You are on page 1of 98

KOŠTANOZGLOBNI

SISTEM
Doc. dr Zoran Radovanović
Doc. dr Dragan Stojanov

Rendgen anatomija
normalne kosti

 Korteks
 Spongiozna

kost
 Medularni kanal

Rendgen anatomija
normalne kosti
Primer opisa normalne
rendgengrafije kolena:
Rendgengrafija kolena u
anteroposteriornoj i lateralnoj
projekciji. Femur je normalnog
oblika i veličine, glatkih i jasnih
kontura. Korteks je odgovarajuće
debljine i gustine, bez prekida
kontinuiteta. Medularni kanal je
centralno lokalizovan, urednog
dijametra. Normalna
trabekularna struktura
spongiozne kosti u kondilusima
femura. Prikazani delovi tibije i
fibule imaju normalan oblik,
veličinu u koštanu strukturu.
Patela je normalnog položaja,
oblika i koštane strukture.
Zglobni prostor kolena je
normalne visine. Senke okolnih
mekih tkiva ne pokazuje
radiološke promene.

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Promene na skeletu u toku rasta ili promene koje su uzrokovane različitim oboljenjima u osnovi imaju dva procesa: -.resorpcija koštanog tkiva od strane osteoklasta (osteoliza) .stvaranje koštanog tkiva od strane osteoblasta (osteoskleroza) .

meteboličke. inflamatorne. vaskularne i kongenitalne promene Na rendgengrafijama se manifestuje u vidu rasvetljenja različitog oblika i veličine Metastaza .OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteoliza je proces destrukcije koštanog tkiva usled povećanog dejstva osteoklasta pri čemu se u kostima stvaraju šupljine ispunjene mekim tkivom Uzroci: tumori. traumatske.

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteoliza Eozinofilni granulom .

depozita kristala ili infekcije Juvenilni hronični artritis .OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Uzura je defekt na spoljnoj ivici kosti Javlja se kod inflamatornih oboljenja usled hipertrofije sinovije.

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteoskleroza -stvaranje viška koštanog tkiva od strane osteoblasta -sporije resorpcije od strane osteoklasta U spongiozi se javljaju naslage novostvorenog koštanog tkiva koje dovode do potpunog gubitka normalnih šupljina. Korteks postaje širi Rendgenološki se ova promena vidi kao intenzivna senka koštanog tkiva u kojoj nema pravilne koštane strukture .

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteoskleroza Metastaze .

nespecifični radiološki nalaz koji se karakteriše smanjenjem intenziteta koštane senke .OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteopenia .

Osteoporoza . hiperplazijom koštane srži ili metaboločkim promenama .Oboljenja koštane srži kod kojih se kost zamenjuje tumorom.Osteomalacija .OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteopenia: .Hiperparatiroidizam kod koga postoji povećana resorpcija kosti .

Prve promene se javljaju u pršljenskim telima sa resorpcijom horizontalnih trabekula. kao i kod upotrebe pojedinih lekova (heparin.smanjenjenje količine koštanog tkiva Najčešća je primarna osteoporoza (postmenopauzalna) Sekundarna osteoporoza nastaje kod endokrinih. kortikosteroidi) Radiološki se manifestuje smanjenjem intenziteta senke koštanog tkiva. smanjenjem širine korteksa. smanjenjem broja i debljine trabekula.OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteoporoza . nutritivnih i metaboličnih poremećaja. a kasnije nastaju kompresivne frakture .

bubrežnih oboljenja i poremećeja metabolizma vitmina D Radiološki se manifestuje generalizovanim smanjenjem intenziteta koštane senke i Looser-ovim zonama (pseudofrakture) transparentne zone široke nekoliko milimetara perpendikularne na korteks . poremećaja apsorpcije u digestivnom traktu.OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteomalacija - smanjena mineralizacija kosti Javlja se kod nutritivnih poremećaja.

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Hiperparatiroidiza m -povećana resorpcija kosti .

izumiranje koštanog tkiva i koštane srži Najčešće je uzrokovana poremećajem vaskularizacije kosti.OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Osteonekroza . alkohol i dr.) Na rendgengrafijama nekrotična kost daje intenzivnu senku koja je od okolne kosti odvojena transparentnom zonom . a redje citotoksičnim sredstvima (kortikosteroidi.

normalnog oblika i strukture Hipoplazija predstavlja manji rast pojedinih kostiju Na radiografijama kosti su skraćene. istanjene i deformisane .OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Hiperplazija se karakteriše preteranim rastom kostiju. a obično je praćena i rastom mekih tkiva Može da zahvati ceo skelet ili samo pojedine delove kosti kao što su falange prstiju kod Addisonove bolesti Na rendgengrafijama kosti su uvećane.

