You are on page 1of 22

DREPTUL

CONFLICTELOR
ARMATE
-prolegomena–

T E M AT I C A
1. Prolegomenă la studiul disciplinei.
2. Noţiuni generale de drept internaţional public. Dreptul conflictelor
armate – ramură a dreptului internaţional public
3. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional
4. Drepturile omului
5. Dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate – lămuriri
conceptuale, izvoare, obiect, funcţii, principii specifice
6. Geneza dreptul internaţional umanitar
7. Conflictele armate
8. Metode şi mijloace de război interzise
9. Razboiul terestru şi ocupaţia militară
10. Protecţia răniţilor, bolnavilor, naufragiaţilor şi a populaţiei civile in
conflictele armate
11. Statutul prizonierilor de război
12. Protecţia bunurilor civile în conflictele armate
13. Răspunderea internaţională pentru violarea dreptului umanitar
14. Justiţia penală internaţională

Scăunaş – Introducere in studiul dreptului internaţional umanitar al conflictelor armate. Ed. Stelian. Bucureşti. 2002 . Ed. Bucureşti. Stelian – Răspunderea internaţională pentru violarea dreptului umanitar. Sibiu.CH Beck. Stelian – Drept internaţional public. 2007 Scăunaş. Ed. Burg.BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE obligatorie Scăunaş. Alexandra. 2008 Scăunaş.All Beck.

Ed. Ionel. Geneva. Cloşcă.Dreptul internaţional umanitar. Academiei de Înalte Studii Militare. Diaconescu. dr. dr.dr.Geneza şi dezvoltarea dreptului internaţional umanitar. Suceavă. 1992 3.Tratat de drept internaţional umanitar. Cloşcă. Dumitru – Curtea penală internaţională.BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE facultativă 1. Bucureşti. Cloşcă. dr. Diaconu. Bucureşti. Ionel şi colectiv. Ed. Francoise . Bucureşti 2000 5.Bory. col. Dragoman. Militară. Ion. Ion. . Ion. Ed. Suceavă. Ionel. dr. 2000. . Casa de Editură şi Presă “Sansa” SRL. . Asociaţia Română de Drept Umanitar. .Genocidul. ARDU. 1999 6. Bucureşti 2003 4. Dreptul Internaţional Umanitar la începutul secolului XXI... Bucureşti. 1982 2.AllBeck. Gheorghe. Istorie şi realitate. 1991 7. – Contribuţii la studiul dreptului războiului în perioada interbelică. dr.

Hugo . Ed. Bucureşti. Marian – Protecţia bunurilor culturale în dreptul internaţional public. Institut H. 12. Mulinen. Mircea. Ed. Mihăilă. Ed. 1968. Geneve. 10.8. .BIBLIOGRAFIE Radu – Modernitate în problemele fundamentale de drept internaţional umanitar. 2003. 1989. Institutul de Istorie şi Teorie Militară . Grotius. Ed. CICR. 15.Lumina Lex. 14. Ion. Ed. 13. Heydecker. Bucureşti.Procesul de la Nürnberg. Hans Peter .Militară. Gasser. Teze şi sinteze. Frederic de .Ştiinţifică.Despre dreptul războiului şi al păcii. Bucureşti. Haupt. Gasser.Războiul din Golf.Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées.Des actes de terrorisme dans le droit international humanitaire. 1993. 9. 1983. Dragoman. Focşani. Hans Peter – Introduction au droit international humanitaire. Bucureşti. Zedax. 11. Studiu politico-militar. 1991.politică. CICR. Joe . 2005.Dunant.

Nicolae – Drept internaţional umanitar. Stelian – Studii de drept internaţional public.International Humanitarian Law BIBLIOGRAFIE in the Contemporary World. Iakovlejevic. All Beck. Ed. 1995 . Stelian – Uniunea Europeană – construcţie. Bucureşti. 2004 19. A. . Charles . Bucureşti. Scăunaş. Ed. Mircea – Drept internaţional umanitar. dr. Ed. Purdă. 2002 24. 1992 18. 1983 20. Ed. Italy. Stelian – Drept internaţional public. Lumina Lex. Scăunaş. O viaţă dedicată ideii de justiţie internaţională. instituţii. Ed. Bucureşti. Bucureşti.Vespasian Pella. Ed. . Patrnogic. CH Beck. 2008 21. drept. B.Antet. Lumina Lex.16.Le droit des conflits armés. 2003 23. Supravieţuirea în zorii sec.XXI. Ed. Alvin şi Heidi . Scăunaş.Pedone. reformă. Sibiu. 2005 22. Rousseau. Burg. San Remo.Război şi antirăzboi. Paris. Teodorescu. Poenaru. Toffler.Lumina. Iulian. 1991 17. Ed. Jovika.

