You are on page 1of 3

Clasa a V-a

Fișă de lucru
1. Indentificaţi partenerii de dialog din textul de mai jos.
- Tu eşti Mircea?
- Da-mpărate!
- Am venit să mi te-nchini,
De nu, schimbi a ta coroană într-o ramură de spini.
- Orice gând ai împărate, şi oricum vei fi sosit,
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: „ Bine-ai venit! ”
(Mihai Eminescu, Sctisoarea III)
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________
2. Notează cu adevărat(A) sau fals(F) propoziţiile corecte sau incorecte.
Emiţătorul este persoana care vorbeşte sau transmite mesajul.
Comunicarea nu este schimbul de informaţii între emiţător şi receptor.
Mesajul este informaţia propriu-zisă.
Canalul este mijlocul prin care se ajunge de la emiţător la receptor mesajul.
Contextul este cadrul în care se desfăşoară comunicarea.
3. Rescrieţi corect textul următor, punând semnele de punctuaţie şi ortografice necesare:
pe drum se întâlni cu tândală, carel întreabă dar unde duci porcul păcală în şoaptă
el crede că l duc înapoi acasă.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Indentificaţi predicatele şi subiectele din propoziţiile următoare. Arătaţi prin ce părţi de
vorbire sunt exprimate:
Andreea se plimbă.
Ea va pleca la munte.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

.................................. anul apariției 2............. autorul.................................................................... ....... ........................................ Scrie cel puțin 5 motive pentru care citești: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………................... Completează cartea următoare cu informațiile de pe cartea ta preferată: titlul...........1................................................................... editura................................................... .........