You are on page 1of 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP

Chọn câu trả lời đúng nhất :
7.
Vùng Ga-li-lê thuộc miền nào
nước Do thái ?
1.
Chúng ta học Giáo Lý để làm gì ?
a.
Bắc.
a.
Bố mẹ thương mến.
b.
Trung.
b.
Để biết Chúa nhiều hơn.
c.
Nam.
c.
Để anh chị Glv thương mến.
8.
Na-gia-rét thuộc vùng nào nước
2.
Chúng ta nhận biết Chúa Giêsu
Do thái ?
để làm gì ?
a.
Sa-ma-ri.
a.
Yêu mến Chúa.
b.
Ga-li-lê.
b.
Sống như Chúa.
c.
Giu-đê.
c.
Cả a và b.
9.
Chúa Giêsu sống và lớn lên tại
3.
Vùng Giu-đê thuộc miền nào của
nơi nào ?
nước Do thái ?
a.
Vùng Sa-ma-ri hẻo lánh nghèo
a.
Bắc.
khó.
b.

Trung.

c.

Nam.

b.
Xóm nghèo Na-gia-rét thuộc
vùng Giu-đê.

4.
Bêlem thuộc vùng nào nước
Palestin ?

c.
Xóm nghèo Na-gia-rét thuộc
vùng Ga-li-lê.

a.

Giu-đê.

b.

Samaria.

10. Chúa Giêsu sống tại quê nghèo
Na-gia-rét bao nhiêu năm ?

c.

Ga-li-lê.

5.

Chúa Giêsu sinh ra ở đâu ?

a.

Vùng Ga-li-lê, nước Pa-les-tin.

b.
Bê-lem, vùng Giu-đê nước Ai
Cập.
c.
Bê-lem, vùng Giu-đê nước Pales-tin.
6.
Chúa Giáng sinh trong nghèo
hèn muốn dạy chúng ta điều gì ?

a.

30 năm.

b.

Hơn 30 năm.

c.

31 năm.

11. Chúa Giêsu sống trong gia đình
Na-gia-rét thế nào ?
a.

Chúa ngoan ngoãn và vâng lời.

b.
Chúa giúp đỡ cha mẹ, làm cha
mẹ vui lòng.
c.

Cả a và b.

a.
Thiên Chúa xuống thế làm người
vì yêu thương con người, nhất là người
nghèo.

12. Chúa Giêsu lớn lên thế nào ?

b.
Chúng ta cũng phải sống nghèo
khổ như Chúa.

b.
Chúa Giêsu được Thiên Chúa
cũng như mọi người thương mến.

c.

c.

Chúng ta phải sống thật tốt.

a.
Chúa Giêsu ngày càng lớn, thêm
vững mạnh, đầy khôn ngoan.

Cả a và b.

b. chi thể của Chúa Kitô. Vì trẻ em đơn sơ. Vương Đế.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 13. c. 22. 18. Tại sao Chúa Giêsu được gọi là Đức KiTô ? Cả a và b. Những khi các tông đồ đi giảng về mệt mỏi. Cả a và b. 17. b. Chúa thương mến. a. Nhức mắt. 16. đền thờ Chúa Thánh Thần. khắt khe để các ông thay lối sống cũ. Chẻ củi. Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Tha hết tội. Sống vui chơi thoải mái. Ăn thật nhiều để “ có thực mới vực được đạo”. a. là bạn hữu của Chúa Kitô. Chúng ta được chia sẻ 3 chức vụ : Ngôn Sứ. Đáp án khác. 19. Chúng ta phải làm gì để trở thành bạn của Chúa Giêsu ? Một đáp án khác. 20. Làm việc kiếm tiền thật nhiều. trong sạch và thích sống yêu thương. phục vụ. Cả a và b. a. Tư Tế. c. Tha hết mọi tội. b. b. a. Bí Tích Rửa Tội do Chúa thiết lập có gì đặc biệt ? a. Rửa bằng nước thường. b. kể cả tội tổ tông. a. Tư Tế. Vì trẻ em dễ thương. b. . Chúa Giêsu sống nghiêm khắc. c. chia sẻ tâm tình. Chúng ta được gọi là Kitô nghĩa là ? 14. Trở thành nghĩa tử của Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa Kitô. kể cả tội tổ tông cùng vạ mà tội mang lại. Khi chịu phép rửa xong Chúa Giêsu thấy gì ? 23. xức dầu và trao cho sứ mạng cứu thế. b. Biển hồ Ti-bê-ri-a. c. c. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại nơi nào ? a. Các tầng trời mở ra và Thánh Thần tựa chim bồ câu hiện xuống trên mình. c. 21. c. Vì Người được tuyển chọn. Vương Đế. Vì Người đến để cai trị thế gian này. Sử dụng bằng nước phép. c. b. c. Những hiệu quả mà BTRT mang lại ? a. Chúa bảo các ông làm gì ? a. Lãnh nhận 3 chức vụ : Ngôn Sứ. Vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi cho lại sức. c. Bầu trời trong xanh và một đàn đặc điểm gì ? én bay ngang qua. Không tha tội và rửa bằng nước phép. Sông Gio-đan. dễ dụ. Làm điều Chúa truyền dạy là yêu thương nhau. b. b. Chúa sống với các bạn hữu thế nào ? 15. a. lí tưởng. Vì sao Chúa yêu mến trẻ em ? a. Phép rửa của ông Gio-an tẩy có b.

