi apnaana/biaahna/iKHtiyaar karna/mañgni karna/ nisbat Thaeraana/SHaadi karna mañgni/SHaadi janaab/saaHab iñSHaa'iyah/maqaalah/mazmuun iñSHa par daaz asl/îtr/jauhar/lub/maahiyat/ma^ni/nafs/ ras/ruuH/zaat jauhari/laazim/zaati/zaruuri jaari karna/jhañDa gaRna/muqarrar/qaa'em karna âmlah/idaarah/nizaam/zeybaa'iSH masbat/muqarrar/muqarrar SHudah/ mustaHkam/qaa'em/saabit/taey/zaabit jaa'edaad/jaagiir/zamiin/zamiin daari Hurmat(f.)/îzzat(f.) âziiz/giraami aañkna/añdaazah lagaana/Hesaab lagaana/taulna añdaazah/Hesaab/peyTa/qiyaas/taKHmiinah añdaazah/giñti/Hesaab/nazar/SHumaar kuTTi/qata^ e ta^alluq waGHaerah chhipna/naqSH kaari karna/Thappah lagaana abdi/jaaweyd/jaawidaañ/sar madi mudaam/sada abad/azal/dawaam aafaaq/hawa/khula aasman aKHlaaqi aKHlaaq êlaaqaa'i/garohi nasli taur par aadaab/aKHlaaq/qaa^edah/takalluf/tamiiz îlm e sarf/sarf uqlaedisi

espousal: esquire: essay: essayist: essence:

n. n. n. n. n.

essential: establish: establishment: established:

a. v.t. n. a.

estate: esteem: esteemed: estimate: estimate: estimation: estrangement: et cetera: etch: eternal: eternally: eternity: ether: ethical: ethics: ethnic: ethnically: etiquette: etymology: Euclidean:

n. n. a. v.t. n. n. n. a. v.t. a. adv. n. n. a. n. v.t. adv. n. n. a.

Eugenia: eulogy: eulogist: eunuch: Europe: Eurepean: European: evacuate: evacuation: evade:

n. n. n. n. n. a. n. v.t. n. v.t.

jaamun(f.) madH(f.)/sana(f.) maddaaH(m.) KHassi/KHwajah sara/KHojah/zañKHa farañgistaan farañgi farañgi KHaaali karna/tark karna iñKHelaa(m.) aaj kal karna/bahaanah karna/ hichar michar karna/paehlu badalna/ paehlu tihi karna/raastah katraana zaa'el iñjiili bahaanah/dirañg/ghissa/gureyz/ Hiilah Hawaalah/ijtenaab/Taal maTol/tajaahul mujtanib sar e waqt baraabar/bhi/phir/raast/saaf/sapaaT Hatta keh musaawaat(f.) baraabri sey/yaksaañ taur par sar e SHaam(f.)/SHaam(f.) aeHwaal(m.)/maajra(m.)/qissah(m.)/ saaniHah(m.)/waaqe^ah(m.) waardaat aaKHiri aKHir kaar/qat^an daa'eman/hargiz/kabhi/sada sada bahaar abadi/jaaweyd/jaawidaañ/paayañdah abadi taur par/daa'emi eyk eyk/har/har eyk/har ko'i/sab har kas o naakas aa'ey din/roz aana/roz ba roz/roz roz

evanescent: evangelical: evasion:

a. a. n.

evasive: eve: even: even: evenness: evenly: evening: event:

a. n. a. adv. n. adv. n. n.

events: eventual: eventually: ever: evergreen: everlasting:

a. a. adv. adv. n. a.

everlastingly: n. every: everybody: every day: a. n. adv.

everyman: every moment: every one: every time: everywhere: evict: eviction: evidence: evident:

n. adv. pron. adv. adv. v.t. n. n. a.

har kas o naakas har dam har eyk har baar har jagah/kahaañ kahaañ chhoRna bey ghari/KHeraaj daliil/gawaahi/SHahaadat/subuut aaSHkaara/âyaañ/baiyyan/hawaeda/ma^luum/ numaayaañ/sariiH/waazeH/zaahir waazeH taur par daliilaanah/SHahaadati bad/bura/SHariir/ziSHt aafat/badi/buraa'i/KHaraabi/khoT/musiibat asqaam nazar e bad bad ruuH/par chhaawaañ naHuusat talabi bulaana/pukaarna/talab karna/yaad taazah karna bheyR aaftaabah/abriiq/qaraabah âen/bilkul/puura zabardasti Haasil kar leyna meHnat talab/saKHt durusti/seHat/mauzuuniyat/mutaabiqat bah jiñsihi HaaSHiyah chaRhaana/mubaaGHah karna/ pul baañdhna banaawaT(f.)/mubaalGHah(m.) chaRhaana ûruuj arjmañd/âali/âziim/bulañd/faraaz/ moHtaram/mumtaaz/muSHarraf/ rafii^/sar faraaz

evidently: evidentiary: evil: evil: evils: evil eye: evil spirit: evil star: evocation: evoke: ewe: ewer: exact: exact: exacting: exactitude: exactly: exaggerate:

adv. a. a. n. n. n. n. n. n. v.t. n. n. a. v.t. n. n. adv. v.t.

exaggeration: exalt: exaltation: exalted:

n. v.t. n. a.

examine:

v.t.

imteHaan leyna/jaa'ezah leyna/jaañchna/ jaraH karna/parakhna/tajassus karna/wazan karna imteHaan/jaa'ezah/jiraH/parakh/paR taal/ puuchh gachh parchah tajassus baañgi(f.)/misaal(f.)/masal(f.)/ namuunah(m.)/naqSHah(m.) âajiz khodna khudaa'i baRh jaana/faa'eq hona/jawaaz karna faa'eq bey Had/ba darjah atam/nehaayat chaRhna/GHaalib aana/GHaalib hona/ mahaarat dikhaana/sabqat ley jaana faziilat/fauq/fazl/kamaal/KHuubi/nafaasat/ SHaraf/ûmdagi auwwal/baRhiya/beySH/faazil/KHuub/marGHuub/ mustasna/nafiis waah KHuubi sey/KHuSH asluubi sey GHaalib nikaalna magar bah juz/baGHaer/maa sewa/sewa mustasna istesna e^teraaz karna mustasna/SHaaz beySHi/dast daraazi/daifraat/kasrat/ maara maar/zeyaadti añdha dhuñd/nihaayat/parley darjey ka/zeyaadah bey taHaaSHa/GHaayat adal badal karna/badalna/tabdiil karna badal/badlah/êwaz/fida/ mubaadilah/tabaadlah

examination:

n.

examination paper:n. examining: example: n. n.

exasperated: excavate: excavation: exceed: exceeding: exceedingly: excel:

a. v.t. n. v.t. a. adv. v.t.

excellence:

n.

excellent:

a.

excellent! excellently: excelling: except: except: except: excepted: exception:

intj. adv. a. v.t. conj. prep. a. n.

(take) exception:v.t. exceptional: excess: a. n.

excessive: excessively: exchange: exchange:

a. adv. v.t. n.

excise: excise: excite: excited: exciting: excitement: (to be)excited: exclude:

n. v.t. v.t. a. a. n.

aab kaari kaaT Daalna/nikaal deyna chamkaana/haejaan paeda karna/joSH dilaana garm/mast haejaan KHeyz garmi/haejaan/joSH/laher/puT/sañsani/SHoriSH taa'o khaana/taa'o meyñ aana

v.t.

kaaTna/KHaarij karna/mustasna karna/ nazar añdaaz karna/nikaalna âlaaHedah/alag/KHaarij/mustasna baGHaer âlaaHedah/KHaas sirf diin badar karna/takfiir karna chhilna/ghisna/khurachna/khaal khiiñchna/ udheyRna gañdgi/fuzlah/najaasat/paa KHaanah GHaer tabii^i KHaarij karna KHuruuj(m.) mubarra karna mo^aafi/tabarra saer(m.) tafsiili zamiimah(m.)

excluded: excluding: exclusive: exclusively:

a. prep. a. adv.

excommunicate: v.t. excoriate: v.t.

excrement: excrescence: excrete: excretion: exculpate: exculpation: excursion: excursus: excuse: n.

n. n. v.t. n. v.t. n. n. n.

aaR(f.)/bahaanah(m.)/Hiilah/jawaaz/ Taal maTol(f.)/ûzr a. v.t. kariih aaKHir karna/daar par khiiñchna/ phaañsi lagaana âmal/kaar rawaa'i/halaakat/phaañsi jallaad iñtizaamiyah tafsiir(f.) misaal/naql misaal deyna

execrable: execute:

execution: executioner: executive: exegesis: exemplar: exemplify:

n. n. n. n. n. v.t.

exempt: exempt: exemption: exercise: exercise: exercise: exert: exertion: exhalation: exhale: exhausted: exhaustion: exhausting: exhibit: exhilirant: exhilaration: exhortation: exigency: exile: exile: exist: existence:

a. v.t. n. n. v.t. n. v.t. n. n. v.t. a. n. a. v.t. a. n. n. n. v.t. n. v.i. n.

KHaarij mustasna karna chhuuT(f.)/chhuT kaara(m.)/KHalaasi(f.) maSHq(f.)/maSH SHaaqi(f.) maSHq karna meHnat/warziSH dam lagaana/zor deyna kad/koSHiSH/meHnat/zor dhuuni(f.) saañs nikaalna aablah paa/halkaan/SHal/thaka hu'a KHastahgi(f.) thaka deyney waala dikhaana/numaa'iSH karna/nikaalna mufarreH kaef(m.)/suruur(m.) nasiiHat zaruurat jila watan karna ghar nikaala/jila watani jiina buud/hasti/Hayaat/jiiwan/kaun/maujuudgi/ wujuud/ziñdagi maujuud/maujuudah chhoR jaana/marna baahar jaaney ka raastah/nikaas KHuruuj(m.)/kuuch(m.) faaHiSH aaseyb utaarna âmal ojha/saayah duur karney waala âwaami/KHaariji/khula/saadah baRhaana/pasaarna/phaelaana

existing: exit: exit: exodus: exorbitant: exorcise: exorcism: exorcist: exoteric: expand:

a. v.i. n. n. a. v.t. n. n. a. v.t.

expanded: expanse: expansion: expansionism: expansionist:

a. n. n. n. a.

khula kuSHaadgi(f.)/phaelaa'o(m.)/wus^at(f.) kuSHaadagi/wus^at tausii^ pasañdi tausii^ pasañd tausii^ pasñnd aanah basiit/phaelney waala/tausii^i jaanib daar/yak tarfah aawaarah phirna/idhar udahar chalna/ taSHriiH karna/tuul deyna/wazaaaHat karna mulk badar karna mulk badar mulk badar baa ummiid hona/khaRa raehna/raah takna/ ummiid karna Haamilah/muñtazir/ummiid waar aas(f.)/aaSHa(f.)/iñtezaar(m.)/lau(f.)/ nazar(f.)/tawaqqo^(f.)/ummiid(f.) mutawaqqe^ mutawaqqi^ Hikmat e âmali/masleHat/sawaab diid faur/ûjlat dar badar karna/KHaarij karna/nikaalna SHaehr badar KHarch uThaana/sarf karna mabzuul KHarch/laagat/sarfah KHarch/laagat KHarchah/uThaan/sarfah/zeyr baari baRhiya/maehñga/qiimti asraaf/maehñga pan paehchaañna/tajribah hona paehchaan/puKHtagi/sabaq/tajribah jahaañ diidah/kaar aazmuudah/KHurraañT/ kohnah maSHq/mujarrab/pakka/puura/puKHtah/ puKHtah kaar/puraana/tajribah kaar

expansionistic: a. expansive: ex-parte: expatiate: a. a. v.t.

expatriate: expatriate: expatriate: expect:

v.t. n. a. v.t.

expectant: expectation:

a. n.

expected: expecting: expediency: expedition: expel: expelled: expend: expended: expenditure: expense: expenses: expensive:

a. a. n. n. v.t. a. v.t. a. n. n. n. a.

expensiveness: n. experience: experience: experienced: v.i. n. a.

experiment:

n.

aazmaa'iSH(f.)/imteHaan(m.)/parakh(f.)/ ajribah(m.) chaalaak/maahir/taaq maSH SHaaqi(f.) iñteqaal karna/mar jaana/wafaat ho jaana aaKHir hona/biitna/guzarna/iñteqaal karna/ mar jaana/phuuñk nikal jaana/wafaat ho jaana iñqiza/maut/wafaat samjhaana/taSHriiH karna/waazeH karna/ wazaahat karna/zaahir karna wazaahat hona bayaan(m.)/iñSHiraaH/SHaraH(f.)/ta^riif(f.)/ tauziiH(f.)/wazaahat(f.) iñdiraaj taraqqi deyna bey jhijhak/hawaeda/roSHan/saaf/sariiH/ waazeH post kañdah/saaf saaf phaTna khasoTna âmal(m.)/bahaaduri(f.)/kaar naamah(m.) na jaa'ez faa'edah (uThaana)(m.) na jaa'ez faa'edah uThaaney waala(m.) dar yaaft karna/iñkiSHaaf karna dar yaaft/iñkiSHaaf taeHqiiqaati dhamaaka aatiSH baar bar aamad/nikaas afSHa karna/bey pardah karna/kholna/ pardah faaSH karna/pardah uThaana/ raaz faaSH karna/waa karna bey pardah/taSHt az baam samajhna ârz/tafsiir(f.)/tauziiH(f.) tafsiiri/tauziiHi

expert: expertise: expire: expire:

a. n. v.t. v.i.

expiration: explain:

n. v.t.

explain: explanation:

v.i. n.

expletive: explicate: explicit:

n. n. a.

explicitly: explode: exploit: exploit: exploitation: exploitative: explore: exploration: exploratory: explosion: explosive: export: expose:

adv. v.i. v.t. n. n. n. v.t. n. a. n. a. a. v.t.

exposed: expostulate: exposition: expository:

a. v.i. n. a.

expostulate: exposure: expound:

v.i. n. v.t.

samajhna afSHa/iñkiSHaaf afSHa karna/ta^biir karna/ wazaahat karna bataana/eêlaan karna/ittelaa^ deyna bey kam o kaast/do Tuuk/GHaer mubham/ sariiH/waazeH êbaarat/moHaawirah khuley bañdoñ/saaf bey daKHl karna/zabt kar leyna zabt SHudah bey daKHli(f.)/iKHraaj(m.) poñchhna GHalaazat sey paak karna/KHarij karna/ taehtiir karna baRhaana/pasaarna/phaelaana daraaz/tawiil daraazi/kuSHaadagi/mad/tausii^ qaabil e tausii^ baRa/chauRa/faraaKH/wasii^ jaame^ taur par bisaat(f.)/pahoñch(f.)/wus^at(f.) ghaTaana/kam karna bey saaKHtah/fil badiih baeruuni/KHaarijah miTa deyna/paamaal karna/ukhaaRana paamaali/ukhaaR baeruuni/KHaarijah/uupar ka/zaahiri KHaarijan/uupar uupar sey fana/naa buud/ma^duum âdam/fana/naa buudgi/niisti bujhaana ta^riif karna luuTna/nichoRna faaltu/kotal/maawra/zaa'ed/zeyaadah

express: express:

v.t. a.

expression: expressly: expropriate: expropriated: expulsion: expunge: expurgate:

n. adv. v.t. a. n. v.t. v.t.

extend: extended: extension: extensible: extensive: extensively: extent: extenuate: extempore: exterior: exterminate:

v.t. a. n. v.t. a. adv. n. v.t. adv. a. v.t.

extermination: n. external: externally: extinct: extinction: extinguish: extol: extort: extra: a. adv. a. n. v.t. v.t. v.t. a.

extra judicial: a. extract: v.t.

maawrrae'y âdaalat kaaRhna/kaSHiid karna/khiiñnchna/ nichoRna/nikaalna/patah chalaana/ zabardasti ugalwaana peylna îtr/iqtibaas/kaRhaa'i/KHulaasah/nichoR aaba o ajdaad/nasb/nasl/nikaas KHaariji âjiib/GHaer ma^muuli/GHariib/KHaas/ KHelaaf e ma^muul alalley talalley/israaf añdha dhuñd/fuzuul fuzuul KHarch(m.)/masduud(m.) aaKHir/aSHd/iñtehaa'i/saKHt/SHadiid bey Had/nehaayat/SHadiid iñteha pasañdi/GHulu iñteha pasañd dum/iñteha/GHaayat/nehaayat bohtaat/ifraat/kasrat/reyl peyl/wafrat fuzuul KHarch/waafir âraq/ratuubat/risaa'i risna phuula nah samaana deykhna aañkh/âen/basar/chaSHm/diidah Dheyla abru/bhauñ âenak/chaSHmah palak miZgaañ papoTa/pardah absaar/aañkheyñ basaarat/nazar/roSHni dhoka/paTTi

extract oil: extract: extraction: extraneous: extraordinary:

v.t. n. n. a. a.

extravagance: extravagant: extravagant: extreme: extremely: extremism: extremist: extremity: exuberance: exuberant: exudation: exude: exult: eye: eye: eyeball: eyebrow: eyeglass: eyelash: eyelashes: eyelid: eyes: eyesight: eye-wash:

n. a. n. a. adv. n. n. n. n. a. n. v.i. v.i. v.t. n. n. n. n. n. m. n. n. n. n.

eye-witness: eyre:

n. a.

âeni gawaah/âeni SHaahid gaSHti kachehri(f.)

F
fable: fabric: fabricant: fabricate: fabricated: fabrication: fabrikoid: fabulist: fabulous: n. n. n. v.t. a. n. n. n. a. daastaan/Dhakosla/fasaanah/qissah banaawaT/bunaawaT/kapRa/saaKHt/taraaSH banaaney waala/kaari gar banaana/ghaRna/taiyaar karna iijaad kardah/ja^li/jhuuTi/naqli ja^l saazi/SHiguufah bar saati(f.) afsaanah KHwaañ/dastaan go banaawaTi/ja^li/GHaer Haqiiqi/ma^ruuf/ maSHhuur/masnuu^i aaga(m.) jaa bhiRna/saamna karna aaga/chehrah(m.)/hae'iyat/muñh/paekar/ ruup/ru/ruKH/ruKHsaar/SHakl/suurat/tal^at aamney saamney/ru ba ru a. n. a. a. adv. a. a. v.t. a. n. an jaan/bey naam paehlu paehlu daar mazaaHiyah/SHoKH/ThaThol/zariif mazaaqan/SHoKHi sey hae'iyati/paekari aasaan/âmal paera/hunar mañd/saliis aasaan karna/saehl banaana muyassar asaan karney waala/ mauqa^h muhaiyyah karney waala aasaani/narmi/sahuulat(f.)/sukh aamney saamney/dar peySH/saamney âaariz//Hefaazat(f.) charbah(m.)

facade: face: face:

n. v.t. n.

face-to-face: faceless: facet: faceted: facetious: facetiosly: facial: facile: facilitate: facilitated: facilitator:

facility: facing: facing: facsimile:

n. a. n. n.

fact: (in) fact: faction: factionalism: factitious: factotum: factor: factory: factotum: facts: faculty: fade:

n.

amr/Haqiiqat dar asl/Haqiiqatan/sach much

n. n. a. n. n. n. n. n. n. v.i.

dhaRa/garoh/Hizb/Toli firqah bañdi banaawaTi/masnuu^i/naqli KHidmat gaar(m.) âamil/kaar pardaaz/ûnsur kaar KHaanah KHaadim/naukar ma^luumaat/suurat e Haal maaddah/quuwat/SHo^bah/taaqat GHaa'eb hona/kumhlaana/murjhaana/ phiika paRna/rañg uRna/ zawaal paziir hona bey rañg/faq/maañd/maddham zawaal paziir bakwaas/laGHwiyat fuzlah(m.) thakna thakaana haarna/KHaali jaana/naa kaam hona/raeh jaana naa kaam hubuut/qaasir khoT naa kaami/qusuur baaGH baaGH/kaef aawar/KHurram/ KHuSH/maeHzuuz/masruur dhiima/maddham/phiika/za^iif chakraana/GHaSH khaana KHaa'ef GHaSH gora/insaaf pasañd/KHaalis(f.)/khula/ saaf/sachcha/siim tan/ujla gora/meyla âdl/insaaf

faded: fading: faddle: faeces: fag: fag: fail: failed: failing: failing: failure: fain:

a. n. n. n. v.i. v.t. v.i. a. a. n. n. a.

faint: faint:

a. v.i.

faint-hearted: a. fainting: fair: n. a.

fair: fair-play:

n. n.

fair sex: fairly:

n. adv.

siñf e naazuk âdl sey/insaafi sey/KHuSH asluubi sey/ tamaaman âdl/munsif mizaaji/ujla pan pari paristaan pari waSH jhuuT muuT/pari kahaani(f.) âmal e añjaam SHudah aas(f.)/âqiidat(f.)/baawar(m.)/diin(m.)/ iimaan(m.)/mazhab(m.)/e^tebaar(m.)/ e^teqaad(m.)/yaqiin(m.) amiin/âqiidat mañd/saadiq/sachcha/ wafa daar wafa(f.) sadaaqat sey/sachcha'i sey/wafaa daar sey bad diyaanat/bey iñsaaf/bey wafa/ jhuuTa/KHaa'in bey iimaani/bey wafaa'i taeh karna ja^l saazi karna/luuTna/naql banaana/ TuuT paRna jhuuTa/naqli baaz/SHaahiin baaz sey SHikaar girna/pachhaRna/paRna zawaal Tapakna jii aana/laTTu hona jhagaR paRna/ruu numaa hona naa kaafi hona bey natiijah raehna/naa kaam raehna TuuT paRna

fairness: fairy: fairyland: fairy like: fairytale:

n. n. n. a. n.

fait accompli: n. faith: n.

faithful:

a.

faithfulness: faithfully: faithless:

n. adv. a.

faithlessness: n. fake: fake: v.t. v.t.

fake: falcon: falconry: fall: fall:

n. n. n. v.i. n.

fall(like fruit): fall in love: fallout: fall short: fall through: fall upon: fallacious: fallacy: fallen: a. a.

GHalti par/pur KHata dhoka/GHalti/KHata bey rutbah/chau paT/chit/gira hu'a/saaqit/ zabuuñ/zaliil

fallen into: fallible: falling out: fallow: false: a. n. a. a.

mubtila qaabil e KHata baahami jhagRa(m.) GHaer mazruu^ah zamiin/paRti/uftaadah dhoka baaz/fareybi/GHalat/jhuuTa/kaazib/ khoTa/pur KHata dhoka/fareyb/GHalti/jhuuT/kizb/ pur KHata/naqli laGHziSH daroGH/fisq/jhuuT/kizb Dhoñg karna/ghaRna/ja^l saazi karna/ jhuuTa banaana/jhuTlaana ja^l saazi/jhuuT hich kichaana/laR khaRaana/taraddud karna aabru/aawaazah/charcha/Dañka/dhaak/ dhuum/faroGH/naam/naam wari/namuud/SHohrat maSHhuur âam/aapas ka/bey takalluf/ jaana paehchaana/maaluuf/maanuus/ma^ruuf âadat Daalna/hilaana ulfat aal/âailah/baal bachchey/ghar/ghar baar/ KHaan daan/kuñbah/nasb/qabiilah kuñbey ka KHaan daan/SHajra e nasb kaal/qaHet faaqah karna faaqah sey marna faaqah kaSH/faaqah zadah maSHhuur/naam war/ujaagar pañkha jhalna maddaaH pañkha taaR(m.) kaTTar paeru/purn joSH/majnuunah joSH waala mauhuum/mutasawwur

false:

n.

false step: falsehood: falsify:

n. n. v.t.

falsification: n. falter: fame: v.i. n.

famed: familiar:

a. a.

familiarise: familiarity: family:

v.t. n. n.

familial: family tree: famine: famish: famish: famished: famous: fan: fan: fan: fan-palm: fanatic: fancied:

a. n. n. v.t. v.i. a. a. v.t. a. n. n. a. a.

fanciful: fancy: fancy:

a. v.t. n.

albeyla/GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri gumaan karna/KHayaal karna/pasañd karna gumaan/KHayaal/KHwaab(m.)/SHauq(m.)/ tasawwur/waehm naab/saañp ka daañt KHayaal/waehm GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri tasawwur/waehm ba^iid/duur/parey ba^iid duur daraaz aaKHir biin sawaañg mazaaHiyah/mazHalakah KHeyz kaam yaab hona/khaana khilaana/ kisi Haal meyñ hona/safar karna khaana/kiraayah/musaafir/raastah alwidaa^ alwidaa^/ruKHsati/widaa^i kheyti baaRi karna/zaraa^at karna kaaSHt/kheyt/zaraa^at mustaajir(m.) asaaami/kisaan/mazaare^ kheyti baaRi/zaraa^at mazruu^ah zamiin(f.) darhami bar hami/iñtiSHaari baetaar/na^l saaz aaKHir biin/duur añdeySH agla/diigar/duusra/maziid fareyftah karna fareyftah/maeHw dil chasp/dil ruba dil chaspi(f.)/maeHwiyat(f.)/seHr(m.)

fang: fantasm: fantastic: fantastical: fantasy: far: far away: far flung: far sighted: farce: farcial: fare:

n. n. a. a. n. adv. a a. a. n. a. v.i.

fare: farewell: farewell: farm: farm: farm-holder: farmer: farming: farmland: farrago: farrier: farsighted: farther: fascinate: fascinated: fascinating: fascination:

n. intj. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. a. adv. v.t. a. a. n.

fascism: fashion: fashion:

n. v.t. n.

fastaa'iyat qata^ karna/SHakl deyna biuñt(f.)/chaal/chalan/Dhab(m.)/dhaj/qata^(f.)/ rañg(m.)/rawiSH(f.)/tariiqah(m.)/tarz(f.)/ ThaaTh(m.)/waza^(f.) raa'ej jama hu'a/mazbuut/moHkam/puKHtah jald/sarii^/teyz rozah rakhna rozah(m.) jakaR bañd baañdhna/jakaRna teyz tar naKHrey baaz/nak chaRha/nuktah chiiñ faaqah/rozah chaaq/farbih/jasiim/phapphas/moTa charbi/chiknaa'i piipa/Tañki jaan leywa/mohlik/qaatil aab o daanah/ajal/falak/muqaddar/ nasiib/peySHaani/qismat/sitaarah/ taqdiir honi/qismat ka likha baaba/baap/pidar/waalid susar yatiim pidraanah âmiiq/iñtehaa'i gaehra haar/maañdagi/muSHaqqat/thakan aablah paa/maañdah/SHal/thaka hu'a farbihi/moTaapa moTa karna/taiyaar karna moTu bey waquufi buddhu/KHabti/pagloT

(in)fashion: fast: fast: fast: fast: fast bound: fasten: faster: fastidious: fasting: fat: fat: fat: fatal: fate:

a. a. a. v.i. n. a. v.t. a. a. n. a. n. n. a. n.

fated: father:

n. n.

father-in-law: n. fatherless: fatherly: fathomless: fatigue: fatigued: fatness: fatten: fatty: fatuity: fatuous: a. a. a. n. a. a. v.t. a. n. a.

fatuity: faucet: fault: fault:

n. n. v.i. n.

KHabt(m.) ToñTi GHalti karna âeyb/îllat/bhuul/faro guzaaSHt/Harkat/ jurm/KHata/khoT/kotaahi/laGHziSH/nuqs/ paap/qusuur/rog(m.) bey jurm/bey KHata/bila âeyb/kaamil GHalti par/khoTa/mujrim/naaqis/zabuuñ aadaab SHikani(f.)/laGHziSH paa(f.) eHsaan karna/jaanib daari karna/ paas daari karna eHsaan/faez/ênaayat/iltefaat/karam/ KHaatir/lutf/mehrbaani/nazar/nawaaziSH/ paas daari/qadr/re^aayat/SHafqat/yaawari mowaafiq/saaz gaar aSHfaaq âziiz/chahiita(m.)/chahiiti(f.)/ KHaas/pasañdiidah/pyaarah paas daari KHaanah badoSH chaap luusi karna/juuti chukna/ KHuSH aamdi karna hiran ka bachchah chaap luus/KHuSH aamdi KHuSH aamdi(f.) pari wafa daar itaa^at/wafa daari añdeySHah karna/Darna/haulna/KHauf zadah hona añdeySHah/Dar(m.)/dhaak(f.)/dhaRka(m.)/ daehSHat(f.)/hiraas(f.)/jhijhak(f.)/khaTka(m.)/ KHatrah(m.)/KHauf(m.)/saehm(m.)/tars(m.)/ waahimah(f.)/waehm(m.) añdeySH naak/Daraa'ona/KHauf naak/KHauf zadah Dar/KHauf KHaa'ef/larzaañ aazaadah rau/bila KHauf/dabañg/jasuur/niDar jasaarat sey

faultless: faulty: faux pas: favour:

a. a. n. v.t.

favour:

n.

favourable: favours: favourite:

a. n. a.

favouritism: faw: fawn:

n. n. v.i.

fawn: fawner: fawning: fay: feal: fealty: fear: fear:

n. n. n. n. a. n. v.i. n.

fearful: fearfulness: fearing: fearless: fearlessly:

a. n. a. a. adv.

fearsome: feasible: feast: feast: feast: feasting: feat: feather: feature: features: febrile: febrifuge: feckless: fecund: fecundity: fed up: federal: federation: federative: fee: feeble:

a. a. n. v.i. v.t. n. n. n. a. n. a. n. a. a. n. a. a. n. a. n. a.

Daraa'ona/KHauf naak aasaan/mumkin/ma^quul/qaabil e âmal da^wat/jaSHn/khaana da^wat khaana/jaSHn manaana/khaana khaana khilaana naa'o noSH âmal/kartab par ruup/SHakl/sifat Hulyah/naak naqSHah/naqSH/naqSHah buKHaar jaesa buKHaar ka êlaaj bey dam/bey jaan/bey kaar/majbuur mufiid/zar KHeyz zar KHeyzi bey zaar wafaaqi wafaaq(m.) wafaaqi dastuuri/hiba/nazar/ujrat kam zor/naa tawaañ/naHiif/pilpila/ zaar/za^iif kam zori/zo^f faraaham karna/khilaana/ par wariSH karna chaara/KHoraak chhuuna/lams karna añdaaza hona/lagna/maeHsuus karna jheyñpna jheyñpna eHsaas/His/jazbah bey dard paa'oñ Dhoñg karna/farz karna/iKHtiraa^ karna

feebleness: feed:

n. v.t.

feed: feel: feel: feel ashamed: feel shy: feeling: feelingless: feet: feign:

n. v.t. v.i. v.t. v.t. n. a. m.p. v.t.

feigned: feigning: feisty: feint: felicitate: felicitation: felicity: fell: fell: fell: fellow:

a. n. a. n. v.t. n. n. v.t. a. n. n.

jhuuTa Dhoñg/iKHtiraa^ faraawaañ/teyz Hiilah/naKHrah mubaarak baad deyna badhaawa/mubaarak baadi lazzat/sa^aadat/yumn daraKHt kaaTna/giraana bey raeHm/duruSHt/mohlik/zaalim chamRa/khaal/post mard e KHuda(m.)/saathi(m.)/ qariin(m.)/yaar(m.) ham raah/ham safar uñs dhokey baaz/duruSHt/mujrim/zaKHm bad kaar/gum raah/kamiinah jurm maeHsuus namdah(m.) âurat/laRki/maadah/zan âurat pana/zanaanah pan zanaanah muañnas chañDaal/chhinaal raan ki haDDi(f.) dal dal baaRh/chaar diivaari/eHaatah/gheyra/Hisaar baaRha lagaana/gheyrna paTey baazi bachaana/dafaa^ karna/Haa'el hona/rokna khiRki sauñf(f.) daraaz

fellow traveller: n. fellowship: felon: felonious: felony: felt: felt: female: femaleness feminal: feminine: femme fatale: femur: fen: fence: fence: fencing: fend: fenestra: fennel: fent: n. n. n. n. a. n. n. a. a. a. n. n. n. n. v.t. n. v.t. n. n. n.

fenugreek: feracious: feral: feral: fere: ferly: ferment: ferment: ferment: ferocious:

n. a. a. a. n. a. n. v.t. v.i. a.

meythi(f.) phal daar bey lagaam/jañgli jaan leywa rafiiq/saathi achaanak/Daraa'ona/yakta KHamiir KHamiir uThaana KHamiir uThna Daraa'ona/duruSHt/haebat naak/ KHuuñ KHwaar/waeHSHi Daraa kar/duruSHti sey/haebat naaki sey/ KHuuñ KHwaari sey/weHSHat sey waeH SHat pan aahni seyr aab/zar KHeyz khaad zar KHeyzi piTaa'i ki chhaRi garm/jazbaati/joSHiila garmi/jazbah/SHauq aañch/garmi/Haraarat/joSH/walwalah(m.) KHaraab ho jaan/piip bhar aana raftaar baRhaana jaaSHn/meylah/tehwaar tehwaari êed/faraH/gul chharrey/jaSHn/raag rañg laana bhuut chuTTi/raag rañg bad bu daar Tona/ToTka beyRi/jolaañ/paa bañd/qaed beyRi lagaana/paa bañd karna

ferociously:

adv.

ferocity: ferrate: fertile: fertiliser: fertility: ferule: fervent: fervency: fervour: fester: festinate: festival: festive: festivity: fetch: fetch: fête: fetid: fetish: fetter: fetter:

a. a. a. n. n. n. a. n. n. v.i. a. n. a. n. v.t. n. n. a. n. n. v.t.

fettered: fetish: feud: fever: few: fiasco: fiat: fib: fibre: fibrous: fickle:

a. n. n. n. a. n. n. n. n. a. a.

paa bañd/qaed gañDa/ta^wiiz jhagRa/KHaan daani jhagRa/KHuun KHaraaba biimaari/buKHaar/Haraarat chañd/kam/thoRa bar baadi/mukaamal naa kaami farmaan/sar kaari Hukm Dhakosla/gap rag(f.)/reySHah(m.) jaRiila/reySHey daar alal Tappu/aochha/Dhil mil/kachcha/ mutaraddid/mutazabzab/subuk paa talawwun/tazab zub lachak daar/lachkiila/narm KHu afsaanah/jhuuT/KHaraafat/kizb farzi/KHud saaKHtah afsaanwi/banaawaTi/KHayaali kamañchah kamañchah baaz kamaañchah/gaz amaanat/sidq/wafa daari bey chaen hona/muztarib hona bey chaen/muztarib chhi/phiT/tobah jaagiir jaagiir daari kaaSHt/kheyt/kiSHt/maedaan/ maedaan e jañg âdw/duSHman/SHaetaan duSHman aanah/SHaetaan sifat duruSHt/kaTkhana/pur taSHaddud/waeH SHi aag bhaabhuuka/aatiSH baar/aatiSH naadk/jazbaati/ joSHiila/SHarar baar/teyz jaSHn/meyla choTl baañsri

fickleness: fictile: fiction: fictitious: fictive: fiddle: fiddler: fiddlestick: fidelity: fidget: fidgety: Fie! fief: fiefdom: field:

a. a. n. a. a. n. n. n. n. v.i. a. intj. n. n. n.

fiend: fiendish: fierce: fiery:

n. a. a. a.

fiesta: fife:

n. n.

fifteen: fifteenth: fifth: fifty: fifty fifty: fig: fight: fight:

n. n. a. n.

pañrah pañdh rawaañ paañch waañ pachaas aadha aadha

n. v.i. n.

iñjiir laRaa'i karna/laRna/ulajhna dhiiñga muSHti/Harb/jañg/jhagRa/ jhaRap/kuSHtam kuSHta/laRaa'i/maar dhaaR/ maar kuTaa'i/mujaadilah laRaaka/laRaaku laRaaka maar piiT/muqaabilah iijaad(f.) miTTi ka bartan(m.) iste^aari/majaazi/tamsiili âdad/añdaam/Daul/hae'iyat/qaamat(f.)/ raqam/suurat(f.)/SHakl(f.) Hesaab lagaana/KHayaal karna/sochna but numa/kaTh putli/numaa'iSHi chhoTa mujassimah churaana/maar leyna/sarqah karna chor chori pirona qataar(f.)/reyti(f.)/saf(f.) baeHri qazzaaq chuura(m.) bharna/gheyrna/paaTna/pilaana samaana jii bhar bharti/kaam chalaau/pur karney waala chheyR chheyRna/SHaeh deyna

fighter: fighting: fighting: figment: figuline: figurative: figure:

a. a. n. n. n. a. n.

figure: figurehead: figurine: filch: filcher: filching: file: file: filibuster: filings: fill: fill: fill: filler: fillip: fillip:

v.t. n. n. v.t. n. n. v.t. n. n. n. v.t. v.i. n. n. n. v.t.

filly: film: filter: filth:

n. n. v.t. n.

chañchal chhori/jawaan ghoRi baariik jhilli/bariik parat chhaañna aaKHor(m.)/gañdagi(f.)/GHalaazat(f.)/ kuuRa karkaT(m.)/mael(f.)/najaasat(f.) gañdah/GHaliiz/maela/najis aaKHir/aKHiir/aaKHiri/Hatmi/nihaa'i KHaatimah añjaam mukammal karna aaKHiri SHakl/mukammal/puura takmiil aKHiiran/aaKHir aaKHir/aaKHir kaar/ âaqibat/pas maaliyaat(f.) maali(f.)/maaliyaati(f.) maali taur par Dhuuñdna/Haasil karna/paeda karna milna/paana patah chalna/nikaalna

filthy: final: finale: finality: finalise: finalised: finalisation: finally:

a. a. n. n. v.t. a. n. adv.

finance: financial: financially: find: find: find out: finder: fine: fine:

n. a. adv. v.t. v.i.

n. v.t. a.

yaabiñdah jurmaanah lagaana baariik/baRhiya/daqiiq/gat ka/KHaalis/ latiif/naazuk/nasta^liiq/teykha(m.)/ teykhi(f.)/ûmdah/zariif DañD/har jaanah/Hasan/jur maanah baariiki/lataafat ziinat baariiki/nafasat/teykha pan añguSHt/uñgli dikhaawaTi/dil kaSH aaKHir/faqat/KHatm aaKHir karna/añjaam ko pahoñchaana/ chukaana/KHatm karna/nabeyRna/nibTaana/ paak karna/puura karna KHaatimah(m.)

fine: fineness: finery: finesse: finger: finical: finis: finish:

n. n. n. a. n. a. n. v.t.

finish:

n.

finished: finite: fippple: fir: fire: fire:

a. a. n. n. n. v.t.

KHatm/mukammal/taiyaar maeHduud nichla hoñT(m.) SHaah buluut(m.) aag/aatiSH/jawaala/naar aag lagaana/daaGHna/goli chalaana/ naukri siiy nikaalna/sulgaana sulagna asleHah aatiSHiin

fire: fire arms: fire-like: firebrand: firecracker: firefly: fireplace: fireside: fire temple: fire-works: firing: firm:

v.i. n.

a. n. n. n. n. n. n. n. a.

aatiSH KHu/mafassid/SHoriSHi paTaaKHa(m.) jugnu(m.)/paT bijna(m.) aatiSH daan/aatiSH kadah/chuulha atiSH daan key qariib/bey takalluf aatiSH kadah aatiSH baazi aatiSH baari jama hu'a/mazbuut/moHkam/mustaHkam/ mustaqil mizaaj/pachchi/pakka/poRha/ puKHtah/qaa'em/saabit/saabit qadam/saKHt/ ustuwaar/waasiq aakaaSH(m.)/falak(m.)/garduuñ(m.) bah âzm/saabit qadmi sey isteqlaal/mazbuuti/saabit qadmi/ sabaat(m.)/ustuwaari(f.)/wasuuq(m.) auwwal/agla/paehla(m.)/paehli(f.)/qabl auwwalan/peySH tar paehley

firmament: firmly: firmness:

n. adv. n.

first: first: (at)first: firstborn: first-rate: fish: fish: fish scale: fisherman: fishery:

a. adv.

n. a. v.t. n. n. n. n.

paehlauTa auwwal darejey ka/faa'eq machhli pakaRna machhli/maahi sehar maahi giir/machheyra maahi giiri

fishhook: fishmonger: fissile: fissure: fissured: fist:

n. n. a. n. a. n.

machhli ka kaañTa machhli waala/machheyra phaTa hu'a/SHiq daar chaak/jhiri/saañs/SHaq/SHigaaf phaTa bañd muTThi/ghuuñsa(m.)/ mukka(m.)/muSHt(f.)/muTThi(f.) mukkah baaazi(f.)/mukkha maari(f.) muTThi bhar naa suur(m.)/phoRa(m.) naali daar/naali numa boHraan/daurah/GHaSHi/GHussah/naubat samaana joR biThaana durust/munaasib kaala ziirah chañchal durusti(f.) aehl/laa'eq/munaasib/Thiik biuñt(f.) paañch paañch guna/pañj gonah

fisticuff: fistful: fistula: fistular: fit: fit: fit: fit: fitch: fitful: fitness: fitting: fitting: five: fivefold: fix:

n. a. n. a. n. v.i. v.t. a. n. a. n. a. n. n.

v.t.

gaaRna/lagaana/maslah Hal karna/ muqarrar karna/nasb karna/taey karna/ Thiik karna muqarrar/mustaqil/nasb/pachchi/qaa'em/ saabit/yaksu mutaHaiyar karna Hawaas baaKHtah Dhiila/narm/pilpila/phaphas/phus phusa/pola Dhiila/pilpila phaR phaRaana SHiiSHi îtar ki SHiiSHi jhañDa lagaana

fixed:

a.

flabbergast:

v.t.

flabbergasted: a. flabby: flaccid: flacker: flacket: flacon: flag: a. a. v.i. n. a. v.t.

flag: flag: flagging: flagellate: flagrant:

v.i. n. a. v.t. a.

bey dam hona/latakna jhañDa/jhañDi(dim.)/niSHaan/parcham jhukaa hu'a/kaj/KHamiidah/TeyRha koRey maarna aaSHkaara/bad qumaaSH/bar mala/bhaRakta hu'a/ muSHta^il/naa gawaar parat bañna parat utarna ZHaalah/waraq para daar dhun/KHabt bhaRak daar/dikhaawaTi/numaa'iSHi aag lagaana/jalaana aag lagna/jalna/jalney lagna aag/aañch/aatiSH/jawaala/lapaT/SHo^lah aatiSH baar/jalta hu'a bhaRak uThna/chauRa hona maTar gaSHti karney waala baazu/paehlu phaR phaRaana daaman(m.)/palla(m.)/phaR phaRaahaT(f.) phaR phaRaata aag bhaRakna/chamak uThna/laehraana/ phaelna lapak/SHo^lah jal uThna chamakna/kauñdna/lapakna âamiyaanah/dikhaawaTi/numaa'iSHi chamak/lahak/SHaraarah/SHo^lah chikna chamak/lam^ah chhoTi SHiiSHi/tañg gardan waali SHiiSHi baraabar/bey jaan/chapTa/ham waar/ mustataH/sapaaT/uchaaT

flake: flake: flake: flaky: flam: flamboyant: flame: flame: flame: flaming: flanch: flâneur: flank: flap: flap: flapping: flare:

v.t. v.i. n. a. n. a. v.t. v.i. n. n. v.i. n. n. v.t. n. a. v.i.

flare: flare up: flash: flash: flash: flashy: flashing: flask: flat:

n. v.i. v.i. a. n. a. n. n. a.

flat

n.

chapTa/chaTiyal maedaan/kiraaye ka kamrah/ mañzil/saadah lauH chapTa pan/chaTyal pan chapTa karna chapTa/chapTa kiya hu'a aap aap kaehna/chaapluusi karna/phuslaana/ puchaara deyna charb zabaan chaap luus/kaasah laes chaapluusi/charb zabaani/jhuuTi ta^riif/ KHuSH aamad jhoñka/reyaaH/saañs baadi(f.)/reyaaH(f.) tam taraaq dikhaana akaR fuuñ/tam taraaq/KHud numaa'iSH chaaSHni(f.)/lazzat/mazah(m.)/namak(m.)/ ras(m.)/sawaad(m.)/zaa'eqah(m.) âeb/daraz/îllat/kasar/KHaraabi/ khoT/nuqs/phuuT GHalat/KHaraab/naaqis bey âeyb bil GHalti san(m.) chamRi udheyRna/khaal utaarna/ saKHt tañqiid karna pissu(m.) niSHtar daaGH/dhabbah par lagaana par ugna chuuzah(m.)/nau KHeyz/taazah par waala bhaagna/Dar keh bhaagna/GHaa'eb ho jaana/ puSHt dikhaana chamRi udheyRna/khaal utarna/luuTna/nochna bheyR ki khaal luuT muñh chiRhaana

flatness: flatten: flattened: flatter:

a. v.t. a. v.t.

flattering: flatterer: flattery:

a. n. n.

flatus: flatulance: flaunt: flaunt: flavour:

n. n. v.i. n. n.

flaw:

n.

flawed: flawless: flawlessly: flax: flay:

a. a. adv. n. v.t.

flea: fleam: fleck: fledge: fledge: fledgling: flee:

n. n. n. v.t. v.i. n. v.t.

fleece: fleece: fleecing: fleer:

v.t. n. n. v.i.

fleet: fleet: fleeting: flesh: flesh-monger: fleshpot: fleshy: flex: flexibile: flexibility: fley: flicker: flight: flight: flighty: flimsy: flinch: fling:

a. n. a. n. n. n. a.

phurtiila/sarii^/subuk rau/teyz rau dastah aani jaani/faani/waqti goSHt/laeHm dalaal(m.) goSHt ki haañDi(m.) dal daar/farbih/goSHt daar/moTa

v.t/i. moRna a. n. v.y. v.t. n. n. a. a. v.i. v.t. lachak daar lachak(f.)/loch(m.) Daraana jhil milaana parwaaz/uRaan faraar/gureyz/palTa man mauji/muzab zab/waehmi phus phusa chaukna/jhijhakna/jhir jhiri leyna chheyR chhaaR karna/choT kasna/Daalna/ pheyñkna/uchhaalna chheyR chhaaR/Daalna/mukammal aazaadi pathri kaRa/saKHt albeyla/charb zabaan/gustaaKH/SHoKH albeyla pan/charb zabaani/SHoKHi/teyzi Dorey Daalna chañchal/SHoKH naKHrah/SHoKHi jhuulna/phaR phaRaana/subuk subuk chalna/ uR jaana beyRa paeraana paerna gallah/hujuum/reywaR piTaa'i karna

fling: flint: flinty: flippant: flippancy: flirt: flirt: flirting: flit:

n. n. a. a. n. v.i. n. n. v.i.

float: float: float: flock: flog:

n. v.t. v.i. n. v.t.

flood: flood: flood: flood land: floor: floor: floor: floozie: flop: flop: flophouse: floppy: a. florid: florist: flotilla: flounce: flounce: flounder: floundering: flour: flourish: flourishing: flout:

n. v.t. v.i. n. n. v.t. v.t. n. n.

saelaab/tuufaan/tuGHyaani umañDna umañDn aana saelaabi zamiin(f.) farSH(m.)/tabqah(m.) haraana/zamiin par paTaKHna farSH banaana beyswa/faaHiSHah/kasbi/ maat(f.)/naa kaami(f.)/paTra(m.)(coll.)

v.t./i. naa kaam hona/paTra honna/Thap hona n. bhaTyaar KHaanah

bhadda/kuñd/sust a. n. n. v.i. n. v.i. a. n. v.i. n. v.t. phuul sey lada/rañgiin gul chiiñ/gul faroSH baeHri beyRah paT KHiyaañ deyna jhaalar(f.) laR khaRa kar bolna/loTna/phisal jaana laR khaRaatey hu'ey aaTa kaam yaab hona/phuulna aabaad/hara/kaam yaab ehaanat karna/chiRhaana/mazHakah uaRna/ pagRi uchhalna/tañz kiya jaana/ta^nah deyna baehna/Dhalakna rawaani(f.) rawaani(f.) gul/phuul phuul khilna kyaari/gul zaar/KHayaabaan chaman/gulSHan/gul zaar/KHayaabaan phuuloñ sey lada hu'a gamla

flow: flow: flowingness: flower: flower: flower bed:

v.i. n. n. n. v.i. n.

flower garden: n. flower laden: flower pot: a. n.

flowery: flowing: flub: flub: flub dub: fluctuating: fluctuation: fluency: fluent: fluid: fluid: fluidity: flunky:

a. a. v.t. n. n. a. n. n. a. n. a. n. n.

gul daar/murassa^ jaari/saiyaal bigaaRna/KHaraab kar deyna bigaaR(m.)/gaR baR(f.) laffaazi(f.) kachcha/muzabzab kami beySHi fasaaHat/rawaani/salaasat/tarraari tarraar maa'e^ raqiiq/saiyaal raqaaqat/saelaan faraaSH(m.)/KHaadim(m.)/naukar(m.)/ piyaadah(m.) gaehm gaehmi/khal bali damak(f.) bey chaeni/ghabraahaT baañsri thar tharaana pañkh maarna/par phaR phaRaana/phaR phaRaana/ phaRakna/bikheyr deyna par afSHaañ puT uRna makkhi morchhal gureyzaañ/pariñdah cham gaadaR(f.) jhaag/kaf/zabad nuqtah chaara(m.)/chari(f.) âduw/duSHman janiin(m.) badbu daar/muta^ffin

flurry: flush: fluster: flute: flutter: flutter:

n. n. n. n. v.i. v.t.

fluttering: flux: fly: fly: fly-whisk: flying: flying fox: foam: focus: fodder: foe: foetus: foetid:

a. n. v.i. n. n. a. n. n. n. n. n. n. a.

fog: foggy: fogey: foible: foil: fold: fold: (one)fold: folio: folk: folksy: follow:

n. a. n. n. n. v.t. n. a. n. n. a. v.t.

dhuñd/kohra dhuñdla/kohr aaluud buDDha/qadaamat pasañd/sust kam zori/KHaraabi/nuqs pañni/waraq lipaTna/taeh karna parat(f.)/peych/pheyr/SHikan/taeh(f.) dohra waraq qaum bey takalluf/KHaliiq/milansaar/yaar baaSH paa bañd raehna/paerawi karna/piichha karna/ piichhey jaana/ta^aaqub karna âaqib/Hawaari(m.)/muriid(m.)/paa raakaab(m.)/ paerawi(m.)/paeru(m.)/piTThu(m.)/taabe^(m.) maa ba^d/paa bañd/piichha/ta^aaqub/taqliid piichhey piichey bey âqli/Hemaaqat/naa daani seyñkna seyñk muSHtaaq/SHauqiin chumkaarna/laaD karna/phuslaana/pyaar karna laaD lapka/moHabbat/priit/pyaar/SHauq GHiza/khaana/KHoraak/rizq/ta^aam/zaad jhuuTan(f.) KHoraak bey waquuf banaana/chakma deyna/dhoka deyna bael/bey waquuf/saadh lauH bey parwaah/jald baaz anaap SHanaap/bey huudah/KHabti/lachchar/ lur/naa daan/naa samajh/paagal KHabt/lachchar pan/naa daani/naa samjhi/ paagal pan paa/paa'oñ/paer/qadam

follower:

n.

following: following: folly: foment: fomentation: fond: fondle: fondling: fondness: food:

a. adv. n. v.t. n. a. v.t. n. n. n.

food leftovers: n. foodstuff: fool: fool: foolhardy: foolish: n. v.t. n. a. a.

foolishness:

n.

foot:

n.

(on)foot: footboard: footfall: foothold: footman: footnote: footprint: footstep: footstool: footy: fop: foppish: foppishness: for: for example: for many years:

adv. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n. a. n. prep.

paeroñ paa'ey daan qadam ki chaap jama^ qadam KHaadim/naukar/piyaadah/taabe^ HaaSHiyah/SHaraH naqSH kaf e paa/qadam ka niSHaan chaap/paer/qadam moRha kamiinah dikhaawaTi albeyla/baañka albeyla pan/baañk pan/dikhaawaT ba/bi/waastey maslan barsoñ/saaloñ

for the sake of: prep. waastey forage: forage: foray: forbear: forbear: forebears: forbearance: forbid: forbidden: forbidding: foreboding: forecaster: force: force: by force: (in)force: n. v.t. n. v.i. v.t. n. n. v.t. a. n. n. n. v.t. n. adv. a. chaara((m.) chaara muhaiyya karna/luuTna/rasad kaaT deyna yal GHaar(f.) mohtaat raehna/parheyz karna katraana/rokey rakhna salaf mataanat(f.)/parheyz(m.)/raeHm/zarfa(m.) Haraam karna/mana^ karna Haraam/mana^ mana^ iñtibaah(m.)/peySH go'i(f.)/SHuguun(m.) peySH biin taakiid karna/zabar dasti karna heykRi/jabr/quuwat/taaqat/zabar dasti/zor jabran raa'ej

force in: forced:

v.t. a.

ghusna jabri bey gaar/jabri maSHqat mua'ssar/poRha/qawi/taaqat war/ zabar dast/zor daar zor daar zabardasti sey/jabran chimTi(f.)/zañbuur(m.) paa yaab utarna paa yaab aagey/paehley/peySH pahoñcha/saa^id Hifz e maa taqaddum(m.) pahley bataa deyna jad ajdaad/saat puSHt kalmeh ki uñgli paehley chaley jaana guziSHtah/saabiqah saabiq numaayaañ jagah/peySH mañzar jabiiñ/maatha/peySHaani ajnabi/baeruuni/bey gaanah/ GHaer mulki/KHaarijah ajnabi/GHaer/GHariib ul watan/par deysi peySH aagahi(f.) nigraan agla/auwaliin/paehla har kaarah(m.)/naqiib(m.)/peysH rau(m.) paa jaana/peySH biini karna Hifz e maa taqaddum/peySH biini/ peySH nazri jañgal jañgaliyaat mazaaHim hona/peySH dasti karna/rokna

forced labour: n. forceful: a.

forcible: forcibly: forceps: ford: fordable: fore: forearm: forearming: forebode: forefather: forefathers: forefinger: forego: foregone: foregoing: foreground: forehead: foreign:

a. adv. n. v.t. a. a. n. n. v.t. n. n. n. v.t. a. a. n. n. a.

foreigner:

n.

foreknowledge: n. foreman: foremost: forerunner: foresee: foresight: n. a. n. v.t. a.

forest: forestry: forestall:

n. n. v.t.

foretaste: foretaste: foretell: foretelling: forever: forewarn: forfeit: forfeit: forfeited: forfeiture: forewarn: forge: forge: forged: forger: forgery: forge: forget: forget:

v.t.. n. v.t. n. adv. v.t. n. v.i. a. n. v.t. n. n. a. a. n. v.t. v.t. v.i.

ummiid karna tajribah/tawaqqo^/ummiid peySH goi karna peySHiin goi hameySHah/sada KHabar daar karna harjaanah/jurmaanah/zabti Haq kho deyna qurq zabti KHabar daar karna lohaar KHaanah banaana/Dhaalna/ghaRna ja^li ja^l saaz/ja^liya dhokah baazi(f.)/ja^l saazi(f.) aagey baRhna bhulaana bhuulna/taaq e nisyaan bhuul/faraamoSHi

forgetfulness: n. forgive: forgiven: forgiveness: forgo: forgotten: fork: forlorn: form: form:

v.t/i. âfw karna/baKHSHna/mo^aaf karna a. n. v.t. a. n. a. v.t. n. mo^aaf SHudah âfw/mo^aafi chhoRna/tark karna bhuula hu'a/faraamoSH kaañTa bey kas/naa chaar taSHkiil deyna Daul/dhaj/haekal/heywla/kaaya/namuunah/ paekar/qata^/SHakl/suurat/taraH pur takalluf/rasmi/zaahir daar aadaab(m.) rasm/riit/takalluf

formal: formalities; formality:

a. n. n.

formation: formation: formed: former: formerly: formidable: formula: formulaic: formulate: fornicator: forsake:

n. n. a. a. adv. a. n. a. v.t. n. v.t.

SHakl taSHkiil maKHluuq paehla/peySHiin/pichhla/saabiq saabiqan âziim/muhiib kulliyah/qaa^edah Hasb e nusKHah SHakl deyna faasiq chhoR deyna/chhoRna/kuuch karna/ tark karna matruuk dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/yaqiinan Hisaar/qal^ah aagey/ab sey/baahar agla/aaney waala/peySH aayiñd aTal/bey baak/raast baaz/saaf go bey baakaanah añdaaz sey/ raast baazi sey bey baaki(f.)/raast baazi(f.)/saaf go'i(f.) bamujarrad Hisaar/qal^ah/qal^ah bañd moHkam/qal^ah band pakka karna/qal^ah bañdi karna âzm/Dhaaras pañdrwaRah koTlah/qal^ah farruKH/farKHañdah/fiiroz/jawaañ baKHt/ kaam raan/KHuSH qismat/mubaarak/ neyk baKHt/SHaad kaam KHuSH qismati sey daulat/fiirozi/nasiib/qismat/taqdiir kaahin(m.)/kaahinah(f.) fauran

forsaken: forsooth: fort: forth: forthcoming: forthright: forthrightly:

a. adv. n. adv. a. a. adv.

forthrightness: n. forthwith: adv.

fortification: n. fortified: fortify: fortitude: fortnight: fortress: fortunate: a. v.t. n. n. n. a.

fortunately: fortune:

adv. n.

fortune-teller: n. forthwith: adv.

forty: forward: forwarding: foster: fosterage:

a. adv. n. v.t. n.

chaa liis aagey ki jaanib/peySH peySH/saamney tarsiil jilaana/paaln posna/par wariSH karna razaa^at(f.) razaa'i bhaa'i par wariSH(f.) bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/ foHSH/gañdah/GHaliiz/kasiif/maela/makruuh/ najis/qaabil e nafrat gañdagi karna/najaasat phaelaana Takraana paliid/paliit kaduurat(f.)/kasaafat(f.) bar aamad(f.)/paeda(f.)/yaaftah(f.) asaas(f.)/asl(m.)/biiKH/bina(f.)/bunyaad(f.)/ jaR(f.)/neyw(f.)/paayah/taraH(f.) sañg e bunyaad(f.) mabni baani/muwa'ssis waza^(f.) fauwaarah(m.)/mañba^(m.) sar chaSHmah chaar chau paaya chaar guna murabba^ chau guna

foster brother: n. fostering: foul: n. a.

foul: foul: fouled: foulness: found: foundation:

v.t. v.i. a. n. n. n.

foundation-stone:n. founded: founder: founding: fountain: a. n. n. n.

fountain head: n. four: four footed: four fold: four sided: four time: fourchette: fourteen: fourteenth: fourth: fourth: fovea: fowl: n. n. n. a. n. n. n. n. n. a. n.

kaañTa(m.) chau dah chaudh waañ chau thaa'i chahaarum/chau tha gaRha(m.) chiRya(f.)/pariñdah(m.)

fowler: fox: fox: fox-bat: foxiness: fraction: fracture: fragile: fragility: fragment: fragrance: fragrant: frail: frailty: frame:

n. n. v.t. n. n. n. n. a. n. n. n. a. a. n. n.

chiRi maar(m.)/saiyyaad(m.) lomRi bey iimaani karna/dhoka deyna cham gaadaR(f.) chaalaaki(f.) kasar(f.)/KHurdah(m.)/TukRa(m.) SHikast/TuuT kaaGHazi/naazuk nazaakat KHurdah(m.)/paarah/paarchah/TukRa KHuSH bu/mahek/nikhat KHuSH bu daar fana paziir/kachcha/naa tawaan/naazuk fana/naa paa'edaari/zo^f chau khaTa/Dhaañcha/kaaThi/pañjar(m.)/qaalib/ ThaaTh(m.)/wujuud Dhaañcha bey jhijhak/bey takalluf/khara/ kuSHaadah dil/saaf go bey takallufi/khara pan/kuSHadah dili/ saadgi/saaf go'i saaf go'i sey bhapra hu'a/GHazab naak chiR chiRa/naa raaz ta^aam gaah(f.) rafiiq/saathi aapas daari(f.)/Halqah(m.) bhaa'i ka qatl âurat/biiwi chaalaaki(f.)/chakma(m.)/charka(m.)/chhal(f.)/ Dhoñg(m.)/fareyb(m.)/ghapla(m.)/ghissa(m.)/ Heelah(m.)/jul(f.)/paTTi(f.)/pichaeti(f.)/ puchaara(m.)/saaluus bey iimaan/chaal baaz/dhokey baaz/fareyb deh/ Hiilah gar/khoTa ja^l saaz

framework: frank:

n. a.

frankness:

n.

frankly: frantic: franzy: frater: frater: fraternity: fractricide: frau: fraud:

adv. a. a. n. n. n. n. n. n.

fraudulent:

n.

fraudster:

n.

fraught: fraught: fray: freak: freckle: freckle: freckled: freckling: free:

n. a. n. n. v.t. n. a. n. a.

kheyp bhara hu'a/lada/pur hañgaamah/laRaa'i mauj/tarañg dhabba Daalna chitti chitti daar chitti aazaad/aazaad aanah/alag/bey takalluf/ faariGH/muft/phokaT piñDaari(m.) khuley bañdoñ aazaadi/aazaadgi/fursat/Hurriyat/ KHalaasi/nijaat/rehaa'i/waarastahgi jaadu ghar(m.) aazaad KHayaal(m.)/riñd(m.) aazaad KHayaal apni marzi(f.) jamna/ThiTak jaana/yaKH bastah hona yaKH bañd almaari(f.)/yaKHdaan(m.) maeHsuul ârzi junuun/hizyaan/joSH/sarsaam/sauda aksar aksar/baar baar nau/naweyla/naya/seyr aab/SHaad aab/ taazah/ûmdah mubtadi haryaali/joban/raunaq/taazah pan/taazgi/taraawat tañg karna/teyz aab zadah hona/ zañg aaluud hona ghisna/huRakna/kuRhna/murjhaana chiR chiRa raahib ghissa(m.)/ragaR(f) aaSHna/dost/Habiib/ham joli/muSHfiq/ rafiiq/SHinaasa/yaawar/yaar

free-booter: freely: freedom:

n. adv. n.

Freemasons' Lodge:n. freethinker: freethinking: freewill: freeze: freezer: freight: frenzy: frequent: frequently: fresh: n. n. n. v.i. n. n. n. a. a. a.

freshman: freshness: fret:

n. a. v.t.

fret: fretful: friar: friction: friend:

v.i. a. n. n. n.

(close)friend: n. (true)friend: friendless: friendly: n. a. a.

aaRi/ham jaliis/yaar yaar GHaar bey kas/KHwaar/lutf dil bar/dost aanah/maanuus/maeHbuub/ mehrbaan/ham saaz/waduud/yaawar/ yaar aanah/yaar baaSH aaSHnaa'i/dosti/iltefaat/meyl/moHabbat/preym/ rabitah/rasm o raah/saabiqah/saath/ uñs/yaawari/yaari/yaar aanah Dar/haul/haebat/KHauf daab jamaana/Daraana/daehlaana/ KHauf dilaana/KHauf zadah karna/ro^b jamaana bidakna/Darna/KHauf zadah hona daehSHat zadah/haebat zadah/hiraasañ/KHaa'ef sahm jaana Daraa'ona Daraa'ona/KHauf naak baañjh/sard mehr baañjh pan jhaalar/sañjaaf(f.) jhaalar dar jhaalar/kinaarah jast lagaana/kuudna/maTakna/ naachna/uchhalna talaaSHi leyna chul bula/khilaaRi/khilañDra/SHoKH haejaan(m.)/larziSH(f.) paesah barbaad karna/TukRey TukRey karna chiithRa(m.)/dhajji(f.)/TukRa(m.) dhaji dhajji/TukRey TukRey albeyla/bey huudah/subuk Dhakosla allam GHallam/bey huudgi/laGHwiyat(f.)/ mazaaH(m.) meyñDak(m.)/meyñDki(f.) kheyl/suruur o niSHaat/uchhal kuud

friendship:

n.

fright: frighten:

n. v.t.

frighten: frightened:

v.i. a.

(to be)frightened: frightening: frightful: frigid: frigidity: frill: frilly: fringe: frisk: a. a. a. adv. n. a. n. v.i.

frisk: frisky: frisson: fritter: fritter: frittered: frivolous:

v.t. a. n. v.t. n. a. a.

frivolous talk: n. frivolity: n.

frog: frolic:

n. n.

frolic: frolicsome: from: front:

v.t. a. prep. n.

maza leyna khilañDra/KHuSH az/bi/sey aaga/morchah/paehlu/paekar/ peySH/ru/saamna saamna sar Had paala jhaag(m.)/kaf(m.) ghuRakna/teori dikhaana dapaT/ghuRki/teori bey Harkat/muñjamid/yaKH bastah juz raas/kifaayet SHu^aar meywah/natiijah/phal/paeda waar phal phulwaari(f.) bañjar/bey natiijah/qallaaSH/raa'egaañ meywey waala/phal waala baar aawar/hara bhara/kaam yaab/natiijah KHeyz/ phuula phala/zar KHeyz bad mizaaj bey asar karna/daañt khaTTey karna/ pach char maarna bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi âajiz laaley talna bachchey/chhoTi chhoTi machhli bad mizaaj/daqiyaanuusi/nak chaRha bad diyaanti karna/dhoka deyna/jul deyna/ghaRna iiñdhan(m.)/taqwiyat(f.) iiñdhan muhaiyya karna ghuTan(f.)/Habs(m.) bhagoRa/faraari/mafruur bhagoRa/faraari/mafruur/panaah giir añjaam deyna/me^yaar par puura utarna/

frontage: frontier: frost: froth: frown: frown: frozen: frugal: fruit: fruitage: fruitless: Fruit seller: fruitful:

n. n. n. n. v.t. n. a. a. n. n. a. n. a.

frumpy: frustrate:

a. v.t.

frustrate: frustrated: frustration: fry: fry: fuddy-duddy: fudge: fuel: fuel: fug: fugitive: fugitive: fulfil:

a. a. n. v.t. n. a. v.t. n. n. n. a. n. v.t.

nibhaana/nibaahna fulfilled: fulfilment: fulgent: fulgurate: full: a. n. a. v.i. a. ada/sar añjaam wafa(f.) aab daar/chamkiila chamakna/kauñdna bhara hu'a/labaalab/lab reyz/maala maal/ pakka/puura/pur labaalab badr bhar puuri(f.)/seyri(f.) bhar puur/hamah giir/puuri bilkul/post kañdah/tamaaman garajna/kaRakna dhmaaka karna/garjaana aatiSH giir/KHaatif bey huudah/naa pasañd/qaey aawar idhar udhar haath maarna/TaTolna/Tohna buKHaar buKHaar nikalna dhuuni deyna/dhuuni leyna dhuuni baazi chah(m.)/dil lagi(f.)/mazah(m.)/ mazaaq(m.)/phabti(f.)/tamaaSHah(m.)/ ThaThol(m.)/zaraafat(f.) kaam(m.)/KHidmat(f.)/waziifah(m.) kaar kun maal(m.)/puuñji(f.) asaasi/bunyaadi/ibtidaa'i/zaruuri janaazah(m.) qiif mazaaHiyah paSHm/samuur GHazab naak/Ziyaan aatiSH kadah/bhaaR/bhaTTi baehm pahoñchaana

full to the brim:a. full moon: fullness: full-scale: fully: fulminate: fulminate: fulminating: fulsome: fumble: fume: fume: fumigate: fumigation: fun: n. n. a. adv. v.i. v.t. a. a. v.i. n. v.i. v.t. n. n.

function: functionary: fund: fundamental: funeral: funnel: funny: fur: furious: furnace: furnish:

n. n. n. a. n. n. a. n. a. n. v.t.

furlough: furniture: further: further away: fury:

n. n. adv. adv. n.

ruKHsat(f.) asaas/sar o saamaan agla/diigar/duusra/maziid/parey waraa GHussah(m.)/Hiddat(f.)/junuun(m.)/KHaSHm(m.)/ qahr(m.)/teyzi(f.) faliitah(m.) SHaGHab taa'o âbas/bey kaar/subuk âbas/bey faa'edagi aaKHirat/aayañdah/mustaqbil aayañdah/mustaqbil meyñ âaqibat KHayaal parasti peySH rau dhuñdla chhii

fuse: fuss: fusion: futile: futility: future: (in)future: future life: futurism: futuristic: fuzzy: fy!

n. n. n. a. n. adv. adv. n. n. a. a. intj.

G
gab: gab: gabble: gable: gad: gadfly: gadget: n. v.i. v.i. n. v.i. n. n. bak bak/bakwaas/gap SHap teyz tarraari sey bolna baR baR karna paakha/pakhwa idhar udhar phirna KHuun chuus makkhi/wabaal e jaan adna tarkiib/chaal/dil chasp SHaey/ kal purzey/tadbiir bey tuki baat/aKHlaaqi laGHziSH buDDha gañwaar chup karna/muñh bañd karna/ zabardasti sey muñh bañd karna man ghaRat kahaani chheyñka/mazaaq/zabaañ bañdi

gaffe: gaffer: gag:

n. n. v.t.

gag: gag:

n. n.

gaga: gage: gage:

a. n. v.t.

aeHmaq/saadah lauH/saThiyaya hu'a âehd/rahen baazi lagaana/daa'o laggana/SHart lagaana/ qasam dilaana qaazoñ ya âurtoñ ka jhuñD bhaRak daari sey/SHoKHi sey/ziñdah dili sey Haasil karna/jiitna/munaafa^ karna beySHi/faa'edah/faez/Haasil/jiit/munaafa^/ nafa^/yaaft nafa^ baKHSH/faa'edah mañd/mufiid/suud mañd bey suud/laa Haasil qubuul suurat/siDol/zeyba iñkaar karna/tardiid karna jhagRa/tardiid chaal/ghoRey ki chaal/KHiraam/paa'oñ/ rawiSH/tarz e KHaraam baañk pan(m.)/baSHaaSHat(f.) jarmuuq/TaKHna poSH jaSHn/tehwaar duudh sey muta^alliq/ kaeh kaSHaañ sey muta^alliq aakaaSH gañga/kaeh kaSHaañ jhakkaR/tuufaan ala bala/bak waas aazaar deyna aablah/âdaawat/kiinah/mizaaji talKHi/ safra pitti âaSHiq/bahaadur/îSHq baaz/jawaan mard/ SHujaa^ îSHq baazi/âaSHiq mizaaji/bahaaduri/ dileyri/jawaan mardi/KHuSH poSHaaki/ naaz bar daari daalaan/GHulaam gardiSH/nigaar KHaanah/ raah daari chappu'oñ ya baad baan ki madad sey chalney waala chhoTa jahaaz afra tafri/gaD maD/gaR baR/KHalat malat

gaggle: gaily: gain: gain:

n. adv. v.t. n.

gainful: gainless: gainly: gainsay: gainsay: gait:

a. a. a. v.t. n. n.

gaiety: gaiter: gala: galactic:

n. n. a. a.

galaxy: gale: galimatias: gall: gall:

n. n. n. v.t. n.

gall-bladder: gallant:

n. a.

gallantry:

n.

gallery:

n.

galley:

n.

gallimaufry:

n.

galling: gallivant: gallop:

a. v.i v.i.

aazaar deh/duruSHt/talKH waqt bar baad karna DapaTna/ghoRey ka po'iya ya sarpaT dauRna/ teyz chalna dapaT(f.)/ghuR dauR(f.) yaabu daar/suuli Darna buddhu/sipaahi ba kasrat/ba afraat juuta poSH joSH dilaana/taeh chaRhaana/uksaana uksaaya hu'a chaal(SHat rañj)/ko'i âmal ju'a/qumaar baazi/SHart ju'a kheylna/qumaar baazi karna/ SHart lagaana haar jiit/ju'a kad kaRey lagaana/kheylna kuudna/kudakna chhalaañg/phalaañg/uchhal kuud/zaqañd baazi/baazi chah/kheyl/SHikaar/tafriiH moHaafize SHikaar gaah buRhiya chhaata(m.) Halqah daa'erah/sar gam chiirna/ghaa'o lagaana bey waquuf/ghaamaR/hans/naa daan/ saadah lauH garoh/jama^at/mañDli/Toli/TukRi/zumrah bad ma^aaSH/dada giir/uchakka jahaaz sey raastah/rah guzar Habs/qaed KHaanah daraaR/daraz/faasilah/naaGHah/ phuuT/raKHnah/SHaq/SHigaaf/waqfah jamaahi leyna/muñh khol kar deykhna

gallop: Galloway: gallows: gally: galoot: galore: galosh: galvanise: galvansed: gambit: gamble: gamble:

n. n. n. v.i. n. adv. n. v.t. v.t. n. n. v.i.

gambling: gambol: gambol: game: gamekeeper: gammer: gamp: gamut: ganch: gander:

n. v.i. n. n. n. n. n. n. v.t. n.

gang: gangster: gangway: gaol: gap:

n. n. n. n. n.

gape:

v.i.

gaping: garage: garb:

a. n. n.

Haeraan/muñh khula kaar gudaam/moTar KHaanah bheys/hai'yat/lebaas/paeh naawa/poSHaak/ waza^ aalaa'iSH/fuzlah/kuuRa karkaT/makruuh adab chhaañna/jhuTaa'i karna/saaf karna haR boñg/ulTa palTi baaGH/bustaan/chaman/gulistaan/gulzaar/ phulwaari baaGH baani karna baaGH baan(m.)/bustaani(m.)/gul chiiñ(m.)/ maali(m.)/maalan(f.) baaGH baani(f.) kapRoñ ki almaari/chhoTa kamrah/Hujla âziim ul baeHsah/deo numa/peyTu

garbage: garble: garboil: garden:

n. v.t. n. n.

garden: gardener:

v.i. n.

gardening: garderobe: gargantuan: gargle: gargle: garish:

n. n. a.

v.t/i. GHaraarah karna/GHar GHaraana n. a. GHar GHarah/kulli bhaRak daar/bhaR kiila/chamak daar/ cham kiila/fauq ul bhaRak/KHiirah kun/ SHoKH/zarq barq gajra/haar/maala lahsan jawa(m.) kapRey/lebaas/paehnaawa/poSHaak yaaquut GHallah gudaam/khalyaan/KHarman jama^ karna/ikhaTTa karna aaraa'iSH karna/sajaana/taz'iin deyna/ zeybaa'iSH karna aaraa'iSH/taz'iin/zeybaa'iSH aaraaiSH o zeybaa'iSH key lawaazmaat/ paeraahan/sajaawaT fauji chhaa'oni/urdu sipaahi muhiyah karna baaGHiichah baatuuni/gappi/kasiir ul kalaam baatuuni pan/kasiir ul kalaami

garland: garlic:

n. n.

garlic (clove): n. garment: garnet: garner: garner: garnish: n. n. n. v.t. v.t.

garnish: garniture:

n. n.

garrison: garrison: garth: garrulous: garrulity:

n. v.t. n. a. n.

gash: gash: gasket: gasp:

v.t. n. n. v.i.

gaehra zaKHm lagaana charka/ghaa'o/gaehra zaKHm/zaKHm paTTi jis sey baad baan baañdha jaa'ey saañs key li'ey muñh kholna/ saañs phuulna/sisakna saañs leyna me^di/reyaahi/SHikmi peyT ki jarraaHi aab naa'ey baab/dar/dar waazah/guzar gaah/mudKHal/ phaaTak(m.) bin bulaa'ey mehmaan bañna chauki daar/sañtri dar waazah/phaaTak biñna/faraaham karna/ikaTTha karna/ jama^ karna/khasoTna/sameyTna/yakja karna ikaTTha hona/jama^ hona/yakja hona faraaham/ikaTTha/jama^/jama^ SHudah bhiiR/hujuum/ijtemaa^/jhuumar/maeHfil bey Dhab/bey saliiqah/bey tuka/ naa SHaa'estah bhoñDa pan dikhaawaTi jaSHn/gul kaari bad zauq/bhaR kiila/cham kiila/numaa'iSHi/ rañgiin rañgiini(f.) meqyaas/me^yaar/naap/paemaanah/wus^at chipaRna kiichaR/chip chipaahaT maryal/patla/suukha/ujaaR/waeHSHat naak/ wiiraan aahni dastaanah jaali diyaa eyk chhoTi muugri jisey sadr e majlis nazm o zabt key li'ey iste^maal karey

gasp: gastric: gastrotomy: gat: gate:

v.t. a. n. n. n.

gate-crash: gate-keeper: gateway: gather:

v.i. n. n. v.t.

gather: gathered: gathering: gauche:

v.i. a. n. a.

gaucherie: gaud: gaudy:

n. n. a.

gaudiness: gauge: gaum: gaum: gaunt:

n. n. v.t. n. a.

gauntlet: gauze: gave: gavel:

n. n. pa.t. n.

gavel: gavial: gawk: gawk:

n. n. v.i. n.

KHiraaj/kiraayah ghaRyaal/magar machh/nahañg muñh phaaR kar deykhna bey tuka/hawañnaq/jheyñpu/ KHabti/saadah lauH bey Dhañga/bey waquuf/siRi bey tuka/bey Dhañga/hawañnaq/jheyñpu bey tuka pan/bey Dhañga pan/jheyñpu/KHabt albeyla/bey fikr/bhaRak daar/chañchal/ hañs mukh/KHurram/KHuSH/KHuSH mizaaj/ KHuSH taba^/laa ubaali/masruur/rañga daar/ rañgiila/SHaadaañ/SHoKH/satHi/ zarq barq/ziñdah dil chhabiila/ham jiñs parast/lauñDa ghuur kar deykhna/TikTiki baañdh kar deykhna TikTiki baarah dari/chhajjah/jharoka/minaarah aahu/GHazaal/hiran aKHbaar/ko'i sar kaari jariidah/roz naamah jariidi juGHraafiah garaari aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/ saaz o saamaan ghoRa jotna eHaanat mazaaq uRaana Haqiir samajhna/tauhiin karna âjiib aadmi/jhalla/ maeHsuul lagaana aaKHtah karna/bachchah daani nikaalna/ kamzor kar deyna/KHaarij karna/ KHassi banaana/maeHruum karna baaj/KHiraaj aaKHtah/KHassi jaan war/KHassi ghoRa aaKHtah jauhar/gauhar/gohar/qiimti patthar

gawkish: gawky: gawkiness: gay:

a. a. n. a.

gay: gaze: gaze: gazebo: gazelle: gazette: gazetted: gazetteer: gear: gear:

n. v.i. n. n. n. n. a. n. n. n.

gear: geck: geck: geck: geezer: geld: geld:

v.t. n. v.t. v.i. n. v.t. v.t.

geld: gelding: gelded: gem:

n. n. a. n.

gems: geminate: gemma: gendarme: gender: gender: gender: gene: genealogical: genealogy: general: generalise: generalist: generality: generally: generate:

n. v.t. n. n. n. v.t. v.i. n. n. n. a. v.t. n. n. adv. v.t.

jawaahir duugna karna añkhwa sipaahi ism/jiñs/tazkiir o taaniis paeda karna ham bistari karna mauruusah/nisbah nasabi nasl/silsilah tul nasb âam/majmuu^i/qaa'ed/sipah saalaar/ûmuumi âam iste^maal meyñ laana har fan maula/maahir e ûmuumi baRa Hissah/ûmuumiyat âam taur par/aksar/bil ûmuum/ûmuuman âalame wujuud meyñ laana/paeda karna/ taKHliiq karna nasl(f.)/paud(f.)/piiRhi(f.)/puSHt(f.)/ qarn nasli/puSHti nasl par wari sey muta^alliq bey laus/dil waala/faiyaaz/faraaKH dil/ Haatim/himmat waala/kariim/saKHi dil(m.)/dil(m.)/faezaan(m.)/faiyaazi(m.)/ faraaKH dili(f.)/juud(m.)/karam(m.)/ murawwat(f.)/saKHaawat(f.) aaGHaaz/âmal e tauliid/ibtida/paedaa'iSH jiñsi/nasli/tawaaldi îlme takwiin/nasliyaat KHalqi taur par farHat afza/ham dard/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/ milan saar/neyk dil/seHat mañd gaThiila/joR daar jin aa^zaa'ey tanaasul(KHaariji) jad/waalid

generation:

n.

generational: generative: generous:

a. a. n.

generosity:

n.

genesis: genetic: genetics: genetically: genial:

n. a. n. adv. a.

geniculate: genie: genitals: genitor:

a. n. n. n.

geniture: genius: genocide: genome: genre: gent: genteel: genteelism: gentility: gentle:

n. n. n. n. n. a. a. n. n. a.

paedaa'iSH âql mañd/zaki/zehiin garoh ya nasl ka qatl e âam(m.)/nasl kuSHi(f.) launiyat/launi maaddah añdaaz/hae'iyat/qism/sinf/tarz najiib/SHariif latiif/mohazzab saHiiH alafaaz ka iste^maal adab/taehziib aahistah/KHuub/mulaa'em/narm/narm dil/ siidha mohazzab/saaHab/SHariif SHaraafat saaHabo iñsaaniyat/mulaa'emiyat/narmi/narm dili/ SHaraafat baano/bey gam bah lataafat/narmi sey/SHaraafat sey SHurafa gul badan/nafiis/zeyba rukuu^ karna/sijdey meyñ jaana asl/asli/Haqiiqi/KHaalis/khara/mustanad/ pakka/qudrati/saHiiH/Taksaali aslan/Haqiiqatan/sach much asliyat/Haqiiqat/KHaalis pan/mustanad/ sadaaqat/seHat jiñs/nau^/qabiil(m.) îlm ul ârz/juGHraafiah juGHraafiyaa'i îlm e tabqaat ul ârz geyhuuñ ki baali bayaabaani chuuha asl/biij/jarsuumah/SHaguufah auwwal darjey ka/âziiz âziiz/ham SHiir/ham zaad

gentleman:

n.

gentlemanliness:n. Gentlemen! gentleness: intj. a.

gentlewoman: gently: gentry: genty: genuflect: genuine:

n. adv. n. a. v.i. a.

genuinely: genuineness:

adv. n.

genus: geography: geographical: geology: gerbe: gerbil: germ: german: german:

n. n. v.t. n. n. n. n. a. n.

German: germinate:

a. v.i.

almaani namu paana/ugna/nikalna/phuuTna/ugna/ upaj paana namu/upaj/ugaa'o namuudi jaraasiim buuRhuuñ ki Hukuumat ism e musaddar(m.) âmal/iSHaarah/kaar e numaayaañ Harkat/iSHaarah ha'iyyat/SHakl/suurat Hamal/sawaari haath hila hila kar baat karna Harkat/nirat Harkat(f.)/iSHaarah(m.) Haasil karna/paana/paeda karna bañna/milna/paana bhaag/haT aaGHaaz/faraar jii uchaaT hona utarna qabzah karna nikal bhaagna/phalna phuulna/utarna

germination: germinative: germs: gerontocracy: gerund: gest: gest: gestalt: gestation: gesticulate:

n. adv. n. n. n. n. n. n. n. v.i.

gesticulation: n. gesture: get: get: get away! getaway: get bored: get down: get hold of: get off: get on: get up: get-up: getting:; ghast: ghastful: ghastliness: ghastly: gherkin: ghetto: ghost: v.i. v.i. n. n. v.t. a. n. a. n. n. n. n. v.t. v.i. intj. n. v.i.

aagey baRhna/faroGH paana taiyyaar karna/uThna auzaar/SHakl jalb Daraana/KHauf zadah karna tiirah/udaas bhayaanak pan/KHauf naaki/tiirahgi bhayaanak/Daraa'ona/KHauf naak chhoTi zaat ka khiira yahuudiyoñ ka moHallah baitaal/bhuut/ham zaad/jin/pareyt/

ruuH/saayah ghostly: ghoul: giant: gib: gibber: gibberish: gibbet: a. n. n. n. v.t. n. n. bhuut kaa sa/KHyaali/ruuHi bhayaanak ruuH/GHuul/îfriit âziim/baRa/deow/jabbaar KHassi billi baR baR karna aul faul/baR baR/bak waas daar(f.)/suuli(f.) baR baR hiñ dustaani bañ dar kubRa choT kasna/GHaban karna/luuTna/ tauhiin karna pariñdoñ ka dil gurdah waGHaerah Jabl al Tariq chakkar/daurah Dag mag/subuk sar âtiyah/baKHSHiSH/deyn/en^aam/hibah/ênaayat/ nazar/ne^mat/niSHaani/peysH kaSH/ riSHwat/sauGHaat/tajribah/toHfah Haaziq/pur dimaaGH/zehiin âziim/bey Had baRa/deo numa aeHmaqaanah taur par hañsna/khi khiyaana chañchal laRki/DhaDDo bakrey ki raan soney ka paani chaRhaana/mulamma^ chaRhaana zar nigaar tila kaar/tila saaz qal^a'i aab ju saeqal karna soney ka paani chaRha hu'a/sunaehra saeqal nau jawaan suu'arni anokha daa'o(m.)/anokhi kal(f.)/tadbiir(f.)

gibble-gabble: n. gibbon: gibbous: gibe: n. a. v.t.

giblets: Gibralter: giddiness: giddy: gift:

n. n. n. a. n.

gifted: gigantic: giggle: giglet: gigot: gild: gilded: gilder: gilding: gill: gilt: gilt: gilt: gilt: gimmick:

a. a. v.i. n. n. v.t. a. n. n. n. v.t. a. n. n. n.

gimmickry: gimp: gin: gin:

n. n. n. v.t.

chaal(f.) Dori(f.)/goT(f.)/kinaari(f.) Hikmat/phañda/tadbiir/tajwiiz oTna/phaañsna/ ruu'i sey binauley nikaalna

gin: ginger(dry):

v.t/i. SHuruu^ karna n. soñTh(f.) adrak(f.) himmat/jazbah/mizaaj/teyz mizaaj adrak Daalna/jaan Daalna bhuura/surKHi maa'el aahistah qadmi sey/baRi eHteyyat sey KHaanah badoSH zarafah gheraa'o karna/Halqey meyñ leyna/ kamar bañd baañdhna SHeh tiir gheyra/Halqah/kamar bañd/kuñDli/ miñtaqah/paTka/peyTi/zeyr jaamah bachchi/chhokri/do SHiizah/KHaadimah/ kuñwaari/laRki/maeHbuubah/ naa katKHuda âurat

ginger(fresh): n. ginger: ginger: ginger: gingerly: gipsy: giraffe: gird: n. v.t. a. adv. n. n. v.t.

girder: girdle:

n. n.

girl:

n.

girlfriend(of a girl):n. saheyli girlhood: n. baañk pan/bach pan/do SHiizgi/ kanha'iya pan/laRak pan KHulaasah âta karna/baKHSHna/deyna/ênaayat karna/ pakRaana/phal deyna leyn deyn/sauda baKHSHna/faaSH karna jañna suñna baaz aana/chhoRna/haath dhona bhaRaas nikaalna a. n. âta kardah/ta'ey SHudah âta karney waala/deyney waala

gist: give:

n. v.t.

give and take: n. give away: give birth: give ear: give up: give vent to: given: giver: v.t. v.t. v.t. v.t.

giving: glacial:

n. a.

âta barfaani/muñjamid barfaani nadi barfaani darya dil SHaad/farHaañ/KHurram/KHuSH/maeHzuuz/ masruur/SHaad/raazi KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.) dil SHaad karna/KHuSH karna/masruur karna faraH/KHuSHi/suruur bahd dil o jaan/bah KHuSHi/hañsi KHuSHi fareyftahgi/seHr fareyftah karna kauñdna/nazar paRna deykhna/nigaah Daalna chitwan/laeHzah/lamHah/nazar/nigaah GHuduud GHuduudi aab/chamkaara/roSHni/SHahaabi/ujaala chaka chauñd karna KHiirah kun/zaahir kaañch/sabu/SHiiSHah/zujaaj SHiiSHey ka/SHiiSHey jaesa/zujaaji aa'inah KHaanah SHiiSHah SHiiSHey ki taeh jamaana/ SHiiSHah lagaana SHiiSHah gar damakna/TimTimaana chamkaana chamak/damak/jhalak/kiran/taab/ TimTimaahaT bacha khucha ikaTTha karna/ baRi meHnat sey siikhna KHoSHah chiiñ KHuSHi/musarrat/suruur

glacial river: n. glacier: glad: n. a.

glad tidings: gladden: gladness: gladly: glamour: glamour: glance: glance: glance: gland: glandular: glare: glare: glaring: glass: glassy: glass house: glass pane: glaze:

n. v.t. n. adv. n. v.t. v.i. v.t. n. n. a. n. v.t. n. n. a. n. n. v.t.

glazier: gleam: gleam: gleam:

n. v.i. v.t. n.

glean:

v.t.

gleaner: glee:

n. n.

gleeful: gleefully: gleet: glib: glib: glibness: glide: glim: glimmer:

n. adv. n. a. v.t. n. v.i. n. v.i.

faraH/masruur KHuSHi sey jiryaan(m.) aasaan/chikna/phisalwaañ/tarraar/teyz teyzi dikhaana phislan/teyzi bila dam lagaa'ey uRna/phisalna jhalak chamkaara/chiraaGH ki taraH jhilmilaana/ TimTimaana TimTimaahaT halki si jhalak/jhapki/par tau halki si jhalak dikhna halki si jhalak deykhna chamakna chamak barf par phisalna/phisalna jhalakna nuqs chamakna/damakna/jhalakna/ taabiSH dikhaana aab taab/chaka chauñd/chamak/ chamak damak/damak/dikhaawaT/jag magaahaT/ jhalak/lahak/taabiSH chamkiila bhaRak daar/damkiila/daraKH SHaañ jhuT puTa/SHafaq faaKHiraanah añdaaz sey nazar Daalna lalchaa'i nazar(f.)/niyat e bad(f.)/ SHamaatat(f.) nadiidah/nazar baaz nadiidoñ ki taraH/nigaah e SHauq sey aafaaqi/âalam giir kurrawi chhoTi goli/kurrah/qatrah geyñd/gola/kurrah/kurrah tul arz

glimmering: glimpse: glimpse: glimpse: glint: glint: glissade: glisten: glitch: glitter:

n. n. v.i. v.t. v.i. n. v.i. v.i. n. v.i.

glitter:

n.

glittering: glittery: gloaming: gloat: gloat:

a. a. n. v.i. n.

gloater: gloatingly: global: globular: globule: globe:

n. adv. a. a. n. n.

gloom:

n.

aazurdahgi/añdheyra/dhuñdh/ tiirgi/naa umiidi/udaasi aazurdah hona/añdheyra hona/dhuñhlaana/ GHamgiin hona jhuT puTa aazurdah/kaala/mukaddar/udaas âzmat deyna/puujna/SHaan baRhaana baa âzmat jaliil/sar bulañd/SHaan daar aab o rañg/bahaar/dhaak/faKHr/faroGH/ ifteKHaar/jalaal/SHaan/SHohrat/ujaala/ âzmat/îzzat aab/chamak damak/dikhaawa/qala^i tafsiir/taSHriiH taSHriih karna aab daar/chamkiila/chikna farhañg/fehrist e alfaaz dehaaney sey muta^lliq/muñh ka Halquum mukaddar hona dastaanah chamakna/damakna aañch/damak/lapaT damakta/garm jugnu tabsarah karna chaapluusi karna goñd/leys/sareySH maGHmuum haukey sey khaana/peyT bhar khaana afraat/bhar maar chip chipa/lazaj baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu/ pur KHor/SHikam parwar zaruurat sey zeyaadah khaana

gloom:

v.i.

glooming: gloomy: glorify: glorified: glorious: glory:

n. a. v.t. a. a. n.

gloss: gloss: gloss: glossy: glossary: glottal: glottis: glout: glove: glow: glow: glowing: glow-worm: gloze: gloze: glue: glum: glut: glut: glutinous: glutton:

n. n. v.i. a. n. a. n. v.i. n. v.i. n. a. n. v.i. v.t. n. a. v.t. n. a. n.

gluttonise:

v.i.

gluttonous: gnarl: gnash: gnat: gnaw: gnosis: Gnostic: go: Go! go at: go away: go between: go-by: go for: go over: go through: go to war: goad: goad: goal: goat: goatherd: goat-pellet: goatskin: gob: gobbet: gobble:

a. n.

Hariis/laal chi/peyTu daraKHti gaañTh

v.t/i. daañt kaT kaTaana/daañt piisna n. chhoTa machhar

v.t/i. kutarna n. n. îrfaan(m.) fahiim/fareybi/SHaatir

v.t/i. jaana/chalna intj. v.t. v.i. n. n. v.t. v.t. v.t. v.t. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. v.t. jaa'o(m.)/jaa'iey(pl.) Hamlah karna Talna kuTna(m.)/kuTni(f.) gureyz/ijtenaab bhiR jaana nazr saani karna/yaad karna guzarna/jheylna jañg karna/laRna aañkas/hañkney ki DañDi/jariib haañkna/Harkat meyñ laana hadaf/mañzil/maqsad/Thikaana bakra(m.)/bakri(f.) bakar waal(m.)/char waaha(m.) bakri ki meyñgni(f.) bakrey ki khaal(f.) Dheyr(m.)/muñh(m.)/niwaalah(m.)/tikkah(m.) Dali(f.)/luqmah(m.)/niwaalah(m.)/qatrah(m.) baRey TukRey nigalna/Dhakosna/ haRap kar jaana/jaldi meyñ nigalna/ lap lap khaana uuT paTaañg(f.) lap lap khaaney waala(m.) baadiah/jaam/kaasah/kuuzah/miina/saaGHar GHol deota(m.)/KHuda(m.)/maalik(m.)/rab(m.)/ yazdaañ(m.)

gobbledegook: gobbler: goblet: goblin: God:

n. n. n. n. n.

(by) God: God Almighty: God fearing: God given: godsend: Godspeed: goddess: godless: godliness: godly: godown: goes: goety: goglet: going:

adv. n. a. a. n. n. n. a. n. a. n.

bah KHuda uupar waala KHuda taras qudrati KHuda daad KHuda ka saath deywi kaafir/SHariir taqwa KHuda parast/mazhabi/saaleH/taqi gudaam ja raha ha'ey(m.)/ja rahi ha'ey(f.)

n. n. pr.p.

kaala jaadu kuuzah(m.) jaata/jaata hu'a/ja raha ha'ey/ ja rahey haen(pol.) rawaangi/ruKHsat kañchan/sona/tila/zar soney ki pañni sunaehra/tilaa'i/zarriiñ/zar nigaar soney jaesa saadeh kaar/sunaar/zar gar laziiz/SHaewat añgeyz faq/gaya/gaya hu'a/jaata ghaRyaal/jaras/naaquus jiryaan(m.) jazbaatiyat bhala/Hasan/KHaer/khara/KHuub/mustaHsan/ neyk/suud mañd/Thiik/ûmdah eHsaan KHaliiq/yaar baaSH baKHt/eqbaal/KHuSH qismati/sa^aadat jummat ul KHaer(m.) baSHaaSHat

going: gold: gold foil: golden: goldly: goldsmith: goluptious: gone: gong: gonorrhoea: goo: good:

n. n. n. a. adv. n. a. pa.p. n. n. n. a.

good deed: good fellow: good fortune: Good Friday: good humour:

n. a/n. n. n. n.

good looks: good looking: good luck: good manners: good name: good natured: good news:

n. a. n. n. n. n. n.

wajaahat gabru/KHuub suurat/wajiih yumn aadaab/SHaa'estahgi/SHaraafat laaj KHuSH mizaaj KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.) KHuSH nuudi(f.) KHas kam jahaañ paak KHuda Haafiz/widaa^ dil kaSH/Hasiin bah mehrbaani achchhaa'i/eHsaan/KHuubi/mehrbaani/ neyki/salaaH SHab ba KHaer bey kaar/bey SHoGHl/naa kaarah/ nikamma/nikhaTTu jiñs(f.)/maal(m.)/mataa^(f.)/sauda(m.) maal gaaRi(f.) eHsaan(m.)/mehrbaani/naam(m.)/tijaarti SHohrat diin daar/neyk/paarsa aeHmaq/bey waquuf/buddhu aeHmaq/bey waquuf/buddhu/gadha/ saadah lauH gard(f.)/GHalaazat(f.) bey waquuf/buddhu/GHuñDa/SHohda kiraa'ey ka GHuñDa bey waquuf/pagloT qaaz KHuun/muñjamid KHuun KHuuni darrah/gala/gaehri waadi haukey sey khaana faaKHir

good offices:vn. good riddance: prov. Goodbye! goodly: goodly: goodness: intj. a. adv. n.

Goodnight!

intj.

good-for-nothing:a.

goods: goods train: goodwill: goody-goody: goof: goofy:

n. n. n. a. n. a.

gook: goon: goon: goop: goose: gore: gory: gorge: gorge: gorgeous:

n. a. n. n. n. n. a. n. v.t. a.

gospel: gossip: gossip:

n. n. v.t.

baSHaarat baat/charcha/gap/gap SHap gap lagaana/idhar ki udhar lagaana/ lagaa'i bujhaa'i karna khurach kar nikaalna kaddu peyTha(m.) kareyla baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu gaThiya ki biimaari lazzat/mazah/zaa'eqah âalimah(f.) Haawi hona/Hukumraani karna/ Hukuumat karna asar/dabaa'o/Hukuumat/Hukmraani/iñtezaam âmal daari(f.)/Hukuumat(f.)/raaj(m.)/ saltanat(f.)/sar kaar(f.) Hukuumati/sar kaari zabt Haakim/waali/zaabit choGHah/Dhiila Dhaala jaamah/jubbah chhiiñna/hathiyaanah/pakaRna baKHiil/Hariis/laalchi/pakaRney waala aan/ada/fazl/KHuubi/lataafat/lutf/ naak/naa muus/namak chhabiila/gul badan/Hasiin/mohazzab/siDol/ taraH daar/zeyba ra^naa'i(f.) gul añdaam/naazuk dil fareyb/KHuSH numa/mehrbaan dil fareybi/karam/KHuSH numaa'i/mehrbaani tadriij darjah/Dhalaan/rutbah durust/munaasib Dhaal aahistah/darjah ba darjah/tadriiji

gouge: gourd: (ash) gourd:

v.t. n. n.

(bitter)gourd: n. gourmand: gout: gout: gouvernante: govern: n. n. n. n. v.t.

governance: government:

n. n.

governmental: governing: governor: gown: grab: grabber: grace:

a. n. n. n. v.i. a. n.

graceful:

a.

gracefulness: gracile: gracious: graciousness: gradation: grade: gradely: gradient: gradual:

n. a. a. n. n. n. a. n. a.

gradually:

adv.

aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/ bah tariij/din bah din/jaatey jaatey/ raftah raftah faariGH ul taeHsiil(m.) tadriij peywañd/qalam peywañd lagaana/qalam lagaana KHurd burd qalam lagaa'i bajri anaaj/biij/daanah/GHallah/jiñs/zarrah lagaan daaney daar/khurdura daaney daar kaañTa/SHaakh chana(m.) jaadu/seHr qawaa'ed/sarf o naHw GHallah gudaam/khaliyaan/koTha âali/âali SHaan/a^la/ahem/aa^zam/âziim/ âziim uSH SHaan/ba âzmat/nafiis/numaa'iSHi/ qaabil e eHteraam/sadr/SHaan daar nawaasa/nawaasi/pota/poti aab o taab/jaah o jalaal/SHaan/SHaukat/ SHikoh/tum taraaq jadd i amjad daadi/naani daadi/naani chambeyli bulañd parwaazi/mubaaliGHah aameyzi âali numa/bulañd/numaa'iSHi/pur aab taab/ SHaan daar KHaara(?) baKHSHna/ênaayat karna/farmaana/farz karna/ hibah deyna/maan leyna/qubuul karna âtiyah/farmaan/hibah/waziifah

graduate: graduation: graft: graft: graft: grafting: grail: grain: grainage: grained: grainy: grain: gram: gramary: grammar: granary: grand:

n. n. n. v.t. n. n. n. n. a. a. a. n. n. n. n. n. a.

grandchild: grandeur:

n. n.

grandfather: grandma: grandmother: grandiflorum:

n. n. n. n.

grandiloquence: n. grandiose: a.

granite: grant:

n. v.t.

grant:

n.

granted: granular: granule: granulate: granulated: grape: grapefruit: grape-vine: graphic:

a. a. n. v.t. a. n. n. n. a.

mañzuur/âtaa kardah daaney daar baariik daanah/daqiiqah/zarrah daaney daar banaana daanah daar añguur chakotra añguur ki beyl aSHkaal sey muta^alliq/nigaariSHi/ taeHriir kardah/tarsiimi îlme naqSH kaSHi/fañn e tarsiim/ tarsiimiyaat aañkRa(m.)/giraft(f.)/kaañTa(m.)/ qullaab/zañbuur(m.) giraft meyñ laana/guth jaana haatha paa'i karna haatha paa'i pakaRna/qaabu karna/qabzah karna/samajhna daKHl/giraft/idraak/phañda/qaabu/ qabzah/ûbuur aaz mañd/Hariis/laal chi/taame^ ghaas/haryaali/gyaah kaah ghaas khilaana/ghaas lagaana ghasyaara(m.) jhiiñgar/TiDDi charaah gaah/gyaahistaan/kaahistaan aatiSH daan/bhaTTi/jaali/jañgla/piñjrah jañgley daar kaddu kaSH jañgla ghis kar chhiilna/ghisna/giraañ guzarna/ GHussey meyñ aana/kaddu kaSH karna/ragaRna kuRhna/naa gawaar e KHaatir hona rañdah KHuSH gawaar/qaabil e qubuul/SHaakir

graphics:

n.

grapple:

n.

grapple: grapple: grappling: grasp: grasp:

v.t. v.i. n. v.t. n.

grasping: grass: (dry)grass: grass: grass-cutter: grasshopper: grassland: grate: grated: grater: grating: grate:

n. n. n. v.t. n. n. n. n. a. n. n. v.t.

grate: grater: grateful:

v.i. n. a.

gratification: n. gratify: v.t.

baKHSHiSH/lutf/riSHwat/talaafi dil juu'i karna/kaam aana/KHuSHi deyna/ tamañnaa'oñ ko puura karna/taskiin deyna musarrat baKHSH/taskiin deh bila mo^aawezah/bila qiimat/bin daamoñ/muft sipaas/SHukr/SHukriyah bila wajah/raza kaaraanah KHwaam KHwaah/muft meyñ/naa Haq baKHSHiSH(f.)/en^aam(m.)/toHfah(m.) mubaarak baad deyna mubaarak baadi ka gilah/SHikwah kañdah karna/taraaSHna sañgiin/sañjiidah/SHadiid gaRha(m.)/KHaak(f.)/laHad(f.)/madfan(f.)/ maqbarah(m.)/marqad(m.)/mazaar(m.)/qabr(f.) gor kan bajri bajri phaelaana aehmiyat sey/sañjiidgi sey mañquuSH naqqaaSH kutbah goristaan/qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ Haamilah/paa'oñ bhaari Hamal kaSHiSH kaSHiSH e siql/sañjiidagi saalan/yaKHni charaana/ghaas khilaana charna char waaha(m.) charbi/chiknaa'i chupaRna

gratifying: gratis: gratitude: gratuitous: gratuitously: gratuity: gratulate: gratulatory: gravamen: grave: grave: grave:

a. adv. n. a. adv. n. v.t. a. n. v.t. a. n.

grave digger: gravel: gravel: gravely: graven: graver: gravestone: graveyard: gravid: gravidity: gravitation: gravity: gravy: graze: graze: grazier: grease: grease:

n. n. v.t. adv. a. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t. v.i. n. n. v.t.

greasiness: greasing palm: greasy: great:

n.

charb zabaani/chiknaahaT/chiknaa'i riSHwat deyna

a. a.

chikna/chupRi/charbi daar akbar/âziim/baRa/bulañd/buzurg/faa'eq/ jaiyyad/kabiir/kalaañ/parley darjey ka/ ûmdah/zabar baRh kar/beySH tar/zabar bah darjah haa/faraaKH dili sey/nihaayat akbar/âala/âazam/âziim tariin aehmiyat/âzmat/baRaa'i/bar tari/bulañdi/ karaamat/kibriya/qadr niil gaa'ey yuunaani bar tari/en^aam/mañzil/rutbah aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^ haukey sey/lalchaatey hu'ey laalach karna

greater: greatly: greatest: greatness:

n. adv. a. n.

great antelope: n. Grecian: gree: greed: greedily: (be)greedy: greedy: greediness: green: a. n. a. n. n. n. adv.

Hariis/laal chi/naa diidah/taame^ aaz/hauka/Hirs/laalach/naa diidah pan/tama^ hara/kachcha/KHaam/naa baaliGH/ naa tajribah kaar/naya/SHaad aab/taazah kaahi sabz maedaan/sabz rañg kuñjRa(m.)/kuñjRi(f.)/phal faroSH/ sabzi faroSH anaaRi sabzi maa'el bila hoSHiyaari sey haryaali/kachcha pan/sabzi/SHaad aabi KHuSH aamad kaehna salaam karna aadaab ârz/tasliim GHallah pasañd/rewaR pasañd nazdiiki/saakin phiika/surma'i

(light)green: green: green-grocer:

a. n. n.

green-horn: greenish: greenly: greenness: greet: greet: greetings: gregarious: gremial: grey:

n. a. adv. n. v.t. v.i. n. a. a. a.

grey:

n.

surma'i rañg sañjaab(f.) surma'i maa'el salluuqi(m.) bheyja tiitar(m.) chhoTa suu'ar Dhaañchah/jaal/jañglah/taaroñ ki jaali tawa

grey squirrel: n. greyish: greyhound: grey matter: a. n. n.

grey partridge: n. grice: grid: griddle: gride: gridiron: grief: n. n. n.

v.t/i. chheyd karna n. n. jañglah aañch/añdoh/afsos/alam/baar/daaGH/ GHam/ghun/GHussah/Huzn/kaduurat/ karb/koft/maatam/rañj/rañjiSH/ SHeywan/sog/taassuf gilah/SHikwah rañj karna/sog manaana karaahna/kuRhna dil soKHtah/GHam diidah/moHzuun/rañjiidah mutaa'ssif/pur malaal/rañjiidah añdoh naak pañjah bey iimaani/dhoka dahi/fareyb/Thaggi jhiiñgar aag par seyñkna/aziiyat deyna aziiyat paana jañglah jaali/jañglah/qaed KHaaney ka jañglah bey raeHm/KHauf naak/muhiib/saKHt/sañg dil/ zaalim chaRha muñh/tazaahur muñh banaana buuRhi billi kaalik najis karna

grievance: grieve: grieve: grieved: grieving: grievous: griff: grift: grig: grill: grill: grill: grille: grim:

n. v.t. v.i. a. a. a. n. n. n. v.t. v.i. n. n. a.

grimace: grimace: grimalkin: grime: grime:

n. v.i. n. n. v.t.

grin: grin: grind:

v.i. n. v.t.

khisyaana/muskuraana daañt dikhaa'i/khisyaahaT chabaana/chuura karna/diq karna/dalna/ ghisaana/piisna/ragaRna/zulm Dhaana ghisna/pisna DaaRh/ghisney waala/hath chakki/ piisney waala chaaqu chhuri teyz karney ki jagah pisaa'i(f.)/ragRa(m.) aziiyat kun chhoTi KHañdaq/naali KHañdaq khodna dast/giraft/kalap/mahaarat/pakaR/ qabzah/ûbuur aziiyat deyna/dabaana/pakaRna/ giraft meyñ laana/zulm Dhaana giraft meyñ hona aeñThan(f.)/giraft(f.) gidh Daraana phuraeri aana bhayaank/daehSHat naak/makruuh bhayaanak/KHauf naak chakki meyñ hu'a ya pisney waala GHallah kurri (haDDi) kañkari/kirdaar ki puKHtagi/sañg reyzah kirkira/pakkey kirdaar ka/pathriila/ saabit qadam aaheyñ bharna/bahot aziiyat meyñ hona/ haa'ey haa'ey karna/karaahna/ karaah kar kaehna aah/karaah zaari(f.) buddhu/peyñDu baqqaal/banya/kiryaanah faroSH/pan saari pan saari ka saamaan/parchuun(m.)/sauda kiraana/kiryaanah/pan saari ki dukaan/

grind: grinder:

v.i. n.

grindery: grinding: grinding: grip: grip: grip:

n. n. a. n. v.t. n.

gripe:

v.t.

gripe: gripe: gripe: grise: grise: grisly: grisy: grist: gristle: grit: gritty:

v.i. n. n. v.t. v.i. a. a. n. n. n. a.

groan:

v.i.

groan: groaning: Grobian: grocer: groceries: grocery:

n. n. n. n. n. n.

parchuun groin: groin: groom: groom: groomed: gross: n. v.i. n. v.t. a. a. chaDDa/jaañgh GHurraana dulha/ghoRey ka rakh waala/nau jawaan/saa'is ghoRey ki rakhwaali karna/tarbiyat deyna chikna chupRa bey huudah/bhadda/faaSH/faaHiSH/foHSH/ GHaer mohazzab/GHaliiz/kasiif/kul/ maala maal/makruuh/moTa/naa SHaa'estah/ saara/saari/waafir/waazeH GHalaazat/kasaafat/KHuSHuunat an ghaR GHaar gila karna gila/SHikwah pisa hu'a araazi(f.)/asaas(f.)/baa^is(m.)/maedaan(m.)/ miTTi(f.)/sabab(m.)/sahaara(m.)/wajah(f.)/ zamiin(f.) bey bunyaad/sar na paer saaHili chhal añjuman/garoh/Halqah/jama^at/jattha/jhuñD/ Toli(f.)/TukRi(f.)/zael(f.)/zumrah(m.) garoh banaana/jama^ karna garoh bañdi()f.9/garoh saazi(f.) baaGH(m.)/jhuñD(m.)/kuñj zamiin par leyTna/zillat iKHtiyaar karna muñh key bal/zamiin par jhuka hu'a baRhaana/ugaana baRhna/jamna/ugna baRhtey hu'ey GHurraana siyaana namu khaaana khaana/miTTi khodna biiKH kani karna/khaan khilaana/khudaa'i karna

grossness: grotesque: grotto: grouch: grouch: ground: ground:

n. a. n. v.t. n. pa.p. n.

groundless: groundswell: group:

a. n. n.

group: grouping: grove: grovel: grovelling: grow: grow: growingly: growl: grown up: growth: grub: grub:

v.t. n. n. v.i. a. v.t. v.i. adv. v.t. a. n. v.i. v.t.

grubber: grudge:

n. v.t.

mazduur/meHnat kaSH bey dili sey deyna/buKHl karna/dareyGH karna/ Hasad karna/susti karna buR buRaana/Hasad hona baer(m.)/buKHl(m.)/Hasad(m.)/GHubaar(m.)/ KHaar(m.)/kiinah(m.)/raSHk(m.) kiinah parwar baa dil e naa KHwaastah/bey dili sey phuraeri daliya(m.) himmat sHikan/sabr aazma bhayaanak/Daraa'ona/daehSHat naak/haulnaak/ makruuh/muhiib/pur haul bhayaanak pan(m.)/haulnaaki(f.)/karaahat(f.)/ makruuh pan(m.) akkhaR mizaaj/chiR chiRa/turSH ru/ ujaD/ukhRa zara ukkhaR ujaD pan sey/ukkhaR pan sey/saKHti sey chiR chiRa pan(m.)/saKHti(f.)/tuñdi(f.)/ turSHi(f.)/ujaD pan(m.)/ukkhaR pan(m.) saKHt imteHaan leyna bhayaanak/haebat naak duruSHt/khurdura duruSHt/mukaddar gaR gaRaana/gila karna/GHurraana/ kuR kuRaana/SHikaayet karna gila(m.)/SHikwah(m.) SHaaki chiR chiRa pan/SHikaayet chiR chiRa aadmi/bad mizaaj aadmi bad mizaaj/chiR chiRa/GHusiila/tuñd KHuu bad mizaaji(f.)/chiR chiRa pan(m.)/tuñd KHuu'i turSH ruu'i(f.) tiryaaq/zehr maar goh(f.) guaar ki phali(f.)

grudge: grudge:

v.i. n.

grudger: grudgingly: grue: gruel: gruelling: gruesome:

n. adv. n. n. n. a.

gruesomeness:

n.

gruff:

a.

gruffish: gruffly: gruffness:

a. adv. n.

gruel: gruesome: gruff: grum: grumble:

v.t. a. a. a. v.i.

grumble: grumbling: grumbling: grump: grumpy: grumpiness:

n. a. n. n. a. n.

guaco: guana: guar:

n. n. n.

guarantee:

n.

kafiil(m.)/zaamin(f.)/zamaanat(f.)/ zimmeh daar(f.) taHaffuz karna/zamaanat deyna baa zamaanat/kafiil kafiil/zaamin/zimmeh daar amaanat/biimah/kafaalat/zamaanat Hefaazat karna/nigaah rakhna/ nigah baani karna/paehra deyna chauki daar/moHaafiz(m.)/murabbi(m.)/ nigaah baan(m.)/paas baan(m.)/paehra(m.) KHabar daar chau kañna/chau kas/maeHfuuz/moHtaat Haafiz/moHaafiz/murabbi/nigaah baan/ sar parast/waali/wali haatif amaanat/Hefaazat/moHaafizat/sar parasti nigraan amruud/amruud ka daraKHt añdaazah lagaana/taKHmiinah karna añdaazah(m.)/mafruuzah(m.)/qiyaas(m.)/ sar sari taKHmiinah(m.) mehmaan/mulaaqaati qaehqahah lagaana qaehqahah(m.) GHar GHarah karna GHar GHarah(m.) hedaayat(f.)/nasiiHat(f.)/raah numaa'i(f.)/ raah bari(f.) asar añdaaz hona/hedaayat karna/ raah bataana/raah bari karna/raah dikhaana daliil/haadi/peySHwa/raah bar/raah numa imaam/murSHid raeh numa KHat âiyaari/chaal/dhoka/fareyb/makkar fareyb deyna bey riya/bhola bhaala/muKHlis/ saaf/siidha saadha

guarantee: guaranteed: guarantor: guaranty: guard:

v.t. a. n. n. v.t.

guard:

n.

(on)guard: guarded: guardian:

a. a. n.

guardian angel: n. guardianship: guarding: guava: guess: guess: n. a. n. v.t. n.

guest: guffaw: guffaw: guggle: guggle: guidance:

n. v.i. n. v.i. n. n.

guide:

v.t.

guide:

n.

(spiritual)guide:n. guide line: guile: guile: guileless: n. n. v.t. a.

guilelessness: n. guilelessly: adv.

bey saaKHtahgi bey riyaa'i sey/bhol pan sey/ muKHlisi sey/siidhey pan sey îyaar/fareybi/kaa'iyaañ/makkaar gunaah/jurm/KHata/paap/qusuur bey gunaah/bey KHata/bey qusuur/ ma^suum/mubarra gunaah gaar/KHata kaar/mujrim/ murtakib/qusuur waar asluub/dastuur/Dhañg/paeraayah/riit gaehri khaa'i/girdaab/KHaliij SHaraarat bey waquuf banaana/SHaraat karna/ullu banaana bhola/jo aasaani sey bey waquuf ban sakey saadah dil/saadah mizaaj/siidha saadha gala/tañg khaa'i khaa'i/KHañdaq/tañg waadi haRap kar jaana/ jaldi jaldi baRey baRey niwaalaey nigalna baRa sa niwaalah ya ghuuñT leyney ka âmal/ chuski/ghuuñT/jar^ah nigalna masuuRa chiip(m.)/goñd(m.)/leys(f.)/sareySH(f.) goñd ki taeh lagaana goñd daar hona/goñd nikalna chipchipa/goñd daar/leys daar aañkh ki kiichaR bhiñDi? âql/samajh/siyaaq/zehaanat bañduuq/top topchi bori/TaaT ki bori baa ruud(m.) qul qul ubhaar(m.)

guileful: guilt: guiltless:

a. n. a.

guilty:

a.

guise: gulf: gull: gull: gullible:

n. n. n. v.t. a.

gullet: gully: gulp:

n. n. v.t.

gulp:

n.

gulp down: gum: gum: gum: gum: gummy: gum: gumbo: gumption: gun: gunner: gunny bag: gunpowder: gurgling: gurgitation:

v.t. n. n. v.t. v.i. a. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

gush: gush out: gush: gushing: gushy: gusset: gust: gusty: gustful: gust: gustful: gusto: gut: gut: gut:

v.i. v.i. n. a. a. n. n. a. a. n. a. n. n. n. v.t.

phaT paR kar baehna phuuTna bahaa'o(m.) joSHiila/tuufaani iñtihaa'i jazbaati/tuufaan KHeyz bañd e aahini(m.) hawa ka jhoñka(m.)/jhakkaR(m.) pur joSH/tuufaani/zor kaa GHusiila/tuufaani lazzat(m.)/lutf(m.) latiif/laziiz/mazey daar chaa'o(m.)/joSH(m.)/zaa'eqaah(m.)/zauq(m.) aab naa'ey/bheyR bakri ki aañt/dam jur'at(f.)/taaqat(f.) aañteyñ nikaalna/ jalaa kar KHaak karna/luuT kar barbaad karna khaak barbaad bey jigra/bey himmat ojhRi buuñdi(f.)/chhiiñTa(m.)/chitt(f.)/ dhabbah(m.)/qatrah(m.) dhabbey daar/qatrey daar bad rau(m.)/mori(f.)/naabdaan(m.)/ naali(f.)/naalah(m.) aawaarah laRka(m.) Halaq sey nikalney waala/Halqi bahaadur/dil aawar/dileyr/jari/SHujaa^ rassi/salaaKH bañdah

gutted: gutless: guts: gutta:

a. a. n. n.

guttate: gutter:

a. n.

gutter-snipe: guttural: gutty: guy: guy: guzzle: guzzler: gymnasium: gymnasium: gymnastic: gyp:

n. a. a. n. n.

v.t/i. chRha jaana/haRap kar nigalna n. n. n. n. n. bahot piiney wala/balaa noSH warziSH gaah(f.) saanwi madrasah(m.) reyaazi(f.) chakmah/dhoka baaz/dhoka baazi

gyp: gypsum: gypsy: gyrate: gyre: gyroscope: gyve: gyve:

v.t. n. n. v.i. n. n. v.t. n.

dhoka deyna sañg e gach(m.) KHaanah badoSH chakkar ya daa'erey meyñ ghuumna chakkar(m.)/daa'erah(m.) gardiSH numa beyRi lagaana beyRi/zañjiir e paa

H
haberdasher: haberdashery: habiliment: habilitate: n. n. n. v.t. dukaan daar(f.)/KHurdah faroSHi(f.) bazaaz(m.)/mardaanh kapRey ki dukaan lebaas(m.)/poSHaak(f.) aehl banaana/lebaas pahenna/ kaan meyñ sar maayah lagaana kapRey pahenna/lebaas pahenna âadat/chaaT/chalan/Dhab/KHu/kirdaar/ laTak/ma^muul/moHaawirah(m.)/qaa^edah/ rawiSH/SHeywah/tariiqah/taur/wird(m.) maKHsuus lebaas îllat qaabil e aqaamat/qaabil e rehaa'iSH baasi/baaSHindah/raehney waala ghar/jaa'ey paedaa'iSH/watan aabaadi/baet/ghar/jagah/KHaanah/ makaan/maskan âadi/baa qaa^edah/ma^muul ka/rawaaji âadatan/badastuur/daa'eman/ma^muulan âadat Daalna/âadi karna/KHu gar karna/ par chaana âadi KHu gari/KHu paziiri dastuur/maelaan/rawaaj/rasm/rawiSH/ riit/raGHbat âadatan kahiiñ aaney jaaney waala chiirna/kaaTna/purzey purzey karna/

habit: habit:

v.t. n.

habit: (bad)habit: habitable: habitant: habitat: habitation:

n. n. a. n. n. n.

habitual: habitually: habituate:

a. adv. v.t.

habituated: habituation: habitude:

a. n. n.

habitué: hack:

n. v.t.

