P. 1
04 Al-Quran

04 Al-Quran

|Views: 302|Likes:

More info:

Published by: Mohd Asri Silahuddin on Apr 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

AL-QURAN

DEFINISI
Kata terbitan bermakna bacaan Al-Quran Kitab = al-

Pada bahasa Setiap tulisan dan yang ditulis

Pada urf syarak Kitab Allah (s.w.t) yang ditulis pada mushaf

DEFINISI
Kalam Allah (s.w.t) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s.a.w) dalam bahasa Arab, tidak boleh dicabar walaupun dengan surah yang paling pendek, ditulis pada mushaf, dinukilkan secara mutawatir, membacanya adalah ibadat, dimulakan dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas

CIRI-CIRI
Kalam Allah (s.w.t) Bahasa Arab Dinukil secara mutawatir jumlah individu yang menukilkan al-Quran mencapai jumlah tidak dapat ditolak oleh akal @ akal tidak boleh mengandaikan bahawa nukilan itu adalah penipuan

KEHUJAHAN
Ulama bersepakat bahawa al-Quran adalah hujah dan wajib beramal dengannya tidak boleh menggunakan dalil lain kecuali tidak didapati setelah dicari Asas kehujahan daripada Allah s.w.t al-i jaz = ti a le ita i gi le a a-ma a ma l k Bertujua me za irka ke e ara Na i (s.a.w) se agai utusa Alla (s.w.t) melalui perkara ya g mela ggar a at

KEHUJAHAN
Syarat al-i jaz Melontar cabaran Wujud asas untuk mencabar Nabi memberitahu agama selain daripada Islam adalah terbatal, membodohkan akal dan angan-angan Quraisy, menghina berhala dll Tiada halangan untuk dicabar bahasa Arab difahami dan dikuasai dengan baik oleh Quraisy

Bentuk I jaz al-Quran
Keserasian antara ibarat kesempurnaan hukum dan makna serta Penemuan kajian ilmiah menepati/tidak bercanggah maksud ayat-ayat al-Quran Pemberitahuan peristiwa yang tidak diketahui manusia Lafaz yang fasih, ungkapan yang penuh balaghah dan menyentuh perasaan

Kedudukan al-Quran Sebagai Sumber Hukum

Asas syariat Islam

HUKUM-HUKUM DALAM ALQURAN
Iktiqad

Ak lak
Amali yang dibincangkan dalam ilmu usul fiq
Ibadat ubungan amba dengan Tuhan Muamalat hubungan sesama hamba (akad, jenayah)

Dalalah al-Quran
Pensabitan al-Quran walaupun secara qat iyy namun dalalah (hujah berasaskan dalil) al-Quran itu sama ada qat iyy atau zanniyy

Qat iyy al-dalalah
Makna yang difahami dari ada sesuatu lafaz hanya satu @ tiada ke arangkalian makna lain yang boleh difahami kebarangkalian dari ada lafaz mirath, hudud, kaffarah

Zanniyy al-dalalah
Sesuatu lafaz itu mempunyai kebarangkalian makna lebih daripada satu

Bentuk Penerangan Hukum Yang Terdapat Dalam al-Quran
Menyebut kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum perundangan Islam serta menjelaskan hukum-hukum secara umum
Haram memakan harta orang lain

Syura

Adil

Bentuk Penerangan Hukum Yang Terdapat Dalam al-Quran

Menyentuh secara terperinci kadar pembahagian pusaka, hukuman hudud, bentuk dan bilangan talak dll

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->