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Aplazija je poremećaj kod koga je kost normalno zametnuta. a može da nedostaje i čitav ekstremitet Agenezija – kost nije zametnuta i ne razvija se . ali se ne razvija ili se razvija samo njen manji deo Proces obično zahvata duge kosti.

kada govorimo o malformacionim sindromima (ovih sindroma ima više od 200) Radiološki se manifestuju izmenjenom koštanom strukturom i deformitetima kostiju .OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Displazije skeleta su stanja sa generalizovanim poremećajem rasta i razvoja kostiju Često se javljaju udruženo sa poremećajima u drugim sistemima.

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Periostealna reakcija je stvaranje nove kosti od strane periosta -Može da bude fiziološka ili nepoznate etiologije -Trauma i zapaljenjske promene su najčešći uzrok periostealne reakcije u dece i odraslih -Primarni maligni tumori kostiju skoro uvek uzrokuju periostealnu reakciju -Može da se vidi i kod sekundarnih tumora. varikoznih ulceracija i drugih oboljenja . hipertrofične pulmonarne osteoartropatije.

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Periostealna reakcija Solidna Codmanov trougao Lamelarna Lamelarna Zrakasta Češljasta Sun-burst Hair-on-end Komple ksna .

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA Codman-ov trougao Solidna Zrakasta (Sun-burst) .

OSNOVNI PATOLOŠKI PROCESI U KOSTIMA .

obično onaj bliži patološkoj promeni -Na rendgengrafijama treba ba se prikažu svi delovi kostiju. pod pravim uglom -Kod dugih kostiju uvek mora da bude prikazan jedan zglob. Rendgengrafija -Inicijalna metoda pregleda koštano-zglobnog sistema -One se uvek rade u dva pravca da bi se prikazali svi delovi kosti.TEHNIKE PREGLEDA 1. poželjno ortogonalna. naročito kog rendgengrafije zglobova -Za pojedine kosti i zglobove postoje posebne tehnike snimanja .

.) . vazduh i kalcifikacije . kičmenog stuba i karlice. Kompjuterizovana tomografija (CT) Veće mogućnosti u prikazu anatomskih struktura i i finih detalja trabekularne i kortikalne kosti od rendgengrafije Prednosti nad rendgengrafijama: .na osnovu merenja atenuacionih vrednosti CT omogućava identifikaciju pojedinih struktura kao što je masno tkivo. krv.dijagnostikovanju patoloških promena na aksijalnom skeletu (na radiografiji ne mogu jasno da se prikažu kompleksne anatomske strukture kostiju lobanje.mogućnost trodimenzionalne rekonstrukcije normalnih anatomskih struktura i patoloških promena ..TEHNIKE PREGLEDA 2.na kostima perifernog skeleta CT omogućava bolju procenu proširenosti pratološkog procesa kako u samoj kosti tako i u okolnim mekim tkivima .

TEHNIKE PREGLEDA .

mišići. Magnetna rezonanca (MR) MR daje mnogo više informacija o normalnim strukturama i patološkim promenama muskuloskeletnog sistem od radiografije i CT-a (MR omogućava dijagnostikovanje patoloških procesa kao što su osteomijelitis. edem i infiltracija koštane srži.TEHNIKE PREGLEDA 3. meniskusi. ruptura intraartikularnih ligamenata) koje se ne vide drugim dijagnostičkim metodama) Zbog velika kontrastnosti MR omogućava vizualizaciju mekih tkiva (ligamenti. krvni sudovi) i patoloških promena u njima Kombinacija različitih načina snimanja (pulsnih sekvenci) omogućava nam da odredimo sastav pojedinih patoloških procesa kao što je masno tkivo. potkožna meka tkiva. ligamenti i dr) i promena na njima (izliv. tetive. krv . edem. nekroza kosti i tumori u ranoj fazi kada se ne mogu videti drugim radiološkim metodama) MR je metoda izbora u dijagnostikovanju oboljenja zglobova (Ona prikazuje strukture zglobova (zglobna hrskavica. ruptura meniskusa.

tumora. zglobnih izliva i drugih promena Primenom Color-Doppler ehosonografije moguće je proceniti vaskularizaciju patoloških procesa i stanje okolnih krvnih sudova.TEHNIKE PREGLEDA 4. fascije. Ehosonografija je koristna u ranom otkrivanju oboljenja kukova dece obzirom da je visoko senzitivna. nema štetnih efekata i može se ponavljati neograničeni broj puta Ehosonografija omogućava precizno izvodjenje punkcija i biopsija patoloških procesa u mekim tkivima . tetive i ligamenti Ona omogućava dijagnostiku traumatskih promena (rupture mišića i tetiva). Ehosonografija Ehosonografskim pregledom mogu se jasno videti neka meka tkiva kao što su mišići.

