You are on page 1of 72

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7, SHAH ALAM
JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7, 40000 SHAH ALAM SELANGOR

RUJUKAN FAIL:_________________
kepada Guru Darjah :
4
Kuasa Membahagikan Buku-Buku Teks Pinjaman
Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjam2016
Sila terima buku-buku yang ber
naskhah

Kepada Pengetua Penolong Kanan (HEM), Penolong Ka
Akuan Terima Buku-bu
Buku-buku yang berju
naskhah ini adalah diterim
yang berkenaan

ndatangan:
Nama:
Jawatan: Pengetua*/Pen.Kanan (Hem) / Penolong Kanan 1
Cop Rasmi Sekolah

ndatangan:
Nama:
Jawatan:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PENDIDIKAN MORAL

CERMAT TIBA SELAMAT

THE JUNGLE BOOK

THE KING OF KITES

BAHASA ARAB

PENDIDIKAN ISLAM

DUNIA MUZIK

P SENI VISUAL

TEKNOLOGI
MAKLUMAT &
KOMUNIKASI

REKA BENTUK &
TEKNOLOGI

PENDIDIKAN
JASMANI

PENDIDIKAN
KESIHATAN

SEJARAH

SAINS

MATEMATIK

ENGLISH

NAMA PELAJAR

BAHASA MELAYU

BIL

ANTHOLOGY OF
POEMS

Tarikh:____________________

Tarikh:____________________

Gur

BIL

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
NAMA PELAJAR

PENDIDIKAN MORAL

CERMAT TIBA SELAMAT

THE JUNGLE BOOK

THE KING OF KITES

ANTHOLOGY OF
POEMS

BAHASA ARAB

PENDIDIKAN ISLAM

DUNIA MUZIK

P SENI VISUAL

TEKNOLOGI
MAKLUMAT &
KOMUNIKASI

REKA BENTUK &
TEKNOLOGI

PENDIDIKAN
JASMANI

PENDIDIKAN
KESIHATAN

SEJARAH

SAINS

MATEMATIK

ENGLISH

BAHASA MELAYU

JUMLAH

BIL

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
NAMA PELAJAR
PENDIDIKAN MORAL

CERMAT TIBA SELAMAT

THE JUNGLE BOOK

THE KING OF KITES

ANTHOLOGY OF
POEMS

BAHASA ARAB

PENDIDIKAN ISLAM

DUNIA MUZIK

P SENI VISUAL

TEKNOLOGI
MAKLUMAT &
KOMUNIKASI

REKA BENTUK &
TEKNOLOGI

PENDIDIKAN
JASMANI

PENDIDIKAN
KESIHATAN

SEJARAH

SAINS

MATEMATIK

ENGLISH

BAHASA MELAYU

27

28
JUMLAH

BIL NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT THE JUNGLE BOOK THE KING OF KITES ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH BAHASA MELAYU 42 43 JUMLAH .

Resit________ sebagai bayaran gantian buku yang rosak*/hilang* sebanyak ________ SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ANALISIS SPBT 2016 / PINJAMAN O TIADA PINJAMAN X PEMULANGAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT THE JUNGLE BOOK THE KING OF KITES ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH MATA PELAJARAN 4 BAHASA MELAYU SIMBOL DARJAH : . Buku-buku yang tidak dapat dibahagikan adalah disebabkan oleh_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan.JUMLAH Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman________ telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. No. Dengan ini dikembalikan __________ naskhah buku teks pinja Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM__________.

T SPBT TIDAK HANTAR CATATAN: PEMINJAMAN PEMULANGAN / PEMINJAMAN / PEMULANGAN O TIADA PINJAMAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU T SPBT TIDAK HANTAR TARIKH: .

ng Kanan 1 u-buku Teks Pinjaman erima dan akan dibahagikan kepada murid-murid JUMLAH Guru Kelas Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

_ injaman. ______ naskhah JUMLAH .

.

