You are on page 1of 6

REGISTAR

izdatih rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po
PRAVILNIKU
o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na
elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju
isprava („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/15 od od 06.03.2015.), sa spiskom
privrednih društava koja su postupila u skladu sa članom 27. Pravilnika, odnosno uskladila svoje
poslovanje sa odredbama člana 7. odnosno čl. 3. stav (2) navedenog pravilnika, i o tome,
pismenim putem, obavijestili Ministarstvo, uz dostavu odgovarajućih dokaza

R.br.

1.

NAZIV I SJEDIŠTE
PRAVNOG LICA
„KLAUS LEHMANN
GmbH“ d.o.o.
Gračanica

ADRESA

ul. Grabovac bb,
Gračanica

2.

„MIG ELEKTRO“
d.o.o.
Mrkonjić Grad

Radnička ulica broj
9, Mrkonjić Grad

3.

„DELING“ d.o.o.
Sarajevo, Vogošća

Ul. Hotonj III/20-E,
Hotonj, Vogošća

BROJ
RJEŠENJA I
DATUM
IZDAVANJA
UP/I-05-17333/11 od
12.03.2012.g.
UP/I-05-1771/15 od
22.05.2015.g.
UP/I-05-17231/15 od
26.05.2015.g.

ROK VAŽENJA
RJEŠENJA
rješenje ostaje na snazi
do 13.03.2016. g., jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika
do 22.05.2019.g.

do 26.05.2019.g.

ul. Sv. Leopolda
Mandića 9/1,
Mostar

UP/I-05-1769/13 od
05.04.2013.g.

rješenje ostaje na snazi
do 05.04.2017. g., jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika

5.

ZIK d.o.o. Mostar

6.

„ELCOM“ d.o.o.
Tuzla

ul. M.M. DizdaraStupine B-2, Tuzla

UP/I-05-17261/15 od
16.06.2015.g.

do 16.06.2019.g.

7.

JP Elektroprivreda
BiH d.d. – Sarajevo Podružnica
„Elektrodistribucija“
Mostar

ul. Adema Buća 34,
Mostar

UP/I-05-179/12 od
14.09.2012.g.

rješenje ostaje na snazi
do 14.09.2016. g., jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika

8.

„ZAGREBINSPEKT“
d.o.o. Mostar

ul. Rudarska 247,
Mostar

UP/I-05-17330/11 od
30.03.2012.g.

9.

„Connect-el“ d.o.o.
Tuzla

ul. Tomislava
Ramnjaka br. 53,
Tuzla

UP/I-05-17645/12 od
25.01.2013.g.

10.

„INSTITUT ZA
ZAŠTITU,
EKOLOGIJU I
OBRAZOVANJE“ d.d.
Tuzla

ul.Bosne Srebrene
br.127, Tuzla

UP/I-05-17693/14 od
28.11.2014.g.

11.

„ESTA“ d.o.o.
Busovača

ul. Matice hrvatske
bb, Busovača

UP/I-05-17275/11 od
27.12.2011.g.

Krstine bb,
Međugorje, Čitluk

UP/I-05-17173/12 od
12.11.2012.g.

12.

13.

ELCRO-TEHNA d.o.o.
Čitluk

„TESTINGELEKTRO“
d.o.o. Sarajevo,
Ilidža

ul. Mali Kiseljak br.
18, Blažuj

UP/I-05-17324/11 od
18.01.2012.g.

rješenje ostaje na snazi
do 31.03.2016. g., jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika
rješenje ostaje na snazi
do 25.01.2017. g., jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika
rješenje ostaje na snazi
do 27.11.2018. g., jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika
rješenje ostaje na snazi
do 28.12.2015.g. jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika
rješenje ostaje na snazi
do 12.11.2016.g. jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika
rješenje ostaje na snazi
do 19.01.2016.g. jer
je postupljeno po čl. 27.
Pravilnika