TEHNIKE PREGLEDA 5. Scintigrafija Scitigrafija je skrining metoda za dijagnostiku multiplih koštanih promena kao što su metastaze Na scintigramima se mogu videti i takozvane okultne frakture koje se ne vide na konvencionalnim radiografijama .

koji se do patološke promene navode uz pomoć rendgenskopije. CT-a ili ultrazvuka) Arteriografija omogućava procenu stepna i tipa vaskularizacije patoloških promena kao i stanja okolnih arterija Transkateterska embolizacija arterija koje vaskularizuju tumor izvodi se preoperativno ili palijativno spiralama ili partikulama polivinil alkohola kod bogato vaskularizovanih tumora Selektivna intraarterijska aplikacija citostatika moguća je kod pojedinih tipova tumora . Invazivna dijagnostika i interventne procedure     Perkutana biopsija promena na mekim tkivima i kostima ima ulogu u postavljanju histološke dojagnoze patoloških procesa (Uzorak tkiva uzima se posebnim iglama ili aparatima.TEHNIKE PREGLEDA 5.

OSTEOMYELITIS  Osteomijelitis (osteomyelitis) predstavlja predstavlja zapaljenje kosti i kostne srži  Najčešći uzročnici su bakterije (Streptococcus kod dece. a retko paraziti. Staphylococcus kod odraslih). gljivice i virusi .

OSTEOMYELITIS Po toku osteomijelitis može da bude:  akutni  Subakutni osteomijelitis ima podmukliji tok od akutnog i simptomi nastaju nakon 2 nedelje od infekcije  Hronični osteomijelitis predstavlja kontinuiranu infekciju slabog intenziteta ili rekurentnu infekciju .

AKUTNI OSTEOMYELITIS Akutni osteomijelitis može da nastane: . . karlici i kičmenom stubu .hematogenom diseminacijom.direktnim unošenjem uzročnika infekcije kod otvorenih povreda .širenjem infekcije iz okolnih organa Hematogeni osteomijelitis je najčešće lokalizovan u metafizama dugih kostiju.

rasvetljenje nepravilnog oblika. a granica prema zapaljenoj kosti je manje oštra . nejasno ograničeno prema okolnoj kosti koje nastaje usled stvaranja granulacionog tkiva koje resorbuje mrtvu kost korteks je intaktan periostealna reakcija u vidu lamela koja se na radiografijama vide kao intenzivne linearne senke paralelne sa korteksom od koga su odvojene svetlim prugama senka mekih tkiva u okolini kosti postaje intenzivnija i homogenija zbog pojave zapaljenjskog edema.AKUTNI OSTEOMYELITIS Radiološke promene      Osteopenija .smanjenje intenziteta koštane senke usled hiperemije i demineralizacije osteoliza .

AKUTNI OSTEOMYELITIS .

AKUTNI OSTEOMYELITIS Diferencijalna dijagnoza  tuberkuloza.  Ewing sarkom u ranoj fazi  osteosarkom .

neadekvatnog tretmana akutnog osteomijelitisa. .HRONIČNI OSTEOMYELITIS Hronični osteomijelitis nastaje usled .prostrelnih rana i dr. .otvorenih preloma .

od koje je odvojen transparentnom zonom  Osteoskleroza nastaje usled endostalnog stvaranja novog koštanog tkiva koje ima za cilj da ograniči infektivno žarište (Radiološki se vidi kao intenzivna. a konture su im talasaste i nepravilne . a kasnije zahvata čitavu dijafizu. nehomogena senka nejednake debljine oko transparentne zone nekrotičnog žarišta. Vremenom one postaju sve deblje i intenzivnije. Na radiografijama se vidi kao fragment kosti većeg intenziteta od okolne kosti.HRONIČNI OSTEOMYELITIS Hronični osteomijelitis se radiološki manifestuje:  zone nejasno ograničene osteolize usled prisustva granulacionog tkiva i gnoja  Sekvestar predstavlja segment nekrotične kosti koji je okružen granulacionim tkivom. u kome se može naći jedan ili više sekvestra)  Periostealna reakcija – stvaranje nove kosti od strane periosta koje se radiološki vide kao intenzivne senke u mekim tkivima iznad nekrotičnog žarišta. sa mnogobrojnim rasvetljenjima. nehomogene.

