You are on page 1of 13

CREIX

AMB
INTERNET

Web 2.0 a laula: aplicacions


educatives de les eines de treball
en col.laboraci

Web 2.0 a laula: aplicacions


educatives de les eines de treball
en col.laboraci
Introducci
Les Noves Tecnologies i ms concretament les Tecnologies de l'Aprenentatge i
Coneixement (TAC), les que s'apliquen en el context de l'ensenyament i l'Educaci,
han aportat una gran quantitat de recursos multimdia - activitats en flash,
webquests, pgines webs i jocs-- aprofitant la integraci de lordinador a l'aula,
dels llibres electrnics i de la pissarra digital interactiva. Per molts d'aquests
recursos no aporten molt ms que els tradicionals que els professors han estat
utilitzant durant anys. Els llibres digitals encara no estan prou desenvolupats com
per generar un treball collaboratiu en xarxa, pel que fa als a continguts i
possibilitats s'assemblen molt als llibres tradicionals tot i que pesen i ocupen molt
menys. La pissarra digital aporta esteticitat i presentaci d'altres mitjans com el
vdeo i l'udio en el mateix dispositiu el que fa molt cmode el seu s. No obstant
aix la dinmica bilateral entre professors-alumnes continua tan present com amb
la pissarra verda i el guix.
El treball des de l'ordinador personal ha daprofundir en les possibilitats que
aquest ofereix per a la creaci de coneixement collaboratiu, el treball en xarxa i
l'accs a informaci de qualitat.
D'altra banda hem de tenir en compte que els estudiants actuals estan habituats
al format digital, a consumir i crear continguts multimdia, mantenir comunicaci
a travs del mbil o PC. s l'entorn habitual, no noms en el lleure, sin tamb en
entorns de treball, d'investigaci, comunicaci, artstic, etc.
Un dels nostres deures com a professors s entendre la realitat i saber transmetre
als estudiants. Adoptar aquests nous entorns i recursos de treball per a la tasca a
l'aula respon a una necessitat real, a la qual hem d'adaptar-nos si volem preparar
als joves degudament.

Treball collaboratiu
Amb aquests apunts i en aquesta sessi presencial al Cibernrium volem
presentar una metodologia per al desenvolupament del treball collaboratiu a
l'aula. La nostra intenci no s explicar l's de certes eines sin de les dinmiques
que es poden crear a partir d'aquestes perqu els alumnes facin s de fonts
d'informaci de qualitat, aprenguin a confrontar, collaborar, organitzar-se, establir
objectius, crear coneixement i treballar en equip .
Wiki
La wiki s una eina que ofereix possibilitats molt valuoses en educaci. Est
orientada a la creaci conjunta de continguts i a la cooperaci. Com a exemple
conegut per tots tenim la Wikipdia (http://wikipedia.org/), una enciclopdia en la
que els continguts sn redactats i publicats grcies a la collaboraci
desinteressada de milers de persones a tot el planeta que, en desenes d'idiomes,
construeixen aquest centre de saber i coneixement.

Les wikis sn estructures de programaci una mica complicades. Estan


destinades a que usuaris mitjans, no necessriament informtics, les puguin
utilitzar per no podem dir que la majoria siguin especialment intutives, gils i
amb un alt grau d'usabilitat. Un exemple d'ells s Wikia (http://es.wikia.com/) o
MediaWiki (http://www.mediawiki.org). A partir daquesta ltima es crea Eduwiki
(http://eduwiki.cat) l'eina de wikis dXtec
Xtec (Xarxa Telemtica Educativa de
Catalunya).

Sn eines molt potents i amb grans possibilitats d'edici i collaboraci i a ms a


ms permeten la integraci d'altres eines. No obstant aix, com hem apuntat, la
seva usabilitat no s del tot tant propera com la d'altres eines que acostumem a
utilitzar - correu electrnic, xarxes socials, blogs, etc -.
Cal assenyalar que cada vegada hi ha ms generadors de wikis que s'adapten
ms a les necessitats d'un usuari mitj, habituat als entorns grfics bsics amb
alta usabilitat com ara FaceBook, pgines web, GoogleDocs o vdeoblocs. Aquest
s el cas de Wikispaces (http://www.wikispaces.com/) o Google Sites
(http://sites.google.com/).