TukRey karna/ukhaaRna hack: n. charka/gaehra ghaa'o/kaari zaKHm/ Toka/zaKHm kiraa'ey ki bagghi/maryal ghoRa/TaTTu farsuudah/kiraa'ey par/ujrati zaKHm lagaaney waala/zaarib bael gaaRi(f.) kalGHi(f.) kalGHi lagaana bhaaRey ka ghoRa/kiraa'ey ka TaTTu kiraa'ey ka ghisa piTa âam kaam/bañdha Tika kaam/laga bañdha kaam KHuun ka bahaa'o dastah/hattha/qabzah bad suurat buRhya/chuRa'il/Daa'in/DhaDDo/ jaadu garni/saaHirah jaadu garni sey janam liya hu'a/ saaHirah zaad bad Haal/dubla/KHastah Haal/laaGHir/ waeHSHat zadah paraagañdagi sey/pareySHaan Haali sey mol bhaa'o karna taariiKH añbiya(f.) aziiyat meyñ/karb zadah/mubtilaa'ey âzaab diq karna/naak meyñ dam karna/zich kar deyna âmaamah(m.)/Haeyk/rumaal(m.) KHuSH aamdiid karna/pukaarna/salaam karna GHaraab/ola/patthar/sañg cha/yaKHaalah isteqbaal/salaam kahiiñ ka hona n. n. n. ola(m.) oloñ ka tuufaan baal(m.)/geysu(m.)/mu(m.)/paSHm/ruu'aañ(m.) baal baraabar/zara saa faasilah

hack: hack: hacker: hackery: hackle: hackle: hackney: hackney: hackneyed: hackwork: haemorrhage: haft: hag:

n. a. n. n. n. v.t. n. a. a. n. a. n. n.

hagborn:

a.

haggard:

n.

haggardly: haggle: hagiography: hagridden: hagride: haik: hail: hail: hail: hail from: hail stone: hailstorm: hair:

adv. v.i. n. a. v.t. n. v.t. n. n.

hair(s) breadth:n.

hair brush: haircloth: hair curl: haircut: hairdo:

n. n. n. n. n.

kañgha/kañghi baal sey bana kapRa zulf Hajaamat(f.)/Hajaamat ka añdaaz(m.) baal banaaney ki waza^(f.)/kañghi choTi(f.)/ maañg paTTi(f.) Hajjaam/maSHSHaaT/mu taraaSH/naa'i baal daar/baaloñ waala KHezaab(m.) maañg kaakul Daraa'ona/joSH bhara/KHauf naak/ waeHSHat KHeyz dalaq/gudRi/kataa'i qamiiz/sof lebaadah baariik biin/jhakki/mu SHigaaf SHaKHs baariik biini/mu SHigaafi baal kamaani(f.) bañduuq ka ghoRa/lab labi baal daar/jhabra/ruu'eyñ daar barchhi(f.)/neyzah(m.) neyzah baaz niil kañTh(m.)/raam chiRya(f.) pur sukuun amn o sukuun key aiyyaam e guziSHtah

hairdresser: haired: hair dye: hairline: hair lock: hair raising:

n. a. n. n. n. a.

hair shirt:

n.

hair splitter: n. hair splitting: n. hairspring: hair trigger: hairy: halberd: halberdier: halcyon: halcyon: halcyon days: hale: hale: v.t. a. n. n. a. n. n. n. a.

ta^miil par majbuur karna haTTa kaTTa/mazbuut/moTa taazah/qawi/ tan o mañd chusti/mazbuuti/seHat/tano mañdi chaaq o chaubañd/seHat mañd aadha/niim/nisf aadha aadha/aadhi baaT/nisf nisf adh paka/niim puKHtah/paagal/za^iif ul âql do nasla/doGHla/maKHluut doGHla ya do nasla SHaKHs ya jaan war sauteyla bhaa'i

haleness:

n.

hale and hearty:a. half: a.

half-and-half: a. half-baked: half-bred: half-breed: half-brother: a. a. n. n.

half-caste: half-cooked: half-eaten: half-hearted:

n. a. a. a.

maKHluut un nasl khaRa jhuuTa bey dilaanah/niim dilaanah bey dili key saath/niim dili sey bey dili/niim dili rañj o GHam ki âlaamat/sar nuguuñ aadha chañd/niim maaSHi hara/kachcha sauteyli bahen addha sar nuguuñ par cham waqfah aadha sach/niim Haqiiqat/niim sadaaqat aadhey faasley par/aadhey raastey par/ niim taur par ablah/faatir ul âql SHaKHs bey waquuf/kam âql/za^iif ul âql baRa kamrah/daalaan/wasii^o âriiz kamrah niSHaan e tasdiiq ham kalaam hona/ta^ajjub ka izhaar/ mutawajjah karna pukaar chiiKHna pukaarna moHtaram karna/mutHar karna/ paak ya muqaddas karna muqaddas SHudah/paak kardah fareyb e KHayaali meyñ mubtila karna/ KHafqaani banaana fareyb e nazar/fareyb e tasawwur/ muGHaaltah/tasawwur ka dhoka/tawahhum/ waahimah/waahimiyat KHafqaani/KHayaali/waahimi KHafqaani/waahimi jo waahimah paeda karey

half-heartedly: adv. half-heartedliness:n. half-mast: half-moon: half-raw: half-sister: half sized: half-staff: half-time: half-truth: halfway: n. n. a. n. a. n. n. n. adv.

half-wit: half-witted: hall: hallmark: hallo/halloa:

n. a. n. n. intj.

halloo: halloo: halloo: hallow:

n. v.i. v.t. v.t.

hallowed: hallucinate:

a. v.t.

hallucination: n.

hallucinative: a. hallucinatory: a. hallucinogenic: n.

hallway: halo: halt: halt: halt: halt: halting: haltingly: halter: halve: ham: ham-handed: ham-handedly: hamadryad: hamfatter: hamlet:

n. n. v.i. v.t. n. n. a. adv. n. v.t. n. a. adv. n. n. n.

daalaan/GHulaam gardiSH haalah(m.) âarzi taur par Thaerna/ruk jaana paRaa'o Daalna/rok deyna apaahij/lañgRa/lañgRaata hu'a maqaam/paRaa'o/waqfah/qayaam lañgRaata hu'a lañgRa kar/ruk ruk kar nakeyl/phaañsi/rasan/rassi/tasmah adhyaana/nisf nisf karna puSHt raan/puTTha/suu'ar ki raan ka goSHt bhoñDa bhoñDey pan sey ban deywi/SHajar deywi/SHiiSH naag adna darjah kaa mutrib/bhaañD chhoTa gaa'oñ/jhok/deh/Dhok/Deyrah/ gaa'oñ/paaRa hatauRa/maar tol hatauRi/muugri hathoRey maarney waala karaKHti sey/SHor macha kar hathoRey waala/lohaar/sunaar beychna/niilaam karna jhuulan khaTola(m.)/laTkan ghaaT KHañziir laeHmi rukaawaT bañna peTaara(m.)/peTaari(f.) kareyli nas(f.) apaaHij kar deyna/kareyli nas kaaT deyna chhuuna/deyna/muñtaqil karna/pakRaana/ qaabu meyñ leyna dast/haath/kaf/yad tamaaman allah ki laaThi

hammer:

n.

(small)hammer: n. hammerer: n.

hammer-and-tongs:a. hammerman: n.

(bring to)hammer: hammock: hammy: hamper: hamper: hamstring: hamstring: hand: n. a. v.t. n. n. v.t. v.t.

hand:

n.

hand and foot: adv. hand of God: n.

(at)hand: (by)hand: (from)hand to mouth: hand to hand: (in)hand: (off one's)hand: (on)hand: (on one's)hand: (out of)hand: (to)hand: n.

dastaras meyñ/nazdiik/paas/qariib haath ka roz kamaana roz khaana/tañg dasti meyñ hona haathaa paa'i(f.)/maar piiT(f.) haath meyñ/qaabu meyñ/zeyr e dast haath uTha leyna/nigraani sey baahar farz/maujuudah/taiyaar/zeyr e eKHteyaar bojh/zimmah daari bila taaKHiir/fauran/qaabu sey baahar dastaras meyñ/nazdiik/paas/qariib/ rasaa'i meyñ

(to have one's)hand full: bahot masruuf hona/ kaam meyñ chhuTTi na hona hand and foot: adv. handbag: handbill: handbook: n. n. n. mukammal taur par/puurey ka puura/saara dasti baTwah dasti iSHtehaar(m.) bayaaz(f.)/muKHtasar dastuur ul âmal(m.) hatheyli bhar hath gaaRi(f.) Theyla(m.) dastak(f.) musaafeHah(m.) dast kaari(f.)/hunar(m.)/sañnaa^i(f.) dasti sañnaa^i ka/haath sey bana hu'a hath kaRi(f.) hath kaRi lagaana

hand's breadth: n. hand car: handcart: hand-clap: handclasp: handcraft: handcrafted: handcuff: handcuff: handed: hander: hand down: handfast: handfast: handfeeding: n. n. n. n. n. a. n. v.t. n. n. v.t. n. v.t. n.

haath waala deyney waala/jo dey/haath par piTaa'i wiraasat meyñ aagey muñtaqil karna bañdhan/Heraast/taeHwiil bañdhan joRna/mañgni karna haath sey khilaana/ maSHiin meyñ haath sey Daalna haath bhar meqdaar/muTThi bhar/ qaliil meqdaar

handful:

n.

handful: handicapped: handicraft:

n. a. n.

muTThi ma^zuur dast kaari/hunar/sañnaa^i dast kaar/hunar mañd haath meyñ haath dey kar/ mukammal aahañgi key saath

handicraftsman: n. hand-in-hand:

handily: handiwork: handkerchief: handle: handle: handless: handloom: handmade: handmaiden: hand-me-down: handmill: handout:

adv. n. n. n. v.t. n. n. n. n.

ba mahaarat/ba sahuulat/jaldi sey dast kaari/haath ka kaam/kaar naamah añgochha/dast maal/rumaal beyñT/DañDi/giraft/hattha/qabzah chhuuna bey Dhab/bey haath khaDDi dasti sañnaa^i ka/haath sey bana hu'a ghar ki lauñDi/KHaadimah/naukaraani puraaney kapRey/utran

n. n.

hath chakki baKHSHiSH/êlaamiyah/ muft di jaaney waali chiiz Haaweley karna/taeHwiil meyñ deyna haath sey uThaana/ KHaas maqsad key li'ey chuñna haath sey chunaa hu'a haath sey piTaa'i/mukkey mañgni jañgla/kaTehra aasaani sey

handover: handpick:

v.t. v.t.

handpicked: handplay: handpromise: handrail: hands down: handsaw: handout: handrail: handshake: handsaw: handsel: handset:

a. n. n. n.

n. n. n. n. n. n. n.

dasti aari e^laamiyah/baKHSHiSH jañgla(m.)/kaTehra(m.) musaafeHah(m.) dasti aari(f.) bohni(f.)/bey^aanah(m.) choñga/poñga

handsome:

a.

Hasiin/jamiil/KHuSH ru/KHuSH numa/ qubuul suurat/SHakiil/taraH daar/ wajiih/wasiim faraawaani sey/kasrat sey Husn/KHuubi/KHuSH ruu'i/jamaal/wajaahat aaRa(m.) kaar aamad/maahir/qariib haath ka kaam añdaaz e taeHriir/KHat/likhaa'i daar par khiiñchna/laTkaana/mo^allaq karna/ suuli par chaRhaana KHadSHah hona/laTkna/mo^allaq hona laTak/maut ki saza/phaañsi khuuñTi chamchah/dum chhalla/tufaeli/tufaeliya chaahna/dili aarzu hona/phaRakna aarzu/chaahat jallaad bhaag/ittefaaq/mauqa^/muqaddar/qismat aTkal/aTkal pachchu/bey silsilah/bey tuk/ Haadisah(m.)/ittefaaq(m.) aazurdah/bad nasiib/maGHmuum/ naa KHuSH/udaas biitna/guzarna/paRna/peySH aana waarid/waaqe^ah Haadisah/maajra/waaqe^ah/waquu^ paziiri aasuudah Haali/chaen/falaaH/faraaGHat/ KHaer/KHuSHi/raaHat/sukh aabaad/ba Haal/bey GHam/farruKH/farKHañdah/ kaam raan/fiiroz/kaam yaab/KHurram/KHuSH/ nehaal/SHaad/wajiih KHaatimah bil KHaer naya saal mubaarak/saal e nau mubaarak

handsomely: handsomeness: handspike: handy: handwork: handwriting: hang:

adv. n. n. a. n. n. v.t.

hang: hanging: hanger: hanger-on: hanker: hankering: hangman: hap: haphazard:

v.i. n. n. n. v.i. n. n. n. n.

hapless:

a.

happen: happened: happening: happiness:

v.i. a. n. n.

happy:

a.

happy ending: Happy New Year: happily:

n.

adv.

bah dil o jaan/KHuSHi sey laa parwaah/magan/mast lamsiyaat(f.)

happy-go-lucky: a. haptics: harangue: n.

v.t/i. pur joSH KHutbah deyna/ walwalah añgeyz taqriir karna

harangue:

n.

lataaR/muKHaalif aanah taqriir/ walwalah añgeyz taqriir aziiyat pahoñchaana/diq karna/gat banaana/ Haeraan karna/halkaan karna/haraasañ karna/ naak meyñ dam karna/pareySHaan karna/ qaafiyah tañg karna/sataana/zich karna aziiyat pahoñchaaney waala/ diq karney waala halkaan/pareySHaan/tañg/zich aziiyat/pareySHaani/takliif/wabaal e jaan har kaarah/KHabar rasaañ/mubaSHSHar/naqiib panaah deyna/sar chhupaaney ki jagah deyna bañdar gaah/panaah/sar chhupaaney ki jagah duruSHt/duSHwaar/karaKHt/kaThin/kaThor/ muSHkil/patthar/saKHt/sañgiin/Thos mañjha hu'a/pakka ghaag/pakka/zehiin ghaag pana/pakka pan kaThor/sañg dil/saKHt dil bey His/kaRa/saKHt dil aazaadah rawi/gustaaKHi/himmat/ niDar pana/SHoKHi bah muSHkil/muSHkil sey/SHaayed bey His ho jaana/bey raeHm ho jaana/jamna diqqat/duSHwaari/karaKHtagi/saKHti/ SHiddat/Thos pan bey lachak/kaTTar/muñjamid aafat(f.)/aazaar(f.)/bipta(f.)/duSHwaari(f.)/ kaRi(f.)/kulfat(f.)/muSHkil(f.)/saKHti(f.)/ sa^uubat(f.)/tañgi(f.) kañgaal/qurq auzaar(m.)/dhaati aSHya(f.) âraq reyzi(f.)/meHnat(f.) jafa kaSH/meHnti bahaadur/dileyr/jaañ baaz/jafa kaSH/ kaRa/meHnat kaSH/meHnti/pur yaqiin/ saKHt jaan/SHujaa^ KHar goSH(m.) khañDwa(m.)/lab kaTa(m.)

harass:

v.t.

harasser:

n.

harassed: harassment: harbinger: harbour: harbour: hard:

a. n. n. v.t. n. a.

hard-boiled: hard-headed:

a. a.

hard-headedness:n. hard-hearted: hardened: hardihood: a. a. n.

hardly: harden: hardness:

adv. v.i. n.

hard-set: hardship:

a. n.

hard-up: hardware: hard work: hardworking: hardy:

a. n. n. a. a.

hare: harelip:

n. n.

haricot: hark/harken: harlot:

n. v.i. n.

eyk taraH ki seym kaan dharo/suno suno/mutawajjah ho beyswa/chhinaal/kasbi/faajirah/faaHeSHah/ faasiqah/qaHbah/rañDi/tawaa'ef/zaaniyah faaHiSHgi(f.) dukh/iiza/gazañd/Haraj/ KHasaarah/nuqsaan/zaKHm/zarar muzir/nuqsaan deh/zarar rasaañ nuqsaan dehi sey bey zarar/GHaer muzir ham aawaaz/ham aahañg/mutanaasib/ mutawaafiq ham aahañg karna/mutanaasib banaana/ mutawaafiq karna saaz gaar aahañg/ham aahañgi/ittefaaq/ itteHaad/meyl/mutaabiqat aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/ saaz o saamaan ghoRa jotna/hath yaar sey leys hona bar bat/ôod/qaanuun bar bat bajaana/raT lagaana bar baadi/GHaarat gari bar baad karna/GHaarat karna/GHaban karna/ khasoTna/luuTna/naa kaarah banaana/ paa maal karna an ghaR/bad tamiiz/duruSHt/kaRa/karaKHt/ kaThor/saKHt/SHadiid saKHti sey duruSHti/karaKHtagi/saKHti/salaabat hiran(m.) faa'edah(m.)/fasl(f.)/Haasil(m.)/ KHirman/natiijah(m.)/paeda waar(f.)/phal(m.) GHaer mufiid/SHudah/ jis ka zamaanah guzar chuka ho purzey purzey karna/qiimah banaana gaD maD/maliida chaT KHani/kuñDi

harlotry: harm:

n. n.

harmful: harmfully: harmless: harmonious:

a. adv. a. a.

harmonise:

v.t.

harmonising: harmony:

a. n.

harness:

n.

harness: harp: harp: harrowing: harry:

v.t. n. v.i. n. v.t.

harsh:

a.

harshly: harshness: hart: harvest:

adv. n. n. n.

has-been:

n.

hash: hash: hasp:

v.t. n. n.

hassle: hassock: haste:

n. n. n.

an ban/jhagRa/khaT paT/laRaa'i gaddi(f.) bhaag dauR/faur/jald baazi/jaldi/SHitaabi/ sur^at/teyzi/ûjlat jaldi karna/ûjlat baazi karna jald baazi sey/SHitaabi sey âajil/jald baaz/jhalla/teyz mizaaj kulaah e farañgi(f.)/Topi(f.) kulaah daan(m.) nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/nikaalna/ parwariSH deyna/seyna chhoTa dar waazah(m.) paka hu'a seyney waala(m.) murGHi KHaanah(m.) basola(m.)/chhoTi kulhaaRi(f.)/tabbar(m.) lambuutra chehrah(m.) kiraa'ey kaa qaatil(m.)/tufaeliyah(m.) chuuzah(m.) nafrat karna buGHz/nafrat maeHsuud/naa gawaar/naa pasañdiidah makruuh/pur nafrat nafrat sey âdaawat/kaduurat/naa gawaari/nafrat(f.)/ phuuT(f.)/tanaffur Topi banaaney waala akaR fuuñ/maGHruur akaR/GHuruur/gumaan/ra^unat/takabbur Dhona/ghasiiTna/pakaRna/ zabardasti sey ghasiiTna khiiñchna Dhulaa'i/pheyra kuulha(m.)/puTTha(m.)/sariin(m.) baar baar aana jaana/bhuutoñ ka ghar/ mañDlaana

hasten: hastily: hasty: hat: hatbox: hatch:

v.t. adv. a. n. n. v.t.

hatch: hatched: hatcher: hatchery: hatchet: hatchet face: hatchet man: hatchling: hate: hate: hated: hateful: hatefully: hatred:

n. a. n. n. n. n. n. n. v.t. n. a. a. adv. n.

hatter: haughty: haughtiness: haul:

n. a. n. v.t.

haul: haulage: haunch: haunt:

v.i. n. n. v.t.

haunt:

n.

aDDah/akheyRa/baeThak/baseyra/ pasañdiidah Thikaana aaseyb zadah/jis par bhuut taari ho/ jahaañ ruuHeyñ raehti hoñ akaR/GHuruur/gumaan/takabbur maalik hona/qaabu meyñ rakhna GHariib/naa daar DaaRh garam karna bañdar gaah/jaa'ey panaah/KHaliij/ maeHfuuz Thikaana bak waas karna bak waas bar baadi/GHaarat gari/nuqsaan baaRh hich kichaahaT sey bolna qaeh qaha lagaana pheyri lagaana/sauda beychna baaz/SHikrah akaR baaz/laRaa'i pasañd Halaq sey ugalna khakaarna pheyri waala/saudey waala kaah/pyaal/suukhi ghaas charni(f.)/khurli(f.)/naañd(f.) dey haati/ghaas ka biij haar jiit/ju'a/KHatrah/qismat aazmaa'i KHatar naak/pur KHatar

haunted:

a.

hauteur: have: have-not: have a snack: haven:

a. v.t. n. v.t. n.

haver: haver: havoc: haw: haw: haw: hawk: hawk: hawkish: hawk: hawk: hawker: hay: hayrack: hayseed: hazard: hazardous:

v.t. n. n. n. v.i. v.i. v.t. n. a. v.t. v.i. n. n. n. a. n. a.

hazardous undertaking:n. jokham(f.) haze: hazel: haziness: hazy: he: head: n. n. n. a. pron. n. abhaam/dhuñd/dhuñdla pan/kohar fañdaq dhuñdla pan abtar/dhuñdla/mubham woh dimaaGH(m.)/khopRi(f.)/mañba^(m.)/sar(m.)/ sar bah raah(m.)/sar daar(m.)/sar garoh(m.)

head-dress:

n.

baaloñ ka siñghaar/Topi/ Sar Dhaañney ki ko'i chiiz sar dard(m.)/dard e sar(m.) paTTi(f.) gal joR(m.)/sar taraaSH(m.)/surKHi(f.) gal joR/sar taraaSH/surKHi KHaar puSHt(?) surKHi raas bey sar peySHaani/surKHi/ûnwaan añdha dhuñd/jald baazi sey/sar key bal âaqibat naa añdeySH/pur taSHaddud/ taa'o meyñ jald baaz/pur joSH/tuñd KHu añdha dhuñd/bey taHaaSHa/ daf^atan sar daar/sar GHanah khopRi/Topi markazi daftar(m.)/ sipah salaar ki qayaam gaah(f.) jallaad kutbah(m.) haT dharam/KHud sar/ziddi irteqa/taraqqi/raah bey dhaRak/jald baaz/sar kaSH seHat mañd karna/zaKHm bharna êlaaj(m.)/SHifa(f.) dawaa ki goli(f.) âafiyat/mizaaj/salaamti/seHat/ tabii^at/tan durusti seHat mañd/tan durust seHat mañdi/tan durusti bhala chañga/chaaq/jiita jaagta/seHat mañd/ tan durust añbaar/Dheyr(f.)/gañj/puSHtaara(m.)/thok(m.)

headache: headband: header: header: hedge-hog: heading: headland: headless: headline: headlong: heady:

n. n. n. n. n. n. n. a. n. adv. a.

headlong: headlong:

a. adv.

headman: headpiece: headquarters:

n. n. n.

headsman: headstone: headstrong: headway: heady: heal: healing: healing pill: health:

n. n. a. n. a. v.t. n. n. n.

healthful: healthiness: healthy:

a. n. a.

heap:

n.

heap: hear: hearken: hearer: hearing: hearsay: hearse: heart:

v.t. v.t. v.i. n. a. n. n. n.

Dheyr lagaana/puSHtaara baañdhna kaan dharna/suñna/tawajjoh deyna dhyaan sey suñna saame^/SHanwa samaa^at/SHanawaa'i afwaah/qaul/SHaniid/SHaniidah/suni sunaa'i baat janaazey ki gaaRi aatma/dil/fuwaad/jigar(poet.)/man/ qalb/zamiir jigar afgaar Daah/Hasad/jalan dil ki dhaRkan ummiid afza bey dard/bey His/kaThor/saKHt dil sañg dil/zaalim bey dardi(f.)/kaThor pan(m.)/sañg dili(f.)/ zulm(m.) dil doz dard naak/dil gudaaz/dil KHaraaSH himmat baRhaana himmat KHeyz dili/dili taur par/qalbi KHuluus sey KHuluus/milansaari/sidq aSHqiya/bey dard/bey His/saKHt dil/ sañg dil/zaalim aatiSH daan/bhaTTi/chuulha dili/muKHlis/pur tapaak/qalbi/qariibi garm karna/taa'o deyna aañch(f.)/garmi(f.)/Haraarat(f.)/Hiddat(f.)/ joSH(m.)/soz(m.)/taab(f.)/taabiSH(f.)/ taa'o(m.)/tamaazat(f.)/tapiSH(f.)/teyzi(f.) garm/pur joSH garmi sey/pur joSHi sey bey diin/but parast/kaafir/laa mazhab/ mulHid

heart-broken:

a.

heart-burning: n. heartbeat: heartening: heartless: n. a. a.

heartlessness: n.

heart piercing: a. heartrending: hearten: heartening: heartfelt: heartily: heartiness: heartless: a. v.t. a. a. adv. n. n.

hearth: hearty: heat: heat:

n. a. v.t. n.

heated: heatedly: heathen:

a. adv. n.

heathenish:

a.

GHaer mutamaddin/jañgli/kaafir/ naa taraaSHiidah/saKHt/waeHSHi taa'o dam lagaana/dam laga kar uThaana âalam e baala/aasmaan/ârSH/behiSHt/falak/ firdaus/jañnat ârSH charKH e bariiñ taubah taubah aasmaani/achchha/bar guziidah/behiSHti/ falaki/firdausi/jañnati/KHuub/mutabarrak/ nafiis/paa kiizah/muqaddas/samaawi bey zaari sey/bojhal taur par bhaari pan/siql bhaari/bhar puur/bojhal/dhuñdla/ghaTa daar/ giraañ/patthar/saKHt/saqiil/SHaaq/ SHadiid/Thos/wazni aasmaani/ûlwi bhaari/giraañ/wazni bhaari bharkam eyk haftah kuñd karna kuñd haa'ey/waa'ey kañghi karna/taabaR toR sawaal karna dada giir/zaalim gustaaKHi karna/pareSHaan karna îbraani baaRh gheyrna/Hefaazat karna/moHaasirah karna/ nigaah rakhna/nigah baani karna/ paehra deyna eHaatah bañdi leHaaz karna/KHayaal karna/par waah karna/ suñna/tawajjoh deyna dhyaan/KHayaal/par waah/tawajjoh pur eHteyaat/pur tawajjoh bey parwaah/GHaafil

heating: heave: heaven:

n. v.t. n.

(highest)heaven:n. (seventh)heaven:n. Heaven forbid! intj. heavenly: a.

heavily: heaviness: heavy:

adv. n. a.

heavenly: heavy: heavyweight: hebdomad: hebetate: hebetate: heck! heckle: hector: hector: Hebrew: hedge: hedge:

a. a. a. n. v.t. a. intj. n. n. v.t. n. n. v.t.

hedging: heed:

n. v.t.

heed: heedful: heedless:

n. a. a.

heel: heft: heft: hefty:

n. n. v.t. a.

âqab/eyRi bojh/dam/jasaamat/jaehd/wazan rokna/saadhna haTTa kaTTa/mazbuut/taaqat war/SHadiid/ wazan daar/zabar dast/zor aawar/zor daar bar tari(f.)/chaudhraahaT(f.)/dabaa'o(m.)/ haawiyat(f.)/qayaadat(f.)/sar daari(f.) san e Hijrat(m.) faraaz/lambaa'i/qaamat/qad/uuñchaa'i/ ûlu/ûruuj afzuuñ karna/bulañd karna/faraaz deyna/ qaamat baRhaana/uuñcha karna/ ûruuj par pahoñchaana bachchhiya(f.)/bachchhRi(f.)/behRi(f.) haulnaak/kariih/qabiiH/SHadiid/waeH SHiyaanah jaa naSHiin/Haq daar/KHalaf(m.)/mustaHiq/ waaris(m.) waarisah(f.) Haqq e wiraasat(m.) wali âhd tarkah(m.)/wiraasat(f.) chori(f.)/Daakah(m.) SHamsi dozaKH/jahañnam/naar laa ubaali âzm waala do zaKHi jahañnam ki aag dozaKH dar waazah jahañnami yuunaani aadaab ârz patwaar(f.)/sakkaan(m.)/zamaam KHod(m.) aaRey aana/bachaana/madad deyna/ madad karna/puuchhna/puSHt par hona/ saath deyna/sañbhaalna chaarah/faryaad rasi/imdaad/madad(f.)/

hegemony:

n.

hegira: height:

n. n.

heighten:

v.t.

heifer: heinous: heir:

n. a. n.

heiress: heirdom:

n. n.

heir-apparent: n. heirloom: heist: heliac: hell: hell-bent: hellbound: hell-fire: hell-gate: hellish: Hellenic: Hello! helm: helmet: help: n. n. a. n. a. a. n. n. a. a. intj. n. n. v.t.

help:

n.

panaah(f.)/sahaara/taa'id helper: n. chaarah gar(m.)/kaar saaz(m.)/ madad gaar(m.)/puSHt panaah(m.) madad gaar/mo^aawin madad sey/mo^aawinat sey âajiz/âari/bey bas/ bey sar o pa/ bey yaar o madad gaar/laa chaar/majbuur/ naa chaar/paa ba gil/zich âajizi/bey eKHteyaari/izteraar/majbuuri/ naa ummiidi/uftaad/yatiimi mu^iin/rafiiq bad nazmi/haR bong HaaSHiyah/kañni/kor/pallu(m.)/sañjaaf(f.) nisf kurrah(m.) gheyra(m.) SHukraan bhañg/gaañja/sabzi/san murGHi(f.) lehaaza/pas/yahaañ sey aayañdah sey/ab sey ab sey aagey Darba/Taapa dast e raast/gurga/nau kar saliiqah mañd/SHaa'estah/sughaR Hena/mehñdi murGHi KHaanah taabe^ chhiiñna/jhapaT leyna/khasoTna/ lapakna/nochna us ka/us ki hara wal/naamah bar/naqiib/payaam bar/ qaasid naqaabat karna/payaam bari karna îlm e naqaabat/naqaabat jaRi buuTi gyaah

helpful: helpfully: helpless:

a. adv. a.

helplessness:

n.

helpmate:

n.

helter-skelter: n. hem: hemisphere: hemline: hemlock: hemp: hen: hence: henceforth: henceforward: hencoop: henchman: hend: henna: hennery: henpecked: hent: n. n. n. n. n. n. adv. adv. adv. n. n. a. n. n. a. v.t.

her: herald:

pron. n.

herald: heraldry: herb: herbage:

v.t. n. n. n.

herbivore: herbivorous: herd: herd: herd: herdsman: here: hereabouts: hereafter: hereby: hereinafter:

n. a. v.t. n. n. n. adv. adv. adv. adv. adv.

sabzi KHor sabzi KHor ikaTTha karna garoh/GHallah gaDariya charwaaha(m.)/gaDariya(m.) idhar/is taraf/yahaañ yahaañ kahiiñ aagey aagey/aayañdah/agli ziñdagi meyñ min haaza/yahiiñ qariib meyñ ab key ba^d/ba^s az aañ/ yahaañ sey aagey wirsah(m.) aabaa'i/jiddi/mauruusi/nasli/ piiRhi dar piiRhi bid^at(f.)/gum raahi(f.)/ilHaad(m.)/kufr(m.) KHaariji(m.)/raafzi(m.)/murtid(m.) aziiñ/is sey ab sey paehley/ab tak/peySH tar/saabiqan aagey chal kar/niichey/zeyl meyñ is sey ba^s aziiñ/is key fauran ba^d/is par ham riSHtah/is sey/min haaza/muñsalak qaabil e wiraasat miiraas(f.)/wirsah(m.) waaris do jiñsiya tafsiiri/taSHriiHi/tauziiHi fann e taSHriih(m.) hawa bañd ban baasi/goSHah naSHiin/jogi/ raahib/taarik ud dunya/zaahid goSHa e ûjlat/Hujrah/KHaan aqaah/ kuTTi/muTh/takiyah/zaawiyah bahaadur(m.)/GHaazi(m.)/mard(m.)

heredity: hereditary:

n. a.

heresy: heretic: hereto: heretofore: hereunder: hereunto: hereupon: herewith: heritable: heritage: heritor:

n. n. adv. adv. adv. adv. adv. adv. a. n. n.

hermaphrodite: n. hermeneutic: hermeneutics: hermetic: hermit: a. n. a. n.

hermitage:

n.

hero:

n.

heroic: heroism: heroworship: herpes: herself: hesitance:

a. n. n. n. pron. n.

bahaaduraanah bahaaduri(f.)/basaalat(f.) akaabir parasti(f.) daad(f.)/tab KHaalah(m.) woh KHud hich kichaahaT(f.)/SHak(m.)/taraddud(m.)/ tazab zub aana kaani(f.)/do dili(f.)/taraddud(m.) Dhil mil/hich kichaaney waala/mutaraddid hich kichaana/paa'oñ Dag magaana/ kun munaana/rukna/taraddud karna aaj kal/agar magar/hichar michar/hich kichaahaT/ pas o peySH/SHak/SHaSH o pañj/taraddud muzabzab aazaad KHayaal/aazaad rau/GHaer muqallid aazaad KHayaali/GHaer daqiyaanuusi/KHaarijiyat an meyl/muKHtalif taraH ka chhaañTna/qalam karna chiirney waala/kaaTney waala/lakaR haara musaddas(m.)/SHaSH paehlu() musaddas arey/suno baahaar/joban/KHuSH Haali daraaR/daraz/faasilah/mauqa^/ naaGHah/phuuT/SHaq/SHigaaf/waqfah hichki chirm(m.)/khaal(f.) bachaana/chhupaana/Dhaañkna/Dhaañpna/ Dhakna/dubakna/gum karna/ojhal karna bachna/chhupna/ojhal hona jaa'ey panaah(f.)/panaah gaah(f.) saKHt daqiyaanuusi/tañg nazar chhupa/Dhak chhupa/GHaa'eb/KHufyah/madfuun/ maeHjuub/maKHfi/mastuur/nehaañ/ojhal/pinhaañ/ poSHiidah/sar bastah bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/ haul naak/haebat añgeyz/KHatar naak/ makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul/ziSHt

hesitancy: hesitant: hesitate:

n. a. v.i.

hesitation:

n.

hesitating: heterodox: heterodoxy:

a. a. n.

heterogeneous: a. hew: hewer: hexagon: hexagonal: hey! heyday: hiatus: v.t. n. n. a. intj. n. n.

hiccup: hide: hide:

n. n. v.t.

hide: hideaway: hide bound: hidden:

v.i. n. a. a.

hideous:

a.

hiding: hidrosis: hidrotic: hie: hierarch: hierarchical: hierarchy:

n. n. a. v.t. n. a. n.

chaabuk zani/maar/piTaa'i/Thukaa'i kasrat e pasiinah pasiinah aawar jald chalna/jaldi karna peySH wah/piir/murSHid/SHeyKH darjah waar/maraatib waar darjah waari(f.)/maraatib waari(f.)/piiri(f.)/ prohitaa'i(f.) âali/âziim/bulañd/murtafa^/rafii^/ uuñcha/ûlwi bey aasra/majbuur amiir GHariib/har jagah/har taraf/ uuñchey niichey

high:

a.

high and dry: high and low:

high-born: highboy: highbred: highbrow: high-chair: high-court:

a. n. a. a. n. n.

amiir zaadah/uuñchey KHaañdaan ka uuñcha sañduuq bar tar nasb ka supuut/waala nasb daaniSH war/nak chaRha/zaki/zehiin/zehni bacchcha kursi(f.) âdaalat e âaliyah(f.) baRhi chaRhi/laffaaz/SHeyKHi baaz asluub(m.)/nafaasat(f.)/tariiqah(m.) bulañd baañg/laGHw/zaahir daar bulañd parwaaz/fuzuul dhoñs ka/istebdaadi/jaabiraanah/ jabri/man maana/saKHt/SHadiid/teyz/zaalimaanah maGHruur rawiyah/mutakabbiraanah aKHlaq aGHwah karna pahaaRi êlaaqah(m.) pahaaRi(SHaKHs) ahem nuktah(m.)/KHaas jhalki(f.)/surKHi(f.) numaayaañ karna/tawajjoh mabzuul karna âali siirat/bulañd siirat/ ka'i mañzilah khula raastah(m.)/SHaah raah(f.) âali himmat/bahaadur/bey baak/

high-falutin(g):a. high fashion: highflown: high-flying: high-handed: n. a. a. a.

high horse: highjack: highland: highlander: highlight: highlight: high minded: high rise: high road: high spirited:

n. v.t. n. n. n. v.t. a. n. n. a.

SHaguftah mizaaj high seas: high water: highly: highness: n. n. adv. n. khula samañdar juwaar/madd bahot hi/uuñchey maqaam par bulañdi(m.)/uuñchaa'i/rif^at/SHiddat(f.) Huzuur âali fauqaani bar tar âziim/mu'assar âazam dhoñs/jabr o istebdaad/KHud pasañdi/ man maani/zabar dasti jawaar/madd saRak(f.)/SHaah raah(f.) Dakaet/luTeyra/qazzaaq raeh zan uupar uThaana chohl baaz/magan/qaehqahah aawar/ziñdah dil KHuSHi/ziñdah dili koh/pahaaRi Tiila dastah/qabzah pahaaRi ka Dhalwaan(m.) choTi kohistaani/pahaaRi/pathriila/sañglaaKH chhoTi pahaaRi(f.)/Dheyr(m.)/Tiilah(m.) dastah(m.)/moTh/qabzah(m.) dastah lagaana chaSHm e lobia(f.)/naafchah(m.) usey/us ko aap/aap hi/KHud/woh KHud pichhla Hissah/pichhwaaRa hirni pichhaaRi

(Your)Highness! intj. higher: higher up: a. n.

high-sounding: a. highest: a.

highhandedness: n.

high water: highway: highwayman: hijacker: hike: hilarious: hilarity: hill: hillock: hilt: hilside: hilltop: hilly: hillock: hilt: hilt: hilum: him; himself: hind: hind: hind quarter:

n. n. n. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. a. n. n. v.t. n. pron. pron. a. n. n.

hinder hinder: hinder: hinderer: hindmost: hindrance:

v.t. v.i. a. n. a. n.

muzaaHimat karna/rokna/Taañg aRaana/Tokna Haa'el hona/muzaaHim hona/rukaawaT bañna mana^/rok/rukaawaT/Tok Haarij(m.) aaKHiri/pichhla tariin/waapsiiñ Haarij(m.)/iñsidaad/KHalal(m.)/mana^(m.)/ muzaaHimat()f./paKH(f.)/rukaawaT(f.)/Tok(f.) Haa'el/muzaaHim qabzah qabzah lagaana/moRna munhasir hona iima(f.)/iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)/ patah(m.)/ramz(m.) iSHaarah karna kamar/kuulha/puTTha/suriin ghuR dauR ka maedaan daryaa'i ghoRa kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna kiraayah ajiir añboh/GHallah baal daar/khur dura us ka jahaañ panaah sañsanaana phuñkaarna sañsanaahaT chup/KHaamoSH baaf SHinaasi(f.)/nasiijiyaat(f.) moarriKH(m.)/raawi(m.)/taariiKH daan/ tariiKH naweys maSHhuur/mustanad/taariiKHi/yaad gaar taariiKHi moarriKHaanah/tariiKHi taur par

hindering: hinge: hinge: hinge: hint:

a. n. v.t. v.i. n.

hint: hip: hippodrome: hippopotamus: hire: hire: hireling: hirsel: hirsute: his: His Majesty: hiss: hiss(snake): hissing: hist! histology: historian:

v.t. n. n. n. v.t. n. n. n. a. pron. n. v.i. v.i. n. intj. n. n.

historic: historical: historically:

a. a. adv.

history:

n.

taariiKH(f.) taariiKH naweysi(f.)/waqaa'e^ nigaari(f.)

historiography: n. hit: hit:

v.t/i. lagaana/lagna/maarna/piiTna/Takraana n. choT(f.)/maar(f.)/Takkar(f.)/tasaadum(f.)/ zarb(f.) maar bhaag aTak aTak kar chalna ghoRa jotna/jhaTakna/kaañTa laggan/pakaRna choTi si rukaawat/jhaTka is jagah par/yahaañ tak aaj tak/ab tak/hanuuz/yahaañ tak chhattah paaT deyna/zaKHiirah jama^ karna añbaar/dafiinah/puuñji/ zaKHiirah buRhaapa(m.) duruSHt/kaj KHulq/kaRa/khurdura/ naa ham waar bharraa'i aawaaz sey/phaTi aawaaz sey duruSHti/khurdura pan dhuula/KHaSH KHaSHi/phaphoïd laga chakma(m.)/fareyb(m.)/jhaañsa(m.)/jul(m.)/ makkar(m.)/SHaraarat(f.) jhaañsa deyna/SHaraarat karna bhoñDa/deyhaati/GHaer mohazzab/khuuñTi Dag magaana/lañg Raana/laR khaRaana/ uchak uchak kar chalna bad Hawaas kar deyna/lañgRa kar deyna/ pareySHaan karna/rukaawaT Daalna/ Taañgeyñ mila kar baañdh deyna aTkaa'o/bey Dhab chaal/lañgRa pan laR khaRa kar chalney waala eyk taraH ka saa'is/ghoRa maSHGHalah(m.)/tafriiHi SHauq(m.) GHol girwi rakhwaana jaadu

hit-and-run: hitch: hitch: hitch: hither: hitherto: hive: hoard: hoard:

a. v.i. v.t. n. adv. adv. n. v.t. n.

hoariness: hoarse:

n. a.

hoarsely: hoarseness: hoary: hoax:

adv. n. a. n.

hoax: hob: hobble:

v.t. n. v.i.

hobble:

v.t.

hobble: hobbler: hobbler: hobby: hobgoblin: hock: hocus-pocus:

n. n. n. n. n. v.i. n.

hoe: hoe: hoeing: hog: hog: hog-deer: hog-plum: hoist: hokum: hold: hold: hold: hold up: holder: holding: holding: hole: holiday: holiness: holism: holler: holm: hollow: hollow: hollow:

n. v.t. n. n. v.i. n. n. v.t. n. v.t. v.i. n. v.t. n. a. n. n. n. n. n. n. n. n. a. v.t.

khurpi bad rau ghaas ukhaaRna/guRaa'i karna guRaa'i KHiñziir(m.)/suu'ar(m.) bad tamiizi sey khaana paRa aamla/aañwla chRhaana/uThaana KHud numaa'i maañna/pakaRna/rakhna/sadhaana/thamaana manaana/rakhna/saadhna/thaamna giraft/qaabu/qabzah sañbhaalna giir/ghar/qaabiz giir/qaabiz êlaaqah/ijaarah/kaaSHt/paTTa/qabzah chheyd/ghar/raKHnah/rozan/suuraaKH chhuTTi(f.)/ruKHsat(f.)/ta^tiil(f.) muqaddas pan(m.)/parsaa'i(f.) kulliyat(f.) chiiKH chhoTa jaziirah gaRha/jauf/KHol/suuraaKH khokhla/phok/poñga khokhla karna/khudaa'i karna/ suuraaKH karna khokhla pan/pol mukammal tabaahi(f.)/qatl e âam(m.) peyTi(f.) saara ka saara reySHah KHatmi mubaarak/muqaddas/paak/paarsa eHteraam/KHeraaj/korniSH

hollowness: holocaust: holster: holus-bolus: hollyhock: holy: homage:

n. n. n. adv. n. a. n.

home:

n.

baet(f.)/ghar(m.)/makaan(m.)/maskan(f.)/ sukuunat(f.) deysi deysi/KHaanah saaz/saadah ;watan ;bey ghar/dar badar bey ghari ghar waala/KHaanah daar ghareylu/jaana paehchaana/maaluuf/saadah ghar ki yaad deysi/saadah ghar ki jaanib sabaq(m.) KHuun(m.)/qaatil/qatl(m.) KHutbah(m.)/wa^z(m.) yaksaaniyat(f.) yaksaañ GHam añdoz hona/huRakna/karaahna/kuRhna iimaan daar/khara/raast/sachcha iimaan daari sey/raastgi sey/ sachchaa'i sey/sidq e dil sey iimaan daari/raastgi/sachcha'i añgabiin/pyaarey/pyaari/SHahed SHahed ki makkhi ka chhatta bhoñpu ki aawaaz/qaaz ki chiiKH e^zaaziyah e^zaazi baa îzzat

home-grown: home-made: homeland: homeless: homelessness: homemaker: homely: homesickness: homespun: homeward: homework: homicide: homily: homogeneity: homogeneous: hone: honest: honestly:

a. a. n. n. n. n. a. n. a. adv. n. n. n. n. a. v.i. a. adv.

honesty: honey: honeycomb: honk: honorarium: honorary: honorific:

n. n. n. n. n. a. a.

honorificabilitudinity: n. SHaraafat(f.) honour: v.t. îzzat karna/maan rakhna/paa'oñ paRna/ wa^dah puura karna aabru/faKHr/faroGH/GHaerat/Hurmat/ifteKHaar/ îzzat/eHteraam/laaj/maan/naak/naam/ naa muus/paani/paayah/pagRi/pat/puuch/ qadr/SHaraf/wazn janaab

honour:

n.

(Your) honour! intj.

honourable:

a.

baa îzzat/mukarram/SHariif SHaraafat(f.) âziiz/muSHarraf/surKH ru tasliim bey aabru/bey îzzat/naa ummiid Tharra(f.) kañTop aobaaSH/GHuñDa aañkh par paTTi baañdhna/dhoka deyna/ jul dyna dhoka baazi/jul khur(m.)/sum(m.)/Taap(f.) añkaRi(f.) añkaRi lagaaney waala/ tawaa'ef bhagoRa pan(m.) aawaaarah/GHuñDa/SHohda aawaargi(f.)/GHuñDa pan(m.)/ SHohda pan(m.) bañd/chhalla/gheyra/Halqah/kuñDli jakaR bañd bhar puur aur waazeH joSH o KHaroSH/ halla gulla/hullaR marHaba/waah waah boliyaañ nikaalna/fiqrah kasna/ hullaR baazi karna/na^rah baazi karna bhoñpu(m.)/ghug ghu(m.)/hullaR baaz halla gulla(m.) phalaañgna/phudakna/Tappa lagaana/ uchhalna chhalaañg maarna/jast lagaana/ zaqañd bharna jast(f.)/phalaañg(f.)/uchhal kuud(f.)/ Tappa(m.) aas lagaana/aas rakhna/ummiid karna aas(f.)/aaSHa(f.)/bharosa(m.)/lau(f.)/chaSHm(f.)/ rija(f.)/tawaqqo^(f.)/ummiid(f.)

honourableness: n. honoured: honouring: honourless: hooch: hood: hoodlum: hoodwink: a. n. a. n. n. n. v.t.

hoodwinking: hoof: hook: hooker:

n. n. n. n.

hooky: hooligan: hooliganism:

n. n. n.

hoop: hooper: hoopla:

n. n. n.

hooray! hoot:

intj. v.i.

hooter: hootenanny: hop:

n. n. v.i.

hop:

v.t.

hop:

n.

hope: hope:

v.i. n.

hope against hope:v.i. laaley paRna

hopeful: hopeless: hopelessly: hopelessness: hophead: hopscotch: horde: horizon: horizontal: horn: horn: horny: hornet: hornpipe: horologe: horologer: horoscope: horoscopy: horrendous:

a. a. adv. n. n. n. n. n. a. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. a.

KHuSH kun/mutawaqqi^/pur ummiid/ummiid waar bigRa hu'a/laa chaar/maa yuus/naa ummiid maa yuusaanah maa yuusi(f.)/naa ummiidi(f.)/yaas(f.) afiimi/lat waala itti bitti(f.) añboh(m.)/GHol(m.) daa'erah'e nazar(m.)/ufaq(m.) ufaqi siiñg mamnuu^ qaraar deyna/siiñg taraasHna kaThor/saKHt/siiñg jaesa bhiR(f.)/zañbuur(m.) dhumaal/nachkeyl/zurna ghaRi/saa^at(f.) ghaRi saaz janam patri(f.)/taale^/zaa'echah(m.) sitaarah SHinaasi daehSHat naak/haebat naak/haul naak/ KHauf naak bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/ haul naak/haebat añgeyz/kariih/KHatar naak/ makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul haul naaki sey/haebat sey bhayaanak/Daraa'ona/duruSHt/kaRa/ khurdura/muhiib/qabiiH Daraa'ona/KHauf naak/larzah añgeyz daehSHat zadah/KHauf zadah/saraa siimah Daraana/haul paeda karna fasaad(m.)/haul(m.)/KHauf(m.)/waeHSHat(f.) asp/ghoRa/markab/raeh waar/raKHSH/tarañg kumaet ghuR dauR(f.) ghoRey waala(m.) ghoRey ki piiTh(f.)

horrible:

a.

horribly: horrid:

adv. a.

horrific: horrified: horrify: horror: horse: (bay) horse: horse race: horsekeeper: horseback:

a. a. v.t. n. n. n. n. n. n.

horseman: horsemanship: horseshoe:

n. n. n.

ghuR sawaar sawaari(f.) na^l(f.) Hujjat/sauda baazi/tol mol chaabuk(f.)/soTa(m.) juraab(f.) falaki/naal KHaan qaah(f.)/mariiz KHaanah mehmaan nawaaz dawa KHaanah/SHifa KHaanah aa'o bhagat/KHaatir daari/mehmaan daari/ mehmaan nawaazi/tawaazo^ SHifaa KHaaney meyñ daaKHilah daa^i/meyz baan/saaHab e KHaanah mehmaan daari karna añboh/GHol/hujuum/laSHkar/sipaah rahiin/yarGHmaal saraa'ey/talib îlmoñ ki rehaa'iSH gaah duSHman aanah/laRaa'i par dar paey âdaawat/baer/duSHmani/laRaa'i/muKHaalifat chaT paTa/garm/mast/mirch daar/tiikha/teyz bad ma^aasHi ka aDDa/pauda KHaanah paud ghar(m.) phaTiichar teyz raftaar gaaRi(m.) aatiSH mizaaj/garm mizaaj/GHusiila aziiyat(m.)/musHkil(f.)/musiibat(f.)/ takliif(f.) tapti dhuup(f.) aadha tiitar aadha baTeyr/khichRi/ maKHluut sag e taazi/SHikaari kutta ta^aaqub karna ta^aaqub(m.)/talaaSH(f.) ghañTah(m.)/ghaRi(f.)/saa^at(f.)/ samey(m.)/waqt(m.)/zamaanah(m.)

horse-trading: n. horsewhip: hose: hose: hospice: hospitable: hospital: hospitality: n. n. n. n. a. n. n.

hospitalisation:n. host: host: host: hostage: hostel: hostile: hostility: hot: hotbed: hothouse: hot rod: hot tempered: hot water: n. v.t. n. n. n. a. n. a. n. n. n. a. n.

hot sun: hotchpotch:

a. n.

hound: hound: hounding: hour:

n. v.t. n. n.

hourglass: hourly:

n. a.

reyt ghari(f.) aksar/ghaRi ghaRi/ghañTey key Hesaab sey/ musalsal aaSHiyaan/baet/daar/ghar/gharaana/ Hariim/KHaanah/makaan/maskan jagah muhaiya karna/panaah deyna raehna KHaanah bañdi/nazar bañdi bajra(m.) naqab zan ghareylu libaadah(m.) âam makkhi(f.) ghar baar/girhasti/KHaan daan/kuñbah ghar waala/saaHab e KHaanah KHaan saamah ghar ki deykh bhaal/girhasti/KHaanah daari ghar ki chhat biiwi/ghar waali baseyra/makaan/panaah jhoñpRa/jhuggi jhuggi banaana/panaah deyna Deyra Daalna/laTkey raehna aesey/is taraH kaesey/kis taraH kitna kitney kis qadar/kitna kitna

house:

n.

house: house: house arrest: houseboat: housebreaker: house coat: housefly: household: householder: housekeeper: housekeeping: housetop: housewife: housing: hovel: hovel: hover: how: how? how great! How many? How much? how small: however:

v.t. v.i. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. v.t. v.i. adv. conj. intj. adv. adv. intj.

adv/conj. albattah/bakar Haal/go keh/Haalaañ keh/magar/ par/taa ham adv. v.i. n. n. go keh/har chañd/kitna hi aah o zaari karna/chiiKH paRna chiiKH/pukaar madaar(m.)/naabh(f.)/naaf(f.)

howsoever: howl: howl: hub:

hubble-bubble: n. hubhub: hubris: huckster: huckster: huddle: n. n. n. n. v.t.

gaR baR/hañgaamah/Huqqah gaR baR(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/SHor(m.) ghamañD(m.)/zo^m(m.) bisaati(m.)/pheyri waala(m.) dast faroSH/niich/KHasiis gaD maD hona/gaTTha banaana/ KHalat malat karna abtari(f.)/afra tafri(f.)/añboh(m.)/bhiiR(f.)/ gaR baR(f.)/hal chal(f.) faam/kisi rañg ki jhalak/rañg baañg(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.) rañg daar bey rañg chap qaliSH(f.)/haañk pukaar(f.)/hullaR(f.)/ bad dimaaGHi(f.)/GHussah(m.)/hawa ka jhoñka(m.)/ KHufgi(f.)/taa'o(m.) GHussah karna/muï phulaana/ naaraaz kar deyna bigaRna/haañpna/saañs phuulna bad mizaaj/chiR chiRa/saRyal jhuñ jhulaahaT(f.)/naa raazi(f.) GHusiila/Hassaas/naa KHuSH baGHal giir hona/bhiiñchna/chimTaana/ chipaTna/lipaTna baGHal giiri bhiiñchney waala bahot baRa/bhaari/jasiim/kabiir/KHatiir baRaa'i(f.)/jasaamat(f.)/zaKHaamat(f.) jasiim bhaari/zaKHiim bhuusi(f.)/chilka(m.)/post(f.) bhuusi nikaalna/chhilka utaar leyna halla gulla(m.)/GHul GHapaaRa(m.)/ SHor GHoGHa(m.) bhin bhinaana/buR buRaana/gun gunaana baSHri/fitri/iñsaani

huddle:

n.

hue: hue: hued: hueless: hue and cry: huff:

n. n. a. a. n. n.

huff:

v.t.

huff: huffish: huffiness: huffy: hug:

v.i. a. n. a. v.t.

hug: hugger: huge: hugeness: hulking: hulky: hull: hull: hullabaloo:

n. n. a. n. a. a. n. v.t. n.

hum: human:

v.t. a.

human: human being: human nature: humane:

n. n. n. a.

aadam zaad/aadmi/iñsaan/baSHr/iñsaan aadmi/iñsaan/baSHr/iñsaan aadmiyat bhala aadmi/ham dard/iñsaan sifat/ KHuda taras/mehrbaan/narm dil/narm KHu/ raHiim/SHafiiq iñsaaniyat sey/narm dili sey/SHafqat sey iñsaan SHinaasi/iñsaaniyat pasañdi/taehziib iñsaan dost/iñsaaniyat pasañd iñsaan dostaanah iñsaan dost/iñsaaniyat pasañd iñsaan dosti/iñsaaniyat pasañdi aadmiyat/iñsaaniyat/KHalq/KHalqiyat âajiz/aeHqar/bey chaarah/far o tan/kam/ KHaak saar/ma^muuli/miskiin/naa chiiz/past bey îzzat karna/Haqiir karna/niicha karna Dhoñg/khokhla pan/pol ajiiran/phiiki/uchaaT nam/tar nami/ratuubat/siilan/taraawat nam karna bey îzzat karna/lataaRna/zak deyna bey îzzat/far o tan/Haqiir bey îzzati/far o tani/îjz o iñkesaar/ lataaR/tazliil/zak âajizi(f.)/faqiiri(f.)/faro tani(f.)/GHurbat(f.)/ kasar nafsi(f.)/KHuSHuu^(m.) äziim ul baeHsah mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/mizaaj(m.)/ ThaThol(m.)/zaraafat(f.) phuslaana KHuSHk mazaaHiyah/mazaaqiyah/ThaThol/zariif mazaaqan bey zaar mazaaH nigaar/zariif

humanely: humanism: humanist: humanistic: humanitarian:

adv. n. n. a. n.

humanitarianism:n. humanity: humble: n. a.

humble: humbug: humdrum: humid: humidity: humify: humiliate: humiliated: humiliation:

v.t. n. n. a. n. v.t. v.t. a. n.

humility:

n.

humungous: humour:

a. n.

humour: humourless: humourous: humourously:

v.t. a. a. adv.

(out of)humour: a. humorist: n.

hump: humpback: hunch: hunchback: hunchbacked: hundred: hunger: hungry: hunk: hunky-dory: hunt: hunt: hunter:

n. n. n. n. a. n. n. a. n. a. v.t. n. n.

gol ubhaar(m.)/gumRa(m.)/kohaan(m.)/kub kohaan daar/kubRa(m.) gumRa(m.)/iSHaarah(m.)/kohaan(m.) kubRa(m.) kohaani sau aarzu/bhuuk/iSHteha/juu^/KHwaahiSH/peyT/talab bhuuka baRa TukRa(m.)/mard(m.)/jawaañ mard(m.) baRey mazey/Thiik Thaak piichha karna/SHikaar karna/ta^aaqub karna SHikaar juuyaañ/mutalaaSHi/saiyaad/SHikaar baaz/ SHikaari SHikaar(m.)/SHikaar baazi(f.) SHikaari(m.9 rukaawaT/TaTTi pheyñkna hal chal/khalbali/udham KHuSHi ka na^rah aañdhi/añdhar/tuufaan sar sari jald baazi sey âjlat karna/bhaag dauR karna/haR baRaana/ jaldi karna âjlat/bhaag dauR/haR baRaahaT/jaldi dukh deyna/dukhaana/majruuH karna/ takliif deyna/Theys pahoñchaana/zaKHmi karna/ zarar deyna majruuH/mazluum bad suluuki/choT/dard/gazañd/ghaa'o/ Haq talfi/karb/KHaraaSH/nuqsaan/rañj/ sadmah/takliif/zaKHm/zarar/zarb/ziyaañ pheyñkna aazaar rasaañ/ajiiran/muzir/nuqsaan deh baalam/ghar waala/KHaawiñd/KHasam/ mard/miyaañ/pati/piitam/pi/piya/

hunting: huntsman: hurdle: hurl: hurly-burly:

n. n. n. v.t. n.

hurrah/hurray: n. hurricane: hurried: hurriedly: hurry: n. a. adv. v.t.

hurry: hurt:

n. v.t.

hurt: hurt:

a. n.

hurtle: hurtful: husband:

v.t. a. n.

pritam/SHauhar husband: v.t. kaar o baar chalaana/kaaSHt karna/ SHauhar bañna/ugaana dehqaan(m.)/muzaare^(m.) kheyti baaRi chup/KHaamoSH chup karaana/KHaamoSH karna/ zabaan bañdi karna zabaan bañdi iñtehaa'i raaz daar aanah/KHufyah/ zabaañ bañdi dabi aawaaz meyñ n. muñh bharaa'i/KHaamoSH raehney ki riSHwat dabaana/kuchalna n. bhuusa/bhuusi/chhilka/chokar/KHol/ phaTkan/post chhilkey daar/KHuSHk chhokri dhakka deyna/hilaana teyz tarrar kaSH makaSH jhuggi/jhoñpRa/jhoñpRi(dim.) gul e bakaa'oli(?)/suñbul(m.) lakaR bhagga billori/SHaffaaf/SHiiSHey jaesa bad zaat/do nasla/KHachchar/maKHluut/ milwaañ maar aabi(m.)/paniya saañp(m.) barq aabi barq aabi puSHtah(m.) barq aab(f.) Hifzaan e seHat/paaki jhilli(f.)/bakaarah(m.) nihaayat mubaalGHah(m.) Harf giir aanah/nuktah biin/

husbandsman: husbandry: Hush! hush:

n. n. intj. v.t.

hush-hush: hush-hush:

n. a.

hushed tones: hush-money: hush up: husk:

husky: hussy: hustle: hustler: hustling: hut: hyacinth: hyaena: hyaline: hybrid:

a. n. v.t. n. n. n. n. n. a. n.

hydra:

n.

hydroelectric: a. hydroelectric dam: n. hydroelectricty: n. hygiene: hymen: hyper-: hyperbole: n. n. pref. n.

hypercritical: a.

SHadiid naaqid aanah hypnotise: hypocrisy: v.t. n. lubhaana/maeHsuur karna âdam e KHuluus(m.)/Dhakosla(m.)/dhoka(m.)/ Dhoñg(m.)/jhuuT(m.)/makkaari(f.)/ munaafiqat(f.)/paakhañD/riya kaari(f.)/ saaluus(m.)/zaahir daari(f.)/ zamaanah saazi(f.)

I
I: ice: ice bound: ice-cream: icicle: icon: iconic: icy: idea: pron. n. a. n. n. n. a. a. n. maeñ barf jama hu'a/yaKH bastah qulfi maKHruuti SHakl ka barf ka Dala âlaamat/but/muurti/paekar paekari/sanami/tamsaali/taswiir bar faani/barfiila bichaar(m.)/fikr(f.)/KHayaal(m.)/nazriyah(m.)/ raa'ey(f.)/soch(f.)/tasawwur(m.)/ waehm(m.) kaamil/KHaayali/misaali/tasawwuri tasawwur karna KHayaal parasti(f.) KHayaal parast KHayaali/tasawwurriyat ka KHayaali banaana ma^nwiyat(f.)/tasawwurriyat(f.) kaamilan/tasawwuran soch meyñ laana/tasawwur karna tasawwur saazi aezan âeni/waesa hi/yaksaañ baraabar/eyk jaesa/yaksaañ/ waesa hi paehchaan key qaabil/qaabil e SHinaaKHt paehchaan(f.)/niSHaan dahi(f.)/SHinaaKHt(f.) niSHaan dahi karna/paehchaañna/

ideal: idealise: idealism: idealist: idealistic: idealise: ideality: ideally: ideate: ideation: idem: identic: identical:

a. v.t. n. n. a. v.t. n. adv. v.t. n. pron. a. a.

identifiable:

a.

identification: n. identify: v.t.

SHinaaKHt karna identity: ideological: n. a. Hulyah(m.)/paehchaan(f.)/SHaKHsiyat(f.) fikri/nazaryaati fikri taur par/nazariyaati taur par maahir e nazariyaat nazariyah(m.) istelaaH(f.)/moHaawirah(m.) baa moHaawirah/istelaaHi istelaaHan/moHawiratan infiraadi mizaaj(m.)/KHabt(m.)/maKHsuus âadat(f.) bey waquufi(f.)/paagal pan(m.) bey waquuf/gaa'udi/Haewaan/ kuñdah e naa taaraaSH ablah/paagal pan aaraam pasañd/aaraam talab/bey huudah/ bey kaar/dhiila/faatir/nikaTThu/sust waqt zaa'e^ karna alas/kasal(f.)/susti(f.) kaahil/kaam chor/sust but/muurti/nigaar/sanam but taraaSHi muSHrik(m.) but parast/sanam parast but parasti(f.) KHuda banaana/puujna ya^ni conj. a. v.t. n. a. adv. a. agar/bil farz naari aag jalaana/aag lagaana/bhaRkaana/sulgaana aatiSH zani/iSHte^aal/jalan/soziSH faro maayah/kamiinah/KHasiis/siflah faro maayagi sey/kamiinah pan sey bad naam/ruswa/SHaram naak bad naami sey

ideologically: a. ideologue: ideology: idiom: idiomatic: n. n. n. n.

idiomatically: adv. idiosyncrasy: idiocy: idiot: n. n. n.

idiotic: idle:

a. a.

idle: idleness: idler: idol: idol making: idolator: idolatrous: idolatry: idolise: i.e.(id est) if: igneous: ignite: ignition: ignoble: ignobly: ignominious:

v.t. n. n. n. n. n. n. n. v.t.

ignominiously: adv.

ignominy: ignoramus: ignorance:

n. a. n.

âar/faziiHat(f.)/ruswaa'i(f.) GHabi/jaahil âdam waaqfiyat/jahaalat/jaahiliyat/ naa daani âami/bey KHabar/jaahil/naa aaSHna/ naa daan/naa samajh/naa SHinaas jahaalat sey/laa îlmi sey/naa daani sey baat Taalna/sunaa an sunaa karna/goli maarna(sl.)/ Taalna/tawajjoh nah deyna biimaar/mariiz an mil an ghaRa/GHaer mohazzab an ghaR pan bad qismat bad ha'iyat/bad numa/bad SHakl/bad suurat/ bad waza^/kariih ul mañzar laag bad qismati(f.) Haraam ka maal bañjar bad qismati/SHaamat(f.) bad tamiiz/bey huudah aatiSH mizaaj kuDhab akaR fuuñ/bad mizaaj/KHar dimaaGH bey jaa/bey mauqa^h baer(m.)/duSHmani(m.) GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/naa jaa'ez baKHiil/KHasiis/tañga nazar GHaer qaanuuni/GHaer SHara^i/Haraam/ naa jaa'ez GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/mamnuu^/ naa jaa'ez naa jaa'ez taur par GHaer maeHduud an paRh/jaahil

ignorant:

a.

ignorantly: ignore:

adv. v.t.

ill: ill-assorted: ill bred: ill-breeding: ill fated: ill favoured:

a. a. a. n. a. a.

ill feeling: ill fortune: ill-gotten: ill-grown: ill-luck: ill mannered: ill-natured: ill shaped: ill tempered: ill timed: ill will: illegal: illiberal: illegitimate:

n. n. a. a. n. a. a. a. a. a. n. a. a. a.

illicit:

a.

illicitly: illimitable: illiterate:

adv. a. a.

illness:

n.

âarizah/âlaalat/biimaari/îllat/ maañdagi/marz/SHikaayet GHaer mañtiqi roSHan karna/ujaala karna baa tasawwur/daraKH SHaañ/farozaañ/roSHan faroGH/faroz/ujaala karney waala chiraaGHaañ(m.)/roSHni(f.) fareyb/nazar ka dhoka(m.)/saraab(m.) SHo^bdah baaz KHayaali/saraabi fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi misaal(f.)/taswiir(f.) misaal deyna/taswiir banaana misaali/taSHhiiri maSHhuur/numaayaañ/ujaagar âks/but(m.)/putla(m.)/ruup(m.)/SHabiih/SHakl(f.) samaañ bañdi atam ruup(m.)/kaamil suurat(f.)/zehni SHabiih(f.) qaabil e tasawwur farzi/GHaer Haqiiqi/KHayaali fikr(f.)/KHayaal(m.)/tasawwur(m.)/ waahimah(f.)/waehm(m.) pur tasawwur farz karna/gumaan karna/KHayaal karna/ sochna tasawwuraat GHaer tawaazun buddhu/pagloT paagal pan madfuun jazb karna/chuusna/piina jazb hona jazb SHudah gaR baR/jhameyla/uljhaa'o/uljhan

illogical: illuminate: illuminated: illuminant: illumination: illusion: illusionist: illusionary: illusive: illusory: illustration: illustrate: illustrative: illustrious: image: imagery: imago: imaginable: imaginary: imagination:

a. v.t. a. a. n. n. n. a. a. a. n. v.t. a. a. n. n. n. a. a. n.

imaginative: imagine:

a. v.t.

imaginings: imbalance: imbecile: imbecility: imbedded: imbibe: imbibe: imbibed: imbroglio:

n. n. a. n. a. v.t. v.t. a. n.

imbrue: imbue: imbued: imitate: imitating: imitation: imitative: immaculate: immane: immanent: immaterial: immature:

v.t. v.t. a. v.t. n. n. a. a. a. a. a. a.

bhigaana/nam karna/rañgna/tar karna asar karna/bhigaana/gaehra rañg deyna bhiiga/rañga hu'a naql karna/taraH uRaana naql/taqliid naql/sawaañg naqal karney waala bey daaGH/KHaalis âziim/waeH SHi/zaalim zaati adna/GHaer muhim/GHaer maaddi/naa chiiz kachcha/KHaam/naa baaliGH/naa puKHt/ naa tajribah kaar kachcha pan/KHaami/naa baaliGHiyat/ naa puKHtahgi/naa tajribah kaari âziim/bey paayaañ/laa maeHduud bey añdaazaanah bah raah raast/fauri/paT/qariib âdam e waastah(m.)/fauri pan(m.) aanan faanan/bila taaKHiir/fauran/fauri taur par/ pal bhar meyñ/pal jhapaktey/ pal maartey/sar e dast fauri pan/qurb az Had qadiim baRa/bey kiraañ/kabiir/la maeHduud bey Hesaab/bey paayaanah la maeHduudiyat(f.) Dubona/GHarq karna GHarq/GHariiq Duba hona mohaajir Hijrat karna/watan chhoRna Hijrat/naql e makaani naa guziiriyat(f.) qariib/sar par laTka

immaturity:

n.

immeasurable:

a.

immeasureably: adv. immediate: immediacy: immediately: a. n. a.

immediateness: n. immemorial: immense: immensely: immensity: immerse: immersed: immersion: immigrant: immigrate: immigration: imminence: imminent: a. a. adv. n. v.t. a. n. n. v.i. n. n. a.

imminently: immobile: immoderate: immoderation: immodest:

adv. a. a. n. a.

qariiban/sar par laTakta? paa ba gil anaap SHanaap/bey lagaam/fuzuul bey lagaami bey Haya/bey nañg o naam/bey pardah/ bey SHarm/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.) bey Hayaa'i/bey pardahgi/bey SHarmi nichhaawar karna/ qurbaani ki bheyñT chaRhaana qurbaani/zabaH bad chalan bad chalni(f.)/fujuur(m.) atam/laa faani laa faani banaana laa faaniyat aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam jaa'daad e GHaer mañquulah bara'/bey asar/maeHfuuz/mustasna bara'at/bey asari/KHalaasi(f.) diiwaar bañdi karna/qaed karna âdam e taGHaiyur naa qaabil e taHGaiyur añkhwa/bachchah/choTa SHaetaan/qalam/ SHariir bachchah qalam lagaana asar(m.)/tasaadum(m.)/Takkar(f.) kam karna/kam zor karna/zaKHmi karna kam hona/kam zor bañna/zaKHmi hona SHikastah/zaKHmi kam zori(f.)/kami(f.)/zaKHm(m.) eHaatah bañdi karna/kaTehra lagaana/ muqaffas karna naa qaabil e samajh kami beySHi(f.)/naa hamwaari(f.) taazaakraat karna

immodesty: immolate:

n. v.t.

immolation: immoral: immorality: immortal: immortalise: immortality: immovable:

n. a. n. a. v.t. n. a.

immovable property:n. immune: immunity: immure: immutability: immutable: imp: a. n. v.t. n. a. n.

imp: impact: impair: impair: impaired: impairment: impale:

v.t. n. v.t. v.i. a. n. v.t.

impalpable: imparity: imparl:

a. n. v.t.

impart: impartial: impartiality: impartially:

v.t. a. n. adv.

ablaaGH karna/deyna GHaer jaanib daar/khara GHaer jaanib daari(f.)/iñsaaf(m.) GHaer jaanib daari sey GHaer jaanib daariyat(f.) naa qaabil e guzar bañd gali(f.)/bey Hal/ta^attul(m.) jis par choT ya takliif ka asar nah ho/ naa qaabil e asar joSH dilaana jazbaati jazbaat sey bhara/jazbaati/joSHiila/ pur joSH bey His/bey jazbah/bey KHabar/ GHaer mutaa'sir/murdah dil bey Hisi sey bey chaeni/bey sabri bey chaen/bey sabr/bey taab kam karna/kam zor karna/muqaddamah karna/ qabaaHat paeda karna/rukaawat Daalna qaabil e istefsaar bila âeb/kaamil bey gunaahi(f.)/bey qusuuri(f.)/ma^suumiyat(f.) bey gunaah bey zar/GHariib/moHtaaj/muflis/naa daar bey zari(f.)/GHurbat(f.)/moHtaaji(f.)/ muflisi(f.)/naa daari(f.) aTkaana/Haa'el hona/KHalal Daalna/rokna/ rukaawaT Daalna hiklaahaT(f.)/phaaTak(m.)/rukaawaT(f.) kaehna/SHaeh deyna/Theylna aañkas(m.) khaTka hona/sar par laTakna sar par laTka âdam e taubah pakka paapi

impartialness: n. impassable: impasse: impassible: a. n. a.

impassion: impassionate: impassioned:

v.t. a. a.

impassive:

a.

impassively: impatience: impatient: impeach:

adv. n. a. v.t.

impeachable: impeccable: impeccancy: impeccant: impecunious:

a. a. n. a. a.

impecuniousity: n.

impede:

v.t.

impediment: impel: impeller: impend: impending: impenitence: impenitent:

n. v.t. n. v.i. a. n. a.

impenetrable: imperative: imperatively:

a. a. adv.

naa qaabil e saraayat farzi/az Had zaruuri zaruuratan KHafi adh banaa/kachcha/KHaam/naaqis/naa tamaam âeyb/KHaami/nuqs sultaani saam raajiyat(f.) KHatrah meyñ Daalna akaR fuuñ/Haakimaanah/jaareHaanah/ maGHruur/saffaak akaR sey/GHuruur sey/saffaaki sey abadi/amr/an miT/daa'em/deyr paa/laa zawaal/ naa qaabil e barbaadi laa faani taur par Haakimiyat(f.)/Hukm(m.)/saltanat(f.)/SHaahi(f.) naa qaabil e saraayat GHaer nafuuz paziir GHaer SHaKHsi/KHuSHk mizaaj/ruukha naql karna naql/sawaañg bey Hayaa'i/DhiiT/gustaaKHi/kalley daraazi/ zabaan daraazi bey Haya/bey lagaam hameySHah key li'ey KHaamoSH naa qaabil e KHayaal naa qaabil e saraayat GHalbah(m.)/haejaan(m.)/saKHti(f.)/ SHiddat(f.)/zor(m.) jald baaz/joSHiila/saKHt/SHadiid dam/(m.)joSH(m.)/zor(m.) fisq/fisq o fujuur lagna/qabzah karna/Takraana/uupar girna bey diin/faasiq/kaafir/riñdaanah bey iimaani/naa paaki

imperceptible: a. imperfect: imperfection: imperial: imperialism: imperil: imperious: a. n. a. n. v.t. a.

imperiously: imperishable:

adv. a.

imperishably: imperium: impermeable:

adv. n. a.

impermissible: a. impersonal: impersonate: a. v.t.

impersonation: n. impertinence: n.

impertinent:

n.

imperturbable: a. imperceptible: a. impervious: impetuosity: a. n.

impetuous: impetus: impiety: impinge: impious: impiousness:

a. n. n. v.i. a. n.

impish: impishly: impishness: implacable: implant: implantation: implausible: implement: implement:

a. adv. n. a. v.t. n. a. n. v.t.

SHaraarti SHaraaratan SHaraarat bey raeHm/kaRa/kaThor/musir ghuseyRna/jamaana//qalam lagaana/auda gaaRna lagaaya hu'a pauda(m.) naa ma^quul/naa qaabil e qubuul aalah(m.)/auzaar(m.)/hath yaar(m.) laagu karna/puura karna/ta^miil karna sar añjaam deyna/ta^miil maaKHuuz karna/malfuuz karna/phaañsna/ saañna/uljhaana iima(f.)/iSHaarah(m.)/mañSHa(m.)/ maqsad(m.)/muraad(f.) maaKHuuz/mubtila iSHaari/peych daar KHafi/mutlaq/peychiidah bey takraar/bila Hujjat/kaamilan dar KHwaast karna/haath joRna/iltijaa karna/ miñnat samaajat karna dar KHwaast/iltijaa/miñnat samaajat añdruuni dhamaaka iSHaarah karna/kinaayah karna/maluus karna akkhaR/bad tamiiz/bey adab/gustaaKH/ ruukha/ujaD akkhaR pan(m.)/bey adbi(f.)/ruukha pan(m.) naa masleHat aameyz/naa munaasib bila wazan/GHaer maaddi âa'ed karna/lagaana dar aamad karna/laana aehmiyat(f.)/dar aamad(f.)/matlab(m.) aehmiyat(f.)/faa'edah(m.)/leHaaz(m.) ahem/giraañ/laazim/matiin/zaruuri âmal e dar aamad aehmiyat sey

implementation: n. implicate: v.t.

implication:

n.

implicated: implicative: implicit: implicitly: implore:

a. a. a. adv. v.t.

imploration: implosion: imply: impolite:

n. n. v.t. a.

impoliteness: impolitic: imponderable: impone: import: import: importance: important: importation: importantly:

n. a. a. v.t. v.t. n. n. a. n. adv.

importune: importune: importunate: importunity: impose:

a. v.t. a. n. v.t.

bey waqt/naa mauzuuñ KHatrey meyñ Dalwaana az Had jaldi waala/baRa teyz taqaaza(m.) âa'ed karna/baar Daalna/lagaana/ uupar rakhna baar(m.)/DañD(f.)/dhoka(m.)/ harjaanah(m.)/maeHsuul(m.) âziim an honi/muHaal/naa mumkin naa mumkiniyat(m.) KHeraaj(m.)/maeHsuul(m.) âiyaar/baehruupiya/fareybi âiyaari(f.)/baehruup(m.) naa mardgi(f.) Dhiila/naa mard/naa muraad zabt kar leyna GHariib banaana dar maañdah/GHariib/SHikastah Haal naa qaabil e âmal naa qaabil e âmliyat naa mumkin/naa qaabil e âmal bad do^a karna bey saraaHat/mubham/naa durust zar KHeyz karna chhaapna/mohar lagaana/Thappa lagaana/ sabt karna mohar(f.)/Thappa(m.) mar^uub/mutaa'ssir asar(m.)/chhaap(f.)/naqSH(m.)/sabt/ taa siir(f.)/taa'ssur(m.)/Thappa(m.)/zarb(f.) jazbaat KHeyz/mua'ssir/pur asar bey gaar(m.)/jabri bharti(f.)/zabti(f.) ijaazat e taba^(f.)/iKHtiyaar(m.)/sanad(f.) chaapna/Thappa lagaana

imposition:

n.

imposing: impossible:

a. a.

impossibility: n. impost: imposter: imposture: impotence: impotent: impound: impoverish: impoverished: n. n. n. n. a. v.t. v.t. a.

impracticable: a. impracticability:n. impractical: imprecate: imprecise: impregnate: impress: a. v.t. a. v.t. v.t.

impress: impressed: impression:

n. a. n.

impressive: impressment: imprimatur: imprint:

a. n. n. v.t.

imprint: imprison: imprisoned: imprisonment: improbable: impromptu: improper:

n. v.t. a. n. a. a. a.

chhaap(f.) maeHbuus karna/qaed meyñ Daalna maeHbuus Habs(m.)/Heraast(f.)/qaed(f.) an honi/naa mumkin bar jastah/bey saaKHtah/fil badiih bey jaa/naa laa'eq/naa ma^quul/naa mauzuuñ/ naa munaasib/naa qaabil khoT(f.)/naa munaasibat(f.) islaaH karna/sañwaarna/sudhaarna/taraqqi karna behtar hona/sañwarna/sudharna/taraqqi hona behtar behtari(f.)/islaaH(f.) âaqibat naa añdeySHi(f.) âaqibat naa añdeySH âaqibat naa añdeySH/bey tamiiz/ bey waquuf/GHaafil bey Hayaa'i(f.)/DhiTaa'i(f.)/gustaaKHi(f.)/ zabaan daraazi(f.) bey Haya/DhiiT/gustaaKH/Haazir jawaab/ kalley daraaz/zabaan daraaz bey adabaanah/bey baaki sey e^teraaz karna/jiraH karna/kaaTna/ muKHaalifat karna/tardiid karna bey basi(f.)/kam zori(f.)/naa mardi(f.)/ susti(f.) bey bas/kam zor/naa mard/sust dhakka(m.)/Haejaan(m.)/tarañg(f.) dhakeyl(f.)/dhakka(m.)/iztiraar(m.)/sadmah(m.)/ SHaeh(f.)/zabar dasti(f.) daafe^/GHaer musalsal/iztiraari/man mauji âaafiyat(f.)/chhuTkaarah(m.)/zarar(f.) aaluudah/kasiif/maela/milaawaTi/naa KHaalis/ naa paak/najis/paliid aaluudgi(f.)/gañdagi(f.)/GHubaar(m.)/kaduurat(f.)/ kasaafat(f.)/KHabaasat(f.)/najaasat(f.) âa'ed karna/naam lagaana/tohmat lagaana

impropriety: improve: improve: improved: improvement: improvidence: improvident: imprudent:

n. v.t. v.i. a. n. n. a. a.

impudence:

n.

impudent:

a.

impudently: impugn:

adv. v.t.

impuissance:

n.

impuissant: impulse: impulsion:

a. n. n.

impulsive: impunity: impure:

a. n. a.

impurity:

n.

impute:

v.t.

imputation: in: in: in a while: in absentia:

n. adv. prep.

bohtaan(m.)/ittehaam(m.)/tohmat(f.) añdar/idhar udhar/meyñ ba/bar/bi/biich/dar/fi/jab keh/par zara meyñ GHaer Haaziri meyñ mutaabiq êlaawah piichhey

in accordance with: in addition to: in back: in camera: in case: in common: in connection with: in exchange for: in fact: in force: in front: in future: in lieu of: adv. adv. a. conj.

KHufiyah agar muSHtarkah baarey/muta^alliq badlah dar asl/dar Haqiiqat/Haqiiqatan raa'ej aagey/saamney aayañdah bae^waz

in opposition to: adv. KHelaaf in order to: in reality: in respect to: in short: in spite of: in succession: in the first place:adv. in the midst of: adv. in toto: inability: n. adv. adv. waastey dar Haqiiqat/Haqiiqatan e^tebaar al Haasil/baarey/GHaraz keh/Haasil kalaam baa wujuud laga taar dar asl

darmiyaan saara ka saara âajizi(f.)/bey basi(f.)/kam zori(f.)/majbuuri(f.)/ naa chaari(f.) naa qaabil e pahoñch GHalti(f.)/naa durusti(f.) GHalat/naaqis aalkas/Dhiil pan(m.)/jumuud(m.)/

inaccessible: inaccuracy: inaccurate: inaction:

a. n. a. n.

kaahili(f.)/susti(f.) inactive: inadequate: inadmissible: inadvertence: inadvertent: a. a. a. n. a. Dhiila/kaahil/saakin/sust naa kaafi naa qaabil e qubuul GHaflat/sahw bey iraadah/bey fikr/bey KHabar/bey parwaah/ GHaafil bey iraadah/GHalti sey/GHaafilaanah/sahwan KHelaaf e masleHat/naa munaasib naa qaabil e tabdiili bey maGHz/bey waquuf/KHaali/kora/pola/poñga/suuna aeHaq/tihi/thothaa bey His/bey jaan/kuñd/murdah/sust/Thus bey mauqa^h/naa mauzuuñ añT sañT/bey mauqa^h/naa mauzuuñ naa mauzuuniyat(f.)/naa munaasibat(f.) naa aehl/naa laa'eq/naa munaasib naa laa'eqi(f.)/munaasibat(f.) âdam tawajjohi(f.)/bey ruKHi(f.)/Dhiil(f.) bey rabt/GHariib/guuñga/mohmal bey banaawaT/bhadda/bhoñDa/saadah iftetaaHiinartificial: a. iftetaaH karna iftetaaH kaRa/naHs/siyaah GHaer masnuu^i/saadah taGHaaful mutaGHaafil GHaflat iftetaaH karna iftetaaH naa saaz gaar maadar zaad/paedaa'iSHi/taba^i aamdani paeda karna/añdar laana

inadvertently: adv. inadvisable: inalterable: inane: inane: inanimate: inapposite: inappropriate: a. a. a. n. a. a. a.

inapproptiateness: n. inapt: inaptitude: inattention: inarticulate: inartificial: inaugural: inaugurate: inauguration: inauspicious: inartificial: inattention: inattentive: a. n. n. a. a. a. v.t. n. a. a. n. a.

inattentiveness: n. inaugurate: inauguration: inauspicious: inborn: inbring: v.t. n. a. a. v.t.

incantation: incapable: incapacious: incapacitate:

n. a. a. v.t.

jaadu mañtar âajiz/naa qaabil/qaasir tañg laa chaar karna laa chaar laa chaari/majbuuri maeHbuus karna/qaed meyñ Daalna Habs/qaed GHaafil bey eHteyaati aatiSH reyz aag bhaRkaana/GHussah dilaana lobaan aag/GHussah lubaan jism ka Hissah banaana aaGHaaz/ibteda/SHuruu^ SHak dawaami/GHaer muñqata^/lagaataar/taabaR toR dam bah dam/hameySHah/lagaataari sey

incapacitated: a. incapacity: incarcerate: n. v.t.

incarceration: n. incautious: a.

incautiousness: n. incendiary: incense: incense: incensement: incense: incept: inception: incertitude: incessant: incessantly: inch: inchoate: inchoation: incidence: incident: incidental: incinerate: incinerator: incipient: incise: incision: incite: incitement: n. v.t. n. n. n. n. n. n. a. adv.

v/i.t. thoRa thoRa aagey baRhna a. n. n. n. a. v.t. n. a. v.t. n. v.t. n. ibtedaa'i/naa tamaam ibteda/SHuruu^aat wuquu^ maajra/saaniHah/waaqe^ah âarzi/SHudani raakh banaana bhaTTi(f.) ibtedaa'i/wujuud meyñ aata hu'a chiirna/kaaTna/ghaa'o/kañdah karna chaak/iñtibaa^/kaaT/SHaq aamaadah karna/SHaeh deyna/sulgaana/warGHalaana SHaeh/SHar/taeHriik

incivility: inclement: inclemency: inclination:

n. a. n. n.

bad taehziibi karaKHt/saKHt/SHadiid/tuufaani duruSHti/karaKHtagi/saKHti dil(m.)/lagaa'o(m.)/maelaan(m.)/mas(m.)/ raGHbat/rujHaan(m.)/ruKH(m.)/uftaad(f.) Dhalakna/jhukna/muRna Dhalkaana/jhukaana/moRna Dhaal aaRa(m.)/aaRi(f.) raaGHib darj karna/gheyrna/laana/SHaamil karna/ SHariik karna darj/SHaamil/SHariik ba SHumuul/SHaamil/muSHtamil SHumuul/zimn laGHaayat/muSHtamil/SHaamil añjaan pan(m.)/bey KHabri(f.)/laa îlmi(f.) âdam e irtebaat bey rabt/bila mutaabiqah/Dhiila aamdani/nikaas/paeda waar/tañKHwaah/yaaft baa mauzuuñ/naa kaafi naa rasa/raabitey sey maeHruum bey misl/yakta bey joR naa aehliyat naa aehl adhuura/naa tamaam âdam e mutaabiqat an mil/bey joR/;muHKtalif/naa mauzuuñ naa laa'eq/naa mauzuuñ/naa munaasib bey joR/bey rabt/GHaer mañtiqi/ GHaer zaruuri/naqiiz adna/bey rabt/bil daliil/chhoTa/ GHaer mañtiqi/naaqis GHaer zaruuri

incline: incline: incline: inclined: inclined to: include:

v.i. v.t. n. a. a. v.t.

included: including: inclusion: inclusive: incognisance: incoherence: incoherent: income:

a. a. n. a. n. n. a. n.

incommensurate: a. incommunicado: a. incomparable: incompatible: incompetence: incompetent: incomplete: incongruity: incongruous: incongruent: inconsequent: a. a. n. a. a. n. a. a. a.

inconsequential:a.

inconsiderable: a.

inconsiderate: a. inconsistent: a.

âaqibat naa añdeySH/mutaGHaafil âlaHedah/jhuuTa/kachcha/mutaraddid/ naa munaasib/naa paa'edaar kachcha pan(m.)/taraddud(m.) dil SHikastah/laa îlaaj/laa dawa naa paa'edaari kachcha/mutaraddid aTal/musallimah/naa qaabil e tardiid faajir/najis takliif/zaeHmat duSHwaar/naa mowaafiq moHkam daaKHil karna/jazb karna/SHaamil karna duKHuuul(m.)/SHumuul(m.) GHalat GHalat pan naa qaabil e islaaH KHaalis/paarsa/saabit/saHiiH/sachcha/Thiik

inconsistency: n. inconsolable: inconstancy: inconstant: a. n. a.

incontestable: a. incontinent: a.

inconvenience: n. inconvenient: a.

inconvertible: a. incorporate: v.t.

incorporation: n. incorrect: a.

incorrectness: n. incorrigible: incorrupt: incrassate: increase: a. a.

v.t/i. gaarRha karna/gaaRha hona v.i. baRhna/chaRhna/ezaafah hona/par waan chaRhna/ zeyaadah hona baRhaana/ezaafah karna/zeyaadah karna afzaa'iSH(f.)/beySHi(f.)/ezaafah(m.)/ fazl(m.)/zeyaadti(f.) afza/ezaafah/zaa'ed baRhtey hu'ey naa qaabil e yaqiin afzaa'iSH/ezaafah/zeyaadti afzaa'isHi ilzaam lagaana/mulzim Thaeraana ilzaam taraaSHi khurañD(f.)/papRi(f.)/parat(f.)/taeh(f.) añDey seyna/baeThna/GHaur karna Daraa'ona KHwaab(m.)/kaabus(m.)/saayah(m.)

increase: increase:

v.t. n.

increased: increasingly: incredible: increment: incremental: incriminate:

n. adv. a. n. a. v.t.

incrimination: n. incrustation: incubate: incubus: n. v.t. n.

inculcate:

v.t.

samjhaana/sikhlaana/taakiid karna/ zabar dasti sikhaana/zehen naSHiin karna taakiid(f.)/talqiin(f.)/ta^liim(f.) bey gunaah/bey ilzaam/ma^suum bohtaan lagaana/doSH deyna/ilzaam lagaana bohtaan(m.)/ilzaam taraaSHi(f.) farz/laazim/waajib/zaruuri ôHdey daar(m.) asaami(f.)/farz(m.) baañdhna/bar daaSHt karna/ Daalna/dukh jheylna/musiibat meyñ paRna bar daaSHt(f.)/zimmah daari(f.) mutaGHaafil chhaapa(m.)/chaRhaa'i(f.)/dhaawa(m.)/ Hamlah(m.)/mudaaKHilat(f.) Hamlah aawar KHam deyna/TeyRha karna KHam(m.) naqSH karna/Thappa lagaana naa qaabil e êlaaj diin daar/eHsaan mañd/miñnat kaSH/ qarz daar/rahiin e miñnat/zeyr baar eHsaan mañdi(f.)/qarz daari(f.)/zeyr baari(f.) zeyr baari(f.) baazaari pan(f.)/bura pan(f.)/fuHaaSHat(f.) baa zaari/bey Haya/bura/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/ gañdah/ma^yuub/rakiik laa yanHal do dili(f.)/Hal chal(f.)/pas o peySH(f.)/ taraddud(m.) Daañwaañ Dol/Dhil mil/do dila hich kichaahaT(f.)/talawwun bad taehziib/bey huudah/kuDhab/naa zeyba bad mazaaqi(f.)/bey adabi(f.)/bey huudgi(f.)/ gustaaKHi(f.) albattah/bar Haq/dar asl/dar Haqiiqat/ Thiik/yaqiinan/zaruur

inculcation: inculpable: inculpate: inculpation: incumbent: incumbent: incumbency: incur:

n. a. v.t. n. a. n. n. v.t.

incurrence: incurious: incursion:

n. a. n.

incursive: incurvate: incurvature: incuse: incurable: indebted:

a. v.t. n. v.t. a. a.

indebtedness: indebtment: indecency: indecent:

n. n. n. a.

indecipherable: a. indecision: n.

indecisive:

a.

indecisiveness: n. indecorous: indecorum: a. n.

indeed:

adv.

indefatigible: a.

an thak/bey takaan/chaRhey dam/ naa qaabl e takaan/paeham bey bachaa'o/naa qaabil e mo^aafi bey panaahi(f.)/bey ûzri(f.) bey SHumaar/GHaer maeHduud/laa iñteha/mubham bila ta^iyun/laa iñteha abhaam(m.)/laa maeHduudiyat(f.) an miT/pakki/raasiKH an miTa pan(m.)/paa'eydaari(f.)/pakka pan(m.)/ puKHtahgi(f.) bad numa/bey baak/bey Haya/bey Hijaab/bey His/ bhadda/naa SHaa'estah abraa karna/DañD deyna/kafaalat deyna/ mo^aawizah deyna/taawaan deyna amaan(f.)/bachaa'o/har jaanah(m.)/mo^aawizah(m.)/ taawaan(m.)/talaafi(f.) daañtey Daalna/farmaa'iSH bheyjna/niSHaan daalna iqraar naamah(m.)/mo^aaHidah(m.) muqaiyyad SHudah aazaadi(f.)/isteqlaal(m.)/KHud muKHtaari(f.) yaum e aazaadi(m.) aazaadi(f.)/isteqlaal(m.)/KHud muKHtaari(f.) aasuudah/aazaad/alag/faariGH ul baal/ khaata piita//KHud muKHtaar/KHud sar/peyT bhara aazaad aanah/juda gaanah GHaer muta^iyan/mubham/naa qaabil e bayaan laa faani/laa zawaal bey iñteha/naa qaabil e iKHtetaam bey SHumaar/GHaer maeHduud/mubham fehrist(f.)/iSHaariyah(m.) SHahaadat ki uñgli(f.) tijaarti jahaaz(m.) hiñdi/hiñdwi/hiñdustaani bataaney waala/niSHaan dahiñdah/ numaa'iñdah bataana/iSHaarah karna/paehchaañna/ zaahir karna

indefensible:

a.

indefensibility:n. indefinite: indefinitely: a. a.

indefinteness: n. indelible: indelibility: a. n.

indelicate:

a.

indemnify:

v.t.

indemnity:

n.

indent: indenture: indentured: independence:

v.t. n. a. n.

independence day:n. independency: independent: n. a.

independently: adv. indescribable: a. indestructible: a. indeterminable: a. indeterminate: a. index: index finger: Indiaman: indic: indicant: n. n. n. a. a.

indicate:

v.t.

indication:

n.

âlaamat(f.)/dalaalat(f.)/iSHaarah(m.)/izhaar(m.)/ niSHaan dahi(f.)/paehchaan(f.) aasaar(m.) añdaazah(m.)/miqyaas(m.)/muSHiir(m.)/muzhar(m.)/ niSHaan dahi karney waala(m.) ilazzm lagaana/îllat lagaana/maaKHuuz karna/ muqaddamah chalaana chaalaan(m.)/da^wa(m.)/ilzaam(m.)/isteGHaasa(m.)/ naaliSH(f.) farmaan âdam e tawajjoh(m.)/bey Hisi(f.)/bey parwaahi(f.)/ bey ruKHi(f.)/rukhaa'i(f.)/sard mehri(f.) bey His/bey parwaah/GHaer jaanib daar/ ghaTiya/mast/sard mehr faqiiri(f.)/GHariibi(f.)/mafluukiyat(f.)/ muflisi(f.)/naa daari(f.)/neyaaz mañdi(f.) bey nawa/bey zar/faqiir/gada/Haajat mañd/ kañgaal/mafluuk/moHtaaj/muflis/neyaaz mañd deysi/maqaami/mulki deysi/fitri/mulki/swadeySHi abtar/bey socha samjha/bey tartiib/ darham barham/kachcha/pareysHaan ajiiran/giraañ/saqiil bad hazmi(f.)/giraani(f.) bar ham/GHzab naak/KHafa/KHaSHm giin/naa raaz/ rañjiidah GHaez/GHazab/GHussah/KHafagi/peych o taab/ taeSH barhami sey/GHussey sey ehaanat(f.)/bey Îzati(f.)/hattak(f.)/ KHwaari(f.)/tauhiin(f.)/zillat(f.) niil(m.) bil waastah/chakkar ka/kaj/KHam daar/munHarif/ pheyr ka chaal(f.)/daGHa(f.)/hey pheyr(m.)/makkaari(f.) iSHaaratan/kinaayatan/zimnan chakkar/inHeraaf/laag lapeyT/ peych/pheyr naa qaabil e idraak bey leHaaz/bey tamiiz/GHaafil/naa faehm

indications: indicator:

n. n.

indict:

v.t.

indictment:

n.

indiction: indifference:

n. n.

indifferent:

a.

indigence:

n.

indigent:

n.

indigene: indigenous: indigested:

a. a. a.

indigestible: indigestion: indignant:

a. n. a.

indignation:

n.

indignantly: indignity:

adv. n.

indigo: indirect:

n. a.

indirection: indirectly: indirectness:

n. adv. n.

indiscernable: a. indiscreet: a.

indiscretion:

n.

bey âqli(f.)/bey tamiizi(f.)/Hemaaqat(f.) anaap SHanaap/añdha dhuñd/bila farq bey imteyaaz/bey rabt aTal/farz/laazmi/naa guziir/ waajib/zaruuri zaruuratan bey zaar karna/dil pheyrna/KHastah Haal banaana/ maluul karna/naa saaz karna/ukta deyna âliil/biimaar/KHastah Hall/maluul/naa KHuSH/ naa saaz âlaalat(f.)/âarizah(m.)/bey dili(f.)/biimaari(f.)/ kasaala(m.)/maañdagi(f.) bila Hujjat/maana hu'a/musallam mazbuut/paa'eydaar/pakka/ustuwaar adhuura/dhuñdhla/gaD maD/lagi lipTi/mubham bey SHinaaKHt/naa qaabil e imtiaaz/ naa qaabil e tafriiq imlaa karaana/likhna/tasniif karna imla(m.)/likhaa'i(f.)/taeHriir(f.) muHarrir/musañnif iñfiraadi/phuTkal/phuTkar/zaati bañdah(m.)/eyk ikaa'i(f.)/fard(m.)/ kas(m.)/mutanaffis(m.)/SHaKHs(m.) alag alag/fardan fardan/juda juda anaaniyat(f.)/iñfraadiyat(m.)/KHud GHarzi(f.) infiraadiyat(f.)/SHaKHsiyat(f.)/yaktaa'i(f.) muñfarad karna/saraaHat karna iñfiraadyat(f.)/tafriid(f.) GHaer muñqasim/naa qaabil e taqasiim GHaer mutii^/sar kaSH sar kaSHi(f.) zehen naSHiin karaana talqiin e âqiidah aalkas/jumuud/kasal/susti aaraam pasañdi/aaraam talabi/kaahili/ kaam chori/susti aaraam pasañd/aaraam talab/kaahil/

indiscriminate: a. indiscriminating:a. indispensable: a.

indispensably: adv. indispose: v.t.

indisposed:

a.

indisposition: n.

indisputable: indissoluble: indistinct:

a. a. a.

indistinguishable:a.

indite: inditement: inditer: individual: individual:

v.t. n. n. a. n.

individually:

adv.

individualism: n. individuality: n. individualise: v.t. individuation: n. individisible: a. indocile: indocility: indoctrinate: a. n. v.t.

indoctrination: n. indolence: indolency: n. n.

indolent:

a.

kaam chor/sust indomitable: indoor: indoors: indubious: indubitable: induce: a. a. adv. a. a. v.t. bey qaabu/;naa qaabil e tasallut/sar kaSH añdruuni/daaKHili/ghar ka añdruun e KHaanah yaqiini bey sHak/durust/naa qaabil e SHubhah/Thiik aamaadah karna/barpa karna/ghasiit laana/ maa'el karna/raaGHib karna mael(m.)/ruGHbat(f.)/tarGHiib(f.) baa^is(m.)/laalach dilaaney waala/muHarrik aaGHaaz karna/aaSHna karna/daaKHil karna/laana/ milaana/ta^arruf karaana muta^rrif bey lachak aaGHaaz(m.)/istedlaal(m.) istedlaali bey eHteyaati karna âeSH karna/SHoGHl karna âeSH pasñdi/re^aayat narm dil jamna/kaRa hona/kaThor hona/pathraana/saKHt hona jamaana/kaRa karna/kaThor karna/ kaTTar bannana/ziddi banaana bey dard/bey His/haTiila/kaThor/ saKHt/sañg dil bey Hisi(f.)/kaRa pan(m.)/naa tarsi(f.)/ saKHt dili(f.)/sañg dili(f.) Hirfati/san^ati san^ati banaana/san^at kaari karna san^ati nizaam(m.) san^at gar/san^at kaar jafa kaSH/meHnti/muSHaqqati Hirfat(f.)/san^at(f.) añdar raehna/samaana baasi(m.)/baaSHiñdah(m.)/KHaanah naSHiin(m.) maKHmuur/matwaala/mast/

inducement: inducer: induct:

n. n. v.t.

inductee: inductile: induction: inductive: indulge: indulge: indulgence: indulgent: indurate: indurate:

a. a. n. a. v.t. v.i. n. a. v.i. v.t.

indurate:

a.

induration:

n.

industrial:

a.

industrialise: v.t. industrialism: n. industrialist: n. industrious: industry: indwell: indweller: inebriant: a. n. v.i. n. n/a.

naSHah aawar chiiz inebriate: v.t. maKHmuur karna/mast karna/pareySHaan karna/ SHaraab pilaana KHumaar aaluud/maKHmuur madhoSH/maKHmuur/naSHey meyñ/SHaraabi naa qaabil e bayaan/patthar ki lakiir akaarat/bey kaar/bey taa siir/halka/sust bey asar/bey kaar/GHaer mua'ssar/naa kaafi bey asri(f.)/bey kaari(f.)/naa laa'eqi(f.) bey asar/bey suud/GHaer mufiid/kachcha bey asari(f.)/kam zori(f.)/KHaami(m.) bey kaar/bey natiijah/bey suud/naa laa'eq/kaahil/ nikmma/sust bey taasiiri(f.)/kam zori(f.)/naa laa'eqi(f.) bey lachak/bey loch/saKHt bad numa/bey Dal/bey Dhañga/bhadda/bhoñDa/ KHaam/lachchar bad asluubi(f.)/bey Dhañga pan(m.)/ bhadda pan(m.)/bhoñDa pan(m.) naa laa'eq/naa qaabil e iñteKHaab naa guziir anaaRi/naa aehl/bey huudah/bey tuka/naa kaarah/ naa laa'eq/naa mauzuuñ anaaRi pan(m.)/bey tuka pan(m.)/ naa aehliyat(f.)/naa laa'eqi(f.) GHaer masaawi pan(m.)/GHaer yaksaaniyat(f.)/ kami beySHi(f.)/naa ham waari(f.) bey iñsaaf/naa munaasib bey iñsaafi(f.)/fasaad(m.)/fisq(m.)/Haef(f.) naa qaabil e iñsidaad ma^suum baa îsmat/bey gunaah/bey KHata/ma^suum/ paak baaz bey gunaahi(f.)/bey KHataa'i(f.)/ ma^suumiyat(f.)/paak baazi(f.) aaraam pasañd/aaraam talab/mutaHammil/saakin jumuud sey bey Harkati(f.)/jumuud(m.)/kaahili(f.)/susti(f.)

inebriate: inebriate: ineffaceable: ineffectual: ineffective:

a. n. a. a. a.

ineffetiveness: n. inefficacious: a. inefficacy: inefficiant: n. a.

inefficiency: inelastic: inelegant:

n. a. a.

inelegance:

n.

ineligible: ineluctable: inept:

a. a. a.

ineptitude:

n.

inequality:

n.

inequitable: inequity: ineradicable: inerrable: inerrant:

a. n. a. a. a.

inerrancy;:

n.

inert: inertly: inertness:

a. adv. n.

inertia:

n.

dam(m.)/jumuud(m.)/maehjuuliyat(f.)/ sukuun(m.)/zor(m.) aTal/laazim/qismat ka likha/SHudani GHaer laazmi/GHaer zaruuri/KHaariji an mol/bey baha/bey sHumaar/ naa qaabil e añdaazah aTal/laazim/naa guziir/qismat ka likha/ SHudani/yaqiini chaar o naa chaar/KHwaam KHwaah/laa moHaalah aTal pan(m.)/naa gureyzi(f.) Dhiili/naa durust/naa qis/ulaT naa durusti(f.)/naaqis pan(m.) naa qaabil e mo^aafi an thak/bey Had/laa iñteHaa/ laa zawaal âdam e wujuud(m.)/niisti(f.) naa buud/naa paed/niist bey raeHem/kaRa/kaThor/musir/saKHt/ sañg dil bey raeHmaani/bey raeHmi sey/saKHti sey bey jaa/bey maeHl/bey mau^qah/naa munaasib/ naa ma^quul bey iHtiyaati(f.)/bey maeHli(f.)/ naa munaasibat(f.) arzaañ/kam qiimat/sasta(m.)/sasti(f.) anaaRi pan(m.)/kachcha pan(m.)/KHaami(f.)/ naa tajribah kaari(f.)/ullhaR pan(m.) anaaRi/kachcha/KHaam/naa tajribah kaar/ tifl e maktab/ullhaR anaaRi/bey hañgam/KHaam/koRh/naa waaqif naa qaabil e wazaaHat/pur israar GHaer waazeH/mubham naa guftni/naa qaabil e bayaan bey matlab/naa risaa/tiSHnah bey qaabu/naa qaabil e tsKHiir/sar kaSH pey chiidah/uljha hu'a peychiidgi sey

inescapable: inessential: inestimable:

a. a. a.

inevitable:

a.

inevitably:

adv.

inevitability: n. inexact: inexactitude: inexcusable: a. n. a.

inexhaustible: a.

inexistence: inexistant: inexorable:

n. a. a.

inexorably: inexpedient:

adv. a.

inexpedience:

n.

inexpensive: inexperience:

a. n.

inexperienced: a.

inexpert: inexplicable: inexplicit:

a. a. a.

inexpressible: a. inexpressive: inexpungible: inextricable: inextricably: a. a. a. adv.

infallible: infamous:

a. a.

bey chuuk/bey KHata bad naam/bura/khoTa/mala^uun/past/ ru siyaah/ruswa bad naami(f.)/bey Hurmati(f.)/daaGH(m.)/ dhabba(m.)/faziiHat(f.)/KHwaari(f.)/mazammat(f.)/ nañg(m.)/ruswaa'i(f.) bach pan/chhuTpan/KHurdi/tufuuliyat baalak/bachchah(m.)/bachchi(f.)/laal/ nañnha/SHiir KHwaar(m.)/tifl(m.) bach pan(m.)/tufuuliyat(f.) bach gaanah/tiflaanah bachchah kuSHi(f)/qatl e atfaal(m) bach gaanah/tiflaanah bachchah pan(m.)/tifliyat(f.) paedal fauj(f.)/piyaadah fauj(f.) îSHq meyñ mubtila karna/ baa'owla karna/laTTu karna îSHiq meyñ mubtila/baa'owla/ bey âql/diiwaana/laTTu/SHaeda îSHq(m.)/diiwaangi(f.)/Hemaaqat(f.)/ waaraftahgi(f.) muHaal/naa qabil e âmal aaludah krna/bigaaRna/bura asar Daalna/ gañda karna/KHaraab karna aluudgi(f.)/chhuut(f.)/ta^di(f.) aaluudgi(f.)/chhuut(f.)/ûfuunat(f.) chhuut ka/mufsid/wabaa'i lagney waali/muta^ddi ilteHaab e kabiid

infamy:

n.

infancy: infant:

n. n.

infanthood: infantlike: infanticide: infantile: infantilism: infantry: infatuate:

n. a. n. a. n. n. v.t.

infatuated:

a.

infatuation:

n.

infeasible: infect:

a. v.t.

infectedness: infection: infectious: infective:

n. n. a. a.

Infective Hepatitis: n. infecund: infecundity: infelicity: a. n. n.

baañjh/bañjar/ baañjh pan/bañjar pan bad baKHti(f.)/bad qismati(f.)/GHam(m.)/ malaal(m.)/rañj(m.)/SHaamat(f.) naa KHuSH/GHaer munaasib maluus karna/natiijah nikaalna Haasil/istedlaal/maa Haasil/natiijah ;adna/–bad tar/ghaTiya/halka/kam tar/ maa taeHt/zeyr

infelicitous: infer: inference: inferior:

a. a. n. a.

inferiority:

n.

ghaTya pan(m.)/kam tari(f.)/pasti(f.)

inferiority complex:n. eHsaas e kam tari(f.) infernal: a. do zaKHi/jahañnami/ibliisi/ GHazab naak/marduud/paa taali do zaKH(f.)/jhañnam(f.) baañjh/bañjar/naa qis baañjh pan(m.)/pañjar pan(m.) bah kasrat hona/bhara hona hujuum(m.)/ibtila(f.)/kasrat(f.) kaafir(m.)/ziñdiiq(m.) daGHa baazi(f.)/kufr(m.)/taSHkiik(f.)/zina(m.) añdruuni kaSH makaSH(f.) añdar ghusna/chhaañTna/daaKHil hona/ saraaiyat karna duKHuul(m.)/saraaiyat(f.) bey Hesaab/kabiir/laa maeHduud/wasii^ nihaayat chhoTa/kam tariin dawaam/muñteHaa/naa maeHduudi/wus^at musaddar âliil/faatir/kam zor/naa tawaañ/zabuuñ/za^iif chhoTa SHifa KHaanah(m.)/mariiz KHaanah(m.) aazaar/KHaami(f.)/naa paa'ey daari(f.)/ naqaaHat(f.)/rog(m.)/zabuuñ Haali(f.)/ za^iifi(f.)/zo^f añdar bañd karna/gaaRna/jaRna aag lagaana/jalaana bhaRka hu'a/laal/taa'o meyñ/warm daar taa'o khaana/taa'o meyñ aana aatiSH giir faroz/farozaañ soziSH(f.)/suujan(f.)/warm(m.) fitnah añgeyz/haejaan KHeyz/iSHte^aali baRhawa deyna/dam bharna/hawa bharna/phulaana/ phuuñkna maGHruur/moTa/phuula hu'a GHuruur(m.)/phaelaa'o(m.)/phaelaawaT(f.)

inferno: infertile: infertility: infest: infestation: infidel: infidelity: infighting: infiltrate:

n. a. n. v.t. n. n. n. n. v.t.

infiltration: infinite:

n. a.

infinitesimal: a. infinity: infinitive: infirm: infirmary: infirmity: n. n. a. n. adv.

infix: inflame: inflamed:

v.t. v.t. a.

