You are on page 1of 19

CREIX

AMB
INTERNET

Serveis interactius des del


telfon mbil

Serveis interactius des del telfon mbil


1. Mbils i Internet
2. Caracterstiques del mobile 2.0
3. Bluetooth
4. Utilitzar el mbil per escoltar msica
5. Serveis amb o des dInternet
6. Operadors Mbils Virtuals (OMV)

Actualment tots els telfons


mbils que es comercialitzen
disposen d accs a Internet,
alguns amb funcionalitats ms
avanades

que

altres.

Per

aquest motiu el telfon mbil


s en aquets moments una
plataforma ms per laccs a
la

web,

que

permet

interactuar no noms amb altres telfons, sin tamb amb altres plataformes o
dispositius (ordinadors, PDAs).
Aix mateix el sistema Bluetooth ve integrat en la prctica en la majoria
dordinadors i de mbils actuals, de manera que el mateix terminal mbil s en
alguns casos, a banda de mbil, una pantalla amb navegador i reproductor de
msica i vdeo.
En aquest Taller farem una aproximaci als usos potencials i reals del telfon
mbil i veurem, de manera prctica, quins sn els serveis interactius als que es
pot accedir a travs dell, diferenciant els gratuts dels de pagament i establint les
precaucions necessries tant per a la seguretat com per evitar facturacions
excessives.

1.

Mbils i Internet

La continua innovaci tecnolgica, el desenvolupament de la


societat digital i la convergncia entre oci i mobilitat estan
multiplicant les funcions dels telfons mbils. Per exemple,
ledici daquest any de la Consumer Electronics Show (CES).
La major fira de tecnologia de consum (http://www.cesweb.org/) presenta com a
novetat els usos combinats de telfon mbil intelligent (smartphone) per a la
comunicaci, la informaci, lentreteniment i la publicitat localitzada, considerantlo una perspectiva del futur que tenen els mbils en relaci a levoluci de la
telefonia en espais com Internet. Tot aix demostra que aquests aparells ds
personal es converteixen cada cop ms en un element indispensable de la vida
quotidiana i que, al mateix temps, sn els mateixos consumidors amb les seves
demandes els que impulsen els avenos.

Quant ms avana la tecnologia digital ms funcions i serveis t un telfon mbil.


Per exemple les fotografies que es fan amb el mbil no noms es poden
emmagatzemar a lordinador: existeixen serveis dalguns provedors en els que
una fotografia feta amb el mbil es pot enviar a un compte de correu electrnic
del propietari del telfon i des dall es podr alhora reenviar, copiar i
emmagatzemar a Internet.

Diverses generacions
La telefonia mbil sha desenvolupat
partint de la tecnologia analgica,
passant

per

la

tecnologia

GM

(antenes) i actualment la denominada


3G amb tecnologies GPRS (General
Packet Radio Service) o UMTS que
permet

la

connexi

Internet

utilitzant canals ja existents, les ones


de radio o el satllit per exemple, i que fa part del mbil.

Com s possible que es pugui utilitzar Internet des del Mbil?

La tecnologia mbil ha evolucionat principalment en el transport de dades i la


velocitat de transmissi que fan que la connexi no faci espera (latncia): per
exemple es poden aconseguir 42 megabits per segon en sentit descendent i els
11,5 megabits per segon en ascendent (baixar dades o descarregar paquets de
dades).
Hi ha hagut diversos intents previs per integrar els serveis web en el mbil i la seva
plataforma de serveis, per noms sha aconseguit amb el desenvolupament
tecnolgic actual, per aix es parla de mbil 2.0.
Els terminals Blackberry per al correu electrnic van proporcionar una integraci
mxima en incloure el disseny dun terminal adaptat per la funci, software i
accs a servidors de correu electrnic amb una interfcie dusuari adaptada a ls
en mobilitat.

La denominada etapa mobile 2.0 es basa, per tant, en factors com la


implementaci de les xarxes daccs mbils dalta velocitat, la influncia de la
web 2.0 en el disseny daplicacions web i en que les grans empreses dInternet
encapalen aquest procs de desenvolupament.
Yahoo per a mbil

2.

Caracterstiques del mobile 2.0

Mbils de les gammes mitjana i alta amb eines i aplicacions web.