La wiki permet publicar continguts en un entorn web creats de forma conjunta. Els
seus autors treballaran sobre el mateix espai virtual des de diferents accessos, i
cada un d'ells podr entrar amb el seu propi nom d'usuari i contrasenya.
L'aspecte d'una wiki s el d'una pgina web senzilla en general i, normalment,
amb major presncia de textos que d'elements grfics.

El contingut apareix publicat sense estar lligat a l'usuari autor que lha escrit. No
obstant aix una de les caracterstiques ms importants i valorades de les wikis
en l'ensenyament s que es t accs a l'historial
historial de la wiki, s a dir al procs de
creaci de continguts: qui i en quin moment ha escrit, esborrat o adjuntat alguna
cosa.
Cada estudiant que ingressa a la wiki s'ha donat d'alta prviament, per tant, amb
un nom d'usuari, correu electrnic i una contrasenya d'entrada. Cada acci que
faci, afegeixi o esborri contingut, queda registrada i el professor t accs directe a
aquestes dades.

Una tctica per fer que els estudiants estiguin per la seva feina sense molestar el
treball dels companys s mostrar a classe l'opci de Historial en la qu, com hem
explicat, el professor t accs als moviments d'edici que es realitzen a la wiki. La
nostra experincia s molt positiva, qualsevol dubte sobre la possibilitat de dur a
terme una entremaliadura s'evapora.
Una de les caracterstiques ms importants per avaluar la qualitat d'una wiki s el
nombre d'enllaos per paraula que t. Els enllaos permeten a l'usuari accedir a
les fonts d'informaci que nodreixen els textos, sn la porta a la informaci que
suporta la veracitat dels textos en la wiki.

A continuaci assenyalem uns exemples de wikis elaborats per diferents grups


d'alumnes i afegim comentaris.

Tecnomac, la wiki de Tecnologia Industrial (http://tecnomac.wikispaces.com/)


La professora va treballar amb un grup petit de 11 estudiants de 1r de Batxillerat
de l'assignatura de Tecnologia industrial. Va voler plantejar una wiki amb una
estructura molt senzilla: cada un dels alumnes es faria crrec de desenvolupar els
continguts corresponents a un tipus d'energia (nuclear, elica, solar, etc.). Es va fer
un sorteig perqu cada un dels participants tingus un tema (energia) del qual ferse responsable. La professora va establir una estructura de contingut que havia de
5

desenvolupar cada un: introducci, l'origen de l'energia, la formaci, el transport,


la distribuci, impacte ambiental i economia.
El treball es desenvolupava davant de l'ordinador, de forma individual per
collaborant en la creaci d'un lloc web compartit, una wiki. Va ser una manera
diferent d'enfocar el contingut de l'assignatura, diferent del treball tradicional a
classe en qu la professora explica i els alumnes prenen apunts. La part
desenvolupada en l'entorn digital va resultar molt ms activa i motivadora, segons
van dir els propis alumnes al final del curs.

Salut ambiental (http://salutambiental.wikispaces.com/). Es tracta d'una wiki per


orientar professionalment als Tcnics Superiors en Salut Ambiental. Han participat
els alumnes de segon curs del CFGS de Salut Ambiental de l'institut Miquel Mart i
Pol de Cornell del Llobregat, durant el curs 2009-2010.
La professora i responsable de la wiki va crear el men de la dreta que s a ms
ndex de continguts que han d'abordar els alumnes implicats. Cadascun d'ells es
va fer responsable d'una part de l'ndex, de buscar i publicar informaci relativa:
textos i enllaos a pgines web.
Han estat els alumnes els que han buscat la informaci que ha servit per donar
contingut a una part de l'assignatura i que al mateix temps ha incrementat la seva
motivaci i implicaci en la classe.

Wiki de fotografia macro i microscpica.


(http://fotografiamacroimicroscopica.wikispaces.com/). s una wiki per tractar
continguts de l'assignatura de Fotografia macro i microscpica del CFGS de
l'Institut Miquel Mart i Pol de Cornell de Llobregat.
El professor, com en la wiki anterior, ha confeccionat l'ndex i repartit les unitats
entre els alumnes perqu aquests investiguin, estudin i cren els continguts amb
textos i fotos.

