You are on page 1of 4

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Vitez, rujan I 2013
PITANJE 1 (14 bodova):
Razlika između upravljačkog i financijskog računovodstva prema kriterijima:
Kriteriji
Upravljačko računovodstvo
Financijsko računovodstvo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PITANJE 2 (9 bodova):
Navedi i pojasni tri tipične situacije koje olakšavaju procjenu ostvarenih rezultata korištenja
imovine i prognoze budućeg kretanja profitabilnosti:
1.

2.

3.

PITANJE 3 (8 bodova):
Navedi pokazatelje uspješnosti temeljene na stvaranju dodane vrijednosti te definiraj i navedi
strukturu dodane vrijednosti:
1.) _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________
1

)__________________________________________________________________ c.) ____________________________________________________________ 2.) ____________________________________________________________ 5.) ____________________________________________________________ 6.) _______________________________ PITANJE 4 (10 bodova): Pojasni opća pravila upravljanja troškovima ovisno o mogućnostima plasmana (recesija/ konjuktura): _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Pojasni razliku između kontrole troškova i snižavanja troškova: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ PITANJE 5 (10 bodova): Što je osnovni cilj upravljanja troškovima i kako se postiže? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 1.) ____________________________________________________________ 2 .) ____________________________________________________________ 4.) ____________________________________________________________ 7.) ______________________________ 4.)__________________________________________________________________ e.) ____________________________________________________________ 3.)__________________________________________________________________ d.)__________________________________________________________________ b.) ______________________________ 3.a.)__________________________________________________________________ 2.

