You are on page 1of 7

MATA PELAJARAN

SAINS

TAHUN

5 GEMILANG/ BAIK / SETIA

WAKTU
TAJUK
STANDARD

TENAGA
Sumber danbentuk tenaga.

KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu
bentuk ke bentuk lain melalui pemerhatian
pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran.

PEMBELAJARAN

Menjelaskan melalui contoh perubahan
bentuk tenaga berdasarkan contoh peralatan
seperti radio, talifon bimbit, lampu suluh, televisyen,
lilin, basikal.
1. Menyatakan sumber tenaga.
2. Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga
yang dihasilkan.
3. Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk
tenaga.
4. Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu
bentuk ke bentuk lain
5. Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga
yang berlaku dalam kehidupanseharian.

LANGKAH
PENGAJARAN

Penerangan guru
Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil
Murid berbincang dalam kumpulan sambil menyatakan
contoh2 perubahan tenaga

OBJEKTIF

Murid menjawab lembaran DSKP
.
KPS

Komunikasi, memerhati

REFLEKSI

MATA PELAJARAN

SAINS

4. lampu suluh. LANGKAH PENGAJARAN Penerangan guru Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil Murid berbincang dalam kumpulan sambil menyatakan contoh2 perubahan tenaga OBJEKTIF Murid menjawab lembaran DSKP . televisyen. talifon bimbit. Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga yang dihasilkan. 2. memerhati REFLEKSI MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5 GEMILANG/ BAIK / SETIA . Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain 5. 1.TAHUN 5 GEMILANG/ BAIK / SETIA WAKTU TAJUK STANDARD TENAGA Sumber danbentuk tenaga. lilin. 3. Menyatakan sumber tenaga. Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk tenaga. KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran. basikal. Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam kehidupanseharian. PEMBELAJARAN Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga berdasarkan contoh peralatan seperti radio. KPS Komunikasi.

tenaga keupayaan. PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. tenaga bunyi. memerhati REFLEKSI MATA PELAJARAN REKABENTUK TEKNOLOGI TAHUN 5 GEMILANG/ ADIL / SETIA . 5. bateri. KANDUNGAN STANDARD 5. tenaga haba.12 Menjelas dengan contoh pelbagai bentuk tenaga seperti tenaga suria. biojisim. angin. Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam kehidupanseharian. Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk tenaga. tenaga cahaya dan tenaga nuklear melalui pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran. 5. Menyatakan sumber tenaga. makanan. 2. LANGKAH PENGAJARAN Penerangan guru Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil Murid berbincang dalam kumpulan sambil menyatakan sumber tenaga dan bentuk2 tenaga Murid menjawab lembaran DSKP . tenaga elektrik. Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga yang dihasilkan.WAKTU TAJUK STANDARD TENAGA Sumber danbentuk tenaga. ombak.11 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga seperti Matahari. air. tenaga kimia. tenaga kinetik. 4. 3. KPS Komunikasi. nuklear dan bahan api fosil melalui pemerhatian menerusi pelbagaimedia.

Di peringkat ini.2. Langkah 2 Guru menunjukkan peralatan dan bahan yang akan digunakan semasa membuat penyambungan litar elektronik. 4. Langkah 3 Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan langkah kerja membuat penyambungan litar elektronik pada bahagian badan projek. Murid lain memainkan peranan aktif dengan menghulur atau menyebut peralatan yang perlu. Satu daripada projek tersebut tanpa sambungan litar elektronik dan satu lagi projek yang lengkap dengan litar elektronik.12 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.11 Menguji kefungsian projek OBJEKTIF PEMBELAJARAN LANGKAH PENGAJARAN 4. Langkah 5 Guru menerangkan kaedah membuat pengujian litar elektronik dan kefungsian projek dengan berbantukan cartalir. REFLEKSI MATA PELAJARAN REKABENTUK TEKNOLOGI TAHUN 5 GEMILANG/ ADIL / SETIA WAKTU . membuat penyambungan litar elektronik pada projek dengan betul 2. . Langkah 4 Murid membuat penyambungan litar elektronik dengan pemantauan guru. menguji kefungsian projek dengan beradab Langkah 1 Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap dibina.2. murid yang membina carta alir dengan bimbingan guru (rujuk carta alir pengujian litar projek) Langkah 6 Guru menunjukkan kaedah membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan. Perbincangan spontan: Murid di minta untuk memilih alat yang diperlukan dan mengapa. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Seterusnya membimbing pelajar untuk menyatakan langkah mengesan kerosakan pada penyambungan litar. Murid akan melakukan semua penyenggaraan dan penyimpanan alat Penutup Guru membimbing pelajar untuk menyatakan langkah memasang terutama kekutupan bateri dan LED. 4.10 Membuat penyambungan litar elektronik pada projek.WAKTU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGHASILAN PROJEK Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik.2.