(to be)inflamed: inflamable: inflaming: inflammation: inflamatory: inflate: a. a. n. a. v.t.

inflated: inflatedness:

a. n.

inflation:

a.

baRhaawa(m.)/KHud pasañdi(f.)/phaelaa'o(m.)/ phulaawaT(m.)/waram(m.) gardaan karna/jhukaana/ham aahañg karna/ moRna kaji(f.)/moR(m.)/TeyRh(m.) muRa hu'a/TeyRha aTal/bey lachak/bey loch/kaRa/kaTTar/saKHt bey lachki(f.)/haT(f.)/kaRa pan(m.)/ saKHti(f.)/zid(f.) Daalna/lagaana/takliif deyna âzaab(m.)/rañj(m.)/saza(f.)/takliif(f.) aaraa'iSH(f.)/gul daari(f.) asar Daalna/dabaa'o Daalna/daKHl añdaazi karna/ mutaa'ssir karna/zor Daalna asar/dabaa'o/par chhaa'iñ/rusuuKH(m.)/sarwat/zor ;mutaa'ssir baa asar/rusuuKH daar zukaam(m.) duKHuul(m.)/hujuum(m.)/kasrat(f.)/reyl peyl(m.) lapeyT(f.)/taeh bañdi(f.)

inflect:

v.t.

inflection: inflexed: inflexible:

n. a. a.

inflexibility: n.

inflict: infliction:

v.t. n.

inflorescence: n. influence: v.t.

influence: influenced: influential: influenza: influx: infoldment: inform:

n. a. a. n. n. n.

v.t/i. aagaah karna/bataana/kaehna/ittelaa^ deyna/ paRhaana/pukaarna a. n. a. n. n. n. aagaah/baa KHabar jaasuus/muKHbir bey qaa'eydah/bey takalluf/GHaer rasmi bey takallufi(f.) KHabar rasaañ/muKHbir aagaahi(f.)/ittelaa^(m.)/KHabar(f.)/ ma^luumaat(m.) aagaahaanah/ma^luumaati aagaah GHiib go/goyañdah/muKHbir barham karna/fasKH karna/inHeraaf karna/ raKHnah Daalna/tajaawuz karna/toRna inHeraaf(m.)/nuqs(m.)/tajaawuz(m.) zeyriiñ surKH

informed: informer: informal: informality: informant: information:

informational: a. informed: informer: infract: a. n. v.t.

infraction: infrared:

n. a.

infrasonic:

a.

zeyr saut bunyaad(f.)/bunyaadi Dhaañcha(m.) kam yaabi(f.)/nudrat(f.)/qillat(f.) kam/KHaal KHaal/naadir/naa yaab/SHaaz kabhi kabhi daKHl añdaaz hona/KHalal Daalna/toRna fasKH(m.)/inHeraaf(m.)/rok(f.)/SHikast(f.)/ tajaawuz(m.) faasiKH/KHalal añdaaz/munHarif/naa farmaan bey suud aag bagola karna/GHussah dilaana/iSHte^aal deyna barhami(f.)/GHazab(m.)/GHussah(m.)/iSHte^aal(m.)/ KHaSHm naaki(f.) bhiñnaa kar/GHussey sey/iSHte^aal sey asar Daalna/bharna/Daalna/raa'ej karna/ saraa'yat karaana/uñDeylna uñDeylney waala reyziSH(f.)/saraa'yat(f.) baTorna/ikaTTha karna/jama^ karna dohraana/raT laraana/takraar karna raT(f.)/takraar(f.) chaalaak/charb dast/Haaziq/hunar mañd/mudabbir Hikmat(f.)/jaudat(f.)/jugat(f.)/mahaarat(f.) ma^suum/muKHlis/saadah/saaf/SHariif peyT meyñ Daalna/utaarna peyT bharna/SHikam puri chuulha(m.)/aatiSH daan(m.) gum naam/halka/mazmuum/SHarm naak/subuk Dala(m.)/Dheyla(m.)/qaalib(m.) pakka/puKHtah/racha hu'a/saabit naa SHukra/namak Haraam chaapluusi karna dil chasp/dil fareyb/gawaara/KHuSH kun/ marGHuub/pasañdiidah bey wafaa'i(f.)/eHsaan faraamoSHi(f.)/ naa SHukri(f.)/

infrastructure: n. infrequency: infrequent: infrequently: infringe: infringement: n. a. adv. v.t. n.

infringer: infructuous: infuriate: infuriation:

n. n. v.t. n.

infuriatingly: adv. infuse: v.t.

infuser: infusion: ingather: ingeminate: ingemination: ingenious: ingenuity: ingenuous: ingest: ingestion: ingle: inglorious: ingot: ingrained: ingrate: ingratiate: ingratiating:

n. n. v.t. v.t. n. a. n. a. v.t. n. n. a. n. a. n. v.t. a.

ingratitude:

n.

namak Haraami(f.) ingredient: ingredients: ingress: ingression: ingurgitate: ingurgitation inhabit: inhabitant: inhabitant: inhabited: inhale: inhaler: inhere: inherent: inherit: inheritance: inheritor: inhibit: inhibition: inhospitable: n. n. n. n. v.t. n. v.t. a. n. a. v.t. n. v.i. a. v.t. n. n. v.t. n. a. juz(m.)/Hissah(m.)/masaalah(m.)/ûnsur(m.) lawaazim/lawaazimaat daaKHilah(m.)/guzaar(m.) darwaazah(m.)/duKHuul(m.) haRap karna/nigalna/thoRna haRap(f.)/GHaT GHaT(f.)/Thoñs Thaañ(f.) aabaad hona/basna/raehna/sukuunat rakhna makiin/mutawattin/raehney waala/saakin baasi(m.)/baa SHiñdah(m.) aabaad/basa hu'a dam lagaana/saañs leyna dam kaSH(m.) jaañ guziiñ hona/raasiKH hona daaKHili/fitri/jaballi/taba^i/zaati tarkah paana/wirsah paana miiraas(f.)/tarkah(m.)/wiraasat(f.)/wirsah(m.) waaris baaz rakhna/mana^ karna/muzaaHimat karna/rokna aTkaa'o(m.)/imtinaa^(m.)/mumaani^at(f.) bañjar/bey asaa'iSH/bey faez/ naa mehrbaan/naa saaz gaar bey taras/GHaer iñsaani/jaan war/waehSHi baey raeHm/GHaer iñsaani/sañg dil âdam e insaaniyat(f.)/kaThor pan(m.)/ kaTTar pan(m.)/saKHti(f.)/sañg dili(f.) dafn karna/gaaRna/miTTi deyna/madfuun karna duSHman/muKHaalif/muzir/nuqsaan deh/zaehriila/ zarar rasaañ âdaawat(f.)/baer(m.)/duSHmani(f.)/ muKHaalifat(f.)/pur KHaaSH(f.) bey misaal/bey naziir/laa saani/yakta bey iñsaaf/gunaah gaar/naa haq/siyah kaar/ zaalim/zaliil bey inñsaafi(f.)/gunaah(m.)/jurm(m.)/ KHata(f.)/paap(m.)/siyah kaari(f.)

inhuman: inhumane: inhumanity:

a. a. n.

inhume: inimical:

v.t. a.

inimicality:

n.

inimitable: iniquitous:

a. a.

iniquity:

n.

initial: initials: intially: initiate:

a. n. adv. v.t.

aaGHaazi/ibtedaa'i/paehla/SHuruu^ ka dast KHat(m.)/ibtidaa'i Huruuf(m.) ibtidaa'i taur par aaGHaaz karna/chalaana/ibtida karna/paehl karna/ SHuruu^ karna/taraH Daalna aagaah karna/aaSHina karna/banaana/ ru SHinaas karna/sikhaana aaGHaaz(m.)/duKHuul(m.)/ibtida(f.)/ru SHinaasi(f.) aaGHaaz(m.)/hidaayat(f.)/SHuruu^(m.) daaKHil karna/Tiika lagaana duKHuul(m.)/pichkaari(f.)/tazriiq(m.?)/Tiika(m.) pich kaari lagaaney waala bey tadbiir/kotaah añdeySH amr(m.)/chhuuT(f.)/hedaayat(f.)/Hukm naamah(m.)/ farmaan(m.)/qadGHan/taakiid(f.) Hidaayati/imtina^i bigaaRna/choT lagaan/ghaa'el karna/KHaraab karna/ majruuH karna/zarar pahoñchaana majruuH/malzuum/zaKHmi muzir muzir/zarar risaañ aazaar(m.)/choT(f.)/gazañd(f.)/Haraj(m.)/ jafa(f.)/nuqsaan(m.)/zaKHm(m.)/zarb(f.)/zarar(m.) añdheyr(f.)/bey daad(f.)/jafa(f.)/ naa insaafi(f.)/sitam(m.)/zeyaadti(f.)/zulm(m.) murakkab(m.)/roSHnaa'i(f.)/siyaahi(f.) dawaat(f.) kaali(f.)/siyaahi(f.) dawaat(f.) niwaaR(f.)/paTTi(f.) aahaT(f.)/bhanak(f.)/iSHaarah(m.)/sun gun(f.) dawaat(f.)/siyaahi daan(m.) kaala/siyaah jaRaa'u/kañdah añdruun e mulk koft gari(f.)

initiate:

v.t.

initiation: initiative: inject: injection: injector: injudicious: injunction:

n. n. v.t. n. n. n. n.

injunctive: injure:

a. v.t.

injured: injurer: injurious: injury:

a. a. a. n.

injustice:

n.

ink: inkhorn: inkiness: inkpot: inkle: inkling: inkwell: inky: inlaid: inland: inlay:

n. n. n. n. n. n. n. a. a. n. n.

inlay: inlay: inlayer: inlaying: inlet:

v.t. n. n. n. n.

jaRna/koft gari karna/murassa^ karna araa'iSH(f.)/jaRaa'u kaam(m.) koft gar(m.)/pichchi kaar koft gari(f.) aab giir(f.)/chhoTi KHaliij(f.)/mudKHal(m.)/ naaka(m.)/suuraaKH(m.)/tañg KHaaRi(f.) ham KHaanah/makiin/saakin baatini/daaKHili/dili/poSHiidah/qalbi marHalah/saraa'ey asli/badiihi/janami/jibilli/maadar zaad/ paedaa'iSHi/taba^i/tiinat/zaati musaafir KHaanah(m.)/saraa'ey(f.)/ ta^aam KHaanah(m.) añduruuni/baatini/daaKHli poSHiidah tariin taqwiyat deyna jaan Daalna/taqwiyat deyna baari/daa'oñ/mauqa^ bhaTiyaara(m.)/saraa'ey waala(m.) bey gunaahi(f.)/bhol pan(m.)/ma^suumiyat(f.)/ paak daamani(f.)/safaa'i(f.)/ullhaR pana(m.) bey daaGH/bey gunaah/bey KHata/ bey qusuur/bey zaraar/bhola bhaala/naa daan/ naa samajh/naa SHinaas/saadah dil/ullhaR bhol pan sey bey zarar/GHaer muzir/saliim bey naam/gum naam/majhuul bid^at karna/iKHtiraa^ karna/na'i raah nikaalna iKHtiraa^(m.)/jiddat(f.)/na'i raah(f.)/ tabdiili(f.)/tajaddud(m.) moojid iijaadi/iKHtiraa^i chot(f.)/iSHaarah(m.)/kinaayah(m.) an ginat/bey SHumaar an ginat/bey añt/bey Hisaab/bey SHumaar Tiika lagaana Tiika(m.)/Tiika kaari(f.)

inmate: inmost: inn: innate:

n. a. n. a.

inn:

n.

inner: innermost: innervate: innerve: inning: innkeeper: innocence:

a. a. v.t. v.t. n. n. n.

innocent:

a.

innocently: innocuous: innominate: innovate: innovation:

adv. a. a. v.t. n.

innovator: innovative: innuendo: innumerable: innumerous: inoculate: inoculation:

n. a. n. a. a. v.t. n.

inoffensive: inofficious: inoperable: inoperative: inopinate: inopportune: inordinate:

a. a. a. a. a. a. a.

bey aazaar/bey zarar/bey nuqsaan bey kaar/GHaer âamil bey kaar/naa kaarah bey asar/bey kaar/GHaer âamil/naa kaarah GHaer mutawaqqo^ bey maHl/bey mauqa^h/bey waqt/naa munaasib az Had/bahot/bey añdaazah/bey lagaam/ bey maeHl/bey qaabu/bey tartiib/GHaer maeHduud bey lagami sey GHaer naamiyaati/ma^dni saadah baaham milaana/joRna/peywast karna baaham milna/juRna/peywast hona joR(m.)/peywañd(m.) uñDeylna dar aamad/KHarch/leyn/taaqat taftiiSH(f.)/taeHqiiqaat(f.) bey aaraami(f.)/bey chaeni(f.)/bey kali(f.)/ iztiraab(m.)/taSHwiisH(f.) baaz purs karna/chhaan biin karna/DhuuñDhna/ taeHqiiq karna/puuchh gachh karna/talaaSH karna joya/muHaqqiq/puuchhney waala/taalib/ taftiiSH kaar joyaañ baaz purs(f.)/dar yaaft(f.)/justuju(f.)/khoj(f.)/ pursiSH(f.)/puuchh gachh(f.)/sawaal(m.)/ talaaSH(f.)/talab(f.)/tañqiiH(f.)/Toh(f.) baaz purs(f.)/chhaan biin(f.)/taftiiSH(f.) baaz ju/pur tajassus tajassus qaazi/tafiisH kaar azdahaam(m.)/reyl peyl(f.)/yuuriSH(f.) thuuk milaana naa gawaar/naa mowaafiq diiwaanah/KHabti/paagal/majnuuñ/ maKHbuut/saudaa'i

inordinately: inorganic: inornate: inosculate: inosculate: inosculation: inpour: input: inquest: inquietude:

adv. a. a. v.t. v.i. n. v.t. n. n. n.

inquire:

v.t.

inquirer:

n.

inquiring: inquiry:

a. n.

inquisition: inquisitive:

n. a.

inquisitiveness: n. inquisitor: inrush: insalivate: insalubrious: insane: n. n. v.t. a. a.

insanity:

n.

baa'ola pan(m.)/diiwaanah pan(m.)/junuun(m.)/ KHabt(m.)/paagal pan(m.)/sauda(m.) gañda/muzir/naa saaf bey sabr/Hariis/laal chi jaahil bharti karna/kañdah karna/mañsuub karna/ sabt karna kañdah kaar/naqqaaSH îbaarat(f.)/katba(m.)/naqSH(m.)/ taeHriir(f.)/sabt(f.) katbaati(f.)/naqSHi(f.) naa qaabil e wazaaHat añdruuni silaa'i(f.) HaSHrat ul arz(m.)/kiiRa(m.)/kirm(m.)/makoRah(m.) kiiRey maarney ki dawa(f.) bey aaR/bey amn/Daañwaañ Dol/ GHaer maeHfuuz/kam zor añdeySHah(m.)/bey amni(f.)/Dar(m.)/KHatrah(m.) biij Daalna/bona tuKHm reyzi(f.) aeHmaq/bey dard/bey jaan/bey raeHm/bey waquuf/ maa'uuf/naa faehm/sañg dil bey jazbah/bey KHabar/bey His/bey hoSH/kaThor/ madhoSH/naa waaqif madhoSHi(f.) bey His/bey zauq/kora bey Hisi(f.) bey Hisi(f.)/bey jaani(f.) bey His/bey hoSH/bey jaan laa yanfak/laazim o malzuum añdar Daalna/daaKHil karna/darj karna/ deyna/ghuseyRna/lagaana/peylna/uRasna daaKHil iñdiraaj(m.)/duKHuul(m.)/peywatahgi(f.)/ SHumuul(m.) añdar lagaana/daaKHil karna añdar/meyñ

insanitary: insatiable: inscient: inscribe:

a. a. a. v.t.

inscriber: inscription:

n. n.

inscriptional: a. inscrutable: inseam: insect: insecticide: insecure: a. n. n. n. a.

insecurity: inseminate: insemination: insensate:

n. v.t. n. a.

insensible:

a.

insensibility: n. insensitive: a.

insensitivity: n. insentience: insentient: inseparable: insert: n. a. a. v.t.

inserted: insertion:

a. n.

inset: inside:

v.t. prep.

inside:

n.

añdruun(m.)/baatin(m.)/daaKHil(m.)/ daruun(m.) añduruuni/daaKHili/KHufiyah bheydi/waaqif kaar daGHaa baaz/fareyb kaar/fareybi/GHaddaar/ makkaar/pur fareyb/saaziSHi aagaahi(f.)/adraak/(m.)/basiirat(f.)/ firaasat(f.)/wijdaan(m.) aagaah/basiir âlaamat(f.)/billa(m.)/niSHaan(m.)/tuGHra(m.) baraa'ey naam/bey ma^ni/GHaer ahem/GHaer zaruuri/ hiich/KHafiif/naa chiiz bey wafa/do rañga/fareybi/GHaer muKHlis/ jhuuTa/riya kaar/uupri âdam e eKHlaas(m.)/bey wafaa'i(f.)/jhuuT(m.)/ makkar(m.)/riyaa kaari(f.)/zaahir daari(f.) iima karna/iSHaarah karna/kinaayah karna chaap luus/KHuSH aamdi chaap luusi(f.)choT(f.)/KHuSH aamdi(f.)/ iSHaarah(m.)/kinaayah(m.)/talmiiH(f.) bey lazzat/bey lutf/bey mazah/bojhal/Dhab Dhab/ phiika/ruukha/siiTha bey mazgi(f.)/phiika pan(m.) daaniSH mañdi ka fuqdaan israar karna/musir hona/sar hona/ taakiid karna/pasarna/zor Daalna jhagaRna aRa hu'a/bah zid/jama hu'a/qaa'em israar(m.)/taqaaza(m.)/zor(m.) daam giir karna/phañdey meyñ leyna bad masti(f.)/maKHmuuri(f.)/matwaala pan(m.) kam go/KHilwat pasañd Hatta keh dhuup dikhaana/sukhaana bey adabi(f.)/gustaaKHi(f.)/SHoKHi(f.) bad tamiiz aadmi/bey adab/DhiiT/gustaaKH/ maGHruur/sar kaSH/SHoKH diwaala(m.)/diwaaliya pan(f.)/muflisi(f.)/ naa daari(f.)

inside: insider: insidious:

a. a. a.

insight:

n.

insightful: insignia:

a. n.

insignificant: n.

insincere:

a.

insincerity:

n.

insinuate: insinuator: insinuation:

v.t. n. n.

insipid:

a.

insipidity: insipience: insist:

n. n. v.t.

insist upon: insistent: insistence: insnare: insobriety: insociable: insofar: insolate: insolence: insolent:

v.t. a. n. v.t. n. a. adv. v.t. n. a.

insolvency:

n.

insolvent: insomnia: insomniac: insouciance: insouciant:

a. n. a. n. a.

bey maqduur/diwaaliyah/muflis/naa daar bey KHwaabi(f.)/marz e bey KHwaabi(m.) bey KHwaab/mariiz e bey KHwaabi bey fikri(f.)/bey parwaahi(f.)/laa ta^alluqi(f.) aazaad maneSH/bey fikr/bey GHam/bey parwaah/ laa ubaali/laa ta^alluq gaaRi jotna jaa'ezah leyna/jaañchna/mo^aa'enah karna/ parakhna jaa'ezah/mo^aa'enah/parakh/taftiiSH baaz ras/mo^aa'enah kaar/naazir(m.)/ taftiiSH kaar(m.) nazaarat(f.) ilHaam(m.)/kaSHf(m.)/waHi(f.) ilhaami/kaSHfi phuuñk maarna/phuuñkna ilhaami gaaRh karna baa wujuudyeh keh bey qarraar/bey sabaat/mutaGHaiyar âdam e sabaat(f.) biThaana/jagah deyna/lagaana/nasb karna/ qaa'em karna gaddi naSHiini(f.)/taqarrur(m.) qist mauq^ah(m.)/misaal(f.)/samaajat(f.)/waaqe^ah(m.) maslan

inspan: inspect:

v.t. v.t.

inspection: inspector:

n. n.

inspectorate: inspiration:

n. n.

inspirational: n. inspire: inspired: inspissate: inspite of: instable: instability: install: v.t. a. v.t. adv. a. n. v.t.

installation: instalment: instance: (for)instance: instant: instant: instantly:

n. n. n.

a. n. adv.

fauri/Haaliyah/Haazir/jald/maujuud aan(f.)/dam(m.)/Haal(m.)/lamHah(m.)/pal(f.) aanan faanan/bamujarrad/chaT/fauran/pal bhar meyñ/ palak jhapaktey/palak jhapkaatey/pal maartey aanan faanan/bar maHel/bar waqt/ lamHaati fauran/jhaT paT/pal jhapaktey/usi waqt sitaarah lagaana lagaana/qaa'em karna

instantaneous: a.

instantaneously: adv. instar: instate: v.t. v.t.

instead: instigate:

adv. v.t.

bae^waz/badley/bajaa'ey/êwaz aamadah karna/barpa karna/kaehna/ piiTh Thoñkna/phuuñkna/ SHaeh deyna/ubhaarna/uksaana/warGHalaana añgeyziSH(f.)/baeHkaawa(m)/ SHaeh(f.)/uksaa'o(m.) fitnah añgeyz/mufsid/muHarrik/ SHaeh deyney waala chuaana/Daalna/pilaana/zehen naSHiin karna dil naSHiini/Tapkaa'o/taqtiir/zehen naSHiini fitrat(f.)/jibillat(f.)/wijdaan(m.) jibilli/KHud bah KHud/zaati bila iraadah/jibilatan/KHud bah KHud chaalu karna/qaa'em karna idaarah(m.)/qaa'edah(m.)/rasm(f.)/riit(f.) idaarah(m.)/taasiis(f.) dastuuri/idaari/idaarati/ rasmi/usuuli batlaana/dars deyna/hedaayat karna/ sabaq deyna/sikhaana/ta^liim deyna aamoziSH(f.)/dars(m.)/farmaan(m.)/hedaayat(f.)/ paRhaa'i(f.)/ta^liim(f.)/talqiin(f.) kaar aamad/mufiid mo^allim(m.)/mudarris(m.)/ustaad(m.) aalah(m.)/hath yaar(m.)/muujib(m.)/waastah(m.) mo^aawin/tufaeli madad(f.)/tufael(m.)/wasiilah(m.)/zarii^ah(m.) saaziñdah saaz kaari(f.) bey adab/gustaaKH/naa farmaan/sar kaSH âduul Hukmi(f.)/baGHaawt(f.)/ naa farmaani(f.)/sar kaSHi(f.) GHaer Haqiiqi/KHayaali naa qaabil e bar daaSHt naa kaafi/qaliil/thoRa kami(f.)/qillat(f.) kami sey/naa kaafi taur par

instigation:

n.

instigator:

n.

instil: instillation: instinct: instinictive:

v.t. n. n. a.

instinctively: adv. institute: institute: institution: v.t. n. n.

institutional: a.

instruct:

v.t.

instruction:

n.

instructive: instructor: instrument: instrumental:

a. n. n. a.

instrumentality:n. instrumentalist:n. instrumentation:n. insubordinate: a. insubordination:n.

insubstantial: a. insufferable: insufficient: n. n.

insufficiency: n. insufficiently: adv.

insufflate: insufflation: insular:

v.t. n. a.

dam karna/phuuñk maarna dam kaSHi(f.)/jhaaR phuuñk(f.) alag thalag/maeHsuur/paani sey ghira/ tañg nazar alag karna/juda karna/tanha karna Haajiz/muHaafiz aabru reyzi karna/ehaanat karna/ tauhiin karna/zak deyna/zaliil karna aabru reyzi(f.)/ehaanat(f.9/tauhiin(f.)/ subki(f.)/zak(f.)/zillat(f.) bey îzzat/bura/Haqiir/kam qadar/ subuk/zaliil ehaanat aameyz naa qaabil e fataH biimah(m.)/biimah kaari(f.) biimah karna biimah daar baaGHi/chaRhta hu'a/fasaadi/sar kaSH baaGHi/fasaadi/mufsid/ sar kaSH/SHoriSHi baGhaawat(f.)/fasaad(m.)/fitnah(m.)/ sar taabi(m.) naa qaabil e tasKHiir baGHaawat(f.)/fitnah(f.)/GHadar(m.)/hañgaamah(m.)/ sar kaSHi(f.)/SHoriSH(f.) baaGHi/SHoriSH pasañd bey asar durust/juuñ ka tuuù/kaamil/saalim kañdah kaari(f.)/gaehri chhapaa'i(f.) mudKHal GHaer lamsi/mubham/naa qaabile faehm koft gari âdad e saHiiH/mukammal/saalim bey kasar/durust/kaamil/saHiiH/tamaam durusti(f.)/kaamiliyat(f.)/saalmiyat(f.) koft gari

insulate: insulator: insult:

v.t. n. v.t.

insult:

n.

insultable:

a.

insulting: insuperable: insurance: insure: insured: insurgent: insurgent:

a. a. n. v.t. n. a. n.

insurgency:

n.

insurmountable: a. insurrection: n.

insurrectionist:n. insusceptible: a. intact: intaglio: intake: intangible: intarsia: integer: integral: integrality: intarsia: a. n. n. a. n. n. a. n. n.

integrate: integration:

v.t. n.

kaamil karna/muttaHid karna/zam karna ham aahañg saazi(f.)/inzaam(m.)/ peywastahgi(f.)/takammul(m.)/takmiil(f.)/ tawaafuq(m.)/yak jehti(f.) takmiil kaar iimaan(m.)/diyaanat daari(f.)/KHuluus(m.)/ kulliyat(f.)/raast baazi(f.)/saalmiyat(f.)/ seHat(f.) âalim/âql/dimaaGH/faehm/KHirad/maGHz/ qalb/SHo^uur roSHan KHayaal/zaki/zehiin/zehni/zi hoSH aagaahi/aagahi/faehm/hoSH yaari/ jaudat/KHabar/KHirad/KHirad mañdi/samajh buujh/ SHinaas/zakaawat âaqil/âql mañd/daqiiqah ras/fahiim/ farzaanah/hoSH yaar/nuktah daan/paRha likha/ siyaana/tabbaa^/zaki daniSHwaraan âam faehm bey êtedaali/maey KHwaari riñdaanah qasd karna mañgeytgar/maqsuud/matluub âazim nihaayat/pur SHauq/saKHt/sar garm/ SHadiid/teyz bah SHiddat/bey Had/nihaayat zeyaadti karna afzaa'iSH(f.)/SHiddat(f.)/zeyaadti(f.) saKHti(f.)/SHiddat(f.)/zeyaadti(f.) gaehra/kaamil/SHadiid kun SHiddat(f.)/taakiidiyat(f.) aamaadah/musammam/sañjiidah/tulaa hu'a iraadah(m.)/ma^ni(f.)/mañSHa(f.)/maqsad(m.)/ matlab(m.)/muraad(f.)/niiyat(f.)/nigaah(f.) âmad/âzm(m.)/e^aadah/eraadah(m.)/GHaraz(f.)/ kaam(f.)/maqsad(m.)/matlab(m.)/ mudda^a(m.)/muraad(f.)/niyat(f.)/qasd bah GHaur/inhemaak sey/ji lagaa kar/meHnat sey/ sar garmi sey

integrator: integrity:

n. n.

intellect:

n.

intellectual: intelligence:

a. a.

intelligent:

a.

inteligentsia: n. intelligible: intemperance: intemperate: intend: intended: intending: intense: a. n. a. v.t. a. a. a.

intensely: intensify:

adv. v.t.

intensification:n. intensity: intensive: n. a.

intensiveness: n. intent: intent: a. n.

intention:

n.

intently:

adv.

intentness:

n.

aamaadgi(f.)/inhemaak(m.)/iraadah(m.)/mañSHa(f.)/ niyat(f.)/sa^i(f.) daanistah/jaanaa buujha/eraadi/qasdi âmdan/jaaney buujhey biich meyñ rakhna/dafn karna/gaaRna/miTTi deyna ta^aamul karna baahami âmal(m.) mudKHal hona/saalis bañna/SHafaa^at karna/ sifaariSH karna dar miyaani biich meyñ kaaTna/daKHl añdaazi karna/ KHalal Daalna/muzaaHimat karna Haa'el/muzaaHim aTkaa'o(m.)/daKHl añdaazi(f.)/mudaaKHilat(f.)/ muzaaHimat(f.) biich bachaa'o(m.)/masaaleHat(f,)/SHafaa^at(f.)/ sifaariSH(f.) bicholia/SHafii^ adal badal karna/badalna badlah/mubaadilah/ulaT pheyr qaabil e tabaadilah aaRey aana/gheyra Daalna/kaaT deyna baahami raabitah(m.)/muraasilat(f.) baahami iSHtiraak(m.)/rabt zabt(m.) baaham baañdhna/itsaal karna/joRna baaham juRa baahami raabitah/itsaal e baahami baen barr e a^zmi baahami adal badal/mubaadilah adal badal karna iKHtilaat(m.)/jiñsi milaap(m.)/meyl milaap(m.)/ mo^aamilah(m.)/mubaaSHirat(f.)/sañgat(f.)/ rabt zabt(m.) baen saqaafati Haa'el/mudaaaKHil mudaaKHilat(f.) mazaakrah(m.)/rabt zabt(m.)

intentional:

a.

intentionally: adv. inter: interact: interaction: intercede: v.t. v.i. n. v.i.

interceder; intercept:

n. v.t.

interceptor: interception:

n. n.

intercession:

n.

intercessor: interchange: interchange:

n. v.t. n.

interchangeable: a. interclude: v.t.

intercommunication:n. intercommunion: n. interconnect: v.t.

interconnected: a. interconnection:n. intercontinental:a. interconversion:n. interconvert: intercourse: v.t. n.

intercultural: a. intercurrent: a.

intercurrence: n. interdeal: n.

interdepartmental:a. interdependent: a. interdict: v.t.

baen SHo^bah jaati munHasar baaham baaz rakhna/KHaarij karna/mana^ karna/ maane^ hona/mamnuu^ karna/nikaal deyna/rokna mumaani^yat imtinaa^(m.)/mumaani^at(f.) maane^/rokney waala baen mazaamiin dil chaspi(f.)/faa'edah(m.)/KHud GHarzi(f.)/ mafaad(m.)/riba(m.)/SHauq(m.)/suud(m.)/ tajassus(m.) dil lagaana/ji lagaana/raaGHib karna/ SHauq dilaana mufaadaati garoh GHaraz mañd/maa'el/matlabi/mutawaajeh/ saajhi dil chasp/marGHuub/suhaana/ujaagar daKHl deyna/haath Daalna/KHalal Daalna/ paa'oñ biich meyñ hona/pach char maarna/ paRna/rokna/rukaawaT daalna aaRey aana/baaz rakhna/daKHl deyna/ mudaaKHilat karna/TañgRi lgaana/ulajhna dast añdaaz/mudaaKHil daKHl añdaazi(f.)/haath(m.)/mudaaKHilat(f.)/ rok(f.)/rukaawaT(f.) darham jaari/sañgami baahami aameyziSH(f.)/sañgam(m.) baaham milna/nufuuz karna/saraayat karna baahami aameyziSH(f.)/imtizaaj(m.)/milaawaT(f.) dar miyaani/hañgaami/maa baen/ûbuuri añdruuni/daaKHli/ghareylu/KHaañgi/ niji

interdict: interdiction: interdictor:

n. n. n.

interdisciplinary:n. interest: n.

interest:

v.t.

interest group: n. interested: a.

interesting: interfere:

a. v.t.

interfere:

v.i.

interferer: interference:

n. n.

interfluent: interfluence: interfuse: interfusion: interim: interior:

a. n. v.t. n. a. a.

interior decoration:n. añduruuni zeybaa'iSH interjacent: interject: a. v.t. darmiyaani/haa'el aaRey aana/biich meyñ Daalna/Haa'el karna/ mudaaKHilat karna Harf e nida(m.)/daKHl añdaazi(f.) madaaKHilati

interjection: interjectory:

n. a.

interknit: interlace: interline: interlink: interlock:

v.t. v.t. v.t. v.t. v.t.

aapas meyñ baTna phañsaana/uljhaana baen us sutuur likhna baaham marbuut karna/laRi karna baaham guuthna/milaa kar guuthna baahami guftugu(f.)/baat chiit(f.) biich kaa/ham kalaam dar añdaaz/KHudaa'i faujdaar/Taañg aRaaney waala/ tufaeli waqfah(m.) daKHl añdaaz hona/Taañg aRaana daKHl añdaaz aapas ki SHaadi(f.)/azdawaaj e baahami(m.) dallaal(m.)/waastah(m.)/wasiilah(m.)/zarii^ah(m.) biich kaa/dar miyaanah/mutawassit/wasti dallaal tadfiin bey añdaazah/bey Had/la taHaaSHa/ SHaetaan ki aañt la taHaaSHan aameyz karna/gaD maD karna/milaana mil jul jaana/ril mil jaana aameyziSH(f.)/ril mil chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/tawaqquf(m.)/Thaeraa'o(m.)/ sukuun(f.)/waqfah(m.) baari kaa/gañDey daar/GHaer musalsal Thaerna/waqfah hona bañd karna/mauquuf karna/Thaeraana aameyziSH karna/gaD maD karna/KHalt malt karna/ milaana KHalt malt aameyziSH(f.)/baahami iKHtilaat(f.)/ ghaal meyl(f.)/KHalt malt/maKHluutiyat(f.) muqiim/saakin naql o Harkat par paa bañi lagaana/ nazar bañd karna

interlocution: n. interlocutor: interloper: n. n.

interlude: intermeddle: intermeddler:

n. v.i. n.

intermarriage: n. intermediary: intermediate: intermediate: interment: interminable: n. a. n. n. a.

interminably: intermingle: intermingle:

adv. v.t. v.i.

intermingling: n. intermission: n.

intermissive: intermit:: intermit: intermix:

a. v.i. v.t. v.t.

intermixed: intermixture:

a. n.

intern: intern:

n. v.t.

internship: internal:

n. a.

tarbiyat(f.) añdruuni/baatini/daaKHili/zaati KHaanah jañgi(f.) apnaana/daaKHili banaana baen ul aqwaami/baen ul mulki baen ul aqwaami taur par hilaakat aawar/jaan leywa/KHuuñ reyz/KHuuni/ mohlik/tabaah kun jañgi qaedi/nazar bañd Habs(m.)/qaed(f.)/nazar bañdi(f.) por(f.) raabit/wakiilaanah paapaa'i safiir wazaaHat talabi(f.) ilHaaq karna/taeHriif karna ilHaaq(m.)/SHumuul(m.)/taeHriif(f.) aaRey aana/Haa'el karna/mudaaKHilat karna/ ulajhna biich meyñ ghusna/Haa'el hona/ saalisi karna Haa'el wasiilah(m.) tafsiir karna/ta^biir karna/tarjumah karna/ taSHriiH karna ta^biiri/taSHriiHi/tauziiHi ma^ni(m.)/saraaHat(f.)/taawiil(f.)/tafsiir(f.)/ tarjumaani(f.)/taSHriiH(f.)/wazaaHat(f.) mufassir/mutarajjim/SHaareH/ta^biir go/ tarjumaan baen nasli dafn/madfuun dar miyaani ârsah/dar miyaani daur e Hukuumat puuchhna/sawaal karna baaz purs(f.)/puuchh gachh(f.)/pursiSH(f.) sawaaliyah daKHl añdaazi karna/Haa'el hona/ Haraj karna/kaaTna/KHalal Daalna/

internal strife: n. internalise: v.t.

international: a. internationally:adv. internecine: a.

internee: internment: internode: internuncial: internuncio:

n. n. n. a. n.

interpellation: n. interpolate: v.t.

interpolation: n. interpose: v.t.

interpose:

v.i.

interposing:

a.

interposition: n. interpret: n.

interpretive:

a.

interpretation: n.

interpreter:

n.

interracial: interred: interregnum: interrogate:

a. a. n. v.t.

interrogation: n. interrogative: a. interrupt: v.t.

taqsiim karna interrupting: interruption: intersect: intersex: interspace: intersperse: interspersed: interstice: a. n. v.t. n. n. v.t. a. n. muKHil daKHl añdaazi/farq/harj/KHalal chiirna/TukRey karna zu jiñsi(jaan war) waqfah(m.) bikheyrna/chhiTakna/idhar udhar karna bikhra hu'a daraz(f.)/darmiyaani KHala(f.)/KHaali jagah(f.)/ SHigaaf(m.)/waqfah(m.) baen ul qabaa'il aeñThna/baTna/maroRna lipaTna lipaTna bal deyna baen e SHaehri baen/biich/darmiyaan(m.)/faasilah(m.)/ farq(m.)/masaafat(f.)/waqfah(m.) biich bachaa'o larna/Haa'el hona/ mudaaKHilat karna daKHl añdaaz/Haa'el âariz/Haa'el aaR(f.)/biich bachaa'o(m.)/mudaaKHilat(f.)/ tawassut(m.)/wasiilah(m.) mudaaKHilat pasañd mulaaqaat/musaaHibah/muzaakirah baaham baTna/saañTna baaham aameyKHtah/baaham peychiidah añdruuni/daaKHili/desi/watni aañt añtRi bey takallufi/KHala mala/lagaawaT/dosti/ qurbat/rabt zabt/saabiqah aaSHna/gaehra/jigri/lañgoTia/nazdiiki/ niji/qariibi/zaati Harf o Hikaayat(f.)

intertribal: intertwine: intertwine: intertwined: intertwist: interurban: interval:

a. v.t. v.i. a. v.t. n. n.

intervene:

v.t.

intervener: intervening: intervention:

n. a. n.

interventionist:n. interview: interweave: interwoven: intestine: intestine: intestines: intimacy: a. v.t. a. a. n. n. n.

intimate:

a.

intimate discourse:n.

intimate friend:n. intimately: intimation: intimidate: intimidating: intimidation: adv. n. v.t. a. n.

dost/nadiim/yaar bah dil o jaan/bey takallufaanah aagaahi(f.)/e^laan(m.)/iima(m.)/maSHhuuri(f.) Daraana/dhamki deyna Daraa'ona/KHauf naak DaañT DapaT(f.)/Dar(m.)/daehSHat(f.)/ dhamki(f.)/KHauf(f.) dhamkaaney waala añdar/biich meñ/dar miyaan/fi/meyñ/taraf giraañ/naa qaabil e bar daaSHt/naa rawa kaTTar/muta^assib/tañg KHayaal tañg KHayaali(f.) aawaaz deyna/garajna/kaRakna laehjah(m.) aawaaz baRhaana bal(m.)/kuñDal(m.)/peych(m.) bal deyna/maroRna/peych Daalna/taab deyna naSHah aawar/muskir(m.) maKHmuur karaana/naSHah karaana bey KHud/chuur/madhoSH/maKHmuur/mast/matwaala/ naSHey meyñ chuur añTa GHafiil/laR khaRaana KHumaar aawar/naSHiila(m.)/naSHiili(f.) kaef(m.)/KHumaar(m.)/madhoSHi(f.)/ masti(f.)/naSHah(m.)/suruur(m.) bey lagaam/dusHwaar/DhiiT/haTiila/muñh zor/ naa qaabil e tasallut/ziddi haT(f.)/muñh zori(f.)/sar kaSHi(f.) daaKHili bey lachack/haT dharam/iñteha pasañd/ kaTTar fe^l e laazim/laazim bahaadur/bey baak/bey KHauf/dileyr/jaañ baaz/ niDar/SHujaa^ bey KHaufi(f.)/dileyri(f.)/niDar pan(m.)/ SHujaa^at(f.) bey baaki sey/dileyraanah

intimidator: into: intolerable: intolerant: intolerrance: intonate: intonation: intone: intorsion: intort: intoxicant: intoxicate: intoxicated:

n. prep. a. a. n. v.t. n. v.t. n. v.t. n. v.t. a.

(to be)intoxicated: intoxicating: intoxication: n. n.

intractable:

a.

intractibility: n. intramural: intransigent: a. a.

intransitive: intrepid:

n. a.

intrepidity:

n.

intrepidly:

adv.

intricacy:

n.

bariiki(f.)/diqqat(f.)/muSHkil(f.)/ peych o KHam(m.)/uljhaa'o muSHkil/peych daar/Zauliidah peych sey/uljhaa'o sey peychiidgi(f.)/uljhaa'o(m.) laag/fasaad/fitrat/joR toR/kaaT phaañs/ saaz baaz/saaziSH/ukhaaR pachhaaR fareyftah karna/saaz baaz karna Hirfati saaziSH sey asli/jibilli/laazmi/zaati laana/milaana/rawaaj deyna/ta^arruf karaana milna/muta^aarrif hona ta^arruf

intricate: intricately:

a. adv.

intricateness: n. intrigue: n.

intrigue: intriguing: intriguingly: intrinsic: introduce: introduce: introduction:

v.t. a. adv. a. v.t. v.i. n.

introduction(to book):n. diibaa chah/ta^arruf introductory: intromit: introspect: a. v.t. v.t. iftetaaHi daaKHil karna/GHusney deyna KHud biini karna baatin biin/ KHud biini batiniyat(f.)/daruuñ gardaani añdar ko moRna SHarmiila dast añdaazi karna/ghusna/muKHil hona mudaaKHilat karna/zabar dasti ghusna ghus jaaney waala/mudaaKHilat kaar/muKHil daKHl(m.)/dast añdaazi/mudaaKHilat(f.) mudaaKHilat karney waala daKHl añdaaz/muKHil nalki ghuseyRna idraak(m.)/ilhaam(m.)/wijdaan(m.) ilhaami ilhaami/wijdaani parchhaa'iñ Daalna/saaya Daalna

introspection: n.

introversion: introvert: introvert: intrude: intrude: intruder: intrusion: intrusionist: intrusive: intubate: intuition: intuitional: intuitive: inumbrate:

n. v.t. n. v.i. v.t. n. n. n. a. v.t. n. a. a. v.t.

inunction: inundate: inundation: inurbane: inure: inurn: inutility: invade:

n. v.t. n. a. v.t. v.t. n. v.t.

marHam lagaa'i saelaab aana faezaan/saelaab(m.)/tuGHyaani(f.) GHaer SHaehri âadat Daalna/KHugar hona/pakka paRna/parchaana dafnaana bey kaar pan/bey suudgi/nikamma pan chaRhaa'i karna/daKHl añdaaz hona/ dhaawa bolna/ghuseyRna/Hamlah karna chaRhaa'i karney waala/Hamlah aawar(m.) añdar moRna/GHelaaf chaRhaana baatil/bey waqt/kaa la^dam/ma^duum/naaqis/saaqit apaahij/bii maar/kam zor/laa chaar bey kaar(m.)/laa chaar(m.)/naa tawaan(m.) bey asar karna/bey kaar karna/baatil karna/ jhuuTa karna apaahij pana/bey waqti/ma^zuuri/marz an mol/bey baha/laa qiimat anmol pan(m.)/bey bahaa'i(f.) GHelaaf chaRhaana/taeh karna aTal/mustaqil/patthar ki lakiir bila kasar/bila tabdiil/nit bey taGHaiyur/saabit chaRhaa'i(f.)/GHalbah(m.)/Hamlah(m.)/Harbah(f.)/ mudaaKHilat(f.)/yalGHaar(f.)/yuuriSH(f.) dast daraaz/Hamlah aawar/jaar Haanah choT(f.)/duSHnaam(f.)/gaali(f.)/la^nat(f.)/ malaamat(f.) DapaTna/saKHt bura bhala kaehna baehkaana/lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/ phuslaana/uksaana naa qaabil e faroKHt gaañThna/ghaRna/iijaad karna/ iKHtiraa^ karna/ja^l karna/joRna/nikaalna/ paeda karna iijaad SHudah/taba^ zaad dar yaaft(f.)/iijaad(f.)/iKHtiraa^(f.)/tarkiib(f.)

invader: invaginate: invalid: invalid: invalid: invalidate:

n. a. a. a. n. a.

invalidity: invaluable:

n. a.

invaluableness: n. invaginate: invariable: invariably: invariant: invasion: v.t. a. adv. a. n.

invasive: invective:

a. n.

inveigh: inveigle:

v.i. v.t.

invendible: invent:

a. v.t.

invented: invention:

a. n.

inventor: inventive: inventory: inveracity: inverse: inverse: inversely: inversion: invert: inverted: inverter:

n. a. n. n. a. n. adv. n. v.t. a. a.

baani/muujid iKHtiraa^i/laa'eq/muujidaanah fard/fehrist daroGH(m.)/jhuuT(m.)/kizb(m.) oñdhha/mun^akas/ulaT/zid bar âks/auñdha karna/ulaT/zid ulTa ulaT palaT/ulTan auñdha karna/palaTna/ulaTna auñdha/ma^kuus/ulTa hu'a ulaTney waala waawaen(f.) bey mohrah/bey riiRh/ aaraastah karna/gheyrna/malbuus karna/ malfuuf karna/ôHdey par biThaana/ sarmaayah kaari karna sarmaayah kaar chhaan biin karna/khojna/puuchhna/ taeHqiiq karna/taftiiSH karna/tajassus karna taeHqiiqi/tftiiSHi baaz purs(f.)/chhaan biin()f./justju(f.)/ puuchh gachh(f.)/taeHqiiq(f.)/tañqiiH(f.) tajassus(m.) khoji/moHaqqiq/taftiiSH karney waala âta(f.)/baKHSHiSH(f.)/taqliid(f.) maaliyat(f.)/sar maayah kaari(f.) deyriinah/jaRa hu'a/kaRa/puraana gaehraa'i(f.)/puKHtagi(f.) naa gawaar nigaah rakhna/imteHaan ki nigraani karna imteHaan kaa nigraan jaan Daalna/mazbuut karna/quuwat deyna jaañ fiza bal(m.)/tawaanaa'i(f.)/zor(m.) naa qaabil e fataH

inverted comma: n. invertebrate: invest: a. v.t.

investor: investigate:

n. v.t.

investigative: a. investigation: n.

investigating: n. investigator: investiture: investment: inveterate: inveteracy: invidious: invigilate: invigilator: invigorate: invigorant: invigoration: invincible: n. n. n. a. a. a. v.t. n. v.t. a. n. a.

invinciblity: inviolate:

n. a.

isteHkaam(m.)/naa maGHluubi(f.) bar qaraar/bey nuqs/KHaalis/naa aaludah/ paak/ustuwaar an deykha/GHaa'eb e nazar/GHaer ma^luum/maKHfi/ nazar nah aaney waala/ojhal/poSHiidah/ chhupey chhupey/GHaa'ebaanah bulaana/da^wat deyna/puuchhna bulaawa/da^wat naamah mod^u mod^u multaji bulaawa(m.)/da^wat(f.)/neywta(m.)/pukaar(f.)/ yaad aawri(f.) dil chasp/dil kaSH/jaazib/pur kaSHiSH do^a karna/iltijaa karna bulaawa(m.)/do^a(f.)/munaajaat/salaat(f.) asal paTTi(f.)/biijak(m.) bulaana/do^a karna/naam leyna/talab karna munaajaati/naam leywa/taalib bey iraadah/GHaer eKHteyaari/majbuuran aap hi/az KHud kuñDli daar/peychiidah/uljha hu'a peychiidgi(f.)/uljhaa'o(m.) malfuuz karna/maluus karna/ peychiidah banaana/phaañs leyna/ phaañsna/saañna/uljhaana maluus hona giraftaar/lagi lipTi/mubtila/mulawwas/ peychiidah/waabastah/uljha hu'a maluus/mubtila lapeyT(f.)/SHumuuliyat(f.)//uljhaa'o(m.) KHatrey sey maeHfuuz añdruuni/baatini/daaKHili/dimaaGHi añdar sey mila kar buñna/pur peych karna aarastah/juRaa'u/kaam daar

invisible:

a.

invisibly: invite: invite: invited: invitee: inviter: invitation:

adv. v.t. n. a. n. a. n.

inviting: invocate: invocation: invoice: invoke: invoker: involuntary:

a. v.t. n. n. v.t. n. n.

involuntarily: adv. involute: involution: involve: a. a. v.t.

involve: involved:

v.i. a.

involved in: involvement: invulnerable: imward: inwardly: inweave: inwrought:

a. n. a. a. adv. v.t. a.

ion: ionian: ionic: iota: ipso facto: iracund: iracundity: irade: irascible: irascibility:

n. n. a. n. adv. a. n. n. a. a.

barq paarah(m.) yuunaan ka/yuunaani yuunaani daanah(m.)/SHammah(m.)/reyzah(m.)/til bhar apney aap/KHud bah KHud GHusiila/tunak mizaaj GHussah wari/tunak mizaaji sultaani iraadah aatiSH mizaaj/chiR chiRa/GHazab naak/jhalla aatiSH mizaaji(f.)/chiR chiRa pan(m.)/ jhalla pan(m.)/tuñd mizaaji(f.) barham/KHaSHm giiñ/naa raaz GHazab(m.)/GHaez(m.)/KHafgi(f.)/aeSH(m.) bar ham/GHazab naak/KHafa qazaHi/sat rañga qaus/rañgiin kamaan susan ka phuul(pauda) diq karna/muSHta^il karna/tañg karna ajiiran/giraañ/SHaaq aahin(m.)/istiri(f.)/loha(m.) âhd e aahan/lohey ka zamaanah bey lachak/khur dura aahan poSH/pakka/saKHt durust karna/ham waar karna

irate: ire: ireful: iridescent: iris: iris: irk: irksome: iron: iron age: iron bound: ironclad: iron out: iron rod: ironsmith: ironical: ironically: irony: irradiant: irradiate: irrational: irredeemable:

a. n. a. a. n. n. v.t. a. n. n. a. a.

n. n. a. adv. n. a. n. a. a.

salaaKH aahin gar istehzaa'i/ta^n aameyz istehzaa'i sey/ta^n aameyzi sey/tañzan istehza/ramz/ta^n/tañz daraKHSHañdah/taabiñdah chamkaana/roSHni Daalna/ujaalna bey daliil/bey tuka/naa ma^quul/waahiyaat naa qaabil e islaaH/naaqis

irregular: irregularity: irrelevant:

a. n. a.

bey qaa'edah/KHelaaf e qaanuun/TeyRha abtari/bey qaa'edgi/bey tartiibi añT sañT/bey mauqa^/bey rabt/bey tuk/ KHaarij az baeHs bey diin/laa mazhab/mulHid laa îlaaj/naa qaabil e talaafi bey daaGH/bey gunaah/bey ilzaam/bey qusuur/ paak baaz naa qaabile mazaaHimat/pur kaSHiSH bey âzm/do dila/kachcha/mutaraddid taraddud(m.) bila leHaaz bey parwaah/GHaer zimmeh daar/laa ubaali/naa aehl GHaer zimmeh daari GHaer mowaafiq/naa aamaadah bey lagaam âdam e eHteraam bad tamiiz/bey eHteraam/gustaaKH/naa moHtaram an palaT/aTal/naa qaabil e waapsi aab paaSHi karna/siiñchna aab paaSHi/aab yaari/siñchaa'i aab paaSHi(f.)/nizaam e aab paaSHi(m.)/ siñchaa'i(f.) duusroñ par hañsi tañnaaz chheyRna/GHussah dilaana/khaTakana/teyz karna chiRh(f.)/tun phun(f.) waahiyaat(m.) biich meyñ ghusna achaanak baRhna/chaRhaa'i karna/ ghus jaana/umaD aana dauR/dhaawaa/Hamlah/taaKHt/yuuriSH/ yaka yak Hamlah hae/hona iftetaaHi jaziirah(m.)/Taapu(m.)

irreligious: irreparable:

n. a.

irreproachable: a.

irresistible: irresolute: irresolution: irrespective:

a. a. n. a.

irresponsible: a. irresponsibility:n. irresponsive: a.

irrestrainable: a. irreverence: irreverent: irrevocable: irrigate: irrigation: n. a. a. v.t. n.

irrigation system:

irrision: irrisory: irritate: irritation:

n. a. v.t. n.

irrationality: n. irrupt: irrupt: v.t. v.i.

irruption:

n.

is: isagogic: island:

v.i. a. n.

islander: isle: islet: ism: isobar: isolate: isolated: isolation: isolationism: isolationist: isometric: isoped: isothermal: isotope: issue:

n. n. n. n. n. v.t. a. n. n. n. a. n. n. n. v.t.

jaziirey ka diip(m.)/jaziirah(m.)/Taapu(m.) chhoTa jaziirah âqiidah(m.)/mat(m.)nazariyah(m.)/nizaam(m.) ham fiSHaar alag karna/juda karna/tanha karna alag thalag/âlaaHedah akeyla pan/âlaaHedagi/tanhaa'i tanhaa'i pasañdi(f.) tanhaa'i pasañd ham añdaazah/ham paemaanah ham paayah ham tapiSHi ham ja/naziir jaari karna/naSHr karna/nikaalna/ rawaaj deyna/saadir karna jaari hona/naSHr hona/nikalna/saadir hona añjaam/bahaa'o/ijra/iSHaa^at/mas'alah/natiijah/ nikaas/niSHaani/tañqiiH jaari SHudah/naafiz/saadir/SHaa'e^ barzaKH(f.)/KHaak naa'ey(f.) woh/yeh is ka Huruuf e kaj/tirchha tarz chul chulaana/KHaariSH hona/khujaana chul chul(f.)/KHaariSH(f.)/khujli(f.) chul(f.)/kul bulaahaT(f.) chiiz(f.)/KHabar(f.)/mad(f.)/SHaey(f.) fehrist banaana/SHiq waar karna takraari dohraana/takraar karna dohraa'o/taakiid/takraar daurah(m.)/KHaanah bah doSHi(f.) daurah karna/gaSHt karna

issue: issue:

v.i. n.

issued: isthmus: it: its: italic: itch: itch: itchiness: item: itemise: iterant: iterate: iteration: itinerancy: itinerate:

a. n. pron. pron. n. v.i. n. n. n. n. n. v.t. n. n. v.t.

itself: ivory: ivory tower:

pron. n. n.

aap/aap hi aap/KHud/KHud ba KHud/zaatan haathi daañt(m.) goSHah'e ûzlat/KHalwat gaah/ ruuHaani KHaan qaah îSHq e peychaañ/lablaab/latar/ peychaK

ivy:

n.

J
jab: jabber: jabberer: jabbering: v.t/i. bhoñk deyna/chubhona/ghaa'o lagaana v.i. n. n. buR buRaana bakki/bakwaasi/jhakki bak bak(f.)/bakwaas(f.)/buR buR(f.)/ jhak(f.) chuñnaT daar jhaalar/jhaalar/sañjaaf âam aadmi/ko'i SHaKHs/meHnat kaSH ezaafah karna/ kisi chiiz ki madad sey uThaana giidaR/siyaar/SHoGHaal buddhu/bey huudah SHaKHs/SHariir bachchah/ zaahir daar bey waquuf/gadha/KHar fauji juuta fauji raaj aastiin daar sadri/añgarkha gard poSH/ mirzaa'i choli(f.) GHelaaf daar kaThal baRa hatoRa baRa jeybi chaaqu bey iimaan/naa puKHtah/SHauqiyah

jabot: jack: jack:

n. n. v.t.

jackal: jackanapes:

n. n.

jackass: jackboot: jackbooted: jacket:

n. n. a. n.

(small)jacket: n. jacketed: jack-fruit: jack hammer: jack-knife: jackleg: a. n. n. n. a.

jack-of-all-trades: n. har fan maula jack-o'-lantern: n. jack-plane: jackpot: jack-tar: n. n. n. agya baetaal/GHol e bayaabaani baRa rañdah sab sey baRa en^aam khewa'iya/maahi/mallaaH

jaconet: jactation:

n. n.

Japan naathi/moTi malmal Diiñg/izteraab e SHadiid/laaf zani/ taSHañnuj izteraab e SHadiid/SHadiid bey chaeni/ taSHañnuj baahar pheyñkna/dhakka deyna añdaaKHt/zor ka dhakka yaSHb/yaSHm e sabz bad naam/faaHeSHah/kasbi/maryal ghoRa bar baad SHudah/thaka haara/reyzah reyzah/ uktaaya bar baadi/iñteSHaar/KHastagi/thakaawaT bad/bura/sar kaSH/SHariir saiyaad/SHikaari dañdaaney Daalna/nok daar banaana dañdaana/dhut/Haalat e naSHah/nok kaTa phaTa/khurdura/naa ham waar/dañtiila bhuuri SHakar/guR aaRi tirchhi nok daar/bey tartiib/ naa ham waar eyk taraH ka teyñdua maHbas(m.)/qaed KHaanah(m.)/ziñdaan(m.) añdar karna jaraa'em peySHah/muuzi/saabiqah qaedi qaed Khaaney sey bhaag jaaney ka âmal daaroGHa'e qaed KHaanah phaTiichar gaaRi/puraani chhakRa jhilmili kuchalna/piisna/rok deyna/roñdna murabba martbaan fil badiih naGHmah taraazi kewaaR ya khiRki ka baazu/paakha baen ul aqwaami ijtemaa^/mauj meylah bey naam âurat/falaañ/GHaer SHinaasa âurat

jactitation:

n.

jaculate: jaculation: jade: jade: jaded:

v.t. n. n. n. a.

jadedness: jadish: jaeger: jag: jag: jagged: jaggery: jaggy:

n. a. n. v.t. n. a. n. a.

jaguar: jail: jail: jailbird: jailbreak: jailer: jalopy: jalousie: jam: jam: jam-pot: jam session: jamb: jamboree: Jane Doe:

n. n. v.t. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n.

jangle: jangle: jangle: jangler: janitor:

v.t. v.i. n. n. n.

bey rabt aawaaz nikaalna/chhañkaarna laRaa'i jhagRa karna chhañkaar/karaKHt naa gawaar aawaaz bakwaasi/jhagRaalu/Hujjati bhañgi/dar baan/DeoRhi daar/jama^ daar/ jaarob kaSH/nigah baan

jape:

v.t/i. aawaazey kasna/dhoka dey kar phaañsna/ mazaaq uRaana n. v.i. dhoka/istehza/maKHol/mazaaq/phabti guuñjna/jhañkaarna jhagRa karna/ jhaTka dey kar chal deyna/muKHaalif hona/ naa ittefaaqi/ sadmah ya takliif sey hil jaana bey suri aawaaz nikaalna/jhur jhuri deyna/ khaR khaRaana maTka/martbaan/sabu aara ka tasaadum/bey suri aawaaz/dhachkah/ jhagRa/jhur jhuri/karaKHt aawaaz/ naa ittefaaqi/sadmah/takraar/takliif aaraa'iSHi gamla bak bak/baazaari zabaan/gapaR sapaR/ istelaaH e peySHah waraañ/jhak jhak

jape: jar:

jar:

v.t.

jar: jar:

n. n.

jardinière: jargon:

n. n.

jargonal/jargonistic: a. bakwaas/naa qaabil e faehm jasmine: jasper: jaundice: jaundiced: n. n. n. a. chambeyli yaShb kañwal baa'o/yarqaan Haasid/Haasid aanah/kaj biin/kaj nazar/ yarqaan zadah maTar gaSHt/saer albeyla/baañka/hañs mukh/ziñdah dil muugra neyzah jabRa/kallah jabRey ki haDDi DaaRh niil kañTh aeHmaq/baatuuni/bakki/dimaaGH chaT laa parwaa'i sey chalna

jaunt: jaunty: Java Radish: javelin: jaw: jawbone: jaw tooth: jay: jay: jaywalk:

n. a. n. n. n. n. n. n. n. v.i.

jazzy: jazziness: jealous:

a. n. a.

bhaRak daar/ziñdah dil bey mohaari bad gumaan/Haasid/jaley tan/ raSHk o raqaabat meyñ mubtila chaukasi sey bad gumaani/bad zani/Daah/Hasad/ jalaapa/jalan/raqaabat chaar pahiyah gaaRi chiRhaana/mazHakah uaRna/tañz kiya jaana/ ta^nah deyna chiRh(f.)/choT(f.)/mazHakah(m.)/ tamasKHur(m.)/tazHiik(f.) ta^nah zan KHaali/naa kaafi/KHafiif/phiika/siiTha jamna rub aala'eh naqab/qulaabah uñdlusi KHachchar deyhaati laRki/gadhi/maadah/muKHañnas añdeySHah/jaan jaaney ka Dar/jaukham/ KHatrah/KHauf jaukham meyñ Daalna jañgli chuuha/yarbuu^ aah o zaari/biin/bipta/dukhRa/nauHah/sog dhakeylna/hichkola deyna/jhaTakna/ juñbiSH deyna/pheyñkna achaanak Harkat meyñ aana bey asar/chhalaañg/dhakka/dhachka/guuñga/ jast/jhalkora/jhaTka/uchhal kuud añgarkhi/sadri jhaTkey waala eyk baRi SHiiSHi peyTi/phuñdna choT lagaana/mazaaq karna choT(f.)/hañsi(f.)/latiifah(m.)/ mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/phabti(f.)/ramz(m.)/ tañz(m.)/ThaThol(m.) masKHarah pan/mazaaqan

jealously: jealousy:

adv. n.

jeep: jeer:

n. v.t.

jeer:

n.

jeerer: jejune: jell: jelly: jemmy: jennet: jenny: jeopardy:

n. a. v.i. n. n. n. n. n.

jeopardise: jerboa: jeremiad: jerk:

v.t. n. n. v.t.

jerk: jerk:

v.i. n.

jerkin: jerky: jeroboam: jess: jest: jest:

n. a. n. n. v.i. n.

(in) jest:

adv.

jester: jestful: jesting: jestingly: Jesuit: Jesus: Jesus Christ: jet:

n. a. a. adv. n. n. n. v.i.

hañsi baaz/masKHarah/peySHah war bhaañD mazaaqiyah mazaaqan hañsi meyñ/mazaaq sey yasuu^i hazrat êesa ruuHullah aeñTh kar chalna/akaRna/dhaar nikalna/ fauwaarah chhuuTna/teyz dhaar nikalna/ fauwaarah/nal/nok daar nali/ paani waGHaerah ki teyz dhaar/ToñTi aabnuusi/ulTa tawa chiR chiRa pan/jeT sey thakaan afgañdah/pheyñka hu'a maal/reyKHtah maal amiir/waza^ daar/ mumtaaz SHaKHsiyat ka baen ul aqwaami garoh jeT dhaara afgañdah/pheyñka hu'a maal/reyKHtah maal godi/jahaazoñ ka puSHtah/maal añdaaz chamak daar siyaah/kaala siyaah îbraani/(suud KHor)/yahuudi yahuudan/yahuudi laRki gauhar/jaRaau zeywar/jauhar/nag ghaRi ki marammat karney waala/jauhari/ murassa^ saaz/sarraaf/sunaar gaehna/jaRaau zeywar/jawaahraat/zeywar jawaahir yahuud/yahuudi nasl ka yahuudi KHaslat/yahuudi pan qaum e yahuud/yahuudi Tola bey SHarm âurat/DhiiT bad chalan âurat aRna/ghoRey ka machal jaana aRyal ghoRa/aRyal TaTTu/tikona baad baan baad baan ki idhar udhar Harkat/ ham aahañg hona/ittefaaq hona

jet:

n.

jet black: jet lag: jetsam: jet set:

a. n. n. n.

jet stream: jettisoned: jetty: jetty: Jew: Jewess: jewel: jeweller:

n. a. n. a. n. n. n. n.

jewellery: jewels: Jewish: Jewishness: Jewry: Jezebel: jib: jib: jibe:

n. n. a. n. n. n. v.i. n. v.i.

jiffy: jig:

n. n.

chaSHm e zadan/lamHah/pal albeyla naach/jhaTkey waali Harkat/ raqs e mastaanah/tiin taala/toRa ko'i aalah/kumhaar ka chaak chhabakka/raqsañdah aara bey wafa âurat/naKHrey baaz bey wafaa'i karna/jhaañsey deyna/ naKHrey karna/Thinakna dubla/siDol jhañkaarna/TañTanaana choTi si nazm ya sur/jhañkaar/ jhun jhunaahaT jañgju watan parast jañgju watan parasti(f.) akaR baaz/ jañgju yaanah watan parasti ka Haamil akaR baaz/jañgju yaanah subuk KHiraam hona fareyb waala chakkar KHar mastiyaañ/rañg ralyaañ/SHoKHiyaañ bad qismati laaney waali SHa'ey ghabraa'i Harkat karna KHauf/SHadiid a^saabi haejaan/tanaa'o a^saab zadah/ghabraaya hu'a/pareySHaan/ sara siimah bey waquuf banaana/pareySHaan karna/ tañg karna gum raah kun baat chiit/ jaaz mausiiqi par raqs kaam/mazduuri/mulaazmat/naukri aaRhti/dallaal/huñDi faroSH/KHidmat gaar/ mazduur bey iimaani/bad diyaañti/riSHwat sitaani mulaazim/sar kaari mulaazim palañg toR naukri ka mutalaaSHi dost numa duSHman

jigger: jig saw: jilt: jilt:

n. n. n. v.t.

jimp: jingle: jingle:

a. v.i. n.

jingo: jingoism: jingoistic:

n. n. a.

jingoistic: jink: jink: jinks: jinx: jitter: jitters: jittery:

a. v.i. n. n. n. v.i. n. a.

jive:

v.t.

jive:

n.

job: jobber:

n. n.

jobbery: jobholder: jobless: job-hunter:

n. n. a. n.

Job's comforter: n.

job work: jockey:

n.

dehaaRi/mazduuri/phaTkal kaam/ujrati kaam

v.t/i. daGHa karna/dhoka deyna/fareyb deyna/ ghoRa dauRaana/saaz baaz karna/Thagna n. a. chaabuk sawaar/peySHah war ghuR sawaar KHuSH mizaaj/KHuSH taba^/masKHarah/ pur mazaaq KHuSH taba^i/masKHarah pan/ThaThol bazlah sañj/hañsoR/mazaaHiyah/mazaaqiyah/ pur mazaaq/ThaThol/zariif bazlah sañji(f.)/mazaaq(m.)/ mazaaH(m.)/zaraafat(f.) mazaaq meyñ KHuSH gawaar/magan/rañgiila/ziñdah dil hañsi KHuSHi/khilaaRi pan/KHuSH taba^i/ rañgiila pan Harkat deyna/Theylna ya jhañjhoRna/ yaad taazah karna dhakka/halki dauR aahistah dauRney waala halka sa hilaana/hilaana baet ul KHala(colloq.) bey naam/falaañ/GHaer SHinaasa aadmi/chheyla/jawaan/SHaKHs/yaar chipkaana/daaKHil hona/gaañThna/ joRna/lagaana/marbuut karna/milaana/ milaap karaana/muttafiq karna/ peywastah karna/saañThna/saath deyna/ sambañdh karna/SHaamil karna guThna/Haazir hona/ikaTTha hona/juRna/milna/ uttaHed hona/riSHtah juRna/SHaamil hona/ SHariik hona juRa/marbuut/mila hu'a/peywast/ peywastah/SHariik/waasil joRney ka âmal SHaamil baRha'i/naazuk kaar/najjaar/tarKhaan lakRi ka kaam/najjaari gaañTh/girah/joR/ peywañd/peywast/por muSHtarak/muSHtarkah

jockey: jocose:

jocosity: jocular:

n. a.

jocularity:

n.

jocularly: jocund: jocundity:

adv. a. n.

jog:

v.t.

jog: jogger: joggle: john: John Doe: Johnny: join:

n. n. v.t. n. n. n. v.t.

join:

v.i.

joined:

a.

joinder: joined in: joiner: joinery: joint:

n. a. n. n. n.

joint:

a.

jointed: jointer: jointless: jointly:

a. n. a. adv.

gaThiila/joR daar/mila jula/muSHtarkah joRney waala/karni bila joR iSHtiraak sey/itteHaad sey muSHtarkah qaraar daad waarisah'e jaa'edaad e SHauhar muSHtarkah goSH waarah muSHtarkah sar maayah jaa'edaad ki muSHtarkah milkiyat istri dhan/wasiiqah'e zauj ufaqi SHaeh tiir chheyRna/dillagi karna/masKHarah pan karna hañsi uRna/mazaaq hona chheyR(f.)/dil lagi(f.)/latiifah(f.)/mazaaq(m.) bey huudah SHaKHs/GHaer sañjiidah fard/ hañsoR/masKHarah/mazaaHiyah kirdaar/ taaSH ka faaltu patta masKHarah/mazaaHiyah kirdaar mazaaqan hañs mukh/KHuSH/KHuSH mizaaj/magan/ masruur/rañgiila/rañgiin mizaaj/ Shaad maan/SHaan daar/suruur meyñ/ yaar baaSH baadah noSHi/meylah/rañg ralyaañ/suruur chaeh chahey/KHuSH dili/musarrat/ziñdah dili achaanak dhakkey sey hilaana/ buri taraH sey hilaana/hichkoley deyna/ jhaTka deyna dhachka(m.) hichkoley deytey hu'ey KHaanah badoSH bhaañD/miiraasi/mutrib mazHakah uRaana/tazHiik karna chiini muurat/qismat but kadah agar batti chhiina jhapTi karna/dhakka deyna/ dhakka maarna/kohni maarna

joint resolution: n. jointress: joint return: joint stock: n. n. n.

joint tenancy: n. jointure: joist: joke: joke: joke: joker: n. n. v.t. v.i. n. n.

jokester: jokingly: jolly:

n. adv. a.

jollification: n. jollity: jolt: n. v.t.

jolt: joltingly: jongleur: josh: joss: joss-house: joss-stick: jostle:

n. adv. n. v.t. n. n. n. v.t.

jostle: jostlement: jostling:

n. n. n.

maara maar chhiina jhapTi/dhakkam dhakka/Takraa'o chhiina jhapTi/dhakkam dhakka/ kaSH makaSH/Takraa'o sar sari taur par likhna kani/nuqtah/reyzah/til/zarrah

jot: jot: jounce: journal:

v.t. n.

v.t/i. Dhakka lagna/Takraana/uchhalna n. aKhbaar/bahi khaata/parchah(m.)/risaalah/ roz naamah(m.)/roz naam chah/saHiifah aKhbaar naweysi/naamah nigaari/saHaafat aKhbaar naweys/saHaafi/saHiifah nigaar aKhbaari/saHaafati eyk din ka kaam/daurah/kuuch/mañzil/ marHalah(m.)/raah(f.)/saer sapaaTa(m.)/ safar(m.)/seyaaHat(f.) mañzil ajiir/dehaaRi daar/kaari gar/kaariñdah/ mazduur bhaaRey ka kaam/Theykey ka kaam jañg e zar gari/jhuuTi laRaa'i hañs mukh/Khañdah peySHaani waala/ KHuSH mizaaj/masruur gaal/jabRa/kallah/KHad/ruKhsaar masruur hona/Shaad maan hona mazah luuTna/Shaad maani karna faraH/farHat/KHuSHi/musarrat/niSHaat/ Shaad maani/suruur/tarab baaGH baaGH/farHaañ/kaef aawar/KHurram/ KHuSH/maeHzuuz/niSHaat añgeyz KHañdaañ/KHuSH/magan/ pur musarrat/SHaadaañ wa farHaañ bey kaef/bey lutf/bey mazah bey mazgi sey baGHleyñ bajaaney waala/kaam yaab/ KHuSHyaañ manaaney waala kaam yaabi sey/KHuSHyaañ manaatey hu'ey chahel pahel/jaSHn/KHuSHi/SHaadiyaanah kisi saal girah kaa jaSHn/jaSHn e musarrat

journalism: journalist: journalistic: journey:

n. n. a. n.

(day's)journey: n. journeyman: n.

journey work: joust: jovial:

n. n. a.

jowl: joy: joy: joy:

n. v.i. v.t. n.

joyful:

a.

joyous:

a.

joyless: joylessly: jubilant:

a. adv. a.

jubilantly: jubilation: jubilee:

adv. n. n.

judge: judge: judgement:

v.t. n. n.

aañkna/jaañna/parakhna âadil/Haakim/munsif/qaazi âql e saliim/basiirat/daanist/faehm/ faeslah/insaaf/jaañch/KHird mañdi/KHayaal/ parakh/qiyaas/raa'ey/samajh/tamiiz/tañqiid roz e HaSHr/roz e qeyaamat/yaum e jaza faeslah sey muta^lliq qaabil e muqaddamah/qaabil e samaa^at faesal/faeslah kun âdliyah/kachehri/nizaam e âdaalat/ nizaam e qaza âdaalti/muñsifaanah/tañqiidi n. kotwaali(f.)

Judgement Day: judgemental: judicable: judicative: judicature:

n. a. a. a. n.

judicial:

a.

judical administration: judicially: judiciary: judicious: adv. n. a.

âdaalti taur par/Haakimaanah/SHar^an âdliyah/âdaalti nizaam daana/duur biin/mudabbir/saaHab e tamiiz/ samajh daar âaqilaanah/mudabbir aanah/soch samajh kar aaftaabah/qaraabah/suraaHi jagan naath kartab dikhaana/SHo^badah baazi karna baazi gar/madaari/SHo^badah baaz baazi gari/fareyb/kartab/nazar bañdi/ SHo^badah baazi jaadu/SHo^badah gardan ya Halaq sey muta^alliq gala kaaTna/halaak karna/maarna halaakat âraq/ras/SHiirah ras bhara pan/rasiila pan bey ârq/bey ras/KHuSHk dil chasp/latiif/rañg daar/ras bhara/ ras daar/rasiila miiThi goliyaañ dhachka deyna añgaar/bey tartiibi/dhakkam dhakka/Dheyr/ gaD maD/gol maal/KHalt/miiThi tikyaañ

judiciously: jug: juggernaut: juggle: juggler: jugglery:

adv. n. n. v.i. n. n.

juggling: jugular: jugulate: jugulation: juice: juiciness: juiciness: juicy:

n. a. v.t. n. n. n. a. a.

jujube: jumble: jumble:

n. v.t. n.

jumbled: jumbo:

a. n.

bey tartiib/KHalt malt âziim ul baeHesah chiiz/ bahot baRa aadmi ya jaan war chaukRi bharna/jast lagaana/ jast maarna/jhaT sey natiijah nikaalna/ kisi natiijey par pahoñchna/kuudna/ phaañna/phalaañgna/phudakna/uchakna/ uchhal paRna/uchhalna/zaqañd bharna jast(f.)/phaañ(m.)/phalaañg(f.) fauran raazi ho jaana phalaañgna jahaaz ko tark karna

jump:

v.i.

jump: jump at: jump over: jump ship: jump suit: jumper:

n.

n. n.

jasti lebaas uuni kurti/chhalaañg lagaaney waala/ jast KHeyz/kuudney waala kuudtey hu'ey/phalaañgtey hu'ey uchak(f.) putli phudak chuuha kuudtey hu'ey/phalaañgtey hu'ey atsaal/joR/milaap/sañgam atsaal/joR/milaap/milan/sañgam asGHar/chhoTa/KHurd/kotaah/saGHiir do SHiizah/nau ûmr laRki chiini samuñdari jahaaz bey kaar ya fuzuul SHa'ey/kaaTh/kabaaR kabaaRi/kabaaRya proSHiyaa'i amiir zaadah da^wat/phaTa duudh/raa'eb/saer o tafriiH/ zeyaafat saer o tafriiH karney waala/z eyaafat karney waala charsi/chañDu baaz bey kaar/fuzuul/kaaTh kabaaR siyaasi Toli muSHtari qaanuuni Haq

jumping: jumping: jumping jack:

pr.p. n. n.

jumping mouse: n. jumpy: junction: juncture: junior: junior miss: junk: junk: junkman: Junker: junket: a. n. n. a. n. n. n. n. n. n.

junketeer:

n.

junkie: junky: junta: Jupiter: jural:

n. a. n. n. a.

jurant: juratory: juridical:

n. n. n.

Half uThaaney waala Halfi/Half meyñ bayaan Shudah âdaalti/ iñsaaf key iñtezaami umuur sey muta^alliq maahir e qaanuun/qaanuuni muSHiir âmal daari/daa'erah'e eKHteyaar/daKHl/ eKHteyaar/êlaaqah/Huduud e Hukuumat/ qalamrau fiqah/qaanuuni mahaarat/usuul e qaanuun faqiih/maahir e qaanuun/qaanuun daan fiqhi/qaanuuni faqiih/qaanuun daan/waaqif e qaanuun/wakiil 'jury' ka rukn/saalis pañch/saalis âadil/âadilaanah/âdal pasañd/âdiil/baja/ durust/iimaan daar/Haq/Haq par/maeHz/ munaasib/muñsif/par waan(m.)/puura/sach/ sachcha/saHiiH/Thiik/waajibi/zara sa jaesa/juuñ juuñ/maaniñd abhi

jurisconsult: jurisdiction:

n. n.

jurisprudence: n. jurisprudent: n.

jurisprudential: a. jurist: juror: jury: just: n. n. n. a.

just as: just now: justice:

a.

n.

âdaalat/âdl/daad/ênaayat/insaaf âdaalat Haakim e âdl/naazim e amn qaabil e chaarah juu'i qaabil e jawaaz/qaabil e mudaafe^at jawaaz/taa'iid/waajibiyat/wajah ma^quul Haq bah jaanib/nuñsifaanah nikalna/ubharna paT san/san ûñfuaan e SHabaab meyñ qadam rakhney waala ûñfuaan e SHabaab baalak/kam sin/nau KHeyz/nau jawaan/ naa tajribah kaar/nau ûmar/tiflaanaah/tifli âdaalat e atfaal/âdaalat e bachchah gaan

(court of)justice: n. justice of peace: n. justiciable: justifiable: a. a.

justification: n. justified: jut: jute: juvenescent: juvenescence: juvenile: a. v.i. n. a. n. a.

juvenile court: n.

juvenile delinquency: n. tiflaanah KHata/tiflaanah jurm juvenile delinquent: n. tifl e KHata kaar

juvenile officer: n. juvenilia: juvenilism: juvenility: n. n. n.

tiflaan e KHata kaar ka nigah baan aasaar e SHabaab/bachchoñ ka adab nau jawaani/tiflaanah pan albeyla pan/allhaR pan/bach pana/ nau jawaani/SHabaab mila kar rakhna/paehlu ba paehlu rakhna doSH ba doSH/nazdiiki/peywastahgi/qurbat

juxtapose:

v.t.

juxtaposition: n.

K
Kaiser: kaiserdom: kale: kaleidoscope: kame: kaolin: kapok: kaput: n. n. n. n. n. n. n. a. baad SHaah/qaesar baad SHaahat/qaesariyat/SHaahin SHaahi bañd gobhi/karam kalla aSHkaal biin/mutaGHaiyyar mañzar kañgha chiini miTTi jaava kapaas bey kaar/KHaraab/nikamma/nikammi/ TuuTa hu'a khaaloñ sey bani Doñgi chhoTa lañgar Harkat deyna/ruKH badalna khichRi(f.) diid baazi karna/jhaañkna/nazzaarah karna/ suuraaKH meyñ sey deykhna aañkh/jaasuus chakkal/wasti peyñdah chichley peyñdey waali kaSHti laal rañg laal niSHaan Daalna bey chakkal aarzu mañd/firaasat/Hassaas/kaRi/kaTeyli/ muSHtaaq/SHaa'eq/teyz/tuñd/zaki/zehiin teyz sar garmi sey/teyzi sey aarzu mañdi/armaan/KHwaahiSH/

kayak: kedge: kedge: kedgeree: keek:

n. n. v.t. n. v.i.

keeker: keel: keel: keel: keel: keelless: keen:

n. n. n. n. v.t. a. a.

keen-witted: keenly: keenness:

a. adv. n.

SHauq/zakaawat keen: keen: keep: v.i. n. v.t. nauHah karna/maatam karna baen/nauHah/maatam bar qaraar rakhna/leHaaz rakhna/ maalik hona/maañna/rakhna/ mulaazim rakhna/nigah daaSHt karna/paalna/ par wariSH karna/wa^dah puura karna/rakhna/ rok rakhna/sar parasti karna bar qaraar raehna/chimTey raehna/ ikaTTha raehna/jaari hona/maeHduud raehna/ paa bañd raehna/qaa'em raehna/raehna/ rukna/Tikna deykh bhaal/Hefaazat/par wariSH daaSHtah(f.) apney hi tak rakhna/ duusroñ sey alag thalag raehna/ raaz daari baratna/tanha raehna daaSHtah(coll.)/deykh bhaal/Hefaazat mukammal sañjiidgi key saath/ mustaqil taur par n. amaanat daar/dar baan/chauki daar/moHaafiz/ naazir/nigaah baan/nigraan/paas baan chau kasi/ham aahañgi/madad/milkiyat/ mutaabiqat/nigah baani/nigraani/ qabzah/tanaasub duur rakhna/rok leyna niSHaani/yaad gaar jaari rakhna/musir hona/qaa'em rakhna/ sañbhaaley rakhna chhoTa Dol/piipa baeHri kaa'i/daryaa'i ghaas achchhey Haal meyñ moTa uun aagaah karwaana/jañaana/SHinaasaa'i karaana basiirat/biiniSH/nazar bad naam ghar adna darjey ka makaan/ ghaTiya rehaa'iSH gaah/kutta ghar/ kuttey ki koThri/kuttoñ ki Toli bad rau/mori/naali âlaamat/ezaafi naam/taKHallus/ûrf

keep:

v.i.

keep: keep:

n. n.

keep to oneself:

keep: (for)keeps:

n.

keeper:

keeping:

n.

keep off: keepsake: keep up:

v.t. n. v.t.

keg: kelp: kelter: kemp: ken: ken: ken: kennel:

n. n. n. n. v.t. n. n. n.

kennel: kenning:

n. n.

kepi: kerchief:

n. n.

chapTi Topi añgochha/dast maal/gulu bañd/ ruu maal chaak/chiir/SHigaaf qirmiz deyhaati daana daana bañna daana/giri/gurda/guThli/KHulaasah/ lub/maGHz miTTi ka teyl moTey uun ka kapRa/paTTi kaSHmiira chhoTi zaat ka baaz deygChi/keytli/patiili Dañka/naubat/naqqaarah/taaSHah bey Dhab Haalat/pareySHaan kun mo^amala chaabi/kaliid/kuñji/miftaaH/tafsiir chaTaanoñ ka silsilah/muuñgoñ ka jaziirah kaliidi taKHti/zaabita taKHti chaabi key li'ey suuraaKH/qufl ka dehaanah bunyaadi sur chaabiyoñ ka chhalla/kuñjiyoñ ka chhalla DaaT/kaliidi patthar/markaz ahem lafz/kaliidi lafz (tibbati)jañgli gadha

kerf: kermes: kern: kern: kernel:

n. n. n. v.i. n.

kerosine oil: kersey: kerseymere: kestrel: kettle: kettledrum:

n. n. n. n. n. n.

kettle of fish: n. key: key: keyboard: keyhole: keynote: key ring: keystone: key word: kiang/kyang: kick: n. n. n. n. n. n. n. n. n.

v.t/i. dhakeylna/do latti jhaaRna/laat maarna/ latyaana/Thokar maarna/zarb lagaana n. dhakka/do latti/laat/maar/Thokar/zarb bad suluuki karna apna Hissah ada karna/chañdah deyna/marna baahar nikaalna/bar KHwaast karna/haTa deyna marna/wafaat paana Thokar maarney ya zarb lagaaney waala kaTauti aaGHaaz/SHuruu^

kick: kick around: kick in: kick out: kick the bucket: kicker: kickback: kick-off:

n. n. n.

kick up: kick up: kickshaws: kid:

v.t. n. n. n.

Thokar sey uupar uThaana fasaad/gaR baR/jhagRa/SHor o SHar eyk anokhi SHaey bachchah/bakri ka bachchah/Halwaan/ meymna/nau ûmar

kid: kidder: kidnap:

v.t/i. chheyRna/diq karna/mazaaq karna n. v.t. KHwaañchey waala aGHwa kar leyna/bachchah churaana/ bhaga ley jaana/chura ley jaana/ uRa ley jaana aGHwa kunañdah gurdah baaqla/laal seym/lobia gurdah numa rañg uRaaney ki deyg chhoTa piipa halaak karna/kaam tamaam karna/KHatm karna/ lahu meyñ haath rañgna/maarna/maar Daalna/ sar qalam karna/qatl karna bhuuka bachhah kuSHtah/maara/qatiil qaatil chhoTa lañgar(m.) bahot zeyaadah dil chasp(coll.)/KHuun(m.)/ qatl(m.) naa pasañdiidah aadmi/ rañg meyñ bhañg Daalney waala aawa(m.)/bhaTTa(m.)/bhaTTi(f.)/ paZhaawah(m.) ghaaghra/ghaghra âqaarib/bhaa'i bañd/KHaan daan/naatah/ riSHtah daar âziiz/muSHaabah/naatey daar/qaraabati/ riSHtey daar kimKHaab Dhab/jiñs/nau^/qabiil(m.)/qism(f.)/SHiq/ sinf(f.)/zaat(f.) baa murawwat/dost aanah/kariim/madad gaar/ muSHfiq/narm dil/mehrbaan/muSHfiq/neyk/

kidnapper: kidney: kidney bean: kidney like: kier: kilderkin: kill:

n. n. n. a. n. n. v.t.

killcrop: killed: killer: killick: killing:

n. a. n. n. n.

kill joy:

n.

kiln:

n.

kilt: kin:

n. n.

kin:

a.

kincob: kind:

n. n.

kind:

a.

raHiim/SHafiiq kind hearted: a. faiyaaz/narm KHu/mehrbaan/SHafiiq faiyaazi/narm dili/mehrbaani/murawwat/ SHafqat chhoTey bachchoñ ka madrasah jagaana/joSH dilaana/phuuñkna/roSHan karna/ sulgaana/ubhaarna/uksaana bey dard/bey raeHm/zaalim fitri/ham dard/KHaer KHwaah/KHuSH KHalq/ neyk KHu/qudrati mehrbaani sey ham dardi/mehrbaani baKHSHiSH/dard mañdi/eHsaan/înaayat/faiyaazi/ fazl/ham dardi/iltefaat/iñsaaniyat/karam/ lutf/mehrbaani/murawwat/nawaaziSH/preym/ raeHm o karam/raeHm/raeHm dili/SHafqat biraadri/lawahiqiin/naatah/qaraabat daari/ sambañdh/yagaanah gaa'eyñ(pl.) îlm ul Harkaat(m.) mutaHarrik Harkiyaat/juñbiSH SHinaasi baad SHaah/Hukmraani/paad SHaah/SHaah baad SHaah gar mumlikat/saltanat niil kañTh mamluukaanah/SHaahaanah maluuk aanah/SHaah aanah/SHaahi KHas garoh ka sab sey ahem SHaKHs baad SHaahat/raaj/taaj daari anokha KHayaal/bal/gutthi/KHalal/peych/ waehm gutthi Daalna/nuqs paeda karna/ ulTa bal paRna bal daar hona/peych daar hona gutthi waala/KHam daar/peych daar/ uljha hu'a biraadri waaley

kind heartedness: n.

kindergarten: kindle:

n. v.t.

kindless: kindly:

a. a.

kindly: kindliness: kindness:

adv. n. n.

kindred:

n.

kine: kinematics: kinetic: kinetics: king: king maker: kingdom: kingfisher: kinglike: kingly: kingpin: kingship: kink:

n. n. a. n. n. n. n. n. a. a. n. n. n.

kink:

v.t.

kink: kinky:

v.i. a.

kinsfolk:

n.

kinsman: kinship:

n. n.

âziiz/riSHtey daar/yagaanah iSHteraak e KHuun/joR/naata/qaraabat/ riSHtah daari/yagaangat garmaa'i ghar/khokha/koSHk chhoTey jaanwar ki khaal bistar/saraa'ey girja choGHah/ghaaghra/jaamah/laehñga/lebaadah

kiosk: kip: kip: kirk: kirtle: kiss: kiss: kiss off: kisser:

n. n. n. n. n.

v.t/i. bosah leyna/chuumna/pyaar karna n. bosah/pappi/pyaar faariGH kar key bheyj deyna n. bosah leyney waala/chuumney waala/ muñh(colloq.) sañduuq chah auzaaroñ ka saaz o saamaan/ eyk thaela jis meyñ auzaar hoñ/ lawaazmaat/lawaazmaaat ka bastah/raKHt(m.) eyk jeybi saarañgi(f.)/raKHt(m.) billi ka bachchah baawarchi KHaanah/matbaKH chiil/guDDi/kan kauwwa/patañg îlm/watan âqaarib/dost/riSHtey daar n. n. âwaami/ja^li/numaa'iSHi billi ka bachchah/chhoTi billi/ chulbuli laRki chulbuli/ma^suum khilañDri/SHoKH gud gudaana/mutaHaiyar karna bad lagaam/gud gudaaney waala(waali)/Hassaas chañdah/Dheyr/paesoñ ka Dheyr/ qaed KHaanah bila zaruurat chori ki âadat/ junuun e sarqah mazbuut chauka tañg pahaaRi darrah(m.) chaalaaki/Dhab/hunar mañdi/iste^daad/ kaari gari/mahaarat/qaabliyat/salaaHiyat/ saliiqah/ustaadi

kist: kit:

n. n.

kit: kit: kitchen: kite: kith: kith and kin: kitsch: kitten:

n. n. n. n. n.

kittenish: kittle: kittle: kitty:

a. v.t. a. n.

kleptomania:

n.

klinker: kloof: knack:

n. n. n.

knacker: knacker: knag: knaggy: knap:

n. n. n. a. v.t.

jis chiiz sey kaT kaTaaney ki aawaaz aa'ey ghoRoñ ka qasaa'i/kabaaRi lakRi meyñ gaañTh an ghaR/gañThiili(f.) chaT KHaana/daañt sey toRna/ toR kar âlaaHedah karna chaTaan/pahaaRi ki choTi/Tiila/ubhaar jhola/puSHtaarah/safri thaela daraKHti gaañTh/girah âiyaar/bad ma^aaSH/bey iimaan SHaKHs/ daGHa baaz/jhuuTa/laRka/naukar/ SHariir/taaSH ka GHulaam bad ma^aaSHi/fareyb dahi/Hiiley baazi/ makkaari bad KHaslat/daGHa baaz/fareybi/ makkaar/SHariir bad ma^aaSHi sey/daGHa baazi sey/ SHaraarat sey bad KHaslati/bad ma^aaSHi/daGHa baazi/ SHaraarat guuñdhna/maaliSH karna/masalna/ milaana/saañna guuñdhnaa'i ghuTna ghuTney ki haDDi ghuTney waala ghuTnoñ ghuTnoñ ghuTnoñ ghuTnoñ/ghuTnoñ tak uuñcha GHaer eKHteyaari aur fauri Harkat/ ghuTna jhaTak ghuTney ka joR ghuTney key bal jhukna/ghuTney ko jhukaana/ jhukna ghañTey ki aawaaz/maatmi ghañTey ki aawaaz jaañgiya jaañgiya chhoTi si chiiz/khilauna/sajaawaTi SHaey kaaTna/piiTh meyñ chhura bhoñkna

knap: knapsack: knar: knave:

n. n. n. n.

knavery:

n.

knavish:

a.

knavishly:

adv.

knavishness:

n.

knead:

v.t.

kneading: knee: kneecap: kneed: knee-deep: knee-high: knee-jerk:

n. n. n. a. a. a. n.

knee-joint: kneel:

n. v.i.

knell: knickers:

n. n.

knickerbockers: n. knickknack: knife: n. v.t.

knife: knife blade: knife-box: knife-edge:

n. n. n. n.

chaaqu/chhura/chhuri phal(m.) chhuri rakhney ka Dibbah dhaar/teyz dhaar chaaqu chhuri teyz karney waala bila chaaqu chhuri bahaadur/jawaañ mard/ GHaer mauruusi KHitaab rakhney waala/ sar daar/rustam/suurma bahaadur/fauji/KHatar pasañd/ muhim ju baañka bahaaduri/sar daari/bahaadur ya suurma log baañkoñ ki taraH ka/bahaadur aanah bahaaduri buñna/saath baañdhna/joRna/yak ja karna baRhna/ikaTThey ugna/muttaHed hona buna hu'a buñney waala/jaali kaaRhney waala/ kaRhaa'i karney waala bunaa'i buna lebaas chaaqu maarna ghuñDi/girah/gumRi/laTTu/muTh/muThiya girah daar/gumRi daar/muThiya laga hu'a girah daar/gumRi daar/muThiya laga hu'a Dhab Dhabaana/dastak deyna/khaR khaRaana/ khaT khaTaana/lagna/piiTna/Takraana choT lagaana/dhuñna/ghuuñsa maarna/Thoñkna dastak/dhakka/khaTka/Takkar/zarb ki aawaaz aawaarah gard/GHul GHapaaRa karney waala Dhaana/niichey gira deyna/paTKHani deyna/ paTKHna

knife-grinder: n. knifeless: knight: a. n.

knight-errant: n.

knighthood: knightly: knightliness: knit: knit: knitted: knitter:

n. a. n. v.t. v.i. a. n.

knitting: knitwear: knive: knob: knobbed: knobby: knock:

n. n. v.t. n. a. a. v.i.

knock: knock: knockabout: knockdown:

v.t. n. a.

knockdown: knocker: knocker-up: knocking:

n. n. n. n.

paTKHani dastak deyney waala/dastak ki kuñDi mazduuroñ ko jagaaney waala dastak

knock-knee: knock-kneed: knock-off:

n. a. v.t.

beyñDa/zaanu'ey kaj eyñDa beyñDa/kaj zaanu ghaTaana/KHatm karna/maar deyna/ qatl karna/rokna bey hoSH kar deyna/bey kaar kar deyna/ SHikast deyna/thak jaana GHaer ma^muuli taur par jaazib SHaKHs haar maan jaana/qubuul kar leyna

knock-out:

v.t.

knock-out: knock-under: knock-up:

a.

v.t.

bharna/chauñkaana/choT lagaana/ Haamilah karna/jagaana/KHaraab karna/ thakaana/thaka deyna/uThaana choTi pahaaRi/pahaaR ki choTi/Tiila ghañTey ki aawaaz dastah/GHuñchah/muThiya kali girah lagaana/uljhaana/yakja karna gaañTh bañdhna/gaThiila hona/ girah lag jaana/ikaTTha ho jaana/juRna/ muñsalik hona âqdah/gaañTh/girah/gutthi/palley/uljha bey girah/gaañTh key beGHaer girah numa/girah jaesa girah lagaaney waala purzah ya SHaKHs taKHtey meyñ suuraaKH jahaañ paehley gaañTh thi gaThiila/gaañTh diya hu'a/girah daar/ peych daar durrah lagaana/koRa maarna durrah/koRa/taaziyaanah aagaah hona/aaSHna hona/idraak karna/ jaañna/ma^luum karna/paana/paehchaañna/ zehen meyñ biTha leyna îlm hona/waazeH taur par maeHsuus karna/ yaad daaSHt meyñ hona jaañney key qaabil apni qaabliyat par ghamañD rakhney waala achchhi taraH sey baa KHabar KHufyah ma^luumaat ka Haamil

knoll: knoll: knop: knosp: knot: knot:

n. n. n. n. v.t. v.i.

knot: knotless: knotlike: knotter: knothole:

n. a. a. n. n.

knotted:

a.

knout: knout: know:

v.t. n. v.t.

know:

v.i.

knowable: know all: know better: (in the)know:

a.

know how: know-it-all: know the ropes: know-nothing: know what's what: known: a.

dastaras/fañni dast gaah/mahaarat har fan maula gur jaañna/tarkiib jaañna bey îlm/jaahil e mutlaq hoSHyaari faaSH/jaani hu'i/khula/ma^luum/maSHhuur/ ru SHinaas ba naam/ma^ruuf n. a. âalim/jaañney waala aagaah/âalim/âarif/baa KHabar/chau kas/ daaniSH mañd/fahiim/KHabar daar/SHinaasa/ siyaana/teyz faehm/waaqif/zaki/ziirak âmdan/daanistah/jaaney buujhey/qasdan aagahi(f.)/daaniSH(f.)/daKHl(m.)/faziilat(f.)/ gayaan(m.)/Hikmat/ittelaa^(f.)/îlm(m.)/ îlmi mahaarat(m.)/îrfaan(m.)/KHabar(f.)/ paehchaan(f.)/suujh buujh(f.)/waaqfiyat(f.) baa KHabar/saaHab e nazar/zi îlm khopRi(f.) ghuñDi(f.)/gumRi(f.) gumRi(f.) ghuuñsa maarna/khaT khaTaana maarna/thap thapaana gaTTa/gaañTh/joR/por bañd añguSHt/por/uñgli key joR waali haDDi ghuTney key bal jhukna n. aeHmaq/bey waquuf aadmi/laGHw joR/qabzah/uñgli ki haDDiyoñ ja joR haar maañna/itaa^at karna/taabe^ hona n. bauna/daraKHt ki gaañTh/gaañTh daar/ maala/ubhaar/zañjiir jaesa chob kaari meyñ ubhri hu'i numaa'iSHi paTTi kohl/surmah gaañTh gobhi muSHtarkah kheyt âjiib SHaKHs/KHabti/niraala/paagal hawañnaq/KHabti

known as: knower: knowing:

knowingly: knowledge:

adv. n.

knowledgeable: a. knowledge-box: n. knub: knubble: knubble: knuckle: knuckle: knucklebone: knuckle down: knuckle head: n. n. v.t. v.t. n. n.

knuckle-joint: n. knuckle under: knurl:

knurling: kohl: kohlrabi: kolkhoz: kook: kooky:

n. n. n. n. n. a.

kosher: kowtow:

a. n.

jaa'ez/Halaal SHudah/saHiiH chiini tarz par aaqa key aagey sijdah karna DañDaut karna/zillat eKHteyaar karna DañDaut/zillat gari naam/naam wari/SHohrat/ta^riif waDeyra/zamiin daar siqaafat/taehziib ghoRi key duudh ka maTTha eyk tarH ka chhoTa sañgtarah chamRey ka koRa tañg aab naa'ey kubRa pan/kub koz puSHt/kubRa peyT/SHikam

kowtowing: kudos: kulak: kultur: kumiss: kumquat: kurbash: kyle: kyphosis: kyphotic: kyte:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n.

L
label: label: n. v.t. niSHaan/parchi/ûnwaan naam deyna/niSHaan dahi karna/ parchi lagaana/tabqah bañdi karna hoñT/lab lab numa/laboñ sey muta^alliq lab daar/labi laGHzañdah/rawaañ/zawaal paziir tajribah gaah duSHwaar/jafa kaSH/meHnat talab/meHnti/ mustaqil mizaaj/pur muSHaqqat/saKHt duSHwaar sey/jafa kaSHi sey/meHnat sey/ pur muSHaqqat sey dhañda/diqqat/jaañ fiSHaani/kaaj/kaam/ kaar kun/kasaala/koSHiSH/meHnat/muSHaqqat/ waza^ Hamal/zachgi jutna/kaam karna/meHnat karna/muSHaqqat karna bey gaar dar e zeh(m.) meHnat bachaaney waala

labia: labial: labiate: labile: laboratory: laborious:

n. a. a. a. n. a.

labouriously:

adv.

labour:

n.

labour:

v.t.

(forced labour: n. labour pain: n.

labour saving: n.

labourer: labouring: labyrinth: labyrinthine: lac: lace: lacerate:

n. a. n. a. n. n. v.t.

ajiir/jafa kaSH/mazduur/meHnat kaSH/quli mujaahid bhuul bhulaiyaañ/peychiidgi/uljhan/ûqdah peychiidah laakh fiitah/goTa kinaari/jhaalar/tasmah chiirna/choT lagaana//ghaa'o lagaana/ phaaRna/toRna/zaKHmi karna reyKHtah chiirta/choT lagaata/ghaa'o lagaata/ phaaRta/zaKHmi karta chiira/zaKHm fuqdaan/Haajat/eHteyaaj/kam yaabi/kami/ kotaahi/naqs/qillat/zaruurat âdiim/kami/naqs/qillat bey chaen/jazbaati/niDhaal/rañjuur

lacerated: lacerating:

a. n.

laceration: lack:

n. n.

lacking:

a.

lackadaisical: a. lackey: lackey:

v.t/i. chaakri karna/juutey uThaana/KHuSH karna n. añdha muqallid/har kaarah/KHaadim/ KHidmat gaar/KHuSH aamadi/nau kar/ peyaadah/SHaagird peySHah/tufaeli bey aab/bey nuur/bila chamak/dhuñdla/maañd chhoTa/jaame^/kam/kotaah/muKHtasar/ napa tula/pur iijaad/pur maGHz laakh/laakh rauGHan KHaali jagah(f.)/raKHnah(m.)/waqfah(m.) laRka/lauñDa/nau jawaan aadmi/rafiiq/saathi nird baan/siiRhi/ziinah laadna lada/pur Dawwa (m.)/Do'i (dim.)/kaf giir âurat/baano/beygam/bi bi/KHaanam/KHaatuun muñni bi/nañnhi bi/nañnhi KHaatuun baa aKHlaaq/beygam aanah/KHaatuun sifat/ KHuSH asluub/ mulaa'em/mohazzab/narm/zan sifat daaSHtah/Habiibah/maeHbuubah/ma^SHuuqah aahistah chalna/deyr karna/piichhey hona/ piichhey ho jaana/piichhey raehna/pichaRna

lacklustre: laconic:

a. a.

lacquer: lacuna: lad: ladder: lade: laden: ladle: lady: ladykin: ladylike:

n. n. n. n. v.t. a. n. n. n. a.

ladylove: lag:

n. v.i.

laggard:

a.

Dhiila/dhiima/pas maañdah/phasaDDi/ sust raftaar saaHili jhiil baaRa/bhaT/GHaar/kachhaar kachhaarmeyñ hona/leyTna waDeyra/zamiin daar âwaam un naas/dunya daar/dunya daar log/ jamhuur GHadiir/jhiil/taal/taalaab jhiil ka kinaara jhiil ka kinaara barrah/bhola aadmi/gaa'odi/meymna/ saadah lauH maarna ya piiTna/ta^n o taSHnii^ karna apaahij/lañgRa/luula/ma^zuur ûzr e lañg adhuura pan/lañg/lañgRa pan/luula pan giryah o zaari ka hona/maatam hona/ piTTas paRna aah bharna/GHam karna/maatam karna/nafrat karna/ rona piiTna aazurdah/afsos naak/bura/dard mañd/ GHam aaluudah/GHam naak/maeHzuun/ nauHah añgeyz/qaabil e taa'ssuf/ takliif deh baen/faryaad(f.)/fuGHaañ(f.)/gilah(m.)/ giryah(m.)/HaSHr(m.)/kohraam(m.)/ maatam(m.)/naalah(m.)/nauHah(m.)/ piTTas(f.)/SHeywan(m.)/sog(m.)/ta^ziyat(f.)/ waaweyla(m.)/zaari(f.) naalaañ chaadar/parat/patri/taeh/warqah parat chaRhaana/waraq chaRhaana patraa'o/taeh daari/waraq saazi chiraaGH(m.)/diya(m.)/roSHni(f.)/SHama^(f.)/ siraaj(m.) kaajal(m.) Hajw(f.) ballam(m.)/barchhi(f.)/bhaala(m.)/neyzah(m.)

lagoon: lair: lair: laird: laity:

n. n. v.i. n. n.

lake: lakefront: lakeside: lamb:

n. n. n. n.

lambaste: lame: lame excuse: lameness: lament:

v.t. a. n. n. v.i.

lament:

v.t.

lamentable:

a.

lamentation:

n.

lamenting: lamina: laminate: lamination: lamp:

a. n. v.t. n. n.

lamp-black: lampoon: lance:

n. n. n.

lancer: lancet: land:

n. n. n.

neyzah bar daar(m.)/neyzey baaz(m.) eyk chhoTa aalaah'e jarraaHi(m.)/niSHtar(m.) araazi(f.)/arz(f.)/bar(f.)/dharti(f.)/ KHaak(f.)/KHuSHki(f.)/miTTi(f.)/sar zamiin(f.)/ zamiin(f.) lagaan(f.) maal guzaari(f.) maal guzaari(f.) Haamil/jaagiir daar/qaabiz/zamiin daar/ saaHab e jaa'edaad/ ghaaT/mañzil/nazuul/utaar maalikah'e makaan/zamiin daarni jo zamiin sey ghira hu'a ho jaa'ey daad ka maalik/waDeyra/zamiin daar Had bañdi/imteyaazi niSHaan/sarHadi niSHaan miTTi ka puSHtaara baruudi surañg zamiin daar/zamiin ka maalik arzi mañzar/nazzaarah/mañzar/samaañ bhaari/reyziSH e zamiin/wazni gali/kuuchah bhaaSHa/boli/lisaan/zabaan biimaar/bey dam/bey Haal/bey himmat/ bey kaef/bey lutf/bey raunaq/kaahil/ kaam chor/KHamiidah/jhuka hu'a/maañdah/ majhuul/murdah dil/muzmaHil/naa tawaanñ/ niDhaal/phiika/rañjuur/sust/za^iif

land rent: land revenue: land tax: landholder:

n. n. n. n.

landing: landlady: landlocked: landlord: landmark: landmass: landmine: landowner: landscape: landslide: lane: language: languid:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. a.

languish:

v.t/i. Dhiila paRna/ghulna/jhukna/kumlaana/ maañd paRna/majhuul ho jaana/ murdah dil hona/muzmaHil hona/ naa tawaañ hona/niDhaal hona/rañjuur hona/ sust hona/murjhaana/suukhna a. n. jazbaati/rañjuur aalkasi/bey Haali/dard/kaahiSH/Hasrat zadgi/ kam zori/KHastagi/KHumaar/susti Dhiila/dubla/laaGHir/laañba/lamba/patla/ suukha Dhiila/laaGHir/dubla qañdiil aaGHoSH/daaman/god/jholi/zael

languishing: languor:

lank:

a.

lanky: lantern: lap:

a. n. n.

lap: lapidary: lapidation: lapis lazuli: lapping: lapse:

v.t. n. n. n. a. n.

chaaTna jauhari pathraa'o laajward juRaa'i bhuul chuuk/faro guzaaSHt/KHata/ kotaahi/laGHziSH chori/duzdi/sirqah suu'ar ki charbi ne^mat KHaanah/toSHah KHaanah âziim/baRa/faraaKH/jasiim/kabiir/kalaañ/wasii^ aazaad KHayaal/wasii^ ul qalb baRey paemaaney par aazaad/bhaaga hu'a

larceny: lard: larder: large: large minded: large scale: (at)large: larger: largesse: largeness:

n. n. n. a. a. a.

a. n. n.

zabar âtiyah/en^aam o ekraam/toHfah afraat/âzmat/baRaa'i/bohtaat/buzurgi/ faiyaazi/jasaamat/karam/kasrat/ kuSHaadah dili/kuSHaadgi/phaelaa'o/wus^at dil lagi/kheyl/KHuSHi/mazey ki baat narKHarah/TeyñTwa âiyaaSH/faasiq/nafs parast/mast/ SHaehwat añgeyz/SHoKH roSHni ki taabiSH chaabuk/koRa/lataaR/palak/phiTkaar/miZah chaabuk maarna/koRa lagaana/lataRna/ phaTkaarna chhokri/kaniiz/laRki/lauñDiya/maeHbuubah/ ma^SHuuqah Dhiila pan/kam zori aaKHiraSH/aaKHiriin/aaKHiri/aKHiiri/ añjaami/Hatmi/eKHtetaami/guziSHtah/ iñtehaa'i/nehaayat/pichhla/phasaDDi/qata^i bar daaSHt hona/bar waqt jaari hona/ bas hona/kaafi hona/KHaraab na hona/ maujuud raehna/pakka raehna/qaa'em raehna/ Tikna aaKHiri Hawaalah/eKHtetaami Hissah

lark: larynx: lascivious:

n. n. a.

laser: lash: lash:

n. n. v.t.

lass:

n.

lassitude: last:

n. a.

last:

v.i.

last:

n.

(at)last:

aaKHir kaar/bil aaKHir/ tawiil muddat key ba^d

(breathe one's)last: n. aaKHiri hichki leyna/aaKHiri saañs leyna/ dam toRna/guzar jaana/iñteqaal karna/ iñteqaal kar jaana/KHatm ho jaana/ mar jaana last breath: lasting: n. a. naza^ daa'emi/dawaami/deyr paa/mustaqil/paa'iñdah/ pakka/mazbuut/qaa'em/saabit aaKHir kaar/aaKHiraSH/añjaam kaar/ bil aaKHir/aKHiiran balli/chaTKHani/daam/jaal/kuñDi kuñDi lagaana kaahil/iltawa/sust aañjahaani/jañnat nasiib/marHuum/mutawaffi aaj kal/abhi/chañd roz sey/Haal hi meyñ a. aagey ka/aaKHir ka/ba^d ka/ba^d meyñ/ bah deyr ba^d azaañ deyr/taa KHiir KHwaabiidah/nehaañ/maKHfi taazah baGHli/jaanibi jaanibiyat sey khapachchi/paTTi KHaraad jhaag/kaf e saabun ârz/ârz ul balad/chauRaa'i/Dhiil/izn/ wus^at/zad jaa zaruur/paa KHaanah (fauji/haspataal ka) al aKHiir/ba^d ka jaafri/jaali madaH karna/saraahna/ta^riif karna qaabile e madaH/qaabil e saraahiyat madHi hañsi uRaana/hañsna/khil khilaana/ KHuSH hona/KHuSH taba^ hona/masruur hona/ mazHakah uRaana/tamasKHur karna/ ThaTTha maarna

lastly:

adv.

latch: latch: late: late: (of)late: later:

n. v.t. a. a.

later on: lateness: latent: latest: lateral: laterally: lath: lathe: lather: latitude:

a. n. n. a. a. adv. n. n. n. n.

latrine: latter: lattice: laud: laudable: laudatory: laugh:

n. a. n. v.t. a. a. v.i.

laugh:

v.t.

banaana/kisi par hañsna/tañz karna/ tazHiik karna mazaaq uRaana par waah nah karna hañsi meyñ Taal deyna

laugh at: laugh away: laugh off: laughing:

v.t.

a.

KHañdaañ/mutabassim jis ka mazaaq uRaaya ja'ey hañsi(f.)/KHañdah(m.) hañsi sey/KHuSHi sey/ziñdah dili sey peyñkna/taraH Daalna/ibtida karna jaldi karna/lapakna/uchhaalna dhona ya istri karna dhobi/dhoban dhoban dhulaa'i dhobi ghar/dhobi ki dukaan dhoban dhobi maana hu'a teyz paat baet ul KHala/GHusl KHaanah/Hammaam

laughing stock: n. laughter: laughingly: launch: launch: launder: launder: laundress: laundering: laundry: laundry-maid: laundry-man: laureate: laurel: lavatory: lave: lave: lavish: lavish: lavish: n. adv. v.t. v.i. v.t. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

v.t/i. GHusl karna/nahaana dhona v.t v.t. a. n. uñDeylna fuzuul KHarchi karna/israaf karna fuzuul KHarch/waafir afraat/fara waani/kasrat/ reyl peyl/wufuur aa'in/dastuur/Dhañg/dharam/farmaan/Hukm/ qaanuun/rasm/riit/SHira^/tariiqah/usuul/ zaabitah qaanuunan qaanuun par âmal karney waala mujrim/qaanuun toRney waala qaanuun laagu karney waala jaa'ez/Halaal/mubaaH/qaanuuni

law:

n.

(by)law: law abiding: law breaker: law enforcer: lawful:

adv. n. n. n. a.

lawful right: lawgiver: lawless: lawlessness: lawmaker: lawn: lawsuit: lawyer: lax:

n. n. a. n. n. n. n. n. a.

Haq Halaal(m.) SHaare^ GHaer qaanuuni laa qaanuuniyat/tawaa'ef ul muluuki qaanuun saaz ghaas ka qita^ da^wah/muqaddmah/naaliSH/qaziyah maahir e qaanuun/qaanuun daan/wakiil Dhiila/GHaer mazbuut/naa puKHtah/ naa ustuwaar/sust Dhiil/Dhiila pan/kasl/narmi/susti GHaer peySHah war GHaer peySHah war afSHa karna/bey pardah karna âa'ed karna/liTaana añDey deyna zeyaadah SHor nah machaana lataaRna numaa'iSH karna paTra kar deyna chaadar chaRhaana

laxity: lay: lay: lay bare: lay down: lay eggs: lay low: lay off: lay out: lay waste: lay wreath: layer: laziness: lazy:

n. a. n.

n. n. a.

taeh(f.)/parat(f.)/post/tabaq alkasi/Dhiil/kahili/susti aahistah/aalkasi/aalasi/aaraam pasañd/ bey His/Dhiila/kaahil/saehl añgaar/sust sust aadmi pasaana pasaaya hu'a qayaadat karna/raah bari karna/ raah numaa'i karna siisah imaam/haadi/qaa'ed/peySH rau/peySHwa/ raah bar/raah numa/saalaar/sar daar/ sar garoh/sar KHael/sar pañch/sar taaj qeyaadat/raah bari/raah numaa'i/sar wari

lazybones: leach: leached: lead:

n. v.t. a. v.t.

lead: leader:

n. n.

leadership:

n.

leading: leading: leaf:

a. n. n.

muqaddam/naam war qayaadat/raah bari/raah numaa'i barg/par/parat(f.)/patta/patti(dim.)/ waraq/warqah parchah/wariiqah chuuna/faaSH hona/risna/Tapakna phuuTna

leaflet: leak: leak out: leaking: lean:

n. v.i.

a. v.i.

rista hu'a/Tapakta hu'a Dhalwaañ hona/jhukna/maa'el hona/ tirchha hona bharosah karna/e^temaad karna/ GHaer faa'edah mañd/jhukaana/ sahaara deyna/sahaara leyna/ takyah karna/Teyk lagaana chhareyra/dhaan paan/dubla/laaGHir/ naHiif/patla taraf taraf daari raaGHib chhalaañg lagaana/chaukRi bharna/ kad kaRey lagaana/kuudna/kudakna/phaañdna/ phalaañgna/phudakna/uchakna/uchhalna jast(f.)/phaañd(m.)/phalaañg(f.) Taapna/ulaañghna Hifz karna/jaañna/paRhna/sabaq leyna/ siikhna/ta^liim Haasil karna/waaqif hona/ yaad karna âalim/âliim/âql mañd/daana/ faazil/faazil aanah/ fahiim/hoSH yaar/kaamil/maahir/ waaqif/zi âql âalim mubtadi/taalib/talmiiz îlm/îlmiyat/daaniSH/farzaangi/ faziilat/fazliyat/ma^rifat paTTah(m.) kam tariin chaam/chamRa/chirm chamaar/dabbaaGH chamRey jaesa/chamRey ka

lean:

v.t.

lean:

a.

leaning: leaning:

a. n.

leaning towards: a. leap: v.i.

leap: leap over: learn:

n. v.t. v.i.

learned:

a.

learned person: n. learner: learning: n. n.

lease document: n. least: leather: a. n.

leather worker: n. leathern: a.

leave:

v.t.

alag hona/chal deyna/chhoRna/dast bardaar hona/ kahiiñ sey duur jaana/kuuch karna/ tark karna/widaa^ hona chhuTTi/fursat/ejaazat/rawaañgi/ruKHsat KHamiirah KHamiiri chhuuT SHaehwat pasañd SHaehwaani SHaehwat(f.) dars/KHutbah/sabaq/taqriir KHaatib/mudarris/muqarrir khaata joñk(f.) buri nazar/chor nazr chaalaak/muSHtabah gaad/SHaraab ki tilchhaT zeyr baad baayaañ/matruuk/ulTa bacha hu'a/baasi/baaqi maañdah/pas KHordah/ raha saha laat/marHalah/paa/paa'oñ/paayah/Taañg jaa'edaad matruukah/miiraas/tarkah/waqf/ wasiyat/wirsah Halaal/jaa'ez/qaanuuni/SHara^i sikkah raa'ej ul waqt jawaaz/SHarii^at qaanuunan naa'eb/qaasid/safiir waaris(m.) sefaarat afsaanah/kahaani/qissah/rawaayat/ûnwaan afsaanwi/ma^ruuf/maSHhuur hath kañDa(m.) jisey paRha jaa sakey/saaf/waazeH

leave: leaven: leavened: leaving: lecher: lecherous: lechery: lecture: lecturer: ledger: leech: leer: leery: lees: leeward: left: left over:

n. n. a. n. n. a. n. n. n. n. n. n. a. n. n. a. n.

leg: legacy:

n. n.

legal: legal tender: legality: legally: legate: legatee: legation: legend: legendary: legerdemain: legible:

a. n. n. adv. n. n. n. n. a. n. a.

legislate: legislation: legislator: legislative: legitimacy: legitimate: legwork: leisure: leisurely: leitmotive: lemon: lend:

v.t. n. n. n. n. a. n. n. adv. n. n. v.t.

qaanuun banaana qaanuun saazi qaanuun saaz qaanuun saaz qaanuuniyat/SHarii^yat jaa'ez/Halaali/qaanuuni/SHara^i bhaag dauR

chhuTTi/faraaGH/fursat/KHaali waqt/mohlat aahistah/ba itmenaan/bey ûjlat takraari mauzuu^ liimuuñ/niibu baKHSHna/deyna/kiraa'ey par deyna/ udhaar deyna qarz deyna/udhaar deyna ârsah/daraazi/lambaa'i/lambaan/muddat/ tawaalat/tuul

lend: length:

v.i. n.

lengthen:

v.t/i. lamba karna/muddat baRhaana/tawaalat deyna/ tuul deyna a. a. a. n. n. n. n. a. n. daraaz/lamba/tawiil narmi/raeHm/re^aayat/SHafaaqat dil nawaaz/Haliim/latiif/narm/SHafiiq âdsah daal chiitah(m.) jazaami/koRhi/majzuum jazaami jazaam/koRh bey ênaani/GHaddaari chhoTa/ghaTa hu'a/kam chhoTa karna/ghaTaana/kam karna/ kamti karna/utaarna chhoTa hona/ghaTna/kam hona/utarna kam tar dars/goSH maali/îbrat/lataaR/malaamat/ nasiiHat/piñd/sabaq/sar zaniSH/tajribah ba suurat/kahiiñ/KHuda na KHwaastah/mubaada

lengthy: leniency: lenient: lens: lentils: leopard: leper: leprous: leprosy:

lese-majestie: n. less: lessen: a. v.t.

lessen: lesser: lesson:

v.i. a. n.

lest:

conj.

let:

v.t.

bar daaSHt karna/chhoRna/ejaazat deyna/ gawaarah karna/honey deyna/karney deyna/ kiraa'ey par ya paTTey par deyna/ ruKHsat deyna/sabab hona/ guzarney ya jaaney ki ejaazat deyna maa yuusi/naa ummiidi chhoRna/Dhiil deyna

let down: let go: letup: lethal: lethargic: lethargy: letter:

n.

v.i. a. a. n. n.

ghaTna/kam hona jaan lewa/qaatil bey Haal/Dhiila/SHadiid GHaflati/sust SHiddat ki niiñd/taGHaaful chiTThi(f.)/Harf(m.)/kaaGHaz(m.)/khaT(m.)/ muraasilah(m.)/naamah(m.)/ruq^ah(m.)/saHiifah(m.) baraabar/darjah/mañzil/me^yaar/ raast/sapaaT chapTa faa'edah(m.)/paehlu(.) wusuul SHudah hawa neyñ taerna SHinaawari/subki albeyla pan/bey KHaayaali/halka pan/ KHud numaa'i/ochha pan maeHsuul lagaana/maeHsuul leyna chañdah/maeHsuul kun kuna/niim garm bad/bad kaar/foHSH/faasiq/GHuñDa/luchcha/ mufsid/zaliil âiyaaSHi/nafs parasti/SHaehwat parasti/ riñdi taalif e luGHat farhañg/luGHat âa'ed/jawaab deh/zeyr baar zeyr baari baar/jawaab dehi/qarz/qarzah/zimmah daari daroGH go/jhuuTa/kaazib/lapaaR SHaKHs surma'i aaSHnaa'i(f.)/raabitah(m.)/ta^alluqaat(f.)

level:

a.

levelled: leverage: levied: levitate: levitation: levity:

a. n. a. v.t. n. n.

levy: levy: lew: lewd:

v.t. n. a. a.

lewdness:

n.

lexicography: lexicon: liable: liabilities: liability: liar: liard: liaison:

n. n. a. n. n. a. a. n.

libel: libellous: liberal:

n. n. a.

ilzaam ruswa kun/tauhiin aameyz aazaad KHayaal/dil waala/faiyaaz dil/ Hurriyat pasañd/saKHi aazaad KHayaali/Hurriyat pasañdi aazaad KHayaali/faiyaazi/juud/ kuSHaadah dili/saKHaawat aazaad karna/bachaana aazaadah aazaadi/bachaa'o/chhuTTi/chhuT kaara/KHalaasi/ nijaat/waarastagi faajir(m.)/luchcha(m.)/riñd(m.) jiñsi talab waala jiñsi talab al miizaan daar ul kutub/kutub KHaanah amiir ul maktab/kitaab daar kaa'i ju'eñ chhuuT(f.)/ejaazat(f.)/ khuli chhuTTi ejaazat deyna/iKHtiyaar deyna/ majaaz banaana aabru baaKHtah/âiyaaSH/riñdaanah/ SHaehwat parast chaaTna/haraana Dhakkan/Dhakna/papoTa/sar poSH/Topi chhal/daroGH/dhoka/fareyb/jhuuT/kizb/riya niyaabat naa'eb aabo daanah/dam/Haal/hasti/Hayaat/jaan/janam/ jiiwan/ruuH/ûmr/wujuud/ziñdagi ûmr/ziñdagi jaan ka muHaafiz afsurdah/bey Hayaat/bey jaan/bhaari/murdah qudrati/ziñdah ki taraH ûmar bhar ka saath

liberalism: liberality:

n. n.

liberate: liberated: liberation:

v.t. a. n.

libertine: libidinous: libido: libra: library: librarian: lichen: lice:

n. a. n. n. n. n. n. n.

licence/license:n.

license:

n.

licentious:

a.

lick: lid: lie: lieutenancy: lieutenant: life:

v.t. n. n. n. n. n.

(span of)life: n. lifeguard: lifeless: lifelike: lifelong: n. a. a. a.

lifestyle: lifetime:

n. n.

tarz e ziñdahgi ârsah'e Hayaat/muddat ul ûmr

lifetime imprisonment: n. Habs e dawaam lift: v.t. baRhaana/bulañd karna/Dhona/chiRhaana/ îzzat deyna/martabah baRhaana/uuñcha karna/ uupar laana/sahaara deyna/ubhaarna/uThaana bañd paTTi(f.) basaarat/biinaa'i/faroGH/nuur/par tau/raKHSH/ roSHni/SHo^lah/zau/ziya jalaana/roSHan karna jalna/roSHan hona aasaan/halka/halka/halka phulka/kam wazan/ KHafiif/latiif/naazuk/phiika/pola/subuk aaraam karna/niichey utarna/utarna dhaani minaarah bijli ki taraH chamakna/chiraaGH jalaana/ kauñdna/roSHan karna/roSHni pha'elaana/ wazan kam karna chamak uThna/kam wazan hona/roSHan hona halka pan/subki barq/bijli/chamak/kauñda/raKHSH/saa^eqah faraH/masruur/mufarraH/naiyyar/SHaad chaahna/pasañd karna maaniñd/misl/mutaaqbiq/waar/waSH(suff.) jaesa waesa aesa n. a. v.t. n. gumaan/imkaan aGHlab/bahot mumkin/GHaaliban muqaabilah karna/taSHbiih deyna bheys/charbah/hu ba hu naql/masl/ muurat/mumaasilat/muSHaabehat/mutaabiqat/ SHabaahat/SHakl/suurat chaah/gat/Haalat/KHwaahiSH/maelaan/ mazaaq/pasañd/raGHbat/tawajjoh/zauq

ligament: ligature: light:

n. n. n.

light: light: light:

v.t. v.i. a.

light: light green: light-house: lighten:

v.i. a. n. v.t.

lighten: lightness: lightning: lightsome: like: like: like(as): like that: like this: likelihood: likely: liken: likeness:

v.i. n. n. a. v.t. a.

liking:

n.

likewise: lilac: lilting: limb: limbs: limber: lime: lime-kiln: limelight: limewash: limit:

adv. n. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t.

aezan/aur/bhi/isi taraH sey/neyz laelaq ba tarañnum añg/ûzw añjar pañjar lachak daar/loch daar chuuna/liimuuñ chuuney ki bhaTTi SHohrat ki chamak chuuney ki qala^i bañdiSH lagaana/maeHduud karna/ paa bañd karna aaKHiri sira/Had/iñteha/kinaarah/ nehaayat/Thikaana qaabil e taHdiid bañdiSH/eHaatah/Had/Had bañdi/ majbuuri/paa bañdi maeHduud/maSHruut/paa bañd/tañg bey Had/bey paayaañ/laa maeHduud aabi rañgoñ sey rañgna jhiiloñ ka îlm lañgRaana lañg/lañgRa pan/lañgRa haT/lañgRi chaal jhalak daar/SHaffaaf lañg muñDeyr la^uuq/SHarbat e tibbi Dora/dori/KHat/lakiir/laR/paTTi/qataar/ saf/satr/sutli/taar qataar meyñ lagaana/saf aaraa'i karna/ taeh lagaana aaba o ajdaad/asl/gharaana/haDDi/ Hasab/Hasb o nasb/KHaan daan/nasb naamah/ nasl/riSHtah/saat puSHt/silsilah/zaat paat aabaa'i/mauruusi/nasabi ha'iyat/naak naqSHah KHatti/qataari

limit:

n.

limitable: limitation:

a. n.

limited: limitless: limn: limnology: limp: limp: limpid: limping: linch: linctus: line:

a. n. v.t. n. v.i. n. n. n. n. n. n.

line:

v.t.

lineage:

n.

lineal: lineament: linear:

a. n. a.

linearity: linger: lingo: lingua: lingual: linguist: linguistic: liniment: lining: link:

n. v.t. n. n. a. n. a. n. n. v.t.

qataariyat Deyra Daalna/sisakna baR baR/naa pasañd boli boli/lisaan/zabaan lisaani haft zabaan(m.)/zabaan daan(m.) lisaani marham/tilah niSHaab dahi/qataar añdaazi joRna/rabt paedah karna/SHaamil karna/ ta^alluq paedah karna joR(m.)/kaRi(f.)/SHiiraazah(m.)/raabitah(m.)/ silsilah(m.)/ta^alluq(m.) joR/kaRi/silsilah/ta^alluq marbuut/muñsalak/peywastah aab SHaar asad/SHeyr/SHeyr e babar SHeyrni hoñT/lab laali/surKHi pighlaana Hal karna/paani kar deyna/pighlaana/ raqiiq banaana Hal hona/pighalna/raqiiq bañna maa'e^/patla/raqiiq/saiyaal aab zar(m.) bañd o bast karna/iñtezaam karna/ rastey sey haTaana/safaaya karna Hesaab kitaab riqqat(f.) ma'ey/SHaraab muleyThi lachak daar/phurtiila/subuk dhajji/goTa/kinaari/kor/paTTi kinaari lagaana/paTTi lagaana

link:

n.

linkage: linked: linn: lion: lioness: lip: lipstick: liquate: liquefy:

n. a. n. n. n. n. n. v.t. v.t.

liquefy: liquid: liquid gold: liquidate:

v.i. a. n. v.t.

liquidation: liquidity: liquor: liquorice: lissome: list: list:

n. n. n. n. a. n. v.t.

list: listed: listen:

n. a. v.i.

fehrist/Hesaab/jadaul/kor/SHumaar darj e fehrist dhyaan deyna/kaan dharna/kaan lagaana/ suñna/tawajjoh deyna saame^ niyuuSH GHaafil/murdah dil GHaflat/murdah dili

listener: listening: listless: listlessness: lit: literacy: literal: literally: literary: literate: literator: literature: lithe: litigant: litigate: litigation: litigious: litter: litter: little:

n. a. a. n.

pa.t/p. roSHan/ujla n. a. adv. a. a. n. n. a. n. adbiyat/KHwaañdgi Harfi/lafzi Harf bah Harf adbi/adab sey muta^alliq/îlmi KHwaañdah/paRha likha adiib/adbi aadmi/faazil e adab adab/adbiyaat lachak daar/loch daar mudda^i

v.t/i. jhagRa karna/muqaddamah baazi karna n. a. n. v.t. a. jhagRa/muqaddamah baazi mutanaaza^ KHas o KHaaSHaak/kuuRa karkaT/maHmal kuuRa karkaT paeda karna adna/boda/chhoTa/halka/kam sin/KHurd/ kuchuk/ma^muuli/nañnha/qaliil/thoRa kuchh/qadr e qaliil/thoRa sa/zara sa

(a) little:

a.

little by little: adv. aahestah aahestah/jastah jastah live: v.i. basar karna/guzaarna/qayaam rakhna/raehna/ ziñdah hona basar auqaat/daanah paani/ma^aaSH/ peyT/rizq/roz gaar/rozi chaalaaki/KHuSH dili/raunaq/sar garmi/ tarraari/teyzi chaaq chau bañd/chamkiila/chauñchaal/ KHuSH dil/KHuSH taba^/pur joSH/sar garm/ taazah/teyz/taaqat war/tawaana

livelihood:

n.

liveliness:

n.

lively:

a.

liver: livery: livid: living: lizard: lo! load: load:

n. n. a. n. n. intj. v.t. n.

jigar/kaleyja/kaleyji(dim.) wardi(f.) bad rañg/maara piiTa hu'a basar/guzraan/ma^aaSH/ziist/ziñdagi bich khopRa(m.)/girgitT(m.) deykho laadna baar(m.)/bojh(m.)/kheyp(f.)/ Hamal(m.)/maal asbaab(m.)/puSHtaara(m.)/ siql(m.)/wazan(m.) maeHmuul/zeyr baar Dala/roTi aawarah gardi karna âariyat/daam/deyn/qarz/udhaar musta^aar deyna musta^aar SHadiid nafrat karna ghin/karaahat/nafrat/tanaffur makruuh/qaabil e nafrat karaahat/nafrat bey Dhañga/bhoñDa/Dala jhukna/pheyñkna daalaan/riwaaq goSHah/kaan ki lau/kona/laKHtah baRa jhiiñga/sartaan e baeHri deysi/maqaami/mulki êlaaqah/jaa/jaa'ey waquu^/jagah/maeHl/moHallah jagah DhuuñDna/rakhna/waza^ karna maqaam/maqaam bañdi/maeHl o wuquu^ jhiil laT/zulf maeHbuus karna/muqaffal karna/taala lagaana giraft(f.)/qufl(m.)/taala(m.) dar bañdi(f.)/taala bañdi(f.)

loaded: loaf: loaf: loan: loan: loaned: loathe: loathing: loathsome:

a. n. v.t. n. v.t. a. v.t. n. a.

loathsomeness: n. lob: lob: lobby: lobe: lobster: local: locality: locate: location: loch: lock: lock: lock: lockout: n. v.t. n. n. n. a. n. v.t. n. n. n. v.t. n. n.

lockup: locker: locks: locksmith: loco: locus: locust: locution: lodge: lodge: lodge: lodging: loft:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. v.t. v.i. n. n.