Senka korteksa postaje intenzivnija. Napredovanjem procesa mrežasta struktura spongioze se sasvim gubi. .HRONIČNI OSTEOMYELITIS   U daljem toku nastaje pregradnja kosti sa promenama izgleda novostvorene endostalne i periostalne kosti. Kod zalečenja osteomijelitisa kost najčešće ostaje zadebljana. izmenjene strukture sa nepravilnim zonama osteolize i osteoskleroze. Spongioza je gušća sa sitnijim šupljinama zbog zadebljanaja lamela. Smanjuje se debljina periostealne novostvorene kosti. Njene konture postaju pravilne. deformisana. lamina i trabekula. Ponekad se mogu videti i sekvestri.

HRONIČNI OSTEOMYELITIS Hronični osteomijelitis: -Rendgengrafija potkolenice -Tibija je deformisana i izmenjene koštane strukture -Prisutne su zone nepravilne osteoskleroze i osteolize. kao i koštani sekvestri -Periostealna reakcija fibule .

Većina lezija je jasno ograničena.KOŠTANI APSCES (ABBSCESSUS BRODI)    Koštani apsces je ograničena koštana infekcija najčešći uzrokovana Staphylococus aureus-om Na radiografijama Brodijev apsces se vidi kao ovalno. Ponekad je prisutna i periostealna reakcija CT i MR olakšavaju postavljanje dijagnoze. Unutar rasvetljenja se nalaze sekvestri u oko 20% slučajeva. posebno kod malih lezija sa malom koštanom sklerozom koje se teško vide na radiografijama . jasno ograničeno rasvetljenje okruženo zonom osteoskleroze različite veličine.

KOŠTANI APSCES (ABSCESSUS BRODI) Brodijev apsces: Rendgengrafija potkolenice deteta U proksimalnom okrajku tibije prisutno okruglasto. jasno ograničeno rasvetljenje okruženo zonom osteoskleroze i periostealnom reakcijom sa zadebljanjem kosti .

purulentne eksudacije i granulacionog tkiva  Na radiografijama vidi se kao intenzivna skleroza kosti bez destrukcije .Garre-ov sklerozirajući osteomijelitis  Nepurulentna sklerotična forma osteomijelitisa: Karakteriše se proliferacijom periosta koja dovodi do koštanih depozita bez nekroze.

SEPTIČNI ARTRITIS Infekcija zglobova može da nastane  direktnim unosom uzročnika u zglob (operacija.  širenjem infekcije sa susedne kosti  hematogenom diseminacijom Najčešći uzročnici su .β hemolitični . otvorena povreda).pneumokok .stafylocok aureus. .

razdvajanje okrajaka kostiju. subluksacija i luksacija . kada dodje do destrukcije zglobne hrskavice dolazi do suženja zglobnog prostora smanjen intenzitet senke kostiju oko zgloba (jukstaartikularna osteoporoza) uzrokovana hiperemijom i imobilizacijom zgloba korteks na zglobnim površinama je zamućen i prekinut nepravilna rasvetljenja kostiju na njihovom spoju sa hrskavicom usled destrukcije subhondralne kosti Kod teških infekcija može da nastane masivna destrukcija kosti. Kasnije.SEPTIČNI ARTRITIS Radiološke promene u septičnom artritisu su:       senka mekih tkiva u okolini zgloba postaje proširena. intenzivnija i homogenija zbog pojave zapaljenjskog edema proširenje zglobnog prostora uzrokovano hidropsom.

SEPTIČNI ARTRITIS  U toku lečenja dolazi do rekalcifikacije i nestanka osteoporoze  U teškim infekcijama stvaraju se fibrozne i koštane naslage koje u delimično ili potpuno premošćavaju zglobni prostor i nastaje ankiloza .

