You are on page 1of 13

PROIZVODNO

PLANIRANJE
KVALITETA

izbor instrumenata za tačnu i adekvatnu kontrolu procesa.Aspekti kvaliteta proizvodnog planiranja  Specifični aspekti kvaliteta za planiranje proizvodnje uključuju:  izbor mašina. procesa i alata koji mogu da održe tolerancije. planiranje kontrole kvaliteta samog procesa. izbor i obuku proizvodnog osoblja. i planiranje aspekata kvaliteta pakovanja i isporuke      . planiranje toka proizvodnih informacija i kriterijuma kontrole.

Tamo gde postoje značajne novine ili izmene na proizvodu. planiranje se vrši putem analize i pomoću skrivenih uređaja za vreme nulte ili prve serije. i svaka od njih zahteva svoj poseban tretman pri planiranju kvaliteta:  Mnogi novi proizvodi nisu baš sasvim novi.Osnovni pristupi planiranju kvaliteta  Postoje tri opšte kategorije novih (ili izmenjenih) proizvoda. već sa veoma malim tehničkim izmenama kao: nova veličina. ali ne i velike investicije.      . druga boja i novi oblici U trećoj kategoriji su oni novi proizvodi koji takođe predstavljaju ozbiljan rizik za preduzeće.

Planiranje putem analize U velikoj meri dobra proizvodnja se može otkriti i analizom podataka.  Nekad se mogu dobiti informacije i iz samog pogona. izveštaji servisa. kao što su izveštaji o kontrolisanju i ispitivanju. izveštaji računovodstva. .

Planiranje putem probnih partija  Probna partija se koristi da se utre put za proizvodnju punim kapacitetom. dokazivanje putem eksploatacionog ispitivanja da će proizvod dostići projektovane performanse. čime se postiže sledeće:  dokazivanje da alati i procesi mogu stvarno preraditi proizvod uspešno. dokazivanje testovima da će proizvod posedovati osnovne funkcionalne karakteristike.    . i otklanjanje nedostataka u procesu ili na proizvodu pre prelaženja na proizvodnju punim kapacitetom. sa ekonomičnim prinosom.

bilo u kasnijim operacijama. bilo u sadašnjoj upotrebi. procesa i alata  Koriste se različiti metodi za određivanje adekvatnosti mašina.Izbor mašina. na primer. Schlesingerov metod testiranja mašina alatljika. merenje proizvoda (koji je izbacila mašina) u odnosu na njegove tolerancije. merenje sposobnosti procesa mašine    . kao:  probni komad koji je napravljen na mašini. merenje na samoj mašini.

procesa i alata U većini preduzeća za merenje sposobnosti procesa angažovani su ljudi iz odeljenja kontrole kvaliteta.  Ovoj grupi su potrebni razni podaci i oni poseduju statističko iskustvo za prikupljanje i tačno analiziranje podataka. .Izbor mašina.

opise radnih mesta. tabele odgovornosti. proces. tj. izvršilac. tj.Planiranje toka informacija  Osnovne informacije uključuju sledeće:  definicije stvari. proizvod i specifikacija za ispitivanje.   . kretanje podataka koje omogućava kontrolu na svim nivoima — radnik.. kriterijume za donošenje odluka. upravnik. definicije dužnosti. materijal. priručnike za obuku. standardnu praksu itd. planer.

sredstava kojima se održava status quo.  Ovo je u suprotnosti sa problemom eliminisanja hroničnih uslova ili promena prvobitnog stanja. tj. .  Ova druga aktivnost se često odnosi na preventivu mana ili na poboljšanje kvaliteta.Planiranje kontrole procesa  Kontrola procesa ili korekcija odnosi se na posledice događaja kojima se proces oslobađa sporadičnih problema.

pravo je da se ove dve odluke delegiraju na proizvodnju i odgovarajuća odeljenja kontrole.Modeli odgovornosti za kontrolu procesa  Dve najosnovnije odluke koje se donose na nivo pogona su:  Da li da proces teče ili da stane (prihvatanje procesa)? Da li proizvod odgovara ili ne odgovara (prihvatanje proizvoda)?   Normalno. .

sredstvima za regulisanje ili prilagođavanje procesa. uključujući: saznanjem o tome šta on u stvari radi. ubeđenjem da on stvarno treba da koristi sva sredstva i iskustvo kako bi postigao standarde. proizvodni nadzor mora snabdeti radnika:  saznanjem o tome šta on treba đa radi.Potrebe proizvodnog odeljenja za kontrolu procesa  Radi kontrole procesa.     .

Specijalne aktivnosti procesne kontrole  Kontrola kritične komponente  Kontrola oblika  Kontrola integriteta  Potvrda o kritičnim iskustvim .

 Ima osobina koje radnik zapaža.  Druge karakteristike mogu biti izvan prirodnog delokruga aktivnosti proizvodnog radnika.Nadzor procesa  Mnoge osobine procesne kontrole su prisutne na radnom mestu i takve su prirode da ih radnik može zapaziti i regulisati. a reguliše ih neko treći. .