Penolong Ka Akuan Terima Buku-bu Buku-buku yang berju naskhah ini adalah diterim yang berkenaan ndatangan: Nama: Jawatan: Pengetua*/Pen. 40000 SHAH ALAM SELANGOR RUJUKAN FAIL:_________________ kepada Guru Darjah : 5 Kuasa Membahagikan Buku-Buku Teks Pinjaman Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjam2016 Sila terima buku-buku yang ber naskhah Kepada Pengetua Penolong Kanan (HEM). SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7.Kanan (Hem) / Penolong Kanan 1 Cop Rasmi Sekolah ndatangan: Nama: Jawatan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GULLIVER'S TRAVELS AND SOMETHING WEIRD HAPPENED BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH NAMA PELAJAR BAHASA MELAYU BIL ANTHOLOGY OF POEMS Tarikh:____________________ Tarikh:____________________ Gur .

BIL 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GULLIVER'S TRAVELS AND SOMETHING WEIRD HAPPENED ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH BAHASA MELAYU JUMLAH .

BIL 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GULLIVER'S TRAVELS AND SOMETHING WEIRD HAPPENED ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH BAHASA MELAYU 27 28 JUMLAH .

BIL NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GULLIVER'S TRAVELS AND SOMETHING WEIRD HAPPENED ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH BAHASA MELAYU 42 43 JUMLAH .

Resit________ sebagai bayaran gantian buku yang rosak*/hilang* sebanyak ________ SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. No.JUMLAH Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman________ telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. Buku-buku yang tidak dapat dibahagikan adalah disebabkan oleh_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ANALISIS SPBT 2016 / PINJAMAN O TIADA PINJAMAN X PEMULANGAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GULLIVER'S TRAVELS AND SOMETHING WEIRD HAPPENED ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH MATA PELAJARAN 5 BAHASA MELAYU SIMBOL DARJAH : . Dengan ini dikembalikan __________ naskhah buku teks pinja Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM__________.

T SPBT TIDAK HANTAR CATATAN: PEMINJAMAN PEMULANGAN / PEMINJAMAN / PEMULANGAN O TIADA PINJAMAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU T SPBT TIDAK HANTAR TARIKH: .

ng Kanan 1 u-buku Teks Pinjaman erima dan akan dibahagikan kepada murid-murid JUMLAH Guru Kelas Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

_

injaman.
______ naskhah

JUMLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7, SHAH ALAM
JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7, 40000 SHAH ALAM SELANGOR

RUJUKAN FAIL:_________________
kepada Guru Darjah :
3
Kuasa Membahagikan Buku-Buku Teks Pinjaman
Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjam2016
Sila terima buku-buku yang ber
naskhah

Kepada Pengetua Penolong Kanan (HEM), Penolong Ka
Akuan Terima Buku-bu
Buku-buku yang berju
naskhah ini adalah diterim
yang berkenaan

ndatangan:
Nama:
Jawatan: Pengetua*/Pen.Kanan (Hem) / Penolong Kanan 1
Cop Rasmi Sekolah

ndatangan:
Nama:
Jawatan:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PENDIDIKAN MORAL

PKJR

BAHASA ARAB ( BLA
)

PENDIDIKAN ISLAM
(BLA )

PENDIDIKAN ISLAM

PEND.JASMANI /
KESIHATAN

SAINS &
TEKNOLOGI (BLA )

SAINS &
TEKNOLOGI

MATEMATIK (BLA)

MATEMATIK JILID 2

MATEMATIK JILID 1

ENGLISH PART 1
(AB)

ENGLISH

BHS MELAYU JILID 2
(BLA)

BHS MELAYU JILID 1
(BLA)

NAMA PELAJAR

BAHASA MELAYU

BIL

BAHASA ARAB

Tarikh:____________________

Tarikh:____________________

Gur

BIL 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB(BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM (BLA) PENDIDIKAN ISLAM P JASMANI/KESIHATAN SAINS & TEKNOLOGI (BLA) SAINS & TEKNOLOGI MATEMATIK (BLA ) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 ENGLISH (BLA) ENGLISH BAHASA MELAYU JILID 2 (BLA) BAHASA MELAYU JILID 1 (BLA ) BAHASA MELAYU JUMLAH .