Aplicacions especialitzades, ja installades de srie al terminal o que es poden


installar

s de plataformes de desenvolupament daplicacions per telfons mbils


(Java, Symbian, Windows Mobile,...)

Aplicacions web 2.0 desenvolupades per ser utilitzades en mbils.

Tendncies

Traslladar els principis web 2.0 al mn mbil

Tendir a ls destndards oberts, con passa a la web per aconseguir preus


assequibles daccs als serveis i continguts mbils.

Replicar a lentorn mbil laspecte social i el paper creador del ciutad que
caracteritza la web 2.0, com per exemple MySpace, Flickr, Wikipedia, entre
daltres, a banda de serveis dissenyats especialment pel mbil, com Dodgeball,
Twitter o Bluepulse.

Laprofitament potencial dinformaci de localitzaci associada als terminals


mbils per la publicitat i les recerques locals com el de Yahoo Go per mbil 2.0

Aplicacions per serveis especfics en el mbil

Google i Yahoo Go per mbils


Aplicacions que es descarreguen des dels servidors al
mbil, ja sigui des dInternet o des del navegador del
telfon.
Sn solucions que permeten gaudir al mbil del
recursos ms utilitzats a Internet, com correus
electrnics, pujar fotos, descarregar mapes, buscar
respostes, fer consultes o accedir a noticies y incls
fer servir comptes deBay.

WidSets de Nokia

Pgina dinici que es basa en el concepte de widgets o gadgets. Sn petites


aplicacions que sexecuten als ordinadors personals i que en moltes ocasions
inclouen la possibilitat de connectar-se a Internet per la descrrega dalgun tipus
dinformaci pel seu funcionament.

Exemples de
WidSets

Entorn BluePulse.

s una plataforma amb aplicacions que poden ser executades


en gaireb tots els terminals existents.

Navegador web pel mbil

Fins ara la majoria dels navegadors sutilitzen per accedir a pgines web
dissenyades per veure des dun ordinador personal, per aix des de el telfon
mbil no es permet el nivell dinteracci al que els
usuaris shan acostumant (excepte per smartphones),
En qualsevol cas existeixen solucions que funcionen amb
Java, Minimo de Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer, OpenWave Browser o
ACCESS NetFront Browser que sn possibles dutilitzar als altres mbils. .
Entre els Smartphones, el iPhone dApple inclou widgets per realitzar tasques com
consultar prediccions meteorolgiques, seguir levoluci de la cotitzaci daccions,
o veure mapes accedint al servei de Google Maps. A ms, com utilitza una versi
reduda del sistema operatiu dels ordinadors personals Mac i el navegador Safari,
liPhone permet veure pgines web tradicionals.

Mbils, dispositius i Internet


Amb tecnologia es pot accedir plenament a Internet, navegar i
realitzar recerques, a banda dutilitzar, reproduir tot tipus
dinformaci multimdia i de text, jugar a videojocs o veure
televisi per Internet. Incls es pot parlar gratutament mitjanant
programes com Skype mentre sest connectat a la Xarxa.

Els telfons intelligents amb tecnologia 3G sn com petits ordinadors en els que
es poden escriure documents, consultar informaci o enviar correus electrnics
des de qualsevol lloc. Tenen un sistema operatiu propi per organitzar-se. Els ms
coneguts sn els Nokia i el Windows Mobile. Es important que lusuari decideixi
abans dadquirir el mbil quines sn les seves necessitats per no comprar un
aparell amb moltes funcions i que noms sutilitzi per realitzar trucades i enviar
missatges SMS.

Mbils i cmeres, vdeo i fotos


La majoria dels mbils amb cmera tenen funcions per a
la captura, calibraci i edici de la foto. Entre aquestes es
troben:

Exposici de la foto: selecciona funcions

segons les fonts de llum o profunditat de camp


-

Efectes: Per agregar abans o desprs de fer la foto (blanc i negre,


spia, blau, tinta o llapis, etc.)

Marcs: per afegir marcs en capturar o desprs descollir la foto.


Tamb hi ha plantilles com per exemple caricatures.

Grandria i format: es pot escollir la grandria de la foto i la


concentraci de pxels

Temporitzador: En general sn entre 2 i 10 segons despera del


disparador.

