You are on page 1of 6

15 hnh nh bin i kh hu gy sc ton th gii

Dn tr Bin i kh hu ang l vn nng hn bao gi ht bi


n ang tc ng trc tip n i sng t nhin v con ngi trn
Tri t.
Trong nhng nm va qua, cc nh khoa hc lun lin tc cnh bo vn nng ln ton cu ca Tri t. Tc
hi m vn ny gy ra th ai cng r v cng c tn mt thy: t l chy rng, l lt, hn hn, bo, nc
bin dng cao vn nn khin con ngi cc k lo ngi.
Hi u thng 11 nm nay, Lin Chnh ph v Bin i kh hu cng a ra Bo co nh gi ln th nm v
bin i kh hu, trong tng hp v tm tt cc vn ni cm nht v mi trng trn Tri t. Bo co c
bit nhn mnh v mt tng lai y lo ngi vi thi tit khc nghit, i km, thm ch l c tuyt chng
pha trc nu con ngi khng thc hin chnh sch bo v mi trng ngay lp tc. ng thi, bo co cng
tha nhn rng nhiu hu qu trong s xy ra trn th gii.
minh chng cho vic bin i kh hu ang l vn cc k nghim trng, mi y trang Business Insider
tng hp nhng hnh nh cc k sng ng v cng cc k ng lo ngi:

Cc sng bng trn th gii ang tan r mc cha tng c do nhit ton cu nng ln. Trong nh
l sng bng Perito Moreno tan r vi tc khng th lng trc.

Bng tan nh hng n i sng cc ng vt hoang d v gu Bc cc ang l nn nhn trc tip ca


s nh hng ny khi ang khin ngun tr ng sn bn tai chy. Trong nh l con gu chuyn sang n
tht ngi v c chnh con ca n.

Tuy nhin, rt nhiu s tc ng do bin i kh hu t r rng hn. Ma ng nm ngoi l v d khi khng


kh xoy trn vng cc Bc (gi l xoy cc) khng c n nh, lm nh hng ti Canada v Hoa K
khin thi tit ni y tr nn bt thng, c bit l bng gi xy ra lin tc. Theo cc nh khoa hc,
bng tan trn bin c th l nguyn nhn ph v s n nh ca xoy cc.

Vic nng ln ca Tri t cng xy ra nhiu vic t phc tp nhng nguy him. Cc nh khoa hc d on
s gia tng chy rng khi nhit tri t nng ln. Trong nh l v chy rng Clayton, California, M
vo nm 2013 c cho l do nhit Tri t tng cao.

M l t nc nh hng ca chy rng kh nhiu trong nhng nm gn y v c d bo l s cn ti


t hn trong tng lai. Trong nh l ngi nh b chy rng c lp nhng khng b thit hi g.

Vic nhit tng cao cng khin l lt gia tng, cc cn bo cng s xy ra vi tn sut cao hn. Nm
2013, l sng South Platte Colorado trn qua v li nhng chic xe ngp nc.

Khng ch M, l cng gy hi rt nhiu ni khc. Trong nh l mt a tr ng gia mt ng ph


b ngp lt ti thnh ph Trng Khnh ca Trung Quc nm 2010. Cn l ny git cht hng chc ngi.

Trong nm 2012, l lt tn ph cc khu dn c ven sng Amazon ca Brazil, trong khi hn hn li tn ph


vng ng bc ca nc ny. Trong hnh l mt ngi ph n ly nc nc ti mt h gn cn kit bang
Bahia.

S tng nhit c d bo s lm cn kit cc ngun cung cp nc nh ao, h trn ton th


gii. Trong hnh l 1 con cua cht kh ti mt h cha nc gn Seoul, Hn Quc vo gia mt 2012 do
hn hn nghim trng.

Trong nm 2012, hng ngn con c cht tri ni c tm thy Nageen Lake, Srinagar, n . Chng
b cht bi s suy gim oxy do s thay i nhit trong mi trng nc. Nhit nc tng cao cng c
th l mi e da ln i vi cc sinh vt thy sinh nhy cm.

Bin i kh hu ang lm tc nghn cc h sinh thi thu sinh do to n hoa. To n hoa s sn xut c
t gy cht cc sinh vt khc trong nc. Trong hnh l h Chaohu Trung Quc ang b bao ph bi to
n hoa.

Bt chp nhng hu qu do bin i kh hu gy ra c tuyn truyn rng ri,cc quc gia trn th gii
vn ngy m tip tc carbon v kh nh knh khc vo bu kh quyn. Trong hnh l nh my nhit
in Belchatow ca Ba Lan t than gy nhim nht. Theo thng k ca Lin minh chu u, nh my
ny thi ra mi trng 37 triu tn CO2 vo nm 2013.

Nh my nhit in Xiangfan ca Trung Quc cng thi ra rt nhiu CO2. Hin nh my ny k cam
kt hn ch lng kh thi vo nm 2030.

Tnh trang ph rng din ra cng ang kin th gii au u. Bn cnh vic tng nguy c l lt, hn hn
kh CO2 khi chy cng gy hi Tri t hn. Trong hnh l tnh trng t rng lm nng ry tnh Ty
Kalimantan ca Indonesia.

Ngnh cng nghip gia sc cng ang b ch trch do ng vt thi ra mt lng ln kh methane - kh
thot nhit gp 20 ln so vi CO2 vo bu kh quyn. Nm 2012, b l ng vt thi kh ny nhiu nht
nc M.