BIL 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB (BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM (BLA) PENDIDIKAN ISLAM P JASMANI & KESIHATAN SAINS & TEKNOLOGI (BLA) SAINS & TEKNOLOGI MATEMATIK (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 ENGLISH (BLA ) ENGLISH BAHASA MELAYU JILID 2 (BLA) BAHASA MELAYU JILID 1(BLA) BAHASA MELAYU 27 28 JUMLAH .

42 43 JUMLAH BIL NAMA PELAJAR .

No. Dengan ini dikembalikan __________ naskhah buku teks pinja Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM__________.JUMLAH Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman________ telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. Resit________ sebagai bayaran gantian buku yang rosak*/hilang* sebanyak ________ SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Buku-buku yang tidak dapat dibahagikan adalah disebabkan oleh_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ANALISIS SPBT 2016 / PINJAMAN O TIADA PINJAMAN X PEMULANGAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB (BLA ) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM (BLA) PENDIDIKAN ISLAM P JASMANI & KESIHATAN SAINS & TEKNOLOGI (BLA) SAINS & TEKNOLOGI MATEMATIK (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 ENGLISH (BLA) ENGLISH BAHASA MELAYU JILID 2 (BLA) BAHASA MELAYU JILID 1 (BLA) MATA PELAJARAN 3 BAHASA MELAYU SIMBOL DARJAH : .

T SPBT TIDAK HANTAR CATATAN: PEMINJAMAN PEMULANGAN / PEMINJAMAN / PEMULANGAN O TIADA PINJAMAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU T SPBT TIDAK HANTAR TARIKH: .

ng Kanan 1 u-buku Teks Pinjaman erima dan akan dibahagikan kepada murid-murid JUMLAH Guru Kelas Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

______ naskhah JUMLAH ._ injaman.

.

40000 SHAH ALAM SELANGOR RUJUKAN FAIL:_________________ kepada Guru Darjah : 6 Kuasa Membahagikan Buku-Buku Teks Pinjaman Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjam2016 Sila terima buku-buku yang ber naskhah Kepada Pengetua Penolong Kanan (HEM).KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7. Penolong Ka Akuan Terima Buku-bu Buku-buku yang berju naskhah ini adalah diterim yang berkenaan ndatangan: Nama: Jawatan: Pengetua*/Pen.Kanan (Hem) / Penolong Kanan 1 Cop Rasmi Sekolah ndatangan: Nama: Jawatan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GRAPHIC NOVEL SHORT STORY BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH NAMA PELAJAR BAHASA MELAYU BIL ANTHOLOGY OF POEMS Tarikh:____________________ Tarikh:____________________ Gur .

BIL 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GRAPHIC NOVEL SHORT STORY ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH BAHASA MELAYU JUMLAH .

BIL 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GRAPHIC NOVEL SHORT STORY ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH BAHASA MELAYU 27 28 JUMLAH .

BIL NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GRAPHIC NOVEL SHORT STORY ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH BAHASA MELAYU 42 43 JUMLAH .

SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ANALISIS SPBT 2016 / PINJAMAN O TIADA PINJAMAN X PEMULANGAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU PENDIDIKAN MORAL CERMAT TIBA SELAMAT GRAPHIC NOVEL SHORT STORY ANTHOLOGY OF POEMS BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK P SENI VISUAL TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN SEJARAH SAINS MATEMATIK ENGLISH MATA PELAJARAN 6 BAHASA MELAYU SIMBOL DARJAH : .JUMLAH Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman________ telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. Buku-buku yang tidak dapat dibahagikan adalah disebabkan oleh_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. No. Resit________ sebagai bayaran gantian buku yang rosak*/hilang* sebanyak ________ SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Dengan ini dikembalikan __________ naskhah buku teks pinja Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM__________.

T SPBT TIDAK HANTAR CATATAN: PEMINJAMAN PEMULANGAN / PEMINJAMAN / PEMULANGAN O TIADA PINJAMAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU T SPBT TIDAK HANTAR TARIKH: .

ng Kanan 1 u-buku Teks Pinjaman erima dan akan dibahagikan kepada murid-murid JUMLAH Guru Kelas Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

_ injaman. ______ naskhah JUMLAH .

