You are on page 1of 32

RIZIKOS VALDYMAS

6 paskaita
Finansini institucij patiriama rizika.
Finansin rizika

Paskaitos planas

Bankai ir j funkcijos
Banko pajamos, turtas ir rizika
Bank (finansini institucij) rizikos
Rinkos rizika
Palkan normos rizika
Akcij kain rizika
Valiut kurs rizika
Biros preki kain rizika

Ar Js mon turi rizikos valdymo


program?

altinis: The Accenture 2011 Global Risk Management Study tyrimas, paremtas
397 moni apklausa Europoje, iaurs Amerikoje, Lotyn Amerikoje ir Azijoje

Bank vaidmuo ekonomikoje

L pertekli
turintys asmenys
ir institucijos

BANKAI:
Finansiniai
tarpininkai

L trkum
turintys asmenys
ir institucijos

Finans sistemos struktra


Tiesioginiai finansai
Skolintojai/taupantieji
Nam kiai
mons
Vyriausyb
Nerezidentai

Finans rinkos
Pinig rinka
Kapitalo rinka

Finansiniai tarpininkai
Kredito staigos
Kitos pinig finansins institucijos
Kita

Netiesioginiai finansai

Besiskolinantys/vartojantys
Nam kiai
mons
Vyriausyb
Nerezidentai

Finans sistemos subjektai (dalyviai)

Banko funkcijos
Kredito funkcija

Mokjim funkcija

Draudimo funkcija

Brokerio funkcija

BANKAS

Taupymo funkcija

Grynj pinig
valdymo funkcija

Investicins
bankininkysts
funkcija

Komercini bank rys


UNIVERSALS

SPECIALIZUOTI
Inovaciniai,
Investiciniai,
Taupomieji,
Hipotekiniai,
kt.

Specializuot bank klasifikavimo poymiai:


Funkcin specializacija;
akin specializacija;
Regionin specializacija.

Nebankins institucijos
(parabankin sistema)
Nebankins institucijos neretai yra komercini
bank sudedamosios dalys:

Lizingas;
Faktoringas;
Draudimas;
Kredito unijos;
Investicins bendrovs.

Kaip bankai sukuria pajamas?

Palkanos;
Komisiniai mokesiai;
Mokesiai u mokjimo korteles ir sskaitas;
Konsultavimo mokesiai.

Pagrindinis banko valdymo tikslas


Maksimizuoti vert
akcininkams

Turto maksimizavimas
Siekiant didesns gros, bankas arba prisiima
didesn rizik, arba maina veiklos snaudas.
Didesn rizika pasireikia didesniu bendrj pajam ir
akcinio kapitalo verts kintamumu.
Turto maksimizavimas reikalauja, kad vadovai vertint
ir suderint auktesns gros galimyb, tikimyb
negauti ios gros bei galimyb, kad bankas
bankrutuos.

Ryys tarp pelningumo ir rizikos


banke
Banko pelningumas daniausiai svyruoja ta paia
kryptimi kaip ir jo portfelio ar veiklos rizika;
Kai kuri rizik galima ivengti, kitos yra tipins
esamoje ekonomikos aplinkoje ir bdingos tam
tikroms pramons akoms.

Rizikos valdymas
Rizikos valdymas yra procesas, kurio metu vadovai
nustato, vertina, periri ir kontroliuoja rizikas,
susijusias su finansins institucijos veikla.
Finansini produkt sudtingumas ir vairov
pavert rizikos valdym sudtingiau gyvendinamu.
Didesnse finansinse institucijose rizikos valdymas
naudojamas norint identifikuoti visas rizikas,
susijusias su tam tikra verslo veikla ir siekiant
apjungti informacij geresniam atsakui rizik.