Hawaalaat(f.)/Heraast(f.) chhoTi almaari(f.) geysu(m.)/kaakul(m.)/zulf(f.) qufl saaz paagal jaa'ey waquu^/jagah/maeHl/maqaam/ TiDDi tarz e taqriir kuTya/qayaam gaah qayaam karaana/Thaeraana qayaam karna/Thaerna aaSHiyaanah/faro kaSH aTaari/baalaa'i kamrah/baala KHaanah/ koTha/par chhati uchhaalna fauq/takabbur âziim/baa wiqaar/baala/bulañd/faraaz/ maGHruur/mumtaaz/murtafa^/sar ba falak/ sar kaSH/SHaan daar lakkaR buddhu/GHabi riwaaq mañtiq mañtiqi mañtiqiyat sey âalim ul mañtiq munaasib fauji naql o Hamal puSHt/puTh dhoti aawaarah gardi karna/Deyra Daalna jhuulna/laTakna/loTna/paRa raehna laTkaana chhuma chaaTi karna/waqt barrbaad karna akeyla/alg thalag/suuna/sunsaan/tanha/ujaaR

loft: loftiness: lofty:

v.t. n. a.

log: loggerhead: loggia: logic: logical: logically: logician: logistical: logistics: loin: loin-cloth: loiter: loll: loll: lollygag: lone:

n. a. n. n. a. adv. n. a. n. n. n. v.i. v.i. v.t. v.t. a.

lonely:

a.

akeyla/bey kas/phuTkal/phuTkar/suuna/ sunsaan/tanha/ujaaR akeyla pan/tanhaa'i daraaz/lamba/tawiil lambi sawaari nigañdah tawiil ul mey^aad/tawiil ul muddat lamba tar tawiil ûmri/ûmr daraazi aarzu/aas/armaan/chaah/chaaT/Hasrat/ iSHteyaaq/laggi/tiSHnagi/umañg aarzu sey/aas sey/armaan sey/chaah sey/ Hasrat sey/iSHteyaaq sey/tiSHnagi sey lambaa'i/tuul KHalaasi(m.) puraana kasiir ul kalaam/lambi hatheyl deykhna/nazar Daalna nazar rakhna/taakna chitwan/nazar/nigaah/taak deykh bhaal karna/nigaah rakhna/ nigraani karna/sañbhaalna DhuuñDhna/talaaSH karna

loneliness: long: long-haul: long stitch: long term: longer: longevity: longing:

n. a. n. n. n. a. n. n.

longingly:

adv.

longitude: longshoreman: longstanding: longwinded: loof: look: look: look: look after:

n. n. a. a. n. v.i. v.t. n.

look for: looking: looking after: looking glass: a. loom: loom: looming: loon: loony: loop: loophole: loose: n. v.i. n. n. a. n. n. a. a.

nigraañ deykh bhaal/nigraani aa'inah aalah/auzaar/khaDDi suraab jaesa dikhna suraab(m.) kasbi/niich zaat paagal/sañki chhalla/Halqah/kuñDli daraaz alag/bhar bhara/bañdhanoñ sey aazaad/

Dhiila/jhola/kachcha/khula/phus phusa/sust loose: loose cannon: loosen: looseness: loot: looting: lop: lop: lopping: lop-sided: loquacious: lord: v.t. n. v.t. n. n. n. v.i. v.t. n. a. a. n. dhiila karna/kholna bey lagaam Dhiil deyna/Dhiila karna Dhiil luuT ka maal/maal Daaka zani/luuT maar/qazzaaqi/raah zani Dhiila laTkna phuñgi kaaTna/sira kaaTna kaTaa'i bey wazan/GHaer munaasib baatuuni/kasiir ul kalaam/zabaan daraaz aaqa(m.)/amiir(m.)/an daata/Hazrat(m.)/ maalik(m.)/maKHduum(m.)/sar kaar(m.) asHaab îlm/mazhab/ta^liim gum/gum gaSHtah/gum raah/matruuk/zaa'e^ haarna/gum karna/khona/maeHruum hona/ pichhaRna/zaa'e^ karna haarna/haath dhona/naa kaam hona/ paani phir jaana chakma/chapeyT/charka/daaGH/fuqdaan/ghaaTa/ Haraj/haar/itlaaf/kaaT/kami/kasar/KHam yaazah/ KHasaarah/nuqsaan/TuuT/zak/zarar/ziyaañ faq/gum/gum gaSHtah/gum raah/majzuub/ saaqit/zaa'e^ Haq/Hissah/nasiib/qismat/taale^/thok GHusl/maaliSH/nahaan qur^ah kañwal bhaari/bhaRak daar/bhaRkiila/bulañd aawaaz/ kaRa/karaKHt/numaa'iSHi/saKHt/teyz/tuñd pukaar key/SHor sey bulañd aawaaz/pur SHor bhaRak/bulañd aawaazi/numaa'iSH/SHor bhoñDa/GHaer mohazzab aag(fig.)/âaSHiqi/chaah/chaahat/eKHlaas/

lords: lore: lorn: lose:

n. n. a. v.t.

lose:

v.i.

loss:

n.

lost:

a.

lot: lotion: lottery: lotus: loud:

n. n. n. n. a.

loudly: loudmouth: loudness: lout: love:

adv. n. n. n. n.

îSHq/laag/lagaawaT/laggi/moHabbat/piit/ priit/preym/pyaar/ulfat/yaari loveable: loved: a. a. dil kaSH/maeHbuub/muKHlis/pyaara maeHbuub(m.)/maeHbuubah(f.)/pyaara(m.)/ pyaari(f.) dilbari/Husn/jamaal/ra^naa'i dilbar/dil kaSH/KHuub suurat/naaz niiñ/ paakiizah/pyaara(m.)/pyaari(f.) îSHq baazi îSHq ka maara aaSHna/âaSHiq/baalam/bismil/ dost/fidaa'i/jaani/maeHbuub/parastaar/ parwaanah/pi/piya/saajan/ SHaedaa'i/taalib/yaar moHabbat aameyz adna/baazaari/chhichhla/chhoTa/faro maayah/ kam zarf/KHaak saar/naSHeyb/niichi jagah/ ochha/paaji bael ya gaa'ey ka Dakraana kam asl chañDaal ghaTiya/nichla tabqah naSHeyb maa taeHt/nichla/zeyr nichla tabqah/zeyriiñ tabqah Haqiir tariin GHurbat/miskiini âajiz/faro tan/maeHjuub ochha pan pakka/sachcha/wafa daar wafa daari sey itaa^at/nibaah/wafa daari baiyyan/marbuut/roSHan/saaf/saliis/ ujaagar/waazeH saafaa'i/ujaagri baKHt/bhaag/qismat/nasiib/taqdiir bad baKHti/bad qismati KHuSH qismat tariin

loveliness: lovely:

n. a.

lovemaking: lovesick: lover:

n. n. n.

loving: low:

a. a.

low: low bred: low born: low class: low ground: lower: lower class: lowliest: lowliness: lowly: lowness: loyal: loyally: loyalty: lucid:

v.i. a. a. n. n. n. n. a. n. â. n. a. adv. n. a.

lucidity: luck: (bad)luck: luckiest:

n. n. n. a.

luckily: luckless: lucky:

adv. a. a.

KHuSH qismati sey bad qismat/naa KHuSH farruKH/kaam raan/KHuSH baKHt/ KHuSH qismat/neyk baKHt daulat/GHina/maal/sarwat/zar mufiid chiraaGH ki roSHni meyñ paRhna/ faazilaana maqaalah likhna chamkiila/SHaffaaf mazHakah KHeyz ghasiiTna/khiiñchna DañDi/khamba chhalla/hattha maal(m.)/saamaan(m.)/raKHt(m.) aazurdah/GHam giin/udaas bey dil/kun kuna/niim garm/sard mehr/ SHiir garm Dhaaras deyna/dil baehlaana/thap thapaana ghaTna/kam hona/sukuun Haasil hona KHaamoSHi/sukuun ka daur lori kaaTh/lakRi chamak/roSHani/nuur/tabiñdagi/ujaagari chamakiila/roSHan/nuuraani/ujaagar chamakta/farozaañ/na'iyar/ nuuraani/roSHan/ujaagar taabiñdagi ikaTTha karna añbaar/Dala(m.)/Dali(dim.)/gumRa/piñDa diiwaanh pan/junuun/KHabt/paagal pan/sanak chaañd sey muta^alliq/qamari diiwaanah/KHabt/junuunoni diiwaanah/KHabti/majnuuñ paagal KHaanah do paher ka khaana/GHiza/khaana

lucre: lucrative: lucubrate:

n. a. v.i.

luculent: ludicrous: lug: lug: lug: luggage: lugubrious: lukewarm:

a. a. v.t. n. n. n. a. a.

lull: lull: lull: lullaby: lumber: luminescence: luminescent: luminous:

v.t. v.i. n. n. n. n. a. a.

luminousness: lump: lump: lunacy: lunar: lunatic: lunatic:

n. v.t. n. n. a. a. n.

lunatic asylum: n. lunch: n.

luncheon: lunch: lunchbreak: lunch hour: lunch time: lune: lung: lunge: lunt: lunt: lupine: lurch: lurch: lurch: lurch: lure:

n. v.i. n. n. n. n. n. v.t. v.t. v.i. a. n. n. v.i. n. n.

do paher ka khaana do paher ka khaana khaana do paher ka khaaney ki chhuTTi do paher ka khaaney ki chhuTTi do paher ka khaaney ki chhuTTi chaañd numa ko'i bhi chiiz pheyphRa lapak kar Dhakeylna bhaRkaana/sulgaana bhaRak uThna bheyRiye jae'sa haar/piTaa'i iñtezaar/Hamlah karney ka iñtezaar hichkola khaana hichkola baehlawa/laalach/phuslaahaT/ tama^/tarGHiib bhayaanak/Daraa'ona/KHauf naak ghaat meyñ hona KHuSH gawaar/laziiz/SHaehwat añgeyz har bhara/ras bhara/SHaadaab/zar KHeyz SHarbat aag(fig.)/hawas(f.)/jiñsi bhuuk(f.)/ iSHteha(f.)/joSH(m.)/laehka(m.)/lat(f.)/ masti(m.)/SHaehwat(f.) mast/SHaehwaani aab daari/aab o taab/baha/damak/iSHraaq/ jalwah/jila/jhalak/jot/nuur/paani/raunaq/ SHaan o SHaukat/taabiñdahgi aab(f.)/jila(f.) aab daar/chamkiila/roSHan/ujaagar qawi/tan durust§ ôod/chañg/viina har bhara âeSH karna

lurid: lurk: luscious: lush: lush: lust:

a. v.i. a. a. n. n.

lustful: lustre:

a. n.

lustre(gems): lustrous: lusty: lute: luxuriant: luxuriate:

n. a. a. n. a. n.

luxurious: luxury: lying: lynx: lyre: lyrical:

a. n. a. n. n. a.

âiyaaSH/faraawaañ/pur SHaukat/ThaaT ka âeSH/âeSH o îSHrat/âiyaaSHi/takalluf daroGH go'i/jhuuTaa'i siyaah goSH bar bat/chañg GHinaa'i

M
macabre: mace: mace-bearer: mace: macerate: machinate: machination: machine: machinery: machismo: mac(k)intosh: macrocosm: macrocosmic: mactation: macula: maculate: a. n. n. n. v.t. v.t. n. n. n. n. n. n. a. n. n. v.t. bhayaanak/haebat naak/waeH SHiyaanah âsa/gurz âsa bar daar/gurz bar daar jaawetri bhigo kar galaana/bhuuk maar kar dubla karna saaz baaz karna fitrat(f.)/makkar(m.)/saaziSH(m.) aalah(m.)/putli(m.) aalaat mardaanah GHalbah/mardaanah tasallut bar saati(f.) jagat/kaa'enaat/sañsaar kaa'enaati bheyñT/qurbaani daaGH/kalaf/KHaal aaluudah karna/daaGH lagaana/daaGHna/ dhabba lagaana/najis karna aaluudah/daaGH daar/dhabbey daar/najis aeHmaq/baaula/KHabti/majnuuñ/maKHbuut/mast/ paagal/pagla(m.)/pagli(f.)/pagloT beygam/moHtarmah/saiyadah GHussah dilaana/paagal kar deyna baeñgan(m.) diiwaanah/paagal/majnuuñ(m.)

maculate: mad:

a. a.

Madame: madden: mad-apple: madcap: made: made:

n. v.t. n. n.

pa.p/t. bana hu'a a. saaKHtah

made up: madefy: madhouse: madid: madly: madman: madness: v.t. n. a. adv. n. n.

pur tasañno^/saaKHtah par daaKHtah nam karna paagal KHaanah bhiiga/nam buri taraH sey/saKHti sey/paagal pan sey diiwaanah/KHabti/paagal/majnuuñ(m.) diiwanah pan(m.)/Hamaaqat(f.)/KHabt(m.)/ junuun(m.)/paagal pan(m.)/sauda(m.)/waeH SHat(f.) hazrat maryam bhaRkiila rumaal(m.) gawaal giit(m.)/kajri(f.) bhañwar/gardaab KHabti âurat/SHaraaban GHusiili/KHabti/junuuni mausiiqi ka ustaad(m.) jariidah/maKHzan/mujallah/risaalah/ saHiifah/parchah(m.) suñDi jaadu/naerañg/naerañgi/saaHiri/ seHar kaala jaadu(m.) jaaduaanah/seHri jaadu gar/saaHir/SHo^bdah baaz aamiraanah/Haakimaanah maahiraana/natiijah KHeyz/ustaadaana Haakim/maamuur âali zarfi/bulañd nazri/kaleyjah/ SHaraf ul nafs bulañd nazar/SHariif ul nafs âziim/amiir/baRa aadmi/kabiir/ ra'iis/wajiih tabaaSHiir farañgi chaq maq/maqnaatiis dil kaSH/jaazib/maqnaatiisi jaazbiyat/kaSHiSH/maqnaatiisiyat

Madonna: madras: madrigal: maelstrom: maenad: maenadic: maestro: magazine:

n. n. n. n. n. a. n. n.

maggot: magic:

n. n.

(black) magic: n. magical: magician: magisterial: magistral: magistrate: magnanimity: a. n. a. a. n. n.

magnanimous: magnate:

a. a.

magnesia: magnet: magnetic: magnetism:

n. n. a. n.

magnific:

a.

âziim uSH SHaan/pur SHikoh/SHaan daar baRaa'i/mubaaliGHah âali SHaan/âzmat/jalaal/kibriya/ SHaan o SHaukat/tum taraaq âziim uSH SHaan/jaliil/SHaan daar âzmat baRhaana/baRa karna/mubaaliGHah karna aehmiyat/âzmat/meqdaar/ qadr/zaKHaamat baRa SHiSHah SHaah kaar/SHaeh paarah âzra/baakirah/GHulaam laRki/kaniiz/ maama/naa katKHuda/naukraani âzra/baakirah/do SHiizah/GHaer musta^mal/ GHulaam laRki/kaniiz/naukraani/taazah achhuuti/GHaer musta^mil bakaarat/do SHiizgi/kuñwaar pan bakaarat/kuñwaar pan baañdi/kaniiz/KHaadimah/lauñDi baktar/zirah zirah baktar paehnaana Daak(f.)/Daak ka thaela(m.) Daak ka thaela(m.) Daak ka Dibbah(m.) Daakiya(m.) Daak gaaRi(f.) kiraayah(m.) lañgRa pan masKH karna/ma^zuur banaana masKH SHudah ahmiyat/âzmat/bal buuta/taaqat âziim/KHaas/muqaddam/sadr/zaruuri sadr dar waazah(m.) GHaaliban/KHusuusan baRi kamaani(f.) aas(f.)/aasra(m.)/aham Hemaayat(f.)/ bunyaadi sahaara(m.)

magnification: n. magnificence: n.

magnificent: magnify: magnitude:

a. v.t. n.

magnum: magnum opus: maid:

n. n. n.

maiden:

n.

maiden: maidenhead: maidenhood: maidservant: mail: mail: mail: mailbag: mail-box: mailman: mail-train: mail: maim: maim: maimed: main: main: maindoor: mainly: mainspring: mainstay:

a. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. v.t. a. n. a. n. adv. n. n.

mainstem: mainstream: maintain:

n. n. v.t.

baRa raastah(m.) âam rujHaan(m.)/baRi nadi(f.)/maqbuul rujHaan(m.) bar qaraar rakhna/KHarch uThaana/leHaaz rakhna/ maalik hona/nibaahna/nibhaana/ qaa'em rakhana/rakhna/rok rakhna/ sañbhaalna deykh bhaal/guzaarah/naan nafqah/ nigah daaSHt/par wariSH/roTi kapRa GHaur par daaKHt makka/makka'i(f.)/makka'i ka pauda(m.) âali SHaan/âziim/jaliil ro^b daab sey âzmat(f.)/dabdabah(m.)/jalaal(m.)/SHikoh(m.)/ sitwat(f.) akbar/baRa/kalaañ/KHaas KHansaamaañ/rakaab daar baRa darjah(m.) aksariyati jamaa^at(f.) baRi baazi(f.)/baRa rañg(m.) aksariyat(f.) aksariyati Hukuumat(f.) baRey Huruuf ka banaana/karna/taiyaar karna banaawaT(f.)/Daul(m.)/Dhañg(m.)/kaaThi(f.)/ mizaaj(m.)/saaKHt(f.)/suurat(f.)/ taraaSH KHaraaSH(f.)/tarkiib(f.) bahaanah karna/fareyb deyna

maintenance:

n.

maintaining: maize: majestic: majestically: majesty:

n. n. a. adv. n.

major: major-domo: major order: major party: major suit: majority:

a. n. n. n. n. n.

majority rule: n. majuscule: make: make: a. v.t. n.

make believe:

v.t.

make belief/believe:n. afsaanah(m.)/dil baehlaawa(m.)/ man ghaRat baat(f.) make do: make do: make good: make haste: make love: make merry: make off: make public: v.t. v.i. n. v.t. v.t. kaam chalaana kaam chalaa'u talaafi karna/wa^dah puura karna jaldi karna/lapakna bos o kinaar karna/mabaaSHirat karna rachaana champat ho jaana/chhoR jaana âam karna/afSHa karna

make sail: make sure: make time: make tracks: make up:

kaSHti rawaanah karna baat Thaerana/yaqiini banaana dil lagi karna/îSHq baazi karna/jaldi karna teyZi sey Harkat karna KHuSH aamad karna/peySH dasti karna/ruup bharna/ siñghaar karna/sulaH karna/talaafi karna n. baehruup(m.)/banaawaT(f.)/banaa'o siñghaar(m.)/ maañg paTTi(f.)/saaKHt(f.) chuuna/peySHaab karna/risna/Tapakna v.t. a. n. aagey baRhna/jagah deyna/raah nikaalna qaabil e saaKHt/qaabil e taSHkiil banaaney waala/faa^el/kaar saaz/ KHaaliq/KHuda/saane^ âarzi/kaam chalaa'u/mutabaadil paasañg(m.) banaawaT(f.)/banaa'o(m.)/Dhaañcha(m.)/ kaam(m.)/saaKHt(f.)/SHakl(f.) seybi naa mauzuuñ bey aahañgi/naa saazgaari abtar/bey aahañg/bey tartiib/naa saaz bad iñtizaami karna añdheyr/bad iñtezaami/bad nazmi/haR bong anaaRi/bey hunar/bhadda/kaahil/phuuhaR anaaRi pan/naa aehli/naa kaari aazaar/biimaari/marz/rog bey chaeni/bey kali/bey qaraari/maaliSH/matli bad tamiiz/bey Haya/SHoKH GHalst iste^maal karna naa jaa'ez iste^maal bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ bey jaa/bey joR/naa munaasib ruKHsaar ki haDDi mausmi buKHaar naa KHuSH/naa raaz

make up:

make water: make way: makeable: maker:

makeshift: makeweight: making:

n. n. n.

malaceous: maladapted:

a. a.

maladjustment: n. maladjusted: a.

maladminister: v.t. maladministration:n. maladroit: a.

maladroitness: n. malady: malaise: malapert: n. n. a.

malappropriate: v.t. malappropriation:n. malaprop: malapropos: malar bone: malaria: malcontent: a. a. n. n. a.

male: maledict: malediction: maledictory: malefaction: malefactor: malefic: maleficence: maleficent: malevolent: malevolently: malevolence: malfeasance: malfeasant: malformation: malformed: malfunction:

n. n. n. a. n. n. a. n. a. n. adv. n. n. a. n. a. n.

mard(m.)/muzakkar(m.)/nar(m.) mala^uun/marduud bad do^a/kosna/la^nat/phiT bad do^a bhari bura kaam/GHalat kaari/jurm bad kaar/mujrim/paapi/SHariir bad asar/sifli bad asri/muzrat/zarar rasaani aziiyat rasaañ/bad asar/muzir/nuqsaan deh bad baatin/bad KHwaah/KHabiis/kiinah war bad KHwaahaanah/KHabiisaanah bad asri/bad KHwaahi/baer/kapaT badi(f.) bad ûnwaan/GHaer qaanuuni âeyb/bey tartiibi/nuqs bad SHakal/bad waza^/naa qis bad âmli(f.)/KHaraabi(f.) bad iñtezaami âdaawat/baer/Daah/GHubaar/Hasad/kaawiSH/ kaduurat/kapaT/kiinah(m.)/pur KHaaSH/ phuuT(f.)/raSHk(m.) kiinah parwari karna kamiinah/kiinah par war KHatar naak/muzir/neySH zan bad naami karna/jhuuTa ilzaam lagaana/ kiinah parwari karna bad go/kiinah parwar badi/kiinah kiinah parwar/KHatar naak/KHabiis/mohlik/muzir kiinah parwari/neySH zani baer/naHuusat biimar bañna KHayaabaan jañgli bataKH(m.)

malgovernance: n. malice: n.

malice: malicious: malign: malign:

v.t. a. a. v.t.

maligner: malignancy: malignant: maligning: malignity: malinger: mall: mallard:

n. n. a. n. n. v.i. n. n.

malleable: malleability: malleate: malleolus: mallet: mallow: malnourished:

a. n. v.t. n. n. n. a.

loch daar/mulaa'em/narm loch(m.)/taSHkiil paziiri(f.) piiT piiT kar chapTa karna taKHney ki haDDi chobi durmuT(m.)/muugri(f.) gul KHaeru(m.) kam zor bad KHoraaki GHalat KHoraak/naa kaafi KHoraak bad bu(f.)/saRaañd(f.)/ta^affun(m.) bad bu daar/muta^affan/saRa hu'a bey maqaami(f.) bad diyaañti/KHiyaanat/siyaah kaari bad diyaanat/bad ûnwaan/KHaa'in bad suluuki karna/bura bartaa'o karna bad suluuki/bura bartaa'o bad iñtezaami/riSHwat KHori maañ(f.) chhaati(f.)/pistaan/than pistaan daar jaanwar pistaani chuuchi/gaat daulat mañdi/dhan deota/Hirs/ laalach daulat kar rasiya naa paed haathi ki zaat aadmi/iñsaan/bañdah/baSHar/Haewaan e naatiq/ kas/mard/nar/SHauhar aadam KHor aadam KHor bahaadur/dileyr/jari/SHujaa^ bahaadur aanah/dileyr aanah/mard aanah bahaaduri/mardaañgi/SHujaa^at beyRi/hath kaRi

malnourishment: n. malnutrition: malodour: malodorous: malposition: malpractice: n. n. a. n. n.

malpractitioner:n. maltreat: maltreatment: malversation: mamma: mamma: mammal: mammary: mammilla: mammon: v.t. n. n. n. n. n. a. n. n.

mammonish: mammoth: man:

a. n. n.

man-eater: man eating: manful: manfully: manfulness: manacle:

n. a. n. adv. n. n.

manacle: manage:

v.t. v.t.

beyRi lagaana/hath kaRi lagaana chalaana/muñtazmi karna/saadhna/sañbhaalna/ tasallut rakhna aasaan/KHuSH lagaam/siidha bañd o bast/iñtezaam/siyaasat kaar kun/kaar pardaaz/mudiir/ muñtazim/peySH kaar iñtizaami âarzi iKHteyaar/amr e rasmi/farmaan zimmah lagaana muKHtaar/wakiil zimmah/zimmah daar jabRa/jabRey ki haDDi ayaal(f.) ayaal daar ghoRoñ ki sadaa'i ghoRoñ ko kartab sikhaana khurañD charni/khaaney ka haudah/khurli/kuuñDa/ naañd dhajji dhajji karna/phaaRna/qiimah karna/ masKH karna/TukRey TukRey karna istri maSHiin/kal daar istri pichchi aam khurañD daar chamrañg bura suluuk karna/GHul GHapaaRa karna/ insaani quuwat laga kar khiskaana/ piTaa'i karna/zabar dasti karna aadimiyat/bahaaduri/buluuGH/insaaniyat/ jawaañ mardi aadam khoj îSHq/junuun/KHabt/paagal pan/sauda/ sanak junuuni/KHabti/majnuuñ/saudaa'i/ sañki KHabti/majnuuñ/paagal

manageable: management: manager:

a. n. n.

managerial: mandate: mandate: mandatary: mandatory: mandible: mane: maned: manège: manège: mange: manger:

a. n. v.t. n. n. n. n. n. n. v.t. n. n.

mangle:

v.t.

mangle: mangled: mango: mangy: mangrove: manhandle:

n. a. n. a. n. v.t.

manhood:

n.

manhunt: mania:

n. n.

manic:

a.

maniac:

n.

manicure: manicure: manifest:

n. v.t. a.

naaKHun taraaSHi naaKHun taraaSHi karna alam naSHraH/azhar/baiyyan/faaSH/hawaeda/ khula/paeda/sariiH/ujaagar/waazeH/zaahir hawaeda karna/paeda karna/ujaagar karna bayaan/izhaar/kaSHf/ujaagri/ wazaaHat/zuhuur bar mala/e^laaniyah/khullam khulla/ saaf saaf/zaahirah êlaan/mañSHuur bhaañt bhaañt ka/chañd dar chañd/ka'i guna/ ka'i taraH ka/rañga rañg baaliSHtiya/podna apna kaam nikaalna/haath sey kaam karna/ pheyr phaar karna/saaz baaz karna/suljhaana heyra pheyri waala chaalaaki/joR toR/kaaristaani/ hunar mañdi/pheyr phaar/saaziSH chaabuk dast/chaalaak/joR toR karney waala/ saaziSHi aadam zaad/baSHr/iñsaan/KHalq aadam numa/baSHri/iñsaani bahaaduri/dileyri/rajuuliyat dil aawar/dileyr/jawaañ mard/mard aanah masnuu^i añdaaz/asluub/Daul/Dhaal/Dhab/dastuur/Dhañg/ Dharra/kirdaar/nahj/nau^/paehlu/paeraayah(m.)/ qata^/raastah(m.)/rawaiyah(m.)/sabiil(f.)/ suurat(f.)/tariiqah/taraH/tarz/taur aadaab/aKHlaaq/KHu/qaa^edah/takalluf aadaab parasti/Dhab baa tamiiz/KHuSH aKHlaaq/mohazzab bad taehziib/bey tamiiz/gaa'odi/gañwaar KHuSH aKHlaaqi/saliiqah/taehziib jañgi kaSHti chaal/fauji naql o Harkat/ghaat chaal chalna/joR toR karna/saaziSH karna jaagiir/ta^alluqah

manifest:

v.t.

manifestation: n.

manifestly:

a.

manifesto: manifold:

n. a.

manikin: manipulate:

n. v.t.

manipulative: manipulation:

a. n.

manipulator:

n.

mankind: manlike: manliness: manly: man-made: manner:

n. a. n. a. a. n.

manners: mannerism: mannerly: mannerless: mannerliness: man of war: manoeuvre: manoeuvre: manor:

n. n. a. a. a. a. n. v.t. n.

manservant: mansion: manslaughter: manslayer: manslaying: mansuete: mansuetude: manta: mantic: mantle: mantle: man-trap: manual: manual: manually:

n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t. n. a. n. adv.

KHaadim/naukar Haweyli/koThi/mañzil/maskan/Thikaana GHaer iraadi qatl mardum kuSH mardum kuSHi dabyal/narm/siidha miskiini(f.)/narmi(f.)/SHaraafat(f.) kambal(m.) paeGHam baraanah chaadar/farGHul chhupaana/Dhaañpna/gheyrna (iñsaani) phañda(m.) dasti/haaTH ka kaam dasti kitaab(f.)/raah numa kitaab(f.) haath sey dasti tarbiyat(f.) banaana/ghRna/sana^at karna/ thok par banaana saaKHt gari karna saaKHt saaKHtah saane^ GHulaami sey azaad karna/nijaat deyna khaad Daalna/zar KHeyz karna gobar/khaad pañjah(m.) haath ka likha musawwadah(m.)/qalmi nusKHah(m.) aksar/bahot/ka'i/kasiir/muta^addid hamah giir KHaakah/KHariitah/naqSHah naqSHah naweys naqSHah naweys

manual training:n. manufacture: v.t.

manufacture: manufacture: manufactured: manufacturer: manumit: manure: manure: manus: manuscript: manuscript: many: many sided: map: mapmaker: mapper:

v.i. n. a. n. v.t. v.t. n. n. a. n. a. a. n. n. n.

maquette: mar: marah: marasmus: marathon: maraud: maraud: maraud: marauder: marble:

n. v.t. a. n. n. v.i. v.t. n. n. n.

chhoTa namuunah(m.) KHaraab karna/kirkira karna/masKH karna kaR waahaT/talKHi suukha(biimaari)(f.) lambi dauR(f.) luuT maar ki talaaSH meyñ hona bar baadi karna/luuT maar karna luuT maar luuT/raeh zan goli/marmar/sañg e marmar saKHt dil/sañgiin khal/phok/seyTi bah zor Had/sar Had/sar Hadi êlaaqah bah qataar chalna/chal deyna/ fauji añdaaz sey chalna dar badar karna/kuuch karna kuuch/rawaañgi kahaani/qissah ghoRi kachhaar/saaHili daldal/taraa'i niim(f.) HaaSHiyah/kinaarah/lab goT/HaaSHiyah/kinaarah/kor/lab HaaSHiyaa'i/kinaarey ka taSHriiHaat/tauziiHaat HaaSHiyah lagaana niim geyñda(m.) gaañja chhoTi godi(f.) aabi/baeHri/daryaa'i/samañdari jahaaz raañ/mallaaH kaTh putli

marble-breasted:a. marc: marcato: march: march: n. a. n. v.i.

march: march: märchen: mare: maremma: margosa: marge: margin: marginal: marginalia: marginate: margosa: marigold: marijuana: marina: marine: mariner: marionette:

v.t. n. n. n. n. n. n. n. a. n. v.t. n. n. n. n. a. n. n.

marital: maritime: mark:

a. a. n.

azdawaaji/zauji baeHri/daryaa'i âlaamat/asar/daaGH/Had/hadaf/KHat/naqSH/niSHaan/ niSHaani/paehchaan/qadam ka niSHaan/sar Had niSHaan lagaana/qalam bañd karna/ raqam karna mumtaaz/numaayaañ/waazeH niSHaan lagaaney waala baazaar/gañj/mañDi/suuq baazaar/kaTra nirKH bikaa'u bikaa'u pan(m.) KHariid o faroKHt/sauda baazaar darjah(m.) niSHaanah baaz/niSHaañchi/tiir añdaaz bhagoRa GHulaam aawaarah phirna/maTar gaSHt karna kiSHmiSHi rañg kaam bigaaRney waala KHeymah/SHaamiyaanah miina kaari âqd(m.)/biyaah(m.)/KHaanah abaadi(f.)/SHaadi(f.) qaabil e azdawaajiyat/SHaadi key qaabil biyaahta/SHaadi SHudah/suhaagan guuda/lub/maGHz/qalb guudey daar ghia/lauki nali aaR(m.)/joR(m.)/saathi(m.)/yaar(m.) âqd karna/biyaahna/palley baañdhna/ riSHtah karna/SHaadi karna biyaah karna/biyaahna/SHaadi hona

mark:

v.t.

marked: marker: market: market place: market rate: marketable:

a. n. n. n. n. a.

marketability: n. marketing: marketplace: marks: marksman: maroon: maroon: maroon: marplot: marquee: marquetry: marriage: marriageable: married: marrow: marrowy: marrow: marrow bone: marrow: marry: n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. a. a. n. a. n. n. n. v.t.

marry:

v.i.

Mars: marsh: marshland: marshy: marshalled: mart: martial: martial arts: martingale: martyr: martyrdom: marvel: marvellous: marvellously: mascara: mascot: masculine: masculinity: mash: mash: mash: mask:

n. n. n. a. a. n. a. n. n. n. n. n. a. adv. n. n. a. n. n. v.t. v.i. n.

mirriiKH dal dal daldali êlaaqah(m.) dal dali saf aara baazaar/kaTra/mañDi âskari/mirriiKHi Harbi funuun zeyr bañd jaañ nisaar/SHahiid jaan nisaari/SHahaadat âjuubah/anokhi chiiz âjab/Haerat añgeyz âjab taraH sey/niraali raah sey kaajal baKHt aawaar/gañDa/guTka mard aanah/muzakkar/nar mardaañgi/rajuuliyat bhurta/kachuumar/maliida/saani bhurta banaana/kachuumar nikaalna Dorey Daalna baehruup/bahaanah/chehrah/ chehrey ka charbah baehruup karna/bheys badalna/chhupaana/ pardah Daalna pardah poSH/poSHiidah aziiyat sey lutf uThaana me^maar/raaj giir ta^miir karna me^maari/raaj giiri chaehka(m.)/radda baehruupiya tamaaSHah baehruup/sawaañg meylah az dahaam/bhiiR/meqdaar(f.)/puSHtaara(m.)/ thok(m.)

mask:

v.t.

masked: masochism: mason: mason: masonry:

a. n. n. v.t. n.

masonry (course):n. masque: masquerade: mass: n. n. n.

masses: massacre: massacre: massage: massage: masseur: massive: massiveness: mass meeting: massiness: mast: master:

n. v.t. n. v.t. n. n. a. n. n. n. n. n.

maKHluuq qatl karna/zabaH karna KHuun reyzi/qatl âam daabna/maaliSH karna maaliSH champi karney waala/maaliSHiyah baRa/bhaari/jasiim/kasiir/Thos jasaamat/Thos pan jalsah' e âaam bhaari pan/giraani/Thos pan khamba(m.)/mastuul(m.) âaqa/asHaab(m.)/Haakim(m.)/maahir(m.)/maalik(m.)/ miyaañ(m.)/saaHab(m.)/sar kaar/ustaad(m.)/ waaris(m.)/wali(m.) hunar mañdi Haasil karna/tasallut Haasil karna/ übuur Haasil karna dastaras/hunar mañdi/mahaarat/ûbuur kamaal/mahaarat/ustaadi kaamil/KHud sar/maahir e fan maahir aanah añdaaz sey SHaah kaar/SHaah paarah âla nasl ustaadi GHazab ki chaal/kamaal kamaal/KHuubi/SHaah kaar chabaana chaab/chabaa'i pistaanoñ ki suujan/waram e pistaan boriya(m.)/chaTaa'i(f.)/farSH(m.) bey aab/maañd jawaab(m.)/joR/joRi/meyl(m.)/muqaabilah(m.)/ saani(m.) munaasib hona/yaksaañ hona diya salaa'i diya salaa'i ki Dibya

master:

v.t.

mastery: masterliness: masterful: masterfully: masterpiece: master race: mastership:

n. n. n. adv. n. n. n.

master stroke: n. masterwork: masticate: mastication: mastitis: mat: mat: match: n. v.t. n. n. n. a. n.

match: matches: matchbook:

v.t. n. n.

matching: matchless:

a. a.

muqaabil/yaksaañ âdiim ul misaal/bey naziir/laa jawaab/ laa saani/yakta barq añdaaz/tufañg ka ghoRa kuTni(f.)/maSH SHaatah(f.) ham nawa/rafiiq e Hayaat/saathi bar daaSH karna/joRa bañna/SHaadi karna maañ/waalidah jismaani/maaddi/taba^i maaddah(m.)/mawaad/saamaan/wujuud(m.) wujuud meyñ aana maa'ddi taur par maa'ddah parasti daehri/maa'ddah parast daehriyaanah/maa'ddah parastaanah asbaab/saamaan maadari/maadraanah/maañ ka maamta(f.) janaapa/zachgi dost/saathi/yaar reyaazi(f.) reyaazi daañ subaH ka waqt jufti(f.) sardaar âurat apni maañ ka qatl taalibaan ki fehrist do bol(m.)/nikaah(m.)/SHaadi(f.) bachchah daani/kokh/qaalib/saañcha muñtazimah/ra'iisah/ustaani baat(f.)/maaddah(m.)/mas'alah(m.)/ mo^amalah(m.)/qissah(m.) GHaer dil chasp/haqiiqi/Thus/waaqe^i boriyah/chaTaa'i/Taat

matchlock man: n. matchmaker: mate: mate: mater: material: material: materialise: materially: materialism: materialist: n. n. v.t. n. a. n. v.t. adv. n. n.

materialistic: a. materiel: maternal: n. a.

maternal affection:n. maternity: matey: mathematics: mathematcian: matin: mating: matriarch: matricide: matricula: matrimony: matrix: matron: matter: n. a. n. n. a. n. n. n. n. n. n. n. n.

matter-of-fact: a. matting: a.

mattock: mattress: mature: mature: matured: maturedly: maturity: maudlin: maul:

n. n. v.i. a. a. adv. n. a. v.t.

phaa'oRa(m.) gabbha(m.)/gadda(m.) baaliGH hona/pakna/puKHtah hona baaliGH/puKHtah/puKHtah kaar/rasiidah mubliGH/pakka baaliGH aana buluuGHat/puKHtagi aab diidah/chakraaya hu'a/jazbaati bura suluuk karna/marammat karna/ piTaa'i karna/Thukaa'i karna bachchey ki taraH raal bahaana/gila karna maqbarah/rauzah niilguuñ arGHawaani aazaad KHayaal jaan war ka peyT jazbaati/kariih/makruuh/naa gawaar/phiika karaahat añgeyzi/naa gawaari jabRey ki haDDi masa'lah(m.)/qaa^edah(m.) bahot baRhaana/mubaaliGHah karna âziim tariin/GHaayat imkaan zaahir karna mumkin/SHaayad saffaakaanah qatl ra'iis e baldiya bakheyRa/bhuul bhulaiyaañ(f.)/pheyr(m.)/ uljhan peychiidah/Zoliidah maeñ/mujh ko/mujhey apni GHalti sey

maunder: mausoleum: mauve: maverick: maw: mawkish: mawkishness: maxilla: maxim: maximise: maximum: may: maybe: mayhem: mayor: maze:

v.t. n. a. a. n. a. n. n. n. v.t. a. v.t. adv. n. n. n.

mazy: me: mea culpa: meadow: meagre:

a. pron.

n. a.

chara gaah(f.)/sabzah zaar(m.) bahot kam/baañjh/chhoTa/dubla/ kam/naa kaafi/patla/qadr e qaliil fuqdaan(m.)/kami(f.)

meagerness:

n.

meal: meal: mealy: mean:

n. n. a. a.

khaana(m.)/ta^aam(m.) aaTa(m.) aaTey jaesa/dhabbey daar/safeyd chhichhora/chhoTa/faro maayah/kamiinah/ kam zarf/KHasiis/ochha/past/rakiik/raziil/ siflah/subuk sar/zabuuñ darmiyaani/wast awaarah gardi karna bal khaata hu'a/pur peych peych daar GHaraz(f.)/Haasil kalaam(m.)/iraadah/mafhuum/ ma^ni/maqsad/matlab(m.)/muraad(f.)/niyat ahem/pur ma^ni aehmiyat chhichhora pan/kamiinah pan/KHissat/paaji pan anaap SHanaap/bey kaar/bey ma^ni/laGHw/mohmal/ waahi/uuT paTaañg/waahi tabaahi asbaab(m.)/chaarah(m.)/daulat(f.)/ sabiil(f.)/tufael(m.)/waastah(m.)/ wasiilah(m.)/zarii^ah(m.) dar asna dar iiñ asna /is dauraan meyñ KHaariSH/KHasrah(f.) bad Haal/dhabbey daar/KHaariSH zadah aañkna/maapna/naapna/paemaa'iSH karna âmal/aqdaam/Dag/paemaanah/qadam/ qayaas/wazn maeHduud/mauzuuñ/munaasib/napaa tula añdaazah(m.)/masaaHat(f.)/naap(f.)/ paRtaal(f.) paemaa'iSH aqdaam

mean: meander: meandering: meanderous: meaning:

a. v.t. a. a. n.

meaningful:

a.

meaningfulness: n. meanness: meaningless: n. a.

means:

n.

meantime: meanwhile: measles: measly: measure: measure:

adv. adv. n. a. v.t. n.

measured: measurement:

a. n.

measuring: measures: meat: mechanic: mechanism: medal: medal:

n.

n. n. a. n. v.t.

goSHt dast kaar/mistri(m.) purzoñ ki saaKHt niSHaan/tamGHah tamGHah deyna

medallion: meddle:

n. v.t.

baRa tamGHa daKHl añdaazi karna/gaR baR karna/ghusna/ Taañg aRaana daKHl añdaaz(m.) daKHl añdaazi muKHil quruun e wastah sey muta^lliq quruun e wastah biich ka/dar miyaani dar miyaan ka/wasti âariz/biich/Haa'el biich bachaa'o karna/paRna/saalisi karna/ SHafaa^at karna biich bachaa'o(m.)/saalisi(f.)/tawassut(m.)/ tufael(m.)/wasiilah(m.) saalis/SHafii^ tibbi êlaaj qaabil e êlaaj dawa(f.) dawaa'i sey êlaaj karna êlaaj/mo^aalijah adwiyaati/êlaaji/SHifaa'i jaRi buuTi(f.) jaRi buuti(f.) daaru/darmaan/dawa/dawaa'i/êlaaj ausat darjey ka/ma^muuli

meddler: meddling: meddlesome: mediaeval:

n. a. a. a.

Mediaeval Times:n. medial: median: mediate: mediate: a. a. a. v.t.

mediation:

n.

mediator: medical:

a. a.

medical treatment:n. medicable: medicament: medicate: medication: medicinal: a. n. v.t. n. a.

medicinal herbs:n. medicinal roots:n. medicine: mediocre: meditate: meditation: meditative: n. a.

v.t/i. GHaur karna/sochna n. a. dhiyaan(m.)/GHaur(m.)/muraaqibah(m.)/tafakkur(m.) fikr añgeyz inhemaak zamiin key wast meyñ waaaqe^ ausat/darmiyaan/waastah/wast/zarii^ah KHalt/khichRi/uljha guuda

meditativeness: n. mediterranean: a. medium: medley: medulla: n. n. n.

meed: meek: meekly: meekness: meet: meet: meet: meeting: megacity: megalith: megaphone: Melia: melancholy: melancholy: mélange: meld: mêlée: melee:

n. a. adv. n. a. v.t. v.i. n. n. a. n. n. a. n. n. v.t. n. n.

ajr/meHñtaanah/silaH miskiin/narm mizaaj/neyk narm mizaaji sey bey himmati/miskeeni laa'eq/mauzuuñ/munaasib do chaar hona/iñkaar karna/milna/milna julna ikaTTha hona/jama^ hona/julna añjuman/jalsah/milaap/mulaaqaat/soHbat baRa SHehr baRa patthar bhoñpu/bulañd go bakaa'in afsurdah/dil figaar/dil giir/Haziiñ/maluul afsos/malaal/paZ murdagi/sauda KHalt/khichRi/pañch meyl milaana/tarkiib deyna hañgaamah afra tafri/balwah/dast badast laRaa'i/ fasaad/ghamsaan ka ran behtar banaand/durust karna/sudhaarna behtar hona qaabil e islaaH behtar/islaaHi islaaHiyat KHuSH aahaañg/SHahed sey bhar puur KHuSH nawa/sureyla(m.)/sureyli(f.) dhiima/maddhim/KHaliiq/paka hu'a mulaa'emiyat/narmi naGHmah saaz aahañg/laey/naGHmah garma/KHar buuzah/sardah/tar buuz pighalna/taeHliil hona Hal karna/pighlaana/taa'o deyna

meliorate: meliorate: mellorable: mellorative: meliorism: mellifluous: melodius: mellow: mellowness: melodist: melody: melon: melt: melt:

v.t. v.i. a. ai. n. n. a. a. n. n. n. n. v.i. v.t.

melting pot: meltwater: member: membership: membrane: memento: memo: memoire: memorablia: memorial: memorised: memorandum: memory: men: menace: menace: menage: mend:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t. n. v.t.

kaThaali barfaab/pighla paani ûzw/fard/rukn rukniyat(f.) GHiSHa/jhilli/pardah niSHaani/yaad gaar yaad daaSHt() sawaaneH ûmri yaad gaareyñ(f.) ârz daaSHt/niSHaani/yaad gaar maeHfuuz yaad daaSHt Haafizah/KHaatir/zikr/yaad/yaad daaSHt mardum(m.) aafat/bala/DapaT/dhamki/KHatrah Daraana/dhamki deyna ghar baar/KHaanah daari durust karna/marammat karna/Thiik karna/ rafu karna/ustuwaarna durusti/marammat/rafu/sudhaar qaabil e marammat dhokey baaz/jhuuTa/kaazib/pur fareyb daroGH/jhuuT(m.)/kizb darweySHi/faqiiri aazaad/bhikaari/bhik mañga/darweySH/ faqiir/KHirqah poSH laaTh(f.) adna/KHaañgi/niicha/zaliil ghareylu naukar(m.)/KHidmat gaar farmaañ bardaari sey gardan toR buKHaar hilaali hilaali jism sin e yaas

mend: mendable: mendacious: mendacity: mendicancy: mendicant:

n. a. a. n. n. a.

menhir: menial: menial: menially: meningitis: meniscold: meniscus: menopause:

n. a. n. adv. n. a. n. n.

menorrhagia: mensal: mense: mense: menseful: menses: menstrual: menstruate: menstruation: mensurable: mensural: mensuration: mental: mentality: mention:

n. a. n. v.t. a. n. a. v.i. n. a. a. n. a. n. n.

kasrat e Haeyz maahaanah/maah waar nazaakat/zaraafat/zebaa'iSH aaraastah karna/e^zaaz deyna baa îzzat/baa waqaar/faiyaaz/mehrbaan Haez(m.) maah waari Haez aana Haez(m.) qaabl e paemaa'iSH paemaaiSHi masaaHat(f.)/naap/qiyaas(m.) âqli/dimaaGHi/KHayaali/zehni zahaanat/zehniyat iSHaarah/charcha/Hawaalah/naam/ tazkirah/zikr iSHaarah karna/charcha karna/Hawaalah deyna/ naam leyna/tazkirah karna/zikr karna/ zabaan par laana mazkuurah qaabile izhaar/qaabil e zikr ataaliiq/guru(m.)/murSHid/ustaad ThoRi(f.)/Thuddi(f.) khaanoñ ki fehrist ba bu/saRaañd bad buu daar/gañda/muzir/saRa hu'a taajiraanah/tijaari banya pan/tijaarti nizaam bhaRey ka/kiraaye ka TaTTu/matlab ka yaar KHud GHarzi/matlab parasti bazaaz/kapRa beychney waala bazaaz ki dukaan maal(m.)/mataa^(f.) beopaari(m.)/sauda gar/taajir/thok ka beopaari tijaarti jahaaz

mention:

v.t.

mentioned: mentionable: mentor: mentum: menu: mephitis: mephitic: mercantile: mercantilism: mercenary:

pa.t. a. n. n. n. n. a. a. n. n.

mercenariness: n. mercer: mercery: merchandise: merchant: merchantman: n. n. n. n. n.

merciful: mercifully: merciless: mercilessly:

a. adv. a. adv.

kariim/KHuda taras/raHiim raeHm dili sey bey dard/bey raeHm/jallaad/kaTTar/sañg dil bey raeHmi sey/sañg dili sey bey dardi/bey raeHmi/saffaaki/ sañg dili paarah/siim aab chañchal/mutaGHaiyar/siim aabi/SHoKH karam(m.)/marHamat(f.)/raeHm(m.)/raeHmat(f.)/ SHafaaqat(f.)/SHafqat(f.)/tars(m.) Hauz/jhiil/taalaab bila milaawaT/faqat/KHaalis/maeHz/sirf faqat/maeHz bhaRkiila/tamtaraaqi/zarq barq zam karn/yak jaan karna yak jaan hona iñzaam/waeHdat nisf un nahaar achchhaa'i/aehliyat/Haesiyat/KHuubi/leyaaqat/ qadr/tausiif/ûmdagi/wasf laae'q bañna laa'eq hona aehl/mustaHaq/qaabil naa aehl/GHaer mustahaq achha/qaabil/SHaañdaar jal pari/samuñdari deywi/zan e maahi aadam e aabi/jal maanus/mard e maahi KHusHi sey iñbisaat/faraH/rañg raliyaañ/ tarab/uchhal kuud KHuSHi/musarrat/rañg raliyaañ/ziñdah dili KHañdaañ/KHurram/masruur/ rañgiila KHuSH baaSH/rañgiila hañsi/tafriiH/teohaar

mercilessness: n.

mercury: mercurial: mercy:

n. a. n.

mere: mere: merely:

n. a. adv.

meretriculous: a. merge: merge: merger: meridian: merit: v.t. v.i. n. n. n.

merit: merit: merited: meritless: meritorious: mermaid: merman: merilly: merriment:

v.t. v.i. a. n. a. n. a. adv. n.

merriness: merry:

n. a.

merrymaker: merrymaking:

a. n.

mesh: mesh: mesial: mess: mess:

n. v.t. a. n. n.

jaali/phañda jaal meyñ phaañsna/jaali banaana darmiyaani/wasti khaana/fauji khaana bey tartiibi/chaupaT/gaR baR/ghapla/gol maal/ khaT raag/jhameyla/uljhan gaR baR karna/KHaraab karna bey tartiibi sey afra tafri/bad Hawaasi/bey tartiibi faryaad/KHabar/paeGHaam/payaam fariSHtah/har kaarah/naamah bar/ paek/qaasid/raawi masiiHa/nabi misaal dhaat/ma^dan dhaat ka/ma^dani dhaat kaari/ma^daniyaat iste^aarah/kinaayah/majaaz majaazi ilaahiyaat/maa ba^d ut tabiiy^aat ilaahiyaati/maa ba^d ut tabiiy^aati bahot kam paa'eydaar Hissah baañTna/napaa'i karna Had/sar Had/naap gheyr/Had naap/paemaanah SHahaab/SHahaab e saaqib SHahaabi patthar(m.) îlm e aab o hawaa/mausamiyaat Dhab/Dhañg/iñtezaam/qaa^edah/qariinah/ raah/tarkiib/tariiqah/zarii^ah baa qaa'edah moHtaat baariik biini sey/bahot eHteyyat sey kaam/peySHah

mess: messily: messiness: message: messenger:

v.t. adv. n. n. n.

messiah: metaphor: metal: metallic: metallurgy: metaphor: metaphoric: metaphysics: metaphysical: metastable: mete: mete: mete: meter: meteor: meteorite: meteorology: method:

n. a. n. a. n. n. a. n. a. a. v.t. n. n. n. n. n. n. n.

methodical: meticulous: meticulously: metier:

a. a. adv. n.

metre: metropolis: metrology: metropolitan: mettle: mettlesome: mew: mew: mew: mew: mewl: mezzanine: mezzo: miasma: mica: microbe: microclimate: microphone: microphysics: microprint: microscope: microscopic: mid: midair: midday: midden: middle: middle: middle ages: middle class: middleman: middling: midget:

n. adv. n. a. n. a. n. v.t. v.i. n. v.t. n. a. n. n. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. a. n. n. n. a. n.

qaafiyah/ûruuz/wazn baRa SHaher miqyaasiyaat baRey SHaher ka gun/himmat/jazbah/jauhar/KHaas mizaaj/mizaaj baa himmat/dam KHam waala/jazbaati/jii daar astabal/eHaatah/qaed/qafas Habs karna/pheyñkna/qaed meyñ Daalna miyaa'oñ miyaa'oñ karna billi ki miyaa'oñ bachchey ki tarah bilakna do chhati/machaan(m.) dar miyaanah bey mazahgi(f.)/kir kira pan/saRaañd abraq/talaq jarsuumah(m.) êlaaqaa'i aab o hawa bulañd go KHurd tabia^aat KHurd taswiir KHurd biin(f.) til baraabar/zarrah baraabar biich ka/darmiyaani/wasti feza do paher/nisf un nahaar ghuura(m.) biich(m.)/darmiyaan(m.)/wast(m.) darmiyaani/wasta qaruun e wasta darmiyaani tabqah waastah(m.) maddham/mutawassat baaliSHtiya/bauna/chhoTa

midland: midline: midnight: midnight sun: midnoon: midpoint: midriff: midsection: midship: midst: midsummer: midterm: midway: midweek: midweekly: Midwest: midwife:

a. n. n. n. adv. adv. n. n. a. n. n. n. a. n. adv. n. n.

añduruun e mulk KHat e ausat aadhi raat/niim SHab/nisf SHab aaftaab niim SHab do paher markazi nuqtah choli(f.)/Hejaab e Haajiz miyaan wast e jahaaz asnaa(m.)/darmiyaan(m.)/dauraan(m.)/wast(m.) wast e garma darmiyaani muddat(f.)/wasti zamaanah(m.) aadhi raah/mutawassit wast e haftah(m.) saeh rozah GHarb e ausat(m.) aaya/daa'i/daayah/janaa'i/qaabilah janaa'i(f.) daayah gari(f.) wast e sarma(m.) wast e saal(m.) buSHrah(m.)/chehrah(m.)/Dhab(m.)/suurat(f.)/ tarz(f.) an ban(f.)/GHussah(m.)/SHakar rañji(f.) bar ham karna/naa raaz karna/sataana tunak mizaaj âzmat(f.)/bal(m.)/dam(m.)/qudrat(f.)/ taaqat(f.)/sakat(f.) âziim/jabbaar/qaadir/qavi/mazbuut/ SHaeh zor/taaqat war az bas/bah quuwat/bah zor baRaa'i(f.)/quuwat(f.)/taaqat(f.) choTa aur KHuub suurat/naazuk aur Hasiin aadhey sar ka dard(m.)/SHaqiitah(m.)

midwife's charges:n. midwifery: midwinter: midyear: mien: n. n. n. n.

miff: miff: miffy: might:

n. v.t. a. n.

mighty:

a.

mightily: mightiness: mignon: migraine:

adv. n. a. n.

migrant: migrate: migration: migrational: migrator: migrational: migratory:

n. v.i. n. a. n. a. a.

mohaajir/naql e makaani karney waala hijrat karna/naql e makaani karna iñteqaal/naql e makaani hijrati/mohaajiraanah mohaajir/taarik e watan hijrati aawaarah gard/bey KHaanumaañ/bey qayaam/ jijrati/KHaanah bad doSH/raaHil SHahinShaah e jaapaan(m.) dudhaar/dudhael/SHiir daar aahistah/dhiima/Haliim/halka/narm/mo^tadil phaphoñdi(f.) narmi miil(m.) sañg e miil(m.) aehm waaqe^ah(m.)/sañg e miil(m.) alaa'iyaañ/garmi daaney maa Haul jañg ju/jhagRaalu/muHaarib faujiyat/jaarHiyat fauji KHusuusiyaat ka Haamil âskari/fauj/fauji muKHaalifat karna razaakaar fauj duudh duuhna/duudh pilaana/ duudh nikaalna/duudhna duudh deyna duudh dohney waala duudh waali/gawaalan/ghosan duudh waala/gawaala/ghosi naa mard/zanaanah/zañKHa ghosi duudh ka daañt

Mikado: milch: mild: mildew: mildness: mile: milepost: milestone: miliaria: milieu: militant: militarism: militaristic: military: militate: militia: milk:

n. a. a. n. a. n. n. n. a. n. a. n. a. n. n. n. v.t.

milk: milk: milker: milkmaid: milkman: milksop: milk seller: milk tooth:

v.i. n. n. n. n. n. n. n.

milky: milkiness: Milky Way: mill: mill: millboard: milled: miller: millstone: millet: mimic: mimicking: mimicry: minaret: minatory: mince:

a. n. n. n. v.t. n. a. n. n. n. v.t. n. n. n. a. v.t.

duudhiya duudhiya pan akaas gañga/kaeh kaSHaañ chakki/kaar KHaanah piisna moTa gatta(m.) pisa hu'a pan chakki waala chaak/chakki ka paaT baajra naql karna naql naql miinaarah Daraa'ona/KHauf naak banaawaTi añdaaz sey bolna/ purzey purzey karna/qiimah karna aatma/âql/dimaaGH/hoSH/jaan/ jigar/KHaatir/man/maelaan/qalb/raa'ey deykh bhaal karna/KHayaal karna/nazar rakhna bey waquuf/laa parwaah meyra(f.)/meyri(f.) kaan kaan kani karna kaan kan ma^dan ma^dni banaana aameyziSH karna/gaD maD karna/ maKHluut banaana/milaana ghul mil jaana/maKHluut hona/milna KHalt/khichRi maKHluut/SHaamil chhoTa naqqaaSHi kuuchak chhoTi gaaRi

mind:

n.

mind: mindless: mine: mine: mine: miner: mineral: mineralise: mingle:

v.t. a. pron. n. v.t. n. n. v.t. v.t.

mingle: mingle: mingled: mini: miniature: minicab:

v.i. n. a. a. n. n.

minify: minification: minim: minimal: minimise: minimisation: minimum: minimum wage: mining: minion: minister: minissterial: ministration: ministrative: ministry: minium: miniver: mink: minor:

v.t. n. n. a. v.t. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. n. a.

chhoTa karna/ghaTaana/kam karna taKHfiif(f.) qatrah kam sey kam muKHtasar tariin karna taKHfiif(f.) kam tariin kam tariin ujrat kaan kani(f.) laaDli(f.)/kaasah laes/sar chaRha GHulaam paadri/waziir wazaarati imdaad/dast giiri imdaadi/KHidmaati wazaarat(m.) SHañgraf qaaqam/samuur aabi neywla adna/chhoTa/Haqiir/kam tar/KHurd saal/ naa baaliGH/ma^muuli/saGHiir âqliyat/kam sini/naa baaliGHi âqliyati girja bhaañD/gaa'ek/miiraasi gañj/KHaziinah/Taksaal iijaad karna/mohar lagaana/sikkah ghaRna pudiinah(m.) jur'at karna/qasd karna Dhalaa'i/ghaRaa'i/sikkah saazi muujid/Taksaaliya kam tar/tafriiq bahot chhoTa/zarrah baraabar chhoTey Harf waala

minority: minority: minster: minstrel: mint: mint: mint: mint: mintage: minter: minus: minuscule: minucular:

n. a. n. n. n. v.t. n. v.t. n. n. prep. n. a.

minus sign: minute: minute: minutes: minutely: minuteness: minutiae: minx: minxish: miracle: miraculous: miraculously: mirador: mirage: mire: mire: miry: mirky: mirror: mirth: mirthful: mirthfully: mirthfulness: mirthless: misadventure: misadvise: misallege: misanthrope:

n. a. n. n. adv. n. n. n. a. n. a. adv. n. n. n. v.i. a. a. n. n. a. adv. n. a. n. v.t. v.t. n.

âlaamat e nafi baariik/chhoTa(m.)/chhoTi(f.)/daqiiq/KHurd daqiiqah/lamHah/tazkirah ruudaad(f.) bariik biini sey/nuktah sañji sey bariiki/diqaat e nazar/muu SHigaafi ma^muuli baateyñ/tazkirah diidah dileyr laRki/SHoKH chaSHm laRki diidah dileyr/SHoKH chaSHm e^jaaz/kamaal/mo^jezah/naerañg âjiib/Haerat añgeyz/karaamaati mo^jizaanah taur par burj(m.) dhoka/maaya(f.)/saraab(m.) daldal/kiichaR daldal meyñ phañsna daldali mubham/tariik/udaas aa'inah/aarsi/dar pan/SHiiSHah hañsi/iñbisaat/îSHrat/tarab dil lagi baaz/KHuSH taba^/masruur dil lagi sey/KHuSH taba^i sey dil lagi/hañsi mazaaq/ThaTha afsurdah/bey kaef/bey lutf/naa SHaad aafat/bad qismati GHalat raa'ey deyna GHalat ilzaam lagaana aadam beyzaar/akal khura/ har eyk sey nafrat karney waala/ iñsaan duSHman akal khura pan/mardum beyzaari beyja tasarruf karna/GHalat iste^maal karna beyja tasarruf/GHalat iste^maal GHalat taur par samajhna

misanthropy: misapply:

n. v.t.

misapplication: n. misapprehend: v.t.

misapprehension:n. misappropriate: v.t.

bhuul/GHalat faehmi/KHata bey iimaani karna/GHaban karna/ khaana/KHurd burd karna GHaban(m.)/KHiyaanat(f.) bey tartiibi naa munaasib hona/SHaan key KHelaaf hona bhayaanak/Haraam zaadah bad chalni karna/bad tamiizi karna bad atwaari/bad tamiizi GHalat raa'ey/jhuuTa âqiidah GHalat taur par samajhna gumraah GHalat añdaazah lagaana bhuul chuuk/GHalti bura bhala kaehna/GHalat naam leyna GHalti/isqaat e Hamal/naa kaami naa kaam hona/peyT girna eKHtelaat e nasl hamah jaehti/mutafarriqah/phuTkal/phuTkar ma^juun e murakkab bad qismati/ittefaaq fasaad/fitnah/Harkat/KHalal/paakhañD/ SHaraarat/SHar/SHoKHi/SHoSHah fitnah añgeyz/SHaraarat karney waala/ SHaraarti fasaadi/fitnah añgeyz/pur aaSHob/ SHaraarti/SHariir/SHoKH fasaad/fitnah/SHaraarat/SHoKHi aameyKHti GHalat rañg deyna GHalat samajhna GHalat Hesaab lagaana GHalat samajhna GHalat faehmi bad chalni/siyaah kaari

misappropriation:n. misarray: misbecome: misbegotten: misbehave: misbehaviour: misbelief: misbelieve: misbeliever: miscalculate: n. v.t. a. v.i. n. n. v.t. n. v.t.

miscalculation: v.t. miscall: miscarriage: miscarry: v.t. n. v.i.

miscegenation: n. miscellaneous: a. miscellany: mischance: mischief: n. n. n.

mischief-maker: n.

mischievous:

a.

mischievousness:n. miscible: miscolour: a. v.t.

miscomprehend: v.t. miscompute: misconceive: v.t. v.i.

misconception: n. misconduct: n.

misconstrue:

v.t.

GHalat ma^ni samajhna GHalat mafhuum GHalat giñna bad zaat/paaji/SHaetaan bad suurat banaana bad suurat/bad waza^ yaqiin nah karna bad kaari/bura âmal SHubhah karna bad tamiizi karna mujrim hona buri Harkat(f.)/naa munaasib rawaiyyah baehkaana/gumraah karna GHalat raehnumaa'i bad kaari karna/jurma karna bad kaari/GHalat kaari/KHata/qusuur mo^aHidah/samjhota/tasfiyah aafat zadah/bad Haal/bey aaraam/KHastah Haal/SHuum aflaas/bad baKHti/bey kasi/SHikastah Haali/ tabaahi buri taraH sey/naHuusat sey/zillat sey kaa'iyaañ/kañjuus/KHasiis KHissat(m.) chañDaal/Hariis/kañjuus/laalchi aafat/bad Haali/falaakat/musiibat/uftaad durust nah baeThna/kuDhab aafat/bala/bad qismati/chakkar/chapeyT/ falaakat/gardiSH/Haadisah/ibtela/jokhoñ/ kam baKHti/musiibat/naHuusat/pheyr/ phuuTi taqdiir/SHuumi/ulTa zamaanah añdeySHah/bad gumaani/Dar/chuuk/dhaRka/ KHatrah/SHak/SHubhah bey iimaani ka bad iñtizaami karna bad âmli/buri Hukuumat baehkaaya hu'a/gum raah

misconstruction:n. miscount: miscreant: miscreate: miscreated: miscredit: misdeed: misdeem: misdemean: misdemean: misdemeanour: misdirect: misdirection: misdo: misdoing: mise: miserable: miserablness: v.t. n. v.t. a. v.t. n. v.t. v.t. v.i. n. v.t. n. v.t. n. n. a. n.

miserably: miser: miserliness: miserly: misery: misfit: misfortune:

adv. a. n. a. n. a. n.

misgiving:

n.

misgotten: misgovern:

a. v.t.

misgovernment: n. misguided: a.

misguidedly: misguidedness: mishandle: mishap: mishear: mishmash:

adv. n. v.t. n. v.t. n.

GHalat rawi sey gum raahi bad suluuki karna aafat/jhaTka/uftaad GHalat suñna khichRi/maKHluut GHalat niSHaan dahi GHalat ittelaa^ deyna/jhuuT KHabar deyna GHalat KHabar/jhuuTi KHabar jhuuTi ta^biir deyna GHalat ta^biir/GHalat tafsiir GHalat añdaazah lagaana/GHalat samajhna kho deyna baehkaana/dhoka deyna/gum raah karna/ warGHalaana fareybi/gumraah karney waala gum raah kun naa KHuSH karna bad iñtizaami karna/bigaaRna bad iñtizaami/gaR baR naa mauzuuñ SHaadi bey joR GHalat naam deyna GHalt naam SHaadi sey bey zaar âuratoñ sey nafrat karney waala GHalat naam ulTa palTi karna GHalat jagah rakhna/khona bey jaa GHalat chhaapna chhapaa'i ki GHalti GHalti

misidentification:n. misinform: v.t.

misinformation: n. misinterpret: n.

misinterpretation:n. misjudge: mislay: mislead: v.i. v.t. v.t.

misleader: misleading: misplease: mismanage:

n. a. v.t. v.t.

mismanagement: n. mismarriage: mismatch: misname: misnomer: misogamist: misogynist: misnomer: misorder: misplace: misplaced: misprint: misprint: misprision: n. a. v.t. n. n. v.t. n. v.t. v.t. a. v.t. n. n.

mispronouce:

v.t.

GHalat talaffuz karna GHalat talaffuz/naa munaasib talaffuz bila tanaasub GHalat Hawaala deyna GHalat Hawaalah GHalat paRhna GHalat Hesaab lagaana GHalat taur par yaad rakhna GHalat KHabar deyna GHalat bayaani karna GHalat bayaani bey tañziimi GHalti karna (waar)KHaali jaana khoT bad waza^ karna/suurat bigaaRna bad ha'iyat/masKH SHudah gum/la patah/mafquud kaar/paeGHaam/sefaarat muballiGH/paadri biiwi chiTThi/paeGHaam Hijjah ki GHalti karna bigaaRna/gul chharrey uRaana GHalat bayaani karna GHalat bayaan/jhuuTa bayaan GHalat qadam uThaana/GHalti karna/ Thokar khaana jawaan laRki dhuñd/dhuñdhlaka/kohra dhuñdhlaahaT bhuulna/chhukna/GHalti karna/qusuur karna bhuul/GHalti/KHata/laGHziSH KHata pziir

mispronounciation:n. misproportion: n. misquote: misquotation: misread: misreckon: misremember: misreport: misrepresent: v.t. n. v.t. v.t. v.t. v.t. v.t.

misrepresentation:n. misrule: miss: miss: miss: misshape: misshapen: missing: mission: missionary: missus: missive: misspel: misspend: misstate: misstatement: misstep: n. v.t. v.i. n. v.t. a. n. n. n. n. n. v.t. v.t. v.t. n. v.i.

missy: mist: mistiness: mistake: mistake: mistakable:

n. n. n. v.t. n. a.

mistaken: mistakenly: mistakenness: mistaker: mistakes: mistell: Mister: mistress: misthink: mistime: mistletoe: mistreat: mistreatment: mistress: mistrial: mistrust: mistrust: mistrustful: misty:

a. adv. n. n. n. v.t. n. n. v.t. v.t. n. v.t. n. n. n. v.t. n. a. a.

GHalat/naa durust GHalti sey/sahwan GHalti/naa durusti KHata kaar aGHlaat GHalat bayaani karna afendi/janaab/KHwaajah/saiyyad kaafir/maeHbuubah/sanam GHalat sochna bey waqt karna akaas pauda bad suluuki karna bad suluuki(f.) daaSHtah/maalkan/maeHbuubah/rakheyli naaqis samaa^at bharosa nah karna/gumaan karna bad zani/gumaan/SHak/SHubhah bad gumaan/bad zan/SHakki dhuñdla/kohr aaluud GHalat samajhna bad mazgi/chaSHmak/eKHtelaaf/GHalti/ kaSHiidagi/rañjiSH bad suluuki karna/GHalat iste^maal bey ja iste^maal GHalat qiimat lagaana GHalat muhim/Haadisah/saaneHah GHalat likhna chhoTa kiiRa chhoTa bachchah/reyzah/zarrah ghaTaana/raazi karna narm hona/taKHfiif hona kami/taKHfiif taKHfiifi(f.)

misunderstand: v.i. misunderstanding:n.

misuse: misusage: misvalue: misventure: miswrite: mite: mite: mitigate: mitigate: mitigation: mitigatory:

n. n. v.t. n. v.t. n. n. v.t. v.i. n. n.

mitral: mitten: mittimus: mix: mix: mix: mixed: mix up: mixer: mixture:

a. n. n. v.i. v.t. n. a. n. n. n.

kulaahi/pagRi numa bey uñgli ka dastaanah(m.) parwaanah' e qaed ghulna/milna julna/milna aameyz karna/gholna/milaana/SHaamil karna aameyzah/masaala/murakkab maKHluut/mila jula/murakkab/uljha gaD maD/gaR baR/gol maal/muñtaSHir aameyzah kaar/pheyR aameyziSH/iKHtilaat/imtizaaj/khichRi/milaawaT/ SHaa'ebah/tarkiib halki phuuaar bhaag jaana/champat hona/faraar hona fann e Hifz/Haafzey sey muta^lliq Haafizah parwar/Hifzi gilah/SHikwah gilah karna/karaahna/rona piiTna naalaañ khaa'i(f.)/KHañdaq(f.) KHañdaq banaana balwa karna/GHalbah karna/TuuT paRna az daHaam/bhiiR/hujuum/jam ghaT/ThaTh balwaa'i/fasaadi mañquulah/mutaHarrik/saelaan paziir chalta ghar laam bañdi karna Haalat e jañg/laam bañdi/taiyaari saelaan paziiri/talawwun añboh raaj/hujuum SHaahi bad ma^aaSH/balwaa'i/fasaadi chiRhaana/Dhaalna/pagRi uchhaalna/ mazaaq uRaana jhuuTi hañsi/mazaaq/ThaTha

mizzle: mizzle: mnemonic: mnemonic: moan: moan: moaning: moat: moat: mob: mob: mobbish: mobile: mobile home: mobilise: mobilisation: mobility: mobocracy: mobster: mock:

n. v.i. n. a. n. v.t. a. n. v.t. v.t. n. a. a. n. v.t. n. n. n. n. v.t.

mock: mock:

a. n.

mocker: mockery: mocking: mock up: modal: modality: mode:

n. n. a. n. a. n. n.

bhaañD/naqqal/zaaHik mazaaq/tazHiik/ThaTha tañnaaz namuunah numaa'iSHi/zaahiri jihat/suurat añdaaz/Daul/Dhaal/Dhab/Dharra/Dhañg/ qariinah/ruup(m.)/sabiil(f.)/saliiqah/ SHakl/taraH/tarkiib/tarz/taur Daul/misaal/namuunah/naqSHah/qaalib/ rasm/saañcha/SHakl baa zaabitah karna maddham/m^tadil/waajibi e^tedaal sey miyaanah rawi(f.)/salaamat rawi(f.) mo^tadil/saalis/sadar daur e Haazir ka/jadiid jadiidiyat/jiddat pasañdi jiddat pasañd jadiid soch ka jadiid rañg meyñ rañgna jadiidiyat(f.) bey zabaan/Haya daar/KHaak saar/maeHjuub/ SHarmiila KHaak saari sey/paak saamani sey GHaerat/Haya/Hejaab/jheyñp/KHaak saari/laaj/ leHaaz/paak daamani/pardah/SHarm baraa'ey naam/naam ko/til baraabar/zarrah bhar maddham/tabdiil qaabil e islaaH farq karna/radd o badal karna/tabdiili laana islaaH/tabdiili/taGHaiyur/tarmiim taraH daar/waza^ daar ham aahañg/mowaafiq/narm ham aahañg karna/mowaafiq banaana/narm karna lab o laehjah/laeHjah/laHn

model:

n.

moderate: moderate: moderately: moderation: moderator: modern: modernism: modernist: modernistic: modernise: modernity: modest:

v.t. a. adv. n. n. a. n. n. a. v.t. n. a.

modestly: modesty:

adv. n.

modicum: modified: modifiable: modify: modification: modish: modular: modulate: modulation:

n. a. n. v.t. n. a. a. v.t. n.

modulatory: modular: modulus: module:

n. a. n. n.

tarmiimi qadri/SHarHi me^yaar/qadr/zariib ikaa'i(f.) Dhañg/dastuur ul âmal(m.)/ tariiq e kaar tarz e ziñdagi añguura ki bakri ka uun aadha/adhuura/nisf bhigaana/giila karna/KHaraab karna/lutheyRna/ saañna/tar karna chhuut/daaGH bhiiga/nam/nam naak/pich picha/seyr aab bhigona/giila karna/tar karna bhiigna/giila hona/tar hona bhigoney waala/giila karney waala giil pan/nami/ratuubat/siila pan giila pan/nami/ratuubat/siil/taraawat nam naak karna/siila karna gadha(m.) chau ghaR(f.) raab KHaal(m.)/til(f.) jaa suus aabru leyna/chheyRna/diq karna/ pareySHaan karna/sataana aabru reyzi/chheyR chhaaR/dast añdaazi/ iiza rasaa'i dast añdaaz/Haarij/muzaaHim GHuñDey ki yaar/tawaa'ef aasuudah karna/KHaamoSH karna/ghaTaana/ pighlaana/raazi karna/SHiddat kam karna ghaTna/pighalna jaadu ki buuTi/tilismi buuTi gadaaKHtah/pighla hu'a

modus operandi: n.

modus vivendi: n. mohair: moiety: moil: n. n. v.t.

moile: moist: moisten: moisten: moistner: moistness: moisture: moisturise: moke: molar: molasses: mole: mole: molest:

n. a. v.t. v.i. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. v.t.

molestation:

n.

molester: moll: mollify:

n. n. v.t.

mollify: moly: molten:

v.i. n. a.

mom: moment:

n. n.

ammi/maañ/waalidah aan/dam/daqiiqah/ghaRi/laeHzah/lamHah/ pal/palak/saa^at/saaniya aaj baa aehmiyat/yaad gaari aani/lamHaati pal bhar key li'ey dam badam/har aan/har dam/har lamHey aehm/yaadgaari aehmiyat key saath meqdaar e Harkat/zor e Harkat maadar parasti raahibaanh ikaa'i/waaHidah baad SHaah/SHaah/sultaan baad SHaahat/muluukiyat KHaan qaah raaHibaanah raehbaaniyat do SHañbah/piir maaliyaati/zarri maali taur par daam(m.)/maal(m.)/maayah/naqdi(f.)/paesah(m.)/ raqam(f.)/rupiyah(m.)/zar(m.) KHurdiya/sarraaf saahu kaar amiir/daulat mañd/maal daar bey zar/GHariib daulat saazi bhiiR beopaari/saudaagar/taajir/waala saudagari/tijaarat neywla(m.) aadha tiitar aadha baTeyr/bad zaat/doGHla/ maKHluut un nasl

(present)moment:n. momentous: momentary: momentarily: momently: momentous: momentously: momentum: momism: monachal: monad: monarch: monarchy: monastery: monastic: monasticism: Monday: monetary: monetarily: money: a. a. adv. adv. a. adv. n. n. a. n. n. n. n. a. n. n. a. adv. n.

moneychanger: money lender: moneyed: moneyless: moneymaking: mong: monger: mongering: mongoose: mongrel:

n. n. a. a. n. n. n. n. n. n.

monicker: moniliform: monisim: monist: monition: monitor: monitor: monk: monkhood: monkish: monkishness: monkery: monkey: monkey: monkey-nut: monocle: monoclinal: monocracy: monocular: monoculture: monocycle: monocyclic: monodic: monody: monodist: monogamy: monogram: monograph: monolatry: monolatrous: monolingual: monolith: monolithic:

n. a. n. a. n. n. v.t. n. a. a. n. n. n. v.t. n. n. a. a. a. n. a. a. a. n. n. n. n. n. a. a. n. n. a.

naam tasbiiHi tauHiid/waeHdat e wajuud muwwaHid/waeHdat parast aagaahi(f.)/ittelaa^ naamah/tañbiih(f.) naasiH/nigraaañ jaañchna/nigraani karna baeraagi/naasik(m.)/raahib(m.) faqiiri/jog/raehbaaniyat darweySHaanah/raahibaanah raehbaaniyat KHaañqaah bañdar KHaakah/mazHakah uRaana/naqal utaarna muuñg phali eyk aañkh ka chaSHmah yak ruKHa SHaKHsi Hukuumat yak chaSHmah yak fasli yak charKHah yak faslah maatami marsyah/nauHah/soz almiyah nigaar/marsiyah nigaah yak zauji tuGHra(m.) maqaalah waaHid parasti waeHdaani yak lisaan sirf eyk patthar ka bana sutuun yak sañgi

monologue: monomania: monopode: monopolist: monopolistic: monopolise: monopoly: monorail: monosyllabic: monotheism: monotheist: monotheistic: monotone: monotonic: monotonous:

n. n. n. n. a. v.t. n. n. a. n. n. a. a. a. a.

KHud kalaami/tañha kalaami KHabt sirf eyk paa'oñ waala ijaarah daar ijaarah daaraanah Theykah daaari ijaarah daari yak paTri yak rukni tauHiid/waeHdaaniyat tauHiid parast tauHiid parastaanah eyk sura/yak rañg eyk sura/yaksaañ ajiiran/yak sura eyk sura pan/yak rañgi yak rañgi/yak saa'i yak giraftah âjiib ul KHilqat/âziim ul baeHsah/deow âjiib/bhayaanak/Haeraan kun/KHauf naak/ pur haul deo paekaari âjiib ul KHilqat kohi/pahaaRi maah/mahiinah Haez/maah bah maah/mahaanah/maah waari pahaaRi/Tiila/ubhaar Tiilah daar aasaar/yaad gaar âjab/bey paaraañ/ jaiyyad/yaad gaari/zabar dast rambhaana aawaarah gardi karna/chhupna/ ghaat meyñ hona

monotonousness: n. monotony: monovalent: monster: monstrous: n. a. n. a.

monstrousness: n. monstruosity: montane: month: monthly: monticule: monticulate: monument: monumental: n. a. n. adv. n. a. n. a.

moo: mooch:

v.t. v.i.

mooch: moocher: mood: moody:

v.t. n. n. a.

churaana/GHaban karna/uRaa ley jaana aawaarah gard/uThaa'i giira/uchakka Haal/kaefiyat/mizaaj/rañg/tabii^at aazurdah/bar ham/chiR chiRa/dil giir/kaSHiidah/ maGHmuum/mizaaji/mukaddar bey zaari sey/chiR chiRey pan sey/ udaasi sey bey zaari/chiR chiRa pan/dilgiiri/ malaal/udaasi daulat/maaya badar/chaañd/maah/maah taab/qamar chaañdni ratoñdha chaañdni/maah taab chaañd sey munawwar tuluu^e maahtaab qamri mañzar bey ar o paa baateyñ/chaañdni/naa jaa'ez SHaraab diiwaanah/maah zadah/majnuuñ/ saudaa'i/siRi bey waquuf/gol/KHwaab naak/khoyaa hu'a/ gum sum/maah sifat bañjar zamiin/beyhaR barbar aur êrab ki maKHluut nasl/ maeli rañgat waala/haspaaniyah ka musalmaan bañjari êlaaqah kaSHti ko rassi sey baañdhna Hujjat talab/nazriyaati/qaabil e tawajjoh baeHs karna/Hujjat karna pochha lagaana puchaara bey dili sey kaam karna/dil giir raehna dil giir/murdah dil afsurdah/dil giir/paZ murdah/udaas dil giiri/murdah dili/paZ murdahgi chhoTa bachcha/laRka

moodily:

adv.

moodiness:

n.

moolah: moon: moonbeam: moonblind: moonlight: moonlit: moon-rise: moonscape: moonshine: moonstruck:

n. n. n. a. n. a. n. n. n. a.

moony:

a.

moor: Moor:

n. a.

moorland: moor: moot: moot: mop: mop: mope: mope: mopish: mopishness: moppet:

n. v.t. a. v.t. v.t. n. v.i. n. a. n. n.

moral: moral lesson: morally: moralist: moralistic: morale: moralism: morality: moralisation: morals: morass: moratorium: morbid: morbidly: morbidness: morbidity:

a. n. adv. n. a. n. n. n. n. n. n. a. a. adv. n. n.

adabi/aKHlaaqi/neyk chalan/SHaayastah nasiiHat(f.) aKHlaaqan naaseH/waa^ez aKHlaaq aameyz/naaseHaanah âzm/Hausalah/himmat aKHlaaqiyat bhalaa'i(f.)/faziilat(f.)/neyki(f.) aKHlaaqi talqiin aKHlaaq(m.) dal dal(f.)/uljhaa'o/uljhan qaanuuni mohlat ajiiran/mariiz/murdah dil/rogi paZ murdahgi sey afsurdahgi/Haalat e biimaari afsurdah dili/biimaari/murdah dili/ niDhaal pan/rog bey Harkat/jaañ bah lab/maut jaesa chubhta hu'a/dil doz/kaTiila/teyz chubhan/dil dozi/kaaT/KHaliSH chubhtey hue'y/tañzan chubhta hu'a/dil doz/jalaaney waal/ kaaTney waala/talKH aur/maziid/phir/sewa/zeyaadah kam o beySH

moribund: mordacious: mordacity: mordaciously: mordant:

a. a. n. adv. a.

more: more or less: morel: moreover: mores: morgue: moribund: moribundity: morn: morning:

a.

n. adv. n. n. a. n. n. n.

GHizaa'i khumbi balkeh/êlaawah/maziid bar aañ aKHlaaq/atwaar/rawaaj/rusuum murdah KHaanah bey Harkat/jaañ balab/jaan toRney waala jaan jokham fajir/pagaah/subH/taRka seHar/subH niilo far

morning glory: n.

morning star: moron: moronic: morose:

n. n. a. a.

subH ka taara/zehrah aeHmaq/kam âql/KHaam âql aeHmaqaanah/bey waquufaanah/paagal aazurdah/kaThor/udaas SHakliyaati kal luqmah/niwaalah/TukRa laaSH bad chalan âurat baSHar/faani/jaan leywa/mohlik/zarb e kaari bah SHiddat/jaani/kaar gar/kaari fana(f.)/fana paziiri/maut(f.) chhoTi top/haawan dasta/kharal/okhli gaara girwi(f.)/rehn(m.) rehn rakhna rehn naamah(m.) marhuun taabuut banaaney waala bey jaan karna/qama^ karna/maar Daalna/ SHarmsaar karna/zaliil karna bey jaani/nafs kaSHi/tazliil/zohd laaSH ghar muusawi pichchi kaari duur jaana/Harkat karna/Tahelna masjid machchhar machhar daani(f.) kaa'i kaa'i daar qadaamat pasañd kaa'i bhara/puraana/qadiim aksar/zeyaadah

morphological: n. morrow: morsel: mort: mort: mortal: mortally: mortality: mortar: mortar: mortgage: mortgage: n. n. n. n. n. adv. n. n. n. n. v.t.

mortgage deed: n. mortgaged: mortician: mortify: a. n. v.t.

mortification: n. mortuary: Mosaic: mosaic: mosey: mosque: mosquito: mosquito net: moss: mossy: mossback: moss-grown: most: n. a. n. v.i. n. n. n. n. a. n. a. a.

at most: mostly: mot: mote: motet: moth: mothball: moth eaten: mother: motherhood: motherless: motherland:

a. adv. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n.

Had aksar/beySH tar/ûmuuman kahaawat/maquulah/usuul dhabba/zarrah bhajan/mazhabi giit parwaanah/patañga kaafuuri goli bosiidah/farsuudah/kiiRa laga/kirm KHordah maañ/waalidah maañ pan/maamta bey maañ ka/miskiin apna mulk/maadar watan maadari zabaan maadari Harkat(f.)/raftaar(f.) bey Harkat/saakin/saakit mauzuu^ raaGHib karna Haasil kalaam/îllat/niyat/matlab/ mudda^a(m.)/sabab/waastah/wajah/zamiir asbaab(m.) buu qalmuun/pach rañg/pach meyl/ rañga rañg rañg birañgey dhabbey lagaana dhabboñ waala qaul(m.)/usuul chiR chiRa pan/turSH rawi banaana/Dhaalna/saañcha utarna/SHakl deyna Dhaal/phaphoñdi(f.)/qaalib/saañcha gal jaana/miTTi hona/zaa'el hona aaTa Dhalaa'i/HaaSHiyah bosiidgi Dheyr/paHaaRi/Tiila

mother tongue: n. motherly: motion: motionless: motif: motivate: motive: a. n. a. a. v.t. n.

motives: motley:

n. a.

mottle: mottled: motto: moue: mould: mould: moulder: mouldered: moulding: mouldiness: mound:

v.t. a. n. n. v.t. n. v.i. a. n. n. n.

mound: mount: mount: mount: mountain:

v.t. v.t. n. n. n.

Dheyr lagaana/morchah bañdi karna baeThna/baRhna/chaRhna/sawaari karna pahaaR/Tiila/ubhaar qaraawal/sawaari/sawaari ka jaan war koh/pahaaR/parbat

(foot of a)mountain:n. daaman mountain pass: n. mountaineer: mountainous: mountebank: n. a. n. darrah(m.) koh paema kohistaani/pahaaRi ataa'i/fareybi/niim Hakiim ataa'iyat/fareyb/SHeyKHi chaRhaa'i(f.) sawaar qaraawal pahaaR ki choTi maatam karna/pachhtaana/sog manaana/sog karna maatami/nauHah gar/sog waar añdoh giiñ/GHam zadah/pur malaal âza/Huzn/maatam/pachhtaawa/sog chuuha(m.) buz dil/chuuhey jaesa/KHaamoSH chuuhey daan(m.) muuñch(f.) chheyd/dahaanah/dehan/muñh/ niwaalah/suuraaKH baRi baat karna/hoñToñ sey ragaRna/ muñh meyñ Daalna muñh bhar/niwaalah tarjumaan dehaaney daar/muuñh waala baatuuni chaal chalna/chalna/Harkat deyna/hilna/ khiskaana/sarkaana/uTha kar ley jaana chaal/Harkat/kaar rawaa'i

mountebankery: n. mounting: mounted man: n. n.

mounted sentry: n. mountaintop: mourn: mourner: mournful: mourning: mouse: mousey: mouse-trap: moustache: mouth: n. v.t. n. a. n. n. a. n. n. n.

mouth:

n.

mouthful: mouthpiece: mouthed; mouthy: move:

n. n. a. a. v.t.

move:

n.

move aside: move away: moveable: moving: moveless: movelessly: movement: a. a. a. adv. n.

haTaana/khisakna haTna/haT jaana qaabil e iñteqaal/mañquulah chalta phirta/mutaHarrik/rawaañ bey Harkat/bey juñbiSH bey Harkati aamad o raft/chaal/Harkat/jumbiSH/raftaar/ taeHriik muHarrik ghaas Dheyr ghaas kaaTna ghasiyaar/kaaTney waala jur'at aksar/Dheyr/bahot/faraawaañ/kasiir/zeyaadah phir bhi/taaham n. a. n. a. n. n. v.t. bohtaat/kasrat balGHam daar gañdigi/gobar/khaad/najaasat ka Dheyr KHaraab/gañdah balgham/chiip gaara/gil/kiichaR/miTTi gadla karna/kiichaR uchhaalna/miTTi sey potna/ miTTi sey thopna bad tartiib karna/KHalt malt karna/mubham karna gadla/mukaddar abhaam/gadla pan/uljhaa'o pagRi uchhaalna/toHmat taraazi gulu bañd saadah kapRey aab KHorah/Dabbu/kuuzah GHuñDah/uchakka muñh banaana/muñnh chiRhaana luTeyra Habs waala

mover: mow: mow: mower: moxie: much: much as: muchness: muciferous: muck: mucuous: mucus: mud: mud:

n. n. v.t. n. n. a.

muddle: muddy: muddiness: mudslinging: muffler: mufti: mug: mug: mug: mugger: muggy:

v.t. a. n. n. n. n. n. n. v.t. n. n.

mulberry: mulch: mulct: mule: mule: mulish: mull: mull: mullet: mulligatawny:

n. n. n. n. n. a. v.t. v.t. n. n.

SHaeh tuut saRi ghaas pattey bhattah/DañD/jurmaanah KHach char(m.) juuti/khaRaa'uuñ aRiyal/bey waquuf/ziddi GHaur karna/mutaale^ah karna masaalHah milaana/miiTha karna SHaah machhli goSHt ka mirch daar SHorbah pach rañga rañg barañg/taraH taraH ki bhaañt bhaañt ka/buu qalmuuñ guuñ naa guuñ/kasiir ul aSHkaal bisyaar paehlu/kasiir ul fariiq haft zabaan/kasiir ul lisaan kasiir ul zaraa'e^ karoR pati Haasil zarb/muta^addid kasiir iñtiKHaabi nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/ ta^daad baRhaana/zarb deyna ta^daad baRhna/zarb deyna guuñ naa guuñ/kasiir afzaa'iSH/baRhaa'o/nasl kaSHi/zarb

multicoloured: a. multifarious: multifold: multiform: multilateral: multilingual: multi media: a. a. a. a. a. n.

multimillionaire:a. multiple: n.

multiple-choice:a. multiply: v.t.

multiply: multiplicate:

v.i. a.

multiplication: n.

multiplication table:n. pahaaRa multiplicative: a. multiplicity: multiplier: multistory: multitude: a. n. a. n. zarbi afraat/bohtaat/kasrat baRhaaney waal/zaarib ka'i mañzilah añboh/bhiiR/fauj/hujuum/jamaa'o/jamm e GHafiir/ kasrat/KHilqat ajmaa^i/añbohi bohtaat sey/kasrat sey

multitudinous: a. multitudinously:adv.

multivalent: multivalence: mum: mum: mumble: mumbler: mumblingly: Mumbo Jumbo: mummer: mummery: mummy: mummy: mummify: mumps: munch: muncher: mundane: mundanely: mungoose: municipal: municipality: munificence: munificent: munificently: muniment: munition: muntjac: mural: murder:

a. a. a. n. v.t. n. adv. n. n. n. n. n. a. n. v.t. n. a. a. n. a. n. n. a. adv. n. n. n. n. v.t.

kasiir giraftah kasiir giraftahgi chup/KHaamoSH ammi buR buRaana buR buRiya buR buRaatey hu'ey bey ma^ni zabaan adaa kaar/naaTak karney waala naaTak/niaqaab poSHi ammi jaan mami muumiyaanah gal su'ey/kañTh maala chabaana chabaaney waala dunyawi/majaazi/ma^muuli âam añdaaz sey neowla baldiyaati/SHaenri baldiyah darya dili/faezaan/faiyaazi/saKHaawat faiyaaz daary dili sey/saKHaawat sey dast aaweyz/milkiyat ki sanad gola baaruud(m.) chikaara/chhoTa hiran diiwaari taswiir jaan leyna/maar Daalna/qatl karna/ sula deyna KHuun/qatl qatiil/qatl SHudah KHuuni/qaatil qaatilah

murder: murdered: murderer: murderess:

n. a. n. n.

murderous: murderously:

a. adv.

qaatil aanah qaatilaanah taur par KHuuñ KHwaari/saffaaki bañd karna/qaed karna añdheyra/dhuñdhlaahaT buR buRaana/kuR kuRaana buR buRaahaT/sar saraahaT âzlah/machhli/puTTha machhli daar/puTThey daar âjaa'eb KHaanah dalya(f.)/narm guuda(m.) paedal safar karna gaaRha/guudey waala/naatawaañ jazbaati/narm jazbaatiyat(f.)/gaaRha pan(m.)/narmi(f.) gaana/mausiiqi pakka gaana KHuSH nawa/sureyla saaz naGHmah/saarañg mausiiqaar mausiiqi daan KHar buuzah chhachhuuñdar malmal chaah'iey raa'i/sarsoñ kaRwa teyl/sarsoñ ka teyl daftar/jaa'ezah/majma^/muzaaherah ikaTTha karna/pukaarna iñqilaab e nau^i saakit kaaTna/masKH karna masKH SHudah

murderousness: n. mure: murk: murmur: murmur: muscle: muscular: museum: mush: mush: mushy: mushiness: music: v.t. n. v.i. n. n. a. n. n. v.i. a. n. n.

(classical)music:n. musical: a.

musical instrument:n. musical note: musician: musicologist: muskmelon: musk-rat: muslin: must: mustard: mustard oil: muster: muster: mutation: mute: mutilate: mutilated: n. n. n. n. n. n. aux.v. n. n. n. v.t. n. a. v.t. a.

mutilation: mutiny: mutinous: mutt: muttering: mutual: mutuality: my: myrobalan: myself: mysterious: mysteriously: mystery: mystic: mysticism: myth: mythical: mythological: mythology:

n. n. a. n. n. a. n. pron. n. pron. a. adv. n. n. n. n. a. a. n.

kaañT chhaañT aaSHob/baGHaawat/fitnah/GHadar baaGHiyaanah/sar kaSHaanah bey waquuf/doGHla kutta/kuñd zehen buR buRaahaT(f.) aapas ka/baa hami baa hamiyat meyra/meyrey aamlah(m.)/aaoñlah(m.) maeñ hi/maeñ KHud poSHiidah/pur israar pur israar tariiqey sey bheyd/raaz/ûqdah baatini/suufi tariiqat/tasawwuf asaatiir farzi/KHayaali/man ghaRat asaatiiri asaatiir

N
nab: v.t. chhiin leyna/dhar leyna/jhapaT leyna/ uchak leyna halka phulka khaana paedaa'iSHi niSHaan dhamkaana/diq karna/pareySHaan karna/ sohaan e ruuH hona TaTTu/nikamma ghoRa/yaabu kiil/meyKH/mismaar/naaKHun nau zaa'edah/ubharta hu'a/ugta hu'a anaaRi/naa samajh/saadah lauH/ saadah mizaaj/siidha saadah bhol pan sey/bila tasanno^ anaaRi pan/bhol pan/saadah lauHi/saadgi

nacket: naevus: nag:

n. n. v.i.

nag: nail: naissant: naïve:

n. n. n. a.

naively: naivete:

adv. n.

naked:

a.

âari/âyaañ/bañjar/barhanah/bey bachaa'o/ bey lebaas/bey niyaam/GHaer aaraastah/ khula/khuli Haqiiqat/nañga/ nañg dhaRañg/ûryaañ bey laag lapeyT/saaf saaf bañjar pan/barhanagi/saadgi/ûryaani naqqaarah bey mazah/kam zor/tiflaanah kaehna/naam dharna/naam leyna/naam rakhna/ naam zad karna ism/naam maSHhuur/naam dahiñdah bey naam/bila ism/gum naam goya keh/ya^ni naam ki taKHti ham naam aañkh lagaana/jhapki leyna/uuñghna/ qaeluulah karna kapRey ki bur/kapRey ka ruu'aañ guddi/mañka/qafa añgochha/dast maal/dastar KHwaan/meyz poSH dast maal/kaaGHzi ya kapRey ka ruu maal bey ruu'aañ/bur key beGHaer nargis nargisiyat naSHah aawar chiiz nathna muKHbir bayaan karna/naql karna/sunaana bayaan/îbaarat/naql/rawaayat aeHwaal/bayaaniyah/daastaan/ Haal/kaefiyat/kahaani/katha/naql/ rawaayat/rudaad/taqriir daastaan go/qissah go/raawi bayaani/taSHriiHi/wazaaHati taeHdiid karna/tañg karna

nakedly: nakedness: naker: namby-pamby: name:

adv. n. n. a. v.t.

name: named: nameless: namely: nameplate: namesake: nap:

n. a. a. adv. n. n. v.t.

nap: nape: napery: napkin: napless: Narcissus: narcissism: narcotic: nare: nark: narrate: narration: narrative:

n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. v.t. n. n.

narrator: narratory: narrow:

n. a. v.t.

narrow:

a.

baKHiil/chhoTa/gaehra/GHaa'er/kam chauRa/ kam meqdaar/kam wasii^/kañjuus/KHasiis/ kotaah/maeHduud/muSHkil/muta^assib/qaliil/ tañg/tañg nazar/thoRa tañg Hissah/tañg naa'ey/waadi ba diqqat/ba muSHkil/taa'mmul sey kaTTar/kotaah nazr/muta^assib/past KHayaal/ tañg dil/tañg nazar auchha pan/kam zarfi/kotaah nazri/ tañg dili/tañg nazri/ta^assub fiSHaar/kotaahi/tañg dasti/tañgi/ ûsrat/ziiq kabhi nahiiñ/ko'i bhi nahiiñ/nahiiñ anfi/naak sey muta^alliq maGHnuunah saazi naak sey ada karna Huruuf e GHuñnah guñguni aawaaz sey/naak meyñ sey/naak sey nau KHeyzi nau zaa'edah/ubharta hu'a/upachta hu'a/ ugta hu'a/wujuud meyñ aata hu'a aluudgi sey/bad tiinati sey/gañdey pan sey/ saKHti sey aaluudah/bad bu daar/bad KHu/bad mizaaj/ bad zaa'eqah/bey huudah/foHSH/GHaliiz/ kamiinah/kaTkhana/KHaraab/maela/makruuh/ naa gawaar/najis/takliif deh paedaa'iShi/wilaadat sey muta^alliq SHaraH e paedaa'iSH/wataniyat baehta hu'a/taerta hu'a paeraaki/SHinawari/taeraaki/ taeraaki ka âmal mulk/qaum baen ul mulki qaumiyat milli/qaumi qaumi baeñk sar kaari KHaazaanah qaumi moHaafiz

narrow: narrowly:

n. adv.

narrow-minded: a.

narrow-mindedness: n.

narrowness:

n.

nary: nasal: nasalisation: nasalise: nasality: nasally: nascence: nascent:

adv. a. n. v.t. n. adv. n. a.

nastily:

adv.

nasty:

a.

natal: natality: natant: natation:

a. n. a. n.

nation: nation-wide: nationhood: national:

n. a. n. a.

national bank: n. national exchequer: National Guard: n.

national income: n. national park: n. nationalisation: n. nationalise: nationalism: v.t. n.

qaumi aamadani baaGH e milli(m.) qaumi banaaney ka âmal mulki banaana/qaumi yaanah/watnaana millat par wari/milliyat/qaum parasti/ qaumi jazbah aur tamañnaa'eñ millat parast(m.)/qaum parast(m.)/ qaumi jazbey sey sar SHaar(m.)/ watan parast(m.) qaum parast aanah qaumiyat(f.)/wataniyat(f.) qaumi taur par bey takalluf/deysi/fitri/GHaer masnuu^i/ KHaalis/KHalqi/maeHl e paedaa'iSH/ maqaami/mutawattin/siidha saadah/taba^i baa SHiñdah/deysi/ maeHl e paedaa'iSH/mulki/maqaami ba leHaaz e wilaadat/fitratan/tab^an deysi pan/maqaamiyat maqaamiyat/nazriyah e KHalqiyat paedaa'iSH/zaa'echah KHuSH lebaas aanah/KHuSH waz^aanah/ saliiqah mañdi sey nafaasat pasañdi/KHuSH numaa'i/ KHuSH saliiqgi/safaa'i/sajaawaT bana sañwra/KHuSH lebaas/KHuSH waza^/ saaf suthra/saliiqah mañd bey saaKHtah/bila takalluf/bila tasanno^/ fitri/fitrati/paedaa'iSHi/qudrati/taba^i

nationalist:

n.

nationalistic: a. nationality: nationally: native: n. adv. a.

native:

n.

natively: nativeness: nativism: nativity: nattily:

adv. n. n. n. adv.

nattiness:

n.

natty:

a.

natural:

a.

natural childbirth: n. qudrati waza^e Hamal natural history: n. taariiKH e fitri/taariiKH taba^i/ taariiKH e maujuudaat fitri qaanuun/qaanuun e qudrat

natural law:

n.

natural philosophy: n. îlm e tabii^i/qudrati falsafah natural resources: n. natural science: n. natural selection: n. naturalisation: n. qudrati wasaa'el tabii^i îlm tabii^i iñteKHaab fitrat sey tabiiq/fitri banaaney ka âmal/ watan giiri

naturalism:

n.

dahriyat/fitrat pasañdi/fitratiyat/ Haqiiqat pasañdi dahriyah/fitrat parast/maahir e maujuudaat/ taba^i ûluum ka maahir fitriyat pasañd aanah/tabii^i bey takalluf aanah/fitratan bar jastahgi/bey saaKHtahgi/bey takallufi/ ham waari/qudrati pan âalam(m.)/fitrat(f.)/kaa'enaat(f.)/kaefiyat(f.)/ kaun(f.)/KHaslat(f.)/KHu(f.)/kirdaar(m.)/ maaya(f.)/mizaaj(m.)/nau^iyat/par chhaawaañ(m.)/ qism(f.)/qudrat(f.)/sariSHt(f.)/taba^(f.)/ tabii^at(f.)/waza^(f.)/zaat(f.) âdam/nafi/sifar hiich bad atwaar/bey huudah/bura/fitnah/SHariir bey huudgi/SHaraarat/SHoKHi GHisyaan/Heqaarat/karaahat/maaliSH/ matli/ubkaa'i qaey aawar makruuh ya Heqaarat aameyz/qaey aawar baeHri/jahaazi/mallaaHoñ ka baeHri wast e kaliisa naaf e charKH/pahiyey ka wast naaf/naafah qaabil e jahaaz raani jahaaz raani karna jahaaz raani jahaaz raan/maahir e jahaaz raani baeHriyah/baeHri fauj baeHriyah godi bey SHak/nah/nahiiñ iñkaar/manfi raa'ey/nafi/tardiid jazar aaSHna/aas paas/baal baal bachna/ bey takalluf/bi/lag bhag/lañgoTiya/ nazdiik/paas/palley/peywastah/ qariib/qariin

naturalist:

n.

naturalistic: naturally: naturalness:

a. adv. n.

nature:

n.

naught: naught: naughty: naughtiness: nausea:

n. a. a. n. n.

nauseating: nauseous: nautical: naval: nave: nave: navel: navigable: navigate: navigation: navigator: navy: navy yard: nay: nay: neap: near:

n. a. a. a. n. n. n. a. v.t. n. n. n. n. adv. n. a. a.

near:

v.t/i. nazdiik aana/paas aana/qariib aana/ qariib pahoñchna a. a. adv. bahot qariib/muttasil/paas/paRos meyñ nazdiik tariin kuchh kuchh/qariiban/qariib qariib/ taqriiban nazdiiki/paas paRos/qaraabat/qurb/qurbat/ taqarrub/yagaangat kam nazar/qariib biin siirat/tabii^at/waza^ baa qaa^edah/chaabuk dast/KHaalis/ nafiis/saaf/saaf suthra/saliiqah mañd/ ujla(m.)/ujli(f.)/ûmdah Dhor Dañgar/maweySHi KHuSH asluubi sey/safaa'i sey/suthraa'i sey KHuSH asluubi/kaari gari/ nafaasat/safaa'i/ujla pan/ûmdahgi jheyñpu/nikamma/phuuhaR sadiim/saHaabiyah/sitaaroñ ka jhurmaT sadiimi abr numa/dhuñdla/GHaer waazeH/mubham dar kaar/laazim/laazmi/laazim o malzuum/ naa guziir/waajibi/zaruuri laazman/zaruuri taur sey majbuuri majbuur kar deyna/zaruuri kar deyna GHariib/naa daar/moHtaaj lawaazim/lawaazimaat/sar o saamaan/ zaruuriyaat chaah/eHteyaaj/Haajat/laazmah/zaruurat gala/gar dan galey lagana paehlu ba paehlu a. n. n. n. gar dan daar gardani/sar e sutuun gulubañd gulu bañd/haar/maala/tauq

nearby: nearest: nearly:

nearness:

n.

nearsighted:

a.

neat:

a.

neat: neatly: neatness:

n. adv. a.

nebbish: nebula: nebular: nebulous: necessary:

n. n. a. a. a.

necessarily:

adv.

necessariness: n. necessitate: necessitous: necessities: v.t. a. n.

necessity: neck: neck: neck and neck: necked: necking: neckkerchief: necklace:

n. n. v.t.

neckline: necrology: necrophagous: necrophagy: necropolis: necropsy: nectar: nectarine: nectarous: nectary: nee: need: need: needed: needful: needful: needfully: needfulness: needle: needle's eye: needlelike: needler: needlepoint: needless: needlessly: needlessness: needlewoman: needlework:

n. n. a. n. n. n. n. n. a. n. a. v.i. n. a. a. a. adv. n. n. n. a. n. n. a. adv. n. n. n.

qamiiz ka gala ittelaa^e wafaat/fehrist e amwaat laaSHah KHor/murdaar KHor/murdah KHor laaSHah KHori/murdah KHori qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ laaSH biini aab e Hayaat/amrat/deotaa'oñ ka maSHruub aaRu ki eyk qism/eyk taraH ka SHaftaalu ras bhara/SHahed bhara ras daan biñt/paeda SHudah chaah'iey/zaruurat mañd hona chaah/eHteyaaj/Haajat/iqteza/zaruurat dar kaar zaruuri matluubah/zaruuri matluubah taur par/zaruuri talab/taqaaza/zaruurat kroSHia ki salaa'i/suu'a/suu'i(dim.)/sozan naaka nok daar/suu'i ki taraH sozan kaar suu'i sira bey kaar/fuzuul/GHaer zaruuri bey faa'edah/bila zaruurat âdam e zaruurat/bey kaar pan/bey talbi darzan/sozan kaar âurat chikan/kaRhaa'i ka kaam/kaSHiidah kaari/ siina pirona/sozan kaari lawaazim(m.)/lawaazimaat(m.) laazman/majbuuran faqiir/GHaraz mañd/Haajat mañd/miskiin/ moHtaaj/muflis/mustaHaq/naa daar/ zaruurat mañd bad/bad kirdaar/bad zaat/bey iimaan/

needs: needs: needy:

n. adv. a.

nefarious:

a.

faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/ iñtehaa'i bad ma^aaSH/mazmuum nefariously: adv. bad ma^aaSHi sey/bey iimaani sey bad ma^aaSHi/bey iimaani/KHabaasat iñkaar karna/mañsuuKH karna/nafi karna iñkaar karney waala/muñkir/naasiKH âdam/fuqdaan/iñkaar/ma^duum/nafi/ salb/tardiid iñkaari/mamnuu^/manfi/salbi/tardiidi manfi bayaan/manfi istelaaH/manfi jawaab/ manfi lafz/manfi tajwiiz manfi taur par/salbi taur par manfiyat/salbiyat iñkaar/kufr/manfiyat/salbiyat muñkir/nafi pasañd muñkiraana/nafi pasañd aanah chuukna/pas e puSHt Daalna/ GHaflat karna/naa kaafi tawajjoh deyna âdam tawajjohi(f.)/bey dhyaani(f.)/ chuuk(f.)/bey iltefaati(f.)/ far o guzaaSHt(f.)/GHaflat(f.)/ sarf e nazar(f.)/taGHaaful(m.)/taeHqiir(f.) faraamoSH bey tawajjoh/GHaafil/qaasir bey parwaah/GHaafil/sahel añgaar GHaflat sey/sahel añgaari sey bey parwaa'i/GHaflat SHo^aari/sahel añgaari Dhiila Dhaala zanaanah ghareylu lebaas bey parwaa'i/chaSHm posHi/faro guzaaSHt/ GHaflat bey parwaah/bey qaa'edah/GHaafil/ GHaer moHtaat bey parwaa'i sey/GHaflat sey/GHaer moHtaat KHafiif/baraa'ey naam/ qaabil e nazar añdaazi KHafiif aanah guft o SHuniid key laa'eq/qaabil e iñteqaal baat chiit sey sauda hona/leyn deyn hona/ tabaadlah'e KHayaal hona

nefariousness: n. negate: negator: negation: v.t. n. n.

negative: negative:

a. n.

negatively: negativeness: negativism: negativist: negativistic: neglect:

adv. n. n. n. n. v.t.

neglect:

n.

neglected: neglector: neglectful: neglectfully:

a. n. a. adv.

neglectfullness: adv. negligee: negligence: n. n.

negligent:

a.

negligently: negligible:

adv. a.

negligibly: negotiable: negotiate:

adv. a. v.i.

negotiate:

v.t.

baat chiit karna/beychna/bhunaana/ guft o SHuniid karna/leyn deyn karna/ peySH aana/muñtaqil karna guft o SHuniid/mazaakrah/mo^amalah darmiyaani SHaKHs/ guft o SHuniid karney waala aswad/kaala/siyaah/zañgi/zañji ghoRey ki taraH hinhinaana ghoRey ki hinhinaahaT agla/ham saayah/paRosi/paas ka aas paas/gird o nawaaH/paas paRos/ paRos/qurb/qurb o jawaar baraabar kaa/paRos kaa

negotiation: negotiator:

n. n.

Negro: neigh: neigh: neighbour: neighbourhood:

n. v.i. n. n. n.

neighbouring: neither: nemesis:

a.

a/pron. nah yeh nah woh n. jaza/makaafaat e âmal/naa qaabil e SHikast Hariif/paa daaSH e âmal nau klaasiiki nau Hajri/patthar key zamaaney ka aadmi nau alfaaz saazi/na'ey âqaa'ed/ naya îlm e kalaam nau mauluudi nau mauluud nau raasiKH ul e^teqaad nau raasiKH ul e^teqaadi anaaRi/mubtadi/nau aamoz/nau mazhab/ nau waarid nau muriid/nau waarid gilTi/rasoli/sal^ah sala^i bhaañja/bhatiija/biraadar zaadah aqraba nawaazi/aqraba par wari/ KHaweySH par wari/kuñbah par wari aqraba par war aanah samuñdari deywi rag bañdi/rag daari âsb/nas/rag DhiTaa'i/ghamañD

Neo-classical: a. Neolithic: neologism: n. n.

neonatal: neonate: neo-orthodox:

a. n. a.

neo-orthodoxy: n. neophyte: n.

neophytic: neoplasm: neoplastic: nephew: nepotism:

a. n. a. n. n.

nepotistic: nereid: nervation: nerve: nerve:

a. n. n. n. n.

nerve cell: nerve centre: nerve fibre: nerveless:

n. n. n. a.

âsbi KHaliyah markaz e a^saab âsbi reSHah bey a^saab/bey His/kam zor/naHiif/ pur sukuun âsbi/bey chaen/chiR chiRaaya/GHabraaya hu'a/ Hawaas baaKHtah/kaSHiidah/muzabzab/ za^iif ul qalb a^saabi kam zori/KHalal e a^saab a^saabi nizaam ghabraahaT pareySHaan/mutazalzal/muztarib fuqdaan e îlm mulaa'em/narm raas aaSHiyaanah/baseyra/ghoñsla/naSHeyman darjah bañdi karna/ghoñsla banaana baseyra karney waala/aaSHiyaan naSHiin paas paas leyT kar aaraam deh hona ghar banaana/panaah leyna KHaalis GHeyrna/jaal meyñ phaañsna daam(m.)/daa'o(m.)/dhoka(m.)/fareyb(m.)/ jaal(m.)/jaali(f.)/phañda(m.)/uljhan(f.) KHaalis aamadani

nervous:

a.

nervous breakdown: n. nervous system: n. nervousness: nervy: nescience: nesh: ness: nest: nesting: nester: nestle: nestle: net: net: net: n. a. n. a. n. n. v.t. n. v.i. v.t. a. v.t. n.

net income:

n.

net national product: n. KHaalis qaumi paeda waar net profit: nether: netherworld: n. a. n. KHaalis nafa^ naSHeybi/nichla âalam e aaKHirat/aqliim e ibliis/ dozaKH/jahañnum daam saazi/jaali ka TukRa chheyRna/iSHte^aal dilaana/tañg karna bichhwa ghaas/gaznah/qaraaz baa aasaani chiRh jaaney waala/ pareySHaan kun/tunuk mizaaj dhaagoñ, taaroñ, doriyoñ ka taana baana/

netting: nettle: nettle: nettlesome:

n. v.t. n. a.

network:

n.

jaal/KHutuut neural: neuralgia: neuralgic: neural tube: neurasthenia: neurologist: neurology: neurotic: neurotic: neuter: neutral: neutrality: neutralism: neutralise: a. n. a. n. n. n. n. n. a. n. a. n. n. v.t. a^saabi/âsbi/zaehri dard e a^saab a^saabi dard sey muta^alliq âsbi nali zo^f e a^saab âsbiyaat daan/maahir ul a^saab âsbiyaat/îlm ul a^saab a^saabi mariiz âsbi marz sey mutaa'ssir bey jiñs/jiñsey muSHtarak/muKHañnas GHaer jaanib daar/ta^diili GHaer jaanib daari/GHaer waabastahgi bey tarfi/GHaer jaanib daari GHaer jaanib daar banaana/ta^diil karna GHaer jaanib daar kaari/ta^diil gari bey asar kar deyney waala/ta^diil gar 'glacier' par paRi hu'i barf hargiz nahiiñ/kabhi nahiiñ/qat^an nahiiñ aayañdah kabhi nahiiñ/phir kabhi nahiiñ eyk KHayaali jagah/ jis SHaey ka wujuud naa mumkin ho amma/baa wujuud/taa ham/phir bhi Haadis(m.)/Haaliyah(f.)/jadiid(f.)/ kora(m.)/(f.)/nau(m.)/naya(m.)/naweyla(m.)/ naweyli(f.)/taazah(m.)/taazi(f.) kachcha/mubtadi/naya naya jadiid añdaaz ka/na'ey tarz par iijaad/iKHtiraa^/jiddat/naya pan/taazgi naya KHuun nau mauluud/nau zaa'edah n. n. n. a. anaaRi/kora nau waarid/naya naya aaney waala matki/sutuun e ziinah achhoti aur na'i baat ka muSHtaaq/

neutralisation: n. neutraliser: névé: never: nevermore: n. n. adv. adv.

never-never land: n.

nevertheless: new:

adv. a.

newbie: newish: newness: new blood: new-born: newbie: newcomer: newel: newfangled:

a. a. n.

nau saaKHtah/nau taraaSHiidah new fashioned: a. newly: adv. Haal hi meyñ murawwaj abhi abhi/Haal hi meyñ/nau/taazah taazah nau waarid nau byaahta SHaKHs helaal/maah e nau/naya chaañd aKHbaar ya naSHriyah/baat/ittelaa^/ KHabreyñ/paeGHaam KHabar rasaañ idaarah aKHbaar faroSH/pahoñchaata ho/ woh laRka jo aKHbaar beychta ya ko'i qaabil e KHabar Haadisah, maajra, saaneHah, waaqe^ah KHabar naamah/naSHr e aKHbaar KHabreyñ naSHar karney waala/ naaSHir e aKHbaar aKHbaari ijlaas KHabreyñ suaaney waali KHabar naamah/parchah(f.)/ittelaa^ naamah aKHbaar faroSH/KHabar nigaar/ naamah nigaar/saHaafi bey sar o paa baateyñ karney waala/ gap baaz/gappi/GHappi/lapaRiya aKHbaar/jariidah/parchah/roz naamah aKHbaari naamah nigaar/aKHbaari numaa'iñdah aKHbaar naweys na'i boli(f.) aKHbaari kaaGHaz/chhapaa'i ka sasta kaaGHaz taswiiri KHabar naamah aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa aKHbaari chabuutra, dukaan chah, thaRa ahem ya dil chaspi ki Haamil KHabar/ qaabil e KHabar âehd naamah'e jadiid/iñjiil saal e nau/naya saal nau roz/na'ey saal ka paehla din aas paas/agla/aayañdah/bara bar/duusra/

newly arrived: a. newlywed: new moon: news: a. n. n.

news agency: newsboy:

n. n.

newsbreak:

n.

newscast: newscaster:

n. n.

news conference: n. newsgirl: newsletter: newsman: n. n. n.

newsmonger:

n.

newspaper: newspaperman:

n. n.

newspaper writer: n. newspeak: newsprint: newsreel: news stall: news stand: newsworthy: n. n. n. n. n. a.

New Testament: n. new year: n.

New Year's Day: n. next: a.

maa ba^d/muttasil/mila hu'a/nazdiik/ niichey waala/uupar waala/parla/ peywastah/qariib tariin next of kin: n. KHuuni riSHtey daar/waaris qariib tariin riSHtey daar mulHiq/ham saayah fauri maa ba^d aaney waala/mulHiq êlaaqah/bañdhan/kaRi/lagaa'o/ marbuut silsilah/rabitah/ta^alluq/waastah Dañk/daraañti ka phal/ko'i nok daar sira/ nok/pariñdey ki choñch/patti/ qalam ki nok/qat kaañTna/khuTakna/kutarna/kutar key khaana KHud biin/maGHruur/taHakkum pasañd daqiiq/dil kaSH/gawaarah/KHuSH gawaar/ laziiz/mehrbaan/mo^azziz/SHaa'estah/ûmdah nafaasat sey/ûmdahgi sey baariiki/baariik biini/KHuubi/ muu SHigaafi/nafaasat/nazaakat/ nuktah daani/suthraa'i baariiki/latiif imteyaaz/nazaakat/ naazuk farq aalah/jharoka/jof/kamaan chah/KHala/ kona/maqaam/martabah/taaq chah churaana/daañta banaana/giñna/SHumaar karna âen mauqa^h/âen waqt/daañta/dan daanah/ giñti/qa^r/SHumaar âen waqt par dan daanah ya niSHaan banaaney waala/ luTeyra/uchakka/uThaa'i giira hañsi/qaehqahah laqab deyna/naam dharna laaD pyaar ka naam/laqab/ûrf tambaaku ka zaehr ghoñsla banaana baezah gaah/ghoñsla/markaz/ namu gaah/naSHeyman bhaañji/bhatiiji siyaah miina kaari siyaah qalam kaar

next-door: next to: nexus:

a. prep. n.

nib:

n.

nibble: nibs: nice:

v.t. n. a.

nicely: niceness:

adv. n.

nicety:

n.

niche:

n.

nick: nick:

v.t. n.

(in the)nick of time: nicker: n.

nicker: nickname: nickname: nicotine: nidify: nidus:

n. v.t. n. n. v.i. n.

niece: niello: niellist:

n. n. n.

nifty:

a.

baañka/chalta purzah/ kaa'iyaañ/khara/phurtiila baKHiil/kamiinah/kañjuus/laal chi buKHl/kañjuusi/kañjuus pan baKHiil/KHasiis/laal chi baal ki khaal nikaalna fuzuul kaam meyn waqt zaae^ karna/ muztarib ho kar chalna kara'el/kaloñji

niggard:

n.

niggardliness: n. niggardly: niggle: niggling: adv. v.i. n.

Nigella: nigh: night:

n.

a/adv. nazdiik/qariib n. lael/raat/SHab SHab KHuun SHab kori/ratoñdha raat ko nah deykh sakney waala/SHab kor mae'y SHabiinah/SHab KHwaabi ki Topi SHab KHwaabi ka lebaas SHabiinah 'club' SHabiinah lebaas jaamah'e SHab baseyra SHab bey daar SHabiinah qamiiz fuzlah/GHalaazat hañgaam SHab/raat SHab gard/SHab rau aaGHaaz e SHab/aaGHaaz din ka eKHtetaam/ raat ki aamad/SHaam paSHSHah KHwaar/zaliim âñdaliib/bulbul/hazaar daastaan raat bhar/SHab bhar SHabaanah Daraa'ona KHwaab/kaabuus bhayaanak/daehSHat añgeyz/haul naak/ kaabuusi kaala pan/siyaahi

night assault: n. night blindness: n. night blind: night cap: a. n.

night clothes: n. night club: night dress: night gown: n. n. n.

night's lodging: n. night owl: night shirt: night soil: night time: night walker: nightfall: n. n. n. n. n. n.

nighthawk: nightingale: nightlong: nightly: nightmare: nightmarish:

n. n. a. a. n. a.

nigrescence:

n.

nihil: nihilism: nihilistic: Nike: nil: nill: nimble:

n. n. a. n. n. v.t. a.

âdam âdmiyat/fanaaiyat/iñkaar e kul âdmi/fanaa'i/laa wujuudiyati jiit ki deywi naa daarad/nahiiñ/sifar iñkaar karna chaabuk dast/chaalaak/chust/KHafiif/phurtiila/ subuk/teyz zehen lap jhap/phurti/subuk raftaari/teyzi haalah afraat(f.)/kasrat(f.)/tajaawuz(m.)/ zeyaadti(f.) bey waquuf/buddhu/gaa'odi/koRh maGHz nau nau guna nawaañ chhiin leyna/chuTki leyna/jhapaT leyna/ masosna chuski/ghuuñT/jura^h daspana/chimTi/sañsi chubbhti hu'i/saKHt/teyz chusni/gaat/sar e pistaan juuñ/juuñ ka añDa/liikh nuktah chiini karna/SHadiid tañqiid karna

nimbleness: nimbus: nimiety:

n. n. n.

nincompoop: nine: ninefold: ninth: nip:

n. a. a. a. v.t.

nip: nipper: nipping: nipple: nit: nit-picking: nitre: nitwit: nival: nix: no: no: nob: nobble: nobby:

n. n. a. n. n.

n. a. a. n. adv. a. n. v.t. a.

