You are on page 1of 4

(

)dlm.DBKL.JPF.002/086 Bhg.

April 2014

Pegawai Perancang Bandar & Desa
Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa
Penolong Pegawai Tadbir
Jabatan Perancangan Fizikal
BORANG TEMPAHAN MAKANAN DAN MINUMAN
JABATAN PERANCANGAN FIZIKAL
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2.

Untuk

makluman

tuan/puan,

Seksyen

Pentadbiran

sedang

menambah baik pengurusan tempahan makanan dan minuman untuk
mesyuarat jabatan. Sehubungan itu, tuan/puan diminta mengisi borang
sebelum membuat sebarang tempahan dan permohonan tersebut perlulah
dikemukakan ke Seksyen Pentadbiran sekurang-kurangnya dua
hari sebelum mesyuarat atau tujuh hari sebelum program.
3.

Walaubagaimanapun, bagi mesyuarat atau program ‘ad-hoc’,

Seksyen Pentadbiran tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang
kelewatan

atau

tempahan

yang

kurang

memuaskan

oleh

pihak

katerer/kantin.
4.

Bersama-sama ini disertakan Borang Tempahan Makanan dan

Minuman

untuk

perhatian

dan

tindakan

tuan/puan

selanjutnya.

Permohonan tersebut boleh dikemukakan kepada Puan Norazlina binti
Abdul Hadi bagi membuat tempahan berkuatkuasa dari tarikh surat
ini dikeluarkan.
…2/-

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/298783122.doc

DBKL. BORANG TEMPAHAN MAKANAN DAN MINUMAN JABATAN PERANCANGAN FIZIKAL 5.JPF. Timbalan Pengarah Perancangan Fizikal /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/298783122. BANDAR RAYA CEMERLANG” (HAJAH NIK MASTURA DIYANA BINTI NIK MOHAMAD) Timbalan Pengarah Jabatan Perancangan Fizikal s. April 2014 Kerjasama dan keprihatinan tuan/puan berhubung perkara ini amatlah diharapkan bagi melancarkan dalam pengurusan tempahan. Sekian.-2- ( )dlm.002/086 Bhg. terima kasih.k.doc - Untuk makluman Jabatan tuan/puan . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSEDIA MENYUMBANG.

75 (Pg) Lain-lain RM1.95 (Pg/Ptg) . B.  Sila kemukakan senarai nama kehadiran selewat-lewatnya satu hari selepas mesyuarat atau program berlangsung bagi tindakan lanjut Seksyen Pentadbiran. BUTIR-BUTIR PERMOHONAN TEMPAHAN : Nama Pemohon: Tarikh Mohon: Tajuk Mesyuarat : Tarikh/Hari Mesyuarat/Program : Masa : Tempat : Pengerusi : Jumlah Tempahan : PENTING :  Sila sertakan Surat Panggilan Mesyuarat/Minit Bebas sebelum membuat tempahan bagi tindakan lanjut Seksyen Pentadbiran.doc Terima pada RM7. Permohonan yang tidak lengkap.BORANG TEMPAHAN MAKANAN DAN MINUMAN SEKSYEN PENTADBIRAN JABATAN PERANCANGAN FIZIKAL A. KEGUNAAN SEKSYEN PENTADBIRAN : Diterima Oleh : Tarikh Terima : STATUS PERMOHONAN : Tempah Tarikh : Masa : Pinda/Tunda Tarikh : Masa : Batal Tarikh : Masa : Harga Tempahan: RM2. Seksyen Pentadbiran tidak akan membuat sebarang tempahan.65 (Ptg) TINDAKAN KERANI TEMPAHAN : Senarai Nama Kehadiran : Terima pada : Catatan : Inbois Dari Katerer : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/298783122.

doc Hantar pada : .: Catatan : Kerani Kewangan : Catatan : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/298783122.