Zoom: per acostar la imatge

Plans: per canviar dhoritzontal a vertical o en algunes canviar


langle de lobjectiu.

La qualitat canvia dacord al nombre de megapxels de la cmera del mbil per


sha de tenir en compte alguns aspectes:

Amb lactual capacitat demmagatzematge, no hi ha problema per fer


fotografies i desprs escollir. La tecnologia en aquests dispositius encara s
menys precisa que en les cmeres digitals convencionals, de manera que com
ms imatges es capturin millor. Desprs per Internet es pot disposar de serveis
com Picassa o Flickr, que permeten pujar i emmagatzemar les imatges, o pots
compartir si es desitja.

Si la cmera de mbil no t zoom o s digital i no hi ha ms acostament, s


millor acostar-se a lobjectiu tant com s pugui. Programes com Adobe
Photoshop o Paint.net permeten editar les fotografies i incls millorar la
nitidesa.

Quan la cmera del mbil no t flash, sha de buscar una bona illuminaci
ambiental.

Els fondos llisos eliminen els objectes de fons que distreuen latenci de
lobjectiu i ressalten els contorns de la imatge.

Els mbils amb cmera permeten escollir el grandria de les fotografies amb
diversos ajustament de resoluci: quan ms elevat lajust de la resoluci
millor es la qualitat a limprimir o veure a lordinador.

Si es compra un telfon amb utilitats com una cmera i accs a Internet ser
important tenir en compte aspectes com:

Disposar despai per a descarregar les imatges fetes a


lordinador.

Disposar de connectors o cables per passar la imatge a un

altre dispositiu o enviar-la per correu electrnic de manera gratuta.

Comprovar que t connectivitat amb altres dispositius com el Bluetooth

Que es poden carregar arxius multimdia al mbil sense haver de pagar a


loperadora.

Si realment es necessita de capacitat de connectar-se a Internet amb el mbil.


Els serveis de connexi a Internet i enviament de correus electrnics tenen un
cost que noms compensa a qui en realitat necessita utilitzar-ho. De ser
necessari optar per les tarifes planes.

Coneix els serveis propis de les operadores

3.

Bluetooth

Qu s?
s una aplicaci que permet la transmissi
de veu i dades entre dispositius mitjanant
una radiofreqncia segura, el que facilita
les comunicacions entre equips mbils i fixes
sense cables i connectors i aix es creen
petites xarxes sense fils per a sincronitzar
equips personals.
Te mltiples usos, tot i aix, sutilitza ms principalment en PDAs, telfons mbils,
ordinadors porttils, ordinadors personals, impressores i cmeres digitals.

La majoria dels mbils dltima generaci tenen Bluetooth incls; tot i aix, si no
sen disposa, s possible aconseguir el dispositiu i installar el programa a
lordinador.

Hi ha diversitat de dispositius i programes que sinstallen com qualsevol altre


dispositiu o perifric.

10

Un cop installades, les funcions essencials sn:

Enviament i recepci de dades

Peticions

Determinaci de connexions

Autentificaci

Mode del dispositiu visible o no (discoverable)

Entre mbils
Quan dos o ms dispositius equipats amb Bluetooth com els mbils es troben dins
el seu abast, es pot establir una xarxa drea personal o piconet,
piconet entre ells per a
intercanviar arxius en els que un controli a laltre, sincronitzar freqncies per
romandre en contacte entre ells o ignorar senyals emeses daltres equips fora de
la xarxa, evitant conflictes.

La seguretat en les piconets s un assumpte important, Bluetooth inclou mesures


de seguretat que prevenen a usuaris o dispositius no autoritzats de robar o
transmetre informaci del teu telfon mbil, per exemple.
s necessari, abans de transmetre informaci, escollir els dispositius de confiana
trusted devices en el Men bluetooth del Men dopcions del telfon, encendrel o
activar-lo, buscar dispositius i acceptar-los com de confiana.

Per fer-ho, es requereix una contrasenya introduda per lusuari (com la del PIN del
telfon); aix es pot intercanviar informaci sense estar constantment demanant
autoritzaci, com un aparell de mans lliures.