SEPTIČNI ARTRITIS
Septički artritis
Rendgengrafija lakta u PA
projekciji:
-Oko zgloba lakta vidi se
intenzivna, homogena
mekotkivna senka
-Zglobni prostor je proširen
-Zglobne površine su nejasne,
zamućene
-Intenzitet senke kostiju oko
zgloba je smanjen

TBC KOSTIJU I ZGLOBOVA

Tuberkuloza kostiju i zglobova nastaje
hematogenim putem kod primarne i postprilerne
tuberkuloze pluća

Najčešće je lokalizovana u metafizama i epifizama
dugih kostiju i brzo zahvata zglob

TBC KOSTIJU I ZGLOBOVA
Radiloške promene tuberkuloze kostiju:
okruglo ili ovalno, jasno ograničeno rasvetljenje u
metafizi, koje brzo zahvata epifiznu pukotinu i
epifizu
Ivice rasvetljenje mogu da budu zamućene i nejasne
Unutar rasvetljenja mogu da budu prisutni mali
sekvestri
Nema skleroze okolne kosti
Može da bude prisutna i periostealna reakcija

proširen zglobni prostor. korteks na celoj zglobnoj površinami je zamućen ili prekinut subhondralne uzure – rasvetljenje kosti na njenom spoju sa hrskavicom U kasnijoj fazi dolazi do destrukcije zglobne hrskavice i suženja zglobnog prostora.TBC KOSTIJU I ZGLOBOVA Radiološke promene tuberkuloznog artritisa su slične promenama kod piogenog artritisa Na radiografijama se vidi:      proširena. intenzivnija i homogenija senka okolnih mekih tkiva. smanjen intenzitet senke kostiju oko zgloba. subluksacija i ankiloza zgloba .

TBC KOSTIJU I ZGLOBOVA Ankiloza lakta nakon TBC artritisa Rendgengrafija lakta u lateralnoj projekciji .

zadnji delovi pršljenskih tela očuvani suženi intervertebralni prostori u 80% slučaja lokalna kifoza (gibus) i skolioza paraspinalni apsces se vidi na radiografijama kao mekotkivne homogene senke sa obe strane kilmenog stuba.TBC KOSTIJU I ZGLOBOVA Tuberkulozni spondilitis (Morbus Pott) karakteriše se sledećim radiološkim promenama:     destrukcija prednjih uglova dva ili više pršljenska tela. iiopsoas što se na radiografijama vidi kao izbočenje na lateralnoj konturi ovog mišića. U lumbalnoj regiji apsces zahvata m. . Senke imaju lobulirane. Ponekad se u njima javljaju kalcifikacije. jasno ograničene ivica.

TBC .TBC KOSTIJU I ZGLOBOVA Smanjena visina tela L2 pršljena. Iregularan intervertebralni prostor sa subhonralnom sklerozom. Paravertebralno levo se vide kalcifikacije mekih tkiva.

Paravertebralna i prevertebralna propagacija proces. . TBC spondilitis. Smanjena visuna ThVII i ThVIII pršljenskih tela.TBC KOSTIJU I ZGLOBOVA Postkontrastni aksijalni i sagitalni T1W tomogrami. Intenzivno prebojavanje procesa u visini iv diska sa intrakanalikularnom propagacijom procesa i kompresijom medule spinalis.

OBOLJENJA ZGLOBOVA ARTRITIS .metabolički .degenerativni .inflamatorni .

Suženje II metatarzofalangealnog zgloba. zamućen ili se ne vidi. Korteks iznad erozije je smanjenog intenziteta. .OBOLJENJA ZGLOBOVA Inflamatorni artritis:     erozije – vide se kao manja rasvetljenja na površini kosti ispod korteksa. periartikularna osteoporoza – vidi se kao smanjen intenzitet senke delova kostiju oko zahvaćenog zgloba sa istanjenim i redukovanim trabekulama otok mekih tkiva – senka mekih tkiva oko zgloba je proširena. intenzivnija i homogena podjednako suženje zglobnog prostora Erozije na periartikularnim površinama.

neravan otok mekih tkiva  koštane erozije .OBOLJENJA ZGLOBOVA Metabolički artritis:  nezgrapan.

OBOLJENJA ZGLOBOVA Degenerativna oboljenja (artroze):  Osteofiti  Subhondralna skleroza – vidi se kao intenzivna senka kosti na njenom spoju sa hrskavicom  Nejednako suženje zglobnog prostora .

.periartikularna osteoporoza .smanjen intenzitet senke delova kosti oko zgloba sa istanjenjem i redukcijom koštanih gredica .edem mekih kiva na radiografijama simetrično.INFLAMATORNI ARTRITIS REUMATOIDNI ARTRITIS Autoimuno oboljenje. Češće u žena. Rane radiološke promene: . fuziformno proširenje mekotkivne senke oko zglobova.

INFLAMATORNI ARTRITIS REUMATOIDNI ARTRITIS Kasne radiološke manifestacije:  erozije na mestu insercije kapsule  erozija procesus styloideus-a ulne i os triquetrum  subhondralne ciste – na radiografijama se vide kao okruglasta ili ovalna rasvetljenja kosti na mestu gde se ona spaja sa zglobnom hrskavicom  suženje zglobnog prostora  subluksacija i luksacija  fibrozna i koštana ankiloza .

