You are on page 1of 1

TJEDNI RASPORED

21.12. - 27.12.2015.
Ponedjeljak, 21. prosinca 2015. u 10,45 sati
Dvorana: Dom Petlovac
BOINA PRIA
Branko Mihaljevi/Ivica Lui
Gostovanje
Ponedjeljak, 21. prosinca 2015. u 16,00 sati
Dvorana: Dom Ivanovac
VRIJEME ZA BAJKU
Jiri Streda/Zvjezdana Buanin
Gostovanje
Ponedjeljak, 21. prosinca 2015. u 18,00 sati
Dvorana: Opina Antunovac
VRIJEME ZA BAJKU
Jiri Streda/Zvjezdana Buanin
Gostovanje
Utorak, 22. prosinca 2015. u 10,30 i 13,30 sati
Dvorana: O Kralja Tomislava- Naice
BOINA PRIA
Branko Mihaljevi/Ivica Lui
Gostovanje
Utorak, 22. prosinca 2015. u 18,00 sati
Dvorana: Trg bana Josipa Jelaia 19
BOINA PRIA
Branko Mihaljevi/Ivica Lui
ODVJETNIKA KOMORA
Srijeda, 23. prosinca 2015. u 18,00 sati
Dvorana: Trg bana Josipa Jelaia 19
BOINA PRIA
Branko Mihaljevi/Ivica Lui
RABO, ZAVOD ZA URBANIZAM i slobodna prodaja ulaznica
Cijena ulaznice: 22 kune
Sretne boine blagdane eli Vam Djeje kazalite Branka Mihaljevia
www.djecje-kazaliste.hr

Trg bana Josipa Jelaia 19


HR-31000 Osijek
P.P. 344

Telefon: +385 31 50 14
85
Telefon: +385 31 50 14
87
Telefax: +385 31 50 14
88

djecje.kazaliste@os.t-com.hr
www.djecje-kazaliste.hr
OIB: 48579298783
MB: 03021700

R: 2500009-1102028809
IBAN: HR6425000091102028809
R: 2360000-1101788384
IBAN: HR3623600001101788384