You are on page 1of 10

Obrada metala rezanjem- Postupci obrade metala rezanjem su postupci

oblikovanja (promene oblika, dimenzija, hrapavosti obrađene površine i
karakteristika površinskog sloja) uklanjanjem viška materijala mehaničkim
dejstvom reznog alata na predmet obrade.
Postupci prethodne obrade (struganje, bušenje, glodanje, rendisanje...)
imaju, prvenstveni, cilj da uklone što veću količinu materijala.
Postupcima završne obrade (razvrtanje, provlačenje, brušenje,
honovanje, lepovanje...) se ostvaruje zahtevani kvalitet obrade (tačnost i
kvalitet obrađene površine).
Osnovni postupci OMR su: struganje, bušenje, glodanje, testerisanje
(odsecanje), rendisanje, provlačenje, brušenje i glačanje (lepovanje,
superfiniš, honovanje i poliranje
Obrada struganjem je postupak obrade prvenstveno rotacionih delova
(vijaka, navrtki, osovina, vratila, čaura, remenica,...). Ostvaruje se tako što
predmet obrade izvodi glavno obrtno kretanje, a alat pomoćno
pravolinijsko kretanje. Alat : strugarski noz Masina: strugovi

Osnovu čine pogonski elektromotor (1), prenosnik glavnog kretanja (2),
izmenjiva grupa zupčanika (3), prenosnik pomoćnog kretanja (4), glavno
vreteno (5), vučno vreteno (6), vodeće vreteno (7), nosač alata (8) i konjic
(9). Obrtno kretanje se od elektromotora prenosi na glavno vreteno i
predmet obrade (10)

o/min). mm/min). m/min) ili brojem obrta (n. Alat: burgija Masina: basilica Stubna bušilica Radijalna bušilica . mm/o – aksijalnim pomeranjem alata za jedan obrt alata) ili brzinom pomoćnog kretanja (Vp= n·S. Glavno obrtno i pomoćno pravolinijsko kretanje izvodi alat. a pomoćno korakom (S. Glavno kretanje je definisano brzinom rezanja (V.Bušenje je postupak izrade i obrade otvora i rupa.

profilisanih (fazonskih) kontura. Pomoćno kretanje je pravolinijsko kretanje predmeta obrade i/ili alata i određeno je brzinom pomoćnog kretanja Alat: glodala Masine: glodalice Horizontalna glodalica vertikalna glodalica .Viševretena bušilica Obrada glodanjem je postupak obrade ravnih površina. m/min. žljebova. površina specijalnog i složenog oblika. Glavno kretanje je obrtno kretanje alata definisano brzinom rezanja V.

vertikalnih. Raspored glavnog i pomoćnog kretanja zavisi od vrste proizvodne operacije i alata.Portalna CNC glodalica Horizontalna CNC glodalica CNC glodalica Obrada rendisanjem se koristi za obradu horizontalnih. m/min) ili brojem duplih hodova (nL. Glavno kretanje je definisano brzinom rezanja (Vr. Izvodi se nakon termičke obrade tako da ostvaruje i uklanjanje grešaka nastalih usled toplotnih deformacija pri termičkoj obradi. nagnutih i profilisanih površina. dh/min). a pomoćno korakom S. Alat: brusna ploca ili tocilo. Izvodi na mašinama sa glavnim i pomoćnim pravolinijskim kretanjem. Masine: brusilice . mm/dh Masina: rendisaljke Brušenje je jedna od najznačajnijih proizvodnih operacija završne obrade. izradu žljebova u glavčini i sl.

Brusilice za spoljašnje kružno brušenje Brusilice za unutrašnje brušenje šiljaka Brusilice za brušenje bez .

Obrada metala livenjem kalupa u pesku Procesi kod kojih se rastopljeni metal uliva u šupljinu kalupa. s obzirom da je u prethodnim fazama obezbeđena tačnost mera. mаngаn. Obrada se izvodi abrazivnim pločama najviše finoće abrazivnog zrna. lepovanje može se izvoditi i na cilindričnim i na ravnim površinama. u njemu očvršćava i dobija oblik gotovog . Kаo prаteći legirаjući elementi nаjčešće se upotrebljаvаju silicijum. Postupak obrade lepovanjem se izvodi tako što se gornji (1) i donji (2) disk obrću u suprotnim smerovima obimnim brzinama v1 i v2. Može se izvoditi posle brušenja ali i posle bilo koje obrade skidanjem strugotine. Ako se ugljenik u mikrostrukturi ohlаđenog gvožđа nаlаzi u obliku grаfitа ondа govorimo o leguri pod imenom sivo liveno gvožđe. super finis I poliranje.Legurа gvožđа podrаzumevа grupu legurа sа mаsenim udelom ugljenikа iznаd 2 %. U ovom slučaju alat nije u obliku brusnih ploča. izvodi se pomoću specijalne glave koja nosi više umetnutih finih brusnih ploča – belegija Superfinš predstavlja konačni nivo obrade u cilju dobijanja najvišeg kvaliteta površine. već se u cilju obrade koristi fini abrazivni prah unešen u zonu obrade izmešan sa petroleumom ili uljem. najfinija obrada unutrašnjih površina. glacanje. pri čemu gornji disk pritiska naniže odrđenom silom. odnosno unutrašnje glačanje. izvodi se na mašinama za honovanje koje imaju izgled bušilica. Njen cilj je postizanje visokog sjaja na radnom predmetu. Honovanje. hrom i nikl. Obavezna je upotreba tečnosti za ispiranje i obrazovanje uljnog filma na kontaktnoj površini Poliranje je obrada koja ne obezbeđuje tačnost mera ni visoki kvalitet obrađene površine. Ako se pаk ugljenik u mikrostrukturi ohlаđenog gvožđа nаlаzi u obliku cementitа (Fe3C) ondа se legurа nаzivа belo liveno gvožđe. Obrada metala livenjem . tj. honovanje. lepovanje.Brusilice za ravno brušenje Metode najjeftinije obrade: brusenje.