Boutonniere-ova deformacija: hiperekstenzija distalnih interfalangealnih zglobova (DIP) i fleksijom proksimalnih interfalangealnih zglobova (PIP) .ulnarna devijacija u nivou MCP zglobova .Deformacija u vidu labudovog vrata (swan-neck deformity): hiperekstenzija PIP i fleksija DIP .INFLAMATORNI ARTRITIS REUMATOIDNI ARTRITIS Na kostima šake u RA radiološki se vide i: .

INFLAMATORNI ARTRITIS REUMATOIDNI ARTRITIS Suženje svih zglobnih prostora. na zglobnoj površini ulne i kostima ručja prisutne mnogobrijne erozije. Na stiloidnom nastavku radijusa. Ispod zglobne površine radijusa i ulne prisutna ovalna. jasno ograničena rasvetljenja – subhondralne ciste. . Zaključak: Reumatoidni artritis.

M. . nejasne. Bechterew) Seronegativna artropatija lokalizovana na aksijalnom skeletu i proksimalnim velikim zglobovima. zamućene konture zglobnih površina i proširenje zglobnog prostora. Rane radiološke promene su neravne zglobne površine sakriolijačnih zglobova usled mnogobrojnih erozija. AS obično prvo zahvata sakroilijačne (SI) zglobove obostrano i simetrično. a zatim u potpunosti premošćava zglobni prostor i dovodi do potpune koštane ankiloze SI zglobova.INFLAMATORNI ARTRITIS Ankilozirajući spondilitis (Spondilitis ankylopoetica. Kasnije dolazi do subhondralne skleroze koja se na radiografijama vidi kao intenzivna senka kosti ispod zglobne površine i suženje zglobnog prostora. Novostvorena kost prvo delimično.

Pojačan intenzitet kosti ispod zglobne površine. M.INFLAMATORNI ARTRITIS Ankilozirajući spondilitis (Spondilitis ankylopoetica. Zglobne površine SI zglobova su neravne zbog multiplih erozija. Zaključak: Sakroiliitis . Bechterew) CT SI zglobova.

.INFLAMATORNI ARTRITIS  Ankilozirajući spondilitis Radiološke promene kičmenom stubu su:  prednja konkavna ivica pršljenskih tela postaje zaravnjena i pršljenska tela imaju četvrtast oblik (squaring)  sindezmofiti – na rendgengrafijama se vide kao linearne senke kalcijumove gustine koje se pružaju vertikalno preko inrervertebralnog prostora i spajaju ivice susednih pšljenskih tela. Nastaju usled kalcifikacije anulus fibrosus-a intervertebralnog diska.

INFLAMATORNI ARTRITIS Ankilozirajući spondilitis   osifikacije interspinalnih ligamenata . .vidi se kao vertikalno položeve intenzivne linearne senke duž intervertebralnih zglobova potpuno premoščavanje intervertebralnih prostora i osifikacija ligamenata daju karakterističan izgled kičmenom stubu u vidu bambusovog štapa.

 tofi – vide se kao asimetrična mekotkivna senka pored zgloba. .METABOLIČKI ARTRITIS Giht (Arthritis urica) Nastaje taloženjem uratnih kristala (tofi) u kapsuli zgloba i hrskavici. Karakteristične radioške promene gihta su:  marginalne erozije . Najčešće zahvata prvi metatarzofalangealni zglob. Erozije mogu da imaju sklerotičan rub.vide se kao rasvetljenja na rubovima zglobova ili blizu njih izvan zgloba. Unutar ove mekotkivne senke mogu da budu prisutne kalcifikacije.

kapsuli i sinovijalnoj membrani  Na rendgengrafijama se vide senke kalcijumove gustine u zglobnim prostorima .METABOLIČKI ARTRITIS Hondrokalcinoza Taloženje kalcijuma u zglobnoj hrskavici.

intervertebralnim zglobovima kičmenog stuba .kolena (ghonarthrosis). .zglobovima šaka .DEGENERATIVNI ARTRITIS Artroza Degenerativne promene nastaju zbog hemijskih i strukturalnih promena hrskavice zglobova Najčešće su lokalizovane na .zglobu kuka (coxarthtosis). kao i I metacarpofalangealnog zgloba . .karakteristično je asimetrično zahvatanje distalnih i proksimalnh interfalangealnih zglobova.

osteofiti. vide se kao okruglasta ili ovalna rasvetljenja u kosti ispod zglobne površine .suženje zglobnog prostora. obično asimetrično.DEGENERATIVNI ARTRITIS Radiološke karakteristike artroze su: .subhondralna skleroza.nema osteoporoze . vide se kao trnasti koštani izraštaji na mestima pripoja zglobne kapsule ili ligamenata na rubovima zglobova .koja se vidi kao intenzivna senka kosti ispod zglobne površine .subhondralne ciste. .