Bank rizikos klasifikavimas


Bank rizikos
rys

Rinkos
rizika

Kredito
rizika

Likvidumo
rizika

Operacin
rizika

Rinkos rizika
Rinkos rizika - tikimyb, kad rinkos kintamieji (pavyzdiui,
palkan normos, valiut kursai, nuosavybs vertybini
popieri, biros preki kainos ir kt.) pasikeis taip, kad
bankas dl sudaryto sandorio patirs nuostoli.
Rinkos rizika

Palkan normos
rizika

Usienio valiutos
kurso rizika

Akcij kainos
rizika

Biros preki
kainos rizika

Palkan normos rizika


Palkan normos rizika yra galimas banko pajam i
indli bei kapitalo rinkos verts svyravimas dl rinkos
palkan normos pasikeitimo.
Palkan norma veikia visas finansines priemones,
ypa skolos priemones (fiksuotj pajam priemones)
ir ivestinius vertybinius popierius, sukurtus skolos
priemoni pagrindu.
Ilgalaiki finansini priemoni vert yra jautresn
palkan normos pokyiams.

Tarpbankins palkan normos


LIBOR EUR (London Interbank Offered Rate);
LIBOR USD (London Interbank Offered Rate);
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate);
VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) iki
2014-12-31.

Tarpbankini palkan norm


reikm 2015 m. kovo 6 d.

6 mn. palkan normos kitimas


(per 6 mn. laikotarp)

1 sav. palkan normos kitimas


(per 6 mn. laikotarp)

Akcij kainos rizika


Akcij kainos rizika yra rizika, kad pasikeis turto
(akcij) vert dl rinkos slyg pokyi.
Rinkos kain pokyiai, palkan normos ir usienio
valiut kursai veikia kiekvienos akcijos, nuolatini
pajam vertybini popieri, l, laikom usienio
valiuta ir susijusi ivestini finansini priemoni
rinkos vert.

Itrauka i NASDAQ OMX Baltijos akcij


prekybos srao

Akcij rinkos indeksai


Akcij rinkos indeksas
reikm, apskaiiuota
apjungiant kelias akcijas
(daniausiai j svertin
vidurk).
Akcij indeksas apibdina
bendras tam tikros akcij
rinkos ar biros tendencijas.
Skaiiuojant akcij indeksus,
yra vertinamos didiausi
toje biroje prekiaujam
moni akcij kainos.

Pagrindiniai akcij
rinkos indeksai:
S&P 500 (JAV);
Dow Jones Industrial
Average (JAV);
FTSE 100 (UK);
CAC 40 (Pranczija);
DAX (Vokietija);
Nikkei (Japonija);
Shanghai Composite
(Kinija).

NASDAQ OMX Baltijos ali indeksai

OMX Baltic 10

OMX Baltic
Benchmark
OMX Baltic
OMX Vilnius
OMX Riga
OMX Tallinn
Sektoriniai
indeksai

Usienio valiutos kurso rizika


Usienio valiutos kurs pokyiai veikia turto ir
sipareigojim, laikom ne banko alies valiuta, vert.
Rizika egzistuoja, nes kai kurie bankai turi turt ir
prisiima sipareigojimus skirtinga valiuta.
Kai turto kiekis skiriasi nuo sipareigojim kiekio,
turimo tam tikra valiuta, bet koks valiutos kurso
pokytis sukelia peln arba nuostol, keiiant banko
akcinink turimo turto rinkos vert.

EURO-US DOLLAR Exchange Rate

EURO-JAPANESE YEN
Exchange Rate

EURO-BRITISH POUND
Exchange Rate

EURO-SWISS FRANC Exchange Rate

Tinklalapiai, kur galima stebti valiut


kursus

www.bloomberg.com
www.cnnmoney.com
www.ecb.int
http://finance.yahoo.com
www.oanda.com (Forex trading platform)

Biros preki kainos rizika


Preki kainos rizika reikia ateities rinkos verts
neapibrtum
ir
ateities
pajam
dydio
neapibrtum, sukelt preki kain svyravim.
Veiksniai, galintys paveikti preki kainas tai
politiniai ir statyminiai pokyiai, sezoniniai
svyravimai, or, technologins ir rinkos slygos.
Preki kain rizika priskiriama finansinms
rizikoms, nes prekmis yra prekiaujama biroje,
kotiruojamos preki kainos.

Biros preks

Auksas, $ u Trojos uncij

Kukurzai, u buel

Nafta, $ u barel

Kava, u svar