You are on page 1of 2

J 38/683/1997

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 18.609.437,50 lei RON

CATRE,
Serviciul Achizitii Publice
PARTICIPANTI CURSURI
DE LEGISLATIA IN VIGOARE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
1. IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL
Serviciul Achizitii Publice
1.
2.
3.

Coclet Livia – Sef Serviciu
Balasete Minodora – subinginer pr.
Tanasie Marius - consilier juridic pr..

Compartiment Juridic
1.
2.
3.

Rada Dumitru - Sef Compartiment
Constantin Doru - consilier juridic pr.
Constantin Doru - consilier juridic pr. – Norme metodologice de aplicare OUG 34/2006
privind Achizitiile Publice 3-6 august 2006 – Standard Consulting Onesti
Paduretu Neghina Ion – consilier juridic pr.
Tenea Radu – consiler juridic pr.

4.
5.

2. DIVIZIA COMERCIALA
Serviciul Marketing
1.

Dumitrescu Lavinia – inginer pr.

Serviciul Aprovizionare
1.
2.
3.

Lazar Ion – Sef Serviciu
Statie Dumitru – economist pr.
Cataniciu Cecilia – inginer pr.

3.DIRECTIA TEHNICA-CALITATE
1. Serban Ioana – Sef Compartiment Mediu

Serviciul Investitii Tehnic Proiectare
1.
2.

Ivanov Ilie – Sef Serviciu
Enciu Adrian – diriginte santier

Serviciul Dezvoltare
1.

Stoian Ion – Sef Serviciu

12. 2. Ciocazanu Eduard Mircea .2.2006) SERVICIUL RESURSE UMANE Ec. 2. Avram Ion – inginer pr.C.” 11. CET GOVORA S. 4. 2. Uta Marian – Sef Birou Dragne Octavian – inginer pr.C. Pr. 2. Popescu Rodica . Rotaru Ionela – Sef Serviciu Birou Medicina de Intreprindere 1. DIRECTIA TERMOFICARE URBANA 1. Serviciul Informatica 1.-18.A. pr. DIRECTIA ECONOMICA 1.A. 2. Zaulet Anisoara – Sef Serviciu Dobrinescu Toma – economist pr. Buzianu Ioana – Sef Serviciu Birou Tehnic Proiectare 1.12. Ilinca Nicolae – Sef Serviciu PLUR 1. Jitia Ion – Sef Serviciu Tehnic Olaru Ion – sing.Sef Birou TOTAL = 28 salariati “ Legislatia in vigoare privind achizitiile publice” la sediul S. PERFECT SERVICE S. DEPARTAMENT REPARATII 3. Stefanoiu Felicia – Sef Serviciu Contabilitate Ilinca Daniel – Sef Serviciu Financiar 5. DEPARTAMENT RESURSE UMANE Serviciul Administrativ 1. Serviciul Resurse Umane 1. (oferta “S.