You are on page 1of 1

VDALI KALDIRMA KRKOSU

Kriko, byk ykleri az bir ykseklie kaldrmaya veya hareketsiz cisimlere byk
basn tatbik etmeye yarayan alettir. Bir krikonun verimi, kaldrd arl uygulanan
kuvvete oran olarak tarif edilir. Mekanik ve hidrolik olanlar vardr.
Kk kapasiteli krikolar takm tezghlar ve otolarda, byk kapasiteli krikolar ise
ar makine ve dier yklerin kaldrlmasnda kullanlmaktadr. Mekanik krikolar da birka
eittir: Vidal krikolar, bir tona kadar ykler iindir. Emniyetli olup, kaldrd yk
istenildii kadar uzun mddet tutabilir. Bir levye veya anahtar ile kullanlr. Oto krikolar,
dili bir ubuktan ibarettir. Krikonun her hareketinde bir ubuk bir di mesafesi kadar yukar
kar. Kol serbest kaldnda bir trnak dii tutar. Oto krikolarnn, kapasitesi yirmi be tona
kadar olanlar vardr.
Hidrolik krikolar, ap kk bir silindirle, ap byk bir silindirden meydana gelir.
Kk apl silindirin pistonuna tatbik edilen az bir kuvvet ile silindirler iindeki svda ortaya
kan basn byk silindirin pistonunu ve bunun zerindeki yk byk bir kuvvetle yukar
kaldrr. Kaldrlan yk geri indirilmek istenirse, bir kapan almasyla byk silindirdeki
sv, yine bu silindirlerle irtibatl olan sv deposuna alnr. Hidrolik krikolarn kapasitesi
yzlerce ton olabilmektedir. Fakat kapasitesi yksek olan krikolarn nakli gleir.
Bu projemizde, vidal krikolar ele alacaz.
Yk kaldrmak iin gerekli moment, vidal krikolarda mekanik olarak temin
edilmektedir g kayna olarak ise ou durumda insan gc kullanlmaktadr. Vidal
krikolarn yk kapasiteleri 500-10000 kg dr.
Bu projede kaldrlacak yk 16000 N veya 1600 daN olarak verilmitir. Krikonun en alt
konumdaki ykseklii 180 mm kaldrmas istenen ykseklik 220mmdir. Buna gre krikoyu
boyutlandralm ve mukavemet hesaplarn yapalm.