2017.03. 27. Kakanj UP/I-05-1715/12 od 09. Pravilnika 22. 27.o.08.g. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 02.d. Živinice UP/I-05-17315/11 od 23. jer je postupljeno po čl. Lukavac ul. jer je postupljeno po čl.2012.o. Živinice 16.12.2018. ul. rješenje ostaje na snazi do 09. jer je postupljeno po čl.g.g. Pravilnika 14.o. „EDING TELEKOM“ d.2016. Sarajevo 15. Pravilnika .g. Sarajevo ul. Modrac b.o. „TQM“ d. „ERING“ d.g. Sarajevo „ELEKTROREMONT“ d. 27.2012.05. Sarajevo ul. Ilidža UP/I-05-17286/11 od 19. – SarajevoPodružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo 19. Živinice UP/I-05-176/12 od 11. 27. 27.03. 27.g. 27. jer je postupljeno po čl. 2. 24. 17.05.2016.g. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 11. JP Elektroprivreda BiH d.g. Pašage Gogića bb.06. 43.2013.o. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis Tehnika“ d.2013.2016. 27.10. ul. ul.o. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 05.2016.03. 21. Sakiba Nišića br.2016.05. jer je postupljeno po čl. Živinice ul.g. Mostar ul.o. Lukavac UP/I-05-17375/15 od 17.2012.g.2014.Milana Preloga bb.o. Sarajevo UP/I-05-17160/12 od 13.o. 26. „TEHNOZAŠTITA“ d. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 23.o. Široki Brijeg UP/I-05-17127/13 od 29. Široki Brijeg Put za „Timal“ bb. Čatići.g.o. jer je postupljeno po čl. rješenje ostaje na snazi do 29.02.05.09. „UMELDalekovodmontaža“ d.2016.o. Zavod za zaštitu na radu d. „SIGURNOSNI INŽENJERING“ d. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 10.g.2012.2011. Sarajevo UP/I-05-1716/12 od 15. Oslobodilaca br. jer je postupljeno po čl.Partizanska broj 8.ul. jer je postupljeno po čl.03. 20.g. Banovići UP/I-05-17322/12 od 05.10. Muhameda Pandže 67.g. Sarajevo 27. Sarajevo ul.g. „TEHNOSIGURNOST“ d.o. „PROVING“ d.08. Zmaja od Bosne 49.g. UP/I-05-17218/13 od 08. rješenje ostaje na snazi do 20. jer je postupljeno po čl. 34.2016. Biskupa Čule bb/1 kat.b.2012. 7.d.06.2016.o.g. jer je postupljeno po čl.09. Omazići bb.o.12. UP/I-05-1739/12 od 26. JP Elektroprivreda BiH d. 27.g.2012.g. Sarajevo 18. Electra d.12.o.2019. Porodice Ribar br.g.01. Pravilnika 23.o. 27. Sarajevo. Sarajevo ul.g.2012. „KALELEKTRIK“ d.o.g.2017. Mostar UP/I-05-17636/14 od 02. ul.2017.2016. Pravilnika 25. 27.01.g.10.d. 27. 27. jer je postupljeno po čl.10. 27.o. Tuzla 17. Tuzla UP/I-05-17218/12 od 10.2015. jer je postupljeno po čl.d. jer je postupljeno po čl. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 03.g.g. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 08.2015. Banovići Zmaja od Bosne br.g.03.10.05. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 01.o. rješenje ostaje na snazi do 15.g.o.o.2012.10. jer je postupljeno po čl. 28.g.g.05.Sarajevo Podružnica Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj ul. rješenje ostaje na snazi do 13.2012. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 26. JP „Elektroprivreda BiH“ d. Sarajevo UP/I-05-1725/12 od 03. Sarajevo UP/I-05-178/12 od 29. Blažujski drum bb.g.o.2013.12.o.