100.00 KM).00 KM plus 22.100.00 KM.00 KM. Podmirena je prva rata dugoročnog kredita banci u iznosu 32.00 KM sa žiro računa. 10. Na temelju prethodno iznesenih podataka o poslovanju trgovačkog društva izračunaj i objasni: 1. Izračunati točku pokrića kolikičinski i novčano za jedan mjesec kao i za godinu dana. Plaćena je obveze za PDV (utvrđena u PDV prijavi) u iznosu 12. Izračunati potrebni dnevni utržak za planiranu razinu neto dobiti.00 KM PDV-a (knjigovodstvena vrijednost strojeva iznosi 59.00 KM sa žira i vraćena gotovinska pozajmica u iznosu 5.200. Ukoliko je ciljana stopa povrata neto dobiti na vlastiti kapital 15%. Dio obveza prema dobavljačima materijala podmiren je isplatom sa žira u svoti od 19. Isplatili smo 2 godišnje studentske stipendije s našeg žira u iznosu od 7. c. 2. Trgovačko društvo prodaje samo jedan proizvod koji uvozi.00 KM PDV (dobavljaču je odmah sa žiro računa podmiren račun isplatom 152. XY d.00 KM. * ZADATAK II bit će bodovan samo ako je ZADATAK I izrađen u potpunosti točno. Vlasnici poduzeća su izvršili dokapitalizaciju na način da su povećali svoje temeljne uloge uplatom 35. 7.00 KM uplaćen na žiro račun. 4.00 KM. Pokazalo se da je materijal nabavljen u promjeni br.000. Obračunana je amortizacija strojeva po stopi od 10% godišnje za svih 12 mjeseci. Isplaćena je akontacija za troškove službenog puta iz blagajne u iznosu od 670. Kupac strojeva platio je fakturu uplatom na žiro račun poduzeća.375.00 KM gotovine na žiro račun. analizirajte uspješnost upravljanja novčanim tokovima u poduzeću «XY» d.800.400. 4.500.00 KM). i to tako da se: a.000. Plaćena je akontacija poreza na dobit u iznosu 3.00 KM PDV-a (troškovi za prodano su 175. Poduzeće je u cilju kupnje novih strojeva podiglo dugoročni kredit od banke (vraćat će se kroz 6 jednakih polugodišnjih rata).500.00 KM.400.) Izračuna CASH ROS i pojasni dobiveni rezultat.00 KM izdan je u uporabu u proizvodni pogon (gdje se koristi kao osnovni materijal). Amortizacija opreme trgovine te fiksni troškovi uprave iznose 10. 16.000.000.00 KM iz blagajne. Nabavna cijena tog proizvoda od stranog dobavljača iznosi 102. itd. b. 11. formirajući prodajnu cijenu tako što dodaje 25% marže na nabavnu cijenu. od čega se 30. 3. osiguranje. 3. 18. te za najam mjesečno plaća 4. Prodani su stari strojevi iz proizvodnog pogona. špedicija. neispravan.00 KM.8.) _____________________________________________________________ 9. pri uvozu proizvoda u tuzemstvo carinarnica zaračunava i naplaćuje 10% carine na svaki uvezeni proizvod. mjesečnoj i godišnjoj razini. te je iznos od 180.500. te na temelju narednih poslovnih promjena izraditi izvještaj o novčanim tokovima po IZRAVNOJ (direktnoj) metodi: Zaposlenicima u proizvodnji su obračunane bruto plaće. Kupljeni su novi strojevi.00 KM plus 10. 17.00 KM).000. B.26 EUR-a po komadu (srednji tečaj: 1 EUR = 1.000.00 KM. koje smo u našem računovodstvu tretirali kao donaciju. 9.000. a troškovi telefona 500.800.000.000.000 KM.00 KM.000. te smo ga vratili dobavljaču. Dobavljač je izvršio povrat uplaćenog novca na naš žiro račun u iznosu od 19. 2. mjesečna bruto plaća jednog zaposlenika iznosi 1.00 plus 3.) stanje na žiro (transakcijskom) računu poduzeća iznosi 106.000.95583 KM). Zavisni troškovi nabave (transport.00 KM PDVa (materijal je stavljen na skladište). a uloženi vlastiti kapital u trgovinu iznosi 150. 13.000.00 KM.00 KM mjesečno.o .) ZADATAK I (25 bodova) 1.) Izradi planirani godišnji izvještaj o dobiti ili gubitku za trgovačko poduzeće CVP te izračunaj neto profitnu maržu i komentiraj. ZADATAK II (15 bodova) A.) plaćaju se domaćim dobavljačima i iznose 18 KM po komadu. 14.400. ZADATAK II (10 bodova)* Na temelju podataka iz zadatka II. Ispostavljena je faktura kucima za prodane proizvode na 200.000.000.00 KM. 6.) Analizira novčani tok na temelju podataka iz zadatka I. Na temelju podatka da na početku godine (1. U prodaji trenutno rade dva zaposlenika. Podmirena je faktura za električnu energiju u svoti od 8.o. 2. Nadalje.I.00 KM odnosi na glavnicu a 2.00 KM plus 34. 12. izračunati planiranu neto dobit. 3 . Kupljene su zalihe materijala.o.000. 15.100. 5.00 KM isplatom sa žiro računa. Mjesečni troškovi električne energije iznose 800.o. Isplaćene su dividende dioničarima u svoti od 67.500.400.00 KM.) Izračuna postotak uspješnosti upravljanja novčanim tokom (po odgovarajućoj formuli). Materijal sa zaliha u vrijednosti od 27. Kupac je odmah uplatio na žiro račun 75% fakturirane svote.00 KM na kamatu.) Trgovačko poduzeće CVP posluje u unajmljenom poslovnom prostoru. te je dobavljač poslao račun u svoti od 20. 8.200.00 KM.00 KM. koje su odmah isplaćene sa žiro računa u svoti od 42. Izračunati količinski i novčano za planiranu neto dobit broj jedinica plasmana proizvoda na dnevnoj. a na blagajni 3. te je kupcu ispostavljen račun u svoti od 60. te je od dobavljača primljen račun u svoti od 130.

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti (2) 3.izravna metoda 1. Novčani tokovi od financijskih aktivnosti Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti (3) Neto povećanje (smanjenje) gotovine ukupno Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine 4 . Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (1) 2.Izvještaj o novčanim tijekovima .