DEGENERATIVNI ARTRITIS Na PIP i DIP zglobovima obe šake prisutno suženje zglobnog prostora. Artrotične promene. osteofiti i subluksacije. .

DEGENERATIVNI ARTRITIS Ghonarthrisis .

DEGENERATIVNI ARTRITIS Coxarthrosis .

trnasti koštani izraštaji na uglovima pršljenskih tela vakuum fenomen – transparentna zona u intervertebralnom prostoru .DEGENERATIVNI ARTRITIS Degenetarivne promene na kičmenom stubu Zahvataju intervertebralni disk i intervertebralne facetarne zglobove Radiološki znaci: suženje intervertebralnog prostora subhondralna skleroza – intenzivna senka terminalnih ploča pršljenskih tela osteofiti .

DEGENERATIVNI ARTRITIS .

DEGENEATIVNI ARTRITIS .

DEGENERATIVNI ARTRITIS .

 Dislokacija koštanih fragmenata  Edem mekih tkiva . nastaje subperiostealna fraktura.  Prekid kontinuiteta kosti. obično u dece. što se na radiografiji vidi kao linearna senka. Vidi se u obliku stepenika na ravnoj koštanoj konturi. Kada su koštani fragmenti zbijeni jedan u drugi (fractura impacta) nastaje njihva superpozicija u nivou preloma. Ako se kod preloma fragmenti ne razmaknu. Kod subperiostalne frakture uočava se samo izbočenje na ravnoj konturi kosti. u koje je periost jako razvijen i ne dozvoljava pomeranje fragmenata. Može da zahvati celu širinu kosti ili samo jedan njen deo kada govorimo o fisuri.FRAKTURE Fraktura je delimični ili potpuni prekid kontinuiteta kosti Radiološki znaci frakture su:  Frakturna pukotina. Vidi se kao transparentna linija različitog oblika i širine izmedju koštanih fragmenata.

FRAKTURE .

Kompletna fraktura zahvata celu cirkumferenciju kosti (oba korteksa) .označava odnos izmedju koštanih fragmenata.Impakcija koštanih fragmenata (cum contractionem)  Stanje susednih zglobova .Ukoliko postoje dva koštana fragmenta radi se o jednostavnoj frakturi.koštani fragment su bez kontakta (cum distractionem) .Distrakcija .Angulacija – pomeranje uzdužne osovine distalnog u odnosu na proksimalni fragment (Ad axin) .Pomeranje koštanih fragmenata po dužini (ad longitudinem) sa preklapanjem u vidu bajoneta.Displasman .Inkompletna fraktura zahvata samo deo kosti  Apozicija .Rotacija distalnog fragmenta (Cum rotationem) . Odredjuje se u odnosu na distalni koštani fragment. .pomeranje distalnog fragmenta u stranu (Ad latus) . Dovodi do skraćenjem ekstremiteta .FRAKTURE Pri analizi radiografije treba opisati sledeće elemente:  Anatomska lokalizacija frakture  Oblik frakture: . Može da se vidi kao: .Kod kominutivne frakture ima više od dva koštana fragmenta .

FRAKTURE .

FRAKTURE .

FRAKTURE Specifične frakture  Stress frakture  Nastaju zbog umora ili ponovljenog delovanja abnormalnog muskularnog stresa na normalnu kost (march fraktura metatarzalnih kosiju usled dugotralnog hodanja) ili delovanja normalne mišićne sile na izmenjenu kost (osteoporotične frakture pršljena)  Radiološki se manifstuju nakon 2-3 nedelje reaktivnim promenama kao što su zadebljanje korteksa i periostealnom reakcijom .

distalnog radijusa i vrata femura).FRAKTURE Patološke frakture Nastaju na prethodno izmenjenoj kosti drugim patološkim procesom Najčešće nastaju kod osteoporoze (fraktura pršljenskih tela. metastaza i primarnih tumora kostiju .

FRAKTURE   Intraartikularne frakture – frakturna pukotina zahvata intraartikulatnu površinu kosti Salter-Harris fraktura – zahvata epifiznu pukotinu u dece .