ul. Srebrenik 36. „Elvik“ d.10. Tuzla ul.o. 27. „Elektroprizma“ d. 27.2012. Sarajevo 39.09.g. Mostar Zalik bb.2012.Sarajevo ul.12. 32. jer je postupljeno po čl.o.Sakiba Edhemovića 6/c br.g. 27. „TEHNOINSPEKT“ d. Brčko ul.2012. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 20.o. ul.o. Brčko Distrikt BiH ul. rješenje ostaje na snazi do 19. „DELING“ d. Tuzla UP/I-05-1762/12 od 23.g. Tuzla 33.g.2018. „General Engineering“ d.2014.11. Sarajevo UP/I-05-17224/13 od 03.2015. jer je postupljeno po čl. Rudarska br.09. „ELEKTROPRIJENOS BiH“ a. Tuzla ul. jer je postupljeno po čl.02. jer je postupljeno po čl.g.o. 27.o. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 01.o. jer je postupljeno po čl. Ljubače bb.18/IV.10.o. UP/I-05-17195/12 od 20. 31.o.3. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 16.2/18. 27. Sarajevo UP/I-05-17355/11 od 15.2013.g.o. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 15.10. Sarajevo 35.g.o. „ENERGO SISTEM“ d.g.2012.g.10.o.g. jer je postupljeno po čl..2016. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 20.g. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 03.2013. Hamdije Kreševljakovića br.07. „ZT TEHNOZAŠTITA“ d. Sarajevo UP/I-05-17660/14 od 07. „VALTER ELEKTRO“ d.11.02.2016.06.g.02. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 20. Ul. 27. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 17.2016. „EnergoBos ILJIN“ d. 27.g. Strajka Mitrovića br. Brčko UP/I-05-17270/12 od 03. 27. „MAGNET“ d.9. 27. 27.o. jer je postupljeno po čl.02.d.g. 27.b. 72. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 20. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 05.g. Hamdije Čemerlića br.o.09.2016. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 03. ul. Kranjčevićeva br.2011. Srebrenik UP/I-05-17211/12 od 20. Brčko UP/I-05-17167/13 od 01.g.g.g. Sarajevo UP/I-05-1758/12 od 05. 40.g.Radnička bb..10.o. Sarajevo 41.o. Tuzla 43.o. jer je postupljeno po čl.g.04.o. jer je postupljeno po čl.g. jer je postupljeno po čl. Sarajevo 37. Ul. 27. jer je postupljeno po čl. d. jer je postupljeno po čl.03. 11.2012.Patriotske lige bb.03. UP/I-05-171/12 od 20. Sarajevo UP/I-05-17358/11 od 14. UP/I-05-17196/14 od 25.o. Sarajevo 38.o.10.2017. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 07.10.o.o.4.2012. Bojnička 47.g. 16.. Tuzla ul.09. 30.07.2016. dr.2016.2012.o.2012.g.o.2014. Filipa Višnjića br.g. 27. „ELEKTRORUDIND“ d.2013.2017.2018. Ilidža.04. Šići b. Sarajevo UP/I-05-1793/13 od 17. Vilsonovo šetalište 6. Tešanj 42. jer je postupljeno po čl.10. Tvornička br. Pravilnika .g.g. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 23.2016. ul. Mostar RUDARSKI INSTITUT d. jer je postupljeno po čl. Tešanj UP/I-05-17305/12 od 20. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 25.09.06.12. Tuzla UP/I-05-17225/11 od 18. „GRANULO-RE“ d.2016.g. Ilidža.o.2016. „Zaštitaing“ d. jer je postupljeno po čl.2017. 27.o. Banja Luka Operativno područje Tuzla 34.2012.55.g. 27.g.29.g.

05.2016.88.2012. 53.o.2016. Safvet beg Bašagić br. jer je postupljeno po čl.o. 27.06.g. Zenica UP/I-05-17268/11 od 27. jer je postupljeno po čl.o. 27. Pravilnika ul. 22. Gradačac UP/I-05-1722/12 od 24. Pravilnika . ul. rješenje ostaje na snazi do 17. Tuzla UP/I-05-17329/11 od 11.g.06. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do12.2014. Pravilnika ul. Banja Luka – Operativno područje Mostar „NETZ“ d.12.2016.2016.2016. Pravilnika ul. Blajburških žrtava b.g. rješenje ostaje na snazi do 28. 27.g. „ABG – ELEKTRO“ d. Pravilnika ul.g. Pravilnika ul.06.2015. Mostar UP/I-05-17366/11 od 13.2012. Pravilnika ul.Franje Tuđmana br.09. 52.o. 46. Sarajevska 22.05. 27. Grude 55. jer je postupljeno po čl.g. Mostar 48.2012. Zenica 47. do 16.12.2011. rješenje ostaje na snazi do 11.12. ul. jer je postupljeno po čl.10. Pravilnika ul. Grude UP/I-05-17194/12 od 15.10. 2..o.b.12.g.07. Mostar UP/I-05-17721/14 od 15. rješenje ostaje na snazi do 24. Rade Uhkika 97.2016. ul.g. Pravilnika UP/I-05-1721/12 od 17. Envera Čerkeza br.07.09. jer je postupljeno po čl. jer je postupljeno po čl.2016. jer je postupljeno po čl.09. rješenje ostaje na snazi do 04.o.09.g..2012.2016. JP Elektroprivreda BiH d.d.g.07. rješenje ostaje na snazi do 28.o. 27.o. Kakanj UP/I-05-17127/12 od 28. jer je postupljeno po čl. 51.o.2012. Divizije bb.2012.g. 27. 27. rješenje ostaje na snazi do 13. Gradačac JP Elektroprivreda BiH d. rješenje ostaje na snazi do 21.g. Tuzla „MULTITEHINŽENJERING“ d. jer je postupljeno po čl.05. EKOTEH d.Sarajevo Podružnica Termoelektrana „Tuzla“.44. 6. 27.d. Vukovarska br.g.o. „ELEKTROPRIJENOS BiH“ a.d. 27.2012. rješenje ostaje na snazi do 15.2012.o.2019.07. Pravilnika Franje Markovića 14.g. Tuzla rješenje ostaje na snazi do15. Amira Hasagića 67. Tuzla „EL-IMPULS“ d. jer je postupljeno po čl. Sarajevo UP/I-05-17424/15 od 16. „Zavod za zaštitu i projektovanje“ d.o. Gračanica UP/I-05-17177/12 od 12. Tuzla 49.2016. Aprila. 21..o.o.g.05.12.g.g. Tuzla UP/I-05-17200/12 od 04. “ELCOR” d.g.o. Zenica UP/I-05-1714/12 od 21.2012.12. 27.g.2018. 50. 45. Gračanica ul.o.g.06. 27. Alipašina 39. jer je postupljeno po čl. 54.o. Kakanj „MAHER“ d.g.2012.o. Sarajevo 54.g.g..Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica “CULON“ d.g.