.

JASMANI / KESIHATAN SAINS & TEKNOLOGI (BLA ) SAINS & TEKNOLOGI MATEMATIK (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 ENGLISH PART 1 (AB) ENGLISH BHS MELAYU JILID 2 (BLA) BHS MELAYU JILID 1 (BLA) NAMA PELAJAR BAHASA MELAYU BIL BAHASA ARAB Tarikh:____________________ Tarikh:____________________ Gur .Kanan (Hem) / Penolong Kanan 1 Cop Rasmi Sekolah ndatangan: Nama: Jawatan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB ( BLA ) PENDIDIKAN ISLAM (BLA ) PENDIDIKAN ISLAM PEND. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7. 40000 SHAH ALAM SELANGOR RUJUKAN FAIL:_________________ kepada Guru Darjah : 2 Kuasa Membahagikan Buku-Buku Teks Pinjaman Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjam2016 Sila terima buku-buku yang ber naskhah Kepada Pengetua Penolong Kanan (HEM). Penolong Ka Akuan Terima Buku-bu Buku-buku yang berju naskhah ini adalah diterim yang berkenaan ndatangan: Nama: Jawatan: Pengetua*/Pen.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7.

BIL 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB(BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM (BLA) PENDIDIKAN ISLAM P JASMANI/KESIHATAN SAINS & TEKNOLOGI (BLA) SAINS & TEKNOLOGI MATEMATIK (BLA ) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 ENGLISH (BLA) ENGLISH BAHASA MELAYU JILID 2 (BLA) BAHASA MELAYU JILID 1 (BLA ) BAHASA MELAYU JUMLAH .

BIL 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NAMA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB (BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM (BLA) PENDIDIKAN ISLAM P JASMANI & KESIHATAN SAINS & TEKNOLOGI (BLA) SAINS & TEKNOLOGI MATEMATIK (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 ENGLISH (BLA ) ENGLISH BAHASA MELAYU JILID 2 (BLA) BAHASA MELAYU JILID 1(BLA) BAHASA MELAYU 27 28 JUMLAH .

42 43 JUMLAH BIL NAMA PELAJAR .

Buku-buku yang tidak dapat dibahagikan adalah disebabkan oleh_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. Dengan ini dikembalikan __________ naskhah buku teks pinja Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM__________.JUMLAH Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman________ telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. No. Resit________ sebagai bayaran gantian buku yang rosak*/hilang* sebanyak ________ SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ANALISIS SPBT 2016 / PINJAMAN O TIADA PINJAMAN X PEMULANGAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB (BLA ) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM (BLA) PENDIDIKAN ISLAM P JASMANI & KESIHATAN SAINS & TEKNOLOGI (BLA) SAINS & TEKNOLOGI MATEMATIK (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 ENGLISH (BLA) ENGLISH BAHASA MELAYU JILID 2 (BLA) BAHASA MELAYU JILID 1 (BLA) MATA PELAJARAN 2 BAHASA MELAYU SIMBOL DARJAH : .

T SPBT TIDAK HANTAR CATATAN: PEMINJAMAN PEMULANGAN / PEMINJAMAN / PEMULANGAN O TIADA PINJAMAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU T SPBT TIDAK HANTAR TARIKH: .

ng Kanan 1 u-buku Teks Pinjaman erima dan akan dibahagikan kepada murid-murid JUMLAH Guru Kelas Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

_ injaman. ______ naskhah JUMLAH .