SHorah aeHmaq/buddhu/koRh maGHz barfaani hiich/nahiiñ la(pref.)/mat/naa/nahiiñ iñkaar/mat/naa/nahiiñ maal daar/saaHab e asar/saaHab e imteyaaz bey iimaani kar key jiitna/dhoka deyna auwwal darjey ka/KHuSH poSH/SHaa'estah/ teyz tarraar amiiri/a^la aKHlaaq/âali KHaan daani/ buzurgi/faKHr/najaabat/nawaabi/SHaraafat/

nobility:

n.

tabqah'e umra noble: a. a^la martaba/buzurg/Hasan/KHaas/maSHhuur/ naami giraami/najiib/SHariif/ûmdah amiir/amiir zaadah âali zarfi/âzmat/baRaa'i/ karaamat/SHariif un nafsi SHurafa a^la darjah key log/aSHraaf âali zarfi ka rawaiyah eKHteyaar karney ka farz âali martabah âurat âali zarfi sey/SHaraafat sey kam Haesiyat/ko'i nahiiñ aziiyat rasaan/muzir/zarar rasaañ daañta/sufaar SHabaanah/SHabiinah raat ko/SHabaanah taur par muKHrib e aKHlaaq/muzir niiñd key jhokey leyna/qubuul karna/ sar hilaana jhukaana iima(f.)/qubuuliyat(f.)/tasdiiq(f.) chañdiya/guddi/khopRi/muñDiya/qafa duñbal/gaañTh/ghuñDi/gilTi/girah/ gumRi/raas/suujan/ubhaar/ûqdah/warm gaThiila/girah daar/ girah ya gilTi sey muta^alliq girah daari girah daar/gilTi daar/gaThiila gaañTh/girah daari Dala/chhoTi si girah/kañkar/ûqdah girah daar/kañkriili mas'alah/peychiidah nuktah/ûqdah âqli/ma^quul/zehni chobi khuuñTi/iiñT/meyKH chhoTa pyaalah/iñsaani khopRi

nobleman: nobleness:

n. n.

nobles: noblesse:

n. n.

noblesse oblige: n.

noblewoman: nobly: nobody: nocent: nock: nocturnal: nocturnally: nocuous: nod:

n. adv. pron. a. n. a. adv. a. v.i.

nod: nod: noddle: node:

v.t. n. n. n.

nodal:

a.

nodality: nodose: nodosity: nodule: nodular: nodus: noetic: nog: noggin:

n. a. n. n. a. n. a. n. n.

nogging: nohow: noil: noise:

n. adv. n. n.

dhajji bharaa'i/daraz bharaa'i qata^i nahiiñ uun ka reSHah/phursRa bey hañgam aawaaz(f.)/chapqaliSH(f.)/dhuum/ hullaR/paKH/pukaar(f.)/uuñchi aawaaz(f.)/ SHor(f.)/SHor SHaraaba baa aawaaz bey aahaT/bey aawaaz/KHaa moSH KHaa moSHi sey bey aawaazi/KHaa moSHi SHor machaaney waala bad bu daar/muzir/muzir e seHat/nuqsaan deh naa gawaari sey ghin/karaahat/mazarrat rasaani/naa gawaari bahot SHor machaaney waala/kalley daraaz/ pur SHor SHor GHoGHa key saath/SHor macha kar aawaarah gard/baddu/bañjaarah/ KHaanah badoSH baddu/KHaanah badoSH KHaanah badoSHi/saeHra nawardi GHaer aabaad zamiin/mutanaaza^ êlaaqah farzi naam/jañgi naam taKHallus naam deyney waala/tasmiyah kaar ism bañdi/naamoñ ki fehrist/ nizaam e tasmiyah aaTey meyñ namak/baraa'ey naam/farzi/ sirf naam ko baraa'ey naam/maeHz naam key li'ey mafruuzah qiimat zaahiri ujrat naam zad karna naam zadgi/naam zadgi ka âmal naam zad karney waala/naam zad kunañdah faa^el/naam zadah

noiseful: noiseless: noiselessly:

a. a. adv.

noiselessness: n. noisemaker: noisome: noisomely: noisomeness: noisy: n. a. adv. n. a.

noisily: nomad:

adv. n.

nomadic: nomadism:

n. n.

no man's land: n. nom-de-guerre: n. nom-de-plume: nomenclator: nomenclature: n. n. n.

nominal:

a.

nominally:

adv.

nominal price: n. nominal wages: n. nominate: nomination: nominator: nominative: v.t. n. n. a.

nominee: nomism: nomistic: nomocracy: nomography: nomology: nomologist: nomothetic: non: non-ability:

n. n. a. n. n. n. n. a. pref. n.

muñtaKHab SHudah/musammi/naam zadah SHaKHs SHara^/SHarii^at SHara^i qaanuuni Hukuumat tarsiim nigaari qaanuuni yaat/ûmuumi yaat qaanuuni yaat ka maahir kulli yaati/qaanuun saaz/SHaare^ GHaer/naa naa qaabliyat GHaer jaazib âdam e qubuuliyat naa chipakney waala

non-absorbent: a. non-acceptance: n. non-adhesive: a.

non-administrative: a. GHaer iñtezaami non-aggression: n. non-alcoholic: a. non-appearance: n. non-attendance: n. non-attention: n. non-believer: n. âdam e jaarHiyat GHaer alkoHoli âdam e maujuudgi/GHaer Haaziri GHaer Haaziri bey chau kasi/bey KHayaali/GHaer inhemaaki kaafir/mulHid/muñkir GHaer mutHarrib GHaer laRaaka/GHaer muHaarib GHaer aatiSH giir/jo jaldi aag naa pakRey GHaer muta^addi/naa qaabil e ablaaGH/ naa qaabil e tarsiil âdam ta^miil/naa farmaani/sar taabi naa farmaan a.ghaer musalehaannah GHaer muwassil GHaer muta^addi âdam e iSHtiraak/âdam e ta^aawun naa musaa^id GHaer akkaal naa qaabil e tafriiq

non-belligerent: n. non-combatant: a. non-combustible: a. non-communicable: a.

non-compliance: n. non-compliant: a. non-compromising: non-conductor: n. non-contagious: a. non-cooperation: n. non-cooperative: a. non-corrosive: a. non-deductible: a.

non-delivery:

n.

âdam e Hawaalgi/âdam e taqsiim GHaer taKHriibi GHaer mumaiyyaz GHaer mua'ssir/naa kaarah naa aehl/naa kaar guzaar GHaer muñtaKHab jis meyñ sey bijli nah guzar sakey âdam ta^miil âdam/âdam e wujuud/neysti GHaer maujuud jo moTa nah karey GHaer aahani GHaer afsaanwi aasaani sey nah jalney waala GHaer amaali GHaer aatiSH giir/jo jal nah sakey âdam e mudaaKHilat jo naSHah nah dey sakey GHaer KHatti/GHaer qataari GHaer dhaat GHaer dhaati GHaer tarsiimi/tajriidi nazar añdaazi GHaer waa bastah/waaqfiyat GHaer taraf daari/GHaer waa bastahgi âsam adaa'egi kachcha/waqti âdam maujuudgi GHaer paeda waari âdam e paeda waariyat bila munaafa^/KHaeraati âdam e tausii^ jisey haTaaya ya miTaaya nah ja sakey/

non-destructive: a. non-distinctive: a. non-effective: a. non-efficient: a. non-elect: non-electric: a. n.

non-execution: n. non-existence: n. non-existent: a.

non-fattening: a. non-ferrous: non-fiction: a. n.

non-flammable: a. non-inductive: a. non-inflammable: a. non-intervention: n. non-intoxicant: n. non-linear: non-metal: non-metallic: a. n. a.

non-objective: a. non-observance: a. non-partisan: n.

non-partisanship: n. non-payment: n.

non-permanent: a. non-presence: n.

non-productive: a. non-productivity: n. non-profit: a.

non-proliferation: n. non-removable: a.

naa qaabil e safaa'i non-renewable: a. naa qaabil e tajdiid

non-representational: a. GHaer ma^ruuzi/GHaer numaa'iñdah/tajriidi non-residency: n. non-resident: n. GHaer aqaamat paziiri GHaer aqaamat paziir GHaer aqaamati/GHaer sukuunati âdam e mumaane^at/âdam e muzaaHimat GHaer maane^/GHaer muzaaHim aazaad/bey rok Tok/GHaer muqaiyyad naa qaabil e waapsi GHaer ustuwaar/jo saKHt nah ho GHaer fehristi/GHaer jidauli madGHam/muttasil/saalim âdam ta^miil jo nah phisal sakey GHaer tambaaku noSH jahaañ Tambaaku noSHi ki ejaazat nah ho GHaer me^yaari/GHaer musallam GHaer aa'ini bila rukey/GHaer mowaqqif da^wah jisey rok diya jaa'ey/ da^wah jisey waapas ley liya jaa'ey naa qaabil e maeHsuul/mustasna az maeHsuul GHaer mañquulah/naa qaabil e iñteqaal GHaer lafzi âdam e taSHaddud GHaer mutaSHaddid GHaer buKHaaraati/GHaer mutabaddil GHaer safeyd faam naa KHaraSHiñdah GHaer mulHiq âdam e buluuGHat/baalak pan/kam sini/ laRak pan/naa baaliGHi nawwey saalah

non-residential: a. non-resistance: n. non-resistant: a. non-restrictive: a. non-returnable: a. non-rigid: a.

non-scheduled: a. non-segregated: a. non-service: non-skid: non-smoker: non-smoking: non-standard: n. a. n. n. a.

non-statutory: a. non-stop: non-suit: a. n.

non-taxable:

a.

non-transferable: a. non-verbal: non-violence: non-violent: non-volatile: non-white: nonabrasive: nonadjacent: nonage: a. n. a. a. a/n. a. a. n.

nonagenarian:

n.

nonagesimal: nonce: nonchalance: nonchalant:

a. n. n. a.

nau waañ maujuud mauqa^h/waqti taur par bey GHarzi/bey parwaahi/laa ta^alluqi bey GHaraz/bey parwaah/chup chaap/ laa ta^alluq bey parwaa'i sey/ThañDey dil sey bey wa^dah/GHaer waa bastah/naa paa bañd GHaer waa bastah taur par bey paerawi GHaer muqallid âdam e ittefaaq/âdam e mutaabiqat GHaer qaabil e e^temaadiyat aadha tiitar aadha baTeyr/anokha/niraala GHaer ana âdam/âdam e wujuud/GHaer Haqiiqi/ GHaer maujuud/hiich/naa paed/niisti GHaer zaruuri tark e fe^l GHaer takmiili/naa adaa'egi GHaer mauruusi/GHaer wiraasati bey naziir baukhla deyna/buri taraH gaR baRaana Haeraani/Haerat zadgi/tazabzub bey diini/GHaer mazhabi aa'eñ baa'eñ/anaap SHanaap/allam GHallam/ bakwaas(f.)/KHuraafaat(f.)/laGHwiyat(f.)/ majzuub ki baR(f.)/mohmal(f.)/mohmalaat(f.)/ waahi(m.)/zaTal(f.) bey huudah/laGHw/mohmal/waahi Haq ya maraa^aat ka âdam e iste^maal GHaer saabit/naa qaabil e Hayaat ko'i nahiiñ/kuchh nahiiñ amma/phir bhi/taa ham añDey miley bey KHamiir aaTey ki sewaiyaañ gaa'odi alag thalag/goSHah/kona/tañg jagah

nonchalantly: noncommittal:

adv. a.

noncommittally: adv. nonconforming: n. nonconformist: n. nonconformity: n. nondependibility: a. nondescript: nonego: nonentity: a/n. n. n.

nonessential: nonfeasance:

a. n.

nonfulfilment: n. nonhereditary: a. nonpareil: nonplus: nonplus: nonreligious: nonsense: n. v.t. n. a. n.

nonsensical: nonuser: nonviable: none: nonetheless: noodle: noodle: nook:

a. n. a. pron. adv. n. n. n.

noon: noonday: noontide:

n. n. n.

do paehr do paehr ka waqt/kisi ka zamaanah'e ûruuj do paehr ka waqt ko'i nahiiñ Halqah/phañda/phaañsi/sarak phañda la/nah/nahiiñ dulaab/iiraani charKHi/naa^uur/raheT nah/nah to me^yaar/misaali qaa^edah/saañcha ausat/baa qaa^edah/fitri/Hasb e ma^muul/ ma^muuli/ûmuudi/zi SHo^uur âam/me^yaar/tanaasub/ûmuud baa qaa^edgi/ma^muul ma^muul par laaney ka âmal ma^muul par laana baa qaa^edgi/ma^muuliyat/taba^i Haalat âam taur par/Hasb e qaa^edah/ma^muulan/ tab^an/ûmuuman me^yaari/me^yaar bañdi sey muta^alliq âam taur par/baa qaa^edgi sey/ Hasb e me^yaar SHimaal ki jaanib SHimaal SHimaali SHimaal ki samt rawaañ SHimaal maSHriqi êlaaqey ka baasi ya baa SHiñdah baad e SHimaal/SHimaali hawa SHimaali/SHimaal sey muta^alliq SHimaali/SHimaal ka/SHimaal meyñ waaqe^ iñtehaa'i SHimaali SHimaali baa SHiñdey (nisf) kurrah'e SHimaali

no-one: n./pron. noose: nope! noria: nor: norm: normal: n. adv. n. conj. n. a.

normal: normalcy:

n. n.

normalisation: n. normalise: normality: normally: v.t. n. adv.

normative: normatively:

a. adv.

north: north: north: northbound:

adv. n. a. a.

northeasterner:n.

norther: northerly: northern: northernmost: northerner:

n. a. n. a. n.

Northern Hemisphere: n. northern lights: n. northing: n.

anwaar e SHimaali/SHimaali qutub roSHni ârz e SHimaali/SHimaaliyah

northland: northlander: North pole: North Star: northward: nose:

n. n. n. n. adv. v.t.

SHimaali êlaaqah SHimaal êlaaqey ka baasi ya baa SHiñdah qutub e SHimaali qutub taara/qutbi sitaarah jaanib e SHimaal/SHimaal ki taraf naak ragaRna/naak sey chhuuna/ suuñghna/suRakna baRhna/jhaañkna ya daKHl deyna/ suuñghna ya suRakna naak/nathney naksiir naak key bal Dubki/sar key bal GHotah naak sey bajaaney waali baañsri achchhi taraH sey bey waquuf banaaya hu'a naak key baal nochney ki chimTi anfiyah/ToñTi KHuuni naak/naak pey ghuuñsa/ saKHt dhut kaar

nose:

v.i.

nose: nose-bleed: nose-dive: nose-flute: nose-led: nose-nippers: nose-piece: noser:

n. n. n. n. a. n. n.

nose-rag: nose-ring: (by a)nose: (count)noses:

n. n.

ruu maal nath thoRey farq sey/thoRi kasar sey kisi garoh ya majma^ meyñ aadmiyoñ ka SHumaar naak ki siidh meyñ haath meyñ baag hona/ kisi ko ullu bana kar jo chaahey kara leyna/ naak pakaR kar chalaana/ qaabu meyñ rakhna/taabe^ rakhna

(follow one's)nose: (lead by the)nose:

(look down one's)nose at: kisi ko Heqaarat sey deykhna (pay through the)nose: bahot bhaari qiimat deyna (under one's)nose: nosebag: noseband: nosegay: noseless: nosocomial: n. n. n. n. a. zeyr e nazar hona ghoRoñ ki khaaney ki thaeli(f.)/tobRa(m.) mohri/naak paTTa chhoTa sa gul dastah/phuuloñ ka guchchha bey naak/nakTa haspataal sey muta^alliq

nosography: nosology: nosophobia: nostalgia: nostology: nostril: nostrum: nosy:

n. n. n. n. n. n. n. a.

biimaari ki tauziiH amraaz ki baa qaa^edah darjah bañdi biimaar ho jaaney sey az Had daehSHat maazi parasti/yaad e aiyyaam saThyaaney pan ka mutaale^ah nathna ataa'i dawa/laTka/ToTka khoji/mutajassis/raaz ju/ taak jhaañk karney waala khoji pan/raaz juu'i/tajassus mat/naa/nahiiñ/qata^i nahiiñ haTTa kaTTa GHaer ma^muuli/maSHhuur o ma^ruuf/mumtaaz mumtaaz chiiz ya SHaKHs/qaabil e yaad gaar imteyaaz/numaayaañ chiiz ya SHaKHs/ qaabil e diid chiiz KHaas taur par/naam wari sey/ yaad gaari key taur par jis chiiz ka KHaas taur par nazar rakkhi jaa'ey tasdiiqi Half uThaaney ya tasdiiq karney waala iSHaaraat/tariiq e kitaabat dañdaaney banaana/niSHaan godna/ SHumaar karna daañta/dañdaanah/kaTaa'o/kaT khana/SHigaaf daañtey daar/dañdaaney daar/khurdura/ niSHaan zadah ittelaa^ naamah jis meyñ kisi duusrey ka udhaar waapas karney sey mustasna kiya jaa'ey raqam karna/taeHriir meyñ laana/ tawajjoh ya iltefaat karna KHat/kaefiyat naamah/muKHtasar taeHriir/ saarañg/sur/yaad daaSHt bayaaz/daftar/yaad daaSHt ma^ruuf/maSH huur/naam war bey qadar/GHaer mausiiqi yaanah/ naa qaabil e leHaaz

nosiness: not: not ill: notable: notable: notability:

n. adv. a. a. n. n.

notably:

adv.

notandum:

n.

notarial: notary: notation: notch:

a. n. n. v.t.

notch: notched:

n. a.

notchel:

n.

note:

v.t.

note:

n.

notebook: noted: noteless:

n. a. a.

notepad: notepaper: noter:

n. n. n.

daftar KHat o kitaabat ka kaaGHaz(m.) mutawajjah(m.) qaabil e tawajjoh honey ki Haalat numaayaañ/qaabil e GHaur/qaabil e tawajjoh/ maSHhuur âdam/adna/Haqiir/hiich/kuchh nahiiñ/ naa chiiz qat^an hiich

noteworthiness: n. noteworthy: a.

nothing:

n.

nothing doing: nothingness: n.

âdam/bey wuq^ati/fana/KHaali pan baraa'ey naam aagaah hona/muSHaahidah karna/ tazkirah karna aagaahi/Hukm/ittelaa^ naamah/KHabar/ qabl az waqt ittelaa^/taeHriiri e^laan/ tañbiih numaayaañ/qaabil e tawajjoh numaayaañ taur par e^laan/e^laan naamah/iSHtehaar/ taeHriiri ittelaa^ e^laan karna/izhaar karna/muSHtahir karna/ taeHriiri ya zabaani taur par muttala^ karna ittelaa^ deyney waala/muSHtahir âam tasawwur/âqiidah/fikr/KHayaal/nuqta'eh nazar/ raa'ey KHayaali/nazri/tajriidi/taKHmiini taKHaiyul parasti/tasawwuriyat/ waehm parasti nazri taur par/ waehm parast aanah añdaaz meyñ añguSHt numa/bad naam/naami/faaSH bad naami sey/e^laaniyah bad naami bad naami/Dañka/taSHhiir baa wujuud/baa wujuud yekeh

(next to)nothing: notice: v.t.

notice:

n.

noticeable: noticeably: notification:

a. adv. n.

notify:

v.t.

notifier: notion:

n. n.

notional: notionality:

a. n.

notionally:

adv.

notorious: notoriously:

a. adv.

notoriousness: n. notoriety: n.

notwithstanding: prep.

notwithstanding: conj. baa wujuud yeh key notwithstanding: adv. noumenon: n. Haalaañ keh/phir/taa ham naa ma^luum ya naa qaabil e idraak SHaey/

Haqiiqat e SHaey noumenal: noun: nourish: a. n. v.t. Haqiiqat e SHaey sey muta^alliq âmal/chiiz/Haalat/ism/jagah/naam aaraam deyna/faroGH deyna/ GHiza baham pahoñchaana/ Hausalah afzaa'i karna/ khila pila kar baRa karna/ paalna/paalna posna/par wariSH karna/ sahaara deyna qaabil e par wariSH paalan haar/par wariSH karney waala/ quuwat deyney waala muqawwi/quuwat baKHSH par wariSH GHizaa'iyat/GHiza/muqawwi/par wariSH dimaaGH/idraak/firaasat nau daulatiya najm e jadiid/nau taara/naya taara/ naya sitaarah/ sitaarah jo dhamaakey key saath yaka yak bhaRak jaa'ey saabiqah zimmah daari key bajaa'ey na'i zimmah daari/tajdiid anokha/GHaer ma^muuli/jadiid/naadir/ naya/niraala tawiil afsaanwi nasr naawil naweys/naawil nigaar nasr meyñ eyk muKHtasar bayaaniyah anokha kirdaar/bid^at/ibdaa^/GHaraabat/ iKHtiraa^/jiddat/naya pan/nudrat mubtadi/naa tajurbah kaar/nau aamoz/ nau muriid/nau waarid nau ummiid waari aaj kal/ab/eyk dam/fauran/fil Haal maujuudah Haalat/maujuudah waqt/ zamaanah'e Haal abhi baar baar abhi kabhi abhi pichhley dinoñ sey

nourishable: nourisher:

a. n.

nourishing: nourishing: nourishment: nous:

a. n. n. n.

nouveau riche: n. nova: n.

novation:

n.

novel:

a.

novel: novelist: novella: novelty:

n. n. n. n.

novice:

n.

novitiate: now: now:

n. adv. n.

(just)now: now and again: now and then: now of late:

adv.

now that: nowadays: noway/noways: adv.

ab jab keh/chuuñkeh aaj kal/in dinoñ hargiz nahiiñ/qat^an nahiiñ

nowhere/nowheres: adv. kahiiñ nahiiñ/kahiiñ bhi nahiiñ nowhere near: nowhither: nowise: adv. adv. adv. duur duur tak nahiiñ kahiiñ ko'i bhi nahiiñ hargiz nahiiñ/kisi taraH nahiiñ/ qat^an nahiiñ faasid/mohlik/muzir/ seHat key li'ey nuqsaan deh faasid aanah/muKHrib aanah/muzir taur par naaqis pan/taKHriib/zarar rasaani Dubo kar halaak karney ka âmal/GHarq aabi naak/muñh/thuuthni/ToñTi bey Had/ba^iid tariin/parley sirey ki kisi rañg ka duusrey rañg sey latiif sa farq suuli suuli par chaRhaana nuktah/nichoR batya(f.) abr aaluudgi/badli pur jog/qaabil e azdawaaj/SHaadi key laa'eq buluuGHat/SHaadi/uThaan abr aaluud/GHubaar aaluud/mubham guddi jauhari/nawaati/markazi jauhari tawaanaa'i bunyaadi KHaan daan jauhari quuwat jauhari tabii^aat maahir e jauhari tabii^aat giri/guuda/maGHz/markaz/markazah/ nawaat/tuKHm baatil/barhanah/nañga(m.)/nañgi(f.)/ ûryaañ/waazeH

noxious:

a.

noxiously: noxiousness: noyade: nozzle: nth: nuance: nub: nub: nub: nubbin: nubecula: nubile: nubility: nubilous: nucha: nuclear:

adv. n. n. n. a. n. n. v.t. n. n. n. a. n. a. n. a.

nuclear energy: n. nuclear family: n. nuclear force: n. nuclear physics: n. nuclear physicist: n. nucleus: n.

nude:

a.

nude:

n.

barhanah SHabiih/ lebaas sey beygaanah insaani jism barhanagi sey/ûryaani sey nañga pan/ûryaani barhanagi/nañga pan/ûryaani ki Haalat ûryaaniyat ûryaaniyat pasañd kohni maarna/Thoka lagaana bey asar/bey faa'edah/bey kaar/boda/ GHaer ahem/hiich/KHafiif/naa kaarah/nikamma Dala/Dheyla bala/choT/naa gawaar/wabaal/wabaal e jaan naa gawaar Haesiyat/ wabaal e jaan key taur par maujuud alqat/baatil/bey asar/ma^duum/saaqit bey asar/ka la^dam

nudely: nudeness: nudity: nudism: nudist: nudge: nugatory:

adv. n. n. n. n. v.t. a.

nugget: nuisance:

n. n.

nuisance value: n.

null: null and void: null:

a.

n.

bal/peych abtaal/asqaat/mañsuuKHi/suquut/tañsiiKH bey iimaan/bey mazhab mañsuuKH SHudah ka la^dam karney waala/saaqit karney waala baatil karna/kaaTna/ka la^dam qaraar deyna/ saaqit karna woh âurat jis ney kabhi bachchah nah jana ho bey zaabtigi/laa maujuudiyat/ma^duumiyat bey His/sun/ThuThra hu'a bey Hisi key saath bey Hisi/sun honey ki kaefiyat bey His karney waala/sun karney waala giñna/jaañchna/ta^daad ka ta^iyyun karna âdad/raqam/ta^daad maeHsuub giñti karney waala SHumaar an ginat/bey Hesaab/bey SHumaar/

nullification: n. nullifidian: nullfied: nullifier: nullify: a. a. n. v.t.

nullipara:

n.

nullity: numb: numbly: numbness: numbing: number: number: numbered: numberer: numbering: numberless:

n. a. adv. n. a. v.t. n. a. n. n. a.

laa ta^daad (any)number of: (his)number is up: bahot sey/baRi meqdaar meyñ KHuSH qismati sey maeHruum hona/ marney key qariib hona KHud/sab sey paehla ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz âdadi/hiñdsi âlaamat/hiñdsah/ism e âdad/SHakl âdadi taur par kisi giñti ka Hissah jo gina jaa sakey/qaabil e SHumaar giñna/SHumaar karna âdad/âdad naweysi/giñti SHumaar kunañdah âdadi âdadi/raqmi/SHumaari/ta^daadi giñti key leHaaz sey/raqmi Hesaab sey afraat/bohtaat/kasrat ba afraat/bahot/kasiir/muta^addid/ waafir/zeyaadah afraat sey/kasrat sey afraat/bohtaat/kasrat deotaa'i/ruuHaani maskuuki/sikkoñ ya tamGHoñ sey muta^alliq maskuuki yaat/sikkah SHinaasi sikkah SHinaasi key taur par âalim e maskuukaat/sikkoñ ka maahir sikkoñ sey muta^alliq sikkah numa sikkah sey muta^alliq ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz raahibah raahibahiyat raahibaa'oñ ki KHaan qaah

number one: numbskull: numeral: numeral: numerally: numerary: numerable: numerate: numeration: numerator: numeric: numerical: numerically: numerosity: numerous:

n. n. a. n. adv. a. a. v.t. n. n. a. a. adv. n. a.

numerously: numerousness: numinous: numismatic: numismatics:

adv. n. a. a. n.

numismatically: adv. numismatist: nummary: nummular: nummulary: numskull: nun: nunhood: nunnery: n. a. a. a. n. n. n. n.

nunship: nunish: nun: nuncheon: nuncio:

n. a. n. n. n.

raahibahiyat raahibah aanah laTTu halki GHiza/thoRa sa khaana paeGHaam bar/paapaa'ey ruum ka safiir/ safiir usquf paapaa'ey âazam key safiir ka ôhdah ya muddat e ôhdah Half uThaana/zabaani qasm khaana naam zadgi naam zadah/zabaani mañsuub azdawaaji/SHaadi sey muta^alliq/ûruusi SHaadi byaah/nikaaH SHaadi key bañdhan suhaag raat jalwah ka giit SHaadi ki rasm aur taqriib bach pan meyñ khilaana pilaana ya deykh bhaal karna/duudh pilaana/ paalna posna/par wariSH karna aaya/añna/daayah/ham SHiirah/paalan/ tiimaar daar jo kam zor ya bii maaroñ ki deykh bhaal karey aaya key zimmeh bachchah/ley paalak/ razaa^i bachchah razaa^i baap aayah(f.)

nuniciature:

n.

nuncupate: nuncupation: nuncupative: nuncupatory: nuptial: nuptials: nuptial knot:

v.t. n. a. a. a. n. n.

nuptial night: n. nuptial song: nuptiality: nurse: n. n. v.t.

nurse:

n.

nurse child:

n.

nurse-father: nurse-maid: nurse-tend: nurse-tender:

n. n.

v.t/i. biimaar ki deykh bhaal karna n. biimaar ki deykh bhaal karney waala ya waali biimaar ki deykh bhaal karna aaya jaesa bachchah jis ki deykh bhaal ki jaa'ey/ nau mauluud bachchah jo bachchoñ ki deykh bhaal karey gaeh waarah/paud gaah paud gaah ka maalik/ paud ghar meyñ kaam karney waala

nurse-tending: n. nurselike: nurseling: a. n.

nurser: nursery: nurseryman:

n. n. n.

nurserymaid:

n.

aaya jo bachchoñ ki deykh bhaal karney key li'ey mulaazim rakkhi jaa'ey gaeh waarah giit/lori gaeh waarah maktab tiimaar daari(f.) niji haspataal tiimaar dari key li'ey kahiiñ daaKHil karna/ kisi waqf key maataHt karna GHiza baham pahoñchaana/par wariSH karna/ tarbiyat deyna paalney ka âmal/par wariSH tarbiyat deyney waala muSHfiqaanah deykh bhaal aKHroT/baadaam/maGHz baRa joSHiila SHaKHs/gaa'odi SHaKHs/ koRh maGHz bhuura/gañdumi/KHaaki/saañwla aKHroT sey bana makkhan sarota paagal KHaanah giri ka teyl ko'i bhi giri waala daraKHt/ KHaas taur par findiq ka daraKHt chil GHozah saKHt muSHkil masa'lah kisi par laTTu hona qata^i nahiiñ

nursery rhyme: n. nursery school: n. nursing: nursing home: n. n.

(put out to)nurse:

nurture:

v.t.

nurture: nurturer: nurturance: nut: nut:

n. n. n. n. n.

nut-brown: nut-butter: nutcracker: nuthouse: nut-oil: nut-tree:

a. n. n. n. n. n.

nut-pine:

n.

(a hard nut to)crack: (be)nuts on: (not for)nuts: nuts: nutshell: (in a)nutshell: nutter: nutting: nutty: n. n. a. a. n.

KHabti/paagal/sañki kisi bhi maGHz ka chhilka lubb e lubaab/muKHtasaran giri jama^ karney waala giri jama^ karney ka âmal aeHmaq/junuuni âaSHiq/khiska hu'a/ maKHbuut ul Hawaas aKHroT ka mazah/jis meyñ maGHz ka mazah ho/ joz daar/joz ki bohtaat

nutty:

a.

nutant: nutate: nutational: nutmeg: nutrient:

a. v.i. a. n. a.

jhuka hu'a/KHamiidah juñbiSH e sar/sar hilaana/sar jhukaana juñbiSHi jaa'e fal/jaa'e phal GHiza baKHSH/GHiza bar daar/ muGHazzi/muqawwi GHiza/jo par waan chaRhaa'ey ya GHiza dey/ KHoraak GHiza baKHSH GHizaa'iyat GHizaa'i GHiza baKHSH taur par/GHizaa'i taur par GHiza baKHSH/muGHazzi/muqawwi/ quuwat baKHSH GHizaa'iyat/muqawwiyat GHiza daar/GHizaa'iyat baKHSH/muGHazzi ba taur GHiza/GHiza baKHSH añdaaz meyñ GHizaa'iyat baKHSHi/GHiza ki baham rasaani chimaT kar baeThna/ naak ghuseyRna ya ragaRna/ naak sey bil banaana/naak sey khodna thuuthni key saath kureydna/ thuuthni sey chhuuna ya ragaRna paalna/par wariSH karna/tarbiyat deyna añdherey meyñ kam nazar aana/ GHiSHa/ratoñdhi/SHab kori ajhar/SHab koraanah SHab gard/SHab ruKH SHab gardi/SHab ruKHi Huur/jal pari/KHuub suurat do SHiizah/ pahaaR pari/peyR pari/ pur SHaehwat âurat(coll.) deywi ka sa/pari waSH junuun e Huur/sauda/ naa mumkin SHaey key Husuul ki KHwaahiSH majzuub/kisi naa mumkin chiiz ki KHwaahiSH meyñ mubtila SHaKHs junuuni/saudaa'i junuuni Had tak jiñsi KHwaahiSH

nutriment:

n.

nutrimental: nutrition: nutritional:

a. n. a.

nutritionally: adv. nutritious: a.

nutritiousness: n. nutritive: nutritively: a. adv.

nutritiveness: n. nuzzle: v.i.

nuzzle:

v.t.

nuzzle: nyctalopia:

v.t. n.

nyctolopic: nyctitropic: nyctitropism: nymph:

a. a. n. n.

nymphal: nympholepsi:

a. n.

nympholept:

n.

nympholeptic: nymphomania:

a. n.

nymphomaniac:

a.

GHaer ma^muuli jiñsi KHwaahiSH waala ya waali

O
O! oaf: oafish: oak: oaken: oakum: oar: oarlock: oarsman: oasis: oat: oaten: oatmeal: oath: obduracy: obdurate: obedience: obedient: obeisance: obelisk: obese: obesity: obey: intj. n. a. n. a. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. a. n. a. n. n. a. n. v.t. arey ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab baluut baluuti kol taar waali rassi chappu(m.)/patwaar patwaar ka sahaara mallaH naKHlistaan ja'i ja'i ka bana ja'i ka chuura qasm/saugañd akaR/israar Dhiit/haT dharam/kaRa/saKHt dil/ziddi îtaa^at/paerawi/taa^at/taabe^ daari kaar bañd/neyk baKHt/mutii^/taabe^ îtaa^at(f.)/mujra(f.)/taa^at(f.) ûmuud moTa/SHaHiim moTaapa kaehna maañna/KHayaal karna/maañna/ îtaa^at karna/ta^miil karna añdheyra karna/taa riik banaana añdheyra/taa riiki taariiKH e raeHlat GHaer sañjiidah raa'ey maut ki KHabar/zikr e raeHlat e^traaz karna/paKH lagaana/paKH nikaalna

obfuscate: obfuscation: obit:

v.t. n. n.

obiter dictum: n. obituary: object: n. v.t.

object:

n.

chiiz/eraadah/hadaf/kaam/mad(d)e nazar/ matlab(m.)/mudda^a(m.)/muraad(f.)/SHaey(f.) e^teraaz/giraft/kalaam/pakaR/qabaaHat(f.)/ SHaaKH saanah/ûzr qaabil e e^teraaz Haqiiqi banaana GHaraz/hadaf/mañzil/maqsad/nasb ul âen sachchaa'i sey maqsadiyat mo^tariz fan paarah Halaf uThaana Halaf uThwaana DaañTna/ta^n karna naaraaz la^n/la^nat ma^nuun/nazar kardah chaRhaawa/nazar/qurbaani majbuur karna farz/zimmah daari farzi/laazim/laazmi/maqsad/waajib/zaruuri dil rakhna/eHsaan karna/nawaazna mamnuun/SHaakir KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/moHsin mehr baani sey/murawwat sey wa^dah karney waala aaRa(m.)/aaRi(f.)/munHarif/tirchha/tirchhi kinaayatan inHeraaf/tirchha pan GHalti/inHeraaf/TeyRHa pan masKH karna/miTaana masKH masKH SHudgi âfw/bhuul/nisyaan

objection:

n.

objectionable: a. objectify: objective: objectively: objectivity: objector: objet d'art: objure: objure: objurgate: objurgatory: objurgation: oblate: oblation: obligate: v.t. a. adv. n. n. n. v.i. v.t. v.t. a. n. a. n. v.t.

(moral)obligation: n. obligatory: oblige: obliged: obliging: obligingly: obligor: oblique: obliquely: obliqueness: obliquity: obliterate: obliterated: obliteration: oblivion: a. v.t. a. a. adv. n. a. adv. n. n. v.t. a. n. n.

oblivious: oblong: obloquy: obnoxious: obscene:

a. a. n. a. a.

bhulakkaR/GHaafil lambuutra/mustatiil bey îzzati/nañg/tauhiin/ruswaa'i/zillat qaabil e e^teraaz/makruuh/naa pasañd bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/gañdah/ GHaliiz/KHaraab/qabiiH gañdahgi/GHalaazat fisq/qabaaHat/fuHaaSHat jahaalat pasañd/qadaamat pasañd jahaalat pasañdi jahaalat pasañd/qadaamat pasañd chhupi/GHaer waazeh/gum naam/KHiirah/maeHjuub/ mubham/muSHtabah/naa ma^luum/taa riik añdheyra karna/chhupaana/dhuñdlaana/ maddham karna chhupi hu'i/Dhaki hu'i/maeHjuub/ mubham kardah/taa riik GHaer waazeH taur par añdheyra/gum naami/ibhaam/iltibaas/ tiirgi/zulmat GHaer musta^mal/mohmal chaap luus/mutii^/taabe^ sa^aadat mañdi chaap luusi sey janaazah idraak paziir/qaabil e imteyaaz/ mumtaaz/numaayaañ numaayaañ taur par paas/paerawi/rawaaj/riit/SHo^aar mbassir/teyz nazar muSHaahidah(m.)/ruu'iyat(f.) fauji chauki rasad gaah(f.) deykhna/KHayaal karna/manaana/mulaaHeza karna/ muSHaahidah karna/nazar Daalna mubassir/muSHaahid/naazir

obsceneness: obscenity: obscurant: obscurantism: obscurantist: obscure:

n. n. n. n. n. a.

obscure:

v.t.

obscured:

a.

obscurely: obscurity:

adv. n.

obselete: obsequious:

a. a.

obsequiousness: n. obsequiously: obsequy: observable: adv. n. a.

observably: observance: observant: observation:

adv. n. a. n.

observation post:n. observatory: observe: n. v.t.

observer:

n.

observing: obsess: obsessive: obsessively: obsession: obsessional: obsidian: obsign: obsolescent: obsolescence: obsolesce: obsolete:

a. v.t. a. adv. n. a. a. v.t. a. n. v.i. a.

kaar bañd gheyrna/qabzah karna Haawi Haawi hotey hu'ey aaseyb/aazaar/KHabt/waehm aaseybi/chhaa jaaney waala SHiiSHey jaesa mohar lagaana matruuk matruuk pan/tark farsuudah ho jaana farsuudah/GHaer musta^mal/kohnah/matruuk/ matruukah aTak/baar/bast/paKH/qaed/raKHnah/rok tham/ roRa/rukaawaT/SHaaKH saanah îlm ul wilaadat DhiTaa'i/haT/heykRi/israar/zid DhiiT/haT dharm/TeyRha(m.)/TeyRhi(f.)/ ziddi haT dharmi sey/zid sey bey lagaam/bey qaabu/jhagRaalu/sar kaSH aaRey aana/muzaaHim hona/pach char maarna/ paKH lagaana/raah meyñ roRey Daalna/ raKHnah Daalna/rokna/roRa aTkaana masduud Haarij aTak(f.)/bañdiSH(f.)/harj(m.)/ muzaaHimat(f.)/rukaawaT(f.)

obstacle:

n.

obstetrics: obstinacy: obstinate:

n. n. a.

obstinately: obstreperous: obstruct:

adv. a. v.t.

obstructed: obstructor: obstruction:

a. n. n.

obstruction of justice:n. insaaf ki rukaawaT obstructionist: n. obstructing: obstructive: obtain: obtain: obtainable: obtained: a. a. v.t. v.i. a. a. Haa'el/muzaaHim Haa'el/muzaaHim Haarij/maane^ Haasil karna/leyna/milna/paana maana jaana/taari hona jo mil sakey/qaabil e taeHsiil Haasil kardah/yaaftah

obtaining: obtrude:

a. v.t.

faa'ez bin bulaa'ey mehmaan bañna/ zabar dasti ghusna bin bulaaya mehmaan/fuzuuli kuñd karna/maryal karna gustaaKH/kuñd/maañd gustaaKHi jawaab aaRey aajaana/peySH dasti karna/rokna ma^luum/waazeH/zaahir saaf taur sey/sariiHan waazeH pan baar/baari/baa^is(m.)/daf^ah/fursat/îllat/ jaa/maqaam/mauqa^h(m.)/sabab(m.)/waqt(m.) hañgaami/ittefaaqi ab tab/gaahey gaahey/kabhi kabhaar/kabhi kabhi/ KHaal KHaal/waqtan fa waqtan maGHrib GHarbi/maGHribi guddi jaesa aaRey aana/kaaTna/rokna rukaawaT KHufiyah/muSHkil chhupaa'i jaadu gari par yaqiin kiraayah daar/qabzah/sukuunat/tasarruf paTTey daar/qaabiz/saakin kaam(m.)/maSH GHalah(m.)/peySHah(m.)/ qabzah(m.)/SHoGHl(m.)/tasallut(f.) kaaro baari/peySHah waaraanah maqbuuzah/maSH GHuul/zeyr e tassalut qaabiz/saakin gheyrna/pur karna/qaabiz hona/qabzah karna/ sukuunat karna/zeyr e tassalut karna âariz hona/biitna/hona/waaqe^ hona/waarid hona waaqe^

obtrusive: obtund: obtuse: obtuseness: obverse: obviate: obvious: obviously: obviousness: occasion:

a. v.t. a. n. n. a. a. adv. n. n.

occasional: occasionally:

a. adv.

occident: occidental: occipital: occlude: occlusion: occult: occultation: occultism: occupancy: occupant: occupation:

n. a. a. a. n. n. n. n. n. n. n.

occupational: occupied: occupier: occupy:

a. a. n. v.t.

occur: occurred:

v.i. a.

occurrence: occurrences: occurent: occurring: ocean: oceanic: oceanography: octagon: octagonal: October: octopus: octroi: ocular: ocularly: oculist: odalisque: odd:

n. a. a. a. n. a. n. n. a. n. n. n. a. adv. n. n. a.

Haadisah(m.)/waaqe^ah(m.) waardaat waaqe^/waarid âariz baeHr(m.)/samañdar(m.) baeHri baeHri juGHraafiyah haSHt pahel/musamman haSHt paehli aktuubar aKHbuut/haSHt paa chuñgi/naaka âeni/basri nazar sey basri Hakiim baañdi âjiib/bey Dhañga/ezaafi/faaltu/ GHariib/munHarif/phuT/phuTkal/phuTkar âjiib o GHariib/bey tuka/sñki Taat baahar taaq

oddball: odd man out: odd number: oddity: oddment: odds-on: ode: odious:

n. n.

n. n. a. n. a.

âjiib pan/bey Dhañga pan/GHaraabat bacha khucha mumkinah GHazal/qasiidah? kariih/makruuh/naa gawaar/naa pasañdiidah/ qabiiH karaahat sey nafrat añgeyzi ghin/karaahiyat/naa gawaari/nafrat(f.)/tanaffur masaafat nigaar masaafat paemaa'i(f.) KHuSH bu teyz KHuSH waala

odiously: odiousness: odium: odograph: odometry: odorant: odoriferous:

adv. n. n. n. n. n. a.

odour: odorous: odyssey: oeuvre: of: of late: off: off-centre: off-colour: off-course: off day: off-guard: off-handed: off-key: off-limits: off-price: off-putting: off-the-cuff: off-white: offbeat: offal: offence: offend:

n. a. n. n. prep. adv. a. a. a. a. n. a. a. a. a. a. a. a. a. a. n. n. v.t.

bu/mahek/SHamiim KHuSHbu daar/mahek daar safar ki daastaan fan paarah/SHaah kaar fi/ka/ki abhi ba^iid/duur/haTa hu'a anokha/bey markaz bad rañg/bad tamiiz/biimaar/duruSHt raah sey haTa chhuTi ka din bila taHaffuz bar jastah bey sura mamnuu^ah sasta chiR chiRaaney waala bila taiyaari taqriiban safeyd niraala alaa'iSH/fuzlah gunaah/Hamlah/jurm dilkhaTTa karna/jazbaat ko Theys pahoñchaana/ naa KHuSH karna/naa raaz karna jiz biz/kabiidah/kabiidah KHaatir/KHafa/ naa KKuSH/naa raaz/rañjedah/TeyRha(m.)/ TeyRhi(f.)/uchaaT Hamlah aawar/mujrim KHaraab/naa gawaar/naa pasañd DhiTaa'i/gustaaaKHi/Hamlah buraa'i/gistaaKHi/jaarHiyat/naa gaawaari bheyñT chaRhaana/deyna/nichhaawar karna/ peySH karna/qurbaan karna bheyñT/hadaf/niSHaanah/peySH kaSH/qurbaan chaRhaawa/nazar/neyaaz/qurbaan

offended:

n.

offender: offensive: offensive:

n. a. n.

offensiveness: n. offer: v.t.

offer: offering:

n. n.

offertory: office:

n. n.

kaliisey ka chañdah daftar/KHidmat/martabah/ôhdah/paa'ey gaah/ peySHah ôhdey daar daftar key auqaat maamuur Haakim/ôhdey daar/sar kaari sar kaari daftar SHaahi daftar SHaahi ki zabaan baa zaabitah taur par qaa'em maqaam aehl kaar qaa'em maqaami karna añjaam dahi/peySHwaa'i fuzuuli/madad gaar/muft kaa KHaadim/mutii^ fuzuul Hadd e nazar meyñ/ufaq e baeHri alag thalag nijaat paana/saamaan utaarna kuuRa/tilchhaT SHaaKH saahil sey haT kar atfaal/aulaad/bachchey/farzañd/na'i paud/ niSHaani/paud/zurriyat niji/zaati aksar aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar lalchaa'i nazar Daalna/taaRna/tirchi nazar maarna adam KHor deo/îfriit aah/waah/uff uffoh teyl

office holder: n. office hours: officer: official: official: officialdom: officialese: officially: officiating: officiary: officiate: officiation: officious: n. n. n. a. n. n. adv. n. n. v.t. n. a.

officiousness: n. offing: offish: offload: offscouring: offshoot: offshore: offspring: a. a. v.t. n. n. adv. n.

offstage: oft: often: oftentimes: ogle: ogre: oh! oh my God! oil:

a. adv. adv. adv. v.t. n. intj. intj. n.

oil: oilcake: oilcan: oilcloth: oil drum: oiled: oiler: oil field: oil paint: oilseed: oilskin: oil stone: oil well: oily: oink: ointment: OK: OK: okra: old:

v.t. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. n. n. a. n. n. a. v.t. n. a.

chupaRna/teyl Daalna khali kuppi mom jaamah teyl ka piipah chupRi kuppi(f.)/teyl deyney waala teyl ka chaSHmah(m.) roGHni rañg tey ka biij mom jaamah baTTi(f.) teyl kuñwaañ chikna/chupRa/teyl sey bhara suu'ar ki aawaaz leyp/marham baja/durust/KHuub/Thiik ittefaaq karna/mañzuur karna baamiya(f.)/bhiñDi(f.) buuRha/buDDha/buzurg/dey riinah/KHurraañT/ kohnah/kuhan/kuhan saal/paariinah/ paraa chiin/piir/peySHiin/peywastah/puraana/ qadiim/za^iif buRhaapa/KHezaañ(poet.) pulis waala saabiq taalib e îlm apna watan puraana saabiq taalibah maTiila piila rañg puraana jañgal kaa'yaañ/tajribah kaar ghisi piTi baat qadaamat parast

old age: Old Bill: old boy: old country:

n. n. n. n.

old-fashioned: a. old girl: old gold: old growth: old hand: old hat: old line: n. n. n. n. n. a.

old maid: old man: old master: Old Nick: old person: old rose: old salt: old school: old shoe: old soldier: old-style: olden: oldfangled: oldie: oldster:

n. n. n. a. n. a. n. n. a. n. a. a. a. n. a.

kuñwaari buRhiya baap/baRey miyaañ/SHauhar ustaad fan kaar hauwwa/ibliis/SHaetaan buuRha(m.)/buuRhi(f.) gaehra gulaabi tajribah kaar mallaaH rawaayati aasaan/achhi paehchaan/SHinaasa saabiq fauji puraani tarz ka qadiim puraani tarz ka puraani chiiz baRa/puKHtah ûmar âHed naamah qadiim/toraat tajrihbah kaar kalaalan(f.) qadiim tariin kusum SHammi/maSHmuumi/suuñghney sey muta^lliq pach meyl zaetuun amn ki niSHaani zaetuun ka teyl âlaamat(f.)/faal/SHaguun(m.) naHs qaabil e nazar añdaazi bhuul/faro guzaaSHt/Hazf(m.) bhuul jaana/Hazf karna/khaana/ malHuuz e KHaatir nah rakhna/ nazar añdaaz karna KHaarij/matruuk/nazar añdaaz har taraH ka

Old Testament: n. old timer: oldwife: oldest: oleander: olfactory: olio: olive: olive branch: olive oil: omen: ominous: omissible: omission: omit: n. n. a. n. a. n. n. n. n. n. a. a. n. v.t.

omitted: omnigenous:

a. a.

omnibus: omnificient: omnipotent: omnipresence: omniscience: omniscient: omnivorous: on: on behalf of:

n. a. a. a. n. a. a. prep.

majmuu^ah âziim taKHliiq kaar jabbaar/qaadir e mutlaq har jagah maujuud honey ki sifat har SHaey ka îlm har SHaey ka îlm rakhney waala har SHaey khaaney waala ba/bi/par badley/waastey albattah paeroñ dar peySH jaa'ey suquu^ par gadha/mañjiniiq sawaar eyk dafa^/eyk martabah/kabhi bhi saabiq palak jhapkaatey/paT sar sari nazar îlm e sartaan eyk/eyk KHaas/waaHid/yak aapas/eyk duusra

on the other hand: on foot: on hand: on site: onager: onboard: once: once: (at)once: once-over: oncology: one: one another: one by one: one eyed: one-horse: one-man: one-piece: one sided: one-to-one: one-away: oneness: oner: onerous: adv. a. a. a. a. a. a. a. n. n. a. adv. prep. a. n. n. adv. a. a. n. n. a.

juda juda kaana bey rañg/chhoTa/naa chiiz yak SHaKHsi saabut yak ruKH/yak tarfah eyk jaesa yak tarfah waeHdaaniyat(f.)/waeHdat(f.) achhuuta/anokha bhaari/jaabir aanah/kaRa/ kaThin/wazni

oneself: onetime: onfall: ongoing: onion:

adv. a. n. n. n.

apney aap/KHud saabiq Hamlah/waar/yuuriSH aeHwaal/maajra/kaar rawaa'i/waaqe^ah piyaaz hari piyaaz(f.) baariik kaaGHaz naa marGHuub/ulTa pulTa saamaan chaRhaana tamaaSH biin/tamaaSHaa'i akeyla(m.)/akeyli(f.)/eklauta(m.)/ eklauti(f.)/faqat/maeHz/mujarrad/sirf aagey ko baRhaa'o chhaapah/hallah/Hamlah/ hujuum/SHuruu^aat darya kinaarey Hamlah(m.)/waar(m.)/yuuriSH(f.) Hayaati/wujuudi baat chiit hona/ta^alluq hona buluuGHuyat baar(m.)/zimmah(m.) aagey/aagey baRhta hu'a naam waala faraawaani(f.) arey/offoh taeraaniyaat chuuna/risna kapRey ka ruu'aañ dhuñdhla pan dhuñdhla/GHaer SHafaaf/taariik dhuñdhla pan dariidah/hawaeda/khula/kuSHaadah/wa/zaahir khulna/waa hona kaaTna/kholna/waa karna

(spring) onion: n. onionskin: onkus: onload: onlooker: only: n. a. v.t. n. a.

onrush: onset:

n. n.

onshore: onslaught: ontic: onto: ontogeny: onus: onward: onymous: oodles: ooh: oology: ooze: ooze: opacity: opaque: opaqueness: open: open: open:

a. n. a. prep. n. n. a. a. n. intj. n. v.i. n. n. a. n. a. v.i. v.t.

open field: open hearted: opening:

n. n. n.

maedaan kuSHaadah dil/saaf dil dahaanah/daraz/daraaR/darwaazah/ñSHiraaH/ mauqa^/SHaq KHuluus êlaaniyah/bil e^laan/din dhaaRey/dhaRalley sey/ khuley âam/khuley bañdoñ/khullam khulla/ pukaar key/saaf GHinaaiyah/naaTak ghar/tamaaSHah KHaanah chaaluu hona/chalna âamal karna/chalaana/jarraHi karna faa^el âmal/âmal e jarraHi/fe^l/kaar rawaa'i âamil faa^eli âamil/faa^el/jarraH duSHwaar/meHnat talab/muSHkil afyuun farz karna/raa'ey deyna/sochna qaabil e soch fikr/KHayaal/nazriyah/raa'ey/tadbiir/ tasawwur apni raa'ey sey nah haTna/ziddi afiim/afyuun Hariif(m.)/madd e muqaabil/muKHaalif(m.)/ raqiib(m.) bah mauqa^h/munaasib/waqt par ibn ul waqti/mauqa^h parasti ibn ul waqt/mauqa^h parast ibn ul waqti/mauqa^h parastaanah ibn ul waqti sey baar/daa'oñ/fursat/ittefaaq/mauqa^h/naubat muKHalifat karna/muzaaHimat karna/ rukaawaT bañna/zid karna muKHaalif muzaaHim/mutazaad/TeyRha(m.)/TeyRha(f.)

openness: openly:

n. adv.

opera: operate: operate: operating: operation: operative: operative: operator: operose: opiate: opine: opinable: opinion:

n. v.i. v.t. a. n. n. a. n. a. n. v.t. a. n.

opinionated: opium: opponent:

a. n. n.

opportune: opportunism: opportunist:

a. n. n.

opportunistic: a. opportunitically:adv. opportunity: oppose: n. v.t.

opposed: opposing:

a. a.

opposite:

a.

baraabar/bar âks/bil muqaabil/duusri jaanib/ KHelaaf/muqaabil/mutaqaabil/naqiiz/ulaT/ulTa/zid paar bar KHelaaf

opposite bank: n. opposite to: opposition: n.

muKHaalifat(f.)/muqaabilah(m.)/ muzaaHimat(f.)/naqiiz(f.)/zid(f.) dabaana/GHalbah karna/SHeyr hona/ zulm Dhaana/zulm karna/zulm toRna majbuur/mazluum/par afSHaañ/zadah aafat/añdheyr/bey daad/chiirah dasti/ghTan/ jabr/jafa/jaur/sitam/tuGHyaan/zabar dasti/ zeyaadti/zulm ajiiran/duruSHt/jaabir aanah/qeyaamat/ SHaaq/zabar dast zulm o taSHaddud sey sitam raani/zulm o taSHaddud aatiSH KHwaar/jabbaar/jafa kaar/zaalim bad naam/bura/malaamati/ru siyaah bey îzzati/la^nat/tauhiin/zillat Hamlah karna(zabaani) duSHmanaanah/laRaa'i par dar paey muñtaKHib karna basri aañkh basri behtariin/pur maqsad rija(f.)/rijaa'iyat(f.) KHuSH biin/rijaa'i(m.) KHuSH biin/rijaa'iyat pasaañdaanah eKHteyaar/mauqa^h eKHteyaari aasuudgi/daulat/sarwat aasuudah/daulat mañd/GHani/mutamawwil SHaah kaar(mausiiqi) yaa waHi

oppress:

v.t.

oppressed: oppression:

a. n.

oppressive:

a.

oppressively:

adv.

oppressiveness: n. oppressor: opprobrious: opprobrium: oppugn: oppugnant: opt: optic: optic: optical: optimal: optimism: optimist: optimitic: option: optional: opulence: opulent: opus: or: oracle: n. a. n. v.t. a. v.i. a. n. a. a. n. n. a. n. a. n. a. n. conj. n.

oral: orally: orange: orarian: oration: orator: oratory: oration: orb: orb: orbit: orchard: orchestra: ord: ordain:

a. adv. n. a. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t.

lafzi/muñh sey muta^alliq/zabaani muñh sey/zabaani naa rañgi/sañgtarah saaHili kalaam/KHutbah/taqriir KHatiib(m.)/muqarrir(m.)/mutakallim(m.) KHitaabat(f.) wa^z(m.) aañkh ka Dheyla/daa'erah/kurrah GHam zadah daa'erah/daur/madaar baaGH/baa GHiichah naGHmah saaz SHuruu^ jaari karna/muqarrar karna/nazm deyna/ ta^iinaat karna/tartiib deyna waajib rasm/ta^iyyun aaz maayiSH/ibtila/imteHaan e SHadiid Hukm deyna/Hukm saadir karna/kaehna/maañgna amn o amaan/chiTThi/farmaan/Hukm/iñtezaam/ irSHaad/martabah/nazm/nizaam/qariinah/ taakiid/tadbiir/tabqah/tartiib/saf farmaa'iSH qaa^edah maamuur/munazzam aaraastagi/baa qaa'edgi/baa zaabtigi baa qaa'edah/KHaamoSH/mutanazzam/murattab baa qaa'edgi waala Hukm/qaanuun/sarkaari Hukm/zaabitah ûmuuman âam/ma^muuli/rawaayati aalaat/top gañdgi/gobar/fuzlah/najaasat

ordained: ordination: ordeal: order: order:

a. n. n. v.t. n.

order(for goods):n. (established)order:n. ordered: orderliness: orderly: ordinal: ordinance: ordinarily: ordinary: ordnanace: ordure: a. n. a. a. n. adv. a. n. n.

organ: organic: organically: organise: organised: organisation:

n. a. adv. v.t. a. n.

saaz/ûzw asaasi/naamiyaati/zaati buñyaadi taur par munazzam karna/tartiib deyna mutanazzim/mutarattib añjuman/bañd o bast/idaarah/ iñtezaam/jamaa^at/nizaam/tartiib tañziimaati tañziim saazi KHumaari/maey gusaari rañg raliyaañ manaatey hu'ey âeSH o îSHrat ki maeHfil iSHraaq maSHriq maSHriq ki taraf muñh karna/ samt ka ta^iyyun karna maSHriqi mustaSHriq(m.) ruKH ka ta^iyyun dahaanah(m.)/muñh(m.) aaGHaaz(m.)/asl(f.)/baa^is(m.)/biiKH(f.)/ jazar(m.)/maaKHaz(m.)/mañba^(m.)/paani(f.)/ sar(m.)/ûnsur(m.) asl/asli/paehla/paedaa'iSHi/taba^ zaad/ ûnsuri auwalan/paehley asliyat/upaj baani/muujid jabbaar tayuuraati salaat gaehna/gul kaari/ziinat/zeybaa'iSH/zeywar maziin/zeyba zeyb o ziinat rañgiin aaraastah/maziin/rañgiin

organisational: a. organising: orgiastic: n. a.

orgiastically: adv. orgy: orient: orient: orient: n. a. n. v.t.

oriental: orientalist: orientation: orifice: origin:

a. n. n. n. n.

original:

a.

originally: originality: originator: Orion:

adv. n. n. n.

orinthological: a. orison: ornament: ornamental: n. n. n.

ornamentation: n. ornamented: ornate: a. a.

ornateness: orphan: orphanage: orpiment: ortho-:

n. n. n. n. a.

rañgiini yasiir/yatiim yatiim KHaanah haRdaal Haqiiqi/kaTTar/pakka/qaa'emah/saHiiH/ siidha îlm ul tahajji raasiKH ul e^teqaad raasiKH ul e^teqaadi larazna do dila haDDi daar haDDi KHaanah zaahir zaahira alalley talalley/dikhaawa/Tiip Taap/ zaahir daari zaahir daar añjuman sey nikaalna SHaer badar/TaaT bahar SHutur murGH aur/baqiyah/diigar/duusra/diigar/ GHaer/muKHtalif warnah aaraam pasañd/aaraam talab/bey kaar/ faaltu/kaahil/sust aaraam talabi/kaahili/nikaTThu pan/susti ud bilaa'o uff

orthography: orthodox: orthodoxy: oscillate: oscillating: osseous: ossuary: ostensible: ostensibly: ostentation:

n. n. n. v.t. a. a. n. a. adv. n.

ostentatious: ostracise: ostracised: ostrich: other:

a. v.t. a. n. a.

otherwise: otiose:

adv. a.

otiosity: otter: ouch! ought: our: ours: ourselves: oust:

n. n. intj.

aux.v. chaah'iey/chaahna pron. pron. hamaara hamaara ham KHud v.t. dar badar karna/eKHraaj karna/ nikaalna

ousted: ouster: out: out-and-out: out of order: out of place: out-back: outbreak: outburst: outcast: outclass: outcome: outcry: outdated: outdo: outdone: outdoor: outer: outfit: outflank: outflow: outgoing: outgrow: outgun: outing: outlandish: outlaw: outlaw: outlay: outlet: outline: outlive: outlook:

a. n. adv. a.

dar badar/KHaarij ghar nikaala baahar/duur bil kul/sara sar KHaraab bey mauqa^h

a/adv. deyhaati n. n. a. v.t. n. n. a. t.v. v.t. a. a. n. v.t. n. n. v.t. v.t. n. a. n. v.t. n. n. n. v.t. n. fasaad dhamaakah chañDaal/KHaarij haraana/maat deyna añjaam/maa Haasil/natiijah chiiKH pukaar/GHul/SHor puraana GHalbah karna/haraana baRh gaya/maGHluub baahar baahar ka/KHaariji/uupar ka lawaazim/saaz o saamaan daa'eyñ baa'eyñ baR jaana/GHalbah paana bahaa'o bahar jaaney waala/Had/KHarch/sarfah sabaq ley jaana GHalbah karna/haraana eKHraaj/sabaq ley jaana/saer tafriiH âjiib/GHaer/GHariib Daaku/achhuut KHelaaf e qaanuun qaraar deyna/mumaane^at karna jama^(f.)/KHarch(m.)/laagat(f.)/masraf(m.) dukaan/maKHraj/naali/nikaas chau khaTa/KHaakah(m.)/KHulaasah lambi ûmar paana mañzar/mauqa^/raa'ey

outlying: outmoded: outmost: outpost: outpouring: outrage:

a. a. a. n. n. n.

âleHedah/ba^iid/duur puraana duur tariin chauki bahaa'o/izhaar e jazbaat/kasrat/wufuur aabru reyzi/añdheyr/dast daraazi/ ehaanat/ziyaadti aabru reyz/ajiiran/fitnah pardaaz/Ziyaañ khullam khulla/tamaaman/saaf saaf faa'eq hona/jwaaz karna/sabaq ley jaana aaGHaaz(m.) baazi ley jaana/maañd kar deyna baeruuni/KHaarijah baahar GHaer kinaara(m.)/pallu(m.)/sar Had(f.) bey jhijhak/bey lagaam/dabañg/niDar bey baaki/saaaf go'i phaela hu'a baqaaya/maSHuur/mumtaaz baRha hu'a/kuSHaadah/phaela hu'a baRh jaana/faa'eq hona/sabaq ley jaana/ piichhey chhoR deyna KHaariji/zaahiri ba zaahir/baeruuni taur par/KHaarijan kaan kaaTna baezwi añDey jasesi SHakl/baezwi daad bhaTTi/tañduur uupar/par/par sey faaltu/faraawaañ paar aarzu mañd/fikar mañd/pareySHaan

outrageous: outright: outrun: outset: outshine: outside: outside: outsider: outskirt: outspoken: outspokennes: outspread: outstanding: outstreched: outstrip:

a. adv. v.t. n. v.t. a. adv. n. n. a. n. a. a. a. v.t.

outward: outwardly: outwit: oval: ovate: ovation: oven: over: over: over: overanxious:

a. adv. v.t. a. a. n. n. prep. a. adv. a.

overarching: overbear: overbearing: overblown: overcome:

a. v.t. a. a. v.i.

GHaalib/ham aaGHoSH GHalbah karna/zabar dast hona baalaa dast/jabbaar/zabar dast baRhi chaRhi GHaalib aana/GHaalib hona/GHalbah karna/ maGHluub karna/pachhaaRna/taari hona/ zeyr karna âajiz/maGHluub/musaKH KHar GHaalib zafar yaab hona kaSH makaSH baRhaana chaRhaana/mubaaliGHah karna/ naak meyñ dam karna paemaanah chhilakna mast bahot ziyaadh bojh nazar añdaaz karna/taraH deyna paehlu dabaana/qabzah karna/zeyr karna GHaalib/taari tajaawuz karna jagah leyna/kuchal Daalna/mustarad kar deyna mustarad GHalbah karna/haraa deyna/qabzah karna nazar rakhna naazir chha jaana/maañd karna/taari hona taari KHata tajaawuz karna âam/zaahir zaahiran aa leyna/jaa leyna/paana KHaatimah karna/maGHluub karna/niicha dikhaana/ SHikast deyna/taeh o baala karna maGHluub/taeh o baala

overcome: overcoming: overcrow: overcrowding: overdo:

a. a. v.t. n. v.t.

overflow: overjoyed: overload: overlook: overpower: overpowering: overreach: override: overruled: overrun: oversee: overseer: overshadow:

v.i. a. n. v.t. v.t. n. v.t. v.t. a. t.v. v.t. n. v.t.

overshadowing: n. oversight: overstep: overt: overtly: overtake: overthrow: n. v.t. a. adv. v.t. v.t.

overthrown:

a.

overturn: overture: overwhelm: overwhelming:

v.t. n. v.t. a.

darham barham karna/palaTna alaap/baat/mauqa^ GHalbah karna/majbuur kar deyna al jabbar/bey panaah/GHaalib/haawi bey Had/bey iñteha añDa buum/choGHd/ullu maalik hona eHsaan mañd hona eqraar karna/e^teraaf karna/maalik hona/ SHinaaKHt karna apna/saga/zaati maalik(m.)/saaHab(m.)/waali(m.)/waaris(m.) bael/saañD gaa'o dum

overwhelmingly: adv. ovum: owl: owe: owe: own: n. n. v.t. v.i. v.t.

own: owner: ox: oxtail:

a. n. n. n.

P
pace: v.t. chalna/qadam naapna/ sañbhal sañbhal kar chalna Dag/gaam/KHiraam/qadam/raftaar saadhna/thapakna gaañTh(f.)/pulañdah(m.) daftari(m.) Dibbah/Dibya/pulañda bharaa'o/gaThri bañdi gaddi(f.)/toSHak(f.) chappu chalaana/naa'o kheyna chappu(m.)/DaañD bharat(f.) dhaan(m.)/dhaan ki kheyti dhaan ka kheyt qufl(m.)/taala(m.) piirozi naamah/rijz kaafir(m.)

pace: pacify: package: packer: packet: packing: pad: paddle: paddle: padding: paddy: paddy field: padlock: paean: pagan:

n. v.t. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n.

paganism: page: page: pagination: paid: pail: pain: pain:

n. n. n. n. a. n. v.i. n.

jaahiliyat(f.)/kufr(m.) GHulaam pañna/safHah safHah guzaari ada baalTi(f.) dukhna alam/añdoh/âzaab/dard/karb/KHaliSH/koft/ takliif/zaeHmat Tasak dard naak/muSHkil/SHaaq/takliif deh aasaan/bila dard meHnti putaa'i karna/muswwiri karna/ naqqaaSHi karna/rañg o rauGHan karna GHaazah/rañg/rauGHan naqSHi/naqSHiin/rañg daar putaa'i karney waala/musawwir/ naqqaaSH/rañg saaz musawwiri/naqSH/naqqaaSHi/nigaar/taswiir joRa(m.)/joRi(f.)/juft joRa banaana aaRi/dost/rafiiq/yaar maeHl/qasr Doli/Dolki(f.)/paalki(f.) kuhaar(m.) taalu sey muta^lliq gawaara/KHuSH zaa'eqah/laziiz taalu âziim/qasri baat chiit(f.)/gap SHap(f.)/tafsiil baat(f.) baaRh/eHaatah bey rañga/faq/maañd/phiika/ safeydi maa'el muñh faq hona/phiika paRna/rañg uRna

(throbbing)pain: n. painful: painless: painstaking: paint: a. a. a. v.t.

paint: painted: painter:

n. a. n.

painting: pair: pair: pal: palace: palanquin:

n. n. v.t. n. n. n.

palanquin-carrier:n. palatal: palatable: palate: palatial: palaver: pale: pale: a. a. n. n. a. n. a.

pale:

v.i.

Palestine: Palestinian: palisade: pall: pall: pallet: palliate: palliative: palliative:

n. n. n. n. v.i. n. v.t. a. n.

falastiin falastiini jañglah kafan paZ murdah ho jaana/phiika paR jaana chaTaa'i chhupaana/Dhakna/sawaañg bharna musakkin dard kam karney waali(dawa)(f.)/ darmaan(m.) paZ murdah paZ murdahgi/phiika pan hatheyli(f.) taaR(m.) jaañchna/maeHsuus karna sariiH/zaahir dhamakna/dhaRakna/phaRakna/thar tharaana tapaan dhaRka/dhaRkan/lapak faalij heyr pheyr karna/katraana chhoTa/gañda/KHasiis laaD karna bigRa hu'a/laaDla kitaab chah/risaaalah lagan/tasla har dard ki dawa dalaal dalaali karna kuTnaapa maddaaH Dibbah/KHaanah/taKHtah waqti dard

pallid: pallor: palm: palmyra: palp: palpable: palpitate: palpitating: palpitation: palsy: palter: paltry: pamper: pampered: pamphlet: pan: panacea: pander: pander: pandering: panegyrist: panel: pang:

a. n. n. n. v.t. a. v.i. n. n. n. v.t. a. v.t. a. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n.

panic: panic: panicking: panicky: pannier: panoply: panorama: pant: pant: pant: pantry: pap: pap: papa: papal: papaya: paper:

v.i. n. pr.t. a. n. n. n. v.i. n. n. n. n. n. n. n. n. n.

haebat zadah hona haebat/khalbali haebat zadah hona/khalbalaana daehSHat zadah/sara siimah zañbiil(f.) mukammal zirah baktar mañzar haañpna/saañs chaRhna hichki(f.) patluun(f.) ne^mat KHaanah/toSHah KHaanah bhurta/maliida chusni/sar e pistaan baba babaa'i(f.) arañD KHarbuuzah(m.)/papita(m.) jariidah(m.)/kaaGHaz(m.)/qirtaas(m.)/ waraq(m.) parchah kaaGHzi kaar rawaa'i(f.) barabri/me^yaar misaal SHaljami chhatri chhata bar daar dikhaawa/jalwah/juluus(m.)/qawaa'ed(m.)/saf(f.) misaal firdaus(f.)/jañnat(f.)/KHuld(m.) jawaab/muqaabilah jawaab/mutawaazi/naziir masaawi(m.)/mutawaazi(m.) KHat e mutawaazi(m.) saktey meyñ aana faalij/jhola/laqwah/saktah

paper slip: paper work: par: parable: parabola: parachute: parachutist: parade: paradigm: paradise: paragon: parallel: parallel:

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. a.

parallel line: n. paralyse: paralysis: v.i. n.

paramount: paramour: paranormal: paraphernalia: paraphrase: paraphrase:

a. n. a. n. n. v.t.

faa'eq/GHaalib âaSHiq/aaSHna GHaer fitri saaz o saamaan taawiil taawiil karna/tafsiir karna/ taSHriiH karna amar beyl/kaasah laes/tufaeli chhattar(m.) chhata bar daar pulañda/puRya bhuuñna/jhulsaana jhulasna KHuSHk/suukha âfw karna/chhoRna/mo^aaf karna/ paap kaaTna âfw/mo^aafi chhilka utaarna/faaltu taeh utaarba waalid(m.)/waalidah(f.) waldiyat(f.) maañ baap/waaldaen jumlah mo^tarizah behtar tariin achhuut/niich zaat chiil barabri/mutawaaziyat baaGH/baaGHiichah gaaRi eHaatah baat chiit/guftugu/muzaa karaat majlis e SHura/qaumi majlis majlisi/paarlemaani mut^assib suubaa'i âsbiyat mazaaHiyah naql

parasite: parasol: paratroop: parcel: parch: parch: parched: pardon:

n. n. n. n. v.t. v.i. a. v.t.

pardon: pare: parent: parentage: parents: parenthesis:

n. v.t. n. n. n. n.

par excellence: n. pariah: pariah-kite: parity: park: parking lot: parle: parliament: parliamntary: parochial: parochialism: parody: n. n. n. n. n. n. n. a. a. n. n.

parole: paroxysm: parrot: parrot: parry: parsimony: parsimonious: parsley: part:

n. n. n. v.t. v.t. n. a. n. n.

zabaani wa^dah baari(f.)/daurah(m.)/taSHañnuj tota raT lagaana/raTi baat dohraana bachaana/bachey raehna kefaayat SHi^aari kefaayat SHi^aar ajmoda Hissah/juz/paarah/par kaalah/paTTi/ purzah/SHiq/TukRa kuchh Hissah leyna/iSHtiraak karna paraKHchey alag/âlaaHedah/juda adhuura/jaanib daar/juzwi/kam/lagi lipTi/maa'el/ muta^assib/taraf daar/yak tarfah jaanib daaraanah/juz'iyan jañbah daari/paas daari/pach/re^aayat/ taa'id/taraf daari muSHtarik Hissah leyna/paa'oñ biich meyñ Daalna/ SHirkat karna SHariik iSHtiraak/SHamuuliyat/SHirkat/zimn SHamuuliyati/SHirkati daqiiqah/juz/khiil/SHammah/zarrah KHaas/maKHsuus KHaas kar kaefiyat/tafsiil maKHsuus âlaaHedagi/judaa'i âsbiyat/pach/taa'id/taraf daari farq/fasl/KHaanah/taqsiim aaRi/rafiiq/saajhi/SHariik rafaaqat/saajha/SHirkat

(a) part: partake: parts: parted: partial:

a. v.t. n. a. a.

partially: partiality:

adv. n.

participant: participate:

n. v.t.

participating:

a.

participation: a. participatory: a. particle: particular: particularly: particulars: n. a. adv. n.

particularised: a. parting: partisanship: partition: partner: partnership: n. n. n. n. n.

partridge: party:

n. n.

chikor/kabk da^wat/fariiq/Hizb/firqah/ jamaa^at/maeHfil rukn/taraf daar jaanib daar nau daulatiya chaar diiwaari(f.)/eHaatah chiTThi/darrah/khaa'i guzarna/taer karna guzaarna/saadir karna iñteqaal karna/nikalna aagey baRhaana

party man: partway: parvenu: parvis: pass: pass: pass: pass away: pass on: passage: passageway: passed: passenger: passer by: passing: passing away: passion:

n. a. a. n. n. v.i. v.t.

n. n. a. n. n. a. n. n.

guzar/îbaarat/rawiSH/suuraaKH guzar gaah(f.) saadir/taer aata jaata/musaafir/raakib/sawaari aata jaata/guzerney waala/raah giir aani jaani/basar/guzar faut/iñteqaal aag(fig.)/garmi/GHussah/haejaan/îSHq/ jazbah/joSH/soz/taa'o aatiSHiiñ/dard naak/joSHiila mutaHammil/saakin raah daari ka parwaanah(m.)

passionate: passive: passport: past: past: past tense: pasttime: paste: paste: pastor: pasture: pasture: pat:

a. a.

n. a. n. n. v.t. n. n. n. v.t. v.t.

guzra zamaanah/maazi/salaf guziSHtah/pichhla/saabiq maazi kheyl(m.)/maSHGHalah(m.)/SHoGHl(m.) chipkaana chiip(m.) raa^i(m.) chara gaah(f.) charaana thap thapaana/thapki deyna

pat: pat: patch: patch: patent: patent: patented: paternal: path: pathetic: pathos: pathway:

n. a. n. v.t. n. a. a. a. n. a. n. n.

himmat afzaa'i/tamaañcha/thap thapi bar waqt/laa'eq/mauzuuñ/munaasib peywañd/qatae^ zamiin/TukRa joRna/peywañd lagaana/rafu karna sanad zaahir sanad yaaftah aabaa'i Dagar/raastah/raah/SHaare^/tariiqah dard añgeyz/dil soz dard baaT/Dhañg/pag DañDi/tariiqah/ tarz/taur bar daaSHt(f.)/Dhaaras(f.)/mataanat(f.)/ qaraar(m.)/sabr(m.) biimaar/mariiz(m.)/mariizah(f.) baR buuRha/buzurg e KHaañdaan/mujtahid miiraas(f.)/wiraasat(f.) Hubb ul watan(m.)/watan parast(m.) muHibb e watan/watan dost Hubb ul watni gaSHt karna an daata/dast giir(m.)/Haami(m.)/moHsin(m.)/ murabbi(m.)/puSHt(f.)/qiblah e Haajaat(m.)/ sar parast(m.)/waali(m.) âatifat/dast giiri/haath/Hemaayat/ nawaaziSH/puSHt panaahi/qadr daani dast giiri/sar parasti/suluuk karna mañtar paRhna chaKH chaKH/teyz tarrar boli Daul/misaal/namuunah/saañcha/SHakl kami/kotaahi/qillat ojh/jholi/SHikam/toñd kañgaal/mohTaaj/naa daar/qallaaSH gada gari/iflaas/naa daari/qallaasH pan

patience:

n.

patient: patriarch: patrimony: patriot: patriotic: patriotism: patrol: patron:

n. n. n. n. a. n. v.i. n.

patronage:

n.

patronise: patter: patter: pattern: paucity: paunch: pauper: pauperism:

v.t. v.i. n. n. n. n. n. n.

pauperise:

v.t.

gada gar banaana/naa daar kar deyna/ qallaaSH kar deyna GHurbat/qallaaSHi saktah(m.)/waqfah(m.) farSH bichhaana farSH Deyra/KHaemah(m.)/raauni pañjah marna chuñgal/pañjah girwi/paedal/rehn marhuun ada karna/bharna/chukaana/deyna dehaaRi/pagaar/tañKHwaah/yaaft muSHaahirah/tañKHwaah ki parchi mursil alaeh/tañKHwaah daar aaqa/baKHSHi/KHazaañchi adaa'i/ajr/badlah/makaafaat/mo^aawizah/ taqsiim adaa'egi añjaam/chukta adaa'egi/riSHwat fehrist e adaa'i(f.) maTar maTar ki phali aaSHti/amaan/amn/chaen/qaraar/salaaH/ salaamti/sukuun/sukuut amn pasañd aaSHti pasañd/amn KHwaah/pur sukuun mutma'in/pur amn/pur sukuun aaRu/SHaftaalu mor/taa'uus choTi(f.)/phunañg(f.) ghañTi ki awwaz/zor daar aawaaz muuñg phali(f.) naaSHpaati(f.) dur/gauhar/moti

pauperisation: n. pause: pave: pavement: pavilion: paw: paw: pawn: pawned: pay: pay: paycheck: payee: paymaster: payment: n. v.t. n. n. v.t. n. n. a. v.t. n. n. n. n. n.

payment of debt:n. payoff: payroll: pea: pea pod: peace: n. n. n. n. n.

peace loving: peaceable: peaceful: peach: peacock: peak: peal: peanut: pear: pearl:

a. a. a. n. n. n. n. n. n. n.

peasant: pebble: peccable: peccadillo: peccant: peccancy: peccavi: peck: pecker: pecky: peculiar: peculiarity: pecuniary: pedagogue: pedagogical: pedagogy: pedal: peddle: pedestal: pedestrian: pedestrian: pedigree: pedlar: pee: pee: peek: peek: peel: peel off: peel: peep: peep: peep show:

n. n. a. n. a. n. n. v.t. n. a. a. n. a. n. a. n. n. v.t. n. a. n. n. n. v.t. n. n. v.i. v.t. v.i. n. v.t. n. n.

daehqaan/gañwaar/kisaan chharra/kañkar/roRa gunaah gaar/KHata waar choTi moTi GHalti/gunaah e saGHiir gunaah kaar/KHata kaar/mufsid/SHarri gunaah gaari/KHata kaari e^teraaf e gunaah chugna/Thoñk maarna kaTh baRha'i suuraaKH daar juda/KHaas/naadir KHaasiyat(f.)/KHaslat(f.) maali/zarri mo^allim/ustaad mu^allimaanah/mudarrisaanah tadriisiyaat(f.) paa'ey daan sauda beychna chauki/paa'ey daan/paa'ey sutuun paedal paedal/raah guzaar Hasab/nasb/nasl/piiRhi/saat puSHt/silsilah KHurdah faroSH/pheyri waala peySHaab karna peySHaab(m.) jhaañk jhaañkna chhiilna/chhilka utaarna/kapRey utaarna jhaRna chhilka jhaañkna jhaañk/jhalak jhaañki

peer: peer: peeve: peevish: peevishness: peg: pelf: pelican: pellet: pellet bow: pellucid: pelting: pen: pen: pen: pen: pen name: penal laws: penalty: penance: penchant: pendant: pending: penetrate: penetrate:

n. v.i. n. a. n. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. a. v.t. v.i.

ham chaSHm/ham joli/ham rutbah jhaañkna chiR chiR chiR chiRa/KHud sar/tuñd mizaaj chiR chiRa pan/KHud sari/tuñd mizaaji khuuñTa(m.)/khuuñTi(f.)/mismaar(m.) dhan(m.)/daulat(f.)/kauRi(f.)/paesa(m.)/zar(m.) gagan bheyR chharra/goli/Tikya GHuleyl(f.) billauri/SHaffaaf sañg zani Darbah KHaamah/qalam maadah hañs KHaamah farsaa'i karna taKHallus Huduud DañD/jurmaanah/qasaas/saza kaffaarah pasañd(f.)/rujHaan(m.) aaweyzah/mo^allaq daa'er ghuseyRna/pil paRna/pirona/taaRna ghus jaana/ghusna/pil paRna/ saraa'yat karna daqiiqah ras/juz ras/mubassir/ nuktah daan/Zarf duKHuul/firaasat/saraa'yat(f.)/zakaawat paSHeymaani paSHeymaan/taa'eb paSHeymaan/taa'eb faqiir/kañgaal/kora waziifah(m.)

penetrating:

a.

penetration: penitence: penitent: penitent: penniless: pension:

n. n. a. n. a. n.

pensioner: pensive: pentagon: pentagonal: penury: peon: people:

n. a. n. a. n. n. n.

wasiiqah daar(m.)/waziifah KHor(m.) dil giir/fikra mañd/maGHmuum/udaas/utafakkir muKHammas/pañj goSHah muKHammas/pañj goSHah GHariibi/GHurbat/kami/qillat chap raasi/har kaarah/piyaadah âwaam(m.)/log(m.)/maKHluuq(f.)/mardum(m.) parja(f.)/qaum(f.)/zamaanah(idiom.) âwaam(plu. of âam) aehl aabaad mirch ba zarii^ah/fi/sey fi kas gaSHt GHaaliban/SHaayed idraak karna/lagna/taaRna maeHsuus kardah idraak paziir eHsaas/faehm/firaasat/idraak/samajh baa hoSH/Hassas/idraaki aDDah(m.) baeThna biThaana agar/GHaaliban/ittefaaqan/SHaayad idraak karney waala/Hasaas/samajh daar nichoRna/Tapkaana aaKHiri/aTal/faeslah kun/naatiq aTal pan sey/Haakimaanah añdaaz sey/ saffaaki sey dawaami/sada bahaar bey daaGH/Haawi/kaamil/puura/ saalim/tamaam kamaal sey/saHiiH taur par

(common)people: n. people of: peopled: pepper: per: per head: n. a. n. prep. prep.

perambulation: n. percase: perceive: perceived: perceptible: perception: perceptive: perch: perch: perch: perchance: percipient: percolate: peremptory: peremptorily: adv. v.t. a. a. n. a. n. v.i. v.t. adv. a. v.t. n. adv.

perennial: perfect:

a. a.

perfectly:

adv.

perfected: perfection: perfidious: perfidy: perforate: perforce: perform: performance: performer: performed: perfume: perfume: perfumer: perfunctory: perhaps: peril: peril: perilous: period:

a. n. a. n. v.t. adv. v.t. n. n. a. n. v.t. n. a. adv. n. v.t. a. n.

mukammal faziilat/itmaam/kamaal bey iimaan/bey wafa/GHaddaar fitnah chheydna/phoRna KHwaam KHaah añjaam deyna/ta^miil karna kartab faa^el ada/sar añjaam îtr/KHuSH bu KHuSH bu lagaana/rachaana âttaar(m.) baraa'ey naam/jaldi ka kaam GHaaliban/magar/SHaayed añdeySHah/Dar/jokhoñ/KHatrah(m.)/KHauf KHatrey meyñ Daalna KHatar naak/pur KHatr âalam/âehd/ârsah/daur/dauraan/hañgaam/ mey^aad(f.)/muddat(f.)/waqfah(m.)/ zamaanah(m.) barbaad karna barbaad hona/halaak hona faani/fana paziir halaak jhuuTa Halaf uThwaana daroGH Halfi akaRna/aeñThna/sar bulañd karna KHud pasañd/pur joSH KHud numaa'i/SHoKH chaSHmi SHoKH mustaqili/paayañdah/qayaam/ sabaat/ustuwaari dawaam(m.) daa'em/dawaami/Hatmi/muqarrar/mustaqil/

perish: perish: perishable: perishing: perjure: perjury: perk: perk: perkiness: perky: permanence:

v.t. v.i. a. n. v.t. n. v.i. a. n. a. n.

permanency: permanent:

n. a.

pakka/peywastah permanently: permeate: permeation: permissible: permission: adv. v.t. n. a. n. dawaaman/hameySHah key li'ey saraa'yat karna saraa'yat(f.) durust/jaa'ez/munaasib/rawa baar/chhuTTi(f.)/ejaazat/parwaanah/ raza/ruKHsat ejaazat deyna/ruKHsat karna Halaal/jaa'ez/mubaaH raza mañd GHaarat gar/mohlik mohlik taur par/ziyaañ kaaraanah rat jaga âmuudi/qaa'em âmuud/khaRa/qaa'emah âmal dar aamad karna murtakib(m.) irtikaab(m.) daa'emi/qaa'em daa'em/hameySHah/sada jaari rakhna/jaawidaañ banaana/ ziñdah rakhna dawaam chakkar meyñ Daalna/Haeraan karna/ qaafiyah tañg karna aaSHuftah/Haeraan/mutaraddid/pareySHaan chakkar/diqqat(f.)/ghabraahaT(f.)/ KHalfiSHaar(m.)/muSHkil(f.)/pareySHaani(f.)/ peych o KHam(m.)/peych o taab(m.)/phañda(m.)/ taraddud(m.)uljhan aazaar deyna/naak meyñ dam karna aazaar rasaañ aazaar rasaani/ukhaaR pachhaaR nibaah/paa bañdi/sabr saabit qadam faarsi/iraani

permit: permitted: permitting: pernicious: perniciously: pernoctation:

v.t. a. a. a. adv. n.

perpendicular: a. perpendicular: n. perpetrate: perpetrator: perpetration: perpetual: perpetually: perpetuate: v.t. n. n. a. adv. v.t.

perpetuation: perplex:

n. v.t.

perplexed: perplexity:

a. n.

persecute: persecuting: persecution: perseverance: persevering: Persian:

v.t. a. n. n. a. n.

persist:

v.t.

aRna/haT lagaana/israar karna/zid karna/ zor deyna aR/haT/israar/zid/zor naazuk mizaaj/nafaasat pasañd aadmi/bañdah/fard/kas/SHaKHs

persistence: persnickety: person:

n. a. n.

(accomplished)person:a. faazil (liberal) person: a. persona: personage: personal: personalise: personally: personality: personate: n. n. a. v.t. adv. n. v.t. aazaad KHayaal kirdaar/SHaKHs kirdaar/naql/ruup KHaas/zaati SHaKHsi banaana/zaati banaana aap/KHud/zaati taur par fardiyat/kirdaar/SHaKHsiyat naql karna tajassum e SHaKHsiyat(m.) afraad e kaar/âmlah saahib e idraak/teyz nigaah/zaki/ziirak idraak/teyz njgaahi/zakaawat âraq âraq hona/pasiijna/pasiinah aana/ pasiinah nikalna âraq/pasiinah maa'el karna/raaGHib karna/raazi karna/ uksaana khula hu'a/SHoKH haT dharam/KHud sar/ziddi pach/tañg nazri/zid muta^alliq chaalaaki/SHoKHi/teyzi daGH daGHah/ghabraahaT/izteraab mo^aa'enah karna/nazr e saani karna mo^aa'enah/mulaaHezah/mutaale^ah kaj/kah faehm/KHaraab bad raahi(f.) KHaraab karna/paRhaana masKH

personification:n. personnel: a.

perspicacious: a. perspicacity: perspire: n. v.i.

perspiration: persuade:

n. v.t.

pert: pertinacious: pertinacity: pertinent: pertness: perturbation: peruse: perusal: perverse: perversity: pervert: perverted:

a. a. n. a. n. n. v.t. n. a. n. v.t. a.

pessimism: pessimistic: pest: pester: pestilence: pestilential: pet: pet: pet: petal: peter: petticoat: petition:

n. n. n. v.t. n. n. n. v.t. v.i. n. v.i. n. n.

maayuusi/yaas maayuusaanah fitnah/taa^uun/waba âafiyat tañg karna/sar hona waba(f.) wabaa'i dulaara chumkaarna/naaz uTaahna/thap thapaana pyaar karna/saehlaana pañkhaRi bah tadriij ghaTna saayah ârz/ârz daaSHt/ârzi/dar KHwaast/ guzaariSH/iltija/iltimaas/pukaar/sawaal daaman phaelaana/iltimaas karna neyaaz mañd(m.)/saa'el(m.)/sawaali(m.) chhoTa/juzwi/kam zarf/KHafiif kil kil masti/nafs parasti/SHoKHi âiyaaSH/faasiq/kaj KHalq/mast/ nafs parast/SHaehwat añgeyz/SHoKH raañg(m.) KHayaal/tasawwur faanuus e KHayaal KHayaal fir^aun dawa KHaanah dawa saaz dawaa saazi sey muta^lliq minaarah Haadisah/mo^jezah/waaqe^ah GHaer ma^muuli qaaruurah/SHiiSHi iñsaan dost

petition: petitioner: petty:

v.t. n. a.

petty quarrel: n. petulance: petulant: n. a.

pewter: phantasm:

n. n.

phantasmagoria: n. phantom: pharaoh: pharmacy: pharmacist: n. n. n. n.

pharmaceutical: n. pharos: phenomenon: phenomenal: phial: n. n. a. n.

philantropist: n.

Philistine: philology: philosopher: philosophical: philosophy: phlebotomy: phlegm: phlegmatic: phoenix: phonate: phonetic: phonetics: phoney: photograph: photographer: photography: photon: phrase: phrasal: phraselogy: physical: physically: physician:

n. n. n. a. n. n. n. a. n. v.t. a. n. a. n. n. n. n. n. a. n. a. adv. n.

âjmi lisaaniyaat(f.) falsafi/Hakiim falsafi yaanah daaniSH mañdi/falsafah/Hikmat fasd balGHam(m.) balGHami huma sauti aawaaz nikalna sauti sautiyaat ja^li/khoTa/pur fareybÄ âks/taswiir âkkaas âkkaasi ziyaa'iyah êbaarat/fiqrah/jumlah/zimn êbaarati/zimni bañdiSH/mhaawirah/tarz e kalaam fitri/jismaani/taba^i jismaani taur par tabiib ûzwiyaati Dhaañcha/hai'yat adna/bey masrafchhoTa/naa kaarah chhaañTna/chuñna kudaal(f.) jeyb katra(m.) chuñna/iñtiKHaab karna Haasil karna/uThaana kaluuTa/siyaah faam bachchah qaraawal(m.)

physiological: a. physique: picayune: pick: pick: pickpocket pick out: pick up: pickaninny: picket: n. a. v.t. n. n. v.t. v.t. n. n.

picking: pickle: pickler: pickles: pickle: picture:

n. n. n. n.

chhaañT/iñteKHaaab/uThaa'i giiri namkiin paani achaar ka martbaan/achaar banaaney waala achaar

v.t/i. churaana/chugna n. naqSH(m.)/nigaar(m.)/SHabiih(f.)/ taswiir(f.) muraqqa^(m.) dil aaweyz/dil kaSH/KHuSH numa ablaq Dala(m.)Dali(f.)/Hissah(m.)/paarchah(m.)/ paarah(m.)/par kaalah(m.)/phaañk(f.)/ purzah(m.)/TukRa(m.) aasaan kaam/ulTey haath ka kaam n. n. v.t. v.i. a. n. n. n. n. n. n. v.i. n. n. v.t. n. v.t. n. n. n. paraKHchey daaman e koh chheydna/chubhona/pirona chubhna/gaRna teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz KHuda parasti/taqwa/zohd KHañziir/suu'ar kabuutar(m.)/kabuutri(f.) KHaanah raïg/roGHan bauna/podna jaldi karna chuñgi añbaar/Dheyr/gañj añbaar lagaana bawaasiir(f.) chori karna chor zaa'ir Haj/yaatra/zeyaarat

picture book: picturesque: piebald: piece:

n. a. a. n.

piece of cake: pieces: piedmont: pierce: pierce: piercing: piety: pig: pigeon: pigeonhole: pigment: pigmy/pygmy: pike: pike: pile: pile: piles: pilfer: pilferer: pilgrim: pilgrimage:

pill: pillage: pillage: pillager: pillar: pillion: pillow: pillow case: pilose: pilot: pimp: pimp: pimping: pimple: pin: piña: pincer: pinch:

n.

goli(f.)/qurs/Tikiya(f.)

v.t/i. GHaarat gari karna/GHaban karna/luuTna n. n. n. n. n. n. a. n. n. v.t. n. n. n. n. n. v.t. GHaarat/GHaarat gari/luuT/luuT maar GHaarat gar(m.)/luTeyra(m.) laaT/khamba/piil paayah/rukn/thuuni gaddi/kaaThi baaliSH(m.)/takiyah(m.) takiyah GHelaaf jhabra hawa baaz/jahaaz raan/taiyyaarchi/raehbar kuTna(m.)/kuTni(f.) dalaali karna kuTnaapa daanah/muhaasa(m.)/phuñsi(f.) mismaar(m.) anañnaas(m.) zañbuur(m.) churaana/chuTki bharna/chuTki kaaTna/ maar leyna chubhan/chuTki(f.)/KHaliSH(f.) fikr karna/huRakna/kuRhna/murjhaana sanobar anañnaas jhañkaar(f.) kaahiSH par jakRna talwaar sey bhoñkna/chheydna gul aabi aañkh jhapkna/iSHaarah karna/ jhaankna chhuñgli choTi/kalas/sar chil GHozah(m.)

pinch: pine: pine: pineapple: ping: pining: pinion: pinion: pink: pink: pink:

n. v.i. n. n. n. n. n. a. v.t. a. v.i.

pinkie/pinky: pinnacle: piñon:

n. n. n.

pinpoint: pinto: pioneer: pious:

v.t. n. n. a.

iSHaarah karna ablaq khudaa'i karney waala/mutaqqaddam baa tadbiir/KHuda parast/muttaqi/neyk/paarsa/ raaSHid/zaahid biij/guThli nal/nali/nalka(m.)/nalki(dim.) patiili(f.) biij/guThli lutf/teyzi teyz âdaawat/chot/GHaez Dakaeti/qazzaaqi Dakaet/qazzaaq Hauz(m.) peySH aab karna peySH aab(m.) pistah(m.) tamañchah gaRha/GHaar/khaa'i/khaD guThli(f.) KHeymah gaaRna/qaa'em karna naubat/qiir/raal kaala bhujañg añdheyra ghup/saKHt añdheyra gaagar/ghaRa/jhajjar dard naak(f.)/pur malaal/riqqat añgeyz dard naaki sey/riqqat añgeyzi sey chor gRha/gaRha/khaa'i/KHatrah guuda/lub/maGHz/qalb dukhiya/zabuuñ dard mañd/dard naak bey dard/kaTTar/naa tars pasiijna/raHem karna

pip: pipe: pipkin: pippin: piquancy: piquant: pique: piracy: pirate: piscina: piss: piss: pistachio: pistol: pit: pit: pitch: pitch: pitch black; pitch dark; pitcher: piteous: piteously: pitfall: pith: pitiable: pitiful: pitiless: pity:

n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. v.t. n. a. a. n. a. adv. n. n. a. a. a. v.t.

pity:

n.

Haef(m.)/raeHm(m.)/riqqat(f.)/ tars(m.) chuul/madaar/maeHwar maeHwari/markazi baKHSHney waaala Daalna/darjah bañdi karna/dharna/rakhna/Tikaana Haesiyat/jaa/jagah/maqaam/patah/rutbah adabi sarqah(m.) êbaadat gaah mulaa'em/pilpila/saakin sarqah(m.) aazaar deyna/diq karna aazaar/taauun(m.)/waba(f.) bey saaKHtah/ham waar/saadah/saaf/zaahir maedaan/saeHra saaf saadgi giryah/SHikaayet daad KHwaah(m.)/daa^i(m.)/faryaadi(m.)/ mudda^i(m.) mansuubah bañdi karna/naqSHah banaana/ suurat paeda karna tadbiir sochna/tajwiiz nikaalna bañdiSH/jatan/mañsuubah/naqSHah/tadbiir/ tajwiiz/tariiqah/taraH/tarkiib/ThaaTh satH ham waar/sapaaT rañdah chinaar(m.) najm/saiyyaarah(m.) najuumi/saiyyaarwi lauH/paTra(m.)/taKHtah(m.)/taKHti(f.) aabaad karna/biij Daalna/bona/laana/ pauda lagaana/nasb karna/lagaana/ zehen naSHiin karna biij Daalna/pauda lagaana/ugaana

pivot: pivotal: placable: place: place: plagiarism:

n. a. a. v.t. n. n.

place of worship:n. placid: plagianism: plague: plague: plain: plain: plainly: plainness: plaint: plaintiff: a. n. v.t. n. a. n. adv. n. n. n.

plan:

v.t.

plan: plan:

v.i. n.

plane: plane: plane: plane tree: planet: planetary: plank: plant:

n. a. n. n. n. a. n. v.t.

plant:

v.i.

plant: planted: planter: planter: plaque: plashy: plaster: plaster: plastic: platan: plate: platter: plateau: platform: platitude: plaudit: plausible: plausibility: play: play: playacting: player: playful: playfully: playfullness:

n. a. n. n. n. a. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. n. a. n. v.t. n. n. n. a. adv. n.

laTh/kaar KHaanah/namu/nebaat/pauda gaRa/jama/nasb/uga kaachhi/kaaSHt kaar/kisaan/maali/mazaare^ gamlah(m.) taKHti pich picha leyp/paTTi leypna/paTTi chaRhaana narm chinaar(m.) qaab/rikaabi(f.)/taSHtari(f.) KHwaan(m.)/paraat(f.)/taSHt/thaali satH murtafa^ chabuutra/machaan chapTa pan/halka pan taaliyaañ charb zabaan/KHuSH numa/mumkin/zaahir daar ma^quuliyat(f.)/zaahir daari(f.) bajaana/kheylna baazi chah/kheyl/tamaaSHah baehruup pan/naaTak pan khilaaRi/saaziñdah albeyla/SHoKH mazaaHiyah añdaaz meyñ/ziñdah dili sey albeyla pan/choñchla taaSH(m.) ham joli/ham naSHiin khilauna ûzr/dar KHwaast/wajah bal deyna/lapeyTna/maroRna Hujjat karna wakiil kaehna suñna/kaha suna

playing cards: n. playmate plaything: plea: pleach: plead: pleader: pleading: n. n. n. v.t. v.t. n. n.

pleasant:

a.

dil chasp/dil kaSH/gawaarah/KHuSH gawaar/ niSHaat añgeyz/SHiiriin lataafat(f.)/miThaas(f.) chuTkula(m.)/latiifah(m.)/mazaaq(m.)/ phabti(f.)/zaraafat(f.) KHuSH karna/mehrbaan hona faraHaañ/maeHzuuz/masruur/raazi/SHaad dil chasp/farHat baKHSH/KHuSH/latiifah/ marGHuub/pasañdiidah/pyaara âeSH/chaa'o/faraH/KHuSH nuudi/KHuSHi/lazzat/ lutf/marzi/mazah/na^iim/pasañd/raGHbat/ raza/îSHrat/suruur

pleasantness: pleasantry:

n. n.

please: pleased: pleasing:

v.t. a. a.

pleasure:

n.

(dedicated to)pleasure:a. âiyaaSH pleasurable: pleat: plebeian: plebiscite: pledge: a. n. a. n. v.t. KHuSH kun/musarrat añgeyz chuñnaT(f.)/meyñDhi(f.)/SHikan(f.) âam/past raa'ey SHumaari âehd karna/girwi rakhna/qasm khaana/ rehn rakhna/wa^dah karna âehd(m.)/eqraar(m.)/girau(m.)/qasm(f.)/ rahen(m.)/wa^dah(m.) marhuun khuli feza mukammal/puura/saara chauhwiiñ ka chaañd faraaham karna puura pan faraaKH/kasiir faraawaani bohtaat/faraawaañ/ifraat/kasrat/waafir faraawaani/kasrat bohtaat(f.)/kasrat(f.)/SHiddat(f.) jaal(m.) loch daar loch qasm/wa^dah

pledge:

n.

pledged: plein-air: plenary: plenilune: plenish: plenitude: plentiful:

a. a. a. n. v.t. n. a.

plentifulness: n. plenty: pleroma: plethora: plexus: pliabile: pliability: plight: a. a. n. n. a. n. n.

plight:

n.

gat/Haalat/musiibat/naubat/parat/ suurat/taeh qasm uThaana/wa^dah karna kursi aablah paa'i saaz baaz karna/saaziSH karna kahaani/laag/mañsuubah/qata^e zamiin/ saaziSH/tajwiiz hal jotna hal jutaa'i phaal(m.)/phaali biñna/chuñna/khasoTna/nochna/toRna bahaadur aluuchah/zard aalu par/turrah farbih/moTa taiyaari(f.) GHaarat karna/GHaban karna/khasoTna/ luuTna/luTTas machaana/taaraaj karna dast burd/GHaarat/GHaban/luuT luTa hu'a/maeHruum GHaarat gar/GHaasib luTTas Dubki lagaana Dubki dubki lagaaney waala rakhna jama^ taksiiriyat(f.) aksariyat/kasrat daulat SHaahi(f.) baaraani/baariSHi aeñTh/taeh/parat meHnat o maSHaqqat karna

plight: plinth: plodding: plot: plot:

v.t. n. n. v.t. n.

plough: plough: ploughing: ploughshare: pluck: plucky: plum: plume: plump: plumpness: plunder:

v.t. n. n. n. v.t. a. n. n. a. n. v.t.

plunder: plundered: plunderer: plundering: plunge: plunge: plunger: plunk: plural: pluralism: plurality: plutocracy: pluvial: ply: ply:

n. a. n. n. v.t. n. n. v.t. a. n. n. n. a. n. v.t.

pneuma: pneumatic: pochette: pock: pocket:

n. a. n. n. n.

dam/saañs hawaa'i/ruuHaani zanaani thaeli daanah/phuñsi jeyb/palley reyz gaari jeyb KHarch(m.) jeybi laa ta^alluq phali(f.) moTa (aadmi) moTa SHaeh naSHiin GHazal/nazm SHaa^ir SHaa^irah SHaa^iraanah kalaam/nazm/SHaa^iri/suKHan GHarat gari(f.)/tabaahi(f.) chubhney waala/kaRwa/teyz SHiddat/takliif dehi/teyzi baat/muraad/nok/nuqtah dikhaana tiir ba hadaf leHaaz/nuqta'eh nazar

pocket change: n. pocket money: pocket size: pococurante: pod: podge: podgy: podium: poem: poet: poetess: poetic: poetry: pogrom: poignant: poignancy: point: point: (to the)point: point of view: point out: pointed: pointer: pointless: poise: poison: poisonous: poke: v.t. a. n. a. v.t. n. a. v.t. n. a. a. n. n. a. n. n. n. n. a. n. n. a. a. n. v.t.

uñgli dikhaana nukeyla iSHaarah gar(m.) bey huudah/bila ma^ni saadhna bis(m.)/sam(m.)/sañkhia(m.)/zaehr(m.) samiyah/zaehr aaluudah/zaehriila añdar Daalna/dhakeylna/ghuseyRna/pirona

poke: pole: pole: polemic: polemical: polemicist: police: police-house:

n. n. n. n. a. n. n. n.

bori/gojha/jeyb/khiisah/thaeli qutub(m.) khamba baeHs(f.)/qaziyah(m.) Hujjati/nazaa^i Hujjati/munaaziri sipaahi(m.) kotwaali(f.) kotwaal Hikmat e âmali(f.)/tadbiir aab deyna/chamkaana/jila deyna/nikhaarna/ pheyrna/ragaRna/saeqal karna aab(f.)/aadaab(m.)/chamak(f.)/ maaliSH(f.)/saeqal aab e aa'inah aab daar/chikna/nasta^liiq ragRa(m.) KHaliiq/SHaa'estah murawwat(f.)/nazaakat(f.)/SHaa'estahgi(f.) moHtaat/mudaabir siyaasi siyaasat daan siyaasat siyaasi garoh khopRi/sar/sar key baal baal kaaTna/sar muuñDna/siiñg kaaTna zar(m.) raa'ey SHumaari(f.) gañdah karna/KHaraab karna gañdah(m.)/gañdi(f.)/KHaraab/mulawwas/ naa paak/najis aaluudgi(f.)/chhuut(f.)/gañdgi(f.)/janaabat(f.)/ kasafat(f.)/laus(f.)

police-officer: n. policy: polish: n. v.t.

polish:

n.

polish of a mirror:n. polished: polishing: polite: politeness: politic: political: politician: politics: polity: poll: poll: pollen: polling: pollute: polluted: a. n. a. n. a. a. n. n. n. n. v.t. n. n. v.t. a.

pollution:

n.

poltroon:

n.

buz dil/Dar pok

polytheism: polytheist: pomegranate: pomp:

n. n. n. n.

SHirk(m.) muSHrik(m.) anaar(m.) aab o taab/alalley talalley/dab dabah/HaSHmat/ jaah o jalaal/SHaan/SHikoh/ThaaTh baTaavi liimuuñ puliya(f.) Hauz(m.) fikr karna/GHaur karna/sochna/ taa'mmul karna/tolna teyz bad bu KHañjar TaTTu(m.) chukaana/nabeyRna chhii bey chaarah/bey zar/faqiir/GHariib/ kam baKHt/kañgaal/KHaak saar/KHwaar/kora/ laa chaar/miskiin/moHtaaj/muflis/mustaHaq/ nikamma/tihi dast/zaruurat mañd bey chaarah safeyda(m.) papaa'ey ruum KHaSH KHaaSH ka phuul aeHmaqaanah baat/bakwaas KHaSH KHaaSH afiimi âwaam har dil âziiz/maqbuul har dil âziiz taur par har dil âziizi(f.)/maqbuuliyat(f.) har dil âziizi/maqbuuliyat/qubuul âam aabaad karna aabaad aabaadi/nufuus chiini ka bartan DiuRhi(f.)/riwaaq

pompelmoose: ponceau: pond: ponder:

n. n. n. v.t.

pong: poniyard: pony: pony: pooh! poor:

n. n. n. v.t. intj. a.

poor fellow: poplar: pope: poppy: poppycock: poppy seeds: poppied: populace: popular: popularly:

a. n. n. n. n. n. a. n. a. adv.

popularisation: n. popularity: populate: populated: population: porcelain: porch: n. v.t. a. n. n. n.

porcupine: pork: porky: porridge: port: port: port: portal: portend: portent: portentous: porter: portfolio: portico: portion:

n. n. a. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n.

seh suu'ar ka goSHt suu'ar jaesa dalya(f.) taur bañdar gaah darwaazah baab/mudKHal faal nikaalna âjuubah/mo^jezah âjiib/naHs/pur Haul Hammaal(m.)/quli(m.) daftar/juz daan riwaaq Haq/Hissah/par kaalah/qism/qismat/ TukRa baa waqaar/baRa/jasiim naqSHah/SHabiih/taswiir charbah utaarna/naqqaaSHi karna/taswiir banaana chakkar meyñ Daalna aasan(m.)/rawaiyah(m.) dikhaawaTi/riya kaar/uupri KHuSH posH/naweyla/pur raunaq/ThaaT kaa farz karna/qaa'em karna/waza^ karna aasan/auqaat/Haal/Haesiyat/hasti/ kaefiyat/maqaam/ôhdah/pallah/paTTi masbat/naatiq/yaqiini bil kul imkaan/zor Haasil karna/maalik hona/qabzah karna/ rakhna qaabiz qabzah/waan(suff.)/war/(Suff.) âmal daKHl/qaabu/qabzah/tasallut/ tasarruf

portly: portrait: portray: pose: pose: poseur: posh: posit: position:

a. n. v.t. v.t. n. n. a. v.t. n.

positive: positively: posse: possess:

a. adv. n. v.t.

possessing: possessing: possession:

a. n. n.

possessive: possessively: possessor: possible: possibility: possibly: post: post: posted: postbag: post office: post-haste: poster: posterior: postern: postern: posthumous: postiche: postman: postmark: postoffice: postpone:

n. adv. n. a. n. adv. n. n. a. n. n. a. n. a. n. a. a. a. n. n. n. v.t.

qaabiz ezaafi maalik/qaabiz/saaHab/waajid/zaabit eHtemaali/mumkin/mumkinah eHtemaal/imkaan(m.) SHaayed khamba(m.) chauki/Daak/mañsab/ôhdah/thuuni maamuur Daak ki thaeli Daak KHaanah fauran/jaldi iSHtehaar ba^d waala/pichhaaRi âqbi darwaazah niji/paa'iñ ba^d za marg/marney key ba^d ja^li/naqli chiTThi rasaañ/Daakiyah Dak ka Thappah(m.) Daak ghar/Daak KHaanah multawi karna/paehlu tihi karna/ pas e puSHt Daalna/sarkaana/Taalna multawi iltiwa/Taal maTol mulHiq/zael da^wa karna aasan/ada/kaefiyat/tarz/ThaaT/waza^ adaa'eñ bartan/haañDi/keytli sabzi kaachhi(m.)/kaachhin(f.) piiney key qaabil

postponed: postponement: postscript: postulate: posture: posturing: pot: pot herb:

a. n. n. v.t. n. n. n. n.

pot herb seller:n. potable: a.

potato:

n.

aalu SHakar qañd quuwat qaadir/qawi muqtadir/tawaana SHaKHs ghuuñT(m.) KHazaf(f.) aaSH(m.)/SHorba(m.) kumhaar waqt zaae^ karna chaak chhoTa/kam zarf/KHabti baTwa/jeyb/thaeli chuuzah(m.) zimad ghareylu murGHi(f.) murGHi KHaanah(m.) dabochna dhuñna/ghuuTna/kuuTna/piiTna koftah dhunaa'i/kuTaa'i/piTaa'i bahaana/Daalna/Dhalkaana/jhoñkna/uñDeylna aagey nikla hona darweySHifaaqah/faqr/faqiiri/GHurbat/ naa daari/naHuusat/neysti/tañgi/ûsrat baaruud/buura/chuura/sufuuf chuura karna chuur bal buuta/dab dabah/jaah/eKHteyaar/haath/ iqtidaar/Hukuumat/majaal/pahoñch/qaabu/qabzah/ qudrat/sarwat/SHaan/taab/taaqat/yaara/zor puura/taaqat war/ustuwaar/zabar dast/ zor daar bey dam/bey taaqat/âajiz/kam zor/ majbuur/naa tawaañ îjz/kam zori/majbuuri/naa tawaañi

(sweet)potato: n. potency: potent: potentate: potion: potsherd: pottage: potter: potter: n. a. n. vn. n. a. n. v.i.

potter's wheel: n. potty: pouch: poult: poultice: poultry: poultry-farm: pounce upon: pound: pounded: pounding: pour: pout: poverty: a. n. n. n. n. n. v.t. v.t. a. n. v.t. v.i. n.

powder: powder: powdered: power:

n. v.t. a. n.

powerful:

a.

powerless:

a.

powerlessness: n.

practically: practice:

adv. n.

âmlan âadat(f.)/âmal(m.)/âmal dar aamad(f.)/ maSHq(f.)/maSH SHaaqi(f.)/moHaawirah(m.)/ rasm(f.) âmal karna/añjaam deyna/maSHq karna Haakimaanah chaRhaana/daad deyna/gaana/sana KHwaani karna/ saraahna/ta^riif karna daad/madH/sana/SHaabaaSHi/sifat/sipaas/ ta^riif/tausiif hiira/KHaliiq/najiib/qaable ta^riif bak bak karna/gap SHap karna zabaan chalaana bak waas(f.) jhiiñga(m.) maañgna do^a/iltimaas/namaaz êbaadat âqiidat mañdaanah wa^z kaehna KHitaabat(f.)/tabliiGH(f.)/wa^z(m.) muballiGH(m.)/naasiH(m.)/waa^ez(m.) diiba chah(m.)/muqaddmah(m.) pheyra naazuk eHteyaat(m.)/Hifz e maa taqaddum(m.) KHabar daar karna aagey chalna/sabqat leyna/taqdiim karna afzaliyat/pahel/sabqat/SHaraf/tajriih/ taqaddum misaal/naziir/sanad guziSHtah/muqaddam/saabiq hedaayat/qaa'edah ustaad êziiz/an mol/beySH baha/beySH qiimat/ faaKHir/fariid/giraañ baha/naadir/qiimti

practise: praetorian: praise:

v.t. n. v.t.

praise:

n.

praiseworthy: prate: prattle: prattle: prawn: pray: prayer: prayers: prayerful: preach: preaching: preacher: preamble:

a. v.i. v.t. n. n. v.t. n. n. a. v.t. n. n. n.

preambulation: n. precarious: precaution: precaution: precede: precedence: a. n. v.t. v.t. n.

precedent: preceding: precept: preceptor: precious:

n. a. n. n. a.

precipice:

n.

Dahlwaan kinaarah(m.) añdh dhuñd jald baaz bey taa'mmul/Dahlwaan/jald baaz/khaRa bilkul niichey/ûmuudan KHulaasah(m.) durust/âen bila kam o kaast baa zabtigi kaTTar aaRey aa jaana SHart e auwwaliin peySH rau peySHgi taariiKH Daalna luuT maar/tabaahi luuT maar/tabaahi GHaarat gar/luTeyra aaKHir e SHab/subH kaazib agla/muqaddam/peySH rau salaf muqaddar/qaza/qismat Haal/naqSHah muballiGH e^laan karna/tasdiiq karna/tausiiq karna peySH go'i karna qaabil e peySH go'i peysHiin go peySHiin go'i/peySH go'i peySH goyaanah iltefaat/jaanib daari/kaSHiSH/rujHaan/ SHauq/tarjiiH mutawajjoh karna/raaGHib karna mutawajjoh/raaGHib

precipitately: adv. precipitator: precipitous: a. n.

precipitously: adv. précis: precise: precisely: preciseness: precisian: preclude: precondition: precursor: predate: predating: predation: predator: predawn: predecessor: predecessors: n. a. adv. n. a. v.t. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n.

predestination: n. predicament: predicant: predicate: predict: predictable: predictor: prediction: predictive: predilection: n. n. v.t. v.t. a. n. n. a. n.

predispose: predisposed:

v.t. a.

predisposition: n. predominant: a.

aamaadgi/kaSHiSH/ruGHbat/rujHaan GHaalib ziyaadah tar maGHluub hona/taari hona fauqiyat/imteyaaz faa'eq/mumtaaz peySH bañdi karna peySH bañdi chhaañTna/par Thiik karna/sañwaarna diibaa chah/muqaddamah qaa'ed aagey dharna/baRhaana/sar faraaz karna/ tarjiiH deyna bar tari/fazuqiyat/faziilat/pasañd/ rujHaan/tarjiiH tarjiiHi bar tari/behtari bayaan karna Hamal(m.) ummiid sey hona Haamilah hona/paa'oñ bhaari hona gyabhan/Haamilah qabl az taariiKHi âsbiyat/lagi lipTi/pach/tañg nazri muta^assib dars deyna aazmaa'iSHi/iftetaaHi KHayaal karna/taa'mmul karna pahley sey socha hu'a muqaddam auuwaliyat bunyaad en^aam peysH aagah/naziir

predominantly: adv. predominate: pre-eminence: pre-eminent: pre-empt: pre-emption: preen: preface: prefect: prefer: v.t. n. a. v.t. n. v.t. n. n. v.t.

preference:

n.

preferential: preferment: prefigure: pregnancy:

a. n. v.t. n.

(to be)pregnant:v.i. (to become)pregnant: pregnant: prehistoric: prejudice: prejudiced: prelect: preliminary: premeditate: premeditated: premier: premiership: premise: premium: premonitory: a. a. n. a. v.t. a. v.t. a. n. n. n. m. a.

prepare:

v.t.

kamar baañdhna/taiyaar karna/ taiyaari karna taiyaar hona Haazir/khaRa/laes/taiyaar aamaadgi(f.)/taiyaari(f.) aaraastagi/tahaiyah/taiyaari tamhiidi alaap Harf e jaar(m.) bil kul bey huudah/waahiyaat Haqq e KHusuusi achaanak/yak laKHt faal/SHaguun baRa/ûmr rasiidah GHaeb daani/peySH biini maamuur karna/ta^iinaat karna mujawwizah êlaaj/nusKHah Haaziri(f.)/Huzuuri(f.)/maujuudgi(f.) Haazir karna/peySH karna/ta^rruf karaana Haal/hadiyah/nazar/peySH kaSH/sauGHaat/ toHfah Haazir/maujuud/maujuudah Haal âehd e Haazir

prepare: prepared: preparedness: preparation: preparatory:

v.i. a. n. n. a.

preparatory tuning:n. preposition: preposterous: prerogative: prerupt: presage: presbyter: prescience: prescribe: prescribed: prescription: presence: present: present: n. a. n. a. n. n. n. v.t. a. n. n. v.t. n.

present:

a.

present tense: n. present time: (at)present: presentation: presented: presently: preserve: preserved: preside: presidency: president: a. n. a. adv. v.t. a. v.t. n. n.

fil Haal/sarey dast peySH kaSH Haazir/peySH ab/fil Haal bachaana/Hefaazat karna/qaa'em rakhna maeHfuuz sadaarat karna sadaarat sadr

president's house:n. presidentship:n. presidential: press: a. v.t.

aewaan sadr(m.) sadaarat sadaarti dabaana/kasna/masalna/piichha karna/ peylna/taakiid karna/zor Daalana aKHbaaraat/chhaapah KHaanah/daab/ SHikañjah jabri bharti karna laa chaar faSHaar(m.)/masaas(m.) dabaa'o/majbuuri/saKHti/zor dabaa'o Daalna bharti karna/peySHgi deyna Haesiyat/jaah añdha pan farz karna fariizah/zo^m dabañg dalaalat karna/laazim aana bahaanah/dikhaawa/Dhoñg/fe^l/Hiilah Hawaalah/ naKHrah(m.)/paakhañD/pardah bañna/dhoñg karna/ naKHrey dikhaana/sawaañg bharna bahaana/da^wah/dikhaawa/Dhoñg/ SHauq akaR fuuñ/banaawaTi/naKHriila bahaanah/fe^l/Hiilah/Hujjat/îllat/pardah KHaasah/KHuub suurat jamaal(m.) jiitna/kaamyaab hona/taari hona manwaana raazi karna tarwiij jaari/maqbuul/raa'ej Haawi/taari baateyñ banaana/bhaTkna/jhuuT bolna/

press:

n.

press: pressed: pressing: pressure: pressurise: prest: prestige: prestriction: presume: presumption: presumptious: presuppose: pretence:

v.t. a. n. n. v.t. v.t. n. n. v.t. n. n. v.t. n.

pretend:

v.t.

pretention:

n.

pretentious: pretext: pretty: prettiness: prevail: prevail: prevail upon: prevalence: prevalent: prevailing: prevaricate:

a. n. a. n. v.i. v.t. v.t. n. a. a. v.i.

iñHeraaf karna/raah sey haTna prevarication: n. prevent: preventing: prevention: previous: prey: price: price: v.t. a. n. Hiilah baazi/Taal maTol baaz rakhna/pakaRna/rokna/Tokna âariz/Haa'el iñsidaad/rok thaam

a/adv. agla/paehla/maa qabl/qabl/saabiqah n. n. v.t. SHikaar bhaa'o/daam/laagat/qiimat/SHaraH bhaa'o lagaana/daam lagaana/nirKH baRhaana/ qiimat chaRhaana an mol maehñga chhoTa suuraaKH/kaañTa/KHaliSH bariik suuraaKH karna/chubhona daana/kaañTa/KHaar(m.) chubhan garmi daana naag phani akaR/aeñTh/bal buuta/daaniSH/faKHr/ghamañD/ GHuruur/gumaan/kibr/mizaaj/naSHah/naaz/ naaziSH/ra^unat/takabbur/zo^m maGHruur karna kaahin(m.)/pujaari(m.)/ kaahinah/pujaaran kaTTar churaana dikhaawaTi/ghmañDi/KHud numa/riyaa kaar durust/saHiiH auwwal pan/saadiqi asli/ibtidaa'i asli/ibtedaa'i/paehla/qabl afzal/bahaar/ibtedaa'i/muqaddam/SHabaab/ ûñfuwaan waziir âazam qaa'edah

priceless: pricey: prick: prick: prickle: pricking: prickly-heat: prickly-pear: pride:

a. a. n. v.t. n. n. n. n. n.

pride: priest: priestess: prig: prig: priggish: prim: primacy: primal: primary: prime:

v.t. n. n. n. v.t. a. a. a. a. a. n.

prime minister: n. primer: n.

primeval:

a.