No tots els apartats de l'ndex estan actius. El professor els va activant i


desactivant a mesura que considera que els estudiants han d'avanar en la
publicaci

de

continguts.

s interessant assenyalar que el professor responsable d'aquesta wiki va


aconseguir donar una estructura i contingut, amb ajuda dels alumnes, a una
assignatura massa oberta que encara no compta amb llibres de text o objectius
d'aprenentatge

establerts.

El professor feia indicacions i interactuava amb els alumnes en la prpia wiki,


ampliant o restringint els continguts.

Fem Literatura (http://femliteratura.wikispaces.com/). Wiki dels alumnes del grup


4rt dESO D de l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana de l'Institut Francesc
Maci.
La professora va assenyalar les lnies de continguts que havien de desenvolupar
els alumnes, dissenyant l'ndex.
Va dividir la classe en grups i distribuir entre aquests els punts de l'ndex dels que
havien de ocupar-se.
Passat un temps aquests grups rotaven i passaven a ocupar-se de continguts que
ja havien tractat altres companys. D'aquesta manera els milloraven i obligava a
que tots veiessin i analitzessin tots els textos. Es pot consultar a:
http://femliteratura.wikispaces.com/GRUPS+I+TASQUES

Un problema amb el qu es va trobar la professora va ser que els alumnes no


sabien discriminar continguts i en moltes ocasions incloen autors catalans (no
ens oblidem que es tractava de l'assignatura de Literatura Catalana) poc
rellevants i deixaven fora els ms importants.
En aquests casos apareix una nova orientaci del paper del professor. Part de la
seva tasca en casos com aquest s indicar als alumnes fonts d'informaci de
referncia -el llibre de text pot ser una - perqu aprenguin a discriminar entre tanta
informaci.

Un aspecte molt interessant que aporta aquest wiki s la possibilitat que tenen els
alumnes de proposar i suggerir lectures, usos de la wiki, obres de teatre, etc.
(http://femliteratura.wikispaces.com/7.+PROPOSTES+I+SUGGERIMENTS);
d'interpretar

lectures,

penjar

vdeos,

canons,

etc.

(http://femliteratura.wikispaces.com/INTERPRETEM); i de publicar i compartir


amb la resta preguntes per l'examen. La prova consistiria en una selecci
d'aquelles preguntes desenvolupades pels alumnes.

FMC (http://fmc2010.wikispaces.com/). Wiki realitzada pels estudiants de 1r i


2on d'ESO de l'INS Francesc Maci de Cornell. Es tracta d'un treball de recerca
sobre bandes reductores de velocitat. Els alumnes han estat responsables tant
dels continguts com de l'estructura i el disseny de la wiki.

Els punts ms importants de la wiki:


.- Permet la creaci de contingut collaboratiu.
.- Tots els participants tenen el mateix accs a les funcionalitats de la wiki.
.- L'accs del professor a l'historial de canvis, s a dir, pot saber les persones que
han afegit o esborrat contingut.
8

.- Permet la integraci d'altres eines multimdia.


I no s l'eina ms indicada si volem:
.- Establir comunicaci en xarxa o debat entre els participants.
.- Publicar el treball individual de cada alumne.
.- Per portar un seguiment de treball cronolgic.
Plataformes de gesti i creaci de documents compartits.
En aquest curs ens centrem en GoogleDocs com a eina bsica que ens permet
crear documents ofimtics (de text, presentaci, taula numrica i formulari),
gestionar-los fcilment, tenir-los a disposici en el nvol i, sobretot, poder-los
compartir i gestionar aquesta compartici.
GoogleDocs permet crear documents de text i compartir-los amb altres usuaris. En

Educaci les aplicacions sn nombroses, a continuaci apuntem les ms notables.

.- Compartir text i correcci.