5. Codul penal al României. Hotărâre Guvernului nr. în RRDU. Internet. 11. Partea I.militară.org. pp. 3.03. .38-41. p. 12.org. Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2000 asupra promovării Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 şi a dreptului internaţional. 9.Protocoalele adiţionale la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protecţia victimelor de război. ibidem. 1993. p. Bucureşti. nr. 8 iulie 1992. Ed. 420/29. Monitorul Oficial. Regulament interior al Comisiei Internaţionale de Stabilire a Faptelor. 6.cicr.287 din 15 noiembrie 1999 a Adunării Atlanticului de Nord privind respectarea şi garantarea respectării dreptului internaţional umanitar.3(27)/1999.4(14)/1996. p.53. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel . 34-39. 4.Protocole III (Protocol adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea unui semn distinctiv adiţional). nr. în Revista Română de Drept Umanitar (RRDU). nr. 8. în RRDU. 1992. 332 din 13/04/2006. în RRDU.1(3)/1994. Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL. Document ST/SGB/1999/13. ARDU . Bucureşti. 7. în RRDU. Statutul Tribunalului Internaţional Penal pentru Rwanda.1-2(31-32)/2000.DOCUMENTE 1. BIBLIOGRAFIE Documente.5-6(29-30). 10. www. nr.N.icc.2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar. 2.52. pp.forces of international humanitarian law (Respectarea regulilor dreptului internaţioal umanitar de către forţele Naţiunilor Unite).Dreptul internaţional al conflictelor armate. Observance by U. Asociaţia Română de Drept Umanitar (ARDU) .29-32. www. Protocolul al 2-lea la Convenţia de la Haga din 1954 cu privire la protecţia bunurilor culturale. p. nr. Rezoluţia nr. Statutul Tribunalului Internaţional Penal pentru Ex-Iugoslavia.34-38. nr.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Convenţia pentru ameliorarea soartei militarilor răniţi din forţele armate în campanie. Izvoarele dreptului internaţional umanitar al conflictelor armate 17.Bătălia de la Solferino şi naşterea ideii umanitare 8. Bătălia de la Lissa din 1866 şi efectele ei asupra dreptului umanitar 13. Prima Conferinţă de pace de la Haga şi dreptul umanitar 15.Principiul discriminării 4.Jus in bello şi facultas belandi în dreptul internaţional contemporan 7.dreptul conflictelor armate 1.Dreptul internaţional umanitar .Ce este dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate ? 6. Bătălia de pe coastele Cubei din 1898 şi efectele ei asupra dreptului umanitar 14.o creaţie recentă a omenirii 2. „O amintire de la Solferino” şi ororile războiului 11. Dreptul de la Haga .Principiul necesităţii militare 3. 1864 12.Henry Dunant – părintele dreptului umanitar 10.Alegem între pace şi război sau alegem între pace şi sinucidere ? 5. A doua Conferinţă de pace de la Haga şi dreptul umanitar 16.Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi rolul lui în dezvoltarea dreptului umanitar 9.Teme pentru referate Disciplina . Funcţiile dreptului internaţional umanitar al conflictelor armate 18.

15 aprilie 1935 22. 1949 25. Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării. Convenţia privitoare la tratamentul prizonierilor de război. Dreptul de la Geneva 20. Convenţia asupra interzicerii tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile – 10 octombrie 1976 . 17 iunie 1925 21. 1949 26. producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) sau a toxinelor şi asupra distrugerii lor – 10 aprilie 1972 32.19. Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor. Washington. 1949 24. Tratat privind protecţia instituţiilor artistice şi ştiinţifice şi a monumentelor istorice (Pactul Roerich). Protocolul adiţional II la convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia victimelor din conflictele armate fără caracter internaţional 28. Convenţia privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război. Al treilea Protocol la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 29. Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie. Protocolul adiţional I la convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia victimelor din conflictele armate internaţionale 27. Tratat cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor şi în subsolul lor – 11 februarie 1971 31. Protocolul referitor la prohibiţia întrebuinţării în război a gazelor asfixiante. toxice sau similar şi a mijloacelor bacteriologice – Geneva. 1949 23. Semne distinctive de protecţie în conflictele armate 30. bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate pe mare.

Convenţie asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare. producţiei şi transferului de mine antipersonal şi pentru distrugerea lor. Drepturile omului şi dreptul umanitar 40. Convenţia pentru interzicerea folosirii. stocării. Conflictele armate de destructurare 45. 1997 38. Tratatul pentru protecţia personalului ONU şi a celui asociat destinat operaţiunilor pentru pace. Statutul prizonierilor de război 47. însoţită de patru protocoale şi o rezoluţie. 2001 37. Categorii de persoane protejate de dreptul umanitar 46. Tendinţe în afirmarea şi dezvoltarea dreptului umanitar 39. 13 septembrie 1992 35. Conflictele armate fără caracter internaţional 44. Protecţia populaţiei civile în teritoriul ocupat . Protocol facultativ la Convenţia asupra drepturilor copilului. Ottawa. Instituirea stării de beligeranţă 50. cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate. Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării. stocării şi utilizării armelor chimice şi distrugerea acestora.33. Statutul spionilor şi mercenarilor în dreptul internaţional 48. 1997 36. 10 octombrie 1980 34. Metode şi mijloace de război interzise 49. Conflictele armate internaţionale 41. Efectele stării de beligeranţă 51.

Drepturile omului în situaţii de conflict armat . Instanţele penale internaţionale temporare de la Nurnber şi Tokio 67. Tribunalul Internaţional Penal pentru Rwanda 68.52.Tratamentul prizonierilor de război 55. Răspunderea penală pentru violarea gravă a dreptului umanitar 66.Protecţia jurnaliştilor în conflictele armate 57. Curtea Penală Internaţională şi răspunderea pentru violarea dreptului umanitar 70.Protecţia civilă 59. Tribunalul Internaţional pentru Ex-Iugoslavia 69.Protecţia bunurile indispensabile supravieţuirii populaţiei civile 60. Încetarea stării de beligeranţă 53. bolnavilor şi naufragiaţilor în conflictele armate 54. Protecţia lucrărilor de artă şi a instalaţiilor care forţe periculoase în conflictele armate 62. Crimele contra umanităţii 64. Protecţia răniţilor.Protecţia populaţiei civile în conflictele armate 56.Protecţia mediului natural în conflictele armate 61. Crimele de război 65.Copiii soldaţi 58. Protecţia bunurilor culturale în conflictele armate 63.