You are on page 1of 2

Anexa nr.

10
Model 2006 ITL 010
Contribuabilul .., Codul de identificare fiscal ...
..................., jude .................. loc. ........................... cod potal .......................
sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel.
................................
fax
.............................,
adres
de
e-mail
, nregistrat la registrul comerului ...........................
la nr. ........................... . cont IBAN .., deschis la

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal:


Adres/Cont IBAN/tel/fax
Nr. rol nominal unic

Nr........../data elib./200..

Nr. i data nregistrrii /.


la organul fiscal

DECLARAIE FISCAL
pentru stabilirea impozitului/taxei pe cldiri n cazul contribuabililor persoane
juridice

20
Data ultimei reevaluri

Data
dobndirii/nchirierii/c
oncesionrii/preluare
administrare sau
folosin/cldirii

Data de la care este


nregistrat val. de
intrare

P proprietate
- nchiriere
C concesiune
A - administrare
F folosin

Amortizat integral:
DA / NU

Adres cldire/forma de
dobndire:

Valoarea de intrare/
nreg. n contabilitate

Nr.
crt.

DECIZIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului/taxei pe cldiri n cazul contribuabililor persoane juridice pentru anul
n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare se
stabilesc urmtoarele obligaii de plat fa de bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului
.:

Cota
%

Impozit/tax datorat()
(lei)

Termenele de plat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total
Contribuabilul completeaz dou exemplare pe care le depune la organul fiscal

L. S.

Director P.J.,

(prenumele, numele i semntura)

ef compartiment contabil,

(prenumele, numele i semntura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,


Prenume i nume ., CNP .B.I./C.I.P./C.I. serie . nr. ..
Semntura contribuabil _____________
Data _____/_____/_____ sau
Nr. i data confirmrii de primire:
___________________________________

Pentru neachitarea impozitului/taxei pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn la
data plii.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 30 zile
de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Coductorul organului fiscal,
.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ........................


....................................................
(funcia, prenume i nume)