En un altre cas, per exemple, per enviar un arxiu del telfon al dun amic, primer
sha destablir una connexi amb laltre telfon. Desprs abans de comenar la
transmissi de larxiu, un telfon sollicita si desitja acceptar-lo o no. Aix preveu

11

que qualsevol persona pugui posar informaci no desitjada o obtenir informaci


personal en el telfon.

Tot i que no sol passar sempre es pot tenir en compte que hi ha problemes de
seguretat que podrien explicar un estrany comportament dels mbils i de les
factures aquestes sn:

Bluejacking: quan una persona que est rebent la informaci dun contacte, sense
adonar-sen

reben

tamb

informaci

dun

hacker

aquest

afegit

automticament a la llista de contactes. Aix permet al hacker enviar arxius que


sobriran automticament al telfon de la vctima ja que provenen dun dels seus
contactes coneguts.
Bluebugging: Quan un hacker aconsegueix accedir als serveis dun altre telfon i
pot fer trucades o enviar missatges de text remotament utilitzant el telfon de la
vctima, sense que aquesta se nadoni del que est passant.

Per utilitzar Bluetooth entre mbil i ordinador o amb altres dispositius es fa el


mateix procediment per a detectar dispositius de confiana. Tot i aix, a linstal.lar
el programa ser necessari que sobrin carpetes dintercanvi per a cada un dels
dispositius, tant per rebre els arxius com per efectuar enviaments.

12

Quan es fa un enviament dun arxiu el programa


desplega una alerta i mostra el llistat de dispositius
disponibles per enviar larxiu.

El mbil tamb

alertar la recepci del arxiu i, un cop confirmat el


telfon, deixar larxiu a la carpeta dels meus arxius
del men del mbil.

Aix es important perqu hem de buscar els arxius rebuts en aquesta carpeta (per
exemple, si es vol escoltar un arxiu de msica que sha rebut).

4.

Utilitzar el mbil per escoltar msica

Els telfons mbils shan convertit en un dels dispositius


ms utilitzats per escoltar msica. El preu de descrrega
legal de msica en Internet est al voltant dels 3 euros,
msica que es pot introduir al mbil per utilitzar ho com
reproductor porttil. Aix mateix hi ha contnuament,
promocions de compra i descarrega de msica des de
portals de fabricants, empreses de telecomunicacions i discogrfiques.
Per exemple, Apple (iTunes) disposa de iTunes Wi-Fi, una botiga de msica per
comprar directament des de liPhone, 0,99 per can descarregada.
A banda, ja estan disponibles aplicacions que permeten escoltar al mbil la
msica en remot des dels discs durs dels ordinadors, o connectar-se a serveis de
rdio musical a Internet com LastFm.

13

Per a aquest ltim, sha dobrir


un

compte

al

portal

http://www.lastfm.es/home, i
descarregar el software de
LastFm.
els

Tamb funciona en
reproductors

de

lordinador.
Daltra banda, la botiga Nokia Music Store,
Store, accessible des dels ordinadors amb el
sistema operatiu Windows i navegador Internet Explorer, t un servei de compra
de msica que permet als usuaris descarregar-la o reproduir-la mitjanant
streaming. Es poden escoltar fins a 30 segons de cada can abans de comprar-la
a (1.5).

Per transferir msica als telfons mbils, aquests han dacceptar el format
dudio WMA (Windows Media Audio), aix com el sistema pel control de cpia
(DRM) de Microsoft, WMDRM. Amb el terminal XpressMusic, hi ha un servei
associat, que es diu Comes with Music, amb subscripci durant un any a la botiga
Nokia Music Store.

Sony Ericsson treballa en un servei de descarrega de msica sense lmit


anomenat Play Now Plus si se subscriu per un perode de temps dentre 6 i 18
mesos.

14

Una altra de les apostes pel futur s la botiga de msica MySpace Music i
lespanyola Yes.fm, que permet als usuaris accedir de forma gratuta a les
canons que sallotgen en aquella xarxa mitjanant streaming, venent altres
serveis com politons, entrades a espectacles i merchandising.

La msica en memries flash per introduir


la msica als telfons mbils a travs de
targetes (com SanDisk o SlotMusic) es
podr emmagatzemar en targetes de
memria per usuaris de telfons mbils que
disposen dun port per connexi duna tarja
de memria MicroSD.