Khi chúng ta có tội. 2 đồng tiền kẽm. c. Dụ ngôn người quản gia bất lương. Tìm đến bố mẹ xin tha thứ.... Chúa tìm đến họ và giúp họ hoán cải. Ban Con Một của Người xuống thế làm Người. b. bại liệt. Tha thứ. 26. Ban cho chúng ta thật nhiều đồ ăn.. b.. cứu độ nhân loại..”. Tin tưởng vào Chúa. Cà a và b. người điếc.. bệnh lao. Người mù.. giúp đỡ nhau. B đều đúng.. chúng ta phải: a. Thiên Chúa yêu thương con người. c.. b.. 27. b. b. Chúng ta phải làm gì để đáp lại tình yêu thương của Chúa ? Người phong. bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Siêng năng học bài và vâng lời a. a. a.. Chúa Giêsu làm gì ? a. Chúa bỏ đi nơi khác. Cả a và b.. c.? Đáp án khác. Vì trẻ em chơi game rất giỏi. Chúa Giêsu dạy ta biết Thiên Chúa là Cha mọi người. Chúa Giêsu làm gì ? b.. giúp chúng ta chừa cải và can đảm đền tội. c. b. b... Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ... Đến với Chúa Giêsu để xin ban ơn.... Chúa Thánh Thần.. người câm. tật. mọi người. 2 đồng vàng. Để trở nên con Thiên Chúa.. Chúa Con..... 29. 28. Với những người tội lỗi... c... trị giá một phần tư đồng tiền Roma. Chúa không kết án họ. Chạy trốn. Cả A.... c. Chúa đến giúp đỡ và chữa cho lành.. 33. c... chúng ta phải làm gì ? 31. Dụ ngôn người con hoang đàng ( người cha nhân hậu ). chỉ Con Một Thiên Chúa là Đấng hằng ở bên lòng………………………. 25. c. A và B.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP c.. 34.. c. Ngài đã: 32. Yêu thương.. b. . b.. Chúa Cha. Dụ ngôn hạt cải. sống thân tình với Chúa để ngày càng 24. a. 2 đồng bạc. “Hôm nay. thứ tha qua dụ ngôn nào ? a.. tôn trọng nhau. người là Cha hay thương xót. bánh kẹo thơm ngon.. Hết lòng tin tưởng vào Chúa. Vì Con Người đến để . Chúa Giêsu đã chữa những bệnh gì ? a. 30. a. c. Bà góa trong Tin Mừng Thánh Mattheus đã bỏ vào thùng tất cả tài sản bà có là : a. Thấy những người đau yếu bệnh biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn.

c. Sống hết tình con thảo. Chúa đứng lại và hỏi : “ Anh muốn tôi làm gì cho anh ? “ c.. 35. c. Các môn đệ. “ Họ hết rượu rồi” là lời Mẹ Maria nói với ai ? a. Chia sẻ với nhau.. a... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP Yêu thương và tha thứ.. Chúa Giêsu sống với Mẹ Maria thế nào ? a. 6 ngày. Khi sống ở Na-gia-rét Chúa Giêsu làm nghề gì ? 44. b. c. Ai tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha ? a. b. “..”. thăm nom. Cứ việc làm theo. b.. 3 ngày. b. 45. 3. b. Chúa quát mắng anh ta : “ Im đi b. Ở lại nhà ông.. c. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Cả a và b. b. a. 1 ngày.. 38. a. c. Không hà hiếp. Người đã chữa lành cho một anh mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. 46.. Làm gương cho Mẹ. Ba-ti-mê con ông Ti-mê. b. Thợ mộc.. 40. 42.. yêu thương nhau. Cứ nghe theo. 1. A và B đều đúng. c. Khi gặp anh mù ở vệ đường Chúa Giêsu có hành động gì ? a..... b. 37. Chỉ có Chúa Giêsu mới tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha.. Chúa Giêsu.. Sống vui chơi thỏa thích. c. bóc lột người Tìm và cứu những gì đã mất. c.. người mù này tên gì ? a. 36. a. b. 39. c... Thiên Chúa có mấy Ngôi ? a. Chế nhạo họ. ánh sáng và bóng tối trong bao nhiêu ngày ? a. Khi Chúa Giêsu đi tới thành Giê-rikhô.. Mẹ Maria nói với gia nhân : “Người bảo gì các anh . Chúa Giêsu muốn ta sống thế nào ? . Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê.... Nông dân. 41. b........ Chúng ta yêu thương và giúp đỡ người bệnh tật bằng cách : 43.. A và B đều đúng... Gia nhân. c. 2. Giu-đa c. Các Cha và Sour. b.. ? Chúa Giêsu cho ta biết Ngài là ai Bỏ đi không có cử chỉ gì. khác..a. Đánh cá. Giúp đỡ.. Cứ vâng lời.

4. b... c. . 50. . . . hôm nay tôi phải . Cả a và b. . 47. Đáp án khác.? a. . các anh cứ làm theo” là lời của ai đã nói ? a. b.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP a. tôi xin đền gấp . Thiên Chúa. . a. 2. Này ông Gia-kêu.. Đến ở nhà người thân ông. . . . Mẹ Maria. 49. . c. Các môn đệ. 48. Trong mọi loài thụ tạo hữu hình. Chúa Giêsu. loài nào là chóp đỉnh ? a. . “Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo và nếu đã lừa gạt ai điều gì. . Thiên thần. Loài người. Ngài cho ta biết Ngài là Con c. Đến ở nhà ông. Ngài là Đấng Cứu Thế. b. . . . 1. Đến ở nhà bạn ông. xuống mau vì b. c. b. . . ? c. “ Người bảo gì.