FRAKTURE  Avulziona fraktura – fragment odvojen od kosti na mestu insercije tetiva ili ligamenata .

.šok. .povrede kičmene moždine. . .akutna ishemija.epiduralni hematom . .masna embolija.hemoragija.FRAKTURE  Komplikacije fraktura Akutne komplikacije: .

ova atrofija  Volkmann-ova ishemijska kontraktura .FRAKTURE  Komplikacije fraktura Odložene komplikacije fraktura su:  Nezarastanje i pseudoartroza  Osteoporoza zbog neaktivnosti  Sekundarne degenerativne promene  Myositis ossificans  Osteomyelitis  Osteonekroza  Sudeck.

FRAKTURE .

FRAKTURE Ortopedske procedure Pri transportu bolesnika vrši se privremena imobilizacija povredjenog ekstremiteta da bi se sprečio nastanak komplikacija Privremena imobilizacija se sprovodi imobilizacionim šinama (Kramerova šina) Često se bolesnik snima sa privremenom imobilizacijom i šine se vide na snimku kao linrarne senke intenziteta metala .

FRAKTURE    U cilju sanacije frakture vrši se repozicija. tj dovodjenje koštanih fragmenata u međusobni kontakt i u prvobitni položaj Ako je klasična repozicija nemoguća definitivni tretman fraktura se vrši ortopedskim procedurama koje obuhvataju internu ili eksternu fiksaciju Za unutrašnju fiksaciju koriste se pločice (Lambotteova). šrafovi. šipke (Kincher). a za spoljašnju eksterni fiksatori .

FRAKTURE .

FRAKTURE .

distalni fragment radijusa je dorzalno dislociran/anguliran.FRAKTURE SPECIFIČNE POVREDE Fraktura distalnog okrajka radijusa (Fractura radii loco topico. U 50% slučajeva prosutna je i fraktura stiloidnog nastavka ulne . Nastaje pri padu na ispravljenu ruku sa zglobom ručja u dorzofleksiji  Radiološki znaci su: frakturna pukotina. impakcija koštanih fragmenata. skraćenje radijusa. Colles-ova fraktura)  Fraktra distalnog okrajka radijusa je najčešća fraktura.

FRAKTURE
SPECIFIČNE POVREDE
Fraktura kuka:
Frakture proksimalnog
okrajka femura klasifikuju
se na intrakapsularne i
ekstrakapsularne frakture
- Intrakapsularne frakture
kapitalna, subkapitalna,
transcervikalna i
bazicervikalna
- Ekstrakapsularne
intertrohanterična i
subtrohanterična
.

FRAKTURE
Frakture kičmenog
stuba
Kompresivne frakture
Manifestuju se smanjenjem visine
prednjeg segmenta pršljenskog tela
(klinasta deformacija) ili depresijom
proksimalnog platoa pršljenskog
tela
Najčešće nastaju kod hiperfleksionih
povreda
Kod težih preloma dolazi do dislokacije
koštanih fragmenata u spinalni
kanal i kompresije medule i
korenova

FRAKTURE
Fraktura-dislokacija
Najčešće su lokalizovane
u distalnom
cervikalnom segmentu i
torakolumbalnom
prelazu
Telo proksimalnog pršljena
je dislocirano anteriorno
u odnosu na distalni
pršljen
Telo distalnog pršljena je
klinasto deformisano
Fraktura zahvata i laminu,
facete i processus
spinosus

Može se videti edem mekih tkiva. ledirane insercije ligamenata i sam ligament. ozledjenu zglobnu kapsulu. . U zglobnom prostoru se javlja izliv serozne tečnosti (hydrpos) ili krvi (haemarthros). U akutnoj fazi nema radioločkih promena na koštanim elementima. a zglobne hrskavice i koštani okrajci ostaju intaktni. Kasnije se mogu videti kalcifikacije nakon deponovanja kalcijuma u hematom.POVREDE ZGLOBOVA  Kontuzije nastaju direktnim dejstvom sile na zglob i predstavlja nagnječenje periartikularnih mekih tkiva (na radiografiji se ne vide promene na koštanim strukturama)  Uganuće (dystorzia) nastaje kod dejstva indirektne sile na zglob kod prekomernog fiziološkog pokreta pri čemu se javlja oštećenje zglobne kapsule i periartikularnih ligamenata.

POVREDE ZGLOBOVA -Luksacija je potpuni gubitak kontakta dve zglobne površine -Kod subluksacije (luxatio incompleta) postoji delimično izmeštanje zglobnig površina jedne prema drugoj (najčešće su luksacije ramenog zgloba) .