You are on page 1of 2

TEZE LA COMANDA

Portalul www.infoteze.com se ocupa cu realizarea si elaborarea tezelor de masterat, teze de
licenta, proiecte de specialitate teze de an, lucrari individuale, rapoarte de practica la toate
specialitatile!!! Elaboram in domenii cum ar fi: business si administrare, psihopedagogie,
marketing, economie, drept, limba franceza, limba engleza, turism, finante si banci, administrare
publica, pedagogie, psihologie, istorie, transporturi, relatii internationale, jurnalism, informática
si IT, contabilitate si multe alte domenii.
Echipa noastra va garanteaza originalitatea si unicitatea tezei, confidentialitate maxima si
abordare individuala! Dorim sa precizam ca toate modificarile care pot aparea, sunt efectuate in
mod GRATUIT, indiferent de numarul solicitarilor!
Elaborarea tezelor de diploma ar trebui sa fie o continuare a activitatii de cercetare gindite din
timp, de catre studentii de la universitatile din Republica Moldova si Romania.
Fiind altfel spus, o teza de licenta sau o teza de masterat trebuie sa reprezinte dovada unei
activitati de analiza, cercetare si documentare reala.
In cazul unei teze de licenta trebuie sa gasim mai multe componente cum ar fi:
- Introducere in tematica lucrarilor de diploma;
- Necesitatea, importanta si metodele de cercetare utilizatate in elaborarea tezelor;
- Continutul analizei de cercetare/documentare sa fie pregatite de catre student;
- Concluzia care decurge ca urmare a activitatilor organizate;
- Bibliografia selectata.
Etapa de analiza a studentilor priveste realizarea unei lucrari stiintifice, sub indemnul unui
cadru didactic de profesori care poate vedea diferenta lucrarii de doctor în stiinte umane si reale.
Pe parcurs se recomanda initierea unei activitati de analiza a studentului care sa se orienteze spre
elaborarea unei teze de licenta sau de masterat/disertatie, unde ca componente principale se
gaseste in una din categoriile de mai jos:
Teza de licenta:
-

Sa pregateasca o abordare stiintifica pe baza analizei literaturii de specialitate, cu referinta
la tema de cercetare stabilita impreuna cu profesorul coordonator;

-

Sa pastreze in vedere un cadru al stadiului de cunoastere in sfera de cercetare preluata de
catre student;

- În general. . lucrarea sa este o abordare teoretica a temei studiate. precum si prognoza de analiza existenta. dar si tendintele de cercetare existente în domeniul studiat. - Sa pregateasca concluziile generale ce pot fi gasite in baza tezei elaborare.