.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Penolong Ka Akuan Terima Buku-bu Buku-buku yang berju naskhah ini adalah diterim yang berkenaan ndatangan: Nama: Jawatan: Pengetua*/Pen. 40000 SHAH ALAM SELANGOR RUJUKAN FAIL:_________________ kepada Guru Darjah : 1 Kuasa Membahagikan Buku-Buku Teks Pinjaman Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjam2016 Sila terima buku-buku yang ber naskhah Kepada Pengetua Penolong Kanan (HEM).Kanan (Hem) / Penolong Kanan 1 Cop Rasmi Sekolah ndatangan: Nama: Jawatan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB (BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM JLD 2 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM JLD 1 (BLA) DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (BLA) DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PEND. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7.JASMANI / KESIHATAN MATEMATIK JILID 2 (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 (BLA) MATEMATIK JILID 1 ENGLISH PART 2 (AB) ENGLISH PART 1 (AB) ENGLISH BHS MELAYU JILID 2 (BLA) BHS MELAYU JILID 1 (BLA) NAMA PELAJAR BAHASA MELAYU BIL PENDIDIKAN ISLAM Tarikh:____________________ Tarikh:____________________ Gur .

BIL 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA PELAJAR PKJR BAHASA ARAB (BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM JLD 2 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM JLD 1 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (BLA) DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PEND.JASMANI / KESIHATAN MATEMATIK JILID 2 (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 (BLA) MATEMATIK JILID 1 ENGLISH PART 2 (AB) ENGLISH PART 1 (AB) ENGLISH BHS MELAYU JILID 2 (BLA) BHS MELAYU JILID 1 (BLA) BAHASA MELAYU JUMLAH .

JASMANI / KESIHATAN MATEMATIK JILID 2 (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 (BLA) MATEMATIK JILID 1 ENGLISH PART 2 (AB) ENGLISH PART 1 (AB) ENGLISH BHS MELAYU JILID 2 (BLA) BHS MELAYU JILID 1 (BLA) BAHASA MELAYU 27 28 JUMLAH .BIL 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NAMA PELAJAR PKJR BAHASA ARAB (BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM JLD 2 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM JLD 1 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (BLA) DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PEND.

BIL NAMA PELAJAR PKJR BAHASA ARAB (BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM JLD 2 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM JLD 1 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (BLA) DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PEND.JASMANI / KESIHATAN MATEMATIK JILID 2 (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 (BLA) MATEMATIK JILID 1 ENGLISH PART 2 (AB) ENGLISH PART 1 (AB) ENGLISH BHS MELAYU JILID 2 (BLA) BHS MELAYU JILID 1 (BLA) BAHASA MELAYU 42 43 JUMLAH .

JASMANI / KESIHATAN MATEMATIK JILID 2 (BLA) MATEMATIK JILID 2 MATEMATIK JILID 1 (BLA) MATEMATIK JILID 1 ENGLISH PART 2 (AB) ENGLISH PART 1 (AB) ENGLISH BHS MELAYU JILID 2 (BLA) BHS MELAYU JILID 1 (BLA) MATA PELAJARAN 1 BAHASA MELAYU SIMBOL DARJAH : . Resit________ sebagai bayaran gantian buku yang rosak*/hilang* sebanyak ________ SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Dengan ini dikembalikan __________ naskhah buku teks pinja Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM__________. SHAH ALAM JALAN PLUMBUM 7/100 SEKSYEN 7 40000 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN ANALISIS SPBT 2016 / PINJAMAN O TIADA PINJAMAN X PEMULANGAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU PENDIDIKAN MORAL PKJR BAHASA ARAB (BLA) BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM JLD 2 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM JLD 1 (BLA) PENDIDIKAN ISLAM DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (BLA) DUNIA SAINS & TEKNOLOGI PEND.JUMLAH Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman________ telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. No. Buku-buku yang tidak dapat dibahagikan adalah disebabkan oleh_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan.

T SPBT TIDAK HANTAR CATATAN: PEMINJAMAN PEMULANGAN / PEMINJAMAN / PEMULANGAN O TIADA PINJAMAN H BUKU HILANG P PINDAH BAWA BUKU T SPBT TIDAK HANTAR TARIKH: .

ng Kanan 1 u-buku Teks Pinjaman erima dan akan dibahagikan kepada murid-murid JUMLAH Guru Kelas Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

JUMLAH Tarikh dan Tandatangan Peminjam Tarikh dan Tandatangan Pemulang .

_ injaman. ______ naskhah JUMLAH .