cevovodi. kokila se tada otvara i odlivak se izbacuje. blokovi motora. Livenje pod pritiskom .kokilu. postolja mašina. Opis procesa livenja u kokilama:kokila je metalni kalup (može i grafitni). rastopljen metal se pod dejstvom gravitacione sile uliva u prethodno zagrejani kalup . aluminijuma. Posle očvršćavanja metala alat se otvara i odlivak se izbacuje .Realizacija procesa: rastopljeni metal pod pritiskom dovodi u metalni alat (kalup) za livenje. gde očvršćava. 2. Livenje u kalupima u pesku :Polazni materijal za livenje u kokilama je rastopljeni metali: legure bakra. glave cilindara. 1. bez podele ili sa vertikalnom/horizontalnom podelom. Primenjuje se za izlivanje: kućišta. gde očvršćava. magnezijuma.predmeta . 3.odlivka.

Voštani model se oblaže keramičkom masom. Da bi se izvadio odlivak.kalup koristi da oblikuje model od voska u zahtevani oblik. Pod dejstvom centrifugalne sile metal se raspoređuje po unutrašnjoj površini kalupa i očvršćava. a liveni metal popunjava šupljinu keramičkog kalupa.Metali kao kristalne strukture poseduju svojstva plastičnog deformisanja u hladnom i toplom stanju. Livenje ispravljenim modelom . Obrada metala plasticnom deformcijom .Način realizacije livenja: rastopljeni metal se uliva u metalni kalup koji se obrće. delovi posle obrade plastičnim deformisanjem imaju poboljšana mehanička svojstva.Centifugalno livenje . postoje dobre mogućnosti mehanizacije i automatizacije procesa. kalup se mora razbiti. Prednosti obrade plastičnim deformisanjem: jednostavna kinematika obradnih sistema. Pri livenju vosak isparava. stepan iskorišćenja materijala je vrlo .

Ima vrlo široku primenu u industriji prerade matala posebno u izradi delova široke potrošnje. tj. Materijal pod dejstvom jednog ili više udara izvršnog organa čekića ili prese ispunjava šupljinu tj. Zato se i kinetička energija pritiskivača kod presa može zanemariti. Hidraulicna i ekscentar prsa Izvlačenje je jedna od osnovnih metoda obrade lima plastičnim deformisanjem. Osnovni delovi parnog čekića sa elektro-hidrauličnim pogonom Kovački čekić dvostrukog dejstva Prese . gravuru alata. posuđa. relativno skupi alati.visok. . potreba za velikim deformacionim silama. avioindustriji. a deformacioni rad se ostvaruje praktično statičkim dejstvom sile na određenom. Pri kovanju u kalupu oblika šupljine u alatu odgovara obliku obratka koji se dobija pri kovanju.Brzina deformisanja kod presa. i dr.Nedostaci obrade plastičnim deformisanjem: ekonomičnost primene samo u serijskoj i masovnoj proizvodnji. potrebnom hodu. zatim delova u elektronskoj industriji. brzina kretanja pritiskivača je mnogo manja nego kod čekića. Rad na presama je mirniji u odnosu na čekiće.

Sličnost između prosecanja i probijanja: oba predstavljaju odvajanje lima po zatvorenoj konturi. Razlike: probijanjem definišemo unutrašnju. .Savijanje kao jedna od metoda plastičnim deformisanjem ima značajnu primenu pri obradi lima gde se dobijaju različiti profili ili doboši za rezervoare i kotlove. Odsecanje . odsecanje nagnutim noževima i kružno odsecanje.U zavisnosti od relativnog kretanja i oblika noževa na makazama razlikujemo: odsecanje pravim paralelnim noževima. Valjanje je postupak oblikovanja metala deformisanjem kod kojega pripremak prolazi izmedju dva suprotno rotirajuca valjka. Time se smanjuje debljina obratka (presek) i povecava dužina. prosecanjem spoljašnju konturu izratka. odnosno daje mu se potrebni oblik.