Langkah 2 Guru menunjukkan peralatan dan bahan yang akan digunakan semasa membuat penyambungan litar elektronik. REFLEKSI MATA PELAJARAN REKABENTUK TEKNOLOGI TAHUN 5 GEMILANG/ ADIL / SETIA WAKTU TAJUK TEKNOLOGI PERTANIAN . Di peringkat ini.2. Perbincangan spontan: Murid di minta untuk memilih alat yang diperlukan dan mengapa. membuat penyambungan litar elektronik pada projek dengan betul 2. 4. menguji kefungsian projek dengan beradab Langkah 1 Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap dibina.2. Murid akan melakukan semua penyenggaraan dan penyimpanan alat Penutup Guru membimbing pelajar untuk menyatakan langkah memasang terutama kekutupan bateri dan LED.11 Menguji kefungsian projek OBJEKTIF PEMBELAJARAN LANGKAH PENGAJARAN 4. Langkah 3 Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan langkah kerja membuat penyambungan litar elektronik pada bahagian badan projek. . Langkah 4 Murid membuat penyambungan litar elektronik dengan pemantauan guru. Langkah 5 Guru menerangkan kaedah membuat pengujian litar elektronik dan kefungsian projek dengan berbantukan cartalir.2.10 Membuat penyambungan litar elektronik pada projek. Murid lain memainkan peranan aktif dengan menghulur atau menyebut peralatan yang perlu. Seterusnya membimbing pelajar untuk menyatakan langkah mengesan kerosakan pada penyambungan litar. 4.TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGHASILAN PROJEK Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik. murid yang membina carta alir dengan bimbingan guru (rujuk carta alir pengujian litar projek) Langkah 6 Guru menunjukkan kaedah membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Satu daripada projek tersebut tanpa sambungan litar elektronik dan satu lagi projek yang lengkap dengan litar elektronik.12 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.

. berbentuk normal dan PEMBELAJARAN tidak diserang perosak. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.STANDARD Menanam benih dalam bekas KANDUNGAN STANDARD Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri seperti cukup matang. Memilih biji benih yang baik dengan betul. Langkah 4 Murid menjawab lembaran kerja. Langkah 3 Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik. Langkah 1 Gur Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik dengan bantuan Power Point. REFLEKSI MATA PELAJARAN REKABENTUK TEKNOLOGI TAHUN 5 GEMILANG/ ADIL / SETIA WAKTU TAJUK TEKNOLOGI PERTANIAN . bernas. 3. Guru meminta murid memilih biji benih yang baik secara berkumpulan. OBJEKTIF PEMBELAJARAN LANGKAH PENGAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1.(Lampiran 2) Penutup Guru meminta murid menyatakan aktiviti yang telah mereka lakukan. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.(Lampiran 1) Langkah 2 Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih yang baik dan yang rosak. Guru memberi penghargaan kepada semua murid. 2.

Langkah 3 Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik. . bernas. Guru memberi penghargaan kepada semua murid. Memilih biji benih yang baik dengan betul. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas. Langkah 1 Gur Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik dengan bantuan Power Point.STANDARD Menanam benih dalam bekas KANDUNGAN STANDARD Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri seperti cukup matang.(Lampiran 2) Penutup Guru meminta murid menyatakan aktiviti yang telah mereka lakukan. OBJEKTIF PEMBELAJARAN LANGKAH PENGAJARAN REFLEKSI Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Langkah 4 Murid menjawab lembaran kerja.(Lampiran 1) Langkah 2 Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih yang baik dan yang rosak. 3. . berbentuk normal dan PEMBELAJARAN tidak diserang perosak. Guru meminta murid memilih biji benih yang baik secara berkumpulan. 2. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.