You are on page 1of 2

Spolni kanali

Indiferentni stadij
Wollfovi kanali (ductus mesonephriticus) i Mllerovi kanali (ductus paramesonephriticus)
predstavljaju dva para spolnih kanala u mukim i enskim embrijima. Mllerov kanal nastaje kao
uzduna udubina epitela celoma na anterolateralnoj strani spolnog nabora. U gornjem dijelu
otvara se u trbunu upljinu . Prema dolje najprije ide lateralno od Wollfovog kanala, zatim pree
u njegovu medijalnu stranu i raste prema sredini i dolje. Potom se spaja sa Mllerovim kanalom
sa suprotne strane. U poetku ih razdvaja pregrada koja kasnije iezava te nastaje jedinstveni
meterini kanal. Donji kraj spojenih Mllerovih kanala zavrava u stranoj stijenci urogenitalnog
sinusa koju izbouje u lumen inei Mllerovu kvricu. Wolffovi kanali otvaraju se u
urogenitalni sinus sa obje strane Mllerove kvrice.

Moleklularna regulacija razvoja spolnih kanala


Vodei gen za razvoj testisa je SRY. On ifrira transkripcijski imbenik SRY. Smatra se da SRY
gen djeluje zajedniki sa autosomnim genom SOX9 iji transkripcijski regulator moe inducirati
diferencijaciju testisa. SOX9 gen se vee za promotorsku regiju gena za anti-Mllerov hormon te
tako regulira ekspresiju toga gena. U poetku SRY i SOX9 potiu testise na izluivanje
kemotaktinog imbenika FGF9, koji izaziva prodiranje kanalia mezonefrosa u spolne nabore, a
ako izostane prodiranje tih mezonefritikih kanalia, diferencijacija testis se nee nastaviti.
Zatim SRY pojaava stvaranje imbenika steroidogeneze 1, koji potiu diferencijaciju
Sertolijevih i Leydigovih elija. imbenik steroidogeneze 1 u saradnji sa genom SOX9 podie
koncentraciju anti-Mllerova hormona pa propadaju Mllerovi kanali. U Leydigovim stanicama
SF1 upravlja genima za enzime koji sudjeluju u proizvodnji testosterona. Testosteron ulazi u
elije ciljnih tkiva u kojima ostaje nepromijenjen ili s pomou enzima 5-reduktaze prelazi u
dihidrotestosteron. Testosteron i dihidrotestosteron veu se na specifinu bjelanevinu
unutarelijskog receptora. Kompleks hormona i receptora prenosi se do jezgre, vee se za DNA i
regulira prepisivanje gena specifinih za ciljna tkiva. Kompleks testosterona i njegovog receptora
izaziva maskulinizaciju Wollfovog kanala. Od Wollfovog kanala se razvijaju sjemenovod,
sjemenski mjehuri i ductus epididymis. Kompleks dihidrotestosterona i njegovog receptora
upravlja diferencijacijom mukoga vanjskog spolovila.
Gen determinacije jajnika je WNT4. Taj gen potie DAX1 koji inhibira funkciju gena SOX9.
Osim toga WNT4 upravlja ekspresijom drugih nepoznatih gena odgovornih za diferencijaciju
jajnika. Jedan takav ciljni gen mogao bi biti gen TAFII 105, iji je bjelanevinski proizvod
podjedinica koja se vee na TATA-vezani protein za RNA-polimerazu u folikularnim elijama
jajnika.

Estrogeni sudjeluju u diferencijaciji spola. Oni potiu Mllerove kanale da se razviju u jajovode,
maternicu i gornji i gornji dio rodnice. Pod utjecajem estrogena indiferentni vanjski spolni organi
diferenciraju se u velike i male usne, draicu i donji dio rodnice.