You are on page 1of 1

RASPORED ISPITA NA POSLOVNOJ EKONOMIJI

U LJETNOM ISPITNOM ROKU – 2015.
ETVRTA GODINA
Predmet
Me unarodno poslovanje
Ekonomska politika
Upravljanje bankama
Upravlja ko ra unovodstvo
Fiskalna politika EU
Ra unovodstvo poreza
Revizija
Monetarna analiza
Analiza financijskih izvještaja RF, PI
Osobna prodaja i pregovaranje
Marketing poslovnih tržišta
Upravljanje proizvodom
Marketinška komunikacija
Strategije marketinga

Nastavnik
Prof.dr.sc. Željko Šuman
Doc.dr.sc. Branimir Skoko
Doc.dr.sc. Igor Živko
Prof.dr.sc. Željko Šanti
Prof.dr.sc. Danimir Gulin
Prof.dr.sc. Lajoš Žager
Doc.dr.sc. Josipa Grbavac
Doc.dr.sc. Igor Živko
Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Doc.dr.sc. Miro Džakula

Prof.dr.sc. Sanja Bijakši
Prof.dr.sc. Željko Šuman
Doc.dr.sc. Marija utura
Doc.dr.sc. Arnela Bevanda
Prof.dr.sc. Sanja Bijakši
Prof.dr.sc. Sandra So e
Upravljanje odnosima s klijentima
Kraljevi
Poslovna etika – MA, ME
Doc.dr.sc. Marija utura
Doc.dr.sc. Katerina Mali
Strateški menadžment
Bandur
Sustavi potpore odlu ivanju
Prof.dr.sc. Brano Marki
– PI, ME
Projektni menadžment
Prof.dr.sc. Vlado Majstorovi
Metodika projektiranja
Prof.dr.sc. Lidija Lesko
organizacije
Bošnjak
Korporativno upravljanje
Prof.dr.sc. Zdenko Klepi
Poslovna inteligencija – PI, ME Prof.dr.sc. Dražena Gašpar
Algoritmi i strukture podataka
Doc.dr.sc. Krunoslav Pulji
Upravljanje poslovnim
Doc.dr.sc. Krunoslav Pulji
dokumentima
Softversko inženjerstvo
Doc.dr.sc. Krunoslav Pulji
Prof.dr.sc. Brano Marki
Umjetna inteligencija

Datum Vrijeme Datum Vrijeme
26.6.
18.6.

12:00
16:30

10.7.
2.7.

12:00
16:30

24.6.
18.6.
23.6.
19.6.

10:00

8.7.

10:00

16:30
10:00
14:00

2.7.
7.7.
3.7.

16:30
10:00
14:00

24.6.

10:00

8.7.

10:00

17.6.

10:00

1.7.

10:00

25.6.

10:00

9.7.

10:00

18.6.
17.6.
22.6.
19.6.
18.6.

10:00
10:00
12:00
16:30
10:00

2.7.
1.7.
6.7.
3.7.
2.7.

10:00
10:00
12:00
16:30
10:00

17.6.

18:00

1.7.

18:00

22.6.

10:00

6.7.

10:00

16.6.

17:30

30.6.

16:30

24.6.

10:00

8.7.

10:00

25.6.

10:00

9.7.

10:00

17.6.

10:00

1.7.

10:00

25.6.
22.6.

10:00
10:00

9.7.
6.7.

10:00
10:00

23.6.

16:30

7.7.

16:30

15.6.

10:00

29.6.

10:00

25.6.
24.6.

14:00
10:00

9.7.
8.7.

14:00
10:00

Prijave za ispite se primaju najmanje 5 dana prije ispitnog roka.
Rok za odjavu je 3 dana prije ispita.
Napomena:
1. STUDENTI PRIJAVNICE POPUNJAVAJU TISKANIM SLOVIMA
2. NAZNA ITI ZA KOJI ISPITNI ROK PRIJAVLJUJU ISPIT (I ili II ROK)
Studenti koji prijavljuju ONLINE obavezni su pratiti upute o prijavi koje se
nalaze na web stranici (ISS obavijesti)