g.2012. Pravilnika Kovačevac 114. Bihać ul.o.g rješenje ostaje na snazi do 20. Pravilnika ul.01. Bužimska 23. jer je postupljeno po čl. jer je postupljeno po čl. 58.01.03.2016. „EUROING“ d.2012.2012.10. jer je postupljeno po čl. „Elektro test“ d. Brčko UP/I-05-17323/11 od 06.04. Pravilnika . Vitez UP/I-05-1754/12 od 29.2017.d.2012. Radna zona Zenica 1.Sarajevo UP/I-05-1715/14 od 19. Zmaja od Bosne bb.g.o. Željeznička ulica b.o.o.g.07.g. 27.2016.2014.56. „VATROSISTEMI“ d. Gornja Jošanica I do broja 6. jer je postupljeno po čl. I sprat. 27.g. jer je postupljeno po čl.05.07. Mostar UP/I-05-1750/14 od 20. INSTITUT ZAŠTITE d.g. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 29. 1.2016. 9.2016. jer je postupljeno po čl. „STEP“ d.02. Vitez 65.g.2012.g. Banja Luka UP/I-05-17118/12 od 03.06. Mostar UP/I-05-17289/11 od 26. Sarajevo 59.g.o. 27. zgrada „Delta 2“.g. 27.2012. Pravilnika Kovinska cesta 30.o. Zagreb.g. Podružnica Hidroelektrane na Neretvi.2016.o. „EXPERT“ d.g.02. jer je postupljeno po čl.05.05.d. jer je postupljeno po čl. 27. rješenje ostaje na snazi do 24. Vogošća UP/I-05-17122/12 od 01. Brčko JP Elektroprivreda BiH d. ul. Jablanica 64.o. Pravilnika ul.g. Ramići bb.. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 28.2012. rješenje ostaje na snazi do 23. ul. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 01.b.o.g.o.05.08. Zagreb „ELEKTRIKA S“ d. 27. Maglaj UP/I-05-17368/11 od 28. Sarajevo „ENERGOCONTROL“ d.05. 62.2012.2013. jer je postupljeno po čl. 27.o.10. 27. Pravilnika ul.03.05.g. jer je postupljeno po čl. 27.o.o. Sarajevo 66. 57.01. Jaroslava Černija br. Ilidža . R.o. „EL-ING“ d.06. 27.Sarajevo. „A ELING“ d..2018.2014 rješenje ostaje na snazi do 23.2016. 27. jer je postupljeno po čl.g.g. Pravilnika ul.g. Lacina br. MOSTAR 67. 63. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 19. Zenica UP/I-05-1789/13 od 28. ul.o. 304.g.05.05. rješenje ostaje na snazi do 03.2014. Bulevar mira bb. Jablanica UP/I-05-1723/12 od 08.g.o.2016. 27. Sarajevo UP/I-05-1779/12 od 23.b.g. rješenje ostaje na snazi do 08.2018. Safeta Zajke br.g.08. jer je postupljeno po čl.g. rješenje ostaje na snazi do 27. rješenje ostaje na snazi do 07. Sarajevo 68. „ELEKTROPRIJENOS BiH“ a. Pravilnika ul.01. Zenica 61. Halilovići broj 2.o. Bihać UP/I-05-17630/14 od 23.04.o.o.g. Hrvatska – Predstavništvo: Ante Starčevića bb.o. Kulina Bana b.Operativno područje Banja Luka „CONRAM“ d. Sarajevo UP/I-05-1712/12 od 24. jer je postupljeno po čl. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 28. Banja Luka .2018.d. Maglaj 60. 27.2012.2016.2016.

g „ABBA“ d. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 02..2012.02.07. 27. Sarajevo ul.03.2014 71. 70. “CET Energy“ d. 27. jer je postupljeno po čl.o. Sarajevo UP/I-05-17759/14 od 13. 27. 2. Visoko ul. Trg Barcelone br. Jablanska 297.o. „FIRING“ d.07. Bihać ul.g. Visoko UP/I-05-1737/12 od 26.o.03.. Pravilnika . Bihać UP/I-05-17263/14 od 02.2018.g. Čajengradska b.69.2015.o. rješenje ostaje na snazi do 26. jer je postupljeno po čl.o. Pravilnika rješenje ostaje na snazi do 13.02.b.2016.2019.g. jer je postupljeno po čl.g.o.