Finalment es promou actualment una llicncia nica europea per la msica on


line que permetria la venda de msica amb ls dInternet simplificant la gesti
dels drets dautor amb els titulars dels mateixos, les empreses audiovisuals i els
usuaris que permeten la venda de msica a travs dInternet.

5.

Serveis amb o des dInternet

Analitzar des dInternet la factura telefnica


Alguns operadors disposen de serveis web pels seus usuaris amb diversos serveis
sense cost addicional.

El registre es fa dacord a Contracte, Usuari de lnia o de Targeta, semplena un


formulari amb les dades bsiques, tipus de servei i nmero del mbil..Un cop es
completen es rep un SMS al mbil.
15

Encara que el servidor tindr que disposar dels


parmetres de seguretat i protecci de dades
necessaris per efectuar les activitats que es
requereixin, s recomanable llegir els termes legals i
condicions ds. Igual que en qualsevol altra
subscripci a serveis dInternet s recomanable
utilitzar i recordar contrasenyes segures.
LID, en general, s el nmero del mbil o el NIF del contracte.

Altres serveis de control de factura

Comencen a sorgir serveis web com Doctor SIM que


permeten analitzar una srie de parmetres de
manera automatitzada en funci de les factures i aix
ajudar

als

usuaris

reduir

despeses

del

telfon

mbil

https://www.doctorsim.com/

Funciona pujant les factures en format


PDF

emeses

per

loperador,

permetent que el programa accedeixi a


un compte de loperador mbil.
Utilitza un servidor segur SSL

que garanteix la seguretat i la

privacitat de les dades dels usuaris.

16

El servei compara hbits de consum amb els plans de preus actualitzats de totes
les operadores de telefonia mbil dEspanya. Els diversos bons, ofertes puntuals i
descomptes tamb apareixen recollits.
Amb aix genera un informe que indica lestalvi que es pot aconseguir sense
canviar doperadora o si lestalvi justifica canviar doperadora.

Lestructura dels informes s senzilla i indica pas a pas, les instruccions a seguir
per aconseguir lestalvi.
Quan es t un compte es poden modificar dades personals o de registre, gestionar
nmeros, personalitzar alertes i notificacions personals i pujar manualment les
factures a Doctor SIM o que el sistema els descarrega des del portal de
loperadora.

6.

Operadores mbils virtuals OMV

Els operadors mbils virtuals o OMV (en angls, Mobile Virtual Network Operator o
MVNO) sn companyies de telefonia mbil que no tenen concessi despectre de
freqncia, s a dir, no tenen una xarxa prpia per donar servei i utilitzen la
cobertura de xarxa duna altra empresa. Aix permet a

17

loperador virtual ms flexibilitat. A Espanya els OMV tenen el 24% del mercat,
perqu en alguns casos permeten reduir el preu, especialitzar-se en trucades
internacionals ms econmiques, accedir a Internet o no exigir permanncia.
Entre els ms coneguts hi ha Simyo i Jazztel.

Telefonia VoIP

Serveis com Jajah, Gizmo, Skype o Fring disposen dun


servei per a telfons mbils.
Jajah s un servei que funciona des del seu portal web,
subscrivint un compte i un telfon per fer trucades.

Si el mbil t una funci daccs a Internet sutilitza aquest servei per fer trucades
internacional a preu local amb un nmero que assigna el servidor.

El servei Skype entra dins de la categoria dels softphones i ordinador porttils


petits com lAsus.
Hi ha programes amb sistema de VoIP, Xten s un dells i est disponible per
telfons mbils amb sistema operatiu.

Les xarxes socials mbils


Els telfons mbils,

a banda doferir trucades de veu i

missatgeria SMS o MMS, tamb tenen inclosos en alguns


models, sistemes de missatgeria instantnia, com Windows Live
Messenger o Google Talk. Aix mateix els terminals dltima
generaci ofereixen les caracterstiques necessries per la
creaci de xarxes socials mbils.
18

El creixement de la telefonia mbil de tercera generaci est aconseguint una


rpida extensi de les xarxes socials ja que abracen des dels ordinadors fins a
dispositius com els mbils. Actualment a Espanya es pot accedir a una mitjana de
4 xarxes socials des del mbil.1

Font: Siliconnews Espaa (http://www.siliconnews.es/)

19