âmiiq/asli asli jañgal(m.) paehli fasl asli/ibtedaa'i/naa taraSHiidah/qadiim asli/ibtedaa'i/paehla SHaah zaadah/SHaehr yaar/wali rajwaaRa(m.) rajwaaRah(m.) KHaanam/SHaah zaadi asl/auwwal/baRa/muqaddam/sar maayah(m.) imaarat/saltanat bunyaad/mubtida/qaa^edah chalaak bañna/nikharna chhaap/naql/taba^ chhaapna/taba^ karna chhapa hu'a chaap gar/chhaapney waala/taabe^/tabba^ chhapaa'i/iñtibaa^/taba^/tabaa^at chhaapa KHaanah(m.) muqaddam/saabiq faziilat/taqaddum/tarjiiH Habs(m.)/maHbas(m.)/qaed KHaanah(m.)/ ziñdaan(m.) añdheyri koThri asiir/giraftaar/paa ba gil/qaedi saabiq gap(m.) goSHah(m.)/KHalwat(f.)/ojhal(m.)/pardah(m.)/ taKHliyah(m.)/yak suu'i(f.) aapas ka/KHaas/maKHfi/nehaañ/niji/zaati KHufyah maeHruumi(f.) Haqq e KHusuusi/istesna muaqaddam

primeval forest: n. primitiae: primitive: primordial: prince: n. n. a. n.

princely state: n. princedom: princess: principal: principality: principle: prink: print: print: printed: printer: printing: n. n. n. n. n. v.i. n. v.t. a. n. n.

printing press: n. prior: priority: prison: a. n. n.

prison cell: prisoner: pristine:

n. n. a.

prittle-prattle:n. privacy: n.

private: privately: privation: privilege: privileged:

a. adv. n. n. a.

privity: privy: prize: pro: probable: probablity: probably:

n. n. n. n. a. n. adv.

raaz daari/waaqfiyat/zaati îlm jaa zaruur/paa KHaanah en^aam Hemaayati mumkin/mumkinah gumaan/mumkiniyat GHaaliban/SHaayed GHaaliban imteHaan/parakh/reyaazat mubtadi chhaan biin/taeHqiiq chhaan biin karna/taeHqiiq karna durusti/raasti baat(f.)/diqqat(f.)/mas'alah(m.)/ muSHkiL(f.)/sawaal(m.) suuñD(f.) nafs parasti âmal/tariiqah/zaabitah qaa'edey ki ru sey aagey baRhna/aaGHaaz hona/baRhna/chalna/ qadam baRhaana kaar rawaa'i/saadir/rawaanah Haasil lambaa'i âmal/âmal dar aamad/sabiil(f.)/ suurat(f.)/tariiqah tabdiil karna/taiyyar karna juluus e^laan karna/sunaana/tardiid karna e^laan/izhaar/nida maSHhuur/muSHtahir jhukaa'o/rujHaan aaj kal karna aaj kal(m.) janam deyna/jañna/paeda karna

(most)probably: adv. probation: probationer: probe: probe: probity: problem: n. n. n. v.t. n. n.

proboscis: procacity: procedure: procedurally: proceed:

n. n. n. adv. v.i.

proceeding: proceeds: procerity: process:

a. n. n. n.

process: procession: proclaim: proclamation: proclaimed: proclivity:

v.t. n. v.t. n. a. n.

procrastinate: v.t. procrastination:n. procreate: v.t.

procumbent: procure: procured: prod: prodigal: prodigious: prodigiously: prodigy: prodigal: proditor: produce:

a. v.t. a. v.t. a. a. adv. n. a. n. v.t.

aagey jhuka hu'a/bah sijdah Haasil karna/paana/paeda karna paeda goñchna fuzuul KHarch âjiib/âziim/pur haul anokhey pan sey/niraaley añdaaz sey mo^jezah fuzuul KHarch GHaddaar(m.) banaana/Haazir karna/laana/paeda karna/ peySH karna/wujuud meyñ laana Haasil/paeda waar Haasil/Husuul/paeda waar paeda waar/paedaa'iSH/samar seyr Haasil/zar KHeyz zar KHeyzi dunyawi/naa paak kalimah e kufr/kufr da^wa karna/dikhaama/iqbaal karna/zaahir karna kaar/kasab/peySHah peySHah waraanah peySHah waraanah KHusuusiyat mudarris(m.)/ustaad(m.) peySH karna/peySH e KHidmat karna daKHl/faziilat/kamaal/leyaaqat/qaabliyat/ taraqqi/ûbuur faazil/Haaziq/kaamil/laa'eq/maahir/qaabil KHaakah/naak naqSHah KHaakah banaana guñjaa'iSH/faa'edah/faez/Husuul/ kamaa'i/nafa^(m.)/paeda waar/phal(m.)/ samar/sarfah/yaaft faa'edah uThaana faa'dah Haasil karna

produce: product: production: productive: productivity: profane: profanity: profess: profession: professional:

n. n. n. a. n. a. n. v.t. n. a.

professionalism:n. professor: proffer: proficiency: n. n. n.

proficient: profile: profile: profit:

a. n. v.t. n.

profit: profit:

v.t. v.i.

profitable: profitless: profligacy: profligate:

a. a. n. a.

faa'edah mañd/mufiid/suud mañd âbas aawaargi(f.)/fujuur(m.) aawaarah/dhutkaara hu'a/fasKH/faasiKH/ riñdaanah/fuzuul KHarch marsuumah âmiiq/gaehra/mutbaHir gaehraa'i/ûmuq naiyyar faiyaaz/fuzuul KHarch/waafir wafrat sey faez(m.)/wafrat(f.) chheydna/chubhona/pirona jad(m.)/salf(m.) aaba o ajdaad nasl/parja/pas maañdah/paud/phal(m.)/zurriyat taSHKHiis(m.) mañsuubah/peySH naamah irteqa/namu/naSH wo numa/peySH raft/raah/ taqaddum/taraqqi aagey baRhna par lagaana/taraqqi karna taraqqi pasañd/taraqqi yaaftah raftah raftah mana^ karna/mamnuu^ karna/ naa jaa'ez qaraar deyna/rokna maeHruum/mana^/mamnuu^/naa jaa'ez mana^/qadGHan/rok maane^ imitinaa^i qaanuun mañsuubah(m.)/tajwiiz(f.) phunañg(f.) wasii^ GHariib mazduur/proltaari

pro forma: profound: profundity: profulgent: profuse: profusely: profusion: prog: progenitor: progenitors: progeny: prognosis: programme: progress:

a. a. n. a. a. adv. n. v.t. n. n. n. n. n. n.

progress: progress: progressive:

v.i. v.t. a.

progressively: adv. prohibit: v.t.

prohibited: prohibition: prohibitive:

a. n. a.

prohibitive law:n. project: projection: prolate: proletarian: n. n. a. n.

proliferate:

v.i.

kasrat sey paedaa'iSH hona/ kasrat sey ta^daad baRhna taksiir faraawaañ/waafir/zar KHeyz

proliferation: n. prolific: prolix: prolocuter: prolong: prolongation: prominence: prominent: promiscuous: promise: promise: a. a. n. v.t. n. n. a. n. v.t. n.

baatuuni/tuulaani/ukta deyney waala tarjumaan(m.) baat lambi karna/tawaalat deyna mad/tausii^/tawaalat SHohrat(f.) maSHuur/mumtaaz/numaayaañ/zaahir añdha dhuñd/bey tuk/bila farq kaehna/qaul deyna/wa^dah karna/zabaan deyna âehd(m.)/eqraar(m.)/paemaan(m.)/ qaul(m.)/wa^dah(m.) paemaan darjah baRhaana/taraqqi deyna taraqqi aamaadah/bar waqt/chaaq o chaubañd/chust/ musta^ad/phurtiila SHaeh deyna/warGHalaana musta^idi(f.)/sur^at(f.) chaT/waqt par phurti âri karna/muSHtahir karna/naafiz karna muSHtahir/naafiz muSHtahir/naaSHir Dhalwaan daar/niichey jhuka hu'a daañta/kaañTa fauran/jaldi sey zamiir(m.) êlaan karna/kaehna/talaffuz karna qaabil e bayaan numaayaañ/sariiH/waazeH da^wa/êlaan bila taaKHiir/fauran

(solemn)promise:n. promote: promotion: prompt: v.t. n. a.

prompt: promptitude: promptly: promptness: promulgate: promulgated: promulgator: prone: prong: pronto: pronoun: pronounce:

v.t. n. adv. a. v.t. a. n. a. n. adv. n. v.t.

pronounceable: a. pronounced: a.

pronouncement: n. pronto: adv.

pronunciation: n. proof: n.

lab o laehjah/talaffuz/tarz e ada daliil/imteHaan/isbaat/kasauTi/parakh/ sanad/SHahaadat/subuut/tajribah musawwadah aaR(m.)/Teykan(f.)/pusHt(f.)/sahaara(m.)/ thuuni(f.) madad karna/sañbhaala deyna/ saahara deyna kadah(suff.)/makaan/mauqa^h/Thikaana par chaar/tabliiGH/taSHhiir par chaar karna/rawaaj deyna/SHaa'e^ karna/ tabliiGH karna iSHaa^at/tauliid/tausii^ faaSH karna/kholna aagey chalaana/dhakeylna jhukna mael(m.)/rujHaan(m.) nabuuw'at(f.) durust/laa'eq/munaasib/rawa/saaHiiH/ waaqe^i/zeyba ba qaa'edgi sey/Dhab sey jaa'edaad(f.)/maal(m.)milkiyat(f.)/raKHt(m.)/ sifat(f.) imlaaak e GHaer mañquulah imlaak e mañquulah nabuuwat(f.) peySH go'i karna fariSHtah/nabi/paeGHaam bar/paeGHambar/ payambar/rasuul nabuuwat/paeGHambari/risaalat nabwi nabwi nazdiiki/qurbat manaana/raazi karna sadqah(m.) kaffaarah(m.)

proof-sheet: prop:

n. n.

prop:

v.t.

(proper)place: propaganda: propagate:

n. n. v.t.

propagation: propale: propel: propend: propensity: prophecy: proper:

n. v.t. v.t. v.i. n. n. a.

properly: property:

adv. n.

immovable property:n. moveable property:n. prophecy: prophesy: prophet: n. v.t. n.

prophethood: prophetic: prophetical: propinquity: propitiate: propitiatory: propiation:

n. a. a. a. v.t. n. n.

propitious: proportion: proportional: proposal:

a. n. a. n.

mubaarak/mufiid/saaz gaar Hissah(m.)/nisbat(f.)/tanaasub mutanaasib baat(f.)/peySH kaSH(f.)/raa'ey(f.)/ tajwiiz(f.) maqsuud/mujawwizah da^wah(m.)/masa'lah(m.)/qaziyah(m.) ârzi deyna maalik(m.)/saaHib(m.)/waali(m.) maalikaanah jawaaz(m.)/liaaqat(f.)/mowaafiqat(f.)/ SHaaa'estahgi(f.) âam/GHaer SHaae^raanah/nasri/uchaaT Haraam karna/mamnuu^ karna jila watni/mumaane^at naSHeyb o faraaz/uuñch niich/pas o peySH nasr(f.) nasr nigaar(m.) Had lagaana/muqaddimah chalaana sarkaari wakiil isteGHaasah muriid(m.) mumtaaz ûruuz imkaan/kaefiyat/naqSHah/tanaazur aa'eñdah naamah/kawaa'ef naamah baRhna/faroGH paana/KHuSH Haal bañna/ phalna phuulna/par waan chaRhna/phulna/ sitaarah chamakna baKHt/barkat/eqbaal/falaaH/faraaKHi/ fiirozi/kaamm raani/KHaanah abaadi/ KHuSH Haali/salaaH/yumn aabaad/farKHañdah/fiiroz/hara bhara/ kaam yaab/KHuSH Haal/phuula phala/ SHaad kaam iñzaami/izaafi îsmat faroSH/beyswa/faajirah/qaHbah/ SHaahid e bazaari/twaa'ef/zaaniyah

proposed: proposition: propound: proprietor: proprietory: propriety:

a. n. a. n. adv. n.

prosaic: proscribe: proscription:

a. v.t. n.

pros and cons: n. prose: prose writer: prosecute: n. n. v.t.

public prosecutor:n. prosecution: proselyte: prosilient: prosody: prospect: prospectus: prosper: n. n. a. n. n. n. v.i.

prosperity:

n.

prosperous:

a.

prosthetic: prostitute:

a. n.

prostitution:

n.

faaHiSHgi(f.) chakla bah sijdah sijdah(m.) ada kaar aaRey aana/bachaana/Hefaazat karna/paalna/ par wariSH karna/puSHt par hona âasim/maeHfuuz par wariSH aaR/aasra/amaan/bachaa'o/dast giiri/haath/ Hefaazat/Hemaayat/moHaafizat(f.)/palla/ panaah/par daaKHt(f.)/par wariSH/saayah âasim/Haafiz(m.)/Haami(m.)/moHaafiz(m.)/ murabbi(m.)/nigaah baan(m.)/paalan haar(m.)/ waaris(m.) Hawaari/piTThu(m.)/SHaagird wus^at deyna aawaargi/bad chalni eHtejaaj karna/GHul machaana e^teraaz(m.) taakiid eHtejaaji sehra(m.) auwwaliin/ibtidaa'i/jaddi misaal/namuunah baRhaana/lamba karna/tawaalat deyna lambi/tawiil imtidaad/tawaalat aagey dhakeylna gumRa/suujan faaKHir/ghumañDi/KHar dimaaGH/ KHud daar/KHud parast/maGHruur faKHriyah/ghumañD sey Hujjat laana/saabit karna aazmuudah/masbat/mujarrab/saabit zarii^ah(m.)

prostitution den:n. prostrate: prostration: protagonist: protect: a. n. n. v.t.

protected: protecting: protection:

a. n. n.

protector:

n.

protégé: protend: protervity: protest: protest: protestation: protestor: prothalamion: proto-/prot: prototype: protract: protracted: protraction: protrude: protuberance: proud:

n. v.t. n. v.t. n. n. n. n. n. n. v.t. a. n. v.t. n. a.

proudly: prove: proved: provenance:

adv. v.t. a. n.

provender: proverb: provide: provide for: providence: provident: provider: province: provincial: proving: provision:

n. n. v.t. v.t. n. a. a. n. a. n. n.

KHoraak(f.)/GHeza(f.) kahaawat/masal/zarb ul masal faraaham karna/muhaiya karna saamaan karna peySH biini aaKHir biin/moHtaat/mudabbir muhaiyah karney waala/raaziq êlaaqah/suubah GHaer mohazzab/suubaa'i aazmaa'iSH eHtemaam/faraahami/SHart(f.)/ taiyaari(f.) SHaaraa'et(f.)/zaad eqraar/SHart(f.) hañgaami/waqti nazdiiki/qurbat iSHte^aal bhaRkaaney waala/jaasuus GHussah dilaana/iSHte^aal dilaana/ lalkaarna sitwat(f.)/SHujaa^at(f.) taqriiban nazdiiki/qurb(m.) wakiil basiirat(f.)/iHtiyaat(f.) aaKHir biin/baa tadbiir/moHtaat/mudabbir/zaabit jhuuTa naKHrah KHud pasañd chhaaTaa'i karna/katarna galey ka dard kaañT chhaañT chul/kujli chul chula/khujli daar tajassus karna

provisions: proviso: provisional: proximity: provocation: provocateur: provoke:

n. n. a. n. n. n. v.t.

prowess: proximate: proximity: proxy: prudence: prudent: prudery: prudish: prune: prunella: pruning: prurience: prurient: pry:

n. a. n. n. n. a. n. a. v.t. n. n. n. a. v.t.

prying: pseudo-: pseudonym: psilosis: psora: psoriasis: psychic:

n. a. n. n. n. n. a.

tajassus dikhaawaTi/jhuuTi/naqli taKHallus gañja pan KHaariSH/khujli daussadaf dimaaaGHi/nafsi/ruuHi nafsiyaati nafsiyaat nizaam e batliimuusi SHabaab(m.) âam/âwaam/âwaam un naas lañgar raa'ey âammah/âwaami raa'ej rifaah e âam charcha/SHohrat âlaaniyah naSHr karna/nikaalna/phaelaana/ SHaa'e^ karna/zaahir karna SHaa'e^ naaSHir chhaapah KHaanah/naSHriyaat idaarah jhol(m.) jhurri paRna Haya/Hejaab/SHarm/GHaerat lab maeHjuub baa Sharm/maeHjuub bachkaanah/chhichhora/KHaam chibilla pan kaSH/phuuñk phulaana

psychological: n. psychology: n.

Ptolemaic System:n. puberty: public: n. n.

public kitchen: n. public opinion: n. public welfare: n. publicity: publicly: publish: n. adv. v.t.

published: publisher:

a. n.

publishing house:n. pucker: pucker: pudency: pudenda: pudendous: pudent: puerile: peurility: puff: puff up: puffiness: n. n. v.i. n. n. a. a. a. n. n.

far bahi/phulaa'o

pugilism: pugilist: pugnacious: puissant: puke: pulchritude: pule: pull: pull: pull down: be pulled: pulley: pulmonary: pulpit: pulsate: pulse: pulses: pulver: pumice stone: pummel: pummeling: pumpkin: pun: punch: punctilious: punctual: punctuality: punctuate: puncture: pungency: pungent: punish:

n. n. a. a.

mukkah baazi(f.) mukkah baaz(m.) jañgju/laRaaku taaqat war

v.t/i. qa'ey karna n. KHuub suurti(f.)

v.t/i. faryaad karna/sisakna v.t. n. ghasiiTna/khasoTna/khiiñchna/ukhaaRna khichaawaT Dhaana khichaana n. a. n. v.i. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. a. adv. v.t. n. n. a. v.t. charKHi(f.) pheypRey sey muta^lliq mimbar dhaRakna/lapakna/phaRakna dhaRkan/nabz daal sufuuf jhaañwaañ(m.) lagataar mukkey maarna Thukaa'i kaddu chuTkula(m.) chheydna/phoRna nafiis/nuktah chiiñ zaabit/waqt ka paa bañd paa bañdi auqaaf lagaana bariik suuraaKH kaRwa pan/talKHi/teyzi chaTkiila/kaRwa/talKH/teykha/teyz êlaaj karna/goSH maali karna/KHabar leyna/piiTna/ ragaRna/sañbhaalna/sar kobi karna/saza deyna qaabil e ta^ziir

punishable:

a.

punishment:

n.

âzaab/êlaaj/KHam yaazah/ saza/ûquubat goSH maali/saza ihaam(m.) gaahak/Thokar maarney waala bona/kam zor kuttey ka bacchah/pilla putli(f.)/SHaagird/tilmiiz SHaagirdi(f.) kaTh putli(f.) kaTh putli waala pilla(m.) niim naa biina KHariidna/laana KHariid sauda quuwat e KHariid(f.) asl/asli/bey laus/KHaalis/khara/kuñdan/ mubarra/neyk/paak/paakiizah/paarsa/saaf/ sachcha/saHiiH/suthra(m.)/suthri(f.)/ taab/ujla(m.)/ujli(f.) faqat/sirf paak karna/peyT KHaali karna/saaf karna jullaab(m.) mushil suthra pan/tahaarat paak karna/saaf karna/tahaarat karna SHadiid aKHlaaq pasañd aab daari/eKHlaas/îffat/tahaarat baeñjani/uuda Duubna/gardiSH karna churaana kaam/ma^ni niyat(f.)/maqsad(m.)/matlab(m.)/ mudda^a(m.)/qasd(m.)

punishing: punning: punter: puny: pup: pupil: pupilage: puppet: puppeteer: puppy: purblind: purchase: purchase: purchases:

n. n. n. a. n. n. n. n. n. n. a. v.t. n. n.

purchasing power:n. pure: a.

purely: purge: purgative: purgative: purification: purify: puritan: purity: purple: purl: purloin: purport: purpose:

adv. v.t. n. n. n. v.t. a. n. a. v.i. v.t. n. n.

purposeful: purposeless: purposely: purse: pursue:

a. a. adv. n. v.t.

baa maqsad âbas bil iraadah fotah/puuñji piichha karna/piichhey paRna/ pareySHaan karna pareySHaan hona/piichhey jaana/talaaSH karna wabaal e jaan justju/paerawi/piichha/ta^aaqub/talaaSH ardali/KHaadim moTa/phuula hu'a jhurri daar piip bhara faraaham karna/rizq deyna raaziq qaabiliyat(f.)/silsilah(m.) chiip/maaddah/piip Dhakeylna/khiskaana/lagaana/Theylna dhakka/peyl sarkaana peylna muhim ju buzdil/kamiinah billi piip bhara phuñsi(f.) biThaana/Daalna/dharna/rakhna/Tikana Daalna rakhna/taaq par rakhna Daalna laTkaana

pursue: pursuant: pursuit: pursuivant: pursy: pursy: purulent: purvey: purveyor: purview: pus: push: push: push aside: push back: pushy:

v.i. a. n. n. a. a. a. v.t. n. n. n. v.t. n. v.t. v.t. a.

pusillanimous: a. pussy: pussy: pustule: put: put aside: put in: put off: putting off: put on: n. v.t. n. a. n. v.t.

Taal oRhna/paheñna/zeyb tan karna banaawaT bujhaana/gul karna

putting on airs:n. put out: v.t.

put to shame: putamen: putative: putid: putsch: puttock: puzzle: puzzle: puzzled: puzzlement: pygmy: pyramid: pyre: pyrogenic: python: pyx: pyxis: n. a. a. n. n. v.t. n. a. n. n. n. n. a. n. n. n.

lattey leyna/lataaRna phali ki guThli(f.) farzi/maSHhuur KHaraab/saRa hu'a achaanak ShoriSH/baGHaawat chiil(f.) chakkar meyñ Dalna/uljhaana chiistaan(f.) Haeraan haeraani/Haerat zadgi/pareySHaani/uljhan baaliSHtiya/podna haram chita(f.) aatiSH giir/buKHaar aawar aZdaha(m.) sañdooq Dibiyah/sañduuqchi/siñghaar daan

Q
qua: quack: quack: quackery: adv. v.i. n. n. ba leHaaz e kirdaar/jaesey/jaesa keh qaa'eñ qaa'eñ karna anaaRi/dhoka baaz/ataa'i/niim Hakiim âiyaari/daGHa baazi/Diiñg/dhoka dahi/ SHeyKHi KHori chahaar goSHah/chau kor/murabba^/mustatiil raba^ daa'erah/daa'erey ka chau thaa'i murabba^/chau paehla chau kor/murabba^/mustatiil chau kor/murabba^ numa duusrey darjey ka chau guna chau patti chau rañg

quadrangle: quadrant: quadrantal: quadrate: quadratic: quadric:

n. n. a. n. a. a.

quadrifarious: a. quadrifoliate: a. quadriform: a.

quadrilateral: a. quadrille: n.

chau tarfah chaukRi naach/chau patya chau KHaanah chahaar raah/chau raaha/chauk choGHla/maKHluut un nasl chau paaya jaan war chahaar taeh/chau guna/chau parat chaar guna

quadrilocular: a. quadrivial: quadroon: quadruped: quadruple: a. n. n. a.

quadruplicate: a. quaere: quaff:

imp.v. dar yaaft karna/puuchhna v.t. baRey baRey ghuuñT ley kar piina/ chaRhaana/piina dal dal/narm dal dali/kiichaR/thal thal dal dal baTeyr(?)/salwa ghaTna/himmat haarna/murjhaana/ paZh murdah hona GHaer ma^muuli/KHuSH kun/man mauji/ SHeyKH chilli lataafat/GHaraabat/nazaakat/nudrat/ûjb hilaana/hilna/kaañpna/larazna/ thar tharaana kap kapaahaT/thar tharaahaT/zal zalah KHaa'efiin me^yaar e aehliyat/qaed/sanad/ SHart e qaabliyat aehl/faariGH ul taeHsiil/laa'eq/ sanad yaaftah SHaraa'et par puura utarna/maeHduud karna kaefi/maahiyati/nau^i/nau^iyati ezaafi wasf/fauqiyat/kaefiyat/kamaal/ KHaslat/kirdaar/me^yaar/nau^/siirat/ sifat/wasf me^yaar e qaraari/zabt e me^yaar bañdiSH/daGH daGHa/dhaRka/khaTka/maaliSH/ matli/zamiir ki aawaaz/zamiir ki chubhan/ zamiir ki KHaliSH Haerat/gu magu ka âalam/mo^amma/pareySHaani/

quag: quaggy: quagmire: quail: quail:

n. a. n. n. v.i.

quaint:

a.

quaintness: quake:

n. v.i.

quake: Quakers:

n. n.

qualification: n.

qualified:

a.

qualify: qualitative: quality:

v.t. a. n.

quality control: n. qualm: n.

quandary:

n.

SHaSH o pañj/tazabzub quant: quantify: quantity: n. v.t. n. laggi/Tiika balli naapna/ta^iyyun karna Had/jasaamat/meqdaar/naap/paemaanah/ qadr/wus^at Hissah/meqdaar/qadriyah zarrah chaaliis din/jabri Heraast/qaed e tibbi/ qarañtiinah jhagaRna/laRaa'i karna/laRna/ulajhna an ban(f.)/eKHtelaaf/fasaad(m.)/faziiHat(f.)/ Hujjat(f.)/jhagRa(m.)/jhameyla/khaT paT(f.)/ laRaa'i(f.)/naa ittefaaqi(f.)/nazaa^/ phuuT(f.)/pur KHaaSH(m.)/qaziyah(m.)/ takraar(f.)/tu tu maeñ maeñ(f.)/udham(f.) futuur(m.)/ragRa(m.) fasaadi/jhag Raalu/laRaaka/SHorah puSHt/ tuñd mizaaj jhagRaalu pan sey saed/SHikaar kaan/khudaan

quantum: quantum: quarantine:

n. n. n.

quarrel: quarrel:

v.i. n.

quarrelling: quarrelsome:

n. a.

quarrelsomely: adv. quarry: quarry: n. n.

quarrier/quarryman: n. kaan kun quart: quarter: quarter: quarter: n. a. v.t. n. paemaanah/pauwa/zarf chauth/pauwa chau paarah karna/chau rañg karna chahaarum/chau thaa'i/chautha Hissah/ moHallah/paa'o/ruba^ saeh maahi miir e saamaan mustaqar(m.) DañDa/laaThi/laTh/soñTi chahaar aahañg/chau raaga/chauthaa'i gaar/almaas e kohi/sañg e muraad bey asar karna/daba deyna/KHaarij karna/ KHatm karna/kuchal deyna/mansuuKH karna/ maqluub karna/mustarad karna az qism/ba zaahir/niim/ya^ni/yaksaañ muhaasah/phuñsi

quarterly:

n.

quartermaster: n. quarters: quarterstaff: quartette: quartz: quash: n. n. n. n. v.t.

quasi: quat:

a. n.

quatrain: quatrefoil: quaver: quaver: quay: que: quean:

n. n. v.i. n. n. a. n.

do baeti(f.)/rubaa^i(f.) chau patya(m.) kaañpna/larazna/laehraana/thar tharaana gaTkari aawaaz ki eyk laeher/lahak bañdar/ghaaT/godi/puSHtah jo/jo kuchh/kaun bad tamiiz/faaHeSHah/haR dañgi/ phuuhaR laRki/tawaa'ef/uchhaal chhañga bad hazmi/ghabraahaT/maaliSH/matli dard e SHikam meyñ mubtila/qae'y aawar/ waehmi/waswaasi baad SHaah beygam/Hasiinah/malkah/ raani/sultaanah âjiib/anokha/bey Dhañga/biimaar/ GHaer maaluuf/KHabti ham jiñs parast/khoTa sikkah/lauñDa/luuti GHaraabat dabaana/kuchal deyna/miTaana/taskiin deyna/ zaa'el karna dabaaney waala/KHaatimah karney waala bujhaana/dabaana/dhiima karna/ghaTaana/ gul karna/atfa karna/pyaas ko rafa^ karna/ zor kam karna baahar nikal jaana/bujh jaana/ joSH kam ho jaana maSHruub/pyaas bujhaaney waali chiiz SHikaayat puuchhney waala/sawaal kunañdah hath chakki âadatan SHikaayeti/bad mizaaj/jhagRaalu/ chiR chiRa bad mizaaji sey bad mizaaji/jhagRaalu pan/chiR chiRa pan istefhaam/istefsaar/sawaal dar yaaft/justju/khoj/sawaal/taftiiSH/ talaaSH/talab/Toh juuya/mutalaaSHi istefsaar karna/puuchhna/sawaal karna/ Tokna

queasiness: queasy:

n. a.

queen:

n.

queer:

a.

queer: queerness: quell:

n. n. v.t.

queller: quench:

n. v.t.

quench:

v.i.

quencher: querimony: querist: quern: querulous:

n. n. n. n. a.

querulously:

adv.

querulousness: a. query: quest: n. n.

quester: question:

n. v.t.

question:

n.

baat(f.)/istefsaar(m.)/mas'alah(m.)/sawaal(m.) sawaaliyah niSHaan GHaer yaqiini/KHelaaf e taehziib/nazaa^i/ qaabil e e^teraaz/muSHtabah fehrist e istefsaar/sawaal naamah saa'el musallamah baat/naa qaabil e iñkaar/yaqiini istefsaar naamah/sawaal naamah baKHSHi/KHazaan chi/muniim choTi/qataar/meyñDhi/silsilah qataar bañdi boli/fiqrah baazi/Hiilah/inHeraaf/jugat fiqrah baaz/Hiilah ju/jugat baaz âajil/bey sabra/chust/fauri/jaldi/ musta^ad/paT/phurtiila/teyz/sarii^/ siimaab waSH/zaki ul Hiss/zehiin chuuna/kali

question mark: n. questionable: a.

questionary: questioner: questionless:

n. n. a.

questionnaire: n. questor: queue: queuing: quibble: quibbler: quick: n. n. n. n. n. a.

quick lime: quickly: quickness:

n.

a/adv. ûjlat sey/fauran/jald/jaldi/jaldi sey/SHitaab a. Haazir dimaaGHi/jaldi/phurti/teyzi/ teyz faehmi/sur^at/tarraarah/ûjlat jilaana/teyz dauRaana/uksaana/ziñdah karna teyz tariin sar^at/teyzi daldal/reyg e rawaañ paarah/siim aab jhalla/tunuk mizaaj chust/Haazir jawaab/tabbaa^/zehiin Haazir jawaabi sey Haazir jawaabi/teyz faehmi/zakaawat/ zehaanat asl/ eyk pounD niswaar/tambaaku ya kisi aur chiiz ka TukRa jo muñh meyñ rakhi jaa'ey ko'i asliyat/baariik biini/jauhar

quicken: quickest: quickness: quicksand: quicksilver:

v.t. a. n. n. n.

quick-tempered: a. quick-witted: a.

quick-wittedly: adv. quick-wittedness: n.

quid: quid: quid:

n. n. n.

quidam: quiddity:

n. n.

quid pro quo: quidnunc: quiesce: quiescence: quiescent:

n. n. v.i. n. a.

adal badal/mo^aawezah KHabar giira/Toh lagaaney waala KHaamoSH ho jaana/saakin hona itmenaan/sukuun/sukuut GHaer mutaHarrik/jaamid/mutma'in/ pur sukuun/saakin/saakit itmenaan sey/KHaamoSHi sey amn pasañd/chup/chupka/GHaer mutaHarrik/ gum sum/KHaa moSH/pur sukuun/saakit/ sunsaan/tanha chup karna/chup karaana chup hona/chup karna aaraam/amn/KHaamoSHi/raaHat/sukuun/ tamaaniyat chup karna/chup karaana chup hona/chup karna baGHaer SHor o GHul/chupkey sey/ dam saadhey/KHaa moSHi sey/raaz daari sey chup/KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuun/sukuut aaraam ki Haalat/isteraaHat/qaraar/sukuun aaKHiri Hesaab kitaab/aaKHiri faeslah/ eyk aaKHiri zarb/chhuT kaara/niisti/wafaat maathey par laTki baaloñ ki eyk laT DañDi/nalki/na'ey/par/phirki istedlaal ki baariiki muHarrir/muñSHi dulaa'i/kambal/leHaaf/toSHak/razaa'i leHaaf banaaney ka kaam/toSHak muKHammas/pañjah/pañjRi bahi/khaTTa/safar jal piip bhara ârq/jauhar/KHulaasah/lubb e lubaab/ nichoR/ras/sat aakaaSHi/bar guziidah/chiidah/falaki/ jauhar rasaan/muñtaKHib paañch guna aawaazah/latiifah/phabti/ta^nah/

quiescently: quiet:

adv. a.

quiet: quiet: quiet:

v.t. v.i. n.

quieten: quieten: quietly:

v.t. v.i. adv.

quietness: quietude: quietus:

n. n. n.

quiff: quill: quillet: quillman: quilt: quilting: quinary: quince: quinsy: quintessence:

n. n. n. n. n. n. n. n. a. n.

quintessential: a.

quintuple: quip:

a. n.

tañziyah fiqrah/zabaani choT quip: quire: quirk: quirk: quirky: quirt: quit: v.i. n. n. v.i. a. n. v.t. awwzah kasna/phabti kasna kaaGHaz ka dastah choT/jagat/jhaTka/phabti/ta^n/tañz yak bah yak muRna chaalaak/fiqrah baaz/phabti baaz/suKHan saaz chaabuk ada karna/bari karna/chukaana/ dast bar daar hona/tark karna chhoRna/ruKHsat hona bari/faariGH bilkul/kaamilan/kulliyah tan/KHaasah/ sara sar/tamaaman/yaqiinan bahot sey/kaafi n. n. badal KHidmat/pagRi chhuT kaara/har jaanah/jaza/mo^aawezah/ nejaat bara bar/mo^amala saaf chhoR deyney waala/jaldi haar maañney waala tar kaSH/tiir daan hilna/kaañpna/larazna/laehraana/phaRakna/ thar tharaana kap kapaahaT/kapkapi/larzah/larzish/ thar tharaahaT Dag mag KHayaal parast makkar/SHaraarat/zabaani imteHaan anokha/mazaaHiyah/niraala qaed KHaanah/ziñdaañ nuktah e âala DaaT/goSHah/kaliidi patthar/kuñj saabiq dhaRakna Hadd e nisaab Hadd e rasdi/Hissah/nasiib Hawaalah paziir/qaabil e iqtebaas

quit: quit: quite:

v.i. a. adv.

quite a few: quitrent: quittance:

quits: quitter: quiver: quiver:

a. n. n. v.i.

quiver:

n.

quivering: quixotic: quiz: quizzical: quod: quodlibet: quoin: quondam: quop: quorum: quota: quotable:

n. a. n. a. n. n. n. a. n. n. n. n.

quotation: quote: quote: quotidian: quotient:

n. v.t. n. a. n.

Hawaalah(m.)/iqtebaas(m.)/qaul(m.) Hawaalah deyna/niSHaan dahi karna iSHaarah/iqtebaas âam/paa maal/muSHtarak/rozaanah KHaarij ul qismat

R
rabbit: rabbit: rabbitry: rabble: rabid: race: n. v.t. n. n. a. n. KHar goSH KHar goSH pakaRna KHar goSH baaRa añboh/bey qaabu Hujuum/jam ghaT junuuni/kaTTar dapaT(f.)/dauR(f.)/haDDi(f.)/nasl(f.)/ paani(f.)/qaum(f.)/qaumiyat(f.) nasli nasl parast/nasli imtiyaaz ka Haami KHoSHah(m.)/guldastah(m.) SHikañjah dhakkam paeyl/fuGHaañ/ghapley ka paesa/ hullaR/SHaGHab/SHor dada giir chutkley sunaaney waala kirni/SHo^aa'i nisf qatr ka bahaa/ziya chamakta/naiyyar chamakna/roSHan hona asli/bunyaadi/zaati aslan/qat^an muuli bina/maaKHaz albeyla/baañka kuuRa karkaT

racial: racist: raceme: rack: racket:

a. n. n. n. n.

racketeer: raconteur: radial: radian: radiance: radiant: radiate: radical: radically:

n. n. a. n. n. a. v.i. a. adv.

radish(white): n. radix: raff: raffle: n. n. n.

rafter: rag: ragamuffin: rage:

n. n. n. n.

kaRi/laTTha chiithRa(m.)/gudRi(f.)/latta(m.)/paarchah(m.) bad naam buKHaar/garmi/GHaez/GHazab/GHussah/ Haraarah/jazbah/junuun/KHabt/KHaSHm/ maqbuuliyat/taab/taeSH/ubaal lattey GHaer munazzam/ulTa pulTa chhaapah maarna/dhaawa karna/Hamlah karna chhaapah(m.)/dhaawa(m.) chhaapah maar gaaRi sey bheyjna/paTri lagaana saKHt bura bhala kaehna/tauhiin karna paTri hazal/latiifah/mazaaH/phakkaR jañgla kapRey/lebaas baariSH hona/paani barsna baar/baariSH/barsaat/meyñh/paani dhanak/qaus e qazaH bar saati(f.) baaraani/baariSH sey giila barsaat/meyñh bulañd karna/paalna/uThaana tañKHawaah meyñ izaafah murtafa^ kiSHmiSH albeyla/âiyaaSH/îSHq baaz/rañgiila/ riñd(m.) albeyla/âiyaaSH/baañka/luchcha/riñd bheyRa(m.) bey KHud hona/ghuumna/phirna chahel qadmi bey KHudi SHaaKH dar SHaaKH

rags: ragtag: raid: raid: raider: rail: rail: rail: raillery: railing: raiment: rain: rain: rainbow: raincoat: rainy: rainy season: raise: raise: raised: raisin: rake:

n. a. v.t. n. n. v.t. v.i. n. n. n. n. v.i. n. n. n. a. n. v.t. n. a. n. n.

rakish: ram: ramble: ramble: rambling: ramified:

n. n. v.i. n. n. a.

rampant: rampart: ramschackle: ranch: rancour: rancorous: rand: random: range: range:

a. n. a. n. n. a. n. a. v.t. n.

bey lagaam/mast fasiil/SHaehr panaah chhakRa/TuuTa phuuTa jaanwaroñ kaa baaRa GHubaar/kiinah/kapaT/pur KHaaSH kiinah par war HaaSHiyah/kinaarah/paTTi bey silsilah/bey tuk qataar baañdhna palla/pahoñch/silsilah/qataar/zad chaañd maari darjah(m.)/Haesiyat(f.)/jaah(m.)/martabah(m.)/ maqaam(m.)/ôhdah(m.)/pagRi(f.)/tabqah(m.)/saf(f.) DañD/fida/fidyah bura bhala kaehna/gap haañkna/ SHor GHulGHulah machaana laraaRna gap/lataaR khaT ziyaan aabru reyzi karna aabru reyzi sarsoñ jald/jaldi/sarii^/teyz/teyz gaam/teyz raftaar san sey/sur^at/teyzi/teyz raftaari teyz dhaara(m.) GHaarat gari/luuT/luuT maar/taa raaji ham dardi/riSHtah/ta^alluq masaleHat/mufaahimat aGHwah/saktah GHaarat gar/luuT maar karney waala Haal(m.)/laher(f.)/suruur(m.)/ waaraftahgi(f.)/wajd(m.)/wijdaan(m.) âjab/âjiib/îd ka chaañd/kam/naadir/ naa yaab/niraali/SHaaz/ûñqa

(firing)range: n. rank: n.

ransom: rant:

n. v.i.

rant: rant: rap: rapacious: rape: rape: rapeseed: rapid: rapidity: rapids: rapine: rapport:

v.t. n. n. a. v.t. n. n. a. n. n. n. n.

rapprochement: n. rapt: raptor: rapture: a. n. n.

rare:

a.

rarely: rareness: rascal: rascality: rash: rash: rashly: rasp: rasp: raspy: ratchet: rate: rate: rather: ratification: ratify: ratified: rating: ratio: ration: rattan: rattle: raunch: raunchy: ravage: raven: ravenous: ravin: ravine: raving: ravish: raze: razed:

adv. a. n. n. a. n. adv. v.t. n. a. n. v.t. n. adv. n. v.t. a. n. n. n. n. n. v.t. a. v.t. n. a. n. n. n. v.t. v.t. a.

kabhi kabhaar/kam/KHaal KHaal nudrat Haraam zaadah(m.)/paaji(m.)/SHariir(m.) paaji pan(m.) âaqibat naa añdeySH/bey taraH/jald baaz joSH daanah/pitti(f.) bey taHaaSHa reytna rañdah KHaraaSH daar/khurdura charKH zaamin daar bura bhala kaehna/DaañTna/jiRakna/lataaRna bhaa'o(m.)/Hesaab(m.)/paRta(m.)/SHaraH(f.) balkeh/KHaasah/qadrey qubuul(m.)/tasdiiq(f.) baat pakki karna/qubuul karna maana nu'a/qubuul SHudah darjah bañdi/nirKH/nirKH baazi nisbat(f.) KHoraak(f.)/raatib(m.) beyd(f.) jhun jhuna(m.) chhiiñna/jhapaT leyna/nochna bey Dhañga/foHSH/naa zeyba/phuuhaR GHaarat karna pahaaRi kauwwa(m.) bey Had bhuuka/Hariis/luTeyra/nadiidah/ luuT maar/SHikaar KHuSHk naalah/KHor/Tañg darrah hizyaan(m.)/waahi tabaahi(m.) aabru reyzi karna/aGHwah karna/rijhaana Dhaana/mismaar karna/paTra kar deyna mismaar

razzia:

n.

chhaapa(m.) uchhal kuud an ghaR/kachcha/KHaam/nau/naya kachcha pan/KHaami lagaana/pahoñchaana/pasaarna lagna/pahoñchna/pasarna daKHl/haath/pahoñch/rusuuKH(m.) faa'ez asar karna/radd e âmal karna radd e âmal/raj^at raj^at pasañd mutaale^ah karna/paRhna paRhney waala/qaare^ qaare^iin fauran/fil badiih/jhaT paT/teyzi sey aamaadgi(f.)/musta^idi(f.)/tahaiyah(m.)/ taiyaari(f.) KHoaañdgi/mutaale^ah/paRhaa'i aamaadah/chaaq/Haazir/khaRa/laes/maujuud/ musta^id/pakka/taiyaar paka pakaaya âen/asl/asli/pakka/sach/waaqe^i/zaati waajib ul wusuul eHsaas/Husuul(m.) eHsaas karna/naSHah haran hona/wusuul karna maeHsuus/Haasil Haqqiqat pasañd Haqiiqat pasañdaanah Haqiiqat pasañdaanah añdaaz sey baa^is(m.)/Haqiiqat/sach bey SHak/Haqiiqatan/KHuub/sach much waaqe^i mulk/mumlikat/raaj/saltanat/wilaayat raddah

razzle-dazzle: n. raw: rawness: reach: reach: reach: reaching: react: reaction: reactionary: read: reader: readers: readily: readiness: a. n. v.t. v.i. n. a. n. n. a. v.t. n. n. adv. n.

reading: ready:

n. a.

readymade: real: realisable: realisation: realise: realised: realist: realistic:

a. a. a. n. v.t. a. n. a.

realistically: adv. reality: really: really: realm: ream: n. n. adv. n. n.

ream: ream: ream: reaming: reanimate: reanimate: reap: reaping: reappraisal: rear: rear:

n. v.i. v.t. a. v.t. v.i. v.t. n. n. n. v.t.

jhaag/pheyn jhaag uThna jhaag nikaalna/pheyn banaana jhaag daar do baarah jaan Daalna panapna kaaTna/kaTaa'i karna kaTaa'i nazr e saani/naya añdaazah âqab/piichha/pichaaRi paalna/paalna posna/par daaKHt karna/ par wariSH karna par daaKHt(f.)/par wariSH sipaah e âqab âql/bahaana(m.)/baa^is(m.)/daliil/ muujib/sabab/waastah/wajah samjhaana bey sabab mudallil/munaasib/waajibi ma^quuliyat(f.)/waajibiyat(f.) baat pakki karna/tasdiiq karna/yaqiin dilaana yaqiin dehaani ghaTaana/kam karna baaGHi/sar taab âaq/baaGHi/fasaadi/sar kaSH/sar taab baGHaawat/fasaad/sar kaSHi/sar taabi guuñjna/plaTna jhiRki jhiRkna bura bhala kaehna/DapaTna/dhutkaarna jhiRakna chaSHm numaa'i/DaañT/DapaT/êtaab/ goSH maali/jhiRki/malaamat taswiiri mo^ammah mustarad karna/piichhey Dhakeylna/rad karna

rearing: rearguard: reason:

n. n. n.

reason with:

v.t.

(without)reason:a. reasonable: n.

reasonableness: n. reassure: reassurance: rebate: rebel: rebellious: rebellion: rebound: rebuff: rebuff: rebuke: v.t. n. v.t. n. a. n. v.t. n. v.t. v.t.

rebuke:

n.

rebus: rebut:

n. v.t.

rebuttal: recalcitrate: recall: recant: recantion: recapitulate: recaption: recede:

n. v.t. v.t. v.t. n. a. n. v.i.

iñkaar Thukraana waapas leyna/yaad karna alfaaz waapas leyna iñHeraaf dohraana/KHulaasah banaana iñteqaami kaar rawaa'i palaTna/pas paa hona/piichhey haTna/ piichhey muRna rasiid/wusuuli daaKHil karna/Haasil karna/maañna/paana/ wusuul karna mowsuul/wusuul paziir Haadis/Haaliyah/jadiid/naya/taazah tar aaj kal/abhi abhi/Haal hi meyñ/ taazah taazah KHaanah(m.) isteqbaal/paziiraa'i qaabil goSHah/KHalwat irtedaad/kasal baazaari nusKHah(m.)/tarkiib(f.) wusuul karney waala/yaabiñdah baa hami/mu^aawiz/mutaabaadil jawaab deyna muqaabilah mañsuuKHi/qata^/taraaSH qir'at(f.)/talaawat(f.)/zikr(m.) wird(m.) muqaabilah guluukaari bayaan karna/qir'at karna KHayaal karna/tawjjoh deyna âaqibat naa añdeySH/bey dhaRak/ bey parwaah/laa ubaali/man chala

receipt: receive:

n. v.t.

received: receiving: recent: recently:

a. a. a. adv.

receptacle: reception: receptive: recess: recession: recipe: recipient: reciprocal: reciprocate: reciprocity: recision: recital: recitation: recitative: recite: reck: reckless:

n. n. a. n. n. n. n. a. v.t. n. n. n. n. n. v.t. v.t. a.

recklessness: recklessly: reckon: reckoning: recline: recluse: reclusive: recognise:

n. adv. v.t. n. v.i. n. a. v.t.

laa ubaali pan bey taHaaSHa añdaazah lagaana/giñna/Hesaab lagaana Hesaab baeThna/jhukna/takiyah lagaana baeraagi/sañniyaasi/taarik ud duniya/tiyaagi tanhaa'i pasañd paana/paeh chaañna/qubuul karna/ SHinaaKHt karna manaa hu'a paehchaan/qubuul/SHinaaKHt palaTna/piichchey haTna bula leyna/yaad karna yaad/yaad aawari SHafaa^t karna/sifaariSH karna/tajwiiz karna SHafaa^at(f.)/sifaariSH(f.)/tajwiiz jaza/paa daaSH/sawaab/talaafi milaap karwaana/raazi karna aaSHti(f.)/safaa'i(f.) dostaanah/mufaahimaanah âmiiq/chhupa/gaehra/maKHfi/poSHiidah chhupa/gaehra/GHaa'eb/GHaer waazeh/ sar bastah/nehaañ do baarah banaana/phir sey banaana/ ta^miir nau karna do baarah banaana darj karna/maeHfuuz karna/niSHaan dahi karna/ qalam bañd kar leyna/sada bañdi karna gaana misl daftar/iñdiraaj/nawiSHtah naazir darj SHudah/naqli sada bañdi bayaan karna

recognised: recognition: recoil: recollect: recollection: recommend:

a. n. v.t. v.t. n. v.t.

recommendation: a. recompense: reconcile: n. v.t.

reconciliation: n. reconciliatory: n. recondite: recondite: a. a.

reconstitute:

v.t.

reconstruct: record:

a. v.t.

record: record: record:

v.i. n. n.

record keeper: n. recorded: recording: recount: a. n. v.t.

recover: recoverable: recovered: recovery: recreation:

v.i. a. n. n. n.

aaraam aana/khaRa hona/panapna waajib ul wusuul bar aamad fursat/iñdimaal/SHifa faraH/saer/tafriiH tohmat e mutaqaabil(f.) naya bharti/rañgruuT bharti karna musta tiil chau ras/mustatiili sañwaar chaarah gari karna/durust karna/faryaad suñna/ ham aahañg karna/mowaafiq banaana/ sañwaarna âdl/isteqaamat/raast baazi

recrimination: n. recruit: recruit: rectangle: rectangular: n. v.t. n. a.

rectification: n. rectify: v.t.

rectitude: recuperate: recur: recurrence: recurrent: recurve: recuse: red: Red Sea: Red-Sorrel: red tape: redact: redden: redden: redeem:

n.

v.t/i. aaraam aana v.i. n. a. baar baar hona/dobaara hona/waapas aana taqliid baar baar honey waali

v.t/i. piichhey muRna v.t. a. n. n. n. v.t. n. v.i. v.t. e^teraaz karna/Thukraana laal/surKH baHiirah e aHmar paTwa KHaanah puri idaarat karna laal banaana/surKH karna laal hona/surKH hona baKHSHwaa leyna/chhuRa leyna/waapas KHariidna/ wapaas ley leyna fida/KHalaasi laali/surKHi KHuSH bu daar

redemption: redness: redolent: redouble:

n. n. a.

v.t/i. duugna karna/ezaafah karna

redoubtable: redress:

a. v.t.

âziim/bahaadur/SHujaa^ chaarah gari karna/daad deyna/ dohaa'i maañgna/faryaad suñna chaarah/dohaa'i/faryaad rasi chhoTa kar deyna/ghaTaana/kam karna simaTna qaabil e taKHfiif ghaTaa'i/kami/qasr afraat/fara waani/fuzlah/zyaadti faaltu/fuzuul/waafir/zaa'ed qalam/sirki sar kañDa(m.) bhaap/buKHaar/dhuaañ buKHaar uThna/dhuaañ nikalna dhuaañ deyna/saañs nikaalna garaari chakraana/Dag magaana/jhuumna/laR khaRaana chkraata/Dag magaata do baarah qaanuun saazi baa wasuuq karna/pakka karna do baarah daaKHil hona rassi pirona/priona khaana ta^aam gaah piichhey dhakeylna/rad karna Hawaalah deyna/rujuu^ karna Hawaalah/iSHaarah/siyaaq do baarah bharna KHaraabi duur karna/nafaasat paeda karna/ wazaahat karna adab/bariik KHayaali/nafaasat/taehziib do baarah samaana/marammat karna âks Daalna/fikr karna/GHaur karna/ KHayaal karna/soch bichaar karna/ waapas bhyejna

redress: reduce: reduce: reducible: reduction: redundance: redundant: reed: reed-grass: reek: reek: reek: reel: reel: reeling: re-enactment: re-enforce: re-enter: reeve: refection: refectory: refel: refer: reference: refill: refine:

n. v.t. v.i. a. n. n. a. n. n. n. v.i. v.t. n. v.i. a. n. v.t. v.t. v.t. n. n. v.t. v.t. n. v.t. v.t.

refinement: refit: reflect:

n. v.t. v.t.

reflected: reflection:

a. n.

mun^akas/muRa âks/fikr/GHaur/ine^kaas/jhalak/par chhaa'iñ/ par tau/SHahaabi/soch bichaar ine^kaas muRaa hu'a/muna^kas KHamiidah taur par islaaH karna islaaHi islaaH mujaddid(m.)/mujtahid(m.) êlaaj taadiib KHaanah islaaH pasañdi mujaddidi kaRa/naa farmaan/sar kaSH/ziddi akkhaR pan sey/saKHti sey/zid baazi sey radiif(m.)/Tiip ka bañd/Tiip ka misra baaz aana/bar daaSHt karna/parheyz karna/ rukna parheyz(m.) faesal ba Haal karna/taazah karna taazah dam hona ba Haal/taazah dam farHat baKHSH/taraawat baKHSH chaa'ey paani/ta^aam/taazah dili/ tafriiH/ziñdah dili taazah dili sey aas/falaaH/panaah mohaajir/panaah guziiñ nuur/raunaq/taab nuuraani/raKH SHaañ/taabaañ pheyr deyna waapsi(f.) jawaab/iñkaar/mana^

reflex: reflex: reflexively: reform: reform: reform: reformer: reformation: reformatory: reformism: reformist: refractory: refractorily: refrain: refrain:

n. a. a. v.t. a. n. n. n. n. n. n. a. adv. n. v.i.

refrainment: refree: refresh: refresh: refreshed: refreshing: refreshment:

n. n. v.t. v.i. a. a. n.

refreshingly: refuge: refugee: refulgence: refulgent: refund: refund: refusal:

adv. n. n. n. a. v.t. n. n.

refuse:

v.t.

baatil karna/iñkaar karna/naa mañzuur karna/ paehlu tihi karna/rad karna aaKHor(m.)/fuzlah(m.)/kuuRa(m.)/phok(f.) naa mañzuur/rad âduul/baaz iñkaar(m.)/rad(f.) kaaTna/mustarad karna/rad karna mustarad do baarah Haasil karna/waapas aana KHusrawi/maalikaanah/SHaahaanah/SHaahi jaSHn manaana/taskiin deyna da^wat khaana pur takalluf ziyaafat SHaahi tamGHah/taKHt o taaj KHusruuaanah deykhna/eHteraam karna/KHayaal karna/ maañna/nazar Daalna dhiyaan/iltefaat/leHaaz/nigaah/taak/paas baa adab/dhiyaan waala/nigraañ bah iltifaat adab/eHteraam/leHaaz/murawwat baabat/baHawaalah/muta^lliq/nisbat adna/bey adab/bey leHaaz/Haqiir bila leHaaz be iltifaati/bey niyaazi/bey tawajjohi naa'o dauR/safiinah raani ba Haal karna/do baraah janam deyna/ islaaH karna baaz aafriini/tajdiid/taKHliiq e nau mujaddid Hukuumat/nazaamat Hukuumat/nazaamat arz/diyaar/êlaaqah/KHittah/kiSHwar/ sar zamiin/tabaq/zamiin âalam/êlaaqah jaat

refuse: refused: refusing: refutation: refute: refuted: regain: regal: regale: regale: regale: regalia: regally: regard:

n. a. a. n. v.t. a. v.t. a. v.t. v.i. n. n. adv. v.t.

regard: regardful: regardfully:

n. a. adv.

regardfulness: n. regarding: regardless: regardlessly: prep. a. adv.

regardlessness: n. regatta: regenerate: n. v.t.

regeneration: regenerator: regime: regiment: region:

n. n. n. n. n.

regions:

n.

regional: register: registered: registrar: registration: regress: regressive: regret:

a. n. a. n. n. n. a. v.t.

aqliimi/êlaaqaa'i/tabqaati daftar(m.) darj sariSHtah daar(m.) iñdiraaj/duKHuul raj^at/waapsi muRta hu'a/raj^at pasañd/waapas jaata hu'a afsos karna/haath malna/nadaamat karna/ paSHeymaan hona afsos(m.)/Hasrat(f.)/pachh taawa/ paSHeymaani(f.)/qalaq(m.) qaabil e afsoos/qaabil e mazammat baa qaa^edah/baa zaabitah baa qaa^edgi/paa bañdi/ba qariinah iñzibaat/qaanuun/qaa^edah/zaabitah tañziim kuñiñdah/zaabit qaey karna ba Haal karna ba Haali/bar qaraari dohraana/phir sey murattab karna chhaan phaTak/takraari chiiz bayaan karna/SHumaar karna âehd/âmal daari/daur/raaj maali nuqsaan ki talaafi karna/ waapas adaa karna qaabil e addaa'i/qaabil e waapsi baag(f.)/înaan/lagaam(f.)/nakeyl/zamaam lagaam aawaa gawan(m.) qutbi hiran kumak pahoñchaana/mazbuut karna/ taaqat baRhaana kumak(f.)/madad(f.) saabiqah suurat e Haal par laana/ ba Haal karna

regret:

n.

regrettable: regular: regularity: regulation: regulator: regurgitate: rehabilitate:

a. a. n. n. n. v.t. n.

rehablitation: n. rehash: rehash: rehearse: reign: reimburse: v.t. n. v.t. n. v.t.

reimbursable: rein: reins:

n. n. n.

reincarnation: n. reindeer: reinforce: n. n.

reinforcement: reinstate:

n. v.t.

reinvigorate:

v.t.

na'i quuwat deyna/tajdiid e nau karna na'i quuwat takraar karna/tasriiH karna dohraa'o/takraar/yaad dehaani yaad dehaani karaaney waala mustarad karna/nazar añdaaz karna/ pheyñkna/pheyrna/rad karna/saaqit karna/ Thukra deyna KHaarij/naa mañzuur/matruuk/nazri/mustarad/ raddi/Thukraaya hu'a/saaqit/waa pas iñkaar/jawaab/nazar añdaazi/rad baaGH baaGH hona/KHuSH hona/phuuley nah samaana/ SHaadaañ hona jaSHn/KHuSHi/musarrat/ rañg raliyaañ(f.) kaaT(f.)/jawaab(m.) do baarah jawaan karna mujaddid baHaali e SHabaab na'i jawaani bataana/bayaan karna/naql karna/ nisbat deyna/sunaana nisbat hona/ta^lluq hona qaabil e bayaan/muta^lliqah muta^lliqah riSHtah/ta^lluq bayaan kunañdah/raawi âaziiz daari/bhaa'i bañdi/êlaaqah/laag/ naatah/nisbat(f.)/rabt(f.)/riSHtah(m.)/ riSHtey daari(f.)/ta^lluq(m.) lawaahiqiin/maraasim aapas daari/âziiz daari/lagaa'o/ lawaaHiqiin/naatah/qaraabat/riSHtah/ sabab/waastah âziiz/riSHtey daar/waa bastah/yagaanah nisbatan/riSHtey sey ezaafiyat/nisbat e baahami/ta^lluq êlaaqiyat/nisbatiyat

reinvigoration: n. reiterate: reiteration: reiterative: reject: v.t. n. a. v.t.

rejected:

a.

rejection: rejoice:

n. v.i.

rejoicing:

n.

rejoinder: rejuvenate: rejuvenator: rejuvenation:

n. v.t. n. n.

rejuvenescence: n. relate: v.t.

relate: relatable: related: relatedness: relater: relation:

v.i. a. a. n. n. n.

relations: relationship:

n. n.

relative: relativly: relativeness: relativism:

n. adv. n. n.

relativity: relax: relaxed: relaxation: release: release: relegate:

n.

izaafiyat/talaazum

v.t/i. Dhiil deyna/narm karna a. n. v.t. n. v.t. aaraam sey/pur sukuun kami aazaadi/chhuuT/chhoRna/kholna/reha karna chhuTTi(f.)/KHalaasi(f.) baahar bheyj deyna/deys nikaala karna/ jila watan karna deys nikaala/iKHraaj/jila watni dab jaana/narm paRna/pighalna/tars khaana bey raeHm/saKHt mizaaj/sañg dil bey dardi sey/bey raeHmi sey/sañg dili sey/ SHaqaawat sey bey dardi/bey raeHmi/saKHt dili / kaTTar pan êlaaqah/laag laagu/muta^alliq baa wasuuq/mo^tabar/mustanad/pakka/ qaabil e e^temaad bharosah mañdi sey/wasuuq sey siqaaHat(f.) e^tebaar/iñHesaar/itmenaan/ittekaa^/ rusuuKH(m.)/sahaara(m.) aasaar ubhra hu'a/ubharwaañ taKHti aaraam/chaen/darmaan/êlaaj/fursat/ KHalaasi(f.)/madad(f.)/raaHat/taSHaffi chhuTkaa dilaana/haTaana/subuk doSH hona/ taKHfiif karna musta^fi/subuk doSH diin/keySH/mazhab ham mazhab mazhabi âqiidat sey/mazhabi taur sey waziifah chhoRna/matruuk karna matruuk

relegation: relent: relentless: relentlessly:

n. v.i. a. n.

relentlessness: n.

relevancy: relevant: reliable:

n. a. a.

reliably: reliability: reliance:

adv. n. n.

relics: relief: relief:

n. n. n.

relieve:

v.t.

relieved: religion:

a. n.

(co)religionist:n. religious: religiously: a. adv.

religious brooding:n. relinquish: relinquished: v.t. a.

relinquishment: n. relish: n.

chhuuT(f.)/dast bar daari(f.) chaa'o(m.)/lagna/lapka/lazzat/mazah(m.)/ mazaaq(m.)/sawaad/zauq chakhna hich kichaahaT/pas o peySH aRyal/mazaaHim/naa raaz/ziddi e^tebaar karna bach jaana/raehna baaqi/baqiyah/fuzlah/maa baqi/pas añdaaz baaqi/baaqi maañdah/saabit aasaar bacha khucha/baqiyah kaefiyat/kaha chaarah/daaru/darmaan/dawa/êlaaj huRakna/KHayaal meyñ laana/ nigaah meyn rakhna/yaad karna/zikr karna niSHaani/tazkirah/yaad/yaad aawri/ yaad farmaa'i/zikr jataana/khaT khaTaana/taakiid karna/ yaad dilaana taakiid/yaad dehaani yaad/yaad aawari gaaRi KHaanah hath yaar Daalna Dhiila/phiika/sust ghaTaa'o/kami/mo^aafi mo^aaf karna/naql karna/narm paRna/ paesey bheyjna Hawaalah(m.) bacha khucha/bacha maal

relish: reluctance: reluctant: rely: remain: remainder: remaining: remains: remanent: remark: remedy: remember:

v.t. n. a. v.i. v.i. n. a. n. n. n. n. v.t.

remembrance:

n.

remind:

v.t.

reminder: reminiscence: remise: remise: remiss: remission: remit:

n. n. n. v.t. a. n. v.t.

remit: remnant: remonstrate: remorse: remorseful: remorseless:

n. n.

v.t/i. jiraH karna/samjhaana n. a. a. afsos/paSHeymaani chup chup/paSHeymaan bey dard/bey raeHm/bey SHaram/bey zamiir/ DhiiT/sañg dil/zaalim ba^iid/duur/gum raah/pheyr daar

remote:

a.

remotely: remoteness: removal: remove: remover: removed: removing: remunerate: remuneration: renaiscance: rend: render:

adv. n. n. v.t. n. a. a. v.t. n. n. v.t. v.t.

duur sey duuri bar tarfi/ma^zuuli/rafa^(m.) bachaana/haTaana/nikaalna/sarkaana/ulaTna haTa deney waala/miTa deyney waala ba^iid/tabdiil SHudah salb maehntaanah deyna/ujrat deyna maeHñtaanah beydaari/naSHat e saaniyah/tajdiid maskaana/phaaRna/toRna añjaam deyna/chhoRna/deyna/haath dhona/ haar maañna/hath yaar Daalna/tasliim karna mulaaqaat/mulaaqaat ki jagah pardaaKHt(f.)/tarjumaani(f.)/tasliim(f.) bey wafa/bhagoRa/daehriya/GHaddar muñHarif hona do baarah karna/naya karna/ tajdiid karna/taazah karna tajdiid mujaddid(m.) muzaaHimat karney waala alfaaz waapas leyna/iñkaar karna do baarah janam deyna/tajdiid karna dhaak/iSHtehaar/maSH huuri/naam/SHohrat chiir/saañs/SHaq phaTa kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna kiraayah/ujrat dast bar daari(f.) phir sey qaabiz hona phir sey chheyRna/phir sey kholna do baarah mañgwaana/Hukm e mukarrar karna tañziim e nau karna

rendezvous: rendition: renegade: renege: renew:

n. n. n. v.i. v.t.

renewal: renewer: renitent: renounce: renovate: renown: rent: rent: rent: rent: renunciation: reoccupy: reopen: reorder: reorganise:

n. m. a. v.t. v.t. n. n. a. v.t. n. n. v.i. v.t. v.t. v.t.

reorganisation: n. reorient: repair: repairman: repair: repair: v.t. v.i. n. n. v.t.

az sar e nau tañziim do baarah samt bañdi karna chala jaana/jaana mistri baseyra durust karna/marammat karna/ rafu karna/Thiik karna marammat halki laehr daar durusti(f.)/marammat(f.)/talaafi(f.) jabraani(f.) bar jastahgi(f.)/bazlah sañji(f.)/ teyz jawaabi(f.)/turki bah turki jawaab baTaa'i/taqsiim da^wat(f.)/khaana(m.)/khoraak(f.) mulk waapas bheyjna watan waapsi(f.) badley meyñ deyna/chukaana/talaafi karna/ waapas ada karna jaza(f.) waapas leyna dohraana/raTna baar baar/baar ha/dam bah dam/mukarrar dhakeylna/dafa^ karna/haTaana/ mustarad karna/palTey deyna ajiiran mudaafe^at(f.) afsos karna/haath malna/pachh taana nadaamat/pachh taawa/paSHeymaani(f.)/ taubah(f.) naadim/paSHeymaan/mutaa'ssif/taa'eb waapas bheyjna guuñj/in^ekaas/natiijah fehrist e numaa'iSH/KHazaanah e fan raT(f.)/takraar(f.)

repair: repand: reparation: reparative: repartee:

n. a. n. n. n.

repartition: repast: repatriate: repatriation: repay:

n. n. v.t. n. v.t.

repayment: repeal: repeat: repeatedly: repel:

n. v.t. v.t. adv. v.t.

repellent: repelling: repent: repentance:

a. n. v.t. n.

repentant: repercuss: repercussion: repertoire: repetition:

a. v.t. n. n. n.

repine: replace: replacement: replenish: replenished: replete: replica: replicate: reply: reply: report: report:

v.i. v.t. n. v.t. a. a. n. v.t. v.t. n. v.t. n.

kuRhna badal bañna/badalna/baHaal karna/lauTaana badlah/êwaz do baarah bharna bhar puur/mukammal ji bhar kar/labaa lab/puura charbah/naql charbah utaarna/dohraana/jawaab deyna jawaab deyna jawaab bayaan deyna/bayaan karna aawaazah/afwaah/KHabar/ kaefiyat/rudaad aKHbaari numaa'iñdah/parchah naweys/raawi aaraam karney deyna aaraam karna/bila Harkat hona aaraam/chaen/faraaGHat/KHaamoSHi/raaHat añbaar(m.)/maKHzan(m.)/taabuut(m.) GHalti nikaalna êtaab/goSH maali kirdaar ada karna/numaa'eñdigi karna/ qaa'em maqaami karna/rudaad sunaana ârz/guzaariSH/niyaabat/numaa'eñdigi mañduub/muKHtaar/ numaa'eñdah(m.)/qaa'em maqaam dabaana/paa bañi lagaana/rokna bachaana/fursat deyna sazaa sey mo^aafi/waqfah(m.) DaañTna DapaTna/dutkaarna DaañT/dutkaar/êtaab/sar zaniSH/ tañbiih dabaana/paa bañdi lagaana do baarah chhaapna iñteqaam/iñteqaami kaar rawaa'i la^n o malaamat karna/phaTkaarna/ saKHt sust kaehna

reporter: repose: repose: repose: repository: reprehend: reprehension: represent:

n. v.t. v.i. n. n. v.t. n. v.t.

representation: n. representative: n.

repress: reprieve: reprieve: reprimand: reprimand:

v.t. v.t. n. v.t. n.

reprime: reprint: reprisal: reproach:

v.t. v.t. n. v.t.

reproach:

n.

êtaab/gilah/malaamat/la^n/la^nat/ la^nat malaamat/la^n ta^n/nikohiSH/ ta^n/zam malaamat aameyz/pur sar zaniSH malaamat/qadH gum raah/naa kaam/niich/tabaah nazar añdaazi/rad SHaae^ karna naql/âmal e paedaa'iSH êtaab/chaSHm numaa'i/goSH maali/îbrat dutkaarna adna ñsaan/KHaziñdah/ zamiin par reyñgney waala HaSHraati/KHaziñdah jumhuuriah jumhuuri iñkaar karna/rad karna/talaaq deyna talaaq muKHaalifat karna/Thukraana karaahat/nafrat pas paa karna/piichhey dhakeylna iñkaar/jhiRki/SHikast(f.) radd/zak daafe^ aabru/aawaazah/Hurmat/iSHtehaar/îzzat/ naam wari/saakh bayaan karna aabru/ifteKHaar/naam

reproachful: reproaching: reprobate: reprobation: reproduce: reproduction: reproof: reprove: reptile:

a. n. a. n. v.t. n. n. v.t. n.

reptilian: republic: republican: repudiate: repudiation: repugn: repugnance: repulse: repulse: repulsion: repulsing: reputation:

a. n. a. v.t. n. v.t. n. v.t. n. n. a. n.

repute: repute:

v.t. n.

(without)reputation:a. bey naam request: n. ârz/dar KHwaast/guzaariSH/iltija/ KHwaahiSH/maañg/sawaal/talab ârz karna/dar KHwaast karna/iltija karna/ maañgna/mañgaana/mañgwaana maatami mausiiqi dar KHwaast karna/maañgna/talab karna/ zaruuri karna

request:

v.t.

requiem: require:

n. v.t.

required: requirement: requirements: requisite: requisite: requisition: requite: requital:

a. n. n. a. n. n. v.t. n.

dar kaar Haajat/maañg/zaruurat iqteza/mutaalbah/zaruuriyaat laazim/matluubah/zaruuri laazmi/matluubah/zaruuri farmaa'iSH(f.)/sawaal(m.) badlah chukaana/iñteqaam leyna badlah/guñbad ki sada/jaza/paa daaSH/ palTa/silah cham gadaR(f.) baatil karna/mañsuuKH karna/ qata^ karna mañsuuKH mañsuuKHi bachaana/chhuRaana/jaan bachaana/ KHatrey sey bachaana bachaa'o(m.) taeHqiiq moHaqqiq SHakl milaana SHakl milna muSHaabehat(f.)/SHabaahat(f.) misl/waar/waSH(Suff.) naa pasañd karna aazurdahgi/naa pasañdi maeHfuuz karna/maeHfuuz rakhna maeHfuuz Hauz/sariiH/Tañki do baarah rakhna/phir sey jamaana raehna/rasna basna/sukuunat karna aaraam gaah/aastaanah/eqaamat gaah/ ghar/rehaa'iSH gaah/sukuunat sarkaari eqaamat gaah maqaami/mutawattin/saakin baa SHiñdah/makiin

reremouse: rescind:

n. v.t.

rescinded: rescission: rescue:

a. n. v.t.

rescue: research: researcher: resemble: resemble: resemblence: resembling: resent: resentment: reserve: reserved: reservoir: reset: reside: residence:

n. n. n. v.t. v.i. n. a. v.t. n. v.t. a. n. v.t. v.i. n.

residency: resident: resident:

n. a. n.

residue: residuary: resign: resign: resignation: resigned: resin: resist: resistance: resisting: resolute: resolutely: resoluteness: resolution:

n. a. v.t. v.i. n. a. n. v.t. n. a. a. adv. n. n.

baaqi/bachan khuchan/bachat/faazil baaqi maañdah chhoRna/supurd karna iste^fa deyna iste^fa/sabr/tasliim musta^fi/SHaakir raal(f.) muKHaalifat karna/muzaaHimat karna mudaafe^at/muzaaHimat(m.)/rok Tok(f.) muzaaHim âazim/mazbuut/mustaqil/saabit qadam saabit qadmi sey pakkey iraadey sey/saabit qadmi âmad/Hausalah/isteqlaal/ qaraar daad/sabaat âzm karna/Hal karna/muñtaSHir karna/toRna âzm(m.)/niyat(f.)/qaul(m.) gumak(f.)/jhañkaar(f.) gumak daar chala jaana/naafiz hona baseyra/hujuum guuñjna gumak aas(f.)/chaarah(m.)/sahaarah(m.)/wasiilah(m.)/ zarii^ah(m.) sughaR/suujh buujh waala/wasiilah dar Haazir dimaaGHi/rasaa'i/sughRaapa(m.) adab karna/eHteraam karna/îzzat karna/ leHaaz karna/maan rakhna/paas rakhna adab(m.)/eHteraam(m.)/îzzat(f.)/ leHaaz(m.)/KHayaal(m.)/maan(f.)/ paas(m.)/pagRi(f.)/pat(f.)/puuchh(f.)/ SHarm(f.)/wuq^at(f.) neyaaz baa îzzat/ûmdah/waajib ul ta^ziim îzzat(f.)/wajaahat(f.)

resolve: resolve: resonance: resonant: resort: resort: resound: resounding: resource:

v.t. n. n. a. v.i. n. v.i. n. n.

resourceful:

a.

resourcefulness:n. respect: v.t.

respect:

n.

respects: respectable:

n. a.

respectability: n.

respected: respectless: respire: respire: respite:

a. a. v.i. v.t. n.

âziiz/buzurg/giraami bey îzzat sañs leyna saañs leyna aaraam(m.)/aasaani(f.)/faraaGHat(f.)/ mohlat(f.)/raaHat(f.)/waqfah(m.) chamakna daraKH SHaañ/farozaañ/raKH SHaañ jawaab deyna mudda^a alaeh(m.)/mudda^a alaeha(f.) jawaab jawaab deh/zimmey daar farz/jawaab dehi/zimmey daari aaraam/chaen/fursat/paRna/qaraar/ raaHat/sukuun/sukuut Daak bañglah aaraam karna/êtebaar karna/sahaara leyna araam deyna/sahaara deyna baqiyah mat^am(m.)/ta^aam gaah(f.) aaraam deh/pur sukuun munHasir ba Haal karna bey chaen/sar kaSH bey chaen/bey kal/bey qaraar/bey taab/ chañchal/uchaaT bey chaeni/izteraab/kasmsaahaT/ peych o taab/SHitaabi/uljhan ba Haali ba Haal karna/durust karna/pheyr deyna/ Thiik karna baaz rakhna/dabaana/paa bañdi lagaana/ rokna/rukaawat Daalna/saadhna paa bah gil zaabit imtinaa^/parheyz/qaed/rok thaam/zabt

resplend: resplendent: respond: respondent: response: responsible:

v.i. a. v.i. n. n. n.

responsibility: n. rest: n.

rest house: rest: rest: rest: restaurant: restful: resting: restitute: restive: restless:

n. v.i. v.t. n. n. a. a. v.t. a. a.

restlessness:

n.

restoration: restore:

n. v.t.

restrain:

v.t.

restrained: restrainer: restraint:

a. a. n.

restrict: restricted: restriction: restrictive: result:

v.t. a. n. a. v.i.

maeHduud kar deyna/paa bañdi lagaana maeHduud qaed/paa bañdi/bañdisH/rukaawaT imtinaa^i natiijah bañna/natiijah niklana/ rañg laana añjaam(m.)/faa'edah(m.)/Haasil(m.)/ maa'l(m.)/nataa'ej(m.pl.)/natiijah(m.)/ paeda waar(f.)/phal(m.) do baarah SHuruu^ hona phir jaari hona phir sar khaRa karna/tajdiid hona na'i ziñdagi/tajdiid phir sey HaSHr/qeyaamat panapna nam karna/paani meyñ bhigona KHurdah KHurdah faroSH(m.) badlah leyna/GHussah utaarna/iñteqaam leyna badlah/êwaz/Harjaanah/jurmaanah/kaffaarah/ makaafaat/palTa/qisaas/talaafi iñtiqaami/jurmaaney ka aahistah karna/deyr lagaana/taaKHiir karna Dhiil/taa KHiir ubkaa'i(m.) Haafiz/zaabit maa'dah e Hifz phir sey bunaa'i kaazim/KHaamoSH tabii^at jaaley daar HaaSHiyah(m.)/jilau/uupar waaley/paa rakaab(m.) palaTna/piichhey haTna/soney jaana alag hona/alag karna/waapas leyna KHalwat(f.)

result:

n.

resume: resume: resurge: resurgence: resurgent: resurrection: resuscitate: ret: retail: retailer: retaliate: retaliation:

v.t. v.i. v.i. n. a. n. v.i. v.t. n. n. v.t. n.

retaliatory: retard: retardation: retch: retentive: retention: retexture: reticent: reticular: retinue: retire: retire: retirement:

a. v.t. n. n. a. n. n. a. a. n. v.i. v.t. n.

retiring: retort:

n. v.t.

Haya daar/ûzlat turki bah turki jawaab deyna/ waapas pheyñkna badlah/qisaas waapsi waapas jaana alfaaz waapas leyna/chaal waapas leyna/ piichhey haTna dast bar daari/simTaa'o/sukRaa'o irtedaad/palTa/paspaa'i/waapsi pas paa hona/pichhley paa'oñ phirna piichhey haTna/puSHt dikhaana chhaTni karna/kam karna/kaTaa'i karna KHarch kam karna kaañT chhañT badlah deyna/KHam yaazah deyna KHam yaazah bhugatna êwaz/badlah/KHam yaazah(m.) bar aamad karna/bachaana/DhuuñD laana/ jaan bachaana/sañbhaalna baaz yaabi(f.) piichey piichhey haTna piichey jhuka hu'a raj^at pasañd/pur inHetaat/ulaT/ zawaal paziir guziSHtah waqt/maazi par nazar/ yaad e maazi KHayaal e maazi/pas diidgi piichhey moRna phir koSHiSH karna lauTna/palaT aana/palaTna/palTaana/pheyrna/ phir jaana/rad karna/ulTaana/waapas aana/ waapas deyna/waapas jaana/waapas karna Haasil(m.)/muraaji^at(f.)/palTa(m.)/ silaH(f.)/waapsi(f.) rujuu^ karna

retort: retour: retrace: retract:

n. n. v.t. v.t.

retraction: retreat: retreat: retreat: retrench: retrench: retrenchment retribute: retribute: retribution: retrieve:

n. n. v.i. v.t. v.t. v.i. n. v.t. v.i. n. v.t.

retrieval: retro-: retrocede: retroflex: retrograde:

n. pref. v.i. a. a.

retrospect:

n.

retrospection: n. retrovert: retry: return: v.t. v.t. v.t.

return:

n.

return to:

v.t.

returned: returning:

a. n.

waapas radd/waapas itteHaad phir sey mulaaqaat/yaar dostoñ sey mulaaqaat phir sey milaana phir sey milna daal ka aaTa faaSH karna/iñkeSHaaf karna/paT kholna/ pardah uThaana/waa karna/zaahir karna kaaSHif e^laan/izhaar/kaSHf/mañzar kuSHaai/ tañziil/waHi ruuH(f.)/waHi(f.) âeSH karna/alalley talalley karna kaef îSHrat(f.)/raag rañg(m.) bhuut/ruuH badlah utaarna/iñteqaam leyna/ kasar nikaalna badlah/iñteqaam/paa daaSH/palTa aamdani(f.)/baaj(m.)/Haasil(m.)/KHeraaj(n.)/ maal(m.)/maaliyaat(f.) guuñjna/waapas bheyjna guuñjna/palaTna baaz gaSHt/gumak/guuñj/ine^kaas/radd e âmal eHteraam karna/îzzat deyna âtiiq/giraami/waajib ul ta^ziim eHteraam/Hurmat/îzzat/takriim/ta^ziim moHtaram/mo^azzam baa adab/baa eHteraam/moHtaram adab sey/îzzat sey baa adab/takriimi KHayaal e KHaam/KHayaali pulaa'o/taa'mmul/ udheyR bun palTey deyna/palaTna/pheyrna/ruKH badalna/ ulTaana/ulaTna

reunification: n. reunion: reunite: reunite: revalenta: reveal: n. v.t. v.i. n. v.t.

revealer: revelation:

n. n.

(divine)revelation:n. revel: revel: revelry: revenant: revenge: v.t. n. n. n. v.t.

revenge: revenue:

n. n.

reverberate: reverberate:

v.t. v.i.

reverberation: n. revere: revered: reverence: reverend: reverent: reverently: reverential: reverie: v.t. a. n. a. a. adv. a. n.

reverse:

v.t.

reverse: reverse: reversal: revesible:

a. n. n. a.

âks/nuqsaan/palTa/ulTa lauT/palaT/ulaT kaayaa palaT/muKHaalifat/ulaT qaabil e mañsuuKHi raj^at paziiri raj^at(f.)/ulaT/waapsi(f.) raj^at paziir palaTna palTa/tanazzul/waapsi ârz/jaa'ezah/nazar e saani buraa bhalaa kaehna/DapaTna gaali guftaar nazr e saani karna nazar saani/paRtaal/tasHiiH panapna tajdiid do baarah jaan Daalna baatil karna/waapas leyna mustarad baGHaawat karna/fitnah barpa karna/ GHadar karna aaSHob/baGHaawat/fitnah/GHadar baGHaawat/chakkar/gardiSH/iñqelaab/ palTa/pheyr iñqilaabi

reversibility: n. reversion: reversionist: revert: revert: review: revile: revilement: revise: revision: revive: revival: revivify: revoke: revoked: revolt: n. a. v.i. n. n. v.t. n. v.t. n. v.i. n. v.t. v.t. a. v.t.

revolt: revolution:

n. n.

revolutionary: n. revolve:

v.t/i. chakkar kaaTna/gardiSH karna/ghuumna/ palaT jaana/palaTna/phirna n. v.t. n. dast bardaari/ghin/irtedaad/karaahat en^aam deyna/phal deyna/silaH deyna baKHSHiSH(f.)/fazl(m.)/en^aam(m.)/noSH/ paa daaSH/phal(m.)/sawaab(m.)/saza/silaH dobaarah chaabi deyna/dobaarah lapeyTna dobaarah kaam karna dobaarah likhna gaThyia/joR ka dard

revulsion: reward: reward:

rewind: rework: rewrite: rheuma:

v.t. v.t. v.t. n.

rheumatism:

n.

gaThiya(f.) waja ul mafaasil

Rheumatoid arthritis:n. rhesus: rhetor: rhetoric: rhinoceros: rhizome: rhyme: rhyming: rhythm: rhythmic: rhythmical: rhythmically: riant: rib: rib bone: ribald: ribaldry: ribbon: ribs: rice: (boiled)rice: rich: n. n. n. n. n. n. n. n. a. a. adv. a. n. n. a. n. n. n. n. n. a.

bañdar(m.)/bañdariya(f.) muqarrir balaaGHat(f.)/banaawaTi/dikhaawaTi/KHitaabat geyñDa jaR qaafiyah(m.)/wazn(m.) qaafiyah bañdi aahañg/tawaazun baa tartiib/ham aahañg/mutawaazin aahañg daar/sur daar/taal daar sur key saath/taal key saath KHuSH/masruur pasli(f.) pasli ki haDDi(f.) faaHiSH/kamiinah/raziil bad go'i/bey adabi/fuHaaSHat/phakkaR pan fiitah/kor/paTTi pañjar(f.)/pasliyaañ(f.) chaawal(m.) KHuSHkah(m.) aasuudah/amiir/daulat mañd/GHani/ maala maal/maal daar/mutamawwil/nehaal/ peyT bhara/pur takalluf/zar KHeyz daulat/GHina/maal/sarwat/zar aasuudagi/amiiri/daulat mañdi/sarwat/ zar KHeyzi Dheyr/puSHtaarah maroR/moch sust/za^iif chhichhal aazaad karna/chhuTkaara dilaana/ nijaat dilaana nijaat/rafa^

riches: richness:

n. n.

rick: rick: rickety: ricochet: rid:

n. n. a. n. v.t.

riddance:

n.

riddle: riddle: riddle: ride: ride: rident: rider: ridicule: ridicule:

n. n. v.t. v.t. n. a. n. n. v.t.

chiistaan(f.)/paheyli(f.) baRi chhalni chhaalna/chhalni kar deyna chaDDhi leyna/chaRhna/sawaari karna chaDDhi/sawaari masruur sawaari bey îzzati/mazHakah bey îzzati karna/hañsi uRaana/ KHaakah uRaana uuT paTaañg jaari/kasiir/nihaayat/raa'ej kuuRa karkaT GHaarat karna/luuTna/taaKHT o taaraaj karna/ zaKHmi karna daraaz/SHaq daraz Daalna/SHaq Daalna aaraastah karna/baad baan lagaana/ chaalu karna SHaraarat pheyra baazi karna/SHaraarat karna faajir baja/durust/Haq/pakka/rawa/saHiiH daayaañ qaa'emah

ridiculous: rife: riff-raff: rifle:

a. a. n. v.t.

rift: rift: rig:

n. v.t. v.t.

rig: rig: rig: right: right: right angle:

n. v.t. n. a. adv. n.

right of pre-emption:n. Haqq e SHuf^a(m.) right of self-determination:n. Haqq e KHuddaariyat(m.) right of vote: n. righteous: righteousness: a. n. Haqq e raa'ey dahi(m.) âadil/paarsa/raast baaz/saaleH âdl/Haq/insaaf Haq daar daa'eñ baazu kaa/qadaamat pasañd durust taur par/munaasib taur par bey lachak/duruSHt/kaRa/karaKHt/saKHt akaR/karaKHtagi/saKHti/taSHaddud

rightful claimant:n. rightist: rightly: rigid: rigidity: a. adv. a. n.

rigmarole: rigoll: rigour: rigourous: rile:

n. n. n. a. v.t.

lañg taraani(f.) naab daan/naali SHiddat kaRa/saKHt/SHadiid chiRaana/hilaana/GHusssah dilaana/ KHafaa karna chhoTi aab ju(f.) kinaarah SHaq chhaal/chhilka(m.)/uupri taeh/papRi chhilka utaarna añguuThi/chhalla/Halqah bajna bajaana ghañTi ki aawaaz/Tan Tan faaKHtah(f.) sar GHanah daad(m.) geysu/kuñDli/paTTa/zulf khañgaalna aaSHob/âiyaaSHi/hañgaamah/hullaR/fasaad/ fitnah/futuur/SHaGHab/talaatum/tuufaan/udham fasaad barpa karna/luuTna fitnah añgeyz/joSHiila/laRaaka chiirna/kaaTna/phaaRna chir jaana/phaTna bey kaar/Haqiir/maryal aadmi/maryal ghoRa daryaa key kinaarey waala gala/pakka/poRha/puKHtah/taiyaar pakna pakaana buluuGH/puKHtahgi teyz jawaab chhoTi laehr/halki laehr

rill: rim: rima: rind: rind: ring: ring: ring: ring: ringdove: ringleader: ringworm: ringlet: rinse: riot:

n. n. n. n. v.t. n. v.i. v.t. v.t. n. n. n. n. v.t. n.

riot: riotous: rip: rip: rip: riparian: ripe: ripen: ripen: ripeness: riposte: ripple:

v.i. a. v.t. v.i. n. n. a. v.i. v.t. n. n. n.

ripple: rise:

v.t. v.i.

laehr Daalna/SHikan Daalna baGHaawat karna/chaRhna/uupar aana/ taara chamakna/uThna/uTh khaRa hona nikalna ûruuj mazHakah KHeyz taale^/uchak(f.)/ûruuj(m.) jokhoñ/KHadSHah(m.)/KHatrah(m.) jhoñk deyna/KHatrah mol leyna kaddu kaSHi karna moTi reyti hañsi/muskuraahaT khurachna/chiirna khurchaa'i/chiraa'i mazhabi rasm rasm Hariif()m./mad(d)e muqaabil(m.)/raqiib(m.) chaSHmak(f.)/raqaabat(f.)/Takkar(f.) aGHyaar chiirna/phaaR Daalna baTa/TukRey TukRey jhuri Daalna/SHikan Daalna jhurri paRna/SHikan paRna jhurri daar darya(m.)/nadi(f.) kinaarah(m.)/labe e darya(m.) darya ki taraa'i(f.) daryaa'i guzar gaah(f.) daryaa'i/naehri aab ju(f.)/naala(m.) Dagar/guzar gaah/jaadah/raastah/raah/saRak sar e raah hidaayat/raah

rise (sun): rise: risible: rising: risk: risk: risp: risp: risus: rit: rit: rite: ritual: rival: rivalry: rivals: rive: riven: rivel: rivel: rivelled: river: river bank: river basin: river bed: riverine: rivulet: road: (on the)road: roadmap:

v.i. n. a. n. n. v.t. v.t. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. v.t. a. v.t. v.i. a. n. n. n. n. a. n. n. a. n.

road-roller: roam: roan: roar:

n. v.i. a. v.i.

baelaT(m.) chakkar lagaana/ghuumna/phirna chit kabra chiñghaaRna/Dakaarna/dhaaRna/garajna/ GHurraana/kaRakna Dakaar/dhaaR/garaj/guuñj/kaRak gumak bhuuñna/siiKH karna chori karna/churaana/Hajaamat banaana/ luuTna/raah zani karna âraq/rab masruuqah Daaku/Dakaet/GHaarat gar/luTeyra/raah zan Daaka/Dakeyti/luuT/luTaa'i/qazzaaqi/ raah zani/sarqah jabbah/libaadah/qaftaan KHud kaar/masnuu^i iñsaan dhiiñga/mazbuut/moTa/paa'ey daar/ qawi hae'kal/saañD/tan o mañd ruKH chaTaan(f.)/patthar(m.) jhuumna pathriila/sañglaaKH âsa/chhaRi/DañDa/DañDi kutarney waala jaanwar añdha dhuñd baRaa'i machhli key añDey hirni(f.) hiran ki eyk zaat iltija(f.) bad ma^aaSH/KHabiis bad ma^aaSH GHussah dilaana âiyaaSH udham chaukRi machaana

roar: roaring: roast: rob:

n. n. v.t. v.t.

rob: robbed: robber: robbery:

n. a. n. n.

robe: robot: robust:

n. n. a.

roc: rock: rock: rocky: rod: rodent: rodomontade: roe: roe: roe: rogation: rogue: roguish: roil: roister: roister:

n. n. v.i. a. n. n. n. n. n. n. n. n. a. v.t. n. v.t.

roke: role: roll: roll: roll back: roll call: roll up: roller: rollick: rollicking: rolling: rolling about: rolling pin: rom: romance: romantic: romantical:

n. n. v.t. v.i. v.i. n. v.t. n. v.i. a. n.

bhaap/buKHaar/dhuñd kirdaar Dhalkaana Dhalakna piichhey haTna Haaziri(f.) sameyTna beylan(m.) dhama chaukRi machaana/uchhal kuud karna KHuSH baaSH/masruur/pur musarrat loT GHaltaan

n. n. n. a. a.

beylan(f.) KHaanah badoSH afsaanah/fasaanah/îSHq/qissah bey lagaam/farzi/KHud saaKHtah josHiila/moHabbat aameyz/tasawwuraati ruumaani añdaaz sey/taKHaiyul parasti sey KHaanah badoSH kheylna uchhal kuud saliib(f.) ârSH/chhat chhaana SHaeh tiir chamRi udheyRna naya rañg ruuT guñjaa'iSH/jagah/kamrah/KHaanah/khapat/ samaa'i fasiiH/kuSHaadah ham ataaq/ham kamrah aDDa/murGHi ka Darbah/palañg murGHa baseyra

aromantically: adv. Romany: romp: romp: rood: roof: roof: roof support: rook: rookie: room: n. v.i. n. n. n. v.t. n. v.t. n. n.

roomy: roommate: roost: rooster: roosting:

a. n. v.t. n. n.

root: root: root: root: root out: rooted: rooting: rope: rosary: rose: rosebud: rose-apple: rose garden: rosy: rostrum: rot: rot: rotary: rota: rotate: rotate: rote: rotten: rotter: rotula: rotund: rotund: roturier: rouge: rouge: rough:

n. v.t. v.t. v.i. v.t. a. a. n. n. n. n. n. n. a. n. v.i. v.t. a. n. v.t. v.i. n. a. n. n. a. v.t. n. n. v.i. a.

asl/biiKH/jaR/jazar jaR Daalna ukheyRna zamiin khodna jaR ukheyRna jama hu'a/mazbuut/pachchi/qaa'em ulaT pulaT lañgar/rasan/rassi subHah/tasbiiH gul/gulaab gulaab ki kali jaaman/jaamun gulistaan gulaabi choñch galna/KHaraab hona/pakna/saRna saRaana daa'er/ghuumta hu'a ma^muul(m.) ghamaana ghuumna raTaa'i KHaraab/nikamma/phus phusa/saRa hu'a nikamma ghuTney ki haDDi gol golaa'i deyna âam GHaazah SHarmaana beyñDa/duruSHt/kachcha/kaj KHulq/kaRa/ khurdura/naa ham waar chaabuk sawaar

rough-rider:

n.

roughly: roughness: round: round: round: roundel: roundness: roup: rouse:

a. n. v.t. a. n. n. n. v.t. v.t.

andaazan/taqriiban an ghaR pan/duruSHti khus phusaana aaftaabi/gol/moTa/mudawwar/taqriiban gird daa'erah golaa'i niilaam karna Haa'el hona/haejaan paeda karna/Haraj karna/ jagaana/joSH dilaana/sulgaana bey daari/Hal chal aaSHob/GHallah/haziimat(f.)/jam ghaT/ SHaGHab/SHikast(f.) khod nikaalna raah SHikast KHurdah âadat/asluub/bañdha Taka/ma^muul âadatan/ma^muulan phirna aawaarah gardi karna/qazzaaqi karna Daaku/raeh zan/qazzaaq paTTi/qataar(f.)/saf(f.)/satr(f.)/taañta(m.) (naa'o) kheyna futuur/jhagRa/jhaT paT/laRaa'i/SHaGHab/ udham jhagRaalu/pur SHor baad SHaahi/SHaahi ghisaa'i karna/ghisna/maaliSH karna/ragaRna ghis jaana/ghisna maaliSH(f.)/ragaR(f.) aaKHor/allam GHallam/gañdgi/HaSHw/îllat/kachra/ kañkar patthar/KHaaSHaak/KHas/KHuraafaat/kuuRa surKHi yaaquut jhurri/SHikan/taeh

rousing: rout:

n. n.

rout: route: routed: routine: routinely: rove: rove: rover: row: row: row:

v.t. n. a. n. adv. v.t. v.i. n. n. v.t. n.

rowdy: royal: rub: rub: rubbing: rubbish:

n. a. v.t. v.i. n. n.

rubric: ruby: ruck:

n. n. n.

ruck: ruck: ruckus: rud: ruddiness: ruddy: rude:

v.i. n. n. n. n. a. a.

zamiin par baeThna añbaar/Dheyr/puSHtaarah fasaad/hañgaamah laali/rañgat/surKHi laali laal/surKH maa'el bey adab/bey tamiiz/beyñDa/duruSHt/ gustaaKH/kaj KHulq/kaRa gañwaar pan/gustaaKHi asl/ibtida/paehla usuul ibtidaa'i bunyaadi/ibtidaa'i afsos/GHam/pach taawa afsurdah/bad Haal surKH maa'el chuñnaT/jhaalar haejaan GHuñDa/KHabiis bal Daalna/gaR baR karna/hañgaamah karna/ SHikan Daalna SHikan akaR dikhaana/kaSH makaSH karna/naKHrah karna dari/qaaliin/sajjaadah gañwaar/khurdura/kuDhab/naa ham waar jhurri daar asar/bar baadi/fana/halaakat/khañDar/ itlaaf/safaa'i/wabaal/wiiraani/zarar bar baad karna/bigaaRna/Dubona/KHaraab karna/ safaa'i karna/tabaah karna/ujaaRna bar baadi/KHastahgi(f.) abtar/bar baad/bigaRna/KHaraab/mismaar/ paa maal/tabaah/ujaaR/wiiraan luTTas aasaar dastuur/Hukuumat/kulliyah/qaa^edah/qaanuun/raaj/ rasm/reyaasat/saltanat/usuul/zaabitah

rudeness: rudiment: rudimental: rudimentary: rue: rueful: rufescent: ruff: ruff: ruffian: ruffle:

n. n. a. n. n. a. a. n. n. n. v.t.

ruffle: ruffle: rug: rugged: rugose: ruin:

n. v.i. n. a. a. n.

ruin:

v.t.

ruination: ruined:

n. a.

ruining: ruins: rule:

n. n. n.

rule: ruler: ruling: rum: rumble: rumble: ruminant: ruminate: rumination: rummage: rumour: rump: rumple: rumpus: run: run: run away:

v.t. n. a. a. v.i. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. v.i. v.t.

Hukuumat karna/raaj karna Haakim/Hukm raan/paad SHaah/saaHab/waali Hukm raan anokha/bey Dhañga gaR gaRaana ghaR ghaRaahaT jugaali karney waala jaan war jugaali karna/soch bichaar karna inhemaak/isteGHraaq/jugaali/soch bichaar afwaah/talaaSHi aawaazah/afwaah/charcha/dhuum/KHabar/SHohrat puTTha SHikan(f.) afra tafri/hañgaamah/udham baehna/bhaagna/chalna/dauRna/lapakna/rapaTna bhagaana/chalaana/dauRaana/lapkaana/rapTaana bhaagna/bhaag jaana/nikal bhaagna/ puSHt dikhaana

run-away: run down: run into: runner: running: rupture: rural: ruse: rush: rush: rush: rush in: russet: rust: rustic: rustle:

n.

bhagoRa lattey leyna muD bheyR hona/Takraana

n. a. n. n. n. v.t. n. n. v.i. a. n. a. v.i.

dauRney waala/paek naehta hu'a/jaari/masruuf chaKH(f.)/KHalal(m.) deyhi/qasbaati/zaraa^ati chaal(f.)/makkar(m.)/tarkiib(f.) jaaldi karna maara maar muuñjh ghusna surKHi maa'el bhuura zañg jaañglu/qasbaati khaR khaRaana

rusty: ruth: ruthful: ruthless: ruthlessness: rutilant: rythm:

a. n. a. a. n. a. n.

zañg aaluud afsos/GHam/Haef/tars GHamgiin/paSHeymaan/raHiim bey raeHm bey raeHmi chamkiila tarañnum

S
sable: saber: a. v.t. kaala/siyaah talwaar sey qatl karna/ talwaar sey zaKHmi karna thaeli(f.) chhuTTi karaana/naukri sey nikaalna bori(f.)/guuni/TaaT ki bori/thaela GHaarat gari karna/tabaah o bar baad karna GHaarat gari/luuT maar/tabaahi wa bar baadi bora(m.)/bori(dim.) TaaT bhola/kam zor/siidha saadha saugañd/tabarruk diini/muqaddas/mutabarrak fida karna/qurbaan karna chaRhaawa/fida/fidyah/nisaar/qurbaani/sadqah bismil/qurbaani ka jaanwar qurbaani ka bheyñT bana kar bey adabi/bey Hurmati gunaah gaar gustaaKHaanah naa qaabil e fasKH aab diidah/aazurdah/afsos naak/alam naak/ añdoh giiñ/chup chup/GHam giin/Haziiñ/maluul/ paZ murdah/uchaaT/udaas

sac: sack: sack: sack: sack: sack: sackcloth: sackless: sacrament: sacred: sacrifice: sacrifice:

n. v.t. n. v.t. n. n. n. a. a. a. v.t. n.

sacrificial animal:n. sacrificial: a.

sacrificially: adv. sacrilege: sacrilegious: n. a.

sacrilegiously: adv. sacrosanct: sad: a. a.

saddle: sadly: sadness:

n. a. n.

kaaThi GHamgiini sey/udaasi sey afsos/GHam/Huzn/malaal/paZ murdagi/ rañj zulm pasañdi durust/maamuun/maeHfuuz/saalim saHiiH salaamat Hefaazat(f.) Hefaazat karna/peySH bañdi karna bah Heafaazat/bah KHaer o âaafiyat/ saHiiH salaamat amaan(m.)/falaaH(f.)/Hefaazat(f.)/ KHaeriyat(f.)/salaamti(f.) kusum za^fraan jhuka hona/laTakna daastaan/kahaani fitrati/KHirad mañd/nuktah daan/zehiin/zaki daanaa'i(f.)/firaasat(f.)/fitrat(f.)/ KHirad mañdi(f.)/pahoñch(f.)/zehen(m.) Hikmat waala moTa karna al qaus saagu daanah baad baan/paal kaSHti raani karna kaSHti raani mallaaaH(m.) baad baani kaSHti(f.) piir e muGHaañ/wali KHaatir(f.)/waastah(m.)/wajah(f.) namak nawSHaadar(f.) SHaehwaani aatiSH KHwaar(m.)

sadism: safe:

n. a.

safe and sound: a. safeguard: safeguard: safely: n. v.t. adv.

safety:

n.

safflower: saffron: sag: saga: sagacious: sagacity:

n. n. v.i. n. a. n.

sage: saginate: Sagittarius: sago: sail: sail: sailing: sailor: sailboat: saint: sake: sal: sal-ammoniac: salacious: salamander:

n. v.t. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. a. n.

salary:

n.

meHntaanah(m.)/muSHaahirah(n.)/pagaar(f.)/ talab(f.)/tañKHwaah(f.) bikri/faroKHt/khapat/nikaas numaayaañ pan mumtaaz/numaayaañ/zaahir namak lagaana/namak milaana siñghaaRa khaaRi khaara/namkiin/SHor lab/raal/thuuk raal baehna/raal Tapakna hujuum/phaañd khaara malaaHat/namakiini namak seyñDa SHorah zaar(m.) naachta/uchhalta kaar KHaanah e namak namkiin biskiT khaari/namkiin SHoriyyat SHorah khaari/namkiin seHat mañd asp e taazi mufiid/salaamat baKHSH/suud mañd korniSH/salaam/tasliim korniSH baja laana/salaam karna/ salaami deyna salaami/tasliimaat KHatrey sey bachaana nijaat samjhaana/wazaaHat karna

sale: salience: salient: salify: saligot: salina: saline: saliva: salivate: sally: salsuginous: salt: salt: (rock) salt: salt marsh: saltant: saltern: saltine: saltish: saltness: saltpetre: salty: salubrious: saluki: salutary: salutation: salute:

n. n. a. v.t. n. n. a. n. v.i. n. a. a. n. n. n. a. n. a. a. n. n. a. a. n. a. n. v.t.

salute: salvage: salvation: salve:

n. v.t. n. v.t.

salve: salve: salver: salvo: same: sample: sampling: sanctify: sanctified: sanctimony: sanctimonius:

n. v.t. n. n. a. n. n. v.t. a. n. a.

marham êlaaj karna/marham lagaana/ kaSHti/tabaaq bahaanah/taraddud eyk jaesa/hu ba hu baañgi(f.)/namuunah(m.) namuuney taqdiis karna muqaddas dikhaawaTi taqaddus dikhaawaTi dikhaawaT sey ejaazat deyna/mañzuuri karna/qubuul karna/ saad karna ejaazat/mañzuuri/qubuul/sazaa mañzuur Hurmat(n.) bast/jaa'ey panaah/muqaddas jagah baalu(f.)/reyg(f.)/reyt(f.) kirkira/reytiila reytiila saaHil(m.) reyt ka todah(m.) sañg reyg reyti(f.) reyt ka zaKHiirah dil jama^i/itmenaam/sukuuni KHuuni/laal/surKH KHuuni âraq nehaal/paud/pauda âraq daar choT/ehaanat/isteHza/tañz ehaanat aameyz

sanctimoniously:adv. sanction: v.t.

sanction: sanctioned: sanctity: sanctuary: sand: sandy: sandbank: sandbar: sandstone: sandy soil: sandpit: sangfroid: sanguine: sanguinary: sap: sapling: sappy: sarcasm: sarcastic:

n. a. n. n. n. a. n. n. a. n. n. n. a. a. n. n. a. n. a.

sarcastical:

a.

tanzan aanah tañzan jali kaTi/tamasKHuraanah/tañziyah jali/paTka bey parwaa'i sey baRhna(chalna)/ jhuum jhuum kar chalna SHaetaan HaaSHiyah bar daar seyr/seyr aab seyri atlas hajw/tañz hajw go/tañnaaz/zaaHik itmenaan/qaraar/seyri/tamaaniyat/ tasalli/taSHaffi aasuudah/kaam yaab/KHuSH/mutma'in/puura/ qaane^/raazi/seyr/seyr chaSHm KHuSH karna/mutma'in karna Haakim/waali/zaabit bhigaana/rañg gaehra karna bhiigna/rañg gaehra hona gaehra rañg gaaRha pan pirch(f.)/rikaabi(f.)/taSHtari(f.) bad tamiizi/kalley daraazi/SHoKHi bey adab/DhiiT/gustaaKH/kalley daraaz/SHoKH jaañglu/waeHSHi waeH SHiyaanah pan âlim/daana/daaniSH mañd sewa GHaer bachaana/KHatrey sey bachaana bachat/pas añdaaz añdoKHtah lazzat/mazah/namak/zaa'eqah

sarcastically: adv. sardonic: sash: sashay: a. n. v.i.

Satan: satellite: satiated: satiety: satin: satire: satirist: satisfaction:

n. n. a. n. n. n. n. n.

satisfied:

a.

satisfy: satrap: saturate: saturate: saturated: saturation: saucer: sauciness: saucy: savage: savagery: savant: save: save: save: saving: savings: savour:

v.t. n. v.t. v.i. a. n. n. n. a. a. n. n. adv. prep. v.t. n. n. n.

savoury: savvy: saw: sawdust: sawyer: sawtooth: say: saying:

a. n. n. n. n. n. v.t. n.

KHuSH zaa'eqah/laziiz/latiif KHirad/qaabliyat/samajh aari(f.) chuura aara kaSH daañta(m.) ârz karna/bataana/bolna/farmaana/kaehna baat(f.)/kaehna(m.)/kaha(m.)/kaha suna(m.)/ qaul(m.)/rawaayat(f.)/zarb ul masal(f.) khurañD miyaan(f.) KHaariSH(f.) gañj gañja chhilka/khurañD/paemaanah/seher/taraazu chaRhna seher daar paaji/SHariir choR bhaagna chaalu kaam karna jaañchna/paRtaal karna paRtaal karney waala tajziyah(m.) kam/naa kaafi/qaasir/qaliil kami/qillat(f.) fuqdaan(m.)/kami(f.)/qillat(f.) bah qillat/kami sey chhoTa karna/qillat paeda karna kam/naa kaafi/qaliil/thoRa choT deyna/daaGH deyna daaGH/kharoñch/jaraH/niSHaan Dhalwaani chaTaan/kaRaaRa/khaRi chaTaan kam yaab/naa yaab/thoRa/úñqa

scab: scabbard: scabies: scaldhead: scaldheaded: scale: scale: scaled: scamp: scamper: scamp: scan: scanner: scansion: scant: scant: scantiness: scantily: scantle: scanty: scar: scar: scar: scarce:

n. n. n. n. a. n. v.t. a. n. v.i. v.t. v.t. n. n. a. n. n. adv. v.t. a. v.t. n. n. a.

scarcity: scare: scare: scared: scary: scarred: scat: scathe scathing: scatter: scatter: scattered: scattering: scavanger: scene: scenery: scent: sceptic: sceptical: scepticism: sceptre: schedule: schedule: scheduler: schema: schematic: scheme: scheme: scheming: schism: schismatic: schismatic: schizoid:

n. v.t. n. a. a. a. n. n. a. v.t. v.i. a. n. n. n. n. n. a. a. n. n. n. v.t. n. n. a. n. v.t. a. n. a. n. a.

fuqdaan/giraani/kaal/kami/kam yaabi/qillat daehlaana/Daraana/KHauf zadah karna achaanak Dar/daeehSHat chau kañna/daehSHat zadah daehSHat gard/Dar pok daaGH daar lagaan/maeHsuul choT/nuqsaan/zaKHm nuqsaan deh/zarrar rasaañ bikheyrna/Daalna/phaelaana/pheyñkna bikharna/chhiTakna/SHiiraazah bikharna abtar nisaar mehtar(m.) mañzar/samaañ mañzarah/nazaarah îtr/KHuSHbu/mahek/lapaT/SHamiim laa idaari/SHak parast SHakki SHak(m.) âsa fehrist/jidaul/tartiib kaar/zamaan bañdi jidaul meyñ SHaamil karna jidaul kaar KHaakah qayaasi/tasawwuri Daul/Dhaañcha/jatan/mañsuubah/tajwiiz mañsuubah banaana mañsuubah kaar/saaziSHi eKHtelaaf/SHaqaaq/tafruqah KHaariji(m.)/raafzi(m.) KHaariji(m.)/raafzi(m.) paraagañdah dimaaGH

schizophrenic: a. scholar: scholastic: school: schooling: school boy: science: scientific: scientist: scimitar: scintilla: scintillate: scion: scissors: scoff: scoff: scoffing: scold: n. a. n. n. n. n. a. n. n. n. v.i. n. n. n. v.t. n. v.t.

mariiz e SHaqaaq âalim/âllaamah/faazil/taalib/tilmiiz daqiiq/ustaadaanah dars gaah/madrasah/maktab/mazhab tadriis/ta^liim tifl e maktab daaniSH/îrfaan/îlm îlmi saa'iñs daan talwaar/teyGH chamak/chiñgaari chamakna/phuul jhaRna KHalaf/waaris qaeñchi choT/mazaaq/mazHakah/tamasKHur choT kasna/mazHakah uRaana tauhiin DaañTna/jhiRakna/khaR khaRaana/ lattey leyna/lataaRna/saKHt sust kaehna DaañT/jhiRki/lataaR chamchah/Do'i/karchha khodney waala khodney waala chamchah bhar achaanak nikal bhaagna/haañkna daa'erah/mablaGH(m.)/wus^at(f.) Hesaab ehaanat(f.)/Heqaarat(f.)/SHadiid nafrat al âqrab/bichchhu bad ma^aaSH/Haraam zadah/paaji chamkaana/GHalaazat duur karna/saaf karna bala(f.)/GHazb e KHuda wañdi(f.) chaabuk jaasuus/KHabar giir

scolding: scoop: scooper: scooper: scoopful: scoot: scope: score: scorn: scorpion: scoundrel: scour: scourge: scourge: scout:

n. n. n. n. a. v.t. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n.

scout: scow: scowl: scowl: scowling: scrab: scrag: scrag: scramble: scrap: scrape: scrapping: scrappy: scratch: scratch: scratching: scream: scream:

v.t. n. v.i. n. a. v.t. n. v.t. n. n. v.t. n. a. v.t. n. n. n. v.t.

chiRhaana/dhutkaarna tafriiH kaSHti(f.) teori dikhaana teywar teori daar khurachna gar dan(f.) laTkaana chhiina jhapTi(f.)/maar dhaaR(f.)/maar piiT(f.) kuuRa/paarchah chhiilna/khurachna/kureydna kaañT chhañT/KHaraaSH paarah paarah khurachna/kureydna/nochna KHaraaSH/khoñch/khurachney ka niSHaan kaañT chhaañT(f.)/ragRa(m.) chiiKH(f.)/chiñghaaR(f.) chiiKH maarna/chiiKHna/chil chilaana/ chiñghaaRna paTTi aaR karna/oT karna aaR/oT/pardah/paT filmi mañzar naamah barmah/peych kaatib/likhney waala/muHarrir ghasiiTna/kaaGHaz siyaah karna SHikast(f.) kam/naa kaafi likhaa'i musawwidah(m.)/rasm ul KHat(m.) kitaab(f.) numaa'iSH naamah naweys bayaan karna/likhna

screed: screen: screen: screenplay: screw: scribe: scribble: scribble: scrimp: scrip: script: scripture: scriptwriter: scrive:

n. v.t. n. n. n. n. v.t. n. a. n. n. n. a. v.t.

scrivener: scrotum: scrounge: scrub: scrub: scrub forest: scruffy: scullion: scurrilous: scurrility: scurry: scurvy: scruple: scrupulous:

n. n. v.t. v.t. n. n. a. n. a. n. v.t. a. n. a.

muHarrir(m.) fotah(m.) bhiik maañgna/churaana khurach kar saaf karna jhaaRiyoñ ka jhuñD(m.) jhaaRi daar jañgal KHaariSH zadah maSH^al chi ghaTiya/ûryaañ bad dehaani(f.)/fuHaaSHi(f.) teyz teyz dauRna goSHt KHorah aKHlaaq/SHak(m.)/taraddud(m.) baa zamiir/maSHkuuk/moHtaat/nuktah chiin saHiiH aazmaana naaqid chhaan biin/jaañch/jaañch paRtaal/ parakh/paR taal dhiiñga muSHti/haatha paa'i/kuSHtam kuSHta/ laRaa'i jhagRa/maara maar/maar piiT kañdah karna/taraaSHna

scrutinise: scrutiniser: scrutiny:

v.t. n. n.

scuffle:

n.

sculp: sculpt: sculptor: sculpture: scum: scum: scum: scumbag: scummy: scurf: scurrility: scurry: scurrying: scut:

v.t.

v.t/i. but taraaSHi karna/mujassiamah banaana n. n. n. n. v.t. n. a. n. n. n. a. n. but taraaSH/mujassimah saaz but/mujassimah/muurat baalaa'i/jhaag/kaf/pheyn aobaaSH/fuzlah/zaliil baalaa'i utaarna/jhaag utaarna/kaf giiri karna qaabil e nafrat(iñsaan) jhaag daar/pheyn daar bhuusi/KHuSHki/papRi beyhuudah pan jaldi jaldi karna dauRta hu'a KHar goSH

scuttle: scuttle: scythe: sea: seafarer: seaport: sea-shore: seal:

n. v.i. n. n. n. n. n. n.

ko'eley daan jaldi jaldi karna/teyz teyz dauRna draañti baeHr/saagar/samañdar mallaaH bañdar saaHil/samuñdar ka kinaarah KHaatam/mohr/sabt chhaap(f.) darz(f.)/joR/silaa'i(f.)/siiwan(f.) Haaziraat bañdar gaah jhulsa hu'a jhulsana/KHuSHk karna chhañna chhaan maarna/DhuuñDhna/khañgaalna/khoj lagaana/ tajassus karna/talaaSH karna/Toh lagaana justju/khoj/pukaar/suraaGH(m.)/tajassus/ talaaSH/talab/Toh mutalaaSHi suraaGH rasaani hañdin/gaam/mausam/rut/samaañ/waqt chhauñkna/jhaalna fasli/mausmi mausami nadi(f.) masaalah/puT jahaañ diidah/mañjha hu'a KHurraañT biThaana gaehwaarah(m.)/kursi(f.)/masnad(m.)/ naSHist/taKHt(m.) alag hona/haTna âlaaHedgi/iftiraaq alag karna

seal impression:n. seam: séance: seaport: sear: sear: searce: search: n. n. n. a. v.t. a. v.t.

search:

n.

searching: searching: season: season: seasonal:

a. n. n. v.t. a.

seasonal river: n. seasoning: seasoned: n. a.

seasoned rogue: a. seat: seat: v.t. n.

secede: secession: seclude:

v.i. n. v.t.

secluded: secludedness: seclusion: second: second: second: second hand: secondary: secondly: secrecy: secret:

a. n. n. a. n. v.t. a. a. adv. n. a.

alag thalag/bey ta^alluq/goSHah giir bey ta^alluqi/goSHah giiri KHalwat(f.)/tanhaa'i/ûzlat(f.) duusra/doyem pal/saani/saaniya Hemaayat karna/taa'iid karna musta^mal maa taeHti/saanwi darjey ka saaniyan KHifah/pardah/poSHiidgi/raaz chhupa/KHufyah/maKHfi/nehaañ/ poSHiidah/sar bastah bheyd/raaz muñSHi(m.) añdar hi añdar/chori chori/chup chaap/ GHaa'ebaanah/KHufyah asraar firqah/mazhab firqah parast firqah bañdi baab/daf^ah/fariiq/fasl/Hissah/KHaanah/ maeHkamah/SHaaKH/SHo^bah moHallah/qataa^e daa'erah raqbaati GHaer diini/laa diini/dunyawi laa diiniyat/dunyawiyat maamuun/maeHfuuz/mustaeHkam/pur e^temaad maeHfuuz karna/paana âafiyat/amaanat/amn/bachaa'o/Hefaazat/ salaamti/taHaffuz/zamaanat sañjiidah durd/gaad fasaad/fitnah/Haraj fasaadi/fitnah añgeyz lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/ phuslaana/warGHalaana

secret: secretary: secretly:

n. n. adv.

secrets: sect: sectarian: sectarianism: section:

n. n. a. n. n.

sector: sectorial: secular: secularism: secure: secure: security:

n. a. a. n. a. v.t. n.

sedate: sediment: sedition: seditious: seduce:

a. n. n. a. v.t.

seduced: seduction: see: see off: seed: seedling: seedy: seek:

a. n. v.t. v.t. n. n. a. v.t.

fareyftah fitnah/jaazbiyat/kaSHiSH/laalach/puchaara deykhna/nigaah Daalna ruKHsat karna biij/tuKHm nihaal e tuKHmi/pauda(m.)/tuKHmi daraKHt bhadda sa/bijaala/tuKHm daar DhuuñDhna/KHabar leyna/khoj lagaana/ talaaSH meyñ jaana joya/saalik/taalib/talab gaar joyaañ/KHwaahaañ/mutalaaSHi talab lagna/nazar aana/ma^luum hona/suujhna bazaahir dikhaawa/muSHabehat bazaahir dikhaawa/zaahir gawaara/mauzuuñ/pur waqaar mauzuuniyat/munaasibat risna risney waala >risan basiir/GHaeb daan/peySH go hañDola/uuñch niich ubaalna/ubaal kar pakaana ubalna/khaulna Haejaan/khaulaahaT/iztiraab khaulta hu'a eyk Hissah/eyk TukRa/qita^ah âlaaHedah karna/alag karna chhiiñna/dabochna/dharna/giraftaar karna/ pakaRna/qabzah karna giraftaar aKHz/bañdhan/giraft/pakaR

seeker: seeking: seeking: seem: seeming: seeming: seemingly: seemingness: seemly: seemliness: seep: seepy: seepage: seer: seesaw: seethe: seethe: seethe: seething: segment: segregate: seize:

n. a. n. v.i. a. n. adv. n. adv. n. v.i. a. n. n. n. v.t. v.i. n. a. n. v.t. v.t.

seized: seizing:

a. n.

seizure: seldom: select:

n. adv. v.t.

achaanak Hamlah/giraftaari/pakaR/qabzah/zabti bahot kam/kabhi kabhaar/SHaaz biñna/chhañTna/chuñna/iñteKHaab karna/ muñtaKHib karna/nikaalna/pasañd karna chiidah chiidah/guziidah/muñtaKHib/ muqarrar/muqarrar kardah/muqarrar SHudah chunaa'i/iñteKHaab chunaa hu'a/iñteKHaabi/muñtaKHib chunaa'o pan/iñtiKHaabiyat aap/ana/jii/KHud/nafs/zaat KHud aara/SHeyKHi KHorah

selected:

a.

selection: selective: selectivity: self/selves:

n. a. n. pron.

self-admiring: a.

self-aggrandisement:n. KHud par wari self-appointed: a. self-conceited: a. self-confidence:n. self-conscious: a. self-contradiction:n. self-deceit: n. KHud muqarrirah/KHud saaKHtah KHud parast KHud e^temaadi KHud aagaah KHud tazaadi KHud fareybi KHud fareybi KHud fareybaanah mudaafe^at(f.) KHud fareybi/nafas faryebi iñkaar e zaat/nafs kuSHi apni zaat par GHalat tañqiid karna kasr nafsi muñksi KHud tauqiiri azhar u minSHams anaaniyat KHud kaar KHud daari KHud daar sabr KHud GHaraz

self-deception: n. self-deceptive: a. self-defence: n.

self-delustion: n. self-denial: a.

self-denigration:a. self-effacement:n. self-effacing: a. self-esteem: self-evident: self-hood: n. a. n.

self propelled: a. self respect: n.

self respecting:a. self restraint: n. self seeking: a.

self working: selfish:

a. a.