Molts professors han utilitzat el correu electrnic per a que els alumnes envin
textos i documents i els poguessin corregir. GoogleDocs permet compartir els
textos i anar treballant sobre el mateix document de tal manera que el professor
pot corregir i incloure comentaris i indicacions en el mateix document amb el que

s'estalvia problemes a l'hora de gestionar diverses versions, que era el que passa
quan senvien els documents per mail.
.- Composici conjunta de textos
Poder compartir el document permet crear informes compartits entre professors,
redaccions o textos en equip i fins i tot compartir apunts i anar-los millorant amb
lajuda de tots els persones que participin en el document.
.- Previ al bloc
Pensem que el text que es publica en un bloc com a entrada s definitiu, s a dir,
si tenim un bloc de classe en el qual participen els alumnes i el professor vol estar
al corrent del que es publica, de la qualitat i els continguts, un document
compartit, en el qual es treballi el text que s'hagi de publicar, permet al professor
tenir accs a l'article, fer anotacions i, quan considera adequat, dna accs a la
publicaci al blog.
.- Llistes d'assistncia i qualificacions
Hi ha professors que utilitzen la taula de clcul de GoogleDocs per portar al dia la
llista d'alumnes i lassistncia ja que resulta cmode al ser un document que est
en el seu compte privat a Internet (el que s'anomena en el nvol).
Tamb sutilitza per compartir amb els alumnes les taula de qualificacions.
(Alhora de compartir es pot optar perqu les persones amb qui es comparteix el
document ho puguin veure per no editar).
.- Enquestes, presa de dades i tests.
La possibilitat de crear un document formulari amb GoogleDocs permet crear de
manera molt senzilla enquestes amb diferents possibilitats de resposta: text,
selecci mltiple, numric, etc.
D'aquesta forma el professor pot recollir dades d'una manera senzilla, enviant el
formulari perqu els alumnes el complimentin amb el correu electrnic, per
exemple, o amb dades que puguin ser rellevants per a la classe.

10

Aix mateix tamb es pot emprar per crear tests, els resultats dels quals queden
registrats en un full dexcel a la safata de documents de GoogleDocs.

Hi ha altres eines digitals dissenyades per fer el mateix que GoogleDocs, per
exemple:

Zoho

Projects

(http://www.zoho.com/),

Feng

Office

(http://fengoffice.com/), Think Free (http://member.thinkfree.com) o Acrobat


(https://acrobat.com/welcome.html) per totes excepte Zoho no sn totalment
gratis i, sobretot, estan ideades com a eines de gesti de projectes collaboratius i
de planificaci en un entorn d'empresa.
Zoho Projects s una eina molt interessant, per est ms dirigida al treball en un
equip de projecte i s una mica ms complicat que GoogleDocs que, al nostre
parer, ofereix un entorn de treball molt senzill i usable.

Voicethread, una opci multimdia i senzilla per compartir

Volem presentar Voicethread (http://ed.voicethread.com) com una eina digital


que permet jugar, compartir, crear i sobretot, pensar en noves formes de posada
en com i participaci a classe.

Voicethread s una eina molt plstica que permet participar a diversos alumnes o
equips i publicar una idea -en forma de text, vdeo o udio - al voltant d'un mdia
(imatge, vdeo o document). Tamb es pot pintar i apropar-se amb una opci de
zoom sobre del mdia central per tal denfatitzar algun tema durant lexposici
oral de lusuari. Tots els participants poden reproduir i veure les aportacions dels
companys. s una eina fantstica per crear contes, deixar anar la imaginaci, fer
explicacions sobre un tema concret i, sobretot, per collaborar.

11

A continuacin deixem uns enllaos a algunes experincies dactivitats


deducacin infantil agafant com a suport leina voicethread:
.- A partir dun conte cada alumne agafa el personatge, crea un dibuix i explica la
seva prpia histria.
http://ed.voicethread.com/?#q+kinder.b214298.i1122011
.- Joc del veo veo. Els alumnes creen una composici, la fotografien, i al
voicethread hi escriuen el text i graven el que veuen.
http://ed.voicethread.com/community/library/2nd_graders_play_ISpy/

12

.- Cada alumne elegeix el seu llibre preferit i explica perqu li agrada, els
personatges que t i lestructura de lhistria.
http://ed.voicethread.com/community/library/1st_grade__Reading_Analysis_fro
m_Leanne_Windsor/

.- Projecte Lets give Breath to Earth!, on participen nens dentre 5 i 7 anys de


Grcia, Polnia i Anglaterra. Els nens crean una historia conjunta mitjanant
ilustracions prpies i comparteixen amb els seus companys qu els suggereix
cadascuna de les vinyetes en la seva llengua materna.
http://voicethread.com/share/408545/

13