You are on page 1of 23

Bài tâ p
â : Mô tâ dây dẫn bằng nicrom dài 50m, tiết diê nâ
dây là 0,5mm2 được mắc vào hiê u
â điê n
â thế220V. Tính
cường đô â dòng điê n
â chạy qua dây dẫn này.

Số vôn và số oát trên các dụng cụ điênê 220V-660W 220V-25W 220V-55W 220V-75W .I – Công suất định mức của các dụng cụ điê n â 1.

220V220 100W V 220V 220V-25W . Nhâ ân xét mối quan hê â giữa số oát ghi trên mỗi đèn với đô â sáng mạnh. đèn có số oát nhỏ thì sáng yếu hơn.I – Công suất định mức của các dụng cụ điê n â 1. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điênê C1. TL: Với cùng mô tâ HĐT đèn có số oát lớn thì sáng mạnh hơn. yếu của chúng.

đèn có số oát nhỏ thì sáng yếu hơn.I – Công suất định mức của các dụng cụ điê n â 1. . C2 : Oát là đơn vị đo công suất. C2 Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào? TL: Oat là đơn vị đo công suất. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điênê C1: Với cùng mô tâ HĐT đèn có số oát lớn thì sáng mạnh hơn.

. Ý nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ điênê Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điêên cho biết công suất định mức của dụng cụ đó. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điênê C1: Với cùng môêt HĐT đèn có số oát lớn thì sáng mạnh hơn. đèn có số oát nhỏ thì sáng yếu hơn. 2.I – Công suất định mức của các dụng cụ điê n â 1. C2 : Oát là đơn vị đo công suất. nghĩa là công suất điêên của dụng cụ này khi nó hoạt đôêng bình thường.

1000 lớn hơn? + Mô ât bếp điê n â được TL: C3: Cùng Cùng mô môâttâ bóng bóng đèn. lúc sáng yếu thì Tivi 60 . hơn.Bảng 1: Công suất của mô tâ số đồ dùng điê n â thường dùng C3 Mô tâ dụng cụ điê n â hoạt đô âng càng mạnh thì Dụng cụ điê n Công suất (W) â công suất của nó càng Bóng đèn pin 1 lớn. nào bếp có công suất nhỏ hơn? . lúc nóng ít hơn â hơn thì trong trường hợp thì thìcó cócông côngsuất suấtnhỏ nhỏhơn. lúc lúc sáng sáng mạnh mạnh điều chỉnh lúc nóng thì thìcó cócông côngsuất suấtlớn lớnhơn.200 bóng đèn có thể lúc sáng Quạt điê n 25 . Hãy cho biết : Mô ât Bóng đèn thắp sáng 15 . nhiều hơn.100 â mạnh. lúc nóng ít hơn Cùngmô môtâ tâ bếp bếpđiê điêânn . đèn.160 trong trường hợp nào Bàn là 250 .1000 bóng đèn có công suất Nồi cơm điê ân 300 . hơn. lúc nóng ít ++Cùng .

. Để sử dụng đúng công suất định mức cần đă tâ vào dụng cụ điê n â đó hiê u â điê n â thế bằng hiê u â điê n â thế định mức.Khi sử dụng các dụng cụ điê n â trong gia đình cần thiết phải sử dụng đúng công suất định mức.

Viê câ sử dụng như vâ yâ sẽ làmgiảm tuổi tho của dụng cụ hoă câ gây cháy nổ rất nguy hiểm. dụng cụ sẽ đạt công suất lớn hơn công suất định mức.Nếu đă ât vào dụng cụ điê n â hiê u â điê n â thế lớn hơn hiê u â điê n â thế định mức. .

Ổn áp Máy ổn áp tự đô nê g Cần sử dụng máy ổn áp để bảo vê ê các thiết bị điê nê . .

Thí nghiêm ê .II – Công thức tính công suất điê n â 1.

A A– V meter V V A– V meter Automatic Voltage Stabilizer .

5 0 5 0.K + 1 C a.82 A 3 + V K 5 6 A N - 4 M A 6V-5W 1. Víi Đ1 6V-5W B A 2 1 0 0. + - - .

K + 1 b.51 A 3 + V K 5 6 A N - 4 C A 6V-3W 1. M - - .5 0 5 0. Víi Đ2 6V-3W B + A 2 1 0 0.

51 Tích U. Thí nghiêm ê C4: Số ghi trên bóng đèn Số liệu Công suất (W) Hiệu điện thế (V) Lần TN Cường độ dòng điện đo được (A) Với bóng đèn 1 5 6 0.92  5 3.06  3 .82 Với bóng đèn 2 3 6 0.I 4.II – Công thức tính công suất điê n â 1.

P : Công suất (W) P = U.I : CĐDĐ (A) . Công thức tính điênê trơ Công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện ( hoặc của một đoạn mạch ) bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó( hoặc đoạn mạch đó ) và cường độ dòng điện chạy qua nó .A .1W = 1V.U: Hiê u â điê n â thế (V) .I .1A = 1V. Thí nghiêm ê 2.II – Công thức tính công suất điê n â 1.

R = R C5 Ta có U = I.R = U2 R . Thí nghiêm ê 2. hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức: U2 P = I2 .I = I2.II – Công thức tính công suất điê n â 1.I C5 Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R.R nên P = I. .R U2 U U Ta có I = => P = U. = R R R Vậy: P = U.I = I2. Công thức tính điênê trơ P = U.R.

341 (A) U2 2202 U2 P = R => R = P = 75 = 645 ( ) b. vì nó bảo đảm đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy tự động ngắt khi đoản mạch. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi bóng đèn sáng bình thường.5A cho bóng đèn này.  . Có thể dùng cầu chì loại 0. a.5A cho bóng đèn này được không ? Vì sao ? GIẢI Tóm tắt: a. b.III – Vâ ân dụng C6 Trên một bóng đèn có ghi 220V-75W. Cường độ dòng điện qua bóng đèn: P I=U 75 220 U = 220V P = 75 W P = UI => a) I = ? b) R = ? Điện trở của nó khi đèn sáng bình thường: = = 0. Có thể dùng cầu chì 0.

4A Điện trở của bóng đèn khi đó: P=? R=? 2 2 2 U U 12 P= => R = = R P 4.8 = 30 ( ) .III – Vâ n â dụng C7 Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0. C7: Tóm tắt: Công suất của bóng đèn: U = 12V P = UI = 12.4A. Tính công suất của bóng đèn này và điện trở của bóng đèn khi đó.8 (W) I = 0.4 = 4.0.

Tính công suất của bếp điện này.4  P = = 48.4 = 1000w = 1 kw R P=? .4 . C8: GIẢI Tóm tắt: Công suất của bếp điện. U = 220V U2 2202 R = 48.III – Vâ n â dụng C8 Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc  với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48.

P = UI. I D. P = I2R. . P = . R U C. P = . U2 B.Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất? A.

220V – 30W . 220V – 25W B. 220V – 100W D.Bóng đèn nào dưới đây hoạt đô ông mạnh nhất khi mắc lần lượt vào nguồn điê ôn 220V ? A. 220V – 75W C.

2. Đoc phần có thể em chưa biết. 12.1. Hoc phần ghi nhớ trong bài hoc.5. Làm bài tâ âp trong SBT : 12. 12. Đoc trước bài 13: Điê ân năng – công của dòng điê ân.2. .6 4. 3.