KHud kaar GHaraz mañd/kaa'iyaañ/KHud GHaraz/ nafs parast aapa dhaapi/KHud GHarzi/nafsa nafsi bey GHarz/bey matlab/bey nafs eKHlaas KHud iñHesaar KHud daari GHaerat mañd/KHud daar huu bahuu wahi SHamSHiir bar daar/silaH daar beychna/faroKHt karna/nikaalna/ sauda beychna bechney waala/faroSH Dhoñg karna dikhaawa/SHabaahat aadha/niim/nisf niim jumhuuriyat iñzaal madrasah(m.) saami suuji abdi/paayañdah saadah hameySHah/sara sar bheyjna/rawaanah karna/tarsiil karna bulwaana/mañgaana/mañgwaana

selfishness: selfless:

n. a.

selfless worship:n. self-reliant: self-respect: a. n.

self-respecting:a. self-same: selictar: sell: a. n. v.t.

seller: semble: semblance: semi-:

n. v.t. n. pref.

semi-democracy: a. seminal effusion:n. seminary: Semitic: semolina: sempiternal: semplice: sempre: send: send for: send off: sending: senescence: senile: senility: senior: seniority: v.t. n. n. a. n. a. n. n. a. n. a. a. adv. v.t.

ruKHsat karna tarsiil buRhaapa saThyaaya buRhaapa buzurg/kabiir/paehley buzurgi

senna: sensation: sensational:

n. n. a.

sana sañsani bahot acchha/eHsaasaati/sañsani KHeyz Hissiyat pasañdi/ sañsi KHeyzi Haejaan pasañd âql/Haasil kalaam/His/hoSH/ma^ni/ matlab/siyaaq maeHsuus Hawaas/siTTi âaqil/âql mañd/samajh daar samajh buujh/samajh daari/zakaawat gudaaz/Hassaas/naazuk/zuud rañj His/zakaawat nazaakat bey KHud/bey ma^ni/uuT paTaañg bad Hawaasi/bey waquufi/waaraftahgi nafs parast/nafsaani âeSH/nafs parasti ma^buus/rawaanah waapas kardah mañgwaana

sensationalism: n.

sensationalist: n. sense: n.

sensed: senses: sensible: sensiblity: sensitive:

a. n. a. a. a.

sensitiveness: n. sensitivity: senseless: n. a.

senselessness: n. sensual: sensuality: sent: sent back: sent for: sentence: sententious: sentient: sentience: sentiment: sentimental: sentinel: sentry: separate: n. a. a. n. n. a. n. n. v.t. a. n. a.

jumlah/ma^ni nasiiHat aameyz/pur maGHz aagaah/baa KHabar/waaqif aagaahi/baa KHabri/waaqfiyat His/jazbah/raa'ey Hassaas chauki daar/paas baan chauki daar paas baan alag karna/âlaaHedah karna/bachaana/ farq karna/juda karna/phaTkna âlaaHedah hona/alag/alag alag raehna/ infiraadi/juda hona âlaaHedah/alag/alag thalag/juda/parey

separate:

v.i.

separate:

a.

separated: separately: separation:

a. adv. n.

alag/âlaaHedah/juda/phuTkal/phuTkar/uchaaT alag alag/juda gaanah/juda juda âlaaHedagi/chhuuT/faasilah/farq/fasl/ firaaq/furqat/hijr/judaa'i/tafsiil faasil baaRh/eHaatah mawaad daar saat guna maqbrah farmañ bardaar añjaam/natiijah/zael silsilah âlaaHedah karna/alag karna/zabt karna âleHedah/alag Haram sara aasuudah/bey abr/KHaamosH aasuudgi/KHaamoSHi hawaldaar(m.) laR(f.)/satr(f.)/silsilah(m.)/taañta(m.) faaSH/matiin/sañgiin/sañjiidah sañjiidgi key sath/waaqe^i mataanat(f.)/sañjiidagi(f.) KHutbah(m.)/wa^z(m.) bañdah/HaaSHiyah bar daar/mulaazim/ namak KHwaar/naukar/naukar chaakar chaakar(m.) KHimdat karna/naukri karna/paani bharna âbd bañdagi/KHidmat/mulaazmat/naukri GHulaamaanah/sitam rasiidah GHulaami ûbuudiyat til jamaana/qaa'em karna/rakhna

separator: sept: septic: septuple: sepulchure: sequacious: sequel: sequence: sequester: sequestered: seraglio: serene: serene: sergeant: series: serious: seriously: seriousness: sermon: servant:

n. n. a. a. a. a. n. n. a. a. n. a. n. n. n. a. adv. n. n. n.

menial servant: n. serve: v.t.

servant(of God):n. service: servile: servility: servitude: sesame seed: set: n. a. n. n. n. v.t.

set: set aside:

v.i. v.t.

jamna/qaa'em hona baalaa'ey taaq rakhna/chhoRna/ âlaHedah karna rukaawaaT(f.) rakhna jalaana

setback: set down: set fire: set off: set right: set sail: settting: settle:

n.

v.t. v.t.

raKHt e safar baañdhna sañbhaalna lañgar uThaana

n. v.t.

maa Haul(m.) aabaad karna/chukaana/faeslah karna/ nabeyRna/taey karna jama^ hu'a/faesal/muqarrar/muqarrar kardah/ muqarrar SHudah/qaraar/ta'ey/ rehaa'iSH paziir/taey SHudah/yak su makiin/nau aabaad aabaadi(f.)/adaaegi(f.)/basti(f.)/faeslah(m.)/ jama^ bañdi/qaraar daad/rafa^(m.)/tasfiyah aabaad kaar saat saatwaañ sattar chañd/ka'i/muta^ddid alqat karna/kaaTna/naat toRna juda/kaTa hu'a bey tars/kaRa/kaThin/kaThor/saKHt saKHti sey duruSHti/saKHti duruSHti/saKHti/salaabat/SHiddat baKHiyah karna/siina/silaana/ Taañkey lagaana gañd nikaasi bad rau naalah silna alag karna/phaaRna ba^z/chañd/ka'i

settled:

a.

settler: settlement:

n. n.

(new)settler: seven: seventh: seventy: several: sever: severed: severe: severly: severeness: severity: sew:

n. n. n. n. a. v.t. a. a. a. n. n. v.t.

sewage: sewer: sewn: sever: several:

a. n. v.i. v.t. a.

several times: a. sewer: sewing: sex: sex-appeal: sexology: sexual: n. n. n. n. n. a.

ka'i baar naab daan silaa'i jiñs/nar maadah jiñsi kaSHiSH jiñsiyaat(f.) jiñsi/SHaehwaani quuwat e mardumi(f.)/rujuliyat(f.) SHaehwat(f.) jiñsiyaat sey muta^alliq maahir e jiñsiyat gañdah/faro maayah/KHasiis/mal gija jhuggi bañdhan/hath kaRi/zañjiir hath kaRi lagaana/jakaRna/zañjiir Daalna chakotrey ki eyk zaat aaR/chhaa'oñ/par chhaa'iñ/par tau/saayah par chhaawaañ/par chhaa'iñ/saayah/zil mubham tana ujRey baal hilaana/larzaana/phaR phaRaana dahelna/hilna/kaañpna/larazna/thar tharaana piichha chuRaana Dhiila karna/hilaana ya milaana/ larazta hu'a/thar tharaata hu'a laGHziSH/larzah auchha/chhichhla/chhichhora/halka/hiich/ kam zarf bañna/naKHrey dikhaana/ ja^li/makkar/naqli nazar churaana/SHarmaana phiT

sexual prowess: n. sexual desire: n. sexological: sexologist: shabby: shack: shackle: shackle: shaddock: shade: shadow: shadowy: shaft: shag: shake: shake: shake off: shake up: shaking: shaking: shallow: n. n. a. n. n. v.t. n. n. n. a. n. n. v.t. v.i. v.t. v.t. a. n. a.

sham: sham: shame: Shame!

v.t. a. v.i. intj.

shame:

n.

âar/faziiHat/Haya/jheyñp/KHajaalat/laaj/ leHaaz/nadaamat/nañg/paSHeymaani/ SHarm/SHarmiñdagi maeHjuub aabru baaKHtah/bey bey nañg o naam/baGHaerat/ Haya/bey SHarm/DhiiT bey Hayaa'i sey/DhiTaa'i sey bey Hayaa'i/bey SHarmi/DhiTaa'i piñDli(f.)/saaq Dhaalna/SHakl deyna Daul/dhaj/kaaya/paekar/qata^/ saaKHt/SHakl/suurat chhabiila/siDol baañTna/Hissah karna/paa'oñ biich meyñ hona baKHra/Hissah/paRta/patti/qismat/saajha saajhi muSHtarak taqsiim teyz/zaki tarraar zehiin teyz karna kaaT/kaa'iyaañ pan/teyzi aab paaSH paaSH karna/paarah paarah karna/ phoRna paaSH paaSH/TukRey TukRey Hajaamat KHat banaana/muuñDna doSHaalah(m.) woh/yeh gaDDi(f.) kaaTna/katarna GHelaaf(m.)/KHol(m.)/miyaan(f.) GHelaaf chaRhaana baa niyaam/GHelaaf chaRha

shameful: shameless:

a. a.

shamelessly:

adv.

shamelessness: n. shank: shape: shape: n. v.t. n.

shapely: share: share: share-holder: shared: sharing: sharp:

a. v.t. n. n. a. n. a.

sharp tongued: n. sharp-witted: sharpen: sharpness: a. v.t. n.

sharpness(sword):n. shatter: v.t.

shattered: shave: shave: shawl: she: sheaf: shear: sheath: sheathe: sheathed:

a. n. v.t. n. pron. n. v.t. n. v.t. a.

shebang:

n.

gaaRi/ghar/jhoñpRi/kamra/ maajra/mo^aamlah giraana/utaarna pañDaal chamkiila/KHuub suurat aab/chamak/raunaq/taabiSH bheyR sirf chaadar/par chah/warqah taaqchah chhilka/KHol(m.)/parat(f.)/post aaR karna/panaah deyna aaR/aas/aasra/baseyra/oT/panaah/pardah/ saayah Daalna rakhna/taaq par rakhna chaal/kartab charwaaha(m.)/gaDariya(m.)/raa^i(m.) imtiHaan(m.) aaRey aana/bachaana/Dhaañkna/ Dhaañpna/Dhañkna Dhaal/sipar haTaana/khiskaana/phiraana/sarkaana baari/raddah/tabdiili chamkaana chamakna/chiTakna/jhalakna chamak/ujlaahaT chamkiila/daraKH SHaañ/farozaañ/ GHarra/kuñdan/raKH SHaañ/roSHan/saaqib/ taabiñdah/ujla(m.)/ujli(f.) saaqib jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/markab(m.)/naa'o(f.)/ safiinah(m.) bheyjna/rawaana karna jahaaz saaz Hamal/jahaaz raani mallaaH/naa KHuda

shed: shed: sheen: sheen: sheep: sheer: sheet: shelf: shell: shelter: shelter:

v.t. n. a. n. n. a. n. n. n. v.t. n.

shelve: shenanigan: shepherd: shibboleth: shield:

v.t. n. n. n. v.t.

shield: shift: shift: shine: shine: shine: shining:

n. v.t. n. v.t. v.i. a. a.

shining brightly:a. ship: n.

ship: ship builder: shipping: shipman:

v.t. n. n. n.

shipment: shirk:

n. v.t.

kheyp aaj kal karna/bahaanah karna/ jii churana/paehlu tihi karna kurta/qamiiz larazna/kaañpna/phuraeri leyna/ thar tharaana phuraeri jaaRa chaRhna machhliyoñ ka garoh/jhurmuT chichhla dhachka(m.)/sadmah(m.) na^l daar bey huudah/ghaTiya/naqli ghaTiya tariiqey sey ghaTiya pan(m.) juuta/juuti(dim.)/paa poSH juutey chamkaaney waala juutey ka tasmah juft saaz(m.)/mochi(m.) juft saazi(f.) dar ham/daehla hu'a/hila hu'a chhoRna/goli maarna/nikalna lagna añkhwa/SHikaar machaan

shirt: shiver:

n. v.i.

shiver:

n.

shivering fit: n. shoal: shoal: shock: shod: shoddy: shoddily: shoddiness: shoe: shoeblack: shoelace: shoemaker: shoe-making: shook up: shoot: shoot: shoot: n. a. n. a. a. adv. n. n. a. a. n. n. a. v.t. v.i. n.

shooting-platform:n. shop:

v.t/i. KHariidna/KHariidaari karna/ sauda suluuf karna n. a. n. n. n. n. n. dukaan/kaar KHaanah gaahak/KHariid kaar banya/dukaan daar dukaan chor KHariid o faroKHt/KHariidaari/sauda suluuf KHariidari thaela ghisey piTey alfaaz

shop: shopper: shopkeeper: shoplifter: shopping: shopping bag: shop-worn:

shore: shore: short:

n. n. a.

kinaarah/lab/saaHil aasra/sahaara/Teyk/Teykan chhoTa/kotaah/muKHtasar/ past qaamat achaanak/yak dam dhoka deyna baaliSHtiya(m.)/pastah qad(m.) âaqibat naa añdeySH afsaanah muKHtasar ul muddati

short: short:

adv. v.t.

short in height:a. short sighted: short story: short term: shortage: shortchange: shortcoming: shortcut: shorten: shorten: shortly: shortness: shortish: shot: small shot: should: shoulder: n. v.t. n. n. v.t. v.i. adv. n. a. n. n. a. n.

fuqdaan/kami(f.)/qaHet(m.)/qillat dhak deyna/dhoka deyna kami/KHaami/KHaraabi/nuqs aasaan raah/chhoTa raastah chhoTa karna/ghaTa deyna/muKHtasar karna ghaTna/kam hona jald hi/muKHtasaran chhoTa pan/iKHtesaar/tañgi chhoTa sa/nañnha sa/zara sa baari/dhamaaka/goli/niSHaanchi/kaar tuus chharra(m.)

aux.v. chaahi'ey n. SHaanah SHaanah bah SHaanah

shoulder to shoulder: shout:

v.t/i. aawaaz deyna/aawaaz lagaana/chiiKHna/ DapaTna/lalkaarna n. v.t. n. n. v.t. v.i. n. chiiKH/kilkaari/lalkaar/pukaar dhakeylna/Theylna dhakka(m.)/zor(m.) beylchah dikhaana/nikaalna/peySH karna/zaahir karna dikhna/jalwah dikhaana/nazar aana aab taab/dikhaawa/jalwah dikhaa'i/namuud/ numaa'iSH/tamaaSHa/tum taraaq/zaahir daari naKHrey dikhaana

shout: shove: shove: shovel: show: show: show:

show airs:

v.t.

show off: show off: shower: shower: showiness: showing: showingly: showdown: showman: showy:

n. v.t. n. v.t. n. n. adv. n. n. n.

dikhaawa/SHeyKHi baaz SHeyKHi baghaarna chhiiñTa/fauwaarah/halki baariSH nichhaawar karna rañgiini(f.) dikhaa'i/numaa'iSH uupar uupar sey aamna saamna/baa hami Takraa'o tamaaSHah kaar bhaRkiila/chhichhora/dikhaawaTi/duna saaz/ kaj kalaah/numaa'iSHi/rañg daar/zaahir daar ghaag/pakka/siyaana/zehiin zehaanat chiiKH pukaar chiiKHna/chil chilaana/kuukna nijaat kaTeyli/teykhi/teyz bauna/podna/jhiiñga machhli dar gaah/mazaar pichkaana/sukeyRna ghaTna/pichakna/simaTna/sukaRna simaTna suukha kafan pauda/jhaaRi kañdh uchkaana nazar añdaaz karna/parwaah nah karna

shrewd: shrewdness: shriek: shriek: shrift: shrill: shrimp: shrine: shrink: shrink: shrivel: shrivelled: shroud: shrub: shrug: shrug off: shuck: shudder: shudder: shuffle: shun: shut:

a. n. n. v.t. n. n. n. n. v.t. v.i. v.i. a. n. n. v.t.

n. v.i. n. v.t. v.t. a.

aKHroT ka chhilka(m.) kap kapaana/phuraeri leyna phuraeri gaD maD karna jaan bachaana/khichna/panaah maañgna bañd

shut: shutdown:

v.t. a.

bañd karna/paaTna apni lapeyt meyñ ley leyna/chhha jaana/ Dahk leyna âlaaHedah palla/paT lajiila/SHarmiila(m.)/SHarmiili(f.) jheyñpu/SHarmiila jheyñptey hu'ey saffaak aur sañg dil suud KHor Haya(f.)/jheyñp/jhijhak/leHaaz/ SHarm(f.) safiiri/siskaari bey zaar/biimaar biimaar kya hu'a/uktaaya uktaahaT sey daraañti/hañsiya biimaari/kasaala/kasl/KHastahgi/ marz/rog bii maar/kam zor/niDhaal/paZ murdah/rogi alañg/baGHal/goSHah/jaanib/jañbah/kañni/ kinaarah/kona/paehlu/ruKH/samt/su/taraf SHaanah bah SHaanah

shut out: shutter: shy: shyer: shyly: Shylock: shyness:

a. n. a. n. adv. n. n.

sibilant: sick: sickened: sickeningly: sickle: sickness:

a. a. a. adv. n. n.

sickly: side:

a. n.

side by side: side: side with: side effects: side kick: sideswipe: sidle: sidle: siege: sierra: siesta: sieve: siffle: sift: n. n. a. v.i. n. n. n. n. n. v.i. v.t. v.t.

Hemaayet karna/taraf daari karna leHaaz karna zimni asraat gaehra yaar/har dam ka saathi/lañgoTiya naGHli zarb dubak kar chalna tirchhi chaal gheyra/Hisaar/mohaasara/naakah bañdi pahaaRi silsilah qaeluulah chhalni siiTi bajna/sun sunaana chhaañna/chhaan biin karna

sift(grain): sifting: sigh: sigh: sight:

v.t. n. v.t. n. n.

pachhoRna/phaTakna phaTkan aaheyñ nikalna/saañs bharna/siski bharna aah(f.)/haa'ey(f.)/saañs(f.) basar/diidaar/mañzar/muSHaahidah/ nazar/nazzaarah/nigaah/numaa'iSH âlaamat/asar/dalaalat/iima/iSHaarah/niSHaan/ niSHaani/patah/paehchaan/suraaGH(m.) aasaar iSHaarah/niSHaan dast KHat/imza dast KHat karney waala chhoTi mohar/muñdri iSHaarah karna/matlab bañna ma^ni aehm/ma^ni KHeyz aehmiyat/mafhuum/muraad chup karaana/KHaamoSH karna/qaa'el karna KHaa moSH KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuut laa jawaab qaate^ chup/gum sum/KHaa moSH/patthar/saakit añdar hi añdar/chup chaap/KHaamoSHi sey aadha chehra Hariir(m.)/reySHam(f.) reySHmi chikna/naazuk/reySHmi bachkaana/buddhu/paagal/pagloT gaad sey bhar jaana chaañdi/nuqrah/siim chaañdi ka waraq chaañdi ka waraq burraaq/nuqrah'i/rupaehla/siimiiñ

sign:

n.

signs: signal: signature: signatory: signet: signify: significance: significant: significaion: silence: silence! silence: silenced: silencing: silent: silently: silhouette: silk: silken: silky: silly: silt: silver: silver-foil: silver-leaf: silvery:

n. n. n. n. n. v.t. n. a. n. v.t. intj n. a. a. a. adv. n. n. a. a. a. v.t. n. n. n. a.

simian: similar:

n. a.

bañdar jaesa ham SHakl/jaesa/maaniñd/misl/mutaabiq/ yaksaañ SHabaahat(f.) taSHbiih(f.)/misaal(f.) misaal(f.)/muSHaabehat(f.) halkey halkey ubalna/sañsanaana sañsanaahaT(f.) muskuraana khisyaa'i hañsi âam faehm/fariSHtah/kora/neyk/saadah/ saliis/siidha gaa'udi/poñga/saadah lauH bey saaKHtahgi/saadah pan/saadgi/salaasat faqat namuud naak/suuraat e KHayaali bayak waqt/ham zamaan saath hi saath banaawaT/behruup/ja^l saazi/naql âzaab/îsyaan/fisq/gunaah/jurm/ paap/qusuur chuuñ keh/jab sey âadil/bey riya/KHaer añdeySH/muKHlis/pakka/ raasiKH/saadah/sachcha/wafa daar bey riyaa'i sey/muKHlis sey/sidq e dil sey bey riyaa'i/eKHlaas/KHuluus/muKHlisi/saadgi/ sidq e dil rag(f.) faajir(m.)/faajirah(f.)/gunaah gaar/ siyaah kaar gaana gaana gaana/tarañnum jhulsaana gawa'iya/muGHni akeyla/chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/mujarrad/ muñfarid/phuT/phuTkal/phuTkar/tanha/ waaHid/yagaanah/yakta

similarity: simile: similitude: simmer: simmering: simper: simper: simple:

n. a. n. v.i. n. v.i. n. a.

simpleton: simplicity: simply: simulacrum: simultaneous:

n. n. adv. n. a.

simultaneously: adv. simulation: sin: a. n.

since: sincere:

conj. a.

sincerely: sincerity:

adv. n.

sinew: sinful:

n. a.

sing: singing: singe: singer: single:

v.t. n. v.t. n. a.

singly: singular:

adv. a.

fardan fardan anokha/GHaer ma^muuli/naadir/tanha/waaHid/ yagaanah nudrat(f.)/waeHdaaniyat(f.) chiini Dubona/gaaRna baeThna/Duubna/gaRna gaRha(m.) âasi/aasim/faajir(m.)/faajirah(f.)/faasiq/ gunaah gaar/paapi chuski leyna/chuski ley kar piina chuski Hazrat/janaab/saaHab samuum bahen/ham SHiirah/KHwaahar baeThna/daraaz hona/paRna/taSHriif dharna naSHiin baeThak waaqe^ Haal(m.)/kaefiyat(f.)/mauqa^h(m.)/ suurat e Haal(f.)/waza^(f.)/zabaan e Haal(m.) chheh/SHaSH solah solhwaañ chhaTa/SHaSHum Diil/naap/qad KHasa baRa aañTi/gola/gutthi/lachha Dhaañcha/pañjar(m.)/haaR/haekal(m.) teyz Harkat karna heywla/KHaakah/naqSHah KHaakah banaana/taraH uRaana/taswiir banaana naaqis/satHi siiKH(f.)

singularity: Sinic: sink: sink: sinkhole: sinner:

n. a. v.t. v.i. n. n.

sip: sip: sir! sirocco: sister: sit: sit in: sitting: sitting: situated: situation:

v.t. n. intj. n. n. v.i. n. a. n. a. n.

six: sixteen: sixteenth: sixth: size: sizable: skein: skeleton: skeet: sketch: sketch: sketchy: skewer:

n. n. n. a. n. a. n. n. v.t. n. v.t. a. n.

skiff: skill:

n. n.

Doñgi(f.) daKHl/Hikmat/Hirfat/hunar/jugat/kaari gari/ kartab/kasab/leyaaqat/mahaarat/saliiqah Haawi/laa'eq/maahir/sughaR saliiqah mañd/sughaR sughRaapa tawa naa kaafi/qaliil chamRi udheyRna/khaal utaarna chamRa/chhilka/chirm/jild/khaal/post jildi/laaGHir/naHiif kuudna/phudakna haatha paa'i/jhaRap/laR jhagaR daaman/palley/saayah Dag mag/subuk sar kaasah e sar/khopRi aasmaan(m.)/charKH(m.)/falak(m.) roSHan daan(m.) raal baehna Dhiila/jhola/maddham/phus phusa/sust Dhiil bhigona/bujhaana/rok thaam karna kuSHtah/mara/maqtuul/qatl SHudah dey maarna/pheyñkna baazi(f.)/goT(f.) Hawaalaat/qaed KHaanah ruswa karna ehaanat/hatak/ukhaaR pachhaaR ehaanat aameyz mubtazil Dhalwaan aaRa(m.)/aaRi(f.)/Dhalwaan chapat rasiid karna/haath maarna/ thappaR lagaana

skilled: skillfull: skillfulness: skillet: skimp: skin: skin: skinny: skip: skirmish: skirt: skittish: skull: sky: skylight: slabber: slack: slackness: slake: slain: slam: slam: slammer: slander: slander: slanderous: slang: slant: slanting: slap:

a. a. n. n. v.t. v.t. n. a. v.i. n. n. a. n. n. n. v.i. a. n. v.t. a. v.t. n. n. v.t. n. a. a. a. a. v.t.

slap: slash: slate: slaughter: slaughter:

n. n. v.t. v.t. n.

chaañTa/haath/tamaañchah/thappaR kaaT bura bhala kaehna/KHuub piiTna/rageydna ghamsaan/halaak karna/zabaH karna halaakat/KHuun/kuSHt o KHuun/zabaH kameylah/mazbaH/mazbaH KHaanah âbd/bañdah/GHulaam baañdi naKHaas GHulaami/maeHkuumi/maeHkuumiyat muñ sey baehti raal juuti chukna/raal Tapakna adna/pur muSHaqqat meHnat sey lahu meyn haath rañgna/maar Daalna/ qatl karna qatl(m.) phus phusa hatauRa/maar tol SHo^badah hath pheyri/kartab chamak daar/chikna niiñd/KHwaab lambi taañna/sona/paRna sulaana bey daar KHwaab aaluudah barf daar baariSH/oley daar baariSH aastiin baariik/dubla/gul añdaam/naazuk suraaGH rasaañ chakkar deyna/ghamaana/palTa deyna chakkar/ghamaa'i/palTa/peych

slaughter house:n. slave: slave girl: slave market: slavery: slaver: slaver: slavish: slavishly: slay: n. n. n. n. n. v.i. a. adv. v.t.

slaying: sleazy: sledgehammer: sleight:

n. a. n. n.

sleight of hand:n. sleek: sleep: sleep: sleep: sleepless: sleepy: sleet: sleeve: slender: sleuth: slew: slew: a. n. v.i. v.t. a. a. n. n. a. n. v/i. n.

slick: slick:

v.t. a.

chaaTna chaalaak/chamkiila/chikna/ mañjha hu'a/hoSHiyaar chiknaahaT/phislan chaTaa'i(f.) laKHt/phaañk/qaaSH/qatlah qaaSH qaaSH khiskaana/phislaana/rapTaana khisakna/phisalna/rapaTna bey wuq^at/dhiima/KHafiif/qaliil/thoRa sa zara saa bhi thoRa sa wazan kam karna naaz niin/naazuk/patla dubla kiichaR/gaad/raqiiq lutheyR deyna kaTna/katraana/raastah katraana khiskana/laGHziSH karna/phisalna/rapaTna khiskaana/phislaana/rapTaana KHata/khoT/laGHziSH/parchah/ parchi(dim.)/phislan khisak/laGHziSH/sarak juuti(dim.)/paezaar phislan(f.)/rapaT(m.) chikna/kachcha/phisal waan laGHziSH chaak/phaTa chaak karna jhiri/SHigaaf GHalti karna/laGHiziSH karna na^rah na^rah zan Dhaal/Dhalaan Dhalwaan

slickness: slicking: slice: sliced: slide: slide: slight: slightest: slightly: slim: slim: slime: slime: slink away: slip: slip: slip:

n. n. n. a. v.t. v.i. a. a. adv. v.i. a. n. v.t. v.t. v.i. v.t. n.

slippage: slipper: slipperiness: slippery: slipping: slit: slit: slit: slither: slogan: sloganeer: slope: sloping:

n. n. n. a. n. a. v.t. n. n. n. n. n. a.

sloth: slothful: slouch: slouch: slouchy: slough: sloven: slovenly: slovenly: slow:

n. a. n. v.i. a. n. a. a. adv. a.

alkasi/kaahili/susti aaraam pasañd/dhiila/sust bey Dhab/maryal jhukna Dheela Dhaala dal dal(f.) Dhiila dehqaani/Dhiila/phuu'aR Dhiila aahistah/Dhiila/dhiima/ kaahil/maddham/sust aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/ raftah raftah aahistagi/Dhiila pan/susti Dhiila Dhaala/sust moTa dañg fasaad/maar piiT faatir/sust aalkasi(f.)/kaahili(f.)/sahel añgaari(f.) aab bañd GHaflat kasaad

slowly:

adv.

slowness: slug: slugfest: sluggish: sluggishness: sluice: slumber: slump:

n. n. n. a. n. n. n. n.

slump of the market:n. kasaad baazaari sly: slyness: smacking: small: smallish: smallness: smart: a. n. a. a. a. n. a. baañka/siyaana kaaT phaañs KHuSH gawaar chhoTa/KHurd/kotaah/qaliil/saGHiir/thoRa chhoTa/moTa chhoTaa'i chaalaak/chaaq/naweyla/phurtiila/ SHaatir/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz teyz bañna baañl pan(m.)/KHuSH libaasi(f.) bar baad karna/chuur chuur karna zaarib paTaaKHa(m.)

smarten: smartness: smash: smasher:

v.t. n. v.t. n.

smashing beauty:n.

smattering: smear: smell: smell: smell the rat: smelt: smile: smile: smiling: smiling: smiling: smirch: smirk: smite: smitten: smoke: smoke: smoke: smoky: smolder: smoldering: smooth: smoothen: smoothness:

n. v.t. v.t. n.

waajibi sa îlm saañna suuñghna baas(f.)/KHuSH bu(f.)/mahek(f.) maatha Thanakna

v.t. v.i. n. a. n. a. n. n. v.t. a. n. v.i. v.t. a. v.t. a. a. v.t. n.

dhaat pighlaana muskaana/muskuraana ibtesaam/muskura haT/tabassum mutabassim muskuraahaT(f.) KHañdaañ kasaafat/nañg bey waquuf aanah hañsi(f.) maarna/piiTna/zaliil karna giraftaar/maara/majbuur/majruuH dhu'aañ noSH karna/piina dhuuni deyna dhuaa'ñ daar sulagna sulgta chikna/ham waar/saliis/sapaaT jhol nikaalna chikna pan/malaasat/narmi/ rawaañgi/safaa'i chhupaana/dabaana/gala ghuuTna churaana/maar leyna kajlaana dhabba dhabbey daar karna/gaña karna chikna qabzah karna qachaaqchi

smother: smouch: smoulder: smudge: smudge: smug: smug: smuggler:

v.t. v.t. v.i. n. v.t. a. v.t. n.

smuggling: smuggle: smut: snag: snake: snake charmer: snakeskin: snake: snake: snap: snap:

n. n. n. n. n. n. n. v.i. v.t. v.t. v.i.

naa jaa'ez dar aamad bar aamad lipaTna/pyaar karna GHaliiz guftugu/kaala dhaabah/kaalik aTak/gaañTh saañp madaari(m.)/sapeyra(m.) saañp ka chamRa reyñgna ghasiiTna jhapaT kar kaaTna choT kasna/lapakna/yak bah yak TuuTna chuTki(f.) phañsna

snap of the fingers: (to be)snared: snare: v.t.

daam meyñ laana/Dora/Dori/ jaal meyñ phaañsna/phañdey meyñ laana daam/jaal/phañda/phisal phañda gaañTh/girah/gutthi uljhaana chiR ciRa/jhalla chhiiñna/jhapaT leyna/khasoTna/ lapakna/nochna chiina jhapTi(f.) chori chhupey ghusna

snare: snarl: snarl: snarly: snatch:

n. n. v.t. a. v.t.

snatching: sneak in: sneaker: sneaky: sneer: sneering: sneeringly: sneeze: sneeze: snicker: snide: sniffle: sniper:

n.

a. a. v.t. n. adv. n. v.i. v.t. a. n. n.

chori chhupey kaam karney waala dhoka deyney waala muñnh chiRhaana/tañz karna jali kaTi(f.) tañzan chhiiñk(f.) chhiiñkna muñh dabaa kar hañsna naa gawaar/zaliil zukaam(m. chhup kar goli chalaaney waala

snippet: snitch: snob: snobbism: snoop: snoop: snooping: snoot: snooty: snore: snoring: snort: snort: snot: snotty: snow: snub: snub: so: so called:

n. n. a. n. n. v.t. n. n. a. v.i. n. v.i. n. n. a. n. v.t. n. adv.

chhilan/chhoTi si chiiz/dhajji/katran muKHbir maGHruur ghamañDi/GHuruur jaasuus taak jhaañk karna jaasuusi/taak jhaañk naak(f. Heqaarat aameyz/maGHruur KHarraaTey leyna KHarraTa(m.) KHarraaTey leyna KHarraTa(m.) naak/kamiinah nak chaRha barf(f.) DapaTna/jhiRakna DaañT/jhiRki pas/phir/to naam nihaad Hatt ul imkaan jab tak taa keh jaazib SHara bor/tar ba tar saabun chaRhna subki subkiyaañ leyna/siski bharna siski sañjiidah mataanat(f.)/sañjiidgi(f.) majlisi/mo^aSHrati/samaaji/yaar baaSH

so far as possible: so long as: so that: soaking: soaking wet: soap: soar: sob: sob: sobbing: sober: sobriety: social: adv. adv. a. n. n. v.t. n. v.t. n. a. n. a.

socialism: socially: societal: society: socks: soft:

n. adv. a. n. n. a.

iSHtiraakiyat(f.) mo^aaSHirati taur par mo^aaSHirat ka añjuman/jamaa^at/mo^aaSHrah/samaaj/soHbat jurraab(m.)mozah(m.) ghula/gudaaz/halka phulka/komal/loch daar/ mulaa'em/narm/pich picha/pilpila/pola figaar galaana gudaaz/loch/mulaa'emiyat/narmi miTTi/zamiin gañdagi/GHalaazat/gobar/najaasat gañda GHam GHalat karna aas deyna/Dhaaras deyna Dhaaras aaftaabi/dhuup ka/KHaawari/SHamsi bikna/bikwaana

soft sore: soften: softness: soil: soil: soiled: solace: solace: solace: solar: (to be)sold: solder: soldering: soldier: soldiery: sole: solely: solemn: solemnity: solicit: solicitation: solicitor: solicitude: solid:

a. v.t. n. n. n. a. v.i. v.t. a. a.

v.t. n. n. n. a. adv. a. n. v.t. n. n. n. a.

jhaalna joR(m.) âskari/fauji/laSHkari/sipaahi sipaahi dastah yagaanah bila SHirkat/faqat/maeHz/saraa sar matiin/sañjiidah mataanat(f.)/sañjiidagi(f.)/waqaar(m.) maañgna/samajat karna/talab karna ârz/ilitija/samaajat(f.)/talab(f.) muKHtaar aarzu(f.)/fikr(f.)/KHad SHah(m.) kaThor/matiin/pakka/puKHtah/raasiKH/ saabit/Thos/ustuwaar peywast karna dal(m.)/mataanat(f.)

solidify: solidity:

v.t. a.

soliloquy: solitary:

n. a.

KHud kalaami akeyla/âlaaHedah/alag/chhaRa/mujarrad/ tanha/waaHid KHalwat(f.) Hal(m.) Hal karna/suljhaana sulajhna galaawaT ba^z/chañd/ka'i/kisi/ko'i/ kuchh/thoRa ko'i ko'i qala baazi(f.) kuchh kabhi kabhi kabhi kisi qadr/kuchh/kuchh kuchh/qadr e qaliil kahiiñ aulaad/beyTa/farzañd/ibn/jaaya/KHalaf/ laal/laKHt e jigar/pisar/puut supuut gaana/giit/naGHmah/tarañnum/zamzamah abnaa'/aulaadeyñ/beyTey pur sada bulañd saut âñqariib/fauran/jald aur jald thap thapaana dil nawaaz/sukuun deyney waala ojha/kaahin(m.)/kaahinah(f.) kiichaR/luqmah/tama^ pur takalluf/saaKHtah hath kañDa/jul KHwaab aaluudah jaadu gar/ojha/saaHir/siyaana

solitude: solution: solve: solve: solvent: some:

n. n. v.t. v.i. n. a.

somebody: someone: somersault: something: sometime: sometimes: somewhat: somewhere: son:

pron. pron. n. n. adv. adv. adv. adv. n.

(dutiful)son: song: sons: sonorant: sonorous: soon: sooner: soothe: soothing: sooth-sayer: sop:

n. n. n. n. a. adv. a. v.t. a. n. n.

sophisticated: a. sophistry: soporific: sorcerer: n. a. n.

sorceress: sordid: sore: sore: soreness: sorghum: sorrow:

n. a. n. a. n. n. n.

jaadu garni faro maayah/GHaliiz/KHasiis ghaa'o/jaraH/zaKHm zaKHmi kabiidagi juaar(f.) afsos/añdoh/dard(poet.)/GHam/hiraas/Huzn/ qalaq(m.)/rañj(m.)/sog(m.)/taassuf(m.) bey GHam Huzn(m.) aazurdah dil/afsos naak/añdoh naak/GHam giin/ Haziiñ/KHastah/maluul/mutaa'ssif/sog waar/ uchaaT/udaas afsos zadah/rañjiidah/SHarmiñdah nau^/qabiil(m.)/qism/SHiq/sinf saa'eñ saa'eñ karna aatma/dil/jaan/jii/jigar/qalb/ruuH bey jaan/bey jazbah/bey ruuH bajna aawaaz/nida durust/saabit/saalim/saaleH/saHiiH/ûmdah bey aawaaz/saakit durusti(f.) aab joSH(m.)/aaSH(m.)/SHorba(m.) khaTTa asl/ghar/maaKHaz/maKHraj/sar chaSHmah khaTaas junuub junuubi niSHaani/yaad gaar farmañ rawa/Hukm raan/paad SHaah/sultaan KHud muKHtaari/mutlaq ul ânaani/ reyaasat/saltanat bona suu'arni

(without)sorrow:a. sorrows: sorrowful: n. a.

sorry: sort: sough: soul: soulless: sound: sound: sound: soundless: soundness: soup: sour: source: sourness: south: southern: souvenir: sovereign: sovereignty:

a. n. v.t. n. a. v.i. n. a. a. n. n. a. n. n. n. n. n. n. n.

sow: sow:

v.t. n.

space:

n.

ârsah(m.)/faasilah(m.)/ghar(m.)/jagah(f.)/ khapat(f.)/makaan(m.)/masaafat(f.)/ samaa'i(f.)/wus^at(f.) faraaKH/kusHaadah/wasii^ kuSHaadagi/tausii^ leyp beyl/beylchah kuSHaadagi chamki(f.) thappaR maarna bachaana/chhoRna faaltu/kotal purzah chiñgaari/par kaalah/patañga/SHaraarah taabiñdah/taab naak/ujaagar chhidra/kam/qaliil aeñThan(f.) tu tu maeñ maeñ jhagaRna/thappaR marna baaRh/sael aab bikheyrna/phaelaana chañd buuñdeyñ Dauwa/kaf giir atfaal/nasl/paud alfaaz ada karna/bolna/lab hilaana/ lab kholna/zabaan kholna bolna/e^laan karna/izhaar karna/kaehna/ zikr karna boli Tarraana

spacious: spaciousness: spackle: spade: span: spangle: spank: spare: spare: spare part: spark: sparkling: sparse: spasm: spat: spat: spate: spatter: spattering: spatula: spawn: speak:

n. n. n. n. n. n. v.t. v.t. n. n. n. a. a. n. n. v.t. n. v.t. n. n. n. v.i.

speak:

v.t.

speak: speak harshly: speak out: speaker: speaking: spear: spearhead:

n.

v.t. n. a. n. n.

muñh kholna/zabaan kholna mutakallim(m.) bolta/goya/mutakallim neyzah sinaan

special: species: specific: specifically: specification: specified: specimen: specious: speck: speckled: spectacle: spectacles: spectacular: spectator: spectre: speculation: speech:

a. n. a. a. n. a. n. a. n. a. n. n. a. n. n. n. n.

KHaas/maKHsuus jiñs/nau^/qism/sinf KHaas bil KHusuus nau^iyat/tafsiil maKHsuus baañgi(f.)/namuunah(m.)/misaal(f.) saHiiH/zahiran durust chitti/daaGH/phuTki/nuqtah/zarrah chitti daar mañzar/numaa'iSH/tamaaSHah âenak/chaSHmah pur tamaaSHah tamaaSHaa'i îfriit saTTa bayaan/boli/guftaar/guftgu/kalaam/ KHitaab/nutq/taqriir/suKHan/zabaan luknat bey zabaan/chup chup

speech impediment:n. speechless: a.

(rendered)speechless:a. laa jawaab karna speed: speedy: spell: spell: spellbound: spelling: spend: spend wildly: spending: n. n. a. v.t. n. a. n. v.t. jaldi/raftaar/sur^at/tarraari/teyzi/ûjlat âajil/jald/teyz raftaar hijjey karna faal/jaadu/paRhañt maeHsuur hijja(m.) basar karna/KHarch karna/guzaarna luTaana basar/KHarch(m.) basar fuzuul KHarch(m.)/masduud(m.) fuzuul KHarch/masduud

spending(time): a. spendthrift: spendthrift: n. a.

spew: spew: sphere: spice: spices: spicy: spider: spigot: spike: spike fiddle: spiky: spill:

v.t. n. n. n. n. a. n. n. n. n. a. v.t.

qaey karna qaey kurrah masaalah kiraana chaT paTa/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz makRi(f.) ToñTi kiil(f.)/meyKH(f.)/tiili chikaara nokiili bar baad karna/giraana/pheyñkna/ zaa'e^ karna Dhalkaana charKHah kaatna/ghamaana/kaatna/pheyrna paalak Haraam maGHz(m.) duuk/phirki riiRh(f.) kaatney waala kataa'i charKHah(m.) âraq/Hausalah/himmat/jaan/jii/kaleyjah/ nafs/ruuH iñkisaar diini/GHaer maaddi/ruuHi/ruuHaani ruuHaaniyat baadah joSH/KHuSH dili/ziñdah dili siiKH pirona ugalna thuukna raal(f.)/thuuk(m.)

spill: spin: spinach:

v.i. v.t. n.

spinal marrow: n. spindle: spine: spinner: spinning: n. n. n. n.

spinning wheel: n. spirit: n.

spiritlessness: n. spiritual: spirituality: spirits: spiritedness: spit: spit: spit: spit: spit: a. n. n. n. n. v.t. v.t. v.i. n.

spite: spiteful: spittle: spittoon: splash: spleen: splendid:

n. a. n. n. n. n. a.

âdaawat/Daah/jalaapa/kiinah/raSHk kiinah par war/khoTa kaf/raal/thuuk piik daan/thuuk daan chhiiñTa/pich pich tiHaal âali SHaan/âziim/âziim uSH SHaan/roSHan/ saaqib/SHaan daar/ujaagar/waah aab/aab o rañg/aab o taab/aan baan/chamak damak/ faroz/jalaal/par tau/taabiSH/ThaaTh/ziya phaañs phaaRna/phoRna khilna/masakna/phuuTna darz(f.)/huuT(f.)/ohooT(f.)/SHaq(f.)/SHigaaf(m.) dariidah/phaTa hu'a asraaf/dikhaawa/namuud chhiiñTey bikharna/qatrey phaelna luuT/maal e GHaniimat bigaaRna/KHaraab karna/kirkira karna bigaRna/KHaraab hona bar baad/bigRa/KHaraab/tabaah/zaae^ dar añdaaz kirkira arra/tiili zabaani tarjumaan asfañj muft KHor/tuafaeli/tufaelya phus phusa/pola kafiil/zaamin bar jastahgi/bey saKHtahgi bey saaKHtah barf mala/bey saaKHtah/fil badiih/ KHud ba KHud dhoka/fareyb/SHaraarat aameyz jhaañsa

splendour:

n.

splinter: split: split: split: split: splurge: splutter: spoil: spoil: spoil: spoiled: spoiler: spoilt: spoke: spoken: spokesman: sponge: sponger: spongy: sponsor: spontaneity: spontaneous: spontaneously:

n. v.t. v.i. n. a. n. v.i. n. v.t. v.i. a. n. a. n. a. n. n. n. a. n. n. a. adv.

spoof:

n.

spook: spook:

n. v.t.

bhuut/ham zaad/pariit bhagdaR mahcaa deyna/chauñkaa deyna/ Daraa deyna bhayaanak/pu aaseyb chamchah/chamchi(dim.) bikhra/ikka dukka/kabhi kabhaar/SHaaz kheylna baazi/baazi chah/kheyl/tamaaSHah SHoKH/tafriiHi albeyla/khilaaRi/warziSHi khilaaRi jawaañ mard mardaañgi/warziSH kaari warziSHi chitti/daaGH/dhabba/nuqtah/phuTki/Tiika chitti daar chiital bey daaGH/paak zauj nikaaH/SHaadi par naala loTna phuaar SHaaKH bikheyrna/farSH bichhaana/phaelaana/ pasaarna bikharna/phaelna gheyr/phaelaa'o/wus^at Dorey Daalna/jaal phaelaana

spooky: spoon: sporadic: sport: sport: sportful: sportive: sportsman:

a. n. a. v.i. n. a. a. n.

sportsmanlike: n. sportmanship: sporty: spot: spotted: spotted deer: spotless: spouse: spousal: spout: sprawl: spray: spray: spread: n. a. n. n. n. a. n. n. n. v.i. n. n. v.t.

spread: spread: spread a net: spread out: spree: spree: sprightly: spring:

v.i. n.

a. n. v.t. a. v.i.

mabsuut naa'o noSHi/uchhal kuud naa'o noSHi karna albeyla/chhabiila/teykha(m.)/teykhi(f.) lachakna/lapakna/phaTna/uchhalna/

wujuud meyñ aana spring: n. âen/bahaar/chaSHmah/kamaan/rabii^/ sar chaSHmah/sota nau bahaar jaulaañ lachak daar barakna/chhiRakna/thoRa thoRa bikheyrna qatroñ ka chhiRkaa'o chhoTi si dauR añkhwa nikaalna/kich kichaana/ lagna/phuuTna/ugna añkhwa/kalla/SHaaKHsaanah aaraastah/bana Thana/chheyl chhabeyla/ nak chaRha/paakiizah sanobar(m.) chust/phurtiila/teyz jhaag/pheyñd jhaag nikalna baa himmat/dileyr/teyz aag pakaRna/jalna baa himmat/dileyr/jii daar/jiiwaT/joSHiila jii daari eyR lagaana/cheyRna baatil/dhoka baaz/fareybi/ja^li/jhuuTa/ khoTa/na jaa'ez/naqli laat maarna/mustarad karna/rad karna/ Thukra deyna tauhiin aameyz suluuk thuuk(m.) goyañdah(m.)/jaasuus(m.)/muKHbir(m.) jaasuusi karna/muKHbiri karna/ suraaGH rasaani karna muKHbiri(f.)/suraaGH rasaani(f.) chhoTi duur biin(f.) bhadda/moTa/nau KHeyz/SHarmiila chuur chuur karna/kuchalna

(early)spring: springing: springy: sprinkle: sprinkling: sprint: sprout:

n. n. a. v.t. n. n. v.t.

sprout: spruced:

n. a.

spruce: spry: spume: spume: spunk: spunk: spunkey: spunkiness: spur: spurious:

n. a. n. v.t. n. v.i. a. n. v.t. a.

spurn:

v.t.

spurning: sputum: spy: spy:

n. n. n. v.t.

spying: spyglass: squab: squabash:

n. n. a. v.t.

squabble: squabble:

v.i. n.

jhagRa karna/tu tu maeñ maeñ karna jhagRa/kil kil/tu tu maeñ maeñ

squadron(of cavalry):n. risaalah squalid: squalor: squander: squander: square: square root: squash: squash: squashed: squat: squatting: squeal: squeal: squeamish: squeeze: squeezing: squib: squid: squint: squint: squirm: squirrel: squirt: squirt: squirting: squish: stab: stabile: stability: stabilise: n. n. v.t. n. n. n. n. v.t. a. v.i. n. v.i. n. a. v.t. n. n. n. a. n. v.t. n. n. v.t. n. v.t. v.t. a. n. v.t. gañdah/GHaliiz/najis bad baKHti/gañdigi alalley talalley karna/pheyñkna asraaf/fuzuul KHarchi chau kor/chauk/murabba^ jazar(m.) Halwah kaddu/peyTha guuda bana deyna/kuchalna pichchi naa jaa'ez qabzah karna/phaskaRi maarna phaskaRa chiiKHna chiiKH baa Hayaa/bey mael daabna/dabochna/masalna/nichoRna faSHaar(m.)/masaas(m.) chhachhuñdar(f.) qiir maahi aaRa pan/munHarif bheyñga pan/jhaañk/nazar/tirchhi nazar chaal baazi karna/kulbulaana gilaehri pich kaari(f.) pich kaari maarna phuuT(f.) kuchalna/masalna zaKHmi karna jama hu'a/mazbuut/saabit isteHkaam/mazbuuti/sabaat puKHtah karna

stabilisation: n. stable: stack: staff: stage: stagger: stagnant: staid: stain: stain: a. n. n. n. v.t. a. a. v.t. n.

isteHkaam(m.) mustaeHkam añbaar âmlah(m.)/DañDi(f.)/jariib(f.)/khamba(m.) chabuutrah/marHalah Dag magaana/laR khaRaana/paa'oñ Dag magaana faasid/qaa'em/saakin sañjiidah daaGH lagaana/dhabba lagaana/rañgna chhiiñT()f./chitti(f.)/daaGH(f.)/dhabba(m.)/ faziiHat(f.)/phuTki(f.) daaGH daar/rañga siiRhi/ziinah khamba jhoñk deyna/SHart lagaana baazi/en^aam/SHart SHarti raqam bardaar baasi/puraana bahaanah ghoRey ka peySH aab muutna hattha/SHaaKH akaR chaal DañThal(f.)/karbi/SHaaKH(m.) bila DañThal/bey DañDi astabal/paa'ey gaah/taweylah nar ghoRa faaHiSHah qawi/SHujaa^ haklaana/laR khaRaana hakla(m.)/hakli(f.) hakla haT/luknat mohar/naqSH/Thappa/zarb bhag daR

stained: staircase: stake: stake: stake: stakeholder: stale: stale: stale: stale: stale: stalk: stalk: stalkless: stall: stallion: stallion: stalwart: stammer: stammerer: stammering: stamp: stampede:

a. n. n. v.t. n. n. a. n. n. v.i. n. n. n. a. n. n. n. a. v.t. n. n. n. n.

stamping: stance: stand: stand off: stand off: stand offish: stand still: standard: standard:

n. n. v.i. v.t. a. a.

taba^ Haalat(f.)/waza^(f.) khaRa hona katraana/Taal deyna alag thalag/duur akal khura/alag thalag sa/bey murawwat ThiTak jaana

a. n.

puura/me^yaari âlam/jhañDa/me^yaar âlam bar daar/niSHaan bar daar khaRa/qaa'em rutbah/wuq^at jaa'edaad nuqtah e nazar(m.) bunyaadi SHa'ey âjm/sitaarah/taara munajjim(m.)/najuumi(m.) sitaarey daar kalaf/kalap/niSHaastah ghuurna/taakna taak akRa hu'a/bey lachak/ujaaR mañzar/tamaaman maena(f.) aaGHaaz karna/chal paRna/Daul Daalna/ SHuruu^ karna aaGHaaz hona/khulna/SHuruu^ hona aaGHaaz/ibteda/SHuruu^ chal paRney waala/gaam zan chauñkaana chauñkna ta^ajjub ka baa^is waeH SHatnaak taur par bhuuka marna

standard-bearer:n. standing: standing: a. n.

standing crop: n. standpoint: staple: star: star-gazer: starry: starch: stare: stare: stark: starling: start: n. n. n. n. n. n. v.i. n. a. n. v.t.

start: start: starter: startle: startle: startling: startlingly: starve:

v.i. n. v.t. v.t. v.i. a. adv. v.i.

starve: starvation: starving: stasis: state:

v.t. n. n. n. n.

faaqah karna bhuuk/faaqah GHurrah dauraan e KHuun ki rukaawaT/qabz êlaaqah/daulat/Haal/Haal o qaal/Haalat/ HaSHmat/hae'iyat/Hukuumat/kaefiyat/mulk/ naubat/raaj/reyaasat/saltanat/SHaan/SHakl/ taur/waza^ bayaan karna sultaani gawaah siyaasat âali SHaan ârz/bayaan/Haal/izhaar/kaefiyat mudabbir(m.) mudabbiri(m.) darjah(m.)/Haesiyat(f.)/maqaam(m.)/ mustaqar(m.) khaRa/muqiim/qaa'em/saakin kaaGHazi/qartaasi SHumaariyaat but/mujassimah añdaam/Diil/haekal/namu/qad/qaamat/qadr o qaamat aabru/auqaat/Haesiyat/maqaam/paa'ey gaah/ paayah/pallah/poTa/qadr o mañzilat ba Haal farz/Hukm/qaanuun aa'in kaTTar/saabit qadam lakRi key putley DaT jaana/DaTna/khaRa raehna/paRna/ qayaam karna/raehna/Thaerna Deyra/guzaarah/paRaa'o/qayaam Hukm e imtenaa^i faro kaSH mazbuut/puKHtah/qaa'em mazbuuti/nibaah/puKHtahgi/sabaat

state:

v.t.

state witness: n. satecraft: stately: statement: satatesman: n. a. n. n.

satatesmanship: n. station: n.

stationary: stationer: statistics: statue: stature: status:

a/n. n. n. n. n. n.

status quo: statute: statutes: staunch: stave: stay:

a. n. n. a. n. v.i.

stay: stay order: staying: steadfast:

n. n. n. a.

steadfastness: n.

steady: steadily: steal:

a. adv. v.t.

mazbuut/raasiKH/saabit qadam baa qaae^dah chori karna/churaana/GHaa'eb karna/ gum karna bhaap/buKHaar/duKHaan duKHaani jahaaz(m.) duKHaani jahaaz(m.) samañd faulaad añdha dhuñd/chaRhaa'i/Dhalwaan/ muSHkil/nihaayat bhigona/achhi taraH sey tar karna/ tar batar karna bhigauna burj(m.)/kalas(m.)/minaar e kaliisah(m.) maañjhi(m.) DañDi/DañTha bad bu/bisaañd/ûfuunat muKHtasar naweys muKHtasar naweysi bahot uuñchi aur zordaar waala Dag/eqdaam/paa/paa'oñ/qadam baRhaana/teyz karna seeRhi/ziinah bañjar/bey aulaad ûmdah duruSHt duruSHti/karaKHtagi KHalaasi fikr/Hammaam/preySHaani/patiili/ qabHah KHaanah garam paani sey naehlaana panaah milna machhli ka taalaab KHaan saamañ/naazir/peySH kaar

steam: steamer: steamship: steed: steel: steep:

n. n. n. n. n. a.

steep:

v.t.

steeper: steeple: steersman: stem: stench: stenographer: stenography: stentorian: step: step up: steps: sterile: sterling: stern: sternness: stevedore: stew:

n. n. n. n. n. n. n. a. n. v.t. n. a. a. a. v.t. n. n.

stew: stew: stew: steward:

v.t. v.i. n. n.

stewardship: stick: stick: stick: stick to: stick-bearer: stickiness: sticky: sticking: stiff: stiffen: stiffness: stigma: still: still: stimulant: stimulate:

n. v.t. v.i n. v.i. n. n. a. a. a.

daaroGHgi/mohtamammi chipkaana/chubhona/ghoñpna chipaTna/DaT jaana/DaTna/lagna lakRi/laaThi/tiili chimaTna/laaHiq hona cgob daar(m.) cheyp/leys chip chipa/leys daar peywastah bey loch/jakRi/karaKHt/kaThor/saKHt/ziddi ho jaana

v.t/i. jakaR jaana/jakaRna/saKHt n. n. a. adv. m. v.t. duruSHti/saKHti âeb/daaGH/dhabba/siyaahi

bey Harkat/chup/gum sum/saakin ab bhi/hanoz/par moHarrik aamadah karna/bey daar karna/eyR lagaana/ ubhaarna moHarrik chubhoba/Dañk marna/Dasna/kaañTa chubhona/ neySH zani karna Dañk/kaañTa/KHaliSH/neySH KHasiis KHissat(f.) neySH zani bad bu deyna gañdah aaRey aana/Had bañdi karna/rokna paa bañdi/qaed/zabt maeHduud bahot kam meqdaar meyñ muSHaahirah(m.)/roziinah(m.)/waziifah(m.) maSHruut âehd(m.)/qaul(m.)/SHart(f.)

stimulus: sting:

n. v.t.

sting: stingy: stinginess: stinging: stink: stinking: stint: stint: stinted: stingingly: stipend: stipulated: stipulation:

n. a. n. n. v.i. a. v.t. n. a. adv. n. a. n.

stir: stir: stir: stirrup: stitch: stitch: stitch a quilt: stitching: stob: stock:

v.t. v.t. n. n. n. v.t.

chalaana/Hal karna/hilaana hilna chahel pahel/gaehma gaehmi rikaab(f.) chubhan/Taañka buñna/siina/silaa'i karna Dorey Daalna

n. n. n.

siina pirona/silaa'i aar añbaar/asal(m.)/kuñdah(m.)/maal(m.)/nasl(f.)/ yaKHni(f.)/zaKHiirah(m.)/zurriyat(f.) Hissey daar jurraab/mozah Dheyr/añbaar(m.) Thoñsna bhaari/sañgiin aag bhaRkaana/hawa deyna jhoñkney waala KHar qah churaa'i hu'i/masruuqah bey His/sard mohar sard mohri sey chaak/dehaan/SHigaaf aatma/peyT/poTa bar daaSHt na karna/pasañd na karna paa maal karna/paaoñ paTaKHna guThli/Hajar/patthar/roRa/sañg sañg zani karna pathraa'o pathriila/sañglaaKH jhukna/KHam karna rok thaam(f.)/waqfah(m.) DaT jaana/DaTna/rukna/Thaerna rokna/saadhna/Thaeraana

stockholder: stockings: stockpile: stodge: stodgy: stoke: stoker: stole: stolen: stolid: stolidly: stoma: stomach: stomach: stomp: stone: stone: stoning: stony: stoop: stop: stop: stop:

n. n. n. v.t. a. v.t. n. n. a. a. adv. n. n. v.t. v.t. n. v.t. n. a. v.i. n. v.i. v.t.

stop short: stoppage: stopper: store: storey: n. n. n. n.

ThiTak jaana iñsidaad/rukaawaT DaaT añbaar/dukaan/zaKHiirah mañzil/tabqah koTha talaatum/tuufaan/yuuriSH Hamlah karna SHor añgeyz/tuufaani afsaanah/daastaan/kahaani/kaefiyat/ maajra/naql/qissah afsaanah dastaan go(m.) daastaan go'i a. n. v.t. n. v.t. n. v.i. n. a. dhiiñga/farbah/mazbuut/moTa/poRha añgeyThi/chuulha maeHfuuz karna/zaKHiirah karna bheyñga pan(m.) Taañgeyñ phaelaana aawaarah/bhaTka raah sey haTna/saath chhuRna awaarah baraabar/khula khula/raast/siidha/ustuwaar KHat e mustaqiim(m.) fauran siidha karna khara/saaf/siidha saada

(upper) storey: n. storm: storm: stormy: story: n. v.t. a. n.

(short)story: story teller: storytelling: stout: stove: stow: strabismus: straddle: strag: straggle: straggler: straight:

n. n.

straight line: n. straightaway: straighten: adv. v.t.

straightforward:a.

straightforwardness:n. khara pan/raast rawi/saaf dili straightness: strain: strained: strain: strain: n. v.t. a. n. n. ustuwaari(f.) chhaañna/nichoRna/rokna kaSHiidah zaeHmat(f.) nasl(f.)/zaat(f.)

strainer: strait: straitened: strand: strand: strange:

n. n. a. n. n. a.

chhalni(f.)/chhañna(m.) aab naa'ey(f.) tañg kinaar e aab/saaHil lachhi/laRi âjab/âjiib/añjaan/beygaanah/GHariib/ GHaer/niraali/turrah ajnabi/baeri/bey gaanah/GHaer/naa aaSHna/ par deysi aGHyaar dabochna/gala dabaana/phaañsi deyna phaañsi kasna/maarna/piiTna paTTi chaal(f.)/daa'oñ(m.)/ghaat(f.) chaal/Hikmat e âmli tabaq/tabqah/taeh kaah/siiñk(f.)/tiñka(m.) dhaari Daalna dhaari/lakiir dhaari dhaari aab ju(f.)/dhaar/naala(m.)/rau(f.)/ ruud(f.)/sota(m.) jhañDa(m.)/jhañDi(f.) gali(f.)/kuuchah(f.) bal buuta/dam KHam/jaulaani/majaal/par/pitta/ puKHtagi/quuwat/qudrat/saKHti/taaqat/ ustuwaari(f.)/wasuuq(m.)/yaara(m.)/zor(m.) moHkam/puKHtah/saKHt/ustuwaar taa'id(f.) himmati/jafa kaSH/pur joSH/sar garm/ tawaana dabaa'o(m.)/zor(m.) baRhaana/kasna/phaelaana mabsuut/phaela hu'a bikheyrna/chhiRakna

stranger:

n.

strangers: strangle:

n. v.t.

strangulation: n. strap: strap: stratagem: strategy: stratum: straw: streak: streak: streaky: stream: v.t. n. n. n. n. n. v.t. n. a. n.

streamer: street: strength:

n. n. n.

strengthened:

a.

strengthening: n. strenuous: a.

stress: stretch: stretched: strew:

n. v.t. a. v.t.

strewn: stricken: strict:

a. a. a.

bikhra hu'a/muñtaSHir zadah kaRa/kaTTar/raasiKH/saKHt/ zaabit/zabar dast taakiidan saKHti/zabar dasti bañdhaa'i//saKHti Dag bharna/phalaañgna Dag(f.)/gaam(m.)/qadam(m.) laehjey ki saKHti karaKHtahgi(f.) fasaad/jhagRa/tasaadum/uljhaa'o bajaana/haRTaal karna/haTaana/lagana/maarna/ niShaan lagaana/piiTna/qalam zad karna/ Takraana/saehlaana/sauda karna bajna/lagna/ sauda karna laRna

strictly: strictness: stricture: stride: stride: stridence: stridency: strife: strike:

adv. n. n. v.t. n. n. n. n. v.t.

strike:

v.i.

strike a bargain: strike against: strike off: strike out: v.t. v.t.

KHaarij karna kaaTna/miTaana Takraana Haerat añgeyz/zor daar maar mu'ssar tariiqey sey Dor/Dora/Dori/qataar/rassi/riSHtah/sutli laR taar daar majbuur kun/SHadiid/taakiidi saKHti(f.)/tañgi(f.) bey pardah karna/kapRey utaarna/khiiñchna paTTi chaabuk maarna/dhaari Daalna/paTTi Daalna chabuk sey piTaa'i/dhaari/paTTi dhaari daar eyk laRka/nau KHeyz

strike together: striking: striking: strikingly: string: a. n. adv. n.

string of pearls:n. stringed: stringent: stringency: strip: strip: stripe: stripe: striped: stripling: a. a. n. v.t. n. v.t. n. a. n.

strive: striving: striver: stroke: stroke:

v.i. a. n. v.t. n.

haath paa'oñ maarna/koSHiSH karna mujaahid jadd o jeHad karney waala pheyrna/saehlaana dhakka/halla/Hamlah/maar/SHoSHah/ waar/zad/zarb ghuumna/saer karna chahel qadmi/saer aawaarah/har jaa'i kuuchah gardi dhiiñga/matiin/mazbuut/mustaHkam/paa'ey daar/ pakka/poRha/puKHtah/qawi/raasiKH/taaqat war/ saabit/saKHt/sañgiin/SHeyr/teyz/ustuwaar/ waasiq tijori(f.) gaRh(m.)/qal^ah(m.) aamir(m.)/bahaadur(m.)/taaqat war(m.) mustaqil mizaaj lagna/lagwaana/maara banaawaT/saaKHt banaawaT/saaKHt saaKHt key leHaaz sey phaR phaRaana kaawiSH/kaSHaa kaSH/kaSH makaSH/ maara maar/tag o dau faaHiSHah/kañjRi/kasbi aeñThna/akaR fuuñ ban kar chalna/ maTakna ThañTh bey taraH/haT dharm/KHud sar/ziddi haTeyla pan/zid ka maa'ddah phañsna KHud pasañd/mutakbbir jaRaana/jaRwaana jaRna nasal kaSH ghoRa

stroll: stroll: stroller: strolling: strong:

v.t. n. n. n. a.

strong-box: stronghold: strongman:

n. n. n.

strong willed: a. struck: structure: structural: structurally: struggle: struggle: a. n. a. adv. v.t. n.

strumpet: strut:

n. v.i.

stub: stubborn: stubbornness: stuck: stuck up: stud: stud: stud:

n. n. n. v.i. a. v.t. v.i. n.

student: studious: studiously: studiousness: study: study: studying: stuff: stuffed: stuggy: stultify: stumble: stumble: stump: stun: stunt: stunt: stunted: stupefied: stupendous: stupefy: stupefy: stupid:

n. a. adv. n. v.t. n. n. v.t. a. a. v.t. v.i. n. n. v.t. n. v.t. a. a. a. v.i. v.t. a.

muriid(m.)/taalib îlm(m.)/taalebah(f.) paRhaaku sar garmi sey îlm dosti(f.) mutaale^ah karna/paRhna/siikhna mutaale^ah paRhna ghuseyRna/Thosna khacha khach/Thusa moTa bey waquuf banaana Thokar khaana Thokar kotaah qad Hawaas baaKHtah karna rok/rukaawaT ThuThraana kotaah/ThuThra Hawaas baaKHtah/KHiirah/madhoSH Haerat kun saktey meyñ aana bad Hawaas kar deyna/dam bahKHud kar deyna aeHmaq/aeHmaqaanah/an ghaR/bey KHabar/ bey waquuf/choGHd/KHar dimaaGH/kora/lur/ naa faehm/phuu'aR anaaRi pan/gañwaar pan/Hemaaqat/jahl KHiiragi(f.) GHaflat/GHaSH chaaq/dabañg/duruSHt/kaRa/mazbuut/paa'ey daar/ qawi/saabit qadam/saKHt/tuñd/ziddi

stupidity:

n.

stupification: n. stupor: sturdy: n. a.

stutter: stuttering: style:

v.i/t. haklaana n. n. hakla pan/hakla haT añdaaz/asluub/Dhab/Dhañg/îbaarat/ paehlu(m.)/paeraayah(m.)/qata^(f.)/ rañg(m.)/SHaan(f.)/taraH/tarz(f.)/waza^(f.)

stylish: stylist: subcontinent:

a. n. n.

pur asluub/taraH daar/waza^ daar saaHeb e tarz barr e saGHiiri barr e saGHiiri zeyr karna maGHluub/musaKH KHar faa^el/maeHkuum/mazmuun/mauzuu^/ re^aaya/taabe^ paa bañd karna maeHkuum/musaKH KHar maeHkuumi/maeHkuumiyat zam hona muta^alliq zam âdaalat key zeyr faeslah fataH karna/maGHluub karna/nutii^ karna GHulaami(f.)/itaa^at(f.)/maGHluubiyat(f.) paa bañd âali/bulañd/rafii^/saaqib taeHt uSH SHo^uuri añdaaz key saath Ha'iyat ki tabdiili/wijdaan aab doz(f.) Dubona Duubna faro tani/îtaa^at/guzaariSH/taa^at/ tasliim/sabr âajiz/faro tan âajizi gardan jhukaana/peySH karna gawaara karna maa taeHet banaana/paa bañd karna/ taabe^ banaana maa taeHet/paa bañd/taabe^ maa taeHt(m.)/maeHkuum(m.) maeHkuumi/maeHkuumiyat/paa bañdi

subcontinental: a. subdue: subdued: subject: v.t. a. n.

subject: subjected: subjection: subjoin: subjoined: subjoining: sub judice: subjugate: subjugation: subjugated: sublime: subliminally: sublimation: submarine: submerge: submerge: submission:

v.t. a. n. v.t. a. n. n. v.t. n. n. a. adv. n. n. v.t. v.i. n.

submissive:

a.

submissiveness: n. submit: submit to: subordinate: v.t. v.t. v.t.

subordinate: subordinate:

a. n.

subordination: n.

subornation: subpoena: subscription: subsequent: subsequently: subsurvience: subside: subsidiary: subsist: subsistence: substance:

n. v.t. n. a. adv. n. v.i. n. v.i. n. n.

jurm ki tarGHiib chaalaan jaari karna chañdah/iSHtiraak maa ba^d aayañdah/piichhey e^aanat/KHidmat guzaari/maa taeHti baeThna/ghaTna/pichakna maa taeHt guzraan karna aab o daanah/guzaarah(m.)/namak/rizq(m.) baat/Haasil kalaam/KHulaasah/ maa'dah/maahiyat/zaat me^yaar sey kam Haqiiqi/maaddi/pakka/saabit êwaz badal(m.) zeyli tabaq bahaanah baariiki(f.)/lataafat(f.)/ûlu(m.) baariik/daqiiq/latiif/zariif ghaTaana/nikaalna qurb o jawaar/nawaaH kaam yaab hona/paar utarna/puura utarna/ sar karna phuulna phalna fiirozi/jiit/kaam raani/kaam yaabi(f.)/ nusrat(f.) kaam raan/kaam yaab/phuula phala/ SHaad kaam/surKH ru kaam yaabi sey jaa naSHiini(f.)/silsilah(m.) lagaatar/musalsal/mutawaatir/taabaR toR dam bah dam/lagaataar/paeham jaa naSHiin(m.)/KHalaf(m.) dast giiri/faryaad rasi/madad

substabdard: substantial: substitute: substitution: substrate: subterfuge: subtility: subtle: subtract: suburb: succeed:

a. a. n. n. n. n. n. a. v.t. n. v.t.

succeed: success:

v.i. n.

successful:

a.

successfully: succession: successive: successively: successor: succour:

adv. n. a. adv. n. n.

such: such as: suck: suckle: suckling: sudden: suddenly:

a. a. v.t. v.t. n. a. adv.

aesa/waesa jaesa chasakna/chuusna/piina duudh pilaana SHiir KHwaar(m.)/razaa^at(f.) achaanak/eyk dam aanan faanan/achaanak/eyka eyki/baeThey biThaa'ey/ naa gaah/yak laKHt/yak bayak choT khaana/dukhiya hona/jheylna/ musiibat uThaana/paani phir jaana/ paRna/saehna aziiyat/dukh/takliif dukhiya/musiibat zadah aziiyat/dil soKHtah/dukh/ibtela/kaRi/ musiibat/rañj/sabr/sadmah mubtila puura utarna faraaGHat bas/kaafi laaHiqah dam ghoTna dam ghuTna ghuTan(f.)/Habs(m.) paani sey Dhak deyna/rañg deyna chiini/khaañD/SHakar misri(f.) gañna ârz karna mujawwizah iima(f.)/sifaariSH(f.)/tajwiiz(f.) KHud kuSHi/KHud sozi dar KHwaast/faryaad/guzaariSH/HaSHam/ joRa/lagna darKHwaast karna/guzaariSH karna/ KHuSH karna lagna/munaasib hona/paRna/raas aana

suffer:

v.i.

sufferance: sufferer: suffering:

n. n. n.

suffering: suffice: sufficiency: sufficient: suffix: suffocate: suffocate: suffocation: suffuse: sugar: sugar candy: sugar cane: suggest: suggested: suggestion: suicide: suit:

a. v.i. n. a. n. v.t. v.i. n. n. n. n. n. v.t. a. n. n. n.

suit:

v.t.

suit:

v.i.

suitable: suitableness: suitor: sulk: sulky: sullage:

a. n. n. v.i. a. n.

aehl/durust/laa'eq/munaasib/mutaabiq mutaabiqat/SHaa'estahgi âaSHiq/mañgeytar/taalib ruuThna akal khura/bad mizaaj/tiikha aaKHor/gañdagi/GHalaazat/kuuRa karkaT/ mael/najaasat mukaddar/kaSHiidah KHufgi sey aazurdgi/bar hami/KHufgi/udaasi GHaliiz karna/najis karna/thuukna gañdhak munaqqah ghamas/Habs ghamas daar Haasil/jama^/joR/kul/raqam Haasil jama^ garmi/garmiyoñ ka mausam KHulaasah karna/muKHtasar karna mujmal/muKHtasar KHulaasah/lub/sar sari Haasil jama^ auj/choTi/fauq/phunañg(f.)/qullah pukaarna pukaar dal dal maehñga/pur takalluf aaftaab/dhuup/KHaawar/KHurSHiid/mehr/ naiyyar/SHams/siraaj/suuraj(m.) chil chilaati dhuup(f.) aaftaabi GHusl(m.) dhuup seyñkna alqat karna ka'i/phuTkal/phuTkar

sullen: sullenly: sullenness: sully: sulphur: sultana: sultriness: sultry: sum: sum total: summer: summarise: summarised: summary: summation: summit: summon: summon: sump: sumptuous: sun:

a. adv. n. v.t. n. n. n. a. n. n. n. v.t. a. n. n. n. v.t. n. n. a. n.

(blazing)sun: sunbath: sun bathe: sunder: sundry:

n. n. v.t. v.t. a.

sunk: sunlight: sunlit: sunny: sunset: sunshade: sunshine: superb: superficial:

pa.t. n. a. a. n. n. n. a. a.

GHarq aab dhuup(f.)/zau dhuup daar/munawwar aaftaabi/dhuup daar/roSHan/taabnaak GHuruub e aftaab/SHaam saa'ebaan(m.) dhuup/ujaala âali baalaa'i/sar sari/satHi/zaahiri uupar uupar faaltu/faazil/zaa'ed mañDh deyna nigraan âala/baalaa dast/baRhiya/beySH/faa'eq/fauqaani/ kalaañ/muqaddam/naazir/turrah/zabar/zabar dast kamaal bar tari/fauqiyat/fazl/faziilat/ sabqat/tafawaffuq fauq ul tabiy^at/mo^jezah KHarafat/waehm muta^assib/waehmi/za^iif ul e^teqaad nigraani/paas nigraan nigraani ka aaraam pasañd/kaahil/muta^ssib khaana laaHiqah/zamiimah izaafi daaman phaelaana/iltija karna/paa'oñ rakaRna/ paeroñ paRna/peySHaani ragaRna neyaaz mañd âajizi/iltija/neyaaz faraahami(f.)/rasad(f.) baehm karna/faraahami karna/rasad rasaani karna

superficially: adv. superfluous: superimpose: a. v.t.

superintendent: n. superior: a.

superior quality: superiority: n.

supernatural: superstition: superstitious: supervision: supervisor: supervisory: supine: supper: supplement:

n. n. a. n. n. a. a. n. n.

supplementary: n. supplicate: v.t.

supplicating: supplication: supply: supply:

a. n. n. v.t.

support:

v.t.

ham dardi karna/Hemaayat karna/ par wariSH karna/puSHt panaahi karna/ puSHt par hona/saadhna/sahaara deyna/ sañbhaalna/taa'id karna dast giiri/haath/Hemaayat/kafaalat/kumak/ panaah/par wariSH/puSHt/quuwat/rizq(m.) sahaara/taa'id/wasiilah Haami/ham dard/Hemaayati(m.)/kafiil/ piTThu(m.)/puSHt panaah/saathi/taraf daar(m.) Haami bey yaar o madad gaar farz karna farzi bil farz farz dabaana/kuchalna/qaabu paana dabaa'o(m.)/iñsidaad/rafa^(m.) mawaad jama^ hona/piip bharna mawaad âala baala dasti/fauqiyat pakka/waasiq/yaqiini kiyuñ nahiiñ/yaqiinan/zaruur kafaalat/zaamin/zamaanat ru/satH hilkora/laher/mauj joSH par aana/umañDna jarraaH(m.) jarraaHi(f.) jarraaHi ka aazurdah/duruSHt/kaThor gumaan karna/SHak karna gumaan baRh jaana/faa'eq hona/GHaalib aana/ GHaalib hona/jawaaz karna/kaan kaaTna/ sabqat ley jaana bar tar/baRhiya/faa'eq/GHaalib/turrah

support:

n.

supporter:

n.

supportive: supportless: suppose: supposed: supposedly: supposition: suppress: suppression: suppurate: suppuration: supreme: supremacy: sure: surely: surety: surface: surge: surge: surgeon: surgery: surgical: surly: surmise: surmise: surpass:

n. a. v.t. a. adv. n. v.t. n. v.i. n. a. n. a. adv. n. n. n. v.i. n. n. a. n. v.t. n. v.t.

surpassing:

a.

surpassing: surplus: surprise: surprised: surprising: surreal: surrender: surrender:

n. n. n. a. a. a. v.t. n.

sabqat baaqi(f.)/beySHi/faaltu/faazil/zaa'ed achañbha/âjab/Haerat/ta^ajjub mutaHayyir âjiib GHaer Haqiiqi hathyaar Daalna/tasliim karna haar/supurdagi/tasliim saaKHtah gheyrna/moHaasirah karna/muHiit karna gheraaa'o maeHsuur ird gird/muHiit aas paas/gird/ird gird maa Haul nigraani jaa'ezah(m.)/masaaHat(f.)/naap(f.)/ paemaa'iSH(f.) ziñdah bachna gumaan karna/SHak karna/SHubhah karna iñtizaar laTkaana/mo^attal karna laTka hu'a/mo^attal mo^attali/rukaawaT gumaan/KHayaal/SHak/SHuhah/waehm/zan SHakki SHak sey aaheyñ bharna/saañs bharna bar daaSHt karna/sahaarna/sañbhaalna raaziq(m.) GHiza(f.)/par wariSH(f.)/roTi(f.) mochi joR/silaa'i/Taañka jaagiir daar

surreptitious: a. surround: surround: surrounded: surrounding: surrounding: surroundings: surveillance: survey: v.t. n. a. a. n. n. n. n.

survive: suspect: suspense: suspend: suspended: suspension: suspicion: suspicious: suspiciously: suspire: sustain: sustainer: sustenance: sutor: suture: suzerain:

v.i. v.t. n. v.t. a. n. n. a. adv. v.t. v.t. n. n. n. n. n.

suzerainity: svelte: swab: swaddle: swagger: swagger: swallow:

n. n. v.t. v.t. n. v.t. v.t.

jaagiir daari(f.) lachak daar/loch daar pochhan lagaana kapRey meyñ lapeyTna/paTTi baañdhna naKHrah/uThaan akaR kar chalna/aeñDna galey sey utaarna/hazm karna/khaana/ nigalna aba biil gala/ghuuñT/Halaq dal dal/daldali jagah/dhañs dhañsa deyna/deyna baarah siñgha(m.) jast o KHaez kun/teyz KHud numaa'i bañna/KHud numaa'i karna dikhaawaTi bhiiR/dal/GHalla/hujuum pakkey rañg ka/saañwla/tariik haath maarna/lambi zarb lagaana laehraana/laTakna âmal daKHal/raaj/tasallut Dheyñkli gaali deyna/Halaf uThaana gaali pasiijna âraq/pasiinah baTorna/jhaaRna/jhaaRu deyna bhañgan(f.)/bhañgi(m.)/jaarob kaSH(m.)/ KHaak rob(m.)/mehtar(m.)/mehtraani(f.) miiTha/narm/pyaara/SHiiriiñ miThaa'i/SHiiriini baalam(m.)/dilbar/dil daar/Habiib(m.)/ jaan/kaafir/maeHbuub(m.)/maeHbuubah(f.)/ ma^SHuuq(m.)/ma^SHuuqah(f.)/naaz niiñ/

swallow: swallow: swamp: swamp: swamp-deer: swank: swank: swank: swanky: swarm: swarthy: swat: swag: sway: sway-pole: swear: swearing: sweat: sweat: sweep: sweeper:

n. n. n. v.t. n. a. n. v.t. a. n. a. v.t. n. n. n. v.t. n. v.i. n. v.t. n.

sweet: sweet meat: sweetheart:

a. n. n.

nigaar/piitam/ pritam/saajan(m.)/sanam sweetness: sweets: swell: n. n. v.i. Halaawat/miThaa'i/miThaas/ras/SHiiriini miThaa'i/SHiiriini khilna/phuul jaana/phuulna/roTiyaañ lagna/ suujna/suujan aana/umañD aana/warm aana phulaana/umañDna gumRa/suujan/waram mauj zan musta^ad/phurtiila/sarii^/teyz rau jaulaani/lap jhap/lapak/phurti/sur^at/teyzi chhaan bora/bhuusi chokar/khañgaal perna/taerna GHaSH khaana/paeraana/taeraana paeraak/SHinaawar/taeraak paeraaki/SHinaawari/taeraaki chaT kar jaana/GHaban karna ja^l baaz/ja^l saaz suu'ar gaehwaarah/jhuula/peyñg jhuula jhuulna/jhuulna suu'ar pana sañsanaana khaTka phuula GHash aana chakkar/GHaflat/GHaSH/saktah SHamSHiir/saef/talwaar/teyGH teyGH zan teyGH zani saa'is chaap luus/KHuSH aamdi chaap luusi/kaasah leysi chhaañna

swell: swelling: swelling: swift: swiftness: swill: swim: swim: swimmer: swimming: swindle: swindler: swine: swing: swing: swinishness: swish: switch: swollen: swoon: swoon: sword: swordsman:

v.t. n. a. a. n. n. v.i. v.t. n. n. v.t. a. n. n. v.t. n. v.t. n. a. v.i. n. n. v.t.

swordsmanship: v.t. syce: sycophant: sycophancy: sye: n. n. n. v.t.

sye: syllogism: symbol: symbolic: sympathetic:

n. n. n. a. a.

chhalni qayaas e mañtaqi âlaamat/iSHaarah/misaal/tuGHra âlaamati/iste^aari ham dard/KHuda taras ham dardi sey ham dardi rakhna dukh baTaana/ham dardi karna ham dard/GHam gusaar/GHam KHwaar/SHanwa dard mañdi/dil ju'i/GHam gusaari/ham dardi ham nawaa'i/taraanah âlaamaat(f.)/iima(f.)/marz(m.) aasaar/âlaamaat mutaabiqat daari(f.) imtizaaj e ziddaen ham ma^ni/mutaraadif KHulaasah(m.) naHw(f.) aatiSHak(f.) pichkaari(f.) ârq/ras/SHiirah nazm/nizaam/qaanuun/qariinah/tartiib baa qaa'edah/usuuli baa qaa'edgi sey/baa usuuli sey munazzam karna/tartiib deyna munazzam kisi nizaam sey muta^lliq eyk maah/muKHaalifat

sympathetically: adv. sympathise: sympathise: sympathiser: sympathy: symphony: symptom: symptoms: sync: syncreticism: synonymous: synopsis: syntax: syphilis: syringe: syrup: system: systematic: v.i. v.t. n. n. n. n. n. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. a.

systematically: adv. systematise: systematised: systemic: syzygy: v.t. a. a. n.

T
tab: table: table: n. n. v. choTi si parchi/paTTi/taeh jadaul/meyz/pahaaRa kaar rawaa'i sey nikaalna

tablecloth: table knife: tablet: tabloid: tabular: tacit: taciturn: tack: tack: tact:

n. n. n. n. a. a. a. v.t. n. n.

meyz poSH(m.) chhuri lauH/qurs/taKHti talKHiis SHudah jadauli/musattaH KHaamoSH KHaamosH taba^ baañdhna/natthi karna rawiyyah chaalaaki/daaniSH mañdi/Dhañg/Hikmat/ mauqa^h SHinaasi/saliiqah mauqa^h SHinaas/hoSH yaar/saliiqah mañd chaalaaki chaal/hath kañDa/tadbiir kartab joR toR karney waala/tadbiir kaar/SHaatir lamsi/lamsiah/mura'i/waazeH bey kaar/bey tuka/nikamma bey tuka pan bey tukey pan sey chhoTa bachchah dhajji/dum chhalla/kaaGHaz/nok aaKHir/añjaam kaar dum/puuñchh darzi/KHayyaat silaa'i baya darzi ka siya/munaasib aaKHiri sira/tatmah chakkar GHotah daaGH ya baTTa lagaana daaGH/laus/SHaa'ebah daaGH daar

tactful: tactfulness: tactic: tactics: tactician: tactile: tactless: tactlessness: tactlessly: tad: tag: tag end: tail: tailor:

a. n. n. n. n. a. a. n. adv. n. n. n. n. n.

tailor's wage: n. tailorbird: tailored: tailpiece: tailspin: taint: taint: tainted: n. a. n. n. v.t. n. a.

take: take: take after: take away: take care: take care of:

v.t. n.

leyna/pakaRna/thaamna/uchakna bhatta(m.)/Hissah(m.) naql karna/mumaasil hona haTaana/nikaalna KHabar daar hona nigraani karna/nimaTna/nipaTna/ sañbhaalna

take down: take off: take on: take out: take over:

v.t. v.t. v.t. v.t. v.t.

Dhaana/KHaraab karna/utaarna utaarna zimmah leyna haTa deyna/nikaalna qabzah karna/sañbhaalna qabzah karna jamna/jaR pakaRna saT paTaana lattey leyna

take possession: v.t. take root: (to be)taken aback: take to task: taker: taking: n. n.

leyney waala/pakaRney waala/tasKHiir karney waala aKHz/dil kaSH/dil ruba(giraftaari)/ leyn/paziir afsaanah/baat/daastaan/fasaanah/kahaani/ katha/naql/qissah fitri iste^daad/fitri salaaHiyat/ KHaslat/zauq/zehaanat baa zauq/fataanat/laa'eq/qaabil/ saaHab e leyaaqat/tabbaa^/zaki/zehiin numaa'iSH e fan gañDa/guTka/ta^wiiz/tilism afwaah/baat/baat chiit/gap SHap/guftaar/ guftgu/mukaalmah/taqriir baateyñ karna/bolna bakwaas karna/laGHw bakna

tale:

n.

talent:

n.

talented:

a.

talent show: talisman: talk:

n. n. n.

talk: talk nonsense: talkative: talker: tall:

v.i.

a. n. a.

baatuuni/bakki/bisyaar go/gappi bakwaasi/bolney waala/jhakki bulañd/daraaz qad/kalaañ/lamba/ uuñcha/qad aawar daraazi/lambaa'i/uuñchaa'i charbi/chiknaa'i/SHaHm

tallness: tallow:

n. n.

tallowy: tally: tally: tally: tallyho! talon: tamarind: tamarisk: tambourine: tame:

a. n. v.t. v.i. intj. n. n. n. n. v.t.

charbiila/charbi laga Hesaab/khaata/SHumaar khaatey meyñ likhna/SHumaar karna eyk khaatey ka duusrey sey ham aahañg hona laSH laSH/SHu SHu/taSH kaar chuñgal pañjah/SHat imli jhaa'u/tarfa/tamras chañg/daf/dafli hilaana/paaltu banaana/par chaana/ paalna posna/raam karna/siidha karna hilna/raam hona bey mazah/dabyal/dhiima/paaltu/raam/ ruukha phiika/sidhaaya hu'a miskiini sey

tame: tame:

v.i. a.

tamely: tamper: tangent: tangential: tangentially: tangible: tangibleness: tangiblity: tangle: tangle: tangle: tank: tanker: tanner: tannery:

adv.

v.t/i. daKHl deyna/daKHl añdaazi karna a. a. adv. a. n. n. v.t. v.i. n. n. n. n. n. mumaasi maHez chhhuuta hu'a zilli qaabil e lams/qaabile maeHsuus maeHsuusiyat maeHsuusiyat uljhaana ulajhna gutthi/jhañjhaT/muSHkil/uljhan/ûqdah Hauz/Hauzak/taalaab teyl bar daar jahaaz dabbaaGH dabbaaGH KHaanah/ jahaañ khaaleyñ kamaa'i jaa'eñ dabbaGHat/khaal ki kamaa'i lalchaana lalchaata lalchaa kar

tanning: tantalise: tantalising:

n. v.t. a/n.

tantalisingly: adv.

tantamount:

a.

goya keh/masaawi/mutaraadif/ qadr o qiimat/taaqat GHazab/GHussey ka izhaar khaT khaTaana narm sey zarb lagaana halki si thapki/khaTka/nal/nalka/ToñTi dhajji/Dori/fiitah/paTTi gaa'o dum hona/ghaTtey raehna gaa'u dum gul kaari/phulkaari khaTka/thapakni dastak Daamar/gañdah birozah/taar kol kheywaT/mallaaH/naawak aahistagi/deyr/hich kichaahaT/susti kaahil/sust raftaar hadaf banaana aamaaj(m.)/chaañd(m.)/hadaf(m.)/niSHaanah(m.)/ muñtaha(m.)/zad(f.) chuñgi/maeHsuul/nirKH/SHaraH naamah/ujrat naakah bañdi pahaaRi jhiil baTTa lagaana/bigaaRna/gadlaana/ kaalik lagaana khaTTa/teyz/turSH tawaaef turSHi sey beyRa(m.)/kaam(m.)/mohim(f.)/waziifah(m.) guppha/phuñdna chaaSHni(f.)/lutf(m.)/mazah(m.)/mazaaq(m.)/ sawaad(m.)/SHauq(m.)/lazzat(f.)/zauq(m.) saliiqah chakhna/lagna baa mazaaq/baa saliiqah/KHuSH zaa'eqah/ mazey daar/rasiila pur mazaaqi sey

tantrum: tap: tap: tap: tape: taper: tapering: tapestry: tappet: tapping: tar: tar: tardiness: tardy: target: target:

n. v.t. v.i. n. n. v.i. a. n. n. n. n. n. n. a. v.t. n.

tariff: tariff wall: tarn: tarnish:

n. n. n. v.t.

tart: tart: tartly: task: tassel: taste:

a. n. adv. n. n. n.

(good)taste: taste: tasteful:

n. v.i. a.

tastefully:

adv.

tasteless:

a.

bad zauq/bey lazzat/bey mazah/ bey zauq/phiika chaaSHni daar/chaTkiila/mazey daar chiithRa chiithRey karna purzah purzah/taar taar gap(f.) bakwaas karna/gap maarna GHammaaz farsuudah/gañdah/mal gija chheyRna/choT karna/Dhaalna chheyR/choT tañzan bey chaen/saKHt/tana hu'a takraar ma^ni/takraar pasañdi maey kadah/ma'ey KHaanah kalaal añTa bhadda/bhaRakiila/bhoñDa/chamkiila bhuura/champa'i/saañwla goSH maali karna/maeHsuul lagaana/ malaamat lagaana/tohmat lagaana baaj/DañD/fotah/KHeraaj/maeHsuul qaabil e maeHsuul maeHsuul kiraa'ey ki gaaRi baaj guzaar(m.)/maeHsuul dahiñdah chaa'ey/patti chaa'ey poSH/keytli poSH chaa'ey ki pyaali chaa'ey ghar/chaa'ey KHaanah chaa'ey daani chaa'ey ki zeyaafat dars deyna/paRhaana/raah dikhaana/

tasty: tatter: tatter: tattered: tattle: tattle: tattletale: tatty: taunt: taunt: tauntingly: taut: tautology: tavern: taverner: taw: tawdry: tawny: tax:

a. n. v.t. a. n. v.t. n. a. v.t. n. adv. a. n. n. n. n. a. a. v.t.

tax: taxable: taxation: taxi: taxpayer: tea: teacosy: teacup: teahouse: teakettle: tea party: teach:

n. a. n. n. n. n. n. n. n. n. n. v.t.

siidha karna/sikhaana/ta^liim deyna teachable: teacher: a. n. laa'eq e tadriis/paRhaa'i key qaabil aamoz gaar/mu^allim/mudarris(m.)/murSHid(m.)/ ustaani(f.)/ustaad(m.) dars(m.)/dars o tadriis ta^liimaat murGH aabi jattha/jamaa^at chhalni chaa'ey daani saeh paa'i aañsu/khoñch masakna/phaTna chiirna/dhajjiyaañ uRaana/khasoTna/ maskaana/phaaRna aab diidah/alam naak/aSHk aaluudah/aSHk baar/ Dab Dabaata/pur nam/nam naak qadH aab e chaSHm/aab e talKH/aañsu/aSHk/niir Taswey aañsu bhara/aSHk aameyz baaloñ meyñ kañgha pheyrna/chheyRna/ diq karna/Haeraan karna/naak meyn dam karna/ patañgey lagaana/pareySHaan karna/ qaafiyah tañg karna/sataana/tañg karna zich dillagi baaz/chahel baaz/chheyRney waala aazaar deh/neySH zani chuuchi/chusni/Halmah/sar e pistaan fañniyaat/usuul e mahaarat fanniyaati/istelaaHi maahir e fanniyaat/mistri bikheyrna/phaelaana ajiiran/giraañ/SHaaq ajiir pan/uktaahaT paeda karna

teaching: teachings: teal: team: tea maker: teapot: teapoy: tear: tear: tear:

n. n. n. n. n. n. n. n. v.i. v.t.

tearful:

a.

tearing (eye): n. tears: n.

(crocodile)tears:n. teary: tease: a. v.t.

teased: teaser: teasing: teat: technique: technical: technician: ted: tedious: tedium: teem:

a. n. a. n. n. a. n. v.t. n. n. v.t.

teem: teem: teen: teer: teeth: teething: teetotaler:

v.i. v.t. n. v.t. m.p. n. n.

bhar puur hona/Haamilah hona Dhalkaana/uñDeylna dard/GHam/GHussah/takliif leyp lagaana/phaelaana daañt daañt phuuTna SHaraab ka muñkir taar ghar(m.) barqiyah/taar duur biin bataana/bayaan karna/giñna/kaehna/ farmaana/sunaana raa'ey SHumaar/taeHwiil daar kaar gar/pur asar/pur zor/SHadiid/takliif deh kaar gar taur par choGHl KHor/GHammaaz ãaqibat naa añdeySHi/bey parwaahi/ jasaarat moaafiq banaana/mulaa'em karna/ aab deyna aab(f.)/dam(m.)/GHussah(m.)/KHaslat(f.)/mizaaj(m.) jaley tan/maddham jii(m.)/mizaaj(m.)/sariSHt(f.)/taba^/ tabii^at(f.)/tiinat mizaaji/tunak mizaaj mizaaj key mutaabiq mo^tadil/paarsa buKHaar/darjah Haraarat/Haraarat Haejaan(m.)/tuufaan(m.) tuufaani qaalib(m.)/saañcha(m.) agyaari/îbaadat gaah/gurduwaara/mañdir kan paTi laey/raftaar dunyawi/saa^ati

telegraph office:n. telegram: telescope: tell: v.i. n. v.t.

teller: telling: tellingly: telltale: temerity:

n. a. adv. n. n.

temper: temper(steel): temper: tempered: temperament:

v.t. v.t. n. a. n.

temperamental: a. temperamentally:adv. temperate: temperature: tempest: tempestuous: template: temple: temple: tempo: temporal: a. n. n. a. n. n. n. n. a.

temporary:

n.

âarzi/chañd rozah/hañgaami âarziyat/hañgaami pan aazmaana/chaaT deyna/warGHalaana baehkaa'o/fitnah/laalach/tarGHiib dil kaSH/SHaehwat añgeyz dil kaSH/fitnah parwar/warGHalaaney waali das daswaañ kaRa/KHud sar/muSHkil/ziddi akaR/kas kiraa'eh daar(m.)/makiin/mustaajir(m.)/parja(f.) deykh bhaal karna/paalana/paalna posna muraad(f.)/rujHaan(m.) maelaani/rujHaani peySH karna mulaa'em/narm/taazah ham dard/narm dil galaana/mulaa'em karna mulaa'emiyat sey/narmi sey nazaakat(f.)/narmi/raeHm dili(f.)/riqqat(f.) watr añkhwa qabzah âqiidah(m.)/masa'lah(m.) das nikaati kaSHiidah/khiñcha hu'a kaSHiidgi/khichaawaT Deyra/KHaeymah/SHaamiyaanah/tañbu Deyrey meyñ raehna aazmaa'iSH/âarzi/bah taur tajribah añkaRi daswaañ latiif/patla/naazuk

temporariness: n. tempt: temptation tempting: temptress: ten: tenth: tenacious: tenacity: tenant: tend: tendency: tendentious: tender: tender: v.t. n. a. n. n. n. a. n. n. v.t. n. a. v.t. a.

tender-hearted: a. tenderise: tenderly: tenderness: tendon: tendron: tenement: tenet: ten-point: tense: tension: tent: tent: tentative: tenterhook: tenth: tenuous: v.t. adv. n. n. n. n. n. a. a. n. n. v.t. a. n. a. a.

tent-pitcher: tenure: tepid: tepidly: tercel: term:

n. n. a. adv. n. n.

KHalaasi(m.) êlaaqah/kaaSHt/qabzah kun kuna/niim garm garm joSHi key bey GHaer nar baaz(m.) ârsah(m.)/dauraan(m.)/istelaaH(f.)/lafz(m.)/ meyâad(f.)/muddat(f.)/SHart(f.)/waqt(m.) aaKHiri/iñtihaa'i aaKHir/aDDa marz ul maut(m.) aaKHir meyñ aaKHir karna/KHatm karna añjaam/iñsiraam/itmaam/KHaatimah/ KHatm/paar/paayaañ KHaatim(m.) diimak(f.) miTTi(f.)/zamiin(f.) sar zamiin baam/chabuutra/mehtaabi araazi/qata^ arzi/dunyawi/KHaaki/miTTi ka arzi/KHaaki bhayaanak/Daraa'ona/haul naak daehSHat zadah Daraana/daehlaana/KHauf dilaana Daraa'ona/KHauf naak êlaaqah/âqliim/KHittah/mulk aaSHob/daehSHat/Dar/dhaak/haul/ hiraas/KHauf/tars/yaas daehSHat zadah aafat toRna/daehSHat gardi karna/Daraana daehSHat gardi(f.) daehSHat gard/daehSHat pasañd duruSHt/muKHtasar/Thos

terminal: terminal:

a. n.

terminal illness:n. terminally: terminate: termination: adv. v.t. n.

terminator: termite: terra: terra-firma: terrace: terrain: terrene: terrestrial: terrible: terrified: terrify: terrifying: territory: terror:

n. n. n. n. n. n. a. a. a. a. v.i. a. n. n.

terror-stricken:a. terrorise: terrorism: terrorist: terse: v.t. n. n. a.

test: test:

v.t. n.

aazmaana/imteHaan leyna/parakhna/taulna aazmaa'iSH/imteHaan/kasauTi/mo^aa'enah/ parakh/paR taal/tajribah aazmuudah sanad/wasiyat aañDu/baezah/fotah/KHusiyah gawaahi deyna/SHahaadat deyna sadaaqat naamah/SHahaadat gawaahi/izhaar/saakh/SHahaadat/subuut aazmaa'iSH chiR chiRha/naazuk mizaaj chau paaya(m.) matn(m.)/qaul(m.) darsi kitaab darsi ba nisbat/sey SHukr baja laana/SHukr karna/ SHukriyah ada karna mehrbaani/SHukriyah

tested: testament: testicle: testify: testimonial: testimony: testing: testy: tetrapod: text: textbook: textual: than: thank:

a. n. n. v.t. n. n. n. a. n. n. n. a. conj. v.t.

thank you: thankful: thankless: thanks: that: conj. a. a.

SHaakir eHsaan faraamoSH/naa SHukra SHukr/SHukriyah/sipaas ki/keh/woh ya^ni waesa utna utna udhar

that is to say: adv. that kind: that many: that much: that way: thatch: v.t.

chhaana chhappar(m.) barf pighalna al jalwahgaal(f.) bhaRak daar/dikhaawey ka/naaTaki

thatched roof: n. thaw: the: theatre: theatrical: v.i. art. a. a.

theatrics: theft: their: theism: them: theme: themselves: then: thence: theocracy: theologian: theology:

n. n.

fann e numaa'iSH chori(f.)/sarqah(m.)

pron/a. unka/uska n. pron. n. pron. adv. adv. n. n. n. KHuda par yaqiin in mauzuu^(m.) aap hi/KHud aap/KHud hi pas/phir/tab/tabhi/to is wajah sey diini tarz e Hukuumat mazhabi âalim diiniyaat/ilaahiyaat ba^d az aañ/tab sey mazhabi junuun nazri/tasawwuri nazri maahir e nazariyah maahir e nazariyah da^wah/nazariyah êlaaji/SHifaa'i wahaañ taqriiban ba^d azaañ is jitna/is key êlaawah chunaan cheh/isi li'ey/lehaaza/pas chunaan cheh teryaaq (garam) Hammaam garm îlm ka sar chaSHmah/maKHzan in/yeh (waaley) aaj kal n. maqaalah/mauzuu^

thenceworward: adv. theomania: theoretic: theoretical: theoretician: theorist: theory: therapeutic: there: thereabout: thereafter: thereby: therefore: thereupon: theriac: therm: thermal: thesaurus: these: these days: thesis: n. a. a. n. n. n. a. adv. adv. adv. adv. conj. conj. a. n. a. n. pron.

thespian: they: thick:

n. pron. a.

ada kaar woh dabiiz/dal daar/gaaRha/ghana/ghaneyra/ guñjaan/kasiif/moTa/poRha/zaKHiim moTa jhaaRi/jañgal/KHaar zaar gaaRha karna gaaRha hona ghana ghana/lagaa taar/taabaR toR dal/Hajam/moTaa'i/zaKHaamat chor/duzd/saariq churaana/sarqah karna chori(f.)/sarqah zani(f.) jaañgh/zaanu añguSHtaanah chhareyra/chhidra/dhaan paan/daqiiq/dubla/ kaaGHazi/laaGHir/latiif/naazuk/patla(m.)/ patli(f.)/raqiiq/suukha(m.)/suukhi(f.) teyra amr/baat/chiiz/mo^amalah/SHaey GHaur karna/KHayaal karna/sochna falsafi/mufakkir bichaar/KHayaal/soch saalis/soy'em/tiisra eyk thiaa'i pyaas/tiSHnagi pyaasa/tiSHnah teyrah teyrhwaañ tiis tiis waañ is/Haal/maujuudah/yahi/yeh aesa itna itna

thick-set: thicket: thicken: thicken: thickly: thickness: thief: thieve: thievery: thigh: thimble: thin:

a. n. v.t. v.i. adv. n. n. v.i. n. n. n. a.

thine: thing: think: thinker: thinking: third: third: thirst: thirsty: thirteen: thirteenth: thirty: thirtieth: this: this kind: this many: this much:

pron. n. v.t. n. n. a. n. n. a. a/n. a. a/n. a. pron.

this way: thistle: thither: thong: thorax: thorn: thorn-apple: thorny: thorough: thoroughbred: thoroughfare: thoroughly: thoroughness those: thou: though: though: thought: n. n. n. n. a. a. a/n. n. adv. n. pron. pron. conj. adv. n. n.

idhar KHaar(m.) udhar paTTi/peyTi pañjar kaañTa(m.)/KHaar(m.) dhatuura(m.) kaTiila/KHaar daar/muSHkil kaamil/mukammal/puura asiil rah guzar achchi taraH sey/KHuubi sey puura pan woh tu agar cheh/go keh/mubaada baa wujuud/go keh/Haalaañ keh añdeySHah/dhiyaan/fikr/GHaur/KHayaal/ soch bichaar/tasawwur GHaur âaqibat naa añdeySH/alal Tappu hazaar(m.) GHulaam(m.)/GHulaami(f.)/ûbuudiyat(f.)/ zar KHariid(m.)/zar KHariidi(f.) GHulaam banaana GHulaami kuuTna/piTaa'i karna/siidha karna kuTna zad o kob siini(f.) dhaaga/riSHtah/taaga farsuudah/paa maal/phaTa hu'a/ taar taar DaanT/DapaT/Daraawa/dhamki/KHauf

(deep)thought: n. thoughtless: thousand: thrall: a. n/a. n.

thrall: thraldom: thrash: thrash: thrashing: tray: thread: threadbare:

v.t. n. v.t. v.i. n. n. n. a.

threat:

n.

threat: threaten: threatening: three: three sided: three times: thresh: threshold:

v.t/i. Daraana/dhamki deyna v.t. a. a/n. n. n. v.t. n. Daraana/dhamki deyna/KHauf dilaana Daraa'ona/dhamki aameyz tiin musallas tigna dhuñna/kuuTna/nikaalna aastaanah(m.)/chau khaT(f.)/DiuRhi(f.)/ dehliiz(f.)/ibtida(f.) tiin guna falaaH/KHuSH Haali/munaafa^ juz ras chheydna chhidna sansani sansani KHeyz baRhna/faroGH paana/palna/phalna phuulna/ panapna/par waan chaRhan SHaad aab gala(m.)/Halaq(m.) bhaari aawaaz sey galey sey dhamakna/dhaRakna/lapakna/larazna/phaRakna dhaRkan/lapak dhamak(f.)/dhaRkan(f.) alam e SHadiid alam e SHadiid meyñ mubtila hona aurañg/kursi(f.)/masnad(m.)/sariir(m.)/ taKHt(m.) masnad naSHiin karna/taKHt par biThaana taKHt par baeThna chapqaliSH(f.)/hujuum(m.)

thrice: thrift: thrifty: thrill: thrill: thrill: thrilling: thrive:

adv. n. a. v.t. v.i. n. a. v.i.

thriving: throat: throatily: throaty: throb: throb: throbbing: throe: throe: throne:

a. n. adv. adv. v.i. n. a. n. v.i. n.

throne: throne: throng: throng: throttle: throttle:

v.t. v.i. n.

v.t/i. hujuum lagaana n. v.t. gala/nar KHara gala ghuuñTna

through: throughout: throw: throwaway: throw-back: throw in: throw out: throw up: thrum: thrush: thrust:

prep. adv. v.t. v.t. n. v.t. v.t. v.i.

KHatm/par/sey/zarii^ah bhar/bil kul/saraa sar Daalna/paTakna/pheyñkna Daal deyna/luTaana/pheyñkna/tark karna palTa/raj^at/waapsi Daalna KHaarij karna/nikaalna ugal deyna

v.t/i. bey tuk gaana/gun gunaana n. bul bul(f.)

v.t/i. Daalna/Dhakeylna/daaKHil hona/ghusna/ zor lagaana n. v.t. n. n. n. v.t. a. n. v.i. n. n. n. adv. v.t. adv. v.t. n. a. adv. pron. n. Dam(m.)/Harbah(m.)/zor(m.) Daalna/ghusna dhamaaka/khaTka añguuTha(m.) baaliSHtiya(m.)/podna(m.) thap thapaana/Thoñkna phaRakta hu'a/thap thapaata hu'a baadal ki garaj/gumak/garaj/kaRka/ra^d dhaaRna/kaRakna bilji ka kaRka kaRaaka jume^raat/pañj SHañbah aesa/waesa/yuuñ hattaR lagaana idhar sey udhar muKHaalifat karna/paar karna/rukaawaT Daalna laaley/rukaawaT ruka hu'a mazaaHimat kartey hu'ey teyra taaj(m.)

thrust: thrust in: thud: thumb: thumbling: thump: thumping: thunder: thunder: thunderbolt: thunder-clap: Thursday: thus: thwack: thwart: thwart: thwart: thwarted: thwartedly: thy: tiara:

tibia: tic: tick: tick: ticket: tickle:

n. n. n. v.t. n. v.t.

piñDli ki haDDi phaRak eyk chhoTa sa niSHaan/saaneHah/zarrah niSHaan lagaana/nuqtah lagaana chaalaan(m.) chheyRna/gudgudaana/gudgudi karna/ KHuSH karna/piiTna mehrbaan/mutaraddid/naazuk ko'i mazey daar chiiz bahaa'o/jawaaar bhaaTa/mausam/rut/ tehwaar/waqt baa saliiqah/qubuul suurat/siDol/suthra(m.)/ suthri(f.) baañdhna/girah laga deyna/kasna bañdhna bañdhan/gaañTh/girah bañdha/marbuut darjah/mañzil/qataar/saf/satar/tabqah chuski/ghuuñT chuski leyna/khaana/piina an ban/naaraazgi (bañgaali)SHeyr/KHuun KHwaar bañd/chust/laa'eq/tana hu'a/tañg/Thos kañjuus jakaRna/kasna khichaawaT khichaa'o GHallah Hatta/tak kaam karna/kaaSHt kaari karna kheyti baaRi/jutaa'i jhoñpRi/KHeymah Dhalakna/jhukna Dhalkaana/jhukaana Dhalaan/jhukaa'o

ticklish: tidbit: tide:

a. n. n.

tidy:

a.

tie: tie: tie: tied: tier: tiff: tiff: tiff: tiger: tight: tight-fisted: tighten: tightening: tightness: till: till: till: tillage: tilt: tilt: tilt: tilt:

v.t. v.i. n. a. n. n. v.t. n. n. a. a. v.t. n. n. n. prep. v.t. n. n. v.i. v.t. n.

tilth: timber: timbrel: time:

n. n. n. n.

kaaSHt/kaaSHt kaari/zaraa^at chob/lakkaR/laTTha pakhaawaj âehd/ârsah/baar/baarah/baari/daf^ah/ dauraan/ghaRi/hañgaam/mauqa^h/mausam/ muddat(f.)/naubat/paehra/saa^at/ samaañ/waqt bar maHel/bar waqt/waqt par ghaRi nizaam ul auqaat zamaanah saaz bosiidah/farsuudah/reyKHt auqaat/zamaanah kachcha/KHaa'ef Dar poki KHaa'ef qala^i bey wuq^at/KHasiis rañg rañgna rañg/rañg ki jhalak ghañTi bajaana ghañTi bajna rañg deyna/rañgna bajna/dhaRakna/sansanaana sansanaahaT ghañTi ki Tan Tan

timely: timepiece: timetable: timeserver: timeworn: times: timid: timidity: timorous: tin: tin-pot: tinct: tinct: tincture: ting: ting: tinge: tingle: tingling: tink: tink: tinker: tinkle: tinklebell: tinner: tinsel: tinselly:

adv. n. n. n. a. n. a. n. a. n. a. n. v.t. n. v.t. v.i. v.t. v.i. n. n.

v.t/i. Tan Tanaana n. n. n. n. n. a. anaaRi/bañjeyra/ThaTheyra jhañkaarna/TañTanaana/ ghuñghru qala^i gar chamki(f.)/lachka(m.) cham kiili/bhaRkiili

tiny: tip: tip: tip:

a. n. v.t. v.t.

chhoTa/muñna ani/baKH SHiSH/nok/phunañgi(f.) baKH SHiSH deyna/iSHaarah karna DHalkaana/jhukaana/pheyñkna/ulaTna phunañg(f.) balaa noSH/matwaala/maey noSH/SHaraabi halkey naSHey meyñ/subuk sar chori chhupey/eyRiyoñ key bal darjah auwwal lataaR halkaan kona/thakna halkaan karna/padaana/thakaana aablah paa/bey zaar/chuur/halkaan/KHastah/ KHastah Haal/maañdah/seyr/SHal/thaka hu'a KHastahgi(f.)/thakan(f.) bey takaan bey takaani sey ajiiran/giraañ ajiiran/giraañ âzlah/reySHah chuuchi/Halmah/sar e pistaan TaTTu adley ka badla

tip of the nose:n. tippler: tipsy: tiptoe: tiptop: tirade: tire: tire: tired: n. a. a. n. n. v.i. v.t. a.

tiredness: tireless: tirelessly: tiresome: tiring: tissue: tit: tit: tit for tat: tithe: titilate: titillation: title: title page:

n. a. adv. a. a. n. n. n.

n. v.t. n. n. n.

daswaañ Hissah/ûSHr gud gudaana chul/gud gudaahaT/gud gudi KHitaab/naam/surKHi/ûnwaan lauH/sar waraq Hazrat khi khiyaana Dag magaana/larazna nuqtah/zarrah

title(of respect):n. titter: titter: tittle: tittle: v.i. v.i. n.

v.t/i. bakwaas karna bakwaas/gap SHap

tittle-tattle: n.

titty: titubate: to: to and fro: toad: toady: toadyism: tobacco: tobacconist: toby: tod: today: toddle: toddle: toddler: toddy: toe: together: together: toil: toil: toil: toil: toilet: token: tolerable: tolerance: tolerant: tolerate: toleration: toll: toll: toll:

n. v.i. prep.

chhaati laR khaRaana/Thokar khaana ba/dar/fi/ko idhar udhar

n. n. n. n. n. n. n. adv. v.i. n. n. n. n. conj. adv. v.i. v.t. n. n. n. n. a. n. a. v.t. n. n. v.i. v.t.

meyñDak(m.)/meyñDki(f.) chaap luus/KHuSH aamdi chaap luusi/KHuSH aamdi/lallo patto tambaaku tambaaku waala raah zani siyaana aaj/imroz bacchchey ki taraH chalna/ghuumna bachchey ki chaal chhoTa bachcha(m.) taaRi paa'oñ ka pañjah ham/hamah/yak ja aapas/baaham/ikaTTha/milkar/saath meHnat muSHaqqat karna meHnat karwaana jaal/phañda jid/kasaala/meHnat/muSHaqqat paa KHaanah/siñghaar âlaamat/parchi/niSHaani/paehchaan/yaad gaar gawaara/GHaniimat/qaabil e bar daaSHt bar daaSHt/eHtemaal mutaHammil bar daaSHt karna/gawaara karna bar daaSHt(f.)/taab(f.) chuñgi/jizyah/maeHsuul/naaka/raah daari ghañTa bajna ghañTa bajaana

tomb:

n.

madfan(m.)/maqbarah(m.)/marqad(m.)/ mazaar(m.)/qabr(f.)/zariiH chust o chaalaak laRki masKHarah/pagloT masKHar khaana farda/kal tarz lab o laehjah/laehjah/laey/mizaaj/ naGHmah/sada/saut/tarz chimTa/dast panaah boli/lisaan/zabaan aaj raat(f.) kauwwa(m.) Hajjaam(m.) Hajaamat sar muñDa buddhu bhi kam/zara sa zeyaadah

tomboy: tomfool: tomfoolery: tommy: tomorrow: ton: tone:

n. n. n. n. n. n. n.

tong: tongue: tonight: tonsil: tonsor: tonsure: tonsured: tony: too: too little/few: too many/much: tool: tooth: toothache: toothless: toothpick: toothpowder: toothsome: toothy: top: top: top-most: topaz: toper:

n. n. n. n. n. n. a. n. adv.

n. n. n. a. n. n. n. a. n. n. a. n. n.

aalah/auzaar/hath yaar daañt daañt ka dard bey daañT/bey KHatrah/popla(m.) KHelaal(m.) mañjan(m.) KHuSH zaa'eqah/laziiz dañtto choTi/qullah/sar/zabar laTTu sar aamad pukhraaj maey gusaar/riñd

topic: topical: topicality: topographer: topologist: topple: topple: topology: topsyturvy: tor: torch: torchbearer: torchon: torment:

n. a. v.t. n. n. v.i. v.t. n. a. n. n. n. n. v.t.

baat/mauzuu^ mauzuu^i maqaami pan/mauzuu^iyat naqSHah banaaney waala maqaamiyaat ka maahir palaTna palTaana makaan SHinaasa'i digar guuñ/ulaT pulaT/zeyr o zabar pahaaRi maSH^al(f.) maSH^alchi/maSH^al bardaar saafi aazar pahoñchaana/aziiyat deyna/diq karna/ dukh deyna/piisna/phuuñkna alam/âzaab/ûquubat aazaar rasiidah/diq aazaar dehi/aazaar rasaani âzaab deyney waala/zaalim dariidah/phaTa bey his/Dhiila/GHaflati/sust bey Haali/Dhiila pan/susti bey Hisi/Dhiila pan/Hemaaqat/susti jhulsaana/sukhaana dhaara/saelaab garm o KHuSHk/saKHt garm peych/pheyr bal daar/KHam daar/peych daar makka'i ki roTi kachhwa bal daar/muSHkil/peych daar aziiyat pahoñchaana/pareySHaan karna/ sataana/takliif deyna aziiyat/pareySHaani/SHikañjah/takliif/

torment: tormented: tormenting: tormentor: torn: torpid: torpidity: torpor: torrefy: torrent: torrid: torsion: tortile: tortilla: tortoise: tortuous: torture:

n. a. n. n. a. a. n. n. v.t. n. a. n. a. n. n. a. v.t.

torture:

n.

ûquubat torturer: tosh: toss: tot: tot: total: totally: totality: tote: totter: tottering: totty: touch: touch: touch-stone: touching: touchiness: touchy: tough: n. n. v.t. n. takliif deyney waala bak waas pheyñkna/uchhaalna muñna(m.)

v.t/i. Hesaab lagaana/jama^ karna a. adv. n. v.t. v.i. n. a. v.t. n. n. a. n. a. a. Haasil jama^/joR/kul/puura/saara/sab/tamaam kulli taur par/sara sar/saraapa kulliyat Dhona/uThaa'ey rakhna Dag magaana/larazna laGHziSH Dag mag/mabhuut/subuk sar chhuuna/lagna/mas karna asar/lams(m.)/mas(m.)/naam ko/zarrah bhar kasauTi dil soz Hassaasi/naazuk mizaaji Hassaas/naazuk mizaaj/zuud rañj chiimaR/haTTa kaTTa/jaan leyva/kaRa/ muSHkil/paa'ey daar/saKHt saKHt banaana chakkar/daurah/gaSHt/safar/saiyaaHat safar par jaana safar/saiyaaHat jahaañgird/musaafir/saiyyaaH dañgal/mubaarizah beopaar Haasil karna/Hemaayat Haasil karna/ jhuuTi ta^riif karna muKHbiri karna muKHbir(m.)/piTThu(m.) jhuuTa maSH huur rassi sey paani par ghasiiTna rassi

toughen: tour: tour: tourism: tourist: tournament: tout:

v.t. n. v.i. n. n. n. v.t.

tout: tout: touted: tow: tow:

v.t. n. a. v.t. n.

toward: towardly: towards: towel: tower: towering: town: townfolk: toy: toysome: trace:

prep. adv. prep. n. n. a. n. n. n. a. n.

taraf masaa^id/saaz gaar/ummiid baKHSH bi tauliyah burj/minaar/qal^ah aaKHiri/bahot uuñcha/iñtehaa'i balad/puur/qaryah/SHaehr SHaehri baazi chah/khilauna khilañDra/SHoKH asar(m.)/khoj/niSHaan(m.)/patah(m.)/ suraaGH(m.) charbah utaarna/DhuuñDna/KHaakah utarna/ KHabar leyna/khoj lagaana/patah lagaana/ suraaGH lagaana naa qaabil e suraaGH suraaGh rasaani Dagar/liik/pag DañDi/paTri/raah/suraaGH(m.) DhuuñDna/khoj lagaana/suraaGH lagaana suraaGH rasaani aqliim/kitaab chah/risaalah/qata^ beopaar(m.)/Hirfat(f.)/kaar o baar/kasab/ peySHah/sauda/tijaarat kaar waanoñ ka rastah bañjaara/banya(m.)/beopaari(m.)/ sauda gar(m.)/taajir(m.) taajir Hadiis/rawaaj/rawaayat/riit naqli/piiRhi dar piiRhi/rawaaji/rawaayati sauda/tijaarat heyra pheyri heyra pheyri karney waala almiyah/Haadisah/saaniHah añdoh naak/dard naak piichhey ghasiiTna gaaRi ka pichhla Dibba/zael

trace:

v.t.

traceable: tracing: track: track: tracking: tract: trade:

n. n. n. v.t. n. n. n.

trade-route: trader:

n. n.

tradesman: tradition: traditional: traffic: traffic: trafficker: tragedy: tragic: trail: trail:

n. n. a. n. a. n. n. a. v.t. n.

train:

v.t.

lubhaana/paalna posna/siidha karna/ sikhaana/tarbiyat deyna/warziSH karna gaaRi/HaSHam/qataar/reyl gaaRi/taañta/zael paRha likha/ta^liim yaaftah/siikha hu'a sidhaawaT(f.)/tarbiyat(f.) tarbiyat paaney waala bhaari qadam/idhar udhar/piichhey ghisaTna siirat/sifat(f.) daGHa baaz(m.)/GHaddaar(m.)/KHaa'in(m.) paar pahoñchaana/tarsiil karna guzar gaah/KHat e Harkat/KHat e parwaaz dham dhamaatey qadoñ sey chalna aawaarah gard paa'oñ sey kuchalna/roñdna saktah(m.) aasuudgi/itmenaan/raaHat/taSHaffi sukuun/sukuut leyn deyn karna leyn deyn/paala faa'eq hona/GHaalib hona/jawaaz karna/ tajaawuz karna tajaawuz/tañziih faa'eq/GHaalib naql karna musawwadah/naql nusKHah beychna/naql karna iñteqaal maamah badli/iñteqaal/muñtaqli/naql/tabaadlah qaabil e taeHwiil taeHwiil âzmat deyna/puujna chubhona

train: trained: training: trainee: traipsing: trait: traitor: traject: trajectory: tramp: tramp: trample: trance: tranquillity:

n. a. n. n. n. n. n. v.t. n. v.i. n. v.t. n. n.

transact: transaction: transcend:

v.t. n. v.t.

transcendence: n. transcendent: transcribe: transcript: a. v.t. n.

transcription: n. transfer: v.t.

transfer deed: n. transfer: transferable: transference: transfigure: transfix transform: n. a. n. v.t. v.t.

v.t/i. badalna/kaaya palaTna/tabdiil karna

transformation: n. transfuse: v.t.

kaaya palaT/tabdiili/taGHaiyur eyk bartan sey duusrey meyñ Daalna/ rañg deyna/zehen naSHiin karna tabaadlah e KHuun peyT sey paa'oñ baahar nikaalna/tajaawuz karna gunaah/KHata faasiq fana aani jaani/fana paziir/waqti ûbuur paar guzarna ûbuuri maruuri(m.)/muta^addi(m.) chañd rozah/ûbuuri duusri jagah muñtaqil karna/tarjumah karna tarjumah mutarajjim/tarjumaan hijrat karna imzaa/tarsiil pahoñchaana/tarsiil karna haiyat badalna baen ul aqwaami/baen ul qaumi mawara-un-nahr SHaffaafi billauri/jhalak daar/SHaffaaf pasiinah nikalna/saañs nikaalna peywañd lagaana peywañd naql e makaani karna zarii^ah e naql o Hamal aamad o raft(f.)/Hamal(m.)/iñteqaal badalnamuñtaqil karna//ulaTna muñtaqil SHudah tabdiili

transfusion: transgress: transgression: transgressor: transience: transient: transit: transit: transitional: transitive: transitory: translate: translation: translator: transmigrate: transmission: transmit: transmute:

n. v.t. n. n. n. a. n. v.t. a. n. a. v.t. n. n. v.i. n. v.t. v.t.

trans-national: n. Transoxonia: transparency: transparent: transpire: transplant: n. n. a. v.t. v.t.

transplantation: n. transport: transport: v.t. n.

transportation: n. transpose: transposed: v.t. a.

transposition: n.

transverse: transverse: transude: trap: (to be)trapped: trappings: trash:

v.t. a. v.i. n.

paar karna/piichhey jaana beyñDa risna jaal/phañda phañsna

n. n.

jhol/sajaawaT allam GHallam/HaSHw/kañkar patthar/ KHaaSHaak/kuuRa/miTTi kuuRa pheyñkna pareySHaan karna/thakaana bey kaar choT/sadmah meHnat/muSHaqqat muSHaqqat uThaana tajribah kaar/thaka chakkar maarna/jaana/safar karna guzar/safar aata jaata/musaafir/pañthi/raah giir/ saalik/saiyyaaH ham raah safar naamah asfaar qaabil e ûbuur paar karna baeh ruup/sawaañg baeh ruup karna/sawaañg bharna kaSHti/siini/tabaq GHaddaar/KHaa'in bey wafa/daGH baaz/chaal baaz/ GHaddaar/tota chaSHm daGHa sey/fareyb sey/GHaddaari sey daGHa baazi/GHaddaari tar yaaq(m.) chalna/paa'oñ sey kuchalna/qadam uThaana

trash: trash: trashy: trauma: travail: travail: travailed: travel: travel: traveller:

v.t. v.t. a. n. n. v.i. a. v.i. n. n.

