You are on page 1of 1

Katalog

pokretnih kulturnih dobara crkve Marijina Roenja u Muu Donjem


LITURGIJSKO RUHO

Zateeno stanje prednja strana

Zateeno stanje - poleina

(snimila Silvija Matas, 16. svibnja 2015.)

(snimila Silvija Matas, 16. svibnja 2015.)

1. Identifikacija
Inventarna oznaka:
Naziv kulturnog dobra:
Dimenzije:
Oznaka:
Smjetaj kulturnog dobra:

MD-CMR-V-02
Velum
53,3 x 52,3 cm
Nema oznake
Splitsko-dalmatinska upanija, upa Donji Mu, crkva
Marijina Roenja, sakristija
Pravni status zatite: Nije zatieno
Nadleni konzervatorski Konzervatorski odjel u Trogiru
odjel:

2. Opis kulturnog dobra


Prednja strana veluma je izraena od tkanine bijele boje ukraene vijugavim cvjetnim
meandrom s vijugavom ipkastom trakom u pozadini. Cvjetni ornament je izvezen nitima
zlatne boje (peteljke i lie). Cvjetii su izvezeni nitima ruiaste, ljubiaste i ute boje. U
sredini su priivena etiri trokutasta komada zlatne vrpce koja tvore oblik kria. Vrpca je
ista ona kojom je velum obrubljen. Poleina je izraena od tkanine svijetloplave boje.
3. Opis zateenog stanja kulturnog dobra
Na prednjoj strani, uz vrpcu kojom je velum obrubljen, tkanina se raila (niti su se
razdvojile). Na nekoliko mjesta se vide tamne mrlje, vjerojatno od voska. Poleina veluma
je prljava. Ponegdje se vide mrlje smekaste boje.
4. Napomene

Dokumentacijski obrazac ispunila: Silvija Matas, 5. srpnja 2015.
Ispravila i dopunila: Sagita Mirjam Sunara, 2. studenoga 2015.

You might also like