You are on page 1of 1

ODE AAN DE BEWEGING

TRILLING

CONSTRUCTIE

TRANSPARANT

GEOMETRIE

Beweging met repetitie.


Kantelen van plaat:
lage frequentie
Pivoteren van
bovenkegels: graag
chaotisch, geen
braaf
groepsgebeuren
Een droom naar
eigenheid-> utopia

Simpel: de droom naar een


begrijpbare wereld ->utopia

Interactie met licht


Daglicht:
tijdsverloop
Kunstlicht bewuste
keuze van
aanwezigheid van
materie met
schaduwen

Basisvormen: schoonheid in
eenvoud. Droom naar pure,
zuivere eenvoud-> utopia

Ritme: geijkt of verrassend


voorspelbaar/
onvoorspelbaar

Techniek: mannelijk, basis;


simpele motoren de droom
naar een begrijpbare nietcomplexe wereld ->utopia

Geluid/stilte: afwisselend
Geluid bevestigt de
beweging
Slijtage: beperken

Luchtig en speels: mijn wereld


Mechanica zichtbaar
Beeldbepalend

Doorschijnend

Samenbrengen van
basisvormen in
structuren/patronen
Nieuwe, ongeziene,
eigen patronen
Orde en chaos
Voorspelbaar en
onvoorspelbaar

Doorkijkend en onthullend

Repetitie

Assemblage:vrouwelijk/naaien Dualiteit

Letterlijk: materiaal in
plexiglas
Figuurlijk: de droom naar
een transparante wereld
rondom mij -> utopia

.........