(fellow)traveller: n. travelogue: travels: taversable: traverse: travesty: travesty: tray: treacher: treacherous: n. n. a. a. n. v.t. n. n. a.

treacherously: adv. treachery: treacle: tread: n. n. v.i.

tread: tread upon: treading: treason: treasure: treasure: treasurer: treasury: treat:

n. v.t. a. n. n. v.t. n. n. v.t.

qadam ka niSHaan/suraaGH masalna gaam zan baGHaawat/GHaddaari gañj/KHazaanah maal ikaTTha karna fotah daar/gañjuur/KHaazin/KHazaañchi fotah KHaanah/KHazaanah âmal kara/bartaa'o karna/baratna/êlaaj karna/ mazey karwaana/suluuk karna/tazkirah karna muft ka mazah bar taa'o/êlaaj/suluuk naamah/maqaalah/risaalah âehd naamah/mo^aahedah/paemaan/salaaH sulH naamah tiin guna/tehra daraKHt(m.)/peyR(m.)/SHajar(m.) phunañg tana ghasiiTna naql e makaani karna mañzil/naql e makaani Dag magaana/hilna/kaañpna/kap kpaana/ larzana/phuraeri leyna/thar tharaana larzaana kap kapaahaT Dag mag âziim/Haer ma^muuli irte^aaSH/jhaTka/phuraeri/sansani/ thar tharaahaT larzaañ/murta^iSH laraztey hu'ey KHañdaq KHañdaq ban jaana KHañdaq banaana

treat: treatment: treatise: treaty:

n. n. n. n.

treaty of peace: n. treble: tree: treetop: tree-trunk: trek: trek: trek: tremble: a. n. n. n. v.t. v.i. n. v.i.

tremble: tremble: trembling: tremendous: tremor:

v.t. n. a. a. n.

tremulous: tremulously: trench: trench: trench:

a. adv. n. v.i. v.t.

trenchant: trend: trend: trepan: trepan: trepidation: tress: tresses: trespass: trial:

a. v.i. n. n. v.t. n. n. n. n. n.

chiirta/kaaTta muRna jhukaa'o/maelaan/rujHaan daam/Hiilah/jaal phaañsna kap kapaahaT/laraz laT/zulf geysu mudaaKHilat beyja(f.) aazmaa'iSH/bala/ibtela/imteHaan/ meHnat/muqaddamah/parakh aazmaa'iSHi koSHiSH musallas qabaa'eli âsbiyat firqah/qabiilah/qaum miñbar âdaalat KHeraaj/peySH kaSH KHeraaj mañd lamHah chaal/chakma/charka/daa'oñ/dhoka/fareyb/ghaat/ ghissa/hath kañDa/Hiilah/heyr pheyr/fareyb/laag/ makkar/naerañg/naKHrah/paTTi/pheyr/pichaeti/ puchaara/saaluus/SHo^badah/tarkiib kartab chakma deyna/dhoka deyna/jul deyna/ kaawa deyna/paTTi paRhaana chaal/dhoka/fareyb/hath pheyri/heyr pheyr/ jhaañsa(m.)/jul(m.)/naerañgi(f.)/saat paañch(f.)/ SHo^badah baazi(f.) pheyr phaar baazi gar/chaal baaz/dhokey baaz/fareybi/ heyra pheyri karney waala/pichaet chaalaak/daGHa baaz/fareybi/Harraaf/makkaar kaar aazmuudah/mujarrab saeh saalah

trial-run: triangle: tribal: tribalism: tribe: tribune: tribunal: tribute: tributary: trice: trick:

n. n. a. n. n. n. n. n. n. n. n.

tricks: trick:

n. v.t.

trickery:

n.

tricking: trickster:

n. n.

tricky: tried: triennial:

a. a. a.

trifle: trifling: trig: trig: trigger: trigger: trigon: triliteral: trill: trim:

n. a. a. v.t. n. v.t. n. a. v.i. v.t.

KHafiif sa/podna/zara sa bachkaanah/bey qadr/GHaer ahem/subuk/thoRa baa qaa'edah/laa'eq bharna/rukaawaT Daalna bañduuq ka ghoRa Harkat meyñ laana musallas(f.) saeh zabaan bal khaana/girna/luRhakna chaTaa'i karna/ham waar karna/ malbuus karna/sajaana baa qaa'edah HaalaT/mizaaj/tartiib/tawaazun sajaawaT tasliis ko'i chhoTa zeywar tigaDDam Thokar khaana luRhkaana safar/saer saeh guna/tehra/tigna saeh paayah/tipaa'i champi/maaliSH aazurdah/mukaddar/tiirah/udaas ghaTiya/ghisa piTa/ma^muuli jiit/nusrat/zafar jiit manaana jiitna muzaffar GHaalib GHalbah sey/jiit kar adna chiizeyñ/hiich adna/Haqiir/hiich/juzwi/KHafiif/ ma^muuli/naa chiiz

trim: trim: trimming: trinity: trinket: trio: trip: trip: trip: triple: tripod: tripsis: trist: trite: triumph: triumph: triumph: triumphal: triumphant: triumphantly: trivia: trivial:

a. n. n. n. n. n. v.i v.t. n. a. n. n. a. a. n. v.i. v.t. a. a. adv. n. a.

trivialise:

v.t.

adna banaana/Haqiir karna paa maal ghamaana/pheyrna theyla(m.) aawaarah/balalli/kasbi fariiq(m.)/jattha(m.)/juuq(m.)/Toli(f.) sipaah(f.) risaal daar iste^aarah miñtaqah Haarrah(m.) KHat e sartaan(m.) KHat e jaddi(m.)

trodden(under foot):a. troll: trolley: trollop: troop: troops: v.t. n. n. n. n.

troop commander:n. trope: tropic: n. n.

tropic of cancer: n.

tropic of capricorn: n. tropical: trot: trot: trotter: trouble: a. n. v.t. n. v.t.

SHadiid garm dulki chaal dulki chalna paa'ey aziiyat deyna/musiibat bañna/pareySHaan karna/ wabaal e jaan hona aazaar/aazurdahgi/diqqat/fikr/Haraj/ jañjaal/jhameyla/jhañjhaT/kasaala/KHaraabi/ kulfat/musiibat/muSHkil/pareySHaani/ peych o KHam/ragRa/zaeHmat aazurdah/diq/pareySHaan iiza rasaañ/muuzi aaSHob gar/mazaaHim muSHkil kuSHa aazaar deh/aazaar rasaañ/takliif deh Doñga/kuuñDa/lagan bura bhala kaehna/DaañTna/muqaddamah karna/ piiTna kuudna/phudakna kudaana/piitna/saKHt sust kaehna/saza deyna mañDli(f.)/taa'efah(m.)/Toli(f.) paa jaamah jaHeyz ka saamaan/poTli

trouble:

n.

troubled: troubler:

a. n.

troublemaker: n. troubleshooter: n. troublesome: trough: trounce: a. n. v.t.

trounce: trounce: troupe: trouser: trousseau:

v.i. v.t. n. n. n.

trowel: troy: truant: truancy: truce: truck: truck: truck: truck: truckage: truculent: trudge: true:

n. n. a. n. n. v.t. v.i. n. n. n. a. v.i. a.

karni/khurpi sunaari baThkhara(m.) bhagoRa/kaahil/kaam chor/sust kaahili/kaam chori/susti iltiwaa -e jañg/mohlat/sulH leyn deyn karna/mubaadilah karna leyn deyn hona/sauda hona/waqt zaae^ karna bacha khucha maal/leyn deyn/sauda chhakRa(m.) mo^aawizah(m.)/mubaadliah(m.) bey raeHm/waehSHi paedal chalna durust/Haq/muKHlis/raast/saadiq/ sachcha(m.)/sachchi(f.)/saHiiH/ Taksaali/waaqe^i asl/yaqiin amr e musallimah(m.)/ghisi piTi baat(f.)/ sachchaa'i(f.) âmlan/sach/waaqe^i/yaqiin KHuraafaat/phuuñk suur ghaRna/naam lagaana/TañgRi lagaana suur chiñghaaRna/naqqaadi karna/suur phuuñkna masKH karna/qalam karna DañDa/laTh/TukRa Dhalkaana/luRhkaana baRa sañduuq/dhaR/haathi ki suuñD/jism/tana êtebaar karna/baawar karna amaanat/êtebaar(m.)/êtemaad(m.)/baawar(m.)/ itmenaan(m.)/saakh(f.)/waqf(m.)/ wadii^at(f.)/yaqiin(m.)/zimmah()m./ zimmah daari(f.) baa e^temaad amiin mutawalli

true: truism:

n. n.

truly: trump: trump: trump: trumpet: trumpet: truncate: truncheon: trundle: trunk: trust: trust:

adv. n. n. v.t. n. v.t. v.t. n. v.t. n. v.i. n.

trusted: trustee: trusteeship:

a. n. n.

trustworthy:

a.

baat ka pakka/qaabil e e^temaad/raast baaz iimaan(m.)/siqaaHat(f.) Haq/sach Haqiiqat/sach/yaqiin Haqiiqat pasañd raast baaz/sachcha(m.)/sachchi(f.) raasti(f.) aazmaana/koSHiSH karna/paa'oñ ragaRna koSHiSH aazmaa'iSHi/duSHwaar/kaRa/kaThin/saKHt jaa'ey mulaaqaat/maweySHiyoñ ka meyla milney ka wa^dah karna naali/nal/nali Dala/gaañTh/gumRi tap e diq bariik nalki Thoñsna/rukaawaT bañna/uRasna guch chha/kalGHi/phuñdna dam lagaana/ghasiiTna/koSHiSH karna dam/jhaTka dars/paRhaa'i laala Dhalakna/Dheyr ban jaana/luRhakna aab KHora/sabu sujaana suujna phuulan/suujan/waram phuula/suuja peyT/toñd gumRa/rasauli/waram Dala/Tiila aaSHob/añdheyr/dhuum/hal chal/hañgaamah/harj/ HaSHr/hujuum/hullaR/maeHSHar/paKH/pur KHaaSH/ qeyaamat/SHor/SHor SHaraaba/talaatum/udham

trustworthiness: n. truth: truth: truth loving: truthful: truthfulness: try: try: trying: tryst: tryst: tube: tuber: tuberculosis: tubule: tuck: tuft: tug: tug: tuition: tulip: tumble: tumbler: tumefy: tumefy: tumescence: tumid: tummy: tumour: tump: tumult: a. n. n. a. n. v.t. n. a. n. v.t. n. n. n. n. v.t. n. v.t. n. n. n. v.i. n. v.t. v.i. n. a. n. n. n. n.

tumultous: tune: tune: tunnel: turban: turbid: turbit: turbulence: turbulent: turd: turmeric: turmoil:

a. n. v.t. n. n. a. n. n. a. n. n. n.

pur aaSHob dhun(f.)/gat(f.)/naGHmah(m.)/raagni(f.)/sur(m.) mowaafiq karna surañg âmaamh(m.)/dastaar(f.)/pagRi(f.) bey tartiib/gaaRha/gadla/mukaddar ghareylu kabuutar(m.) hal chal/khalbali fitnah pardaaz gobar ka Dala haldi hal chal/hañgaamah/izteraab/khalbali/ pukaar/qeyaamat/SHaGHab/SHor/talaatum/udham badalna/ghuumna/muRna/phirna/raah sey haTna badalna/ghamaana/KHaraadna/moRna/muKHaatib hona/ pheyrna/phiraana/raah sey haTaana/tabdiil karna baar/baarah/baari/daa'oñ/daf^ah/naubat/pheyr phir jaana

turn: turn:

v.i. v.t.

turn: turn against: turn around: turn back: turncoat: turner: turning: turnover: turn round: turnip: turpitude: turquoise: turquoise: turtle: turtle-dove: tush! tusk: tussle:

n.

n.

puura chakkar palatTna

n. n. n. v.t. v.i. n. n. n. a. n. n. intj. n. n.

zamaanah saaz(m.) KHaraadi heyr pheyr/tasarruf palaTna/ulaTna ghuumna SHaljam(m.) kamiinah pan/KHabaasat/saflagi fiirozah fiirozi kachhwa qumri chhii haathi daañt kaSHa kaSH

tutelage: tutor: tutor: twaddle: twain: twang: twang: twattle:

n. n. v.t. n. n. n. n. n.

sar parasti mo^allim sikhaana bak waas(m.) joRa teyz zaa'eqah(m.) maqaami laehjah(m.) bak bak/bak waas(m.)/bachchah boli/ kachar kachar nochna/phaRkaana/udheyRna baal nochna/pakaRna/uThaana mochna baarah baarh waañ biis biis waañ aazaar deh/buddhu do siri kulhaaRi bey kali sey machalna/uñgli maroRna do guna/dugna Taehni SHaaKH daar SHaaKH daar bhaañp leyna/samajh jaana/taaR jaana jhuT puTa/pagaah/SHaam/SHafaq juRwaañ juRwaañ(m.) baTi rassi/dhaaga/kuñDal bal deyna/peych deyna/rassi baTna aeñThan/chubhan/maroR/Teys chamakna/jhil milaana/palak phaRkna chamak/iSHaarah/laraz jagmagaahaT/jhilmilaahaT/TimTimaahaT

tweak: tweeze: tweezer: twelve: twelfth: twenty: twentieth: twerp: twibill: twiddle: twice: twig: twigged: twiggy: twig: twilight: twin: twin: twine: twine: twinge: twinkle: twinkle: twinkling: twirl:

v.t. v.t. n. n. a. n. a. a. n. v.t. adv. n. a. a. v.t. n. a. n. n. v.t. n. v.i. n. n.

v.t./i. bal deyna/ghamaana/maroRna/peych deyna

twist: twist: twist: twisted: twister: twit: twitch:

v.t. v.i. n. a. n. v.t. v.t.

maroRna/moRna/peych deyna/pheyrna aeñThna/muRna/phirna aeñThan/peych/pheyr bal daar/KHam daar/peych daar baTiya/maroRiya choT kasna/phaTkaarna chhiiñna/churaana/jhaTakna/nochna/ phaRakna chaeh chahaahaT chaeh chahaana/dhaRakna do do guna dohra baRa seyTh(m.) añdaaz/qamaaSH/qism/taraH/nau^iyat/tarz misaali/nau^i/tamsiili zaalim saffaak aafat toRna/añdheyr Dhaana/GHazab Dhaana/ zulm karna añdheyr/daad nah faryaad/jaur/sitam/tuGHyaan/ zabar dasti/zeyaadti/zulm aatiSH KHwaar/jaabir/jafa kaar/paapi/ sitam gar/zaalim

twitter: twitter: two: twofold: twofold: tycoon: type: typical: tyrannic: tyrannical: tyrannise:

n. v.i. n. adv. a. n. n. a. a. a. v.t.

tyranny:

n.

tyrant:

n.

U
ubiquitous: ubiquity: udder: ugh! ugh: uglify: uglification: ugliness: a. n. n. intj. n. v.t. n. n. Haazir/har jagah maujuud har jaa'iyat Hawanah/khiiri/pistaan/than oh aaKH/GHurraahaT/jhijhak/KHauf bad suurat kar deyna/SHakl bigaaR deyna SHakl bigaaRney ka âmal bad suurti/bhoñDa pan/makruuhiyat

ugly:

a.

bad rañg/bad suurat/bey hañam//bhadda/bhoñDa/ gañda/kamiinah/kariih/kariih ul mañzar/ KHatar naak/naa gawaar/qaabil e nafrat/ qabiiH/ziSHt naa suur/phoRa/qarHah naa suur zadah banaana naa suur zadgi/qarHat naa suur zadah/qarHah daar zañd dar pardah/daanistah chhupaaya hu'a aaKHiri/bahot duur ka aaKHiri/asli/bahot duur ka/ eKHtetaam par aaney waala/Hatma/iñtehaa'i/ KHaalis/qata^i aaKHiri natiijah/aaKHiri nuqtah aaKHiri/buñuaadi taur par aaKHiri iñtebaah/Harf e aaKHir/ itmaam e Hujjat dar maah e guziSHtah/pichhley mahiiney ka baala/bahot uuñcha/bahot zeyaadah/baRa/ Had sey zeyaadah/kaafi sey zeyaadah/ KHuub/maawra/parley darjey ka/zeyaadah meyl jol ya zauq meyñ iñteha pasañd iñtehaa'i jadiid KHayaal/jadiid tar SHadiid qaum parasti

ulcer: ulcerate: ulceration: ulcerous: ulna: ulterior: ultima: ultimate:

n. v.t. n. a. n. a. n. a.

ultimate: ultimately: ultimatum:

n. adv. n.

ultimo: ultra:

adv. a.

ultra: ultramodern:

n. a.

ultra nationalism:n. ultra vires: ultrasonic: ultrasound: ultraviolet: ululate:

a/adv. daa'erah'e eKHteyaar sey baahar a. n. a. v.i. baala sauti baala saut baalaa'ey banafSHi bhoñkna/ bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz nikaalna bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz batni/markazi/naafi/naaf ka naal/naaR chhaaya/chhaa'oñ/saayah bar hami/chhaaya/chhaa'oñ/GHaez/ jo saayah Daaley/KHafgi/rañjiSH/ SHak o SHubhah dhuñdla/saayah daar

ululation: umbilical:

n. a.

umbilical cord: n. umbra: umbrage: n. n.

umbrageous:

a.

umbrella: umpire: umpteen: umpteenth: un: unabashed: unabashedly: unabatedly: unable:

n. n. a. a. pref. a. adv. adv. a.

chhaata/chhattar/chhatri faesal/Hakam/saalis an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i GHaer/la/naa bey Hejaab/bey SHarm/DhiiT/mutma'in/niDar bey SHarmi sey/DhiTaa'i sey/niDar pan sey bey takaan âajiz/GHaer qaabil/ma^zuur/ naa qaabil/qaasir bey eKHtesaar/jaame^/juuñ ka tuuñ/ muHiit/mukammal/puura puura GHaer âalim aanah/GHaer îlmi/ rawaayat sey haTa hu'a GHaer maqbuul/naa gawaar/naa guziir/ naa kaafi/naa KHuSH gawaar/naa mañzuur/ naa pasañd/naa pasañdiidah/ naa qaabil e qubuul GHaer tasliim SHudah GHaer mauzuuñ/ jis key paas raehney ki jagah na ho bey murawwat/naa madad gaar ahaali mawaali key baGHaer/akeyla/ tanha adhuura/bey kamaal/bey hunar/bey saliiqah/ naa mukammal/naa tamaam/nau aamoz âjiib/bila daliil/GHaer jawaab deh/ naa qaabil e tawajjoh GHaer jawaab dehi jis ki ko'i wazaaHat na ki ga'i ho/ jo kisi khaatey meyñ na ho/ jo kisi Hesaab na laaya gaya ho añjaan/GHaer maa nuus/naa aaSHna/naa waaqif GHaer mansuub/GHaer mo^tabar/ naa qaabil e yaqiin ajnabi/añjaan/anokha/GHaer âadi/ GHaer maa nuus/KHelaaf e âadat/ naa waaqif bey rasiid/GHaer maqbuulah/ GHaer tasliim SHudah GHaer tasarruf paziir

unabridged:

a.

unacademic:

a.

unacceptable:

a.

unaccepted:

a.

unaccommodated: a.

unaccommodating:a. unaccompanied: a.

unaccomplished: a.

unaccountable:

a.

unaccountability:n. unaccounted for:a.

unacquainted: unaccredited:

a. a.

unaccustomed:

a.

unacknowledged: a.

unadaptable:

a.

unadapted: unadorned:

a. a.

jis meyñ mutaabiqat paeda na ki ga'i ho bey aaraa'iSH/bey ziinat/ GHaer aaraastah/saadah asli/bey meyl/bey milaawaT/KHaalis/ kora/nira/ûmdah GHaer ma^quul/KHelaaf e masleHat/ naa mowaafiq naa munaasib taur par bey dhaRak/bey mauqa^h/bila maSHwirah/ jaldi ka bey saaKHtah/bila tasanno^/ GHaer mutaa'ssir/juuñ ka tuuñ/fitri/ GHaer mutaa'ssir/muKHlis/siidha saadha banaawaT key baGHaer/KHuluus sey bey jhijhak/bey KHauf/niDar bila madad/KHud sey bila riSHtah/bila peywañd/GHaer muta^alliq bey aameyziSH/bey meyl/KHaalis/khara/ kuñdan amiiT/aTal/naa badalney waala/ naa qaabil e taGHaiyur/patthar ki lakiir ba Haal/nah badlah hu'a GHaer maSHkuuk/moHkam/saaf saaf bila lagaa'ey lapTey/khullam khulla/ saaf saaf bey KHwaahiSH/bila umañg/ GHaer Hausalah mañd/kam Hauslah akal khura/akkhaR/bey uns/bad mizaaj/ GHaer KHaliiq itteHaad/yak jehti eyka/baa hami raza mañdi/bil ittefaaq/ ham saaz/ham zabaañ/ijmaa^/ ittefaaq e kulli/itteHaad e raa'ey/ muttafiq/yak dil/yak raa'ey eyk raa'ey sey akaaT/bey jawaab/naa qaabil e jawaab bila jawaab bila mo^aafi maañgey naa qaabil e muraafe^ah bila taSHaffi/bila taskiin

unadulterated:

a.

unadvisable:

a.

unadvisably: unadvised:

adv. a.

unaffected:

a.

unaffectedly: unafraid: unaided: unallied: unalloyed:

adv. a. a. a. a.

unalterable:

a.

unaltered: unambiguous:

a. a.

unambiguously: adv.

unambitious:

a.

unamiable:

a.

unanimity: unanimous:

n. a.

unanimously: unanswerable: unanswered:

adv. a. a.

unapologetically:adv. unappealable: unappeasable: a. a.

unappetising: unappreciated:

a. a.

GHaer muSHtahi/naa marGHuub bey qadr naa qadr afza/naa qadri ka naa qaabil e rasaa'i naa qaabil e rasaa'i sey naa rasaa'i yaaftah GHaer muKHassas bey mañzuuri/bila mañzuuri key/ naa mañzuur kardah/ naa pasañdiidah/rad kardah bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ/ nikamma/sust bey tukey pan sey bey maeHli/bey tuka pan/naa mauzuuniyat hathyaar chhiin leyna/hathyaar gira deyna bey hathyaar/GHaer musallaH/nihatta bey Haya/bey GHaerat/bey SHarm/ SHarmiñdah naa honey waala bey istefsaar/GHaer matluub/ puuchha nah gaya bila umañg/GHaer Hausalah mañd/ qanaa^at pasañd Hamley sey maeHfuuz/naa qaabil e tardiid/ naa qaabil e tasKHiir jis par Hamlah nah kiya gaya ho GHaer mua'ssir/jheyñpu/SHarmiila bey e^aanat/bila madad bey ra^uunat/bey riya/bey takalluf/ narm mizaaj/saadah mizaaj/siidha saadha dikhaawey key baGHaer/iñkesaar sey alag/bey lagaa'o/bey ta^alluq/ GHaer mañsuub/GHaer munsalik/ GHaer SHaadi SHudah naa qaabil e Husuul/rasaa'i naa paziir naa rasa/naa Haasil SHudah bey qasd/bey sa^i/bila koSHiSH/ naa aazmuudah akeyla/bey mulaazim/bila peySH KHidmat/ jis ka deykhney bhaalney waal ko'i na ho/

unappreciative: a. unapproachable: n. unapproachably: adv. unapproached: a.

unappropriated: a. unapproved: a.

unapt:

a.

unaptly: unaptness: unarm: unarmed: unashamed:

adv. n. v.t. a. a.

unasked:

a.

unaspiring:

a.

unassailable:

a.

unassailed: unassertive: unassisted: unassuming:

a. a. a. a.

unassumingly: unattached:

adv. a.

unattainable: unattained: unattempted:

a. a. a.

unattended:

a.

tanha unattractive: a. bey kaSHiSH/bila dil kaSHi kachcha bey sanad/bila ejaazat/GHaer qaanuuni/ naa jaa'ez GHaer dast yaab/naa yaab/ pahoñch sey baahar akaarat/bey asar/bey faa'edah/fuzuul/ GHaer kaar aamad/GHaer mufiid/laa Haasil aTal/naa gureyz/jisey Taala nah ja sakey/ laazim naa gureyzi aTal taur par/naa gureyz taur par bey KHabar/laa ûlm/naa waaqif âdam e tawajjohi/bey KHabri/laa îlmi naa gaah bey puSHt o panaah/bey sahaara kachcha GHaer mutawaazan karna GHaer durust SHudah/GHaer mutawaazan/ulaaR Daaâwa Dol/mutazalzal rok haTaana/taala KHolna bey niyaam/jo kam nah hu'a ho do bhar/GHaer mutaHammil/naa guziir/ naa qaabil e bar daaSHt naa qaabil e bar daaSHt taur par naa qaabil e sabqat/naa qaabil e SHikast GHaer maGHluub/GHaer paa maal SHudah bad zeyb/bhadda/bura/GHaer dil kaSH/ GHaer jaazib/ma^yuub/naa munaasib naa mauzuuñ/naa munaasib/naa zeyba naa ma^luum/naa qaabil e faehm/ naa qaabil e idraak naa ma^luum/naa qaabil e idraak âdam e iimaan/bey e^temaadi/ilHaad/kufr Haerat añgeyz/naa qaabil e yaqiin bey diin/dahriyah/kaafir/mulHid/muñkir/

unauthenticated:a. unauthorised: a.

unavailable:

a.

unavailing:

a.

unavoidable:

a.

unavoidability: n. unavoidably: unaware: unawareness: unawares: unbacked: unbaked: unbalance: unbalanced: unballasted: unbar: unabated: unbearable: adv. a. n. adv. a. a. v.t. n. a. v.t. a. a.

unbearably: unbeatable: unbeaten: unbecoming:

adv. a. a. a.

unbefitting: unbeknown:

a. a.

unbeknownst: unbelief: unbelievable: unbeliever:

a. n. a. n.

muzabzab/ziñdiiq unbelieving: a. GHaer mo^taqid bad e^teqaadi sey/muñkiraana taur par aaraam karna/aazaad kar deyna/sustaana aRyal/aTal/bey lachak/bey loch/mazbuut/ mustaqil mizaaj/nah jhukney waala/ saabit qadam/saKHt/ziddi bad zeyb/naa munaasib/naa zeyba bey laag/bey laus/bey ta^assub/insaaf ka/ GHaer jaanib daar/Thiik Thiik/ sachcha sachcha bey ta^assubi sey/ GHaer jaanib daar aana taur par bey da^wat/bey Hukm/bey talab/bin bulaaya aazaad karna/Dhiila kar deyna/reha karna aazaadi/Dhiil jisey safeyd nah kiya gaya ho bey âeyb/bey daaGH/bey nuqs/KHaalis bey KHauf/niDar afsurdah/bad baKHt/GHaer mutabarrak/ manHuus bad tamiiz/bey Haya/bey SHarm/DhiiT/ foHSH/gañda bey Dhabba/bey jism/bey SHakl/bey suurat chiTKHani KHol deyna/KHol deyna KHula hu'a/baGHaer chhana(aaTa)hu'a mustaqbil/naa zaa'edah bataana/bheyd kaehna/dil ki ghuñDi KHolna/ siinah KHol kar rakh deyna/zaahir karna beyRiyoñ hatkaRiyoñ aur zañjiiroñ sey aazaad/ GHaer giraftah/GHaer mujallid/GHaer muqaiyyad âziim/bey añt/bey paayaañ/GHaer maeHduud GHaer KHamiidah/GHaer maGHluub bañd KHolna/Dhiila karna baal ya choTi ka alag alag karna nah TuuTney phuuTney waala an paRh/bad taehziib/bad tamiiz ghoRey ki lagaam utaarna/sar kaSH banaana

unbelievingly: adv. unbend: unbending: v.t. a.

unbeseeming: unbiased:

a. a.

unbiasedly:

adv.

unbidden: unbind: unbinding: unbleached: unblemished: unblenched:

a. v.t. n. a. a. a.

unblessed/unblest:a.

unblushing:

a.

unbodied: unbolt: unbolted: unborn: unbosom:

a. v.t. a. n. v.t.

unbound:

a.

unbounded: unbowed: unbrace: unbraid: unbreakable: unbred: unbridle:

a. a. v.t. v.t. a. a. v.t.

unbridled: unbroken:

a. a.

bey lagaam/bag TaT/bila rok GHaer muñqata^/musalsal/mutawaatir/ saabit/saalim/silsilah waar bakswa KHolna Dhaana/mismaar karna/ tabaah o bar baad karna dil ka bojh haTaana/ji halka karna bey maeHl/bey mauqa^h/bey tuka/ KHwaah ma KHwaah ka/naa munaasib anhoni/aohaam parast/bhayaanak/bheyd bhara/ maa fauq ul fitrat/naa qaabil e faehm/ pur israar anhoney pan sey/aohaam parasti sey Dhakna utaarna/Topi utaarna qaaliin ya dari key baGHaer bey îllat/GHaer ma^luul bey añt/daa'em/GHaer muñqata^/ laga taar/musalsal daa'emi taur par/musalsal taur par/ paTa paT eyka eyki/âdam e takalluf/bey takalluf/ GHaer mohazzab/ruukha âdam e takallufi sey/bey takallufi sey/ ruukhey pan sey bey yaqiin/Daañwaañ Dol/Dhil mil yaqiin/ GHaer mo^tabar/GHaer mustaqil mizaaj/ GHaer waazeH/GHaer yaqiini/maSHkuuk/mubham/ muSHtabah/muzabzab/para gañdah dimaaGH GHaer waazeH taur par/mubham taur par/ naa qaabil e e^tebaar tarz par/ tazabzub key saath abhaam/GHaer waazeH kaefiyat/ naa qaabil e e^tebaari âdam e yaqiin/bey yaqiini/GHaer yaqiini/ SHak/SHaSH o pañj/SHubhah/talawwun/tazabzub GHaer musaddaqah aazaad kar deyna/KHol deyna/KHula chhoRna/ KHuli chhuTTi dey deyna bañdah'e aazaad/KHula hu'a/ zañjiiroñ sey aazaad bey muqaabilah/bila Hujjat/bila mazaaHmat/ jis par uñgli nah uThi ho/maana hu'a/ musallamah

unbuckle: unbuild:

v.t. v.t.

unburden: uncalled for:

v.t. a.

uncanny:

a.

uncannily: uncap: uncarpeted: uncaused: unceasing:

adv. v.t. a. a. a.

unceasingly:

adv.

unceremonious: a.

unceremoniously:adv.

uncertain:

a.

uncertainly:

n.

uncertainness: n.

uncertainty:

n.

uncertified: unchain:

a. v.t.

unchained:

a.

unchallenged:

a.

unchangeable:

a.

GHaer mubaddal/GHaer mutaGHaiyyar/ naa qaabil e tabdiil juuñ ka tuuñ/nah badlah hu'a nah badalney waala/GHaer mutaGHaiyyar an barqaaya/bey baar bey raeHm/GHaer faiyaaz aanah/ tañg dilaanah bey raeHmi/GHaer faiyaazi/saKHt giiri/ tañg dili naa ma^luum bad chalan/bad kaar/faajir(m.)/ faajirah(f.)/GHaer paakiizah/ GHaer SHaa'estah/KHaraab/naa KHaalis/najis bad chalni sey/GHaer SHaa'estahgi sey GHaer faiyaaz aanah/GHaer îsaa'i akkhaR/bad tamiiz/bey murawwat/gañwaar/ GHaer mohazzab/gustaaKH/kaj KHulq/naa saaz GHaer mazhab/GHaer mutamaddin/jaañglu/ jañgli/waeHSHi bey lebaas/nañga bañd KHol deyna/bañdhan Dhiila karna naa qaabil e darjah bañdi GHaer darjah bañd chacha/KHaalu/maamuuñ/mo^ammar aadmi/ phupha/taaya bad ma^aaSH/bura/gañda/kasiif/ KHaraab/naa paak/najis/paliid/paliit gañda/naa paak/najis gañdgi/naa paaki/najaasat abr aaluud/dhuñdla/GHaer waazeH/malgija/ mubham abr aaluud/daaGH daar/dhuñdla/ GHaer numaayaañ/GHaer roSHan/GHaer saaf Dhiila karna/ pakaR ya giraft sey aazaad karna bey neqaab karna/ choGHah ya lebaadah utaarna

unchanged: unchanging: uncharged: uncharitable:

a. a. a. a.

uncharitableness:a.

uncharted: unchaste:

a. a.

unchastely: unchristian: uncivil:

adv. a. a.

uncivilised:

a.

unclad: unclasp:

a. v.t.

unclassifiable: a. unclassified: uncle: a. n.

unclean:

a.

uncleaned: uncleanliness: unclear:

a. n. a.

uncleared:

a.

unclench:

v.t.

uncloak:

v.t.

unclose: unclothe:

v.t/i. afSHa karna/KHolna/zaahir karna v.t. kapRey utaarna/nañga karna

unclothed: uncluttered: uncoil: uncoil: uncoined:

a. a. v.t. v.i. a.

barhanah/nañga aaraastah/baa tartiib/saaf suthra guchchha KHolna/lachchha KHolna kuñDli KHulna an ghaR/fitri Haalat meyñ/ jo Dhaala nah gaya ho bey aaraam/bey chaen/pareySHaan kun/ takliif deh bey aaraami/bey chaeni/ pareySHaani/takliif bey aaraami sey/bey chaeni sey/ pareySHaani sey bey ta^alluq/naa waa bastah anokha/bahot KHaas/GHaer ma^muuli/kam/ KHaas/naadir/naadir ul wujuud/ niraala/SHaaz GHaer ma^muuli pan sey/SHaaz o naadir GHaer ma^muuli pan/ SHaaz o naadir honey ki Haalat deyr aaSHna/kam go KHuSH/mutma'in adhuura/âeyb daar/GHaer saalim/naa mukammal ehaanat aameyz/KHelaaf e aKHlaaq/ KHelaaf e tawaazo^/hattak aameyz/ tauhiin aameyz samajh meyñ nah aaney waala/ SHaamil nah kiya ho GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/ naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/ naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur bey lachak/bey laus/GHaer musaaleH aanah/ kaTh Hujjat/kaTTar/haT dharam/saKHt/ saKHt mizaaj/ziddi bey tawajjohi/bey neyaazi/GHina/ laa ta^alluqi/yak suu'i asr naa paziir/bey fikr/laa ta^alluq bila SHart/bina SHart/GHaer maSHruut/qata^i GHaer maSHruut taur par/ SHaraa'et key baGHaer jibilli/KHalqi/mutlaq/taba^i

uncomfortable: a.

uncomfortableness:a.

uncomfortably: a.

uncommitted: uncommon:

a. a.

uncommonly: uncommonness:

adv. n.

uncommunicative:a. uncomplaining: a. uncompleted: a.

uncomplimentary:a.

uncomprehended: a.

uncomprehending:a.

uncomprehensive:a.

uncompromising: a.

unconcern:

n.

unconcerned:

a.

unconditional: a. unconditionally:a.

unconditioned: a.

unconfined:

a.

dabaa'o ya jabr sey aazaad/GHaer maeHduud/ Huduud key baGHaer/jaame^ wa wasii^ bey sanad/bey subuut/bey tausiiq/ bila mañzuuri/GHaer musaddaqah/ GHaer mustaHkam/GHaer tausiiq SHudah GHaer mutaabiq/GHaer yaksaañ/naa mowaafiq âdam e mutaabiqat/GHaer mowaafiqat/ GHaer muSHaabehat/GHaer mutaabiqat alag/an mal/bey joR/bey meyl/bey rabt/ bey ta^alluq bey joR pan sey/bey rabti sey/ bey ta^alluqi sey an mal/GHaer mizaaj/GHaer saaz gaar/ naa mowaafiq ajiit/naa qaabil e tasKHiir/ naa qaabil e ûbuur aazaad/GHaer maGHluub/GHaer maftuuH bey iimaan/bey usuul/bey zamiir/ KHelaaf e zamiir/naa qaabil e jawaaz/ naa waajbi añTa GHafiil/bey His/bey hoSH/bey KHabar/ GHaafil bey KHabri meyñ/GHaer SHu'uuri taur par/ naa daanistah bey hoSHi/bey KHabri/GHaflat/laa SHu^uuri GHaer malHuuz GHaer aa'ini/GHaer dastuuri/ KHelaaf e aa'in/KHelaaf e qaa^edah/ KHelaaf e zaabitah

unconfirmed:

a.

unconformable: a. unconformity: n.

unconnected:

a.

unconnectedly: adv.

uncongenial:

a.

unconquerable: a.

unconquered:

a.

unconscionable: a.

unconscious:

a.

unconsciously: adv.

unconsciousness:n. unconsidered: a.

unconstitutional:a.

unconstitutionality:n. bey zaabitahgi/GHaer aa'ini pan/ GHaer dastuuriyat unconstitutionally:adv. bey zaabitahgi sey/GHaer aa'ini taur par/ dastuuri asaas key KHelaaf unconstrained: a. aazaad aanah/bey baak/bey mazaaHmat/ bey rok Tok/fitri/GHaer taba^i bey GHalaazat/jaraasiim sey paak/ naa aaluud/saaf baa ittefaaq e aara/bila muqaabilah aapey sey baahar/bey qaed/bey rok/ naa qaabil e zabt/qaabu sey baahar/ rok Tok sey aazaad/sar kaSH bila qaed/bila rokey Tokey/sar kaSHi sey bey lagaam/bey qaabu/GHaer muñzabat/ mutlaq ul ânaan

uncontaminated: a.

uncontested:

a.

uncontrollable: a.

uncontrollably: adv. uncontrolled: a.

unconventional: a.

aazaad/aazaad aanah/GHaer rasmi/ GHaer rawaayati/KHelaaf e rawaaj ya dastuur/ GHaer ma^muuli/naya/niraala bey zaabtahgi/bid^at/GHaer muqallidi/ jadiid paziiri GHaer muqallid aanah/ rasm o rawaaj key KHelaaf khula GHaer mutanaaza^ GHaer taGHaiyur paziir/ naa qaabil e tabdiili jis ka yaqiin nah aaya ho/laa qaa'el bey e^tebaar/naa qaabil e yaqiin kachcha DaaT KHolna/Dhakkan KHolna chhoRa hu'a/DaaT KHula hu'a/ reha kiya hu'a GHaer islaaH SHudah/GHaer islaaH yaaftah/ GHaer taSHiiH SHudah/taadiib/ta^ziiz baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/ neyk chalan baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/ neyk chalan an gina/an ginat/bey SHumaar/nah gina hu'a chhoR deyna/KHol deyna aazaad/chhuRa/KHula akkhaR/bey adab/bey murawwat/ GHaer mohazzab/GHaer KHaliiq/ kaj KHulq/naa SHaa'estah adab aadaab sey naa aaSHna/bad numa/ bey Daul/bey hañgam/bey saliiqah/ bey tamiiz/beyñDa/bhadda/boñga/gañwaar/ jañgli/kuDhab/naa taraaSHiidah baGHaer adab aadaab sey/ bey hañgam pan sey adab naa aaSHnaa'i/bey Dhañga pan/ bhadda pan bhaañDa phoRna/kholna/pardah uTha deyna/ nañga karna/taSHt az baam karna/ zaahir kar deyna barhanah/bey pardah/KHuley sar/nañga jo abhi wujuud meyñ nah laaya gaya ho

unconventionality:n.

unconventionally:a.

uncovered: unconverted:

a. a.

unconvertible: a.

unconvinced: unconvincing: uncooked: uncork: uncorked:

a. a. a. v.t. a.

uncorrected:

a.

uncorrupt:

n.

uncorrupted:

a.

uncounted: uncouple: uncoupled: uncourteous:

a. v.t. a. a.

uncouth:

a.

uncouthly:

adv.

uncouthness:

n.

uncover:

v.t.

uncovered: uncreated:

a. a.

uncritical: uncritically: unction:

a. adv. n.

GHaer mu^tariz aanah/GHaer naaqid aanah usuul e tañqiid key KHelaaf GHaazah/iñzemaad/leyp/maaliSH/tadhiin/ ubTan charbi daar/chikna/KHuSH KHalq/marham/ narm KHu/SHiiriiñ Zabaan chikna haT/chikni chapRi baateyñ/ KHuSH KHalqi/narm KHu'i/ SHiiriiñ Zabaani bañjar/naa qaabil e kaaSHt an ghaRa/bey tarbiyat/biihaR/GHaer aabaad/ GHaer mazruu^ah/GHaer mohazzab/ GHaer SHaa'estah/paRti/uftaadah/waeHSHi/ kuñdah naa taraaSH bey tamiiz/waeHSHi bal nikaalna/KHam nikaalna jisey kaaTa nah gaya ho/naa taraaSHiidah aazaad maniSH/aazaad taba^/bahaadur/ bey baak/bey Dar/bey KHauf/jasuur aazaad maniSH sey/aazaad taba^ sey/ bahaaduri sey/bey baaki sey/bila Dar/ bila KHauf/jasaarat sey bahaaduri/bey KHaufi/dileyri kaan KHolna/GHalti duur karna/samjhaana chau kas aadmi/dhokey meyñ nah aaney waala bey faeslah/Daañwaañ Dol/ GHaer faeslah SHudah/GHaer ta'ey SHudah/ mutalawwin/mutaraddid/muzabzab/ tasfiyah talab/zeyr e faeslah/ zeyr e tasfiyah bey isteqlaal/Dhil mil/do dila/ mutalawwin/mutazabzab/mutazalzal/muzabzab paak/taahir naa qaabil e wazaaHat GHaer maeHduud/GHaer mo^aiyyan/ GHaer waazeH alag thalag/GHaer mazhar

unctuous:

a.

unctuousness:

n.

uncultivable: uncultivated:

a. a.

uncultured: uncurl: uncut: undaunted:

a. v.t. a. a.

undauntedly:

adv.

undauntedness: n. undeceive: undeceivable: undecided: a. a. a.

undecisive:

a.

undefiled: undefinable: undefined:

a. a. a.

undemonstrative: a.

undemonstrativeness:n. KHaamoSHi/sukuut undeniable: undeniably: undenied: a. adv. a. ba zaahir Thiik/naa qaabil e tardiid/ yaqiinan jis ka iñkaar nah ho sakey/mutasaddaqah

undependable:

a.

GHaer mo^tabar/jis ka bharosah nah ho/ naa qaabil e e^tebaar adna/Dhaka hu'a/maa taeHt/niichey/ taeHt/taley/zeyr faro/maa taeHt/niichey/taeHt/taley/zeyr Duubna/maGHluub hona/naa kaam hona gaaRi waGHaerah ka nichla Hissah

under:

prep.

under: (go) under:

a.

under carriage: n.

under consideration:prep. dar peySH under the counter:a. bey iimaani sey beychna/ bila rasiid KHariidna ya beychna/ KHelaaf e qaanuun/KHufiyah

underact:

v.t/i. adhuura kaam karna/zeyr kirdaari karna bey dili sey kaam añjaam deyna/ a. a. n. n. v.t. n. n. kam sin/KHurd saal/naa baaliGH baazu key niichey baGHal GHaer maeHfuuz Hissah/peyT ka nichla Hissah kam boli deyna kam boli deyna waala Haewaan ya gaaRi ka nichla Hissah/ zeyr jism Hissah kamiinah/naa SHaa'estah zeyr gyaah ma^muul sey kam qiimat ya kiraayah leyna nichla tabqah zeyr jaamah nichli taeh ThañDa yaKH karna bheydi/KHufyah/KHufyah kaam karney waala taeh KHaanah KHufyah chaal/zeyr aab dhaara ya rau

underage: underarm: underarm: underbelly: underbid: underbidder: underbody:

underbred: underbrush: undercharge: underclass: underclothes: undercoat: undercool: undercover: undercroft: undercurrent: undercut:

a. n. v.t. n. n. n. v.t. a. n. a.

v.t/i. âam qiimat sey kam dam lagaana/ niichey sey kaaTna n. puTh ka goSHt kam aaSHkaara/kam ujaagar/pas maañdah/ pichhRi/taraqqi paziir

undercut:

underdeveloped: a.

underdo:

v.t/i. adh gala rakhna/kachcha rakhna/

kam galaana/kam galna underdog: n. adna/bad baKHt/gira paRa SHaKHs/Haqiir/ hiich/kam zor adh paka/niim puKHt jaañgiya/zeyr jaamah hiich samajhna/kam aehmiyat deyna/ thoRa samajhna asl sey kam añdaazah/bahot kam añdaazah naa kaafi afSHa karna naa kaafi iñkeSHaaf/naa kaafi taSHhiir

underdone: underdrawers:

a. n.

underestimate: v.t.

underestimation:n. underexpose: v.t.

underexposure: n. underfoot:

a/adv. adna/niichey/paa'oñ taley/raziil/ taley/zaliil n. v.t. v.t. zeyr jaamah mazbuut karna/taqwiyat pahoñchaana bhugatna/jheylna/guzaarna/kaaTna/leyna/ paana/saehna chhupa hu'a/madfuun/GHaer qaanuuni/KHufyah zamiin doz/zeyr e zamiin zeyr e zamiin kamrah ya raastah chhoTey qad ka/kam namu/Thiñgna zeyr SHajri âiyaar aanah/makkaar aanah/poSHiidah/ raaz daar aanah poSHiidah/raaz daar aanah niichey paRi hu'i/Teyk deyney waali taeh deyna/kisi chiiz key niichey duusri chiiz ka rakhna niichey rakhi ga'i chiiz kiraa'ey ya paTTey par deyna kisi chiiz key niichey hona/ niichey waaqe^ hona aehmiyat zaahir karna/KHat kaSHiidah karna/ zor deyna KHat kaSHiidah adna ôhdey daar/ajiir/maa taeHt/mulaazim nichla hoñT asaasi/bunyaadi

undergarment: undergird: undergo:

underground: underground: underground: undergrown: undergrowth: underhand:

a. adv. n. a. n. a.

underhanded: underlaid: underlay:

a. a. v.t.

underlay: underlet: underlie:

n. v.t. v.t.

underline:

v.t.

underline: underling: underlip: underlying:

n. n. n. a.

undermine:

v.t/i. beyKH kani karna/bunyaad ka KHokhla karna/ ghun laga deyna jaR kaaTna/jaR KHodna/ niist o naa buud karna/kamzor kar deyna/ nuqsaan pahoñchaana/seyñdh lagaana/ surañg lagaana n. jaR KHodney waala/naqab zan/ KHufyah taur par kamzor ya bar baad karney waala beyKH kani

underminer:

undermining: undermost: underneath:

a.

a/adv. far o tar/kam tariin/zeyriin prep. niichey/nichli taraf/taeHt/zeyr jisey zaruurat sey naa kaafi KHoraak mili ho jaañgiya/zeyr jaamah jism ka nichla Hissah pul key niichey raastah/zeyr raastah sahaara deyna/taa'id karna/taqwiyat deyna/ Teyk lagaana paa'ey/sahaarey/Teyk/thuuniyaañ dabey dabey añdaaz meyñ peySH karna zimni qissah kam mustafiiz ma^muul, talab ya iste^daad sey kam paeda waar/zeyr paeda waar kam aañkna/kam qiimat lagaana/ SHaraH muqarrar karna adh kachra/adh paka/niim puKHtah niichey sey baehna, guzarna ya guzar jaana aehmiyat zaahir karna/numaayaañ karna/ ubhaarna/zor deyna jis key niich KHat laga ho/numaayaañ/ zaahir auney pauney beychna/kam daamoñ beychna/ sasta beychna banyaan(f.) hadaf par niSHaanah nah laga sakna buuTa/buuTi/chhoTi jhaaRi/zeyr iiñ buuTi kisi chiiz ki nichli sataH ya nichla Hissah dast KHat sabt karna/ zeyr e dast KHat karna

undernourished: a.

underpants: underpart: underpass: underpin:

n. n. n. v.t.

underpinning: underplay: underplot:

n. v.t. n.

underprivileged:a. underproduction:n.

underrate:

v.t.

underripe: underrun: underscore:

a. v.t. v.t.

underscored:

a.

undersell:

v.t.

undershirt: undershoot: undershrub: underside: undersign:

n. v.t. n. n. v.t.

undersigned: undersize: underskirt: undersoil: undersong:

a. a. n. n. n.

raaqim ul Huruuf/zeyr dast KHati kotaah qaamat/past qad/Thigna saari key niichey paheñney waala laehñga tabaq zeyr iiñ/zeyr iin sataH eyk zeyli naGHmah/baen us sutuur ma^aani/ poSHiidah matlab buujh leyna/maqsad samajhna/ matlab samajhna/paehchaañna/samajhna qaabil e faehm/samajh meyñ aaney waala jaañney key taur par/ qaabil e faehm añdaaz meyñ âaqil/basiir/burd baar/ fahiim/samajh daar/zehiin âql/basiirat/burda baari mazhar/faehm/ firaasat/gayaan/idraak/hoSH/maGHz/ mat/qaraar daad/samajh/samjhotah/zehaanat idraak sey/mufaahmat sey/samajh buujh sey kam bayaani karna/ghaTa kar bayaan karna kam bayaani/ghaTa kar bayaan karney ka âmal farz kiya hu'a/muqaddar/ paehley sey maana hu'a

understand:

v.i.

understandable: a. understandably: adv.

understanding: a.

understanding:

n.

understandingly:adv. understate: v.t.

understatement: n. understood: a.

undertake:

v.t/i. aamaadah ho jaana/aamaadah hona/ baar uThaana/eKHteyaar karna/haami bharna/ qaul deyna/qubuul karna/koSHiSH karna/ zamaanat deyna/zimmah leyna n. jo kisi kaam karney ka zimmah ley/ taabuut bar daar kaam/kaar/ko'i kaam/muhim/zamaanat daba daba laehjah/dhiima laehjah/ halka rañg/maddhim lauTti laeher/lauTti mauj halka mol/kam qiimat lagaana/ qiimat ghaTaana kam aañkna/kam qadri/kam qiimat banyaan aab doz/paani meyñ Duuba hu'a/zeyr e aab jaañgiya ausat sey kam wazan/kam wazan/ wazan ki kami jaRi buuTi yaañ/zeyr jañgal

undertaker:

undertaking: undertone:

n. n.

undertow:

n.

undervaluation: n.

undervalue: undervest: underwater: underwear: underweight:

v.t. n. a. n. n.

underwood:

n.

underworld: underwrite: underwriter: undeserved:

n. v.t. n. a.

âalam e arwaaH/jahañnum/paa taal taeHriir meyñ laana/zamaanat deyna biimah daar/biimah kaar/biimey waala bila isteHqaq/GHaer Haq daar/ GHaer mustaHaq/naa Haq/naa waajib bey leyaaqat/GHaer mustaHaq/naa laa'eq/ naa qaabil GHaer marGHuub/naa pasañdiidah/ naa munaasib/naa rawa/qaabil e e^teraaz naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/ naa rawa pan naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/ naa rawaa'i bila ta^iyyun/GHaer faeslah SHudah/ muzabzab saabit qadam pas maañdah GHaer munHarif auchha/bey wiqaar/chhichhora/ GHaer muyassar/naa zeyba jal pari KHelaaf e Hikmat/KHelaaf e masleHat beGHaer raeh bar/bey jeht/bey raah/ bey samt bey imteyaaz/kam biin añdha/bey tamiiz/kam biin/kam faehm/naa faehm/ naa samajh bey zabt/GHaer tarbiyat yaaftah/phuu'aR chhupa hu'a/maKHfi/poSHiidah/raaz daaruuñ naa qaabil e dar yaaft an deykha/an jaana/naa diidah/naa ma^luum añdha dhuñd/GHaer naaqid aanah/ naa qaabil e imteyaaz beGHaer chori chhupey/KHuley âam baa himmat/bila naa ummiidi khaRa jo faroKHt nah kiya gaya ho aaSHkaara/bey eKHtelaaf/bey nazaa^/ GHaer mutanaaza^ fiih/la kalaam/

undeserving:

a.

undesirable:

a.

undesirability: n.

undesirableness: n.

undetermined:

a.

undeterred: undeveloped: undeviating: undignified:

a. a. a. a.

undine: undiplomatic: undirected:

n. a. a.

undiscernable: a. undiscerning: a.

undisciplined: a. undisclosed: a.

undiscoverable: a undiscovered: a.

undiscriminating:a.

undisguised: undismayed: undisolved: undisposed: undisputed:

a. a. a. a. a.

musallam/zaahir undivided: a. aTuuT/bin baTa/GHaer muñqasim/puura/ saalim/sab

undo:

v.t/i. akaarat kar deyna/kaa la^dam karna/ KHol deyna/kiya bey kiya kar deyna/ kiy'ey par paani pheyr deyna/suljhaana/ tabaah o bar baad kar deyna/waa karna n. a. bar baadi/tabaahi bila SHubhah/GHaer muSHtabah/la reyb/ musallam/yaqiini bila SHak o SHubhah/bil zaruur/SHartiyah/ yaqiini taur par GHelaaf haTaana/nañga karna/pardah haTaana kapRey utaarna/nañga karna bey kapRoñ ka/KHaam/nañga bey ja/fuzuul/GHalat/GHaer qaanuuni/ Had sey zeyaadah/naa Haq/naa ma^quul/ naa rawa/naa waajib/naa zeyba/zaa'ed halkorey leyta/laeher aata/laeher daar/ mauj zan Dolna/halkorey leyna/laheraana laeher daar halkora/laher/tamawwuj mauj daar bey e^tedaali sey/bila sabab/ KHwaah ma KHwaah/naa jaa'ez âaq/farz naa SHinaas/GHaer mutii^/ naa farmaan/naa KHalaf farz naa SHinaasi sey/naa waajib taur par amar/an miT/daa'em/GHaer faani/laa zawaaal bila isteHqaaq/GHaer maksuubah/muft ka daar yaaft karna/KHodna/zaahir karna/ zamiin sey ukhaaRna alwahi/GHaer arzi/GHaer diinwi/ GHaer tabii^i/pur israar bey aaraami/bey chaeni/bey kali/bey qaraari bey aaraami sey/bey chaeni sey/bey kali sey bey chaeni/bey kali/ghabraahaT/izteraab/ pareySHaani aazurdah/bey aaraam/bey chaen/bey kal/ bey qaraar/bey taab/majbuur/muSHkil pasañd/

undoing: undoubted:

undoubtedly:

adv.

undrape: undress: undressed: undue:

v.t. v.t. a. a.

undulant:

a.

undulate: undulated: undulation: undulating: unduly:

v.t. a. n. a. adv.

undutiful:

a.

undutifully: undying: unearned: unearth:

adv. a. a. v.t.

unearthly:

a.

unease: uneasily: uneasiness:

n. adv. n.

uneasy:

a.

muztarib/pareySHaan kun uneatable: uneaten: unedited: uneducated: a. a. a. a. GHaer KHurdni an KHaaya/naa KHordah GHaer murattab an paRh/GHaer mohazzab/ GHaer ta^liim yaaftah/jaahil/naa balad bila rukaawaT bey kaar/bey roz gaar/GHaer atlaaqi/ palañg toR/paRa bey kaari/bey roz gaari baar sey aazaad/ mazaaHmat ya rukaawaT sey aazaad bey añt/bey paayaañ/daa'emi/musalsal KHaali/naa maSHGHuul bey lutf/bey mazah/GHaer dil chasp GHaer roSHan KHayaal/jaahil/tañg nazar bey Hausalah/GHaer muhim ju/lakiir faqiir bey lutf/GHaer dil chasp bey joSH/sard mehr naa qaabil e raSHk GHaer masaawi/GHaer mutawaazi/ GHaer yaksaañ/laa jawaab/naa bara bar/ naa kaafi/naaqis ajoR/bey masl/bey naziir/faa'eq/laa saani/ niraali/taaq/yagaanah/yakta bila SHak o SHubhah/bilkul waazeH/ GHaer mubham/saaf saaf GHaer mubham taur par/saaf saaf/ waazeH taur par bey KHata/bilkul durust/raast/yaqiini GHaer ahem/GHaer zaruuri GHaer aKHlaaqi GHaer durust/GHaer mustaqiim/ GHaer mutawaazi/KHurdura/naa ham waar/ uuñcha niicha/phuTkal/phuTkar/taaq GHaer masaawi taur par/ GHaer yaksaañ taur par GHaer masaawi pan/GHaer yaksaaniyat/ naa ham waari/naSHeyb o faraaz/ uuñcha niicha pan

unembarrassed: a. unemployed: a.

unemployment: unencumbered:

n. a.

unending: unengaged: unenjoyable:

a. a. a.

unenlightened: a. unenterprising: a. unentertaining: a. unenthusiastic: a. unenviable: unequal: a. a.

unequalled:

a.

unequivocal:

a.

unequivocally: adv.

unerring: unessential: unethical: uneven:

a. a. a. a.

unevenly:

adv.

unevenness:

n.

uneventful:

a.

ahem waaqe^aat key beGHaer/bilkul ma^muuli/ GHaer ahem/sapaaT bey masl/bey naziir bey âeyb/bey nuqs achaanak/bila tawaqqo^/daf^atan/eyk dam/ eyka eyki/GHaer mutawaqqo^/KHelaaf e ummiid/ naa gaah/naa gahaañ/naa waqt achaanak taur par/naa gahaani/ tawaqqo^ key KHelaaf achaanak pan/naa gahaani an jaana/GHaer taeHqiiq o taftiiSH SHudah/ naa ma^luum an kaha/bila izhaar GHaer baliiGH ma^ni/GHaer moass'ar GHaer paak SHudah taazah kabhi nah murjhaaney waala/laa zawaal/ sada bahaar mudaam/nehaayat wafa daar/ qaabil e e^temaad/yaqiini bey iimaan/bey aKHlaaq/bey ja/ bey iñsaaf/GHaer âadil/GHaer yaksaañ/ GHalat/naa jaa'ez/naa munaasib/ naa muñsif aanah/naa waajibi GHaer munsif aanah taur par/ naa munaasib taur par âdam e insaaf/bey insaafi/naa munaasibat bey iimaan/bey wafa/daGHa baaz/naa durust/ wa^dah SHikan bey wafaa'i/daGHa baazi/wa^dah SHikni bey wafaa'i sey GHaer mutazabzab/musammam/ nah Dag magaaney waala isteqaamat sey/mazbuuti sey/ musammam taur par âjiib/ajnabi/añjaan/anokha/beygaanah/ bey jaana buujha/naa aaSHna/naa waaqif ajnabiyat/GHaer maanuusiyat/naa waaqfiyat ajnabiyat key saath/ GHaer maanuusiyat key saath KHelaaf e chalan/maqbuul tarz key KHelaaf

unexampled:

a.

unexceptional: a. unexpected: a.

unexpectedly:

adv.

unexpectedness: n. unexplored: a.

unexpressed: unexpressive: unexpurgated: unfaded: unfading:

a. a. a. a. a.

unfailing:

a.

unfair:

a.

unfairly:

adv.

unfairness: unfaithful:

n. a.

unfaithfulness: n. unfaithfully: unfaltering: adv. a.

unfalteringly: adv.

unfamiliar:

a.

unfamiliarity: n. unfamiliarly: adv.

unfashionable: a.

unfasten:

v.t.

alag karna/Dhiila karna/girah KHolna/ KHolna bin baap/Haraam zaadah/ jis ki asal ma^luum nah ho agam/âmiiq/athaah/bey Had gaehra/ laa iñteha/naa qaabil e añdaazah/ naa qaabil e idraak naa mowaafiq/naa musaa^ad/ naa saaz gaar naa mowaafiq taur par naa qaabil e âmal bey His/GHaer mutaa'ssir/saKHt dil/ sañg dil bey dardi sey/bey Hisi sey/ saKHt dili sey asli/bey takalluf/bey tasanno^/bila riya/ muKHlis/sachcha aazaad/GHaer paa bañd naa mukammal/naa tamaam naa aehl/naa qaabil naa mauzuuñ/naa zeyba alag karna/Dhiila karna/ukhaaRna/utaarna khara/KHuSH aamaadaanah/naa gawaar saabit qadam bataana/kaehna/kholna/phaelaana khulna/phaelna GHaer muñtazir jisey bhulaaya nah jaa sakey/ naa qaabil e faraamoSH bey bahrah/bey chaarah/bad nasiib/bey nasiib/ bad baKHt/bad qismat/dukhiya/kam baKHt/ SHaamat ka maara/siyaah baKHt bad qismati sey bila asaas waswaas(m.) naadir ruukha pan laehraana/phaelaana

unfathered:

a.

unfathomable:

a.

unfavourable:

a.

unfavourably: unfeasible: unfeeling:

adv. n. a.

unfeelingly:

adv.

unfeigned:

a.

unfettered: unfinished: unfit: unfitting: unfix: unflattering: unflinching: unfold: unfold: unforeseen:

a. a. a. a. v.t. a. a. v.t. v.i. a.

unforgettable: a.

unfortunate:

a.

unfortunately: adv. unfounded: a.

unfounded fear: n. unfrequent: a.

unfriendliness: n. unfurl: v.t.

unfurl a flag: v.t. ungodly: ungracious: ungrateful: a. a. a.

jhañDa laehraana bey dharam/bey diin/gunaah gaar/paapi GHaer mohazzab/naa mehrbaan eHsaan fara moSH/kaafir ne^mat/ naa SHukra marham GHaer muqaddas GHam aazurdah/bey zaar/maGHmuum/naa KHuSH/udaas biimaar/GHaer mufiid/GHaer seHat mañd/ pur KHatr/rogi an suni GHaer mutaraddid bey pas o peySH/bila taraddud key bila taraddud GHaer muqaddas ghoRey sey utaarna gañdah/naaqis bey SHinaaKHt/naa ma^luum eyk/muttaHidah wardi baa qaa'edah/baraabar/ham aahañg/ ham waza^/yaksaañ yak paehlu/yak tarfah yak paehluiyat(f.) yak tarfah taur par naa mumkin/naa qaabil e tasawwur bey taKHaiyyul bey kam o kaast/bey KHalal/bey nuqs bey iSHte^aal/ThañDa bey doSH/bey qusuur/ naa qaabil e ilzaam bil rok Tok GHaer aehmiyat adna/GHaer zaruuri/KHafiif/ma^muuli

unguent: unhallowed: unhappiness: unhappy: unhealthy:

n. a. n. a. a.

unheard: unhesitating:

a. a.

unhesitatingly: adv. unhesitantly: unholy: unhorse: unhygienic: unidentified: unified: uniform: uniform: adv. a. v.t. a. a. a. n. a.

unilateral:

a.

unilateralism: n. unilaterally: unimaginable: unimginative: unimpaired: adv. a. a. a.

unimpassioned: a. unimpeachable: a.

unimpeded: unimportance: unimportant:

a. n. a.

unimproved:

a.

bila taraaqqi bey iKHteyaar GHaer mutaa'ssir añjaan/bey KHabar/naa waaqif naa qaabil e sukuunat GHaer aabaad/KHaali/ujaaR aazaad KHayaal aazaad KHayaali sey bey jaan/bey rañg/sapaaT GHaer tajribah kaar/laa îlm bey âql/jaahil/kuñd zehen jaahiliyat/kuñd zehni bey waquufi sey bey ma^ni GHaer faehmi naa qaabil e faehm taur par GHaer iraadi/naa daanistah GHaer iraadi/naa daanistah bila iraadah/bila qasd bey sar o kaar/bey waastah bey lutf/GHaer dilchasp bila naaGHah/bil wqafah/lagaa taar/ mutawaatir musalsal taur par tasalsul bin bulaa'ey/GHaer mad^u/tufaeli bey kaSHiSH/GHaer dil kaSH añjuman/imtizaaj/ittefaaq/itteHaad/peywast/ SHiirazah bañdi/yagaangat achhuuta/âjiib/anokha/bey misl/bey naziir/ fariid/naadir/naweyla/niraala/waaHid/ yagaanah/yagaangat/yakta puura ittefaaq ikaa'i/eyk/fard/waaHid waeHdat/zael

unincorporated: a. uninfluenced: uninformed: a. a.

uninhabitable: a. uninhabited: uninhibited: a. a.

uninhibitedly: adv. uninspired: uninitiated: a. adv.

unintelligent: a. unintelligence: n. unintelligently:adv. unintelligible: a. unintelligibleness:n. unintelligibly: adv. unintended: a.

unintentional: a. unintentionally:adv. uninterested: a.

uninteresting: n. uninterrupted: a.

uninterruptedly:adv. uninterruptedness:n. uninvited: uninviting: union: a. a. n.

unique:

a.

unison: unit: unit:

n. a. n.

unitary: unite:

a. v.t.

waaHid/waeHdaani/yagaanah eyka karna/joRna/madGHam karna/ muttaHed karna/zam karna juRna/juTna muttafiq/muttaHidah/muttaHid/ SHaamil/SHariik waasil

unite: united:

v.i. a.

united with: unity: n.

aapas daari/eyka/itteHaad/meyl/ waeHdaaniyat/waeHdat aafaaqi/âam/âalam giir/jagat ûmuumiyat âalam/gaehaan/geyti/jagat/kaa'enaat/ kaun o makaan/kul/qudrat bey iñsaaf/bey jaa/zaalim bey insaafi sey/naa Haq bila kañghi/bikhra/GHaer mohazzab bad tamiiz/bey murawwat gum naam/naa ma^luum bila jaaney/naa daanistah/sahwan Haraam/mana^/GHaer qaanuuni/naa jaa'ez Habs beyja(m.) bhulaana khula chhoR deyna agar/taa waqt e keh GHaer paRha likha bey pardah karna/kholna muKHtalif an honi âdam e muSHaabehat bey añdaazah/bey Hesaab/GHaer maeHduud/ laa ta^daad utaarna khula/wa aafat rasiidah/bad baKHt/bad nasiib/kam baKHt/ kaRa/maeHruum/naa saaz gaar/naHs/sabz qadam/ SHuum/siyaah baKHt/zabuuñ bey lagaam/muñh zor/sar kaSH

universal: universality: universe:

a. n. n.

unjust: unjustly: unkempt: unkind: unknown: unknowingly: unlawful:

a. adv. a. a. a. adv. a.

unlawful detention:n. unlearn: unleash: unless: unlettered: unlid: unlike: unlikely: unlikeness: unlimited: v.t. v.t. conj. a. v.t. a. a. n. a.

unload: unlocked: unlucky:

v.t. a. a.

unmanageable:

a.

unmanly: unmannered: unmannerly: unmarried:

a. a. a. a.

buzdilaanah/Dar pok/naa mard/naa muraad bad tamiiz bey adab chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/kuñwaara(m.)/ kuñwaari(f.)/mujarrad/naa katKHuda afSHa karna/qala^i kholna bey naziir/laa saani/phuT kachchi(saRak) bey joR/bey ma^ni/laGHw/mohmal GHaer SHaa'estah/naa munaasib naa guftni bey raHem/kaThor/saKHt/zaalim bey dardi sey/bey raeHmi sey bey jaa/naa laa'eq bey parwaah/GHaafil/mutaGHaafil GHaflat sey/laa parwaahi sey bey chuuk/sariiH/waazeH bila muGHaaltah qata^i bad ma^aaSHi sey bey KHaliSH/bey khaTkey/bey rok/ bila muzaaHimat lañgar uThaana GHaer eKHlaaqi aTal/bey Harkat/GHaer mutaa'ssir/kaThor/ mazbuut bey niqaab kar deyna GHaer mutrib GHaer fitri/GHaer taba^i/masnuu'i/naqli/ paraagañdah/saaKHtah GHaer fitri taur par GHaer fitriyat/masnuu^i pan bey kaar/faaltu/fuzuul/GHGaer zaruuri bey kaar/bila zaruurat/naa Haq baye murawwataanah/KHealaaf e adab

unmask: unmatched: unmetalled: unmeaning: unmeet:

v.t. a. a. a. a.

unmentionable: a. unmerciful: unmercifully: unmerited: unmindful: unmindfully: a. adv. a. a. a.

unmistakeable: a. unmistakeably: adv. unmitigated: a.

unmitigatedly: adv. unmolested: a.

unmoor: unmoral: unmoved:

v.t. a. a.

unmuffle: unmusical: unnatural:

v.t. a. a.

unnaturally:

adv.

unnaturalness: n. unnecessary: a.

unnecessairily: a. unneighbourly: a.

unnerve: unnoticeable: unnumbered:

v.t. a. a.

ghabra deyna/Hawaas baaKHtah kar deyna/uRa deyna GHaer numaayaañ bey SHumaar naa qaabil e e^teraaz naa qaabile muSHaahidah maKHfi/nehaañ/poSHiidah bey rok/GHaer chup chaap/KHaamoSH/SHaarmiila KHaamoSHi sey KHaamoSHi/muñkasir ul mizaaji faariGH/KHaali/paRa/suuna GHaer sarkaari an khula/bañd bey muKHaalifat/bey rok/bila muqaabilah GHaer munazzam maaKHuuz/naqli aazaad KHayaal bey maalik/laa waaaris bojh utaarna/gaThri kholna/KHaali karna ajiiran/bad mazah/naa gawaar/talKH bey misl/bey naziir/laa jawaab/yakta naa qaabil e mo^aafi GHaer parlimaani GHaer farSHi/kachcha khuuñTi ukhaaRna GHaer aabad karna an deykha/samjh sey baahar adhuura/KHaam/naa mukammal ajiiran/naa gawaar GHaer mutma'in/pur sukuun añbaar uThaana naa marGHuub/naa pasiiñdiidah naa KHuSH gawaari sey

unnobjectionable:a. unnobservable: a. unobserved: unobstructed: unobtrusive: a. a. a.

unobtrusively: adv. unobtrusiveness:n. unoccupied: unofficial: unopened: unopposed: unorganised: unorignal: unorthodox: unowned: unpack: unpalatable: unparalleled: unpardonable: a. a. a. a. a. a. a. a. v.t. a. a. a.

unparliamentary:a. unpaved: unpeg: unpeople: a. v.t. v.t.

unperceivable: a. unperfect: unpleasant: unperturbed: unpile: unpleasent: unpleasently: a. a. a. v.t. a. adv.

unpleasentness: n. unpolished: unpopular: unpopularity: a. a. n.

chaSHmak(f.)/rañjiSH(f.) chibilla/GHaer mohazzab GHaer maqbuul naa maqbuuliyat anokha/an suna/bey misaal bey iimaan/bey usuula/ibn ul waqt hañgaamah/hullaR naa yaab baañjh GHaer mowaafiq bey iSHte^aal/bila wajah GHaer matbuu^ah naa aehl bey SHak/bila Hujjat/bila SHubhah baGHaer chuuñ charaa key suljhaana/udheyRna paRhney key naa qaabil GHaer Haqiiqi/KHayaali KHayaali/naa mumkin bey istedlaal/diiwaañgi bey tuka/naa ma^quul/naa rawa/uuT paTaañg musir musir pan sey baat ka kachcha/bad diyaanat/ bey wafa/bey sar o pa/kachcha an thak/lagaa taar/musalsal laga taar/mustaqil/taabaR toR bey nadamat muKHlis aazaad/bey qaabu khula kachcha/KHaam kholna/wa karna

unprecedented: a. unprincipled: uproar: unprocurable: unproductive: unpropitious: unprovoked: unpublished: unqualified: a. n. a. a. a. a. a. a.

unquestionably: adv. unquestioningly:adv. unravel: unreadable: unreal: unrealistic: unreason: unreasonable: unrelenting: v.t. a. a. a. n. a. a.

unrelentingly: adv. unreliable: a.

unremitting:

a.

unremittingly: adv. unrepentant: unreserved: unrestrained: unrestricted: unripe: unroll: a. a. n. a. a. v.t.

unruly: unsafe: unsavoury: unscrupulous: unseemly: unseen: unserviceable: unsettle: unsettled: unsettling: unskilled: unsound: unsoundness: unsparing: unspeakable: unstable: unstained: unstamped: unsteady: unstinted: unstoppable:

a. a. a. a. a. a. a. v.t. a. a/n. a. a. n. a. a. a. a. a. a. a. a.

SHorah puSHt GHaer durust/naa maeHfuuz bad zaa'eqah/naa gawaar bey maraam/bey parwaah kuDhab an deykha bey kaar/naa kaarah/nikamma paa'oñ ukhaaRna bey kal/bey qaraar/Daañwaan Dol pareySHaan kun anaaRi/bey hunar faatir/KHaam/naa qis futuur aazaad KHayaal/bey dard/bey raeHm/zaalim an kahi/bahot bura/haul naak alal Tappu/boda/kam zor/mutaraddid bila âeyb kachcha/saadah Dag mag/kachcha/subuk sar bey Had/bila rukaawaT/kasiir/waafir jaari/mustaqil/naa qaabil e rukaawaT bey subuut/GHaer musaaddiqah naa kaam/naa kaamiyaab naa kaami sey an ghaR/an meyl/bey hañgam/bey joR/ naa laa'eq/naa munaasib mubarra bey naam bila sabqat GHaer maSHkuuk GHaer maSHkuuk/bila SHubhah ruukha GHaer muñtazim GHaer zaki/jaahil/kora

unsubstantiated:a. unsuccessful: a.

unsuccessfully: adv. unsuitable: a.

unsullied: unsung: unsurpassed: unsuspected: unsuspecting:

a. a. a. a. a.

unsympathetic: a. unsystematic: untalented: a. a.

untamed: untangle: untaught: unthinking: unthinkingly: untidy: untie: until:

a. v.t. a. a. adv. a. v.t. conj.

jañgli suljhaana fitri/jaahil/kora bey eHteyaat/GHaafil/laa ubaali bey parwaa'i sey/bey sochey hu'ey bey qariinah/maela kuchaela/phuu'aR pan ka kholna Hatta keh/jab tak/taa/ taa waqtey keh/tak jab tak bey waqt/GHaer muñtgazir/naa ma^quul/ naa mauzuuñ/naa waqt an thak bey takaan achhuuta bila kaañTa dukh sey mubarra jhuuTa/kaazib baat ka kachcha/bey e^tebaar/ KHaa'in/naa qaabil e e^tebaar jhuuT jhuuTa/kaazib kora anokha/GHaer ma^muuli/naadir/ niraala/SHaaz GHaer musta^mal/kora/paRa anokha/GHaer ma^muuli/GHariib/naadir/ niraala/SHaaz KHelaaf e ma^muul GHaer mutaGHaiyyar pardah uThaana bey pardah bey maañga/bey talab/bey zaruurat bey eHteyaat bey eHteyaati

until and unless:adv. untimely: a.

untiring: untiringly: untouched: untrammelled: untroubled: untrue: untrustworthy:

a. adv. a. a. a. a. a.

untruth: untruthful: untutored: untypical:

n. a. a. a.

unused: unusual:

a. a.

unusually: unvarying: unveil: unveiled: unwanted: unwary: unwariness:

adv. a. v.t. a. a. a. n.

unwavering: unwaveringly:

a. a.

aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam aTal pan sey/mustaqil mizaaji sey/ saabit qadmi sey bad Haal/biimaar/mariiz ajiiran bey dil/naa KHuSH/naa raza mañd naa daanistah taur par KHelaaf e dastuur/naadir nah chalney waala naa laa'eq/naa qaabil afSHa karna afSHaa'i saadah bey faez/kaRa "zip" kholna uupar baraabar/Hatta/is qaabil/taa/tak dil baehlaaney waala phaTkaarna sar zaniSH par wariSH/tarbiyat himmat baRhaana âñqariib honey waala bey jhijhak/khara/saaf go aaSHob/iñqelaab tawaa'ef ul muluuki muSHkil nigah daari Haami(m.) maehñga/qiimti baala/par/uupar fauqaani/uupar ka baala dasti/qaabu baalah KHaanaah/uupri mañzil

unwell: unwholesome: unwilling: unwittingly: unwonted: unworkable: unworthy: unwrap: unwrapping: unwritten: unyielding: unzip: up: up to: upbeat: upbraid: upbraiding: upbringing: upcheer: upcoming: upfront: upheaval:

a. a. a. adv. a. a. a. v.t. n. a. n. v.t. adv. prep. a. v.t. n. n. v.t. a. a. n.

(general) upheaval:n. uphill: upkeep: upholder: upmarket: upon: upper: upper hand: upper floor: a. n. n. a. prep. a. a. n.

upper storey: uppity: upright:

n. a.

baalah KHaanaah/baam/uupri mañzil gustaaKH/KHud sar/maGHruur

a/adv. âadil/khaRa/qaa'em/siidha/mustaqiim/ raast baaz/ûmuudi adv. n. n. n. âadilaanah âdaalat/durusti/isteqaamat/raasti baGHaawat/SHoriSH/tuGHiyaan afra tafri/balwa/hañgaamah/hullaR/ qeyaamat/GHoGHa/SHaGHab/SHor/talaatum/udham qala^ karna/ukhaaRna biiKH kani/iñtizaa^ maehñga/qiimti ghabraahaT paeda karna/ulaT pulaT karna/ulaTna ghabraaya/pareySHaan/paT digar guuñ/zeyr o zabar n. n. a. a. a. n. a. n. v.t. n. a. adv. n. v.i. n. n. pron. a. n. añjaam/natiijah aaSHob/tawaa'ef ul muluuki paT chaRhta/ubharta SHaehri murawwat(f.)/SHaehriyat(f.) mohazzab maddah e peySH aab taakiid karna/zor Daalna chaahat/KHwaahiSH ahem/fauri/laazmi/zaruuri bil zaruur/taakidan chaah(f.)/zaruurat(f.) muutna/peySH aab karna peySH aab jhumka(m.) ham qaabil e iste^maal âadat/dastuur/Dharra/iste^maal/

uprightly: uprightness: uprising: uproar:

uproot: uprooting: upscale: upset: upset: upside-down: upshot: upturn: upturned: upward: urban: urbanity: urbane: urea: urge: urge: urgent: urgently: urgency: urinate: urine: Ursa Major: us: usable: usage:

v.t. n. a. v.t. a.

moHaawirah/rawaaj/tarwiij use: v.t. âadat Daalna/faa'edah uThaana/ iste^maal karna/kaam meyñ laana/KHarch karna faa'edah/iste^maal/kaam/kaar raa'ej puraana âadat paRna âadi/KHu gar musta^mal faa'edah mañd/kaar aamad/mufiid/suud mañd faa'edah âbas/akaarat/baatil/bey huudah/bey kaar/ bey suud/bey taasiir/fuzuul/naa kaarah/ nikamma/raddi Haasil nah Husuul naqiib raa'ej/rasmi aksar/ûmuuman GHasb karna/haRap karna/qabzah karna dast burd(f.)/GHasb/qabzah GHaasib(m.) Haraam KHor(m.)/suud KHor(m.) suud KHori(m.) baasan(m.)/bartan(m.)/bhaañDa/zarf mataa^(f.) bachchah daan/dharan/raeHm/yuuni ifaadi/ifaadiyat/ifaadiyat pasañd ifaadiyat pasañdi faa'edah/kaar/sarfah faa'edah uThaana/iste^maal karna qaabil e iste^maal iste^maal aaKHiri/iñtehaa'i aaKHir/Had/Hatt ul imkaan/iñteha ka Hadd e aaKHir

use: (in)use: used: (get)used: used to: used up: useful: usefulness: useless:

n. a. a. v.i. a. a. a. n. a.

uselessly: usher: usual: usually: usurp: usurpation: usurper: usurer: usury: utensil: utensils: uterus: utilitarian:

adv. n. a. adv. v.t. v.t. n. n. n. n. n. n. n.

utilitarianism: n. utility: utilise: utilisable: utilisation: utmost: utmost: utmost point: n. v.t. a. n. a. n. a.

utopia:

n.

KHayaali jañnat/misaali dunya/ misaali mo^aaSHrat KHayaali/misaali/taKHaiyuli misaali iSHtiraakiyat KHayaal parasti/musleHaanah joSH KHayaal parast SHaKHs misaali/tasawwur parastaanah chhoTi si thaeli/KHuliyah thaeli numa kulli/mukammal/mutlaqan/nira/qata^i/ sara sar aawaaz nikaalna/ada karna/bolna/kaehna/ zabaan par laana kaha ja skaney waala/qaabil e ada bol/bolney ka fe^l/farmuudaat/irSHaadaat/ laeHjah/nigaariSHaat/talaffuz bil kul/maeHz/parley darjey ka aaKHiri/ba^iid tariin/bisaat bhar/ GHaayat darjah/Hatta ul imkaan/iñtehaa'i Halaq ka kauwwa Halaq key kauwwey key muta^alliq biiwi ka qatl/zan kuSHi biiwi ka bañdah/zan muriid/zan parast zan muriidi/zan parasti

utopian:

a.

utopian socialism:n. utopianism: utopist: utopistic: utricle: utricular: utter: n. n. a. n. a. a.

utter:

v.t.

utterable: utterance:

a. n.

utterly: uttermost:

adv. a/n.

uvula: uvular: uxoricide: uxorious: uxoriousness:

n. a. n. a. a.

V
vacancy: n. bey KHayaali/fursat/guñjaa'iSH/jagah/ jof/KHaali asaami ya ôhdah/KHaali pan/ KHaali maqaam/SHigaaf ya daraz/suuraaKH faariGH/GHaer aabaad/GHaer maqbuuzah/ KHaali/laa waaris/mo^attal/sapaaT/suuna/tihi bey ma^ni taur par/GHaa'eb dimaaGHi sey KHaali pan/khokhla pan chhoR deyna/KHaali karna/tark karna chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/ruKHsat(f.)/ ta^tiil(f.)/waqfah(m.)

vacant:

a.

vacantly: vacantness: vacate: vacation:

adv. n. v.t. n.

vacationist/vacationer:n. chhuTTi manaaney waala/ta^tiil guzaar/

ta^tiil guzaarney waala vactionless: vacationland: a. n. bey ta^tiil KHuSH numa aur musarrat baKHSH êlaaqah/ tafriiH gaah/maqaam e ta^tiil Tiika Tiika lagaaney key muta^alliq

vaccine: vaccinal: vaccinate: vaccinatory: vaccination: vaccinee: vacillant: vacillate:

n. a.

v.t/i. jadriin kaari karna/Tiika lagaana a. n. n. a. v.i. jadriin kaariyat Tiika(m.) Tiikah lagwaaney waala Dagmagaata hu'a Dag magaana/GHaer mustaqil hona/ghaTna baRhna/ laR khaRaana/taraddud karna/TeyRha meyRha chalna Dag magaahaT/laR khaRaahaT/pas o peySH/ taraddud/tazabzub muzab zab bey KHayaali/jof/KHaali pan/KHala chhoTey chhoTey suuraaKH sey bhara/khokhla aeHmaq/bey maGHz/ghaamaR bey maGHzi(f.) jof/KHala KHala bañd bayaaz/kitaab chah aawaarah/bey kaar/KHaanah badoSH/saelaani aawaarah gard/bad ma^aaSH/dar badar/har jaa'i/ luchcha/riñd aawaarah gardoñ ka/aawaarah mizaaj anokha/Daañwa Dol/KHud sar anokhi Harkat/KHud sari/mauj/sanak/tarañg/ talawwun mizaaji/waehm añdaam e nehaani(f.)/furj(f.)/ GHelaaf(m.)/niyaam(f.) furj ka/GHelaaf numa furji/GHelaaf daar/niyaami furji jarraaHat furj ki sukRan

vacillation:

n.

vacillating: vacuity: vacuolate: vacuous: vacuousness: vacuum:

a. n. a. a. n. n.

vacuum packed: a. vade mecum: vagabond: vagabond: n. a. n.

vagabondish: vagarious: vagary:

a. a. n.

vagina:

n.

vaginal: vaginate: vaginectomy: vaginismus:

a. a. n. n.

vaginitis: vagrancy:

n. n.

furji KHaariSH/furji suujan aawaarah gardi/aawaargi/KHaanah badoSHi/ kuuchah gardi aawaarah/bey Thikaana/KHaanah badoSH/ man mauji/saelaani aobaaSH/aawaarah gard/ maara maara phirney waala/ maTar gaSHt karney waala/ man mauji/nikamma KHaanah badoSHaanah bey ma^ni/bey saropa/dhuñdla/GHaer waazeH/ gol mol/kachcha/maañd/maddhim/maSHkuuk/ mubham/paraa gañdah mubham taur par ibhaam/iltibaas/dhuñdla pan/para gañdgi Duubney deyna/niichey laana ya giraana/ ta^ziim key li'ey Topi utaarna en^aam/riSHwat bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi/ghamañDi/ jhuuTa/KHaali KHoli/khokhla/KHud biin/kora/ maGHruur/SHeyKHi baaz/tihi/zaa'ed akaarat/bey bunyaad/bey faa'edah/bey kaar/ bey Haqiiqat/fuzuul/laa Haasil/raa'egaañ/subuk

vagrant:

a.

vagrant:

n.

vagrantly: vague:

adv. a.

vaguely: vagueness: vail:

adv. n. v.t.

vail: vain:

n. a.

(in)vain:

vainglorious:

a.

Diiñgiya/laaf zan/SHeyKHi KHora

vainglorious fellow:a. lafañga vainglory: n. Diiñg/itraahaT/KHud sataa'i/laaf zani/ riya kaari bey adbi sey/ghamañD sey eyk taraH ki gilaehri(f.)/jhaalar musaehri jhaalar aaraa'iSHi/jhaalar daar darrah/waadi alwidaa^/KHaer baad ruKHsat(f.)/widaa^i(f.) KHitaab e widaa^i(f.) qadr/zarfiyat zarfiyat(f.) balansiya baal chhaR/jiñs e suñbul

vainly: vair: valance: valanced: vale: vale! valediction: valedictory: valence: valency: Valencia: valerian:

adv. n. n. a. n. intj. n. n. n. a. n. n.

valet:

n.

KHaadim e SHaKHsi/mulaazim/naukar biimar sifat/rogi jañnat meyñ SHiidoñ ki jagah bahaaduri/dileyr/Hausalah mañdi bahaadur/dil aawar/dileyr/Hausalah mañd/ jari/niDar/SHujaa^ bahaaduri sey bahaaduri/bal/dileyri/jur'at/SHujaa^at/ taaqat aa'ini/durust/Haqiiqi/jaa'ez/ma^quul/ mazbuut/mo^tabar/mustaHkam/pakki/ saabit/saHiiH/Thiik jawaaz deyna/tausiiq karna durusti/jawaaz kaari/seHat/tausiiq jawaaz deyna tausiiq SHudah tausiiq(f.) jawaaz(m.)/sabaat(m.)/subuut(m.) jawaazan/Thiik Thiik buqchi(f.)/chhoTi peyTi(f.)/jaam daani(f.) kaasi/pyaalah numa fasiil/fasiil kaari/meyñDh/mor chah/ mor chah bañdi jhurri daar ghaaTi(f.)/gaehraa'i(f.)/murGH zaar(m.)/ waadi(f.) ruumi fasiil/ruumi Hisaar qiimat muqarrar karna qiimat bañdi dileyri(f.)/himmat(f.)/jawaañ mardi(f.)/ mardaangi(f.)/niDar pan(m.)/SHujaa^at(f.) bahaadur/dileyr/jawaañ mard/mañchala/ niDar/SHujaa^ bahaaduri(f.)/dileyri(f.)/jiyaala pan(m.) bahaadur aanah/dileyr aanah/SHujaa^ aanah mirgi ki dawa beySH baha/beySH qiimat/faaKHir/ giraañ qiimat/kaar aamad/maehñga/

valetudinarian: a. Valhalla: n.

valiancy/valiance:n. valiant: a.

valiantly: valiantness:

adv. n.

valid:

a.

validate: validation: validify: validified:

v.t. n. v.t. a.

validification: n. validity: validly: valise: vallate: vallation: n. adv. n. a. n.

vallecular: valley:

a. n.

vallum: valorise: valorisation: valour:

n. v.t. n. n.

valorous:

a.

valorousness: valorously: valporate: valuable:

n. adv. n. a.

mufiid/qaabil e qadr/qaabil e eHteraam/ qiimti valuableness: n. beySH qiimat/giraañ qiimat/maehñga pan/ qiimat aañkna/añdaazah lagaana/qiimat lagaana aañkney waala/taKHmiin kaar muqarrarah qiimat/taKHmiin kaari taKHmiini/taSHKHiisi aehmiyat(f.)/daam(m.)/mol(m.)/ ifaadiyat(f.)/ifaadah(m.)/maaliyat(f.)/ qadr(f.)/qiimat(f.) aañkna/eHteraam karna bahot maqbuul ya moHtaram/ aañka ya jaañcha hu'a bey masraf/bey qadr/bey wuq^at/ KHaak/naa chiiz bey masrafi/bey qadri/bey wuq^ati/ nikamma pan taKHiiminah kaar qadr e mubaadlah darrah daar dar/dariichah bhaag jaana/chal deyna joR/peywañd banaana/gaañThna/ghaRna âiyaarah/qaHbah chamgaadaR(f.)/KHuun aaSHaam/KHuun KHwaar/ saffaak iñsaan KHuun chuus cham gaadaR(f.) KHuun aaSHaami(f.)/KHuun KHwaari(f.) bañd chhakRa/ saamaan ley jaaney waali gaaRi agli saf GHaarat gar/muKHrib GHaarat gari/luuT maar/taehziib sozi/ taKHriib e barbari GHaarat karna/taehziib sozi karna chhoTi nokiili DaaRhi

valuate: valuator: valuation: valuational: value:

v.t. n. n. a. n.

value: valued:

v.t. a.

valueless:

a.

valuelessness: a.

valuer: valuta: valvate: valve: vamose: vamp: vamp: vamp: vampire:

n. n. a. a. v.t. n. v.t. n. n.

vampire bat: vampirism: van:

a. n. n.

van: vandal: vandalism:

n. n. a.

vandalise:

v.t.

Vandyke beard: n.

Vandyke brown: a. vane: vanguard: n. n.

gaehra bhuura rañg diid baan/murGH e baad numa/samt numa âlam bar daar/haraawal dastah/peySH peySH/ qaraawal/saf e auwwal GHaa'eb hona/ma^duum hona/miT jaana GHaa'eb hona/miT jaana/ma^duum hona GHaa'eb honey waala/miT jaaney waala ma^duumi nuqtah akaR/âjab/faKHr o naaz/GHuruur/ KHud numaa'i/siñghaar baTwah/ tun phun/zo^m siñghaar ki buqchi GHaalib aana/haraa deyna/paspa karna haara hu'a/paspa/maftuuH/maGHluub faateH/GHaalib/hara deyney waala bar tari/faa'edah/fauqiyat/tafawwuq maqaam afzal maqaam afzal bey jaan/bey lutf/bey mazah/bey ras/ phiika/siiTha/ThañDa bey lutfi/KHuSHki/phiika pan/siiTha pan bhaap/buKHaaraat/dhuñd buKHaaraat za/tabKHiiri SHeyKHi KHora baatuuni/bakki/Diiñgiya/laa zan/ SHeyKHi baaz bhaap bañna/buKHaar ban jaana/ GHaa'eb ho jaana/hawaa meyñ uR jaana buKHaar ban kar uRney waala/ buKHaar banaaney waala bakwaas/gap/laaf gazaaf/ zabaani jama^ KHarch baadal sa/GHaer Haqiiqi/KHayaali/mauhuum gawaala mutaGHaiyur/mutalawwin/nit naya/ qaabil e taGHaiyur taGHaiyur paziiri taGHaiyur

vanish: vanish: vanisher:

v.i. v.t. n.

vanishing point:n. vanity: n.

vanity case: vanquish: vanquished: vanquisher: vantage:

n. v.t. a. n. n.

vantage ground: n. vantage point: n. vapid: a.

vapidity: vapour: vapourific: vapourer: vapouring:

adv. n. a. n. a.

vapourise:

v.i.

vapouriser:

n.

vapouring:

n.

vaporous: vaquero: variable:

a. n. a.

variableness: variablity:

a. n.

variance: variant: variation: varicoloured: varicose:

n. a. n. n. a.

farq/eKHtelaaf/naa ittefaaqi/taGHaiyur badal paziir/muKHtalif/munHarif/mutaGHaiyur eKHtelaaf/farq/inHeraaf/tabdiili/tarmiim pach rañga phuula hu'a/suuja hu'a/varam daar suuji hu'i rag suujan suuji rag ki jarraaHat bhaañt bhaañt ka/bu qalmuun/muKHtalif/ eKHtelaafi bu qalmuuni/taGHaiyuri kaefiyat muKHtalif qism bana deyna/ rañg ba rañg karna bu qalmuun/dhabbey daar/rañg ba rañg/ rañga rañg bu qalmuuni/rañg ba rañgi/rañga rañgi badalney waala(m.) bu qalmuuni/nau^/SHakl bu qalmuuni muzaahirah/rañga rañg tamaaSHah mutafarriq zaKHiirah taraH taraH ka cheychak Tiikah lagaana chitti chitti daar patthar(f.) tafsiiri bhaañt bhaañt/juda juda/ka'i/ka'i eyk/ muKHtalif/muta^addid/taraH taraH key alag alag tariiqoñ sey bhaañt bhaañt ka phuuli rag/suuji rag bad ma^aaSH/chaakar/GHulaam/ HaaSHiyah naSHiin/KHaadim muuzi/zarar rasaañ jaan war chamak/jila/mulamma^ kaari/rauGHan/ zaahiri Tiip Taap

varicose vein: n. varicosity: varicotomy: varied: n. n. n.

variedness: variegate:

n. v.t.

variegated:

a.

variegation: varier: variety: variety show:

n. n. n. n.

variety store: n. variform: variola: variolate: variole: variolite: variorum: various: n. n. v.t. n. n. a. a.

variously: varisized: varix: varlet:

adv. a. n. n.

varmint: varnish:

n. n.

varnish:

v.t.

aaraastah karna/chamkaana/liipa poti karna/ sajaana añdar ko muRa hu'a gaad ki taeh badal deyna/dikhaawey/SHakl badal deyna badal jaana/inHeraaf karna jismaani rag/nas nas daar/rag daar naali daar/nas daar/rag daar baadiah/gul daan/zarf nutfey ki naali kaaTna nutfey ki naali ki jarraHat jaa giiri asaami/mazaare^/ra^iyat/taabe^ GHulaami/jaa giir/ jaa giir daar aanah nizaam ki lagaan daari bey karaañ/GHaer maeHduud/wasii^/zabar dast baRa bartan/naañd/piipa/Tañki rañg pakka rañg ilhaami/nabwi/paeGHambar aanah papaa'ey ruum ka darbaar/papaa'ey ruum ka ghar peySH go'i karna GHinaa'i naaTak/pach meyl tamaaSHah tamaaSHah karney waala guñbad/meHraab/qabbah/qaus/qausi ta^miir/ zamiin doz taeh KHaanah chhalaañg/jast/kuud/phaañd/zaqañd kamaan banaana jast lagaana/kuudna/phalaañgna meHraabi/qabbah daar meHraabi îmaarat/meHraabeyñ/qabbah daari warziSH ki ghoRi Diiñg/SHeyKHi Diiñg haañkna/itraana/SHaan jataana/ SHeyKHi baghaarna

varus: varve: vary: vary: vas: vasal: vascular: vase: vasectomise: vasectomy: vassal: vassalage:

a. n. v.t. v.i. n. a. a. n. v.t. n. a/n. n.

vast: vat: vat: vat dye:

a. n. n. n.

vatic/vatical: a. Vatican: vaticinate: vaudeville: vaudevillian: vault: n. v.t. n. n. n.

vault: vault: vault: vaulted: vaulting:

n. v.t. v.i. a. n.

valuting horse: n. vaunt: vaunt: n. v.i.

vaunt-courier: n. vaunted: vaunting: veal: vector: veer: veer: a. n. n. n. v.i. v.t.

haraawal Diiñg haañkney waala/SHeyKHi sey pur SHeyKHi bachhRa/bachhRey ka goSHt KHatt e Haamil/samtiyah badal jaana/haTna/samt badalna badal deyna/ghumaana/moRna/pheyrna/ phiraana/rawiSH badalna rassah Dhiila karna/zañjiir Dhiili karna aawaarah gardi karna/susti karna nebaat KHor/sabzi KHor nebaat/sabzi/tarkaari sabzi KHor sabzi KHori ka falsafah baRhna/bey Hisi aab o gayer/âmal e ruu'idgi/ nabaataat/sabzah bey jaan/Dhiila/maryal GHalbah/haejaan/saKHti/sar garmi/ SHiddat/teyzi/zor joSHiila/saKHt/sar garm/SHadiid/ teyz mizaaj josh sey/SHiddat sey/tuñdi sey gaaRi(f.)/markab(m.)/sawaari(f.)/wasiilah(m.) sawaari ka chhupaana/Dhaañkna/ Hejaab karna/pardah karna burqa^ pahenna/neqaab oRhna/pardah karna aaR/burqa^/chaadar/Hejaab/jhilli/neqaab/ oT/pardah/paT goSHah nation eKHteyaar karna/ raahibah bañna

veer: veg out: vegan: vegetable: vegetarian:

v.t. v.i. n. n. n.

vegetarianism: n. vegetate: vegetation: v.i. n.

vegetative: vehemence:

a. n.

vehement:

a.

vehemently: vehicle: vehicular: veil:

adv. n. a. v.t.

veil: veil:

v.i. n.

(take the) veil:

veiled: veiling: vein:

a. n. n.

burqa^ poSH/chhupa/dar pardah/neqaab poSH burqa^/neqaabi kapRa dhaari(f.)/nas(f.)/rag(f.)/reySHah(m.)/ tariiqah/tarz/wariid dhaari Daalna

vein:

v.t.

veined: veinous:

a. a.

dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/rag daar dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/ rag bhara/wariidi GHiSHaa'i jhilli daar ghaas ka maedaan jhaRap/nazaa^ chamRey ki jhilli(f.)/raq(m.) paa'oñ gaari jaldi/raftaar/samti raftaar/sur^at/ tarraarah/ûjlat maKHmal maKHmal/latiifah/reySHmi kapRa maKHmali maKHmali ham waar/KHuSH gawaar/maKHmaliiñ/narm nas/wariid paesey ka laalchi/qaabil e KHariid/ riSHwat KHor/zamiir faroSH/zar parast hawis e zar/tama^/zamiir parasti/ zar parasti rag bañdi beychna/khullam khulla bayaan karna/ SHaae^ karna KHariidaar/muSHtari bikaa'u/faroKHtni beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/ saudey waala KHaan daani duSHmani/KHuuni badlah/ raqaabat bikaa'u/faroKHtni beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/ saudey waala maal ki chori niilaam dikhaawa/uupri parat/uupri numaa'iSH âtiiq/buzurg/moHtaram/mutabarrak/puraana/

velar: velate: veld: velitation: vellum: velocipede: velocity:

a. a. n. n. n. n. n.

velour: velvet: velveted: velutinous: velvety: vena: venal:

n. n. a. a. a. n. n.

venality:

n.

venation: vend:

n. v.t.

vendee: vendable: vender:

n. a. n.

vendetta:

n.

vendible: vendor:

a. n.

vendor theft: vendue: veneer: venerable:

n. n. n. a.

qadiim/qaabil e eHteraam/sin rasiidah/ waajib e ta^ziim venerability: venerate: venerated: veneration: venereal: n. v.t. a. n. a. âzmat/Hurmat/taqdiis/ta^ziim eHteraam karna/puujna/taqdiis karna moHtaram/muqaddas eHteraam/îzzat/leHaaz aatiSHki/jamaa^i/zaehraawi amraaz e KHabiisah/amraaz e zaehraawi ham bistari sey lagney waali biimaari/ jiñsi biimaari zaehraawiyaat kasrat e jamaa^/mubaaSHirat/muqaarbat SHikaar chilman/chiq/jhilmili badlah leyna/iñteqaam leyna badlah/baer/iñteqaam/jaza/kiinah badlah leyney waala/iñteqaami/ kiinah par war/qasaasi ma^muuli/qaabil e mo^aafi chuuk/qaabil e mo^aafi gunaah baKHSHiSH baKHSHey jaaney key taur par bis/zaehr ka eyk juz SHikaari goSHt patli gali(f.) bis(m.)/sum(m.)/zaehr(m.) bis daar/buGHz bhara/kiinah par war/ zaehriila kiinah parwari(f.)/zaehriila pan(m.) nasoñ waala nasoñ ka/wariidi ragoñ ki bohtaat izhaar/nikaas/rozan/SHigaaf kaeh Daalna/nikaalna/raastah deyna/ uñDeylna chhoTa suuraaKH/nikaas e raah

venereal disease:n.

venereology: venery: venery:

n. n. n.

venetian blind: n. venge: vengeance: vengeful: v.t. n. a.

venial: venial sin: veniality: venially: venin: venison: vennel: venom: venomous:

a. n. adv. adv. n. n. n. n. a.

venomousness: venose: venous: venosity: vent: vent:

n. n. a. n. n. v.t.

ventage:

n.

vented: venter: ventige: ventilate:

a. n. n. v.t.

nikaas daar batan/me^dah/peyT/SHikam/toñd baañsri ka suuraaKH/nikaas e raah taazi hawa aaney deyna/ aazaadi sey baeHs key li'ey peySH karna hawa daari/tarwiiH hawa daan(m.)/roSHan daan(m.) baadi/reyaaHi batni(f.)/SHikmi(f.)/taeHtaani(f.) peyT key bal jof e dil peyT waala/phuula hu'a/suuja hu'a/toñdal toñdiila pan batiini/SHikam daar chiRya ki aañt takallum e batni daa'o par lagaana/KHatrah mol leyna/ KHatrey meyñ Daalna jur'at karna/ KHatar naak kaam ka beyRa uThaana ittefaaq/jokham/KHatrah/qismat aazmaa'i aTkal pachchu/bey sochey samjhey

ventilation: ventilator: ventose: ventral: ventrally: ventricle: ventricose: ventricosity: ventricular: ventriculus:

n. n. a. n. adv. n. a. n. a. n.

ventriloquism: n. venture: v.t.

venture:

v.i.

venture: (at a)venture: venturesome:

n.

a.

dileyr/himmat war/jaañ baaz/jari/jasuur/ KHatrah mol leyney par maa'el/man chala/ pur KHatar/ulwul âzm dileyr/jaañ baaz/jari/ KHatrah mol leyney waala jaa'ey waquu^ah/maeHl e waquu^ îSHq ki deywi/naa hiid/rati/zan e zeyba/ zahrah raast go/saadiq/sachcha/Thiik iimaan daari/khara pan/raast baazi/ raast go'i/sadaaqat/sidq bar aamdah/DeoRhi/GHulaam gardiSH/riwaaq fe^l lafzi/fe^li/luGHwi/zabaani lafzoñ meyñ kaehna

venturous:

a.

venue: Venus:

n. n.

veracious: veracity:

a. n.

veranda: verb: verbal: verbalise:

n. n. a. v.t.

verbalise: verbalism: verbalist: verbally: verbatim:

v.i. n. n. adv. a/adv.

laffaazi karna lafziyat(f.) laffaaz/laffaazi meyñ maahir lafzoñ meyñ/zabaani bila kam o kaast/Harf bah Harf/ lafz bah lafz alfaaz ki bhar maar/laffaazi kasrat ul kalaam/laffaaz kasrat ul kalaami/laffaazi mamnu^ah/naa jaa'ez hara bhara pan/naa tajribah kaari/ sar sabzi/saadgi/SHaad aabi/taazah laeh lahaata/naa tajribah kaar/ pattoñ sey lada hu'a/sar sabz/ saadah lauH/SHaad aab/taazah faeslah/fatwa/Hukm zañgaar/zaehriila murakkab tuutia rañg(m.) KHuSH Haali/nebaat/ruu'iidgi/sabzah/ SHaad aabi/taazgi maeHjuub/SHarmiila Dhaalu hona/jhukna/maa'el hona/muRna kinaarah/lab qariib aana aañkhoñ ki Harkat âsa bar daar/chob daar/naqiib Dhala/jhuka/maae'l Haqiiqi/raast go/sachcha laa'eq e paRtaal/qaabil e tasdiiq asbaat/jaañch/paR taal/taeHqiiq/ tasdiiq/tausiiq moHaqqiq(m.)/musaddaq(m.)/ paRtaal kunañdah(m.) Half naamah natthi karna/jaañchna/ tasdiiq karna/sachcha saabit karna/ sadaaqat ka patah lagaana/ tasdiiq karna/tausiiq karna bil wasuuq/sach much/waaqe^i/yaqiinan

verbiage: verbose: verbosity: verboten: verdancy:

n. n. n. a. n.

verdant:

a.

verdict: verdigris: verditer: verdure:

n. n. n. n.

verecund: verge: verge: verge on: vergence: verger: verging: veridical: verifiable: verification:

a. v.i. n. v.t. n. n. a. a. a. n.

verifier:

n.

verify:

v.t.

verily:

adv.

verisimilar:

a.

aGHlab/bah zaahir saHiiH/qariin e qiyaas GHaaliban asliyat sey muSHaabehat/eHtemaal/ sachchaa'i ki jhalak asli/Haqiiqi/waaqe^i asli pan/Haqiiqi/waaqe^i fil asl/dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/sach much Haqiiqat/sachcha bayaan/sachchaa'i/ sachchi baat/sidq mizaaj ya bar taa'o ki talKHi/turSH aab/ turSH ârq seyñduuri/SHañgrafi chaañdi, taañbey ya kaañsi ka mulamma^/ SHañgraf/SHoKH surKH rañg sewaiyyañ kirm kuSH dawa kirm kuSH duudi/kirm numa/kirm SHakla keychwey jaesa SHañgrafi rañg ka/SHoKH surKH rañg ka qirmiz/SHañgraf/zañjfar bad ma^aaSH insaan/HaSHraat/kamiinah SHaKHs/ kiiRa/kirm muuzi/muuzi jaan war ghun Haqiiq/kiiRey paRa/kirm zadah/zaliil kiiRey KHor deysi/maqaami/mulki/watni âwaami banaana deysi pan bahaari/mausmi/rabii^i/SHabaabi kasri paemaanah kasri saral chaap pahaaRi Dhalaan(f.) hamah daan/hamah giir/har fan maula hamah giiri/hamah jehti SHe^r kaehlwaana/sikhaana/tarbiyat deyna/

verisimilarly: adv. verisimilitude: n.

veritable:

a.

veritableness: a. veritably: verity: adv. n.

verjuice:

n.

vermeil: vermeil:

a. n.

vermicelli: vermicide: vermicidal: vermicular: vermiform: vermillion: vermillion: vermin:

n. n. a. a. a. a. n. n.

vermination: verminous: vermivorous: vernacular:

n. a. a. a.

vernacularise: v.t. vernacularism: n. vernal: vernier: a. n.

vernier calliper:n. versant: versatile: versatility: verse: n. a. n. v.t.

waaqif karaana verse: versed: n. a. aayat/baet/bañd/nazm/SHe^r Haaziq/maahir/siikha hu'a/tajribah kaar/ waaqif nazm bañdi karna nazm go'i/qaafiyah paemaa'i/ SHaa^iri/tuk bañdi/ûruuz bilkul qudrati/huu bahuu asl jaesa gumRi(f.)/massah(m.)/mohaasa(m.) pahaaRi Dhaal(f.) hamah daan/hamah giir/har fan maula hamah giiri(f.)/hamah jaehti(f.) aayat(f.)/baet(f.)/SHey^r(m.) maahir/tajurbah kaar/tarbiyat yaaftah eyk SHakl/nusKHah/tarjumah bil muqaabil/KHelaaf KHafiif sabz/sabzah e jañgal fiqrah(m.)/mohrah(m.)/ riiRh ki haDDi ka har joR(m.) fiqri/riiRh ki haDDi waala fiqaari/Halqah daar/mohrah daar/ riiRh daar fiqaariyah jaan war auj/chañdiya/choTi/phunañg/raas/sira irtefaa^i/ûmuudi/siidha khaRa ûmuudan chakkar daar/chakraata hu'a/Dhil mil dauraan e sar/ghuumni/ghumaer/ sar key chakkar auj(f.)/joSH(m.)/umañg(f.)/tam taraaq(m.)/ walwalah(m.)/zauq(m.)/zor e qalam(m.) âen/bahot/bilkul/faqat/qata^i/zaat/ zeyaadah GHaaliban GHaayat sahi

versify:

v.t.

versification: n.

verisimilar:

a.

verisimilitude: n. verruca: versant: versatile: versatility: verse: versed: version: versus: vert: vertebra: n. n. n. n. n. a. n. prep. n. n.

vertebral: vertebrate:

a. a.

vertebrate: vertex: vertical: vertically: vertiginous: vertigo:

n. n. n. adv. a. n.

verve:

n.

very:

a.

very likely: very much: very well:

adv. adv. adv.

vesica: vesical: vesicant: vesicate:

n. a. n. v.t.

masaanah(m.)/phukna(m.)/thaeli(f.) masaaney ka chhaley Daalney waalaí aabley Daalna/chhaaley paeda karna/ phaphola Daalna aablah añgeyzi/upaaR aablah(m.)/chhaala(m.)/Hubaabah(m.)/ phaphola(m.)/phulka(m.)/phukna(m.) aabley daar aabley paRna bhiR(f.) gajar(m.)/naaquus e SHaam/SHaam bhiR ka chhattah ya basti(f.)/ zañbuur KHaanah(m.) bhiR(f.)/zañbuur bhiR jaesa bartan(m.)/jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/kaTora(m.)/ markab(m.)/maTka(m.)/naa'o(f.)/rag(f.)/ safiinah(m.)/zarf(m.) âta karna/baKHSHna/Dhaañkna/kapRey pahenna âta hona/malbuus hona/qabzey meyñ aa jaana sadri(f.) chhoTa sa jeybi/nañnha muñna/sadri ki jeyb âzra/achhuuti/kuñwaari/naa katKHuda Haqdaar/malbuus Haqq e KHusuusi daalaan niSHaan(m.)/suraaGH(m.) bacha khucha/KHaak/khurchan jabbah/poSHaak/poSHiSH libaas/poSHaak bey taari/tajribah kaar/ jañg aazmuudah sipaahi baaqla/moTh phali daar

vesication: vesicle:

n. n.

vesicular: vesiculate: vespa: vesper: vespiary:

a. v.t. n. n. n.

vespid: vespine: vessel:

n. a. n.

vest: vest: vest: vest pocket: vestal: vested:

v.t. v.i. n. n. a. n.

vested interest:n. vestibule: vestige: vestigial: vestment: vesture: vet: n. n. a. n. n. a/n.

vetch: vetch like: veteran:

n.

n.

aazmuudah kaar/saabiq fauji

veteran car: veterinarian: veterinary:

n. n. n.

puraani gaaRi betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij

veterinary medicine:n. jaanwaroñ ki dawa veterinary surgeon:n. veto: veto: vex: v.t. n. v.t. salotri mustarad karna Haqq e isterdaad aazaar pahoñchaana/baeHs karna/chheyRna/ diq karna/hila Daalna/iSHte^aal dilaana/jalaana/ koft meyñ Daalna/naa raaz karna/piichha karna/ rulaana/sataana/tañg karna/ubhaarna barham hona/GHussey meyñ aana/kutar khaana/ teyz aab zadah hona aafat/bey zaari/chiR chiRa pan/dard/dukh/ GHubaar/KHafagi/koft/kulfat/malaal/ pareySHaani/peych o taab/rañjiSH/ sitam/soz chheyRney waala/mukaddar/sataaney waala/ takliif deh iiza rasaani sey/takliif deh taur par iiza rasaani/takliif dehi aazaar rasiidah/aazurdah/chiR chiRa/ dil giir/diq/KHafa/mukaddar/mutanaaza^ fiih/ naa KHuSH/naa raaz/pareySHaan/rañjiidah/ sataaya hu'a/zich diq ho kar/tañg aa kar aazaar rasiidgi/aazurdahgi/pareySHaani/ rañjiidgi diq karney waala/sataaney waala iiza rasaañ/pur iSHte^aal takliif deh tariiqey sey baraah/ba raastah darmiyaani raastah/raah e mufaahmat namu paziir/ziistni natiijah KHeyzi/mamu paziiri/ziist paziiri namu paziiri key saath pul/pul ki taraH uupar uThi saRak qaaruurah/SHiiSHi bhojan/GHiza/khaana/ta^aam

vex:

v.i.

vexation:

n.

vexatious:

a.

vexatiously:

a.

vexatiousness: n. vexed: a.

vexedly: vexedness:

adv. n.

vexer: vexing: vexingly: via: via media: viable: viability: viably: viaduct: vial: viand:

n. n. adv. prep. n. a. n. adv. n. n. n.

viaticum: viator: vibe: vibrancy:

n. n. n. n.

toSHah/zaad e raah musaafir/raah giir feza/maaHaul dhaRkan/guuñj/irte^aaSH/largish/ thar tharaahaT aawaazoñ waala/guuñj daar/ irte^aaSH paziir/larzaañ murta^iSH/ thar tharaata hu'a dhaRaktey hu'ey/guuñjtey hu'ey badalna/ghaTna baRhna/jhuulna/kaañpna/ larazna/murta^iSH hona aagey piichhey hilaana/badalna/ irte^aaSH deyna/jhulaana/larzaañ karna/ kap kapi paeda karna/ juñbiSH/ihteraaz/irte^aaSH/largish/ thar tharaahaT tharakti aawaaz(f.) ehteraaz kunañdah/kaañpta hu'a/larzaañ/ murta^iSH/thar tharaaney waala irte^aaSH añgeyz/jhulaaney waala/larziSHi naa'eb/numaa'iñdah faraa'ez ya jaagiir/naa'eb ka ghar numaa'iñdah/muwakkal/supurd kiya hu'a nah taur numaa'iñdah æeyb/bad aKHlaaqi/badi/buraa'i/îllat/SHar/ SHaraarat bajaa'ey/ba^d meyñ/ki jagah/naa'eb naa'eb amiir ul baeHr SHeyKH ul jaame^ naa'eb muSHiir naa'eb sadr jaa naSHiin/naa'eb us saltanat badi rok dastah bil âks/us key bar âks/palaT kar naa'eb muKHtaar/qaa'em maqaam naa'eb us saltanat gird o nawaaH/paRos

vibrant:

a.

vibrantly: vibrate:

adv. v.i.

vibrate:

v.t.

vibration:

n.

vibrato: vibrator:

n. n.

vibratory: vicar: vicarage: vicarious: vicariously: vice:

a. n. n. n. adv. n.

vice: vice-admiral:

prep. n.

vice-chancellor n. vice-consul: n.

vice president: n. viceregent: vice squad: vice versa: viceregent: viceroy: vicinage: n. n. adv. n. n. n.

vicinal: vicinity:

a. n.

mila hu'a/nawaaHi/paRos ka/qarbiyah atraaf/gird o nawaaH/ham sayagi/ maqaami qurb/muSHaabehat/nazdiiki/ nawaaH/paRos/qurbat/qaraabat/ qurb o jawaar/yaksaani âebi/bad kaar/bad KHaslat/faasid/naa aehl/ naa qis/qaabil e e^teraaz/qaabil e malaamat/ saffaak/SHaetaani badi ka tasalsul/buraa'i ka chakkar KHabaasat sey/saffaak aanah badi/KHabaasat gardiSH/iñqilaab/naerañgi/naSHeyb o faraaz/ tabdiili/taGHaiyur KHoraak(f.) bheyñT/maara hu'a/niSHaanah/qatiil/ qurbaan kardah/SHikaar bheyñT chaRhaana/fareyb deyna/ niSHaanah banaana/phañsna/qurbaan karna/ SHikaar banaana/Thagna niSHaanah banaaney ka âmal faateH/fataH mañd/fiiroz mañd/GHaalib/ jiitney waala/zafar yaab faateH SHaKHs(m.)/mañsuur(m.)/ woh SHaKHs jo jiitta hae'y(m.) chaar pahiyoñ waali bagghi fiiroz/GHaalib/mañsuur/ laRaa'i ya muqaabil e meyñ jiitta hu'a fataH mañdi sey/zafar yaabi sey fataH/fiirozi/jiit/nusrat/zafar GHiza/rasad daanah paani/maakuulaat basri basri kheyl basri fiitah bar tari key li'ey koSHiSH karna/jhagaRna deykhna/GHaur karna/jaa'ezah leyna/ jaañchna/samajhna GHaur/jaa'ezah/manSHa/mañzar/nazzaarah/ qasd/raa'ey/taak/tarz e fikr nazar meyñ/zeyr e nazar

vicious:

a.

vicious circle: n. viciously: viciousness: vicissitude: adv. n. n.

victuals: victim:

n. n.

victimise:

v.t.

victimisation: n. victor: a.

victor:

n.

victoria: victorious:

n. a.

victoriously: victory: victual: victuals: video: video game: videotape: vie: view:

adv. n. n. n. a. n. n. v.i. v.t.

view:

n.

(in)view:

(in)view of: (with)a view to: viewable: viewer: a. n.

ba wajah/key sabab sey key maqsad sey/key iraadey sey qaabil e diid deykhney ka ko'i aalah/naazir/ tamaaSH gar saer biini GHaa'eb/naa diidah/ojhal mowaqqif/nazariyah/nuqta'eh nazar/raa'ey bhaRak daar/KHayaali/waehmi îbaadat e SHab/rat jaga/SHab bey daari bey daari/chau kasi/hoSHyaari/ nigah baani/paehra bey daar/chau kas/chau kañna/ hoSH yaar/KHabar daar/nigraañ chau kas garoh chaukasi sey/hoSH yaari sey chhoTi taswiiri surKHi/gul kaari dam KHam/himmat/jaan/jismaani taaqat/ quuwat/SHiddat/taaqat/zabar dasti/zor chaaq/dhuaañ daar/matiin/mazbuut/pur taasiir/ qawi/SHadiid/taaqat war/taazah dam/zabar dast/ zor aawar/zor daar adna/bad zaat/Haqiir/hiich/kamiinah/ naab kaar/paaji/past/qabiiH/raziil/ subuk/zaliil naa mardi sey/paaji pan sey/ SHarm naak taur par bad ma^aaSHi/kamiinah pan/naab kaari/ paaji pan/qabaaHat/saflagi/zillat bad go'i/bad naami/ruswaa'i/taSHhiir/ tazliil bad naam karna/bigaaRna/naam dharna/ ruswa karna/thuukna ghaTiya raa'ey zaahir karna deyh/gaa'oñ/mauza^ deyhaati ya mazaafaati Haweyli/ deyhi maskan/mazaafaati makaan basti/deyh/deyhaat/gaa'oñ/mauza^/puur/ qaryah pañchayat

viewing: viewless: viewpoint: viewy: vigil: vigilance:

n. a. n. a. n. n.

vigilant:

a.

vigilante: vigilantly: vignette: vigour:

n. adv. n. n.

vigorous:

a.

vile:

a.

vilely:

adv.

vileness:

n.

vilification:

n.

vilify:

v.t.

vilipend: vill: villa:

v.t. n. n.

village:

n.

village council: n.

villager: villagery: villain:

n. n. n.

daehqaani/deyhaati/gaa'oñ waala/gañwaar deyhaati pan/gañwaar pan bad ma^aaSH/GHuñDa/Haraam zaadah/luchcha/ muKHaalif/SHariir pajoRi/SHaetaan ki KHaalah KHabiis/mufsid/SHariir bad ma^aaSHi/paaji pan/SHar añgeyzi bad ma^aaSHi/kamiingi/saflah pan/SHar/ SHaraarat/zalaalat joSH/ruuH/taaqat/tarraari/tawaanaa'i/zor SHaraab daar/SHaraab jaesa sirkey ki SHiSHi qaabil e fataH/qaabil e tasKHiir bey daaGH saabit karna/bol baala karna/ ilzamaat sey bari karna/laaj rakhna/ manwa leyna bariyat/Hemaayat/subuut Hemaayati iñteqaam ju/iñteqaami/kiinah baaz/ kiinah par war iñteqaaman/kiinah par wari sey/ kiinah wari sey buGHz/iñteqaam juu'i/kiinah par wari beyl(f.)/taak(f.) añguuri baaGH ka maali joSH e Hayaat/mizaaj ki turSHi/sirkah chiR chiRa/khaTTa/talKH mizaaj eyk qism ka pauda KHaanah/taak ghar/ taak KHaanah baaGH e añguur/taakistaan taak par wari SHaraab saaz/taak saaz âmal e kaSHiidgi SHaraab banaana SHaraab/SHaraabi SHaraab ka âadi alkoHli/añguuri SHaraab ka/ûñnabi rañg ka

villainness: villainous:

n. a.

villainousness: n. villainy: n